We Are ThisClose to Ending Polio.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "We Are ThisClose to Ending Polio."

Transkript

1 Nr. 3. Mai

2 Polio still cripples thousands of children around the world. With your help, we can wipe this disease off the face of the earth forever. Visit rotary.org/endpolio to help. END POLIO NOW We Are ThisClose to Ending Polio. Her Majesty Queen Noor of Jordan

3 Innehåll Forsiden Slaget mellom svenske og norske styrker ved Trangen i Hedmark i 1808, en utløper av Napoleonskrigene her skildret i all sin gru. Opphavsrett: Forsvarsmuseet. Internasjonalt Oppspill til Convention Om noen uker samles rotarianere fra hele verden til RI Convention 2014 i Sydney, Australia. Rotary Norden dekker begivenheten, og forteller i dette nummeret om et spektakulært innslag i programmet broklatring med Rotary-flaggborg og alle verdens Rotary-land representert, på den berømte Sydney Harbour Bridge. Side 5. Tema Nummer 3 mai Rotary Norden - Utgivningsdag Tidningen når mottagaren inom en vecka från utgivningsdagen. Rotary Norden är de nordiska rotarianernas medlemstidning, certifierad av Rotary International. Rotary Norden redigeras i enlighet med god journalistisk etik och belyser den internationella rotaryrörelsen sedd från nordisk utgångspunkt och med nordiska värderingar. Landssider Danmark 80 talentfulde danske og polske unge spillede kr. ind til End Polio Now ved en velbesøgt støttekoncert, hvor også et ungt talent på vej mod verdensklasse kunne høres læs mere om dette grænseoverskridende Rotary-samarbejde på side 44., Sverige Fyrtiotvå unga rotarianer har genomgått en kurs i ledarskap. Syftet var att utveckla ledarskapet og ledarförsörjningen i klubbar og distriktet. Och att göra det attraktivare att påta seg uppdrag i Rotary. Leder Ottar Julsrud 6 Tema 1814, nordiske merkedager 4 Internasjonalt 10 RIs Agenda 11 Landssider Sverige 14 Norge 28 Finland 36 Danmark 44 Island 52 Debatt 56 Vimmel 56 Global Outlook 59 Norsk og nordisk 1814 Med utgangspunkt i 200-årsjubileet for Norges grunnlov og selvstendighet fra Danmark, tar vi i dette nummeret for oss nasjonale merkedager og markeringer i de nordiske landene. Hvilke begivenheter er det vi minnes - og hvordan? Vi ser også på det nordiske perspektivet ved 1814 året med den siste væpnede konflikten mellom våre land. Ikke bare Napoleonskrigene, men en tusenårig historie med nordiske kriger og allianser var da over. Norge Kristiansand Rk har i mange år vært inne i et Matching Grant-prosjekt med et kreftsykehus i Bangladesh, og stor var begeistringen da en gruppe medlemmer i mars reiste ned for å se den siste tilveksten realisert en blodbank. Side 34 Redaktionens adresser: Till nedanstående adresser sänds allt redaktionellt material. Danmark: Sverige: Norge: Suomi/Finland: Island: RN WEB: Nummer Rotary Norden 3

4 Tema Om republikkens oprettelse 17. juni Nummer Rotary Norden Island blev en selvstændig stat i kraft af forbundsloven, som trådte i kraft 1. december Den dag var altid en stor festdag hjemme hos os. Alle vidste, at Island ifølge forbundsaftalen ville kunne opnå fuld selvstændighed, idet aftalen kunne opsiges, når der var gået 25 år fra den blev underskrevet. Den dag ville oprinde i slutningen af Men på det tidspunkt rasede krigen, og der var ingen tilflugtssteder i den beboede verden. Jeg var som stor pige nok så sensibel over for krigens gang. Der blev talt så meget om den i mit hjem, og man fulgte med på et stort Europakort, der hang oppe på væggen derhjemme bag fars skrivebord. Mine forældre var godt kendt med Europa i forbindelse med deres arbejde. De havde begge studeret i Danmark og havde mange venner både dér og rundt om på kontinentet. Da Island blev besat af briterne i maj 1940, frygtede mange, at der ville blive foretaget luftangreb på Island, så vigtigt som landet var militært med sin beliggenhed midt i Atlanterhavet, og folk kappedes om at få anbragt deres børn sommeren over ude på landet. Nu befandt vi børn os i byen, hvor det var vore forældre meget om at gøre, at vi alle sammen fulgtes ad ud til Thingvellir, og at de kunne føre os ved hånden ind i republikken. Luften var fuld af forventning. En stor menneskemængde var samlet i støvregnen for at bygge en teltlejr, deres opholdssted natten inden den store dag. Vi havde al den tids campingudstyr med os, så at vi kunne ligge i telt i den store lejr på sletten. Det var morsomt om aftenen, folk gik omkring, og det var, som om alle havde kendt hinanden hele deres liv, selv om de overhovedet ikke kendte hverandre alle talte om vejret, og bare det nu ville holde op med at regne i morgen. På en eller anden måde lykkedes det min familie at indrette os så godt, at jeg slet ikke kan huske, hvordan vi bar os ad med at få morgenmad, inden folk begyndte at klæde sig på for at møde op til det islandske folkemøde ved det gamle Lovbjerg på Thingvellir for at oprette republikken Island. Folk kom strømmende til. På trods af regnen og den stride blæst var alle så glade. Vi stod i læ af far på skråningen neden for platformen på Lovbjerget, hvor biskoppen, ministrene og Altingets medlemmer sad i deres stiveste puds, og kiggede på et hav af lodrette paraplyer. Da republikkens oprettelse blev proklameret og mændene Vigdís Finnbogadóttir løftede deres hatte højt op i luften og alle råbte hurra, fornemmede jeg sindsbevægelsen omkring mig, og den sidder stadig lidt i mig. Så blev der sunget af fuld hals og den elektriske stemning af fællesskab strømmede mellem folk. En uforglemmelig stund. Mine forældre var bekymrede over, at man endnu ingenting havde hørt fra kongen i Danmark, Christian den 10. selv om man havde proklameret republikkens oprettelse. Mange var sig bevidste, hvor vigtigt dette var. Da telegrammet omsider kom fra vores på det tidspunkt forhenværende konge, blev alle meget begejstrede. Det stod klart for folk, at Danmark midt i vores glædesstund stadig var i en besættelsesmagts lænker, underlagt en fjendtlig nation, og siden viste det sig da også, at det havde gjort danskerne ondt, at Island gennemførte adskillelsen, inden de to nationer havde haft mulighed for at tale sammen i broderlig samdrægtighed. Gennem lang tid fandtes svage spor af blandede følelser de to nationer imellem. Der er stor forskel på at frigøre sig fra en besat nation og at skaffe sig frihed fra en fri nation. I juni 1944 lå det i luften, at nazismen ville lide nederlag, og skønt ingen kunne vide, hvad det endelige resultat ville blive, eller hvornår det ville komme, fandt mine forældre det rimeligt at gøre holdt. De var tilhængere af lovlig adskillelse og tilhørte den gruppe af islændinge, som ønskede, at man gik forsigtigt til værks med fuldstændig at bryde båndene til Danmark midt under en krig, hvor danskerne var en besat nation og i realiteten sat ud i den kolde sne. De højtuddannede var der mange af blandt tilhængerne af lovlig adskillelse; mange af dem havde netop studeret i Danmark, sådan som mine forældre havde gjort. De havde gode venner dér og havde stærke forbindelser til landet. Holdningen hos tilhængerne af lovlig adskillelse handlede dels om at respektere forbundslovens tidsramme, dels og i lige så høj grad om at vise danskerne fair play og vente, indtil de to nationer begge i fuld frihed kunne indgå en overenskomst om adskillelsen. Men naturligvis modtog mine forældre republikkens oprettelse med lige så inderlig glæde som andre islændinge, da denne afgørelse var blevet truffet gennem en folkeafstemning. Min bror og jeg fik resten af sommeren lov at være hos rare slægtninge på landet, som kunne beskytte os mod krigens trusler. Men verdenskrigen handlede også om frihed, frihed til at forsvare os imod nazismens trussel med tusindårsriget som mål. Den der er ufri, glemmer det aldrig. Og det forholder sig så paradoksalt, at den, der er fri, han kan glemme det. Vi må alle dage huske på friheden, for man må aldrig tage den for en selvfølgelig ting. Nu opvokser der en generation, som ikke ved, hvad det er ikke at være fri. Friheden er dyrebar og man skal ustandselig passe på den. For den kan mistes, uden at man opdager det. Vigdís Finnbogadóttir Vigdís var Islands præsident Hun er medlem af Rk Reykjavík-Miðborg.

