Målmedvetenhet har lett till ekonomisk topplacering. Nr Pris 56 kr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Målmedvetenhet har lett till ekonomisk topplacering. Nr 8 2010 Pris 56 kr"

Transkript

1 Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF i debatten Beloppsspärr även vid mindre förvärv Hör ett OBS-konto hemma i BAS-kontoplanen? Nöjd kund 2010 Målmedvetenhet har lett till ekonomisk topplacering Han är en av Sveriges mest kända ekonomiförfattare och tidigare Olof Palmes medhjälpare på finansdepartementet. Vi träffar Klas Eklund på SEB:s huvudkontor i Stockholm. Nr Pris 56 kr

2 B L A D M I N I S T R A T I O N det kompletta ekonomisystemet! 2010 Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Fyra (4!) år i rad med nöjdaste användarna! Varje år gör SRF en användarenkät om ekonomisystem bland sina medlemmar. Nu är det fjärde året i följd som BL Administration har de klart nöjdaste användarna bland redovisningsbyråerna. Programmet är det mest uppskattade både när det gäller funktion, användarvänlighet och programsupport. Det känns extra bra eftersom det är just program användarna som tyckt till i enkäten. Men vi slår oss inte till ro detta utan fortsätter lyssna på våra byrå kunders krav och förväntningar på ett ännu bättre ekonomisystem. Du kan också bli en av våra nöjda byråanvändare. Börja med att beställa en demo på Björn Lundén Information Box Näsviken Tel: Fax: BL Administration är utvecklat av Björn Lundén Information AB, som i tjugo år genom bl a handböcker och program försett företag och deras rådgivare med information inom skatt, redovisning, personal och juridik.

3 INNEHÅLL NUMMER SRF i debatten 17 SRF:s bankturné har inletts 2010 Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Nöjd kund Auktoriserade redovisningskonsulter Nöjd kund Årets leverantör av redovisningsprogram Björn Lundén Information AB Har i en marknadsundersökning bland professionella användare blivit utsedd till årets leverantör av redovisningsprogram. Falun den 2 december 2010 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Fredrik Lantz 18 För femte året i rad har SRF gjort en kundundersökning bland sina medlemmar angående administrativa program. Störst fokus har vi lagt på kategorin redovisningsprogram där vinnaren visar sig vara en välkänd prenumerant på titeln Nöjd Kund nämligen BL Administration. 26 Målmedvetenhet har lett till ekonomisk topplacering 30 Sveriges enda maratongasell Engcon har blivit utnämnd till gasell 10 år i rad. En bedrift som ingen annan hittills lyckats med. 34 Hör ett OBS-konto hemma i BASkontoplanen? 40 Avdragsrätt för utbildningskostnader 42 Beloppsspärr även vid mindre förvärv 44 Har personalen rätt att följa med när en verksamhet säljs? När en verksamhet säljs gäller särskilda regler för den personal som berörs. 48 När inleds och upphör ett samboförhållande? 38 När rådgivningen står i fokus. Redaktionen har ordet... Nu är det bara några få dagar kvar till jul och du håller årets sista Konsulten i din hand. Förhoppningsvis får du några härligt lediga dagar så att du kan passa på att njuta av frisk luft och avkopplande aktiviteter. Profilen i det här numret är den kände ekonomipersonligheten och författaren Klas Eklund. Vi får ta del av hans resa från vänsterradikal via posten som sakkunnig hos socialdemokraterna till chefsekonom hos SEB. Själv vill han helst kalla sig rikspedagog. Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, E-post: Projektledare: Lena Iredahl, E-post: Redaktionsgrupp: Nadia Granqvist, Karolina Gunnarsson, Lena Iredahl, Olle Larsson, Tina Sjöström & Benny Wedberg Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: Layout: SRF Servicebyrå AB, Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: Intellecta infolog Prenumerations- och medlemsärenden: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: , E-post: Annonser: Olle Larsson, Tel: , E-post: Utgivning och distribution: Redovisningskonsulten utkommer med 8 nummer per år Eftertryck av: Redovisningskonsulten medges först efter överenskommelse med redaktionsledningen Förbehåll: Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara SRF:s. Omslagsfoto: Mats Åsman Vi har också genomfört en enkätundersökning Nöjd kund Det här var femte gången den här undersökningen genomfördes hos er medlemmar och för fjärde gången stod BL Information som vinnare i samtliga klasser. Ett stort grattis från oss på SRF! Vi vill passa på att önska er alla en god jul och ett riktigt gott nytt år! Vi ses nästa gång i februari 2011 då nr 1 av Konsulten kommer ut.

4 Nytt & Aktuellt Nu har snart hösten gått och vi har sett få förslag från regeringen inom skatteområdet. Vi har heller inte sett att man har för avsikt att komma med större förändringar av beskattningen den närmaste tiden. Rättsfall att observera En kammarrättsdom från Sundsvall ( mål nr ) fick nog till och med erfarna skatterådgivare att dra öronen åt sig. Det gällde hanteringen av medel som uppkommit i samband med en paketering och utförsäljning aktier i ett fåmansföretag via ett holdingbolag. Avyttringen ingick i ett generationsskifte. Kammarrätten ansåg att avyttringen skulle räknas in i en därefter påbörjad värdepappersverksamhet i holdingbolaget. Paketeringen och avyttringen gjordes inom loppet av 14 dagar. Fyra månader därefter användes kapitalet för att påbörja den egentliga värdepappersrörelsen. KR ansåg med hänsyn bland annat till vad som sagts i förvaltningsberättelsen att bolaget endast bedrivit värdepappersrörelse. Konsekvensen blev att även den första transaktionen (det förpackade bolaget) ingick i värdepappersrörelsen. Det blev därför ingen skattefri avyttring av näringsbetingade andelar. Omständigheterna i målet är inte ovanliga och till dess rättsläget klarlagts är det ett gott råd att inte alltför nära inpå avyttringen av det paketerade bolaget börja bedriva värdepappersrörelse. Om det räcker med att vänta till nästa räkenskapsår är väl oklart men förbättrar bevisläget. En bolagsordning som står i samklang med den verksamhet som man bedriver vid varje tillfälle är väl inte fel. Möjligen hade det hjälpt om bolaget hade gjort motsvarande transaktioner i en kapitalförsäkring. Byggnadsrörelse utan egen personal Begreppet byggnadsrörelse är inte helt lätt. I ett förhandsbesked klargjordes att äldre praxis ligger fast och att byggnadsrörelse även anses föreligga när ett företag åtar sig bygguppdrag men inte har egen personal utan låter upphandla tjänsterna genom underentreprenörer. A och B ägde 50 procent vardera av aktierna i X AB. De ägde även var sitt byggnadsrörelsedrivande bolag, Y AB respektive Z AB. För större gemensamma uppdrag lämnades anbud genom X AB. Detta bolag hade ingen personal utan upphandlade byggtjänster för projekten, i huvudsak från Y AB och Z AB. X AB ägde även fastigheter och hade alltsedan starten i början av 1990-talet haft inkomster från såväl bygguppdrag (övervägande del av omsättningen) som fastighetsförvaltning. Skatterättsnämnden fann, med hänsyn till verksamheten i X AB, att aktierna utgjorde kapitaltillgångar. Skogsavdrag behövde inte återföras Kammarrätten i Sundsvall har även avkunnat en annan dom som rönt stor uppmärksamhet. Förutsättningar var sådana att X hade erhållit en skogsfastighet i gåva. Tidigare ägare hade gjort skogsavdrag (en form av värdeminskningsavdrag) i samband med försäljning av skog. När X sålde skogsfastigheten hade den tidigare ägarens gjorda skogsavdrag inte återförts till beskattning i näringsverksamheten. KR kom i domen fram till att det vid avyttring av en skogsfastighet, som erhållits i gåva, behöver säljaren inte återföra skogsavdrag som en tidigare ägare har gjort. KR ansåg att ordalydelsen i lagtexten var klar. Det förhållandet att lagens förarbeten i viss mån talar mot att så skulle vara fallet föranledde ingen annan bedömning. Domen är naturligtvis överklagad. Här kommer, om prövningstillstånd medges, återigen lagtextens utformning och uttalandena i förarbetena ställas mot varandra. Utgången kan tyckas given. Klar lagtext går före förarbetsuttalanden men när det materiella resultatet inte blir tillfredsställande så har vi sett att det ibland går att tolka in mycket i en till synes klar ordalydelse. Att det handlar om förhållandevis stora värden är klart. Jordbruksfastigheter går också ofta över till nästa generation via arv eller gåva så det är inget enstaka fall det handlar om. TEXT: BERTIL BÅVALL Slutstenen - den ledande avvecklingstjänsten sedan 1992 Sälj det vilande bolaget till oss så likviderar vi det. Ägaren får betalt omedelbart och behöver inte vänta åtta till tio månader på utskiftningen. Vi tar hand om all hantering av bolaget. Se Säljarens Checklista på vår webbplats. FALUN MALMÖ STOCKHOLM GÖTEBORG E-POST: HEMSIDA: LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN Redovisningskonsulten nr

5 Tips på hur du kan effektivisera din redovisningsbyrå Verifikationsinmatningen och rapporterna är underbart enkla att arbeta med. - Privata Affärer Småföretag nr Mamut Byrå För att slippa göra samma arbete flera gånger kan du använda ett komplett ekonomisystem som enkelt uppdaterar hela systemet varje gång du gör en ändring. Det ger dig mindre manuella fel och ger dig mer tid över till det som är viktigt. Stansa verifikat är ofta det du ägnar mest tid åt. Därför är det viktigt att du använder ett ekonomisystem som är anpassat till dina behov. Mamut Byrå är anpassat för att din redovisningsbyrå effektivt ska stansa verifikat och har smarta verifikatsmallar som du sparar timmar genom att använda. Prova Mamut Byrå gratis upptäck hur Mamut Byrå kan effektivisera din redovisningsbyrå. Mamut Byrå Redovisning och budget Period och årsavslutning Reskontror Offert, order, faktura Lön Klienthantering Projektstyrning Tidrapportering Från 4 890:- Besök vår monter på SRF Ekonomimässa september Mamut Alliance Partners Ring för mer information eller prova gratis på

6 I korthet Banken tar plats i mobiltelefonen Banken flyttar in i mobilen och bankomaten blir en digital kiosk. Det är några av banktrenderna enligt en ny rapport. Analysföretaget Verizon Business har listat de hetaste trenderna inom den finansiella tjänsteindustrin. Enligt rapporten utvecklas banktjänster anpassade till mobilen snabbt. Inom kort har konsumenterna tillgång till samma sorts bankfunktioner i sina mobiltelefoner som på ett bankkontor. De fysiska bankkontoren blir ännu mer en plats för professionell rådgivning, där det ställs högre krav på banktjänstemännen. Även bankomaterna förändras. De utvecklas till digitala handelskiosker där man kan uträtta bankärenden. Utvecklingen öppnar, enligt Verzion Business, upp för nya tjänsteföretag inom handels- och betalningsindustrierna. Källa: Dagens Industri 1,8 miljoner svenskar har en smartmobil 1,8 miljoner eller 25 procent av svenskarna i åldrarna 15 till 74 år säger att de har en smartmobil, enligt en undersökning från analysföretaget Mediavision. Den vanligaste smartmobilen är Iphone följd av Android. På kort tid har smartmobilen tagit världen med storm. Visionen om ett mobilt internet har gått från en vision till faktiskt verklighet på bara några månader. 90 procent av smartmobilägarna har använt fler tjänster än samtal och sms. De mest populära tjänsterna är att surfa, spela spel och läsa e-post. Men starkast tillväxt noteras för mobil-tv. På rekordtid har ett nytt mobilbeteende vuxit fram. Att läsa, spela spel, titta på TV och söka information via sin smartphone har snabbt etablerats. Det här skapar möjligheter för både mediebolag och annonsörer, säger Marie Nilsson, VD på Mediavision. Konsumentens mobila medievanor innebär att vi ser framväxten av nya intäktsströmmar. I hög grad accepterar vi att betala för tjänster som vi tycker är värdefulla. Källa: Jajja Magasin Nytt ansikte i redovisningsgruppen Håkan Ohlson från PwC är ny medlem i SRF:s redovisningsgrupp. Han kommer att ersätta Lena Sjöblom som avgår vid nyår. Övriga medlemmar är ordförande Sven-Inge Danielsson, sekreterare Benny Wedberg och ledamot Peter Nilsson från LRF Konsult. Vanligare med städhjälp Sedan rut-avdraget infördes och det blev halva priset på vita hushållstjänster har antalet svenskar med städhjälp ökat stadigt. Och det är inte längre damen på Östermalm som är den typiska kunden. Enligt de två största hemserviceföretagen Homemaid och Hemfrid är typkunden en barnfamilj med två arbetande föräldrar med medelinkomst och som bor i villa eller radhus strax utanför någon av de större städerna. Barnfamiljerna är överskuggande den största gruppen, säger Marie-Louise Brundin, regionchef i Stockholm på Homemaid. Städning är i dag mer kopplat till behov än till inkomst, enligt Åsa Andersson Antelli, vd för Hemfrid. Många är beredda att lägga pengar på städning och andra tjänster i hemmet för att få mer tid med familjen, säger Åsa Andersson Antelli. Ny statistik från Skatteverket visar att drygt hushåll har nyttjat avdraget för hushållstjänster hittills i år. Förutom städning täcker det bland annat barnpassning och visst trädgårdsarbete. I snitt betalade hushållen drygt kronor, efter skatteavdrag. Källa: Fel uppgifter om SM-vinnaren Tyvärr råkade vi publicera fel uppgifter om vinnaren i bokförings-sm som avgjordes den 21 oktober Vann gjorde, precis som vi skrev, Eva Virdi. Hon kommer från byrån Redovisa Resultat i Haninge och ingenting annat. Årets Julklapp läsplattan Handelns Utredningsinstitut (HUI) presenterar för 23:e året i rad årets julklapp och i år är det surfplattans/läsplattans tur. Enda problemet är att den ännu inte finns i handeln. Elektronikbranschen har gått väldigt bra och har många nyheter. Surfplattan lever upp till alla våra kriterier, säger Emma Hernell, analytiker på HUI. Årets Julklapp är egentligen mer av en trendspaning än ett konkret julklappstips till den som letar. Om HUI träffar rätt i år återstår att se. En riktig skjuts på försäljningen väntas inte förrän Apples ipad släpps i den svenska versionen. När det blir är fortfarande oklart. Vi har haft väldigt många rätt genom åren, men det har också funnits floppar. Till exempel bakmaskinen som fick reas ut efter julen, säger Hernell. Folk på stan tippade i år både den omtalade boken om kungen och en iphone som årets julklapp. Under åren har följande produkter blivit utsedda till Årets Julklapp: 1988 Bakmaskinen 1989 Videokameran 1990 Woken 1991 CD-spelaren 1992 TV-spelet 1993 En doft (parfym) 1994 Mobiltelefonen 1995 CD-skivan 1996 Internetpaketet 1997 Det elektroniska husdjuret 1998 Dataspelet 1999 Boken 2000 DVD-spelaren 2001 Verktyget 2002 Kokboken 2003 Mössan 2004 Platt-TV:n 2005 Pokerset 2006 Ljudboken 2007 GPS-mottagaren 2008 En upplevelse 2009 Spikmattan 2010 Surfplattan Källa: Dalarnas Tidningar 6 Redovisningskonsulten nr

7 Är du säker på vad som gäller just nu? Kolla in de senaste trenderna inom deklarationsområdet. Nu är det hög tid att boka in dig på seminarierna Dags att deklarera. Ett ypperligt tillfälle att ta reda på vad som hänt i skattelagstiftning och i praxis. Du får även tips och råd om hur du deklarerar på ett effektivt och bra sätt, blankett för blankett. Välj mellan: 20 % rabatt på ordinarie pris om man bokar före 31/12. Gäller nybokningar. Norstedts Juridik främst för de främsta. Dags att deklarera Dags att deklarera med Norstedts Skatt Dags att deklarera för juridiska personer Datum, tider, orter och bokning all information hittar du på boka nu! Färska fakta. Dygnet runt. Sök företagsfakta I affärer är det viktigt att veta vem du har att göra med. För att göra trygga affärer är det bra att kolla fakta om företaget. BOLAGSORDNING 40 kr/st* PERSONS UPPDRAG 40 kr/st REGISTRERINGSBEVIS 75 kr/st ÅRSREDOVISNING 40 kr/st* I vår nya e-tjänst Sök företagsfakta laddar du exempelvis ner registreringsbevis, årsredovisningar och bolagsordningar till ett betydligt lägre pris än vad de kostar att beställa i pappersformat. Du betalar med kontokort och dokumenten levereras direkt till din e-postadress. * Pris, exkl. moms Redovisningskonsulten nr

8 SpeedLedger e-bokföring klart störst i Sverige på webb-baserad bokföring Vill du kostnadsfritt få nya klienter till din byrå? Genom att bli medlem i vårt nätverk ekraft, får du möjlighet att medverka på de hundratals kundträffar SpeedLedger genomför varje år tillsammans med de svenska bankerna. Som medlem i ekraft finns även möjlighet att hjälpa våra nya kunder igång. Full intäkt för en så kallad starthjälp tillfaller dig som konsult. ekraft är kostnadsfritt. Läs mer på speedledger.se/ekraft SpeedLedger e-bokföring fungerar med: Danske Bank, Handelsbanken, Landshypotek, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Sparbanken Syd, Sparbanken Öresund, Swedbank & Sparbankerna. speedledger.se

9 SRF Informerar Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF: Nr 8-10 Stor optimism för julhandeln på nätet E-handelns tillväxt har fått fart på allvar sedan svackan under 2009, då finanskrisen var som värst. Konsumenternas framtidstro är på topp och 83 procent planerar att handla varor på Internet under det kommande halvåret. Bland företagen ligger framtidstron fortfarande på höga nivåer. Rekordår förväntas för julhandeln över nätet och nästan två av tre e-handlare bedömer att försäljningen kommer att öka i år jämfört med förra julen. Varannan konsument tror att de kommer att e-handla mer eller lika mycket julklappar i år jämfört med förra året. E-handelns försäljning steg under tredje kvartalet 2010 med 14,0 procent jämfört med tredje kvartalet E-handelns omsättning bedöms uppgå till över 24 miljarder kronor för helåret 2010, vilket skulle utgöra cirka 4,5 procent av försäljningen i den totala detaljhandeln. Framtidstron är stark, både bland konsumenter och företag. 83 procent av konsumenterna kommer att e-handla under det kommande halvåret och 70 procent av företagen tror att försäljningen kommer att öka. Julrekord förväntas på nätet. 61 procent av företagen bedömer att julförsäljningen kommer att öka jämfört med fjolåret. 49 procent av konsumenterna tror att de kommer handla mer eller lika mycket julklappar på Internet i år jämfört med förra året. Källa: Handelns utredningsinstitut, HUI SRF Informerar SRF Informerar: Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, Box 143, Ölandsgatan 7, Falun, e-post: Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel , fax Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, e-post: Utgivning/distribution: SRF Informerar utkommer åtta gånger per år och publiceras i tidningen Konsulten. Förbehåll: Informationen baseras på källor som bedömts som tillförlitliga. SRF ansvarar inte för eventuell skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Redovisningskonsulten nr

10 NYHETER & NOTISER Regeringen förlänger stödprogrammen för bankerna Regeringen har beslutat att förlänga det statliga garantiprogrammet för bankerna till 30 juni De svenska bankerna är dock så stabila att utfasningen av programmet fortsätter genom en halvering av ramen till 750 miljarder kronor. Kapitaltillskottsprogrammet förlängs samtidigt med sex månader. Svenska banker är välkapitaliserade och ingen utnyttjar för tillfället det statliga garantiprogrammet. Samtidigt finns skäl att inte avveckla stödet för tidigt. Vi vill ha kvar stödprogrammen ytterligare en tid då det är svårt att bedöma om oron på finansmarknaderna i andra länder kommer att påverka Sverige framöver. Samtidigt är situationen för bankerna i Sverige i dag så stabil att det är rimligt att fortsätta den gradvisa utfasningen av programmen, säger finansmarknadsminister Peter Norman. I samband med förlängningen halveras ramen för garantiprogrammets potentiella åtagande, från till 750 miljarder kronor, varav högst 250 miljarder får avse skuldförbindelser med en löptid mellan tre och fem år. Regeringen har också beslutat att förlänga kapitaltillskottsprogrammet med sex månader till och med den 17 augusti Nuvarande kapitaltillskottsprogram gäller till och med den 17 februari Programmets villkor och ram om högst 50 miljarder kvarstår som tidigare. Med hänsyn till EU-fördragets statsstödsregler har Europeiska kommissionen underrättats om förlängningen av garantiprogrammet. Ett godkännande förväntas innan förändringarna träder i kraft den 1 januari Källa: Regeringskansliet Riksbankens riskenkät hösten 2010 I oktober och november bedömde aktörerna på den svenska ränte- och valutamarknaden att de största riskerna för det svenska finansiella systemet var olika typer av likviditetsproblem samt en ekonomisk avmattning i omvärlden. Drygt hälften av de tillfrågade aktörerna anser att de finansiella marknaderna inte fungerar normalt. Av de aktörer som deltog i enkäten anser 58 procent att de finansiella marknaderna fortfarande inte fungerar normalt. Sämre likviditet på alla svenska marknader anges som det främsta skälet. Men de statsfinansiella problemen och osäkerhet kring den framtida tillväxten i omvärlden, liksom andra länders fortsatta statliga stöd till de finansiella marknaderna är också skäl som nämns till varför situationen på marknaderna inte har normaliserats. Aktörerna anser att de nya regleringarna, såsom strängare kapital- och likviditetskrav, kommer att vara de bestående konsekvenserna av den finansiella krisen. Samtidigt anser man att regleringarna kan bidra till att minska den potentiella tillväxttakten. Aktörerna anser att likviditetsproblem och högre finansieringskostnader kommer att vara centrala för den svenska finansiella marknaden under det närmaste halvåret, liksom Riksbankens penningpolitik. Sedan våren 2008 genomför Riksbanken halvårsvis en enkätundersökning bland aktörer som är aktiva på de svenska ränte- och valutamarknaderna. Frågorna i enkäten avser dels aktörernas syn på risk, dels deras uppfattning om hur marknaderna fungerar. Riksbankens riskenkät hösten 2010 genomfördes under oktober och november. Källa: Riksbanken 10 Redovisningskonsulten nr

11 AKTUELL LITTERATUR Högre ränta på skattekontot Den 1 november höjdes Skatteverkets så kallade basränta från 0 procent till 1 procent. Basräntan styr de olika räntesatserna på skattebetalarnas skattekonton. Efter höjningen kommer intäktsräntan för de som har överskott på skattekontot bli 0,45 procent (45 procent av basräntan). Kostnadsräntan för underskott på skattekontot beräknas efter tre olika nivåer. Den lägsta kostnadsräntan, som beräknas på anståndsbelopp och på obetalda underskott upp till och med kr blir efter höjningen 1 procent (samma som basräntan). Mellanräntan, för den del av den slutliga skatten som överstiger kr och som inte är betald så att den är Skatteverket tillhanda senast den 12 februari taxeringsåret är fortfarande 1,25 procent. De utförare som på grund av skulder hos Kronofogdemyndigheten inte får sin utbetalning till sitt mottagarkonto eller via avi kommer istället att få ett meddelande om att utbetalningen har överförts till Kronofogdemyndigheten. Belopp för fri lunch Den högsta kostnadsräntan som beräknas på belopp som överstiger kr och som inte har betalats i så god tid att den är Skatteverket tillhanda senast på skattens förfallodag är 16 procent (basräntan plus 15 procentenheter). Skatteverkets basränta ska motsvara statens upplåningskostnad och beräknas efter den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar. Senast basräntan ändrades var den 1 april Då sänktes räntan till 0 procent. Källa: Skatteverket Husarbete/ROT Överföring till kronofogdemyndigheten Den 10 november 2010 driftsattes en ny funktion i systemet för Husarbete/ROT som gör det möjligt att överföra utbetalningar från Husarbete till Kronofogdemyndigheten för de utförare som har skulder hos Kronofogdemyndigheten. Frågor om belopp som överförts för betalning av skulder besvaras av Kronofogdemyndighetens kundcenter på telefon Källa: Skatteverket Tommy Iseskog: Arbetsmiljö för alla kr I denna femte upplaga av Arbetsmiljö för alla redovisas de regler som gäller för arbetsmiljöarbetet. Den nya upplagan av boken är uppdaterad med hänsyn till lagändringar (bl.a. beträffande skyddsombud) och rättspraxis. Arbetsmiljölagstiftningen har under de senaste åren moderniserats på flera punkter. Per-Olof Fridensköld / Hans-Olov Öberg: Affärsvärldens bästa citat kr Affärsvärldens älskade spalt Citatet startades i slutet av 1988 och har sedan dess glatt tidningens läsare vecka ut och vecka in. Detta visar sig inte minst i läsarundersökningar där de vassa citaten som regel placerar sig i topp när det gäller tidningens läsvärde. Nu släpps en samling bestående av de 400 roligaste, mest tänkvärda eller aningslösa citaten, med kända, ökända, bortglömda och okända upphovsmän. Michael Piaschewski: Håll drömmen vid liv människor i väntan på ledarskap kr När vi spenderar så mycket av vår vakna tid på arbetet som vi gör är det då inte rimligt att kräva möjligheten att få njuta av framgång och uppskattning. Drömmen om framgång delas av de allra flesta men sällan möter vi chefer och ledare som ser medarbetarnas framgång som sitt uppdrag. Det finns ingen viktigare uppgift än att odla hopp i sina organisationer, framhålls i boken Håll drömmen vid liv. Människan lever av och får energi genom hopp. Jöran Hägglund: Saabaffären inifrån kr Det här är berättelsen om Saabaffären från en av de personer som var mest involverad och som hade stor insyn under hela förhandlingsspelet. Näringsminister Maud Olofssons närmaste man, statssekreteraren Jöran Hägglund, ger en initierad skildring byggd på fakta, kryddad med egna upplevelser från den dramatiska resan. Förhandlingarna med General Motors, Koenigsegg Group, Spyker Cars och andra intressenter beskrivs ingående. Värdet av fri lunch är 76 kronor för kronor gäller också för fri middag. Fri frukost värderas till 38 kronor, medan helt fri kost frukost, lunch och middag värderas till 190 kronor. Beloppen ska tillämpas när man beräknar skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2011 och vid 2012 års taxering. Källa: Skatteverket Böckerna kan beställas via medlemssidorna på SRF:s hemsida Se under SRF Bokhandel. Lösenord krävs för åtkomst. Redovisningskonsulten nr

12 NYHETER & NOTISER Avdrag för logiutgifter vid vistelse i hemmet En anställd som under pågående tjänsteresa reser hem under veckoslutet, har rätt till avdrag för faktiska utgifter för logi som är föranledda av tjänsteresan även om han inte befinner sig på förrättningsorten under veckoslutet, förutsatt att han inte har kompenserats för kostnaden på annat sätt. Det sammanlagda avdraget får i sådant fall inte överstiga de faktiska kostnaderna för boendet under tjänsteresan. Skattefri schablonersättning för logi kan däremot inte betalas ut för dagar den anställde inte övernattar på förrättningsorten. Skatteverkets bedömning Reglerna om avdrag för ökade levnadskostnader i samband med tjänsteresa utgår från att en anställd inte ska stå för kostnader som är föranledda av en resa i tjänsten. Någon ökning i utgifterna för måltider och småutgifter i anledning av tjänsteresan kan inte föreligga under tid då den anställde vistas i hemmet. Något skattefritt dagtraktamente kan därför inte betalas ut under hemresan. En skattskyldig som rest hem över helgen kan däremot i vissa fall ha utgifter för logi som är föranledda av tjänsteresan även för tid han inte befinner sig på förrättningsorten. Detta gäller till exempel om den skattskyldige hyrt en bostad eller en uppställningsplats för husvagn på månadsbasis. En förutsättning för att arbetsgivaren ska kunna betala ut skattefritt traktamente även när de anställda inte övernattar på förrättningsorten, är att de har faktiska kostnader för logi även för dessa dagar, som de inte blivit kompenserade för. Resonemanget bygger på att hyreskostnaden fördelas på månadens alla dagar. Exempel 1 En person på tjänsteresa hyr en lägenhet på förrättningsorten för kr i månaden, det vill säga 175 kr per dag (5 250/30). Han har kostnader för lägenheten alla dagar i månaden även när han är hemma på helgen. Arbetsgivaren kan betala skattefri kostnadsersättning med ett engångsbelopp på kr eller med 175 kr för varje dag i månaden, det vill säga totalt vad lägenheten kostar. Skulle arbetsgivaren i stället fördela hela hyreskostnaden på de arbetsdagar som är förenade med övernattning, finns ingen ytterligare avdragsrätt för logi. Om nattraktamente betalas ut under helgerna är det således skattepliktigt som lön. Exempel 2 Fyra personer på tjänsteresa hyr tillsammans en lägenhet på förrättningsorten för kr i månaden, det vill säga kr per person och månad eller 80 kr per person och dag. De har kostnader för lägenheten alla dagar i månaden även när de är hemma på helgerna. Arbetsgivaren kan alltså betala ut skattefritt nattraktamente med 80 kr per person och dag - även om de befinner sig utanför förrättningsorten. Om arbetsgivaren i stället betalar ut nattschablonen för var och en av dem, vilket han har möjlighet att göra, är schablonersättningen skattefri endast under arbetsveckorna då de anställda övernattar i lägenheten. Har han betalat ut sådan ersättning även under de dagar då den anställde vistas i hemmet, ska den behandlas som lön. Om en bostad hyrs dag för dag, vilket mestadels är fallet med hotell- eller pensionatboende, kan avdrag för logiutgifter under helgen aldrig medges om hemresa sker. Avdrag kan inte heller medges om den månadsbaserade boendekostnaden fördelas endast på de dagar som förenats med övernattning. Den anställde blir därigenom fullt kompenserad för boendekostnaden. Inte heller kan skattefri schablonersättning för logi betalas ut för dagar den anställde inte övernattar på förrättningsorten. Det bör för avdragsrätt krävas att den anställde visar att han haft utgifter för logi även om han rest hem under helgen, till exempel genom att han bifogar hyresräkningen som underlag. Arbetsgivaren kan i dessa fall betala ut skattefritt traktamente som motsvarar den anställdes avdragsrätt, det vill säga upp till de faktiska kostnaderna för boendet, men inget därutöver. Källa: Skatteverket Dnr/målnr/löpnr: / Redovisningskonsulten nr

13 Skatteverket får högre betyg i mätning av samhällsservice Skatteverket är den svenska myndighet som konsumenterna är mest nöjda med, enligt en undersökning från Svenskt Kvalitetsindex. Undersökningen mäter kundnöjdhet inom såväl offentlig som privat verksamhet. För Skatteverket ökar kundnöjdheten för tredje året i rad. Skatteverket har under de tre senaste åren klättrat i rankingen. Från tredjeplatsen 2008, till andra plats 2009 och toppnoteringen i år. Skatteverket får betyget 67,4 på en skala från noll till etthundra. Liksom tidigare är närmsta myndighet Lantmäteriet som går från fjolårets förstaplats till andraplatsen i årets mätning. Svenska universitet och högskolor kommer på tredje plats. Undersökningen visar att kundnöjdheten ökar vilket är glädjande. Det visar att vårt långsiktiga arbete med att ge medborgarna service och ett gott bemötande har effekt, säger generaldirektör Ingemar Hansson i en kommentar. Kundnöjdhetsbetygen för myndigheterna är högre 2010 än Men skillnaden mot andra offentligt finansierade tjänster är fortsatt stor. Nöjdheten med myndigheterna är lägre än för tandvård, sjukvård samt kommunal service. Källa: svenskt kvalitetsindex Rekordökning av nya företag Antalet nystartade företag ökade med 28,9 procent i november jämfört med samma månad i fjol. Det är den kraftigaste ökningen hittills i år, och nyföretagandet 2010 har redan överträffat förra årets siffror, trots att en månad återstår av året. Under november 2010 registrerades totalt nya företag hos Bolagsverket i de vanligaste bolagsformerna, aktiebolag, enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag, jämfört med samma månad i fjol. Nyföretagarstatistiken för november visar att nyföretagandet fortsätter att öka i Sverige. Den ökning som pågått under hela 2010 fortsatte även under november månad. Sedan början av året har nyföretagandet ökat med 16,9 procent i hela landet, från till Den bolagsform som växer mest är aktiebolag, som ökade med 73,3 procent bara i november månad jämfört med samma period föregående år. Att vi ser en kraftig ökning av antalet aktiebolag beror sannolikt på en positivare syn på konjunkturen i kombination med de lagändringar som genomförts under 2010, där aktiekapitalkravet halverades i april samt att kravet på revisor i små aktiebolag ändrades i november, säger Ulf Karnell, informationschef på Bolagsverket. Vi har fått in väldigt mycket ärenden i november, till exempel har nybildning av aktiebolag ökat med 73,3 procent. Denna rekordökning är naturligtvis positiv, men den har vida överträffat våra prognoser och innebär tyvärr att våra handläggningstider har ökat. Vi arbetar dock hårt för att komma till rätta med detta så snart som möjligt. Vi vill att det ska gå snabbt och vara enkelt att starta företag, och det är idag faktiskt enklare än någonsin att göra detta, till exempel via företagarsajten verksamt.se, säger Ulf Karnell. Källa: Bolagsverket Statslåneräntan 2,84 procent per den sista november 2010 Statslåneräntan är en referensränta som används inom skattelagstiftningen. Ibland används förkortningen slr. Riksgälden bestämmer statslåneräntan varje torsdag och räntan gäller från fredag till och med torsdag veckan därpå. Statslåneräntan styr bland annat: förmånsbeskattning av lån från arbetsgivare till anställda avkastningsskatt på pensionsmedel andel av inkomster från fåmansbolag som ska beskattas som kapitalinkomst Även i privaträttsliga avtal förekommer hänvisningar till statslåneräntan. Källa: Riksgälden Redovisningskonsulten nr

14 Rätta felaktig lön Om några veckor är det dags att börja med bokslutsarbetet för de företagskunder som har kalenderår som räkenskapsår. Hos någon kund kommer du säkert att se att det varit skatteoptimalt för företagaren om han som ägare eller delägare tagit ut lite mindre i lön under Men det är för sent att ändra på det efter årsskiftet. TEXT: JONAS SJULGÅRD En återbetalning som sker efter utgången av inkomståret påverkar inte företagarens inkomsttaxering. Företagets skyldighet att betala arbetsgivaravgifter för den aktuella lönen påverkas inte heller. Har företagaren däremot som arbetsgivare räknat fel så att en anställd fått ut för mycket lön under 2010, går det fortfarande att rätta. Men tänk på att en arbetsgivare inte utan vidare har rätt att dra av en felaktigt utbetald lön på nästa löneutbetalning. Enligt Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt krävs att arbetstagaren först ger sitt medgivande till kvittning. Grundregeln är att felaktig lön ska betalas tillbaka, lämpligen genom att man kommer överens om en avbetalningsplan. Men den som i god tro använt pengarna, kan slippa betala tillbaka. Kommer man överens om en återbetalning ska den anställde betala tillbaka utbetald lön med tillägg för den skatt som dragits av på det felaktigt utbetalda beloppet. Det vill säga den anställde betalar tillbaka felaktigt utbetald bruttolön. Företagaren skickar sedan in en ny rättad kontrolluppgift för den anställde där han sänkt lönesumman med det belopp som krävts tillbaka. Beloppet avdragen skatt ska inte rättas. Får Skatteverket den rättade kontrolluppgiften senast den 1 mars 2011 kommer rätt lönebelopp med på den anställdes förtryckta inkomstdeklaration. Om den felaktigt utbetalda lönen uppgår till kr och preliminärskatteavdraget var kr, fick den anställde kr utbetalt som lön. Men han ska betala tillbaka kr till arbetsgivaren. Den skatt på kr som inbetalats till Skatteverket rättas inte. Detta belopp kommer den anställde i stället att tillgodoräknas vid 2011 års taxering och få återbetalt i samband med att han får sitt slutskattebesked. Arbetsgivaravgifterna rättar företagaren genom att begära omprövning hos Skatteverket. Jonas Sjulgård, skattejurist SRF Landets effektivaste redovisningskonsulter har en sak gemensamt. Främst för de främsta. Sveriges effektivaste redovisningskonsulter har en sak gemensamt. Vi står bakom dem med förstklassig programvara, litteratur, utbildning och internettjänster. Norstedts Juridik främst för de främsta. 14 Redovisningskonsulten nr

15 För dig som vill påverka en bransch i utveckling SRF söker Kvalitetskontrollanter Arbetsuppgifter: Kvalitetssäkra auktorisationen Lämna råd i kvalitetsfrågor Biträda med administration av kvalitetskontrollverksamheten Kravprofil: Auktoriserad redovisningskonsult med minst tio års erfarenhet inom yrket Kunskap om svensk standard för redovisningstjänster Reko Kunskap inom redovisning, skatt och affärsmannaskap samt Excel och transaktionsanalyser Möjlighet att göra resor runt om i Sverige Tjänsten är hel- eller deltid. Ansökan skickas till kvalitetschef Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF

16 SRF i debatten SRF har sedan beslutet om avskaffad revisionsplikt den 1 november bedrivit en informationskampanj över landet om möjligheten för aktiebolag att själva välja om man vill ha revision eller inte. Kampanjen har väckt uppmärksamhet och intresse och de första timmarna var trafiken på SRF:s hemsida så intensiv att den var svår att nå. Beslutet om avskaffad revisionsplikt är en anpassning till vad som redan har hänt i majoriteten av de övriga EU-länderna. SRF har inlett en rikstäckande informationskampanj om denna förändring av två olika orsaker. Det första är att utvecklingen av de tjänster som redovisnings- och revisionsbranschen måste erbjuda företagen är beroende av hur den framtida efterfrågan på tjänsterna kommer att bli. Detta kräver att företagen uppmärksammas på att man har en valmöjlighet som inte fanns förut. Det vore mycket olämpligt om redovisnings- eller revisionsbranschen skulle basera sin verksamhet på att försöka sälja tjänster som företagen i praktiken inte behöver och som går att välja bort efter lagändringen. Det skulle medföra att det och de nya möjligheter som finns inom denna. Och istället för att vi blir kallade revisor så är det viktigt att orka säga till om att vi är auktoriserade redovisningskonsulter. SRF har fått många indikationer på att vi är på rätt väg och att yrkesrollen blir mer och mer känd för både företagen och viktiga intressenter och att man har börjat förstå att det faktiskt rör sig om två yrkesroller redovisningskonsult och revisor. Grunden i revisorns roll består i att utifrån ett oberoende perspektiv kontrollera vad som har hänt historiskt. Redovisningskonsultens roll är att erbjuda kvalitetssäkrade tjänster och rapporter löpande under året och på ett proaktivt sätt vara företagets bollplank under året. Vi har en yrkesroll att vara mycket stolta över, och gör en viktig samhällsinsats, vilket även framgår allt tydligare när vi möter kreditgivare, myndigheter och andra intressenter. Jag skulle också vilja betona vikten av den pågående Reko-anpassningen på byråerna. Långsiktigt kommer den att medföra att lönsamheten Fredrik Dahlberg Vi har en yrkesroll att vara mycket stolta över, och gör en viktig samhällsinsats, vilket även framgår allt tydligare när vi möter kreditgivare, myndigheter och andra intressenter. långsiktiga förtroendet för såväl redovisning som revision skulle komma att ifrågasättas. Därför informerar vi företagen om de nya reglerna och möjligheterna att välja. Det andra är att yrkesrollen auktoriserad redovisningskonsult kommer att bli mycket betydelsefull i det nya klimatet, genom att erbjuda kvalificerade tjänster som kan kvalitetssäkras genom en bokslutsrapport till den del av marknaden som väljer ett alternativ till revisionen. Här har SRF ett ansvar att tydliggöra yrkesrollen förbättras på byråerna genom enhetliga rutiner, samt att sårbarheten minskar på byrån. Detta har jag personligen erfarenhet av när vi införde ISO-systemet, som har många likheter med Reko, på min tidigare byrå. Så en satsning på Reko är i själva verket en satsning på framtida rutiner och lönsamhet för verksamheten på den egna byrån. Det pågår ett omfattande arbete inom SRF för att stötta våra medlemmar i den förändring som branschen är inne i. Bland annat håller vi på att bygga upp en stab av sakkunniga inom redovisning och skatt för att via en så kallad Helpdesk kunna stödja våra medlemmar i sin yrkesutövning. Vidare så vet vi att Reko är nytt för oss alla, och att det därför finns frågor om hur man i praktiken tolkar Reko, samt att det finns behov av nya hjälpmedel i form av formulär etc. Detta är därför ytterligare områden där vi arbetar för att ta fram stöd till våra medlemmar. Utvecklingen av Reko är ett gemensamt ansvar för SRF och Far, och detta pågår via en samrådsgrupp i syfte att utveckla breda och effektiva branschlösningar. Genom att utnyttja båda organisationernas erfarenheter och marknadsposition kommer denna process att ge stora framtida mervärden. Dörren till framtiden är öppnad välkommen in! Fredrik Dahlberg Förbundsdirektör 16 Redovisningskonsulten nr

17 SRF:s bankturné har inletts Som vi berättat i tidigare nummer av Konsulten är nu representanter från SRF ute på en nationell bankturné. Syftet med turnén är att berätta för bankernas representanter om den auktoriserade redovisningskonsultens roll, Reko och smidigheten med bokslutsrapporten som kvalitetskvitto. TEXT: TINA SJÖSTRÖM Under november inleddes som planerat besök hos ett flertal banker runt om i Sverige. Planen är att besöka de flesta större orter och etablera kontakter hos lokala bankkontor. Ansvaret för bankturnén ligger på SRF centralt och kretsarna, både när det gäller planering och genomförande. I den första delen av turnén är 12 personer engagerade som reser runt i sitt geografiska område. I Norrland har man hunnit avverka flera av de större städerna. Under en vecka i slutet av november gjorde Fredrik Dahlberg och Björn Ottosson besök i Umeå, Örnsköldsvik, Sollefteå, Östersund och Sundsvall. Under den här veckan har vi också passat på att träffa flera av SRF:s medlemmar på After work, berättar Fredrik Dahlberg. Tanken med bankturnén är att den ska leva vidare och att kretsarna ska fortsätta träffa bankerna på de mindre orter som vi inte hinner med. Vi tror att det är en fördel att lokala representanter gör besök på sin marknad där man redan har etablerade kontakter. Kretsverksamheten kan sedan förstärkas och kompletteras med att den enskilda konsulten hämtar material från vår hemsida och fortsätter att sprida budskapet till sin egen bankkontakt. Träffarna med banker har skett i form av frukostmöten och besök på bankkontor. Den här aktiviteten har mötts mycket positivt från bankernas håll, säger en nöjd Fredrik Dahlberg. Vi har förklarat den nya branschstandarden, det vill säga auktoriserad redovisningskonsult, Reko och kvittensen bokslutsrapport. Det märks tydligt i interaktionen från bankerna att den nya branschstandarden är något som upplevs naturligt och smidigt. Detta förstärks också när vi förklarar att bokslutsrapporten kommer för månadsbokslut under Kvalitetssäkringen av månadsrapporter är något som är efterlängtat enligt bankerna, eftersom kvaliteten kan variera mycket på dessa rapporter. Man tycker också att det är positivt att bokslutsrapporten kan lämnas för alla företagsformer. Den här veckan har varit intensiv, vi har haft ett tufft schema. Den positiva responsen från banker och medlemmar visar att vi är på rätt spår inför framtiden, avslutar Fredrik Dahlberg. HÖJ DIN KOMPETENS MED SRF EKONOMIUTBILDNING Satsa på utbildning för dig och ditt företag. Stärk din roll och fyll på dina kunskaper. Låt utbildning ske i samma snabba takt som omvärlden förändras. Se vår hemsida för mer information om vårt breda kursutbud. Vi har något för alla oavsett om du är ny i branschen eller har arbetat under många år. Redovisningskonsulten nr

18 Nöjd kund 2010 För femte året i rad har SRF gjort en kundundersökning bland sina medlemmar angående administrativa program. Störst fokus har vi lagt på kategorin redovisningsprogram där vinnaren visar sig vara en välkänd prenumerant på titeln Nöjd Kund nämligen BL Administration. TEXT: TINA SJÖSTRÖM Vår mätning av nöjd kund gällande leverantörer av administrativa program är unik såtillvida att de som svarat är proffsanvändare. I många fall är de program och den leverantör man uttalar sig om huvudleverantör av verksamhetens arbetsverktyg. Förutom att leverantören blivit betygsatt i olika kategorier har de som svarat även lämnat synpunkter och åsikter i form av fritextsvar. I år har personer besvarat enkäten. Så här har vi gjort Vi har delat in enkäten i fyra kategorier redovisningsprogram, bokslutsprogram, löneprogram och deklarationsprogram. Samma frågor har ställts i alla kategorier, betygen för leverantörerna i varje kategori redovisas i diagram på kommande sidor. Frågeställningarna handlar bland annat om hur väl anpassat programmet är för verksamheten, hur man upplever supporten från leverantören och hur väl programvaruleverantören känner till branschen. För att minimera risken att svaren inte skulle vara relevanta har vi valt att inte ta med de programvaror som fått färre än två procent av svaren. Speciellt inom kategorin redovisningsprogram finns det många små aktörer och här har ett 10-tal leverantörer fallit bort. Vi mäter relationen Nöjd Kund mäter i vilken utsträckning redovisningskonsulterna är nöjda med sina program, programvaruleverantörer och den support som dessa ger. Vi vill poängtera att vi inte tar ställning till specifika funktioner i programmen och har heller inte testat eller jämfört programmen mot varandra. Vi förutsätter att var och en valt program efter sitt eget speciella behov. Programmen är dessutom mycket olika på många punkter, varför en jämförelse i det avseende skulle bli för osaklig. Profilen Av de som svarat på enkäten är ungefär 60 procent kvinnor. De flesta som svarat har jobbat inom yrket i mer än 15 år, bara sex procent har jobbat kortare tid än fem år. Fler än hälften jobbar på en byrå med fyra anställda eller färre. Bara 10 procent är verksamma på en byrå med fler än 20 anställda. Av de som svarat är så många som 62 procent inköpsansvariga på sin byrå när det gäller administrativa program. Hälften av de som svarat bor i en mindre stad och ungefär 30 procent är aktiva i någon av storstadsregionerna Stockholm, Göteborg eller Malmö. Antal år i yrket 0-5 år 6-10 år år mer än 15 år Antal anställda/verksamma på det lokala kontoret fler än Redovisningskonsulten nr

19 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 BL Adm Edison Visma Adm 500 Visma Compact Visma Adm 1000 Fortnox Briljant Visma Adm 2000 Hogia Art Soft One Hogia Adm 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2 2,4 BL Adm Visma Adm 500 Fortnox Edison Visma Adm 1000 Visma Compact Visma Adm 2000 Briljant Hogia Art Soft One Hogia Adm 3,8 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 2,9 2,8 2,7 2,7 Programmet är lättarbetat och anpassat för vår verksamhet. Programleverantören har snabb och bra support och löser mina problem. Redovisningsprogram Det program som i vår undersökning används av flest svaranden är Briljant med 17 procent. Vi har i år valt att särredovisa Vismas olika program och slår därför inte ihop dem till ett, som skett föregående år. Vi anser att resultatet blir tydligare och enklare på det viset. Betygsättningen från enkätens deltagare är genomgående hög. För tre av fyra påstående har fler än hälften av de svarande gett högsta betyg, något som vittnar om att kampen är hård. För fjärde året i rad står alltså BL Administration som vinnare med en högsta totalpoäng på samtliga frågor. BL Administration Av de som besvarat årets enkät är det sex procent som använder BL Administration för sin redovisning. Leverantören får genomgående mycket höga poäng och det är ytterst få som säger sig vilja byta programvaruleverantör inom några år. BL Administration hamnar överst i samtliga frågeställningar varför det inte var några svårigheter att kora vinnaren. Ett urval av kommentarerna är: BL har mycket bra bredd, kunskap och lyhördhet inför uppkomna frågor Redovisningskonsulten nr Internetbaserad bokföring borde vara på tiden, kopplad till företagskonto typ Swedbank. Även andra nätverksprodukter som backup och bättre anpassning till e-fakturor Supporten är outstanding Förbättrad kommunikation mellan kund och redovisningsbyrå, den nyligen presenterade lösningen räcker inte BL Administration är alltid hjälpsamma vid ev support och utvecklar sina program efter ändringar inom redovisningsområdet BL är toppen och har bäst support av alla Saknar en mall för uppläggning av nya kunder. Saknar en stomme att utgå ifrån före kundanpassning vad gäller kontoplan, rapporter, momsinställningar och reskontra Briljant Briljant är det program som flest av våra svaranden använder, närmare bestämt 17 procent. De placerar sig i mitten efter poängsättning av frågorna. När man tittar på kommentarerna handlar väldigt många om support och att den bör förbättras. Så här skriver några av användarna: Jag har arbetat med ett flertal olika redovisningsprogram och Briljant är helt överlägset Briljant hade tidigare en perfekt support, nu har den drastiskt försämrats. Synd på ett så bra program Utarbeta en webbaserad version av programmet Många finesser, dock inte alltid användarvänligt Programmet har stora möjligheter för oss att växa i En mer lätthanterlig faktureringsfunktion hade uppskattats Helt enkelt det bästa som jag jobbat i Det är lite för krångligt med alla inställningar som måste göras. Programmet klarar det mesta men det känns som om man behöver vara programmerare för att få saker att fungera som önskat Supporten måste lösas och ge snabb och bra service till oss användare Edison Edison används av åtta procent av våra svaranden. Vid två av frågorna kommer Edison på andra plats. En gemensam nämnare i kommentarsfältet är det något höga priset vid fortsättning på nästa sida 19

20 uppdatering. Några av kommentarerna som framkommit är: Svårt att söka kund vid inloggning Edison är helt underbart Programmet är för enkelt, har ej ändrats något på flera år Usel leverantörsreskontra, passar inte alls den som har många leverantörer Priset är lite högt, bra att programmet kan användas utan att man uppdaterar det Vissa delar är inte färdigutvecklade och tangenter används olika i olika delar av programmet Saknar rapportfunktion för periodisk sammanställning Fortnox Fyra procent av de svarande har uppgett att de använder Fortnox. Vi kan konstatera att en tredjedel av de som använder detta program i vår undersökning återfinns på en byrå med fler än 12 anställda. Att döma av kommentarerna är användarna förespråkare av webbaserade program. Här är några av dem: Fortnox är ett väldigt bra och mycket modernt system. Jag kommer åt det varifrån som helst, slipper back-up och uppdateringar. Det är helt klart framtidens program Mycket bra för byrån och kunderna att det är webbaserat och att man kan jobba i samma system Programmet är inte färdigt, har mycket att rätta till och förbättra Förbättra tidsredovisningsmodulen för redovisningskonsulter, förbättra även budgetmodulen och rapportgeneratorn Hogia Administration Detta program används av fem procent av våra svaranden. Hogia Administration hamnar långt ner i vår undersökning och sämst betyg får leverantören när det gäller hur väl de tar tillvara på användarnas synpunkter. Detta är några av kommentarerna som framkommit: Lyssna mer på användarna Gör programmet lite lättare att jobba med Hogia Art Det andra av Hogias program som varit med i undersökningen och har tre procent av användarna. Hogia Art placerar sig något bättre än sitt systerprogram vid samtliga frågeställningar utom sannolikheten att användaren kommer att byta program inom några år. Här hamnar Hogia Art på sista plats. Hälften av de svarande som använder detta program jobbar på en byrå med 2-4 anställda. Några kommentarer: Se till att vi som idag använder Art inte behöver byta till Hogia Ekonomi, gör det ekonomiskt attraktivt att byta program inom Hogias utbud Programmet är inte så självinstruerande för den som är ovan. En hel del specialkommandon är svåra att hitta i huvudmenyerna Licensvillkoren för nya redovisningsprogram är oacceptabla. Numera stannar programmet om man inte betalar löpande avgifter för uppdateringar Intuitivt och lättarbetat SoftOne SoftOne kommer, tillsammans med Hogias två program, längst ner på betygsskalan. Fyra procent av enkätsvararna har angett att de använder detta program. Så många som 70 procent av dessa användare har jobbat längre än 15 år i branschen. Så här ser kommentarerna för programmet ut: Programmet är kanonbra, framförallt dess flexibilitet i grundredovisningen Omtyckt hos mina kunder Bra support för lätta frågor, däremot inte för lite svårare frågor Arbetar med gamla SoftOne vilket gör min kritik ganska hård Vad jag förstår arbetas det nu fram ett nytt program mer baserat på att jobba via internet med kunden. Jag uppskattar inte den delen, känner att det är en onödig kostnad och byter därför program Visma Compact Visma Compact används av 15 procent av våra enkätsvarare och är därmed det mest populära av Vismas program. Här följer ett urval av de kommentarer som lämnats: Gör det möjligt att snabbt nå en klient genom att söka i databasen efter de första bokstäverna Behåll Compact i Visma-buketten. Mycket bra program Jag tycker att Visma Compact utvecklar programmet mer och mer för att likna Visma SPCS vilket inte alls känns bekvämt Webbaserad version måste tas fram Provkör nya uppdateringar hos fler användare innan det släpps Compact är bra och lättarbetat, men det utvecklas inte Efterfrågar enklare användarinställningar vid ändring av momsdeklaration, koppling från resultatkonto till momsdeklaration Efterfrågar periodisering av leverantörsfakturor, månadsbeskrivningar etc på ett mycket enklare sätt Visma Adm 500 Detta program i Vismas utbud används av 11 procent av våra svarare. Detta är också det Visma-program som fått bäst betyg i undersökningen. Så här lyder några kommentarer: Programmet är lättarbetat, vi har så gott som aldrig anlitat supporten Längtar efter att enkelt kunna få ut rapporter i excel, för vidare bearbetning Ordna ett eget virusprogram eller samarbeta med någon befintlig leverantör och rekommendera detta som ett bra alternativ Alla ändringar som görs i programmet är för anpassning till större företag. Tänk på de som arbetar på mindre företag också Bygg in så att beräkning kan ske direkt i cellerna för belopp, likt excel Visma Adm 1000 Ytterligare ett Visma-program som är populärt, denna version används av 11 procent av de som besvarat enkäten. Flera av de som lämnat kommentarer om programmet efterfrågar en bättre webbaserad lösning. Här ser ni några av kommentarerna: Har många företag upplagda och använder mig av många funktioner, tycker det fungerar utmärkt Reskontra leverantör tidskrävande Efterfrågar komplett webbaserad lösning, hänvisas idag till en lösning jag ej anser vara optimal Saknar funktion för hantering av skannade fakturor utan att behöva köpa externt program Helt suverän support Snabbknappar till balans- och resultatrapport Bra och lättarbetat program Systemet är något för tungrott, vi saknar bättre periodiseringsmöjligheter samt bättre utskriftmeny Visma Adm 2000 Detta program används av åtta procent av de som besvarat enkäten. Detta är också det av Vismas produkter som här får sämst betyg. Så här tycker några av användarna: Supporten har blivit bättre men det måste gå ännu snabbare att få hjälp Vore bra om man i reskontran kunde sortera på belopp 20 Redovisningskonsulten nr

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sund ekonomi hos Sundit Reko ett effektivt skydd mot bokföringsbrott De tillfälliga skatteanstånden en ny konkursvåg? Jakten

Läs mer

Blod säljer både i fantasi och verklighet. Nr 8 2011 Pris 56 kr

Blod säljer både i fantasi och verklighet. Nr 8 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Strategiskt mål påverka det svenska näringslivet Vi tar pulsen på programvarubranschen Återföring av ackumulerad överavskrivning

Läs mer

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Uppdrag: Skapa efterfrågan Information om bokslutsrapporten en het potatis? K1 för ideella föreningar Rösten som förgyller TV-sporten

Läs mer

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Leder organisation som lever som den lär. Nr 2 2011 Pris 56 kr

Leder organisation som lever som den lär. Nr 2 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Redovisningsexpert på plats Ledare: Ljusare tider SRF försäkringar branschens bästa val! Leder organisation som lever som den

Läs mer

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny generaldirektör förordar enkla regler och bra service Handbok för Reko Mångmiljonföretag producerar en veckas upplevelser

Läs mer

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Från lågstadielärare till entreprenör och styrelseproffs Tidpunkten för löpande bokföring Förslag om ändrade regler för helårsmoms

Läs mer

Spännande och underhållande möten i Malmö. Nr 6 2010 Pris 56 kr

Spännande och underhållande möten i Malmö. Nr 6 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Från huvudbok till toppen av högsta berget Upprättande av årsredovisning (K3) Redovisningskonsultens tystnadsplikt Fler kursalternativ

Läs mer

Det fanns en chans och den tog jag. Nr 6 2011 Pris 56 kr

Det fanns en chans och den tog jag. Nr 6 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund När vi är som kaxigast erbjuder vi allt Kapitalförsäkringar och pensionsåtaganden Avskrivningar i bostadsrättsföreningar Det

Läs mer

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Byrån med havsutsikt Av det befarade felet blev ingenting Är alla REDO och REKO nu? Skatteverkets kontroller under 2012 Goes

Läs mer

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Konkurser och släktforskning är hett för mig Bokslutsrapporten är ett kvalitetskvitto! Inkomstskatteeffekter av K2 och K3 Digitala

Läs mer

Personlig tränare i ekonomi

Personlig tränare i ekonomi Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Personliga kvaliteter lyfter varumärket Skatteverkets planerade kontroller och insatser 2010 SRF utbildar kvalitetskontrollanter

Läs mer

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden. Nr 8 2012 Pris 56 kr

Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden. Nr 8 2012 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Risken med otillbörliga förmåner Tydliggörande av Redovisningskonsultens och Revisorns roll viktig Ingångsregler K2 Nya generationen

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 1 2014 Pris 56 kr Nytt allmänt råd kopplat till bokföringslagen 39 SRFs Nöjd Medlemsindex 2014: Vi närmar oss målet! 10 Mot nya utmaningar Nu finns Konsulten

Läs mer

5 +enkla tips för ett

5 +enkla tips för ett #1 2015 PRIS 69 KR MAGASINET FÖR DIG SOM ARBETAR INOM REDOVISNING OCH LÖN 5 +enkla tips för ett säkrare företag BILAGA I DENNA TIDNING: KARRIÄRVÄGAR INOM REDOVISNING tillsammans PÅ SCENEN ÄR VI MÄNNISKOR

Läs mer

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Hur kan redovisningsbranschen växa för att motsvara marknadens behov? Samverkan Skatteverket en samhällsekonomisk nytta Historiskt

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

Med bokföringslagen som favorit

Med bokföringslagen som favorit Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Nu väntar en spännande tid för ekonomer SRF Lön ny branschförening för löneyrket! Kval för K-val? Progressiva avskrivningar

Läs mer

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten.

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten. Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 2 2014 Pris 56 kr SRF FöretagsEko: Regelverken dåligt anpassade till småföretag 6 Brf-debatten: Ingen kan ändra på det som är gjort, men framtiden kan vi påverka

Läs mer

Från programledare till FRAMGÅNGSRIK. Nr 4 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön. Provokativ? Jag? Aldrig medvetet!

Från programledare till FRAMGÅNGSRIK. Nr 4 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön. Provokativ? Jag? Aldrig medvetet! Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 4 2014 Pris 56 kr Provokativ? Jag? Aldrig medvetet! Alexander Bard är aktuell som en av föreläsarna under mässan Ekonomi & Företag där även SRF Kongressdagar

Läs mer

Håll inte fast vid det gamla tänk nytt. Nr 4 2013 Pris 56 kr

Håll inte fast vid det gamla tänk nytt. Nr 4 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny Produkt Reko Byråstöd från SRF! Stegvis faller allt på plats inför årets Kongressdagar Progressiva avskrivningar på fastigheter

Läs mer

Dragkampen om redovisningskonsulterna

Dragkampen om redovisningskonsulterna NY TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 2 2008 Dragkampen om redovisningskonsulterna K1-reglerna för enskilda näringsidkare Undersökning: Edison får mycket höga poäng av redovisningsbranschen

Läs mer

ANNORLUNDA. Men hur gör man? Hos Karlén & Stavegren Ekonomikonsult tror man sig ha hittat receptet. Nr 6 2014 Pris 56 kr

ANNORLUNDA. Men hur gör man? Hos Karlén & Stavegren Ekonomikonsult tror man sig ha hittat receptet. Nr 6 2014 Pris 56 kr Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 6 2014 Pris 56 kr TÄNK NYTT ANNORLUNDA Men hur gör man? Hos Karlén & Stavegren Ekonomikonsult tror man sig ha hittat receptet. VANLIGASTE LÖNEFÖRMÅNEN SID 6

Läs mer

Bokföring med full frihet

Bokföring med full frihet tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 69 2010 Bokföring med full frihet Ersättningar och förmåner i ditt löneprogram Tröttnat på tidsödande kontant- och fakturahantering? Minska din administrativa

Läs mer

Ekonomi för företagare

Ekonomi för företagare ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS September 2008 Ekonomi för företagare Från hockeyproffs till företagsledare Jonas Bergqvist berättar läs mer sid.

Läs mer

FÖRETAG & AFFÄRER. Maud Olofsson. Näringsminister. satsar stort på företagande sidan 8. Sköt dina företagsärenden på internet sidan 4

FÖRETAG & AFFÄRER. Maud Olofsson. Näringsminister. satsar stort på företagande sidan 8. Sköt dina företagsärenden på internet sidan 4 ANNONS Hela denna tidning är en annons från Bolagsverket ANNONS FÖRETAG & AFFÄRER Ingår som bilaga i Dagens Industri i december 2006 Maud Olofsson Näringsminister satsar stort på företagande sidan 8 Sköt

Läs mer