Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Räddningstjänsten Enköping-Håbo"

Transkript

1 Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänsten Enköping-Håbo

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING KOMMUNERNA Kommunfakta, Enköping Kommunfakta, Håbo Kommunernas övergripande mål för säkerhet Kommunernas organisation för säkerhet SÅRBARA OMRÅDEN Anläggningar enligt 2 kap Hamnar och deras gränser i vatten Sårbara områden Andra sårbara områden i Regionen Vattentäkter Skyddsområden med höga naturvärden Kulturbyggnader av stort riksintresse RÄDDNINGSTJÄNSTENS RISKANALYSER DEL 1 VARDAGSOLYCKOR Statistik Slutsatser utifrån statistiken DEL 2 STÖRRE OLYCKOR MED LÅG FREKVENS Större olycksscenarion RÄDDNINGSTJÄNSTEN Övergripande mål för Räddningstjänsten Enköping-Håbo Räddningstjänstens organisation Ansvarsfördelning Förebyggande Räddningstjänst Intern kontroll SCENARIOSPECIFIKA ÅTGÄRDER Trafikolyckor Brand i bostäder Brand i lantgårdar Brand i Skokloster slott Flyghaveri Större brand i köpcentrum/ kvartersbrand ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA OLYCKOR Säkerhetsprocessen Extern information och utbildning Utbildning av skolelever Utbildning av vårdpersonal Intern utbildning Sotning SKADEBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER INNAN OLYCKA Samhällsplanering Extern information och utbildning Intern utbildning Tillsyn Alarmering Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)... 38

3 9. ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBEREDA RÄDDNINGSINSATSER Ledningsprinciper Beredskap Planering av räddningsinsatser Avtal om samverkan Insatstider Övningsverksamhet och utrustning Kompetenskrav Släckvattenförsörjning Samband ÅTGÄRDER FÖR ATT GENOMFÖRA RÄDDNINGSINSATSER Räddningsinsatsen Ambulanssjukvård Sjukvårdslarm ÅTGÄRDER EFTER EN RÄDDNINGSINSATS Restvärdesskydd Brand- och olycksutredning Återföring av erfarenheter Kommunens arbete för psykosocialt omhändertagande Psykosocialt omhändertagande av insatspersonal HÖJD BEREDSKAP REFERENSER BILAGOR... 60!" #$! %

4 1. Inledning! "#$$%& ( $()) *!+ * *!!!!!! *,!! * -.!

5 2. Kommunerna 0! * *+ 0! 11,2 2.1 Kommunfakta, Enköping!*11$ ! 4 % 4 ** 5 0 0! *1%2 // $ *, 5 6 "4 &! 13%/! /% %/*2**1 7 1$8 * *9/ *!!!*! * * * **,,1! * *! 2 *!2* 2.2 Kommunfakta, Håbo!1 *+ 4 0! *!*1% *, 5 6 "4 &7 : 2 2,, 0! *! * * ;! + 2 ; < * / 2 =!*! *13$ $ > * *1%11/**%8 : 0!!? * * :. *! 2* *:! ; =:" *&, =:"*&2: 0!!!***! *! 2.3 Kommunernas övergripande mål för säkerhet 0! 2 * 2, *!*!!! * ; * *! )121) /

6 2.4 Kommunernas organisation för säkerhet. * ** ) * ) = * * **! $$&&$!! **! $ $&( * *!2! * *A! )*+,"*+* * ** A* ) *! 2! * 5*! ++*! * B "* * * * 2* *! **. *. B! *, *! * 0! /+$ *, * +&" ;&!!*! C**! +$"&2! ; * )%),, $ $&+&"0,&!!*! )$) 2!2 * 9

7 3. Sårbara områden 3.1 Anläggningar enligt 2 kap. 4 < * * <,D (E=; = ; =; = ;!** **,* =; = *, B! <,D ( 3.2 Hamnar och deras gränser i vatten, * 4 * C *!. * C! *!0!,1 A* * C = 4 - * C 2* *.! ** 0 * *!,,* : * 2 : C:! *! 0! * : $

8 3.3 Sårbara områden /$ $ $+, * 2 * *2* * ; * * $ 0"(*+ :! F *! *! * * *!* *B #,! < 2! 2 0! 2 *,! 0!,! * B!* * 2 *# : F * *!!!.!! F! 2! 2! * D G!G* 1$+)!. *!.! 2* * * * 2 ) 2!!?! *.!!! C!!! * * %

9 3.4 Andra sårbara områden i Regionen 2)&& :! 2 *. * *!. * C! 2! **! $ $&!) 4!!*!7 * *!**, * ) / ) 1%!1% 2 * * 4 * 1 "$8 * 2 &, B!: 7!!*= 3"$!) A! * 2 A! )*! C! 2*!! 3

10 3.5 Vattentäkter C! * # : * ** C! 11 **2****!=* 11**$!* *.!**! *!* *!!"!"# 3.6 Skyddsområden med höga naturvärden C! *! **!!*!.! * 4!* )?! *A * &"* *!"*?! *, 4&! 1 *. "* * 5!?! *,?! *?! * 5?! * $!!"!!#%!"# C <+ *2**4,! *2 *!A (%! ** *2 C*! *?! 2 1

11 ).+&)& 6. /+?! *A *?! *A 2+ =?! 2 /?! *:!! 2 /)!?! *; 2!?! *. * + $?! *= * &$!!"!!#%!""# 3.7 Kulturbyggnader av stort riksintresse C!!C*!! *! +!, 5 ;!!!!"##%!"# C!, 2! 2 * *! *! * *B C* * *? * *!, 0 : =, 5 9! 0 (!!"##%!""# 11

12 4. Räddningstjänstens riskanalyser + *! *. *! 2** * *! *! * - )1/219) **. /! *. ** * *2! 2. ** *!! Del 1 Vardagsolyckor, *!**! * *.!!* *!. *. * * * * = */ * * A * * A* 2! 2 * * " & * * :4 )*%)/) " " # $ %& 7 6* * % % 7 2 % 7% A 2 % 9 +"%!"",&. **!* 5!*4 * *! 4 * A! *B 22 H, *B 1

13 51%,*5* * * * * # Trafikolyckor, konsekvens för liv/hälsa L1 L2 L3 L4 L5 Konsekvensklass -$"*""%%!*","./.. * /8 * * 12* 2* "2&C12/8 * * "/&, * * H!!1 0$ 1/2$*. * # ()* +,,-)(. + -). / 0,-)1( +. / 0,-)1( + (- / 0,-)-.( / 0,-) // 3 2- A * * 2* 0$ 5 * > //!, # 1

14 Brand i lantbruk, konsekvens för egendom E1 E2 E3 E4 E5 Konsekvensklass -$"*""%%!!!./. /2. * *# ( +,,-)1( + (- / 0,-)1 + ((- / 0,-).( / 0,-) +. (-- / 0,-// 3-4-, * * * *F * * 4.1 Statistik? *!0! /!.!! * *# 1

15 /0!*%!!%!*"#, * * * 5 * *. * $!: * ** **!:* 2 *C2* :! 13/!.!!1% * *# 1/

16 10!*%!!%!*""#, * *!2.!! A C 2 *2 * * : * * 19

17 0!*%!!%!$% Slutsatser utifrån statistiken.! 2 2 *. 1%? * * 2 2!1 * C! =* *C ** * 2 **: * C * : * :!*. *.!* * 1$

18 ! * + * *! * * 0! 5* *** *!! 2 * 1%

19 Del 2 Större olyckor med låg frekvens A*!! * 0 * *2 0 * * * # $ % 5 6* 2 * * 2 * 2 * A 21 * %& I1 67 C 2! 11 2! 1/ 2! /,* 2! J,* 2! "*"%! 0! /!! *! % # 4 < 4, 4 **",. * 89 " < <,

20 4.4 Större olycksscenarion *1/! :!.!, $ 0* :=;=;=,=: :5 * % A * : 6* * 2 ; :! = 9 H* A 1% * :, :,! A 4 % $! / / / / 1 / 1 1 2,,"*!!3","

21 *! 4 < , 4 0 4, < < $ 4#$%*!!3"#. * *!! * *C9* 1

22 5. Räddningstjänsten 5.1 Övergripande mål för Räddningstjänsten Enköping-Håbo &!$ > > / %/8 ** * * > / 38 *!* *!! * * * * 4 * * )&($!> B * * * #% 19 ** * * + "#$$%& * *"13%%#%9%& B ** < * * =! *# F!!2!* ; * 5!! 38 * *, * 2332/8 * =! 18 ; *! 5.2 Räddningstjänstens organisation,! * *! " &,! *!*!. 2 2 *!

23 87 1, : : $ A* 1 $. 1 : 9 * % 8 4 &"3!!35"6%"%!"%!3 "!",%#!%"! 5.3 Ansvarsfördelning * * * D * ** * D! * 2 2* * 5 * 4#7!##8!!35"

24 5.4 Förebyggande. * *. 2!2 2* *! * **! *!*! * * 22!!.! * *.. 2 *! 2*! * *2 * 2*? *!*!, 0! C, +, **! "<,D& B **"<:&! * * 5 B F * * *! 2 * 0! * *!,!!! 0! 92 *! 2/2% 2! *.!!*B,!,! 6%!!3*!

25 5.5 Räddningstjänst. * * 2! * *! * C $ + *!5!!**",$1 & Enköping :! *1 1 F!!!2!!! Bålsta : :!, *1 1 0* 1K/ Övriga stationer D 2 A!"1K&25 "1K& 6! "1K&!.! *, 1 * 2**1 5.6 Intern kontroll. ** Mål! * *! 2!!! Strategi. * # =!!* =! =! +!!*2 *!!! 4! Uppföljning >! ** *!! /

26 6. Scenariospecifika åtgärder 0! B. *!, * * * * *=* *2,!! * =* *? * * * * 6.1 *. * * 5*!!* Mål Strategi 6 5* * * *. ** Uppföljning, * *! 6.2 Brand i bostäder + * 2* 2 * Mål Strategi C! * *. 2! < * Uppföljning, * *! 9

27 6.3 Brand i lantgårdar C! **.!: *!* Mål 4! * Strategi C! *. 2! Uppföljning, * *! 6.4 Brand i Skokloster slott, *!. * * Mål 6 * *! Strategi, *!,! *! + /! Uppföljning 6**, * 6.5 Flyghaveri!! * *! Mål.! *! * Strategi 6** * *! * $

28 6.5.3 Uppföljning + ** * 6.6 Större brand i köpcentrum/ kvartersbrand!! Mål Strategi 6 *! 6* * ; * *! * *! + *** * 6* * * *! %

29 7. Åtgärder för att förhindra olyckor 0!*? * 7.1 Säkerhetsprocessen,! *,! * *, 5.!* 2** * *!!!. * * 2* * *!* A * *! * * A!* * 2 **!!!, * 4 * *B * ;! * Mål A! # * 4 * * *! 5!) 4 *, * Strategi,! * 5!! * 2 * *2! 3

30 ! *!!! Uppföljning * 7.2 Extern information och utbildning B! 2 * *? * Mål 4!* 2 *! ** Strategi C! **! *.! # C!!! *!! >!*! * >!* * 2! *2 2!,# 4#6!*"",! 2* 2 2 "*2 & *

31 , *!2! **2! * C! Uppföljning 4!!* ;!!!! L*!!! 7.3 Utbildning av skolelever!! * 2! *2 2! Mål! * # = =! =!* = * = =! * = *! * * Strategi + *!!! * 5 G> G 9! + 2! C! * *! A! /! C!!! *!* Uppföljning ;!!)!! * 5! 1

32 7.4 Utbildning av vårdpersonal * 5- **!!! * )!! *! Mål 6 *! *!!+ ** * Strategi!!* *!F! * Uppföljning 0! *!*! 7.5 Intern utbildning? *!! Mål = *!!! *! 5! *! *! Strategi! *!!!L*B!! * * *! *!*5 *!!* Uppföljning.!*!.! 7.6 Sotning, * 2 * 2 *, * 2

33 7.6.1 Mål A! *!,! * Strategi,!! * *B, *. 2*! * 2 * * C! * + 6 C!;, * Uppföljning + * * L*!!*!

34 8. Skadebegränsande åtgärder innan olycka 8.1 Samhällsplanering. ** **! B * *2 2* Mål!!!*!* Strategi! *.!*!!! * 2 * * Uppföljning 0! *!5!! * * *!* 8.2 Extern information och utbildning. B! 2 * 2*? * )! * Mål 4!* 2!. *!* * * **! Strategi C! * "* 2 &.! # C!!! *!

35 2! 2!!!*! + * F *! F!! 2 "*2 & *! *! C! Uppföljning *! 5!!!* * 8.3 Intern utbildning? *!!! * Mål!! * =!! Strategi,*! *! ",",*!# L* * * Uppföljning **! *! *5 *!!* /

36 8.4 Tillsyn *"#$$%& "13%%#%9%& B * * *2 2 * 5! * )9) Mål * * *! *!! * * *! 2 *2 * *!!! F B ) * F * * 1(7/3. * * )1) *! * * 5 *!** ** <:! * B **"! *, 5 & * )3) A <:! * )9) Uppföljning > *! :! *!* + *! ** 9

37 F *!B 8.5 Alarmering **! * * Mål =!! * *! Dagens larmkedja <,D,= +! * 11!2! *4!7 5*11!!! *! * 2,D,= *,D,= * B5* *,D,= 7*! *!! * +! * 5*!*! *+ *! *!! C:),D, :! = *! * # : D <!!! <!!,D,= ( %*!% "! Uppföljning!*,D,=!.!*!!**! 2 *!!! $

38 8.6 Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) ;! * * Mål C ** 2 *!2!* 4 *! * 54 = 0! * ** * * Strategi * 2 * 59!!! "54 =& 0! 54 =! C 54 = * Signaler och anläggningar 54 = * * * 9!!!! *!,!,D,= :, *$! 1!!!!:!! * = 2 2! 2 2 * A 6$ (#!"",#!! # ($ 1#!"",&#!! &# ) "#!# : " : $ + *""," 151#! %

39 /#2 2!2 3

40 9. Åtgärder för att förbereda räddningsinsatser 9.1 Ledningsprinciper =!! *!! 2 2! * Mål!!! * <! Strategi A!!! *!* *2 *2 * *. * * *# 4#&7!,"!!3!3"%!!:; * *#)) 5. <"%!=! 4. $!=! 3. 2%!=!* * 2 2. $"!%!=!2 **! 1. 7!%!=!*! Uppföljning *!! M 0!, *

41 9.2 Beredskap 4!* : * Mål *2! 2! 2! *!! * Strategi! * 2!! 2! 2!2 * ; *2, 7 2 * )!!! ; *2, 7 2!!! *! Nuvarande beredskap 7 ; * *, 7 2!! * * 2 2!! C 3!!*!! (" C*!, / 1

42 $ # : C< 3 1,<K: 3 :! : 1,<K/: / : *$1$ 1 1,<K: 9 6! 1,<K: 9 5 1,<K: % /A! 1,<K: 9, 1,<K"11&* / * 8 ;50* $50* # /$"",!!!35" *! *!. ** *!!2 B * 2 2!!!? * * # $ 1 6! 5 /A! :, < " 1K 4 1K A!) * 1K, 6! A!8! * 1K, 5 A!# 1K, A! A!$# 1K/ 4 2 ) 1K"1&,, 1$ "!"!#*!" 5* 2!! *C!/.)& 5! *

43 9.2.4 Beredskap för större/extraordinär händelse 5! * B!! *, Uppföljning?!* * *! * * 9.3 Planering av räddningsinsatser 5 **!* * * * C! * Mål 4 2* 2 * * 2! * Strategi +!2 + *! Uppföljning 6*!C!! * 9.4 Avtal om samverkan ; * B! * =**! * *! Mål, * *! * *2! Strategi * *!5! 2!! 2!* *! Nuvarande avtal -))$ *+!"$ $& =* 11 * 2 ** 2!

44 . *! 5!* *! * <,D 2B * -/$ - 7 * ** B +, *!" & * * /$ - 2+?! * * * # - 6* 2! - D*! *!!! - + * 2 2! *!! * - A 4)$ $ $ $ $& * 6! N, +! +! * * 4 H *A! /$))$ 6!.& 4 :=! * * 2*! * *. H2+!, + /$))$ /$ $&, * * *// * * B= 4 * * * 1% *4 2* *2! * /$))$ &") 4 0! *2 D& *!*0 D 2 0:5$1

45 .)$ /3/.$.6 =*,D,= =: *.)$ 7$.6 * *!.)$?) * * ** *.)$ ) * A D * 7 * *!!,!! Uppföljning + ***! * *! 9.5 Insatstider C<,D ** * L*! 2 * Mål <,D * Strategi * ** *! * ** C!!! 0!! *!! A A *! *! /

46 ? *! %& ; %& % 1! A! %1 /,2? 1 / 6! %1 / A26 / ; 1 1/ < 1 1/ 2,!" : :! 2: 11 11$ 6* / : = 2? 5 19 *2, 1/ 191, 1 / 0!*"#"! 0"!",>"#!!* 9

47 9.5.3 Uppföljning. *!* **!* M! C!/ * 9.6 Övningsverksamhet och utrustning! * ** **!! 6* *! C * Mål **! 6* *!! + 2!* 2*! 2*! + *!!! * *!6*!,!! * * 0!!! *! +! * * **!,!# $

48 $ ***!* *! %* * 2! 22 2!2 : *! 2!2 <** < * * * <*! * D * * <*!!* *!! $ * * ** : *! 2!2 A! * * * <*! * D * * <*!!* *!! 6*" "*%#3%! Strategi C!*!!*! *!**!! " & ** *! **! *!!!**!! :!!!!!! Nuvarande övningar A! *!! 6* * 2* *2 * ** * 1 2 *! / A ** * # %

49 #" ;! C<2,< < *,<2: 2*?%!%**8!!35" 6**! ) *"** * * &2 =A,133/#1)1) A! *, *!!**. * Uppföljning * *! *! 6* ** * 9.7 Kompetenskrav.! * *!8!!!# C* <,D * * 0! ** Mål **! F! * Strategi 0! 2 $ * * * = ! " * 0 7 : C! 7 * 6!*!! * 6!*!!!!! 3

50 " * & :, " * &, C * 6! *!!!!! 7 *! 8!!!#!*!! *! 8!!!#!*!! *!! 8!!!# # B * *!$!! "","*! *! ",",*!# A *! 8!!!#: #2!! "%*#,"8!!35"? * * * # ! " : *!! : *! 4!00 ",",*!# :! *!2!#! : : B *, *!24!00 4% B * : B * *! ",",*!# 8!2!! *!82!!! &"%*"!%*8!!35" /

51 9.7.3 Uppföljning?!* * * *! * 9.8 Släckvattenförsörjning 5 ** *!!*!. ** * * Mål 5 * C * * * Nuvarande släckvattenförsörjning? *! * # 1 4 < 0 *:F 5= 5 = *!9 )! *! 5= 5 9)! * *3"#"! C$*!! + *! *!* : 8" /< *B 1/< *B 32 *K9,! B21 * 1 * 6! * ; A! $ * > / * > 1391 : /< *B 3 *K1! B21 * )!, $ * )! (8!"%%!!3*"!" /1

52 5*!* + 2,? "*, &24 "5 &,, * * *!! *!!! 9.9 Samband ;! **!!!* 0!**, 2 + 2! **! =! F B! Mål,!! * * 2, * * * B *!!**G G G *G!*!! Strategi A B! *2 31. * C * *!! 2!!, # AB! + A!!* A Uppföljning,!!2 *! *!* F B 2!, ** * /

53 10. Åtgärder för att genomföra räddningsinsatser 10.1 Räddningsinsatsen 4 * <,D4 * <,D! *2* * 1((" &! *,! * * ** 2 *2 * Mål + * *2!!*! *!! * 2 2! Strategi 2 2 **!2!! *!!! ; * *!!!! ; * *! * )!! Uppföljning!!* *,*%$ 10.2 Ambulanssjukvård. * * *,!* *! /

54 Mål 5!*!*!! C!!*! Strategi 5 2 * 2! < *!!C *!!# : : 1 1! + #",""# Uppföljning ;!**! *!! 10.3 Sjukvårdslarm F *!* * Mål 5!* *! Strategi 6! 2A!25,!*!!*!!!*.!!* Uppföljning + *!*!.!!* * *! * /

55 11. Åtgärder efter en räddningsinsats 11.1 Restvärdesskydd * * * * **. * * 2 * Mål ** *! Strategi!!19! 2 2 :* Uppföljning C!* *! 11.2 Brand- och olycksutredning :! *!! * *! 2 2!!** * Mål 6 2!! 2 *! * Strategi.!!! *!!"#! Uppföljning C!*!! //

56 11.3 Återföring av erfarenheter C * *!* *> * *!! Mål!!! Strategi =!! * *!!!*!* *;! A *!*!*.! * B! Uppföljning. C!* *! 11.4 Kommunens arbete för psykosocialt omhändertagande,!. FD,D 4! *!* Mål 0! * *! Strategi 0! * C!!FD,D 4!;!!!! *! C! *! * Uppföljning 0!!! D *! B /9

57 11.5 Psykosocialt omhändertagande av insatspersonal L*!!*! * * Mål =!! * =!* * Strategi + *! < * * *!F!! Uppföljning ;!!*!* * *!*** /$

58 12. Höjd beredskap 7)+"! < *! 5 ** 2 * : (&+" + 2! 2*.!! ** 5! 2* /%

59 13. Referenser 1../A==%>B E= 2. = *2 E! 2, 513%3 3. -!+ C $ %"#!!E<133% 4. 7A >;;<B 6E)*% )* 7.!E!133$ 8.! 2 9. *! A/D#/==;>B, ",L CA,133/#& * * 11. A/?/ >B, * 12. /+*($ $&E 133/ 13.,!E * O O O * 15. 6*! 16. 6*! /3

60 14. Bilagor!" #$! % 9

61 Bilaga 1. Definitioner 5 5,D, $ 2! 1 **!* C 2* A 0 0! = H! H! *! : * = = K0 C, 7,4 D = K0 K=, * 9! " $& $!!""," 2! # 2 *" & * * ))

62 Bilaga 2. Förkortningar : : :C C: C< 7 7: *,< : C,D,+ C *,, 5, *,,

63 Bilaga 3. Karta, Räddningstjänsten Enköping-Håbo 0","A8!!35"

64 Bilaga 4. Insatsområden 00$"","!","

65 Bilaga 5. Räddningstjänstorganisation 4#02%""A8!!35"

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN inkl kartbilagor Antagna av kommunfullmäktige i Klippans kommun 2011-11-22, 22. Klippans kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Begrepp och definitioner

Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner I riskanalysen förekommer flera begrepp och definitioner som är nödvändiga att känna till för att kunna förstå riskanalysen. Några väsentliga begrepp och definitioner förklaras

Läs mer

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats CECILIA UNERAM Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av

Läs mer

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor STADSKONTORET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Numreringen beror på att Handlingsprogrammet kallats bilaga 1. BILAGA 2 BESKRIVNING AV KOMMUNEN... 3 BILAGA

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3

13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3 KAPITEL 13 TOTALFÖRSVAR SID 1/6 13. Totalförsvar 13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3 13.2 Verksamhet... 4 Beredskapsplanläggning...

Läs mer

Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift 3 Operativ verksamhet..4-5 Förebyggande verksamhet.6 Säkerhetssamordning.7 Utbildningsverksamheten..8-9 Övrigt under perioden

Läs mer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter

Läs mer

Risk- och Sårbarhetsanalys Varbergs kommun. Hösten 2011

Risk- och Sårbarhetsanalys Varbergs kommun. Hösten 2011 Risk- och Sårbarhetsanalys Varbergs kommun Hösten 2011 Rapportförfattare och revideringar Version: Datum: Upprättad av: Granskad/godkänd av: Version 1.0 2011-09-30 Matilda Gustafsson Säkerhetsutvecklare

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Antagen av kommunfullmäktige den 15 maj 2014, 39 Risk- och sårbarhetsanalysen Denna risk- och sårbarhetsanalys utgör en revidering av analysen som genomfördes 2006 och vilken

Läs mer

Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet. Torsås. I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun

Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet. Torsås. I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun Innehåll Uppgift... 2 Huvudverksamhet... 2 Operativ verksamhet... 3 Förebyggande verksamhet... 5

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Drunkningsförebyggande arbete. Kommunenkät 2010

Drunkningsförebyggande arbete. Kommunenkät 2010 Drunkningsförebyggande arbete Kommunenkät 2010 2 MSB:s kontaktperson: Christian Söder, 010-240 54 10 Publikationsnummer MSB237 ISBN 978-91-7383-120-8 3 Förord I Sverige drunknar cirka 100 personer varje

Läs mer

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Sändlista Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Internt (Plan och Stabsinstruktion) Landshövding Länsråd Informationschef Stabschefer

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

Huvudförfattare: Noomi Jonsson, Västerbottens läns landsting och Henrik Östlund, Kemkoordinator Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Huvudförfattare: Noomi Jonsson, Västerbottens läns landsting och Henrik Östlund, Kemkoordinator Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Meddelande 3 2010 Utgiven av Länsstyrelsen Västerbotten 901 86 UMEÅ Telefon 090-10 70 00 www.lansstyrelsen.se/vasterbotten April 2010 Ansvarig utgivare: Ida Johansson, Länsstyrelsen Västerbotten Huvudförfattare:

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 1 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka Länsstyrelsen Strålsäkerhets myndigheten Nationell beredskapsplan Myndigheten för samhällskydd och beredskap Övriga myndigheter Innehåll

Läs mer

Oljeskyddsplan för Kalmar Kommun 2015

Oljeskyddsplan för Kalmar Kommun 2015 Oljeskyddsplan för Kalmar Kommun 2015 Innehållsförteckning Flik 1 Inledning Behov av organiserat oljeskydd Trafikering av Östersjön Flik 2. Åtgärdsplan Initialt agerande Åtgärdskalender vid räddningstjänst

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer