Yh Bergarbetare. Bergarbetare Nov/Dec. Aktuella nyheter för Bergarbetare. framtiden? Landets 1:a Yrkeshögskola för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yh Bergarbetare. Bergarbetare. 2012 Nov/Dec. Aktuella nyheter för Bergarbetare. framtiden? Landets 1:a Yrkeshögskola för"

Transkript

1 Yh Bergarbetare Aktuella nyheter för Bergarbetare YH utbildningsnytt 1,2 Branschnytt Nov/Dec Maskinleverantörer 7 Bergmaterialindustrin 8 Landets 1:a Yrkeshögskola för Bergarbetare Utbildningen startade i september som en av två beviljade Yh-utbildningar i landet (den andra bedriver Lapplands kommunalförbund i Gällivare) och har nu avverkat en fjärdedel av hela kursen. Deltagarna kommer i huvudsak från Dalarna och Västmanland. Det är norra Västmanlands utbildningsförbund och Hedemora kommun som samverkar om landets första Yrkeshögskola för Bergarbetare. Utbildningen är en modifierad distansutbildning där intensivveckor med expertdeltagande varvas med hemstudier via Google Drive och LIA- (Lärande i arbete) perioder. Deltagarna är uppdelade på Boliden Mineral Garpenberg (10 deltagare), Zinkgruvan Mining Askersund (5 deltagare), Dannemora mineral Österbybruk (5 deltagare), samt vid entreprenörföretaget Bergteamet (5 deltagare). Den totala LIApraktiken ute på gruvföretagen är 22 veckor, drygt hälften av den 40 veckor långa utbildningen. Utbildningsgruppen har en majoritet med kvinnor, 13 mot 12 män, vilket är utomordentligt ur ett genusperspektiv! Borrsimulering för framtiden? Ja! Fjärrstyrning av maskiner kommer att bli mer och mer vanligt i framtiden och därmed minskar skillnaderna mellan verklighet och simulering. Medelåldern i utbildningen är 34 år. Det kan förklaras av att urvalet av deltagare gynnar personer som har en tidigare erfarenhet av yrkesverksamhet i gruva eller närstående yrkesområden. Till utbildningen sökte hela 150 personer och redan i mars 2013 inleds marknadsföring för nästa intag som startar sin utbildning hösten Till utbildningen har knutits erkänt kunniga lärare med stor branschkunskap. Inför utbildningens LIA-perioder utbildades närmare 50 handledare vid de olika gruvföretagen. Utbildningsledare för Yh Bergarbetare är Erik O. Sjödin, Hedemora Intresserade kursdeltagare vid Yrkeshögskolan Bergarbetare i Garpenberg Layout och text: sarasjodin.com Ansvarig utgivare: Creamus AB Christine Karlström En av utbildningens alla nyckelpersoner De blivande bergarbetarna på plats vid kursstarten av Yh Bergarbetare i Garpenberg Mikael Å Eriksson En av utbildningsledarna Yh on 1

2 Fortsättning... Landets 1:a Yrkeshögskola för Bergarbetare Några av alla medverkande - Malin Söderman Personal- och miljöchef, Boliden - Petra Sundgren Miljösamordnare, Boliden - Caroline Kuiper Sektionschef gruvplanering, Boliden - Louise Sjögren Chefsgeolog Nordic Iron Ore, Ludvika - Alf Westerlund Diplomingenjör, Bergsskolan Filipstad - Richard Muckenhirn & Thomas Gottfridsson Bergsprängare/Utbildningsledare Zinkgruvan Mining - Christine Karlström Konsult Handledarutbildning Leksand - GruvUtbildarna Vaxholm Sprängkurs - Mikael Å Eriksson Utbildningsledare, Boliden - Jan Bida Tekn. chef SBMI, Stockholm - Mats Åkesson Yrkestrafikskolan Borlänge - Lennart Lehtola Bergtekniker, Boliden Garpenberg - Anders Nyström Bergtekniker Boliden Garpenberg/Skellefteå Utbildningen i korthet Antal sökanden: 150 personer Antal antagna: 25 personer (varav 13 kvinnor) Medelåldern: 34 år Utbildningstid: 40 veckor Varav praktiktid: 22 veckor (LIA 1 ) 1 LIA = Lärande-i-arbete Visste du att...?...en sökning på YouTube efter mining education resulterar i cirka 3,320 filmsnuttar - varav många kan vara intressanta för dig! Några av alla intressanta filmlänkar KLICKA HÄR Riggsimulering från inmersio Arbetsmarknadskommentar En civilingenjör med inriktning mot gruvindustrin och som är etablerad på arbetsmarknaden har det lätt. Men det finns ju inte många med den inriktningen, säger Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen. Utdrag från artikel ur Dagens Industri 8 november 2012 Uppstart av utbildningen i Gamla Skogshögskolans utbildningslokaler i Garpenberg Utbildning av handledare vid Zinkgruvan Mining Askersund inför utbildningens LIA-perioder Yh on 2

3 Garpenbergsgruvan ska hjälpa Sverige ställa om Region Dalarna och regeringens gruvsamordnare Christina Lugnet vill använda erfarenheterna från Garpenbergsgruvan och Hedemoras gruvutbildningar för att snabbt och obyråkratiskt ställa om samhället när gruvorna återstartas i Bergslagen. Göran Carlsson, chef för Region Dalarna är mycket optimistisk inför möjligheterna som öppnat sig med gruvboomen i Dalarna. Diskussioner med regeringens nyutsedde gruvsamordnare Christina Lugnet har påbörjats. Det ska bli verkstad och minimalt med byråkrati när vi samordnar alla våra resurser, berättar Göran Carlsson. Ett konkret resultat är att snabbt få igång ännu fler målinriktade gruvutbildningar där man kan dra nytta av Garpenbergsgruvan och kommunens redan startade utbildningar. Rivstart för gruvpaket Dalarna blir det i mitten av november där landshövding Maria Norrfalk och region Dalarnas ordförande Leif Nilsson (S) står som värd för en stor heldagsträff med regeringens gruvsamordnare. Det är viktigt att komma framåt för att inte fastna i byråkratier när vi behöver nya bostäder, lösa infrastrukturfrågor, ordna utbildningar och allt vad gruvorna kan komma att föra med sig, påpekar Göran Carlsson. Transportfrågan är viktig, det pågår en hamnkamp där inte bara Oxelösund utan också Västerås, Gävle och Lysekil vill ha järnmalmen från Ludvika. Men det finns inte en regering i det här landet som skulle komma med beskedet att det blir nej till gruvan för vi har inte pengar till transporten, fortsätter Göran Carlsson. Utdrag ur Södra Dalarnas Tidning 15 november 2012 Utdrag: Andreas Linds blogg Andreas Lind, VD på Norrbottens Handelskammare ger en kort sammanfattning av svaret på frågan Hur går det för Norrbotten egentligen? Upp och ner. Just nu viker våra kunder av olika anledningar, alltså råder en ökad försiktighet. Vi får bara inte glömma att vi kommer från rekordhöga nivåer, och vi får aldrig sluta tro på att denna efterfrågan vänder igen. För det vi har - som till exempel järnmalm, koppar, stål, kraftliner och sågade trävaror - är något som kommer att fortsätta efterfrågas. Göran Carlsson, Region Dalarna & gruvsamordnare Christina Lugnet, Näringsedepartementet på besök i Garpenberg angående gruvnäringens kompetensbehov Mats Åkesson, Yrkestrafikskolan, Borlänge i samspråk med Yrkeshögskolans deltagare Erika Sjökvist och Monica Holmgren Erikhans Josefin Toroska, Långshyttan på väg att erövra hjullastarkort vid Yrkestrafikskolan i Borlänge! BRANSCH on 3

4 Nordens gruvbrytningskapacitet Sverige, Norge, Finland och Grönland står för mer än hälften av den årliga metallproduktionen från EU. I och med att det för dessa länder pågår en stor politisk uppbackning från EU, samt från dom nordiska ländernas egna regeringar, finns det stor anledning att tro på ytterligare kapacitetsökning, i förhållande till det globala genomsnittet. Utdrag Raw Materials Group webbsida 5 november 2012 Gruv Turism = sant I slutet av oktober hölls en konferens på Cypern, med syfte att visa på att möjligheterna för gruvindustrin och turismen att utvecklas parallellt. För att utveckla gruvor krävs stora investeringar i infrastruktur och samhälle, som gynnar lokala näringar. Speciellt turismen som är i behov av transporter kan dra stora fördelar i samband med dessa investeringar. Konferensen antog ett uttalande The Limassol Declaration för att bekräfta den positiva samverkan som finns mellan gruvor och industri. Utdrag Gruvindustri och turism i symbios, Swemins webbsida / Nyheter 8 november 2012 Söka efter järnmalm under Vättern blev klimatforskning Järnprojektet under Vättern, som sponsrats från Indien, avbryts. Järnmalmshalten är för låg för att det ska löna sig. Däremot ska borrkärnorna som tagits från Vätterns bottensediment, läggas i Stockholms Universitets arkiv och börja loggas. Målsättningen är att få upp ett så långt som möjligt ostört miljö- och klimatarkiv, och det är möjligt att gå tillbaka ungefär till senaste istiden, säger maringeolog Martin Jacobsson. Utdrag Nyheter / P4 Jönköping 9 november 2012 Rekord för svensk undersökningsborrning 2012 kommer att nå rekordhöga utgifter för svensk undersökningsborrning: 650 miljoner SEK, konstaterar Raw Materials Group efter att ha studerat de 35 största undersökningsföretagen i Sverige. Ökningen kommer att bli ca 14%. Även under 2013 räknar dessa företag med mycket jobb, även om man har börjat ana en svag minskning. De flesta utgifterna spenderas i norra Sverige (Norrbotten och Västerbotten) men även Bergslagen ger ett stort bidrag. Sammanfattning av artikel Swedish Exploration reaches new recordlevels Från Starmonde Publ. Groups tidning Mining & Metals för Raw Materials Groups, nr Exportrådets prognos sänks Exportrådets senaste marknadsöversikt uppger att Sveriges exporttillväxt väntas bli 1,5% mätt i volym 2012 och 2,5% 2013, som ska jämföras mot deras aprilprognos som var 2,5% respektive 4,0%. Utdrag Nyhetsbyrån Direkt 6 november 2012 Vad säger facken? IF Metall anser att krisen blir kort, medans Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagarna kontrar med att Sverige står på randen till en lång lågkonjunktur i eurokrisens spår. I mitten av november måste facken inom industrin formulera sina lönekrav inför avtalsrörelsen som efter samordning med övriga LO-förbund ska formellt lämna i mitten av december sina utgångpunkter för förhandlingarna, då nuvarande avtal inom industrin löper ut sista mars Utdrag Dagens Industri 6 november 2012 BRANSCH on 4

5 Boliden ser framåt Boliden har nyligen hållit kapitalmarknadsdagar och presenterade där bland annat utmaningarna för koncernens gruvor och smältverk samt läget för Bolidens expansionsprojekt. Här följer en sammanfattning: Lavermineraliseringen, som tidigare presenterats som prospekteringsresultat, klassificeras nu som mineraltillgång. Aitikgruvan är nära planerad produktionstakt om 36 miljoner ton malm per år. Elektronikåtervinningen vid Rönnskär är igångkörd. Guldgruvan Kankberg i Bolidenområdet har börjat producera. Zink- och silvergruvan i Garpenberg; Projektet räknar med produktionsstart 2014 enligt plan. Silverutvinning i Kokkola: Projektet i tidig fas. När koppardagbrottet Maurliden Östra och guldzonen i Kristineberg slutbryts och det planerade underhållsstopp i Bolidens smältverk under 2013 inkluderar ett så kallat 25-årsstopp för Rönnskär (med ett förväntad effekt på rörelseresultatet på -325 miljoner kronor) samt haveriet i slutet av oktober i en av zinksmältverket Oddas direktlakningstankar (som uppskattas få en resultatpåverkan på omkring -25 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2012) säger VD och koncerchef Lennart Evrell: Det är fortsatt osäkra tider och vi arbetar intensivt med kostnader och produktivitet vid samtliga gruvor och smältverk, men speciellt i zinkgruvan Tara och zinksmältverket Odda som är högkostnadsverksamheter. Parallellt med expansionsprojektet pågår en förstudie av en ny expansion av Aitikgruvan till 45 miljoner ton malm per år, samt planering av hur mineraltillgången i Laver ska kunna leda till en producerande gruva. Utdrag Dagens Industri 23 november 2012 Utdrag Bolidens kvartalspresentation 3/2012 Investeringslösning av aktivt Dannemora När den föreslagna nyemissionen för att lösa Dannemoras investeringsbehov skapade missnöje, föreslogs en konvertibelemission av en grupp aktieägare. Naturligtvis är ett investeringsbehov oroade när efterfrågan på malm minskar, men sedan sommaren har Dannemora kunnat leverera enligt befintliga kundkontrakt, och med sin fortsatta tilltro till sin kvalitativa malm, jobbar dom nu på att finjustera sin sorteringsutrustning och få fortsatta bekräftelser av kundöverenskommelser för att säkerställa malmleveranser till kund. Hittills är tre överenskommelser i hamn, men ytterligare två förhandlingar med kunder pågår. Utdrag Affärsvärlden 22 oktober Dannemora kommuniké 14 november Efter den extra insatta stormötet 13 november 2012 beslöt man att godta styrelsens förslag med konvertibelemission som kommer att leda till utökat aktiekapital med SEK. Utdrag Dannemoras hemsida 14 november 2012 Ny kundöverenskommelse Dannemora skriver under även en kundöverenskommelse med Rogesa Roheisengesellschaft SAAR MBH. Utdrag Tradersiten 15 november 2012 Nordic Mines guldproducerar 87 kilo guld producerade Nordic Mines under oktober, som ska jämföras med den månatliga genomsnittliga produktionen på 73 kilo. Resultatet gjorde att aktien steg rejält. Utdrag Nyhetsbyrån Direkt 9 november 2012 BRANSCH on 5

6 Järnmalmsproduktion i Tapuligruvan Första sprängningen av järnmalm har genomförts i Tapuligruvan i Kaunisvaara av gruvbolaget Northland Resources. Produktionen som startar nu i november förväntar sig att ha positivt kassaflöde mot slutet av andra kvartalet Nyhetsbyrån Direkt 18, 25 september och 18 oktober 2012 Northland bekräftar produktionsstart Northland Resources rapporterar i sin delårsrapport att man räknar med att öka produktionen till 4 miljoner ton av torrt material per år i början av tredje kvartalet Utdrag Affärsvärlden 14 november 2012 Provbrytning av järnmalm i kallakfyndigheten Jokkmokk Iron Mines AB, dotterbolag till Beowulf Mining PLC, har nu fått tillstånd av länsstyrelsen i Norrbotten att provbryta järnmalm cirka fem mil väster om Jokkmokk. Miljödelegationen har dock begränsat provbrytningen till 2000 kubikmeter. Planerna är hårt kritiserade av bland annat rennäringen eftersom renarna har en flyttled i området. Länsstyrelsen har ställt tre krav på gruvbolaget vid provbrytningen: begränsa påverkan, samråda med sameby innan lastbilstransporter och efterbehandla provområdet. Provbrytningen planeras att utföras under tre veckor sommaren 2013 efter att länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har vunnit laga kraft. Utdrag Norrbottens Kuriren & Norrländska Socialdemokraten 11 oktober 2012 NORDMIN, ett samnordiskt gruv- & mineralforskningsprojekt Nordiska ministerrådets treåriga satsning på samnordiskt gruv- och mineralforskningsprojekt ska samordnas av Luleå universitet (LTU). Enligt professor Per Weihed är pengarna som tilldelas, 35 miljoner SEK, inte det viktigaste utan att satsningen är en signal om att man vill jobba på gemensam basis i Norden. Det har aldrig funnits ett sådant här omfattande projekt tidigare. Projektet kommer att jobba med att koppla samman svensk, norsk och finsk gruvnäringsforskning när det gäller teknik, miljö, produktion och utbildning. Miljöforskningen ska både hantera miljövänliga metoder för mineralbrytning men även hur gamla gruvor och dagbrott återställs. Hållbarhetslösningar är viktiga, men även jämställdhet ligger i fokus då gruvnäringen är väldigt mansdominerad. Pär Weihed berättar även att alla nordiska länder, inte minst Grönland, har stora potentialer att bli starka gruvnationer. Pär Weihed svarar även på frågan: Hur pass viktig är vår gruvindustri i Norrbotten för länet, Sverige och resten av världen? Det finns ett väldigt konkret och enkelt svar på den frågan. LKAB och Norrbotten producerar 90 % av Europas järnmalm. Så viktigt är Norrbotten. Utdrag Nyheter / P4 Norrbotten 31 oktober 2012 Utdrag Norrbottens Kuriren 1 november 2012 BRANSCH on 6

7 Dom tre stora dominerar En tvåårig studie har utförts för att ta reda på vilka maskinleverantörsföretag som är dominerande inom underjords gruvindustri. Studien kom till en inte helt överraskande slutsats att det var dom tre stora som dominerar. Det vill säga Atlas Copco och Sandvik, tillsammans med Caterpillar som den närmaste konkurrenten. Utdrag från Raw Materials Group 19 september 2012 Sandvik s Vibrocone at MINExpo 2012 Hört talas om MINExpo? Vart fjärde år genomförs USAs största mässa mot gruvindustrin i Las Vegas, Nevada. Nu senast september MINExpo i siffror: Ca besökte mässan Mässans utrymme, mer än m2 (både ute och inne). Företag/Organisationer från ca 100 länder ställde ut. Ca 30% av deltagarna kom från andra länder utanför USA. Några av utställarna: - Atlas Copco - Caterpillar - Sandvik - SSAB Atlas Copco valde till exempel att presentera sin senaste Pit Viper 311, som är den första i raden av den nya Pit Viper 310-serien. Ergonomisk ny hytt och förbättrad prestanda är några av dess fördelar. Sandvik lanserade bland annat Vibrocone, en krossare med slipande förmåga och med mycket låg energiförbrukning. Caterpillar hade som vanligt en stor flotta av maskiner på plats. På MINExpo bekräftade dom sitt intresse inom kolindustrin genom att bland annat visa upp sin Cat CM445 continous miner. Atlas Copco s PitViper 311 Cat CM445 continous miner from their MINExpo booth MASKIN LEVERANTÖRS on 7

8 Spår mindre Kinadominans Kinas dominans av sällsynta jordartsmetaller kommer med stor sannolikhet att minskas i framtiden, då inte minst USA och EU vill minska sitt importberoende och öka den nationella sysselsättningen. Det beskedet lämnades av Jack Lifton, en av världens ledande experter på området, under GeoArena konferensen i Uppsala i oktober. Dessa sällsynta jordartsmetaller, ofta benmämnda Rare Earth Elements, är av stor strategisk betydelse för att klara övergången mot grön teknologi och tillverka specifika komponenter av extra låg vikt. Sverige har utmärkta förutsättningar för att bli en viktig producent av sällsynta jordartsmetaller, mycket tack vare den stora fyndighet som upptäckts i Norra Kärr, Gränna. Utdrag Extra nyhetsbrev GeoArena 2012 Oktober 2012 Professor om Peak metal Det är omöjligt att kunna göra en trovärdig beräkning för att ta reda på när metallerna tar slut, av två stora orsaker: den totala tillgången på en viss mineral är okänd och ingen har kännedom om hur man kommer att kunna unvinna mineraler i framtiden. Under oktobermånads GeoArena konferens i Uppsala pratade professor Patrik Söderholm, från Lundstekniska Universitet om att det finns många olika teorier för hur man fastställer en tidpunkt när metallerna tar slut, så kallad Peak Metal. Utdrag Extra nyhetsbrev GeoArena 2012 Oktober 2012 Erika Sjökvist, YH Bergarbetare i samspråk med läraren Mats Åkesson, YH i Borlänge under körprov med hjullastare. Flitiga studenter vid YH Bergarbetare Garpenberg i samband med teoriproven för truck- och hjullastarkort. Tre glada deltagare vid YH Bergarbetare, Garpenberg: Fr.v. Josefin Toroska, Långshyttan, Jon Jannes, Färnäs och Michael Axelsson, Falun. YH Bergarbetare Garpenberg gästades av Bergsingenjör Alf Westerlund från Bergsskolan, LTU i ämnet Bergteknik. BERG MATERIAL INDUSTRIN Focus on nytt 8

Nätverksträffen 27 augusti SME-företag med fokus på gruvindustrin

Nätverksträffen 27 augusti SME-företag med fokus på gruvindustrin Nätverksträffen 27 augusti SME-företag med fokus på gruvindustrin Program 10:00 Kaffe och genomgång av dagen Uppdatering strategiska nätverk och gruvbolag Presentation av Ramirent AB Ca. 10.50 Uppdelning

Läs mer

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT Johan Holmberg Managing Director, Invest in Dalarna Agency 736 RÅSTÅLSPRODUKTION 176 Källa: WSA, McKinsey 2009 2015 PRODUCTON PROGNOSIS (Source: SGU

Läs mer

Vilken arbetskraft behöver gruvnäringen i Bergslagen? Vilka kan utbilda?

Vilken arbetskraft behöver gruvnäringen i Bergslagen? Vilka kan utbilda? Vilken arbetskraft behöver gruvnäringen i Bergslagen? Vilka kan utbilda? Bergskrafts kompetensförsörjningsgrupp har undersökt gruvnäringens kompetensförsörjningsbehov och gruvnära utbildningar i Bergslagen.

Läs mer

Gruvnäringen. Gränslöst näringsliv i norr 26/9 2013

Gruvnäringen. Gränslöst näringsliv i norr 26/9 2013 Gruvnäringen Gränslöst näringsliv i norr 26/9 2013 I produktion Ansökt eller beviljad Källa: SGU, maj 2010 2020: 31 gruvor 2030:47 gruvor F R A M T I D Källa: Regeringskansliet Nya gruvor LKAB - Svappavaara

Läs mer

Nu öppnar gruvorna igen!

Nu öppnar gruvorna igen! Nu öppnar gruvorna igen! Stefan Sädbom Gruv och prospekteringsgeolog Projektledare Bergskraft 11 13 Bergskraft vill bidra till tillväxt och hållbar utveckling inom Bergsbruk och Bergsbruksrelaterade näringar

Läs mer

EUROPEISKT INNOVATIONSPARTNERSKAP EIP FÖR RÅVAROR. Lars-Eric Aaro, Vd och koncernchef LKAB Bergforsk, 27 maj 2013, Luleå

EUROPEISKT INNOVATIONSPARTNERSKAP EIP FÖR RÅVAROR. Lars-Eric Aaro, Vd och koncernchef LKAB Bergforsk, 27 maj 2013, Luleå EUROPEISKT INNOVATIONSPARTNERSKAP EIP FÖR RÅVAROR Lars-Eric Aaro, Vd och koncernchef LKAB Bergforsk, 27 maj 2013, Luleå 3 MILJARDER NYA KONSUMENTER GÅR FRÅN FATTIGDOM TILL MEDELKLASS 1 FRAM TILL 2030.

Läs mer

Närvarande: Linda Wikström Copperstone Resources AB. Gunnar Rauseus Dannemora Mineral AB Lars Malmström Zinkgruvan AB

Närvarande: Linda Wikström Copperstone Resources AB. Gunnar Rauseus Dannemora Mineral AB Lars Malmström Zinkgruvan AB 1(6) SAMMANTRÄDESDATUM 2015-04-14 Närvarande: Linda Wikström Copperstone Resources AB Bengt Ljung Botnia Exploration AB Magnus Leijd Tasman Minerals AB Gunnar Rauseus Dannemora Mineral AB Lars Malmström

Läs mer

Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation

Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation Boliden levererar metaller till det moderna samhället Ledande metallföretag med fokus på hållbar utveckling Kärnkompetens inom prospektering,

Läs mer

Boliden 2011 - Koncernpresentation

Boliden 2011 - Koncernpresentation Boliden - Koncernpresentation Detta är Boliden Ett ledande europeiskt metallföretag med kärnkompetens inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 29 januari, (20 min) Mina damer och herrar

Tal Framtidens Gruv & mineral, 29 januari, (20 min) Mina damer och herrar 1 (6) 2012-12-27 Tal Framtidens Gruv & mineral, 29 januari, 08.45 09.05 (20 min) Mina damer och herrar Låt mig först få tacka för inbjudan till denna konferens. Det var med glädje som jag tackade ja till

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2007 Svante Nilsson, tf vd och koncernchef

Delårsrapport januari-september 2007 Svante Nilsson, tf vd och koncernchef Delårsrapport januari-september 2007 Svante Nilsson, tf vd och koncernchef Boliden AB 1 Metallmarknaden Boliden AB 2 Utveckling Marknad Q1-Q3 2007 BNP prognos 2007-2008 Global (IMF) 5,2% 2007 4,8% 2008

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 Lennart Evrell VD och koncernchef Carina Wång T.f. Ekonomi- och finansdirektör Boliden AB 1 Boliden AB 2 Viktiga händelser kvartal 1 Marknad Stabil global efterfrågan på

Läs mer

Sveriges andel av Europas produktion 1. Tre huvudregioner i Sverige producerar idag ett flertal mineraler. Järn. Bly. Norra Norrland ~30% 80- ~90%

Sveriges andel av Europas produktion 1. Tre huvudregioner i Sverige producerar idag ett flertal mineraler. Järn. Bly. Norra Norrland ~30% 80- ~90% Tre huvudregioner i Sverige producerar idag ett flertal mineraler Sveriges andel av Europas produktion 1 Norra Norrland Produktion Tillstånd erhållet eller under process Järn Bly Järnmalm ~30% Sulfidmalm

Läs mer

ZINKGRUVAN MINING JUBILEUM 2014 10 ÅR MED LUNDIN MINING

ZINKGRUVAN MINING JUBILEUM 2014 10 ÅR MED LUNDIN MINING ZINKGRUVAN MINING JUBILEUM 2014 10 ÅR MED LUNDIN MINING TIO HÄNDELSRIKA ÅR 2004 blev Zinkgruvan Mining en del av Lundin Mining-koncernen. Mycket har hänt sedan dess och både företaget och koncernen har

Läs mer

Mineralstrategin vad har hänt? Mineralforum 28 april 2014 Joanna Lindahl

Mineralstrategin vad har hänt? Mineralforum 28 april 2014 Joanna Lindahl Mineralstrategin vad har hänt? Mineralforum 28 april 2014 Joanna Lindahl Sveriges mineralstrategi Fem strategiska områden och 19 identifierade åtgärder idag pågår arbete med 14 av dem 1 En gruv- och mineralnäring

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007 preliminär. Full-year Report 2007

Bokslutskommuniké 2007 preliminär. Full-year Report 2007 Boliden AB 1 Bokslutskommuniké 2007 preliminär Full-year Report 2007 Lennart Evrell, VD och koncernchef Lennart Evrell, President & CEO Boliden AB 2 Viktiga händelser kvartal 4 Rörelseresultatet kv 4 uppgick

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

GRUVBRYTNING I NORRA KÄRR. Här finns grunden för framtidens teknik

GRUVBRYTNING I NORRA KÄRR. Här finns grunden för framtidens teknik GRUVBRYTNING I NORRA KÄRR Här finns grunden för framtidens teknik Världen behöver Norra Kärr Strax norr om Gränna, öster om E4:an, ligger Norra Kärr. Här finns världens fjärde största fyndighet av sällsynta

Läs mer

Bergskraft och samarbetspartners bjuder in till. Gruv Onsdag den 26 oktober 2011 i Grängesberg. Samhällsutveckling i gruvlampornas sken!!

Bergskraft och samarbetspartners bjuder in till. Gruv Onsdag den 26 oktober 2011 i Grängesberg. Samhällsutveckling i gruvlampornas sken!! Bergskraft 11 13 och samarbetspartners bjuder in till Gruv+ 2011 Onsdag den 26 oktober 2011 i Grängesberg Samhällsutveckling i gruvlampornas sken!! -Hur skall det redan hårt belastade järnvägsnätet inom

Läs mer

Boliden. Delårsrapport januari-december 2004. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2005-02-09

Boliden. Delårsrapport januari-december 2004. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2005-02-09 Boliden AB 1 Boliden Delårsrapport januari-december 2004 Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 2 Stark återhämtning i världsekonomin Tillväxt 2004 Globalt - Cu-konsumtion 7 % - Cu-produktion 6 % - Zn-konsumtion

Läs mer

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange.

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange. Seminariet inleddes med en registrering och ett drop-in-fika för de c:a 60 deltagarna som hade anmält sig. Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och informerade om dagens agenda. Lennart informerade

Läs mer

Presentation Drillcon AB (publ) November Mikael Berglund VD

Presentation Drillcon AB (publ) November Mikael Berglund VD Presentation Drillcon AB (publ) November 2007 Mikael Berglund VD Dagens agenda Presentation av Drillcon AB (publ) Verksamhet Företagsledning och ägarstruktur Marknad Finans Förvärvet av Suomen Malmi Oy

Läs mer

Balans i Boliden. Seminarium 11 april 2014. Unit/Operation choose tab Insert/Header & Footer

Balans i Boliden. Seminarium 11 april 2014. Unit/Operation choose tab Insert/Header & Footer Balans i Boliden Seminarium 11 april 2014 Unit/Operation choose tab Insert/Header & Footer 1 2014-04-10 Vad är viktigast för svenska studenter när de ska söka jobb? Att uppnå balans mellan arbete och privatliv

Läs mer

Gruvverksamhetens beslutsprocess. Anders Forsgren Projektledare Affärsutveckling Boliden Mines 1

Gruvverksamhetens beslutsprocess. Anders Forsgren Projektledare Affärsutveckling Boliden Mines 1 Gruvverksamhetens beslutsprocess Anders Forsgren Projektledare Affärsutveckling Boliden Mines Boliden Mines 1 2014-01-29 Boliden 2014 Nordiskt metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Kärnkompetens

Läs mer

ProcessIT ProcessITs Gruvprogram och andra strategiska satsningar

ProcessIT ProcessITs Gruvprogram och andra strategiska satsningar ProcessIT 2011 ProcessITs Gruvprogram och andra strategiska satsningar Page: 1 October 09 ProcessIT Innova7ons LTU - UmU Sveriges gruvor Sveriges gruvor och mineraliseringar 2009 Sveriges gruvproduktion

Läs mer

PROTOKOLL från GRAMKOs möte den 28 maj 2010

PROTOKOLL från GRAMKOs möte den 28 maj 2010 GRAMKO Gruv- och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté Protokoll nr 2/2010 PROTOKOLL från GRAMKOs möte den 28 maj 2010 Plats: Dundret Gällivare Närvarande: Gunnar Rådberg, ordf Leif Båtsman Per-Ivar Marklund

Läs mer

Bergsprängardagarna 2013

Bergsprängardagarna 2013 Utbildningstrender Säkerhet / olyckor Bergsprängardagarna 2011 2010 - Mycket stort antal incidenter! Stenkast! Stenkast! Stenkast! Dolor Välta borriggar Bergsprängardagarna 2012 2011 - Mycket stort antal

Läs mer

Redeye Investor Forum. 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel

Redeye Investor Forum. 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel Redeye Investor Forum 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel Agenda Affärsidé Styrelse och ledning Lägesrapport Sammanfattning av Vargbäcken Koncentration till Fäbodliden C Sammanfattning Affärsidé

Läs mer

Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI

Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI 1 2 AKTIE INFORMATION Aktie information Kortnamnn SOSI Marknads plats NGM Equity; Burgundy Aktiepris 1 SEK Utestående aktier 228 301 985 (innehåller ej optioner)

Läs mer

Vad händer efter. Bergskraft 11 13? Bergskraft 11. 13. Reservera 18-19-20 september för Bergskraft! I detta nummer

Vad händer efter. Bergskraft 11 13? Bergskraft 11. 13. Reservera 18-19-20 september för Bergskraft! I detta nummer Juni 2013 Nyhetsbrev Bergskraft 11. 13 I detta nummer Bergskraft och framtiden Möten i september Vad händer efter. Bergskraft 11 13? Gruvnytt Rätt utbildad på rätt plats Fynd av gamla borrkärnor Lyckat

Läs mer

AITIK 36 Ett expansionsprojekt i världsklass

AITIK 36 Ett expansionsprojekt i världsklass Bildplatshållare AITIK 36 Ett expansionsprojekt i världsklass SveMins höstmöte Hans Jönsson Projektledare Boliden 1 Bolidens produktionsenheter Aitik (Sverige) Koppargruva Rönnskär Boliden (Sverige) Kopparsmältverk

Läs mer

Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung. www.botniaexploration.com

Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung. www.botniaexploration.com Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung www.botniaexploration.com Strategi Botnia Exploration är ett rent prospekteringsbolag. I dagsläget finns alltså inga ambitioner att starta

Läs mer

Arctic Tests ƟǭƫƬƭƮƝƢƞ ƨʀ ƭƞƭƭƛƶɲɲƚƫ Ƣ Ʃƚƣƚƥƚ Göran Bäckblom Per-Erik Lindvall Maj 2017

Arctic Tests ƟǭƫƬƭƮƝƢƞ ƨʀ ƭƞƭƭƛƶɲɲƚƫ Ƣ Ʃƚƣƚƥƚ Göran Bäckblom Per-Erik Lindvall Maj 2017 Arctic Tests Göran Bäckblom Per-Erik Lindvall Maj 2017 Finansiärer FOTO: LEIF LUMIO / MOSTPHOTOS.COM PAJALA Sammanfattning Arktis får allt större politisk, säkerhetsmässig och ekonomisk betydelse. Sverige

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Februari/Mars 2013 Sammanfattning av prospekt WIKING MINERAL AB PROSPEKT 2013 1 Välpositionerat prospekteringsoch gruvutvecklingsföretag

Läs mer

FRA LOVENDE FOREKOMST TIL REALISERBAR DRIFT

FRA LOVENDE FOREKOMST TIL REALISERBAR DRIFT FRA LOVENDE FOREKOMST TIL REALISERBAR DRIFT SOTKAMO SILVER EN MÖJLIGHET ATT DELTA I UTVECKLINGEN AV DEN NORDISKA GRUVINDUSTRIN 1 24.4.2015 2 BOLAGETS MÅL MÅL PA KORT SIKT - Fortsätta och genomföra finansieringsförhandlingar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 GRUVNÄRINGEN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text Timo Mulk-Pesonen Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014-12-09 Oförändrad

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Boliden AB Boliden. Delårsrapport januari september 2006

Boliden AB Boliden. Delårsrapport januari september 2006 Boliden AB 1-1-31 Boliden Delårsrapport januari september Gruvor Smältverk Zink Koppar Fortsatt stark global efterfrågan på koppar och zink Globalt 9 månader * - Cu-konsumtion 4,2 % - Cu-produktion 4,

Läs mer

Partssamverkan för effektiva produktionssystem

Partssamverkan för effektiva produktionssystem Partssamverkan för effektiva produktionssystem Göran Brulin, Helix Per-Erik Ellström, Helix Lennart Svensson, Helix Kommentatorer Patrik Karlsson och Mikael Sten Stenqvist IFMetall Den svenska partsmodellen

Läs mer

PRESENTATION Datum: 15-11-09

PRESENTATION Datum: 15-11-09 PRESENTATION Datum: 15-11-09 1 Agenda Bolaget i korthet Marknad Copperstone-projektet Sammanfattning 2 Copperstone Resources i korthet Ett gruvutvecklingsbolag - fokus på projekt i Skelleftefältet med

Läs mer

Kompletterande undersökningstillstånd.

Kompletterande undersökningstillstånd. VD har ordet När jag nu återigen sätter mig ner för att sammanfatta vinterns arbeten uppe i Vindelgransele känns det mycket glädjande att Länsstyrelsen i Västerbotten godkänt vår ansökan för provbrytning

Läs mer

Nordic Iron Ore AB (publ)

Nordic Iron Ore AB (publ) Nordic Iron Ore AB (publ) Information till aktieägare i samband med företrädesemission i september 2014 www.nordicironore.se Ett tillfälle att investera i ett järnmalmsprojekt med produktion inom en snar

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 25 Fredag 10 september 2010. Gruvan i Aitik växer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 25 Fredag 10 september 2010. Gruvan i Aitik växer LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 25 Fredag 10 september 2010 NORRBOTTEN Gruvan i Aitik växer Förra veckan invigdes Nya Aitik utanför Gällivare. Nya Aitik är namnet på den utbyggnad som gruvbolaget Boliden gör i Aitik.

Läs mer

Bergsskolan i Filipstad

Bergsskolan i Filipstad i Filipstad LÅNG ANRIK HISTORIA grundades år 1830 av bergmästaren Franz von Schéele. Han såg behovet av kompetensförsörjning för att utveckla gruvindustrin och järnbruken. Många ingenjörer, tekniker och

Läs mer

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige?

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass FOI-miljö i världsklass. Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass 9.3

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige HÖST 2014 Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige Arbetsmarknaden viktigaste påverkansfaktorn i Norge och Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Höst

Läs mer

Piteå Rotaryklubb. Brunnsprojekt i Sri Lanka

Piteå Rotaryklubb. Brunnsprojekt i Sri Lanka Piteå Rotaryklubb Brunnsprojekt i Sri Lanka Miningdag 26 augusti 2010 Furunäset hotell & konferens Piteå Dagens Program 14:00 Välkomna! Piteå Rotaryklubb 14:15 Wiking Mineral Vd Dick Levin 15:00 Endomines

Läs mer

Projektet Georange. Georange och miljöforskningen. Beräknade kostnader. Georange Ideella Förening

Projektet Georange. Georange och miljöforskningen. Beräknade kostnader. Georange Ideella Förening Projektet Georange Georange och miljöforskningen Projektägare: Georange Ideella Förening Period: 1 juli 2008 31 december 2011 Fem insatsområden En återkommande internationell mötesplats (EuroMineExpo)

Läs mer

Lena Söderberg, ordf. Berndt Pettersson, sekr. Jan-Olof Arnbom Kajsa Hult Katarina Persson Nilsson. Kirsten Holme.

Lena Söderberg, ordf. Berndt Pettersson, sekr. Jan-Olof Arnbom Kajsa Hult Katarina Persson Nilsson. Kirsten Holme. 1(6) s Prospekteringsråd SAMMANTRÄDESDATUM 2014-10-16 Närvarande: Anmält förhinder: Lena Söderberg, ordf. Åsa Persson Berndt Pettersson, sekr. Jan-Olof Arnbom Kajsa Hult Katarina Persson Nilsson Ildikó

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE.

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. GEORANGE strategiska tanke har alltid varit att utifrån regionens förutsättningar bidra med insatser som skapar långsiktig och hållbar tillväxt. I det sammanhanget

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

En hållbar gruvindustri: en förstudie under utveckling Presentation på Bergforskdagarna 2014

En hållbar gruvindustri: en förstudie under utveckling Presentation på Bergforskdagarna 2014 En hållbar gruvindustri: en förstudie under utveckling Presentation på Bergforskdagarna 2014 Patrik Söderholm Nationalekonomiska enheten Luleå tekniska universitet Pågående förstudie om gruvor och hållbar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2012

Delårsrapport januari - juni 2012 Publicerad -08-16 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till 547 (840) KSEK, varav senaste kvartalet 472 (252) KSEK. Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Välkommen till Q4-presentation. Cecilia och Robert, Järna Rosor

Välkommen till Q4-presentation. Cecilia och Robert, Järna Rosor Välkommen till Q4-presentation Cecilia 1 och Robert, Järna Rosor Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, fjärde kvartalet 2012 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen

Läs mer

GEORANGE. Ideell förening. Ca 70 medlemmar. Verksam i 15 år. www.georange.se

GEORANGE. Ideell förening. Ca 70 medlemmar. Verksam i 15 år. www.georange.se GEORANGE Ideell förening Ca 70 medlemmar Verksam i 15 år GEORANGE SYFTE.skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag utifrån regionens malm- och mineraltillgångar GEORANGE MÅL Stärka

Läs mer

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011 REDEYE - ICM Industrials, Cleantech and Mining Börsdagarna, November 2011 1 Innehållsförteckning Introduktion till Redeye ICM Översikt sektorn Makro och drivkrafter Värdering Redeyes favoriter 2 Introduktion

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Presentation Aktiespararna Falun 6 mars 2013. Mikael Berglund VD

Presentation Aktiespararna Falun 6 mars 2013. Mikael Berglund VD Presentation Aktiespararna Falun 6 mars 2013 Mikael Berglund VD DRILLCON - MISSION Drillcon skall erbjuda gruv- och anläggningsindustrin kostnadseffektiv: Kärnborrning och geoservice för pålitlig geologisk

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

PRESENTATION Datum: 15-11-12

PRESENTATION Datum: 15-11-12 PRESENTATION Datum: 15-11-12 Agenda Bolaget i korthet Marknad Copperstone-projektet Sammanfattning 2 Copperstone Resources i korthet Ett gruvutvecklingsbolag - fokus på projekt i Skelleftefältet med omnejd

Läs mer

Uppgraderad mineraltillgång i Bunsås - Wiking Mineral planerar fortsatt prospektering för att öka mineraltillgången och möjliggöra brytning.

Uppgraderad mineraltillgång i Bunsås - Wiking Mineral planerar fortsatt prospektering för att öka mineraltillgången och möjliggöra brytning. Pressmeddelande Stockholm, 24 mars 2009 Uppgraderad mineraltillgång i Bunsås - Wiking Mineral planerar fortsatt prospektering för att öka mineraltillgången och möjliggöra brytning., vars aktie är upptagen

Läs mer

Människans behov av metaller och och regionens roll och möjligheter

Människans behov av metaller och och regionens roll och möjligheter Människans behov av metaller och och regionens roll och möjligheter Pär Weihed Regional mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten, Skellefteå 20121023 Metaller och mineral Metaller och mineral har

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 29 juni 2010

Investor presentation. Gexco June 2007. 29 juni 2010 Investor presentation Gexco June 2007 29 juni 2010 1 Investor presentation Gexco June 2007 2 ÄGARE Antal aktier Teckningsrätter Andel Timo Lindborg perheineen 31 710 607 0 13,2 % Jouko Jylänki 31 500 000

Läs mer

Hög efterfrågan på bostäder i Norden

Hög efterfrågan på bostäder i Norden VINTER 2016 Hög efterfrågan på bostäder i Norden Media och räntan påverkar allt mer Stark tro på uppgång på den norska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Omslagsbild: Johnér bildbyrå Text Timo Mulk-Pesonen Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck

Läs mer

Bolidens värderingar. Entusiasm för förbättringar. Ansvar för värdekedjan. Personligt engagemang

Bolidens värderingar. Entusiasm för förbättringar. Ansvar för värdekedjan. Personligt engagemang Det här är Boliden Nordiskt metallföretag med fokus på hållbar utveckling Kärnkompetens inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning Bryter, producerar och säljer koppar, zink, bly, silver

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016-2017 Omslagsbild: Johnér bildbyrå 2 Text: Timo Mulk-Pesonen 010-4867386 Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Analytiker: Eric Sävendahl Antonia Wijkström

Analytiker: Eric Sävendahl Antonia Wijkström Lundin Mining är ett diversifierat basmetallgruvföretag med produktion av koppar, nickel, bly och zink. Trots två tuffa år för gruvindustrin har företaget nyligen investerat i ytterligare en gruva. Ett

Läs mer

GEORANGE MÖTESPLATS DAG 1

GEORANGE MÖTESPLATS DAG 1 GEORANGE MÖTESPLATS Framtidens Gruv- och Mineralindustri Den 28-29 januari genomförde Georange tillsammans med Nordic Publishing seminariet Framtidens Gruv- och Mineralindustri. Seminariet ägde rum på

Läs mer

Tillväxtvision för den svenska gruvbranschen

Tillväxtvision för den svenska gruvbranschen Tillväxtvision för den svenska gruvbranschen Agenda Samhällets behov av mineraler Tillväxtvisionen för svensk gruvbransch Hinder för branschens tillväxt Aktiviteter för att möjliggöra tillväxt 1 Ökat välstånd

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Gruvnäringen Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Timo Mulk-Pesonen, Analysavdelningen Fler svenska gruvor och fler jobb SVENSK GRUVNÄRING Sverige har en mer än

Läs mer

Delårsrapport Q3 2009

Delårsrapport Q3 2009 Delårsrapport Q3 2009 Alcaston Exploration AB (publ) 556569-3602 AktieTorget: Alca viktiga händelser under tredje kvartalet Under Q3 avslutades en nyemission som tillförde bolaget 6,6 mkr. Tillsammans

Läs mer

VERKSAMHETEN 2015 / 2016

VERKSAMHETEN 2015 / 2016 VERKSAMHETEN 2015 / 2016 OM VÄSMAN INVEST sid. 3 VDs KOMMENTARER sid. 4 AKTUELLA ENGAGEMANG sid. 5 6 VISION sid. 6 AFFÄRSIDÉ sid. 6 ÄGARE OCH HUVUDMÄN sid. 6 STYRELSE & LEDNING sid. 7 OM VÄSMAN INVEST

Läs mer

Gruvbolag har hittat guld i en isolerad del av Mongoliet. Det har satt fart på landets ekonomiska utveckling. Mongoliet / gruvdrift

Gruvbolag har hittat guld i en isolerad del av Mongoliet. Det har satt fart på landets ekonomiska utveckling. Mongoliet / gruvdrift Mongoliet / gruvdrift MalM I MÄN Gruvbolag har hittat guld i en isolerad del av Mongoliet. Det har satt fart på landets ekonomiska utveckling. TexT NaNcy Pick foto atlas copco & rio tinto 10 achieve 2011

Läs mer

Georange Environmental Test Site Vad händer inom gruvmiljöforskningen? Projektet Georange

Georange Environmental Test Site Vad händer inom gruvmiljöforskningen? Projektet Georange Georange Environmental Test Site Vad händer inom gruvmiljöforskningen? Projektet Georange Projektägare: Georange Ideella Förening Period: 1 juli 2008 30 juni 2011 Fem insatsområden En återkommande internationell

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget Investor presentation Gexco June 2007 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget 1 Agenda 1 Vad är New Gexco 2 New Gexco Det bästa av två världar: Välutvecklad projekt i Finland Låg teknisk

Läs mer

SOTKAMO SILVER EN MÖJLIGHET ATT DELTA I UTVECKLINGEN AV DEN NORDISKA GRUVINDUSTRIN. NGM EQUITY, STOCKHOLM CODE: SOSI

SOTKAMO SILVER EN MÖJLIGHET ATT DELTA I UTVECKLINGEN AV DEN NORDISKA GRUVINDUSTRIN.  NGM EQUITY, STOCKHOLM CODE: SOSI SOTKAMO SILVER EN MÖJLIGHET ATT DELTA I UTVECKLINGEN AV DEN NORDISKA GRUVINDUSTRIN NGM EQUITY, STOCKHOLM CODE: SOSI NASDAG OMX HELSINKI CODE: SOSI1 www.silver.fi DISCLAIMER Denna presentation kan innehålla

Läs mer

GEORANGE MÖTESPLATS Framtidens Gruv- och Mineralindustri Georange ideella förening Tel. 0953 211 10

GEORANGE MÖTESPLATS Framtidens Gruv- och Mineralindustri Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 GEORANGE MÖTESPLATS Framtidens Gruv- och Mineralindustri Den 31 januari genomförde Georange seminariet Framtidens Gruv- och Mineralindustri. Seminariet ägde rum på Grand Hôtel i samband med 21:a upplagan

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Tävling: ÖSM fält grov -14,

Tävling: ÖSM fält grov -14, Klass: ÖPA 1 Beck, Thomas Salems PK 66665666 47/30 18 S 2 Karlsson, Thomas Salems PK 66666656 3 Björkman, Roger Råsbo PSK 66656666 47/31 23 S 4 Hämäläinen, Tomas Atlas Copco PSK 66666566 5 Råsbo, Robert

Läs mer

Länsplan för Västmanland

Länsplan för Västmanland Länsplan för Västmanland Delprojekt 2: Infrastruktur och kommunikationer transportpolitik och IT/bredband Workshop, den 16 februari 2012 Projektgrupperna Transportpolitik Anders Åkerström, LTV Daniel Artaeus,

Läs mer

För dig som vill arbeta i gruvnäringen

För dig som vill arbeta i gruvnäringen För dig som vill arbeta i gruvnäringen 1 2 Den svenska gruvnäringen sysselsätter allt fler. Inte sedan i början av 1990-talet har gruvorna sysselsatt så många som idag. Och produktionen av malm slog i

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010 Abelco AB (publ)

Bokslutskommuniké 2010 Abelco AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Abelco AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Abelco AB (publ) Bovallstrand 2011 02 28 Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed följande bokslutskommuniké för helåret

Läs mer

Gruvor i norra Finland. 2.11.2013 Otto Bruun, Naturskyddsföreningen i Finland otto.bruun@sll.fi

Gruvor i norra Finland. 2.11.2013 Otto Bruun, Naturskyddsföreningen i Finland otto.bruun@sll.fi Gruvor i norra Finland 2.11.2013 Otto Bruun, Naturskyddsföreningen i Finland otto.bruun@sll.fi Naturskyddsföreningen i Finland Suomen luonnonsuojeluliitto 30000 medlemmar runtom i landet, Finlands största

Läs mer

Männen, malmen och jakten på kvinnorna

Männen, malmen och jakten på kvinnorna Foto Boliden Männen, malmen och jakten på kvinnorna Ett kritiskt genusperspektiv på gruvnäringens utveckling för framtida konkurrenskraft Eira Andersson, bit. Lektor Arbetsvetenskap, Genus och teknik Luleå

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

Gunnar Brock. VD och koncernchef. 2008 kärvt slut på rekordår

Gunnar Brock. VD och koncernchef. 2008 kärvt slut på rekordår Gunnar Brock VD och koncernchef 28 kärvt slut på rekordår 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Produktutveckling Första kvartalet 29 Affärsområden och marknadspositioner

Läs mer

Boliden redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster för helåret 2002 på MSEK 111 (-3 756).

Boliden redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster för helåret 2002 på MSEK 111 (-3 756). Boliden redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster för helåret 2002 på MSEK 111 (-3 756). Resultatet efter finansiella poster för fjärde kvartalet 2002 uppgick till MSEK 78 (-320). Kassaflödet

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer