Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H Huvud Hjärta Hand Hälsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2014. Huvud Hjärta Hand Hälsa"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2014 Huvud Hjärta Hand Hälsa

2

3 Riksförbundet Sveriges 4H Vad är 4H? 4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. En engagerad person vågar ifrågasätta och ta ställning, detta genom fostran i föreningsdemokrati i enlighet med vårt första H (Huvud kunskap). Personen kan gå från idé till handling (Hand färdighet) och är engagerad i sin och sina kompisars fritid. Verksamheten är gjord av och för barn och ungdomar. Med ansvarstagande menar vi en person som står för sina handlingar och tidigt får möjlighet att ingå i en styrelse. I gruppen respekteras varje individ oavsett kön, social eller kulturell bakgrund. Detta enligt hjärtats H (Hjärta respekt, medkänsla, empati). Med välmående menar vi en person som värnar om sin och andras hälsa i alla aspekter enligt hälsans H (Hälsa sunt levnadssätt). Ordförande har ordet Det gångna året, 2014, har fokuserat på huvudets H. Vi har arbetat särskilt med kunskap och utbildning och sjösatt ett stort och viktigt 3-årigt utbildningsprojekt. Det är ingen slump att vår verksamhetsplan nu fokuserar på utbildning och att se till att våra ledare har rätt förutsättningar. Det är ett arbete vi har legat efter med, men som nu har fått prioritet och fokus. Att vi har rätt ledare och en god återväxt är en förutsättning för att vi ska lyckas. Vi har under de senaste åren lagt ner mycket arbete på att skapa en stabilare form av organisation och nu börjar äntligen det arbetet att bära frukt på riktigt. Vi har nu en organisation som står bättre rustad för framtida utmaningar och för att kunna stötta hela 4H på ett helt nytt sätt. Det märks ute i landet på flera sätt redan nu. Vi fyller som organisation en viktig funktion i samhället och alla vi som lägger ner mängder av ideella timmar gör ett viktigt arbete. Vi skapar mening och sammanhang för många. På detta sätt och många andra bidrar vi till att göra världen lite bättre, varje dag. Visionen ska uppnås genom de fyra H:na. Verksamheten bygger på de fyra H:na Huvud (kunskap), Hjärta (medkänsla) Hand (praktiskt kunnande) och Hälsa (sunt levnadssätt). Detta är grundpelarna tillsammans med 4H:s motto lära genom att göra. Verksamheten ska i största möjliga mån vara för unga av unga och det arbetas mycket med demokrati i verksamheten. Verksamheten rymmer många olika delar som ska uppfylla visionen och två stora bitar är vår klubb- och lägerverksamhet. I verksamheten ingår ledarutveckling, 4H-företag och internationella utbyten. De 4H-gårdar som är en del av våra klubbars verksamhet bidrar även till en hel del besöksverksamhet från allmänheten. 4H-gårdarna har mycket samarbete med kommuner och andra organisationer och föreningar som har glädje av den verksamhet som bedrivs på gårdarna. Idrottsrörelsen gör också ett bra arbete här, men det är inte alla som känner sig hemma där. Vi inom övrig ungdomsverksamhet är ett viktigt och kompletterande alternativ, därför är det tråkigt att det stöd från staten som ges till den övriga ideella ungdomsverksamheten är så mycket lägre än det som idrotten får. Stödet per deltagare till idrottsföreningars barn- och ungdomsverksamhet är ca 3,7 gånger större än det stöd vi övriga typer av organisationer får. Därutöver finns ett antal skattelättnader för idrottsföreningarna som inte vi andra får ta del av. Det är inte rättvist och något som måste förändras snarast. Just nu driver LSU en kampanj vid namn #dubblastödet för att politikerna ska få upp ögonen för att vår verksamhet är viktig och har behov av en stabil och förutsägbar statlig finansiering. Jag hoppas att detta och fler initiativ leder till snar bättring av förutsättningarna för att bedriva vår typ av verksamhet. Jag är nöjd, stolt och tacksam när jag blickar tillbaka på det år som varit. Tack alla som på olika sätt stöttat och fört oss framåt! Erik Johansson Ordförande, Sveriges 4H 1

4 Organisationen Riksförbundet Sveriges 4H är uppbyggt i flera led. Varje led har enskilda uppgifter, samtidigt som alla verkar för att vara en samlad organisation. Det är viktigt att komma ihåg den demokratiska processen och att varje enskild medlem har möjlighet att göra sin röst hörd. Riksförbund Riksförbundet leds av Riksförbundsstyrelsen. Varje år hålls en Riksförbundsstämma där medlemmarna får vara med i den demokratiska processen och bestämma om verksamhet och hur organisationen ska utvecklas och drivas. Styrelsen styr sedan organisationen så som Riksförbundsstämman beslutat. Styrelsen ordnar aktiviteter för medlemmarna och arbetar med utveckling av verksamheten samtidigt som de ansvarar för ekonomin och ser till att den läns- och klubbstyrda verksamheten fungerar genom att stötta och hjälpa till där det behövs. Till hjälp finns det anställda på Riksförbundets kansli i Katrineholm. De anställda jobbar bland annat med löneservice, administration, representation, problemlösning och utveckling av verksamhet. Sveriges 4H har cirka 100 helårsanställda utspridda på de olika länen, kretsarna och klubbarna. De anställda arbetar som 4H-gårdsföreståndare, 4H-gårdsassistenter, kontorister, administratörer, instruktörer, konsulenter och verksamhetsledare. Länsförbund Sveriges 4H har 22 mer eller mindre aktiva länsförbund. Länsförbunden styrs, liksom Riksförbundet, av en styrelse och har en årlig länsförbundsstämma. Länsförbundsstyrelsen ansvarar bland annat för de aktiviteter som anordnas av länet och verkar som stöd för de klubbar som finns i länet. Vissa länsförbund har även arbetsgivaransvar för eventuella anställda i länet. Klubb I klubbarna bedrivs huvuddelen av 4H:s verksamhet. Varje klubb har en klubbstyrelse och vissa (framför allt 4H-gårdar) har anställda. På ett årsmöte tillsätts styrelse för klubben och det beslutas hur klubben ska bedriva sin verksamhet. Klubbverksamheten ser väldigt olika ut och varierar från hantverk och teater till gymnastik och 4H-gårdsverksamhet. Organisationsschema Klubb Riksförbund Länsförbund Krets Klubb Krets I vissa län finns det kretsar som består av flera klubbar. Även kretsarna drivs av en styrelse och har årsmöte. Kretsstyrelsens ansvar är att ordna aktiviteter för de klubbar som är anslutna till kretsen. 2

5 Förtroendevalda Riksförbundsstyrelse Erik Johansson, ordförande Lisa Gottfridsson, vice ordförande Oskar Andersson, 2:a vice ordförande Veronica Gisslar, generalsekreterare Antonia Mossberg, ledamot (tom pga anställning inom 4H) Daniel Otterdahl, ledamot Clara Wallin, ledamot Linn Henningsson, ledamot Nina Aldén, 1:a suppleant Sofia Andersson, 2:e suppleant Johan Gunnarsson, 3:e suppleant Annika Hemingstam, 4:e suppleant Kristian Stenemo, 5:e suppleant Erik Jahn, fackrepresentant, SUT Verkställande utskottet Erik Johansson, sammankallande Lisa Gottfridsson Oskar Andersson Veronica Gisslar, adjungerad Revisorer Kristina Bengtsson med personlig suppleant Erik Sellergren Björn Johansson med personlig suppleant Krister Gustavsson Gunnar Johansen med personlig suppleant Lars-Åke Svensk Grupper 2014 Riksfinal Varje år arrangerar Sveriges 4H en stor tävling för ideella inom Sveriges 4H. Denna tävling heter 4H-klubbarnas riksfinal. Tävlingen går ut på att deltagarna tävlar både teoretiskt och praktiskt. Linn Henningsson Emma Hedin Medarrangörer: Doglas Jonsson Emma Krusten Linnea Renck CFK En stor utbildningshelg som heter Central funktionärskurs för ideella och anställda i Sveriges 4H arrangeras i slutet av januari Clara Wallin Julia Brinkhagen Fanny Wallin IT-Gruppen IT-gruppen har under 2014 arbetat med att ta fram en ny hemsida för hela riksorganisationen Sveriges 4H utöver detta har de även tagit fram likadana e-postadresser till anställda och ideella i organisationen. Daniel Otterdahl Anton Carlsson Filip Axbrink Jönsson Tobias Hedin Utbildningsgruppen Lisa Gottfridsson Sofia Andersson Antonia Mossberg Isabelle Hall Klöverbladet Sara Öhman Elin Nilsson Valberedningen Fram till stämman 2014: Johannes Carlsson, sammankallande Hans Jernse Fram till stämman 2015: Anna Karlsson, sammankallande Emilia Johansson Hanna Andersson 3

6 Medlemsstatistik 4H i Sverige 2014 Län Medlemmar 2014 Medlemmar 2013 Förändring Stockholm (AB) Uppsala (C) Sörmland (D) Östergötland (E) Jönköping (F) Kronoberg (G) Kalmar (H) Gotland (I) Blekinge (K) Skåne (LM) Halland (N) Bohuslän (OB) Göteborg (OG) Älvsborg (P) Skaraborg (R) Värmland (S) Örebro (T) Dalarna (W) Gävleborg (X) Jämtland (Z) Västerbotten (AC) Norrbotten (BD) JUF Summa Totalt antal medlemmar 2014: st Nya Klubbar Tanto 4H (AB) Tranås 4H (F) Pontus 4H (F) Gröna Dalens 4H (AB) 4H Norrmalm (AC) Vaggeryds 4H (F) Gullspångs 4H (R) Sundbybergs 4H (AB) Mariestads 4H (R) Älgarås 4H (R) Bagarmossens 4H (AB) 4

7 Verksamhet 4H bygger på lokal, demokratisk förankring och medlemmens möjlighet till påverkan grundas där. Det är medlemmarna själva som bestämmer vad de vill göra i sin lokala klubb. Detta innebär att verksamheten inom 4H är bred, och ingen klubb är den andra lik. Verksamhetens innehåll handlar till exempel om pyssel, odling, teater, trolleriskola eller 4H-gårdsverksamhet. Utöver den ordinarie klubbverksamheten, som fortgår under hela året, är lägerverksamheten, där barn och ungdomar deltar i olika typer av läger, en viktig del. I dag består lägerverksamheten av dagläger, lantgårdsläger, kretsläger, länsläger och riksläger. De olika lägren är anpassade till olika åldrar och behov och arrangeras på klubb-, krets-, läns- och riksnivå. Sveriges 4H tillsammans med alla länsförbund och klubbar driver en fantastisk verksamhet som uppmärksammas av många andra. Riksförbundets arbete Demokratin är en självklarhet inom 4H och arbetet med att utveckla ungas möjlighet att göra sin röst hörd pågår kontinuerligt. Den november bjöds all personal in till personalkonferens på Vissmålens 4H-gård i Jönköping. Under konferensen fanns det möjlighet att gå på föreläsning om offentlig förevisning av djur och det hölls grenkurser om bl.a. projektsökning. Deltagarna fick också tid till diskussioner i grupper uppdelade efter arbetsområde; administration, instruktör, 4H-gård och verksamhetsledare. Kansliet Riksförbundet har sitt kansli i Katrineholm. Kanslihuset innehåller kontorslokaler för 4H och våra samverkande förbund, Jordbrukare Ungdomens Förbund (JUF) och Förbundet Skog och Ungdom (FSU). Permanenta hyresgäster är även Familjehemmens Riksförbund. I huset finns bra faciliteter för konferenser genom ett konferensrum och 16 bäddar. Rikskansliet används ofta av 4H:s Riksförbundsstyrelse, verksamhetsgrupper samt av de andra hyresgästerna och även för vissa ledaraktiviteter. Vi tackar de medarbetare som under året har slutat hos oss för otroligt fina insatser och önskar de nya välkomna! Under året har följande personer tjänstgjort på Riksförbundet: Veronica Gisslar, Generalsekreterare Patrik Fornedal, Förbundskonsulent Peter Modig, Löneservice Carina Åström, Kontorist Elin Nilsson, Kontorist Thomas Gustafsson, Kontorist Kristin Eriksson, Kontorist Dag Dunås, Kontorist/löneservice Anette Elings, Kontorist anställd av de tre samverkande förbunden Per Gunnarsson, Matskolor 5

8 Guldkorn från landet Tuna 4H:s Trolleri- och Cirkusverksamhet Tuna 4H arrangerade, för 18:e året i rad, två läger under sommaren som inriktar sig på Trolleri och Cirkus. Det spelar ingen roll vilken nivå man ligger på, man kan vara nybörjare eller proffs alla är välkomna. Under första veckan på sommarlovet hålls en Trolleriskola där Magnus Vihagen, en känd trollkarl ifrån Uppsala, lär ut trollkonster till deltagarna. Cirkusskolan hålls under sista veckan på sommarlovet, där brukar ledarna ändras från år till år. De senaste två åren har Emma Olsson och Fredrik Karlsson, båda cirkusartister ifrån Uppsala, varit ledare. På cirkusskolan får deltagarna lära sig att jonglera, använda diablo eller devil sticks, diverse akrobatiska övningar för att bara nämna några saker som lärs ut under veckan. I slutet av respektive veckan hålls en föreställning där familjerna till deltagarnas får se vad de lärt sig under veckan. Utöver dessa två läger anordnas en trollerikurs, för de som vill fördjupa sina kunskaper. Kursen hålls på vårterminen med fyra tillfällen. Även här är det Magnus Vihagen som är ledare. Hallands 4H vann kr Foto: Carl Holmén Den 27 februari på Eldsjälsgalan fick Hallands 4H veta att de vunnit priset «Årets förening». Ett tappert gäng hade samlats uppe i Göteborg och höll tummarna. När Marie Serneholt presenterade Hallands 4H som vinnare föll många glädjetårar. Hallands 4H blev sedan inbjudna till att gästa Bingolotto. Den 16 mars var de, även då ett härligt gäng, iväg för att ta emot prispengarna på hela kronor. Hallands 4H var en av tio föreningar i Sverige som fick utmärkelsen «Årets förening» men den enda som inte var en renodlad idrottsförening. 4H-verksamheten i Halland Foto: Carl Holmén 4H är ju som bekant en bred förening som ser ut på många olika sätt runt om i världen, ja även i Sverige skiljer det mycket i hur vi bedriver verksamhet i de olika länen. I vissa län har man kanske verksamhet som främst inriktar sig på att driva 4H-gårdar medan man i andra län inriktar sig på klubbverksamhet. I Hallands 4H har vi länge haft en mycket bred klubbverksamhet utsprid över hela länet. För tillfället har vi ett 30 tal klubbar fördelade under 5 kretsar. På ett klubbmöte kan vi göra allt från att laga mat eller baka, till att tälja, tova i ull eller gå och fiska. Ibland passar vi även på ha så kallade kretsläger där alla klubbar i kretsen kommer och träffar varandra, lite som ett riksläger. Vi jobbar även mycket med 4H-företag och ordnar olika tävlingar under året, där det största priset är att få bli årets Halländska 4H-företagare I klubben får man även möjlighet att sitta med i styrelsen och lära sig vad detta innebär och kanske så småningom gå med kretsstyrelsen eller rentutav länsförbundsstyrelsen. Ett ypperligt tillfälle att se till att man har bra återväxt i alla olika styrelser med andra ord! Foto: Carl Holmén 6

9 Kändishoppning Vissmålens 4H anordnade en kändishoppning i samband med sin stora aktivitetsdag 1 maj. Det är lokala kändisar som bjuds in och utbildas i hoppning så de kan genomföra en show med publik. Lokal kändis kan även innebära att man är lite mera kändis som kommunalråd, talangvinnare, TV-fotograf, äventyrerska, åventyrsfilmare och idrottare. Ett kommunalråd eller fotbollsspelare drar lite annan publik än den vanliga familjen som bara vill uppleva 4H-gårdens charm. 4H på sommarturné i Jönköping Under sommaren besöktes äldreboenden i Jönköping av djur och ungdomar från Vissmålens 4H. Med på resan följde ponnyn Pontus, fåret Birgit (som tror hon är en ponny), en kanin och en höna och ibland även någon hund. Besöken har varit väldigt uppskattade av både boende och personal på de platser som besökts. Tunisienutbyte Under 2014 har Ökenblommans 4H fortsatt det utbyte med Tunisien som startats av Stora Skuggans 4H-gård. En grupp bestående av 10 ungdomar och 3 ledare från Sverige åkte i mars till Tunisien för att tillsammans med 10 tunisiska föreningsaktiva ungdomar ha workshops, diskussioner och föredrag om ideellt ledarskap. Under veckan fick deltagarna även volontär arbeta på ett ungdomshus där man tillsammans dekorerade uterum, ställde i ordning ett bibliotek och planterade träd. Förutom ledarskapsutbildning och volontärarbete fick gruppen möjlighet att uppleva tunisiska sevärdheter tillsammans med de ungdomar som var med från Tunisien. Vi åkte tillsammans bland annat till världskulturarvet Karthago, Starwarsbyn Tataouine och över- nattade i ett beduinläger i öknen. Under sommaren hölls steg 2 i detta utbyte, då 10 ungdomar från Tunisien kom till Sverige för att tillsammans med de deltagare som tidigare varit i Tunisien fortsätta ha ledarskapsworkshops, utveckla diskussionen ytterligare och ta del av svenska kulturella sevärdheter. Förutom de deltagande ungdomarna anordnades en tunisisk afton med inbjudna gäster. Foto: Ponnyn Birgits Instagram Foto: Cindy-Estelle Konde Foto: Cindy-Estelle Konde 7 Foto: Birgit Ponny Facebook

10 Finansiering 4H:s övergripande verksamhet finansieras med statsbidrag från ungdomsstyrelsen samt medlemsavgifter. Delar av statsbidraget fördelas ut direkt till landets lokala verksamheter som vidare finansieras via landstingsbidrag, kommunbidrag samt projekt. Verksamhetsplanen Foto: Hallands 4H och de kunde jämföra och ge varandra tips och råd inför kommande ledarsituationer. Riksförbundet har uppmuntrat länsförbund och klubbar att satsa extra på utbildningar under året vilket gett resultat. Runt om i landet har det ordnats utbildningar för våra medlemmar inom många olika områden, allt ifrån ledarutbildningar till djurskolor. I verksamhetsplanen för har varje år tilldelats ett H. Detta H har fått ta plats och under året har verksamheten fokuserats på det H:et var det huvudets H som stod på tur. Det innebar att vi satsade extra på att öka kunskapen i vår organisation. Riksförbundet har arbetat med att ta fram material till två nya ledarutbildningar som klubbar, kretsar och län kan ta del av. Dessa har också testats ute i landet. Under CFK genomfördes en grenkurs där många av momenten i de nya kurserna testades och utvärderades. Vi har med hjälp av projektpengar ifrån MUCF genomfört en inventering om utbildningsbehovet i Sveriges 4H. Vi har genomfört 10 olika workshops runt om i landet, bland annat genomfördes en under rikslägret Genom dessa har vi fått fram fem områden som vi vill jobba vidare med. De fem områdena är djur, marknadsföring, arrangemang, förening och ledarskap. Även i år hölls ledarutbildning i Tanzania där fick deltagarna gick de två nya ledarutbildningarna och dessa utvärderades ytterligare i slutet av resan. Utbildningen byggde till stor del på deltagarnas egna erfarenheter som ledare 78

11 4H-gårdsverksamhet 4H-gården är ett levande fritidsalternativ och en av många verksamhetsmetoder för att nå Riksförbundet Sveriges 4H:s syften. Demokratiska organisations- och arbetsformer i verksamheten ska ge medinflytande och ansvar för medlemmarna och aktiviteterna kopplade till djur och natur ska vidga och fördjupa den enskildes personlighetsutveckling. Foto: Linn Henningsson viktig funktion i samhället och det som skiljer 4H från andra liknande verksamheter är möjligheten för både våra medlemmar och anställda att de får möjlighet att vidareutveckla sig inom organisationen tack vare varandra och olika nätverk. 4H-gårdarna har ett eget nätverk där de kan utbyta tankar och erfarenheter där alla de som driver 4H-gårdsverksamhet är välkomna att ansluta sig. 4H-gårdarna sprider kunskap om och förståelse för djur, jordbruk och dess näringar. Det handlar inte bara om att besöka och titta på djuren utan det handlar om att få vara delaktig helt enligt 4H:s motto lära genom att göra. 4H-gårdsversamheten har två typer av målgrupper 4H:s medlemmar och allmänheten. Uppdraget mot allmänheten innebär att allmänheten ska ha möjlighet att ta del av gården genom att komma och ta del av verksamheten. 4H-gårdsverksamheten erbjuder även många andra tjänster såsom studiebesök, barnkalas, kretsloppbesök med mera. 4H-gårdarna tar emot cirka 1,5 miljoner besökare per år vilket också ställer höga krav på djurhållningen. Ett annat viktigt uppdrag för verksamheten är bevarandet av svenska lantraser vilket 4H arbetar aktivt med genom att arbeta med genbank. För att få benämna sig som 4H-gård har Sveriges 4H vissa kvalitetskrav och under 2014 har 4H haft 37 4H-gårdar som har benämningen 4H-gård utöver dessa har 4H sedan en del 4H-klubbar som bedriver djurverksamhet. Sveriges 4H har under 2014 sett över kvalitetskraven och utarbetat en handlingsplan för hur vi följer upp dem. Sveriges 4H får många förfrågningar från intressenter som vill starta 4H-gård och under 2014 har det arbetats med att starta en 4H-gård i Örebro. 4H-gården har en 9

12 Foto: Andreas Andersson och Elisabeth Otterdahl 4H-företag Matskolor 4H-företag är en viktig del i 4H:s verksamhet och bidrar till att barn och ungdomar får ta ansvar och driva något eget och vara företagsamma. Barnet/ungdomen bestämmer själv vilken typ av 4H-företag hen vill driva. Under 2014 har 4H:s matskolor ökat. Att det är ett populärt koncept är det ingen tvekan om. Barn älskar att få komma och laga mat från grunden under en vecka. Sedan att vi varvar detta med tävlingar, lekar, teori och bondgårdsbesök gör det ännu populärare, inte minst hos föräldrarna. 4H-företagaren har en handledare som stöd under genomförandet och handledaren kommer med tips och råd. Ofta deltar medlemmen även i en utställning med sitt 4H-företag. På webbsidan 4hföretag.se kan 4H-företagaren registrera sitt företag och sköta sin dagbok och bokföring. Vi har kört samma koncept år 2014 som tidigare år där barnen får laga frukost, lunch och mellanmål varje dag under matskoleveckan. Under året har följande län arrangerat matskolor: Norrbotten, Jönköping, Halland, Västra Götaland, Uppsala, Stockholm, Södermanland och Skåne. Foto: Andreas Andersson och Elisabeth Otterdahl 10

13 Projekt 2014 Foto: Linnea Renck Under 2014 genomförde vi på riksnivå fyra större projekt; utbildningsprojektet, Matskolor utomhus, Fokus väst och Tanzaniaprojektet (Tanzaniaprojektet kan ni läsa om under rubriken internationell verksamhet). Utbildningsprojektet Från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) fick vi medel till ett utbildningsprojekt med syftet att skapa bra och efterfrågade utbildningar för våra medlemmar. Projektet är treårigt, där 2014 var första året och där vi genomförde en kartläggning kring vilka utbildningar medlemmarna önskar ska finnas i organisationen. kring hur man kan laga god och nyttig mat utomhus. Ett antal testverksamheter genomfördes runt hela landet, och det resulterade i flera recept och verksamhetsidéer att använda i framtiden för de som vill genomföra hela eller delar av matskolor utomhus. Fokus Väst har varit en medlemsvärvarprojekt som pågått under tre år i olika delar av landet. Under 2014 genomfördes projektet i Västra Götaland och Halland. Under året bildades flera nya klubbar inom ramen för projektet och i slutet av projektet togs en workshophandledning samt en idébank fram som hjälpmedel för de klubbar som vill ha stöd i framtida rekryteringsarbete. Projektet fortsätter 2015 med att vi tillsammans med intresserade medlemmar arbetar fram de efterfrågade utbildningarna. Projektet sker också i nära samarbete med Studiefrämjandet. Projekt med stöd av Svenskt Friluftsliv Från Svenskt friluftsliv fick vi projektmedel för att genomföra de två projekten Matskolor utomhus och Fokus väst. Matskolor utomhus innebar att vi byggde vidare på matskolekonceptet genom att ta fram recept och idéer Foto: Hallands 4H 11

14 4H-aktiviteter 2014 Foto: Linnea Renck Sveriges 4H har kontinuerligt olika typer av kurser och tävlingar på klubb-, krets- och länsnivå i organisationen. Dessa varierar beroende på vilken verksamhet respektive klubb, krets eller län har. 4H erbjuder en bred verksamhet ute i landet. Även Riksförbundet arrangerar årligen ett flertal kurser och tävlingar för medlemmar med hjälp av ideella på klubb- och länsnivå. Under 2014 genomfördes ett flertal arrangemang och dessa möjliggjordes tack vare statsbidrag och projektpengar. CFK- Central funktionärskurs Riksförbundet Sveriges 4H:s Centrala funktionärskurs, även kallat CFK, är en kurs som anordnas på Valla folkhögskola i Linköping där förtroendevalda, ideella och anställda inom 4H träffas och byter erfarenheter som deltagarna kan ta med sig hem till sina klubbar och länsförbund. Nina Sjöstrand föreläste på temat Hur bra vi är, och hur vi är bra. En uppskattad föreläsning om hur man kan hitta organisationens styrkor. Årets sex grenkurser var; utbildning, hjärt- och lungräddning, arbetsmiljö, processledarutbildning, verksamhetsledar träff och en internationell grenkurs. Det hölls även workshops med tema geocaching, internationella arrangemang, aktivitetstips för klubbaktiviteter, riksläger, lära sig att skriva CV, 4H-gårdsnätverk och hur man skapar utmaningar med SMARTA mål. CFK 2014 arrangerades den januari av Clara och Fanny Wallin, Gotland och Julia Brinkhagen, Uppsala. Cirka 90 deltagare var med under helgen som hade temat Huvudets H, för kunskap. I 2014-års verksamhetsplan skulle fokus ligga på miljö och utbildning, något som genomsyrades i grenkurserna. Nytt för året var att helgen inleddes med programpunkten Riksförbundet inspirerar och informerar. Daniel Otterdahl från riksförbundsstyrelsen berättade om sina bästa 4H-minnen, och lyfte fram hur ungdomar växer med ansvar. Foto: Linnea Renck 12

15 Foto: Emma Hedin och Filip Axbrink Jönsson 4H-klubbarnas riksfinal Varje år genomförs tävlingen 4H-klubbarnas Riksfinal, en tävling som börjar redan på klubbnivå. Delmoment i klubben och länet leder så småningom fram till 1 eller 2 lag från varje län som får tävla om fanan och äran på riksnivå. Tävlingen består av både praktiska och teoretiska moment inom de fyra profilerna Föreningsverksamhet, Hem & Hushåll, Jord samt Skog. Under helgen visar deltagarna även upp en demonstration för en jury. Denna demonstration har deltagarna förberett på hemmaplan innan tävlingshelgen. Demonstrationen som tävlingsmoment ger ett utmärkt tillfälle för övning av att hålla en presentation och träna på att prata inför folk. De praktiska stationerna på 2014 års riksfinal bestod exempelvis av: Ge första hjälpen till en funktionär som hade skadat sig på ett motorsåg, byta kedja på ett motorsåg, tillverka en hållare för en mobil på laddning, plantera skog, skjuta luftgevär, redogöra för innehållet i en balansrapport, sätta ut varningstriangel för en bilolycka, montera stickpropp på en sladd, så frön, planera för årsmöte, laga efterrätt till kvällens finmiddag. Foto: Emma Hedin och Filip Axbrink Jönsson 2014 gick tävlingen av stapeln den mars på Sikaregården utanför Katrineholm. Totalt 14 lag, 58 deltagare, deltog i tävlingen. Vinnare blev Stora Skuggans 4H-klubb från Stockholm. Riksfinalen är ett uppskattat arrangemang där såväl tävlingsdeltagare och funktionärer får vara med och skapa en helg fylld av sociala aktiviteter såväl som lärorika tävlingsmoment. Foto: Emma Hedin och Filip Axbrink Jönsson 13

16 Riksläger- Artic14 Rikslägret anordnas varje år för Sveriges 4Hs medlemmar över 13 år. Man bor i tält och lägret arrangeras av olika län eller klubb varje år juli 2014 samlades cirka 220 stycken 4H:are från hela Sverige, i Stora Sjöfallet, Gällivare, Norrbottens län för att vara med om årets höjdpunktunder 4H-året riksläger. Fredagen den 11 juli var den första lägerdagen och alla deltagare anlände. När alla deltagare anlänt till Gällivare var det dags att gå ett pampigt invigningståg. genom samhället och visade att det var 4H - läger på gång. Efter invigningen av lägret bussades alla deltagarna upp till Stora Sjöfallet där lägerområdet var. Deltagarna fick direkt vid ankomst börja slå upp tälten och bygga upp länsområdena. När lägerområde var uppbyggt hälsade Inger oss alla hjärtligt välkomna till deras anläggning och national parken. både lördagen och söndagen pågick talangjakten för deltagarna. Måndagen bestod av en massa roliga aktiviteter, nämligen en dag med udda idrottsgren. På tisdagen var det dags för en av två aktivitetsdagar där deltagarna själva får välja en aktivitet av några förslag, några förslag som fanns att välja på var fjällvandring, både 1 dagars och 2 dagars, fjällsfiske, ta del av samisk vardag. Deltagarna skulle göra en egen tolkning av en Småländsk sägen och detta ledde till många skratt! Lördagen väcktes deltagarna av en väckning som få glömmer och det var dags för en ny härlig och spännande dag. Solen strålade och livet var skönt. Under frukosten framfördes underhållning från frukostklubben. För vissa bestod dagen av riksförbundsstämma där nya viktiga beslut skulle fattas, medan det för andra var det uppbyggnad och portalbygge som stod på programmet. Söndagen fortsatte stämman för vissa, för andra var dags för lite andra roliga aktiviteter som t.ex. stora riksfinalen i 4H-kampen, men även en härlig minnenas afton där förra årets arrangörer visade lite minnen. Framåt kvällen anordnades nattstig, i en ljus kväll. Under 14

17 Onsdagen bestod också av en aktivitetsdag med liknande aktivitetsutbud som tisdagen. På torsdagen var det dags för Volleyboll, som alltid genomförs turneringen i volleyboll och på kvällen var det dags att börja runda av veckan med lite skoj från scenen. Det var även dags för Stockholm att bjuda in till 2015 års läger. Efter det skulle lägertoppen avgöras och en vinnare skulle utses. Med en lägertopp med jämnt mellan länen vann till slut Värmland! Senare på kvällen hölls ett avslutningstal från lägerchefen på scenen! De som över huvud taget fick någon sömn vaknade upp tidigt på fredagsmorgonen för att packa väskan, krama farväl av nya och gamla vänner och sakta men säkert bege sig den långa resvägen hem. Inlägg på sociala medier har talat för att alla var nöjda och man längtade redan till Rix15. Funktionärerna blev önskade lycka till med cyklandet med tanke på den långa sträcka de ska trampa för att transportera budkaveln till Stockholm. Foto: Johan Magnusson 15

18 Riksförbundsstämman Riksförbundsstämman är Sveriges 4H:s högsta beslutande organ. Här kan den enskilde medlemmen göra sin röst hörd och påverka hur organisationen ska drivas. Den årliga stämman är väldigt viktig för den demokratiska processen som genomsyrar organisationen. De valda ombuden som sitter på stämman har rösträtt. Utöver det får man sitta med som åhörare med yttranderätt. 4H är bra för Sverige, om inte annat för att medlemmarna får lära sig om demokratiska processer. Förbundets Riksstämma är ett exempel på tillfälle för detta. Riksförbundsstyrelsen underlättar för stämmodeltagarna, som är medlemmar i åldrarna 14 år och uppåt, att idka demokrati genom att dela ut diverse material. Varje bord tillhandahålls gröna lappar att skriva yrkanden på, röda lappar att skriva reservationer på samt en ringklocka att plinga i när man önskar några minuter för informell diskussion. Dessutom lockas folk upp i talarstolen genom att varje talare erhåller en fikabiljett efter att ha framfört något i talarstolen. Fikabiljetten går att lösa in mot en fika i det närliggande rikslägrets cafétält års riksförbundsstämma hölls i Stora Sjöfallet, Norrbotten juli. Som vanligt blev det en stämma med många intressanta och engagerande diskussioner. Många av stämmodeltagarna var uppe och talade för sin sak i talarstolen. Intresset att förbättra och förändra 4H syns inte minst genom de motioner och propositioner som inkommit till stämman. Utskotten diskuterade bland annat den kommande verksamhetsplanen och vilka utbildningar vi ska ha i 4H. Röda lappar används för reservationer Gröna lappar används för yrkanden FIKABILJETT Fikabiljetter får alla som framför ett ärende i talarstolen 16

19 4H-dagen Foto: Linnea Renck Den nationella 4H-dagen arrangerades för första gången 2009 och infaller årligen den tredje lördagen i september, år 2014 var den 20 september. Den firades på klubbar och gårdar runt om i landet där flera arrangemang och aktiviteter genomfördes, bland annat hölls det tävling i kaninhoppning på Lilla Lyckans 4H-gård i Skellefteå och maskeradhästhoppning på Skälby 4H-gård i Kalmar. Foto: Isabelle Hall Foto: Isabelle Hall 17

20 Ekonomi Intäkter Kostnader 18

Riksförbundet Sveriges 4H. verksamhetsplan

Riksförbundet Sveriges 4H. verksamhetsplan Riksförbundet Sveriges 4H verksamhetsplan 2011-2014 Verksamhetsplan 2011-2014 Välkommen till Verksamhetsplan för Riksförbundet Sveriges 4H. Denna verksamhetsplan är den speciella satsning som Sveriges

Läs mer

Riksförbundet Sveriges 4H. verksamhetsplan

Riksförbundet Sveriges 4H. verksamhetsplan Riksförbundet Sveriges 4H verksamhetsplan 2011-2014 Verksamhetsplan 2011-2014 Välkommen till Verksamhetsplan för Riksförbundet Sveriges 4H. Denna verksamhetsplan är den speciella satsning som Sveriges

Läs mer

Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2013. Huvud Hjärta Hand Hälsa

Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2013. Huvud Hjärta Hand Hälsa Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2013 Huvud Hjärta Hand Hälsa Riksförbundet Sveriges 4H Foto: Isabelle Hall Vad är 4H? 4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade

Läs mer

11 november klockan Studiefrämjandet, Verkstadsgatan 1, Karlstad

11 november klockan Studiefrämjandet, Verkstadsgatan 1, Karlstad Välkommen till Värmlandslänsförbund av Sveriges 4Hs länsförbundsstämma & planeringskonferens 11 november klockan 13.00 Studiefrämjandet, Verkstadsgatan 1, Karlstad Alla medlemmar är varmt välkomna (rösträtt

Läs mer

ÄLKOMMEN TILL SVERIGES 4H

ÄLKOMMEN TILL SVERIGES 4H Sveriges 4H en organisationsbeskrivning. V ÄLKOMMEN TILL SVERIGES 4H Adress: Sveriges 4H Box 2012 641 02 Katrineholm Telefon: 0150 503 80 Fax: 0150 535 99 e-mail: sveriges.4h@rs4h.se Hemsida: www.rs4h.se

Läs mer

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente. för förtroendevalda & verksamhetsgrupper

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente. för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Hallands Länsförbund av 4H Reglemente för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Reviderat vid Länsförbundsstäma 13 april 2013 Allmänt om uppdrag Länsförbundets uppgift är att inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

4H-gårdsverksamhetens syfte och riktlinjer Beslutade av Riksförbundsstämma 2010

4H-gårdsverksamhetens syfte och riktlinjer Beslutade av Riksförbundsstämma 2010 Sidan 1 av 7 Sveriges 4H -08-17 Beslutade av Riksförbundsstämma 2010 Sidan 2 av 7 Sveriges 4H -08-17 Syfte 4H-gården är ett levande fritidsalternativ och en av många verksamhetsmetoder för att nå Sveriges

Läs mer

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 4 2010

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 4 2010 Månadsbladet Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 4 2010 Hej allihopa! Nu har äntligen höstterminen dragit igång och 4H-klubbarna är i full gång med sina aktiviteter. Det är mycket roligt på gång under

Läs mer

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 2 2010

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 2 2010 Månadsbladet Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 2 2010 Hej allihopa! Jag hoppas att ni har haft en härlig påskhelg! Här på 4H:s expedition i Falkenberg är förberedelserna för årets stämma i full

Läs mer

Valberedningensförslag 2017

Valberedningensförslag 2017 Valberedningensförslag 2017 Styrelsen Daniel Otterdahl N-län Ordförande Omval 1 år Douglas Jonsson H-län Ledamot 1 år kvar Daniel Nilsson AB-län Ledamot 1 år kvar Erik Sellergren N-län Ledamot 1 år kvar

Läs mer

Valberedningens förslag 2017

Valberedningens förslag 2017 Valberedningens förslag 2017 Styrelsen Daniel Otterdahl N-län Ordförande Omval 1 år Douglas Jonsson H-län Ledamot 1 år kvar Daniel Nilsson AB-län Ledamot 1 år kvar Erik Sellergren N-län Ledamot 1 år kvar

Läs mer

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente. för förtroendevalda & verksamhetsgrupper

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente. för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Hallands Länsförbund av 4H Reglemente för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Reviderat vid Länsförbundsstäma 14 maj 2016 Allmänt om uppdrag Länsförbundets uppgift är att inom sitt verksamhetsområde leda

Läs mer

Valberedningens förslag 2017

Valberedningens förslag 2017 Valberedningens förslag 2017 Styrelsen Daniel Otterdahl N-län Ordförande Omval 1 år Douglas Jonsson H-län Ledamot 1 år kvar Daniel Nilsson AB-län Ledamot 1 år kvar Erik Sellergren N-län Ledamot 1 år kvar

Läs mer

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 3 2010

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 3 2010 Månadsbladet Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 3 2010 Hej allihopa! Sommaren är äntligen här och många av er njuter nog nu av ett härligt sommarlov. Många av er laddar nog också inför årets Riksläger

Läs mer

Månadsbladet. Stämma och efterfest i Ysby 14 april Gör din röst hörd! Nr 2 2012. Hallands 4H För Ungdomar, Av Ungdomar. Hej, Soliga hälsningar

Månadsbladet. Stämma och efterfest i Ysby 14 april Gör din röst hörd! Nr 2 2012. Hallands 4H För Ungdomar, Av Ungdomar. Hej, Soliga hälsningar Månadsbladet Hallands 4H För Ungdomar, Av Ungdomar Nr 2 2012 Hej, Nu går det mot vår och en ny 4H företagssäsong. Den 11 april kan de som vill vara med på en kick off som Varbergs 4H krets anordnar, där

Läs mer

Varberg 23-30 juli 2011

Varberg 23-30 juli 2011 Veckodag Datum Namn Lördag 23 juli Uppstartsdagen Söndag 24 juli Kunskap- Omvärld- & Demokratidagen (KOD) Måndag 25 juli Skapardagen Tisdag 26 juli Upplevelsedagen Onsdag 27 juli Tävlingsdagen-Mix Torsdag

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

ATT VARA VÄRDFAMILJ INFORMATION

ATT VARA VÄRDFAMILJ INFORMATION ATT VARA VÄRDFAMILJ INFORMATION RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H 2010 IFYE INFORMATION TILL VÄRDFAMILJER VAD ÄR IFYE? IFYE står för International Farm Youth Exchange eller International 4H Youth Exchange och

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Riksförbundet Sveriges 4H Länsförbund/Distrikt 4H-krets 4H-klubb Riksförbundet Sveriges 4H, Katrineholm 2015. Godkänd i andra läsningen av riksstämman i Ingelstad

Läs mer

Riksförbundsstämma 2014. RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H Stämmomaterial 2014 Stora Sjöfallet, Norrbotten

Riksförbundsstämma 2014. RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H Stämmomaterial 2014 Stora Sjöfallet, Norrbotten Riksförbundsstämma 2014 RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H Stämmomaterial 2014 Stora Sjöfallet, Norrbotten Innehållsförteckning Välkommen... 3 Utskott... 5 Förslag till föredragningslista... 6 Ombudsförteckning...

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Riksförbundet Sveriges 4H Länsförbund 4H-krets 4H-klubb Riksförbundet Sveriges 4H, Katrineholm 2012. Godkänd i andra läsningen av riksstämman i Hultsfred 2006. Godkänd

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Hallands 4H söker ledare till läger och matskolor i sommar!

Hallands 4H söker ledare till läger och matskolor i sommar! Månadsbladet Hallands 4H För Ungdomar, Av Ungdomar Nr 1 2012 Hej, Nu börjar det nya 4H året 2012 Handens år, året då vi kommer satsa mycket på vårt motto lära genom att göra. Vi börjar med klubbledarträff

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND PROTOKOLL 9-10 mars 2016 LRF Ungdomens riksstämma 2016 Tid 9-10 mars 2016 Plats Närvarande Sånga-Säby Hotell & konferens Se ombuds- och deltagarförteckning 1 Stämmans öppnande

Läs mer

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl.

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl. På G i Kronoberg Riksläger i Stockholm 17-24 juli 2015 För alla som fyller 13 eller är äldre så finns möjligheten att följa med på årets riksläger där 4H:are från hela Sverige träffas och umgås. Lägret

Läs mer

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr Månadsbladet Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 1 2010 Hej allihopa! Jag hoppas att ni har haft en härlig julledighet och en bra start på det nya året. Här på 4H:s expedition i Falkenberg är arbetet

Läs mer

TUNA 4H s. Att lära genom att göra. Sommaren 2008. Frågor? Kontakta vår klubbledare Sofie Ivarsson 0174-12059 070-735 65 18 Sofie4h@hotmail.

TUNA 4H s. Att lära genom att göra. Sommaren 2008. Frågor? Kontakta vår klubbledare Sofie Ivarsson 0174-12059 070-735 65 18 Sofie4h@hotmail. Sommaren 2008 Vecka Aktivitet Sida senast till 25 Dagläger 2 2 juni Sofie 0174-120 59 26 Pilsbo 2 13 juni Sofie 0174-120 59 27 Trolleri 3 2 juni Johannes 0173-126 37 29 Traktorrace 3 Catarina 0174-12059

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Våren har börjat få fart och det är inte mycket snö kvar, därmed börjar också alla 4Haktiviteter

Våren har börjat få fart och det är inte mycket snö kvar, därmed börjar också alla 4Haktiviteter Månadsbladet Hallands 4H För Ungdomar, Av Ungdomar Nr 2 2011 Hej, Våren har börjat få fart och det är inte mycket snö kvar, därmed börjar också alla 4Haktiviteter sätta igång. Nytt för i vår är att Stättareds

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Årsberättelse för Skälby 4H-klubb 2014

Årsberättelse för Skälby 4H-klubb 2014 Årsberättelse för Skälby 4H-klubb 2014 Skälby 4H-klubb är anslutet till Riksförbundet Sveriges 4H Verksamheten består av olika grenar som är odling & djur, skog & natur, hushåll & kultur samt idrott &

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 VÄRMLANDS UNGDOMSSEKTIONSSTYRELSE VÄRMLANDS UNGDOMSSEKTIONSSTYRELSE Styrelsen har år 2015 bestått av nio personer från olika klubbar i Värmland: Ordförande: Elin Fridlund Vice ordförande: Lisa Värnefors

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND PROTOKOLL 4-5 mars 2015 LRF Ungdomens riksstämma 2015 Tid 4-5 mars 2015 Plats Närvarande Sånga-Säby Hotell & konferens Se ombuds- och deltagarförteckning 1 Stämmans öppnande LRF

Läs mer

UTMANING SOM METOD. En del av arbetet i ESF-projektet MODD i Motala kommun. Motala Vadstena Samordningsförbund

UTMANING SOM METOD. En del av arbetet i ESF-projektet MODD i Motala kommun. Motala Vadstena Samordningsförbund UTMANING SOM METOD En del av arbetet i ESF-projektet MODD i Motala kommun Motala Vadstena Samordningsförbund Vad är MODD? MODD är ett projekt som med stöd av medel från Europeiska Socialfonden (ESF) drivs

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen Årsmötet 2016 I år anordnar vi vårt årsmöte i Kristianstad på Mötesplatsen. Vi börjar med vårt årsmöte där vi har bjudit in politiker till mötesfunktionärer. Efter årsmötet har vi lite fika och sen ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

Utbyte med ungdomsorganisationer i Finska Karelen. Av Förbundet Skog och Ungdom med projektpengar från Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Utbyte med ungdomsorganisationer i Finska Karelen. Av Förbundet Skog och Ungdom med projektpengar från Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond Utbyte med ungdomsorganisationer i Finska Karelen Av Förbundet Skog och Ungdom med projektpengar från Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond Här kommer en rapport från vår studieresa vi gjorde med syfte

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla!

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla! september 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla! brev Hoppas ni haft en fin sommar! Ta med nyhetsbrevet till ert nästa möte. Använd det ni har nytta av. Ni får bland annat en fin film den här gången.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 SÖDERMALMS FRIVILLIGCENTRAL VILJAN Verksamhetsidé Viljan, Södermalms frivilligcentral, är en ideell förening bildad 1993. Föreningen är demokratiskt uppbyggd och politiskt

Läs mer

Jag hoppas ni har haft ett bra 4H år 2010 och jag önskar er ett minst lika bra 4H år 2011!

Jag hoppas ni har haft ett bra 4H år 2010 och jag önskar er ett minst lika bra 4H år 2011! Månadsbladet Hallands 4H För Ungdomar, Av Ungdomar Nr 1 2011 Hej! Här kommer det första av 2011 års Månadsblad. 2011 året då Hallands 4H kommer stå värd för Rikslägret, Rix11 Kärlek & Respekt. Du kommer

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Månadsbladet. Vi behöver fler 4H partners, läs mer på www.hallands4h.se. Nr 4 2011. Hallands 4H För Ungdomar, Av Ungdomar. Hej, 4H hälsningar,

Månadsbladet. Vi behöver fler 4H partners, läs mer på www.hallands4h.se. Nr 4 2011. Hallands 4H För Ungdomar, Av Ungdomar. Hej, 4H hälsningar, Månadsbladet Hallands 4H För Ungdomar, Av Ungdomar Nr 4 2011 Hej, Hösten kryper närmare och 4H aktiviteterna är i full gång. Vi gjorde en rivstart och åkte till Estland för planeringskonferens i början

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord

Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord 1. Välkomsthälsning 2. Val av presidium Mötet förslås välja till - Ordförande Amanda Wedberg - vice Ordförande Johan

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

Välkommen till AKC Årsmöte

Välkommen till AKC Årsmöte Nr 127, mars 2015 Välkommen till AKC Årsmöte Datum: söndag den 15 mars 2015 Tid: 14:00 Plats: Föreningens lokaler I och med detta meddelas följande: 1- Kallelse, dagordning, verksamhetsrapport * Du kallas

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling.

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling. PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Se bifogad handling. Distriktsstyrelsen föreslår Distriktsårsmötet att: fastställa verksamhetsberättelsen 2012 PROPOSITION 2013:2 Preliminär verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2015 Huvud Hjärta Hand Hälsa Vad är 4H? 4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med

Läs mer

Öppethållande. Vinterfoder åt kaninerna.

Öppethållande. Vinterfoder åt kaninerna. Öppethållande Måndagar Fredagar 8.00-17.00 Kvällsöppet Tisdagar-Torsdagar 17.00-20.00. Lördagar STÄNGT Söndagar 9.00-16.00 Vinterfoder åt kaninerna. Tfn: 040-19 00 00 Mail: almviks4h@gmail.com Hemsida:

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Organisationsavdelningen

Organisationsavdelningen ansvarar nationellt för planeringen och den operativa verksamheten kring: Samarbetet mellan riksorganisationen och länsförbunden. Utbildningar, events och konferenser Operativt kampanjarbete Valrörelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra Vårkänslor Nu har väl ändå sista snön rasat ut, eller? Nu vill i alla fall jag och kaninerna ha vår, sol och värme! Våren bjuder på en mängd aktiviteter i klubben, några av dem kan du se mer av längre

Läs mer

UTVECKLING AV TENSTA 4H SOM MÖTESPLATS

UTVECKLING AV TENSTA 4H SOM MÖTESPLATS UTVECKLING AV TENSTA 4H SOM MÖTESPLATS FÖR UNGA TJEJER, SPONTAN IDROTT FUNKTIONSHINDRADE BARN OCH UNGDOMAR HUVUD- kunskap HJÄRTA- medkänsla HAND- lära genom att göra HÄLSA- sunt och naturligt S T O C K

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente för förtroendevalda & verksamhetsgrupper

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Hallands Länsförbund av 4H Reglemente för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Allmänt om uppdrag Länsförbundets uppgift är att inom sitt verksamhetsområde leda verksamheten enligt riksförbundets stadgar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer