Innehåll SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET 1 (15)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET 1 (15)"

Transkript

1 Innehåll Förbundets medlemmar och klubbar Klubbar Medlemmar 2 2 Förtroendevalda på kongressen Förbundsstyrelsen Libertas Valberedning 4 2. Revisorer 4 3 Medlemskap och representation Medlemskap i andra organisationer Representation i andra organisationer 4 Nätverk 4.1 Burmautskottet 4.2 Migrationspolitiska nätverket Egyptennätverket 6 Tidskriften Libertas 7 6 Förbundsstyrelsens arbete Verksamhetsplanen 7 7 Kansliet 8 8 Supervalåret Kampanjutbildningar Fördjupningskurs för ordföranden och valledare Val till Europaparlamentet 8.4 Val till riksdagen, kommuner och landsting 11 9 Internationellt Internationell samordning FNSU YES IUSY 12 Studier och påverkan 12.1 Ledarskapsutbildning för kvinnor 13.2 Wigforssakademin 13.3 Forskarkonferensen 13. Kampanjer 14. Almedalen 14. Hemsidan och sociala medier 14. S- studenter i Media Fel! Bokmärket är inte definierat. 12 Organisation 12. Kongressen Rådslag 1 ()

2 1 Förbundets medlemmar och klubbar 1.1 Klubbar Följande klubbar har under verksamhetsåret varit anslutna till förbundet: Ø Axix Mundi (Kalmar) Ø Bårås S-studneter Ø Cuprimontanus (Falun-Borlänge) Ø Demos (Växjö) Ø Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening Ø Halmstad S-studenter Ø Helsingborgs S-studenter Ø Jönköpings S-studenter Ø Karlstads socialdemokratiska studentklubb Ø Laboremus (Uppsala) Ø Lectio (Västerås) Ø Lunds socialdemokratiska studentklubb Ø Malmö S-studenter Ø Mälardalens högskolas studentförening Eskilstuna Ø Pantarei (Östersund) Ø Perdix (Gävle) Ø Sapere Aude (Stockholm) Ø Skaraborg s-studenter (Skövde) Ø Socialdemokratiska ekonomklubben (Stockholm) Ø Socialdemokratiska handelsstudenter (Göteborg) Ø Studentföreningen vid högskolan Väst i Trollhättan Ø Norrköpings S-studenter Ø Spartacus (Linköping) Ø Socialdemokratiska studentklubben (Stockholm) Ø Socialdemokratiska teknologklubben (Stockholm) Ø Sundsvalls S-studenter Ø Unikum (Luelå) Ø Umeå socialdemokratiska högskoleförening Ø Örebro S-studenter Medlemmar Terminsstarten både vår och höst karaktäriseras av intensivt kampanjande och utåtriktat arbete på klubb- och förbundsnivå. För att förstärka och förlänga insatserna beslutade förbundsstyrelsen 2 ()

3 om en värvarkampanj och att den skulle pågå under årets sista kvartal, dvs första oktober till sista december. Årsskiftet 13/14 var första året på länge som gränsen betalande medlemmar vid den perioden faktiskt passerade 00 personer och stannade på 113. Mycket tack vare ett intensivt arbete för värvning men också faktiskt återvärvning. Tidigare år har betalningsgraden legat på mellan 60-6 % men vid årskiftet tangerade den 80 %. Det visar på klubbarnas förmåga och idoga arbete att dämpa utflödet. Klubben som nettovärvade flest i faktiska tal under perioden var SSK, tätt följt av S-studenter Malmö. Den procentuellt största ökningen stod SSÄK (vid Försvarshögskolan) för, de ökade med 0 %. Under vårterminen 14 bedrevs ingen renodlad värvarkampanj, istället kampanjades det mot borgerliga regeringens ändringsförslag av studiemedlet. Ett kampanjande som får sägas vara lyckosamt då regeringen drog tillbaka det förslaget. Senare delen av våren fokuserades på att bedriva europaparlamentsvalrörelse. 2 Förtroendevalda på kongressen Förbundsstyrelsen Ø Talla Alkurdi, förbundsordförande, två år Ø Sverker Falk-Lissel, förbundssekreterare, två år Ø Daniel Johansson, vice förbundsordförande, ett år Ø Nasra Ali, ett år Ø Jepser Blomqvist, ett år Ø Thomas Edin, ett år Ø Veronica Engelmann, ett år (avsagt sitt uppdrag sen 14 december 13) Ø Elisabet Fjellström, ett år Ø Yasmin Hussein, ett år Ø Johanna Kullenberg, ett år Ø Ebba Ringborg, ett år Ø Henrik Trulsson, ett år Ø Simon Vinge, ett år (avsagt sitt uppdrag 21 september 13) Till förbundsstyrelsen adjungerades Calle Sundstedt, personalrepresentant, och Elinor Odeberg, Libertas redaktör. 2.3 Libertas 3 Ø Elinor Odeberg, redaktör, ett år Ø Madeleine Bengtsson, ett år Ø Johan Frick, ett år Ø Linnea Jacobsson, ett år 3 ()

4 Ø Liss Jonasson, ett år Ø Johanna Mårtensson, ett år Ø Mattias Pettersson, ett år Ø John Runesson, ett år 2.4 Valberedning Ø Catharina Piazzolla, sammankallande, ett år Ø Fanny Eriksson, ett år Ø Sara Fransson, ett år Ø Mikael Karlsson, ett år Ø Filip Sjöstrand, ett år 2. Revisorer Ø Anton Andersson, sammankallande, ett år Ø Sanna Axelsson, ett år Ø Johan Lennartsson, ett år 3 Medlemskap och representation 3.1 Medlemskap i andra organisationer Förbundet har under verksamhetsåret varit anslutet till följande organisationer: Ø Arbetarnas Bildningsförbund, ABF Ø Young European Socialists, YES Ø Förbundet Nordens Socialdemokratiska Ungdom, FNSU Ø International Union of Socialist Youth, IUSY Ø Landsrådet för Svenska Ungdomsorganisationer, LSU Ø Olof Palmes Internationella Center, OPC Ø Folk och Försvar Ø Västra Sveriges arbetares folkhögskola, VSAF Ø Ship to Gaza Ø Sveriges kvinnolobby Ø RFSU Ø KFO Ø Unga örnars vänner 4 ()

5 3.2 Representation i andra organisationer Ø Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott: Talla Alkurdi Ø S-kvinnors förbundsstyrelse: Johanna Kullenberg Ø SSU:s förbundsstyrelse: Daniel Johansson Ø Tage Erlanders stiftelse för internationellt samarbete: Sverker Falk-Lissel Ø YES:s byrå: Milishia Rezai Ø Västra Sveriges arbetares folkhögskolas styrelse: Mikael Karlsson Ø Olof Palmes internationella centers styrelse: Eleonore Eriksson 4 Nätverk 4.1 Burmautskottet Verksamhet i Sverige: I augusti hölls årsmöte i Burmautskottet. Då valdes Thomas Edin till ekonomiskt ansvarig och Maria Ehnhage samt Charlotte Malmborg valdes till koordinatorer, samtliga på ett år. Sedan oktober publicerar Burmautskottet nyhetsbrev för att, först och främst, ge alla S-studenters medlemmar möjlighet att följa vårt arbete och engagera sig i Burmas utveckling. Alla nyhetsbrev publiceras på hemsidan, och där ligger nu från oktober och januari. Nästa brev ska publiceras den 1 maj. Fyra nyhetsbrev per år ska produceras. Burmautskottet har sökt och erhållit medel genom Olof Palmes Internationella Center för att kunna genomföra en landsomfattande föreläsningsturné riktad till lokala S-studentföreningar och arbetarrörelsen i stort. Detta innebär att vi med betalda omkostnader kan ta oss runt till klubbar oavsett geografiskt läge. Vårt mål är att få fler att engagera sig i den viktiga kampen för demokrati och mänskliga rättigheter för Burmas folk. Hittills har vi besökt Malmö, Örebro, Eskilstuna, Östersund och Sveg. Besök är även inplanerat i bl.a. Göteborg. Turnén pågår maj ut och vi hoppas fortfarande att fler klubbar hör av sig och passar på att få ta del av den spännande och kritiska utvecklingen i Burma gällande jämställdhet, demokrati och etniska grupper. Tanken är att turnén kan avslutas med en slags sammanfattande föreläsning under S-studenters kongress i Göteborg. 3 Verksamhet i Mae Sot: I samarbete med Olof Palmecentret har utskottet sedan 06 skickat volontärer, för att i samarbete med SYCB (Students and Youth Congress of Burma), undervisa unga kvinnor från olika etniska grupper. Det nuvarande utbildningsprogrammet LMP (Leadership and Management Program) startade 11 och syftar till att ge unga kvinnor från olika etniska grupper i Burma ökad kunskap kring demokrati, ledarskap och mänskliga rättigheter. Målet med utbildningen är att fler kvinnor ska bli aktiva ledare inom den burmesiska demokratirörelsen genom bland annat studier i demokrati, genusfrågor, mänskliga rättigheter, ledarskap och projektledning. ()

6 I juli 13 påbörjades det nu pågående utbildningsprogrammet. 11 unga kvinnor går utbildningen detta år. Vår volontär från S-studenter var under det första halvåret Roaa Hamsis. Roaa arbetade på Örebro universitet innan hon rester till Mae Sot. Vid årsskiftet 13/14 byttes Roaa av med nästa volontär, My Thoor Juhlin. My är student på Stockholms universitet där hon läser till socionom. Det har under perioden skett två utskottsresor till Mae Sot. I november 13 reste Linnea Fehrm och Charlotte Malmborg dit, och hjälpte till med att skriva den uppdaterade aktivitetsplanen inför 14. Den andra resan skedde i januari 14, och resenärer var då Maria Brehmer och Maria Ehnhage. Denna resa hade som mål att skriva årsrapporten tillsammans med SYCB för år 13. Under båda resorna höll vi även workshops med studenter och personal på SYCB, om t.ex. politiska ideologier, konfliktlösning och härskar- respektive främjartekniker. 4.2 Migrationspolitiska nätverket Migrationspolitiska nätverket hade under året ett flertal möten under ledning av Åsa Odin Ekman. De publicerade ne mindre rapport om Säkra och lagliga vägar in till Europa för asylsökanden. Tillsammans med förbundsordförande publicerades en artikel på temat Säkra och lagliga vägar inför antagandet av socialdemokraternas valplattform inför Europaparlamentsvalet 14. Den mars 14 höll nätverket ett panelsamtal om just säkra och lagliga vägar för asylsökanden in till Europa där kandidater till Europaparlamentet deltog bland annat Magnus Nilsson och Ellinor Eriksson. Samtalet hölls i ABF Stockholms lokaler. 4.3 Egyptennätverket 3 S-studenters Egyptenutskott har under året utvecklat en styrgrupp för att kunna ta projektet vidare. Syftet med utskottet är att driva ett projekt med socialdemokratiska systerpartiet i Egyptens ungdomsutskott, SHADA. Ett samarbete för att öka kontakten med systrar och bröder i Egypten och följa deras kamp för demokrati och socialdemokrati i Egypten. På grund av det rådande politiska läget i Egypten har det varit svårigheter att etablera det projektet som vi önskat. Under våren har utskottet haft i uppdrag av Palmecentret att hålla i två workshops på en demokratiutbildning för representanter från alla tio största partier i Egypten. De fyra som åkt har haft möjlighet att få en inblick i den politiska situationen i landet och knutit kontakter med viktiga framtida samarbetspartners. Under hösten 14 kommer flera av denna typ av resor genomföras och fler kommer att få en unik erfarenhet och ny kunskap. Projektet har mött svårigheter så som risker med resande till Egypten vilket har försvårat kontakten med partiet i Egypten men förhoppningsvis kommer vi kunna fortsätta arbetet att starta detta partistödsprojekt tillsammans med Palmecentret under hösten. Utskottet vill också arbeta för öka kunskapen om det politiska läget i Egypten genom att anordna föreläsningar och skriva artiklar på ämnet i Sverige. 6 ()

7 Tidskriften Libertas Libertas har under året givit ut två antologier; Libertas antologi 1 på tema Censur som utkom i december, och Libertas antologi 2 på tema Fritidslinjen som utkom i juni. Under året har Libertas drivit en aktiv nättidning med i snitt 3 texter i veckan, och trenden har under hela året varit uppåtgående. Såväl s-studenter, redaktionsmedlemmar som gästskribenter medverkar i idédebatten. Redaktionen har träffats för den övergripande planeringen av antologierna och nättidningen vid två tillfällen under året, i form av en helhelg i augusti respektive januari. Johan Frick utsågs i början av året till webbredaktör och har tagit ett stort administrativt ansvar för nättidningen. I övrigt har redaktionen hållit regelbunden kontakt via nätet och Skype, och ibland har delar av redaktionen haft möjlighet att träffas. Libertas har ordnat ett flertal seminarium, bokbord och släppaktiviteter. På Almedalen ordnade Libertas ett populärt seminarium om feministisk ekonomisk politik. Libertas seminarium om mediekoncentration drog fullt hus på Socialistiskt Forum i november och likaså seminariet om identitetspolitik på Feministiskt Forum i maj. Antologin om Censur gavs ut i samarbete med s-studenters Burmautskott och Olof Palme Center, där en resa till Burma ingick. Madeleine Bengtsson reste dit för Libertas räkning och gjorde ett reportage om politisk aktivism. Under våren arrangerades en releaseturné för antologin om Censur, där Libertas anordnade släpp i Malmö, Stockholm och Uppsala, och olika delar ur antologin berördes. Libertas har under året startat upp den vänsterpolitiska podcasten Statsapparaten i samarbete med ABF, Tvärdrag, Forum Egalia och Tankesmedjan Tiden, där Libertas redaktör Elinor Odeberg medverkar. Podcasten har nu över tusen lyssnare per avsnitt. Libertas redaktör har också varit aktiv i den allmänna debatten genom bland annat debattartiklar på Dagens Nyheter och Tankesmedjan Tiden. 6 Förbundsstyrelsens arbete 6.1 Verksamhetsplanen 3 Regionalt arbete Under verksamhetsåret har arbetet med att utforma grunden för regionala nätverk påbörjats. Då syftet med dessa primärt bör vara att koppla samman geografiskt närliggande klubbar har det inte formats tydliga premisser för vad samarbetena ska syfta till. Ett förslag på vilka klubbar som skulle kunna samarbeta presenterades på rådslaget under hösten och godkändes av klubbarnas ordföranden. Under verksamhetsåret har olika initiativ startats och en del har genomförts och det finns potenti- 7 ()

8 al för framtida utveckling. Inom de regionala samarbetena har seminarier, kurser och kvinnonätverk varit exempel på verksamhet under verksamhetsåret. 7 Kansliet Kansliet har under verksamhetsåret besått av förbundsordförande, förbundssekreterare samt en ombudsman, Calle Sundstedt. Från och med den 6 januari 14 utökades kansliet med en valombudsman, Malin J-son Höök. 8 Supervalåret Kampanjutbildningar Under våren åkte vår valombudsman runt i alla klubbar och höll kampanjutbildningar. 8.2 Fördjupningskurs för ordföranden och valledare Fördjupningskurserna är en kurshelg som ska förbereda klubbarna för valåret 14. Fördjupningskursen bestod i två delar. En del som berör både klubbordföranden och valledare. En del som enbart berör valledare. Bakgrund Med vetskapen att 14 är ett supervalår ansåg förbundet det vore nyttigt att synkronisera och bredda kunskapen i rollerna som klubbordförande och valledare. Därav anordnades en fördjupningskurshelg. För många medlemmar är det deras första val där de är engagerade i och då är det viktigt att kunna föra vidare erfarenheter ifrån förbundets tidigare kampanjer. Syfte Av erfarenhet har vi lärdomen att det är viktigt att kunna mobilisera väljare och denna fördjupningskurs har varit ett verktyg att förmedla hur man på bästa sätt gör detta. Att se till att klubbarna får en gemensam agenda i valen och större kunskaper inom sina olika arbetsområden. Det har också varit en bra möjlighet för de olika representanterna att kunna ventilera sina åsikter och egna erfarenheter. 8 ()

9 Mål Att hjälpa klubbarna att framställa sina valplaneringar och genomföringen av detta. Belysa om förbundets valplan, värvarmål och samtalsmål. Informera om förbundets möjligheter att distribuera material till klubbarna. Att tillhandahålla information om praktiska moment i valtider, detta inkluderar pressbilder och media hantering. Ge förutsättning för en välutförd valkampanj och göra chansen till valvinst ännu större. Utbildningsinnehåll Den första delen fokuserade på: Foujan Rouzbeh håller en föreläsning om hur man inspirerar. Där hon delger sina erfarenheter av anordna demonstrationer, aktiviteter och hur man bäst får ut sitt budskap. Ett pass tillhandahålls av Calle Sundqvist om praktiska frågor, riskhantering och hur man bäst samarbetar med andra föreningar, ssu och arbetarkommunen. Förbundets fokusfrågor återberättas för medlemmar, därefter följs det om hur man bäst förmedlar detta till sina väljare. Ett pass om de olika rollernas betydelse och deras ansvarsområde förklaras av Malin. Fokuset ligger på hur dessa rollerna utnyttjas bäst under en valrörelse. Mediahantering: Man går djupgående in på hur man fångar medias uppmärksamhet. Vikten av vara förbered och hur man återspeglas av media. Här lyfte klubbrepresentanterna upp många bra olika exempel på positiva och negativa erfarenheter av detta. Inspiration till hur man kan göra en enkel sak till något intressant var det som plockades upp av medlemmarna själva. Andra delen fokuserade på: Förbundets valplan presenteras igenom och vikten av hur viktigt det är att schemalägga sin aktiviteter. Det påpekas och vikten av att detta är en tid då man har en fördel av ett förhöjt politiskt intresse bland studenter. Vilket betyder att medlemsvärvning är en viktigt del att ta med sig. Att aktivera medlemmar och få fram entusiasm att vilja genomföra aktivister var ett genomgånge ämne som kom upp i diskussioner. Vilket i sin tur fördjupades i föreläsningen om att aktivera medlemmar. Föreläsning var välanpassat till kursen och genomfördes väl. 3 Pedagogisk innehåll/förutsättningar En ingångstanke för kursledarna hade var att inleda med ett inkluderade klimat med tanke på att ordföranderollerna är väldigt mansdominerade. Förbundet har tillavsikt att ha jämn könsfördelning på sina kurser, i detta fall var det svårt att tillgodo se detta krav. 40 Reflektioner Det är en kurs som inte är återkommande varje år vilket gör att innehållet är nykonstruerat. Detta har både fördelar och nackdelar, man tvingas att tänka nytt men kan inte förlita sig på att allt skötts av automatik utan man måste fördela ansvarområdet noggrant. 9 ()

10 Övriga aktiviteter Ett praktiskt moment i kursen var att delta i manifestationen mot rasism som ägde rum på medborgarplatsen. Detta för att det är viktigt att konstant visa sitt motstånd mot rasismen som äger rum i samhället. Detta var välmottaget från deltagare i kursen. Kursledare: Elisabeth Fjällström, Henrik Trulsson och Malin Höök Föreläsare: Calle Sundstedt, Talla Alkurdi, Sverker Falk-Lissel, Foujan Rouzbeh 8.3 Val till Europaparlamentet EU-valet med tillhörande kampanj blev startskottet för supervalåret 14. Under höstterminen arbetade vi med att utforma förslag på fokusämnen och handlingsplan för EU-valet. Vi identifierade några viktiga faktorer så som målgrupper, metoder, motståndare/konkurrenter och samarbeten för ett lyckad valkampanjande. Handlingsplanen beslutades sedan av förbundsstyrelsen med några ändringsförslag. En grupp från FS arbetade då med att ta fram en fråga med fokus på Miljö. Förbundets fokusfrågor inför Europaparlamentsvalet beslutades i början av 14 och blir säkra och lagliga vägar till Europa och Miljö och klimat. Förbundet nominerade under våren dåvarande förbundsordföranden Magnus Nilsson till Europaparlamentslistan, och partistyrelsen valde sedan att sätta upp honom på plats 24. Klubbarna fick förslaget att anordna EP-val kickoff/mingel tillsammans med andra klubbar eller själva den April. Tanken var att alla klubbar skulle ha fest samma dag och att detta skulle vara ett nationellt kickoff för EP-valet. Några klubbar genomförde detta och det blev lyckat. Vi kan också glädjas åt att vårt arbete med att lyfta frågan om säkra och lagliga vägar varit framgångsrikt och att partiet valde att ta in det i Plattform inför valet till Europaparlamentet 14. Europavalrörelsen hade fokus på säkra och lagliga vägar för asylsökande till EU. Våra kampanjer på det temat var mycket lyckade och fungerade bra dels i samtal och dels i fysiska kampanjer för att bilda opinion, värva röster och värva medlemmar. Vi kampanjade också för vår förra förbundsordförande Magnus Nilssons kandidatur till parlamentet. 3 Relaterade media i urval ()

11 8.4 Val till riksdagen, kommuner och landsting Höstens politiska arbete har dominerats av valåret 14. Förbundet har genomfört ett gediget arbete med att ta fram och förankra fokusfrågor till valen i september. Förbundsstyrelsen tog först fram ett antal breda ämnen som gick på remiss till klubbarna. Förbundsstyrelsen antog sedan, efter att ha läst remissvar och inhämtat synpunkter på ett rådslag med representanter från klubbarna, tre områden som sedan under en valkickoff med deltagare från hela landet formulerades till tre fokusfrågor: lärarledd tid i högre utbildning, jämställda löner och bostäder. Den 16 maj ordnade vi en jämställdhetsdag där Stefan Löfven, Carin Jämtin, Magdalena Andersson och Mikael Damberg De pratade på lärosäten runt Stockholm. Stefan Löfven hade ett smtal med Gertrud Åström, ordförande Sveriges kvinnolobby och Seher Yilmaz, ordförande rättviseförmedlingen, på Stockholms universitet. Ett påverkansarbete genomfördes under året inför Socialdemokraternas valmanifest och prioriteringar bland annat lades fokus på femte jobbskatteavdraget, feministisk profil och bostäder. Relaterade media i urval Femte jobbskatteavdrag Klassmedveten feminism Studiemedelskampanj Fler hyresrätter Fria skolvalet 3 9 Internationellt 9.1 Internationell samordning Förbundet har under verksamhetsåret inlett en process för internationell samordning som syftar 11 ()

12 till att öka samarbetet mellan de internationella utskotten, Burma- och Egyptenutskottet för att möjliggöra en koordinerad verksamhet och att förbundet drar nytta av den gemensamma projektkompetensen när det är möjligt. Den internationella samordningen öppnar också för framtida gemensamma aktiviteter mellan utskotten och inom förbundet. Det är viktigt att utskotten är tydligt integrerade med S-studenter 9.2 FNSU Talla Alkurdi har deltagit vid ett flertal FNSU möten under verksamhetsåret. Den 24 oktober 13 i Oslo i anslutning till Ungdomens nordiska råd samt 27 till 28 januari i Helsingfors. Den 28 till maj 14 deltog Nasra Ali samt Thomas Edin på FNSU:s kongress i Helsingör i Danmark. 9.3 YES S-studenter har under verksamhetsåret representerats av Milischia Rezai i styrelsen för Young European Socialists (YES). Milischia har närvarat vid YES byråmöten i Dublin, Irland och i Thessaloniki, Grekland. Milischia bjöds även in av Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS) för att tala vid franska socialistpartiets (Parti Socialiste) årliga samkomst i la Rochelle i augusti 13. Där talade Milischia bland annat om det svenska studiemedelssystemet och utbildningspolitik. Milischia Rezai och Talla Alkurdi representerade S-studenter vid YES Summer camp i Izmir, Turkiet i juli 13. Med hänsyn till det intensiva valåret och förbundets budget har S-studenter deltagit i färre YES-evenemang än tidigare år 9.4 IUSY S-studenter hade två ombud och två ersättare till IUSY World Congress som var i Köpenhamn den 28 februari till den 2 mars. Under IUSY kongressen lyckades delegationen tillsammans med bland annat Austrian Socialist Students få igenom en motion som handlade om asylsökande och EU. Från vår sida fick vi ett stycke och en att-sats som handlar om säkra och lagliga vägar till EU. En fråga som migrationspolitiska nätverket och drivit och som S-studenter står bakom. En annan motion som togs, och som FNSU, våra nordiska kamrater, och vi reserverade oss för är legaliseringen av Marijuana. Motionen gick igenom och vi reserverade oss. Då IUSY-kongressen var i samband med när oroligheterna i Ukraina bröt ut åkte vi även till den Ryska ambassaden och sjöng för att visa Internationell solidaritet Studier och påverkan Den huvudsakliga studieverksamheten i förbundet bedrivs av klubbarna. Många klubbar har studieverksamhet varje vecka och under året har vi också sett att de regionala gemensamma studier- 12 ()

13 na ökat. I det följande beskrivs dock endast den verksamhet förbundet står bakom..1 Ledarskapsutbildning för kvinnor I februari genomfördes vår årligt återkommande ledarskapsutbildning för kvinnor. Utgångspunkten för utbildningen är behovet av att utveckla och stärka kvinnliga ledare i förbundet, både de som har och de som har intresse av att i framtiden ta ledande ansvar i förbundet och utanför det. Utgångspunkten är att den enskilda individens ledarförmåga tränas i relation till en rad olika frågor och situationer som ledare kommer att behöva ta ställning till. Likväl handlar det om att ge deltagarna en insikt i sin roll som ledare; en självkännedom om hur de agerar i givna situationer och en insikt i hur deras agerande uppfattas av andra. Ett -tal unga kvinnor deltog och utvärderingarna visade på en mycket lyckad utbildning..2 Wigforssakademin Vi har också tillsammans med ABF, Tankesmedjan Tiden och Viskadalens folkhögskola genomfört årets upplaga av Wigforssakademin. Wigforssakademins syfte är att bidra till att stärka arbetarrörelsen som en kraft för samhällets fortsatta förändring genom en fördjupad idépolitisk utbildning kring reformismens möjligheter för arbetarrörelsen samt behovet av strukturreformer och provisoriska utopier. Utbildningen genomförs en gång per år och samlar deltagare från hela landet. Deltagarna har bakgrund inom facket, S-studenter och övriga delar av arbetarrörelsen. Årets upplaga hade tema valrörelse och folkrörelse. Årets tema var valrörelse och organisering, ut ett dåtida, nutida och framtida perspektiv. Tanken var att kursen ska kunna integreras i deltagarnas egna valarbete. Det innebar framförallt att hemuppgifterna anpassades så att deltagarna kunde fokusera på sitt valarbete och använda det för kursen och att hemuppgifterna också skulle vara användbara i det egna valarbetet. Till helgträffarna fick deltagarna i uppgift att läsa texter av Ernst Wigforss, debattartiklar, och annan litteratur kopplat till seminarierna. Utöver det fick de olika skriftliga uppgifter, som reflektioner och mindre essäer. Slutuppgiften.3 Forskarkonferensen I maj genomförde vi tillsammans med Tankesmedjan Tiden årets forskarnätverkskonferens på temat skolan ut ur krisen. Konferensen belyste läget för svensk skola ur flera aspekter, bland annat marknadisering och jämställdhet. Deltagare var företrädare för fack och politik, forskare och studenter. Flera parallella sessioner med forskarpresentationer blandades med samtal mellan forskare och politiker. Konferensen utmynnade under hösten i en forskningsantologi med samma namn, samt ett seminarium i riksdagen. 13 ()

14 .4 Kampanjer Under hösten genomförde många klubbar aktioner i protest mot regeringens förslag om högskolestiftelser. Vi skrev även debattartiklar lokalt och centralt. Vi påbörjade också arbetet med en högskolepolitisk rapport som presenterades för partiet i början av rivstartade med kampanjen mot försämringen av studiemedlet. Den borgerliga regeringens förslag om att sänka studiebidraget och istället höja lånedelen blev på sätt och vis startskottet för supervalåret. Hela förbundet var på fötter inom några timmar och förbundet ordnade en manifestation på Mynttorget i Stockholm där bland annat förbundsordförande Talla Alkurdi talade tillsammans med ordförandena för Sveriges förenade studentkårer, Saco studentråd, European Students union och Stockholms studentkårers centralorganisation; företrädare för Gröna studenter och Ung vänster, samt Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Ibrahim Baylan. Dessutom drev vi facebooksidan Nej tack till stänkt studiestöd som på drygt ett dygn samlade över anhängare. Både kampanjen och facebooksidan uppmärksammades bra i Media. Vi ordnade också ett frukostseminarium med Stefan Löfven om Socialdemokraternas politik för högre utbildning. S-studenters kampanjer fick stort media uppslag och efter några veckor tvingades den borgerliga regeringen backa från förslaget om sänkt studiebidrag.. Almedalen Vår idépolitiska tidskrift Libertas gav ut ett nummer på temat The economic Woman, som fick mycket stor uppmärksamhet. Under våren arrangerade Libertas ett seminarium på samma ämne som lockade i alla fall 1 besökare. En något modifierad version av seminariet hölls även under Almedalsveckan. Seminariet blev så välbesökt att det satt människor utanför lokalen och lyssnade..6 Hemsidan och sociala medier Under året påbörjades ett projekt med att ta fram en ny hemsida, Kansliet arbetade med en ordentlig genomgång av de befintliga hemsidan och tog fram en kravspecifikation för en ny sida. Kansliet deltog också i workshops och andra möten med webbyrån och kunde till kongressen 14 presentera en försa version av den nya hemsidan. Sidan sjösattes sedan i september 14. Strategiarbetet med sociala medier stärktes under året och resulterade i en mer utvecklad närvaro med fler kampanjer och fler interaktioner. S-studenter är fortsatt det överlägset största partipolitiska studentförbundet på Facebook. 14 ()

15 11 Organisation 11.1 Kongressen 13 Förbundets kongress hölls i juni i Stockholm och kombinerades med en valupptakt med besök från bland annat partiledningen. Förbundsordförande Magnus Nilsson och förbundssekreterare Eleonore Eriksson avgick och efterträddes av Talla Alkurdi respektive Sverker Falk-Lissel. Talla Alkurdi efterträddes som vice ordförande av Daniel Johansson. Förbundsordförandens och förbundssekreterarens mandatperioder förlängdes till två år Rådslag Under året har två rådslag hållits. Båda rådslagen fokuserade på valet, men behandlade också läget i klubbarna. Upplägget förändrades för att bli med inkluderande och byggde mer på deltagande från ordförandenas sida och med större närvaro från förbundsstyrelsen. Det förnyade upplägget vann mycket uppskattning bland både ordföranden och förbundsstyrelsen. ()

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsplan 2014 - redogörelse FOKUSFRÅGOR Organisationen beslutade under årsmötet att arbeta med två fokusfrågor. Den ena är av organisatorisk form och den andra av mer

Läs mer

Delrapport 2009. Vänsterns Internationella Forum Projektperiod 2009-2010

Delrapport 2009. Vänsterns Internationella Forum Projektperiod 2009-2010 Delrapport 2009 Vänsterns Internationella Forum Projektperiod 2009-2010 2009 var ett år under vilket VIFs arbete genomgick ett flertal förändringar. Kring årsskiftet 2008-2009 avslutades flera långvariga

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2012

Verksamhetsberättelse år 2012 Verksamhetsberättelse år 2012 Redaktör: Fredrik Granath 762 dagar har vi väntat! Nu är det dags att gå från ord till handling. Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013

DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 ODINSSKOLAN 21-23 FEBRUARI 2014 1 Verksamhetsberättelse 2013 5 10 INTRODUKTION Under 2013 befäste SSU Göteborg sin roll som Sveriges näst största distrikt. Vi har

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon. UNIZON Verksamhetsberättelse 2014 Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.se Unizon Verksamhetsberättelse 2014 1 Framsida: Josefine, Tjejjouren

Läs mer

Ordförande har ordet 2006

Ordförande har ordet 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Ordförande har ordet 2006 Så har ännu ett händelserikt år gått, ett år fyllt av kreativt engagemang och en hel del slit. RFSU:s verksamhet växer lokalt, nationellt och internationellt,

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om MailJouren Tjejjouren.se barnperspektivet sexköpslagen Jourbesök med mera... 2010 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se 1 Inledning Min resa

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Fotografer: Ulf Huett, Jerker Andersson och André de Loisted Grafisk produktion och tryck: Ekotryckredners AB Upplaga: 1400 ex Artikelnummer: VF000016

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Innehåll. - Allmänt om ESF. - Folkrörelser på ESF. - Analyser av ESF

Innehåll. - Allmänt om ESF. - Folkrörelser på ESF. - Analyser av ESF Innehåll 1. Förord: Folkrörelserna i Norden efter ESF - Allmänt om ESF 2a. Dokumentationen av ESF 2b. Deltagarantal på ESF i Malmö och tidigare 2c. Föreningen ESF Norden om forumet 2d. Brev om avvecklingsbidrag

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer