HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÄLSA FÖR LÖNSAMHET. Att mäta hälsa i pengar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÄLSA FÖR LÖNSAMHET. Att mäta hälsa i pengar"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HÄLSA FÖR LÖNSAMHET Strategiskt hälsoarbete Hälsoarbetet bör genomföras strategiskt och drivas av företagets affärsmål läs mer på sid MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI OKTOBER 2007 Sjukvårdsförsäkringar Intresset för sjukvårdsförsäkringar ökar då många tar det säkra före det osäkra och skaffar sig en garanti för snabb vård. Läs mer på sid Att mäta hälsa i pengar Det finns flera olika metoder för att mäta hälsa i pengar och inkludera hälsofrågor i ekonomiska bokslut Läs mer på sid 6 HET DEBATT KRING NY SJUKFÖRSÄKRING LÄS MER PÅ SIDAN 4 Vad gör du när din bästa medarbetare inte kan komma till jobbet? Värk skapar okoncentrerade människor och kan leda till lång sjukskrivning. Vår helhetslösning brahälsa med sjukvård och rehabilitering innehåller snabbare sjukvård, omedelbar rådgivning och ett nätverk av specialistläkare och rehabledare. För mer information, boka tid på lansforsakringar.se/foretag eller kontakta din försäkringsrådgivare. Certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö Genom att kvalitetscertifiera ledningssystem för arbetsmiljö kan företag lägga grunden för en förbättrad arbetsmiljö. Läs mer på sid 18

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Inledning Vilka arbetsgivare blir vinnare? Lars Hjalmarsson, VD, Svenska Företagshälsovård. Vi är mitt i en högkonjunktur och många branscher kommer att behöva fler medarbetare. Samtidigt är det människor som idag är sjukskrivna eller förtidspensionerade. Det är nästan 20 procent av samtliga anställda i landet. Vi är också mitt uppe i en generationsväxling. Den stora 40-talistgenerationen är på väg ut från arbetsmarknaden och in i ålderspension. Den generation som nu är på väg in på arbetsmarknaden är dock inte lika stor som de som är på väg ut. Detta är den stora utmaningen för såväl Sverige som helhet som för enskilda företag. Det blir färre som ska göra jobbet och konkurrensen om såväl befintliga som nya medarbetare kommer att öka. Vilka konkurrensfaktorer är då viktiga för att attrahera nya medarbetare? När vi från den moderna företagshälsovården tittar på vad det är som får människor att trivas och stanna kvar på en arbetsplats så handlar det framför allt om att arbetsorganisationen är bra, om att bli sedd och bekräftad, om hälsa och goda arbetsförhållanden. Ett företag eller en organisation som har hög frånvaro och höga sjuktal bland sina medarbetare är inget som lockar morgondagens medarbetare. När det fanns färre jobb så gick det kanske någorlunda för dessa arbetsgivare. Men nu - när jobben blir fler och det är färre i arbetsför ålder blir det betydligt viktigare med hälsosamma arbetsplatser och goda arbetsförhållanden. Inte minst med tanke på att kraven tenderar att öka på dem som är i arbete. Vi kommer dock även framgent att behöva vara sjukskrivna av olika orsaker. För de flesta är detta inget större problem, men i alltför många fall kan sjukskrivningar ha mycket farliga biverkningar. För varje sjukdag som går försvåras möjligheterna för den enskilde att komma tillbaka i arbete. All statistik, forskning och erfarenhet visar att arbetsförmågan tenderar att avta med sjukskrivningens längd. Detta sker redan efter några månader. Efter ett halvår är det bara 40 procent som återgår till arbete! Naturligtvis skulle många fler, av de övriga 60 procenten, kunna återgå i arbete om rätt resurser sattes in i tid. De företag och organisationer som satsar på att både skapa goda arbetsförhållanden och på att snabbt få tillbaka de som blir sjukskrivna visar konkret att man bekräftar sina nuvarande och kommande medarbetare. Det är dem som kommer att bli vinnarna på morgondagens arbetsmarknad. Grattis! Lars Hjalmarson VD, Svenska Företagshälsovård. INFO: Syftet med tematidningen Hälsa för Lönsamhet är att ge företagen olika lösningar på hur man kan arbeta proaktivt med hälsofrågorna, dels för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, men framförallt för att skapa effektivitet och lönsamhet i organisationen. Innehåll Het debatt kring ny sjukförsäkring sid 4 Företagshälsovården lever upp igen sid 5 Så mäter man hälsa i pengar sid 6 Bra arbetsmiljö kräver planering sid 8 Så hälsomotiverar du din personal sid 9 Låt affärsmålet driva hälsoarbetet sid SSAB satsar på personalens bästa sid 11 Förtur till vården sid Psykologi i praktiken sid 13 Förbättra försäkringsvillkoren sid 14 Motionera mer prestera mer sid 16 Tankens kraft leder tillbaka till jobbet sid 16 Hur fungerar arbetsmiljön? sid 18 HÄLSA FÖR LÖNSAMHET - EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Mediaplanet är världsledande inom produktion och fi nansiering av ämnesspecifi k information genom tidningar och webb-tv För mer information, kontakta Rickard Wilton på Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors London Zürich Madrid Amsterdam Berlin Milano Tallinn Dublin Bryssel New York Projektledare Richard Ohlsson, Mediaplanet, Produktionsansvarig Anna von der Groeben, Mediaplanet Layout Pontén & Engwall och Henrica Dieden, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck BOLD/DNEX Tryckeriet AB För information, kontakta: Gustav Aspegren, Mediaplanet, Distribueras med Dagens Industri Synpunkter på våra tidningar: Aktuell bok: Fetma vår nya folksjukdom? Pris 79:- 120 sidor, porto tillkommer ISBN Övervikt och fetma är ett stort folkhälsoproblem. Andelen personer i Sverige som lider av fetma har fördubblats sedan Varannan man och drygt var tredje kvinna är idag överviktig eller fet. Vart fjärde barn väger för mycket. Vad klassas som fetma? Hur påverkar livsstilen människors hälsa? Vilken kunskap har forskarna? I FAS populärvetenskapliga pocketbok ger ledande forskare förklaringar och svar på ett stort antal frågor om övervikt och fetma. Beställ boken på eller på telefon

3 Rätt vård snabbt Om kaffemaskinen går sönder dröjer det inte många minuter förrän reparatören är på plats. Men om en anställd råkar illa ut får hon ställa sig i vårdkö och ibland vänta i månader på behandling. Plågsamt för den anställde, kostsamt för företaget. Lösningen är vårt serviceavtal för människor, Vårdförsäkring Extra. Ett samtal räcker, sedan öppnas dörren till vårt nätverk av läkare och tandläkare, för snabb rådgivning och behandling. Försäkringen täcker vårdkostnaderna, även för tandvård. Läs mer på seb.se/vardforsakringar

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Sjukskrivningsdebatten Het debatt kring ny sjukförsäkring I höstens budgetproposition presenterar regeringen en stor sjukförsäkringsreform den största på 15 år enligt regeringen själv. Debatten inför förslaget har varit intensiv och kantad av missförstånd. Men syftet är klart att få fler människor i arbete. TEXT: BOEL HALLDÉN Regeringen har presenterat en ny sjukförsäkringsreform som går ut på att få fler människor i arbete. R edan för ett par veckor sedan presenterade statsminister Fredrik Reinfeldt och socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson förslaget på DN debatt. I korthet går det ut på följande: Beräkningsgrunden för sjukpenningen blir tuffare. Den maximala sjukpenningperioden förlängs med 18 månader. Vid förlängd sjukpenning sänks ersättningen från 80 till 75 procent, vilket är högre än dagens sjuk- och aktivitetsersättning på 64 procent. En rehabiliteringsgaranti införs. För detta tillförs 3,4 miljarder kronor under tre år. Företagshälsovården ska bistå Försäkringskassan vid bedömning av arbetsförmåga. För att förstå bakgrunden till uppstramningen måste vi backa till mitten på 90-talet. Då gick de svenska ohälsotalen i taket. Orsakerna var flera. Krisen under de första åren på 90-talet ledde till höga arbetslöshetssiffror och kraftigt försämrade offentliga finanser. För att sanera statsfinanserna skars delar av samhällsstödet ner. Samtidigt slimmade företagen sina organisationer och ställde tuffare krav på sina anställda. De som inte kunde hålla takten gick snart in i väggen. Sjukskrivningstalen började stiga. Politikerna insåg snart att de enorma kostnadsökningarna skulle tära på de framtida socialförsäkringssystemen. En statlig utredning fick därför i uppdrag att göra en genomgripande analys av socialförsäkringarna i ett brett perspektiv. I början på november förra året lämnade utredaren Anna Hedborg utredningens betänkande Mera försäkring och mera arbete (SOU 2006:86) till socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson. Vilken slutsats drog Anna Hedborgs utredning? Det handlade bland annat om att försäkringsmässigheten i socialförsäkringarna måste öka. Med det menas att de ska ses som just försäkringar, det vill säga att de ska stå på egna ben ekonomiskt intäkterna i form av avgifter ska täcka utgifterna. Men också att arbetslinjen behöver bli starkare, säger Petter Odmark, utredningssekreterare. Ny företagshälsovård Ett annat förslag var att bedömningen av rätt till sjukpenning ska flyttas över till en ny form av företagshälsovård. En tydligare bortre tidsgräns för sjukskrivningens längd ansågs nödvändig. Utredningen kommer nu att ligga till grund för en kommande parlamentarisk utredning som ska lämna förslaget till en reformerad socialförsäkring. Vad handlade då debatten i media om? Hedborgutredningen konstaterade att försäkringskassans bedömningar vid sjukskrivningar och sjuk- och aktivitetsersättning (det som tidigare kalllades förtidspension) skiljer sig i olika delar av landet. Det gör att personer med likvärdiga eller i princip samma typer av diagnoser kan få olika beslut beroende på var i landet personen bor. För att förebygga detta har Anna Hedborg föreslagit att Socialstyrelsen tillsammans med Försäkringskassan ska arbeta fram riktlinjer för hur lång den genomsnittliga sjukskrivningen ska vara för olika sjukdomar. Men fortfarande ska individuella omständigheterna vara avgörande för beslut som läkare fattar när de till exempel skriver ut läkarintyg. Men vi på TCO vill ändå varna för att bedömningen, om riktlinjerna tillämpas på ett felaktigt sätt, riskerar att bli allt för schablonmässig. Detta eftersom läkarkåren på många ställen är tidspressade. Hänsyn måste tas till att sjukdomssymtom skiljer sig mycket inte bara mellan könen, utan också mellan individer, säger Kjell Rautio, välfärdsutredare på TCO. Folkstorm Socialstyrelsen kom nyligen med ett annat förslag som rörde sjukskrivningar vid stressrelaterade diagnoser. Debatten i media orsakade en folkstorm, eftersom många missuppfattade innehållet i förslaget. Många tolkade det som att läkare framöver inte skulle kunna sjukskriva personer för utbrändhet. Socialstyrelsen svar blev att riktlinjerna ännu inte var färdigbehandlade och förslaget skulle ses över ytterligare, säger Petter Odmark. Mer information Läs mer om utredningen på Metodicum hälsobokslut...när vinsten är målet och bättre hälsa är medlet SAM Sjuk- & friskanmälan med Rehabilitering Ett lönsamt datorsystem ARBETSTIDSLAGEN OCH EFFEKTIV VERKSAMHET Konferens den 1-2 november, Stockholm

5 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 5 Företagshälsovård Företagshälsovården är under omstöpning. Vårdgivare ska få ackreditera sig för att ge företagshälsovård, och få statligt bidrag för sjukvård och bedömning av arbetsförmåga. Vinsten för vårdtagarna är att de blir omhändertagna av personal som känner till deras arbetssituation. TEXT: GUSTAF BRICKMAN Företagshälsovården lever upp igen D e många och långa sjukskrivningarna håller på att växa det svenska samhället över huvudet. Och nu är den största generationen någonsin, 40-talisterna, på väg in i en vårdkrävande ålder. Något måste göras. Ett av förslagen - som presenteras i regeringens höstbudget inom kort - är att företagshälsovården delvis ska få finansiering genom statsbidrag. Men det kräver i så fall att de företag som tillhandahåller företagshälsovård uppfyller vissa krav. Den kontrollen tänker regeringen upprätthålla genom att vårdgivare, både privata och offentliga, får ansöka hos Försäkringskassan om att få bli ackrediterade. - Ännu vet vi inte exakt hur kraven kommer att se ut, men vi hoppas att regeringen föreslår en modell som liknar vår. Det säger Lars Hjalmarsson, vd på Föreningen Svensk Företagshälsovård. Två krav Den modellen går i korthet ut på att de företag som ackrediteras ska erbjuda en bredare kompetens än den som exempelvis en vanlig vårdcentral har. Det räcker inte med att det finns duktiga läkare och sjuksköterskor inom företagshälsovården, den måste även kunna erbjuda exempelvis psykologer, beteendevetare och ergonomer - yrkesgrupper med särskild kunskap om arbetslivet. Det andra kravet är att ackrediterade vårdgivare ska ha en koppling till vårdtagarens arbetsplats. Personalen på företagshälsovården ska alltså känna till under vilka omständigheter vårdtagarna arbetar, vilka krav som ställs och vilka möjligheter till förändrade arbetsuppgifter som finns. Därmed kan de komma med konstruktiva förslag om hur sjukskrivningsperioder kan kortas. - Meningen är att man som vårdtagare alltid i första hand ska vända sig till företagshälsovården. Behöver man träffa en specialist, är det företagshälsovården som hittar rätt instans och skriver remiss, förklarar Lars Hjalmarsson. Den nya företagshälsovården får tre ben att stå på, dels är den Försäkringskassans förlängda arm, dels har den hand om vårdtagaren, och då gäller sedvanlig sjukvårdsetik. Företagshälsovården är även uppdragstagare åt arbetsgivarna, som är de som skriver avtalen och betalar om än med viss subvention från staten, det vill säga skattebetalarna. - Arbetsgivarna kan inte tvingas skriva några avtal, men tack vare subventionen kommer de förhoppningsvis att tycka att de får mycket vård för pengarna. Dessutom får de snabbt tillbaka sina anställda i arbete, säger Lars Hjalmarsson. Frågan är hur arbetstagarna kommer att uppleva företagshälsovården - är den lojal mot mig, mot min chef eller mot Försäkringskassan? Det fria läkarvalet kommer troligen att vara kvar. - Vi hoppas att vårdtagarna kommer att uppleva att de får bättre tillgänglighet till vården. Det ger förtur, eftersom de kan remittera till specialister inom sitt nätverk, säger Lars Hjalmarsson. Han förutser en klar förbättring för grupper som i dag inte har tillgång till företagshälsovård alls - exempelvis egenföretagare. - Jag kan nog tänka mig att det bildas företagshälsovårdsverksamheter som riktar in sig speciellt mot egenföretagare, avslutar Lars Hjalmarsson. Lagkapten Alfredsson avslöjar hemligt vapen i Solheim Cup Under tre dagar avgjordes Solheim Cup i Halmstad. Europas bästa kvinnliga golfare mötte sina amerikanska motsvarigheter i giganternas kamp. Helene Alfredsson, den svenska lagkaptenen, hade satt samman ett lag med tolv spelare. Fyra av dem var svenskar, däribland Annika Sörenstam. Marginaler och dagsform kunde avgöra utgången. Därför hade Europalaget valt en ny metod för uppladdning och massage under Solheim Cup - accelerationsträning på Power Plate. Vibrerande träningsmaskiner från Power Plate hjälpte det europeiska laget att nå toppform under Solheim Cup. Laget hade tillgång till plattor både i teamrummet på Hotell Tylösand och i teamrummet vid banan. Power Plate instruktörer fanns på plats för att hjälpa spelarna med uppvärmning, stretching och massage dagarna innan och under helgens tävling. - Power Plate är ett otroligt bra verktyg för att bygga fysisk styrka, öka sin rörlighet, balans och koordination och få en snabbare återhämtning, alla viktiga faktorer för en golfspelare. Power Plate kunde hjälpa oss att optimera vårt spel, och därmed bli en konkurrensfördel, säger lagkapten Helene Alfredsson. Accelerationsträning har länge varit ett välkänt begrepp bland elitidrottare världen över. Tekniken användes för första gången på 70-talet av kosmonauter för att de snabbt skulle bli starkare i muskler och skelett i samband med rymdfärder. Idag är Power Plate en etablerad träningsform också för golfspelare. En av instruktörerna som var på plats är Joe Koehler som är Power Plate Internationals huvudansvarige tränare på PGA-touren. - Vi blev tillfrågade av Solheim Cup ledningen att även serva det amerikanska laget men vi tackade nej, säger Gabriel Sjövall, vd för Power Plate Scandinavia. Accelerationsträning kan göra underverk för golfspelare och de europeiska spelarna uppskattar verkligen att ha plattorna till hands. En ordentlig förberedelse och snabb återhämtning kan vara avgörande faktorer i en tävling som den här. Mad hjälp av Power Plate kan vi minska kroppens begränsningar och istället utnyttja den teknik spelaren har, genom att optimera hennes smidighet och koordination. Många golfare som tränar Power Plate märker en markant förbättrad koordination. Genom vibrationerna främjas både samarbetet intramuskulärt och samarbetet mellan de olika musklerna i en rörelse, som till exempel vid utslag. Obalans i musklerna jämnas ut och svaga muskler stärks. Som resultat får spelaren en bättre träffsäkerhet och genomslagskraft. Som exempel på andra spelare som tränar Power Plate kan nämnas Jesper Parnevik och Colin Montgomerie. Andra idrottsexempel är amerikanska Olympiska teamet, tyska fotbolls- och franska skidlandslaget. - Vi är väldigt glada att europeiska Solheim Cup-laget valde oss som Official Supplier till årets tävling, säger Gabriel Sjövall. Power Plate har redan ett stort erkännande internationellt och Solheim Cup blir en viktig milstolpe för en bredare etablering i Sverige. Power Plate Scandinavia AB Skeppsbron 13B Malmö

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Hälsobokslut Tydlig koppling mellan hälsa och produktivitet Så mäter man hälsa i pengar En studie genomförd av Karolinska Institutet med Afa, kallad AHA-studien, såg tydliga samband mellan hälsa och produktivitet. Tanken med projektet var att hitta metoder för att arbeta med hälsa och psykosocial arbetsmiljö och se hur det speglades i produktiviteten. AHA-studien genomfördes under åren Massaindustrierna Södra Cell Värö och Stora Enso Skutskärs Bruk, samt divisioner inom verkstadsföretaget Sandvik Materials Technology och Volvo Lastvagnar deltog. Resultaten av studien är mycket goda. Sjukfrånvaron minskade och företagens produktivitet ökade med cirka 3 procent. Förutom att individerna fick bättre hälsa och livsstil, förbättrades också arbetsmiljön. Medarbetarna upplevde dessutom ett bättre ledarskap och ett ökat engagemang. Stress motverkar nyttan av motion Motion och goda matvanor får oss att må bra, men de goda effekterna förtas av psykisk stress. Det visar en doktorsavhandling av läkaren och näringsforskaren Stefan Branth vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Normalt sett brukar ju regelbunden motion sänka blodtryck, blodsocker och insulinvärden, men Stefan Branth har visat att den som lever under långvarig mental stress riskerar motsatt effekt. Branth undersökte en grupp havskappseglare, vars kost var noggrant framtagen för att exakt täcka deras energibehov under en lång och krävande tävling. Under viloveckorna vid olika etappmål ingick dessutom daglig motion. Trots att seglarna uppfyllde alla krav för hur man bör leva vände deras värden för blodtryck, blodsocker och insulin uppåt. Stefan Branth förklarar det med att den ihållande psykiska pressen under tävlingarna motverkade de goda effekterna av deras livsföring. Det finns olika mätmetoder för att mäta hälsa i pengar och få med hälsofrågorna i ekonomiska bokslut. Mätmetoderna brukar kallas hälsobokslut. TEXT: BOEL HALLDÉN Regeringen har beslutat att alla arbetsgivare måste redovisa sjukfrånvaro i bokslut och årsrapporter. Detta gäller oavsett om det handlar om företag, kommuner, landsting eller myndigheter. Ett hälsobokslut tar det hela ett steg längre genom att visa vilken ekonomisk effekt olika hälsoförbättrande åtgärder får. Det gör det enklare för företagen att planera hälsoarbetet långsiktigt. Här följer några exempel på metoder man kan använda för att göra hälsobokslut: Paula Liukkonens hälsobokslut. Paula Liukkonen, docent i företagsekonomi och forskare i personal- och arbetsmiljöfrågor, har tagit fram en hälsobokslutsmodell som hon anser ska vara ett medel för att få en dialog på arbetsplatsen kring ohälsan. Hennes modell består av ett flertal punkter: personal, kompetens, tidsanvändning, sjukfrånvaro och rehabilitering, arbetsmiljö, kvalitet och motivation, företagsekonomi samt produktion och effektivitet. Paula Liukkonen anser att grunden för verksamheten är människan, hennes förmåga och kompetens. Genom att ta tempen på organisationen och jämföra det med hur det borde vara får ledningen besked om hur det förhåller sig. Konkreta besked krävs för att kunna ta de rätta besluten. Något annat hon understryker är vikten av att alla medarbetare involveras i arbetet med att ta fram målen. Man tittar inte bara på sjukfrånvaron utan bland annat också på anställningstid, personalomsättning och satsningar på kompetensutveckling. Metodicum hälsobokslut. Företaget Metodicum har utvecklat ett hälsobokslut som beskriver personalens hälsa i sex företagsekonomiska nyckeltal. Metodicum arbetar inom områdena personalekonomi, hälsa och arbetsmiljö. De två senare anser man vara starkt kopplat till verksamhetens lönsamhet. Metodicum hälsobokslut utgår från att vinsten är målet och bättre hälsa är medlet. Tanken är att hälsobokslutet ska styra arbetsplatsens hälsoinvesteringar kopplade till verksamhetens produktivitet och lönsamhet. Modellen visar de ekonomiska effekterna av ledarskapet, hälsofrämjande insatser, förebyggande insatser och rehabilitering. Förändringsbehovet och inriktningen på åtgärderna synliggörs. Ett hälsoindex svarar på hur stor lönsamhetspotentialen för ökad produktivitet är. Indexet får man fram genom att personalen svarar på en enkät med 12 frågor som sedan jämförs med referenser hämtade ut Metodicums databank. Investors in People. Metoden Investors in People (IIP) är förknippad med hälsobokslut. Det är en internationell standard, som gör det möjligt för företag att IIP-certifieras. Med hjälp av IIP sker en kontinuerlig utveckling och utvärdering av företagets förändringsarbete. Syftet är att förbättra organisationens resultat genom att ständigt utveckla medarbetarna. I början på 90-talet togs IIP fram genom ett samarbete mellan brittiska regeringen och arbetsmarknadens parter. Tanken var att stärka den nationella konkurrenskraften i Storbritannien. Framgångsrika organisationer studerades för att man skulle få fram de viktigaste faktorerna för ökad konkurrenskraft, medarbetarnas engagemang och utvecklingsmöjligheter. Studier har visat att i IIP-certifierade brittiska företag gillar nästan alla (94 procent) anställda sitt jobb och kommer bra överens med sina kollegor (92 procent). Nästan alla anser också att internkommunikationen blivit bättre (90 procent) och 70 procent har ökat sin produktivitet. I dag är fler än 50 organisationer i Sverige IIP-certifierade. Bland annat har svenska kommuner använt IIP vid arbetsplatsutveckling. Källa: Uppsala universitet: Energy Metabolic Stress Syndrome: Impact of Physical Activity of Different Intensity and Duration. Stefan Branth, doktorsavhandling Användbara webbadresser:

7

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Ergonomi Kvinnor friskare i mansdominerade företag Kvinnor som arbetar i mansdominerade företag är friskare än kvinnor som arbetar i företag med jämn könsfördelning. Även bland män finns en tendens till lägre sjukfrånvaro i mansdominerade företag. Det visar en studie från Stockholms läns landstings Centrum för folkhälsa, Karolinska Institutet och Uppsala universitet. Studien är kontroversiell, eftersom den motsäger tidigare studier som visat att sjukligheten är lägst i företag med jämn könsfördelning. Män är mindre sjukskrivna än kvinnor. Detta gäller i nästan alla branscher och i alla län. I genomsnitt har kvinnor ungefär dubbelt så många sjukdagar som män. Ett undantag är Kronobergs län där kvinnor endast har drygt en dags högre sjukfrånvaro än männen. Bra arbetsmiljö kräver planering och uppföljning Var fjärde kontorsanställd i Sverige klagar över buller på arbetsplatsen och fler än tre av tio anser att ventilationen är otillräcklig. Samtidigt lider en miljon svenskar av den nya folksjukdomen musarm. Stillasittande och statiskt arbete ställer stora krav på arbetsmiljön, i allt från skrivbord och bildskärm till akustik och belysning. TEXT: GUSTAF BRICKMAN A tt medarbetarna mår bra är en förutsättning för att företaget ska må bra. Men hur skapar man en miljö där alla medarbetare trivs? Tone Petrelius är ergonom på TCO Development, som ägs av fackförbundet TCO och arbetar med att förbättra arbetsmiljön på kontor. Hon menar att arbetsmiljö och ergonomi kräver planering. Risken är att det går för snabbt, att frågan om vad företaget egentligen behöver glöms bort. Enligt Tone Petrelius är den egna arbetsplatsen skrivbord, datorer och stolar den lättare delen. Sådan utrustning kan medarbetarna prova själva och se vad som passar dem. Svårare är det med belysning, ventilation och akustik. På de områdena krävs kompetens, säger hon. I dag flyttar till exempel många företag till öppna kontorslandskap. Väl där sätter de upp skärmar mellan arbetsplatserna för att skapa en känsla av ett privat utrymme. Men skärmarna hindrar inte bullret och den enskildes ljudmiljö störs fortfarande av arbetskamraterna. Det finns föreskrifter i arbetsmiljölagen kring i stort sätt alla delar av arbetsmiljön. Följs dessa är mycket vunnet. Men Tone Petrelius menar att det också är viktigt att medarbetarna känner delaktighet, att deras åsikter kommer fram och tas till vara. Kontinuerlig uppföljning är en annan väsentlig del. En arbetsplats är inte statisk, arbetsuppgifter och förutsättningar förändras. Och det kräver anpassningar. FOTO: TCO DEVELOPMENT Tone Petrelius, ergonom på TCO Development Tips För företag som bygger om, flyttar eller köper nytt. 1 Sätt ihop en projektgrupp. I gruppen behövs kompetens, men också ett medarbetarperspektiv. Det är personalen som ska jobba i lokalerna och använda utrustningen. 2 Förankra idéerna hos de anställda. Känslan av delaktighet är viktig. 3 Utbilda personalen så att den, och därmed företaget, kan dra största möjliga nytta av utrustningen. Hur högt ska skrivbordet vara när jag står upp? Hur fungerar headseten till de nya telefonerna? 4 Följ upp. Fungerar det som vi hade tänkt oss? 5 Snåla inte! Det lönar sig att investera i en bra arbetsmiljö. Läs mer På TCO:s web finns en hel del information. Bland annat finns första hjälpen-tips om allt från att minska bullret till det bästa avståndet mellan ögon och bildskärm. Dessutom finns en förteckning över TCO-märkta produkter, d.v.s. arbetsmöbler, bildskärmar och tangentbord som uppfyller bestämda ergonomiska krav. Nu satsar vi stort! Vi på Ergohuset ERMI kan ergonomi. Vi har jobbat framgångsrikt med ergonomi under många år, framförallt i Stockholm och Malmö. Företaget växer och utvecklas. Nyligen öppnade vi en utställningslokal i Helsingborg. Nu satsar vi ännu mer. Ny butik i Kristianstad När det går bra passar vi på att öppna ytterligare en utställningslokal i Kristianstad. Det gör vi idag, den 1 oktober. Du hittar oss på Kanalgatan 50. Nytt namn och utseende I samband med att vi öppnar nytt kontor i Kristianstad passar vi på att fräscha upp vår grafiska profil. Från och med nu marknadsför vi oss under namnet Ergohuset, kort och gott. Det är fortfarande samma företag med samma kunskap, bara lite snyggare. Så här jobbar vi Vi på Ergohuset sätter människan i centrum och tillhandahåller individanpassad ergonomi. Vår styrka är att vi jobbar i nära samarbete med sjukgymnaster, arbetsterapeuter och företagshälsovård, samt att vi arbetar med produkter från ett flertal leverantörer. I våra butiker/utställningslokaler i Stockholm, Malmö, Helsingborg och Kristianstad kan du prova många av våra produkter på plats. Här kan du även få tips och råd av arbetsterapeut/sjukgymnast samt annan kunnig personal inom ergonomi. I Göteborg finns samma utbud genom vårt systerföretag Ergona. Vi arbetar mer och mer med inredning Vet du att vi även kan inreda hela ditt kontor? Med ergonomi i grunden ser vi till att du får både en funktionell och trivsam arbetsplats. Kontakta oss när du vill veta mer! Stockholm: Ergohuset ERMI AB Besök: Tegnérlunden 14 Box Stockholm Tel vx Fax Malmö: Ergohuset ERMI AB Besök: Drottningtorget 2 Box Malmö Tel vx Fax Kristianstad: Ergohuset ERMI AB Kanalgatan Kristianstad Tel vx Fax Helsingborg: Ergohuset ERMI AB Prästgatan Helsingborg Tel Göteborg: Ergona AB Mölndalsvägen Göteborg Tel vx Fax

9 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 9 Utbildning/Coachning Så hälsomotiverar du din personal Det är lätt att inse att frisk personal ger lönsamhet för företaget. Men hur ska en chef motivera sin personal att också tänka på sin hälsa? Vi frågade en professionell coach. TEXT: BOEL HALLDÉN M ånga företag satsar hårt på gymkort eller olika aktiviteter som ska främja medarbetarnas hälsa. Problemet är att dessa möjligheter ofta utnyttjas av de redan frälsta. De som skulle behöva förbättra sin kondis och sin hälsa dyker inte upp. Vad gör man? A och O för en ledare är att se sina medarbetare. Och ge ständig återkoppling. Det är grunden för att kunna motivera sina anställda oavsett vad det gäller. Det säger Steve Malmström, professionell coach. Rent konkret kan det innebära att chefen själv tillbringar tid tillsammans med medarbetarna och sätter sig in i deras situation, påpekar Steve Malmström, som tidigare arbetade på SAS under många år med organisations- och ledarskapsutveckling. Det handlar till exempel om att själv vara på gymet ibland, eller äta lunch med medarbetarna då får han eller hon träffa även dem som inte deltar i de fysiska aktiviteterna. Det viktigaste för att få medarbetarna att bry sig om sin egen hälsa Goda ledare rider på medarbetarnas styrkor, och ger dem uppgifter där de presterar väldigt väl. är att ge dem en chans till det. Goda ledare rider på medarbetarnas styrkor, det vill säga ger dem uppgifter där de presterar väldigt väl. Tvingas man in på områden där ens styrkor inte tas i anspråk, tar arbetet mer kraft. Individen får då lägga ner all sin kraft på att lösa arbetsuppgifterna och orkar inte göra något efter arbetsdagens slut. Hälsan kommer i kläm. Men får personen använda sina styrkor växer kreativiteten; det öppnas upp möjligheter. Tips från coachen: Så här motiverar du dina medarbetare att sköta sin hälsa: Lär känna dina medarbetare, så att du vet vilka hinder som finns för att de ska sköta sin hälsa. Undanröj hinder inför flextid, motion på arbetstid eller locka med högre lön för dem som arbetar. Föregå med gott exempel. Främja social samvaro kring fysisk aktivitet. Förr var företagens rökrum skvallercentral nu kanske det kan bli gymet? Glöm inte att hälsa är mer än bara motion. Ibland måste man ta det lugnt också. Ställ inte kraven så högt att det skapar mer stress. Rökförbud gav färre hjärtinfarkter på Irland Antalet hjärtinfarkter har minskat med 10 procent på Irland sedan landet förbjöd rökning på arbetsplatser Under påföljande år, 2005, sjönk antalet patienter som togs in på sjukhus sjönk med 11 procent. Det rapporterade läkare från universitetssjukhuset i Cork vid hjärtläkarkongressen i Wien. Sedan rökförbudet trädde i kraft har antalet hjärtattacker legat stilla i två år. Nu uppmanar världshälsoorganisationen WHO sina medlemsländer att förbjuda rökning på arbetsplatserna för att minska antalet dödsfall. Källa: Sydsvenska Dagbladets nätupplaga RACHID TOUFIK, VD I min roll som företagsledare är en professionell coach ett ovärderligt stöd i vissa beslut och numera ett naturligt inslag i min arbetssituation. Marknadsledande Coachföretag i Sverige Utvecklar företag genom att utveckla personal Personlig Coaching Till dig själv, chefer, ledare och övrig personal. Professionell opartisk samtalspartner och bollplank i tyngre och lättare processer. CoachCompagniet matchar ur egen agentur, rätt coach, efter dina behov, önskemål och målsättningar, på alla nivåer. Bli Coachande Ledare! Det Coachande ledarskapet, en utbildning för dig som med nya kommunikativa verktyg vill förbättra ditt ledarskap. Utbildning baserad på de coachande kärnkompetenserna applicerade i ledarskapet. Öppna och skräddarsydda företagsutbildningar Bli Professionell Coach! Internationellt diplomerande Coachutbildningar / ACC ICF Utbildningar för alla chefer, ledare och andra som hjälper människor till framgång! Öppna och skräddarsydda företagsutbildningar Informationsseminarium/öppna (kostnadsfritt) Stockholm 10/10 & 1/11 Göteborg 30/10 & 27/11 Malmö 24/10 & 5/12 Boka även kostnadfria Informationsseminarium till ditt företag! För information, anmälan och bokning: LENA OSCARSSON, PILOT, STERLING Praktiska övningar, nya verktyg, positiv och glad anda var genomgående i utbildningen. Aktivt lyssnande och direkt kommunikation är kompetenser som förbättrat min roll som utbildare. Att handledning och egen personlig coach ingick i utbildningspaketet, var mycket bra och ovärderligt för mig. PTS0907

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Hälsa ger lönsamhet De flesta företag vill satsa på personalens hälsa. Men det börjar och slutar oftast med att införa en friskvårdspeng och att alla anställda gör en hälsoprofil. Men när hälsoenkäterna är ifyllda hur kan företaget gå vidare? TEXT: BOEL HALLDÉN Låt företagets affärsmål driva hälsoarbetet m företaget ska nå resultat med sitt hälsoarbete måste ledningen tänka strategiskt. Hälsoarbetet ska drivas av företagets affärsmål utifrån vad som förväntas att medarbetarna ska prestera, säger Lise- Lotte Janson, som driver företaget Strategic Health Consultants med sju anställda i Stockholm. Tyvärr är det alltför vanligt att företagen köper in hälsoprofiler till alla sina anställda EN gång och tror att det ska räcka med det. Istället bör företaget arbeta kontinuerligt med hälsa och bygga in förändringar i den befintliga organisationen, hävdar Lise-Lotte Janson. Så kan företagen arbeta strategiskt Hur kan då företagen arbeta strategiskt med medarbetarnas hälsa? Kort förklarat handlar det om att skapa en bild av nuläget där ledarskap, organisation och medarbetarskap ingår. Det är de tre ben som Strategic Health Consultants stödjer sig på när de hjälper företag att göra en kartläggning. Lise-Lotte Janson kallar det för att göra en strategisk hälsorating. Kartläggning eller nulägesanalys görs både med hjälp av information som redan finns och information som samlas in, inom de tre områdena på företaget. Det kompletteras ibland med kvalitativa djupintervjuer och ekonomiska beräkningar. När det är gjort processas resultatet av informationen med företagets ledning för att komma fram till en strategi i linje med företagets verksamhet, lönsamhetskrav och affärsmål. Företag måste tänka till på varför de vill göra insatser, även när de jobbar med humankapitalet. Så jobbar ju företag inom andra områden och de bör också göra det med hälsoinvesteringar. En företagsledning köper ju inte in en maskin för 2 miljoner om de inte vet vad de ska använda den till. Lise-Lotte Janson var med och startade Korpens hälsodiplomering av företag 2001 och arbetade sedan med det under flera år. Det var ett sätt att hjälpa företagen att kvalitetssäkra hälsoarbetet i linjeorganisationen. För att bli hälsodiplomerat krävs att företaget uppfyller vissa kriterier inom fyra olika områden, bland dessa finns ledarskap och organisation. Vi såg att företagen vill ha mer information och stöd för att kunna arbeta strategiskt och ekonomiskt med hälsofrågorna. Det blev grunden till vårt företag. Hälsodiplomeringen fungerar klockrent i linjeorganisationen, men är inte det optimala strategiska verktyget på högsta ledningsnivå. Det är företagets affärsmål för verksamheten, som ska driva hälsoarbetet. Att frågorna inte bara är friskvårdsrelaterade är ett bra incitament för företagsledningen att engagera sig i de här frågorna, hävdar Lise-Lotte Janson. Det finns olika sätt att arbeta med de här frågorna. Vi har inga färdiga lösningar, men vi har verktyg för att hjälpa företagen att komma vidare. Lise-Lotte Janson, driver företaget Strategic Health Consultants. Framförallt handlar det om att minska de negativa effekterna av faktorer som påverkar anställdas hälsa och arbetsförmåga. Medarbetarnas prestation påverkas av ledarskap, organisation och medarbetarskap. Förutom rena ledarskaps- och organisationsfrågor, kan det handla om företagets och arbetsplatsens kultur, hur bra eller dåligt arbetsprocesserna fungerar eller hur många medarbetare varje chef ansvarar för. Och förstås också rena livsstilsrelaterade frågor. Ta till exempel ledarskapet. Är ledningen dålig på att förankra verksamhetens mål och bestämmer över anställdas huvuden, förstår de senare inte varför de ska göra olika saker. Det är också ganska vanligt att det hela tiden kommer nya direktiv från ledningen. Företaget har kanske ett antal chefer som inte är omtyckta, som inte fungerar eller som medarbetarna inte ser upp till. Arbetsplatskulturen skiljer sig om företagets är svenskt, amerikanskt, tyskt, franskt och så vidare. Också vilken typ av verksamhet påverkar handlar det om en stor industri eller ett tjänsteföretag? Med ledarskapet som exempel hur kan åtgärderna se ut? Det är vanligt att chefskapet är ett bekymmer för företag. Men på olika sätt. Ledarskapet påverkar medarbetarnas prestation. Men det finns inga standardlösningar för att komma till rätta med problemen; alla företag är unika. Professionell Coaching & Utbildning LEDARSKAP Hälsosamt ledarskap COACHING Medveten utveckling av chefer, ledare och team. ORGANISATIONSUTVECKLING I samarbete med företag och organisationer sedan KONFLIKTHANTERING STRESSHANTERING INDIVIDUELLA SAMTAL Individ och grupputveckling Britt-Louise Greijmar CoActive Filippa Dietmann ICF-certifierad Professionell Coach & Utbildare Tel: Diplomerad organisationskonsult Auktoriserad samtalsterapeut Luxgatan 18, Stockholm Tel/fax: Mobil: e-post:

11 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 11 Hälsa ger lönsamhet Det finns mycket att vinna på att integrera hälsoarbete i företagets affärsplan. Hälsa är inget projekt Det viktiga är att inte starta hälsoarbetet som ett projekt, för att sedan när projektet är slut lägga ner verksamheten, påpekar Lise- Lotte. Möjligen kan projektet gå ut på att implementera nya arbetssätt, nytt sätt att tänka och leda, starta kompetensutveckling kring livsstilsfrågor för anställda. Vid en kartläggning av medarbetarnas hälsostatus får man fram information som gör det möjligt att identifiera riskgrupper respektive friskgrupper på organisationsnivå. I riskgruppen ingår ofta människor som är på jobbet, Företag måste tänka till på varför de vill göra insatser, även när de jobbar med humankapitalet. Fakta: men har en lägre arbetsförmåga än de som ingår i friskgruppen. Den förra gruppen har sämre kondition, alltså ett sämre testvärde, och orkar inte prestera det som krävs under en arbetsdag. Testvärdet är vetenskapligt framräknat av forskare. För enkelt kontorsarbete brukar man Strategic Health Consultants AB (SHC) är ett strategi- och managementkonsultbolag, med fokus på Hälsa och Ekonomi som bildades SHC arbetar med att identifiera organisatoriska faktorer som påverkar arbetsförmåga, produktivitet och resultat, analyserar dessa och skapar planer för en hälsostrategisk utveckling. Det som driver oss i vårt arbete är att få ledningen att implementera det hälsostrategiska arbetet i handlings- och affärsutvecklingsplaner. Vi vill hjälpa våra kunder att göra affärer. SHC ägs av Lise-Lotte Janson, Helen Persson samt Anneli Söderbom och har sitt kontor i Gamla Stan. Företaget har 6 anställda fördelat på senior- och juniorkonsulter. Inom 1-2 år ligger det i företagets strategi att växa med sina uppdrag. De tre ägarna är anställda i företaget och ansvarar tillsammans för företagets ledning och affärsutveckling. SHC arbetar med uppdrag i Skandinavien och utgår från huvudkontoret i Gamla Stan. Källa: Strategic Health Consultants AB utgå från att det krävs 35 i testvärde. Man räknar med att en person som ligger under 35 tappar 15 procent i arbetsförmåga. På det sättet går det att räkna vad ohälsan kostar ett företag, det vill säga hur mycket det kostar att ha anställda som inte har full arbetsförmåga. Och man inser att ohälsan på sikt också påverkar företagets lönsamhet, påpekar Lise-Lotte Janson. Men självklart finns det förstås alltid faktorer som företaget inte kan påverka, som gör att en individ inte presterar på topp varje dag. SSAB satsar på personalens hälsa Ledningen för stålföretaget SSAB i Oxelösund beslutade i början på året att koppla hälsosatsningarna till sina affärsmål. Främsta anledningen var den stora långtidssjukfrånvaron. Målet är att halvera sjukfrånvaron på tre år. TEXT: BOEL HALLDÉN Den långa sjukfrånvaron vid SSAB:s division Grovplåt med anställda i Oxelösund har legat kring 6,5 procent för arbetare och 3,5 procent för tjänstemännen. Våra sjukskrivningar kostar flera tiotals miljoner per år om vi räknar in prestationsbortfall, kostnader för att rekrytera och lära upp nya personal och betala för sjukskrivningarna. Vi var helt enkelt tvungna att göra något åt problemet, säger Per Ahl, personaldirektör vid divisionen. Företaget Strategic Health Consultants kopplades in. Konsulterna hjälpte till att göra en enkel hälsokartläggning av hela divisionen för att hitta så kallade riskgrupper. 75 procent av de anställda deltog i det frivilliga hälsotestet. Förutom kondition mättes BMI (body mass index) och blodtryck. Egen uppskattning Personalen fick också göra en egen hälsouppskattning av hur de mådde och själva föreslå vad de ville göra för att förbättra sin hälsa. Redan från början bestämde vi oss för att inte jobba med för många parametrar utan valde i den här första kartläggningen att titta på de viktigaste områdena för att snabbt komma igång med förändringar, fortsätter Per Ahl. Hälsotestet kopplades till frågor som rörde ledarskap, organisation och medarbetarskap. Till exempel tittade man på hur organisationens såg ut och hur många anställda varje chef hade under sig. Gruppernas storlek varierar från tre till 70 medarbetare. Med allt för stora grupper hinner chefen inte med sin personal. Efter att vi började fokusera på frågorna så har våra sjukskrivningar gått ner. Det visar att tydlighet är viktigt. Vi har också beslutat att företaget ska arbeta mer förebyggande med den friska delen och undvika att bli sjuk. Störst lönsamhet når vi om folk är friska, är på jobbet och kan prestera. Hälsa är individens eget ansvar, men företaget kan hjälpa och stödja individen att ta det ansvaret, påpekar Per Ahl. Vi hjälper dem att göra en analys av sig själva, hitta lösningar för att de ska förbättra sin hälsa och öka kunskapen om vikten av att äta rätt, sova och motionera. NYHET! LS 2000 STEGRÄKNARE Högsta kvalitet forskarnas första val Enkel användning Inkapslad förhindrar nollställning Filtrerar inte bort steg POWER WALKER ACCELEROMETER Rörelsemätare som kan bäras i fickan Avläser rörelse i 3-D Mäter tid/steg som gjorts i måttlig till hög intensitet, dvs power walking... samt ett flertal ytterligare funktioner. Världsledande Låt dig inspireras av de bästa!* Du kanske tror att det inte skiljer så mycket mellan en stegräknare och en annan. Men tyvärr är det lätt att bli besviken. Välj en en stegräknare från KeepWalking, så kommer du att ha glädje av den dag efter dag, år efter år. Läs mer om våra kvalitetsprodukter och beställ på * Golden standard (referensmätare) i internationell forskning. Se hemsidan för vidare information. KEEPSCANDINAVIA WALKING Ledarskap, arbetsmiljö och hälsa i kommuner och landsting

12 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Sjukvårdsförsäkringar Kranvatten duger gott för hälsan Allt fler vill ha förtur till vården Intresset för sjukvårdsförsäkringar fortsätter att stiga, trots vårdgarantier och löften från politiker om förbättringar av den offentliga vården. Ändå är det många som tar det säkra före det osäkra och skaffar sig en garanti för snabb vård. För egenföretagare kan det innebära räddningen för firman. TEXT: INGRID KINDAHL Många svenskar har övergått till att dricka vatten tappat på flaska i stället för kranvatten. Anledningen är ofta att de tror att flaskvattnet är bättre för hälsan. Enligt reklamen är mineralvattnet på flaska extra välgörande för kroppen. Men enligt Marie-Louise Danielsson-Tham, ledamot i kommittén för livsmedelskvalitet och folkhälsa, finns det ingen anledning att tro på det reklambudskapet. Sverige har mycket bra dricksvatten, och den mineralhalt som finns i flaskvattnet är så lågt att det knappast påverkar hälsan. Dessutom lider svenskar i allmänhet inte av mineralbrist. Källa: Upsala Nya Tidnings nätupplaga Sjukvårdsförsäkringar är främst till för att komma under vård snabbt - i stället för att vänta i kö i flera månader. Förr fanns bara Skandias så kallade Sophiahemsförsäkring. Den var dyr, exklusiv och förbehållen storföretagens nyckelpersoner. I dag är bilden en annan. På senare år har det vuxit fram ett helt sortiment av sjukvårdsförsäkringar. De ger försäkringstagare rätt att få vård inom ett visst antal dagar, om en olycka eller sjukdom skulle inträffa. Och det handlar inte längre bara om lyxvård på privatklinik, även om dessa försäkringar finns kvar. Nu är det snarare en fråga om att komma under vård snabbt - i stället för att vänta i kön i flera månader och i värsta fall se sitt företag gå under medan man väntar. - Försäkringarna avser inte i första hand akutsjukvård, alltså om du råkar ut för en bilolycka. Då frågar ingen efter försäkring, utan då är det ambulans till närmaste sjukhus som gäller. Men om du har ett hjärtfel som behöver opereras, slipper du ställa dig i kön. Tack vare försäkringen kan du bli opererad inom några dagar efter att det har upptäckts. Om det bara finns en ledig operationssal i Kiruna, då blir du flugen dit, förklarar Lars Pontell på Försäkringsrådgivarna i Stockholm. Det finns sjukvårdsförsäkringar av olika modeller och prisklasser. De tre största försäkringsgivarna är Skandia, SEB Trygg Liv och Länsförsäkringar. De har alla flera olika försäkringar att välja mellan, allt från lyxiga varianter där försäkringstagaren kan få specialistvård utomlands, till enklare. I de billigare varianterna kan det krävas att försäkringstagaren först har varit hos sin husläkare och fått remiss. Betalar man lite högre premie blir man efter samtal med sjuksköterska direkt inbokad hos en specialist på den tid som passar en själv. Psykologpartners Vi förändrar beteenden Stress, ohälsa och konflikter kostar ett företag mycket pengar. Fel och otydligheter likaså. Beteenden som orsaker dessa faktorer måste reduceras. De beteenden som istället får strategier och processer att fungera måste identifieras och förstärkas. Tydlig återkoppling av resultat som uppstår av rätt sorts beteende måste sedan kommuniceras till personalen så att alla vet vad de skall göra på en arbetsplats - för att förbättra sin egen situation och öka företagets lönsamhet. psykologpartners - Det är människor som skall utföra arbetet på en arbetsplats. Vi är specialister på utveckla människor, säger Magnus Stalby, marknadschef på Psykologpartners. Psykologpartners är Nordens ledande konsultfirma när det kommer till KBT och tillämpad beteendeanalys. Deras dubbla kompetens: organisationsutveckling och kliniska verksamhet med en stark teoretisk förankring är unik i Sverige. För att skapa en trivsam och produktiv arbetsplats måste personalen veta vad de skall göra. Att identifiera nyckelbeteenden, handlingar som får ett företag Magnus Stalby, Marknadschef/Leg. Psykolog att fungera, är centralt för Psykologpartners arbete med organisationsutveckling. - Att skapa en organisationskultur som förstärker rätt beteenden är centralt för oss. Vi genomför en noggrann beteendeanalys för att identifiera beteenden som krävs för att nå lönsamhet och hälsa. Sedan kopplar vi positiva konsekvenser till dessa beteenden och ser också till att detta kommuniceras till personalen. Att fokusera på beteenden är centralt för produktiviteten och för att folk skall trivas tillsammans, rätt beteenden måste förstärkas. Hälsa och lönsamhet går hand i hand. Det är dokumenterat sedan 40 år tillbaka, säger Magnus Stalby Tydligheten i kommunikationen är mycket viktig för personalens hälsa. Att veta vad man skall göra och hur man skall göra det är en betydande faktor för att trivas och minska stress på arbetsplatsen. Kontinuerlig feedback och ett funktionellt ledarskap är viktiga delar i processen. - Allt vårt arbete har dessutom en tydligt vetenskaplig förankring, säger Magnus Stalby. Vi samarbetar med Frank W. Bond som är professor i arbetspsykologi vid University of London. Han fungerar som ett bollplank för våra idéer. Under 2007 har vi utvecklat ett program i funktionellt ledarskap som bygger på aktuell forskning om kommunikation och inlärning, syftande att ge ledare kunskaper och färdigheter för att skapa lönsamhet och hälsa. Förutom organisationsutveckling jobbar Psykologpartners med grupputveckling och chefsstöd. Deras funktionella grupputvecklingsprogram bygger på den bästa forskningen idag kring vad som skapar välfungerande arbetsgrupper. Psykologpartners jobbar nära företagens HR-avdelningar för att grupperna inte skall bli konsultberoende. Istället arbetar de med kunskapsöverföring så att grupperna skall kunna stå på egna ben så snart som möjligt. - Vi har upptäckt att antalet konsulttimmar inte nödvändigtvis ökar effektiviteten, säger Magnus Stalby. Ett väl fungerande säljteam, där allas kapacitet utnyttjas maximalt, och alla fokuserar på sin uppgift istället för att reda ut onödiga konflikter säljer mycket mer och är ett bra exempel på hur För mer information kring våra tjänster eller för att boka in ett möte Håkan Wisung VD Magnus Stalby Marknadschef Fakta om Psykologpartners Anställda: 53 st Kontor: Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping, Västerås, Helsingborg viktigt det är med beteendeanalys i en arbetsgrupp och på arbetsplatser. - Idag jobbar vi med stora svenska företag där vårt arbete har gett signifikativa resultat. Den positiva förstärkningen och vår förmåga att identifiera beteenden som leder till hälsosammare och mer lönsamma arbetsplatser ger dubbel vinst- för både företag och personal, avslutar Magnus Stalby.

13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 13 Kognitiv beteendeterapi Priserna, då? De varierar förstås. Årspremien, alltså priset på försäkringen, beror i hög grad på försäkringstagarens ålder. Ju äldre du är, desto större risk att du blir sjuk - och då stiger premien. Skillnaderna är ganska stora - en genomgång av utbudet visar att en 45-åring kostar mellan kr och kr om året att försäkra. Ofta kräver försäkringsbolaget att du som försäkringstagare genomgår en hälsoundersökning för att bli godkänd som kund. På senare tid har bolagen dock ansträngt sig för att förenkla och bredda sina försäkringar. Nu kan därför företag teckna försäkringar för sina anställda som grupp - då sjunker priset, och kravet på hälsoundersökning kan försvinna. Då räcker det att arbetsgivaren intygar att personalen är fullt arbetsför. Det fi nns också försäkringsförmedlare som själva har bildat grupper av sina kunder och upphandlat sjukvårdsförsäkringen utomlands. Så har exempelvis Försäkringsrådgivarna i Stockholm gjort. De erbjuder sina kunder en relativt billig sjukvårdsförsäkring, under kr per år för en 50- åring, dock med en självrisk på 500 kr per skada. Förtur till sjukvården En sjukvårdsförsäkring garanterar att du får sjukvård inom ett visst antal dagar. Vårdgivarna är antingen privata eller offentliga - det beror på hur försäkringen är utformad. Du kan teckna försäkringen privat eller som anställd i ett företag. Premien (priset) beror på din ålder och din hälsostatus. Du måste ofta genomgå hälsoundersökning och kan inte få ersättning för sjukdomstillstånd som redan är kända när du tecknar försäkringen. Om du ingår i en grupp anställda kan du slippa hälsoundersökningen. Genom försäkringen kan du få läkarvård, men också behandling hos till exempel psykologer och kiropraktorer, och få en rad kostnader i samband med skadan eller sjukdomen täckta. Det gäller till exempel läkemedel, resor, rehabilitering och hjälpmedel vid funktionsnedsättning. Psykologi i praktiken Kognitiv beteendeterapi (KBT) har du kanske hört talas om, men vad innebär metoden egentligen, och när är den användbar? TEXT: FRIDA NILSSON Kognitioner är ett ord som innefattar det mesta som ryms i vår hjärna. Till exempel tankar, minnen och problemlösningsförmåga. KBT handlar om att förändra kognitioner och beteenden och därigenom få människor att må bättre och fungera bättre i samspel med andra. Metoden är pedagogisk och baseras på en respektfull och positiv människosyn - att förändring går att åstadkomma genom inlärning. Vi människor har lätt att fastna i negativa tankebanor eller beteenden. I KBT studeras dessa mönster tillsammans med en terapeut som också erbjuder redskap för att förändra dem. Genom att aktivt testa alternativa beteenden och tankar får klienten en direktupplevelse av vad som fungerar för henne/honom vilket blir en positiv erfarenhet och en effektiv terapi. Klienten är aktiv, liksom terapeuten, och fokus ligger på problemlösning och åtgärder i nuet snarare än analyser av barndomens förhållanden. I boken KBT i utveckling (Natur och Kultur) framgår att det finns gediget vetenskapligt stöd för att KBT fungerar bra på olika problem. Inom arbetslivet är några aktuella områden: stress, sömnstörningar, kronisk smärta, konfliktlösning och organisationsproblem. KBT är dessutom kostnadseffektiv i förhållande till andra typer av behandling. Amerikan Psychology Association, World Psychiatric Association och Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut är exempel på organisationer som rekommenderar KBT. WellCare - personlig vård utan köer Tänk dig en egen läkare du kan ringa när som helst på dygnet. Att slippa sitta i telefonkö eller på akuten i timmar för att få hjälp. Det låter som en utopi, men på WellCare är det verklighet. WellCare är en vanlig läkarmottagning med ovanliga erbjudanden. Bland annat personlig sjukvård, både för dig och din familj, dygnet runt, året om. Tillgänglighet är ett av WellCares ledord, tillsammans med kontinuitet och trygghet. - Man ska känna sig trygg när man vänder sig till oss. Och ett sätt att få våra kunder att känna sig trygga är att alltid finnas till hands för att svara på frågor, förklarar Peter Scholander, läkare på WellCares Stockholmsmottagning, en av tre i Sverige. De andra två finns i Göteborg och Malmö. Samtliga har knutit ett antal specialister till sig, inom områden som kardiologi, fysioterapi, gynekologi, hud, onkologi och psykiatri för att nämna några. Många av WellCares kunder är egenföretagare eller nyckelpersoner inom större företag. För dem är det ofta viktigt att få effektiv vård, att slippa långa väntetider på operation och snabbt kunna vara tillbaka på jobbet. - Är man dessutom platinum-kund, den högsta av tre nivåer, erbjuder vi också sjukvårdsrådgivning för affärsgäster och tillgång till vårdgivare över hela världen, berättar Peter Scholander. WellCares kunder betalar en årsavgift för ett abonnemang som ger tillgång till avgiftsfri medicinsk rådgivning och vårdplanering. Vid vård på sjukhus agerar WellCare som medicinsk ombudsman. Dessutom ingår årliga hälsoundersökningar samt vaccinationsrådgivning. De flesta medlemmarna väljer att komplettera abonnemanget med WellCares egen sjukvårdsförsäkring. WellCare Skeppargatan Stockholm Tel: Website:

14 14 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Gruppförsäkringar Två språk piggar upp hjärnan På många företag används flera språk vid sidan av svenskan. En kanadensisk studie att tvåspråkighet kan ha en gynnsam inverkan på hjärnan. Genom att hålla två språk levande mobiliseras hjärnans kognitiva reserver, vilket kan skydda mot demenssjukdomar. De kanadensiska forskarna studerade 132 människor under flera år och upptäckte att de som talar två språk utvecklade demenssjukdomar i genomsnitt 4,1 år senare än de som bara talar ett språk. Skillnaderna fanns kvar även sedan man rensat bort faktorer som invandring, kultur, utbildning, yrke och kön. Källa: Neuropsychologia Förbättra försäkringsvillkoren genom att dela på risken Många företag och organisationer idag erbjuder sina medlemmar och anställda en gruppförsäkring. En gruppförsäkring bygger på att människor går samman och delar på risken. Och ju lägre risken är för försäkringsbolagen desto bättre blir villkoren. Det blir som en medlems- eller företagsförmån att få del av det avtal som vi har tecknat med organisationen eller företaget, säger Barbro Cederqvist, chef för marknadskommunikation på Förenade Liv. TEXT: CAROLA ÅLSTIG Förenade Liv är specialist på gruppförsäkringar med cirka försäkrade i cirka avtal med företag och organisationer. Försäkringsbolaget säljer uteslutande personförsäkringar. De som blir försäkrade hos oss måste tillhöra någon grupp. Det vill säga det måste finnas ett avtal och inom ramen för det avtalet kan man sedan ansöka om enskilda försäkringsskydd, säger Barbro Cederqvist. Fördelarna med gruppförsäkringar är flera, dels är det en rationell hantering av personförsäkringsskyddet, dels är inträdesreglerna gynnsammare än om man skulle ta en individuell personförsäkring. Försäkringstagaren kommer automatiskt med och behöver inte genomgå samma hårda riskbedömning. Och eftersom man är flera som delar på risken blir också villkoren för försäkringstagarna bättre. Från företagens och organisationens sida finns det också fördelar att hämta: De säkerställer att deras medlemmar har ett bra skydd om de råkar ut för en olycka eller sjukdom och det är även bra för dem att de kan erbjuda sina medlemmar och anställda ett bra försäkringsavtal, säger Barbro Cederqvist. Förenade Liv har bland annat avtal med SKTF, Sif, Polisförbundet, Lärarförsäkringar, Lufthansa och Andra AP-fonden. Om man till exempel blir ny medlem i Sif så får man automatiskt ett erbjudande om att teckna en gruppförsäkring. Man väljer sedan om man vill ha det och också om man vill utöka skyddet inom ramen för avtalet. Som privatperson är det svårt att se över sitt försäkringsskydd och ibland tror man kanske att man har ett skydd som man inte har. Det här är ingenting som står överst på prioriteringslistan och det är oftast inte förrän det händer en olycka som man upptäcker hur ens försäkringsskydd egentligen ser ut. Genom att erbjudas en gruppförsäkring slussas man automatiskt in i ett bra skydd, säger Barbro Cederqvist. Gruppförsäkringarna ser lite olika ut beroende på hur avtalet med företaget eller organisationen ser ut, men de täcker olycksfall (även sjuk- och olycksfall för barn), sjukdom och dödsfall. Finns det inte en risk i att man blir överförsäkrad? Nej, det kan man aldrig vara. Så länge man har råd att betala råder vi alltid till att man behåller alla sina försäkringar. Om en sjukdom eller olycka inträffar får man ersättning från alla försäkringar man har. Det enda man aldrig får betalt två gånger för är kvitton, säger Barbro Cederqvist. Gruppförsäkringarna ser lite olika ut beroende på hur avtalet med företaget eller organisationen ser ut, men de täcker olycksfall (även sjukoch olycksfall för barn), sjukdom och dödsfall. Förenade Liv har även en inkomstförsäkring som täcker upp vid arbetslöshet och lanserar i höst en sjukförsäkring för seniorer. Seniorerna erbjuds förutom skydd vid olycksfall och dödsfall även ersättning vid särskilda diagnoser. Förenade Livs kunder har även möjlighet att se över och ändra sina villkor. Till exempel reagerade flera medlemmar i SKTF när de insåg att deras gruppförsäkring mot olycksfall inte gällde om de blev utsatta för våld av sin partner. Men efter att man påpekat det för Förenade Liv ändrades villkoren i deras gruppförsäkring. Därför ska man välja en gruppförsäkring Alla behöver ett ekonomiskt skyddsnät om vardagen plötsligt skulle förändras av en olycka, en långvarig sjukdom eller av att någon i familjen avlider. En gruppförsäkring innebär att människor går samman och delar på riskerna. Ju fler som är med, desto bättre blir villkoren. Därför är en gruppförsäkring ett mer prisvärt alternativ än en privat försäkring. Som grupp räknas alla organisationer med fler än 10 personer. Det kan vara en arbetsplats, ett fackförbund, en kundorganisation eller ekonomisk förening. Arbetslivsinriktad rehab Rygg- och nackbesvär Stressrelaterade besvär Whiplashskador Rådgivning rehabiliteringsfrågor ergonomi sjukgymnast/undersökning/åtgärdsförslag Tid för kropp och själ Skräddarsydd dag utifrån era behov och önskemål rygghälsa/kost/motion arbetsteknik stresshantering/mindfullness vattengymnastik/stavgång Vi finns i Luleå Sundsvall Göteborg Stockholm/Vaxholm Växjö Marbella Telefon:

15 hallå Varför inte hjälpa Åsa att komma snabbare tillbaka istället? Det kostar ungefär lika mycket. Gör både dig, ditt företag och dina medarbetare en tjänst. Försäkra er om snabb och kostnadsfri sjukvård. Utan tidsbegränsning så länge vården behövs. Vår Sjukvård Flex kostar från cirka 150 kr * per anställd och månad. Ungefär som en blombukett med hälsningen Krya på dig!. Fast effektivare. Och minst lika omtänksamt. På kan du läsa mer om Sjukvård Flex och möjligheten att komplettera med aktivt rehabstöd. Du kan också ringa oss på Vi ser till att du och dina medarbetare är rätt försäkrade. * Pris för Sjukvård Flex Grund per försäkrad och månad, vid försäkrade, med obligatorisk anslutning. Gäller från 1/ med reservation för eventuella prisförändringar.

16 16 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Friskvård och rehabilitering Vetenskapligt bevisat att naprapati hjälper För den som har ont i rygg och nacke fungerar naprapati bättre än läkarbesök. Det visar den första stora utvärderingen av naprapati, som har gjort på Karolinska Institutet. Resultatet av studien öppnar för att behandlingsformen integreras i den vanliga vården. Studien omfattade 409 patienter som alla led av besvär i rygg och nacke, de flesta sedan mer än ett år. De delades in i två grupper och undersöktes av läkare för att utesluta allvarliga tillstånd. Därefter lottades patienterna mellan två behandlingsalternativ. Hälften behandlades av naprapat och den andra hälften fick rådgivning och stöd av läkare. Syftet med läkarbesöket var att stärka patientens tro på sig Motionera mer prestera mer: En självklar ekvation? Idag erbjuder många företag sina anställda fri eller subventionerad träning, såväl på som utanför arbetstid. Man talar om hälsoekonomi. Vältränade och aktiva medarbetare är bättre medarbetare. Men är det verkligen så enkelt? Det förbättrar åtminstone förutsättningarna för en mer effektiv arbetsplats, säger Erland Colliander, doktor i träningsfysiologi. TEXT: GUSTAF BRICKMAN FOTO: PAWEL FLATO Erland Colliander, doktor i träningsfysiologi. R egelbunden fysisk träning förbättrar hälsan på otaliga sätt. Det minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, det kan förbättra immunförsvaret och det stärker skelettet, för att nämna några få. Fysisk aktivitet har också visat sig reducera stress, dämpa ångest och till och med förbättra inlärnings- och koncentrationsförmågan. Rimligtvis bör alla dessa effekter också medföra att aktiva människor mår och presterar bättre på sin arbetsplats. Att bevisa det är dock en annan sak och forskarvärlden har länge haft svårt att visa på att regelbunden motion faktiskt ger någon effekt på arbetsprestationen. Problemet har till stor del bestått av en fråga - hur mäter vi produktivitet? Inom industrin finns det klara mått på hur många enheter som produceras, men inom tjänstsektorn är det svårare. Hur kan vi till exempel mäta en sekreterares produktivitet, säger Erland Colliander, doktor i träningsfysiologi och VD för hälsostrategiföretaget Proformia. Men de senaste åren, fortsätter han, har det gjorts flera undersökningar som visat på en klar koppling mellan träning, hälsa och produktivitet. Erland Colliander pekar särskilt på en undersökning av de anställda vid ett stort amerikanskt finansinstitut. De anställda delades upp efter vilka som använde företagets gym och inte. Personalen fick sedan svara på frågor om sin hälsa och hur mycket de motionerade, men också om hur de presterade på jobbet. Levererar du det du ska? Hur bra är din koncentrationsförmåga? Har du tid att hjälpa dina kollegor? Svaren var tydliga, bland annat var det 40 procent fler i den inaktiva gruppen som uppgav att dålig hälsa hindrade dem i arbetet. Undersökningen visade också en annan skillnad, på sjukfrånvaron. De aktiva medarbetarna hade i snitt 40 procent färre sjukdagar per år. Det skulle kunna innebära stora besparingar för svenska företag. Andra undersökningar har dock inte alls visat på de resultat forskarna väntat sig. En förklaring kan vara att friskvårdsprogrammen bara lockar de medarbetare som redan är aktiva. Det är viktigt att få med dem som inte motionerar, eftersom det är för dem som träningen verkligen kan innebära en förändring. Det är också viktigt att poängtera att det finns många andra faktorer, både på och utanför arbetsplatsen, som spelar in, säger Erland Colliander. Att någon tränar och rör på sig gör inte automatiskt att han eller hon arbetar bättre, eller är sjuk mindre. Men det skapar förutsättningar för en mer effektiv arbetsplats. Dessutom handlar det om rätt sorts träning för rätt person. Medan konditionsträning kanske är bra för stressade banktjänstemän, kan industriarbetare i stället bli friskare av att träna upp styrka i rygg och mage. Fysisk inaktivitet Cirka 30 procent av Sveriges vuxna befolkning är fysiskt inaktiva. Bara 20 procent rör sig tillräckligt mycket, eller motsvarande en halvtimmes promenad om dagen. Fysisk inaktivitet kostar Sverige sex miljarder kronor per år i form av förtidspensioneringar och sjukvård. Det kan jämföras med rökningen som kostar samhället drygt åtta miljarder kronor. egen förmåga att hantera besvären. Rådgivningen gick ut på att förmå patienten att röra sig även om det gjorde ont, och att leva ett så vanligt liv som möjligt. Efter tolv veckor uppgav 57 procent i naprapatgruppen att deras tillstånd var väldigt mycket förbättrat. Motsvarande andel i kontrollgruppen var 13 procent. 69 procent i naprapatgruppen och 42 procent i kontrollgruppen uppgav en tydlig smärtminskning, och 19 procent i naprapatgruppen och 7 procent i kontrollgruppen var helt återställda 12 veckor efter studiens start. Resultaten var liknande även när patienter med ryggbesvär och nackbesvär analyserades var för sig. Naprapati är en behandllingsmetod som går ut på att återställa funktion och minska smärtan i muskler och leder. Naprapaten använder sig av manipulation och mobilisering av ryggraden och andra leder, samt mjukdelsbehandling som töjning och massage. Ofta kompletteras behandlingen med olika former av träning och rådgivning. Källa: Karolinska Institutet Motion ger fl er hjärnceller Fysisk aktivitet stimulerar tillväxten av nya hjärnceller. I alla fall på råttor. Det visar en undersökning som gjorts av Astrid Bjørnebekk vid Karolinska Institutet. Astrid Bjørnebekk har genom att låta råttor springa i springhjul kunnat visa att fysisk aktivitet leder till en ökning av antalet hjärnceller i hippocampus, den del av hjärnan som påverkar bland annat minnet och inlärningsförmågan. Men lagom är bäst. För hård träning har i tidigare undersökningar visat sig ha motsatt effekt och verkat hämmande på cellbildningen. Källa: Karolinska Institutet Vårdcentraler kan ge företagshälsovård Företagshälsovårdens ställning ska stärkas. Ett av förslagen är att vårdcentralerna ska tillåtas att sälja företagshälsovård. Förslaget har fått stöd från LO, TCO, Saco, Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Enligt utredaren Anna Hedborg har länder som har en nära koppling mellan primärvården och företagshälsovården i allmänhet lägre sjuktal. Källa: Dagens Medicins nätupplaga. Tankens kraft leder tillbaka till jobbet Det är inte bara diagnosen som styr hur lång tid det tar att komma tillbaka efter en skada. Tankens kraft har stor betydelse. TEXT: INGRID KINDAHL Forskarna har allt mer börjat intressera sig för hur tankar och förväntningar påverkar den som har råkat ut för skador. I Kanada, Australien och på Karolinska Institutet i Sverige har man gjort studier som visar att den som väntar sig att bli frisk snabbt, har stor chans att få sina förväntningar uppfyllda. Detta är något som många länge har misstänkt, men det har inte tidigare varit vetenskapligt bevisat. Nu har bland andra Lena Holm, forskare vid KI, bevisat tesen i en doktorsavhandling. Personer som tidigt efter skadan har låga förväntningar på att bli helt återställda har oftare funktionsnedsättning sex månader efter skadetillfället, jämfört med personer som har höga förväntningar på att bli återställda. Vi har gjort studien på pisksnärtskador, men man Lena Holm, forskare vid KI FOTO: MARIE LUNDIN vet att det har lika stor betydelse för många andra skador i muskler och skelett, säger hon. Hur kan patientens tankar påverkas i positiv riktning? Genom att vårdpersonalen ger rätt och begriplig information och därigenom skapar goda förväntningar. Både i Kalifornien och på Södersjukhuset i Stockholm har man med framgång använt sig av informationsträffar och filmer.

17 Official Supplier to The 2007 European Solheim Cup Team att bygga upp vår fysiska styrka, optimera vårt spel och undvika skador. Personligen använder jag även Power Plate för att träna bort mina rygg- och nackproblem Helen Alfredsson Lagkapten Power Plate stärker musklerna utan att belasta leder ökar blodcirkulationen förbättrar rörligheten ökar bentätheten - motverkar Osteoporos ökar ämnesomsättningen och förbränningen reducerar celluliter Besök vår hemsida Power Plate Scandinavia AB Skeppsbron 13B, Malmö Power Plate e Power Plate är ett suveränt verktyg som hjälper oss Official Sponsor

18 18 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kvalitetscertifiering av arbetsmiljö Hur fungerar arbetsmiljön på ert företag eller organisation? Genom att kvalitetscertifiera ledningssystem för arbetsmiljö kan man få ett tydligt svar. Det här är ett växande område och hitintills har över sexhundra organisationer och företag certifierats. TEXT: CAROLA ÅLSTIG Att certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö faktiskt ger resultat kan vara en av förklaringarna till att antalet certifieringar ökar. Det finns två sätt att bli certifierade inom ledningssystem för arbetsmiljö. Antingen via Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 eller mot det internationella kravdokumentet OHSAS Certifieringen är frivillig men många företag och organisationer väljer att kvalitetscertifiera sin arbetsmiljö. Orsakerna kan vara flera. Det ger en bra fokus på arbetsmiljön och driver jobbet med arbetsmiljön framåt. Det är också bra att få några opartiska ögon som granskar om man har en bra arbetsmiljö eller inte, men det skulle också kunna bero på ett koncernbeslut att alla enheter inom koncernen ska vara certifierade, säger Magnus Pedersen, teknisk handläggare inom Swedacs enhet för certifiering. Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är en statlig myndighet som ger certifieringsföretag rätten att ge ut certifieringar. I Sverige ansvarar Swedac för all ackrediteringsverksamhet av certfieringsföretag. Certifiering innebär kortfattat att en sakkunnig och oberoende part intygar att de specifika krav som ställs för att få ett certifikat också följs. Vi bedömer certifieringsföretagen utifrån deras kompetens, kunskap, att de är oberoende och har integritet och idag finns det strax under tio certifieringsföretag inom arbetsmiljön, säger Magnus Pedersen. En certifiering som utförts under ackreditering innebär också att certifikatet blir accepterat i andra länder. De företag eller organisationer som genomgår en certifiering får både veta vad som fungerar bra när det gäller arbetsmiljön, men också vad som måste rättas till för att de ska kunna bli certifierade. Man beaktar alla bitar i arbetsmiljön. Både den fysiska, psykiska och psykosociala, säger Magnus Pedersen. Syftet med ledningssystem för arbetsmiljö är en bättre arbetsmiljö för de anställda, därför krävs också att arbetstagarna är involverade i certifieringsprocessen. Man beaktar alla bitar i arbetsmiljön. Både den fysiska, psykiska och psykosociala. Förbättrar certifieringen arbetsmiljön? Det har gjorts undersökningar som visar att det finns klara tecken på att arbetsmiljön blivit bättre efter certifieringen, men det är ofta så att om man ger fokus på någonting så ger det förutsättningar till förbättring och man bygger in en god systematik i sitt företag, säger Magnus Pedersen. Att certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö faktiskt ger resultat kan vara en av förklaringarna till att antalet certifieringar ökar. Idag har totalt 428 enheter fått en certifiering enligt AFS 2001:1 och 187 enheter enlig OHSAS Enbart i år är siffrorna uppe i 20 enheter respektive 16 enheter. Trenden går åt att alltfler företag och organisationer certifierar sig. Det var inte alls lika vanligt förr som det är nu, säger Magnus Pedersen. Från början var det mest tillverkande företag som kvalitetscertifierade sin arbetsmiljö, men numera är det även vanligt inom tjänsteföretag och offentlig verksamhet, till exempel kommunala bolag och förvaltningar. Uppgifter om vilka företag som är certifierade finns på respektive certifieringsorgans hemsida. Krav för certifi ering av ledningssystem En arbetsmiljöpolicy. Företagen/organisationen ska kunna visa att de planerar för identifiering av faror och kan göra en riskbedömning. De ska ha byggt upp ett arbetsmiljöprogram för att nå till de uppsatta målen. De ska skapa en struktur med ansvar (det vill säga strukturera upp olika roller, befogenheter och ansvar). De ska kunna visa på utbildning och att de säkerställt rätt kompetens. Krav på samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Krav på viss dokumentation. Det ska finnas en nödlägesberedskap på företaget/organisationen. Uppföljningskrav. Krav på ledningen att följa upp verksamheten och se till att det fungerar på rätt sätt. Källa: Swedac Våga välja hälsa. Att ha ett friskt företag lönar sig, men hälsan kommer inte gratis. Det krävs ett aktivt val för att nå dit. Och det räcker inte med en bra stol eller ett kort till gymmet. Rätta verktygen reagera Hälsa har i många år arbetat med friskvård, stresshantering och rehabilitering. Vi är din samarbetspartner och företagshälsovård som ger dig och din personal de rätta verktygen för ett hälsosamt liv, på och utanför jobbet. Lönsam investering För oss är friskvård inte en trend eller tjusig yta, utan en långsiktig investering för ett mer lönsamt företag. Därför följer vi alltid upp resultaten. Ge hälsan en chans Kontakta oss för en kostnadsfri behovsanalys, inom friskvård eller företagshälsovård. I nära samarbete med dig tar vi fram en långsiktig strategi. Du ger hälsan en chans vi ger dig möjligheterna. Boka en kostnadsfri behovsanalys Kontakta Marianne Björk, eller tel Läs mer på

19 Arbetsmiljön ett viktigt konkurrensmedel FOTO: RICHARD OHLSSON Det är lätt för företag att påstå att de värnar om en god arbetsmiljö. Ofta visar det sig dock bara som papper i en pärm och ambitioner som rinner ut i sanden. Men det finns stora vinster att göra på ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Och på Intertek finns kvalificerad hjälp att få. I dag är alla företag skyldiga att följa de arbetsmiljöregler som finns. Men få kan visa att de faktiskt gör det. Intertek erbjuder en mängd olika tjänster inom kvalitet- och produktsäkerhet. En viktig del av verksamheten är inom området miljöledningssystem, ledningssystem för livsmedelsindustri och skogsindustri samt informationssäkerhet. Och så just arbetsmiljö. Intertek certifierar både enligt svenska och internationella system och certifieringen visar att det aktuella företaget verkligen har ett systematiskt arbetsmiljöarbete som leder till ökad trivsel och minskad ohälsa och följer de lagar som gäller för arbetsmiljö. Thorsten Andersson, som är produktansvarig för arbetsmiljö på Intertek, möter ofta företagare som undrar varför de ska certifieras när de ändå lyder under arbetsmiljölagen. - Det är ett sätt att utveckla företaget och kvaliteten på produkter och tjänster. Många får en aha-upplevelse under arbetets gång. Man tycker att man jobbat med de här frågorna förut, men ser plötsligt alla möjligheter till förbättringar och identifiering av brister som inte framkommit tidigare, förklarar han. Av alla de kunder som i dag är arbetsmiljöcertifierade ser de flesta hur sjukfrånvaron och antalet olycksfall minskat. De vittnar också om följdeffekter som ökad trivsel bland personalen, vilket gör företaget till en intressant arbetsplats för attraktiv personal. Men en certifiering är också en viktig kvalitetsmarkör i konkurrensen med andra företag. - Det blir vanligare att företag kräver av sina underleverantörer att de är certifierade. Det är ett bevis på en engagerad ledning som arbetar aktivt med att verksamheten ska vara så säker som möjligt, säger Thorsten Andersson. Undersökningar visar att procent av kvalitetsbristerna i svensk industri och svenska tjänsteföretag är kopplade till just bristande arbetsmiljö. Organisatoriska brister såväl som ergonomiska problem står i vägen för företagens och personalens utveckling. Både svenska och internationella företag har med Interteks hjälp identifierat problemen och hittat lösningar på dem. Certifiering kräver noggranna förberedelser I ett tidigt stadium ser Intertek till att få en så tydlig bild av verksamheten som möjligt. Därefter genomförs certifieringen i två steg. Först en granskning av arbetsmiljön då eventuella brister dokumenteras och åtgärdas. Därefter en så kallad certifieringsrevision, det vill säga djupgående granskning av dokument, rutiner och processer och stickprover ute i verksamheten, bland annat genom intervjuer med både chefer, arbetstagare och skyddsombud. Företaget informeras om resultatet och får en viss tid på sig att rätta till bristerna. När åtgärderna är gjorda och accepterade av Intertek utfärdas ett certifikat, som gäller i tre år. Under den perioden görs uppföljande revisioner ett par gånger per år, vilket bidrar till att arbetsmiljöarbetet utvecklas vidare och hålls levande. Efter tre år gör Intertek en total bedömning hur arbetet utvecklats och förlänger giltighetstiden efter eventuella åtgärder. - Våra certifikat ska inte bara bli ett diplom på väggen, förklarar Thorsten Andersson. De ska bidra till en kreativ dialog kring viktiga frågor i organisationens arbetsmiljöarbete och i förlängningen leda till en mer lönsam verksamhet med friska medarbetare och nöjda kunder. Om företaget: Intertek är ett ledande internationellt företag som tillhandahåller kvalitets- och produktsäkerhetstjänster. Intertek Systems Certification erbjuder revisioner och certifiering av ledningssystem enligt en rad internationellt erkända standarder. Antal anställda Över i mer än 100 länder Kontakta oss gärna Thorsten Andersson, Global Manager Occupational Health and Safety Management Systems. Mornington Hotel för en hälsosam affärsresa På Mornington Hotel i Bromma lär du inte drabbas av hotelldöden, den som suger ner dig i tv-fåtöljen efter en öl i hotellbaren. Nej, här kan du boka en personlig tränare samtidigt som du bokar rummet, ta med cykeln ut i spåret och bli en ny, friskare människa under affärsresan. - Vi vill gärna locka våra gäster att smyga in träning i vardagen, säger Märit Andersson som är hotelldirektör på Mornington Hotel i Bromma. Hon har precis demonstrerat en styrketräningsmaskin i den nya healthclub som byggts under en stor renovering som blev klar tidigare i år. - Våra maskiner är anpassade för funktionell träning där du tränar flera muskelgrupper samtidigt och bygger stabilitet och styrka. Vill man klara av alla vardagliga rörelser som till exempel att lyfta in sina småbarn i bilbarnstolen eller bära tunga kassar utan att få ryggskott är det ett överlägset sätt att träna, förklarar hon. Hotellets profil som affärssporthotell är tydlig och omvandlingen går under begreppet GET MOV IN. Rummen är nymålade i ljusa sportiga färger. I huset finns kiropraktorer och massörer. Utanför entrén står cyklar, fria för alla gäster att låna för en tur, till exempel runt Lillsjön i närheten. Runt sjön går också joggingrundan, eller promenaden med stavar. Kanske med sällskap. - Många tjejer tycker det är obehagligt att springa själva på kvällen, och alla hittar inte i området, men då erbjuder vi oss att följa med, förklarar Märit Andersson. Hon har själv lett joggingturer vid flera tillfällen. Och håller också i några av de träningspass hotellet erbjuder. Flera av de anställda varvar sina arbetsuppgifter på hotellet med att hålla i något träningspass. Hotellets ekonomiansvarige har blivit stavgångsexpert, och Rosa som ansvarar för baren och matsalen minglar runt bland gästerna och lockar med dem på joggingrundor. Märit Andersson märker att möjligheten att varva jobbet med träning gör Mornington i Bromma till en attraktiv arbetsplats. Och förhoppningsvis också till ett självklart val för den aktive resenären, oavsett om du föredrar paddling, klättring eller yoga. Men även om möjligheterna tycks oändliga är kraven minimala. Ingen ska känna sig tvingad till träning. Bara känna att möjligheten finns. Och för en lugnare form av träning finns balansbollar placerade i konferensrummen och erbjuder möjlighet att stärka rygg, bål och mage och skapa variation för kroppen under en lång stillasittande arbetsdag. Också restaurangen har genomgått en omvandling. Fler och fler hälsosamma alternativ finns på menyn och husmanskosten samsas med nyckelhålsmärkta rätter. Utbudet ska passa såväl den som tränar mycket som den som suttit stilla hela dagen. Och portionsstorlekarna anpassas efter behov. Salladsbuffén är generös och allt som serveras lagas i hotellets eget kök, såväl mat som bröd. - Vi vill vara helt säkra på att alla ingredienser är okej, förklarar Märit Andersson, som fortfarande har många visioner för hotellet hon basar över. Spännande seminarier, med kända föreläsare som Blossom Tainton, Martin Lidberg och Henrik Dagård är ett exempel. Fler inspirerande miljöer ett annat. - I loungen ska vi bygga en stor öppen spis. Där ska man kunna sitta i lugn och ro och läsa en bok. Och vi ska ha fler behandlingar med spakaraktär och fler sportaktiviteter som basket, innebandy och inlines, berättar hon och tillägger: - Och i matsalen ska vi visa klätterfilm och skidfilm. Hotellet ska vara en trevlig och inspirerande miljö att vistas i, oavsett om du vill träna eller inte. Mornington Hotel Bromma Norrbyvägen 30, BROMMA

20 Vad gör du när din bästa medarbetare fastnat i en vårdkö? Att bli sjuk är illa nog. Då vill man inte vänta på att få hjälp. Men tyvärr ser verkligheten ofta ut så idag. Vill det sig riktigt illa kan väntetiden för behandling bli flera månader. Att bli hänvisad till en plats i kön är en svår sits för den som blir sjuk. Men även du som arbetsgivare drabbas i form av besvär med att hitta vikarier, störningar i verksamheten och kostsamma sjukskrivningar. Som väl är finns det en möjlighet att erbjuda dina medarbetare snabbare hjälp. Med en sjukvårdsförsäkring får du omedelbar tillgång till medicinsk rådgivning året runt dygnets alla dagar och ett nätverk av privata specialistläkare. Vill du ha mer information om hur du kan hjälpa dina medarbetare att bli friskare fortare, boka tid på lansforsakringar.se/foretag eller kontakta din försäkringsrådgivare. Länsförsäkringar är en bolagsgrupp som består av 24 självständiga länsförsäkringsbolag, alla med stark lokal förankring och närhet till sina kunder.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÄLSA FÖR LÖNSAMHET. Att mäta hälsa i pengar

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÄLSA FÖR LÖNSAMHET. Att mäta hälsa i pengar ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HÄLSA FÖR LÖNSAMHET Strategiskt hälsoarbete Hälsoarbetet bör genomföras strategiskt och drivas av företagets affärsmål läs mer på sid

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda Både OMTÄNKSAMT och lönsamt För sex år sedan opererade jag axeln men fick nya besvär nu i maj, vilket gjorde det svårt att sköta snickerifirman. If bokade

Läs mer

Hälsoutvecklingsprojekt

Hälsoutvecklingsprojekt Hälsoutvecklingsprojekt Euro Accident Health & Care Insurance AB Euro Accident är ett försäkringsföretag med fokus på hälsa. Företagets affärsidé är att hjälpa företag, organisationer och individer att

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg DET HÅLLBARA LEDARSKAPET Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg charlotte.rawall@pbm.se AGENDA Arbetsmiljöforskning om friska arbetsplatser Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 2016:1 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om expertpanelen... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De vanligaste arbetsmiljöproblemen... 5 Vad orsakar stress i jobbet?...

Läs mer

Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro

Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro Laura Hartman Försäkringskassan 18 maj Mobiliseringsinitiativet för att förebygga sjukfrånvaro Maj 2015 Sida 1 Stor variation i sjukfrånvaro över tid - förklaras

Läs mer

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Namn Tillhörighet Profession Ebba Nordrup Landstingshälsan i Örebro Beteendevetare Bodil Carlstedt-Duke Avonova Företagsläkare. Med Dr Emma Cedstrand Karolinska Institutet

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Alla som arbetar har rätt till en arbetsmiljö som främjar hälsa och välbefinnande.

Alla som arbetar har rätt till en arbetsmiljö som främjar hälsa och välbefinnande. Alla som arbetar har rätt till en arbetsmiljö som främjar hälsa och välbefinnande. Den fysiska arbetsmiljön, inklusive att arbetsplatsen är säker och inte orsakar fysiska skador eller besvär, är väldigt

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser. Sara Brännström, ergonom

Hälsofrämjande arbetsplatser. Sara Brännström, ergonom Hälsofrämjande arbetsplatser Sara Brännström, ergonom 16 hälsoprojekt Plastex AB Trelleborg Sealing Solutions EU-projekt Friskare arbetsplatser (9 arbetsplatser) Skellefteå Kraft European Minds Fritidskontoret

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sveriges Företagshälsor Företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges Företagshälsors medlemmar utgör huvuddelen av branschen som består av mer

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Hälsa Arbetsmiljö och Livsstilsundersökning (HALU)

Hälsa Arbetsmiljö och Livsstilsundersökning (HALU) Hälsa Arbetsmiljö och Livsstilsundersökning (HALU) HALU genomförd på: Antal enkäter: Datum: Urval: 57 2012-09-10-2013-01-21 Testdatum fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2013-03-11 Testnummer inom datum 1 Sida 2

Läs mer

Hur räknar man på värdet av hållbarhet? Lena Hök, hållbarhetschef Skandia och verksamhetschef stiftelsen Idéer för livet

Hur räknar man på värdet av hållbarhet? Lena Hök, hållbarhetschef Skandia och verksamhetschef stiftelsen Idéer för livet Hur räknar man på värdet av hållbarhet? Lena Hök, hållbarhetschef Skandia och verksamhetschef stiftelsen Idéer för livet Förväntan på att flera aktörer ska lösa samhällets utmaningar - Offentlig sektor,

Läs mer

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel.

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad som gör företag framgångsrika är inte alltid det du tror. Visst är det viktigt med affärsplaner, distributionsmodeller

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

Vår kunskap : Din hälsa

Vår kunskap : Din hälsa Vår kunskap : Din hälsa Ergonomhuset är ett kunskapsföretag inom ergonomi, arbetsteknik, utbildning och sjukgymnastik. Vår idé är att erbjuda ett helhetstänkande för individen och företaget. Specialinriktningar

Läs mer

Vi ger ditt företag ett lyft!

Vi ger ditt företag ett lyft! Vi ger ditt företag ett lyft! www.lsc.nu Friska människor bygger starka företag Att sprida en hälsosam livssyn och få fler människor att uppleva fördelarna med ett aktivt och sunt liv. Det är drivkraften

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen Den glömda försäkringen Arbetsskadeförsäkringen är den glömda socialförsäkringen. Allmänhetens och politikernas uppmärksamhet riktas till andra delar av det allmänna försäkringssystemet; ålderspensionsförsäkringen,

Läs mer

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare.

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare. DU BLÄDDRAR MED HJÄLP AV PILTANGENTERNA Förbättra sjuktalen med Sjuk & Frisk SJUK & FRISK ANMÄLAN, RÅDGIVNING & STATISTIK OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE POSITIVA EFFEKTER ENKEL ADMINISTRATION» Euro

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp till patienter med psykiska besvär eller långvarig

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

hälsa och framtid Sammanfattning DELSTUDIE 1 4 ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG

hälsa och framtid Sammanfattning DELSTUDIE 1 4 ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 1 4 Sammanfattning 2008 I Hälsa och framtid undersöks vad som utmärker privata företag med friska medarbetare friska företag.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Människor som mår bra ger framgångsrika företag Det är ingen hemlighet. Människor som mår bra gör ett bättre arbete. Inte helt förvånande är det dessutom så

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen?

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Friskvårdspolicy Hälsa på arbetsplatsen Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Bertold Brecht Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS/ 02-026

Läs mer

Byggnads policy. Företagshälsovård

Byggnads policy. Företagshälsovård Byggnads policy Företagshälsovård Byggnads policy om företagshälsovård Syftet med Byggnads företagshälsovårdspolicy är att beskriva vilka krav Byggnads ställer på innehållet i ett bra företagshälsovårdsavtal,

Läs mer

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete Foto: Mattias Ahlm Effektiv väg tillbaka till arbete Våra socialförsäkringssystem ska handla om att rätt ersättning ska gå till rätt person. De ska vara robusta och hålla in i framtiden och de ska sätta

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2490 av Johan Forssell m.fl. (M) Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen

Läs mer

Förbättra sjuktalen med Sjukanmälan. Sjukanmälan Anmälan, rådgivning & statistik OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Förbättra sjuktalen med Sjukanmälan. Sjukanmälan Anmälan, rådgivning & statistik OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Förbättra sjuktalen med Sjukanmälan Sjukanmälan Anmälan, rådgivning & statistik OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Positiva effekter, enkel administration Euro Accidents tjänst Sjukanmälan ger en god

Läs mer

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig Kom med och ge din insats för ett friskare liv för dig själv, dina närmaste och hela din kommun Hälsan hör till de viktigaste värdena i människans liv och har en avgörande

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV.

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV Den nya sjukförsäkringen är en viktig del i regeringens arbete att ge människor hjälp och stöd för att hitta vägar tillbaka till

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:64 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:50 av Stig Nyman (kd) om arbetstidsförkortning för äldre medarbetare Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären

Läs mer

Hållbara socialförsäkringar. Patrik Hesselius Politisk sakkunnig

Hållbara socialförsäkringar. Patrik Hesselius Politisk sakkunnig Hållbara socialförsäkringar Patrik Hesselius Politisk sakkunnig Utmaningen Den svenska medellivslängden ökar Positivt med en friskare befolkning Men, färre kommer att behöva försörja fler som är i icke

Läs mer

Friska verksamheter - vilka leder oss dit?

Friska verksamheter - vilka leder oss dit? Friska verksamheter - vilka leder oss dit? Professor Magnus Svartengren Institutionen Medicinska Vetenskaper 3 Hälsa / högt välbefinnande Sjuk disease Frisk Ohälsa / lågt välbefinnande illness 2016-02-09

Läs mer

LÖNSAM HÄLSOSAM LYCKOSAM. Främjande ledarskap och medarbetarskap

LÖNSAM HÄLSOSAM LYCKOSAM. Främjande ledarskap och medarbetarskap LÖNSAM HÄLSOSAM LYCKOSAM ledarskap och medarbetarskap INNEHÅLL Kontakt med författarna kan fås via deras webbplatser: Anders Lugn: www.baralugn.se Birger Rexed: www.rexed.se Ekerlids Förlag Tegnérgatan

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Försäkring. Företagshälsa

Försäkring. Företagshälsa Namn Titel Datum Försäkring Sjukvård Företagshälsa Vi hjälper svenska företag att skapa positiva resultat i deras strategiska hälso- och arbetsmiljöarbete genom att erbjuda ett brett utbud av hälsotjänster

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Assessios guide om OBM

Assessios guide om OBM Assessios guide om OBM assessios guide om obm 1 Visioner eller finansiella mål skapar aldrig lönsamhet. Det är ett resultat av mänskligt beteende i organisationen. Det är i första linjen som resultatet

Läs mer

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete En liten skrift om hur arbetsmiljöarbete kan bidra till att utveckla en beredskap för förändring. Skriften bygger på rapporten Utvecklingsredskap

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Att förbättra kvinnors arbetsmiljö ett uppdrag från regeringen

Att förbättra kvinnors arbetsmiljö ett uppdrag från regeringen Att förbättra kvinnors arbetsmiljö ett uppdrag från regeringen Arbetsmiljöverket fick 2011 i uppdrag från regeringen att utveckla och genomföra särskilda insatser för att förebygga att kvinnor slås ut

Läs mer

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 November 2016 Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 Hur kan man arbeta med den nya föreskriften och få strategi och kultur att samverka? Frida Norrman & Johanna Rådeström Organisationspsykologer,

Läs mer

Kan motion orsaka hälsa?

Kan motion orsaka hälsa? Fysisk aktivitet skapar frisk personal Kan motion orsaka hälsa? Pia Hancke Leg. Sjukgymnast / ergonom Hälsoforum Växjö Var 4:e 5 % 1/4 > 45 1 20 % 30 % < 1/3, 1/3 800 000 100 117? 16.000.000.000 Var

Läs mer

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016 Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet Att arbeta i staten 2016 Systematiskt arbetsmiljöarbete En liten film om SAM https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

När det värsta händer

När det värsta händer När det värsta händer Fem sätt att agera när en medarbetare blir svårt sjuk, drabbas av psykisk ohälsa eller dör. 2015 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Fem sätt att agera när en medarbetare blir

Läs mer

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Juni 2016 Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv! Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Kommunernas

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Hur kan chefen och organisationen säkerställa en förtroendefull och bra arbetsmiljö?

Hur kan chefen och organisationen säkerställa en förtroendefull och bra arbetsmiljö? Sjöfartens Arbetsgivareförbund SAN-konferensen i Göteborg 22 oktober 2015 Hur kan chefen och organisationen säkerställa en förtroendefull och bra arbetsmiljö? Stefan Blomberg, leg psykolog & organisationskonsult

Läs mer

Förbättra sjuktalen med Sjuk & Frisk. Sjuk & Frisk Anmälan, rådgivning & statistik OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Förbättra sjuktalen med Sjuk & Frisk. Sjuk & Frisk Anmälan, rådgivning & statistik OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Förbättra sjuktalen med Sjuk & Frisk Sjuk & Frisk Anmälan, rådgivning & statistik OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Positiva effekter, enkel administration Euro Accidents tjänst Sjuk & Frisk ger en

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

HAKuL-modellen för rehabilitering

HAKuL-modellen för rehabilitering HAKuL-modellen för rehabilitering 1. Alla som varit sjukskrivna 28 dagar kontaktas och rapporteras av arbetsledaren till både företagshälsovården och HAKuL-projektet. Rapportering kan också ske av personer

Läs mer

Företagshälsovård i offentlig sektor kommuner och landsting. Lisa Schmidt

Företagshälsovård i offentlig sektor kommuner och landsting. Lisa Schmidt Företagshälsovård i offentlig sektor kommuner och landsting Lisa Schmidt Bakgrund År 2009-2011 Vägar till framgångsrikt samarbete med företagshälsovården, IVL-rapport B 1990 www.ivl.se/publikationer Nyckelfaktorer

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå. Våra index!

Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå. Våra index! Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå Våra index! Att använda personalnyckeltal Mäta Jämföra Analysera Agera! Mäta är ett första steg i analysen som behöver

Läs mer

Rehabilitering AGS-fonden. För privata och kooperativa arbetsgivare

Rehabilitering AGS-fonden. För privata och kooperativa arbetsgivare Rehabilitering AGS-fonden För privata och kooperativa arbetsgivare AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Namn Tillhörighet Profession Ebba Nordrup Landstingshälsan i Örebro Beteendevetare Bodil Carlstedt-Duke Avonova Företagsläkare. Med Dr Emma Cedstrand Karolinska Institutet

Läs mer

Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar

Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar 1 Sammanfattning Hälsobarometern våren 2015 Tre fjärdedelar av de tillfrågade företagsledarna är inte oroliga för att medarbetarna ska sjukskriva sig.

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab 2016-04-25 Ärendenummer: 2015/00301 Kanslienheten Dokumentnummer:2015/00301-3 Helene Håkansson Till landstingsstyrelsen Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande Välfärdsbokslut 24 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer