Business Process Suite 4 Release 1.13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Business Process Suite 4 Release 1.13"

Transkript

1 Business Process Suite 4 Release 1.13 Programrelease Konfigurationsrelease Klar för kundtest Klar för leverans = Kräver utökad licens 3 = Kräver anpassning av 3-parts stöd = Kräver konfiguration av dministratör * = Kräver konfiguration av esigner * = Kräver konfiguration av asit * * ) Innebär ytterligare kostnad om personal från asit ska aktivera/konfigurera funktionen Programrelease innehåll MÄNT Nr Funktion 3 1 Stöd för Webbläsare Målet är att stödja senaste versioner av följande webbläsare: Internet xplorer (d.v.s. version 11, men även version 9 & 10), dessa skall dock J ställas i kompatibilitetsläge. OBS! I samband med 1.13 upphör stödet för I8. Mozilla Firefox Google Chrome Safari (endast för MC) å det kontinuerligt lanseras nya versioner av webbläsare kan det medföra förändrat beteende. Vi har idag några kända fel i olika webbläsare. n lista på dessa hittar ni i Infocenter under Manualer nvändare Version 1.13 Generellt Kända fel. 2 Krav på Java version 7 För ökad stabilitet och säkerhet krävs nu Java version 7 på servern. OBS! I samband med 1.13 upphör stödet för Java 6. Trädgårdsgatan 7, Sundsvall Sundbybergsvägen 9, Solna

2 SJÄVSRVIC Nr Funktion 3 1 Filtrera e-post Möjligt att välja om självserviceanvändaren endast ska se e-postmeddelanden som skickats till och från anmälaren. nvändaren ser då inte meddelanden som t.ex. skickats mellan handläggare. 2 Självservice Ny version av självservice Självservice 2.0 har ett förbättrat utseende och mer funktionalitet. är kan utseendet anpassas, t.ex. knappar, rubriker, symboler, textstorlek. Vid arbete i Självservice 2.0 är det möjligt att förutom vanlig PC, använda en surfplatta eller mobiltelefon. Beroende på storlek och upplösning på skärmen kan menyer och knappar visas på olika sätt. Språkhantering finns nu i både anslag och text på startsidan. Ni som använder nuvarande Självservice 1.0 kommer att kunna fortsätta med det i version Viktigt att veta är att nyheter/förbättringar endast görs i Självservice nnan information för ej inloggade användare i Självservice 2.0 nvändare som inte har loggat in i Självservice 2.0 kan få en annan startsida och kan få möjlighet att söka i FQ. 2.2 Förbättrad FQ i Självservice 2.0 et finns möjlighet att söka svar på vanliga frågor i Självservice 2.0 via FQ. Frågorna delas in i olika kategorier. nvänder ni inte FQ idag på Självservice, kan även konfiguration behöva göras av en systemdesigner. 2.3 Begränsad behörighet i Självservice 2.0 Möjligt att begränsa vilka användare som kan skapa ett visst objekt i Självservice 2.0. nvändbart t.ex. när endast behöriga beställare ska kunna skapa beställningar i Självservice. 2.4 npassa styling i Självservice 2.0 et finns möjlighet att anpassa layouten i Självservice 2.0, t.ex. efter ert företags färger eller teckensnitt. et görs av någon som har kunskap om webbdesign via CSS. Vi ger inte support när egen styling görs via CSS. 2

3 2.5 Wizard guide genom ett formulär i Självservice 2.0 Genom att skapa wizards är det möjligt att registrera ett ärende i ett dynamiskt formulär som tar olika vägar beroende på vilka val som görs. TIROVISNING, TTST & FKTURRING Nr Funktion 3 1 Makulera fakturaunderlag et är nu möjligt att makulera ett fakturaunderlag. et gör att transaktionerna rullas tillbaka i samma läge som innan faktureringen. e kan därefter redigeras i attest eller så kan attesten rullas tillbaka. 2 Förbättrad filtrering i fakturajournal Möjligt att filtrera på objekt samt på makulerade fakturaunderlag i fakturajournalen. 3 Förbättring för XM-fakturor i fakturajournal Möjligt att skriva ut en XM-faktura som PF. Om utseendet av fakturautskriften måste justeras behöver det göras av en systemdesigner. 4 Schemalägga automatiska fakturaunderlag Möjlighet för en systemadministratör att schemalägga hur ofta automatiska fakturaunderlag ska skapas. För att välja med vilket intervall fakturaunderlagen ska köras måste önskad intervall vara skapad. et görs av en systemdesigner. 5 Konfigurerbara attesturval et går att skapa flera urvalskriterium i attesten. et ger möjlighet att välja på flera olika urval som filtrerar mot olika fält i modul eller på transaktion. nvändbart om det är flera personer som attesterar och som vill göra urval på olika fält. 6 Olika inställningar i central tidredovisning Om olika verksamheter har olika önskemål om hur central tidredovisning ska se ut, är det nu möjligt att ha olika inställningar per verksamhet. 3

4 7 Flera olika gränssnitt för XM-export Möjlighet att ha flera uppsättningar av XM-export. et gör att gränssnittet för att t.ex. fakturera via XM kan skilja sig mellan olika objekt. 8.1 Ny funktionalitet för periodiska fakturaunderlag Möjligt att direkt i systemet hantera periodiska fakturaunderlag genom att via en wizard (guide) välja ut och granska de periodiska transaktioner som ska faktureras. Funktionen ger en bättre spårbarhet i systemet för dessa transaktioner. Transaktionerna kan gå via attestering innan fakturaunderlag körs ut. e kan även makuleras. etta kräver konfiguration enligt punkt Konfiguration för periodiska fakturaunderlag Möjlighet att konfigurera hur wizarden (guiden) ska se ut. etta genom att välja vilka objekt, transaktioner och urval som ska tas med. INTGRTION Nr Funktion 3 1 PI-nycklar et är nu möjligt att generera s.k. PI-nycklar för användarkonton i systemet för att använda vid externa tjänsteanrop. 2 Web services Möjlighet för andra system att kommunicera med BPS via gränssnitt (PI:er). et går att: Söka/lista objekt och transaktioner Skapa/uppdatera objekt och transaktioner Hämta objekt 3 4

5 FUNKTIONR Nr Funktion Hantera olika öppettider Nu är det möjligt att lägga upp olika öppettider om man t.ex. har flera verksamheter. etta kan t.ex. användas i snabbfunktioner och beräkningar i regler när olika verksamheter har olika öppettider. äs mer om detta under punkt 1.2 och Funktioner i snabbfunktion mot olika öppettider Snabbfunktioner som beräknar datum och tid kan gå mot olika öppettider. 1.3 Funktioner i regler mot olika öppettider Funktioner som beräknar datum och tid kan gå mot olika öppettider. et gör att olika verksamheter kan få olika resultat t.ex. när de räknar ut när ett ärende ska vara löst. Om standardberäkningar som nu sker i systemet, m.h.a. en regel, ska gå mot olika öppettider så krävs det att en systemdesigner skapar en ny regel för varje öppettid. 2 Utökad funktion för beräkning av tid Funktionen för att räkna ut antal minuter mellan datum kan nu användas för att göra beräkning med negativa tal. et kan t.ex. användas för att utifrån ett angivet datum räkna ut ett datum bakåt i tiden. 3 rkivera objekt Möjlighet att arkivera objekt. et kan resultera i en prestandaförbättring och att det blir lättare att söka fram relevant data. Genom regler går det att t.ex. ställa in att ärenden som varit avslutade i 6 månader automatiskt ska arkiveras. 4 Byte av flik i formulär Genom regler går det nu att bestämma om en förutbestämd flik i formuläret ska öppnas vid ett visst tillfälle. et kan t.ex. vara användbart för att direkt hamna på fliken nalys vid öppnande av en ändringsbegäran där livscykel är satt till nalys. 5

6 -POST Nr Funktion 3 1 Funktionslänk i e-post Skicka e-postmeddelande med länkar för att utföra vissa funktioner i systemet, t.ex. ändra ett fälts värde. tt användningsområde kan vara att en person, genom att klicka på olika länkar i ett e-postmeddelande, kan godkänna eller avslå en beställning. 2 Filtrera e-post Möjligt att välja vilka e-postmeddelanden som ska visas i ett formulär. et kan t.ex. användas i kundaccess. Genom att filtrera e-post mot t.ex. nmälarfältet visas endast de som gått till och från anmälaren. 3 -post-kommunikation inom systemet Om flera grupperingar använder systemet och vill skicka e-post mellan grupperingarna så är det nu möjligt. et görs genom att använda olika e- posttaggar för olika moduler och objekttyper. YOUT & FORMUÄR Nr Funktion 3 1 Formatering av tal Tal är nu högerjusterade i formulär i visa-läge. et är möjligt för en systemdesigner att välja vänsterjustering för ett specifikt fält. 2 Olika standardmallar för olika verksamheter Om systemet används av flera verksamheter kan dessa ha behov av att ha olika standardmallar. Nu är det möjligt att lägga upp olika standardmallar per verksamhet. 3 Höjd/Radantal på samling et går att ange höjd eller radantal på samlingar i formulär. 6

7 4 Fält för datum och tid Nu finns fler fälttyper för datum och tid. Förutom befintliga fälttypen för både atum och tid finns en separat fälttyp för enbart datum och en för enbart tid. Vid uppgradering kommer de befintliga datumfält som innehåller både datum och tid att byta fälttyp automatiskt till atumtidbox. atumfält (konfigurerade utan tid) byter till nya fälttypen atumbox. Tidfält (konfigurerade utan datum) byter till nya fälttypen Tidbox. VYR, SÖK & FITR Nr Funktion 3 1 ynamiskt datumfilter med timmar När du skapar dynamiska datumfilter kan du göra urval mot antal timmar. 2 Filtrera datum med hänsyn till öppettid Normalt räknar datumfilter alltid på kalendertid, oavsett öppettider. et har t.ex. används för att i en färgregel färga ett ärende efter ett visst antal minuter. et gör att händelsen kan ha inträffat efter öppettid eller på helgdagar. Överallt där datumfilter kan användas är det nu möjligt att välja om filtret med timmar eller minuter ska gå mot öppettider. 3 Filter mot textfält utökat et har tillkommit ett sätt att filtrera mot textfält. et är villkoret <> Skilt från som kan användas t.ex. vid sökning i ett textfält som ska vara skilt från blankt, d.v.s. som inte är tomt. etta villkor kan användas överallt där filter mot textfält kan göras. 4 rkivering av objekt From 1.13 finns möjlighet att arkivera objekt. I vyer går det att välja om de arkiverade objekten ska synas eller inte. et blir lättare att söka fram relevant data när arkiverade objekt inte visas. 5 Visa samling i vy Innehållet i en samling kan visas i vyer. nvändbart för att t.ex. se vilka projektdeltagare som ingår i ett projekt. 7

8 RPPORTR & T WRHOUS Nr Funktion 3 1 Schemalagda rapporter et går att schemalägga när en rapport ska skickas via e-post till en eller flera angivna mottagare. T.ex. användbart om en statusrapport ska skickas varje vecka eller månad. et gäller rapporter av typerna: Vy, Fråga, Transaktion, Kopplade objekts transaktioner, Tidrapport översikt och Tidrapport översikt etaljerad. För att välja med vilket intervall rapporten ska köras måste önskad intervall vara skapad. et görs av en systemdesigner. 2 Rapport på användares roller och grupper För att få överblick över alla användare i systemet och vilka roller, grupper och verksamheter de tillhör, finns nu möjlighet att exportera det till xcel. 3 Uppföljning av inloggade användare Möjlighet att via en rapport följa upp användarnas in- och utloggningar i systemet. 4 Urvalsmöjlighet på rapport av typen Fråga Möjligt att göra urval i rapporter av typen Fråga. et gör att det går att påverka urvalet när rapporten körs, t.ex. datumfält, status etc. 5 Förbättring av data warehouse Nu används en ny namnsättning på kolumner i data warehouse. en nya namnsättningen är förutsägbar och kommer inte att skilja sig åt mellan t.ex. produktion- och testsystem. etta gäller alla nya aktiveringar av data warehouse. I befintliga installationer måste den nya namnsättningen aktiveras och all export måste återställas. Om ni utvecklat rapporter m.m. mot data warehouse behöver de justeras om ni väljer att gå över till den nya namnsättningen. Namnsättningen fr.o.m är en kombination av systemnamn och kolumnnummer. ata warehouse har även utökats med möjlighet att exportera: Fakturaunderlag Samlingar 8

9 BHÖRIGHTR Nr Funktion 3 1 Begränsad administratörsrättighet et går nu att dela ut begränsad administratörsrättighet i en funktion t.ex. vyer, mallar snabbfunktioner mm. Om fler än en person behöver administrera vissa funktioner kan det vara praktiskt att dela ut begränsad rättighet till administrationen. et kan t ex vara användbart när en person ska ansvara för vyer och mallar för sin gruppering/avdelning. Personen kan då inte administrera andra vyer och mallar än dessa. Begränsad administratörsroll kan användas i följande administrationsgränssnitt: Vyer, -postmallar, Formulärmallar, Snabbfunktioner, vancerad sökning, atakällor, Grupper och Transaktionsvyer. 2 Mappar för olika typer av vyer i administrationsgränssnittet I samband med att vi kommer med funktionalitet för begränsad administratörsrättighet följer vissa mappar med under administration av vyer för vissa moduler. etta för att hålla isär vyer som rör rapporter och självservice. Ärendemodul Tillkommer mapp för Rapporter, Självservice vvikelsemodul Tillkommer mapp för Rapporter, Självservice Inventariemodul Tillkommer mapp för Rapporter et är möjligt för systemadministratören att skapa egna mappar. et gäller inte för administratör med begränsad rättighet. 9

10 ÖVRIGT Nr Funktion 3 1 Språkhanterade meddelanden på anslagstavlan Möjligt att skapa ett anslag på flera språk. et gör att meddelandet visas på det språk användaren kör i applikationen. 2 Historik på filer Möjlighet att se om en fil laddats upp på ett objekt mer än en gång. et går då att öppna och ta tillbaka en tidigare version av filen. 3 Hantera inloggade användare tt administrationsgränssnitt visar inloggade användare i systemet. är finns även möjlighet att logga ut användare vid behov. 4 Förbättring i användaradministration I listan över användare går det nu att använda filter för att kunna filtrera t.ex. endast aktiva användare. istan är uppdelad på flera sidor med en sidbläddring om antal användare överstiger 25 st. Även en summering av antal användare görs. 5 Modulfilter vid administration I vissa administrationsgränssnitt går det att filtrera listan per modul. et gör att det blir enklare att hitta, t.ex. genom att filtrera fram endast formulärregler för Ärendemodulen i listan över regler. et gäller vid administration av: Formulärläge, Färgregler, -postmallar, Snabbfunktioner, vancerad sök, Funktionslänkar och rbetsflöden. 6 Modulfilter/Sortering vid administration I vissa administrationsgränssnitt går det att filtrera listan per modul. et gör att det blir enklare att hitta, t.ex. genom att filtrera fram endast formulärregler för Ärendemodulen i listan över regler. et gäller vid administration av: Regler, Objekttyper, Taggmappning, Frågor och skaleringsregler. 7 Hantera bakgrundsjobb et är möjligt för er systemdesigners att ställa in hur ofta bakgrundsjobb ska köras. et gäller tidpunkt och intervall över när schemalagda rapporter och automatisk fakturering ska köras. et går även att se vilka pågående jobb som körs och om något fel uppstått. 10

11 8 Stoppa bakgrundsjobb Vid behov går det att stoppa ett bakgrundsjobb när det körs. 9 Sortering av regler Vid sortering av formulärregler, objektregler och meddelanderegler görs nu sortering för en modul åt gången. ndast modulens regler visas i sorteringslistan vilket gör det lättare att sortera när färre regler visas. 10 Förbättrad licenshantering För er som har licenser av typen flytande, krävs att ni nu administrerar detta. På respektive användarkonto anges om personen har en fast eller flytande licens. Flytande licens är en licens som gör att användare kan dela på en licens. et passar för sällananvändare och då anges maximalt antal samtidigt inloggade användare. 11 Överstyra tiden för utloggning utomatisk utloggning sker efter 4 timmar om användaren är passiv. enna tid går nu att överstyra om något annat önskas. 12 Smidigare hantering av Microsoft Office-dokument Genom WebV är det möjligt att från systemet välja att skapa och redigera dokument av typen Word, xcel och PowerPoint. Filen behöver då inte laddas upp varje gång den ska redigeras. 3 För vissa webbläsare kan plugin behöva installeras för att detta ska fungera. 11

12 Konfigurationsrelease innehåll PROCSSR Nr Funktion 3 1 Förnyade ITI-processer Produkten är nu verifierad för den senaste utgåvan, ITI 2011 dition. et innebär att de processer som tidigare verifierats för ITI 3 nu är förnyade. Incident Problem Change vent Service sset & Configuration Service evel Request Fulfillment Om ni idag kör någon av ovanstående processer är ni välkomna att kontakta asit för att få veta vad som förändrats i processen. 2 Nya ITI-processer I samband med ITI-verifieringen har tre nya ITI-processer tillkommit. et är följande processer: Knowledgebase Service Catalog Service Portfolio Är ni intresserade av ovanstående processer är ni välkomna att kontakta asit för att få veta mer. 3 Översyn av nyanställningsprocess n översyn är gjord av processen som har tillkommit under året, för att hantera nyanställningar. en hjälper till att få kontroll på aktiviteter som behöver göras vid en nyanställning. 12

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Manual. Administration och användning

Manual. Administration och användning Manual Administration och användning 0 Innehållsförteckning INTRODUKTION... 1 UTGÅVOR... 2 MODUL: ORGANISATION... 3 Avdelningar... 3 Mallar... 3 Kompetenser... 3 PORTFÖLJHANTERING... 4 BEMANNINGSPLANERING...

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna

Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna Teknisk rapport IS-projektet Om de tekniska lösningarna Bakom IS-projektet står styrgruppen för IS, i samverkan med forskning.se. Den tekniska rapporten är skriven av Anders Flodell, tekniskt ansvarig

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

myweblog Användarhandbok

myweblog Användarhandbok myweblog Användarhandbok Version 2.1SE Utgiven 2010-06-30 Copyright Magnus Winsth 2006-2010 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning... 3 2 Förord... 5 3 Systemkrav, säkerhet och backup... 6 3.1

Läs mer

PREMIUM COMAI Användare

PREMIUM COMAI Användare 1 PREMIUM COMAI Användare WEBBKALENDER 2.0 utvecklar och säljer kognitions- och utvecklar och säljer kognitions- och komm 2 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 4 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop?-------------------------------------------------------------------------------------------2 1.1 Tilläggstjänster---------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Copyright 2008 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.0. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR,

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tilläggstjänster ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer