Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster"

Transkript

1 Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Ekonomiservice Illustration: Robert Hilmersson

2 Nu kan även mindre företag mäta sig med stora företags resurser när det gäller kompetens och specialisering på ekonomiavdelningen, utan att behöva ta de stora kostnaderna. Genom att outsourca hela eller delar av ekonomifunktionen löser du en rad praktiska problem och kan satsa på kärnverksamheten. Innehåll: Outsourca ekonomifunktioner Vilken lösning passar ditt företag? Webbkontoret Ekonomiservice Grund Ekonomiservice Komplett Löneservice Elektronisk fakturahantering Rapportering Från oordning till samordning Analys Affärsrådgivning Kontakta oss Sid: Visste du att Grant Thornton... är Sveriges största leverantör av elektronisk fakturahantering (EFH) är Sveriges snabbast växande revisions- och konsultbyrå enligt Konsultguiden 2009 växer med över 25 nya kunder varje dag sköter lönehantering för våra kunder och skickar årligen ut över kontrolluppgifter till anställda

3 Outsourca ekonomifunktioner och få mer tid till kärnverksamheten Varför outsourca ekonomifunktionen? Idag vill allt fler mindre företag satsa på sin kärnverksamhet och ha en flexibel administration. När du outsourcar dina ekonomifunktioner, köper du de ekonomitjänster du behöver och får tillgång till specialistkompetens som annars brukar vara storföretag förunnade. Specialisterna kan med sin kompetens och breda erfarenhet tillföra kunnande till ditt företag. Det ger dig en konkurrensfördel på din marknad. Dessutom löser du problemet med ersättare vid sjukdom, semestrar etc. Sara Refai Lönekonsult Varför välja Grant Thornton? Grant Thornton är idag en av Sveriges ledande leverantörer av ekonomitjänster. Vi erbjuder en unik kombination av hög sakkunskap och smarta verktyg du får hjälp med allt från enklare uppgifter till kvalificerade redovisningsfrågor. När nya regelverk och redovisningsstandarder införs, ger det ofta uppkomst till frågor som det krävs expertis för att lösa. Här är våra duktiga konsulter ett utmärkt stöd. Genom vår unika kombination av smarta IT-stöd och hög kompetens erbjuder vi en kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad ekonomiservice. Korta fakta om oss: Erbjuder ekonomiservice, revision, skatt och rådgivning Ca 850 medarbetare på 25 kontor Hela 157 auktoriserade redovisningskonsulter (juni 2009) 300 medarbetare som jobbar med redovisningtjänster Stor satsning på vidareutbildning av medarbetare, 2008/2009 hade vi 63 utbildningstimmar/anställd Sveriges snabbast växande revisions- och konsultbyrå enligt Konsultguiden 2009 Medlem inom Grant Thornton International en internationell paraplyorganisation av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultbyråer 2

4 Vilken lösning passar ditt företag? Vi gör det lätt för dig att välja Baserat på företagens vanligaste önskemål har vi satt samman ett antal erbjudanden som du kan skräddarsy allt efter dina behov. På de följande sidorna beskriver vi våra tjänster och vad de innebär för dig. Självfallet går det även att köpa enskilda tjänster av oss som inte innebär oursourcing eller hela paket, om ditt behov är mer specifikt. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Grant Thornton. Längst bak i broschyren finner du kontaktuppgifter till alla våra kontor. Välkommen! Illustration: Robert Hilmersson 3

5 Webbkontoret Nyhet! Sparar tid Sparar pengar Ökar tillgängligheten Ökar säkerhet och kontroll Förkortar hanteringstider Förenklar uppföljning och rapportering Allt finns samlat på ett ställe Detta innehåller Webbkontoret: Ekonomi (redovisning och rapportering) Elektronisk fakturahantering Tidredovisning Reseräkning 4

6 Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi* Det råder ingen tvekan om att många ekonomitjänster kan effektiviseras med hjälp av IT. Webbkontoret innebär att du får smarta webbaserade tjänster som ökar tillgängligheten till informationen, förkortar hanteringstider och förenklar uppföljning och rapportering. Våra lösningar ger dig ökad flexibilitet och möjlighet till kontroll eftersom du får tillgång till ditt företags ekonomi var du än är, när som helst på dygnet. Webbkontoret Ekonomi Hantera hela eller delar av företagets redovisning och rapportering via webben. Genom en ökad tillgänglighet får du bättre kontroll över ditt företags ekonomi. Dessutom förenklas uppföljning och rapportering. Webbkontoret Elektronisk fakturahantering (EFH) Leverantörsfakturorna är tillgängliga elektroniskt i Webbkontoret och skickas automatiskt till rätt person för attest. Det spelar ingen roll om dina leverantörer skickar pappersfakturor eller elektroniska fakturor Webbkontoret hanterar alla typer av fakturor. Det är lätt och smidigt och du sparar tid och resurser. Webbkontoret Tid De anställda rapporterar enkelt sin tid via webben och på motsvarande sätt attesteras tidrapporterna av behöriga personer i webbsystemet. De anställda kan när som helst via webben se sina lönespecifikationer, sparad semester med mera. Webbkontoret Resa Reseräkningar och utlägg sköts via webben. Systemet, som är enkelt och användarvänligt, innehåller stöd för beräkning av traktamenten, normalbelopp och mycket annat som annars är krångligt och tidskrävande att hantera. *Tillgång till internet krävs. 5 Illustration: Robert Hilmersson

7 Ekonomiservice Grund när du bara vill ha hjälp med vissa tjänster I Ekonomiservice Grund sköter vi den löpande bokföringen åt dig, gör bokslut, deklarationer och årsredovisning. Du sköter själv kundfakturering, betalningar och lön. Kanske är det här en prova på-lösning för att senare gå vidare med fler outsourcade tjänster? Du kompletterar Ekonomiservice Grund med Rapportering och Analys samt Webbkontoret. Har ditt företag redan en revisor från Grant Thornton kan vi oftast också ge dig ett bra kombierbjudande för ekonomiservicen och revisionen. Ekonomiservice Grund Det här gör vi: Löpande bokföring Bokslut Deklarationer Årsredovisningar Det här gör ni: Kundfakturering Betalningar Lön Fördelar: Tillgång till den senaste kompetensen Mindre sårbarhet Personlig kontakt 6

8 Ekonomiservice Komplett servicen för ditt företag den fullständiga Det här är hela din förlängda ekonomiavdelning på distans. Allt ingår du kan koncentrera dig helt på din egen kärnverksamhet. I Ekonomiservice Komplett tar vi hand om den löpande redovisningen inklusive kundoch leverantörsreskontra samt betalningar. Vi gör bokslut, årsredovisning och sköter deklarationerna. Dessutom sköter vi den kompletta lönehanteringen. Detta är för dig som vill koncentrera dig helt på din egen verksamhet och dra full nytta av den kunskap som Grant Thornton kan förmedla. I Ekonomiservice Komplett ingår även Rapportering och Analys samt Webbkontoret. Ekonomiservice Komplett innehåller: Löpande bokföring Bokslut Deklarationer Årsredovisningar Kundfakturering Betalningar Löneservice Webbkontoret Rapportering och Analys Fördelar: Skalbar flexibel lösning Alltid tillgång till rätt specialister till den grad du behöver Du slipper ITsystemansvaret Du får en hel ekonomifunktion Du kan fokusera på kärnverksamheten 7

9 Löneservice vi är uppdaterade om lagar och regler, du kan fokusera på kärnverksamheten Att hålla sig uppdaterad om lagar, avtal och regler inom löneområdet är både tids- och kostnadskrävande. Vi hjälper företag genom att ta hand om hela löneadministrationen, så att du kan satsa på din kärnverksamhet. Lönekostnaderna är ofta företagets största utgiftspost. Därför är det viktigt att den hanteras av personal som är utbildad och har aktuella kunskaper om det komplicerade regelverket. Grant Thornton har såväl hög kompetens som kraftfulla system och programvaror som underlättar lönearbetet. Vi kan till exempel inhämta uppgifter från ditt tidredovisningssystem, vilket underlättar hanteringen och sparar tid. Med våra specialiserade lönekonsulter kan du alltid lita på att vi har den kompetens som krävs. Dessa områden kan vi ta hand om: Praktisk lönehantering Rådgivning och informationshantering Redovisning och sammanställning Fördelar med löneservice: Inget underhåll av egen kompetens inom löneadministration Ingen sårbarhet vid sjukdom eller semestrar Personlig kontakt med en lönespecialist som de anställda kan ringa Inget underhåll eller systeminvesteringar 8

10 Elektronisk fakturahantering gör processen kort Postöppning Före Efter Grant Thorntons webbbaserade tjänst för elektronisk fakturahantering (EFH) ger dig helt nya möjligheter att effektivisera hanteringen av dina leverantörsfakturor. Fördelarna är flera, men framförallt sparar du både tid och pengar. Vi sköter hela processen från uppsättning till den löpande driften av systemet. Det enda du behöver göra är att arbeta med kontering/ attestering av fakturorna. Vår tjänst riktar sig inte enbart till stora företag, utan även till mindre företag med få leverantörsfakturor. Vår lösning passar kunder med allt från 50 fakturor per år upp till kunder som har över fakturor per år. I systemuppsättningen, som vi sköter, ingår samtliga delar som du behöver för att kunna hantera dina leverantörsfakturor elektroniskt. Du behöver inte investera i tekniska lösningar eller administration. Prismodellen är dessutom enkel du betalar ett pris per faktura. Fördelar med EFH: Processen kortas du sparar tid och pengar Samtliga fakturor hanteras elektroniskt, även pappersfakturor Säkert systemet kan t.ex. varna för bluffakturor Webbaserat system ger maximal tillgänglighet, du kan jobba var du vill Kan integreras med olika redovisnings- /inköpssystem Ankomst registrering Kontering Definitivbokning Kopiering Distribuering Attest Kontering och attest 9

11 Rapportering och Analys Med ett bra rapporteringssystem som är anpassat för just din verksamhet kan du få fram precis information snabbare, vilket gör att du kan fatta bättre beslut. Du kan även få varningssignaler om något inte stämmer. Du får hjälp med: Struktur hur ekonomifunktionen ska arbeta Ledning operativ arbetsledning/kontroll Återrapportering 10

12 Rapportering ta väl avvägda beslut genom ett förbättrat beslutsunderlag Kan du ta väl avvägda beslut utifrån ditt företags nuvarande rapportering, eller finns det möjlighet till förbättring? Rätt beslutsunderlag bygger inte bara på resultat- och balansräkning, det som skett historiskt, utan fokuserar även på framtiden. Rapporteringen följer upp företagets strategiska mål och verksamhetsinriktning med en möjlighet att jämföra med andra företag i branschen genom nyckeltal som är lönsamhets- och verksamhetsinriktade. Med ett bra rapporteringssystem som är anpassat för din verksamhet kan du få fram precis information snabbare, vilket gör att du kan fatta riktiga beslut. Du kan även i god tid få varningssignaler om något inte stämmer. Anpassat rapportsystem effektiviserar verksamheten Det är viktigt att företaget jobbar effektivt och har rätt metoder och struktur för att klara uppföljning och styrning. Vi hjälper dig att bygga en struktur som skapar en effektiv rapportering och styrning. Våra konsulter har lång erfarenhet från olika företag och branscher och vi använder oss av en komplett webbaserad programmiljö med moderna rutiner. Kontakta oss om du vill säkerställa att ditt företag har effektiva processer, följer kvalitetskraven och har tillförlitlig information i rapporterna. Att få en extern vitamininjektion i rapporteringen innebär ofta ett lyft för företaget. 11

13 : Exempel från verkligheten Från oordning till samordning hur vi kan hjälpa företag att bli effektivare Bakgrund En kund behövde förbättra sin interna rapportering och uppföljning inom koncernen. Företaget, som tillverkar och säljer egna produkter runt om i världen, har ett tiotal olika dotterbolag som hanterar sina respektive marknader i olika länder. Arbete Som en utgångspunkt för arbetet konstaterade vi tillsammans med kunden att det var viktigt att samordna och uppnå ett enhetligt sätt som bolagen kunde beskriva sin verksamhet och utveckling på. Det gällde såväl resultat- och balansräkning som olika koncernspecifika nyckeltal allt med bibehållen enkelhet och flexibilitet i arbetssättet. Projektet omfattade även utbildning och erfarenhetsträffar för koncernens olika ekonomiavdelningar. Syftet var att skapa delaktighet i utformningen, och en förståelse för koncernens gemensamma behov och syn på denna typ av information. Resultat Lösningen som presenterades var en kundspecifik Excel-rapportering där varje bolag kunde hantera och fylla i sina nya värden för varje månad. Därefter mailades filen till moderbolaget där en koncernsammanställning sedan skedde per automatik. Inbyggda kontrollfunktioner skapade en tillförlitlig ledningsinformation på såväl koncern- som bolagsnivå. Efter en tid var moderbolagets ekonomiavdelning flygfärdig att självständigt hantera hela arbetsgången vid rapporteringen och våra konsulter kunde avsluta sin del i projektet. 12

14 Analys förutsäg framtiden och ligg steget före Står ditt företag inför en förändring och vill du vara väl förberedd? Med hjälp av vårt kraftfulla simuleringsverktyg kan vi prognostisera och analysera framtida scenarier och se vilka effekter olika beslut kan ge. Utifrån rapporteringsinformation och likviditetsutveckling kan du till exempel få svar på frågor som rör kundfordringar, lönsamhet och kapitalbehov. Du kommer se hur stor effekt på kapitalbindning och likviditet som ett aktivt arbete med balansräkningens tillgångar och skulder kan ge. Att simulera är ett mycket bra sätt att lyfta blicken och förbereda dig på bästa sätt. Klarar ditt företag detta, har du en god ekonomifunktion och kan tjäna såväl tid som pengar. Med hjälp av våra erfarna konsulter kan du analysera framtiden och ligga steget före dina konkurrenter. 13

15 Affärsrådgivning då du systematiskt vill utveckla företagets värden Behöver du förändra och utveckla ditt företags verksamhet, men inte riktigt vet hur du ska gå tillväga? Genom att analysera viktiga frågor som rör organisation, lönsamhet och verksamhetsutveckling hjälper vi dig till ett fungerande arbetssätt som gör att du kan förverkliga dina visioner. Att ha ett välmående och välfungerande företag ger inte bara stolthet och glädje, utan ökar också företagets värde. Du har särskilt stor nytta av det här arbetet inför en framtida försäljning av ditt företag. Verksamhetsanalys kartlägger behoven Det är lätt att bli hemmablind när man ska granska sin egen verksamhet och det kan vara svårt att hinna med, om man inte har beprövade metoder att använda sig av. Våra erfarna konsulter har stor erfarenhet av många olika företag i skilda branscher och kan ge dig en objektiv bedömning. Med hjälp av vårt verktyg Verksamhetsanalys gör vi en behovsinventering utifrån hundra centrala frågeställningar som rör produktkapital, individkapital, strukturkapital och finansiellt kapital. Resultatet visar vad som behöver åtgärdas för att ditt företag ska utvecklas som du önskar. Detta analyseras: Lönsamhet Organisationsfrågor Verksamhetsutveckling Du får verktygen att nå dina mål Vi kan hjälpa dig med alla steg i processen eller ett urval, beroende på ditt företags behov. Du som kund väljer i vilken utsträckning du vill anlita oss. Syftet är en effektiv och systematisk målstyrning, och vi ger dig verktygen till detta. Affärsrådgivning inbegriper även frågor kopplade till ditt ägande, som exempelvis kompanjonsfrågor och generationsskiften. Vill du utnyttja ditt företags fulla potential? Kontakta oss idag så hjälper vi dig att nå dina mål. 14

16 Kontakta oss så hjälper vi dig att nå dina mål HUVUDKONTOR STOCKHOLM Sveavägen 20 Box Stockholm Tel ÖVRIGA KONTOR ESKILSTUNA Kungsgatan Eskilstuna Tel FALUN Magasinsgatan 9 Box Falun Tel GÄVLE Brunnsgatan 56 Box Gävle Tel GÖTEBORG Kungsgatan 15 Box Göteborg Tel HELSINGBORG Stortorget 17 Box Helsingborg Tel JÖNKÖPING Skolgatan 25 Box Jönköping Tel KALMAR Strömgatan 15B Box Kalmar Tel KARLSTAD Bryggaregatan 7 Box Karlstad Tel KRISTIANSTAD Kärrvägen Kristianstad Tel LINDESBERG Kristinavägen 26 Box Lindesberg Tel LINKÖPING Stora Torget Linköping Tel LULEÅ Varvsgatan 47 Box Luleå Tel MALMÖ Djäknegatan 2 Box Malmö Tel NORRKÖPING S:t Persgatan 95 Box Norrköping Tel NYKÖPING Västra Storgatan 34 Box Nyköping Tel SANDVIKEN Hyttgatan 36 Box Sandviken Tel SUNDSVALL Skolhusallén 9 Box Sundsvall Tel UMEÅ Kungsgatan Umeå Tel UPPSALA Islandsgatan 2 Box Uppsala Tel VILHELMINA Volgsjövägen 30 Box Vilhelmina Tel VISBY Färjeleden Visby Tel VÄSTERÅS Norra Ringvägen Västerås Tel ÖREBRO Fabriksgatan 20 Box Örebro Tel ÖSTERSUND Prästgatan 24 Box Östersund Tel

17 Grant Thornton. All rights reserved.

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Ett smartare sätt att arbeta Illustration: Robert Hilmersson Nu gör vi livet ännu enklare för dig som är företagare! Webbkontoret, som nu fått ny funktionalitet,

Läs mer

Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering

Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering Viktiga frågor vid beslut Idag är det etablerat att ta extern hjälp med redovisning och lön. Trenden gäller både det

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren:

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren: MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Forskaren: Användteknik somärvärdeskapande Företagaren: Plattformär detendavettiga Undersökning: 80 Procent gillar den ekonomiska överblicken PwC:s

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING - PRODUKTER - LÖSNINGAR - SERVICE - MILJÖ - PARTNERS DOKUMENTHANTERING EFFEKTIVISERING & LÖNSAMHET RING OSS! RING OFFICE NÄR DET GÄLLER DOKUMENTHANTERING En fungerande

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer I många företag tar de administrativa processerna onödigt

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Ett välslipat ekonomisystem

Ett välslipat ekonomisystem Ett välslipat ekonomisystem För företag med högt ställda krav Briljant är ett komplett ekonomisystem utvecklat av svenska ekonomer. Det är anpassat för företag och organisationer som kräver hög driftsäkerhet

Läs mer

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Sund Rådgivning med 30 års erfarenhet av affärsutveckling Sund Rådgivning har som uppgift att stötta och ge råd till dig som

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

avance Magazine FDT Invoice Skeppshults Gjuteri hela vägen från järntacka till färdig produkt

avance Magazine FDT Invoice Skeppshults Gjuteri hela vägen från järntacka till färdig produkt avance Magazine Nummer 2 Maj 2014 KUNDMAGASINET FRÅN FDT SOM ÖKAR DIN LÖNSAMHET Avance Bransch TIPS OCH MODULER FÖR DEN TILLVERKANDE INDUSTRIN Nylansering av FDT Invoice EFFEKTIVISERAD FAKTURAHANTERING

Läs mer

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande.

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande. Årsredovisning 2012 Kvalificerad sakkunskap Ansvarstagande Kompetens Samarbete Professionell service Tydliga Proaktiva Tillgängliga 2 innehåll s Sbc årsredovisning 2012 Innehåll 3 Året i korthet 4 VD har

Läs mer

Effektivisera ditt arbetsflöde

Effektivisera ditt arbetsflöde Effektivisera ditt arbetsflöde koppla ett plussystem till Vismas ekonomiprogram Kassalösning Arbetsorder Elektronisk fakturahantering 1 Det är enkelt att lägga till Genom att låta Vismas ekonomiprogram

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie. SPECIAL NR 1 JUNI 2015 UTGIVEN AV FAR Special #1 Inspiration och goda exempel FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence ANNONS MARS 2015 DINITLÖSNING.SE ARI RIABACKES tankar om BI kan du läsa på sajten Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet 5 TIPS inför val av BI-lösning av Tommy Flink. s10 EXPERTERNA svarar

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer