KFUK-KFUMs scoutförbund. Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KFUK-KFUMs scoutförbund. Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 KFUK-KFUMs scoutförbund Verksamhetsberättelse 2009

2 Innehåll Våra program Det nya programmet Mot en jämställd rörelse Scoutmetoden och rosa mappen Starkt internationellt engagemang KFUK-KFUM för Världens Barn Utbildning och ledarskap Utbildningssamordningsgruppen Nätverksträff Röda tråden Djurhajkerna Nyrekrytering Rekryteringskampanjer Growth Network och nordisk inspiration Medlemsutvecklingsgrupp inom scoutrörelsen Analysgruppen Medlemsstatistik Stödstruktur Intern stödstruktur Västsvenska regionen Skåne-Blekinge Norra Småland, Södra Småland och Östergötland Stockholm EFS scout Arrangemang Förbundsmötet Roverscouternas riksting och Roverscoutmässa Reforma 09 Kommunikation Varumärket KFUK-KFUM Scout Insamlingsarbete Profilprodukter Alla i scoutskjorta 2009 Webb Uppslaget Scouttidningarna Press och media Demokrati & samarbete Förbundsmötet 2009 Den operativa ledningen Strategi Samordning & kansli Ny ledning för scouterna Konsulentsatsning Ett funktionellt kansli Ett kansli med många funktioner Alma Anläggningar Sjöbo Storvallen Talltorp Ekonomi Ekonomihantering Central medlemsavgiftsdebitering Resultaträkning Förvaltningsberättelse Vi driver scoutförbundet framåt 252

3 Regn, lera och lite struktur Livet som scoutledare kan variera ganska kraftigt. Ena dagen diskuterar man struktur och stadgar på ett årsmöte och nästa dag följer man sina glada scouter till dagens programpass i de Värmländska skogarna med lera upp till knäna. Under året har det hänt mycket som syftar till att det ska bli enklare att vara scoutledare. Arbetet med scouternas gemensamma program börjar lida mot sitt slut. Den nya ledarboken finns nu ute och under våren kommer scouternas böcker. Ledarskapsutbildningarna blir allt bättre genom ledarskapsakademin och våra djurhajker hjälper till att förstärka scoutförbundet profil. För de flesta av våra scouter handlar scouting trots allt om hajker, läger och de kompisar som man träffar där. Årets största händelse var därför Reforma, scoutförbundets förbundsläger. Drygt tusen av KFUK-KFUMs scouter, en lägeräng och regnrekord. Kan det bli bättre? Jo, med en mix av intressant program, body-mind-spirit dagar och en hårt arbetande lägerorgansisation gav vi våra scouter lägerminnen för livet. Kåren i fokus var Reformas slogan och det har även varit ledord för scoutförbundets verksamhet centralt. Vi har försökt att ge kårerna ett bättre stöd genom den kanslisamverkan som vi under året har inlett tillsammans med SSR och SSF men framför allt försöker vi flytta närmare kårerna genom vår konsulentsatsning. Första steget är genomfört då vi anställt en ny konsulent i Jönköping och vi kommer inom kort ta nästa steg, då i västsverige och Umeå. Ett nytt kansli behöver också en annan typ av ledning och därför är vi väldigt glada att vi under sommaren lyckades rekrytera Louise Callenberg som ny förbundssekreterare. När KFUK-KFUMs scoutförbund går in i 2010 är det mycket som har förändrats men grunden för det vi gör är fortfarande den samma. Vi gör unga männsikor redo för livet och vi skapar mening för stunden och framtiden. Joakim Kemeny (f.d. Andersson) Ordförande, KFUK-KFUMs scoutförbund 3

4 25 4 Redo för livet

5 Våra program Det nya programmet Arbetet med det nya programmet, gemensamt för hela scoutrörelsen, har fortsatt under året. Det har arbetats med en ledarbok och arbete kring åldersbaserade programmaterial. Även ett nytt märkessystem är på väg att tas fram. Tyvärr har det varit svårt att få engagerade personer i arbetet vilket har gjort att arbetet inte gått så snabbt framåt som man önskat och programmet kommer att lanseras under Ett avtal med studieförbundet Sensus är skrivet där de går in och gör så att kårerna får programmet gratis om de gör en studiecirkel av patrullen. Trots det att programmet inte var färdigt under året så användes det på vårt förbundsläger Reforma som ett av de första stora lägren. KFUK-KFUMs scoutförbund tillsammans med KFUK-KFUM Sverige har börjat med ett arbete att ta fram vad som är KFUK-KFUMs erbjudande till våra kårer. Mot en jämställd rörelse KFUK-KFUM Sverige har fortsatt arbetet kring genusfrågor och jämställdhet i deras projekt jämt framåt. KFUK-KFUM Sverige har fortsatt arbetet kring genusfrågor och jämställdhet i deras projekt jämt framåt. Vi har också deltagit i närverket Kön Spelar Roll. Scouterna har representerats av Katarina Djäken, utvecklingskonsulent på Svenska Scoutförbundet, och av Louise Frisk, projektledare för KFUK-KFUMs Jämt Framåt! Under året har nätverkets styrgrupp träffats cirka en gång per månad. Delar av Scouternas ledning deltog i en nätverksträff på temat Jämställdhet på agendan och en diskussion om nätverkets funktion för scoutrörelsen har påbörjats under året. Nätverkets verksamhet har förutom nätverksträffar även bestått i ett antal projekt i olika faser. Spelet Kön spelar roll färdigställdes under året, det syftar till att skapa diskussion och ge ökad kunskap om jämställdhet, kön och sexualitet hos nätverksorganisationernas medlemmar. Scoutmetoden och rosa mappen Patrullsystemet som en del av scoutmetoden uppmärksammades genom det projekt som patruller och lokaldemokrati som scoutförbundet genomförde under hösten även känt som den Rosa Mappen. Genom att uppmuntra scoutpatruller att sätta fingret på sin demokrati och själva dokumentera sin verksamhet fick patrullerna ett starkare värde för verksamhetens helhet. Starkt internationellt engagemang Vi har under året startat ett utbildningsprojekt tillsammans med vår sektion EFS-scout i Malawi. Det kommer att fortsätta under KFUK-KFUM för Världens Barn Genom utskick och uppmaningar till engagemang har scoutförbundet hjälpt KFUK-KFUM Sverige att koordinera arbetet med Världens Barn. 5

6 Utbildning och ledarskap Utbildningssamordningsgruppen Scoutstyrelsen har arbetat med att hitta intresserade och engagerade personer som vill arbeta med utbildning och ledarskap och då genom att vara en del av USG. Genom gruppen är man en aktiv del av arbetet med scoutförbundets utbildningsfrågor. Nätverksträff USG har under hösten och våren arbetat med den årliga nätverksträffen för våra utbildare års nätverksträff är planerad 8-9 maj på Kjesäter folkhögskola. Röda tråden Under året har de förbundsgemensamma utbildningarna från Scouternas ledarskapsakademi börjat. USG har arbetat med att integrera de nya grundläggande scoutledarutbildningarna BAS och SCOUT i vår egna grundläggande scoutledarutbildning Röda tråden. Djurhajkerna 2009 Teamträff, Ryssby Under en helg i januari genomförde Djurhajksteamet en träff i Ryssby utanför Nässjö, med sex medverkande färdledare. Helgen innehöll framför allt diskussioner och arbete kring hajkernas innehåll och eventuella anpassning till Scouternas utbildningsramverk. Framtiden för scoutförbundets vinterhajker avhandlades också, liksom tankar kring framtida marknadsföring av hajkerna. Under helgen medverkade även Marie Davoust från Utbildningsgruppen som kom med värdefull input kring utbildningarna i stort. Uppåt, uppåt, uppåt, på Warghajken! Warghajken 2009 genomfördes med sju deltagare på ett stundtals ganska kylslaget men ack så vackert försommarfjäll. Färden tog oss över toppar och myrar med många tillfällen att öva och reflektera kring praktiskt ledarskap. Kvällarna tillbringades tillsammans kring elden med reflektioner från dagen, brödbak, lägerbål och tänkvärda sagostunder. Midsommaraftonen firades med vandring i ösregn, följt av en uppskattad middag och vila när solen visade sig igen i midsommarnatten. Efter en stor portion gästfrihet och många rövarhistorier hos Leo var det så dags för årets Warghajkare att återvända till civilisationen, många minnen, vänner och erfarenheter rikare. 6

7 7

8 25 8

9 Nyrekrytering Rekryteringskampanjer KFUK-KFUMs scoutförbund har i likhet med övriga scoutrörelsen varit delaktiga i två stycken rekryteringskampanjer (februari och september). Under september månad hade vi ett flertal gemensamma event tillsammans med andra scouter, i många storstäder, för att synliggöra och göra våra verksamheter öppna för allmänheten. Kampanjen i februari inriktade sig på ledarrekrytering, bland annat med fokus på att hjälpa ledare att själva rekrytera ledare bland kollegor och bekanta. Generellt har vi satsat på att vår rekryteringskultur ska bli lika självklar som hajk och att hjälp till självhjälp är fortsättningen för ett sunt utvecklingsarbete. Alla typer av material har kunnat laddas ned från SSRs hemsida för våra kårer att dra nytta och lärdom av. Growth Network och nordisk inspiration KFUK-KFUMs scoutförbund har haft flera representanter vid Growth Network (i Florens, Italien) och Growth Network Scandinavia (Köpenhamn, Danmark). Det europeiska scoutnätverket i Florens öppnade dörrar för insikten om att vi europeiska scouter har mycket mer scoutkultur gemensamt än vad man skulle kunna tro. I det skandinaviska nätverket kunde vi gå ännu djupare i begreppen och frågeställningarna genom vår språkgemenskap. Framför allt har norska KFUK-KFUM mycket att inspirera oss till. Båda nätverken är en förutsättning för bra input för en växande scoutrörelse. Medlemsutvecklingsgrupp inom scoutrörelsen KFUK-KFUMs scoutförbund har en representant i MU-gruppen (medlemsutvecklingsgruppen) som verkar inom scoutrörelsen. Gruppen förbereder rörelsernas medlemsutveckling på mandat från respektive förbundsstyrelse. Utvecklingsgruppen har ett nära samband med programgruppen som gör bland annat allt material till den gemensamma rekryteringskampanjen. MU-gruppen har också det senaste året förberett och genomfört de konsulentsamlingar som berört hela rörelsens konsulenter. Analysgruppen KFUK-KFUMs scoutförbund har två representanter i Analysgruppen som är en undergrupp till MU-gruppen. Analysgruppens huvudmål är att, precis som den brittiska scoutrörelsen gjort med positivt resultat, använda register, medlemsstatistik och olika typer av frågeställningar, för att på så vis vara redo och följa Färdplanen och satsa på utvecklingsmöjligheter som är födande för rörelsen i långa loppet. 9

10 Medlemsstatistik Distrikt Antal kårer Okänd ålder 0-7 Spårare Upptäckare Äventyrare Utmanare Rover Arnljot Blekinge Dalarna Gävleborg Göta Älvdal Göteborg Lund Malmö Midälva Mälardalen Norra Småland Norrbotten Snapphane Stockholm Sydskånska Södra Småland Västerbotten Västgöta Ångermanland Örebro-Värmland Öresund Östergötland Förbundskåren Summa

11 Distrikt /- % Medelkår %-del 7-25 år Arnljot Blekinge Dalarna Gävleborg Göta Älvdal Göteborg Lund Malmö Midälva Mälardalen Norra Småland Norrbotten Snapphane Stockholm Sydskånska Södra Småland Västerbotten Västgöta Ångermanland Örebro-Värmland Öresund Östergötland Förbundskåren Summa

12 Stödstruktur Intern stödstruktur Scoutförbundet har fortsatt sitt arbete med att hitta en funktionell stödstruktur där alla scoutkårer skall ha möjlighet att få stöd av en konsulent i närområdet. Vi har därför inte bara utökat antal konsulenttjänster och förberett inför nyrekryteringar. Vi har också arbetat med strukturen runt våra konsulenter. Tillsammans med SSF och SSR har vi konsulentsamlingar där medlemsutvecklingsavdelningen inom kanslisamverkan ser till att träffas och genomföra nödvändiga möten som behövs för att vi skall bli ännu fler scouter och ännu bättre på scouting. Våra regionssekreterare har också varit ett starkt stöd för de scoutkårer som finns i deras regioner. Vårt samarbete med storföreningar har stärkts under året och scoutförbundet har arbetat på ytterligare täta och nära samarbeten landet runt. Västsvenska regionen KFUK-KFUMs västsvenska region har en konsulent anställd vars finansiering delas av scoutdistrikten, regionen och scoutförbundet genom konsulentbidrag. Fokus under 2009 har legat på utbildning, rekrytering och olika läger. Seglarläger och sommarläger börjar bli inarbetade koncept medan Äventyrsläger på Sparreviken har varit ett sätt att nå ut till nya grupper. Det har inte arrangerats någon Röda Tråden i regionen under 2009, men innehållet i Röda Tråden, George och William ur Helheten och Trygga Möten har inarbetats i den ledarskapsut bildning som hålls på Sparreviken på sommaren. Konsulenten deltog i det praktiska arbetet med förbundsmötet 2009 i Göteborg, och deltog självklart även aktivt i rekryteringskampanjen under hösten. Skåne-Blekinge Skåne-Blekinges regionssekreterare är anställd av KFUK- KFUM Skåne-Blekingeregionen och finansieras delvis av konsulentbidrag. I tjänsten ingår arbete som scoutkonsulent med fokus på kårstöd och rekrytering. Under året har mycket fokus legat på samarbete mellan scoutförbundens konsulenter i regionen, med gemensamma träffar och projekt. Under hösten arbetades mycket med rekrytering i samband med kampanjen. Nätverket av konsulenter engagerades bland annat i ett gemensamt uppdrag till studenttävlingen Uppdrag 24, där lag av högskolestudenter fick lösa uppgifter från företag, organisationer eller liknande. Scouternas uppdrag handlade om vårt varumärke och vilka platser scoutrörelsen bör synas på för att kunna rekrytera. Scoutkonsulenten har även arbetat med utbildning, med pass om bland annat rekrytering och program i Röda Tråden. I detta har även ingått information om arbetet med Färdplan för framtiden och allmänt vad som är på gång inom scoutförbundet. Även förberedelserna inför 2012 års regionsläger har börjat

13 I tillägg till detta fungerar scoutkonsulenten som en allmän informationsspridare och kontaktperson för scoutkårer, och har under året arbetat mycket med att effektivisera informationsarbetet genom att fokusera mer på webb och e-post. Norra Småland, Södra Småland och Östergötland Sedan mitten av augusti 2009 har scoutförbundet en heltidsanställd marknadskonsulent baserad i Jönköping. Arbetet har under 2009 fokuserat mycket på kartläggande verksamhet, samt hjälp till kårer att identifiera behov och ställa upp planer för framtiden. Konsulenten har besökt flertalet kårer och i vissa fall hjälpt till också med praktiska saker som kontakter med myndigheter. Även föräldramöten och rekryteringsdagar har ingått i verksamheten. En vilande kår i Vislanda är under uppstart och diskussioner pågår med olika samarbetspartners kring hur KFUK- KFUM scouting kan spridas. Kontorets placering på KFUM Jönköpings Ungdomens Hus är strategisk ur perspektivet att skapa mer scoutverksamhet inom KFUK-KFUMs storföreningar. Konsulenten har även ingått i den förbundsgemensamma marknadsföringsgruppen, som bland annat genomfört rekryteringsuppgifter och som arbetar med att stärka scoutings varumärke. Stockholm Stockholmskonsulenten är anställd av scoutförbundet och arbetar på 80 procent för scoutdistriktet och 20 procent med det gemensamma arbetet i medlemsutvecklingsgruppen. Distriktet har under året fokuserat bland annat på att hjälpa kårer behålla medlemmar och ledare, genom att exempelvis hjälpa till med prioriteringar och ledarträffar. Skräddarsydda utbildningstillfällen för kårer blir vanligare och är ett bra stöd till verksamheten. Även försök med nya verksamhetsformer pågår. På Gotland har ett nytt rekryteringskoncept utprovats, med prova på-verksamhet utanför skolområden, dit eleverna kan komma på raster och efter skoltid. Detta har visat sig vara framgångsrikt inte minst med tanke på att många skolor inte längre tillåter rekryteringsbesök i klasserna. Under rekryteringskampanjen i september deltog konsulenten bland annat i Kungens Kurva och i Visby. Många kårer i Stockholm gjorde också skolbesök. EFS scout Salt har en anställd konsulent med scoutarbete som del av sin tjänst, men också distriktskonsulenter. Under 2009 har scoutarbetet bland annat inkluderat planeringsarbete inför Patrullriks 2011 och ledardagar med diskussioner i ämnen som barn och tro, andaktsmetodik och annat som rör såväl scouting som andra delar av Salts verksamhet. 13

14 14 Framtiden just nu

15 Arrangemang Förbundsmötet Förbundsmötet genomfördes den april på Torpaskolan i Göteborg och samlade 198 deltagare. Beslutsfrågorna förbereddes i år för första gången enbart genom Påverkanstorg, ett för oss nytt och därmed annorlunda sätt att behandla beslutsfrågorna. Under förbundsmötet hölls också en distriktssamling där distriktens framtida roller och form diskuterades. Under lördagskvällen bjöds det på god middag med västkusten som tema. Roverscouternas riksting och Roverscoutmässa Mötesplatsen nummer ett för Sveriges roverscouter och roverlag är Rikstinget och Roverscoutmässan. Roverscoutmässan är en arena där Sveriges roverscouter, roverscoutlag och andra arrangemang och intressenter erbjuds möjligheten att ställa ut pågående, planerade och avslutade projekt. I samband med årets mässa hölls välbesökta seminarier och workshops med betoning på utveckling på ett såväl personligt som organisatoriskt plan. Arrangemanget fick under 2009 en extra prägel av friluftsliv, bland annat genom att det delvis genomfördes utomhus i ett cirkustält. På lördagskvällen fick deltagarna först avnjuta en trevlig middag med underhållning, och därefter ge sig ut i de skånska skogarna för att delta i jakten på Karilas yxa, ett spännande och mycket uppskattat inslag. Under söndagen arrangerades det mer traditionella Rikstinget, där en förändring av Riksroverscoutkommitténs riktlinjer i form av minskat antal ledamöter i kommittén antogs. Reforma 09 I somras samlades cirka 1200 deltagare och funktionärer på Scout Camp Ransberg vid Ransbergs herrgård mitt i de djupaste Värmlandska skogarna för att i sju dagar leva lägerliv och uppleva scouting när den är som bäst. Deltagarna hade rest genom hela landet för att uppleva body, mind och spirit allt genomsyrat av lägrets ledord enkelhet, glädje och gemenskap. Body Mind Spirit - ett tema som berör Reformas program var baserat på det nya förbundsgemensamma programmet och Reforma var det första scoutlägret som i stor skala provade det nya programmet. Programmet var uppdelat i tre temadagar, Body, Mind, Spirit och en heldag ägnades åt varje del. Ett nytt grepp för detta lägret var att hela kåren gjorde samma typ av aktiviteter samma dag. Detta ledde till att alla i kåren fick liknande upplevelser, vilket säkert ledde till en hel del intressanta samtal under kvällsfikat. Förutom de tre temadagarna genomfördes det dessutom en kåraktivitetsdag där kårerna själva bjöd deltagarna på sina favoritaktiviteter hemifrån och ett hajkäventyr där scouterna bjöds på häftiga upplevelser ute i skogen från tidig morgon till långt in på småtimmarna. 15

16 UtRo För de lite äldre deltagarna var det på UtRo som allt hände. UtRo (en förkortning för Utmanar och Rover) bjöd på dagarna på lite häftigare programaktiviteter anpassade speciellt för denna målgrupp och på kvällarna fanns allt mellan disco, livespelningar och mys runt lägerelden att välja på. Hund, Fisk eller mittemellan? Reforma 09 hade ovanligt många storsamlingar, hela sex gånger samlades stora delar av lägret vid stora scenen för att uppleva invigning, avslutning och däremellan hanns dessutom fyra stora lägerbål med. De två första lägerbålen hölls av proffsiga lägerbålsledare som blev omåttligt populära bland deltagarna och de två senare bjöd på deltagarnas egna uppträdanden. Nästan varenda deltagande kår hann upp på scenen för att bjuda på det bästa hemifrån. Roverscouternas riksfemkamp/scoutkampen Den augusti genomfördes Scoutkampen, en mindre version av Roverscouternas riksfemkamp som hölls i samband med Scoutforum 2009 på Rinkabyfältet utanför Kristianstad. Bland annat kunde deltagarna springa hinderbana och vara med i jakten på Karilas yxa, och tillströmningen av deltagare var god till aktiviteterna under helgen. Femkampen som arrangemang fick ett bra tillfälle att presentera konceptet för deltagare från andra förbund och kan förhoppningsvis ge goda möjligheter till framtida samarbeten. 16 Regn & lera! Det går inte att prata om Reforma utan att prata om leran och regnet. Inte många har väl missat att Värmland visade upp sin blötaste sida sommaren 2009? Det man minns bäst från Reforma, var dock inte leran och regnet, utan det otroligt glada humör som deltagare, ledare och funktionärer visade upp trots att förhållandena inte precis var de bästa. Efter sju blöta, men underbara lägerdagar var Reforma 09 slut och det var dags att återigen vända hemåt. De flesta var blöta, många var leriga, alla hade nya vänner och underbara minnen att ta med sig hem.

17 17

18 Kommunikation Varumärket KFUK-KFUM Scout Kombinationen av scouting och KFUK-KFUM är det som gör oss unika. Under året har scoutförbundet påbörjat utvecklandet med att ta fram en ny plattform. Vi vill visa att vi är både scouter och KFUK-KFUM:are och arbetet är långsiktigt för att stärka vår identitet. En inledande fas har varit att påbörja arbetet med ny grafisk profil, med framtagande av ett nytt förbundsmärke. Sociala medier Scoutförbundet har under året breddat utbudet av kommunikationskanaler. I en tid där sociala medier har en allt viktigare roll var det naturligt att visa förbundets arbete via medierna Twitter och Facebook. Insamlingsarbete Under våren deltog scoutförbundet i KFUK-KFUMs gemensam insamlingsarbete. En insamlingsbroschyr för gåvor via autogiro med en presentation av KFUK-KFUMs arbete producerades och distribuerades till kårerna via Uppslaget. Profilprodukter I samband med förbundslägret Reforma09 utvecklades läger T-shirt, märke, pins och diverse reklamprodukter. Scoutförbundet har också arbetat med att ta fram en grafisk plattform som kommunicerar mötet mellan scoutrörelsen och KFUK- KFUMrörelsen, dvs vårt scoutförbunds profil. Alla i scoutskjorta 2009 Scoutkårer har i allt större utsträckning köpt upp kläder för hela kåren, men försäljningen måste öka ännu mer för att nå 25 18

19 målet att alla ska ha scoutskjortan under Under året kom också en illustrerad version av dräktbestämmelserna. Det nya ledarmärket som kom uppfyllde inte kraven och ska därför designas om. Webb I början av 2009 lanserades scoutförbundets nya hemsida, baserad på gratissystemet Joomla. Uppbyggnaden av hemsidan har även inkluderat möjligheten att ge distrikt och scoutkårer möjlighet till egna hemsidor, ett erbjudande som vi hoppas ska bli tydligare under Uppslaget Uppslaget, som under året kommit ut med fem nummer, är vårt brev till scoutkårernas postmottagare och innehåller aktuell information från scoutförbundet, KFUK-KFUM och Svenska Scoutrådet. Scouttidningarna Under året har de förbundsgemensamma scouttidningarna kommit ut med sex respektive fyra nummer. Ledare och medlemmar över 18 år får Scoutmagasinet och dessutom ett exemplar av Scouten, medan medlemmar under 13 år får Scouten. Press och media Under förbundsmötet genomfördes ett seminarium om marknadsföring. Föreläsare var kommunikationschefen för SSR och kommunikationsansvarige för KFUK-KFUM. Arbetet med att utbilda medlemmar i våra kommunikationsplattformar har påbörjats. Som en del i utbildningen ingår att hantera kontakten. 19

20 Demokrati & samarbete Förbundsmötet 2009 På förbundsmötet 2009 behandlades ett stort antal frågor med ovanlig spännvidd. Organisatoriska frågor som patrullernas roll i stadgarna och systemet för medlemsavgift samsades med programinriktade frågor om sex och HBTQ och även politiska frågor rörande scoutförbundets roll i vår omvärld. Det gjordes ett uttalande om alkoholfri verksamhet och frågan om vilka politiska ställningstaganden scoutförbundet kan och bör göra ställdes på sin spets genom att konflikten i Mellanöstern diskuterades. Förbundsmötet var det första som använde Påverkanstorg fullt ut, ett demokratiskt experiment som i sig självt gav upphov till många diskussioner om vår demokrati och dess spelregler. Till FM kom 198 deltagare varav 121 ombud från kårer och distrikt. Strategi Under 2008 presenterades strukturutredningen inom scoutrörelsen som syftade till att visa på var rörelsen skall vara Utifrån den fick ordföranden i de olika förbunden i uppdrag att utveckla vissa delar i rapporten och på scoutforum i augusti 2009 presenterades Ordföranderapporten som förtydligade bilden av scouterna, förstärkande scoutförbund och organiserade scoutförbund. Rapporten har hamnat i god jord och har tagits emot väl av rörelsen. SSF och SSR har haft årsmöten efter rapporten och följt utredningens förslag och tagit iniktningsmål för deras verksamhet som syftar till ett Scouterna som skall finnas på banan Den operativa ledningen Scoutrörelsen och KFUK-KFUM leds operativt av tre samverkansgrupper som träffats kontinuerligt under året. Inom KFUK-KFUM träffas generalsekreterare och förbundssekreterare cirka en gång per månad. Inom scoutrörelsen träffas generalsekreterare och förbundssekreterare ca fyra gånger per år. Slutligen träffas generalsekreterare och förbundssekreterare samt avdelningschefer inom kanslisamverkan i en ledningsgrupp som sammanträder en gång per vecka. 20

21 Samordning & kansli Ny ledning för scouterna KFUK-KFUMs scoutförbund har under året rekryterat en ny förbundssekreterare som ersatt Torbjörn Reinhed. Louise Callenberg tillträdde sitt uppdrag i oktober Under 2009 har det övriga ledarskapet inom kansliet också bytts ut. Johan Strid har avgått som generalsekreterare för SSR och Maria Graner har tillträtt under hösten. Helena Kaså Winqvist har återkommit från föräldraledighet som generalsekreterare för SSF. Ledarskapsakademin har också utlyst tjänsten som rektor för Kjesäters folkhögskola. Den tjänsten tillsätts under våren Konsulentsatsning KFUK-KFUMs scoutförbund har under 2009 satsat på att utöka konsulentstödet i förbundet. Under hösten rekryterades Jonna Isaksson som medlemsutvecklingskonsulent med stationering i Jönköping. Marknadskonsulenten har som första konsulent ingått i medlemsutvecklingsavdelningen på kansliet. Under 2009 har scoutförbundet förberett rekrytering av ytterligare två konsulenttjänster där en kommer att vara stationerad i Umeå och den andra i Göteborg. Rekryteringen inleds under vårvintern Ett funktionellt kansli 2009 var det första året inom kanslisamverkan med SSR och SSF. Det har varit ett tydligt och viktigt steg i arbetet med att omvandla strukturen inom scoutrörelsen i Sverige. Kansliet har under 2009 varit bosatt på Tellusborgsvägen 94 vid Telefonplan i Stockholm. Inom kansliet har KFUK-KFUMs scoutförbunds personal integrerats med SSRs och SSFs personal och tillsammans bildat en medarbetarskara. Kanslisamverkan syftar till att få synergieffekter ut av samarbetet och att till vårt förbund föra mer kompetens genom att dela på tjänster och funktioner med SSR och SSF. Vi har också fått en tydlig ledningsstruktur och kan arbeta nära och integrerat mot de mål för verksamheten som våra respektive förbundsmöten och årsstämmor har satt upp. Ett kansli med många funktioner Inom kansliet finns idag fem avdelningar. Kommunikationsavdelning och serviceavdelning där försäljning, ekonomi, HR, IT och scoutkårsstöd ingår i det sistnämnda. Vidare finns marknadsutvecklingsavdelning, ledarskapsakademin och utvecklingsavdelning. I ledarskapsakademin finns Kjesäters folkhögskola som tillhandahåller våra utbildningar. Inom marknadsutvecklingsavdelningen bedrivs konsulentverksamhet och rekryteringsarbeten. Inom utvecklingsavdelningen återfinns programarbete och hela arbetet kring World Scout Jamboree Alma Årets almanacka hade Kristina Digman som konstnär. Almanackan har under 2009 försökt satsa på extra försäljningsstöd genom att rekrytera försäljare på provision för almanackan. Satsningen gav inte den effekt som vi hade önskat. Totalt sätt ökade avkastningen men försäljningen av almanackan har fortsatt att minska även under Styrelsen har därför under slutet av 2009 diskuterat nya förutsättningar för almanackan inför

22 Anläggningar Sjöbo Under sommaren genomfördes både läger och privata bokningar på Sjöbo. Scoutförbundet har också förlagt möten till Sjöbo, bland annat en Strategihelg i september månad. På Sjöbo har man också under 2009 fått klart förutsättningarna för fiskevattnet. Storvallen Försäljningen av Storvallen har varit en högaktuell fråga under hela På grund av juridiska omständigheter har Storvallen inte kunnat läggas upp för försäljning trots redigt engagemang och process kring frågan hos kansliet. Juridiska ombud har kopplats in för att lösa situationen och scoutförbundet förväntar sig en lösning under Talltorp Talltorp, som är placerat strax söder om Ludvika, har under åren 1964 till 2009 varit scoutförbundets baslägerplats. Under året har Talltorp slutligen avvecklats och återlämnats till SVEA Skog (tidigare Domänverket). Användbart material har tagits om hand och slussats vidare, detta med stor hjälp av Hans Gerlach, Karlstad

23 Ekonomi Ekonomihantering Genom kanslisamverkan har scoutförbundet deltagit i en omvandling av ekonomifunktionen har inneburit nya ekonomiska rutiner, nya ekonomiprogram och nya ekonomer. Un der större delen av året har förbundet blivit lidande av omställningen då rutinerna tog lång tid att sätta sig och rapportsystemen har krånglat. Under andra halvan av året har problemen dock stagats upp och vi avslutade året med fullgod kontroll och rutiner i ordning. Central medlemsavgiftsdebitering Under 2009 har arbetet med central medlemsdebitering slutförts och vid årsskiftet kunde vi sätta funktionen i skarpt läge. Den nya rutinen har fungerat bra och många har blivit nöjda med det nya arbetsflödet. En central medlemsdebitering kommer också att ge scoutförbundet mycket bättre förutsättning till statistik och underlag för ansökning av statsbidrag vilket är viktigt för scoutförbundets ekonomiska möjligheter. 23

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Verksamhetsrapport juni-augusti 2014

Verksamhetsrapport juni-augusti 2014 Verksamhetsrapport juni-augusti 2014 Dnr: V10-6-2014 Innehåll Medlemsutveckling 2 Kommunikation 4 Utveckling 5 Utbildning 8 Ledning 10 Service, Förvaltning & Försäljning 11 Scouterna Box 420 34 Telefon:

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Daniel Kåreda (Punkt 1-19)

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 för NTA Skolutveckling ekonomisk förening

verksamhetsberättelse 2014 för NTA Skolutveckling ekonomisk förening verksamhetsberättelse 2014 för NTA Skolutveckling ekonomisk förening NTA Skolutveckling ekonomisk förening c/o Kungl. Vetenskapsakademien Box 50005, 104 05 Stockholm www.ntaskolutveckling.se Verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för räkenskapsåret 2012. www.rum.se

Årsredovisning. för räkenskapsåret 2012. www.rum.se Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 www.rum.se Innehållsförteckning Förbundsordförande har ordet 3 Verksamhetsberättelse 5 MusikRUM Västerås 5 Ledarskolan 7 Landslagen 8 Information 9 Påverkansarbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011-2012 Innehållsförteckning ABC aktiva insatser för människa och miljö 3 ABC:s verksamhet 2011/2012 4 ABC och HIMAD Himalayan Society for Alternative Development 6 ABC:s och HIMAD:s

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 Besök: Storgatan 26, Östermalm, Stockholm Post: Styrmansgatan 29, 114 54 Stockholm 08-661 15 81 / 08-665 65 15 info@elimkyrkan.org GUDSTJÄNSTER

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Årsredovisning 2013 Innehåll Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Verksamhetsberättelse 2013 Boplats Göteborg AB 1 Uppföljning av bolagets uppdrag - sammanfattning Medborgare Antalet

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2012

Verksamhetsberättelse år 2012 Verksamhetsberättelse år 2012 Redaktör: Fredrik Granath 762 dagar har vi väntat! Nu är det dags att gå från ord till handling. Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

ETT ÅR med SVENSK CAMPING. Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening

ETT ÅR med SVENSK CAMPING. Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening ETT ÅR med SVENSK CAMPING Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening Fotograf: Stefan Isaksson Innehåll vd HAR ORDET...4 året i korthet...6 PROJEKT

Läs mer