KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG"

Transkript

1 KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INTERNATIONELLA internationella kvinnoförbundet KVINNOFÖRBUNDET FÖR för FRED fred OCH och frihet FRIHET

2 innehållsförteckning ordföranden har ordet s. 4 IKFF:s vision och mål s. 6 Vision s. 6 mål s. 6 IKFF I FÖRÄNDRING s. 7 Summering av s. 8 utmana militarismen s. 10 MILITÄRA UTGIFTER s. 10 Opinion och information s. 11 Lobby s. 11 Internationell lobby s. 11 KÄRNVAPENNEDRUSTNING s. 13 Opinion och information s. 14 Lobby s. 15 Internationell lobby s. 15 LÄTTA VAPen s. 15 Opinion och information s. 16 Internationell lobby s. 16 Peace, Yes pleace s. 17 Opinion och information s. 17 Investera I fred s. 19 KVInnor, fred och säkerhet s. 19 Opinion och information s. 20 Remiss s. 21 Internationell lobby s. 21 Pekingplattformen och Mänskliga Rättigheter s. 22 Opinion och information s. 23 Lobby s. 23 Internationell lobby s. 23 2

3 Informationsarbetets UtvecklinG s. 26 IKFF i media s. 26 Uttalanden s. 28 FRED OCH frihet s. 29 hemsidan s. 30 Sociala medier s. 31 Kretsarnas Arbete s. 32 umeå s. 32 VÄXJö s. 32 jönköping s. 33 Malmö/lund s. 33 göteborg s. 33 motala s. 32 lidköping s. 32 uppsala s. 35 STOCKHOLM s. 35 internationellt samarbete s. 36 Commission on the Status of Women, februari/mars 2010 s. 36 Icke-spridningsavtalet om kärnvapen, maj 2010 s konferens i Stockholm, oktober 2010 s. 37 Erfarenhetsutbyte med Nigeria s. 37 Erfarenhetsutbyte med Demokratiska Republiken Kongo s. 37 Projekt i Costa Rica s. 37 Organisationen ikff s. 38 styrelsen s. 38 kansliet s. 38 praktikantprogrammet s. 38 Bokslut & Ekonomisk redovisning s. 40 3

4 ordföranden har ordet Under 2010 har Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet - IKFF haft anledning att uppmärksamma och delta i en rad viktiga händelser och aktiviteter. Det var 30 år sen Icke-spridningsavtalet för kärnvapen (NPT) trädde i kraft. Det var 15 år sedan FN:s medlemsstater enades att arbeta för kvinnors rättigheter genom Pekingdeklarationen. Det var 10 år sedan FN:s säkerhetsråd förde upp kvinnors rättigheter på den internationella säkerhetsagendan genom antagandet av säkerhetsrådsresolution 1325 och det var samtidigt 10 års avstämning hur det går för världen att uppnå milleniemålen. Det är dags att tänka tillbaka och göra avslut över 2010 års verksamhet. Det är med stolthet jag kan konstatera att IKFF varit en aktiv röst i debatten kring både nedrustning och kvinnors säkerhet i många olika sammanhang. IKFF har arrangerat frukostmöten, seminarier och inbjudits av andra att delta i paneler kring kärnvapen, mänsklig säkerhet och ifrågasättandet av världens militära kostnader. Vi har alltmer kommit ut i sociala medier och vårt perspektiv på säkerhetspolitiken har blivit alltmer efterfrågat. Under våren deltog IKFF aktivt i debatten kring kärnvapennedrustning och var närvarande vid den stora översynskonferensen av icke-spridningsavtalet i New York i maj. Att bevaka staternas förhandlingar och sprida information är nödvändigt för allmänhetens möjlighet att protestera mot världens makthavares ovilja att sluta investera i militär osäkerhet före mänsklig säkerhet. Att vara på plats och kunna sprida information har rönt uppskattning bland många och har bidragit till att locka nya medlemmar till organisationen. När hela politiker-sverige samlades i Almedalen var IKFF en av arrangörerna bakom Säkerhetspolitiskt Sommartorg. Det här året arrangerade vi bland annat ett seminarium om kvinnors säkerhet i konflikter tillsammans med SIDA och Folke Bernadotteakademin. På plats i Almedalen kunde jag glädjas åt hur vår generalsekreterare Petra Tötterman Andorff höll samman ett IKFF-team som aktivt bidrog till framgångsrika arrangemang och lobbyaktiviteter. 10 års-firandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) firade IKFF genom att samla ett 20-tal deltagare från hela världen i ett Young-WILPF möte i Stockholm. Tillsammans utvecklade deltagarna strategier för organisationens framtid. Det var både uppskattat och uppmuntrande att få del av deras tankar på ett seminarium med representanter från de svenska kretsarna. IKFF var också ansvariga för en workshop under Operation 1325:s internationella konferens Ten years with 1325-what now? och kunde bidra till dialog mellan kvinnor från olika länder runt om i världen. Under hösten var IKFF närvarande vid säkerhetsrådets debatt i New York och IKFF:s ordförande från DRKongo deltog i ett seminarium med FN:s särskilde representant gällande sexuellt våld i konflikt Margot Wallström för att diskutera kvinnors arbete på lokal nivå. Vi arbetade även aktivt med de nybildade IKFF-grupperna i DRK 4

5 och Nigeria för att utveckla det internationella samarbetet för kvinnors deltagande och säkerhet i konflikter med syftet att stödja dem utifrån deras behov. IKFF besökte även sektionen i Nigeria och deltog i en workshop kring det nationella arbetet med en handlingsplan för resolution Ett exempel på att vår expertis efterfrågas var när SIDA presenterade den årliga Human Security Report 2009/2010 The Causes of Peace in the 20th Century och IKFF inbjöds att ge vår analys av resultaten och påpeka vikten av ett genusperspektiv i säkerhetsanalyser för att inte utesluta halva befolkningen. Det visade sig att det fanns ett stort behov av detta! Själv hade jag förmånen att delta i två internationella konferenser för firande av resolution En i Genève där även utvecklingen av UN Women, FN:s nya organisation för att stärka kvinnors ställning i världen, diskuterades. I Berlin genomfördes en stor konferens för att bygga strategier för framtiden utifrån erfarenheter från olika länder. Mycket återstår att göra och IKFF har en viktig roll i det framtida arbetet. Året avslutades genom att vi tillsammans med Folke Bernadotteakademin, Svenska Freds och Kristna Freds arrangera en samtalsserie kring nedrustning och utveckling för myndigheter, departement och civila samhället. Styrelsens arbete har även präglats av arbetet inför val av insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinnas styrelse Dessutom har arbete pågått för paraplyorganisationen Operation 1325:s framtida strategi. IKFF:s framgångsrika arbete i Sverige är summan av kretsarnas arbete, bidrag från enskilda medlemmar, förtroendevalda, praktikanter och personal samt de regelbundna kontakterna med de internationella kontoren i Geneve och New York. Styrkan finns i det tydliga målet från 1915 to abolish the root causes of war att utrota orsakerna till krig ett mål som tyvärr är lika aktuellt idag som det var för 95 år sedan. Viktigt är att vi blir fler som protesterar mot den ökande militära osäkerheten i världen och det slöseri av resurser militarismen för med sig. Det var 95 år sedan modiga kvinnor från hela världen samlades i en fredskongress och grundade världens äldsta fredsorganisation för kvinnor och nu går det snabbt till 100-årsdagen. Tack styrelse och arbetsutskott för gott samarbete i god anda och ert stöd. Tack, Petra Tötterman Andorff för ditt ledarskap. Tack för ert arbete Emma Rosengren, Josefine Karlsson och Pia Johansson som bidragit till en verksamhet att vara stolt över! Tack också till Agneta Lindström för ditt arbete med ekonomin. Tack även praktikanter! Nu fortsätter vi att vara en röst för fred och frihet under 2011 och framåt. Österbybruk i maj 2011 Kirsti Koltoff, ordförande IKFF 5

6 IKFF:s vision och mål IKFF är en ideell organisation och utgör den svenska sektionen av en internationell fredsorganisation (eng. Women s International League for Peace and Freedom, WILPF). IKFF för samman kvinnor som motsätter sig krig, våld, exploatering och alla former av diskriminering och förtryck och som förenar sig i önskan att åstadkomma fred grundad på ekonomisk och social rättvisa för alla. IKFF har sektioner i alla världsdelar. IKFF har en unik ställning som en av världens äldsta internationella fredsorganisationer, med FN-status, nära anknytning till FN:s nedrustningsarbete i Genève och Kvinnokommissionen samt säkerhetsrådet i New York. IKFF:s internationella verksamhet koordineras genom ett sekretariat i Genève, samt ett FN-kontor i New York. IKFF arbetar i Sverige enligt internationellt fastställda fokusområden: utmana militarismen, investera i fred och stärka multilateralismen. VISION IKFF:s vision är en ekonomisk och social världsordning som bygger på frånvaro av våld och förtryck, erkännande av ett pluralistiskt samhälle, efterlevande av de grundläggande mänskliga rättigheterna och övertygelsen om att det inte kan bli fred och säkerhet för någon om inte jordens tillgångar delas rättvist. Vår vision är en värld där konflikter löses med dialog, och som tar avstamp i kvinnors och mäns lika värde och rättigheter. För att nå detta är det nödvändigt att avskaffa alla former av exploatering, diskriminering och förtryck. MÅL IKFF:s mål är fred grundad på hållbar utveckling och ekonomisk och social rättvisa för alla. Det innebär att investeringar som syftar till att tillgodose människors grundläggande mänskliga rättigheter ersätter militära utgifter och svällande krigsbudgetar. Vi anser att huvuddelen av de resurser som dagligen vigs åt militära ändamål ska omprioriteras för att istället investeras för att möta de verkliga säkerhetshot som finns i världen idag såsom fattigdom, miljöförstöring, brist på hälso- och sjukvård, våld mot kvinnor och spridningen av vapen. Människor skapar förändring och det är först när tillräckligt många protesterar mot snedprioriteringar och kortsiktiga lösningar på globala problem som det kan ske förändring. IKFF lägger därför stor vikt vid den enskilda individens engagemang. Vi för samman kvinnor av skilda politiska övertygelser och bakgrunder fast beslutna att utrota grundorsakerna till krig i arbetet för en hållbar fred. Då IKFF:s sektioner runt om i världen verkar i vitt skilda kontexter skiljer sig arbetet mellan sektionerna åt. De olika sektionerna arbetar med säkerhetsfrågor utifrån den nationella och lokala säkerhetspolitiska kontexten. I Israel, Palestina, Colombia och Demokratiska Republiken Kongo, för att nämna några exempel, arbetar sektionerna med allt från civil olydnad som sjungande, arga mormödrar vid vägspärrar till juridisk rådgivning och utbildning av kvinnor om resolution I Nigeria är arbetet med att öka kvinnornas röstdeltagande i allmänna val och arbetet mot lätta vapen viktiga frågor. I Norge, Sverige, Japan och USA är arbetet ofta inriktat på informations- och lobbyverksamhet, i syfte att väcka opinion och påverka politiker och beslutsfattare att implementera ett genusperspektiv i säkerhets- och utrikespolitiska frågor. Det finns även ett nära samarbete mellan de nordiska sektionerna, samt med andra systerorganisationer runt om i världen. 6

7 IKFF I FÖRÄNDRING Under hela 1900-talet har IKFF:s verksamhet förändrats och utvecklats med tiden. En stor del av IKFFs tidiga arbete fokuserade på hjälp till flyktingar och hjälparbete under krig, konflikter och katastrofer. På 20-talet gjordes aktivt opinionsarbete för att få upp nedrustningsfrågan på agendan i Nationernas Förbund (NF) och ett förbud mot kemiska vapen. På talet fokuserade IKFF på att försvara demokrati, skapa folkopinion för en fredskultur och kampen mot nazism och rasism. Stora upprop arrangerades innan och efter andra världskrigets utbrott - bl.a. Kvinnornas vapenlösa upprop Aktionen gick ut på att kvinnor och barn skulle vägra använda gasmask och på så sätt tvinga männen att sluta kriga. Mitten av 1900-talet präglades bland annat av kunskapsspridning om det nybildade FN där IKFF kom att få rådgivande status. Arbetet mot militär upprustning intensifierades och nedrustning av kärnvapen blev en prioriterad fråga. Genom IKFF sprängdes partigränser och svenska kvinnor samarbetade för att förhindra att Sverige blev en atomvapenmakt. Kalla kriget symboliserades av upprustning och supermakternas krigsföring runt om i världen och IKFF som internationell organisation hade möjlighet att skapa gränsöverskridande arbete för fred. På 80-talet dominerades fredsagendan av kärnvapenhotet och på svenskt IKFF-initiativ gjordes den största aktionen i IKFF:s historia satte igång Den stora Fredsresan. Aktionen gick ut på att kvinnor från olika länder och världsdelar besökte samtliga FN-staters regeringar för att ställa dem fem frågor som skulle besvaras med ett ja eller ett nej - om exempelvis världsfred, global rättvisa och resursfördelning. Under 1990-talets krig på Balkan nåddes Sverige av rapporter om kvinnornas utsatta situation i konflikten. I Sverige tog IKFF tillsammans med kvinno- och fredsrörelsen initiativ till stiftelsen Kvinna till Kvinna som idag stödjer kvinnor och kvinnors organisering i en mängd konfliktområden i världen. 7

8 Summering av Under 2000-talet såg vi en förändring i den säkerhetspolitiska diskursen där begreppet mänsklig säkerhet fick allt större utrymme. IKFF:s analys av säkerhetspolitiken har fått mer gehör och antagandet av säkerhetsrådets resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet med efterföljande resolutioner har på många sätt satt fokus på våra frågor. I takt med att både politiska frågor och samhällsstrukturerna för påverkansarbete förändrats har IKFF anpassat organisationen till det nya århundradet. Under 2000-talet har IKFF utvecklat strukturerna för det operativa arbetet genom att gå från en deltidsanställd förbundssekreterare till fem anställda som tillsammans med styrelsen driver organisationens arbete framåt. Verksamheten på nationell nivå har ökat genom en större andel projekt - från endast ett projekt år 2003 till nio stycken år Kretsarnas lokalarbete har samtidigt fortsatt på samma höga nivå. Vi har lyckats behålla antalet medlemmar under åren och vi kan glädjas åt att en ny ung generation av kvinnor intresserar sig för våra frågor. IKFF får i genomsnitt 70 nya medlemmar per år Arrangerade/samarrangerade seminarier och event Nya medlemmar/år År 2005 initierade IKFF det mycket framgångsrika praktikantprogram som varje år erbjuder ungefär 10 kvinnor en möjlighet att skaffa direkta erfarenheter från freds- och säkerhetspolitiskt arbete i Sverige och internationellt. Att öka andelen kvinnor på alla nivåer i säkerhetspolitiken är viktigt och omnämns tydligt som ett mål med resolution Under de år som praktikantprogrammet har pågått ser IKFF att vårt arbete med frågan har gett resultat då unga kvinnor från IKFF:s praktikprogram arbetar inom svenska och internationella organisationer, myndigheter och institutioner. Praktikantprogrammet

9 Syftet med IKFF:s utveckling de senaste åren har varit att strukturera det arbete som länge har pågått runt om i Sverige och internationellt i ett format som passar en ny generation fredsaktivister samtidigt som vi har velat behålla styrkan i det arbete som skett i nästan 100 år. Antagandet av tydliga fokusområden med uttalade mål och metoder för utvärdering har skapat en tydligare profil för IKFF:s arbete. Medvetna beslut om samarbetspartner bland övriga organisationer i civila samhället och myndigheter har bidragit till att profilera IKFF som en internationell fredsorganisation med stor kunskap om nedrustning och kvinnors säkerhet. IKFF är också en viktig aktör på den kvinnopolitiska arenan genom att aktivt engagera kvinnor och bidra till att främja kvinnors organisering och deltagande i det säkerhetspolitiska arbetet. IKFF har också arbetat för att utveckla informationsspridningen och det påverkansarbete som IKFF vill utföra. Hemsidan är tillsammans med temaskrifterna Fred och Frihet, som utkommer med 4 nr varje år, navet i den informationshub som IKFF utgör för information om kvinnor, fred och säkerhet kopplat till nedrustning. Närvaron i den mediala debatten ökar också för varje år och internetbaserad media blir en allt viktigare kanal parallellt med lokal media Publicerade debattartiklar Samarbetet med huvudkontoren i New York och Genève har också intensifierats under 2000-talet, genom praktikantprogrammet och ökade gemensamma projekt. IKFF erbjuder varje år medlemmarna möjlighet att delta vid internationella konferenser såsom Kvinnokommissionen (Commission on the Status of Women CSW) och förhandlingarna kring icke-spridningsavtalet om kärnvapen (Non Proliferation Treaty, NPT). Samarbetet med IKFF:s systersektioner har också ökat där stort fokus har legat på erfarenhetsutbyte mellan unga kvinnor från Sverige och konfliktområden. Från idag Starten på långvarig hjälp till flyktingar och hjälparbete under konflikter och katastrofer Aktivt opinionsarbete för att få upp nedrustningsfrågan på agendan samt ett förbud mot kemiska vapen i Nationernas förbund. intensivt arbete för att skapa folkpinion för fredskultur Kamp för demokrati och mot nazism och rasism. Stora upprop innan och efter andra världskrigets utbrott bland annat. Kvinnornas vapenlösa upprop Blev rådgivande till flera organ i det nybildade FN. Arbetet mot militär upprustning intensifierades och fokuserades på kärnvapenmotstånd. IKFF sprängdes partigränser när svenska kvinnor samarbetade för att hindra Sverige att bli en kärnvapenmakt Kalla kriget symboliserades av upprustning och IKFF som internation ell organisation hade möjlighet att skapa gränsöverskridande arbete för fred. Fredsagendan dominerades av kärnvapenhotet Den stora Fredsresan; kvinnor från hela världen besökte FN-ländernas regeringar med fem frågor om deras vilja till fredsarbete. Vid resan slut hade hela 91 av 112 tillfrågade länder svarat att de ville arbeta för fred. Sverige nåddes av rapporter om kvinnornas utsatta situation i konflikten på Balkan. Tillsammans med bland annat Svenska freds tog IKFF initiativ till stiftelsen Kvinna till Kvinna som idag stödjer kvinnor i en mängd konflikt områden i världen. FN antog resolution 1325 om kvinnors roll och utsatthet i konflikter. IKFF var drivande bakom antagandet och arbetar dagligen världen över med implementering av resolutionen

10 utmana militarismen I världen lever idag ungefär 1,2 miljarder människor i det som kallas extrem fattigdom, alltså på mindre än 10 kronor om dagen. Av dessa är 70 % kvinnor. Varje dag dör dessutom barn av fattigdom. Kvinnor och flickor diskrimineras världen över; de tjänar mindre än män och bär de tyngsta konsekvenserna av fattigdom, brist på utbildning och brist på politiska rättigheter. Runt en halv miljon kvinnor dör varje år till följd av graviditeter. Miljoner barn nekas skolgång, av vilka en majoritet är flickor. En av tre kvinnor har utsatts för någon typ av genusbaserat våld, ofta av någon i hennes egen familj. Allt detta utgör riktiga säkerhetshot, hot som inte kan lösas med militärt våld. Att skydda människor från hot MILITÄRA UTGIFTER Att försöka lösa konflikter och problem med militära medel är inget nytt. Det är heller inget nytt att dessa medel knappast kan råda bot på de säkerhetshot som människor möter idag. Ändå ökar investeringarna i vapen och därmed också i brutala och destruktiva konflikter. Statens säkerhet, det man anser sig skydda genom användningen av militära medel, är inte detsamma som individers säkerhet. Även om stater säger sig investera i militära medel för att beskydda samhällets sårbara är det just dessa individer som faller offer för krigens förstörelse. Myten om att krig utkämpas för att skydda civila är alltså just en myt. Om man på allvar vill tala om beskydd är det nödvändigt att ifrågasätta den statscentrerade synen på säkerhet och istället fokusera mot deras säkerhet är ett av samhällets viktigaste uppdrag, och en säkerhetspolitik värd namnet bör utgå från en genusmedveten syn på vem som är säker. Med utgångspunkt i detta kommer en stat aldrig att vara säkrare än sina medborgare och mänskliga rättigheter kan inte åsidosättas för att upprätthålla en territoriell, traditionell säkerhet. Ändå är det militära medel som prioriteras inom säkerhetspolitiken. Därför arbetar IKFF med att utmana militära strategier genom att förespråka nedrustning och omfördelning av resurser från militär osäkerhet till mänsklig säkerhet. Verksamheten under 2010 inriktade sig på att minska militära utgifter, att förespråka kärnvapennedrustning och att belysa kopplingen mellan lätta vapen och våld mot kvinnor. på individens säkerhet. Statistik från Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) visar att världens totala militära utgifter nådde ofattbara 1630 miljarder amerikanska dollar Om de ekonomiska resurser som idag vigs åt militära ändamål skulle investeras i bistånd, hållbar utveckling, hälsovård och utbildning skulle världen antagligen se mycket annorlunda ut. Därför har IKFF under året bedrivit aktiviteter på lokal, nationell och internationell nivå, med syfte att uppmärksamma hur stora samhällsresurser som varje år förslösas på militär osäkerhet och vad denna destruktiva säkerhetspolitiska prioritering får för konsekvenser. 10

11 Opinion och information Våren 2010 Lansering av publikationen Utmana Militarismen 2 mars Workshop om civila och militära insatser i Afghanistan, Göteborg Gästföreläsare: Ann Wilkens, fd. Ambassadör Pakistan/Afghanistan 5-6 mars Bokbord och deltagande i seminarium om säkerhet på Utrikespolitiska föreningar nas (UF) konvent, Göteborg 16 mars Lanseringsfest för serieboken En hjälpande hand, Arrangör: IKFF i samarbete med Amnesty International Sverige, Broderskapsrörelsen, Kristna Fredsrörelsen, S-studenter, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Stockholm 24 mars Studiecirkel om militära utgifter, Växjö 27 mars Workshop om militära utgifter. 17 april Seminarium med lokalpolitiker om militära utgifter, Växjö april Studiecirkel om militära kostnader, Göteborg 24 april Workshop om militära utgifter, Stockholm 5 maj Seminarium om militära utgifter, Göteborg 24 maj Women, peace and disarmament day debattinlägg med anledning av uppmärksam mandet av 24 maj, publicerat på Newsmill 15 september Sverige måste sluta investera i krig, debattinlägg med anledning av riksdagsvalet, publicerat på Newsmill 21 september Vi behöver en ny Alva Myrdal i Genève debattartikel publicerad i Göteborgs posten debatt på nätet, Kirsti Kolthoff och Anna Ek (Svenska Freds). 10 oktober Glöm inte freden i din budget, Anders Borg, debattartikel med anledning av regeringens budgetförslag, publicerad i Dagens Arena, Arbetarbladet 10 oktober Investera i fred, Anders Borg, debattartikel med anledning av regeringens bud getförslag, publicerad i Dagens Arena 11 oktober Investera i fred, Anders Borg, debattartikel publicerad i Katrineholmskuriren, Sundsvalls Tidning, Södermanlands Nyheter, Westmanlands läns Tidning 12 oktober Glöm inte freden, Borg, debattartikel publicerad i Hallands Nyheter, Norrländ ska Socialdemokraten, Nya Wermlands Tidningen, Piteåtidningen, Östgöta Co respondenten 13 oktober Glöm inte freden, Borg, debattartikel publicerad i Gefle Dagblad 30 december Sluta slösa våra pengar på Nordic Battlegroup debattinlägg publicerat på News mill Lobby 24 mars Möte om nedrustning med UD:s nedrustningsenhet UDNIS samt ett stort antal representanter för organisationer 3 december Seminarieserie om nedrustning och utveckling. Arrangör: IKFF, FBA, Kristna Freds och Svenska Freds. 10 december Seminarieserie om nedrustning och utveckling. Arrangör: IKFF, FBA, Kristna Freds och Svenska Freds. 17 december Seminarieserie om nedrustning och utveckling. Arrangör: IKFF, FBA, Kristna Freds och Svenska Freds. Internationell lobby 2-7 januari Indien: Medverkan i internationell konferens om militära utgifter, nedrustning och januari Indien: Workshop om militära utgifter. 11

12 Paying the Price of Militarism De militära utgifterna slår varje år nya rekord trots att militära strategier inte kan lösa dagens säkerhetsproblem som trafficking, miljöförstöring och våld mot kvinnor. Därför drev IKFF under 2009/2010 med stöd från Ungdomsstyrelsens bidrag till kvinnors organisering projektet Paying the Price of Militarism, som syftade till att skapa diskussion kring ekonomiska prioriteringen av militär säkerhet framför mänsklig säkerhet. Tack vare projektet kunde kvinnor runt om i landet engagera sig i arbetet för större fokus på kvinnors säkerhet. Genom projektet lyckades vi: lansera temaskriften Utmana Militarismen anordna studiecirklar och seminarier runt om i landet medverka i nedrustningsförhandlingar i New York få mediagenomslag runt om i Sverige 12 För att beställa material eller få mer information om projektet, kontakta

13 KÄRNVAPENNEDRUSTNING Kärnvapen är ett av de största hoten mot mänskligheten idag. Tusentals kärnvapen står utplacerade världen över, flera av dem redo att avfyras inom loppet av några minuter. Den totala arsenalen har kapacitet att utrota jordens befolkning flera gånger om. Kärnvapen regleras internationellt av icke-spridningsavtalet (nuclear Non- Proliferation Treaty NPT). Brister i avtalet, framförallt att avtalet ger alla stater rätten till kärnkraft samt att vissa stater enligt avtalet får ha kärnvapen och andra inte, skapar starka låsningar i internationella nedrustningsförhandlingar. Kärnvapen är ett uttryck för hur stater anstränger sig till det yttersta för att vara militärt överlägsna andra stater och på så vis avskräcka dem från militära anfall. Denna skrämselstrategi är ohållbar eftersom den bygger på utrotning av jordens befolkning utan att erbjuda ett enda hållbart säkerhetslöfte. Så länge kärnvapen finns kvar på jordens yta hotas människors överlevnad. Oviljan bland kärnvapenstaterna att leva upp till sina åtaganden och nedrusta sina kärnvapen innebär att nya lösningar på kärnvapensituationen behövs. IKFF driver därför att världens stater skall komma överens om en övergripande konvention eller ett annat juridiskt regelverk som helt och hållet förbjuder kärnvapen, och som innehåller en tydlig tidsplan för avveckling. Det är dock inte bara juridiska åtgärder som krävs för att befria mänskligheten från kärnvapenhotet. Än viktigare är att helt och hållet förändra kärnvapnens roll i säkerhetsdoktriner genom att utmana de militära strukturer som prioriterar våldsanvändning framför förebyggande insatser och civil krishantering. Genom aktiviteter och mediala inlägg både i Sverige och internationellt har IKFF under det gångna året uppmanat stater att ta flera steg framåt i denna fråga och en majoritet av världens stater visade under året att de vill förbjuda kärnvapen helt och hållet. Med stöd från Folke Bernadotteakademin drev IKFF:s lokala krets i Stockholm ett projekt om kärnvapen och genus under året. Det övergripande målet med projektet var att öka kunskapen om kärnvapen bland kretsens medlemmar och allmänheten genom att uppmärksamma och sprida information. Projektet har också syftat till att uppmärksamma vikten av en konvention som förbjuder kärnvapen. Genom projektet lyckades vi: producera en temaskrift om kärnvapen och genus hålla informationsmöten för medlemmar medverka i ett flertal externa arrangemang 13

14 Opinion och information 30 januari När världen kommer närmare artikel om Budkavlen mot Kärnvapen och intervju med Kirsti Kolthoff i Östhammars nyheter 6 februari Lyckad demonstration mot kärnvapen artikel i Östhammars nyheter om Budkavlen mot kärnvapen 24 mars Seminarium om kärnvapen och kärnkraft, arrangerat av IKFF i samarbete med Sällskapet Riksdagskvinnor mot Krig (SÄRK) 24 mars Lansering av hemsidan som IKFF startade tillsammans med FN- förbundet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Svenska Läkare mot Kärnvapen 8 april Kärnvapenkonvention ett riktigt steg mot en kärnvapenfri värld debattinlägg med an ledning av START-avtalet publicerat på Newsmill 8 april Emma Rosengren i intervju i Sveriges Radio P1 p.g.a. START-avtalets underskrift 14 april En kärnvapenfri värld kräver att kärnkraften avvecklas debattinlägg om sam bandet mellan kärnkraft och kärnvapen publicerat i SVD Brännpunkt 15 april Kärnvapenfritt, debattinlägg publicerat på ETC 19 april Kommer Obama att våga nedrusta? debattinlägg med anledning av NPTförhandlingarna, publicerat på Newsmill 27 april Fyra fredsorganisationer startar nedrustningsblogg, pressmeddelande med anled ning av lanseringen av 28 april Dagliga rapporter och analyser från NPT-konferensen i New York, pressmed delande med anledning av IKFF:s rapporter från nedrustningskonferensen i NY 5 maj Sveriges kärnvapenposition en besvikelse, debattinlägg med anledning av NPTförhandligarna, publicerat på Newsmill 5 maj Sluta mumla om kärnvapen Bildt, debattinlägg med anledning av Sveriges roll i NPT-förhandlingarna i New York, publicerat i Aftonbladet Debatt 17 maj En kärnvapenfri värld, debattartikel med anledning av NPT-förhandlingarna publicerad i ETC och på 29 maj Sverige landet som förlorade sin nedrustningsröst, debattinlägg med anledning av Sveriges insats i NPT-förhandlingarna i New York, publicerat på Newsmill Sommaren 2010 USA:s dubbla budskap, artikel om USA:s roll inom kärnvapennedrustning, publicerad i Internationella Studier, nr 2 Sommaren 2010, utgiven av Utrikespolitiska Institutet 1 juni Frukostseminarium om kärnvapennedrustning, Stockholm 2 juni Fest för fred pressmeddelande om fredsfest i Stockholm, ett IKFF-arrangemang 3 juni Utvärdering av FN-konferensen om kärnvapennedrustning. IKFF medverkade som talare i panel. Arrangör: IKFF i samarbete med Nätverket för Kärn vapennedrustning, Stockholm 5 juni Demonstration mot kärnvapen. IKFF höll tal i samband med demonstrationen. Arrangör: IKFF i samarbete med Nätverket för Kärnvapennedrustning. 5 juni seminarium om kärnvapennedrustning. Arrangör: IKFF i samarbete med Svenska Läkare mot Kärnvapen, Stockholm 8 juli Seminarium om kärnvapennedrustning, Säkerhetspolitiskt Sommartorg i Alme dalen. Arrangör: IKFF i samarbete med SLMK. Talare: Petra Tötterman Andorff (IKFF), Gunnar Westberg (SLMK), Carina Hägg (s), Daniel Nord (SIPRI), Fredrik Lindwall (FOI), moderator: Ullrika Möller (UI), Visby Hösten 2010 Lansering av publikationen Kärnvapen och Genus 6 augusti Seminarium på institutionen för Freds- och Konfliktkunskap vid Uppsala Universitet om kärnvapennedrustning, IKFF medverkade som talare i 14 panelsamtal, Uppsala

15 6 augusti Petra Tötterman Andorff intervjuad i Uppsala Fria tidning med anledning av Hiroshimadagen 16 september Förvirring i valrörelsen om amerikanska kärnvapenbaser debattartikel med anledning av riksdagsvalet, publicerad i Dagens Arena 23 september Seminarium om kärnvapennedrustning, Nedrustning i sikte, arrangerat av Svenska FN-förbundet, IKFF medverkade som paneltalare, Göteborg 16 oktober Palmedagen, IKFF medverkade som paneltalare i seminarium om kärnvapennedrustning, Stockholm 21 november Humanisternas dag, IKFF medverkade som talare i en workshop om kärn vapennedrustning och hade bokbord, Stockholm Lobby 24 mars Seminarium med UD och riksdagsledamöter inför kärnvapenförhandlingarna i New York i maj. Arrangör: IKFF, Svenska Freds, FN-förbundet och SLMK, Stockholm 4 maj Möte med svenska riksdagsledamöter i regeringens delegation för översynskonferensen av NPT 7 maj Möte med svenska UD-delegationen för översynskonferensen av NPT 10 september Möte med UD NIS om kärnvapennedrustning 26 oktober Möte med UD NIS om generalförsamlingens första kommitté, Stockholm Internationell lobby februari London: Medverkan i seminarium och demonstration mot kärnvapen i Storbritannien, samt lobbymöten med bland andra fredspristagaren Jody Williams 2-14 maj New York: Medverkan i översynskonferensen av icke-spridningsavtalet NPT i New York LÄTTA VAPEN De mest använda vapnen i världens konflikter idag är de som kallas lätta vapen eller handeldvapen (Small Arms and Light Weapons, SALW) det vill säga de vapen som kan hanteras av en eller ett fåtal personer. Det är också de som används i så kallad fredstid, exempelvis vid mord, mordförsök och rån. Inom kategorin lätta vapen ryms allt från mindre pistoler och revolvrar till mer avancerade granatgevär som svensktillverkade Carl Gustaf. Att lätta vapen är billiga, mobila och lätta att få tag på gör att ett och samma vapen (åter)används i olika konflikter. På grund av deras mobilitet är det oerhört svårt att kontrollera var de i slutändan kommer att hamna, och vem de kommer att riktas mot. Det är också dessa vapen som barnsoldater rustas med. Lätta vapen finns världen över men tillverkas, importeras, exporteras, säljs och köps till störst andel av män. Ändå har de en oproportionerlig inverkan på kvinnors liv. De används för att döda och hota kvinnor, samt för att underlätta våldtäkt eller hindra kvinnor från att undkomma ett våldsamt förhållande. Kvinnor löper inte störst risk att utsättas för vapenrelaterat våld på gatan eller på slagfältet, utan i sitt eget hem. Förövaren är ofta en make eller en partner. Detta sker i länder världen över genus och kön har större inverkan än geografiskt läge i att påverka utsatthet för väpnat våld. Våld i hemmet och lätta vapen är alltså starkt kopplade till varandra. Lätta vapen utgör alltså stora hot mot människor, i hemmet men också i konflikter. För att komma åt de problem som vapnen orsakar krävs ett starkt internationellt nedrustningsarbete och en strikt vapenkontroll. 15

16 Opinion och information september Informationsspridning i samband med Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg 30 november Det globala kriget mot kvinnorna debattartikel med anledning av uppmärksam mandet av dagen mot mäns våld mot kvinnor, publicerad i Sundsvalls Tidning, Arbetarbladet December 2010 Lansering av temaskriften Lätta vapen stora hot 1 december Det globala kriget mot kvinnorna, debattartikel publicerad i Skånska Dagbladet, Dagen, Länstidningen Östersund, Folket 16 december Workshop om lätta vapen och våld mot kvinnor, Malmö Internationell lobby 18 juni, Stockholm: IKFF adresserade kopplingen mellan lätta vapen och våld mot kvinnor i en fråga till Margot Wallström (SRSG on Sexual Violence in Conflicts) vid hennes besök på SIDA för att träffa NGO-representanter. Hösten 2010, Colombia Erfarenhetsutbyte och samverkan med systersektionerna, Colombia och Costa Rica och Costa Rica lätta VaPen - stora Med stöd av Ungdomsstyrelsens projektbidrag för kvinnors organisering påbörjades under 2010 ett projekt om lätta vapens inverkan på kvinnors liv, i samarbete med IKFFs systersektioner i Colombia och Costa Rica. Syftet är att stärka det internationella samarbetet och öka möjligheten att utbyta kunskap och erfarenheter. ProBleM för kvinnor Genom projektet lyckades vi: producera en temaskrift om lätta vapens inverkan på kvinnors liv hålla informations möten samverka med andra organisationer i sverige 16

17 Peace, Yes please Med stöd av Forum Syd har Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet under 2010 genomfört en informationskampanj med fokus på studenter och ungdomar. Syftet har varit att öka ungdomars samt en intresserad allmänhets intresse för de egentliga kostnaderna för militariseringen i världen samt vikten av att anlägga ett genusperspektiv på konflikter. Utgångspunkten har varit kopplingen mellan militära investeringar och ökad osäkerhet i världen. Investeringar i vapen och militär verksamhet är en direkt bidragande faktor till ökad militarisering och till minskade investeringar i konfliktförebyggande arbete. Under våren 2010 hölls internationella översynskonferensen av icke-spridningsavtalet (NPT) inom FN: s ramar. Inför denna konferens tog IKFF fram information om vad militära utgifter skulle motsvara i investeringar i utvecklingssamarbete istället. Detta material användes som grund för den information som projektet vidareutvecklade i studiecirkel och på föreläsningar vid universitet. Genom närvaro vid universitet, högskolor, festivaler och politiska möten har IKFF under 2010 träffat ungdomar och vuxna, unga och gamla för att vända på begreppen och diskutera det slöseri som dagligen pågår i fredens namn. Tillsammans har vi skapat ett material som idag finns tillgängligt via Studiefrämjandet runt om i hela landet. Alla, oavsett ålder och bostadsort, skall ha möjlighet att kritiskt kunna granska den militära utveckling som sker i världen för att själv kunna bilda sig en uppfattning och arbeta för en fredligare värld. IKFF har bidragit till detta och idag har alla som vill och är intresserade oavsett om man är medlem i IKFF eller ej möjlighet att lära sig mer genom våra studiecirklar. Aktiviteter som har bedrivits under året är föreläsningar, workshops, filmvisning, diskussions- och kontaktmöten, produktion av artiklar, produktion av studiecirklar i samarbete med andra frivilligorganisationer inom fältet samt Studiefrämjandet och ledarskapsutbildning i samarbete med Studiefrämjandet. Vidare har projektet deltagit vid arbetsmarknadsdagar för studenter. Inom projektet bedrevs samarbete med Operation 1325, Kristna Fredsrörelsen, Svenska Läkare mot Kärnvapen och Studiefrämjandet. Via IKFF och Studiefrämjandet går det idag att delta i eller starta upp en studiecirkel om fred och säkerhet, oberoende av var i landet man bor. Man kan också ansluta sig till någon av de diskussionsgrupper på Facebook som knoppat av sig från projektet. Facebookgrupper som startats upp i relation till informationsprojektet är; IKFF-Studiecirkel, Feministisk teori och politik. Opinion och information 5 maj Föreläsning på Linnéuniversitetet, Göteborg 6 maj Deltagande i Pax et Bellums internationella konferensdag, Uppsala 2-3 juli Lär dig prata politiska, workshop på Peace and Lovefestivalen, Borlänge 5 juli Lär dig prata politiska, workshop på Alternativa Almedalen, Visby 5 juli Gående fredsaktion Har du vad som krävs för att stå upp för fred?, Almedalen 2 september Deltagande i välkomstmässa på Umeåuniversitet, Umeå september Information på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 10 november Föreläsning på ABF i Malmö 14 november Ledarskapsutbildning för kvinnliga studenter i samarbete med Studiefrämjandet, Stockholm 21 november Information på Humanisternas dag vid Stockholms universitet, Stockholm 10 december Workshop vid temadag Konfliktsmart på Skeppsholmens folkhögskola, Stockholm 21 december Studiecirkel Fred och Säkerhet, Stockholm 17

18 Peace, yes Please Att bygga fred handlar inte bara om fredsinsatser i områden där fullskaligt krig brutit ut. Att bygga varaktig fred handlar om att lyfta frågan vad det kostar för samhället på global nivå att investera i militär verksamhet och upprustning. IKFF menar att alla de miljarder dollar som årligen läggs på militär verksamhet istället skulle kunna användas för förebyggande av konflikt och utvecklingssamarbete. Det, om något, är fredsarbete. 18 Genom projektet lyckades vi: nå ut till 100-tals ungdomar och vuxna vid universitet, festivaler, politiska möten och studiecirklar synliggöra sambanden mellan utveckling och militära kostnader genom att tillgängliggöra information till ungdomar och vuxna (oavsett ålder eller bostadsort) över hela sverige Under Almedalsveckan 2010 svarade Carl Bildt på om han har det som krävs för att stå upp för freden.

19 Investera I fred Uppdelningen mellan det offentliga och det privata är central när det kommer till stater, krig och säkerhet. Den uppdelningen leder till en manlig dominans i statliga och offentliga angelägenheter, och kvinnans huvudansvar för hem och barn i världen idag. Detta återspeglas bland annat i kvinnors politiska representation. Kvinnor utgör idag färre än 20 procent av världens parlamentariker. Europa är inget undantag med ca 22 procent kvinnor som parlamentariker. För att skapa strukturell förändring måste kvinnor vara delaktiga i att sätta den politiska agendan. Utan jämställda politiska förutsättningar fortsätter kvinnor vara en outnyttjad resurs och beslut som fattas riskerar att sakna relevans för deras vardag. Det internationella samfundet har genom flera överenskommelser åtagit sig att motarbeta de strukturer som skapar och upprätthåller den samhällsordning som möjliggör kvinnors underordning. Om dessa lagar och överenskommelser skulle implementeras skulle det vara ett stort steg i arbetet med att utrota grundorsakerna till krig och istället investera i fred. Såväl förebyggande av konflikter som konfliktlösning kräver det civila samhällets involvering, inte minst kvinnoorganisationers. Trots det misslyckas det internationella samfundet och statliga aktörerna ofta med att ta tillvara de resurser, den kunskap och det engagemang som finns inom det civila samhället. Detta ser IKFF som ett stort hinder både när det gäller det förebyggande arbetet och konflikthantering. Det viktigaste och långsiktigt mest hållbara konflikthanteringsarbetet i världen utförs av civila aktörer och kvinnors roll i detta är avgörande, inte minst när det gäller i områden i upptakten till väpnad konflikt. KVInnor, fred och säkerhet Den 31 oktober 2010 var det 10 år sedan FN:s säkerhetsråd antog resolution 1325 på temat Kvinnor, fred och säkerhet. Då bekräftade äntligen säkerhetsrådet kvinnors rätt att delta på alla nivåer inom säkerhetspolitiken. Kvinnors bidrag utifrån sina erfarenheter om väpnade konflikters effekt på deras liv och samhällen erkändes och möjligheten för kvinnor att presentera sina strategier för konfliktförebyggande, konfliktlösning och fredsbyggande arbete befästes och skulle stärkas. Utvärderingen av arbetet med resolutionen hittills visar på positiva trender samtidigt som implementeringen fortfarande är långt ifrån tillräcklig. 10 år har gått sedan 1325 antogs men vad har egentligen skett? Mycket av utvecklingen inom resolution 1325 har fokuserat på kvantitativa mått med fokus på fredsinsatser eller kvinnors utsatthet i konflikter. Samtidigt är kunskapen om resolutionerna och följden för säkerhetspolitiska analyser och beslut många gånger låg. Kvinnor, fred och säkerhetsagendan har växt med fler resolutioner: 1820, 1888 och Under 2010 antogs även resolution Sammantaget syftar dessa resolutioner till att öka kvinnors deltagande i allt arbete med internationell fred och säkerhet, till att synliggöra kvinnors utsatthet i konfliktsituationer, och till att inkludera genusperspektivet i det internationella säkerhetsarbetet. Därför arbetar IKFF för institutionell implementering av resolution 1325 i sin helhet. Resolutionerna behandlas oftast som en särställd fråga istället för det genomgripande perspektiv som förordas. Sveriges regering arbetade under 2010 med policys för arbetet med kvinnors rättigheter och roll i utveckling samt säkerhet och utveckling och när policys väl är antagna inleds arbetet med strategier. Detta arbete är högst relevant för implementeringen av 1325 i Sverige och gör informationsspridning om resolutionernas betydelse oerhört viktigt. IKFF arbetade därför intensivt under 2010 med att sprida kunskap och information om resolution 1325 samt med lobbying i Sverige och internationellt. 19

20 7 juli Seminarium på Säkerhetspolitiskt Sommartorg i Almedalen, 10 years with UN Security Council resolution what next? Talare: Madeleine Rees, internationell generalsekreterare för IKFF, Margot Wallström, FN:s särskilde representant gällande sexuellt våld i konflikt samt Kent Härstedt, riksdagsledamot i utrikesutskottet. Moderator: Lena Larsson, FBA. Arrangörer: Folke Bernadotte Akademin, IKFF och Sida, Visby 8 juli Seminarium och lansering av publikationen Röstar du för fred? på Säkerhetspolitiskt Sommar torg i Almedalen, Svensk säkerhetspolitik vem kan känna sig säker?, deltagare i panelen: Karin Enström (M), Allan Widman (FP), Staffan Danielsson (C), Else-Marie Lindgren (KD), Stina Sundberg (FI), Peter Rådberg(MP), Gunilla Hägg (S) och Hans Linde (V). Moderator var Devrim Mavi, chefredaktör Arena, Visby 17 februari A little less conversation, a little more action please Mr Bildt debattinlägg med anledning av Carl Bildts utrikesdeklaration, publicerat på Newsmill 17 februari Rusta upp kvinnornas politiska arena när du ändå är på gång Gunilla! svar på Gunilla Carlssons inlägg i utrikesdeklarationsdebatten publicerad på Newsmill 8 mars IKFF-uttalande med anledning av 8 mars 20 juli Fred och Fred, Henrik Bredberg skriver om IKFF:s riksdagsvalsenkät på sydsvenskan.se 13 september Mer fred i utrikespolitiken, debattartikel/insändare med anledning av riksdagsvalet, publicerad i Skånskan, Norra Skåne 14 september Jämställdhet och utveckling: det går på tok för långsamt, debattinlägg publicerat på Newsmill, Petra Tötterman Andorff och Lena Ag 15 september Mer fred i utrikespolitiken publicerad i Dagbladet 16 september Mer fred i utrikespolitiken publicerad i Dagen 29 september Josefine Karlsson intervjuad om resolution 1325 i tidningen Tro och Politik 6 oktober Möte mellan nordiska organisationer (Danmar, Finland, Norge och Sverige) som arbetar för kvinnor, fred och säkerhetsagendan. Arrangör: Kvinna till Kvinna oktober Deltagande i Operation 1325:s internationell 1325 konferens 10 years with resolution 1325 what now?. IKFF var även referensgrupp för arbetet med konferensen. 22 oktober IKFF arrangerar workshop på ovanstående konferens om nationella handlings planer för resolution 1325 med fokus på europeisk nivå. Paneldeltagare: Madeleine Rees, internationell generalsekreterare IKFF, Carolyn Hannan, tidigare chef för FN:s Division for the Advancement of Women, DAW samt Jan Fritz, professor i sociologi. Moderator: Petra Tötterman Andorff. 31 oktober Släpp in kvinnorna säkra freden för alla, gemensam nordisk debattartikel med anledning av 10-årsjubileet för FN:s Säkerhetsrådsresolution 1325, publicerad i Göteborgs Posten, norska Dagsavisen, finska Hufvudstadsbladet 30 november Det globala kriget mot kvinnorna debattartikel med anledning av uppmärksammandet av dagen mot mäns våld mot kvinnor, publicerad i Sundsvalls Tidning, Arbetarbladet 30 november Presentation på SIDA av årets Human Security Report från Samuel Fraiser University. IKFF:s generalsekreterare Petra Tötterman Andorff var en av paneldeltagarna inbjuden att tala på temat den framtida agendan för fredsrörelsen. Fokus för anförandet var ifrågasättandet av det smala perspektiv på säkerhet som rapporten utgick ifrån, tydliggörandet vikten av att minska militära utgifter och förespråka nedrustning och vikten av att inkludera civila samhället, inklusive kvinnor, i säkerhetspolitiken. (se December/Hur-skapas-fred-pa-2000-talet/) 1 december Det globala kriget mot kvinnorna, debattartikel publicerad i Skånska Dagbladet, Dagen, Länstidningen Östersund, Folket 1 december FN-förbundet: Petra Tötterman Andorff inbjuden att tala om resolution 1325 på frukostseminarium om fredsbyggande. IKFF har under året deltagit aktivt i det forum, koordinerat av Folke Bernadotte Akademin, för allmän samverkan kring arbetet med FN-resolution 1325 inom vilket myndigheter och representanter från det civila samhället möttes för informations- och kunskapsutbyte. 20 Opinion och information

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Protokoll AU Justerat 2009-06-26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Närvarande:

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning Stockholm 2010-04-20 Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning En svensk offensiv mot massförstörelsevapen och för nedrustning 1. Minska kärnvapenarsenalerna Sverige måste med politiska och

Läs mer

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00 Protokoll AU 2009-03-13 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedo Närvarande: AnnaLisa Enerot, Kirsti Kolthoff, Petra Tötterman Andorff, Pia Johansson

Läs mer

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1 Protokoll, IKFF:s FS lördag 3 december 2011, kl 10.30 17 (kaffe fr 10.00) Stockholm, IKFF:s kansli Deltagande ledamöter: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Kirsti Kolthoff, Emma Bjertén, Christina Hyllner,

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Protokoll IKFF:s förbundsstyrelse söndag 18 mars 2011, kl 12.00 17.00 Närvarande: Formalia Ordförande Beslut Sekreterare Beslut Beslut:

Protokoll IKFF:s förbundsstyrelse söndag 18 mars 2011, kl 12.00 17.00 Närvarande: Formalia Ordförande Beslut Sekreterare Beslut Beslut: Protokoll IKFF:s förbundsstyrelse söndag 18 mars 2011, kl 12.00 17.00 Närvarande: Birgitta Lorentzi, Kirsti Kolthoff, Carolyn Hannan, Christina Hyllner, Emma Bjertén, Linn Ehde Adjungerade: Emma Rosengren

Läs mer

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 1. Ordförande Ansa Eneroth hälsade alla välkomna Hon riktade särskild uppmärksamhet mot att deltagare från den nybildade Latinamerikagruppen samlats under

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan!

Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan! Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan! - Handlingsförslag för kretsar av kretsar från IKFF:s samrådsmöte 2006 Hej IKFF medlemmar! På Samrådsmötet i Stockholm den 28 oktober 2006

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Verksamhetsberättelse 2009. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Verksamhetsberättelse 2009 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Reflektioner från ordföranden När detta skrivs sitter jag på landet i vårsolens glans i maj månad 2010 och tänker tillbaka

Läs mer

Effektrapport. Vad vill er organisation uppnå? Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Effektrapport. Vad vill er organisation uppnå? Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Effektrapport Namn Organisationsnummer Juridisk form Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602 Ideell förening Vad vill er organisation uppnå? Vår vision är en fredligare värld. Det är vad Svenska

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Protokoll från AU den 17 april 2007

Protokoll från AU den 17 april 2007 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll från AU den 17 april 2007 Närvarande Ansa Eneroth Kirsti Kolthoff Kerstin Grebäck Birgitta

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, Göteborgskretsen Verksamhetsberättelse 2014 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en ideell, internationell fredsorganisation

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Protokoll 12/6 AU 2006

Protokoll 12/6 AU 2006 Protokoll Internationella Kvinnoförbundet E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll 12/6 AU 2006 Närvarande: Ansa Eneroth Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Petra Tötterman Andorff Maria Pilar Reyes 1 Formalia

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

KRIG DRABBAR ALLA FRED MÅSTE BYGGAS GEMENSAMT

KRIG DRABBAR ALLA FRED MÅSTE BYGGAS GEMENSAMT KRIG DRABBAR ALLA FRED MÅSTE BYGGAS GEMENSAMT VAD ÄR EN RESOLUTION? En resolution (lat. resolu tio, upplösning, av lat. reso lvo, åter lösa upp, åter lossa) är en motion som antas av medlemmarna i en organisation

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

Höstbrev 2009-09-10. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom

Höstbrev 2009-09-10. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Höstbrev 2009-09-10 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Hej! Hösten är här igen, och kansliet är åter i full gång när det gäller genomförande

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Policy för alkohol som utvecklingshinder

Policy för alkohol som utvecklingshinder Policy för alkohol som utvecklingshinder Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2013-03-18 Giltighetstid: tillsvidare Ansvarig: generalsekreterare Policyns tillämpning i Forum Syd Forum Syds idéprogram

Läs mer

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna!

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Europaportalens särtryck av Feministiskt initiativs EU-valplattform 2014 i sin helhet. Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga rättigheter,

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Yttrande ang. Ds 2013:74 Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT)

Yttrande ang. Ds 2013:74 Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) Stockholm 2014-02-05 Till: Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Från: Svenska sektionen av Amnesty International; Diakonia; svenska sektionen av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet; Kristna

Läs mer

Fred och Frihet. Utmana militarismen - feministisk säkerhetspolitik. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. Nummer 4, december 2009 1

Fred och Frihet. Utmana militarismen - feministisk säkerhetspolitik. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. Nummer 4, december 2009 1 Fred och Frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Utmana militarismen - feministisk säkerhetspolitik Nummer 4, december 2009 1 F&F 4 2009.indd 1 2009-12-01 09:35:41 Fred och Frihet är

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Protokoll AU den 4 september 2007

Protokoll AU den 4 september 2007 AU protokoll 4 september 2007 2007-09-10 Internationella Kvinnoförbundet Alexandra Sundberg E-post: alexandra.sundberg@ikff.se Protokoll AU den 4 september 2007 Närvarande: AU Anna Lisa Eneroth Maria Pilar

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 , VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 Internationella Juristkommissionen - Svenska Avdelningen V E R K S A M H E T S P L A N 2011-2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Övergripande och långsiktiga uppdrag... 3 Målgrupper...

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Rättsstaten, mänskliga rättigheter, demokrati förutsättningar för internationell fred och säkerhet

Rättsstaten, mänskliga rättigheter, demokrati förutsättningar för internationell fred och säkerhet HÖGTIDLIGHÅLLANDE AV FN-DAGEN DEN 24 OKTOBER 2009 Rättsstaten, mänskliga rättigheter, demokrati förutsättningar för internationell fred och säkerhet Välkomsthälsning som upptakt till fredsmässan The Armed

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

GRÄNSLÖS FRED. Regionalt samarbete i Afrika

GRÄNSLÖS FRED. Regionalt samarbete i Afrika GRÄNSLÖS FRED Regionalt samarbete i Afrika» 1 Innehåll Förord 1 Konfliktförebyggande arbete 2 Regionalt samarbete i Central- och Västafrika 5 IKFF:s arbete i regionen 6 Utmaningar 8 Möjligheter 10 Slutord

Läs mer

Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015

Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015 Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015 Sveriges Kvinnolobbys vision är att alla kvinnor har fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle. Vårt arbete utgår från FN:s Kvinnokonvention, Handlingsplanen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Praktikrapport. Masterprogrammet i Statsvetenskap Yrkesförberedande praktik, 30 hp Praktikrapport

Praktikrapport. Masterprogrammet i Statsvetenskap Yrkesförberedande praktik, 30 hp Praktikrapport FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Nordenkontoret Den yrkesförberedande praktiken genomfördes på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, som har ett kontor i Stockholm. Organisation

Läs mer

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Kära FN vänner, Glädjande kom det förra året in fler ansökningar om projektbidrag från FN föreningar och FN distrikt än någonsin tidigare. Det visar

Läs mer

fred och frihet En global rörelse för fred ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI

fred och frihet En global rörelse för fred ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI fred och frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Nummer 4, 2014 Nummer 1, 2014 ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI En global rörelse för

Läs mer

fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet

fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet fred och frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Nummer 2 & 3, 2012 SVENSK VAPENEXPORT BANKER INVESTERAR I KÄRNVAPEN I INGA THORSSONS FOTSPÅR Stopp för svensk vapenexport höjer rösten

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 Landsbygdsriksdagen länkar Inför Landsbygdsriksdagen http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 http://gastriklandstidning.se/2014/03/det-ar-nu-vi-ska-fa-ihop-allt-vi-arbetat-for/

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

SVENSK VAPENEXPORT BANKER INVESTERAR I KÄRNVAPEN I INGA THORSSONS FOTSPÅR

SVENSK VAPENEXPORT BANKER INVESTERAR I KÄRNVAPEN I INGA THORSSONS FOTSPÅR FRED OCH FRIHET INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET NUMMER 2 & 3, 2012 SVENSK VAPENEXPORT BANKER INVESTERAR I KÄRNVAPEN I INGA THORSSONS FOTSPÅR Stopp för svensk vapenexport höjer rösten

Läs mer

En krönika om Operation 1325 hur det började, skriven av några som var med då, sammanställd av Ragnhild Greek.

En krönika om Operation 1325 hur det började, skriven av några som var med då, sammanställd av Ragnhild Greek. En krönika om Operation 1325 hur det började, skriven av några som var med då, sammanställd av Ragnhild Greek. En dokumentation av kvinnor som arbetar för MAKT ÅT KVINNOR I FREDSPROCESSER Ordförklaring:

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegationen för romska frågor. Dir. 2006:101. Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006

Kommittédirektiv. Delegationen för romska frågor. Dir. 2006:101. Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006 Kommittédirektiv Delegationen för romska frågor Dir. 2006:101 Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006 Sammanfattning av uppdraget En delegation för romska frågor inrättas för att, med utgångspunkt

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN Svenska Baseboll och Softboll Förbundet Om SBSFs Internationella Handlingsplan Denna handlingsplan skall utgöra riktmärke och ange ambitionsnivå för Svenska Baseboll och Softboll

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 20.6.2012 2012/2116(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om avskaffande av könsstereotyper i EU (2012/2116(INI))

Läs mer

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014 POLICYDOKUMENT för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Fastställd på kongressen 2014 Vad är policydokument? Ungdom Mot Rasisms policydokument berättar om de olika riktlinjer som finns för organisationens

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: En rättvis värld är möjlig Version: Beslutad version En rättvis värld är möjlig 5 Socialdemokraternas internationella politik syftar till alla människors frigörelse, utveckling

Läs mer

Protokoll för Nordiskt Möte i Göteborg 24-25/2 2007-03-01

Protokoll för Nordiskt Möte i Göteborg 24-25/2 2007-03-01 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll för Nordiskt Möte i Göteborg 24-25/2 2007-03-01 Lördag 10.00-12.30 samt 13.30-18.00 Deltagare

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer