Yh Bergarbetare. Bergarbetare Nov/Dec. Aktuella nyheter för Bergarbetare. framtiden? Landets 1:a Yrkeshögskola för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yh Bergarbetare. Bergarbetare. 2012 Nov/Dec. Aktuella nyheter för Bergarbetare. framtiden? Landets 1:a Yrkeshögskola för"

Transkript

1 Yh Bergarbetare Aktuella nyheter för Bergarbetare YH utbildningsnytt 1,2 Branschnytt Nov/Dec Maskinleverantörer 7 Bergmaterialindustrin 8 Landets 1:a Yrkeshögskola för Bergarbetare Utbildningen startade i september som en av två beviljade Yh-utbildningar i landet (den andra bedriver Lapplands kommunalförbund i Gällivare) och har nu avverkat en fjärdedel av hela kursen. Deltagarna kommer i huvudsak från Dalarna och Västmanland. Det är norra Västmanlands utbildningsförbund och Hedemora kommun som samverkar om landets första Yrkeshögskola för Bergarbetare. Utbildningen är en modifierad distansutbildning där intensivveckor med expertdeltagande varvas med hemstudier via Google Drive och LIA- (Lärande i arbete) perioder. Deltagarna är uppdelade på Boliden Mineral Garpenberg (10 deltagare), Zinkgruvan Mining Askersund (5 deltagare), Dannemora mineral Österbybruk (5 deltagare), samt vid entreprenörföretaget Bergteamet (5 deltagare). Den totala LIApraktiken ute på gruvföretagen är 22 veckor, drygt hälften av den 40 veckor långa utbildningen. Utbildningsgruppen har en majoritet med kvinnor, 13 mot 12 män, vilket är utomordentligt ur ett genusperspektiv! Borrsimulering för framtiden? Ja! Fjärrstyrning av maskiner kommer att bli mer och mer vanligt i framtiden och därmed minskar skillnaderna mellan verklighet och simulering. Medelåldern i utbildningen är 34 år. Det kan förklaras av att urvalet av deltagare gynnar personer som har en tidigare erfarenhet av yrkesverksamhet i gruva eller närstående yrkesområden. Till utbildningen sökte hela 150 personer och redan i mars 2013 inleds marknadsföring för nästa intag som startar sin utbildning hösten Till utbildningen har knutits erkänt kunniga lärare med stor branschkunskap. Inför utbildningens LIA-perioder utbildades närmare 50 handledare vid de olika gruvföretagen. Utbildningsledare för Yh Bergarbetare är Erik O. Sjödin, Hedemora Intresserade kursdeltagare vid Yrkeshögskolan Bergarbetare i Garpenberg Layout och text: sarasjodin.com Ansvarig utgivare: Creamus AB Christine Karlström En av utbildningens alla nyckelpersoner De blivande bergarbetarna på plats vid kursstarten av Yh Bergarbetare i Garpenberg Mikael Å Eriksson En av utbildningsledarna Yh on 1

2 Fortsättning... Landets 1:a Yrkeshögskola för Bergarbetare Några av alla medverkande - Malin Söderman Personal- och miljöchef, Boliden - Petra Sundgren Miljösamordnare, Boliden - Caroline Kuiper Sektionschef gruvplanering, Boliden - Louise Sjögren Chefsgeolog Nordic Iron Ore, Ludvika - Alf Westerlund Diplomingenjör, Bergsskolan Filipstad - Richard Muckenhirn & Thomas Gottfridsson Bergsprängare/Utbildningsledare Zinkgruvan Mining - Christine Karlström Konsult Handledarutbildning Leksand - GruvUtbildarna Vaxholm Sprängkurs - Mikael Å Eriksson Utbildningsledare, Boliden - Jan Bida Tekn. chef SBMI, Stockholm - Mats Åkesson Yrkestrafikskolan Borlänge - Lennart Lehtola Bergtekniker, Boliden Garpenberg - Anders Nyström Bergtekniker Boliden Garpenberg/Skellefteå Utbildningen i korthet Antal sökanden: 150 personer Antal antagna: 25 personer (varav 13 kvinnor) Medelåldern: 34 år Utbildningstid: 40 veckor Varav praktiktid: 22 veckor (LIA 1 ) 1 LIA = Lärande-i-arbete Visste du att...?...en sökning på YouTube efter mining education resulterar i cirka 3,320 filmsnuttar - varav många kan vara intressanta för dig! Några av alla intressanta filmlänkar KLICKA HÄR Riggsimulering från inmersio Arbetsmarknadskommentar En civilingenjör med inriktning mot gruvindustrin och som är etablerad på arbetsmarknaden har det lätt. Men det finns ju inte många med den inriktningen, säger Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen. Utdrag från artikel ur Dagens Industri 8 november 2012 Uppstart av utbildningen i Gamla Skogshögskolans utbildningslokaler i Garpenberg Utbildning av handledare vid Zinkgruvan Mining Askersund inför utbildningens LIA-perioder Yh on 2

3 Garpenbergsgruvan ska hjälpa Sverige ställa om Region Dalarna och regeringens gruvsamordnare Christina Lugnet vill använda erfarenheterna från Garpenbergsgruvan och Hedemoras gruvutbildningar för att snabbt och obyråkratiskt ställa om samhället när gruvorna återstartas i Bergslagen. Göran Carlsson, chef för Region Dalarna är mycket optimistisk inför möjligheterna som öppnat sig med gruvboomen i Dalarna. Diskussioner med regeringens nyutsedde gruvsamordnare Christina Lugnet har påbörjats. Det ska bli verkstad och minimalt med byråkrati när vi samordnar alla våra resurser, berättar Göran Carlsson. Ett konkret resultat är att snabbt få igång ännu fler målinriktade gruvutbildningar där man kan dra nytta av Garpenbergsgruvan och kommunens redan startade utbildningar. Rivstart för gruvpaket Dalarna blir det i mitten av november där landshövding Maria Norrfalk och region Dalarnas ordförande Leif Nilsson (S) står som värd för en stor heldagsträff med regeringens gruvsamordnare. Det är viktigt att komma framåt för att inte fastna i byråkratier när vi behöver nya bostäder, lösa infrastrukturfrågor, ordna utbildningar och allt vad gruvorna kan komma att föra med sig, påpekar Göran Carlsson. Transportfrågan är viktig, det pågår en hamnkamp där inte bara Oxelösund utan också Västerås, Gävle och Lysekil vill ha järnmalmen från Ludvika. Men det finns inte en regering i det här landet som skulle komma med beskedet att det blir nej till gruvan för vi har inte pengar till transporten, fortsätter Göran Carlsson. Utdrag ur Södra Dalarnas Tidning 15 november 2012 Utdrag: Andreas Linds blogg Andreas Lind, VD på Norrbottens Handelskammare ger en kort sammanfattning av svaret på frågan Hur går det för Norrbotten egentligen? Upp och ner. Just nu viker våra kunder av olika anledningar, alltså råder en ökad försiktighet. Vi får bara inte glömma att vi kommer från rekordhöga nivåer, och vi får aldrig sluta tro på att denna efterfrågan vänder igen. För det vi har - som till exempel järnmalm, koppar, stål, kraftliner och sågade trävaror - är något som kommer att fortsätta efterfrågas. Göran Carlsson, Region Dalarna & gruvsamordnare Christina Lugnet, Näringsedepartementet på besök i Garpenberg angående gruvnäringens kompetensbehov Mats Åkesson, Yrkestrafikskolan, Borlänge i samspråk med Yrkeshögskolans deltagare Erika Sjökvist och Monica Holmgren Erikhans Josefin Toroska, Långshyttan på väg att erövra hjullastarkort vid Yrkestrafikskolan i Borlänge! BRANSCH on 3

4 Nordens gruvbrytningskapacitet Sverige, Norge, Finland och Grönland står för mer än hälften av den årliga metallproduktionen från EU. I och med att det för dessa länder pågår en stor politisk uppbackning från EU, samt från dom nordiska ländernas egna regeringar, finns det stor anledning att tro på ytterligare kapacitetsökning, i förhållande till det globala genomsnittet. Utdrag Raw Materials Group webbsida 5 november 2012 Gruv Turism = sant I slutet av oktober hölls en konferens på Cypern, med syfte att visa på att möjligheterna för gruvindustrin och turismen att utvecklas parallellt. För att utveckla gruvor krävs stora investeringar i infrastruktur och samhälle, som gynnar lokala näringar. Speciellt turismen som är i behov av transporter kan dra stora fördelar i samband med dessa investeringar. Konferensen antog ett uttalande The Limassol Declaration för att bekräfta den positiva samverkan som finns mellan gruvor och industri. Utdrag Gruvindustri och turism i symbios, Swemins webbsida / Nyheter 8 november 2012 Söka efter järnmalm under Vättern blev klimatforskning Järnprojektet under Vättern, som sponsrats från Indien, avbryts. Järnmalmshalten är för låg för att det ska löna sig. Däremot ska borrkärnorna som tagits från Vätterns bottensediment, läggas i Stockholms Universitets arkiv och börja loggas. Målsättningen är att få upp ett så långt som möjligt ostört miljö- och klimatarkiv, och det är möjligt att gå tillbaka ungefär till senaste istiden, säger maringeolog Martin Jacobsson. Utdrag Nyheter / P4 Jönköping 9 november 2012 Rekord för svensk undersökningsborrning 2012 kommer att nå rekordhöga utgifter för svensk undersökningsborrning: 650 miljoner SEK, konstaterar Raw Materials Group efter att ha studerat de 35 största undersökningsföretagen i Sverige. Ökningen kommer att bli ca 14%. Även under 2013 räknar dessa företag med mycket jobb, även om man har börjat ana en svag minskning. De flesta utgifterna spenderas i norra Sverige (Norrbotten och Västerbotten) men även Bergslagen ger ett stort bidrag. Sammanfattning av artikel Swedish Exploration reaches new recordlevels Från Starmonde Publ. Groups tidning Mining & Metals för Raw Materials Groups, nr Exportrådets prognos sänks Exportrådets senaste marknadsöversikt uppger att Sveriges exporttillväxt väntas bli 1,5% mätt i volym 2012 och 2,5% 2013, som ska jämföras mot deras aprilprognos som var 2,5% respektive 4,0%. Utdrag Nyhetsbyrån Direkt 6 november 2012 Vad säger facken? IF Metall anser att krisen blir kort, medans Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagarna kontrar med att Sverige står på randen till en lång lågkonjunktur i eurokrisens spår. I mitten av november måste facken inom industrin formulera sina lönekrav inför avtalsrörelsen som efter samordning med övriga LO-förbund ska formellt lämna i mitten av december sina utgångpunkter för förhandlingarna, då nuvarande avtal inom industrin löper ut sista mars Utdrag Dagens Industri 6 november 2012 BRANSCH on 4

5 Boliden ser framåt Boliden har nyligen hållit kapitalmarknadsdagar och presenterade där bland annat utmaningarna för koncernens gruvor och smältverk samt läget för Bolidens expansionsprojekt. Här följer en sammanfattning: Lavermineraliseringen, som tidigare presenterats som prospekteringsresultat, klassificeras nu som mineraltillgång. Aitikgruvan är nära planerad produktionstakt om 36 miljoner ton malm per år. Elektronikåtervinningen vid Rönnskär är igångkörd. Guldgruvan Kankberg i Bolidenområdet har börjat producera. Zink- och silvergruvan i Garpenberg; Projektet räknar med produktionsstart 2014 enligt plan. Silverutvinning i Kokkola: Projektet i tidig fas. När koppardagbrottet Maurliden Östra och guldzonen i Kristineberg slutbryts och det planerade underhållsstopp i Bolidens smältverk under 2013 inkluderar ett så kallat 25-årsstopp för Rönnskär (med ett förväntad effekt på rörelseresultatet på -325 miljoner kronor) samt haveriet i slutet av oktober i en av zinksmältverket Oddas direktlakningstankar (som uppskattas få en resultatpåverkan på omkring -25 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2012) säger VD och koncerchef Lennart Evrell: Det är fortsatt osäkra tider och vi arbetar intensivt med kostnader och produktivitet vid samtliga gruvor och smältverk, men speciellt i zinkgruvan Tara och zinksmältverket Odda som är högkostnadsverksamheter. Parallellt med expansionsprojektet pågår en förstudie av en ny expansion av Aitikgruvan till 45 miljoner ton malm per år, samt planering av hur mineraltillgången i Laver ska kunna leda till en producerande gruva. Utdrag Dagens Industri 23 november 2012 Utdrag Bolidens kvartalspresentation 3/2012 Investeringslösning av aktivt Dannemora När den föreslagna nyemissionen för att lösa Dannemoras investeringsbehov skapade missnöje, föreslogs en konvertibelemission av en grupp aktieägare. Naturligtvis är ett investeringsbehov oroade när efterfrågan på malm minskar, men sedan sommaren har Dannemora kunnat leverera enligt befintliga kundkontrakt, och med sin fortsatta tilltro till sin kvalitativa malm, jobbar dom nu på att finjustera sin sorteringsutrustning och få fortsatta bekräftelser av kundöverenskommelser för att säkerställa malmleveranser till kund. Hittills är tre överenskommelser i hamn, men ytterligare två förhandlingar med kunder pågår. Utdrag Affärsvärlden 22 oktober Dannemora kommuniké 14 november Efter den extra insatta stormötet 13 november 2012 beslöt man att godta styrelsens förslag med konvertibelemission som kommer att leda till utökat aktiekapital med SEK. Utdrag Dannemoras hemsida 14 november 2012 Ny kundöverenskommelse Dannemora skriver under även en kundöverenskommelse med Rogesa Roheisengesellschaft SAAR MBH. Utdrag Tradersiten 15 november 2012 Nordic Mines guldproducerar 87 kilo guld producerade Nordic Mines under oktober, som ska jämföras med den månatliga genomsnittliga produktionen på 73 kilo. Resultatet gjorde att aktien steg rejält. Utdrag Nyhetsbyrån Direkt 9 november 2012 BRANSCH on 5

6 Järnmalmsproduktion i Tapuligruvan Första sprängningen av järnmalm har genomförts i Tapuligruvan i Kaunisvaara av gruvbolaget Northland Resources. Produktionen som startar nu i november förväntar sig att ha positivt kassaflöde mot slutet av andra kvartalet Nyhetsbyrån Direkt 18, 25 september och 18 oktober 2012 Northland bekräftar produktionsstart Northland Resources rapporterar i sin delårsrapport att man räknar med att öka produktionen till 4 miljoner ton av torrt material per år i början av tredje kvartalet Utdrag Affärsvärlden 14 november 2012 Provbrytning av järnmalm i kallakfyndigheten Jokkmokk Iron Mines AB, dotterbolag till Beowulf Mining PLC, har nu fått tillstånd av länsstyrelsen i Norrbotten att provbryta järnmalm cirka fem mil väster om Jokkmokk. Miljödelegationen har dock begränsat provbrytningen till 2000 kubikmeter. Planerna är hårt kritiserade av bland annat rennäringen eftersom renarna har en flyttled i området. Länsstyrelsen har ställt tre krav på gruvbolaget vid provbrytningen: begränsa påverkan, samråda med sameby innan lastbilstransporter och efterbehandla provområdet. Provbrytningen planeras att utföras under tre veckor sommaren 2013 efter att länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har vunnit laga kraft. Utdrag Norrbottens Kuriren & Norrländska Socialdemokraten 11 oktober 2012 NORDMIN, ett samnordiskt gruv- & mineralforskningsprojekt Nordiska ministerrådets treåriga satsning på samnordiskt gruv- och mineralforskningsprojekt ska samordnas av Luleå universitet (LTU). Enligt professor Per Weihed är pengarna som tilldelas, 35 miljoner SEK, inte det viktigaste utan att satsningen är en signal om att man vill jobba på gemensam basis i Norden. Det har aldrig funnits ett sådant här omfattande projekt tidigare. Projektet kommer att jobba med att koppla samman svensk, norsk och finsk gruvnäringsforskning när det gäller teknik, miljö, produktion och utbildning. Miljöforskningen ska både hantera miljövänliga metoder för mineralbrytning men även hur gamla gruvor och dagbrott återställs. Hållbarhetslösningar är viktiga, men även jämställdhet ligger i fokus då gruvnäringen är väldigt mansdominerad. Pär Weihed berättar även att alla nordiska länder, inte minst Grönland, har stora potentialer att bli starka gruvnationer. Pär Weihed svarar även på frågan: Hur pass viktig är vår gruvindustri i Norrbotten för länet, Sverige och resten av världen? Det finns ett väldigt konkret och enkelt svar på den frågan. LKAB och Norrbotten producerar 90 % av Europas järnmalm. Så viktigt är Norrbotten. Utdrag Nyheter / P4 Norrbotten 31 oktober 2012 Utdrag Norrbottens Kuriren 1 november 2012 BRANSCH on 6

7 Dom tre stora dominerar En tvåårig studie har utförts för att ta reda på vilka maskinleverantörsföretag som är dominerande inom underjords gruvindustri. Studien kom till en inte helt överraskande slutsats att det var dom tre stora som dominerar. Det vill säga Atlas Copco och Sandvik, tillsammans med Caterpillar som den närmaste konkurrenten. Utdrag från Raw Materials Group 19 september 2012 Sandvik s Vibrocone at MINExpo 2012 Hört talas om MINExpo? Vart fjärde år genomförs USAs största mässa mot gruvindustrin i Las Vegas, Nevada. Nu senast september MINExpo i siffror: Ca besökte mässan Mässans utrymme, mer än m2 (både ute och inne). Företag/Organisationer från ca 100 länder ställde ut. Ca 30% av deltagarna kom från andra länder utanför USA. Några av utställarna: - Atlas Copco - Caterpillar - Sandvik - SSAB Atlas Copco valde till exempel att presentera sin senaste Pit Viper 311, som är den första i raden av den nya Pit Viper 310-serien. Ergonomisk ny hytt och förbättrad prestanda är några av dess fördelar. Sandvik lanserade bland annat Vibrocone, en krossare med slipande förmåga och med mycket låg energiförbrukning. Caterpillar hade som vanligt en stor flotta av maskiner på plats. På MINExpo bekräftade dom sitt intresse inom kolindustrin genom att bland annat visa upp sin Cat CM445 continous miner. Atlas Copco s PitViper 311 Cat CM445 continous miner from their MINExpo booth MASKIN LEVERANTÖRS on 7

8 Spår mindre Kinadominans Kinas dominans av sällsynta jordartsmetaller kommer med stor sannolikhet att minskas i framtiden, då inte minst USA och EU vill minska sitt importberoende och öka den nationella sysselsättningen. Det beskedet lämnades av Jack Lifton, en av världens ledande experter på området, under GeoArena konferensen i Uppsala i oktober. Dessa sällsynta jordartsmetaller, ofta benmämnda Rare Earth Elements, är av stor strategisk betydelse för att klara övergången mot grön teknologi och tillverka specifika komponenter av extra låg vikt. Sverige har utmärkta förutsättningar för att bli en viktig producent av sällsynta jordartsmetaller, mycket tack vare den stora fyndighet som upptäckts i Norra Kärr, Gränna. Utdrag Extra nyhetsbrev GeoArena 2012 Oktober 2012 Professor om Peak metal Det är omöjligt att kunna göra en trovärdig beräkning för att ta reda på när metallerna tar slut, av två stora orsaker: den totala tillgången på en viss mineral är okänd och ingen har kännedom om hur man kommer att kunna unvinna mineraler i framtiden. Under oktobermånads GeoArena konferens i Uppsala pratade professor Patrik Söderholm, från Lundstekniska Universitet om att det finns många olika teorier för hur man fastställer en tidpunkt när metallerna tar slut, så kallad Peak Metal. Utdrag Extra nyhetsbrev GeoArena 2012 Oktober 2012 Erika Sjökvist, YH Bergarbetare i samspråk med läraren Mats Åkesson, YH i Borlänge under körprov med hjullastare. Flitiga studenter vid YH Bergarbetare Garpenberg i samband med teoriproven för truck- och hjullastarkort. Tre glada deltagare vid YH Bergarbetare, Garpenberg: Fr.v. Josefin Toroska, Långshyttan, Jon Jannes, Färnäs och Michael Axelsson, Falun. YH Bergarbetare Garpenberg gästades av Bergsingenjör Alf Westerlund från Bergsskolan, LTU i ämnet Bergteknik. BERG MATERIAL INDUSTRIN Focus on nytt 8

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons NATURAL RESOURCES FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN FEBRUARI 2013 Råvaror hetare än aktier Nordisk överblick tillväxtpotentialen i

Läs mer

Strategisk samverkan. svensk gruvnäring

Strategisk samverkan. svensk gruvnäring Strategisk samverkan för svensk gruvnäring FÖRORD 3 RAPPORTENS INNEHÅLL I KORTHET 4 ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG 7 INLEDNING 12 UTBLICK 14 Gruvnäringen i världen 14 Gruvnäringen i EU och Europa 15 Gruvnäringen

Läs mer

Kina storsatsar på infrastruktur E Nya höghastighetsspår, allt större motorvägar och längre broar. Kina investerar hårt trots krisen.

Kina storsatsar på infrastruktur E Nya höghastighetsspår, allt större motorvägar och längre broar. Kina investerar hårt trots krisen. Regeringen nobbar OPS-finansiering E Det ligger en död hand över diskussionen om OPS-lösningar, säger Jan-Eric Nilsson som är professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut. Sidan 4 5 Kina

Läs mer

SÅ SKAPAS FRAMTIDEN I STORUMANS KOMMUN 4 VAD ÄR UTVECKLING? 4 GRUVOR SKAPAR JOBB 4 GYNNSAMMA VINDAR GER MEDVIND 4 MILJARDSATSNING I FJÄLLEN

SÅ SKAPAS FRAMTIDEN I STORUMANS KOMMUN 4 VAD ÄR UTVECKLING? 4 GRUVOR SKAPAR JOBB 4 GYNNSAMMA VINDAR GER MEDVIND 4 MILJARDSATSNING I FJÄLLEN GRATISTIDNING INVESTERINGAR OCH FRAMTID I STORUMANS KOMMUN 2012-2020 SÅ SKAPAS FRAMTIDEN I STORUMANS KOMMUN 4 VAD ÄR UTVECKLING? 4 GRUVOR SKAPAR JOBB 4 GYNNSAMMA VINDAR GER MEDVIND 4 MILJARDSATSNING I

Läs mer

www.miljonaren.se Information från Miljönären-koncernen Nummer 2 2013 Gruvligt uppdrag för Miljönären i Garpenberg

www.miljonaren.se Information från Miljönären-koncernen Nummer 2 2013 Gruvligt uppdrag för Miljönären i Garpenberg www.miljonaren.se Information från Miljönären-koncernen Nummer 2 2013 Gruvligt uppdrag för Miljönären i Garpenberg Hans liv är golv och motorcyklar Måleri i spökhus Färgtrycket Information från Miljönären-koncernen

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

LKAB söker 600 vikarier Verksamheten i Malmfälten går för full maskin igen och inför sommarens semestrar söker nu LKAB cirka 600 sommarvikarier.

LKAB söker 600 vikarier Verksamheten i Malmfälten går för full maskin igen och inför sommarens semestrar söker nu LKAB cirka 600 sommarvikarier. Kunderna vill köpa mer än vi kan producera, sid 1 Tillvaron i Kiruna saknade onödigt bukfett Gästkrönikör Markus Larsson SID 7 Nr Mars 010 www.lkabframtid.com LKAB söker 600 vikarier Verksamheten i Malmfälten

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Hur kan redovisningsbranschen växa för att motsvara marknadens behov? Samverkan Skatteverket en samhällsekonomisk nytta Historiskt

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Utvecklat ledarskap ger framgång

Utvecklat ledarskap ger framgång EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB VIKTOR MATTSSON: Jag är omöjligt vuxen GÄSTKRÖNIKÖR SID 13 60 MILJONER SATSAS I NY GRÅBERGSKROSS NYHETER SID 3 Nr 3 JUNI 2014 Utvecklat ledarskap ger framgång Efter

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Behövs en Pan-europeisk rentalorganisation?

Behövs en Pan-europeisk rentalorganisation? Frekvensomriktare och pumpar skyddar från översvämning s. 12 Sju nyheter från Milwaukee s. 14 Lyckat höstmöte med jämn mycket omröstning s. 20 Gränslöst samarbete mot svartjobb i byggbranschen s. 20 Ramirent

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

Kraftsamling Kalmar län. Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur. Kraftsamling Kalmar län

Kraftsamling Kalmar län. Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur. Kraftsamling Kalmar län Lägesrapport 2009-02-02 Kraftsamling Kalmar län Kraftsamling Kalmar län Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur 1 Sammanfattning Under kort tid har vi haft omfattande

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Västmanlands län Västmanland KUNSKAP & FRAMTID Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov sidan 6 Caroline Drabe ny

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET 1 Förord Innehållsförteckning: De intervjuade 4 Nöjda företrädare vill bredda märkessättning 7 Fem av sex flyttar ihop 17 Social dumping allt vanligare 25

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer