Yh Bergarbetare. Bergarbetare Nov/Dec. Aktuella nyheter för Bergarbetare. framtiden? Landets 1:a Yrkeshögskola för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yh Bergarbetare. Bergarbetare. 2012 Nov/Dec. Aktuella nyheter för Bergarbetare. framtiden? Landets 1:a Yrkeshögskola för"

Transkript

1 Yh Bergarbetare Aktuella nyheter för Bergarbetare YH utbildningsnytt 1,2 Branschnytt Nov/Dec Maskinleverantörer 7 Bergmaterialindustrin 8 Landets 1:a Yrkeshögskola för Bergarbetare Utbildningen startade i september som en av två beviljade Yh-utbildningar i landet (den andra bedriver Lapplands kommunalförbund i Gällivare) och har nu avverkat en fjärdedel av hela kursen. Deltagarna kommer i huvudsak från Dalarna och Västmanland. Det är norra Västmanlands utbildningsförbund och Hedemora kommun som samverkar om landets första Yrkeshögskola för Bergarbetare. Utbildningen är en modifierad distansutbildning där intensivveckor med expertdeltagande varvas med hemstudier via Google Drive och LIA- (Lärande i arbete) perioder. Deltagarna är uppdelade på Boliden Mineral Garpenberg (10 deltagare), Zinkgruvan Mining Askersund (5 deltagare), Dannemora mineral Österbybruk (5 deltagare), samt vid entreprenörföretaget Bergteamet (5 deltagare). Den totala LIApraktiken ute på gruvföretagen är 22 veckor, drygt hälften av den 40 veckor långa utbildningen. Utbildningsgruppen har en majoritet med kvinnor, 13 mot 12 män, vilket är utomordentligt ur ett genusperspektiv! Borrsimulering för framtiden? Ja! Fjärrstyrning av maskiner kommer att bli mer och mer vanligt i framtiden och därmed minskar skillnaderna mellan verklighet och simulering. Medelåldern i utbildningen är 34 år. Det kan förklaras av att urvalet av deltagare gynnar personer som har en tidigare erfarenhet av yrkesverksamhet i gruva eller närstående yrkesområden. Till utbildningen sökte hela 150 personer och redan i mars 2013 inleds marknadsföring för nästa intag som startar sin utbildning hösten Till utbildningen har knutits erkänt kunniga lärare med stor branschkunskap. Inför utbildningens LIA-perioder utbildades närmare 50 handledare vid de olika gruvföretagen. Utbildningsledare för Yh Bergarbetare är Erik O. Sjödin, Hedemora Intresserade kursdeltagare vid Yrkeshögskolan Bergarbetare i Garpenberg Layout och text: sarasjodin.com Ansvarig utgivare: Creamus AB Christine Karlström En av utbildningens alla nyckelpersoner De blivande bergarbetarna på plats vid kursstarten av Yh Bergarbetare i Garpenberg Mikael Å Eriksson En av utbildningsledarna Yh on 1

2 Fortsättning... Landets 1:a Yrkeshögskola för Bergarbetare Några av alla medverkande - Malin Söderman Personal- och miljöchef, Boliden - Petra Sundgren Miljösamordnare, Boliden - Caroline Kuiper Sektionschef gruvplanering, Boliden - Louise Sjögren Chefsgeolog Nordic Iron Ore, Ludvika - Alf Westerlund Diplomingenjör, Bergsskolan Filipstad - Richard Muckenhirn & Thomas Gottfridsson Bergsprängare/Utbildningsledare Zinkgruvan Mining - Christine Karlström Konsult Handledarutbildning Leksand - GruvUtbildarna Vaxholm Sprängkurs - Mikael Å Eriksson Utbildningsledare, Boliden - Jan Bida Tekn. chef SBMI, Stockholm - Mats Åkesson Yrkestrafikskolan Borlänge - Lennart Lehtola Bergtekniker, Boliden Garpenberg - Anders Nyström Bergtekniker Boliden Garpenberg/Skellefteå Utbildningen i korthet Antal sökanden: 150 personer Antal antagna: 25 personer (varav 13 kvinnor) Medelåldern: 34 år Utbildningstid: 40 veckor Varav praktiktid: 22 veckor (LIA 1 ) 1 LIA = Lärande-i-arbete Visste du att...?...en sökning på YouTube efter mining education resulterar i cirka 3,320 filmsnuttar - varav många kan vara intressanta för dig! Några av alla intressanta filmlänkar KLICKA HÄR Riggsimulering från inmersio Arbetsmarknadskommentar En civilingenjör med inriktning mot gruvindustrin och som är etablerad på arbetsmarknaden har det lätt. Men det finns ju inte många med den inriktningen, säger Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen. Utdrag från artikel ur Dagens Industri 8 november 2012 Uppstart av utbildningen i Gamla Skogshögskolans utbildningslokaler i Garpenberg Utbildning av handledare vid Zinkgruvan Mining Askersund inför utbildningens LIA-perioder Yh on 2

3 Garpenbergsgruvan ska hjälpa Sverige ställa om Region Dalarna och regeringens gruvsamordnare Christina Lugnet vill använda erfarenheterna från Garpenbergsgruvan och Hedemoras gruvutbildningar för att snabbt och obyråkratiskt ställa om samhället när gruvorna återstartas i Bergslagen. Göran Carlsson, chef för Region Dalarna är mycket optimistisk inför möjligheterna som öppnat sig med gruvboomen i Dalarna. Diskussioner med regeringens nyutsedde gruvsamordnare Christina Lugnet har påbörjats. Det ska bli verkstad och minimalt med byråkrati när vi samordnar alla våra resurser, berättar Göran Carlsson. Ett konkret resultat är att snabbt få igång ännu fler målinriktade gruvutbildningar där man kan dra nytta av Garpenbergsgruvan och kommunens redan startade utbildningar. Rivstart för gruvpaket Dalarna blir det i mitten av november där landshövding Maria Norrfalk och region Dalarnas ordförande Leif Nilsson (S) står som värd för en stor heldagsträff med regeringens gruvsamordnare. Det är viktigt att komma framåt för att inte fastna i byråkratier när vi behöver nya bostäder, lösa infrastrukturfrågor, ordna utbildningar och allt vad gruvorna kan komma att föra med sig, påpekar Göran Carlsson. Transportfrågan är viktig, det pågår en hamnkamp där inte bara Oxelösund utan också Västerås, Gävle och Lysekil vill ha järnmalmen från Ludvika. Men det finns inte en regering i det här landet som skulle komma med beskedet att det blir nej till gruvan för vi har inte pengar till transporten, fortsätter Göran Carlsson. Utdrag ur Södra Dalarnas Tidning 15 november 2012 Utdrag: Andreas Linds blogg Andreas Lind, VD på Norrbottens Handelskammare ger en kort sammanfattning av svaret på frågan Hur går det för Norrbotten egentligen? Upp och ner. Just nu viker våra kunder av olika anledningar, alltså råder en ökad försiktighet. Vi får bara inte glömma att vi kommer från rekordhöga nivåer, och vi får aldrig sluta tro på att denna efterfrågan vänder igen. För det vi har - som till exempel järnmalm, koppar, stål, kraftliner och sågade trävaror - är något som kommer att fortsätta efterfrågas. Göran Carlsson, Region Dalarna & gruvsamordnare Christina Lugnet, Näringsedepartementet på besök i Garpenberg angående gruvnäringens kompetensbehov Mats Åkesson, Yrkestrafikskolan, Borlänge i samspråk med Yrkeshögskolans deltagare Erika Sjökvist och Monica Holmgren Erikhans Josefin Toroska, Långshyttan på väg att erövra hjullastarkort vid Yrkestrafikskolan i Borlänge! BRANSCH on 3

4 Nordens gruvbrytningskapacitet Sverige, Norge, Finland och Grönland står för mer än hälften av den årliga metallproduktionen från EU. I och med att det för dessa länder pågår en stor politisk uppbackning från EU, samt från dom nordiska ländernas egna regeringar, finns det stor anledning att tro på ytterligare kapacitetsökning, i förhållande till det globala genomsnittet. Utdrag Raw Materials Group webbsida 5 november 2012 Gruv Turism = sant I slutet av oktober hölls en konferens på Cypern, med syfte att visa på att möjligheterna för gruvindustrin och turismen att utvecklas parallellt. För att utveckla gruvor krävs stora investeringar i infrastruktur och samhälle, som gynnar lokala näringar. Speciellt turismen som är i behov av transporter kan dra stora fördelar i samband med dessa investeringar. Konferensen antog ett uttalande The Limassol Declaration för att bekräfta den positiva samverkan som finns mellan gruvor och industri. Utdrag Gruvindustri och turism i symbios, Swemins webbsida / Nyheter 8 november 2012 Söka efter järnmalm under Vättern blev klimatforskning Järnprojektet under Vättern, som sponsrats från Indien, avbryts. Järnmalmshalten är för låg för att det ska löna sig. Däremot ska borrkärnorna som tagits från Vätterns bottensediment, läggas i Stockholms Universitets arkiv och börja loggas. Målsättningen är att få upp ett så långt som möjligt ostört miljö- och klimatarkiv, och det är möjligt att gå tillbaka ungefär till senaste istiden, säger maringeolog Martin Jacobsson. Utdrag Nyheter / P4 Jönköping 9 november 2012 Rekord för svensk undersökningsborrning 2012 kommer att nå rekordhöga utgifter för svensk undersökningsborrning: 650 miljoner SEK, konstaterar Raw Materials Group efter att ha studerat de 35 största undersökningsföretagen i Sverige. Ökningen kommer att bli ca 14%. Även under 2013 räknar dessa företag med mycket jobb, även om man har börjat ana en svag minskning. De flesta utgifterna spenderas i norra Sverige (Norrbotten och Västerbotten) men även Bergslagen ger ett stort bidrag. Sammanfattning av artikel Swedish Exploration reaches new recordlevels Från Starmonde Publ. Groups tidning Mining & Metals för Raw Materials Groups, nr Exportrådets prognos sänks Exportrådets senaste marknadsöversikt uppger att Sveriges exporttillväxt väntas bli 1,5% mätt i volym 2012 och 2,5% 2013, som ska jämföras mot deras aprilprognos som var 2,5% respektive 4,0%. Utdrag Nyhetsbyrån Direkt 6 november 2012 Vad säger facken? IF Metall anser att krisen blir kort, medans Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagarna kontrar med att Sverige står på randen till en lång lågkonjunktur i eurokrisens spår. I mitten av november måste facken inom industrin formulera sina lönekrav inför avtalsrörelsen som efter samordning med övriga LO-förbund ska formellt lämna i mitten av december sina utgångpunkter för förhandlingarna, då nuvarande avtal inom industrin löper ut sista mars Utdrag Dagens Industri 6 november 2012 BRANSCH on 4

5 Boliden ser framåt Boliden har nyligen hållit kapitalmarknadsdagar och presenterade där bland annat utmaningarna för koncernens gruvor och smältverk samt läget för Bolidens expansionsprojekt. Här följer en sammanfattning: Lavermineraliseringen, som tidigare presenterats som prospekteringsresultat, klassificeras nu som mineraltillgång. Aitikgruvan är nära planerad produktionstakt om 36 miljoner ton malm per år. Elektronikåtervinningen vid Rönnskär är igångkörd. Guldgruvan Kankberg i Bolidenområdet har börjat producera. Zink- och silvergruvan i Garpenberg; Projektet räknar med produktionsstart 2014 enligt plan. Silverutvinning i Kokkola: Projektet i tidig fas. När koppardagbrottet Maurliden Östra och guldzonen i Kristineberg slutbryts och det planerade underhållsstopp i Bolidens smältverk under 2013 inkluderar ett så kallat 25-årsstopp för Rönnskär (med ett förväntad effekt på rörelseresultatet på -325 miljoner kronor) samt haveriet i slutet av oktober i en av zinksmältverket Oddas direktlakningstankar (som uppskattas få en resultatpåverkan på omkring -25 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2012) säger VD och koncerchef Lennart Evrell: Det är fortsatt osäkra tider och vi arbetar intensivt med kostnader och produktivitet vid samtliga gruvor och smältverk, men speciellt i zinkgruvan Tara och zinksmältverket Odda som är högkostnadsverksamheter. Parallellt med expansionsprojektet pågår en förstudie av en ny expansion av Aitikgruvan till 45 miljoner ton malm per år, samt planering av hur mineraltillgången i Laver ska kunna leda till en producerande gruva. Utdrag Dagens Industri 23 november 2012 Utdrag Bolidens kvartalspresentation 3/2012 Investeringslösning av aktivt Dannemora När den föreslagna nyemissionen för att lösa Dannemoras investeringsbehov skapade missnöje, föreslogs en konvertibelemission av en grupp aktieägare. Naturligtvis är ett investeringsbehov oroade när efterfrågan på malm minskar, men sedan sommaren har Dannemora kunnat leverera enligt befintliga kundkontrakt, och med sin fortsatta tilltro till sin kvalitativa malm, jobbar dom nu på att finjustera sin sorteringsutrustning och få fortsatta bekräftelser av kundöverenskommelser för att säkerställa malmleveranser till kund. Hittills är tre överenskommelser i hamn, men ytterligare två förhandlingar med kunder pågår. Utdrag Affärsvärlden 22 oktober Dannemora kommuniké 14 november Efter den extra insatta stormötet 13 november 2012 beslöt man att godta styrelsens förslag med konvertibelemission som kommer att leda till utökat aktiekapital med SEK. Utdrag Dannemoras hemsida 14 november 2012 Ny kundöverenskommelse Dannemora skriver under även en kundöverenskommelse med Rogesa Roheisengesellschaft SAAR MBH. Utdrag Tradersiten 15 november 2012 Nordic Mines guldproducerar 87 kilo guld producerade Nordic Mines under oktober, som ska jämföras med den månatliga genomsnittliga produktionen på 73 kilo. Resultatet gjorde att aktien steg rejält. Utdrag Nyhetsbyrån Direkt 9 november 2012 BRANSCH on 5

6 Järnmalmsproduktion i Tapuligruvan Första sprängningen av järnmalm har genomförts i Tapuligruvan i Kaunisvaara av gruvbolaget Northland Resources. Produktionen som startar nu i november förväntar sig att ha positivt kassaflöde mot slutet av andra kvartalet Nyhetsbyrån Direkt 18, 25 september och 18 oktober 2012 Northland bekräftar produktionsstart Northland Resources rapporterar i sin delårsrapport att man räknar med att öka produktionen till 4 miljoner ton av torrt material per år i början av tredje kvartalet Utdrag Affärsvärlden 14 november 2012 Provbrytning av järnmalm i kallakfyndigheten Jokkmokk Iron Mines AB, dotterbolag till Beowulf Mining PLC, har nu fått tillstånd av länsstyrelsen i Norrbotten att provbryta järnmalm cirka fem mil väster om Jokkmokk. Miljödelegationen har dock begränsat provbrytningen till 2000 kubikmeter. Planerna är hårt kritiserade av bland annat rennäringen eftersom renarna har en flyttled i området. Länsstyrelsen har ställt tre krav på gruvbolaget vid provbrytningen: begränsa påverkan, samråda med sameby innan lastbilstransporter och efterbehandla provområdet. Provbrytningen planeras att utföras under tre veckor sommaren 2013 efter att länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har vunnit laga kraft. Utdrag Norrbottens Kuriren & Norrländska Socialdemokraten 11 oktober 2012 NORDMIN, ett samnordiskt gruv- & mineralforskningsprojekt Nordiska ministerrådets treåriga satsning på samnordiskt gruv- och mineralforskningsprojekt ska samordnas av Luleå universitet (LTU). Enligt professor Per Weihed är pengarna som tilldelas, 35 miljoner SEK, inte det viktigaste utan att satsningen är en signal om att man vill jobba på gemensam basis i Norden. Det har aldrig funnits ett sådant här omfattande projekt tidigare. Projektet kommer att jobba med att koppla samman svensk, norsk och finsk gruvnäringsforskning när det gäller teknik, miljö, produktion och utbildning. Miljöforskningen ska både hantera miljövänliga metoder för mineralbrytning men även hur gamla gruvor och dagbrott återställs. Hållbarhetslösningar är viktiga, men även jämställdhet ligger i fokus då gruvnäringen är väldigt mansdominerad. Pär Weihed berättar även att alla nordiska länder, inte minst Grönland, har stora potentialer att bli starka gruvnationer. Pär Weihed svarar även på frågan: Hur pass viktig är vår gruvindustri i Norrbotten för länet, Sverige och resten av världen? Det finns ett väldigt konkret och enkelt svar på den frågan. LKAB och Norrbotten producerar 90 % av Europas järnmalm. Så viktigt är Norrbotten. Utdrag Nyheter / P4 Norrbotten 31 oktober 2012 Utdrag Norrbottens Kuriren 1 november 2012 BRANSCH on 6

7 Dom tre stora dominerar En tvåårig studie har utförts för att ta reda på vilka maskinleverantörsföretag som är dominerande inom underjords gruvindustri. Studien kom till en inte helt överraskande slutsats att det var dom tre stora som dominerar. Det vill säga Atlas Copco och Sandvik, tillsammans med Caterpillar som den närmaste konkurrenten. Utdrag från Raw Materials Group 19 september 2012 Sandvik s Vibrocone at MINExpo 2012 Hört talas om MINExpo? Vart fjärde år genomförs USAs största mässa mot gruvindustrin i Las Vegas, Nevada. Nu senast september MINExpo i siffror: Ca besökte mässan Mässans utrymme, mer än m2 (både ute och inne). Företag/Organisationer från ca 100 länder ställde ut. Ca 30% av deltagarna kom från andra länder utanför USA. Några av utställarna: - Atlas Copco - Caterpillar - Sandvik - SSAB Atlas Copco valde till exempel att presentera sin senaste Pit Viper 311, som är den första i raden av den nya Pit Viper 310-serien. Ergonomisk ny hytt och förbättrad prestanda är några av dess fördelar. Sandvik lanserade bland annat Vibrocone, en krossare med slipande förmåga och med mycket låg energiförbrukning. Caterpillar hade som vanligt en stor flotta av maskiner på plats. På MINExpo bekräftade dom sitt intresse inom kolindustrin genom att bland annat visa upp sin Cat CM445 continous miner. Atlas Copco s PitViper 311 Cat CM445 continous miner from their MINExpo booth MASKIN LEVERANTÖRS on 7

8 Spår mindre Kinadominans Kinas dominans av sällsynta jordartsmetaller kommer med stor sannolikhet att minskas i framtiden, då inte minst USA och EU vill minska sitt importberoende och öka den nationella sysselsättningen. Det beskedet lämnades av Jack Lifton, en av världens ledande experter på området, under GeoArena konferensen i Uppsala i oktober. Dessa sällsynta jordartsmetaller, ofta benmämnda Rare Earth Elements, är av stor strategisk betydelse för att klara övergången mot grön teknologi och tillverka specifika komponenter av extra låg vikt. Sverige har utmärkta förutsättningar för att bli en viktig producent av sällsynta jordartsmetaller, mycket tack vare den stora fyndighet som upptäckts i Norra Kärr, Gränna. Utdrag Extra nyhetsbrev GeoArena 2012 Oktober 2012 Professor om Peak metal Det är omöjligt att kunna göra en trovärdig beräkning för att ta reda på när metallerna tar slut, av två stora orsaker: den totala tillgången på en viss mineral är okänd och ingen har kännedom om hur man kommer att kunna unvinna mineraler i framtiden. Under oktobermånads GeoArena konferens i Uppsala pratade professor Patrik Söderholm, från Lundstekniska Universitet om att det finns många olika teorier för hur man fastställer en tidpunkt när metallerna tar slut, så kallad Peak Metal. Utdrag Extra nyhetsbrev GeoArena 2012 Oktober 2012 Erika Sjökvist, YH Bergarbetare i samspråk med läraren Mats Åkesson, YH i Borlänge under körprov med hjullastare. Flitiga studenter vid YH Bergarbetare Garpenberg i samband med teoriproven för truck- och hjullastarkort. Tre glada deltagare vid YH Bergarbetare, Garpenberg: Fr.v. Josefin Toroska, Långshyttan, Jon Jannes, Färnäs och Michael Axelsson, Falun. YH Bergarbetare Garpenberg gästades av Bergsingenjör Alf Westerlund från Bergsskolan, LTU i ämnet Bergteknik. BERG MATERIAL INDUSTRIN Focus on nytt 8

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT Johan Holmberg Managing Director, Invest in Dalarna Agency 736 RÅSTÅLSPRODUKTION 176 Källa: WSA, McKinsey 2009 2015 PRODUCTON PROGNOSIS (Source: SGU

Läs mer

Nätverksträffen 27 augusti SME-företag med fokus på gruvindustrin

Nätverksträffen 27 augusti SME-företag med fokus på gruvindustrin Nätverksträffen 27 augusti SME-företag med fokus på gruvindustrin Program 10:00 Kaffe och genomgång av dagen Uppdatering strategiska nätverk och gruvbolag Presentation av Ramirent AB Ca. 10.50 Uppdelning

Läs mer

Vilken arbetskraft behöver gruvnäringen i Bergslagen? Vilka kan utbilda?

Vilken arbetskraft behöver gruvnäringen i Bergslagen? Vilka kan utbilda? Vilken arbetskraft behöver gruvnäringen i Bergslagen? Vilka kan utbilda? Bergskrafts kompetensförsörjningsgrupp har undersökt gruvnäringens kompetensförsörjningsbehov och gruvnära utbildningar i Bergslagen.

Läs mer

Gruvnäringen. Gränslöst näringsliv i norr 26/9 2013

Gruvnäringen. Gränslöst näringsliv i norr 26/9 2013 Gruvnäringen Gränslöst näringsliv i norr 26/9 2013 I produktion Ansökt eller beviljad Källa: SGU, maj 2010 2020: 31 gruvor 2030:47 gruvor F R A M T I D Källa: Regeringskansliet Nya gruvor LKAB - Svappavaara

Läs mer

Boliden 2011 - Koncernpresentation

Boliden 2011 - Koncernpresentation Boliden - Koncernpresentation Detta är Boliden Ett ledande europeiskt metallföretag med kärnkompetens inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

Boliden. Delårsrapport januari-december 2004. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2005-02-09

Boliden. Delårsrapport januari-december 2004. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2005-02-09 Boliden AB 1 Boliden Delårsrapport januari-december 2004 Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 2 Stark återhämtning i världsekonomin Tillväxt 2004 Globalt - Cu-konsumtion 7 % - Cu-produktion 6 % - Zn-konsumtion

Läs mer

GEORANGE MÖTESPLATS Framtidens Gruv- och Mineralindustri Georange ideella förening Tel. 0953 211 10

GEORANGE MÖTESPLATS Framtidens Gruv- och Mineralindustri Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 GEORANGE MÖTESPLATS Framtidens Gruv- och Mineralindustri Den 31 januari genomförde Georange seminariet Framtidens Gruv- och Mineralindustri. Seminariet ägde rum på Grand Hôtel i samband med 21:a upplagan

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Februari/Mars 2013 Sammanfattning av prospekt WIKING MINERAL AB PROSPEKT 2013 1 Välpositionerat prospekteringsoch gruvutvecklingsföretag

Läs mer

Redeye Investor Forum. 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel

Redeye Investor Forum. 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel Redeye Investor Forum 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel Agenda Affärsidé Styrelse och ledning Lägesrapport Sammanfattning av Vargbäcken Koncentration till Fäbodliden C Sammanfattning Affärsidé

Läs mer

GEORANGE. Ideell förening. Ca 70 medlemmar. Verksam i 15 år. www.georange.se

GEORANGE. Ideell förening. Ca 70 medlemmar. Verksam i 15 år. www.georange.se GEORANGE Ideell förening Ca 70 medlemmar Verksam i 15 år GEORANGE SYFTE.skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag utifrån regionens malm- och mineraltillgångar GEORANGE MÅL Stärka

Läs mer

Bergsprängardagarna 2013

Bergsprängardagarna 2013 Utbildningstrender Säkerhet / olyckor Bergsprängardagarna 2011 2010 - Mycket stort antal incidenter! Stenkast! Stenkast! Stenkast! Dolor Välta borriggar Bergsprängardagarna 2012 2011 - Mycket stort antal

Läs mer

Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung. www.botniaexploration.com

Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung. www.botniaexploration.com Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung www.botniaexploration.com Strategi Botnia Exploration är ett rent prospekteringsbolag. I dagsläget finns alltså inga ambitioner att starta

Läs mer

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange.

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange. Seminariet inleddes med en registrering och ett drop-in-fika för de c:a 60 deltagarna som hade anmält sig. Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och informerade om dagens agenda. Lennart informerade

Läs mer

GEORANGE MÖTESPLATS DAG 1

GEORANGE MÖTESPLATS DAG 1 GEORANGE MÖTESPLATS Framtidens Gruv- och Mineralindustri Den 28-29 januari genomförde Georange tillsammans med Nordic Publishing seminariet Framtidens Gruv- och Mineralindustri. Seminariet ägde rum på

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2012

Delårsrapport januari - juni 2012 Publicerad -08-16 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till 547 (840) KSEK, varav senaste kvartalet 472 (252) KSEK. Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick

Läs mer

Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI

Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI 1 2 AKTIE INFORMATION Aktie information Kortnamnn SOSI Marknads plats NGM Equity; Burgundy Aktiepris 1 SEK Utestående aktier 228 301 985 (innehåller ej optioner)

Läs mer

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige?

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass FOI-miljö i världsklass. Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass 9.3

Läs mer

GEORANGE MÖTESPLATS. Det rådde en stor förväntan inför öppnandet av seminariet om framtidens Gruv- och Mineralindustri på Grand Hotell i Stockholm.

GEORANGE MÖTESPLATS. Det rådde en stor förväntan inför öppnandet av seminariet om framtidens Gruv- och Mineralindustri på Grand Hotell i Stockholm. GEORANGE MÖTESPLATS Framtidens Gruv- och Mineralindustri Den 30 januari genomförde Georange tillsammans med Nordic Publishing seminariet Framtidens Gruv- och Mineralindustri. Seminariet ägde rum på Grand

Läs mer

Financial Hearings Småbolagsdagen 25 februari 2011. Bengt Ljung VD Botnia Exploration

Financial Hearings Småbolagsdagen 25 februari 2011. Bengt Ljung VD Botnia Exploration Financial Hearings Småbolagsdagen 25 februari 2011 Bengt Ljung VD Botnia Exploration Agenda Organisation och struktur Botnia Exploration historik Vad är Prospektering? Visioner, strategier och målsättningar

Läs mer

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011 REDEYE - ICM Industrials, Cleantech and Mining Börsdagarna, November 2011 1 Innehållsförteckning Introduktion till Redeye ICM Översikt sektorn Makro och drivkrafter Värdering Redeyes favoriter 2 Introduktion

Läs mer

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE.

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. GEORANGE strategiska tanke har alltid varit att utifrån regionens förutsättningar bidra med insatser som skapar långsiktig och hållbar tillväxt. I det sammanhanget

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Partssamverkan för effektiva produktionssystem

Partssamverkan för effektiva produktionssystem Partssamverkan för effektiva produktionssystem Göran Brulin, Helix Per-Erik Ellström, Helix Lennart Svensson, Helix Kommentatorer Patrik Karlsson och Mikael Sten Stenqvist IFMetall Den svenska partsmodellen

Läs mer

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad VD har ordet Blockletningssäsongen lider snabbt mot sitt slut. Snön har nu kommit och istället fortsätter arbetet med magnetiska mätningar i Vindelgranseleområdet. Det finns fortfarande intressanta luckor

Läs mer

VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen

VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen VD har ordet Sommaren är nu slut även om vädret fortfarande håller i sig. Den här veckan är det förresten älgjakt i norra Sverige vilket för många är heligt varför normal verksamhet avstannar i de flesta

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Gruvnäringen Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Timo Mulk-Pesonen, Analysavdelningen Fler svenska gruvor och fler jobb SVENSK GRUVNÄRING Sverige har en mer än

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2006

Wiking Mineral AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2006 Pressmeddelande Stockholm, 28 februari 2007 Wiking Mineral AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2006 Resultatet efter finansiella poster -0,5 MSEK (-0,1) Likvida medel på balansdagen 26,4 MSEK

Läs mer

Henrik Grind, VD och Koncernchef

Henrik Grind, VD och Koncernchef Henrik Grind, VD och Koncernchef GRUV- OCH PROSPEKTERINGSBOLAG Gruvproduktion och prospektering Gruva i Pahtavaara, norra Finland 575 kg guld 2012 621 kg guld 2011 740 kg guld 2010 Fäboliden, känd och

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh), svarar på frågor

Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh), svarar på frågor Minnesanteckningar Samverkansåret 1 (5) Datum 2012-15-21 Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh), svarar på frågor Kursiv text = frågor och kommentarer från deltagarna. Tove Cullhed inleder och hälsar alla

Läs mer

Delårsrapport september 2008 februari 2009

Delårsrapport september 2008 februari 2009 Delårsrapport september 2008 februari 2009 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 041 tkr (29 tkr) Periodens resultat före skatt uppgick till -1 503 tkr (-1 503 tkr) Kassaflödet under perioden var

Läs mer

En hållbar gruvindustri: en förstudie under utveckling Presentation på Bergforskdagarna 2014

En hållbar gruvindustri: en förstudie under utveckling Presentation på Bergforskdagarna 2014 En hållbar gruvindustri: en förstudie under utveckling Presentation på Bergforskdagarna 2014 Patrik Söderholm Nationalekonomiska enheten Luleå tekniska universitet Pågående förstudie om gruvor och hållbar

Läs mer

Länsplan för Västmanland

Länsplan för Västmanland Länsplan för Västmanland Delprojekt 2: Infrastruktur och kommunikationer transportpolitik och IT/bredband Workshop, den 16 februari 2012 Projektgrupperna Transportpolitik Anders Åkerström, LTV Daniel Artaeus,

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget Investor presentation Gexco June 2007 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget 1 Agenda 1 Vad är New Gexco 2 New Gexco Det bästa av två världar: Välutvecklad projekt i Finland Låg teknisk

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2012

Kvartalsrapport januari - mars 2012 Publicerad 2012-05-10 Kvartalsrapport januari - mars 2012 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -4 623 (-1 534) KSEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Boliden. Bokslutskommuniké 2005. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2006-02-06

Boliden. Bokslutskommuniké 2005. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2006-02-06 Boliden Bokslutskommuniké 2005 Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 1 Fortsatt stark tillväxt i Kina lägre tillväxttakt i övriga världen Globalt Kv 4 2005* - Cu-konsumtion 4,0 % - Cu-produktion 5,1

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället

Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället Källa USGS Källa USGS Källa USGS Källa USGS Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället Pär Weihed Professor Malmgeologi Luleå tekniska universitet KVA Inspirationsdagar - Jordens resurser

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

Bergverksstatistik 2011. Statistics of the Swedish Mining Industry 2011. Periodiska publikationer 2012:2

Bergverksstatistik 2011. Statistics of the Swedish Mining Industry 2011. Periodiska publikationer 2012:2 Bergverksstatistik 2011 Statistics of the Swedish Mining Industry 2011 Periodiska publikationer 2012:2 Sveriges geologiska undersökning Omslagsbild: Borrmaskin i Björkagruvan, Glanshammar, Örebro län.

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB Antagen av styrelsen för Hargs Hamn AB, 2011 Hargs Hamn AB Banvägen 1, SE-742 50 Hargshamn. Tel: 0173-201 55, Fax: 0173-203 11. www.hargshamn.se Rekommenderad affärsinriktning

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Nio miljoner bättre än samma period föregående år.

Nio miljoner bättre än samma period föregående år. Delårsrapport Q1, januari-mars 2012 Det bästa första kvartalet sedan 90-talet Nettoomsättning för perioden uppgick till 43,3 (29,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 1,3 (-8,1) MSEK Periodens

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 29 juni 2010

Investor presentation. Gexco June 2007. 29 juni 2010 Investor presentation Gexco June 2007 29 juni 2010 1 Investor presentation Gexco June 2007 2 ÄGARE Antal aktier Teckningsrätter Andel Timo Lindborg perheineen 31 710 607 0 13,2 % Jouko Jylänki 31 500 000

Läs mer

endast 238 kg för att rekordet från 1999 skulle Ickejärnmalm Järnmalm för anrikning

endast 238 kg för att rekordet från 1999 skulle Ickejärnmalm Järnmalm för anrikning metaller och mineral Ett nyhetsbrev från Sveriges geologiska undersökning april 214 Nästa nummer kommer 14 maj nytt rekord för svensk malmproduktion under 213 213 blev ytterligare ett rekordår för malmproduktionen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

metaller och mineral Årets fältarbete i Prospekteringstakten lägre under 2013 Barentsområdet Nästa nummer kommer i november!

metaller och mineral Årets fältarbete i Prospekteringstakten lägre under 2013 Barentsområdet Nästa nummer kommer i november! metaller och mineral Nästa nummer kommer i november! Ett nyhetsbrev från Sveriges geologiska undersökning oktober 213 Prospekteringstakten lägre under 213 Prognoserna för helåret 213 pekar på att investeringsnivån

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten - Samverkansåret

Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten - Samverkansåret Minnesanteckningar 1 (6) Datum 2013-02-21 Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten - Samverkansåret Datum Plats 21 februari Vuxenutbildningen Luleå Deltagare: Annette Wisén, Myndigheten för

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Välkommen till Boliden Aitik

Välkommen till Boliden Aitik FAKTA PROCESSÖVERSIKT Boliden Aitik är Sveriges största koppargruva och ligger strax söder om Gällivare i norra Sverige. Fyndigheten innehåller kopparkis och svavelkis som ger koppar, guld och silver.

Läs mer

Premiär för WeBerGIS! Bergskrafts unika kartportal

Premiär för WeBerGIS! Bergskrafts unika kartportal Nyhetsbrev nummer 7 23 Juni 2009 Premiär för WeBerGIS! Bergskrafts unika kartportal Nu ligger en testversion av Bergskrafts unika kartportal på plats ute på nätet! Enklast når man den via en länk på www.bergskraft.se.

Läs mer

VINDKRAFTSUTREDNING FÖR ARVIDSJAURS KOMMUN TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN KOMPLETTERING AV SAMRÅDSREDOGÖRELSEN

VINDKRAFTSUTREDNING FÖR ARVIDSJAURS KOMMUN TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN KOMPLETTERING AV SAMRÅDSREDOGÖRELSEN VINDKRAFTSUTREDNING FÖR ARVIDSJAURS KOMMUN TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN KOMPLETTERING AV SAMRÅDSREDOGÖRELSEN Kommunen arbetar för närvarande även med en revidering av översiktsplanen i dess helhet. Vi är

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Sammanfattning och slutsatser 1

Sammanfattning och slutsatser 1 1 Syftet med denna rapport är att ur ett nationalekonomiskt perspektiv analysera hur Sverige bäst utnyttjar sina mineraltillgångar. Fokus ligger på fördelningen av vinsterna mellan staten och privata företag,

Läs mer

Mineralriket tillväxtmotor för Norrbotten. En berättelse om framtidstro

Mineralriket tillväxtmotor för Norrbotten. En berättelse om framtidstro Mineralriket tillväxtmotor för Norrbotten En berättelse om framtidstro Innehåll Avsnitt Sid Gruvbranschen 5 Gruvnationen Sverige 6 Tillväxt i den svenska gruvbranschen 21 Slutsatser - gruvbranschen 31

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Standardavtal för industrin köpar- eller säljarvänliga?

Standardavtal för industrin köpar- eller säljarvänliga? Standardavtal för industrin köpar- eller säljarvänliga? Inspecta Gruv 2013 1 Upphandlingskontrakt för industrin www.ssg.se Anna-Karin Bohman Inspecta Gruv 2013 3 SSG HUR VI ARBETAR Inspecta Gruv 2013 4

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

VEM ÄR STUDENTEN? Akademin Utbildning, hälsa och samhälle Omvårdnad Högskolan Dalarna. Sammanfattning 1. Antagning till sjuksköterskeprogrammet

VEM ÄR STUDENTEN? Akademin Utbildning, hälsa och samhälle Omvårdnad Högskolan Dalarna. Sammanfattning 1. Antagning till sjuksköterskeprogrammet Akademin Utbildning, hälsa och samhälle Omvdnad Högskolan Dalarna VEM ÄR STUDENTEN? Innehåll S A M M A NFAT T N I N G Sammanfattning 1 Antagning till sjuksköterskeprogrammet Var bor studenterna? 2 Studieavbrott

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST)

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) BOLAGSANALYS 14 mars 2011 Sammanfattning Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) Projektportfölj tar form Kopparberg Mineral är ett prospekteringsbolag med inriktning mot basmetaller, järnmalm och guld. Genom ett

Läs mer

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer

Bergverksstatistik 2012. Statistics of the Swedish Mining Industry 2012. Periodiska publikationer 2013:2

Bergverksstatistik 2012. Statistics of the Swedish Mining Industry 2012. Periodiska publikationer 2013:2 Bergverksstatistik 2012 Statistics of the Swedish Mining Industry 2012 Periodiska publikationer 2013:2 Sveriges geologiska undersökning Omslagsbild: Kvinnor är på stark frammarsch i det tidigare så mansdominerande

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

DEN NATURLIGA MÖTESPLATSEN IT BUDGET. budget IT? eller. QUALITY HOTEL GLOBE 4-5 NOVember 2009. inbjudan

DEN NATURLIGA MÖTESPLATSEN IT BUDGET. budget IT? eller. QUALITY HOTEL GLOBE 4-5 NOVember 2009. inbjudan höstkonferens DEN NATURLIGA MÖTESPLATSEN FÖR OSS SOM ARBETAR MED KOMMUNAL IT IT BUDGET budget IT? eller QUALITY HOTEL GLOBE 4-5 NOVember 2009 inbjudan Kan finanskrisen föra något positivt med sig? anmäl

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile. Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015

STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile. Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015 STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET Precise BioMatch Mobile integrerades i åtta

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet S o c i o e k o n o m i s k a a s p e k t e r i n o m o c h r u n t g r u v f ö r e t a g social hållbar utveckling, arbetsmiljö, jämställdhet exempel från Kiruna och Pajala Professor Lena Abrahamsson

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 39 Torsdag 23 december 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 39 Torsdag 23 december 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 39 Torsdag 23 december 2010 NORRBOTTEN Gruva till Pajala Nu är det bestämt att det blir en gruva utanför Pajala. Flera hundra personer får jobb tack vare gruvan. -Nu börjar vi, säger

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar Delårsrapport Q1, januari-mars 2013 Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont Nettoomsättning för perioden uppgick till 31,8 (43,3) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,4 (1,3) MSEK

Läs mer

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov 14 december 2011 Lena Liljebäck Svagare utveckling på arbetsmarknaden kommande år Drygt 170 000 jobb har tillkommit på 2 år Sysselsättningens ökning stannar upp 2012

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 27 AUGUSTI 2015 KONCERNEN I KORTHET Nettoomsättning för Moderbolaget första halvåret, 7 476 ksek (8544 ksek) Nettoomsättning för Koncernen första

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011 Inkörningsproblem i Aitik

Delårsrapport januari-mars 2011 Inkörningsproblem i Aitik 3 maj 2011 Boliden AB (publ) Box 44, 101 20 Stockholm, Sverige Tel +46 8 610 15 00, Fax +46 8 31 55 45 www.boliden.com Reg. nr 556051-4142 Delårsrapport januari-mars 2011 Inkörningsproblem i Aitik Första

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

Gruvbolag har hittat guld i en isolerad del av Mongoliet. Det har satt fart på landets ekonomiska utveckling. Mongoliet / gruvdrift

Gruvbolag har hittat guld i en isolerad del av Mongoliet. Det har satt fart på landets ekonomiska utveckling. Mongoliet / gruvdrift Mongoliet / gruvdrift MalM I MÄN Gruvbolag har hittat guld i en isolerad del av Mongoliet. Det har satt fart på landets ekonomiska utveckling. TexT NaNcy Pick foto atlas copco & rio tinto 10 achieve 2011

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Metallindustrin i Sverige 2007-2011

Metallindustrin i Sverige 2007-2011 Metallindustrin i Sverige 2007-2011 Återföring vid VINNOVAs frukostmöte 2013-03-21 Elisabeth Ahnberg Åsenius, Johan Kostela och Jan Messing Uppdraget: Analysera metallindustrin Avgränsning och perspektivval:

Läs mer

Ekonomi- Grundvatten - Miljöproblem - Turism - Musik - Dansföreställning

Ekonomi- Grundvatten - Miljöproblem - Turism - Musik - Dansföreställning Provbrott i Ojnareskogen, Bunge Gotland. Utbrutet av Rettig Group, Finland. Foto Magnus Reitz Baltic Sea Watch Renbetesmarker för Girjás och Laevas Samebyar. Beviljat undersökningstillstånd Kiruna Irons,

Läs mer

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1. Grundläggande information 1.1. Ansökningens namn 1.2. En kort beskrivning 0/300 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat startdatum:

Läs mer

Bergverksstatistik 2013. Statistics of the Swedish Mining Industry 2013. Periodiska publikationer 2014:2

Bergverksstatistik 2013. Statistics of the Swedish Mining Industry 2013. Periodiska publikationer 2014:2 Bergverksstatistik 2013 Statistics of the Swedish Mining Industry 2013 Periodiska publikationer 2014:2 Sveriges geologiska undersökning Omslagsbild: Omfattande gråbergshögar med bland annat innehåll av

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Process IT 2011. Bolidens investeringar och framtida behov av automationslösningar. Bildplatshållare. Boliden AB. 1 April 2010

Process IT 2011. Bolidens investeringar och framtida behov av automationslösningar. Bildplatshållare. Boliden AB. 1 April 2010 Process IT 2011 Bolidens investeringar och framtida behov av automationslösningar Bildplatshållare 1 April 2010 Boliden AB Beslutade större investeringar Boliden (c:a 800-1000 MSEK) - Hötjärn (Ny process

Läs mer