Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011

2 Innehållsförteckning Sida GRI kapitel 3 VD har ordet 1 4 Erfarenheter från världens alla hörn 2 5 Sjupunktsprogrammet 6-9 Så här arbetar DB Schenker med hållbarhet Hållbarhetspris 2011 Prisat kvinnligt ledarskap Nya bränslen baserade på tallolja Tullcertifiering ökar säkerheten LIKA-spelet ett sätt att öka mångfalden Terminaltaket en riktig solskenshistoria 10 Beräkningsstandard 11 Vår organisation 2 12 GRI gör det enklare att jämföra 4 13 Redovisningens omfattning 2 14 Intressenter 2 15 Våra värderingar Policies 3 18 Kundanpassat ledningssystem Ekonomiska nyckeltal Miljönyckeltal Sociala nyckeltal 5 Vad är en hållbarhetsredovisning? Begreppet hållbarhetsredovisning är en översättning från de engelska begreppen corporate sustainable reporting och sustainable development reporting. En hållbarhetsredovisning ska tydligt visa hur ett företag arbetar med ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor.

3 GRI 1 På väg mot ett hållbart transportsystem Ett framtida hållbart transportsystem består av många komponenter. DB Schenker i Sverige undersöker olika sätt att minska transporternas miljöbelastning. I Göteborg pågår vårt projekt Hela Lasten Halva Utsläppet, som visar att det är möjligt att halvera koldioxidutsläpp från dagens distributionstrafik. Projektet testar ny fordonsteknik, nya bränslen och ett nytt logistikupplägg. På fjärrtransportsidan förbinder vi Göteborg med Malmö genom det s.k. DUO-2 projektet. Ett 32-meters ekipage pendlar mellan städerna. En dragbil drar samtidigt två trailers. Lastkapaciteten har därmed ökat från 140 m 3 till 200 m 3. I Skåne var vi tidigt ute att använda biogas. Nu prövar vi också RME, som är ett annat biobränsle. Med dessa tre geografiskt sammanhållna projekt visar vi på en hållbar utveckling av stadsdistribution och fjärrtransporter. Om biobränslen för hållbart transportsystem Sverige är nu mycket nära att nå 2020 års 10-procentsmål när det gäller andel förnybar energi i transportsektorn. Samtidigt pågår debatten i Sverige och i EU om vikten av att styra mot rätt typ av biobränslen. Olika biobränslen ger olika stor klimatpåverkan och bioråvaran får inte medföra stor klimatpåverkan i sig, genom produktionen som kan inkludera allt i från röjning av ny mark, framställningsprocessen till transport av bränslet. Viktigt att minska energianvändningen och att spara drivmedel. Biobränslen är en stor och viktig pusselbit för hållbara transporter, men de har tyvärr inte potential att fullt ut ersätta fossila drivmedel. Helt ny teknik måste med andra ord till. Elfordon är ett spår. Här tittar man på olika lösningar; elhybrider, plug-in-lösningar och även elektrifierade vägar. Mycket viktigt är det också att köra energisnålt och spara bränsle. Drivmedlet utgör en stor del av åkeriernas, rederiernas och flygbolagens kostnad. Varje liter drivmedel som sparas är därmed inte bara bra ur miljösynpunkt utan inverkar också positivt på rörelseresultatet. Alla måste räkna på samma sätt CEN-standarden för beräkning av energi och emissioner från transportsektor. Under 2011 har det arbetats hårt i Europa för att enas om en beräkningsstandard för energianvändning och emissioner från transportsektorn. Standarden är nu färdig för omröstning. Om den klubbas igenom har vi nu för första gången ett europeiskt regelverk att luta oss mot för emissionsberäkningar för transportsystem. Självfallet anpassas de emissionsberäkningsverktyg som vår koncern använder till denna nya CEN-standard. Om DB Schenker år 2011 När vi själva summerar år 2011 kan vi konstatera att vi jämfört med föregående har ökat omsättningen och förbättrat vårt ekonomiska rörelseresultat. Vi har fortsatt att driva vårt miljöarbete enligt principen många bäckar små I år inkluderar vi också emissionssiffror från vår sjö- och flygverksamhet. Beräkningarna är gjorda på koncernnivå för varje enskilt Schenkerbolag. Vi lägger stor vikt vid att kontrollera och minska energianvändning och avfall från våra egna fasta anläggningar. Med hjälp av ett koncerngemensamt verktyg kan vi jämföra resursförbrukning mellan DB Schenkers alla anläggningar världen över. Vår största tillgång nätverket med tillgång till alla transportslag Dock är vår kärnverksamhet transport- och logistiktjänster. För en hållbar utveckling är vi i mångt och mycket beroende av ny fordonsteknik och nya bränslen, men vårt eget största bidrag är bra transportlösningar genom våra svenska och globala nätverk. Just det faktum att vi kan erbjuda våra kunder att dela transport med övriga kunders gods eller dedikerade skräddarsydda transporter med för ändamålet rätt transportslag, gör att vi inte behöver belasta miljön mer än nödvändigt. För att komplettera vårt utbud, kan vi också klimatkompensera önskad mängd utsläpp genom det tyska företaget Atmosfair. LIKA-spelet blir en koncernangelägenhet Hela vår koncern fokuserar också på ett socialt ansvarstagande, där personalens utveckling och trivsel är nyckelområden. Mycket resurser läggs på jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Som VD för det svenska bolaget är jag därför mycket stolt över att vår egen HR-avdelning tog hem första pris i koncernens innovationstävling med sitt LIKA-spel. Spelet har hittills spelats av ledningsgrupper på alla nivåer just för att vara en bra grund för diskussion för att uppnå jämställdhet, undvika diskriminering och stärka sammanhållningen på våra arbetsplatser runt om i Sverige. Ingvar Nilsson CEO, Schenker North Göteborg maj 2012 *) Övriga projektdeltagare DUO-2 är: Epsilon, FFI Vinnova, Kallebäcks Transport, Parator, SSAB, Sveriges Åkeriföretag, Trafikverket, WABCO, VBG 3

4 GRI 2 Vi tar vara på erfarenheter från världens alla hörn DB Schenker utvecklar och producerar transport- och logistiktjänster som möter marknadens krav på kvalitet, effektivitet, enkelhet och miljöansvar. DB Schenkers logistiknät gör det möjligt att ta vara på kunskap, erfarenhet och idéer från världens alla hörn. Det i sin tur tillgodoser krav från kunder och samhälle. Logistiknätet ger också möjlighet att kombinera olika transportsätt bil, båt, flyg och tåg och skapa logistiklösningar med bästa möjliga avvägning mellan ekonomiska och ekologiska krav. Vi skapar en optimal kostnads- och miljöeffektiv försörjningskedja så att kundens konkurrenskraft ökar. Ofta visar det sig att den logistiklösning som bäst svarar mot kraven på en hållbar utveckling, samtidigt är den mest kostnadseffektiva. Det är utgångspunkten för allt vårt arbete lokalt och globalt. DB Schenker i Sverige erbjuder in- och utrikes logistiktjänster för alla transportslag för företag på den svenska marknaden. För närvarande dominerar vägtransporter. Våra kunder är främst stora och medelstora industri-, handels- och livsmedelsföretag. DB Schenker i Sverige har medarbetare fördelat på tjänstemän och kollektivanställda. Därutöver är cirka medarbetare indirekt sysselsatta via samverkande åkerier. Dominerande fackföreningar är Transportarbetareförbundet, Unionen, Ledarna och Handels. DB Schenker i Sverige är ett bolag i DB Schenkerkoncernen, som i sin tur ägs av Deutsche Bahn. Under 2011 omsatte DB Schenker bolagen i Sverige 14,5 miljarder kronor. Världen över har DB Schenker närmare medarbetare på platser och omsatte 2011 närmare 20 miljarder euro. Koncernens miljövision Minskat koldioxidutsläpp Hållbart arbete Marknadsposition 2011 (omsättning i miljarder SEK) Vår ambition är att använda alla för DB Schenker tillgängliga medel för att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen Green Road Green Terminals Green Logistics Networks Green Product Rail 27,5 14,5 13,2 Transporttillväxt Ekonomisk tillväxt CO 2 -utsläpp från transporter Koncernen har valt ut ett antal gröna projekt som har genomförts i olika nationella DB Schenkerbolag. Dessa projekt är nu referensobjekt för det fortsatta hållbarhetsarbetet. DHL DB Schenker Logistics Kühne +Nagel 6,9 Ceva 5,9 DSV 5,3 Panalpina 3,5 UTI 4

5 Sjupunktsprogrammet DB Schenkers övergripande klimatmål är att reducera de relativa kolidoixidutsläppen med minst 20 procent till år 2020, basår är Målet har brutits ned per bolag/enhet och per transportslag och är som följer: Landtransport (bil) 26 % Flygtransport 25 % Sjötransport 15 % Järnvägstransport 19 % (energi) Det innebär exempelvis att DB Schenkers svenska Division Land måste minska sina relativa utsläpp med 26 procent till år Men DB Schenkers Division Land i Sverige vill mer och har därför antagit ett tuffare mål för sin inrikestrafik, nämligen att halvera utsläppen per tonkilometer till samma år. För att lyckas med detta arbetar vi efter en handlingsplan i sju punkter. Ingen punkt i sig är tillräcklig för nå målet, men här gäller principen många bäckar små Aktivitet Vid start 2006 Status Ändrat förarebeteende Sparsam körning Sänkt hastighet 50 % utbildade Viss överhastighet i de olika hastighetssegmenten. 70 % utbildade Informations- och attitydkampanjer om hastighet genomförda. Nya rutiner för hastighetsefterlevnad införda. Avtal med NTF Säkertrafik. 2. Bättre bränslen 2 % biobränsle 10 % biobränsle % 3. Nya fordon Ny fordonsteknik 66 % euro3 eller bättre 94 % euro3 eller bättre 53 % euro4 eller bättre 4. Intermodalitet/kombi 10 % av transportarbetet 9 % av transportarbetet 3 5 % 5. Optimerade fordonsstorlekar Längre fordon Rätt kombination fordon/ uppdrag 6. Ökad fyllnadsgrad/färre körda mil Diskussion inom KNEG om projekt kring test av längre fordonskombinationer framtagen. Identifierat vikten av rätt kombination fordon/upppdrag. Projektet DUO-2 pågår Integrerad del av inköpspolicy för fordon hos vårt eget åkeri. Uppskattad total sparpotential CO 2 i % till % 2 % 10 % 7 10 % % (volym fjärr) % (volym fjärr) 5 10 % 7. Smartare citlogistik Koncept definierat Pilot genomförd 2 4 % 5

6 DB Schenkers Hållbarhetspris & prisat ledarskap Hedrad vinnare. DB Schenkers Hållbarhetspris delades ut till Tommy Rundberg, verksamhetschef på Fågelsta Åkerier av Mats Grundius, chef för DB Schenkers Division Land. Fågelsta åkeri hör till de DB Schenkeråkerier som var tidigt ute med att satsa på miljö och trafiksäkerhet. Redan 2001 bestämde de dåvarande ägarna, syskonen Ann-Sofie Törnqvist och Mikael Jonsson, att 80 kilometer i timmen skulle gälla som maxhastighet för alla på Fågelsta åkeri och började installera fordonsdatorer i bilarna. Tack vare datorerna kunde man se exakt hur fort de olika chaufförerna körde och hur mycket bränsle de enskilda chaufförerna förbrukade. Det fick bränsleförbrukningen att sjunka med cirka en halv liter per mil. Fågelsta Åkeri ständigt ute efter nya lösningar 2011 års vinnare av DB Schenkers Hållbarhetspris var Fågelsta Åkeri & Frystransporter AB. Jag blev verkligen överraskad, det är hedrande att få en sådan utmärkelse av DB Schenker, säger Tommy Rundberg, verksamhetschef på åkeriet. Installation av ett nytt datorsystem har tyvärr medfört att det blivit svårare att mäta förbrukning med mera på de enskilda förarna. Därför har vi istället spärrat bilarna så att de inte kan överskrida 80 kilometer, vilket är högsta tillåtna hastighet för lastbilar, säger Tommy Rundberg. 90 procent av vår trafik utförs på E4:an vilket innebär att våra bilar under 90 procent av tiden håller 80, säger Tommy Rundberg. Det finns en stor miljömedvetenhet bland alla på åkeriet, menar han. Vi tittar ständigt på nya lösningar. Nu ska vi prova däck med mindre rullmotstånd för att testa skillnaden. Prisad för kvinnligt ledarskap Maria Libäck, chef för Region Nord inom DB Schenker Division Land fick ledarskapspriset WISTA Swedens Kompassros Det är roligt att det arbete man gör i vardagen uppmärksammas, säger hon. Maria Libäck får priset för att hon har ett mjukt men tydligt ledarskap med sikte på att utveckla både sin personal och företaget. Hon har förmåga att motivera sina medarbetare genom att involvera dem i beslutsprocessen och delegera arbetsuppgifter med tydligt definierat mandat. Maria är en uppskattad chef av sina medarbetare och respekterad av alla verksamhetschefer. Det är jätteroligt att få priset. Det är ett kvitto på att jag sköter mitt jobb och det är bra att kvinnligt ledarskap uppmärksammas, säger Maria Libäck. Priset instiftades 2007 till en inspirerande och engagerad förebild som motiverar alla att bidra till organisations framgång. Personen ska också medverka till att shippingbranschen lyfts fram som en intressant sektor att arbeta inom. Fotnot: När priset delades ut var Maria Libäck chef för DB Schenkers KAM-avdelning 6

7 Nya bränslen & tullcertifiering Sune Jansson Åkeri testar talloljebaserad diesel Sune Jansson Åkeri som kör för DB Schenker har kört Evolution Diesel sedan maj Vi testade talloljebaserad diesel först på sex bilar. Och vi märkte ingen skillnad alls, säger Lennart Jansson, VD för Sune Janssons Åkeri i Uddevalla. Snabbare tullhantering. Schenker AB är nu AEO-certifierat, vilket innebär att företaget i vissa avseenden kan agera tullmyndighet. Vi trodde att förbrukningen kanske skulle gå ner något eftersom den förnybara dieseln har högre energivärde än den fossila, men så var det inte. Sune Janssons åkeri har cirka 85 bilar, varav cirka 65 är stationerade i Uddevalla och tankar regelbundet från tanken som installerats på åkeriets tomt. Utöver det egna åkeriet tankar även andra DB-Schenker åkare här. Jag skulle tro att det rör sig om ett 90-tal bilar som tankar hos oss. Det går åt cirka liter i veckan. Med den här dieseln minskar utsläppen av koldioxid med mellan 15 och 20 procent, säger Lennart Jansson. Den stora vinnaren är miljön, men eftersom det inte ger några nackdelar för oss ville vi komma igång så fort som möjligt. Och så gynnas den inhemska svenska produktionen i och med att talloljan är en svensk produkt, säger Lennart Jansson. Koldioxidutsläppen minskar med mellan 15 och 20 procent Tullcertifiering ökar säkerheten DB Schenker har nu fått Tullverkets AEO-certifikat (Authorised Economic Operator). Certifikatet gäller från maj 2011 för verksamheten inom Division Land och Air&Ocean. DB Schenker Logistics fick sitt certifikat redan i januari. AEO är ett certifieringsprogram som gäller för hela EU. Alla företag som ingår i en logistikkedja kan bli AEO-certifierade. Syftet är att förhindra smuggling av människor eller narkotika och andra förbjudna medel till och från länder utanför EU. Certifieringen ska, så långt det är möjligt, säkerställa att godset inte manipuleras genom att någon utomstående kommer åt det till exempel för att applicera sprängmedel för att utföra terrordåd. Det är den globala risken man utgår ifrån när kraven utformas och det är alltså inte en eventuell svensk hotbild som ligger som grund för kraven. Företag som har AEO-certifikat kan själva agera som tullmyndighet i vissa avseenden. Sådana som saknar det tvingas anlita Tullverket för alla tullärenden vilket kostar både tid och pengar. Ett företag med AEO-certifikat blir också uttaget för färre kontroller, får möjlighet till en alternativ kontrollplats, till exempel den egna terminalen och prioriteras vid kontroller så att de om möjligt kontrolleras först. 7

8 LIKA-spelet Vem bestämmer att keps inte är snyggt? LIKA-spelet är ett frågespel som är utvecklat av personalavdelningen på DB Schenker som ett led i företagets målsättning att öka mångfalden inom företaget. Det var roligt, det kommer fram åsikter och fördomar jag inte hade en aning om LIKA-spelet är ett tärningsspel där gruppen ställs inför olika frågeställningar inom tre kategorier. I en av kategorierna ges sex olika svarsalternativ. Gruppen ska sedan diskutera sig fram till ett gemensamt svar om det går. Det är ingen regelrätt tävling med vinnare och förlorare. Målet är att få igång diskussioner som brukar bli ganska livliga, minst sagt. Men det är också många diskussioner som leder till stora skratt. Exempel på frågor: På julfesten blir du uppbjuden till en tryckare av din homosexuella chef som är av samma kön som du. Vad gör du? Eller: En kollega drar ett rasistiskt skämt vid fikabordet. Du ser att en kollega med invandrarbakgrund tar illa vid sig. Vad gör du? Många exempel var intressanta frågor att diskutera, men det var svårt hitta enkla svar, säger en av deltagarna. Flera frågor ledde till andra diskussioner i grupperna, exemplet med dansen ovan ledde ofta till en diskussion om hur en chef ska bete sig över huvud taget, att det är viktigt att chefer på DB Schenker aldrig utnyttjar sin position gentemot underställda. I en annan kategori är frågeställningarna öppnare. En av de frågor som vållade mest diskussioner är: Diskutera vilken klädkod som är OK på en arbetsplats. Kan man ha shorts på sommaren, keps inne, kortkorta kjolar, slöja etc? Här gick åsikterna också mycket isär. När det gäller keps inomhus till exempel. Det är ju ett utomhusplagg, varför ska man ha det inomhus? Ja, men kvinnor har ju ofta halsduk inomhus, fast då kallar de det för scarf. Varför är det OK? Det viktigaste är att man är hel och ren. Men om man har hel och ren keps på sig, är det OK? Det viktiga är att man klär sig snyggt. Vem bestämmer att en keps inte är snygg? Den sista delen är rena faktafrågor där det finns rätt eller fel, till exempel vad lagen säger. Alla har sin ryggsäck med fördomar och värderingar. Det här är ett sätt att skapa diskussion och att göra oss medvetna om vilka fördomar vi själva har, säger Reidar Nilsson, spelledare på DB Schenkers personalavdelning. Skratt och allvar. DB Schenkers Lika-spel lockar fram livliga diskussioner som pendlar mellan allvar och skratt. 8

9 Projekt med solenergi Terminaltaket en riktig solskenshistoria DB Schenker har installerat solpaneler på terminalen i Jönköping. Förhoppningen är att de på sikt ska försörja hela verksamheten med energi. Solenergi har mycket bättre förutsättningar i Sverige än vad man skulle kunna tro. Vi såg att vi hade outnyttjad takyta och hade funderat en tid på vad vi kunde göra med den. Vi har ju alltid behov av elektricitet och tänkte att vi kanske kunde använda solpaneler för att värma vatten i huset, säger Bertil Hugander, fastighetsansvarig och säkerhetssamordnare på DB Schenker i Jönköping. Tillsammans med fastighetsteknikern Birger Andersson blev han inbjuden till energiseminarium hos länsstyrelsen. Det resulterade efter ett antal olika turer i ett projekt med solceller. projektledare på Schenker Property som äger huset. Projektet är ett samarbete mellan DB Schenker distrikt Jönköping, Schenker Property, Jönköpings kommun och Linköpings universitet. Solceller har bättre förutsättningar i Sverige än många tror. Mälardalen har faktiskt lika många soltimmar som norra Frankrike, och Gävle har bättre förutsättningar än en stad som exempelvis Essen i mellersta Tyskland. Tekniken går också framåt hela tiden vilket gör solcellerna mer och mer effektiva. I dag är det här en investering som vi kan räkna hem på 10 till 13 år, om vi får bidrag från länsstyrelsen. Men på lite längre sikt är detta något vi räknar med att tjäna pengar på när vi kan producera mer elektricitet än vi förbrukar, säger Thomas Hedén. Fotnot: Beräkningarna på när man kan räkna hem installationerna av solceller grundas på att elpriset följer samma utveckling som de senaste åren, och att länsstyrelsen lämnar samma bidrag som idag till energisparåtgärder. I detta projekt kontaktades Linköpings universitet för att se om de kunde hitta ett sätt att samarbeta och där tände man på idén med solceller. Andreas Molin på avdelningen för Energisystem hjälpte DB Schenker med en energikartläggning. När han sökte upp företaget på Google Earth upptäckte han det enorma taket med kvadratmeter och ville testa solceller. Nu har vi solceller som levererar energi rakt in i huset, utan att ta omvägen via det allmänna nätet, säger Thomas Hedén, Reflekterande. Teoretiskt skulle solcellerna på DB Schenkers tak på terminalen kunna leverera två miljoner kilowattimmar per år mer än vad som förbrukas i terminalen dag. Birger Andersson, Bertil Hugander och Thomas Hedén är uppe på taket och inspekterar. 9

10 Beräkningsstandard av energianvändning och emissioner CEN-standarden för beräkning av energianvändning och emissioner från transportsektorn som färdigställdes under 2011 blir sannolikt godkänd och officiell juni Under 2011 har det arbetats hårt i Europa för att enas om en beräkningsstandard för energianvändning och emissioner från transportsektorn. Standarden är nu färdig och en omröstning kommer att ske i juni Om standarden klubbas igenom har vi nu för första gången ett europeiskt regelverk att luta oss mot när vi tar fram emissionsrapporter och emissionskalkyler till våra kunder. De verktyg som DB Schenker använder anpassas till denna nya CEN-standard*. Verktyget som vår Landdivision använder heter Emission Report och bygger på NTMs metoddokument. DB Schenker är medlemmar av NTM (www.ntmcalc.se), som också under 2011 har utarbetat ett nytt kalkylverktyg inom ramen för det så kallade Milan-projektet. Beräkningar av utsläpp från övriga transportslag baserar vi på verktyget Ecotransit World, framtaget av ett konsortium lett av vårt moderbolag DB. Ecotransit är också ett kalkylverktyg öppet för alla (www.ecotransit.org). Helt enligt CEN-standarden kommer DB Schenkers verktyg att presentera emissionsvärden i det större perspektivet* dvs i möjligast mån också inkludera de klimatgaser som uppstår under bränsleproduktionen något som blivit allt mer aktuellt i och med den större mängd biobränslen som nu används av transportsektorn. Det innebär att vi kompletterar uppgifterna om koldioxidutsläpp TTW (tankto-wheel) med ett WTW CO 2 e (Well-to-Wheel inklusive de så kallade koldioxidekvivalenterna). * CEN standard Draft TC 320/ pren 16258:2011 (E) 10

11 GRI 2 DB Schenkers svenska organisation för år 2011 DIVISION LAND Thor Bergby Mats Grundius (2011) Inrikes Utrikes Paket Coldsped Transport Rail Schenker Åkeri Göran Knutsson DIVISION LOGISTICS Mats Olsson Consumer Retail/Fashion Automotive Technology Health Care Vår organisation VD Ingvar Nilsson STABER Ekonomi: Karsten Keller HR: Yvonne Pokropek IT: Tommy Sulutvedt Marknad: Bo Hallams DIVISION AIR & OCEAN Helgi Ingolfsson Air Ocean Fairs & Exhibitions Schenker Consulting AB Niklas Ward Schenker Dedicated Services AB Magnus Strand Schenker Privpak AB Tina Rundström Schenker Property Sweden AB Bengt-Arne Björk Aktuell styrelse och ledningsgrupp för år 2012 återfinns på Styrelse i Schenker AB år 2011 Ordinarie styrelseledamöter: Mats Grundius Hans Carlheim (A) Kristin Hedlund Christine M Johansson (A) Karsten Keller Håkan Larsson Ingvar Nilsson A = Arbetstagarrepresentanter Styrelsesuppleanter: Agneta Lind (A) Kenny Johansson (A) Kjell Eriksson (A) Vice verkst. direktör: Thor Bergby Ordförande: Håkan Larsson Ledningsgrupp för DB Schenkers verksamhet i Sverige Ingvar Nilsson (CEO Schenker North) Mats Grundius (Direktör Landdivisionen) Mats Olsson (vd Schenker Logistics) Tommy Sulutvedt (CIO Schenker North) Karsten Keller (CFO Schenker North) Bo Hallams (Marknadsdirektör) Yvonne Pokropek (Direktör Human Resources) Verkställande direktör för Schenker North är Ingvar Nilsson, som även är verkställande direktör för Schenker AB. Verkställande direktörer för övriga svenska bolag framgår av figuren ovan. Ledningsgrupper finns på varje nivå. I ledningsgrupperna för DB Schenker Sverige ingår ansvariga för de största verksamheterna samt stabschefer och verkställande direktör. Schenker AB:s styrelse fattar beslut av övergripande strategisk betydelse som ledningsgruppen sedan genomför. Respektive bolag fastställer sina egna policies inom ramen för DB-koncernens förhållningsregler och övriga koncerndirektiv. Bolagsstämma hålls inte i Sverige, eftersom DB Schenkerkoncernen ägs av DB (Deutsche Bahn). Bonusprogram finns för såväl företagsledning som för en del medarbetare på olika nivåer. Bonusutbetalning är främst kopplat till ekonomiskt resultat för företaget. Den svenska organisationen ingår i Schenker North som består av DB Schenkerkoncernens företag i Danmark, Norge, Sverige, England och Irland. Schenker AB består av de centrala staberna samt de två divisionerna Land och Air & Ocean. DB Schenker i Sverige är benämningen för samtliga DB Schenkerbolag i landet. Dvs. Schenker AB och företagen Schenker Logstics AB, Schenker Åkeri AB, Schenker Consulting AB, Schenker Dedicated Services AB, Schenker Privpak AB och Schenker Property Sweden AB. DB Schenker North består av DB Schenkerkoncernens företag i Danmark, Irland, Norge, England och Sverige. 11

12 GRI 4 GRI gör det enklare att jämföra Denna redovisning följer de principer och den standard som tagits fram av organisationen Global Reporting Initiative* (GRI) med säte i Amsterdam. GRI bildades 1997 i samarbete mellan CERES (Coalition for Environmental Responsible Economies) och UNEP (United Nations Environmentally Programme). GRI:s medlemmar utgörs av ideella organisationer, internationella koncerner och branschorganisationer. GRI-standarden främjar internationell harmonisering av redovisningar och underlättar sammanställningen av en relevant och trovärdig information om företagsekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden. 3. Kundernas konkurrenskraft (GRI 3 / sid 15 18) 4. Korsreferens mellan GRI-index (GRI 4 /sid 12) och rapportens innehåll Vi redovisar även nyckeltal från GRI:s Logistics and Transport Sector Supplement, pilotversionen. Information om GRI finns på I korthet ska en Hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer ha följande innehåll och du hittar sidhänvisningar till denna redovisning nedan: 1. Vision och strategier (GRI 1 / sid 3) Företagets hållbarhetsfrågor inklusive uttalande från VD. 2. Profil (GRI 2 / sid 4, 11, 13, 14) Intressentdialogen, företagets verksamhetsområden och organisation samt redovisningens omfattning. 5. Nyckeltal (GRI 5 / sid 19 39) Ekonomi, EC1 EC10 (sid 20 22) Miljö, EN1 EN16 (sid 23 29) Samhällsansvar, LA1 LA11, HR1 HR 7, SO1 SO3, PR1 PR3 (sid 30 39) Branschnyckeltal, LT1-LT12 (sid 22, 28, 29) Vi redovisar inte några integrerade nyckeltal (integrated indicators) utan begränsar oss till de viktigaste (core indicators) nyckeltalen för ekonomi, miljö och sociala relationer. För mer information om DB Schenkers hållbarhetsarbete: (företagsinformation) (personal) (miljö) (ekonomi) (kopior av ISO-certifikat) * GRI har varken granskat innehållet i den här redovisningen eller bedömt trovärdigheten i lämnad information. 12 Redovisningen är ej heller granskad av annan oberoende part. Redovisningen är baserad på GRIs riktlinjer från juni Byte till riktlinjer G3 kommer att ske från och med nästa utgåva.

13 GRI 2 Redovisningens omfattning Denna hållbarhetsredovisning innehåller siffror för och beskriver händelser inom DB Schenker i Sverige och dess systerbolag från januari 2011 till december Föregående Hållbarhetsredovisning omfattar år Redovisningen vänder sig främst till kunder som söker information om hur vi behandlar ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor. Den vänder sig också till andra grupper som intresseorganisationer, medarbetare, leverantörer, EU och andra myndigheter samt studenter. Vi använder GRIguidelines från Nyckeltalen i redovisningen avser DB Schenkers samtliga tre divisioner, Land, Air & Ocean samt Logistics. Även Schenker AB:s svenska systerbolag omfattas av denna rapport. Schenker AB delar lokaler med systerbolagen på flera orter. Många av systerbolagen är underleverantörer till Schenker AB (och omvänt i några fall). Inga organisationsförändringar som påverkar den redovisade företagsgruppen som samlad enhet har ägt rum sedan föregående redovisning. Bolaget har två anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, nämligen tvättanläggningar för fordon samt lagring av oljeprodukter. Lagring av oljeprodukter och andra brandfarliga kemikalier berörs också av Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen och Förordningen om brandfarliga och explosiva varor. Bolaget bedriver två tillståndspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken. Verksamheterna är transport av avfall och farligt avfall i åkeriverksamheten. Verksamheten kan innebära risk att avfall sprids och inte når godkänd avfallshanterare. GRI Redovisningen omfattar följande enheter inom DB Schenker i Sverige. Miljönyckeltal Ekonominyckeltal Sociala nyckeltal Schenker AB, division Land* Schenker AB, division Air & Ocean Schenker Logistics AB Schenker Privpak AB Schenker Dedicated Services AB Schenker Consulting AB Schenker Åkeri AB Schenker Property Sweden AB * miljönyckeltal även emissioner etc. från fordon tillhörande våra underleverantörer redovisas. 13

14 GRI 2 Vi lyssnar på våra kunder, medarbetare och leverantörer Våra mest betydelsefulla intressenter är kunder, medarbetare och leverantörer. Den i särklass viktigaste leverantörsgruppen är de åkerier vi engagerar som transportörer. Kunddialog DB Schenker i Sveriges kommunikation med kunder sker främst via säljkår, kundservice, webbplats och kundtidning. Varje år sedan 1998 har vi låtit en representativ del av våra kunder (cirka 2 500) bedöma oss i en så kallad NKI-undersökning (Nöjd Kund Index). NKI är en värdemätare på vad vi är bra på och vad vi måste förbättra. Varje distrikt inom landdivisionen utformar sina verksamhetsplaner med utgångspunkt i NKI. Många kunder ställer specifika kvalitets- och miljökrav vid upphandlingstillfället medan andra kunder bedömer vårt arbete inom detta område genom så kallade kundoch leverantörsenkäter. Vi behandlar kvalitets- och miljökrav som en del av vår normala kontraktsgenomgång med kunden. Vi refererar ofta till vår hållbarhetsredovisning som ger en samlad bild av vårt företag. Medarbetarsamtal Medarbetare på DB Schenker i Sverige har schemalagda utvecklingssamtal med närmaste chef. Dessutom genomförs en årlig medarbetarundersökning som fångar upp medarbetarnas uppfattning om sina arbetsförhållanden ur en mängd olika perspektiv. Ledarskapet är ett av dessa. Resultatet blir ett så kallat Nöjd-Medarbetar-Index, NMI. (Se mer information om NMI-undersökningen på sid 34). Transportörer och övriga leverantörer De flesta åkerier vi anlitar är medlemmar i BTF (Bilspeditions Transportörförening) som därmed också är en av våra kommunikationskanaler till transportörerna. Åkerierna har också tillgång till en egen webbplats hos DB Schenker i Sverige. Här publiceras ett månatligt nyhetsbrev och annan information som åkerierna behöver för att kunna fullfölja sina uppdrag för DB Schenker i Sverige. Här finns också en omfattande interaktiv enkät som måste besvaras en gång om året. Åkeriernas svar används som underlag för uppföljning mellan distriktskontor och transportör. Samhälle DB Schenker i Sverige följer den allmänna debatten och deltar i olika grupper, såsom olika kommittéer inom TransportGruppen. Vi är medlemmar i NTM (Nätverket för Transporter och Miljö) och deltar i regeringens Logistikforum. DB Schenker i Sverige deltar på inbjudan i olika initiativ som finns bland transportköpare, främst representerat av den ideella föreningen Q3, som verkar för bättre upphandling av transporter inom områdena arbetsmiljö, miljö och trafiksäkerhet. 14

15 GRI 3 Värderingarna skapar vår företagskultur DB Schenker stödjer de tio principerna i FNs verksamhet Global Compact En företagskultur är resultatet av de värderingar som präglar människorna på ett företag. DB Schenker i Sverige är ett anrikt företag med värderingar som är starkt förankrade i företaget sedan länge. Den företagskulturen ger trygghet och styrka och vi är stolta över den. Det är den som gjort oss till marknadsledare. Värderingar och företagskultur är också någonting levande. Det är något som måste utvecklas i takt med att samhället förändras, om företaget ska lyckas följa med in i framtiden. Genom att prata om värderingarna påminner vi oss om vilka värderingar som gäller. Det hjälper oss att hålla fokus och skärpa. Värderingarna gör att vi tycker om vårt arbete och skapar det engagemang som krävs för att vårt företag ska fortsätta utvecklas med framgång. I dagens globaliserade samhälle är detta engagemang från varje medarbetare en absolut nödvändighet. Konkurrensen hårdnar och vi måste hela tiden bli bättre, snabbare och mer kostnadseffektiva om vi ska behålla våra kunder och kunna skaffa nya. Värderingar som präglar oss på DB Schenker i Sverige: Vi vill göra rätt från början Vi måste sträva efter 100 procent i varje led. Det kräver att vi gör rätt från början och går till botten med problem när de uppstår. När vi misslyckas ska vi informera kunden innan kunden informerar oss. 99 procent leveranssäkerhet låter bra. Men det innebär trots allt ett par tusen fel varje dag. Det duger inte. Kundernas krav gör oss effektivare Kundernas krav driver fram bättre lösningar till lägre kostnad. Det gör oss bättre. En positiv inställning till kundernas krav gör att vi behåller och ökar försprånget till konkurrenterna. Vi vill möta kunden som vi själva vill bli bemötta Vi ska möta våra kunder med serviceanda, ärlighet och kunskap. Kunden värderar oss efter hur vi bemötte honom/ henne i senaste kundögonblicket. Vi är den enda logistikaktören i Sverige som erbjuder en personlig lokal närvaro med ett globalt erbjudande med en kontakt mot kund. Detta gör oss unika. Vi vill ställa upp för varandra Vi behandlar varandra med respekt och har ett öppet klimat. Vi som redan arbetar här trivs och ges möjlighet att utvecklas inom företaget. Det gör det också lättare att locka nya duktiga och motiverade medarbetare. Vi gör vårt bästa för att ta ansvar för människor, miljö och samhälle Vi vill förbättra miljön både för våra anställda och vår omgivning. Vi är engagerade i samhällsutvecklingen lokalt och globalt. Ett aktivt och ärligt miljö- och samhällsansvar är en förutsättning för att göra goda affärer. Vi är stolta över att vara glokala Vi är stolta över vår nära kontakt med lokala kunder och samarbetspartners. Lika stolta är vi över att ingå i Deutsche Bahn en av världens största och bästa logistikkoncerner. Just den kombinationen av det lokala och det globala gör oss unika och starka. Mänskliga rättigheter Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande. Princip 2: Försäkra att företaget inte är inblandat i kränkningar av mänskliga rättigheter. Arbetsrätt Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar. Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete. Princip 5: Avskaffa barnarbete. Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter. Miljö Princip 7: Stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem. Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande. Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik. Motverka korruption Princip 10: Företag ska arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor. Fakta om Global Compact Global Compact lanserades av Kofi Annan vid World Economic Forum Det är ett initiativ med målet att sammanföra internationellt verksamma företag, FN-organ och arbetsmarknads- och sociala organisationer för att stödja tio huvudpunkter, som berör mänskliga rättigheter, arbetsmarknad, miljö och korruption. Syftet är att näringslivet tillsammans med andra aktörer i samhället ska bli en del av lösningen på globaliseringens utmaningar. Global Compact är inte en reglerande institution utan en frivillig sammanslutning, som idag omfattar hundratals företag världen över samt frivilligorganisationer och fackförbund.

16 GRI 3 Våra viktigaste policies Arbetsmiljöpolicy (GRI LA6) Arbetsplatser på DB Schenker i Sveriges ska kännetecknas av en säker och stimulerande arbetsmiljö som främjar frisknärvaro och motiverade medarbetare. Det gäller såväl våra egna anställda som inhyrd personal. Företagsledningen har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på företaget. Dock har alla som vistas på arbetsplatsen ett personligt ansvar för sin hälsa och arbetsmiljö och att samarbeta för en bra arbetsmiljö och ett gott företagsklimat. Detta uppnår vi genom: ett systematiskt arbetsmiljöarbete där vi fortlöpande kartlägger, åtgärdar och utvärderar arbetsmiljöarbetet. att vi årligen sätter mål för vårt arbetsmiljöarbete och tar med arbetsmiljöåtgärder i budgetprocessen. en kontinuerlig kompetensutveckling av chefer och medarbetare i arbetsmiljöfrågor. Jämställdhets- och mångfaldspolicy (GRI HR4+LA10) På DB Schenker i Sverige ser vi mångfald som en styrka och värdesätter olikheter. Vårt företag ska vara en arbetsplats som alla kan känna stolthet över. Vi ska vara ett attraktivt alternativ när kvinnor och män med olika bakgrund och erfarenhet väljer arbetsplats och arbetsgivare. Våra arbetsplatser ska vara fria från trakasserier och diskriminering. En organisation präglad av jämställdhet och mångfald bidrar till ökad trivsel, professionellt bemötande och skapar trygghet för medarbetare, partners, arbetssökande, kunder och leverantörer. Det är vår övertygelse att den verksamhet vi bedriver blir bättre och lönsammare när vi aktivt använder oss av all den erfarenhet och kompetens som företagets medarbetare besitter. Vi fortsätter därför att arbeta aktivt för att främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter ifråga om arbete, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter i arbetet. 16

17 GRI 3 Kvalitet (GRI PR2) Vår verksamhet ska ständigt utvecklas. Detta innebär att: vi ser alla aktiviteter i en helhet. vi uppfyller ställda krav. våra resurser läggs där de ger mest kundnytta och högst lönsamhet. vår utveckling styrs av omvärldens förväntningar och framtida krav. vi ska öka vår kvalitet mot kund och ge högsta möjliga kundnytta. Arbetet fokuseras på konkreta kvalitetsförbättringar i verksamheten. Miljö Vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att erbjuda effektiva logistiklösningar och transporter med ständigt minskande miljöpåverkan. Detta innebär att: vi använder våra resurser på bästa sätt. vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och ger dem möjlighet att alltid ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet. vi förebygger föroreningar till luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan vid utveckling av varje ny tjänst. vi ser miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar. vi påverkar, ställer krav på och samarbetar med kunder, leverantörer och andra intressenter. vi stödjer forskning och utveckling kring bränsle, transportmedelsteknik och logistik. vi följer lagar, förordningar och övriga myndighetsanvisningar. Säkerhet (GRI PR1) Genom ett förebyggande säkerhetsarbete reducerar vi riskerna för personella och ekonomiska skador. Medarbetarna är vårt viktigaste säkerhetsinstrument och därefter kommer tekniska säkerhetslösningar. Detta innebär att vi ska: analysera säkerhetsrisker gentemot våra medarbetare, anläggningar och verksamhet. implementera säkerhetshöjande åtgärder. utreda brott. säkerställa god brandsäkerhetsnivå. utbilda personal i syfte att bibehålla högt säkerhetsmedvetande. aktivt arbeta för korrekt hantering av farligt gods. tillämpa en affärsetik som stärker relationerna med våra kunder och lämna öppen och korrekt information. Trafiksäkerhet (GRI PR1) Vi DB Schenker i Sverige och samverkande åkerier ska verka för varaktigt hög trafiksäkerhet i våra verksamheter som medför att våra chaufförer, medtrafikanter, kunder m fl upplever säkerhet och trygghet. Våra ansatser, åtgärder och beteenden i trafiken ska som konsekvens bidra till att förverkliga nollvisionen. Detta innebär att: fordonen ska vara väl underhållna i gott och trafiksäkert skick. lagar och förordningar ska vara väl kända och efterlevas vid utnyttjande av fordonen. fordonen ska framföras med största hänsyn till medtrafikanter så att vi betraktas som föredöme i trafiken. bilbälte alltid ska användas vid framförande av såväl lastbilar som personbilar. system och rutiner för rapportering av fel på fordon och återrapportering ska finnas. vid inköp av fordon och utrustning ska faktorer som förbättrar trafik- och medarbetarsäkerhet särskilt beaktas. trafikerna ska utövas av drogfri personal. Trafikverkets föreskrifter gällande lastsäkring ska vara kända och efterlevas. Policies [pål isi] Grundprincip för ett företags eller organisations handlande. Här presenteras några av DB Schenker i Sveriges policies och vad de innebär i praktiken. 17

18 GRI 3 Kvalitet bygger på engagemang, kloka tankar och tydligt ledarskap Som ett av de marknadsledande logistikföretagen har DB Schenker stor betydelse för svenskt näringsliv. En hög kvalitet på våra tjänster påverkar våra kunders konkurrenskraft såväl nationellt som internationellt. Hög kvalitet når vi genom ledningens engagemang, kloka riktlinjer och ett tydligt ledningssystem. Affärsplanen är en central del av vårt ledningssystem. Där finns till exempel övergripande strategier, handlingsplaner, grundläggande värderingar samt centrala mål och riktlinjer. Vårt miljöarbete utgår också från koncernens riktlinjer som finns i vårt Global Environmental System. Där finner vi bl.a. krav på ISO-certifiering och koncernens övergripande klimatmål, DB2020, som säger 20 % minskning av CO 2 per tkm eller motsvarande till år 2020, med 2006 som basår. DB Schenkers ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 och är även förberett för en certifiering enligt arbetsmiljöstandarden OHSAS Det innebär att verksamheten regelbundet kontrolleras genom besök av externa och interna revisorer. Kopior av företagets ISO-certifikat finns på webbplatsen (www.dbschenker.com/se) under rubriken Kvalitet och hållbarhet. DB Schenkers mål är att: ha kunder som är nöjda med hur vi utför deras uppdrag. ha medarbetare som är motiverade, kompetenta och alltid vet hur kundens uppdrag ska genomföras. ta hänsyn både till kundnytta och till kostnadseffektivitet. Det innebär att vi har nedbrutna mål för tillväxt, lönsamhet, effektivitet, kvalitet, kundnöjdhet samt motivation hos personalen. Övergripande miljömål och mål för trafiksäkerhet finns också som en del av vårt hållbarhetsarbete. DB Schenker tillämpar Försiktighetsprincipen enligt Rio-deklarationen och har omfattande riskhantering med lastsäkring, säkerhetsrådgivare för farligt gods och ansvarsförsäkringar. På webbplatsen (www.dbschenker.com/se) erbjuder DB Schenker ett ständigt ökande antal e-tjänster, som underlättar våra kunders transportadministration såväl före som under och efter transporten. På webbplatsen kan våra kunder boka transporter, följa godset, få priser, tidtabeller, titta på frakthandlingar och fakturor, ta ut emissionsrapporter för vägtransporter och mycket mer. Rätt nyttjat bidrar e-tjänsterna till en högre kvalitet och en hållbar utveckling för alla parter.

19 Ekonomiska nyckeltal Miljönyckeltal Sociala nyckeltal Nyckeltal 2011 enligt GRI-standard

20 GRI Ekonomiska nyckeltal 2011 Förvaltningsberättelse för Schenker AB Allmänt om verksamheten Bolaget bedriver transport- och logistikverksamhet samt tillhandahåller konsulttjänster inom dessa områden. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Schenker North AB ( ), Göteborg som i sin tur är ett helägt dotterbolag till BTL AB ( ), Göteborg vilket i sin tur är ett helägt dotterbolag till Schenker International AB ( ), Göteborg. Koncernredovisning upprättas av Schenker International AB:s yttersta moderbolag, Deutsche Bahn AG, Berlin, Tyskland. Dotterbolaget Schenker Consulting AB drivs i kommission med Schenker AB. Vidare drivs även Privpak AB och Schenker Åkeri AB, vilka ägs av Schenker North AB, i kommission med Schenker AB. Väsentliga händelser under året Verksamheten har under året börjat återhämta sig från den globala finanskrisen, vilket påverkat volymerna positivt. Antalet transporterade sändningar ökade under år 2011 jämfört med 2010 med 6,6 % till cirka 20,0 miljoner. Nettoomsättningen uppgår till 3 miljarder kronor, vilket är en uppgång med 1,9 % jämfört med Under april såldes Coldsped Lager som bedrev lagerverksamhet av kylda och frysta produkter. Den sålda verksamheten hade under 2010 en omsättning uppgående till 114 MKR och cirka 85 anställda. Bolaget har i juni 2011 öppnat en filial för sjö- & flygfrakt på Island med 5 anställda. Rörelseresultatet uppgår till 228 MSEK vilket är en ökning med 62 MSEK jämfört med

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen.

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen. DB Schenker Miljöfrågan i fokus Vårt miljöarbete Presentation vid Kristianstads kommuns miljöfika, 2014-09-18 Annika Jönsson myschenker e-business EDI DB Schenkers övergripande miljömål Vårt mål är att

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2009

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2009 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2009 Innehållsförteckning Sida GRI kapitel 3 VD har ordet 1 4 Effektiva transport- och logistiklösningar 2 5 Redovisningens omfattning 2 6-9 Så här arbetar DB

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

DB Schenkers Emission Report

DB Schenkers Emission Report Sida 1 av 10 DB Schenkers Emission Report Emission Report är DB Schenkers verktyg för beräkning av emissioner/utsläpp från landbaserade sändningar som har transporterats i DB Schenkers nätverk. Verktyget

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2010

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2010 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2010 Innehållsförteckning Sida GRI kapitel 3 VD har ordet 1 4 Vi ökar våra kunders konkurrenskraft 2 5 Sjupunktsprogrammet 6-10 Så här arbetar DB Schenker för

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2004 2005 Schenker AB med systerbolag i Sverige

Hållbarhetsredovisning 2004 2005 Schenker AB med systerbolag i Sverige Hållbarhetsredovisning 2004 2005 Schenker AB med systerbolag i Sverige Redovisning enligt GRI-standard Miljönyckeltal Ekonomiska nyckeltal Sociala nyckeltal Den stora utmaning för Schenker är att fortsätta

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2014

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2014 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2014 ::Vinjett 2 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 GRI 1 Ytterligare en bit på väg Transportbranschen är fortsatt den näst största utsläpparen av växthusgaser globalt.

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2005 2006 Schenker AB med systerbolag i Sverige

Hållbarhetsredovisning 2005 2006 Schenker AB med systerbolag i Sverige Hållbarhetsredovisning 2005 2006 Schenker AB med systerbolag i Sverige Redovisning enligt GRI-standard Miljönyckeltal Ekonomiska nyckeltal Sociala nyckeltal Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar vi

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2013

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2013 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2013 Innehållsförteckning Sida GRI kapitel 3 VD har ordet 1 4 Hållbar utveckling i fokus för logistiklösningarna 2 5 Sjupunktsprogrammet 6 10 Så här arbetar DB

Läs mer

Verktyget är tillgängligt i DB Schenkers portal för e-tjänster, MySchenker.

Verktyget är tillgängligt i DB Schenkers portal för e-tjänster, MySchenker. Sida 1 av 9 DB Schenkers Emission Report external. Emission Report är DB Schenkers verktyg för beräkning av emissioner/utsläpp från landbaserade sändningar som har transporterats i DB Schenkers nätverk.

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015 DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald Policy, mål och fokusområden DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald En strategisk fråga

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2007 Schenker AB med systerbolag i Sverige. Redovisning enligt GRI-standard. Miljönyckeltal. Ekonomiska nyckeltal

Hållbarhetsredovisning 2007 Schenker AB med systerbolag i Sverige. Redovisning enligt GRI-standard. Miljönyckeltal. Ekonomiska nyckeltal Hållbarhetsredovisning 2007 Schenker AB med systerbolag i Sverige Redovisning enligt GRI-standard Miljönyckeltal Ekonomiska nyckeltal Sociala nyckeltal Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar vi har

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2008 Schenker AB med systerbolag i Sverige. Redovisning enligt GRI-standard. Miljönyckeltal. Ekonomiska nyckeltal

Hållbarhetsredovisning 2008 Schenker AB med systerbolag i Sverige. Redovisning enligt GRI-standard. Miljönyckeltal. Ekonomiska nyckeltal Hållbarhetsredovisning 2008 Schenker AB med systerbolag i Sverige Redovisning enligt GRI-standard Miljönyckeltal Ekonomiska nyckeltal Sociala nyckeltal Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar vi har

Läs mer

Goda exempel -inom nätverket KNEG

Goda exempel -inom nätverket KNEG Goda exempel -inom nätverket KNEG Henrik Boding PostNord Logistics Örebro 2013.09.04 1 2 Det här är PostNord Logistics Nordens ledande logistikföretag Omsätter 13,4 mdr SEK och har 8 000 anställda (2012)

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Stora Åkeripriset 2009

Stora Åkeripriset 2009 Stora Åkeripriset 2009 De nominerade företagen Stora Åkeripriset instiftades 2008 för att lyfta fram, synliggöra och stimulera en positiv utveckling av åkerinäringen. Stora Åkeripriset delas ut till ett

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige 1 avajer och klänningar växer som bekant inte i tikerna, och bomullen växer inte

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet

Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet Erica Kronhöffer, vice president Environment & TQM Title Page of 1 presentation >View>Header and Footer Historiskt samgående

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

SCHENKERparcel Vi levererar paket enkelt, snabbt och säkert. Globalt nätverk. Brett paketutbud. Flexibla privatleveranser. Smarta företagspaket

SCHENKERparcel Vi levererar paket enkelt, snabbt och säkert. Globalt nätverk. Brett paketutbud. Flexibla privatleveranser. Smarta företagspaket SCHENKERparcel Vi levererar paket enkelt, snabbt och säkert Globalt nätverk Brett paketutbud Flexibla privatleveranser Smarta företagspaket Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör i ett globalt

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete Kollektiv godstrafik i Stockholm 1 Schenker Consulting Växande aktör på den nordiska logistikkonsultmarknaden Kontor i Göteborg och Stockholm 28 konsulter och 3 trainees Tillsammans mer än 220 års erfarenhet

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

- rätt, säkert & hållbart!

- rätt, säkert & hållbart! Uppförandekod Sunda affärer Global Compact Sundfrakt Principer Sundfraktgruppen har en tydlig inställning och hållning till affärsintegritet och följer riktlinjerna i FN:s Global Compact. Global Compact

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Transporternas roll i den cirkulära ekonomin

Transporternas roll i den cirkulära ekonomin Transporternas roll i den cirkulära ekonomin Lönsamma och effektiva transporter bygger på resurseffektivitet Bring Frigo, Maria Jönsson Välkommen till Bring Frigo! Livsmedelslogistik med positiv miljöeffekt

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

DB Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen

DB Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen DB Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen Globalt nätverk Air & Ocean i korta drag Snabba sändningar hög service Branschanpassad och effektiv sjöfrakt DB Schenker i Sverige

Läs mer

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL Transporter är en förutsättning för global handel och ett fungerande samhälle. På DHL transporterar vi allt från livsmedel till medicin och byggnadsmaterial.

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

SCHENKERconcepts Skräddarsydda transporter. Globalt nätverk. Schenker Concepts i korta drag. Verktygslåda. Konceptmoduler. Så kontaktar du Schenker

SCHENKERconcepts Skräddarsydda transporter. Globalt nätverk. Schenker Concepts i korta drag. Verktygslåda. Konceptmoduler. Så kontaktar du Schenker SCHENKERconcepts Skräddarsydda transporter Globalt nätverk Schenker Concepts i korta drag Verktygslåda Konceptmoduler Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör i ett globalt nätverk Schenker Concepts

Läs mer

HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR

HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR Klimat och miljö Socialt ansvar Trafiksäkerhet 1400 företag (50 % av alla medlemsfordon) har skrivit under 341 Fair transport-företag gör tillsammans affärer för 1,2 miljarder

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2012

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2012 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2012 Innehållsförteckning Sida GRI kapitel 3 VD har ordet 1 4 Logistiklösningar med hållbarhet i fokus 2 5 Sjupunktsprogrammet 6 10 Så här arbetar DB Schenker

Läs mer