Ny ekonomi EKONOMIDAGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny ekonomi 2016 2014-11-26 EKONOMIDAGEN"

Transkript

1 Ny ekonomi EKONOMIDAGEN

2 Innehåll Bakgrund / repetition Vad är på gång? Vad ändras? Hur förbereder vi oss? Svar på frågan: Hur påverkas jag?

3 Vad går projektet ut på? Att byta ekonomisystem och ekonomimodell.inklusive påverkan andra system och rutiner

4 Nytt ekonomisystem Upphandling genomförd: - Raindance som levereras av CGI Sverige AB Införande under Förberedelser pågår

5 Tjuvtitt Ex: Kundfaktura enkel manuell registrering

6 Inte bara ekonomisystem Successiv implementering Framtidens lösningar hur möter Lunds universitet bäst sina systemanvändare/ sällananvändare?

7 Ny ekonomimodell Kodsträngens uppbyggnad håller på att ta form ska stämmas av med systemleverantören Lägger en grund för enklare hantering: interna transaktioner, rekvisitioner, periodisering etc Detaljer sätts längre fram mycket under våren 2015

8 Arbetet hittills Omvärldsanalyser Möten med ledning, administratörer etc Kartläggning av krav och behov Remiss Processkartläggningar Kodplansmodellering Beslut om vägval och inriktningar Upphandling av ekonomisystem Stöd till projekt i EOS Framtagande av utbildningsstrategi

9 Tidplanen i grova drag 2013: förstudie och internremiss 2014: utreda, bestämma och upphandla 2015: sätta rutiner, detaljmodellera kodplaner, installera, testa, utbilda 2016: följa upp, komplettera Skarp drift Raindance:

10 Målgrupper - roller Ekonomer Controllers Ledningen på olika nivåer Attestanter

11 Metod för ett lyckat införande Fånga verksamhetens krav och behov lyssna! Involvera personer från verksamheten Extern input och inspiration Bra samarbete med styrgruppen

12 Vår styrgrupp Lise Bröndum sektionen Ekonomi Birgitta Carlsson Löner och förmåner Gert Paulsson Företagsekonomiska inst Jan-Inge Månsson LDC Karin Ekborg-Persson Stab Utveckling Karin Salmonsson Kulturvetenskaper Klas Malmqvist Forskning, samverkan, innovation Stina Ahlenius Laboratoriemedicin Torun Forslid Naturvetenskapliga fakulteten Viktor Öwall Elektro- och informationsteknik

13 Bikupor Diskutera med dina närmaste grannar om hur vi i projektet bäst kommunicerar Infobrev Hemsidan Stormöte

14 Projekthantering Stöd till forskning i EOS - förstudie Upprättande av kalkyler och budget/simulering i EOS Utdata i EOS och Kuben tänk målgrupp Möjligt att erbjuda en lösning våren 2015 Det ska gå att enkelt och överskådligt planera, simulera och följa upp fleråriga projekt

15 Projekthantering

16 Kodplan Kodsträngen idag ekonomisk händelse Kostnadsställe Orfi 11i Konto Verksamhetsgren Koncern -kod Finansiärkod Rapportkod: Momsred. Utbet stip. Aktivitet Fritt fält verksamhet Modellering ny kodsträng (pågår!): ekonomisk händelse annan indelning annan indelning Kostnadsställe Orfi 11i Konto Verksamhet Motpart Finansiär Aktivitet Funktion verksamhet

17 Ny kodplan: Kostnadsställe Behåller namnet Enhetlig namnsättning, sv + eng Kodning/egenskaper för att underlätta nivå, klassificering, summeringsnivåer Kan bli aktuellt med nummerbyten på vissa håll (fakultetsbeslut) Beteckningen Kostnadsställe är allmänt vedertaget både på universitet och utanför och bör därför behållas. Blir förvirrande att ha Ansvar som beteckning då detta förknippas med en person. Strukturen ska spegla LUs linjeorganisation.

18 Ny kodplan: Konto Grova dragen klara, detaljmodellering pågår, arbetsgrupper/referenspersoner är med och påverkar Inte ha kvar kontoklass 9, mer än till indirekta kostnader Inköp av anläggningstillgångar och aktivering i kontoklass 1, ej 65*/67* begränsa, tydliggör behövs inte fler konton. Enkelhet prioriteras! Mer specificerad kontoplan = fler kontoslag för att kunna se vad vi köper på mer detaljnivå. Ger användbar statistik inför upphandlingar. interna transaktioner skulle kunna särskiljas på ett enklare sätt än genom särskilda konton. mer liknande den privata sektorn

19 Ny kodplan: Verksamhet Utbildning:11 Uppdragsutbildning: 54 och 58 Forskning: 21 och 35 (24 och 36 försvinner, läses ihop) Uppdragsforskning: 55 (56 försvinner, läses ihop) Stödverksamhet: 91 (10 och 30 försvinner, måste fördelas) Så få verksamhetsgrenar som möjligt Ta bort v-gren 10 och 30 och lägg bokföringen på kärnverksamhetens v-grenar. Vi har redan avskaffat verksamhetsgren 24 och 36! Ett projekt är ett projekt, 21, 35 eller 55 spelar ingen roll!

20 Ny kodplan: Motpart Nytt namn! Färre värden för interna motparter Inom fakulteten (alltså mellan dess institutioner) Utanför fakulteten (Utanför fakulteten inom samma institution) Hör ihop med internfaktureringslösningen

21 Ny kodplan: Rapportkod Utgår! Nödvändig för vissa rapporteringar Efter 2015: Behövs ej, rapporteringen löses på annat sätt

22 Ny kodplan: Person Ingen egen koddimension Lönetransaktioner med personinformation från Primula till Raindance (jfr leverantörs- /fakturainformation på andra utgifter) Möjliggör summering och rapportering i ekonomisystem och andra uppföljningssystem Hör ihop med ev. funktionalitet för lönekostnadsfördelningar och tidredovisning

23 Ny kodplan: Finansiär Viktigt när vi sätter upp ekonomisystemet registrera så mycket information som möjligt vid källan (kunder, kontrakt, rekvisitioner mm.) underlätta processen för hantera inbetalningar

24 Ny kodplan: Aktivitet En kod för att fånga delverksamhet, projekt, kontrakt etc. Koppling till kontraktsuppgifter, andra egenskaper Viktigt med bra rutiner samt lämplig arbetsfördelning mellan nivåer beträffande, upplägg, ändringar och avslut Viktigt mål med flexibilitet! Struktur och numrering återstår, kan bli aktuellt med nummerbyten

25 Ny kodplan: Funktion Nyhet! Ersätter delvis Fritt fält För att lösa tvärsgående uppföljningsbehov Funktion som behöver följas upp på tvärs mot den ordinarie organisationsindelningen som kostnadsställe och aktivitet ger Ofta något som bokförs på flera kostnadsställen, men kan även förekomma inom ett kostnadsställe Arbetsgrupper/referenspersoner ska vara med och påverka

26 BENSTRÄCKARE

27 PAUS hur smart är din högra fot? Lyft höger fot, cirkulera den medurs Fortsätt snurra foten Skriv siffran 6 i luften med höger hand Vissa förändringar sker med automatik

28 Förbättrade rutiner o processer Rekvisitioner Interna transaktioner

29 Interna transaktioner Köp/sälj Vidarefördelning Rättning Tydliga processer/rutiner, systemval samt konteringsregler!!

30 Förbättrade rutiner o processer Rekvisitioner Interna transaktioner Internfakturor Kundfakturor och internfakturor med både artikelregister och fritextfakturering. Samordningsbehov? Export- och import mellan Excel och Raindance Andra lösningar än buntöversikter för godkännande av interna transaktioner samt inbetalningar Redovisning av indirekta kostnader

31 Förbättrade rutiner o processer Återstår att lösa i ekonomimodell och system Kontraktsuppgifter, samfinansiering och periodisering Lönekostnadsfördelning och omfördelning Tidredovisning Redovisning av lokalkostnader

32 Är du redo? Anläggningsregistret Opostade transaktioner Rese- och institutionsförskott Utestående kundfordringar Utestående internfakturor Se vidare Pengaktuellt nr 308

33 Hur påverkas jag som ekonom? 2015 Nytt kalkylstöd till forskningsprojekt under våren (pilot?) Utbildning i ekonomimodellen kvartal 2-3 Arbete med kodplansöversättning kvartal 3-4 Utbildning i ekonomisystemet kvartal 4 Ökad arbetsbelastning Höjd kompetens!

34 Hur påverkas jag som ekonom? 2016 Fortsatt utbildning i modell och system, rätt utbildning vid rätt tillfälle Ökad arbetsbelastning initialt

35 Hur påverkas min prefekt? 2015 med stöd av institutionsekonomen Fastställa hur institutionens verksamhet bäst planeras och följs upp. Vill jag t ex se ekonomiskt utfall per avdelning, forskningsprojekt, utbildningsprogram? Bestämma utifrån ny modell om rutiner för ansvar och godkännande Utbildning Det kommer tydliga anvisningar och tidsangivelser om detta längre fram

36 Hur påverkas min prefekt? 2016 med stöd av institutionsekonomen Tillämpa nya ekonomimodellen och nytt system Obs! 2015 års bokföring görs klar i Orfi

37 Vad kommer jag att uppleva som annorlunda 2016? Förenklade rutiner Mer enhetliga rutiner Större flexibilitet vid omorganisationer Ökade/enklare uppföljningsmöjligheter Färre papper Färre system Projekthantering ett gemensamt, frivilligt stöd vid ansökan och uppföljning

38 Tack för idag! Stora saker skapas av att en serie små saker sammanstrålar. ~ Vincent van Gogh

NY EKONOMI 2016. Införande av ny ekonomimodell och nytt ekonomisystem

NY EKONOMI 2016. Införande av ny ekonomimodell och nytt ekonomisystem Projektplan 1 NY EKONOMI 2016 Införande av ny ekonomimodell och nytt ekonomisystem Upprättad av: Agneta Sjöfors Datum: 2013-12-20 Mall version 1.4 Postadress Box 117 221 00 LUND Besöksadress xx, xx Växel

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11 Innehåll Redovisning 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 Syfte 3 Redovisningsmodulen 3 Kommunikation 4 Funktioner i redovisningsmodulen 5 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 Formuläret Registrera verifikation

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv Guide till handlingsalternativ är ett utbildningsmaterial som tagits fram inom ramen för förstudien som genomfördes i samverkan mellan kommuner, landsting och regionförbund i Kronoberg och Blekinge våren

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Tömning från v-gren 91 till v-grenarna 10 och 30 Kostnader och intäkter bokförda på v-gren 91 töms till v-grenarna 10 och 30.

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

BOKSLUTS- ANVISNINGAR

BOKSLUTS- ANVISNINGAR BOKSLUTS- ANVISNINGAR Innehållsförteckning 1 VARFÖR ÅRSREDOVISNING OCH DELÅRSRAPPORT?... 4 1.1 ÅRSREDOVISNING... 4 1.2 DELÅRSRAPPORT (UNDANTAGET ÅR 2007)... 4 2 TIDPLAN... 5 3 BOKSLUTSANVISNING... 5 3.1

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11 Agressohandboken Uppdaterad 2013-07-11 Innehåll 1. ALLMÄNT... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Inloggning... 3 1.3 Lär dig hitta... 4 1.4 Byta lösenord... 6 1.5. Verktygsfält... 7 1.6 Funktionstangenter... 8 1.7

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

INSPIRATIONSBOK: TIDREDOVISNING

INSPIRATIONSBOK: TIDREDOVISNING INSPIRATIONSBOK: TIDREDOVISNING ESV 2007:15 Förord Tidredovisning behövs! Denna bok ska inspirera till att öka användningen av tidredovisning inom statsförvaltningen. Idag använder bara hälften av myndigheterna

Läs mer

Innan ni köper affärssystem

Innan ni köper affärssystem Innan ni köper affärssystem Läs hur ni bäst förbereder er innan ni köper ett affärssystem. Utnyttja mer än 10 års erfarenhet och undvik överraskningar med dessa goda råd från en aktör som själva producerar

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Dokumentation av redovisningssystem. en praktisk vägledning

Dokumentation av redovisningssystem. en praktisk vägledning Dokumentation av redovisningssystem en praktisk vägledning Dokumentation av redovisningssystem en praktisk vägledning Förord Rådet för kommunal redovisning publicerade 1998 en idéskrift om dokumentation

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg

Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg Syfte och beräkningsprinciper Kostnad Per Brukare Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg Syfte och beräkningsprinciper Upplysningar

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer