Kultur- och fritidsguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsguide"

Transkript

1 Kultur- och fritidsguide Värmdö Skärgårdsliv - Aktiviteter i Värmdö - Spår- och vandringsleder - Intressanta kulturmiljöer - Naturreservat - Med mera... Klicka till innehåll STOCKHOLMS STOLTASTE SKÄRGÅRD Se även

2 Hyrmaskiner Arbetskläder Trädgårdsmaskiner Reparation & Service Orionsv. 1, GUSTAVSBERG Flytbryggor och tillbehör Tufft - Trendigt - Klassiskt Välkommen att boka tid! Besök vår välsorterade frisörshop! Öppettider: Månd-Fred Lörd Värmdö Köpcentrum, Mölnvik Speditionsv. 33 i Länna (utmed Nynäsvägen) Bryggor Y-bommar Badstegar Kätting Bojar Värmdö HEMTREVLIGT HOTELL I GUSTAVSBERGS HAMN Odelbergs väg 5A Privatrådgivning Placeringsrådgivning Företagsrådgivning Kundtjänst Fax Välkomna! Gustavsbergs Centrum Box GUSTAVSBERG MARINT HANTVERK Stavsnäs Hamnbageri Lunch Café Glassbar TEL: BLÅBÄRSKAKA TJÄRDOFT VÄRMDÖ ELTJÄNST AB HUR MÅR DIN ELINSTALLATION? HUR MÅR DIN ELINSTALLATION? Farlig? Barnsäker? privatpersoner med ROT-avdrag Vi hjälper privatpersoner samt företag med besiktning, uppmätning, kontroll, med ROT-avdrag elinstallationer, samt reparationer. företag med Allt inom besiktning, el uppmätning, 81 31, kontroll, elinstallationer, reparationer. Allt inom el , hydraulslang ventilationsfilter oljor batterier Skogsbov. 1, GUSTAVSBERG 2 Gå till branschregister 2012/13

3 UTGIVEN AV Tel: Hemsida: REDAKTION Lena Gullmert, Hans-Åke Antonsson, Emmeli Söderholm, Thomas Johansson, Karin Fernström, Ulrika Bergwall, Jenny Bredenberg OMSLAGSBILD Karklö Foto Magnus Rietz Fotografer Johan Aspfors, Marielle Andersson, Värmdö kommuns bildarkiv och bilder från Värmdö kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom Värmdö kommun. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. Producerad av guidemakarna AB Åsbogatan 11 A Borås Tel Fax E-post Internet Berikande kultur och fritid Vad är det som gör vår kommun så fantastiskt populär? Vad är det som gör att så många vill bo och semestra här? Vad är det som gör att vi drar till oss så mycket folk? Jag tror att närheten till naturen, grönskan och ett rikt kulturliv kopplat till våra traditioner inom fritidslivet är svaret. Gemensamt för all verksamhet i Värmdö kommun är en strävan att ge värmdöborna och besökarna i kommunen en bra och hållbar livsmiljö samt god service. Vår kommun växer snabbt, vi måste möta upp våra innevånares krav på ett rikt kultur och fritidsliv. Lika stolta som vi är över våra traditioner lika nyfikna skall vi vara på nyheter, en levande och spirande kultur borgar för ett levande och spirande samhälle. Vårt eget kulturella arv vill vi bevara och visa fram med stolthet för alla att ta del av, nya som gamla kommuninvånare och våra tillfälliga besökare. Vår kommun har en stabil grund i våra ungdomar, vår framtid, därför har de under senare tiden rättmätigt fått ta plats både på scenen men även i rinken och på gräsplanen. Oavsett vilken intresseinriktning man har borgar en aktiv fritid för ett rikare och sundare liv. I vår skärgårdskommun finns mycket att ta tillvara, njuta av och utveckla. Vi hoppas att du med hjälp av Kultur- och fritidsguiden för Värmdö kommun kan få tips, uppslag och kontakter som gör att vi tillsammans kan fortsätta att skapa en bra miljö för både kulturella upplevelser, fysiska aktiviteter och rekreation. Besök gärna nya hemsidan för mer information. Kundtjänst Karin Schroeder Annonsförsäljning Mia Carlsson, Susanne Ringkvist, Vivian Ås, Produktion & repro Borås Repro AB Box 523, Borås Tel vx Tryck Responstryck Box 414, Borås Tel vx Distribution Posten AB Fredrik Sneibjerg Ordförande i kultur- och fritidsnämnden Om du har frågor eller vill veta mer kan du vända dig till Fredrik Sneibjerg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Lena Gullmert, kulturchef eller Hans-Åke Antonsson, ungdoms- och fritidschef. kontaktpersoner Upplaga Ca ex. Utgivaren ikläder sig ingen ersättningsskyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. Licensnr Fredrik Sneibjerg Lena Gullmert Hans-Åke Antonsson tfn tfn tfn Gå till innehåll 3

4 Innehållsförteckning Redaktion Innehållsförteckning Värmdös historia Kulturmiljöer och hembygdsmuseer Biblioteken i Värmdö kommun Fritidsgårdar och Ungkulturhus Visit Värmdö Porslinsmuseum, Gustavsbergs konsthall & Artipelag Med båt ut i skärgården Skärgårdsliv Allemansrätten Hästverksamhet och ridning Golf Cykel Bad Friluftsbad Spår och vandringsleder Spontanindrottsplatser Naturreservat Karta Bokning och uthyrning av lokaler Aktiviteter i Värmdö Branschregister Hästar i hage vid Aspvik 4 Tillbaka till första sidan 2012/13

5 Gustavsbergs hamn Värmdös historia Mångsysslande fiskarbönder Värmdö kommun ligger i hjärtat av Stockholms skärgård och består helt och hållet av öar, något som på ett unikt sätt har präglat området. Namnet Värmdö omnämns för första gången 1314 då det skrivs som Wermdo. En trovärdig tolkning är att namnet anknyter till den historiskt viktiga farleden Vindö ström. Ordet värmd skulle syfta på att Vindö ström höll sig öppen länge vintertid. Skärgården har varit befolkad ända sedan stenåldern men området bebyggdes inte i större omfattning förrän under slutet av järnåldern och framförallt under medeltiden. Fiske, jakt på säl och sjöfågel och möjlighet att bruka lite jord och hålla boskap gjorde bosättningen möjlig och fram till 1800-talets slut var dessa näringar stommen i skärgårdsbornas tillvaro. På de stora landen och en del större öar, som till exempel Svartsö, fanns det bättre förutsättningar för jordbruk även om det också här rörde sig om små arealer i jämförelse med fastlandet. Vattnet var den viktigaste transportvägen och man var beroende av vattenlederna för att kunna ta sig till ängsoch betesholmar för mjölkning och höskörd. Vid Djur- hamn på Djurö fanns från 1400-talet till in på 1700-talet, en ankringsplats för såväl svenska som utländska handelsfartyg på väg till eller från Stockholm. Vattenlederna hade också stor betydelse för byarnas handel med främst Stockholm och Vaxholm. Fisk, kött, smör och ved byttes mot spannmål eller pengar. En annan viktig bisyssla var lotsningen som är känd från bland annat Sandhamn och Runmarö. På Runmarö hade man också sedan medeltiden brutit kalksten som användes vid husbyggen i huvudstaden. Kring sekelskiftet 1900 när ångbåtstrafiken möjliggjorde snabbare färskvarutransporter blev jordgubbsodling vanligt på öarna, då särskilt i mellersta skärgården och i synnerhet på Möja. Sommargäster Efter 1800-talets mitt började borgerskapet söka sig ut till Värmdö som sommargäster. Rikt utsmyckade sommarvillor uppfördes utmed ångbåtslederna, till exempel på Norra Lagnö och vid Lindalssundet. Även skärgårdsbyar som Stavsnäs och Sandhamn byggdes ut och blev sommarparadis. Sandhamn, som ursprungligen var en lots- och tullplats, blev dessutom en seglarmetropol med klubbhus för KSSS (Kungliga Svenska Segelsällskapet). Intresset för skärgården var vid denna tid stort bland in- Tillbaka till innehåll 5

6 Skeviksgatan, Gustavsberg tellektuella, konstnärer och författare. De fascinerades av skärgårdsbefolkningens liv och den karga naturen. En känd skärgårdsskildrare är August Strindberg som periodvis bodde på olika platser i kommunen. Redan 1868 hade han kommit till Sandhamn som senare besöktes av andra kända konstnärer och författare. Skärgårdsborna tog tacksamt emot den nya inkomstkälla som sommargästerna innebar. Under 1900-talets senare hälft övergavs jordbruken och stora markområden omvandlades till fritidshusområden. Kyrkor och kapell Värmdö var under medeltiden en enda stor socken med en gemensam kyrka. I denna ingick hela det nuvarande Värmdö kommun med undantag av Nämdö som låg under Österhaninge socken och som först under 1900-talet kom att höra till Värmdö. Dessutom ingick hela Ormingelandet, större delen av Ljusterö samt de nuvarande Vaxholmsöarna Rindö, Ramsö, Tynningö och Skarpö. Under 1600-talet började en uppdelning av den vidsträckta socknen eftersom det var en lång väg för skärgårdsborna att färdas till socknens medeltidskyrka på centrala Värmdölandet. Då bildades Möja och Djurö som annexförsamlingar, Ingarö blev ett annex under 1700-talet. Församlingarna fick egna kyrkobyggnader, små träkapell byggda av skärgårdsborna själva. De äldsta kvarvarande kapellbyggnaderna ligger på Djurö, Möja och Ingarö som är från och 1700-talen. Storkommunen bildas Vid 1900-talets början hade den forna storsocken splittrats upp i sex småkommuner. Till dem hörde bruksorten Gustavsberg med sin kända porslinsindustri från 1800-talets första hälft, som hade blivit självständig kommun År 1913 införlivades Rindö med Vaxholms stad och så sent som 1946 begärde de övriga öarna vid Vaxholm att få bli lösgjorda från Värmdö. Under åren reducerades kommunantalet till tre stycken, nämligen Värmdö, Gustavsberg och Djurö kommuner. År 1974 skedde en sammanslagning så att dagens Värmdö kommun bildades. Gustavsbergs kommunvapen från 1960, föreställande två äldre brännugnar från porslinsfabriken, antogs som den nya storkommunens vapen. Bruksorten Gustavsberg Gustavsberg är kommunens centralort sedan Samhället växte upp kring porslinsfabriken som grundades på 1820-talet. Fabriken var vid sekelskiftet 1900 en av landets största industrier med ca 1000 anställda. Idag domineras den keramiska tillverkningen av sanitetsporslin. Konstgods och en del serviser tillverkas fortfarande men i mindre skala. Det gamla brukssamhället uppvisar en förvånansvärt välbevarad kulturmiljö med intressanta bostads- och fabrikshus från fabrikens start fram till idag. Ett vackert porslinsmuseum i ett av de äldre fabrikshusen ger en bild av samhällets och fabrikens historia. Gustavsbergs porslinsfabrik STOCKHOLMS STOLTASTE SKÄRGÅRD Se även 6 Tillbaka till innehåll 2012/13

7 Berg. Djurö kyrka. Björkholmen. Kulturmiljöer och hembygdsmuseer Intressanta kulturmiljöer Värmdö kommun har en rik kulturhistoria och många bevarade miljöer som kan berätta om hur skärgårdsborna har levt, bott och arbetat i landskapet från stenåldern fram till i dag. För den fornlämningsintresserade är gravfältet vid Säby på Ingarö sevärt. Med sina 150 gravar, flera med bautastenar, räknas det till skärgårdens största gravfält. Till kulturmiljöerna hör också lots- och tullsamhället Sandhamn och de gamla skärgårdsbyarna på Möja. I Stavsnäs kan man besöka Skärgårdsmuseet som skildrar skärgårdens historia, även själva byn med sin bebyggelse är värd ett besök. På t ex Svartsö, Gällnö och Farstalandet finns välbevarade kulturlandskap som minner om århundraden av odling med vackra landskap att cykla och ströva i. Kommunens läge vid farlederna till Stockholm avspeglas i bl a intressant trähusarkitektur från 1800-talets senare del, t ex vid Lindalssundet, samt i de fyrar och försvarsanläggningar som finns från olika tidsepoker talsfästningen Fredriksborg är ett välkänt landmärke vid Oxdjupet på norra Värmdölandet. Andra intressanta byggnadsverk är kyrkorna, Djurö kyrka som är skärgårdens äldsta träkapell, byggdes på 1680-talet vid vasatidens örlogshamn Djurhamn. Mitt på Värmdölandet står den medeltida sockenkyrkan, Värmdö kyrka från 1300-talet, kallad Skärgårdskatedralen. Gustavsbergs välkända porslinsfabrik från 1825 är vackert belägen vid Farstaviken, kringgärdad av intressant bruksbebyggelse. Vid Gustavsbergs kyrka kan man t ex uppleva välbevarad arbetarbebyggelse från 1800-talet. På Gustavsbergs porslinsmuseum i den äldre delen av fabriksområdet i Gustavsbergs hamn skildras ortens industrihistoria ur olika perspektiv. Information om alla kulturmiljöer: under Upptäck länet Hembygdsmuseer i Värmdö Hembygdsmuseerna i Värmdö värnar om kommunens historia, nutid och framtid. Här finns hembygdsgårdar med lokalhistoriska samlingar som minner om forna dagars arbete och livsmiljöer. Att bevara byggnader och miljöer och vårda dem på bästa sätt liksom att bevara äldre kunskap är viktigt för hembygdsmuseernas verksamheter. Lika viktigt är också att sprida kunskap om Värmdös historia genom föredrag, skrifter, utställningar och andra programaktiviteter för allmänheten. Välkommen till Värmdös hembygdsmuseer! Säbygravfältet. STOCKHOLMS STOLTASTE SKÄRGÅRD Se även Tillbaka till innehåll 7

8 Biblioteken i Värmdö kommun På biblioteket kan du hitta stimulerande läsning som deckare, romaner och faktaböcker. Där finns en mängdtalböcker, nedladdningsbara böcker/media s.k. e-böcker, musik, tidningar, tidskrifter och filmer. Du får hjälp med att hitta information i olika ämnen samt råd och tips om litteratur. Det finns också böcker/media på olika språk. Barnavdelningen har också ett liknande utbud, lämpligt anpassat för barn och för föräldrar om barn. Där finns anpassade böcker/media för olika åldrar om man har läsproblem. Huvudbiblioteket Huvudbiblioteket finns i Runda huset, Bagarvägen 2 i Gustavsbergs centrum. Biblioteket är öppet alla vardagar och lördagar. För information om öppettider gå in på eller ring till bibliotekets information. I huvudbiblioteket finns ett bokinkast där man kan lämna böcker/media när huset är stängt. Boken- kommer Boken kommer är en service för dem som inte själva kan ta sig till biblioteken pga sjukdom eller funktionshinder. Kontakta biblioteket, gå in på bibliotekets hemsida och ta reda på mer information och om du är berättigad till den servicen. Då får du böcker/medier hemkörda. I Runda huset finns också ett språkotek och skoldatatek på plan 4. Personalen där är utbildade pedagoger och hjälper till med läs-, skriv- och andra former av inlärningsproblem. Kontakt med den verksamheten sker genom elevens lärare eller specialpedagog. Vill man kontakta biblioteket så kan man e-posta till eller ringa: Informationsdisken: , barnavdelningen: Filialbibliotek I Värmdö finns också tre filialbibliotek på Djurö, Hemmesta och Ingarö. Samtliga bibliotek är integrerade folk- och skolbibliotek, de har sina lokaler i skolorna på respektive ort. Kontaktinformation: Djurö bibliotek: Hemmesta bibliotek: Ingarö bibliotek: Foto: bildarkivet.se Bokbussen På Värmdö finns också bokbussen Saga som kör till förskolor, skolor och öppna hållplatser som har långt till fasta bibliotek. Varje onsdag mellan är bokbussen parkerad i Stavsnäs utanför ICA. För mer information ring Bokbussen Bokbåten En gång på våren och en gång på hösten besöker Bokbåten Värmdö kommun. För mera information kontakta Regionbibliotek Stockholm per e-post För aktuella öppettider och för turlista för bokbussen samt bokbåten se Ö-bibliotek Ö-biblioteken drivs av ö-borna själva på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden och finns på öarna Runmarö, Möja, Nämdö, Sandhamn och Svartsö. För mer information se 8 Tillbaka till innehåll 2012/13

9 Ungkulturhuset Gurraberg Fritidsgårdar Det finns fyra kommunalt drivna fritidsgårdar med öppen fritidsverksamhet för ungdomar från årskurs sju i grundskolan. Fritidsgårdarna driver, förutom öppen fritidsverksamhet för ungdomar, återkommande aktiviteter för ungdomar och vuxna som exempelvis studiecirklar av olika slag samt danskvällar, discon, LAN, sommaraktiviteter och lägerverksamhet. Brunnen (Ingarö) Ligger vid Brunns skola på Ingarö Tel: / Mobil E-post: Ettan (Gustavsberg) Kvarnbergsskolan, Bergsgatan, Gustavsberg Tel: E-post: Fyrhuset (Stavsnäs) Bygdegården i Stavsnäs Tel: E-post: Tomtebo (Hemmesta) Ligger på övervåningen till sporthallen i Hemmesta högstadieskola Tel: E-post: Ungkulturhuset Gurraberg Gurraberg är ett hus där ungas kulturutövande står i centrum, målgruppen är unga mellan 16 och 25 år. I den drygt 1200 kvm stora lokalen finns möjligheter att dansa, spela teater, måla, testa på att spela musik i replokal, sy nya kläder eller göra om gamla, titta på bio, fika i cafét och mycket mycket mer. Knutet till huset finns även Idébanken. Idébanken är ett stipendium där unga kan söka pengar, upp till kr, för att skapa aktiviteter av och för unga i Värmdö. På Gurraberg skall det vara enkelt att ena dagen medverka i ett projekt eller en verksamhet till att nästa dag utveckla och hålla i egna projekt och verksamheter Ligger i Gustavsbergs centrum, ovanför Konsum Tel: , E-post: Tillbaka till innehåll 9

10 Foto: Yngve Westerdahl Vi vill att du som besöker Värmdö ska känna dig välkommen och välinformerad! Därför har vi tillsammans med ett 50-tal företag och föreningar skapat en besökarservice som vi kallar Värd i Värmdö. I hotell, restauranger, museer, butiker och andra ställen hittar du information om Värmdö i våra broschyrställ. Här finns kartor, broschyrer och annat du kan ha nytta av. Och här får du alltid ett vänligt bemötande! Utöver alla våra värdar har vi några Värd i Värmdö som under sommaren erbjuder mer heltäckande service, som väntar på att få hjälpa dig att hitta dina smultronställen i Värmdö. Under 2012 är dessa: Värmdö Värmdö Köpcentrum, 15 juni 19 augusti, alla dagar Tel: , Möja Möja Turistbyrå, Berg, 21 juni 12 augusti, alla dagar Tiden 2 21 juni samt augusti helger och vid överenskommelse. Tel: , mojaturistinfo.se Sandhamn Sandhamnsguiderna, 25 juni 12 augusti, alla dagar destinationsandhamn.se STOCKHOLMS STOLTASTE SKÄRGÅRD Se även 10 Tillbaka till innehåll 2012/13

11 Gustavsbergs konsthalls expo Porslinsmuseum, Gustavsbergs konsthall & Artipelag Gustavsbergs Porslinsmuseum Gustavsbergs Porslinsmuseum är en keramisk skattkammare, med omfattande samlingar från porslinsfabrikens 170-åriga verksamhet. I utställningarna visas såväl unikt konstgods, som kända och okända exempel på bruksporslin genom tiderna. Här kan man se klassiker skapade av fabrikens kända formgivare, t.ex. Wilhelm Kåges Pyro, Stig Lindbergs Berså, Karin Björquists Nobelservis och Lisa Larsons älskliga små figurer, men också många välbekanta mönster av mer anonym karaktär, t.ex. Blå Blom och Allmoge. Här visas också temporära utställningar. Fram till den 19 augusti 2012 visas utställningen TITANIC en klassresa i porslin är det exakt 100 år sedan Titanic gick till botten. Detta uppmärksammas med en liten utställning i Kakelugnsrummet. Fram till den 7e oktober 2012 visas utställningen Gustavsbergs studio Estetiskt laboratorium. Med en jubileumsutställning uppmärksammas att det är 70 år sedan Wilhelm Kåge drog igång G-studion. Lördag 27 oktober invigs utställningen Tyra Lundgren. Keramikern och bildkonstnären Tyra Lundgren ( ) var verksam på Gustavsberg under en tioårsperiod, från Tyra Lundgren arbetade som fristående formgivare för ett stort antal europeiska keramikföretag och glasbruk. Välkommen att möta ett konstnärskap med bredd och djup inom konstens och konsthantverkets alla områden! Utställningen pågår fram till den 24 februari I museets målarsal kan man prova på att måla en tallrik eller mugg. I museibutiken kan man köpa böcker eller porslin och keramik från Gustavsberg. Porslinsmuseet har även en aktiv vänförening som anordnar program och visningar. Adress: Odelbergs väg 5B, Gustavsbergs hamn. Läs mer Gustavsbergs Konsthall Gustavsbergs Konsthall är Sveriges enda konsthall med specifik inriktning på samtida konsthantverk. Här visas utställningar med svenskt och internationellt konsthantverk på högsta nivå. Gustavsbergs Konsthall Artipelag, på Hålludden är inte bara Värmdös utan hela Sveriges nya mötesplats för konst, kultur, god mat, upplevelser och turism. är beläget i den anrika Gula Byggningen och omfattar hela det övre våningsplanet. Odelbergsväg 9, Gustavsbergs Hamn Öppettider: jun-aug mån-fre 10-17, lör-sön 11-16, sep-maj tis-sön Sommaren 2012 öppnar Making Knowledge, en utställning som ska belysa och synliggöra konsthantverket som forskningsområde. Gustavsbergs Konsthall har bjudit in fyra forskarstudenter från högskolor i Norge och Sverige som erbjuder forskartjänster inom området, Caroline Slotte, Kjell Rylander, Mårten Medbo och Frida Hållander. Vid sidan av utställningarna är konsthallens unika Keramik & Glas Expo, med utvalda objekt från landets mest erkända konsthantverkare. Konsthallen samarbetar med Värmdö kommun och erbjuder alla Värmdös skolor fria visningsprogram. För mer information: Artipelag Den 3 juni 2012 slogs portarna upp för Artipelag, en ny mötesplats för konst, kultur, god mat, upplevelser och turism som är tillgänglig för alla. Bakom projektet står det välkända svenska familjeföretaget BabyBjörn AB. Artipelag är beläget på Hålludden, Värmdö och är ritat av den framlidne arkitekten Johan Nyrén. Här finns, förutom flera utställningssalar, en stor ArtBox för event, banketter och konferenser samt två restauranger med uteserveringar och konferenslokaler med egna uteplatser. Det finns även en butik som säljer olika designprodukter samt ett showroom. Artipelags invigningsutställning heter Platsens själ och pågår t.om 30 september Kopplat till Artipelag är också drygt 1 km handikappanpassade gångvägar som sträcker sig längs vattnet från stora parkeringen förbi båtbryggan till huvudbyggnaden. För information om Artipelags öppettider och aktuella händelser: se Adress till Artipelag P.O. Box 115, Gustavsberg, Artipelagstigen 1, Gustavsberg STOCKHOLMS STOLTASTE SKÄRGÅRD Se även Tillbaka till innehåll 11

12 Med båt ut i skärgården kring Värmdös öar Strömma Kanalbolaget. Från Stockholms innerstad till Gustavsberg kan man ta sig med båt. Resan går genom Skurusundet och Baggensstäket med fartyget M/S Gustafsberg III. Även till Sandhamn åker du med båt. Ett av de få passagerarfartyg som kan gå från stan genom Strömma Kanal till ytterskärgård är M/S Strömma Kanal. Färden går genom trånga passager och kanaler som är kantade med typiska skärgårdshus. Läs mer om skärgårdsturer på Waxholmsbolaget Rederiet sköter all kollektivtrafik i Stockholms skärgård i samarbete med ett flertal andra rederier. Den reguljära trafiken i skärgården hittar du samlad i Waxholmsbolagets tidtabeller. Cinderellabåtarna Cinderellabåtarna trafikerar många av de större öarna i mellanskärgården bl. a Möja och Sandhamn. Du hittar även deras reguljära turer samlade i Waxholmsbolagets tidtabeller. Stavsnäs terminal Om man inte har möjlighet att åka från stan och ut i skärgården kan man ta bil eller buss till Stavsnäs där det finns en terminal. Terminalen ligger i Stavsnäs vinterhamn nära fartygen och busshållplatsen. Härifrån avgår fartyg året runt till ett flertal större och mindre öar i södra skärgården. Terminalens öppettider är olika beroende på årstid och tidtabell perioder. Här finns alltid gällande tidtabell att hämta. Waxholmsbolagets broschyrer och kartor säljs här. För öppettider i Stavsnäs, Båtluffarled Upptäck skärgården utan egen båt Många väljer att köpa Båtluffarkortet och göra en serie dagsutflykter under de 5 dagar som kortet gäller. Väljer man istället att göra enstaka utflykter köps kontantbiljett ombord vid varje resetillfälle. Det går också bra att luffa runt mellan öarna och övernatta på hotell, vandrarhem, i tält eller på något av de många bed and breakfast som finns i skärgården. Skärgården har delats in i tre olika grundturer eller båtluffarleder: norra- mellersta- och södra båtluffarleden.. Även Waxholmsbolagets tidtabeller är indelade i dessa områden. Värmdö ingår i den mellersta leden. Utmed båtluffarleden finns mycket att se och uppleva. Information om var du kan övernatta, användbara telefonnummer och så vidare hittar du i broschyrerna som finns att hämta i Waxholmsbolagets terminaler, Sverige Huset eller hos skärgårdens turistbyråer. Båtluffarledens roddbåtar Längs mellersta båtluffarleden som Värmdö tillhör kan du båtluffa lite mer äventyrligt och göra spännande tur- 12 Tillbaka till innehåll 2012/13

13 Ramsmora. Sandhamn. kombinationer och omstigningar genom att utnyttja ledens roddbåtar. Roddbåtarna finns utplacerade vid några strategiska sund, för att du ska kunna ro dig över till ön mittemot och där byta till en ny båtlinje. Du som har båtluffarkort får gratis låna roddbåt. Roddbåtarna har ställts till förfogande av Skärgårdsstiftelsen, Din skärgård samt kommunerna Värmdö och Österåker. På vissa öar binder stigar och mindre vägar ihop båtluffarlederna. På många öar finns särskilda ö-kartor att tillgå. Vandringsavsnitt finns till exempel över, Nämdö, Gällnö, Möja och Svartsö. Hotell, vandrarhem och pensionat I broschyrerna som medföljer båtluffarkortet hittar du tips på övernattningsmöjligheter. Tänk på att boka rum innan du detaljplanerar ditt resande. Vandrarhemmen är mycket populära och blir ofta fullbelagda under sommaren. Bed & Breakfast Under de senaste åren har bed & breakfast boendet utvecklats i skärgården. Uppgifter om var du kan hyra rum hittar du i Skärgårdsstiftelsens broschyr Bed & Breakfast Stockholms skärgård. Du ringer direkt till värden och bokar. Se även: Tältning På öarna finns inga klassificerade campingplatser. På flera av Skärgårdsstiftelsens naturreservat finns anvisade rast- och lägerplatser som lämpar sig för tältning. Mer information om dessa områden hittar du bland annat i Skärgårdsstiftelsens Skärgårdsnatur som ingår i båtluffarpaketet när du köper båtluffarkortet. Ekoturism i Värmdö skärgård Båtluffning är en småskalig turism som är relativt skonsam mot skärgårdens miljö. Du åker med de reguljära båtarna som ändå transporterar i området, du handlar hos skärgårdshandlarna, äter på skärgårdsrestauranger m.m. Detta ökar sysselsättningen på öarna vilket i sin tur är ett villkor för en levande skärgård. Läs mer i avsnittet Båtluffarled. Välkommen att upptäcka Värmdös skärgård! För ytterligare information om boende se Stora Nassa. STOCKHOLMS STOLTASTE SKÄRGÅRD Se även Tillbaka till innehåll 13

14 Skärgårdsliv Båt- och gästhamnar i Värmdö kommun För att en hamn ska klassificeras som gästhamn av Svenska Kryssarklubben måste den uppfylla vissa krav. Klassificeringen omfattar säkerhet, miljö, toaletter och duschar. För att en hamn ska bli godkänd måste den ha minst tio väl vindskyddade båtplatser, toalett som är tillgänglig dygnet runt, tillgång till sopkärl och färskvatten samt att hamnen ska vara lätt att anlöpa. Kajak och kanot Kajaker och kanoter finns att hyra på många öar i Värmdö skärgård. Tips på hyrställen finns i broschyrerna som medföljer båtluffarkortet, läs mer i avsnittet Båtluffarled. Utsikt över Torsbyfjärden. Segling Stockholms Jolleskola Under sommarlovet genomför jolleskolan 5-dagars dagläger på flera olika platser i Värmdö kommun ex. Djurö, Vindö, Ingarö, Saltarö, Runmarö utanför Stavsnäs och vid Grisslinge. För att delta i seglarskolan måste du ha fyllt minst 8 år under året och kunna simma minst 200 meter. Elevernas ålder är vanligen mellan 8 och 16 år men det finns ingen övre åldersgräns. Verksamhetsansvarig Björn Appelgren Tel: Värmdö Jolleseglare Värmdö Jolleseglare bedriver sin seglingsverksamhet i Mörtnäs, nära Grisslinge. VJS bedriver här träningar två till tre gånger i veckan, från april till oktober. Under sommarloven bedrivs även seglarskolor och seglingsundervisning. Utöver detta arrangeras Torsby regattan och läger på skonerten Constantia. Djurö Båtsällskap Djurö Båtsällskap har sin anläggning vid hamnviken på Djurö nära Kanholmsfjärden. Djurö Båtsällskaps jolleseglare träffas söndagar från mitten av maj till mitten av september. Målsättningen är att segling ska vara roligt och att alla får vara med. Runmarö Yacht Club Jollesegling för ungdomar, kölbåtssegling för båtägare för seglingsintresserade i alla åldrar. Finns på Runmarö. Svenska kryssarklubben Kurser, seglarskola och seglarläger under juni, juli och augusti. Alla är välkomna, från nybörjare till mer erfarna seglarungdomar. Kryssarklubbens anläggning ligger på Malma Kvarn som är belägen intill Nämdöfjärden på Värmdö/Fågelbrolandet. 14 Tillbaka till innehåll 2012/13

15 Jollar utanför Sandhamn. ÅF Offshore Race Stockholm Gotland runt, den 28 juni 4 juli Mer information finns på Värmdö hamnar Stavsnäs vinterhamn Stavsnäs Vinterhamn är en av skärgårdens knutpunkter för tur- och taxibåtar, bussar och bilar. Hamnen har trafikinformation för båtar och bussar och det går bra att köpa SL-biljetter såväl som Waxholmsbolagets kort. Här finns även drivmedel för både bilar och båtar samt restaurang, bageri, grillkiosk mm. Du når hamnen enkelt med SL-buss nr 433 eller 434 från Slussen i Stockholm. Det går också bra att åka bil, det finns parkeringsplatser för kortare eller längre tid. För information om Stavsnäs Vinterhamn, kontakta hamnchefen, Värmdö Hamnar AB, tel: (växel). Sollenkroka har en brygga för tur- och taxibåtar, samt en mindre småbåtshamn. Väntkur finns. Ändhållplats för SL-buss 434. STOCKHOLMS STOLTASTE SKÄRGÅRD Se även Gästhamnar klassificerade av Svenska Kryssarklubben Plats Platser Hamndjup Telefon Position Hemsida Bullandö Marina st 2-5 m N 59º 17,9 - O 18º 39,0 Grinda, Hemviken 60 st 2-6 m N 59º 24,9 - O 18º 33,5 Gustavsberg, vid Porslinsfab. 18 st 3-10 m N 59º 19,4 - O 18º 22,8 - Malma Kvarn 12 st 1,5-3 m N 59º 15,4 - O 18º 36,9 Möja, Kyrkviken st 1,8-2,5 m - N 59º 24,4 - O 18º 53,2 - Möja, Löka 20 st 2 m - N 59º 24,7 - O 18º 53,8 - Sandhamn, KSSS 200 st 2,5 m N 59º 17,3 - O 18º 55,3 Sandhamn, Lökholmen 150 st 1,8-2 m N 59º 17,5 - O 18º 55,7 Sandhamn, Västerhamn 150 st 2,5 m N 59º 17,3 - O 18º 55,1 Sandhamn, Österhamn 40 st 2,20 m N 59º 17,3 - O 18º 55,3 Övriga Gästhamnar Möja, Långvik 6 st 2-3 m N 59 26,5 - O 18 55,4 (handelsboden) Möja, Ramsmora Varierande Ca 5 m vid N 59 25,7 - O 18 54,9 yttre gästbryggan (Wikströms fisk) Vindö-Djuröbaden 10 st 2,5 m N 59 19,5 - O 18º44,3 Tillbaka till innehåll 15

16 Allemansrätten I Sverige får alla vara i naturen, även på områden som någon annan äger. Det heter Allemansrätt och är en viktig del i den svenska kulturen. Allemansrätten betyder också att vi måste visa hänsyn i naturen. Vi måste vara försiktiga och inte störa andra människor eller djur. Vi får inte heller skada naturen eller något som andra äger. Det är många regler som gäller i naturen. Den som bryter mot reglerna kan straffas. Det här får du göra Du får gå, cykla och rida och vara nästan överallt i naturen, men inte för nära boningshus. Om du öppnar en grind måste du stänga den bakom dig. Du får gå, cykla och rida på privata vägar. Du får tälta en natt. Vill du tälta längre tid måste du fråga den som äger marken. Du får bada, åka båt och gå iland, men inte nära boningshus. Du får plocka blommor, bär och svamp. Du får fiska med metspö och kastspö utmed kusten. Du får göra en liten eld om du är försiktig. Elda inte direkt på en berghäll, den går sönder. Det är bäst att elda där det finns en särskild plats för eldning. På sommaren är det ofta förbjudet att elda. Fråga Värmdö kommun eller Räddningstjänsten vad som gäller. Det här får du inte göra Du får inte passera över tomter, trädgårdar, planteringar eller odlad mark, till exempel åkrar. Du får inte köra bil, motorcykel eller moped i naturen. Du får inte heller köra på stigar, parkvägar eller motionsspår. Foto: Ove Nilsson/bildarkivet.se Du får inte elda om det är mycket torrt väder eller blåser hårt. Då kan elden sprida sig. Du får inte ta eller skada träd och buskar. Du får inte ta frukt, bär, grönsaker eller något annat som växer i trädgårdar, planteringar eller på åkrar. Du får inte lämna kvar eller kasta något skräp. Burkar, glas, plast och annat skräp är fult, och kan också skada djur och människor. Du får inte jaga, störa eller skada djur. Det är också förbjudet att ta fågelägg eller röra djurens bon eller ungar. Du får inte fiska utan tillstånd i sjöar eller vattendrag. Du behöver inte tillstånd för att fiska med metspö, kastspö eller liknande i Sveriges fem största sjöar och vid kusten. Du får inte ha hunden lös i naturen under tiden 1 mars 20 augusti. Då har djuren ungar. En lös hund kan skrämma eller skada djuren. Det är bäst att alltid ha hunden kopplad i naturen. Ibland gäller andra regler I vissa områden som naturreservat eller djurskyddsområden gäller ofta speciella regler. Sådana områden är särskilt utmärkta på träd eller stolpar och med skyltar. På anslagstavlor kan man läsa vilka regler och föreskrifter som gäller. Mer information om allemansrätten kan du få från Värmdö kommun eller Naturvårdsverket. 16 Tillbaka till innehåll 2012/13

17 Ridläger i Boda Foto: Nicole Magaliff Foto: Nicole Magaliff Hästverksamhet och ridning Ridklubbar Fågelbro Ridklubb Gustavsbergs Ryttarsällskap Lemshaga Ridklubb Sandö Sportryttarförening Siggesta Ryttare Vindö Ryttarsällskap Värmdö Ridklubb Ridskolor, turridning, ridlekis, ridkalas, ridläger mm Dalängsgården (islandshästar) Dagläger, turridning Tel: Gustavsbergs Ridcenter Tel: , Långsunda Gård Hästvårdskurser, djur- och bildkurs, sommarkurser Tel: Nysveds Gård Ridning, ridlekis, djuris, dagläger, bondgårdskalas Tel: , Ponnystall Stockholm Ridskola, ponnyridning, uteritter, sommarläger, kalas, mm Tel Stall Siggesta Ridskola, kurser, uteritter Tel: , Stall Beatelund (islandshästar) Ridskola, uteritter, inackordering, avel och träningsverksamhet Tel: (tel.svarare) Värmdö Ridklubb Södra Evlinge gård Ridskola, handikappridning, kortkurser, läger Tel: Inackorderingsstall, träningar mm Gustavsbergs Ryttarsällskap Tel: Skärgårdens Rid och friskvårdscenter E-post: Stall Bermar Tel: Stall Norra Evlinge gård Tel: E-post: Stall Skaft Tel: Stall Tuna Tel: E-post: Vision Häst Värmdö Är ett ideellt nätverk för alla hästintresserade, hästföretagare, stall och ridklubbar. Vi samarbetar för bättre samhällsplanering med t ex ridvägar och utbildning för livet med hästar på Värmdö. Visionen är bl a ett hästcenter för alla discipliner och hästverksamheter. Vi har öppna möten dit alla är välkomna och arbetsgrupper I olika frågor där det finns plats för fler. Kontakt: Eva Bergström , Huvudman för nätverket är Värmdö Föreningsråd Rådet för lokal utveckling. Runmarö Tillbaka till innehåll 17

18 Golf Golfbanor Fågelbro Golf & Country Club Bankaraktär: Park- och skogsbana Antal hål: 27 ( håls korthålsbana) Tel: (reception) Ingarö Golfklubb Bankaraktär: Äng och skog Antal hål: 36 Tel: (växel) Nacka Golfklubb Bankaraktär: Park- och skogsbana Antal hål: 18 Tel: (kansli och reception) Norråva golfgård Norråva erbjuder konceptet folkgolf. Grundtanken är att du här ska ha möjlighet att spela utan att behöva vara med i en golfklubb eller ha grönt kort/märke. Antal hål: 18 Tel: Wermdö Golf & Country Club Bankaraktär: Park- och skogsbana Antal hål: 18 Tel: (reception) Foto: Mia Lewell Bangolf Ingaröhavscamping (Södersved) Tel: (Kontorstid) Sandhamn Hotell & Konferens För mer information kontakta Pizzeria Sea Club Tel: Siggesta gård Äventyrsgolf På Siggesta Gård finns minigolfbanan, Värmdö Runt, nu med konstgräs. De 18 hålen ligger naturskönt på gården och bjuder på en miljö utöver det vanliga för minigolfbanor i Sverige. Tel: (växel) Fotbollsgolf Siggesta gård erbjuder även fotbollsgolf - en härlig blandning av fotboll & golf som de flesta kan utöva. Det behövs ingen speciell utrustning för att spela fotbollsgolf. Det räcker med ett par vanliga gymnastikskor. Scorekort och fotboll finns på plats. Tel: (växel) 18 Tillbaka till innehåll 2012/13

19 Cykel i Värmdö Cykelföreningar IS Linné Cykel. Från nybörjare till elitnivå. Tel: Värmdö cykelklubb Cykling, främst mountainbike, men även på landsvägen. Tel: , Cykel uthyrning Cykel finns att hyra på ett 20-tal öar. Att hyra är ofta ett bättre alternativ än att ta med sin egen cykel då det ofta är trångt ombord på båtarna. För mer information om cykeluthyrning se Cykelslinga Lokal cykelslinga runt Farstalandet Cykla eller promenera runt Farstalandet och upplev en del av Värmdös historia och vackra natur. Den totala sträckan är 16 km, men slingan kan delas upp i kortare etapper. Kartfolder över sträckningen finns i kommunhusets foajé (Skogsbovägen 9-11) och biblioteket i Runda huset. Se även Fritid och Friluftsliv/Spår och leder. Märkning: Informationsskyltar, träskyltar på stolpar samt blåmarkerade stolpar Längd: 16 km Karaktär: Lättcyklad, förutom sträckan utmed Tjustviksviken som bitvis kan vara svårcyklad. Största delen av cykelslingan går på grusvägar med ringa biltrafik. Dock är Ingarövägen hårt trafikerad! Utgår från: Gustavsberg, se karta Cykelguide till utsiktsberg i Gustavsberg med omnejd Ta med fikakorgen och cykla till ett utsiktsberg som erbjuder sköna vyer över den vackra innerskärgården. Cykelguiden vägleder dig till sex olika utsiktsberg som alla ligger ca 5 km från Gustavsberg. Lämpliga cykelvägar, stigar till utsiktsplatsen, GPSpunkter och svårighetsgrad anges för varje utsiktsberg liksom natur- och kulturinformation. Guiden finns i kommunhusets foajé (Skogsbovägen 9-11) och biblioteket i Runda huset. Se även Turist/ Sport och fritid/ cyklar. STOCKHOLMS STOLTASTE SKÄRGÅRD Se även Foto: Leif Johansson/bildarkivet.se Tillbaka till innehåll 19

20 Bad Gustavsbergbadet. Foto: Jenny Jarnestedt Inomhusbad Gustavsbergsbadet Ösby badväg 3, Gustavsberg Tel: Gustavsbergsbadet, ligger bakom Gustavsbergs centrum. Gustavsbergsbadet är ett äventyrsbad med 30 grader i vattnet. Här erbjuds även motionssim, bastu, bubbelpool, simskola, vattengympa, gruppträning, styrke- och konditionsträning, relax och café. I äventyrsbadet finns två vattenrutschbanor, en strömkanal utomhus, barnplask och en trädgård med gräsmatta. I caféet säljer man korv med bröd, sallader, smörgåsar, glass för att nämna några saker från utbudet. I badet tillåts även att äta egen medhavd matsäck som kan avnjutas utomhus på sommaren. Med rabattkort för tio besök, som endast gäller vardagar före kl 14.00, betalar man halva priset. Dessa rabattkort kan med fördel delas av flera kompisar och är giltiga i ett år från inköpsdagen, även vardagar på skollov. Vid köbildning gäller tre timmars badtid annars får man gärna stanna hela dagen. Alla badar på eget ansvar och barn under 10 år måste ha badande vuxet sällskap med sig. Hänglås till klädskåpen, finns även att köpa för 30 kr. Gustavsbergsbadet har badsäsong året runt! Se även Djurönäset Tel: (Begränsade öppettider) Se även Bassäng 25 x 12 meter Bastu Tillgång till gym Foto: Jenny Jarnestedt 20 Tillbaka till innehåll 2012/13

Översiktsplaneringen i Värmdö kommun

Översiktsplaneringen i Värmdö kommun 8 Översiktsplaneringen i Värmdö kommun Värmdö kommuns förra översiktsplan antogs 1992. Mycket har hänt sedan dess, befolkningen har till exempel ökat med drygt 50 procent. Översiktsplanen ska aktualitetsprövas

Läs mer

FJÄLLNORA 5 6 0 8 3 014 7 un 2 m om ppsala k roduktion: U un P m om ppsala k ch U atarra o urin B era B na V sidan: A ram Foto f

FJÄLLNORA 5 6 0 8 3 014 7 un 2 m om ppsala k roduktion: U un P m om ppsala k ch U atarra o urin B era B na V sidan: A ram Foto f FJÄLLNORA VÄLKOMNA till fjällnora! Fjällnora är ett mångsidigt naturområde som erbjuder spännande aktiviteter såväl som stillsamma utflykter året om! Naturen Naturen kring Fjällnora utgörs främst av blandskog

Läs mer

Upptäck Torsö Vänerns största ö!

Upptäck Torsö Vänerns största ö! Ta bussen eller tåget till natur och kultur. Tur nr 2 (10) Upptäck Torsö Vänerns största ö! Torsö är den största ön i Mariestads skärgård. Torsö består av två delar som hänger samman, Torsö och Fågelö.

Läs mer

SUNNERSTAÅSEN. Välkommen! Uppsalas närmaste friluftsområde.

SUNNERSTAÅSEN. Välkommen! Uppsalas närmaste friluftsområde. SUNNERSTAÅSEN SUNNERSTAÅSEN Uppsalas närmaste friluftsområde. Sunnerstaåsens friluftsområde ligger i södra delen av det vackra naturområdet Årike Fyris, med en av Mälarens vikar inom räckhåll. Det är lätt

Läs mer

Grönt friluftsliv. Introduktion. Idrott och hälsa 1. Kunskapskrav: Här får du som lärare välja vilka kunskapskrav du/ni tolkar in.

Grönt friluftsliv. Introduktion. Idrott och hälsa 1. Kunskapskrav: Här får du som lärare välja vilka kunskapskrav du/ni tolkar in. Grönt friluftsliv Idrott och hälsa 1 Introduktion Allemansrätten är unik i Sverige och i några andra få länder runt om i världen. Ni har kommit i kontakt med allemansrätten vid grundskolan samt andra gånger.

Läs mer

Välkommen ut i naturen

Välkommen ut i naturen Välkommen ut i naturen Tätt intill Örebro ligger två fina naturreservat, Oset och Rynningeviken. Här finns också Naturens hus som är öppet för alla naturälskare. När kommer du? Ett gott råd, börja vid

Läs mer

I Norrköping med omnejd finns flera badplatser av olika slag att välja mellan.

I Norrköping med omnejd finns flera badplatser av olika slag att välja mellan. En egen klippa, en liten barnvänlig badsjö, bassäng med hopptorn och servering eller kanske bad i bräckt vatten? I Norrköping med omnejd finns flera badplatser av olika slag att välja mellan. Välkommen

Läs mer

NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG

NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG OM NIKLASDALS LÖVSKOG Naturreservatet Niklasdals lövskog består av 12 hektar lövskog med höga naturvärden. I reservatet finns en vandringsled, rastplatser,

Läs mer

Välkommen till Västergården på Hjälmö

Välkommen till Västergården på Hjälmö Elevblad Hjälmö Bilaga 4:1 Välkommen till Västergården på Hjälmö Den här gården är skärgårdsjordbrukets hjärta och centrum. Det är härifrån allt utgår, här bor djuren på vintern, här finns bostadshusen

Läs mer

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen.

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen. DJUPRÄMMEN Med utsikten över vattnet och den orörda naturen som böljar på andra sidan sjön kommer ett lugn som är svårt att hitta i storstadens rus och möjligheter till lek och avslappning är oändliga

Läs mer

skärgårdsstiftelsens pärlor

skärgårdsstiftelsens pärlor skärgårdsstiftelsens pärlor Lena Nyberg Lena Nyberg Vd SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN Syfte och stadgar Skärgårdsstiftelsen ska verka för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt

Läs mer

Grytåsa rullande kullar och betade backar

Grytåsa rullande kullar och betade backar VANDRINGSLEDER 1(11) Örkelljunga kommun turism@orkelljunga.se Hitta till Grytåsa parkeringar med gps: Grytåsa centrum: N 56 15.335 E 013 13.648 X: 1340249 Y: 6239380 Flinka sjö: N 56 15.320 E 013 15.283

Läs mer

Våra vandringsleder. Vi på Grums turistbyrå finns i en timrad stuga vid Nyängen där E 18 möter E 45

Våra vandringsleder. Vi på Grums turistbyrå finns i en timrad stuga vid Nyängen där E 18 möter E 45 Vi på Grums turistbyrå finns i en timrad stuga vid Nyängen där E 18 möter E 45 Tel: 0555-104 50, 0555-420 50 (biblioteket) Fax: 0555-102 30 E-post: turism@grums.se Våra vandringsleder Silverleden, Värmskog

Läs mer

KLARÄLVSDELTAT FANTASTISKT FRILUFTSLIV PÅ PROMENADAVSTÅND

KLARÄLVSDELTAT FANTASTISKT FRILUFTSLIV PÅ PROMENADAVSTÅND KLARÄLVSDELTAT FANTASTISKT FRILUFTSLIV PÅ PROMENADAVSTÅND OM KLARÄLVSDELTAT Klarälvsdeltat är Sveriges största aktiva delta nedanför fjällkedjan. Mellan Karlstad och Hammarö ligger en stor oexploaterad

Läs mer

Badplatser. i Norrköping

Badplatser. i Norrköping Badplatser i Norrköping Var vill du bada? Det finns många olika slags badplatser i Norrköping. Du kanske föredrar en egen klippa, en liten barnvänlig insjö, utomhusbassäng med hopptorn och servering eller

Läs mer

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18)

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18) 11 (18) C. Föreskrifter med stöd av miljöbalken 7 kap. 30 om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet. Utöver vad som gäller i lagar, förordningar och lokala föreskrifter, föreligger förbud enligt

Läs mer

Allemansrätten paddling

Allemansrätten paddling Allemansrätten paddling Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Allemansrätten gäller både på land och

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet 1 Allemansrätten en unik möjlighet Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FJÄLLNORA!

VÄLKOMNA TILL FJÄLLNORA! FJÄLLNORA VÄLKOMNA TILL FJÄLLNORA! Fjällnora är ett mångsidigt naturområde som erbjuder spännande aktiviteter såväl som stillsamma utflykter året om! NATUREN Naturen kring Fjällnora utgörs främst av blandskog

Läs mer

''-*! f-_-'-i:9*:':siry. i{, ')"!!:r'a:lfu

''-*! f-_-'-i:9*:':siry. i{, ')!!:r'a:lfu ' f-_-'-i:9*:':siry ''-*! i{, ')"!!:r'a:lfu S bäåta ö/ i Många är vi som har Edholma som en oas dit vi åker så fort vi får en chans. ågra av oss vill bara ta det lugnt och njuta medan andra väljer att

Läs mer

Allemansrätten SVENSKA

Allemansrätten SVENSKA SVENSKA Allemansrätten Foto: Johnér/Hans Bonnevier Inte störa inte förstöra det är huvudregeln i allemansrätten. Den tillåter inte vad som helst. Läs här vad som gäller om allemansrätten. Miljöbalken ställer

Läs mer

I Ljusterö skolans regi drivs även ett fritidshem för elever i de lägre årskurserna.

I Ljusterö skolans regi drivs även ett fritidshem för elever i de lägre årskurserna. Ljusterö är en del av Österåkers kommun. Kommunens hemsida osteraker.se är dock den primära informationskällan till den kommunala servicen på Ljusterö. Nedanstående lista ger dock en bild på den samhällsservice

Läs mer

Att skapa en Hälsans Stig

Att skapa en Hälsans Stig www.halsansstig.se Att skapa en Hälsans Stig Hälsans Stig kan initieras av vem som helst. Ibland är det enskilda privatpersoner, ibland är det aktiva medlemmar i någon förening. Men oftast det någon kommunalt

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Badplatser. i Norrköping

Badplatser. i Norrköping Badplatser i Norrköping Var vill du bada? Det finns många olika slags badplatser i Norrköping. Du kanske föredrar en egen klippa, en liten barnvänlig insjö, utomhusbassäng med hopptorn och servering eller

Läs mer

Övärd Kopparholmarna

Övärd Kopparholmarna Övärd Kopparholmarna 2015-03-10 Naturreservatet Kopparholmarna Paradisöarna Kopparholmarna ligger ungefär två kilometer sydost om Arkösund. Öarna har sedan 1930-talet varit i försvarets ägo och allmänheten

Läs mer

Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ. 27 juni-2 augusti 2015

Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ. 27 juni-2 augusti 2015 Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ 27 juni-2 augusti 2015 Fågelmara Kristianopel Fågelmara gård Olsäng Jämjö Parkvägen Jämjö centrum Hallarum Klakebäck Orranäs Konugshamn Yttre Park Möckleryd

Läs mer

STABBY BACKE STABBYSKOGEN EN AV STADENS OASER

STABBY BACKE STABBYSKOGEN EN AV STADENS OASER STABBY BACKE STABBYSKOGEN EN AV STADENS OASER INLANDSISEN HAR FORMAT TERRÄNGEN Fina slipade berghällar, många med isräfflor, vittnar om inlandsisens nötning på berggrunden för cirka 10 000 år sedan. När

Läs mer

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN Upptäck Biskopstorp Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda

Läs mer

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Markerade vandringsleder i kommunerna Hultsfred, Vimmerby, Eksjö och Kristdala församling Hultsfred kommun Tätorten Virserum är utgångspunkt för Virserumsleden, en ca

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Uthyrning, kurser, företagsevent 2008

Uthyrning, kurser, företagsevent 2008 Uthyrning, kurser, företagsevent 2008 Saltsjökajaker är ett litet familjeföretag med agentur och direktförsäljning av kajaker. Vi har också en liten uthyrningsverksamhet. Uthyrningskajakerna är permanent

Läs mer

AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING

AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING Jogersö är en lugn familjecamping vid Sörmlands största havsbad i Trappviken. Njut av en dag på sandstranden med bryggor och hopptorn eller roa dig med våra aktiviteter som kajakpaddling

Läs mer

Välkommen ut i Knivsta!

Välkommen ut i Knivsta! Välkommen ut i Knivsta! Utflyktsguide till Knivsta kommun Naturområden i Knivsta kommun 1. Kungshamn-Morga 2. Upplandsleden a. Brantshammarsjön b. Torsbyån 3. Lunsen 4. Gredelby hagar och Trunsta träsk

Läs mer

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 Vi är åtta personer, varav två är ledare, Mats och Heléne. Inför paddlingen har vi önskningar att vädret ska tillåta oss besök på Håkansskär och Torskär

Läs mer

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Sammanfattning Innehållsförteckning Inventering av upplevelsevärden och faktorer av värde för friluftsliv och

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet Allemansrätten en unik möjlighet Felix Oppenheim/Folio 1 Allemansrätten Sime/Folio Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka HÄLLEFORS KOMMUN Hällefors Grythyttan Loka Hällefors kommun Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i natursköna Bergslagen. Centralt belägen mellan storstad och landsbygd, omkring 3 timmar ifrån Stockholm,

Läs mer

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator En åtta genom byn Sätilas centrum, i den meningen att det är mitt i byn, är vägskälet där Fjäråsvägen kommer upp från Storåns dalgång, och ansluter till vägen som antingen bär till Björlanda och Göteborg,

Läs mer

Cykelhelg i Rättvik! 4-6 September 2015

Cykelhelg i Rättvik! 4-6 September 2015 Cykelhelg i Rättvik! 4-6 September 2015 UPPTÄCK RÄTTVIK FRÅN SADELN Att följa med på en guidad utflykt ger mervärde till din cykelupplevelse oavsett om du aldrig besökt Rättvik eller känner till omgivningen

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till våra vandringsleder i Biskopstorp Det finns för närvarande sex slingor i naturreservatet. Ytterligare tre planeras vara klara 2014. Längs fyra av slingorna

Läs mer

8. Grönområden och fritid

8. Grönområden och fritid 8:1 8. Grönområden och fritid 8.1 Långsiktigt hållbar utveckling Bevara Vallentunas del av Storstockholms grönstruktur Välja och avgränsa grönområden med hänsyn till landskapsbild, värdefull natur, intressant

Läs mer

Välkomna på Sommarläger! 14-20 juli 2014 i Bjärnum

Välkomna på Sommarläger! 14-20 juli 2014 i Bjärnum Välkomna på Sommarläger! 14-20 juli 2014 i Bjärnum Välkomna på vårt fjärde sommarläger i trollsländeprojektets regi! Årets sommarläger tar plats utanför Bjärnum i norra Skåne, där vi under en veckas tid

Läs mer

Avfärd: Klockan 8:00 från fritids (samling senast 7:45) Hemkomst: Ca klockan 16:00 (vi åker från Höör ca 15:00)

Avfärd: Klockan 8:00 från fritids (samling senast 7:45) Hemkomst: Ca klockan 16:00 (vi åker från Höör ca 15:00) Utflykt till Skånes Djurpark 28 juni Avfärd: Klockan 8:00 från fritids (samling senast 7:45) Hemkomst: Ca klockan 16:00 (vi åker från Höör ca 15:00) Ströva i djurparken (kolla matningen av vissa djur)

Läs mer

Stora Timrarö. Etapp 1 är nu inflyttningsklart med två nyckelfärdiga hus och det är fler spännande skärgårdshus under produktion.

Stora Timrarö. Etapp 1 är nu inflyttningsklart med två nyckelfärdiga hus och det är fler spännande skärgårdshus under produktion. Stora Timrarö Välkommen ut till den vackra skärgårdsön Stora Timrarö i Stockholms norra skärgård, endast en timme bort från centrala Stockholm. Här erbjuds ett unikt skärgårdsboende med fantastisk natur

Läs mer

Sommarlov 13 juni-19 augusti

Sommarlov 13 juni-19 augusti Sommarlov 13 juni-19 augusti 2013 Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung Västers BTK Arrangerar dagläger under 6 veckor på sommarlovet. (V 25-30) måndag-fredag Plats: Motala

Läs mer

Friluftsliv och rekreation

Friluftsliv och rekreation Friluftsliv och rekreation Förutsättningar Riksintresse för rörligt friluftsliv Norrlandets strandremsa mot Gudingen utgör riksintresse för rörligt friluftsliv. Lögareberget Lögareberget är ett välbesökt

Läs mer

Vandra i Sverige. Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar

Vandra i Sverige. Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar Österlenleden, Simrishamn Kuskahusen 4 nätter Sida 1 av 5 Vandra i Sverige Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar I följande alternativ har du möjlighet att vandra den östra delen

Läs mer

Guideprogram 2015. Guidningar och utflykter i natur och parkmiljöer i Motala kommun

Guideprogram 2015. Guidningar och utflykter i natur och parkmiljöer i Motala kommun Guideprogram 2015 Guidningar och utflykter i natur och parkmiljöer i Motala kommun Välkommen ut i naturen! Årets program innehåller som vanligt en härlig blandning av guidningar och utflykter runt om i

Läs mer

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för.

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för. informationsplatser vid E4:an Köpmanholmen Gärden Näske Skulesjön Skule NORRA ENTRÉN VÄSTRA ENTRÉN SKULESKOGENS NATIONALPARK gen sko kule till S inje båtl E4 Östersjön Slåttdalsskrevan Ingången till Skuleskogen

Läs mer

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Markerade vandringsleder i kommunerna Hultsfred, Vimmerby, Eksjö och Kristdala församling Hultsfred kommun Tätorten Virserum är utgångspunkt för Virserumsleden, en ca

Läs mer

GÖTA KANAL I VRETA KLOSTER,

GÖTA KANAL I VRETA KLOSTER, GÖTA KANAL I VRETA KLOSTER, LJUNGSBRO OCH BERG MED OMNEJD VRETA KLOSTER TURISM - natur och kultur i skön förening UPPLEV GÖTA KANAL! Göta kanal är en av Sveriges största turistattraktioner. Kanalen slingrar

Läs mer

11 12 10 23 13 14 15 22 21 20 9 7 6 8 156 19 16 5 17 1 2 3 Stomsås 4 18

11 12 10 23 13 14 15 22 21 20 9 7 6 8 156 19 16 5 17 1 2 3 Stomsås 4 18 11 12 23 13 15 14 7 17 5 1 2 3 Stomsås 4 18 8 6 19 16 9 10 9. Hökås utsiktsplats med övernattningsmöjlighet Detta är en förnämlig utsiktsplats, omkring 200 meter över havet, varifrån man har en milsvid

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

Kungariket expanderar. sjönära boende i vacker natur

Kungariket expanderar. sjönära boende i vacker natur Kungariket expanderar Bygg nytt i Skillinge sjönära boende i vacker natur Nu expanderar Kungariket - byggstart i Skillinge Fortfarande litet och genuint Nu är området Skillingeudd redo att börja bebyggas

Läs mer

Naturaktiviteter 2016

Naturaktiviteter 2016 Naturaktiviteter 2016 www.eskilstuna.se/natur UPPTÄCK NATUREN I ESKILSTUNA! För att hjälpa dig att upptäcka naturen i fortsätter kommunen att satsa på att öka tillgänligheten till naturområden. Under 2016

Läs mer

Välkommen till Friluftsfrämjandet på Värmdö

Välkommen till Friluftsfrämjandet på Värmdö 2017 Välkommen till Friluftsfrämjandet på Värmdö Vårt Program - Friluftsfrämjandet på Värmdö Friluftsfrämjandet på Värmdö hälsar alla medlemmar välkomna till ett nytt aktivt och naturrikt år i vår vackra

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 6. Vad tycker panelen om skärgårdsutveckling. December 2009. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 6. Vad tycker panelen om skärgårdsutveckling. December 2009. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 6 Vad tycker panelen om skärgårdsutveckling December 2009 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Inledning Piteå skärgård består av ca 500 öar som tillsammans bjuder på en specifik

Läs mer

Yttrande över trafikförändringsremiss T18

Yttrande över trafikförändringsremiss T18 2017-04-04 Handläggare Patrik Stenberg Samhällsbyggnadsavdelningen 2017KS/0164 Stockholms läns landsting registrator.tf@sll.se Yttrande över trafikförändringsremiss T18 Värmdö kommun har beretts tillfälle

Läs mer

Med vänliga hälsningar Fritidshemspersonalen. Diverse aktiviteter på skolans område. Tider: Samling senast 8:45. Program:

Med vänliga hälsningar Fritidshemspersonalen. Diverse aktiviteter på skolans område. Tider: Samling senast 8:45. Program: Diverse aktiviteter på skolans område Tider: Samling senast 8:45 23/6 Fotbollsaktiviteter 27/6 Femkamp 1/7 Brännbollsturnering 4/7 Vattenaktiviteter 10/7 Skattjakt 18/7 Freesbee-golf 4/8 Bokstavsjakt Vid

Läs mer

Allemansrätten SVENSKA

Allemansrätten SVENSKA SVENSKA Allemansrätten Foto: Johnér/Hans Bonnevier Inte störa inte förstöra det är huvudregeln i allemansrätten. Den tillåter inte vad som helst. Läs här vad som gäller om allemansrätten. Miljöbalken ställer

Läs mer

KONFERENSGUIDE. Hylte kommun 2014. Konferens på landsbygden

KONFERENSGUIDE. Hylte kommun 2014. Konferens på landsbygden KONFERENSGUIDE Hylte kommun 2014 Konferens på landsbygden Söker du en konferensanläggning med aktiviteter i naturskön miljö? Eller en plats som erbjuder en lugn och avspänd atmosfär? Boka din konferens

Läs mer

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ ...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ & Sevärdheter Rastställen Start 1 Sävsjö camping En familjecamping i underbar miljö, här finns även campingstugor och vandrarhem med trevliga rum. Erbjuder minibutik, café,

Läs mer

Hur långt ifrån västra åstranden bor du?

Hur långt ifrån västra åstranden bor du? Borgå stad 22.9.2014 RESULTAT AV WEBBENKÄT OM INLEDANDE AV PLANLÄGGNINGSARBETET FÖR VÄSTRA ÅSTRANDEN För att kunna fastställa målen för detaljplanen för västra åstrandens strandområde behövs information

Läs mer

Kust till kust leden, Skummeslövsstrand Torekov 3 nätter Sida 1 av 6. Vandra i Sverige. Hamnen i Båstad

Kust till kust leden, Skummeslövsstrand Torekov 3 nätter Sida 1 av 6. Vandra i Sverige. Hamnen i Båstad Kust till kust leden, Skummeslövsstrand Torekov 3 nätter Sida 1 av 6 Vandra i Sverige Hamnen i Båstad Bjärehalvön, 3 nätter Skummeslövstrand Torekov, 2 vandringsdagar Leden på Bjärehalvön ingår i Skåneleden

Läs mer

Kajen i Sanna är tyvärr avstängd (2006) p g a rasrisk.

Kajen i Sanna är tyvärr avstängd (2006) p g a rasrisk. Lill-Lubban 62 10,2N 17 31,0E Kryssarklubbens......nya anläggning innanför Galtström, en väl skyddad hamn i god och uppfriskande miljö som är väl värd ett besök, perfekt som natthamn för den som långfärdsseglar

Läs mer

NY Kundundersökning skärgård

NY Kundundersökning skärgård NY Kundundersökning skärgård Informationen om skärgården är tillräcklig 3 9,4 B. 2 8 25 C. 3 7 21,9 D. 4 11 34,4 E. 5 0 0 1 3,1 G. Vet ej 2 6,2 Medelvärde 3 Median 3 Synpunkter och förbättringsförslag

Läs mer

Blomstervandring. Lokal Service. Mat, Kaffe, Boende. Övrigt. Butiker

Blomstervandring. Lokal Service. Mat, Kaffe, Boende. Övrigt. Butiker Blomstervandring En lätt vandring med Lars Lundgren som guide! Efter gemensam färd till Grönfjäll, går vi upp i Grantonsskalet och tittar på fjällets flora. Ta med fika. Söndag 10/7 Samling vid Träffpunkten

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Plan 7, 625 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 135 Alviks Strand Ledig yta: 625 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 25 45 Tillträde: Omgående Yteffektivitet

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

Skärgårdsstiftelsen söker ny entreprenör till Nåttarö Vandrarhem, Stugby och Krog

Skärgårdsstiftelsen söker ny entreprenör till Nåttarö Vandrarhem, Stugby och Krog Skärgårdsstiftelsen söker ny entreprenör till Nåttarö Vandrarhem, Stugby och Krog BAKGRUND Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar ca 12 000 hektar av Stockholms skärgård och de flesta områden är i dag

Läs mer

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<<

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<< >>s kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov

Läs mer

För dig som vill umgås och arbeta med hästar och andra djur i lugn och vänlig miljö. Välj vilket stall du vill arbeta vid. Välkommen!

För dig som vill umgås och arbeta med hästar och andra djur i lugn och vänlig miljö. Välj vilket stall du vill arbeta vid. Välkommen! För dig som vill umgås och arbeta med hästar och andra djur i lugn och vänlig miljö. Välj vilket stall du vill arbeta vid. Välkommen! För dig som vill vara nära djur och natur Alla mår vi bra av att vara

Läs mer

LOPPIS, Second hand & Antikt

LOPPIS, Second hand & Antikt LOPPIS, Second hand & Antikt En guide från LRF & Wermdö hushållningsgille 20 MÖJA NORRA STAVSUDDA 18 13 15 1 2 3 11 10 12 GUSTAVSBERG 4 6 5 7 HEMMESTA VÄRMDÖ 9 14 8 INGARÖ DJURÖ 16 STAVSNÄS RUNMARÖ 19

Läs mer

BADPLATSPROGRAM. Gatu- och trafikavdelningen Huddinge kommun 2014 REMISSUTGÅVA 2014-10-27

BADPLATSPROGRAM. Gatu- och trafikavdelningen Huddinge kommun 2014 REMISSUTGÅVA 2014-10-27 BADPLATSPROGRAM Gatu- och trafikavdelningen Huddinge kommun 2014 REMISSUTGÅVA 2014-10-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rakel Edqvist Lars Winterstain Staffan Löfmarck Christer Karlsson Jocke Liukkonen Emelie Roupe

Läs mer

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö Skärhamn Märkesten WORKSHOP Märkesten 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland Tjörn - Möjligheternas ö Information Ytterligare information finns att tillgå på kommunkontoret i Skärhamn på adress; Kroksdalsvägen

Läs mer

SOCIOTOPVÄRDEN snabbmanual 2005-06-10

SOCIOTOPVÄRDEN snabbmanual 2005-06-10 Ba Bad bada simma sola vid badplats Exempelord och avgränsningar: bada, plaska, simma Att bada och plaska vid anordnad eller naturlig badplats, inte temporära anläggningar som privata upplåsbara bassänger

Läs mer

Lokal plan för Fölene

Lokal plan för Fölene Lokal plan för Fölene Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Fölene...3 4 Vad är det bästa med Fölene?...4 5 Slogan för Fölene...4

Läs mer

Tältning vid Boserups scoutstuga 21-22 juni

Tältning vid Boserups scoutstuga 21-22 juni Tältning vid Boserups scoutstuga 21-22 juni Avfärd: Onsdagen den 21 juni klockan 9:00 från fritids. Vi cyklar till scoutstugan och har en paus efter halva vägen. Vi har med en bil som barnen kan lägga

Läs mer

Upplev Skärgården. Vi på Stockholm Skärgårdsstugor har specialiserat oss som förmedlare av stugor på Värmdö och närliggande öar.

Upplev Skärgården. Vi på Stockholm Skärgårdsstugor har specialiserat oss som förmedlare av stugor på Värmdö och närliggande öar. Upplev Skärgården Välkommen till Värmdö mitt i Stockholms skärgård! Ni når Värmdö med bil väg 222 ca 20 minuters bilresa från Stockholm city. Det går även täta bussförbindelser från Stockholm, alternativt

Läs mer

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro.

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. Välkommen till Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. 178 LÄGENHETER I UPPLANDS-BRO 2 En central idyll nära Mälaren. Vill du kunna bo i ett fridfullt naturskönt område vid Mälaren men ändå ha snabb tillgång

Läs mer

Inspire me... Dalsland. Biker s Stop gör. Besök Dalsland! SKOGSDAL & SLÄTTDAL

Inspire me... Dalsland. Biker s Stop gör. Besök Dalsland! SKOGSDAL & SLÄTTDAL Biker s Stop gör Inspire me... Dalsland Besök Dalsland! Här har vi det mesta som Sverige har att erbjuda. Vi är ju trots allt - Ett Sverige i miniatyr. Det var målarprinsen Prins Eugen som i slutet av

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Fagered en pärla i våra hjärtan Välkommen till Fagereds socken en spännande socken att upptäcka på egen hand eller tillsammans med andra.

Fagered en pärla i våra hjärtan Välkommen till Fagereds socken en spännande socken att upptäcka på egen hand eller tillsammans med andra. Fagered en pärla i våra hjärtan Välkommen till Fagereds socken en spännande socken att upptäcka på egen hand eller tillsammans med andra. Fagereds socken kan erbjuda mycket allt ifrån avskildhet, lugn

Läs mer

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne.

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Det Det finns finns också också mer mer att att se se hos hos andra andra hembygdsföreningar hembygdsföreningar i i Skåne. Skåne. Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Broby

Läs mer

Välkommen till Norrboda

Välkommen till Norrboda Välkommen till Norrboda Enköping 4.5 mil Livgardet fem minuter bort Bro Norrboda Brunna LIVGARDET 3,7 kilometer Kungsängen Pendelstation 3,6 kilometer Arlanda 3 mil Mälaren Stäket Kalhäll 2 NORRBODA Stockholms

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar

Möts och umgås. Äter och fikar Bilaga 3 Sammanställning av webbenkätens fritext (6 oktober - 1 november). Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter. Varje aktivitet beskrivs

Läs mer

skutan hike - ta liften till vandringen

skutan hike - ta liften till vandringen skutan hike - ta liften till vandringen Toppsemester i sommar Ta liften upp och njut av sommarfjället! Dingla med benen i sittliften, sväva uppför berget i Kabinbanan eller åk med den hundraåriga Bergbanan.

Läs mer

Stugor och Bed & Breakfast med bad i havsvik med vedeldad bastu, kajakpaddling och båtutflykter med närhet till skärgårdens fiskevatten och

Stugor och Bed & Breakfast med bad i havsvik med vedeldad bastu, kajakpaddling och båtutflykter med närhet till skärgårdens fiskevatten och Stugor och Bed & Breakfast med bad i havsvik med vedeldad bastu, kajakpaddling och båtutflykter med närhet till skärgårdens fiskevatten och samlingsstället Klintsundet I norra mellersta skärgården, på

Läs mer

Safaris og dyr. Torsby och Sunne

Safaris og dyr. Torsby och Sunne Safaris og dyr Torsby och Sunne BÄVERSAFARI I BÅT Guidad tur 2,5-3 timmar Följ med vår utbildade guide på en stämningsfull bäversafari i båt. Turen är anpassad till 2-4 personer och går kvällstid under

Läs mer

Ronneby Brunn Hotel. Besök ett av Sveriges mest kända SPA-hotell, ladda upp med ny energi och njut! Ronneby Brunn Hotel.

Ronneby Brunn Hotel. Besök ett av Sveriges mest kända SPA-hotell, ladda upp med ny energi och njut! Ronneby Brunn Hotel. Ronneby Brunn Hotel Ronneby har alltid varit en känd kurort. Från 1700-talet fram till 1920-talet tog man sig hit för att dricka brunn och gå stärkande promenader. Idag är den vackra Brunnsparken fortfarande

Läs mer

Rankingsegling 2,4mR

Rankingsegling 2,4mR Nynäshamns Segelsällskap Inbjuder till Rankingsegling 2,4mR 25-26 maj 2013 i Nynäshamn 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-30, 214 Gäller fr o m 2014-11-27 Bildande av naturreservatet Lundsbo bokskog i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun förklarar med stöd

Läs mer

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F3. VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING 144 Arbetsgrupp Tommy Ek, Stadsarkitekt/förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Frågesport om allemansrätten

Frågesport om allemansrätten 1. FÅR DU GÅ VAR DU VILL NÄR DU ÄR UTE PÅ LANDET? 1. Nej, du får inte gå närmare ett boningshus än maximalt 20 meter. 2. Nej, du får inte passera över någons tomt. 3. Ja, du får passera över annans tomt

Läs mer

Fjordguiden. Din guide till åtta downwindturer på Kungsbackafjorden. version 2.0 juni 2014 Emma Levemyr www.emmalevemyr.se

Fjordguiden. Din guide till åtta downwindturer på Kungsbackafjorden. version 2.0 juni 2014 Emma Levemyr www.emmalevemyr.se Fjordguiden Din guide till åtta downwindturer på Kungsbackafjorden version 2.0 juni 2014 Emma Levemyr www.emmalevemyr.se Beskrivning av iläggs- och upptagsplatserna Daggudden Detta är bryggan längst in

Läs mer

GUIDADE TURER I KARLSTADS NATUR 2011

GUIDADE TURER I KARLSTADS NATUR 2011 GUIDADE TURER I KARLSTADS NATUR 2011 UPPTÄCK KARLSTADS NATUROMRÅDEN 1 VÄLKOMMEN PÅ GUIDAD TUR I KARLSTADS NATUR! Genom 13 guidade turer under 2011 vill vi locka dig att upptäcka några av alla våra fina

Läs mer

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015. Landskapsmåleri i akvarell

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015. Landskapsmåleri i akvarell Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015 Landskapsmåleri i akvarell Kursen utgår från det klassiska landskapsmåleriet och går mot det mer förenklade och abstrakta gestaltandet av landskapet och

Läs mer