SKR. Verksamhets berättelse. Läs om. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. Våldtäkt KVINNOJOURERNA MED MERA...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKR. Verksamhets berättelse. Läs om. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. Våldtäkt KVINNOJOURERNA MED MERA..."

Transkript

1 SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om Våldtäkt KVINNOJOURERNA barnens perspektiv Kvalitetssäkring UNGA MÄNS VÅLD MED MERA Verksamhets berättelse SKR Verksamhetsberättelse

2 OMslag: Lovisa Naef, Manifestation mot sexuellt våld för samtycke, medborgarplatsen, stockholm, 17 januari FOTO: Emma söderström

3 Vi rustar oss för framtiden Återigen har vi blivit fler, bättre, modigare och klokare! Vi fortsätter att växa, utmana och bryta ny mark. Lotta Sonemalm, vik förbundssekreterare jan-okt 2013 Olga Persson, förbundssekreterare, SKR Innehåll Inledning 1 Medlemmarna 2 Organisation och verksamhet 4 Medlemsstöd 7 Opinion och påverkan 16 Slutord 30 Bilagor: Årsplan Medlemmar Extra anslag Årsredovisning Revisionsberättelse var året då vi befäste positionen som den mest livskraftiga och dynamiska organisationen för jourer som jobbar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Våra relationer med våra samarbetspartner blev starkare och vi medverkade i fler sammanhang än någonsin tidigare. Ändå hann vi med att göra det allra viktigaste, att ha ett stort utbyte med våra medlemsjourer och tillsammans med er utveckla vår förmåga att leda organisationer, stora som små. Att vara ledare handlar om att se helheten, hålla fokus och att prioritera. Detta gör ni dagligen i mötet med människor och vi gör det i mötet med politiker och makthavare. Att satsa på organisationsutveckling rustar oss för framtiden. Medlemmarna är och förblir förbundets hjärta och det är ni som möter barn och vuxna som behöver vår hjälp och vårt stöd. Flera av de frågor som kom upp i samhällsdebatten kom från SKR:s medlemsorganisationer. Den nationella tillsynen som Socialstyrelsen levererade under 2013 visar svart på vitt att våra jourer är kompetenta och att vi tillsammans bedriver ett arbete som ingen annan aktör i Sverige idag lyckas med lika bra. 71procent av alla skyddade boenden i Sverige bedrivs av ideella föreningar! Med små medel bidrar vi till att göra det möjligt för kvinnor och barn att leva ett självständigt liv fria från våld. Ett annat exempel är debatten om rättsväsendets hantering av sexualbrott. Situationen i Sverige för de som anmäler våldtäkter till polisen har stundtals varit absurd och rättsväsendets fördomar om vad som är en riktig våldtäkt har lett till en högst befogad debatt. Detta är en verklighet som vi känner till sedan länge. Ibland ges en förenklad bild av problemet i media och oförmågan att lägga ansvaret hos förövarna är ett faktum. Därför var det extra skönt att SKR tog möjligheten att ge en helhetsbild på DN Debatt i oktober. Förebyggande arbete med män och killar, lagstiftning och bemötande av brottsoffer måste bilda en helhet och ingen del är mindre viktig än någon annan. Kvalitetsutvecklingen av kvinnofridsarbetet ute i kommunerna står fortfar ande högt på agendan och kommer att göra så under många år framöver. Ytterst är detta ett bevis på att allt arbete vi lagt ner på opinionsbildning kring att våldsutsatta vuxna och barn ska få stöd av hög kvalitet oavsett var de bor äntligen har nått fram, men finansieringen har inte följt med utvecklingen. Målet för 2014 är att fler jourer ska ha en långsiktig och trygg finansiering! När vi alla hjälps åt så är det en ytterst realistisk målsättning. Varma hälsningar Olga Persson och Lotta Sonemalm Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Ölandsgatan 49D Stockholm Tel: SKR samlar omkring 120 av landets kvinnojourer, tjejjourer och andra idéburna verksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. SKR Verksamhetsberättelse

4 SKR Medlemmar Medlemmarna SKR, samlar omkring 120 av landets kvinnojourer, tjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Norrbottens län Jourerna stöttar och skyddar våldsutsatta kvinnor och deras barn, och arbetar förebyggande och stödjande med unga. De bedriver också ett viktigt opinionsbildande och kunskapsspridande arbete. SKR:s medlemsantal ökar varje år. År 2013 ingick 118 jourer i förbundet, att jämföra med 111 stycken 2012 och 97 stycken Varje år väljer eller tvingas också enstaka verksamheter att stänga. År 2013 lade till exempel Kvinnojouren i Stenungsund sin verksamhet på is och ISIS kvinnojour i Landskrona stängde. Ungdomsjouren Make A Difference i Stockholm både startade upp och lade ned sin verksamhet under året. SKR:s jourer har över stödkontakter varje år. De 84 jourer som lämnat in statistik till SKR för verksamhetsåret 2013 hade sammanlagt stödkontakter, vilket är nästan fler än året innan. På de 56 jourer som har ett skyddat boende och lämnade in statistik för 2013 bodde sammanlagt kvinnor, barn och 7 män. Markering for antal jourer i länet: Kvinnojour Tjejjour/Ungdomsjour Övrig medlem/jour Nya medlemmar Hallands län Skånes län Värmlands län Västra Götalands län Dalarnas län Jönköpings län Kronobergs län Västmanlands län Östergötlands län Västernorrlands län Kalmar län Blekinge län Uppsala län Södermanlands län Stockholms län Gotland 2 SKR Verksamhetsberättelse 2013

5 SKR Medlemmar Statistik Siffrorna baseras på uppgifter från de 84 av 118 medlemsjourer som svarade på SKR:s årliga statistik. Av de som svarat är 60 kvinnojourer, 16 tjejjourer, 4 ungdomsjourer och 4 jourer specialiserade på sexuella övergrepp. Antal kontakter med jourerna via mejl, chatt, telefon eller personliga besök var st. Vanligaste ämnena stödsökande kontakar en tjejjour eller ungdomsjour om: 1. Våldtäkt eller sexuella övergrepp 2. Frågor om kropp, sex, relationer med mera som inte är direkt stödrelaterat 3. Psykisk ohälsa Vanligaste ämnena stödsökande kontaktar en kvinnojour om: 1. Fysiskt och/eller psykiskt våld 2. Hot eller förföljelse 3. Frågor om vårdnad, boende och umgänge Kvinnojourer med boende SKR Verksamhetsberättelse 2013 Medlemmar 2013 var 98 föreningar ansluta till SKR, i dessa ingick: 73 kvinnojourer 31 tjejjourer 9 ungdomsjourer 5 jourer specialiserade på sexuella övergrepp Totalt: 118 jourer Nya medlemmar 2013 Föreningen Storasyster, Stockholm Make a Difference, Stockholm Västerviks Ungdomsjour HonHanHen, Halmstad Nässjö Kvinno- och ungdomsjouren i Nässjö Alma Kvinnojourshem, Nässjö Tjejjouren Alice, Stockholm Kvinnojouren Klara, Upplands Väsby Tjejjouren K:Rut, Västerort Hans och hennes Ungdomsjour, Falkenberg (f.d. Tjejjouren Falkenberg) Ungdomsjouren Animo, Växjö (f.d. Tjejjouren Hera) Dessa siffror är baserade på uppgifter från 56 av de 65 kvinnojourer inom SKR som hade boende kvinnor och 7 män övernattade i totalt dygn, i genomsnitt 46,7 dygn per person barn övernattade i totalt dygn, i genom snitt 37,6 dygn per barn. 29 av de 56 kvinnojourer som svarade bedriver verksamhet för barn. Antal aktiva på jourerna Kvinnojourer: st Tjejjourer, m.fl. 417 st Antal anställda på jourerna Kvinnojourer: 179 st Tjejjourer m.fl:. 32 st Fler och fler ungdomsjourer SKR menar att jämställdhetsarbete måste bli bättre på att inkludera killar och män, med fokus på normer för manlighet och dess kopplingar till våld. Detta är något många tjejjourer sedan länge arbetar med genom att till exempel hålla workshops om till exempel sex och relationer för både tjejer och killar. Allt fler feministiska ungdoms jourer, som bedriver förebyggande och stödjande arbete riktat till alla oavsett kön, har också startat. Först ut att rikta sig till barn och unga oavsett deras könsidentitet var 1000 möjligheter, som växte fram ur Järfälla tjejjour år Förändring kom ur synen på att jämställdhet inte är en kvinnofråga utan en människofråga och för att kunna nå den förändring vi vill och åstadkomma ett jämställt samhälle fritt från våld så måste alla aktivt inkluderas i det arbetet, menar Zandra Kanakaris, verksamhetsledare på 1000 möjligheter ökade antalet ungdomsjourer inom SKR från tre till nio stycken. Bland annat startade HonHanHen i Halmstad och Västerviks ungdomsjour. Nystartade Föreningen Storasyster utökade både sin målgrupp och sin volontärgrupp under året till att också inkludera män och killar. Den vilande tjejjouren i Falkenberg återuppstod som ungdomsjouren Hans och Hennes. Det var i arbetet med att starta upp jouren igen som idén väcktes. Vi diskuterade kring SKR:s vision Ett jämställt samhälle fritt från våld och bestämde oss för att bli en ungdomsjour istället och inkludera alla oavsett kön, säger Linda Ohlsson, verksamhetsansvarig på Hans och Hennes. Tjejjouren Hera i Växjö gjorde samma förändring och blev Ung doms jouren Animo. Vi ville aktivt bjuda in alla ungdomar att samtala med oss och inte utesluta någon. 3

6 Organisation och verksamhet SKR:s verksamhet utgår från kansliet i Stockholm och leds av förbundets styrelse. Styrelsen utses av medlemmarna på årsmötet. Årsmötet Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ och har ordinarie sammanträde en gång per år. Årsmötet 2013 hölls i Arild och arrangerades av Kvinnojouren i Höganäs i samarbete med SKR. Närvarade gjorde nära 90 deltagare från 54 medlemsföreningar. Göran Tornée (M), ordförande i Höganäs kommunfullmäktige, inledde dagen och betonade medlemsjourernas viktiga verksamhet. Årsmötet valde in Eva Gussing från Qjouren i Stockholm till ny styrelseledamot. Eva Gussing kompletterar styrelsen med specialkompetens inom våld i nära relationer mot kvinnor i missbruk. Catarina Gustafsson från Kvinno- Fariba Shojaei, ATIM Kvinnooch tjejjour, tar emot SKR:s idépris. och Tjejjouren Jönköping, Aisha Mussa Gaas från Somaya Kvinnooch Tjejjour i Stockholm och Clara Linderland från Tjejjouren Elina i Skövde, gavs förnyat förtroende och valdes in på ytterligare två år. Margaretha Olofsson från Kvinnojouren Mira i Nyköping, fick förnyat förtroende som kassör. Under årsmötet valdes Tina Acketoft (FP) och Carina Hägg (S) till ambassadörer för SKR. Att ambassadörerna representerar både nuvarande regering och oppositionen lyfter SKR:s öppenhet och goda kontakter oberoende av partipolitisk färg. Årsmötet röstade ja till en proposition om att utvidga antalet ledamöter i valberedningen från tre stycken till fem stycken. Till valberedning valdes Anneli Frykmalm från FRIDA Kvinnojour i Hässleholm, Ingrid Ekstedt från Kvinnojouren Täby-Danderyd, Sofia Bellucci Feijen från 1000 möjligheter i Stockholm, Karin Lilja från Kvinnojouren och Kvinnohuset Tranan i Skövde och Sofie Eriksson från ATIM Kvinnooch Tjejjour i Malmö. Tjejjouren Idun i Sigtuna fick årets ena idépris för framtagandet av sin starka film där tjejer framträder utan ord men kommunicerar genom att hålla upp texter som beskriver deras tankar och känslor om sex, våldtäkt, utseendekrav med mera. ATIM Kvinno- och tjejjour i Malmö fick idépriset för sitt arbete med att Medlemskap i andra organisationer SKR var vid utgången av 2013 medlem i följande organisationer för att bevaka och föra fram medlemsföreningarnas intressen. UN Women Sweden Nätverket för barnkonventionen Forum Kvinnor och Funktionshinder ECPAT Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges Kvinnolobby Forum för frivilligt socialt arbete KSAN (Kvinnoorganisationernas samarbetsråd för alkohol- och narkotikafrågor) EAPN (European Anti Poverty Network), Sverige WAVE (Women Against Violence Europe) GNWS (Global Network of Women s Shelters) synliggöra situationen för papperslösa kvinnor som utsätts för våld. Olga Persson berättade om regeringsuppdraget hos den nationella samordnaren mot våld i nära relationer, Carin Götblad. Vid årsmötet var Olga Persson tjänstledig från tjänsten som SKR:s förbundssekreterare för att jobba i utredningsgruppen. Årsmötesdeltagarna fick tillfälle att lyfta sina topp tre viktigaste frågor som Olga Persson kunde ta med sig till utredningen. 4 SKR Verksamhetsberättelse 2013

7 SKR Organisation Kansli Kansliet utför förbundets operativa arbete, däribland administration, omvärldsbevakning, kommunikation, metodutveckling och medlemsutbildning. Kansliet bistår förbundsstyrelsen i sitt arbete och fungerar som ett stöd till medlemmarna i frågor om organisationsutveckling och kvalitetssäkring. Under 2013 skedde flera nyanställningar och en viss omorganisering på SKR:s kansli. Flera ur personalen var tjänstlediga en tid under året, vilket löstes med hjälp av vikarier. Mot slutet av året hade kansliet förstärkts med ytterligare en verksamhetsutvecklare och en kommunikatör, samt den nyinrättade tjänsten kanslichef. Projekt Under 2013 drev SKR följande projekt: Identitet, kyskhetskultur och rätt till eget liv - spridning nationellt. Start: 1 september Projektledare: Eva Ohlsson Medel från Länsstyrelsen Östergötland. EJA En jour för alla Om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Start: 16 maj 2013 Projektledare: Denise Cresso Medel från Arvsfonden LAW - Legislation to Achieve Women s safety För att skapa förutsättningar för en kvinnofridslagstiftning i Ryssland Start: oktober mars 2013 Projektledare: Linnea Halvarson Medel från Sida Strategies of support for abused women För att skapa förutsättningar för en kvinnofridslagstiftning i Ryssland Start: 1 april 2013 Projektledare: Linnea Halvarson Medel från Sida Identitetsarbete och forskning I maj 2013 publicerades Viveka Enander, Carin Holmberg, och Anne-Lie Lindgrens forskning om SKR i form av boken Att följa med samtiden. Under hösten gick de senaste årens identitetsarbete in i en ny fas och styrelse och kansli förberedde en kommande förändringar av förbundets namn och grafiska identitet. Anställda på kansliet 2013: Olga Persson Förbundsekreterare (tjänstledig på 100 % 27 januari till 30 september 2013 och på 40 % 1 oktober 2013 till 31 mars 2014) Lotta Sonemalm, Kanslichef (fr.o.m. 1 oktober, innan dess vikarierande förbundssekretrare 27 jan till 31 september) Maria Björsson, Kanslist (fr.o.m. 7 januari) Céline Giertta, Politisk handläggare och kommunikatör (fr.o.m. 8 april) Hanna Gustavsson Hertell, Verksamhetsutvecklare barn och unga Carin Göransson, Verksamhetsutvecklare utbildning (tjänstledig för studier i olika grad under året) Linnéa Halvarsson, Organisationsutvecklare Anna Nilson, Verksamhetsutvecklare medlemsstöd och utbildning (fr.o.m. 7 januari) Emma Söderström (tjänstledig 23 april till 21 juni). Kommunikatör och pressekreterare Övriga anställda under året: Denise Cresso, projektledare EJA En jour för alla Anna Dingizian, Verksamhets - sam ordnare Mailjouren Kerstin Kristensen, projektkoordinator EJA En jour för alla Eva Ohlsson, projektledare, Identitet, kyskhetskultur och rätt till eget liv - spridning nationellt Margaretha Olofsson, ansvar för förbundets bokföring, löner och övrig ekonomisk administration. Peter Rösare, författare till barnhandbok Deltagare på SKR:s årsmöte i Arild. SKR Verksamhetsberättelse

8 SKR Organisation Styrelse SKR:s styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och fem ledamöter. Styrelsen höll under året tolv protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande möte. Arbetsutskottet utgjordes av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare och hade särskilt ansvar för ekonomi, personal och fördelning av extra anslag. Arbetsutskottet höll ett protokollfört möte. Carina Ohlsson Ordförande, Lidköping Zandra Kanakaris Vice Ordförande, Stockholm Margaretha Olofsson Kassör, Nyköping Sabina Nilsson Sekreterare, Kristianstad Catarina Andersson Ledamot, Eskilstuna Eva Gussing Ledamot, Stockholm Catarina Gustafsson Ledamot, Jönköping Clara Linderland Ledamot, Skövde Aisha Mussa Gaas Ledamot, Järfälla 6 SKR Verksamhetsberättelse 2013

9 SKR Medlemsstöd Medlemsstöd Förbundets högsta prioritet är att stödja sina medlemsföreningar med utbildning, omvärldsbevakning och verktyg för kvalitetsutveckling. År 2013 gick kronor av SKR:s medel direkt till medlemmarna i form av medlemsutbildningar, inklusive resor och uppehälle, och projektbidrag. Satsning för starka föreningar SKR fortsatte arbetet med att stärka jourernas organisering med en satsning på att utveckla ledarskapet i föreningarna. Ledarskapsutbildningar genomfördes vid flera tillfällen, och förbundet stöttade bildandet av ett nytt ledarskapsnätverk för verksamhetschefer. Vi märkte av ett fortsatt stort intresse bland våra medlemmar att fördjupa sig i frågor rörande kvalitetssäkring och rollfördelningen mellan idéburna jourer och kommunernas socialtjänst. I takt med att kommunerna tar allt mer av sitt lagstadgade ansvar för att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor, vill jourerna vara väl förberedda på de förändringar det innebär för att kunna bedriva och planera sin verksamhet på bästa sätt. Efter ett initiativ av Länsstyrelsen i Stockholm samarrangerade SKR en pilotutbildningsserie i ekonomi och verksamhetsutveckling för idéburna organisationer inom social omsorg för jourerna i Stockholms län, med förhoppningen att fler länsstyrelser skulle följa efter för att kunskapen ska komma fler jourer till del. På förbundsnivå hade SKR en nära kontakt med Socialstyrelsen. Samtal fördes också med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), både i form av möten på ledningsnivå och i den SKR Verksamhetsberättelse 2013 Lina Andersson, ATIM tjejjour, och Suss Lundhem, Örebro tjejjour, på bemötandeutbildning. offentliga debatten där SKR förde upp problem som jourerna möter dagligen och som många gånger beror på en bristande intresse från kommunens sida. Vi kritiserade SKL och kommunerna för att inte ta till sig den kunskap och de riktlinjer som finns i form av bland annat Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens arbete med våldsutsatta. Extra anslag Varje år har SKR:s medlemmar möjlighet att söka projektbidrag, så kallade extra anslag, för att genomföra mindre projekt. År 2013 inkom 152 ansökningar från 66 medlemsorganisationer. Det sökta beloppet uppgick till kr. SKR beviljade medel till en summa av kr. Bland ansökningarna som beviljades fanns projekt för uppstart av ungdomsjour, handledning, sommarläger, utbildning och en tjejjoursapplikation för smarta mobiltelefoner. Medlemskommunikation SKR:s kansli bistår medlemmarna med omvärldsbevakning och intern information genom mejlutskick, postutskick, hemsida, sociala medier och nyhetsbrev. År 2013 gav SKR ut sex nyhetsbrev, varav alla skickades ut via post och mejl till medlemsföreningarna. Via mejlenkäter samlades infor mation och underlag in från medlemsjourerna för att kunna användas i förbundets påverkansarbete. 7

10 SKR Medlemsstöd Utbildningar och konferenser År 2013 innebar ännu ett utbildningstätt år inom SKR. Precis som året innan utökade vi antalet större medlemsutbildningar för deltagare och kompletterade också dessa med flera tillfällen för mindre grupper, däribland Minerva-utbild ningen som riktade sig till jourer i Stockholms län. Utöver detta anordnades SKR:s uppdaterade grundkurs för kvinnojourer och nya grundkurs för tjejjourer och ungdomsjourer av flera jourer runt om i landet. För varje utbildning anges deltgarnas snittbetyg (där 5 är max). Hot- och riskbedömning med Henrik Belfrage 8 februari, Stockholm Informativt, inspirerande, vetenskapligt men också roligt. 4,8 Inspirationshelgen mars, Jönköping Väldigt kul att få känna att det vi gör har stor betydelse och se det större sammanhanget. Positivt med erfarenhetsbyte. 4,6 Fördjupningsutbildning om sexuellt våld mot hbtq-personer och bemötande, 9 februari, Sollentuna I samarbete med RFSL, BOJ och HOPP Stockholm. 4,5 Att leda en jour maj, Stockholm Många nya insikter, flera nya verktyg, mycket ny kunskap, nya idéer. 3,5 Att leda en jour maj, Stockholm Otroligt givande i allt som gåtts igenom under båda dagarna. Väldigt inspirerande. 4,2 Allan Wade: An Introduction to Response-Based Practice in Context 15 juni, Stockholm Jätteintressant, nya tankebanor, nya arbetssätt. 4,7 Att leda en jour september, Stockholm Massor av ny kunskap och samtal med övriga kvinnor i jourerna, massor av utbyte av erfarenheter. 4,6 Social dokumentation 4 oktober, Stockholm Bra och nyttig kunskap som uppmanar till vidare reflektion som visar på behov av fortsatt vidareutvecklingsområden som bör ses över. Bra och konkret info, bra publik. Roligt att diskutera och höra andra jourers erfarenheter Nya infallsvinklar till problemlösning och samverkan över myndighetsgränser. 4,3 Att leda en jour oktober, Stockholm Intressanta möten med andra ledare i kvinnojourerna. Inspiration och medvetenhet om vad det innebär att leda en jour, samt kunskapsökning. 4,3 Grundutbildning i bemötande av våldsutsatta hbtq-personer 9-10 november, Lidingö I samarbete med RFSL och BOJ Bra med praktiska övningar. Positivt att se hur andras organisationer jobbar, nyttigt att diskutera med varandra men också att knyta kontakter! 4,0 Inspirationshelgen i Jönköping. Bemötande - En utbildningsdag om stöd till unga tjejer via mail och chatt 10 november, Stockholm Väldigt seriös. Känslan av att det är viktigt och på allvar, stort bra. Väldigt proffsigt. Tydlig, rolig, bra stämning/känsla. Bästa utbildningen jag har varit på via jouren - mest kvalitativ. 4,7 Minerva-utbildningarna Minerva, del 1: Ekonomi i en idéburen organisation, 8 november, Stockholm Minerva, del 2: Ekonomisk kommunikation, förhandling, m.m., 23 november, Stockholm Minerva, del 3: Ekonomisk kommunikation, förhandling, m.m., 29 november, Stockholm Minerva del 4: Att beskriva sin verksamhet, 5 december, Stockholm Kompetensutveckling i ekonomi och verksamhetsutveckling för idéburna organisationer inom social omsorg, 8 SKR Verksamhetsberättelse 2013

11 Metodmaterial och handböcker SKR erbjöd under 2013 följande egen- eller samproducerade handböcker och metodmaterial. Siffrorna anger antal sålda exemplar med föregående års siffra inom parantes. Barn på kvinnojour handbok - 54 st. (21) Att starta och driva tjej- och kvinnojour handbok 17 st. (82) Våld i samkönade relationer handbok - 32 st. (40) Jag sa att jag hade en mardröm - film 104 st. (273) Måsvägen 12 brädspel - 21 st. (28) Ur barnens perspektiv metodstöd gratis Föräldracirklar inom Kriminalvården rapport gratis Fula gubbar, nätflirtar och camsex handbok gratis Go Straight Home film beställs via Film and Tell Machofabriken metodmaterial beställs via Liber arrangerad av SKR tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm och Länsorganisationen för kvinnojourer i Stockholms län. Ordförandekonferens november, Stockholm Nog den bästa konferensen jag har varit på hittills, bra schema, bra styrt, bra föreläsare. Många intressanta och relevanta föreläsningar som gav mycket nyttig info. 4,7 SKR:s grundkurser Grundkursen finns i en version för kvinnojourer och en för tjejjourer och ungdomsjourer. Den arrangeras av medlemsjourerna själva och leds av jouraktiva som utbildats till kursledare av SKR. 4,6 SKR Verksamhetsberättelse 2013 Under 2013 hölls 15 grundkurser runt om i landet; i Filipstad, Sollefteå, Ronneby, Skövde, Falun, Visby, Falkenberg, Karlskrona, Hässleholm, Nyköping, Jönköping, Sollentuna, Växjö och Eskilstuna. Totalt deltog 180 personer. Deltagarnas snittbetyg låg på 4,6 av 5 för de elva grundkurserna för kvinnojourer och 4,7 av 5 för de fyra grundkurserna för tjej- och ungdomsjourer. ny barnhandbok För att stärka förbundets arbete med våldsutsatta barn och unga påbörjades under 2013 arbetet med en handbok med fokus på barn som upplevt våld. Handboken, som beräknas vara klar i slutet av år 2014, tas fram tillsammans med psykologen Peter Rösare, som är en uppskattad föreläsare om barn och trauma bland SKR:s medlemsjourer. Rösare har en bakgrund som psykolog och behandlare på Ersta Fristads numera nedlagda verksamhet för våldsutsatta kvinnor och barn. Handboken är tänkt att både innehålla teori om hur våldet påverkar barnet, och vara konkret vad gäller barnets och mammans vistelse på jouren. Under 2013 gjordes förarbeten i form av studiebesök på 12 av SKR:s jourer för att få grepp om deras utmaningar och vardag och lägga en grund för boken. Under besöken blev det tydligt hur olika förutsättningar SKR:s jourer har och vilken enorm bredd som finns inom förbundet. Arbetet med handboken har mötts av stort intresse och entusiasm bland jourerna. 9

12 SKR Medlemsstöd EJA - En jour för alla Projekt EJA påbörjades 2013 med syfte att genom en utbildningsturné synliggöra situationen för vålds utsatta kvinnor med funktionsnedsättning för att de ska få det stöd och de insatser de har rätt till, enligt Socialtjänstlagen kap På varje ort projektet besökte bjöds de som arbetar med kvinnofrids- eller tillgänglighetsfrågor inom kommunen eller i en förening in till ett seminarium på den lokala kvinnojouren. Med hjälp av ett upplägg med föreläsning, filmvisning, prova-på-övning och diskussioner synliggjordes hur stödet för våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning kan förbättras. Under hösten 2013 hölls 10 seminarier och projektet besökte 19 jourer i Helsingborg, Båstad, Stockholm, Ängelholm, Lidköping, Trelleborg, Göteborg, Hässleholm, Höganäs, Malmö, Lund, Kristianstad och Halmstad. mängd frågor så som tjejers rätt till utbildning, det offentliga rummet och att slippa barnäktenskap och graviditet. Våga prata Tillsammans med Mobila Dokumentär redaktionen, Brottsofferjouren (BOJ) och filmaren Ewa Cederstam genomförde SKR en utbildningsturnén Våga prata kring våldtäkt, där vi bland annat visade dokumentärfilmen Våga minnas. Målgruppen var yrkesverksamma och ideellt verksamma människor som har till uppgift att stödja, möta och arbeta för att hjälpa människor utsatta för våldtäkt och sexuellt våld. Målet var att bidra till att stärka Reba i Go Straight Home. samarbetet och skapa en plattform kring arbetet mot våldtäkt i de orter som besöktes; Falun, Stockholm, Malmö och Helsingborg. På varje ort medverkade en eller flera av SKR:s lokala medlemsjourer. Turnén blev en succé och deltagarnas snittbetyg för alla fyra tillfällen blev 4,5 av 5. Jag har fått konkreta tips på hur man kan fråga och prata kring sexuellt våld. Särskilt berörd blev jag av filmens budskap om hur skadlig tystnaden kan vara sa en deltagare i Stockholm. Jag är verkligen nöjd med dagen och känner mig mindre osäker när jag möter personer i de här situationerna framöver, sa en deltagare i Malmö. Go Straight Home I januari hade kortdokumentären Go Straight Home, om unger tjejer i Bangladesh, premiär på Göteborgs Internationella filmfestival. Filmen regisserades av Maud Nycander och producerades av Film and Tell. Tillsammans med bland andra RFSU och ActionAid deltog SKR i idéarbetet och spridningen av filmen, samt bidrog till finansieringen av projektet. Filmen skildrar hur den 14-åriga flickan Reba hanterar eve teasing - sexuella trakasserier på gatan - och risken att bli bortgift mot sin vilja. Rebas dröm är att gå i skolan och få en utbildning. För en flicka i Bangladesh är det en stor dröm. SKR tog fram ett workshopunderlag för att filmen ska kunna användas i jourernas utåtriktade arbete, och av andra som vill diskutera unga tjejers rättigheter både i Sverige och i Bangladesh. Genom att hitta likheter och skillnader går det att belysa en 10

13 Tjejjouren.se Under 2013 fortsatte SKR:s och Roks samarbete kring webbportalen Tjejjouren.se. Illustration Sofie Kindahl En peppande röst, källa till kunskap och sluss ut till jourerna för tusentals unga tjejer. Besöksantalet på Tjejjouren.se har sedan lanseringen 2013 ökat stadigt och i slutet av 2013 hade sidan över unika besökare i veckan. Så här sa en av alla de tjejer som besökt Tjejjouren. se: Hej, jag bara ÄLSKAR er sida! Den är världens bästa! Jag har lärt mig jättemycket om saker jag inte visste innan. Jag har även lärt mig från andras problem. Tjejjouren.se utgjorde en stor del av SKR:s medlemsstöd till tjejjourerna och ungdomsjourerna, bland annat i form av lokala hemsidor med intranät, verktyg för mejl- och chattjour, samt ett gemensamt intranät. Tjejjouren.se:s nationella frågelåda fortsatte att utgöra ett komplement till de lokala jourernas stödarbete. Frågelådan var liksom tidigare år en av de mest besökta delarna av Tjejjouren.se och fyllde en viktig funktion för de tjejer mellan 12 och 20 år som ville ha svar på sina funderingar. Frågorna rörde allt från kärleksbekymmer och kroppen till självmordstankar och att ha blivit utsatt för våldtäkt. Under 2013 märktes en ökad oro kring den egna livssituationen i många av frågorna. En mindre grupp av SKR:s och Roks tjejjourer ansvarade för att besvara frågorna. På grund av ett högt tryck gjordes rutinerna om under 2013 för att fler stödsökande skulle hitta till de lokala jourernas hemsidor och få stöd där istället. Färre frågor togs in med SKR Verksamhetsberättelse 2013 förhoppningen att kunna hinna med ett bra bemötande. Ansvarsgruppen minskades från tio tjejjourer till sex tjejjourer. Frågelådan tog emot mycket av den ångest som porr och sexistisk reklam sprider bland unga tjejer. Liksom tidigare år rörde en stor del av de frågorna den egna kroppen och upplevelsen av att inte kunna svara upp mot de ideal som finns. Hårlösa fittor, platta magar och runda bröst med en exakt centrerad bröstvårta är något som många tjejer upplever som ett krav från omgivningen. Många har en relation och vill ha sex men hålls tillbaka av ångesten att visa sig Tack så sjukt mycket att ni finns, jag behöver skriva av mig och behöver stöd från en vuxen. /Han var min vän! naken inför sin partner. Andra ställer frågan, kommer någon någonsin att älska mig när jag ser ut såhär? Tjejjourerna är motvikten till de övermänskliga ideal som många tjejer brottas med i sin vardag. De kan bredda bilden av att vara tjej. Hur ser det egentligen ut på badhuset? Variationen är stor. Långa kroppar, korta kroppar, kroppar med celluliter och mage, med hår och lite hängbröst. Eller kanske inga bröst alls. Tjejjourerna sätter också hennes upplevelse i ett större sammanhang och visar att det inte är tjejens fot Vanligaste frågorna handlar om: Kroppen 260 st. Oro 164 st. Mens 103 st. Kärlek 79 st. Fittan 75 st. Mest läst i Tjejguiden: Fittfakta Onani - allt om att onanera Att ha sex Kyssar och hångel Om sex gör ont - vestibulit Populär frågelåda som är för stor utan skon som är för liten. Tjejjourerna bidrar med en feministisk analys. Från bröst till självmord En del av kvalitetssäkringen av ansvarsgruppens arbete är utbildning i bemötande. I november 2013 samlades jourtjejer från Umeå, Sollentuna, Örebro, Stockholm och Malmö på SKR:s kansli för att öva på bemötande utifrån en feministisk värdegrund och den stora bredd på frågor unga kontaktar dem med, med fokus på bröst och självmord. 11

14 Förberedda jourer och haltande kommuner Utvecklingen på kvinnofridsområdet fortsatte under år 2013, med nya och tydligare riktlinjer från Socialstyrelsen. D e idéburna kvinnojourerna har lång erfarenhet och är på många håll i landet det bästa och enda alternativet för stöd och skydd, i såväl akuta situationer som på kort och lång sikt. SKR vill ge sina medlemsjourer möjlighet att fortsätta erbjuda det bästa stödet och fortsatte därför under 2013 att arrangera medlemsutbildningar för att hjälpa jourerna att vässa sin kvalitet. De tydliggjorda krav och riktlinjer från Socialstyrelsen (som bland annat redogörs för i Socialstyrelsens Meddelandeblad 2/2012) var en utgångspunkt i arbetet. SKR erbjöd under året riktade utbildningar till jourer både med och utan boende kring vad det innebär för en idéburen förening att utföra socialtjänst. Vi bistod med konkreta tips och råd kring hur rutiner kan skrivas ned för att utveckla kvalitetsarbetet och erbjöd återigen den mycket uppskattade utbildningen i social dokumentation. Stöddokumenten som tidigare tagits fram tillsammans med Somaya Kvinno- och Tjejjour översattes under året till sju språk. Vidare erbjöds medlemmarna utbildning i föreningsarbete och en ideell styrelses ansvar. För de jourer som har anställda och verksamhetsledare arrangerade vi en fördjupningsutbildning i arbetsrätt. För idéburna organisationer som bedriver social omsorgsverksamhet finns många utmaningar och möjligheter. Organisationsstrukturen är en viktig grund för att jouren ska kunna bedriva ett bra stödarbete. Tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm och Länsorganisationen för kvinnojourer i Stockholms län, påbörjade vi ett pilotprojekt med syfte att erbjuda organisationer som bedriver stödverksamhet för våldsutsatta kompetensutveckling Rum på kvinnojours skyddade boende. i företagsekonomi, lagar, avtal och dokumentation. Projektet finansierades av Tillväxtverket och i pilotomgången deltog sex av SKR:s medlemsjourer. Halvvägs in i utbildningen menade deltagarna att de hade fått konkreta verktyg och kände sig tryggare i avtalsdiskussioner med kommunen. Utbildningen synliggjorde vikten av att separera intäkter från verksamhetsbidrag (som ska finansiera de delar av verksamheten som är ett komplement till kommunens verksamhet) och intäkter från skyddat boende när jouren utför socialtjänst. Både budget och avtalsförhandling med kommunen blir då tydligare och enklare enligt jourerna. SKR var remissinstans till flera av de regeringsuppdrag som Socialstyrelsen avslutade under året. Bland annat vägledningen om skyddat boende Fristad från våld, vars resultat välkomnades av SKR. I skriften presenteras Socialstyrelsens definition av skyddat boende, som är bred och inkluderar flera grader av skydd. Dessutom framhålls tydligt kommunernas ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn, samt vikten av den våldsutsattas egen upplevelse och uppfattning av risker och farlighet som i en akut 12 SKR Verksamhetsberättelse 2013

15 SKR Medlemsstöd situation kan användas som en första bedömning. Vidare betonas vikten av stöd kombinerat med skyddat boende och att kommunen har ett ansvar för våldsutsatta i ett akut skede likväl som i ett kort och långsiktigt perspektiv. Svårigheterna med att hitta en ny permanent bostad i utslussningsfasen tas också upp, något som SKR slog larm om flera gånger under åren 2012 och Tillsammans med ett 60-tal kvinnojourer med skyddat boende skickade SKR ut vägledningen Fristad från våld till de kommuner respektive kvinnojour är verksam i. Drygt 130 socialchefer, eller motsvarande, fick vägledningen inslagen i presentpapper med ett tillhörande grattiskort. Hälsningen löd Grattis kommunens namn, till denna utmärkta vägledning. Lycka till i arbetet med att tillämpa den. Hör gärna av er om ni har frågor! Önskar namnet på den lokala kvinnojouren och Sveriges Kvinnooch Tjejjourers Riksförbund, SKR. Dialog med SKL Under året inledde SKR en dialog med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om förhållandena mellan kvinnojourer och kommuner. SKL som representerar landets samtliga kommuner är en avgörande samarbetspart för SKR. Vi fick tillfälle att belysa kvinnojourernas unika verksamhet som till skillnad från många andra verksamheter ofta erbjuder ett helhetsperspektiv utifrån den stödsökande, inklusive boende, förändrande stödsamtal samt opinionsbildning och förebyggande arbete. SKL:s förste vice ordförande Lennart Gabrielsson sa under ett möte att det är önskvärt att tydliggöra vad som bäst utförs av kommunen respektive kvinnojouren. Detta ingick delvis i det regeringsuppdrag Länsstyrelsens hade under 2013 om att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommun och ideell förening med utgångspunkt i olika regelverk och riktlinjer, framför allt Socialtjänstlagen. SKL:s sätt att belysa frågan tydliggjorde vikten av att kvinnojourerna lyfter sin särart, vad de kan bistå med och vad kommunen kan komplettera kvinnojourerna med, så som stöd till särskilt utsatta grupper. SKL och SKR diskuterade också SKR:s ordförande Carina Ohlsson, forskaren Carin Holmberg och jämställdhetsminister Maria Arnholm. SKR Verksamhetsberättelse

16 SKR Medlemsstöd finansiering av kvinnofrid inom den kommunala budgeten. Under året kritiserade SKL regeringen för att inte ha tagit hänsyn till finansieringen vid lagändringen år 2007 då kommunerna gjordes ansvariga för stöd och skydd till våldsutsatta. SKL uttryckte också starkt stöd för kvinnojourerna och att de inte ska behöva genomgå upphandling i kommunerna. Några av de frågor vi hoppats få svar på under 2013 fick vi besvarade, till exempel definitionen av skyddat boende. Men vid årets slut återstod fortfarande frågetecken inför det fortsatta arbetet med kvalitetsutveckling och att stödja jourerna i sin fortsatta utveckling av rätts- och kvalitetssäkert stöd. Vart är vi på väg? Under Almedalsveckan 2013 fördes flera samtal om de förändringar som sker i arbetet för våldsutsatta kvinnor och barn. Almedalen: Att kritiskt granska sociala flaggskepp Boken Att följa med samtiden: Kvinnojoursrörelse i förändring diskuterades på ett seminarium arrangerat av Ersta Sköndal Högskola. Boken kom ut i maj 2013 och bygger på forskning om SKR och förbundets politiska påverkansarbete och betydelse som samhällsaktör sedan bildandet Boken är lika spännande som en deckare. SKR har inte fastnat utan följer med sin samtid och fortsätter att ligga i framkant, sa jämställdhetsminister Maria Arnholm. SKR har drivit frågan att stat och kommun ska ta sitt ansvar och att stödet till våldsutsatta ska vara en del av den generella välfärden. Tillslut har staten svarat på detta, vilket måste tolkas som ett uttryck för att SKR lyckats, menade Carin Holmberg, en av de tre forskarna bakom boken. Holmberg menade att SKR drivit på för att kvinnojourerna ska vara en självklar del av stödkedjan som en våldsutsatt kvinna möter. För att det ska vara rättssäkert ska den del av verksamheten som utförs på uppdrag av socialtjänsten lyda under socialtjänstlagen, utan att vara en myndighetsutövning. Jouren ska handlägga ärenden enligt de riktlinjer som styr socialtjänsten och kunna anmäla när något inte fungerat bra enligt Lex Sarah. Utöver det styr jourerna verksamheten utifrån den egna värdegrunden. I framtiden kan det bli fråga om att upphandla jourplatser. Kommer frågan om mäns våld mot kvinnor att avradikaliseras och komma att handla mer om byråkrati? frågade sig Holmberg. Vi är inte rädda för socialtjänstlagen, svarade SKR:s ordförande Carina Ohlsson. Lagen är en hjälp för att alla ska få bra stöd och skydd oberoende av vem de är eller var de bor. Vi tror inte att vi ensamma kan hjälpa alla och skapa ett jämställt samhälle fritt från våld. Arnholm, som också är minister för det civila samhället, gav tydliga besked om vikten av den fria rösten. Ni kan inte bedriva ert arbete utan att fortsätta att försöka påverka politiken. Det måste vara en seger att frågorna nu finns på den politiska agendan. När sedan myndigheter vaknar till liv uppstår naturligtvis konvulsioner i systemet. Vi måste tillsammans med er komma fram till hur vi på bästa sätt ska samordna arbetet framåt, menade hon. Almedalen: I stormens öga SKR arrangerade samtalet I stormens öga - privatiserad välfärd, kommunalt ansvar och ideella kvinnojourer, mellan ordförande Carina Ohlsson och forskaren Carin Holmberg. Det unika med idéburna kvinnojourer jämfört med kommunal verksamhet är att vi har både ett strukturellt och ett individuellt perspektiv, sa Carina Ohlsson. Vårt dilemma är att vi vill fortsätta arbeta utifrån både det jämlika samtalet och en feministisk analys av mäns våld mot kvinnor samtidigt som vi vill att kommunerna ska ta sitt ansvar, menade Ohlsson. Det finns en risk att jouren i framtiden blir en underavdelning till socialtjänsten, varnade Carin Holmberg. Det är konstigt att staten går in och gör tillsyn på ideell verksamhet, det går inte ihop med att säga att en rörelse ska vara fri att verka. Samtidigt som vi måste vara tydliga med att vi aldrig kommer bli en myndighet, måste vi fråga oss vad garanten för de kvinnor och barn som söker stöd ska vara, menade Ohlsson. Vi kan inte säga att vi vet säkert att varenda en av våra boenden har god kvalitet och att vi ska står utanför diskussionen om tillsyn. Om vi ska fortsätta att utvecklas och förbättras måste vi hitta rutiner kring vårt kvalitetsarbete. Lex Sarah och socialtjänstlagen är ju till för den som söker stöd. Samtidigt som diskussionerna pågick i Almedalen publicerades Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:s debattinlägg Höjda krav får inte knäcka kvinnojourerna i Dagens Samhälle. SKR svarade med repliken Höjda krav stärker stödet till våldsutsatta kvinnor. 14 SKR Verksamhetsberättelse 2013

17 SKR Opinion och påverkan Opinion och påverkan SKR fortsatte under 2013 att hitta nya vägar för att synliggöra att mäns våld mot kvinnor inte är en isolerad fråga utan angår hela samhället. Ordförande Carina Ohlsson och vik. förbundssekreterare Lotta Sonemalm vid FN:s högkvarter i New York. Remissvar Under året lämnade SKR svar på remisser avseende: (Ju2012/7444/L5) Genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (Ds 2012:45) (Ju2012/7688/L5) Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt av vissa frågor om kontaktförbud avseende gemensam bostad (Ds 2012:52) Upphandlingsutredning 2010 slutbetänkande (SOU 2013:12) Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg (S2013/4268/FST) Begrepp och termer boenden, bostäder socialtjänst (Dnr 28756/2013) Betänkandet Med Rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer (Ds 2013:47) En ny ungdomspolitik (U2013/4442/UC) Promemorian Förslag till fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd, (Dnr: s2013/7395/fst) Promemorian Erkännande av utländska fullmaktäktenskap (Ju2013/6402/L2) Promemorian Stärkt besittningsskydd för våldsutsatta hyresgäster (Ju2013/7809/L1) Betänkande (SOU 2012:45) Kvinnor och barn i rättens gränsland, utredning om kvinnor som utsätts för våld efter att ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning Debattartiklar 16/1 Aftonbladet Debatt. SKR: Nyansera debatten om våldtäkt, tack. Vi är trötta på att medierna sprider skräck och avsky i sin våldtäktsrapportering. 1/2 SvD Brännpunkt. SKR, Roks och Män för Jämställdhet: Barn ska inte behandlas så här. Tre barn placerades hos sin pappa trots att han är dömd för att ha miss handlat mamman. 13/2 SvD Brännpunkt. SKR: Ökat stöd räcker inte. Vi är trötta på mantrat ökat stöd till kvinnojourerna som upprepas från vänster till höger. 8/3 Dagens Arena. SKR, Roks, Sveriges Kvinnolobby, IKFF m.fl.: Eliminera mäns våld mot kvinnor. 8/3 Aftonbladet Debatt. SKR med fler i 15:52- rörelsen: Kvinna, du jobbar gratis efter 15:52. Vi vägrar att vänta 68 år på jämställda löner 4/4 Aftonbladet Debatt. SKR: Strippor och våld två sidor av samma mynt. Är ni med eller emot oss? frågar SKR supporterföreningarna. 17/5 Aftonbladet Debatt SKR: Friande våldtäktsdomen i Umeå sätter lagstiftningen ur spel. Rätten menar att killarna kan ha tolkat hennes motstånd som blygsel 17/5 Feministiskt Perspektiv. SKR, Roks och Sveriges Kvinnolobby: Nu gör vi 17 maj till jämställdhetsdag! Vi delar ut pris till Norge för förtjänstfullt arbete SKR Verksamhetsberättelse

18 SKR Opinion och påverkan om våldtäkt. Genom att synliggöra flera enskilda våldtäktsfall och felaktiga resonemang i domstolarna bidrog vi tillsammans med flera andra aktörer till att sexuellt våld tog stor plats i det offentliga samtalet under andra halvan av :52-rörelsen på Sergels torg inför 8 mars. Vår position i debatten stärktes ytterligare under Genom att arbeta mer strategiskt med kommunikation uppnåddes målen att stärka vår expertroll i kvinnofridsfrågorna och bli en starkare röst för de lokala jourerna. Det senare genom att skapa fler nyheter baserade på jourernas verklighet och nå ut bredare i lokal media. I kommunikationen fokuserade vi på den komplexa och avgörande frågan om hur våldsutsatta kvinnor och barn drabbas av att kommunernas brister i sitt ansvar på många områden, samt på sexuellt våld. Bland annat publicerade vi ett tiotal debattartiklar om sexuellt våld, om allt från rättsväsendets brister till medias ansvar att nyansera rapporteringen Press, radio och TV SKR ökade sin närvaro i media markant under Under hösten omskrevs SKR i press, radio eller TV omkring fem gånger i veckan, vilket är mer än en fördubbling jämfört med året innan. Sammanlagt skrevs och publicerades 29 debattartiklar, att jämföra med 16 året innan. Artiklarna rörde framför allt arbetet mot sexuellt våld och kommunernas brister i kvinnofridsarbetet och publicerades i bland annat SvD, DN, Aftonbladet, Göteborgs- Posten, Dagens Samhälle, ETC och Feministiskt Perspektiv. Digitala medier En stor del av SKR:s kommunikation, till medlemmar såväl som externa målgrupper, sker via hemsidan och sociala medier. Antalet besökare på SKR:s hemsida ökade med 25 procent under 2013 jämfört med året innan. De mest lästa texterna var Så kan kvinnojouren hjälpa, Om jourerna/engagera dig och Statistik om våld. Mailjouren Sedan den startade 2003 har Mailjouren besvarat tusentals 2013 Debattartiklar 25/8 GP Debatt. SKR: Kommunerna sviker våldsutsatta kvinnor och barn. Fler kvinnor och deras barn behöver flytta in i skyddat boende än de som kan flytta ut. 18/6 GP Debatt. SKR, Ungdomsstyrelsen och Män för Jämställdhet: Unga mäns våld kan stoppas med bra ledarskap. Så kan upplopp och ungdomsvåld motarbetas genom våldsförebyggande arbete 28/6 Aftonbladet Debatt. SKR, Svenska FN-förbundet, TRIS. RFSU m.fl.: Kriminalisera barn- och tvångsäktenskap. Lagar som berövar unga deras barndom måste försvinna, skriver SKR m.fl. i Aftonbladet. 4/7 Dagens Samhälle. SKR: Höjda krav stärker stödet till våldsutsatta kvinnor. SKR svarar Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 8/8 SKR: Visionslösa förslag mot mäns våld. Ökade bidrag till kvinnojourerna behövs, men är långt ifrån tillräckligt! 9/8 Dagens Samhälle. SKR: Mer behöver göras för att stötta våldsutsatta kvinnor. SKR svarar SKL. Kommunerna kan göra mycket mer. 17/8 Feministiskt Perspektiv. SKR: Måste bli enklare att leva med skyddade personuppgifter. Förslag inför justitie ministerns kommande översyn. 4/9 SKR: Mer pengar till jourerna välkomnas. Nu måste regeringen sätta press på kommunerna. 16 SKR Verksamhetsberättelse 2013

19 procent till 616 stycken. Majoriteten av frågorna var direkta hjälpfrågor från våldsutsatta tjejer och kvinnor och en mindre andel var frågor från anhöriga. De flesta kontakterna gällde fysiskt och psykiskt våld, separation, ex-partnern, juridik och sexuella övergrepp. Stephanie Thögersen, Sveriges Kvinnolobby, om arbetet mot sexköp tillsammans med bland andra SKR. mejl från våldsutsatta kvinnor och deras anhöriga. En del av frågorna och svaren finns publicerade på SKR:s hemsida, där de utgör de mest besökta sidorna. Mailjourens svarsgrupp bestod 2013 av åtta personer med pågående eller tidigare erfarenhet från arbete på kvinnojour eller motsvarande. Svarsgruppen träffas kontinuerligt för utbildningar och handledning. Årets utbildning hölls i Malmö 8-9 november och fokuserade på juridiska frågor. Advokat Marie-Louise Norking föreläste om att det finns mycket mer att göra juridiskt och mer som går att driva till kvinnors fördel än vad som är sedvanligt. Efter ett rekordhögt tryck 2012, med i snitt två frågor om dagen, gjordes Mailjouren mindre synlig på SKR:s hemsida Antalet frågor sjönk med 20 Internationella BroTTSofferdagen 22 februari SKR var medarrangörer till Brottsoffermyndighetens stora konferens IBD tillsammans med BRIS, Rädda Barnen, BOJ, Roks med flera idéburna organisationer. Årets tema Nätet som brottsplats och livlina lockade över 300 deltagare från rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och civilsamhället. SKR:s valbara seminarium om vad unga tjejer möter på nätet och hur vi möter dem, utifrån rapporten Fula gubbar, var mycket uppskattat. I plenum föreläste 1000 möjligheter och SKR:s mailjour tillsammans med RFSL:s HBTQkojan.se om att ge stöd via nätet. Commission on the status of women 4-15 mars SKR deltog i det 57:e mötet för FN:s kvinnokommission (CSW) i New York. Årets fokus var hur våldet mot kvinnor kan stoppas och förebyggas och vår ordförande Carina Ohlsson ingick i den officiella svenska delegationen. Förutom att följa förhandlingarna och närvara i det NGO-forum som pågick 1/10 SvD Brännpunkt. SKR: Hovrätten blundar för sammanhanget. Ej förankrade i verkligheten kring sexuella övergrepp och våldtäkt. 2/10 SVT Debatt. SKR och regeringens utredning Män och jämställdhet: Även män måste engagera sig mot mäns våld. Dags att män agerar mot våld och trakasserier på alla nivåer. 5/10 DN Debatt. SKR: 9 punkter för att motverka sexuella övergrepp. Dags att vidta kraftfulla åtgärder. SKR presenterar nio krav. 6/10 SvD Brännpunkt. SKR: Domstolarna styrs av just värderingar (slutreplik) 8/10 DN Debatt. SKR: Ingenstans nämns sänkta beviskrav (slutreplik) 10/10 Värmlands Folkblad. SKR, RFSU, Svalarona IB och ActionAid Sverige: Kränkningar krossar drömmar. Internationella Flick dagen: Världen över krossas flickors drömmar av sexuellt våld. 23/10 SvD Brännpunkt. SKR: Ett rättssamhälle som sviker unga tjejer. I kontrast till vad hovrättens tror är det ovanligt att unga exponerar sig sexuellt på nätet. 1/11 Aftonbladet Debatt. SKR, Kvinnors Nätverk, Sveriges Kvinnolobby SKR Verksamhetsberättelse

20 SKR Opinion och påverkan SKR på Pride paraden i Stockholm. parallellt medverkade SKR i ett av Sveriges officiella seminarier med tema förebyggande arbete mot mäns våld. Intresset att höra goda exempel från Sverige var stort och Carina Ohlsson lyfte bland annat det värdegrundsarbete inom AIK Fotboll som SKR är delaktiga i. Internationella kvinnodagen 8 mars SKR försöker hela tiden visa hur våld mot kvinnor inte är en isolerad fråga utan hör samman med andra politikområden. Också 2013 genomförde SKR kampanjen Lön hela dagen för jämställda löner tillsammans med en bred uppslutning av fackliga organisationer, kvinnoförbund och kvinnoorganisationer som samlades under namnet 15:52-rörelsen (tidigare 15:51-rörelsen). Under ett år hade löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskat från 14,3 till 14,1 procent, vilket betyder att kvinnor fick betalt en minut längre, det vill säga till klockan 15:52, på en arbetsdag räknad mellan kl och Den 8 mars spreds budskapet Efter klockan 15:52 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Hög tid för lön hela dagen! i debattartiklar, sociala medier, seminarier och manifestationer över hela landet. Flera medlemsjourer deltog tillsammans med andra aktörer ur 15:52-rörelsen på deras ort. Almedalen 30 juni 7 juli SKR närvarade som vanligt på politikerveckan i Almedalen i Visby. Förutom att medverka i paneler på seminarier arrangerade av bland andra Kvinnojouren Amanda, NCK och Sveriges Kvinnolobby ordnade vi tre egna seminarier 4 juli: I stormens öga - privatiserad välfärd, kommunalt ansvar och ideella kvinnojourer (läs mer på sidan 19) Att stoppa unga mäns våld - en ledarskapsfråga (läs mer på sidan 30) (O)synliggörandet av barn i kriminalpolitiken - om barn som upplever våld och hur man kan arbeta med både barn och föräldrar för att främja liv utan våld. (läs mer på sidan 19) Stockholm Pride 28 juli - 3 augusti Sedan flera år tillbaka medverkar SKR i Stockholm Pride genom att arrangera seminarier, ha informationstält eller gå i paraden. I år tågade vi i paraden för allas rätt till ett liv fritt från våld tillsammans med omkring 45 representanter från bland annat Tjejjouren Väst, ATSUB Göteborg, Kvinnojouren Liljan och Huddinge Tjejjour. Årets tema för Stockholm Pride var Familjen, vilket var särskilt relevant för SKR:s jourer då de möter många unga hbtqpersoner som känner sig begränsade av sin familj och både unga och vuxna som är utsatta för våld av sin partner. Intresset från jourerna att delta i Pride ökar för varje år och det finns ett stort engagemang för att bli bättre på att nå ut med och erbjuda stöd och skydd till alla som definierar sig som kvinna eller tjej. Internationella dagen mot våld mot kvinnor, 25 november Inför 25 november fördjupade vi vårt fokus på hur bostadsbristen drabbar våldsutsatta kvinnor och barn. Året innan hade vår rapport med vittnesmål och statistik från SKR:s jourer blivit en ögonöppnare för många och gett upphov till en ihållande och bred diskussion i riksdagen och ute i kommunerna, såväl som på tidningarnas ledarsidor och debattsidor. Nya siffror visade att situationen förvärrats ytterligare m.fl.: Låt haverikommission granska sexual brotten. Kvinnorörelsen samlar sig för en gem en sam manifestation. #vaknabeatrice 25/11 SvD Brännpunkt. SKR: Ingen kvinnofrid utan en egen bostad. Kvinnojourerna slår larm om förvärrad situation. 3/12 Aftonbladet Debatt. SKR: Våld i nära relationer vanligast bland unga. Svartsjuk och kontrollerande ingår i föreställningen om hur killar ska vara i heterorelationer. 5/12 ETC Göteborg. SKR: Ansvar dumpas på kvinnojourer. Skyddade boendena fulla med kvinnor och barn som letar efter egen bostad. 20/12 Feministiskt Perspektiv. SKR: Tjejjourernas önskelista inför Säkrare finansiering, förebyggande arbete och samtyckeslag. 20/12 Dagens Arena. SKR och Sveriges Kvinnolobby: Sexköpslagen är inget hinder. SKR och Sveriges Kvinnolobby svarar RFSU. 18 SKR Verksamhetsberättelse 2013

Kvinnor / Barn jouren tvingades avvisa Hösten sept-nov 2012. avvisa Hela år 2011

Kvinnor / Barn jouren tvingades avvisa Hösten sept-nov 2012. avvisa Hela år 2011 BILAGA 1: Statistik och kommentarer ang. avvisningar av kvinnor och barn från kvinnojourernas boenden 2011 och sept-nov 2012 Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, info@kvinnojouren.se Kontakt:

Läs mer

Många tjejjourer arbetar med förebyggande verksamhet genom föreläsningar och tjejgrupper i skolor och på fritidsgårdar.

Många tjejjourer arbetar med förebyggande verksamhet genom föreläsningar och tjejgrupper i skolor och på fritidsgårdar. Tjejjourer Vad är en tjejjour? En tjejjour är en feministisk förening där tjejer arbetar för att stötta andra tjejer. Det finns över 60 tjejjourer runt om i hela Sverige, i små och i stora städer. Varenda

Läs mer

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon. UNIZON Verksamhetsberättelse 2014 Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.se Unizon Verksamhetsberättelse 2014 1 Framsida: Josefine, Tjejjouren

Läs mer

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Värdegrund och policy för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Illustrationer: Moa Dunfalk En grundläggande beskrivning av SKR ges i organisationens stadgar, där det bland annat finns en ändamålsparagraf

Läs mer

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Sigtuna Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Plats: Sigtuna Sommar 2013 Juni Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen. Sigtuna var och lyssnade på Allan Wade. Sida 3 Vi söker nu fler volontärer. Är du en av

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Kartläggning av Unizon:s medlemsjourer

Kartläggning av Unizon:s medlemsjourer Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 www.unizon.se info@unizon.se @unizonjourer Kartläggning av Unizon:s medlemsjourer - Baserad på 2014 års enkätundersökning Författare: Siri Morawski, siri.morawski@gmail.com

Läs mer

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon. UNIZON Verksamhetsberättelse 2014 Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.se Unizon Verksamhetsberättelse 2014 1 Framsida: Josefine, Tjejjouren

Läs mer

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor REMISSVAR 2006-10-31 från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks Riksorganisationen

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. Läs om. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund

SKR. Verksamhets berättelse. Läs om. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om Våldtäkt Kvalitetssäkring Tjejjouren.se Ur barnens perspektiv Idrott och våld MED MERA... 2012 Verksamhets berättelse SKR Verksamhetsberättelse 2010

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Alla Kvinnors Hus, Stockholm Grund- och vidareutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Stockholm Informations- och utbildningssatsning

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Justerande Ulla-Britt Jonsson

Justerande Ulla-Britt Jonsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (11) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 16 december 2014, kl. 13:00-16:00 Beslutande Tomas Nilsson, ordförande Laila Furskog Ulla-Britt Jonsson

Läs mer

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för

Läs mer

Värdegrund för Roks Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Värdegrund för Roks Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Värdegrund för Roks Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Värdegrunden antogs av Roks årsmöte 2007 2007 Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Stockholm

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Att Trygga Sexuellt Utnyttjade, ATSU Eskilstuna Grundutbildning, våld i nära relationer Barnen Först (BF) Föreläsningar på

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

SUO 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle

SUO 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle SUO 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer Våldet går inte i pension För dig som vill veta mer Studiematerial Trygghet som saknas- om våld och övergrepp mot äldre Brottsofferjouren, Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges Pensionärsförbund har

Läs mer

Propositioner till RFSU Stockholms årsmöte 2013

Propositioner till RFSU Stockholms årsmöte 2013 Propositioner till RFSU Stockholms årsmöte 2013 Propositioner är förslag från RFSU Stockholms styrelse. Alla medlemmar kan inför och under årsmötet lämna egna förslag. Det kan vara något helt nytt eller

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet.

Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet. Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet. Förord Kvinnorörelsen har uppnått mycket i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och för ett jämställt samhälle. Med nästa stora

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon Manifest, värdegrund och policy för Unizon Unizon samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger

Läs mer

Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013

Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013 Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013 Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, har erfarenhet av att ge skydd och stöd till

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Informationssatsning Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Grundutbildning

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUSOMRÅDEN FÖR BUFFF SVERIGE 1. KVALITETSSÄKRING OCH UTBILDNING 2. DRIFT NATIONELLT STÖD 3. LOBBYING/PÅVERKANSARBETE/MARKNADSFÖRING 4. ORGANISATION/DELAKTIGHET

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2016

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2016 Afrosvenskarna i Stockholm, ASR - Stockholm Projektet kapacitetshöjning mot hatbrott Alla Kvinnors Hus, Karlstad Alla kvinnors jour Grundutbildning för volontärer Alla kvinnors jour Alla kvinnors jour

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

BROTT I NÄRA RELATIONER. Illustration: Anders Worm

BROTT I NÄRA RELATIONER. Illustration: Anders Worm BROTT I NÄRA RELATIONER Illustration: Anders Worm Illustration: Anders Worm Inledning I Sverige lever vi utifrån FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. De slår fast att alla människor är födda

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Kvinnors rätt till trygghet

Kvinnors rätt till trygghet Kvinnors rätt till trygghet Fem konkreta insatser för kvinnofrid som kommer att ligga till grund för våra löften i valmanifestet Inledning Ett av svensk jämställdhetspolitisks viktigaste mål är att mäns

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. Läs om. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. SKR 15 år

SKR. Verksamhets berättelse. Läs om. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. SKR 15 år SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om SKR 15 år Tjejjouren.se Machofabriken Cause of Death: Woman MED MERA.. 2011 Verksamhets berättelse SKR Verksamhetsberättelse 2010 www.kvinnojouren.se

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

IJ2008/1822/DISK. Statens folkhälsoinstitut Östersund. 1 bilaga. Regeringens beslut

IJ2008/1822/DISK. Statens folkhälsoinstitut Östersund. 1 bilaga. Regeringens beslut Regeringsbeslut 2 2008-09-11 IJ2008/1822/DISK Integrations- och jämställdhetsdepartementet Statens folkhälsoinstitut 831 40 Östersund Uppdrag till Statens folkhälsoinstitut att undersöka hur våldsutsatta

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Serviceförvaltningen Staben Tjänsteutlåtande Dnr 1.1.5-729/2016 Sida 1 (5) 2016-11-04 Handläggare Lars Ericsson Telefon: 08 508 11 818 Till Servicenämnden 2016-11-22 Förslag till program mot våld i nära

Läs mer

Närhet som gör ont - om våld mot närstående

Närhet som gör ont - om våld mot närstående Närhet som gör ont - om våld mot närstående Närhet som gör ont om våld mot närstående erbjuder en gedigen genomgång av problematiken kring mäns våld mot kvinnor. Utgångspunkten är att kunskap är en viktig

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Västerorts kvinnojour erbjuder språkkunskaper som bland annat arabiska.

Västerorts kvinnojour erbjuder språkkunskaper som bland annat arabiska. 2013-01-13 Västerorts kvinnojour VKJ Verksamhetsplan 2013 1. Inledning Västerorts kvinnojour erbjuder skyddat boende för utsatta kvinnor och kvinnor med barn. Vårt verksamhetsområde erbjuder förutom boende

Läs mer

Riktlinjer för Våld i nära relation

Riktlinjer för Våld i nära relation Riktlinjer för Våld i nära relation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderad Riktlinjer Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-01 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Katarina Haddon Castor, G/VOK/Ledning/

Läs mer

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Reviderad 2013-04-29 Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Inledning Vem som helst kan drabbas av våld och övergrepp eller någon annan brottslig handling. Men vissa grupper är särskilt

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt Har kommunala handlingsplaner någon betydelse?

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt Har kommunala handlingsplaner någon betydelse? Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt Har kommunala handlingsplaner någon betydelse? - för våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning 2007 Har kommunala handlingsplaner någon betydelse? - för våldsutsatta

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2009

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2009 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden December 2009 ABF Västerås Konferens om hedersrelaterat våld Alla Kvinnors Hus, Karlstad Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor ATSU,

Läs mer

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 07:36 Diarienr: 07/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2007-07-03 Mottagare: Rubrik: Sektionen för hälsa och jämställdhet Kommunstyrelsen Kommundirektörer Individ-

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Nyhetsbrev nr Mäns våld mot kvinnor

Nyhetsbrev nr Mäns våld mot kvinnor Nyhetsbrev nr 2 2015 Mäns våld mot kvinnor Här får du lite samlade nyheter och information om vad som är på gång i riket och länet. Länsgruppen mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål

Läs mer

Till Socialnämnden Organisations- och föreningsutskottet. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon:

Till Socialnämnden Organisations- och föreningsutskottet. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr: 8.1.1 100/2015 OFU 2015-03-24 Sida 1 (7) 2015-03-02 Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: 08-508 25 077 Till Socialnämnden Organisations-

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK Det kan vara svårt att prata om svartsjuka och våld i nära relationer. Vad är okej och inte i en relation? Vad kan

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-28 Handläggare: Eva Svedman Telefon: 08-508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd, sammanträde 2011-12-15 Stockholms

Läs mer

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2015. Ölandsgatan 49 D 116 63 stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2015. Ölandsgatan 49 D 116 63 stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon. UNIZON Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Unizon 1 Ölandsgatan 49 D 116 63 stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.se FRAMSIDA: UNIZONS OLGA PERSSON

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström.

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström. Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström Våren 2014 Länsstyrelsens regeringsuppdrag Stödja samordningen av insatser som

Läs mer

Illustrationer av Hanna Stenman

Illustrationer av Hanna Stenman FAIR SEX Sex kan man ha med sig själv eller tillsammans med andra, med någon av samma kön eller annat kön, sällan, ofta eller aldrig och på en massa olika sätt till exempel hångel, oralsex, smeksex, analsex,

Läs mer

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Unga, sex och nätet Om Ungdomsstyrelsen Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Tar fram och förmedlar kunskap om det civila samhällets

Läs mer

Internet - en trygg plats för alla? Vem kan man lita på? Göteborgs Stad, Social Resursförvaltning Länsstyrelsen, Västra Götaland 28 januari 2015

Internet - en trygg plats för alla? Vem kan man lita på? Göteborgs Stad, Social Resursförvaltning Länsstyrelsen, Västra Götaland 28 januari 2015 Internet - en trygg plats för alla? Vem kan man lita på? Göteborgs Stad, Social Resursförvaltning Länsstyrelsen, Västra Götaland 28 januari 2015 Karin Torgny journalist kulturvetare + vårdarinna vård och

Läs mer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer Social resursförvaltning Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014 2018 www.goteborg.se Innehåll Det här är en kortversion av Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer. I september 2015

Läs mer

Kvinnolobbyns nyhetsbrev

Kvinnolobbyns nyhetsbrev Kvinnolobbyns nyhetsbrev nr 3/2010 Julbrev från ordföranden 2010-12-19 Då var det dags igen att önska alla medlemmar i Lobbyn varma julhälsningar inför stundande jul och nyår! Under året som gått har Lobbyn;

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande.

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer Grundläggande krav är att bidrag i

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer

Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. Juni 2010

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. Juni 2010 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Juni 2010 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, ATSUB Göteborg Grundutbildning för stödpersoner och volontärer Anhöriga till sexuellt

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014

Verksamhetsberättelse år 2014 Verksamhetsberättelse år 2014 Trygghet - Empati - Hopp Tjejjouren Idun Sigtuna Org.nr. 814801-0815 C/o Kvinnojouren Sigtuna Bankgiro: 5906-0962 Box 3052 kontakt@idunsigtuna.tjejjouren.se 195 03 Märsta

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

SOU 2015:86 Mål och Myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken

SOU 2015:86 Mål och Myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Mål och Myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer

Läs mer

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-10-22 198 Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta Dnr SN 2013/0459 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-14 Yttrande ska enligt 5 kap. 11 andra stycket socialtjänstlagen

Läs mer

Du har rätt till ett liv fritt från våld!

Du har rätt till ett liv fritt från våld! Blir du utsatt? Du har rätt till ett liv fritt från våld! Det är numera väl dokumenterat, både i forskning och annan litteratur, att det våld som män riktar mot kvinnor ofta har sitt ursprung i och finner

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2017

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2017 ALVA kvinnojour Vidareutbildning för jourkvinnor ATIM Kvinno- och Ungdomsjour Framställning av informationsmaterial Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn och Ungdomar, Göteborg Gruppverksamhet för föreningens

Läs mer

Det ingen vill se - en bok om våld i samkönade parrelationer

Det ingen vill se - en bok om våld i samkönade parrelationer Det ingen vill se - en bok om våld i samkönade parrelationer Våld i parrelationer förekommer oavsett om de är samkönade eller olikkönade. För att undvika kränkningar, felaktigheter och diskriminerande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49)

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) 1 (5) Socialförvaltningen 2014-10-21 Dnr KS 2014-684 Anna Widéen SN 2014-230 Justitiedepartementet Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) SAMMANFATTNING Linköpings kommun

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer