UTVECKLING KOMPETENS& Ditt beteende en framgångsfaktor DIN GUIDE TILL KOMPETENSMÄSSAN SIDAN 14. Gemensamt lärande kring stress

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLING KOMPETENS& Ditt beteende en framgångsfaktor DIN GUIDE TILL KOMPETENSMÄSSAN SIDAN 14. Gemensamt lärande kring stress"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENS& UTVECKLING KUNSKAPSUTVECKLING COACHING GEMENSAMT LÄRANDE LEDARSKAP SOCIAL KOMPETENS SEPTEMBER 2004 Ditt beteende en framgångsfaktor eller fälla? Social kompetens handlar om att kunna bemöta människor och veta hur man skall uppföra sig i vissa situationer, något som är lika viktigt i arbetslivet som privat. SIDAN 14 Gemensamt lärande kring stress Kronofogdemyndigheten i Göteborg har utvecklat ett kollektivt lärande kring arbetsformer som minskar stress. Bland annat betonas vikten av att bygga in lärandet i det vardagliga arbetet. Får den enskilde chans att formulera och äga problemet, så skapar det motivation till att förändra arbetssättet, säger Ann-Marie Korpe, personalhandläggare på KFM. SIDAN 10 Bygg ditt eget framgångskoncept Svenska MiLprogrammet är ett executive managementprogram för erfarna chefer. Syftet med MiLprogrammet är att utveckla ett personligt baserat ledarskap utifrån ditt eget koncept för framgångsrikt ledarskap. Därifrån vidareutvecklas också affärsmannaskapet, säger Lennart Rohlin, vd och grundare av MiL Institute. SIDAN 6 DIN GUIDE TILL KOMPETENSMÄSSAN SIDAN 14 Mental träning med coach Inom idrotten har coaching länge varit ett välkänt begrepp. Nu ökar också efterfrågan på att använda skräddarsydd coaching för att kunna prestera bättre i yrkeslivet. Coaching är ett kraftfullt verktyg som skapar medvetenhet om de tankemönster du har. Undanröjs de mentala låsningarna frigör du energi som höjer din potential, menar Johan Tandberg, en av Sveriges första certifierade coacher. SIDAN 12 ANNONS ANNONS TA FRAMTIDEN I EGNA HÄNDER Ska du bara gå en utbildning i hela ditt liv, låt det vara UGL för utveckling av grupp och ledare hör ihop. Kursen berör ditt hjärta och din hjärna. Genom egna och andras upplevelser förstår du hur stor inverkan gruppdynamik och grupprocesser har på allt som sker omkring dig, samt hur du hanterar detta. Boka din UGL-plats redan nu! Stockholm: , fax: , E-post: MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI, SEPTEMBER 2004

2 SID 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Vi befinner oss i en spännande brytningstid när det gäller ledarskap, kunskapsutveckling och lärande Förr band maskinerna kapital. I det nya kunskapssamhället är det människorna. Hur arbetsgivarna förmår att locka till sig, ta tillvara och förädla dessa medarbetares kunskaper och förmågor kommer att avgöra hur verksamheten kommer att lyckas i framtiden. VI VET ATT LÄRANDE LEDER till innovationer och att förändring förutsätter lärande. Flera års forskning i ämnet har övertygat mig om att vi idag behöver ett rejält nytänkande i hur vi vårdar och utvecklar kunskap i organisationer långsiktigt. Nyckeltalsstyrning och kortsiktiga utvärderingar är inte den framgångsrikaste vägen, annat än när det gäller att skapa kortsiktiga produktivitetsökningar. KUNSKAP ÄR EN INTRESSANT råvara, som alla organisationer är beroende av. Den synliggörs som fakta, modeller eller teorier. Men de visar bara toppen på ett isberg. Under ytan rör sig oceaner av osynligt kunnande. Dynamiken under ytan har visat sig vara helt avgörande för att skapa innovationer, förändring och förnyelse. EXEMPELVIS VISAR FORSKNING att en stor del av kunskap är relaterat till vår förståelse av komplexa sammanhang - miljön, förutsättningarna och människorna. Vi känner oss trygga när vi möter en specialist vare sig det är en duktig kollega, en läkare eller en hantverkare. Dennes spetskompetens bygger på en förståelse för helheten och samtidigt det unika i just den här situationen. Det är därför han eller hon kan ge en så god rekommendation, fatta ett så bra beslut, eller göra ett så klokt undantag. Hur tränar vi sammanhangstänkande? FÖR ATT SKAPA EN GROGRUND för innovationer och förnyelse måste mer av den osynliga kunskapen omsättas, som i internationell forskning kallas tacit knowledge. Det kräver nya lärandeformer och nya arenor. Mer av lärlingstänkande, kollegial coachning och dialog över disciplingränser behöver utvecklas på alla nivåer. I gränslandet mellan olika synsätt och perspektiv utvecklas nya innovationsarenor. DEN ENKLA LÖSNINGEN, när osäkerhet råder, är att reflexmässigt införa nya nyckeltal eller att kräva in ytterligare utredningar. Allt tyder på att dessa metoder inte främjar innovationer utan snarare frystorkar tankeprocesserna. UTMANINGEN ÄR ATT HITTA metoder för att bättre utveckla den osynliga kunskapen, som är en svårmätbar investering. Men det kommer sannolikt att löna sig - särskilt långsiktigt. Birgitta Södergren, docent i ekonomi och forskare på Handelshögskolan i Stockholm Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus KOMPETENS & UTVECKLING EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Redaktion: Petter Renhuldt Projektledare: Oscar Stern Grafisk form: Katarina Engwall Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: Svenska Tryckcentralen För information om bilagor i dags- och kvällspress: Distribueras med Dagens Industri september 2004

3 Ge dina medarbetare ett universitet! En utbildningspartner med erfarenhet Kompetensutveckling är nödvändigt i en värld som ständigt förändras. Uppsala universitet är ett väletablerat forsknings- och utbildningsuniversitet. Det är inte bara framtidens yrkesfolk som får sin utbildning här genom Sekretariatet för kompetensutveckling kan vi också erbjuda utbildning för dagens yrkesverksamma, såväl akademiker som andra. Uppsala universitet är öppet och tillgängligt för alla som vill lära mer. En garanti för seriös kompetensutveckling Sekretariatet för kompetensutveckling är inträdesbiljetten till denna kunskapsspäckade värld. Vi vet var experterna finns. Förutom lärare och forskare som verkar vid universitetet tar vi dessutom hjälp av andra universitet och högskolor och av erfaret yrkesfolk för att skapa utbildningar anpassade till arbetslivets behov. Här slipper du självlärda gurus och flummiga kvasiteorier vi borgar för seriös vetenskap byggd på kvalificerad forskning och beprövad erfarenhet. Kunskap på djupet, vid fronten och på tvären Det är omöjligt att beskriva den kunskapsbredd som finns inom Uppsala universitet. Den är som ett gigantiskt smörgåsbord. Här finns allt ifrån kulturantropologi och seriös ledarskapsutveckling till frontforskning inom medicin och teknik. Sekretariatet för kompetensutveckling skapar tvärvetenskapliga och poänggivande utbildningar en sporre och merit för alla som deltar. Dra nytta av frontforskningen Utöver den utbildning du och dina medarbetare behöver just nu finns möjlighet att genom våra spetsforskare få reda på framtidens behov och vilken kompetensutveckling som kommer att behövas långsiktigt. För den framtida verksamhets- och produktutvecklingen kan kunskaper från forskningsfronten vara avgörande. Du möter oss som uppdragsutbildare Behoven i din verksamhet är fokus i vår uppdragsutbildning. Med kunskap om behoven skapar vi den utbildning som bäst stöder målen med din verksamhet. Lösningarna kan spänna över förståelse av forskningsresultat till färdighetsträning, av tvärvetenskapligt innehåll till spetskompetens inom ett specialområde. Uppdragsutbildning erbjuds företag, myndigheter och organisationer. och som arrangör av öppna kurser På våra öppna kurser och seminarier är alla välkomna att delta. En chans att uppdatera kunskaper, träffa ledande experter och kolleger och tillsammans ta del av det allra senaste. Kompetens för den internationella marknaden För att verka på den internationella marknaden är det viktigt att kunna visa verifierad kompetens från väletablerade universitet. Uppsala universitet är ett av de högst rankade utbildningsinstituten i Europa och erkänt runt om i den akademiska världen. Sekretariatet för kompetensutveckling vid Uppsala universitet har till uppgift att vara portal för företag, myndigheter och organisationer med behov av kompetensutveckling. Vi identifierar behov och utvecklar tjänster utifrån uppdragsgivarens verksamhet i samarbete med Uppsala universitets institutioner. Syftet är att i långsiktiga nationella och internationella samarbeten verka för att tillgodose kompetensbehovet hos uppdragsgivaren. Sekretariatet för kompetensutveckling Box 256, Uppsala Tel: ,Fax: E-post: Skaffa dig modet att förändra! Förändring är vårt grundtillstånd.vi måste räkna med att ständigt utveckla oss om vi inte ska halka efter, säger Bo Ahrenfelt, leg. läkare, psykiater och ledare för Institutet för Liv och Arbete. Men förändringar kräver mod, kunskap och verktyg. Institutet för Liv och Arbete har specialiserat sig på förändrings- och utvecklingsarbete i företag och organisationer. På papperet kan förändringen som utvecklar och leder framåt verka självklar och enkel, säger Bo Ahrenfelt. I mer än 20 år har han arbetat med förändringsarbete på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå. Hans bok Förändring som tillstånd är en bestseller. Det gäller att förstå hur människa och hjärna fungerar och att inse vilka fallgroparna på förändringens väg är så att de går att undvika och inte hindrar oss från att nå målet. I din organisation är det du som vet vad som ska fungera,vi på Institutet för Liv och Arbete har kompetensen som hjälper dig med huret. En naturlig, första reaktion på en förändring är ofta negativ; vi vet vad vi har men vi vet sällan vad vi får. Det handlar om att bryta gamla tankebanor, förstå den kreativa kraften i motstånd och ge individen modet att våga tänka nytt. I januari 2005 startar den 42:a utbildningen i förändringskunskap. Utbildningen är ettårig och riktar sig till dig som arbetar med utvecklingsoch förändringsfrågor i företag och organisationer. Som kursdeltagare är dina erfarenheter och upplevelser en viktig del i utbildningen och det praktiska genomförandet i vardagen är den röda tråden. Målet är att du som deltagare ska tillägna dig en djupare förståelse för förändringsprocessen, dess genomförande och komplexitet. Lärarna som undervisar har lång erfarenhet och hög kompetens inom respektive område; ledarskap, beteendevetenskap, psykologi, organisationsutveckling, kommunikation, etc. De humanistiska aspekterna, liksom aktuell forskning är grundläggande och övergripande för kursen. Genom långsiktigt och metodiskt arbete har jag anammat ny kunskap. Det var tufft men oerhört bra. Jag märker i mina uppdrag vilket lugn och vilken säkerhet som infunnit sig inom mig. Jag är trygg även när det blåser för jag vet att jag kan hantera det. Så säger tidigare deltagare om kursen. Den som tror att förändringsarbete är något enkelt tror fel, säger Bo Ahrenfelt. Du kommer att stöta på både eget och andras motstånd.vägen till målet kommer många gånger att vara tuff men stimulerande. Är man medveten om det och villig att satsa kommer man att nå en kunskap som växer med åren och som går att använda praktiskt i så väl arbetet som i det privata. För mer information, kontakta

4 SID 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Bygg ditt eget framgångskoncept Svenska MiLprogrammet är ett executive managementprogram för erfarna chefer. Programmets grundpelare är att utveckla ledarskapet genom att agera, reflektera och lära. Målet - en personlig teori för framgångsrikt ledarskap. Stiftelsen Management i Lund, MiL Institute, bildades 1977 med ambitionen att förnya innehållet på kvalificerade ledarskapsutbildningar. I dag har MiL Institute 150 medlemsföretag, huvudsakligen internationella storföretag. Stiftelsen Management i Lund, MiL Institute, bildades 1977 med ambitionen att förnya innehållet på kvalificerade ledarskapsutbildningar. I dag arbetar MiL Institute även med skräddarsydda företagsuppdrag och har 125 medlemsföretag, främst internationella storföretag. Verksamhetens flaggskepp är Svenska MiLprogrammet. Målgruppen är chefer med minst fem till tio års erfarenhet av ledningsarbete. Det ettåriga programmet beskrivs som en utvecklingsprocess där lärande om strategiskt ledarskap och verksamhetsutveckling knyts samman. Den sociala kompetensen betonas konsten att skapa meningsfulla relationer med kunder, medarbetare och kollegor. Syftet med MiLprogrammet är att utveckla ett personligt baserat ledarskap utifrån ditt eget koncept för framgångsrikt ledarskap. Därifrån vidareutvecklas också affärsmannaskapet, säger Lennart Rohlin, vd och grundare av MiL Institute. Action Reflection Learning I år går Svenska MiLprogrammet för 47:e gången. Det som kom att kallas Action Reflection Learning-pedagogiken utvecklades 1978 i samarbete med näringsliv och akademin. ARL var en reaktion mot Harvard-modellens katederundervisning med analys av praktikfall utan egen kontakt med verkligheten. Vi ville föra in den mångfacetterade praktiska verkligheten och deltagarnas erfarenheter i utbildningen. Utgångspunkten var att utvecklas strategiskt och förstå hur man navigerar i de komplexa sammanhang som organisationen verkar i. Det är en förutsättning för att nå affärsresultat, att mobilisera för förändring och att kontinuerligt utveckla organisationens förmåga att lära den mest grundläggande och bestående konkurrensfördelen. I dag har pedagogiken på andra affärsskolor utvecklats och kopplar i högre utsträckning de akademiska teorierna till deltagarnas erfarenheter. Tala men inte göra Max Hallberg, kundservicechef på AMF Pension gick ut det 44:e MiLprogrammet förra året. Utifrån sina 20 års chefserfarenhet tycker han att det som gav honom mest på utbildningen var att managementteorierna testades i skarpa beställningsuppdrag ute på företag. Beställaren satte press på att uppdragen skulle levereras. När vi löste uppgiften var vi hela tiden var iakttagna av en handledare som gav feedback. Vi har ju en tendens att göra på saker på samma sätt som man alltid har gjort, utan att tänka. Feedbacken var tydlig: nu gör ni inte på det sättet ni pratade om tidigare. I dag avsätter Max Hallberg tid varje dag för reflektion, istället för att stressa på i 180 km/h. Vinsten är att relationerna med personal och kunder blir proaktiva, istället för reaktiva. En tes som jag bär med mig som påverkat mitt ledarskap är insikten om att du kan vara hur tydlig som helst när du kommunicerar. Men det är alltid lyssnaren som har tolkningsföreträdet. Eget framgångskoncept Lennart Rohlin menar att syftet med reflektionen är att granska och utveckla den teori som styr det egna ledarskapet. Varje chef har en mer eller mindre medveten teori som påverkar henne eller honom i praktiken. De är erfarenhetsuppbyggda och reflexmässiga. Han framhåller vikten av att inte bara prata om nya managementteorier, utan att bli medveten om vad man faktiskt gör. Grunden för att kunna utveckla sitt ledarskap är att kunna ifrågasätta sina egna föreställningar. Det är lätt att köpa alla nya managementmodeller, speciellt den senaste. I en värld fylld av osäkerhet är det lätt att som chef ta till ångestreducerande lyckopiller. Att bygga sitt ledarskap på tio råd i en tidskrift eller en konsultrapport kan i bästa fall fungera som inspiration. Men det kan aldrig ersätta det ansvar som den enskilde ledaren har för att utveckla sin egen teori, sitt ställningstagande och sitt eget koncept för framgångsrikt ledarskap. BIRGITTA EDBERG

5 Det universitetet inte lär ut är vi specialister på. COGNOSIS COMMUNICATION SKILLS TRAINING Sitter du i beslutsmöten med andra chefer eller din ledningsgrupp? Träffar du kunder och lägger fram förslag? Löser du problem och prioriterar resurser? Då ska du kontakta oss! Vi tränar dig att: Förhandla professionellt och målmedvetet. Presentera på ett övertygande sätt. Lägga fram förslag så att du får gehör och accept. Leda team och anpassa din ledarstil efter gruppens situation, mål och behov. Säkerställa resultat i möten, presentationer och förhandlingar. Agera rätt i internationella sammanhang. Cognosis erbjuder: Svenska och internationella intensivutbildningar inom affärskommunikation. Vi genomför både specialanpassade företagsinterna utbildningar och öppna kurser. Läs mer på Öppna kurser: Aktivt ledarskap 3-4/11 samt 15-16/ Förhandlingsteknik 12-13/10, 24-25/11 samt 8-9/2, 19-20/4, 14-15/ Förhandlingsteknik för kvinnor 11-12/11 samt 5-6/ Internationell förhandlingsteknik 2-3/11 samt 24-25/ Pedagogik 25-26/ Presentationsteknik 19-20/10, 8-9/11, 1-2/12 samt 1-2/2, 9-10/3, 12-13/4, 1-2/ Presentationsteknik på engelska 9-10/11 samt 26-27/ Vi är kända för högt tempo, effektiva utbildningar och konkreta resultat. Ring oss på för mer information! Adress: Box 180, Bromma Telefon: , Fax: E-post: Cognosis är medlem av Utbildningsföretagens Förening och inter-skills. JGK presenterar guldseminarium med För första gången i Sverige! Ta chansen att lyssna till en av USAs mest inspirerande föreläsare! Aktivera dina dolda ledaregenskaper och stärk ditt företags konkurrenskraft! OBS! Seminariet är på engelska Utveckla ditt ledarskap under en interaktiv heldag med en av USAs stora "motivational speakers"! Missa inte ett unikt tillfälle till djupare förståelse för ledarskapet, ny motivation och otaliga aha-upplevelser! 12 november på berns i stockholm Jim Smith Jr from average to awesome -enhancing business results by bringing out the best in everyone Besök för att läsa mer om seminariet och våra övriga kurser och konferenser.

6 SID 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kronofogdemyndigheten i Göteborg har utvecklat ett kollektivt lärande kring arbetsformer som minskar stress. Förändringsarbetet sker lokalt på alla nivåer i organisationen. Gemensamt lärande kring stress Vi ser inte bara utbildning som ett sätt att utveckla personalens kompetens. Det viktigaste är att bygga in lärandet i det vardagliga arbetet. Får den enskilde chans att formulera och äga problemet, så skapar det motivation till att förändra arbetssättet, säger Ann-Marie Korpe, personalhandläggare på Kronofogdemyndigheten i Göteborg, KFM. KFM ingår tillsammans med tio andra myndigheter i ett nätverk med fokus på kollektivt lärande på lokal nivå, som stöds av Utvecklingsrådet. Målet är att lära sig att minska stressen i arbetet. Lärande organisation 2001 visade klimatundersökningar på myndigheten att 42 procent av personalen upplevde stress och att sjukfrånvaron var hög. Ledningsgruppen beslöt sig för agera. Jag insåg att hela organisationen måste lära sig ett nytt förhållningssätt och nya arbetsformer. Det krävde aktiviteter för varje nivå, från ledningen till handläggarna. Ett kollektivt lärande var nödvändigt. Varje individ behövde reflektera och ta ansvaret för att hitta bättre sätt att jobba på, berättar Ann-Marie Korpe. I år har hälften av myndighetens 400 medarbetare gått en tredagars hälsoutbildning kopplat till en handlingsplan. Syftet är att skapa en medvetenhet och dialog kring vad som skapar stress individuellt och kollektivt. Vi känner ju bäst själva, vad som stressar oss. Nu fick jag själv fundera över vad som skulle kunna förbättras, säger Anna-Lena Svensson, kronoassistent på indrivningssektionen. Gemensamma prioriteringar På hennes sektion har de börjat arbeta teambaserat istället för individuellt. Gemensamt diskuterar de fram vad som ska prioriteras och hur arbetsuppgifterna ska fördelas, vilket upplevs vara mindre stressande än arbetssättet som ensamhandläggare. Tidigare kunde ingen rycka in när högarna växte på någon annan bord och det var svårt att hinna slutföra målen när telefonen ringde oavbrutet. Nu tar en nyinrättad kundtjänst en stor del av samtalen. När jag tänker tillbaka, har det hänt mycket sedan vi kom överens om handlingsplanen för ett år sedan. Vi jobbar faktiskt som vi bestämde då. Alla är medvetna om stressproblematiken och stöttar varandra. Jag är mycket mindre stressad i dag och sover bättre på nätterna. Arbetet känns roligare, berättar Anna- Lena Svensson. Hälsobokslut På ledningsnivå kommer hälsobokslut att införas på ledningsnivå för att skapa en dialog om chefskap och hälsa kopplat till resultat. Cheferna coachas i att ta ohälsosignaler på allvar. För att premiera lärande till kollegor, ses belöningssystemen över. Återkommande klimatundersökningar och stressmätningar genomförs för att återkoppla förändringarna. Lärandet får inte begränsas till ett utbildningspass. Om vi själva reflekterar över hur vi jobbar och vad det finns för alternativ, sker ett naturligt lärande i vardagen. BIRGITTA EDBERG Innovationskraft som konkurrensfördel Hårdnande konkurrens ökar kraven på nytänkande och innovationskraft, som kan utveckla affärer, produkter och tjänster. KreaVerktyget används som en metod att skapa struktur och effektivitet kring kreativitetsprocessen. Det räcker inte med bara att brain-storma fram idéer helt planlöst. Vi har lyckats skapa en effektivitet kring idéarbetet genom att använda KreaVerktyget. Det har gett den kreativa processen struktur och fasta ramar, säger Eva Kempe-Forsberg, marknadsdirektör vid The Absolut Company. Innovationsförmåga är livsnödvändigt för vårt företag. I takt med att marknaden förändras så måste vi förnya oss. Det gäller inte bara vår produktutveckling, utan även det sätt vi arbetar på, säger Eva Kempe-Forsberg, marknadsdirektör vid The Absolut Company. Hon framhåller vikten av att hitta innovativa arbetsmetoder för att vara framgångsrik i vidareutvecklandet av varumärket som funnits sedan 80-talet. Det räcker inte med bara att brain-storma fram idéer helt planlöst. Vi har lyckats skapa en effektivitet kring idéarbetet genom att använda KreaVerktyget. Det har gett den kreativa processen struktur och fasta ramar. Bryta vanetänkande KreaVerktyget bygger på tillämpningar av forskning om kreativa beslutsprocesser, gruppdynamik och hur hjärnan fungerar. Den utformade strukturen och rekvisitan bryter ned vanetänkandet och lockar fram idéer och förslag genom grupprocesser. Leif Bergdahl, på Kreaconsult beskriver verktyget som en praktisk, strukturerad arbetsform för effektiv idé-generering på skarpa problemställningar i verksamheten. Sedan 1994 har KreaVerktyget använts i ett trettiotal företag i Danmark och Sverige. Målet kan vara att designa 2008-års dammsugare, hur vi ska minska spillet vid en maskin med tio procent, hur ska banken behålla kunder som bosatt sig utomlandet eller hur ska vi utveckla marknadsandelarna med tolv procent på två år. Omvärdera gamla sanningar Det unika med KreaVerktyget dagens hjärn- och kreativitetsforskning tillämpas konkret i rekvisita och processverktyg. Alla kan bli innovativa på det här sättet. Under våra idégeneringstillfällen har grupper producerat upp till 1100 idéer på tre timmar, säger Leif Bergdahl. Alla på marknadsföringsavdelningen på The Absolut Company har använt sig av KreaVerktyget. Eva Kempe-Forsberg säger att innovationsprocessen resulterat i ett kreativt arbetsklimat, en idébank och lett till nya projekt. Förutsättningarna i omvärlden förändras hela tiden och gamla marknadsmodeller måste omprövas. Det gäller att vara innovativ för att finna nya sätt att definiera målgrupper och att använda mediekanaler. Gamla sanningar måste ständigt omdefinieras. BIRGITTA EDBERG Den kreativa processen kräver en planerad växling mellan att producera idéer (divergent tänkande) och att värdera idéerna (konvergent tänkande). När vi löser problem och söker efter möjliga lösningar arbetar vår hjärna med två slags tänkande: Höger hjärnhalva söker helhet och alternativa lösningar. Det divergenta/laterala tänkandet är inriktat på mångfald, idéutveckling, fantasi och association. Tänkandet fungerar okritiskt och tänker inte i termer av rätt och fel eller bra och dåligt. Vänster hjärnhalva riktas in på detaljer och en perfekt lösning. Det konvergenta tänkande arbetar med att reducera, värdera, optimera och tänka logiskt.

7 perlans ledning består av: ebba horn, elisabeth bjufors, lisa nilsson, birgit off, roland lindqvist, lars ågren och lena bogärde Bygg interaktiva kurser! - Endast din fantasi sätter gränserna. Med författarverktyget Composer Suite bygger du enkelt interaktiva kurser genom att sammanfoga olika objekt som texter, illustrationer, ljud, filmer och foton. perlan dialog och ledarskap affärsutveckling och mänsklig utveckling i förening Perlan Dialog och Ledarskap har lång erfarenhet av att arbeta med utveckling av människor och mänskliga relationer. Genom att knyta ihop verksamhetsutveckling med individernas utveckling hjälper vi till att skapa livskraftiga organisationer där människor mår bra. Vårt tjänsteutbud omfattar bland annat: Chefscoachning Krishantering Handledning i grupp Medarbetarstöd Konflikthantering Föredrag och seminarier Ledarutveckling/ utbildningar Organisationsutveckling Nätverk för personalchefer stockholm göteborg malmö Grade erbjuder lösningar som effektiviserar lärande i stora och små organisationer. Se vår prisbelönta utbildningsplattform Maestro och våra författarverktyg Composer Suite Pro på Kompetensmässan och besök vår hemsida för att få veta mer. Databokförlaget Grade i Sverige AB, Tulegatan 3, STOCKHOLM Telefon: , Fax: , e-post: Din PA-konsult nu och i framtiden Atos Origin är en ledande internationell IT-aktör med mer än anställda över hela världen. Koncernen levererar högkvalitativa IT-tjänster och lösningar som skapar möjligheter inför framtiden. Kundnyttan är A och O eftersom vi vill ge kunden ett optimalt resultat. Vi på Atos Origin PA-konsult arbetar med löne- och PA-system i världsklass. Det visar sig inte minst genom att många av våra kunder verkar såväl i Sverige som på den globala arenan. Vi är leverantör av löne- och PA-system till bland annat AstraZeneca, Banverket, Coop, DN, FöreningsSparbanken, IKEA, Jönköpings kommun, KTH, Länsförsäkringar, SAS, SCA och Tetra Pak. Förutom dessa är ytterligare drygt 400 företag, kommuner och organisationer runt om i landet våra kunder. Tillsammans har de ca en halv miljon anställda av landets fyra miljoner löntagare. Med vår produkt HR-plus får ni ett komplett personalsystem som enkelt går att anpassa till just era behov. Flexibiliteten i systemet är stor och en decentraliserad organisation är därför inget hinder. Atos Origin PA-konsult Box Växjö Telefon Telefax w w w. g r a d e. c o m

8 kl SEMINARIEPROGRAM 2004 TISDAG 9 NOVEMBER PERSONLIG UTVECKLING Nr 1 Vad driver dig? KJELL ENHAGER Ibland vet jag vad jag vill, vad jag ska göra, men gör det inte. Vad är skillnaden som gör skillnaden? Kan jag själv påverka mina tankar och känslor, och därigenom mitt beteende och mina resultat? Kjell Enhager har bakgrund som golfproffs. Idag är han coach och en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom motivation och ledarskap. HÄLSA Nr 2 Hur ökar jag min självkänsla? GUNNILA MASRELIEZ-STEEN Självkänslan är lika viktig för alla. Med en bättre grund vågar jag mer, tar för mig mer och tjafsar mindre med andra. Min egen självbild och andras bild av mig behöver stämma överens för att jag skall känna mig trygg. Hur når jag dit? Seminariet bygger på den omskrivna boken Självkänsla kvinnligt, manligt, mänskligt, som just utkommit i ny form. Gunnila Masreliez-Steen är psykolog, managementkonsult och VD för Kontura. KOMMUNIKATION Nr 3 Samtala i konflikt KERSTIN LJUNGSTRÖM Går det att komma till tals med någon som du är osams med? Vad behövs för att kunna prata med varandra i en akut konfl ikt? Detta seminarium fokuserar på arbetssätt som underlättar konfl ikthantering både på arbetet och hemma. Kerstin Ljungström, organisationskonsult med lång erfarenhet av konfl ikthantering, har skrivit böcker om konfl ikter, samtal och förändringsprocesser. Bok ingår. I samarbete med Uppsala Publishing House AFFÄRSUTVECKLING Nr 4 - Hur kan HR- funktionen spela en mer strategiskt roll i verksamheten? ULF LINDBERG När ledningen skapar de organisatoriska förutsättningar som gör att anställda kan komma till sin rätt blir resultatet bättre och kompetensutvecklingen effektivare. De två naturliga grundförutsättningarna för att skapa effektiva organisationer är nu vetenskapligt och affärsmässigt väldokumenterade. Ulf Lindberg VD Enhancer samt Karl-Erik Bäcklund Executive Vice president Operations Pharmacia Diagnostics ger i detta seminarium en beskrivning av grundförutsättningarna för att skapa effektiva organisationer. kl Nr 8 - Att välja glädje och växa som vuxen KAY POLLAK Lyssna till ett seminarium fyllt av insikt, skratt och livsbejakande kunskap. Du får lära dig teknik för att skapa ett arbetsklimat där människor trivs och utvecklas; -att oftare kunna välja glädje och bli mindre sårbar, -att ändra negativa tankar och föreställningar till mer kraftgivande tankar och se möjligheter, -att använda kraften i dina tankar till att bli mer skapande. Kay Pollak är författare och regissör. Nr 9 - Orka vara ledig! MATS PETERSSON Alla vill vi må bättre och orka vara lediga - hur ska du göra? Vad behöver du för bränsle? Vilka vitaminer och mineraler är viktiga? Kan du äta dig frisk, och varför är det viktigt att vila? Mats Petersson är en mycket omtyckt föreläsare som under 15 år arbetat med frågor som rör kost och motion och har skrivit flera böcker i ämnet. Nr 10 - Tala och engagera BARBRO FÄLLMAN Varför är det så fängslande att lyssna till vissa talare? Varför har vissa talare så lätt för att övertyga sina åhörare? Målsättningen är att alla deltagare ska kunna utveckla sin förmåga att uttrycka sig engagerat i såväl yrkesmässiga som privata sammanhang. Barbro Fällman är retorikkonsult, författare, språkforskare och professionell presentatör. Hon arbetar med kommunikation och retorik både i Sverige och i övriga Europa. Nr 11 - Tidstjuven i ditt arbete STEFAN FÖLSTER På många arbetsplatser kan produktiviteten öka kraftigt samtidigt som arbetet blir mindre stressigt. Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv berättar med hjälp av konkreta exempel från industrin, tjänsteföretag, sjukvården och äldreomsorgen var tidstjuvarna i verksamheterna finns. Hur kan man lägga om arbetet för att bli effektivare? Vilka är framgångsexemplen? Hur skapar man en företagskultur som förebygger rundgång och tidsslöseri? kl Nr 15 - Att inte förlora sig själv ERICA FALKENSTRÖM Hur kan man bära sig åt för att inte förlora sig själv i olika sammanhang? När går anpassning till gruppen över i självutplåning, stress och ohälsa? Erica Falkenström diskuterar en stor existentiell och etisk fråga som har konsekvenser för hälsa, moral och balans i livet. Hon är aktuell med boken: Att vara fri och höra till, om viljan att vara sig själv och viljan till anpassning Bok ingår. I samarbete med Svenska Förlaget Nr 16 - Tillbaka till ursprunget frånvarouppföljning och åtgärdsarbete PAULA LIUKKONEN I denna föreläsning presenteras en struktur som kan användas för att utveckla rutiner för frånvarouppföljning. Att mäta rätt, att analysera noggrant och att leverera betydelsebärande information till åtgärdsarbetet är exempel på det moderna frånvarouppföljningsarbetets innehåll. Detta gärna i arbetsformer som stimulerar till att skapa humana arbetsmiljöer. Paula Liukkonen är Ekon dr och docent i företagsekonomi samt forskar i personal- och arbetsmiljöfrågor. Nr 17 - Kroppsspråket LENNART R SVENSSON Skådespelaren Lennart R Svensson hjälper oss att förstå vad det är för signaler vi sänder ut. Han ger oss verktyg för hur vi ska hantera dem och hur man kommunicerar effektivare. Lennart R Svensson arbetar interaktivt och vi får möjlighet att se olika situationer gestaltas. Lennart R Svensson är professionell skådespelare och en av pionjärerna från Klara Soppteater. Nr 18 - Entreprenörerna är grunden för den ekonomiska tillväxten GUNVOR ENGSTRÖM Det finns ett samband mellan entreprenörskap och tillväxt som handlar om att Sverige ska vara ett bra land att leva i. Fler entreprenörer som vågar och får satsa på sin idé kan betyda mycket för samhället. Människor får arbete och lön som används för konsumtion och skatt. Företagen får vinster som investeras och beskattas. Allt kommer samhället till del som välstånd. Det vill alla ha - bra villkor för företagen är en bra kl Nr 22 - Spräng dina gränser och nå dina mål! FREDRIK PRAESTO Motivera ditt undermedvetna med självhypnos. Förändra dig själv och bli den du vill vara. Vårt medvetande har ett mycket begränsat infl ytande på vårt beteende. Våra dagliga beslut kontrolleras i stället av vårt undermedvetna. Det är dessa dagliga beslut som formar vårt liv. Detta är fullt naturligt och om vi lär oss att utnyttja denna kraft kan vi nå hur långt som helst. Fredrik Praesto, hypnoscoach och föreläsare, lär dig hur du med enkla medel kan påverka dig själv och andra samt uppnå dina mål. Nr 23 - Hållbar hög prestation CLAES MALMSTRÖM Visst går det att köra hårt med sig själv, må bra under tiden och hålla i längden. Bara man vet hur! Detta är en kompetens som alla människor med höga pretentioner på livet, prestationen och välbefinnandet behöver utveckla. Seminariet presenterar aktuell forskning men tyngdpunkten ligger på en praktisk genomgång av färdigheter för stresstålighet, fokusering, mental skärpa och återhämtningsförmåga. Claes Malmström är leg läkare, psykofysiolog, föreläsare och författare. Nr 24 - Verbal Judo BO MUNTHE Verbal judo lär dig att använda motpartens energi till din egen fördel oavsett om det handlar om en förhandling eller en hotfull konfrontation. Verbal judo skapar en mental flexibilitet som gör att du kan hantera situationer utan inblandning av dina personliga känslor. Verbal judo lär dig att bli en del av lösningen inte att var en del av problemet. Bo Munthe är en av Sveriges högst graderade kampsportmästare. Han har under senare år gått över till att utbilda i konfl i k t h a nt e r i n g. Seminariet hålls även 10/11 kl Seminarie nr 55. Nr 25 - Kommunicera det som kunden behöver veta RALF MÜLLER Är ni som kunder nöjda med vad era projekt levererar? Överallt i världen? Om inte så skall ni delta i detta seminarium! Seminariet kommer att belysa hur kommunikationen påverkar resultatet i projekt och hur man förväntas kommunicera i olika delar av världen. Dr. Ralf Müller arbetar som Assistant Professor vid Umeå Universitet där han bland annat undervisar och forskar i projektledning. OBS: Seminariet hålls på engelska. läs mer på: läs mer på: läs mer på: läs mer på:

9 KOMPETENSMÄSSAN, WORLD TRADE CENTER, STOCKHOLM UTMANINGAR FÖR PERSONALSPECIALISTEN Nr 5 - Det ansvarsfulla företaget OLA LÖHMAN och DANIEL STEINHOLTZ Corporate Social Responsibility - företagets sociala ansvar kan inrymma allt från lokala miljöhänsyn till värnandet om mänskliga rättigheter i globala sammanhang. Varje företag måste själv bestämma vilket ansvar det har, till sig själv och till sin omvärld. I denna process kan andra värden frigöras som effektivare affärside, tydligare vision, vassare strategi, mer motiverade medarbetare- och en bättre lönsamhet. Ola Löhman har förflutet som bankdirektör inom SEB och ingår i den arbetsgrupp som på uppdrag av Norges storting ska föreslå etiska riktlinjer för norska Petroliumfonden. Daniel Steinholts, är konsult och rådgivare åt företag i CSR Stockholm Bok ingår. Vinnare av årets bokstöd I samarbete med Ekerlids förlag. TRENDER Nr 6 - Att resa med Trendtåget ROLF ESTELLE Vad får vi med oss på den eviga färden med ständiga trendbyten i hur vi ska bli allt mer framgångsrika i arbetslivet? Med utgångspunkt från sin nya bok Trendtåget ger Rolf Estelle en exposé över de senaste 30 årens modeväxlingar. Går inte allt igen? Rolf Estelle har samlat sina erfarenheter och egna upplevelser av trenden för dagen och byten av management-läror. Bok ingår. I samarbete med Uppsala Publishing House LEDARSKAP Nr 7 Att hålla kurs och styrfart i stormen BJÖRN OGÉUS och CURT LANDIN I strävan efter att hitta ledare som har närmast utopiskt goda egenskaper lär chefsutbildningar och affärsskolor ut modeller att tillämpa och roller att spela i varierande situationer. Men vart tog människan vägen? Ditt naturliga jag? Detta seminarium belyser vikten av att våga vara dig själv som ledare. Björn Ogéus är specialistläkare, inriktad på psykosomatiska smärtor, författare och är ofta anlitad föredragshållare. Han valdes till Årets Talare Curt Landin har en bakgrund som VD och managementkonsult för en rad välkända företag. Kompetensintyg! Deltagare på KompetensMässans seminarier erhåller deltagarintyg. Skräddarsydd kompetensutveckling! Nu har vi även gjort det lättare för dig att via vår hemsida bygga din skräddarsydda utbildningsdag. Företagsanpassade utbildningar! KompetensGruppen arrangerar anpassade utbildningar och kurser för ditt företag. Exempelvis: Chefsutvecklingsprogram Retorikutbildningar Coaching - mentorskap Hälsobokslut Säljutbildningar Hälsofrämjande ledarskap för kommuner För information om anpassade utbildningar inom näringsliv och offentlig sektor, kontakta KompetensGruppen , Nr 12 - Friskare arbetsplatser friska chefer och medarbetare BOSSE ANGELÖW Vad kan chefer och medarbetare göra för att skapa en attraktiv, hälsosam och välfungerande arbetsplats? Att fokusera på det friska, möjligheter, styrkor och framgångar är ett genomgående tema. Detta seminarium ger konkreta tips och idéer om hur man kan skapa en arbetsplats som genomsyras av hög arbetsglädje, hälsa, gott samarbete och positivt arbetsklimat. Bosse Angelöw, docent och socialpsykolog, vid Växjö universitet. Han har skrivit flera böcker. Nr 13 - Trender inom ledarskap GÖRAN ADLÉN Ledarskapet är inne i en stark förändring. Färre och färre vill bli chefer och det är nya utmanade arbetsuppgifter på chefens bord. Under en spännande, annorlunda och underhållande föreläsning tar Göran Adlén upp chefens framtida roller för att lyckas. Göran Adlén är trendforskare, föreläsare och pedagog samt en av landets mest efterfrågade föreläsare. Nominerad till årets talare två år i rad. Nr 14 - Ledstjärnor -900 års unik erfarenhet av kvinnligt ledarskap i praktiken ULF HALL Låt dig inspireras av erfarenheter, tankar och synen på ledarskap bland Sveriges mest framgångsrika kvinnliga ledare. Utgångspunkten är de unika djupintervjuer som Ulf Hall presenterar i boken Ledstjärnor. Under seminariet möter du dessutom fyra framgångsrika kvinnliga ledare som i en paneldebatt kommer att fördjupa sig kring det framgångsrika och lönsamma ledarskapet. Möt: Kajsa Lindståhl, ledamot Skandia, ordförande Banco Fonder, Peggy Bruzelius, ordförande Lancelot, ledamot Electrolux och Scania, Carin Lindahl, vd StayInPlace och Anitra Steen, vd Systembolaget. Nr 19 - Konserverande eller revolutionerande jämställdhetsarbete? EVA MARK I denna spännande förläsning talar Eva Mark om jämställdhet ur ett filosofiskt perspektiv vilket innebär begreppsanalys med praktisk inriktning. Hon tar upp de grundläggande frågorna: Varför arbeta med jämställdhet? Vad är ett jämställdhetsperspektiv? Hur förhåller sig jämställdhet till genusforskning? Hon presenterar också olika modeller för praktiskt jämställdhetsarbete och deras filosofiska bakgrund. Eva Mark är Fil. dr i teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet. Hon har arbetat som konsult inom olika organisationer. Utmaningar för personalspecialisten i samarbete med akademikerförbundet SSR Detta seminareieblock går att köpa som en separat konferens. se Då ingår förutom seminarierna ovan följande inslag: HRM i Sverige och Europa - Cranfieldundersökningen 2004 Cranfieldundersökningen om personalarbete i Sverige och Europa har nu genomförts för sjätte gången. Rapporten presenteras av IPF och akademikerförbundet SSR i samarbete Årets PA-visionär 2003, Kristina Bixo, berättar om SEB:s stora hälsosatsning. Utmärkelsen Årets PA-visionär delas ut av KompetensGruppen i samverkan med Akademikerförbundet SSR under Kompetenskvällen den 9 november. Det är ett visionspris till någon som bidragit med ett nytt, kreativt och framgångsrikt projekt inom PA-området. Nomineringsförfarandet, kriterier, tidigare vinnare finns att läsa på : Nr 20 - Fort Sverige LASSE ERIKSSON Det Lort-Sverige som vi brottades med på 1930-talet har på sjuttio år förvandlats till ett Fort-Sverige. Allt tycks bli otydligare. De närsynta går in i väggen. Vi har allt lättare att tappa minnet och återvänder till allt primitivare försvarsmönster, såväl privat som organisatoriskt. Vi bygger om våra kroppar, våra familjer, våra företagsorganisationer och bryter upp allt oftare. Detta låter kanske oroväckande. Men alla stora förändringar producerar nya källor till storslagen humor. Våra tillkortakommanden är förbannat underhållande och kreativa. På distans kan vi lära oss mycket! Lasse Eriksson är känd för bland annat för sin medverkan i TV-programmet Snacka om nyheter. Nr 21 - Co-coaching ett verktyg för den humanistiska chefen JOHN STEINBERG Om du vill uppmuntra delaktighet, demokrati, kreativitet och samarbete är du en humanistisk chef. Under detta seminarium presenteras ett chefsverktyg som främjar personalutveckling. Verktyget heter Co-coaching, där man byter tid, uppmuntran och idéer med varandra i pargrupper. Seminariet innehåller både teori och praktik. John Steinberg, Fil dr i pedagogik och välkänd föreläsare och författare till 30 böcker. Boken ingår. I samarbete med Svenska Förlaget Välkommen till en Kompetenskväll med buffé och utdelning av priserna "Årets Kompetensföretag", "Årets PA-Visionär" och Årets Kompetenskommun Planera redan nu in den 9 november för en trevlig kväll under Kompetens- Mässan med prisutdelning, mingel och förtäring. Ytterligare information och bokningar, PRAKTISK INFORMATION DATUM 9-10 november 2004 PLATS World Trade Center, Stockholm ENTREER Klarabergsviadukten 70 alt. Kungsbron 1 ÖPPETTIDER Mässans utställning Utställarpresentationer Seminarieprogram SEMINARIEAVGIFTER Seminarierna köps som företagskort med olika antal seminarier i. Se anmälningsformuläret på sidan 7. ENTREAVGIFT TILL UTSTÄLLNING Entréavgiften är 150kr i vilken ingår entré till utställningens olika delar med utställarnas presentationer och författarspegel. ARRANGÖR OCH INFORMATION KompetensGruppen i Sverige AB World Trade Center B5, Stockholm Tel: , Fax: E-post

10 KOMMUNIKATION PERSONLIG UTVECKLING SEMINARIEPROGRAM 2004 ONSDAG 10 NOVEMBER ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER ÅRETS KOMPETENSKOMMUN kl Nr 31 - Konflikten blev till OS-Guld AGNETA ANDERSSON Under ett mycket långt och framgångsrikt idrottsliv, har OS-vinnaren Agneta Andersson upplevt både med- och motgångar lyckades Agneta Andersson vinna OS-guld i Atlanta i tvåmanskanoten, tillsammans med Susanne Gunnarsson. Dessa båda idrottskvinnor hade under flera år varit de värsta ovänner, men bestämde sig för att vara professionella och arbeta mot ett gemensamt tydligt uppsatt mål, att försöka vinna guld i sin sista Olympiad. Nr 32 - Ägna tanken en tanke ANNA-STINA SARLÉN Tankar är hjärnans mentala kartor. De sätter automatiskt igång processer som påverkar våra känslor och beteenden utan att vi alltid är medvetna om vare sig dess ursprung eller effekter. De kan frigöra eller låsa inre resurser beroende på hur vi uppfattar oss själva och tillvaron. Att tänka positivt när allt känns bra är oftast inga problem. Det är när det känns motigt som det kan vara intressant att granska sitt sätt att tänka. Låt dig inspireras av Anna-Stina Sarlén, konsult och författare till boken Personligt Mästerskap att förnya sig själv och skapa sin egen framtid. Bok ingår. I samarbete med Ekerlids förlag. Nr 33 - Att bli en attraktiv arbetsgivare CARIN B ERIKSSON m.fl Under de närmaste åren kommer vi att se en turbulens på arbetsmarknaden som vi inte tidigare sett. Är ni förberedda? Hur strategiskt ser ni på kompetensförsörjning? Carin B Eriksson, VD IPF (Institutet för Personal och Företagsledning), doktor i organisationspsykologi och docent i företagsekonomi, har stor erfarenhet av att arbeta strategiskt med frågor kring kompetensförsörjning. Seminariet följs av en debatt om värderingarnas betydelse för den attraktiva arbetsplatsen med Carin B Eriksson, IPF, Tomas Brytting, Docent i företagsekonomi, Etikakademin och Hans Dertell, IIP, Sverige och Arbetsmiljöforum. Nr 34 - Det regionala och kommunala ledarskapet ANDERS GUSTÂV och SUNE REINHOLD Vad krävs för att vara en framgångsrik kommun och vilket politiskt ledarskap behövs för att på bästa sätt ta till vara de lokala möjligheterna? Anders Gustâv är Kommunstyrelsens ordförande i Solna stad. Sune Reinhold, Stadsdirektör i Solna. Vad kännetecknar stadsdirektörens ledarskap för att genomföra Solna stads affärsidé: Hög tillväxt, låg skatt samt god kvalité. Hur ser samspelet ut mellan kommunstyrelsens ordförande och stads direktören å ena sidan samt mellan stadsdirektören och övriga förvaltnings chefer å andra sidan? kl Nr 39 - Att möta människor GILLIS HERLITZ Gillis Herlitz talar om vikten av att vara en mogen människa. Varför ska man samarbeta, och med vem? Går det att kombinera stressen på arbetet med bra kommunikation? Man hinner ju inte! Varför tycker inte de andra som jag? Gillis Herlitz är Fil lic i etnologi, konsult och författare. Han har mångårig erfarenhet av att arbeta med frågor som rör mänskliga relationer. Nr 40 - Positiv ångest en källa till energi och utveckling! PAUL MOXNES Två av våra viktigaste känslor är ångest och trygghet. Ångest är en överlevnadsfaktor men också nödvändig för goda prestationer i arbetslivet. Paul Moxnes talar inte om ångest som sjukdom utan om vardagens ångest, den vi känner när vi oroar oss för viktiga möten, nya uppgifter, förändringar och prestationer. Ångest är en energi som om förhållandena läggs till rätta, kan användas som en konstruktiv kraft. Paul Moxnes är professor i organisationspsykologi vid Handelshögskolan i Sandvika, Norge. Nr 41 - Långtidsfrisk eller långtidssjuk -ett aktivt val av organisationen JOHNNY JOHNSSON & ANDERS LUGN I Sverige är vi mer sjukskrivna än någon annanstans. Vi har nått en nivå där kostnaderna för ohälsan är nära att knäcka välfärden. På seminariet berättar Johnny Johnsson och Anders Lugn hur kartongfabriken i Fors blev Sveriges friskaste företag. Johnny Johnsson från Stora Enso är Sveriges mest kända företagsläkare och för den som myntat begreppet långtidsfrisk. Anders Lugn är journalist och utbildar och handleder i ämnena ledarskap och kommunikation. Bok ingår. I samarbete med Ekerlids förlag Nr 42 - Att vända en kris till en framgång LIANE WALLERSTEDT-JOHANSSON Efter vårdskandalen på Polhemsgården fick jag i uppdrag att med radikala grepp förbättra äldreomsorgen. Jag tackade ja. Varför? Vad har jag gjort i mitt uppdrag? Vad har mitt arbete betytt för Solna stad, för medarbetarna i verksamheterna, kunderna och vad har det betytt för mig personligen? Vilka råd och tips vill jag ge till andra som får i uppdrag att genom nytänkande skapa framgångsfaktorer? kl Nr 47 - Håll Ut! Offentlig premiär på teaterföreställning Håll ut! med Per Waldvik och Terri-Lynne Sandberg Rosarium ger Håll ut! i en vilja att förmedla glädje, kraft och inspiration till alla, som under de senaste årens turbulens på arbetsmarknaden försökt matcha ständigt ökade krav på prestation och flexibilitet. Håll ut! är en pjäs om förväxlingar, om inre och yttre drivkrafter, om framtidens visioner, stundens krav och viljan att ge det bästa vi har. Efter föreställningen samtalar Malou von Sivers utifrån föreställningens budskap med aktörerna samt inbjudna gäster. Nr 48 - Personlig framgång med SQ Spiritual Intelligence RICHARD BOWELL Förutom IQ och EQ vill Richard Bowell införa en tredje intelligens- den själsliga. Richard Bowell kommer att klargöra sambandet mellan de tre intelligenserna IQ, EQ och SQ med fokus på SQ som ger dig större tillgång till din totala intelligens, ökat engagemang, mindre stress, ökad effektivitet och kreativitet. Richard Bowell är en internationell känd författare och föreläsare. OBS: Seminariet hålls på engelska CHOKLADFORUM - FÖRELÄSNING samt ROM- & CHOKLADPROVNING Unikt tillfälle! Chokladforum är en sammanslutning av fyra chokladälskare; Maja Berthas, sommelier och chokladkännare, vinskribent i tidningen Tara, TV4s vinnyhetspresentatör Richard Bingham, pralinör och chocolatier Duane Dove, sommelier och romexpert med rötterna i Västindien. Ia Orre Montan, sommelier, ELLE á la cartes vinskribent samt utbildare inom drycker, ost och choklad Medlemmarna har alla basen för sin kunskap i Västindien. Missa inte denna spännande föreläsning, som blandas med rom- & chokladprovning. (Tips! Slarva ej med lunchen) Bokas separat! Obs! Nr 49 - Det enda som är konstant med framtiden är förändring Marianne Döös, forskare från Arbetslivsinstitutet lyfter fram den nydaning av chefsfunktionen som delat ledarskap verkar innebära. Hon synliggör olika former av delat ledarskap samt förekomst och utbredning i svenskt arbetsliv. Funktionen som ledare är i ständig omvandling. Karin Roslund och Annika Hällson vid Lillholmsskolan/Ekholmsskolan i Skärholmen berättar om sin väg och sina lösningar på ledarskapet. De har under fyra år lett en grundskola fram till att bli en attraktiv arbetsplats för både personal och elever. Fredrik Jeppesen, rektor på Broängsskolan, blev nyligen utsedd till Årets Förnyare av Svenskt Arbetsliv. Han menar att det enda som är konstant med framtiden är förändring. Han talar om att våga bryta mot traditionella mönster i kommunal verksamhet och skapa förutsättningar för innovation och framgång. Seminariet avslutas med en debatt kring framgångsrikt ledarskap under ledning av Hans Dertell, Arbetsmiljöforum. OBS! I samarbete med Arbetsmiljöforum Nr 50 - Karriärstegen ett sätt att utvecklas för att utveckla HANS ÅKE DONNERSVÄRD Utvecklingsarbetet på en arbetsplats når aldrig längre än dit medarbetarna själva vill gå. Karriärstegen är en utbildning som gör det möjligt att kombinera kommunens ökade kvalitetskrav med personalens önskemål om ökad makt och inflytande. Ett nytt tänkande har krävts där bl.a. traditionella hierarkier förändras och där personalens erfarenheter, kunskaper och engagemang bättre tas tillvara. Medverkande talare är Hans Åke Donnersvärd, utvecklingsledare, Azeb Alvén, vårdbiträde, Lilian Hagström, undersköterska och Hilkka Hoffmann, verksamhetschef. För första gången delar KompetensGruppen ut priset Årets Kompetenskommun. Juryn har valt Solna Stad som mottagare av priset 2004 för en orädd, dynamisk och framgångsrik kommunverksamhet. Priset delas ut på Kompetenskvällen den 9 november. Solna Stad har med anledning av priset inbjudits att hålla ovanstående seminarier för att berätta om verksamheten från högsta ledning till konkreta projekt. Solna har under senare år alltid befunnit sig bland topp fem i olika tillväxt undersökningar. (Varav två gånger på första plats) Detta seminareieblock går att köpa som en separat konferens. se läs mer på:

11 KOMPETENSMÄSSAN, WORLD TRADE CENTER, STOCKHOLM LEDARSKAP MÅNGFALD KREATIVITET HR-VERKTYG Nr 35 - Asiatiskt eller Skandinaviskt ledarskap? ATT ÖVERBRYGGA OLIKHETER FRÅN BÅDA SIDOR Organisationer som tar sina första steg på den Asiatiska marknaden möter den svåra utmaningen: att få medarbetarna motiverade och engagerade. Ledarskapet är ofta den avgörande framgångsfaktorn i Asien. Men vilket slags ledarskap? Skandinaviskt? Asiatiskt? Eller en kombination? Jon Sparks har 25 års internationell affärserfarenhet och leder idag I Will Not Complain (IWNC) Groups 11 kontor över hela Asien- Pacificområdet. Curt Landin, IWNC Stockholm, var tidigare VD. Taro Muramatsu är ledarskapsutvecklare med erfarenhet från förändringsprocesser i större japanska och västerländska företag. OBS: Seminariet hålls på engelska Nr 36 - Att kvalitetssäkra likabehandling ANN-KATRIN ROTH Vill Du förbättra dina kunskaper om hur man skriver en jämställdhets- och mångfaldsplan? Hur man rekryterar utan att diskriminera? Vad man får skriva i en rekryteringsannons? Ann-Katrin Roth har tidigare arbetat inom bank- och finansbolag samt inom offentlig sektor bl.a. på JÄMO. Hon har myntat uttrycket män väljer män samt givit upphov till yrkestiteln jämställdhetskonsult. Ann-Katrin har även skrivit Nya jämställdhetsboken - från teori till praktik och Mångfaldsboken. Nr 37 - Motivation för innovation BRITA STENE Varför behövs innovationskraft och hur skapar man det? Innovationskraft kräver ett fokus både på medarbetarnas fysiska och mentala närvaro. Brita Stene är utbildad psykolog från Universitetet i Bergen som hon också samarbetar med i sin forskning. Där ser hon på effekterna av åtgärder för att stärka organisationers förändringsbenägenhet och innovationskraft, vilket hon också arbetar med i sitt bolag Presence to Innovate. Nr 38 - Ett hållbart arbetsliv Lyssna till när forskare och chefer samtalar om hur arbetslivet kan göras mer hållbart för både individen och organisationen. Seminariet är uppdelat i tre pass; Staffan Marklund talar om friska arbetsplatser utifrån ny forskning om sjukfrånvaron samt företagens hälsoförebyggande arbete. Peter Docherty talar om sambandet mellan lärande och kompetens men också om hur flexibilitet och uthållighet kan samspela. Hanna Westberg om kvinnors och mäns skilda situation i arbetslivet och könets betydelse för ett hållbart arbetsliv. I samarbete med Arbetslivsinstitutet. Nr 43 - Intentionellt Ledarskap -ett levande sätt att leda ÅSA LUNDQUIST COEY och HELENA ERIKSSON GRÖNBEK Goda intentioner, ärlighet och mod skapar sunda och framgångsrika organisationer! Grunden i ett intentionellt ledarskap innebär att utveckla, utmana och kärleksfullt konfrontera sina egna och medarbetarnas avsikter. På detta inspirerande seminarium får du lära dig vilka förutsättningar, strukturer och metoder som tar dig dit. Helena Eriksson Grönbek är processledare och coach på Egerbladh & Villman med inriktning på intentionellt och personligt ledarskap. Åsa Lundquist Coey är internationell processkonsult, jurist, arbetslivspedagog, föreläsare och författare till flera managementböcker. Nr 44 - Integrera Mera! ANA MARTINEZ Framtiden är ett möte med Den Andra. I sitt seminarium använder Ana Martinez egna erfarenheter som referens för att tala om några av de stora integrationsfrågorna i Sverige. Hon vågar dra nyttiga slutsatser av den egna immigrantsmärtan utan att helt lämna den humoristiska ådra, som har gjort henne känd och uppskattad i media och i föredragssammanhang. Ana Martinez är en föredragshållare med mycket humor, men i botten hos henne finns ett djupt allvar, som gör hennes framställning intressant och tilltalande. Bok ingår. I samarbete med Ekerlids förlag. Nr 45 - Bli mer kreativ! - distansarbeta från Maldiverna i vinter TEO HÄRÉN Idag är det möjligt för de flesta att under perioder arbeta var som helst i hela världen; ändå väljer nästan alla att arbeta hemifrån när de distansarbetar. Varför inte distansarbeta några veckor från Thailand? Möt Teo Härén, kreativitetsexpert, som lär dig hur du blir mer kreativ och mer effektiv genom att rent fysiskt byta arbetsplats. Kom och lyssna, och lär dig hur du kan arbeta två veckor från Mauritius i februari. Och varför det är lönsamt för både dig och ditt företag. Nr 46 - Coaching modefluga eller strategisk framgångsfaktor? JOHAN TANDBERG Följ med på en böljande översikt av hur coaching kan och har tillämpats utifrån ett nordiskt perspektiv. Johan Tandberg varvar teorier och modeller med praktikfall där kunder berättar om sina egna erfarenheter av att arbeta med en coach. De nya trenderna och utvecklingen av professionell coaching kommer att beröras - framför allt med avseende på hur de påverkar företagsledning, personalfunktion och inte minst den enskilda medarbetaren. Johan Tandberg är Executive Coach och grundare av coachingföretaget FlowFinder AB. I samarbete med Nordic Coach Federation Nr 51 - Fri eller övergiven? - att leda och samverka på distans MIMMI ENGESTANG Trenden är tydlig - allt fler organisationer står inför utmaningen att samverka och nå resultat trots att team, medarbetare och chefer sällan träffas och möts fysiskt. Vilka utmaningar står distansorganisationer inför? Vad krävs av ledaren? Vilka drivkrafter behövs? Mimmi Engestang, kompetensutvecklingschef inom Åhlénskoncernen och författare till boken fri eller övergiven- att leda och samverka på distans bjuder på sina erfarenheter inom området distansledarskap. Bok ingår. I samarbete med Ekerlids förlag. Nr 52 - Från vagga till identitet -hur flickor blir kvinnor och pojkar blir män INGEMAR GENS Som vuxen får man kämpa med den form man stöps i och för många blir det en begränsad och obekväm roll. Det motsatta könet är en social konstruktion kvinnor och män är på de allra flesta sätt mycket mer lika än varandras motsatts. Följ med på två resor - fl ickornas och pojkarnas - och häpnas över hur olika vi gör och hur olika det blir. Ingemar Gens är beteendevetare, samhällsdebattör och författare till boken Från Vagga till Identitet. Han blev vald till årets sommarpratare två år i rad. Nr 53 - Hjärnglädje JENNY ÅKERMAN På detta seminarium får du tillfälle att roa dig kungligt med din egen hjärna. Jenny Åkerman berättar om hjärnan och leder övningar som stärker ditt minne, ökar din läshastighet och din kreativitet. Att tänka nytt och få hjärnan att arbeta på sätt som den själv tycker om har du nytta av i alla sammanhang. Jenny Åkerman är certifierad NLP-tränare, röstpedagog och ordförande i INLPTA Sweden. Nr 54 - De svåra uppsägningsfallen ERIK DANHARD Lagen om anställningsskydd har varit i kraft i 30 år. Arbetsdomstolen har i en lång rad domar slagit fast vad som är tillräckliga skäl för att skilja en arbetstagare från anställningen. Vissa beteenden betraktas som så oacceptabla, att de alltid utgör grund för uppsägning eller avsked. I andra fall spelar faktorer som omplaceringsmöjligheter, arbetsplatsens storlek, anställningstid och varningar roll. Seminariet vänder sig till personalansvariga. Avsikten är att även icke-jurister ska förstå grunderna för AD:s dömande. Erik Danhard är arbetsrättsjurist på advokatfirman Cederquists. Han har tidigare varit verksam vid LO-TCO Rättsskydd. I samarbete med tidningen Lag & Avtal FÖRETAGSKORT Företagskortet berättigar till 4, 6, 12, 24 valfria seminarieplatser. Ordinarie priser: 4-kort, 5.600:- (exkl. moms) 6-kort, 8.100:- (exkl. moms) 12-kort, :- (exkl. moms) 24-kort, :- (exkl. moms) 50-kort, begär offert. Kortet är inte personligt och kan användas av en eller flera personer. ENSKILDA SEMINARIER OCH DAGKORT Enskilda seminarier och dagkort säljs fram till mässan och kan bokas på: MEDLEMSRABATT För att erhålla medlemsrabatter enligt särskild information måste organisationens namn anges nedan. Endast en rabatt. Jag är berättigad till medlemsförmån från: RESERVATION FÖR PROGRAMÄNDRINGAR ANMÄLNINGSFORMULÄR KOMPETENSMÄSSAN 9-10 NOVEMBER 2004 Ja tack! Skicka ytterligare st seminarieprogram kostnadsfritt. 10% Rabatt (före 25/10) Ord. pris st 4-kort gäller 4 seminarier, pris 5.040: :- (exkl. moms) st 6-kort gäller 6 seminarier, pris 7.290: :- (exkl. moms) st 12-kort gäller 12 seminarier, pris : :- (exkl. moms) st 24-kort gäller 24 seminarier, pris : :- (exkl. moms) st 50-kort gäller 50 seminarier, pris enligt offert Anmälan till olika seminarier görs senare på särskild blankett eller via internet. Information om detta kommer i samband med bekräftelsen. Det går även bra att anmäla nedan. Nr...,...pers. Nr...,...pers. Nr...,...pers. Nr...,...pers. Namn: Företag/Organisation: Adress: Telefon vxl: Befattning: Postadress: Fax: Beställ Företagskort med 10% rabatt före den 25 oktober TEL FAX PER POST E-POST WWW Om annan faktureringsadress: Adress: Postnr: FEM SÄTT ATT ANMÄLA SIG PÅ KompetensGruppen i Sverige AB World Trade Center B STOCKHOLM Ort:

12 SID 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KORTA NYHETER Webbutbildning om värderingar E-learningplattformen Etikonomi är en ny utbildning som stödjer förändringsarbete i organisationer och företag. Syftet är att förena etik och ekonomi. Etikomonimodellen är ett interaktivt verktyg som lyfter fram och skapar dialog kring individuella och kollektiva värderingar i förändringsprocesser. I webbutbildningen ingår dramatiserade fallbeskrivningar och ett dialogforum utvecklar individuella ställningstaganden i ekonomiska, sociala och miljöfrågor. Jobbet ger var fjärde sömnproblem Det visar TCO:s nya rapport Mjuka människor i hårt arbete som är resultatet av en tioårig studie, baserad på omfattande statistik från SCB. Resultaten visar entydigt på alltmer pressade arbetsvillkor under årtiondet. Följande siffror visar det försämrade arbetsklimatet för TCO-anslutna kvinnor: Svårt att koppla bort tankarna på jobbet. Från 42 procent till 54 procent. Resultatet visas i Svårt att sova på grund av tankar på jobbet. Från 16 procent till 27. Kroppsligt uttröttad efter jobbet. Från 30 procent till 40. Ont i ryggen eller nacken efter jobbet. Från 30 procent till 40. Vad driver dig på jobbet? 3500 svenskar i olika branscher och åldrar har fått värdera vad som motiverar och som ger dem tillfredställelse på jobbet. European Employee Index 2003 visar följande ranking. 1. dagligt arbete 34 % 2. utveckling 19 % 3. samarbete 18 % 4. image 11 % 5. företagsledningen 8 % 6. närmaste chefen 6 % 7. löner och förmåner 4 % KÄLLA: TIDNINGEN CHEF Mental träning med coach Du behöver inte vara en professionell idrottare för att ha nytta av en coach. Coaching är resultatfokuserat mental träning som ökar prestationsförmågan. Coaching är ett välkänt begrepp från idrottsvärlden. Nu ökar också efterfrågan på att använda skräddarsydd coaching för att kunna prestera bättre utanför sportsarenorna. I Sverige är i dag runt 200 coacher anslutna till The Nordic Coach Federation. Coaching är ett kraftfullt verktyg som skapar medvetenhet om de tankemönster du har. Undanröjs de mentala låsningarna frigör du energi som höjer din potential, säger Johan Tandberg på Flowfinder, en av Sveriges första certifierade coacher. Han representerar Europa i International Coach Federation och coachar främst företagsledare i bland annat Ericsson, Telia och på banker. Målbilder Det första mötet handlar alltid om en verksamhetsfråga. Det gäller resultat som ska uppnås, verksamhetsmål eller omsättningen som ska dubbleras. Sedan kommer det personliga in hur du som människa ska höja potentialen för att prestera det målet. Genom att bli medveten om vad som gör din energinivå hög eller låg, kan du påverka dina prestationer. Johan Tandberg menar att coachens bakgrund drar till sig olika klienter. Själv har han mångårig erfarenhet av förändringsarbete i organisationer från telekombranschen och är civilingenjör med MBA i botten. Energislukare Hur jobbar en coach för att skapa en handlingsplan utifrån mjuka värden som tankar? Christina Lagnelius, Adeptive Life Design, coachar chefer på bland annat Posten, Gambro och Nestlé. Hon beskriver coaching som ett resultatinriktat projekt, som bryts ned till konkreta områden och en handlingsplan. Målet kan vara att utveckla mitt ledarskap för att få medarbetare att växa, lösa konflikter och bli framgångsrikare i affärerna. Coaching är inte någon quick-fix, utan precis som för idrottsmän byggs din mentala arsenal upp successivt genom träning. Coachens roll är att guida dig i rätt riktning. När man går i egna funderingar blir det lätt rundgång i tankarna. Det gäller att hantera de mentala hindren som slukar energi och ersätta dem med genomförbara målbilder BIRGITTA EDBERG Målet kan vara att utveckla ledarskapet för att få medarbetare att växa, lösa konflikter och bli framgångsrikare i affärerna. CHRISTINA LAGNELIUS, ADEPTIVE LIFE DESIGN, COACHAR CHEFER PÅ BLAND ANNAT POSTEN, GAMBRO OCH NESTLÉ. TALARFÖRMEDLING Ring e-post: Gurra Krantz Renata Chlumska David Batra Tina Thörner Erik Blix Ola Skinnarmo Vi hjälper dig att hitta rätt talare till nästa event!

13 Lunds universitet satsar på att bli en ännu större aktör på området personalutbildning. Fortbildning är en viktig del i det livslånga lärandet, säger Detlef Clöwe, vd för universitetets eget utbildningsbolag Lund University Education. Inom universitetet finns enorma resurser och kompetens som idag erbjuds till den privata och den offentliga sektorn. I våra utbildningar förekommer ingen gammal skåpmat utan vi ligger i forskningens framkant och väver in de senaste rönen i kurserna och seminarierna. Poänggivande utbildning En annan viktig fördel med våra utbildningar är att de kan vara akademiskt meriterande, dvs ge akademiska poäng, fortsätter Detlef Clöwe. Det innebär att arbetsgivare både inom och utanför Sverige har en uppfattning om vad deltagarna har med sig i bagaget eftersom utbildningar från Lunds universitet är erkända runt om i den akademiska världen. Det har också blivit alltmer viktigt för företag som opererar på en internationell marknad att kunna visa upp sin personals kompetens vid externa utvärderingar eller i samband Lunds universitet på offensiven i personalutbildningar med stora beställningar. Utvecklingen mot att kunna verifiera genomgången fortbildning med intyg och betyg från väletablerade och väl kända institutioner, gynnar oss, säger Detlef Clöwe. Nöjt påpekar han att universitetet grundades redan 1666 och är vida känt internationellt genom sina många samarbeten med universitet runt om i världen. Marknadsanpassat synsätt Genom utbildningsbolaget har universitetet idag fått en ändamålsenlig organisation för att marknadsföra och sälja efterfrågestyrda utbildningar. LU Education fungerar som en s k onestop-shop för kunder som söker personalutbildning från hela Lunds universitet. Genom sitt arbetssätt har utbildningsbolaget också medverkat till att utveckla nya utbildningskoncept inom t ex arbetsmiljö (Arbetsmiljöhögskolan), krisberedskap och krishantering (Decision Training Academy) och ledarskap (Ledarskapsakademin). Vi ser till att hitta rätt kompetenser inom universitets mer än 100-talet institutioner och centrumbildningar och paketerar sedan utbildningen efter kundens speciella behov. Utbildning på export LU Education är också öppna för att följa med svenska företag utomlands för att utbilda företagens lokalanställda och underleverantörer. Vi märker också av en allt större efterfrågan från utländska universitet och företag. Vi är bara i början av utvecklingen att exportera utbildningstjänster till utländska kunder, berättar Detlef Clöwe avslutningsvis

14 SID 14 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Hur uppfattar andra dig? På vilket sätt påverkar du andra? Social kompetens handlar om att kunna bemöta människor och veta hur man skall uppföra sig i vissa situationer. Ditt beteende en framgångsfaktor eller fälla? Social kompetens efterfrågas i arbetslivet och slår igenom i flertalet arbetsfunktioner. Det spelar ju exempelvis ingen roll hur bra du är tekniskt på en supportavdelning, om du inte kan bemöta människor som vill ha hjälp. Beteenden är något som andra kan observera. Studier har gjorts kring hur olika beteenden uppfattas av omgivningen. Med hjälp av adjektiv har olika beteendestilar bedömts av andra vilket gett fyra konstanta beteendestilar, berättar Thomas Larsson på Effectiveness Consultants. Styrkor och svagheter Med hjälp av adjektiv har olika beteendestilar bedömts av andra vilket gett fyra konstanta beteendestilar, berättar Thomas Larsson på Effectiveness Consultants. Interpersonal Dynamics Inventory, IDI, är ett 360 graders instrument som mäter och utvärderar det intryck du gör på andra i din omgivning, till skillnad från andra personlighetstester som utgår från den egna självbilden. Varje beteendestil har unika styrkor och svagheter i samarbetet med andra. En relator beskrivs bland annat som stödjande och omtänksam, en motivator som en engagerande visionär, en producer upplevs vara målinriktad och beslutsam, en processor uppfattas som genomtänkt och logisk. Alla tillför arbetsteamet olika talanger, som bäst förstås av andra kollegor med samma profil. Utmaningen är att förstå vad andra sociala stilar uppfattar som viktigt och inte bara utgå ifrån sig själv. En ökad förståelse för eget och andras beteende bidrar till att utveckla anpassningsförmågan, vilken är avgörande för vad vi uppfattar som social kompetens. Uppmätt effektivitet Ursprungligen användes IDI som stöd vid chefsrekrytering, men används i dag flitigt på ledarskapsutbildningar på exempelvis Handelshögskolan, IFL och IHM. Största nyttan med IDI att den ger ett språk för hur vi uppfattar varandra. Det ger möjlighet till att ge en konstruktiv feedback och bidra till självinsikt, vilket kan användas för att utveckla den sociala kompetensen på arbetsplatsen. Thomas framhåller att studier av chefer och beteendestilar har visat att det inte funnits något samband mellan en beteendestil och uppmätt effektivitet. Ingen stil är mer lämpad för chefskap än någon annan. Däremot uppvisade de personer som förstod hur de andra fungerade och bäst kunde anpassa sig till dem, en högre uppmätt effektivitet. Beteendestilarna förändras inte dramatiskt under livet. Det gör däremot förmågan att anpassa oss till andra människor och situationer. Anpassningsförmågan går att påverka under hela livet. BIRGITTA EDBERG Hur uppfattar andra ditt beteende? PRODUCERN kan uppfattas som handlingskraftig, men även som bufflig. Prioriterar mål. MOTIVATORN kan uppfattas som en inspirerande visionär, men även som en pratkvarn med små öron. Prioriterar idéer och utmaningar. RELATORN kan uppfattas som goda relationsskapare, men även som påträngande. Prioriterar förtroende. PROCESSORN kan uppfattas som analytisk, men även uppfattas som obeslutsam. Prioriterar logik. I huvudet på en headhunter Affärsmässighet kombinerat med förmåga att kommunicera och delegera är hårdvaluta i rekryteringen av chefer och nyckelpersoner. Michaël Berglund Chefsrekrytering är headhunters för tunga befattningsposter och ingår i IIC Partners Executive Search Worldwide. I dag är företag noggrannare med att kandidaten ska ha goda ledaregenskaper, inte bara affärsmässighet. Många av dagens företag liknar mer projektorganisationer, där medarbetarnas prestationer är avgörande för framgång, säger Michaël Berglund. En viktig del av rekryteringsprocessen är att tillsammans med uppdragsgivaren formulera en lämplig kravprofil ett tydliggörande av vem man letar efter. Många förväntar sig att när ekonomichefen ska bytas ut, ska den nya vara som den gamla. Om den gamla var en kamrertyp, så kanske den nya istället ska vara finansgeni för att företaget och omvärlden ser annorlunda ut. Inringade kandidater Headhunters använder vanligen tre metoder för att hitta rätt kandidat: databas/ arbetsförmedling, annons eller aktivt sökande. Berglund Chefsrekrytering fokuserar på det sistnämnda. Det är en viktig investering för ett företag, så det måste bli rätt. Vi söker aktivt kandidater i samma och närliggande branscher. Hundratals timmar läggs ned i ett projekt för att säkerhetsställa en tung rekrytering. Hårdvaluta för headhuntern är ledare med affärsförmåga och förmågan att delegera, att få medarbetare att växa, att entusiasmera och motivera, att fokusera och göra rätt saker, att kunna kommunicera och vara tydlig och att känna empati. Till det räknas vad kandidaten åstadkommit för resultat under sin karriär. Det kan vara svårt att få tag på chefer som både har bra ledaregenskaper och gott affärsmannaskap, kraven är större krav idag. Dessutom är det viktigt vad kandidaten vill. I dag tackar kandidater oftare nej, det hände sällan förr. Det märks att andra värden blivit viktigare. Brinna för jobbet Rekryteringsföretaget Bohmans Nätverk är nischade på att rekrytera chefer och andra nyckelpersoner inom försäljning, marknadsföring och kommunikation främst i Norden. Även rekryteraren Eva Jomsvik framhåller vikten av att gemensamt formulera kravprofilen med kunden. Bohmans Nätverk kan sin bransch och lyssnar sig fram till lämpliga kandidater. Även databasen med kandidater används för att matcha en kravprofil. Förutsatt att utbildning och meriter är uppfyllda i kravprofilen, så är det viktigaste att det fungerar mellan personen och företaget. För att kunna göra rätt matchning förutsätter det att rekryteraren är väl insatt i branschens behov, kultur och drivkrafter, menar Eva Jomsvik. Hon framhåller att det viktigt att vara ärlig i mötet med rekryteraren. Om de formella kraven är uppfyllda och valet står mellan några få kandidater, så faller valet på den som brinner för det här jobbet. Det är den viktigaste förutsättningen för att lyckas. BIRGITTA EDBERG Varannan kvinna nobbar chefsjobb EN NY TCO-UNDERSÖKNING visar på jämställdhet med förhinder. I näringslivet är fortfarande bara var femte chef en kvinna. I den offentliga sektorn är varannan chef kvinna. Utvecklingen går långsamt mot ett mer jämställt arbetsliv. På styrelsenivå i företagen kommer fler kvinnor in, men steget under med VD och högre chefer är fortfarande mansdominerat, även i offentlig sektor. Varför nobbar varannan kvinna ett chefserbjudande jämfört med en av tre män. Undersökningen ger svar: för att kvinnor tar och anses ska ta huvudansvaret för barnen för att män genom detta har en pålitligare närvaro på arbetet för att kvinnorna inte känner sig bekväma med den manliga normen för ledarskap

15 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS SID 15 Språkutbildning för anställda ett framgångskoncept Allt fler företag lämnar svenskan som koncernspråk och övergår till engelska. Det leder till att kraven ökar på att samtliga inom organisationen ska kunna kommunicera på ett tydligt och effektivt sätt, på ett för de flesta främmande språk. Ett företag som har tagit detta på allvar är Scania. Sedan 1997 har Scania anlitat EF Corporate som partner för deras språkutbildningsprogram. För både anställda, kunder och leverantörer i större delen av världen är språkkunskaper viktigt. EF Corporate har sedan 1997 utbildat ca medarbetare på Scania och är idag en uppskattad utbildningspartner till Scania. Skräddarsydd språkutbildning för alla inom Scania Med både anställda, kunder och leverantörer i större delen av världen är språkkunskaper viktigt. Som ett led i en generös kompetensutvecklingspolicy erbjuds anställda, på alla nivåer inom Scania, undervisning i företagsspråket engelska. Vårt motto är så kallad demand driven kompetensutveckling. Det innebär att de som har behov av språkutbildningen får det på den nivå som behövs. Vi ser språkutbildning som en investering i både kvalitet och effektivitet. Anställda som med lätthet kan kommunicera med kolleger från andra länder sparar tid och minimerar risker för missförstånd, säger Stellan Hahlin, utbildningschef på Scania. EF undervisar de anställda i många andra språk, utöver engelska. Personer som flyttar till Sverige undervisas i svenska, och anställda som för en tid ska arbeta i ett annat land förbereds inför flytten med utbildning i det aktuella språket, oavsett om det är ukrainska, malaysiska eller spanska. Alla lärare undervisar i sitt modersmål och som infödda kan de med fördel öka förståelsen för ett lands kultur, säger Peggy Wegler, ansvarig för EF:s språkutbildning inom Scania. Ömsesidigt samarbete All utbildning sker med utgångspunkt från Scanias verksamhet och individens språkbehov. EF levererar skräddarsydda lösningar beroende på de individuella och yrkesrelaterade behov som finns. Alla EF:s språklärare på Scania är väl förtrogna med såväl individens arbetssituation som de faktiska utmaningar som Scanias verksamhet står inför. Samarbetet mellan EF och Scania förstärks genom att alla lärare erbjuds en introduktionskurs på Scania. Det säger sig självt att våra lärare måste ha en mycket god förståelse av Scania och deras produkter, säger Peggy Wegler. För mer information om språkkurser för näringslivet, kontakta EF/Englishtown Corporate på telefon eller läs mer på Att ta reda på orsaker bakom arbetsohälsa och hitta lösningar för att få anställda att trivas bättre är vad Balanskartan syftar till. Utvecklingsföretaget Komanco har arbetat fram denna arbetsmodell som kommuner idag använder framgångsrikt. Bättre arbetsmiljö och motiverade medarbetare i kommuner Balanskartan syftar till att få anställda att trivas bättre. Bakgrunden till Balanskartan är projektet Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting, lett av Karolinska Institutet. Komanco, som ägs av Svenska Kommunalarbetareförbundet, har medverkat som ett konsultföretag i projektet. Enkätfrågor om arbetssituationen och kost- och motionsvanor ställdes till anställda i olika verksamheter. När projektets resultat skulle förankras i respektive organisation, upptäckte man dels att mätverktygen var komplicerade och resultaten svåra att tolka, dels att det var svårt att komma fram till konkreta förslag till hur man kan förbättra sin situation. Balanskartan, som är ett mätverktyg och en konkret arbetsmodell med de fyra perspektiven hälsa, kvalitet, ekonomi och utveckling som utgångspunkt, lanserades. MÖJLIGHET ATT FÖRÄNDRA Det finns ett samband mellan människors möjlighet att påverka sin vardagssituation, arbetstrivsel och hälsa. Upplever människor att de inte kan förändra och påverka sin arbetssituation är risken för sjukskrivningar stor. Vi har med Balanskartan skapat ett arbetssätt för en arbetsplats att vända en negativ utveckling. Istället för att tänka sig bort från arbetsplatsen vill vi få de anställda att vara kvar på arbetsplatsen och förändra den, säger Lars-Åke Almqvist, styrelseordförande i Komanco. SE HELHETEN Det krävs ett helhetsperspektiv för att förändra en organisation. Hälsoperspektivet handlar om hur de anställda upplever sitt arbete och inom kvalitet tar personalen reda på hur kunderna upplever det jobb som görs. Med ekonomi tar man fasta på de utmaningar som den kommunala verksamheten står inför och i utvecklingsperspektivet arbetar man med att se och förstå de egna förutsättningarna, till exempel vilka förändringar som krävs för att vara framgångsrika om fem till tio år. Vi har ett genomtänkt arbetssätt som formulerar mätområden, styrtal och mål för de olika aktiviteterna för att åstadkomma positiv utveckling. Detta leder till att människor lättare kan förstå hur saker och ting hänger ihop och att man har möjlighet att påverka helheten, säger Lars-Åke Almqvist. Kommunerna i Olofström, Mölndal, Västervik och Sorsele har deltagit i arbetet med att ta fram de underlag som ligger till grund för Balanskartan. För mer information, gå in på:

16

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland 20-21 april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP Välkommen till 2017 års upplaga av Synapsen, en mötesplats som inspirerar och ger personlig utveckling till chefer, ledare och politiker

Läs mer

Kommunikation för bättre ledarskap

Kommunikation för bättre ledarskap Kommunikation för bättre ledarskap Lönsamma och livskraftiga företag med medarbetare som jobbar mot gemensamma mål och som mår bra skapas av medvetna, lyhörda och tydliga chefer. För att nå dit är det

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

MEC 54. MiLprogrammet för erfarna chefer

MEC 54. MiLprogrammet för erfarna chefer MEC 54 MiLprogrammet för erfarna chefer 2012 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR ERFARNA CHEFER Det är intressant och krävande att vara chef. Du förväntas hantera utmanande paradoxer, vara lyhörd för olika

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

HR-nätverket Stockholm

HR-nätverket Stockholm Program hösten 2012 Ny internationell standard för bedömningstjänster i arbetslivet - ISO 10667 Maria Åkerlund & Anders Sjöberg Tid: 30 augusti, 2012, kl 9.00 12.00, frukost serveras från 8.30 Plats: Kungliga

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING PlanB s utbildning Processkonsult med systemteoretisk inriktning

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Socionomyrket är fantastiskt vi citerar gärna ett blogginlägg från en socialsekreterare. Om ni bara visste hur mycket

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

MUC 23. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 23. MiLprogrammet för nya chefer MUC 23 MiLprogrammet för nya chefer 2008-2009 Välkommen till MiLprogrammet för NYA chefer Du är i början av din chefskarriär och är motiverad att ta dig an större utmaningar. Du har ambitionen att utvecklas

Läs mer

MEC 52. MiLprogrammet för erfarna chefer

MEC 52. MiLprogrammet för erfarna chefer MEC 52 MiLprogrammet för erfarna chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR ERFARNA CHEFER Det är intressant och krävande att vara chef. Du förväntas hantera utmanande paradoxer, vara lyhörd för

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag Kurser och Seminarier Hösten 2015 sförteckning Frukostseminarium: Hållbara Chefer... 3 Frukostseminarium: CFI Chefsfunktionsindex... 4 Frukostseminarium: Kulturanalysen ett avgörande komplement till strategiska

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2014.

INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2014. INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2014. NLP PRACTITIONER För personligt ledarskap och utveckling En INLPTA - certifierad utbildning, 4 långhelger, 16 dagar Vill du Kommunicera bättre

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Kreativ problemlösning

Kreativ problemlösning Kreativ problemlösning FÖR MER FRAMGÅNGSRIKA RESULTAT - beteendeverkstan Jeanette Nivala Westerdahl Socionom/Organisationskonsult/Systemisk handledare/utbildare/systemisk terapeut Marielle Palm - Organisationskonsult/Strategisk

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER

KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER KOMPETENSUTVECKLING PÅ HEMMAPLAN KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER Kommunikation är ofta en vilja att övertyga. Att just din vara, tjänst, idé eller att du själv är ett bra alternativ. Det kan handla om att

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

UTBILDNINGAR I FÖRÄNDRINGSLEDNING

UTBILDNINGAR I FÖRÄNDRINGSLEDNING UTBILDNINGAR I FÖRÄNDRINGSLEDNING Vill du vässa din förändringskompetens? Dagens organisationsarbete behöver anpassas till en snabb, komplex och föränderlig omvärld som ständigt ställer nya krav och har

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Nya perspektiv på invanda mönster aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Vargen är den art som mest liknar oss människor i flockens uppbyggnad och som vi därför valt att använda

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer