Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Räddningstjänsten Enköping-Håbo"

Transkript

1 Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänsten Enköping-Håbo

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING KOMMUNERNA Kommunfakta, Enköping Kommunfakta, Håbo Kommunernas övergripande mål för säkerhet Kommunernas organisation för säkerhet SÅRBARA OMRÅDEN Anläggningar enligt 2 kap Hamnar och deras gränser i vatten Sårbara områden Andra sårbara områden i Regionen Vattentäkter Skyddsområden med höga naturvärden Kulturbyggnader av stort riksintresse RÄDDNINGSTJÄNSTENS RISKANALYSER DEL 1 VARDAGSOLYCKOR Statistik Slutsatser utifrån statistiken DEL 2 STÖRRE OLYCKOR MED LÅG FREKVENS Större olycksscenarion RÄDDNINGSTJÄNSTEN Övergripande mål för Räddningstjänsten Enköping-Håbo Räddningstjänstens organisation Ansvarsfördelning Förebyggande Räddningstjänst Intern kontroll SCENARIOSPECIFIKA ÅTGÄRDER Trafikolyckor Brand i bostäder Brand i lantgårdar Brand i Skokloster slott Flyghaveri Större brand i köpcentrum/ kvartersbrand ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA OLYCKOR Säkerhetsprocessen Extern information och utbildning Utbildning av skolelever Utbildning av vårdpersonal Intern utbildning Sotning SKADEBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER INNAN OLYCKA Samhällsplanering Extern information och utbildning Intern utbildning Tillsyn Alarmering Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)... 38

3 9. ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBEREDA RÄDDNINGSINSATSER Ledningsprinciper Beredskap Planering av räddningsinsatser Avtal om samverkan Insatstider Övningsverksamhet och utrustning Kompetenskrav Släckvattenförsörjning Samband ÅTGÄRDER FÖR ATT GENOMFÖRA RÄDDNINGSINSATSER Räddningsinsatsen Ambulanssjukvård Sjukvårdslarm ÅTGÄRDER EFTER EN RÄDDNINGSINSATS Restvärdesskydd Brand- och olycksutredning Återföring av erfarenheter Kommunens arbete för psykosocialt omhändertagande Psykosocialt omhändertagande av insatspersonal HÖJD BEREDSKAP REFERENSER BILAGOR... 60!" #$! %

4 1. Inledning! "#$$%& ( $()) *!+ * *!!!!!! *,!! * -.!

5 2. Kommunerna 0! * *+ 0! 11,2 2.1 Kommunfakta, Enköping!*11$ ! 4 % 4 ** 5 0 0! *1%2 // $ *, 5 6 "4 &! 13%/! /% %/*2**1 7 1$8 * *9/ *!!!*! * * * **,,1! * *! 2 *!2* 2.2 Kommunfakta, Håbo!1 *+ 4 0! *!*1% *, 5 6 "4 &7 : 2 2,, 0! *! * * ;! + 2 ; < * / 2 =!*! *13$ $ > * *1%11/**%8 : 0!!? * * :. *! 2* *:! ; =:" *&, =:"*&2: 0!!!***! *! 2.3 Kommunernas övergripande mål för säkerhet 0! 2 * 2, *!*!!! * ; * *! )121) /

6 2.4 Kommunernas organisation för säkerhet. * ** ) * ) = * * **! $$&&$!! **! $ $&( * *!2! * *A! )*+,"*+* * ** A* ) *! 2! * 5*! ++*! * B "* * * * 2* *! **. *. B! *, *! * 0! /+$ *, * +&" ;&!!*! C**! +$"&2! ; * )%),, $ $&+&"0,&!!*! )$) 2!2 * 9

7 3. Sårbara områden 3.1 Anläggningar enligt 2 kap. 4 < * * <,D (E=; = ; =; = ;!** **,* =; = *, B! <,D ( 3.2 Hamnar och deras gränser i vatten, * 4 * C *!. * C! *!0!,1 A* * C = 4 - * C 2* *.! ** 0 * *!,,* : * 2 : C:! *! 0! * : $

8 3.3 Sårbara områden /$ $ $+, * 2 * *2* * ; * * $ 0"(*+ :! F *! *! * * *!* *B #,! < 2! 2 0! 2 *,! 0!,! * B!* * 2 *# : F * *!!!.!! F! 2! 2! * D G!G* 1$+)!. *!.! 2* * * * 2 ) 2!!?! *.!!! C!!! * * %

9 3.4 Andra sårbara områden i Regionen 2)&& :! 2 *. * *!. * C! 2! **! $ $&!) 4!!*!7 * *!**, * ) / ) 1%!1% 2 * * 4 * 1 "$8 * 2 &, B!: 7!!*= 3"$!) A! * 2 A! )*! C! 2*!! 3

10 3.5 Vattentäkter C! * # : * ** C! 11 **2****!=* 11**$!* *.!**! *!* *!!"!"# 3.6 Skyddsområden med höga naturvärden C! *! **!!*!.! * 4!* )?! *A * &"* *!"*?! *, 4&! 1 *. "* * 5!?! *,?! *?! * 5?! * $!!"!!#%!"# C <+ *2**4,! *2 *!A (%! ** *2 C*! *?! 2 1

11 ).+&)& 6. /+?! *A *?! *A 2+ =?! 2 /?! *:!! 2 /)!?! *; 2!?! *. * + $?! *= * &$!!"!!#%!""# 3.7 Kulturbyggnader av stort riksintresse C!!C*!! *! +!, 5 ;!!!!"##%!"# C!, 2! 2 * *! *! * *B C* * *? * *!, 0 : =, 5 9! 0 (!!"##%!""# 11

12 4. Räddningstjänstens riskanalyser + *! *. *! 2** * *! *! * - )1/219) **. /! *. ** * *2! 2. ** *!! Del 1 Vardagsolyckor, *!**! * *.!!* *!. *. * * * * = */ * * A * * A* 2! 2 * * " & * * :4 )*%)/) " " # $ %& 7 6* * % % 7 2 % 7% A 2 % 9 +"%!"",&. **!* 5!*4 * *! 4 * A! *B 22 H, *B 1

13 51%,*5* * * * * # Trafikolyckor, konsekvens för liv/hälsa L1 L2 L3 L4 L5 Konsekvensklass -$"*""%%!*","./.. * /8 * * 12* 2* "2&C12/8 * * "/&, * * H!!1 0$ 1/2$*. * # ()* +,,-)(. + -). / 0,-)1( +. / 0,-)1( + (- / 0,-)-.( / 0,-) // 3 2- A * * 2* 0$ 5 * > //!, # 1

14 Brand i lantbruk, konsekvens för egendom E1 E2 E3 E4 E5 Konsekvensklass -$"*""%%!!!./. /2. * *# ( +,,-)1( + (- / 0,-)1 + ((- / 0,-).( / 0,-) +. (-- / 0,-// 3-4-, * * * *F * * 4.1 Statistik? *!0! /!.!! * *# 1

15 /0!*%!!%!*"#, * * * 5 * *. * $!: * ** **!:* 2 *C2* :! 13/!.!!1% * *# 1/

16 10!*%!!%!*""#, * *!2.!! A C 2 *2 * * : * * 19

17 0!*%!!%!$% Slutsatser utifrån statistiken.! 2 2 *. 1%? * * 2 2!1 * C! =* *C ** * 2 **: * C * : * :!*. *.!* * 1$

18 ! * + * *! * * 0! 5* *** *!! 2 * 1%

19 Del 2 Större olyckor med låg frekvens A*!! * 0 * *2 0 * * * # $ % 5 6* 2 * * 2 * 2 * A 21 * %& I1 67 C 2! 11 2! 1/ 2! /,* 2! J,* 2! "*"%! 0! /!! *! % # 4 < 4, 4 **",. * 89 " < <,

20 4.4 Större olycksscenarion *1/! :!.!, $ 0* :=;=;=,=: :5 * % A * : 6* * 2 ; :! = 9 H* A 1% * :, :,! A 4 % $! / / / / 1 / 1 1 2,,"*!!3","

21 *! 4 < , 4 0 4, < < $ 4#$%*!!3"#. * *!! * *C9* 1

22 5. Räddningstjänsten 5.1 Övergripande mål för Räddningstjänsten Enköping-Håbo &!$ > > / %/8 ** * * > / 38 *!* *!! * * * * 4 * * )&($!> B * * * #% 19 ** * * + "#$$%& * *"13%%#%9%& B ** < * * =! *# F!!2!* ; * 5!! 38 * *, * 2332/8 * =! 18 ; *! 5.2 Räddningstjänstens organisation,! * *! " &,! *!*!. 2 2 *!

23 87 1, : : $ A* 1 $. 1 : 9 * % 8 4 &"3!!35"6%"%!"%!3 "!",%#!%"! 5.3 Ansvarsfördelning * * * D * ** * D! * 2 2* * 5 * 4#7!##8!!35"

24 5.4 Förebyggande. * *. 2!2 2* *! * **! *!*! * * 22!!.! * *.. 2 *! 2*! * *2 * 2*? *!*!, 0! C, +, **! "<,D& B **"<:&! * * 5 B F * * *! 2 * 0! * *!,!!! 0! 92 *! 2/2% 2! *.!!*B,!,! 6%!!3*!

25 5.5 Räddningstjänst. * * 2! * *! * C $ + *!5!!**",$1 & Enköping :! *1 1 F!!!2!!! Bålsta : :!, *1 1 0* 1K/ Övriga stationer D 2 A!"1K&25 "1K& 6! "1K&!.! *, 1 * 2**1 5.6 Intern kontroll. ** Mål! * *! 2!!! Strategi. * # =!!* =! =! +!!*2 *!!! 4! Uppföljning >! ** *!! /

26 6. Scenariospecifika åtgärder 0! B. *!, * * * * *=* *2,!! * =* *? * * * * 6.1 *. * * 5*!!* Mål Strategi 6 5* * * *. ** Uppföljning, * *! 6.2 Brand i bostäder + * 2* 2 * Mål Strategi C! * *. 2! < * Uppföljning, * *! 9

27 6.3 Brand i lantgårdar C! **.!: *!* Mål 4! * Strategi C! *. 2! Uppföljning, * *! 6.4 Brand i Skokloster slott, *!. * * Mål 6 * *! Strategi, *!,! *! + /! Uppföljning 6**, * 6.5 Flyghaveri!! * *! Mål.! *! * Strategi 6** * *! * $

28 6.5.3 Uppföljning + ** * 6.6 Större brand i köpcentrum/ kvartersbrand!! Mål Strategi 6 *! 6* * ; * *! * *! + *** * 6* * * *! %

29 7. Åtgärder för att förhindra olyckor 0!*? * 7.1 Säkerhetsprocessen,! *,! * *, 5.!* 2** * *!!!. * * 2* * *!* A * *! * * A!* * 2 **!!!, * 4 * *B * ;! * Mål A! # * 4 * * *! 5!) 4 *, * Strategi,! * 5!! * 2 * *2! 3

30 ! *!!! Uppföljning * 7.2 Extern information och utbildning B! 2 * *? * Mål 4!* 2 *! ** Strategi C! **! *.! # C!!! *!! >!*! * >!* * 2! *2 2!,# 4#6!*"",! 2* 2 2 "*2 & *

31 , *!2! **2! * C! Uppföljning 4!!* ;!!!! L*!!! 7.3 Utbildning av skolelever!! * 2! *2 2! Mål! * # = =! =!* = * = =! * = *! * * Strategi + *!!! * 5 G> G 9! + 2! C! * *! A! /! C!!! *!* Uppföljning ;!!)!! * 5! 1

32 7.4 Utbildning av vårdpersonal * 5- **!!! * )!! *! Mål 6 *! *!!+ ** * Strategi!!* *!F! * Uppföljning 0! *!*! 7.5 Intern utbildning? *!! Mål = *!!! *! 5! *! *! Strategi! *!!!L*B!! * * *! *!*5 *!!* Uppföljning.!*!.! 7.6 Sotning, * 2 * 2 *, * 2

33 7.6.1 Mål A! *!,! * Strategi,!! * *B, *. 2*! * 2 * * C! * + 6 C!;, * Uppföljning + * * L*!!*!

34 8. Skadebegränsande åtgärder innan olycka 8.1 Samhällsplanering. ** **! B * *2 2* Mål!!!*!* Strategi! *.!*!!! * 2 * * Uppföljning 0! *!5!! * * *!* 8.2 Extern information och utbildning. B! 2 * 2*? * )! * Mål 4!* 2!. *!* * * **! Strategi C! * "* 2 &.! # C!!! *!

35 2! 2!!!*! + * F *! F!! 2 "*2 & *! *! C! Uppföljning *! 5!!!* * 8.3 Intern utbildning? *!!! * Mål!! * =!! Strategi,*! *! ",",*!# L* * * Uppföljning **! *! *5 *!!* /

36 8.4 Tillsyn *"#$$%& "13%%#%9%& B * * *2 2 * 5! * )9) Mål * * *! *!! * * *! 2 *2 * *!!! F B ) * F * * 1(7/3. * * )1) *! * * 5 *!** ** <:! * B **"! *, 5 & * )3) A <:! * )9) Uppföljning > *! :! *!* + *! ** 9

37 F *!B 8.5 Alarmering **! * * Mål =!! * *! Dagens larmkedja <,D,= +! * 11!2! *4!7 5*11!!! *! * 2,D,= *,D,= * B5* *,D,= 7*! *!! * +! * 5*!*! *+ *! *!! C:),D, :! = *! * # : D <!!! <!!,D,= ( %*!% "! Uppföljning!*,D,=!.!*!!**! 2 *!!! $

38 8.6 Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) ;! * * Mål C ** 2 *!2!* 4 *! * 54 = 0! * ** * * Strategi * 2 * 59!!! "54 =& 0! 54 =! C 54 = * Signaler och anläggningar 54 = * * * 9!!!! *!,!,D,= :, *$! 1!!!!:!! * = 2 2! 2 2 * A 6$ (#!"",#!! # ($ 1#!"",&#!! &# ) "#!# : " : $ + *""," 151#! %

39 /#2 2!2 3

40 9. Åtgärder för att förbereda räddningsinsatser 9.1 Ledningsprinciper =!! *!! 2 2! * Mål!!! * <! Strategi A!!! *!* *2 *2 * *. * * *# 4#&7!,"!!3!3"%!!:; * *#)) 5. <"%!=! 4. $!=! 3. 2%!=!* * 2 2. $"!%!=!2 **! 1. 7!%!=!*! Uppföljning *!! M 0!, *

41 9.2 Beredskap 4!* : * Mål *2! 2! 2! *!! * Strategi! * 2!! 2! 2!2 * ; *2, 7 2 * )!!! ; *2, 7 2!!! *! Nuvarande beredskap 7 ; * *, 7 2!! * * 2 2!! C 3!!*!! (" C*!, / 1

42 $ # : C< 3 1,<K: 3 :! : 1,<K/: / : *$1$ 1 1,<K: 9 6! 1,<K: 9 5 1,<K: % /A! 1,<K: 9, 1,<K"11&* / * 8 ;50* $50* # /$"",!!!35" *! *!. ** *!!2 B * 2 2!!!? * * # $ 1 6! 5 /A! :, < " 1K 4 1K A!) * 1K, 6! A!8! * 1K, 5 A!# 1K, A! A!$# 1K/ 4 2 ) 1K"1&,, 1$ "!"!#*!" 5* 2!! *C!/.)& 5! *

43 9.2.4 Beredskap för större/extraordinär händelse 5! * B!! *, Uppföljning?!* * *! * * 9.3 Planering av räddningsinsatser 5 **!* * * * C! * Mål 4 2* 2 * * 2! * Strategi +!2 + *! Uppföljning 6*!C!! * 9.4 Avtal om samverkan ; * B! * =**! * *! Mål, * *! * *2! Strategi * *!5! 2!! 2!* *! Nuvarande avtal -))$ *+!"$ $& =* 11 * 2 ** 2!

44 . *! 5!* *! * <,D 2B * -/$ - 7 * ** B +, *!" & * * /$ - 2+?! * * * # - 6* 2! - D*! *!!! - + * 2 2! *!! * - A 4)$ $ $ $ $& * 6! N, +! +! * * 4 H *A! /$))$ 6!.& 4 :=! * * 2*! * *. H2+!, + /$))$ /$ $&, * * *// * * B= 4 * * * 1% *4 2* *2! * /$))$ &") 4 0! *2 D& *!*0 D 2 0:5$1

45 .)$ /3/.$.6 =*,D,= =: *.)$ 7$.6 * *!.)$?) * * ** *.)$ ) * A D * 7 * *!!,!! Uppföljning + ***! * *! 9.5 Insatstider C<,D ** * L*! 2 * Mål <,D * Strategi * ** *! * ** C!!! 0!! *!! A A *! *! /

46 ? *! %& ; %& % 1! A! %1 /,2? 1 / 6! %1 / A26 / ; 1 1/ < 1 1/ 2,!" : :! 2: 11 11$ 6* / : = 2? 5 19 *2, 1/ 191, 1 / 0!*"#"! 0"!",>"#!!* 9

47 9.5.3 Uppföljning. *!* **!* M! C!/ * 9.6 Övningsverksamhet och utrustning! * ** **!! 6* *! C * Mål **! 6* *!! + 2!* 2*! 2*! + *!!! * *!6*!,!! * * 0!!! *! +! * * **!,!# $

48 $ ***!* *! %* * 2! 22 2!2 : *! 2!2 <** < * * * <*! * D * * <*!!* *!! $ * * ** : *! 2!2 A! * * * <*! * D * * <*!!* *!! 6*" "*%#3%! Strategi C!*!!*! *!**!! " & ** *! **! *!!!**!! :!!!!!! Nuvarande övningar A! *!! 6* * 2* *2 * ** * 1 2 *! / A ** * # %

49 #" ;! C<2,< < *,<2: 2*?%!%**8!!35" 6**! ) *"** * * &2 =A,133/#1)1) A! *, *!!**. * Uppföljning * *! *! 6* ** * 9.7 Kompetenskrav.! * *!8!!!# C* <,D * * 0! ** Mål **! F! * Strategi 0! 2 $ * * * = ! " * 0 7 : C! 7 * 6!*!! * 6!*!!!!! 3

50 " * & :, " * &, C * 6! *!!!!! 7 *! 8!!!#!*!! *! 8!!!#!*!! *!! 8!!!# # B * *!$!! "","*! *! ",",*!# A *! 8!!!#: #2!! "%*#,"8!!35"? * * * # ! " : *!! : *! 4!00 ",",*!# :! *!2!#! : : B *, *!24!00 4% B * : B * *! ",",*!# 8!2!! *!82!!! &"%*"!%*8!!35" /

51 9.7.3 Uppföljning?!* * * *! * 9.8 Släckvattenförsörjning 5 ** *!!*!. ** * * Mål 5 * C * * * Nuvarande släckvattenförsörjning? *! * # 1 4 < 0 *:F 5= 5 = *!9 )! *! 5= 5 9)! * *3"#"! C$*!! + *! *!* : 8" /< *B 1/< *B 32 *K9,! B21 * 1 * 6! * ; A! $ * > / * > 1391 : /< *B 3 *K1! B21 * )!, $ * )! (8!"%%!!3*"!" /1

52 5*!* + 2,? "*, &24 "5 &,, * * *!! *!!! 9.9 Samband ;! **!!!* 0!**, 2 + 2! **! =! F B! Mål,!! * * 2, * * * B *!!**G G G *G!*!! Strategi A B! *2 31. * C * *!! 2!!, # AB! + A!!* A Uppföljning,!!2 *! *!* F B 2!, ** * /

53 10. Åtgärder för att genomföra räddningsinsatser 10.1 Räddningsinsatsen 4 * <,D4 * <,D! *2* * 1((" &! *,! * * ** 2 *2 * Mål + * *2!!*! *!! * 2 2! Strategi 2 2 **!2!! *!!! ; * *!!!! ; * *! * )!! Uppföljning!!* *,*%$ 10.2 Ambulanssjukvård. * * *,!* *! /

54 Mål 5!*!*!! C!!*! Strategi 5 2 * 2! < *!!C *!!# : : 1 1! + #",""# Uppföljning ;!**! *!! 10.3 Sjukvårdslarm F *!* * Mål 5!* *! Strategi 6! 2A!25,!*!!*!!!*.!!* Uppföljning + *!*!.!!* * *! * /

55 11. Åtgärder efter en räddningsinsats 11.1 Restvärdesskydd * * * * **. * * 2 * Mål ** *! Strategi!!19! 2 2 :* Uppföljning C!* *! 11.2 Brand- och olycksutredning :! *!! * *! 2 2!!** * Mål 6 2!! 2 *! * Strategi.!!! *!!"#! Uppföljning C!*!! //

56 11.3 Återföring av erfarenheter C * *!* *> * *!! Mål!!! Strategi =!! * *!!!*!* *;! A *!*!*.! * B! Uppföljning. C!* *! 11.4 Kommunens arbete för psykosocialt omhändertagande,!. FD,D 4! *!* Mål 0! * *! Strategi 0! * C!!FD,D 4!;!!!! *! C! *! * Uppföljning 0!!! D *! B /9

57 11.5 Psykosocialt omhändertagande av insatspersonal L*!!*! * * Mål =!! * =!* * Strategi + *! < * * *!F!! Uppföljning ;!!*!* * *!*** /$

58 12. Höjd beredskap 7)+"! < *! 5 ** 2 * : (&+" + 2! 2*.!! ** 5! 2* /%

59 13. Referenser 1../A==%>B E= 2. = *2 E! 2, 513%3 3. -!+ C $ %"#!!E<133% 4. 7A >;;<B 6E)*% )* 7.!E!133$ 8.! 2 9. *! A/D#/==;>B, ",L CA,133/#& * * 11. A/?/ >B, * 12. /+*($ $&E 133/ 13.,!E * O O O * 15. 6*! 16. 6*! /3

60 14. Bilagor!" #$! % 9

61 Bilaga 1. Definitioner 5 5,D, $ 2! 1 **!* C 2* A 0 0! = H! H! *! : * = = K0 C, 7,4 D = K0 K=, * 9! " $& $!!""," 2! # 2 *" & * * ))

62 Bilaga 2. Förkortningar : : :C C: C< 7 7: *,< : C,D,+ C *,, 5, *,,

63 Bilaga 3. Karta, Räddningstjänsten Enköping-Håbo 0","A8!!35"

64 Bilaga 4. Insatsområden 00$"","!","

65 Bilaga 5. Räddningstjänstorganisation 4#02%""A8!!35"

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN Plan enligt 3 kap 6 förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Antagen av räddningsnämnden

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING LSO-MÅLSTYRD LAGSTIFTNING skapat nya behov i tillsynen - Stort mått av uppföljning och utvärdering ÅRSUPPFÖLJNING LSO KOMMUNER OCH LST Kontroll av preciserade

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Räddningstjänst i Ånge kommun Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt lag om skydd mot

Läs mer

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun i Vaggeryds kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2006-01-11 Bilagor ändras av räddningschefen 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 3. Ledning av räddningsinsatser... 4 4. Beredskap för räddningsstyrkor...

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande åtgärder för skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande åtgärder för skydd mot olyckor 1 Antaget av kommunfullmäktige 2008-06-18 241 Dnr 66/08.179 Handlingsprogram för förebyggande åtgärder för skydd mot olyckor Bakgrund I propositionen (2002/03:119) till Lag om skydd mot olyckor, LSO, (SFS

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete

Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete Åmåls kommun -------------------------------------------------------------------------------- Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Gun Blomfelt Fredrik Åkesson Lättare locka undersköterskor med utökat uppdrag Vision, verksamhetsidé och slogan Vår vision som

Läs mer

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151)

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Ordningsföljd: - gemensamma mål för samtliga er mål för - kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 Innehåll 1 Inledning 1.1 Lagen 2 Den enskildes ansvar 3 Förebyggande mål 3.1 Förebyggande arbete 4 Riskbild 4.1 Räddningstjänstens

Läs mer

För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM

För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete Antagit av Kommunfullmäktige 2012-10-22 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Verksamhetsidé

Läs mer

Citat ur några tidningsartiklar.

Citat ur några tidningsartiklar. Syftet Vi vill med denna konferens skapa en dialog för att vi tillsammans ska kunna förebygga samt hantera konsekvenserna vid en eventuell olycka eller sjukdomsutbrott. Citat ur några tidningsartiklar.

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Operativa insatser. Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014. Räddningstjänsten 2012-08-03

Operativa insatser. Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014. Räddningstjänsten 2012-08-03 Operativa insatser DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Operativa insatser är framtaget av räddningstjänsten

Läs mer

Resurser och förmåga. En del av SSBF:s handlingsprogram 2012-2015. Vi skapar trygghet! Fastställt av förbundsfullmäktige 2011-11-22

Resurser och förmåga. En del av SSBF:s handlingsprogram 2012-2015. Vi skapar trygghet! Fastställt av förbundsfullmäktige 2011-11-22 Resurser och förmåga En del av SSBF:s handlingsprogram 2012-2015 Fastställt av förbundsfullmäktige 2011-11-22 Vi skapar trygghet! 2011-11-22 Dnr 103-1490/11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Förutsättningar...

Läs mer

Räddningstjänsten Väst Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

Räddningstjänsten Väst Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Antagen av direktionen 2013-09-02 Räddningstjänsten Väst Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Den enskildes respektive kommunernas skyldigheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 Åtvidaberg / Valdemarsviks Räddningstjänst ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 2014-01-24/BE ÅRSBERÄTTELSE (Analys). År 2013 blev ett förhållandevis lugnt år med tanke på antalet utryckningar. Trots att det under januari

Läs mer

2013-02-27. Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion

2013-02-27. Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion 201-02-27 Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion Malung-Sälen 201-2014 Innehållsförteckning BAKGRUND... RISKANALYS... BESKRIVNING AV KOMMUNEN... TILLBAKABLICKANDE RISKANALYS... 4 Antal räddningsinsatser

Läs mer

För en säkrare och tryggare kommun. Handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete

För en säkrare och tryggare kommun. Handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete För en säkrare och tryggare kommun Handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete Handlingsplanen är framtagen av Räddningstjänsten i Kristianstads kommun Handlingsplanen fastställs

Läs mer

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA När en olycka har inträffat, är det svårt att veta vad som kommer att hända. Hur man som enskild människa skall bete sig, vad som kommer att hända, vilka

Läs mer

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet 3. Bilaga Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH Antagen av Kommunfullmäktige 2014 09 24 1. Inledning Båstads kommun har ett program för folkhälsa, trygghet och

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Staffanstorps kommun

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 6.1.1 Antagen av kommunfullmäktige 174/04 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Staffanstorps kommun Innehållsförteckning Definitioner och förkortningar 1 Förord

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun Bilaga till Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-05-26 38 Innehåll 2-3 Inledning

Läs mer

HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM

HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM Framtida hantering av automatiska brandlarm anslutet till Luleå räddningstjänst Arbetsgrupp: Kalle Håkansson Ronnie Lindberg Torbjörn Landström Tomas Wikström Jon Kero

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA FÄRRE SKA SKADAS OCH DÖ Färre ska dö och skadas i olyckor och bränder Det arbetar Brandförsvaret ständigt för. De som drabbas av olyckor ska få snabb och effektiv hjälp och så

Läs mer

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser Konkretisering LSO-plan 1 (3) 8.J Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser 1 Syfte Kommunens handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor respektive

Läs mer

Samhällsinformation från AkzoNobel

Samhällsinformation från AkzoNobel Samhällsinformation från AkzoNobel Information som är viktig att känna till som innevånare i Öviks kommun och närområde. AkzoNobel AkzoNobel är ett internationellt företag med ca 50 000 anställda i ungefär

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda:

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: 1 av9 Bilaga 1. Avtal Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: Mellan Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende gemensam ledningsorganisation.

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

1. Riskbild inom MRF:s verksamhetsområde

1. Riskbild inom MRF:s verksamhetsområde Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Leif Staffansson, Jonas Höglund och Mats Bergmark. Innehållsförteckning 1. Riskbild inom MRF:s verksamhetsområde...

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS FORCIT SWEDEN AB KARLSKOGA Diarienummer: 318/14-300 Antagen av direktionen 2014-12-03 Inledning Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Firmatecknare för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund... 7 15 Vitesföreläggande asylboende

Läs mer

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20.

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20. Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde. 1. Bokslut/årsredovisning för 2004. 2. Årsbudget för 2005. 3. Ansökan om att själv få rengöra (sota): Mats Lindberg, Piteå. 4. Uppdrag

Läs mer

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Handläggare: Ida Håkansson, Kalmar Brandkår 2009-04-03 FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Brandkåren i Kalmar har påbörjat arbetet med att skriva nya avtal gällande automatlarmen. Det syftar till

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar!

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar! VI KRÄVER FORTSATT DYGNET-RUNT-BEMANNING PÅ BRANDSTATIONEN I ÖSTHAMMAR! Bemanningen ska inte understiga den som finns nu: 1 styrkeledare + 1 brandman dygnet runt Bakgrund och motivering till kravet: Uppsala

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Brandförebyggande verksamhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

Handlingsprogram 2009/rev 2012

Handlingsprogram 2009/rev 2012 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR SOM KAN FÖRANLEDA RÄDDNINGSINSATS Antagen av räddningsnämnd 2009 Antagen av kommunfullmäktige nov 2009 Reviderad utgåva antagen av räddningsnämnd 2012-05-22 Reviderad

Läs mer

Räddningstjänsten- nyckeltal

Räddningstjänsten- nyckeltal Räddningstjänsten- nyckeltal Sammanfattning Eftersom Räddningstjänsten utreds som ett eget område under Samverkansutredningen, har vi bara ytligt berört nyckeltal för Räddningstjänsten vad gäller ekonomi

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor

Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor Fastställd av kommunfullmäktige 2014-10-13, 148 Gäller från och med 2014-10-27 Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Operativa insatser DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014. Stadsbyggnadsnämnden 2012-04-19

Operativa insatser DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014. Stadsbyggnadsnämnden 2012-04-19 Operativa insatser DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Operativa insatser är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram trygghet

Läs mer

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor Södertörns brandförsvarsförbund Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor för räddningstjänst och förebyggande verksamhet i: Botkyrka Ekerö Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och OKQ8 AB RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som innebär vissa risker för

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Region Skåne AVTAL. 1. Allmänt

Region Skåne AVTAL. 1. Allmänt Region Skåne Datum 2012-11-12 AVTAL Avtal mellan Räddningstjänsten i. och Region Skåne angående Räddningstjänstens deltagande vid IVPA- (I Väntan På Ambulans) larm och Sjukvårdslarm samt vid övrig assistans

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (21)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (21) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (21) G 1. HANDLINGSPROGRAM FÖR LOMMA KOMMUN ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR 1 Inledning I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) finns bestämmelser om de åtgärder som stat och

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Handlingsprogram för skydd mot olyckor Handlingsprogram för skydd mot olyckor Gällande mandatperiod 2011-2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 1.2 AMBITIONER OCH AVGRÄNSNINGAR 1.3 SAMRÅD 2. LJUSDALS KOMMUN 2.1 RISKBILD

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR 2015-2018

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR 2015-2018 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR 2015-2018 Innehåll Inledning... 4 2 1.1 Lag om skydd mot olyckor... 4 1.2 Nationella mål... 4 1.3 Syftet med handlingsprogrammet... 5 Riskanalys... 6 2.1 Kommunens

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Hantering av miljöskador i Sverige

Hantering av miljöskador i Sverige Hantering av miljöskador i Sverige Morgan Palmquist Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB +46(0)705-56 42 32 1. 2014-05-23 2. 2014-05-23 Disposition Inledning attityder, erfarenhet och bakgrund;

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022

Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022 Uppsala RÄDDNINGSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022 TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2015-03- 03 30) PiDN/ Beteclaling: Handlnr: VS 9.06. \ 1,011A Kommunstyrelserna i Tierps kommun

Läs mer

Effektiva räddningsinsatser

Effektiva räddningsinsatser Start våren 2013 Mål Projektet skall bidra till utveckling och effektivisering före, under och efter en räddningsinsats. Resultat Redovisas 201501015 Effektiv räddningsinsats Bryta olycksförloppet Olyckan

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder Räddningstjänst och

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR Mandatperioden 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Kommunalt säkerhetsarbete... 4 Begränsningar...

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten 1 Benämning och säte Förbundet benämns Räddningstjänsten och har sitt säte i s kommun. 2 Medlemmar Medlemmar i förbundet är s kommun och kommun. 3 Ändamål Förbundet

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR STRÖMSTADS KOMMUN ENLIGT LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR

HANDLINGSPROGRAM FÖR STRÖMSTADS KOMMUN ENLIGT LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR HANDLINGSPROGRAM FÖR STRÖMSTADS KOMMUN ENLIGT LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR 1 Inledning... 3 2 Bakgrund och syfte... 4 3 mets avgränsningar... 5 4 Beskrivning av Strömstads kommun... 5 5 Målsättning...

Läs mer

Dnr ROS11/70:1. Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun utvärderingen för Oxelösunds kommun

Dnr ROS11/70:1. Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun utvärderingen för Oxelösunds kommun Dnr ROS11/70:1 Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun utvärderingen för Oxelösunds kommun Dnr 2/15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Omfattning... 3 1.4

Läs mer

Gör så här om larmet går

Gör så här om larmet går Till boende i Hagfors kommun med omnejd November 2013 Gör så här om larmet går Information om verksamheterna vid Uddeholms AB och Metso Paper Sweden AB, Refiner Segments Risker Säkerhetsarbete Allmänhetens

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår, 2008. Granskning av det olycksförebyggande arbetet 2008-04 21. Ref R Wallin (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår, 2008. Granskning av det olycksförebyggande arbetet 2008-04 21. Ref R Wallin (1) Revisionsrapport Granskning av det olycksförebyggande arbetet Nerikes Brandkår, 2008 2008-04 21 Ref R Wallin (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 3. Syfte... 4 3.1 Avgränsning, metod... 4 3.1.1

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (8) Drätselkontoret Jan Häggkvist 0221-251 11 jan.haggkvist@koping.se SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN 1. Målsättning Målsättning för säkerhetsarbetet är att ett säkerhetsarbete

Läs mer

Begrepp och definitioner

Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner I riskanalysen förekommer flera begrepp och definitioner som är nödvändiga att känna till för att kunna förstå riskanalysen. Några väsentliga begrepp och definitioner förklaras

Läs mer

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Handlingsprogram för skydd mot olyckor Handlingsprogram för skydd mot olyckor Stenungsund 2010-02-08 Typ av dokument: Plan Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-02-08, 6 Dnr 0847/09 Dokumentägare: Räddningstjänsten Giltighetstid:

Läs mer

Bilagor till handlingsprogram för skydd mot olyckor Klippans och Åstorps kommuner. Diarenummer: 2014-001271

Bilagor till handlingsprogram för skydd mot olyckor Klippans och Åstorps kommuner. Diarenummer: 2014-001271 Bilagor till handlingsprogram för skydd mot olyckor Klippans och Åstorps kommuner. Diarenummer: 2014-001271 Bilaga 1: Sändlista samt inkomna synpunkter, remissinstanser Myndigheter Länsstyrelsen Skåne,

Läs mer

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5 1 Räddningstjänsten Väst Räddningstjänstens operativa förmåga Upprättad:2013-07-26 Jens Christiansson Reviderad: 2014-12-17 Jens Christiansson Internt nr: 30-20 Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19

Läs mer

13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3

13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3 KAPITEL 13 TOTALFÖRSVAR SID 1/6 13. Totalförsvar 13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3 13.2 Verksamhet... 4 Beredskapsplanläggning...

Läs mer

Olycksundersökning Fallolycka efter räddningsinsats vid mopedbrand Amiralitetsgatan, Göteborg den 1 oktober 2011. Ref insatsrapport 2011006648

Olycksundersökning Fallolycka efter räddningsinsats vid mopedbrand Amiralitetsgatan, Göteborg den 1 oktober 2011. Ref insatsrapport 2011006648 Olycksundersökning Fallolycka efter räddningsinsats vid mopedbrand Amiralitetsgatan, Göteborg den 1 oktober 2011 Ref insatsrapport 2011006648 Diarienummer 0270/12 Göteborg 2012-09-04 Postadress Besöksadress

Läs mer

Hur används insatsstatistiken?

Hur används insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Årlig statistik till politiker, årsredovisning och uppföljning handlingsprogram Brister t.ex utrustning, förseningar tas upp vid ledningsgruppsmöten

Läs mer

PP- bild 1 Du behövs!

PP- bild 1 Du behövs! PP- bild 1 Du behövs! PP- bild 2 -- Vilka i i klassen kan tänka sig att att arbeta som brandmän i i framtiden? -- Var ligger närmaste brandstation? Har du du varit där någon gång? -- Vad tror du du man

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun Riktlinjer 2011-08-22, 189 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Brandskyddsföreningens Service AB 1. 2012-10-29. Ett värdefullt omhändertagande

Brandskyddsföreningens Service AB 1. 2012-10-29. Ett värdefullt omhändertagande 1. 2012-10-29 Ett värdefullt omhändertagande 2. 2012-10-29 3. 2012-10-29 Avtalsparter september 2012 RVR-kansliet Per Gustafsson Verksamhetschef 08 588 474 27 073 031 48 40 per.gustafsson@svbf.se Marie

Läs mer

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation Räddningstjänsten Åre Kent Eriksson Organisationspresentation Kommunfakta Area åre kommun 7300 km2 Innevånare ca:10350 personer, 650 fler än lägstanivån 2001 Turistbäddar totalt i hela kommunen: 40 000

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Händelse/Diarienr: 511.2014.01017 Sida 1(8) 2014-10-08 OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Brand i byggnad Utredare Magnus Östlund Medutredare --------------------------- Olycksdatum 2014-09-04 Utredningsdatum 2014-09-04

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

Kommunal plan för räddningsinsats

Kommunal plan för räddningsinsats RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA SKARABORG Lidköping - Vara - Grästorp - Essunga Datum Diarienummer 0 (12) 2015-08-27 000586/2014 RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA SKARABORG Kommunal plan för räddningsinsats Lantmännens

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2012-2015

HANDLINGSPROGRAM 2012-2015 HANDLINGSPROGRAM 2012-2015 Beslut i Direktionen den 27 januari 2012 Reviderad i Direktionen den 13 december 2013 1 (42) Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 4 Bakgrund och syfte... 4 Ansvarig nämnd... 4

Läs mer

Skydd och förmåga. För medlemskommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö

Skydd och förmåga. För medlemskommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö Skydd och förmåga Handlingsprogram för skydd mot olyckor som kan leda till räddningsinsats för Räddningstjänsten Syd, 2012-2015. V4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 För medlemskommunerna Burlöv,

Läs mer

Granskning av stadens brandförebyggande åtgärder. Sundbybergs stad

Granskning av stadens brandförebyggande åtgärder. Sundbybergs stad Granskning av stadens brandförebyggande åtgärder Sundbybergs stad Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Innehåll 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

LSO under tio år. En utvärdering av hur intentionerna med LSO infriats

LSO under tio år. En utvärdering av hur intentionerna med LSO infriats LSO under tio år En utvärdering av hur intentionerna med LSO infriats 2 Utvärderingar inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utförs med ett lärande och förbättrande syfte. Resultaten i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 Åtvidaberg / Valdemarsviks Räddningstjänst ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 2012-01-23/BE ÅRSBERÄTTELSE (Analys). Efter flera års planeranden och förberedelser har räddningstjänsten äntligen fått klart med införandet

Läs mer

W:\RÖS2001\Handlingsprogram RÖS\Handlingsprogram 2011-2014\Handlingsprogram 2011-2014 RÖS SLUTLIG-version 111207.docSparat: 2011-12-15 Utskrivet:

W:\RÖS2001\Handlingsprogram RÖS\Handlingsprogram 2011-2014\Handlingsprogram 2011-2014 RÖS SLUTLIG-version 111207.docSparat: 2011-12-15 Utskrivet: Handlingsprogrammet antaget av Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg genom beslut i D 120 den 16 december 2011 Innehållsförteckning Förord... 3 Bakgrund... 8 Styrande lagar... 8 Nationella

Läs mer