PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull."

Transkript

1 PROGRAMGUIDE MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN STOCKHOLM WATERFRONT 5 6 DECEMBER 2013 Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. Li Felländer-Tsai, Professor i ortopedi och ordförande för Svensk Ortopedisk Förening LÄKARNAS MÖTESPLATS FÖR FORTBILDNING Över 150 programpunkter Fortbildning över specialitetsgränserna Branschutställning 70- ÅRSJUBILEUM 2013 Följ & diskutera: /medicinskariksstamman #rix2013 ARRANGÖR

2 Medicinska riksstämman 5 6 december årsjubileum! Varmt välkomna till Medicinska riksstämman 2013 Det gläder mig mycket att få hälsa välkommen till årets Medicinska riksstämma på Stockholm Waterfront Congress Centre. I din hand har du nu ett fantastiskt spännande program med vetenskapliga föredrag, aktuella Det här är läkarnas största tvärsektionella mötesplats för fortbildning som dessutom ger dig certifi erat deltagande. övergripande hälsooch sjukvårdsfrågor och debatter. Det har tagits fram i nära samarbete med Svenska Läkaresällskapets sektioner, delegationer och kommittéer, och det är min förhoppning och övertygelse att det kommer bidra till ny kunskap och inspiration för det fortsatta arbetet vid vårdcentraler, sjukhus och universitet runt om i landet. Medicinska riksstämman bjuder på många nyheter i år. Vi har arbetat utifrån ett tydligt behov av omfattande förnyelse av form och innehåll för att Riksstämman ska få fortsätta att vara den viktigaste mötesplatsen för fortbildning av läkare. Vi har flyttat mötet till en modern miljö vid Stockholm Waterfront Congress Centre, nära kommunikationer oner och hotell, och koncentrerat mötet till två dagar. Vi erbjuder nu ett sektionsövergripande e tvärvetenskapligt program med fokus på Svenska Läkaresällskapets kärnvärden vetenskap, utbildning, etik och kvalitet för patientens bästa. I dagens hälso- och sjukvårdslandskap är det av stor vikt att vi träffas över specialitets- och generationsgränser för att lyssna och ta del av erfarenhet från andra. Vetenskapliga frågor, handledning och klinisk forskning får ett större utrymme nu när läkarprogrammen erbjuder exjobb och vetenskapligt arbete ingår i nya ST-utbildningen. Etiska frågor förenar många av de beslut vi står inför i vardagen, och vårdens styrsystem debatteras ivrigt i media och mötesrum. Medicinska riks stämman är den naturliga mötesplatsen för utbyte av erfarenheter och kunskaper om breda hälso- och sjukvårdsfrågor, och vi har skapat ett vasst och stimulerande tvärsektionellt program med symposier, debatter, expert- och gästföreläsare, workshops och scenprogram. Vi tar även tillfället i akt och firar Riksstämmans 70-årsjubileum. Riksstämman har stor betydelse för utbildning av ST-läkare och fortbildning av specialister. I år erbjuder vi en certifiering där deltagande i programpunkterna registreras. Efter avslutad konferens får du ditt personliga intyg, Certifierat deltagande, som redovisar de programpunkter där du deltagit, och ger både dig och din verksamhetschef överblick över din fortbildning vid Medicinska riksstämman. Ta med det i ditt CV och vid nästa lönesamtal. Slutligen vill jag passa på att rikta ett stort varmt tack till alla som varit delaktiga i att ta fram årets program och alla samarbetspartners som bidragit till att skapa fina förutsättningar för årets Riksstämma. Catarina Almqvist Malmros Generalsekreterare för Medicinska riksstämman Arrangör: Förste huvudpartner: Partners: 2

3 Anmäl dig nu! Begränsat antal platser. 10 höjdpunkter ur programmet 1. Internationella och nordiska skillnader i canceröverlevnad varför då? Nya resultat från International Cancer Benchmarking Partnership (Australien, Danmark, Kanada, Norge, Sverige och UK) presenteras och ger fingervisning om hur cancersjukvården kan förbättras. Torsdag kl Foto: Colourbox 2. Förebyggande av plötslig spädbarnsdöd Symposiet presenterar Socialstyrelsens nya vägledningsmaterial och rekommendationer för att förebygga plötslig li spädbarnsdöd och ny kunskap om riskfaktorer och skyddsfaktorer vid plötslig spädbarnsdöd presenteras. Torsdag kl Medicinskt-etiskt beslutsfattande Riksstämmans minikurs i etik med ST-läkare som den primära målgruppen. Utbildningens två symposier kommer att ge bred belysning av kliniskt beslutsfattande med särkild betoning på värderingar. Torsdag kl Invigning På invigningsmötet erbjuds en unik möjlighet att lyssna till Sir Harry Burns, Chief Medical Officer i Skottland. Riksstämman besöks av flera utländska gästföreläsare. Torsdag kl Leading transformational change Gästföreläsning av Helen Bevan från brittiska NHS Institute for Innovation and Improvement. Helen Bevan har skapat förbättringar i vården för miljoner patienter i England och internationellt. Hon inleder symposierna om NPM med tankar och erfarenheter från framgångsrikt förändringsarbete inom hälso- och sjukvård. Torsdag kl Tema NPM DN-journalisten Maciej Zarembas artikelserie satte New Public Management på var mans läppar och ett Läkarupprop startades. Under tre programpunkter diskuteras nu NPM. Hur blev det så här och vad gör vi nu? Hur påverkar NPM vårdetiken och läkarrollen? Missa inte dessa två symposium som avslutas med debatt och frågestund. Torsdag kl Foto: Shutterstock 7. Hur ska patienterna och professionen få mer nytta av IT? Tröga IT-system med dålig användbarhet, fler Lex Mariafall på grund av IT-fel, nya IT-system för läkemedelsförskrivning l som införs utan tillräcklig testning. Och nu det här med att patienten ska få tillgång till sin journal via internet. Hur ska IT stödja läkekonsten på ett effektivt sätt, och inte störa den? Fredag kl Foto: Staffan Claesson 8. Vem ska få antibiotika om fem år? Antibiotikaresistensen är en ödesfråga för svensk sjukvård som hotar den avancerade sjukvårdens möjligheter att utföra standardbehandlingar db dli inom en snar framtid. Vi behöver snabbare diagnostik, förbättrad vårdhygien och nya läkemedel men kommer vi kunna ge alla en effektiv behandling? Otto Cars är moderator. Fredag kl Organ till salu Det händer att patienter hoppar av väntelistan och plötsligt kommer tillbaka med ett nytt organ, och har rätt till efterbehandling. Vilken roll spelar svenska läkare och patienter i en global organtrafficking? Fredag Foto: istockphoto 10. Mat, hälsa och miljö Nu utmanas läkare att ta sig en tankeställare om mat och hälsa i relation till hållbar utveckling. Flera symposier tar upp ämnet, t ex: Food, health and sustainability (Fredag d kl ) och Klimatkris! Behöver doktorn bry sig. (Fredag kl ). Glöm inte att anmäla dig till de programpunkter du vill ta del av. Först till kvarn gäller! Partners:

4 Medicinska riksstämman 5 6 december 2013 Bra att veta inför och under Medicinska riksstämman 150 programpunkter på två dagar. Här fi nns inspirerande föreläsningar och kurser för läkare i alla stadier av yrkeslivet. För ST fi nns ett heldagsprogram i samarbete med Framtidens Specialistläkare. Även för läkarstuderande fi nns spännande programpunkter. Passa också på att utbyta erfarenheter med andra läkare, verksamhetschefer och beslutsfattare, och ta del av branschnyheterna i utställningsdelen. VAR & NÄR Stockholm Waterfront Congress Centre 5 6 december 2013 Viktigt! SÄKRA DIN PLATS Anmäl dig i förväg till årets Riksstämma och de programpunkter du önskar delta i för att säkra din plats. Först till kvarn gäller. Kongressavgifter:» SLS medlemmar kr inkl moms (2 000 kr + 25% moms)» Icke medlemmar kr inkl moms (4 000 kr + 25% moms)» SLS pensionär 625 kr inkl moms (500 kr + 25% moms)» Medlem i Kandidatföreningen Fritt inträde» Läkarstudenter 125 kr inkl moms (100 kr + 25% moms) Föreläsare betalar ingen avgift, men ska föranmäla sig. Ingen försäljning av dagsbiljetter. Betalning kan även ske på plats. KONGRESSKORT Hämtas vid registrering på plats på Stockholm Waterfront Congress Centre. SERVERING Lunchen serveras i utställningen och ingår i kongressavgiften för alla deltagare. Kaffe: Lunch: Kaffe: ABSTRAKT Alla abstrakt fi nns på VIKTIGA TELEFONNUMMER Kongressekretariatet: Projektledare: Mikael Strandänger, PRESS Pressen har tillträde till det vetenskapliga programmet. Ackreditering sker i förväg eller på plats i pressrummet. Presskontakt: Tove Smeds, InPress: Pressrum fi nns vid baren på plan 4. BARNHÖRNA Finns på plan 3 med närhet till skötrum. INTERNET Fritt wifi fi nns. Login: Riksstämman Lösenord: SLS Twitter: #rix2013 CERTIFIERAT DELTAGANDE SÅ GÅR DET TILL Deltagandet i Riksstämman certifi eras av Svenska Läkaresällskapet. Intyget gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden och i löneförhandling. Ditt deltagande i programpunkter kommer att registreras utanför respektive sal, både vid in- och utpassage. Efter avslutad konferens får du ditt personliga intyg med de programpunkter som du deltagit i. ÖVERGRIPANDE ÄMNEN I URVAL» Vårdens ekonomistyrning och läkarrollen» IT i vården» Levnadsvanor» Förbättringskunskap och organisationslära» Äldre och hälsa» Klinisk forskning och utveckling» Patientsäkerhet» Global hälsa» Patientbemötande» Ledarskap» Barn och hälsa» Etik Följ och diskutera: #rix2013 /medicinskariksstamman 4 Se för fullständigt program och abstrakt

5 Anmäl dig nu! Scenprogrammet på plan 4 hittar du på Begränsat antal platser. Huvudentré Registrering, garderob, kassa. Infodisk. SLS monter Utställning. Lunch- och kaffeservering. Debattscen. Hälsotorget. Bildtestrum för föreläsare. Press Barnhörna Transporter TAXI Taxi Stockholm Taxi Taxi Kurir RESA MED SL Så här funkar SL Access-kort: 1. Köp ett SL Access-kort. Det kostar 20 kronor och du hittar det hos de fl esta av SL:s försäljningsställen, i spärrkiosken och på SL Center. 2. Ladda SL Access-kortet med din reskassa. Välj valfri summa mellan 100 och 1000 kronor. Det gör du i SL Access-automaten, hos de fl esta av SL:s försäljningsställen, i spärrkiosken eller på SL Center. 3. Ange din standardresa, dvs. hur många kuponger som dras från reskassan när du lägger kortet mot kortläsaren. Antalet kuponger du behöver beror på hur många zoner du reser i. Titta gärna på zonkartan på Periodbiljetter för 24 och 72 timmar Du får resa hur mycket du vill med SL-trafi ken i hela Stockholms län under den tid biljetten gäller. Du kan köpa och ladda de här biljetterna på ditt SL Accesskort upp till 60 dagar i förväg och giltigheten startar när du reser första gången på biljetten. Biljetter Helt pris Reducerat pris 24-h biljett 115 kr 70 kr 72-h biljett 230 kr 140 kr Håll diskussionen levande på #rix2013 5

6 Medicinska riksstämman 5 6 december 2013 Utställningen för framtidens hälso- och sjukvård Här samlas drygt 50 företag och organisationer. De fi nns på plats för att träffa dig och prata om hälso- och sjukvården, branschnyheter, de senaste produkterna och de mest effektiva lösningarna. Årets Medicinska riksstämma bjuder, förutom ett omfattande vetenskapligt program, även på scendebatter i utställningen på plan 4. Här kan du lyssna på ledande experter om hälso- och sjukvårdens utmaningar och stora frågor. REGISTRERING GARDEROB GULDSPONSORER: ENTRÉ FRÅN HOTELL ENTRÉ TILL PLAN 5 6:4v 6:4h 5:4v 5:4h 4:4 10:4 SILVERSPONSORER: Kort om... UTSTÄLLNINGENS ÖPPETTIDER Torsdag 5 december: Fredag 6 december: SERVERING I utställningen serveras även lunchen som ingår i kongressavgiften för alla deltagare. Passa på att mingla och knyta nya kontakter. Kaffe: Lunch: Kaffe: CATERING på BALKONG CATERING CATERING CATERING CATERING 17:4 21:4 54:4 53:4 16:4 15:4 14:4 20:4 19:4 18:4 26:4 25:4 31:4 30:4 40:4 39:4 38:4 44:4 43:4 42:4 52:4 51:4 11:4 24:4 23:4 22:4 29:4 28:4 27:4 34:4 37:4 SLS MONTER 12:4 33:4 32:4 36:4 35:4 50:4 49:4 48:4 47:4 46:4 CATERING SCENPROGRAM Det senaste programmet hittar du på 6 Se för fullständigt program och abstrakt

7 Anmäl dig nu! Begränsat antal platser. Från Stockholm Waterfront Congress Centre har du panoramautsikt över Mälaren, Stadshuset och stora delar av Stockholm. HUVUDENTRÉ GARDEROB Foto: SWCC Visste du att kongresshuset kallas för Mälarkronan och pryds av 21 km rostfria stålprofi ler.... glasfasaden består av m 2 solfångare som samlar cirka 1 MW värmeenergi dagligen, Det motsvarar normala lågenergilampor. GARDEROB TILL PLAN 5 PRESS GODSMOTTAGNING 3:4 2:4 1:4v 1:4h CATERING CATERING HÄLSOTORGET 9:4 SCEN PLAN 4 8:4 13:4 7:4B 7:4C 7:4A CATERING CATERING 01:4 Scenprogrammet på plan 4 hittar du på ENTRÉ ABIGO Medical AB 18:4 APL 38:4 Apoteket AB 7:4A Atlan AB 28:4 Bactiguard AB 16:4 Berendsen Textil Service AB 8:4 Centric Care (f.d. Xtra Care) 34:4 Dagens Medicin 3:4, 4:4, 10:4 European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 1:4V Framtidens specialistläkare 6:4h GlaxoSmithKline 32:4 HelseBemanning AS 5:4h Hjärt-Lungfonden 1:4h Hälsotorget 9:4 Irradia 47:4 JoR 51:4 Kristdemokraterna 22:4 Landstinget Gävleborg 50:4 LIF 24:4 Läkartidningen Sveriges Läkarförbund 12:4 Läkarjouren i Norrland AB 23:4 LäkarLeasing Sverige AB 35:4 Läkemedelsverket 2:4 Magasinet Läkaren 7:4B Mederi Pharma Aps 14:4 METIS 26:4 Minso Solutions AB 29:4 Myndigheten för vårdanalys 27:4 Netdoktor.se AB 7:4c Nysam/Helseplan 30:4 Parkinsonförbundet 33:4 Previa 20:4 Reumatikerförbundet 52:4 Riksföreningen Osteoporotiker, ROP 13:4 SalusAnsvar 46:4 SBU 5:4v Skyfactory 42:4 Sterisol AB 48:4 Svenska Fibromyalgiförbundet 53:4 Svenska Läkare mot Kärnvapen 43:4 Svenska Läkaresällskapet 11:4 Svenska Rygginstitutet 19:4 WAKE spol. S.r.o. 37:4 Vidarkliniken 47:4 Vårdassistans Bemanning & Rekrytering 6:4v Yasuragi Hasseludden AB 21:4 Håll diskussionen levande på #rix2013 7

8 Medicinska riksstämman 5 6 december 2013 TORSDAG ÖVERSIKT KURS- OCH PROGRAMBLOCK Gilla Riksstämman på Facebook för att få senaste nytt om program och medverkande VETENSKAP, UTBILDNING, KVALITET, ETIK * Presskonferens Invigning av Riksstämman Framtidens specialistläkare Scenprogrammet på plan 4 hittar du på Serie seminarier och debatter om New Public Management (NPM) Medicinsk-etiskt beslutsfattande Mini-kurs i etik Kurs: Sexualmedicin för ST-läkare Kvalitet, Utbildning, Vetenskap Vårdskada eller ej det rör faktiskt dig! Ledarskapskurser för ST-läkare från alla specialiteter. Sektionernas program (se sid 49 52) Kandidatföreningens program Scenprogram i utställningsområdet Kaffe Kaffe Lunch 8 Se för fullständigt program och abstrakt

9 Anmäl dig nu! Begränsat antal platser. FREDAG ÖVERSIKT KURS- OCH PROGRAMBLOCK Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter jämlik vård? Symposium, debatt, & kurs VETENSKAP, UTBILDNING, KVALITET, ETIK * Utbildning för chefl äkare (patientsäkerhet) OBS! FULLTECKNAD! Läkekonst för ST-läkare att vårda det inre ledarskapet Sektionernas program (se sid 52 58) Kandidatföreningens program Scenprogram i utställningsområdet Kaffe Kaffe Lunch * symposier, debatter, workshops, expert- och gästföreläsare. Håll diskussionen levande på #rix2013 9

10 Program torsdag = Kurser = Hänvisar till salarnas färgkoder på översiktskartan, sid 4 5 TORSDAG 5 DECEMBER 2013 Sal Program med start Allt du alltid velat veta om yrsel men inte vågar fråga om! Tid: Medverkande: Måns Magnusson, ÖNH-kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund. Beskrivning: Måns Magnusson, professor i ÖNH-sjukdomar vid Lunds Universitet är expert på yrselsjukdomar. Här ger han en uppdatering inom området och Du kan ställa alla de frågor om yrsel Du har till en verklig expert. Arrangör: SLS sektion för Oto-rhino-laryngologi 26 Intresserar mig! Osteoporos diagnostik och behandling vid annan kronisk sjukdom Tid: Medverkande: Anna Ramnemark (moderator), Kliniskt forskningscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Mattias Lorentzon, Centre for Bone and Arthritis Research, Helena Forsblad, Avd för reumatologi och inflammationsforskning, Sahlgrenska Akademin, Ylva Pernow, Metabola bensjukdomar, Karolinska Institutet, Östen Ljunggren, Metabola bensjukdomar, Akademiska Sjukhuset. Beskrivning: Osteoporos är en följd av flera sjukdomar och läkemedel. Symposiet avhandlar bakgrund, utredning och behandling särskild vid reumatiska sjukdomar, kortisonbehandling, njursjukdom och hypogonadism. Arrangör: SLS sektion för Reumatologi Systemsyn och individuellt ansvar går de att förena? Tid: Medverkande: Kristina Söderlind Rutberg (moderator), Delegationen för medicinsk etik, SLS, Anna Spencer, Skånes universitetssjukhus, Lund, Karl Sallin, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Hans Rutberg, Hälsouniversitetet i Linköping. Beskrivning: Patientsäkerhetslagen syftar till att förändra systemfel i vården. Det individuella yrkesansvaret för sjukvårdspersonal finns dock kvar skapas motsättningar mellan systemsyn och personligt ansvar? Arrangör: SLS Delegation för medicinsk etik, SLS kommitté för säker vård Barn som far illa eller riskerar att fara illa en vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Tid: Medverkande: Ulrika Nygren (moderator), Kunskapstyrning, Socialstyrelsen, Monica Norrman, Socialstyrelsen, Gabriel Otterman, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Barnskyddsteamet Uppsala, Anna-Carin Magnusson, barnskyddstemanet Mio, Stockholm, Stina Hermansson, gruppchef socialtjänsten, Södertälje, Ann Bengtsson, utredare, Socialstyrelsen. Beskrivning: Socialstyrelsen har gett ut en vägledning gällande hälso- och sjukvårdens samt tandvårdens anmälningsskyldighet och ansvar när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. Arrangör: Socialstyrelsen Förebyggande av plötslig spädbarnsdöd Tid: C2 24/25 27 C4 Invigning av Riksstämman, 70 år!!5 dec Tid: sal A2 Peter Friberg öppnar mötet. Invigningstalaren Sir Harry Burns, som talar kring Transforming the Health of Populations introduceras av Riksstämmans generalsekreterare Catarina Almqvist Malmros. Erik Westerbergs kammarkör framträder. 10 Se för fullständigt program och abstrakt

11 Program torsdag x Sal Medverkande: Göran Wennergren (moderator), Avdelningen för Pediatrik, Göteborgs universitet, Barnmedicin, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Kerstin Nordstrand, Avdelningen för kunskapsstyrning, Socialstyrelsen, Hugo Lagercrantz, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Bernt Alm, Avdelningen för Pediatrik, Göteborgs universitet, Barnhälsovårdsenheten, Region Halland, Kungsbacka, Per Möllborg, Avdelningen för Pediatrik, Göteborgs universitet, Barnhälsovården Fyrbodal, Västra Götalandsregionen, Miriam Katz-Salamon, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, Neonatalenheten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Anita Berlin, Karolinska Institutet, Anna Öhman, Avdelningen för Pediatrik, Göteborgs universitet, Sjukgymnastiken, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Beskrivning: Symposiet presenterar Socialstyrelsens nya vägledningsmaterial och rekommendationer för att förebygga plötslig spädbarnsdöd och ny kunskap om riskfaktorer och skyddsfaktorer vid plötslig spädbarnsdöd. Arrangör: Socialstyrelsen, SLS sektion för Pediatrik, allmänmedicin, obstetrik och gynekologi Internationella och nordiska skillnader i canceröverlevnad vad beror de på? Tid: Medverkande: Jan Adolfsson (moderator), Tidig diagnos av cancer, SBU, Gunilla Gunnarsson, Cancervård, SKL, Mats Lambe, Regionalt cancercentrum, Akademiska sjukhuset, Peter Rose, Department of Primary Health Care Sciences, University of Oxford, Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Carol Tishelman, Medical Management Centre, Karolinska Institutet, Peter Vedsted, Danish Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care, Aarhus University. Beskrivning: International Cancer Benchmarking Partnership granskar cancervårdkedjan i England, Wales, Kanada, Australien, Nordirland, Danmark, Norge och Sverige för att optimera framtida cancervård och cancerforskning. Arrangör: SLS sektion för Allmänmedicin A4 Framtidens specialistläkare på Riksstämman 2013 Tid: Medverkande: Emily Benér, Framtidens Specialistläkare. Beskrivning: Framtidens Specialistläkare, Sveriges största kongress med ST i fokus, bjuder på en heldag med föreläsningar, debatter och samtal. Ett smakprov inför Framtidens Specialisläkare 2014! Arrangör: Framtidens Specialistläkare Hur är kvaliteten på ST-utbildningen vid våra universitetssjukhus? (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Sven Karlander, Skånes Universitetssjukhus, Malmö. Beskrivning: Vi har under våren 2013 genomfört en enkät för att belysa ST-utbildningens kvalitet, här redovisas resultaten. C3 C3 Hur säkrar vi kvalitén i ST-utbildningen? (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Lars Kihlström, Karolinska Universitetssjukhuset, Jonas Nordquist, Karolinska Universitetssjukhuset. Beskrivning: Under denna presentation kommer ett konkret förslag att lämnas för ett framtida externt granskningsorgan med makt att stänga ST-utbildningar som bedöms ha bristfällig kvalitet. Oväntat utbrott av Ockelbosjukan 5 dec Tid: sal 35/36 Föreläsning som visar att Ockelbosjukan kan spridas i områden där infektionen tidigare inte funnits och om hur infektionsutbrottet under sensommaren upptäcktes tack vare observanta distriktsläkare vid Norrlands Universitetssjukhus. C3 ektionen tidigare! Håll diskussionen levande på #rix

12 Program torsdag Sal Framtidens specialistläkare och morgondagens sjukvård behöver ST av hög kvalitet, redan i dag. (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Emma Spak, Sveriges Yngre Läkares Förening. Studierektorn som pedagogisk ledare. Är detta något som bara blir eller kan vi kompetensutveckla och planera för att få rätt utbildade studierektorer från början? (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Barbro Edén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Anders Johansson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Beskrivning: Studierektorns uppdrag och roll i nya ST är central och vi vill diskutera och problematisera hur man utser, utbildar och kompetensutvecklar studierektorer. Verksamhetschefen och ST-läkaren (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Poul Kongstad, Ambulanssjukvården Skåne. Beskrivning: Föreläsning och frågor av Poul Kongstad inför ett fiktivt projekt avsett att öka kommunikationen och minska avståndet mellan ST-läkare och klinikchef. Bedömning av ST-läkarnas kompetensutveckling (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Ulrika Uddenfeldt Wort, Övergripande ST-studierektor, Skånes Universitetssjukhus, Fredrik Walentin, Övergripande ST-studierektor, Universitetssjukhuset i Örebro. Beskrivning: ST-studierektorerna från Skånes Universitetssjukhus och Universitetssjukhuset i Örebro presenterar fyra nya bedömningsinstrument för bedömning av ST-läkarens kompetens. Stins, ST-inspektion. Så förbereder ni er inför extern spur! (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Sergio Padoan, Centralsjukhuset Kristianstad. Beskrivning: Presentation av det självvärderingsinstrument av ST-utbildning, STINS, som används i Region Skåne, samt resultatet från första självvärderingsomgången och instrumentets utveckling sedan dess. Lipus syn på kvaliteten i ST (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Kåre Jansson, LIPUS Beskrivning: Läkarnas institut för professionell utveckling, LIPUS, kanslichef Kåre Jansson delar med sig av deras arbete med kvalitetsgranskning inom ST. Tips & tricks inför FSL 2014 (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Organisationskommittén Framtidens Specialistläkare C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 Margot Wallström föreläser Torsdag 5 december kl Våldtäkt som krigsstrategi är ingen kvinnofråga, utan en fråga om fred. Margot Wallström Årets Karolina Widerström-föreläsare: Margot Wallström som kommer att prata om konfl iktrelaterat sexuellt våld. Arrangeras av Sveriges kvinnliga läkares förening. Foto: UN/Evan Schneider Se för fullständigt program och abstrakt

13 Program torsdag x Sal Att känna eller inte känna det är en högst personlig allmänklinisk fråga om Balintgruppen som klinisk fortbildningsmetod (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Lena Bååth, Sonja Holmqvist, Henry Jablonski, Ulrika Rydhamn, Jeanette Rådehed m fl. C3 Program med start Oväntat utbrott av Ockelbosjuka orsakat av myggburet sindbisvirus längs norrlandskusten Tid: Medverkande: Gunilla Persson, Smittskyddsenheten, Västerbottens Läns Landsting, Clas Ahlm, Inst för Klinisk Mikrobiologi, Umeå Universitet, Magnus Evander, Inst för Klinisk Mikrobiologi Umeå Universitet, Göran Bucht, Totalförsvarets forskningsinstitut, Åsa Gylfe (moderator), Inst för Klinisk Mikrobiologi, Umeå Universitet. Beskrivning: Sensommaren 2013 upptäcktes ett oväntat utbrott av Ockelbosjuka mellan Örnsköldsvik och Piteå där det normalt endast förekommer sporadiska fall. Hudutslag, ledvärk och feber var vanliga symtom. Late-breaking news! Uppdrag läkare Tid: Medverkande: Marie Wedin, Läkarförbundet, Håkan Wittgren (moderator), Läkarförbundet, Eva Pilsäter Faxner, Utvecklingsdirektör Stockholms läns sjukvårdsområde, Märit Halmin, STläkare i anestesi- och intensivvård, initiativtagare till Läkaruppropet, Anders Berntsson, vice vd, Verksamhetsområdeschef vuxenpsykiatri, PRIMA Barn- och vuxenpsykiatri AB. Beskrivning: Välkommen till ett seminarium om läkarrollen med den medicinska frågan i fokus. På seminariet delar några aktörer med sig av sina tankar kring rollen och hur vi går vidare för en positiv utveckling. Arrangör: Sveriges läkarförbund 35/36 C1 Program med start Undersökning av den yra patienten: akut yrsel och lägesyrsel Tid: Medverkande: Mikael Karlberg (moderator), ÖNH-kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund. Beskrivning: Akut yrsel är skrämmande för patienten och ibland för doktorn. Denna kurs lär Dig vad alla akutläkare (+ ÖNH och neurologer) ska kunna: diagnostik av BPPV och HINTS för att hitta farlig yrsel. Arrangör: SLS sektion för Oto-rhino-laryngologi Kliniska riktlinjer för psykiatrisk tvångvård är nyutgivna hösten Tid: Medverkande: Herman Holm (moderator), Svenska Psykiatriska Föreningen, Bjärred. Beskrivning: Svenska Psykiatriska Föreningen har hösten 2013 utkommit med Kliniska riktlinjer vid Psykiatrisk Tvångsvård. Denna workshop erbjuder fördjupad kunskap, erfarenhet i detta svåra ämne. Lämplig för alla läkare. Arrangör: SLS sektion för Psykiatri Program med start Svensk traumavård, vart står vi och vart vill vi? Tid: Medverkande: Lennart Adamsson (moderator), Stockholm, Tord Forsner, Socialstyrelsen, Pelle Gustafsson, Patientförsäkringen LÖF, Else Ribbe, Region Skåne, Kenth Johansson, Västervik, Louis Riddez, Stockholm, Thomas Troeng, Karlskrona. Beskrivning: Svensk traumavård behöver utvecklas. Kvalitetsregister finns men nationella riktlinjer och vårdprogram saknas. Detta symposium diskuterar hur traumavården kan utvecklas och kvalitetssäkras. Arrangör: Svensk förening för traumatologi 22 Håll diskussionen levande på #rix

14 Program torsdag Sal Rekommenderade läkemedel vid schizofreni Tid: Medverkande: Sara Hed, Avdelningen för kunskapsstyrning, Socialstyrelsen, Lena Flyckt (moderator), Norra Stockholms psykiatri, Mats Berglund, Avdelningen för psykiatri, Lunds Universitet. Beskrivning: Socialstyrelsen presenterar rekommendationer om antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, t.ex. vid nydebuterad, långvarig eller svårbehandlad sjukdom. Arrangör: Socialstyrelsen Konst & Läkekonst: musik och kemi Tid: Medverkande: Eddie Persson, Stockholm Beskrivning: Aleksandr Borodin var läkare och fick tidigt i karriären en professur i kemi vid universitetet i S:t Petersburg. Som vetenskapsman åtnjöt han världsrykte och träffade alla de stora kemisterna i Europa. Han komponerade också musik. 33 A2 Program med start How can cancer diagnosis be improved? Tid: Medverkande: Peter Vedsted, Danish Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care, Aarhus University, Danmark Beskrivning: Peter Vedsted will address the following: What is the importance of cancer awareness? How are symptoms understood and acted upon in the public? What is the role of primary care in cancer diagnosis? Arrangör: SLS sektion för Allmänmedicin En annan sorts krig om konfliktrelaterat sexuellt våld Tid: Medverkande: Margot Wallström, Nina Rose (moderator), Sveriges kvinnliga läkares förening. Beskrivning: Om arbetet mot ökat sexuellt våld som medveten strategi i krig. Margot Wallström har varit FN:s representant för att arbeta mot kvinnors särskilt utsatta situation under krig och konflikter. Arrangör: Sveriges kvinnliga läkares förening C1 A4 Program med start Mindre pcv vid halsont fler allvarliga halsinfektioner? Tid: Medverkande: Ann Hermansson, ÖNH-kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund Beskrivning: Ann Hermansson, docent i ÖNH-sjukdomar leder en panel med representanter från klinisk bakteriologi, allmänmedicin, ÖNH och STRAMA. Är det alltid bra att inte antibiotikabehandla okomplicerad halsinfektion? Arrangör: SLS sektion för Oto-rhino-laryngologi 26 Leading transformational change 5 december kl Gästföreläsare. Helen Bevan från brittiska NHS Institute for Innovation and Improvement har skapat förbättringar i vården för miljoner patienter. Hon inleder symposierna om NPM och kommer beröra strategier och dela med sig av sin erfarenhet och sina tankar kring hur man når framgång i förändringsarbete inom hälso- och sjukvården. 14 Se för fullständigt program och abstrakt

15 15

16 Program torsdag Sal! Är röntgen överanvänt vid luftvägsinfektioner? Tid: Medverkande: Estelle Naumburg (moderator), Barnkliniken, Östersund, Malin Rydh-Rinder, Akutvårdssektionen, Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset, Pär Wingren, Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum, Skånes universitetssjukhus, Lund Beskrivning: Symposiet avser att lyfta fram olika praktiska aspekter rörande handläggningen av pediatriska patienter som söker vård eller följs pga luftväggsinfektioner. Arrangör: SLS sektion för Pediatrik Dans för hälsan Tid: Medverkande: Jill Taube (moderator), Bengt Starrin, Karlstads Universitet, Anna Duberg, Vårdvetenskapligt Forskningscentrum, Centre for Health Care Sciences, Örebro County Council. Beskrivning: Socialt dansande en stilla foxtrot eller en rivig bugg farligt, farligt! Eller härligt, härligt. Vad vet vi? Vad behöver vi utforska när det gäller fysisk aktivitet för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos flickor? En randomiserad kontrollerad dansinterventions-studie för flickor år med psykosomatiska symtom och stress visar kostnadseffektivitet och signifikanta förbättringar i självskattad hälsa. Arrangör: SLS sektion för Psykiatri Spinala tillstånd och ryggmärgsskador med akut neurologiskt bortfall utredning, differentialdiagnos och behandling Tid: Medverkande: Niklas Marklund (moderator), Neurokirurgiska Kliniken, Akademiska Sjukhuset, Staffan Holmin, Neuroradiologiska kliniken, Karolinska Sjukhuset, Jesper Peterson, Neurologiska Kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö, Konstantin Salci, Neurokirurgiska Kliniken, Akademiska Sjukhuset, Emma Svensdotter, Neurokirurgiska Kliniken, Karolinska Sjukhuset, Ulrika Holmström, Spinalskadeavdelningen, Akademiska Sjukhuset, Jonathan Nordblom, Neurokirurgiska Kliniken, Karolinska Sjukhuset. Beskrivning: Symposiet syftar till att belysa aspekter av undersökning, utredning och handläggning av de vanligaste spinala orsakerna till snabbt påkommen neurologisk försämring inkluderande ryggmärgstrauma. Arrangör: SLS sektion för Neurokirurgi Medicinsk-etiskt beslutsfattande Tid: Del 1. Del Medverkande: Anders Ågård (moderator), Delegationen för medicinsk etik, Svenska Läkaresällskapet, Niels Lynöe, Nils-Eric Sahlin, Christian Munthe. Beskrivning: Etikdelegationen genomför i år sin tredje minikurs i etik under Riksstämman. Två symposier avser att ge en bred belysning av kliniskt beslutsfattande, med särskild betoning på värderingsaspekter. Arrangör: Delegationen för medicinsk etik, Svenska Läkaresällskapet Ryggsmärtan är den inflammatorisk? Tid: Medverkande: Helena Forsblad Délia (moderator), Avd för reumatologi och inflammationsforskning, Inst för medicin, Sahlgrenska Akademin, Stefan Bergman, Avd för reumatologi, Inst för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Lennart Jacobsson, Avd för reumatologi och inflammationsforskning, Inst för medicin, Sahlgrenska Akademin, Mats Geijer, Avd för diagnostisk radiologi, Inst för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet. Beskrivning: Föreläsningen avhandlar ryggsmärta ur allmänmedicinskt och reumatologiskt perspektiv samt bilddiagnostik av inflammatorisk ryggsjukdom. Syftet är att upptäcka inflammatorisk ryggsjukdom tidigare. Arrangör: SLS sektion för Reumatologi, allmänmedicin, bild- och funktionsmedicin Ska patienten svälta i väntan på diagnos? Tid: Medverkande: Lars Ellegard, Clinical nutrition Sahlgrenska University hospital, Gunnar Akner 24/ C2 35/36 16 Se för fullständigt program och abstrakt

17 Program torsdag x Sal (moderator), Örebro Universitet, Stina Engelhardt, Örebro Universitet, Torsten Mossberg, fd Medicinalråd, Stockholm Beskrivning: Under symposiet presenteras förslaget till de nya föreskrifterna mot bakgrund av ett till två autentiska, avidentifierade fall, med äldre personer med multisjuklighet och pågående, ofrivillig viktminskning. Arrangör: SLS sektion för Klinisk nutrition Professionell identitetsutveckling hos blivande och unga läkare makt och vanmakt; närvaro och utsatthet; inlevelse och sammanblandning. Tid: Medverkande: David Svaninger (moderator), HälsoBrunnen VC, Ulricehamn, Henry Jablonski (moderator), Privatpraktik Kvarngatan 2, Stockholm. Beskrivning: I ett interaktivt symposie hörs tre unga läkares röster om hur hur läkaridentiten tar form, växer fram och processas utifrån kliniska möten under utbildning och praktik. Arrangör: Medicinsk psykologi, SLS kandidatförening C4 Program med start Om inte more of the same so what? Om stöd för kontinuerligt lärande för förbättring av vården och dess resultat Tid: Medverkande: Karin Thörne (moderator), Medicinsk Pedagogik IMH, Hälsouniversitetet Linköping, Futurum akademin för hälsa och vård, Landstinget i Jönköpings län, Annika Nordin, Internationella Handelshögskolan, Högskolan Jönköping, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län, Boel Andersson-Gäre, Futurum akademin för hälsa och vård, Landstinget i Jönköpings län, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Högskolan Jönköping, Michael Bergström, Sektionen för hälso- och sjukvård, SKL, Stefan Lindgren, Utbildningsdelegationen, Svenska Läkaresällskapet, Gasteroenterologiska sektionen, Universitetssjukhuset MAS, Lunds Universitet, Helle Wijk, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet, Karin Pukk Härenstam, Vinnvård Fellow, Medical Management Center, Karolinska Institutet, Barnkliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Beskrivning: Med utgångspunkt i projekten Lärmodeller om kvalitetsregister, Kärnkompetenser i vård och utbildning och Nationell plattform för förbättringskunskap diskuteras möjligheter i framtida vård och utbildning. Arrangör: Nationell plattform för förbättringskunskap Epigenetic transgenerational inheritance. A new understanding Tid: Medverkande: Lars Olov Bygren (moderator), Karolinska Institutet, Biovetenskaper och Näringslära, Tomas Ekström, Karolinska Institutet, Centrum för Molekylär Medicin, Juha Kere, Karolinska Institutet, Biovetenskaper och Näringslära, University of Cambridge, Gurdon Institute, Cambridge. Beskrivning: Molecular evidence for transgenerational epigenetic inheritance in humans is limited, but probably commonplace. Prevention and therapy might benefit from this new era in science Foto: Paul Hansen New Public Management symposier & debatt 5 december kl och paneldebatt kl Vad gör vi nu? Symposier och debatter om New Public Management (NPM), som fortsatt efter DN-journalisten, Maciej Zarembas artikelserie. Inleds av Helen Bevan från NHS Institute for Innovation and Improvement.» New Public Management Varför blev det så här och vad gör vi nu?» Hur påverkar New Public Management vårdetiken och läkarrollen?» Paneldebatt om New Public Management och framtiden.! Håll diskussionen levande på #rix

18 LÄKEMEDELSBOKEN 2014 Kom och träffa oss i montern på Riksstämman 5 6 december. Bläddra i boken och prova den nya webbversionen.

19 Program torsdag x Sal Program med start Makroskopisk hematuri ett viktigt symtom som inte alltid handläggs på rätt sätt Tid: Medverkande: Per-Uno Malmström (moderator), Urologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Anders Magnusson, Röntgen, Akademiska sjukhuset, Mårten Segelmark, Njurmedicin, Universitetssjukhuset, Linköping. Beskrivning: Vi kommer redogöra för orsaker till makroskopisk hematuri samt hur man bäst kan klarlägga eventuell blödningskälla. Arrangör: SLS sektion för Urologi Program med start Sömnapné hos barn diagnostik och behandling Tid: Medverkande: Danielle Friberg (moderator), ÖNH-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Beskrivning: Danielle Friberg, ÖNH-kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, leder en debatt om huruvida det är viktigt att diagnostisera barn med sömnapné och vad man kan uppnå med adekvat kirurgisk behandling. Arrangör: SLS sektion för Oto-rhino-laryngologi 26 Program med start Invigning Tid: Erik Westerbergs Kammarkör inleder. Ordförande Peter Friberg öppnar mötet. SLS och SLS roll i svensk hälso- och sjukvård. Catarina Almqvist Malmros, generalsekreterare för Riksstämman introducerar Sir Harry Burns, årets invigningstalare från Skottland, som föreläser om Transforming the Health of Populations. Catarina Almqvist Malmros diskurerar med Sir Harry Burns efter presentationen och öppnar för Twitter-diskussion ooch frågor från publiken, #rix2013. Erik Westerbergs kammarkör avrundar. A2 Program med start Adherence to treatment, patient centeredness and physician communication how important is it? Tid: Medverkande: Paul Van Royen, Dept of General Practice, University of Antwerp Beskrivning: Paul Van Royen presents research on patientcenteredness, adherence and communication skills with examples from diabetes care. Arrangör: SLS sektion för Allmänmedicin C1 Konst & Läkekonst Torsdag kl Musik och kemi. Om läkaren, professorn och kompositören Aleksander Borodin. Fredag Läkare författare patient. Två berömda författarexempel belyser litteraturens möjligheter att gestalta läkarroll respektive patientroll. Fredag Rytmen i blodet. Kulturens betydelse för tillfrisknandet vid neurologiska sjukdomar och hjärnskador. Jazzmusikern Ronnie Gardner medverkar. Foto: Harald Wallén Håll diskussionen levande på #rix

20 Program torsdag Sal Vem överlever? Vad händer med sjukdomsspecifika register när det kommer ett nationellt primärvårdsregister? Tid: Medverkande: Malin André (moderator), FFoU-enheten, Primärvården, Uppsala, Helena Ödesjö, Närhälsan Torslanda VC, Jörgen Månsson, Carlanderska, Göteborg, Allmänmedicinska enheten, Sahlgrenska Akademin, Soffia Gudbjörnsdottir, Nationella Diabetes Registret, Registercentrum Västra Götalandsregionen, Andy Maun, Närhälsan Biskopsgården. Beskrivning: I detta symposium vill vi diskutera vilka svårigheter och möjligheter det finns för ett Nationellt Primärvårdsregister och ett sjukdomsspecifikt register (NDR) att samverka till varandras arbete. Arrangör: SLS sektion för Allmänmedicin, internmedicin Medicinsk-etiskt beslutsfattande Tid: Del 2 Medverkande: Ingemar Engström (moderator), Delegationen för medicinsk etik, Svenska Läkaresällskapet, Claudia Bruss. Beskrivning: Etikdelegationen genomför i år sin tredje minikurs i etik under Riksstämman. Två symposier avser att ge en bred belysning av kliniskt beslutsfattande, med särskild betoning på värderingsaspekter. Arrangör: Delegationen för medicinsk etik, Svenska Läkaresällskapet C2 23 Program med start How do we know that we know what we need to know? Tid: Medverkande: Paul Miles, American Board of Pediatrics and ACGME, New York Beskrivning: Paul Miles, pediatrician and leader of quality improvement and education, American Board of Pediatrics, will provide insights and share experiences from innovative models for continuous professional development and evaluation. Medical students and their patients: How student balint groups can help them learn about emotions in illness Tid: Medverkande: Peter Shoenberg, Camden and Islington NHS Foundation Trust, London, Juanita Forssell (moderator), Balintgruppen, Halmstad Beskrivning: Students Balint discussions groups are supportive and facilitative for students to learn about their new relationship with patients and their emotional experiences. Arrangör: Medicinsk psykologi 35/36 27 Program med start Should conjunctivis always be treated with antibiotics? Tid: Medverkande: Peter Rose, Department of Primary Health Care Sciences, University of Oxford. Beskrivning: Peter Rose will deliver a key note lecture on conjunctivitis management in primary care. Arrangör: SLS sektion för Allmänmedicin Leading transformational change Tid: Medverkande: Helen Bevan, NHS Horizons Team, Leeds Beskrivning: Helen Bevan will take us through some of the latest ideas and learning on transformational change that create the conditions for successful change and provide the opportunity for all of us to reflect on our roles as change agents Från digestion till inflammation en resa i pedriatisk nutrition under 40 år Tid: Medverkande: Olle Hernell, Umeå C1 A4 24/25 20 Se för fullständigt program och abstrakt

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret RIKSSTÄMMAN Folkhälsan blir mer och mer viktig för social hållbarhet och som en förutsättning för fred, utveckling och säkerhet. Sidan 5 VETENSKAP Den ojämlika fördelningen av ohälsosamma levnadsvanor

Läs mer

SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4

SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4 SLS aktuellt. NUMMER 4 2011 NOVEMBER ISSN 1650-8203 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4 Ipuls har granskat och godkänt denna utbildning.

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. ropar högst

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. ropar högst Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet JÄMLIK VÅRD Lika rättigheter för dagens och morgondagens patienter. i dag internationella aidsdagen Fattigdom, okunskap och övergrepp är de

Läs mer

Sök höstens SFOG-kurser senast 2 mars

Sök höstens SFOG-kurser senast 2 mars Sök höstens SFOG-kurser senast 2 mars (endast via hemsidan) MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Anna Ackefors Tel: 0155-24 50 00 Layout: Moniqa Frisell All korrespondens ställs till föreningen: SFOG-Kansliet,

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

REUMABULLETINEN. www.srfonline.org

REUMABULLETINEN. www.srfonline.org REUMABULLETINEN Nr Nr 6661 juni mars 2005 2007 www.srfonline.org Innehåll Redaktörens rad Aktuella fortbildningskurser 2007 Brev från ordföranden Aktuella stipendier och priser Reumatologjour Pottholtz

Läs mer

Med individens behov i fokus

Med individens behov i fokus 11 000 kronor för en äggdonation oetiskt hög nivå? LT DEBATT Mest positiv respons från kollegor om tv-jobbet NYHETER Förmaksflimmer vanligare än man trott KOMMENTAR Läkartidningen.se nr 45/2013 organ för

Läs mer

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Ledande frågor 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel Karlsson och Per Gunnar Holmgren &1 Vi kan styra

Läs mer

SÄKRARE PROSTATACANCERBEHANDLING

SÄKRARE PROSTATACANCERBEHANDLING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED Nr 1 APRIL 2014 SÄLLSYNTA DIAGNOSER Missa inte NFSD Samordnade satsningar förbättrar levnadsvillkor ÅGRENSKA Ökar kunskap och

Läs mer

SOF. Meddelande från. Hur registreras cancermediciner och hur introduceras de i Sverige? Tidskrift för Svensk Onkologisk Förening

SOF. Meddelande från. Hur registreras cancermediciner och hur introduceras de i Sverige? Tidskrift för Svensk Onkologisk Förening NUMMER 6 VOLYM 20 2014 Meddelande från Hur registreras cancermediciner och hur introduceras de i Sverige? Tidskrift för Svensk Onkologisk Förening NUMMER 6 VOLYM 20 2014 Meddelande från Innehåll Hur registreras

Läs mer

Guld - gyllene läkemedel Höstkonferensen/Riksstämman Reumatologin i Danmark Register och Riktlinjedagarna

Guld - gyllene läkemedel Höstkonferensen/Riksstämman Reumatologin i Danmark Register och Riktlinjedagarna ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 95 1/2014 Guld - gyllene läkemedel Höstkonferensen/Riksstämman Reumatologin i Danmark Register och Riktlinjedagarna Innehåll 1/2014 ReumaBulletinen

Läs mer

poliovaccinet en framgångssaga

poliovaccinet en framgångssaga Vanligaste diagnoserna i Stockholm nya rön DSM-5 fokuserar på kultur och kontext kommentar Aktivare vård angelägen vid spontana intracerebrala hematom originalstudie Läkartidningen.se nr 43 44/2013 organ

Läs mer

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se!

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 1 2014 Årsmöte 3 april 2014 Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD

Läs mer

Med nya spelregler men fast i gamla hjulspår

Med nya spelregler men fast i gamla hjulspår Läkemedelsindustrin Med nya spelregler men fast i gamla hjulspår Octapharma Globalt, svenskt och familjeägt Välfärdsfrågor i fokus i Almedalen Tufft för läkemedelslanseringar nummer 4/2010 årgång 13 Mer

Läs mer

Innehåll 1 2011. Skriv i AllmänMedicin! 36 Klinisk Praxis Raffe-hals Karin Lindhagen. 3 Ledare Respekt kamrater! Ulf Peber

Innehåll 1 2011. Skriv i AllmänMedicin! 36 Klinisk Praxis Raffe-hals Karin Lindhagen. 3 Ledare Respekt kamrater! Ulf Peber Innehåll 1 2011 3 Ledare Respekt kamrater! Ulf Peber 5 SFAM informerar Nytt studiebrev om demens 6 Fortbildning Örebro-Värmlands allmänläkardagar en nu etablerad tradition Bengt Karlsson 8 Avhandling Födoämnesallergi

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2005 Volym 10 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2005 Volym 10 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 4 År 2005 Volym 10 Gastrokuriren ordföranden har ordet Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med

Läs mer

KICK OFF 2010. tema medarbetarskap. för Medicinska fakulteten Reportage sid 4-5. introduktion för nya studenter Reportage sid 13

KICK OFF 2010. tema medarbetarskap. för Medicinska fakulteten Reportage sid 4-5. introduktion för nya studenter Reportage sid 13 1 / 2010 Personaltidning för medicinska fakulteten vid Lunds universitet tema medarbetarskap KICK OFF 2010 för Medicinska fakulteten Reportage sid 4-5 en vecka på handkirurgen Dagboken sid 10-11 introduktion

Läs mer

Tema Neuropsykiatri. nr.1/2011

Tema Neuropsykiatri. nr.1/2011 bkn_111_1_cover.qxd:bkn 12/27/10 7:25 AM Page 1 nr.1/2011 Tema Neuropsykiatri Barnläkaren fyller 30 år Christopher Gillberg: Tidiga insatser ger bättre prognos Ökar psykisk ohälsa hos barn och ungdomar?

Läs mer

Distriktsläkaren. PSA-screening Nationellt hälsobibliotek Smärtrehabilitering WONCA-konferens. Nr 4 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. PSA-screening Nationellt hälsobibliotek Smärtrehabilitering WONCA-konferens. Nr 4 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 4 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF PSA-screening Nationellt hälsobibliotek Smärtrehabilitering WONCA-konferens Svenska Distriktsläkarföreningen MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKER

Läs mer

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 55 2013 Nr 2 Medlemsblad för Distriktssköterskeföreningen. Utkommer med 4 nummer per år (mars, juni, oktober och december).

Läs mer

Innehåll 2 2011. Skriv i AllmänMedicin! 3 Ledare Ursäkter godtages ej Eva Jaktlund

Innehåll 2 2011. Skriv i AllmänMedicin! 3 Ledare Ursäkter godtages ej Eva Jaktlund Innehåll 2 2011 3 Ledare Ursäkter godtages ej Eva Jaktlund 5 Chefredaktörsruta Inför semesterlata dagar Karin Träff Nordström 6 ST-dagarna ST-dagarna i Växjö en gränslös succé Ola Thorén 8 Avhandling Antalet

Läs mer

19 20 november, City Conference Centre, Stockholm

19 20 november, City Conference Centre, Stockholm 19 20 november, City Conference Centre, Stockholm Ansvar för utveckling av omvårdnad en fråga om professionsetik Posterutställning inspireras av forsknings- och utvecklingsprojekt inom vård och omsorg.

Läs mer

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER 3.e NATIONELLA KONFERENSEN I PALLIATIV VÅRD 4-5 MARS 2014 GÖTEBORG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-5 Kinesiskt Näsduksträd

Läs mer

Hela den här bilagan är en annons från Svenska Mässan 22 24 APRIL 2015 OFFICIELL MÄSSTIDNING

Hela den här bilagan är en annons från Svenska Mässan 22 24 APRIL 2015 OFFICIELL MÄSSTIDNING Hela den här bilagan är en annons från Svenska Mässan MED MÄSSKARTA OCH HELA VITALISPROGRAMMET 22 24 APRIL 2015 OFFICIELL MÄSSTIDNING Journal på nätet får tummen upp Förut var många läkare kritiska till

Läs mer

Officiellt Organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. tidningen. Volym 21 nr 1 Januari 2015

Officiellt Organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. tidningen. Volym 21 nr 1 Januari 2015 Officiellt Organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård SFAI tidningen Volym 21 nr 1 Januari 2015 Innehåll i nr 1-2015 SFAI-tidningen Officiellt organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård

Läs mer

Andelen äldre med psykisk ohälsa ökar

Andelen äldre med psykisk ohälsa ökar # 22014 Utges av Sveriges Psykologförbund Andelen äldre med psykisk ohälsa ökar få erbjuds psykologisk behandling MEN det finns undantag Äldrepsykiatriska mottagningen i Mölndal: Vi ser att psykoterapeutisk

Läs mer

Tidskriften för Svensk Psykiatri

Tidskriften för Svensk Psykiatri Tidskriften för Svensk Psykiatri #1 Tidskrift för Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenska Barn- och Ungdomspsykiatriska Föreningen och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen - Februari 2009 TEMA Diagnos

Läs mer

AT-guiden. På väg mot bästa AT-platsen. Hans AT visade sig vara ogiltig. Välj rätt tjäna tusenlappar. Läs om framtidens läkarutbildning.

AT-guiden. På väg mot bästa AT-platsen. Hans AT visade sig vara ogiltig. Välj rätt tjäna tusenlappar. Läs om framtidens läkarutbildning. Onsdag 29 februari 2012 AT-guiden Hans AT visade sig vara ogiltig Felix Warren får inte ut sin legitimation, trots att han kollade med Socialstyrelsen i förväg. µ sid 10 Välj rätt tjäna tusenlappar Mellan

Läs mer