Till tjänsteföretag Förbättra er lönsamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till tjänsteföretag Förbättra er lönsamhet"

Transkript

1 Love your work Till tjänsteföretag Förbättra er lönsamhet Visma Severa

2 Innehåll Många nya tjänsteföretag innebär hårdare konkurrens 3 Vilka faktorer påverkar lönsamheten negativt? 4 Var tar vinsten vägen? 5 Beläggningsgrad och dess påverkan på lönsamheten 6 7 tips för att öka beläggningsgraden 7 Olika prismodeller - För- & nackdelar 8 Produktifiering och dess påverkan på lönsamheten 9 Kundlojalitet och dess påverkan på intäkterna 10 Mätning av kundnöjdhet 11 Förbättra kundnöjdheten tips för att öka lönsamheten 13 Struktur för ett framgångsrikt företag 14 Nyckeltal för tjänsteföretag 15 Tips för effektiv hantering av arbetsflödet 16 Visma Severa för tjänsteföretag 17 Kundhantering och säljstöd 18 Projekthantering och resursallokering 19 Tid- och utläggsrapportering 20 Automatiserad fakturering 21 Rapportering och prognostisering 22 Visma Severa 23

3 Många nya tjänsteföretag på den svenska marknaden Idag är åtta av tio nystartade företag i Sverige tjänsteföretag. Denna tillväxt skapar hård konkurrens och innebär nya utmaningar för etablerade företag inom tjänstesektorn. Källa: Acando.com 3

4 LÖNSAMHET Vilka faktorer påverkar lönsamheten negativt? Dålig start Problem i prissättning och försäljning För många administrativa roller i förhållande till debiterbara Onödiga kostnader och utfört arbete utan debitering Avsaknad av produktifiering och arbetsprocesser Dålig avslutning Manuell fakturering leder till misstag och tar lång tid Debiterbara timmar, fakturerbara utgifter och fasta avgifter saknas Tröttnar på vägen Låg beläggningsgrad Utspridd och felaktig information tar upp mycket tid Otillräcklig kontroll av projektkostnader och arbetstimmar Felprioriteringar och dålig fördelning av uppgifter Ingen ledning Kund- och projektlönsamhet följs inte upp De anställdas effektivitet och faktureringsgrad följs inte upp Långsamma reaktioner på förändringar och problem i projekten 4 Avsaknad av helhetsbild, från försäljning till fakturering

5 Var tar vinsten vägen? Ineffektivitet, kostnadsfri eller ej fakturerad arbetstid och övriga kostnader Material, underleverantörer Löner, resekostnader FAKTURERINGSKAPACITET INTÄKTER BRUTTOVINST PROJEKTMARGINAL BRUTTOMARGINAL Overhead kostnader (försäljning, administration, fasta kostnader) BRUTTOVINST INNAN SKATT Finansiella kostnader VINST Skatter 5

6 BELÄGGNINGSGRAD och dess påverkan på lönsamheten LÖNSAMHET OCH BELÄGGNINGSGRAD 10 anställda på tjänsteföretag 55% 60% 65% 70% 75% BELÄGGNINGSGRAD EXEMPEL: Företagets anställda 7 konsulter som gör fakturerbart arbete 1 försäljare 1 projektledare 1 VD Konsulterna har en beläggningsgrad på hela 80 %. Trots det är beläggningsgraden för hela organisationen bara 56 %. 6 Beläggningsgraden mäter hur mycket av medarbetarnas arbetstid som går till att fakturera. I denna uträkning har vi använt oss av 80 (ca 700 kronor) som pris per timme och genomsnittliga kostnadsestimeringar för branschen.

7 7 TIPS för att öka beläggningsgraden: Belöna personal baserat på personlig beläggningsgrad Transparens: Möjliggör för personalen att se och följa sin beläggningsgrad dagligen Säkerställ att personalen följer upp sitt fakturerbara arbete dagligen Anförtro fakturering till projektledare eller konsulter Använd teknik för att automatisera rutiner, dela information och rapportering Optimera försäljning och resursfördelning i pågående projekt genom att använda moderna hjälpmedel Instifta incitament och skapa en organisationskultur som stödjer en högre beläggningsgrad 7

8 Olika prismodeller För och nackdelar Kostnadsbaserad prissättning 1. Estimera de kostnader som krävs för att leverera tjänsten 2. Lägg på en marginal för att möta de finansiella målen Enkelt att genomföra För liten korrelation mellan ökade kostnader och fakturerade intäkter En del kostnader förblir dolda Ingen fokusering på konkurrenskraften Kundens höga krav kan leda till olönsamma projekt Företaget är inte anpassat till förändrade marknadsförhållanden. Värdebaserad prissättning 1. Bedöm det faktiska värdet som tjänsten tillför kunden 2. Definiera vad tjänsten kostar att leverera 3. Definiera ett pris mellan värdet och kostnaden som möter de finansiella målen + Ger normalt sett en bättre marginal än kostnadsbaserad prissättning + Kunden får inte ta del av de faktiska kostnaderna + Lägre risk än kostnadsbaserad prissättning - Kräver mer arbete än kostnadsbaserad prissättning - Värdet för kunden är svårt att beräkna - Kundens höga krav kan leda till olönsamma projekt Marknadsbaserad prissättning 1. Ta reda på vad kunden är villig att betala för tjänsten 2. Sätt målvinstmarginalen som krävs för att möta de finansiella målen 3. Definiera prisättning för tjänsten + Tjänstens kostnad är förankrad i marknadsvärdet + Ofta mer framgångsrik prissättning i jämförelse med konkurrenter + Kostnaderna är definerade utifrån marknadsvärdet - Kräver mest ansträngning 8 Källa: Thomas E. Lah: Mastering Professional Services

9 PRODUKTIFIERING Repetition leder till bättre lönsamhet Marginal % Marginal 15-30% NYA TJÄNSTER Ingen erfarenhet RISK Marginal 40%+ KUNSKAP/SKICKLIGHET UTAN PROCESSER OCH PRAKTIK Erfarenhet av leverans Inga utvecklade processer Ingen existerande kunskap PRODUKTIFIERAD TJÄNST Inga utvecklade processer Erfarenhet av leverans Kunskap finns Färdigutvecklade processer Kunskap finns KOSTNAD FÖR FÖRSÄLJNING OCH LEVERANS Källa: Thomas E. Lah, Steve O Connor, Mitchel Peterson: Building Professional Services 9

10 KUNDLOJALITET och dess påverkan på intäkten Hur många av dina kunder rekommenderar aktivt ditt företag? INTÄKT OCH LOJALITET 95% av företagsledningen hävdar att de är kundfokuserade. 80% av dem tror att de levererar en överlägsen tjänst till sina kunder. Bara 8% av kunderna håller med om detta. * 50% 60% 70% 80% 90% KUNDLOJALITET 10 * Källa: Bain & Company: Closing the delivery gap

11 MÄTNING AV KUNDNÖJDHETEN Net Promoter Score (NPS) är ett av de vanligaste och enklaste sätten att mäta kundnöjdhet. Ring upp din kund efter ett projekt och ställ dessa två frågor: Hur sannolikt är det att du kommer att rekommendera oss till en vän eller kollega på en skala från 0-10? Vad är den främsta anledningen till ditt svar? 11

12 FÖRBÄTTRA KUNDNÖJDHETEN När du får den första sammanställningen av resultatet från din NPS-undersökning, rekommenderar vi dessa steg: Kunder som svarar 9-10 marknadsför troligen era tjänster aktivt till andra företag Kunder som ger er 0-6 är huvudsakligen missnöjda och kunder som ger er 0-3 talar antagligen illa om er. Kontakta de kunder som svarade 0-6 så snart som möjligt. Försök inte att lösa alla problem utan koncentrera dig på de huvudsakliga problemen. Försök att på ett diplomatiskt sätt avsluta kundrelationer som är både olönsamma och där kunderna är missnöjda. Analysera svaren 7-8 och fundera på hur du kan få de kunderna till att bli aktiva marknadsförare. Du kan räkna ut dina NPS-svar med formeln som visas i bilden. Jämför också dina resultat med övriga företag i din bransch. KRITIKER PASSIVA AMBASSADÖRER NET PROMOTER SCORE = AMBASSADÖRER % - KRITIKER % 12 Mer information:

13 15 tips för att öka lönsamheten Hitta åtgärder som kan verkställas omedelbart 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) Öka priserna (specialisering, produktifiering, värdehöjande) Öka beläggningsgraden Låt junior personal utföra delar av tjänsteproduktionen Gör dig av med olönsamma projekt och tjänster Avsluta samarbete med olönsamma kunder eller höj priserna Minska tiden för faktureringen Se till att få in obetalda fakturor Använd dig av marknadsföring för att få in mer lönsamma projekt Investera i projekt och tjänster som har bäst marginal Undvik onödigt dubbelarbete Förbättra projektledningskompetensen i organisationen Utbilda personalen Minska onödiga fasta kostnader Minska kostnaderna för administration genom att automatisera processerna Hantera personal som underpresterar Källa: David H. Maister: Managing the Professional Service Firm 13

14 STRUKTUR I ORGANISATION Hur bygger man upp ett framgångsrikt företag? Sätt upp ett gemensamt mål. Var tydlig med vikten av att dela kunskap och erfarenheter mellan avdelningar och kollegor. Dela med er! Öppen kultur kring beslutsfattande och bra förändringsledning knyter de anställda till företaget. Utveckla affärsrelaterad kunskap bland personalen så att de kan utvecklas i sina karriärer. Lär dem den hårda sanningen om hur man når vinst i verksamheten. Rekrytera specialister till försäljning, finansiell administration och IT-support FAKTURERBART ARBETE Vilken är den rätta fördelningen för ditt företag? Var tydlig med vikten av effektiva processer i försäljning, kundservice, projekt och fakturering Formulera tydliga roller och ansvarsområden som anpassas efter din verksamhet Följ upp effektivitet och var förberedd på att snabbt och smidigt göra förändringar vid behov PROJEKT- HANTERING FÖRSÄLJNING OCH KUNDSUPPORT ADMINISTRATION 14 Källa: Maureen Broderick: The Art of Managing Professional Services

15 NYCKELTAL FÖR TJÄNSTEFÖRETAG Företag- och avdelningsnivå Fakturering, försäljningsmarginal och omsättning Beläggningsgrad Försäljning Fakturerade timmar jämfört med ej fakturerade timmar Anställd och avdelningsnivå Beläggningsgrad Andelen fakturerade och produktiva timmar av arbetad tid Andelen övertid och frånvaro Betyg från undersökning av de anställdas arbetsgivarnöjdhet (enps) Projekt- och kundnivå Färdigställningsgrad jämfört med tidsplan Fakturering, försäljningsmarginal och omsättning Lönsamhet Försäljning Betyg från undersökning av kundnöjdhet (NPS) Läs mer: Harold Kerzner: Project Management Metrics, KPIs and Dashboards 15

16 Praktiska tips för effektiv hantering av arbetsflödet Fokusera på framtida fakturering mer än på avklarad fakturering Försök att prognostisera fakturering och beläggningsgrad för kommande månader Projektledare ska uppdatera prognoser på veckobasis Reagera omedelbart om projektets tidsplan och kostnadsestimat förändras. Prata med kunden om de förändrade kostnaderna. Skapa en process för att snabbt kontrollera projekten med hjälp av nyckeltal Se till att du har tillräckligt med resurser för oväntade arbetsordrar Se till att du enkelt kan dela ut uppgifter och kontrollera status på dem. Följ upp på tidsplaner särskilt gällande avvikelser som övertidsarbete och frånvaro Lär från misstag och förbättra utövandet därigenom Säkerställ att de anställda registrerar sina arbetstimmar på daglig basis. Misstagen kommer märkbart att reduceras. och framför allt annat: kom ihåg att fira framgångar! 16

17 Visma Severa Visma Severa är ett molnbaserat system för hantering av dina projekt från försäljning till fakturering CRM & SÄLJSTÖD Kundhantering Säljstyrning Prognostisering PROJEKTHTANTERING Projektportfölj Att göra listor Resursallokering TID & UTLÄGG Tidsredovisning Projektkostnader Reseersättning FAKTURERING Timmar och kostnader Fasta och återkommande Koppling till bokföring RAPPORTERING Fakturering och omsättning Resurskapacitet Kund- och projektlönsamhet 900 tjänsteföretag använder Visma Severa för att förbättra sitt arbetsflöde 17

18 Kundhantering och säljstöd Visma Severa CRM är skapat för att hjälpa tjänsteföretag att förbättra kundhanteringen och bevaka försäljningen Ett CRM som förstår projekten Samlar alla kunder och kontakter Tydlig sökfunktion Klassificering och segmentering Försäljningspipeline och -prognos Enkelt att skapa offert direkt i systemet Samlar projekt- och faktureringshistorik Hur Visma Severa hjälper er: Samlar all information om kunder, försäljning och projekt Skapar en överblick av försäljningsaktiviteter, underlättar säljhanteringen Försäljningsprognosen gör det enklare att estimera kommande fakturering Du sparar tid CRM systemet hjälper dig att snabbt skapa tydliga prislistor Projektplanering redan under säljprocessen förbättrar prognosen för beläggningsgraden Beläggningsgrad för resurserna redan under säljprocessen gör projektet tydligt och leder till större kundnöjdhet 18

19 Projekthantering och resursallokering Visma Severas verktyg för projekthantering kopplar ihop försäljning, tidsplaner, resurshantering, arbetstimmar och övervakning av lönsamhet i realtid Följ projekten på ett enklare sätt Ger dig en överblick av projektfaser, tidsplaner och ansvarsområden Underlättar kostnadsestimering och prissättning av projekt Utdelning av uppgifter och allokering av resurser Visar projektens status och lönsamhet Har en kalender per avdelning Extranet för delning av information Hur Visma Severa hjälper er Skapa ett projekt snabbt: ett nytt projekt kan skapas på mindre än en minut Information om projektets utveckling och lönsamhet visas alltid i realtid Använd försäljningsprognos och översikt av pågående projekt för resursallokering Prissätt nya projekt baserat på informationen samlad från tidigare projekt Dela projektrelaterad information och dokumentation till kunder via extranet 19

20 Tid- och utläggsrapportering Rapportera tid och utlägg för internt arbete eller kundprojekt för fakturering eller lönsamhetskalkylering Registrera arbetstimmar enkelt Se dina arbetade timmar i en dags- eller veckovy och som stoppur Timrapportering direkt i kalendern Rapportering av arbetstimmar via smart phones och surfplattor Följ upp kostnader för leverantörsfakturor på projektnivå Allokering av reseutlägg för projekt och person Godkännande av arbetstimmar och kalkylering av flextid Koppling till fakturering med korrekt prissättning Hur Visma Severa hjälper er Användarvänlig tid- och utläggsrapportering sparar de anställdas tid Kalkylering av projektets lönsamhet uppdateras i realtid Säkrar att alla timmar och utgifter kommer att bli fakturerade Samlar information gällande personalens beläggningsgrad Ett enkelt sätt att följa upp flextid och godkänna arbetstimmar 20

21 Automatiserad fakturering Fakturera arbetstimmar, utgifter, produkter, avgifter och pågående projekt med Visma Severa. Integrerad projektfakturering sparar tid och garanterar 100% faktureringsgrad. Säkerställ att allting faktureras Fakturering baserad på arbetstimmar, kostnader och fasta avgifter Tjänstebaserad prissättning Knyt faktureringen till avklarad projektfas Återkommande fakturering som exempelvis månatliga serviceavgifter Kombinera många projekt på samma faktura Hur Visma Severa hjälper er Automatisk sammanställning av fakturadata sparar tid Visma Severa påminner om projekt som är klara för fakturering. Detta garanterar att fakturerbart arbete kommer att faktureras i tid. Automatiserad fakturering snabbar på faktureringscykeln och inbetalningen av fakturor Kan enkelt integreras med bokföringssystem 21

22 Rapportering och prognostisering Visma Severa samlar all information relaterad till projekten i realtid. Detta bidrar till en 360 graders vy av ditt företags affärer och sparar tid med rapportgeneratorn. Modifierbar rapportering i realtid Sammanställning av kund- och projektlönsamhet Skapa faktura-, försäljningsmarginals- och intäktsrapporter Rapporter för försäljning, projekt och resursers beläggningsgrad Flexibelt framtagande och modifiering av rapporter Rapporter och nyckeltal på personliga startsidor Skapande av projekt-, medarbetar- och kundrapporter med nyckeltal Hur Visma Severa hjälper er Realtidsgenererad vy av projekt Personliga startsidor sparar tid och presenterar viktig information på ett enkelt och snabbt sätt Rapporter kan enkelt delas, till exempel baserat på roller eller positioner Övervaka företaget utifrån termer som avdelningar eller projektyper Ta fram och skicka rapporter med excel för vidare editering 22

23 I molnet så klart Visma Severa fungerar var som helst, när som helst och med vilken enhet som helst. Olika kontor, distansarbetare och partners kan alla komma åt samma system. Snabbt att börja använda Ingen investering i servrar eller dolda kostnader Lär dig hur du använder det på en dag Månadsbaserad prissättning är enkel att budgetera Möjlighet att testa systemet innan köp Flexibelt och skalbart Använd när som helst och var som helst Skalbart för roller och/eller när verksamheten förändras Som kund kan du själv hantera antalet tilläggstjänster och licenser Bekymmerslöst och säkert Automatiska uppdateringar Dagliga backuper SSL certifierad datakryptering SAS 70 Type II certifierat datacenter 23

24 Love your work Visma Severa Love your work Visma Severa erbjuder lösningar för tjänsteföretag. Vi har mer än 900 kunder i Skandinavien. Våra huvudmarknader är Sverige, Finland, Norge och Holland. Därtill har vi kunder och slutanvändare i ett dussintal olika länder. Kontakta oss: Telefon: Medverka i webinars: severa.com/deltaiwebinars Kostnadsfri testperiod: visma.com/severa

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration FOKUSERA PÅ LÖNSAMMA PROJEKT OCH FÅ KONTROLL PÅ DIN EKONOMI! Visma Projekt & Ekonomi en helhetslösning med allt du behöver

Läs mer

Hur vill du använda Visma Severa via din mobil?

Hur vill du använda Visma Severa via din mobil? Hur vill du använda Visma Severa via din mobil? Resultat Severa Mobile -undersökning Förord Tack alla ni som medverkade i denna undersökning som vi fick 389 svar på. Detta är en av de mest kompletta undersökningar

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet Lojalitet levererar hållbara resultat och skapar långsiktigt lönsamhet för våra kunder ü Lojalitet skapar lönsamhet åt våra kunder genom kvalitetsarbete och

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

19 januari 2011. Aktieträff. Aktiespararna Sundsvall. Tomas Nilsson. Fortnox AB

19 januari 2011. Aktieträff. Aktiespararna Sundsvall. Tomas Nilsson. Fortnox AB 19 januari 2011 Aktieträff Aktiespararna Sundsvall Tomas Nilsson Fortnox AB Kort om Fortnox AB Sveriges ledande leverantör av internetbaserade ekonomiprogram Grundades år 2001 av Jan Älmeby, tidigare grundare

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people Bli framgångsrik med CRM Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people CRM handlar i grund och botten om att komma ihåg att ringa dina kunder! Du kan använda ett CRM-system oavsett om du

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet

Nöjdare kunder och högre produktivitet Nöjdare kunder och högre produktivitet Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö som utvecklar verksamheten och vinner konkurrensfördelar.

Läs mer

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden

Läs mer

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA OLIKA SÄTT ATT RÄKNA Man brukar utgå från en s k fullkostnadskalkyl där alla kostnader (både direkta och indirekta) och en viss vinst är medräknad. En sådan modell tar inte hänsyn till marknadspris och

Läs mer

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt!

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net »Många av

Läs mer

2015-02- 18. Kursinnehåll Revenue Management SGF 2015-2016 Fredrik Kocon 20150218

2015-02- 18. Kursinnehåll Revenue Management SGF 2015-2016 Fredrik Kocon 20150218 Kursinnehåll Revenue Management SGF 2015-2016 Fredrik Kocon 20150218 Innehåll Vad lär du dig och kursledare Revenue Management Dag 1. Uppgift dag 1. Dag 2. Uppgifter dag 2. Dag 3. Uppgifter dag 3. Dag

Läs mer

Välkommen till Preventums ekonomitjänster.

Välkommen till Preventums ekonomitjänster. Välkommen till Preventums ekonomitjänster. Vi är experter på tandvårdsekonomi och servar främst små och medelstora privata tandvårdsbolag. Vi förstår tandvårdens vardag och behov, någonting som vi anpassat

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär Affärssystem på ditt sätt Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär SoftOne för hantverkare SoftOnes affärssystem är utvecklat särskilt för att

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

INTERN KONSULTLÖSNING. Copyright Dansk & Partners

INTERN KONSULTLÖSNING. Copyright Dansk & Partners INTERN KONSULTLÖSNING Bemanning och rekrytering Bemanning 8 personer rekryterade både internt och externt och både seniorer och juniorer i kärnteamet Genom att rekrytera ett antal etablerade, externa konsulter

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär Affärssystem på ditt sätt Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär SoftOne för detalj- och dagligvaruhandeln SoftOnes affärssystem är utvecklat

Läs mer

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS Alfabetisk ordning Nordea Nordea Betalningslösningar I vilken tjänst kan man rätta felaktiga betalningar online innan de går till bokföring i banken? Vad händer när gamla tjänster

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

utbildning Översikt av funktioner i #fakta

utbildning Översikt av funktioner i #fakta utbildning Översikt av funktioner i #fakta innehåll 1. Säljstödet #fakta 2. Logga in 3. Projekt 4. Vyer 5. Rapportvyn 6. Frågeställningar 7. Diagram 8. Svarsalternativ 9. Interaktiv HTML 10. Aktionsknappar

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Innan ni köper affärssystem

Innan ni köper affärssystem Innan ni köper affärssystem Läs hur ni bäst förbereder er innan ni köper ett affärssystem. Utnyttja mer än 10 års erfarenhet och undvik överraskningar med dessa goda råd från en aktör som själva producerar

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net Booking, Dispatch and Tracking system Birssi.net har utvecklats i samarbete med yrkesmänniskor från taxi-branschen och drar nytta av modern teknologi. Ett av målen med Birssi.net är att ge taxiförmedlings-centralen

Läs mer

GUIDE TILL SKAPA PROJEKT

GUIDE TILL SKAPA PROJEKT GUIDE TILL SKAPA PROJEKT Projektet är grunden för hela systemet. Projekt innehåller alltid Projektnamn, Datum, Projektledare, Anteckningar och vilket typ av projekt det är: Internt eller Externt. Externt

Läs mer

Nya intäktskanaler för er e-handel

Nya intäktskanaler för er e-handel Nya intäktskanaler för er e-handel I denna guide diskuterar vi kortfattat hur Billogram hjälper e-handlare bli mer tidseffektiva, kundvänliga samt öka sina intäkter genom att äga hela faktureringsflödet

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Kontraktstyrning. Få ordning på kontrakten. Kundkontrakt i konsultföretag. Och även omsättningen. Whitepaper

Kontraktstyrning. Få ordning på kontrakten. Kundkontrakt i konsultföretag. Och även omsättningen. Whitepaper Kontraktstyrning Kundkontrakt i konsultföretag Få ordning på kontrakten Och även omsättningen En av hörnstenarna i alla företag är kundkontrakten och hur de enklast faktureras och hur intäktsföring görs

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 Målsättning Ökad kundnöjdhet Effektivare samtal Ökad försäljning Målsättning Verksamhet Modeller och verktyg Processer, roller och organisation

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

DET INTERNATIONELLA SPELET. Hasse Skarplöth, 4 april

DET INTERNATIONELLA SPELET. Hasse Skarplöth, 4 april DET INTERNATIONELLA SPELET Hasse Skarplöth, 4 april AGENDA Varför internationellt spel? Nuläge, internationella avtal Framtid, internationella avtal INFORMATION Alltid inbjudande Äkta och trovärdiga Vi

Läs mer

Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS

Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS Det är vi som står bakom Lasingoo. Tillsammans har vi skapat en unik bil- och verkstadsportal som förenklar och förbättrar din

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White Paper Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White paper: Kundlojalitet och Net Promoter Index Detta White Paper är en sammanfattning av MarketDirections Nyhetsdialog om kundlojalitet från

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

Uppgift: Självkostnad och ABC

Uppgift: Självkostnad och ABC Uppgift: Självkostnad och ABC Företaget DEF har tillämpat traditionell kostnadsfördelningsteknik för sina produkter Optimum, Maximum och Zenith. Materialomkostnaderna har fördelats efter värdet på direkt

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i PromikBook romikbook Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. ett säkrare sätt att se in i framtiden Vd har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en avgörande

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar Visma Analys. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt Visma Analys analysera, presentera och följ upp Visma Analys är ett modernt och användarvänligt

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem.

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem. Om Pressinfo Media AB Pressinfo arbetar med tryckta och digitala medier, t ex produktion och annonsförsäljning till tidningar, på uppdrag av företag och organisationer. Läs mer om Pressinfo på www.pressinfo.se

Läs mer

KTH. Rapport. Medarbetarundersökningen LP - Inklusive undernoder

KTH. Rapport. Medarbetarundersökningen LP - Inklusive undernoder KTH Medarbetarundersökningen 2016 Rapport LP - Inklusive undernoder Bakgrund I det här dokumentet kan du ta del av resultatet för din avdelning samt jämföra det med det totala resultatet för hela KTH.

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö

Läs mer

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Många företagare blir förvånade av vetskapen att deras faktureringsflöde är en potentiell källa för intäkter. Fokus ligger oftast på att öka försäljningen

Läs mer

Rekordkvartal med rekordaffärer!

Rekordkvartal med rekordaffärer! Rekordkvartal med rekordaffärer! Pricer idag Världsledare i ESL-marknaden 60% marknadsandel Fler än 7 100 installationer i närmare 50 länder över 80 miljoner etiketter installerade Kontor i Stockholm,

Läs mer

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering UTNYTTJA ARBETSDAGEN MAXIMALT Med ett bra och enkelt system är administrationen redan klar när du parkerar

Läs mer

Clavic Consulting AB PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO. Personlighetstester & Rekryteringsprocesser -

Clavic Consulting AB PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO. Personlighetstester & Rekryteringsprocesser - Clavic Consulting AB Personlighetstester & Rekryteringsprocesser - www.clavic.se PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO Konfidentiellt visas ej till utomstående Företaget xx Startades 1980 - säljer och distribuerar

Läs mer

Kundcase. Vendelbo Cykler. webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten

Kundcase. Vendelbo Cykler. webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten Kundcase Vendelbo Cykler webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten CRM-SYSTEM ÖKADE ÅTER- FÖRSÄLJARENS EFFEKTIVITET OCH KUNDLOJALITETEN Den danska återförsäljaren Vendelbo Cykler fick

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Risk IN SEARCH FOR PROFESSIONALS. HSH+S Headhunters and Recruiters

Risk IN SEARCH FOR PROFESSIONALS. HSH+S Headhunters and Recruiters Risk IN SEARCH FOR PROFESSIONALS HSH+S Headhunters and Recruiters Varje erfaren person i ledande ställning känner till risken med tillsättning av en olämplig befattningshavare För alla i nyckelpositioner

Läs mer

Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar

Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar LIFE@WORK Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar Ulla Lövholm 1.9. / 2.9.2010 Dagens program 12.30-15.30 Kundens och organisationens förväntningar Kundens behov och förväntningar Psykologiska

Läs mer

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens Exklusivt julerbjudande Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kunskap en säker investering över 50% Köp kurs och spara över 50%. Gå kurserna i 2009. Läs mer sida 4 Utnyttja ny funktionalitet 75 % genom

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Nästa generations Customer Experience Management TA REDA PÅ EFFEKTEN AV VAD DINA KUNDER TYCKER OM DIG

Nästa generations Customer Experience Management TA REDA PÅ EFFEKTEN AV VAD DINA KUNDER TYCKER OM DIG Nästa generations Customer Experience Management TA REDA PÅ EFFEKTEN AV VAD DINA KUNDER TYCKER OM DIG INNEHÅLL Detta white paper beskriver Bisnodes syn på Customer Experience Management (CX), hur företag

Läs mer

Betala endast för resultat så fungerar affiliatemarknadsföring

Betala endast för resultat så fungerar affiliatemarknadsföring Betala endast för resultat så fungerar affiliatemarknadsföring Affiliatemarknadsföring är prestationsbaserad försäljning på Internet där sk Publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER

INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER Agenda Varför ett system för indirekta inköp? Varför PaletteBuyer? Demo (inklusive nyheter). Frågor och erfarenheter. MELLAN 5-15% AV OMSÄTTNINGEN en betydande del av

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Svensk Internetbanks-Dashboard

Svensk Internetbanks-Dashboard Mapa www.mapa-uk.com contact@mapa-uk.com 1 Svensk Internetbanks-Dashboard Innehåll 1.Introduktion 2.Identifiera er konkurrensmässiga position 3.Håll er uppdaterade kring vad som händer på marknaden 4.Skapa

Läs mer

För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program.

För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program. Utbildning -Grupputbildning & företagsanpassad För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program. Vi är ofta delaktiga i hur ert arbete ska organiseras och kommer med förslag

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

TRANSFERPRISER. Ekonomisk styrning VT Utbredd ekonomisk organisationsform

TRANSFERPRISER. Ekonomisk styrning VT Utbredd ekonomisk organisationsform 1 RESULTATENHETER OCH TRANSFERPRISER Ekonomisk styrning VT-2013 RESULTATENHETER Utbredd ekonomisk organisationsform Ansvar Likartad struktur i hela världen Ökad spridning inom offentlig sektor New Public

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! STIFTELSEN Genomförde 9 343 rådgivningar under 2010 Medverkar till att 2 000 företag startar per år 11 000 klienter i vår databas 65 rådgivare 10 anställda

Läs mer

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme FÖR KOMMUNALA TAXOR AVSEENDE LIVSMEDELSKONTROLL, APRIL 2015 Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme, april 2015 1 Förord SKL tar

Läs mer

Zynergy - Introduktion. Axel Sundström, Senior Manager

Zynergy - Introduktion. Axel Sundström, Senior Manager Zynergy - Introduktion Axel Sundström, Senior Manager Bakgrund Varför Zynergy? Produkthantering i Zynergy Kundprocesser i Zynergy Agenda EG A/S 2 Bakgrund Varför Zynergy? Produkthantering i Zynergy Kundprocesser

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer