Bildtexter - Frivilliga försvarsorganisationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildtexter - Frivilliga försvarsorganisationer"

Transkript

1 Bildtexter - Frivilliga försvarsorganisationer Bild FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONER I Sverige finns 18 frivilliga försvarsorganisationer som bidrar till landets civila och militära försvar. Organisationerna rekryterar och utbildar frivilliga för uppgifter inom försvaret och bidrar till att höja landets beredskap i såväl kris som krig inom en rad olika områden. Frivilligorganisationerna är en viktig resurs för Försvarsmakten liksom för de civila delarna av landets krisberedskap. Genom kurs- och utbildningsverksamhet säkerställer organisationerna att särskild specialistkompetens tillvaratas och placerar även ett stort antal personer på specialistbefattningar inom försvaret. De frivilliga försvarsorganisationerna är självständiga organisationer som har tillkommit på medborgarnas egna initiativ sedan början av 1900-talet. De är ideella och fristående i förhållande till varandra och till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som de samverkar med. Bild 3 - BILKÅREN Bilkåren rekryterar och grundutbildar fordonsförare för tunga behörigheter till Försvarsmakten samt vidareutbildar förare till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Svenska Kraftnät, Trafikverket, Länsstyrelsen, Kommuner och Strålsäkerhetsmyndigheten. Organisationen omfattar cirka medlemmar som tillsammans aktivt arbetar för trafiksäkerhet och för att stärka samhällets krisberedskap. Bilkåren finns över hela landet. Bild 4 - FRIVILLIGA AUTOMOBILKÅRERNAS RIKSFÖRBUND Frivilliga Automobilkårers Riksförbund, FAK, är en rikstäckande frivillig organisation med uppgift att vidareutbilda förare för att säkerställa den tunga trafiken i en krissituation. Organisationen har ett brett kontaktnät och samverkar med andra organisationer, myndigheter och företag. MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - som med krav och underlag från Svenska Kraftnät och Vägverket, bekostar FAK:s utbildningar. Med NTF - Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande - har FAK ett utbyte i trafiksäkerhetsfrågor. Med Sveriges Åkeriföretag har FAK ett nära samarbete. Med FAK:s systerorganisation Bilkåren organiseras gemensamma kurser. Bild 5 - FRIVILLIGA FLYGKÅREN Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivillig totalförsvarsorganisation för alla flygintresserade. FFK har tillstånd av Transportstyrelsen att utföra många olika uppdrag i samhällets tjänst. Att nyttja FFK är ekonomiskt för kommuner, brandförsvar, räddningstjänst, militär, polis etc. FFK utför endast uppdrag för myndigheter och motsvarande organisationer och konkurrerar inte med kommersiella bolag, utan är endast ett komplement när dessa resurser inte räcker till. FFK är uppdelat i en civil (Krisberedskapsflyg) samt en militär del med Hemvärnsflyg (Hv) och Sjöinfogrupper (SIG). FFK-KB utbildar sedan 1961 FFK personal för att under kris och krig göra tjänst inom de civila delarna av krisberedskapen. Denna personal är helt civil och har ej status som kombattanter. FFK-Hv, har sedan 1993 och senare tillkomna FFK-SIG uppdrag från Försvarsmakten att rekrytera och utbilda flyggrupper. FFK utbildar personal för placering i Hemvärnet och Marinen. Personalen i dessa grupper har status som kombattanter. Utöver flygkunskaper skall dessa personer ha kunskaper om Försvarsmakten. Under fredstid rekryteras, utbildas och leds båda typerna av förband inom FFK fredsorganisation och medlemskrets. FFK-Uppdragsflyg För uppdrag i fred inom räddningstjänst, målgång, sjöbevakning, m.m. FFK har genom sitt tillstånd av Transportstyrelsen möjlighet att utföra 14 olika uppdragstyper. Många av uppdragen är beroende av att vi har möjlighet att flyga så lågt som 50 meter över högsta hinder vilket kräver speciell utbildning och stor skicklighet av de piloter som utför uppdragen.

2 Bild 6 - FRIVILLIGA MOTORCYKELKÅRERNAS RIKSFÖRBUND Frivilliga Motorcykelkåren, FMCK, utbildar motorcykelordonnanser, terränghjulings- och snöskoterförare samt instruktörer för Försvarsmaktens och andra myndigheters behov. Smidighet, snabbhet och förmågan att ta sig fram, oavsett väglag och terräng är FMCK:s förares stora styrka. Typiska uppgifter är till exempel lotsning av förband, trafikreglering (dirigering och vägvisning), vägrekognosering och transporter av personal eller utrustning. Det gemensamma för FMCK:s medlemmar - ca spridda på 40 kårer över hela landet - är naturligtvis motorcykelintresset, men också viljan att möta nya utmaningar och inte minst göra en samhällsinsats. FMCKs största uppdragsgivare är Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På lokal nivå kan det även tecknas avtal med kommuner, landsting och länsstyrelser. Bild 7 - FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTEFÖRBUND Försvarets Personaltjänstförbund, FPF, bildades Förbundet är öppet för såväl kvinnliga som manliga medlemmar. Antalet medlemmar är ca 500. I dagsläget består förbundet av fyra föreningar, norra, östra, västra och södra. Många medlemmar är knutna till personalvården eller personaltjänsten inom Försvarsmakten främst Hemvärnet, till vilket FPF har ett uppdrag från Försvarsmakten att utbilda bataljonspastorer, personalbefäl samt chef S1. Detta innebär att utbildningarna för bataljonspastorer, personaltjänst, personalvårdstjänst har blivit förbundets viktigaste uppgift. Krisstöd är också ett av förbundets uppdrag. Från att den första kursen ägde rum har krisstödsutbildningen utvecklats med fördjupningskurser och kortare helgkurser. Förbundet ansvarar även för kurser i värdegrund som riktar sig till samtliga frivilligorganisationers medlemmar, såväl vuxna som ungdomar. Målsättningen för dessa kurser är att ge deltagarna en grundläggande bakgrund till Försvarsmaktens arbete med värderingar som styrmedel. På senare år har förbundet också genomfört kursen Mångfald i internationell tjänst. Bild 8 - FRIVILLIGA RADIOORGANISATIONEN Frivilliga Radioorganisationen, FRO Uppdrag för Hemvärnet FRO utbildar sambandspersonal till Hemvärnets 40 bataljoner. Befattningarna är allt från stabsbefäl i bataljonsstab till systemoperatör på kompaninivå. Utbildning bedrivs dels på hemorten, dels på centrala veckokurser på attraktiva kursplatser. Hemvärnet har ett stort ansvar för skyddet av vårt land. Oavsett var i landet det uppstår problem ska Hemvärnet finnas på plats. Det kan innebära allt från bevakning av militära eller civila anläggningar till stöd till samhället. Hemvärnet ska även kunna leta rätt på barn som försvunnit, släcka skogsbränder eller stoppa översvämningar. Uppdrag inom samhällets krisberedskap Den nya lagstiftningen, med krav på samhället att klara både en fredstida krishantering såväl som en höjd beredskap, medför en ökad ansträngning av de redan idag begränsade resurser som myndigheter och organisationer disponerar. Frivilligorganisationerna kommer att spela en allt större roll i detta sammanhang för att komplettera och förstärka samhällets ordinarie resurser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Personalpoolerna på sambandssidan kommer att kallas Nationella Sambands-Enheter (NSE) och ska kunna verka över stora ytor.

3 Trafikverket har fått överta ett antal bandvagnar av typ BV 206 från Försvarsmakten. Vagnarna ska bilda en nationell resurs som alla myndigheter, landsting och kommuner kan rekvirera vid behov. Detta då Vägverkets vägar (och andra vägar med naturligtvis) inte är farbara av någon anledning, t.ex. snöoväder. Tanken är att bandvagnarna stationeras i 3-4st depåer med ca 15st Bv 206 samt 1st RaBv 2061 per depå. Depåerna blir i Jönköping, Borlänge, Sollefteå och ev. även i Byske. Då bandvagnarna behövs någonstans i landet så lastas de på lastbilar och körs på flak så långt som det går och när man inte kan komma längre med lastbil så sätter man av vagnarna och kör "för egen maskin". Bemanningen blir normalt 1-3 st operatörer/förare från FRO per radiobandvagn. Vid en insats (t.ex. snöoväder eller efter en svår storm) ska bandvagnen bemannas och grupperas på strategisk plats i ett insatsområde, för att därifrån hålla kontakten med övriga bandvagnar som opererar i området. Vid larm så tar personalen sig till anvisad plats i området där vagnarna ska sättas in medans vagnarna körs till platsen med lastbil. Vid uppdrag utgår ersättning motsvarande lön för deltidsbrandmän. Inom Svenska Kraftnät (SvK) har skapats resurser att snabbt kunna skicka ut röjningspatruller för rensning av kraftledningsgator när stormar och snöoväder åstadkommer strömbortfall i delar av landet. För att effektivt kunna leda detta arbete behövs ett säkert samband mellan ledningscentralen och röjningsgrupperna. FRO har fått uppdraget att rekrytera och utbilda personal för att på sikt bemanna sju särskild sambands-/ledningsbandvagnar, som utrustats med modern utrustning för trådlös kommunikation, för både tal och dataöverföring. Bild 9 - FLYGVAPENFRIVILLIGA Flygvapenfrivilliga, FVRF, är en frivillig försvarsorganisation för kvinnor och män - vuxna som ungdomar. Målet med FVRF:s verksamhet är att tillföra Försvarsmakten uthållighet och kompetens: vid grundutbildning, till insatsförbanden och nationella skyddsstyrkorna, vid internationella insatser, för flygplatser och för försvarsinformation samt utgöra en grund för rekrytering till det civila samhällets beredskapssystem. Flygvapenfrivilliga erbjuder kvalificerad militär utbildning både för de som gjort värnplikten, GMU eller GU-F och för de utan tidigare militär erfarenhet. Utbildningen innefattar även ledarskap och instruktörstjänst något man alltid har nytta av vart man än kommer. All verksamhet inom Flygvapenfrivilliga syftar till att skapa resurser och stöd till Försvarsmaktens uppgifter. Eftersom Försvarsmaktens behov är under konstant förändring är även FVRF:s kursutbud dynamiskt. Flygvapenfrivilliga är en väl anpassad frivilligorganisation med de unika specialkompetenser som krävs för att stödja Försvarsmaktens insatsförband med fokus på flygstridskrafterna samt Hemvärnet i nationella insatsförsvaret. Åt Hemvärnet har FVRF i uppdrag att rekrytera samt grund- och fortsättningsutbilda Hvunderrättelsesoldater. Flygvapenfrivilligas breda ungdomsverksamhet syftar till att intressera ungdomar för fortsatt engagemang som yrkesofficer eller soldat inom Försvarsmakten, främst Flygvapnet. Flygvapenfrivilliga stödjer på uppdrag av MSB även den civila beredskapen genom att utbilda personal som kan stödja verksamheten vid de civila flygplatserna. Detta innebär att grupper av personal är utbildade och beredda att stödja vid de civila flygplatserna med fälthållning samt hantering av materiel vid lastning och lossning av flygplan. Bild 10 - INSATSINGENJÖRERNA Insatsingenjörerna, IIR, är den kompetenspool dit berörd organisation eller myndighet kan vända sig för att få rätt personal med efterfrågad kompetensprofil (civil-, militär-, social-kompetens, språkkunskaper, erfarenheter, lokalkännedom o s v) oavsett om det är militär eller civil verksamhet, och oavsett om det är ett nationellt eller internationellt uppdrag/mission.

4 Bild 11 - SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN Svenska Brukshundklubben, SBK, är en ideell medlemsorganisation, specialklubb inom Svenska Kennelklubben och en frivillig försvarsorganisation. Det finns närmare 300 lokala brukshundklubbar runt om i landet och organisationen har avelsansvar för ett tjugotal brukshundraser. Organisationen har idag omkring medlemmar. Som frivillig försvarsorganisation utbildar Svenska Brukshundklubben ekipage med patrullhundar åt Försvarsmakten och räddningshundar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Utbildningarna genomförs på våra lokala brukshundklubbar runt om i landet. Ungdomsverksamheten är populär och bland annat arrangeras uppskattade sommarläger. Svenska Brukshundklubben utbildar även avtalspersonal till Försvarsmakten. Bild 12 - SVENSKA BLÅ STJÄRNAN Svenska Blå Stjärnan, SBS, är en ideell organisation som har samhällets uppdrag att ta hand om djuren vid kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren. Runt om i landet finns utbildade Stjärnor som kan rycka ut och till exempel assistera veterinär och vaccinera djur, tvätta oljeskadade fåglar samt ta prover på djur och beten. Stjärnorna är utbildade på olika djurslag inom produktionen. Våra medlemmar har hög kompetens och kan utföra provtagning, smittspårning, sanering, djurskötsel, ge stöd till drabbade djurägare och arbeta med oljesanering av vilt. Uppdragen kommer från bland andra Jordbruksverket, länsstyrelser, kommuner, näringen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Förutom vårt viktiga samhällsuppdrag har även massa föreningsaktiviteter för alla djurintresserade. Syftet med verksamheten är att vara en mötesplats för djurintresserade i alla åldrar, utöva och sprida kunskap om god djurhållning samt utbilda frivilliga för uppdrag för myndigheter och organisationer. Bild 13 - SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND Civilförsvarsförbundet är en idéburen, medlemsdriven organisation för säkerhet till vardags och vid kris. Organisationen finns för att utbilda, informera och hjälpa. Civilförsvarsförbundet lär ut riskmedvetande. Med hjälp av lokalföreningar och instruktörer runt om i hela Sverige ordnar vi korta kurser om två till åtta timmar som lär människor att klara nödsituationer som längre elavbrott, förorenat dricksvatten, en längre tids isolering eller nödsituationer utomhus. Kurserna arrangeras i nära samarbete med de myndigheter som har ansvaret. Målet för verksamheten är att allmänheten ska bli tillräckligt rustad för att själv kunna förebygga och hantera nödsituationer. Olyckor, kriser, väderförändringar - allt kan man förebygga och hantera. Civilförsvarsförbundet är navet i FRG och har MSBs uppdrag att utbilda för FRG. Samverkar med kommunerna, myndigheter, andra samhällsnyttiga verksamheter och enskilda. Cirka medlemmar. Frivilliga resursgrupper De frivilliga resursgruppernas uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen. En frivillig resursgrupp kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem. Genom kommunen kan FRG vid behov även användas som en förstärkningsresurs för landsting och centrala myndigheter. En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför. Bild 14 - SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET Svenska Fallskärmsförbundet, SFF, är en viktig verksamhet för Sveriges specialförband. Fallskärmshoppningen som idag, genom lokala föreningar, bedrivs i Svenska Fallskärmsförbundets (SFF) regi är en utveckling av militär fallskärmshoppning. Ursprungligen hoppades fallskärm endast inom ramen för Försvarsmaktens verksamhet, något som tog en vändning 1956 då det första civila fallskärmshoppet genomfördes av befäl vid Fallskärmsjägarskolan.

5 Arvet från den militära verksamheten och det faktum att fallskärmshoppning än idag är ett viktigt redskap för våra specialförband gör fallskärmshoppning till en given frivilligverksamhet. Fallskärmsförbundets uppgifter är att vidareutveckla militärt utbildade fallskärmshoppare på deras fritid. De ska kunna utveckla sin kompetens inom fallskärmshoppning, något som vidareutvecklar dem för insatsorganisationen. Vi ansvarar även för ett stort antal instruktörsutbildningar. Dessa syftar till att stödja Försvarsmaktens långsiktiga personalförsörjning av kompetent personal för militär fallskärmstjänst. Fallskärmsförbundet deltar också i Försvarsmaktens rekrytering genom att utföra uppvisningar i fallskärmshoppning. Bild 15 SVENSKA LOTTAKÅREN Svenska Lottakåren, SLK, är Sveriges största kvinnliga, frivilliga försvarsorganisation. Vi utbildar, engagerar och folkförankrar i frågor som ytterst handlar om fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Genom oss hjälper du till att skapa ett tryggare och säkrare samhälle. Som lotta kan du utbilda dig för både militära uppdrag och krisberedskapsuppdrag. Svenska Lottakårens utbildningsverksamhet omfattar ungdomsutbildningar, grundutbildningar, vidareutbildningar, ledarskapsutbildningar, instruktörsutbildningar och internationellt inriktade utbildningar. Hos oss kan du som är medlem också få ta del av medlemsutbildningar i personlig utveckling och ledarskap. Svenska Lottakårens ungdomsverksamhet syftar till att under upplevelsebaserade former ge en förståelse för hur samhället fungerar med särskilt fokus och inblick i försvars- och säkerhetspolitiska frågor. På våra tjejläger och Rookie-kurser får du utmana dig själv och dina egna gränser under ledning av erfarna instruktörer. Bild 16 - SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Svenska Pistolskytteförbundet, SPSF, är riksorganisation för landets föreningar som driver verksamhet med pistolskytte inom de grenar som förbundet har på sitt program (nationellt skytte). Förbundets uppgift är att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver och därmed verka för ökad skjutskicklighet och en ansvarsfull och säker hantering av vapnen. Förbundet är en frivillig försvarsorganisation. Som anslutna till förbundet kan även kretsar och föreningar ha att följa de regler som gäller för de frivilliga försvarsorganisationerna. Bild 17 - SVENSKA RÖDA KORSET Röda Korset, SRK, är världens största humanitära nätverk och finns i 187 länder. Målet är att förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår. Röda Korset finns i nästan hela världen, med 187 föreningar i lika många länder. I muslimska länder finns Röda Halvmånen, båda är delar av samma organisation. Röda Korset är politiskt och religiöst obundet. I grunden skiljer sig inte arbetssättet nämnvärt från land till land. Med närmare 100 miljoner frivilliga medarbetare och medlemmar i nästan alla världens länder utgör Rödakorsrörelsen världens största mänskliga skyddsnät. Krigen mellan staterna är kanske färre nu än för 150 år sedan när Röda Korset bildades men konflikterna inom länderna snarare fler och framförallt berörs många fler människor, särskilt civila, av konflikterna. Även de naturkatastrofer som inträffar berör fler människor, främst därför att det bor så många fler människor idag i de områden som är särskilt katastrofdrabbade. Konflikter och katastrofer leder till att många människor tvingas på flykt. Många av dessa människor får stöd via Rödakorsrörelsen över hela världen och de emigranter som kommer till Sverige kan få stöd på olika sätt inom ramen för Röda Korsets svenska verksamhet.

6 Bild 18 - FÖRSVARSUTBILDARNA Försvarsutbildarna erbjuder frivillig utbildning som tillgodoser både Försvarsmaktens och samhällets behov av kompetensutveckling av frivilliga för insatser i nationell och internationell krishantering. Försvarsutbildarna bedriver utbildning för de behov Försvarsmakten och samhällets krishantering har. Utbildningen för Försvarsmakten genomförs som grund- och kompletteringsutbildning för hemvärnets behov och som tjänstegrens- och fackutbildning för övrig insatsorganisation till exempelvis militära tolkar, hälsoskyddspersonal, informatörer och fältartister m fl. Syftet med utbildningen ska vara att deltagarna bibehåller och utvecklar sin förmåga att lösa uppgifter inom respektive kompetensområden. Den frivilliga försvarsutbildningen bedrivs även som utbildning för att stärka samhällets krishanteringsförmåga. Sådan utbildning sker exempelvis på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra centrala myndigheter samt av länsstyrelser och kommuner. För att få delta i den militära utbildningen skall man vara svensk medborgare, ha genomfört militär grundutbildning och ha fyllt 20 år. Bild 19 - SJÖVÄRNSKÅRERNAS RIKSFÖRBUND Sjövärnskåren, SVK, är en med Försvarsmakten följsam organisation som anpassar sig till nya lägen beroende på Försvarsmakten ändrade uppgifter och till olika omvärldsförändringar. SVK skall betraktas som en kompetensorganisation vilken kan erbjuda Försvarsmakten och andra myndigheter/organisationer efterfrågade kompetenser både för nationell och internationell verksamhet samt erbjuda utbildning med maritim anknytning. SVK rekryterar och utbildar till Hemvärnet. SVK skall vidare stötta FM och andra intressenters rekrytering med maritimt kunniga och intresserade ungdomar oavsett kön och etnisk bakgrund samt kunna bedriva försvarsinformation med tonvikt på marin verksamhet. SVK skall dessutom vid behov kunna genomföra vissa marina uppgifter i avsikt att avlasta myndigheter och då främst Försvarsmakten. SVK skall snabbt kunna samla personal och materiel för att stödja olika samhällsfunktioner i händelse av olyckor/katastrofer. Bild 20 - SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET Svenska Skyttesportförbundet, SvSF, har till uppgift att främja skyttesporten inom gevär, pistol, viltmål och lerduveskytte samt, såväl inom som utom Sverige, vara dess företrädare. SvSF ska företräda skyttesporten som medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och följa idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund. SvSF arbetar för skyttet som en idrott med samhällsansvar där alla kan delta på sina villkor och ska främja och utveckla skyttesporten som en stor och populär breddidrott med en framgångsrik internationell elit. Som frivillig försvarsorganisation har SvSF i uppdrag att utbilda skytteinstruktörer för hemvärnet och Försvarsmakten. Instruktörerna utbildas på Ak4 och AK5 och omsätter SvSF:s ordinarie skjututbildning att träffa där man siktar till Försvarsmaktens grundläggande skjututbildning. Utbildningen är kvalitetssäkrad av Försvarsmakten.

FRIVILLIGA FÖRSVARS- ORGANISATIONER

FRIVILLIGA FÖRSVARS- ORGANISATIONER FRIVILLIGA FÖRSVARS- ORGANISATIONER 18 FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONER BILKÅREN Rekryterar och grundutbildar fordonsförare på tunga behörigheter h Försvarsmakten,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Frivilligorganisationer bidrar till ett säkrare samhälle. Vendela Dobson Frivilligsamordnare MSB

Frivilligorganisationer bidrar till ett säkrare samhälle. Vendela Dobson Frivilligsamordnare MSB Frivilligorganisationer bidrar till ett säkrare samhälle Vendela Dobson Frivilligsamordnare MSB Krisberedskap God beredskap för kriser Fallolyckor Drunkningsolyckor Strömavbrott Pandemier Bränder i byggnader

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNA. Bill Skoglund FAK

DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNA. Bill Skoglund FAK DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNA Bill Skoglund FAK Hur många frivilliga försvarsorganisationer finns det i Sverige? Det finns 18 st De omfattas av en särskild författning De har ca 500.000 medlemmar

Läs mer

Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO

Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO Projekt Frivillig försvarsorganisation belopp 2015, kr Ledarskap - grundläggande SLK - Svenska Lottakåren 1 292 440 Provtagare inom Nationell strålberedskap SLK - Svenska

Läs mer

FRAMTIDA FRIVILLIGFÖRSVAR EN SKISS

FRAMTIDA FRIVILLIGFÖRSVAR EN SKISS FRAMTIDA FRIVILLIGFÖRSVAR EN SKISS EN ENDA MILITÄR FRIVORG VARFÖR Försvarsmaktens behov av frivilligt stöd kommer att minska Frivilligförsvaret är inte anpassat för framtiden Det statliga stödet kommer

Läs mer

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta Försvarsmaktshund Försvarsmaktshundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i ett bevakningsområde.

Läs mer

Utveckling av FRG-konceptet

Utveckling av FRG-konceptet samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) Utveckling av räddningstjänst och krishantering Jassin Nasr 010-240 5321 jassin.nasr@msb.se Utveckling av FRG-konceptet Inledning Konceptet frivilliga resursgrupper

Läs mer

tjänst, sambandstjänst, luft- och mark kommer - skall flygvap net och persona l ur de frivilliga försvarsorga

tjänst, sambandstjänst, luft- och mark kommer - skall flygvap net och persona l ur de frivilliga försvarsorga Våra frivilliga försvarsorganisationer: Vårt militära försvar bygger i grunden på "folkförsvarstanken", att försvaret är hela svenska folkets angelägenhet. Vi skall möta varje kränkning av vår frihet,

Läs mer

Mål/syfte med utbildningen och övningarna är att vidareutveckla samverkan mellan SSRS och Sjövärnskåren.

Mål/syfte med utbildningen och övningarna är att vidareutveckla samverkan mellan SSRS och Sjövärnskåren. 1.1 Förmåga i samhällsviktig verksamhet Workshop inom ramen för SOTP mötesplats FRIVILLIGA AUTOMOBILKÅREN Inom SOTP mötesplats 2014 skall en del utgöras av frivilligorganisationernas roll och möjligheter

Läs mer

Varför finns det samverkansområden?

Varför finns det samverkansområden? Varför finns det samverkansområden? De utpekade myndigheterna ska bedriva planering inom samverkansområdena i syfte att främja en helhetssyn för krisberedskap (Krisberedskapsförordning) Uppgifter för myndigheterna

Läs mer

Flygvapenfrivilliga. Flygvapenfrivilliga har huvudasvaret för att grundutbilda samtliga frivilliga försvarsorganisationers instruktörer.

Flygvapenfrivilliga. Flygvapenfrivilliga har huvudasvaret för att grundutbilda samtliga frivilliga försvarsorganisationers instruktörer. Välkommen till Flygvapenfrivilliga Vi är en modern och kvalificerad Frivillig Försvarsorganisation som utbildar personal för befattningar inom Försvarsmakten. Flygvapenfrivilliga har huvudasvaret för att

Läs mer

Generell krishanteringsförmåga. Jan Alsander Utbildningschef Civilförsvarsförbundet

Generell krishanteringsförmåga. Jan Alsander Utbildningschef Civilförsvarsförbundet Generell krishanteringsförmåga Jan Alsander Utbildningschef Civilförsvarsförbundet Civilförsvarsförbundet Är en idéburen, medlemsdriven organisation för säkerhet till vardags och vid kris. Vi finns för

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund Svenska Brukshundklubben Räddningshund Tjänstehundsverksamhet Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation med uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Myndigheten för Samhällsskydd

Läs mer

Patrullhund. Svenska Brukshundklubben

Patrullhund. Svenska Brukshundklubben Patrullhund Svenska Brukshundklubben Är du den vi söker? Vill du bli soldat i ett hemvärnsförband? Tycker du om att vara ute i skog och mark? Är du aktiv och gillar att röra på dig? Har du en arbetsvillig

Läs mer

Vad är FRG? En organiserad grupp av frivilliga med särskild utbildning Samlar olika förmågor, kunskaper och erfarenheter Kommunen är uppdragsgivare

Vad är FRG? En organiserad grupp av frivilliga med särskild utbildning Samlar olika förmågor, kunskaper och erfarenheter Kommunen är uppdragsgivare Vad är FRG? En organiserad grupp av frivilliga med särskild utbildning Samlar olika förmågor, kunskaper och erfarenheter Kommunen är uppdragsgivare Varför bildas FRG? För att avlasta och stärka kommunen

Läs mer

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige.

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. SVERIGES SNABBASTE FÖRBAND Det är lika bra att vara ärlig. Många förknippar Hemvärnet med gubbar som leker krig i skogen.

Läs mer

Bilaga till huvudenkät PM. Sammanställning av svar på frågor i april 2012 från de berörda frivilliga försvarsorganisationerna

Bilaga till huvudenkät PM. Sammanställning av svar på frågor i april 2012 från de berörda frivilliga försvarsorganisationerna MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (26) INRI Tommy Arnesson 010-240 4270 tommy.arnesson@msb.se Björn Körlof 010-240 4066 bjorn.korlof@msb.se Bilaga till huvudenkät PM. Sammanställning

Läs mer

VISION MISSION VÄRDEGRUND

VISION MISSION VÄRDEGRUND VISION MISSION VÄRDEGRUND FMCK Konferens 2010 FMCK 2010 Strategi Beskriver vägen till målet För att kunna utforma en strategi behöver vi veta målet vår vision Vi måste också veta: var vi är Nuläge Vår

Läs mer

Vad är FRG? Varför bildas FRG?

Vad är FRG? Varför bildas FRG? Vad är FRG? En organiserad grupp av frivilliga med särskild utbildning Samlar olika förmågor, kunskaper och erfarenheter Kommunen är uppdragsgivare Varför bildas FRG? För att avlasta och stärka kommunen

Läs mer

Undertecknad Stefan Sinko bildar härmed stiftelse enligt följande

Undertecknad Stefan Sinko bildar härmed stiftelse enligt följande Undertecknad Stefan Sinko bildar härmed stiftelse enligt följande Stiftelseurkund 1. Stiftelsens namn Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen för fallskärmshoppningens bevarande i Östersund och Jämtland.

Läs mer

Ung med patrullhund Svenska Brukshundklubben

Ung med patrullhund Svenska Brukshundklubben Ung med patrullhund Svenska Brukshundklubben Söker du... Spänning Gemenskap Utmaningar Kamratskap Kunskap om patrullhund och hur det är att vara hundförare...då är det här något för dig! Hos Svenska Brukshundklubben

Läs mer

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle PROPOSITIONER Riksstämma 2015 Gävle Centralstyrelsen Proposition 1 Centralstyrelsens proposition 1 till 2015 års Riksstämma Ändring av Svenska Blå Stjärnans stadgar antagna 2013 1A) Stadgar Blå Stjärnan

Läs mer

Checklista Befattning i Hemvärnet

Checklista Befattning i Hemvärnet Checklista Befattning i Hemvärnet Allmänt I detta underlag får du viktig information om vad du egentligen behöver ta ställning till inför ditt val av avtal, så att du innan du ska välja inriktning vet

Läs mer

Frivilliga Resursgrupper

Frivilliga Resursgrupper FRG-info RIKSVER 060508 / GL 1 Frivilliga Resursgrupper 1 Vad är FRG? En organiserad grupp av frivilliga med särskild utbildning Samlar olika förmågor, kunskaper och erfarenheter Kommunen är uppdragsgivare

Läs mer

INRIKTNING 2015 & Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig

INRIKTNING 2015 & Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig INRIKTNING 2015 & 2016 Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig 1 Innehåll vår Verksamhetsidé... 3 INLEDNING... 4 VAD ska åstadkommas... 6 AXPLOCK

Läs mer

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav.

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Bakgrund MTE är en ny verksamhet inom ramen för samhällets krisberedskap. Den syftar till att skapa en

Läs mer

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet P 1 Det här vill Civilförsvarsförbundet: Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet I Inledning Inför uppbyggnaden av ett nytt

Läs mer

LEDNING OCH SAMVERKAN INOM DET GEOGRAFISKA OMRÅDESANSVARET: AKTÖRER UTANFÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN SOM RESURS

LEDNING OCH SAMVERKAN INOM DET GEOGRAFISKA OMRÅDESANSVARET: AKTÖRER UTANFÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN SOM RESURS LEDNING OCH SAMVERKAN INOM DET GEOGRAFISKA OMRÅDESANSVARET: AKTÖRER UTANFÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN SOM RESURS Robin Karlsson robin.karlsson@miun.se Risk and Crisis Research Center STUDIEOMRÅDE Vilka förutsättningar

Läs mer

Frivilliga Radioorganisationen. Uppdrag inom samhällets krisberedskap

Frivilliga Radioorganisationen. Uppdrag inom samhällets krisberedskap Frivilliga Radioorganisationen Uppdrag inom samhällets krisberedskap Uppdrag i samhällets krisberedskap NSE, Nationella Sambandsenheter MOLOS, Mobilt Lednings- och Sambandsstöd Trafikverket Lokala avtal

Läs mer

Utöver detta, och som en del i vårt trafiksäkerhetsarbete anordnar vi också mopedutbildningar.

Utöver detta, och som en del i vårt trafiksäkerhetsarbete anordnar vi också mopedutbildningar. FMCK Uppsala Frivilliga motorcykelkårens viktigaste uppgift, som frivillig försvarsorganisation, är att utbilda motorcykelordonnanser, främst till de militära, men även de civila delarna av totalförsvaret.

Läs mer

Verksamhetsplan. Regional resurspool RRP är frivilliga aktörer med kompetens för stöd till samhällets krishantering och organiseras i

Verksamhetsplan. Regional resurspool RRP är frivilliga aktörer med kompetens för stöd till samhällets krishantering och organiseras i 1 Verksamhetsplan 2013 Fastställd För Krisstödsförbundet Ordförande 2 Innehållsförteckning 2 Sida Förord och prioriterad verksamhet 3 Tidsplan för funktionärer, instruktörer Insatsledare och RRP 4-5 Aktivitetsmål

Läs mer

Utveckling av den frivilliga försvarsverksamheten

Utveckling av den frivilliga försvarsverksamheten 2007-05-28 Sida 1 (72) Utveckling av den frivilliga försvarsverksamheten Stockholm i maj 2007 2007-05-28 Sida 2 (72) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 5 1 INLEDNING 7 1.1 Bakgrund 7 1.2 Uppdraget 7 1.3

Läs mer

Räddningshund. Svenska Brukshundklubben

Räddningshund. Svenska Brukshundklubben Räddningshund Svenska Brukshundklubben Räddningshunden Söker du nya utmaningar i hundträningen och samtidigt vill göra en samhällsinsats? Som räddningshundförare finner du båda! Räddningshundens uppgift

Läs mer

Stockholm 2015-06-17. Ju2015/30/SSK. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm. ju.registrator@regeringskansliet.se

Stockholm 2015-06-17. Ju2015/30/SSK. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm. ju.registrator@regeringskansliet.se 1 Stockholm 2015-06-17 Ju2015/30/SSK Justitiedepartementet 103 33 Stockholm ju.registrator@regeringskansliet.se Svenska Röda Korsets yttrande över både MSB:s redovisning av regeringsuppdrag om det civila

Läs mer

Utveckling av FRG-konceptet Redovisning av uppdrag till Civilförsvarsförbundet från MSB

Utveckling av FRG-konceptet Redovisning av uppdrag till Civilförsvarsförbundet från MSB 2011-12-22 1 (10) Utveckling av FRG-konceptet Redovisning av uppdrag till Civilförsvarsförbundet från MSB 2 (10) Bakgrund Sveriges Civilförsvarsförbund ansvarar för utbildning, och tillsammans med övriga

Läs mer

Särskilda redovisningar rörande frivillig försvarsverksamhet

Särskilda redovisningar rörande frivillig försvarsverksamhet Sida 1 (10) Särskilda redovisningar rörande frivillig försvarsverksamhet Regeringsbeslut 28, planeringsanvisningar 2003-06-26, Fö2003/1456/MIL. C HKV Planeringsdirektiv 2:2 FB 04, 2003-09-30, 23 250:74315

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

Legala aspekter - dispostion

Legala aspekter - dispostion Legala aspekter - dispostion Hot och risker en tillbakablick Styrande regler på regional och nationell nivå Krishanteringssystemet Lagen om skydd mot olyckor Exempel på andra viktiga författningar Civil

Läs mer

FMCK Ungdomsverksamhet. Mål och Organisation

FMCK Ungdomsverksamhet. Mål och Organisation Mål och Mål Vision: Mål Vision: Vi har en bred ungdomsverksamhet där vi utbildar ungdomar för att tidigt ge dem en bra värdegrund och ett gott trafiksäkert uppträdande. Huvuddelen av ungdomarna fortsätter

Läs mer

Var behövs frivilligheten? Årlig redovisning från KKrVA avd V den 12 mars 2014

Var behövs frivilligheten? Årlig redovisning från KKrVA avd V den 12 mars 2014 Var behövs frivilligheten? Årlig redovisning från KKrVA avd V den 12 mars 2014 av Björn Körlof, Peter Lagerblad, Bo Richard Lundgren och Ingemar Wahlberg Résumé The report starts with a description of

Läs mer

Bildtexter - Samhällets krishantering. På uppdrag av Försvarsutbildarna

Bildtexter - Samhällets krishantering. På uppdrag av Försvarsutbildarna Bildtexter - Samhällets krishantering På uppdrag av Försvarsutbildarna Innehållsförteckning Bild 1 - SAMHÄLLETS KRISHANTERING... 3 Bild 2 - KRIS & EXTRAORDINÄR HÄNDELSE... 3 Kris... 3 Extraordinär händelse...

Läs mer

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål Kommunikationsplan INNEHÅLL Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål 2015 Civilförsvarsförbundet Adress:

Läs mer

Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv

Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv Marika Ericson En kort session om lagstiftning Från totalförsvar till krisberedskap och nu? Lagar och förordningar ansvar och uppgifter

Läs mer

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Kommittédirektiv Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden Dir. 2014:116 Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utifrån hanteringen av

Läs mer

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET STRATEGI 2016 FOTO: ANDREAS WENNEBÄCK

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET STRATEGI 2016 FOTO: ANDREAS WENNEBÄCK SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET STRATEGI 2016 FOTO: ANDREAS WENNEBÄCK SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS STRATEGI INLEDNING Att hoppa fallskärm handlar om att ta steget ut i det delvis okända: att våga och att samtidigt

Läs mer

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F Syfte med GU-F Grundläggande soldatutbildning för medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer som skall bemanna särskilda befattningar i första

Läs mer

Stärkt krisberedskap för Sverige

Stärkt krisberedskap för Sverige Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) Stärkt krisberedskap för Sverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Välkommen till FMCK SKÖVDE

Välkommen till FMCK SKÖVDE Utgiven våren 2012 Välkommen till FMCK SKÖVDE Information Regler & Policy www.skovde.fmck.se Välkommen FMCK, eller som det egentligen heter, Frivilliga Motorcykelkåren, hälsar dig varmt välkommen. Vi här

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG SKÅNE 2013

UTBILDNINGSKATALOG SKÅNE 2013 UTBILDNINGSKATALOG SKÅNE 2013 Försvarsutbildarna Skåne hälsar alla medlemmar välkomna till årets stora urval av kurser. Katalogen innehåller förbundets regionala utbildningar. Alla medlemmar är behöriga

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

INFORMATIONSTRÄFF FÖR ANHÖRIGA. Västanstångs Ungdomsavdelning

INFORMATIONSTRÄFF FÖR ANHÖRIGA. Västanstångs Ungdomsavdelning INFORMATIONSTRÄFF FÖR ANHÖRIGA Västanstångs Ungdomsavdelning 2014-10-08 FÖRSVARSUTBILDARNAS VISION Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig! Vi kännetecknas

Läs mer

FAQ frivilliguppdrag som kommunikatör hos länsstyrelser 2016

FAQ frivilliguppdrag som kommunikatör hos länsstyrelser 2016 FAQ frivilliguppdrag som kommunikatör hos länsstyrelser 2016 Vilka uppdrag rekryterar ni till nu? Criscom har fått medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att rekrytera och utbilda frivilliga

Läs mer

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1522 rir 2014:4 Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion Försvarsmaktens omställning(rir 2014:4) Bilaga 4 Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Läs mer

Vår ungdomsverksamhet är en självklar del av Bilkåren och insatser görs för att den ska öka och få en större plats.

Vår ungdomsverksamhet är en självklar del av Bilkåren och insatser görs för att den ska öka och få en större plats. Verksamhetsplan för 2017 Blå fält anger målet i mål och verksamhetsinriktningen 2017-2018 (fastställd på riksstämman) Beige fält anger mål för verksamhetsplan 2017. (fastställs i CS) Bilkåren - En modern

Läs mer

Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun

Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun 2015-05-25 Innehållsförteckning Plan för trygghetspunkt vid kris... 3 Beslut... 3 En fungerande Trygghetspunkt kräver... 4 Bemanning... 4 Frivillig resursgrupp

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser KRISLEDNINGSPLAN Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser enl. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 hemvärnsförordningen (1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 hemvärnsförordningen (1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2010:2 Utkom från trycket 2010-04-15 Försvarsmaktens föreskrifter om hemvärnet; beslutade den

Läs mer

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID Vad erbjuder vi? Utmaningar. Erfarna och kompetenta kollegor. Flexibelt arbete uppgifter, arbetstider, ledighet. Omväxlande arbete ingen arbetsvecka

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

AVTAL. Civilförsvarsförbundet i Flen, 802446-3179, nedan kallad CffF

AVTAL. Civilförsvarsförbundet i Flen, 802446-3179, nedan kallad CffF 1 Civilförsvarsförbundet i Flen har uppdrag av Flens kommun att vara samordnare av frivilligresurserna (de frivilliga resursgrupperna, FRG) inom kommunen då dessa utnyttjas vid fredstida kriser inom Flens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Södermanland

Verksamhetsplan 2015 Södermanland Datum 150422 Verksamhetsplan 2015 Södermanland MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 2 Frivilliga resursgrupper sid. 2 Medlemsvård, information

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Bilkårens Handbok för funktionärer Handbok bilaga 2 Sidan 1 av 6 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS GRUNDSYN

Bilkårens Handbok för funktionärer Handbok bilaga 2 Sidan 1 av 6 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS GRUNDSYN Sidan 1 av 6 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS GRUNDSYN Fastställda vid sammanträde med FOS 1978-10-10. Syftet med grundsynen är - att ange de frivilliga försvarsorganisationernas gemensamma syn

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17 (Dnr 2010/KS 0358 003 10) Tyresö kommun / 2010-12-01 3 (8) Innehållsförteckning 1 Grunder... 4 1.1 Samhällets

Läs mer

Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen. Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12

Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen. Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12 Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12 Anförande av generalsekreterare Anders M. Johansson, Sveriges Civilförsvarsförbund Det talade ordet

Läs mer

Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014

Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014 Regeringsbeslut 3 2010-01-14 Fö2009/1354 /MIL (Slutligt) Försvarsdepartementet Försvarsmakten 107 85 STOCKHOLM Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014 Regeringens beslut Regeringen beslutar att

Läs mer

Resiliens i en förändrad omvärld

Resiliens i en förändrad omvärld WWW.FORSVARSMAKTE N.SE Resiliens i en förändrad omvärld 2015-03- 27 1 AGENDA Kort presentation inklusive Försvarsmaktens uppgifter Förändrad omvärld och förändrat samhälle hur ser hotbilden ut? Förändrat

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Verksamhetsorder 2015 för Norra Smålands försvarsutbildningsförbund

Verksamhetsorder 2015 för Norra Smålands försvarsutbildningsförbund VERKSAMHETSORDER 2015 2015-01-01 Sida 1(7) Sändlista sid. 7 Verksamhetsorder 2015 för Norra Smålands försvarsutbildningsförbund 1. Orientering 1.1 Grunder Utdrag ur Överstyrelsens anvisningar inför 2015

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater. Dir. 2011:103

Kommittédirektiv. Utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater. Dir. 2011:103 Kommittédirektiv Utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater Dir. 2011:103 Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2011 Sammanfattning En särskild

Läs mer

Civilt försvar Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas. Magnus Lommerdal

Civilt försvar Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas. Magnus Lommerdal Civilt försvar Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas Magnus Lommerdal Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas > Svenska kraftnäts uppdrag > Tillbakablick och förändrade förutsättningar >

Läs mer

ÖVERSTYRELSENS ANVISNINGAR 2013 & Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig

ÖVERSTYRELSENS ANVISNINGAR 2013 & Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig ÖVERSTYRELSENS ANVISNINGAR 2013 & 2014 Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig 1 Innehåll vår NYA Verksamhetsidé... 3 Planeringsinriktning för åren

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap; SFS 2015:1052 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015.

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Försvarsmaktshund

Svenska Brukshundklubben. Försvarsmaktshund Svenska Brukshundklubben Försvarsmaktshund Svenska Brukshundklubben Mycket mer än Försvarsmaktshund Denna informationsbroschyr vill ge dig en första inblick i vad en Försvarsmaktshund innebär, hur den

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Grundläggande begrepp och regelverk

Grundläggande begrepp och regelverk Grundläggande begrepp och regelverk Regeringsformen om krig och krigsfara Sverige ska ha regler som så långt det är möjligt skapar grund för legalt handlande även i krigstid. Krigsdelegation i stället

Läs mer

Så klarar vi krisen. Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län

Så klarar vi krisen. Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län Så klarar vi krisen Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län I Kronoberg har vi varit med om både stormar och översvämningar. Händelser som fick svåra konsekvenser för vårt län. Men det gav också

Läs mer

INTRESSET FÖR MEDVERKAN I FRIVILLIGA RESURSGRUPPER

INTRESSET FÖR MEDVERKAN I FRIVILLIGA RESURSGRUPPER Rapport KREAFOR UNDERSÖKNING OM INTRESSET FÖR MEDVERKAN I FRIVILLIGA RESURSGRUPPER utförd av Kreafor AB på uppdrag av Civilförsvarsförbundet November 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid Sammanfattning... 1 Bakgrund

Läs mer

Försvarsutbildarna Miljö och hälsa. Verksamhetsplan 2015 2018

Försvarsutbildarna Miljö och hälsa. Verksamhetsplan 2015 2018 Försvarsutbildarna Miljö och hälsa Verksamhetsplan 2015 2018 Verksamhetsplan 2015-2018, beslutad på förbundsstämma den 21 mars 2015 Inledning Verksamhetsplanen är ett underlag som styrelsen för Försvarsutbildarna

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

UTGIVEN AV SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGFÖRBUNDET l 2006 l CIVIL KRISHANTERING

UTGIVEN AV SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGFÖRBUNDET l 2006 l CIVIL KRISHANTERING UTGIVEN AV SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGFÖRBUNDET l 2006 l CIVIL KRISHANTERING DÄRFÖR BEHÖVER VI BLI BÄTTRE PÅ KRISHANTERING Den 1 januari 2006 blev vi Försvarsutbildarna. Med våra 38 000 medlemmar är vi

Läs mer

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Civilförsvarsförbundet i Jönköpings län Innehållsförteckning Självskyddsutbildning sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 4 Energiinformation sid. 5 Medlemsvård,

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Epizootihandboken Del I 10 Försvar_130913

Epizootihandboken Del I 10 Försvar_130913 1 DEL I KAPITEL 10 FÖRSVARSMAKTEN... 3 A. Förutsättningar... 3 B. Samverkan och begäran om stöd... 3 C. Avspärrning, bevakning... 4 D. Trafikreglering... 4 E. Transporter... 4 F. Ledning... 4 G. Begränsningar...

Läs mer

RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN

RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN 1 POSOM I HÖGANÄS KOMMUN Bakgrund POSOM är en ledningsgrupp för samverkan kring psykiskt och socialt omhändertagande vid bland annat större olyckor och katastrofer. Riskerna

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

Avtal mellan kommun och (org.) gällande Frivilliga resursgrupper (FRG)

Avtal mellan kommun och (org.) gällande Frivilliga resursgrupper (FRG) Bilaga 6. Kommunlogga 2011-12-22 Avtal mellan och (org.) gällande Frivilliga resursgrupper (FRG) Varhelst i landet händelser inträffar, där de ordinarie resurserna behöver förstärkas, behövs FRG. FRG är

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND Försvarsmaktens specialförband är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom

Läs mer

Hemställan om ändring i Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Hemställan om ändring i Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist Jakobsgatan 9 103 33 Stockholm Stockholm: 08-619 06 00 Malmö: 040-22 06 90 Göteborg: 031-313 47 90 Sundsvall: 060-55 25 90 Luleå: 0920-814 00 Umeå:

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer