BOTVAMA 2015:1. Botkyrka kommuns Allmänna Material- och Arbetsbeskrivning för lednings- och markarbeten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOTVAMA 2015:1. Botkyrka kommuns Allmänna Material- och Arbetsbeskrivning för lednings- och markarbeten"

Transkript

1 BOTVAMA 2015:1 Botkyrka kommuns Allmänna Material- och Arbetsbeskrivning för lednings- och markarbeten Delar: Sida: 1. BOTVAMA Anslutning till VA-system Bilagor Version: 2015:1 Utgiven: Ändringshistorik. Förteckning: Tidigare utgåva av Botvama 2014 utgår Post Botkyrka kommun, Tumba Besök Munkhättevägen 45 Tel Org.nr Bankgiro

2 2 Innehåll INLEDNING 7 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, 8 DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 8 BB FÖRARBETEN 8 BBB.35 Fornminnen 8 BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M 8 BCB HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING 8 BCB.11 Tillfällig avledning av vatten 8 BCB.3 Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning 8 BCB.31 Åtgärd för rörledning i mark 9 BCB.71 Åtgärd för vägtrafik 9 BCB.711 Tillfällig väg, plan o d 9 BCB.7111 Tillfällig väg med bituminös beläggning 9 BCB.712 Tillfällig bro, gångbrygga, körbrygga o d 9 BCB.713 Tillfällig vägtrafikanordning 9 BCB.81 Tillfälliga VA-anordningar 9 BCB.811 Tillfälliga anordningar för vattenförsörjning 10 BCD OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIG UPPLÄGGNING AV AVFALL 10 BCD.1 Tillfällig uppläggning av avfall och förorenad jord 10 BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING 10 BEB FLYTTNING 10 BEB.11 Flyttning av stolpe, staket m m 10 BED RIVNING 10 BED.1 Rivning av anläggning 10 BED.1111 Rivning av hel rörledning 10 BED.1214 Rivning av bitumenbundna lager 11 BED.151 Rivning kantstöd 11 BEE HÅLTAGNING 11 BEE.2 Håltagning i anläggningsdelar 11 BEE.23 Håltagning i ledningsanläggning 11 BF TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M 11

3 3 BFE Borttagning av markvegetation och jordmån 11 BG Spont 11 BGB Tillfällig spont 12 BGB.221 Släde, kassett för ledningsgrav 12 BJ GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN 12 BJB GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS 12 BJB.3 Utsättning 12 C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M 12 CB SCHAKT 12 CBB Jordschakt 12 CBB.71 Avtäckning av berg 13 CBC Bergschakt 13 CBC.3111 Bergschakt för VA-ledning 13 CE FYLLNING, LAGER I MARK MM 13 CEC FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN MM 13 CEC.11 Fyllning för förstärkning av ledningsbädd 14 CEC.211 Ledningsbädd för VA-ledning o d 14 CEC.3 Kringfyllning för VA-ledning o d 14 CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning 15 CEC.4 Resterande fyllning för VA-ledning 16 CEC.4111 Resterande fyllning 16 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 16 DB LAGER AV GEOTEXTIL, CELLPLAST M M 16 DBB Lager av geotextil 16 DBG LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST 17 DBG.1 Termoisolerande lager av skivor extruderad cellplast 17 DBG.11 Termoisolerande lager av skivor av cellplast för väg, ledning, bro, mm 17 DBG Lådformad termisk isolering med isolerskivor av rörledning i mark 17 DC MARKÖVERBYGGNADER M M 17 DCB Obundna överbyggnadslager för väg, plan o d 17 DCC Bitumenbundna överbyggnadslager för väg, plan o d 17 DE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR 17 DEC Kantstöd 17 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M.M. 18 DEF.21 Fundament för stolpe för skylt för röranläggning m.m. 18

4 4 DEF.221 Stolpe för skylt för brunn, avstängningsanordning m.m. 18 DEF.222 Stolpe för skylt för brand- och spolpostanordning 18 DEF.2311 Skylt för brunn, avstängningsanordning m.m. 18 DEF.2312 Skylt för brand- och spolpostanordning 19 DG Återställningsarbeten 19 P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT 19 PB Rörledningar i anläggning 20 PBB.121 Ledning av segjärnsrör, tryckrör. 20 PBB.512 Ledning av PE-rör, tryckrör, i ledningsgrav 20 PBB.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör. 20 PBB.5211 Ledning av PVC-rör, standardiserade markavloppsrör. 22 PBB.5215 Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör, i ledningsgrav 22 PBB.5216 Ledning av PP-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör. 23 PBC RÖRLEDNINGAR I SKYDDSLEDNING 23 PBF TRYCKTA ELLER BORRADE RÖRLEDNINGAR 24 PBG INFORDRINGSLEDNINGAR I BEFINTLIGA RÖRLEDNINGAR 25 PBG.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, infodringsledning 25 PCB ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M 28 PCB.111 Axiell anslutning av tryckledning. 30 PCB Anslutning av PE-tryckrör och gjutjärnsrör till flänsad anslutning. 30 PCB Axiell anslutning av tryckledning av plaströr till tryckledning av stålrör 30 PCB Axiell anslutning av självfallsledning av plaströr till självfallsledning av betongrör 31 PCB Axiell anslutning av tryckledning av plaströr till annan tryckledning av plaströr 31 PCB PCB.122 Anslutning med anborrning, grenrör e d av självfallsledning 32 PCC ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD, M.M. AV RÖRLEDNING I ANLÄGGNING 33 PCC.11 Förankring med bojor på tryckrörsledning 33 PCC.13 Förankring med dragsäker koppling av specialtyp 33 PCE INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 34 PCE.12 Inre TV-inspektion av självfallsledningar 34 PCF RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING AV LEDNINGAR I ANLÄGGNING 34 PCF.1111 Spolning och desinfektion av vattenledning. 34 PCF.2 Rengöring av självfallsledning. 34 PCG REPARATION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 34 PCG.111 Reparation av rörtryckledning 35

5 5 PDB BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING 35 PDB.1 Nedstigningsbrunn på avloppsledning 35 PD BRUNNAR O D I MARK 35 PDB.12 Nedstigningsbrunn av plast, normalutförande 36 PDB.22 Tillsynsbrunn av plast Ø PDB.221 Tillsynsbrunn av plast Ø PDB.32 Rensbrunn av plast 37 PDB.511 Dagvattenbrunn av betong med sandfång och insatsvattenlås 37 PDH Tillbehör till brunnar Monteringsregler för flytande 2 delade betäckningar 38 PEB AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M.M. I MARK 39 PEB.1111 Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning 39 PEB.1113 Avstängningsanordning med vridspjällsventil, flänsanslutning 40 PEB.1121 Avstängningsanordning med kilslidsventil på tryckspillvattenledning 41 PEB.3 Spolpost i mark 42 PEB.42 Brandpost med lång trumma 42 PEC.411 Luftningsanordning på vattenledning 43 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M 44 YB MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV ANLÄGGNING 44 YBC KONTROLL AV ANLÄGGNING 44 YBC.3 Kontroll av rörledning m.m. 44 YBC.31 Kontroll av vattenledning 44 YBC.311 Tryck- och täthetskontroll av vattenledning 44 YBC.3111 Tryck- och täthetskontroll av vattenledning av segjärnsrör, stålrör m.fl. 45 YBC.3113 Täthetsprovning av vattenledning av rör av PE, PP, PB (gäller samtliga tryckledningar) 45 YBC.341 Täthetskontroll av avloppsledning 45 YBC.342 Deformationsprovning av avloppsledning 45 YBC.343 Kontroll av riktningsavvikelse hos avloppsledning. 45 YBC.352 Kontroll, avvägning av brunn på avloppsledning 46 YC ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING 47 YCE UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING 47 YCE.12 UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR RÖRLEDNINGSSYSTEM 47 YCQ KONTROLLPLANER FÖR ANLÄGGNING 49 YCQ.112 Kontrollplaner för rörledningar m.m. 49 YCQ.1121 Kontrollplaner för rörledningar i ledningsnät 49 Inledning 52 Val av VA-system 52

6 6 Allmänt om projektering av vatten- och spillvattensystem 52 Utförande 53 VA-system för huvud- och distributionsledningar 55 Vattenledningar och tillhörande anordningar 55 Spillvatten självfallsledningar och tillhörande anordningar 56 LTA- system för spillvatten 56 Spillvatten trycksatta ledningar med tillhörande anordningar 57 Dag- och dränvatten 57 Anläggande och utförande av VA-systemet 58 Inkoppling till det kommunala VA-systemet 58 Distansmarkering 58 Relationshandlingar 58 Relationsritningar 59 Övrigt 61 Referenser 62 Bilaga 1 63 Bilaga 2 64 Bilaga 3 68

7 7 INLEDNING Denna skrift ansluter till AMA 13 och ska användas för entreprenörer som arbetar med och i anslutning till Allmän VA-anläggning i kommunen. Skriften är uppbyggd med samma koder som i AMA 13. Material och Arbetsbeskrivning skall användas tillsammans med Botkyrka kommuns Tekniska standard VA. Skriften hänvisar till vissa fabrikat och typer. Detta har gjorts för att kommunen ska minimera olika typer av material och fabrikat. Denna skrift uppdateras kontinuerligt och senaste versionen med eventuella uppdateringar finns på Botkyrka Kommuns hemsida. Vid tolkningssvårigheter ska VA-avdelningen kontaktas som avgör vilket material eller metod som skall användas. VA-avdelningen kan i särskilda fall besluta om undantag från denna handling. Förklaringar och hänvisningar Hänvisningar ges förutom till Anläggnings AMA 13 även till Botkyrka Kommuns ABVA och Botkyrka kommuns Tekniska Standard VA. Där text hänvisar till ett fabrikat eller typ, kan lägst likvärdigt komma i fråga. Dock avgör Botkyrka Kommun vad som avses som lägst likvärdigt. Entreprenören har bevisbördan och ska redovisa för kommunen.

8 8 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DE MONTERING, RIVNING, RÖJNING M M BB FÖRARBETEN BBB.35 Fornminnen MKB skall ange ev. förekomst av fornminnen och ev. åtgärder. Vid schakt intill fornminnen kontaktas Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet för tillstånd för s.k förundersökning. Om entreprenören ska ansöka om tillstånd anges detta under YCB.2. BC BCB HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING Entreprenören ska utföra tillfälliga åtgärder och provisoriska anordningar. BCB.11 Tillfällig avledning av vatten För länshållning av vatten i schakt från grundvatten, läckande ledningar och nederbörd skall vattnet avledas till pumpgropar. För arbetet erforderlig länshållning utförs till dess godkänd slutbesiktning ägt rum. Vatten ska avledas för att förhindra vatten i schakt, erosion, uppluckring och uppmjukning av schaktbotten eller bottenupptryckning. Arbete i rörgrav ska ske i torrhet. Pumpning i pumpgrop Länshållning av ledningsschakt under grundvattennivå utförs med pumpning från pumpgropar utförda med grusfilter och med djupet 0,5-1,0m under schaktbotten. Bergschaktning Länsvatten från sprängningsarbeten får inte släppas ut i dike, vattendrag eller sjö. Länshållnings-, spol- och processvatten får inte infiltreras i mark, släpps ut i diken, vattendrag eller sjö. Vid avledning av länsvatten ska åtgärder vidtas för effektiv avskiljning av sand, slam och ev olja innan vatten släpps ut i allmänna ledningar. Oaktsamhet medför skyldighet att rensa och högtryckspola nyttjat avlopp. Avloppsvatten får endast avledas i av Botkyrkas VA-avdelning godkänd spillvattenledning. BCB.3 Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning Innan några schaktnings-, spontnings- eller pålningsarbeten eller uppläggning av jordmassor får igångsättas ska entreprenören införskaffa aktuella samlings- och ledningskartor från ledningsägarna, kontrollera befintliga ledningars och kablars lägen mot dessa samt begära och bekosta utsättning av befintliga ledningars och kablars lägen. Påträffas ledning eller kabel som inte är redovisats på ledningsritning eller som skadats ska ledningsägaren omedelbart underrättas om detta. Ledningsägare se AFA.15 nätägare. Åtgärder för skydd av ledning, kabel och dess isolering såsom friläggning, uppallning, upphängning, flyttning etc. ska utföras av entreprenören och på ett säkert sätt som förhindrar skador. Nödvändiga förstärkningsarbeten vid korsning under befintliga kablar och ledningar ska utföras. Upplag, bodar och dylikt får inte anordnas eller ställas upp på sådant sätt att tillträde till brandposter, avstängningsanordningar, brunnar (betäckningar), serviceskåp, inspektionsluckor och liknande döljs eller blockeras.

9 9 BCB.31 Åtgärd för rörledning i mark Schaktning invid befintlig ledning, brunn eller brandpost ska utföras så att ensidigt jordtryck inte uppkommer på ledning eller anläggning. Ledningsbädd, kringfyllning och återfyllning för befintlig ledning ska utföras i samband med att motsvarande arbete vid aktuell rörläggning avslutas. Fyllning ska utföras i den omfattning som rådde innan tillfällig åtgärd vidtogs och med likvärdigt jordmaterial. Fyllning ska packas till den fasthet som var innan tillfällig åtgärd påbörjades. BCB.71 Åtgärd för vägtrafik Kravet på upprättande av trafikanordningsplan ska anpassas till resp väghållares föreskrifter. Väghållare i Botkyrka kommun är trafikenheten, trafikverket har även områden. Hänvisning till Botkyrka kommun Gata och park enhetens tekniska handbok gällande trafikanordningar. BCB.711 Tillfällig väg, plan o d Hänvisar vi till Botkyrka kommun Gata och park enhetens tekniska handbok. BCB.7111 BCB.712 Tillfällig väg med bituminös beläggning Tillfällig bituminös beläggning ska vara AG med förhöjd bindemedelshalt (AGF). Beläggningstjockleken ska vara minst 50mm. Mer utförligt hänvisar vi till Botkyrka kommun Gata och park enhetens tekniska handbok. Tillfällig bro, gångbrygga, körbrygga o d Tillfällig gångbrygga ska ha en fri bredd av minst 1,5m. körbryggor och gångbryggor dimensioneras för laster enligt Bro Räcke ska utföras för gångbrygga när nivåskillnaden vid sidan är 10cm eller mer. Körbryggor eller körplåt över ledningsgrav ska vara utförd och förankrad enligt Botkyrka kommun Gata och parks tekniska handbok. BCB.713 Tillfällig vägtrafikanordning Avstängningsanordningar ska utföras så att även handikappade på ett betryggande sätt kan passera arbetsplatsen. Tillfälliga trafikanordningar såsom tung avstängning och körplåt ska vara förankrade på ett betryggande sätt. Barriärelement ska när så är möjligt vara sammanlänkade. Hinder med fri höjd mindre än 4,7 m ska vara belyst under mörker och förvarnat. BCB.81 Tillfälliga VA-anordningar VA-försörjning ska upprätthållas kontinuerligt under hela entreprenadtiden och får inte brytas annat än för kortvariga och föranmälda arbeten. Arbete som kräver avstängning av ledning, förbi pumpning eller andra tillfälliga anordningar ska planeras och utföras i samråd med Botkyrka kommuns Va-avdelning. Entreprenören ska utföra och underhålla tillfälliga anordningar för provisorisk VA-försörjning. Entreprenören ska samordna egna arbeten som utförs av Botkyrka kommuns drift personal.

10 10 BCB.811 Tillfälliga anordningar för vattenförsörjning Avser tillfällig åtgärd för provisorisk vattenförsörjning. Information till Botkyrka kommuns VAavdelnings personal, fastighetsägare, boende, m fl. Entreprenören ska utföra provisorisk vattenförsörjning genom tillfällig om- och förbikoppling av ledning, förbigångsledning och dylikt. All manövrering av inbyggda ventiler i trycksatt ledningsnät, all urkoppling av trycksatt vattenledning, all inkoppling till trycksatt vattenledning för vilken Botkyrka kommun ansvarar, tillfällig proppning samt uttag för provisoriskt vatten ska utföras av Botkyrka kommuns drift personal. Entreprenören ska meddela Borkyrkas kommuns VA-avdelningspersonal senast fyra dagar i förväg att schaktgrop för att genomföra in och urkoppling av vattenledning är klar för inspektion Vid vatten avstängning för urkoppling ska entreprenörens förberedelser för provisorisk vattenförsörjning vara klara. Vid vattenavstängning för inkoppling ska godkänt vattenprov föreligga. När schaktgrop är avsynad och storleken godkänd ombesörjer personal från Botkyrka kommuns VAavdelning att berörda VA-abonnenter meddelas att vattenavstängning kommer att ske. Meddelandet lämnas senast dagen innan vattenavstängningen. BCD BCD.1 BE BEB BEB.11 OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIG UPPLÄGGNING AV AVFALL Tillfällig uppläggning av avfall och förorenad jord Olika typer av jordmassor ska läggas upp åtskilda på separata ytor för att förhindra sammanblandning och så att efterföljande tippning inte försvåras. Schaktmassor som kan antas vara förorenade av petroleumkolväten eller indränkningsbeläggningar som kan antas innehålla stenkolstjära typ 16PAH ska läggas i tillfälligt upplag godkänt för miljöfarligt avfall avskiljda från andra massor i avvaktan på provtagning. Tjärmassor ska inte blandas med asfaltmassor. Massor som konstaterats innehålla stenkolstjära med mer än 1000 mg 16PAH/kg asfalt är farligt avfall, avfallskod Transport av farligt avfall ska ske av transportör med giltigt transporttillstånd från länsstyrelsen. Transportdokument ska upprättas och följa med avfallet. Farligt avfall ska gå till mottagare som har tillstånd till mellanlagring eller behandling. Övriga massor deponeras på en godkänd deponi. Godkända överskottmassor ska transporteras bort av entreprenören till av denne anskaffad och bekostad tipp. FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING FLYTTNING Flyttning av stolpe, staket m m Flyttning inkluderar schakt, rivning, demontering, återmontering, återuppsättning, flyttning mm. Materialet avsett att flyttas ska lagras och skyddas mot mekaniska skador och åverkan tills återmontering sker. BED BED.1 RIVNING Rivning av anläggning Rivningsmaterial ska hanteras enligt gällande regler och krav för respektive material. BED.1111 Rivning av hel rörledning Rivet och kasserat rörmaterial och dylikt får inte sammanblandas med jordmassor utan ska separeras. Plaströr ska transporteras till uppsamlingsplats för plaståtervinning. På ledning som rivs i samband med schakt för läggning av ny ledning i befintlig ledningsgrav eller separat arbete, ska rör och till ledning fogade anordningar (brunnar, ventiler, o d) grävas upp, källsorteras och avlägsnas. Frilagd rörände efter ledning som har rivits (slopad ledning) eller bef öppen rörände på ledning som tidigare slopats och som friläggs i samband med schakt för annat arbete proppas, muras eller gjuts igen med betong.

11 11 BED.1214 Rivning av bitumenbundna lager Beläggning och stabiliserat bärlager rivs. Rivning av beläggning och stabiliserat bärlager utförs som separat arbete. Bitumenbundna lager får inte sammanblandas med obundna jordmassor. Rivning ska utföras så att i riskanalys föreskriven vibrationsnivå inte överskrids. Schaktmassor från rivning av indränkningsbeläggningar innehållande stenkolstjära typ 16PAH ska behandlas som miljöfarligt avfall. Om osäkerthet råder om massornas innehåll tas två samlingsprover per lastbilslass och undersöks med hjälp av vit lösningsmedelsbaserad sprayfärg och UV-lampa samt luktprov. Om det finns tjära typ 16PAH i provet ser det gulgrönt ut i UV-ljuset. För att bestämma halten krävs en laboratorieanalys. Bitumenbundna lager som konstaterats innehålla stenkolstjära med mer än 1000mg 16PAH/kg asfalt är farligt avfall, avfallskod Transport av farligt avfall ska ske av transportör med giltigt transporttillstånd från länsstyrelsen. Transportdokument ska upprättas och följa med avfallet. Avfallet ska gå till mottagare som har tillstånd till mellanlagring eller behandling. Om osäkerhet råder och utrustning saknas läggs misstänkta tjärmassor i tillfälligt upplag godkänt för miljöfarligt avfall i avvaktan på provtagning av aromatiska kolväten typ 16PAH. Innan rivning eller schaktning påbörjas ska sågning eller skärning av bitumenbundna lager utföras. Rivning av asfaltbeläggning ska utföras så att en skarp, rak och parallell avgränsning av kvarvarande yta erhålles. Avståndet mellan asfaltkant och schaktkant ska efter att lösa massor stötts ned vara 0,5m i körbana, 0,5m i gångbana vid schaktdjup >1,0m och 0,15m i gångbana vid upp schakt <1,0m. Uppstår skador på beläggningskant under arbetets gång åtgärdas kanten med nytt parallellt snitt innan ny beläggning påförs. För tjältining hänvisar vi till Botkyrka kommun Gata och parks tekniska handbok. BED.151 Rivning kantstöd Före rivning av granitkantstöd för återanvändning ska stenen besiktigas av Gata och Park enheten för överenskommelse om stenens standard är godtagbar. Kantstöd av betong eller asfaltbetong ska avlägsnas. BEE BEE.2 BEE.23 HÅLTAGNING Håltagning i anläggningsdelar Håltagning i ledningsanläggning Håltagning utförs genom borrning med kärnborr. Vid håltagning för rör som ska kringgjutas ska den motgjutna betongytan bearbetas så att en ren och rå betongyta erhålls. BF BFE TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M Borttagning av markvegetation och jordmån Markvegetation och jordmån tas av där markyta berörs av schaktningsarbetet och där markytan används för uppläggning och lagring av schakt- och fyllningsmassor eller för transportvägar. Markvegetation och jordmån schaktas för sig och läggs upp så att det inte blandas med övriga schaktmassor. Tillvaratagen jord för senare vegetationsetablering ska läggas i upplag. BG Spont Bullerdämpande åtgärder ska vidtas vid spontslagning. Spontslagning ska ske på sådant sätt att vibrationsrestriktioner enligt riskanalys inte överskrids. Vibrationsövervakning ska utföras av entreprenören i samband med spontslagning. Botkyrka kommun utför enligt riskanalys fastighetsbesiktning. Entreprenören ska ombesörja vibrationsmätningen, där ingår montering av vibrationsmätare och avisolering för beställde spontarbeten. Entreprenör ska samordna sina vibrationsalstrande spontarbeten med installationen av vibrationsmätare, ska även kontunerligt avläsa mätarna och aktivt följa upp vibrationsvärdena i direkt anslutning till arbetena. Vibrationsvärdena kan normalt erhållas via sms och/eller internet.

12 12 BGB Tillfällig spont All spont, föreskriven spont, spontbox o dyl såväl som all erforderlig spont, spontbox o dyl därutöver som krävs av arbetstekniska-, utrymmes- och stabilitetsskäl ska dimensioneras och utföras av entreprenör. Dimensionering av spontkonstruktion inklusive ritningar ska redovisas till Botkyrka kommun i god tid innan arbete påbörjas. Förankringssystem, bottendubb och tätklack ska redovisas. För spontens dimensionering, placering, nedrivning, försträvning och förankring gäller sponthandboken T18:1996. Spont får inte slås genom tjäle, asfalt- eller stenbeläggning. Spontning i träds och buskars rotzon ska utföras med vässad spont. Spont ska, om inte bygghandlingar för spont tillhandahålls, dimensioneras och utföras med betryggande säkerhet mot brott i jorden, mot brott i konstruktionen samt mot övriga riskfaktorer, t ex för stora deformationer. BGB.221 Släde, kassett för ledningsgrav Spontning med spontelement utförs enligt tillverkarens anvisningar. Flyttbar spontkonstruktion ska användas. Spontkonstruktion lyfts ned på schaktbotten efter utförd jordschakt i släntlutning 2:1, 1:1 vid schakt på större djup än 4 m, och placeras så att utrymme finns för packning av återfyllnadsmassor runt om ledningen. Vid schaktning i spontkassett måste återfyllnad ske på utsidan av kassetten så att denna blir stabil. Flyttbar spontkonstruktion lyfts upp successivt i samband med att återfyllnads massor läggs runt om ledningen. BJ BJB GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS För all inmätning tillämpas mätningskungörelsen. Inmätning, utsättning och avvägning utförs med utgångspunkt från kommunens stomnät i plan och höjd. Uppgifter om gällande fix- och polygonsystem fås från Kart och GIS-enheten på Botkyrka kommun. Redovisning skall ske digitalt i överenskommet filformat. BJB.3 Utsättning Utsättning ska utföras enligt SS-ISO Entreprenören ska utföra all utsättning för eget behov oavsett Botkyrka kommuns inmätningar. Markering för utsättning får inte utföras på sådant sätt att den är synlig efter slutfört arbete. Dokumentation på använda mätinstrument, där godkända service, kalibrerings intyg skall finnas med i slutdokumentations pärm vid slutbesiktning. C CB TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M SCHAKT Schakt ska skyddas mot tillrinnande yt- och grundvatten. Innan schaktnings- eller borrningsarbete påbörjas ska entreprenören införskaffa aktualitetsgranskade samlings- och ledningskartor från ledningsägarna samt begära och bekosta utsättning av befintliga ledningars och kablars lägen. Dessutom införskaffas schakttillstånd enligt: CBB Jordschakt Schaktmassor ska, för att minimera skatt på avfall och deponi, separeras så att bundna lager, kasserat rörmaterial och dylikt inte sammanblandas med obundna jordmassor. Botkyrka kommun ersätter inte deponiskatt på osorterade massor. Schaktning utförs så att slänterosion, bottenupptryckning eller uppluckring av botten inte inträffar. Om upptryckning eller uppluckring äger rum eller oförutsedd förstärkningsåtgärd erfordras anmäls detta omedelbart till Botkyrka kommuns VA-avdelning för beslut och åtgärd. I de fall friläggning av rör eller tjälning och påföljande upptining i schakt kan förorsaka skada på befintlig ledning ska denna skyddas mot frysning. Schaktmassor får inte läggas upp utanför arbetsområdet eller tomtinfarter utan

13 13 Botkyrka kommun VA-avdelnings godkännande. Överskottsmassor eller ej användbara massor är entreprenörens och omhändertas och borttransporteras av denne. Om ingen släntlutning angetts gäller 2:1. Vibrationsövervakning ska utföras av entreprenören i samband med jordschaktning och transporter i vibrationskänslig mark. Schaktning med maskin får inte ske närmare än 2 m från befintlig ledning eller kabel förrän denna frilagts. Friläggning genom schaktning ska ske med handredskap. Färdig schaktad gravbotten ska vara avjämnad och utan gropar, fri från sten och löst material. I kostnader för schakt ingår hinder och störningar på grund av redovisade ledningar och kablar längs med resp korsande schakten samt åtgärd för att skydda och säkra dessa såvida den inte har mängdförtecknats. Där ledningsgrav övergår från jord till berg ska schaktning för utspetsning utföras till minst 0,5 m djup och 3 m utspetsning i jord. Schakt invid befintlig ledning eller brunn ska utföras så att ensidigt jordtryck inte uppkommer. CBB.71 Avtäckning av berg Jordmaterial ska avlägsnas från berg ytan så att denna blir helt frilagd enligt avtäckningsklass 1, tabell CBB/1 AMA Anläggning. Bergavtäckning i befintlig ledningsgrav ska utföras så att gamla borrhål kan återfinnas. Bergytan ska oberoende av släntlutning avtäckas till en minst 0,5 m bred zon utanför teoretis sektion, d v s utanför det område som teoretiskt ska sprängas. Som mätregel 0,5 m. efter sprängning ska avtäckningen kompletteras så att en minst 0,5 m bred frilagd bergyta erhålls på båda sidor om den sprängda rörgraven. CBC Bergschakt Bergschaktmassor ska vara fall B. sprängningsarbeten ska bedrivas med restriktioner för undvikande av skada på byggnader, anläggningar, installationer, ledningar o d, pågående verksamhet eller byggnation genom vibrationer, luftstötvågor och stenkast. Hänsyn ska tas till bergets beskaffenhet och omständigheter som kan inverka på valet av borrhålens antal och dimension, placering och djup, underborrning, laddningsmängd etc. Det åligger entreprenören att hålla med ansvarig arbetsledning med väl dokumenterad erfarenhet av försiktig sprängning. Kompressor och övrig borrutrustning ska vara ljuddämpad. Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2004:15 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser ska tillämpas. Om lokala föreskrifter med lägre riktvärden för buller förekommer ska dessa gälla som gränsvärde vilka inte får överskridas. Borrvagnar och eventuella handhållna borrmaskiner ska vara utrustade med uppsamlare av borrkax som omhändertas och bortforslas av entreprenören. Länsvatten från sprängarbeten får inte släppas ut i diken eller vattendrag. Entreprenören ska före sprängningsarbete upprätta sprängplan som ska visas för Botkyrka kommun VAavdelning senast en vecka innan sprängningsarbetet. Under sprängningsarbetena ska sprängjournal föras. Salvans belägenhet ska alltid vara angiven med koordinater eller måttangivelse. Uppmätta vibrationsvärden ska vara dokumenterade tillsammans med avståndskottigerade tillåtna vibrationsvärden. Sprängjournalen ska alltid finnas tillgänglig på arbetsplatsen. Kopia ska efter anfordran överlämnas till Botkyrka kommun VA-avdelningen. Om ingen slänt lutning angets gäller 5:1. Bergrensning ska utföras enligt bergrensningsklass 3B tabell CBC/4 i AMA Anläggning, d.v.s. bortttagande av löst material till nivå motsvarande teoretisk schaktbotten. Gamla borrhål ska renblåsas. CBC.3111 Bergschakt för VA-ledning Schaktning för ledningsbädd för den understa ledningen ska utföras till 0,35 m på ömse sidor om ledningen och till en nivå 0,15 m under ledningen. CE CEC FYLLNING, LAGER I MARK MM FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN MM Allmänt Fyllning ska utföras med jord med homogen struktur och utan lokala anhopningar av sten eller block. Fyllning får inte innehålla ämnen som kan skada ledning eller fogmaterial. Fruset jordmaterial får inte användas.

14 14 Fyllning får inte utföras på underlag av jordmaterial som är fruset. Schaktsida mot vilken fyllning och packning ska utföras får inte vara frusen till större djup än 0,1 m, om jordmaterialet i schaktsidan tillhör tjälfarlighetsklass 2, respektive 0,05 m om jordmaterialet tillhör tjälfarlighetsklass 3-4. CEC.11 Fyllning för förstärkning av ledningsbädd Ojämnheter i ledningsgravens botten utfylls med månggraderat material ur grupp 2 eller 3B, tabell CE/1. Materialet packas upp till underkant ledningsbädd enligt tabell CE/4. Ledningsbädd utföres med samkross innehållande max stenstorlek 20 mm. Bädd skall utföras med en tjocklek av max 100 mm (mjuk ledningsbädd) och packas indirekt efter rörläggning i samband med första lagret kringfyllning. CEC.211 Ledningsbädd för VA-ledning o d Packning Indirekt packning av ledningsbädd genom packning i stödpackningszon efter rörläggning godkänns inte av Botkyrka kommun. Största kornstorlek får vara 22mm i bädd för plastledning eller ledning med korrosionsskydd av polyeten >2,5mm. För ledning korrosionsskyddad med ett yttre skikt av polyuretan eller polyeten <2,4 får inte skarpkantat material vara större än 8mm. CEC.3 Kringfyllning för VA-ledning o d Kringfyllning ska utföras med material ur grupp 2, 3B eller 4A, tabell CE/1 AMA Anläggning. Största kornstorlek får vara 32mm med undantag förskarpkantat material som inte får vara större än 22mm i kringfyllning för plastledning eller ledning med ett korrosionsskydd av polyten >2,5mm För ledning korrosionskyddad med ett yttre skikt av polyuretan eller polyten < 2,4mm får inte skarpkantat material vara större än 8 mm. Understopning ska utföras mot rörets undre kvartcirkel utmed hela rörets längd så att en jämn fördelning och utbredning av upplagstrycket erhålls mellan rör och underlag. Understoppning ska utföras med samma material och packningsgrad som för ledningsbädd. Vid understoppningen får ledningens läge inte rubbas.

15 15 CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning

16 16 CEC.4 Resterande fyllning för VA-ledning Stenar med största storlek 150 mm får ingå jämnt fördelade i fyllningen. I fyllningen som packas får största stenstorlek uppgå till högst 2/3 av lagertjockleken efter packning dock max 150 mm. Sprängsten och block får inte förkomma i resterande fyllning. CEC.4111 Resterande fyllning För packning av resterande fyllning gäller figur CEC/3. Sammanställning av Anläggnings AMA ang. material och utförande av fyllning i tabellform: PE- ledningar Konstruktionsdel Hänvisning Material Packning Resterande fyllning CEC.4 Befintligt Enl CEC.4 Kringfyllning CEC.3 Understoppning Skall ej behövas vid noggrann kringfyllning Ledningsbädd CEC.2 Månggraderat material alternativt sand, sten <20mm. Månggraderat material <20mm Fottrampning alternativt, enligt Tabell CE/4 Se kringfyllning Schaktbotten CBB.3 Segjärnsledningar och betongledningar Konstruktionsdel Hänvisning Material Packning Resterande fyllning CEC.4 Kringfyllning CEC.3 Grupp 2 eller 3B Tabell CE/4 <65/<100mm Ledningsbädd CEC.2 Månggraderat material <65mm Schaktbotten CBB.3 Enligt Tabell CE/4 Se kringfyllning D DB DBB MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M LAGER AV GEOTEXTIL, CELLPLAST M M Lager av geotextil Geotextil ska vara UV-beständig och av typ nålfiltad, d v s icke vävd. Geotextil ska läggas ut med minst 0,5 m överlappning. Skarv ska utföras med våd två under våd ett ui utfyllningsriktningen. Geotextil ska deklareras enligt SS-EN Geotextil ska uppfylla de krav för olika bruksklasser som anges i tabell DBB/1 AMA Anläggning.

17 17 DBG DBG.1 DBG.11 LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST Termoisolerande lager av skivor extruderad cellplast Termoisolerande lager av skivor av cellplast för väg, ledning, bro, mm Isolermaterial ska lagras, hanteras och kapas enligt tillverkarens anvisningar. Vid anslutning mo andra konstruktioner ska isolering skäras så att den ansluter med hela sin tjocklek. Isolering i fler lager ska läggas med förskjutna skarvar. DBG Lådformad termisk isolering med isolerskivor av rörledning i mark b t = 50 h e = avstånd mellan ledningshjässa och underkant isolering minst 50 mm Fog limmas mot bottenskiva t = 50 e = avstånd mellan ledning och vertikal isolering minst 50 mm Frostskyddskabel Fritt avstånd mellan ledningar minst 50 mm Figur DBG Lådformad termisk isolering av rörledning i lätta tryckavloppssystem DC DCB MARKÖVERBYGGNADER M M Obundna överbyggnadslager för väg, plan o d Hänvisning till Botkyrka kommuns Gata o park Tekniska handbok. DCC Bitumenbundna överbyggnadslager för väg, plan o d Hänvisning till Botkyrka kommuns Gata o park Tekniska handbok. DE DEC ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR Kantstöd Hänvisning till Botkyrka kommuns Gata o park Tekniska handbok.

18 18 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M.M. All skyltning skall i första hand utföras på annan stolpe såsom lyktstolpe eller gatunamnsskylt. Max 15m från stolpe till Brandpost annars separat stolpe för detta. Gäller alla Va-anordningar som ska skyltas. DEF.21 Fundament för stolpe för skylt för röranläggning m.m. Fundament skall vara av typ Kojapo Terrafix VF 70 (brandpost) eller liknande. DEF.221 Stolpe för skylt för brunn, avstängningsanordning m.m. Stolpe skall vara varmgalvaniserad, dim. ø48 mm typ KojapoVS-48 eller liknande och utföras med en höjd av ca 1,0 m över markytan. DEF.222 Stolpe för skylt för brand- och spolpostanordning Stolpe skall vara varmgalvaniserad, dim. ø60 mm och utföras med en höjd av ca 2,4 m över markytan. DEF.2311 Skylt för brunn, avstängningsanordning m.m. Skylt skall vara av aluminium typ Weijo art nr med slangklämma serratub eller liknande. Skylt för vattenledning skall vara blå, för spillvattenledning gul och för dagvattenledning brun. Skyltavståndet till objektet får max vara 15 m. Skyltar får även placeras på belysningsstolpar.

19 19 DEF.2312 Skylt för brand- och spolpostanordning Brandpostskylt skall vara av aluminium typ WEJO art nr med reflekterande siffror art nr med slangklämma serratub eller liknande. Spolpostskylt skall vara av typ WEJO art nr med reflekterande siffror art nr med slangklämma serratub eller liknande. DG Återställningsarbeten Hänvisning till Botkyrka kommuns Gata o park Tekniska handbok. P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT Allmänt Ledningsarbete skall utföras så att slam och föroreningar inte tillförs ledningarna. Lednings ändpunkt skall förses med tätslutande ändförslutning. Vid uppehåll i läggningen skall ledning tillslutas. Tryckledning skall därvid tillslutas vattentätt med propp eller skyddshuv. Vägtrummor eller dagvattenutlopp/inlopp förses med trumögon alternativt snedkapas 45 grader. Vattenledning utförs i PE 80- eller 100-material. Normalt utföres vattenledning i SDR 17 (PN 10) om annat ej anges. Nedanstående angivna dimensioner avser SDR 17. För vattenledning skall udda dimensioner undvikas. Om annat ej anges ska normal dimension på huvudledning vara: PE 80-material skall vara: Dy Ø32/26,2, 40/32.6, 50/40.8, 63/51.4, 75/61.4, 90/73.6 PE 100-material skall vara: Dy Ø110/96, 160/140, 200/175, 250/219, 315/275, 400/349. Segjärn Di Ø100/118, 150/170, 200/222, 300/326, 400/429, 500/532 Segjärn får endast användas när beställaren har godkänt detta. Leverantörs anvisningar för hantering samt lagring av resp. material skall följas. Spillvattenledning utförs normalt i PP/PVC eller undantagsfall i PE. Spillvattenledningar i DN mm utföres i PP/PVC om annat ej anges. Minsta tillåtna lutning ska vara 1% (10 promille) om beställaren ej anger annat. Dagvattenledning utförs i PP eller undantagsfall i PE. Dagvattenledningar i DN mm utföres i PP om inget annat anges.

20 20 Normal minimidimension på självfallsledning (huvudledningar) skall vara: PE-, PVC och PP-rör: Spillvatten Dy Ø200 och Dagvatten Dy Ø200. Plaströr skall vara märkta med INSTA-CERT symbol ( ett rör i handen ) PB Tryckvattenrör av PE skall ha märkningen EN Tryckavloppsrör av PE skall ha märkningen EN Markavloppsrör av PP skall ha märkningen EN 1852 Markavloppsrör av PVC skall ha märkningen EN Rörledningar i anläggning För läggning av vattenledning gäller att entreprenören ska hålla rörläggare med dokumenterad rörläggarutbildning och erfarenhet. Kursintyg på genomgången rörläggarutbildning ska förevisas Botkyrka kommuns VA-avdelning. Tillverkarens anvisningar angående läggning, montering och fogning ska följas. Rörledning ska utföras i rak sträckning och i jämn lutning mellan angivna brytpunkter eller brunnar såvida ritningen inte anger annat. Rörledning som inte kringfylls omedelbart ska skyddas mot skador av nedfallande stenar, kyla o d. Läggning får inte ske på underlag av jord som frusit. Rörgrav ska hållas läns. Rörläggning ska ske i torrhet. Plaströr ska skyddas mot långvarig solbestrålning. PBB.121 Ledning av segjärnsrör, tryckrör. Ø : Skall VRS rör med inre betongskikt användas. I tillämpbara delar gäller föreskrifterna i Anläggnings AMA 13 kap PBB. PBB.512 Ledning av PE-rör, tryckrör, i ledningsgrav Rör, rördelar och elektrosvetsrördelar ska uppfylla av angiven standard redovisade tekniska bestämmelser, vara verifierade till nivå 1, vilket ska kontrolleras genom tredjepartskontroll av INSTA-CERT och vara märkta med Nordic Poly Mark eller tredjepartsverifierade till motsvarande nivå. PE-rörets krökningsradie får under installation inte understiga 40 x Dy och får i övrigt inte understiga 120 x Dy. Vid radie under 100 x Dy erfordras mothåll. PBB.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör. PE-ledning utförs med stumsvets. I de fall stumsvets inte kan användas, utförs svets med elektromuff efter samråd med beställaren. För vattendistribution och avloppsdistribution: Vid nyläggning i okända material, spräckning, infodring och borrning från dim 110 och större används PE-rör med skyddsmantel typ SafeTech, PE100 PN16 SDR11, om annat ej anges, eller lägst motsvarande kvalitet, med avseende på punktbelastningsegenskaper och dragbelastnings-egenskaper. Ny- eller omläggning av som utföres enligt rörledning i ledningsgrav (enligt AMA 13) utförs i PE- 100 material (ej nödvändigtvis safetech), men ska vara helfärgad (ej stripe) och med skyddskappa av PP. Skyddsmanteln skalas av med avsett verktyg och så långt som elektromuffen täcker.

21 21 Spillavloppsvatten Dricksvatten Rör och rördelar för vattenledning ska vara av dricksvattenkvalitet av PE 100 SDR 11 och uppfylla kraven enligt SS-EN Rör och rördelar som fogas med elektrosvetsmuff får inte ha större toleranser än vad standarden för elektrosvetsmuffar medger. TRYCKAVLOPPSLEDNING Rör och rördelar för tryckavloppsledning ska vara av PE 100 SDR 17 och uppfylla kraven enligt SS-EN alternativt SS-EN för upp till 6,3 bars arbetstryck. Rör och rördelar som fogas med elektrosvetsmuff får dock inte ha större toleranser än vad standarden för elektrosvetsmuffar medger. Tryckavloppsledning av SS-EN ska vara försedd med bruna stripes. Normalt utförande i mjuka böjar, aldrig 90 graders böj i undantagsfall 2x 45 graders TRYCKAVLOPPSLEDNING I LTA-SYSTEM Rör och rördelar för tryckavloppsledning ska vara av PE 80 SDR 17 och uppfylla kraven enligt SS-EN för upp till 6,3 bars arbetstryck. Rör och rördelar för tryckavloppsservis ska vara av MDPE 80 SDR 17 och uppfylla kraven enligt SS-EN Tryckavloppsledning av SS-EN ska vara försedd med bruna stripes. Servisanslutning på tryckspillvattenledning av PE utförs med T-rör eller genom anborrning. Rördelar T-rör, böjda rör, segmentsvetsade krokrör och andra rördelar av PE ska vara tillverkade på fabrik och tillverkade med metod som inte innebär reduktion av det nominella trycket. SJÄLVFALLSLEDNING Rör och rördelar för självfallsledning ska vara av minst styvhetsklass SN8, vilket motsvarar PE 100 SDR 17 och uppfylla kraven enligt SS-EN Avloppsledning av SS-EN ska vara försedd med bruna stripes. Invändiga stumsvetsvulster skall avlägsnas på självfallsledning. FOGNING Fog ska utföras enligt tillverkarens anvisningar. SVETSFOG MED STUMSVETS Stumsvetsning ska utföras av rörtillverkare eller entreprenör som har dokumenterad erfarenhet, fackkunskap och personal som avlagt prov för svetsarbetet. Giltigt intyg på godkänd utbildning ska visas upp för Botkyrka kommun innan svetsarbetet påbörjas såvida detta inte skett det senaste året. Svetsutrustning ska vara funktionskontrollerad, kalibrerad och inneha giltigt kontrollintyg från företag som är rekommenderad av tillverkaren. Giltigt kontrollintyg som är högst ett år ska visas upp för Botkyrka kommun innan svetsarbetet påbörjas. Innan svetsningsarbetet påbörjas ska entreprenören skriftligen till Botkyrka kommun ange de svetsparametrar som kommer att tillämpas. Svetsmaskinen ska antingen vara försedd med en datalogger för registrering av svetsningsparametrarna alternativt ska svetsningsparametrarna protokollföras av svetsaren. All svetsning ska om möjligt utföras av en och samma person. Genomförd svets ska vara dokumenterad och

22 22 spårbar. Svetsprotokoll ska efter avslutat svetsningsarbete överlämnas till Botkyrka kommuns VAavdelning. Av protokoll ska samtliga svetsparametrar framgå, datum när svetsning utförts samt vem som utfört arbetet. Svetsytorna ska vara rena. Svetsparametrar för PE 80 resp PE 100 ska användas. Vid sammanfogning av polyetenrör av olika kvalitet ska sådana svetsparametrar användas som gäller båda kvalitéerna. Kontroll av att godkända svetsparametrar tillämpas vid varje svetsfog måste ske omsorgsfullt och dokumenteras. Vid fuktig eller blåsig väderlek ska svetsställe skyddas med vind- och regnskydd. Svets får inte utsättas för drag- eller böjpåkänning under svetsningen eller avsvalningsförloppet. Samman fogning av PE skall i första hand utföras i form av stumsvets. I de fall Entreprenören på kallar att stumsvets ej kan genomföras har beställaren besluts rätt om fognings metod får bytas till muffsvets. I dessa fall delas material kostnaderna mellan parterna. Utförande bekostas av Entreprenören. SVETSFOG MED ELEKTROSVETSMUFF Elektrosvetsmuff ska vara av PE PN 16 SDR 11, uppfylla kraven enligt SS-EN och toleranskraven enligt SS-EN Elektrosvetsmuff ska vara märkt med fabrikat, SDR-tal, tryckbelastning i bar, PE klass och dimension i mm. Elektrosvetsning ska utföras av rörtillverkare eller entreprenör som har dokumenterad erfarenhet, fackkunskap och personal som avlagt prov för svetsarbetet. Giltigt intyg på godkänd utbildning ska visas upp för Botkyrka kommun innan svetsarbetet påbörjas såvida detta inte skett det senaste året. Elektrosvetsmuff ska vara försedd med streckkod för avläsning av svetsdata med avläsningspenna. Korrekta svetsparametrar ska användas. Olika fabrikat på elektrosvetsmuffar får inte blandas. Manuell inmatning av svetsdata ska vara möjlig för varje muff. Svetsaggregat för elektrosvetsning ska vara funktionskontrollerad och anpassad till aktuell elektrosvetsmuff. Funktionskontroll ska vara utförd av företag som är rekommenderad av tillverkaren. Giltigt kontrollintyg som är högst ett år ska visas upp för Botkyrka kommun innan svetsarbetet påbörjas. Rör som har större ovalitet än vad standarden för elektrosvetsmuffar medger ska kasseras. I samband med svetsarbetet ska: oxider avlägsnas från svetsytor med roterande skrapverktyg på en yta minst 10 mm utanför elsvetsmuffens instickslängd svetsytor rengöras med alkohol, 96 % svetsytor vara torra Vid svetsningen får elektrosvetsytor inte vara inspända utan ska vara fixerade spänningsfritt. FOG MED KOPPLING Fogning med mekanisk koppling utförs när fogning med stumsvets eller elektrosvetsmuff inte är möjlig. Detta görs enligt anvisningar som medföljer kopplingarna. PBB.5211 Ledning av PVC-rör, standardiserade markavloppsrör. Rör ska vara släta PVC-rör med homogen rörvägg av styvhetsklass SN8 och uppfylla kraven enligt SS-EN Rördelar av PVC ska uppfylla kraven enligt SS-EN och tillsammans med rakrör konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8. PBB.5215 Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör, i ledningsgrav Rör ska vara släta PP-rör med homogen rörvägg av styvhetsklass SN8 och uppfylla kraven enligt SS-EN Rördelar av PP ska uppfylla kraven enligt SS-EN och tillsammans med rakrör konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8.

23 23 PBB.5216 Ledning av PP-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör. Dagvattenrör: Rör typ PP SN8. Dimensioner från 200 till 800. Min tjocklek 3mm. PBC RÖRLEDNINGAR I SKYDDSLEDNING Vid behov av skyddsrör under väg och järnväg: Vid styrd borrning: Skyddsrör upp till D400 ska vara av PP-mantlat PE-rör, PE100, PN 10, SDR17. På bägge sidor av skyddsröret ska bräddningsbrunn av PE med minst dimension 1000 mm sättas. Skyddsröret ska in i PE-brunnen cirka 10 cm. Utförs enligt AMA Anläggning 13 under rubrik PDC och principritning PDC.111

24 24 Vid hammarborrning: Vid hammarborrning används stålrör. Vid behov av rörstöd: Rörstöd skall utföras med Ulefos rörstöd. Fullständig anvisning finns i Ulefos produktblad angående detta. PBF TRYCKTA ELLER BORRADE RÖRLEDNINGAR Vid utförande av tryck- eller mottagningsstation intill eller över bef avloppsledning utförs förbiledning eller förbipumpning enligt BCB.812 Tillfälliga anordningar för avlopp. Rörtryckning, styrd jordborrning, rörramning, hammarborrning etc. ska utföras med: - utrustning och metod anpassad till angivna geotekniska förhållanden och krav på färdig ledning med avseende på angivna nivåer, lutningar samt att rör och fogar inte skadas. - betryggande säkerhet mot sättningar och markhävningar samt på sådant sätt att risk för skador på kringliggande anläggningar eller markytor inte uppstår. Massor från tryckning, borrning, urschaktning av rör, tryck- och mottagningsstationer o.d. ska omhändertas och borttransporteras. Borrkax eller annat material från borrning eller tryckning får inte släppas ut i ledningsnät eller diken utan ska samlas upp och forslas bort. Erforderlig rördimension ur hydraulisk synpunkt framgår av ritningar. TRYCKNING AV RÖRLEDNING Dimensionering Entreprenören har konstruktionsansvar för rörledning, tryckstation och mottagningsstation och för att ev. installation av mediarör går att utföra, se AFB.12. Utförande Rörtryckning för självfallsledning ska utföras och uppfylla kraven enligt SS-EN Ledning ska tryckas i rak sträckning och i jämn lutning mellan angivna brytpunkter. Styrrörets läge ska mätas och protokollförs under hela tryckningen. Diameter och toleranser hos skyddsledning ska anpassas till det praktiska genomförandet av installation resp utdragning av mediarör inkl rörstöd. Markhävning får inte ske. STYRD JORDBORRNING AV RÖRLEDNING Dimensionering Entreprenören har konstruktionsansvar för rörledning, schaktgropar och installation av mediarör, se AFB.12. Konstruktionsberäkningar för borrning och ingående material såsom rör och fogar ska utföras av entreprenören. Rör ska dimensioneras med beaktande av installationssätt, grundförhållanden, grundvattentryck med hänsyn taget till årstidsvariationer, jord- och trafiklast. Trafiklast normalt beräknad på 260 kn axeltryck. Utförande Styrd borrning för självfallsledning ska utföras och uppfylla kraven enligt SS-EN och Svenskt Vatten P101. Markhävning får inte ske. RÖRRAMNING AV SKYDDSLEDNING Dimensionering Entreprenören har konstruktionsansvar för skyddsrör, schaktgropar (start- och mottagningsgrop) och för att installation av mediarör går att utföra, se AFB.12. Konstruktionsberäkningar för rörramning och ingående material såsom rör och fogar ska utföras av entreprenören.

25 25 Rör ska dimensioneras med beaktande av installationssätt, grundförhållanden, grundvattentryck med hänsyn taget till årstidsvariationer, jord- och trafiklast. Trafiklast normalt beräknad på 260 kn axeltryck. Utförande Rörramning för självfallsledning ska utföras och uppfylla kraven enligt SS-EN Skyddsrör ska rammas i rak sträckning mellan start- och mottagningspunkt och i rätt nivå och lutning, med hänsyn till metodens toleranser vid givna förutsättningar. Markhävning eller sättning får inte ske. HAMMARBORRNING AV SKYDDSLEDNING Dimensionering Entreprenören har konstruktionsansvar för skyddsrör, schaktgropar (start- och mottagningsgrop) och för att installation av mediarör går att utföra, se AFB.12. Konstruktionsberäkningar för ingående material ska utföras av entreprenören. Rör för borrning ska dimensioneras med beaktande av installationssätt, grundförhållanden, grundvattentryck med hänsyn taget till årstidsvariationer, jord- och trafiklast. Trafiklast normalt beräknad på 260 kn axeltryck. Utförande Hammarborrning för självfallsledning ska utföras och uppfylla kraven enligt SS-EN Skyddsrör ska borras i rak sträckning mellan start- och mottagningspunkt, i rätt nivå och lutning med hänsyn till metodens toleranser vid givna förutsättningar. Markhävning eller sättning får inte ske. PBG INFORDRINGSLEDNINGAR I BEFINTLIGA RÖRLEDNINGAR Installationsmetod, verktyg eller infodringsöppningar får inte förorsaka skada på infodringsledning. Renoveringsmaterial ska skyddas och besiktigas okulärt före infodring. Anbudsgivare ska genom besök på plats förvissa sig om att av honom föreslagen metod att infodra ledning är lämplig i förhållande till förutsättningarna. Entreprenören ska genom besök på plats, videofilmning eller på annat sätt förvissa sig om att ledningsavsnittet är åtkomligt och att infodring är genomförbar. Videofilmning utförs och ersätts enligt koder och rubriker under PCE.1 Inre inspektion av ledning. Infodringsarbetet får inte innebära driftstopp i va-försörjningen. Åtgärd för provisorisk va-försörjning ska utföras enligt aktuell kod och rubrik under BCB.81. Vid infodring av ledning ska erforderlig proppning, om- och förbikoppling, förbipumpning o dyl utföras. Infodring av tryckledning med kontinuerliga rör genom rörspräckning Rörspräckning ska utföras med hydraulisk rörspräckningsutrustning. PBG.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, infodringsledning VATTENLEDNING Infodring av vattenledning med PE-rör genom rörspräckning Rör och rördelar för vattenledning ska vara av dricksvattenkvalitet av PE 100 SDR 11 och uppfylla kraven enligt SS-EN Rör och rördelar som fogas med elektrosvetsmuff får inte ha större toleranser än vad standarden för elektrosvetsmuffar medger. Rördelar av PE ska vara tillverkade på fabrik och med metod som inte innebär reduktion av det nominella trycket. Rörspräckning ska utföras med sådan metod att vattenledning under installationen inte förorenas av petroleum. Rörspräckningsmetod får inte medföra skada på intilliggande ledningar. PE-ledning närmast spräckutrustningen ska dras ur röret och kasseras på varje delsträcka till en längd av minst fyra m. Repor på infodringsledning får uppgå till högst 10 % av rörväggens tjocklek efter infodring, dock högst 3 mm.

26 26 TRYCKAVLOPPSLEDNING Infodring av tryckavloppsledning med PE-rör genom rörspräckning Rör och rördelar för tryckavloppsledning ska från dim. 110mm vara av PE 100 SDR 17 med PP-mantel och uppfylla kraven enligt SS-EN Vid dim 40-90mm används PE80 SDR 17 Rör och rördelar som fogas med elektrosvetsmuff får dock inte ha större toleranser än vad standarden för elektrosvetsmuffar medger. Tryckavloppsledning av SS-EN ska vara försedd med bruna stripes. Hantering av PE-ledningar PE-materialet tillhör gruppen termoplaster, vilket innebär att PE-rör ändrar form vid tekniska belastningar och/eller mekaniska påkänningar. För att röret skall bibehålla sin form och funktion är det därför viktigt att vid hantering tillse följande: 1. att rören ligger plant 2. att rören inte staplas på varandra så högt att de undre kommer att deformeras till ovalitet. Ju längre lagringstid, desto färre lager rör. 3. att rörändarna är försedda med skyddsproppar vid leverans 4. att rören varken får tippas eller kastas av bilen utan lossas manuellt eller med kran 5. att rören aldrig får släpas på asfalt eller annat underlag som medför repor på rören. Repor får vara max 10% av rörets väggtjockleken dock max 3 mm. Om djupet på repan (skadan) är större än ovan angivet, kapa bort den skadade delen.

27 27 Hantering av Segjärnsledningar För att uppfylla kraven om livslängd och driftsäkerhet under rörens användningstid så gäller det att behandla rören noggrant och omsorgsfullt vid transport, lossning, lagring och hantering på arbetsplatsen. För att röret skall bibehålla sin skyddsbeläggning är det därför viktigt att vid hantering tillse följande: 1. att vid lyftning av rör och rördelar så får endast lyftstroppar i textil användas. 2. att kranhakar ej får användas, då de kan skada den inre isoleringen. 3. att rörändarna är försedda med skyddsproppar vid leverans. 4. att segjärnsrören alltid lagras på träreglar eller lastmellanlägg som följer leveransen. 5. att rördelar, ventiler och brandposter alltid lagras på träpall.

28 28 PCB ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M Vattenserviser Allmänt: Serviser utföres i PE (dim. Ø32, 40, 63, 75, 90 och 110 mm). Nyanläggning av servisledning till enfamiljshus skall utföras med dimension Ø32. Vid renovering av servisledning till flerfamiljshus gäller befintlig innerdiameter. För att kunna ansluta ventilen till ett t.ex. galvaniserat järnrör eller kopparrör på insidan skall Magnum-koppling användas. Vid nyanläggning läggs servisen in ca 2 m innanför tomtgräns och avslutas med en dragsäker huv Vatek Plasson Serie 1 eller motsvarande och markeras 0,5-1 m ovan marknivå med en 2 x4 regel. Anslutning till huvudledning av gjutjärn skall utföras med anborrningsbyglar (dim. Ø32-63mm), alt. T- rör vid större dimensioner som efter ventil övergår till PE via flänskoppling. Anslutning till huvudledning av PE skall utföras med anborrningskoppling (dim. Ø32-63mm), alt. T-rör vid större dimensioner, Ø90 och uppåt, i övrigt gäller samma förfarande som med gjutjärnsledningar. Servisventil inkl. teleskopsgarnityr med tillhörande betäckning sätts normalt ca 0,5 m från tomtgräns i asfaltsyta. Är det grönyta, dike el. dyl. flyttas ventil ut i asfaltsyta. Servisventil för PE rör dim mm Hawle 2631 med tryckskruv RSK (32mm) RSK (40mm) RSK (50mm) Med tillhörande teleskopgarnityr och betäckning. RSK RSK Avloppsserviser Allmänt: Servisledningar skall utföras med PP markavloppsrör Klass SN10, där inget annat föreskrivs. Serviser till nya enfamiljshus skall utföras med dimension Ø110/100, på såväl spill- som dagvattenservis. Rensbrunn sätts normalt ca 0,5 m från tomtgräns i asfaltsyta. Är det grönyta, dike el. dyl. flyttas rensbrunn ut i asfaltsyta. Vid anslutning till BTG skall Aboco övergångskoppling användas.

29 29 Vid nybyggnation läggs servisen ca 2m innanför tomtgräns, proppas med markpropp som provtryckning kan ske emot, och markeras 0,5-1 m ovan marknivå med en 2 x4 regel. Minimifall för serviser: Spill- och Dagvatten = 10.

30 30 PCB.111 Axiell anslutning av tryckledning. För anslutning mellan dels olika material dels olika dimensioner av liknande material, kort sagt en allt i allo koppling skall följande användas: Vid anslutning av PE-rör med multifix skall alltid stödhylsa användas. PCB Anslutning av PE-tryckrör och gjutjärnsrör till flänsad anslutning. Hawle system 2000 PE VRS flänsmuff Flänsmuff multifix PCB Axiell anslutning av tryckledning av plaströr till tryckledning av stålrör Vid anslutningar till befintliga galvrör eller kopparrör skall Magnum kopplingar eller Philmac eller liknande koppling användas:

31 31 PCB Axiell anslutning av självfallsledning av plaströr till självfallsledning av betongrör Vid skarvning eller lagning av betongrör med PP/PE-rör skall Aboco s flexibla övergångskopplingar användas PCB Axiell anslutning av tryckledning av plaströr till annan tryckledning av plaströr Här skall elektromuffsvetsning användas. Vid anslutning >Ø 63 skall Elektromuffsvetsning utföras med GF-muffar eller liknande. <Ø 75 >Ø 75 Vid mekanisk anslutning >Ø 63 skall Hawles skarvkoppling från system 2000 eller Synoflex användas. PCB.121 Anslutning med anborrning, T-rör e d av tryckledning Anslutning med anborrning på ledning av segjärnsrör för servis < 63 mm BELOS Hawle. Nr Utan tryck

32 32 BELOS Hawle. Nr Under tryck Belos Hawle. Nr mm Avstick för större dimensioner på ledning av gjutjärn/segjärnsrör för avstick > 75 mm BELOS Hawle Nr.3510 Anslutning med anborrning på ledning av PE-rör skall elektrosvetsanborrningsbygel GF användas eller liknande. PCB.122 Anslutning med anborrning, grenrör e d av självfallsledning Vid inkoppling av serviser av PP rör till ledningar av BTG material dim skall IBECO s sadelgren med rostfria spännband användas. Silicon typ Sikasil-N plus skall användas mellan sadelgren och rör. Vid dim över 300 skall Forsheda tätningsmanchett 910 användas då man först borrar hål med rätt dim på borr. Även grenrör kan användas. Forsheda 910 används även vid anslutning i NB. När det gäller servis till PE rör från dim 160 och uppåt används anborrningsbygel Saturn. Borras upp med 98 mm borr, sedan svetsas en bit PE-rör och därefter läggs PP-rör. 45 utförande Ibeco Forsheda 910 Saturn

33 33 PCC ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD, M.M. AV RÖR- LEDNING I ANLÄGGNING Gäller segjärn Rördimensioner mm Vinkeländring Ej markerade förankras alltid. * Om anslutande rakrör är kortare än 4 m eller om fyllnadshöjden är lägre än 1,2 m förankras rörböjen alltid. Ventil, brandpost, T-rör och ändförslutning förankras alltid. Förankring enligt VAV P41 Före och efter rördelen vanligtvis 50 ggr rördelens dimension. Vid tveksamhet dimensionera enligt VAV P41. Rördimension Sammanlagt antal rörfogar som måste förankras PCC.11 Förankring med bojor på tryckrörsledning Tytonfog Rostfria bojor över enskild skarv. Tyton. Förankringsboja rostfri typ Rödhammar. PCC.13 Förankring med dragsäker koppling av specialtyp VRS Låselement Klämring

34 34 PCE PCE.12 INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Inre TV-inspektion av självfallsledningar Rörinspektion för slutbesiktning bekostas av Botkyrka kommun och utförs när minst det bitumenbundna överbyggnadslagret är lagt. Senast 10 arbetsdagar före slutbesiktning ska rörinspektionen av självfallsledningarna kunna slutföras. Beroende på detta så måste kommunens ansvarige för rörinspektion vidtalas för att bedöma tidsåtgången. Huvudledningar för självfall skall rörinspekteras av Botkyrka kommun enligt VAV P93 inkl. profilmätning enligt VAV P91 baserad på reviderade höjder, därför måste E lämna relationsunderlag i god tid till Botkyrka kommun, VA-avdelningens mättekniker. Reviderade ritningar med avvägda höjder överlämnas till B som tar fram filmunderlag med rätt kodade brunnar som sedan lämnas över till Botkyrka kommuns ledningsinspektör före TV-inspektion. Inför TV-inspektionen skall ledningarna vara rena. Vid sediment i ledningarna krävs rengöring och omfilmning. Rengöring och omfilmning av ledningar anordnas av Botkyrka kommun men bekostas av entreprenören. Botkyrka kommun utför själv även deformationskontroller med ringlaser enligt P91. Dokumentationen skall ingå i kvalitetspärm. PCF PCF.1111 RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING AV LEDNINGAR I ANLÄGGNING Spolning och desinfektion av vattenledning. Täthetsprovning av vattenledning ska utföras innan ledning renspolas och ev. desinficeras. Vattenledning ska rengöras och spolas efter färdigställandet. Spolning ska utföras under minst ett dygn. Vägledning vid spolning och rengöring enligt VAV P77 (kap 5). Före inkoppling och idrifttagande av vattenledning krävs godkänt resultat på kontrollanalys av vattenprov enligt Botkyrka kommuns gränsvärde för tjänligt vatten. Vattenprovtagning ska utföras enligt VAV P77 (kap 8) och Botkyrka kommuns anvisningar. Vattenprovtagning utförs om inte annat anges av Botkyrka kommuns byggledare. Prover från vattenprovtagning ska lämnas till ett av Botkyrka kommun anvisat vattenlaboratorium för analys. I analys av vattenprov ingår mikrobiologisk och kemisk undersökning. Efter underkänt bakterieprov krävs två nya godkända prov uttagna med minst ett dygns mellanrum. Är endast turbiditeten för hög krävs enbart ett nytt godkänt prov. Vid underkänt prov ska entreprenören bekosta ny provtagning. Botkyrka kommun kommer att debitera entreprenören med 2000 kronor per provtagning. Desinfektion av vattenledning ska utföras enligt VAV P77 (kap 8). Rensning med rensplugg ska utföras innan rengöring. PCF.2 Rengöring av självfallsledning. Inför slutbesiktning av självfallsledningar skall dessa vara rena, om de ej är det så måste de rengöras med hjälp av högtrycksspolning, detta bekostas av entreprenören. PCG REPARATION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

35 35 PCG.111 Reparation av rörtryckledning Vid reparation vattenläckor av gråjärn-, segjärns- eller stålmaterial skall rostfri dubbelbandsmuff typ Kojapo s eller liknande användas. Behövs ny ledning fällas in skall Hawle Synoflex koppling användas. PD BRUNNAR O D I MARK PDB PDB.1 BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING Nedstigningsbrunn på avloppsledning Endast ett krokrör eller motsvarande får användas i varje anslutning. Maximalt får krokrör 15 grader användas vid varje anslutning. Obs! samtliga typer av A6 lock + TB 600 lock ska vara försedda med kommunens logga enligt nedan "Botkyrka kommun och tre droppar" samt i dämpat och tätt utförande. Artikelnummer: A6TTVL2/640 Botkyrka. Nedstigningsbrunn i asfaltsyta förses med betäckning Ulefos överram RSK och underram RSK (tredelad) eller Ulefos flytande betäckning, RSK eller RSK beroende på diameter på brunnskonan med skrapring till. Ska levereras med dämpat, tätt lock med artikelnummer: A6TTVL2/640 Botkyrka. När det gäller befintliga slitna 3 delade betäckningar bytes överdelen ut till Ulefos RSK (överram). Ska levereras med dämpat, tätt lock med artikelnummer: A6TTVL2/640 Botkyrka Nedstigningsbrunn i grus- och grönyta förses med betäckning Ulefos flytande betäckning, RSK eller RSK beroende på diameter på brunnskonan. Ska levereras med dämpat, tätt lock med artikelnummer: A6TTVL2/640 Botkyrka. Skrapring RSK eller skall även monteras på betäckningen. RSK RSK Till 600 mm Kona Till 640 mm Kona Betäckning skall alltid rensas ren från asfalt i hålen efter asfaltering. Alla betäckningar skall vara med tätt spetthål (TP).

36 36 PDB.12 Nedstigningsbrunn av plast, normalutförande Brunn skall vara av typ Wavin Tegra. Finns i följande utförande: Rakt genomlopp Ø , 30, 45 och H & V avgr. Ø160och º Ø 160 PDB.22 Tillsynsbrunn av plast Ø400 Tillsynsbrunn ska i princip utföras enligt PDB.221. Tillsynsbrunn av plast DN 400 ska vara typ Uponor tillsynsbrunn PP DN 400 med stigarrör av släta PVC/PP-rör SN8. BETÄCKNING TILL TILLSYNSBRUNN AV PLAST I asfalterade, sten- och plattbelagda ytor används betäckning med teleskop-utförande RSK eller RSK PDB.221 Tillsynsbrunn av plast Ø600 Tillsynsbrunn DN600 ska placeras på var 100 m om inget annat anges. Tegra 600 tillsynsbrunn. Finns i följande varianter; Rakt genomlopp, 30, 60, 90 3 in o 1 ut. 2 in o 1 ut Som betäckning i asfalt-, grus- och grönytor används typ Ulefos 600 UTPL Combi RSK med gummi packning RSK i stigarrör. Korrugerat 600 mm ståndarrör av PP som mot bottendel tätas med tillhörande packning som sätts i nedersta korrugeringen. Vid installation av fast betäckning används TEGRA förhöjningsringar.

37 37 Om betäckning i platt o stenytor används typ Ulefos UK10/UTUPL-60-AU RSK som är fyrkantig med låsbart lock. PDB.32 Rensbrunn av plast Pipelife eller Uponor rensbrunn i PP med stigarrör Ø200. Tillhörande betäckning skall användas. PDB.511 Dagvattenbrunn av betong med sandfång och insatsvattenlås Betongbrunn 400 med sandfång, vattenlås och Ø160 PP utloppsledning till huvudledning gäller normalt. Alfarör s bottendel DBSF 4016 med lämplig överdel samt insatsvattelås IVL4000 med tillhörande låstratt IVL0091 ska normalt användas. Betäckning som fångar vattnet vid kantsten i asfaltsytor skall vara teleskopiska med kantringssäkert galler. (ULEFOS RSK med passram B14 50 mm BTG). I grönytor och öppna asfaltsytor med kantringssäkert galler (ULEFOS RSK ). Skrapring skall även monteras på betäckningen (RSK och passram B5 50 mm BTG). I grönyta och diken används Ulefos kupolsil 400 (RSK ). Betäckning skall vara låsbar. RSK RSK RSK

38 38 PDH Tillbehör till brunnar Monteringsregler för flytande 2 delade betäckningar Flytande betäckningar måste monteras riktigt för att undvika problem och onödiga kostnader. Grundregler Flytande betäckningar skall flyta i minst 100 mm asfalt. Rengör först utrymmet under ramens fläns och in mot halsen. Asfalten skall ha full kontakt runt hela betäckningen. Flytande betäckningar skall vältas ned i den varma asfaltmassan och packas enligt de förskrifter som gäller för beläggningen i övrigt. Flytande betäckningar ska alltid flyta jämnt med beläggningens överkant. Nödvändiga förberedelser Brunnen bör byggas så det blir möjligt att utnyttja lika mycket av justeringsmånen såväl uppåt som nedåt. Goda råd Använd skrapringar (dessa finns till betäckningar med hals Ø 640, 600 och 400 mm). Skrapringen hindrar grus och asfalt från att tränga ned mellan brunnens innerkant och betäckningens hals under anläggningstiden. Kontroll I anläggningar med uttalat kvalitetskrav skall installationen alltid kontrolleras innan arbetet godkänns. Följande punkter bör särskilt beaktas: att ramen ej kan vicka i beläggningen att ramen flyter väl i beläggningen att allt ovidkommande material har tagits bort mellan ram och lock (galler) Monteringsregler för 3-delad betäckning För betäckning avsedd att stödja på brunnsöverdel skall passdel eller i förekommande fall kombination av passdel och förskjutningsplatta med sammanlagd höjd av högst 150 mm användas. Teleskopbetäckning skall placeras i nivå med färdig yta. Teleskopbetäckning avsedd att stödja på brunnsöverdel skall monteras så att framtida justeringsmöjligheter är lika stora uppåt och nedåt. Annan typ av teleskopbetäckning skall monteras enligt tillverkarens anvisningar. Nivåjustering av betäckning genom avbilning eller pågjutning av översta brunnsringen får endast utföras efter beställarens medgivande. Höjning av befintliga ventilbetäckningar och brunnsbetäckningar Brunnar När man måste höja befintliga ventiler och brunnar vid t.ex. byggnation av gångbana eller annan höjning av markyta så skall VA-avdelningen kontaktas.

39 39 PEB PEB.1111 AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M.M. I MARK Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning Hawle-VRS muff/slätända anslutning segjärn. Ø RSK Hawle-slätända/slätända anslutning segjärn. Ø RSK Med Hawle teleskopsgarnityr och betäckning. Avstängningsanordning med kilslidsventil, anslutning med koppling Hawle-system 2000 anslutning PE/PVC. RSK Ø Med Hawle teleskopsgarnityr och betäckning. Avstängningsanordning med kilslidsventil, PE-anslutning Hawle PE-ända anslutning PE. RSK Ø Med Hawle teleskopsgarnityr och betäckning Avstängningsanordning med kilslidsventil och med fläns Hawle 4000 E2 Flänsad ventil RSK Ø Med Hawle teleskopgarnityr och betäckning Servisventil, med tryckskruv Hawle 2631 med tryckskruv. RSK (32mm) RSK (40mm) RSK (50mm) Med Hawle teleskopgarnityr och betäckning.

40 40 PEB.1113 Avstängningsanordning med vridspjällsventil, flänsanslutning Från Ø400- skall VAG-EKN Avi 1441-FL användas eller liknande.

41 41 PEB.1121 Avstängningsanordning med kilslidsventil på tryckspillvattenledning Hawle-VRS muff/slätända anslutning segjärn. Ø RSK Hawle-slätända/slätända anslutning segjärn. Ø RSK Med Hawle teleskopsgarnityr och betäckning. Avstängningsanordning med kilslidsventil, anslutning med koppling Hawle-system 2000 anslutning PE/PVC. RSK Ø Med Hawle teleskopsgarnityr och betäckning. Avstängningsanordning med kilslidsventil, PE-anslutning Hawle PE-ända anslutning PE. RSK Ø Med Hawle teleskopsgarnityr och betäckning Avstängningsanordning med kilslidsventil och med fläns Ø Hawle 4000 E2 Flänsad ventil RSK Ø Med Hawle teleskopgarnityr och betäckning Servisventil, med tryckskruv Hawle 2631 med tryckskruv. RSK (32mm) RSK (40mm) RSK (50mm) Med Hawle teleskopgarnityr och betäckning.

42 42 PEB.3 Spolpost i mark THISAB S teleskopiska kompletta med rostfri SP 1985T och teleskopiska trumma av PE, RSK Spolposten skall vara försedd med utloppskoppling typ A RSK Utloppskopplingen skall skyddas med plastlock RSK (med lina). Spolposten dräneras till dagvattenledning med ett 110 PP-rör. Dräneringsutlopp sågas med hålsåg upp till en 110 anslutning med ett insitugummi. Skulle dagvattenledning ligga grundare än vattenledningen, sätts spolposten på en makadambädd med fiberduk runt och 110- röret borras in på samma höjd som övre kvartscirkeln på dagvattenledningen. PEB.42 Brandpost med lång trumma Thisab s brandposttrumma komplett med brandpost BP 1990 T och dränventil. Ventil sätts mellan huvudledning och brandpost. Brandposten skall vara försedd med utloppskoppling typ A RSK Utloppskopplingen skall skyddas med plastlock RSK (med lina). Spolposten dräneras till dagvattenledning med ett 110 PP-rör. Dräneringsutlopp sågas med hålsåg upp till en 110 anslutning med ett insitugummi. Skulle dagvattenledningen ligga grundare än vattenledningen, sätts brandposten på en makadambädd med fiberduk runt. Betäckning BPT-400, RSK BRANDPOSTTRUMMA BRANDPOSTTRUMMA PE-ANSL 110 VRS 100 RSK RSK

43 43 PEC.411 Luftningsanordning på vattenledning Luftningsanordning Hawle 9822 RSK med B4 BTG platta och betäckning A4S-L RSK Avluftningsventil för endast avluftning med luftinsläppstopp (enkelverkande). Hawle 9822 RSK För att säkerställa att eventuell luft i ledningen avluftas via avluftningsventilen måste höjden och diametern på T-röret vara 0.5 *diametern på ledningen. Luftare i brunn

44 44 Y YB YBC YBC.3 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV ANLÄGGNING KONTROLL AV ANLÄGGNING Kontroll av rörledning m.m. Huvudgrupperna hållfasthet, ytbeskaffenhet, rörskarvar, riktning, utförande och driftinstruktion enl. VAV P78, P91, P93 Självfallsledningar: Avgörs via TV-inspektion enligt PCE.12. Krav: ledningarna får inte uppvisa några felbilder (gradering1-4, A-C). Funktion, anordningar: Funktionskontroll utförs av kommunen före asfaltering. Ventiler: Krav på raka spindelstänger som går att öppna med lätthet och stänga, betäckning sitter fast i garnityr. Brand- och spolposter: Krav att de går att öppna med lätthet och stänga, ett brandpoströr av standardlängd skall kunna anslutas, dräneringen skall fungera, plastlock på utloppskopplingen till brand- och spolpost, stag skall vara monterade. Brunnar: Krav på täthet, inget inläckage av grus eller vatten, rakhet, rengjorda, max 0,15 m förhöjningsringar. Luftare och reducerare: Krav på fungerande dränering, utförd isolering. Serviser: Avslutas vid tomtgräns och markeras med 2 4 regel 0,5-1,0 m över befintlig mark. YBC.31 YBC.311 Kontroll av vattenledning Tryck- och täthetskontroll av vattenledning Tryckledning skall uppfylla täthetskrav och täthetsprovas enligt VAV P78 eller efter särskild överenskommelse med beställaren. Beställaren skall beredas möjlighet att närvara vid tillfälle för provtryckning. Provtrycket skall vara 1,3 x PN där PN är ledningens nominella tryckklass uttryckt i bar. Provningssträckans längd, för provning vid ett och samma tillfälle, skall vara högst 300m om ej annat överenskommes med Beställare. Rördelar och ändpunkter skall vara förankrade vid provning. Provtryckning på vattenledning görs på samtliga ledningssträckor och utförs innan ledningar renspolas/desinficeras.

45 45 YBC.3111 Tryck- och täthetskontroll av vattenledning av segjärnsrör, stålrör m.fl. (gäller samtliga tryckledningar) Täthetsprovning skall utföras innan ledningar renspolas och desinfekteras. Segjärn enligt VAV P79 i enlighet med VoV BK Vid användandet av huvar, tänk på att låselement endast kan användas 1 gång. YBC.3113 Täthetsprovning av vattenledning av rör av PE, PP, PB (gäller samtliga tryckledningar) Täthetsprovning skall utföras innan ledningar renspolas och vid behov desinfekteras. PE enligt VAV P78. Vid användandet av huvar, tänk på att låselement endast kan användas 1 gång. YBC.341 Täthetskontroll av avloppsledning Täthetsprovning av spillvattenledning vid nybyggnation enligt VAV P91, återfyllning och packning utförd till minst terrassnivå. YBC.342 Deformationsprovning av avloppsledning Utförs genom lasermätning av Botkyrka kommun. Utförs enligt P91 med följande tillägg. Ledningar av plast ska uppfylla kraven för toleransklass A. Botkyrka kommun utför och bekostar deformationsmätning i plastledningar med lasermätning i samband med TV-inspektion. Se vidare PCE.1 för tidssamordning och avropstid. Entreprenören bekostar det tilläggsarbete som krävs vid utvärderingen av lasermätningen om ledning inte uppfyller toleransklass A. Värdeminskningsavdrag om kravet enligt toleransklass A inte uppfylls men deformationen är mindre än vad som anges för toleransklass C utfaller ett avdrag för värdeminskning. För dagvattenledning gäller att värdeminskningsavdrag som redovisas nedan reduceras med 25 %. Upp till gränsen för toleransklass C gäller att: Om mer än 20 % av en ledningssträcka (mellan två brunnar, typ nedstigningsbrunn, tillsynsbrunn och rensbrunn) är deformerad ska ett engångsbelopp på kr utfalla, plus 300 kr per meter ledning som inte uppfyller kravet. Om deformationen är större än vad som anges för toleransklass C gäller att felet ska åtgärdas, alternativt om en bedömning visar att åtgärd inte krävs, så ska ett större avdrag för värdeminskning utfalla. Ny deformationsprovning ska utföras vid åtgärdad ledningssträcka på entreprenörens bekostnad. YBC.343 Kontroll av riktningsavvikelse hos avloppsledning. Utförs av Botkyrka kommun. Ledningarna ska uppfylla kraven enligt toleransklass A. Bakfall får inte förekomma. Botkyrka kommun utför och bekostar provning av riktningsavvikelser hos avloppsledningar i samband med TV-inspektion. Dock utför entreprenören alla erforderliga avvägningar av brunnar och ledningar enligt YBC.352 inför provningen. Se vidare PCE.1 för tidssamordning och avropstid. Är ledningen inte godkänd enligt toleransklass A men felet inte är större än toleransklass C utfaller ett värdeminskningsavdrag på entreprenadsumman. Vid fel större än toleransklass C ska fel åtgärdas. Ny provning av riktningsavvikelse ska utföras vid åtgärdad ledningssträcka på entreprenörens bekostnad. Värdeminskningsavdrag: Om krav enligt toleransklass A inte uppfylls utfaller ett avdrag för värdeminskning. Avdragen är olika beroende på ledningslutning och vilken toleransklass ledningen ligger inom. För dagvattenledning gäller att värdeminskningsavdrag som redovisas nedan reduceras med 25 %.

46 46 Avdrag för värdeminskning vid toleransklass B per ledningssträcka mellan två brunnar (typ nedstigningsbrunn, tillsynsbrunn och rensbrunn) är följande: - Vid projekterad ledningslutning mindre än 6 : kr plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet. - Vid projekterad ledningslutning 6 och upp till och med 20 : kr plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet. - Vid projekterad ledningslutning större än 20 : kr plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet. Avdrag för värdeminskning vid toleransklass C per ledningssträcka mellan två brunnar (typ nedstigningsbrunn, tillsynsbrunn och rensbrunn) är följande: - Vid projekterad ledningslutning mindre än 6 : kr plus avdrag med 600 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet. - Vid projekterad ledningslutning 6 och upp till och med 20 : kr plus avdrag med 600 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet. - Vid projekterad ledningslutning större än 20 : kr plus avdrag med 600 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet. YBC.352 Kontroll, avvägning av brunn på avloppsledning Utförs enligt P91 med följande tillägg. Krav för toleransklass A ska uppfyllas. Bakfall får inte förekomma. Om krav enligt toleransklass A inte uppfylls men felet inte är större än toleransklass C utfaller ett värdeminskningsavdrag på entreprenadsumman. Vid fel större än toleransklass C ska felet åtgärdas. Ny avvägning ska utföras på åtgärdad brunn. Värdeminskningsavdrag: Avdrag för värdeminskning vid toleransklass B är per brunn: - Vid ledningslutning som är mindre än 6 : kr. - Vid ledningslutning 6 och upp till och med 20 : kr. - Vid ledningslutning större än 20 : kr. Avdrag för värdeminskning vid toleransklass C är per brunn: - Vid ledningslutning som är mindre än 6 : kr. - Vid ledningslutning 6 och upp till och med 20 : kr. - Vid ledningslutning större än 20 : kr.

47 47 YC YCE ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKU- MENTATION M M FÖR ANLÄGGNING UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING Förutom de riktlinjer som finns i AMA Anläggning 13: YCE så följer anvisningarna nedan. (VA, Väg, Park, Byggnader) Handlingar ska innehålla samtliga detaljer som är nybyggda eller förändrade i samband med entreprenaden, inmätta med totalstation eller GPS i koordinatsystemet SWEREF / RH2000. Filformaten till AutoCAD; (.dwg) eller (.dxf) ska användas. De data som levereras digitalt har samma status som ett underlag till relationsritning. Detta ska framgå i text i de aktuella filerna. Punktobjekt (t.ex. brunnar) och linjeobjekt (t.ex. ledningar) läggs in i lagerstruktur där det i lagerrubriken också framgår vilken typ av anläggning det handlar om. Leverans sker 2D; den digitaliseringsmodul, VAedit, som Botkyrka kommun använder, hanterar inte data i 3D. Därför redovisas höjder skrivet i lager där det klart framgår vilket objekt som avses. Även övrig information (attributsdata) ska presenteras skrivet i namngivna lager. Höjder och attributdata kan vara skrivna direkt i kartan och inte i attributsformulär. En bra form är att skriva texten i form av block som pekar på aktuellt objekt, så kallade flaggor, eller där det är lämpligt: direkt på objektet. Plansystem: Sweref Detta ska stå textat i kartfilen på samma sätt som nämnts ovan om skriven textinformation. Höjdsystem: RH2000 Detta ska stå textat i kartfilen på samma sätt som nämnts ovan om skriven textinformation. Data kan levereras på följande alternativa sätt: All data kan levereras vid ett och samma tillfälle. En fil med alla data som anses tillhöra samma projekt eller etapp samlat i samma dokument. Dessa data har samma status som ett underlag till relationsritning och märks med de uppgifter som hör till en sådan. Data kan levereras successivt. Uppgifter levereras efter att det mätts in och bearbetats enligt de anvisningar som beskrivits. Dessa data har samma status som ett underlag för relationsritning och märks med de uppgifter som hör till en sådan. När all data som hör till samma etapp/projekt är insamlad görs en sammanställning; denna fil blir det sammanfattande digitala underlaget till relationsritningen och ersätter tidigare leveranser av data. I bägge fallen ska underlaget till relationsritningar levereras som.dwgfil, PDF och 1 exemplar i pappersformat och skickas till VA-avdelningen. Där redovisas kartan med ledningarna och brunnarna i en form där dimensioner och material anges på ledningsnätet. I fallet då data levereras successivt samlas allt material och sammanställs till ett underlag för relationsritning. Underlaget för relationsritningen tjänar som en samlad referens och som ett intyg på att leveransen av data tillhörande den aktuella etappen/projektet är slutfört. När Botkyrka kommun mottagit, granskat och godkänt handlingarna så övergår handlingarna från underlag för relationshandling till att vara relationshandlingar. YCE.12 UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR RÖRLEDNINGSSYSTEM Förutom de riktlinjer som finns i AMA 13 YCE.12 så ska följande uppges: PÅ LEDNINGAR Funktionstyp: Vatten, Dag, Spill, Tryckspill eller LTA-tryckspill. Vattengångar: Absoluta höjder som redovisas i RH2000. Vattengång redovisas i bägge ändar av en ledningssträcka mellan två brunnar. Inte sällan är dessa höjdvärden samma som respektive brunnsbottenhöjder som de ansluter till. Dessutom redovisas vattengångar vid brytpunkter där ledningars lutningar ändras samt även för grenrör (anslutningspunkter). Vattengångshöjder anges i meter ned till millimeterdecimalen.

48 48 Diameter: Ytter- och innerdiameter. Om ett rör går i ett annat redovisas inner- och ytterdiameter på respektive rör. Diameter anges i enheten millimeter. Rörmaterial: Namnet på ämnet som röret huvudsakligen består av. Tillverkare/Varumärke/Modell: Det namn på röret som används i bland annat produktkataloger. Egenskapstyp: Här anges andra egenskaper som utmärker röret. Det kan vara uppgifter om fogtyp, anläggningsmetod, kabel, bemantling, skyddsrör, utseende, väggtyp, tekniska egenskaper, speciella funktionsändamål. Klassningar: Uppgifter om följande klassningar ska redovisas; Standard Dimension Ratio (SDR), Nominellt tryck (PN), Styvhetsklass (SN). Anläggninsår: Årtalet då röret lades i marken. PÅ BRUNNAR Funktionstyp: Vatten, dag eller spill. Brunnstyp: Nedstignings-, Tillsyns-, eller Rensbrunn. Dimension: Diameter uttryckt i millimeter. Material: Namnet på ämnet som brunnen huvudsakligen består av. Tillverkare/Varumärke/Modell: Det namn på röret som används i bland annat produktkataloger. Betäckning: Typnamn på locken. Nivåer: Absoluta höjder redovisas i RH2000. I brunnar redovisas locknivå och brunnsbottenhöjd; anges i meter ned till millimeterdecimalen. Anläggningsår: Årtalet då brunnen anlades. PÅ VENTILER Funktionstyp: Vatten, Dag, Spill. Ventiltyp: Till exempel: servisventil, avstängningsventil Dimension: Både anslutande dimensioner och inre dimensioner redovisas. Uttrycks i mm. Material: Namnet på ämnet som ventilen huvudsakligen består av. Tillverkare/Varumärke/Modell: Det namn på ventilen som bland annat används i produktkataloger. Betäckning: Typnamn på locken. Egenskapstyp: Här anges andra utmärkande egenskaper som hör till ventilen. Det kan vara uppgifter som t ex: kilslid, kombi, slussventil, slussventil (mjuktätande), vridspjäll. Locknivå: Absoluta höjder redovisas i RH2000. Anges i meter ned till millimeterdecimalen. Garnityrshöjd: Anges i meter ned till centimeterdecimalen. ÖVRIGA OBJEKT Förutom de redan nämnda objektssorterna kan andra förekomma. Längre ned i texten följer ett utdrag med punkt- och linjeobjekt som förekommer i VA-edit. Deras egenskaper ska beskrivas enligt samma modell som objekten ovan och med de fakta som är tillgängliga och väsentliga.

49 49 NAMN, SYMBOLER OCH FÖRKORTNINGAR Se bilaga 2. Skiktindelning för relationshandlingar YCQ YCQ.112 KONTROLLPLANER FÖR ANLÄGGNING Kontrollplaner för rörledningar m.m. Krav: Inmätningsprotokoll Brunnar: Projekterad- avvägd- nivå, avvikelser, godkänt eller ej. Servisledningar: I förbindelsepunkt (fastighetsgräns). Projekterad- avvägd- nivå, avvikelser, lutning i, godkänt eller ej. Servisventil: Projekterat- inmätt läge i plan i förhållande till fastighetsgräns, godkänt eller ej. Serviser i nivå och plan Servisventil krav: I plan 0,2-0,5 m från fastighetsgräns i asfaltsyta. Saknas asfalt vid tomtgräns flyttas ventiler ut i asfaltsyta. Uppfylls inte kraven fordras omläggning. Servisledning självfall krav: På nivå i fastighetsgräns +3 cm och får ej understiga 10. Avslutas normalt vid fastighetsgräns, XYZ anges. Uppfylls inte kraven fordras omläggning. YCQ.1121 Kontrollplaner för rörledningar i ledningsnät Kontrollplan för kvalitetssäkring ska utarbetas för varje rörläggningsmetod. Kontinuerlig fotodokumentation ska utföras samt gå att härleda till specifik plats/punkt. Fotodokumentationen överlämnas till B senast i samband med anmälan om slutbesiktning. KVALITETSSÄKRING OCH KONTROLL Kvalitetssäkring och kontroll av rörmaterial - allmänt I kontrollplanen ska minst följande ingå: - Kontroll av att rörens märkning överensstämmer med materialspecifikationen enligt handlingarna. - Kontroll av att kopplingar och armaturer är märkta av tillverkaren enligt materialspecifikationen i handlingarna. - Kontroll av att ändar på vattenledningsrör är tillslutna fram till läggning. - Kontroll av att rör, fog och yta för packning är hel. - Kontroll av att korrosionsskydd är korrekt utfört. - Kontroll av att fogyta är ren. - Kontroll av svetsparametrar för polyetenrör. - Kontroll av tolerans hos PE-rör gentemot tolerans hos elektrosvetsmuff. - Kontroll av att polyetenyta är fri från oxider innan elektrosvetsmuff påföres. - Kontroll av utförande av anslutningar och montage av anordningar. - Kontroll av att rostfritt material hålls separerat från låglegerade material. - Mottagningskontroller, följesedlar, inre- och yttre tillsyn skall dokumenteras och överlämnas senast till B senast i samband vid anmälan om slutbesiktning. - Vid godkänd mottagningskontroll övertar entreprenören ansvaret för materialet.

50 50 Kvalitetssäkring och kontroll av rörläggning i ledningsgrav enl PBB I kontrollplanen för rörläggning i konventionellt schaktad rörgrav ska minst följande ingå: - Kontroll av ledningsbädd avseende fasthet, bärighet, nivå och lutning. - Kontroll av rörläggning och understoppning innan kringfyllning utförs. - Kontroll av fyllnadsmassor, kvalitet och stenstorlek. - Kontroll av lednings läge i plan och profil. - Kontroll av att sprängjournal förs och att vibrationsmätningar följs upp. - Kontroll av betäckning, ventilspindel och brunnsöverdel efter läggning av AG-lager respektive slitlager. - Dagligen kontrolleras vid läggning av självfallsledning utrustning för höjdutsättning. - Botkyrka kommun ska i god tid beredas tillfälle till kontroll av jordförstärkning, ledningsbädd mm innan rörläggning påbörjas samt av lagd ledning innan den fylls över. Kvalitetssäkring och kontroll vid rörtryckning, jordborrning, rörramning, augerborrning eller hammarborrning enl PBF I kontrollplanen för rörtryckning eller styrd jordborrning ska minst följande ingå: - Kontroll av styrrörets läge i plan och höjd under framdriften. - Kontroll av anbringade krafter som funktion av frontens läge. - Kontroll av att tillåten framdrivningshastighet inte överskrids. - Kontroll av ledningens läge i plan och profil. - Kontroll av borrvätsketryck/spolvattentryck för smörjning av rörsträngen - Kontroll av att uttagna jordmassor inte är för stora eller för små i relation till installerad rörsträckas volym. - Kontroll av dragspänning i rörvägg efter indragning av PE-ledning Alla kontrollplaner och kvalitets dokument ska vara tillgängliga på arbetsplatsen och beställaren, vid platsbesök ska äga möjligheten att kontrolla kvalitets och kontrollplanspärmen.

51 51

52 52 Inledning Grundläggande begrepp inom VA Botkyrka kommun är huvudman för vatten- och avloppsförsörjning i Botkyrka Kommun. Huvudmannen bestämmer verksamhetsområdets storlek och gränser. Med verksamhetsområde menas det område inom vilket vattenförsörjningen och avlopp har ordnats eller kommer att ordnas. Den allmänna va-anläggningen består av vattenreningsverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt andra anordningar, som behövs för att tillgodose anläggningens ändamål. Inom verksamhetsområdet gäller VA-lagen (lagen om vatten- och avloppsanläggningar) och de lokala bestämmelserna, ABVA (Allmänna bestämmelser för Botkyrka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar). De lägger grunden till de krav som ställs för anslutning till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. ABVA förtydligar fastighetsägarens och VA-verkets (huvudmannen) skyldigheter och rättigheter emot varandra. ABVAn delas ut till alla nya abonnenter och kan rekvireras från Tekniska förvaltningen VA-avdelningen. Andra bestämmelser att beakta är detaljplanebestämmelser samt livsmedelsverkets krav på säker dricksvattenhantering. Ett system för vatten och avlopp i mark kallas ofta ett VA-system. Att bygga ut ett system för vatten och avlopp (spillvatten, dagvatten och dränvatten) innebär inte bara en anläggningskostnad utan även kostnader för drift och underhåll. Botkyrka kommun har, som huvudman för kommunens VA-system, en lång erfarenhet av att anlägga, driva och underhålla sådana system. Den här skriften har tagits fram för att förtydliga de krav som Botkyrka kommun ställer på sina system men också på de system som ska ansluta sig till det kommunala nätet. Skriften uppdateras årligen. De som planerar att ansluta sig till kommunens system ska kunna redovisa och uppfylla nedanstående krav för det anslutande systemet. Det går alltid bra att kontakta kommunen om något är oklart. För kontaktinformation se sista sidan i denna skrift. Innan arbetet påbörjas kontakta Botkyrka kommuns, Bygg- och miljökontor, bygglov och Tekniska förvaltningens VAavdelning angående bygganmälan. Val av VA-system Ett VA-system måste alltid anpassas efter rådande förhållanden t.ex. avseende topografi och markförhållanden. Vattenledningar är alltid trycksatta ledningar. Traditionella spillvattenledningar är utformade som självfallsledningar, det vill säga att vattnet rinner i lutande ledningar med hjälp av tyngdkraften, eller som tryckledningar. De lokala förutsättningarna avgör vilket system för spillvatten som är lämpligt att anlägga. Allmänt om projektering av vatten- och spillvattensystem Innan ledningar och anordningar för vatten och spillvatten anläggs måste de projekteras. Det innebär att ritningar och dokument över vatten- och spillvattensystemet upprättas för att bland annat, beskriva ledningars sträckning i plan och profil, dimensioner och ledningsmaterial, samt i vissa fall detaljritningar på tillhörande anordningar. För att minska intrång på privat mark samt underlätta framtida drift och underhåll av systemet bör de gemensamma VA-ledningarna i största möjliga utsträckning vara förlagda i vägmarksområde eller i allmän mark. Vid parallell förläggning av ledningar får inte el, tele, fjärrvärme etc. placeras över vatten- och spillvattenledningar. Ledningarnas avstånd i sidled bör följa beskrivningar i AMA Anläggning 13 samt andra lämpliga rekommendationer till exempel EBR-Standard KJ41:05 Kabelförläggning för max 145 kv (Svensk Energi, 2005). Om andra ledningar och kablar korsar VA-systemets ledningar ska korsningarna vara gjorda vinkelrätt. I projekteringen är det viktigt att ta hänsyn till att tillräckligt schaktutrymme finns tillgängligt. Schakt för vatten- och spillvattenanläggningar bör kunna utföras, så att intilliggande anläggningar inte påverkas negativt. Detta gäller även för framtida underhåll och reparation av systemet.

53 53 Därför rekommenderas att minsta avstånd i sidled mellan vatten- och spillvattenanläggningar och andra ledningar och kablar är 0,5 meter + höjdskillnaden (h) mellan anläggningarnas grundläggningsnivåer, se figur 1. Denna rekommendation är en säkerhet för att undvika kollaps av schakter och gäller för ett traditionellt VA-system. För att undvika problem i samband med grävning rekommenderas att ledningsägare för till exempel el och tele, som kan ha som kan ha ledningar i aktuellt område, kontaktas i god tid. I de fall en ledning planeras att korsa under en väg måste kontakt ske med väghållaren. Figur 1. Minsta avstånd mellan vatten- och avloppsanläggningar och andra ledningar och kablar i ett traditionellt VA-system. Utförande Servisledningar och förbindelsepunkt De ledningar som försörjer och binder samman en fastighets VA-installation med de kommunala eller samfällda huvudledningarna benämns servisledningar. Där en del är allmän eller samfälld och en del är enskild tillhörande fastigheten (figur 2). En VA-installation omfattar till exempel ledningar, golvbrunnar, toaletter, varmvattenberedare etc. Det är fastighetsägarens ansvar att utföra alla ledningsarbeten för vatten och spillvatten på den egna fastigheten, vilket även inkluderar framtida drift och underhåll av ledningarna. Varje fastighet har ett eget servisledningspaket för vatten, spillvatten och eventuellt dagvatten, avrinnande regnvatten från t.ex. takrännor och dränvatten. Ledningarna läggs normalt i ordningen från vänster till höger sett från huvudledningen, dag- och dränvatten, spillvatten, och vatten. Det innebär att spillvattenledningen är placerad i mitten, se figur 2. Förbindelsepunkt kallas den punkt på servisledningen där det kommunala eller samfällda ansvaret övergår till fastighetsägaren. Förbindelsepunkten placeras i regel 0,5 meter utanför fastigheten (figur 2). För servisledningar för enfamiljsfastigheter är minsta rekommenderad dimension på spillvattenledning i självfall 110 mm och vatten 32 mm (avser yttre dimension på plaströr). För ledningsmaterial och dimensioner se även bilaga 1. Används vattenmätare, för att registrera vattenförbrukning, i systemet ska mätarplatser i byggnad vara utformade enligt Botkyrka kommuns standard (bilaga 3). Botkyrka kommuns standard följer Svenskt Vattens publikation VAV P100 (Svenska Vatten- och Avloppsverksföreningen, 1996), som går att beställa på Svenskt Vattens hemsida

54 54 Figur 2. Figuren visar förbindelsepunktens läge samt vatten- och avloppsledningarnas traditionella inbördes placering.

55 55 I förbindelsepunkten placeras normalt en servisventil på vattenledningen och en rensbrunn på spillvattenledning i självfall. Servisventilen är en avstängningsventil och placeras vanligen 0,5 meter från fastighetens tomtgräns. Rensbrunnen är till för att underlätta underhåll av ledningen och placeras i regel strax intill förbindelsepunkten. Servisventilen och rensbrunnen tillhör den samfällda eller allmänna delen av servisledningarna. För att begränsa framtida läckage är det av yttersta vikt att servisledningen för vatten dras in till fastigheten med obruten ledning från servisventil fram till fastighetens vattenmätare. Obruten ledning innebär att ledningen är utan skarvar. I undantagsfall kan vattenledningen skarvas med stumsvetsning eller med elektrosvetsning. Servisledningar för spillvatten (självfall) bör projekteras med en lutning på minst 10, det vill säga 1 cm/meter ledning. När servisspillvattenledningar i självfall inkopplas på huvudledningen sker det normalt med ett grenrör. Ett spillvattensystem med självfallsledningar måste anpassas till befintlig bebyggelse så att risken för översvämningar begränsas. När flödet i en ledning överstiger det flöde som den är dimensionerad för eller om det uppstår ett stopp i ledningen så finns det risk att spillvatten svämmar över via servisledningar till lågt liggande installationer inne i fastigheten. För att begränsa översvämningsrisken måste höjd skillnaden mellan huvudspillvattenledningens övre del och lägsta anordning i fastighet, till exempel en golvbrunn, vara minst 0,5 meter (figur 3). Figur 3. Skissen visar höjdskillnaden mellan huvudsystemet och lägsta spillvattenanordning i anslutande fastighet. VA-system för huvud- och distributionsledningar Vattenledningar och tillhörande anordningar VA-systemets vattenledningar samt tillhörande anordningar, t.ex. avstängningsventiler, ska vara dimensionerat för vattenförsörjning enligt Svenskt Vattens publikation P83, som går att beställa på Svenskt Vattens hemsida Vattenledningar ska bestå av materialet plast PE med tryckklass PN10 och vara av kvalitet Nordic Poly Mark (Nordic Poly Mark, 2009), se även bilaga 1. Vattenledningarna ska ha traditionell märkning, vilket innebär blå längsgående linjer eller blå ledning med vit rand på ledningen (figur 4) Figur 4 Vattenledning Huvudledningar och distributionsledningar för vatten i materialet polyeten (PE) ska vara utförda med stumsvetsning eller med elektrosvetsning. Antalet så kallade ändledningar i systemet, det vill säga där huvud- och distributionsledningar slutar, bör vara begränsat och ska vara försedda med en spolpost, för att ha möjlighet att spola rent systemet. Har avstängningsventiler placerats i trafikerade ytor skall ventilen ha körbar ventilbetäckning (en form av lock). Ventilerna ska vara mjuktätande och ha en rostfri spindel samt teleskopisk spindelförlängning. Används vattenmätare i systemet ska mätarbrunnar i mark vara utformade enligt (figur 5) eller enligt Svenskt Vattens publikation VAV P100 som går att beställa på Svenskt Vattens hemsida

56 56 Figur 5 Mätarbrunn Botkyrka kommun har ett kvalitetsansvar på sitt levererade vatten varför okontrollerat vatten från en okänd enskild eller samfälld vattentäkt absolut inte får blandas med det kommunala vattnet. Om det gamla systemet finns kvar, så får det inte heller under några omständigheter finnas någon möjlighet till fysisk kontakt mellan rör och rördelar från enskild/samfälld täkt och mellan rör och rördelar från kommunens ledningsnät. Spillvatten självfallsledningar och tillhörande anordningar Spillvattenledningar med tillhörande anordningar ska vara dimensionerade och projekterade enligt Svenskt Vattens publikation P90 och P92, som går att beställa på Svenskt Vattens hemsida Till en spillvattenledning får inte dagvatten (smält- och regnvatten) eller dränvatten vara anslutet. Se även under rubrik Dag- och dränvatten. Hur man i stället löst dagvatten- och dränvattenhanteringen för anslutande fastigheter i det anslutande systemet redovisas innan inkoppling sker till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Spillvattenledningar ska bestå av materialet plast PP/PVC och skall vara av lägst kvalitet Nordic Poly Mark (Nordic Poly Mark, 2009), se även bilaga 1. Brunnar och brunnsbetäckningar som är placerade i trafikerade ytor ska vara körbara och av teleskopiskt utförande. I spillvattensystem med självfall kan det bli nödvändigt att anlägga pumpstationer för ett större antal fastigheter som behöver pumpa iväg spillvatten. För teknikstandard avseende pumpstationer vänligen kontakta Botkyrka kommuns VA-avdelning för ytterligare information. För större pumpstationer med överbyggnad krävs bygglov. LTA- system för spillvatten Vid vissa tillfällen kan det vara fördelaktigt att anlägga ett så kallat LTA-system. Det kan till exempel vara i områden där det är tekniskt svårt eller dyrt att bygga ett konventionellt självfallssystem. LTA är en förkortning av Lätt Tryck Avlopp och innebär att spillvatten pumpas från varje fastighet till en trycksatt samlingsledning. Pumpningen sker med en liten pumpstation, LTA station, som anläggs inne på fastigheten. (Figur 6). Själva stationen består av en tank som schaktas ner i marken, en pump med tillhörande automatik samt en larmanordning. Fastighetens spillvatten leds via en självfallsledning till tankens inlopp. Pumpen innehåller en nivåautomatik som gör att den startar när vattnet i tanken når en given startnivå och stannar när den kommit ner till den lägre stoppnivån. LTA - pumpenheter har ett pumphjul med skärande funktion. Spillvattnet pumpas via tankens utlopp i en tryckledning till förbindelsepunkten (Figur 7). För mer specifik information om systemkrav för LTA-pumpenheter vänligen kontakta Botkyrka kommuns VA-avdelning. Figur 6. En LTA- station

57 57 Figur 7. En LTA- pumpenhet placeras inne på fastigheten. Spillvatten trycksatta ledningar med tillhörande anordningar Spillvattenledningar som är trycksatta till exempel i ett LTA-system skall dimensioneras i överensstämmelse med erforderliga spillvattenpumpar. Tryckspillvattenledningar ska vara av material plast PE med lägst tryckklass PN 6,3 och skall vara av lägst kvalitet Nordic Poly Mark se även bilaga 1. Tryckspillvattenledningar ska följa traditionell märkning, vilket innebär bruna längsgående eller brunt rör med vita linjer på ledningen (figur 8). Figur 8 Spillvattenledning Huvudledningar och distributionsledningar i materialet PE ska vara utförda med stumsvetsning. I de fall stumsvets inte kan användas, utförs svets med elektromuff. Avstängningsventiler dimensioneras och utförs enligt Svenskt Vattens publikation P83, som går att beställa på Svenskt Vattens hemsida Ventilbetäckning på ventiler i LTA-system ska ha åtskilda lock som är tydligt märkta t.ex. Danfoss dubbelbetäckning där spillvatten markeras brun och vatten blå eller Belos där spillvatten betecknas med ett A och vatten med ett V eller motsvarande utformning. Dag- och dränvatten Till spillvatten räknas inte dag- och dränvatten. Dagvatten är främst avrinnande regn- och smältvatten från asfalterade ytor och tak- och hängrännor på byggnader. Dränvatten är markvatten som samlas upp i ledningar för att avleda vatten från att tränga in i byggnader. Dag- och dränvatten får inte anslutas till det kommunala spillvattennätet. Varje fastighetsägare måste ta hand om sitt avrinnande regn- och markvatten lokalt. Det kan till exempel ske genom infiltration eller i en stenkista. Det lokala omhändertagandet får inte innebära komplikationer på angränsande fastigheter. Lokal hantering av dagvatten kan också ske tillsammans med andra fastigheter i till exempel en anlagd damm eller ett breddat dike. Hur dag- och dränvattenhanteringen har ordnats lokalt för anslutande fastigheter redovisas innan det anslutande systemet kopplas till det kommunala vatten- och spillvattennätet.

58 58 Är det svårigheter att ordna ett lokalt omhändertagande av dag- och dränvatten i ett område, så kan det naturligtvis anordnas ett gemensamt (samfällt) system för dag- och dränvatten för flera fastigheter. Anläggande och utförande av VA-systemet När man anlägger ett VA-system är det viktigt att följa framtagna branschrekommendationer för att få ett väl fungerande VA-system. Anläggnings AMA 13, som finns att beställa på Svensk byggtjänst hemsida med tillhörande råd och anvisningar samt texter i AMA-nytt ska utgöra lägsta nivå för utförande av VA-systemet. Självfallsledningar i plast projekteras och anläggs enligt Svenskt Vattens publikation P92, som går att beställa på Svenskt Vattens hemsida Tryckledningar kontrolleras och provtrycks enligt Svensk Vattens publikation P78, som går att beställa på Svenskt Vattens hemsida Självfallsledningar kontrolleras och provtrycks enligt Svenskt Vattens publikation P91, som går att beställa på Svenskt Vattens hemsida Inkoppling till det kommunala VA-systemet För att koppla in sig till det kommunala ledningsnätet måste en servisanmälan i två exemplar skickas till Botkyrka kommun. Blankett för servisanmälan kan fås hos kommunen eller laddas ner på kommunens hemsida ( Efter det att servisanmälan har inkommit till kommunen tecknas ett avtal. Innan det samfällda systemet kopplas in på det kommunala nätet ska renspolning samt desinficering med klor av vattenledningarna ha genomförts. Innan samfällighetens vattenledningssystem definitivt kopplas in till kommunens nät ska ett bakteriologiskt och kemiskt godkänt vattenprov från det anslutande vattenledningssystemet redovisas. Vattenprovet ska tas enligt så kallad normalkontroll som anges Livsmedelsverkets drickvattenföreskrift (SLVFS 2001:30) (Livsmedelsverket 2001), som går att hitta på Livsmedelsverkets hemsida Anslutningens utformning anpassas efter de förutsättningar som gäller vid anslutningspunkten det vill säga förbindelsepunkten till det kommunala VA-nätet. För att ansluta en vattenledning till en kommunal vattenledning behövs en teknisk anordning som minst består av en avstängningsventil, en vattenmätarbrunn samt ett återströmningsskydd. Anslutning av spillvatten sker antingen via en självfallsledning eller med tryckledning. För självfall behövs en teknisk anordning som minst består av brunn med möjlighet att utföra provtagning och flödesmätning av spillvattnet. En anslutning av en tryckspillvattenledning kräver minst en teknisk anordning som består av en avstängningsventil, en backventil samt en anordning som ger möjlighet till flödesmätning och provtagning. Efter anslutning till kommunalt vatten får vatten från enskild eller samfällt ägd vattentäkt inte brukas och släppas ut till kommunens spillvattenavloppsnät. Vatten från tidigare använda system kan naturligtvis användas separat för bevattning i trädgårdar. Distansmarkering För att vid ett senare tillfälle hitta nedgrävda ledningar och andra VA-anordningar används så kallad distansmarkering. Markeringen består av skyltar som anger var till exempel en ventil är belägen i marken. Botkyrka kommuns färgstandard för distansmarkering är: Blå för vatten Gul för avlopp Brun för dagvatten Distansmarkeringar placeras väl synligt på t.ex. en stolpe. Relationshandlingar Relationshandlingar kallas de handlingar, dokument och ritningar som redovisar hur VA-systemet är anlagt i verkligheten. Innan inkoppling får ske på kommunens nät ska relationshandlingar i form av relationsritningar och koordinatlista finnas. Relationsritningar redovisar alla VA-ledningar och anordningar med benämning, dimensioner, materialslag, markhöjder, höjder på betäckningar (brunns- och ventillock) och vattengångshöjder. Allt som ingår i VA-systemet ska ha samma beteckning på relationsritning och koordinatlista samt vara koordinatbestämda och kodade enligt VA-bankens koder listade i bilaga 2. VA-banken är ett verksamhetsdatasystem för kommunala vatten och avloppssystem.

59 59 Relationsritningar Levererans av plan- och höjddata och attributdata från företag/myndighet till Botkyrka kommuns VA-avdelning ska följa nedanstående form. Förutom de riktlinjer som finns i AMA Anläggning 13: YCE (hela stycket) ochyce.12 (stycket På planritningar ska redovisas ) så följer anvisningarna nedan. De data som levereras digitalt har samma status som en relationsritning. Detta ska framgå i text i de aktuella filerna. Data kan levereras på följande alternativa sätt: - All data kan levereras vid ett och samma tillfälle. En fil med alla data som anses tillhöra samma projekt eller etapp samlat i samma dokument. Dessa data har samma status som en relationsritning och märks med de uppgifter som hör till en sådan. - Data kan levereras successivt. Uppgifter levereras efter att det mätts in och bearbetats enligt de anvisningar som beskrivits. Dessa data har samma status som en relationsritning och märks med de uppgifter som hör till en sådan. När all data som hör till samma etapp/projekt är insamlad görs en sammanställning; denna fil blir den sammanfattande digitala relationsritningen och ersätter tidigare leveranser av data. I bägge fallen ska även ett samlat underlag till relationsritning skrivas ut som papperskarta. Underlaget upprättas i 2 exemplar och skickas till VA-avdelningen. Där redovisas kartan med ledningarna och brunnarna i en form där dimensioner och material anges på ledningsnätet. I fallet då data levereras successivt samlas allt material och sammanställs till en relationsritning. Relationsritningen tjänar som en samlad referens och som ett intyg på att leveransen av data tillhörande den aktuella etappen/projektet är slutfört. Filformat Filformaten till AutoCAD; (.dwg) eller (.dxf) ska användas. Lagerdata Punktobjekt (t.ex. brunnar) och linjeobjekt (t.ex. ledningar) läggs in i lagerstruktur där det i lagerrubriken också framgår vilken typ av anläggning det handlar om. Leverans sker 2D; den digitaliseringsmodul, VA-edit, som Botkyrka kommun använder, hanterar inte data i 3D. Därför redovisas höjder skrivet i lager där det klart framgår vilket objekt som avses. Även övrig information (attributsdata) ska presenteras skrivet i namngivna lager. Höjder och attributdata ska vara skrivna direkt i kartan och inte i attributsformulär. En bra form är att skriva texten i form av block som pekar på aktuellt objekt, så kallade flaggor, eller där det är lämpligt: direkt på objektet. Plansystem Sweref Detta ska stå textat i kartfilen på samma sätt som nämnts ovan om skriven textinformation. Höjdsystem RH2000 Detta ska stå textat i kartfilen på samma sätt som nämnts ovan om skriven textinformation. Redigering av data innan leverans Informationen som levereras till VA-avdelningen ska vara sammanhållen, d.v.s. det ska utan svårighet gå att förstå hur objekten (ledningsnät, brunnar) hänger ihop. Vid beskrivning av andra egenskaper, attributsdata, ska det tydligt framgå vilket objekt som avses. Redovisningen ska vara entydig; det får inte förekomma information som ger olika besked om samma objekt. Oredigerat extra mätdata (t.ex. sådant som hör till inmätningen) ska utelämnas. Krav på informationsinnehåll Följande fakta om objekten ska redovisas i kartan.

60 60 LEDNINGAR Funktionstyp Vatten (V%), Dag (D%), Spill (S%), Tryckspill (STRY) eller LTA tryckspill (SLPL) Vattengångar Absoluta höjder som redovisas i RH2000. Vattengång redovisas i bägge ändar av en ledningssträcka mellan två brunnar. Inte sällan är dessa höjdvärden samma som respektive brunnsbottenhöjder som de ansluter till. Dessutom redovisas vattengångar vid brytpunkter där ledningars lutningar ändras samt även för grenrör (anslutningspunkter). Vattengångshöjder anges i meter ned till millimeterdecimalen. Diameter Ytter- och innerdiameter. Om ett rör går i ett annat redovisas inner- och ytterdiameter på respektive rör. Diameter anges i enheten millimeter. Rörmaterial Namnet på ämnet som röret huvudsakligen består av. Tillverkare/Varumärke/Modell Det namn på röret som används i bland annat produktkataloger. Egenskapstyp Här anges andra egenskaper som utmärker röret. Det kan vara uppgifter om fogtyp, anläggningsmetod, kabel, bemantling, skyddsrör, utseende, väggtyp, tekniska egenskaper, speciella funktionsändamål. Klassningar Uppgifter om följande klassningar ska redovisas; Standard Dimension Ratio (SDR), Nominellt tryck (PN), Styvhetsklass (SN). Anläggninsår Årtalet då röret lades i marken. BRUNNAR Funktionstyp Vatten, dag eller spill. Brunnstyp Nedstignings-, Tillsyns-, eller Rensbrunn. Dimension Diameter uttryckt i millimeter. Material Namnet på ämnet som brunnen huvudsakligen består av. Tillverkare/Varumärke/Modell Det namn på röret som används i bland annat produktkataloger. Betäckning Typnamn på locken. Nivåer Absoluta höjder redovisas i RH2000. I brunnar redovisas locknivå och brunnsbottenhöjd; anges i meter ned till millimeterdecimalen. Anläggningsår: Årtalet då brunnen anlades. VENTILER Funktionstyp Vatten, Dag, Spill. Ventiltyp Till exempel: servisventil, avstängningsventil Dimension Både anslutande dimensioner och inre dimensioner redovisas. Uttrycks i mm. Material Namnet på ämnet som ventilen huvudsakligen består av. Tillverkare/Varumärke/Modell Det namn på ventilen som bland annat används i produktkataloger. Betäckning Typnamn på locken. Egenskapstyp Här anges andra utmärkande egenskaper som hör till ventilen. Det kan vara uppgifter som t ex: kilslid, kombi, slussventil, slussventil (mjuktätande), vridspjäll. Locknivå Absoluta höjder redovisas i RH2000. Anges i meter ned till millimeterdecimalen. Garnityrshöjd Anges i meter ned till centimeterdecimalen.

61 61 ÖVRIGA OBJEKT Förutom de redan nämnda objektssorterna kan andra förekomma. Längre ned i texten följer ett utdrag med punkt- och linjeobjekt som förekommer i VA-edit. Deras egenskaper ska beskrivas enligt samma modell som objekten ovan och med de fakta som är tillgängliga och väsentliga. NAMN, SYMBOLER OCH FÖRKORTNINGAR Nedanstående namn ska användas för de inmätta objekt som levereras. Om symboler används så är nedanstående exempel på de utseenden som föredras. Likaså är det vid behov de nämnda förkortningarna som bör använda. Kommunikation mellan leverantör av data och kommunens karttekniker Innan leverans av inmätta data sker kan VA-avdelningens karttekniker skicka prov på lager ur VA-banken i formatet (.dwg) eller (.dxf). Detta som ett exempel på hur lagerstrukturen kan se ut vid leveransen. Utförande karttekniker hos kommunen och utomstående leverantör av data kan undantagsfall komma överens om varianter av kraven som beskrivits i ovanstående stycken; en förutsättning är att det diskuterats innan leveransen av data påbörjats. Märkning av ledningar och brunnar Det är fritt upp till leverantören att benämna ledningar och brunnar, tex genom en uppräknande numrering. Dessa namn kommer senare, efter leverans av data, vid redigeringsskedet till VA-edit att ändras till den fortlöpande numrering som automatiskt ges där. Detta innebär oftast inget problem, men vid de tillfällen senare, då det mellan leverantören och VAavdelningen kan finnas behov av att referera till samma ledning eller brunn, kan det bli nödvändigt att ange koordinater för att klargöra vilket objekt som avses. Övrigt Drift- och skötselinstruktioner för systemets samtliga anläggningsobjekt ska finnas och vara författat på svenska. Andra handlingar som produkt- och leverantörsförteckning med tillhörande produktblad och eventuella garantier ska kunna redovisas.

62 62 Referenser Botkyrka Kommuns Tekniska standard. Standard för material val inom Botkyrka kommun. Finns att hämta på Livsmedelsverket Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30. Svensk Byggtjänst AMA Anläggning 07. Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten Svensk Byggtjänst. ISBN Svensk Energi EBR-Standard KJ41:05 Kabelförläggning för max 145 kv. Svenska Vatten P Kallvattenmätare. Anvisningar med kommentarer. Publikation VAV P100. Maj Svenskt Vatten. Svenska Vatten- och Avloppsverksföreningen, Anvisningar för täthetsprovning av tryckledningar tillverkade av polyolefiner (polyeten, polypropen och polybuten). Publikation VAV P78. April 97. ISSN nr Svenskt Vatten. VAV AB, Allmänna vattenledningsnät. Anvisningar för utformning, förnyelse och beräkning. Publikation VAV P83. Mars ISSN nr Svenskt Vatten. Svenskt Vatten, Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Publikation P90. Mars Utgåva 1. ISSN nr: Svenskt Vatten, 2005:1. Anvisningar för projektering och utförande av markförlagda självfallsledningar av plast. Plaströrsanvisningar. Publikation P92. Oktober Utgåva 1. ISSN nr: Svenskt Vatten, 2005:2. Anvisningar för provning i fält av allmänna avloppsledningar för självfall. Fältprovningsanvisningarna. Kontroll av täthet, deformation, brunnsnivå och riktningsavvikelse. Publikation P91. Oktober Utgåva 1. ISSN nr: Nordic Poly Mark,

63 63 Bilaga 1 Ledningsmaterial, tryckklass, ledningsdimensioner samt ledningskvalitet 1. Ledningar Material Tryckklass Vattenledningar Distributionsledningar Vattenledningar Servisledningar Spillvattenledningar Uppsamlingsledningar Självfall Spillvattenledningar Servisledningar Självfall Spillvattenledningar LTA-system Minsta dimension (mm) (yttre diameter) Kvalitet PE PN Nordic Poly Mark 2 PE PN Nordic Poly Mark² PP eller PVC PP eller PVC SN8 160 Nordic Poly Mark² SN8 110 Nordic Poly Mark² PE PN 6,3 40 Nordic Poly Mark² Annan typ av ledningar, t.ex. i annat material, som uppfyller likvärdiga krav ska stämmas av och godkännas av VA-avdelningen på Botkyrka kommuns Tekniska förvaltning innan nedgrävning sker. ² Referens: Nordic Poly Mark 2009

64 64 Bilaga 2 Kodlista enligt VA-banken: KOD AAA AAG AAM AAS AAV ADB ADR ADX AEV AGA AIF AIN ALV AMV ANB APL APP APU ARB ARV ATB ATV ATÖ AUM AUT BRD DAG DAS DAV DDB DDR DDX DDÄ DEV DFP DIF DIN DKB DLV DMV DMÄ DNB DOA DPL DPM DPP DPU DRB DRV DSL DTB DTV DTÖ DUM BESKR AUTOMATIKSKÅP Komb. avlopp, avgrening MÄTSTOLPE Komb. avlopp, anslutning Komb. avlopp, avstängn.ventil Komb. avlopp, dagvattenbrunn Komb. avlopp, dräneringsbrunn Komb. avlopp, dold brunn Komb. avlopp, envägsventil Komb. avlopp, avskiljare Komb. avlopp, infiltrationsanl Komb. avlopp, inlopp (trumöga) Komb. avlopp, luftningsventil Komb. avlopp, motorventil Komb. avlopp, nedst.brunn Komb. avlopp, punkt på ledn. Komb. avlopp, proppn./ändpunkt Komb. avlopp, pumpstation Komb. avlopp, rensbrunn Komb. avlopp, reningsverk Komb. avlopp, tillsynsbrunn Komb. avlopp, tömningsventil Komb. avlopp, tömningsanordn. Komb. avlopp, utjämn.magasin Komb. avlopp, utlopp Bräddöverfall/skibord Dagvatten, avgrening Dagvatten, anslutning Dagvatten, avstängn.ventil Dagvatten, dagvattenbrunn Dagvatten, dräneringsbrunn Dagvatten, dold brunn Dimensionsändring Dagvatten, envägsventil Förbindelsepunkt Dagvatten, infiltrationsanl. Dagvatten, inlopp (trumöga) Dag kupolbrunn Dagvatten, luftningsventil Dagvatten, motorventil Materialändring Dagvatten, nedstigningsbrunn Oljeavskiljare Dagvatten, punkt på ledning Dagvatten, perkolationsmagasin Dagvatten, proppn./ändpunkt Dagvatten, pumpstation Dagvatten, rensbrunn Dagvatten, reningsverk Dagvatten, slut på ledning Dagvatten, tillsynsbrunn Dagvatten, tömningsventil Dagvatten, tömningsanordn. Dagvatten, utjämningsmagasin

65 65 DUT DVÅ HLV MÄT NÖD OBJ OVA REL SAG SAS SAV SBV SDB SDR SDX SDÄ SEV SFA SFG SFP SIF SIN SLT SLV SLPL SMK SMV SMÄ SNB SOA SPL SPO SPP SPS SPU SRB SRV SSL SSP SSV STB STG STP STR STV STÖ SUM SUT VAB VAG VAS VAU VAV VBP VBV VDX VDÄ VEV VFD VFM Dagvatten, utlopp Våtmark, dagvattenrening Högvattenlucka Mätutrustning Nödutlopp Okänt objekt Renslucka Spillvatten, avgrening Spillvatten, anslutning Spillvatten, avstängn.ventil Spillvatten, spillvattenbrunn Spillvatten, dräneringsbrunn Spillvatten, dold brunn Dimensionsändring Spillvatten, envägsventil Fettavskiljare Sandfång Förbindelsepunkt Spillvatten, infiltrationsanl. Spillvatten, inlopp (trumöga) Spillvatten, LTA Pump Spillvatten, luftningsventil Spillvatten, LTA ledning Spillvatten, mätkammare Spillvatten, motorventil Material ändring Spillvatten, nedstigningsbrunn Oljeavskiljare Spillvatten, punkt på ledning Spill spolpunkt Spillvatten, proppn./ändpunkt Spill pumpsump Spillvatten, pumpstation Spillvatten, rensbrunn Spillvatten, reningsverk Slut på ledning Spillvatten, skarvpunkt Spillvatten, servisventil Spillvatten, tillsynsbrunn Stegjärn Stalp Strypning Spillvatten, tömningsventil Spillvatten, tömningsanordn. Spillvatten, utjämningsmagasin Spillvatten, utlopp Ventil i brunn Vatten, avgrening Vatten, anslutning Automatikskåp till värmekabel Vatten, avstängn.ventil Vatten, brandpost Vatten, brandpostventil Vatten, dold brunn Dimentionsändring Vatten, envägsventil Förbindelsepunkt VATTENMÄTARE

66 66 VFP VGV VHR VIF VIN VLR VLV VLÅ VMB VMK VMP VMS VMV VMÄ VNB VPL VPO VPP VPV VRV VRÅ VSL VSP VSV VTO VTS VTV VVK VVT VVV VYB VYV VZV ÖKP Förbindelsepunkt Grundvattenrör Vatten, högreservoar Vatten, infiltrationsanläggn. Vatten, inlopp (trumöga) Vatten, lågreservoar Vatten, luftningsventil Vattenlås Vatten mätarbrunn Mätkammare Mätpunkt Mätstolpe Vatten, motorventil Material ändring Vatten, nedstigningsbrunn Vatten, punkt på ledning Vatten, spolpost Vatten, proppn./ändpunkt Vatten, spolpostventil Vatten, reduceringsventil Råvattenbrunn Vatten, slut på ledning Vatten, sprinklerventil Vatten, servisventil Vattentorn/reservoar Vattentryckstegring Vatten, tömningsventil Vatten, ventilkammare/brunn Vattentäkt Vattenverk Syresättningsbrunn Ventil på syresättningslening Vatten, zongränsventil Överkoppling

67 67 Utseendet på linjetyper för VA-ledningar på planritningar. Dag Vatten Spill

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Mätregler enligt MER Anläggning 10 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera mervärdesskatt

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB.

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB. Projektnamn Projektnr Uppdrags nr Datum 10.1 Piteå Hamn AB, Terminalytor 10191336 2014-03-14 Status Handläggare Ändr datum Total Förfrågningsunderlag JI 0 Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp B BB BBB

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material Antagen: 2015-01-29 Mbn 8 Innehåll INLEDNING 4 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M.M. 5 DEF.21 Fundament för stolpe för skylt

Läs mer

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Handling 10.1 Sidantal 26 Teknisk beskrivning med mängder enligt MER Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Utgivare Hudiksvalls kommun BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Log o INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 07 Mätregler enligt MER Anläggning 2007 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg 10 Projekt: Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg Avseende: : Nybyggnation transportväg - Mängdförteckning Mark : : : Förfrågningsunderlag : : Summering Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 10.

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad TEKNISK BESKRIVNING Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2 2014-04-17 Reviderad Upprättad av: Emma Persson Granskad av: David Harrysson Godkänd av: Emma Persson Innehåll B FÖRARBETEN,

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 1 (11) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 BYGGÅTGÄRDER FÖR VVS-INSTALLATIONER Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro Organisationsnummer Renerga AB 042 26 62 80 5488

Läs mer

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun VA-avdelningen ver. 5 Inledning Det här dokumentet innehåller en beskrivning av de material som är godkända vid arbeten på VA-ledningsnätet i Växjö

Läs mer

Mängdförteckning, prissatt 1(5)

Mängdförteckning, prissatt 1(5) Mängdförteckning, prissatt 1(5) BCB.31 - Åtgärd för rörledning i mark Korsning VA ledningar 5 st 1 187,20 5 936 Korsning Drän ledningar 50 st 1 394,96 69 748 Längsgående VA ledningar 100 m 29,68 2 968

Läs mer

LÄGGNING AV PLASTRÖR

LÄGGNING AV PLASTRÖR LÄGGNING AV PLASTRÖR DENNA BROSCHYR Läggningsanvisningarna i denna broschyr följer anvisningarna i Svenskt Vatten P92 och rekommenderas av NPG:s medlemmar. Anvisningarna i broschyren är inte en ersättning

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING B. FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M C. TERRASERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Finnekumla fiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 6 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Denna beskrivning ansluter till

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 1 av 5 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Länghem Landsbygd Fiber Sida 2 av 5 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning HEMAB Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning K:\81_3\618105\13072\8_Ombyggn. deponigasanläggning\text-08\mb_080616.doc Datum Unr. 61810513072-08

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ANBUDSFORMULÄR Denna mängdförteckning ansluter till Anläggnings AMA 2007. Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

15 PB. Ledning PP rör. Läggning och svetsning av PPrör. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

15 PB. Ledning PP rör. Läggning och svetsning av PPrör. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 15 PB Ledning PP rör Läggning och svetsning av PPrör Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på

Läs mer

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning 2014-03-02 Sida 1 Förfrågningsunderlag Rambeskrivning Kod Text RAMBESKRIVNING-Mark Tryckledningar för SA och V mellan norra delen av Trelleborgs hamn och Östergatan i Trelleborgs kommun. Styrbar borrning

Läs mer

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun 2012-10-15 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens råd och anvisningar så skall fabrikantens råd och anvisningar

Läs mer

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m Sidantal 19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 30 43 20 Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

MATERIAL OCH ARBETSBESKRIVNING

MATERIAL OCH ARBETSBESKRIVNING MATERIAL OCH ARBETSBESKRIVNING LEDNINGSARBETEN VA-bolaget AB Reviderad 2016-02-16 Innehåll INLEDNING 3 1. LOKALA FÖRESKRIFTER 4 1 PLACERING AV LEDNINGAR 4 1.1 DISTANSMARKERING 4 1.2 STOLPAR OCH SKYLTAR

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING T NR BENÄMNING K1-19 KVALITETSKRAV K1-19 T2 SERVISVENTIL T3 SLUSSVENTIL ESCO - DANFOSS T7 BRANDPOSTANORDNING T7:A SPOLPOSTANORDNING T10:1 BRUNN DN 315 FÖR PLASTLEDNING T10:1A BRUNN

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING T NR BENÄMNING K1-19 KVALITETSKRAV K1-19 T2 SERVISVENTIL T3 SLUSSVENTIL ESCO - DANFOSS T7 BRANDPOSTANORDNING T7:A SPOLPOSTANORDNING T10:1 BRUNN DN 315 FÖR PLASTLEDNING T10:1A BRUNN

Läs mer

Teknisk beskrivning (TB) Mark och anläggning. Upprättad på uppdrag av Viby samfällighetsförening u.b.

Teknisk beskrivning (TB) Mark och anläggning. Upprättad på uppdrag av Viby samfällighetsförening u.b. VIBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING U.B. Handling 11.1 Sidantal 20 Teknisk beskrivning (TB) GRANSKNINGSUNDERLAG Upprättad på uppdrag av SKANDINAVISK Projektansvarig: 20 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN samfällighetsförening

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2013-04-01

Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material, Tekniska Förvaltningen skall tillämpas vid alla nyanläggnings och underhållsarbeten. Materialförteckningen anknyter till Anläggnings

Läs mer

VA- Material- och arbetsbeskrivning

VA- Material- och arbetsbeskrivning VA- Material- och arbetsbeskrivning 2009-02-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1 2. LOKALA FÖRESKRIFTER 2 2.1 PLACERING AV LEDNINGAR 2 2.2 DISTANSMARKERING 2 2.3 STOLPAR, SKYLTAR MM 2 DEF.222 Stolpe

Läs mer

Materialvalspolicy 2017

Materialvalspolicy 2017 Materialvalspolicy 2017 för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun DEF DEF.21 FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR MM Fundament för stolpe för skylt för röranläggning mm Fundament skall vara av typ Meag

Läs mer

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun 2009-08-26 Handlingen är baserad på beskrivning från Jönköpings kommun 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens

Läs mer

Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark

Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark Sidantal 28 Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark Förfrågningsunderlag 2014-10-22 REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A SE KFU-PM1 2014-11-12 JBN Ändrade koder gråmarkeras INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Askersunds kommun Sida 1(1)

Askersunds kommun Sida 1(1) Tekniska förvaltningens Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Fastställd 2011-04-11 Revidering 01 Revideringsansvarig: VA-chef Askersunds kommun Sida 1(1) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Remiss - Får ej åberopas

Remiss - Får ej åberopas Principritningar Principritningar i detta avsnitt ger exempel på utföranden med avseende på material och mått med mera. En principritning blir gällande när den åberopas i den tekniska beskrivningen. I

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2014-04-01

Materialförteckning VA-material 2014-04-01 Sida 1 Titel Materialförteckning VA-material Innehållsansvarig Godkänd av Teddy Kärrman Anneli Fransson Reg. nr Utgåva nr RIK 0781 5.0 Handläggare Tomas Nilsson Publicerat 2014-05-21 Sid. nr 1 av 49 Materialförteckning

Läs mer

Småbåtshamn Bondökanalen

Småbåtshamn Bondökanalen 06.2 RAMBESKRIVNING MARK Status Totalt antal sidor inkl. denna sida 10 st PITEÅ Revidering Uppdragsnummer: 10208423 Uppdragsansvarig:, WSP Samhällsbyggnad Upprättad av: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11 1(5) MATERIALVALSPOLICY Utfärdare: Mathias Jönsson Datum: 2009-06-09 Rev 2016-11-01 PW För att uppnå så hög kvalitet och livslängd som möjligt på VA-ledningsnätet har Sölvesborg Energi tagit fram en förläggnings-

Läs mer

Allmänna bestämmelser och anvisningar

Allmänna bestämmelser och anvisningar 2012-12-05 Allmänna bestämmelser och anvisningar För markarbeten inom eller intill jordförlagda anläggningar (ledningar, pumpstationer etc.) tillhörande Stockholm Vatten. I allmänna bestämmelser och anvisningar

Läs mer

Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD

Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD 2011-05-07 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BESKRIVNING Handling 10 1 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012

BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012 BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012 Kod Benämning Enhet Regl a-pris 2 10.91.01 Arbetsledning tim 620,60 10.91.02 Anläggningsarbetare tim 365,96 10.91.03 Utsättare tim 496,49 10.91.04 Inventerare av beläggningsskador

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Projektnummer : Projektnamn : Hässelby Gymnasium

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Projektnummer : Projektnamn : Hässelby Gymnasium nummer : 103177 namn : 103177 Hässelby Gymnasium : MF, mark : BC : BCB Sida : 1(31) Valuta : SEK BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M BCB HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING BCB.411 Skyddsplank,

Läs mer

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR 1(31) KALIX KOMMUN KARLSBORG 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 31 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355 45 : Upprättad av: 2

Läs mer

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14)

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14) Sida 1 (14) Denna handling ansluter till Teknisk beskrivning Markarbeten GRANSKNINGSHANDLING 050617 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP,

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem

Uponor Tryckrörssystem Uponor Tryckrörssystem 1 2013 33001 Inledning Uponor tryckrörssystem i plast används för transport av tryckvatten, spillvatten och gas. Med plaströr får man ett rörsystem med mycket stor styrka och flexibilitet,

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 5 Månstadfiber Ekonomisk Förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 5 Denna beskrivning

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430

Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430 1 (7) Dnr: ÅLR 2013/6327 Teknisk beskrivning Vägbyggnadsarbeten Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 1 av 6 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 2 av 6 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR 2 Inledning Detta häfte innehåller grundläggande information och beskriver kortfattat de viktigaste momenten kring rörläggning

Läs mer

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN sida 1 (42) BYGGNADSBESKRIVNING FÖR VA-LEDNINGSARBETEN B 12 B 12 Fastställd: 2012-01-01 Rev: Fastställare: : Henrik Kant Anders Ekberg, Mattias Berg i:\pj\mallar\ama\b 12.doc 2 (42) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN sida 1 (56) BYGGNADSBESKRIVNING FÖR VA-LEDNINGSARBETEN B 15 B 15 Fastställd: 2015-05-18 Rev: Fastställare: : Lennart Lorick i:\projekt\02projektgrupper\material- och metodval\uppdrag 2014\b15\b15 fastställd

Läs mer

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING 1 INLEDNING Vi på Tekniska Kontoret i Jönköping har en vilja att veta vad som kommer ner i backen och hur. Resultatet av denna vilja ser ni nu framför Er. Skriften skall ses som ett uppslagsverk, uppbyggt

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR. Totalentreprenad

TEKNISKA ANVISNINGAR. Totalentreprenad TEKNISKA ANVISNINGAR Totalentreprenad Mark- och kanalisationsarbete och fiberinstallation Byggnation av optofiberanläggning för Upprättad: 2015-10-01 Innehållsförteckning A ALLMÄNT 3 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

Exempel på. Mall till mängdförteckning. enligt MER Anläggning 13

Exempel på. Mall till mängdförteckning. enligt MER Anläggning 13 Exempel på Mall till mängdförteckning enligt MER Anläggning 13 Följande avsnitt utgör exempel på innehåll i mängdförteckning upprättad enligt MER Anläggning 13. Den upptar samtliga koder och rubriker som

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning

Informationspaket för nyanslutning Informationspaket för nyanslutning Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan skall skickas

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15 PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge, Norrköping Kommun 2014-09-15 Upprättad av: Christopher Roxström Granskad av: Christina Berglund Godkänd

Läs mer

Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark

Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-18, 166 1(13) Dokumenttyp Dokumentnamn Antagen Version Generella villkor för KF 2015-11-18, 166

Läs mer

Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan

Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan Polishögskolan Solna Stad Sörentorp, Ulriksdal 2:1 Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan Handling Teknisk beskrivning Status Bygghandling Datum 2007-05-23 Reviderad Bilagor Bilaga A Telesignal, starkström

Läs mer

Teknisk handbok för VA-anläggningar

Teknisk handbok för VA-anläggningar 2014-01-22 Teknisk handbok för VA-anläggningar BILAGA 2 A MATERIAL- OCH ARBETSBESKRIVNING Innehållsförteckning C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK m.m. 3 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR

Läs mer

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Först en kort presentation av MittSverige Vatten AB och mig själv och min kollega Owe Westerlund. Jag

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Anbudsunderlag Bilaga 1 Beskrivning avseende markarbeten

TOMELILLA KOMMUN Anbudsunderlag Bilaga 1 Beskrivning avseende markarbeten MARK/1 Anbudsunderlag gällande anläggning av dagvattendamm/våtmark vid Välabäcken i Tomelilla kommun BILAGA 1: BESKRIVNING AVSEENDE MARKARBETEN Denna beskrivning ansluter till-ama Anläggning -10. Där inte

Läs mer

Förstärkningsåtgärder av Sillviksvägarna 2015-2017

Förstärkningsåtgärder av Sillviksvägarna 2015-2017 Handling 11.1 Teknisk beskrivning Handling 11.1 Teknisk beskrivning, TB 2015-05-08 Granskningshandling 2015-04-30 BET Ändringen avser Datum Sign - - 2015-04-22 MYN INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

1 ALLMÄNT 5. 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5

1 ALLMÄNT 5. 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5 2 1 ALLMÄNT 5 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5 1.1.1 AB04 5 1.1.2 ABT06 (Gäller för totalentreprenör och vid exploateringar).

Läs mer

ELEKTROSVETSNING AV PE-RÖR

ELEKTROSVETSNING AV PE-RÖR ELEKTROSVETSNING AV PE-RÖR MOTTAGNINGSKONTROLL OCH LAGRING Gör alltid mottagningskontroll. Kontrollera: - mängd - SDR-klass - material - att rören är buntade - dimension - att rören har ändförslutningar

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK APRIL 2016 (Utkommer årligen under april månad) Bilaga till ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning av anvisningar för grävning i allmän mark 2. Kompletterande

Läs mer

Teknisk beskrivning mark. Ridanläggning Tahult

Teknisk beskrivning mark. Ridanläggning Tahult 11.1 Teknisk beskrivning mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Ridanläggning Tahult BET Ändringen avser Sign - - INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING,

Läs mer

Upprättad: 2012-12-05

Upprättad: 2012-12-05 Utbyggnad av Lievägen ackasand Ödehögs Kommun Teknisk eskrivning för Mark/VA Granskningshandling Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 17 16 00 : Axel Erixon Uppdragsansvarig:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna Tommy Kemppainen Therese Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förnyelse VA

Läs mer

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1.

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1. Antal blad 7 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550

Läs mer

Certifierad BAS-P Entreprenad juridik som intresse Administrativa Föreskrifter som specialitet Upphandling av entreprenader som affärside

Certifierad BAS-P Entreprenad juridik som intresse Administrativa Föreskrifter som specialitet Upphandling av entreprenader som affärside Allt du skriver används emot dig 1 Per Nilsson Certifierad Besiktningsman Riksbehörig KA-PBL Certifierad BAS-P Entreprenad juridik som intresse Administrativa Föreskrifter som specialitet Upphandling av

Läs mer

Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar

Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar 1 Inledning Dessa mät- och ersättningsregler är framtagna för att användas vid upphandling av underhållsbeläggningar enligt en modell som är framtagen

Läs mer

tekniska kontorets Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Filip Gränfors 2015-10-07

tekniska kontorets Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Filip Gränfors 2015-10-07 tekniska kontorets Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Filip Gränfors 2015-10-07 1 INLEDNING Inom tekniska kontoret i Jönköping är vi angelägna om att veta vad som grävs ner

Läs mer

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun Version 2015-10-01 Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Postadress: 442 81 Kungälv Besöksadress: Filaregatan 15 TELEFON

Läs mer

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma VÄRMDÖ KOMMUN 2012-02-22 Dnr 11SPN0063-540 Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma Allmänt Värmdö kommun har nu påbörjat arbetet med att förse Strömma, detaljplaneområde S4, med kommunalt

Läs mer

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2 FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA Innehåll Sid. O Allmänt 1 1 Tillstånd 1,2 2 Allmänna föreskrifter 2 3 Genomförande 3 4 Schaktning 3 5 Aterfyllning 4, 5 6 Aterställning 5, 6 7 Kontroll och besiktning

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Fastställda av samhällsbyggnadsnämnden 2013-08-29 Gäller från 2014-01-01 Reviderad 2014-07-01 FÖRORD Dessa bestämmelser har utarbetats

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN sida 1 (6) VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN Fastställd: 2013-09-20 : 2016-09-16 Fastställare: : David Johnson Barbro Premmert 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida ALLMÄNT 3 SAMORDNING 3 MÄTNINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

Allmänna bestämmelser och anvisningar

Allmänna bestämmelser och anvisningar 2012-12-05 Allmänna bestämmelser och anvisningar För markarbeten inom eller intill berganläggningar (tunnlar etc.) tillhörande Stockholm Vatten. I dessa allmänna bestämmelser och anvisningar anges restriktioner,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vanligt förekommande ÄTA-arbeten inom Trafikverket Luleå. Utvärdering av fyra förstärkningsobjekt. David Björnfot 2015

EXAMENSARBETE. Vanligt förekommande ÄTA-arbeten inom Trafikverket Luleå. Utvärdering av fyra förstärkningsobjekt. David Björnfot 2015 EXAMENSARBETE Vanligt förekommande ÄTA-arbeten inom Trafikverket Luleå Utvärdering av fyra förstärkningsobjekt David Björnfot 2015 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27 Teknisk handbok VA Innehållsförteckning Teknisk handbok VA... 1 Läsanvisningar... 3 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 3 1.1. Handlingar som åberopas... 3 2. Allmänna riktlinjer... 3 2.1. Placering

Läs mer

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR)

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Rev. 2011-08-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER... 3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR... 3 1.3 LEDNINGARS

Läs mer

Underlag för dispensansökan, Skogsö naturreservat.

Underlag för dispensansökan, Skogsö naturreservat. Underlag för dispensansökan, Skogsö naturreservat. Bakgrund Nacka kommun skall förlägga en ny V200 PE mellan Torsvägen/Banbrinken och Saltsjöbanan i Igelboda, se figur 1 nedan. Figur 1 visar en Enirobild

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Vid intrång exempelvis schaktning i allmän platsmark/gatumark skall tillstånd finnas. Ansvarig förvaltning, verk, företag, fastighetsägare eller privatperson,

Läs mer

11.1 TB. Projektnummer: Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st. Uppdragsansvarig: Jonas Invall Upprättad av: Jonas Invall

11.1 TB. Projektnummer: Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st. Uppdragsansvarig: Jonas Invall Upprättad av: Jonas Invall Projektnummer: AB 11.1 TB Denna beskrivning ansluter till AMA ANLÄGGNING 10 Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st Piteå 2013-03-14 Revidering WSP Samhällsbyggnad Unr: 10187860

Läs mer

Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10

Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10 Malmö stad Gatukontoret Bilaga x Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10 Handlingsnummer 06.2 Projektnummer Projekt Etapp/Del Status xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Läs mer

FÖRLÄGGNING AV HUVUDVATTENLEDNING MED NY SCHAKTFRI METOD. Pipe Express. Mats Ohlsson, Stockholm Vatten VA AB Projektledare

FÖRLÄGGNING AV HUVUDVATTENLEDNING MED NY SCHAKTFRI METOD. Pipe Express. Mats Ohlsson, Stockholm Vatten VA AB Projektledare MED NY SCHAKTFRI METOD Pipe Express Mats Ohlsson, Stockholm Vatten VA AB Projektledare Rörnät och Klimat, 2015-03-11 Bakgrund till projektet Projektet utförs för att öka leveranssäkerheten av dricksvatten

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Ledning för grävning i Tyresö

Ledning för grävning i Tyresö Ledning för grävning i Tyresö Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-01-08 Inledning Anvisningarna har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen för att ge vägledning till de som arbetar på eller i kommunens

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. Sörmland Vatten. Ramavtal Entreprenör VA-arbeten. Förfrågningsunderlag. Datum Handling 11

TEKNISK BESKRIVNING. Sörmland Vatten. Ramavtal Entreprenör VA-arbeten. Förfrågningsunderlag. Datum Handling 11 TEKNISK BESKRIVNING Sörmland Vatten Ramavtal Förfrågningsunderlag Datum 2015-08-31 Handling 11 Sörmland Vatten och avfall AB Vingåkersvägen 18 641 51 Katrineholm Tel. 0150-800 100 TEKNISK BESKRIVNING 1(38)

Läs mer

AKTIVITETSPARKEN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1

AKTIVITETSPARKEN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1 EN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1 Mängdförteckning med beskrivnade text, för markarbeten upprättad av WSP Samhällsbyggnad 2014-12-01 Denna handling, som ansluter

Läs mer

Principritningar och allmänna anvisningar

Principritningar och allmänna anvisningar Principritningar och allmänna anvisningar Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Terrigio AB www.savaq.com Version 2, 2016-06-30, AMA Anläggning 13 Anläggning av SAVAQ bevattningssystem Allmän

Läs mer

Grundregler VA-Nät Härryda Kommun

Grundregler VA-Nät Härryda Kommun Grundregler VA-Nät Härryda Kommun Såväl ledning som gata är investeringsobjekt med mycket lång livslängd. Det är därför totalekonomiskt sett i de allra flesta fall lönsamt att satsa på ett högklassigt

Läs mer

STUM- & ELEKTRO- SVETSNING AV MANTLADE PE-RÖR

STUM- & ELEKTRO- SVETSNING AV MANTLADE PE-RÖR STUM- & ELEKTRO- SVETSNING AV MANTLADE PE-RÖR MOTTAGNINGSKONTROLL OCH LAGRING Gör alltid mottagningskontroll. Kontrollera: - mängd - SDR-klass - material - att rören är buntade - dimension - att rören

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Handling 11.1 Sidantal 23 Teknisk beskrivning (TB) Förfrågningsunderlag Upprättad på uppdrag av. SKANDINAVISK ansvarig: 20 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN namn 2(22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING B C D P FÖRARBETEN,

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01 Sida 1 av 8 INNEHÅLL SID ALLMÄNT 1 UNDERSÖKNING, PROVARBETEN, INMÄTNING 3 TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M 4 JORDSCHAKT 4 MATERIALSKILJANDE LAGER, FÖRSTÄRKNINGSLAGER, 5 BÄRLAGER M M. 5 VEGETATIONSYTOR 5 KANTSTÖD,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Sida 1av 5 ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Offentlig plats används till anläggningar som gator, parker, torg etc samt även för ledningar av olika slag som är till nytta

Läs mer

Handledning för upprättande av TB och MF för underhåll och förbättring av bro

Handledning för upprättande av TB och MF för underhåll och förbättring av bro 2015-04-17 1 Handledning för upprättande av TB och MF för underhåll och förbättring av bro 1. Inledning Mät- och ersättningsregler för underhåll och förbättring av bro TRV publikation 2014:046 tillämpas

Läs mer