Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0"

Transkript

1 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0

2 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning och förbud 6 Färger Primära färger 8 Trafikljusets färger 8 Silver 8 Logotypens färger 9 Sekundära färger 9 Bakgrundfärger 9 Vårt företagstypsnitt 10 Generella regler 10 Officedokument 10 Exempel 11 Designelement Grafiska riktlinjer och designelement 12 Grafer och diagram Egna värden och jämförelser 14 Icke egna värden 15 Stapel- och cirkeldiagram 15 Specialdiagram och undantag 15 Diagram i Excel 15 Illustrationer 17 Grafik 17 Fotoillustrationer 18 Fotografier 19 Tryckta enheter Exempel på produktblad 20 Exempel på broschyr 21 Annonsering 22 Digitala enheter Newsroom 24 Html-utskick 25 Utbud och beställning 28 Egen beställning, vad man bör tänka på 29 Kontorsmaterial Visitkort 30 Korrespondenskort 31 Block 32 Brevpapper 33 Kuvert 33 Wordmall 34 Appendix 1 - CSR, sponsring, mediahantering och sociala medier Introduk tion: Vårt varumärke Ett varumärke är inte bara ett företags gemensamma ansikte mot sina kunder, sin marknad och den allmänna uppfattningen. Ett varumärke är lika mycket en identitet för samtliga medarbetare inom den egna organisationen. Att arbeta enligt gemensamma och bestämda riktlinjer för hur ett varumärke ska kommunicera stärker företaget både externt och internt. Utåt sett ger det en stabil och fokuserad syn på företaget, förenklar budskapet och skapar förtroende. Sett inifrån skapar ett strukturerat och fokuserat varumärkestänk både enighet och lagkänsla. Söderberg & Partners är idag ett av Sveriges ledande företag inom försäkringsförmedling och ekonomisk rådgivning. Varumärket är förknippat med stabilitet, framåtanda och framgång. Dock räcker det inte att enbart erbjuda marknadens ledande produkter för att skapa framgång. En stabil image med ett gemensamt och enhetligt material betyder oerhört mycket för att bygga ett långsiktigt förtroende hos existerande och framtida kunder. Denna manual är framtagen för att sammanfatta det formspråk som valts för att kommunicera Söderberg & Partners varumärke. Det är viktigt att samtliga som arbetar med Söderberg & Partners; anställda, samarbetspartners och alla byråer, följer manualens riktlinjer för att bibehålla den kvalitet som varumärket förknippas med idag och framöver ytterligare höja kvaliteten. Manualen syftar även till att så kostnadseffektivt som möjligt nyproducera och hålla befintligt material uppdaterat. 2 Version 3.0 BETA_REV02 ( ) Version 3.0 ( ) 3

3 Logotyp Logotyp A, färg Logotyp B, färg Symbol, färg Vår logotyp är det viktigaste i vår grafiska profil, därför måste vi använda den på ett respektfullt sätt så att vårt varumärke alltid framställs på bästa möjliga sätt. Logotyp A, vit (negativ) Logotyp B, vit (negativ) Symbol, vit (negativ) Utföranden Logotyp A, svart (positiv) Logotyp B, svart (positiv) Symbol, svart (positiv) Vår logotyp finns i flera utföranden och det är utrymmet på mediet som bestämmer vilken logotyp som ska användas. När det är risk för att logotypen kommer att tryckas i mycket liten storlek ska man välja den version som ger störst exponering och blir lättast att läsa. Logotyp A - tvåradig Den tvåradiga Logotyp A är den som vi i första hand vill använda i så stor utsträckning som möjligt. Logotyp B - enradig Detta är vår enradiga logotyp och ska användas i de sammanghang där den tvåradiga ger en sämre exponering. Den enradiga versionen ska alltid användas när logotypen placeras i nederkanten av ett Minsta storlek Publiceras logotypen i för liten storlek blir det svårt att läsa före- Logotyp A, frizon och minsta storlek X papper. Exempelvis när den ligger i vitt ovanpå en blå bård såsom i våra produktblad. tagsnamnet och symbolen blir otydlig. Därför är det viktigt att inte publicera logotypen i storlekar under minimibredden: X Symbol Symbolen får endast användas i sammanhang där det är tydligt att Söderberg & Partners är avsändaren. Symbolen kan även användas Minsta storlek logotyp A = 15 mm bred Minsta storlek logotyp B = 35 mm bred Minsta storlek symbol = 10 mm bred 2X X som ett grafiskt element. Färger Rekommenderad bredd på A4, logotyp A = 44 mm Rekommenderad bredd på A4, logotyp B = 44 mm I vissa fall, exempelvis på visst profilmaterial, är det omöjligt att hålla sig över minimistorleken. I dessa fall kan det bli nödvändigt att X X, dvs halva höjden av Logotyp A avgör frizonens storlek. Ska vår logotyp placeras på en vit eller nästintill vit yta så ska den i färg användas. På mörka ytor, oftast en tonplatta av vår blåa företagsfärg, ska den negativa (vita) logotypen användas. Den svarta trycka den mindre men tänk på att det inte är någon idé att trycka logotypen om den blir för liten att läsa. Minsta bredd = 15 mm Rekommenderad bredd på en A4 = 44 mm X logotypen försöker vi undvika men kan användas i helt svartvita medier eller på enstaka tryck när det är viktigt att hålla ner kostnaden, exempel vissa profilsaker. I vissa sammanghang kan vår logotyp tryckas i silverfärg. Frizon Vår logotyp kommer bäst till sin rätt om vi låter den andas. Ju större Logotyp B, frizon och minsta storlek X Logotypen i färg finns dessutom i tre versioner; CMYK CP (Coated marginalerna runt logotypen är, desto starkare intryck gör den. Frizonen visar den minsta marginal som får förekomma mellan X Process) för bestruket papper den vanligaste formen, CMYK UP (Uncoated Process) för obestruket papper och till sist PMS CP för tryck i PMS-färger. Är du osäker kan du i de flesta fall använda dig av CMYK CP. logotypen och andra element såsom text, bild samt annan grafik i form av rutor eller illustrationer. Större marginaler än frizonen rekommenderas. X Minsta bredd = 35 mm X X, dvs höjden av Logotyp B avgör frizonens storlek. Rekommenderad bredd på en A4 = 44 mm 4 Version 3.0 ( ) Version 3.0 ( ) 5

4 Användning och förbud Vi vill att vårt varumärke alltid syns på bästa möjliga sätt och vi vill behålla den starka igenkänning som finns. Används logotypen felaktigt försvagas varumärket. Nedan exempel på hur Logotyp 2 får och inte får användas. Detsamma gäller såklart även Logotyp 1. Man får alltså absolut inte ändra färg eller typsnitt i logotypen. Man får heller inte flytta texten eller ändra proportionerna i logotypen likväl som den får inte vridas/roteras. Välj alltid logotyp och färg så att logotypen blir så tydlig som möjligt. Lägg aldrig en dropshadow/skugga eller andra effekter på vår logotyp Ändra aldrig textens placering inom logotypen och/eller addera aldrig företagsnamnet till symbolen på eget bevåg Ändra inte logotypens färger Lägg aldrig logotypen i PMS288 Ändra aldrig logotypens teckensnitt Söderberg & Partners Söderberg & Partners Tryck inte ihop eller stretcha logotypen Rotera inte logotypen Lägg aldrig text eller andra designelement inom logotypens frizon. Lägg aldrig logotypen på en bakgrund, bild eller illustration där den är svår att se. I vissa fall kan dock den vita logotypen synas bra istället. Använd aldrig logotypen i färg på en tonplatta, använd istället den vita logotypen till detta. Om logotypen placeras tillsammans med andra bolags logotyper ska vi helst använda Logotyp A vilket brukar ge bäst exponering. Vid vissa tillfällen kan Logotyp B behöva användas. Loggorna måste även placeras med sådant avstånd mellan varandra att frizonen inte blockeras. 6 Version 3.0 ( ) Version 3.0 ( ) 7

5 Färger Vi människor uppfattar färger snabbt. Snabbare än text och logotyper. Värdet av kännetecknande färger och färgkombinationer är därför stort, men det förutsättar att de används rätt. Primära färger Den mörkblå PMS288 är vår företagsfärg som kompletteras med de övriga färgstarka primärfärgerna och är de färger som är med i nästan alla produktioner och som kännetecknar Söderberg & Partners. Process CYAN CP: UP: RGB: HEX: 009fdf PMS288 CP: UP: RGB: HEX: 002d72 PMS368* CP: UP: RGB: HEX: 7fba23 80 % Svart används till all text och streckade linjer. De tre svala grå färgerna PMS430, PMS431 och PMS432 används till förklarande grafik och designelement. PMS116C / PMS108U** CP: UP: RGB: HEX: ffcd00 Logotypens färger Logotypen bygger på företagsfärgen PMS288 tillsammans med två andra ljusare nyanser som aldrig används enskilt. PMS304 CP: UP: RGB: * PMS7460 CP: UP: RGB: Sekundära färger PMS288 CP: UP: RGB: Dessa färger används för att känneteckna de staplar och linjer i diagram som inte är direkt kopplade till Söderberg & Partners, exempelvis aktiemarknader eller jämförelser mellan livbolag. PMS431 CP: UP: RGB: Förklaringar PMS Pantone Matching System, ett sätt att definiera färger där varje färg har ett unikt nummer. CP Coated Process Anger den CMYKblandning som ska användas på bestruket papper. UP Uncoated Process Anger den CMYKblandning som ska användas på obestruket papper. RGB Red Green Blue Anger den rgb-blandning som ska användas i digitala medier & webben. Svart 80 % (K = 80 %) RGB: HEX: PMS430 CP: UP: RGB: HEX: 7c878e Trafikljusets färger PMS431 CP: UP: RGB: HEX: 5b6770 PMS432 CP: UP: RGB: HEX: 333f48 Silver PMS7683 CP: UP: RGB: HEX: 426da9 PMS3248 CP: UP: RGB: HEX: 6dcdb8 PMS207 CP: UP: RGB: HEX: a50034 PMS7765 CP: UP: RGB: HEX: bbb323 PMS3405 CP: UP: RGB: HEX: 00af66 PMS7662 CP: UP: RGB: HEX: 7a4183 PMS190 CP: UP: RGB: HEX: f67599 PMS722 CP: UP: RGB: HEX: c88242 HEX Anger RGB-färgerna hexidecimalt för HTML. * Anger att CMYKblandningen skiljer sig från den av Pantone föreslagna blandningen. ** Olika Pantonefärger beroende på papper. När trafikljuset ska visualiseras används den gröna och gula primärfärgen. Den skarpröda färgen används enast i trafikljussammanhang. I trycksaker lägger vi detaljer i silver som komplement till primärfärgerna. Silver kan inte återges i digitalt och lämpar sig inte heller för obestruket papper, där effekten lätt avtar. Ersätt då silver med PMS429. Bakgrundsfärger PMS368* CP: UP: RGB: HEX: 7fba23 PMS116C / PMS108U** CP: UP: RGB: HEX: ffcd00 PMS877C Silver (Simulering, ej korrekt återgiven) PMS429 CP: UP: RGB: HEX: 333f48 Bakgrundsfärgerna används enbart till tonplattor i trycksaker och bakgrunder på webbsidor där de kompletterar primärfärgerna. PMS7621* CP: UP: RGB: HEX: a61731 Tonplatta tryck 10 % tint grön CP: UP: HEX: f1f9ec Tonplatta tryck 10 % tint Cyan CP: UP: HEX: e1f4fd Bakgrundsfärg webb RGB: HEX: e6e6e6 Bakgrundsfärg webb komplement RGB: HEX: d4d4cb Bakgrundsfärg tryck komplement 50 % tint PMS7528 CP: UP: Version 3.0 ( ) Version 3.0 ( ) 9

6 Typografi Vårt företagstypsnitt heter Whitney och är ett snyggt och lättläst typsnitt som trots att det är luftigt rymmer mycket text på en liten yta. Men i några sammanhang används andra typsnitt, exempelvis när vi själva skapar Officedokument. Vårt företagstypsnitt I allt tryckt marknadsföringsmaterial används vårt före- Officedokument Vårt företagstypsnitt Whitney finns inte installerade A Exempel på Whitney: Exempel på Berthold Baskerville Pro: tagstypsnitt Whitney. På webben använder vi Whitney på datorer från start, i de dokument vi själva skapar så långt som möjligt men vissa tekniska begränsningar gör att vi ibland måste använda Arial istället. Exempel på detta är i html-brev. Whitney är en så kallad sans seriff och i vissa sammanhang behöver vi komplettera med en antikva för att skapa variation, exempelvis i vår årsredovisning. Vid dessa tillfällen använder vi Berthold Baskerville Pro. På nästa sida ser du exempel på rubriknivåer och färgsättning i Whitney. använder vi därför Calibri. Det är dock lätt hänt att våra egna dokument ser olika ut från gång till gång. Nedan följer lite rekommendationer för hur vi helst ska formatera vår text i Word- och Exceldokument. Huvudrubrik Calibri, storlek 18, färg blå (RGB ) Underrubrik Calibri, storlek 9,5 fet, färg grå (RGB ) Text Calibri, storlek 9, färg grå (RGB ) Mejl Calibri, storlek 11, färg grå (RGB ) En antikva är ett typsnitt som har seriffer, de små fötter och flaggor som återfinns på dessa bokstäver. En sans seriff är ett typsnitt utan dessa fötter och flaggor. Jämför bokstäverna i Rubrik 1 på motsatt sida i detta uppslag som är en sans seriff med bokstaven A här ovan som är en antikva. Rubrik 1 Gröna versaler i semibold inleder alltid ingresstext. Rubrik 2 Rubrik 1 Gröna versaler i semibold inleder alltid ingresstext. Rubrik 2 Generella regler Färgen på texten ska vara 80 % av svart (RGB: , HEX: #333333) vilket gör texten mjukare och behagligare att läsa. Rubrik 1 och 2 ska skrivas i vår företagsfärg PMS288 För Powerpointpresentationer har vi ett undantag där vi ska använda Verdana och den formatering som återfinns i vår mall. Varför använder vi inte Whitney när vi själva skapar dokument? Att installera Whitney hos alla vore praktiskt sett Brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Rubrik 3 Punktlista Punktlista Punktlista Ingress 2 är en mindre iögonfallande ingress som kan användas när Rubrik 2 är huvudrubriken i artikeln. Brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö och ingressen inleds i regel i tre till fyra ord i grön färg för att skapa kontrast. I regel använder vi vänsterjusterad text och gemena omöjligt. Om mottagaren av ett dokument eller mejl, inte har Whitney kommer texten inte att visas korrekt, änvänd därför något av de standardtypsnitt som finns, trots att de inte är lika originella eller kännetecknande Rubrik 4 Brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Rubrik 3 Punktlista Punktlista (old style) siffror oavsett vilket medium vi använder. På webben och i den kommunikation ni själva skapar är för varumärket. Bildtext bildtext bildtext bildtext bildtext bildtext. Bildtext bildtext bildtext bildtext bildtext bildtext. det svårt att använda gemena siffror, varför detta inte är nödvändigt. Undantag görs även i tabeller då siffrorna ska vara versala och sättas med fast teckenbredd för att hamna rakt under varandra.? Hjälp, vad ska jag skriva mitt dokument eller mejl i? Skriv det i Calibri med mörkgrå text och blå rubrik. 10 Version 3.0 ( ) Version 3.0 ( ) 11

7 63 pt 108 pt övre marginal Söderberg & Partners Grafisk manual X pt Designelement Det finns inget odesignat. Allt är design, någon står alltid bakom hur något är uppbyggt. Däremot finns det bra och dålig design. Våra designelement är framtagna för att vara funktionella men även originella och kännetecknande för vårt varumärke. Kolumner och rutnät Avdelare 1 För att skilja information, texter och artiklar åt används olika typer av avdelare. En variant är att skilja styckena åt med en vertikal eller horisontell prickad linje såsom under denna text. En annan variant är att lägga texten på en tonplatta såsom texten till höger. Avståndet mellan text och avdelare ska alltid vara minst 18pt. Avdelare 2 För att skilja information, texter och artiklar åt används olika typer av avdelare. En variant är att lägga texten på en tonplatta såsom denna text. En annan variant är att skilja styckena åt med en vertikal eller horisontell prickad linje. Avståndet mellan text och avdelare ska alltid vara minst 18pt. När en tonplatta eller en bild används utfallande används en prickad vit linje Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor På vanliga trycksaker i A4-format använder vi oss av Används 2-spaltformated finns det en extra kolumn sit amet, consectetur sit amet, consectetur längs kanten mot det vita pappret ett rutnät på sex kolumner där texten antingen kan ute till höger på sidan som kan lämnas tom för att göra adipiscing elit. adipiscing elit. för att bryta upp den annars skarpa ligga i 2-spalt över fem kolumner eller i 3-spalt över alla sidan lufitgare eller ge plats åt en information liknande avdelaren. sex kolumner såsom stycket nedan. den till höger om denna text. Här får vi plats med en informationstext och en Informationsgrafik Påbud & förbud förklarande ikon Med hjälp av grafik kan man ex. förklara flöden och tillvägagångssätt. Ikonerna ska vara i 30 % tint av svart och i övrigt används primärfärgerna. Marginaler 18 ptsidfot Y pt Y pt 18 pt Precis som det finns saker vi brukar och ska göra finns det saker vi inte vill Marginalerna varierar mellan olika pappersformat för att alltid ge bästa möjliga med varumärket och på produktblad ska Informationsruta Företagsfärgen är starkt förknippad göra med vårt grafiska uttryck. uttryck. Tryck i A4 med uppslag har sidfoten därför vara enligt nedan medan En textruta som kan innehålla Använd endast färger som finns X=54 punkter (pt) och Y=66 pt medan ensidiga A4 såsom produktblad har X=43 pt med paginering såsom på andra sidor i grafik eller en punktlista. Den gröna Skiljelinje flersidiga trycksaker istället har en sidfot ex. förklaringen till diagram och med i vår färgpalett. och Y=57 pt. Övriga format anpassar man denna grafiska manual. markeringen ska alltid ligga på den Lägg inga effekter såsom skuggor vartefter de skapas för att optiskt efterlikna tidigare produktioner. Sidfoten med paginering kan kombineras diagrammet till vänster om rutan utfallande illustration på ett produktblad eller delar av sida dit förklaringen hör, dvs är En grafisk skiljelinje såsom den ovan avgränsar en på våra designelement. med en 5 mm hög och utfallande bård, där ska den gröna markeringen vara där en illustrerad yta. Se till att det mellan olika objekt Pt är förkortning för punkter och ett standardmått för mått vid grafisk produktion. igenkänning av varumärket. inte känns ihoptryckt, vanligtvis ald- det känns lämpligt då detta ger en höge den är nu. alltid finns tillräckligt med luft så det Det är samma mått som du själv använder Linjer rig under 18pt mellan designelement. när du ställer in typsnittstorleken i ex. Word. För att skapa liv och rörelse i dokument eller bara fylla Vår design ska kännas luftig, ren ut vitt utrymme, som ibland blir över, används linjer i och mjuk. Därför använder vi primärfärgerna samt silver som läggs parallellt med exempelvis prickade linjer och varandra i 45 graders lutning likt nedan. Linjerna kan olika nyanser av grått tillsammans ibland svänga av i en kurva med radie på 12 pt och då med våra egna klara primärfärger. Tonplatta korsa varandra med en s.k. multiply-effekt för att Undvik vassa och hårda element. På produktblad kan man lägga en tonplatta i någon av bakgrundsfärgerna för att lägga in extra text. Tonplattan kan skapa intressanta färgkombinationer. kompletteras med en ikon. X pt Ring Denna ruta använda som uppmaning till läsaren i slutet på produktblad. Tonplatta utan ikon Tonplattan kan även användas utan ikon. Exempel è C mm 44 mm Y pt

8 Grafer och diagram Vi kan vinna kunder på att presentera fakta och goda resultat på rätt sätt. Presenterar vi allt tydligt och enhetligt blir det lättare för våra kunder att ta till sig informationen och snabbt skapa sig en överblick i vårt material. Icke egna värden Ibland visar vi jämförelser mellan exempelvis olika livbolag eller kanske olika branschers utveckling och i dessa fall ska vi färga kurvorna med våra sekundärfärger. Om Söderberg & Partners finns med bland värdena i en sådan här graf ska Söderberg & Partners betecknas med färg PMS jun 08 dec 08 jun 09 dec 09 jun 10 dec 11 Branch 1 Branch 2 Branch 3 Branch 4 Egna värden och jämförelser I många av våra grafer jämför vi vår utveckling mot ett index. I dessa grafer ska enbart primärfärgerna användas och jämförelsen ska alltid ligga i PMS430. Den viktigaste kurvan, i grafen nedan Global 80, ska få den starkaste färgen, cyan, och därefter följer PMS288 och PMS pt Branch 5 Branch 6 Branch 7 Branch pt 6 pt I denna ruta kan du ha en text som beskriver vad som syns i grafen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus id mauris. Donec id mauris id risus tristique interdum. Sed eget libero a dui ullamcorper pellentesque. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut lectus. Stapeldiagram I stapeldiagram blir det rörigt om varje stapel har en ny färg, använd primärt Cyan, PMS368 samt PMS430. PMS288 får bara användas om den visar ett Söderberg & Partners-värde. Diagram i löpande text ska ha sin rubrik skriven i Rubrik4, se typografi. Nettosparande per fondtyp, mdkr Aktiefonder Blandfonder Räntefonder Övriga fonder pt pt Global 80 Bevakningsnivå Jämförelseindex 6 pt 4 pt Så här får inte grafer se ut. Om vi inte är konsekventa med färger och utseende på våra grafer så blir det svårare och tar längre tid att läsa dem. Cirkeldiagram I cirkeldiagram bör den största tårtbiten ligga i 100 % Cyan och övriga tårtbitar i svagare och svagare tint av Cyan, vartefter deras storlek avtar. Finns en tårtbit för övrigt eller annat så skall denna alltid läggas sist oavsett storlek. Diagram i löpande text ska ha sin rubrik skriven i Rubrik4, se typografi. Marknadsandel per emittent 2010, samt förändring sedan 2009 Övriga, 25 % (+14 %) Barclays (Erik Penser), 2 % (-1 %) Swedbank, 9 % (-12 %) RBS, 9% (+2 %) Handelsbanken, 17 % (-3 %) SEB, 10 % (-3 %) UBS (Garantum), 13 % (+4 %) Nordea, 12 % (-4 %) Global 80 Bevakningsnivå Jämförelseindex Den här grafen har fel färger, felaktiga linjer, fel avstånd mellan axalar och text samt felaktigt placerad text. Specialdiagram och undantag Det kommer alltid tillfällen då vi behöver skapa speciella diagram som inte faller in under de vanliga typerna eller då det av vissa anledningar inte går att hålla sig till de på detta uppslag satta regler. I dessa fall får vi improvisera, men det är viktigt att slutresultatet känns homogent med övriga diagram och grafer. Diagram i Excel Försök bygga upp diagramen enligt de exempel som finns i detta kapitel. Färgkoderna hittar du i kapitlet om färger. All text och linjer ska ligga i 80 & svart. Tjockleken på och prickade linjer får man prova sig fram till. Typografi kan du läsa mer om i kapitlet om typografi, dock kan textstorleken ibland behöva justeras för diagram. 14 Version 3.0 ( ) Version 3.0 ( ) 15

9 Söderberg & Partners Grafisk manual Bildspråk Våra illustrationer är det viktigaste i vårt bildspråk. Att använda illustrationer tillsammans med våra primärfärger ger oss ett personligt, attraktivt och säreget uttryck på vår marknad som annars ofta domineras av bilder på män i kostym med portföljer. Illustrationer Tillsammans med vår reklambyrå har vi tagit fram en bildbank av illustrationer som vi kan använda till alla våra produktioner. Vid behov går det att beställa nya illustrationer, men vi återanvänder oftast tidigare illustrationer eller enstaka bildelement ur dessa till våra nyproduktioner. Illustrationerna går i samma färgton, en blå/ljusblå/blågrön ton som ger ett harmoniskt och fräscht intryck. Färgerna passar bra ihop med logotypens färger samt till grafiska element i våra primärfärger. Grafik Illustrationerna ska i möjligaste mån knyta an till text eller produktblad, samtidigt som vissa illustrationer nästan alltid används till vissa specifika saker. I nästan alla illustrationer finns det med detaljer i silver, som enbart syns vid offsettryck i 5 färger. I digitaltryck och i digitala medier ersätts silver med den grå PMS429. Vid offsettryck ska dock silver användas, då det särskiljer våra trycksaker från andra och skapar ett eget grafiskt manér med dragningskraft. Som komplement till illustrationerna använder vi ibland olika grafiska element, lövet och trafikljuset. Dessa får dock inte ta över, utan det är illustrationerna som ska spela huvudrollen. De grafiska elementen ska alltid innehålla endast våra primärfärger, samt trafikljusfärgerna som alltid visas rena utan gradienser eller skuggor. Återkommande objekt i illustrationerna är våra tre ledord, samt träd och löv som symboliserar tillväxt. Ofta har vi även med illustrationer som föreställer vår personal, våra kunder eller trafikljuset. 16 Version 3.0 ( ) Version 3.0 BETA_REV02 ( ) 17

10 Söderberg & Partners Grafisk manual Fotoillustrationer Fotografier Till produktblad, enklare trycksaker och vissa digitala medier är det ibland för kostsamt och tidskrävande att ta fram nya handritade illustrationer. I dessa fall kan vi utgå från ett fotografi och på konstgjord väg skapa en illusion av en för hand illustrerad bild. Vi undviker att blanda dessa fotoillustrationer med riktiga illustrationer i samma produkt. Enbart fotografier ska inte användas på framsidan av våra trycksaker eller i digitala produktioner. Huvudsakligen använder vi illustrationer, men ibland kan de behöva kompletteras med fotografier för att skapa intresse eller för att visa en speciell situation eller företeelse. Våra fotografier och bilder ska kännas personliga, fräscha och ska helst vara relevanta för sammanhanget även om bilder ofta används som utfyllnad och trevnad i våra produktioner. Söderberg & Partners Global 80 är en placeringstjänst med bred exponering mot den globala aktiemarknaden. Med vår riskkontroll undviker du värdefall utan att missa marknadens uppgångar. Söderberg & Partners Global 80 är en placeringstjänst med bred exponering mot den globala aktiemarknaden. Med vår riskkontroll undviker du värdefall utan att missa marknadens uppgångar. Aktiv förvaltning Väljer bara de regioner och branscher vi tror på Vi kontrollerar dagligen riskerna i portföljen. Det gör att vi kan ha större andel aktier i förvaltningen och fokusera på I Global 80 investerar vi på aktiemarknader världen över med utgångspunkt enbart i vår marknadssyn. regioner och branscher vi tror mest på, utan att snegla på några index. Vi kan därmed erbjuda aktiv global förvalt ning i dess rätta betydelse. Förvaltningen följer därmed inte världsindex utan tar ut svängarna i valet av regioner och fonder. De regioner eller branscher som bedöms ha bäst förutsättningar har en Den finansiella marknaden blir allt mer komplex och större vikt i portföljen, samtidigt som de som anses ha sämst förutsättningar helt kan uteslutas i förvaltningen. utbudet av finansiella produkter och tjänster ökar konstant. Utvecklingen gör det allt mer kärvande att följa de finansiella marknaderna och utvecklingen i fonderna. Med Söderberg Placeringar sker enbart i fonder och Söderberg & Partners styr förvaltningen mellan olika regioner och branscher utifrån aktuell bedömning av marknadsläget och & Partners fondplaceringstjänster får investerare tillgång till en professionell förvaltning där analysen av marknader fondanalysen. Portföljen består således av marknadens bästa placeringar inom respektive område, oavsett vilket integreras med fondanalysen. fondbolag som står bakom. Exempel på produktblad i A4 med fotoillustration, ej naturlig storlek. Aktiv förvaltning Väljer bara de regioner och branscher vi tror på Vi kontrollerar dagligen riskerna i portföljen. Det gör att vi kan ha större andel aktier i förvaltningen och fokusera på regioner och branscher vi tror mest på, utan att snegla på några index. Vi kan därmed erbjuda aktiv global förvalt ning i dess rätta betydelse. I Global 80 investerar vi på aktiemarknader världen över med utgångspunkt enbart i vår marknadssyn. Förvaltningen följer därmed inte världsindex utan tar ut svängarna i valet av regioner och fonder. De regioner eller branscher som bedöms ha bäst förutsättningar har en större vikt i portföljen, samtidigt som de som anses ha sämst förutsättningar helt kan uteslutas i förvaltningen. Placeringar sker enbart i fonder och Söderberg & Partners styr förvaltningen mellan olika regioner och branscher utifrån aktuell bedömning av marknadsläget och fondanalysen. Portföljen består således av marknadens bästa placeringar inom respektive område, oavsett vilket fondbolag som står bakom. Den finansiella marknaden blir allt mer komplex och utbudet av finansiella produkter och tjänster ökar konstant. Utvecklingen gör det allt mer kärvande att följa de finansiella marknaderna och utvecklingen i fonderna. Med Söderberg & Partners fondplaceringstjänster får investerare tillgång till en professionell förvaltning där analysen av marknader integreras med fondanalysen. När du valt en bild se över hur den skall beskäras. Beskär ej i ögonhöjd eller så att bilden kan misstolkas, använd ditt omdöme. Hjälp med att leta bild Behöver du hjälp med att hitta rätt bild till din produktion kontakta vår marknadsavdelning eller vår reklambyrå, så får ni hjälp med bilder från vår bildbank eller beställning av nya bilder. Kan jag själv leta upp en bild på internet? Exempel på felaktigt produktblad i A4 med foto, ej naturlig storlek. I tryck ska linjerna tryckas i silverfärg men i digitala medier såsom pdf ska linjerna vara vita såsom på exemplet. Version 3.0 ( ) Undvik amerikanska opersonliga bildbyråbilder. Undvik murriga färgsättningar och dålig skärpa. Undvik tillgjorda och ironiska businessbilder. Detta är något vi inte vill bli förknippade med. Undvik alla clipart-bilder. Global 80 Global Vi har en bildbank med bilder på vår personal från våra kontor tillsammans med en rad portträttfotografier. Det är dessa bilder vi ska använda oss av, men behövs det köper vi in bilder från bildbyråer, så länge de uppfyller våra krav och passar in i vår profil. Global 80 Söderberg & Partners Global 80 Söderberg & Partners Tänk på att du inte kan ta vilken bild som helst, exempelvis oftast inte en bild som du hittar på Google. Rättigheterna till alla bilder, om inte annat anges, tillhör fotografen eller bildbyrån och kan ge höga skadeståndskrav om de används utan tillåtelse. Behöver bilden vara någon viss storlek eller format? Bilder som ska tryckas måste vara i tillräckligt hög upplösning, minst 300 dpi, för att de inte ska bli gryniga eller pixliga i tryck. Version 3.0 ( ) 19

11 Tryckta enheter I tryckportalen kan man beställa de flesta av våra trycksaker. Vissa produktioner finns dock bara som pdf, men det går att beställa även små tryckta upplagor av dessa vid behov. Exempel på broschyr, 210 x 210 mm Nya trycksaker kan beställas genom vår reklambyrå som säkerställer att alla anvisningar från den grafiska manualen fullföljs så att nya produktioner går i samma stil som tidigare. Exempel på produktblad, A4 Vad Vi Kan göra för dig Ring Eller besök för ytterligare information. Om Söderberg & Partners Söderberg & Partners är Sveriges ledande obundna rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi har tillgång till Nordens största fristående analysavdelning, vilken dagligen följer försäkringsbolagen, payroll Söderberg & Partners payroll Söderberg & Partners bankerna, fondbolagen och investmentbankerna ur ett produktperspektiv. Lönehanteringen steg för steg Rapportering online av Enkel attestering av Automatisk insamling Slutgiltigt Löneutbetalning tid, resor och utlägg inrapporterade uppgifter av extern information godkännande och bokföring Skatteverket Skattetabeller, förmånsbeskattning och övriga skatteregler Förmånsbolag Förmånshantering, pensionsavsättning och personalbil SCB Statistik, lönerapportering Försäkringskassan Sjukanmälan, sjukintyg Föreningar m.m. Löneberäkning, villkor uppdatering och arbetsgivarintyg Bokföring Bokföringsunderlag, resultatrapporter och semesterskuld Posten / Portalen Lönespecifikationer och kontrolluppgifter Bank Utbetalningsfil och löneutbetalning Payroll lönehantering Payroll är Söderberg & Partners helhetslösning för lönehantering. Tjänsten kombinerar kraftfullt systemstöd, kompetent support och hög anpassningsbarhet för dig som kund. Total överblick Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Ditt team Företagsgenomsnitt Som chef har du alltid tillgång till minutaktuell information som berör dina medarbetare direkt via vårt webbportal. I grafen ovan visas ett exempel på hur ett teams sjukstatistik förhåller sig till företagsgenomsnittet. Lönesystemet vi själva saknade I takt med Söderberg & Partners egen expansion upptäckte vi att de system som fanns på marknaden inte var tillräckligt anpassningsbara och användarvänliga för våra egna behov. Vi bestämde oss därför för att skapa Payroll ett lönesystem med alla de funktionerna som vi själva önskade. Payroll är idag mycket uppskattat bland såväl våra egna medarbetare som av våra kunder. Vår syn på lönehantering Payroll är ett modernt och kraftfullt webbaserat gränssnitt för att göra rapporteringen så enkel och kostnadseffektiv som möjligt. Som kund behöver du endast tillgång till en dator med en internetanslutning. Vår grundfilosofi har alltid varit: snabbt, enkelt och korrekt. Det gör att medarbetaren kan lägga sin tid på bättre saker än en komplex tidrapport. Löneoutsourcing på riktigt all datahantering sker automatiskt blir våra löneadministratörer mer tillgängliga för support och problemlösning. All data och uppgifter som matas in hanteras direkt av systemet, vilket minimerar manuell administration för dig som kund. Själva lönekörningen gör vi på Payroll åt dig. Det innebär att du inte längre behöver en egen löneadministratör Användarvänligt webbaserat tidredovisningssystem Payroll det här får du: som förbereder underlag Payroll gör helt enkelt jobbet. Integrerad hantering av rese- och utläggsräkningar Lönespecifikationer via post, e-post och webbportal Eftersom systemet är helt egenutvecklat behöver vi inte Integration med förmåns- och pensionssystem vända oss till underleverantörer för förändringar i systemet Projekt- och resultatenhetshantering något som både är tidskrävande och kostsamt. Månatliga bankfiler, bokföringsunderlag, semesterskuldlistor, skattedeklarationer Support med spetskompetens Full medarbetar- och chefsupport Kompetensen är samlad hos oss på Söderberg & Partners, Chefstöd i rehabkedjan vi ger personlig support direkt till medarbetaren. Vårt mål Statistisk, arbetsgivarintyg, etc är att vi ska kännas som er egen löneavdelning. Eftersom Smidig hantering vid eventuella dubbelanställningar Tydlig prisbild Som kundbolag får du en tydlig bild av kostnaden eftersom du betalar ett fast pris. Du behöver inte oroa dig för andra rörliga kostnader utan allt ingår i den offert du får av Söderberg & Partners. Ring Eller besök för ytterligare information. Om Söderberg & Partners Söderberg & Partners är Sveriges obundna ledande rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi har tillgång till Nordens största fristående analysavdelning, vilken dagligen följer försäkringsbolagen, bankerna, fondbolagen och investmentbankerna ur ett produktperspektiv. Effektivisera er tjänstepension högre pensioner och Enklare administration för medarbetarna det är vår syn på god pensionsrådgivning. Vi är den ledande aktören inom pensionsområdet i Sverige och kan erbjuda upphandlade pensionslösningar med låga kostnader och hög flexibilitet. Som kund hos oss behöver du inte själv utvärdera marknadens valmöjligheter vi gör det åt dig. Med stöd av vår analys väljer vi branschens bästa villkor för ditt företags pensionsplan. Pensionsrådgivningen innefattar effektiv administration och personlig råd givning för samtliga medarbetare. Förutom vanlig tjänste pension täcker våra tjänster även in löne och bonus växlingar, avgångs pensioner samt chefspensioner. Vi erbjuder därutöver anpassade gruppförsäkringar för era samtliga anställda. Med stöd i vår analys sätter vi samman de mest förmånliga villkoren inom bland annat liv, sjukdom och inkomstförsäkring och bistår även med utbildning för såväl anställda som HR personal. Det här får du Upp till 40 % lägre avgifter med Plusplan Hälsokonceptet Navitego Budgetverktyg för försäkring och pensionsskulder (IAS 19 kompatibel) Samfakturering Integrerat löne, förmåns och pensionsbesked Tryggandeanalys pensionsskuld, pensionsstiftelse eller försäkring Vad vi kan göra för dig 11 Exemplet ej i naturlig storlek. Exemplet ej i naturlig storlek. 20 Version 3.0 ( ) Version 3.0 ( ) 21

12 Annonsering När vi exponerar vårt varumärke i en annons är det som allra viktigast att utgå från vår grafiska manual. Här visar vi upp oss för potentiella kunder som kanske inte känner till oss sedan tidigare och det är viktigt att göra ett bra första intryck. Är vi inte enhetliga i vårt grafiska uttryck kanske kunder kommer se oss flera gånger i media utan att förstå att det är samma avsändare. Så här syns vi bäst Logotypen I annonser ska vi använda oss av Logotyp A i färg, vilket är den version som syns bäst. Den ger högst igenkänning oavsett storlek och andra element runt logotypen, som kan distrahera läsaren. Logotypen ska, där möjligt, placeras i övre högra hörnet. Standardstorleken på 44mm i bredd är ett bra riktmärke för annonser upp till och med A4-storlek. Vissa mindre annonser kan kräva en mindre logotyp men aldrig mindre än minimibredden. Annons större än A4 kräver större logotyp. Kontakta vår reklambyrå som kan hjälpa till med rätt storlek. Sidfot Den blå bården längst ned är starkt kännetecknande för vårt varumärke och bör finnas med i allt annonsmaterial. Bården ska oftast vara minst 5 mm bred. Illustrationer och bildmaterial Även illustrationerna är starkt kännetecknande och dessutom ger de ett personligt och välkommnande intryck. Försök därför alltid att ta med en illustration i annonsmaterielet. Sponsring Vid sponsringssammanhang ska vi helst använda Logotyp A. För övriga riktlinjer se Appendix 1. Appendix 1 innehåller riktlinjer för media. Är du osäker på vilka medier som du ska annonsera i ska du kontakta vår marknadsavdelning som kan hjälpa till. Framtagning av original På följande sidor visas ett antal exempel på hur våra standardannonser ska se ut gällande bildspråk och manér. Vid större kampanjer bör helt nytt material tas fram. som vi ska hålla oss till. Vår reklambyrå hjälper dig att ta fram de original du behöver. Vad gäller texten i annonsen kan du antingen själv ta fram denna och låta byrån göra en språklig översyn eller så kan du lämna över hela uppdraget till byrån, som skriver en text utifrån dina önskemål. Exempel, annons 98 x 133 mm Hur beställer jag annonsmaterial? Under Internnytt på vårt Newsroom hittar du kontaktuppgifter till vår reklambyrå. Adressen är: newsroom.soderbergpartners.se/ internnytt/meny/ Lorem ipsum sit amet luctus. Nunc lacinia elementum ante. Vestibulum malesuada diam. Quisque ultricies tempus leo. Nulla lorem dui, dapibus vel, mattis sit amet, pharetra dictum, est. Morbi commodo aliquet arcu. Vestibulum ante. Ut dapibus, elit. Ring Eller besök för ytterligare information. Exempel, annons A5 stående Lorem ipsum sit amet luctus. Söderberg & Partners är donec id mauris id risus tristique interdum. Sed eget libero a dui ullamcorper pellentesque ante. Nunc lacinia elementum ante. Vestibulum malesuada diam. Quisque ultricies tempus leo. Nulla lorem dui, dapibus vel, mattis sit amet, pharetra dictum, est. Morbi commodo Ring Eller besök för ytterligare information. aliquet arcu. Vestibulum ante. Ut dapibus, elit euismod cursus imperdiet, nunc tellus lobortis dui, sit amet interdum eros sapien vel erat. Morbi pulvinar velit praesent. Beställa en annons Media Du kan antingen själv beställa medieplats eller låta vår reklambyrå köpa utrymme. 22 Version 3.0 ( ) Version 3.0 ( ) 23

13 Exempel, annons A5 liggande Lorem ipsum sit amet luctus. Lorem ipsum sit amet luctus eget libero. Söderberg & Partners är donec id mauris id risus tristique interdum. Sed eget libero a dui ullamcorper pellentesque ante. Ring Eller besök för ytterligare information. Söderberg & Partners är donec id mauris id risus tristique interdum. Sed eget libero a dui ullamcorper pellentesque ante elit euismod cursus imperdiet, nunc tellus lobortis. Exempel, annons 149 x 88 mm Exempel, annons 98 x 133 mm Nunc lacinia elementum ante. Vestibulum malesuada diam. Quisque ultricies tempus leo. Nulla lorem dui, dapibus vel, mattis sit amet, pharetra dictum, est. Morbi commodo aliquet arcu. Vestibulum ante. Ut dapibus, Ring Eller besök för ytterligare information. elit euismod cursus imperdiet, nunc tellus lobortis dui, sit amet interdum eros sapien vel erat. Morbi pulvinar velit praesent is turpis sit amet purus condimentum aliquet. Nulla suscipit varius est. Mauris lorem. Lorem ipsum sit amet luctus. Exempel, annons 251 x 43 mm Söderberg & Partners är donec id mauris id risus tristique interdum. Sed eget libero a dui ullamcorper pellentesque ante. Lorem ipsum sit amet luctus libero. Ring Eller besök för ytterligare information. Nunc lacinia elementum ante. Vestibulum malesuada diam. Quisque ultricies tempus leo. Nulla lorem dui, dapibus vel, mattis sit amet, pharetra dictum, est. Morbi commodo aliquet arcu. Vestibulum ante. Ut dapibus, elit euismod cursus imperdiet. Ring Eller besök för ytterligare information. 24 Version 3.0 ( ) Version 3.0 ( ) 25

14 Söderberg & Partners Grafisk manual Digitala enheter Mejlutskick, html Vårt Newsroom och html-utskick är uppdaterade enligt den nya grafiska profilen. Vår hemsida genomgår en förnyelseprocess och återlanseras Newsroom Passa på att läsa vår blogg och internnytt på adressen newsroom. soderbergpartners.se 26 Version 3.0 ( ) Såhär ser våra e-postnyhetsbrev ut. De kan skräddarsys för att passa alla typer av utskick såsom nyhetsbrev, eventinbjudan, kundinformation, sommar- och julhälsningar. Kontakta vår marknadsavdelning om du behöver beställa ett eget utskick. Version 3.0 ( ) 27

15 Profilprodukter Profilprodukter består av allt från pennor till usb-minnen, golfbollar, paraplyer, godisaskar eller finare saker som vinglas med gravyr och större saker som resväskor och kläder. Gemensamt är att de bär vår logotyp och de måste såklart kunna representera vårt varumärke. Utbud och beställning 1 Egen beställning Om du själv vill gå till någon leverantör av profilmaterial så finns det en del saker du bör tänka på för att visa upp vårt varumärke på bästa sätt. Passar produkten vårt varumärke Välj en produkt som passar varumärket och det tillfälle du planerar att använda dem till. Tryck inte vår logotyp på exempelvis en diskborste eller föremål vi inte vill bli förknippade med. På vår tryckportal finns ett visst utbud av profilmaterial, men inför ditt seminarium eller kundträff kanske du vill kunna ge bort någon viss produkt som inte finns att beställa. Kontakta vår reklambyrå om det är något du saknar i tryckportalen och som du vill beställa. Reklambyrån hjälper till att skapa ett original enligt? Hur beställer jag nya profilprodukter? Under Internnytt på vårt News room hittar du kontaktuppgifter till vår reklambyrå. Adressen är: newsroom.soderbergpartners.se/internnytt/meny/ 2 Välj rätt färg Försök att välja profilsaker som är vita, svarta, grå eller blå (eller någon kombination av dessa). Undvik alla andra reglerna för vårt varumärke. färger även om de finns med i vår färgpalett, vår företagsfärg är blå och det är den färg vi starkast förknippas med. Det går inte alltid att hitta rätt blå färg men välj en som du tycker känns bra eller välj ett vitt, grått eller svart alternativ. 3 Välj rätt logotyp och placering Välj den logotyp som ger störst exponering på vald produkt. På en penna blir exempelvis Logotyp A så liten att den blir svår att läsa. Är produkten mörk till färgen kan du använda den negativa (vita) logotypen. Försök undvika den svarta logotypen om möjligt. Det är ibland omöjligt att hålla sig till de säkerhetsmarginaler som det står om i kapitlet om vår logotyp, men undvik placeringar där andra färger och element inkräktar på logotypen. Behöver du trycka text på produkten använd typsnittet Whitney, gärna Semibold, i 80 % svart färg eller i vitt. 28 Version 3.0 ( ) Version 3.0 ( ) 29

16 Kontorsmaterial Kunder som får ett brev av oss eller får ett visitkort i handen efter ett seminarium ska mötas av ett enat grafiskt uttryck som de snabbt känner igen utan att behöva läsa företagsnamnet. I detta kapitel följer de kontorsmaterial ni kan beställa via tryckportalen.? Var beställer jag kontorsmaterial? Du beställer på tryckportalen, gå till: Visitkort Korrespondenskort Såhär ser framsidan ut på våra visitkort som ni kan beställa på tryckportalen. Gustaf Rentzhog Koncernchef Telefon +46 (0) Mobil +46 (0) Visitkorten är 90 x 50 mm stora och trycks på pappret Keaykolour Original Pure White 250 gram, ett lyxigt vitt obestruket papper. Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden +46 (0) SAK-rådgivare måste ha logotypen för Assurex med på sina visitkort. I tryckportalen väljer man om man vill ha denna version eller den vanliga. Gustaf Rentzhog Koncernchef Telefon +46 (0) Mobil +46 (0) Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden +46 (0) Partner of Assurex Global Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden +46 (0) Baksidan av visitkorten pryds av en illustration med vår sköld samt vår tagline. Korrenspondenskorten är tryckta på samma papper som visitkorten och går att beställa med ditt kontors adressuppgifter på tryckportalen. Väl underbyggda råd 30 Version 3.0 ( ) Version 3.0 ( ) 31

17 Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden +46 (0) Söderberg & Partners Grafisk manual! På tryckportalen kan du beställa allt kontorsmaterial skräddarsytt med ditt kontors adressuppgifter Gå till: Block, rutigt A4 Block, linjerat A5 Brevpapper, A4 Kuvert, C5 Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden +46 (0) Ej naturlig storlek. Trycks på vitt obestruket papper. Ej naturlig storlek. Trycks på vitt obestruket papper. Ej naturlig storlek. Trycks på vitt obestruket papper. Beställ på tryckportalen med ditt kontors adressuppgifter. I exemplet ovan C5. Ej naturlig storlek. Finns att beställa i olika storlekar/format både med och utan fönster samt med ditt kontors adressuppgifer. 32 Version 3.0 ( ) Version 3.0 ( ) 33

18 Wordmall Vi har en wordmall för de tillfällen då vi skriver följebrev till våra produktblad. Mallen använder typsnittet Calibri men är i övrigt utformat för att, så gott som möjligt Wordmallen är lättanvänd, anpassad för utskrift i A4 och har stilmallar för de olika rubriknivåerna samt brödtext så att texten alltid kommer att formateras på rätt Behöver du infoga grafer eller diagram i mallen så kan du utgå från de exempel som finns i mallen eller de regler som finns i kapitlet om grafer och diagram. Kontaktpersoner och beställningsinformation i Word, passa ihop med våra produktblad sätt. Mallen kan även användas till annan och vår grafiska profil. enklare information som skickas till kund. Söderberg & Partners marknadsavdelning Louise Hagsten, , Natalie Roghult, , Söderberg & Partners tryckportal Söderberg & Partners Rubrik 1 Instruktioner - Rubrik 2 Rubrik 1 används i sidhuvudet på första sidan. Rubrik 2 används för rubriker i den löpande texten (brödtext). definierade trygghetsnivån 75 %, beräknad utifrån det högsta dagsvärdet under den senaste ettårsperioden. S&P fondportföljer trygghet Söderberg & Partners (S&P) rådgivningstjänst vänder Beställning av nytt marknadsmaterial newsroom.soderbergpartners.se/internnytt/meny/ Den gröna boxen kan användas vid behov och skall sig till dig som vill ta del av aktiemarknadens då ligga längst ner på sista sidan och linjera med potential utan att behöva utsätta dig för den fulla texten. risken. S&P bevakar löpande risken och gör Kort och gott, använd er av de så kallade stilmallar som ligger fördefinierade i dokumentet. Typsnitt skall alltid vara Arial. nödvändiga omviktningar i din fondportfölj så att du som investerare erhåller en så hög avkastning som möjligt till en på förhand bestämd risknivå. TRYGGHET 75 Söderberg & Partners På sid två och följande sidor finns i sidhuvudet en grön text som bör vara densamma som huvudrubriken på sid 1. Marknadskommentarer Avslutningen av 2010 bjöd på en fortsatt uppgång, där den starkaste utvecklingen noterades på de europeiska börserna. Ett europeiskt aktieindex steg utveckling i portföljen, vilken steg med 10,6 % under kvartalet. Risk Värdet på innehaven i investeringsfonder kan både Undvik att använda andra typsnitt, storlekar och färger än de som finns definierade i denna mall. När ni klipper och klistrar material, välj Klistra in special och därefter Klistra in som oformaterad text så behåller ni malldokumentets formatering. under månaden med närmare 4 procent, men regionen är efter fortsatt oro kring PIIGS-länderna årets sämsta marknad med ett fall på 18 procent. Den svenska aktiemarknaden var dock betydligt starkare och efter en stark avslutning gav Stockholmsbörsen hela 27 procent i avkastning under På helåret 2010 var portföljens utveckling 14,7%. Det har också inneburit att trygghetsnivån kunnat höjas med 13,7 %. Riskbufferten i portföljen, d.v.s. avståndet till trygghetsnivån, var 99 % av den maximala vid årsskiftet. Det innebär att flexibiliteten i minska och öka och det finns en risk att man inte återfår hela det insatta beloppet. Fondportföljernas värde bör dock inte understiga den på förhand definierade trygghetsnivån 75 %, beräknad utifrån det högsta dagsvärdet under den senaste ettårsperioden. Nedan följer exempeltext: På helåret 2010 var portföljens utveckling 14,7 %. Det har också inneburit att trygghetsnivån kunnat höjas med 13,7 %. 2010, vilket var mest av de regioner som återfinns i vår sammanställning. Årligt inflöde i strukturerade produktet, mdkr förvaltningen inför 2011 är hög. 14,7 % 13,7 % S&P fondportföljer trygghet Söderberg & Partners (S&P) rådgivningstjänst vänder sig till dig som vill ta del av aktiemarknadens 14,7 % 13,7 % 99 % Regional fördelning I och med portföljens mycket goda riskbuffert vid årsskiftet var andelen aktier i portföljen 100 %, vilket motsvarar normalläget för vår förvaltning med denna riskmålsättning. Källa: Bloomberg 99 % Regional fördelning I och med portföljens mycket goda riskbuffert vid årsskiftet var andelen aktier i portföljen 100%, vilket motsvarar normalläget för vår förvaltning med denna riskmålsättning. potential utan att behöva utsätta dig för den fulla risken. S&P bevakar löpande risken och gör nödvändiga omviktningar i din fondportfölj så att du som investerare erhåller en så hög avkastning som möjligt till en på förhand bestämd risknivå. Marknadskommentarer Avslutningen av 2010 bjöd på en fortsatt uppgång, där den starkaste utvecklingen noterades på de europeiska börserna. Ett europeiskt aktieindex steg Risk Asien var årets näst bästa marknad med en uppgång på 11 procent. Utvecklingen i Östeuropa och. Sett över hela året var emellertid Japan en av de svagaste aktiemarknaderna med en uppgång på 4 procent. under månaden med närmare 4 procent, men regionen är efter fortsatt oro kring PIIGS-länderna årets sämsta marknad med ett fall på 18 procent. Den svenska aktiemarknaden var dock betydligt starkare och efter en stark avslutning gav Valutor 2010 dec-10 dec-09 +/- (%) SEK/EUR 8,99 10,27-12,5 % SEK/USD 6,73 7,16-6,1 % Källa: Bloomberg Stockholmsbörsen hela 27 procent i avkastning under 2010, vilket var mest av de regioner som återfinns i vår sammanställning. SEK/GBP 10,48 11,50-8,8 % SEK/100 YEN 828,31 775,54 6,8 % Portföljens goda utveckling relativt jämförbara index har sin främsta förklaring i att den under hela året Aktier i SEK (2010) Asien var årets näst bästa marknad med en uppgång Källa: Bloomberg Källa: Bloomberg varit överviktad mot Sverige och länder med hög på 11 procent. Utvecklingen i Östeuropa och Värdet på innehaven i investeringsfonder kan både minska och öka och det finns en risk att man inte återfår hela det insatta beloppet. Fondportföljernas värde bör dock inte understiga den på förhand Starkt sista kvartal Efter att världens börser tappat mark under större delen av årets tre första kvartal avslutade marknaderna starkt. Det bidrog också till en god tillväxt. Denna exponering har ökats på ytterligare under året på bekostnad av framförallt Nordamerika och Japan. Vid årsskiftet hade portföljen inte något innehav i Japan. Den låga exponeringen mot Europa under året har också påverkat portföljens avkastning Latinamerika var något mer dämpad och För mer information logga in på: positivt, eftersom det framförallt har varit de mindre länderna i euroområdet som skapat oro på E-post: Söderberg & Partners Asset Management Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden +46 (0) finansmarknaderna. Den låga exponeringen mot Europa under året har också påverkat portföljens avkastning positivt, eftersom det framförallt har varit Tel: de mindre länderna i euroområdet som skapat oro på finansmarknaderna. Wordmall i A4, framsida, ej naturlig storlek. Tydlig prisbild Som kundbolag får du en tydlig bild av kostnaden eftersom du betalar ett fast pris. Du behöver inte oroa dig för andra rörliga kostnader utan allt ingår i den offert du får av Söderberg & Partners. Söderberg & Partners Asset Management Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden +46 (0) Version 3.0 ( )

19

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGOTYP... 4 Versioner... 4 Användning... 5 Frizon... 5 SYMBOLEN... 6 TYPOGRAFI...

Läs mer

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Grafisk manual 2010/2011 1

Grafisk manual 2010/2011 1 Grafisk manual 2010/2011 1 Förord Vi inom Ung Företagsamhet arbetar för fler företagsamma människor och fler företag i Sverige. Vi gör det genom utbildningskoncept i skolan. Var och en inom Ung Företagsamhet

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Innehåll Förord 3 Ett varumärke och en logotyp 4 Vår logotyp 5 Logotypens uppbyggnad 6 Logotypens reproduktioner 7 Logotypens fria yta 8 Logotypens storlekar 9 Internationell

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

Vad vi Kan göra för dig

Vad vi Kan göra för dig Vad vi Kan göra för dig Rådgivning som gör skillnad Söderberg & Partners är Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi erbjuder skräddarsydd och

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

Inledning. SPs nya profil. Manualen i praktiken.

Inledning. SPs nya profil. Manualen i praktiken. Grafisk manual Innehåll Inledning sid 4 Logotyp sid 5-7 Logotag sid 8-9 Företagsnamn sid 10-11 Profilfärger sid 12 Typografi sid 13 Kontorstryck / Brevpapper sid 14-15 Kontorstryck / Kuvert sid 16-17

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Välkomna! till e-butik.se

Välkomna! till e-butik.se Välkomna! till e-butik.se Butiken - Butiken - Admin - Arbeta i butiken - Utseende - Viktigt att tänka på - Tips & Idéer Butiken Varukorgen längst ner 1/4 Butiken Varukorgen högst upp 2/4 Butiken Vänstermenyn

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Visuell identitet garant

Visuell identitet garant Visuell identitet garant sveriges radio VER 1.3 8 1. Logotypen Logotypen består av ett ordmärke där bokstäverna S och R skapar ett bokstavsmärke. Ordmärke och bokstavsmärke används alltid tillsammans och

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN

EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN 2009 Nu blir vi en enhetlig kommun! För att Götene kommun såväl internt som externt skall uppfattas som en enhet och vara lätt att känna igen,

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Innehåll. Ord och uttryck 3 Utfall och Marginal 6 Olika standardformat 7 Checklista 9

Innehåll. Ord och uttryck 3 Utfall och Marginal 6 Olika standardformat 7 Checklista 9 Grafisk Ordlista Innehåll Ord och uttryck 3 Utfall och Marginal 6 Olika standardformat 7 Checklista 9 2 Ord och uttryck Adressering Vid adressering printas mottagarens adress på den trycksak som ska postinlämnas.

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord

En bild säger mer än tusen ord Identitet 2 3 En bild säger mer än tusen ord Ideon Science Park är inte bara en organisation och ett geografiskt område. Det är också ett starkt varumärke som skapar positiva bilder i många människors

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

logotyp Användning mot ljus bakgrund

logotyp Användning mot ljus bakgrund logotyp 1 Logotypen är vårt varumärke Fotbollsarenans logotyp används i Gamla Ullevis övergripande information och marknadsföring samt vid egna arrangemang. Gamla Ullevis logotyp finns i några olika godkända

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB formgivare: Peter Vikström, Designworks Göteborg version: 100428 Logotype Grundstenen i en grafisk profil utgörs av logotypen. Den är den centrala och samlade symbolen för företagets identitet. Därför

Läs mer

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Profilmanual Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Innehåll Inledning 3 Grafiska grunder 4 Logotyp 5 Färger 6 Teckensnitt Neo Sans 7 Teckensnitt Calibri 8 Teckensnitt Arial 9 Dekor 10

Läs mer

Profilmanual, internt

Profilmanual, internt Profilmanual, internt Källa: securitasbrand.com Vid frågor eller framtagande av marknadsmaterial kontakta marknadskommunikation. Våra färger 1. Logotypfärger Logotypen består av tre färger - svart, vit

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90%

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90% PMS 227 C PMS Rubine Red C PMS 2415 C Version utan datumrad. Används endast i undantagsfall på produkter som återkommer från år till år. 2.1 Logotyp Versioner Versioner Logotypen finns, förutom i sitt

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Vi skapar möjligheter för unga människor

Vi skapar möjligheter för unga människor RIKTLINJER FÖR GRAFISK PRODUKTION Ett stöd för de -verksamheter som vill arbeta med egna presentationer, t.ex. foldrar, skyltar, annonser, bildspel och storformat samt anvisningar för beställning av dörrskyltar,

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004

GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004 GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004 Ansvarig Utgivare: Gunilla Dahlqvist KF Information. Telefon 08-743 26 60 Formgivning: Modul1/Delores Delores Design och R.A.D&D Introduktion En tydlig profil är grundläggande

Läs mer

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Version 3.0 2012 Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Nya Ostkustbanan ökar pulsen i hela Sverige Järnvägen mellan Gävle till Härnösand skulle kunna vara en pulsåder för tillväxt. Som knyter ihop Norrland

Läs mer

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Page 2 Startsida... Navigering inom subsiten. Länkar till nya sidor inom substrukturen. Få 25% på träningskläder! Någon i SOK/

Läs mer

GRAFISK MANUAL. för BORAB

GRAFISK MANUAL. för BORAB GRAFISK MANUAL för BORAB Innehåll: 03: Logotyp 07: Kontorstryck 14: Färger 16: Typografi 19: Bildspråk 21: Trycksaker 23: Annonser 25: Web 27: Profiltryck 02: Innehållsförteckning Logotyp 03: Logotyp Logotyp

Läs mer

Regionala Cancercentrum Logotyp

Regionala Cancercentrum Logotyp Regionala Cancercentrum Logotyp Innehåll 1. LOGOTYPEN 3 1.1 Logotypen 4 1.2 Logotyp för fyrfärgstryck 5 1.3 Logotyp för Pantonetryck 6 1.4 Logotyp för webb 7 1.5 Logotyp för kontorsbruk 8 1.6 Logotypfärger

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil. Gäller från 1 november 2012

Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil. Gäller från 1 november 2012 Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil Gäller från 1 november 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Logotyp 5 Färger 6 Typsnitt Typsnitt för externt bruk 7 Typsnitt för internt bruk 8 Typsnitt

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYPE 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING ANVÄNDNING. Denna manual ska fungera som riktlinje för hur vi löpande arbetar med vår

Läs mer

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com Grafisk manual Innehåll Kontakt: max@desmond.com Förutsättningar Hoop skall ha en modern och sportig profil som skall vara denna manual trogen i allt formellt material som: Brev, Mejl, Instruktionsböcker

Läs mer

Primär. Sekundär. färger 1.0

Primär. Sekundär. färger 1.0 grafisk manual 1.0 färger Primär Den orangea färgen är Apelsinblommans husfärg och är tagen från apelsinen för att skapa en tydlig återkoppling till företagets namn. Orange är en energifylld färg som

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Läs det här först! Välkommen till Teknikföretagens grafiska manual. Den är avsiktligt

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

ab kristianstadsbyggen grafisk manual

ab kristianstadsbyggen grafisk manual a kristianstadsyggen grafisk manual några inledande ord logotype ABK är synligt i många sammanhang, från informationsladen i trapphuset till vårt månadslad och annonser i lokaltidningen. Vi har egna fordon,

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

GRAFISK IDENTITETSMANUAL

GRAFISK IDENTITETSMANUAL Meeting place of the world GRAFISK IDENTITETSMANUAL 10 1 TUR Vikten av att ha rätt uttryck och tonalitet när man kommunicerar sitt budskap är omätbar. Alla dimensioner av kommunikation från TUR är en del

Läs mer

G R A F I S K M A N U A L

G R A F I S K M A N U A L GRAFISK MANUAL 2008 03 01 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? Viktigast för en verksamhet är männi skorna inom organi sa - tionen och vad de gemensamt kan erbjuda sina upp drags - givare. Men även den grafiska formgivningen

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

ATT FÄRGA EN GRAFISK PROFIL EN GUIDE SOM HJÄLPER DIG FRAM TILL EN LYCKAD GRAFISK PROFIL

ATT FÄRGA EN GRAFISK PROFIL EN GUIDE SOM HJÄLPER DIG FRAM TILL EN LYCKAD GRAFISK PROFIL ATT FÄRGA EN GRAFISK PROFIL EN GUIDE SOM HJÄLPER DIG FRAM TILL EN LYCKAD GRAFISK PROFIL Förord En grafisk profil är ett ansikte utåt mot allmänheten, det är den grafiska profilen som ger allmänheten ett

Läs mer