Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0"

Transkript

1 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0

2 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning och förbud 6 Färger Primära färger 8 Trafikljusets färger 8 Silver 8 Logotypens färger 9 Sekundära färger 9 Bakgrundfärger 9 Vårt företagstypsnitt 10 Generella regler 10 Officedokument 10 Exempel 11 Designelement Grafiska riktlinjer och designelement 12 Grafer och diagram Egna värden och jämförelser 14 Icke egna värden 15 Stapel- och cirkeldiagram 15 Specialdiagram och undantag 15 Diagram i Excel 15 Illustrationer 17 Grafik 17 Fotoillustrationer 18 Fotografier 19 Tryckta enheter Exempel på produktblad 20 Exempel på broschyr 21 Annonsering 22 Digitala enheter Newsroom 24 Html-utskick 25 Utbud och beställning 28 Egen beställning, vad man bör tänka på 29 Kontorsmaterial Visitkort 30 Korrespondenskort 31 Block 32 Brevpapper 33 Kuvert 33 Wordmall 34 Appendix 1 - CSR, sponsring, mediahantering och sociala medier Introduk tion: Vårt varumärke Ett varumärke är inte bara ett företags gemensamma ansikte mot sina kunder, sin marknad och den allmänna uppfattningen. Ett varumärke är lika mycket en identitet för samtliga medarbetare inom den egna organisationen. Att arbeta enligt gemensamma och bestämda riktlinjer för hur ett varumärke ska kommunicera stärker företaget både externt och internt. Utåt sett ger det en stabil och fokuserad syn på företaget, förenklar budskapet och skapar förtroende. Sett inifrån skapar ett strukturerat och fokuserat varumärkestänk både enighet och lagkänsla. Söderberg & Partners är idag ett av Sveriges ledande företag inom försäkringsförmedling och ekonomisk rådgivning. Varumärket är förknippat med stabilitet, framåtanda och framgång. Dock räcker det inte att enbart erbjuda marknadens ledande produkter för att skapa framgång. En stabil image med ett gemensamt och enhetligt material betyder oerhört mycket för att bygga ett långsiktigt förtroende hos existerande och framtida kunder. Denna manual är framtagen för att sammanfatta det formspråk som valts för att kommunicera Söderberg & Partners varumärke. Det är viktigt att samtliga som arbetar med Söderberg & Partners; anställda, samarbetspartners och alla byråer, följer manualens riktlinjer för att bibehålla den kvalitet som varumärket förknippas med idag och framöver ytterligare höja kvaliteten. Manualen syftar även till att så kostnadseffektivt som möjligt nyproducera och hålla befintligt material uppdaterat. 2 Version 3.0 BETA_REV02 ( ) Version 3.0 ( ) 3

3 Logotyp Logotyp A, färg Logotyp B, färg Symbol, färg Vår logotyp är det viktigaste i vår grafiska profil, därför måste vi använda den på ett respektfullt sätt så att vårt varumärke alltid framställs på bästa möjliga sätt. Logotyp A, vit (negativ) Logotyp B, vit (negativ) Symbol, vit (negativ) Utföranden Logotyp A, svart (positiv) Logotyp B, svart (positiv) Symbol, svart (positiv) Vår logotyp finns i flera utföranden och det är utrymmet på mediet som bestämmer vilken logotyp som ska användas. När det är risk för att logotypen kommer att tryckas i mycket liten storlek ska man välja den version som ger störst exponering och blir lättast att läsa. Logotyp A - tvåradig Den tvåradiga Logotyp A är den som vi i första hand vill använda i så stor utsträckning som möjligt. Logotyp B - enradig Detta är vår enradiga logotyp och ska användas i de sammanghang där den tvåradiga ger en sämre exponering. Den enradiga versionen ska alltid användas när logotypen placeras i nederkanten av ett Minsta storlek Publiceras logotypen i för liten storlek blir det svårt att läsa före- Logotyp A, frizon och minsta storlek X papper. Exempelvis när den ligger i vitt ovanpå en blå bård såsom i våra produktblad. tagsnamnet och symbolen blir otydlig. Därför är det viktigt att inte publicera logotypen i storlekar under minimibredden: X Symbol Symbolen får endast användas i sammanhang där det är tydligt att Söderberg & Partners är avsändaren. Symbolen kan även användas Minsta storlek logotyp A = 15 mm bred Minsta storlek logotyp B = 35 mm bred Minsta storlek symbol = 10 mm bred 2X X som ett grafiskt element. Färger Rekommenderad bredd på A4, logotyp A = 44 mm Rekommenderad bredd på A4, logotyp B = 44 mm I vissa fall, exempelvis på visst profilmaterial, är det omöjligt att hålla sig över minimistorleken. I dessa fall kan det bli nödvändigt att X X, dvs halva höjden av Logotyp A avgör frizonens storlek. Ska vår logotyp placeras på en vit eller nästintill vit yta så ska den i färg användas. På mörka ytor, oftast en tonplatta av vår blåa företagsfärg, ska den negativa (vita) logotypen användas. Den svarta trycka den mindre men tänk på att det inte är någon idé att trycka logotypen om den blir för liten att läsa. Minsta bredd = 15 mm Rekommenderad bredd på en A4 = 44 mm X logotypen försöker vi undvika men kan användas i helt svartvita medier eller på enstaka tryck när det är viktigt att hålla ner kostnaden, exempel vissa profilsaker. I vissa sammanghang kan vår logotyp tryckas i silverfärg. Frizon Vår logotyp kommer bäst till sin rätt om vi låter den andas. Ju större Logotyp B, frizon och minsta storlek X Logotypen i färg finns dessutom i tre versioner; CMYK CP (Coated marginalerna runt logotypen är, desto starkare intryck gör den. Frizonen visar den minsta marginal som får förekomma mellan X Process) för bestruket papper den vanligaste formen, CMYK UP (Uncoated Process) för obestruket papper och till sist PMS CP för tryck i PMS-färger. Är du osäker kan du i de flesta fall använda dig av CMYK CP. logotypen och andra element såsom text, bild samt annan grafik i form av rutor eller illustrationer. Större marginaler än frizonen rekommenderas. X Minsta bredd = 35 mm X X, dvs höjden av Logotyp B avgör frizonens storlek. Rekommenderad bredd på en A4 = 44 mm 4 Version 3.0 ( ) Version 3.0 ( ) 5

4 Användning och förbud Vi vill att vårt varumärke alltid syns på bästa möjliga sätt och vi vill behålla den starka igenkänning som finns. Används logotypen felaktigt försvagas varumärket. Nedan exempel på hur Logotyp 2 får och inte får användas. Detsamma gäller såklart även Logotyp 1. Man får alltså absolut inte ändra färg eller typsnitt i logotypen. Man får heller inte flytta texten eller ändra proportionerna i logotypen likväl som den får inte vridas/roteras. Välj alltid logotyp och färg så att logotypen blir så tydlig som möjligt. Lägg aldrig en dropshadow/skugga eller andra effekter på vår logotyp Ändra aldrig textens placering inom logotypen och/eller addera aldrig företagsnamnet till symbolen på eget bevåg Ändra inte logotypens färger Lägg aldrig logotypen i PMS288 Ändra aldrig logotypens teckensnitt Söderberg & Partners Söderberg & Partners Tryck inte ihop eller stretcha logotypen Rotera inte logotypen Lägg aldrig text eller andra designelement inom logotypens frizon. Lägg aldrig logotypen på en bakgrund, bild eller illustration där den är svår att se. I vissa fall kan dock den vita logotypen synas bra istället. Använd aldrig logotypen i färg på en tonplatta, använd istället den vita logotypen till detta. Om logotypen placeras tillsammans med andra bolags logotyper ska vi helst använda Logotyp A vilket brukar ge bäst exponering. Vid vissa tillfällen kan Logotyp B behöva användas. Loggorna måste även placeras med sådant avstånd mellan varandra att frizonen inte blockeras. 6 Version 3.0 ( ) Version 3.0 ( ) 7

5 Färger Vi människor uppfattar färger snabbt. Snabbare än text och logotyper. Värdet av kännetecknande färger och färgkombinationer är därför stort, men det förutsättar att de används rätt. Primära färger Den mörkblå PMS288 är vår företagsfärg som kompletteras med de övriga färgstarka primärfärgerna och är de färger som är med i nästan alla produktioner och som kännetecknar Söderberg & Partners. Process CYAN CP: UP: RGB: HEX: 009fdf PMS288 CP: UP: RGB: HEX: 002d72 PMS368* CP: UP: RGB: HEX: 7fba23 80 % Svart används till all text och streckade linjer. De tre svala grå färgerna PMS430, PMS431 och PMS432 används till förklarande grafik och designelement. PMS116C / PMS108U** CP: UP: RGB: HEX: ffcd00 Logotypens färger Logotypen bygger på företagsfärgen PMS288 tillsammans med två andra ljusare nyanser som aldrig används enskilt. PMS304 CP: UP: RGB: * PMS7460 CP: UP: RGB: Sekundära färger PMS288 CP: UP: RGB: Dessa färger används för att känneteckna de staplar och linjer i diagram som inte är direkt kopplade till Söderberg & Partners, exempelvis aktiemarknader eller jämförelser mellan livbolag. PMS431 CP: UP: RGB: Förklaringar PMS Pantone Matching System, ett sätt att definiera färger där varje färg har ett unikt nummer. CP Coated Process Anger den CMYKblandning som ska användas på bestruket papper. UP Uncoated Process Anger den CMYKblandning som ska användas på obestruket papper. RGB Red Green Blue Anger den rgb-blandning som ska användas i digitala medier & webben. Svart 80 % (K = 80 %) RGB: HEX: PMS430 CP: UP: RGB: HEX: 7c878e Trafikljusets färger PMS431 CP: UP: RGB: HEX: 5b6770 PMS432 CP: UP: RGB: HEX: 333f48 Silver PMS7683 CP: UP: RGB: HEX: 426da9 PMS3248 CP: UP: RGB: HEX: 6dcdb8 PMS207 CP: UP: RGB: HEX: a50034 PMS7765 CP: UP: RGB: HEX: bbb323 PMS3405 CP: UP: RGB: HEX: 00af66 PMS7662 CP: UP: RGB: HEX: 7a4183 PMS190 CP: UP: RGB: HEX: f67599 PMS722 CP: UP: RGB: HEX: c88242 HEX Anger RGB-färgerna hexidecimalt för HTML. * Anger att CMYKblandningen skiljer sig från den av Pantone föreslagna blandningen. ** Olika Pantonefärger beroende på papper. När trafikljuset ska visualiseras används den gröna och gula primärfärgen. Den skarpröda färgen används enast i trafikljussammanhang. I trycksaker lägger vi detaljer i silver som komplement till primärfärgerna. Silver kan inte återges i digitalt och lämpar sig inte heller för obestruket papper, där effekten lätt avtar. Ersätt då silver med PMS429. Bakgrundsfärger PMS368* CP: UP: RGB: HEX: 7fba23 PMS116C / PMS108U** CP: UP: RGB: HEX: ffcd00 PMS877C Silver (Simulering, ej korrekt återgiven) PMS429 CP: UP: RGB: HEX: 333f48 Bakgrundsfärgerna används enbart till tonplattor i trycksaker och bakgrunder på webbsidor där de kompletterar primärfärgerna. PMS7621* CP: UP: RGB: HEX: a61731 Tonplatta tryck 10 % tint grön CP: UP: HEX: f1f9ec Tonplatta tryck 10 % tint Cyan CP: UP: HEX: e1f4fd Bakgrundsfärg webb RGB: HEX: e6e6e6 Bakgrundsfärg webb komplement RGB: HEX: d4d4cb Bakgrundsfärg tryck komplement 50 % tint PMS7528 CP: UP: Version 3.0 ( ) Version 3.0 ( ) 9

6 Typografi Vårt företagstypsnitt heter Whitney och är ett snyggt och lättläst typsnitt som trots att det är luftigt rymmer mycket text på en liten yta. Men i några sammanhang används andra typsnitt, exempelvis när vi själva skapar Officedokument. Vårt företagstypsnitt I allt tryckt marknadsföringsmaterial används vårt före- Officedokument Vårt företagstypsnitt Whitney finns inte installerade A Exempel på Whitney: Exempel på Berthold Baskerville Pro: tagstypsnitt Whitney. På webben använder vi Whitney på datorer från start, i de dokument vi själva skapar så långt som möjligt men vissa tekniska begränsningar gör att vi ibland måste använda Arial istället. Exempel på detta är i html-brev. Whitney är en så kallad sans seriff och i vissa sammanhang behöver vi komplettera med en antikva för att skapa variation, exempelvis i vår årsredovisning. Vid dessa tillfällen använder vi Berthold Baskerville Pro. På nästa sida ser du exempel på rubriknivåer och färgsättning i Whitney. använder vi därför Calibri. Det är dock lätt hänt att våra egna dokument ser olika ut från gång till gång. Nedan följer lite rekommendationer för hur vi helst ska formatera vår text i Word- och Exceldokument. Huvudrubrik Calibri, storlek 18, färg blå (RGB ) Underrubrik Calibri, storlek 9,5 fet, färg grå (RGB ) Text Calibri, storlek 9, färg grå (RGB ) Mejl Calibri, storlek 11, färg grå (RGB ) En antikva är ett typsnitt som har seriffer, de små fötter och flaggor som återfinns på dessa bokstäver. En sans seriff är ett typsnitt utan dessa fötter och flaggor. Jämför bokstäverna i Rubrik 1 på motsatt sida i detta uppslag som är en sans seriff med bokstaven A här ovan som är en antikva. Rubrik 1 Gröna versaler i semibold inleder alltid ingresstext. Rubrik 2 Rubrik 1 Gröna versaler i semibold inleder alltid ingresstext. Rubrik 2 Generella regler Färgen på texten ska vara 80 % av svart (RGB: , HEX: #333333) vilket gör texten mjukare och behagligare att läsa. Rubrik 1 och 2 ska skrivas i vår företagsfärg PMS288 För Powerpointpresentationer har vi ett undantag där vi ska använda Verdana och den formatering som återfinns i vår mall. Varför använder vi inte Whitney när vi själva skapar dokument? Att installera Whitney hos alla vore praktiskt sett Brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Rubrik 3 Punktlista Punktlista Punktlista Ingress 2 är en mindre iögonfallande ingress som kan användas när Rubrik 2 är huvudrubriken i artikeln. Brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö och ingressen inleds i regel i tre till fyra ord i grön färg för att skapa kontrast. I regel använder vi vänsterjusterad text och gemena omöjligt. Om mottagaren av ett dokument eller mejl, inte har Whitney kommer texten inte att visas korrekt, änvänd därför något av de standardtypsnitt som finns, trots att de inte är lika originella eller kännetecknande Rubrik 4 Brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Rubrik 3 Punktlista Punktlista (old style) siffror oavsett vilket medium vi använder. På webben och i den kommunikation ni själva skapar är för varumärket. Bildtext bildtext bildtext bildtext bildtext bildtext. Bildtext bildtext bildtext bildtext bildtext bildtext. det svårt att använda gemena siffror, varför detta inte är nödvändigt. Undantag görs även i tabeller då siffrorna ska vara versala och sättas med fast teckenbredd för att hamna rakt under varandra.? Hjälp, vad ska jag skriva mitt dokument eller mejl i? Skriv det i Calibri med mörkgrå text och blå rubrik. 10 Version 3.0 ( ) Version 3.0 ( ) 11

7 63 pt 108 pt övre marginal Söderberg & Partners Grafisk manual X pt Designelement Det finns inget odesignat. Allt är design, någon står alltid bakom hur något är uppbyggt. Däremot finns det bra och dålig design. Våra designelement är framtagna för att vara funktionella men även originella och kännetecknande för vårt varumärke. Kolumner och rutnät Avdelare 1 För att skilja information, texter och artiklar åt används olika typer av avdelare. En variant är att skilja styckena åt med en vertikal eller horisontell prickad linje såsom under denna text. En annan variant är att lägga texten på en tonplatta såsom texten till höger. Avståndet mellan text och avdelare ska alltid vara minst 18pt. Avdelare 2 För att skilja information, texter och artiklar åt används olika typer av avdelare. En variant är att lägga texten på en tonplatta såsom denna text. En annan variant är att skilja styckena åt med en vertikal eller horisontell prickad linje. Avståndet mellan text och avdelare ska alltid vara minst 18pt. När en tonplatta eller en bild används utfallande används en prickad vit linje Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor På vanliga trycksaker i A4-format använder vi oss av Används 2-spaltformated finns det en extra kolumn sit amet, consectetur sit amet, consectetur längs kanten mot det vita pappret ett rutnät på sex kolumner där texten antingen kan ute till höger på sidan som kan lämnas tom för att göra adipiscing elit. adipiscing elit. för att bryta upp den annars skarpa ligga i 2-spalt över fem kolumner eller i 3-spalt över alla sidan lufitgare eller ge plats åt en information liknande avdelaren. sex kolumner såsom stycket nedan. den till höger om denna text. Här får vi plats med en informationstext och en Informationsgrafik Påbud & förbud förklarande ikon Med hjälp av grafik kan man ex. förklara flöden och tillvägagångssätt. Ikonerna ska vara i 30 % tint av svart och i övrigt används primärfärgerna. Marginaler 18 ptsidfot Y pt Y pt 18 pt Precis som det finns saker vi brukar och ska göra finns det saker vi inte vill Marginalerna varierar mellan olika pappersformat för att alltid ge bästa möjliga med varumärket och på produktblad ska Informationsruta Företagsfärgen är starkt förknippad göra med vårt grafiska uttryck. uttryck. Tryck i A4 med uppslag har sidfoten därför vara enligt nedan medan En textruta som kan innehålla Använd endast färger som finns X=54 punkter (pt) och Y=66 pt medan ensidiga A4 såsom produktblad har X=43 pt med paginering såsom på andra sidor i grafik eller en punktlista. Den gröna Skiljelinje flersidiga trycksaker istället har en sidfot ex. förklaringen till diagram och med i vår färgpalett. och Y=57 pt. Övriga format anpassar man denna grafiska manual. markeringen ska alltid ligga på den Lägg inga effekter såsom skuggor vartefter de skapas för att optiskt efterlikna tidigare produktioner. Sidfoten med paginering kan kombineras diagrammet till vänster om rutan utfallande illustration på ett produktblad eller delar av sida dit förklaringen hör, dvs är En grafisk skiljelinje såsom den ovan avgränsar en på våra designelement. med en 5 mm hög och utfallande bård, där ska den gröna markeringen vara där en illustrerad yta. Se till att det mellan olika objekt Pt är förkortning för punkter och ett standardmått för mått vid grafisk produktion. igenkänning av varumärket. inte känns ihoptryckt, vanligtvis ald- det känns lämpligt då detta ger en höge den är nu. alltid finns tillräckligt med luft så det Det är samma mått som du själv använder Linjer rig under 18pt mellan designelement. när du ställer in typsnittstorleken i ex. Word. För att skapa liv och rörelse i dokument eller bara fylla Vår design ska kännas luftig, ren ut vitt utrymme, som ibland blir över, används linjer i och mjuk. Därför använder vi primärfärgerna samt silver som läggs parallellt med exempelvis prickade linjer och varandra i 45 graders lutning likt nedan. Linjerna kan olika nyanser av grått tillsammans ibland svänga av i en kurva med radie på 12 pt och då med våra egna klara primärfärger. Tonplatta korsa varandra med en s.k. multiply-effekt för att Undvik vassa och hårda element. På produktblad kan man lägga en tonplatta i någon av bakgrundsfärgerna för att lägga in extra text. Tonplattan kan skapa intressanta färgkombinationer. kompletteras med en ikon. X pt Ring Denna ruta använda som uppmaning till läsaren i slutet på produktblad. Tonplatta utan ikon Tonplattan kan även användas utan ikon. Exempel è C mm 44 mm Y pt

8 Grafer och diagram Vi kan vinna kunder på att presentera fakta och goda resultat på rätt sätt. Presenterar vi allt tydligt och enhetligt blir det lättare för våra kunder att ta till sig informationen och snabbt skapa sig en överblick i vårt material. Icke egna värden Ibland visar vi jämförelser mellan exempelvis olika livbolag eller kanske olika branschers utveckling och i dessa fall ska vi färga kurvorna med våra sekundärfärger. Om Söderberg & Partners finns med bland värdena i en sådan här graf ska Söderberg & Partners betecknas med färg PMS jun 08 dec 08 jun 09 dec 09 jun 10 dec 11 Branch 1 Branch 2 Branch 3 Branch 4 Egna värden och jämförelser I många av våra grafer jämför vi vår utveckling mot ett index. I dessa grafer ska enbart primärfärgerna användas och jämförelsen ska alltid ligga i PMS430. Den viktigaste kurvan, i grafen nedan Global 80, ska få den starkaste färgen, cyan, och därefter följer PMS288 och PMS pt Branch 5 Branch 6 Branch 7 Branch pt 6 pt I denna ruta kan du ha en text som beskriver vad som syns i grafen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus id mauris. Donec id mauris id risus tristique interdum. Sed eget libero a dui ullamcorper pellentesque. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut lectus. Stapeldiagram I stapeldiagram blir det rörigt om varje stapel har en ny färg, använd primärt Cyan, PMS368 samt PMS430. PMS288 får bara användas om den visar ett Söderberg & Partners-värde. Diagram i löpande text ska ha sin rubrik skriven i Rubrik4, se typografi. Nettosparande per fondtyp, mdkr Aktiefonder Blandfonder Räntefonder Övriga fonder pt pt Global 80 Bevakningsnivå Jämförelseindex 6 pt 4 pt Så här får inte grafer se ut. Om vi inte är konsekventa med färger och utseende på våra grafer så blir det svårare och tar längre tid att läsa dem. Cirkeldiagram I cirkeldiagram bör den största tårtbiten ligga i 100 % Cyan och övriga tårtbitar i svagare och svagare tint av Cyan, vartefter deras storlek avtar. Finns en tårtbit för övrigt eller annat så skall denna alltid läggas sist oavsett storlek. Diagram i löpande text ska ha sin rubrik skriven i Rubrik4, se typografi. Marknadsandel per emittent 2010, samt förändring sedan 2009 Övriga, 25 % (+14 %) Barclays (Erik Penser), 2 % (-1 %) Swedbank, 9 % (-12 %) RBS, 9% (+2 %) Handelsbanken, 17 % (-3 %) SEB, 10 % (-3 %) UBS (Garantum), 13 % (+4 %) Nordea, 12 % (-4 %) Global 80 Bevakningsnivå Jämförelseindex Den här grafen har fel färger, felaktiga linjer, fel avstånd mellan axalar och text samt felaktigt placerad text. Specialdiagram och undantag Det kommer alltid tillfällen då vi behöver skapa speciella diagram som inte faller in under de vanliga typerna eller då det av vissa anledningar inte går att hålla sig till de på detta uppslag satta regler. I dessa fall får vi improvisera, men det är viktigt att slutresultatet känns homogent med övriga diagram och grafer. Diagram i Excel Försök bygga upp diagramen enligt de exempel som finns i detta kapitel. Färgkoderna hittar du i kapitlet om färger. All text och linjer ska ligga i 80 & svart. Tjockleken på och prickade linjer får man prova sig fram till. Typografi kan du läsa mer om i kapitlet om typografi, dock kan textstorleken ibland behöva justeras för diagram. 14 Version 3.0 ( ) Version 3.0 ( ) 15

9 Söderberg & Partners Grafisk manual Bildspråk Våra illustrationer är det viktigaste i vårt bildspråk. Att använda illustrationer tillsammans med våra primärfärger ger oss ett personligt, attraktivt och säreget uttryck på vår marknad som annars ofta domineras av bilder på män i kostym med portföljer. Illustrationer Tillsammans med vår reklambyrå har vi tagit fram en bildbank av illustrationer som vi kan använda till alla våra produktioner. Vid behov går det att beställa nya illustrationer, men vi återanvänder oftast tidigare illustrationer eller enstaka bildelement ur dessa till våra nyproduktioner. Illustrationerna går i samma färgton, en blå/ljusblå/blågrön ton som ger ett harmoniskt och fräscht intryck. Färgerna passar bra ihop med logotypens färger samt till grafiska element i våra primärfärger. Grafik Illustrationerna ska i möjligaste mån knyta an till text eller produktblad, samtidigt som vissa illustrationer nästan alltid används till vissa specifika saker. I nästan alla illustrationer finns det med detaljer i silver, som enbart syns vid offsettryck i 5 färger. I digitaltryck och i digitala medier ersätts silver med den grå PMS429. Vid offsettryck ska dock silver användas, då det särskiljer våra trycksaker från andra och skapar ett eget grafiskt manér med dragningskraft. Som komplement till illustrationerna använder vi ibland olika grafiska element, lövet och trafikljuset. Dessa får dock inte ta över, utan det är illustrationerna som ska spela huvudrollen. De grafiska elementen ska alltid innehålla endast våra primärfärger, samt trafikljusfärgerna som alltid visas rena utan gradienser eller skuggor. Återkommande objekt i illustrationerna är våra tre ledord, samt träd och löv som symboliserar tillväxt. Ofta har vi även med illustrationer som föreställer vår personal, våra kunder eller trafikljuset. 16 Version 3.0 ( ) Version 3.0 BETA_REV02 ( ) 17

10 Söderberg & Partners Grafisk manual Fotoillustrationer Fotografier Till produktblad, enklare trycksaker och vissa digitala medier är det ibland för kostsamt och tidskrävande att ta fram nya handritade illustrationer. I dessa fall kan vi utgå från ett fotografi och på konstgjord väg skapa en illusion av en för hand illustrerad bild. Vi undviker att blanda dessa fotoillustrationer med riktiga illustrationer i samma produkt. Enbart fotografier ska inte användas på framsidan av våra trycksaker eller i digitala produktioner. Huvudsakligen använder vi illustrationer, men ibland kan de behöva kompletteras med fotografier för att skapa intresse eller för att visa en speciell situation eller företeelse. Våra fotografier och bilder ska kännas personliga, fräscha och ska helst vara relevanta för sammanhanget även om bilder ofta används som utfyllnad och trevnad i våra produktioner. Söderberg & Partners Global 80 är en placeringstjänst med bred exponering mot den globala aktiemarknaden. Med vår riskkontroll undviker du värdefall utan att missa marknadens uppgångar. Söderberg & Partners Global 80 är en placeringstjänst med bred exponering mot den globala aktiemarknaden. Med vår riskkontroll undviker du värdefall utan att missa marknadens uppgångar. Aktiv förvaltning Väljer bara de regioner och branscher vi tror på Vi kontrollerar dagligen riskerna i portföljen. Det gör att vi kan ha större andel aktier i förvaltningen och fokusera på I Global 80 investerar vi på aktiemarknader världen över med utgångspunkt enbart i vår marknadssyn. regioner och branscher vi tror mest på, utan att snegla på några index. Vi kan därmed erbjuda aktiv global förvalt ning i dess rätta betydelse. Förvaltningen följer därmed inte världsindex utan tar ut svängarna i valet av regioner och fonder. De regioner eller branscher som bedöms ha bäst förutsättningar har en Den finansiella marknaden blir allt mer komplex och större vikt i portföljen, samtidigt som de som anses ha sämst förutsättningar helt kan uteslutas i förvaltningen. utbudet av finansiella produkter och tjänster ökar konstant. Utvecklingen gör det allt mer kärvande att följa de finansiella marknaderna och utvecklingen i fonderna. Med Söderberg Placeringar sker enbart i fonder och Söderberg & Partners styr förvaltningen mellan olika regioner och branscher utifrån aktuell bedömning av marknadsläget och & Partners fondplaceringstjänster får investerare tillgång till en professionell förvaltning där analysen av marknader fondanalysen. Portföljen består således av marknadens bästa placeringar inom respektive område, oavsett vilket integreras med fondanalysen. fondbolag som står bakom. Exempel på produktblad i A4 med fotoillustration, ej naturlig storlek. Aktiv förvaltning Väljer bara de regioner och branscher vi tror på Vi kontrollerar dagligen riskerna i portföljen. Det gör att vi kan ha större andel aktier i förvaltningen och fokusera på regioner och branscher vi tror mest på, utan att snegla på några index. Vi kan därmed erbjuda aktiv global förvalt ning i dess rätta betydelse. I Global 80 investerar vi på aktiemarknader världen över med utgångspunkt enbart i vår marknadssyn. Förvaltningen följer därmed inte världsindex utan tar ut svängarna i valet av regioner och fonder. De regioner eller branscher som bedöms ha bäst förutsättningar har en större vikt i portföljen, samtidigt som de som anses ha sämst förutsättningar helt kan uteslutas i förvaltningen. Placeringar sker enbart i fonder och Söderberg & Partners styr förvaltningen mellan olika regioner och branscher utifrån aktuell bedömning av marknadsläget och fondanalysen. Portföljen består således av marknadens bästa placeringar inom respektive område, oavsett vilket fondbolag som står bakom. Den finansiella marknaden blir allt mer komplex och utbudet av finansiella produkter och tjänster ökar konstant. Utvecklingen gör det allt mer kärvande att följa de finansiella marknaderna och utvecklingen i fonderna. Med Söderberg & Partners fondplaceringstjänster får investerare tillgång till en professionell förvaltning där analysen av marknader integreras med fondanalysen. När du valt en bild se över hur den skall beskäras. Beskär ej i ögonhöjd eller så att bilden kan misstolkas, använd ditt omdöme. Hjälp med att leta bild Behöver du hjälp med att hitta rätt bild till din produktion kontakta vår marknadsavdelning eller vår reklambyrå, så får ni hjälp med bilder från vår bildbank eller beställning av nya bilder. Kan jag själv leta upp en bild på internet? Exempel på felaktigt produktblad i A4 med foto, ej naturlig storlek. I tryck ska linjerna tryckas i silverfärg men i digitala medier såsom pdf ska linjerna vara vita såsom på exemplet. Version 3.0 ( ) Undvik amerikanska opersonliga bildbyråbilder. Undvik murriga färgsättningar och dålig skärpa. Undvik tillgjorda och ironiska businessbilder. Detta är något vi inte vill bli förknippade med. Undvik alla clipart-bilder. Global 80 Global Vi har en bildbank med bilder på vår personal från våra kontor tillsammans med en rad portträttfotografier. Det är dessa bilder vi ska använda oss av, men behövs det köper vi in bilder från bildbyråer, så länge de uppfyller våra krav och passar in i vår profil. Global 80 Söderberg & Partners Global 80 Söderberg & Partners Tänk på att du inte kan ta vilken bild som helst, exempelvis oftast inte en bild som du hittar på Google. Rättigheterna till alla bilder, om inte annat anges, tillhör fotografen eller bildbyrån och kan ge höga skadeståndskrav om de används utan tillåtelse. Behöver bilden vara någon viss storlek eller format? Bilder som ska tryckas måste vara i tillräckligt hög upplösning, minst 300 dpi, för att de inte ska bli gryniga eller pixliga i tryck. Version 3.0 ( ) 19

11 Tryckta enheter I tryckportalen kan man beställa de flesta av våra trycksaker. Vissa produktioner finns dock bara som pdf, men det går att beställa även små tryckta upplagor av dessa vid behov. Exempel på broschyr, 210 x 210 mm Nya trycksaker kan beställas genom vår reklambyrå som säkerställer att alla anvisningar från den grafiska manualen fullföljs så att nya produktioner går i samma stil som tidigare. Exempel på produktblad, A4 Vad Vi Kan göra för dig Ring Eller besök för ytterligare information. Om Söderberg & Partners Söderberg & Partners är Sveriges ledande obundna rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi har tillgång till Nordens största fristående analysavdelning, vilken dagligen följer försäkringsbolagen, payroll Söderberg & Partners payroll Söderberg & Partners bankerna, fondbolagen och investmentbankerna ur ett produktperspektiv. Lönehanteringen steg för steg Rapportering online av Enkel attestering av Automatisk insamling Slutgiltigt Löneutbetalning tid, resor och utlägg inrapporterade uppgifter av extern information godkännande och bokföring Skatteverket Skattetabeller, förmånsbeskattning och övriga skatteregler Förmånsbolag Förmånshantering, pensionsavsättning och personalbil SCB Statistik, lönerapportering Försäkringskassan Sjukanmälan, sjukintyg Föreningar m.m. Löneberäkning, villkor uppdatering och arbetsgivarintyg Bokföring Bokföringsunderlag, resultatrapporter och semesterskuld Posten / Portalen Lönespecifikationer och kontrolluppgifter Bank Utbetalningsfil och löneutbetalning Payroll lönehantering Payroll är Söderberg & Partners helhetslösning för lönehantering. Tjänsten kombinerar kraftfullt systemstöd, kompetent support och hög anpassningsbarhet för dig som kund. Total överblick Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Ditt team Företagsgenomsnitt Som chef har du alltid tillgång till minutaktuell information som berör dina medarbetare direkt via vårt webbportal. I grafen ovan visas ett exempel på hur ett teams sjukstatistik förhåller sig till företagsgenomsnittet. Lönesystemet vi själva saknade I takt med Söderberg & Partners egen expansion upptäckte vi att de system som fanns på marknaden inte var tillräckligt anpassningsbara och användarvänliga för våra egna behov. Vi bestämde oss därför för att skapa Payroll ett lönesystem med alla de funktionerna som vi själva önskade. Payroll är idag mycket uppskattat bland såväl våra egna medarbetare som av våra kunder. Vår syn på lönehantering Payroll är ett modernt och kraftfullt webbaserat gränssnitt för att göra rapporteringen så enkel och kostnadseffektiv som möjligt. Som kund behöver du endast tillgång till en dator med en internetanslutning. Vår grundfilosofi har alltid varit: snabbt, enkelt och korrekt. Det gör att medarbetaren kan lägga sin tid på bättre saker än en komplex tidrapport. Löneoutsourcing på riktigt all datahantering sker automatiskt blir våra löneadministratörer mer tillgängliga för support och problemlösning. All data och uppgifter som matas in hanteras direkt av systemet, vilket minimerar manuell administration för dig som kund. Själva lönekörningen gör vi på Payroll åt dig. Det innebär att du inte längre behöver en egen löneadministratör Användarvänligt webbaserat tidredovisningssystem Payroll det här får du: som förbereder underlag Payroll gör helt enkelt jobbet. Integrerad hantering av rese- och utläggsräkningar Lönespecifikationer via post, e-post och webbportal Eftersom systemet är helt egenutvecklat behöver vi inte Integration med förmåns- och pensionssystem vända oss till underleverantörer för förändringar i systemet Projekt- och resultatenhetshantering något som både är tidskrävande och kostsamt. Månatliga bankfiler, bokföringsunderlag, semesterskuldlistor, skattedeklarationer Support med spetskompetens Full medarbetar- och chefsupport Kompetensen är samlad hos oss på Söderberg & Partners, Chefstöd i rehabkedjan vi ger personlig support direkt till medarbetaren. Vårt mål Statistisk, arbetsgivarintyg, etc är att vi ska kännas som er egen löneavdelning. Eftersom Smidig hantering vid eventuella dubbelanställningar Tydlig prisbild Som kundbolag får du en tydlig bild av kostnaden eftersom du betalar ett fast pris. Du behöver inte oroa dig för andra rörliga kostnader utan allt ingår i den offert du får av Söderberg & Partners. Ring Eller besök för ytterligare information. Om Söderberg & Partners Söderberg & Partners är Sveriges obundna ledande rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi har tillgång till Nordens största fristående analysavdelning, vilken dagligen följer försäkringsbolagen, bankerna, fondbolagen och investmentbankerna ur ett produktperspektiv. Effektivisera er tjänstepension högre pensioner och Enklare administration för medarbetarna det är vår syn på god pensionsrådgivning. Vi är den ledande aktören inom pensionsområdet i Sverige och kan erbjuda upphandlade pensionslösningar med låga kostnader och hög flexibilitet. Som kund hos oss behöver du inte själv utvärdera marknadens valmöjligheter vi gör det åt dig. Med stöd av vår analys väljer vi branschens bästa villkor för ditt företags pensionsplan. Pensionsrådgivningen innefattar effektiv administration och personlig råd givning för samtliga medarbetare. Förutom vanlig tjänste pension täcker våra tjänster även in löne och bonus växlingar, avgångs pensioner samt chefspensioner. Vi erbjuder därutöver anpassade gruppförsäkringar för era samtliga anställda. Med stöd i vår analys sätter vi samman de mest förmånliga villkoren inom bland annat liv, sjukdom och inkomstförsäkring och bistår även med utbildning för såväl anställda som HR personal. Det här får du Upp till 40 % lägre avgifter med Plusplan Hälsokonceptet Navitego Budgetverktyg för försäkring och pensionsskulder (IAS 19 kompatibel) Samfakturering Integrerat löne, förmåns och pensionsbesked Tryggandeanalys pensionsskuld, pensionsstiftelse eller försäkring Vad vi kan göra för dig 11 Exemplet ej i naturlig storlek. Exemplet ej i naturlig storlek. 20 Version 3.0 ( ) Version 3.0 ( ) 21

12 Annonsering När vi exponerar vårt varumärke i en annons är det som allra viktigast att utgå från vår grafiska manual. Här visar vi upp oss för potentiella kunder som kanske inte känner till oss sedan tidigare och det är viktigt att göra ett bra första intryck. Är vi inte enhetliga i vårt grafiska uttryck kanske kunder kommer se oss flera gånger i media utan att förstå att det är samma avsändare. Så här syns vi bäst Logotypen I annonser ska vi använda oss av Logotyp A i färg, vilket är den version som syns bäst. Den ger högst igenkänning oavsett storlek och andra element runt logotypen, som kan distrahera läsaren. Logotypen ska, där möjligt, placeras i övre högra hörnet. Standardstorleken på 44mm i bredd är ett bra riktmärke för annonser upp till och med A4-storlek. Vissa mindre annonser kan kräva en mindre logotyp men aldrig mindre än minimibredden. Annons större än A4 kräver större logotyp. Kontakta vår reklambyrå som kan hjälpa till med rätt storlek. Sidfot Den blå bården längst ned är starkt kännetecknande för vårt varumärke och bör finnas med i allt annonsmaterial. Bården ska oftast vara minst 5 mm bred. Illustrationer och bildmaterial Även illustrationerna är starkt kännetecknande och dessutom ger de ett personligt och välkommnande intryck. Försök därför alltid att ta med en illustration i annonsmaterielet. Sponsring Vid sponsringssammanhang ska vi helst använda Logotyp A. För övriga riktlinjer se Appendix 1. Appendix 1 innehåller riktlinjer för media. Är du osäker på vilka medier som du ska annonsera i ska du kontakta vår marknadsavdelning som kan hjälpa till. Framtagning av original På följande sidor visas ett antal exempel på hur våra standardannonser ska se ut gällande bildspråk och manér. Vid större kampanjer bör helt nytt material tas fram. som vi ska hålla oss till. Vår reklambyrå hjälper dig att ta fram de original du behöver. Vad gäller texten i annonsen kan du antingen själv ta fram denna och låta byrån göra en språklig översyn eller så kan du lämna över hela uppdraget till byrån, som skriver en text utifrån dina önskemål. Exempel, annons 98 x 133 mm Hur beställer jag annonsmaterial? Under Internnytt på vårt Newsroom hittar du kontaktuppgifter till vår reklambyrå. Adressen är: newsroom.soderbergpartners.se/ internnytt/meny/ Lorem ipsum sit amet luctus. Nunc lacinia elementum ante. Vestibulum malesuada diam. Quisque ultricies tempus leo. Nulla lorem dui, dapibus vel, mattis sit amet, pharetra dictum, est. Morbi commodo aliquet arcu. Vestibulum ante. Ut dapibus, elit. Ring Eller besök för ytterligare information. Exempel, annons A5 stående Lorem ipsum sit amet luctus. Söderberg & Partners är donec id mauris id risus tristique interdum. Sed eget libero a dui ullamcorper pellentesque ante. Nunc lacinia elementum ante. Vestibulum malesuada diam. Quisque ultricies tempus leo. Nulla lorem dui, dapibus vel, mattis sit amet, pharetra dictum, est. Morbi commodo Ring Eller besök för ytterligare information. aliquet arcu. Vestibulum ante. Ut dapibus, elit euismod cursus imperdiet, nunc tellus lobortis dui, sit amet interdum eros sapien vel erat. Morbi pulvinar velit praesent. Beställa en annons Media Du kan antingen själv beställa medieplats eller låta vår reklambyrå köpa utrymme. 22 Version 3.0 ( ) Version 3.0 ( ) 23

13 Exempel, annons A5 liggande Lorem ipsum sit amet luctus. Lorem ipsum sit amet luctus eget libero. Söderberg & Partners är donec id mauris id risus tristique interdum. Sed eget libero a dui ullamcorper pellentesque ante. Ring Eller besök för ytterligare information. Söderberg & Partners är donec id mauris id risus tristique interdum. Sed eget libero a dui ullamcorper pellentesque ante elit euismod cursus imperdiet, nunc tellus lobortis. Exempel, annons 149 x 88 mm Exempel, annons 98 x 133 mm Nunc lacinia elementum ante. Vestibulum malesuada diam. Quisque ultricies tempus leo. Nulla lorem dui, dapibus vel, mattis sit amet, pharetra dictum, est. Morbi commodo aliquet arcu. Vestibulum ante. Ut dapibus, Ring Eller besök för ytterligare information. elit euismod cursus imperdiet, nunc tellus lobortis dui, sit amet interdum eros sapien vel erat. Morbi pulvinar velit praesent is turpis sit amet purus condimentum aliquet. Nulla suscipit varius est. Mauris lorem. Lorem ipsum sit amet luctus. Exempel, annons 251 x 43 mm Söderberg & Partners är donec id mauris id risus tristique interdum. Sed eget libero a dui ullamcorper pellentesque ante. Lorem ipsum sit amet luctus libero. Ring Eller besök för ytterligare information. Nunc lacinia elementum ante. Vestibulum malesuada diam. Quisque ultricies tempus leo. Nulla lorem dui, dapibus vel, mattis sit amet, pharetra dictum, est. Morbi commodo aliquet arcu. Vestibulum ante. Ut dapibus, elit euismod cursus imperdiet. Ring Eller besök för ytterligare information. 24 Version 3.0 ( ) Version 3.0 ( ) 25

14 Söderberg & Partners Grafisk manual Digitala enheter Mejlutskick, html Vårt Newsroom och html-utskick är uppdaterade enligt den nya grafiska profilen. Vår hemsida genomgår en förnyelseprocess och återlanseras Newsroom Passa på att läsa vår blogg och internnytt på adressen newsroom. soderbergpartners.se 26 Version 3.0 ( ) Såhär ser våra e-postnyhetsbrev ut. De kan skräddarsys för att passa alla typer av utskick såsom nyhetsbrev, eventinbjudan, kundinformation, sommar- och julhälsningar. Kontakta vår marknadsavdelning om du behöver beställa ett eget utskick. Version 3.0 ( ) 27

15 Profilprodukter Profilprodukter består av allt från pennor till usb-minnen, golfbollar, paraplyer, godisaskar eller finare saker som vinglas med gravyr och större saker som resväskor och kläder. Gemensamt är att de bär vår logotyp och de måste såklart kunna representera vårt varumärke. Utbud och beställning 1 Egen beställning Om du själv vill gå till någon leverantör av profilmaterial så finns det en del saker du bör tänka på för att visa upp vårt varumärke på bästa sätt. Passar produkten vårt varumärke Välj en produkt som passar varumärket och det tillfälle du planerar att använda dem till. Tryck inte vår logotyp på exempelvis en diskborste eller föremål vi inte vill bli förknippade med. På vår tryckportal finns ett visst utbud av profilmaterial, men inför ditt seminarium eller kundträff kanske du vill kunna ge bort någon viss produkt som inte finns att beställa. Kontakta vår reklambyrå om det är något du saknar i tryckportalen och som du vill beställa. Reklambyrån hjälper till att skapa ett original enligt? Hur beställer jag nya profilprodukter? Under Internnytt på vårt News room hittar du kontaktuppgifter till vår reklambyrå. Adressen är: newsroom.soderbergpartners.se/internnytt/meny/ 2 Välj rätt färg Försök att välja profilsaker som är vita, svarta, grå eller blå (eller någon kombination av dessa). Undvik alla andra reglerna för vårt varumärke. färger även om de finns med i vår färgpalett, vår företagsfärg är blå och det är den färg vi starkast förknippas med. Det går inte alltid att hitta rätt blå färg men välj en som du tycker känns bra eller välj ett vitt, grått eller svart alternativ. 3 Välj rätt logotyp och placering Välj den logotyp som ger störst exponering på vald produkt. På en penna blir exempelvis Logotyp A så liten att den blir svår att läsa. Är produkten mörk till färgen kan du använda den negativa (vita) logotypen. Försök undvika den svarta logotypen om möjligt. Det är ibland omöjligt att hålla sig till de säkerhetsmarginaler som det står om i kapitlet om vår logotyp, men undvik placeringar där andra färger och element inkräktar på logotypen. Behöver du trycka text på produkten använd typsnittet Whitney, gärna Semibold, i 80 % svart färg eller i vitt. 28 Version 3.0 ( ) Version 3.0 ( ) 29

16 Kontorsmaterial Kunder som får ett brev av oss eller får ett visitkort i handen efter ett seminarium ska mötas av ett enat grafiskt uttryck som de snabbt känner igen utan att behöva läsa företagsnamnet. I detta kapitel följer de kontorsmaterial ni kan beställa via tryckportalen.? Var beställer jag kontorsmaterial? Du beställer på tryckportalen, gå till: Visitkort Korrespondenskort Såhär ser framsidan ut på våra visitkort som ni kan beställa på tryckportalen. Gustaf Rentzhog Koncernchef Telefon +46 (0) Mobil +46 (0) Visitkorten är 90 x 50 mm stora och trycks på pappret Keaykolour Original Pure White 250 gram, ett lyxigt vitt obestruket papper. Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden +46 (0) SAK-rådgivare måste ha logotypen för Assurex med på sina visitkort. I tryckportalen väljer man om man vill ha denna version eller den vanliga. Gustaf Rentzhog Koncernchef Telefon +46 (0) Mobil +46 (0) Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden +46 (0) Partner of Assurex Global Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden +46 (0) Baksidan av visitkorten pryds av en illustration med vår sköld samt vår tagline. Korrenspondenskorten är tryckta på samma papper som visitkorten och går att beställa med ditt kontors adressuppgifter på tryckportalen. Väl underbyggda råd 30 Version 3.0 ( ) Version 3.0 ( ) 31

17 Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden +46 (0) Söderberg & Partners Grafisk manual! På tryckportalen kan du beställa allt kontorsmaterial skräddarsytt med ditt kontors adressuppgifter Gå till: Block, rutigt A4 Block, linjerat A5 Brevpapper, A4 Kuvert, C5 Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden +46 (0) Ej naturlig storlek. Trycks på vitt obestruket papper. Ej naturlig storlek. Trycks på vitt obestruket papper. Ej naturlig storlek. Trycks på vitt obestruket papper. Beställ på tryckportalen med ditt kontors adressuppgifter. I exemplet ovan C5. Ej naturlig storlek. Finns att beställa i olika storlekar/format både med och utan fönster samt med ditt kontors adressuppgifer. 32 Version 3.0 ( ) Version 3.0 ( ) 33

18 Wordmall Vi har en wordmall för de tillfällen då vi skriver följebrev till våra produktblad. Mallen använder typsnittet Calibri men är i övrigt utformat för att, så gott som möjligt Wordmallen är lättanvänd, anpassad för utskrift i A4 och har stilmallar för de olika rubriknivåerna samt brödtext så att texten alltid kommer att formateras på rätt Behöver du infoga grafer eller diagram i mallen så kan du utgå från de exempel som finns i mallen eller de regler som finns i kapitlet om grafer och diagram. Kontaktpersoner och beställningsinformation i Word, passa ihop med våra produktblad sätt. Mallen kan även användas till annan och vår grafiska profil. enklare information som skickas till kund. Söderberg & Partners marknadsavdelning Louise Hagsten, , Natalie Roghult, , Söderberg & Partners tryckportal Söderberg & Partners Rubrik 1 Instruktioner - Rubrik 2 Rubrik 1 används i sidhuvudet på första sidan. Rubrik 2 används för rubriker i den löpande texten (brödtext). definierade trygghetsnivån 75 %, beräknad utifrån det högsta dagsvärdet under den senaste ettårsperioden. S&P fondportföljer trygghet Söderberg & Partners (S&P) rådgivningstjänst vänder Beställning av nytt marknadsmaterial newsroom.soderbergpartners.se/internnytt/meny/ Den gröna boxen kan användas vid behov och skall sig till dig som vill ta del av aktiemarknadens då ligga längst ner på sista sidan och linjera med potential utan att behöva utsätta dig för den fulla texten. risken. S&P bevakar löpande risken och gör Kort och gott, använd er av de så kallade stilmallar som ligger fördefinierade i dokumentet. Typsnitt skall alltid vara Arial. nödvändiga omviktningar i din fondportfölj så att du som investerare erhåller en så hög avkastning som möjligt till en på förhand bestämd risknivå. TRYGGHET 75 Söderberg & Partners På sid två och följande sidor finns i sidhuvudet en grön text som bör vara densamma som huvudrubriken på sid 1. Marknadskommentarer Avslutningen av 2010 bjöd på en fortsatt uppgång, där den starkaste utvecklingen noterades på de europeiska börserna. Ett europeiskt aktieindex steg utveckling i portföljen, vilken steg med 10,6 % under kvartalet. Risk Värdet på innehaven i investeringsfonder kan både Undvik att använda andra typsnitt, storlekar och färger än de som finns definierade i denna mall. När ni klipper och klistrar material, välj Klistra in special och därefter Klistra in som oformaterad text så behåller ni malldokumentets formatering. under månaden med närmare 4 procent, men regionen är efter fortsatt oro kring PIIGS-länderna årets sämsta marknad med ett fall på 18 procent. Den svenska aktiemarknaden var dock betydligt starkare och efter en stark avslutning gav Stockholmsbörsen hela 27 procent i avkastning under På helåret 2010 var portföljens utveckling 14,7%. Det har också inneburit att trygghetsnivån kunnat höjas med 13,7 %. Riskbufferten i portföljen, d.v.s. avståndet till trygghetsnivån, var 99 % av den maximala vid årsskiftet. Det innebär att flexibiliteten i minska och öka och det finns en risk att man inte återfår hela det insatta beloppet. Fondportföljernas värde bör dock inte understiga den på förhand definierade trygghetsnivån 75 %, beräknad utifrån det högsta dagsvärdet under den senaste ettårsperioden. Nedan följer exempeltext: På helåret 2010 var portföljens utveckling 14,7 %. Det har också inneburit att trygghetsnivån kunnat höjas med 13,7 %. 2010, vilket var mest av de regioner som återfinns i vår sammanställning. Årligt inflöde i strukturerade produktet, mdkr förvaltningen inför 2011 är hög. 14,7 % 13,7 % S&P fondportföljer trygghet Söderberg & Partners (S&P) rådgivningstjänst vänder sig till dig som vill ta del av aktiemarknadens 14,7 % 13,7 % 99 % Regional fördelning I och med portföljens mycket goda riskbuffert vid årsskiftet var andelen aktier i portföljen 100 %, vilket motsvarar normalläget för vår förvaltning med denna riskmålsättning. Källa: Bloomberg 99 % Regional fördelning I och med portföljens mycket goda riskbuffert vid årsskiftet var andelen aktier i portföljen 100%, vilket motsvarar normalläget för vår förvaltning med denna riskmålsättning. potential utan att behöva utsätta dig för den fulla risken. S&P bevakar löpande risken och gör nödvändiga omviktningar i din fondportfölj så att du som investerare erhåller en så hög avkastning som möjligt till en på förhand bestämd risknivå. Marknadskommentarer Avslutningen av 2010 bjöd på en fortsatt uppgång, där den starkaste utvecklingen noterades på de europeiska börserna. Ett europeiskt aktieindex steg Risk Asien var årets näst bästa marknad med en uppgång på 11 procent. Utvecklingen i Östeuropa och. Sett över hela året var emellertid Japan en av de svagaste aktiemarknaderna med en uppgång på 4 procent. under månaden med närmare 4 procent, men regionen är efter fortsatt oro kring PIIGS-länderna årets sämsta marknad med ett fall på 18 procent. Den svenska aktiemarknaden var dock betydligt starkare och efter en stark avslutning gav Valutor 2010 dec-10 dec-09 +/- (%) SEK/EUR 8,99 10,27-12,5 % SEK/USD 6,73 7,16-6,1 % Källa: Bloomberg Stockholmsbörsen hela 27 procent i avkastning under 2010, vilket var mest av de regioner som återfinns i vår sammanställning. SEK/GBP 10,48 11,50-8,8 % SEK/100 YEN 828,31 775,54 6,8 % Portföljens goda utveckling relativt jämförbara index har sin främsta förklaring i att den under hela året Aktier i SEK (2010) Asien var årets näst bästa marknad med en uppgång Källa: Bloomberg Källa: Bloomberg varit överviktad mot Sverige och länder med hög på 11 procent. Utvecklingen i Östeuropa och Värdet på innehaven i investeringsfonder kan både minska och öka och det finns en risk att man inte återfår hela det insatta beloppet. Fondportföljernas värde bör dock inte understiga den på förhand Starkt sista kvartal Efter att världens börser tappat mark under större delen av årets tre första kvartal avslutade marknaderna starkt. Det bidrog också till en god tillväxt. Denna exponering har ökats på ytterligare under året på bekostnad av framförallt Nordamerika och Japan. Vid årsskiftet hade portföljen inte något innehav i Japan. Den låga exponeringen mot Europa under året har också påverkat portföljens avkastning Latinamerika var något mer dämpad och För mer information logga in på: positivt, eftersom det framförallt har varit de mindre länderna i euroområdet som skapat oro på E-post: Söderberg & Partners Asset Management Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden +46 (0) finansmarknaderna. Den låga exponeringen mot Europa under året har också påverkat portföljens avkastning positivt, eftersom det framförallt har varit Tel: de mindre länderna i euroområdet som skapat oro på finansmarknaderna. Wordmall i A4, framsida, ej naturlig storlek. Tydlig prisbild Som kundbolag får du en tydlig bild av kostnaden eftersom du betalar ett fast pris. Du behöver inte oroa dig för andra rörliga kostnader utan allt ingår i den offert du får av Söderberg & Partners. Söderberg & Partners Asset Management Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden +46 (0) Version 3.0 ( )

19

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

Designguide för e-post

Designguide för e-post Designguide för e-post Så anpassar du formen efter bildblockering, spamfilter och bråkiga e-postklienter Innehåll Vad ögat ser har betydelse för hur det smakar......räcker det då med bra innehåll eller

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

Grafisk manual för Malmö stad

Grafisk manual för Malmö stad Grafisk manual för Malmö stad 1 OM VÅRA VARUMÄRKEN Place-brand Denna logotyp används för att marknadsföra staden Malmö mot intressenter som näringsliv, turister, kongressdeltagare med flera. Loggan återfinns

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual Mot bättre vetande Somliga vet. Andra tror. Vetande bygger på verkliga, väl underbyggda fakta. Tro bygger på en betydligt skakigare grund antaganden, fördomar, andrahandsuppgifter,

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation är förmedling av tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna förmedla måste ett budskap formuleras

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation förmedlar tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna nå fram måste ett budskap formuleras

Läs mer

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Tävling Läsår Styrelsemedlemmar Rådgivare Handledare Skola Adress Mailadress

Tävling Läsår Styrelsemedlemmar Rådgivare Handledare Skola Adress Mailadress A F F Ä R S P L A N Tävling: Årets affärsplan, Ung företagsamhet region Göteborg Läsår: 2014-1015 Styrelsemedlemmar: Stina Lampa, Louise Nordback, Maria Oxelman, Dorothea Schander, Ellen Sander Rådgivare:

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

White paper Välskrivna texter för e-post

White paper Välskrivna texter för e-post White paper Välskrivna texter för e-post Lär dig knepen som hjälper dig att skriva bättre texter Din guide till bra och välskrivna texter för e-post Den digitala marknadsföringen är ofta inriktad på teknik.

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för internetmarknadsföring, KIM, har som ambition att utveckla internet som annonsmedium. Besök

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden Författare/Redaktör:

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer