Innehåll SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET 1 (15)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET 1 (15)"

Transkript

1 Innehåll Förbundets medlemmar och klubbar Klubbar Medlemmar 2 2 Förtroendevalda på kongressen Förbundsstyrelsen Libertas Valberedning 4 2. Revisorer 4 3 Medlemskap och representation Medlemskap i andra organisationer Representation i andra organisationer 4 Nätverk 4.1 Burmautskottet 4.2 Migrationspolitiska nätverket Egyptennätverket 6 Tidskriften Libertas 7 6 Förbundsstyrelsens arbete Verksamhetsplanen 7 7 Kansliet 8 8 Supervalåret Kampanjutbildningar Fördjupningskurs för ordföranden och valledare Val till Europaparlamentet 8.4 Val till riksdagen, kommuner och landsting 11 9 Internationellt Internationell samordning FNSU YES IUSY 12 Studier och påverkan 12.1 Ledarskapsutbildning för kvinnor 13.2 Wigforssakademin 13.3 Forskarkonferensen 13. Kampanjer 14. Almedalen 14. Hemsidan och sociala medier 14. S- studenter i Media Fel! Bokmärket är inte definierat. 12 Organisation 12. Kongressen Rådslag 1 ()

2 1 Förbundets medlemmar och klubbar 1.1 Klubbar Följande klubbar har under verksamhetsåret varit anslutna till förbundet: Ø Axix Mundi (Kalmar) Ø Bårås S-studneter Ø Cuprimontanus (Falun-Borlänge) Ø Demos (Växjö) Ø Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening Ø Halmstad S-studenter Ø Helsingborgs S-studenter Ø Jönköpings S-studenter Ø Karlstads socialdemokratiska studentklubb Ø Laboremus (Uppsala) Ø Lectio (Västerås) Ø Lunds socialdemokratiska studentklubb Ø Malmö S-studenter Ø Mälardalens högskolas studentförening Eskilstuna Ø Pantarei (Östersund) Ø Perdix (Gävle) Ø Sapere Aude (Stockholm) Ø Skaraborg s-studenter (Skövde) Ø Socialdemokratiska ekonomklubben (Stockholm) Ø Socialdemokratiska handelsstudenter (Göteborg) Ø Studentföreningen vid högskolan Väst i Trollhättan Ø Norrköpings S-studenter Ø Spartacus (Linköping) Ø Socialdemokratiska studentklubben (Stockholm) Ø Socialdemokratiska teknologklubben (Stockholm) Ø Sundsvalls S-studenter Ø Unikum (Luelå) Ø Umeå socialdemokratiska högskoleförening Ø Örebro S-studenter Medlemmar Terminsstarten både vår och höst karaktäriseras av intensivt kampanjande och utåtriktat arbete på klubb- och förbundsnivå. För att förstärka och förlänga insatserna beslutade förbundsstyrelsen 2 ()

3 om en värvarkampanj och att den skulle pågå under årets sista kvartal, dvs första oktober till sista december. Årsskiftet 13/14 var första året på länge som gränsen betalande medlemmar vid den perioden faktiskt passerade 00 personer och stannade på 113. Mycket tack vare ett intensivt arbete för värvning men också faktiskt återvärvning. Tidigare år har betalningsgraden legat på mellan 60-6 % men vid årskiftet tangerade den 80 %. Det visar på klubbarnas förmåga och idoga arbete att dämpa utflödet. Klubben som nettovärvade flest i faktiska tal under perioden var SSK, tätt följt av S-studenter Malmö. Den procentuellt största ökningen stod SSÄK (vid Försvarshögskolan) för, de ökade med 0 %. Under vårterminen 14 bedrevs ingen renodlad värvarkampanj, istället kampanjades det mot borgerliga regeringens ändringsförslag av studiemedlet. Ett kampanjande som får sägas vara lyckosamt då regeringen drog tillbaka det förslaget. Senare delen av våren fokuserades på att bedriva europaparlamentsvalrörelse. 2 Förtroendevalda på kongressen Förbundsstyrelsen Ø Talla Alkurdi, förbundsordförande, två år Ø Sverker Falk-Lissel, förbundssekreterare, två år Ø Daniel Johansson, vice förbundsordförande, ett år Ø Nasra Ali, ett år Ø Jepser Blomqvist, ett år Ø Thomas Edin, ett år Ø Veronica Engelmann, ett år (avsagt sitt uppdrag sen 14 december 13) Ø Elisabet Fjellström, ett år Ø Yasmin Hussein, ett år Ø Johanna Kullenberg, ett år Ø Ebba Ringborg, ett år Ø Henrik Trulsson, ett år Ø Simon Vinge, ett år (avsagt sitt uppdrag 21 september 13) Till förbundsstyrelsen adjungerades Calle Sundstedt, personalrepresentant, och Elinor Odeberg, Libertas redaktör. 2.3 Libertas 3 Ø Elinor Odeberg, redaktör, ett år Ø Madeleine Bengtsson, ett år Ø Johan Frick, ett år Ø Linnea Jacobsson, ett år 3 ()

4 Ø Liss Jonasson, ett år Ø Johanna Mårtensson, ett år Ø Mattias Pettersson, ett år Ø John Runesson, ett år 2.4 Valberedning Ø Catharina Piazzolla, sammankallande, ett år Ø Fanny Eriksson, ett år Ø Sara Fransson, ett år Ø Mikael Karlsson, ett år Ø Filip Sjöstrand, ett år 2. Revisorer Ø Anton Andersson, sammankallande, ett år Ø Sanna Axelsson, ett år Ø Johan Lennartsson, ett år 3 Medlemskap och representation 3.1 Medlemskap i andra organisationer Förbundet har under verksamhetsåret varit anslutet till följande organisationer: Ø Arbetarnas Bildningsförbund, ABF Ø Young European Socialists, YES Ø Förbundet Nordens Socialdemokratiska Ungdom, FNSU Ø International Union of Socialist Youth, IUSY Ø Landsrådet för Svenska Ungdomsorganisationer, LSU Ø Olof Palmes Internationella Center, OPC Ø Folk och Försvar Ø Västra Sveriges arbetares folkhögskola, VSAF Ø Ship to Gaza Ø Sveriges kvinnolobby Ø RFSU Ø KFO Ø Unga örnars vänner 4 ()

5 3.2 Representation i andra organisationer Ø Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott: Talla Alkurdi Ø S-kvinnors förbundsstyrelse: Johanna Kullenberg Ø SSU:s förbundsstyrelse: Daniel Johansson Ø Tage Erlanders stiftelse för internationellt samarbete: Sverker Falk-Lissel Ø YES:s byrå: Milishia Rezai Ø Västra Sveriges arbetares folkhögskolas styrelse: Mikael Karlsson Ø Olof Palmes internationella centers styrelse: Eleonore Eriksson 4 Nätverk 4.1 Burmautskottet Verksamhet i Sverige: I augusti hölls årsmöte i Burmautskottet. Då valdes Thomas Edin till ekonomiskt ansvarig och Maria Ehnhage samt Charlotte Malmborg valdes till koordinatorer, samtliga på ett år. Sedan oktober publicerar Burmautskottet nyhetsbrev för att, först och främst, ge alla S-studenters medlemmar möjlighet att följa vårt arbete och engagera sig i Burmas utveckling. Alla nyhetsbrev publiceras på hemsidan, och där ligger nu från oktober och januari. Nästa brev ska publiceras den 1 maj. Fyra nyhetsbrev per år ska produceras. Burmautskottet har sökt och erhållit medel genom Olof Palmes Internationella Center för att kunna genomföra en landsomfattande föreläsningsturné riktad till lokala S-studentföreningar och arbetarrörelsen i stort. Detta innebär att vi med betalda omkostnader kan ta oss runt till klubbar oavsett geografiskt läge. Vårt mål är att få fler att engagera sig i den viktiga kampen för demokrati och mänskliga rättigheter för Burmas folk. Hittills har vi besökt Malmö, Örebro, Eskilstuna, Östersund och Sveg. Besök är även inplanerat i bl.a. Göteborg. Turnén pågår maj ut och vi hoppas fortfarande att fler klubbar hör av sig och passar på att få ta del av den spännande och kritiska utvecklingen i Burma gällande jämställdhet, demokrati och etniska grupper. Tanken är att turnén kan avslutas med en slags sammanfattande föreläsning under S-studenters kongress i Göteborg. 3 Verksamhet i Mae Sot: I samarbete med Olof Palmecentret har utskottet sedan 06 skickat volontärer, för att i samarbete med SYCB (Students and Youth Congress of Burma), undervisa unga kvinnor från olika etniska grupper. Det nuvarande utbildningsprogrammet LMP (Leadership and Management Program) startade 11 och syftar till att ge unga kvinnor från olika etniska grupper i Burma ökad kunskap kring demokrati, ledarskap och mänskliga rättigheter. Målet med utbildningen är att fler kvinnor ska bli aktiva ledare inom den burmesiska demokratirörelsen genom bland annat studier i demokrati, genusfrågor, mänskliga rättigheter, ledarskap och projektledning. ()

6 I juli 13 påbörjades det nu pågående utbildningsprogrammet. 11 unga kvinnor går utbildningen detta år. Vår volontär från S-studenter var under det första halvåret Roaa Hamsis. Roaa arbetade på Örebro universitet innan hon rester till Mae Sot. Vid årsskiftet 13/14 byttes Roaa av med nästa volontär, My Thoor Juhlin. My är student på Stockholms universitet där hon läser till socionom. Det har under perioden skett två utskottsresor till Mae Sot. I november 13 reste Linnea Fehrm och Charlotte Malmborg dit, och hjälpte till med att skriva den uppdaterade aktivitetsplanen inför 14. Den andra resan skedde i januari 14, och resenärer var då Maria Brehmer och Maria Ehnhage. Denna resa hade som mål att skriva årsrapporten tillsammans med SYCB för år 13. Under båda resorna höll vi även workshops med studenter och personal på SYCB, om t.ex. politiska ideologier, konfliktlösning och härskar- respektive främjartekniker. 4.2 Migrationspolitiska nätverket Migrationspolitiska nätverket hade under året ett flertal möten under ledning av Åsa Odin Ekman. De publicerade ne mindre rapport om Säkra och lagliga vägar in till Europa för asylsökanden. Tillsammans med förbundsordförande publicerades en artikel på temat Säkra och lagliga vägar inför antagandet av socialdemokraternas valplattform inför Europaparlamentsvalet 14. Den mars 14 höll nätverket ett panelsamtal om just säkra och lagliga vägar för asylsökanden in till Europa där kandidater till Europaparlamentet deltog bland annat Magnus Nilsson och Ellinor Eriksson. Samtalet hölls i ABF Stockholms lokaler. 4.3 Egyptennätverket 3 S-studenters Egyptenutskott har under året utvecklat en styrgrupp för att kunna ta projektet vidare. Syftet med utskottet är att driva ett projekt med socialdemokratiska systerpartiet i Egyptens ungdomsutskott, SHADA. Ett samarbete för att öka kontakten med systrar och bröder i Egypten och följa deras kamp för demokrati och socialdemokrati i Egypten. På grund av det rådande politiska läget i Egypten har det varit svårigheter att etablera det projektet som vi önskat. Under våren har utskottet haft i uppdrag av Palmecentret att hålla i två workshops på en demokratiutbildning för representanter från alla tio största partier i Egypten. De fyra som åkt har haft möjlighet att få en inblick i den politiska situationen i landet och knutit kontakter med viktiga framtida samarbetspartners. Under hösten 14 kommer flera av denna typ av resor genomföras och fler kommer att få en unik erfarenhet och ny kunskap. Projektet har mött svårigheter så som risker med resande till Egypten vilket har försvårat kontakten med partiet i Egypten men förhoppningsvis kommer vi kunna fortsätta arbetet att starta detta partistödsprojekt tillsammans med Palmecentret under hösten. Utskottet vill också arbeta för öka kunskapen om det politiska läget i Egypten genom att anordna föreläsningar och skriva artiklar på ämnet i Sverige. 6 ()

7 Tidskriften Libertas Libertas har under året givit ut två antologier; Libertas antologi 1 på tema Censur som utkom i december, och Libertas antologi 2 på tema Fritidslinjen som utkom i juni. Under året har Libertas drivit en aktiv nättidning med i snitt 3 texter i veckan, och trenden har under hela året varit uppåtgående. Såväl s-studenter, redaktionsmedlemmar som gästskribenter medverkar i idédebatten. Redaktionen har träffats för den övergripande planeringen av antologierna och nättidningen vid två tillfällen under året, i form av en helhelg i augusti respektive januari. Johan Frick utsågs i början av året till webbredaktör och har tagit ett stort administrativt ansvar för nättidningen. I övrigt har redaktionen hållit regelbunden kontakt via nätet och Skype, och ibland har delar av redaktionen haft möjlighet att träffas. Libertas har ordnat ett flertal seminarium, bokbord och släppaktiviteter. På Almedalen ordnade Libertas ett populärt seminarium om feministisk ekonomisk politik. Libertas seminarium om mediekoncentration drog fullt hus på Socialistiskt Forum i november och likaså seminariet om identitetspolitik på Feministiskt Forum i maj. Antologin om Censur gavs ut i samarbete med s-studenters Burmautskott och Olof Palme Center, där en resa till Burma ingick. Madeleine Bengtsson reste dit för Libertas räkning och gjorde ett reportage om politisk aktivism. Under våren arrangerades en releaseturné för antologin om Censur, där Libertas anordnade släpp i Malmö, Stockholm och Uppsala, och olika delar ur antologin berördes. Libertas har under året startat upp den vänsterpolitiska podcasten Statsapparaten i samarbete med ABF, Tvärdrag, Forum Egalia och Tankesmedjan Tiden, där Libertas redaktör Elinor Odeberg medverkar. Podcasten har nu över tusen lyssnare per avsnitt. Libertas redaktör har också varit aktiv i den allmänna debatten genom bland annat debattartiklar på Dagens Nyheter och Tankesmedjan Tiden. 6 Förbundsstyrelsens arbete 6.1 Verksamhetsplanen 3 Regionalt arbete Under verksamhetsåret har arbetet med att utforma grunden för regionala nätverk påbörjats. Då syftet med dessa primärt bör vara att koppla samman geografiskt närliggande klubbar har det inte formats tydliga premisser för vad samarbetena ska syfta till. Ett förslag på vilka klubbar som skulle kunna samarbeta presenterades på rådslaget under hösten och godkändes av klubbarnas ordföranden. Under verksamhetsåret har olika initiativ startats och en del har genomförts och det finns potenti- 7 ()

8 al för framtida utveckling. Inom de regionala samarbetena har seminarier, kurser och kvinnonätverk varit exempel på verksamhet under verksamhetsåret. 7 Kansliet Kansliet har under verksamhetsåret besått av förbundsordförande, förbundssekreterare samt en ombudsman, Calle Sundstedt. Från och med den 6 januari 14 utökades kansliet med en valombudsman, Malin J-son Höök. 8 Supervalåret Kampanjutbildningar Under våren åkte vår valombudsman runt i alla klubbar och höll kampanjutbildningar. 8.2 Fördjupningskurs för ordföranden och valledare Fördjupningskurserna är en kurshelg som ska förbereda klubbarna för valåret 14. Fördjupningskursen bestod i två delar. En del som berör både klubbordföranden och valledare. En del som enbart berör valledare. Bakgrund Med vetskapen att 14 är ett supervalår ansåg förbundet det vore nyttigt att synkronisera och bredda kunskapen i rollerna som klubbordförande och valledare. Därav anordnades en fördjupningskurshelg. För många medlemmar är det deras första val där de är engagerade i och då är det viktigt att kunna föra vidare erfarenheter ifrån förbundets tidigare kampanjer. Syfte Av erfarenhet har vi lärdomen att det är viktigt att kunna mobilisera väljare och denna fördjupningskurs har varit ett verktyg att förmedla hur man på bästa sätt gör detta. Att se till att klubbarna får en gemensam agenda i valen och större kunskaper inom sina olika arbetsområden. Det har också varit en bra möjlighet för de olika representanterna att kunna ventilera sina åsikter och egna erfarenheter. 8 ()

9 Mål Att hjälpa klubbarna att framställa sina valplaneringar och genomföringen av detta. Belysa om förbundets valplan, värvarmål och samtalsmål. Informera om förbundets möjligheter att distribuera material till klubbarna. Att tillhandahålla information om praktiska moment i valtider, detta inkluderar pressbilder och media hantering. Ge förutsättning för en välutförd valkampanj och göra chansen till valvinst ännu större. Utbildningsinnehåll Den första delen fokuserade på: Foujan Rouzbeh håller en föreläsning om hur man inspirerar. Där hon delger sina erfarenheter av anordna demonstrationer, aktiviteter och hur man bäst får ut sitt budskap. Ett pass tillhandahålls av Calle Sundqvist om praktiska frågor, riskhantering och hur man bäst samarbetar med andra föreningar, ssu och arbetarkommunen. Förbundets fokusfrågor återberättas för medlemmar, därefter följs det om hur man bäst förmedlar detta till sina väljare. Ett pass om de olika rollernas betydelse och deras ansvarsområde förklaras av Malin. Fokuset ligger på hur dessa rollerna utnyttjas bäst under en valrörelse. Mediahantering: Man går djupgående in på hur man fångar medias uppmärksamhet. Vikten av vara förbered och hur man återspeglas av media. Här lyfte klubbrepresentanterna upp många bra olika exempel på positiva och negativa erfarenheter av detta. Inspiration till hur man kan göra en enkel sak till något intressant var det som plockades upp av medlemmarna själva. Andra delen fokuserade på: Förbundets valplan presenteras igenom och vikten av hur viktigt det är att schemalägga sin aktiviteter. Det påpekas och vikten av att detta är en tid då man har en fördel av ett förhöjt politiskt intresse bland studenter. Vilket betyder att medlemsvärvning är en viktigt del att ta med sig. Att aktivera medlemmar och få fram entusiasm att vilja genomföra aktivister var ett genomgånge ämne som kom upp i diskussioner. Vilket i sin tur fördjupades i föreläsningen om att aktivera medlemmar. Föreläsning var välanpassat till kursen och genomfördes väl. 3 Pedagogisk innehåll/förutsättningar En ingångstanke för kursledarna hade var att inleda med ett inkluderade klimat med tanke på att ordföranderollerna är väldigt mansdominerade. Förbundet har tillavsikt att ha jämn könsfördelning på sina kurser, i detta fall var det svårt att tillgodo se detta krav. 40 Reflektioner Det är en kurs som inte är återkommande varje år vilket gör att innehållet är nykonstruerat. Detta har både fördelar och nackdelar, man tvingas att tänka nytt men kan inte förlita sig på att allt skötts av automatik utan man måste fördela ansvarområdet noggrant. 9 ()

10 Övriga aktiviteter Ett praktiskt moment i kursen var att delta i manifestationen mot rasism som ägde rum på medborgarplatsen. Detta för att det är viktigt att konstant visa sitt motstånd mot rasismen som äger rum i samhället. Detta var välmottaget från deltagare i kursen. Kursledare: Elisabeth Fjällström, Henrik Trulsson och Malin Höök Föreläsare: Calle Sundstedt, Talla Alkurdi, Sverker Falk-Lissel, Foujan Rouzbeh 8.3 Val till Europaparlamentet EU-valet med tillhörande kampanj blev startskottet för supervalåret 14. Under höstterminen arbetade vi med att utforma förslag på fokusämnen och handlingsplan för EU-valet. Vi identifierade några viktiga faktorer så som målgrupper, metoder, motståndare/konkurrenter och samarbeten för ett lyckad valkampanjande. Handlingsplanen beslutades sedan av förbundsstyrelsen med några ändringsförslag. En grupp från FS arbetade då med att ta fram en fråga med fokus på Miljö. Förbundets fokusfrågor inför Europaparlamentsvalet beslutades i början av 14 och blir säkra och lagliga vägar till Europa och Miljö och klimat. Förbundet nominerade under våren dåvarande förbundsordföranden Magnus Nilsson till Europaparlamentslistan, och partistyrelsen valde sedan att sätta upp honom på plats 24. Klubbarna fick förslaget att anordna EP-val kickoff/mingel tillsammans med andra klubbar eller själva den April. Tanken var att alla klubbar skulle ha fest samma dag och att detta skulle vara ett nationellt kickoff för EP-valet. Några klubbar genomförde detta och det blev lyckat. Vi kan också glädjas åt att vårt arbete med att lyfta frågan om säkra och lagliga vägar varit framgångsrikt och att partiet valde att ta in det i Plattform inför valet till Europaparlamentet 14. Europavalrörelsen hade fokus på säkra och lagliga vägar för asylsökande till EU. Våra kampanjer på det temat var mycket lyckade och fungerade bra dels i samtal och dels i fysiska kampanjer för att bilda opinion, värva röster och värva medlemmar. Vi kampanjade också för vår förra förbundsordförande Magnus Nilssons kandidatur till parlamentet. 3 Relaterade media i urval ()

11 8.4 Val till riksdagen, kommuner och landsting Höstens politiska arbete har dominerats av valåret 14. Förbundet har genomfört ett gediget arbete med att ta fram och förankra fokusfrågor till valen i september. Förbundsstyrelsen tog först fram ett antal breda ämnen som gick på remiss till klubbarna. Förbundsstyrelsen antog sedan, efter att ha läst remissvar och inhämtat synpunkter på ett rådslag med representanter från klubbarna, tre områden som sedan under en valkickoff med deltagare från hela landet formulerades till tre fokusfrågor: lärarledd tid i högre utbildning, jämställda löner och bostäder. Den 16 maj ordnade vi en jämställdhetsdag där Stefan Löfven, Carin Jämtin, Magdalena Andersson och Mikael Damberg De pratade på lärosäten runt Stockholm. Stefan Löfven hade ett smtal med Gertrud Åström, ordförande Sveriges kvinnolobby och Seher Yilmaz, ordförande rättviseförmedlingen, på Stockholms universitet. Ett påverkansarbete genomfördes under året inför Socialdemokraternas valmanifest och prioriteringar bland annat lades fokus på femte jobbskatteavdraget, feministisk profil och bostäder. Relaterade media i urval Femte jobbskatteavdrag Klassmedveten feminism Studiemedelskampanj Fler hyresrätter Fria skolvalet 3 9 Internationellt 9.1 Internationell samordning Förbundet har under verksamhetsåret inlett en process för internationell samordning som syftar 11 ()

12 till att öka samarbetet mellan de internationella utskotten, Burma- och Egyptenutskottet för att möjliggöra en koordinerad verksamhet och att förbundet drar nytta av den gemensamma projektkompetensen när det är möjligt. Den internationella samordningen öppnar också för framtida gemensamma aktiviteter mellan utskotten och inom förbundet. Det är viktigt att utskotten är tydligt integrerade med S-studenter 9.2 FNSU Talla Alkurdi har deltagit vid ett flertal FNSU möten under verksamhetsåret. Den 24 oktober 13 i Oslo i anslutning till Ungdomens nordiska råd samt 27 till 28 januari i Helsingfors. Den 28 till maj 14 deltog Nasra Ali samt Thomas Edin på FNSU:s kongress i Helsingör i Danmark. 9.3 YES S-studenter har under verksamhetsåret representerats av Milischia Rezai i styrelsen för Young European Socialists (YES). Milischia har närvarat vid YES byråmöten i Dublin, Irland och i Thessaloniki, Grekland. Milischia bjöds även in av Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS) för att tala vid franska socialistpartiets (Parti Socialiste) årliga samkomst i la Rochelle i augusti 13. Där talade Milischia bland annat om det svenska studiemedelssystemet och utbildningspolitik. Milischia Rezai och Talla Alkurdi representerade S-studenter vid YES Summer camp i Izmir, Turkiet i juli 13. Med hänsyn till det intensiva valåret och förbundets budget har S-studenter deltagit i färre YES-evenemang än tidigare år 9.4 IUSY S-studenter hade två ombud och två ersättare till IUSY World Congress som var i Köpenhamn den 28 februari till den 2 mars. Under IUSY kongressen lyckades delegationen tillsammans med bland annat Austrian Socialist Students få igenom en motion som handlade om asylsökande och EU. Från vår sida fick vi ett stycke och en att-sats som handlar om säkra och lagliga vägar till EU. En fråga som migrationspolitiska nätverket och drivit och som S-studenter står bakom. En annan motion som togs, och som FNSU, våra nordiska kamrater, och vi reserverade oss för är legaliseringen av Marijuana. Motionen gick igenom och vi reserverade oss. Då IUSY-kongressen var i samband med när oroligheterna i Ukraina bröt ut åkte vi även till den Ryska ambassaden och sjöng för att visa Internationell solidaritet Studier och påverkan Den huvudsakliga studieverksamheten i förbundet bedrivs av klubbarna. Många klubbar har studieverksamhet varje vecka och under året har vi också sett att de regionala gemensamma studier- 12 ()

13 na ökat. I det följande beskrivs dock endast den verksamhet förbundet står bakom..1 Ledarskapsutbildning för kvinnor I februari genomfördes vår årligt återkommande ledarskapsutbildning för kvinnor. Utgångspunkten för utbildningen är behovet av att utveckla och stärka kvinnliga ledare i förbundet, både de som har och de som har intresse av att i framtiden ta ledande ansvar i förbundet och utanför det. Utgångspunkten är att den enskilda individens ledarförmåga tränas i relation till en rad olika frågor och situationer som ledare kommer att behöva ta ställning till. Likväl handlar det om att ge deltagarna en insikt i sin roll som ledare; en självkännedom om hur de agerar i givna situationer och en insikt i hur deras agerande uppfattas av andra. Ett -tal unga kvinnor deltog och utvärderingarna visade på en mycket lyckad utbildning..2 Wigforssakademin Vi har också tillsammans med ABF, Tankesmedjan Tiden och Viskadalens folkhögskola genomfört årets upplaga av Wigforssakademin. Wigforssakademins syfte är att bidra till att stärka arbetarrörelsen som en kraft för samhällets fortsatta förändring genom en fördjupad idépolitisk utbildning kring reformismens möjligheter för arbetarrörelsen samt behovet av strukturreformer och provisoriska utopier. Utbildningen genomförs en gång per år och samlar deltagare från hela landet. Deltagarna har bakgrund inom facket, S-studenter och övriga delar av arbetarrörelsen. Årets upplaga hade tema valrörelse och folkrörelse. Årets tema var valrörelse och organisering, ut ett dåtida, nutida och framtida perspektiv. Tanken var att kursen ska kunna integreras i deltagarnas egna valarbete. Det innebar framförallt att hemuppgifterna anpassades så att deltagarna kunde fokusera på sitt valarbete och använda det för kursen och att hemuppgifterna också skulle vara användbara i det egna valarbetet. Till helgträffarna fick deltagarna i uppgift att läsa texter av Ernst Wigforss, debattartiklar, och annan litteratur kopplat till seminarierna. Utöver det fick de olika skriftliga uppgifter, som reflektioner och mindre essäer. Slutuppgiften.3 Forskarkonferensen I maj genomförde vi tillsammans med Tankesmedjan Tiden årets forskarnätverkskonferens på temat skolan ut ur krisen. Konferensen belyste läget för svensk skola ur flera aspekter, bland annat marknadisering och jämställdhet. Deltagare var företrädare för fack och politik, forskare och studenter. Flera parallella sessioner med forskarpresentationer blandades med samtal mellan forskare och politiker. Konferensen utmynnade under hösten i en forskningsantologi med samma namn, samt ett seminarium i riksdagen. 13 ()

14 .4 Kampanjer Under hösten genomförde många klubbar aktioner i protest mot regeringens förslag om högskolestiftelser. Vi skrev även debattartiklar lokalt och centralt. Vi påbörjade också arbetet med en högskolepolitisk rapport som presenterades för partiet i början av rivstartade med kampanjen mot försämringen av studiemedlet. Den borgerliga regeringens förslag om att sänka studiebidraget och istället höja lånedelen blev på sätt och vis startskottet för supervalåret. Hela förbundet var på fötter inom några timmar och förbundet ordnade en manifestation på Mynttorget i Stockholm där bland annat förbundsordförande Talla Alkurdi talade tillsammans med ordförandena för Sveriges förenade studentkårer, Saco studentråd, European Students union och Stockholms studentkårers centralorganisation; företrädare för Gröna studenter och Ung vänster, samt Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Ibrahim Baylan. Dessutom drev vi facebooksidan Nej tack till stänkt studiestöd som på drygt ett dygn samlade över anhängare. Både kampanjen och facebooksidan uppmärksammades bra i Media. Vi ordnade också ett frukostseminarium med Stefan Löfven om Socialdemokraternas politik för högre utbildning. S-studenters kampanjer fick stort media uppslag och efter några veckor tvingades den borgerliga regeringen backa från förslaget om sänkt studiebidrag.. Almedalen Vår idépolitiska tidskrift Libertas gav ut ett nummer på temat The economic Woman, som fick mycket stor uppmärksamhet. Under våren arrangerade Libertas ett seminarium på samma ämne som lockade i alla fall 1 besökare. En något modifierad version av seminariet hölls även under Almedalsveckan. Seminariet blev så välbesökt att det satt människor utanför lokalen och lyssnade..6 Hemsidan och sociala medier Under året påbörjades ett projekt med att ta fram en ny hemsida, Kansliet arbetade med en ordentlig genomgång av de befintliga hemsidan och tog fram en kravspecifikation för en ny sida. Kansliet deltog också i workshops och andra möten med webbyrån och kunde till kongressen 14 presentera en försa version av den nya hemsidan. Sidan sjösattes sedan i september 14. Strategiarbetet med sociala medier stärktes under året och resulterade i en mer utvecklad närvaro med fler kampanjer och fler interaktioner. S-studenter är fortsatt det överlägset största partipolitiska studentförbundet på Facebook. 14 ()

15 11 Organisation 11.1 Kongressen 13 Förbundets kongress hölls i juni i Stockholm och kombinerades med en valupptakt med besök från bland annat partiledningen. Förbundsordförande Magnus Nilsson och förbundssekreterare Eleonore Eriksson avgick och efterträddes av Talla Alkurdi respektive Sverker Falk-Lissel. Talla Alkurdi efterträddes som vice ordförande av Daniel Johansson. Förbundsordförandens och förbundssekreterarens mandatperioder förlängdes till två år Rådslag Under året har två rådslag hållits. Båda rådslagen fokuserade på valet, men behandlade också läget i klubbarna. Upplägget förändrades för att bli med inkluderande och byggde mer på deltagande från ordförandenas sida och med större närvaro från förbundsstyrelsen. Det förnyade upplägget vann mycket uppskattning bland både ordföranden och förbundsstyrelsen. ()

Valberedningens förslag och motiveringar inför kongressen 2015

Valberedningens förslag och motiveringar inför kongressen 2015 Valberedningens förslag och motiveringar inför kongressen 2015 Valberedningen har under året som gått insamlat nomineringar från klubbar, klubbstyrelser och enskilda individer till Libertas, förbundsstyrelsen

Läs mer

Jobbar regionsvis med distriktsstöd. Förderlar pengar för att ge alla möjlighet till att anställa ombudsman.

Jobbar regionsvis med distriktsstöd. Förderlar pengar för att ge alla möjlighet till att anställa ombudsman. Klart Organisations och Verksamhets mål Strategisk verksamhet Kommentar SSUförbundet Ansvarar för studieutveckling, studieverksamheten på Bommersvik Nationell kampanjverksamhet och nationell politisk påverkan

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Remissvar långtidsplanen

Remissvar långtidsplanen SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET Remissvar långtidsplanen Spartacus remissvar GSHF:s remissvar Demos remissvar Laboremus remissvar SSK:s remissvar LSSK:s remissvar Cuprimontanus remissvar USHF:s remissvar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

DÅK 2014 O D I NSSK O LAN 2 1-2 3 FEBRU A R I 2 014

DÅK 2014 O D I NSSK O LAN 2 1-2 3 FEBRU A R I 2 014 DÅK 2014 VERKSAMHETS- PLAN 2014 O D I NSSK O LAN 2 1-2 3 FEBRU A R I 2 014 1 Verksamhetsplan 2014 5 10 15 INTRODUKTION SSU Göteborg går in i en supervalåret 2014 starkare än någon gång under de senaste

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET STADGAR FÖR SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET Antagna vid S-studenters 24:e kongress, Stockholm 2013 1 Politiska ändamål Sveriges socialdemokratiska studentförbund

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

OPERATIV FYRAÅRSPLAN. (Version 1, 10/1 2011)

OPERATIV FYRAÅRSPLAN. (Version 1, 10/1 2011) (Version 1, 10/1 2011) OPERATIV FYRAÅRSPLAN Den operativa fyraårsplan som ledningen stakar ut i detta dokument är en början, inte ett slut. Den ska och kommer att revideras fortlöpande i samråd med medlemmar

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014. Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen

Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014. Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014 Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen Syfte och mål Syfte: Valanalysen ska ge svar på vad vi ska

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 1 Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 Senast reviderat: 2013-10-05 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Internt arbete...1 Politiskt programarbete...3 Aktivismera mera!...3

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieombudsman är Annie Säll som nås på 08-791 11 14 Studieledare i Arbetarekommunen är Mattias Vepsä och nås på 0735 45 15 08 Foto: Mikael Holgersson och Anders

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014.

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Styrelsen för Uddevalla Socialdemokratiska Arbetarekommun vill för år 2014 avge följande verksamhetsberättelse. Styrelsen Ordförande Vice

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 2014-11-04 Verksamhetsberättelse 2014 Distriktsstyrelsen i Västerbotten Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen har bestått av: Agneta Emilsson, sekreterare och webbansvarig David Salmi, ledamot

Läs mer

Verksamhetsberättelse Liberala Kvinnor i Stockholms Län 2012

Verksamhetsberättelse Liberala Kvinnor i Stockholms Län 2012 Verksamhetsberättelse Liberala Kvinnor i Stockholms Län 2012 Sida 2 av 6 Liberala Kvinnor i Stockholms län VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Sammanfattning Verksamhetsåret 2013 har helt dominerats av två stora

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro SDUs styrelse 2004 Ridläger, Alingsås Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten Språkresa, Santa Fé, USA SDUs förbundsstämma Nordiskt juniorläger, Kloten Dövas Dag, Örebro SDUs förbundsstämma

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönköpings arbetarekommun 2013

Verksamhetsplan för Jönköpings arbetarekommun 2013 Verksamhetsplan för Jönköpings arbetarekommun 2013 Inledning Verksamhetsplanen för Jönköpings arbetarekommun 2013 har som röd tråd att stärka organisationen inför kommande valrörelser och valsegrar. Fokus

Läs mer

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013 Stadgar Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013 1 Förbundets namn och målsättning Förbundets namn är Ung Vänster. Ung Vänster organiserar ungdom som kämpar för en feministisk och

Läs mer

Det är inte ideologier som styr på kåren

Det är inte ideologier som styr på kåren Styrelsen. Mikaela Peltz, Zakarias Pante och Katarina Nilsson representerar Socialdemokraterna, Moderaterna och Pedagogerna. Det är inte ideologier som styr på kåren Medier och politiker på riksnivå har

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013 Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013 Stadgar Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, Linköping 9-12 maj 2013 1 Förbundets namn och målsättning Förbundets namn är Ung Vänster. Ung Vänster organiserar

Läs mer

AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE

AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE I ÅR KOMMER 1 500 SKOLOR RUNT OM I SVERIGE ARRANGERA SKOLVAL 2014. KLART ATT DIN SKOLA OCKSÅ SKA VARA MED!

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE Medlemmar 22 000 akademiker inom kultur och kommunikation 5000-6000 är anställda inom musei- och kulturmiljövården Uppskattat några hundra som är under utbildning, utbildade

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar 2015 Upp till 30 år TRÄFFA UNGA MEDLEMMAR FRÅN ANDRA FACKFÖRBUND. INTRESSANTA FÖRELÄSNINGAR KRING FACKET & SAMHÄLLET OCH DESSUTOM GOD MAT, LIVE MUSIK OCH SOMmAR

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Att bifalla motionen Utskottet bifaller FS förslag Att bifalla motionen. Att avslå motionen Utskottet bifaller FS förslag Att avslå motionen

Att bifalla motionen Utskottet bifaller FS förslag Att bifalla motionen. Att avslå motionen Utskottet bifaller FS förslag Att avslå motionen Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 6 Sekreterare: Olof Ambjörn 2014-09-27 Sida 1 Motion med förslag Motion nr 51: Lika förutsättningar för lokala RIM Att bifalla motionen Utskottet bifaller FS förslag Att

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå.

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå. 1(4) NVF-möte med utskottens ordförande och sekreterare Datum: 2013-05-21 Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1 Mötet öppnas Annelie Nylander öppnade

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014 POLICYDOKUMENT för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Fastställd på kongressen 2014 Vad är policydokument? Ungdom Mot Rasisms policydokument berättar om de olika riktlinjer som finns för organisationens

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

a. Mötesordförande YRKANDE: Att välja Linn Andersson till mötesordförande. BIFALL

a. Mötesordförande YRKANDE: Att välja Linn Andersson till mötesordförande. BIFALL 1 Klimatnätverkets årsmöte 2013-10-02 13:30 Nybohovsgränd 18, Stockholm 1. Mötets öppnande Mötet öppnas 11.42. 2. Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande YRKANDE: Att välja Linn Andersson till mötesordförande.

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH)

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH) OfStsf 96\tyYlA Uppsala "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Datum 2015-02-25 Diarienummer UBN-2015-0636 Utbildningsnämnden Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...3 2. BRIS Syd...3 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Klubbtränarutbildning i Kristianstad. Sidan 5

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Klubbtränarutbildning i Kristianstad. Sidan 5 SJF - Aktuellt Nr 6, 20 mars 2007 Redaktör: alf.tornberg@judo.se John Halland motionerar vid förbundets årsmöte. Foto: Alf Tornberg Årsmötet den 18 mars Sidorna 2 & 3 Klubbtränarutbildning i Kristianstad

Läs mer

Innehåll. Höst i min bok!

Innehåll. Höst i min bok! SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Sidan 2 kalender, valberedning

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Studieprogram våren 2009

Studieprogram våren 2009 Studieprogram våren 2009 Medlemssidor Ny medlemsträff, Drop In Intro En chans för nyblivna medlemmar att under ett par timmar lära sig lite mer om partiet. En snabb översikt i vår ideologi erbjuds samt

Läs mer