Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK"

Transkript

1 Samfundet S:t Erik Stockholm Årsredovisning 2012 SAMFUNDET S:T ERIK Styrelsen för Samfundet S:t Erik (org.nr ) får härmed avge årsredovisning för år 2012, det etthundraelfte verksamhetsåret. Förvaltningsberättelse Samfundet S:t Erik är en ideell förening vars syfte enligt stadgarna är att sprida kännedom om Stockholms historia att väcka intresse för bevarande av stadens från historisk, topografisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla kultur- och naturminnesmärken att verka för tillgodoseende av historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling. Samfundet är en medlemsbaserad och oberoende organisation. Förenande för samfundets medlemmar är intresset för Stockholm och Stockholms historia och viljan att vara med och påverka stadens omdaning och utveckling. Mer att läsa om samfundet och dess verksamhet finns på hemsidan Samfundet är Stockholms stadsmuseums och Stockholms medeltidsmuseums vänförening. Stadsmuseet och Medeltidsmuseets program har under året varit tillgängliga för samfundets medlemmar. I samband med Stockholm stadsmuseums 75-årsjubileum den 15 november överlämnades som gåva modellen av kv Cepheus före 1930-talets renovering, skala 1:87, tillverkad av modellbyggare Göran Josephzhon. Konung Carl XVI Gustaf är sedan 1974 samfundets Höge beskyddare. 1(16)

2 Årsmötet 2012 Samfundet S:t Eriks årsmöte ägde rum tisdagen den 17 april 2012 i Börshuset, Stora Börssalen, Gamla stan. Cirka 100 personer av samfundets medlemmar och inbjudna gäster var närvarande vid årsmötet. Till ordinarie ledamöter omvaldes advokat Per Björkman och arkitekt Laila Reppen för en tid av två år och fd överläkare Fredrik von Feilitzen omvaldes för en tid av ett år. Till suppleanter omvaldes arkitekt Susanne Ingo och professor i stockholmshistoria Sven Lilja för en tid av två år. Till ordinarie revisorer nyvaldes auktoriserade revisorn Svante Nylén och byggnadsantikvarie Stephan Fickler. Till revisorssuppleanter nyvaldes godkände revisorn Stefan Eriksson och konservator Marie Klingspor Rotstein. Till valberedning omvaldes Kerstin Mandén Örn (ordförande), Per Kallstenius och direktör Hans von Schreeb. Såväl revisorer, revisorsuppleanter som valberedning valdes för en tid av ett år. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för år 2013 höjs med 25 kronor till 250 kronor för enskild medlem och att medlemsavgifterna för familjemedlem och ständig fysisk medlem förblir oförändrade med 100 respektive kronor. Styrelsen besvarade motionen som lämnades vid årsmötet 2011 där styrelsen ombads att ta fram en strategisk analys och handlingsplan för att stärka samfundets position och verksamhet. Vid höstmötet 2011 lämnade styrelsen en utförlig nulägesbeskrivning över verksamheten och vid årsmötet presenterades den handlingsplan som efterfrågats. Professor Bo Grandien och arkitekt Kerstin Westerlund Bjurström utsågs till hedersledamöter i samfundet. Efter årsmötet berättade landskapsarkitekt Sture Koinberg ur ett personligt perspektiv om Arvet efter Holger Blom och hur det har tillvaratagits i Stockholm med omnejd. Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris Årets belöningsplakett och pris om kronor tilldelades fil dr och docent i konstvetenskap Ann Katrin Pihl Atmer. Motiveringen löd: Ann Katrin Pihl Atmer har i olika studier grundligt utforskat miljöer som fundamentalt har präglat det stockholmska landskapets identitet skärgårdsbebyggelse och kustlinjernas villaarkitektur. I en monumental monografi (2011) har hon genomforskat själva hjärtat i vattenstadens historiska, politiska och estetiska byggnadskropp, arkitekten Ragnar Östbergs och de många medarbetarnas outtömligt rika Stadshus. Med en övertygande värdighet motsvarar Ann Katrin Pihl Atmers bokverk storheten hos sitt objekt. 2(16)

3 Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmianas stipendium 2012 års stipendium om kronor tilldelades fil dr i byggnadsanalys Ulrika Sax för arbetet med boken Kista, satellitstad i omvandling. Anslag ur Stiftelsen Axel Hirschs Fond Ur Stiftelsen Axel Hirschs Fond har 2012 två anslag om tillsammans kronor lämnats. Till Eva Bergström anslogs kronor som tryckbidrag för boken Den blå handen Om Stockholms färgare Till Per Skoglund anslogs kronor i stipendium för slutförande av inventering av fabriks- och verkstadsföretag i Stockholm från 1800-talet och framåt. Stockholmiapriset Stockholmiapriset inrättades 2009 tillsammans med Stockholmsforskningen vid Stockholms Stadsmuseum. Priset delas ut till bästa master- eller magisteruppsats om stockholmsförhållanden, som godkänts under föregående kalenderår. I juryn för Stockholmiapriset sitter chefen för stockholmsforskningen Anders Gullberg, samfundets ordförande Monica Andersson samt docent Ann Katrin Pihl Atmer. Stockholmiapriset 2012 med stipendium om kronor tilldelades Toomas Saarne för uppsatsen Historical governance of ecosystem services through metropolitan spatial planning. A case study of how the regional plans of the Stockholm Metropolitan Area have dealt with ecosystem services, the green wedges and adaptive co-management. Master s Thesis i miljövetenskap, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet Anslag och gåvor Under 2012 har 20 ansökningar om bidrag inkommit till samfundet för behandling, de flesta till utgivning och tryck av publikationer om Stockholm i skilda genrer. Ansökningarna har beretts av Johan Mårtelius, Sven Lilja och Laila Reppen. Totalt har styrelsen under 2012 beslutat att lämna anslag om kronor. Samfundet har bland annat lämnat anslag till utställning Stockholm On The Move på Färgfabriken. Det innebär att samfundet även kan ta aktiv del i utställningen samt förlägga vissa egna aktiviteter där under utställningsperioden fram till den 1 juni Samarbetspartners Samfundet S:t Erik ingick under hösten 2009 en samverkansöverenskommelse med Strindbergsmuseet, Intima Teatern och K. A. Almgrens Sidenväveri. Samarbetet har resulterat i att dessa har annonserat sina aktiviteter i samfundets informationsblad och genom utskick till e-postmedlemsregistret. Samfundets medlemmar har fått tillgång till fler medlemsförmåner, t ex rabatt på entréer och på föremål i butikerna samt återkommande rabatt på föredrag och föreställningar. 3(16)

4 Höstmötet 2012 Höstmötet ägde rum tisdagen den 27 november i Stora Börssalen i Börshuset i Gamla stan. På mötet framträdde tre medarbetare från Stockholms stadsmuseum. Hedvig Schönbäck presenterade en nyligen genomförd inventering av Börshuset, Lena Lundberg en pågående karaktärisering av kyrkogårdar och kyrkotomter i Gamla stan och John Wändesjö avslutade med att berätta om utgrävningarna på Riddarholmen. Mötet var öppet för allmänheten. Programaktiviteter för medlemmar Årets medlemsaktiviteter började den 16 januari då samfundet uppmärksammade Strindbergsåret 2012 genom att besöka Strindbergsmuseet i Strindbergs sista bostad Blå tornet på Drottninggatan med två grupper. Den 2 februari öppnades dörrarna till Skandias och Kreugers Tändstickspalats på Västra Trädgårdsgatan 15 för första gången Den 15 februari berättade museilektor Tina Rodhe om Aldrig på en söndag om kärlek och erotik på medeltiden på Medeltidsmuseet. Den 21 februari besöktes K. A. Almgrens Sidenväveri. Den 13 mars, 15 mars och 22 mars visades Stadsmuseet nya basutställning Kv Svalan talets Stockholm av chefen för publika enheten Hans Öjmyr och museilektor Tina Rodhe. Den 29 mars reste guiden Tiiu Valmet med medlemmarna och tittade på Konsten i T-banan. Den 2 april genomfördes Konsten i T-banan en andra gång. Söndagen den 22 april företogs vårresan till Värmdö. En busstur som gick över Hammarby Sjöstad, Sickla, Järla, Skuru och Gustavsberg med den guidande busschauffören Bo Eliasson. Därefter fortsatte turen till Siggesta Gård där Mikaela Lodén höll i visningen av gravfälten från vikingatiden. Den 26 april berättade Ann Katrin Pihl Atmer om Stockholms Stadshus och Ragnar Östberg med utgångspunkt från hennes nyligen utkomna praktverk om Stockholms Stadshus. Den 6 maj och 13 maj höll konsertpianisten Margot Nyström musikalisk salong i sitt hem på Katarinaberget. Den 9 maj visade Meta Wronkow den sengustavianska våningen Masreliezrummen på Salviigränd 1. Den 24 maj ledde antikvarierna Klara Johansson och Lena Lundberg från Stadsmuseet en vandring i två parker kring Gullmarsplan - Kolerakyrkogården och Grynkvarnsparken. Vårens sista program Nationalstadsparken och fjäril vingad från sjösidan gick av stapeln den 9 juni med en båttur från Strandvägen in i Brunnsviken med Henrik Waldenström som ciceron. Vid Vasaslätten tog Nils-Erik Landell över och guidade i Nationalstadsparken och berättade om natur och kultur i Haga. Höstens programverksamhet började den 16 augusti med en för samfundets medlemmar abonnerad operaföreställning La Serva Padrona i Tessinska palatsets barockpark framförd av ensemblen Strömstadsoperan. Den 26 augusti arrangerades åter en båttur. Denna gång till Kungshatt en fallen pärla. Ciceroner var Nils-Erik Landell, Henrik Waldenström och den på Kungshatt boende guiden Bengt Hammarlund. Medlemmen Margit Klint öppnade grinden till sin trädgård för medlemmarna. 4(16)

5 Den 6 september var det så åter besök i Tändstickspalatset. Samfundet har under 2012 besökt Tändstickspalatset med åtta grupper: de sista för året skedde den 28 september. Den 11 september företogs en stadsvandring i Kista med stockholmsforskaren och författaren Ulrika Sax. Den 19 september fick Västertorp besök av en grupp medlemmar. Den vandringen leddes av landskapsarkitekt Jonas Berglund och arkitekt Laila Reppen. Den 25 september slogs dörrarna upp till Manillaskolan. Anders Kyhlberg och Margareta Cramér berättade om skolans historia och framtid. Höstens bussutflykt arrangerades den 30 september och färden gick till Bogesunds slott och Vaxholm stad. Bogesunds slott visades av Lena Åman och Mikaela Lodén. Den senare var även ciceron i Vaxholms stad. Den 3 oktober var det författarträff i Medeltidsmuseet. Den nyss utkomna arkeologiboken Det medeltida Uppland presenterades av Johan Anlund och Linda Qviström. Dessutom var författarna Ann-Cathrin Bonnier och Pia Melin på plats. Programmet arrangerades tillsammans med Gamla Stan Sällskapet och Svenska Fornminnesföreningen. Huvudarrangör var Medeltidsmuseet. Årets bokrea förlades till oktober vecka 42 med generösa erbjudanden av titlar från Höjerings Bokförlag och från Stockholmia förlag, bl a böcker ur Stockholms monografiserie och annan blandad stockholmiana. Överupplagor av utvalda årgångar av samfundets årsböcker skänktes bort. Med anledning av Stockholms stadsmuseums 75-årsjubileum visades Södra stadshuset den 13 november och 29 november. Mikael Ketzel respektive Anna Yljafi var ciceroner. Den 4 december besöktes Stuckatörens våning i julskrud för två grupper medlemmar. Programverksamheten för året avslutades den 6 december med föredraget Holger Blom, Dynamisk stadsträdgårdsmästare i Stockholm med författaren Brita Åsbrink. Under året har Lisa Härmark och Susanna Detthoff arrangerat programverksamheten med bistånd av programgruppen, som bestått av klubbmästare Jonas Berglund, Suzanne Lindhagen, Laila Reppen och Jan Larsén. Seminarier, symposier och konferenser med samfundet som huvudarrangör Sedan hösten 2010 har samfundet utvecklat arbetet med seminarieverksamheten och kommer även fortsättningsvis att som huvudarrangör genomföra seminarier och symposier om stadsbyggnadsfrågor där medlemmarna, forskare, praktiker och ideellt engagerade ges en möjlighet att delta aktivt. Under 2012 har två seminarier arrangerats. Det första seminariet, Parken i Staden och Staden i Parken, ägde rum den 7 mars 2012 i Svenska Läkaresällskapets hus på Klara Östra Kyrkogata 10. Moderator var Jonas Berglund. Talare var Peter Schantz, Catharina Nolin, Monica Andersson, Anders Kling, Per Andersson, Pia Krensler, Anders Mårsén och Åsa Drougge. 134 personer deltog i seminariet. Det andra seminariet, Stockholms karaktär och identitet, ägde rum den 21 november 2012 i Stockholms byggnadsförenings lokaler på Norrlandsgatan 11. Seminariet arrangerades 5(16)

6 tillsammans med Ax:son Johnsons Stiftelse och Stockholms Handelskammare. Moderator var Ulf Wickbom. Talare var Maria Rankka, Madeleine Sjöstedt, Johan Mårtelius, Laila Reppen, Aleksander Wolodarski, Peter Elmlund och Olle Wästberg. 115 personer deltog i seminariet. Informationsbladet Informationsbladet, med kalendarium och annan information till samfundets medlemmar, har utkommit med fyra nummer under Därutöver har medlemmar som anmält sig till e-postmedlemsregistret kunnat ta del av information från vänmuseerna och samarbetspartners. Hemsida och media Samfundet har under 2012 fortsatt arbetet med att utveckla, aktualisera och komplettera den nya hemsidan. Samfundets facebook-sida har även den så smått börjat ta form. Kulturhusskyltar Skyltgruppen bestod under 2012 av Suzanne Lindhagen, Ann Katrin Pihl Atmer, Jonas Berglund, Susanne Ingo och Bengt O H Johansson. Under året sattes den första skylten i ytterstaden upp på höghuset i Björkhagen, kv Duggregnet. Strax därefter sattes en skylt upp på Fontänen i Vällingby. Under 2012 kom dessutom skyltarna på Trafikkontorets broar upp. Skyltgruppen har arbetat med att ta fram texter till ytterligare ett tiotal skyltar. Samfundets blå kulturhusskyltar finns nu även med bild och text på Stockholmskällans hemsida. Skrivelser Yttranden och skrivelser över följande ärenden har avsänts: Yttrande, Ang. förslag till detaljplan för del av fastigheten Södermalm 7:87 m.fl. i stadsdelen Södermalm i Stockholm, Dp , Öppet brev, Kollektivtrafiken är nyckeln till Slussenområdets framtid bussterminal djupt nere i berget kan inte accepteras Ang. Förslag till detaljplan för del av fastigheten Södermalm 7:87 m.fl. i stadsdelen Södermalm i Stockholm, Dp , Remissvar, Förslag till detaljplan för kv. Riddaren 5, 6 och 18, Yttrande, Programsamråd för stadsdelen Marieberg, Dp , Yttrande, Programsamråd för Grammet 1 vid Brommaplan, Dp , Remissvar, Den gröna promenadstaden, Skrivelse, Ang Högdalens skola, Branddörren 2, Dnr , Skrivelse, Ang den planerar en försäljning av det s.k. Separatorhuset, Fleminggatan 8, kvarteret Klamparen 8, (16)

7 Samfundet har varit med i diskussionen kring författandet av remissvaret från Förbundet För Ekoparken, Yttrande över Länsstyrelsens i Stockholm förslag till vård- och utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparken, Här utöver har bland annat följande pressmeddelanden avsänts: Samfundet S:t Erik och Stockholmsforskningen prisar Toomas Saarnes forskning kring miljöaspekter i Stockholms regionalplanering, Samfundet S:t Erik prisar fil dr och docent i konstvetenskap Ann Katrin Pihl Atmer för hennes i flera bokverk grundligt utforskade miljöer vilka präglar det stockholmska landskapet, Samfundet S:t Erik uppmärksammar Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmianas stipendiat, fil dr och författare Ulrika Sax för boken Kista satellitstad i omvandling, Samfundet S:t Eriks första kulturhusskylt i ytterstaden! Björkhagens höghus i Björkhagens Centrum (Duggregnet 5), Den 10 januari 2012 sände Samfundet S:t Erik en hemställan till Länsstyrelsen i Stockholm om anstånd för insändande av överklagan beträffande Stockholms kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för Slussen. Länsstyrelsen i Stockholms län meddelade den 10 februari 2012 att överklagan avslagits. Den 15 november 2012 fick Samfundet S:t Erik ta del av Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut att avslå samfundets per den 8 februari 1995 väckta fråga om byggnadsminnesförklaring av Riddarhuset, Hercules 1, Gamla stan, Stockholm. Den 29 november 2012 erhöll Samfundet S:t Erik ett Regeringsbeslut från Socialdepartementet beträffande ombyggnationen av Nationalmuseum som svar på insänd skrivelse 28 september Skrivelser, yttranden och PM skickas regelmässigt till berörda politiker, tjänstemän och valda delar av media samt till samfundets speciella samarbetskontakter. Media I följande tidningsartiklar, tidningsnotiser, nättidningar samt bloggar och webbsidor har samfundet skrivit, omnämnts eller varit medagerande i: Var finns skyltarna för det litterära Stockholm? DN, Målet: Få makten över byggena. Östermalmsnytt, m fl -nytt tidningar, 28 april-4 maj 2012 Sankt Erik vill behålla Astoria. DN, S:t Erik dömer ut bussterminalen. DN, Magnolian blommar i Gamla stan. Epstein blogg DN.se, Protester mot att Riddaren ska byggas om. Mitt i Östermalm, Första kulturhusskylten på plats i ytterstaden. DN, Höghus från 1954 har fått en kulturhusskylt. Söderort, Björkhagens höghus får kulturhusskylt, Tidningen Årsta/Enskede, 21 juli-27 juli (16)

8 Parkerna viktiga för folkhälsan. Epstein.blogg, DN.se, Sthlms karaktär o identitet: Slussen.ning, Höghus löser inte bostadsbrist. Epstein.blogg, DN.se, Några kritiska citat ur Samfundet S:t Eriks årsbok Epstein.blogg. DN.se, Samfundet S:t Eriks årsbok 2012 handlar i år om globalisering i Stockholm och världen. Mynewsdesk.com, Samfundet S:t Eriks årsbok Stockholm global stad. DN, Stockholm global stad, Stockholm skyline, Samfundet S:t Eriks Årsbok 2012 Årsboken 2012 Stockholm global stad utkom i november med en upplaga på exemplar och utgavs på Langenskiölds förlag. John Eyre gjorde layouten. Årsboksredaktör var Ulf Sörenson. Redaktionskommittén har bestått av, förutom årsbokredaktören, Monica Andersson, Sven Lilja, Johan Mårtelius, Andreas Pemer och Laila Reppen. Ett sextiotal av den aktuella årsboken har liksom tidigare år skänkts till Stockholms stadsmuseum, för dem att använda i sitt bokbytarprogram. Styrelse, revisorer och valberedning Samfundets styrelse har sedan årsmötet 2012 haft följande sammansättning: vald tom årsmöte Ledamöter: fil dr Monica Andersson, ordförande 2013 advokat Per Björkman 2014 fd ekonomidirektör Folke Dellström, skattmästare 2013 fd överläkare Fredrik von Feilitzen 2013 verkställande direktör Jan Larsén 2013 professor Johan Mårtelius, vice ordförande 2013 arkitekt Laila Reppen, sekreterare 2014 Suppleanter: landskapsarkitekt Jonas Berglund, klubbmästare 2013 arkitekt Susanne Ingo 2014 professor i stockholmshistoria Sven Lilja 2014 byggnadsantikvarie Suzanne Lindhagen 2013 Adjungerade funktionärer: Lisa Härmark, kansliansvarig Susanna Detthoff, kansliansvarig författare Ulf Sörenson, årsboksredaktör stadsantikvarie Ann-Charlotte Backlund Revisorer valda t o m årsmötet 2012: Ordinarie: auktoriserade revisorn Svante Nylén byggnadsantikvarie Stephan Fickler Suppleanter: godkände revisorn Stefan Eriksson konservator Marie Klingspor Rotstein 8(16)

9 Valberedning vald t o m årsmötet 2012: antikvarie Kerstin Mandén Örn, ordförande f d stadsarkitekt Per Kallstenius direktör Hans von Schreeb Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden, nämligen den 10/1, 13/2, 12/3, 17/4 (2 st, varav ett konstituerande), 8/5, 13/6, 28/8, 23/9, 24/10, 27/11 samt 18/12. Befattningshavare Under året har Lisa Härmark och Susanna Detthoff arbetat på samfundets kansli med administration, ekonomi samt övriga föreningsangelägenheter. Samfundets representation och kontakter Samfundets representant i Rådet till skydd för Stockholms skönhet har varit Fredrik von Feilitzen med Johan Mårtelius som ersättare. Samfundets representanter i AB Stadsholmens styrelse har varit Folke Dellström (ordinarie) och Monica Andersson (suppleant). Fredrik von Feilitzen och Marianne Råberg har representerat samfundet i AB Stadsholmens kulturhusråd. Monica Andersson och Fredrik von Feilitzen har representerat samfundet i AB Stadsholmens kulturhusprisjury. Samfundet är ständig medlem i Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Sveriges Hembygdsförbund och Vaxholms Fästnings Musei Vänner. Vidare är samfundet medlem i, Förbundet för Ekoparken, Stockholms Sjögård, Föreningen Briggen Tre Kronor, Gamla Stan Sällskapet, Köpmangatans företagarförening, Skärgårdens Trafikantförening, Haga-Brunnsvikens vänner, Beckholmens vänförening och associerad medlem i Europa Nostra Sverige. Samfundet inhämtar aktuell kunskap genom kontakter med företrädare för utbildning, forskning, museer, föreningar och andra organisationer. Regelbundna kontakter med ledande politiker är en viktig del av samfundets verksamhet. Medlemmar och medlemsavgifter Medlemsavgiften för år 2012 utgjorde enligt årsmötets beslut 225 kronor för årligen betalande medlemmar och 100 kronor för familjemedlemmar. Avgiften för ständigt medlemskap är kronor och gäller endast för fysiska personer. Det totala antalet medlemmar uppgick vid årets slut till st (2 070). Antalet årligen betalande medlemmar uppgick till st (1 636), varav 291 st (281) är familjemedlemmar. Antalet ständiga medlemmar uppgick till 369 st (386). Under året har tre nya ständiga medlemmar tillkommit. Samfundet har 8 st (6) hedersledamöter. 9(16)

10 Årets resultat och disposition av resultatet Årets resultat uppgick till kronor ( ). Årets beslutade anslag, kronor, specificeras i not 1 och redovisas som en avgående post ur balanserat kapital. Samfundets värdepappersportfölj hade vid årets slut ett marknadsvärde på 49,8 mkr (46,6), vilket överstiger dess bokförda värde med 9,9 mkr (7,0). Samfundets förmögenhet uppgick per den 31 december 2012 till 49,6 mkr (46,7). Styrelsen föreslår att årets resultat, kronor, disponeras enligt nedan. I konsolideringssyfte tillämpar samfundet principen att 20 % av omplaceringsresultaten förs till bundet eget kapital. Konsolideringsgraden har varierat något under årens lopp och den uppbyggda reserven uppgår till betydande belopp Årets resultat före dispositioner Omplaceringsresultat till bundet eget kapital Återstår till balanserat kapital Fonder och erhållna gåvor Utdelningen för år 2012 från Johan Unmans fond på kronor ( ) har, liksom tidigare år, använts för årsboken. Elsa Svenséns Minnesfond, vars avkastning skall användas till stipendium för främjande av forskning om staden Stockholm och dess kulturhistoria, uppgick vid verksamhetsårets slut till kronor (37 076). Elsa Svenséns Dispositionsfond uppgick till kronor (28 863). Utdelning av stipendiemedel har inte gjorts under året. Den gåva som samfundet erhöll år 1992 från fru Signe Wirgin på kronor, ingår i samfundets egna kapital och används för samfundets syften. Den gåva som samfundet erhöll i anslutning till fru Greta Wästbergs bortgång år 2006 på kronor, ingår i samfundets egna kapital och används för samfundets syften. Stiftelser Axel Hirschs fond förvaltas i stiftelseform under namnet Stiftelsen Axel Hirschs fond. Stiftelsens ändamål är att främja utbildning och vetenskaplig forskning om staden Stockholm, dess historia, topografi samt kultur- och naturminnesmärken. Stiftelsens årsredovisning avges samtidigt med samfundets. Resultatet uppgick för verksamhetsåret 2012 till kronor (37 693) och beslutade anslag under året uppgick till kronor (40 000). 10(16)

11 Mottagare av 2012 års anslag var dels Eva Bergström, som erhöll kronor som tryckbidrag för boken Den blå handen Om Stockholms färgare , dels till Per Skoglund, som fick stipendium för inventering av fabriks- och verkstadsföretag i Stockholm från 1800-talet och framåt. Stiftelsens förmögenhet uppgick vid årsskiftet till kronor ( ). Samfundet erhöll den 21 augusti 2001 en donation till ett värde av kronor från Margot Höjering. Donationen förvaltas i stiftelseform under namnet Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana. Stiftelsens ändamål är att utdela stipendier till forskare, som har för avsikt att såväl bedriva forskning kring Stockholm och dess historia, som att publicera uppnådda resultat i bokform. Stiftelsens årsredovisning avges samtidigt med samfundets. Under året har stipendium om kronor lämnats till Ulrika Sax för boken Kista, Satellitstad i omvandling. Resultatet för verksamhetsåret uppgick till kronor ( ). Stiftelsens förmögenhet uppgick vid årsskiftet till kronor ( ). Resultatet av samfundets verksamhet under år 2012 samt dess ställning vid verksamhetsårets slut framgår av efterföljande resultaträkningar samt balansräkningar. Stockholm den 19 mars 2013 Monica Andersson Ordförande Folke Dellström Skattmästare Johan Mårtelius Vice ordförande Laila Reppen Sekreterare Fredrik von Feilitzen Per Björkman Jan Larsén 11(16)

Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK

Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK Årsredovisning 2010 SAMFUNDET S:T ERIK Styrelsen för Samfundet S:t Erik (organisationsnummer 802003-3950) får härmed avge årsredovisning för år 2010, det etthundranionde verksamhetsåret. (Det kan noteras

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN

FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN ÅRSREDOVISNING 2013 Organisationsnummer 802003-6623 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 S venskar i Världen fyllde 75 år 2013 och jubiléet har uppmärksammats under hela året. Sommaraktiviteterna

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 Vår vision Östergötlands museum - ett regionalt museum i världsklass - Vår verksamhetsidé Östergötlands museum arbetar med regionens kulturarv

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Handlingar till Förbundsstämma 8-9 maj 2015 Moderaterna i Stockholms stad 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Östergötlands Arkivförbund

Östergötlands Arkivförbund Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 1 Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 Vattengränden 14 602 22 Norrköping 011-12 28 90 info@ostergotlandsarkivforbund.se www.ostergotlandsarkivforbund.se

Läs mer

Svensk Form Verksamhetsberättelse 2005

Svensk Form Verksamhetsberättelse 2005 Svensk Form Verksamhetsberättelse 2005 Designåret leder vidare Svensk Forms verksamhet 2005 har i hög grad präglats av arbetet med Designåret. Insatserna syftade främst till att synliggöra året, öka medvetenheten

Läs mer

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårds -intresset i regionen

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårds -intresset i regionen Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation med medlemmar i trädgårdsföreningar över hela landet. Våra nästan 160 föreningar finns från Lappmarken i norr till Skurup Söderslätt i söder. Förbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 1 Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har ingått i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen.

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen. Årsberättelse 2012 NR 2 2013 Information från Fredrika Bremer Förbundet Efter kl. 15:51 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Hög tid för lön hela dagen! Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen

Läs mer

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande.

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande. Förord Styrelsearbetet präglades fram till årsmötet 2003 i hög grad av förberedelser för att sälja en större aktiepost och därmed lämna aktiemajoriteten i BTJ. Under arbetets gång var styrelsen helt enig.

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Verksamhetsberättelse Föreningsstämman 2014 hölls i Karlstad den 17 maj och i anslutning till den erbjöds medlemmarna att åka med på Bergslagsexpressen,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2007 Svensk Trädgård Riksförbundet verksamhetsidé Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårdsintresset

Läs mer

Svensk Form Verksamhetsberättelse 2004

Svensk Form Verksamhetsberättelse 2004 Svensk Form Verksamhetsberättelse 2004 Svensk Form Verksamhetsberättelse 2004 4 VD:s inledning 4 7 11 17 18 21 23 23 25 27 27 30 31 Föreningen Svensk Form 5 Designforum Svensk Form, Skeppsholmen 9 Bibliotek

Läs mer

Kungl. Musikaliska Akademien

Kungl. Musikaliska Akademien 1 Kungl. Musikaliska Akademien grafisk form Jerk-Olof Werkmäster layout Ann-Charlotte Hell omslag Hans Samuelsson tryck Grafiska punkten, Växjö 2009 isbn 978-91-89038-35-6 Innehåll Kjell Ingebretsen, Akademiens

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Årsredovisning Destination Uppsala

Årsredovisning Destination Uppsala 2013 Årsredovisning Destination Uppsala Innehåll Inledning sidan 4 Ägande och styrning sidan 5 Destination Uppsala sidan 6 Möten & Evenemang sidan 8 Marknad & Försäljning sidan 11 Privatturism Webb Kommunikation

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

CENTRALFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE OCH AUGUST CASSELS FOND.

CENTRALFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE OCH AUGUST CASSELS FOND. CENTRALFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE OCH AUGUST CASSELS FOND. avlämnar följande verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2010 CSA:s etthundraåttonde verksamhetsår. Org.nr CSA 802000-5578 Cassels

Läs mer

BUS årsstämma 2015. För att få materialet hemsänt i pappersform kontakta bus@bus.se eller ring 08-545 533 80.

BUS årsstämma 2015. För att få materialet hemsänt i pappersform kontakta bus@bus.se eller ring 08-545 533 80. BUS årsstämma 2015 Tid fredagen den 22 maj klockan 13.00. Plats Bildorganisationernas lokaler på Hornsgatan 103, plan 10. OSA till osa@bus.se eller skicka in talongen i den kallelse du fick per post. För

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI SVENSK DANSKOMMITTÉ 46 STYRELSEN FÖR SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPS- ÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

Läs mer

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårds -intresset i regionen

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårds -intresset i regionen Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation med 30 230 medlemmar samt 2 506 familjemedlemmar över hela landet. Våra drygt 160 föreningar finns från Lappmarken i norr till Skurup- Söderslätt

Läs mer

Mitt i EU och nära medlemmarna

Mitt i EU och nära medlemmarna Ordföranden kommenterar Mitt i EU och nära medlemmarna Foto: Kalle Assbring Kreativitet och utökad verksamhet har präglat 2011. Om SKAP hade varit ett företag hade jag som styrelseordförande kunnat använda

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer