PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull."

Transkript

1 PROGRAMGUIDE MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN STOCKHOLM WATERFRONT 5 6 DECEMBER 2013 Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. Li Felländer-Tsai, Professor i ortopedi och ordförande för Svensk Ortopedisk Förening LÄKARNAS MÖTESPLATS FÖR FORTBILDNING Över 150 programpunkter Fortbildning över specialitetsgränserna Branschutställning 70- ÅRSJUBILEUM 2013 Följ & diskutera: /medicinskariksstamman #rix2013 ARRANGÖR

2 Medicinska riksstämman 5 6 december årsjubileum! Varmt välkomna till Medicinska riksstämman 2013 Det gläder mig mycket att få hälsa välkommen till årets Medicinska riksstämma på Stockholm Waterfront Congress Centre. I din hand har du nu ett fantastiskt spännande program med vetenskapliga föredrag, aktuella Det här är läkarnas största tvärsektionella mötesplats för fortbildning som dessutom ger dig certifi erat deltagande. övergripande hälsooch sjukvårdsfrågor och debatter. Det har tagits fram i nära samarbete med Svenska Läkaresällskapets sektioner, delegationer och kommittéer, och det är min förhoppning och övertygelse att det kommer bidra till ny kunskap och inspiration för det fortsatta arbetet vid vårdcentraler, sjukhus och universitet runt om i landet. Medicinska riksstämman bjuder på många nyheter i år. Vi har arbetat utifrån ett tydligt behov av omfattande förnyelse av form och innehåll för att Riksstämman ska få fortsätta att vara den viktigaste mötesplatsen för fortbildning av läkare. Vi har flyttat mötet till en modern miljö vid Stockholm Waterfront Congress Centre, nära kommunikationer oner och hotell, och koncentrerat mötet till två dagar. Vi erbjuder nu ett sektionsövergripande e tvärvetenskapligt program med fokus på Svenska Läkaresällskapets kärnvärden vetenskap, utbildning, etik och kvalitet för patientens bästa. I dagens hälso- och sjukvårdslandskap är det av stor vikt att vi träffas över specialitets- och generationsgränser för att lyssna och ta del av erfarenhet från andra. Vetenskapliga frågor, handledning och klinisk forskning får ett större utrymme nu när läkarprogrammen erbjuder exjobb och vetenskapligt arbete ingår i nya ST-utbildningen. Etiska frågor förenar många av de beslut vi står inför i vardagen, och vårdens styrsystem debatteras ivrigt i media och mötesrum. Medicinska riks stämman är den naturliga mötesplatsen för utbyte av erfarenheter och kunskaper om breda hälso- och sjukvårdsfrågor, och vi har skapat ett vasst och stimulerande tvärsektionellt program med symposier, debatter, expert- och gästföreläsare, workshops och scenprogram. Vi tar även tillfället i akt och firar Riksstämmans 70-årsjubileum. Riksstämman har stor betydelse för utbildning av ST-läkare och fortbildning av specialister. I år erbjuder vi en certifiering där deltagande i programpunkterna registreras. Efter avslutad konferens får du ditt personliga intyg, Certifierat deltagande, som redovisar de programpunkter där du deltagit, och ger både dig och din verksamhetschef överblick över din fortbildning vid Medicinska riksstämman. Ta med det i ditt CV och vid nästa lönesamtal. Slutligen vill jag passa på att rikta ett stort varmt tack till alla som varit delaktiga i att ta fram årets program och alla samarbetspartners som bidragit till att skapa fina förutsättningar för årets Riksstämma. Catarina Almqvist Malmros Generalsekreterare för Medicinska riksstämman Arrangör: Förste huvudpartner: Partners: 2

3 Anmäl dig nu! Begränsat antal platser. 10 höjdpunkter ur programmet 1. Internationella och nordiska skillnader i canceröverlevnad varför då? Nya resultat från International Cancer Benchmarking Partnership (Australien, Danmark, Kanada, Norge, Sverige och UK) presenteras och ger fingervisning om hur cancersjukvården kan förbättras. Torsdag kl Foto: Colourbox 2. Förebyggande av plötslig spädbarnsdöd Symposiet presenterar Socialstyrelsens nya vägledningsmaterial och rekommendationer för att förebygga plötslig li spädbarnsdöd och ny kunskap om riskfaktorer och skyddsfaktorer vid plötslig spädbarnsdöd presenteras. Torsdag kl Medicinskt-etiskt beslutsfattande Riksstämmans minikurs i etik med ST-läkare som den primära målgruppen. Utbildningens två symposier kommer att ge bred belysning av kliniskt beslutsfattande med särkild betoning på värderingar. Torsdag kl Invigning På invigningsmötet erbjuds en unik möjlighet att lyssna till Sir Harry Burns, Chief Medical Officer i Skottland. Riksstämman besöks av flera utländska gästföreläsare. Torsdag kl Leading transformational change Gästföreläsning av Helen Bevan från brittiska NHS Institute for Innovation and Improvement. Helen Bevan har skapat förbättringar i vården för miljoner patienter i England och internationellt. Hon inleder symposierna om NPM med tankar och erfarenheter från framgångsrikt förändringsarbete inom hälso- och sjukvård. Torsdag kl Tema NPM DN-journalisten Maciej Zarembas artikelserie satte New Public Management på var mans läppar och ett Läkarupprop startades. Under tre programpunkter diskuteras nu NPM. Hur blev det så här och vad gör vi nu? Hur påverkar NPM vårdetiken och läkarrollen? Missa inte dessa två symposium som avslutas med debatt och frågestund. Torsdag kl Foto: Shutterstock 7. Hur ska patienterna och professionen få mer nytta av IT? Tröga IT-system med dålig användbarhet, fler Lex Mariafall på grund av IT-fel, nya IT-system för läkemedelsförskrivning l som införs utan tillräcklig testning. Och nu det här med att patienten ska få tillgång till sin journal via internet. Hur ska IT stödja läkekonsten på ett effektivt sätt, och inte störa den? Fredag kl Foto: Staffan Claesson 8. Vem ska få antibiotika om fem år? Antibiotikaresistensen är en ödesfråga för svensk sjukvård som hotar den avancerade sjukvårdens möjligheter att utföra standardbehandlingar db dli inom en snar framtid. Vi behöver snabbare diagnostik, förbättrad vårdhygien och nya läkemedel men kommer vi kunna ge alla en effektiv behandling? Otto Cars är moderator. Fredag kl Organ till salu Det händer att patienter hoppar av väntelistan och plötsligt kommer tillbaka med ett nytt organ, och har rätt till efterbehandling. Vilken roll spelar svenska läkare och patienter i en global organtrafficking? Fredag Foto: istockphoto 10. Mat, hälsa och miljö Nu utmanas läkare att ta sig en tankeställare om mat och hälsa i relation till hållbar utveckling. Flera symposier tar upp ämnet, t ex: Food, health and sustainability (Fredag d kl ) och Klimatkris! Behöver doktorn bry sig. (Fredag kl ). Glöm inte att anmäla dig till de programpunkter du vill ta del av. Först till kvarn gäller! Partners:

4 Medicinska riksstämman 5 6 december 2013 Bra att veta inför och under Medicinska riksstämman 150 programpunkter på två dagar. Här fi nns inspirerande föreläsningar och kurser för läkare i alla stadier av yrkeslivet. För ST fi nns ett heldagsprogram i samarbete med Framtidens Specialistläkare. Även för läkarstuderande fi nns spännande programpunkter. Passa också på att utbyta erfarenheter med andra läkare, verksamhetschefer och beslutsfattare, och ta del av branschnyheterna i utställningsdelen. VAR & NÄR Stockholm Waterfront Congress Centre 5 6 december 2013 Viktigt! SÄKRA DIN PLATS Anmäl dig i förväg till årets Riksstämma och de programpunkter du önskar delta i för att säkra din plats. Först till kvarn gäller. Kongressavgifter:» SLS medlemmar kr inkl moms (2 000 kr + 25% moms)» Icke medlemmar kr inkl moms (4 000 kr + 25% moms)» SLS pensionär 625 kr inkl moms (500 kr + 25% moms)» Medlem i Kandidatföreningen Fritt inträde» Läkarstudenter 125 kr inkl moms (100 kr + 25% moms) Föreläsare betalar ingen avgift, men ska föranmäla sig. Ingen försäljning av dagsbiljetter. Betalning kan även ske på plats. KONGRESSKORT Hämtas vid registrering på plats på Stockholm Waterfront Congress Centre. SERVERING Lunchen serveras i utställningen och ingår i kongressavgiften för alla deltagare. Kaffe: Lunch: Kaffe: ABSTRAKT Alla abstrakt fi nns på VIKTIGA TELEFONNUMMER Kongressekretariatet: Projektledare: Mikael Strandänger, PRESS Pressen har tillträde till det vetenskapliga programmet. Ackreditering sker i förväg eller på plats i pressrummet. Presskontakt: Tove Smeds, InPress: Pressrum fi nns vid baren på plan 4. BARNHÖRNA Finns på plan 3 med närhet till skötrum. INTERNET Fritt wifi fi nns. Login: Riksstämman Lösenord: SLS Twitter: #rix2013 CERTIFIERAT DELTAGANDE SÅ GÅR DET TILL Deltagandet i Riksstämman certifi eras av Svenska Läkaresällskapet. Intyget gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden och i löneförhandling. Ditt deltagande i programpunkter kommer att registreras utanför respektive sal, både vid in- och utpassage. Efter avslutad konferens får du ditt personliga intyg med de programpunkter som du deltagit i. ÖVERGRIPANDE ÄMNEN I URVAL» Vårdens ekonomistyrning och läkarrollen» IT i vården» Levnadsvanor» Förbättringskunskap och organisationslära» Äldre och hälsa» Klinisk forskning och utveckling» Patientsäkerhet» Global hälsa» Patientbemötande» Ledarskap» Barn och hälsa» Etik Följ och diskutera: #rix2013 /medicinskariksstamman 4 Se för fullständigt program och abstrakt

5 Anmäl dig nu! Scenprogrammet på plan 4 hittar du på Begränsat antal platser. Huvudentré Registrering, garderob, kassa. Infodisk. SLS monter Utställning. Lunch- och kaffeservering. Debattscen. Hälsotorget. Bildtestrum för föreläsare. Press Barnhörna Transporter TAXI Taxi Stockholm Taxi Taxi Kurir RESA MED SL Så här funkar SL Access-kort: 1. Köp ett SL Access-kort. Det kostar 20 kronor och du hittar det hos de fl esta av SL:s försäljningsställen, i spärrkiosken och på SL Center. 2. Ladda SL Access-kortet med din reskassa. Välj valfri summa mellan 100 och 1000 kronor. Det gör du i SL Access-automaten, hos de fl esta av SL:s försäljningsställen, i spärrkiosken eller på SL Center. 3. Ange din standardresa, dvs. hur många kuponger som dras från reskassan när du lägger kortet mot kortläsaren. Antalet kuponger du behöver beror på hur många zoner du reser i. Titta gärna på zonkartan på Periodbiljetter för 24 och 72 timmar Du får resa hur mycket du vill med SL-trafi ken i hela Stockholms län under den tid biljetten gäller. Du kan köpa och ladda de här biljetterna på ditt SL Accesskort upp till 60 dagar i förväg och giltigheten startar när du reser första gången på biljetten. Biljetter Helt pris Reducerat pris 24-h biljett 115 kr 70 kr 72-h biljett 230 kr 140 kr Håll diskussionen levande på #rix2013 5

6 Medicinska riksstämman 5 6 december 2013 Utställningen för framtidens hälso- och sjukvård Här samlas drygt 50 företag och organisationer. De fi nns på plats för att träffa dig och prata om hälso- och sjukvården, branschnyheter, de senaste produkterna och de mest effektiva lösningarna. Årets Medicinska riksstämma bjuder, förutom ett omfattande vetenskapligt program, även på scendebatter i utställningen på plan 4. Här kan du lyssna på ledande experter om hälso- och sjukvårdens utmaningar och stora frågor. REGISTRERING GARDEROB GULDSPONSORER: ENTRÉ FRÅN HOTELL ENTRÉ TILL PLAN 5 6:4v 6:4h 5:4v 5:4h 4:4 10:4 SILVERSPONSORER: Kort om... UTSTÄLLNINGENS ÖPPETTIDER Torsdag 5 december: Fredag 6 december: SERVERING I utställningen serveras även lunchen som ingår i kongressavgiften för alla deltagare. Passa på att mingla och knyta nya kontakter. Kaffe: Lunch: Kaffe: CATERING på BALKONG CATERING CATERING CATERING CATERING 17:4 21:4 54:4 53:4 16:4 15:4 14:4 20:4 19:4 18:4 26:4 25:4 31:4 30:4 40:4 39:4 38:4 44:4 43:4 42:4 52:4 51:4 11:4 24:4 23:4 22:4 29:4 28:4 27:4 34:4 37:4 SLS MONTER 12:4 33:4 32:4 36:4 35:4 50:4 49:4 48:4 47:4 46:4 CATERING SCENPROGRAM Det senaste programmet hittar du på 6 Se för fullständigt program och abstrakt

7 Anmäl dig nu! Begränsat antal platser. Från Stockholm Waterfront Congress Centre har du panoramautsikt över Mälaren, Stadshuset och stora delar av Stockholm. HUVUDENTRÉ GARDEROB Foto: SWCC Visste du att kongresshuset kallas för Mälarkronan och pryds av 21 km rostfria stålprofi ler.... glasfasaden består av m 2 solfångare som samlar cirka 1 MW värmeenergi dagligen, Det motsvarar normala lågenergilampor. GARDEROB TILL PLAN 5 PRESS GODSMOTTAGNING 3:4 2:4 1:4v 1:4h CATERING CATERING HÄLSOTORGET 9:4 SCEN PLAN 4 8:4 13:4 7:4B 7:4C 7:4A CATERING CATERING 01:4 Scenprogrammet på plan 4 hittar du på ENTRÉ ABIGO Medical AB 18:4 APL 38:4 Apoteket AB 7:4A Atlan AB 28:4 Bactiguard AB 16:4 Berendsen Textil Service AB 8:4 Centric Care (f.d. Xtra Care) 34:4 Dagens Medicin 3:4, 4:4, 10:4 European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 1:4V Framtidens specialistläkare 6:4h GlaxoSmithKline 32:4 HelseBemanning AS 5:4h Hjärt-Lungfonden 1:4h Hälsotorget 9:4 Irradia 47:4 JoR 51:4 Kristdemokraterna 22:4 Landstinget Gävleborg 50:4 LIF 24:4 Läkartidningen Sveriges Läkarförbund 12:4 Läkarjouren i Norrland AB 23:4 LäkarLeasing Sverige AB 35:4 Läkemedelsverket 2:4 Magasinet Läkaren 7:4B Mederi Pharma Aps 14:4 METIS 26:4 Minso Solutions AB 29:4 Myndigheten för vårdanalys 27:4 Netdoktor.se AB 7:4c Nysam/Helseplan 30:4 Parkinsonförbundet 33:4 Previa 20:4 Reumatikerförbundet 52:4 Riksföreningen Osteoporotiker, ROP 13:4 SalusAnsvar 46:4 SBU 5:4v Skyfactory 42:4 Sterisol AB 48:4 Svenska Fibromyalgiförbundet 53:4 Svenska Läkare mot Kärnvapen 43:4 Svenska Läkaresällskapet 11:4 Svenska Rygginstitutet 19:4 WAKE spol. S.r.o. 37:4 Vidarkliniken 47:4 Vårdassistans Bemanning & Rekrytering 6:4v Yasuragi Hasseludden AB 21:4 Håll diskussionen levande på #rix2013 7

8 Medicinska riksstämman 5 6 december 2013 TORSDAG ÖVERSIKT KURS- OCH PROGRAMBLOCK Gilla Riksstämman på Facebook för att få senaste nytt om program och medverkande VETENSKAP, UTBILDNING, KVALITET, ETIK * Presskonferens Invigning av Riksstämman Framtidens specialistläkare Scenprogrammet på plan 4 hittar du på Serie seminarier och debatter om New Public Management (NPM) Medicinsk-etiskt beslutsfattande Mini-kurs i etik Kurs: Sexualmedicin för ST-läkare Kvalitet, Utbildning, Vetenskap Vårdskada eller ej det rör faktiskt dig! Ledarskapskurser för ST-läkare från alla specialiteter. Sektionernas program (se sid 49 52) Kandidatföreningens program Scenprogram i utställningsområdet Kaffe Kaffe Lunch 8 Se för fullständigt program och abstrakt

9 Anmäl dig nu! Begränsat antal platser. FREDAG ÖVERSIKT KURS- OCH PROGRAMBLOCK Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter jämlik vård? Symposium, debatt, & kurs VETENSKAP, UTBILDNING, KVALITET, ETIK * Utbildning för chefl äkare (patientsäkerhet) OBS! FULLTECKNAD! Läkekonst för ST-läkare att vårda det inre ledarskapet Sektionernas program (se sid 52 58) Kandidatföreningens program Scenprogram i utställningsområdet Kaffe Kaffe Lunch * symposier, debatter, workshops, expert- och gästföreläsare. Håll diskussionen levande på #rix2013 9

10 Program torsdag = Kurser = Hänvisar till salarnas färgkoder på översiktskartan, sid 4 5 TORSDAG 5 DECEMBER 2013 Sal Program med start Allt du alltid velat veta om yrsel men inte vågar fråga om! Tid: Medverkande: Måns Magnusson, ÖNH-kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund. Beskrivning: Måns Magnusson, professor i ÖNH-sjukdomar vid Lunds Universitet är expert på yrselsjukdomar. Här ger han en uppdatering inom området och Du kan ställa alla de frågor om yrsel Du har till en verklig expert. Arrangör: SLS sektion för Oto-rhino-laryngologi 26 Intresserar mig! Osteoporos diagnostik och behandling vid annan kronisk sjukdom Tid: Medverkande: Anna Ramnemark (moderator), Kliniskt forskningscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Mattias Lorentzon, Centre for Bone and Arthritis Research, Helena Forsblad, Avd för reumatologi och inflammationsforskning, Sahlgrenska Akademin, Ylva Pernow, Metabola bensjukdomar, Karolinska Institutet, Östen Ljunggren, Metabola bensjukdomar, Akademiska Sjukhuset. Beskrivning: Osteoporos är en följd av flera sjukdomar och läkemedel. Symposiet avhandlar bakgrund, utredning och behandling särskild vid reumatiska sjukdomar, kortisonbehandling, njursjukdom och hypogonadism. Arrangör: SLS sektion för Reumatologi Systemsyn och individuellt ansvar går de att förena? Tid: Medverkande: Kristina Söderlind Rutberg (moderator), Delegationen för medicinsk etik, SLS, Anna Spencer, Skånes universitetssjukhus, Lund, Karl Sallin, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Hans Rutberg, Hälsouniversitetet i Linköping. Beskrivning: Patientsäkerhetslagen syftar till att förändra systemfel i vården. Det individuella yrkesansvaret för sjukvårdspersonal finns dock kvar skapas motsättningar mellan systemsyn och personligt ansvar? Arrangör: SLS Delegation för medicinsk etik, SLS kommitté för säker vård Barn som far illa eller riskerar att fara illa en vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Tid: Medverkande: Ulrika Nygren (moderator), Kunskapstyrning, Socialstyrelsen, Monica Norrman, Socialstyrelsen, Gabriel Otterman, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Barnskyddsteamet Uppsala, Anna-Carin Magnusson, barnskyddstemanet Mio, Stockholm, Stina Hermansson, gruppchef socialtjänsten, Södertälje, Ann Bengtsson, utredare, Socialstyrelsen. Beskrivning: Socialstyrelsen har gett ut en vägledning gällande hälso- och sjukvårdens samt tandvårdens anmälningsskyldighet och ansvar när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. Arrangör: Socialstyrelsen Förebyggande av plötslig spädbarnsdöd Tid: C2 24/25 27 C4 Invigning av Riksstämman, 70 år!!5 dec Tid: sal A2 Peter Friberg öppnar mötet. Invigningstalaren Sir Harry Burns, som talar kring Transforming the Health of Populations introduceras av Riksstämmans generalsekreterare Catarina Almqvist Malmros. Erik Westerbergs kammarkör framträder. 10 Se för fullständigt program och abstrakt

11 Program torsdag x Sal Medverkande: Göran Wennergren (moderator), Avdelningen för Pediatrik, Göteborgs universitet, Barnmedicin, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Kerstin Nordstrand, Avdelningen för kunskapsstyrning, Socialstyrelsen, Hugo Lagercrantz, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Bernt Alm, Avdelningen för Pediatrik, Göteborgs universitet, Barnhälsovårdsenheten, Region Halland, Kungsbacka, Per Möllborg, Avdelningen för Pediatrik, Göteborgs universitet, Barnhälsovården Fyrbodal, Västra Götalandsregionen, Miriam Katz-Salamon, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, Neonatalenheten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Anita Berlin, Karolinska Institutet, Anna Öhman, Avdelningen för Pediatrik, Göteborgs universitet, Sjukgymnastiken, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Beskrivning: Symposiet presenterar Socialstyrelsens nya vägledningsmaterial och rekommendationer för att förebygga plötslig spädbarnsdöd och ny kunskap om riskfaktorer och skyddsfaktorer vid plötslig spädbarnsdöd. Arrangör: Socialstyrelsen, SLS sektion för Pediatrik, allmänmedicin, obstetrik och gynekologi Internationella och nordiska skillnader i canceröverlevnad vad beror de på? Tid: Medverkande: Jan Adolfsson (moderator), Tidig diagnos av cancer, SBU, Gunilla Gunnarsson, Cancervård, SKL, Mats Lambe, Regionalt cancercentrum, Akademiska sjukhuset, Peter Rose, Department of Primary Health Care Sciences, University of Oxford, Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Carol Tishelman, Medical Management Centre, Karolinska Institutet, Peter Vedsted, Danish Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care, Aarhus University. Beskrivning: International Cancer Benchmarking Partnership granskar cancervårdkedjan i England, Wales, Kanada, Australien, Nordirland, Danmark, Norge och Sverige för att optimera framtida cancervård och cancerforskning. Arrangör: SLS sektion för Allmänmedicin A4 Framtidens specialistläkare på Riksstämman 2013 Tid: Medverkande: Emily Benér, Framtidens Specialistläkare. Beskrivning: Framtidens Specialistläkare, Sveriges största kongress med ST i fokus, bjuder på en heldag med föreläsningar, debatter och samtal. Ett smakprov inför Framtidens Specialisläkare 2014! Arrangör: Framtidens Specialistläkare Hur är kvaliteten på ST-utbildningen vid våra universitetssjukhus? (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Sven Karlander, Skånes Universitetssjukhus, Malmö. Beskrivning: Vi har under våren 2013 genomfört en enkät för att belysa ST-utbildningens kvalitet, här redovisas resultaten. C3 C3 Hur säkrar vi kvalitén i ST-utbildningen? (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Lars Kihlström, Karolinska Universitetssjukhuset, Jonas Nordquist, Karolinska Universitetssjukhuset. Beskrivning: Under denna presentation kommer ett konkret förslag att lämnas för ett framtida externt granskningsorgan med makt att stänga ST-utbildningar som bedöms ha bristfällig kvalitet. Oväntat utbrott av Ockelbosjukan 5 dec Tid: sal 35/36 Föreläsning som visar att Ockelbosjukan kan spridas i områden där infektionen tidigare inte funnits och om hur infektionsutbrottet under sensommaren upptäcktes tack vare observanta distriktsläkare vid Norrlands Universitetssjukhus. C3 ektionen tidigare! Håll diskussionen levande på #rix

12 Program torsdag Sal Framtidens specialistläkare och morgondagens sjukvård behöver ST av hög kvalitet, redan i dag. (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Emma Spak, Sveriges Yngre Läkares Förening. Studierektorn som pedagogisk ledare. Är detta något som bara blir eller kan vi kompetensutveckla och planera för att få rätt utbildade studierektorer från början? (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Barbro Edén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Anders Johansson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Beskrivning: Studierektorns uppdrag och roll i nya ST är central och vi vill diskutera och problematisera hur man utser, utbildar och kompetensutvecklar studierektorer. Verksamhetschefen och ST-läkaren (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Poul Kongstad, Ambulanssjukvården Skåne. Beskrivning: Föreläsning och frågor av Poul Kongstad inför ett fiktivt projekt avsett att öka kommunikationen och minska avståndet mellan ST-läkare och klinikchef. Bedömning av ST-läkarnas kompetensutveckling (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Ulrika Uddenfeldt Wort, Övergripande ST-studierektor, Skånes Universitetssjukhus, Fredrik Walentin, Övergripande ST-studierektor, Universitetssjukhuset i Örebro. Beskrivning: ST-studierektorerna från Skånes Universitetssjukhus och Universitetssjukhuset i Örebro presenterar fyra nya bedömningsinstrument för bedömning av ST-läkarens kompetens. Stins, ST-inspektion. Så förbereder ni er inför extern spur! (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Sergio Padoan, Centralsjukhuset Kristianstad. Beskrivning: Presentation av det självvärderingsinstrument av ST-utbildning, STINS, som används i Region Skåne, samt resultatet från första självvärderingsomgången och instrumentets utveckling sedan dess. Lipus syn på kvaliteten i ST (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Kåre Jansson, LIPUS Beskrivning: Läkarnas institut för professionell utveckling, LIPUS, kanslichef Kåre Jansson delar med sig av deras arbete med kvalitetsgranskning inom ST. Tips & tricks inför FSL 2014 (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Organisationskommittén Framtidens Specialistläkare C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 Margot Wallström föreläser Torsdag 5 december kl Våldtäkt som krigsstrategi är ingen kvinnofråga, utan en fråga om fred. Margot Wallström Årets Karolina Widerström-föreläsare: Margot Wallström som kommer att prata om konfl iktrelaterat sexuellt våld. Arrangeras av Sveriges kvinnliga läkares förening. Foto: UN/Evan Schneider Se för fullständigt program och abstrakt

13 Program torsdag x Sal Att känna eller inte känna det är en högst personlig allmänklinisk fråga om Balintgruppen som klinisk fortbildningsmetod (ingår i FSL 2013) Tid: Medverkande: Lena Bååth, Sonja Holmqvist, Henry Jablonski, Ulrika Rydhamn, Jeanette Rådehed m fl. C3 Program med start Oväntat utbrott av Ockelbosjuka orsakat av myggburet sindbisvirus längs norrlandskusten Tid: Medverkande: Gunilla Persson, Smittskyddsenheten, Västerbottens Läns Landsting, Clas Ahlm, Inst för Klinisk Mikrobiologi, Umeå Universitet, Magnus Evander, Inst för Klinisk Mikrobiologi Umeå Universitet, Göran Bucht, Totalförsvarets forskningsinstitut, Åsa Gylfe (moderator), Inst för Klinisk Mikrobiologi, Umeå Universitet. Beskrivning: Sensommaren 2013 upptäcktes ett oväntat utbrott av Ockelbosjuka mellan Örnsköldsvik och Piteå där det normalt endast förekommer sporadiska fall. Hudutslag, ledvärk och feber var vanliga symtom. Late-breaking news! Uppdrag läkare Tid: Medverkande: Marie Wedin, Läkarförbundet, Håkan Wittgren (moderator), Läkarförbundet, Eva Pilsäter Faxner, Utvecklingsdirektör Stockholms läns sjukvårdsområde, Märit Halmin, STläkare i anestesi- och intensivvård, initiativtagare till Läkaruppropet, Anders Berntsson, vice vd, Verksamhetsområdeschef vuxenpsykiatri, PRIMA Barn- och vuxenpsykiatri AB. Beskrivning: Välkommen till ett seminarium om läkarrollen med den medicinska frågan i fokus. På seminariet delar några aktörer med sig av sina tankar kring rollen och hur vi går vidare för en positiv utveckling. Arrangör: Sveriges läkarförbund 35/36 C1 Program med start Undersökning av den yra patienten: akut yrsel och lägesyrsel Tid: Medverkande: Mikael Karlberg (moderator), ÖNH-kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund. Beskrivning: Akut yrsel är skrämmande för patienten och ibland för doktorn. Denna kurs lär Dig vad alla akutläkare (+ ÖNH och neurologer) ska kunna: diagnostik av BPPV och HINTS för att hitta farlig yrsel. Arrangör: SLS sektion för Oto-rhino-laryngologi Kliniska riktlinjer för psykiatrisk tvångvård är nyutgivna hösten Tid: Medverkande: Herman Holm (moderator), Svenska Psykiatriska Föreningen, Bjärred. Beskrivning: Svenska Psykiatriska Föreningen har hösten 2013 utkommit med Kliniska riktlinjer vid Psykiatrisk Tvångsvård. Denna workshop erbjuder fördjupad kunskap, erfarenhet i detta svåra ämne. Lämplig för alla läkare. Arrangör: SLS sektion för Psykiatri Program med start Svensk traumavård, vart står vi och vart vill vi? Tid: Medverkande: Lennart Adamsson (moderator), Stockholm, Tord Forsner, Socialstyrelsen, Pelle Gustafsson, Patientförsäkringen LÖF, Else Ribbe, Region Skåne, Kenth Johansson, Västervik, Louis Riddez, Stockholm, Thomas Troeng, Karlskrona. Beskrivning: Svensk traumavård behöver utvecklas. Kvalitetsregister finns men nationella riktlinjer och vårdprogram saknas. Detta symposium diskuterar hur traumavården kan utvecklas och kvalitetssäkras. Arrangör: Svensk förening för traumatologi 22 Håll diskussionen levande på #rix

14 Program torsdag Sal Rekommenderade läkemedel vid schizofreni Tid: Medverkande: Sara Hed, Avdelningen för kunskapsstyrning, Socialstyrelsen, Lena Flyckt (moderator), Norra Stockholms psykiatri, Mats Berglund, Avdelningen för psykiatri, Lunds Universitet. Beskrivning: Socialstyrelsen presenterar rekommendationer om antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, t.ex. vid nydebuterad, långvarig eller svårbehandlad sjukdom. Arrangör: Socialstyrelsen Konst & Läkekonst: musik och kemi Tid: Medverkande: Eddie Persson, Stockholm Beskrivning: Aleksandr Borodin var läkare och fick tidigt i karriären en professur i kemi vid universitetet i S:t Petersburg. Som vetenskapsman åtnjöt han världsrykte och träffade alla de stora kemisterna i Europa. Han komponerade också musik. 33 A2 Program med start How can cancer diagnosis be improved? Tid: Medverkande: Peter Vedsted, Danish Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care, Aarhus University, Danmark Beskrivning: Peter Vedsted will address the following: What is the importance of cancer awareness? How are symptoms understood and acted upon in the public? What is the role of primary care in cancer diagnosis? Arrangör: SLS sektion för Allmänmedicin En annan sorts krig om konfliktrelaterat sexuellt våld Tid: Medverkande: Margot Wallström, Nina Rose (moderator), Sveriges kvinnliga läkares förening. Beskrivning: Om arbetet mot ökat sexuellt våld som medveten strategi i krig. Margot Wallström har varit FN:s representant för att arbeta mot kvinnors särskilt utsatta situation under krig och konflikter. Arrangör: Sveriges kvinnliga läkares förening C1 A4 Program med start Mindre pcv vid halsont fler allvarliga halsinfektioner? Tid: Medverkande: Ann Hermansson, ÖNH-kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund Beskrivning: Ann Hermansson, docent i ÖNH-sjukdomar leder en panel med representanter från klinisk bakteriologi, allmänmedicin, ÖNH och STRAMA. Är det alltid bra att inte antibiotikabehandla okomplicerad halsinfektion? Arrangör: SLS sektion för Oto-rhino-laryngologi 26 Leading transformational change 5 december kl Gästföreläsare. Helen Bevan från brittiska NHS Institute for Innovation and Improvement har skapat förbättringar i vården för miljoner patienter. Hon inleder symposierna om NPM och kommer beröra strategier och dela med sig av sin erfarenhet och sina tankar kring hur man når framgång i förändringsarbete inom hälso- och sjukvården. 14 Se för fullständigt program och abstrakt

15 15

16 Program torsdag Sal! Är röntgen överanvänt vid luftvägsinfektioner? Tid: Medverkande: Estelle Naumburg (moderator), Barnkliniken, Östersund, Malin Rydh-Rinder, Akutvårdssektionen, Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset, Pär Wingren, Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum, Skånes universitetssjukhus, Lund Beskrivning: Symposiet avser att lyfta fram olika praktiska aspekter rörande handläggningen av pediatriska patienter som söker vård eller följs pga luftväggsinfektioner. Arrangör: SLS sektion för Pediatrik Dans för hälsan Tid: Medverkande: Jill Taube (moderator), Bengt Starrin, Karlstads Universitet, Anna Duberg, Vårdvetenskapligt Forskningscentrum, Centre for Health Care Sciences, Örebro County Council. Beskrivning: Socialt dansande en stilla foxtrot eller en rivig bugg farligt, farligt! Eller härligt, härligt. Vad vet vi? Vad behöver vi utforska när det gäller fysisk aktivitet för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos flickor? En randomiserad kontrollerad dansinterventions-studie för flickor år med psykosomatiska symtom och stress visar kostnadseffektivitet och signifikanta förbättringar i självskattad hälsa. Arrangör: SLS sektion för Psykiatri Spinala tillstånd och ryggmärgsskador med akut neurologiskt bortfall utredning, differentialdiagnos och behandling Tid: Medverkande: Niklas Marklund (moderator), Neurokirurgiska Kliniken, Akademiska Sjukhuset, Staffan Holmin, Neuroradiologiska kliniken, Karolinska Sjukhuset, Jesper Peterson, Neurologiska Kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö, Konstantin Salci, Neurokirurgiska Kliniken, Akademiska Sjukhuset, Emma Svensdotter, Neurokirurgiska Kliniken, Karolinska Sjukhuset, Ulrika Holmström, Spinalskadeavdelningen, Akademiska Sjukhuset, Jonathan Nordblom, Neurokirurgiska Kliniken, Karolinska Sjukhuset. Beskrivning: Symposiet syftar till att belysa aspekter av undersökning, utredning och handläggning av de vanligaste spinala orsakerna till snabbt påkommen neurologisk försämring inkluderande ryggmärgstrauma. Arrangör: SLS sektion för Neurokirurgi Medicinsk-etiskt beslutsfattande Tid: Del 1. Del Medverkande: Anders Ågård (moderator), Delegationen för medicinsk etik, Svenska Läkaresällskapet, Niels Lynöe, Nils-Eric Sahlin, Christian Munthe. Beskrivning: Etikdelegationen genomför i år sin tredje minikurs i etik under Riksstämman. Två symposier avser att ge en bred belysning av kliniskt beslutsfattande, med särskild betoning på värderingsaspekter. Arrangör: Delegationen för medicinsk etik, Svenska Läkaresällskapet Ryggsmärtan är den inflammatorisk? Tid: Medverkande: Helena Forsblad Délia (moderator), Avd för reumatologi och inflammationsforskning, Inst för medicin, Sahlgrenska Akademin, Stefan Bergman, Avd för reumatologi, Inst för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Lennart Jacobsson, Avd för reumatologi och inflammationsforskning, Inst för medicin, Sahlgrenska Akademin, Mats Geijer, Avd för diagnostisk radiologi, Inst för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet. Beskrivning: Föreläsningen avhandlar ryggsmärta ur allmänmedicinskt och reumatologiskt perspektiv samt bilddiagnostik av inflammatorisk ryggsjukdom. Syftet är att upptäcka inflammatorisk ryggsjukdom tidigare. Arrangör: SLS sektion för Reumatologi, allmänmedicin, bild- och funktionsmedicin Ska patienten svälta i väntan på diagnos? Tid: Medverkande: Lars Ellegard, Clinical nutrition Sahlgrenska University hospital, Gunnar Akner 24/ C2 35/36 16 Se för fullständigt program och abstrakt

17 Program torsdag x Sal (moderator), Örebro Universitet, Stina Engelhardt, Örebro Universitet, Torsten Mossberg, fd Medicinalråd, Stockholm Beskrivning: Under symposiet presenteras förslaget till de nya föreskrifterna mot bakgrund av ett till två autentiska, avidentifierade fall, med äldre personer med multisjuklighet och pågående, ofrivillig viktminskning. Arrangör: SLS sektion för Klinisk nutrition Professionell identitetsutveckling hos blivande och unga läkare makt och vanmakt; närvaro och utsatthet; inlevelse och sammanblandning. Tid: Medverkande: David Svaninger (moderator), HälsoBrunnen VC, Ulricehamn, Henry Jablonski (moderator), Privatpraktik Kvarngatan 2, Stockholm. Beskrivning: I ett interaktivt symposie hörs tre unga läkares röster om hur hur läkaridentiten tar form, växer fram och processas utifrån kliniska möten under utbildning och praktik. Arrangör: Medicinsk psykologi, SLS kandidatförening C4 Program med start Om inte more of the same so what? Om stöd för kontinuerligt lärande för förbättring av vården och dess resultat Tid: Medverkande: Karin Thörne (moderator), Medicinsk Pedagogik IMH, Hälsouniversitetet Linköping, Futurum akademin för hälsa och vård, Landstinget i Jönköpings län, Annika Nordin, Internationella Handelshögskolan, Högskolan Jönköping, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län, Boel Andersson-Gäre, Futurum akademin för hälsa och vård, Landstinget i Jönköpings län, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Högskolan Jönköping, Michael Bergström, Sektionen för hälso- och sjukvård, SKL, Stefan Lindgren, Utbildningsdelegationen, Svenska Läkaresällskapet, Gasteroenterologiska sektionen, Universitetssjukhuset MAS, Lunds Universitet, Helle Wijk, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet, Karin Pukk Härenstam, Vinnvård Fellow, Medical Management Center, Karolinska Institutet, Barnkliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Beskrivning: Med utgångspunkt i projekten Lärmodeller om kvalitetsregister, Kärnkompetenser i vård och utbildning och Nationell plattform för förbättringskunskap diskuteras möjligheter i framtida vård och utbildning. Arrangör: Nationell plattform för förbättringskunskap Epigenetic transgenerational inheritance. A new understanding Tid: Medverkande: Lars Olov Bygren (moderator), Karolinska Institutet, Biovetenskaper och Näringslära, Tomas Ekström, Karolinska Institutet, Centrum för Molekylär Medicin, Juha Kere, Karolinska Institutet, Biovetenskaper och Näringslära, University of Cambridge, Gurdon Institute, Cambridge. Beskrivning: Molecular evidence for transgenerational epigenetic inheritance in humans is limited, but probably commonplace. Prevention and therapy might benefit from this new era in science Foto: Paul Hansen New Public Management symposier & debatt 5 december kl och paneldebatt kl Vad gör vi nu? Symposier och debatter om New Public Management (NPM), som fortsatt efter DN-journalisten, Maciej Zarembas artikelserie. Inleds av Helen Bevan från NHS Institute for Innovation and Improvement.» New Public Management Varför blev det så här och vad gör vi nu?» Hur påverkar New Public Management vårdetiken och läkarrollen?» Paneldebatt om New Public Management och framtiden.! Håll diskussionen levande på #rix

18 LÄKEMEDELSBOKEN 2014 Kom och träffa oss i montern på Riksstämman 5 6 december. Bläddra i boken och prova den nya webbversionen.

19 Program torsdag x Sal Program med start Makroskopisk hematuri ett viktigt symtom som inte alltid handläggs på rätt sätt Tid: Medverkande: Per-Uno Malmström (moderator), Urologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Anders Magnusson, Röntgen, Akademiska sjukhuset, Mårten Segelmark, Njurmedicin, Universitetssjukhuset, Linköping. Beskrivning: Vi kommer redogöra för orsaker till makroskopisk hematuri samt hur man bäst kan klarlägga eventuell blödningskälla. Arrangör: SLS sektion för Urologi Program med start Sömnapné hos barn diagnostik och behandling Tid: Medverkande: Danielle Friberg (moderator), ÖNH-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Beskrivning: Danielle Friberg, ÖNH-kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, leder en debatt om huruvida det är viktigt att diagnostisera barn med sömnapné och vad man kan uppnå med adekvat kirurgisk behandling. Arrangör: SLS sektion för Oto-rhino-laryngologi 26 Program med start Invigning Tid: Erik Westerbergs Kammarkör inleder. Ordförande Peter Friberg öppnar mötet. SLS och SLS roll i svensk hälso- och sjukvård. Catarina Almqvist Malmros, generalsekreterare för Riksstämman introducerar Sir Harry Burns, årets invigningstalare från Skottland, som föreläser om Transforming the Health of Populations. Catarina Almqvist Malmros diskurerar med Sir Harry Burns efter presentationen och öppnar för Twitter-diskussion ooch frågor från publiken, #rix2013. Erik Westerbergs kammarkör avrundar. A2 Program med start Adherence to treatment, patient centeredness and physician communication how important is it? Tid: Medverkande: Paul Van Royen, Dept of General Practice, University of Antwerp Beskrivning: Paul Van Royen presents research on patientcenteredness, adherence and communication skills with examples from diabetes care. Arrangör: SLS sektion för Allmänmedicin C1 Konst & Läkekonst Torsdag kl Musik och kemi. Om läkaren, professorn och kompositören Aleksander Borodin. Fredag Läkare författare patient. Två berömda författarexempel belyser litteraturens möjligheter att gestalta läkarroll respektive patientroll. Fredag Rytmen i blodet. Kulturens betydelse för tillfrisknandet vid neurologiska sjukdomar och hjärnskador. Jazzmusikern Ronnie Gardner medverkar. Foto: Harald Wallén Håll diskussionen levande på #rix

20 Program torsdag Sal Vem överlever? Vad händer med sjukdomsspecifika register när det kommer ett nationellt primärvårdsregister? Tid: Medverkande: Malin André (moderator), FFoU-enheten, Primärvården, Uppsala, Helena Ödesjö, Närhälsan Torslanda VC, Jörgen Månsson, Carlanderska, Göteborg, Allmänmedicinska enheten, Sahlgrenska Akademin, Soffia Gudbjörnsdottir, Nationella Diabetes Registret, Registercentrum Västra Götalandsregionen, Andy Maun, Närhälsan Biskopsgården. Beskrivning: I detta symposium vill vi diskutera vilka svårigheter och möjligheter det finns för ett Nationellt Primärvårdsregister och ett sjukdomsspecifikt register (NDR) att samverka till varandras arbete. Arrangör: SLS sektion för Allmänmedicin, internmedicin Medicinsk-etiskt beslutsfattande Tid: Del 2 Medverkande: Ingemar Engström (moderator), Delegationen för medicinsk etik, Svenska Läkaresällskapet, Claudia Bruss. Beskrivning: Etikdelegationen genomför i år sin tredje minikurs i etik under Riksstämman. Två symposier avser att ge en bred belysning av kliniskt beslutsfattande, med särskild betoning på värderingsaspekter. Arrangör: Delegationen för medicinsk etik, Svenska Läkaresällskapet C2 23 Program med start How do we know that we know what we need to know? Tid: Medverkande: Paul Miles, American Board of Pediatrics and ACGME, New York Beskrivning: Paul Miles, pediatrician and leader of quality improvement and education, American Board of Pediatrics, will provide insights and share experiences from innovative models for continuous professional development and evaluation. Medical students and their patients: How student balint groups can help them learn about emotions in illness Tid: Medverkande: Peter Shoenberg, Camden and Islington NHS Foundation Trust, London, Juanita Forssell (moderator), Balintgruppen, Halmstad Beskrivning: Students Balint discussions groups are supportive and facilitative for students to learn about their new relationship with patients and their emotional experiences. Arrangör: Medicinsk psykologi 35/36 27 Program med start Should conjunctivis always be treated with antibiotics? Tid: Medverkande: Peter Rose, Department of Primary Health Care Sciences, University of Oxford. Beskrivning: Peter Rose will deliver a key note lecture on conjunctivitis management in primary care. Arrangör: SLS sektion för Allmänmedicin Leading transformational change Tid: Medverkande: Helen Bevan, NHS Horizons Team, Leeds Beskrivning: Helen Bevan will take us through some of the latest ideas and learning on transformational change that create the conditions for successful change and provide the opportunity for all of us to reflect on our roles as change agents Från digestion till inflammation en resa i pedriatisk nutrition under 40 år Tid: Medverkande: Olle Hernell, Umeå C1 A4 24/25 20 Se för fullständigt program och abstrakt

Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN

Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE 5-6 DECEMBER 2013 MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Läkarnas årliga mötesplats för fortbildning 70- årsjubileum Välkommen

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 13 mars 2012. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare),

Läs mer

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys 8-10 mars 2016 Rättspsykiatrisk utredning och vård KURSLEDARE En stor andel av de personer (50-75 %) som genomgår rättspsykiatrisk

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER?

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? 65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? CANCER HAR BLIVIT EN KRONISK SJUKDOM Politikerveckan i Almedalen är en viktig del av Nätverket mot cancers arbete för

Läs mer

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Kopia Förordnande 5 2002-12-12 Ju2002/6446/D OM Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan

Läs mer

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringsbeslut 5 2000-12-21 Ju2000/5732 Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan upptagna

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 6 2012/2013 2013-05-07

Svenska Läkaresällskapet Nr 6 2012/2013 2013-05-07 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 7 maj 2013. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare)(deltog

Läs mer

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU 1 Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU Uppgift: Att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya metoder ur ett (samlat) medicinskt, etiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv Uppdrag: Att bidra

Läs mer

Kontinuerlig professionell utveckling (CPD) har högsta prioritet! Kerstin Nilsson ordförande i Svenska läkaresällskapets utbildningsdelegation

Kontinuerlig professionell utveckling (CPD) har högsta prioritet! Kerstin Nilsson ordförande i Svenska läkaresällskapets utbildningsdelegation Kontinuerlig professionell utveckling (CPD) har högsta prioritet! Kerstin Nilsson ordförande i Svenska läkaresällskapets utbildningsdelegation Kvalitet och patientsäkerhet Signaler från sektioner/specialitetsföreningar

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom Svenska Osteoporossällskapet i samarbete med

Läs mer

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens Lyssna till några av Sveriges främsta experter inom geriatrik Primärvårdssymposium Multisjuka äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2012 VÅRA UTBILDARE Umeå Universitet Yngve Gustafson

Läs mer

Geriatrisk vård för framtiden

Geriatrisk vård för framtiden Lägg grunden för den framtida geriatriska vården! Geriatrisk vård för framtiden Stärk helhetssynen och teamarbetet för den äldre patienten på sjukhuset Så möjliggör du en personcentrerad vård av den geriatriska

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring Delprojekt 3.3. i Nationella läkemedelsstrategin Sevim Barbasso Helmers 2014-03-26 Socialstyrelsen i samverkan med berörda

Läs mer

Nationella riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck, MMC

Nationella riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck, MMC Nationella riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck, MMC Svensk neuropediatrisk förening 2011-12-01 sidan 1(5) Förord Dessa riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck har sammanställts

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna UPPSALAKURSERNA Översiktskurs i reumatologi Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna Uppsala universitet bjuder in till utbildning

Läs mer

ehälsodag & Hearing Förverkligad vision eller fortsatt frustration hur tar vi tillvara digitaliseringens potential i svensk sjukvård?

ehälsodag & Hearing Förverkligad vision eller fortsatt frustration hur tar vi tillvara digitaliseringens potential i svensk sjukvård? ehälsodag & Hearing Förverkligad vision eller fortsatt frustration hur tar vi tillvara digitaliseringens potential i svensk sjukvård? Fredagen den 9 december 2016 kl. 9 16.45 Mötet arrangeras av Svenska

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling. Karolinska Universitetssjukhuset, 1-3 februari 2012

Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling. Karolinska Universitetssjukhuset, 1-3 februari 2012 1 (5) Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling Universitetssjukhuset, 1-3 2012 Handläggning av ryggsjukdomar utgör en stor del av vardagen för läkare inom ortopedi. Denna kurs riktas i

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 8-9 oktober 2014

Läs mer

Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER

Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER Uppsala 2016 Infektioner i skelett och leder är vanligen förekommande och de förorsakar stort lidande och höga kostnader. Det finns idag på många håll ett välfungerande

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2016 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna UPPSALAKURSERNA Översiktskurs i reumatologi Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna Uppsala universitet bjuder in till utbildning

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 3 2012/2013 2012-12-18

Svenska Läkaresällskapet Nr 3 2012/2013 2012-12-18 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 18 december 2012. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT)

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI MEDICIN & VÅRD 13-16 maj 2014 i Uppsala AVDELNINGEN FÖR uppdragsutbildning DIVISION FOR Contract Education

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

för sls aktuellt 2010/2011

för sls aktuellt 2010/2011 annonsprislista & utgivningsplan för sls aktuellt 2010/2011 UTBILDNING Den Medicinska riksstämman den 25 27/11 Sidan 13 14 VETENSKAP Epigenetik: både arv och miljö har betydelse Sidan 5 KVALITET Lovisa

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

carina.andren@karolinska.se 1 P2I Patient Provider Information P2I Care Ett forskningsnätverk SRQ Svensk reumatologis kvalitetsregister P2I Care Arbetar med utvecklings- och forskningsprojekt med gemensamt

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4 Projektgruppen 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare Projektgrupp Ingegerd Agenäs Apotekare,

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm i februari 2008 Inbjudan Swemodis symposium Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm, 3-4 April 2008 Swemodis symposium berör på ett heltäckande sätt behandlingstraditioner

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Missa inte vårens missbrukskonferens! Nu genomför SIPU för tredje gången den mycket uppskattade konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Du har nu återigen möjlighet

Läs mer

Neurospecialiteter. Neurologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Neurospecialiteter. Neurologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Neurospecialiteter Neurologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS, Solna Specialistläkare

Läs mer

Biobanksavdelningar i Södra sjukvårdsregionen tillhörande Biobank i Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget Kronoberg eller Region Skåne

Biobanksavdelningar i Södra sjukvårdsregionen tillhörande Biobank i Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget Kronoberg eller Region Skåne savdelningar i Södra sjukvårdsregionen tillhörande i Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget Kronoberg 136 Region Skåne ansvarig Tf. Medicinsk direktör Rita Jedlert ssamordnare Marie Sverud 136

Läs mer

INBJUDAN. RAF önskar bjuda in dig och dina medarbetare till seminarier och föreläsningar om Antibiotika och läkemedelsinducerad immunsuppression.

INBJUDAN. RAF önskar bjuda in dig och dina medarbetare till seminarier och föreläsningar om Antibiotika och läkemedelsinducerad immunsuppression. INBJUDAN RAFs* antibiotikadagar 23-24 januari 2006, Smittskyddsinstitutet, Solna * Svenska Läkaresällskapets och Smittskyddsinstitutets Referensgrupp för Antibiotika Frågor RAF önskar bjuda in dig och

Läs mer

Hygiendagar Västerås 2018

Hygiendagar Västerås 2018 08.00-12.30 Registrering Hygiendagar Västerås 2018 Tisdagen den 20 mars, förmiddag 09.00 12.00 Det vårdhygieniska teamet som attraktiv samarbetspartner 09.00 09.10 Välkomna, introduktion 09.10 09.50 Att

Läs mer

Vem lyssnar vi helst på människan eller maskinen?

Vem lyssnar vi helst på människan eller maskinen? personlig inbjudan Vem lyssnar vi helst på människan eller maskinen? blicka 10 patienten och tekniken om den individualiserade vårdens utmaningar DEN 11 NOVEMBER PÅ NORRA LATIN I STOCKHOLM välkommen till

Läs mer

ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011. Laboratoriet för neurokemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en vidareutbildning i neurokemi

ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011. Laboratoriet för neurokemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en vidareutbildning i neurokemi ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011 vid erbjuder en vidareutbildning i neurokemi Neurokemiska analyser används vid många utredningar inom neurologi och psykiatri. Den här kursen lär ut vilka analyser som kan

Läs mer

Abstract id nr. 131203-A-1032

Abstract id nr. 131203-A-1032 Abstract id nr. 131203-A-1032 Titel: EKSEM OCH FÖDOÄMNESALLERGIER: KAN DET VARA NÅGOT JAG ÄTER? Ann Pontén 1,, Caroline Nilsson 2,, Cecilia Svedman 1,, Natalia Ballardini 2, 1 Yrkes- och miljödermatologiska

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Hygiendagar Umeå 2015

Hygiendagar Umeå 2015 Hygiendagar Umeå 2015 Onsdagen den 15 april 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-13.45 Implementering - så kan vi underlätta

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2014 2014-09-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2014 2014-09-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 september 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Simon Kyaga (SK) (sekreterare),

Läs mer

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning PROGRAMMET FÖR Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 Finsamkonferens Program 2015 Moderator: Anna Lena Waller

Läs mer

Studiedagar Conventum, Örebro 2013

Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Onsdagen den 20 mars 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-14.15 Stick- och skärskador och

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

Stress & Utmattningssyndrom

Stress & Utmattningssyndrom Stress & Utmattningssyndrom 2014 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Få patienten att arbeta med förhållningssätt och

Läs mer

Regeringsuppdrag till FHI

Regeringsuppdrag till FHI Regeringsuppdrag till FHI Handlingsplanerna, prop. 2000/01:20 och 2005/06:30 Fortbildning om alkohol till primärvårdens och företagshälsovårdens personal 2004 - Projektering/planering 2005 - Pilotverksamheter

Läs mer

Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011 Jubileumsaulan, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011 Jubileumsaulan, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Foto: Roger Lundholm, SUS (patientmöte), Kennet Ruona (nya akutmottagningen), Perry Nordeng (flygfoto över Malmös sjukhusområde). Inbjudan till konferens Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011

Läs mer

Patientsäkerhetsdagen 24 april 2015. SYSTEM OCH INDIVIDSYN går de att förena? Hur går vi vidare för att förändra systemet?

Patientsäkerhetsdagen 24 april 2015. SYSTEM OCH INDIVIDSYN går de att förena? Hur går vi vidare för att förändra systemet? Patientsäkerhetsdagen 24 april 2015 SYSTEM OCH INDIVIDSYN går de att förena? Hur går vi vidare för att förändra systemet? Patientsäkerhetsdagen 2015 Utgångspunkten för ämnet är att patientsäkerhetslagen

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Status för rekryteringsärenden i HSV

Status för rekryteringsärenden i HSV Ref.nr. 2016/0008 Professor i sociologi, 2016-04-15fa Ref.nr. 2016/0009 Professor i psykologi, 2016-04-15 7 a -Gerd Lindgren, Karlstads Deadline 2016-09-15 -Per Nilsen, Linköpings Deadline 2016-07-15 11

Läs mer

oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender

oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender Loka Brunn 28-29 november 2016 Hej! Välkommen till årets Diabetesdagar i Mellansverige!

Läs mer

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 13-16 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Abstract id nr. 131203-A-1032

Abstract id nr. 131203-A-1032 Abstract id nr. 131203-A-1032 Titel: EKSEM OCH FÖDOÄMNESALLERGIER: KAN DET VARA NÅGOT JAG ÄTER? Medverkande: Ann Pontén 1,, Caroline Nilsson 2,, Cecilia Svedman 1,, Natalia Ballardini 2, 1 Yrkes- och miljödermatologiska

Läs mer

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Geriatrik Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Den diabetessjuke Värmlänningen Sunne 6-7 april 2017

Den diabetessjuke Värmlänningen Sunne 6-7 april 2017 Till: Verksamhetschef/Huvudman och läkemedelskommitté. Kopia av inbjudan skickas till målgrupp angiven i inbjudan. Februari 2017 Inbjudan till terapiinriktad utbildning Fotograf: Herman Hamnqvist Den diabetessjuke

Läs mer

medicine doktor, hälsoekonom, Örebro

medicine doktor, hälsoekonom, Örebro Projektorganisation Projektledning Mette Axelsen Preben Bendtsen Maria Branting Elgstrand Hans Gilljam Lars Hagberg Margareta Kristenson Sven Larsson Ingrid Larsson Kerstin Nordstrand Annica Sohlström

Läs mer

Barns psykiska hälsa och. Evelinaarbetet och det nya

Barns psykiska hälsa och. Evelinaarbetet och det nya UMEÅ OKTOBER 2014 Barns psykiska hälsa och språkutveckling Evelinaarbetet och det nya BHV programmet. Björn Kadesjö Jämlik och rättvis barnhälsovård Toni Reuter Kaffe Margaretha Magnusson Fortsättning

Läs mer

Läkarfakta statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. Box Stockholm

Läkarfakta statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. Box Stockholm Läkarfakta 2016 statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund Box 5610 114 86 Stockholm info@slf.se 08-790 33 00 www.lakarforbundet.se Medlemmar i läkarförbundet 2015-12-31 Sverige Utlandet Totalt Yrkesverksamma

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten - en sammanfattning av en enkät Magnus Falk, distriktsläkare, FoU-handledare Elisabet Bergfors, distriktsläkare, FoU-handledare FoU-enheten,Linköping

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Tillsammans skapar vi morgondagens Hälsa Politisk känslig verksamhet Topp 100-listan Ca 17 000 lärosäten i världen. Ca 23 i Sverige

Läs mer

Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar. Stockholm 18 juni 2013

Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar. Stockholm 18 juni 2013 Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar Stockholm 18 juni 2013 Michael Bergström Sektionen för hälso- och sjukvård Avd för vård och omsorg Som det är Det finns en tråd du följer

Läs mer

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige Konferens om Down syndrom - till Sverige Varmt välkommen att ta del av inspirerande och uppdaterad information om Down syndrom 15-17 oktober 2013. I samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Habilitering

Läs mer

Nationell konferens för ST-läkare

Nationell konferens för ST-läkare Nationell konferens för ST-läkare 2-4 februari 2011 Varbergs Kurort SLUP Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri har nöjet att inbjuda Dig till årets ST-konferens 2-4 februari 2011 Varbergs kurort

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Minskad psykisk ohälsa hos äldre

Minskad psykisk ohälsa hos äldre Minskad psykisk ohälsa hos äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2008 TALARE Socialstyrelsen Susanne Rolfner Suvanto Sahlgrenska universitetssjukhuset Ingvar Karlsson Lidingö stad

Läs mer

Barnpsykiatrins ABC

Barnpsykiatrins ABC Barnpsykiatrins ABC 2013 1204-2014 0116 Schema för föreläsningsseminarier, närvaro är obligatorisk Onsdag 4 december Lokal: BUP-kliniken, Sachsgatan 10, Stockholm, Hus A föreläsningssal/personalrum, plan

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

Forska!Sverige-dagen 21 oktober 2013. Tack för din medverkan!

Forska!Sverige-dagen 21 oktober 2013. Tack för din medverkan! Forska!Sverige-dagen 21 oktober 2013 Tack för din medverkan! Jan Björklund, vice statsminister, utbildningsminister, FP Sjukvårdens effektivitetskrav gör att forskningen ofta kommer på undantag, och det

Läs mer

En kort presentation av. Sjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Borås

En kort presentation av. Sjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Borås En kort presentation av Sjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Borås År 1: Fyra kurser Hela utbildningen Introduktion till vårdvetenskap Humanbiologi Mikrobiologi och vårdhygien Allmän omvårdnad År 2:

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Rapport från UU KITM Styrelsen SFTM Jan 2014 Kerstin Elvin

Rapport från UU KITM Styrelsen SFTM Jan 2014 Kerstin Elvin Rapport från UU KITM Styrelsen SFTM Jan 2014 Kerstin Elvin Vad har hänt 2013? Vad pågår och vad planeras 2014? Socialstyrelsen övertagit SK-kurser LIPUS tagit över Certifiering av ST-kurser samt SPUR UU

Läs mer

Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna?

Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna? Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna? Jan Sundquist Distriktsläkare, Sorgenfrimottagningen, Malmö Professor, Lunds universitet Verksamhetschef, Centrum för Primärvårdsforskning, Lunds Universitet/Region

Läs mer

Sjukgymnastens nya roll och funktion

Sjukgymnastens nya roll och funktion Sjukgymnastens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2010 TALARE FRÅN Ordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Sara Holm Primärvården Landstinget Uppsala län

Läs mer

EKG- och spirometritolkning

EKG- och spirometritolkning UPPSALAKURSERNA EKG- och spirometritolkning samt översikt av övriga undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi Uppsala universitet bjuder in till utbildning 1-4 juni 2015 i Uppsala God kunskap i EKG-

Läs mer

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Svante Pettersson Avdelningen för politik och profession Bakgrund Uppdrag från SLF:s fullmäktige

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer