Ämneslärarutbildning (adjunkt) 1-år Malmö Lärarhögskola ( ) (Samhällskunskap, företagsekonomi)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ämneslärarutbildning (adjunkt) 1-år Malmö Lärarhögskola (1973-1974) (Samhällskunskap, företagsekonomi)"

Transkript

1 CV för BENGT-ÅKE GUSTAFSSON Filosofie Doktor i Sociologi, Lunds Universitet, Universitetslektor vid Linnéuniversitetet, (numera pensionerad). Undervisningsområden: Företagsekonomi och Sociologi med organisationsteoretisk inriktning. I: UTBILDNING: Fil kand, Fil mag. Lunds Universitet. (Företagsekonomi 80p. Nationalekonomi 20 p., Statistik 15 p., Statsvetenskap 40 p., Sociologi 80 p. Juridik 10 p. Psykologi 20 p. )(1973) Ämneslärarutbildning (adjunkt) 1-år Malmö Lärarhögskola ( ) (Samhällskunskap, företagsekonomi) Doktorsexamen (disputation den 20/ ) i sociologi. Lunds Universitet. Avhandlingens titel: Symbolisk Organisering. En studie av organisatorisk förändring och meningsproduktion i fyra industriföretag. (avh. nr 27. ISBN ) Forskarhandledarutbildning, Växjö universitet (2003) II: ANSTÄLLNINGAR: Adjunkt Kommunala Vuxenskolan, Växjö Adjunkt vid Växjö Katedralskola forts. Adjunkt, Högskolan i Växjö ( 50% sociologi, 50% företagsekonomi) 1988 (1/1-31/1) Visiting Professor Gustavus Adolphus College, Minnesota, USA (1/ /6 1990) Visiting Professor (hel undervisningstjänst) Gustavus Adolphus College, Mn, USA Högskolelektor vid ekonomihögskolan (50%) och samhällsvetenskapliga institutionen (50%). Högskolan i Växjö. [tjänstegöringsgrad under någar perioder reducerad i samband med olika forsknings- och utredningsupdrag] Universitetslektor vid Växjö universitet, Forskarsassistent Entreprenörsprofilen Växjö universitet Universitetslektor vid Växjö universitet, samhällsvetenskapliga institutionen. (Pensionering 2012) 1

2 III: UPPDRAG (ADM.): Ordförande i internationella kommittén vid Ekonomihögskolan i Växjö Ledningsgruppen för organisationsteori (företagsekonomiska institutionen) Programansvarig för magisterprogrammet: Dynamic Organizations and strategic management sedan Ekonomihögskolan Växjö. Kursutveckling-/ansvar: Human Resource Management, Samhällsvetenskapliga institutionen Kursansvar/utveckling: Strategiskt ledarskap, LOL-programmet Samhällsvetenskapliga institutionen 1998 Utveckling av externprogram (uppdragsutbildning) i ledarskap (Värdeskapande ledning) 2006 Ingått i ledningsgruppen för forskningsprofilen CALV (huvudansvar professor Bo Hagström) (2008 -) Medverkande vid MILJÖANSÖKAN VALV (numera CALV) 2009(ansv. Professor Bo Hagström) Deltagare i en s.k. strategisk varumärkesgrupp inför fusionen mellan Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. (2009) Ansvarig för utveckling av Ledarskapsmomentet i den statliga befattningsutbildningen för rektorer Rektorsprogrammet vid Linnéuniversitetet ( ) IV: DOKTORANDKURSER: Huvudlärare och ansvarig för lokal doktorandkurs; Retorik organisering och meningsproduktion. Växjö Universitet, vt (Examinator Professor Bengt Johannisson) Huvudansvarig/lärare (tills med. Dan Porsfelt) för nationell forskarkurs; Mening och värde. Växjö universitet ht 2009 (Examinator professor Bo Hagström Linnéuniversitetet Växjö) V: OPPONENT A) FAKULTETSOPPONENT Doktorsavhandling: Uppsala Universitet den 4 februari Doktorsdisputation Cynthia M. Jimes: Communication as structuration. Viewing learning through the lens of communication. Media och Kommunikationsvetenskap Samfak. 2005/1 2

3 B) SLUTSEMINARIER: Huvudopponent vid slutseminarium Växjö universitet. Daniel Hjort : Rewriting Entrepreneurship 2002 Huvudopponent vid slutseminarium Uppsala Catrin Johansson Visioner och verklighet. Uppsala universitet, Media och Kommunikation 12/ Ordf. professor Lowe Hedman Huvudopponent vid slutseminarium Ulf Ericssons avhandling Om organisering av det regenerativa arbetet, 5 november 2009 KTH, Stockholm VI: HANDLEDARSKAP: Biträdande handledare Magnus Forslunds doktorsavhandling Det omöjliggjorda entreprenörskapet. Om förnyelsekraft och företagsamhet på golvet. Växjö universitet 2002 VII: KONFERENSARRANGEMANG: Medlem i organisationsgruppen för The First International Conference on Organizational culture and Symbolism. Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet 1984 (SCOS) Medlem i organisationsgruppen för arrangemang av Workshop on Constructionism (nationell konferens) vid Växjö Universitet dec Medlem i organisationsgruppen för konferens om Arbetslivsforskning Växjö universitet Ordförande i ett spår. VIII: REVIEW-UPPDRAG: 1. Managing Organizational Behavior. (4 th ed.) Schermerhorn, J R., J G. Hunt & R.N. Osborn. John Wiley & Sons. 2.International Conference on Advances in Management. A number of submissions for the Tenth Anniversary International Conference on Advances in Management. July-16-19, Joint Conference with Korean Association of Public Administration. Track: Strategic Management & Organization Theory. Tidskriften Arbetsliv i omvandling. 1. AiO Hösten 2009 (Bo Hagström redaktör: Tidskrift: Arbetsliv i Omvandling manus) 2. Tidskriften Arbetsliv i omvandling Hösten (Bo Hagström redaktör: Tidskrift - Arbetsliv i Omvandling 3

4 IX: FORSKNINGSPROJEKT-EXTERNFINANSIERADE Statens ungdomsråd: Världsungdomsåret 1985 (50% tjänst under 2.5 år) Arbetslivsfonden 1991 Postmodernitet och organisationsteorins estetisering. ( SEK) KK-stiftelsen (tills med professor Bengt Johannisson mfl) (25% tjänst 2 år) Den nya ekonomin. Nutek Projekt Gnosjöregionen SEK FAS Varumärkta skolor (Branded schools)(tillsammans med univ. Lektor Dan Porsfelt) (2,2 milj SEK) X: PRESENTATIONER (ett urval) 2000 Soft Center, Duluth, Mn. USA: Entrepreneurship research, Växjö university 2005, Varese, Italy 15/12. Cluster Development in the Gnosjö Region (tills med Professor Gioacchion Galifori Direttore del Dipartimento di Economia) 2006 Toronto University, Canada 24/5 Cluster Development in the Gnosjö region Niagara Falls Business Development Center, Canada 26/5 Cluster Development in the Gnosjö Region SKL, Stockholm: Med vision och värdegrund som vägvisare i styrningen! /5 Gustavus Adolphus College, Mn, USA. Organizational symbolism : the Case of IKEA. XI: ICKE-AKADEMISKA UPPDRAG (ett urval) IKEA: The Ikea-way program. Undervisning chefer om företagskulturens betydelse forts. även under 2010 (internationellt program) MIL (Management i Lund) : Handledare i flera olika utvecklingsprogram kring ledarskap (exkutivprogram och även andra) SAAB Aerotech: Ledarskapsutbildning sedan 1985 och fortf. ITT-Flygt AB. Kulturutredning inför 100-årsjubileum HSB Sverige. Ledarskapstutbildning

5 Nordisk Kommunikation AB (Köpenhamn). Samtliga chefer i Stockholms stad. Kulturprogram 2006 Föreläsningar i kommunala organisationer kommunala (Alvesta kommun, Växjö kommun, Ljungby, Vara Kommun, Gävle, Kalmar Kommun, Nybro kommun etc.). Tema: Ledarskap Förläsningar i landsting (Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Västra Götaland, Sörmland): Ledarskap Processledare för projekt inom Utvecklingsavdelningen Landstinget Kronoberg, 2012 Föreläsare om rektors ledarskap i ett stort antal kommuner (Växjö, Kalmar, Lund, Nässjö, Malmö) Varumärkesutveckling Karlskrona skolor (2012) IKEA; en kulturstudie inför tillskapandet av IKEAs museum (2013) Varumärkesutveckling i Mörbylånga kommun 2013 XII: PUBLICERINGAR : a) Monografier 1. Symbolisk Organisering. En studie av organisatorisk förändring och meningsproduktion i fyra industriföretag. Doktorsavhandling nr 27. Sociologiska Institutionen. Lunds Universitet (339 s.) 2. Kreativ Miljöer. Silicon Valley (2001). Örebro: FSF förlag. Kapitel.(187 s) 3. Närmiljö som lärmiljö. Betraktelser från Gnosjöregionen. Acta Wexionensia nr 52/2004. Växjö University Press. (217 s) 4. Värdegrund och symboliskt ledarskap i politiskt styrda organisationer (bokmanus Liber. Kontakt: Redaktör Ola b) Kapitel (ingår i antologier, motsv.) 1 Värdeorienterad ledning. (Kapitel i Ledarskap och tidsanda. Red. J.Janebrant. MIL. Publisher Värdebaserad,ledning. (2001) ( I Håkan Hydén, Lars Zanderin, Elvi Richard och Lena Agevall (red) Arbete, organisation och miljö: Samhällsvetenskapliga institutionens skriftserie Växjö universitet). 5

6 3. Det symbolistiska perspektivet. (2001) (I Hydén, L.Zanderin, E.Richard och L. Agevall (red). Arbete, organisation och miljö. Samhällsvetenskapliga institutionens skriftserie. 4.Organisering i det symboliska rummet. (ingår i Socialt Perspektiv- Goda villkor i arbetslivet Växjö Universitet.) 5. Branding Public Schools, 2010 (ingår I Sven E Hort (ed.) From Linnaeus to the future(s) letters from afar.) Göteborg: Linnaeus University Press. 5. Gemensam värdegrund I politiskt styrda organisationer. Arbetsliv i omvanding. Nr 03/ Skolledarskap och skolkultur (2011) (ingår i Skolledarskap- en bok om skolutveckling 2011 (red. Stephan Rapp) Förlag: Norstedts Juridik, c) Tidskrifter (motsv) 1. Värdebaserad ledning och organisering. Chefer och ledare i vården nr 1/2003 s Att våga leda i förändring en fråga om förtroende. Arbetsmarknad & Arbetsliv årg 15, nr d) Konferenspapers 1. Leadership rhetoric and the symbolic construction of organizational change. (tills med Ulla Johansson, Växjö Universitet). Paper presentad at EGOS 17th Colloquium, July 5-7, 2001, Lyon, France. 2. Organisation och imagination. En berättelse om ett mindre industriföretag och dess utveckling från reellt verkstadsföretag till konceptuellt kunskapsföretag. (Tills med Ulla Johansson, Växjö Universitet). Paper presenterat vid Nordiska Företagsekonomiska Ämneskonferensen, Uppsala, augusti Imaginizing and Organizing. Paper presented at Nordiska Ämneskonferensen, Reykjavik, Iceland August (tillsammans med Magnus Forslund, Ekonomihögskolan, Växjö). 4. Framing the organization. Reflections on a strategic change process within The Swedish Pharmacy. Paper presented at EGOS. Berlin July Branded Schools. On values and legitimacy Paper presented at EGOS 25th Colloquium Barcelona 2-4 July 2009 (Tillsammans med Dan Porsfelt Linnéuniversitetet Växjö) 6

7 e) Forskningsprojekt/rapporter 1. The New Economy - Creative and Learning Contexts with the Market as a Ruler. KK-stiftelsen. [Huvudrapport På marknadens villkor - Plattform II Diarienummer 1999/0530). December Bengt-Åke Gustafsson, Bengt Johannisson, Entreprenörsprofilen Växjö Universitet. 2,Gnohow. Gnosjöregionens Klustersatsning. Utvärderingsstudie NUTEK, Gemensam Värdegrund i Politiskt Styrda Organisationer. SKL- rapport 2008 (www.skl.se) XIII: PUBLICERINGAR INNAN DISPUTATIONEN Regional näringsekonomisk profil- fallet Småland. Högskolan Växjö (Tillsammans med Ricardo Leventi) 2. Local Business Cultures- a network perspective. Paper presented at the First International Conference on Organizational Symbolism and Corporate Culture. Lund university. June (tillsammans med Bengt Johannisson, Växjö University Sweden) 3. Lokal företagskultur: ett försök till meningsbyggnad Rapportserien Småskrifter Centrum för småföretagsutveckling Högskolan i Växjö. Rapport 19 (Tillsammans med Bengt Johannisson ) 4. Småföretagande på småort:nätverksstrategier i informationssamhället. Rapportserien Växjö Småskrifter/Centrum för småföretagsutveckling, Högskolan i Växjö, 1984 (Tillsammans med Bengt Johannisson) 5. Cultural Encounter- the case of information intelligence and small firms. Rapportserien Växjö Småskrifter/Centrum för småföretagsutveckling. Högskolan i Växjö Kultur för entreprenörskap (ingår i Bengt Johannisson, Olav Spilling. Lokal naeringsutvikling. Oslo:Universitetsforlaget. 7.Information services for small firms: a strategic channel or just noise? (ingår I Höglund L, Persson O, Idéöverföring - problem och möjligheter. Om kontakter mellan högskola och näringsliv. Inforsk Papers on Communication Studies no 10, 1986.) 8. Medvetande, kultur och handling. En studie av lokal förändring (Världsungdomsåret 1985) Högskolan i Växjö 9. Från publik till aktörer: utvärdering av ett lokalt förändringsprojekt. (Världsungdomsåret 1985) Högskolan i Växjö. 7

8 10. Utveckling till delaktighet. Rapport från 13 lokala projekt. Beredningsgruppen för världsungdomsåret 1985 (tillsammans med Erling Bjurström, Benny Henriksson och Bo Werner). 11. Postmodernitet och det nya organisationstänkandet. Arbetsmiljöfonden Projekt Dnr

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning 2015-04-30 Curriculum vitae Krister Olsson Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning Institutionen för Kulturvård/Department

Läs mer

Ekman Philips, M. (1989) Uppslutningsproblem i organisationen. (Commitment problem within Organizations) Stockholm: FArådet.

Ekman Philips, M. (1989) Uppslutningsproblem i organisationen. (Commitment problem within Organizations) Stockholm: FArådet. Marianne Ekman Rising Publications: Ekman, M. (1982) Automation och industriarbete. Erfarenheter av arbetsorganisatorisk utveckling i Vara-fabriken. (Automatization and Industrial Work. Experience of work

Läs mer

Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Anställningar Deltagande i/ledning av forskningsprojekt Internationella kontakter

Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Anställningar Deltagande i/ledning av forskningsprojekt Internationella kontakter CV Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Studentexamen på samhällsvetenskaplig linje, Högbergskolan, Ludvika 1969 Filosofie kandidatexamen med ämnena statskunskap, nationalekonomi, statistik, företagsekonomi,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

översikt forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer

översikt forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer 2011 översikt Svensk forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer Reglab Reglab är ett forum för lärande kring regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, forskare och andra för att

Läs mer

Tack till våra sponsorer och utställare!

Tack till våra sponsorer och utställare! 1 Tack till våra sponsorer och utställare! 2 Företagsekonomi för en hållbar värld Välkomna till årets företagsekonomiska ämneskonferens i Lund! Liksom tidigare år behandlar konferensen både forskning och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

Kultursverige 2040: Rapport från en konferens

Kultursverige 2040: Rapport från en konferens Kultursverige 2040: Rapport från en konferens Text: Tobias Harding Foto: Maria Höglund Konferensen Kultursverige 2040 hölls måndagen 31 januari 2011, kl 9.30-18.30 i Aulan, Konradsbergsgatan 7, Campus

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals:

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals: (Uppdaterad 2012-09-06 av Göran Fransson) Publikationer och konferensbidrag av medarbetare inom ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, för åren 2006 (sept) 2012 Publikationer 2012 Internationella

Läs mer

Verksamhetsberättelse Migrationens Utmaningar, 2007-2009

Verksamhetsberättelse Migrationens Utmaningar, 2007-2009 Malmö stad Verksamhetsberättelse Migrationens Utmaningar, 2007-2009 Inledning Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård har nu pågått i tre år och under denna tid har fjorton forskningsprojekt

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap

FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap En kunskapsöversikt av Ulf Leo Forskning i korthet 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap en kunskapsöversikt Text: Ulf Leo Layout: Lena Lindberg

Läs mer

Företagsekonomi och nationalekonomi

Företagsekonomi och nationalekonomi Företagsekonomi och nationalekonomi Nytt för din litteraturlista 2011 Ro att förändra Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till

Läs mer

Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002

Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002 Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002 Förord Lars Ingelstam har arbetat som professor vid tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, sedan 1980.

Läs mer

Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth.

Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth. Curriculum vitae inklusive publikationslista per mars 2015 Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth.se

Läs mer

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse m 2007 ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse Mångkulturellt centrum. Verksamhetsberättelse 2007. Org.nr 812800-8243 Mångkulturellt centrum, mars 2008 Red. och form Ingrid Ramberg Foto Andrzej Markiewicz

Läs mer

Ceruts nyhetsbrev. På kurs mot 2020. Cerut får ny Ordförande. Centrum för forskning om regional utveckling Nyhetsbrev nr 2 / 2013

Ceruts nyhetsbrev. På kurs mot 2020. Cerut får ny Ordförande. Centrum för forskning om regional utveckling Nyhetsbrev nr 2 / 2013 Ceruts nyhetsbrev Centrum för forskning om regional utveckling Nyhetsbrev nr 2 / 2013 På kurs mot 2020 Ännu en vårtermin har seglat förbi och jag liksom kollegorna längtar efter sol, värme, glittrande

Läs mer

FÖRETAGSAMMA ELEVER. Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Eva Leffler. Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr 8, 2006.

FÖRETAGSAMMA ELEVER. Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Eva Leffler. Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr 8, 2006. FÖRETAGSAMMA ELEVER Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan Eva Leffler Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr 8, 2006. Eva Leffler 2006 ISSN 1650-8858 ISBN 91-7264-041-3 Tryck: Tryckt

Läs mer

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi Svenska Akademiska Ekonomutbildningar www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi 2015 studera.nu Förord Vad roligt att du är intresserad av att läsa ekonomi! Civilekonomerna och Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Läs mer

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Landskapsvård i Skåne 1998 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus En förstudie av Sara Dalfelt Rapport nr 00:11

Läs mer

Metod- och vetenskapsteori

Metod- och vetenskapsteori Metod- och vetenskapsteori Litteratur 2011 för högskola och universitet Läs om vårens alla nyheter! Beställ utvärderingsexemplar! Läs mer om elabbet Förnya din kurslista! Mats Alvesson författare till

Läs mer

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet Redaktörer : Ann-Sofie Hellberg; Martin Karlsson; Hannu Larsson; Erik Lundberg; Monika Persson Perspektiv

Läs mer

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent.

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent. Catrin Lundströ m Docent sociologi, forskarassistent. Jag är docent i sociologi och sedan 1 juli 2012 forskarassistent på Tema Q på campus Norrköping. Jag disputerade i sociologi 2007 vid Uppsala universitet

Läs mer

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning Nr 3 november 2013 Ur innehållet Clarissa Kugelberg skriver om Botkyrkabornas kamp för allmännyttan Är det svenska bostadssystemet i kris? sid.

Läs mer

Ett steg fram och ett tillbaka...

Ett steg fram och ett tillbaka... Ett steg fram och ett tillbaka... Statens styrning av miljö och hållbar utveckling genom skollag, läroplaner och kursplaner Per Wickenberg och Ulf Leo Research Report in Sociology of Law 2013:1 Per Wickenberg

Läs mer

LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning. 1 2008-10-21 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt.

LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning. 1 2008-10-21 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt. 1 2008-10-21 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) LITTERATURLISTOR finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt.html Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon:7865198

Läs mer

of Innovation and Technology

of Innovation and Technology Nr 3 Oktober 2014 of Innovation and Technology IMIT 35 år av tradition och förnyelse sid 3 Företagsledning i en snabbföränderlig värld sid 4 The role of Brazilian sub sidiary R&D in Swedish MNEs: towards

Läs mer