We Are ThisClose to Ending Polio.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "We Are ThisClose to Ending Polio."

Transkript

1 Nr. 3. Mai

2 Polio still cripples thousands of children around the world. With your help, we can wipe this disease off the face of the earth forever. Visit rotary.org/endpolio to help. END POLIO NOW We Are ThisClose to Ending Polio. Her Majesty Queen Noor of Jordan

3 Innehåll Forsiden Slaget mellom svenske og norske styrker ved Trangen i Hedmark i 1808, en utløper av Napoleonskrigene her skildret i all sin gru. Opphavsrett: Forsvarsmuseet. Internasjonalt Oppspill til Convention Om noen uker samles rotarianere fra hele verden til RI Convention 2014 i Sydney, Australia. Rotary Norden dekker begivenheten, og forteller i dette nummeret om et spektakulært innslag i programmet broklatring med Rotary-flaggborg og alle verdens Rotary-land representert, på den berømte Sydney Harbour Bridge. Side 5. Tema Nummer 3 mai Rotary Norden - Utgivningsdag Tidningen når mottagaren inom en vecka från utgivningsdagen. Rotary Norden är de nordiska rotarianernas medlemstidning, certifierad av Rotary International. Rotary Norden redigeras i enlighet med god journalistisk etik och belyser den internationella rotaryrörelsen sedd från nordisk utgångspunkt och med nordiska värderingar. Landssider Danmark 80 talentfulde danske og polske unge spillede kr. ind til End Polio Now ved en velbesøgt støttekoncert, hvor også et ungt talent på vej mod verdensklasse kunne høres læs mere om dette grænseoverskridende Rotary-samarbejde på side 44., Sverige Fyrtiotvå unga rotarianer har genomgått en kurs i ledarskap. Syftet var att utveckla ledarskapet og ledarförsörjningen i klubbar og distriktet. Och att göra det attraktivare att påta seg uppdrag i Rotary. Leder Ottar Julsrud 6 Tema 1814, nordiske merkedager 4 Internasjonalt 10 RIs Agenda 11 Landssider Sverige 14 Norge 28 Finland 36 Danmark 44 Island 52 Debatt 56 Vimmel 56 Global Outlook 59 Norsk og nordisk 1814 Med utgangspunkt i 200-årsjubileet for Norges grunnlov og selvstendighet fra Danmark, tar vi i dette nummeret for oss nasjonale merkedager og markeringer i de nordiske landene. Hvilke begivenheter er det vi minnes - og hvordan? Vi ser også på det nordiske perspektivet ved 1814 året med den siste væpnede konflikten mellom våre land. Ikke bare Napoleonskrigene, men en tusenårig historie med nordiske kriger og allianser var da over. Norge Kristiansand Rk har i mange år vært inne i et Matching Grant-prosjekt med et kreftsykehus i Bangladesh, og stor var begeistringen da en gruppe medlemmer i mars reiste ned for å se den siste tilveksten realisert en blodbank. Side 34 Redaktionens adresser: Till nedanstående adresser sänds allt redaktionellt material. Danmark: Sverige: Norge: Suomi/Finland: Island: RN WEB: Nummer Rotary Norden 3

4 Tema Om republikkens oprettelse 17. juni Nummer Rotary Norden Island blev en selvstændig stat i kraft af forbundsloven, som trådte i kraft 1. december Den dag var altid en stor festdag hjemme hos os. Alle vidste, at Island ifølge forbundsaftalen ville kunne opnå fuld selvstændighed, idet aftalen kunne opsiges, når der var gået 25 år fra den blev underskrevet. Den dag ville oprinde i slutningen af Men på det tidspunkt rasede krigen, og der var ingen tilflugtssteder i den beboede verden. Jeg var som stor pige nok så sensibel over for krigens gang. Der blev talt så meget om den i mit hjem, og man fulgte med på et stort Europakort, der hang oppe på væggen derhjemme bag fars skrivebord. Mine forældre var godt kendt med Europa i forbindelse med deres arbejde. De havde begge studeret i Danmark og havde mange venner både dér og rundt om på kontinentet. Da Island blev besat af briterne i maj 1940, frygtede mange, at der ville blive foretaget luftangreb på Island, så vigtigt som landet var militært med sin beliggenhed midt i Atlanterhavet, og folk kappedes om at få anbragt deres børn sommeren over ude på landet. Nu befandt vi børn os i byen, hvor det var vore forældre meget om at gøre, at vi alle sammen fulgtes ad ud til Thingvellir, og at de kunne føre os ved hånden ind i republikken. Luften var fuld af forventning. En stor menneskemængde var samlet i støvregnen for at bygge en teltlejr, deres opholdssted natten inden den store dag. Vi havde al den tids campingudstyr med os, så at vi kunne ligge i telt i den store lejr på sletten. Det var morsomt om aftenen, folk gik omkring, og det var, som om alle havde kendt hinanden hele deres liv, selv om de overhovedet ikke kendte hverandre alle talte om vejret, og bare det nu ville holde op med at regne i morgen. På en eller anden måde lykkedes det min familie at indrette os så godt, at jeg slet ikke kan huske, hvordan vi bar os ad med at få morgenmad, inden folk begyndte at klæde sig på for at møde op til det islandske folkemøde ved det gamle Lovbjerg på Thingvellir for at oprette republikken Island. Folk kom strømmende til. På trods af regnen og den stride blæst var alle så glade. Vi stod i læ af far på skråningen neden for platformen på Lovbjerget, hvor biskoppen, ministrene og Altingets medlemmer sad i deres stiveste puds, og kiggede på et hav af lodrette paraplyer. Da republikkens oprettelse blev proklameret og mændene Vigdís Finnbogadóttir løftede deres hatte højt op i luften og alle råbte hurra, fornemmede jeg sindsbevægelsen omkring mig, og den sidder stadig lidt i mig. Så blev der sunget af fuld hals og den elektriske stemning af fællesskab strømmede mellem folk. En uforglemmelig stund. Mine forældre var bekymrede over, at man endnu ingenting havde hørt fra kongen i Danmark, Christian den 10. selv om man havde proklameret republikkens oprettelse. Mange var sig bevidste, hvor vigtigt dette var. Da telegrammet omsider kom fra vores på det tidspunkt forhenværende konge, blev alle meget begejstrede. Det stod klart for folk, at Danmark midt i vores glædesstund stadig var i en besættelsesmagts lænker, underlagt en fjendtlig nation, og siden viste det sig da også, at det havde gjort danskerne ondt, at Island gennemførte adskillelsen, inden de to nationer havde haft mulighed for at tale sammen i broderlig samdrægtighed. Gennem lang tid fandtes svage spor af blandede følelser de to nationer imellem. Der er stor forskel på at frigøre sig fra en besat nation og at skaffe sig frihed fra en fri nation. I juni 1944 lå det i luften, at nazismen ville lide nederlag, og skønt ingen kunne vide, hvad det endelige resultat ville blive, eller hvornår det ville komme, fandt mine forældre det rimeligt at gøre holdt. De var tilhængere af lovlig adskillelse og tilhørte den gruppe af islændinge, som ønskede, at man gik forsigtigt til værks med fuldstændig at bryde båndene til Danmark midt under en krig, hvor danskerne var en besat nation og i realiteten sat ud i den kolde sne. De højtuddannede var der mange af blandt tilhængerne af lovlig adskillelse; mange af dem havde netop studeret i Danmark, sådan som mine forældre havde gjort. De havde gode venner dér og havde stærke forbindelser til landet. Holdningen hos tilhængerne af lovlig adskillelse handlede dels om at respektere forbundslovens tidsramme, dels og i lige så høj grad om at vise danskerne fair play og vente, indtil de to nationer begge i fuld frihed kunne indgå en overenskomst om adskillelsen. Men naturligvis modtog mine forældre republikkens oprettelse med lige så inderlig glæde som andre islændinge, da denne afgørelse var blevet truffet gennem en folkeafstemning. Min bror og jeg fik resten af sommeren lov at være hos rare slægtninge på landet, som kunne beskytte os mod krigens trusler. Men verdenskrigen handlede også om frihed, frihed til at forsvare os imod nazismens trussel med tusindårsriget som mål. Den der er ufri, glemmer det aldrig. Og det forholder sig så paradoksalt, at den, der er fri, han kan glemme det. Vi må alle dage huske på friheden, for man må aldrig tage den for en selvfølgelig ting. Nu opvokser der en generation, som ikke ved, hvad det er ikke at være fri. Friheden er dyrebar og man skal ustandselig passe på den. For den kan mistes, uden at man opdager det. Vigdís Finnbogadóttir Vigdís var Islands præsident Hun er medlem af Rk Reykjavík-Miðborg.

5 Danske grundlove gives kun den 5. juni Tema Danmark har ikke nogen egentlig nationaldag, men dog alligevel en dag, der stadig fylder rigtigt meget i den danske bevidsthed: Grundlovsdag den 5. juni. Her kan danskerne fejre hele tre grundlove. 5. juni er nemlig lagt ned i traditionen som grundlovsdagen den eneste dato, hvor et forstandigt parlament kan finde på at pille ved grundloven. Danmark fik sin demokratiske Grundlov den 5. juni 1849, 35 år efter Norge. Grundlov nr. 2 kom den 5. juni 1915 og gav kvindelig valgret. Endelig fulgte den tredje og nugældende grundlov af 5. juni I 1953 var en vigtig nyskabelse at kongemagten nu også kunne arves af kvinder, således at grundlaget blev skabt for at den nuværende danske monark Margrethe d II i 1972 kunne bestige tronen ved Frederik den IXs død. Der var flere ganske væsentlige ændringer. Parlamentarismen blev indskrevet i grundloven efter godt 50 års praksis med det princip at en regering ikke kan blive siddende, hvis den har et flertal i Folketinget mod sig. Desuden blev det ene af Rigdagens to kamre, Landstinget, afskaffet. Store og små fester Grundlovsdag fejres med politiske taler overalt i landet. Ledende politikere er på tæerne ved deres foretrukne feststeder. Der holdes også mange mindre højprofilerede arrangementer, hvor en del danskere, der ellers mest følger politikken fra medierne, deltager i det klassiske politiske folkemøde. I gode år under en mild og venligtsindet sommerhimmel, og i trit med den danske sans for at udnytte hyggemulighederne sjældent uden at der kan købes en fadøl på feststedet. I mange år var grundlovsdag en lovbestemt fridag, men sådan er det ikke længere. Dog har rigtigt mange fortsat en halv eller hel fridag i kraft af overenskomster, lokale aftaler eller kutymer. Så har danskerne også en potentiel fejringsdag, som der ikke gøres meget ud af. Dannebrog som danskerne kan lide at se det 5. juni op mod en sommerblå himmel. Foto: Lasse Christensen, Dreamstime Det er Valdemarsdag, den 15. juni, hvor Dannebrog - verdens ældste nationalflag - i 1219 faldt ned fra himlen. Legenden fortæller, at de danske styrker under slaget om Estland var hårdt pressede. Ærkebisp Anders Sunesen rakte sine hænder mod himlen i bøn, og det hjalp men han blev træt og kunne ikke holde armen oppe, så det så snart ud som esterne fik overtaget. Men så faldt det røde korsbanner ned fra himlen og gav danskerne sejren. Kerne af Sandhed Legenden menes at rumme den kerne af sandhed, at flaget er opstået som korstogsfane i tallet på Valdemar Sejrs tid. Det hvide kors på rød bund er korsridderordenen Johanitternes mærke. Ifølge legenden gik det originale, nedfaldne banner tabt under et slag i år 1500, men generobret i 1559 og ophængt i Slesvig domkirke, hvor det gik til grunde af fugt og ælde omkring Danskerne fejrer nu i praksis ikke Valdemarsdag, ja de fleste bemærker den næppe. Måske vil det ændre sig i en tid, hvor danskerne bliver bedre til at tale om det tabte og den folkelige skepsis mod EU og globaliseringen trækker i retning af større national bevidsthed. Skulle lysten til at fejre fordums storhed vende tilbage, er der basis for stor festivitas om fem år på 800 års dagen for Danmarks fald. Jens Otto Kjær Hansen Nummer Rotary Norden 5

6 Tema Miraklenes år i Norge og Norden Mirakelåret er blant de ord som har lett for å bli en klisjé. Men historikere, og ikke bare norske sådanne, ender like lett opp med denne betegnelsen jo mer de graver i 1814-materien. Året da den fattige steinrøysa i Europas ytterkant i løpet av noen uker skaffet seg en av den mest radikale konstitusjoner verden til da hadde sett, og som har vist sin slitestyrke ved å figurere blant de eldste i verden som fortsatt er i bruk. Året da Norge hadde tre konger i tur og rekkefølge, hvorav to danske og en svensk. Og har prins Christian Frederik egentlig fått den plassen han fortjener i historien? Noe av mirakelet består i at prosessen med å gi bort Norge fra Danmark til Sverige endte med en justering av grunnlovsteksten tilpasset til og dermed bibeholdt i den nye unionen. Før det kom så langt, hadde en lite trent og dårlig forberedt hær på mann møtt sin overmakt i svenske soldater. Det kom til noen trefninger, og da de tok slutt, sluttet også en tusenårig historie med kriger mellom de nordiske land. Visselig har vi hatt væpnede konflikter siden den gang, men aldri med et naboland. I 1905 slapp Norge og Sverige med skrekken. Visselig har vi også hatt en ulik tilnærming til de historiske begivenhetene hvor to fordums stormakter i tidens fylde ble til fem selvstendige nasjoner, slik det gis noen glimt av i denne utgaven av bladet. Men dette er et viktig perspektiv på 1814-jubileet, og på andre nordiske merkeår: Andre steder på kloden kom nasjonal selvstendighet etter store slag hvor seier for den ene befolkningsgruppen ble et bittert nederlag for den andre, med nedarvede, århundrelange rop om hevn. Med regionalt samarbeid og åpne grenser skulle Norden bli noe av et forbilde i verden etter andre verdenskrig. Noen miraklenes år dette også, med tanke på Nordens krigsherjede historie. Selv nasjonalsymbolet barnetoget 17. mai bør nordmenn se i et nordisk perspektiv, i Ottar Julsrud 6 Nummer Rotary Norden Allianser og krig gjennom tusen år 1814 står ikke bare som året da Norge fikk sin selvstendighet fra Danmark og gikk over i en union med Sverige. Trefningene ved Kjølberg bro i Østfold i august 1814 dannet slutten, ikke bare på en kort og intens krig mellom Norge og Sverige men på krig mellom de nordiske landene overhodet. Siden har brødrefolkene holdt fred med hverandre og i tur og orden ble det fem selvstendige nasjoner. Nordens historie siden vikingtiden rommer både perioder med krig og allianser mellom landene, og det i rikt monn. Med kristendom og kongeriker ebbet vikingtoktene etter hvert ut, men innimellom var det fortsatt kriger også innbyrdes mellom de nordiske rikene. Kalmarunionen fra ble en periode med samling av de nordiske rikene. Dronning Margrete I var allerede regent i Norge og Danmark da hun i 1389 også ble valgt som regent i Sverige. Margretes slektning, Erik av Pommern, ble kronet til nordisk konge i Kalmar 17. juni Kalmarunionen fungerte i praksis frem til 1521, da Gustav Vasa ble valgt til svensk konge. De påfølgende 300 årene ble Norden delt. Det svenske kongeriket omfattet Slaget ved Trangen, på tampen av epoken med innbyrdes kriger i Norden. også Finland, og, etter hvert, en rekke andre områder i Østersjøregionen. Det danske kongeriket omfattet også Norge, Island, Grønland og Færøyene. De to rikene kjempet mot hverandre i mange kriger. I begynnelsen var den danske kongemakten sterkest, men i løpet av Trettiårskrigen på 1600-tallet fikk det svenske kongeriket overtaket. Den store nordiske krig på begynnelsen av 1700-tallet betød imidlertid også slutten på Sveriges stormaktstid. Carl XII angrep Norge i 1716 og 1718, da han selv falt. Med Napoleonskrigene kom nye forandringer i Norden. Russland angrep og besatte det svenske Finland og tsaren ble storfyrste av Finland i 1809, mens Danmark med freden i Kiel måtte avstå Norge til Sverige. Norge var i union med Sverige fra 1814 til I 1905 opphørte unionen mellom Sverige og Norge, og Norge ble uavhengig. Finland ble uavhengig den 6. desember 1917, mens Island året etter oppnådde en stor grad av selvstyre, men frem til 1944 hadde landet felles kongehus og utenrikspolitikk med Danmark. Kilder: Foreningen Norden og Aschehougs Norgeshistorie. Ottar Julsrud (Foto: Forsvarsmuseet)

7 Huvudredaktör/Ansvarig utgivare Ottar Julsrud / Rolf Gabrielsson Tema Redaktion Sverige Börje Alström, Baldersvägen 50, S Sundsvall tel: , Norge Ottar Julsrud, Tyslevveien 54, N-1163 Oslo tel: , Suomi/Finland Rolf Gabrielsson, Näse-Juttes gata 7 E, FIN Borgå, Finland, tel: Danmark Jens Otto Kjær Hansen, Hans Broges Vej 9B, 8220 Brabrand tel: , Norsk 1814-jubileum med nordisk dimensjon Det er mangfold og spennvidde i feiringen av den norske Grunnlovens 200-årsjubileum, med nasjonaldagen 17. mai som et høydepunkt. Men hva er den røde tråd gjennom jubileumsåret? Og hvilket budskap bør 1814-jubileet bringe ut til omverdenen og særlig til de nordiske naboland? - At vi gjennom et bredt og folkelig program feirer 1814 som utgangspunktet for det moderne Norge, og startpunktet for utviklingen av det norske folkestyret. Samtidig feirer vi 200 år med fred mellom de nordiske land, fastslår lederen for grunnlovssekretariatet på Stortinget, Dag Norbotten Kristoffersen. Dette ad hocsekretariatet har jobbet i flere år med forberedelsene og er nå travelt opptatt med gjennomføringen. - Kunnskapsformidling om Grunnloven og 1814-historien er en viktig målsetting under jubileet. I den formidlingen legges det stor vekt på den nordiske dimensjonen ved forløpet til 1814 og begivenhetene i 1814, understreker Kristoffersen. - Våre nabofolk, og noen mer enn andre, ser med skepsis på det de anser som norsk nasjonalisme. Har 1814-komiteen vært bevisst på å styre unna norsk selvgodhet og det som verre er? - Hovedkomiteen, som ledes av stortingspresidenten, har vært opptatt av å stimulere til en bredt forankret og sammensatt jubileumsfeiring, der også de mer problematiske sidene ved vårt lands historie skal vies oppmerksomhet. Det legges som nevnt også stor vekt på å løfte frem de nordiske og internasjonale aspektene ved 1814 og Grunnlovens tilblivelse. Stortinget har det overordnede ansvaret for jubileet, men det meste foregår lokalt, fra landsende til landsende. Som en illustrasjon på bredden i arrangementer gjengir vi her noen stikkord fra kalenderen et par tilfeldig valgte dager i april, under oppspillet til nasjonaldagen: Gjøvik-barnehagenes grunnlovsmøte fest for alle i Eidsvollsbygningen. Seminaret Kvinner i 1814 på Nasjonalbiblioteket. Foredrag og historikerseminar i Murmansk. Åpningen av Demokratisenter for unge i Wergelands Hus sett fra Sverige og Europa, med foredrag av den svenske historikeren Herman Lindqvist på Bekkestua bibliotek. Stortingets ungdomsparlament. Kunstprosjekt med fokus på norsk og internasjonal flyktningog asylpolitikk i Skien. Jubileumskonsert i Grieghallen i Bergen. Nettdebatt med Store Norske Leksikon. Kokkekamp om historisk festmeny. - Kronikker, artikler og minst 30 nye bøker bringer oss mye ny kunnskap om Grunnloven og dens tilblivelse. Mye av den nye forskningen forsterker orienteringen mot internasjonale perspektiver, i høyere grad enn det som har vært gjort tidligere. Ottar Julsrud Island Markús Örn Antonsson, Vesturgata 36 a, IS-101 Reykjavik tel: , mobil: Administration Huvudadministrator/Danmark Bjarne Lysgaard, Lokesvej 4, 8680 Ry, tel: , Suomi/Finland Berndt von Veh, Ekipagegatan 4 C 21, FI Åbo , Norge och Island Jan Spjeldnæs, Furubotn 36, N-5101 Eidsvågneset tel: , mobil: Sverige Tomas Werner Badhusgatan 16, 3tr. S Södertälje tel: +46 (0) , Styrelse Styrelseordförande Börje Thorström, Stora Kyrkogatan 16, FIN Ekenäs tel: , Styrelsemedlemmar Bengt Gerger, Ottar Julsrud Styrelsens sekreterare Bjarne Lysgaard, Lokesvej 4, DK-8680 Ry. tel: , Udgivare De nordiska rotarydistrikten Tryckeri: Hansaprint Oy, Artukaisvägen 10, Åbo, Finland ISSN Nina Kuukkanen , , Annonser Sverige Falk Media AB, Lars Falk, Box 4033, Lidingö tel: fax Mobil , Suomi/Finland Yhteys toimitukseen, osoite yllä Kontakta redaktionen, se adress härovan Danmark Bjarne Lysgaard, se adress härovan Norge och Island Jan Spjeldnæs, se adress härovan Redaktionen förbehåller sig rätten att värdera och redigera insänt material. Digitala bilder skall levereras som obearbetade original. Upplösningen skall vara lägst 1600 x 1200 pixels. Bilderna skall inte redigeras in i texten. Nr 2/2014 när läsarna 17/03, redaktionens deadline 14/02 RN Web: hansaprint.fi/rotary/rotarynorden.html Nummer Rotary Norden 7

8 Tema Danmark tør tale om de 400 år igen Historien om det dansk-norske fællesskab gennem 400 år har været lidt i glemmebogen i Danmark. Alle skolebørn i Danmark hører at Norge og Danmark i 400 år var ét rige under den danske regent. Men ellers det ikke noget vi har talt om, fordi tabet af Norge er en del af den danske forfaldshistorie. Storhedstiden Danskerkongen Knud den Store herskede fra 1017 over England, Norge og dele af Sverige. Valdemar Sejr regerede i 1209 over Danmark, Norge, Sverige, Nordtyskland over til Litauen, Estland og en del af Finland, samt Færøerne, Island, Grønland og Orkney- og Shetlandsøerne. Så fulgte Kalmarunionen med den danske regent som hersker over alle de nordiske lande. Siden har Danmark kun oplevet tab af landområde; er trin for trin reduceret fra et mægtigt rige til et mindre land blandt andre mindre lande. Det kulminerede i krigen i Nederlaget her, med tabet af Sønderjylland til tyskerne, indledte hvad Rasmus Glenthøj, ph.d. i historie ved Syddansk Universitet, kalder selvpiskertraditionen. Blikket rettes indad Danmarks tusindårige storhed blev endegyldigt skudt i smadder. Der skulle ikke længere tales om det tabte, og danskerne vendte opmærksomhed mod opdyrkning af heden og fornyelsen af landbruget. En tilgang alle danskere kender som hvad udad tabtes, skal indad vindes. I 150 år med nu snakker vi ikke mere om fortiden fortabte også den dansk-norske fællesarv sig. Men efter flere års konfrontation med 1864-vendingen i historiske storværker og film, er tiden blevet moden til at se tabene i øjnene. Historien genopfriskes Mediedækningen af Norges løsrivelse fra Danmark i 1814 har været stor, og mange, 8 Nummer Rotary Norden Christian Frederik aflægger ed over for den norske Riksforsamlingen. Gengivet med tilladelse af Det Kongelige Bibliotek. for de fleste ukendte, historier er blevet fundet frem og genfortalt. Blandt andet om den danske tronfølger Christian Frederik, i 1814 statholder i Norge og fætter til kong Frederik VI. I starten af 1814 skrev kongen til Christian Frederik for at overtale ham til at opgive Norge og lade svenskerne tage over. Det ville prinsen ikke. Han var tæt på kredse med ideer om selvstændighed, og indkaldte til stormandsmøde på godset Eidsvoll nord for Oslo. Her nedsattes den rigsforsamling, som skulle udarbejde en fri norsk forfatning. 17. maj fik Norge sin grundlov, og Christian Frederik blev indsat som den første uafhængige konge siden 1300-tallet. En kort sommer som konge Det blev dog en kort sommer for Christian Fredrik som norsk konge; 14. august måtte han give afkald på magten og Norge blev underlagt den svenske konge. Christian Frederik blev ikke populær i Danmark af sin indsats i Norge. Han havde trodset kongens ønsker og brudt den aftale Danmark havde indgået med Europas stormagter ved freden i Kiel i Og så var han nærmest en revolutionær ved at medvirke til at bryde enevælden til fordel for et folkevalgt styre. Tilbage i Danmark levede han i unåde og blev holdt ude af statsrådet i årevis, men blev dog alligevel dansk konge, da Frederik d. VI døde i Frihedshelten enevældig Ironisk nok blev Norges frihedskonge den sidste enevældige konge i Danmark. Men han dog var med til at bane vejen for den grundlov, som hans søn Frederik d. VII søsatte i Ud over mediehistorier er der mange aktiviteter i Danmark i foråret 2014 med udgangspunkt i det fælles dansk-norske. Der har eksempelvis været foredragsrækker om Danmark-Norge før og efter 1914 på det Kongelige Bibliotek og om Norske forfattere fra Holberg til Knausgaard - og deres tilknytning til København. Både det danske regentpar og Folketingets formand vil deltage i det store jubilæumsprogram på Eidsvoll 17. maj, og de skal nok også få lejlighed til at beundre den norske regerings gave til Stortinget i anledning af grundlovsjubilæet, det nye monument over Christian Frederik på Eidsvoll Plads uden for Stortinget. Jens Otto Kjær Hansen

9 Ett och ett halvt sekel regelbunden riksdagsverksamhet i Finland Tema Efter den historiska lantdagen i Borgå 1809 dröjde det ända till 1863 innan följande lantdag sammanträdde. Den satt från mitten av september till april 1864 och i fortsättningen samlades ständerna med några års mellanrum ända till 1907, då ståndslantdagen ersattes med ett enkammarparlament. Samtidigt infördes allmän och lika rösträtt. De betydde att kvinnorna i Finland var bland de första i världen, som fick rösträtt i allmänna val. Lantdagen innebar början på det regelbundna riksdagsarbetet i Finland. Dess nu 150-åriga historia har i fjol och i år uppmärksammats med olika medborgarevenemang. Orsaken till att lantdagen inte sammanträdde på över femtio år efter 1809 berodde på att de ryska kejsarna fortsatte att tillämpa en bestämmelse från den svenska tiden. Enligt den var det regenten, som bestämde när ständerna skulle sammankallas, och på det hållet såg man i tiotals år inget behov att göra det utan styrde storfurstendömet enbart genom kejserliga förordningar. Den svenska lagen fortsatte att gälla. I medlet på 1850-talet började det ändå framstå allt tydligare att det också behövdes ny lagstiftning. Kejsar Alexander II beslöt slutligen att sammankalla ständerna till Helsingfors i september Inte ens tio procent av den vuxna befolkningen i Finland hade på den tiden rösträtt eftersom rösträtten förutsatte en viss förmögenhet. Lantdagen var alltjämt indelad i fyra stånd, adel, präster, borgare och bönder. Lantdagen öppnades officiellt den 18 Det regelbundna riksdagsarbetet i Finland har vid det här laget 150 år på nacken. Kuva: Vesa Moilanen/Lehtikuva september Efter gudstjänst i den nuvarande domkyrkan skedde lantdagsöppningen i rikssalen i det kejserliga slottet, som numera är presidentens slott. Zachris Topelius skriver om händelsen i Boken om vårt land: Det var en högtidsdag för hela vårt land. Kejsar Alexander, Finlands storfurste, omgiven av sina söner, av rikets och landets högste ämbetsmän samt av de församlade ständerna, uppsände med folket sina bönder i Helsingfors stora lutherska kyrka och öppnade sedan lantdagen med ett tal från tronen i det kejserliga palatset. De glänsande festerna i huvudstaden funno ett genljud i de avlägsnaste bygder. I städerna fanns knappt en så fattig koja, vilken icke den kvällen tände sitt ljus, som till julen. Aldrig har en kejsare hälsats av sitt folk med en uppriktigare tillgivenhet. Allt vårt folk tackade Gud och nedkallade Hans välsignelse över den högsinte furste, som efter en lång tystnad, åter lät folkets röst tala. Lantdagen hade 165 representanter från adelsståndet, 47 från bondeståndet, 38 från borgarståndet och 33 från prästerskapet. Alla var män. Adeln hade kunnat skicka långt fler representanter, men närmare 110 ätter avstod. Lantdagen fick till behandling tiotals kejserliga propositioner. Dit hörde moderniseringen av landskommunernas förvaltning, upphävandet av vissa ståndsprivilegier och slopandet av förhandscensuren. Medel beviljades för skapande av ett folkskoleväsende, som var ett av de modernaste i världen. För första gången fanns lantdagsdokumenten nu också på finska. Att lantdagen härefter samlades regelbundet ledde till ökad politisk aktivitet. Gemene man började delta i den politiska debatten och pressen utvecklades snabbt till en opinionsbildare. Diskussionerna om Finland och staten som begrepp fick också ny näring. Vid den tiden hade uppfattningen om storfurstendömet Finland som en stat redan börjat sprida sig och synas i språkbruket. Rolf Gabrielsson Nummer Rotary Norden 9

10 Internasjonalt Rotarianere utfordrer Oprah Winfrey på Sydneys berømte Harbour Bridge Rotarianere som skal på 2014 RI Convention juni kan få den aller beste utsikten over Sydney fra toppen av brospennet over den berømte Sydney Harbour Bridge med spotlight på Rotary og pengeinnsamling til polioutryddelse. 30. mai er dagen da rotarianere skal klatre opp på broen under ledelse av RI-president Ron Burton og ta oppstilling øverst på buen med flagg fra alle nasjoner hvor Rotary har klubber. Deltagerne vil forsøke å sette ny verdensrekord i øvelsen: antall forskjellige nasjonalflagg på broen samtidig, gjeldende rekord er 137. Likeså for antall personer som har besteget spennet over Sydney Harbour Bridge på en gang. Her er gjeldende rekord 316 og rekordholderne en gruppe ledet av Oprah Winfrey i Men plassen er begrenset. Book deg inn på en av de ledige plassene: www. bridgeclimb.com/rotary. Begivenheten vil strekke seg over fire timer, og alle påmeldinger må foretas på forhånd. Convention-partneren BridgeClimb vil subsidiere halve billettprisen (248 dollar for voksne, 168 for barn mellom 10 og 15 år) og i tillegg donere et beløp for hver rotarianer som klatrer opp på broen mellom 26. mai og 10. juni. Påmelding til 2014 RI Convention i Sydney: Det begynner med vann Her skal slaget stå, og flaggbærere fra alle Rotary-nasjoner bestige broen. (Foto: bridgeclimb.com) Rent vann, forbedrede sanitærforhold og opplæring innen hygiene er av avgjørende betydning for helsemessig utvikling. Selv om tilgangen til vann har økt dramatisk, står den sanitærmessige fremgangen langt tilbake å ønske. Hvert år dør millioner av barn som følge av vannrelaterte sykdommer, sykdommer som kunne ha vært forebygget. Deltagerne på årets RI-Convention i Sydney kan lære mer om dette på Verdens Vanntoppmøte som arrangeres av Water and Sanitation Rotarian Action Group 10 Nummer Rotary Norden (WASRAG) fredag 30. mai. Blant hovedtalerne er Bob Scott, leder for Rotary Internationals PolioPlus-komité, som vil snakke om hva man har lært under samarbeidet med internasjonale helseorganisasjoner. Andre talere er Vanessa Tobin, tidligere sjef for UNICEFs vann-, sanitær- og hygieneprogram, og Braimah Apambire, direktør for Center for International Water and Sustainability ved Desert Research Institute. Talerne vil fokusere på hvordan rotarianere kan gjennomføre større og mer bærekraftige klubbprosjekter ved å samarbeide med lokale myndigheter, frivillige organisasjoner, privat sektor og andre grupperinger. Fire gruppesamlinger under morgensesjonen vil gi deltagerne mulighet til å fordype seg på disse områdene, da skal flere vann- og sanitæreksperter holde presentasjoner. Fire ettermiddagssamlinger tar så for seg hvordan vannprosjekter kan skape fremgang på Rotarys øvrige innsatsområder. Påmelding til vanntoppmøtet: www. startwithwater.org.

11 Kjære rotarianer Jeg har hatt en enestående anledning til å være med i felttoget for polioutryddelse helt fra starten for mer enn et kvart århundre siden og dit vi er nå som virkelig er så nær sluttpunktet. Ingen av oss visste den gang hvor lang tid polioutryddelsen ville ta, eller hvor mange hindringer vi ville møte underveis. Og jeg er ikke sikker på hva vi ville ha følt om vi hadde visst det. Men én ting er sikkert: hver eneste dag i de siste 29 årene Å møte en utfordring var verdt det. For i disse årene har vi reddet millioner av barn fra å bli lammet av polio. Man kan ikke sette noen prislapp på dette. I dag er vi nærmere en poliofri verden enn noen gang. Det har vært et langt løp frem mot målstreken. Den streken er nå i sikte. Men vi kan bare krysse den om vi fortsatt beveger oss fremover. Og det kan bare skje ved hjelp av hver eneste rotarianer, i hele verden. Det første vi trenger er din stemme og din støtte. Tenk fremover mot Verdens Poliodag 24. oktober: Hva kan din klubb og ditt distrikt gjøre for å vekke oppmerksomhet? Skriv brev til dine folkevalgte, meld deg som innsamlingsleder, lag et opplegg sammen med en lokal skole. Hvis du selv eller noen du kjenner har en historie å fortelle om polio, så del den på www. endpolionow.org/stories. Det viktigste er å sikre fremdriften. La lokalsamfunnet, og verden, få vite at kampen mot polio nå er inne i sin mest kritiske fase. Jeg er glad for å kunne melde at kampanjen End Polio Now Make History Today er godt i gang. Rotary har inngått en ny avtale med Bill & Melinda Gates Foundation og mottatt 70 millioner US dollar som matching fund i januar, noe som vil bli benyttet fullt ut i inneværende år. Det gjenstår mer enn fire år av denne avtalen, hvor Gates Foundation skyter inn to dollar for hver dollar fra Rotary, opp til 35 millioner per år. Jeg oppmuntrer dere alle til å gjøre hva dere kan for virkelig å utnytte denne muligheten. Jeg vet at vi sammen kan få Rotary til å utrydde polio og forandre verden, for alltid. Ron D. Burton President, Rotary International RI president/rf Vi har sett at når rotarianere er motiverte, er de klar for å møte en utfordring. For ikke så lenge siden nådde vi milepælen 200 millioner dollar i arbeidet med polioutryddelse, som svar på tilskuddet fra Bill & Melinda Gates Foundation. Ikke bare oppfylte vi målet, vi overoppfylte det med 228,7 millioner. Nå har vi en ny mulighet. The Gates Foundation har gått med på å matche to-tilén for hver dollar Rotary bruker på polioutryddelse de neste fem årene, opp til 35 millioner dollar årlig. Men før vi kan bruke disse pengene, må vi skaffe dem. Beslutningen om å godta dette tilbudet var ingen enkel sak. Vi visste at vi allerede hadde bedt rotarianerne om ganske mye, og at de hadde vist stor sjenerøsitet. Vi er så nær å stanse spredningen av polioviruset på verdensbasis. Dette er en utrolig prestasjon, men vi har fortsatt en jobb å gjøre før den poliofrie verdenen er en realitet. Gjennom årtier har vi arbeidet for å redusere antallet poliotilfeller, år for år. Hvert år med færre tilfeller enn det foregående var et godt år. Men nå er vi over i en ny fase det siste slaget i poliokrigen. Nå er det ikke lenger noe som heter greit nok. For det skal ikke være ett eneste tilfelle igjen noe sted i verden. Dette betyr at hvert utbrudd, uansett hvor lite, må møtes med massive mottiltak. Det kan vi bare få til om vi har de ressursene som trengs. Og det er derfor vi ikke kan vente med å skaffe pengene for å skrive historie ved å End Polio Now. D.K. Lee Foundation Trustee Chair Nummer Rotary Norden 11

12 Internasjonalt En klubbpresident fikk en idé og en elv tusen mil unna fikk nytt liv For over 400 år siden, i en tynt befolket del av det nåværende Bolivia, tente den unge Diego Huallpa opp et bål mot den bitende kulden. Legenden forteller at han neste morgen oppdaget flytende sølv som piplet opp i bålrestene. Diego forsøkte i det lengste å holde funnet skjult for de spanske conquistadorene, men 50 år senere hadde gruvebyen Potosí vokst frem i ødemarken og blitt en av de største og mest velstående byene i det spanske koloniveldet, bygget over Cerro Rico ( rikt fjell ) en av verdens mest produktive gruver. Forkjærlighet for vann I løpet av et par hundre år hadde gruvene levert tonn sølv, og 5 prosent av alt sølv i verden i dag, det meste i form av mynter. Men det fantes mer i regnskapet da gruvene var tømt og spanjolene trakk seg ut. Millioner av slavearbeidere hadde mistet livet og Potosí figurerer som ett av verdens mest forurensede områder. I 2009, noen tusen mil unna, er Tom Cooper i ferd med å overta presidentkjedet i Norman Rotary Club i Oklahoma, USA. Cooper har sin yrkesbakgrunn som hydrolog, med en forkjærlighet for vannprosjekter. Sitt presidentår vil han gjerne bruke til et prosjekt med varige virkninger. Og da slår det ham: universiteter har mange forskningsprosjekter som mangler finansiering. På sin egen gamle arbeidsplass University of Oklahoma han treffer han Robert Nairn, som leder senteret for gjenoppretting av økosystemer og nedbørsfelt. Dermed kunne entusiasme og faglig innsikt forenes med veldokumenterte vellykkete prosjekter. Sterke inntrykk Som neste skritt reiste en av universitetets mest lovende doktorgradsstudenter, Bill Strosnider, av gårde for å lede et forskningsarbeid i Potosí på frivillig basis. Og det første møtet med elven som rant under bybroen ble et sterkt inntrykk: Som 12 Nummer Rotary Norden en bedervet jordbærmilkshake i en skylledunk. - Jeg kunne simpelthen ikke tro på de konsentrasjonene av tungmetaller jeg fant, minnes han. I prøvene jeg tok, fant jeg arsenikk, men også kadmium, krom, kobolt, bly, nikkel enkelte steder opp til ganger høyere enn hva som er tillatt i USA. Potosi, ett av verdens mest forurensede områder,. Vitenskapsfolkene trodde knapt det de fant. Stort nok - og lite nok Mindre overrasket var Strosniders lokale samarbeidspartner, Freddy Llanos, professor og selv eier av en liten gruve. Han hadde nemlig sett på nært hold virkningen av det forgiftede vannet i form av forkrøplede trær, elvevann som brant på tungen, syresvidde våtmarker. I disse sterkt forurensede traktene lette de to mennene etter et sted som var stort nok til å kunne gjennomføre et såkalt passivt behandlingsopplegg og lite nok til at de kunne håndtere det. Matching Grant Valget falt på Juckucha-dalen med tettstedet Vitichi, der bøndene klagde over ødelagte avlinger mens smårollinger plasket rundt og tok seg en slurk av elven som ødela vegetasjonen, uten noen reaksjon hos mødrene. Årsaken til forurensningene her var å finne i to tinngruver langt oppe i fjellene. Da Strosnider og Llanos fremførte sitt ærend for den tredjegenerasjons eieren av den ene, fikk de følgende respons: Endelig! Miljøproblemene våre trenger en teknologisk løsning. Og teknologien ble introdusert og planene satt ut i livet. I Oklahoma satt Tom Cooper i stigende visshet om å ha funnet det prosjektet han ønsket å arbeide med. Og entusiasmen steg ved tanken på at suksessen i Bolivia kunne overføres til andre utviklingsland. Prosjektet kunne beskrives med ord som lavkost, bærekraftig og håndterbart dersom klubben var sikret et bidrag fra The Rotary Foundation. Kjørte road show Men for å komme med i Matching Grantordningen trengtes en lokal vertsklubb. Og Cooper fant frem til en egnet person i Potosí Rotaryklubb, en universitetskollega av Freddy Llanos. Planene fikk imidlertid en noe avmålt mottakelse: Vi har sett så mange vitenskapsfolk komme og dra igjen både antropologer, ingeniører, geologer uten at noe har skjedd. Men Strosnider og Cooper hadde bestemt seg. Nå kjørte de et road show til ni Rotaryklubber hjemme i USA, med dollar som resultat, pluss i Matching Grant-midler og med Potosí som vertsklubb. Potosí var neste reisemål. Og ved å gjøre bruk av lokal innsikt og erfaring opplevde lokalsamfunnet seg plutselig som en del av Rotarys verdensvide kontaktnett. Coo-

13 Internasjonalt Frodig og fargerikt marked, men i Juckucha-dalen ble avlingene ødelagt av den forgiftede elven. Nå er økosystemet langsomt i bedring. (Foto: Elise Julsrud) per fikk dem endog med til en vannkonferanse på Oklahoma-universitetet for å fortelle fagfolkene der om prosjektet sitt. Hindringer av mange slag Enkel var den imidlertid ikke, den tekniske prosessen som var basert på å fylle gruver med kalkstein og forsegle dem med sement, slik at vannet som piplet ut først rant igjennom kalksteinen tonn stein gikk med, eller rundt 150 vendinger med hjullastere. Men problemene underveis hadde en betydelig spennvidde fra nediset veibane til hyppige streiker og hindringer av politisk art. Men som et synlig tegn på lokal oppslutning og matching grant satt i system: Da kalksteinstablene raste utover i dalen i mai 2011, stilte lokalbefolkningen mannog kvinnesterkt opp og halte og dro i steinene, side om side med rotarianere, universitetspersonell, studenter og prosjektets hovedaktører helt til alt var på plass igjen. Små mirakler Se her, noen alger det er et godt tegn. Før fantes det ikke noe grønt her. Denne løfterike observasjonen fant sted i fjor. Og det var mer. ph-verdier kryper langsomt i riktig retning. Små våtmarksplanter titter forsiktig frem igjen. Fugler er kommet tilbake. Det virker kanskje i overkant å kalle noen knopper og en håndfull slimete alger for en seier, men i et rasert økosystem er de faktisk å anse som små mirakler. De bærer også bud om at det fortsatt finnes håp for de imponerende fjellsidene. Fortsatt er det langt igjen, for all del. Men våren 2014 hendte noe overraskende, fortalte Strosnider: Den bolivianske regjeringen gikk med på å støtte prosjektet etter at landsbyboerne i Vitichi laget en protestmarsj til Potosí og blokkerte veier og myndighetskontorer med krav om bedre vann. Så snart rensesystemet er ferdig installert, vil et team stå klar til å bygge et større system med vannbasseng slik at tungmetallutslippene reduseres ytterligere. Da Suksessen i Bolivia kan overføres til andre uland. har man ikke bare en ren elv, men tettstedet ved elven kan tjene som modell for andre områder som er ødelagt av gruveforurensning. Med en liten investering fra Rotary, kunne vi vise at det finnes løsninger, sier Strosnider. Support a humanitarian service project. GET INSPIRED FIND A PROJECT TAKE ACTION! Connect with projects worldwide Nummer Rotary Norden 13

14 Sverige Besök från Taiwan i Lomma/Skåne Som ett led i erfarenhetsutbytet mellan olika länder och kulturer har vi inom RFE (Rotary Friendship Exchange) i sydvästra Skåne haft besök av 12 Taiwaneser. Utbytet innebär att två grupper om 12 personer åker till Taiwan i slutet av oktober. Taiwaneserna har bott hos tre olika familjer i Malmö, på Österlen och i nordvästra Skåne. Det är alltid fantastiskt berikande att ha glädjen att ta emot gäster från när och fjärran. Under tiden de var här besökte de bilföretag, bilmuseum, Ale stenar, lantbruk, sjukhus, Lunds domkyrka mm. De hade även möjlighet att bl.a. se den lille havsfrun och vaktavlösningen på Amalienborgs slott i Köpenhamn. Våra Taiwanesiska vänner liknade Skåne (det var ju den del av Sverige de såg) vid Edens lustgård. De blev nog lite trötta på fisk, för det bjöds på fisk överallt. En synpunkt man hade på Sverige var att man 14 Nummer Rotary Norden. Den Taiwanesiska delegationen tillsammans med de svenska värdarna (foto: Jörgen Mårtensson). Gävle Södra Rk stöder flickskola i Kamerun Gävle Södra Rk stöder med hjälp av andra klubbar en flickskola i Bandja, Kamerun. Klubben har sålt en kalender, Peace & Love 2013, med fotografier av tavlor målade under festivalen Syftet var att bekosta installation av vatten och sanitet i skolan, grundad av Toinie Rönnholm, medlem i klubben, och hennes man. När skolan står färdig våren 2014 har den plats för 200 elever, varav många unga mammor. Sätt flickorna i skolan, säger Shashi Tharoor, indisk minister och tidigare FN:s undergeneralsekreterare. Pojkars utbildning prioriteras trots att forskning visar att flickors utbildning betyder mer för ett lands utveckling. Han citerar Kofi Annan: Ingen annan åtgärd är lika bra för att höja den ekonomiska produktiviteten, minska spädbarnsoch mödradödligheten, förbättra näringsstatus och det allmänna hälsotillståndet, förhindra bl.a. hiv/aids och öka chanserna till utbildning för nästa generation. Låt oss investera i kvinnor och flickor. En lycklig mamma och skolelev med sin dotter tyckte allting var väldigt dyrt. Trots det så köpte man en hel del suvenirer med hem. Vi ser fram emot att få träffa dessa trevliga människor igen och då i deras egen miljö i Taiwan. Leif Tyter Hoppfullt i Afrika Trots fattigdom, korruption och konflikter finns många hoppfulla tecken i Afrika. Allt fler av länderna demokratiseras. Många länder upplever en rekordartad ekonomiskt tillväxt. Ingenstans i världen har mobiltelefonen betytt så mycket som i Afrika. En höjd utbildningsnivå är en avgörande faktor för en fortsatt positiv utveckling. Tomas Attorps Gävle Södra Rk

15 Intensiv ledarskapsutbildning för yngre rotarianer Sverige Vad kan få 42 yngre rotarianer att avsätta 10 lördagar under drygt ett år för att delta i en ledarskapsutbildning med inslag av rotarykunskap? Kursen har gett mig enormt mycket och fått stor betydelse för mig privat, i mitt yrkesliv och för mitt engagemang och min förståelse för Rotary, säger Anna Hellström, sekreterare i Uppsala Södra Rk. Våren 2012 fick Anna möjlighet att söka till kursen Diplomerad rotaryledare, arrangerad av distrikt Hon kände att kursen skulle vara helt rätt för henne. Hon jobbar med ledarskapsfrågor på en kommunikationsbyrå och ville ha en utveckling på det personliga planet samtidigt som hon ville lära sig mer om Rotary. Hon hade höga förväntningar eftersom hon hade hört positiva omdömen från rotarianer som deltagit i den första kursen. Anna summerar sin upplevelse av kursen så här: Det positiva med kursen har varit upplägget över tid, att kursmomenten har varit praktiskt inriktade vilket gör att kunskapen sitter. Vi har fått verktyg som vi kan använda direkt. Organisationsoch ledarskapsteori har också ingått och allt är överförbart till Rotary. Ledarnas engagemang och att de är professionella ledarskapsutvecklare har förstås stor betydelse. Det har helt enkelt varit enormt lärorikt! I utvärderingen av den första kursen framkom att kursdeltagarna hade önskat mer tid för diskussioner med varandra. Ett nytt inslag denna gång var därför momentet erfarenhetslärande och coachande förhållningssätt. Gav självförtroende och självinsikt Sasan Shaba, Eskilstuna Rk, ansvarig för KTH:s studentinkubator och en av kursens yngsta deltagare med sina 28 år säger: Jag har fått självinsikt. Genom IDI förstår jag bättre hur jag fungerar och hur andra tänker och fungerar. Robert Karlsson, Strängnäs-Bisp Thomas Rk, platschef i ett logistikföretag, lyfter fram kravet på att alla var tvungna att skaffa en mentor för att få sitt diplom: Jag Utbildningen avslutades i mitten av november på Ulvhälls herrgård i Strängnäs, med diplomutdelning och festligheter. Diplomutdelare var Ann-Britt Åsebol, Director, Staffan Björklund, GD distrikt 2350 och Anna Köning GD distrikt var lite skeptisk, men för mig har det varit ett oerhört lyft. Jag vill betona att hela upplägget på utbildningen har varit perfekt, fortsätter Robert, det var en perfekt kombination av kunskap för Rotary och för yrkeslivet. Jag har fått självförtroende och har blivit taggad att engagera mig mer för Rotary. Tina Mardla, finansieringsrådgivare och Lisa Säther, pensions- och försäkringsspecialist, båda Nyköping Öster Rk, gick den första kursen som avslutades för två år sedan. På frågan om varför de ville ingå i projektgruppen svarar de båda att kursen har varit värdefull för yrkeslivet och för Rotary men även för privatlivet. Jämfört med andra kurser har det gett så otroligt mycket på kort tid. Det är ett mycket väl genomtänkt koncept och vi var nyfikna på hur kursledningen jobbade. Och nu har vi fått ytterligare 42 personer i vårt nätverk, säger Tina och skrattar. Akademisk förankring Karl Sundström, Strängnäs-Bisp Thomas Rk, managementkonsult, är en av initiativtagarna till kursen. På frågan om hur det hela startade brukar han förklara det så här: När jag var president började jag tillsammans med Åke Norrman, som då var guvernör i Distrikt 2370, fundera på ledarskapsutbildningar för rotarianer. Tillsammans med Inger Scott, organisationspsykolog och rotarian i Strängnäs Bisp Thomas Rk, planerade och genomförde vi ett antal 1-dags utbildningar med inriktning styrelsearbete i Rotary. Vi fick blodad tand och ville erbjuda något mer, något som både skulle utveckla ledarskapet och göra det attraktivare att påta sig ledande uppdrag inom Rotary. En utbildning som skulle vara meriterande såväl inom Rotary som för yrkeslivet. Jag kontaktade Monica Falk på Mälardalens högskola, Flen Malmköpings Rk. Jag ville ha en akademisk förankring i kursen. Och med Monicas nätverk inom högskolan fick vi tillgång till framstående föreläsare. Mats Bartling, inkommande GD för distrikt 2350 deltog under avslutningsdagen. Han uttrycker sig så här: Under dagen hörde jag flera som sa att det här blir ett minnesmärke för livet och att man i sitt arbete redan haft stor nytta av sina nya insikter och färdigheter som kursen har bibringat dem. Det här är något unikt för Rotary. Det har gett näringslivet och Rotary en potential av välutbildade ledare. Nummer Rotary Norden 15

16 Sverige Insatser belönade i Söderköping Etthundratrettio långtradare fullastade med utrustning för skolor, förskolor och sjukhus har gått i skytteltrafik från Söderköping till den lettiska vänorten Talsi sedan början av 90-talet. Mannen och eldsjälen som hållit i transporterna och insamlingarna heter Liss Surtevall och är medlem i Söderköpings Rk. Det började med ett vänortsmöte Ska vi ha en vänort så ska vi verkligen göra nytta, tyckte kommunpolitikern Liss när han sammanträffade med Talsis borgmästare för första gången och på den vägen är det. Tack vara Liss engagemang kom kommunen och Rotary igång med en omfattande stödverksamhet och ett brett kontaktnät inom kultur, idrott, skola, forskning med flera områden byggdes upp. För att finansiera transporterna med utrustning till olika skolor och till sjukhus startades Återvinningen, som Liss också var engagerad i. Engagemang gav resultat På en distriktskonferens i Kalmar träffade Liss distriktsläkaren och rotarianen Aivars Lacarus. Aivars informerade om de stora problemen på Talsis sjukhuslaboratorium med den föråldrade utrustningen och de rivningsfärdiga lokalerna. Liss tog tag i Liss Surtevall t.v. och Olle Johnsson fick bl. a motta varsin träskulptur av Aivars Lacarus i mitten (foto: Yvonne Bäckstedt). saken och engagerade sig med hull och hår för att skaffa lämplig utrustning till ett nytt laboratorium. Rotaryklubbarna i Talsi och Söderköping höll i projektet till en början och Klas Levin, överläkare på S:t Görans sjukhus, bidrog med sin erfarenhet och med kontakter som kom till stor nytta. Söderköpings Rk fick i januari i år besök av en delegation från Talsi med Aivars Lacarus i spetsen numera borgmästare och president i Talsi Rk. De kom för att hylla Jönköping- Talavid RK skänker ponny Liss och hans medhjälpare Olle Johnsson för deras förnämliga insatser under många år. Olle har lastat och själv kört många av transporterna. Femtio gånger har jag nog varit där berättar han. Liss och Olle är av lättförståeliga skäl oerhört populära i vänorten och Liss har även belönats med en medalj av Lettlands president. Själv är han tacksam för alla vänskapsband han och hans fru Kerstin knutit i vänorten under åren. Jönköping Talavid Rk har skänkt en ponnyhäst till ungdomsverksamheten på Jönköpings Fältrittklubb. Ponnyn som döpts till Rotary skall användas till barn- och handikappverksamhet. Rotarys namn och vårt internationella emblem är broderat på vojlocken, berättar Pia Blom, past president och drivande i projektet. Vi har valt att skänka en ponny då vi vet att rida på ridskola är förhållandevis billigt men inköp av hästar är en dyr post. Ponnyn Rotary kommer att bli till stor glädje för barnen och en fin vandrande reklampelare för Rotary. Pia Blom 16 Nummer Rotary Norden. Ponnyhästen Rotary kan ge många barn glädje

17 Sverige MÖR K A B ÄR TO NER, BR Ä ND RU SSINSÖ TMA, MÖR K CHOK L AD OCH KRYD D FRISK AV SLUTNING! B E N G T F R I T HI O F SSO N 229 kr Från Antiche Terre - producenten bakom succévinet Solo Passione på flaska kommer här samma härliga vin på box! Solo Passione är en prisvärd appassimento som kombinerar styrka och kraft med balans och elegans. Ett generöst vin som passar perfekt till favoritpastan eller till en grillad köttbit. Går att beställa på Systembolaget.se eller scanna QR-koden här! Solo Passione Appassimento. art.nr ml. 13,5 % vol. Nummer x. yyyy. Rotary Norden 17

18 Sverige Resor med innehåll Svensk färdledning! Flodkryssning Moskva Astrachan Följ med på en unik kryssning genom Rysslands historia och nutid. Vi bor bekvämt på familjära flod kryssningsfartyget M/S Russ och gör dagsutflykter till intressanta städer och spännande platser vi passerar. I Moskva ser vi den muromgärdade regeringsbyggnaden Kreml och Röda torget med Rysslands främsta kännetecken Vasilijkatedralen. På en guidad tur i Uglich, Rysslands näst äldsta stad, besöker vi Kremlområdet och Dimitri Blodskyrka. Några av resans övriga höjdpunkter är Kostroma, den vackraste av den Gyllene Ringens tusenåriga städer, Tatarstans huvudstad Kazan och ett besök i Stalins bunker i Samara. Bunkern är belägen 40 meter under marknivå och vi är några av få västerlänningar som har möjlighet att besöka den. I Astrachan gör vi ett besök vid stadens vackra Kreml. En tillvalsutflykt med båt erbjuds utmed Volgas fågelrika delta, till mynningen i Kaspiska havet. Allt detta ingår i priset: Flyg till Moskva t/r Flyg Astrachan Moskva Flygplatsskatter och säkerhetsavgifter Transfer till fartyget t/r Del i utsides 2-bäddshytt, nedre däck Kryssning och utflykter enligt program Helpension från middag dag 1 till frukost dag 14 Kaptensmiddag Underhållning och aktiviteter ombord Dricks till lokalguider, chaufförer och ombord Lokalguider Grand Tours färdledare. Avresa från Stockholm och Köpenhamn 9/9. 14 dagar. Pris från :-. Boka på grandtours.se eller ring oss på Fler flodkryssningar på grandtours.se. 18 Nummer x. yyyy. Rotary Norden

19 Sölvesborg Lister Rk utvecklar kamratskap och motverka mobbning Sverige Sölvesborg Lister Rotary har sedan ett antal år stött projekt i förskolor, skolor och föreningar på Listerlandet (västra Blekinge) som haft som inriktning att utveckla kamratskap, samarbete och förståelse och att motverka mobbning, våld, rasism och droger. En särskild inbjudan skickas ut med ansökningsprinciper för att söka medel. Ansökningarna skall innehålla en noggrann beskrivning av vad man vill göra. De skall innehålla mål för arbetet, målgrupp, genomförande, förväntat resultat, tidsplan, ekonomisk plan och ansvariga för genomförandet. Särskild klubbkommitté För att på ett smidigt och effektivt sätt klara av det administrativa och uppföljande arbetet har klubben en särskild Barn- och ungdomskommitté. Kommittén bedömer ansökningarna och ger förslag om tilldelning av medel till de olika delprojekten. Förslaget föredras och diskuteras på ett rotarymöte varefter klubbens styrelse fastställer medelsfördelningen. Detta förfaringssätt gör att klubbens medlemmar i ett tidigt skede blir insatta i det totala projektarbetet. Medel till att genomföra projekten har erhållits på tre sätt. Under en strategisk sommarlördag anordnar klubben en loppmarknad där samtliga klubbens medlemmar har samlat in material och deltar i försäljningen. Loppmarknaden har gett en fin sammanhållning och ett stort engagemang bland klubbens medlemmar. Vidare har företag i den omgivande bygden bidragit med mindre belopp. Inget belopp är för litet, vilket har resulterat i att de små landsbygdsföretagen känt sig delaktiga i arbetet mot mobbning. På senare år har också Rotary Foundation bidragit med medel. Praktisk uppföljning Barn- och ungdomskommittén har prioriterat olika teman för ansökningarna. För år 2014 har projekt som arbetar mot Full fart i klassrummet mobbning i olika medier prioriterats. Projekten ute i förskolor, skolor och föreningar följs upp och utvärderas på två sätt. Klubbens medlemmar, i första hand från kommittén, besöker de olika projekten under det praktiska arbetet. Detta ger en intensiv känsla för hur man arbetar praktiskt. Det finns då möjlighet att intervjua projektansvariga och deltagande barn och ungdomar. Intrycken från fältet rapporteras till klubben under programpunkten 3-min Rotary. Vidare anordnar klubben särskilda föreningsmöten, då representanter för de olika delprojekten kommer till klubben, beskriver verksamheten och ger sina synpunkter på hur projektet lyckats. Klubbens medlemmar har då möjlighet att ställa frågor. Båda dessa utvärderingsförfaranden stärker ytterligare klubbmedlemmarnas intresse och engagemang att vara delaktiga i detta lokala arbete mot mobbning. För Barn- och ungdomskommittén Inge Carlström Bo Jonsson Hyr ditt eget slott i Frankrike Tag med vänner och släkt på en oförglömlig upplevelse i Bretagne. Varför inte en kulinarisk resa, krönt med goda viner och en enastående golf, eller bara en lugn semester vid vår pool. Välkomna. Varje hus går att hyra separat: Slottet: Upp till 12 pers. Stora Parkhuset: 6-8 pers. Lilla Parkhuset: 4 pers. Grindhuset: 6-8 pers. Marie Nilsson d Aubigné. Telefon: Nummer Rotary Norden 19

20 Sverige Lerum Rk satsar på skola i Indien Det började vid ett RFE utbyte år 2010 mellan distriktet 2360 i Sverige och distrikt 3132 i Solapur/Indien. Vi som ingick i den svenska gruppen imponerades över hur klubbarna i Solapur på många sätt stödjer olika verksamheter allt från bostäder, till arbete, och skolor. Medlemmarna är mycket generösa och ställer upp med såväl pengar som arbete. En av de skolor vi besökte, en skola för barn med nedsatt hörsel, saknade dricksvatten till personal och elever. Vi i den svenska gruppen beslöt bidra med pengar för inköp av en vattenreningsutrustning, vilken köptes och installerades till allas glädje. Utrustning förbättrade talspråk Efter reserapport till Lerum Rk, beslöt man fortsätta stödet till skolan i Solapur. Nu med hörhjälpmedel till de 75 eleverna. Tidigare fanns kroppsburna äldre modeller av hörapparater. Några elever hade öronburna apparater med mer utvecklad teknik, som föräldrarna inköpt. Undervisningen skedde i första hand med teckenspråk. Några hörhjälpmedel fanns inte i klassrummen. När vi frågade Solapur RC om vi kunde hjälpa till svarade man att grupphörutrustning var mycket önskvärt. Lerum Rk beslöt då att bidra med pengar för inköp av en klassrumsuppsättning. Ett beslut som gav så gott resultat, att klubben under 2013 bidrog med medel We lead an active life in one of the best parts of Thailand. We enjoy ourselves with many different physical, social and cultural activities and have more than ten excellent golf courses with low green fee in our neighborhood. Our peaceful coastal town is close to some of Thailand s best islands as well as close to Bangkok. This makes it easy to travel both domestically and abroad. Nu hör eleverna vad kamrater och lärare säger. för inköp av ytterligare sex uppsättningar. Samtliga elever har nu tillgång till grupphörhjälpmedel. Rapporter från skolan är mycket positiva. Eleverna har nu ett allt mer utvecklat ett talspråk, till följd av att de nu kan höra lärarens och kamraternas tal. Något som öppnar en helt ny kommunikationsvärld för dem. Manar till efterföljd Med de positiva rapporterna från skolan som grund, har Lerum Rk nu gått vidare, genom att inköpa en audiometer med tillhörande skrivare. Därmed underlättas arbetet med att analysera de individuella elevernas behov hörhjälpmedel. En del av LIFE QUALITY FOR ACTIVE 50+ Here Scandinavians 50+ who appreciate good service, security and cost efficient ownership in paradise, live in flats with Scandinavian standard. You can be one of us! Now a few more members can enjoy life quality at Scandinavian Village in Thailand! Experience for yourself! Special experiencing weeks Nov 22-Dec 6 and Jan det ekonomiska stödet till skolan har erhållits från Rotarys olika fonder. När jag besökte skolan i januari, fick jag själv se hur eleverna engagerat deltog i undervisningen och efter bästa förmåga övade sig för att forma sitt tal så bra som möjligt. Som en effekt av vårt stöd till skolan, ställer nu andra liknande skolor i Solapur krav på skolmyndigheterna att utrustas på samma sätt som vår skola. Vår insats har därmed öppnat möjligheter till bättre utrustning i alla skolor. Nu fortsätter våra diskussioner kring hur vi går vidare. Åke Hännestrand Lerum Rk Adressändring Glöm inte att tala med matrikelombudet i din egen klubb när du flyttar. Många rotarianer mailar till redaktionen och anmäler ny adress. Men redaktionen har inte tillgång till abonnentregistret och därför försenas processen. Samma förhållande gäller när någon medlem lämnar Rotary. 20 Nummer Rotary Norden.

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens bästa helg Unge Ledere 8-10 april 2011 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen begynte med gaver og teambuilding Vi lyssnade till och dansade med Karin Fevaag Larsen

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens Bästa helg! Unge Ledere 23-25 april, Mastemyr EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen började med gåvor... T-shirts, vattenflaskor och deltagarbrickor var en del av det

Läs mer

Allsang med Terje og Ann-Kristin

Allsang med Terje og Ann-Kristin Allsang med Terje og Ann-Kristin E - dur DE NÆRE TING DITT SINN MONNE FLYVE SÅ VIDE OMKRING DET ER SOM DU GLEMMER DE NÆRE TING DET ER SOM DU ALDRI EN TIME HAR FRED DU LENGTER BESTANDIG ET ANNET STED DU

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet? Namn: Kirsti Paajanen Resa: Rom-Tuscia Datum: 140419-26 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: Urgammal, superartig man som hade bemödat sig lära namnen på oss alla. Fint!

Läs mer

Oslo den 30 oktober 2014

Oslo den 30 oktober 2014 Oslo den 30 oktober 2014 Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat.

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget The Arrows Vi kommer fra Liden Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 7 gutter. Vi representerer Anundgårds skola Type

Läs mer

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til skolen Rundskriv S 09-2015 Oslo, 23. mars 2015 Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden 15. og 16. april, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige Nordisk folkehøgskoleråd inviterer

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

VECKOBLADETVECKA. Skrivningar, prov och inlämningsuppgifter FS14B --- F2E --- F3N ---

VECKOBLADETVECKA. Skrivningar, prov och inlämningsuppgifter FS14B --- F2E --- F3N --- Skrivningar, prov och inlämningsuppgifter Schemaändringar permanent Schemaändringar denna vecka Åk 3 Studieresa Hemkomst tisdag Mösspåtagning på onsdag Samling kl 900 för avmarsch till kvarnhjulet Utspark

Läs mer

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Agenda 1. Tidsvärdestudier vad och varför 2. Stora skillnader mellan dels i. olika områden/

Läs mer

Følg valget på kirken!

Følg valget på kirken! Har du lyst å «like» oss på Facebook? www.facebook.com/sjomannskirken.dubai facebook.com/sjomannskirken.dubai www.sjomannskirken.no/dubai www.svenskakyrkan.se/dubai Tlf.: 04-33 700 62 Mob.: 050 6535631

Läs mer

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen.

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Rotary har en stor del i arbetet för att utrota polio genom vårt projekt PolioPlus. Därför är Världspoliodagen ett utmärkt tillfälle att göra aktiviteter för

Läs mer

Samiska traditioners roll i svensk rätt

Samiska traditioners roll i svensk rätt Samiska traditioners roll i svensk rätt Universitetslektor dr. juris Eivind Torp Nord-Nordiskt Juristmöte, Kautokeino 2009-06-15 Jag skall: 1. Kort redovisa Höyesteretts inställning vad gäller betydelsen

Läs mer

Rotary International District 2410

Rotary International District 2410 Rotary International District 2410 Distriktskonferens Strand Hotell Borgholm 23-24 oktober 2010 Text: Ulla Strümpel Bild: Kerstin Berggren Rotary International District 2410 Distriktskonferens 23-24 oktober

Läs mer

Fredag: den Stora. välkomstfesten. Dag för dag i Dubai

Fredag: den Stora. välkomstfesten. Dag för dag i Dubai Tlf.: 04-3370062, Mob.: 050 5575447 (norsk prest) 050-5506821 (svensk prest), e-post: norsea@eim.ae, www.sjomannskirken.no/dubai eller www.svenskakyrkan.se/dubai Fredag: den Stora Dag för dag i Dubai Söndag

Läs mer

Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden

Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Annika Af Trolle (Folkbildningsrådet), Lill Perby (Folkbildningsförbundet) og Hilde

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

Familjeterapeut erbjuder gratis hjälp. Denna veckan i Dubai. Tre kvällar i kyrkan: En för tonårsföräldrar, två för hjälp i samlivet

Familjeterapeut erbjuder gratis hjälp. Denna veckan i Dubai. Tre kvällar i kyrkan: En för tonårsföräldrar, två för hjälp i samlivet Tlf.: 04-3370062, Mob.: 050 5575447 (norsk prest) 050-5506821 (svensk prest), e-post: norsea@eim.ae, Denna veckan i Dubai Söndag 17 oktober: Öppen kyrka kl. 11-13 kl 20.00 Kör Måndag 18 oktober: kl 10.00-12.00

Läs mer

Gods på baneseminar 15 april 2013

Gods på baneseminar 15 april 2013 Tom Granquist, Senior Rådgiver, Akershus fylkeskommune/ Gøteborg Oslo Samarbeidet (GO), 05.04.2013 Gods på baneseminar 15 april 2013 Er det håp for syd-korridoren på bane? På kortsikt? På lengre sikt?

Läs mer

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til folkehøgskolene (vær snill å send videre til:) -rektor, assisterende rektor/inspektør -lokallagsleder Kopi til: Vår ref.: 13/15/A 1.08, Oslo, 30.01.2015 FHF-rundskriv 4/2015 Nordisk folkehøgskoleråd

Läs mer

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET Stadgar för Nordiska Sekretariatet Kapitel 1: Inledande bestämmelser 1 Sekretariatets namn är Nordiska sekretariatet. 2 Nordiska sekretariatet är en opolitisk och oreligiös

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt)

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt) Litteratur Strategi och offentligt ledarskap (10 hp) Busch Tor, Johnsen Erik, Klausen Kurt Klaudi och Vanebo Jan Ole, red. (2005): Modernisering av offentlig sektor. Utfordringer, metoder og dilemmaer.

Läs mer

www.cumap.se CuMap support - under julhelgenrna

www.cumap.se CuMap support - under julhelgenrna Årgång 3, nr 3, December 2009 Julen närmar sig och vi börjar redan tänka på ledighet Eller kanske inte! Under julhelgerna kör ni föreningar så många cumap-cuper att det knappt går att hålla räkningen på

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan Förvaltnin g Öres und Adm inis tration Politik Leders kap H is toria Identitet Religion Ekonom i Danmark och danskarna KURS Nu ges du och dina medarbetare

Läs mer

Ger hjälp. Han är resande i relationer

Ger hjälp. Han är resande i relationer 050-5506821 (svensk prest), e-post: norsea@eim.ae, Han är resande i relationer Denna veckan i Dubai Söndag 28. feb.: Öppen kyrka kl. 11-13 kl 18-19.00 Körövning för barn kl 20.00 Körövning för vuxna kl

Läs mer

Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6

Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6 Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Bosko kom och hämtade oss och passade på att visa Split några

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012. KomTek Glada Hudik. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2012. KomTek Glada Hudik. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget KomTek Glada Hudik Vi kommer fra Hudiksvall Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer KomTek Hudiksvall

Läs mer

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Innlandet som motor for bioenergibransjen? Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Var ligger de framtida utfordringene? Klima Sikker energiførsyning Resurs hushållning Lokal utveckling Skapandeav

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun

TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun 1(5) Samhällsbyggnad Angelika Lunnari, 0573-140 80 Angelika.lunnari@arjang.se SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun Syftet med planen är att delar av gällande detaljplaner

Läs mer

FIRST LEGO League. Östersund 2012

FIRST LEGO League. Östersund 2012 FIRST LEGO League Östersund 2012 Presentasjon av laget Nyheden 8a Vi kommer fra Östersund Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 9 jenter og 10 gutter. Vi representerer Nyhedens skola

Läs mer

Storstadens hjärta och smärta 2015 Malmö, SE

Storstadens hjärta och smärta 2015 Malmö, SE SKIP TO MAIN CONTENT Home 2015 Malmö SE Program Program Storstadens hjärta och smärta 2015 Malmö, SE Mind the gaps - att skapa lika förutsättningar för alla unga *Programmet för Storstadens Hjärta och

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk MANUAL ZODIAC ZNOOKERPHONE 55 Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk 1 1. PACKA UPP I kartongen skall det finnas: 1. Telefondel 2. Lur 3. Linjekabel med telejack 4. Lurkabel spiral 5. Bruksanvisning För

Läs mer

Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser

Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser Agneta Hansson fil.dr., HiH og Nina Amble, forsker Afi Gardermoen 10.05.2006 VS 2010 amni 1 Opplegg Presentasjon oss, opplegg og overordnet situasjon

Läs mer

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE ET PROSJEKT I GRENSEBROEN-FAMILIEN Per Thomas Huth Regionalt Innovationssystem TELDRE Trådløs Pasient FoU-ROM Utstillinger som for eksempel: Fremtidig

Läs mer

variera/vælger du et alternativt garn, så tænk på at Strumpstickor/Pinde: 5 och/og 6 mm

variera/vælger du et alternativt garn, så tænk på at Strumpstickor/Pinde: 5 och/og 6 mm 985010000048 ECOLOGICO Basmönster tröja och kofta barn, dam, herr/sweater og trøje til børn, dame, herre Vid garnbyte: tänk på att garnåtgång och stickor kan Rundstickor/Rundpind: 5 och 6 mm, 40, 60, 80

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011

FIRST LEGO League. Härnösand 2011 FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Söråkers LEGO Team Vi kommer fra Söråker Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 7 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00

Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00 Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00 Närvarande: Dick Wedin, Lars-Gunnar Svensson (f.o.m 9), Björn Aspelin, Inga-Lill Håkansson ( 1-6), Bo Ynger och Folke Johansson (sammankallande).

Läs mer

Get Instant Access to ebook Farlig Atra PDF at Our Huge Library FARLIG ATRA PDF. ==> Download: FARLIG ATRA PDF

Get Instant Access to ebook Farlig Atra PDF at Our Huge Library FARLIG ATRA PDF. ==> Download: FARLIG ATRA PDF FARLIG ATRA PDF ==> Download: FARLIG ATRA PDF FARLIG ATRA PDF - Are you searching for Farlig Atra Books? Now, you will be happy that at this time Farlig Atra PDF is available at our online library. With

Läs mer

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - Helt suveränt, fint upplagt, trevlig servicepersonal, matupplevelse

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - Helt suveränt, fint upplagt, trevlig servicepersonal, matupplevelse Namn: Anne Mohr Resa: Hemsida Datum: 5-8 september 2013 Kommentar mottagande: - Jätte bra service och välkomnande Kommentar boende: - Överförväntan, dom hade tänkt på allt Kommentar maten: - Helt suveränt,

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Elin Reite, Avdelningsdirektör, Skoleetaten Oslo Ordförande 2003 Lisbeth Fossum, Pedagogisk vägledare,

Läs mer

Uppstartsläger, Halden SK. Lignano Sabbiadoro, Italia, 3-10 august

Uppstartsläger, Halden SK. Lignano Sabbiadoro, Italia, 3-10 august Uppstartsläger, Halden SK { Lignano Sabbiadoro, Italia, 3-10 august Här kommer en liten presentation om vårt mål som uppstartsläger i Lignano, Italia. Det finns väldigt mycket att göra inom detta området,

Läs mer

KREATIVA KVINNOR CARITA PELTONEN 8.3.2013

KREATIVA KVINNOR CARITA PELTONEN 8.3.2013 KREATIVA KVINNOR CARITA PELTONEN 8.3.2013 EVELYN FOX KELLER Professor Massachusets Institute of Technology, USA Being an outsider gave me the possibility of seeing SVERIGE Istället för att kvinnor skall

Läs mer

26 28 29.2 33 37 40.3 47

26 28 29.2 33 37 40.3 47 26 28 29.2 33 37 40.3 47 33 VARV VÆRFT Delphia, som ägs av två bröder, startade att bygga båtar 1990. Idag har man Polens och en utav Europas modernaste produktionsanläggningar för att bygga både motor-

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP SOM DRIVANDE KRAFT I NORDEN. Nordisk entreprenörskapskonferens 2008

ENTREPRENÖRSKAP SOM DRIVANDE KRAFT I NORDEN. Nordisk entreprenörskapskonferens 2008 ENTREPRENÖRSKAP SOM DRIVANDE KRAFT I NORDEN Nordisk entreprenörskapskonferens 2008 Entreprenørskap i Norden Norden trenger flere entreprenører. Entreprenørskap er en viktig ingrediens i arbeidet med å

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g Nordens Välfärdscenter Rapport I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g 1 Forord Den nordiske velferdsmodellen er bygget på noen felles verdier. Et sentralt mål er å skape muligheter, slik at

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

Denna veckan i Dubai. Her er tilbudet mange har ventet på i Dubai: for ungdommer!

Denna veckan i Dubai. Her er tilbudet mange har ventet på i Dubai: for ungdommer! Tlf.: 04-3370062, Mob.: 050 5575447 (norsk prest) 050-5506821 (svensk prest), e-post: norsea@eim.ae, Denna veckan i Dubai Söndag 31 oktober: Öppen kyrka kl. 11-13 kl 20.00 Kör Måndag 1 november: kl 10.00-12.00

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

Stockholms Auktionsverk Värdering

Stockholms Auktionsverk Värdering Nr. 2. marts 2013 Stockholms Auktionsverk Värdering Stockholms Auktionsverks värderingsavdelning hjälper till med alla typer av värderingar såsom försäljningsvärderingar, försäkringsvärderingar samt värderingar

Läs mer

DOING GOOD IN THE WORLD DVD

DOING GOOD IN THE WORLD DVD Nr. 4. juni - 2014 DOING GOOD IN THE WORLD DVD See how The Rotary Foundation and its partners are achieving sustainable results in Rotary s six areas of focus and learn how you can help! Promoting peace

Läs mer

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Ludvig von Hofsten Emanuel Mettmann Michael Schæfer Eric Bjerkborn Inledning I vår grupp finns en

Läs mer

Møt sommeren med stil!

Møt sommeren med stil! Møt sommeren med stil! PREMIER verdt opptil RIG 8000,- A! PREMIER verdt opptil REKrutteringskampanje P7-8 (25 april - 5 juni, ) Produktpakke for bare kr 85,-! 1 85,- start i katalog 7 ELLER 8 verdi 757,-

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Vad är en innovativ miljö för mig? Tänkbart förslag till generellt svar: Ett liv där jag ofta

Läs mer

En mer ansvarsfull avfallshantering?

En mer ansvarsfull avfallshantering? En mer ansvarsfull avfallshantering? Chef för juridiska ärenden Leena Eränkö Tf. Verkställande direktör Esa Nummela Växjö 28.5.2013 Avfallshantering i Sverige och i Finland 2005 JLY-Medlemsinfo 3-4/2005

Läs mer

Datum 2015-04-08. TÖCKSMARKS BÖN 1:337 M.FL, Årjängs kommun

Datum 2015-04-08. TÖCKSMARKS BÖN 1:337 M.FL, Årjängs kommun 1(6) Samhällsbyggnad Angelika Lunnari, 0573-140 80 Angelika.lunnari@arjang.se SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för TÖCKSMARKS BÖN 1:337 M.FL, Årjängs kommun Syftet med planen avser till att göra det möjligt

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Beslutsfattande. Berndt Brehmer Avdelningen för ledningsvetenskap Militärvetenskapliga institutionen Försvarshögskolan berndt.brehmer@fhs.

Beslutsfattande. Berndt Brehmer Avdelningen för ledningsvetenskap Militärvetenskapliga institutionen Försvarshögskolan berndt.brehmer@fhs. Beslutsfattande Berndt Brehmer Avdelningen för ledningsvetenskap Militärvetenskapliga institutionen Försvarshögskolan berndt.brehmer@fhs.se Det er et pussig fenomen detta med att ta bestemmelser. I det

Läs mer

Tryggare kan ingen vara

Tryggare kan ingen vara Tryggare kan ingen vara Frihet betyder mycket och trygghet betyder allt. Sedan är det ju så klart väldigt olika innehåll i begreppen. Trygghet kan ju vara att bo i ett land utan krigszoner, att ha en familj

Läs mer

Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar. Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn

Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar. Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn Sofiakatedralen i Novgorod Denna resa går till Novgorod län som

Läs mer

Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011

Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011 Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011 Antal svar: 26 1. Öppen fråga Min spontana kommentar till dig Lasse är... Motiverande, bra energy, bra kunskap om ämnet, inspirerande som person,

Läs mer

Produktion och export av lax från Mitt-Norge

Produktion och export av lax från Mitt-Norge Produktion och export av lax från Mitt-Norge Januari 2006 Uppdraget Uppdraget omfattar en bild av transportvolymer för norsk lax och andra fiskeprodukter. Det antas att det säljs relativt stora volymer

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter... 5 4. Indikatorer... 8 5.

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

Mötesprotokoll Reykjavik 18-19 april 2013

Mötesprotokoll Reykjavik 18-19 april 2013 Mötesprotokoll Reykjavik 18-19 april 2013 Deltagare: Per Firring Jensen, Anna Kaikkonen, Jarle Översveen, Kari Jensen, Kjell Wahlbeck, Håkan Axelsson, L-G Strandberg, Monica Rhodiner, Marie Norrby, Mikko

Läs mer

Rapport angående de problem som kan uppstå i samband med att hästar av olika anledningar temporärt importeras/exporteras

Rapport angående de problem som kan uppstå i samband med att hästar av olika anledningar temporärt importeras/exporteras Rapport angående de problem som kan uppstå i samband med att hästar av olika anledningar temporärt importeras/exporteras Producerat av: Mattias Hermansson & Knut Espen Johansen, KGH Consulting Uppdragsgivare:

Läs mer

Statsborgerskap og stemmerett. Torsdag 16. august 1984 kl. 10 Seksjonsmøte. Referat: Del I s. 225 flg.

Statsborgerskap og stemmerett. Torsdag 16. august 1984 kl. 10 Seksjonsmøte. Referat: Del I s. 225 flg. Statsborgerskap og stemmerett 409 Torsdag 16. august 1984 kl. 10 Seksjonsmøte Statsborgerskap og stemmerett Referat: Del I s. 225 flg. Debattleder: Professor jur. dr. Mikael Hidén, Finland. 410 Talere

Läs mer

6 perspektiv på samverkan och mätning av resultat och betydelse

6 perspektiv på samverkan och mätning av resultat och betydelse 01.06.2015 Hur Sveriges regioner i samverkan med lärosätena och näringslivet kan skapa position, attraktivitet och attraherar talanger ett urval av studier från DAMVAD 6 perspektiv på samverkan och mätning

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Anknytningsteori SOM BAKGRUND FÖR FÖRSTÅELSE AV KVALITETER BAKOM VALET AV SÅNGER OCH I FÖRHÅLLANDE TILL BÖN SAMMAN MED BARN OCH FÖRÄLDRAR.

Anknytningsteori SOM BAKGRUND FÖR FÖRSTÅELSE AV KVALITETER BAKOM VALET AV SÅNGER OCH I FÖRHÅLLANDE TILL BÖN SAMMAN MED BARN OCH FÖRÄLDRAR. Anknytningsteori SOM BAKGRUND FÖR FÖRSTÅELSE AV KVALITETER BAKOM VALET AV SÅNGER OCH I FÖRHÅLLANDE TILL BÖN SAMMAN MED BARN OCH FÖRÄLDRAR. Anknytningsteori, Relation Gemenskap Kommunikation Bön Sång Gud

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör.

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. 1 Verksamhetsrapport för året 2014-15 Distrikt 2330 Inledning Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. RI presidentens tema RI president detta år har

Läs mer

Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl

Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Ressourcer til Jordbrugsformål Vem är jag? Ordförande i BGORJ Affärsområdeschef

Läs mer

Tema Nordiska Ministerrådet

Tema Nordiska Ministerrådet Fokus: Flykningerennet sid 6 9 Vil forbedre arrangementet Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 4 5 Gäddede satsar på systembolag nr 1/2013 Projektledaren har ordet sid 2 Vi skal bygge

Läs mer

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Baltikum Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa Upplev det kulturella och historiska arvet i Lettland och Estland på vår

Läs mer

ICELAND PHOTO ADVENTURE Island, 10-14 september 2015

ICELAND PHOTO ADVENTURE Island, 10-14 september 2015 ICELAND PHOTO ADVENTURE Island, 10-14 september 2015 L u n d s h a g s p r e s e n t e r a r! Island erbjuder en magisk fotomiljö för landskaps- och naturfotografer Följ med Lundhags och Serkan Günes,

Läs mer

Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp?

Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp? Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp? Erfaringer fra undervisning i Second Life Demonstrasjon av Virtuelt Campus Høgskolen i Molde Högskolan i Kalmar Bjørn Jæger bjorn.jager@himolde.no www.himolde.no

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

NCK / The Nordic Centre of Heritage Learning. www.nckultur.org. Box 709 SE- 831 28 Östersund info@nckultur.org

NCK / The Nordic Centre of Heritage Learning. www.nckultur.org. Box 709 SE- 831 28 Östersund info@nckultur.org NCK / The Nordic Centre of Heritage Learning www.nckultur.org Box 709 SE- 831 28 Östersund info@nckultur.org Östersund, 2013 -1- Norska museer har ett stort engagemang för lärande och pedagogik. Det visar

Läs mer

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 NVF IKT-system Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 Lite historik och annan info om Åbo Åbo är en universitetsstad med både ett finsk- och ett svenskspråkigt universitet. Åbo Akademi med 7000 studenter och forskare

Läs mer