Innehåll SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET 1 (15)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET 1 (15)"

Transkript

1 Innehåll Förbundets medlemmar och klubbar Klubbar Medlemmar 2 2 Förtroendevalda på kongressen Förbundsstyrelsen Libertas Valberedning 4 2. Revisorer 4 3 Medlemskap och representation Medlemskap i andra organisationer Representation i andra organisationer 4 Nätverk 4.1 Burmautskottet 4.2 Migrationspolitiska nätverket Egyptennätverket 6 Tidskriften Libertas 7 6 Förbundsstyrelsens arbete Verksamhetsplanen 7 7 Kansliet 8 8 Supervalåret Kampanjutbildningar Fördjupningskurs för ordföranden och valledare Val till Europaparlamentet 8.4 Val till riksdagen, kommuner och landsting 11 9 Internationellt Internationell samordning FNSU YES IUSY 12 Studier och påverkan 12.1 Ledarskapsutbildning för kvinnor 13.2 Wigforssakademin 13.3 Forskarkonferensen 13. Kampanjer 14. Almedalen 14. Hemsidan och sociala medier 14. S- studenter i Media Fel! Bokmärket är inte definierat. 12 Organisation 12. Kongressen Rådslag 1 ()

2 1 Förbundets medlemmar och klubbar 1.1 Klubbar Följande klubbar har under verksamhetsåret varit anslutna till förbundet: Ø Axix Mundi (Kalmar) Ø Bårås S-studneter Ø Cuprimontanus (Falun-Borlänge) Ø Demos (Växjö) Ø Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening Ø Halmstad S-studenter Ø Helsingborgs S-studenter Ø Jönköpings S-studenter Ø Karlstads socialdemokratiska studentklubb Ø Laboremus (Uppsala) Ø Lectio (Västerås) Ø Lunds socialdemokratiska studentklubb Ø Malmö S-studenter Ø Mälardalens högskolas studentförening Eskilstuna Ø Pantarei (Östersund) Ø Perdix (Gävle) Ø Sapere Aude (Stockholm) Ø Skaraborg s-studenter (Skövde) Ø Socialdemokratiska ekonomklubben (Stockholm) Ø Socialdemokratiska handelsstudenter (Göteborg) Ø Studentföreningen vid högskolan Väst i Trollhättan Ø Norrköpings S-studenter Ø Spartacus (Linköping) Ø Socialdemokratiska studentklubben (Stockholm) Ø Socialdemokratiska teknologklubben (Stockholm) Ø Sundsvalls S-studenter Ø Unikum (Luelå) Ø Umeå socialdemokratiska högskoleförening Ø Örebro S-studenter Medlemmar Terminsstarten både vår och höst karaktäriseras av intensivt kampanjande och utåtriktat arbete på klubb- och förbundsnivå. För att förstärka och förlänga insatserna beslutade förbundsstyrelsen 2 ()

3 om en värvarkampanj och att den skulle pågå under årets sista kvartal, dvs första oktober till sista december. Årsskiftet 13/14 var första året på länge som gränsen betalande medlemmar vid den perioden faktiskt passerade 00 personer och stannade på 113. Mycket tack vare ett intensivt arbete för värvning men också faktiskt återvärvning. Tidigare år har betalningsgraden legat på mellan 60-6 % men vid årskiftet tangerade den 80 %. Det visar på klubbarnas förmåga och idoga arbete att dämpa utflödet. Klubben som nettovärvade flest i faktiska tal under perioden var SSK, tätt följt av S-studenter Malmö. Den procentuellt största ökningen stod SSÄK (vid Försvarshögskolan) för, de ökade med 0 %. Under vårterminen 14 bedrevs ingen renodlad värvarkampanj, istället kampanjades det mot borgerliga regeringens ändringsförslag av studiemedlet. Ett kampanjande som får sägas vara lyckosamt då regeringen drog tillbaka det förslaget. Senare delen av våren fokuserades på att bedriva europaparlamentsvalrörelse. 2 Förtroendevalda på kongressen Förbundsstyrelsen Ø Talla Alkurdi, förbundsordförande, två år Ø Sverker Falk-Lissel, förbundssekreterare, två år Ø Daniel Johansson, vice förbundsordförande, ett år Ø Nasra Ali, ett år Ø Jepser Blomqvist, ett år Ø Thomas Edin, ett år Ø Veronica Engelmann, ett år (avsagt sitt uppdrag sen 14 december 13) Ø Elisabet Fjellström, ett år Ø Yasmin Hussein, ett år Ø Johanna Kullenberg, ett år Ø Ebba Ringborg, ett år Ø Henrik Trulsson, ett år Ø Simon Vinge, ett år (avsagt sitt uppdrag 21 september 13) Till förbundsstyrelsen adjungerades Calle Sundstedt, personalrepresentant, och Elinor Odeberg, Libertas redaktör. 2.3 Libertas 3 Ø Elinor Odeberg, redaktör, ett år Ø Madeleine Bengtsson, ett år Ø Johan Frick, ett år Ø Linnea Jacobsson, ett år 3 ()

4 Ø Liss Jonasson, ett år Ø Johanna Mårtensson, ett år Ø Mattias Pettersson, ett år Ø John Runesson, ett år 2.4 Valberedning Ø Catharina Piazzolla, sammankallande, ett år Ø Fanny Eriksson, ett år Ø Sara Fransson, ett år Ø Mikael Karlsson, ett år Ø Filip Sjöstrand, ett år 2. Revisorer Ø Anton Andersson, sammankallande, ett år Ø Sanna Axelsson, ett år Ø Johan Lennartsson, ett år 3 Medlemskap och representation 3.1 Medlemskap i andra organisationer Förbundet har under verksamhetsåret varit anslutet till följande organisationer: Ø Arbetarnas Bildningsförbund, ABF Ø Young European Socialists, YES Ø Förbundet Nordens Socialdemokratiska Ungdom, FNSU Ø International Union of Socialist Youth, IUSY Ø Landsrådet för Svenska Ungdomsorganisationer, LSU Ø Olof Palmes Internationella Center, OPC Ø Folk och Försvar Ø Västra Sveriges arbetares folkhögskola, VSAF Ø Ship to Gaza Ø Sveriges kvinnolobby Ø RFSU Ø KFO Ø Unga örnars vänner 4 ()

5 3.2 Representation i andra organisationer Ø Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott: Talla Alkurdi Ø S-kvinnors förbundsstyrelse: Johanna Kullenberg Ø SSU:s förbundsstyrelse: Daniel Johansson Ø Tage Erlanders stiftelse för internationellt samarbete: Sverker Falk-Lissel Ø YES:s byrå: Milishia Rezai Ø Västra Sveriges arbetares folkhögskolas styrelse: Mikael Karlsson Ø Olof Palmes internationella centers styrelse: Eleonore Eriksson 4 Nätverk 4.1 Burmautskottet Verksamhet i Sverige: I augusti hölls årsmöte i Burmautskottet. Då valdes Thomas Edin till ekonomiskt ansvarig och Maria Ehnhage samt Charlotte Malmborg valdes till koordinatorer, samtliga på ett år. Sedan oktober publicerar Burmautskottet nyhetsbrev för att, först och främst, ge alla S-studenters medlemmar möjlighet att följa vårt arbete och engagera sig i Burmas utveckling. Alla nyhetsbrev publiceras på hemsidan, och där ligger nu från oktober och januari. Nästa brev ska publiceras den 1 maj. Fyra nyhetsbrev per år ska produceras. Burmautskottet har sökt och erhållit medel genom Olof Palmes Internationella Center för att kunna genomföra en landsomfattande föreläsningsturné riktad till lokala S-studentföreningar och arbetarrörelsen i stort. Detta innebär att vi med betalda omkostnader kan ta oss runt till klubbar oavsett geografiskt läge. Vårt mål är att få fler att engagera sig i den viktiga kampen för demokrati och mänskliga rättigheter för Burmas folk. Hittills har vi besökt Malmö, Örebro, Eskilstuna, Östersund och Sveg. Besök är även inplanerat i bl.a. Göteborg. Turnén pågår maj ut och vi hoppas fortfarande att fler klubbar hör av sig och passar på att få ta del av den spännande och kritiska utvecklingen i Burma gällande jämställdhet, demokrati och etniska grupper. Tanken är att turnén kan avslutas med en slags sammanfattande föreläsning under S-studenters kongress i Göteborg. 3 Verksamhet i Mae Sot: I samarbete med Olof Palmecentret har utskottet sedan 06 skickat volontärer, för att i samarbete med SYCB (Students and Youth Congress of Burma), undervisa unga kvinnor från olika etniska grupper. Det nuvarande utbildningsprogrammet LMP (Leadership and Management Program) startade 11 och syftar till att ge unga kvinnor från olika etniska grupper i Burma ökad kunskap kring demokrati, ledarskap och mänskliga rättigheter. Målet med utbildningen är att fler kvinnor ska bli aktiva ledare inom den burmesiska demokratirörelsen genom bland annat studier i demokrati, genusfrågor, mänskliga rättigheter, ledarskap och projektledning. ()

6 I juli 13 påbörjades det nu pågående utbildningsprogrammet. 11 unga kvinnor går utbildningen detta år. Vår volontär från S-studenter var under det första halvåret Roaa Hamsis. Roaa arbetade på Örebro universitet innan hon rester till Mae Sot. Vid årsskiftet 13/14 byttes Roaa av med nästa volontär, My Thoor Juhlin. My är student på Stockholms universitet där hon läser till socionom. Det har under perioden skett två utskottsresor till Mae Sot. I november 13 reste Linnea Fehrm och Charlotte Malmborg dit, och hjälpte till med att skriva den uppdaterade aktivitetsplanen inför 14. Den andra resan skedde i januari 14, och resenärer var då Maria Brehmer och Maria Ehnhage. Denna resa hade som mål att skriva årsrapporten tillsammans med SYCB för år 13. Under båda resorna höll vi även workshops med studenter och personal på SYCB, om t.ex. politiska ideologier, konfliktlösning och härskar- respektive främjartekniker. 4.2 Migrationspolitiska nätverket Migrationspolitiska nätverket hade under året ett flertal möten under ledning av Åsa Odin Ekman. De publicerade ne mindre rapport om Säkra och lagliga vägar in till Europa för asylsökanden. Tillsammans med förbundsordförande publicerades en artikel på temat Säkra och lagliga vägar inför antagandet av socialdemokraternas valplattform inför Europaparlamentsvalet 14. Den mars 14 höll nätverket ett panelsamtal om just säkra och lagliga vägar för asylsökanden in till Europa där kandidater till Europaparlamentet deltog bland annat Magnus Nilsson och Ellinor Eriksson. Samtalet hölls i ABF Stockholms lokaler. 4.3 Egyptennätverket 3 S-studenters Egyptenutskott har under året utvecklat en styrgrupp för att kunna ta projektet vidare. Syftet med utskottet är att driva ett projekt med socialdemokratiska systerpartiet i Egyptens ungdomsutskott, SHADA. Ett samarbete för att öka kontakten med systrar och bröder i Egypten och följa deras kamp för demokrati och socialdemokrati i Egypten. På grund av det rådande politiska läget i Egypten har det varit svårigheter att etablera det projektet som vi önskat. Under våren har utskottet haft i uppdrag av Palmecentret att hålla i två workshops på en demokratiutbildning för representanter från alla tio största partier i Egypten. De fyra som åkt har haft möjlighet att få en inblick i den politiska situationen i landet och knutit kontakter med viktiga framtida samarbetspartners. Under hösten 14 kommer flera av denna typ av resor genomföras och fler kommer att få en unik erfarenhet och ny kunskap. Projektet har mött svårigheter så som risker med resande till Egypten vilket har försvårat kontakten med partiet i Egypten men förhoppningsvis kommer vi kunna fortsätta arbetet att starta detta partistödsprojekt tillsammans med Palmecentret under hösten. Utskottet vill också arbeta för öka kunskapen om det politiska läget i Egypten genom att anordna föreläsningar och skriva artiklar på ämnet i Sverige. 6 ()

7 Tidskriften Libertas Libertas har under året givit ut två antologier; Libertas antologi 1 på tema Censur som utkom i december, och Libertas antologi 2 på tema Fritidslinjen som utkom i juni. Under året har Libertas drivit en aktiv nättidning med i snitt 3 texter i veckan, och trenden har under hela året varit uppåtgående. Såväl s-studenter, redaktionsmedlemmar som gästskribenter medverkar i idédebatten. Redaktionen har träffats för den övergripande planeringen av antologierna och nättidningen vid två tillfällen under året, i form av en helhelg i augusti respektive januari. Johan Frick utsågs i början av året till webbredaktör och har tagit ett stort administrativt ansvar för nättidningen. I övrigt har redaktionen hållit regelbunden kontakt via nätet och Skype, och ibland har delar av redaktionen haft möjlighet att träffas. Libertas har ordnat ett flertal seminarium, bokbord och släppaktiviteter. På Almedalen ordnade Libertas ett populärt seminarium om feministisk ekonomisk politik. Libertas seminarium om mediekoncentration drog fullt hus på Socialistiskt Forum i november och likaså seminariet om identitetspolitik på Feministiskt Forum i maj. Antologin om Censur gavs ut i samarbete med s-studenters Burmautskott och Olof Palme Center, där en resa till Burma ingick. Madeleine Bengtsson reste dit för Libertas räkning och gjorde ett reportage om politisk aktivism. Under våren arrangerades en releaseturné för antologin om Censur, där Libertas anordnade släpp i Malmö, Stockholm och Uppsala, och olika delar ur antologin berördes. Libertas har under året startat upp den vänsterpolitiska podcasten Statsapparaten i samarbete med ABF, Tvärdrag, Forum Egalia och Tankesmedjan Tiden, där Libertas redaktör Elinor Odeberg medverkar. Podcasten har nu över tusen lyssnare per avsnitt. Libertas redaktör har också varit aktiv i den allmänna debatten genom bland annat debattartiklar på Dagens Nyheter och Tankesmedjan Tiden. 6 Förbundsstyrelsens arbete 6.1 Verksamhetsplanen 3 Regionalt arbete Under verksamhetsåret har arbetet med att utforma grunden för regionala nätverk påbörjats. Då syftet med dessa primärt bör vara att koppla samman geografiskt närliggande klubbar har det inte formats tydliga premisser för vad samarbetena ska syfta till. Ett förslag på vilka klubbar som skulle kunna samarbeta presenterades på rådslaget under hösten och godkändes av klubbarnas ordföranden. Under verksamhetsåret har olika initiativ startats och en del har genomförts och det finns potenti- 7 ()

8 al för framtida utveckling. Inom de regionala samarbetena har seminarier, kurser och kvinnonätverk varit exempel på verksamhet under verksamhetsåret. 7 Kansliet Kansliet har under verksamhetsåret besått av förbundsordförande, förbundssekreterare samt en ombudsman, Calle Sundstedt. Från och med den 6 januari 14 utökades kansliet med en valombudsman, Malin J-son Höök. 8 Supervalåret Kampanjutbildningar Under våren åkte vår valombudsman runt i alla klubbar och höll kampanjutbildningar. 8.2 Fördjupningskurs för ordföranden och valledare Fördjupningskurserna är en kurshelg som ska förbereda klubbarna för valåret 14. Fördjupningskursen bestod i två delar. En del som berör både klubbordföranden och valledare. En del som enbart berör valledare. Bakgrund Med vetskapen att 14 är ett supervalår ansåg förbundet det vore nyttigt att synkronisera och bredda kunskapen i rollerna som klubbordförande och valledare. Därav anordnades en fördjupningskurshelg. För många medlemmar är det deras första val där de är engagerade i och då är det viktigt att kunna föra vidare erfarenheter ifrån förbundets tidigare kampanjer. Syfte Av erfarenhet har vi lärdomen att det är viktigt att kunna mobilisera väljare och denna fördjupningskurs har varit ett verktyg att förmedla hur man på bästa sätt gör detta. Att se till att klubbarna får en gemensam agenda i valen och större kunskaper inom sina olika arbetsområden. Det har också varit en bra möjlighet för de olika representanterna att kunna ventilera sina åsikter och egna erfarenheter. 8 ()

9 Mål Att hjälpa klubbarna att framställa sina valplaneringar och genomföringen av detta. Belysa om förbundets valplan, värvarmål och samtalsmål. Informera om förbundets möjligheter att distribuera material till klubbarna. Att tillhandahålla information om praktiska moment i valtider, detta inkluderar pressbilder och media hantering. Ge förutsättning för en välutförd valkampanj och göra chansen till valvinst ännu större. Utbildningsinnehåll Den första delen fokuserade på: Foujan Rouzbeh håller en föreläsning om hur man inspirerar. Där hon delger sina erfarenheter av anordna demonstrationer, aktiviteter och hur man bäst får ut sitt budskap. Ett pass tillhandahålls av Calle Sundqvist om praktiska frågor, riskhantering och hur man bäst samarbetar med andra föreningar, ssu och arbetarkommunen. Förbundets fokusfrågor återberättas för medlemmar, därefter följs det om hur man bäst förmedlar detta till sina väljare. Ett pass om de olika rollernas betydelse och deras ansvarsområde förklaras av Malin. Fokuset ligger på hur dessa rollerna utnyttjas bäst under en valrörelse. Mediahantering: Man går djupgående in på hur man fångar medias uppmärksamhet. Vikten av vara förbered och hur man återspeglas av media. Här lyfte klubbrepresentanterna upp många bra olika exempel på positiva och negativa erfarenheter av detta. Inspiration till hur man kan göra en enkel sak till något intressant var det som plockades upp av medlemmarna själva. Andra delen fokuserade på: Förbundets valplan presenteras igenom och vikten av hur viktigt det är att schemalägga sin aktiviteter. Det påpekas och vikten av att detta är en tid då man har en fördel av ett förhöjt politiskt intresse bland studenter. Vilket betyder att medlemsvärvning är en viktigt del att ta med sig. Att aktivera medlemmar och få fram entusiasm att vilja genomföra aktivister var ett genomgånge ämne som kom upp i diskussioner. Vilket i sin tur fördjupades i föreläsningen om att aktivera medlemmar. Föreläsning var välanpassat till kursen och genomfördes väl. 3 Pedagogisk innehåll/förutsättningar En ingångstanke för kursledarna hade var att inleda med ett inkluderade klimat med tanke på att ordföranderollerna är väldigt mansdominerade. Förbundet har tillavsikt att ha jämn könsfördelning på sina kurser, i detta fall var det svårt att tillgodo se detta krav. 40 Reflektioner Det är en kurs som inte är återkommande varje år vilket gör att innehållet är nykonstruerat. Detta har både fördelar och nackdelar, man tvingas att tänka nytt men kan inte förlita sig på att allt skötts av automatik utan man måste fördela ansvarområdet noggrant. 9 ()

10 Övriga aktiviteter Ett praktiskt moment i kursen var att delta i manifestationen mot rasism som ägde rum på medborgarplatsen. Detta för att det är viktigt att konstant visa sitt motstånd mot rasismen som äger rum i samhället. Detta var välmottaget från deltagare i kursen. Kursledare: Elisabeth Fjällström, Henrik Trulsson och Malin Höök Föreläsare: Calle Sundstedt, Talla Alkurdi, Sverker Falk-Lissel, Foujan Rouzbeh 8.3 Val till Europaparlamentet EU-valet med tillhörande kampanj blev startskottet för supervalåret 14. Under höstterminen arbetade vi med att utforma förslag på fokusämnen och handlingsplan för EU-valet. Vi identifierade några viktiga faktorer så som målgrupper, metoder, motståndare/konkurrenter och samarbeten för ett lyckad valkampanjande. Handlingsplanen beslutades sedan av förbundsstyrelsen med några ändringsförslag. En grupp från FS arbetade då med att ta fram en fråga med fokus på Miljö. Förbundets fokusfrågor inför Europaparlamentsvalet beslutades i början av 14 och blir säkra och lagliga vägar till Europa och Miljö och klimat. Förbundet nominerade under våren dåvarande förbundsordföranden Magnus Nilsson till Europaparlamentslistan, och partistyrelsen valde sedan att sätta upp honom på plats 24. Klubbarna fick förslaget att anordna EP-val kickoff/mingel tillsammans med andra klubbar eller själva den April. Tanken var att alla klubbar skulle ha fest samma dag och att detta skulle vara ett nationellt kickoff för EP-valet. Några klubbar genomförde detta och det blev lyckat. Vi kan också glädjas åt att vårt arbete med att lyfta frågan om säkra och lagliga vägar varit framgångsrikt och att partiet valde att ta in det i Plattform inför valet till Europaparlamentet 14. Europavalrörelsen hade fokus på säkra och lagliga vägar för asylsökande till EU. Våra kampanjer på det temat var mycket lyckade och fungerade bra dels i samtal och dels i fysiska kampanjer för att bilda opinion, värva röster och värva medlemmar. Vi kampanjade också för vår förra förbundsordförande Magnus Nilssons kandidatur till parlamentet. 3 Relaterade media i urval ()

11 8.4 Val till riksdagen, kommuner och landsting Höstens politiska arbete har dominerats av valåret 14. Förbundet har genomfört ett gediget arbete med att ta fram och förankra fokusfrågor till valen i september. Förbundsstyrelsen tog först fram ett antal breda ämnen som gick på remiss till klubbarna. Förbundsstyrelsen antog sedan, efter att ha läst remissvar och inhämtat synpunkter på ett rådslag med representanter från klubbarna, tre områden som sedan under en valkickoff med deltagare från hela landet formulerades till tre fokusfrågor: lärarledd tid i högre utbildning, jämställda löner och bostäder. Den 16 maj ordnade vi en jämställdhetsdag där Stefan Löfven, Carin Jämtin, Magdalena Andersson och Mikael Damberg De pratade på lärosäten runt Stockholm. Stefan Löfven hade ett smtal med Gertrud Åström, ordförande Sveriges kvinnolobby och Seher Yilmaz, ordförande rättviseförmedlingen, på Stockholms universitet. Ett påverkansarbete genomfördes under året inför Socialdemokraternas valmanifest och prioriteringar bland annat lades fokus på femte jobbskatteavdraget, feministisk profil och bostäder. Relaterade media i urval Femte jobbskatteavdrag Klassmedveten feminism Studiemedelskampanj Fler hyresrätter Fria skolvalet 3 9 Internationellt 9.1 Internationell samordning Förbundet har under verksamhetsåret inlett en process för internationell samordning som syftar 11 ()

12 till att öka samarbetet mellan de internationella utskotten, Burma- och Egyptenutskottet för att möjliggöra en koordinerad verksamhet och att förbundet drar nytta av den gemensamma projektkompetensen när det är möjligt. Den internationella samordningen öppnar också för framtida gemensamma aktiviteter mellan utskotten och inom förbundet. Det är viktigt att utskotten är tydligt integrerade med S-studenter 9.2 FNSU Talla Alkurdi har deltagit vid ett flertal FNSU möten under verksamhetsåret. Den 24 oktober 13 i Oslo i anslutning till Ungdomens nordiska råd samt 27 till 28 januari i Helsingfors. Den 28 till maj 14 deltog Nasra Ali samt Thomas Edin på FNSU:s kongress i Helsingör i Danmark. 9.3 YES S-studenter har under verksamhetsåret representerats av Milischia Rezai i styrelsen för Young European Socialists (YES). Milischia har närvarat vid YES byråmöten i Dublin, Irland och i Thessaloniki, Grekland. Milischia bjöds även in av Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS) för att tala vid franska socialistpartiets (Parti Socialiste) årliga samkomst i la Rochelle i augusti 13. Där talade Milischia bland annat om det svenska studiemedelssystemet och utbildningspolitik. Milischia Rezai och Talla Alkurdi representerade S-studenter vid YES Summer camp i Izmir, Turkiet i juli 13. Med hänsyn till det intensiva valåret och förbundets budget har S-studenter deltagit i färre YES-evenemang än tidigare år 9.4 IUSY S-studenter hade två ombud och två ersättare till IUSY World Congress som var i Köpenhamn den 28 februari till den 2 mars. Under IUSY kongressen lyckades delegationen tillsammans med bland annat Austrian Socialist Students få igenom en motion som handlade om asylsökande och EU. Från vår sida fick vi ett stycke och en att-sats som handlar om säkra och lagliga vägar till EU. En fråga som migrationspolitiska nätverket och drivit och som S-studenter står bakom. En annan motion som togs, och som FNSU, våra nordiska kamrater, och vi reserverade oss för är legaliseringen av Marijuana. Motionen gick igenom och vi reserverade oss. Då IUSY-kongressen var i samband med när oroligheterna i Ukraina bröt ut åkte vi även till den Ryska ambassaden och sjöng för att visa Internationell solidaritet Studier och påverkan Den huvudsakliga studieverksamheten i förbundet bedrivs av klubbarna. Många klubbar har studieverksamhet varje vecka och under året har vi också sett att de regionala gemensamma studier- 12 ()

13 na ökat. I det följande beskrivs dock endast den verksamhet förbundet står bakom..1 Ledarskapsutbildning för kvinnor I februari genomfördes vår årligt återkommande ledarskapsutbildning för kvinnor. Utgångspunkten för utbildningen är behovet av att utveckla och stärka kvinnliga ledare i förbundet, både de som har och de som har intresse av att i framtiden ta ledande ansvar i förbundet och utanför det. Utgångspunkten är att den enskilda individens ledarförmåga tränas i relation till en rad olika frågor och situationer som ledare kommer att behöva ta ställning till. Likväl handlar det om att ge deltagarna en insikt i sin roll som ledare; en självkännedom om hur de agerar i givna situationer och en insikt i hur deras agerande uppfattas av andra. Ett -tal unga kvinnor deltog och utvärderingarna visade på en mycket lyckad utbildning..2 Wigforssakademin Vi har också tillsammans med ABF, Tankesmedjan Tiden och Viskadalens folkhögskola genomfört årets upplaga av Wigforssakademin. Wigforssakademins syfte är att bidra till att stärka arbetarrörelsen som en kraft för samhällets fortsatta förändring genom en fördjupad idépolitisk utbildning kring reformismens möjligheter för arbetarrörelsen samt behovet av strukturreformer och provisoriska utopier. Utbildningen genomförs en gång per år och samlar deltagare från hela landet. Deltagarna har bakgrund inom facket, S-studenter och övriga delar av arbetarrörelsen. Årets upplaga hade tema valrörelse och folkrörelse. Årets tema var valrörelse och organisering, ut ett dåtida, nutida och framtida perspektiv. Tanken var att kursen ska kunna integreras i deltagarnas egna valarbete. Det innebar framförallt att hemuppgifterna anpassades så att deltagarna kunde fokusera på sitt valarbete och använda det för kursen och att hemuppgifterna också skulle vara användbara i det egna valarbetet. Till helgträffarna fick deltagarna i uppgift att läsa texter av Ernst Wigforss, debattartiklar, och annan litteratur kopplat till seminarierna. Utöver det fick de olika skriftliga uppgifter, som reflektioner och mindre essäer. Slutuppgiften.3 Forskarkonferensen I maj genomförde vi tillsammans med Tankesmedjan Tiden årets forskarnätverkskonferens på temat skolan ut ur krisen. Konferensen belyste läget för svensk skola ur flera aspekter, bland annat marknadisering och jämställdhet. Deltagare var företrädare för fack och politik, forskare och studenter. Flera parallella sessioner med forskarpresentationer blandades med samtal mellan forskare och politiker. Konferensen utmynnade under hösten i en forskningsantologi med samma namn, samt ett seminarium i riksdagen. 13 ()

14 .4 Kampanjer Under hösten genomförde många klubbar aktioner i protest mot regeringens förslag om högskolestiftelser. Vi skrev även debattartiklar lokalt och centralt. Vi påbörjade också arbetet med en högskolepolitisk rapport som presenterades för partiet i början av rivstartade med kampanjen mot försämringen av studiemedlet. Den borgerliga regeringens förslag om att sänka studiebidraget och istället höja lånedelen blev på sätt och vis startskottet för supervalåret. Hela förbundet var på fötter inom några timmar och förbundet ordnade en manifestation på Mynttorget i Stockholm där bland annat förbundsordförande Talla Alkurdi talade tillsammans med ordförandena för Sveriges förenade studentkårer, Saco studentråd, European Students union och Stockholms studentkårers centralorganisation; företrädare för Gröna studenter och Ung vänster, samt Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Ibrahim Baylan. Dessutom drev vi facebooksidan Nej tack till stänkt studiestöd som på drygt ett dygn samlade över anhängare. Både kampanjen och facebooksidan uppmärksammades bra i Media. Vi ordnade också ett frukostseminarium med Stefan Löfven om Socialdemokraternas politik för högre utbildning. S-studenters kampanjer fick stort media uppslag och efter några veckor tvingades den borgerliga regeringen backa från förslaget om sänkt studiebidrag.. Almedalen Vår idépolitiska tidskrift Libertas gav ut ett nummer på temat The economic Woman, som fick mycket stor uppmärksamhet. Under våren arrangerade Libertas ett seminarium på samma ämne som lockade i alla fall 1 besökare. En något modifierad version av seminariet hölls även under Almedalsveckan. Seminariet blev så välbesökt att det satt människor utanför lokalen och lyssnade..6 Hemsidan och sociala medier Under året påbörjades ett projekt med att ta fram en ny hemsida, Kansliet arbetade med en ordentlig genomgång av de befintliga hemsidan och tog fram en kravspecifikation för en ny sida. Kansliet deltog också i workshops och andra möten med webbyrån och kunde till kongressen 14 presentera en försa version av den nya hemsidan. Sidan sjösattes sedan i september 14. Strategiarbetet med sociala medier stärktes under året och resulterade i en mer utvecklad närvaro med fler kampanjer och fler interaktioner. S-studenter är fortsatt det överlägset största partipolitiska studentförbundet på Facebook. 14 ()

15 11 Organisation 11.1 Kongressen 13 Förbundets kongress hölls i juni i Stockholm och kombinerades med en valupptakt med besök från bland annat partiledningen. Förbundsordförande Magnus Nilsson och förbundssekreterare Eleonore Eriksson avgick och efterträddes av Talla Alkurdi respektive Sverker Falk-Lissel. Talla Alkurdi efterträddes som vice ordförande av Daniel Johansson. Förbundsordförandens och förbundssekreterarens mandatperioder förlängdes till två år Rådslag Under året har två rådslag hållits. Båda rådslagen fokuserade på valet, men behandlade också läget i klubbarna. Upplägget förändrades för att bli med inkluderande och byggde mer på deltagande från ordförandenas sida och med större närvaro från förbundsstyrelsen. Det förnyade upplägget vann mycket uppskattning bland både ordföranden och förbundsstyrelsen. ()

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Valberedningens förslag och motiveringar inför kongressen 2015

Valberedningens förslag och motiveringar inför kongressen 2015 Valberedningens förslag och motiveringar inför kongressen 2015 Valberedningen har under året som gått insamlat nomineringar från klubbar, klubbstyrelser och enskilda individer till Libertas, förbundsstyrelsen

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Jobbar regionsvis med distriktsstöd. Förderlar pengar för att ge alla möjlighet till att anställa ombudsman.

Jobbar regionsvis med distriktsstöd. Förderlar pengar för att ge alla möjlighet till att anställa ombudsman. Klart Organisations och Verksamhets mål Strategisk verksamhet Kommentar SSUförbundet Ansvarar för studieutveckling, studieverksamheten på Bommersvik Nationell kampanjverksamhet och nationell politisk påverkan

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 Förslag till val VERKSAMHETSPLAN 2017 Valförberedelser Under 2016 passerades halvtid i mandatperioden. De första åren efter vår valseger 2014 har på många sätt varit fokuserat på att med gott resultat

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Socialdemokratiska studentförbundet 2014/2015

Verksamhetsberättelse för Socialdemokratiska studentförbundet 2014/2015 Verksamhetsberättelse för Socialdemokratiska studentförbundet 2014/2015 1 Innehåll 1 Förbundets medlemmar och klubbar 1.1 Klubbar 1.2 Medlemmar 2 Förtroendevalda på kongressen 2012 2.1 Förbundsstyrelsen

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Förbundsstyrelsen föreslå förbundsrådet att anta nedanstående valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Det övergripande mål för Moderaterna i Södermanland

Läs mer

Sapere Aude. Den Socialdemokratiska Studentklubben på Södertörns Högskola www.s-info.se/sapereaude

Sapere Aude. Den Socialdemokratiska Studentklubben på Södertörns Högskola www.s-info.se/sapereaude Sapere Aude Den Socialdemokratiska Studentklubben på Södertörns Högskola www.s-info.se/sapereaude Verksamhetsberättelse 08 Styrelsen Vidårsmötetden13februari08valdesennystyrelse.Nedanföljerenförteckning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet 2009

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet 2009 Verksamhetsberättelse för Piratpartiet 2009 1. Allmänt/sammanfattning av året Piratpartiet har under 2009 haft en stor valframgång i och med inträdet i Europaparlamentet. Partiet har vidare lyft patentfrågan

Läs mer

Studiemallar för grundkurser 2013

Studiemallar för grundkurser 2013 Studiemallar för grundkurser 2013 Studier är en av våra viktigaste och mest uppskattade verksamheter. Den skolning som vår studieverksamhet skapar är så viktig att det nämns som en av vår organisations

Läs mer

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet 2 (7) Socialdemokratin är en folkrörelse. Vi tar vår kraft och politiska hållning ifrån medlemmarnas åsikter och framtidsvisioner. Men det räcker inte enbart att vi är många medlemmar med lika många åsikter.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 Inledning Denna verksamhetsplan pekar ut hur vi vill utveckla Socialdemokraterna i Kalmar Län under år 2016. Vi behöver

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

Remissvar långtidsplanen

Remissvar långtidsplanen SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET Remissvar långtidsplanen Spartacus remissvar GSHF:s remissvar Demos remissvar Laboremus remissvar SSK:s remissvar LSSK:s remissvar Cuprimontanus remissvar USHF:s remissvar

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Extern fokusfråga 1 Snabbt ut till rätt jobb. Utbildning för framtidens arbetsmarknad och välfärd. 1 Intern fokusfråga

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017 Lerum 2016-10-17, distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 Som grund för verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Västra Götalands Västra ligger det som fastställs som partidistriktets uppgift

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

OPERATIV FYRAÅRSPLAN. (Version 1, 10/1 2011)

OPERATIV FYRAÅRSPLAN. (Version 1, 10/1 2011) (Version 1, 10/1 2011) OPERATIV FYRAÅRSPLAN Den operativa fyraårsplan som ledningen stakar ut i detta dokument är en början, inte ett slut. Den ska och kommer att revideras fortlöpande i samråd med medlemmar

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012 Ett öppet parti i takt med tiden SSU:s plan för en öppen process Stockholm 25 januari 2012 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Sammanfattning Många kräver att Socialdemokraterna utser sin partiordförande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem.

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Vi har arbetat för en visionär verksamhetsplan som

Läs mer

Organisatoriskt handlingsprogram

Organisatoriskt handlingsprogram Organisatoriskt handlingsprogram SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Förslag på organisatoriskt handlingsprogram Bakgrund Ett omfattande arbete med att stöpa om form och innehåll gjordes till kongressen 2013.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016/2017

Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förslag till: Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förord En verksamhetsinriktning beskiver uppgifter, mål och prioriteringar för vår organisation. Hur vi når målen och vilka metoder vi använder redovisas i

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

25 november Angående: Förslag till ny strategisk plan och tidsplan 2008/09. Förbundsstyrelsen. Bakgrund

25 november Angående: Förslag till ny strategisk plan och tidsplan 2008/09. Förbundsstyrelsen. Bakgrund 25 november 2008 Angående: Förslag till ny strategisk plan och tidsplan 2008/09 Verksamhet: Till: Från: Förbundsverksamhet Förbundsstyrelsen VU Bakgrund SSU styrs av i huvudsak tre dokument formade av

Läs mer

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 -

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 - Studier 2007 Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle - 1 - Studieprogram 2007 Innehåll Medlemsstudier... s 4 Europastudier. Ideologi

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

UNGA FEMINISTER DET FEMINISTISKA GENOMBROTTET!

UNGA FEMINISTER DET FEMINISTISKA GENOMBROTTET! UNGA FEMINISTER KVARTALSRAPPORT Q2 2015 UNGA FEMINISTER DET FEMINISTISKA GENOMBROTTET! EN ROSA KOMMENTAR Överlag tycker jag att Unga Feminister är det mest fantastiska som hänt och känner verkligen att

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Lagd till handlingarna av förbundskongressen 2010 1 Inledning Ung Pirat fick under 2009 sitt första större bidrag från Ungdomsstyrelsen. Mycket av året kan liknas

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

DÅK 2014 O D I NSSK O LAN 2 1-2 3 FEBRU A R I 2 014

DÅK 2014 O D I NSSK O LAN 2 1-2 3 FEBRU A R I 2 014 DÅK 2014 VERKSAMHETS- PLAN 2014 O D I NSSK O LAN 2 1-2 3 FEBRU A R I 2 014 1 Verksamhetsplan 2014 5 10 15 INTRODUKTION SSU Göteborg går in i en supervalåret 2014 starkare än någon gång under de senaste

Läs mer

Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer P6 Handläggare: Styrelsen Datum: 2016-03-02 Dnr: O412-6/1516 Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer Innehåll 1. Inledning... 2 2. Om LSU... 2 2.1 Medlemsvillkor...

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND 2013 Utbildningarna riktar sig till tre olika delar av vår organisation; medlemmarna, s-föreningarna och de förtroendevalda. Studieprogrammet är basen som vi

Läs mer

Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008

Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008 1 Formalia 1.1 Ordförande AnnaLisa Eneroth 1.2 Sekreterare

Läs mer

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 Tema: En mänsklighet Trons reflektion interdependencefestivalen Vi vill ordna en tredje interdependencefestival den 7-9 oktober.

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Nummer Yrkande Namn Klubb Ord? Yrkar Jämkning? 03.1 Avslag på motionen Niclas Fors Cuprimontanus k

Nummer Yrkande Namn Klubb Ord? Yrkar Jämkning? 03.1 Avslag på motionen Niclas Fors Cuprimontanus k Nummer Yrkande Namn Klubb Ord? Yrkar Jämkning? 03.1 Avslag på motionen Niclas Fors Cuprimontanus k 04.1 Tilläggsyrkande från SHS Motion 4 Vi yrkar attsats 1 och 2 avslås attsats 3 bifalls samt en ny attsats

Läs mer

Verksamhetsberättelse Socialdemokratiska studentförbundet Verksamhetsåret 2009/2010

Verksamhetsberättelse Socialdemokratiska studentförbundet Verksamhetsåret 2009/2010 Verksamhetsberättelse Socialdemokratiska studentförbundet Verksamhetsåret 2009/2010 1. FÖRBUNDETS KLUBBAR Följande klubbar var under verksamhetsåret anslutna till Socialdemokratiska studentförbundet: Borås

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE Medlemmar 22 000 akademiker inom kultur och kommunikation 5000-6000 är anställda inom musei- och kulturmiljövården Uppskattat några hundra som är under utbildning, utbildade

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Inledning. Bakgrund till verksamhetsplanen 2016. Verksamhetsplan 2016. Dnr.: 2015:xxx

Verksamhetsplan 2016. Inledning. Bakgrund till verksamhetsplanen 2016. Verksamhetsplan 2016. Dnr.: 2015:xxx Verksamhetsplan 2016 Inledning Sveriges förenade HBTQ-studenter (SFQ) är riksförbundet för normkritik och hbtq-perspektiv i högskolan, med lokalavdelningar runt om på landets universitet och högskolor.

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Tack för den här gången

Tack för den här gången KONGRESSBLADET 15 juni 2014 valdes med acklamation och applåder. En föryngrad förbundsstyrelse är också vald med fem nya ledamöter. Kongressen har även tagit ställning till ett flertal uttalanden, till

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10. 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet.

Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10. 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet. liur VÄRDFÖRBUNDET Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet. 2. Val av mötesordförande Årsmötet valde Gunilla

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014 1 Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Summering...1 Huvudspåren...1 Internt arbete...2 Politiskt programarbete...3 Aktivism och medlemsvård!...3

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ VSF:S SJUNDE KONGRESS I STOCKHOLM 31 OKT- 2 NOV 2008

STADGAR ANTAGNA PÅ VSF:S SJUNDE KONGRESS I STOCKHOLM 31 OKT- 2 NOV 2008 STADGAR ANTAGNA PÅ VSF:S SJUNDE KONGRESS I STOCKHOLM 31 OKT- 2 NOV 2008 1 FÖRBUNDETS NAMN OCH SYFTE 1 Förbundets namn är Vänsterns Studentförbund, VSF. VSF engagerar studerande på eftergymnasiala utbildningar,

Läs mer

Simon Palme (nyval) Simon Palme (omval)

Simon Palme (nyval) Simon Palme (omval) Verksamhetsberättelse 2008 Vårstämma Vårstämman hölls på Centerpartiets Riksorganisation i Gamla Stan, Stockholm. Stockholms medlemmar var representerade av ca 20 ombud. De motioner som hade inkommit från

Läs mer

FYRA NYANSER AV VITT. en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald.

FYRA NYANSER AV VITT. en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald. FYRA NYANSER AV VITT en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald. BAKGRUND Fyra nyanser av vitt är ett initiativ från tre unga socialdemokrater som under 2012 väntade på att Socialdemokraterna skulle

Läs mer

Över 300 motioner inskickade till kongressen

Över 300 motioner inskickade till kongressen PRO informerar, januari 2018. Över 300 motioner inskickade till kongressen Välkommen till ett nytt och innehållsrikt år i PRO som både innehåller kongress och valrörelse! Kongressen hålls den 15-17 juni

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET STADGAR FÖR SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET Antagna vid S-studenters 24:e kongress, Stockholm 2013 1 Politiska ändamål Sveriges socialdemokratiska studentförbund

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

Allt fler skattekronor spenderas under Almedalsveckan

Allt fler skattekronor spenderas under Almedalsveckan Allt fler skattekronor spenderas under Almedalsveckan Almedalsveckan växer explosionsartat Almedalsveckan, tidigare kallad Politikerveckan i Almedalen, har arrangerats på Gotland i snart 50 år. Det hela

Läs mer

Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06. hans.johansson@hb.se

Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06. hans.johansson@hb.se Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete.

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete. Medlemsveckan arrangeras två gånger per år och innebär att vi lyfter fram allt det fantastiska en får ut av att vara engagerad i Latinamerikagrupperna med syftet att värva fler medlemmar till föreningen

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE

AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE I ÅR KOMMER 1 500 SKOLOR RUNT OM I SVERIGE ARRANGERA SKOLVAL 2014. KLART ATT DIN SKOLA OCKSÅ SKA VARA MED!

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 rfsl umeå Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Extern verksamhet... 4 2.1 föreläsningar... 4 2.2 Marknadsföring... 4 2.3 Demonstrationer

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

a. Mötesordförande YRKANDE: Att välja Linn Andersson till mötesordförande. BIFALL

a. Mötesordförande YRKANDE: Att välja Linn Andersson till mötesordförande. BIFALL 1 Klimatnätverkets årsmöte 2013-10-02 13:30 Nybohovsgränd 18, Stockholm 1. Mötets öppnande Mötet öppnas 11.42. 2. Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande YRKANDE: Att välja Linn Andersson till mötesordförande.

Läs mer

februari - mars 2014 * Skrivarkvällar * Rapport från Årsmötet * Inför EU-valet * Kommunfullmäktigelistan * Valfond och Glädjelotter

februari - mars 2014 * Skrivarkvällar * Rapport från Årsmötet * Inför EU-valet * Kommunfullmäktigelistan * Valfond och Glädjelotter februari - mars 2014 * Skrivarkvällar * Rapport från Årsmötet * Inför EU-valet * Kommunfullmäktigelistan * Valfond och Glädjelotter 2 Skrivarkvällar med Marie Olsson NÄR: 11 mar, 15 apr, 20 maj, 12 aug,

Läs mer