Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress april i Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2013 5-7 april i Uppsala"

Transkript

1 Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress april i Uppsala

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...5 Praktisk information... 8 Hitta till förbundskongressen i Uppsala...10 Kontaktinformation, Alkohol och sociala medier...11 Schema för kongressen...12 Kallelsen till förbundskongressen Mötesteknik Formalia Mötets öppnande Fastställande av röstlängd Mötets beslutsmässighet Val av mötesordförande Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare Val av minst två justerare Val av tre rösträknare Adjungeringar Fastställande av dagordning Förslag till mötesordning förbundskongressen Verksamhetsberättelse för föregående år...21 Verksamhetsberättelse för Ung Pirat Inledning En välfungerande och långsiktig organisation...22 Ett politiskt ungdomsförbund...23 Ett synligt, erkänt och legitimt ungdomsförbund Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen Motioner Motion: Uppdatering av bidragssystemet Motion om avregistrering Motion om stadgerättning Motion om sakpolitiskt program...35 Bilaga: Sakpolitiskt dokument för Ung Pirat...36 Arbetsmarknadspolitik...36 Civilpolitik Finanspolitik Försvarspolitik Rättspolitik Kulturpolitik Miljöpolitik Ung Pirats Förbundskongress 2013 Sid 1

3 Näringspolitik Skattepolitik Socialförsäkringsutskottet...37 Socialpolitik Trafikpolitik Utbildningspolitik...38 Utrikespolitik EU-politik Motion: Om bostadspolitik Motion: Äktenskap upprättat i EU-land skall gälla i hela EU Motion: En rättvis arbetsmarknadspolitik enligt nordisk modell Motion: Om att stoppa förbud av tobakskulturen Motion: En integritetsstärkande stat - Att återta brevhemligheten i en uppkopplad värld Motion: Om svartfiber Motion: Frihandel skapar fred och ekonomiskt välstånd för alla Motion: Fri familjebildning Motion: Basinkomst Motion: Om att sammanföra straffmyndighet och rösträtt Motion: Fullständig rösträtt Motion om att bilda en nordisk förbundsstat Motion: Alternativ trafik Motion: Staten skall inte godkänna nyheter (Snacka om nyheter) Motion: En rättighetsbaserad och vetenskaplig miljöpolitik Motion om att driva Piratpartiets politik Motion: Inför EU-valet, ett mer sammanhållet Pirateuropa Motion: Förstatliga och reformera bidragssystemen Motion: Avgiftsfri demonstrationsfrihet Motion: Skoldemokrati Motion om icke-medicinsk spädbarnsomskärelse (Den som spar han har) Motion: Make love not work - rätt till fri tid Avgiftsfri offentlighetsprincip Motion om att förbjuda barnaga på EU-nivå (Slå ett slag för barnen) Motion: Inför massinvandring Motion om uppehållstillstånd för utbytesstudenter (Låt den rätte komma in) Motion: Stärk JO Motion om exportförbud för vapen och övervakningsteknologi till diktaturer Motion: Domare skall bevilja husransakansorder Motion: En folkvald statschef (Coola killen på tronen) Motion: Allmänningar - en social infrastruktur Motion: En rättighetsbaserad språkpolitik Motion: Slopa arbetsmarknadsåtgärderna Motion: En ny definition av trygghet...84 Ung Pirats Förbundskongress 2013 Sid 2

4 6.39. Motion: Slopa laglotten Motion: Ung Pirats Försvarspolitiska visionsprogram Motion: Reformera arbetsförmedlingen Motion om att krympa förbundsstyrelsen (Ju fler kockar desto sämre soppa) Motion om euro (Snabba cash) Fastställande av verksamhetsplan för Verksamhetsplan för Ung Pirat En välfungerande och långsiktig organisation...95 Ett politiskt ungdomsförbund...97 Ett synligt, erkänt och legitimt ungdomsförbund Fastställande av budget för Budget för Ung Pirat Budgetkommentarer Intäkter Kongress Styrelsen Kansli Uppsala Kansli Syd Administration Lokala och regionala bidrag Marknadsföring Utbildning och utveckling Organisationen Fastställande av avgifter för Stadgemässiga val Val av förbundsstyrelse för Val av valberedning för Val av revisorer för Övriga frågor Mötets avslutande Bilaga 1. Lista över kongressombud samt rangordnade reservombud Bilaga 2. Stadga för Ung Pirat Namn och organisationsform Syfte Principer Verksamhet Stadgetolkning Stadgeändringskompetens Upplösning Elektronisk kommunikation Verksamhetsår Lokalavdelning Medlem Ung Pirats Förbundskongress 2013 Sid 3

5 12 Distrikt Förbundskongress Extra förbundskongress Medlemsomröstning Kongressombudsval Förbundsstyrelsen Valberedning Revisorer Politisk metodologi Ung Pirats Förbundskongress 2013 Sid 4

6 Förslag på dagordning till förbundskongressen 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Fastställande av röstlängd 1.3. Mötets beslutsmässighet 1.4. Val av mötesordförande 1.5. Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare 1.6. Val av minst två justerare 1.7. Val av tre rösträknare 1.8. Adjungeringar 1.9. Fastställande av dagordning Förslag till mötesordning förbundskongressen Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 3. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår 4. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 5. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen 6. Motioner 6.1 Motion: Uppdatering av bidragssystemet 6.2 Motion: Motion om avregistrering 6.3 Motion: Motion om stadgerättning 6.4 Motion: Motion om sakpolitiskt program 6.5 Motion: Om bostadspolitik 6.6 Motion: Äktenskap upprättat i EU-land skall gälla i hela EU 6.7 Motion: En rättvis arbetsmarknadspolitik enligt nordisk modell 6.8 Motion: Om att stoppa förbud av tobakskulturen 6.9 Motion: En integritetsstärkande stat - Att återta brevhemligheten i en uppkopplad värld 6.10 Motion: Om svartfiber 6.11 Motion: Frihandel skapar fred och ekonomiskt välstånd för alla 6.12 Motion: Fri familjebildning 6.13 Motion: Basinkomst Ung Pirats Förbundskongress 2013 Sid 5

7 6.14 Motion: Om att sammanföra straffmyndighet och rösträtt 6.15 Motion: Fullständig rösträtt 6.16 Motion: Motion om att bilda en nordisk förbundsstat 6.17 Motion: Alternativ trafik 6.18 Motion:Staten skall inte godkänna nyheter (Snacka om nyheter) 6.19 Motion: En rättighetsbaserad och vetenskaplig miljöpolitik 6.20 Motion: Motion om att driva Piratpartiets politik 6.21 Motion: Inför EU-valet, ett mer sammanhållet Pirateuropa 6.22 Motion: Förstatliga och reformera bidragssystemen 6.23 Motion: Avgiftsfri demonstrationsfrihet 6.24 Motion: Skoldemokrati 6.25 Motion: Motion om icke-medicinsk spädbarnsomskärelse (Den som spar han har) 6.26 Motion: Make love not work - rätt till fri tid 6.27 Motion: Avgiftsfri offentlighetsprincip 6.28 Motion om att förbjuda barnaga på EU-nivå (Slå ett slag för barnen) 6.29 Motion: Inför massinvandring 6.30 Motion om uppehållstillstånd för utbytesstudenter (Låt den rätte komma in) 6.31 Motion: Stärk JO 6.32 Motion om exportförbud för vapen och övervakningsteknologi till diktaturer 6.33 Motion: Domare skall bevilja husransakansorder 6.34 Motion: En folkvald statschef (Coola killen på tronen) 6.35 Motion: Allmänningar - en social infrastruktur 6.36 Motion: En rättighetsbaserad språkpolitik 6.37 Motion: Slopa arbetsmarknadsåtgärderna 6.38 Motion: En ny definition av trygghet 6.39 Motion: Slopa laglotten 6.40 Motion: Ung Pirats Försvarspolitiska visionsprogram 6.41 Motion:Reformera arbetsförmedlingen 6.42 Motion om att krympa förbundsstyrelsen (Ju fler kockar desto sämre soppa) 6.43 Motion om euro (Snabba cash) 7. Fastställande av verksamhetsplan för 2013 Ung Pirats Förbundskongress 2013 Sid 6

8 8. Fastställande av budget för Fastställande av avgifter för Stadgemässiga val 10.1 Val av förbundsstyrelse för Val av valberedning för Val av revisorer för Övriga frågor 12. Mötets avslutande Ung Pirats Förbundskongress 2013 Sid 7

9 Praktisk information Till dig som är ombud Inför förbundskongressen är det en hel del praktiska saker att tänka på utöver själva mötet. I detta avsnitt har information om detta sammanställts. Dokumentarkivet där allt finns I förbundets dokumentarkiv finns alla möteshandlingar. Arkivet finns här: https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/f%c3%b6rbundskongressen/? key=eorfn0gzpnws Kongresshemsidan På kommer det att löpande uppdateras information om kongressen. Inför kongressen Det är viktigt att du förbereder dig inför kongressen för att kunna hänga med i tempot kongressen genomförs. Det kan du göra genom att läsa igenom dessa möteshandlingar. Här finns praktisk information om mötet, information om mötesteknik och underlag för de beslut som ska fattas. För att kunna hänga med i diskussionerna och veta vad du ska rösta är det viktigt att gå igenom dessa handlingar i förväg. Möteshandlingarna kommer i förstahand finnas digitalt, liksom mycket annan information som berör kongressen. Ta därför väldigt gärna med din bärbara dator! Kom ihåg att ta med dig handlingarna på din dator. Det kommer finnas tillgång till internet och eluttag i kongressmötessalen, men ta gärna med ditt egna 3G-modem om du äger ett. Det kan även vara bra att ta en titt på Ung Pirats antagna policy-dokument. Dessa hittar du på: Praktisk information inför kongressen Sid 8

10 Boendet Vi bor på Uppsala Kvarntorget Vandrarhem & Hotell. Varje rum har en ansvarig person som ansvarar för nyckeln till rummet samt att städningen blir korrekt utförd på kongressens sista dag. Det är ej tillåtet att röka eller förtära alkohol i rummen. Kvarntorget Uppsala Vandrarhem & Hotell ligger på adressen: Kvarntorget Uppsala Möteslokaler Förbundskongressen kommer att hållas på Clarion Hotell Gillet i centrala Uppsala. Clarion Hotell Gillet ligger på Dragarbrunnsgatan Uppsala Praktisk information inför kongressen Sid 9

11 Hitta till förbundskongressen i Uppsala Centralstationen (A), vandrarhemmet (B) och möteslokalen (C) finns utmärkta på kartan i följande länk: Med buss Till Kvarntorget: Buss nr 8, hållplats 'Kvarntorget'. Går bland annat från Centralstationen. Till Clarion Gillet: Ingen jättenära busshållplats. Närmast är hållplats 'Klostergatan', dit både regions- och stadsbussar går. Till fots Se ovanstående länk. Från Stockholm och tillbaka Det är enkelt att ta sig med SJ mellan Stockholm och Uppsala. Buss mellan Stockholm och Uppsala trafikeras även av Swebus Express. Med bil söderifrån Kör in på E4. Ta avfart 186 mot Uppsala S, fortsätt sedan rakt fram till Kungsängsleden. Sväng höger vid Kungsgatan och vänster vid S:t Persgatan. Ta första höger in på Dragarbrunnsgatan. Med bil norrifrån Kör E4 söderut mot Uppsala Stockholm, Ta avfart 188, I rondellen tar du sedan 3:e avfarten på rutt 288 mot Östhammar. Stanna på rutt 288 i nästa rondell. I kommande rondell tar du andra avfarten in på Vaksalagatan. Sväng höger vid Kungsgatan och sedan vänster vid S:t Persgatan. Ta första höger in på Dragarbrunnsgatan. Praktisk information inför kongressen Sid 10

12 Kontaktinformation, Alkohol och sociala medier. Alkohol Alkoholhaltiga drycker ska inte förekomma under aktiviteter som förbundet centralt anordnar, som exempelvis förbundskongressen. Anledningen till detta är att nykterister och omyndiga då kan uppleva sig utestängda. Inte heller allergier eller särskilda matpreferenser grundade på etiska eller religiösa övertygelser ska hindra en medlem från att delta. Twitter-tags #UPK13 och #ungpirat Kontakt Kongressansvarig: Niklas Dahl på Telefonnummer: Ombudskontaktperson: Mikael Holm på Telefonnummer: Praktisk information inför kongressen Sid 11

13 Schema för kongressen Fredag Ombud anländer Mötet öppnas på Clarion Hotell Gillet Lördag Frukost Mötet återupptas Lunch Tal av Amelia Andersdotter Mötet återupptas Middag Söndag Frukost Mötet återupptas Lunch Tal av Christian Engström Mötet återupptas Mötet avslutas Under middagen på lördag kommer det hållas tal samt avtackning till de som slutar i förbundsstyrelsen. Piratpartiets partiledare Anna Troberg håller även gästtal. Praktisk information inför kongressen Sid 12

14 Kallelsen till förbundskongressen 2013 Hej pirater! I april är det dags för Ung Pirats förbundskongress, som är Ung Pirats högsta beslutande organ. Det är tillfället då våra medlemsvalda ombud samlas för att utbyta åsikter, ta beslut om viktiga frågor för Ung Pirats arbete, vår framtid, samt för att välja pirater till förtroendeuppdrag. Alla medlemmar får närvara i mån av plats, dock är det enbart de medlemsvalda ombuden som har rösträtt samt får sina omkostnader betalda av förbundet. Vilka som är kongressombud är ännu inte avgjort. Om du skyndar dig så kan du fortfarande avlägga din röst på vilka du vill se som ombud. Du röstar här: Tid och plats: Förbundskongressen börjar sent på fredag eftermiddag den 5:e april i Uppsala på Clarion Hotel Gillet. Kongressen slutar söndagen den 7:e april. Handlingar - Handlingar kommer att skickas ut i ett till mail i slutet av februari. Motioner - Inför förbundskongressen har alla Ung Pirat medlemmar, lokalavdelningar, distrikt, förbundsstyrelse, valberedning och revisorer rätt att inkomma med motioner (förslag), uttalanden och nomineringar. Du skickar motioner till Viktiga datum 22 februari - Sista dagen för nomineringar till nya styrelsen och andra förtroendeuppdrag till valberedningen. Vill du nominera någon så kan du göra det till 22 februari - Sista dagen för att skicka in motioner. Motioner skickas in till 8 mars - Möteshandlingarna finns tillgängliga. 5 till 7 april - Ung Pirats förbundskongress i Uppsala. Ombudskontaktperson - Mikael Holm, Kongressansvarig - Niklas Dahl som är kongressansvarig. Varmt välkomna! Med vänliga hälsningar Gustav Nipe Förbundsordförande Ung Pirat Praktisk information inför kongressen Sid 13

15 Mötesteknik Vid ett stort möte är det många som har åsikter och vill berätta vad de tycker. För att det inte ska bli för rörigt och för att undvika missförstånd har vi sammanställt regler för mötesteknik. Dessa regler finns för att det ska vara tydligt för alla vad som händer och vilka möjligheter man har att påverka mötet. Mötets deltagare kan givetvis komma överens om andra regler om de vill och ett förslag till en mötesordning som återfinns nedan har tagits fram av förbundsstyrelsen. Alla beslut och stora delar av diskussionerna kommer ske när alla ombud (och övriga deltagare) är samlade i den stora möteslokalen. En eller flera mötesordföranden kommer leda mötet genom att fördela ordet bland dem som vill tala samt leda beslutsfattandet. I en del frågor kommer mötesformen att vara annorlunda, exempelvis kan deltagarna dela in sig i mindre diskussionsgrupper eller röra sig fritt mellan olika diskussionsstationer. Att begära ordet Om du vill säga något på mötet ska du begära ordet. Det gör du genom att vifta med ditt röstkort/talarkort tills personen som sköter mötets talarlista uppfattar det. Denna person skriver ner ditt namn på listan och sedan är det bara att vänta på din tur att tala då ditt namn kommer att ropas upp. Yrkanden Om du har ett förslag som du anser att mötet skall besluta om presenterar du det i form av ett yrkande. Ett yrkande är ett förslag med inledningen Jag yrkar att.... Alla yrkanden lämnas in skriftligt till mötesordföranden. Beslut När debatten är över och det är dags att besluta säger man att mötet går till beslut. När mötet valt att gå till beslut ställer mötets ordförande upp en så kallad propositionsordning. Denna bestämmer i vilken ordning yrkandena kommer att ställas mot varandra. När propositionsordningen har godkänts ställer ordföranden yrkandena mot varandra i en votering. Det yrkande som vinner ställs slutligen mot avslag. Om det bara finns ett förslag ställs det direkt mot avslag. Omröstning röstkort Omröstning kommer att ske med uppsträckning av röstkort. Röstkort är personliga och bara de som har rösträtt får sådana. De som inte har rösträtt har istället en talarbricka (som har en annan färg än röstkorten). När mötets ordförande föreslagit en propositionsordning och fått den godkänd av mötet frågar denne om mötet vill rösta för yrkandet. Vid beslutsfråga använder mötet uppsträckning av röstkort. När eller om man ska rösta med hjälp av uppsträckning av röstkort påkallar mötesordföranden omröstning med röstkort (försöksvotering). I en sådan omröstning läser Praktisk information inför kongressen Sid 14

16 mötesordföranden upp de olika röstningsalternativen i tur och ordning och man räcker då upp sitt röstkort då man vill rösta på ett av alternativen. Ett vinnande alternativ ställs sedan oftast mot avslag. I vissa frågor kan ett alternativ direkt ställas mot avslag. Ordföranden meddelar sedan vilket yrkande hon anser har vunnit. Om man tycker att resultatet är oklart på något sätt har alla med yttranderätt rätt att begära rösträkning. Vid rösträkning får alla räcka upp sina röstkort på samma sätt som ovan, men nu räknar de två valda rösträknarna rösterna. Det går också bra att begära sluten omröstning. Då röstar man genom att skriva yrkandets namn eller nummer på en anonym lapp. Rösterna samlas sedan in och räknas av rösträknarna. När beslut av mindre betydelse fattas sker omröstning med något som kallas acklamation. Acklamation innebär att mötesdeltagarna röstar med sin egen röststyrka istället för med handen. När mötets ordförande gjort propositionsordningen och fått den godkänd av mötet frågar hon om mötet vill rösta för yrkandet. De som är för yrkandet svarar då högt och tydligt Ja. Sedan frågar ordföranden om det är någon som är däremot och dessa svarar då Ja. Ordföranden meddelar sedan vilket yrkande hon anser har vunnit. Sakupplysning Om något faktafel förekommer i diskussionen kan du rätta detta genom att säga sakupplysning. Talarlistan bryts då tillfälligt och du får av mötesordföranden möjlighet att framföra korrekt information. En sakupplysning får inte användas för att framföra nya åsikter eller yrkanden. Efter framförd sakupplysning återgår man till den vanliga talarlistan. Ordningsfråga Om du tycker att något formellt med själva mötet behöver åtgärdas begär du ordet genom att säga ordningsfråga. En ordningsfråga bryter talarlistan tillfälligt. Exempel på ordningsfrågor är att ajournera mötet för paus, införande av tidsbegränsning för talare och flyttande av punkter på dagordningen. Mötet tar normalt ställning till ordningsfrågor omedelbart. Streck i debatten Om du tycker att en fråga är färdigdebatterad kan du begära streck i debatten. Mötet får då ta beslut om ifall ett streck i debatten ska sättas. Streck i debatten innebär att alla som önskar får sätta upp sig på talarlistan, men endast en gång. Innan strecket dras måste alla yrkanden ha inkommit. När strecket väl är draget får inga fler yrkanden inkomma och ingen får sätta upp sig på talarlistan. När alla som blivit uppsatta på talarlistan sagt sitt och talarlistan är tom går mötet till beslut. Strecket kan, om mötet så önskar, upphävas senare som resultat av en ordningsfråga. Replik Om du blir personligt angripen kan du få möjlighet att bemöta detta genom att begära ordet och samtidigt säga replik. Om mötesordföranden anser det vara befogat bryts då den vanliga talarlistan tillfälligt. En replik får aldrig användas för att föra fram nya åsikter eller yrkanden. Praktisk information inför kongressen Sid 15

17 Reservation Om du anser att du inte kan acceptera ett beslut kan du begära att få en reservation mot beslutet antecknad i protokollet. Detta innebär inte att beslutet ändras, men det är ett sätt att kraftigt markera att du inte kan stödja beslutet. Skulle det visa sig att beslutet är olagligt frias man från ansvar för beslutet om man har reserverat sig. En reservation måste anmälas innan mötet avslutas. Den som önskar kan även bifoga en motivering till reservationen. Yttrande i protokollet Om du vill tydliggöra en åsikt som inte framkommer i fattade beslut kan du få ett yttrande antecknat i protokollet. Det förändrar dock inte det fattade beslutet. Praktisk information inför kongressen Sid 16

18 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Förbundsordförande Gustav Nipe förklarar mötet öppnat Fastställande av röstlängd Under denna punkt ropas alla valda ombud upp. Valet administrerades av de ombudsansvariga tillsammans med förbundsstyrelsen. På förbundskongressen har bara ombuden rösträtt. Vilka som får väljas till ombud regleras i förbundets stadgar. Lista över förbundskongressombud 2013 Se bilaga Mötets beslutsmässighet Ordinarie förbundskongress är beslutsmässigt: I förbundets stadga då kallelse utgått till lokalavdelningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning senast trettioförsta (31) december året innan kongressen, samt till kongressombud och kongressreservombud snarast efter kongresssombudsvalets avslutande, med uppgift om tid och plats för dem ordinarie förbundskongressen, då kongressombudsval förrättats i enlighet med vad som föreskrivs i stadgan, då möteshandlingar har sänts ut till kongressombud, kongressreservombud, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning samt gjorts tillgängliga för lokalavdelningarna senast fyra (4) veckor före den ordinarie förbundskongressen. Så här har det gått till 1. Kallelsen skickades ut den 30 december 2012 till lokalavdelningar, medlemmar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning. 2. Kongressombudsvalet genomfördes den 11 december - 30 december. Sammanlagt hade 74 medlemmar tackat ja till sin nominering varav slutligen 51 ombud samt 21 ombudsreserver valdes. Valet genomfördes via Piratpartiets forum. 3. Förbundskongressens möteshandlingar skickades till förbundets kongressombud, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning samt gjorts tillgängliga för lokalavdelningarna den 7 mars Val av mötesordförande En eller flera mötesordförande väljs av kongressen med uppgift att leda mötet i dess arbete. Mötesordförande bör inte ha något annat uppdrag under kongressen eller delta debatten Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare Förbundskongressen väljer en eller flera mötessekreterare som har till uppgift att skriva förbundskongressens protokoll. 1. Formalia Sid 17

19 1.6. Val av minst två justerare Det som skrivs i protokollet gäller som beslut från förbundskongressen. Två eller flera justerare utses för att kontrollera att protokollet är korrekt skrivet Val av tre rösträknare Mötet väljer tre rösträknare. Dessa kan väljas bland ombuden eftersom mötet ändå måste stoppas under rösträkningen Adjungeringar Ombud och ersättare för ombud har närvaro-, yttrande-, förslags- samt rösträtt på förbundskongressen. Förbundsstyrelsen, förbundets revisorer och förbundets valberedning, samt anställda som inte får väljas till ombud, har rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag. De som har lämnat in motioner eller är föreslagna i stadgemässiga val har rätt att yttra sig i dessa frågor. Övriga medlemmar är välkomna i mån av plats och om förbundskongressen vill kan de adjungeras och därigenom även ges närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på förbundskongressen. Förbundskongressen kan välja att adjungera vem som helst. Dock kan ingen få rösträtt på detta sätt. Förslag att: alla som är på förbundskongressen och som inte har stadgemässigt rätt att vara där adjungeras till mötet och de får rätt att yttra sig och ställa förslag till mötet Fastställande av dagordning Dagordningen är listan över alla ärenden som ska behandlas på förbundskongressen. Ett förslag på dagordning finns på sidan Förslag till mötesordning förbundskongressen 2013 Inledning Denna beslutsordning finns för att tydliggöra hur förbundskongressen i Ung Pirat genomförs och möjliggöra att ändringar kan ske genom beslut om förändrad beslutsordning. Röstlängd Mötets röstlängd justeras löpande när folk anländer eller lämnar mötet. Vid rösträkning kan 1. Formalia Sid 18

20 röstlängden kontrollräknas. Åsiktstorg Här presenteras kort de punkter som förbundskongressen ska fatta beslut om. Varje punkt som presenteras får en plats på torget. Dessa ytor kan ligga i samma lokal eller vara utspridda i olika rum. Vid varje punkt finns en ansvarig diskussionsunderlättare vars uppgift är att lyssna, samordna och utveckla diskussionerna. Underlättaren ser till att alla förslag, motförslag och kommentarer skrivs ned på lappar som sätts upp på torget så att alla kan ta del av vad tidigare medlemmar sagt och argumenterat för. Underlättaren ska också, om möjligt, se till att jämka förslag som är snarlika eller försöka bena ut olikheterna i de förslag som läggs. Det är viktigt att varje medlem antingen muntligen eller via lapparna kan följa hur diskussionen har förts av de som tidigare befunnit sig på stationen. Åsiktstorget brukar vara öppet ett par timmar och under den tiden kan medlemmarna gå runt till de olika stationerna och stanna till vid just de punkter som de själva tycker är viktigast och mest intressanta. När åsiktstorget är slut blir det underlättarnas uppgift att tillsammans med mötesordförande sammanställa ett beslutsunderlag utifrån de diskussioner och förslag som har luftats på åsiktstorget. Beslutsunderlaget ska innehålla alla de förslag som kommit fram på just den stationen. Om ingen enighet har kunnat uppnås i en fråga bedömer underlättaren vilket av förslagen som har en majoritet av medlemmarna bakom sig och gör detta förslag till huvudförslag. Ett enkelt sätt att avgöra det är att alla som stöder ett förslag noterar det på det papper som förslaget är nedskrivet på. Sammanställningen sker så snart som möjligt efter att åsiktstorget stängts och ett utskrivet beslutsunderlag delas så snabbt som möjligt ut till alla ombud. Debatt i plenum (mötessalen) Den som önskar begära ordet håller upp sin nummerbricka tills mötesordföranden bekräftar att namnet är uppsatt på talarlistan. Den som fått ordet har 3 minuter till sitt förfogande om inte mötet beslutar annat. Mötesordföranden påminner om att tiden närmar sig slutet efter ca 2,5 min. Talarlistan kan brytas av replik, sakupplysning och ordningsfråga efter mötesordförandens godkännande. Replik får pågå under maximalt 30 sekunder. Talarlistan kan stängas genom streck i debatten. Förslag under mötet Yrkanden lämnas in genom att skriftligen lämna in yrkandet till mötesordföranden. Mötesordförandena kan välja att ta emot muntliga yrkanden i vissa fall. Övriga frågor måste vara inkomna till mötesordföranden senast klockan 19 på mötets andra dag (lördag) för att behandlas under mötet. Beslut 1. Formalia Sid 19

21 Beslut fattas enligt fastställd kontrapropositionsordning utslagsturnering. Alla vinnande förslag ställs mot avslag. Röstning sker med acklamation vid enklare ordningsfrågor och försöksvotering (handuppräckning) vid beslutsfrågor. Alla med rösträtt kan begära votering för att gå från en röstmetod till en mer exakt. Vid begäran genomförs sluten votering med lappar. 1. Formalia Sid 20

22 2. Verksamhetsberättelse för föregående år Detta är verksamhetsberättelsen för år Det vanliga beslutet är att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. Det är ett finare sätt att säga att rapporten ska sparas i protokollet. 2. Verksamhetsberättelse Sid 21

23 Verksamhetsberättelse för Ung Pirat 2012 av: Förbundsstyrelsen Inledning Verksamhetsåret 2012 har varit ett år som har använts för att stärka organisationen efter ett intensivt valår och att förbereda organisationen för den krafturladdning som kommer ske supervalåret Årets mål har varit till stor del interna där förbundet satsat mycket på att börja utveckla piratrörelsens ideologiska bas och sakfrågor. Det har uppdaterats hemsidor, anordnats politisk konferens. Det har också skett externt arbete där framförallt fildelningskampanjen 5101 är värd att särskilt belysa. Förbundet hade i slutet av året 5328 medlemmar och 37 godkända lokalavdelningar. Under året startade fyra nya föreningar sin verksamhet medan en förening lades ner. Verksamhetsberättelsen följer den verksamhetsplan som 2012 års förbundskongress antog. En välfungerande och långsiktig organisation Mål: att förbundet under året fysiskt ska besöka varje lokalavdelning. Förbundet har under året besökt en majoritet av de aktiva lokalavdelningarna. Mål: att underlätta för nya medlemmar vid medlemsregistrering att komma i kontakt med förbundets arbetsgrupper. Till varje ny medlem går det ut ett välkomstmeddelande som bland annat innehåller information om förbundets arbetsgrupper och hur man kommer i kontakt med dessa. Mål: att under året ha totalt 3500 bidragsberättigade medlemmar. Förbundet hade vid årskiftet ca 4100 stycken bidragsberättigade medlemmar. Mål: att under året fortsätta utveckla sina it-tjänster, exempelvis för lokalavdelningarnas hemsidor. Samtliga distrikt har numera hemsidor via förbundet, en handfull lokalavdelningar har även de numera hemsidor via förbundet. Förbundets hemsidor har under året vidarutvecklats med bland annat en ny kalenderfunktion. Mål: att under året starta upp och hålla igång ett kassörsnätverk samt ett ordförandenätverk, med minst en fysisk träff, både på lokalavdelningsnivå och på distriktsnivå. Förberedande arbete har gjorts under slutet av året för att kunna starta upp dessa under Verksamhetsberättelse Sid 22

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Index Contact information for The Swedish Pirate Party...3 Party leader...3 Named coordinator...3 Generic "info" email...3 Press contact...3

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Möteshandlingar Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö 3 Möteshandlingar till ordinarie Riksmöte 2010 i Sverok 2010-11-19--21 i Nässjö. Missa inte att diskutera alla ärenden redan nu på http://forum.sverok.se

Läs mer

Rapport: Breddningsarbetet

Rapport: Breddningsarbetet Rapport: Breddningsarbetet Av Anna Troberg och Henrik Brändén Bakgrund För att ge styrelsen en uppfattning om hur debatten om breddning av partiets politik utvecklar sig har vi gjort denna sammanställning

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer