Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK"

Transkript

1 Samfundet S:t Erik Stockholm Årsredovisning 2012 SAMFUNDET S:T ERIK Styrelsen för Samfundet S:t Erik (org.nr ) får härmed avge årsredovisning för år 2012, det etthundraelfte verksamhetsåret. Förvaltningsberättelse Samfundet S:t Erik är en ideell förening vars syfte enligt stadgarna är att sprida kännedom om Stockholms historia att väcka intresse för bevarande av stadens från historisk, topografisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla kultur- och naturminnesmärken att verka för tillgodoseende av historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling. Samfundet är en medlemsbaserad och oberoende organisation. Förenande för samfundets medlemmar är intresset för Stockholm och Stockholms historia och viljan att vara med och påverka stadens omdaning och utveckling. Mer att läsa om samfundet och dess verksamhet finns på hemsidan Samfundet är Stockholms stadsmuseums och Stockholms medeltidsmuseums vänförening. Stadsmuseet och Medeltidsmuseets program har under året varit tillgängliga för samfundets medlemmar. I samband med Stockholm stadsmuseums 75-årsjubileum den 15 november överlämnades som gåva modellen av kv Cepheus före 1930-talets renovering, skala 1:87, tillverkad av modellbyggare Göran Josephzhon. Konung Carl XVI Gustaf är sedan 1974 samfundets Höge beskyddare. 1(16)

2 Årsmötet 2012 Samfundet S:t Eriks årsmöte ägde rum tisdagen den 17 april 2012 i Börshuset, Stora Börssalen, Gamla stan. Cirka 100 personer av samfundets medlemmar och inbjudna gäster var närvarande vid årsmötet. Till ordinarie ledamöter omvaldes advokat Per Björkman och arkitekt Laila Reppen för en tid av två år och fd överläkare Fredrik von Feilitzen omvaldes för en tid av ett år. Till suppleanter omvaldes arkitekt Susanne Ingo och professor i stockholmshistoria Sven Lilja för en tid av två år. Till ordinarie revisorer nyvaldes auktoriserade revisorn Svante Nylén och byggnadsantikvarie Stephan Fickler. Till revisorssuppleanter nyvaldes godkände revisorn Stefan Eriksson och konservator Marie Klingspor Rotstein. Till valberedning omvaldes Kerstin Mandén Örn (ordförande), Per Kallstenius och direktör Hans von Schreeb. Såväl revisorer, revisorsuppleanter som valberedning valdes för en tid av ett år. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för år 2013 höjs med 25 kronor till 250 kronor för enskild medlem och att medlemsavgifterna för familjemedlem och ständig fysisk medlem förblir oförändrade med 100 respektive kronor. Styrelsen besvarade motionen som lämnades vid årsmötet 2011 där styrelsen ombads att ta fram en strategisk analys och handlingsplan för att stärka samfundets position och verksamhet. Vid höstmötet 2011 lämnade styrelsen en utförlig nulägesbeskrivning över verksamheten och vid årsmötet presenterades den handlingsplan som efterfrågats. Professor Bo Grandien och arkitekt Kerstin Westerlund Bjurström utsågs till hedersledamöter i samfundet. Efter årsmötet berättade landskapsarkitekt Sture Koinberg ur ett personligt perspektiv om Arvet efter Holger Blom och hur det har tillvaratagits i Stockholm med omnejd. Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris Årets belöningsplakett och pris om kronor tilldelades fil dr och docent i konstvetenskap Ann Katrin Pihl Atmer. Motiveringen löd: Ann Katrin Pihl Atmer har i olika studier grundligt utforskat miljöer som fundamentalt har präglat det stockholmska landskapets identitet skärgårdsbebyggelse och kustlinjernas villaarkitektur. I en monumental monografi (2011) har hon genomforskat själva hjärtat i vattenstadens historiska, politiska och estetiska byggnadskropp, arkitekten Ragnar Östbergs och de många medarbetarnas outtömligt rika Stadshus. Med en övertygande värdighet motsvarar Ann Katrin Pihl Atmers bokverk storheten hos sitt objekt. 2(16)

3 Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmianas stipendium 2012 års stipendium om kronor tilldelades fil dr i byggnadsanalys Ulrika Sax för arbetet med boken Kista, satellitstad i omvandling. Anslag ur Stiftelsen Axel Hirschs Fond Ur Stiftelsen Axel Hirschs Fond har 2012 två anslag om tillsammans kronor lämnats. Till Eva Bergström anslogs kronor som tryckbidrag för boken Den blå handen Om Stockholms färgare Till Per Skoglund anslogs kronor i stipendium för slutförande av inventering av fabriks- och verkstadsföretag i Stockholm från 1800-talet och framåt. Stockholmiapriset Stockholmiapriset inrättades 2009 tillsammans med Stockholmsforskningen vid Stockholms Stadsmuseum. Priset delas ut till bästa master- eller magisteruppsats om stockholmsförhållanden, som godkänts under föregående kalenderår. I juryn för Stockholmiapriset sitter chefen för stockholmsforskningen Anders Gullberg, samfundets ordförande Monica Andersson samt docent Ann Katrin Pihl Atmer. Stockholmiapriset 2012 med stipendium om kronor tilldelades Toomas Saarne för uppsatsen Historical governance of ecosystem services through metropolitan spatial planning. A case study of how the regional plans of the Stockholm Metropolitan Area have dealt with ecosystem services, the green wedges and adaptive co-management. Master s Thesis i miljövetenskap, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet Anslag och gåvor Under 2012 har 20 ansökningar om bidrag inkommit till samfundet för behandling, de flesta till utgivning och tryck av publikationer om Stockholm i skilda genrer. Ansökningarna har beretts av Johan Mårtelius, Sven Lilja och Laila Reppen. Totalt har styrelsen under 2012 beslutat att lämna anslag om kronor. Samfundet har bland annat lämnat anslag till utställning Stockholm On The Move på Färgfabriken. Det innebär att samfundet även kan ta aktiv del i utställningen samt förlägga vissa egna aktiviteter där under utställningsperioden fram till den 1 juni Samarbetspartners Samfundet S:t Erik ingick under hösten 2009 en samverkansöverenskommelse med Strindbergsmuseet, Intima Teatern och K. A. Almgrens Sidenväveri. Samarbetet har resulterat i att dessa har annonserat sina aktiviteter i samfundets informationsblad och genom utskick till e-postmedlemsregistret. Samfundets medlemmar har fått tillgång till fler medlemsförmåner, t ex rabatt på entréer och på föremål i butikerna samt återkommande rabatt på föredrag och föreställningar. 3(16)

4 Höstmötet 2012 Höstmötet ägde rum tisdagen den 27 november i Stora Börssalen i Börshuset i Gamla stan. På mötet framträdde tre medarbetare från Stockholms stadsmuseum. Hedvig Schönbäck presenterade en nyligen genomförd inventering av Börshuset, Lena Lundberg en pågående karaktärisering av kyrkogårdar och kyrkotomter i Gamla stan och John Wändesjö avslutade med att berätta om utgrävningarna på Riddarholmen. Mötet var öppet för allmänheten. Programaktiviteter för medlemmar Årets medlemsaktiviteter började den 16 januari då samfundet uppmärksammade Strindbergsåret 2012 genom att besöka Strindbergsmuseet i Strindbergs sista bostad Blå tornet på Drottninggatan med två grupper. Den 2 februari öppnades dörrarna till Skandias och Kreugers Tändstickspalats på Västra Trädgårdsgatan 15 för första gången Den 15 februari berättade museilektor Tina Rodhe om Aldrig på en söndag om kärlek och erotik på medeltiden på Medeltidsmuseet. Den 21 februari besöktes K. A. Almgrens Sidenväveri. Den 13 mars, 15 mars och 22 mars visades Stadsmuseet nya basutställning Kv Svalan talets Stockholm av chefen för publika enheten Hans Öjmyr och museilektor Tina Rodhe. Den 29 mars reste guiden Tiiu Valmet med medlemmarna och tittade på Konsten i T-banan. Den 2 april genomfördes Konsten i T-banan en andra gång. Söndagen den 22 april företogs vårresan till Värmdö. En busstur som gick över Hammarby Sjöstad, Sickla, Järla, Skuru och Gustavsberg med den guidande busschauffören Bo Eliasson. Därefter fortsatte turen till Siggesta Gård där Mikaela Lodén höll i visningen av gravfälten från vikingatiden. Den 26 april berättade Ann Katrin Pihl Atmer om Stockholms Stadshus och Ragnar Östberg med utgångspunkt från hennes nyligen utkomna praktverk om Stockholms Stadshus. Den 6 maj och 13 maj höll konsertpianisten Margot Nyström musikalisk salong i sitt hem på Katarinaberget. Den 9 maj visade Meta Wronkow den sengustavianska våningen Masreliezrummen på Salviigränd 1. Den 24 maj ledde antikvarierna Klara Johansson och Lena Lundberg från Stadsmuseet en vandring i två parker kring Gullmarsplan - Kolerakyrkogården och Grynkvarnsparken. Vårens sista program Nationalstadsparken och fjäril vingad från sjösidan gick av stapeln den 9 juni med en båttur från Strandvägen in i Brunnsviken med Henrik Waldenström som ciceron. Vid Vasaslätten tog Nils-Erik Landell över och guidade i Nationalstadsparken och berättade om natur och kultur i Haga. Höstens programverksamhet började den 16 augusti med en för samfundets medlemmar abonnerad operaföreställning La Serva Padrona i Tessinska palatsets barockpark framförd av ensemblen Strömstadsoperan. Den 26 augusti arrangerades åter en båttur. Denna gång till Kungshatt en fallen pärla. Ciceroner var Nils-Erik Landell, Henrik Waldenström och den på Kungshatt boende guiden Bengt Hammarlund. Medlemmen Margit Klint öppnade grinden till sin trädgård för medlemmarna. 4(16)

5 Den 6 september var det så åter besök i Tändstickspalatset. Samfundet har under 2012 besökt Tändstickspalatset med åtta grupper: de sista för året skedde den 28 september. Den 11 september företogs en stadsvandring i Kista med stockholmsforskaren och författaren Ulrika Sax. Den 19 september fick Västertorp besök av en grupp medlemmar. Den vandringen leddes av landskapsarkitekt Jonas Berglund och arkitekt Laila Reppen. Den 25 september slogs dörrarna upp till Manillaskolan. Anders Kyhlberg och Margareta Cramér berättade om skolans historia och framtid. Höstens bussutflykt arrangerades den 30 september och färden gick till Bogesunds slott och Vaxholm stad. Bogesunds slott visades av Lena Åman och Mikaela Lodén. Den senare var även ciceron i Vaxholms stad. Den 3 oktober var det författarträff i Medeltidsmuseet. Den nyss utkomna arkeologiboken Det medeltida Uppland presenterades av Johan Anlund och Linda Qviström. Dessutom var författarna Ann-Cathrin Bonnier och Pia Melin på plats. Programmet arrangerades tillsammans med Gamla Stan Sällskapet och Svenska Fornminnesföreningen. Huvudarrangör var Medeltidsmuseet. Årets bokrea förlades till oktober vecka 42 med generösa erbjudanden av titlar från Höjerings Bokförlag och från Stockholmia förlag, bl a böcker ur Stockholms monografiserie och annan blandad stockholmiana. Överupplagor av utvalda årgångar av samfundets årsböcker skänktes bort. Med anledning av Stockholms stadsmuseums 75-årsjubileum visades Södra stadshuset den 13 november och 29 november. Mikael Ketzel respektive Anna Yljafi var ciceroner. Den 4 december besöktes Stuckatörens våning i julskrud för två grupper medlemmar. Programverksamheten för året avslutades den 6 december med föredraget Holger Blom, Dynamisk stadsträdgårdsmästare i Stockholm med författaren Brita Åsbrink. Under året har Lisa Härmark och Susanna Detthoff arrangerat programverksamheten med bistånd av programgruppen, som bestått av klubbmästare Jonas Berglund, Suzanne Lindhagen, Laila Reppen och Jan Larsén. Seminarier, symposier och konferenser med samfundet som huvudarrangör Sedan hösten 2010 har samfundet utvecklat arbetet med seminarieverksamheten och kommer även fortsättningsvis att som huvudarrangör genomföra seminarier och symposier om stadsbyggnadsfrågor där medlemmarna, forskare, praktiker och ideellt engagerade ges en möjlighet att delta aktivt. Under 2012 har två seminarier arrangerats. Det första seminariet, Parken i Staden och Staden i Parken, ägde rum den 7 mars 2012 i Svenska Läkaresällskapets hus på Klara Östra Kyrkogata 10. Moderator var Jonas Berglund. Talare var Peter Schantz, Catharina Nolin, Monica Andersson, Anders Kling, Per Andersson, Pia Krensler, Anders Mårsén och Åsa Drougge. 134 personer deltog i seminariet. Det andra seminariet, Stockholms karaktär och identitet, ägde rum den 21 november 2012 i Stockholms byggnadsförenings lokaler på Norrlandsgatan 11. Seminariet arrangerades 5(16)

6 tillsammans med Ax:son Johnsons Stiftelse och Stockholms Handelskammare. Moderator var Ulf Wickbom. Talare var Maria Rankka, Madeleine Sjöstedt, Johan Mårtelius, Laila Reppen, Aleksander Wolodarski, Peter Elmlund och Olle Wästberg. 115 personer deltog i seminariet. Informationsbladet Informationsbladet, med kalendarium och annan information till samfundets medlemmar, har utkommit med fyra nummer under Därutöver har medlemmar som anmält sig till e-postmedlemsregistret kunnat ta del av information från vänmuseerna och samarbetspartners. Hemsida och media Samfundet har under 2012 fortsatt arbetet med att utveckla, aktualisera och komplettera den nya hemsidan. Samfundets facebook-sida har även den så smått börjat ta form. Kulturhusskyltar Skyltgruppen bestod under 2012 av Suzanne Lindhagen, Ann Katrin Pihl Atmer, Jonas Berglund, Susanne Ingo och Bengt O H Johansson. Under året sattes den första skylten i ytterstaden upp på höghuset i Björkhagen, kv Duggregnet. Strax därefter sattes en skylt upp på Fontänen i Vällingby. Under 2012 kom dessutom skyltarna på Trafikkontorets broar upp. Skyltgruppen har arbetat med att ta fram texter till ytterligare ett tiotal skyltar. Samfundets blå kulturhusskyltar finns nu även med bild och text på Stockholmskällans hemsida. Skrivelser Yttranden och skrivelser över följande ärenden har avsänts: Yttrande, Ang. förslag till detaljplan för del av fastigheten Södermalm 7:87 m.fl. i stadsdelen Södermalm i Stockholm, Dp , Öppet brev, Kollektivtrafiken är nyckeln till Slussenområdets framtid bussterminal djupt nere i berget kan inte accepteras Ang. Förslag till detaljplan för del av fastigheten Södermalm 7:87 m.fl. i stadsdelen Södermalm i Stockholm, Dp , Remissvar, Förslag till detaljplan för kv. Riddaren 5, 6 och 18, Yttrande, Programsamråd för stadsdelen Marieberg, Dp , Yttrande, Programsamråd för Grammet 1 vid Brommaplan, Dp , Remissvar, Den gröna promenadstaden, Skrivelse, Ang Högdalens skola, Branddörren 2, Dnr , Skrivelse, Ang den planerar en försäljning av det s.k. Separatorhuset, Fleminggatan 8, kvarteret Klamparen 8, (16)

7 Samfundet har varit med i diskussionen kring författandet av remissvaret från Förbundet För Ekoparken, Yttrande över Länsstyrelsens i Stockholm förslag till vård- och utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparken, Här utöver har bland annat följande pressmeddelanden avsänts: Samfundet S:t Erik och Stockholmsforskningen prisar Toomas Saarnes forskning kring miljöaspekter i Stockholms regionalplanering, Samfundet S:t Erik prisar fil dr och docent i konstvetenskap Ann Katrin Pihl Atmer för hennes i flera bokverk grundligt utforskade miljöer vilka präglar det stockholmska landskapet, Samfundet S:t Erik uppmärksammar Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmianas stipendiat, fil dr och författare Ulrika Sax för boken Kista satellitstad i omvandling, Samfundet S:t Eriks första kulturhusskylt i ytterstaden! Björkhagens höghus i Björkhagens Centrum (Duggregnet 5), Den 10 januari 2012 sände Samfundet S:t Erik en hemställan till Länsstyrelsen i Stockholm om anstånd för insändande av överklagan beträffande Stockholms kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för Slussen. Länsstyrelsen i Stockholms län meddelade den 10 februari 2012 att överklagan avslagits. Den 15 november 2012 fick Samfundet S:t Erik ta del av Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut att avslå samfundets per den 8 februari 1995 väckta fråga om byggnadsminnesförklaring av Riddarhuset, Hercules 1, Gamla stan, Stockholm. Den 29 november 2012 erhöll Samfundet S:t Erik ett Regeringsbeslut från Socialdepartementet beträffande ombyggnationen av Nationalmuseum som svar på insänd skrivelse 28 september Skrivelser, yttranden och PM skickas regelmässigt till berörda politiker, tjänstemän och valda delar av media samt till samfundets speciella samarbetskontakter. Media I följande tidningsartiklar, tidningsnotiser, nättidningar samt bloggar och webbsidor har samfundet skrivit, omnämnts eller varit medagerande i: Var finns skyltarna för det litterära Stockholm? DN, Målet: Få makten över byggena. Östermalmsnytt, m fl -nytt tidningar, 28 april-4 maj 2012 Sankt Erik vill behålla Astoria. DN, S:t Erik dömer ut bussterminalen. DN, Magnolian blommar i Gamla stan. Epstein blogg DN.se, Protester mot att Riddaren ska byggas om. Mitt i Östermalm, Första kulturhusskylten på plats i ytterstaden. DN, Höghus från 1954 har fått en kulturhusskylt. Söderort, Björkhagens höghus får kulturhusskylt, Tidningen Årsta/Enskede, 21 juli-27 juli (16)

8 Parkerna viktiga för folkhälsan. Epstein.blogg, DN.se, Sthlms karaktär o identitet: Slussen.ning, Höghus löser inte bostadsbrist. Epstein.blogg, DN.se, Några kritiska citat ur Samfundet S:t Eriks årsbok Epstein.blogg. DN.se, Samfundet S:t Eriks årsbok 2012 handlar i år om globalisering i Stockholm och världen. Mynewsdesk.com, Samfundet S:t Eriks årsbok Stockholm global stad. DN, Stockholm global stad, Stockholm skyline, Samfundet S:t Eriks Årsbok 2012 Årsboken 2012 Stockholm global stad utkom i november med en upplaga på exemplar och utgavs på Langenskiölds förlag. John Eyre gjorde layouten. Årsboksredaktör var Ulf Sörenson. Redaktionskommittén har bestått av, förutom årsbokredaktören, Monica Andersson, Sven Lilja, Johan Mårtelius, Andreas Pemer och Laila Reppen. Ett sextiotal av den aktuella årsboken har liksom tidigare år skänkts till Stockholms stadsmuseum, för dem att använda i sitt bokbytarprogram. Styrelse, revisorer och valberedning Samfundets styrelse har sedan årsmötet 2012 haft följande sammansättning: vald tom årsmöte Ledamöter: fil dr Monica Andersson, ordförande 2013 advokat Per Björkman 2014 fd ekonomidirektör Folke Dellström, skattmästare 2013 fd överläkare Fredrik von Feilitzen 2013 verkställande direktör Jan Larsén 2013 professor Johan Mårtelius, vice ordförande 2013 arkitekt Laila Reppen, sekreterare 2014 Suppleanter: landskapsarkitekt Jonas Berglund, klubbmästare 2013 arkitekt Susanne Ingo 2014 professor i stockholmshistoria Sven Lilja 2014 byggnadsantikvarie Suzanne Lindhagen 2013 Adjungerade funktionärer: Lisa Härmark, kansliansvarig Susanna Detthoff, kansliansvarig författare Ulf Sörenson, årsboksredaktör stadsantikvarie Ann-Charlotte Backlund Revisorer valda t o m årsmötet 2012: Ordinarie: auktoriserade revisorn Svante Nylén byggnadsantikvarie Stephan Fickler Suppleanter: godkände revisorn Stefan Eriksson konservator Marie Klingspor Rotstein 8(16)

9 Valberedning vald t o m årsmötet 2012: antikvarie Kerstin Mandén Örn, ordförande f d stadsarkitekt Per Kallstenius direktör Hans von Schreeb Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden, nämligen den 10/1, 13/2, 12/3, 17/4 (2 st, varav ett konstituerande), 8/5, 13/6, 28/8, 23/9, 24/10, 27/11 samt 18/12. Befattningshavare Under året har Lisa Härmark och Susanna Detthoff arbetat på samfundets kansli med administration, ekonomi samt övriga föreningsangelägenheter. Samfundets representation och kontakter Samfundets representant i Rådet till skydd för Stockholms skönhet har varit Fredrik von Feilitzen med Johan Mårtelius som ersättare. Samfundets representanter i AB Stadsholmens styrelse har varit Folke Dellström (ordinarie) och Monica Andersson (suppleant). Fredrik von Feilitzen och Marianne Råberg har representerat samfundet i AB Stadsholmens kulturhusråd. Monica Andersson och Fredrik von Feilitzen har representerat samfundet i AB Stadsholmens kulturhusprisjury. Samfundet är ständig medlem i Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Sveriges Hembygdsförbund och Vaxholms Fästnings Musei Vänner. Vidare är samfundet medlem i, Förbundet för Ekoparken, Stockholms Sjögård, Föreningen Briggen Tre Kronor, Gamla Stan Sällskapet, Köpmangatans företagarförening, Skärgårdens Trafikantförening, Haga-Brunnsvikens vänner, Beckholmens vänförening och associerad medlem i Europa Nostra Sverige. Samfundet inhämtar aktuell kunskap genom kontakter med företrädare för utbildning, forskning, museer, föreningar och andra organisationer. Regelbundna kontakter med ledande politiker är en viktig del av samfundets verksamhet. Medlemmar och medlemsavgifter Medlemsavgiften för år 2012 utgjorde enligt årsmötets beslut 225 kronor för årligen betalande medlemmar och 100 kronor för familjemedlemmar. Avgiften för ständigt medlemskap är kronor och gäller endast för fysiska personer. Det totala antalet medlemmar uppgick vid årets slut till st (2 070). Antalet årligen betalande medlemmar uppgick till st (1 636), varav 291 st (281) är familjemedlemmar. Antalet ständiga medlemmar uppgick till 369 st (386). Under året har tre nya ständiga medlemmar tillkommit. Samfundet har 8 st (6) hedersledamöter. 9(16)

10 Årets resultat och disposition av resultatet Årets resultat uppgick till kronor ( ). Årets beslutade anslag, kronor, specificeras i not 1 och redovisas som en avgående post ur balanserat kapital. Samfundets värdepappersportfölj hade vid årets slut ett marknadsvärde på 49,8 mkr (46,6), vilket överstiger dess bokförda värde med 9,9 mkr (7,0). Samfundets förmögenhet uppgick per den 31 december 2012 till 49,6 mkr (46,7). Styrelsen föreslår att årets resultat, kronor, disponeras enligt nedan. I konsolideringssyfte tillämpar samfundet principen att 20 % av omplaceringsresultaten förs till bundet eget kapital. Konsolideringsgraden har varierat något under årens lopp och den uppbyggda reserven uppgår till betydande belopp Årets resultat före dispositioner Omplaceringsresultat till bundet eget kapital Återstår till balanserat kapital Fonder och erhållna gåvor Utdelningen för år 2012 från Johan Unmans fond på kronor ( ) har, liksom tidigare år, använts för årsboken. Elsa Svenséns Minnesfond, vars avkastning skall användas till stipendium för främjande av forskning om staden Stockholm och dess kulturhistoria, uppgick vid verksamhetsårets slut till kronor (37 076). Elsa Svenséns Dispositionsfond uppgick till kronor (28 863). Utdelning av stipendiemedel har inte gjorts under året. Den gåva som samfundet erhöll år 1992 från fru Signe Wirgin på kronor, ingår i samfundets egna kapital och används för samfundets syften. Den gåva som samfundet erhöll i anslutning till fru Greta Wästbergs bortgång år 2006 på kronor, ingår i samfundets egna kapital och används för samfundets syften. Stiftelser Axel Hirschs fond förvaltas i stiftelseform under namnet Stiftelsen Axel Hirschs fond. Stiftelsens ändamål är att främja utbildning och vetenskaplig forskning om staden Stockholm, dess historia, topografi samt kultur- och naturminnesmärken. Stiftelsens årsredovisning avges samtidigt med samfundets. Resultatet uppgick för verksamhetsåret 2012 till kronor (37 693) och beslutade anslag under året uppgick till kronor (40 000). 10(16)

11 Mottagare av 2012 års anslag var dels Eva Bergström, som erhöll kronor som tryckbidrag för boken Den blå handen Om Stockholms färgare , dels till Per Skoglund, som fick stipendium för inventering av fabriks- och verkstadsföretag i Stockholm från 1800-talet och framåt. Stiftelsens förmögenhet uppgick vid årsskiftet till kronor ( ). Samfundet erhöll den 21 augusti 2001 en donation till ett värde av kronor från Margot Höjering. Donationen förvaltas i stiftelseform under namnet Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana. Stiftelsens ändamål är att utdela stipendier till forskare, som har för avsikt att såväl bedriva forskning kring Stockholm och dess historia, som att publicera uppnådda resultat i bokform. Stiftelsens årsredovisning avges samtidigt med samfundets. Under året har stipendium om kronor lämnats till Ulrika Sax för boken Kista, Satellitstad i omvandling. Resultatet för verksamhetsåret uppgick till kronor ( ). Stiftelsens förmögenhet uppgick vid årsskiftet till kronor ( ). Resultatet av samfundets verksamhet under år 2012 samt dess ställning vid verksamhetsårets slut framgår av efterföljande resultaträkningar samt balansräkningar. Stockholm den 19 mars 2013 Monica Andersson Ordförande Folke Dellström Skattmästare Johan Mårtelius Vice ordförande Laila Reppen Sekreterare Fredrik von Feilitzen Per Björkman Jan Larsén 11(16)

Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK

Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK Samfundet S:t Erik Stockholm Årsredovisning 2011 SAMFUNDET S:T ERIK Styrelsen för Samfundet S:t Erik (org.nr. 802003-3950) får härmed avge årsredovisning för år 2011, det etthundrationde verksamhetsåret.

Läs mer

Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK

Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK Årsredovisning 2010 SAMFUNDET S:T ERIK Styrelsen för Samfundet S:t Erik (organisationsnummer 802003-3950) får härmed avge årsredovisning för år 2010, det etthundranionde verksamhetsåret. (Det kan noteras

Läs mer

RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010. Noter

RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010. Noter RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010 Noter Föreningsverksamheten 2 Medlemsavgifter 348 000 353 360 Avgår till ständiga ledamöters fond -15 000-10 000 Försäljning av publikationer 23 660 21 920 Övriga intäkter

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Dnves[or. Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1)

Dnves[or. Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1) Dnves[or Protokoll fört vid årsstämma i Investor Aktiebolag (Org nr 556013-8298) på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm, tisdagen den 12 maj 2015, kl 15.00 1 Årsstämman öppnades av styrelsens

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Org.nr: 716444-6382 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Psykiatrifonden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Stadgar för "Operainitiativet ideell förening"

Stadgar för Operainitiativet ideell förening Stadgar för "Operainitiativet ideell förening" 1. Firma Föreningens namn är Operainitiativet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen skall främja utvecklingen av den svenska operaverksamheten. Detta kan

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2012

M-båtsförbundets årsmöte 2012 Protokoll 2012-11-25 M-båtsförbundets årsmöte 2012 Innan mötet öppnas informerar nästa års SM arrangörer om SM i Uppsala 2013. Tävlingarna går av stapeln 4-6 juli. Ankomst och registrering sker den 2a

Läs mer

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Styrelsen för Wikimedia Sverige får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Antagna 2008-10-09 1 Namn Föreningens namn är Föreningen Lilla barnets fond. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Uppgifter Föreningen ska stödja

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HSB:s Bostadsrättsförening DELFINEN ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ETABLERING Föreningen bildades den 25 januari 1965 och registrerades den 13 februari 1965.

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening 1(5) Org nr 769626-8114. Styrelsen för. Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Org nr 769626-8114

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening 1(5) Org nr 769626-8114. Styrelsen för. Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Org nr 769626-8114 Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening 1(5) Styrelsen för Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 26 augusti 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma 2012-11-15 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRUMSLAGAREN 12

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRUMSLAGAREN 12 1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRUMSLAGAREN 12 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Trumslagaren 12, org.nr 716414-2551, får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under år 2014.

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2005

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2005 Brf Fagotten i Lund Förvaltningsberättelse 2005 gällande räkenskapsåret 1 januari 31 december 2005 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fagotten i Lund avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Tynningö Vatten och Avlopp får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningens bildande Den ideella föreningen Tynningö

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sörfjärdens vägförening Org nr 717910-2244 Styrelsen för Sörfjärdens vägförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-07-01 2008-04-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningens vägnät

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Protokoll vid årsstämman 2015

Protokoll vid årsstämman 2015 Bostadsrättsföreningen Biskopsgården nr 5 Protokoll vid årsstämman 2015 Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18 Plats: Göteborgs Folkhögskola, Vårväderstorget 3 1 Stämmans öppnande. Föreningens ordförande

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer