Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H Huvud Hjärta Hand Hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2014. Huvud Hjärta Hand Hälsa"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2014 Huvud Hjärta Hand Hälsa

2

3 Riksförbundet Sveriges 4H Vad är 4H? 4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. En engagerad person vågar ifrågasätta och ta ställning, detta genom fostran i föreningsdemokrati i enlighet med vårt första H (Huvud kunskap). Personen kan gå från idé till handling (Hand färdighet) och är engagerad i sin och sina kompisars fritid. Verksamheten är gjord av och för barn och ungdomar. Med ansvarstagande menar vi en person som står för sina handlingar och tidigt får möjlighet att ingå i en styrelse. I gruppen respekteras varje individ oavsett kön, social eller kulturell bakgrund. Detta enligt hjärtats H (Hjärta respekt, medkänsla, empati). Med välmående menar vi en person som värnar om sin och andras hälsa i alla aspekter enligt hälsans H (Hälsa sunt levnadssätt). Ordförande har ordet Det gångna året, 2014, har fokuserat på huvudets H. Vi har arbetat särskilt med kunskap och utbildning och sjösatt ett stort och viktigt 3-årigt utbildningsprojekt. Det är ingen slump att vår verksamhetsplan nu fokuserar på utbildning och att se till att våra ledare har rätt förutsättningar. Det är ett arbete vi har legat efter med, men som nu har fått prioritet och fokus. Att vi har rätt ledare och en god återväxt är en förutsättning för att vi ska lyckas. Vi har under de senaste åren lagt ner mycket arbete på att skapa en stabilare form av organisation och nu börjar äntligen det arbetet att bära frukt på riktigt. Vi har nu en organisation som står bättre rustad för framtida utmaningar och för att kunna stötta hela 4H på ett helt nytt sätt. Det märks ute i landet på flera sätt redan nu. Vi fyller som organisation en viktig funktion i samhället och alla vi som lägger ner mängder av ideella timmar gör ett viktigt arbete. Vi skapar mening och sammanhang för många. På detta sätt och många andra bidrar vi till att göra världen lite bättre, varje dag. Visionen ska uppnås genom de fyra H:na. Verksamheten bygger på de fyra H:na Huvud (kunskap), Hjärta (medkänsla) Hand (praktiskt kunnande) och Hälsa (sunt levnadssätt). Detta är grundpelarna tillsammans med 4H:s motto lära genom att göra. Verksamheten ska i största möjliga mån vara för unga av unga och det arbetas mycket med demokrati i verksamheten. Verksamheten rymmer många olika delar som ska uppfylla visionen och två stora bitar är vår klubb- och lägerverksamhet. I verksamheten ingår ledarutveckling, 4H-företag och internationella utbyten. De 4H-gårdar som är en del av våra klubbars verksamhet bidrar även till en hel del besöksverksamhet från allmänheten. 4H-gårdarna har mycket samarbete med kommuner och andra organisationer och föreningar som har glädje av den verksamhet som bedrivs på gårdarna. Idrottsrörelsen gör också ett bra arbete här, men det är inte alla som känner sig hemma där. Vi inom övrig ungdomsverksamhet är ett viktigt och kompletterande alternativ, därför är det tråkigt att det stöd från staten som ges till den övriga ideella ungdomsverksamheten är så mycket lägre än det som idrotten får. Stödet per deltagare till idrottsföreningars barn- och ungdomsverksamhet är ca 3,7 gånger större än det stöd vi övriga typer av organisationer får. Därutöver finns ett antal skattelättnader för idrottsföreningarna som inte vi andra får ta del av. Det är inte rättvist och något som måste förändras snarast. Just nu driver LSU en kampanj vid namn #dubblastödet för att politikerna ska få upp ögonen för att vår verksamhet är viktig och har behov av en stabil och förutsägbar statlig finansiering. Jag hoppas att detta och fler initiativ leder till snar bättring av förutsättningarna för att bedriva vår typ av verksamhet. Jag är nöjd, stolt och tacksam när jag blickar tillbaka på det år som varit. Tack alla som på olika sätt stöttat och fört oss framåt! Erik Johansson Ordförande, Sveriges 4H 1

4 Organisationen Riksförbundet Sveriges 4H är uppbyggt i flera led. Varje led har enskilda uppgifter, samtidigt som alla verkar för att vara en samlad organisation. Det är viktigt att komma ihåg den demokratiska processen och att varje enskild medlem har möjlighet att göra sin röst hörd. Riksförbund Riksförbundet leds av Riksförbundsstyrelsen. Varje år hålls en Riksförbundsstämma där medlemmarna får vara med i den demokratiska processen och bestämma om verksamhet och hur organisationen ska utvecklas och drivas. Styrelsen styr sedan organisationen så som Riksförbundsstämman beslutat. Styrelsen ordnar aktiviteter för medlemmarna och arbetar med utveckling av verksamheten samtidigt som de ansvarar för ekonomin och ser till att den läns- och klubbstyrda verksamheten fungerar genom att stötta och hjälpa till där det behövs. Till hjälp finns det anställda på Riksförbundets kansli i Katrineholm. De anställda jobbar bland annat med löneservice, administration, representation, problemlösning och utveckling av verksamhet. Sveriges 4H har cirka 100 helårsanställda utspridda på de olika länen, kretsarna och klubbarna. De anställda arbetar som 4H-gårdsföreståndare, 4H-gårdsassistenter, kontorister, administratörer, instruktörer, konsulenter och verksamhetsledare. Länsförbund Sveriges 4H har 22 mer eller mindre aktiva länsförbund. Länsförbunden styrs, liksom Riksförbundet, av en styrelse och har en årlig länsförbundsstämma. Länsförbundsstyrelsen ansvarar bland annat för de aktiviteter som anordnas av länet och verkar som stöd för de klubbar som finns i länet. Vissa länsförbund har även arbetsgivaransvar för eventuella anställda i länet. Klubb I klubbarna bedrivs huvuddelen av 4H:s verksamhet. Varje klubb har en klubbstyrelse och vissa (framför allt 4H-gårdar) har anställda. På ett årsmöte tillsätts styrelse för klubben och det beslutas hur klubben ska bedriva sin verksamhet. Klubbverksamheten ser väldigt olika ut och varierar från hantverk och teater till gymnastik och 4H-gårdsverksamhet. Organisationsschema Klubb Riksförbund Länsförbund Krets Klubb Krets I vissa län finns det kretsar som består av flera klubbar. Även kretsarna drivs av en styrelse och har årsmöte. Kretsstyrelsens ansvar är att ordna aktiviteter för de klubbar som är anslutna till kretsen. 2

5 Förtroendevalda Riksförbundsstyrelse Erik Johansson, ordförande Lisa Gottfridsson, vice ordförande Oskar Andersson, 2:a vice ordförande Veronica Gisslar, generalsekreterare Antonia Mossberg, ledamot (tom pga anställning inom 4H) Daniel Otterdahl, ledamot Clara Wallin, ledamot Linn Henningsson, ledamot Nina Aldén, 1:a suppleant Sofia Andersson, 2:e suppleant Johan Gunnarsson, 3:e suppleant Annika Hemingstam, 4:e suppleant Kristian Stenemo, 5:e suppleant Erik Jahn, fackrepresentant, SUT Verkställande utskottet Erik Johansson, sammankallande Lisa Gottfridsson Oskar Andersson Veronica Gisslar, adjungerad Revisorer Kristina Bengtsson med personlig suppleant Erik Sellergren Björn Johansson med personlig suppleant Krister Gustavsson Gunnar Johansen med personlig suppleant Lars-Åke Svensk Grupper 2014 Riksfinal Varje år arrangerar Sveriges 4H en stor tävling för ideella inom Sveriges 4H. Denna tävling heter 4H-klubbarnas riksfinal. Tävlingen går ut på att deltagarna tävlar både teoretiskt och praktiskt. Linn Henningsson Emma Hedin Medarrangörer: Doglas Jonsson Emma Krusten Linnea Renck CFK En stor utbildningshelg som heter Central funktionärskurs för ideella och anställda i Sveriges 4H arrangeras i slutet av januari Clara Wallin Julia Brinkhagen Fanny Wallin IT-Gruppen IT-gruppen har under 2014 arbetat med att ta fram en ny hemsida för hela riksorganisationen Sveriges 4H utöver detta har de även tagit fram likadana e-postadresser till anställda och ideella i organisationen. Daniel Otterdahl Anton Carlsson Filip Axbrink Jönsson Tobias Hedin Utbildningsgruppen Lisa Gottfridsson Sofia Andersson Antonia Mossberg Isabelle Hall Klöverbladet Sara Öhman Elin Nilsson Valberedningen Fram till stämman 2014: Johannes Carlsson, sammankallande Hans Jernse Fram till stämman 2015: Anna Karlsson, sammankallande Emilia Johansson Hanna Andersson 3

6 Medlemsstatistik 4H i Sverige 2014 Län Medlemmar 2014 Medlemmar 2013 Förändring Stockholm (AB) Uppsala (C) Sörmland (D) Östergötland (E) Jönköping (F) Kronoberg (G) Kalmar (H) Gotland (I) Blekinge (K) Skåne (LM) Halland (N) Bohuslän (OB) Göteborg (OG) Älvsborg (P) Skaraborg (R) Värmland (S) Örebro (T) Dalarna (W) Gävleborg (X) Jämtland (Z) Västerbotten (AC) Norrbotten (BD) JUF Summa Totalt antal medlemmar 2014: st Nya Klubbar Tanto 4H (AB) Tranås 4H (F) Pontus 4H (F) Gröna Dalens 4H (AB) 4H Norrmalm (AC) Vaggeryds 4H (F) Gullspångs 4H (R) Sundbybergs 4H (AB) Mariestads 4H (R) Älgarås 4H (R) Bagarmossens 4H (AB) 4

7 Verksamhet 4H bygger på lokal, demokratisk förankring och medlemmens möjlighet till påverkan grundas där. Det är medlemmarna själva som bestämmer vad de vill göra i sin lokala klubb. Detta innebär att verksamheten inom 4H är bred, och ingen klubb är den andra lik. Verksamhetens innehåll handlar till exempel om pyssel, odling, teater, trolleriskola eller 4H-gårdsverksamhet. Utöver den ordinarie klubbverksamheten, som fortgår under hela året, är lägerverksamheten, där barn och ungdomar deltar i olika typer av läger, en viktig del. I dag består lägerverksamheten av dagläger, lantgårdsläger, kretsläger, länsläger och riksläger. De olika lägren är anpassade till olika åldrar och behov och arrangeras på klubb-, krets-, läns- och riksnivå. Sveriges 4H tillsammans med alla länsförbund och klubbar driver en fantastisk verksamhet som uppmärksammas av många andra. Riksförbundets arbete Demokratin är en självklarhet inom 4H och arbetet med att utveckla ungas möjlighet att göra sin röst hörd pågår kontinuerligt. Den november bjöds all personal in till personalkonferens på Vissmålens 4H-gård i Jönköping. Under konferensen fanns det möjlighet att gå på föreläsning om offentlig förevisning av djur och det hölls grenkurser om bl.a. projektsökning. Deltagarna fick också tid till diskussioner i grupper uppdelade efter arbetsområde; administration, instruktör, 4H-gård och verksamhetsledare. Kansliet Riksförbundet har sitt kansli i Katrineholm. Kanslihuset innehåller kontorslokaler för 4H och våra samverkande förbund, Jordbrukare Ungdomens Förbund (JUF) och Förbundet Skog och Ungdom (FSU). Permanenta hyresgäster är även Familjehemmens Riksförbund. I huset finns bra faciliteter för konferenser genom ett konferensrum och 16 bäddar. Rikskansliet används ofta av 4H:s Riksförbundsstyrelse, verksamhetsgrupper samt av de andra hyresgästerna och även för vissa ledaraktiviteter. Vi tackar de medarbetare som under året har slutat hos oss för otroligt fina insatser och önskar de nya välkomna! Under året har följande personer tjänstgjort på Riksförbundet: Veronica Gisslar, Generalsekreterare Patrik Fornedal, Förbundskonsulent Peter Modig, Löneservice Carina Åström, Kontorist Elin Nilsson, Kontorist Thomas Gustafsson, Kontorist Kristin Eriksson, Kontorist Dag Dunås, Kontorist/löneservice Anette Elings, Kontorist anställd av de tre samverkande förbunden Per Gunnarsson, Matskolor 5

8 Guldkorn från landet Tuna 4H:s Trolleri- och Cirkusverksamhet Tuna 4H arrangerade, för 18:e året i rad, två läger under sommaren som inriktar sig på Trolleri och Cirkus. Det spelar ingen roll vilken nivå man ligger på, man kan vara nybörjare eller proffs alla är välkomna. Under första veckan på sommarlovet hålls en Trolleriskola där Magnus Vihagen, en känd trollkarl ifrån Uppsala, lär ut trollkonster till deltagarna. Cirkusskolan hålls under sista veckan på sommarlovet, där brukar ledarna ändras från år till år. De senaste två åren har Emma Olsson och Fredrik Karlsson, båda cirkusartister ifrån Uppsala, varit ledare. På cirkusskolan får deltagarna lära sig att jonglera, använda diablo eller devil sticks, diverse akrobatiska övningar för att bara nämna några saker som lärs ut under veckan. I slutet av respektive veckan hålls en föreställning där familjerna till deltagarnas får se vad de lärt sig under veckan. Utöver dessa två läger anordnas en trollerikurs, för de som vill fördjupa sina kunskaper. Kursen hålls på vårterminen med fyra tillfällen. Även här är det Magnus Vihagen som är ledare. Hallands 4H vann kr Foto: Carl Holmén Den 27 februari på Eldsjälsgalan fick Hallands 4H veta att de vunnit priset «Årets förening». Ett tappert gäng hade samlats uppe i Göteborg och höll tummarna. När Marie Serneholt presenterade Hallands 4H som vinnare föll många glädjetårar. Hallands 4H blev sedan inbjudna till att gästa Bingolotto. Den 16 mars var de, även då ett härligt gäng, iväg för att ta emot prispengarna på hela kronor. Hallands 4H var en av tio föreningar i Sverige som fick utmärkelsen «Årets förening» men den enda som inte var en renodlad idrottsförening. 4H-verksamheten i Halland Foto: Carl Holmén 4H är ju som bekant en bred förening som ser ut på många olika sätt runt om i världen, ja även i Sverige skiljer det mycket i hur vi bedriver verksamhet i de olika länen. I vissa län har man kanske verksamhet som främst inriktar sig på att driva 4H-gårdar medan man i andra län inriktar sig på klubbverksamhet. I Hallands 4H har vi länge haft en mycket bred klubbverksamhet utsprid över hela länet. För tillfället har vi ett 30 tal klubbar fördelade under 5 kretsar. På ett klubbmöte kan vi göra allt från att laga mat eller baka, till att tälja, tova i ull eller gå och fiska. Ibland passar vi även på ha så kallade kretsläger där alla klubbar i kretsen kommer och träffar varandra, lite som ett riksläger. Vi jobbar även mycket med 4H-företag och ordnar olika tävlingar under året, där det största priset är att få bli årets Halländska 4H-företagare I klubben får man även möjlighet att sitta med i styrelsen och lära sig vad detta innebär och kanske så småningom gå med kretsstyrelsen eller rentutav länsförbundsstyrelsen. Ett ypperligt tillfälle att se till att man har bra återväxt i alla olika styrelser med andra ord! Foto: Carl Holmén 6

9 Kändishoppning Vissmålens 4H anordnade en kändishoppning i samband med sin stora aktivitetsdag 1 maj. Det är lokala kändisar som bjuds in och utbildas i hoppning så de kan genomföra en show med publik. Lokal kändis kan även innebära att man är lite mera kändis som kommunalråd, talangvinnare, TV-fotograf, äventyrerska, åventyrsfilmare och idrottare. Ett kommunalråd eller fotbollsspelare drar lite annan publik än den vanliga familjen som bara vill uppleva 4H-gårdens charm. 4H på sommarturné i Jönköping Under sommaren besöktes äldreboenden i Jönköping av djur och ungdomar från Vissmålens 4H. Med på resan följde ponnyn Pontus, fåret Birgit (som tror hon är en ponny), en kanin och en höna och ibland även någon hund. Besöken har varit väldigt uppskattade av både boende och personal på de platser som besökts. Tunisienutbyte Under 2014 har Ökenblommans 4H fortsatt det utbyte med Tunisien som startats av Stora Skuggans 4H-gård. En grupp bestående av 10 ungdomar och 3 ledare från Sverige åkte i mars till Tunisien för att tillsammans med 10 tunisiska föreningsaktiva ungdomar ha workshops, diskussioner och föredrag om ideellt ledarskap. Under veckan fick deltagarna även volontär arbeta på ett ungdomshus där man tillsammans dekorerade uterum, ställde i ordning ett bibliotek och planterade träd. Förutom ledarskapsutbildning och volontärarbete fick gruppen möjlighet att uppleva tunisiska sevärdheter tillsammans med de ungdomar som var med från Tunisien. Vi åkte tillsammans bland annat till världskulturarvet Karthago, Starwarsbyn Tataouine och över- nattade i ett beduinläger i öknen. Under sommaren hölls steg 2 i detta utbyte, då 10 ungdomar från Tunisien kom till Sverige för att tillsammans med de deltagare som tidigare varit i Tunisien fortsätta ha ledarskapsworkshops, utveckla diskussionen ytterligare och ta del av svenska kulturella sevärdheter. Förutom de deltagande ungdomarna anordnades en tunisisk afton med inbjudna gäster. Foto: Ponnyn Birgits Instagram Foto: Cindy-Estelle Konde Foto: Cindy-Estelle Konde 7 Foto: Birgit Ponny Facebook

10 Finansiering 4H:s övergripande verksamhet finansieras med statsbidrag från ungdomsstyrelsen samt medlemsavgifter. Delar av statsbidraget fördelas ut direkt till landets lokala verksamheter som vidare finansieras via landstingsbidrag, kommunbidrag samt projekt. Verksamhetsplanen Foto: Hallands 4H och de kunde jämföra och ge varandra tips och råd inför kommande ledarsituationer. Riksförbundet har uppmuntrat länsförbund och klubbar att satsa extra på utbildningar under året vilket gett resultat. Runt om i landet har det ordnats utbildningar för våra medlemmar inom många olika områden, allt ifrån ledarutbildningar till djurskolor. I verksamhetsplanen för har varje år tilldelats ett H. Detta H har fått ta plats och under året har verksamheten fokuserats på det H:et var det huvudets H som stod på tur. Det innebar att vi satsade extra på att öka kunskapen i vår organisation. Riksförbundet har arbetat med att ta fram material till två nya ledarutbildningar som klubbar, kretsar och län kan ta del av. Dessa har också testats ute i landet. Under CFK genomfördes en grenkurs där många av momenten i de nya kurserna testades och utvärderades. Vi har med hjälp av projektpengar ifrån MUCF genomfört en inventering om utbildningsbehovet i Sveriges 4H. Vi har genomfört 10 olika workshops runt om i landet, bland annat genomfördes en under rikslägret Genom dessa har vi fått fram fem områden som vi vill jobba vidare med. De fem områdena är djur, marknadsföring, arrangemang, förening och ledarskap. Även i år hölls ledarutbildning i Tanzania där fick deltagarna gick de två nya ledarutbildningarna och dessa utvärderades ytterligare i slutet av resan. Utbildningen byggde till stor del på deltagarnas egna erfarenheter som ledare 78

11 4H-gårdsverksamhet 4H-gården är ett levande fritidsalternativ och en av många verksamhetsmetoder för att nå Riksförbundet Sveriges 4H:s syften. Demokratiska organisations- och arbetsformer i verksamheten ska ge medinflytande och ansvar för medlemmarna och aktiviteterna kopplade till djur och natur ska vidga och fördjupa den enskildes personlighetsutveckling. Foto: Linn Henningsson viktig funktion i samhället och det som skiljer 4H från andra liknande verksamheter är möjligheten för både våra medlemmar och anställda att de får möjlighet att vidareutveckla sig inom organisationen tack vare varandra och olika nätverk. 4H-gårdarna har ett eget nätverk där de kan utbyta tankar och erfarenheter där alla de som driver 4H-gårdsverksamhet är välkomna att ansluta sig. 4H-gårdarna sprider kunskap om och förståelse för djur, jordbruk och dess näringar. Det handlar inte bara om att besöka och titta på djuren utan det handlar om att få vara delaktig helt enligt 4H:s motto lära genom att göra. 4H-gårdsversamheten har två typer av målgrupper 4H:s medlemmar och allmänheten. Uppdraget mot allmänheten innebär att allmänheten ska ha möjlighet att ta del av gården genom att komma och ta del av verksamheten. 4H-gårdsverksamheten erbjuder även många andra tjänster såsom studiebesök, barnkalas, kretsloppbesök med mera. 4H-gårdarna tar emot cirka 1,5 miljoner besökare per år vilket också ställer höga krav på djurhållningen. Ett annat viktigt uppdrag för verksamheten är bevarandet av svenska lantraser vilket 4H arbetar aktivt med genom att arbeta med genbank. För att få benämna sig som 4H-gård har Sveriges 4H vissa kvalitetskrav och under 2014 har 4H haft 37 4H-gårdar som har benämningen 4H-gård utöver dessa har 4H sedan en del 4H-klubbar som bedriver djurverksamhet. Sveriges 4H har under 2014 sett över kvalitetskraven och utarbetat en handlingsplan för hur vi följer upp dem. Sveriges 4H får många förfrågningar från intressenter som vill starta 4H-gård och under 2014 har det arbetats med att starta en 4H-gård i Örebro. 4H-gården har en 9

12 Foto: Andreas Andersson och Elisabeth Otterdahl 4H-företag Matskolor 4H-företag är en viktig del i 4H:s verksamhet och bidrar till att barn och ungdomar får ta ansvar och driva något eget och vara företagsamma. Barnet/ungdomen bestämmer själv vilken typ av 4H-företag hen vill driva. Under 2014 har 4H:s matskolor ökat. Att det är ett populärt koncept är det ingen tvekan om. Barn älskar att få komma och laga mat från grunden under en vecka. Sedan att vi varvar detta med tävlingar, lekar, teori och bondgårdsbesök gör det ännu populärare, inte minst hos föräldrarna. 4H-företagaren har en handledare som stöd under genomförandet och handledaren kommer med tips och råd. Ofta deltar medlemmen även i en utställning med sitt 4H-företag. På webbsidan 4hföretag.se kan 4H-företagaren registrera sitt företag och sköta sin dagbok och bokföring. Vi har kört samma koncept år 2014 som tidigare år där barnen får laga frukost, lunch och mellanmål varje dag under matskoleveckan. Under året har följande län arrangerat matskolor: Norrbotten, Jönköping, Halland, Västra Götaland, Uppsala, Stockholm, Södermanland och Skåne. Foto: Andreas Andersson och Elisabeth Otterdahl 10

13 Projekt 2014 Foto: Linnea Renck Under 2014 genomförde vi på riksnivå fyra större projekt; utbildningsprojektet, Matskolor utomhus, Fokus väst och Tanzaniaprojektet (Tanzaniaprojektet kan ni läsa om under rubriken internationell verksamhet). Utbildningsprojektet Från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) fick vi medel till ett utbildningsprojekt med syftet att skapa bra och efterfrågade utbildningar för våra medlemmar. Projektet är treårigt, där 2014 var första året och där vi genomförde en kartläggning kring vilka utbildningar medlemmarna önskar ska finnas i organisationen. kring hur man kan laga god och nyttig mat utomhus. Ett antal testverksamheter genomfördes runt hela landet, och det resulterade i flera recept och verksamhetsidéer att använda i framtiden för de som vill genomföra hela eller delar av matskolor utomhus. Fokus Väst har varit en medlemsvärvarprojekt som pågått under tre år i olika delar av landet. Under 2014 genomfördes projektet i Västra Götaland och Halland. Under året bildades flera nya klubbar inom ramen för projektet och i slutet av projektet togs en workshophandledning samt en idébank fram som hjälpmedel för de klubbar som vill ha stöd i framtida rekryteringsarbete. Projektet fortsätter 2015 med att vi tillsammans med intresserade medlemmar arbetar fram de efterfrågade utbildningarna. Projektet sker också i nära samarbete med Studiefrämjandet. Projekt med stöd av Svenskt Friluftsliv Från Svenskt friluftsliv fick vi projektmedel för att genomföra de två projekten Matskolor utomhus och Fokus väst. Matskolor utomhus innebar att vi byggde vidare på matskolekonceptet genom att ta fram recept och idéer Foto: Hallands 4H 11

14 4H-aktiviteter 2014 Foto: Linnea Renck Sveriges 4H har kontinuerligt olika typer av kurser och tävlingar på klubb-, krets- och länsnivå i organisationen. Dessa varierar beroende på vilken verksamhet respektive klubb, krets eller län har. 4H erbjuder en bred verksamhet ute i landet. Även Riksförbundet arrangerar årligen ett flertal kurser och tävlingar för medlemmar med hjälp av ideella på klubb- och länsnivå. Under 2014 genomfördes ett flertal arrangemang och dessa möjliggjordes tack vare statsbidrag och projektpengar. CFK- Central funktionärskurs Riksförbundet Sveriges 4H:s Centrala funktionärskurs, även kallat CFK, är en kurs som anordnas på Valla folkhögskola i Linköping där förtroendevalda, ideella och anställda inom 4H träffas och byter erfarenheter som deltagarna kan ta med sig hem till sina klubbar och länsförbund. Nina Sjöstrand föreläste på temat Hur bra vi är, och hur vi är bra. En uppskattad föreläsning om hur man kan hitta organisationens styrkor. Årets sex grenkurser var; utbildning, hjärt- och lungräddning, arbetsmiljö, processledarutbildning, verksamhetsledar träff och en internationell grenkurs. Det hölls även workshops med tema geocaching, internationella arrangemang, aktivitetstips för klubbaktiviteter, riksläger, lära sig att skriva CV, 4H-gårdsnätverk och hur man skapar utmaningar med SMARTA mål. CFK 2014 arrangerades den januari av Clara och Fanny Wallin, Gotland och Julia Brinkhagen, Uppsala. Cirka 90 deltagare var med under helgen som hade temat Huvudets H, för kunskap. I 2014-års verksamhetsplan skulle fokus ligga på miljö och utbildning, något som genomsyrades i grenkurserna. Nytt för året var att helgen inleddes med programpunkten Riksförbundet inspirerar och informerar. Daniel Otterdahl från riksförbundsstyrelsen berättade om sina bästa 4H-minnen, och lyfte fram hur ungdomar växer med ansvar. Foto: Linnea Renck 12

15 Foto: Emma Hedin och Filip Axbrink Jönsson 4H-klubbarnas riksfinal Varje år genomförs tävlingen 4H-klubbarnas Riksfinal, en tävling som börjar redan på klubbnivå. Delmoment i klubben och länet leder så småningom fram till 1 eller 2 lag från varje län som får tävla om fanan och äran på riksnivå. Tävlingen består av både praktiska och teoretiska moment inom de fyra profilerna Föreningsverksamhet, Hem & Hushåll, Jord samt Skog. Under helgen visar deltagarna även upp en demonstration för en jury. Denna demonstration har deltagarna förberett på hemmaplan innan tävlingshelgen. Demonstrationen som tävlingsmoment ger ett utmärkt tillfälle för övning av att hålla en presentation och träna på att prata inför folk. De praktiska stationerna på 2014 års riksfinal bestod exempelvis av: Ge första hjälpen till en funktionär som hade skadat sig på ett motorsåg, byta kedja på ett motorsåg, tillverka en hållare för en mobil på laddning, plantera skog, skjuta luftgevär, redogöra för innehållet i en balansrapport, sätta ut varningstriangel för en bilolycka, montera stickpropp på en sladd, så frön, planera för årsmöte, laga efterrätt till kvällens finmiddag. Foto: Emma Hedin och Filip Axbrink Jönsson 2014 gick tävlingen av stapeln den mars på Sikaregården utanför Katrineholm. Totalt 14 lag, 58 deltagare, deltog i tävlingen. Vinnare blev Stora Skuggans 4H-klubb från Stockholm. Riksfinalen är ett uppskattat arrangemang där såväl tävlingsdeltagare och funktionärer får vara med och skapa en helg fylld av sociala aktiviteter såväl som lärorika tävlingsmoment. Foto: Emma Hedin och Filip Axbrink Jönsson 13

16 Riksläger- Artic14 Rikslägret anordnas varje år för Sveriges 4Hs medlemmar över 13 år. Man bor i tält och lägret arrangeras av olika län eller klubb varje år juli 2014 samlades cirka 220 stycken 4H:are från hela Sverige, i Stora Sjöfallet, Gällivare, Norrbottens län för att vara med om årets höjdpunktunder 4H-året riksläger. Fredagen den 11 juli var den första lägerdagen och alla deltagare anlände. När alla deltagare anlänt till Gällivare var det dags att gå ett pampigt invigningståg. genom samhället och visade att det var 4H - läger på gång. Efter invigningen av lägret bussades alla deltagarna upp till Stora Sjöfallet där lägerområdet var. Deltagarna fick direkt vid ankomst börja slå upp tälten och bygga upp länsområdena. När lägerområde var uppbyggt hälsade Inger oss alla hjärtligt välkomna till deras anläggning och national parken. både lördagen och söndagen pågick talangjakten för deltagarna. Måndagen bestod av en massa roliga aktiviteter, nämligen en dag med udda idrottsgren. På tisdagen var det dags för en av två aktivitetsdagar där deltagarna själva får välja en aktivitet av några förslag, några förslag som fanns att välja på var fjällvandring, både 1 dagars och 2 dagars, fjällsfiske, ta del av samisk vardag. Deltagarna skulle göra en egen tolkning av en Småländsk sägen och detta ledde till många skratt! Lördagen väcktes deltagarna av en väckning som få glömmer och det var dags för en ny härlig och spännande dag. Solen strålade och livet var skönt. Under frukosten framfördes underhållning från frukostklubben. För vissa bestod dagen av riksförbundsstämma där nya viktiga beslut skulle fattas, medan det för andra var det uppbyggnad och portalbygge som stod på programmet. Söndagen fortsatte stämman för vissa, för andra var dags för lite andra roliga aktiviteter som t.ex. stora riksfinalen i 4H-kampen, men även en härlig minnenas afton där förra årets arrangörer visade lite minnen. Framåt kvällen anordnades nattstig, i en ljus kväll. Under 14

17 Onsdagen bestod också av en aktivitetsdag med liknande aktivitetsutbud som tisdagen. På torsdagen var det dags för Volleyboll, som alltid genomförs turneringen i volleyboll och på kvällen var det dags att börja runda av veckan med lite skoj från scenen. Det var även dags för Stockholm att bjuda in till 2015 års läger. Efter det skulle lägertoppen avgöras och en vinnare skulle utses. Med en lägertopp med jämnt mellan länen vann till slut Värmland! Senare på kvällen hölls ett avslutningstal från lägerchefen på scenen! De som över huvud taget fick någon sömn vaknade upp tidigt på fredagsmorgonen för att packa väskan, krama farväl av nya och gamla vänner och sakta men säkert bege sig den långa resvägen hem. Inlägg på sociala medier har talat för att alla var nöjda och man längtade redan till Rix15. Funktionärerna blev önskade lycka till med cyklandet med tanke på den långa sträcka de ska trampa för att transportera budkaveln till Stockholm. Foto: Johan Magnusson 15

18 Riksförbundsstämman Riksförbundsstämman är Sveriges 4H:s högsta beslutande organ. Här kan den enskilde medlemmen göra sin röst hörd och påverka hur organisationen ska drivas. Den årliga stämman är väldigt viktig för den demokratiska processen som genomsyrar organisationen. De valda ombuden som sitter på stämman har rösträtt. Utöver det får man sitta med som åhörare med yttranderätt. 4H är bra för Sverige, om inte annat för att medlemmarna får lära sig om demokratiska processer. Förbundets Riksstämma är ett exempel på tillfälle för detta. Riksförbundsstyrelsen underlättar för stämmodeltagarna, som är medlemmar i åldrarna 14 år och uppåt, att idka demokrati genom att dela ut diverse material. Varje bord tillhandahålls gröna lappar att skriva yrkanden på, röda lappar att skriva reservationer på samt en ringklocka att plinga i när man önskar några minuter för informell diskussion. Dessutom lockas folk upp i talarstolen genom att varje talare erhåller en fikabiljett efter att ha framfört något i talarstolen. Fikabiljetten går att lösa in mot en fika i det närliggande rikslägrets cafétält års riksförbundsstämma hölls i Stora Sjöfallet, Norrbotten juli. Som vanligt blev det en stämma med många intressanta och engagerande diskussioner. Många av stämmodeltagarna var uppe och talade för sin sak i talarstolen. Intresset att förbättra och förändra 4H syns inte minst genom de motioner och propositioner som inkommit till stämman. Utskotten diskuterade bland annat den kommande verksamhetsplanen och vilka utbildningar vi ska ha i 4H. Röda lappar används för reservationer Gröna lappar används för yrkanden FIKABILJETT Fikabiljetter får alla som framför ett ärende i talarstolen 16

19 4H-dagen Foto: Linnea Renck Den nationella 4H-dagen arrangerades för första gången 2009 och infaller årligen den tredje lördagen i september, år 2014 var den 20 september. Den firades på klubbar och gårdar runt om i landet där flera arrangemang och aktiviteter genomfördes, bland annat hölls det tävling i kaninhoppning på Lilla Lyckans 4H-gård i Skellefteå och maskeradhästhoppning på Skälby 4H-gård i Kalmar. Foto: Isabelle Hall Foto: Isabelle Hall 17

20 Ekonomi Intäkter Kostnader 18

Nu är det dags att börja

Nu är det dags att börja löverbladet Medlemstidning för Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom samt Jordbrukare-Ungdomens förbund Jag vill starta en studiecirkel. Kan vi inte ha kurs med Adde och Johanna nästa helg också? Jag

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1

VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1 VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hej och välkommen 4 Programmet 6 Programmet för RÅM 2014 6 Programmet med förklaringar 7 Årsmöteshandlingar 8 Styrelsens förslag på mötesordning 9 Mötesordning

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Eksjö 2002-03-23--24

Eksjö 2002-03-23--24 Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Eksjö 2002-03-23--24 Sverok tel 013-14 06 00 Sandbäcksgatan 2 www.sverok.se fax 013-14 22 99 582 25 LINKÖPING info@sverok.se

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund 2 0 1 2 Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund innehåll Plan för RM-tävlingar 2013 och KAF-Nytt denna gång-----------------------------3 Årets konferne i Varberg-----------------------------------------------------------------------

Läs mer

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012 Västgöten Årg. 19 Nr 1-2012 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Kälkhockey i Vänersborg F Per klar för London F Årets ledare positiv och pålitlig F Konsten att gå till historien F

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Kerstin 70 år! Den 17 september fyller förbundsstyrelsens

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Kort om Fritidsforum

Kort om Fritidsforum Kort om Fritidsforum Fritidsforum är en ideell organisation bildad 1937. Vi arbetar för människoras tillgång till mötesplatser, inte bara för stunden, utan även för framtiden. Tillgång till demokratiska

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige 1 STILs verksamhetsberättelse 2012. Layout: Birgitta

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer