ABF Nordöstra Stor-Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABF Nordöstra Stor-Stockholm"

Transkript

1 Från cirkel till universitet ABF Nordöstra Stor-Stockholm Verksamhetsberättelse 2011

2 Innehållsförteckning Representantskapsmöten sid 2 Förtroendevalda 2 Representation i bolag mm 2 Organisation 3 Medlemsorganisationer 3 Samarbetsorganisationer 3 ABF Måluppfyllelse 4 inledning 4 demokratiutveckling 5 folkbildningspraktik 5 kulturverksamhet 6 utbildningsresurs 6 lokal närvaro 6 Organisation och uppföljning 7 Slutord 7 Statistikbilaga 8 studiecirklar 8 kulturarrangemang 8 övriga folkbildning 8 Kontaktuppgifter 9 Från cirkel till universitet 1

3 Verksamhetsberättelse Representantskapsmöten Årsmötet med avdelningens representantskap hölls den 28 april Halvårsmöte hölls onsdagen den 7 december, Förtroendevalda Styrelsen ordinarie Gunnar Sahlin (ordf) Ewa Frisk Kjell Ekdahl Karl-Erik Karlsson Anna Vikström Terisita Qvarnström Nazar Nashat Lars Starkerud Lars Göran Nilsson Thomas Arctaedius Bo Tengberg Valberedning Ingemar Dahl, sammankallande Hans Strandin Anders Gellner Marianne Ramström Gunilla Lundberg Maj Sjöberg Styrelsen ersättare Thomas Axelsson Johan Flyckt Jenny Loblom Ylva Bäckman Verkställande utskott Gunnar Sahlin Ewa Frisk Kjell Ekdahl Lars Starkerud Bo Tengberg Personalrepresentant Susanne Holmgren Ersättare Petra Scmidt Andersson Revisorer Hans Klaar Olle Hansson Thomas Longhi Revisorsersättare Lennart Björk Sara Kukka Salam 3. Representation i bolag mm ABF Utveckling AB, styrelse: Gunnar Sahlin, Ewa Frisk, Kjell Ekdahl, Bo Tengberg, Lars Starkerud. Verab AB, styrelse: Bo Tengberg, Lars-Göran Nilsson. ABF Norra Regionen, styrelse: Gunnar Sahlin. Stiftelsen Väddö/Södertörns Folkhögskola, styrelse: Lars Starkerud, Karl-Erik Karlsson, Teresita Qvarnström, Nazar Nazhat, Säbyholm Utbildningar, styrelse: Ewa Frisk, Kjell Ekdahl, Lars-Göran Nilsson, Karl-Erik Karlsson, Anna Vikström. Föreningen Brunnsviks Folkhögskola, styrelse: Lars Starkerud, Bo Tengberg. Auktoriserad revisor Erik Vainikka Från cirkel till universitet 2

4 4. Organisation ABF Nordöstra Stor-Stockholm är verksamma i Danderyd, Sollentuna, Solna, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåkers kommuner. Huvudkontoret finns i Folkbildningshusen, Häggviksvägen 2, Sollentuna. Lokaler finns även i Solna och Täby. I ABF Nordöstra Stor Stockholm ingår: ABF Utvecklingsbolag AB, strategisk utveckling, Brunnsviks Folkhögskola (Ludvika), folkhögskole- och yrkeshögskolekurser, konferens, Väddö Folkhögskola (Norrtälje), folkhögskole- och yrkeshögskolekurser, konferens, boende, Södertörns Folkhögskola, (Stockholm) folkhögskolekurser, Säbyholm Utbildningar (Upplands Bro), gymnasie- och eftergymnasieutbildning, yrkeshögskoleutbildning, Vux, Verab AB, Jobbtorg, jobbcoach TSL, Yrkesprov. Verksamheten har ca 140 anställda samt va 400 cirkelledare. 5. Medlemsorganisationer Antalet medlemsorganisationer är 109 st, i de sju kommunerna ABF är verksamt i. Det innefattar både distriktsorganisationer och lokala föreningar. De största sett till aktivt samarbete med ABF är etniska föreningar, PRO och sk Fria grupper (musik, teater, konst, litteratur). 6. Samarbetsorganisationer Ca 100 organisationer/föreningar/grupper samarbetar med ABF Nordöstra Stor-Stockholm, utan att vara medlemmar. 7. ABF 2011 Stora utmaningar Folkbildningen och ABF står mitt i flera stora utmaningar. I ett Europa i kris är arbetslösheten hög några år framåt. Även om Sverige klarat sig bra är vår ungdomsarbetslöshet alltför hög. En ökande andel ungdomar klarar inte att slutföra sina gymnasiestudier och får svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. För att klara arbetstillfällena de närmaste tjugo åren är utbildad arbetskraft en avgörande faktor. I Sverige har vi svårt att klara den uppgiften utan en försvarlig invandring från andra länder. Invandring i kombination med en idag vikande arbetsmarknad lämnar fältet öppet för antidemokratiska och främlingsfientliga krafter. I ett samhälle med stora och ökande klassoch könsskillnader ger livskraft till en växande främlingsfientlighet. Kultur Även kulturen drabbas och förändras av politik och konjunkturen. I våra sju borgerligt styrda kommuner är stödet till föreningslivet, kulturen och folkbildningen minimalt. Fyra stora utmaningar finns som gäller för ABF i stort. Att finna sätt att motverka klasskillnader i det svenska samhället, att stärka våra folkrörelser, att vara med och skapa en kultur för alla och göra insatser för det livslånga lärandet. Stärkt föreningsliv ABF har varit med och stärkt, utvecklat och byggt upp föreningslivet inom våra kommuner, vi har gett hundratals unga och äldre möjligheter att bedriva studier och bilda sig för att komma vidare i yrkeslivet och samhället. I föreningslivet, som är en viktig del av det civila samhället, har många haft svårigheter att utveckla och/eller behålla sin verksamhet. För ABFs del innebar det att flera stora föreningar inte mäktade att fortsätta sin verksamhet och lade ner under En del av detta kunde kompenseras med ny Från cirkel till universitet 3

5 verksamhet. Studieverksamheten redovisar under året bidragsberättigade studietimmar under 2011, vilket är en minskning mot föregående år (56 353). Antalet kulturarrangemang uppgick under året till st (1 492, 2010). ABF Nordöstra Stor-Stockholm har genom åren byggt upp en omfattande och betydelsefull verksamhet i våra sju kommuner (Danderyd, Sollentuna, Solna, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker). Men även kring våra folkhögskolor och vår friskola (Ludvika, Norrtälje, Stockholm, Upplands Bro). Efter att ABF omorganiserats och konsoliderats har mycket kraft verksamhetsåret 2011 gått till att få våra skolverksamheter att fungera och utveckla nya verksamheter. Det börjar bära frukt. Det, tillsammans med verksamhetstapp bland några stora föreningar, har lett till att cirkel- och kulturverksamheten återigen minskat i mängd. Men genom en ny, effektivare organisationen kommer cirkel- och kulturverksamheten att öka. 8. Måluppfyllelse Inledning Verksamhetsåret 2011 var ett år av fortsatt omorganisation och konsolidering av hela ABF-sfären med skolor och bolag. Ett omfattande arbete har gjorts för få verksamheterna att fungera tillsammans. Alla anställda har på olika sätt varit med i detta arbete. ABF Nordöstra Stor-Stockholm uppvisade en fortsatt minskning i sin kärnverksamhet (cirklar, kulturarrangemang, annan folkbildningsverksamhet) under Totalt tappade avdelningen 10,3 % av verksamheten eller totalt studietimmar (se tabell). Vilket motsvarar en intäkt på knappt kr (faller ut 2015). Minskningen har flera orsaker. I Sollentuna upphörde två av de större etniska föreningarna med verksamhet under andra halvan av året. Detta innebar att ca studietimmar försvann. En del av detta har kunnat kompenseras genom ökat samarbete med andra etniska föreningar. Verksamheten med fria grupper har ökat Ökn/minskn Allmänna Bostad (Hyresgästf) Fackliga Funktionshindrade Institutioner Etniska Kooperation Pensionärer Politiska Övriga Totalt Studietimmar fördelat på kategorier Studiecirklar Kulturprogram Annan gruppverksamhet Totalt Studietimmar per arrangemangstyp Från cirkel till universitet 4

6 Demokratiutveckling Är tillsammans med medlemsorganisationerna och samverkanspartners en rörelse för demokrati som utvecklar individ och samhälle. Aktiviteterna tillsammans med de politiska partierna ökade, även om de totalt sätt ännu ligger på en låg nivå. ABF Nordöstra Stor-Stockholm är aktiva i föreningen Ett Levande Hagalund (etniska föreningar), DinlokalTV (Sollentuna), samt Skönlitterära Författarsällskapet Stockholm Nord. ABF Nordöstra Stor-Stockholm bildade tillsammans med Dinlokaltidning, Turkiets Vänner och Ungdomsledarföreningen i Sollentuna, föreningen Glocal Community Voice för att vara bärare av ett EU-medieprojekt, framför allt riktat till ungdomar med utomeuropeiskt ursprung i storstädernas förortsområden. ABF har deltagit i flera Rosa Parks caféer under året. ABF har hjälpt 4 nya föreningar att bilda etniska föreningar genom rådgivning kring stadgar, ekonomi, handlingsplaner. ABF Nordöstra Stor-Stockholm har sedan många år (via ABF Sollentuna) haft idéutbyte med Manchester Kommun. Under året ingicks avtal kring ansökningar till flera YH-utbildningar, där Manchester Metropolitan University, WEA Northwest (ABF) och kulturhuset Cornerhouse ingick. Även ABF i Grekland ingick i en del av detta. Under hösten bestämdes att ett samarbete mellan Glocal Community Voice (där ABF ingår) och People s Voice Media i Manchester skulle startas kring utbildning av ungdomar i förortsområden i journalistik. Folkbildningspraktik 2 cirkelledarutbildningar skedde regionalt (Väddö) och 2 lokalt i Sollentuna (lokala föreningar, varav 1 kvinnoförening). Vilket gett ett tjugotal nya cirkelledare. 4 ledarutbildningar för förtroendevalda har genomförts i ABFs regi. Under året har ABF varit rådgivare i stor omfattning till föreningar och fria grupper. Fler fria grupper har haft verksamhet tillsammans med ABF. Fria grupper har krävt en stor arbetsinsats när det gäller konsultativ verksamhet i form av information om regler, hjälp vid problem och med lokalanskaffning. Samarbetet med pensionärsföreningarna, PRO, utvecklades och utökades under året, vilket också gett ett bibehållet resultat från år Inom pensionärsverksamheten startas och avvecklas verksamhet i hög omfattning. ABF har genomfört ett tiotal egna föreläsningar under året. På Solna Stadsbibliotek genomfördes två Wienercaféer med politiskt innehåll. Inom äldreomsorgen i Solna har Herta Fischer i ABFs regi genomfört ett tiotal föreläsningar, musikarrangemang och informationsträffar på äldreboendena Bollen och Turkosen. Två öppna Hus har genomförts för föreningsledare och studiecirkelledare. ABF Nordöstra Stor Stockholm utvecklar och förädlar folkbildningens idé och praktik tillsammans med medlemsorganisationer och samarbetspartners. Under 2011 genomfördes fler ledar- och cirkelledarutbildningar än normalt. Från cirkel till universitet 5

7 Kulturverksamheten ABF Nordöstra Stor Stockholm är med och utvecklar musik-, teater- och dansverksamhet i kommunerna. Musikverksamheten på rock-sidan har ökat något jämfört med föregående år. ABF Nordöstra Stor-Stockholm har genomfört flera musikföreläsningar tillsammans med DMG Sweden. DMG Sweden är en grupp killar som ABF samarbetat med för att bygga upp musikhuset i Häggvik. Under året bildade man ett bolag som hyr Musikhuset av ABF. Samtidigt startades under hösten en folkhögskoleutbildning i artisteri, produktion och management i musik, tillsammans med Brunnsviks Folkhögskola. Två Wienercaféer med musikaliskt innehåll genomfördes på Solna Stadsbibliotek. Både dessa och de två politiska samlar mellan 60 och90 åhörare varje gång. Flera teater-grupper som ABF haft samarbete med var nedlagda under året. Grupperna avsåg att återuppta verksamheten igen Som vanligt finns mycket dansverksamhet tillsammans med ABF, folkdans, barndans, Zumba och inte att förglömma helgdans med Häggarna. Utbildningsresurs ABF Nordöstra Stor-Stockholm är tillsammans med vår friskola, folkhögskolor och utvecklingsbolaget en resurs för människor som vill bilda/utbilda sig för att ta sig från studiecirkel till universitet. (arbetsmarknadsutbildning och åtgärder). Det gäller både gymnasie- och vuxenutbildning samt yrkesutbildning. Utbildningarna, som i stor utsträckning hämtar deltagare från ABFs basnätverk i kommunerna, omfattar ett brett spektrum av områden. Djur och trädgård, hälsa, kultur, entreprenörskap, teknik och allmän linje. Under året startade Brunnsvik Ord en unik skrivarutbildning (journalistik, opinionsbildning, skönlitteratur). Lokal närvaro ABF Nordöstra Stor Stockholm har en stark lokal närvaro i de kommuner vi är verksamma i. ABF Nordöstra Stor-Stockholm har kontor och lokaler i Sollentuna, Solna, Täby och Österåker. Vår närvaro i kommunerna märks genom att vi får en ökad mängd av förfrågningar från föreningar, grupper och kommunala instanser om eventuellt samarbete. Man vet att ABF finns. Vår egen marknadsföring och kommunikation som förbättrats och utvecklats under året har bidragit till detta tillsammans med personalens serviceinställning. Verksamhetsrådet i Solna har utvecklats. Det ligger bakom flera aktiviteter och initiativ i Solna och har regelbundna möten. Övriga verksamhetsråd har inte kommit igång. ABF Nordöstra Stor-Stockholm har en omfattande utbildningsverksamhet via sina folkhögskolor (Brunnsvik, Väddö och Södertörn), sin friskola (Säbyholm Utbildningar och utbildningsbolaget Verab AB Från cirkel till universitet 6

8 9. Organisation och uppföljning Under hösten omorganiserades verksamheten i ABF Nordöstra Stor-Stockholm. Ett övergripande bolag bildades för att styra och ansvara för den verksamhet som utförs i bolagsform samt att ansvara för samordningen av alla verksamhetsdelar. Bolaget döptes till ABF Utvecklingsbolag AB. Detta medför att folkbildningsverksamhetens ideella gren renodlas i ABF Nordöstra Stor-Stockholm. Vad har vi uppnått? ABF Nordöstra Stor-Stockholm har sitt huvudkontor i Folkbildningshusen i Häggvik där också delar av Väddö/Södertörns/ Brunnsviks folkhögskolor finns. Här finns också Verab AB (ABFs bolag), DMG Sweden (Musikhuset) samt sex föreningar som är hyresgäster. En expedition och lokaler finns på Skytteholmsvägen 2 och verksamhetslokaler på Infanterigatan 29, i Solna. På Näsbydalsvägen 13 i Täby finns verksamhetslokaler. I ABF Nordöstra Stor-Stockholms verksamhet ingår Brunnsviks Folkhögskola, Ludvika, Väddö Folkhögskola, Väddö, Södertörns Folkhögskola, Stockholm, samt Säbyholm Utbildningar, Upplands Bro. ABF Sollentunas styrelse har tillsammans med ABF Nordosts och Solnas styrelse haft 8 protokollförda möten, verkställande utskottet sammanträdde samma antal gånger. ABF:s folkbildningsgrupp (de anställda) har haft regelbundna möten för att följa upp måluppfyllelse (verksamhetsmål), verksamhetsstatistik och praktisk verksamhet. Resultaten har rapporterats till styrelsen. Slutord 2011 var ett banbrytande år i världen. Kina har framträtt som en militär, ekonomisk och politisk stormakt. USA upplevde en stor ekonomisk recession och ett militärt nederlag i Afghanistan. I Europa har den ekonomiska krisen hotat Eurons existen. Sverige har klarat sig förhållandevis bra. Landets ekonomi ä i balans. Men till priset av ökad ungdomsarbetslöshet, ökade utförsäkringar från sjukförsäkringen och A-kassan, strukturell arbetslöshet, ökade klassklyftor och segregation. ABF Nordöstra Stor-Stockholm har på sitt sätt, utifrån sina resurser, försökt verka för att så många människor som möjligt ska få utbildning för att klara sig på arbetsmarknaden. Men vi har gjort det utifrån ett folkbildningsperspektiv, där den fria, frivilliga och jämlika utbildningen är grunden. Genom studiecirklar, kulturarrangemang, föreläsningar, gymnasieutbildning, folkhögskolekurser, yrkesutbildningar, samverkanskurser, konferensverksamhet och nätverksbyggande har vi försökt bidra med några byggstenar i det livslånga lärandet för människor i våra kommuner. ABF Nordöstra Stor-Stockholm utvecklar, tar initiativ och bryter nya mark inom folkbildningen för att kunna vara kamrat och resurs för människor som själva vill skapa sina bildningsresor. Under 2011 genomfördes i snitt 6,2 arrangemang per dag i och i samarbete med ABF Nordöstra Stor-Stockholm. Mer än människor deltog. Styrelsen vill med dessa ord tacka för ett rikt, arbetsamt och stimulerande verksamhetsår. Från cirkel till universitet 7

9 10. Statistikbilaga Antal studietimmar för ABF Solna/Sollentuna/Nordost perioden Studiecirklar Allmänna 2 020, ,00 Bostad 200,00 94,00 Fackliga 172,00 105,00 Funktionshindrade 327,00 473,00 Institutioner 520,00 562,00 Etniska , ,00 Kooperationen 32,00 Pensionär 4 193, ,00 Politiska 213,00 155,00 Övriga , ,00 Kulturprogram Allmänna 540,20 357,70 Bostad 277,40 65,70 Fackliga 7,30 Funktionshindrade 116,80 51,10 Institutioner 189,80 73,00 Etniska 2 131, ,90 Kooperationen 14,60 Pensionär 1 306, ,30 Politiska 211,70 306,60 Övriga 6 110, ,30 Annan folkbildningsverksamhet Allmänna 111,00 251,00 Bostad Fackliga 50,00 Funktionshindrade 55,00 Institutioner Etniska 707, ,00 Kooperationen 16,00 Pensionär 894,00 952,00 Politiska 6,00 Övriga 2 339, ,00 Totalt: , ,00 Från cirkel till universitet 8

10 Kontakt: ABF Nordöstra Stor-Stockholm + 46 (8) ABF Utvecklingsbolag AB + 46 (8) Brunnsviks Folkhögskola + 46 (0) Väddö Folkhögskola Södertörns Folkhögskola + 46 (8) Säbyholm Utbildningar + 46 (0) Verab AB + 46 (0) info

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Enligt Arbetsförmedlingens

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2013 1 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel måste

Läs mer

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Bollebygd Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Bollebygds

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

- främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar;

- främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar; ABF Stadgar ABF Sjuhärad 1 GRUNDSATSER Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) vill genom en fri och frivillig bildningsverksamhet, grundad på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer: - främja,

Läs mer

Funktionshindersorganisationerna. Utbildningar & träffar 2014

Funktionshindersorganisationerna. Utbildningar & träffar 2014 Funktionshindersorganisationerna Utbildningar & träffar 2014 ABF Västernorrland erbjuder Funktionshinderrörelsen utbildningar och dessa kan genomföras som dagskurs, internat, externat eller som studiecirkel.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad.

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Arbetslösheten har haft

Läs mer

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET Ungdomens Nykterhetsförbund och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson (Baserad på Cirkelledare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Gör en annan värld möjlig ABF HALLAND KUNGSBACKA, VARBERG, FALKENBERG, HALMSTAD, HYLTE & LAHOLM

VERKSAMHETSPLAN. Gör en annan värld möjlig ABF HALLAND KUNGSBACKA, VARBERG, FALKENBERG, HALMSTAD, HYLTE & LAHOLM VERKSAMHETSPLAN 2018 ABF HALLAND KUNGSBACKA, VARBERG, FALKENBERG, HALMSTAD, HYLTE & LAHOLM Gör en annan värld möjlig VISION ABF HALLAND ABF Halland ska med kompetens, kreativitet och engagemang, skapa

Läs mer

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015 Västra Götaland ABF Västra Götaland splan och budget 2015 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ABF Västra Götaland skall genom att bedriva ett ideologiskt förankrat folkbildningsarbete vara en tillgång och utvecklingsfaktor

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Redogörelse för hur studieförbunden utövar sin självkontroll.

Redogörelse för hur studieförbunden utövar sin självkontroll. KUN 2014-11-20 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Handläggare: Agneta Olofsson 2014-11-11 KUN 2014/737 Redogörelse för hur studieförbunden utövar sin självkontroll.

Läs mer

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete Revideras och antagna den 05 maj 2012 2 1 Organisation (namn och identitet), förkortat DAO är en ideell förening som bedriver internationellt bistånds- och

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Studieförbunden i Skara. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Skara. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Skara Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Skara

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926 Foto: Marit Jorsäter Vuxenutbildning Studieförbund 372 I över hundra år har människor i Sverige samlats för att tillsammans

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Härmed kallas alla medlemmar till SeniorNet Östersunds årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar till SeniorNet Östersunds årsmöte Östersund den 11 febr 2015 Till medlemmar i SeniorNet Östersund Kallelse till årsmöte Härmed kallas alla medlemmar till SeniorNet Östersunds årsmöte Dag och tid: onsdagen den 16 mars 2016, kl 13.00 Plats:

Läs mer

18 Studieförbunden. Innehåll. List of tables

18 Studieförbunden. Innehåll. List of tables Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Studieförbunden 18 Studieförbunden Innehåll Fakta om statistiken... 394 Kommentarer till statistiken... 396 18.1 Studiecirklar under 2011. Fördelade efter studieförbund,

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Socialdemokraterna Gotland. Studier Kunskap bygger Socialdemokraterna

Socialdemokraterna Gotland. Studier Kunskap bygger Socialdemokraterna Socialdemokraterna Gotland Studier 2017 Kunskap bygger Socialdemokraterna Medlemsutbildning Vår historia vår ideologi vår organisation Tillsammans med andra får du chansen att diskutera och få insikter

Läs mer

ABF Blekinge månadsbrev augusti 2017

ABF Blekinge månadsbrev augusti 2017 ABF Blekinge månadsbrev augusti 2017 Nu är höstens studieprogram här! Vill du prova något nytt? Hos oss hittar du studiecirklar och kurser i flera olika ämnen. Ta chansen och upptäck hur roligt det är

Läs mer

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser.

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser. KODRAPPORT 2011 Denna kvalitetskod är ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom organisationerna och därigenom

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Till medlemmar i SeniorNet Östersund

Till medlemmar i SeniorNet Östersund Östersund den 11 jan 2015 Kallelse till årsmöte Till medlemmar i SeniorNet Östersund Härmed kallas alla medlemmar till SeniorNet Östersunds årsmöte Dag och tid: onsdagen den 11 mars 2015, kl 13.00 Plats:

Läs mer

Härmed kallas alla medlemmar till SeniorNet Östersunds årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar till SeniorNet Östersunds årsmöte Östersund den 24 februari 2017 Till medlemmar i SeniorNet Östersund Kallelse till årsmöte Härmed kallas alla medlemmar till SeniorNet Östersunds årsmöte Dag och tid: onsdagen den 15 mars 2017, kl 13.00

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december månad 2014 Stockholms läns arbetsmarknad stod och vägde under december månad. Arbetslösheten

Läs mer

Styrelsens Verksamhetsberättelse 2013

Styrelsens Verksamhetsberättelse 2013 Företagarna Hallstahammar-Surahammar Styrelsens Verksamhetsberättelse 2013 Företagarna Hallstahammar-Surahammar styrelsen 2013 Främre raden: Hans Niva, Eva Holmgren, Jenny Eriksson, Susanne Sedvall, Håkan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län november månad 2014 Arbetsmarknaden i Stockholms län fortsatte att förstärkas under november månad.

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från med idéprogram och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från med idéprogram och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014 med idéprogram och kärnvärden 1 Inledning Om detta dokument Strategisk plan är, tillsammans med övriga styrdokument, en gemensam utgångspunkt för verksamhetsplanering

Läs mer

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN 2012 ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Under 2011 har ABF Gävleborg prioriterat utveckling av cirkelledarutbildning genom att forma nya strategier för rekrytering och genomförande och

Läs mer

Vad är Medborgarskolan?

Vad är Medborgarskolan? Vad är Medborgarskolan? MEDBORGARSKOLAN ETT HUMANISTISKT STUDIEFÖRBUND Historik Idén till Medborgarskolans logotyp föddes vid Gimo damm i Uppland i november 1940, där initiativtagarna kastade en sten i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 Arbetsmarknadens läge Augusti månad uppvisade tendenser till en försvagning av Stockholms arbetsmarknad. Antalet

Läs mer

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET 021206 REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET Regionen stödjer de fria och frivilliga bildningssträvandena. Folkbildningen är en del i samhällets demokratiska process och ger

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse SKPF:s avdelning 29 i Degerfors år 2016 Den 14 juni på resan till Södermanland stannade vi och tittade på Stora Sundby Slott Dagordning vid årsmöte med SKPF avd. 29 Degerfors. Onsdag

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden. 1 PRO Tierp VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013. Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare 47 2013-0515 Studieorganisatör, Reseansv. och Webbansvarig Gert Berlin Per Axelsson Eivor Johansson Ingbritt

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse FÖRENINGEN LÄSTRINGEBYGDEN Verksamhetsberättelse För år 2014 Föreningen Lästringebygden 2015-01-22 Verksamhetsberättelse för år 2014, innehållande Miljöplan, Balans- och Resultaträkning, Budgetförslag

Läs mer

FRIIs kvalitetskod. Kodmall. Följer Följer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig. 1.1 Organisationens värdegrund

FRIIs kvalitetskod. Kodmall. Följer Följer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig. 1.1 Organisationens värdegrund FRIIs kvalitetskod Kodmall Följer Följer inte Förklaring Hur informationen finns 1.1 Organisationens värdegrund 1.2 Respekt 1.3 Öppenhet 1.4 Kvalitet 1.5 Engagemang På webbplatsen under fliken Organisation

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Kommittédirektiv. Utredning om deltagande i folkbildning. Dir. 2003:6. Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Utredning om deltagande i folkbildning. Dir. 2003:6. Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Utredning om deltagande i folkbildning Dir. 2003:6 Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj 2003. Sammanfattning av uppdraget En utredare skall, som ett komplement till en statlig utvärdering,

Läs mer

Arbetarrörelsens folkhögskolor

Arbetarrörelsens folkhögskolor Föreningen Arbetarrörelsens folkhögskolor än r fö g n i dr ut ve c fo kl lkb ild nin g in g En resurs för folkbildning, utveckling och förändring i arbetarrörelsen Vi vägleds av arbetarrörelsensrötter

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Stockholms län Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Plats för nytänkande i din förening!

Plats för nytänkande i din förening! Plats för nytänkande i din förening! Studieförbundet Vuxenskolan - en lokal kraft att räkna med! Vårgårda Herrljunga Borås Ulricehamn Härryda Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga För oss är det viktigt med

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Rekommendation att anta Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen

Rekommendation att anta Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen KSL KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMSLIV STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli -12-16 REKOMMENDATION 2008-12-12 Bilaga Dnr2008/0057 *ba#ml*m*wqk%a& #-mw*^*w»w"wawk^#^w»w&awkmwm«* För kännedom: Utbildningsnämnd

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

Folkbildningens Framsyn. Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga

Folkbildningens Framsyn. Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga Folkbildningens Framsyn Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga Folkbildningens Framsyn Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga Folkbildningens

Läs mer

Statistik Studieförbundens verksamhet i Örebro län. En sammanställning över antalet arrangemang, studietimmar och deltagare

Statistik Studieförbundens verksamhet i Örebro län. En sammanställning över antalet arrangemang, studietimmar och deltagare 2015 Statistik Studieförbundens verksamhet i Örebro län En sammanställning över antalet arrangemang, studietimmar och deltagare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord. 2 ASKERSUNDS KOMMUN... 4 DEGERFORS KOMMUN...

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt?

Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt? Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt? Folkrörelserna behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen och fånga upp engagemang. Där har vi i Sverige en lång

Läs mer

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Dnr 17, u2017, 6/ds 2017-03-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Om Studieförbundens remissvar Branschorganisationen

Läs mer

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola Stadgar för föreningen Albins folkhögskola 1 Namn Föreningens namn är Albins folkhögskola. 2 Målsättning Föreningen är en ideell förening, utan vinstintresse, vars verksamhet ska bedrivas i överensstämmelse

Läs mer

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna Utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är en oacceptabelt hög andel som placerar Solna i botten i Stockholm län (placering

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Teater SAT

Verksamhetsberättelse. Teater SAT Verksamhetsberättelse 2015 Sida 1 av 7 Ordförandens ord. Föreningen 26:e verksamhetsår har gått till ända. Vi har fått se många bra produktioner under året, både egna,. Samarbeten och en inköpt föreställning

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 SÖDERMALMS FRIVILLIGCENTRAL VILJAN Verksamhetsidé Viljan, Södermalms frivilligcentral, är en ideell förening bildad 1993. Föreningen är demokratiskt uppbyggd och politiskt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för RSMH Kamratföreningen Lyktan Helsingborg

Verksamhetsberättelse 2012 för RSMH Kamratföreningen Lyktan Helsingborg RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) Lyktan i RSMH Lyktan är en förening i utveckling. Föreningen är en ideell, partipolitisk obunden och religiös neutral förening, som genom socialpolitisk

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Lysekil och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt?

Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt? Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt? Folkrörelserna behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen och fånga upp engagemang. Där har vi i Sverige en lång

Läs mer

Folkbildningens Framsyn. - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003.

Folkbildningens Framsyn. - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003. Folkbildningens Framsyn - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003. Dokumenterat av Christina Holmqvist april 2003 1 Inledning

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer