DHR Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering var året då... Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DHR 2010. Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering. 2010 var året då... Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 DHR 2010 Verksamhetsberättelse Redaktör: Lasse Andersson Ds 2010:20 Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering 2010 var året då......vi fortsatt fick vänta på ett lagförslag som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering. Vi fick också slåss för att utredningen Bortom fagert tal ens skulle offentliggöras. Utredningen släpptes till slut efter intensivt påverkansarbete där förbundsordförande Maria Johansson startat ett Facebookupprop som krävt detta. På bilden försöker hon få finansminister Anders Borg att inse att utredningen måste offentliggöras. förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Verksamhetsberättelse

2 Verksamhetsberättelse Förkortningar DO DAR EIDD HI HRF FSDB HSO LSS NHF SRF STIL SVCR Diskrimineringsombudsmannen Delegationen för Arbetslivsinriktad Rehabilitering European Institute for Design and Disability Hjälpmedelsinstitutet Hörselskadades Riksförbund Förbundet Sveriges Dövblinda Handikappförbunden Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Nordiska Handikappförbundet Synskadades Riksförbund Stiftarna av Independent Living i Sverige Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering 2 Verksamhetsberättelse 2010

3 Innehåll 2010 var året då... 4 Förord 5 DHR påverkar 6 Medlemsservice 13 Internationellt 18 Remisser och yttranden 19 Förbundskansliet 20 Förbundets organisation 22 Förbundets representation 24 Förvaltningsberättelse 25 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Redovisnings- och värderingsprinciper 28 Not Not Not Not Underskrifter 33 Revisionsberättelse 34 Verksamhetsberättelse

4 Verksamhetsberättelse var året då...det 90-sidiga bedömningsinstrument som Socialstyrelsen och Försäkringskassan skulle ta fram stoppades i och med att DHR och de andra organisationerna i referensgruppen förkastade det djupt integritetskränkande dokumentet. Senare lämnade hela referensgruppen arbetet, med viss medial uppmärksamhet som följd - och förslaget togs tillbaka! vår kamp mot de orättfärdiga 65-årsgränserna fick gehör i åtminstone ett avseende då man höjde åldersgränsen för arbetstekniska hjälpmedel till 67 år. vi fortsatt fick vänta på ett lagförslag som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering. Vi fick också slåss för att utredningen Bortom fagert tal ens skulle offentliggöras. Utredningen släpptes till slut efter att DHRs förbundsordförande Maria Johansson startat ett Facebook-upprop som krävt detta. Något som i sin tur innebar att Maria fick ta emot årets STIL-pris tillsammans med utredaren Hans Ytterberg. det beslutades i riksdagen att göra ett tillägg i socialtjänstlagen om utökat brukarinflytande utifrån våra idéer om hur hemtjänsten ska förändras till Personlig service. DHR för första gången var med i Pride-veckan. Vi deltog tillsammans med förbundet Unga Rörelsehindrade, gick under parollen Samma fördomar samma kamp och hade ett seminarium där före detta ordföranden i Unga Rörelsehindrade Sahar Mosleh, tidigare Pridestyrelseledamoten Anders Wallner och DHRs förbundsstyrelseledamot Rasmus Isaksson gav sina personliga reflektioner kring likheter och skillnader mellan funktionshinder- och hbtq-rörelsen och vad vi kan lära oss av det. det förutspåddes att både David Lega (KD och Jesper Odelberg (V) hade goda chanser att bli de första riksdagsledamöterna i Sverige sedan 50-talet som använder rullstol. Trots att dessa riksdagskandidater inte blev invalda fick Sverige sin första riksdagsledamot som sitter i rullstol, Lars Isovaara (SD). den nationella planen för handikappolitiken Från patient till medborgare skulle gå i mål. Det gjorde den också utan pukor och trumpeter eftersom varken kommuner, landsting, riksdag, myndigheter eller samhället i övrigt hade gjort sitt jobb! Verksamhetsberättelse

5 förord 2010 präglades av att det var valår. Det var dessutom året då förbundskansliet flyttade och året då vi på allvar började använda sociala medier i vårt påverkansarbete för att kommunicera mellan människor som brinner för det DHR står för ett samhälle där personer med nedsatt rörelseförmåga har samma möjligheter som andra. Detta var också året då så mycket skulle ha hänt i Sverige och utvecklingen skulle gått mot ett synsätt där personer med funktionsnedsättning ses som en naturlig del av den mänskliga mångfalden. Dels utifrån de tio år tidigare av riksdagen i nationella handlingsplanen beslutade målen för handikapppolitiken men framförallt utifrån att Sverige sedan december 2008 ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. DHRs ställningstagande att säga nej till medverkan eller deltagande vid otillgängliga arrangemang, att säga nej till särlösningar och sidoingångar har nu flera år på nacken. När jag ombads komma till SVT för att i Gomorron Sverige diskutera utställningen Miss Landmine, ställde jag som krav för min medverkan en godkänd ramp till podiet och morgonsoffan. Efter flera turer fick jag beskedet att man skulle bygga en sådan och först då accepterade jag att vara med. Av det lär vi oss att trägen vinner och att vi aldrig ska säga ja till otillgänglighet. När ABF hade förbundsstämma, i ABF-husets otillgängliga Zäta-sal hänvisades jag dit via en låst sidoingång av lagerkaraktär. Den här gången lämnade jag ABF-huset utan att registrera mig var också året då oron bland assistansberättigade bara ökade. Det började med förslaget till det uppmärksammade integritetskränkande bedömningsinstrumentet, vilket DHR bland andra lyckades få tillbakadraget. Under året fick vi många signaler från medlemmar om att antalet assistanstimmar drogs ned eller man blev helt utan sin assistans var valår och när vi gick igenom riksdagspartiernas valmanifest kunde vi konstatera att de flesta (M, C, KD, FP, S) fått upp ögonen för att personer med funktionsnedsättning på något sätt måste inkluderas i arbetsmarknadspolitiken. Assistansen fanns med hos FP och M. MP ville att kollektivtrafiken när den byggs ut ska fungera för alla. De som lyfte fram att bristande tillgänglighet ska vara en form av diskriminering var C, FP och MP. Det fanns skillnader i valmanifesten men naturligtvis är inte ett valmanifest allt. Exempelvis var Lars Ohly (V) den ende partiledare som i sitt tal i Almedalen nämnde personer med funktionsnedsättning, dessutom i ett ovanligt långt inlägg på flera minuter. Samtidigt hade man i sin valplattform helt tappat bort allt vad funktionshinderperspektiv heter. Sista december 2010 gick så nationella handlingsplanen för handikappolitiken, Från patient till medborgare, i mål efter tio år. Under denna period har vi haft tre regeringar av skiftande färgsammansättning. Jag tror alla de tre ministrarna, Lars Engqvist, Berit Andnor och Maria Larsson har haft högre ambitioner än vad som blivit verklighet. Samtidigt som de alla tre och deras regeringar nu måste stå till svars för resultatet. Innan regeringen själv tar till sig perspektivskiftet tror jag inte vi kommer få se något genomslag i övriga samhället heller. Redan i april överlämnade regeringen sin utvärdering av handlingsplanen. Vi var från DHR starkt kritiska till regeringens slutsats att tillgängligheten konkret förbättrats inom i stort sett alla samhällsområden. Visst har det hänt saker, mest påtagligt är tydligt förbättrade möjligheter att ta sig fram i utemiljön. Många kommuner har också arbetat med inventeringar och med undanröjandet av enkelt avhjälpa hinder i sina egna lokaler och verksamheter. Men - faktum kvarstår - tio år senare har vi på många sätt svårare att med resa med exempelvis tåg och då tänker jag inte bara på de för andra året i rad avstängda X2000-liftarna. Inte ens en bråkdel av de enkelt avhjälpta hindren har undanröjts. Samtidigt fortsätter man att bygga nytt som ofta utestänger och redan från början har dessa hinder. Glädjande nog märker vi dock en ökad medvetenhet om behovet av tillgänglighet, och att vi fortfarande på många sätt står utanför stora delar av samhällslivet. Denna ökade medvetenhet bottnar inte minst i det viktiga arbete som dagligen bedrivs av DHR och DHR-are över över hela landet. Det ska vi vara stolta över! Efter många år med ekonomiska underskott ser vi nu en ljusning, men fortfarande behöver vi bli fler. Den entusiasm så många uppvisade under vår värvningskampanj och under Finn Fem Fel-arbetet i valrörelsen bådar gott inför framtiden! Verksamhetsberättelse

6 Verksamhetsberättelse DHR PÅVERKAr Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Det har varit starkt tryck i frågan om att få parkeringstillstånd på grund av nedsatt rörelseförmåga under verksamhetsåret. En förändring av Transportstyrelsens föreskrift resulterade i att det blev svårare eller helt omöjligt att få tillstånd som passagerare och för nedsatt funktion i armar och händer. I april uppvaktade vi trafikutskottet om parkeringstillstånd och om ny kollektivtrafiklag. Vi fick dock aldrig träffa utskottet, endast representanter från Näringsdepartementets transportenhet. Vi har agerat enträget men fruktlöst i frågan ända sedan vi besvarade remissen där vi förutsåg de effekter åtstramningarna skulle få. Många medlemmar och andra privatpersoner har kontaktat oss i frågan. Eftersom vi inte nått resultat med våra olika skrivelser så förväntar vi oss att nå fram med vårt budskap under 2011 när vi uppvaktat ansvariga tillsammans med sju andra funktionshinderorganisationer. < Möte med partipolitiken Förbundsordförande Maria Johanssons partipolitiska aktiviteter innebar bland annat att hon bevistade ett antal av riksdagspartiernas beslutande organ. I mars medverkade hon vid ett seminarium Att vända hinder till fördel under Folkpartiets riksmöte i Västerås. I maj gästade hon Vänsterpartiets kongress i Gävle och Miljöpartiets i Uppsala, i juli var hon på Kristdemokraternas Riksting. I början av året var hon, en representant för Unga Rörelsehindrade och en ombudsman uppe hos Kristdemokraternas kansli med en packad frukostkorg för informella diskussioner. < Rekordmånga på marsch Lördagen den 29 maj genomfördes Marschen för Tillgänglighet för åttonde gången. Och det blev rekord igen! Med 31 orter var vi fler än någonsin som demonstrerade för en lagstiftning som förbjuder otillgänglighet. I Stockholm - som samlade 550 deltagare - berättade äldre- och folkhälsominister Maria Larsson att det kommer ett lagförslag - något som man i och för sig hade offentliggjort redan innan marschen. I Stockholmståget gick också f d statsrådet Ylva Johansson (s), partiledaren Lars Ohly (v), EU-minister Birgitta Ohlsson Valet Inför valet den 19 september bistod förbundet våra avdelningar och distrikt med lika former av valmaterial. Förutom tre färdigskrivna insändare på temat Otillgänglighetens apartheid, Hjälpmedel en rättighet och Sätt stopp för kränkningarna (hemtjänstfrågan) som var ämnade att skickas till lokala medier fick man en lathund för hur man skulle kunna jobba för att sätta våra frågor på den politiska agendan. Här fanns flygblad om personlig service och hjälpmedel samt vårt kort med Finn-Fem-Fel. Avdelningarna hade full frihet (fp) och miljöpartiets Gustav Fridolin. Som vanligt var DHR-arna mycket delaktiga i de lokala marscherna och här följer några exempel utifrån landet: I Askersund kom 55 deltagare trots hällande regn. I Boden var man ca 100, i Västerås 80, i Eskilstuna 40. I Halmstad var det 140 som gick/var med på torgmötet. I Helsingborg slöt 65 deltagare upp och i Jönköping var man 100 för att nu nämna några orter. Media var bra på hugget framförallt på lokal och regional nivå medan det framförallt var Rapport som i riksmedierna uppmärksammade marschen i Malmö i sin sändning. < att agera när man själv ville men förhoppningen var att vårt utåtriktade arbete skulle kulminera den 11 september mellan 11 och 14 då också stora delar av förbundsstyrelsen var ute på gator och torg. I valrörelsen ville vi uppmärksamma såväl partierna som enskilda politiker, medier och väljare på de frågor vi driver. Vi kan inte själva förändra världen utan behöver en allmän opinion > 6 Verksamhetsberättelse 2010

7 DHR satte färg på Pridefestivalen > om vi ska nå verklig förändring. Vår strategi är att vara pålästa, att försöka synas och höras och att finnas med på så många ställen som möjligt för att uppmärksamma det som är DHRs ändamål och det vi arbetar för människors möjlighet till delaktighet, medborgarskapstanken helt enkelt. Första veckan i juli fanns DHR, tillsammans med Förbundet Unga Rörelsehindrade återigen med under Politikerveckan i Almedalen. I Almedalen anordnade DHR tillsammans med FSDB, HRF, SRF och Personskadeförbundet RTP ett välbesökt seminarium med rubriken Vad får en mänsklig rättighet kosta? I undersökning efter undersökning har politiker lovat att prioritera en diskrimineringslagstiftning och att försvara assistansen. Ändå händer inget. Frågan är då vilka krafter som är emot. minarium, som leddes av Alexandra Pascalidou, blev minst sagt välbesökt och fartfullt med många skratt och stort engagemang från såväl deltagare som medverkande. Förutom vårt eget seminarium lyfte vi funktionshinderperspektivet, iklädda våra gröna Öppna Sverige-tröjor och samlade underskrifter med Finn Fem Fel-vykorten i samband med politikertalen och vid seminarier vi besökte. <? Vad får en mänsklig rättighet kosta? undrade DHR vid ett välbesökt seminarieum i Almedalen För första gången medverkade DHR under Prideveckan och vi gjorde det tillsammans med Unga Rörelsehindrade. Parollen liksom rubriken för vårt seminarium var Samma fördomar samma kamp Till seminariet hade vi bjudit in före detta ordförande i Unga Rörelsehindrade Sahar Mosleh, tidigare Pridestyrelseledmoten Anders Wallner och förbundsstyrelseledamoten Rasmus Isaksson för att de skulle ge sina personliga reflektioner kring likheter och skillnader mellan handikapp- och hbt-rörelsen och vad vi kan lära oss av det. Förutom seminariet och själva paraden så genomförde vi en tillgänglighetsinventering av området runt Pridehouse. < Hjultorget Den 2-3 juni deltog vi, tillsammans med Unga Rörelsehindrade på Hjultorget, den här gången på nya Kista-mässan. Hjultorget som nu återuppstod efter några års uppehåll är en mässa om hjälpmedel, bil- och bostadsanpassningar av och för personer med funktionsnedsättningar. DHR hade en monter som besöktes av många av mässbesökarna inte minst beroende på att man ville delta i vår Finn Fem-felkampanj. Våra kort hade en rykande åtgång och var en bra utgångspunkt för samtal om den bristande miljön och vad DHR gör för att få till stånd en lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering. < Verksamhetsberättelse

8 Verksamhetsberättelse Maria fick STIL-pris Årets Stilpris delades i år mellan mannen bakom utredningen Bortom fagert tal, Hans Ytterberg och DHRs förbundsordförande Maria Johansson. Maria fick priset för sin lyckade kamp att via sociala medier få regeringen att offentliggöra utredningen Bortom fagert tal. < DHR gillar olika Juryns motivering En kvinna med råg i ryggen utnyttjade sin kunskap om moderna sociala medier och fick med nära 2000 personer i en grupp på Facebook med krav på att offentliggöra utredningen. Denna andra extraordinära insats hade betydelse. Viktigt är att den byggde på ett medvetet och strategiskt etablerande av DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, i den politiska debatten i de sociala medierna. DHRs förbundsstyrelse gav sitt stöd åt den riksomfattande kampanjen Vi gillar olika som initierats av tidningen Aftonbladet och som är en kampanj mot främlingsfientlighet. När DHR gick in i kampanjen hade över en halv miljon människor och organisationer gett kampanjen sitt stöd. FS beslut var enhälligt och samtidigt uppmanade man våra medlemmar och avdelningar att göra detsamma. Inte minst eftersom hela DHRs verksamhet bygger på att vi alla är olika och lika mycket värda. < Socialförsäkringsfrågor I mars uppvaktade DHR utredningen Ett stärkt skydd mot diskriminering på grund av ålder och krävde att de lagliga 65-årsgränserna inom socialförsäkringsområdet måste bort samt att de dolda 65-årsgränserna inom återkommande rehabilitering och på hjälpmedelsområdet måste upphöra och att endast behov ska vara avgörande. Under året har DHR ingått i en arbetsgrupp på HSO som ska ta fram en övergripande så kallad Plattform för socialförsäkring med beskrivning av problem samt riktlinjer för handikapprörelsens arbete med socialförsäkringsfrågor. Plattformen tar sin utgångspunkt i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och den ska godkännas av HSOs kongress maj Inom tillgänglighetsområdet var berörd tjänsteman involverad i ledningsgruppen för Bostadsanpassningsprojektet och Bygg klokts ledningsgrupp. Kommunikationer Under året har DHR medverkat i Jernhusens referensgrupp ledsagning, Trafikverkets tillgänglighetsråd Flyg för alla, Transportstyrelsen tillgänglighetsråd samt i Samtrafikens årliga konferens. Vi träffade också såväl kristdemokraternas som socialdemokraternas trafikutskottsrepre Som vanligt får förbundskansliet många samtal från medlemmar som vill ha råd angående ansökan och överklagan av handikappersättning och vårt Faktablad och checklista är mycket efterfrågade. Försäkringskassan har 2007 överlämnat en s k Kunskapsöversikt till regeringen angående handikappersättning, men sedan har inget hänt. HSO har därför tillsammans med bland annat DHR ingivit en kritisk skrivelse till regeringen, där vi framfört våra synpunkter på problem inom handikappersättningen såsom behov av ytterligare nivåer och förenklade bedömningar om den sökande har omfattande nedsatt rörelseförmåga, utökad ersättning för till exempel bilkostnader samt borttagandet av 65-årsgränsen. < Tillgänglighet och användbarhet sentanter och i april uppvaktade vi Näringsdepartementet med anledning av tågstandarden och tågen generellt Vi var också djupt involverade i framtagandet av HSOs alternativrapport om FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ett remissarbete som pågick under hela året. < 8 Verksamhetsberättelse 2010

9 I april skrev vi bland annat till socialminister Göran Hägglund och bad om ett sammanträffande. Etik Under våren pågick en intensiv debatt i massmedia med anledning av att en kvinna Kim med omfattande funktionsnedsättning, begärt tillstånd av Socialstyrelsen för att få sin respirator avstängd. Förbundsordföranden medverkade i Aktuellt och tillsammans med RTP gjorde vi ett skarpt uttalande som blev citerat i flera dagstidningar. I slutet av april tillskrev vi Socialstyrelsen, socialminister Göran Hägglund och Svenska Läkaresällskapet samt begärde ett sammanträffande med Socialstyrelsen då vi befarade att ett beviljande av Kims önskan skulle vara ett steg mot att tillåta aktiv dödshjälp. En månad senare vid mötet med Socialstyrelsen inbjöds DHR att ingå i den arbetsgrupp på Socialstyrelsen, som ska se över Allmänna råd för riktlinjer vid Livsuppehållande behandling. Uppdraget har sedan utvidgats till att även medverka i utarbetandet av en Handbok Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling eller annan livräddande behandling. Under våren åtalades en läkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus för att medvetet ha tagit livet av ett svårt skadat spädbarn. Även här gick debattens vågor höga i massmedia och inom DHRs etiska nätverk samt i olika debattforum på internet med företrädare bland annat från DHR. En känd professor och läkare som i många år arbetat med barn med funktionsnedsättning gick ut och menade att > Finn Fem Fel Under våren togs det fram ett vykort med titeln Finn Fem Fel som föreställde en stadsmiljö där det fanns ett antal brister i tillgängligheten. Här kunde den vakne hitta brevlådor och bankomater som var oanvändbara för en person som använder rullstol, men också trappor och icke avfasade trottoarkanter. På baksidan av kortet skulle man fylla i minst fem fel och skriva under med sitt namn och sin adress, för kravet att krafttag tas mot den diskriminerande otillgängligheten. Vi utlovade sedan att vidarebefordra korten till berörd minister. Vykortkortet gjorde stor succé på Hjultorget och i Almedalen och kom sedan att användas när våra avdelningar över hela landet agerade den 11 september i samband med valet. Totalt fick vi tillbaka över 2000 kort och till de framgångsrikaste avdelningarna skickade vi ett antal tårtor som tack för enastående fina intressepolitiska insatser. < DHR PÅVERKAr 11 september var våra avdelningar över hela landet ute och agiterade med hjälp av vårt vykort. Totalt fick vi in över 2000 kort med underskrifter. Verksamhetsberättelse

10 Verksamhetsberättelse DHR PÅVERKAr Inga hinderfestival > svårt skadade barn har ett annat slags människovärde och därför bör tas bort för att bespara föräldrarna lidande. I tidskriften Respekt skrev DHR i maj en artikel, där vi skarpt kritiserade läkarens uttalande. Att åka så kalllad Zip-line var mycket uppskattat när DHR och förbundet Unga Rörelsehinder anordnade en Inga hinder-festival i jämtländska Åre Den 12 till 15 augusti genomförde DHR och förbundet Unga Rörelsehindrade en träff som vi kallade Inga-hinderfestivalen i Åre. 13 deltagare i åldrarna 18 år och upp till drygt 30 drog till vackra Åre för några dagars upplevelser mixade med korta föredragningar om DHR och Förbundet Unga Rörelsehindrade och det påverkansarbete vi bedriver. En beskrivning av ett interregionalt projekt Ökad livskvalitet för personer med funktionsnedsättning genom fysisk aktivitet stod också på programmet. Utan tvekan var upplevelserna det mest uppskattade men vi Hjälpmedel ville inte missa detta gyllene tillfälle till lite handikappolitisk skolning. Den upplevelse som var mest uppskattad och unik var möjligheten att åka zip line. En tillfällig ramp hade byggts så att deltagarna kunde ta sig upp i tornet från vilket de kunde åka i en bana, fastspända i en sele, över en dalgång. Därutöver fanns det möjlighet att ta kabinbanan upp till Åreskutan, ta sig en roddtur på Åresjön, bada i Upplevelsebadet och besöka Sauna World på Holiday Club samt delta i förevisning och prova på-aktiviteter ledda av Jämtlands- och Härjedalens handikappidrottsförbund. < DHR har ingått i referensgruppen till HSOs arvfondsprojekt Hjälpmedel en förutsättning för delaktighet och god livskvalitet som avslutades i januari Syftet var att ta fram ett omfattande påverkansmaterial att användas i kontakter med beslutsfattare och yrkesverksamma inom hjälpmedelsområdet. I materialet beskrivs problemen inom hjälpmedelsområdet samt ges förslag med argumentation på förbättringar och lösningar. < Adoption I maj uppvaktade DHR Socialstyrelsen för att bland annat kritisera den Handbok man givit ut som vägledning vid kommunernas adoptionsutredningar. I Handboken ställs mycket hårda krav på sökanden med funktionsnedsättning, vilket leder till att sökande med funktionsnedsättning ofta underkänns som adoptivföräldrar, trots att de skulle kunna vara mycket lämpade. Socialstyrelsen lovade beakta våra synpunkter vid en kommande omarbetning av handboken och ska även se över blanketterna för de läkarintyg som krävs av de sökande och där införa ett tillägg om att hjälpmedel kan underlätta skötsel av små barn när föräldern har en nedsatt rörelseförmåga. DHR blev även intervjuat i ett temanummer om adoption i STILs tidning Stiletten. < Brevlådorna, bättre - men inte bra Under året träffade DHR representanter för Posten för att få bort de nya, otillgängliga brevlådorna vilket resulterade i att Posten sänkte den ursprungliga höjden på brevinkastet med 10 cm en sänkning som fortfarande är otillräcklig. < 10 Verksamhetsberättelse 2010

11 Personlig assistans DHR var ett av de medlemsförbund i HSO som medverkade i den referensgrupp som deltog i Socialstyrelsens och Försäkringskassans arbete med att ta fram ett bedömningsinstrument för personlig assistans i enlighet med förslag i LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Arbetet i referensgruppen blev stormigt eftersom vi som representerar brukarintresset förkastade det första drygt 90-sidiga förslaget. Detta skedde öppet och väckte en del massmedial uppmärksamhet. Personlig service och lagen om valfrihetssystem LOV Lagen om valfrihetssystem som bland annat öppnat för privat hemtjänst (entreprenad) infördes Intresset bland kommunerna för att införa I maj satt hela förbundsstyrelsen på åhörarläktaren då försämringarna och de förändrade bedömningarna inom assistansen debatterades i riksdagen. Efter att samarbetet legat nere en tid återupptogs det på myndigheternas initiativ. Vid verksamhetsårets slut hade en ny version tagits fram i vilken de värsta plumparna tagits bort och omfattningen rejält skurits ner. Inför 2011 planeras att genomföra ett test vid åtta försäkringskassor runt om i landet. Referensgruppens deltagare kommer kunna delta som observatörer vid de utbildningar som ska genomföras om hur instrumentet ska hanteras. < valfrihetssystem har ökat vilket medfört att flera distrikt under 2010 har anordnat kurser om LOV-en med medverkan från förbundet. < April, april Den 1 april gick vi ut med ett pressmeddelande där vi uppmanade Sveriges Olympiska Kommitté att återigen ansöka om att få sommar-os till Stockholm. Sverige måste damma av sin gamla OSansökan om att få arrangera sommar-os i Stockholm. Det skrev DHRs förbundsstyrelse i ett öppet brev till Sveriges Olympiska Kommitté och landets politiker och fortsatte: Överallt där OS drar fram efterlämnar mästerskapen städer som blir tillgängliga för alla: Sydney, Barcelona, Peking, Vancouver är ljusår före Stockholm. Eftersom internationella besökare inte nöjer sig med det utbud av tillgängliga affärer, restauranger, teatrar och idrottsanläggningar som Stockholm har att erbjuda så vore ett OS rätta medicinen. < Forskning Förbundet har ingått i HSOs arbetsgrupp för att ta fram en Forskningspolitisk plattform. Plattformen godkändes av HSO i oktober. Syftet med plattformen var att ta fram utgångspunkter för vårt arbete med forskningsfrågor, belysa problemen samt utarbeta riktlinjer för forskningen och Så här vill vi ha det. Tonvikten har legat på att lyfta fram behovet av utökat brukarinflytande inom forskningen. Förbundet har även ingått i två Initieringscirklar inom HSOs 3-åriga Arvfondsprojekt Från forskningsobjekt till medaktör. Syftet har varit att till forskare ta fram förslag på forskningsämnen. < Sociala medier Under året utvecklades också vår hemsida genom att vi började kommunicera via de så kallade sociala medierna fullt ut. Numera finns på vår hemsida ett antal bloggare förutom förbundsordföranden, DHR har en Facebook-grupp och det twittras. I maj startades också bloggen fulldelaktighet.nu där såväl förbundsordföranden som vår intressepolitiska samordnare Wenche Willumsen medverkade. < Verksamhetsberättelse

12 Verksamhetsberättelse DHR PÅVERKAr Internationell standardisering inom för DHR viktiga områden TK 344 Hjälpmedel är en samlingsgrupp för samtliga pågående standarder av en rad olika hjälpmedel där vi framför allt är engagerade i AG6/rullstolar. Där har vi medverkat i tre nationella möten i AG6 och två i den stora gruppen. TK-498 Fordon för upp till 8 passagerare exklusive chaufför: Det internationella arbetet har bromsat in rejält eftersom de deltagande länderna står väldigt långt ifrån varandra. Efter ett möte i Valencia i maj beslöt den svenska arbetsgruppen att forstsätta arbetet nationellt med ambition att dra igång det internationella arbetet med likasinnade länder under Det pågår kontakter hela tiden med bland annat England och Tyskland för att få till antingen en ISO eller en CEN-standard (ISO Internationella standardiseringsorganisationen, CEN- europeiska standardiseringsorganisationerna EU-standarder ) TC 256 WG 44 PRM tåg: Består av två delar, infrastuktur och den spårbundna trafiken. Fortfarande kvarstår problematiken med en kommande viktbegränsning på 200 kg för tåglyftarna samt avståndet mellan plattform och tåg. Toalettfrågan är fortfarande olöst. Vissa framsteg är dock gjorda men trögheten är enorm. Ett av de stora problemen med detta arbete är det totala ointresset från Sverige för detta arbete. När det gäller infrastrukturen ligger arbetet bättre till än så länge fast där är vi väldigt beroende av arbetet i TK-453 byggd miljö för att arbetet ska fortskrida åt vårt håll. Vi har medverkat i sex internationella och fyra nationella möten och arbetet kommer att fortsätta även nästa år. < Enligt Newsdesks statistik lästes våra pressmeddelanden under året vid tillfällen! DHR i media När resultatet av den något bisarra skönhetstävlingen Miss Landmine dök upp i medierna i mars så inbjöds förbundsordföranden att medverka i Gomorron Sverige och i radio. Skönhetstävlingen hade gått ut på att rösta fram den vackraste av ett antal landmineskadade kvinnor från Asien. Vinnaren fick så en jättefin protes och ett kontantpris. Syftet var att sätta fokus på problemet med landminor men DHR tyckte inte att ändamålet helgar medlen utan protesterade alltså i TV. När dödshjälps-debatten rasade som hetast i april drog förbundsordförande Maria Johansson våra argument i Aktuellts 21-sändning. Egen debatt har vi skapat vid ett par tillfällen genom att få inlägg publicerade på den så kallade Politikerbloggen där vi bland annat tog upp misslyckandet med den nationella handlingsplanen som gick i mål vid årsskiftet och tystnaden om våra frågor från politikerna i Almedalen. DHR har som vanligt varit bra representerat i våra svenska media på riksplanet, som i de lokala medierna Under året skickade DHR ett antal pressmeddelanden via Newsdesk, där journalisterna själva söker upp den pressinfo man tycker är intressant. Enligt Newsdesks statistik lästes våra pressmeddelande under året vid tillfällen. I december medverkade vår förbundsordförande Maria Johansson under tre morgnar i P1:s kulturredaktions serie om ett tillgängligt kulturliv. < 12 Verksamhetsberättelse 2010

13 Medlemsservice Arvika värvade bäst! Den 9 mars startade vi årets värvningskampanj, detta i samband med att vi stängde av de tidigare medlemmar som inte trots påminnelse hade förnyat sitt medlemskap. Då började vi med medlemmar. Den 31/12 hade vi ökat till , det vill säga med 862 personer. Vi går tyvärr fortfarande back då det är betydligt fler som lämnar oss varje år, än som kommer nya. Innan årsskiftet hade dock bestämts att kampanjen skulle fortsätta till nästa 9 mars för att få mer exakta siffror på hur många medlemmar som kommer till oss under ett helt år. Därmed kommer också de mest framgångsrika avdelningarna att utses och belönas under Det kan ändå avslöjas att de avdelningar som låg bra till vid årsskiftet i stort sett behöll sina positioner under slutet av kampanjen. Det betyder att Arvika, Söderhamn, Motala, Mellerud, Höganäs och Sunne gjorde mycket goda insatser med ökningar vid årsskiftet på mellan 115 och 26 procent. Beröm skall också stora avdelningar som Malmö och Borås ha, eller Lund och Umeå. Totalt Ordförande Leif Fransson, ledamot Torbjörn Edberg och Margot Fransson var alla med och förverkligade en fördubbling av Arvikas medlemsantal var det över 35 avdelningar som höjde sitt medlemsantal från den 9 mars till och med den 31 december med över 10 procent. Nu återstår bara att få medlemmarna att stanna kvar avhopparna är problemet, inte bristen på nya. Ny värvningsfolder Under året togs det fram en ny värvningsfolder. Den här gången i form av en 4-sidig A5:a med rubriken Välkommen till DHR. < 35 avdelningar höjde sitt medlemstal med över tio procent! Kurs för partipolitiskt aktiva I maj arrangerades en kurs för DHRare som är partipolitiskt aktiva på olika nivåer. Elva personer fick en dags gnuggning i DHRs olika intressepolitiska frågeområden. Syftet var att ge deltagare ökade kunskaper så att de på ett bättre sätt kan arbeta med våra frågor inom partipolitiken och få sina partivänner intresserade av funktionshinderperspektivet. Kursen leddes av förbundsstyrelseledamoten Anki Ericsson och en ombudsman från förbundskansliet. Därutöver var samtliga ombudsmän samt organisationsutvecklaren involverade genom att ge föredragningar inom olika intressepolitiska områden. < Nätverket för medlemmar med annan etnisk bakgrund än svensk I december hölls en träff i Stockholm där elva medlemmar deltog. Syftet var att ta nya tag i arbetet med att hitta former för hur DHR kan mobilisera nysvenskar med nedsatt rörelseförmåga in i våra avdelningar. Kursen leddes av förbundsstyrelseledamoten Amir Amirriazi och en ombudsman från kansliet. Deltagarna fick en föredragning av Julio Fuentes från SIOS ett samarbetsorgan för ett antal föreningar av personer med olika nationaliteter aktiva i Sverige. Vidare arbetade deltagarna med uppgiften kring hur de senare skulle organisera arbetet på hemmaplan. < Verksamhetsberättelse

14 Verksamhetsberättelse Medlemsservice Samarbetspartners Samarbetena med Etac, Scandic och SalusAnsvar har fortsatt som tidigare. Under året införlivade SalusAnsvar också sin hemförsäkring till vår värld då man som kund slipper extra besiktning eller förhöjd premie om hemmet är anpassat på samma sätt som för deras bilförsäkring. Dessutom har man som medlem också rabatt på ett flertal bilmärken och modeller samt möjlighet att hyra våra två lägenheter på Mar y Sol på Teneriffa till mycket förmånligt pris. Under året tog vi också tag i vårt gamla samarbete med Folkspel i och med att de lanserade Sverigelotteriet. Samarbetet innebär att det numera via autogiro kommer in pengar till såväl vår kampfond som de lokalavdelningar vars medlemmar abonnerar på lotteriet. < Telefonmöten I november genomfördes de första distriktsordförandekonferenserna per telefon. Tre kvällar i följd pågick ett ömsesidigt informationsoch diskussionsutbyte med sju olika distriktsordförande per kväll. < SHT SHT har under 2010 haft sju utgåvor. Upplagan, som i princip följer medlemsutvecklingen, var vid årsskiftet ex. Antal prenumeranter är stabilt. I maj genomförde SHT i samarbetewt med SKOP en läsarundersökning. I denna får tidningen mycket bra betyg. Nio av tio läsare tycker att tidningen är intressant och 75 procent anser att de får ny information genom tidningen. SHT når därmed en målgrupp som annars inte får information om vad som händer inom handikappolitiken. Nästan alla läsare (98 procent) tycker dessutom att SHT är trovärdig. Vad gäller bevakningen av kärnfrågor som till exempel tillgänglighet och användbarhet, personlig assistans och arbete ger läsarna SHT mer än godkänt rakt över. Efter sommaren genomförde SHT en liten ansiktslyftning av tidningens form. Arbetet har gått ut på att modernisera utseende och tilltal utan att ge avkall på tidningens själ. Vår förhoppning är att läsaren känner igen sin tidning men tar till sig den med nya ögon. Vad gäller innehåll har SHT kontinuerligt och i olika former debatt, reportage och intervjuer följt frågan om en ny diskrimineringslagstiftning. Vidare har vi haft en bred bevakning av de handikappolitiska frågorna inför riksdagsvalet både på nyhetsplats och på debattsidorna. Nytt för hösten är också en avdelning som testar hjälpmedel och ger tips om sådana. På debattsidorna har skilda ämnen som arbete/arbetslöshet, forskning, handikapprörelse debatterats av såväl skribenter från DHRs egna led som av politiker och forskare. SHT-webb kompletterar SHTpapperstidning och ger en ny och längre exponering till artiklar från tidningen samtidigt som den ger oss stora möjligheter att upprätthålla aktualitet i bevakningen av funktionshinderpolitiken. Webb-publikationen har nu funnits i snart tre år och är fortfarande unik inom handikapprörelsens media. Arbete med att förbättra och hålla webbtidningen uppdaterad med dagliga nyheter pågår samtidigt som ambitionen finns att även denna väg få annonsörer. På marknadsföringssidan jobbar vi intensivt för att knyta till oss nya annonsörer. Prenumerationserbjudanden av typ prova SHT gratis i tre nummer har delats ut vid en av årets mässor (Hjultorget). < 14 Verksamhetsberätelse 2010

15 Flytt och Öppet Hus Förbundsordförande Maria Johansson minglade bland annat med integrationsminister Erik Ullenhag vid vårt Öppna Hus i september. Den 21 september gick förbundskansliets flyttlass till våra nya lokaler i Farsta. Eftersom vi kunde vara med under hela byggtiden från ax till limpa så blev också lokalerna i toppklass när det gäller tillgänglighet och användbarhet. Med mer än en halverad yta och flytt en mil från city så är också hyreskostnaden mycket lägre än tidigare. Fortfarande delar vi lokal med Unga Rörelsehindrade I och med att DHRs förbundskansli flyttade till Farsta och vi fick inaktuella adressuppgifter passade vi också på att förnya vårt brevpapper och våra olika kuvert. Det nya brevpappret och kuverten är del i en ny grafisk profil som vi hop- som har två rum som en del av vårt verksamhetsbidrag till dem. Drygt två månader senare var det dags för Öppet Hus, då vi stolt visade upp vårt nya kansli för omvärlden. Ett 60-tal besökare från systerorganisationer, departement, samarbetspartners och myndigheter kom för att mingla en stund och berömma våra nya, fräscha, tillgängliga lokaler. < Brevpapper och kuvert pas ska genomsyra hela vårt förbund och förhoppningen är att våra avdelningar och distrikt i takt med att det är dags att beställa nya kuvert och brevpapper ser till att byta till samma grafiska profil. < Ledarskapsutbildning light I januari genomfördes kursen Ledarskapsutbildning light, som vi kallade den för att skilja den från den 4-dagars ledarskapsutbildning vi hade haft under Den här ledarskapsutbildningen var en modellkonferens under vilken deltagarna gavs möjlighet att lära känna ett studiematerial kring ledarskapsfrågor samt fick tips om hur det kan användas på avdelnings- och/eller distriktsnivå. Deltagarna fick också en uppsättning av materialet med hem. Kursen leddes av Ledarinstitutet och två representanter från DHRs förbundsstyrelse deltog. Nio deltagare från olika avdelningar och distrikt samt en representant från förbundet Unga Rörelsehindrade deltog i kursen som hölls under en dag i kansliets lokaler i Stockholm. Därutöver deltog några av förbundets ombudsmän i kursen. < Almanackan Den gamla trotjänaren, vår egen DHR-almanacka togs också fram inför stundande nyår. Som vanligt innehöll den förutom själva almanacksuppgifterna också ett separat häfte med DHR-information, kontaktuppgifter till styrelse, kansli med mera. I år också lite mer påkostad med argument och krav i DHRs kärnfrågor samt vart man vänder sig när man vill ha information, råd och stöd om att leva med nedsatt rörelseförmåga. Almanackan såldes till självkostnadspris. < Verksamhetsberättelsen

16 Verksamhetsberättelse Medlemsservice Hemsidekurs DHR Karlstad var en av de flitigaste avdelningarna när det gällde att få underskrifter på vårt Finn-Fem-Fel-kort. Som tack för det stora engagmanget bjöd förbundet på tårtor Maud Hagstrand, Leif Persson och Ulla.Britt Andersson lät sig smaka. Juridisk telefonrådgivning Den 1 april återuppstod den uppskattade juridiska rådgivningen för DHRs medlemmar. Fortfarande handlar det om gratis telefonrådgivning för medlemmar och numera heter personen man ringer Erik Ward. Erik är jurist med specialisering på socialförsäkringsfrågor och han har erfarenhet från lång tjänstgöring på Försäkringskassan och som föredragande i högsta instans. I november genomfördes en kurs i att skapa lokala hemsidor i det verktyg som DHR riks har. Det var tredje gången som kursen genomfördes, och den här gången var vi åter på Bosön. Därmed har vår grafiska profil, det vill säga det utseende som vi har på vår hemsida, fått efterföljare över hela landet, i dag är det över 50 avdelningar och mer än hälften av våra distrikt som använder samma verktyg och därmed direkt ger en signal av samhörighet inom organisationen. Avdelningen i Ale var en av de första som kom igång med en egen hemsida i vårt DHRverktyg. Idag är det över 50 avdelningar som använder verktyget. Kanske är det också därför som antalet besök hela tiden ökar och vår sida numera har över besök under en månad. Ett annat skäl till den ökande besöksfrekvensen är säkert den sida med sociala medier som lanserades under våren. Här finns nu DHR med på Facebook, vårt eget bloggnätverk samtidigt som förbundsordförande Maria Johanssons twittrande om stort och smått från vår verklighet. < Hans senaste anställning var som chefsjurist hos Försäkringskassan Blekinge. Eriks hjälp kan man få helgfria onsdagar mellan klockan och < 16 Verksamhetsberättelse 2010

17 Organisationsutveckling Ny profilprodukt Förbundets projektanställde organisationsutvecklare Fredrik Canerstam avslutade under våren den första delen av projektet som inneburit prioritet av DHR-distrikten Västerbotten, Gävleborg, Värmland och Södermanland. Istället blev under hösten Jönköping, Östergötland och Dalarna de distrikt som kom att prioriteras. Under sina besök i avdelningar och distrikt har Fredrik samlat på sig stor kunskap och goda exempel på medlemsvärvning och uppslag på aktiviteter, inte minst från Blekinge läns distrikt, Halmstad- och Boråsavdelningarna. Erfarenheterna om hur man kan värva genom utåtriktade aktiviteter, hur man måste ta hand om de nya och hur man kan göra för att behålla de befintliga medlemmarna är tillsammans med verksamhetsutveckling frågor som organisationsutvecklaren har pratat om i Västernorrlands, Västmanlands, Kronobergs och Dalarnas läns distrikt, samt i Mjölby-, Göteborgs- och Säteravdelningarna. Konkret stöd i organisations- och stadgefrågor har getts till Östergötlands distrikt och Töreboda-, Ängelholms- Landskrona- och Motalaavdelningen men har också varit ett regelbundet ämne inte minst på telefon och mail. I november genomfördes det första mötet i Linköping med målet att bilda en ny region för Unga Rörelsehindrade i Östergötland! < I samband med att kansliet flyttade till Farsta togs det fram två nya modeller av kaffekoppar med DHRs logotype. Kopparna ingår i det så kallade profilprogrammet och säljs således till självkostnadspris till våra avdelningar, distrikt och medlemmar. < verksamhetsberättelse

18 Verksamhetsberättelse INTERNATIONELLT Nordiskt samarbete Vårens styrelsemöte hölls i juni i Stockholm. Frågor som dryftades var till exempel att skapa en hemsida för NHF, att man på mötena framöver ska lyfta några paragrafer ur Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och diskutera dessa, budget och verksamhetsplan för 2011 beslutades, standardiseringsfrågor rörande transportområdet var återigen uppe för diskussion. Mötets tema för diskussion och fördjupning var Hur kan vi använda sociala medier i vårt politiska påverkansarbete? I september hölls seminarium och styrelsemöte i Reykjavik. Seminariet hade rubrik Personer med funktionshinder och bostadspolitikk och behandlade i huvudsak olika inlägg kring hur tillgängligheten till bostadshus ska utökas i nybyggnation men framför allt vid ombyggnad. Vi kunde konstatera att förutsättningarna skiljer sig väsentligt åt mellan de nordiska länderna. Även finansieringsformerna kopplade till bostadsbyggande ser olika ut i de nordiska länderna. I Island är hyresrätten sällsynt och handlar vanligtvis om andrahandsuthyrning av den egna bostaden. Kooperativa ägandeformer är vanliga. För de som inte själva kan finansiera sitt boende ansvarar kommunerna för så kallade sociala bo- städer. Dessa blir kategoriboenden där alla som av olika skäl inte själva har ekonomiska möjligheter att finansiera ett ägande hamnar. De flesta personerna med funktionsnedsättningar i Island bor i dessa sociala bostäder (med service). Vanligtvis är dessa ägda av handikapprörelsen och förutsättningen för att få bo där är att man har låg inkomst. Det innebär i praktiken att om någon person med funktionsnedsättning får ett arbete med bra lön så tvingas de lämna sin bostad. Styrelsemötet avhandlade bland annat frågor om vårt projekt Nordisk Transporttjänst som möjliggör att personer från fyra av de fem huvudstäderna (inte Helsingfors) kan anlita varandras färdtjänstsystem vid resor i de respektive huvudstäderna. Projektet avslutas under Vidare diskuterades, ur konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, rätten till arbete, sysselsättning och boende och vad konventionen kan komma att betyda i de respektive länderna. < Shia-samarbetet Verksamhetsåret har präglats av att det varit ett så kallat mellanår ett år mellan två ramperioder. Ett nytt arbetssätt för att producera ansökningarna har praktiserats i de länder där det blir aktuellt med fortsatt arbete under den kommande ramperioden I alla länderna, totalt sju varav DHR har samarbete i två Sri Lanka och Tanzania, har det hållits upprepade konferenser som slutligen resulterat i färdiga ansökningar. Arbetet under den Förbundsstyrelsens Rasmus Isaksson och förbundets intressepolitiska samordnare Wenche Willumsen svalkar sig med kaffe i den Sri-lankesiska hettan kommande perioden kommer att präglas av landprogram där varje landsorganisationer gemensamt bestämt vilket område de vill fokusera sitt arbete på under perioden. Processen att komma fram till detta övergripande område liksom att färdigställa varje enskilt projekt har varit det arbete som tagit både de svenska medlemsorganisationerna i Shia liksom våra partners tid i anspråk. DHR representanter har deltagit vid en konferens i Bagamoyo i Tanzania och två i Colombo i Sri Lanka under året. < SHIA: Solidarity Human Rights Inclusion - Accessibility (Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening). 18 DHR Verksamhetsberättelse 2010

19 remisser och YTTRANDEN ABFs förbundsstyrelses förslag till riktlinjer ABF. Januari Kunskapsöversikt handikappersättning och vårdbidrag. Synpunkter till HSO utifrån Försäkringskassans rapport till regeringen. Mars. Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang. Promemoria. Yttrande till Justitiedepartementet. April. Regler för etablering av vårdgivare. Förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad öppenvård. Slutbetänkande av Utredningen om patientens rätt (SOU 2009:84). Yttrande till Socialdepartementet. April. Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik (SOU 2009:81) Justitiedepartementet. Synpunkter till HSO. April Modernare adoptionsregler (SOU 2009:61). Yttrande till Justitiedepartementet. Maj. Övergripande begrepp och termer inom området levnadsvanor. Yttrande till Socialstyrelsen. Juni. Gränslandet mellan sjukdom och arbete. Slutbetänkande av Arbetsförmågeutredningen (SOU 2009:89). Yttrande till Socialdepartementet. Oktober. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om enkelt avhjälpta hinder. Yttrande till Boverket genom Bygg klokt. Oktober Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering (Ds 2010:20). Yttrande till Integrations- och jämställdhetsdepartementet. November DHR Verksamhetsberättelse

20 Verksamhetsberättelse FÖRBUNDSKANSLIET utrustning till konferensrum etcetera var sådant som kom att prägla mångas arbetsuppgifter under Storforsplan 44 är DHR nya besöksadress - i Farsta. Förbundskansliets uppgift är att verkställa beslut som fattas av förbundsstyrelse, arbetsutskott, förbundsordförande och övriga förtroendemannaorgan. Kansliets arbete är dels inriktat på att ge stöd till distrikt, avdelningar och enskilda medlemmar men skall också vara ett stöd åt förbundsordförande och styrelsen i det intressepolitiska arbetet; som att skriva underlag till remisser, yttranden, debattartiklar och pressinformation. Informationen och stödet till avdelningarna och distrikten går numera, till 70 procent, ut i digital form. Till något 30-tal avdelningar skickar vi fortfarande utskicken i pappersform då mottagarna inte har tillgång till internet. Ett mycket uppskattat stöd till distrikten och avdelningarna är det stöd som har getts av vår projektanställde organisationsutvecklare var första året sedan 2004 som förbundets kansli och förtroendevalda inte hade något förbunds- eller representantskapsmöte att planera och genomföra. För den administrativa delen av kansliet togs dock mycken tid och kraft i anspråk i samband med att kansliet flyttade till Farsta efter drygt två decennier i Liljeholmen. Inte minst då de nya lokalerna skulle inredas från ett tomt skal av betong. Upphandlingar av allt från telefonväxelsystem, larm och datasupport, uppköp av vitvaror och annan köksutrustning, Den med jämna mellanrum uppblossande diskussionen om aktiv dödshjälp genererar många samtal och e-post från studerande, massmedia och allmänhet. Trots att syftet med den nya hem-! Informationen och stödet till avdelningarna och distrikten går numera till 70 procent, ut i digital form. Inom det intressepolitiska arbetet var valen till riksdag, kommuner och landsting självfallet av högsta dignitet. Kansliet tog fram ett valmaterial till avdelningar och distrikt bestående av färdigskrivna insändare, flygblad och ett vykort med Finn Fem Fel-tema. Andra heta frågor under året var det 90-sidiga så kallade bedömningsinstrument som var djupt integritetskränkande och som skulle ligga till grund för beslutet om man skulle vara berättigad personlig assistans och hur omfattande den skulle vara. Ett annat var Transportstyrelsens förändrade direktiv om vilka som skulle ha rätt till parkeringstillstånd, direktiv som gjorde att många förlorade sina tillstånd efter att ha haft sådana under decennier. 20 DHR Verksamhetsberättelse 2010

Till NHF:s styrelse vid sammanträde den 19 september 2010 i Reykjavik. Rapport från DHR och Sverige

Till NHF:s styrelse vid sammanträde den 19 september 2010 i Reykjavik. Rapport från DHR och Sverige Till NHF:s styrelse vid sammanträde den 19 september 2010 i Reykjavik Rapport från DHR och Sverige Hänt sen sist rapport från DHR INOM DHR Almedalen Även i år bevakade DHR tillsammans med Förbundet Unga

Läs mer

Till NHF:s styrelse vid sammanträde den 14 september 2012 i Reykjavik. Kort rapport från DHR förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Till NHF:s styrelse vid sammanträde den 14 september 2012 i Reykjavik. Kort rapport från DHR förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Till NHF:s styrelse vid sammanträde den 14 september 2012 i Reykjavik Kort rapport från DHR förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder 2 Hänt sen sist i DHR Den här gången är vår redovisning mer internt

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Erfarenheter av kampanjen Torsdagsaktionen Hanaholmen 10.09.2015 Ken Gammelgård, förbundssekreterare DHR För att vi med funktionsnedsättning ska uppnå

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21

Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21 Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21 22 förbund och närmare 30 deltagare. Gemensam valstrategi Handikappförbundens kongress fastställde en gemensam valstrategi med ambitionen att alla medlemsförbund

Läs mer

DHR organisationen som arbetar ur ett rättighetsperspektiv

DHR organisationen som arbetar ur ett rättighetsperspektiv 1 Verksamhetsprogram 2014 2015 DHR organisationen som arbetar ur ett rättighetsperspektiv En ny förbundsmötesperiod ligger framför oss. DHR behövs fortfarande, trots att vi lagt 90 år av påverkansarbete

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Handlingsplanen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är vägledande för vilka frågor vi ska

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet Kommunala handikapprådet Protokoll Tid torsdagen den 6 november 2008, kl. 13.30-16.00 Plats Rådhuset, sammanträdesrum Kupolen Närvarande Jonas Eriksson ordförande (MP) Veronika Plamén-Lemke (M) Ingeborg

Läs mer

Angående utvärderingen av nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter

Angående utvärderingen av nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter Vårt diarienr: Sundbyberg 2010-05-25 10-018 Till: Hans Ytterberg Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Angående utvärderingen av nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter

Läs mer

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska 1 Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

DHR den oberoende rösten i funktionshinderrörelsen

DHR den oberoende rösten i funktionshinderrörelsen 1 Förbundsstyrelsens förslag nr 1 Verksamhetsprogram 2016 2017 DHR den oberoende rösten i funktionshinderrörelsen DHR har över 90 års erfarenhet av påverkansarbete. Vår ideologi och vision är formulerad

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETSORGAN I NORRKÖPING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 (20140415-20150415) HSO har under verksamhetsåret haft följande förtroendevalda: Ordförande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Länets Handikappråd 2008-12-05 1 (5) Plats och tid Beslutande Hjälpmedelscentralen, Göviken Fredagen den 5 december 2008 kl 09.00-12.00 Leif Johansson Karin Andersson Lena Hallquist Inger Eriksson Ann-Christine

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans 1 För dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder - och för närstående Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans Innehåll Inledning... 2 Styrelse... 2 Årsmötet 2014... 2 Administration...

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Vad valdebatten 2010 bör handla om! Riksdagsfrågorna

Vad valdebatten 2010 bör handla om! Riksdagsfrågorna Vad valdebatten 2010 bör handla om! Riksdagsfrågorna Till mottagaren Vi översänder följande frågor inom riksdagens kompetens- och dess möjlighetsområde som landets lagstiftande organ, som vi hoppas att

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77)

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77) Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Slutbetänkande av (SOU 2008:77) uppdrag och sammansättning Parlamentarisk kommitté med ledamöter från

Läs mer

Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg.

Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg. Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg. 6 september 2014 avmarsch från Gustav Adolfs torg kl 11.30. Vi finns på facebook, Tillgänglighetsmarschen i Helsingborg Varför

Läs mer

DHR FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER

DHR FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER Verksamhetsberättelse Redaktör: Lasse Andersson ÅR 2011 Den första december stod vi för första gången utanför Rosenbad för att påminna landets ministrar om hur många dagar som gått sedan remisstiden gick

Läs mer

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Om Hörselskadades Riksförbund (HRF) har i nästan ett århundrade bedrivit verksamhet för att stärka hörselskadade och tillvarata

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Inledande synpunkter. Tel

Inledande synpunkter. Tel 1 2009-10-21 Vår referens: Annika Åkerberg Tel. 070-745 37 38 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar gällande delbetänkande av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige Främja, Skydda, Övervaka

Läs mer

Yttrande över Förslag till ny Plan- och bygglag samt förslag till ändringar i anläggningslagen (1973:1149)

Yttrande över Förslag till ny Plan- och bygglag samt förslag till ändringar i anläggningslagen (1973:1149) Sundbyberg 2009-08-18 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08 546 40 422 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer Ange diarienummer vid all korrespondens Yttrande över Förslag till ny Plan-

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Handikappolitiskt program 2015-2018. Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor

Handikappolitiskt program 2015-2018. Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Handikappolitiskt program 2015-2018 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Innehållsförteckning Förord Sid. 3 Syfte Sid. 4 Avgränsningar Sid. 5 Synsätt Sid. 5 Metod Sid. 6

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Glödlampan. hsod.se. December 2015. Innehåll detta nummer Handikappföreningarna. Besök oss på

Glödlampan. hsod.se. December 2015. Innehåll detta nummer Handikappföreningarna. Besök oss på Glödlampan December 2015 2010-02-15 SÖRMLAND Innehåll detta nummer Handikappföreningarna Sörmland 50-års Jubileum Att ta tag i inför 2016 Alla föreningar skall ha möjlighet att driva sina frågor i LRFF.

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen

Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen HSO Göteborgs nyhetsbrev, nr 6 2017. Läs nyhetsbrevet i din webbläsare. Sprid gärna nyhetsbrevet till andra intresserade Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen För att uppmärksamma

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Inspel i valrörelsen

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Inspel i valrörelsen MAKTEN ÖVER VÅRA LIV Inspel i valrörelsen Vi har väntat länge nog! Stat, regioner, landsting och kommuner behöver en rejäl tempoökning för att leva upp till sina mål och åtaganden. Den politiska viljan

Läs mer

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013 Protokoll från det 3:e sammanträdet med :s styrelse 2013 Tid och plats: 11 mars kl 09.30 16.00, s kansli, Uppsala stifts hus, Dragabrunnsgatan 71 i Uppsala, våning 3. Närvarande: Stig Hansson, Folkrörelserådet

Läs mer

Riksförbundet FUBs verksamhetsplan år 2014

Riksförbundet FUBs verksamhetsplan år 2014 Riksförbundet FUBs verksamhetsplan år 2014 Förra året bestämde förbundsstämman vilken inriktning FUBs verksamhet ska ha. Förbundsstämman beslutade att FUB under åren 2014 till 2016 ska följa de här fem

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning LÄTTLÄST SVENSKA Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning Ett samhälle för alla Politiker i Uppsala kommun har bestämt en plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

1 Mötets öppnande, upprop Ordförande hälsade välkommen förklarade mötet öppnat och ett upprop gjordes.

1 Mötets öppnande, upprop Ordförande hälsade välkommen förklarade mötet öppnat och ett upprop gjordes. PROTOKOLL ORGAN: Kommunala funktionshinderrådet, KFR TID: Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 13.30 16.30 PLATS: Svansjörummet, Kommunhuset Kinna Närvarande: Karin Jageby ordförande Eva-Karin Torhem-A vice

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK

Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG IGEN! 3 Innehåll. 1. Förord...4 2. Inledning...5 3. Äldrefrågorna i partierna...6

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige

Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige 1. Vision, utgångspunkter och uppgift Bilaga 02 Organisationens namn är Funktionsrätt Sverige. Organisationen är ett samarbete mellan förbund som samlar människor

Läs mer

Vad händer i omvärlden? Ylva Branting

Vad händer i omvärlden? Ylva Branting Vad händer i omvärlden? Ylva Branting EU EU:s definition av sällsynta sjukdomar Kodning och klassificering Omfattar fem gånger så många individer. Europeisk förteckning Standards av hjälpmedel hygienhjälpmedel

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Internationella reumatikerdagen Nya broschyrer från Unga Reumatiker. Inbjudan till kurs för arbetsgivare och kanslianställda april 2014

Internationella reumatikerdagen Nya broschyrer från Unga Reumatiker. Inbjudan till kurs för arbetsgivare och kanslianställda april 2014 NUMMER 1 2014 Internationella reumatikerdagen 2013 Kristina Söderlund på kansliet har skrivit ihop en redovisning och utvärdering av de många spännande aktiviteterna och arrangemangen som anordnades runt

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson Rita Carlsson Elin Vesterlund Mikael Svedberg Carina Burman Britt-Inger

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer