Innehåll. ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö"

Transkript

1 Lottornas årsredovisning 2001

2 Innehåll ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Kontakt...3 Ett år som satt sina spår...4 Det här är Lottorna...6 Verksamhetsinriktning...8 Information och rekrytering...12 Utbildning...14 Internationellt...16 Civila uppdrag...17 Älvkarleö herrgård...18 Övrig verksamhet...19 Vår organisation...20 Arbetsgrupper, kommittéer och samarbete...22 Avtalsredovisning, tabell...25 Instanser och medlemmar, tabell...26 Utbildning, tabeller...27 Förvaltningsberättelse...28 Resultaträkning...30 Balansräkning...31 Tilläggsupplysningar...32 Överstyrelsens godkännande...38 Revisionsberättelse

3 Kontakt blekinge lottaförbund F 17, Box 502, RONNEBY Tel: bohuslän-dals lottaförbund Box 254, VÄNERSBORG Besöksadress: FOS-huset, Skyttegatan 6 Tel: dalarnes lottaförbund Dalaregementet, Box 701, FALUN Besöksadress: Dalaregementsgruppen Tel: gotlands lottaförbund Visborgsslätt, VISBY Tel: gävleborgs lottaförbund Stenhammarsvägen 7, GÄVLE Besöksadress: Frivillighuset Tel: jämtlands läns lottaförbund Box 386, ÖSTERSUND Besöksadress: Jägargården NB5 Tel: kalmar lottaförbund Box 931, KALMAR Besöksadress: Hangarvägen 21 Tel: kristianstads lottaförbund Byggnad 2, Artillerivägen, KRISTIANSTAD Tel: kronobergs lottaförbund Försvarsgården, VÄXJÖ Tel: malmöhus lottaförbund Kamrergatan 19, MALMÖ Tel: norra smålands lottaförbund Läroverksgatan 6, EKSJÖ Tel: norrbottens lottaförbund Kungsgatan 24, LULEÅ Tel: skaraborgs lottaförbund Box 604, SKÖVDE Besöksadress: Frivillighuset Tel: stockholms läns lottaförbund Box 27803, STOCKHOLM Besöksadress: K 1, Lidingövägen 28 Tel: södermanlands lottaförbund Box 71, STRÄNGNÄS Besöksadress: Svälten Tel: upplands lottaförbund Box 645, UPPSALA Besöksadress: Röbovägen 224:2 Tel: värmlands lottaförbund Sundbergsgatan 12 A, KARLSTAD Tel: västerbottens lottaförbund UMEÅ Besöksadress: Majoren, I 20/Fo 61 Tel: västernorrlands lottaförbund Box 420, SUNDSVALL Besöksadress: Regementsvägen 8 Tel: västkustens lottaförbund Box 5155, VÄSTRA FRÖLUNDA Besöksadress: MKV, Götaälvgatan Tel: västmanlands lottaförbund Box 12048, VÄSTERÅS Besöksadress: Regementsgatan 91 Tel: älvsborgs lottaförbund Kasernvägen, Byggnad 42, BORÅS Tel: örebro läns lottaförbund I 3/Fo 51, Box 2000, ÖREBRO Tel: östgöta-tjusts lottaförbund Viggengatan 7, NORRKÖPING Tel: riksförbundet sveriges lottakårer Box 5435, STOCKHOLM Tel: Fax:

4 Ett år som satt sina spår millenniets andra år, 2001, har nu passerat. Snabbt förvisso, men knappast obemärkt för någon. För många av oss har 2001 etsat sig fast för alltid. Som ett speciellt år. Fyllt av omvälvande och tragiska händelser som den elfte september och allt vad som följde i terrordådens spår, men även av trevliga och nydanande begivenheter. Inte minst för oss lottor har året varit fyllt av förändringsarbete och nya riktlinjer som kommer att påverka vår organisation betydligt under de kommande åren. frivilligorganisationernas nya roll I början av mars lämnades betänkandet Frivilligheten och samhällsberedskapen till försvarsminister Björn von Sydow. Egentligen bjöd inte betänkandet på några direkta överraskningar. Lottorna har hela tiden varit med och hållits väl uppdaterade om vad som har diskuterats i utredningen. På regeringens uppdrag har betänkandet belyst de frivilliga totalförsvarsorganisationernas inriktning och nya uppgifter. Den har fått både ris och ros av de organisationer som berörs. Personligen anser jag att förslaget om ett centralt organ med representation ur vissa av frivilligorganisationerna, som bland annat skulle se över våra statsbidrag och styra vår inblandning i samhällsberedskapen, är ett av de sämre förslagen. Det skulle enligt min mening bli en överstyrning som inte gynnar någon. En av de viktigaste frågorna som utredningen har tagit upp är att det nu är av stor vikt att anpassa den frivilliga försvarsverksamheten till Försvarsmaktens nya inriktning. lottornas framtid Vikten av ett fortsatt starkt och levande frivilligförsvar slås fast i det ena betänkandet efter det andra. Vi inom Lottorna välkomnar anpassningen mot det nya totalförsvaret och har startat ett omfattande arbete internt som ska se över vilken verksamhet som vi vill ha i framtiden. Det är trots allt vi själva som bestämmer vilka nya vägar som vi vill gå och vilka traditioner som vi anser är betydelsefulla att föra med oss vidare in i 2000-talet. Det är oerhört viktigt att just våra egna tankar och idéer spirar inom verksamheten. Vårt första steg i framtidsarbetet var att bjuda in ett antal medlemmar till olika diskussionsgrupper där de fritt fick diskutera hur de önskade att vi skulle se ut i framtiden. Vi har kommit en bit på väg, men det är ändå av stor vikt att alla som känner att de har något att bidra med för Lottornas framtid engagerar sig i debatten. totalförsvarsinformation som uppdrag Det talas ju ofta om att informationens roll i vårt samhälle hela tiden ökar i betydelse. Det är säkert ingen myt. I takt med att omvärlden förändras allt snabbare och allt mer så ställs det också högre krav på anpassning och på medvetenhet. Då ökar ju även kraven på att vara uppdaterad om vad som sker. Även inom den nya Försvarsmakten är information ett högprioriterat område. En av de punkter som betonas särskilt i betänkandet är frivilligförsvarets roll i spridandet av information som rör försvarsmaktens verksamhet och mål, så kallad totalförsvarsinformation. Det finns ett stort behov av en ökad medvetenhet om Sveriges försvar och av en ökad folklig förankring. Här vet jag att Lottorna har mycket att bidra med. Totalförsvarsinformation är faktiskt ett område som vi har kämpat länge för att få uppdrag inom. Vi är ett landsomfattande nätverk med fantastisk kunskap inom olika försvarsfrågor. Dessutom genomgår en stor andel av våra medlemmar regelbundet olika kvalitetsutbildningar inom konsten att kommunicera och informera. En projektgrupp arbetar just nu med att se över hur vi i framtiden ska kunna få totalförsvarsinformation som ett uppdrag från regeringen. Vi hoppas att de första uppdragen inom detta högt prioriterade och spännande område snart kommer att tilldelas Lottorna. lottorna populära internationellt I det nya totalförsvaret går även fokus alltmer från ett invasionsförsvar mot ett flexibelt insatsförsvar med en tydlig internationell prägel. Även detta är något som återspeglas i vår organisation. Viking -01 som gick av stapeln på Swedint i Södertälje under veckorna blev en stor succé. Viking -01 var en uppföljning av Viking -99 och ingår i arbetet Partnerskap för Fred (PFF) för att utveckla det internationella samarbetet för fredsstödjande insatser. ÖB lovordade Lottornas fina insatser under övningen och deltagarna från de olika länderna, vissa från Azerbajdzjan, visade stor uppskattning för den kvinnliga kompetensen som Lottorna bidrog med. Det var ett mycket tacksamt forum att marknadsföra oss i och det har redan höjts förfrågningar om ökat deltagande på kommande internationella övningar. 4

5 älvkarleö herrgård i ny tappning Under året har även vår herrgård på Älvkarleö, numer kallad Älvkarleö herrgård Lottornas Utbildningscentrum, genomgått en rad förändringar. En uppsnyggning av parken kunde genomföras tack vare det generösa bidrag som vi fick från Saltsjöbadens lottakår. Det tidigare intendentparet Leif och Britt Strömberg gick i pension under hösten efter 27 års trogen tjänst. Posten efterlämnades istället till Annika och Peter Wallenborg som flyttade in tillsammans med sina två barn. Förslag på förändringar som finns med i deras planer är bland annat olika temakvällar och delvis utbytta menyer. Nu har också det året infunnit sig då det är dags för mig att lämna över posten som rikslottachef till nästa person i ledet. Efter åtta år som rikslottachef, och före det åtta år som vice ordförande, tackar jag för mig. Det har varit minst sagt en spännande, utvecklande, fascinerande och utmanande period som har gett mig helt nya kunskaper och perspektiv på livet. Skiftet innebär för mig ett mycket vemodigt avsked. Men de många fina minnena från alla härliga lottor som jag har mött under besöken landet runt kommer jag för alltid att bära med mig. Det finns ett djupt engagemang inom Lottorna och en stark framtidstro som jag är säker på kommer att bära oss framåt och hålla oss levande och starka som frivilligorganisation i det nya millenniet. Slutligen vill jag nu passa på att sända ett varmt och innerligt tack till alla funktionärer och medlemmar och lottavänner. Inte bara för 2001 utan för alla de fina år som har gått under min tid som rikslottachef. Ni har varit fantastiska och vi kommer definitivt att ses i framtiden. En gång lotta, alltid lotta! Nini Engstrand, rikslottachef hemsidan fortsatt framgång Nadja Svärd och vår nya hemsida satte under år 2000 Lottorna på kartan som Sveriges bästa icke kommersiella webb. Något som ledde till ett kraftigt ökat antal besökare på vår hemsida, en ökning av antalet intresseanmälningar och dessutom fina utmärkelser i den prestigefyllda tävlingen webbspelen. Även i år har den fortsatt att röna framgång och ära. Höstens kampanjtävling rankades som en av landets nio bästa i årets Webbspel, en tävling arrangerad av reklamtidningen Resumé, och under själva kampanjen steg antalet besökare till det rekordhöga under en enda månad! Detta visar ju tydligt att vi, de många traditionerna till trots, definitivt är med i matchen även när det gäller den senaste tekniken! sista året 5

6 Det här är Lottorna lottorna är en frivillig totalförsvarsorganisation för kvinnor, en av 23 frivilliga totalförsvarsorganisationer i Sverige. Organisationen, som grundades redan 1924, är partipolitiskt obunden och ett av landets största kvinnliga nätverk. Som medlem i Lottorna kan man välja att utbilda sig till en befattning inom totalförsvaret, delta i det lokala föreningslivet eller enbart vara stödjande medlem. För att bli medlem i Lottorna finns bara två krav, att du är kvinna och under kalenderåret fyller 16 år. Vid utgången av år 2001 hade Lottorna medlemmar. Vår verksamhetsidé är att Lottorna t är en frivillig totalförsvarsorganisation för kvinnor i Sverige t ska genom kompetens bidra till trygghet i kris- och krigssituationer t ska erbjuda kvinnor utbildning för uppdrag i totalförsvaret t ska bedriva totalförsvarsinformation Medlemmarna och samhällets behov ska styra verksamheten. Lottornas omfattande medlemsutbildning står öppen för alla medlemmar. De militära utbildningarna medför att lottan tecknar avtal med Försvarsmakten och för detta måste hon ha svenskt medborgarskap. På några håll i landet har lottakårerna muntliga eller skriftliga avtal med sina kommuner om att vara en förstärkningsresurs vid fredstida olyckor för tjänstgöring i bland annat stabsarbete och utspisning. Riksstämman, som sammanträder vartannat år, är organisationens högsta beslutande organ. Vid stämman väljs bland annat rikslottachef, ledamöter till överstyrelsen och beslut tas om budget och verksamhetsinriktning för de kommande två åren. Överstyrelsen, som verkar på central nivå, ska sammanträda minst fyra gånger per år och dess arbete leds av rikslottachefen. Under året har styrelsen sammanträtt sex gånger. Till sin hjälp har rikslottachefen två vice ordförande. Överstyrelsens presidium, som sammanträder varannan vecka, består av rikslottachefen, de två vice ordförandena och generalsekreteraren. Lottorna har 24 lottaförbund som verkar på regional nivå. Förbunden samordnar de på lokal nivå verkande lottakårernas verksamhet. Till en del lottakårer finns lottagrupper kopplade. Vid utgången av år 2001 fanns det 384 lottakårer och 96 lottagrupper. Sveriges unglottor är en självständig ungdomsorganisation för medlemmar från sju år och uppåt. Organisationen, som har starkt samröre med Lottorna, hade vid utgången av år medlemmar. centralt kansli Riksförbundets kansli är ett serviceorgan för hela organisationen och sköter de övergripande frågorna kring samordning och utveckling av utbildning, information och rekrytering. Kansliet har 13 anställda, varav några är deltidstjänster. Kansliet leds av generalsekreteraren och består av fyra avdelningar; utbildnings-, informations-, ekonomi- och administrationsavdelningen. Under året har tjänsten som utbildningssekreterare omvandlats till utbildningschef och de fyra avdelningscheferna deltar sedan årets början i presidiets möten i en ledningsgrupp. Till informationsavdelningen har under året anställts en ny informatör. Lottornas kansli är beläget vid Armémuseum på Östermalm i Stockholm i lokaler hyrda av Försvarsmakten. I samma hus finns flera andra frivilliga totalförsvarsorganisationers centrala kanslier. 6

7 norrbotten 715 medlemmar 16 lottakårer jämtlands län 791 medlemmar 18 lottakårer dalarne medlemmar 23 lottakårer västerbotten 831 medlemmar 17 lottakårer värmland 935 medlemmar 17 lottakårer örebro län 471 medlemmar 7 lottakårer bohuslän-dal 853 medlemmar 19 lottakårer skaraborg 768 medlemmar 18 lottakårer älvsborg 951 medlemmar 10 lottakårer norra småland 832 medlemmar 20 lottakårer västkusten medlemmar 13 lottakårer kristianstad medlemmar 18 lottakårer blekinge malmöhus medlemmar 42 lottakårer kronoberg 581 medlemmar 9 lottakårer kalmar 759 medlemmar 14 lottakårer 645 medlemmar 9 lottakårer gävleborg 780 medlemmar 15 lottakårer västmanland 550 medlemmar 10 lottakårer västernorrland 808 medlemmar 18 lottakårer stockholms län medlemmar 28 lottakårer södermanland 813 medlemmar 12 lottakårer östgöta-tjust 834 medlemmar 16 lottakårer gotland 539 medlemmar 3 lottakårer uppland 618 medlemmar 12 lottakårer 7

8 Verksamhetsinriktning Det är viktigt att Lottorna förblir en stor organisation. Detta uppnås genom en målmedveten rekrytering, ett väl omhändertagande av medlemmarna och en hörsamhet ifråga om medlemmarinriktningen för lottornas verksamhet fastslogs vid riksstämman 2000 och gäller för perioden Verksamhetsinriktningen tar bland annat fasta på behovet av breddad kompetens med fler civila och internationella åtaganden. Inriktningen är formulerad i vidareutvecklade att-satser, åtföljda av korta beskrivningar av vad som gjordes under verksamhetsåret 2001 för att uppfylla den fastslagna inriktningen. I övrigt hänvisas till verksamhetsberättelsens övriga innehåll. t Totalförsvarsinformation t att delta i den säkerhets- och försvarspolitiska debatten t att öka den interna och externa totalförsvarsinformationen Den enskildes engagemang i totalförsvaret har sin grund i förståelsen av totalförsvarets betydelse för vårt samhälle. Lottorna främjar och bedriver totalförsvarsinformation som ökar kunskapen om säkerhetspolitik och totalförsvaret. Information ska bedrivas både internt och externt, det vill säga till medlemmarna och i samhället i övrigt. Lottorna ska på alla nivåer i organisationen bidra till och delta i totalförsvarsdebatten. Genom debatt har vi möjlighet att påverka och hålla säkerhetspolitiska och övriga viktiga frågor levande. Duktiga totalförsvarsinformatörer och debattörer gör Lottorna kända i samhället. Den av överstyrelsen utsedda arbetsgruppen Tinfo redovisade i juni 2001 sitt arbete. Resultatet utvecklades vidare till en projektgrupp bestående av rikslottachefen Nini Engstrand, vice ordförande Yvonne Hansen samt totalförsvarsinformatör Elisabeth Andreasson. Projektgruppen har till uppgift att titta på olika utbildningsvägar och certifiering av totalförsvarsinformatörer med uppgift att informera om totalförsvaret externt. t Profilering och rekrytering t att synliggöra Lottorna i samhället t att öka rekryteringen av nya medlemmar t att öka rekryteringen till nya avtal 8

9 nas förväntningar på organisationen. De unga kvinnorna står för återväxten i organisationen och är en mycket viktig målgrupp för rekryteringen. Lottornas uppdrag utvecklas ständigt i takt med totalförsvarets utveckling. Det är viktigt att vi kan fullgöra våra uppdrag inom totalförsvaret. Varje lottaförbund sätter sina egna mål i förhållande till det totala avtalsbehovet. Det är av största vikt att Lottorna verkar för att behålla antalsnivån av avtalsbundna lottor och även öka antalet avtal. På Lottornas hemsida genomfördes under hösten en tävling där 450 personer deltog. Tävlingen gick ut på att besökaren skulle producera en egen film med ljud, animerade och statiska bilder. Högsta vinsten var ett tandemfallskärmshopp. I samband med tävlingen, som pågick en månad, hade Lottornas hemsida besökare, vilket är fler besök än under september 2000 då Lottornas nya hemsida lanserades. Tävlingen kom till final i reklamtidningen Resumés webbtävling och har även blivit uppmärksammad i design- och datatidningar. Den centrala profileringen koncentrerades mot unga kvinnor i åldrarna år. Tävlingen på Lottornas hemsida marknadsfördes i ungdomsinriktad media, på högskolor och universitet, samt på ungdomssidan Lottorna deltog under året med egen monter på tre studentmässor. Mässorna var förlagda till Piteå, Göteborg och Stockholm. Regionalt marknadsfördes organisationen genom annonsering, radioreklam och direktreklamutskick samt deltagande på mässor, utställningar och marknader. t Totalförsvarsuppdrag Statsmakterna tillmäter de frivilliga totalförsvarsorganisationerna stor betydelse och har gett desamma ökat ansvar och uppgiftsmöjligheter. Detta ger Lottorna vidgade, intressanta möjligheter att utveckla totalförsvarsuppdragen. I den nya inriktningen från Försvarsmakten kommer det att i högre grad vara upp till frivilligorganisationerna själva att ta till vara de möjligheterna. Lottorna ska tillsammans med Försvarsmakten och ÖCB (fr o m 1 juli 2002 Krisberedskapsmyndigheten) utreda totalförsvarets framtida behov av lottor med befattningar i krigsorganisationen. det militära försvaret t att öka antalet deltagare i ungdomsutbildningen t att öka antalet deltagare i befälsutbildningen t att öka antalet deltagare i instruktörsutbildningen Unga lottors intresse ska tas tillvara genom att utveckla ungdomsutbildningen. Utvecklingen går snabbt inom Försvarsmakten och behovet av befälsutbildade lottor i förbanden ökar. Det är därför viktigt att Lottorna tillsammans med Försvarsmakten underlättar för och stimulerar lottor till befälsutbildning. Sverige har i och med den nya inriktningen inom Försvarsmakten gått från ett invasionsförsvar till ett anpassningsförsvar. Lottornas egna instruktörer är en tillgång och nödvändiga för möjligheten till utbildning av frivilliga och totalförsvarspliktiga vid ett hot mot landets säkerhet. Den civila kompetensen hos varje medlem ska tas tillvara. Genom större flexibilitet i utbildningssystemet skapas möjligheter för fler lottor att teckna avtal och att snabbare genomföra tjänstegrensutbildning. Satsningar gjordes under året på att stärka instruktörernas kompetens. Bland annat genomfördes två olika kompletteringsutbildningar för instruktörer samt en konferens med olika föreläsningar som gav en djupare orientering inom ledarskapsområdet. En ny kompletteringsutbildning inom internationell stabstjänst togs fram under året och vid frivilligskolan i Halmstad genomfördes för första gången en överlevnadsutbildning enligt Försvarsmaktens utbildningsplan. Lottorna deltog under året i såväl nationella som internationella övningar. Sammanlagt hade lottor avtal med Försvarsmakten under

10 det civila försvaret t att utveckla och öka engagemanget i totalförsvarets civila del i såväl fred som krig I Totalförsvarsbeslutet har fastställts att principen om helhetssyn ska prägla samhällets satsningar och åtgärder för att förebygga och hantera hot och risker i såväl fred som krig. Mot bakgrund av detta ska Lottorna utveckla sitt engagemang och finna nya uppgifter i den civila delen av totalförsvaret i såväl fred som krig. Funktionärerna ska ges kunskap om kommunernas organisation och beredskapsuppgifter. Kårer ska stimuleras till uppdrag i kommunen. Två lottaförbund har under året bedrivit regionala kommunkurser med deltagare från såväl Lottorna som andra frivilliga försvarsorganisationer. En central kurs Lottorna och kommunen ägde rum vid Lottornas utbildningscentrum. Lottaförbunden har uppgivit att organisationen tillsammans har 166 kommunavtal. Övervägande delen av dessa är i form av muntliga överenskommelser. Försöksverksamheten med provtagningsorganisationen för Statens Strålskyddsinstitut (SSI) fortsatte i de fyra lottaförbunden Västerbotten, Malmöhus, Kristianstad och Gävleborg. Ett möte för verksamhetsledare ägde rum i augusti och övningen Mikaela hölls i september. Försöksprojektet administrativ förstärkningsgrupp med två kommuner i Västmanlands län, som bedrivs tillsammans med Frivilliga Radioorganisationen (FRO) och Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund (FMCK), fortsatte. Avsikten är att man på länsstyrelsenivå ska skapa en organisation, vars tjänster ska kunna avropas av kommunerna vid såväl fredstida händelser som vid höjd beredskap och krig. t Internationell verksamhet t att utveckla vår internationella verksamhet t att utveckla ungdomsutbytet internationellt Sverige deltar sedan många år i internationellt fredsfrämjande verksamhet. Kontakter och utbyten sker med organisationer i Norden och Balti- kum. Detta samarbete ska utökas och utvecklas. Lottorna ska ta tillvara medlemmarnas kunskaper och engagemang för uppgifter internationellt. Lottorna ska verka för att den befattningsoch tjänstegrensutbildning som Lottorna har, ska räknas som tillräckligt meriterande för exempelvis FN-tjänst. Under året genomfördes en TFU-GB med deltagare från Litauen. Utbytet med den estniska lottaorganisationen Naiskodukaitse intensifierades under året. Representanter för organisationen besökte Sverige och några svenska lottaförbund genomförde studiebesök i Estland. 33 lottor deltog i den internationella övningen Viking -01 inom stabs- och förplägnadstjänster. t Organisationen t att utveckla och effektivisera organisationen t att utbilda funktionärer t att satsa på medlemsvård t att öka samverkan med Unglottorna t att öka samverkan med andra organisationer För att attrahera dagens unga kvinnor måste Lottorna ha en effektiv organisation som präglas av samordning och effektivitet. Unga kvinnor ska stimuleras till engagemang och ansvar. administrativ & organisatorisk utveckling Kårerna kraftsamlar kring rekrytering och att stimulera medlemmarna till utbildning. Administrationen får inte förta detta. Kåraktiviteterna ska förekomma i den mån de efterfrågas av medlemmarna. Om önskemål finns att samordna administrationen mellan två eller fler lottaförbund eller lottakårer ska detta stödjas och i möjligaste mån tillgodoses. Rationella lösningar ska eftersträvas på alla nivåer i organisationen. Projektet med de tre Smålandsförbunden avslutades under året och utvärderingen visade att detta öppnat upp för samarbete med de involverade lottaförbunden inom framförallt utbildningsverksamhet. Alla parter har ansett att grundidén är god men också pekat på brister i både planering och utförande, vilket tas med som erfarenheter inför framtida verksamheter. Arbetsgruppen som utredde frågan om centralt inkasserad medlemsavgift lämnade förslag om att 10

11 starta ett försök med central inkassering av medlemsavgiften för de kårer som så önskar. Överstyrelsen biföll förslaget och inriktningen är att ett försök ska startas år 2003, då ett nytt datasystem möjliggör denna hantering. funktionärerna Organisationens största tillgång är funktionärerna. Välutbildade funktionärer utvecklar organisationen. Därför ska Lottorna satsa på funktionärernas utbildning och möjligheter. Arbetet med att värna organisationens unga medlemmar fortskred. En instruktion för ungdomsansvariga på kårnivå har under året tagits fram till Lottornas handbok, G-delen. De förtroendevalda medlemmarna är en viktig stomme i organisationen. Under året omfattade funktionärsutbildningen deltagare. Av dessa utbildades 790 med egna medel. medlemsvård För att behålla medlemsantalet måste organisationen, på alla nivåer, satsa på medlemsvård. Det är av yttersta vikt att Lottorna kan erbjuda den enskilda medlemmen en verksamhet som hon efterfrågar. I september 2001 skickades en handbok i medlemsvård ut till alla kårer och förbund. Handboken innehöll tips, idéer och annan information kring hur organisationen ska behålla sina medlemmar. Förhoppningen är att kårer lämnar sina tips för spridning till övriga kårer. öka samverkan med unglottorna Lottorna bör i större utsträckning samverka i olika aktiviteter med Unglottorna. Rikslottachefen besökte under året Unglottornas sommarläger i Halmstad. Unglottorna på lägret gavs även möjlighet att utbilda sig inom sjukvård av en deltagande sjukvårdslotta. öka samverkan med andra organisationer Samverkan bör öka för att ge både tidsmässiga och ekonomiska fördelar för alla organisationer och för Lottorna i synnerhet. Under året påbörjades arbete med andra organisationer vad gäller gemensamma utbildningar. I Ag FU, arbetsgrupp Frivilliga i utveckling och som leds av frivilligavdelningen på högkvarteret, har samarbete pågått för att organisationerna ska samverka i större utsträckning. De områden som har bearbetats är totalförsvarsinformation, marknadsföring och utbildning. 11

12 Information & rekrytering rekrytering av nya medlemmar är en av Lottornas huvuduppgifter. Gemensamma informationsoch rekryteringsinsatser är av största vikt för att värva nya medlemmar och profilera Lottorna som en totalförsvarsorganisation för kvinnor. t Medlemsutveckling Under 2001 rekryterades 941 nya lottor. Avregistreringen uppgick till varför nettominskning blev Totalt fanns vid årsskiftet medlemmar i Lottorna. t Medlemsvård Under året har en handbok i medlemsvård producerats. Handboken innehåller tips och råd i arbetet med medlemsvård. En förutsättning för att handboken ska leva vidare är att kårer och förbund bidrar med idéer till lyckade kåraktiviteter. Efter 1996 års stämmobeslut om ökade insatser för att behålla befintliga medlemmar har informationsavdelningen under några år stöttat förbunden i detta arbete. Vid utgången av 2001 hade alla utom ett lottaförbund fått besök från informationsavdelningen. t Lottorna på Internet Under år 2000 fick Lottorna en ny hemsida. Arbetet med att vidareutveckla hemsidan sker kontinuerligt. Under året har ett extranät tillkommit för totalförsvarsinformatörer, instruktörer och för överstyrelsen kommer hemsidan att utvecklas vidare. t Marknadsföring Under året marknadsförde riksförbundet organisationen främst mot kvinnor i åldersgruppen år. Målgruppen nåddes genom exponering i media som vänder sig till yngre kvinnor. På central nivå koncentrerades marknadsföringen kring en tävling på Lottornas hemsida där besökaren erbjöds möjligheten att göra en animerad film. Intresset var stort och 450 filmbidrag inkom. Tävlingen marknadsfördes bland annat på ungdomssidan med en interaktiv annons samt med annonsering i studentmedia och vykort på högskolor och universitet. t Regionala satsningar Under 2001 tilldelades förbunden rekryteringsbidrag om sammanlagt kr. Dessa pengar använde förbunden bland annat till annonsering och reklamutskick. Utskicken nådde mer än kvinnor i de egna upptagningsområdena. Förbund och kårer profilerade även Lottorna vid festivaler, mässor, julskyltning, marknader och vid Sveriges nationaldag. I Kalmar och Malmöhus lottaförbund gjorde man reklam för Lottorna i radio med gott resultat. flygdagarna Under några vackra dagar i augusti genomfördes flygdagarna på F16 i Uppsala. Upplands lottaförbund hade engagerat en mängd lottor från både Uppland och Stockholm som arbetade i utställningstält, med förplägnad och även hjälpte till vid försvarets bakvagn. Flygdagarna lockade många tusen människor och Upplands lottaförbund fick 50 intresseanmälningar av tjejer som var intresserade av att bli medlemmar. t Mässor Lottorna deltog i Sacos studentmässor i Göteborg och i Sollentuna samt på studentmässan i Piteå. På mässorna arbetade engagerade lottor som informerade om organisationen och om utbildningsmöjligheterna. Totalt inkom över 200 intresseanmälningar. Mässorna riktar sig främst till studerande vid gymnasier och folkhögskolor som planerar att studera på en eftergymnasial utbildning. Utställnings- och mässframträdanden är även ett viktigt inslag i regionalt och lokalt informationsarbete. t Lottanytt Lottornas medlemstidning Lottanytt utkommer med fyra nummer per år. Tidningen produceras i samarbete på PR-byrån GCI Rinfo. Under verksamhetsåret innehöll tidningen bland annat artiklar om Lottornas utbildningar, aktiviteter på kårer och förbund, verksamhet inom Totalförsvaret samt internationella utblickar. Inför 2002 kommer Lottanytt få en ny grafisk profil. 12

13 t Totalförsvarsinformation En av Lottornas huvuduppgifter är att bedriva totalförsvarsinformation. I verksamhetsinriktningen fastslås att den enskildes engagemang i försvaret har sin grund i förståelsen av totalförsvarets betydelse för vårt samhälle. För detta ändamål utbildar Lottorna en speciell funktionärsgrupp totalförsvarsinformatörer. Totalförsvarsinformation bedrevs under verksamhetsperioden i skolor och på arbetsplatser vid 100 tillfällen och nådde cirka åhörare. Förbunden har även varit ute i andra sammanhang och informerat om totalförsvaret såsom vid marknader, mässor och idrottstävlingar. Där kom Lottorna i kontakt med nästan åhörare. Under året bedrevs även utbildning för nya totalförsvarsinformatörer. SPF förevisade det presentationsmaterial som frivilligorganisationernas totalförsvarsinformatörer ska kunna använda när de talar om totalförsvaret. SPF beräknar att materialet, som består av oh-bilder med talmanus, ska finnas ute hos organisationerna under våren totalförsvarsdagen Den årligt återkommande totalförsvarsdagen för totalförsvarsinformatörer hölls vid två tillfällen, en helg i mars och en i september. På våren gavs en kompletteringsutbildning inom säkerhetspolitik. Totalförsvarsinformatörerna spelade Folk och Försvars säkerhetspolitiska spel och fick sedan bland annat höra Ulla Gudmundsson, generalsekreterare på Folk och Försvar, berätta om säkerhetspolitik i Sverige och Europa. På hösten genomfördes ännu en konferens där skolinformatörer från Rekryteringscentrum (Försvarsmakten) berättade om sitt arbete ute på gymnasieskolor. Information gavs om den nya myndigheten, Krisberedskapsmyndigheten som ska ersätta ÖCB och delar ur Styrelsen Psykologiskt Försvar (SPF). 13

14 Utbildning utbildningen utgör en stor del av Lottornas verksamhet. Under hela året bedrivs kurser lokalt, regionalt och centralt omfattade utbildningen över deltagare. Verksamhetsinriktningen har styrt utbildningsbehovet och därför har utbildningsinsatserna inriktats mot att informera om Lottorna, öka antalet avtal samt bedriva totalförsvarsinformation och funktionärsutbildning. t Avtalsutbildningen År 2001 hade lottor avtal för uppgifter inom totalförsvaret. För att kunna skriva nya avtal krävs grundutbildning som består av totalförsvarsutbildning (TFU-G) och minst 40 timmars befattningsutbildning. Beroende på kompetensen lottan utbildar sig till kan hon sedan teckna avtal med förband inom Försvarsmakten. Under året har grund-, repetitions- och kompletteringsutbildning för avtalslottor bedrivits både regionalt och på centrala utbildningsplatser. Totalt har lottor utbildats, varav regionalt. utbildningsplatser Årets centrala utbildningsplatser har varit följande; Berga, Karlskrona, Revingehed, Ängelholm, Halmstad, Uppsala, Visby, Ronneby, Frösön samt Luleå. nya avtal Överstyrelsen satte inför 2001 som mål att 350 nya avtal skulle tecknas under verksamhetsåret. Totalt uppnåddes 218 nya avtal. t Utveckling En fortsatt anpassning av helhetsbaserat lärande (HBL), har skett. Sambandsutbildningen för armé- och flyglottor har slagits ihop och genomfördes för första gången i Halmstad med mycket gott resultat. Fortsatt revidering av ledarskapsutbildningen har skett och en ny kursplan har fastställts. En ny kompletteringsutbildning i internationell stabsutbildning har tagits fram och kommer att genomföras under Vid Frivilligskolan i Halmstad genomfördes för första gången överlevnadsutbildning enligt Försvarsmaktens kursplan med utbildningstecken som mål. Eleverna var mycket nöjda med utbildningen. befälsutbildning Intresset för befälsutbildning har under året varit stort. instruktörsutbildning För att stärka kvaliteten på instruktörerna satsades det under året på kompletteringsutbildning för instruktörer. Bland annat genomfördes KU NBC för TFU-instruktörer, KU EMMA för sambandsinstruktörer samt en instruktörskonferens med föreläsare som gav en fördjupning inom ämnena ledarskap, moral och etik. Vid denna instruktörskonferens deltog även instruktörer och representanter från Flygvapenföreningarnas Riksförbund (FVRF) samt Frivilliga Radioorgansiationen (FRO) för att stärka samverkan och samarbete mellan frivilligorganisationerna. t Övningar Lottor med olika kompetenser har representerat organisationen vid både nationella och internationella övningar som Snöstorm och Viking -01. Lottorna har vid dessa tillfällen fått mycket goda lovord för sina insatser. t Aspirantutbildning Möjligheten att innan man fyller 18 år få en inblick i Lottornas utbildning och känna samhörighet har funnits under många år. Under 2001 var deltagarantalet lågt trots att utbudet var stort. Aspirantutbildning genomfördes under vintern och på sommaren i samarbete med andra frivilligorganisationers ungdomsverksamhet. t Medlemsutbildning Medlemsutbildningen har ett mångfasetterat utbud som ska ge möjlighet för medlemmarna att kunna utvecklas som funktionär och medlem men även som individ. Kursutbudet sträcker sig från organisationskunskap via säkerhetspolitik till ledarskap. I den mesta utbildningen finns en klar och stark koppling till de uppdrag Lottorna erhåller från statsmakten. Medlemsutbildning bedrivs lokalt, regionalt och centralt. Under året deltog lottor i medlemsutbildningen. 14

15 utveckling En fortsatt översyn av ledarskapsutbildning för kårstyrelseledamöter har genomförts. lottakunskap En förutsättning för att en ny medlem ska kunna söka till de olika utbildningarna Lottorna kan erbjuda är genomförd Lottakunskap om minst sex timmar. Under verksamhetsåret deltog 844 lottor i denna utbildning som arrangerades med egna medel. funktionärsutbildning I Lottornas utbildningsprogram finns grundläggande funktionärsutbildning för samtliga funktionärskategorier på kårnivå. Utbildningen genomförs av lottaförbunden och som regel finansieras den med statliga medel. Även annan funktionärsutbildning samt konferenser genomförs regionalt och finansieras då med egna medel. Centralt på Älvkarleö utbildas kårchefer och informationslottor. Ledarskapsutbildningen anordnas i central regi. Funktionärsutbildningen omfattade deltagare. Av dessa utbildades 790 med egna medel. totalförsvarskunskap En av Lottornas uppgifter är att informera om totalförsvaret och dess betydelse. Försvarsupplysningskurserna har blivit en av de populäraste utbildningarna inom medlemsutbudet. I dessa kurser ingår kunskap om totalförsvar, folkrätt, talarträning och debatt-teknik. I lottakårer och lottaförbund förekommer ofta föredrag och seminarier i ämnet. Totalt genomfördes denna utbildning med deltagare. övrig utbildning På lokal nivå i den egna lottakåren bedrevs studiecirklar. Studiebesök ger medlemmarna en möjlighet att sprida kunskap i många ämnen som ligger Lottorna och kvinnor nära. Kårerna och förbunden har under året redovisat deltagare vid denna typ av verksamhet. 15

16 Internationellt under den senare delen av 90-talet inriktade sig Lottorna alltmer mot internationell verksamhet. Denna verksamhet har under 2000-talets första del intensifierats. Utbytet med de nordiska länderna startade redan 1946 med den första Skandinaviska lottakonferensen. Med åren har den utvecklats till att omfatta inte bara lottaorgansationerna utan även de finska Gröna Systrarna och Kvinners Frivillige Beredskap i Norge. t Utbytet med Baltikum Utbytet med Baltikum som inleddes i mitten av 90-talet fortsätter. Eftersom trestegsutbildningen slutfördes under 2000 har under året endast genomförts en TFU-GB med deltagare från Litauen. Ledaren för de estniska lottorna, Naiskodukaitse, besökte Sverige i mars och preliminära riktlinjer för det fortsatta utbytet lades upp. Västernorrlands, Stockholms och Kalmar lottaförbund har deltagit i utbytet som bland annat involverat studiebesök i Estland. t Utbildning för internationell tjänst Diskussionerna med Swedint angående utbildning för internationell tjänstgöring fortsatte under året och en preliminär kursplan togs fram för en första kurs under t Internationella övningar Lottorna var representerade med 33 deltagare vid övning Viking -01 som genomfördes 4 14 december vid Swedint. De deltagande lottorna tjänstgjorde som stabsassistenter samt inom förplägnad. Cirka 450 deltagare från 17 länder var involverade helt eller delvis under övningen. Syftet med Viking -01 var att träna stabsmedlemmar i en multinationell stab i civil-militär samverkan. Därför deltog ett flertal civila hjälporganisationer förutom statliga myndigheter som Räddningsverket, Polisen och Svenska Kraftnät. Lottorna som deltog i övningen erhöll mycket goda lovord för sina insatser och tackades personligen av brigadgeneral Swen Persson som var övningsledare. t International Air Cadet Exchange Vid årets IACE-utbyte med Storbritannien deltog en lotta från Södermanlands lottaförbund i resan till Storbritannien. t Övrigt Lottorna deltog i firandet av Gröna Systrarnas 80-årsjubileum och 80-årsfirandet av Lotta Svärdrörelsens grundande. 16

17 Civila uppdrag i lottornas verksamhetsinriktning ingår att utveckla och öka engagemanget i totalförsvarets civila del i såväl fred som krig. Det åligger kommunerna att upprätta beredskapsplaner och göra riskanalyser och bestämma hur man vill organisera sin beredskap. Många kommuner drar inte en skarp gräns mellan sin organisation i fred och vid händelse av höjd beredskap och krig. Verksamheten planeras på samma sätt för att avsätta resurser till en akut situation för att ta hand om människor och egendom. Det står kommunen fritt att knyta till sig försvarsfrivilliga för insatser under fred. I vilken form detta görs är en fråga mellan kommunen och den frivillige, eller den organisation hon eller han är medlem i. samverkan med frivilliga Vid de flesta tillfällen då lottor har utgjort en förstärkningsresurs för kommunen vid olika fredstida händelser, är det lottor som har avtal med hemvärnet som har varit berörda. De har fått tjänstgöra med sitt hemvärnsförband som kallats in av kommunen. Lottorna har från centralt håll drivit frågan om hur frivilliga kan vara en förstärkningsresurs för kommunerna utanför hemvärnets regi i arbetsgruppen FOS (Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté) Avtal och i projektgruppen Samverkan med frivilliga. Från Lottorna centralt förordas att lottakårerna samordnat med andra frivilliga försvarsorganisationer i kommunen, i till exempel lokala FOS, kontaktar sin kommun för att undersöka kommunens behov av frivilliga som en förstärkningsresurs. Skriften Samverkan med frivilliga som distribuerats ut till hela organisationen ger exempel på hur arbetet inledningsvis kan bedrivas. En bra början är att öka kunskapen om hur en kommun fungerar bland medlemmarna. Lottorna har en central medlemsutbildning Kommunen och Lottorna som gått två gånger och planeras att genomföras årligen. Även på regional nivå bereds möjlighet att ordna kommunkunskapskurser med statliga medel. som grundar sig på ett uppdrag, men ger kanske inte ett lika bra skydd som kommunens försäkring. Vidare bör ersättningsfrågan klargöras i förväg eftersom frivilligförmånerna, som gäller för verksamhet inom Försvarsmakten, inte med automatik omfattar denna typ av verksamhet. Uppdraget innebär förmodligen att man snabbt kan komma ifrån sitt arbete, varför man bör tänka på att inhämta arbetsgivarens samtycke till att man kan lämna arbetsplatsen. existerande avtal Några av organisationens lottakårer har avtal eller överenskommelser direkt med kommunen för tjänstgöring vid såväl höjd beredskap som krig. Det kan vara åtagande i form av att hjälpa till med utspisning, stabsarbete och allmänt omhändertagande hade 13 lottaförbund tillsammans 166 kommunavtal. Övervägande delen av dessa är i form av muntliga överenskommelser. Vilka dessa lottaförbund är framgår av tabellen Avtalsredovisning. rätt försäkring Viktigt att tänka på som frivillig innan man åtar sig ett uppdrag är att man har ett försäkringsskydd. Om räddningstjänstlagen tillämpas är försäkringsfrågan löst genom kommunens försorg, men inte i övriga fall. Försäkringsskyddet i Lottornas medlemsförsäkring ska gälla under tjänstgöring, utbildning och övning i civil verksamhet 17

18 Älvkarleö herrgård lottornas egen herrgård har anor från 1600-talet och är vackert belägen i Älvkarleby vid Dalälven söder om Gävle. Herrgården, som numera fungerar som organisationens utbildningscentrum, har funnits i Lottornas ägo sedan mitten av 1960-talet. Här äger större delen av Lottornas centralt anordnade medlemsutbildningar rum. herrgårdens resurser Förutom Lottornas kurser och konferenser välkomnas också externa gäster, såväl företag, organisationer som privatpersoner. För totalförsvarsanknutna verksamheter tillämpas kronavtalspriser. Hela anläggningen har 65 bäddar och tre konferensrum med tillhörande grupprum. I herrgården finns två stora sällskapsrum med olika soffgrupper och på entrévåningen finns ett inrett källarvalv, Claes källare, lämpligt för exempelvis vinprovningar i mindre sällskap. Claes är herrgårdens eget 1600-tals spöke och det händer att han visar sig för intet ont anande gäster. värdrum Så gott som samtliga rum på herrgården har idag en värd, i de flesta fall ett lottaförbund som har möjlighet att sätta viss prägel på sitt rum. För att bli värd doneras kr till verksamheten och värdens namnskylt sätts upp på dörren. park och upprustning Genom en donation från Saltsjöbadens lottakår kunde parken under året iordningställas med en vacker allé som leder fram till herrgården och en liten springbrunn i en rundel framför entrén. Riksstämman beslöt år 2000 att ur centralfonden satsa 1 miljon kronor till fortsatt upprustning av herrgården. Detta har bland annat medfört att dusch och toalett installerats i samtliga gärstrum i huvudbyggnaden. Tre mindre rum på övervåningen har slagits ihop till ett stort rum, Rikslottachefens rum, vilket nu lämpar sig väl för uthyrning till exempelvis brudpar. Nya möbler i tids-enlig stil har köpts in till gästrummen. Genom gåva från Försvarsmakten har vi kunnat möblera upp ett av konferensrummen i huvudbyggnaden. nytt intendentpar Driften vid kursgården sköts av en intendent och nio anställda. Efter 27 års tjänst gick tidigare intendenten Leif Strömberg i pension och avlöstes av Annica Wallenborg. Annica Wallenborgs make är också anställd vid herrgården. Renovering av tjänstebostaden, belägen i en av herrgårdsflyglarna, påbörjades i slutet av året och efter färdigställandet efter årsskiftet har det nya värdparet flyttat in. 18

19 Övrig verksamhet svenska flaggans brevmärken År 2001 sålde 27 kårer brevmärken. Den kår som sålde flest brevmärken var Avesta-Krylbo lottakår med sålda brevmärken. Vid utdelningen av fanor på Skansen den 6 juni 2002 kommer Anundsjö lottakår att få mottaga en fana. Fana utdelas endast till lottakårer som nått en viss poängsumma och inte tidigare erhållit en fana. idrott och motion Samtliga lottaförbund har bedrivit idrottsverksamhet under verksamhetsåret. Sammanlagt anordnades 136 olika idrottsaktiviteter för lottor. Vid sidan av den övriga motions- och idrottsverksamheten samarbetade även lottor i 19 förbund med lokala idrottsorganisationer. Under året har 86 lottor genomfört soldatprov och 12 lottor har tilldelats skyttepriser. insamling cancerfonden Cancerfonden höll under året sitt 50-års jubileum med rikstäckande insamlingar till cancerforskningen. Lottorna deltog givetvis i insamlingen eftersom organisationen är en av fondens huvudmän sedan 50 år tillbaka i tiden. Jubileets höjdpunkt var en direktsänd insamlingsgala i TV där Lottorna kunde bidra med över kr i gåva. Dessutom skänkte Lottorna på galan en weekend på Älvkarleö herrgård till högstbjudande. 19

20 Vår organisation riksförbundets beskyddare Prinsessan Christina, fru Magnusson hedersledamöter Louise Ulfhielm, f d rikslottachef Alice Trolle- Wachtmeister, f d rikslottachef Margareta af Ugglas, f d ordf i riksförbundet Christine Malmström Barke, f d rikslottachef Marianne af Malmborg, fd rikslottachef Gunhild Bolander, f d ordf i riksförbundet valda ledamöter Eva Flyborg, riksförbundets ordförande t Lottaöverstyrelsen Lottaöverstyrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under verksamhetsårets period och har bestått av följande ledamöter: ordinarie ledamöter Nini Engstrand, rikslottachef och ordförande i överstyrelsen, Västra Aros lottakår Karin Ekdahl, vice ordförande i överstyrelsen, Huddinge lottakår Yvonne Hansen, vice ordförande i överstyrelsen, Eskilstuna lottakår Ingrid Johansson, generalsekreterare Ulla Bäckström, Västra Gotlands lottakår Elisabeth Falkemo, Göteborgs lottakår Gunnel Hallberg Dahlman, Sveriges Unglottor Barbro Iwarsson, Säters lottakår Kerstin Kaluza, Trollhättans armélottakår Bitte Müller-Hansen, Bjärnum-Vittsjö lottakår Heléne Rådemar, Huddinge lottakår Carin Staaf, Umeå lottakår Britt-Inger Svensson, Stockholms armélottakår Britt-Inger Wiklund, Timrå lottakår ersättare Agneta Hesselgren, Halmstads lottakår Ulla-Britt Kenttä, Haparanda lottakår Birgitta Lindström, Hackås lottakår Wivianne Oskarsson, Nybroortens lottakår Anette Rihagen, Strängnäs lottakår Gerd Åsentorp, Edsbyns lottakår adjungerade Anneli Lindstedt, informationschef Gabrielle Spiring, administratör Ulla Löfgren, vik chefsekonom, fr o m Siw Svensson, utbildningschef, fr o m kontaktman för försvarsmakten Genmj B-A Johansson Genmj Lars Frisk t Presidium Nini Engstrand, rikslottachef Karin Ekdahl, vice ordförande Yvonne Hansen, vice ordförande Ingrid Johansson, generalsekreterare adjungerade Anneli Lindstedt, informationschef Ulla Löfgren, vik chefsekonom Gabrielle Spiring, administratör Siw Svenssson, utbildningschef revisorer Tomas Berg, auktoriserad revisor Ingrid Lindblom, godkänd revisor ersättare Bengt Pontander, auktoriserad revisor Gunilla Werner Carlsson, auktoriserad revisor, Bromma lottakår t Lottornas fondförvaltningsnämnd Fondförvaltningsnämnden har under verksamhetsåret sammanträtt fyra gånger. ordinarie ledamöter Nini Engstrand, rikslottachef och ordförande Anita Eriksson, Västra Aros lottakår Cecilia Pahlberg, Uppsala lottakår Annette Rihagen, Strängnäs lottakår Ingela Uthorn Persson, Stockholms flyglottakår ersättare Iréne Andersson, Grängesbergs lottakår Astrid Thorsson, Enköpings lottakår Ingrid Wallster, Sollentuna lottakår 20

Årsberättelse 2000 1

Årsberättelse 2000 1 Årsberättelse 2000 1 Innehåll Överstyrelsens godkännande 3 Lotta i det nya årtusendet 4 Det här är Lottorna 6 Verksamhetsinriktning 8 Riksstämma 2000 11 Information och rekrytering 12 Utbildning 14 Internationellt

Läs mer

Resultaträkning aaaaaat 30. Balansräkning aaaaaat 31

Resultaträkning aaaaaat 30. Balansräkning aaaaaat 31 lottornas årsredovisning 2002 innehåll Det här är Lottorna aaaaaat 3 Krönika över året som gått aaaaaat 4 Kontakt aaaaaat 6 Verksamhetsinriktning aaaaaat 8 Lottornas framtid aaaaaat 10 Utbildning aaaaaat

Läs mer

Bilkårens Handbok för funktionärer Handbok bilaga 2 Sidan 1 av 6 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS GRUNDSYN

Bilkårens Handbok för funktionärer Handbok bilaga 2 Sidan 1 av 6 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS GRUNDSYN Sidan 1 av 6 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS GRUNDSYN Fastställda vid sammanträde med FOS 1978-10-10. Syftet med grundsynen är - att ange de frivilliga försvarsorganisationernas gemensamma syn

Läs mer

det här är lottorna Lottorna hade år 2003 19 628 medlemmar fördelade på 349 kårer och 24 förbund organisationsuppbyggnad

det här är lottorna Lottorna hade år 2003 19 628 medlemmar fördelade på 349 kårer och 24 förbund organisationsuppbyggnad LOTTORNAS ÅRSREDOVISNING 2003 innehåll Det här är Lottorna 3 Krönika 4 Kontakt + karta 6 Verksamhetsinriktning 8 Lottornas framtid 10 Utbildning 11 Civila uppdrag 13 Information & rekrytering 14 Älvkarleö

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06. hans.johansson@hb.se

Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06. hans.johansson@hb.se Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Stadgar Folk och Försvar

Stadgar Folk och Försvar Stadgar Folk och Försvar Fastställda av årsmötet den 18 april 2012 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer,

Läs mer

Demokratinätverket - adresser

Demokratinätverket - adresser Demokratinätverket - adresser Adresser till ordföranden och sekreterare i demokratiutskott/beredningar eller motsvarande i samtliga landsting A) Stockholms läns landsting Conny Andersson 070-201 31 66

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6.

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6. 21. Bidragsinformation 1. LOKstöd 2. SISU 3. RF anläggningsbidrag 4. Idrottslyftet 5. SISU Kulturarrangemang 6. Kommunala bidrag 7. Arvsfonden 8. Svenska Spel 9. RF avtal 1 1. LOKstöd Förkortningen LOK

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

FAQ frivilliguppdrag som kommunikatör hos länsstyrelser 2016

FAQ frivilliguppdrag som kommunikatör hos länsstyrelser 2016 FAQ frivilliguppdrag som kommunikatör hos länsstyrelser 2016 Vilka uppdrag rekryterar ni till nu? Criscom har fått medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att rekrytera och utbilda frivilliga

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Lottornas årsredovisning 2006

Lottornas årsredovisning 2006 Lottornas årsredovisning 2006 Innehåll Det här är Lottorna 3 Rikslottachefen reflekterar över 2006 4 Lottorna på kartan 2006 6 Särskilda insatser och projekt 7 Utbildning och uppdrag 9 Information och

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Sektionen har att ansvara för medlemmarna inom förvaltningarna Skånes Universitetssjukhus, lasarettet i Landskrona och lasarettet i Trelleborg.

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Antagna vid årsmöten 2016-04-23 och 2016-10-15 1. Inledning Män för Jämställdhet (MfJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden riksorganisation. 2.

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

det här är lottorna Vid utgången av år 2004 hade Lottorna 17 533 medlemmar fördelade på 24 förbund, 324 kårer och 57 grupper organisationsuppbyggnad

det här är lottorna Vid utgången av år 2004 hade Lottorna 17 533 medlemmar fördelade på 24 förbund, 324 kårer och 57 grupper organisationsuppbyggnad lottornas årsredovisning 2004 innehåll Det här är Lottorna 3 Ett förändringens år 4 Kontakt och karta 6 Lottornas framtid 9 Utbildning 10 Civila uppdrag 12 Information och rekrytering 13 Älvkarleö herrgård

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011 Verksamhetsberättelse Västra Regionen 2011 Västra Regionen omfattar Hallands län, Jönköpings kommun samt hela Västra Götaland utom Göteborg och Mölndal Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Västra

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F Syfte med GU-F Grundläggande soldatutbildning för medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer som skall bemanna särskilda befattningar i första

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande...

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande... Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2007 www.polisen.se www.vv.se www. dackinfo.se www.ntf.se www.bilprovningen.se Sida 2 av 28 Sida 3 av 28 Innehåll Sammanfattning...5

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige

Stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige Stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige Antagna vid årsmöte 2015-04-18 och fastställda vid årsmöte 2016-04-09 1 Namn och status Föreningens namn är Sveriges Ornitologiska Förening

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle PROPOSITIONER Riksstämma 2015 Gävle Centralstyrelsen Proposition 1 Centralstyrelsens proposition 1 till 2015 års Riksstämma Ändring av Svenska Blå Stjärnans stadgar antagna 2013 1A) Stadgar Blå Stjärnan

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

VISION MISSION VÄRDEGRUND

VISION MISSION VÄRDEGRUND VISION MISSION VÄRDEGRUND FMCK Konferens 2010 FMCK 2010 Strategi Beskriver vägen till målet För att kunna utforma en strategi behöver vi veta målet vår vision Vi måste också veta: var vi är Nuläge Vår

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV 2009 Projektnummer 1518232 Ulf Haraldsson

Läs mer

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin Deltagare Fullmäktige 6/4 2014 Bilaga 1 Röstberättigade Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Yvonne Lundqvist Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Hans Lövgren Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Kaisa Lövgren

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

INRIKTNING 2015 & Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig

INRIKTNING 2015 & Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig INRIKTNING 2015 & 2016 Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig 1 Innehåll vår Verksamhetsidé... 3 INLEDNING... 4 VAD ska åstadkommas... 6 AXPLOCK

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen -14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 1 (5) Antecknat av Halldor Stolt samordning@msb.se 073-026 1103 Mötesdatum 2015-09-14 Mötestid 16.00-16.50 Samverkanskonferens på nationell

Läs mer

Lottornas årsredovisning 2005

Lottornas årsredovisning 2005 Lottornas årsredovisning 2005 Innehåll Det här är Lottorna... 3 Rikslottachefen reflekterar över 2005... 4 Kontakt... 6 Utbildning... 8 Civila uppdrag... 10 Särskilda insatser 2005... 11 Information &

Läs mer

Kungälvs Brukshundklubb

Kungälvs Brukshundklubb Kungälvs Brukshundklubb Kungälvs Brukshundklubb består av ca 300 hundintresserade medlemmar i olika åldrar. Klubben är till för dig som vill vara aktiv med din hund, träna, tävla eller lära dig och din

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Föreningens ändamål är att främja och stärka det nordiska samarbetet inom Norden och

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. med tillägget

Förbundsstyrelsen föreslår. med tillägget Förbundsmötet 2016 Utskott nummer 7 Sekreterare: Maria Wilhelms Sida 1 Motion med förslag Motion 56. E-utbildning i Mångfald Motionärer: Saime Civas, Ola Tellner, Vision Stockholms stad att Vision skapar

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförbund

Västernorrlands Försvarsutbildningsförbund Västernorrlands Försvarsutbildningsförbund Verksamhetsberättelse för 2012 Innehåll Sid 2 Föredragningslista 3-4 Organisation 4 Sammanträden och konferenser 5 Utmärkelse 5 Stipendier och gåvor 5 Medlemsstatistik

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer