ÅRSREDOVISNING Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetförslag 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2011. Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetförslag 2012"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011 Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetförslag

2 I början av 2011 drabbades vi av ett tungt slag då våra vänner och kolleger Inga-Britt och Håkan Henriksson omkom i en olyckshändelse. Det innebar bl.a. att en hel del av vår planering med årsmöte, styrelsefunktioner, valberedning m.m. måste göras om. Årsmötet i februari beslöt därför att mandatperioden för den sittande styrelsen skulle förlängas till ett extra årsmöte under våren, där även nya styrelsemedlemmar skulle utses. STYRELSE Ingela Lindberger ordförande Håkan Henriksson v. ordförande och sekr. t.o.m.12 januari Margareta Segerberg ekonomi Monica Berner månadsmöten Cristina Carlsson KPR, äldreomsorg, marknad t.o.m. 13 april Sylvia Molander tf sekr 20 januari 30 april 2011 klubbmästare fr.o.m. 1 juli Leif Söderström annonser, v. ordf. fr.o.m.14 april Gunilla Schödin invald 13 april, prot.sekreterare fr.o.m.1 maj Britt-Marie Janson invald 13 april, annonser Bodil Säfbom invald 13 april TILL STYRELSEN ADJUNGERADE Margit Annerstedt Maj Britt Hoflin Ulf Jönsson Margaretha Mogren Eva Neveling Anita Nyblom Margareta Rydin klubbmästare t.o.m. våren, arrangemang medlemssekreterare ekonomi expedition redaktör kassör webmaster EXPEDITIONSGRUPP Margit Annerstedt Lennart Cederstam t.o.m. våren Margaretha Mogren Birgitta Wittvången Lundh Barbro Bjerlöv Margareta Handberg Gerty Stenius REPRESENTANTER I KPR, KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Ann-Christine Aggeborn Birgitta Ingare Gunillla Schödin fr.o.m. hösten Cristina Carlsson t.o.m. våren Ingela Lindberger REVISORER Lars Bäckman Gösta Ottestam Ulf Carleson, ersättare 2

3 VALBEREDNING Annki Berthelsen t.o.m. 13 april Inga-Britt Henriksson, sammankallande t.o.m. 12 januari Anita Siltanen t.o.m. 13 april Ulf Jönsson fr.o.m. hösten, sammankallande Margit Annerstedt fr.o.m. hösten Ann-Christine Aggeborn fr.o.m. hösten FÖRENINGENS VERKSAMHET ÅR 2011 (Siffror inom parentes avser i förekommande fall jämförelse med verksamhetsåret 2010.) Pensionärsföreningen SPF Tibbleseniorerna bildades 1988 och tillhör Sveriges Pensionärsförbund, Stockholmsdistriktet. Föreningens ordförande är ledamot i förbundets styrelse efter inval på förbundskongressen i Örebro i juni Föreningen är ansluten till Täby Föreningsråd. I vissa frågor samverkar Tibbleseniorerna med övriga pensionärsföreningar i Täby, i första hand med systerföreningen SPF Jarlabanke. Inom ramen för nätverket Framtiden samverkar Tibbleseniorerna och Jarlabanke dessutom med föreningarna Attunda och Kom i Vallentuna, Idun i Danderyd, Kastellet i Vaxholm, Lidingöskeppet på Lidingö, Rurik i Norrtälje, Skutan på Väddö samt Vikingen i Österåker. Tillsammans representerar dessa föreningar ca 20 procent av Stockholmsdistriktets medlemmar. 3 ledamöter har deltagit i 5 protokollförda sammanträden med Framtiden. Styrelsen har även varit representerad på två ordförandekonferenser som anordnats av SPFs Stockholmsdistrikt. Tibbleseniorerna hyr expeditionslokaler på Marknadsvägen 293 i Täby. Expeditionen har hållit öppet sammanlagt ca 111 dagar: måndagar och torsdagar och utom under jul-, nyårs- och påskhelgerna samt under sommarmånaderna juni-augusti. Under sommaruppehållet har styrelsens ledamöter svarat för tillsyn, postöppning, avlyssning av telefonsvarare, kontroll av e-post m.m. Lokalen används även för föreningens studiecirklar och aktiviteter. MEDLEMMAR OCH AVGIFTER Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet 2011/2012 till (1.822) ordinarie medlemmar = en ökning med drygt 3 procent. Föreningen hade dessutom 126 (133) vänmedlemmar från andra SPF-föreningar. Informationsmöten för nya medlemmar har hållits vid 3 tillfällen med sammanlagt 104 deltagare. Medlemsavgifterna har uppgått till 430 kronor för sammanboende, 230 kronor för ensamstående och 75 kronor för vänmedlemmar. Av medlemsavgifterna har 110 kronor per ordinarie medlem betalats in till förbundet och 40 kronor till distriktet. Föreningen har för egna behov sålunda fått behålla endast ca 30 procent av medlemsavgifterna. STYRELSEN Styrelsen har bestått av 7 ledamöter t.o.m. 12 januari, av 6 t.o.m. 13 april och därefter av 8 ledamöter, Styrelsen har hållit 13 protokollförda sammanträden varav 4 före årsmötet 2011, samt ett planeringsmöte. 3

4 ÅRSMÖTE Årsmötet ägde rum den 23 februari i Grindtorpskyrkan med 126 (119) medlemmar och vänmedlemmar närvarande. Mötesförhandlingarna leddes av Erik Nilsson, SPF Skutan, Väddö, ordförande och Lennart Cederstam, SPF Tibbleseniorerna, sekreterare. Extra årsmöte hölls den 13 april för att förrätta fyllnadsval till styrelsen. Extra årsmöte hölls även den 19 oktober för att besluta om årsavgift för Avgiften för 2012 fastställdes till 250:- resp. 480:- för sammanboende. MÅNADSMÖTEN Månadsmötena har i samtliga fall hållits i Grindtorpskyrkan, eftersom kommunen inte kan erbjuda lämpliga lokaler. Programansvarig har varit Margit Annerstedt under våren och därefter Sylvia Molander. Totalt har månadsmötena haft (1.037) besökare. Värd-/värdinnegruppen har bestått av Annki Berthelsen, Göran Björkell, Gudrun Sandor, Anita Siltanen och Gunhild Svanberg samt under våren Margit Annerstedt, Lennart Cederstam och under hösten Sylvia Molander. Margit Annerstedt har ansvarat för lotterierna. Månadsmöten har hållits enligt följande: 26 jan Zwing Time Band 140 (23 feb Årsmöte 126) 23 mars Andreas Konvicka om Jussi Björling apr Söderstråkets Salongsorkester maj Johan Taube sjunger Evert Taube aug Spicas Skeppsorkester sept AnnBritt Grünewald om Brott och straff okt Ove Engström om Nils Ferlin nov Louise Lyberg om Falsk och äkta konst dec Åsa Bergh med Tomten och Julsånger 91 ÖPPET HUS I expeditionens lokaler ordnades Öppet hus för medlemmarna vid 6 tillfällen med sammanlagt 68 besökare. Avsikten är att ge medlemmar möjlighet att knyta nya kontakter och att få information om föreningens aktiviteter. Barbro Bjerlöv och Margaretha Mogren har varit ansvariga. UPPVAKTNINGAR Ordinarie medlemmar som fyllt 75 år har uppvaktats med gratulationskort, vilket rönt stor uppskattning. En speciell uppvaktning har ägnats medlemmar som fyllt 80, 90, 95 och 100 år. Totalt fick 182 (194) medlemmar gratulationskort under året. UTMÄRKELSER Karin Ansgårds vandringspris för särskilda förtjänstfullt uppdrag i SPF Tibbleseniorerna har för andra året innehafts av Birgitta Wittvången Lundh. Vandringspriset innehas två år i taget. KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET, KPR Det kommunala pensionärsrådet är sammansatt av politiker och representanter från pensionärsorganisationerna i Täby. Det har en rådgivande och informerande funktion när det gäller äldrefrågor i kommunen. Socialnämndens ordförande leder dessa sammanträden. Tibbleseniorerna har haft 4 representanter i KPR, som haft 4 sammanträden under året. Information om KPR-mötena har kontinuerligt lämnats till föreningens styrelse. 4

5 GULDKANTEN Guldkanten är en omvittnat mycket uppskattad verksamhet, som drivs av ett antal eldsjälar inom Tibbleseniorerna. De svarar för besök hos de boende på Attundagården, Åkerbyvägen 2, för att umgås med de äldre, kanske spela bingo eller något annat, delta i Musikakuten för att sjunga eller t.o.m. dansa, läsa eller ordna lekar. Guldkantens medlemmar har också hjälpt till med promenader utomhus när vädret tillåtit. Attundagården drivs av vårdföretaget Attendo Care. Guldkantens medlemmar har också hjälpt till när Attendo Care ordnat utflykter för de boende. Medlemmarna träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter. Vid dessa möten deltar även representanter för Attundagårdens personal. Ingela Lindberger har varit ansvarig för Guldkanten. MODEUPPVISNING Den 17 oktober arrangerades tillsammans med SPF Jarlabanke en modeuppvisning på Täby Park Hotel med Tjeja Fashion från Vallentuna och BK Herr i Näsbypark som ansvariga för kläderna. Antalet gäster var 97. FESTER Traditionsenligt har Tibbleseniorerna haft en vårfest (13 maj) och en höstfest (28 oktober) i Kommunalhuskällaren. I vårfesten deltog 84 (109)personer och i höstfesten 66 (84). Festarrangörer har varit Margit Annerstedt med hjälp av Gunnel Hedlund och Louise-Mari Olausson. PUBAFTNAR Tibbleseniorernas pubaftnar har fortsatt under året vid totalt 7 tillfällen. Gästantalet har normalt varierat mellan ca 40 och 45. TIBBLESENIOREN Föreningens medlemstidning har kommit ut med 4 nummer under året. Upplagan är normalt och sidantalet 36. Redaktör för tidningen har varit Eva Neveling. Eva är medlem i föreningen. Redaktionskommittén har förutom redaktören bestått av Cristina Carlsson t.o.m. april, Lennart Cederstam, Ingela Lindberger t.o.m. 13 april, Margareta Rydin, Bodil Säfbom fr.o.m. april, Leif Söderström och Rolf Wiksten fr.o.m. april. En stor del av upplagan distribueras av föreningens brevduvor som går eller åker runt och stoppar i medlemmarnas brevlådor. VÅR HEMSIDA Föreningens hemsida får allt fler besökare. Antalet besökare per månad under 2011 var mellan 750 och och totalantalet besök blev ca (6.500). I och med att en del av föreningens flitiga hemsidesbesökande bridgespelare numera har en egen hemsida för resultat m.m. betyder det att antalet besök ändå ökat. Flest besök görs i början av veckan och man är inne i genomsnitt ca 3 minuter per besök. 5

6 OMBUD OCH AKTIVITETSLEDARE Ombud Friskvård Studieombud Syn och hörsel Resor Teater, konst m.m. Aktivitetsledare Aktier och fonder Badminton Bokcirkel Boule Bowling Bridge Canasta Dans Golf Operakunskap Linedance Qi Gong Spanska Studiecirklar m.m. Tennis Vandringar, långa Vandringar, korta Vinprovning Barbro Bjerlöv, Ivor Nordström, Laila Larsson Margaretha Mogren Stig Cedervall resp. Leif Ekeroth Carin Olsson, Karin Larsson Birgitta Wittvången Lundh Dan Kronström Ingemar Nordansjö, Birgitta Groschopp Harriet Andersson Vivi-Ann Ahlberg Inger Månsson, Louis de Flon Torsten Mårtensson, Jöran Wester, Wanja Hammerfelt Rolf Isenstein, Christer Månsson Margit Annerstedt Ann-Christine Aggeborn Gunnar Strokirk Margit Annerstedt Barbro Bjerlöv Inger Wästfelt Barbro Hansson, Margaretha Mogren Gun och Bengt Johansson Ivor Nordström, Maud Andersson, Kerstin Ferenius Laila Larsson Sylvia Molander Aktivitetsledarresa Föreningen har utöver styrelse m.m. även ett stort antal medlemmar som leder aktiviteter, ordnar cirklar och kurser m.m. samt inte minst fungerar som brevduvor för att distribuera vår tidning.. Ingen av dessa får några arvoden. I gengäld inbjöds dessa 2011 till en aktivitetsledarresa till Åland med Birka Paradise den mars. 91 deltog. Fortlöpande aktiviteter Antal arrangemang/möten Totalt antal närvarande Aktier och fonder 20 ca 150 Badminton Bokcirkel 7 ca 63 Boule (apr.- dec.) ca 35 ca 600 Bowling Bridge, torsdagar 33 ca 682 Bridge, tisdagar 33 ca 726 Canasta 40 ca 756 Eftermiddagsdans Golf 5 97 Linedance (fortsättn-kurs) Operakunskap Qi Gong

7 Spanska 16 ca 45 Tennis 37 ca 350 Vandringar, långa D:o korta Vinprovning 10 ca 90 Resor, studiebesök och utflykter Arrangemang Antal deltagare Nyår flyg Istanbul 13 Februari persisk afton med mattor och mat 31 Mars teaterkryssning till Helsingfors 38 Mars buss/båt Mariehamn 91 Mars buss Stockholm/Bromma 37 April Anders Hansers kulturbiograf: Stockholm efter -50-talet 27 April persisk kulturafton 27 April flyg/buss Amsterdam. Haag, Delft 20 Maj buss Skåne, Ven, Köpenhamn 20 Juli buss Ekolsund, Yttergran 45 Augusti buss/båt Dalarö 31 Augusti buss/båt Dalarö 46 September Flyg vandring i Österrike 15 September båt Nationalstadsparken (i samarb. med Jarlabanke) 65 November buss julbord Trosa 53 December buss/båt julbord m/s Cinderella 37 Teaterbesök Föreställning Antal besökare 5 mars Djungelboken, Stadsteatern mars Tartuffe, Stadsteaterm mars I lusthuset, Dramaten mars Kärleksdrycken, Folkoperan mars Hair, Stadsteatern mars Under hallonbusken, Dramaten april Figaros bröllop, Folkoperan april Paraplyerna i Cherbourg, Stadsteatern april Tartuffe, Stadsteatern maj Anna Karenina, Stadsteatern sept Jeppe på berget, Stadsteatern sept Madame Butterfly, Folkoperan 35 9 okt Huset vid Flon, Stadsteatern okt Två herrars tjänare, Dramaten okt Hair, Stadsteatern okt Fröken Julie, Stadsteatern 20 2 nov Leka med elden, Stadsteatern 20 2 nov Ren, Fria teatern nov Revisorn, Stadsteatern 10 4 dec Dödsdansen, Stadsteatern 10 7

8 Studiecirklar och kurser Föreningen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan Norrort (SV). Förbundets program har bilagts TibbleSenioren. Lilla Museironden i samarbete med SV: 13 träffar, 9 deltagare, totalt ca 90 besök. Ledare: Margaretha Mogren. Slott runt Mälaren i samarbete med SV: 12 träffar, 140 besökare. Ledare: Barbro Hansson. EKONOMI OCH FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT Som framgår av bifogade resultat- och balansräkningar visar det ekonomiska utfallet för 2011 ett överskott med kronor mot ett budgeterat underskott på kronor. Det förbättrade resultatet beror framför allt på att utfallet för tidningen både på kostnads- och intäktssidan blev bättre än budgeterat. Ej budgeterade inventarier har under året köpts in för drygt kronor, bl.a. en ny dator och ett nytt plåtskåp. Kostnaderna för månadsmötena blev kronor högre än budgeterat samtidigt som intäkterna blev kronor högre än budgeterat. Portokostnaderna blev lägre än budgeterat tack vare att vi fått fler brevduvor. Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning. 8

9 RESULTATRÄKNING 2011 (kronor) Intäkter Budget 2011 Utfall 2011 Utfall 2010 Medlemsavgifter Månadsmöten Tidningen Bidrag Övr intäkter Summa intäkter Kostnader Inköp inventarier Förbunds- o distr avg Tidning och trycksaker Månadsmöten Lokalhyra Styrelse och exp 1) Konferenser 2) Övriga kostnader Summa kostnader Resultat ) Styrelseomkostnader, uppvaktningar, expeditionen, telefon, el, porto, plusgiro etc. 2) Aktivitetsledarresa 9

10 BALANSRÄKNING (kronor) TILLGÅNGAR Kassa och bank (Nordea) Övr omsättningstillgångar Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder Förskott medlemsavgifter Övriga skulder Summa skulder Eget kapital Reservfond Förlust föregående år Årets över/underskott Summa eget kapital S:a skulder och eget kapital

11 Täby den 1 februari 2012 Ingela Lindberger Monica Berner Britt-Marie Janson Sylvia Molander Gunilla Schödin Margareta Segerberg Bodil Säfbom Leif Söderström 11

12 12

TibbleSenioren. När är det dags att sälja huset? Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2011

TibbleSenioren. När är det dags att sälja huset? Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 3, 2011 När är det dags att sälja huset? TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51 Chefredaktör:

Läs mer

VERKSAMHETEN SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET

VERKSAMHETEN SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET VERKSAMHETEN 2014 SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET Förslag till DAGORDNING VID PRO SOFIAS ÅRSMÖTE DEN 10 MARS 2015 Församlingslokalen, Borgmästargatan 11, nb. Kl 13.00. 1. Årsmötets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 SPF Mälarhöjden-Hägersten Sveriges Pensionärsförbund, förening 149, föreningens 47:e verksamhetsår

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 SPF Mälarhöjden-Hägersten Sveriges Pensionärsförbund, förening 149, föreningens 47:e verksamhetsår 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 SPF Mälarhöjden-Hägersten Sveriges Pensionärsförbund, förening 149, föreningens 47:e verksamhetsår Styrelse Revisorer Rolf Lindquist ordförande Ulf Tidbeck (sammankallande)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SAMORGANISATION I STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Alf Andersson Ordförande Enskededalen Gun Gustafsson Vice ordförande/studieorganisatör Sofia Kurt Blank Kassör Byggettan

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Nummer 4 November 2010

Nummer 4 November 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 4 November 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Kallelse till IDUN:s årsmöte 2011... 5 Kassören informerar... 6 Information

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Föreningen grundad 1975. NR 2/01 Årg.6 MEDLEMSBLAD MARS-MAJ. Nr 2-2001 1

Föreningen grundad 1975. NR 2/01 Årg.6 MEDLEMSBLAD MARS-MAJ. Nr 2-2001 1 2 Föreningen grundad 1975 NR 2/01 Årg.6 MEDLEMSBLAD MARS-MAJ Nr 2-2001 1 2 Nr 2-2001 Välj din egen vård Ditt hem är din borg. Du väljer själv vem som får komma in. Behöver du hjälp och stöd i din vardag

Läs mer

PARKINSON GÄSTRIKLAND VERSAMHETSBERÄTTELSE

PARKINSON GÄSTRIKLAND VERSAMHETSBERÄTTELSE VERSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Parkinson Gästriklands verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för Parkinson Gästrikland får lämna följande verksamhetsberättelse för tiden 2014-01-01 till 2014-12-31. Styrelsens

Läs mer

Våren 2010 Välkomna alla seniorer i Skärholmen, Vårberg, Sätra och Bredäng! Förening 743 i SPF, Sveriges Pensionärsförbund

Våren 2010 Välkomna alla seniorer i Skärholmen, Vårberg, Sätra och Bredäng! Förening 743 i SPF, Sveriges Pensionärsförbund Våren 2010 Välkomna alla seniorer i Skärholmen, Vårberg, Sätra och Bredäng! Förening 743 i SPF, Sveriges Pensionärsförbund STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER Styrelse från årsmötet 2009 Telefon Elsa Fogelberg Ordförande

Läs mer

Styrelsens sammanträden Under året har styrelsen hållit 11 ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande möte. Samtliga protokollförda.

Styrelsens sammanträden Under året har styrelsen hållit 11 ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande möte. Samtliga protokollförda. Årsmöte Föreningens årsmöte var välbesökt och hölls torsdagen den 14 februari 2013 i Jörlandagården. Ordföranden Lennart Frennemo inledde mötet med en parentation över de medlemmar, som avlidit under det

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsaladistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsala läns distrikt Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Ewert Cederholm Fjärdhundrabygden V. ordförande Laila S Eriksson Svartbäcken

Läs mer

SPF distrikt Skaraborg

SPF distrikt Skaraborg Verksamhetsberättelse för SPF distrikt Skaraborg 2013 Styrelsen för SPF distrikt Skaraborg överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för 2013, distriktets trettioåttonde verksamhetsår. Styrelsen har

Läs mer

BROMMA. Information till medlemmarna i SPF Bromma NR 1 JANUARI 2013. SPF Brommas artikelserie om äldreomsorgen: Åkeshovs reningsverk

BROMMA. Information till medlemmarna i SPF Bromma NR 1 JANUARI 2013. SPF Brommas artikelserie om äldreomsorgen: Åkeshovs reningsverk BROMMA Information till medlemmarna i SPF Bromma NR 1 JANUARI 2013 SPF Brommas artikelserie om äldreomsorgen: Om man inte kan eller inte vill bo kvar hemma, vad händer då? I sin andra artikel om äldreomsorgen

Läs mer

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014-02-20 Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats:

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

Ett vanligt par bland oss PRO:are. Lillemor och Stig Andersson har levt upp bland alla oss andra. Sid 4 5. PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING

Ett vanligt par bland oss PRO:are. Lillemor och Stig Andersson har levt upp bland alla oss andra. Sid 4 5. PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING Ett vanligt par bland oss PRO:are. Lillemor och Stig Andersson har levt upp bland alla oss andra. Sid 4 5. foto: ingvar karlsson PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING Vi efterlyser fler cirkelledare och nya festfixare

Läs mer

Vice ordförande Gerd Agborg tom 14-09-25 Sture Svensson from 14-09-25. Sekreterare Sture Svensson tom 14-09-25 Gerd Agborg from 14-09-25

Vice ordförande Gerd Agborg tom 14-09-25 Sture Svensson from 14-09-25. Sekreterare Sture Svensson tom 14-09-25 Gerd Agborg from 14-09-25 Föreningen HjärtLung Stockholm VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Styrelsen för Föreningen HjärtLung Stockholm, avger följande verksamhetsberättelse samt redovisning för den ekonomiska förvaltningen. STYRELSEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer

SKEPPS- SKEPPS- POSTEN POSTEN 2014:1 2014:1

SKEPPS- SKEPPS- POSTEN POSTEN 2014:1 2014:1 SKEPPS- SKEPPS- POSTEN POSTEN 2014:1 2014:1 Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö som riktar

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Barncancerfonden Östra Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2014 Innehållsförteckning Inledning...2 Verksamhetsberättelse 2014...2 Förbundsstämma...2 Styrelse, revisorer, valberedning 2014...2 Föreningarna... 3 Verksamhet...4 Hur uppfylldes verksamhetsmålen?...4

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN

FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN ÅRSREDOVISNING 2013 Organisationsnummer 802003-6623 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 S venskar i Världen fyllde 75 år 2013 och jubiléet har uppmärksammats under hela året. Sommaraktiviteterna

Läs mer