Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Räddningstjänsten Enköping-Håbo"

Transkript

1 Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänsten Enköping-Håbo

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING KOMMUNERNA Kommunfakta, Enköping Kommunfakta, Håbo Kommunernas övergripande mål för säkerhet Kommunernas organisation för säkerhet SÅRBARA OMRÅDEN Anläggningar enligt 2 kap Hamnar och deras gränser i vatten Sårbara områden Andra sårbara områden i Regionen Vattentäkter Skyddsområden med höga naturvärden Kulturbyggnader av stort riksintresse RÄDDNINGSTJÄNSTENS RISKANALYSER DEL 1 VARDAGSOLYCKOR Statistik Slutsatser utifrån statistiken DEL 2 STÖRRE OLYCKOR MED LÅG FREKVENS Större olycksscenarion RÄDDNINGSTJÄNSTEN Övergripande mål för Räddningstjänsten Enköping-Håbo Räddningstjänstens organisation Ansvarsfördelning Förebyggande Räddningstjänst Intern kontroll SCENARIOSPECIFIKA ÅTGÄRDER Trafikolyckor Brand i bostäder Brand i lantgårdar Brand i Skokloster slott Flyghaveri Större brand i köpcentrum/ kvartersbrand ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA OLYCKOR Säkerhetsprocessen Extern information och utbildning Utbildning av skolelever Utbildning av vårdpersonal Intern utbildning Sotning SKADEBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER INNAN OLYCKA Samhällsplanering Extern information och utbildning Intern utbildning Tillsyn Alarmering Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)... 38

3 9. ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBEREDA RÄDDNINGSINSATSER Ledningsprinciper Beredskap Planering av räddningsinsatser Avtal om samverkan Insatstider Övningsverksamhet och utrustning Kompetenskrav Släckvattenförsörjning Samband ÅTGÄRDER FÖR ATT GENOMFÖRA RÄDDNINGSINSATSER Räddningsinsatsen Ambulanssjukvård Sjukvårdslarm ÅTGÄRDER EFTER EN RÄDDNINGSINSATS Restvärdesskydd Brand- och olycksutredning Återföring av erfarenheter Kommunens arbete för psykosocialt omhändertagande Psykosocialt omhändertagande av insatspersonal HÖJD BEREDSKAP REFERENSER BILAGOR... 60!" #$! %

4 1. Inledning! "#$$%& ( $()) *!+ * *!!!!!! *,!! * -.!

5 2. Kommunerna 0! * *+ 0! 11,2 2.1 Kommunfakta, Enköping!*11$ ! 4 % 4 ** 5 0 0! *1%2 // $ *, 5 6 "4 &! 13%/! /% %/*2**1 7 1$8 * *9/ *!!!*! * * * **,,1! * *! 2 *!2* 2.2 Kommunfakta, Håbo!1 *+ 4 0! *!*1% *, 5 6 "4 &7 : 2 2,, 0! *! * * ;! + 2 ; < * / 2 =!*! *13$ $ > * *1%11/**%8 : 0!!? * * :. *! 2* *:! ; =:" *&, =:"*&2: 0!!!***! *! 2.3 Kommunernas övergripande mål för säkerhet 0! 2 * 2, *!*!!! * ; * *! )121) /

6 2.4 Kommunernas organisation för säkerhet. * ** ) * ) = * * **! $$&&$!! **! $ $&( * *!2! * *A! )*+,"*+* * ** A* ) *! 2! * 5*! ++*! * B "* * * * 2* *! **. *. B! *, *! * 0! /+$ *, * +&" ;&!!*! C**! +$"&2! ; * )%),, $ $&+&"0,&!!*! )$) 2!2 * 9

7 3. Sårbara områden 3.1 Anläggningar enligt 2 kap. 4 < * * <,D (E=; = ; =; = ;!** **,* =; = *, B! <,D ( 3.2 Hamnar och deras gränser i vatten, * 4 * C *!. * C! *!0!,1 A* * C = 4 - * C 2* *.! ** 0 * *!,,* : * 2 : C:! *! 0! * : $

8 3.3 Sårbara områden /$ $ $+, * 2 * *2* * ; * * $ 0"(*+ :! F *! *! * * *!* *B #,! < 2! 2 0! 2 *,! 0!,! * B!* * 2 *# : F * *!!!.!! F! 2! 2! * D G!G* 1$+)!. *!.! 2* * * * 2 ) 2!!?! *.!!! C!!! * * %

9 3.4 Andra sårbara områden i Regionen 2)&& :! 2 *. * *!. * C! 2! **! $ $&!) 4!!*!7 * *!**, * ) / ) 1%!1% 2 * * 4 * 1 "$8 * 2 &, B!: 7!!*= 3"$!) A! * 2 A! )*! C! 2*!! 3

10 3.5 Vattentäkter C! * # : * ** C! 11 **2****!=* 11**$!* *.!**! *!* *!!"!"# 3.6 Skyddsområden med höga naturvärden C! *! **!!*!.! * 4!* )?! *A * &"* *!"*?! *, 4&! 1 *. "* * 5!?! *,?! *?! * 5?! * $!!"!!#%!"# C <+ *2**4,! *2 *!A (%! ** *2 C*! *?! 2 1

11 ).+&)& 6. /+?! *A *?! *A 2+ =?! 2 /?! *:!! 2 /)!?! *; 2!?! *. * + $?! *= * &$!!"!!#%!""# 3.7 Kulturbyggnader av stort riksintresse C!!C*!! *! +!, 5 ;!!!!"##%!"# C!, 2! 2 * *! *! * *B C* * *? * *!, 0 : =, 5 9! 0 (!!"##%!""# 11

12 4. Räddningstjänstens riskanalyser + *! *. *! 2** * *! *! * - )1/219) **. /! *. ** * *2! 2. ** *!! Del 1 Vardagsolyckor, *!**! * *.!!* *!. *. * * * * = */ * * A * * A* 2! 2 * * " & * * :4 )*%)/) " " # $ %& 7 6* * % % 7 2 % 7% A 2 % 9 +"%!"",&. **!* 5!*4 * *! 4 * A! *B 22 H, *B 1

13 51%,*5* * * * * # Trafikolyckor, konsekvens för liv/hälsa L1 L2 L3 L4 L5 Konsekvensklass -$"*""%%!*","./.. * /8 * * 12* 2* "2&C12/8 * * "/&, * * H!!1 0$ 1/2$*. * # ()* +,,-)(. + -). / 0,-)1( +. / 0,-)1( + (- / 0,-)-.( / 0,-) // 3 2- A * * 2* 0$ 5 * > //!, # 1

14 Brand i lantbruk, konsekvens för egendom E1 E2 E3 E4 E5 Konsekvensklass -$"*""%%!!!./. /2. * *# ( +,,-)1( + (- / 0,-)1 + ((- / 0,-).( / 0,-) +. (-- / 0,-// 3-4-, * * * *F * * 4.1 Statistik? *!0! /!.!! * *# 1

15 /0!*%!!%!*"#, * * * 5 * *. * $!: * ** **!:* 2 *C2* :! 13/!.!!1% * *# 1/

16 10!*%!!%!*""#, * *!2.!! A C 2 *2 * * : * * 19

17 0!*%!!%!$% Slutsatser utifrån statistiken.! 2 2 *. 1%? * * 2 2!1 * C! =* *C ** * 2 **: * C * : * :!*. *.!* * 1$

18 ! * + * *! * * 0! 5* *** *!! 2 * 1%

19 Del 2 Större olyckor med låg frekvens A*!! * 0 * *2 0 * * * # $ % 5 6* 2 * * 2 * 2 * A 21 * %& I1 67 C 2! 11 2! 1/ 2! /,* 2! J,* 2! "*"%! 0! /!! *! % # 4 < 4, 4 **",. * 89 " < <,

20 4.4 Större olycksscenarion *1/! :!.!, $ 0* :=;=;=,=: :5 * % A * : 6* * 2 ; :! = 9 H* A 1% * :, :,! A 4 % $! / / / / 1 / 1 1 2,,"*!!3","

21 *! 4 < , 4 0 4, < < $ 4#$%*!!3"#. * *!! * *C9* 1

22 5. Räddningstjänsten 5.1 Övergripande mål för Räddningstjänsten Enköping-Håbo &!$ > > / %/8 ** * * > / 38 *!* *!! * * * * 4 * * )&($!> B * * * #% 19 ** * * + "#$$%& * *"13%%#%9%& B ** < * * =! *# F!!2!* ; * 5!! 38 * *, * 2332/8 * =! 18 ; *! 5.2 Räddningstjänstens organisation,! * *! " &,! *!*!. 2 2 *!

23 87 1, : : $ A* 1 $. 1 : 9 * % 8 4 &"3!!35"6%"%!"%!3 "!",%#!%"! 5.3 Ansvarsfördelning * * * D * ** * D! * 2 2* * 5 * 4#7!##8!!35"

24 5.4 Förebyggande. * *. 2!2 2* *! * **! *!*! * * 22!!.! * *.. 2 *! 2*! * *2 * 2*? *!*!, 0! C, +, **! "<,D& B **"<:&! * * 5 B F * * *! 2 * 0! * *!,!!! 0! 92 *! 2/2% 2! *.!!*B,!,! 6%!!3*!

25 5.5 Räddningstjänst. * * 2! * *! * C $ + *!5!!**",$1 & Enköping :! *1 1 F!!!2!!! Bålsta : :!, *1 1 0* 1K/ Övriga stationer D 2 A!"1K&25 "1K& 6! "1K&!.! *, 1 * 2**1 5.6 Intern kontroll. ** Mål! * *! 2!!! Strategi. * # =!!* =! =! +!!*2 *!!! 4! Uppföljning >! ** *!! /

26 6. Scenariospecifika åtgärder 0! B. *!, * * * * *=* *2,!! * =* *? * * * * 6.1 *. * * 5*!!* Mål Strategi 6 5* * * *. ** Uppföljning, * *! 6.2 Brand i bostäder + * 2* 2 * Mål Strategi C! * *. 2! < * Uppföljning, * *! 9

27 6.3 Brand i lantgårdar C! **.!: *!* Mål 4! * Strategi C! *. 2! Uppföljning, * *! 6.4 Brand i Skokloster slott, *!. * * Mål 6 * *! Strategi, *!,! *! + /! Uppföljning 6**, * 6.5 Flyghaveri!! * *! Mål.! *! * Strategi 6** * *! * $

28 6.5.3 Uppföljning + ** * 6.6 Större brand i köpcentrum/ kvartersbrand!! Mål Strategi 6 *! 6* * ; * *! * *! + *** * 6* * * *! %

29 7. Åtgärder för att förhindra olyckor 0!*? * 7.1 Säkerhetsprocessen,! *,! * *, 5.!* 2** * *!!!. * * 2* * *!* A * *! * * A!* * 2 **!!!, * 4 * *B * ;! * Mål A! # * 4 * * *! 5!) 4 *, * Strategi,! * 5!! * 2 * *2! 3

30 ! *!!! Uppföljning * 7.2 Extern information och utbildning B! 2 * *? * Mål 4!* 2 *! ** Strategi C! **! *.! # C!!! *!! >!*! * >!* * 2! *2 2!,# 4#6!*"",! 2* 2 2 "*2 & *

31 , *!2! **2! * C! Uppföljning 4!!* ;!!!! L*!!! 7.3 Utbildning av skolelever!! * 2! *2 2! Mål! * # = =! =!* = * = =! * = *! * * Strategi + *!!! * 5 G> G 9! + 2! C! * *! A! /! C!!! *!* Uppföljning ;!!)!! * 5! 1

32 7.4 Utbildning av vårdpersonal * 5- **!!! * )!! *! Mål 6 *! *!!+ ** * Strategi!!* *!F! * Uppföljning 0! *!*! 7.5 Intern utbildning? *!! Mål = *!!! *! 5! *! *! Strategi! *!!!L*B!! * * *! *!*5 *!!* Uppföljning.!*!.! 7.6 Sotning, * 2 * 2 *, * 2

33 7.6.1 Mål A! *!,! * Strategi,!! * *B, *. 2*! * 2 * * C! * + 6 C!;, * Uppföljning + * * L*!!*!

34 8. Skadebegränsande åtgärder innan olycka 8.1 Samhällsplanering. ** **! B * *2 2* Mål!!!*!* Strategi! *.!*!!! * 2 * * Uppföljning 0! *!5!! * * *!* 8.2 Extern information och utbildning. B! 2 * 2*? * )! * Mål 4!* 2!. *!* * * **! Strategi C! * "* 2 &.! # C!!! *!

35 2! 2!!!*! + * F *! F!! 2 "*2 & *! *! C! Uppföljning *! 5!!!* * 8.3 Intern utbildning? *!!! * Mål!! * =!! Strategi,*! *! ",",*!# L* * * Uppföljning **! *! *5 *!!* /

36 8.4 Tillsyn *"#$$%& "13%%#%9%& B * * *2 2 * 5! * )9) Mål * * *! *!! * * *! 2 *2 * *!!! F B ) * F * * 1(7/3. * * )1) *! * * 5 *!** ** <:! * B **"! *, 5 & * )3) A <:! * )9) Uppföljning > *! :! *!* + *! ** 9

37 F *!B 8.5 Alarmering **! * * Mål =!! * *! Dagens larmkedja <,D,= +! * 11!2! *4!7 5*11!!! *! * 2,D,= *,D,= * B5* *,D,= 7*! *!! * +! * 5*!*! *+ *! *!! C:),D, :! = *! * # : D <!!! <!!,D,= ( %*!% "! Uppföljning!*,D,=!.!*!!**! 2 *!!! $

38 8.6 Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) ;! * * Mål C ** 2 *!2!* 4 *! * 54 = 0! * ** * * Strategi * 2 * 59!!! "54 =& 0! 54 =! C 54 = * Signaler och anläggningar 54 = * * * 9!!!! *!,!,D,= :, *$! 1!!!!:!! * = 2 2! 2 2 * A 6$ (#!"",#!! # ($ 1#!"",&#!! &# ) "#!# : " : $ + *""," 151#! %

39 /#2 2!2 3

40 9. Åtgärder för att förbereda räddningsinsatser 9.1 Ledningsprinciper =!! *!! 2 2! * Mål!!! * <! Strategi A!!! *!* *2 *2 * *. * * *# 4#&7!,"!!3!3"%!!:; * *#)) 5. <"%!=! 4. $!=! 3. 2%!=!* * 2 2. $"!%!=!2 **! 1. 7!%!=!*! Uppföljning *!! M 0!, *

41 9.2 Beredskap 4!* : * Mål *2! 2! 2! *!! * Strategi! * 2!! 2! 2!2 * ; *2, 7 2 * )!!! ; *2, 7 2!!! *! Nuvarande beredskap 7 ; * *, 7 2!! * * 2 2!! C 3!!*!! (" C*!, / 1

42 $ # : C< 3 1,<K: 3 :! : 1,<K/: / : *$1$ 1 1,<K: 9 6! 1,<K: 9 5 1,<K: % /A! 1,<K: 9, 1,<K"11&* / * 8 ;50* $50* # /$"",!!!35" *! *!. ** *!!2 B * 2 2!!!? * * # $ 1 6! 5 /A! :, < " 1K 4 1K A!) * 1K, 6! A!8! * 1K, 5 A!# 1K, A! A!$# 1K/ 4 2 ) 1K"1&,, 1$ "!"!#*!" 5* 2!! *C!/.)& 5! *

43 9.2.4 Beredskap för större/extraordinär händelse 5! * B!! *, Uppföljning?!* * *! * * 9.3 Planering av räddningsinsatser 5 **!* * * * C! * Mål 4 2* 2 * * 2! * Strategi +!2 + *! Uppföljning 6*!C!! * 9.4 Avtal om samverkan ; * B! * =**! * *! Mål, * *! * *2! Strategi * *!5! 2!! 2!* *! Nuvarande avtal -))$ *+!"$ $& =* 11 * 2 ** 2!

44 . *! 5!* *! * <,D 2B * -/$ - 7 * ** B +, *!" & * * /$ - 2+?! * * * # - 6* 2! - D*! *!!! - + * 2 2! *!! * - A 4)$ $ $ $ $& * 6! N, +! +! * * 4 H *A! /$))$ 6!.& 4 :=! * * 2*! * *. H2+!, + /$))$ /$ $&, * * *// * * B= 4 * * * 1% *4 2* *2! * /$))$ &") 4 0! *2 D& *!*0 D 2 0:5$1

45 .)$ /3/.$.6 =*,D,= =: *.)$ 7$.6 * *!.)$?) * * ** *.)$ ) * A D * 7 * *!!,!! Uppföljning + ***! * *! 9.5 Insatstider C<,D ** * L*! 2 * Mål <,D * Strategi * ** *! * ** C!!! 0!! *!! A A *! *! /

46 ? *! %& ; %& % 1! A! %1 /,2? 1 / 6! %1 / A26 / ; 1 1/ < 1 1/ 2,!" : :! 2: 11 11$ 6* / : = 2? 5 19 *2, 1/ 191, 1 / 0!*"#"! 0"!",>"#!!* 9

47 9.5.3 Uppföljning. *!* **!* M! C!/ * 9.6 Övningsverksamhet och utrustning! * ** **!! 6* *! C * Mål **! 6* *!! + 2!* 2*! 2*! + *!!! * *!6*!,!! * * 0!!! *! +! * * **!,!# $

48 $ ***!* *! %* * 2! 22 2!2 : *! 2!2 <** < * * * <*! * D * * <*!!* *!! $ * * ** : *! 2!2 A! * * * <*! * D * * <*!!* *!! 6*" "*%#3%! Strategi C!*!!*! *!**!! " & ** *! **! *!!!**!! :!!!!!! Nuvarande övningar A! *!! 6* * 2* *2 * ** * 1 2 *! / A ** * # %

49 #" ;! C<2,< < *,<2: 2*?%!%**8!!35" 6**! ) *"** * * &2 =A,133/#1)1) A! *, *!!**. * Uppföljning * *! *! 6* ** * 9.7 Kompetenskrav.! * *!8!!!# C* <,D * * 0! ** Mål **! F! * Strategi 0! 2 $ * * * = ! " * 0 7 : C! 7 * 6!*!! * 6!*!!!!! 3

50 " * & :, " * &, C * 6! *!!!!! 7 *! 8!!!#!*!! *! 8!!!#!*!! *!! 8!!!# # B * *!$!! "","*! *! ",",*!# A *! 8!!!#: #2!! "%*#,"8!!35"? * * * # ! " : *!! : *! 4!00 ",",*!# :! *!2!#! : : B *, *!24!00 4% B * : B * *! ",",*!# 8!2!! *!82!!! &"%*"!%*8!!35" /

51 9.7.3 Uppföljning?!* * * *! * 9.8 Släckvattenförsörjning 5 ** *!!*!. ** * * Mål 5 * C * * * Nuvarande släckvattenförsörjning? *! * # 1 4 < 0 *:F 5= 5 = *!9 )! *! 5= 5 9)! * *3"#"! C$*!! + *! *!* : 8" /< *B 1/< *B 32 *K9,! B21 * 1 * 6! * ; A! $ * > / * > 1391 : /< *B 3 *K1! B21 * )!, $ * )! (8!"%%!!3*"!" /1

52 5*!* + 2,? "*, &24 "5 &,, * * *!! *!!! 9.9 Samband ;! **!!!* 0!**, 2 + 2! **! =! F B! Mål,!! * * 2, * * * B *!!**G G G *G!*!! Strategi A B! *2 31. * C * *!! 2!!, # AB! + A!!* A Uppföljning,!!2 *! *!* F B 2!, ** * /

53 10. Åtgärder för att genomföra räddningsinsatser 10.1 Räddningsinsatsen 4 * <,D4 * <,D! *2* * 1((" &! *,! * * ** 2 *2 * Mål + * *2!!*! *!! * 2 2! Strategi 2 2 **!2!! *!!! ; * *!!!! ; * *! * )!! Uppföljning!!* *,*%$ 10.2 Ambulanssjukvård. * * *,!* *! /

54 Mål 5!*!*!! C!!*! Strategi 5 2 * 2! < *!!C *!!# : : 1 1! + #",""# Uppföljning ;!**! *!! 10.3 Sjukvårdslarm F *!* * Mål 5!* *! Strategi 6! 2A!25,!*!!*!!!*.!!* Uppföljning + *!*!.!!* * *! * /

55 11. Åtgärder efter en räddningsinsats 11.1 Restvärdesskydd * * * * **. * * 2 * Mål ** *! Strategi!!19! 2 2 :* Uppföljning C!* *! 11.2 Brand- och olycksutredning :! *!! * *! 2 2!!** * Mål 6 2!! 2 *! * Strategi.!!! *!!"#! Uppföljning C!*!! //

56 11.3 Återföring av erfarenheter C * *!* *> * *!! Mål!!! Strategi =!! * *!!!*!* *;! A *!*!*.! * B! Uppföljning. C!* *! 11.4 Kommunens arbete för psykosocialt omhändertagande,!. FD,D 4! *!* Mål 0! * *! Strategi 0! * C!!FD,D 4!;!!!! *! C! *! * Uppföljning 0!!! D *! B /9

57 11.5 Psykosocialt omhändertagande av insatspersonal L*!!*! * * Mål =!! * =!* * Strategi + *! < * * *!F!! Uppföljning ;!!*!* * *!*** /$

58 12. Höjd beredskap 7)+"! < *! 5 ** 2 * : (&+" + 2! 2*.!! ** 5! 2* /%

59 13. Referenser 1../A==%>B E= 2. = *2 E! 2, 513%3 3. -!+ C $ %"#!!E<133% 4. 7A >;;<B 6E)*% )* 7.!E!133$ 8.! 2 9. *! A/D#/==;>B, ",L CA,133/#& * * 11. A/?/ >B, * 12. /+*($ $&E 133/ 13.,!E * O O O * 15. 6*! 16. 6*! /3

60 14. Bilagor!" #$! % 9

61 Bilaga 1. Definitioner 5 5,D, $ 2! 1 **!* C 2* A 0 0! = H! H! *! : * = = K0 C, 7,4 D = K0 K=, * 9! " $& $!!""," 2! # 2 *" & * * ))

62 Bilaga 2. Förkortningar : : :C C: C< 7 7: *,< : C,D,+ C *,, 5, *,,

63 Bilaga 3. Karta, Räddningstjänsten Enköping-Håbo 0","A8!!35"

64 Bilaga 4. Insatsområden 00$"","!","

65 Bilaga 5. Räddningstjänstorganisation 4#02%""A8!!35"

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Räddningstjänsten Enköping-Håbo. Fastställt av Direktionen 2008 05 20 19

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Räddningstjänsten Enköping-Håbo. Fastställt av Direktionen 2008 05 20 19 Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänsten Enköping-Håbo Fastställt av Direktionen 2008 05 20 19 4. Räddningstjänstens riskanalyser Under 2006 genomfördes riskinventeringar i kommunernas

Läs mer

Handlingsprogram enligt LSO. Vad behöver förändras?

Handlingsprogram enligt LSO. Vad behöver förändras? Handlingsprogram enligt LSO Vad behöver förändras? Handlingsprogram enligt LSO - Kommunens uppgifter och målstyrning - Mål för verksamheten - Riskanalys - Förebyggande verksamheten; ordnad och planerad

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet 1 Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Eriksson Per Datum 2015-11-06 Diarienummer KSN-2015-1931 Kommunstyrelsen Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk Kommunens plan för räddningsinsats Billerud AB Gruvöns Bruk Enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Dnr 220.2013.00527 2013-09-12 Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN Plan enligt 3 kap 6 förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Antagen av räddningsnämnden

Läs mer

Räddningstjänst i Sverige

Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Det moderna samhällets snabba teknikutveckling har lett till ett allt sårbarare samhälle och ökat kraven på skydd mot olyckor och skador på människor,

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Räddningstjänst i Ånge kommun Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt lag om skydd mot

Läs mer

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789)

Läs mer

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING LSO-MÅLSTYRD LAGSTIFTNING skapat nya behov i tillsynen - Stort mått av uppföljning och utvärdering ÅRSUPPFÖLJNING LSO KOMMUNER OCH LST Kontroll av preciserade

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstens förebyggande och operativa verksamhet inom Vimmerby kommun

Handlingsprogram för räddningstjänstens förebyggande och operativa verksamhet inom Vimmerby kommun Handlingsprogram för räddningstjänstens förebyggande och operativa verksamhet inom Vimmerby kommun 2011-2014 Förebyggande verksamhet och Räddningstjänst inom Vimmerby kommun. 1. Förord Lagen delar upp

Läs mer

Krisberedskap och skydd mot olyckor

Krisberedskap och skydd mot olyckor Krisberedskap och skydd mot olyckor Läget i länet Rapport: 2009:52 Rapportnr: 2009:52 Rapportansvarig/text: Anders Frelek och Hans Terling Foto: Jan-Erik Gustavsson och Anders Frelek Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Klassificering av MSB:s utbildningar inom EQF/NQF

Klassificering av MSB:s utbildningar inom EQF/NQF MSB-1.4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 () Ert datum Er referens Utbildning, övning och beredskap Verksamhetsställe Sandö Enhetschef Tomas Ljunglund 010-240 2107 Tomas.ljunglund@msb.se Myndigheten

Läs mer

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun i Vaggeryds kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2006-01-11 Bilagor ändras av räddningschefen 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 3. Ledning av räddningsinsatser... 4 4. Beredskap för räddningsstyrkor...

Läs mer

Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Gun Blomfelt Fredrik Åkesson Lättare locka undersköterskor med utökat uppdrag Vision, verksamhetsidé och slogan Vår vision som

Läs mer

Specifikation av grund- och tilläggsuppdrag för kommunallårbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Specifikation av grund- och tilläggsuppdrag för kommunallårbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst Specifikation av grund- och tilläggsuppdrag för kommunallårbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommunalförbundet ska under gemensam ledning hålla en för medlemmarna ömsesidig räddnings~änst samt därtill

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande åtgärder för skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande åtgärder för skydd mot olyckor 1 Antaget av kommunfullmäktige 2008-06-18 241 Dnr 66/08.179 Handlingsprogram för förebyggande åtgärder för skydd mot olyckor Bakgrund I propositionen (2002/03:119) till Lag om skydd mot olyckor, LSO, (SFS

Läs mer

Lag och förordning om skydd mot olyckor. En sammanfattning

Lag och förordning om skydd mot olyckor. En sammanfattning Lag och förordning om skydd mot olyckor En sammanfattning Lag om skydd mot olyckor 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa

Läs mer

Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete. Enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete. Enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete Enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor Sandvikens kommun 2015-2018 2018 Innehåll Bakgrund...3 Övergripande beskrivning av Sandvikens kommun...4 Förebyggande

Läs mer

Vad tittar man på vid tillsyn av en Farlig verksamhet? Markus Glenting Brandingenjör LTH

Vad tittar man på vid tillsyn av en Farlig verksamhet? Markus Glenting Brandingenjör LTH ad tittar man på vid tillsyn av en Farlig verksamhet? Markus Glenting Brandingenjör LTH ommunen LSO, LBE, MB, Seveso Länsstyrelsen LSO, MB, Seveso Arbetsmiljöverket AML, Seveso AML Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga Kungsör Antagen av direktionen 2005-12 -16 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

2013-02-27. Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Malung-Sälens kommun

2013-02-27. Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Malung-Sälens kommun 2013-02-27 Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Malung-Sälens kommun Innehållsförteckning INLEDNING... 3 RISKBILD... 4 INRIKTNING... 5 Strategi... 5 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET... 6 MÅL... 6 TILLSYN...

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats. Stora Enso Skoghalls bruk

Kommunens plan för räddningsinsats. Stora Enso Skoghalls bruk Kommunens plan för räddningsinsats Stora Enso Skoghalls bruk Enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Dnr 220.2013.00529 2013-09-12 Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad

Läs mer

Uppdrag till VSR. angående räddningstjänstverksamhet

Uppdrag till VSR. angående räddningstjänstverksamhet 2011-12-30 Uppdrag till VSR angående räddningstjänstverksamhet 1 Bakgrund Katrineholms och Vingåkers kommuner har bildat ett kommunalförbund för att bedriva gemensam räddningstjänstverksamhet, Västra Sörmlands

Läs mer

Vårt jobb är din säkerhet

Vårt jobb är din säkerhet Vårt jobb är din säkerhet Tärnsjö Ransta Möklinta Hedåker Sala Heby Östervåla Räddningstjänsten Sala-Heby, Väsbygatan 1, Box 304, 733 25 Sala Välkommen till Räddningstjänsten Sala-Heby Räddningstjänsten

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner.

Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner. 1 av11 Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner. Innehållsförteckning 1 Bakgrund och avgränsning 2 Vision för skydd mot olyckor 2.1 Inriktningar/verksamhetsmål

Läs mer

Handlingsprogram för Norrtälje kommuns risk- och krishantering

Handlingsprogram för Norrtälje kommuns risk- och krishantering FÖRFATTNINGSSAMLING Handlingsprogram för Norrtälje kommuns risk- och krishantering Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23, 24 1 Handlingsprogram för Norrtälje kommuns RISK- OCH KRISHANTERING Risknivå

Läs mer

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

Citat ur några tidningsartiklar.

Citat ur några tidningsartiklar. Syftet Vi vill med denna konferens skapa en dialog för att vi tillsammans ska kunna förebygga samt hantera konsekvenserna vid en eventuell olycka eller sjukdomsutbrott. Citat ur några tidningsartiklar.

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga - Kungsör Antagen av direktionen: 2005-08 - 22 1 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 22 maj 2015 Myndigheten

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Bakgrund Kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby kommun har fattat beslut om handlingsprogram för förebyggande åtgärder till

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR För perioden 1 januari 2012-31 december 2015

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR För perioden 1 januari 2012-31 december 2015 MEDELPADS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDS HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR För perioden 1 januari 2012-31 december 2015 Eget skydd Underlätta Samordna Tillsyn Olycksundersökning Sotning Räddningstjänst 2

Läs mer

Verksamhetsplan Räddningstjänsten

Verksamhetsplan Räddningstjänsten Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9) 1 Styrkort och mätetal

Läs mer

Räddningstjänsten Väst. ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser

Räddningstjänsten Väst. ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Räddningstjänsten Väst Några fakta Etablerades 2012 Medlemmar: Varberg och Falkenbergs kommuner 1978 km 2 103 000 invånare 340

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Tillsyn över resultat

Tillsyn över resultat Tillsyn över resultat Tillsyn över resultat Hur hitta likvärdiga kommuner Presentation för skydd och säkerhet för vissa utvalda mått Diskussion kring bedömningen Genomgång var uppgifterna finns i IDA Tillsyn

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE Dnr: 2015.1633.1.4.1 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE VERKSAMHETSPLAN ÅR 2016 Beslutad vid Direktionsmöte 2015-12-16 Innehåll 1 Inledning... 1 2 Övergripande fokusområde för hela organisationen... 2 2.1

Läs mer

Information till allmänheten avseende Kimstad Gasturbin, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Kimstad Gasturbin, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Kimstad Gasturbin, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 Antaget av kommunfullmäktige 2016-06-13. Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Med kommunfullmäktige

Läs mer

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Avesta SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Fagersta Långshyttan Norberg Hedemora Horndal Fors Postadress: Axel Johnsons väg 70 774 34 AVESTA Tfn: 0226-64 58 00 E-post: sdr@avesta.se Hemsida: wwww.sdrf.nu

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2012

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Gäller för perioden 2014-01-01 2015-12-31 Detta program kommer under perioden att integreras

Läs mer

Remiss Handlingsplan för skydd mot olyckor i Hylte kommun. KS

Remiss Handlingsplan för skydd mot olyckor i Hylte kommun. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-24 175 Remiss Handlingsplan för skydd mot olyckor i Hylte kommun. KS 2016-175 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete

Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete Åmåls kommun -------------------------------------------------------------------------------- Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151)

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Ordningsföljd: - gemensamma mål för samtliga er mål för - kommunstyrelsen

Läs mer

Om olyckan är framme. så hanteras Farliga ämnen i din närhet

Om olyckan är framme. så hanteras Farliga ämnen i din närhet Om olyckan är framme så hanteras Farliga ämnen i din närhet Företag som hanterar kemikalier spelar en viktig roll i svenskt näringsliv, men innebär också vissa risker. Du bor eller vistas i närheten av

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR

HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Gävle Hofors Ockelbo Sandviken & Älvkarleby kommuner Sida 2(42) Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Kommunalförbundets

Läs mer

Räddningsinsatser m.m. vid vindkraftverk på land och till havs

Räddningsinsatser m.m. vid vindkraftverk på land och till havs samhällsskydd och beredskap 1 (7) Räddningsinsatser m.m. vid vindkraftverk på land och till havs Inledning I takt med att antalet vindkraftverk på land och till havs ökar och då det dessutom planeras för

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och OKQ8 AB RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som innebär vissa risker för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor; SFS 2008:1220 Utkom från trycket den 12 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser Konkretisering LSO-plan 1 (3) 8.J Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser 1 Syfte Kommunens handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor respektive

Läs mer

Information till allmänheten avseende Lantmännen Agroetanol AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Lantmännen Agroetanol AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Lantmännen Agroetanol AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 Innehåll 1 Inledning 1.1 Lagen 2 Den enskildes ansvar 3 Förebyggande mål 3.1 Förebyggande arbete 4 Riskbild 4.1 Räddningstjänstens

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Räddningstjänsten Väst Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

Räddningstjänsten Väst Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Antagen av direktionen 2013-09-02 Räddningstjänsten Väst Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Den enskildes respektive kommunernas skyldigheter

Läs mer

Räddningstjänstens riskanalys Metodik Jönköpingsmodellen

Räddningstjänstens riskanalys Metodik Jönköpingsmodellen Räddningstjänstens riskanalys Metodik Jönköpingsmodellen Riskanalysen syftar till att kartlägga och värdera de risker som kan föranleda räddningsinsats med akut skadeverkan på människor, egendom och miljö

Läs mer

Arbetsdokumentnr: SU Dokumentnamn: Miljöriskbedömning för institutionen MMK Utfärdat av: Baltzar Stevensson Godkänt av: Gunnar Svensson

Arbetsdokumentnr: SU Dokumentnamn: Miljöriskbedömning för institutionen MMK Utfärdat av: Baltzar Stevensson Godkänt av: Gunnar Svensson Sida 1 (6) Miljöriskbedömning Sammanställd mängd miljörisker Kemiska: 4200 kg kemikalier varav 1400 kg brandfarlig och 400 kg miljöfarlig varav 10 kg är ozonnedbrytande. 2000 L gas varav 160 L brandfarlig.

Läs mer

Samhällsinformation från AkzoNobel

Samhällsinformation från AkzoNobel Samhällsinformation från AkzoNobel Information som är viktig att känna till som innevånare i Öviks kommun och närområde. AkzoNobel AkzoNobel är ett internationellt företag med ca 50 000 anställda i ungefär

Läs mer

Handlingsprogram. - gäller från 2015-10-01. Beslutad: Reviderad: Dnr: 2015xxxxx

Handlingsprogram. - gäller från 2015-10-01. Beslutad: Reviderad: Dnr: 2015xxxxx Handlingsprogram - gäller från 2015-10-01 Beslutad: Reviderad: Dnr: 2015xxxxx Räddningstjänsten Västra Blekinges handlingsprogram INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ÄNDAMÅL VISION, VERKSAMHETSIDÉ

Läs mer

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda:

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: 1 av9 Bilaga 1. Avtal Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: Mellan Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende gemensam ledningsorganisation.

Läs mer

Hur använder ni insatsstatistiken?

Hur använder ni insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur använder ni insatsstatistiken? Analysverktyg till länsstyrelser förmågebedömning t.ex tider jämför mål i handlingsprogram riskanalyser underlag för frågor vid tillsyn

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Kiruna räddningstjänst Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså hur du hanterar

Läs mer

RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör

RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 1 (8) Namn, titel, telefon 2016-02-19 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Tekniska verken i Linköping AB, Kraftvärmeverket, enligt 14 Lag (1999:381)

Läs mer

För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM

För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete Antagit av Kommunfullmäktige 2012-10-22 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Verksamhetsidé

Läs mer

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst. Direktionens vilja

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst. Direktionens vilja Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionens vilja 2009-2010 Antaget 2009-06-10 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 ANSVAR... 4 OMVÄRLDSBESKRIVNING... 5 VERKSAMHETENS OMFATTNING...

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun med bilagorna Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun. Risk och sårbarhetsanalys Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-28

Läs mer

Delprogram. förebyggande brand

Delprogram. förebyggande brand Delprogram förebyggande brand 2015-2018 Delprogrammet utgör tillsammans med dokumentet Umeå kommuns program för säkerhet och trygghet och övriga upprättade delprogram det handlingsprogram som kommunen

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR DALS-EDS KOMMUN

HANDLINGSPROGRAM FÖR DALS-EDS KOMMUN HANDLINGSPROGRAM FÖR DALS-EDS KOMMUN ENLIGT LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR Antagen av Kommunfullmäktige 2012-03-20 15 DALS EDS KOMMUN 1 (21) INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. BAKGRUND 2:1 Legala förutsättningar

Läs mer

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20.

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20. Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde. 1. Bokslut/årsredovisning för 2004. 2. Årsbudget för 2005. 3. Ansökan om att själv få rengöra (sota): Mats Lindberg, Piteå. 4. Uppdrag

Läs mer

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Kommittédirektiv Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden Dir. 2014:116 Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utifrån hanteringen av

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst 2013-2016. Förord

Handlingsprogram för räddningstjänst 2013-2016. Förord Handlingsprogram för räddningstjänst 2013-2016 i Förord Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor i kraft. Enligt lagen ska alla kommuner utarbeta handlingsprogram för skydd mot olyckor. Kommunen

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS FORCIT SWEDEN AB KARLSKOGA Diarienummer: 318/14-300 Antagen av direktionen 2014-12-03 Inledning Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna

Läs mer

Räddningstjänsten Västra Blekinges Handlingsprogram. Gäller från 2011-07-01

Räddningstjänsten Västra Blekinges Handlingsprogram. Gäller från 2011-07-01 Räddningstjänsten Västra Blekinges Handlingsprogram Gäller från 2011-07-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ÄNDAMÅL VISION, VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 2 2.1 NATIONELLA MÅL... 2 2.2 RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Läs mer

Utrymning med räddningstjänstens stegutrustning

Utrymning med räddningstjänstens stegutrustning Utrymning med räddningstjänstens stegutrustning Vägledning för dimensionering inom Brandkåren Attundas (BA) utryckningsområde. Upprättat av: Ola Carlén Datum: 2015-10-10 Beslutat av: Ida Texell 1. Bakgrund

Läs mer

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Plan för extraordinära händelser

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Plan för extraordinära händelser Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Plan för extraordinära händelser Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Plan för extraordinära händelser Foto: Räddningstjänsten, Sven-Olof

Läs mer

Resurser och förmåga. En del av SSBF:s handlingsprogram 2012-2015. Vi skapar trygghet! Fastställt av förbundsfullmäktige 2011-11-22

Resurser och förmåga. En del av SSBF:s handlingsprogram 2012-2015. Vi skapar trygghet! Fastställt av förbundsfullmäktige 2011-11-22 Resurser och förmåga En del av SSBF:s handlingsprogram 2012-2015 Fastställt av förbundsfullmäktige 2011-11-22 Vi skapar trygghet! 2011-11-22 Dnr 103-1490/11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Förutsättningar...

Läs mer

Preliminär statistik räddningsinsatser Värnamo kommun 2017

Preliminär statistik räddningsinsatser Värnamo kommun 2017 Preliminär statistik räddningsinsatser Värnamo kommun 2017 Räddningstjänsten den 28 december 2018 Skriven av: Pär Liljekvist Preliminär statistik räddningsinsatser Värnamo kommun 2017 Sammanfattning Räddningstjänstens

Läs mer

Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv

Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv Marika Ericson En kort session om lagstiftning Från totalförsvar till krisberedskap och nu? Lagar och förordningar ansvar och uppgifter

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen 2012-03-29 15 Sida Dir 12 Dnr 29/2011 170 Direktionens vilja Handlingsprogram 2012-2015 Förslag till beslut Beskrivning

Läs mer

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-25 38 Dokumentet Brandsäkerhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram

Läs mer

Hur används insatsstatistiken

Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Till riskanalyser Till arbetsgivare Vid utbildningar vid andra förvaltningar inom kommunen Info till egna anställda Till förebyggande verksamhet Kommunikation med andra myndigheter

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2013-05-07

Kommunfullmäktige sammanträde 2013-05-07 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2013-04-24 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2013-05-07 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2013-04-24 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

Operativa insatser. Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014. Räddningstjänsten 2012-08-03

Operativa insatser. Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014. Räddningstjänsten 2012-08-03 Operativa insatser DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Operativa insatser är framtaget av räddningstjänsten

Läs mer

Orsa kommun Orsa kommun Orsa kommun Orsa

Orsa kommun Orsa kommun Orsa kommun Orsa Orsa Handlingsprogram för skydd mot olyckor INNEHÅLL Förkortningar och definitioner...3 Inledning...4 Bakgrund...5 Kommunens mål för olycksförhindrande verksamheten...6 Kommunens tillsynsverksamhet och

Läs mer

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 1 (8) Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Lantmännen Foder, Kimstad, enligt 14 Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och Akzo Nobel Industrial Finishes RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som

Läs mer

Definitioner - Risk. Riskhantering. Ville Bexander.

Definitioner - Risk. Riskhantering. Ville Bexander. Riskhantering Ville Bexander ville.bexander@svbf.se 08 588 474 13 1. 2015-03-03 Definitioner - Risk Ett mått på de skadliga konsekvenserna av en möjlig framtida händelse Osäkerhetens effekt på mål Möjligheten

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 109/05 2005-04-25 170 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ersatte den 1 januari 2004 räddningstjänstlagen

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Staffanstorps kommun

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 6.1.1 Antagen av kommunfullmäktige 174/04 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Staffanstorps kommun Innehållsförteckning Definitioner och förkortningar 1 Förord

Läs mer