5 Danske grundlove gives kun den 5. juni Tema Danmark har ikke nogen egentlig nationaldag, men dog alligevel en dag, der stadig fylder rigtigt meget i den danske bevidsthed: Grundlovsdag den 5. juni. Her kan danskerne fejre hele tre grundlove. 5. juni er nemlig lagt ned i traditionen som grundlovsdagen den eneste dato, hvor et forstandigt parlament kan finde på at pille ved grundloven. Danmark fik sin demokratiske Grundlov den 5. juni 1849, 35 år efter Norge. Grundlov nr. 2 kom den 5. juni 1915 og gav kvindelig valgret. Endelig fulgte den tredje og nugældende grundlov af 5. juni I 1953 var en vigtig nyskabelse at kongemagten nu også kunne arves af kvinder, således at grundlaget blev skabt for at den nuværende danske monark Margrethe d II i 1972 kunne bestige tronen ved Frederik den IXs død. Der var flere ganske væsentlige ændringer. Parlamentarismen blev indskrevet i grundloven efter godt 50 års praksis med det princip at en regering ikke kan blive siddende, hvis den har et flertal i Folketinget mod sig. Desuden blev det ene af Rigdagens to kamre, Landstinget, afskaffet. Store og små fester Grundlovsdag fejres med politiske taler overalt i landet. Ledende politikere er på tæerne ved deres foretrukne feststeder. Der holdes også mange mindre højprofilerede arrangementer, hvor en del danskere, der ellers mest følger politikken fra medierne, deltager i det klassiske politiske folkemøde. I gode år under en mild og venligtsindet sommerhimmel, og i trit med den danske sans for at udnytte hyggemulighederne sjældent uden at der kan købes en fadøl på feststedet. I mange år var grundlovsdag en lovbestemt fridag, men sådan er det ikke længere. Dog har rigtigt mange fortsat en halv eller hel fridag i kraft af overenskomster, lokale aftaler eller kutymer. Så har danskerne også en potentiel fejringsdag, som der ikke gøres meget ud af. Dannebrog som danskerne kan lide at se det 5. juni op mod en sommerblå himmel. Foto: Lasse Christensen, Dreamstime Det er Valdemarsdag, den 15. juni, hvor Dannebrog - verdens ældste nationalflag - i 1219 faldt ned fra himlen. Legenden fortæller, at de danske styrker under slaget om Estland var hårdt pressede. Ærkebisp Anders Sunesen rakte sine hænder mod himlen i bøn, og det hjalp men han blev træt og kunne ikke holde armen oppe, så det så snart ud som esterne fik overtaget. Men så faldt det røde korsbanner ned fra himlen og gav danskerne sejren. Kerne af Sandhed Legenden menes at rumme den kerne af sandhed, at flaget er opstået som korstogsfane i tallet på Valdemar Sejrs tid. Det hvide kors på rød bund er korsridderordenen Johanitternes mærke. Ifølge legenden gik det originale, nedfaldne banner tabt under et slag i år 1500, men generobret i 1559 og ophængt i Slesvig domkirke, hvor det gik til grunde af fugt og ælde omkring Danskerne fejrer nu i praksis ikke Valdemarsdag, ja de fleste bemærker den næppe. Måske vil det ændre sig i en tid, hvor danskerne bliver bedre til at tale om det tabte og den folkelige skepsis mod EU og globaliseringen trækker i retning af større national bevidsthed. Skulle lysten til at fejre fordums storhed vende tilbage, er der basis for stor festivitas om fem år på 800 års dagen for Danmarks fald. Jens Otto Kjær Hansen Nummer Rotary Norden 5

6 Tema Miraklenes år i Norge og Norden Mirakelåret er blant de ord som har lett for å bli en klisjé. Men historikere, og ikke bare norske sådanne, ender like lett opp med denne betegnelsen jo mer de graver i 1814-materien. Året da den fattige steinrøysa i Europas ytterkant i løpet av noen uker skaffet seg en av den mest radikale konstitusjoner verden til da hadde sett, og som har vist sin slitestyrke ved å figurere blant de eldste i verden som fortsatt er i bruk. Året da Norge hadde tre konger i tur og rekkefølge, hvorav to danske og en svensk. Og har prins Christian Frederik egentlig fått den plassen han fortjener i historien? Noe av mirakelet består i at prosessen med å gi bort Norge fra Danmark til Sverige endte med en justering av grunnlovsteksten tilpasset til og dermed bibeholdt i den nye unionen. Før det kom så langt, hadde en lite trent og dårlig forberedt hær på mann møtt sin overmakt i svenske soldater. Det kom til noen trefninger, og da de tok slutt, sluttet også en tusenårig historie med kriger mellom de nordiske land. Visselig har vi hatt væpnede konflikter siden den gang, men aldri med et naboland. I 1905 slapp Norge og Sverige med skrekken. Visselig har vi også hatt en ulik tilnærming til de historiske begivenhetene hvor to fordums stormakter i tidens fylde ble til fem selvstendige nasjoner, slik det gis noen glimt av i denne utgaven av bladet. Men dette er et viktig perspektiv på 1814-jubileet, og på andre nordiske merkeår: Andre steder på kloden kom nasjonal selvstendighet etter store slag hvor seier for den ene befolkningsgruppen ble et bittert nederlag for den andre, med nedarvede, århundrelange rop om hevn. Med regionalt samarbeid og åpne grenser skulle Norden bli noe av et forbilde i verden etter andre verdenskrig. Noen miraklenes år dette også, med tanke på Nordens krigsherjede historie. Selv nasjonalsymbolet barnetoget 17. mai bør nordmenn se i et nordisk perspektiv, i Ottar Julsrud 6 Nummer Rotary Norden Allianser og krig gjennom tusen år 1814 står ikke bare som året da Norge fikk sin selvstendighet fra Danmark og gikk over i en union med Sverige. Trefningene ved Kjølberg bro i Østfold i august 1814 dannet slutten, ikke bare på en kort og intens krig mellom Norge og Sverige men på krig mellom de nordiske landene overhodet. Siden har brødrefolkene holdt fred med hverandre og i tur og orden ble det fem selvstendige nasjoner. Nordens historie siden vikingtiden rommer både perioder med krig og allianser mellom landene, og det i rikt monn. Med kristendom og kongeriker ebbet vikingtoktene etter hvert ut, men innimellom var det fortsatt kriger også innbyrdes mellom de nordiske rikene. Kalmarunionen fra ble en periode med samling av de nordiske rikene. Dronning Margrete I var allerede regent i Norge og Danmark da hun i 1389 også ble valgt som regent i Sverige. Margretes slektning, Erik av Pommern, ble kronet til nordisk konge i Kalmar 17. juni Kalmarunionen fungerte i praksis frem til 1521, da Gustav Vasa ble valgt til svensk konge. De påfølgende 300 årene ble Norden delt. Det svenske kongeriket omfattet Slaget ved Trangen, på tampen av epoken med innbyrdes kriger i Norden. også Finland, og, etter hvert, en rekke andre områder i Østersjøregionen. Det danske kongeriket omfattet også Norge, Island, Grønland og Færøyene. De to rikene kjempet mot hverandre i mange kriger. I begynnelsen var den danske kongemakten sterkest, men i løpet av Trettiårskrigen på 1600-tallet fikk det svenske kongeriket overtaket. Den store nordiske krig på begynnelsen av 1700-tallet betød imidlertid også slutten på Sveriges stormaktstid. Carl XII angrep Norge i 1716 og 1718, da han selv falt. Med Napoleonskrigene kom nye forandringer i Norden. Russland angrep og besatte det svenske Finland og tsaren ble storfyrste av Finland i 1809, mens Danmark med freden i Kiel måtte avstå Norge til Sverige. Norge var i union med Sverige fra 1814 til I 1905 opphørte unionen mellom Sverige og Norge, og Norge ble uavhengig. Finland ble uavhengig den 6. desember 1917, mens Island året etter oppnådde en stor grad av selvstyre, men frem til 1944 hadde landet felles kongehus og utenrikspolitikk med Danmark. Kilder: Foreningen Norden og Aschehougs Norgeshistorie. Ottar Julsrud (Foto: Forsvarsmuseet)

7 Huvudredaktör/Ansvarig utgivare Ottar Julsrud / Rolf Gabrielsson Tema Redaktion Sverige Börje Alström, Baldersvägen 50, S Sundsvall tel: , Norge Ottar Julsrud, Tyslevveien 54, N-1163 Oslo tel: , Suomi/Finland Rolf Gabrielsson, Näse-Juttes gata 7 E, FIN Borgå, Finland, tel: Danmark Jens Otto Kjær Hansen, Hans Broges Vej 9B, 8220 Brabrand tel: , Norsk 1814-jubileum med nordisk dimensjon Det er mangfold og spennvidde i feiringen av den norske Grunnlovens 200-årsjubileum, med nasjonaldagen 17. mai som et høydepunkt. Men hva er den røde tråd gjennom jubileumsåret? Og hvilket budskap bør 1814-jubileet bringe ut til omverdenen og særlig til de nordiske naboland? - At vi gjennom et bredt og folkelig program feirer 1814 som utgangspunktet for det moderne Norge, og startpunktet for utviklingen av det norske folkestyret. Samtidig feirer vi 200 år med fred mellom de nordiske land, fastslår lederen for grunnlovssekretariatet på Stortinget, Dag Norbotten Kristoffersen. Dette ad hocsekretariatet har jobbet i flere år med forberedelsene og er nå travelt opptatt med gjennomføringen. - Kunnskapsformidling om Grunnloven og 1814-historien er en viktig målsetting under jubileet. I den formidlingen legges det stor vekt på den nordiske dimensjonen ved forløpet til 1814 og begivenhetene i 1814, understreker Kristoffersen. - Våre nabofolk, og noen mer enn andre, ser med skepsis på det de anser som norsk nasjonalisme. Har 1814-komiteen vært bevisst på å styre unna norsk selvgodhet og det som verre er? - Hovedkomiteen, som ledes av stortingspresidenten, har vært opptatt av å stimulere til en bredt forankret og sammensatt jubileumsfeiring, der også de mer problematiske sidene ved vårt lands historie skal vies oppmerksomhet. Det legges som nevnt også stor vekt på å løfte frem de nordiske og internasjonale aspektene ved 1814 og Grunnlovens tilblivelse. Stortinget har det overordnede ansvaret for jubileet, men det meste foregår lokalt, fra landsende til landsende. Som en illustrasjon på bredden i arrangementer gjengir vi her noen stikkord fra kalenderen et par tilfeldig valgte dager i april, under oppspillet til nasjonaldagen: Gjøvik-barnehagenes grunnlovsmøte fest for alle i Eidsvollsbygningen. Seminaret Kvinner i 1814 på Nasjonalbiblioteket. Foredrag og historikerseminar i Murmansk. Åpningen av Demokratisenter for unge i Wergelands Hus sett fra Sverige og Europa, med foredrag av den svenske historikeren Herman Lindqvist på Bekkestua bibliotek. Stortingets ungdomsparlament. Kunstprosjekt med fokus på norsk og internasjonal flyktningog asylpolitikk i Skien. Jubileumskonsert i Grieghallen i Bergen. Nettdebatt med Store Norske Leksikon. Kokkekamp om historisk festmeny. - Kronikker, artikler og minst 30 nye bøker bringer oss mye ny kunnskap om Grunnloven og dens tilblivelse. Mye av den nye forskningen forsterker orienteringen mot internasjonale perspektiver, i høyere grad enn det som har vært gjort tidligere. Ottar Julsrud Island Markús Örn Antonsson, Vesturgata 36 a, IS-101 Reykjavik tel: , mobil: Administration Huvudadministrator/Danmark Bjarne Lysgaard, Lokesvej 4, 8680 Ry, tel: , Suomi/Finland Berndt von Veh, Ekipagegatan 4 C 21, FI Åbo , Norge och Island Jan Spjeldnæs, Furubotn 36, N-5101 Eidsvågneset tel: , mobil: Sverige Tomas Werner Badhusgatan 16, 3tr. S Södertälje tel: +46 (0) , Styrelse Styrelseordförande Börje Thorström, Stora Kyrkogatan 16, FIN Ekenäs tel: , Styrelsemedlemmar Bengt Gerger, Ottar Julsrud Styrelsens sekreterare Bjarne Lysgaard, Lokesvej 4, DK-8680 Ry. tel: , Udgivare De nordiska rotarydistrikten Tryckeri: Hansaprint Oy, Artukaisvägen 10, Åbo, Finland ISSN Nina Kuukkanen , , Annonser Sverige Falk Media AB, Lars Falk, Box 4033, Lidingö tel: fax Mobil , Suomi/Finland Yhteys toimitukseen, osoite yllä Kontakta redaktionen, se adress härovan Danmark Bjarne Lysgaard, se adress härovan Norge och Island Jan Spjeldnæs, se adress härovan Redaktionen förbehåller sig rätten att värdera och redigera insänt material. Digitala bilder skall levereras som obearbetade original. Upplösningen skall vara lägst 1600 x 1200 pixels. Bilderna skall inte redigeras in i texten. Nr 2/2014 när läsarna 17/03, redaktionens deadline 14/02 RN Web: hansaprint.fi/rotary/rotarynorden.html Nummer Rotary Norden 7

8 Tema Danmark tør tale om de 400 år igen Historien om det dansk-norske fællesskab gennem 400 år har været lidt i glemmebogen i Danmark. Alle skolebørn i Danmark hører at Norge og Danmark i 400 år var ét rige under den danske regent. Men ellers det ikke noget vi har talt om, fordi tabet af Norge er en del af den danske forfaldshistorie. Storhedstiden Danskerkongen Knud den Store herskede fra 1017 over England, Norge og dele af Sverige. Valdemar Sejr regerede i 1209 over Danmark, Norge, Sverige, Nordtyskland over til Litauen, Estland og en del af Finland, samt Færøerne, Island, Grønland og Orkney- og Shetlandsøerne. Så fulgte Kalmarunionen med den danske regent som hersker over alle de nordiske lande. Siden har Danmark kun oplevet tab af landområde; er trin for trin reduceret fra et mægtigt rige til et mindre land blandt andre mindre lande. Det kulminerede i krigen i Nederlaget her, med tabet af Sønderjylland til tyskerne, indledte hvad Rasmus Glenthøj, ph.d. i historie ved Syddansk Universitet, kalder selvpiskertraditionen. Blikket rettes indad Danmarks tusindårige storhed blev endegyldigt skudt i smadder. Der skulle ikke længere tales om det tabte, og danskerne vendte opmærksomhed mod opdyrkning af heden og fornyelsen af landbruget. En tilgang alle danskere kender som hvad udad tabtes, skal indad vindes. I 150 år med nu snakker vi ikke mere om fortiden fortabte også den dansk-norske fællesarv sig. Men efter flere års konfrontation med 1864-vendingen i historiske storværker og film, er tiden blevet moden til at se tabene i øjnene. Historien genopfriskes Mediedækningen af Norges løsrivelse fra Danmark i 1814 har været stor, og mange, 8 Nummer Rotary Norden Christian Frederik aflægger ed over for den norske Riksforsamlingen. Gengivet med tilladelse af Det Kongelige Bibliotek. for de fleste ukendte, historier er blevet fundet frem og genfortalt. Blandt andet om den danske tronfølger Christian Frederik, i 1814 statholder i Norge og fætter til kong Frederik VI. I starten af 1814 skrev kongen til Christian Frederik for at overtale ham til at opgive Norge og lade svenskerne tage over. Det ville prinsen ikke. Han var tæt på kredse med ideer om selvstændighed, og indkaldte til stormandsmøde på godset Eidsvoll nord for Oslo. Her nedsattes den rigsforsamling, som skulle udarbejde en fri norsk forfatning. 17. maj fik Norge sin grundlov, og Christian Frederik blev indsat som den første uafhængige konge siden 1300-tallet. En kort sommer som konge Det blev dog en kort sommer for Christian Fredrik som norsk konge; 14. august måtte han give afkald på magten og Norge blev underlagt den svenske konge. Christian Frederik blev ikke populær i Danmark af sin indsats i Norge. Han havde trodset kongens ønsker og brudt den aftale Danmark havde indgået med Europas stormagter ved freden i Kiel i Og så var han nærmest en revolutionær ved at medvirke til at bryde enevælden til fordel for et folkevalgt styre. Tilbage i Danmark levede han i unåde og blev holdt ude af statsrådet i årevis, men blev dog alligevel dansk konge, da Frederik d. VI døde i Frihedshelten enevældig Ironisk nok blev Norges frihedskonge den sidste enevældige konge i Danmark. Men han dog var med til at bane vejen for den grundlov, som hans søn Frederik d. VII søsatte i Ud over mediehistorier er der mange aktiviteter i Danmark i foråret 2014 med udgangspunkt i det fælles dansk-norske. Der har eksempelvis været foredragsrækker om Danmark-Norge før og efter 1914 på det Kongelige Bibliotek og om Norske forfattere fra Holberg til Knausgaard - og deres tilknytning til København. Både det danske regentpar og Folketingets formand vil deltage i det store jubilæumsprogram på Eidsvoll 17. maj, og de skal nok også få lejlighed til at beundre den norske regerings gave til Stortinget i anledning af grundlovsjubilæet, det nye monument over Christian Frederik på Eidsvoll Plads uden for Stortinget. Jens Otto Kjær Hansen

9 Ett och ett halvt sekel regelbunden riksdagsverksamhet i Finland Tema Efter den historiska lantdagen i Borgå 1809 dröjde det ända till 1863 innan följande lantdag sammanträdde. Den satt från mitten av september till april 1864 och i fortsättningen samlades ständerna med några års mellanrum ända till 1907, då ståndslantdagen ersattes med ett enkammarparlament. Samtidigt infördes allmän och lika rösträtt. De betydde att kvinnorna i Finland var bland de första i världen, som fick rösträtt i allmänna val. Lantdagen innebar början på det regelbundna riksdagsarbetet i Finland. Dess nu 150-åriga historia har i fjol och i år uppmärksammats med olika medborgarevenemang. Orsaken till att lantdagen inte sammanträdde på över femtio år efter 1809 berodde på att de ryska kejsarna fortsatte att tillämpa en bestämmelse från den svenska tiden. Enligt den var det regenten, som bestämde när ständerna skulle sammankallas, och på det hållet såg man i tiotals år inget behov att göra det utan styrde storfurstendömet enbart genom kejserliga förordningar. Den svenska lagen fortsatte att gälla. I medlet på 1850-talet började det ändå framstå allt tydligare att det också behövdes ny lagstiftning. Kejsar Alexander II beslöt slutligen att sammankalla ständerna till Helsingfors i september Inte ens tio procent av den vuxna befolkningen i Finland hade på den tiden rösträtt eftersom rösträtten förutsatte en viss förmögenhet. Lantdagen var alltjämt indelad i fyra stånd, adel, präster, borgare och bönder. Lantdagen öppnades officiellt den 18 Det regelbundna riksdagsarbetet i Finland har vid det här laget 150 år på nacken. Kuva: Vesa Moilanen/Lehtikuva september Efter gudstjänst i den nuvarande domkyrkan skedde lantdagsöppningen i rikssalen i det kejserliga slottet, som numera är presidentens slott. Zachris Topelius skriver om händelsen i Boken om vårt land: Det var en högtidsdag för hela vårt land. Kejsar Alexander, Finlands storfurste, omgiven av sina söner, av rikets och landets högste ämbetsmän samt av de församlade ständerna, uppsände med folket sina bönder i Helsingfors stora lutherska kyrka och öppnade sedan lantdagen med ett tal från tronen i det kejserliga palatset. De glänsande festerna i huvudstaden funno ett genljud i de avlägsnaste bygder. I städerna fanns knappt en så fattig koja, vilken icke den kvällen tände sitt ljus, som till julen. Aldrig har en kejsare hälsats av sitt folk med en uppriktigare tillgivenhet. Allt vårt folk tackade Gud och nedkallade Hans välsignelse över den högsinte furste, som efter en lång tystnad, åter lät folkets röst tala. Lantdagen hade 165 representanter från adelsståndet, 47 från bondeståndet, 38 från borgarståndet och 33 från prästerskapet. Alla var män. Adeln hade kunnat skicka långt fler representanter, men närmare 110 ätter avstod. Lantdagen fick till behandling tiotals kejserliga propositioner. Dit hörde moderniseringen av landskommunernas förvaltning, upphävandet av vissa ståndsprivilegier och slopandet av förhandscensuren. Medel beviljades för skapande av ett folkskoleväsende, som var ett av de modernaste i världen. För första gången fanns lantdagsdokumenten nu också på finska. Att lantdagen härefter samlades regelbundet ledde till ökad politisk aktivitet. Gemene man började delta i den politiska debatten och pressen utvecklades snabbt till en opinionsbildare. Diskussionerna om Finland och staten som begrepp fick också ny näring. Vid den tiden hade uppfattningen om storfurstendömet Finland som en stat redan börjat sprida sig och synas i språkbruket. Rolf Gabrielsson Nummer Rotary Norden 9

10 Internasjonalt Rotarianere utfordrer Oprah Winfrey på Sydneys berømte Harbour Bridge Rotarianere som skal på 2014 RI Convention juni kan få den aller beste utsikten over Sydney fra toppen av brospennet over den berømte Sydney Harbour Bridge med spotlight på Rotary og pengeinnsamling til polioutryddelse. 30. mai er dagen da rotarianere skal klatre opp på broen under ledelse av RI-president Ron Burton og ta oppstilling øverst på buen med flagg fra alle nasjoner hvor Rotary har klubber. Deltagerne vil forsøke å sette ny verdensrekord i øvelsen: antall forskjellige nasjonalflagg på broen samtidig, gjeldende rekord er 137. Likeså for antall personer som har besteget spennet over Sydney Harbour Bridge på en gang. Her er gjeldende rekord 316 og rekordholderne en gruppe ledet av Oprah Winfrey i Men plassen er begrenset. Book deg inn på en av de ledige plassene: www. bridgeclimb.com/rotary. Begivenheten vil strekke seg over fire timer, og alle påmeldinger må foretas på forhånd. Convention-partneren BridgeClimb vil subsidiere halve billettprisen (248 dollar for voksne, 168 for barn mellom 10 og 15 år) og i tillegg donere et beløp for hver rotarianer som klatrer opp på broen mellom 26. mai og 10. juni. Påmelding til 2014 RI Convention i Sydney: Det begynner med vann Her skal slaget stå, og flaggbærere fra alle Rotary-nasjoner bestige broen. (Foto: bridgeclimb.com) Rent vann, forbedrede sanitærforhold og opplæring innen hygiene er av avgjørende betydning for helsemessig utvikling. Selv om tilgangen til vann har økt dramatisk, står den sanitærmessige fremgangen langt tilbake å ønske. Hvert år dør millioner av barn som følge av vannrelaterte sykdommer, sykdommer som kunne ha vært forebygget. Deltagerne på årets RI-Convention i Sydney kan lære mer om dette på Verdens Vanntoppmøte som arrangeres av Water and Sanitation Rotarian Action Group 10 Nummer Rotary Norden (WASRAG) fredag 30. mai. Blant hovedtalerne er Bob Scott, leder for Rotary Internationals PolioPlus-komité, som vil snakke om hva man har lært under samarbeidet med internasjonale helseorganisasjoner. Andre talere er Vanessa Tobin, tidligere sjef for UNICEFs vann-, sanitær- og hygieneprogram, og Braimah Apambire, direktør for Center for International Water and Sustainability ved Desert Research Institute. Talerne vil fokusere på hvordan rotarianere kan gjennomføre større og mer bærekraftige klubbprosjekter ved å samarbeide med lokale myndigheter, frivillige organisasjoner, privat sektor og andre grupperinger. Fire gruppesamlinger under morgensesjonen vil gi deltagerne mulighet til å fordype seg på disse områdene, da skal flere vann- og sanitæreksperter holde presentasjoner. Fire ettermiddagssamlinger tar så for seg hvordan vannprosjekter kan skape fremgang på Rotarys øvrige innsatsområder. Påmelding til vanntoppmøtet: www. startwithwater.org.

11 Kjære rotarianer Jeg har hatt en enestående anledning til å være med i felttoget for polioutryddelse helt fra starten for mer enn et kvart århundre siden og dit vi er nå som virkelig er så nær sluttpunktet. Ingen av oss visste den gang hvor lang tid polioutryddelsen ville ta, eller hvor mange hindringer vi ville møte underveis. Og jeg er ikke sikker på hva vi ville ha følt om vi hadde visst det. Men én ting er sikkert: hver eneste dag i de siste 29 årene Å møte en utfordring var verdt det. For i disse årene har vi reddet millioner av barn fra å bli lammet av polio. Man kan ikke sette noen prislapp på dette. I dag er vi nærmere en poliofri verden enn noen gang. Det har vært et langt løp frem mot målstreken. Den streken er nå i sikte. Men vi kan bare krysse den om vi fortsatt beveger oss fremover. Og det kan bare skje ved hjelp av hver eneste rotarianer, i hele verden. Det første vi trenger er din stemme og din støtte. Tenk fremover mot Verdens Poliodag 24. oktober: Hva kan din klubb og ditt distrikt gjøre for å vekke oppmerksomhet? Skriv brev til dine folkevalgte, meld deg som innsamlingsleder, lag et opplegg sammen med en lokal skole. Hvis du selv eller noen du kjenner har en historie å fortelle om polio, så del den på www. endpolionow.org/stories. Det viktigste er å sikre fremdriften. La lokalsamfunnet, og verden, få vite at kampen mot polio nå er inne i sin mest kritiske fase. Jeg er glad for å kunne melde at kampanjen End Polio Now Make History Today er godt i gang. Rotary har inngått en ny avtale med Bill & Melinda Gates Foundation og mottatt 70 millioner US dollar som matching fund i januar, noe som vil bli benyttet fullt ut i inneværende år. Det gjenstår mer enn fire år av denne avtalen, hvor Gates Foundation skyter inn to dollar for hver dollar fra Rotary, opp til 35 millioner per år. Jeg oppmuntrer dere alle til å gjøre hva dere kan for virkelig å utnytte denne muligheten. Jeg vet at vi sammen kan få Rotary til å utrydde polio og forandre verden, for alltid. Ron D. Burton President, Rotary International RI president/rf Vi har sett at når rotarianere er motiverte, er de klar for å møte en utfordring. For ikke så lenge siden nådde vi milepælen 200 millioner dollar i arbeidet med polioutryddelse, som svar på tilskuddet fra Bill & Melinda Gates Foundation. Ikke bare oppfylte vi målet, vi overoppfylte det med 228,7 millioner. Nå har vi en ny mulighet. The Gates Foundation har gått med på å matche to-tilén for hver dollar Rotary bruker på polioutryddelse de neste fem årene, opp til 35 millioner dollar årlig. Men før vi kan bruke disse pengene, må vi skaffe dem. Beslutningen om å godta dette tilbudet var ingen enkel sak. Vi visste at vi allerede hadde bedt rotarianerne om ganske mye, og at de hadde vist stor sjenerøsitet. Vi er så nær å stanse spredningen av polioviruset på verdensbasis. Dette er en utrolig prestasjon, men vi har fortsatt en jobb å gjøre før den poliofrie verdenen er en realitet. Gjennom årtier har vi arbeidet for å redusere antallet poliotilfeller, år for år. Hvert år med færre tilfeller enn det foregående var et godt år. Men nå er vi over i en ny fase det siste slaget i poliokrigen. Nå er det ikke lenger noe som heter greit nok. For det skal ikke være ett eneste tilfelle igjen noe sted i verden. Dette betyr at hvert utbrudd, uansett hvor lite, må møtes med massive mottiltak. Det kan vi bare få til om vi har de ressursene som trengs. Og det er derfor vi ikke kan vente med å skaffe pengene for å skrive historie ved å End Polio Now. D.K. Lee Foundation Trustee Chair Nummer Rotary Norden 11

12 Internasjonalt En klubbpresident fikk en idé og en elv tusen mil unna fikk nytt liv For over 400 år siden, i en tynt befolket del av det nåværende Bolivia, tente den unge Diego Huallpa opp et bål mot den bitende kulden. Legenden forteller at han neste morgen oppdaget flytende sølv som piplet opp i bålrestene. Diego forsøkte i det lengste å holde funnet skjult for de spanske conquistadorene, men 50 år senere hadde gruvebyen Potosí vokst frem i ødemarken og blitt en av de største og mest velstående byene i det spanske koloniveldet, bygget over Cerro Rico ( rikt fjell ) en av verdens mest produktive gruver. Forkjærlighet for vann I løpet av et par hundre år hadde gruvene levert tonn sølv, og 5 prosent av alt sølv i verden i dag, det meste i form av mynter. Men det fantes mer i regnskapet da gruvene var tømt og spanjolene trakk seg ut. Millioner av slavearbeidere hadde mistet livet og Potosí figurerer som ett av verdens mest forurensede områder. I 2009, noen tusen mil unna, er Tom Cooper i ferd med å overta presidentkjedet i Norman Rotary Club i Oklahoma, USA. Cooper har sin yrkesbakgrunn som hydrolog, med en forkjærlighet for vannprosjekter. Sitt presidentår vil han gjerne bruke til et prosjekt med varige virkninger. Og da slår det ham: universiteter har mange forskningsprosjekter som mangler finansiering. På sin egen gamle arbeidsplass University of Oklahoma han treffer han Robert Nairn, som leder senteret for gjenoppretting av økosystemer og nedbørsfelt. Dermed kunne entusiasme og faglig innsikt forenes med veldokumenterte vellykkete prosjekter. Sterke inntrykk Som neste skritt reiste en av universitetets mest lovende doktorgradsstudenter, Bill Strosnider, av gårde for å lede et forskningsarbeid i Potosí på frivillig basis. Og det første møtet med elven som rant under bybroen ble et sterkt inntrykk: Som 12 Nummer Rotary Norden en bedervet jordbærmilkshake i en skylledunk. - Jeg kunne simpelthen ikke tro på de konsentrasjonene av tungmetaller jeg fant, minnes han. I prøvene jeg tok, fant jeg arsenikk, men også kadmium, krom, kobolt, bly, nikkel enkelte steder opp til ganger høyere enn hva som er tillatt i USA. Potosi, ett av verdens mest forurensede områder,. Vitenskapsfolkene trodde knapt det de fant. Stort nok - og lite nok Mindre overrasket var Strosniders lokale samarbeidspartner, Freddy Llanos, professor og selv eier av en liten gruve. Han hadde nemlig sett på nært hold virkningen av det forgiftede vannet i form av forkrøplede trær, elvevann som brant på tungen, syresvidde våtmarker. I disse sterkt forurensede traktene lette de to mennene etter et sted som var stort nok til å kunne gjennomføre et såkalt passivt behandlingsopplegg og lite nok til at de kunne håndtere det. Matching Grant Valget falt på Juckucha-dalen med tettstedet Vitichi, der bøndene klagde over ødelagte avlinger mens smårollinger plasket rundt og tok seg en slurk av elven som ødela vegetasjonen, uten noen reaksjon hos mødrene. Årsaken til forurensningene her var å finne i to tinngruver langt oppe i fjellene. Da Strosnider og Llanos fremførte sitt ærend for den tredjegenerasjons eieren av den ene, fikk de følgende respons: Endelig! Miljøproblemene våre trenger en teknologisk løsning. Og teknologien ble introdusert og planene satt ut i livet. I Oklahoma satt Tom Cooper i stigende visshet om å ha funnet det prosjektet han ønsket å arbeide med. Og entusiasmen steg ved tanken på at suksessen i Bolivia kunne overføres til andre utviklingsland. Prosjektet kunne beskrives med ord som lavkost, bærekraftig og håndterbart dersom klubben var sikret et bidrag fra The Rotary Foundation. Kjørte road show Men for å komme med i Matching Grantordningen trengtes en lokal vertsklubb. Og Cooper fant frem til en egnet person i Potosí Rotaryklubb, en universitetskollega av Freddy Llanos. Planene fikk imidlertid en noe avmålt mottakelse: Vi har sett så mange vitenskapsfolk komme og dra igjen både antropologer, ingeniører, geologer uten at noe har skjedd. Men Strosnider og Cooper hadde bestemt seg. Nå kjørte de et road show til ni Rotaryklubber hjemme i USA, med dollar som resultat, pluss i Matching Grant-midler og med Potosí som vertsklubb. Potosí var neste reisemål. Og ved å gjøre bruk av lokal innsikt og erfaring opplevde lokalsamfunnet seg plutselig som en del av Rotarys verdensvide kontaktnett. Coo-

13 Internasjonalt Frodig og fargerikt marked, men i Juckucha-dalen ble avlingene ødelagt av den forgiftede elven. Nå er økosystemet langsomt i bedring. (Foto: Elise Julsrud) per fikk dem endog med til en vannkonferanse på Oklahoma-universitetet for å fortelle fagfolkene der om prosjektet sitt. Hindringer av mange slag Enkel var den imidlertid ikke, den tekniske prosessen som var basert på å fylle gruver med kalkstein og forsegle dem med sement, slik at vannet som piplet ut først rant igjennom kalksteinen tonn stein gikk med, eller rundt 150 vendinger med hjullastere. Men problemene underveis hadde en betydelig spennvidde fra nediset veibane til hyppige streiker og hindringer av politisk art. Men som et synlig tegn på lokal oppslutning og matching grant satt i system: Da kalksteinstablene raste utover i dalen i mai 2011, stilte lokalbefolkningen mannog kvinnesterkt opp og halte og dro i steinene, side om side med rotarianere, universitetspersonell, studenter og prosjektets hovedaktører helt til alt var på plass igjen. Små mirakler Se her, noen alger det er et godt tegn. Før fantes det ikke noe grønt her. Denne løfterike observasjonen fant sted i fjor. Og det var mer. ph-verdier kryper langsomt i riktig retning. Små våtmarksplanter titter forsiktig frem igjen. Fugler er kommet tilbake. Det virker kanskje i overkant å kalle noen knopper og en håndfull slimete alger for en seier, men i et rasert økosystem er de faktisk å anse som små mirakler. De bærer også bud om at det fortsatt finnes håp for de imponerende fjellsidene. Fortsatt er det langt igjen, for all del. Men våren 2014 hendte noe overraskende, fortalte Strosnider: Den bolivianske regjeringen gikk med på å støtte prosjektet etter at landsbyboerne i Vitichi laget en protestmarsj til Potosí og blokkerte veier og myndighetskontorer med krav om bedre vann. Så snart rensesystemet er ferdig installert, vil et team stå klar til å bygge et større system med vannbasseng slik at tungmetallutslippene reduseres ytterligere. Da Suksessen i Bolivia kan overføres til andre uland. har man ikke bare en ren elv, men tettstedet ved elven kan tjene som modell for andre områder som er ødelagt av gruveforurensning. Med en liten investering fra Rotary, kunne vi vise at det finnes løsninger, sier Strosnider. Support a humanitarian service project. GET INSPIRED FIND A PROJECT TAKE ACTION! Connect with projects worldwide Nummer Rotary Norden 13

14 Sverige Besök från Taiwan i Lomma/Skåne Som ett led i erfarenhetsutbytet mellan olika länder och kulturer har vi inom RFE (Rotary Friendship Exchange) i sydvästra Skåne haft besök av 12 Taiwaneser. Utbytet innebär att två grupper om 12 personer åker till Taiwan i slutet av oktober. Taiwaneserna har bott hos tre olika familjer i Malmö, på Österlen och i nordvästra Skåne. Det är alltid fantastiskt berikande att ha glädjen att ta emot gäster från när och fjärran. Under tiden de var här besökte de bilföretag, bilmuseum, Ale stenar, lantbruk, sjukhus, Lunds domkyrka mm. De hade även möjlighet att bl.a. se den lille havsfrun och vaktavlösningen på Amalienborgs slott i Köpenhamn. Våra Taiwanesiska vänner liknade Skåne (det var ju den del av Sverige de såg) vid Edens lustgård. De blev nog lite trötta på fisk, för det bjöds på fisk överallt. En synpunkt man hade på Sverige var att man 14 Nummer Rotary Norden. Den Taiwanesiska delegationen tillsammans med de svenska värdarna (foto: Jörgen Mårtensson). Gävle Södra Rk stöder flickskola i Kamerun Gävle Södra Rk stöder med hjälp av andra klubbar en flickskola i Bandja, Kamerun. Klubben har sålt en kalender, Peace & Love 2013, med fotografier av tavlor målade under festivalen Syftet var att bekosta installation av vatten och sanitet i skolan, grundad av Toinie Rönnholm, medlem i klubben, och hennes man. När skolan står färdig våren 2014 har den plats för 200 elever, varav många unga mammor. Sätt flickorna i skolan, säger Shashi Tharoor, indisk minister och tidigare FN:s undergeneralsekreterare. Pojkars utbildning prioriteras trots att forskning visar att flickors utbildning betyder mer för ett lands utveckling. Han citerar Kofi Annan: Ingen annan åtgärd är lika bra för att höja den ekonomiska produktiviteten, minska spädbarnsoch mödradödligheten, förbättra näringsstatus och det allmänna hälsotillståndet, förhindra bl.a. hiv/aids och öka chanserna till utbildning för nästa generation. Låt oss investera i kvinnor och flickor. En lycklig mamma och skolelev med sin dotter tyckte allting var väldigt dyrt. Trots det så köpte man en hel del suvenirer med hem. Vi ser fram emot att få träffa dessa trevliga människor igen och då i deras egen miljö i Taiwan. Leif Tyter Hoppfullt i Afrika Trots fattigdom, korruption och konflikter finns många hoppfulla tecken i Afrika. Allt fler av länderna demokratiseras. Många länder upplever en rekordartad ekonomiskt tillväxt. Ingenstans i världen har mobiltelefonen betytt så mycket som i Afrika. En höjd utbildningsnivå är en avgörande faktor för en fortsatt positiv utveckling. Tomas Attorps Gävle Södra Rk

15 Intensiv ledarskapsutbildning för yngre rotarianer Sverige Vad kan få 42 yngre rotarianer att avsätta 10 lördagar under drygt ett år för att delta i en ledarskapsutbildning med inslag av rotarykunskap? Kursen har gett mig enormt mycket och fått stor betydelse för mig privat, i mitt yrkesliv och för mitt engagemang och min förståelse för Rotary, säger Anna Hellström, sekreterare i Uppsala Södra Rk. Våren 2012 fick Anna möjlighet att söka till kursen Diplomerad rotaryledare, arrangerad av distrikt Hon kände att kursen skulle vara helt rätt för henne. Hon jobbar med ledarskapsfrågor på en kommunikationsbyrå och ville ha en utveckling på det personliga planet samtidigt som hon ville lära sig mer om Rotary. Hon hade höga förväntningar eftersom hon hade hört positiva omdömen från rotarianer som deltagit i den första kursen. Anna summerar sin upplevelse av kursen så här: Det positiva med kursen har varit upplägget över tid, att kursmomenten har varit praktiskt inriktade vilket gör att kunskapen sitter. Vi har fått verktyg som vi kan använda direkt. Organisationsoch ledarskapsteori har också ingått och allt är överförbart till Rotary. Ledarnas engagemang och att de är professionella ledarskapsutvecklare har förstås stor betydelse. Det har helt enkelt varit enormt lärorikt! I utvärderingen av den första kursen framkom att kursdeltagarna hade önskat mer tid för diskussioner med varandra. Ett nytt inslag denna gång var därför momentet erfarenhetslärande och coachande förhållningssätt. Gav självförtroende och självinsikt Sasan Shaba, Eskilstuna Rk, ansvarig för KTH:s studentinkubator och en av kursens yngsta deltagare med sina 28 år säger: Jag har fått självinsikt. Genom IDI förstår jag bättre hur jag fungerar och hur andra tänker och fungerar. Robert Karlsson, Strängnäs-Bisp Thomas Rk, platschef i ett logistikföretag, lyfter fram kravet på att alla var tvungna att skaffa en mentor för att få sitt diplom: Jag Utbildningen avslutades i mitten av november på Ulvhälls herrgård i Strängnäs, med diplomutdelning och festligheter. Diplomutdelare var Ann-Britt Åsebol, Director, Staffan Björklund, GD distrikt 2350 och Anna Köning GD distrikt var lite skeptisk, men för mig har det varit ett oerhört lyft. Jag vill betona att hela upplägget på utbildningen har varit perfekt, fortsätter Robert, det var en perfekt kombination av kunskap för Rotary och för yrkeslivet. Jag har fått självförtroende och har blivit taggad att engagera mig mer för Rotary. Tina Mardla, finansieringsrådgivare och Lisa Säther, pensions- och försäkringsspecialist, båda Nyköping Öster Rk, gick den första kursen som avslutades för två år sedan. På frågan om varför de ville ingå i projektgruppen svarar de båda att kursen har varit värdefull för yrkeslivet och för Rotary men även för privatlivet. Jämfört med andra kurser har det gett så otroligt mycket på kort tid. Det är ett mycket väl genomtänkt koncept och vi var nyfikna på hur kursledningen jobbade. Och nu har vi fått ytterligare 42 personer i vårt nätverk, säger Tina och skrattar. Akademisk förankring Karl Sundström, Strängnäs-Bisp Thomas Rk, managementkonsult, är en av initiativtagarna till kursen. På frågan om hur det hela startade brukar han förklara det så här: När jag var president började jag tillsammans med Åke Norrman, som då var guvernör i Distrikt 2370, fundera på ledarskapsutbildningar för rotarianer. Tillsammans med Inger Scott, organisationspsykolog och rotarian i Strängnäs Bisp Thomas Rk, planerade och genomförde vi ett antal 1-dags utbildningar med inriktning styrelsearbete i Rotary. Vi fick blodad tand och ville erbjuda något mer, något som både skulle utveckla ledarskapet och göra det attraktivare att påta sig ledande uppdrag inom Rotary. En utbildning som skulle vara meriterande såväl inom Rotary som för yrkeslivet. Jag kontaktade Monica Falk på Mälardalens högskola, Flen Malmköpings Rk. Jag ville ha en akademisk förankring i kursen. Och med Monicas nätverk inom högskolan fick vi tillgång till framstående föreläsare. Mats Bartling, inkommande GD för distrikt 2350 deltog under avslutningsdagen. Han uttrycker sig så här: Under dagen hörde jag flera som sa att det här blir ett minnesmärke för livet och att man i sitt arbete redan haft stor nytta av sina nya insikter och färdigheter som kursen har bibringat dem. Det här är något unikt för Rotary. Det har gett näringslivet och Rotary en potential av välutbildade ledare. Nummer Rotary Norden 15

16 Sverige Insatser belönade i Söderköping Etthundratrettio långtradare fullastade med utrustning för skolor, förskolor och sjukhus har gått i skytteltrafik från Söderköping till den lettiska vänorten Talsi sedan början av 90-talet. Mannen och eldsjälen som hållit i transporterna och insamlingarna heter Liss Surtevall och är medlem i Söderköpings Rk. Det började med ett vänortsmöte Ska vi ha en vänort så ska vi verkligen göra nytta, tyckte kommunpolitikern Liss när han sammanträffade med Talsis borgmästare för första gången och på den vägen är det. Tack vara Liss engagemang kom kommunen och Rotary igång med en omfattande stödverksamhet och ett brett kontaktnät inom kultur, idrott, skola, forskning med flera områden byggdes upp. För att finansiera transporterna med utrustning till olika skolor och till sjukhus startades Återvinningen, som Liss också var engagerad i. Engagemang gav resultat På en distriktskonferens i Kalmar träffade Liss distriktsläkaren och rotarianen Aivars Lacarus. Aivars informerade om de stora problemen på Talsis sjukhuslaboratorium med den föråldrade utrustningen och de rivningsfärdiga lokalerna. Liss tog tag i Liss Surtevall t.v. och Olle Johnsson fick bl. a motta varsin träskulptur av Aivars Lacarus i mitten (foto: Yvonne Bäckstedt). saken och engagerade sig med hull och hår för att skaffa lämplig utrustning till ett nytt laboratorium. Rotaryklubbarna i Talsi och Söderköping höll i projektet till en början och Klas Levin, överläkare på S:t Görans sjukhus, bidrog med sin erfarenhet och med kontakter som kom till stor nytta. Söderköpings Rk fick i januari i år besök av en delegation från Talsi med Aivars Lacarus i spetsen numera borgmästare och president i Talsi Rk. De kom för att hylla Jönköping- Talavid RK skänker ponny Liss och hans medhjälpare Olle Johnsson för deras förnämliga insatser under många år. Olle har lastat och själv kört många av transporterna. Femtio gånger har jag nog varit där berättar han. Liss och Olle är av lättförståeliga skäl oerhört populära i vänorten och Liss har även belönats med en medalj av Lettlands president. Själv är han tacksam för alla vänskapsband han och hans fru Kerstin knutit i vänorten under åren. Jönköping Talavid Rk har skänkt en ponnyhäst till ungdomsverksamheten på Jönköpings Fältrittklubb. Ponnyn som döpts till Rotary skall användas till barn- och handikappverksamhet. Rotarys namn och vårt internationella emblem är broderat på vojlocken, berättar Pia Blom, past president och drivande i projektet. Vi har valt att skänka en ponny då vi vet att rida på ridskola är förhållandevis billigt men inköp av hästar är en dyr post. Ponnyn Rotary kommer att bli till stor glädje för barnen och en fin vandrande reklampelare för Rotary. Pia Blom 16 Nummer Rotary Norden. Ponnyhästen Rotary kan ge många barn glädje

17 Sverige MÖR K A B ÄR TO NER, BR Ä ND RU SSINSÖ TMA, MÖR K CHOK L AD OCH KRYD D FRISK AV SLUTNING! B E N G T F R I T HI O F SSO N 229 kr Från Antiche Terre - producenten bakom succévinet Solo Passione på flaska kommer här samma härliga vin på box! Solo Passione är en prisvärd appassimento som kombinerar styrka och kraft med balans och elegans. Ett generöst vin som passar perfekt till favoritpastan eller till en grillad köttbit. Går att beställa på Systembolaget.se eller scanna QR-koden här! Solo Passione Appassimento. art.nr ml. 13,5 % vol. Nummer x. yyyy. Rotary Norden 17

18 Sverige Resor med innehåll Svensk färdledning! Flodkryssning Moskva Astrachan Följ med på en unik kryssning genom Rysslands historia och nutid. Vi bor bekvämt på familjära flod kryssningsfartyget M/S Russ och gör dagsutflykter till intressanta städer och spännande platser vi passerar. I Moskva ser vi den muromgärdade regeringsbyggnaden Kreml och Röda torget med Rysslands främsta kännetecken Vasilijkatedralen. På en guidad tur i Uglich, Rysslands näst äldsta stad, besöker vi Kremlområdet och Dimitri Blodskyrka. Några av resans övriga höjdpunkter är Kostroma, den vackraste av den Gyllene Ringens tusenåriga städer, Tatarstans huvudstad Kazan och ett besök i Stalins bunker i Samara. Bunkern är belägen 40 meter under marknivå och vi är några av få västerlänningar som har möjlighet att besöka den. I Astrachan gör vi ett besök vid stadens vackra Kreml. En tillvalsutflykt med båt erbjuds utmed Volgas fågelrika delta, till mynningen i Kaspiska havet. Allt detta ingår i priset: Flyg till Moskva t/r Flyg Astrachan Moskva Flygplatsskatter och säkerhetsavgifter Transfer till fartyget t/r Del i utsides 2-bäddshytt, nedre däck Kryssning och utflykter enligt program Helpension från middag dag 1 till frukost dag 14 Kaptensmiddag Underhållning och aktiviteter ombord Dricks till lokalguider, chaufförer och ombord Lokalguider Grand Tours färdledare. Avresa från Stockholm och Köpenhamn 9/9. 14 dagar. Pris från :-. Boka på grandtours.se eller ring oss på Fler flodkryssningar på grandtours.se. 18 Nummer x. yyyy. Rotary Norden

19 Sölvesborg Lister Rk utvecklar kamratskap och motverka mobbning Sverige Sölvesborg Lister Rotary har sedan ett antal år stött projekt i förskolor, skolor och föreningar på Listerlandet (västra Blekinge) som haft som inriktning att utveckla kamratskap, samarbete och förståelse och att motverka mobbning, våld, rasism och droger. En särskild inbjudan skickas ut med ansökningsprinciper för att söka medel. Ansökningarna skall innehålla en noggrann beskrivning av vad man vill göra. De skall innehålla mål för arbetet, målgrupp, genomförande, förväntat resultat, tidsplan, ekonomisk plan och ansvariga för genomförandet. Särskild klubbkommitté För att på ett smidigt och effektivt sätt klara av det administrativa och uppföljande arbetet har klubben en särskild Barn- och ungdomskommitté. Kommittén bedömer ansökningarna och ger förslag om tilldelning av medel till de olika delprojekten. Förslaget föredras och diskuteras på ett rotarymöte varefter klubbens styrelse fastställer medelsfördelningen. Detta förfaringssätt gör att klubbens medlemmar i ett tidigt skede blir insatta i det totala projektarbetet. Medel till att genomföra projekten har erhållits på tre sätt. Under en strategisk sommarlördag anordnar klubben en loppmarknad där samtliga klubbens medlemmar har samlat in material och deltar i försäljningen. Loppmarknaden har gett en fin sammanhållning och ett stort engagemang bland klubbens medlemmar. Vidare har företag i den omgivande bygden bidragit med mindre belopp. Inget belopp är för litet, vilket har resulterat i att de små landsbygdsföretagen känt sig delaktiga i arbetet mot mobbning. På senare år har också Rotary Foundation bidragit med medel. Praktisk uppföljning Barn- och ungdomskommittén har prioriterat olika teman för ansökningarna. För år 2014 har projekt som arbetar mot Full fart i klassrummet mobbning i olika medier prioriterats. Projekten ute i förskolor, skolor och föreningar följs upp och utvärderas på två sätt. Klubbens medlemmar, i första hand från kommittén, besöker de olika projekten under det praktiska arbetet. Detta ger en intensiv känsla för hur man arbetar praktiskt. Det finns då möjlighet att intervjua projektansvariga och deltagande barn och ungdomar. Intrycken från fältet rapporteras till klubben under programpunkten 3-min Rotary. Vidare anordnar klubben särskilda föreningsmöten, då representanter för de olika delprojekten kommer till klubben, beskriver verksamheten och ger sina synpunkter på hur projektet lyckats. Klubbens medlemmar har då möjlighet att ställa frågor. Båda dessa utvärderingsförfaranden stärker ytterligare klubbmedlemmarnas intresse och engagemang att vara delaktiga i detta lokala arbete mot mobbning. För Barn- och ungdomskommittén Inge Carlström Bo Jonsson Hyr ditt eget slott i Frankrike Tag med vänner och släkt på en oförglömlig upplevelse i Bretagne. Varför inte en kulinarisk resa, krönt med goda viner och en enastående golf, eller bara en lugn semester vid vår pool. Välkomna. Varje hus går att hyra separat: Slottet: Upp till 12 pers. Stora Parkhuset: 6-8 pers. Lilla Parkhuset: 4 pers. Grindhuset: 6-8 pers. Marie Nilsson d Aubigné. Telefon: Nummer Rotary Norden 19

20 Sverige Lerum Rk satsar på skola i Indien Det började vid ett RFE utbyte år 2010 mellan distriktet 2360 i Sverige och distrikt 3132 i Solapur/Indien. Vi som ingick i den svenska gruppen imponerades över hur klubbarna i Solapur på många sätt stödjer olika verksamheter allt från bostäder, till arbete, och skolor. Medlemmarna är mycket generösa och ställer upp med såväl pengar som arbete. En av de skolor vi besökte, en skola för barn med nedsatt hörsel, saknade dricksvatten till personal och elever. Vi i den svenska gruppen beslöt bidra med pengar för inköp av en vattenreningsutrustning, vilken köptes och installerades till allas glädje. Utrustning förbättrade talspråk Efter reserapport till Lerum Rk, beslöt man fortsätta stödet till skolan i Solapur. Nu med hörhjälpmedel till de 75 eleverna. Tidigare fanns kroppsburna äldre modeller av hörapparater. Några elever hade öronburna apparater med mer utvecklad teknik, som föräldrarna inköpt. Undervisningen skedde i första hand med teckenspråk. Några hörhjälpmedel fanns inte i klassrummen. När vi frågade Solapur RC om vi kunde hjälpa till svarade man att grupphörutrustning var mycket önskvärt. Lerum Rk beslöt då att bidra med pengar för inköp av en klassrumsuppsättning. Ett beslut som gav så gott resultat, att klubben under 2013 bidrog med medel We lead an active life in one of the best parts of Thailand. We enjoy ourselves with many different physical, social and cultural activities and have more than ten excellent golf courses with low green fee in our neighborhood. Our peaceful coastal town is close to some of Thailand s best islands as well as close to Bangkok. This makes it easy to travel both domestically and abroad. Nu hör eleverna vad kamrater och lärare säger. för inköp av ytterligare sex uppsättningar. Samtliga elever har nu tillgång till grupphörhjälpmedel. Rapporter från skolan är mycket positiva. Eleverna har nu ett allt mer utvecklat ett talspråk, till följd av att de nu kan höra lärarens och kamraternas tal. Något som öppnar en helt ny kommunikationsvärld för dem. Manar till efterföljd Med de positiva rapporterna från skolan som grund, har Lerum Rk nu gått vidare, genom att inköpa en audiometer med tillhörande skrivare. Därmed underlättas arbetet med att analysera de individuella elevernas behov hörhjälpmedel. En del av LIFE QUALITY FOR ACTIVE 50+ Here Scandinavians 50+ who appreciate good service, security and cost efficient ownership in paradise, live in flats with Scandinavian standard. You can be one of us! Now a few more members can enjoy life quality at Scandinavian Village in Thailand! Experience for yourself! Special experiencing weeks Nov 22-Dec 6 and Jan det ekonomiska stödet till skolan har erhållits från Rotarys olika fonder. När jag besökte skolan i januari, fick jag själv se hur eleverna engagerat deltog i undervisningen och efter bästa förmåga övade sig för att forma sitt tal så bra som möjligt. Som en effekt av vårt stöd till skolan, ställer nu andra liknande skolor i Solapur krav på skolmyndigheterna att utrustas på samma sätt som vår skola. Vår insats har därmed öppnat möjligheter till bättre utrustning i alla skolor. Nu fortsätter våra diskussioner kring hur vi går vidare. Åke Hännestrand Lerum Rk Adressändring Glöm inte att tala med matrikelombudet i din egen klubb när du flyttar. Många rotarianer mailar till redaktionen och anmäler ny adress. Men redaktionen har inte tillgång till abonnentregistret och därför försenas processen. Samma förhållande gäller när någon medlem lämnar Rotary. 20 Nummer Rotary Norden.

DOING GOOD IN THE WORLD DVD

DOING GOOD IN THE WORLD DVD Nr. 4. juni - 2014 DOING GOOD IN THE WORLD DVD See how The Rotary Foundation and its partners are achieving sustainable results in Rotary s six areas of focus and learn how you can help! Promoting peace

Läs mer

Du vet vad som krävs.

Du vet vad som krävs. Nr. 7. nov.-dec. - 2011 Du vet vad som krävs. Vår långsiktighet och vårt sätt att bedriva bank gör skillnad. Välkommen att kontakta oss för ett personligt möte. Norra Sverige: 090-15 45 37 Mellansverige:

Läs mer

Prenumerera på. 8 nummer

Prenumerera på. 8 nummer Nr. 3. maj - juni - 2011 Prenumerera på 8 nummer för endast 318:- Prenumerera nu! Missa inte en spännande värld av mat och dryck direkt hem i din brevlåda. Till dig som vill läsa om nya dryckes- och matupplevelser,

Läs mer

Eldsjälar och föreningar ger glesbygden liv. Håkan Berglund en armstark världsmästare. Stor framgång för Vaajma under SM i mathantverk

Eldsjälar och föreningar ger glesbygden liv. Håkan Berglund en armstark världsmästare. Stor framgång för Vaajma under SM i mathantverk Nyheter sid 26 27. Håkan Berglund en armstark världsmästare Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 20 21. Stor framgång för under SM i mathantverk nr 5/2013 Gästkrönika sid 2. Idretten

Läs mer

Tekst. 8. 2009. Rotary Norden

Tekst. 8. 2009. Rotary Norden Nr. 8. dec. 2009 Tekst 2 Nummer 8. 2009. Rotary Norden Innehåll Nummer 8 dec - Rotary Norden - Utgivningsdag 7/12. 2009 Tidskriften når adressaten inom en vecka från utgivningsdagen. Rotary Norden är de

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Fokus på Ä L D R E O C H A L K O H O L

Nordens Välfärdscenter. Fokus på Ä L D R E O C H A L K O H O L Nordens Välfärdscenter Fokus på Ä L D R E O C H A L K O H O L 1 Forord Andelen eldre øker både i Norden og i resten av verden. Når færre skal forsørge flere, øker også utforingene for velferdssystemet

Läs mer

Bulletinen. Scandinavian Sections Nr 3 2012

Bulletinen. Scandinavian Sections Nr 3 2012 Bulletinen Scandinavian Sections Nr 3 2012 Samarbete och kunskap ger en bättre väg. Nynas, din bitumenspecialist bitumen-specialist www.rrec.co.uk Bulletinen Scandinavian Sections nr 3 2012 INNEHÅLL Meddelanden

Läs mer

Temaspecial bredband

Temaspecial bredband nyheter sid 4 5 Unik räddningsövning i Lierne Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 29 Ny lift i Børgefjell nr 6/2012 Projektledaren har ordet sid 2 Om vi vill ha bredband måste vi

Läs mer

Tekst. 7. 2009. Rotary Norden

Tekst. 7. 2009. Rotary Norden Nr. 7. okt/nov. 2009 Tekst 2 Nummer 7. 2009. Rotary Norden Innehåll Nummer 7 okt/nov - Rotary Norden - Utgivningsdag 27/10. 2009 Tidskriften når adressaten inom en vecka från utgivningsdagen. Rotary Norden

Läs mer

Fjärde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning

Fjärde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning Texter om svenska med didaktisk inriktning Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning Fjärde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning Tala, lyssna, skriva, läsa, lära modersmålsundervisning

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g Nordens Välfärdscenter Rapport I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g 1 Forord Den nordiske velferdsmodellen er bygget på noen felles verdier. Et sentralt mål er å skape muligheter, slik at

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Fokus på

Nordens Välfärdscenter. Fokus på Nordens Välfärdscenter Fokus på U N G E O G N A R K O T I K A 1 Forord Selv om ungdom i de nordiske landene nesten ligger lavest i Europa i bruk av illegale stoffer, er det svært viktig å sette ungdom

Läs mer

hennes värk klassades som arbetsskada Elsy, ett pilotfall FREKVENT SJÄLVDIALYS I LINKÖPING

hennes värk klassades som arbetsskada Elsy, ett pilotfall FREKVENT SJÄLVDIALYS I LINKÖPING NR. 4.2005. 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN Elsy, ett pilotfall hennes värk klassades som arbetsskada FREKVENT SJÄLVDIALYS I LINKÖPING Forsknings prosjekt

Läs mer

FÖRORD. Jag har gått igenom mycket som barn. Jag kan sätta mig in i hur barn tänker och kanske kan jag se andra signaler än övriga vuxna.

FÖRORD. Jag har gått igenom mycket som barn. Jag kan sätta mig in i hur barn tänker och kanske kan jag se andra signaler än övriga vuxna. MAGASIN 2015 DRÖMMEN OM ATT BLI EN SVENNEBANAN UNGA MED PSYKISK OHÄLSA EN AV GUTTA - PÅ ALLE PLAN CANNABISDEBATTEN KÄNSLIG FÖR FORSKARE HVOR LIGGER MULIGHETENE? INNOVASJON OG TEKNOLOGI I VELFERDSTJENESTENE

Läs mer

Gränsnytt. Camilla satsar i Nordlisid 16. Valsjöbyn värd för filmfestival. Inflyttare och bostäder så ska de bli fler i regionen

Gränsnytt. Camilla satsar i Nordlisid 16. Valsjöbyn värd för filmfestival. Inflyttare och bostäder så ska de bli fler i regionen Camilla satsar i Nordlisid 16 Gränsnytt Nisse En tidning från Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt nr 4/09 www.gransprojekt. eu tror på ökat samarbete! sid 4 Medvetna VAL Svenska Camilla Bengtsson hittade

Läs mer

Den gordiska knuten. magasin 1.2011. Tema: Familjepolitik. Kan familjepolitiken lösa jämställdhetsproblemen? Delat föräldraskap, delad arbetstid

Den gordiska knuten. magasin 1.2011. Tema: Familjepolitik. Kan familjepolitiken lösa jämställdhetsproblemen? Delat föräldraskap, delad arbetstid Mellem kvoter og frit valg Delat föräldraskap, delad arbetstid magasin 1.2011 Underliga familjenormer i nordisk lagstiftning Parnormen starkare än heteronormen Nordisk institutt for kunnskap om kjønn Tema:

Läs mer

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/3. Samdok

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/3. Samdok NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET Samdok-forum 2011/3 Samdok 1 Innehåll Samdoksekretariatet upphör men verksamheten kan fortsätta. Christina Mattsson 3 Om inte Samdok fanns... Magnus Hagberg 3 Lägesrapport

Läs mer

Nummer 2 2013. by NIGHT. 10 Ökat. Internationellt. Trægt salg af PMB i Danmark Sista ordet. samarbete. kunskapsutbyte. lite penger å tjene.

Nummer 2 2013. by NIGHT. 10 Ökat. Internationellt. Trægt salg af PMB i Danmark Sista ordet. samarbete. kunskapsutbyte. lite penger å tjene. Nummer 2 2013 ESSINGeledEN by NIGHT 4 Internationellt 8 Svart kunskapsutbyte på vitt om PMB 10 Ökat samarbete 12 lite penger å tjene 14 16 Trægt salg af PMB i Danmark Sista ordet 2 Ledare Långsiktighet

Läs mer

Små barn stora bekymmer?

Små barn stora bekymmer? Små barn stora bekymmer? Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 27 28 april 2004 Små barn stora bekymmer? En konferens i Göteborg 27 28 april 2004 Konferensen

Läs mer

Innehåll. Nr 1, 2005 Årg. 29 Filosofi Mystik Vetenskap Kultur

Innehåll. Nr 1, 2005 Årg. 29 Filosofi Mystik Vetenskap Kultur Nr 1, 2005 Årg. 29 Filosofi Mystik Vetenskap Kultur Tidskrift för Skandinaviska Storlogen av Rosenkors-Orden A.M.O.R.C. Ansvarig utgivare och redaktör: Live Söderlund Ett varmt tack till alla som gjort

Läs mer

Paroc hänger med på världens tak sid 16

Paroc hänger med på världens tak sid 16 NOVEMBER 2006 ETT MAGASIN FRÅN PAROC BYGG OCH TEKNISK I SVERIGE, DANMARK OCH NORGE. Paroc hänger med på världens tak sid 16 Norge sid 10 Danmark sid 12 Högtryck i byggbranschen Sid 3 Populärt takseminarie

Läs mer

DAGENS INFORMATION OM IT INOM BYGGNADSINDUSTRIN

DAGENS INFORMATION OM IT INOM BYGGNADSINDUSTRIN ArchiMAG DAGENS INFORMATION OM IT INOM BYGGNADSINDUSTRIN 10 EUR / 75 DKK / 85 NOK / 90 SEK 1 2014 2 Learning from Budapest BIM skræddersyet til arkitekter 3 BIG BIM for konceptuelle tegnestuer 6 Jag känner

Läs mer

I Kulturkontakt Nords resultatrapport

I Kulturkontakt Nords resultatrapport I Kulturkontakt Nords resultatrapport 1.1 Institusjonens formål og nordiske nytte Kulturkontakt Nord er et organ underlagt Nordisk Ministerråd og lokalisert til øya Sveaborg utenfor Helsingfors. Året 2009

Läs mer

Bevarande och gallring av personregister inom enskilda sektorn

Bevarande och gallring av personregister inom enskilda sektorn J Bevarande och gallring av personregister inom enskilda sektorn CLAES GRÄNSTRÖM Bakgrund Debatten om hur datoriserade uppgifter skulle hanteras började i Sverige i mitten på 1960-talet. Utgångspunkten

Läs mer

ordföranden har ordet redaktionen har ordet innehåll RYSKA POSTEN medlemstidning för Russian Blue Klubben nr 2-2012 årgång 35

ordföranden har ordet redaktionen har ordet innehåll RYSKA POSTEN medlemstidning för Russian Blue Klubben nr 2-2012 årgång 35 Medlemsavgifter för 2012 Huvudmedlem 175 kr Familjemedlem 50 kr Gåvoprenumeration 50 kr (endast till veterinärer och djursjukhus) Klubbens PlusGiro: 430 52 40-6 Vill du bli medlem? Betala 175:- på ovanstående

Läs mer

Einar Bondevik ny prest i sørsamisk område. Minoritetspolitik för unga. Sid 5 Ditniekuvsje Plassjesne.

Einar Bondevik ny prest i sørsamisk område. Minoritetspolitik för unga. Sid 5 Ditniekuvsje Plassjesne. Nr 2 2014 Åarjelsaemien gærhkoeplaerie Sørsamisk kirkeblad Sydsamiskt kyrkoblad Tradition och förnyelse Einar Bondevik ny prest i sørsamisk område. Minoritetspolitik för unga. Sid 5 Ditniekuvsje Plassjesne.

Läs mer

Nordisten Enheten för nordiska språk December 2011

Nordisten Enheten för nordiska språk December 2011 Nordisten Enheten för nordiska språk December 2011 LEDARE Av Kim Sandvad West Redaktör Selv om november måned allerede har lagt sit mørkeslør over landet, og frosten så småt er begyndt at bide i næsen,

Läs mer

SCANDINAVIAN SECTIONS. NO.3.

SCANDINAVIAN SECTIONS. NO.3. rolls-royce enthusiasts club BULLETIN SCANDINAVIAN SECTIONS. NO.3. 2013 Danskt forårsrally R-Type rekord Norrviken BULLETIN NO.3. 2013 SCANDINAVIAN SECTIONS Innehåll Samarbete och kunskap ger en bättre

Läs mer