PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull."

Transkript

1 PROGRAMGUIDE MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN STOCKHOLM WATERFRONT 5 6 DECEMBER 2013 Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. Li Felländer-Tsai, Professor i ortopedi och ordförande för Svensk Ortopedisk Förening LÄKARNAS MÖTESPLATS FÖR FORTBILDNING Över 150 programpunkter Fortbildning över specialitetsgränserna Branschutställning 70- ÅRSJUBILEUM 2013 Följ & diskutera: /medicinskariksstamman #rix2013 ARRANGÖR

2 Medicinska riksstämman 5 6 december årsjubileum! Varmt välkomna till Medicinska riksstämman 2013 Det gläder mig mycket att få hälsa välkommen till årets Medicinska riksstämma på Stockholm Waterfront Congress Centre. I din hand har du nu ett fantastiskt spännande program med vetenskapliga föredrag, aktuella Det här är läkarnas största tvärsektionella mötesplats för fortbildning som dessutom ger dig certifi erat deltagande. övergripande hälsooch sjukvårdsfrågor och debatter. Det har tagits fram i nära samarbete med Svenska Läkaresällskapets sektioner, delegationer och kommittéer, och det är min förhoppning och övertygelse att det kommer bidra till ny kunskap och inspiration för det fortsatta arbetet vid vårdcentraler, sjukhus och universitet runt om i landet. Medicinska riksstämman bjuder på många nyheter i år. Vi har arbetat utifrån ett tydligt behov av omfattande förnyelse av form och innehåll för att Riksstämman ska få fortsätta att vara den viktigaste mötesplatsen för fortbildning av läkare. Vi har flyttat mötet till en modern miljö vid Stockholm Waterfront Congress Centre, nära kommunikationer oner och hotell, och koncentrerat mötet till två dagar. Vi erbjuder nu ett sektionsövergripande e tvärvetenskapligt program med fokus på Svenska Läkaresällskapets kärnvärden vetenskap, utbildning, etik och kvalitet för patientens bästa. I dagens hälso- och sjukvårdslandskap är det av stor vikt att vi träffas över specialitets- och generationsgränser för att lyssna och ta del av erfarenhet från andra. Vetenskapliga frågor, handledning och klinisk forskning får ett större utrymme nu när läkarprogrammen erbjuder exjobb och vetenskapligt arbete ingår i nya ST-utbildningen. Etiska frågor förenar många av de beslut vi står inför i vardagen, och vårdens styrsystem debatteras ivrigt i media och mötesrum. Medicinska riks stämman är den naturliga mötesplatsen för utbyte av erfarenheter och kunskaper om breda hälso- och sjukvårdsfrågor, och vi har skapat ett vasst och stimulerande tvärsektionellt program med symposier, debatter, expert- och gästföreläsare, workshops och scenprogram. Vi tar även tillfället i akt och firar Riksstämmans 70-årsjubileum. Riksstämman har stor betydelse för utbildning av ST-läkare och fortbildning av specialister. I år erbjuder vi en certifiering där deltagande i programpunkterna registreras. Efter avslutad konferens får du ditt personliga intyg, Certifierat deltagande, som redovisar de programpunkter där du deltagit, och ger både dig och din verksamhetschef överblick över din fortbildning vid Medicinska riksstämman. Ta med det i ditt CV och vid nästa lönesamtal. Slutligen vill jag passa på att rikta ett stort varmt tack till alla som varit delaktiga i att ta fram årets program och alla samarbetspartners som bidragit till att skapa fina förutsättningar för årets Riksstämma. Catarina Almqvist Malmros Generalsekreterare för Medicinska riksstämman Arrangör: Förste huvudpartner: Partners: 2

3 Anmäl dig nu! Begränsat antal platser. 10 höjdpunkter ur programmet 1. Internationella och nordiska skillnader i canceröverlevnad varför då? Nya resultat från International Cancer Benchmarking Partnership (Australien, Danmark, Kanada, Norge, Sverige och UK) presenteras och ger fingervisning om hur cancersjukvården kan förbättras. Torsdag kl Foto: Colourbox 2. Förebyggande av plötslig spädbarnsdöd Symposiet presenterar Socialstyrelsens nya vägledningsmaterial och rekommendationer för att förebygga plötslig li spädbarnsdöd och ny kunskap om riskfaktorer och skyddsfaktorer vid plötslig spädbarnsdöd presenteras. Torsdag kl Medicinskt-etiskt beslutsfattande Riksstämmans minikurs i etik med ST-läkare som den primära målgruppen. Utbildningens två symposier kommer att ge bred belysning av kliniskt beslutsfattande med särkild betoning på värderingar. Torsdag kl Invigning På invigningsmötet erbjuds en unik möjlighet att lyssna till Sir Harry Burns, Chief Medical Officer i Skottland. Riksstämman besöks av flera utländska gästföreläsare. Torsdag kl Leading transformational change Gästföreläsning av Helen Bevan från brittiska NHS Institute for Innovation and Improvement. Helen Bevan har skapat förbättringar i vården för miljoner patienter i England och internationellt. Hon inleder symposierna om NPM med tankar och erfarenheter från framgångsrikt förändringsarbete inom hälso- och sjukvård. Torsdag kl Tema NPM DN-journalisten Maciej Zarembas artikelserie satte New Public Management på var mans läppar och ett Läkarupprop startades. Under tre programpunkter diskuteras nu NPM. Hur blev det så här och vad gör vi nu? Hur påverkar NPM vårdetiken och läkarrollen? Missa inte dessa två symposium som avslutas med debatt och frågestund. Torsdag kl Foto: Shutterstock 7. Hur ska patienterna och professionen få mer nytta av IT? Tröga IT-system med dålig användbarhet, fler Lex Mariafall på grund av IT-fel, nya IT-system för läkemedelsförskrivning l som införs utan tillräcklig testning. Och nu det här med att patienten ska få tillgång till sin journal via internet. Hur ska IT stödja läkekonsten på ett effektivt sätt, och inte störa den? Fredag kl Foto: Staffan Claesson 8. Vem ska få antibiotika om fem år? Antibiotikaresistensen är en ödesfråga för svensk sjukvård som hotar den avancerade sjukvårdens möjligheter att utföra standardbehandlingar db dli inom en snar framtid. Vi behöver snabbare diagnostik, förbättrad vårdhygien och nya läkemedel men kommer vi kunna ge alla en effektiv behandling? Otto Cars är moderator. Fredag kl Organ till salu Det händer att patienter hoppar av väntelistan och plötsligt kommer tillbaka med ett nytt organ, och har rätt till efterbehandling. Vilken roll spelar svenska läkare och patienter i en global organtrafficking? Fredag Foto: istockphoto 10. Mat, hälsa och miljö Nu utmanas läkare att ta sig en tankeställare om mat och hälsa i relation till hållbar utveckling. Flera symposier tar upp ämnet, t ex: Food, health and sustainability (Fredag d kl ) och Klimatkris! Behöver doktorn bry sig. (Fredag kl ). Glöm inte att anmäla dig till de programpunkter du vill ta del av. Först till kvarn gäller! Partners:

4 Medicinska riksstämman 5 6 december 2013 Bra att veta inför och under Medicinska riksstämman 150 programpunkter på två dagar. Här fi nns inspirerande föreläsningar och kurser för läkare i alla stadier av yrkeslivet. För ST fi nns ett heldagsprogram i samarbete med Framtidens Specialistläkare. Även för läkarstuderande fi nns spännande programpunkter. Passa också på att utbyta erfarenheter med andra läkare, verksamhetschefer och beslutsfattare, och ta del av branschnyheterna i utställningsdelen. VAR & NÄR Stockholm Waterfront Congress Centre 5 6 december 2013 Viktigt! SÄKRA DIN PLATS Anmäl dig i förväg till årets Riksstämma och de programpunkter du önskar delta i för att säkra din plats. Först till kvarn gäller. Kongressavgifter:» SLS medlemmar kr inkl moms (2 000 kr + 25% moms)» Icke medlemmar kr inkl moms (4 000 kr + 25% moms)» SLS pensionär 625 kr inkl moms (500 kr + 25% moms)» Medlem i Kandidatföreningen Fritt inträde» Läkarstudenter 125 kr inkl moms (100 kr + 25% moms) Föreläsare betalar ingen avgift, men ska föranmäla sig. Ingen försäljning av dagsbiljetter. Betalning kan även ske på plats. KONGRESSKORT Hämtas vid registrering på plats på Stockholm Waterfront Congress Centre. SERVERING Lunchen serveras i utställningen och ingår i kongressavgiften för alla deltagare. Kaffe: Lunch: Kaffe: ABSTRAKT Alla abstrakt fi nns på VIKTIGA TELEFONNUMMER Kongressekretariatet: Projektledare: Mikael Strandänger, PRESS Pressen har tillträde till det vetenskapliga programmet. Ackreditering sker i förväg eller på plats i pressrummet. Presskontakt: Tove Smeds, InPress: Pressrum fi nns vid baren på plan 4. BARNHÖRNA Finns på plan 3 med närhet till skötrum. INTERNET Fritt wifi fi nns. Login: Riksstämman Lösenord: SLS Twitter: #rix2013 CERTIFIERAT DELTAGANDE SÅ GÅR DET TILL Deltagandet i Riksstämman certifi eras av Svenska Läkaresällskapet. Intyget gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden och i löneförhandling. Ditt deltagande i programpunkter kommer att registreras utanför respektive sal, både vid in- och utpassage. Efter avslutad konferens får du ditt personliga intyg med de programpunkter som du deltagit i. ÖVERGRIPANDE ÄMNEN I URVAL» Vårdens ekonomistyrning och läkarrollen» IT i vården» Levnadsvanor» Förbättringskunskap och organisationslära» Äldre och hälsa» Klinisk forskning och utveckling» Patientsäkerhet» Global hälsa» Patientbemötande» Ledarskap» Barn och hälsa» Etik Följ och diskutera: #rix2013 /medicinskariksstamman 4 Se för fullständigt program och abstrakt

5 Anmäl dig nu! Scenprogrammet på plan 4 hittar du på Begränsat antal platser. Huvudentré Registrering, garderob, kassa. Infodisk. SLS monter Utställning. Lunch- och kaffeservering. Debattscen. Hälsotorget. Bildtestrum för föreläsare. Press Barnhörna Transporter TAXI Taxi Stockholm Taxi Taxi Kurir RESA MED SL Så här funkar SL Access-kort: 1. Köp ett SL Access-kort. Det kostar 20 kronor och du hittar det hos de fl esta av SL:s försäljningsställen, i spärrkiosken och på SL Center. 2. Ladda SL Access-kortet med din reskassa. Välj valfri summa mellan 100 och 1000 kronor. Det gör du i SL Access-automaten, hos de fl esta av SL:s försäljningsställen, i spärrkiosken eller på SL Center. 3. Ange din standardresa, dvs. hur många kuponger som dras från reskassan när du lägger kortet mot kortläsaren. Antalet kuponger du behöver beror på hur många zoner du reser i. Titta gärna på zonkartan på Periodbiljetter för 24 och 72 timmar Du får resa hur mycket du vill med SL-trafi ken i hela Stockholms län under den tid biljetten gäller. Du kan köpa och ladda de här biljetterna på ditt SL Accesskort upp till 60 dagar i förväg och giltigheten startar när du reser första gången på biljetten. Biljetter Helt pris Reducerat pris 24-h biljett 115 kr 70 kr 72-h biljett 230 kr 140 kr Håll diskussionen levande på #rix2013 5

6 Medicinska riksstämman 5 6 december 2013 Utställningen för framtidens hälso- och sjukvård Här samlas drygt 50 företag och organisationer. De fi nns på plats för att träffa dig och prata om hälso- och sjukvården, branschnyheter, de senaste produkterna och de mest effektiva lösningarna. Årets Medicinska riksstämma bjuder, förutom ett omfattande vetenskapligt program, även på scendebatter i utställningen på plan 4. Här kan du lyssna på ledande experter om hälso- och sjukvårdens utmaningar och stora frågor. REGISTRERING GARDEROB GULDSPONSORER: ENTRÉ FRÅN HOTELL ENTRÉ TILL PLAN 5 6:4v 6:4h 5:4v 5:4h 4:4 10:4 SILVERSPONSORER: Kort om... UTSTÄLLNINGENS ÖPPETTIDER Torsdag 5 december: Fredag 6 december: SERVERING I utställningen serveras även lunchen som ingår i kongressavgiften för alla deltagare. Passa på att mingla och knyta nya kontakter. Kaffe: Lunch: Kaffe: CATERING på BALKONG CATERING CATERING CATERING CATERING 17:4 21:4 54:4 53:4 16:4 15:4 14:4 20:4 19:4 18:4 26:4 25:4 31:4 30:4 40:4 39:4 38:4 44:4 43:4 42:4 52:4 51:4 11:4 24:4 23:4 22:4 29:4 28:4 27:4 34:4 37:4 SLS MONTER 12:4 33:4 32:4 36:4 35:4 50:4 49:4 48:4 47:4 46:4 CATERING SCENPROGRAM Det senaste programmet hittar du på 6 Se för fullständigt program och abstrakt

7 Anmäl dig nu! Begränsat antal platser. Från Stockholm Waterfront Congress Centre har du panoramautsikt över Mälaren, Stadshuset och stora delar av Stockholm. HUVUDENTRÉ GARDEROB Foto: SWCC Visste du att kongresshuset kallas för Mälarkronan och pryds av 21 km rostfria stålprofi ler.... glasfasaden består av m 2 solfångare som samlar cirka 1 MW värmeenergi dagligen, Det motsvarar normala lågenergilampor. GARDEROB TILL PLAN 5 PRESS GODSMOTTAGNING 3:4 2:4 1:4v 1:4h CATERING CATERING HÄLSOTORGET 9:4 SCEN PLAN 4 8:4 13:4 7:4B 7:4C 7:4A CATERING CATERING 01:4 Scenprogrammet på plan 4 hittar du på ENTRÉ ABIGO Medical AB 18:4 APL 38:4 Apoteket AB 7:4A Atlan AB 28:4 Bactiguard AB 16:4 Berendsen Textil Service AB 8:4 Centric Care (f.d. Xtra Care) 34:4 Dagens Medicin 3:4, 4:4, 10:4 European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 1:4V Framtidens specialistläkare 6:4h GlaxoSmithKline 32:4 HelseBemanning AS 5:4h Hjärt-Lungfonden 1:4h Hälsotorget 9:4 Irradia 47:4 JoR 51:4 Kristdemokraterna 22:4 Landstinget Gävleborg 50:4 LIF 24:4 Läkartidningen Sveriges Läkarförbund 12:4 Läkarjouren i Norrland AB 23:4 LäkarLeasing Sverige AB 35:4 Läkemedelsverket 2:4 Magasinet Läkaren 7:4B Mederi Pharma Aps 14:4 METIS 26:4 Minso Solutions AB 29:4 Myndigheten för vårdanalys 27:4 Netdoktor.se AB 7:4c Nysam/Helseplan 30:4 Parkinsonförbundet 33:4 Previa 20:4 Reumatikerförbundet 52:4 Riksföreningen Osteoporotiker, ROP 13:4 SalusAnsvar 46:4 SBU 5:4v Skyfactory 42:4 Sterisol AB 48:4 Svenska Fibromyalgiförbundet 53:4 Svenska Läkare mot Kärnvapen 43:4 Svenska Läkaresällskapet 11:4 Svenska Rygginstitutet 19:4 WAKE spol. S.r.o. 37:4 Vidarkliniken 47:4 Vårdassistans Bemanning & Rekrytering 6:4v Yasuragi Hasseludden AB 21:4 Håll diskussionen levande på #rix2013 7

8 Medicinska riksstämman 5 6 december 2013 TORSDAG ÖVERSIKT KURS- OCH PROGRAMBLOCK Gilla Riksstämman på Facebook för att få senaste nytt om program och medverkande VETENSKAP, UTBILDNING, KVALITET, ETIK * Presskonferens Invigning av Riksstämman Framtidens specialistläkare Scenprogrammet på plan 4 hittar du på Serie seminarier och debatter om New Public Management (NPM) Medicinsk-etiskt beslutsfattande Mini-kurs i etik Kurs: Sexualmedicin för ST-läkare Kvalitet, Utbildning, Vetenskap Vårdskada eller ej det rör faktiskt dig! Ledarskapskurser för ST-läkare från alla specialiteter. Sektionernas program (se sid 49 52) Kandidatföreningens program Scenprogram i utställningsområdet Kaffe Kaffe Lunch 8 Se för fullständigt program och abstrakt

9 Anmäl dig nu! Begränsat antal platser. FREDAG ÖVERSIKT KURS- OCH PROGRAMBLOCK Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter jämlik vård? Symposium, debatt, & kurs VETENSKAP, UTBILDNING, KVALITET, ETIK * Utbildning för chefl äkare (patientsäkerhet) OBS! FULLTECKNAD! Läkekonst för ST-läkare att vårda det inre ledarskapet Sektionernas program (se sid 52 58) Kandidatföreningens program Scenprogram i utställningsområdet Kaffe Kaffe Lunch * symposier, debatter, workshops, expert- och gästföreläsare. Håll diskussionen levande på #rix2013 9

10 Program torsdag = Kurser = Hänvisar till salarnas färgkoder på översiktskartan, sid 4 5 TORSDAG 5 DECEMBER 2013 Sal Program med start Allt du alltid velat veta om yrsel men inte vågar fråga om! Tid: Medverkande: Måns Magnusson, ÖNH-kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund. Beskrivning: Måns Magnusson, professor i ÖNH-sjukdomar vid Lunds Universitet är expert på yrselsjukdomar. Här ger han en uppdatering inom området och Du kan ställa alla de frågor om yrsel Du har till en verklig expert. Arrangör: SLS sektion för Oto-rhino-laryngologi 26 Intresserar mig! Osteoporos diagnostik och behandling vid annan kronisk sjukdom Tid: Medverkande: Anna Ramnemark (moderator), Kliniskt forskningscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Mattias Lorentzon, Centre for Bone and Arthritis Research, Helena Forsblad, Avd för reumatologi och inflammationsforskning, Sahlgrenska Akademin, Ylva Pernow, Metabola bensjukdomar, Karolinska Institutet, Östen Ljunggren, Metabola bensjukdomar, Akademiska Sjukhuset. Beskrivning: Osteoporos är en följd av flera sjukdomar och läkemedel. Symposiet avhandlar bakgrund, utredning och behandling särskild vid reumatiska sjukdomar, kortisonbehandling, njursjukdom och hypogonadism. Arrangör: SLS sektion för Reumatologi Systemsyn och individuellt ansvar går de att förena? Tid: Medverkande: Kristina Söderlind Rutberg (moderator), Delegationen för medicinsk etik, SLS, Anna Spencer, Skånes universitetssjukhus, Lund, Karl Sallin, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Hans Rutberg, Hälsouniversitetet i Linköping. Beskrivning: Patientsäkerhetslagen syftar till att förändra systemfel i vården. Det individuella yrkesansvaret för sjukvårdspersonal finns dock kvar skapas motsättningar mellan systemsyn och personligt ansvar? Arrangör: SLS Delegation för medicinsk etik, SLS kommitté för säker vård Barn som far illa eller riskerar att fara illa en vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Tid: Medverkande: Ulrika Nygren (moderator), Kunskapstyrning, Socialstyrelsen, Monica Norrman, Socialstyrelsen, Gabriel Otterman, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Barnskyddsteamet Uppsala, Anna-Carin Magnusson, barnskyddstemanet Mio, Stockholm, Stina Hermansson, gruppchef socialtjänsten, Södertälje, Ann Bengtsson, utredare, Socialstyrelsen. Beskrivning: Socialstyrelsen har gett ut en vägledning gällande hälso- och sjukvårdens samt tandvårdens anmälningsskyldighet och ansvar när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. Arrangör: Socialstyrelsen Förebyggande av plötslig spädbarnsdöd Tid: C2 24/25 27 C4 Invigning av Riksstämman, 70 år!!5 dec Tid: sal A2 Peter Friberg öppnar mötet. Invigningstalaren Sir Harry Burns, som talar kring Transforming the Health of Populations introduceras av Riksstämmans generalsekreterare Catarina Almqvist Malmros. Erik Westerbergs kammarkör framträder. 10 Se för fullständigt program och abstrakt

11 Program torsdag x Sal Medverkande: Göran Wennergren (moderator), Avdelningen för Pediatrik, Göteborgs universitet, Barnmedicin, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Kerstin Nordstrand, Avdelningen för kunskapsstyrning, Socialstyrelsen, Hugo Lagercrantz, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Bernt Alm, Avdelningen för Pediatrik, Göteborgs universitet, Barnhälsovårdsenheten, Region Halland, Kungsbacka, Per Möllborg, Avdelningen för Pediatrik, Göteborgs universitet, Barnhälsovården Fyrbodal, Västra Götalandsregionen, Miriam Katz-Salamon, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, Neonatalenheten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Anita Berlin, Karolinska Institutet, Anna Öhman, Avdelningen för Pediatrik, Göteborgs universitet, Sjukgymnastiken, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Beskrivning: Symposiet presenterar Socialstyrelsens nya vägledningsmaterial och rekommendationer för att förebygga plötslig spädbarnsdöd och ny kunskap om riskfaktorer och skyddsfaktorer vid plötslig spädbarnsdöd. Arrangör: Socialstyrelsen, SLS sektion för Pediatrik, allmänmedicin, obstetrik och gynekologi Internationella och nordiska skillnader i canceröverlevnad vad beror de på? Tid: Medverkande: Jan Adolfsson (moderator), Tidig diagnos av cancer, SBU, Gunilla Gunnarsson, Cancervård, SKL, Mats Lambe, Regionalt cancercentrum, Akademiska sjukhuset, Peter Rose, Department of Primary Health Care Sciences, University of Oxford, Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Carol Tishelman, Medical Management Centre, Karolinska Institutet, Peter Vedsted, Danish Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care, Aarhus University. Beskrivning: International Cancer Benchmarking Partnership granskar cancervårdkedjan i England, Wales, Kanada, Australien, Nordirland, Danmark, Norge och Sverige för att optimera framtida cancervård och cancerforskning. Arrangör: SLS sektion för Allmänmedicin A4 Framtidens specialistläkare på Riksstämman 2013 Tid: Medverkande: Emily Benér, Framtidens Specialistläkare. Beskrivning: Framtidens Specialistläkare, Sveriges största kongress med ST i fokus, bjuder på en heldag med föreläsningar, debatter och samtal. Ett smakprov inför Framtidens Specialisläkare 2014! Arrangör: Framtidens Specialistläkare Hur är kvaliteten på ST-utbildningen vid våra universitetssjukhus? (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Sven Karlander, Skånes Universitetssjukhus, Malmö. Beskrivning: Vi har under våren 2013 genomfört en enkät för att belysa ST-utbildningens kvalitet, här redovisas resultaten. C3 C3 Hur säkrar vi kvalitén i ST-utbildningen? (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Lars Kihlström, Karolinska Universitetssjukhuset, Jonas Nordquist, Karolinska Universitetssjukhuset. Beskrivning: Under denna presentation kommer ett konkret förslag att lämnas för ett framtida externt granskningsorgan med makt att stänga ST-utbildningar som bedöms ha bristfällig kvalitet. Oväntat utbrott av Ockelbosjukan 5 dec Tid: sal 35/36 Föreläsning som visar att Ockelbosjukan kan spridas i områden där infektionen tidigare inte funnits och om hur infektionsutbrottet under sensommaren upptäcktes tack vare observanta distriktsläkare vid Norrlands Universitetssjukhus. C3 ektionen tidigare! Håll diskussionen levande på #rix

12 Program torsdag Sal Framtidens specialistläkare och morgondagens sjukvård behöver ST av hög kvalitet, redan i dag. (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Emma Spak, Sveriges Yngre Läkares Förening. Studierektorn som pedagogisk ledare. Är detta något som bara blir eller kan vi kompetensutveckla och planera för att få rätt utbildade studierektorer från början? (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Barbro Edén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Anders Johansson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Beskrivning: Studierektorns uppdrag och roll i nya ST är central och vi vill diskutera och problematisera hur man utser, utbildar och kompetensutvecklar studierektorer. Verksamhetschefen och ST-läkaren (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Poul Kongstad, Ambulanssjukvården Skåne. Beskrivning: Föreläsning och frågor av Poul Kongstad inför ett fiktivt projekt avsett att öka kommunikationen och minska avståndet mellan ST-läkare och klinikchef. Bedömning av ST-läkarnas kompetensutveckling (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Ulrika Uddenfeldt Wort, Övergripande ST-studierektor, Skånes Universitetssjukhus, Fredrik Walentin, Övergripande ST-studierektor, Universitetssjukhuset i Örebro. Beskrivning: ST-studierektorerna från Skånes Universitetssjukhus och Universitetssjukhuset i Örebro presenterar fyra nya bedömningsinstrument för bedömning av ST-läkarens kompetens. Stins, ST-inspektion. Så förbereder ni er inför extern spur! (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Sergio Padoan, Centralsjukhuset Kristianstad. Beskrivning: Presentation av det självvärderingsinstrument av ST-utbildning, STINS, som används i Region Skåne, samt resultatet från första självvärderingsomgången och instrumentets utveckling sedan dess. Lipus syn på kvaliteten i ST (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Kåre Jansson, LIPUS Beskrivning: Läkarnas institut för professionell utveckling, LIPUS, kanslichef Kåre Jansson delar med sig av deras arbete med kvalitetsgranskning inom ST. Tips & tricks inför FSL 2014 (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Organisationskommittén Framtidens Specialistläkare C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 Margot Wallström föreläser Torsdag 5 december kl Våldtäkt som krigsstrategi är ingen kvinnofråga, utan en fråga om fred. Margot Wallström Årets Karolina Widerström-föreläsare: Margot Wallström som kommer att prata om konfl iktrelaterat sexuellt våld. Arrangeras av Sveriges kvinnliga läkares förening. Foto: UN/Evan Schneider Se för fullständigt program och abstrakt

13 Program torsdag x Sal Att känna eller inte känna det är en högst personlig allmänklinisk fråga om Balintgruppen som klinisk fortbildningsmetod (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Lena Bååth, Sonja Holmqvist, Henry Jablonski, Ulrika Rydhamn, Jeanette Rådehed m fl. C3 Program med start Oväntat utbrott av Ockelbosjuka orsakat av myggburet sindbisvirus längs norrlandskusten Tid: Medverkande: Gunilla Persson, Smittskyddsenheten, Västerbottens Läns Landsting, Clas Ahlm, Inst för Klinisk Mikrobiologi, Umeå Universitet, Magnus Evander, Inst för Klinisk Mikrobiologi Umeå Universitet, Göran Bucht, Totalförsvarets forskningsinstitut, Åsa Gylfe (moderator), Inst för Klinisk Mikrobiologi, Umeå Universitet. Beskrivning: Sensommaren 2013 upptäcktes ett oväntat utbrott av Ockelbosjuka mellan Örnsköldsvik och Piteå där det normalt endast förekommer sporadiska fall. Hudutslag, ledvärk och feber var vanliga symtom. Late-breaking news! Uppdrag läkare Tid: Medverkande: Marie Wedin, Läkarförbundet, Håkan Wittgren (moderator), Läkarförbundet, Eva Pilsäter Faxner, Utvecklingsdirektör Stockholms läns sjukvårdsområde, Märit Halmin, STläkare i anestesi- och intensivvård, initiativtagare till Läkaruppropet, Anders Berntsson, vice vd, Verksamhetsområdeschef vuxenpsykiatri, PRIMA Barn- och vuxenpsykiatri AB. Beskrivning: Välkommen till ett seminarium om läkarrollen med den medicinska frågan i fokus. På seminariet delar några aktörer med sig av sina tankar kring rollen och hur vi går vidare för en positiv utveckling. Arrangör: Sveriges läkarförbund 35/36 C1 Program med start Undersökning av den yra patienten: akut yrsel och lägesyrsel Tid: Medverkande: Mikael Karlberg (moderator), ÖNH-kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund. Beskrivning: Akut yrsel är skrämmande för patienten och ibland för doktorn. Denna kurs lär Dig vad alla akutläkare (+ ÖNH och neurologer) ska kunna: diagnostik av BPPV och HINTS för att hitta farlig yrsel. Arrangör: SLS sektion för Oto-rhino-laryngologi Kliniska riktlinjer för psykiatrisk tvångvård är nyutgivna hösten Tid: Medverkande: Herman Holm (moderator), Svenska Psykiatriska Föreningen, Bjärred. Beskrivning: Svenska Psykiatriska Föreningen har hösten 2013 utkommit med Kliniska riktlinjer vid Psykiatrisk Tvångsvård. Denna workshop erbjuder fördjupad kunskap, erfarenhet i detta svåra ämne. Lämplig för alla läkare. Arrangör: SLS sektion för Psykiatri Program med start Svensk traumavård, vart står vi och vart vill vi? Tid: Medverkande: Lennart Adamsson (moderator), Stockholm, Tord Forsner, Socialstyrelsen, Pelle Gustafsson, Patientförsäkringen LÖF, Else Ribbe, Region Skåne, Kenth Johansson, Västervik, Louis Riddez, Stockholm, Thomas Troeng, Karlskrona. Beskrivning: Svensk traumavård behöver utvecklas. Kvalitetsregister finns men nationella riktlinjer och vårdprogram saknas. Detta symposium diskuterar hur traumavården kan utvecklas och kvalitetssäkras. Arrangör: Svensk förening för traumatologi 22 Håll diskussionen levande på #rix

14 Program torsdag Sal Rekommenderade läkemedel vid schizofreni Tid: Medverkande: Sara Hed, Avdelningen för kunskapsstyrning, Socialstyrelsen, Lena Flyckt (moderator), Norra Stockholms psykiatri, Mats Berglund, Avdelningen för psykiatri, Lunds Universitet. Beskrivning: Socialstyrelsen presenterar rekommendationer om antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, t.ex. vid nydebuterad, långvarig eller svårbehandlad sjukdom. Arrangör: Socialstyrelsen Konst & Läkekonst: musik och kemi Tid: Medverkande: Eddie Persson, Stockholm Beskrivning: Aleksandr Borodin var läkare och fick tidigt i karriären en professur i kemi vid universitetet i S:t Petersburg. Som vetenskapsman åtnjöt han världsrykte och träffade alla de stora kemisterna i Europa. Han komponerade också musik. 33 A2 Program med start How can cancer diagnosis be improved? Tid: Medverkande: Peter Vedsted, Danish Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care, Aarhus University, Danmark Beskrivning: Peter Vedsted will address the following: What is the importance of cancer awareness? How are symptoms understood and acted upon in the public? What is the role of primary care in cancer diagnosis? Arrangör: SLS sektion för Allmänmedicin En annan sorts krig om konfliktrelaterat sexuellt våld Tid: Medverkande: Margot Wallström, Nina Rose (moderator), Sveriges kvinnliga läkares förening. Beskrivning: Om arbetet mot ökat sexuellt våld som medveten strategi i krig. Margot Wallström har varit FN:s representant för att arbeta mot kvinnors särskilt utsatta situation under krig och konflikter. Arrangör: Sveriges kvinnliga läkares förening C1 A4 Program med start Mindre pcv vid halsont fler allvarliga halsinfektioner? Tid: Medverkande: Ann Hermansson, ÖNH-kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund Beskrivning: Ann Hermansson, docent i ÖNH-sjukdomar leder en panel med representanter från klinisk bakteriologi, allmänmedicin, ÖNH och STRAMA. Är det alltid bra att inte antibiotikabehandla okomplicerad halsinfektion? Arrangör: SLS sektion för Oto-rhino-laryngologi 26 Leading transformational change 5 december kl Gästföreläsare. Helen Bevan från brittiska NHS Institute for Innovation and Improvement har skapat förbättringar i vården för miljoner patienter. Hon inleder symposierna om NPM och kommer beröra strategier och dela med sig av sin erfarenhet och sina tankar kring hur man når framgång i förändringsarbete inom hälso- och sjukvården. 14 Se för fullständigt program och abstrakt

15 15

16 Program torsdag Sal! Är röntgen överanvänt vid luftvägsinfektioner? Tid: Medverkande: Estelle Naumburg (moderator), Barnkliniken, Östersund, Malin Rydh-Rinder, Akutvårdssektionen, Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset, Pär Wingren, Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum, Skånes universitetssjukhus, Lund Beskrivning: Symposiet avser att lyfta fram olika praktiska aspekter rörande handläggningen av pediatriska patienter som söker vård eller följs pga luftväggsinfektioner. Arrangör: SLS sektion för Pediatrik Dans för hälsan Tid: Medverkande: Jill Taube (moderator), Bengt Starrin, Karlstads Universitet, Anna Duberg, Vårdvetenskapligt Forskningscentrum, Centre for Health Care Sciences, Örebro County Council. Beskrivning: Socialt dansande en stilla foxtrot eller en rivig bugg farligt, farligt! Eller härligt, härligt. Vad vet vi? Vad behöver vi utforska när det gäller fysisk aktivitet för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos flickor? En randomiserad kontrollerad dansinterventions-studie för flickor år med psykosomatiska symtom och stress visar kostnadseffektivitet och signifikanta förbättringar i självskattad hälsa. Arrangör: SLS sektion för Psykiatri Spinala tillstånd och ryggmärgsskador med akut neurologiskt bortfall utredning, differentialdiagnos och behandling Tid: Medverkande: Niklas Marklund (moderator), Neurokirurgiska Kliniken, Akademiska Sjukhuset, Staffan Holmin, Neuroradiologiska kliniken, Karolinska Sjukhuset, Jesper Peterson, Neurologiska Kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö, Konstantin Salci, Neurokirurgiska Kliniken, Akademiska Sjukhuset, Emma Svensdotter, Neurokirurgiska Kliniken, Karolinska Sjukhuset, Ulrika Holmström, Spinalskadeavdelningen, Akademiska Sjukhuset, Jonathan Nordblom, Neurokirurgiska Kliniken, Karolinska Sjukhuset. Beskrivning: Symposiet syftar till att belysa aspekter av undersökning, utredning och handläggning av de vanligaste spinala orsakerna till snabbt påkommen neurologisk försämring inkluderande ryggmärgstrauma. Arrangör: SLS sektion för Neurokirurgi Medicinsk-etiskt beslutsfattande Tid: Del 1. Del Medverkande: Anders Ågård (moderator), Delegationen för medicinsk etik, Svenska Läkaresällskapet, Niels Lynöe, Nils-Eric Sahlin, Christian Munthe. Beskrivning: Etikdelegationen genomför i år sin tredje minikurs i etik under Riksstämman. Två symposier avser att ge en bred belysning av kliniskt beslutsfattande, med särskild betoning på värderingsaspekter. Arrangör: Delegationen för medicinsk etik, Svenska Läkaresällskapet Ryggsmärtan är den inflammatorisk? Tid: Medverkande: Helena Forsblad Délia (moderator), Avd för reumatologi och inflammationsforskning, Inst för medicin, Sahlgrenska Akademin, Stefan Bergman, Avd för reumatologi, Inst för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Lennart Jacobsson, Avd för reumatologi och inflammationsforskning, Inst för medicin, Sahlgrenska Akademin, Mats Geijer, Avd för diagnostisk radiologi, Inst för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet. Beskrivning: Föreläsningen avhandlar ryggsmärta ur allmänmedicinskt och reumatologiskt perspektiv samt bilddiagnostik av inflammatorisk ryggsjukdom. Syftet är att upptäcka inflammatorisk ryggsjukdom tidigare. Arrangör: SLS sektion för Reumatologi, allmänmedicin, bild- och funktionsmedicin Ska patienten svälta i väntan på diagnos? Tid: Medverkande: Lars Ellegard, Clinical nutrition Sahlgrenska University hospital, Gunnar Akner 24/ C2 35/36 16 Se för fullständigt program och abstrakt

17 Program torsdag x Sal (moderator), Örebro Universitet, Stina Engelhardt, Örebro Universitet, Torsten Mossberg, fd Medicinalråd, Stockholm Beskrivning: Under symposiet presenteras förslaget till de nya föreskrifterna mot bakgrund av ett till två autentiska, avidentifierade fall, med äldre personer med multisjuklighet och pågående, ofrivillig viktminskning. Arrangör: SLS sektion för Klinisk nutrition Professionell identitetsutveckling hos blivande och unga läkare makt och vanmakt; närvaro och utsatthet; inlevelse och sammanblandning. Tid: Medverkande: David Svaninger (moderator), HälsoBrunnen VC, Ulricehamn, Henry Jablonski (moderator), Privatpraktik Kvarngatan 2, Stockholm. Beskrivning: I ett interaktivt symposie hörs tre unga läkares röster om hur hur läkaridentiten tar form, växer fram och processas utifrån kliniska möten under utbildning och praktik. Arrangör: Medicinsk psykologi, SLS kandidatförening C4 Program med start Om inte more of the same so what? Om stöd för kontinuerligt lärande för förbättring av vården och dess resultat Tid: Medverkande: Karin Thörne (moderator), Medicinsk Pedagogik IMH, Hälsouniversitetet Linköping, Futurum akademin för hälsa och vård, Landstinget i Jönköpings län, Annika Nordin, Internationella Handelshögskolan, Högskolan Jönköping, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län, Boel Andersson-Gäre, Futurum akademin för hälsa och vård, Landstinget i Jönköpings län, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Högskolan Jönköping, Michael Bergström, Sektionen för hälso- och sjukvård, SKL, Stefan Lindgren, Utbildningsdelegationen, Svenska Läkaresällskapet, Gasteroenterologiska sektionen, Universitetssjukhuset MAS, Lunds Universitet, Helle Wijk, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet, Karin Pukk Härenstam, Vinnvård Fellow, Medical Management Center, Karolinska Institutet, Barnkliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Beskrivning: Med utgångspunkt i projekten Lärmodeller om kvalitetsregister, Kärnkompetenser i vård och utbildning och Nationell plattform för förbättringskunskap diskuteras möjligheter i framtida vård och utbildning. Arrangör: Nationell plattform för förbättringskunskap Epigenetic transgenerational inheritance. A new understanding Tid: Medverkande: Lars Olov Bygren (moderator), Karolinska Institutet, Biovetenskaper och Näringslära, Tomas Ekström, Karolinska Institutet, Centrum för Molekylär Medicin, Juha Kere, Karolinska Institutet, Biovetenskaper och Näringslära, University of Cambridge, Gurdon Institute, Cambridge. Beskrivning: Molecular evidence for transgenerational epigenetic inheritance in humans is limited, but probably commonplace. Prevention and therapy might benefit from this new era in science Foto: Paul Hansen New Public Management symposier & debatt 5 december kl och paneldebatt kl Vad gör vi nu? Symposier och debatter om New Public Management (NPM), som fortsatt efter DN-journalisten, Maciej Zarembas artikelserie. Inleds av Helen Bevan från NHS Institute for Innovation and Improvement.» New Public Management Varför blev det så här och vad gör vi nu?» Hur påverkar New Public Management vårdetiken och läkarrollen?» Paneldebatt om New Public Management och framtiden.! Håll diskussionen levande på #rix

18 LÄKEMEDELSBOKEN 2014 Kom och träffa oss i montern på Riksstämman 5 6 december. Bläddra i boken och prova den nya webbversionen.

19 Program torsdag x Sal Program med start Makroskopisk hematuri ett viktigt symtom som inte alltid handläggs på rätt sätt Tid: Medverkande: Per-Uno Malmström (moderator), Urologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Anders Magnusson, Röntgen, Akademiska sjukhuset, Mårten Segelmark, Njurmedicin, Universitetssjukhuset, Linköping. Beskrivning: Vi kommer redogöra för orsaker till makroskopisk hematuri samt hur man bäst kan klarlägga eventuell blödningskälla. Arrangör: SLS sektion för Urologi Program med start Sömnapné hos barn diagnostik och behandling Tid: Medverkande: Danielle Friberg (moderator), ÖNH-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Beskrivning: Danielle Friberg, ÖNH-kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, leder en debatt om huruvida det är viktigt att diagnostisera barn med sömnapné och vad man kan uppnå med adekvat kirurgisk behandling. Arrangör: SLS sektion för Oto-rhino-laryngologi 26 Program med start Invigning Tid: Erik Westerbergs Kammarkör inleder. Ordförande Peter Friberg öppnar mötet. SLS och SLS roll i svensk hälso- och sjukvård. Catarina Almqvist Malmros, generalsekreterare för Riksstämman introducerar Sir Harry Burns, årets invigningstalare från Skottland, som föreläser om Transforming the Health of Populations. Catarina Almqvist Malmros diskurerar med Sir Harry Burns efter presentationen och öppnar för Twitter-diskussion ooch frågor från publiken, #rix2013. Erik Westerbergs kammarkör avrundar. A2 Program med start Adherence to treatment, patient centeredness and physician communication how important is it? Tid: Medverkande: Paul Van Royen, Dept of General Practice, University of Antwerp Beskrivning: Paul Van Royen presents research on patientcenteredness, adherence and communication skills with examples from diabetes care. Arrangör: SLS sektion för Allmänmedicin C1 Konst & Läkekonst Torsdag kl Musik och kemi. Om läkaren, professorn och kompositören Aleksander Borodin. Fredag Läkare författare patient. Två berömda författarexempel belyser litteraturens möjligheter att gestalta läkarroll respektive patientroll. Fredag Rytmen i blodet. Kulturens betydelse för tillfrisknandet vid neurologiska sjukdomar och hjärnskador. Jazzmusikern Ronnie Gardner medverkar. Foto: Harald Wallén Håll diskussionen levande på #rix

20 Program torsdag Sal Vem överlever? Vad händer med sjukdomsspecifika register när det kommer ett nationellt primärvårdsregister? Tid: Medverkande: Malin André (moderator), FFoU-enheten, Primärvården, Uppsala, Helena Ödesjö, Närhälsan Torslanda VC, Jörgen Månsson, Carlanderska, Göteborg, Allmänmedicinska enheten, Sahlgrenska Akademin, Soffia Gudbjörnsdottir, Nationella Diabetes Registret, Registercentrum Västra Götalandsregionen, Andy Maun, Närhälsan Biskopsgården. Beskrivning: I detta symposium vill vi diskutera vilka svårigheter och möjligheter det finns för ett Nationellt Primärvårdsregister och ett sjukdomsspecifikt register (NDR) att samverka till varandras arbete. Arrangör: SLS sektion för Allmänmedicin, internmedicin Medicinsk-etiskt beslutsfattande Tid: Del 2 Medverkande: Ingemar Engström (moderator), Delegationen för medicinsk etik, Svenska Läkaresällskapet, Claudia Bruss. Beskrivning: Etikdelegationen genomför i år sin tredje minikurs i etik under Riksstämman. Två symposier avser att ge en bred belysning av kliniskt beslutsfattande, med särskild betoning på värderingsaspekter. Arrangör: Delegationen för medicinsk etik, Svenska Läkaresällskapet C2 23 Program med start How do we know that we know what we need to know? Tid: Medverkande: Paul Miles, American Board of Pediatrics and ACGME, New York Beskrivning: Paul Miles, pediatrician and leader of quality improvement and education, American Board of Pediatrics, will provide insights and share experiences from innovative models for continuous professional development and evaluation. Medical students and their patients: How student balint groups can help them learn about emotions in illness Tid: Medverkande: Peter Shoenberg, Camden and Islington NHS Foundation Trust, London, Juanita Forssell (moderator), Balintgruppen, Halmstad Beskrivning: Students Balint discussions groups are supportive and facilitative for students to learn about their new relationship with patients and their emotional experiences. Arrangör: Medicinsk psykologi 35/36 27 Program med start Should conjunctivis always be treated with antibiotics? Tid: Medverkande: Peter Rose, Department of Primary Health Care Sciences, University of Oxford. Beskrivning: Peter Rose will deliver a key note lecture on conjunctivitis management in primary care. Arrangör: SLS sektion för Allmänmedicin Leading transformational change Tid: Medverkande: Helen Bevan, NHS Horizons Team, Leeds Beskrivning: Helen Bevan will take us through some of the latest ideas and learning on transformational change that create the conditions for successful change and provide the opportunity for all of us to reflect on our roles as change agents Från digestion till inflammation en resa i pedriatisk nutrition under 40 år Tid: Medverkande: Olle Hernell, Umeå C1 A4 24/25 20 Se för fullständigt program och abstrakt

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN

Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE 5-6 DECEMBER 2013 MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Läkarnas årliga mötesplats för fortbildning 70- årsjubileum Välkommen

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 13 mars 2012. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare),

Läs mer

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Kopia Förordnande 5 2002-12-12 Ju2002/6446/D OM Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan

Läs mer

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringsbeslut 5 2000-12-21 Ju2000/5732 Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan upptagna

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring Delprojekt 3.3. i Nationella läkemedelsstrategin Sevim Barbasso Helmers 2014-03-26 Socialstyrelsen i samverkan med berörda

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4 Projektgruppen 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare Projektgrupp Ingegerd Agenäs Apotekare,

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Abstract id nr. 131203-A-1032

Abstract id nr. 131203-A-1032 Abstract id nr. 131203-A-1032 Titel: EKSEM OCH FÖDOÄMNESALLERGIER: KAN DET VARA NÅGOT JAG ÄTER? Ann Pontén 1,, Caroline Nilsson 2,, Cecilia Svedman 1,, Natalia Ballardini 2, 1 Yrkes- och miljödermatologiska

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 8-9 oktober 2014

Läs mer

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm i februari 2008 Inbjudan Swemodis symposium Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm, 3-4 April 2008 Swemodis symposium berör på ett heltäckande sätt behandlingstraditioner

Läs mer

Abstract id nr. 131203-A-1032

Abstract id nr. 131203-A-1032 Abstract id nr. 131203-A-1032 Titel: EKSEM OCH FÖDOÄMNESALLERGIER: KAN DET VARA NÅGOT JAG ÄTER? Medverkande: Ann Pontén 1,, Caroline Nilsson 2,, Cecilia Svedman 1,, Natalia Ballardini 2, 1 Yrkes- och miljödermatologiska

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI MEDICIN & VÅRD 13-16 maj 2014 i Uppsala AVDELNINGEN FÖR uppdragsutbildning DIVISION FOR Contract Education

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

för sls aktuellt 2010/2011

för sls aktuellt 2010/2011 annonsprislista & utgivningsplan för sls aktuellt 2010/2011 UTBILDNING Den Medicinska riksstämman den 25 27/11 Sidan 13 14 VETENSKAP Epigenetik: både arv och miljö har betydelse Sidan 5 KVALITET Lovisa

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

Studiedagar Conventum, Örebro 2013

Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Onsdagen den 20 mars 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-14.15 Stick- och skärskador och

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Hygiendagar Umeå 2015

Hygiendagar Umeå 2015 Hygiendagar Umeå 2015 Onsdagen den 15 april 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-13.45 Implementering - så kan vi underlätta

Läs mer

Memeologens inspirationsdagar 16 17 september 2010 Umeå Folkets Hus

Memeologens inspirationsdagar 16 17 september 2010 Umeå Folkets Hus Memeologens inspirationsdagar 16 17 september 2010 Umeå Folkets Hus Memeologen välkomnar alla medarbetare, ledare och politiker från landsting, kommuner och privata vårdsektorn till två dagar fyllda med

Läs mer

EKG- och spirometritolkning

EKG- och spirometritolkning UPPSALAKURSERNA EKG- och spirometritolkning samt översikt av övriga undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi Uppsala universitet bjuder in till utbildning 1-4 juni 2015 i Uppsala God kunskap i EKG-

Läs mer

VO Barnkirurgi. Erik Sköldenberg

VO Barnkirurgi. Erik Sköldenberg VO Barnkirurgi Erik Sköldenberg VO Barnkirurgi Utbildningar Kliniskt nätverk Regionsdag högspec. Kirurgi Förslag forskningssamarbete Kirurgisk utveckling: Gastrostomier VO Barnkirurgi: Utbildningsinsatser

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

INBJUDAN. RAF önskar bjuda in dig och dina medarbetare till seminarier och föreläsningar om Antibiotika och läkemedelsinducerad immunsuppression.

INBJUDAN. RAF önskar bjuda in dig och dina medarbetare till seminarier och föreläsningar om Antibiotika och läkemedelsinducerad immunsuppression. INBJUDAN RAFs* antibiotikadagar 23-24 januari 2006, Smittskyddsinstitutet, Solna * Svenska Läkaresällskapets och Smittskyddsinstitutets Referensgrupp för Antibiotika Frågor RAF önskar bjuda in dig och

Läs mer

medicine doktor, hälsoekonom, Örebro

medicine doktor, hälsoekonom, Örebro Projektorganisation Projektledning Mette Axelsen Preben Bendtsen Maria Branting Elgstrand Hans Gilljam Lars Hagberg Margareta Kristenson Sven Larsson Ingrid Larsson Kerstin Nordstrand Annica Sohlström

Läs mer

Nationell konferens för ST-läkare

Nationell konferens för ST-läkare Nationell konferens för ST-läkare 2-4 februari 2011 Varbergs Kurort SLUP Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri har nöjet att inbjuda Dig till årets ST-konferens 2-4 februari 2011 Varbergs kurort

Läs mer

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 13-16 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar. Stockholm 18 juni 2013

Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar. Stockholm 18 juni 2013 Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar Stockholm 18 juni 2013 Michael Bergström Sektionen för hälso- och sjukvård Avd för vård och omsorg Som det är Det finns en tråd du följer

Läs mer

Rapport från UU KITM Styrelsen SFTM Jan 2014 Kerstin Elvin

Rapport från UU KITM Styrelsen SFTM Jan 2014 Kerstin Elvin Rapport från UU KITM Styrelsen SFTM Jan 2014 Kerstin Elvin Vad har hänt 2013? Vad pågår och vad planeras 2014? Socialstyrelsen övertagit SK-kurser LIPUS tagit över Certifiering av ST-kurser samt SPUR UU

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Att mäta är att veta...

Att mäta är att veta... Du är inbjuden till symposium Att mäta är att veta... arrangerat av Syftet med symposiet är att belysa möjligheterna och fördelarna med att följa upp hypoventilerade patienter. 1000-tals patienter behandlas

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Barn i primärvård. Bedömning och behandling av olika typer av sjukdomstillstånd. Vårdprogram och fallbeskrivningar

Barn i primärvård. Bedömning och behandling av olika typer av sjukdomstillstånd. Vårdprogram och fallbeskrivningar Barn i primärvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 oktober 2011 TALARE Sachsska Barnsjukhuset Natalia Ballardini Astrid Lindgrens Barnsjukhus Lena Grahnquist Vårdcentralen Mariefred Carina

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

Svensk Lungmedicinsk Förening informerar Nummer 2, 2007 2007-06-11

Svensk Lungmedicinsk Förening informerar Nummer 2, 2007 2007-06-11 Svensk Lungmedicinsk Förening informerar Nummer 2, 2007 2007-06-11 Redaktionsadress Magnus Sköld Lung- och Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm Tel 08-51774843; 08-51773905

Läs mer

Vägledning- Försäkringsmedicin Läkares specialiseringstjänstgöring

Vägledning- Försäkringsmedicin Läkares specialiseringstjänstgöring Vägledning- Försäkringsmedicin Läkares specialiseringstjänstgöring En rekommendation Reviderat förslag 2012-02-01 I huvudsak bearbetat och sammanställt av Britt Arrelöv och Ingemar Petersson Deltagare

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten - en sammanfattning av en enkät Magnus Falk, distriktsläkare, FoU-handledare Elisabet Bergfors, distriktsläkare, FoU-handledare FoU-enheten,Linköping

Läs mer

Så kan sjukvården förebygga sjukdom. en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården

Så kan sjukvården förebygga sjukdom. en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården Så kan sjukvården förebygga sjukdom en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården INNEHÅLLS- FÖRTECKNING Om broschyren... 3 Levnadsvanor påverkar ofta patienternas hälsa... 5 Patienten

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM Här redovisas den muntliga redovisningen, antecknat av Rolf B. Frågeställningar i fet stil. ST-läkarnas delmål 20 - vilka lär-möjligheter kan vara till hjälp? Att ha en kvalitetsdel

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta ST-läkare du erhåller intyg efter genomgången kurs Primärvårdssymposium Smärtdagarna 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 mars 2011 TALARE Huddinge Solna Karsten Ahlbeck Specialistläkare

Läs mer

Osteoporos 2008. Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige. Osteoporos 2008

Osteoporos 2008. Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige. Osteoporos 2008 Osteoporos 2008 Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige Osteoporos 2008 1 Innehåll Författarnamn i alfabetisk ordning... 6 Förord... 7 Sverker Ljunghall Epidemiologi och... 8 Dan Mellström Utredning

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37 Del 1. Vidtagna åtgärder i denna ansökan utifrån den kritik som lämnades av Högskoleverket... 7 vid bedömningen 2007 2008 Programmets grundläggande struktur... 7 Pedagogisk modell för integration av teori

Läs mer

Verksamhetsberättelse 16 mars 2011-21 mars 2012 för Svensk Föreningen för Medicinsk psykologi (SFMP)

Verksamhetsberättelse 16 mars 2011-21 mars 2012 för Svensk Föreningen för Medicinsk psykologi (SFMP) Verksamhetsberättelse 16 mars 2011-21 mars 2012 för Svensk Föreningen för Medicinsk psykologi (SFMP) SFMP har under verksamhetsåret, som en av fyra delföreningar i Sektionen för Medicinsk Psykologi, Svenska

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling Utbildningsdag 1 februari 2008 Läppstiftet konferens, Göteborg Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling vid demenssjukdom - för distriktsläkare och specialister i allmänmedicin Hur ser sjukdomsförloppet

Läs mer

Schema och tidsplan. 26/3 Kursstart Registrering till kursledare på PING PONG. PING PONG Agneta Öhlén

Schema och tidsplan. 26/3 Kursstart Registrering till kursledare på PING PONG. PING PONG Agneta Öhlén Kursansvarig: Om inget annat anges är adressen Alfred Nobels allé 23 Preliminärt schema Tider och innehåll kan komma att ändras V 13 Innehåll Lokal Lärare 26/3 Kursstart Registrering till kursledare på

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 1 Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 Den nationella GH-rådsgruppen för vuxna bildades på 1990 talet för att främja vetenskaplig forskning och kunskapsutveckling inom området tillväxthormon och tillväxtfaktorer

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Konferensprogram Konferensen Hjärnskadeforum 2013 Datum: 15 16 januari 2013 Lokal: ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm 1 Syfte: Målgrupper: Program: Dag 1, Konferensens syfte är att belysa det aktuella kunskapsläget,

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Januari 2013. Välkommen till nya kontoret. In i den den fackliga världen Möte med 50 fackliga ordföranden och Ordf i LO, TCO och Saco

Januari 2013. Välkommen till nya kontoret. In i den den fackliga världen Möte med 50 fackliga ordföranden och Ordf i LO, TCO och Saco Januari 2013 Välkommen till nya kontoret Ut i verksamheten! Här dialogmöte med landstingsledningen i Örebro In i den den fackliga världen Möte med 50 fackliga ordföranden och Ordf i LO, TCO och Saco Saco

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1 Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII År 2011 Årg 23 Nr 1 Bäste Diabeteskollega Varmt välkommen till SFDs vårmöte som kommer att handla om viktiga nyheter och heta områden som

Läs mer

Whitepaper sekundärtriage Region Skåne

Whitepaper sekundärtriage Region Skåne Whitepaper sekundärtriage Region Skåne Styrgrupp Triage i Region Skåne har idag beslutat att byta till som system för sekundärtriage hospitalt. Parallellt med denna process kommer -pre att införas för

Läs mer

Den komplexa patienten inom primärvård och psykiatri

Den komplexa patienten inom primärvård och psykiatri UPPSALAKURSERNA Den komplexa patienten inom primärvård och psykiatri Uppsala universitet bjuder in till utbildning 21-24 april 2015 i Uppsala Psykiatrisk diagnostik är inte enkel utan kräver både tid och

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Tobacco Endgame. Vägen till beslut i Region Jämtland Härjedalen. Elin Khokhar, Distriktsläkare 2015-04-20 VAD VI GÖR OCH HUR

Tobacco Endgame. Vägen till beslut i Region Jämtland Härjedalen. Elin Khokhar, Distriktsläkare 2015-04-20 VAD VI GÖR OCH HUR Tobacco Endgame Vägen till beslut i Region Jämtland Härjedalen Elin Khokhar, Distriktsläkare 2015-04-20 Ett beslut fattas i ett landsting när alla planeter står i en linje" Börje Carlsson, Gävleborg Folkhälsopolitisk

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 7 2012/2013 2013-06-11

Svenska Läkaresällskapet Nr 7 2012/2013 2013-06-11 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 11 juni 2013. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare)

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan Att arbeta förebyggande i skolan praktiska exempel! Hur mår

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 4 2015 2015-06-09

Svenska Läkaresällskapet Nr 4 2015 2015-06-09 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 9 juni 2015. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (SL) (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

Introduktion för AT-läkare i ÖLL den 1 5 september 2014

Introduktion för AT-läkare i ÖLL den 1 5 september 2014 Introduktion för AT-läkare i ÖLL den 1 5 september 2014 Måndag den 1 september Berguven, vån 1 F-huset, USÖ 08.30 Inledning med genomgång av veckans program och presentation av deltagarna och studierektorer

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Delegationens uppdrag:

Delegationens uppdrag: Delegationens uppdrag: Stärka samverkan inom den kliniska forskningen genom att förbättra förutsättningarna för samarbete mellan aktörer som är verksamma inom klinisk forskning Delegationens uppdrag gäller

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Rehabiliteringsmedicin

Rehabiliteringsmedicin Rehabiliteringsmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer