2010 Byggettan Projektledare, layout och produktion: Byggettan information, Inger Fagerberg Foto: Medialaget, Inger Fagerberg Tryck: Byggettan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010 Byggettan Projektledare, layout och produktion: Byggettan information, Inger Fagerberg Foto: Medialaget, Inger Fagerberg Tryck: Byggettan"

Transkript

1 Byggettans verksamhet 2009

2 2010 Byggettan Projektledare, layout och produktion: Byggettan information, Inger Fagerberg Foto: Medialaget, Inger Fagerberg Tryck: Byggettan

3 Innehåll sidan Ordförande har ordet...4 Demokratiska organisationen...6 Mål och målavstämning...12 Löner...13 Medlemmar...15 Försäkringar...16 Medlemsinformation...17 Facklig verksamhet...18 Arbetsmiljö...20 Studier...21 Projekt Yrkesutbildning...24 Personal Ekonomisk årsredovisning Verksamhetsområde Byggettans verksamhetsberättelse

4 Ordförande har ordet Ordförande har ordet Johan Lindholm får pris för sitt arbete mot rasism och främlingsfientlighet. Året som gått Den 4 april, efter strejkvarsel, kom Byggnads och arbetsgivarna Sveriges Byggindustrier, BI, överens om ett nytt byggavtal. Avtalet var ettårigt och gäller till den 31 mars Närmare 300 motioner lämnades in inför 2010 års avtalsrörelse och förbundskongress. Det visar på ett stort intresse från våra medlemmar att stärka facket och flytta fram positionerna. Det ställer självklart också krav på oss i avdelningen och förbundet att leva upp till medlemmarnas krav. Vi ville att man skulle vänta med ratificieringen av Lissabonfördraget tills Strååthutredningen var färdig. Men eftersom alliansregeringen fullständigt struntade i oss när det gällde att säkerställa den svenska modellen, så litade vi på Socialdemokraterna. Vi ville ha deras hjälp, vi trodde att de skulle lyssna på oss i denna, för oss, så viktiga fråga. Istället valde Mona Sahlin att gå samma väg som regeringen. Vi kände oss svikna, men vi slöt leden och gick vidare. Bortåt personer, flest byggjobbare, satte färg på Sergels Torg vid manifestationen den 17 mars. Undertecknad var en av talarna och jag pratade om att det faktiskt får vara nog nu. För mig är det självklart att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. Under året mottog jag stolt ett stipendium av Stiftelsen Hela Sverige - Artister mot nazister. I motiveringen ingick bland annat Byggettans ordförande är en kraftfull röst för alla människors lika värde och för demokratin. I maj höjde a-kassan avgiften från 296 till 425 kronor i månaden. Den nya avgiften till staten, som regeringen beslutat om, innebar att medlemmar som arbetar i branscher där arbetslösheten tidvis är hög som till exempel byggbranschen själva ska stå för en större del av arbetslöshetsavgiften. Regeringen straffar därmed Byggnads medlemmar. Trots att arbetarna inte har något som helst ansvar för att jobben försvinner. I slutet av maj bjöd Byggettan in hundratals byggnadsarbetare, som tillsammans åkte båt från Stockholm till Vaxholm för att förhandsrösta i EUvalet på biblioteket i Vaxholm. Det var i Vaxholm allting började med Lavalkonflikten och vi ville visa att vi inte har givit upp den fackliga kampen. Och det lyckades vi bra med. Evenemanget fick stor massmedial uppmärksamhet, med bland annat ett långt inslag i Rapport. Byggettan hade många arbetsplatsbesök inför EU-valet den 7 juni, där politiker inbjöds att närvara. Sommarens stora begivenhet, Byggnads årliga mingel i Visby i samband med Almedalsveckan, blev succé. Våra medlemmar, tillsammans med politiker och branschföreträdare, bjöd upp till riktig fest som höll på in på småtimmarna. Den svenska arbetsmarknadsmodellen befinner sig i ett skede av omvandling. Vi vill förhindra att arbetskraft med lägre löner och sämre socialt skydd inte får samma villkor och förutsättningar Byggettans verksamhetsberättelse

5 Ordförande har ordet som övriga på svensk arbetsmarknad. Den fackliga trygghet som vuxit fram under drygt hundra år är på väg att förändras. För de fackliga organisationerna är de drastiskt fallande medlemstalen kanske allvarligast. Arbetsdomstolen dömde Byggnads och Elektrikerna att betala 2,5 miljoner kronor för blockaden mot byggföretaget Laval Däremot fick Laval betydligt mindre i skadestånd än vad de krävt. Enligt Arbetsdomstolen, AD, var Byggnads och Elektrikernas blockad mot Laval olaglig. Jag anser att arbetare i Sverige är förda bakom ljuset när de straffas med mångmiljonbelopp i skadestånd. Det är våra medlemmar som får betala för att vi följde arbetsmarknadens spelregler. Vi är sex fackförbund som inlett ett samarbete. Vi bildar inget nytt LO och vi slår inte ihop några fackförbund. Men genom samarbete kommer vi att bli starkare - och det gynnar våra medlemmar. Vi kallar oss 6F och förbunden är Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna, Seko och Transport. En intern stor händelse var att vår nya konferensanläggning, Vimpeln Konferens, blev färdig. Vi hade taklagsskiva i början av hösten. Vårt efterlängtade Fackens hus började ta form och vi startade arbetet med tvärfackliga aktiviteter, bland annat genom 6F. I början av hösten påbörjades Stockholmsmodellen. En modell där LO-kollektivet ska vara med och sätta dagordningen för svensk politik framöver. Efter att medlemmarna fyllt i enkäter ska frågor tas fram och ställas till samtliga partier i landstinget. Utifrån svaren ska en röstrekommendation tas fram till riksdagsvalet Under hösten startade vi också, tillsammans med Seko och Transport, en kartläggning kring de stora infrastrukturarbetsplatserna. Det ska ge oss en verklighetsbild av hur penningströmmar, entreprenad- och bemanningsföretagskedjor ser ut, samt arbetskraftens sammansättning och villkor. Också detta projekt ser målsnöret under våren Avslutningsvis vill jag uppmärksamma två saker. Det ena är våra 13 fullmaktstagare som verkligen har visat att det är möjligt att jobba i organisationen. Det andra är de ambassadörer som tilldelades pris för insatser utöver det vanliga, när de på sin ålders höst ställt upp för organisationen och medlemmarna. Om man summerar året så har vi alla anställda och förtroendevalda gjort en otrolig insats. Trots reducerad personalstyrka har vi ändå åstadkommit väldigt mycket. Tillsammans har vi visat en enorm styrka och påbörjat det jobb som är nödvändigt för att vi ska fortsätta vara den starka avdelning som behövs i vårt förbund. Vi har kämpat på med vårt dagliga fackliga arbete och vi har gjort avtryck i samhällsdebatten! Arbetsmarknadsläget Regeringen har beslutat om ett rot-program, vilket är bra. Men det måste gälla även för upprustning av miljonprogrammet, för bostadsrättsföreningar och för dem som bor i hyresrätt. På så sätt skapas neutralitet mellan boendeformerna. Det är orimligt att man kan utnyttja rot-avdrag för fritidshus i utlandet, men inte för hyreslägenheter i Sverige. Finanskrisen och lågkonjunkturen slog hårt mot byggbranschen under året. Sedan sommaren 2008 har byggkonjunkturen hastigt försämrats och företagen har blivit mer och mer pessimistiska om framtiden. Nedgången var främst koncentrerad till bostadsbyggandet, men även övrigt husbyggande minskade under Konjunkturförsämringen började synas på arbetsmarknaden i form av färre lediga jobb och fler arbetslösa. Företagen drog ner antalet anställda och sysselsättningen minskade med omkring personer. Det innebar att konkurrensen om de lediga jobben ökade betydligt inom de flesta byggyrken. Men det värsta ser dock ut att ligga bakom oss. Försämringen på byggarbetsmarknaden har bromsat kraftigt och framtidsutsikterna ser ljusare ut. Låga räntor, köpstarka hushåll, rot-avdrag och statliga infrastruktursatsningar är faktorer som stimulerar byggandet, och därmed i förlängningen efterfrågan på arbetskraft. Det dröjer dock en bit in på 2010 innan byggkonjunkturen når den fas då företagen behöver börja nyanställa. Detta beror dels på glappet mellan upphandling av projekt och påbörjandet av själva byggandet, dels på att företagen i utgångsläget har gott om ledig personalkapacitet. Det innebär att de kan öka produktionen relativt mycket, innan de behöver utöka personalstyrkan. Johan Lindholm, Byggettans ordförande Byggettans verksamhetsberättelse

6 Demokratiska organisationen Byggettans representantskap sammanträder i ABF-huset. Demokratiska organisationen Representantskapet Byggettans representantskap är Byggettans högsta beslutande organ. Det består av 212 ledamöter med 48 suppleanter. Valet av ledamöter till representantskapet genomfördes på sektionernas årsmöten den 20 januari, i samtliga sektioner genomfördes valen med acklamation. Årsmöte 26 mars Representantskapets årsmöte den 26 mars inleddes traditionsenligt med sång av Byggnadsarbetarekören, samt parentation över avlidna medlemmar. Som mötesordförande valdes Stig Malm. Inbjuden gäst var Carin Jämtin, Socialdemokraterna. Jämtin redovisade sin syn på AMF-affären, där det förekom höga löner, utdelning av bonusar och höga arvoden. Hon menade att diskussionen runt AMF-affären kan skada förtroendet för alla delar av arbetar- och fackföreningsrörelsen, när behovet är som störst att stå starka inför de kommande valen. Hon var kritisk till de höga arvodena, Byggettans verksamhetsberättelse men ville avvakta den utredning som skulle göras. Carin Jämtin talade även om facklig/politisk samverkan, som alltid är viktig - inte minst med det aktuella Lavalmålet. Hon informerade också om det politiska läget i Stockholms stad, landsting och riksdag och talade om vikten av att även gå och rösta i Europaparlamentsvalet och i kyrkovalet. Heldagsmöte 28 maj På heldagsmötet den 28 maj reste hela representantskapet med båt från Stockholm till Vaxholm för att förhandsrösta i EU-valet, eftersom det var i Vaxholm allting började med Lavalkonflikten. Senare på dagen behandlades Byggettans visioner och prioriterade mål inför verksamhetsåret Representantskapet delades in sektionsvis och arbetade med frågeställningarna Hur når vi våra mål för att öka makten och inflytandet på arbetsplatserna? Hur skapar vi förutsättningar för fackliga förtroendevalda att verka ute på fältet? Hur gör vi för att bli en engagerad demokratisk organisation, där både avdelning och fackliga förtroendevalda/medlemmar går hand i hand med verksamheten?

7 Demokratiska organisationen Grupperna bestod av sektionsordförande som samtalsledare och de adjungerade som rådgivare. Varje sektion fick i uppdrag att utse två representanter som ska ingå i en ny diskussionsgrupp inför avtalsrörelsen september På representantskapets septembermöte rapporterades från förbundsfullmäktige och den pågående avtalsrörelsen. Representantskapet beslutade om valordning för den kommande kongressen. Mötet gästades av KG Westlund, LO-distriktets ombudsman. Han redogjorde för Stockholmsmodellen, där facket, genom medlemsenkäter, ska ta reda på vilka politiska frågor som ska prioriteras i den kommande valrörelsen. 11 december Representantskapet fastställde Byggettans budget för Mötet valde de medlemmar som kommer att ingå i Byggnads avtalsråd under 2010 och vilka kongressombud som ska företräda Byggettan på Byggnads kongress den 3-6 juni Mötet behandlade och fastställde mandatfördelningen inför 2010 års representantskap. Närmare 300 motioner har lämnats inför 2010 års avtalsrörelse och förbundskongress och dessa behandlades på mötet års budget Styrelsens övergripande anvisningar, och de målplaner som Byggettans personal var med om att utarbeta inom enheterna, kostnadsberäknades och låg till grund för budget och verksamhet Även sektionsstyrelserna medverkade i budgetarbetet genom att göra egna verksamhetsplaner för det kommande året. Det sammantagna förslaget redovisades på sektionsmötena. Representantskapet fastställde budgeten för 2010 på mötet den 11 december. Medlemsavgiften fastställdes till totalt 844 kronor per månad, 686 kronor per månad för plåtslagare och kylmontörer. Alla med inkomster som överstiger 680 kronor per dag blir helbetalande, det motsvarar 85 kronor per timme. Halvbetalande medlem är den som är under 21 år eller har en ersättning/lön som uppgår till 368 kronor eller understiger 680 kronor per arbetsdag, då blir avgiften 689 kronor. Grundavgiften på 47 kronor betalas av medlemmar som har lämnat produktionen på grund av pension eller har en ersättning/lön som understiger 46 kronor per timme eller 368 kronor per arbetsdag. Av grundavgiften går 20 kronor till Byggettan. Arbetsutskott Johan Lindholm Lars Holmström Rolf Andersson (t o m ) Roger Thunqvist (fr o m ) Christian Bengtzelius Tomas Johansson Per-Uno Ljung Adjungerade Roger Johansson Jonte Söderström Heidi Svärd Revisorer valda av representantskapet Auktoriserad revisor Ulrika Granholm Dahl, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers Förtroendevalda revisorer Åke Möller, Ove Carlsson, Stig Nyman Revisorssuppleanter Stefan Gullberg, Bengt Persson, Lars Johansson I tur att avgå Åke Möller, Stefan Gullberg Arbetsutskottet har haft 26 sammanträden. Byggettans verksamhetsberättelse

8 Demokratiska organisationen Byggettans styrelse, främre raden: Rolf Andersson, Jonatan Sundelin, Johan Lindholm, Christian Bengtzelius och Tomas Johansson. Bakre raden: Stefan Slottensjö, Gunnar Palmberg, Per-Uno Ljung och Lars Holmström. Saknas gör Robert Belving, Kjell Lindström och Roger Thunqvist (som ersatte Rolf Andersson som kassör den 1/9-09). Avdelningsstyrelsen Styrelsen jobbade målmedvetet med att utveckla verksamheten med de tuffa ekonomiska ramar som gällde. Styrelsens representanter medverkade vid Byggettans skyddskommittémöten, för att få insikt i de anställdas arbetssituation. Styrelsen beslutade även att representanter från styrelsen ska ingå i skolornas programråd från nästa år. Den 1 januari avled hastigt Evert Bäckström, som var vice sekreterare i Byggettans avdelningsstyrelse. Han var verksam på Gotland, hade varit anställd i Byggnads i många år och var ordförande i avdelning 24 Gotland innan den slogs ihop med Byggettan I augusti genomförde styrelsen en tredagars konferens på Nässlingen där man planerade och beslutade om inriktningen inför kommande års verksamhet. Avdelningsstyrelsen har haft 13 protokollförda möten. Avdelningsstyrelse Johan Lindholm, ordförande Rolf Andersson, kassör (t o m ) Roger Thunqvist, kassör (fr o m ) Lars Holmström, avdelningssekreterare Christian Bengtzelius, vice ordförande Robert Belving, vice sekreterare Övriga ledamöter Stefan Slottensjö, Tomas Johansson, Jonatan Sundelin, Per-Uno Ljung, Kjell Lindström, Gunnar Palmberg Suppleanter Roger Johansson, Fredrik Sirberg, Roland Ahl, Pär Lindelöf, Göran Andersson, Gert Lindström, Magnus Säfström, Magnus Ekström, Mika Stenroos, Birgitta Larsson, Lars Jonsson Byggettans verksamhetsberättelse

9 Demokratiska organisationen Sektionsmöten Byggettans tolv sektioner hade fyra fastlagda medlemsmöten, den 20 januari, 10 mars, 8 september och 24 november. Utöver dessa möten hade alla sektioner extra möten med anledning av avtalsoch kongressmotioner, samt nomineringar av Byggnads kongressombud. Sektionernas årsmöten hölls av samtliga sektioner den 20 januari. Val till representantskap, sektionsstyrelse och, i förekommande fall, sektionsordförande genomfördes. Dessutom nominerades ledamöter till avdelningsstyrelse, revisorer och avdelningens valberedning, samt ombud till sidoorganisationer. På mötet den 8 september nominerades ledamöter till Byggnads avtalsråd för På mötet den 24 november gick man igenom anvisningarna inför Byggettans målarbete och budgetförslag. Den 10 september var det en gemensam sektionskonferens i Vimpelns konferenslokaler. Avdelningsstyrelsen och sektionsstyrelsens adjungerade deltog för att diskutera mål och syfte med sektionsverksamheten. Sektionerna har på olika sett, till exempel genom att bjuda in gäster som kunnat bidra med sakkunskap, skapat en bred debatt och diskussion kring viktiga fackliga frågor. Bland annat diskuterades lågkonjunkturen, a-kassan, arbetslösheten, Europaparlamentsvalet och Lissabonfördraget. Sektionerna tog även fram och diskuterade motioner till kommande kongress och avtalsrörelse. De flesta sektioner hade en intressant verksamhet som stärkte engagemanget och kampviljan hos medlemmarna. Dock har mötena på vissa håll haft liten uppslutning. Förhoppningsvis kommer intresset kring sektionsverksamheten sprida sig ute på arbetsplatserna och bidra till att fler väljer att besöka sektionsmötena. Förbundskonferenser Det var nio förbundskonferenser inom följande avtalsområden: plåtslagare, golvläggare, ställningsbyggare, maskinförare, TB-lagbasar, markarbetare, glasarbetare, murare och vvs-arbetare. Samtliga konferenser var på Rönnebergas konferensanläggning. Byggettan hade sammanlagt 20 yrkesverksamma medlemmar på dessa konferenser. Ambassadörer Byggettan utsåg under 2008 för första gången ett stort antal ambassadörer, med bland dessa fanns Byggettans avgångspensionärer och PRO-medlemmar. Under 2009 har Byggettans sektioner fått nominera personer som bidragit till, eller ställt upp för, fackföreningen på ett förtjänstfullt och utmärkande sätt. Av dessa utsågs Ulf Betzholtz och Åke Malmberg till Årets ambassadörer i samband med representantskapet i december. Dessutom utsågs tre nya ambassadörer på mötet. På Byggettans representantskap prisades Årets två ambassadörer - och tre nya ambassadörer utsågs. Från vänster Börje Linder, Ulf Betzholtz, Sven-Åke Malmberg och Bengt Schröder. De gratuleras av Christian Bengtzelius (i mitten), Byggettans vice ordförande. Saknas gör Evert Olberius. Byggettans verksamhetsberättelse

10 Demokratiska organisationen Sektionsstyrelser Sektion 01 Bromma Peter Moderato*, ordförande Ove Carlsson, vice ordförande Johan Malmsten, sekreterare Juha Hutri, övrig ledamot Anton Lahdo*, övrig ledamot Suppleanter Sune Gidgård, Tobias Klintberg, Fredrik Sirberg*, Ann-Louise Nilsson*, Johnny Daveman* Adjungerad ledamot har varit Johnny Daveman Sektion 02 Handen Hans Thenström*, ordförande Leif Holmgren, vice ordförande Stefan Slottensjö, sekreterare Per-Uno Ljung*, övrig ledamot Juan Pineda Chicas*, övrig ledamot Suppleanter Christer Eriksson*, Karl Jegefalk, Per-Erik Markusson, Kenth Engström, Lars Johansson* Styrelseelever Monica Lindström, Mathias Darnelius, Peter Johansson, Dennis Ellholm Grönroos Adjungerad ledamot har varit Magnus Ledéus Sektion 03 Huddinge Kjell Broman, ordförande Inge Johansson, vice ordförande Kurt Linderson*, sekreterare Ernst Blaser*, vice sekreterare Thorbjörn Andersson*, övrig ledamot Suppleanter Daniel Kallur*, Jonte Söderström*, Bertil Tunefalk, Roland Henriksson, Robert Torgrimsson* Adjungerad ledamot har varit Bertil Tunefalk Sektion 04 Södertälje Aki Grönholm*, ordförande t o m Magnus Säfström*, vice ordförande Mika Stenroos*, sekreterare Sven-Erik Persson, vice sekreterare Pär-Olow Johansson, övrig ledamot Samuel Batros, övrig ledamot Jörgen Johansson, övrig ledamot Suppleanter vakant*, Stig Lahti, Therese Stjernberg*, Dennis Rydberg*, Anders Eliasson, Göran Andersson, vakant* Adjungerad ledamot har varit Tomas Kullberg Sektion 05 Jakobsberg Lars Jonsson*, ordförande Torsten Gradin*, vice ordförande Bengt Schröder, sekreterare Johnny S Cedergren, övrig ledamot Åke Möller, övrig ledamot Suppleanter Bengt Ekström, Olle Karlsson, Calle Fridén*, Eddy Johansson, Anders Gradin* Adjungerad ledamot har varit Thomas Jäghammar Sektion 06 Johanneshov Pål Nylander, ordförande Mårten Hedström, sekreterare Bo Johansson, övrig ledamot Kenneth Sjölundh*, övrig ledamot Gunnar Allstrin*, övrig ledamot Suppleanter Christofer Matson*, Jonas Partin, Pär Lindelöf, Lars Svensson, Alberto Soldevilla* Adjungerad ledamot har varit Jörgen Landeborn Sektion 07 Märsta Gert Lindström*, ordförande Errol Rupertsson*, vice ordförande Hugo Carlsson, sekreterare Tomas Johansson, vice sekreterare Anders Möller*, övrig ledamot Suppleanter Gunder Eriksson*, Stefan Gullberg, Gösta Lillkull, Alf Jonsson*, Björn Hellman* Adjungerad ledamot har varit Hugo Carlsson Sektion 08 Nacka Robert Belving, ordförande Rudolf Sandberg, sekreterare Benny Lundberg, övrig ledamot Pär Thörnblom, övrig ledamot Dimos Remoundos* övrig ledamot t o m Johan Nyström*, övrig ledamot fr o m Jens Bryner*, övrig ledamot Mats Larsson*, övrig ledamot fr o m Suppleanter vakant Adjungerad ledamot har varit Lennart Brantemark Byggettans verksamhetsberättelse

11 Demokratiska organisationen Yrkesklubbar Sektion 09 Solna Patrik Svensson, ordförande Tommy Andersson*, vice ordförande Stig Nyman*, sekreterare Lars-Erik Svensson*, vice sekreterare Kennet Söderström, övrig ledamot Suppleanter Kent Johansson, Zeth Björninger*, Erik Nygren*, Nicklas Johnsson*, vakant Styrelseelev Mikael Jönsson Adjungerad ledamot har varit Krister Strömberg Sektion 10 Stockholm Robert Grandelius*, ordförande Jonatan Sundelin*, vice ordförande Skjalg Töndel, sekreterare Martin Haage, vice sekreterare Magnus Ekström, övrig ledamot Suppleanter Anders Andersson*, Rolf Pettersson*, Björn Liljedahl, Kurt Jansson*, David Johnsson Adjungerad ledamot har varit Roger Thunqvist Sektion 11 Täby Gunnar Palmberg*, ord för an de Ulf Persson*, vice ord för an de Kurt Stafsudd, sekre te ra re Per-Ola Lindner*, vice sekre te ra re Jonas Rosenholm, övrig leda mot Suppleanter Roland Ahl*, Roland Palmberg*, Robert Johansson, vakant, vakant Adjungerad ledamot har varit Robert Johansson Sektion 12 Gotland Kjell Lindström, ordförande Birgitta Larsson, vice ordförande Pontus Bergvall* sekreterare Ulf Magnusson*, vice sekreterare Bengt-Åke Forsman, övrig ledamot Leif Nilsson, övrig ledamot John Aspendal*, övrig ledamot Suppleanter Klas Berg, Conny Hederstedt, Per Johnsson*, Håkan Jansson*, Roland Forsman t o m , Mikael Bäckström, Bror Thomsson* Adjungerad ledamot har varit Pontus Bergvall Bil & Maskinförarna Ordförande Björn Carlsson Kontaktman Ann-Louise Nilsson Bleck & Plåtslagarna Ordförande Magnus Brodin Hansson Kontaktman Pär Lindelöf Glasarbetarna Ordförande Åke Dahlqvist Kontaktman Jörgen Landeborn Golvläggarna Ordförande Ingvar Tobiasson Kontaktman Dennis Rydberg Isolerarna Ordförande Anders Andersson Kontaktman Christian Bengtzelius Stenmontörerna Ordförande Per-Ola Lindner Kontaktman Niklas Lund Stuckatörerna Ordförande Hans Larsson Kontaktman Stig Lahti Ställningsbyggarna Ordförande Per-Olov Svedberg Kontaktman Roland Ahl Undertaksmontörerna Ordförande Tobias Stark Kontaktman Eddy Johansson Södertäljes klubbar Murarklubben Ordförande Per-Erik Karlsson Kontaktman Stig Lahti Träklubben Ordförande Tomas Kullberg Hjälpverksamhetsstiftelsen Ordförande Tomas Kullberg * I tur att avgå vid årsmötet Byggettans verksamhetsberättelse

12 Mål och målavstämning Thomas Gardell, lagbas på Veidekke, är den förste förtroendevalde som fått fullmakt att göra avstämningen ute på sin arbetsplats på egen hand. Tidigare var detta en arbetsuppgift som bara kunde göras av en ombudsman. Mål och målavstämning Visionära mål I Byggettans visionära mål ingår att öka makten och inflytandet på arbetsplatsen genom att delta och skapa förutsättningar för fackliga förtroendevalda att verka ute på fältet. Hela organisationen ska vara stark vid förhandlingar. Byggettan ska vara en stark engagerad demokratisk organisation, där både avdelning och fackliga förtroendevalda/medlemmar går hand i hand med verksamheten. Byggettan ska också vara den lärande organisationen som framtiden kräver, där alla tar sitt ansvar. Byggettans prioriterade mål 2009 F Löneförbund F FFM/Arbetsplatsorganisation F Organisationsgrad Fullmakter En viktig uppgift har varit att ta fram verktyg och arbetsmetoder för att utveckla de fackliga förtroendevaldas roll i organisationen. Byggettan har under 2009 fått ut 13 fullmakter, inom lön/ackord och intressefrågor till lagbasar och regionala fackliga förtroendevalda, reg FFM. Byggettan startade nya forum för att kompetensutveckla reg FFM och få dem att bli mer integrerade i verksamheten, i linje med de prioriterade målen. Bland annat infördes morgonmöten var tredje vecka för reg FFM och Byggettans ombudsmän tillsammans. Utvecklingssamtal påbörjades med fullmaktsinnehavarna. På sikt ska alla reg FFM ha utvecklingssamtal, vilket i förlängningen ska leda till att Byggettan kan lämna ut fler fullmakter, för exempelvis ackordsförhandlingar och intresse frågor. Målavstämning Byggettan har uppnått målen. Man stämde av ( ) ackordstimmar, vilket är en ökning från föregående år och rekryterade (1 519) nya medlemmar. FFM/Arbetsplatsorganisation ökade sin rekrytering av nya medlemmar, det kan man utläsa av inträdesansökningarna. De regionala fackliga förtroendevalda, reg FFM, handlade och svarade på ett stort antal avtalsfrågor och därmed avlastade ombudsmännen. Detta är helt i linje med målet att få Byggettans ombudsmän att gå ifrån fixare till stödjare. Byggettans verksamhetsberättelse

13 Löner Löner Ackordsförhandlingar Lagackordet ger en större känsla av kontroll över lönen, i jämförelse med andra löneformer. Byggnadsarbetare som arbetar i ett lagackord upplever en större sammanhållning, större möjligheter att påverka arbetsupplägg, arbetsmoment och arbetstempo. Den ekonomiska förtjänsten är en fördel för den personliga vinningens skull, men för att nå dit krävs ett lagarbete - då förtjänsten är gruppbaserad. Byggettan har under året stämt av över 5 mil-joner ackordstimmar, varav huvuddelen är på TBM - trä-betong-murare - och Anläggningsavtalen. Utgående lön på Bygg- och Anläggningsavtalen höjdes med 3,40 kronor från den 1 april Fasta delen på premiebaserade ackord höjdes med 4,00 kronor till 95,00 kronor den 1 april Utbetalningsnivån höjdes den 1 maj 2009 till 165,00 kronor (tidigare 159,00 kronor). Intresset för de traditionella ackordssystemen är fortsatt högt, det visar inte minst Byggettans utbildningar. Ackordsmätning fördelning inmätta belopp i kronor Anläggningsarbeten inkl eget ackord Bleck & Plåt - - Glasmästeriarbeten Golvläggningsarbeten Mureriarbeten Plattsättningsarbeten Rör rent ackord Rör Isolering Ställningsarbeten - - TBM PU-ackord inom Sthlms avtalsområde Rakt-/rent ackord Blandackord TBM all löneform* * Där ingår mur, anlägg, blandackord, TBM-PU, rot, rakt, Tg-räkningar inom Sthlm, Södertälje, Gotland. Löneutveckling kvartalsvis Löneutveckling kvartalsvis kr/tim 200,00 kr 195,00 kr 190,00 kr 185,00 kr 180,00 kr 175,00 kr 170,00 kr 165,00 kr 160,00 kr 155,00 kr 150,00 kr 157,21 kr 160,34 kr 164,83 kr 169,60 kr 175,07 kr 182,45 kr 189,37 kr 184,87 kr 176,51 kr 171,89 kr 165,54 kr 161,64 kr 156,82 kr 187,67 kr 159,24 kr 163,48 kr 169,03 kr 173,43 kr 1:a kvartal 2:a kvartal 3:e kvartal 4:e kvartal helår HEL ÅR 180,57 kr 187,61 kr 189,65 kr 159,62 kr 163,95 kr 168,51 kr 173,73 kr 181,88 kr 187,91 kr 190,95 kr 158,21 kr 162,26 kr 166,76 kr 172,21 kr 178,58 kr 185,56 kr 188,99 kr Byggettans verksamhetsberättelse

14 Löner Yrke Anläggare Bleck/plåt Murare Plattsättare Glasmästare Golvläggare Förtjänstutveckling - ackord, Stockholm :65 193:29 188:28 150:16 211:65 Gotland :05 Stockholm :31 193:61 195:64 159:35 204:99 Gotland :33 Stockholm :15 184:18 201:68 169:74 198:70 Gotland :98 Stockholm :61 163:65 176:92 178:67 164:86 183:97 Gotland :20 160:26 Rörmontör rent ackord Rörisolerare Ställningsbyggare PU-ackord* Blandackord TBMA rent ackord 195:12 192:62 190:61 188:18 195:33 176:42 178:31 205:45 200:31 187:57 182:45 195:76 172:15 170:59 187:45 207:20 179:67 175:57 184:99 168:85 164:35 212:51 202:03 166:15 173: :75 154:54 157:44 * PU = Premiebaserade underlag Medlemmarnas löne- och semestermedelsfordringar Antal utredningar och bevakningar, 440 (297) konkurser. Bevakat i konkurser till ett belopp av ( ) kronor för 199 (102) medlemmar. Indrivning mot arbetsgivare på grund av löne- och semestermedelsfordringar, 30 (36) arbetsgivare för 165 (189) medlemmar till ett belopp av ( ) kronor. Rättstvisteförhandlingar Löner, ( ) kronor för 122 (104) medlemmar. I protokoll fastställda skadestånd (exkl skadestånd avskrivna vid konkurs), ( ) kronor för tre medlemmar. Nya avtal Bygg- och anlägg 128 VVS 15 Plåt 6 Glas 0 Medbestämmande, MB 2 Kyl 0 Bemanning 1 Maskin 0 Omteckning Bygg 2 Omteckning VVS 0 Utländska företag 7 Totalt 159 Avtalsförbindelser hängavtal 1 januari 31 december 2009 Uppsagda avtal Bygg- och anlägg 119 VVS 7 Plåt 2 Glas 2 Medbestämmande, MB 0 Kyl 0 Bemanning 3 Maskin 1 Utländska företag 11 Totalt 145 Löpande avtal Bygg- och anlägg (inkl utl) VVS 114 Plåt 46 Glas 10 Medbestämmande, MB 16 Kyl 2 Bemanning 18 Maskin 28 Totalt Byggettans verksamhetsberättelse

15 Medlemmar Medlemmar Medlemsantal Under 2009 blev personer nya medlemmar i Byggettan, det är 262 färre än medlemmar lämnade avdelningen, vilket innebar en minskning med 600 medlemmar totalt. Under hösten ökade medlemstappet och färre sökte inträde. En trolig orsak var den höjda arbetslöshetsavgiften till a-kassan, som regeringen höjde till 300 kronor. Byggettan deltog i Byggnads medlemsvärvarprojekt Medlem Tiotusen, och hade en projektanställd under hela året. Det arbetet hade stor betydelse för att minska utträdena, som gick från förra året till i år, en reducering av medlemstappet med 411 medlemmar. Byggnads måste få fler medlemmar, för att försvara kollektivavtalen. Ett fortsatt medlemstapp gör att man riskerar att förlora styrka i förhandlingar, få mindre kontroll på arbetsplatserna och det blir svårt att vara ett starkt löneförbund. Medlemsservice/jour Som medlem ska det vara lätt att nå sin fackförening. Därför har Byggettan satsat på fem ombudsmän med spjutspetskompetens, för att snabbt och enkelt kunna hjälpa medlemmarna. Byggettans medlemmar Medlemsantal Antal medlemmar den 1 januari Antal medlemmar den 31 december en minskning med 600 medlemmar Medlemmar som tillkommit Nya medlemmar Återinträden 36 Från annat förbund 77 Från annan avdelning 95 Totalt Medlemmar som avregistrerats Till annan avdelning 87 Till annat förbund 297 Beviljade utträden 461 Strukna p g a bristande betalning 726 Avlidna 286 Totalt Medlemsutveckling Totalt medlemmar I produktion Ej i produktion Byggettans verksamhetsberättelse

16 Försäkringar Försäkringar Byggettans försäkringsgrupp har anpassat sin verksamhet till de förändringar som skedde under Som ett led i förändringen blev försäkringsgruppen mer restriktiv när man bedömde vilka ärenden gruppen hade möjlighet att företräda. Denna bedömning speglas i en minskning av antal pågående ärenden. Begränsade telefontider var värdefullt för verksamheten, handläggarna kunde planera och fördela arbetet på ett optimalt sätt. I september startade ett projekt med så kallade medlemskvartar hos mindre och medelstora företag. Många arbetsplatser fick besök och medlemmarna fick försäkringsinformation. Projektet pågick året ut. Förändringen i socialförsäkringen, som gällde den nya rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans tillämpning av den, ledde inte till någon större ökning av ärenden för försäkringsgruppen. Men ärendena kan åter igen bli aktuella när arbetsförmedlingarna gör sin egen prövning av arbetsförmågan. När arbetssjukdomar inte blir godkända av Försäkringskassan har medlemmarna valt att inte driva ärendet vidare för att försöka få en ändring av avslaget. Däremot blev a-kasseärenden betydligt fler än tidigare och var resurskrävande. I övrigt hade gruppen liknade frågor som tidigare år. Det vill säga, frågor om de flesta försäkringar som handläggs av Försäkringskassan, avtals- och medlemsförsäkringar. Samt en liten ökning av pensionsfrågor. Rehabilitering Byggettan bevakar medlemmarnas rätt till anpassning och rehabilitering. Under året har man biträtt drygt 700 (650) medlemmar vid rehabiliteringsbehov. Ärendestatistik försäkringar Nyregistrerade ärenden Pågående ärenden Avslutade ärenden Registrerade ärenden som bevakas Peter Gustavsson demonstrerar ett midjebälte för att slippa ryggvärk vid tunga lyft. Den borgerliga regeringen fortsatte att försämra socialförsäkringssystemet. Det innebär i praktiken att Byggettans medlemmar tvingas söka annat arbete innan arbetsgivaren uppfyllt lagens krav om anpassning och rehabilitering. Byggettan medverkade vid avstämningsmöten på Försäkringskassan när medlemmar behövde stöttning. Byggettan var representerad i regionala anpassningsgruppen, där 174 personer fick rehabilitering. Genom samverkan med Arbetsförmedlingen och lokala byggarbetsgivare i Läns galaxen hade drygt 350 (450) personer med olika handikapp en skyddad anställning under året. De utsedda rehabiliteringsombuden i företagen (oftast skyddsombud) hade till uppgift att bevaka och delta i arbetsgivarens systematiska arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbete. Ombuden medverkade vid rehabiliteringsutredningar och upprättandande av rehabiliteringsplaner, om inte berörd medlem tackade nej till medverkan. Byggettan genomförde en tvådagarsutbildning för rehabiliteringsombuden. Byggettans verksamhetsberättelse

17 Medlemsinformation Jonathan Wahlström berättade i Byggettans tidning om en bra medlemsutbildning. Medlemsinformation Byggettans tidning Byggettans tidning ingår i medlemsskapet och skickas till alla medlemmar, men även till övrig press och andra opinionsbildare. Medlemstidningen utkom med sex nummer, tre på våren och tre på hösten. Tidningen innehöll reportage om byggnadsarbetarnas situation på arbetsplatsen. Andra inslag handlade om lagbasens roll och fullmakter, arbetsmiljöfrågor, a-kassans situation, manifestation för kollektivavtalet, inför EU-valet, Lavalmålet och arbetsrätten, lärlingar, försäkringsinformation, konkurser och studier. I redaktionskommittén ingick Inger Fagerberg, Lars Holmström, Roger Johansson, Johan Lindholm, Leif Nyberg, och Jonte Söderström. Byggettans sektionsmöten annonserades i tidningen. Byggettan informerar För att ge förtroendevalda och andra medlemmar aktuell och riktad information från Byggettan ger man ut informationsblad till fackligt förtroendevalda, FFM-info. Ett informationsblad ges även ut till hängavtalsbundna företag, Häng-info. FFM-info är ett komplement till medlemstidningen, lagbasmöten och till den muntliga information som ombudsmännen ger ute på arbetsplatserna. Även SMS används för kortare information och påminnelser till de fackligt förtroendevalda. Arbetsgivare, som Byggettan har hängavtal med, får ett informationblad kallat Häng-info. De fackliga förtroendevalda fick ett nummer av FFM-info och hängavtalsbundna företag fick tre nummer av Häng-info. FFM-infot, som sändes ut i december innehöll avtalsinformation om Byggettans prioriterade områden inför 2010 och Byggettans pågående projekt. Informationsbladet till hängavtalsbundna företag berörde bland annat lönebestämmelser, arbetstid, särskilda lönetillägg, praktik och lärlingsbestämmelser. Hemsida I början av året lanserade Byggnads en ny hemsida med inloggning för medlemmarna. Byggettans hemsida ligger som en undersida till förbundets, och innehåller aktuell lokal information för medlemmarna. Foton, telefon och mejladresser till anställda och regionalt fackliga förtroendevalda finns nu på hemsidan. Byggettans tidning går att ladda ner som pdf. Byggettans verksamhetsberättelse

18 Facklig verksamhet Facklig verksamhet Medbestämmande Medbestämmandeverksamhetens fyra ombudsmän har kontakt med Byggettans medbestämmandegrupper, MB-grupper, i företagen. Man arbetar för ett aktivt förhandlingsarbete och en utvecklad arbetsorganisation inom företagen, där en bättre arbetsmiljö och goda arbetsvillkor är viktigast. Ombudsmännen utser och utbildar de förtroendevalda i den decentraliseringsprocess som används för medlemsrekrytering, avtalsbevakning och arbetsmiljöbevakning på arbetsplatsnivå. Byggettan hade 20 regionala fackliga förtroendevalda, reg FFM, verksamma. De hade sju halvdagsmöten där Hans Tilly, Byggnads förbundsordförande, medverkade vid ett tillfälle. Byggettan utfärdade elva fullmakter, som utgjorde ett utökat förhandlingsmandat för reg FFM i de större bolagen. Var tredje vecka var det en timmes infoforum för de regionala förtroendevalda, där ombudsmän och förtroendevalda uppdaterade varandra om aktuella händelser. Det var fyra MB-konferenser för mindre och medelstora bolags MB-grupper, för utbyte av erfarenheter och målplanering av nästa verksamhetsår. Även aktuella arbetsrättsliga frågeställningar behandlades. En referensgrupp med 12 ledamöter utsågs i de små och medelstora företagen, för att utbyta erfarenheter. Ombudsmännen medverkade som adjungerade i förhandlingar och på UVA-möten, det vill säga möten på betald arbetstid. Ett aktivt arbete bedrevs ute i företagen, målsättningen med att delegera ut arbetsuppgifter och förhandlingsmandat fungerade väl. Fackliga förtroendevalda, FFM Byggettans fackliga förtroendevalda, FFM, blev nyckelpersoner i organisationen, då den anställda personalen minskat. Välutbildade och motiverade förtroendevalda ska sköta avtalsbevakning och rekrytering i sin vardag. Två lagbasar fick fullmakter för att förhandla löner på sina arbetsplatser. Byggettan hade fackliga förtroendevalda/medbestämmandeledamöter varav 929 tillhörde TBM - trä-betong-murare. VVS hade 65 och plåt åtta. Byggettan hade 61 MB-grupper verksamma, varav 48 på TBM och 13 på VVS. Man hade 16 representanter i företagens styrelser, varav elva ordinarie och fem suppleanter. De fackliga förtroendevalda svarade upp till organisationens behov av att lägga ut traditionella ombudsmannauppgifter till de förtroendevalda på arbetsplats- och företagsnivå. Arbetsrätt och tvisteförhandlingar Byggettan arbetar aktivt med att förebygga tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare genom dialog. Den specialiserade ombudsmannajouren undanröjer missförstånd och prestigelåsningar, genom att stödja medlemmarnas egen talan och kunskap om lagar och avtal. Medlemmen, som efter eget försök ändå behöver hjälp, kontaktar jourombudsmannen - som i sin tur kontaktar arbetsgivaren - och söker en konstruktiv lösning på frågan. Först därefter registreras ett ärende och en tvisteförhandlare utses. En förhandlingsframställan skickas till arbetsgivaren och deras organisation. Bygggettan handlade arbetsrättsliga ärenden, där de flesta var lönekravsärenden när medlemmarna inte fick lön/ersättningar, se sidan 14. På grund av rådande lågkonjunktur dominerade arbetsbristförhandlingar. Klimatet har hårdnat och antalet avsked och uppsägningar av personliga skäl, som antingen varslats eller abrupt verkställts, ökade markant. Sjukreglerna, som regeringen beslutade om, slog hårt mot de medlemmar som hade någon funktionsnedsättning. Det var snarare regel än undantag att de blev avstängda och utslängda ur branschen, för att söka nya arbeten - som inte fanns. Arbetsplatsbesök Byggettan förde över arbetsplatsbevakningen till sina löneförhandlare och delegerade avtalsbevakning till förtroendevalda på arbetsplatsnivå. Man satsade aktivt på att utse fackliga förtroendevalda i mindre och medelstora företag, så att bevakning och rapportering skedde från arbetsplatsnivå av Byggettans förtroendevalda i företaget. Efter inkomna tips utfördes arbetsplatskontroller, då man tittade på arbetsmiljö och under entreprenadkedjor. Om avtalsbrott upptäcktes inleddes förhandlingar med företaget. Byggettans verksamhetsberättelse

19 Facklig verksamhet Lagbasmöten Byggettan hade fyra lagbasmöten för TBMA - trä-betong-murare-anlägg - varav två möten i Vimpeln Konferens, de nya konferenslokalerna. Lagbasmötena var välbesökta, med över 100 deltagare per möte. På mötena behandlade man bland annat avtalsrörelsen, bemanning, arbetsmarknadsläget, infrastrukturen, lärlingsinformation, yrkesutbildning, försäkringar och arbetsmiljö. Innehållet på mötena förbereddes av lagbas-au. Daniel Kallur var en av tusentals deltagare på manifestationen den 17 mars på Sergels Torg. Manifestation för kollektivavtal För femte året i rad arrangerade Byggettan och Fackliga samhällsbyggarna en manifestation den 17 mars för rätten till kollektivavtal. På Sergels Torg samlades ett par tusen människor, många av dem var medlemmar i Byggettan. Huvudtalare var Johan Lindholm, Byggettans ordförande, som sa att det är självklart att människor ska kunna röra sig fritt och arbeta var de vill i EU. Lika självklart som att alla löntagare ska behandlas lika. Principen om lika lön för lika arbete är grundläggande och måste gälla alla löntagare, oavsett från vilket land man kommer ifrån. Övriga talare var Marita Ulvskog, Socialdemokraterna, och Angela Osorio, Fastighetsettan. Första Maj Byggettan deltog med fanor och paroller i första maj-demonstrationen som arrangerades av LOdistriktet i Stockholms län, Stockholms arbetarekommun och Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt. Årets tema var Jobben först och demonstrationen började i Humlegården, därefter gick man till Norra Bantorget. Huvudtalare var Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande. Johan Lindholm, Byggettans ordförande, höll ett första majtal vid La Mano-monumentet på Söder, ett monument till minne av de svenskar som avled under spanska inbördeskriget. Utöver demonstrationen i Stockholm fanns Byggettans fanor och många medlemmar vid demonstrationer på flera andra orter inom Byggettans verksamhetsområde, bland annat på Gotland. Byggettan deltog i första maj-demonstrationen under följande paroller: q q q q q Riktiga rot avdrag NU! Renovera miljonprogrammet! Vårt val - kollektivavtal! Samma lön - oavsett kön! Hyresrätt åt alla, låt inte samhället förfalla! Bostäder på Bromma - flyget bort! Byggettans verksamhetsberättelse

20 Arbetsmiljö Arbetsmiljö Aktuella ämnen Arbetstider och skiftgångar var en fråga som växte på byggarbetsplatserna, det märktes att det blivit kortare byggtider från beställarorganisationerna. Internationell arbetskraft diskuterades också en hel del, bland annat har språkförbistringen varit problem på en del arbetsplatser. Saxliftsutbildning diskuterades, behovet fanns på grund av att både de och skyliftar användes mer och mer på arbetsplatserna. Brister i personalutrymmena är en ständigt återkommande arbetsmiljöfråga. Arbetstagarna ställer inte alltid krav på en gång, utan finner sig i att ha en sämre standard än vad avtalet säger. Det saknas dessutom ofta planering för personalutrymmen för kvinnor. RSO-verksamhet Byggettan hade ett regionalt skyddsombud, RSO, på heltid, fem på halvtid och två på 25 procent och nio ersättare. De gjorde (1 248) arbetsplatsbesök. Drygt hälften av besöken var hos arbetsplatser med egna skyddsombud, för att de behövde stöd på grund av att de var nyutsedda eller för att de hade en besvärlig fråga att hantera. Resten av arbetsplatsbesöken var hos företag som inte hade egna skyddsombud. Skyddsombudskonferenser Det var fyra skyddsombudskonferenser i Stockholm och fyra på Gotland, med olika teman som valdes av skyddsombuden själva. På mötena i Stockholm deltog 160 personer per gång och på Gotland 25 personer. Skyddsombuden Stefan Grip och Niclas Nyberg ventilerar gärna arbetsmiljöproblem med Kenneth Söderström, regional facklig förtroendevald på Peab Anläggning. Februarikonferensen handlade om belastning, med Vivica Wiberg från Arbetsmiljöverket som inbjuden föreläsare. På konferensen i maj handlade det om samverkan och några medlemmar från lagbas-au deltog. På Gotland kom VDn för Arriba och Nybergs och pratade om hur de såg på samverkan. Septemberkonferensen handlade om belysning och vad som gäller för allmänbelysning. I november handlade konferensen återigen om samverkan, om hur man aktivt ska jobba med samverkan och att man måste arbeta tillsammans på arbetsplatserna. Arbetsmiljöingenjörerna från de stora bolagen inbjöds för att vara med i dialogen. Samarbete Byggettan är ordförande i LO-distriktets arbetsmiljökommitté. De hade tre konferenser för regionala skyddsombud, RSO, och huvudskyddsombud. Utöver dessa var det sex möten för att samverka i olika frågor. Byggettan samarbetade även med andra byggfackförbund i regionala skyddsombudsfrågor. Bygg-RSO är ett samarbete med Elektrikerna och Målar ettan, där man tillsammans går ut på byggarbetsplatserna en heldag i månaden. Sammanlagt blev det elva träffar och 40 besökta arbetsplatser. Byggettans verksamhetsberättelse

Häng-info oktober 2010

Häng-info oktober 2010 Häng-info oktober 2010 Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, vvs isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Ta emot en lärling Det glädjer oss att konjunkturen nu

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Sv. Transportarbetareförbundet avdelning 17

VERKSAMHETSPLAN. Sv. Transportarbetareförbundet avdelning 17 VERKSAMHETSPLAN 2014 Sv. Transportarbetareförbundet avdelning 17 Verksamhetsplan 2014 för Svenska Transportarbetareförbundet Avdelning 17 Skövde Borås I alla delar av sina liv påverkas Transports medlemmar

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Byggnads Stockholm-Gotland. Mål och visioner ORGANISERING

Byggnads Stockholm-Gotland. Mål och visioner ORGANISERING Byggnads Stockholm-Gotland Mål och visioner ORGANISERING ORGANI- SERING Målplan ORGANISERING Mål Byggnads Stockholm-Gotland Mål hela Byggnads Öka antalet avtalsbundna företag med 204. Öka antalet avtalsbundna

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 2 juni 2015 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26 Skärholmen

Läs mer

Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation

Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation Bilaga 2 till protokollet SEKO: s förbundsstyrelse har efter samråd med berörda lokala organisationer beslutat att inrätta Förhandlingsorganisation

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4, 6 Program...5 Val av regionstyrelse...7 Val av ombud...8 Valberedningen...9

Läs mer

Helt enkelt från Byggnads Stockholm-Gotland

Helt enkelt från Byggnads Stockholm-Gotland HÄNGAVTAL AVTALSINFORMATION Helt enkelt från Byggnads Stockholm-Gotland Nr 1, juni 2014 Nyhetsbrev till företag som har hängavtal med Byggnads Stockholm-Gotland Christian har ordet Sträck lite extra på

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 2016 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Avdelningsstyrelse 2015 Ordförande Ledamöter Lisa Assolari Stefan Burlin Elisabeth Dahl Mikael Forsberg Viktoria Hallin Camilla Hansen Malin Jonsson Jonas Larsson Jon Olovsson

Läs mer

Byggnads Stockholm-Gotlands verksamhet 2012

Byggnads Stockholm-Gotlands verksamhet 2012 Byggnads Stockholm-Gotlands verksamhet 2012 Jämförelsesiffror inom parentes avser föregående verksamhetsår. 2013 Byggnads Stockholm-Gotland Projektledare, foto, layout och produktion: Byggnads Stockholm-Gotland

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

UTBILDNING. hösten 2016

UTBILDNING. hösten 2016 UTBILDNING hösten 2016 Påfarten Varför Påfarten? Svaret är att Påfarten vill ge dig bättre koll på vad facket gör. Du får träffa byggnadsarbetare från olika företag. Du får veta mer om vad din medlemsavgift

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Verksamhetsplan Vision Farsta-Skarpnäck Farsta Skarpnäck Sektion 15 INLEDNING

Verksamhetsplan Vision Farsta-Skarpnäck Farsta Skarpnäck Sektion 15 INLEDNING Verksamhetsplan 2013 Vision Farsta-Skarpnäck INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster

Läs mer

TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa torsdagen den 18 april 2013 klockan 13.00 Konferens Huset, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Välkommen till BYGGETTAN 2015

Välkommen till BYGGETTAN 2015 Välkommen till BYGGETTAN 2015 PRO-BYGGETTANS uppgifter - Aktivt medverka för att pensionerade medlemmar i Byggettan organiseras i en enhetlig organisation. - Som fristående intresseorganisation verka för

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Vision Verksamhetsidé

Vision Verksamhetsidé Vision Verksamhetsidé Målsättning Vision Kustflottans Officersförening (Kfl OF) skall vara det självklara valet av organisation som företräder samtlig personal vid sjöstridsförbanden samt värnar om dess

Läs mer

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Sektionen har att ansvara för medlemmarna inom förvaltningarna Skånes Universitetssjukhus, lasarettet i Landskrona och lasarettet i Trelleborg.

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Svenskars rekord i NHL

Svenskars rekord i NHL Svenskars rekord i NHL Uppdaterad: 2015-06-16 SLUTSPELET Flest matcher av en svensk i NHL-slutspelet Nicklas Lidström 263 Tomas Holmström 159 Bob Nystrom 157 Peter Forsberg 151 Tomas Sandström 139 Ulf

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

( Studieprogram 2017

( Studieprogram 2017 (Studieprogram 2017 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2015-02-21 1. Mötets öppnande: Ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna till årsmötet i Vrigstad och förklarade mötet öppnat. Han lämnade därefter över ordet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen AVDELNINGEN 1 Avdelningen är ansluten till fackförbundet TULL-KUST Avdelningen skall i enlighet

Läs mer

Normalstadgar för avdelningar

Normalstadgar för avdelningar Normalstadgar för avdelningar 2016-03-02 Normalstadgar för avdelningar syftar till att utgöra ett stöd för avdelningens egna stadgar och förbundets stadgar är överordnade avdelningens stadgar. Dessa reviderade

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner

Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner 23-24 april Aronsborg, Bålsta Regionrådets årsmöte den 23 april 2015 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Upprop 3. Närvarorätt och yttranderätt

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2016

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2016 Förslag till dagordning för Årsmöte 2016 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag SEKO Branschorganisation Spårtrafik förslag Verksamhetsplan 2017 1 Branschorganisationens uppgifter Övergripande mål för Branschorganisationen; En effektiv demokratisk organisation som samordnar aktiviteter

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Representantskapsmötet är avdelningens högsta beslutande organ. Representantskapsmöte ska hållas en gång per år.

Representantskapsmötet är avdelningens högsta beslutande organ. Representantskapsmöte ska hållas en gång per år. Sida 1 av 8 Stadgar för avdelning 282 Västra Götalandsregionen Programförklaring avdelning 282 Västra Götalandsregionen är en lokal förening för tjänstemän anställda inom Västra Götalandsregionen samt

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 INRIKTNING AV VISIONS VERKSAMHET fastställd av förbundsmötet 2014 Vision driver rätten till kollektivavtal som medel för ett starkt inflytande över villkoren för våra medlemmar. Vision

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare.

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare. Protokoll från SSS årsmöte 2013 Datum: 19 februari, 2013 Tid: 19.00 20.00 Plats: Klubbhuset, Bångs 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Henrik Jakenberg hälsade de närvarande välkomna till Segelsällskapets

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer