Innehåll. ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö"

Transkript

1 Lottornas årsredovisning 2001

2 Innehåll ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Kontakt...3 Ett år som satt sina spår...4 Det här är Lottorna...6 Verksamhetsinriktning...8 Information och rekrytering...12 Utbildning...14 Internationellt...16 Civila uppdrag...17 Älvkarleö herrgård...18 Övrig verksamhet...19 Vår organisation...20 Arbetsgrupper, kommittéer och samarbete...22 Avtalsredovisning, tabell...25 Instanser och medlemmar, tabell...26 Utbildning, tabeller...27 Förvaltningsberättelse...28 Resultaträkning...30 Balansräkning...31 Tilläggsupplysningar...32 Överstyrelsens godkännande...38 Revisionsberättelse

3 Kontakt blekinge lottaförbund F 17, Box 502, RONNEBY Tel: bohuslän-dals lottaförbund Box 254, VÄNERSBORG Besöksadress: FOS-huset, Skyttegatan 6 Tel: dalarnes lottaförbund Dalaregementet, Box 701, FALUN Besöksadress: Dalaregementsgruppen Tel: gotlands lottaförbund Visborgsslätt, VISBY Tel: gävleborgs lottaförbund Stenhammarsvägen 7, GÄVLE Besöksadress: Frivillighuset Tel: jämtlands läns lottaförbund Box 386, ÖSTERSUND Besöksadress: Jägargården NB5 Tel: kalmar lottaförbund Box 931, KALMAR Besöksadress: Hangarvägen 21 Tel: kristianstads lottaförbund Byggnad 2, Artillerivägen, KRISTIANSTAD Tel: kronobergs lottaförbund Försvarsgården, VÄXJÖ Tel: malmöhus lottaförbund Kamrergatan 19, MALMÖ Tel: norra smålands lottaförbund Läroverksgatan 6, EKSJÖ Tel: norrbottens lottaförbund Kungsgatan 24, LULEÅ Tel: skaraborgs lottaförbund Box 604, SKÖVDE Besöksadress: Frivillighuset Tel: stockholms läns lottaförbund Box 27803, STOCKHOLM Besöksadress: K 1, Lidingövägen 28 Tel: södermanlands lottaförbund Box 71, STRÄNGNÄS Besöksadress: Svälten Tel: upplands lottaförbund Box 645, UPPSALA Besöksadress: Röbovägen 224:2 Tel: värmlands lottaförbund Sundbergsgatan 12 A, KARLSTAD Tel: västerbottens lottaförbund UMEÅ Besöksadress: Majoren, I 20/Fo 61 Tel: västernorrlands lottaförbund Box 420, SUNDSVALL Besöksadress: Regementsvägen 8 Tel: västkustens lottaförbund Box 5155, VÄSTRA FRÖLUNDA Besöksadress: MKV, Götaälvgatan Tel: västmanlands lottaförbund Box 12048, VÄSTERÅS Besöksadress: Regementsgatan 91 Tel: älvsborgs lottaförbund Kasernvägen, Byggnad 42, BORÅS Tel: örebro läns lottaförbund I 3/Fo 51, Box 2000, ÖREBRO Tel: östgöta-tjusts lottaförbund Viggengatan 7, NORRKÖPING Tel: riksförbundet sveriges lottakårer Box 5435, STOCKHOLM Tel: Fax:

4 Ett år som satt sina spår millenniets andra år, 2001, har nu passerat. Snabbt förvisso, men knappast obemärkt för någon. För många av oss har 2001 etsat sig fast för alltid. Som ett speciellt år. Fyllt av omvälvande och tragiska händelser som den elfte september och allt vad som följde i terrordådens spår, men även av trevliga och nydanande begivenheter. Inte minst för oss lottor har året varit fyllt av förändringsarbete och nya riktlinjer som kommer att påverka vår organisation betydligt under de kommande åren. frivilligorganisationernas nya roll I början av mars lämnades betänkandet Frivilligheten och samhällsberedskapen till försvarsminister Björn von Sydow. Egentligen bjöd inte betänkandet på några direkta överraskningar. Lottorna har hela tiden varit med och hållits väl uppdaterade om vad som har diskuterats i utredningen. På regeringens uppdrag har betänkandet belyst de frivilliga totalförsvarsorganisationernas inriktning och nya uppgifter. Den har fått både ris och ros av de organisationer som berörs. Personligen anser jag att förslaget om ett centralt organ med representation ur vissa av frivilligorganisationerna, som bland annat skulle se över våra statsbidrag och styra vår inblandning i samhällsberedskapen, är ett av de sämre förslagen. Det skulle enligt min mening bli en överstyrning som inte gynnar någon. En av de viktigaste frågorna som utredningen har tagit upp är att det nu är av stor vikt att anpassa den frivilliga försvarsverksamheten till Försvarsmaktens nya inriktning. lottornas framtid Vikten av ett fortsatt starkt och levande frivilligförsvar slås fast i det ena betänkandet efter det andra. Vi inom Lottorna välkomnar anpassningen mot det nya totalförsvaret och har startat ett omfattande arbete internt som ska se över vilken verksamhet som vi vill ha i framtiden. Det är trots allt vi själva som bestämmer vilka nya vägar som vi vill gå och vilka traditioner som vi anser är betydelsefulla att föra med oss vidare in i 2000-talet. Det är oerhört viktigt att just våra egna tankar och idéer spirar inom verksamheten. Vårt första steg i framtidsarbetet var att bjuda in ett antal medlemmar till olika diskussionsgrupper där de fritt fick diskutera hur de önskade att vi skulle se ut i framtiden. Vi har kommit en bit på väg, men det är ändå av stor vikt att alla som känner att de har något att bidra med för Lottornas framtid engagerar sig i debatten. totalförsvarsinformation som uppdrag Det talas ju ofta om att informationens roll i vårt samhälle hela tiden ökar i betydelse. Det är säkert ingen myt. I takt med att omvärlden förändras allt snabbare och allt mer så ställs det också högre krav på anpassning och på medvetenhet. Då ökar ju även kraven på att vara uppdaterad om vad som sker. Även inom den nya Försvarsmakten är information ett högprioriterat område. En av de punkter som betonas särskilt i betänkandet är frivilligförsvarets roll i spridandet av information som rör försvarsmaktens verksamhet och mål, så kallad totalförsvarsinformation. Det finns ett stort behov av en ökad medvetenhet om Sveriges försvar och av en ökad folklig förankring. Här vet jag att Lottorna har mycket att bidra med. Totalförsvarsinformation är faktiskt ett område som vi har kämpat länge för att få uppdrag inom. Vi är ett landsomfattande nätverk med fantastisk kunskap inom olika försvarsfrågor. Dessutom genomgår en stor andel av våra medlemmar regelbundet olika kvalitetsutbildningar inom konsten att kommunicera och informera. En projektgrupp arbetar just nu med att se över hur vi i framtiden ska kunna få totalförsvarsinformation som ett uppdrag från regeringen. Vi hoppas att de första uppdragen inom detta högt prioriterade och spännande område snart kommer att tilldelas Lottorna. lottorna populära internationellt I det nya totalförsvaret går även fokus alltmer från ett invasionsförsvar mot ett flexibelt insatsförsvar med en tydlig internationell prägel. Även detta är något som återspeglas i vår organisation. Viking -01 som gick av stapeln på Swedint i Södertälje under veckorna blev en stor succé. Viking -01 var en uppföljning av Viking -99 och ingår i arbetet Partnerskap för Fred (PFF) för att utveckla det internationella samarbetet för fredsstödjande insatser. ÖB lovordade Lottornas fina insatser under övningen och deltagarna från de olika länderna, vissa från Azerbajdzjan, visade stor uppskattning för den kvinnliga kompetensen som Lottorna bidrog med. Det var ett mycket tacksamt forum att marknadsföra oss i och det har redan höjts förfrågningar om ökat deltagande på kommande internationella övningar. 4

5 älvkarleö herrgård i ny tappning Under året har även vår herrgård på Älvkarleö, numer kallad Älvkarleö herrgård Lottornas Utbildningscentrum, genomgått en rad förändringar. En uppsnyggning av parken kunde genomföras tack vare det generösa bidrag som vi fick från Saltsjöbadens lottakår. Det tidigare intendentparet Leif och Britt Strömberg gick i pension under hösten efter 27 års trogen tjänst. Posten efterlämnades istället till Annika och Peter Wallenborg som flyttade in tillsammans med sina två barn. Förslag på förändringar som finns med i deras planer är bland annat olika temakvällar och delvis utbytta menyer. Nu har också det året infunnit sig då det är dags för mig att lämna över posten som rikslottachef till nästa person i ledet. Efter åtta år som rikslottachef, och före det åtta år som vice ordförande, tackar jag för mig. Det har varit minst sagt en spännande, utvecklande, fascinerande och utmanande period som har gett mig helt nya kunskaper och perspektiv på livet. Skiftet innebär för mig ett mycket vemodigt avsked. Men de många fina minnena från alla härliga lottor som jag har mött under besöken landet runt kommer jag för alltid att bära med mig. Det finns ett djupt engagemang inom Lottorna och en stark framtidstro som jag är säker på kommer att bära oss framåt och hålla oss levande och starka som frivilligorganisation i det nya millenniet. Slutligen vill jag nu passa på att sända ett varmt och innerligt tack till alla funktionärer och medlemmar och lottavänner. Inte bara för 2001 utan för alla de fina år som har gått under min tid som rikslottachef. Ni har varit fantastiska och vi kommer definitivt att ses i framtiden. En gång lotta, alltid lotta! Nini Engstrand, rikslottachef hemsidan fortsatt framgång Nadja Svärd och vår nya hemsida satte under år 2000 Lottorna på kartan som Sveriges bästa icke kommersiella webb. Något som ledde till ett kraftigt ökat antal besökare på vår hemsida, en ökning av antalet intresseanmälningar och dessutom fina utmärkelser i den prestigefyllda tävlingen webbspelen. Även i år har den fortsatt att röna framgång och ära. Höstens kampanjtävling rankades som en av landets nio bästa i årets Webbspel, en tävling arrangerad av reklamtidningen Resumé, och under själva kampanjen steg antalet besökare till det rekordhöga under en enda månad! Detta visar ju tydligt att vi, de många traditionerna till trots, definitivt är med i matchen även när det gäller den senaste tekniken! sista året 5

6 Det här är Lottorna lottorna är en frivillig totalförsvarsorganisation för kvinnor, en av 23 frivilliga totalförsvarsorganisationer i Sverige. Organisationen, som grundades redan 1924, är partipolitiskt obunden och ett av landets största kvinnliga nätverk. Som medlem i Lottorna kan man välja att utbilda sig till en befattning inom totalförsvaret, delta i det lokala föreningslivet eller enbart vara stödjande medlem. För att bli medlem i Lottorna finns bara två krav, att du är kvinna och under kalenderåret fyller 16 år. Vid utgången av år 2001 hade Lottorna medlemmar. Vår verksamhetsidé är att Lottorna t är en frivillig totalförsvarsorganisation för kvinnor i Sverige t ska genom kompetens bidra till trygghet i kris- och krigssituationer t ska erbjuda kvinnor utbildning för uppdrag i totalförsvaret t ska bedriva totalförsvarsinformation Medlemmarna och samhällets behov ska styra verksamheten. Lottornas omfattande medlemsutbildning står öppen för alla medlemmar. De militära utbildningarna medför att lottan tecknar avtal med Försvarsmakten och för detta måste hon ha svenskt medborgarskap. På några håll i landet har lottakårerna muntliga eller skriftliga avtal med sina kommuner om att vara en förstärkningsresurs vid fredstida olyckor för tjänstgöring i bland annat stabsarbete och utspisning. Riksstämman, som sammanträder vartannat år, är organisationens högsta beslutande organ. Vid stämman väljs bland annat rikslottachef, ledamöter till överstyrelsen och beslut tas om budget och verksamhetsinriktning för de kommande två åren. Överstyrelsen, som verkar på central nivå, ska sammanträda minst fyra gånger per år och dess arbete leds av rikslottachefen. Under året har styrelsen sammanträtt sex gånger. Till sin hjälp har rikslottachefen två vice ordförande. Överstyrelsens presidium, som sammanträder varannan vecka, består av rikslottachefen, de två vice ordförandena och generalsekreteraren. Lottorna har 24 lottaförbund som verkar på regional nivå. Förbunden samordnar de på lokal nivå verkande lottakårernas verksamhet. Till en del lottakårer finns lottagrupper kopplade. Vid utgången av år 2001 fanns det 384 lottakårer och 96 lottagrupper. Sveriges unglottor är en självständig ungdomsorganisation för medlemmar från sju år och uppåt. Organisationen, som har starkt samröre med Lottorna, hade vid utgången av år medlemmar. centralt kansli Riksförbundets kansli är ett serviceorgan för hela organisationen och sköter de övergripande frågorna kring samordning och utveckling av utbildning, information och rekrytering. Kansliet har 13 anställda, varav några är deltidstjänster. Kansliet leds av generalsekreteraren och består av fyra avdelningar; utbildnings-, informations-, ekonomi- och administrationsavdelningen. Under året har tjänsten som utbildningssekreterare omvandlats till utbildningschef och de fyra avdelningscheferna deltar sedan årets början i presidiets möten i en ledningsgrupp. Till informationsavdelningen har under året anställts en ny informatör. Lottornas kansli är beläget vid Armémuseum på Östermalm i Stockholm i lokaler hyrda av Försvarsmakten. I samma hus finns flera andra frivilliga totalförsvarsorganisationers centrala kanslier. 6

7 norrbotten 715 medlemmar 16 lottakårer jämtlands län 791 medlemmar 18 lottakårer dalarne medlemmar 23 lottakårer västerbotten 831 medlemmar 17 lottakårer värmland 935 medlemmar 17 lottakårer örebro län 471 medlemmar 7 lottakårer bohuslän-dal 853 medlemmar 19 lottakårer skaraborg 768 medlemmar 18 lottakårer älvsborg 951 medlemmar 10 lottakårer norra småland 832 medlemmar 20 lottakårer västkusten medlemmar 13 lottakårer kristianstad medlemmar 18 lottakårer blekinge malmöhus medlemmar 42 lottakårer kronoberg 581 medlemmar 9 lottakårer kalmar 759 medlemmar 14 lottakårer 645 medlemmar 9 lottakårer gävleborg 780 medlemmar 15 lottakårer västmanland 550 medlemmar 10 lottakårer västernorrland 808 medlemmar 18 lottakårer stockholms län medlemmar 28 lottakårer södermanland 813 medlemmar 12 lottakårer östgöta-tjust 834 medlemmar 16 lottakårer gotland 539 medlemmar 3 lottakårer uppland 618 medlemmar 12 lottakårer 7

8 Verksamhetsinriktning Det är viktigt att Lottorna förblir en stor organisation. Detta uppnås genom en målmedveten rekrytering, ett väl omhändertagande av medlemmarna och en hörsamhet ifråga om medlemmarinriktningen för lottornas verksamhet fastslogs vid riksstämman 2000 och gäller för perioden Verksamhetsinriktningen tar bland annat fasta på behovet av breddad kompetens med fler civila och internationella åtaganden. Inriktningen är formulerad i vidareutvecklade att-satser, åtföljda av korta beskrivningar av vad som gjordes under verksamhetsåret 2001 för att uppfylla den fastslagna inriktningen. I övrigt hänvisas till verksamhetsberättelsens övriga innehåll. t Totalförsvarsinformation t att delta i den säkerhets- och försvarspolitiska debatten t att öka den interna och externa totalförsvarsinformationen Den enskildes engagemang i totalförsvaret har sin grund i förståelsen av totalförsvarets betydelse för vårt samhälle. Lottorna främjar och bedriver totalförsvarsinformation som ökar kunskapen om säkerhetspolitik och totalförsvaret. Information ska bedrivas både internt och externt, det vill säga till medlemmarna och i samhället i övrigt. Lottorna ska på alla nivåer i organisationen bidra till och delta i totalförsvarsdebatten. Genom debatt har vi möjlighet att påverka och hålla säkerhetspolitiska och övriga viktiga frågor levande. Duktiga totalförsvarsinformatörer och debattörer gör Lottorna kända i samhället. Den av överstyrelsen utsedda arbetsgruppen Tinfo redovisade i juni 2001 sitt arbete. Resultatet utvecklades vidare till en projektgrupp bestående av rikslottachefen Nini Engstrand, vice ordförande Yvonne Hansen samt totalförsvarsinformatör Elisabeth Andreasson. Projektgruppen har till uppgift att titta på olika utbildningsvägar och certifiering av totalförsvarsinformatörer med uppgift att informera om totalförsvaret externt. t Profilering och rekrytering t att synliggöra Lottorna i samhället t att öka rekryteringen av nya medlemmar t att öka rekryteringen till nya avtal 8

9 nas förväntningar på organisationen. De unga kvinnorna står för återväxten i organisationen och är en mycket viktig målgrupp för rekryteringen. Lottornas uppdrag utvecklas ständigt i takt med totalförsvarets utveckling. Det är viktigt att vi kan fullgöra våra uppdrag inom totalförsvaret. Varje lottaförbund sätter sina egna mål i förhållande till det totala avtalsbehovet. Det är av största vikt att Lottorna verkar för att behålla antalsnivån av avtalsbundna lottor och även öka antalet avtal. På Lottornas hemsida genomfördes under hösten en tävling där 450 personer deltog. Tävlingen gick ut på att besökaren skulle producera en egen film med ljud, animerade och statiska bilder. Högsta vinsten var ett tandemfallskärmshopp. I samband med tävlingen, som pågick en månad, hade Lottornas hemsida besökare, vilket är fler besök än under september 2000 då Lottornas nya hemsida lanserades. Tävlingen kom till final i reklamtidningen Resumés webbtävling och har även blivit uppmärksammad i design- och datatidningar. Den centrala profileringen koncentrerades mot unga kvinnor i åldrarna år. Tävlingen på Lottornas hemsida marknadsfördes i ungdomsinriktad media, på högskolor och universitet, samt på ungdomssidan Lottorna deltog under året med egen monter på tre studentmässor. Mässorna var förlagda till Piteå, Göteborg och Stockholm. Regionalt marknadsfördes organisationen genom annonsering, radioreklam och direktreklamutskick samt deltagande på mässor, utställningar och marknader. t Totalförsvarsuppdrag Statsmakterna tillmäter de frivilliga totalförsvarsorganisationerna stor betydelse och har gett desamma ökat ansvar och uppgiftsmöjligheter. Detta ger Lottorna vidgade, intressanta möjligheter att utveckla totalförsvarsuppdragen. I den nya inriktningen från Försvarsmakten kommer det att i högre grad vara upp till frivilligorganisationerna själva att ta till vara de möjligheterna. Lottorna ska tillsammans med Försvarsmakten och ÖCB (fr o m 1 juli 2002 Krisberedskapsmyndigheten) utreda totalförsvarets framtida behov av lottor med befattningar i krigsorganisationen. det militära försvaret t att öka antalet deltagare i ungdomsutbildningen t att öka antalet deltagare i befälsutbildningen t att öka antalet deltagare i instruktörsutbildningen Unga lottors intresse ska tas tillvara genom att utveckla ungdomsutbildningen. Utvecklingen går snabbt inom Försvarsmakten och behovet av befälsutbildade lottor i förbanden ökar. Det är därför viktigt att Lottorna tillsammans med Försvarsmakten underlättar för och stimulerar lottor till befälsutbildning. Sverige har i och med den nya inriktningen inom Försvarsmakten gått från ett invasionsförsvar till ett anpassningsförsvar. Lottornas egna instruktörer är en tillgång och nödvändiga för möjligheten till utbildning av frivilliga och totalförsvarspliktiga vid ett hot mot landets säkerhet. Den civila kompetensen hos varje medlem ska tas tillvara. Genom större flexibilitet i utbildningssystemet skapas möjligheter för fler lottor att teckna avtal och att snabbare genomföra tjänstegrensutbildning. Satsningar gjordes under året på att stärka instruktörernas kompetens. Bland annat genomfördes två olika kompletteringsutbildningar för instruktörer samt en konferens med olika föreläsningar som gav en djupare orientering inom ledarskapsområdet. En ny kompletteringsutbildning inom internationell stabstjänst togs fram under året och vid frivilligskolan i Halmstad genomfördes för första gången en överlevnadsutbildning enligt Försvarsmaktens utbildningsplan. Lottorna deltog under året i såväl nationella som internationella övningar. Sammanlagt hade lottor avtal med Försvarsmakten under

10 det civila försvaret t att utveckla och öka engagemanget i totalförsvarets civila del i såväl fred som krig I Totalförsvarsbeslutet har fastställts att principen om helhetssyn ska prägla samhällets satsningar och åtgärder för att förebygga och hantera hot och risker i såväl fred som krig. Mot bakgrund av detta ska Lottorna utveckla sitt engagemang och finna nya uppgifter i den civila delen av totalförsvaret i såväl fred som krig. Funktionärerna ska ges kunskap om kommunernas organisation och beredskapsuppgifter. Kårer ska stimuleras till uppdrag i kommunen. Två lottaförbund har under året bedrivit regionala kommunkurser med deltagare från såväl Lottorna som andra frivilliga försvarsorganisationer. En central kurs Lottorna och kommunen ägde rum vid Lottornas utbildningscentrum. Lottaförbunden har uppgivit att organisationen tillsammans har 166 kommunavtal. Övervägande delen av dessa är i form av muntliga överenskommelser. Försöksverksamheten med provtagningsorganisationen för Statens Strålskyddsinstitut (SSI) fortsatte i de fyra lottaförbunden Västerbotten, Malmöhus, Kristianstad och Gävleborg. Ett möte för verksamhetsledare ägde rum i augusti och övningen Mikaela hölls i september. Försöksprojektet administrativ förstärkningsgrupp med två kommuner i Västmanlands län, som bedrivs tillsammans med Frivilliga Radioorganisationen (FRO) och Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund (FMCK), fortsatte. Avsikten är att man på länsstyrelsenivå ska skapa en organisation, vars tjänster ska kunna avropas av kommunerna vid såväl fredstida händelser som vid höjd beredskap och krig. t Internationell verksamhet t att utveckla vår internationella verksamhet t att utveckla ungdomsutbytet internationellt Sverige deltar sedan många år i internationellt fredsfrämjande verksamhet. Kontakter och utbyten sker med organisationer i Norden och Balti- kum. Detta samarbete ska utökas och utvecklas. Lottorna ska ta tillvara medlemmarnas kunskaper och engagemang för uppgifter internationellt. Lottorna ska verka för att den befattningsoch tjänstegrensutbildning som Lottorna har, ska räknas som tillräckligt meriterande för exempelvis FN-tjänst. Under året genomfördes en TFU-GB med deltagare från Litauen. Utbytet med den estniska lottaorganisationen Naiskodukaitse intensifierades under året. Representanter för organisationen besökte Sverige och några svenska lottaförbund genomförde studiebesök i Estland. 33 lottor deltog i den internationella övningen Viking -01 inom stabs- och förplägnadstjänster. t Organisationen t att utveckla och effektivisera organisationen t att utbilda funktionärer t att satsa på medlemsvård t att öka samverkan med Unglottorna t att öka samverkan med andra organisationer För att attrahera dagens unga kvinnor måste Lottorna ha en effektiv organisation som präglas av samordning och effektivitet. Unga kvinnor ska stimuleras till engagemang och ansvar. administrativ & organisatorisk utveckling Kårerna kraftsamlar kring rekrytering och att stimulera medlemmarna till utbildning. Administrationen får inte förta detta. Kåraktiviteterna ska förekomma i den mån de efterfrågas av medlemmarna. Om önskemål finns att samordna administrationen mellan två eller fler lottaförbund eller lottakårer ska detta stödjas och i möjligaste mån tillgodoses. Rationella lösningar ska eftersträvas på alla nivåer i organisationen. Projektet med de tre Smålandsförbunden avslutades under året och utvärderingen visade att detta öppnat upp för samarbete med de involverade lottaförbunden inom framförallt utbildningsverksamhet. Alla parter har ansett att grundidén är god men också pekat på brister i både planering och utförande, vilket tas med som erfarenheter inför framtida verksamheter. Arbetsgruppen som utredde frågan om centralt inkasserad medlemsavgift lämnade förslag om att 10

11 starta ett försök med central inkassering av medlemsavgiften för de kårer som så önskar. Överstyrelsen biföll förslaget och inriktningen är att ett försök ska startas år 2003, då ett nytt datasystem möjliggör denna hantering. funktionärerna Organisationens största tillgång är funktionärerna. Välutbildade funktionärer utvecklar organisationen. Därför ska Lottorna satsa på funktionärernas utbildning och möjligheter. Arbetet med att värna organisationens unga medlemmar fortskred. En instruktion för ungdomsansvariga på kårnivå har under året tagits fram till Lottornas handbok, G-delen. De förtroendevalda medlemmarna är en viktig stomme i organisationen. Under året omfattade funktionärsutbildningen deltagare. Av dessa utbildades 790 med egna medel. medlemsvård För att behålla medlemsantalet måste organisationen, på alla nivåer, satsa på medlemsvård. Det är av yttersta vikt att Lottorna kan erbjuda den enskilda medlemmen en verksamhet som hon efterfrågar. I september 2001 skickades en handbok i medlemsvård ut till alla kårer och förbund. Handboken innehöll tips, idéer och annan information kring hur organisationen ska behålla sina medlemmar. Förhoppningen är att kårer lämnar sina tips för spridning till övriga kårer. öka samverkan med unglottorna Lottorna bör i större utsträckning samverka i olika aktiviteter med Unglottorna. Rikslottachefen besökte under året Unglottornas sommarläger i Halmstad. Unglottorna på lägret gavs även möjlighet att utbilda sig inom sjukvård av en deltagande sjukvårdslotta. öka samverkan med andra organisationer Samverkan bör öka för att ge både tidsmässiga och ekonomiska fördelar för alla organisationer och för Lottorna i synnerhet. Under året påbörjades arbete med andra organisationer vad gäller gemensamma utbildningar. I Ag FU, arbetsgrupp Frivilliga i utveckling och som leds av frivilligavdelningen på högkvarteret, har samarbete pågått för att organisationerna ska samverka i större utsträckning. De områden som har bearbetats är totalförsvarsinformation, marknadsföring och utbildning. 11

12 Information & rekrytering rekrytering av nya medlemmar är en av Lottornas huvuduppgifter. Gemensamma informationsoch rekryteringsinsatser är av största vikt för att värva nya medlemmar och profilera Lottorna som en totalförsvarsorganisation för kvinnor. t Medlemsutveckling Under 2001 rekryterades 941 nya lottor. Avregistreringen uppgick till varför nettominskning blev Totalt fanns vid årsskiftet medlemmar i Lottorna. t Medlemsvård Under året har en handbok i medlemsvård producerats. Handboken innehåller tips och råd i arbetet med medlemsvård. En förutsättning för att handboken ska leva vidare är att kårer och förbund bidrar med idéer till lyckade kåraktiviteter. Efter 1996 års stämmobeslut om ökade insatser för att behålla befintliga medlemmar har informationsavdelningen under några år stöttat förbunden i detta arbete. Vid utgången av 2001 hade alla utom ett lottaförbund fått besök från informationsavdelningen. t Lottorna på Internet Under år 2000 fick Lottorna en ny hemsida. Arbetet med att vidareutveckla hemsidan sker kontinuerligt. Under året har ett extranät tillkommit för totalförsvarsinformatörer, instruktörer och för överstyrelsen kommer hemsidan att utvecklas vidare. t Marknadsföring Under året marknadsförde riksförbundet organisationen främst mot kvinnor i åldersgruppen år. Målgruppen nåddes genom exponering i media som vänder sig till yngre kvinnor. På central nivå koncentrerades marknadsföringen kring en tävling på Lottornas hemsida där besökaren erbjöds möjligheten att göra en animerad film. Intresset var stort och 450 filmbidrag inkom. Tävlingen marknadsfördes bland annat på ungdomssidan med en interaktiv annons samt med annonsering i studentmedia och vykort på högskolor och universitet. t Regionala satsningar Under 2001 tilldelades förbunden rekryteringsbidrag om sammanlagt kr. Dessa pengar använde förbunden bland annat till annonsering och reklamutskick. Utskicken nådde mer än kvinnor i de egna upptagningsområdena. Förbund och kårer profilerade även Lottorna vid festivaler, mässor, julskyltning, marknader och vid Sveriges nationaldag. I Kalmar och Malmöhus lottaförbund gjorde man reklam för Lottorna i radio med gott resultat. flygdagarna Under några vackra dagar i augusti genomfördes flygdagarna på F16 i Uppsala. Upplands lottaförbund hade engagerat en mängd lottor från både Uppland och Stockholm som arbetade i utställningstält, med förplägnad och även hjälpte till vid försvarets bakvagn. Flygdagarna lockade många tusen människor och Upplands lottaförbund fick 50 intresseanmälningar av tjejer som var intresserade av att bli medlemmar. t Mässor Lottorna deltog i Sacos studentmässor i Göteborg och i Sollentuna samt på studentmässan i Piteå. På mässorna arbetade engagerade lottor som informerade om organisationen och om utbildningsmöjligheterna. Totalt inkom över 200 intresseanmälningar. Mässorna riktar sig främst till studerande vid gymnasier och folkhögskolor som planerar att studera på en eftergymnasial utbildning. Utställnings- och mässframträdanden är även ett viktigt inslag i regionalt och lokalt informationsarbete. t Lottanytt Lottornas medlemstidning Lottanytt utkommer med fyra nummer per år. Tidningen produceras i samarbete på PR-byrån GCI Rinfo. Under verksamhetsåret innehöll tidningen bland annat artiklar om Lottornas utbildningar, aktiviteter på kårer och förbund, verksamhet inom Totalförsvaret samt internationella utblickar. Inför 2002 kommer Lottanytt få en ny grafisk profil. 12

13 t Totalförsvarsinformation En av Lottornas huvuduppgifter är att bedriva totalförsvarsinformation. I verksamhetsinriktningen fastslås att den enskildes engagemang i försvaret har sin grund i förståelsen av totalförsvarets betydelse för vårt samhälle. För detta ändamål utbildar Lottorna en speciell funktionärsgrupp totalförsvarsinformatörer. Totalförsvarsinformation bedrevs under verksamhetsperioden i skolor och på arbetsplatser vid 100 tillfällen och nådde cirka åhörare. Förbunden har även varit ute i andra sammanhang och informerat om totalförsvaret såsom vid marknader, mässor och idrottstävlingar. Där kom Lottorna i kontakt med nästan åhörare. Under året bedrevs även utbildning för nya totalförsvarsinformatörer. SPF förevisade det presentationsmaterial som frivilligorganisationernas totalförsvarsinformatörer ska kunna använda när de talar om totalförsvaret. SPF beräknar att materialet, som består av oh-bilder med talmanus, ska finnas ute hos organisationerna under våren totalförsvarsdagen Den årligt återkommande totalförsvarsdagen för totalförsvarsinformatörer hölls vid två tillfällen, en helg i mars och en i september. På våren gavs en kompletteringsutbildning inom säkerhetspolitik. Totalförsvarsinformatörerna spelade Folk och Försvars säkerhetspolitiska spel och fick sedan bland annat höra Ulla Gudmundsson, generalsekreterare på Folk och Försvar, berätta om säkerhetspolitik i Sverige och Europa. På hösten genomfördes ännu en konferens där skolinformatörer från Rekryteringscentrum (Försvarsmakten) berättade om sitt arbete ute på gymnasieskolor. Information gavs om den nya myndigheten, Krisberedskapsmyndigheten som ska ersätta ÖCB och delar ur Styrelsen Psykologiskt Försvar (SPF). 13

14 Utbildning utbildningen utgör en stor del av Lottornas verksamhet. Under hela året bedrivs kurser lokalt, regionalt och centralt omfattade utbildningen över deltagare. Verksamhetsinriktningen har styrt utbildningsbehovet och därför har utbildningsinsatserna inriktats mot att informera om Lottorna, öka antalet avtal samt bedriva totalförsvarsinformation och funktionärsutbildning. t Avtalsutbildningen År 2001 hade lottor avtal för uppgifter inom totalförsvaret. För att kunna skriva nya avtal krävs grundutbildning som består av totalförsvarsutbildning (TFU-G) och minst 40 timmars befattningsutbildning. Beroende på kompetensen lottan utbildar sig till kan hon sedan teckna avtal med förband inom Försvarsmakten. Under året har grund-, repetitions- och kompletteringsutbildning för avtalslottor bedrivits både regionalt och på centrala utbildningsplatser. Totalt har lottor utbildats, varav regionalt. utbildningsplatser Årets centrala utbildningsplatser har varit följande; Berga, Karlskrona, Revingehed, Ängelholm, Halmstad, Uppsala, Visby, Ronneby, Frösön samt Luleå. nya avtal Överstyrelsen satte inför 2001 som mål att 350 nya avtal skulle tecknas under verksamhetsåret. Totalt uppnåddes 218 nya avtal. t Utveckling En fortsatt anpassning av helhetsbaserat lärande (HBL), har skett. Sambandsutbildningen för armé- och flyglottor har slagits ihop och genomfördes för första gången i Halmstad med mycket gott resultat. Fortsatt revidering av ledarskapsutbildningen har skett och en ny kursplan har fastställts. En ny kompletteringsutbildning i internationell stabsutbildning har tagits fram och kommer att genomföras under Vid Frivilligskolan i Halmstad genomfördes för första gången överlevnadsutbildning enligt Försvarsmaktens kursplan med utbildningstecken som mål. Eleverna var mycket nöjda med utbildningen. befälsutbildning Intresset för befälsutbildning har under året varit stort. instruktörsutbildning För att stärka kvaliteten på instruktörerna satsades det under året på kompletteringsutbildning för instruktörer. Bland annat genomfördes KU NBC för TFU-instruktörer, KU EMMA för sambandsinstruktörer samt en instruktörskonferens med föreläsare som gav en fördjupning inom ämnena ledarskap, moral och etik. Vid denna instruktörskonferens deltog även instruktörer och representanter från Flygvapenföreningarnas Riksförbund (FVRF) samt Frivilliga Radioorgansiationen (FRO) för att stärka samverkan och samarbete mellan frivilligorganisationerna. t Övningar Lottor med olika kompetenser har representerat organisationen vid både nationella och internationella övningar som Snöstorm och Viking -01. Lottorna har vid dessa tillfällen fått mycket goda lovord för sina insatser. t Aspirantutbildning Möjligheten att innan man fyller 18 år få en inblick i Lottornas utbildning och känna samhörighet har funnits under många år. Under 2001 var deltagarantalet lågt trots att utbudet var stort. Aspirantutbildning genomfördes under vintern och på sommaren i samarbete med andra frivilligorganisationers ungdomsverksamhet. t Medlemsutbildning Medlemsutbildningen har ett mångfasetterat utbud som ska ge möjlighet för medlemmarna att kunna utvecklas som funktionär och medlem men även som individ. Kursutbudet sträcker sig från organisationskunskap via säkerhetspolitik till ledarskap. I den mesta utbildningen finns en klar och stark koppling till de uppdrag Lottorna erhåller från statsmakten. Medlemsutbildning bedrivs lokalt, regionalt och centralt. Under året deltog lottor i medlemsutbildningen. 14

15 utveckling En fortsatt översyn av ledarskapsutbildning för kårstyrelseledamöter har genomförts. lottakunskap En förutsättning för att en ny medlem ska kunna söka till de olika utbildningarna Lottorna kan erbjuda är genomförd Lottakunskap om minst sex timmar. Under verksamhetsåret deltog 844 lottor i denna utbildning som arrangerades med egna medel. funktionärsutbildning I Lottornas utbildningsprogram finns grundläggande funktionärsutbildning för samtliga funktionärskategorier på kårnivå. Utbildningen genomförs av lottaförbunden och som regel finansieras den med statliga medel. Även annan funktionärsutbildning samt konferenser genomförs regionalt och finansieras då med egna medel. Centralt på Älvkarleö utbildas kårchefer och informationslottor. Ledarskapsutbildningen anordnas i central regi. Funktionärsutbildningen omfattade deltagare. Av dessa utbildades 790 med egna medel. totalförsvarskunskap En av Lottornas uppgifter är att informera om totalförsvaret och dess betydelse. Försvarsupplysningskurserna har blivit en av de populäraste utbildningarna inom medlemsutbudet. I dessa kurser ingår kunskap om totalförsvar, folkrätt, talarträning och debatt-teknik. I lottakårer och lottaförbund förekommer ofta föredrag och seminarier i ämnet. Totalt genomfördes denna utbildning med deltagare. övrig utbildning På lokal nivå i den egna lottakåren bedrevs studiecirklar. Studiebesök ger medlemmarna en möjlighet att sprida kunskap i många ämnen som ligger Lottorna och kvinnor nära. Kårerna och förbunden har under året redovisat deltagare vid denna typ av verksamhet. 15

16 Internationellt under den senare delen av 90-talet inriktade sig Lottorna alltmer mot internationell verksamhet. Denna verksamhet har under 2000-talets första del intensifierats. Utbytet med de nordiska länderna startade redan 1946 med den första Skandinaviska lottakonferensen. Med åren har den utvecklats till att omfatta inte bara lottaorgansationerna utan även de finska Gröna Systrarna och Kvinners Frivillige Beredskap i Norge. t Utbytet med Baltikum Utbytet med Baltikum som inleddes i mitten av 90-talet fortsätter. Eftersom trestegsutbildningen slutfördes under 2000 har under året endast genomförts en TFU-GB med deltagare från Litauen. Ledaren för de estniska lottorna, Naiskodukaitse, besökte Sverige i mars och preliminära riktlinjer för det fortsatta utbytet lades upp. Västernorrlands, Stockholms och Kalmar lottaförbund har deltagit i utbytet som bland annat involverat studiebesök i Estland. t Utbildning för internationell tjänst Diskussionerna med Swedint angående utbildning för internationell tjänstgöring fortsatte under året och en preliminär kursplan togs fram för en första kurs under t Internationella övningar Lottorna var representerade med 33 deltagare vid övning Viking -01 som genomfördes 4 14 december vid Swedint. De deltagande lottorna tjänstgjorde som stabsassistenter samt inom förplägnad. Cirka 450 deltagare från 17 länder var involverade helt eller delvis under övningen. Syftet med Viking -01 var att träna stabsmedlemmar i en multinationell stab i civil-militär samverkan. Därför deltog ett flertal civila hjälporganisationer förutom statliga myndigheter som Räddningsverket, Polisen och Svenska Kraftnät. Lottorna som deltog i övningen erhöll mycket goda lovord för sina insatser och tackades personligen av brigadgeneral Swen Persson som var övningsledare. t International Air Cadet Exchange Vid årets IACE-utbyte med Storbritannien deltog en lotta från Södermanlands lottaförbund i resan till Storbritannien. t Övrigt Lottorna deltog i firandet av Gröna Systrarnas 80-årsjubileum och 80-årsfirandet av Lotta Svärdrörelsens grundande. 16

17 Civila uppdrag i lottornas verksamhetsinriktning ingår att utveckla och öka engagemanget i totalförsvarets civila del i såväl fred som krig. Det åligger kommunerna att upprätta beredskapsplaner och göra riskanalyser och bestämma hur man vill organisera sin beredskap. Många kommuner drar inte en skarp gräns mellan sin organisation i fred och vid händelse av höjd beredskap och krig. Verksamheten planeras på samma sätt för att avsätta resurser till en akut situation för att ta hand om människor och egendom. Det står kommunen fritt att knyta till sig försvarsfrivilliga för insatser under fred. I vilken form detta görs är en fråga mellan kommunen och den frivillige, eller den organisation hon eller han är medlem i. samverkan med frivilliga Vid de flesta tillfällen då lottor har utgjort en förstärkningsresurs för kommunen vid olika fredstida händelser, är det lottor som har avtal med hemvärnet som har varit berörda. De har fått tjänstgöra med sitt hemvärnsförband som kallats in av kommunen. Lottorna har från centralt håll drivit frågan om hur frivilliga kan vara en förstärkningsresurs för kommunerna utanför hemvärnets regi i arbetsgruppen FOS (Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté) Avtal och i projektgruppen Samverkan med frivilliga. Från Lottorna centralt förordas att lottakårerna samordnat med andra frivilliga försvarsorganisationer i kommunen, i till exempel lokala FOS, kontaktar sin kommun för att undersöka kommunens behov av frivilliga som en förstärkningsresurs. Skriften Samverkan med frivilliga som distribuerats ut till hela organisationen ger exempel på hur arbetet inledningsvis kan bedrivas. En bra början är att öka kunskapen om hur en kommun fungerar bland medlemmarna. Lottorna har en central medlemsutbildning Kommunen och Lottorna som gått två gånger och planeras att genomföras årligen. Även på regional nivå bereds möjlighet att ordna kommunkunskapskurser med statliga medel. som grundar sig på ett uppdrag, men ger kanske inte ett lika bra skydd som kommunens försäkring. Vidare bör ersättningsfrågan klargöras i förväg eftersom frivilligförmånerna, som gäller för verksamhet inom Försvarsmakten, inte med automatik omfattar denna typ av verksamhet. Uppdraget innebär förmodligen att man snabbt kan komma ifrån sitt arbete, varför man bör tänka på att inhämta arbetsgivarens samtycke till att man kan lämna arbetsplatsen. existerande avtal Några av organisationens lottakårer har avtal eller överenskommelser direkt med kommunen för tjänstgöring vid såväl höjd beredskap som krig. Det kan vara åtagande i form av att hjälpa till med utspisning, stabsarbete och allmänt omhändertagande hade 13 lottaförbund tillsammans 166 kommunavtal. Övervägande delen av dessa är i form av muntliga överenskommelser. Vilka dessa lottaförbund är framgår av tabellen Avtalsredovisning. rätt försäkring Viktigt att tänka på som frivillig innan man åtar sig ett uppdrag är att man har ett försäkringsskydd. Om räddningstjänstlagen tillämpas är försäkringsfrågan löst genom kommunens försorg, men inte i övriga fall. Försäkringsskyddet i Lottornas medlemsförsäkring ska gälla under tjänstgöring, utbildning och övning i civil verksamhet 17

18 Älvkarleö herrgård lottornas egen herrgård har anor från 1600-talet och är vackert belägen i Älvkarleby vid Dalälven söder om Gävle. Herrgården, som numera fungerar som organisationens utbildningscentrum, har funnits i Lottornas ägo sedan mitten av 1960-talet. Här äger större delen av Lottornas centralt anordnade medlemsutbildningar rum. herrgårdens resurser Förutom Lottornas kurser och konferenser välkomnas också externa gäster, såväl företag, organisationer som privatpersoner. För totalförsvarsanknutna verksamheter tillämpas kronavtalspriser. Hela anläggningen har 65 bäddar och tre konferensrum med tillhörande grupprum. I herrgården finns två stora sällskapsrum med olika soffgrupper och på entrévåningen finns ett inrett källarvalv, Claes källare, lämpligt för exempelvis vinprovningar i mindre sällskap. Claes är herrgårdens eget 1600-tals spöke och det händer att han visar sig för intet ont anande gäster. värdrum Så gott som samtliga rum på herrgården har idag en värd, i de flesta fall ett lottaförbund som har möjlighet att sätta viss prägel på sitt rum. För att bli värd doneras kr till verksamheten och värdens namnskylt sätts upp på dörren. park och upprustning Genom en donation från Saltsjöbadens lottakår kunde parken under året iordningställas med en vacker allé som leder fram till herrgården och en liten springbrunn i en rundel framför entrén. Riksstämman beslöt år 2000 att ur centralfonden satsa 1 miljon kronor till fortsatt upprustning av herrgården. Detta har bland annat medfört att dusch och toalett installerats i samtliga gärstrum i huvudbyggnaden. Tre mindre rum på övervåningen har slagits ihop till ett stort rum, Rikslottachefens rum, vilket nu lämpar sig väl för uthyrning till exempelvis brudpar. Nya möbler i tids-enlig stil har köpts in till gästrummen. Genom gåva från Försvarsmakten har vi kunnat möblera upp ett av konferensrummen i huvudbyggnaden. nytt intendentpar Driften vid kursgården sköts av en intendent och nio anställda. Efter 27 års tjänst gick tidigare intendenten Leif Strömberg i pension och avlöstes av Annica Wallenborg. Annica Wallenborgs make är också anställd vid herrgården. Renovering av tjänstebostaden, belägen i en av herrgårdsflyglarna, påbörjades i slutet av året och efter färdigställandet efter årsskiftet har det nya värdparet flyttat in. 18

19 Övrig verksamhet svenska flaggans brevmärken År 2001 sålde 27 kårer brevmärken. Den kår som sålde flest brevmärken var Avesta-Krylbo lottakår med sålda brevmärken. Vid utdelningen av fanor på Skansen den 6 juni 2002 kommer Anundsjö lottakår att få mottaga en fana. Fana utdelas endast till lottakårer som nått en viss poängsumma och inte tidigare erhållit en fana. idrott och motion Samtliga lottaförbund har bedrivit idrottsverksamhet under verksamhetsåret. Sammanlagt anordnades 136 olika idrottsaktiviteter för lottor. Vid sidan av den övriga motions- och idrottsverksamheten samarbetade även lottor i 19 förbund med lokala idrottsorganisationer. Under året har 86 lottor genomfört soldatprov och 12 lottor har tilldelats skyttepriser. insamling cancerfonden Cancerfonden höll under året sitt 50-års jubileum med rikstäckande insamlingar till cancerforskningen. Lottorna deltog givetvis i insamlingen eftersom organisationen är en av fondens huvudmän sedan 50 år tillbaka i tiden. Jubileets höjdpunkt var en direktsänd insamlingsgala i TV där Lottorna kunde bidra med över kr i gåva. Dessutom skänkte Lottorna på galan en weekend på Älvkarleö herrgård till högstbjudande. 19

20 Vår organisation riksförbundets beskyddare Prinsessan Christina, fru Magnusson hedersledamöter Louise Ulfhielm, f d rikslottachef Alice Trolle- Wachtmeister, f d rikslottachef Margareta af Ugglas, f d ordf i riksförbundet Christine Malmström Barke, f d rikslottachef Marianne af Malmborg, fd rikslottachef Gunhild Bolander, f d ordf i riksförbundet valda ledamöter Eva Flyborg, riksförbundets ordförande t Lottaöverstyrelsen Lottaöverstyrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under verksamhetsårets period och har bestått av följande ledamöter: ordinarie ledamöter Nini Engstrand, rikslottachef och ordförande i överstyrelsen, Västra Aros lottakår Karin Ekdahl, vice ordförande i överstyrelsen, Huddinge lottakår Yvonne Hansen, vice ordförande i överstyrelsen, Eskilstuna lottakår Ingrid Johansson, generalsekreterare Ulla Bäckström, Västra Gotlands lottakår Elisabeth Falkemo, Göteborgs lottakår Gunnel Hallberg Dahlman, Sveriges Unglottor Barbro Iwarsson, Säters lottakår Kerstin Kaluza, Trollhättans armélottakår Bitte Müller-Hansen, Bjärnum-Vittsjö lottakår Heléne Rådemar, Huddinge lottakår Carin Staaf, Umeå lottakår Britt-Inger Svensson, Stockholms armélottakår Britt-Inger Wiklund, Timrå lottakår ersättare Agneta Hesselgren, Halmstads lottakår Ulla-Britt Kenttä, Haparanda lottakår Birgitta Lindström, Hackås lottakår Wivianne Oskarsson, Nybroortens lottakår Anette Rihagen, Strängnäs lottakår Gerd Åsentorp, Edsbyns lottakår adjungerade Anneli Lindstedt, informationschef Gabrielle Spiring, administratör Ulla Löfgren, vik chefsekonom, fr o m Siw Svensson, utbildningschef, fr o m kontaktman för försvarsmakten Genmj B-A Johansson Genmj Lars Frisk t Presidium Nini Engstrand, rikslottachef Karin Ekdahl, vice ordförande Yvonne Hansen, vice ordförande Ingrid Johansson, generalsekreterare adjungerade Anneli Lindstedt, informationschef Ulla Löfgren, vik chefsekonom Gabrielle Spiring, administratör Siw Svenssson, utbildningschef revisorer Tomas Berg, auktoriserad revisor Ingrid Lindblom, godkänd revisor ersättare Bengt Pontander, auktoriserad revisor Gunilla Werner Carlsson, auktoriserad revisor, Bromma lottakår t Lottornas fondförvaltningsnämnd Fondförvaltningsnämnden har under verksamhetsåret sammanträtt fyra gånger. ordinarie ledamöter Nini Engstrand, rikslottachef och ordförande Anita Eriksson, Västra Aros lottakår Cecilia Pahlberg, Uppsala lottakår Annette Rihagen, Strängnäs lottakår Ingela Uthorn Persson, Stockholms flyglottakår ersättare Iréne Andersson, Grängesbergs lottakår Astrid Thorsson, Enköpings lottakår Ingrid Wallster, Sollentuna lottakår 20

Årsberättelse 2000 1

Årsberättelse 2000 1 Årsberättelse 2000 1 Innehåll Överstyrelsens godkännande 3 Lotta i det nya årtusendet 4 Det här är Lottorna 6 Verksamhetsinriktning 8 Riksstämma 2000 11 Information och rekrytering 12 Utbildning 14 Internationellt

Läs mer

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD Nummer 3 september 2006 Medlemstidning för lottorna Marie Hafström, generaldirektör Försvarsmakten Hon tror på Lottorna Val -06 Vad lovar riksdagspartierna? Nyköpings lottakår Ny ung styrelse lockar nya

Läs mer

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ny Bilkår Folk och Försvar i Sälen Bilkåren och Sociala Medier Vårruset nr 1 MArs 2013 en frivillig försvarsorganisation T i d n i n g f ö r B i l k å r

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2012 Foto: Henrik Gebhardt Tredje sommaren i Afghanistan Höstens Frivilligskolor Instruktörskonferens på HvSS Riksstämma i Uppsala

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Idrott mer än fysisk aktivitet När man skriver en betraktelse över det gångna året ligger det nära till hands att lyfta fram glädjeämnena - de stora framgångarna

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I KONKURRENS Agneta Larsson och Anki Wood Högskoleverkets rapportserie 2005:14 R MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

domkretsen En modernare rättegång är en nödvändig reform De ska forma Domstolsakademin Beatrice Ask

domkretsen En modernare rättegång är en nödvändig reform De ska forma Domstolsakademin Beatrice Ask nr 3 2008 Vittnesstödet utrett Coachade chefer Fler lärare behövs Föredragande lyfts fram domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR En modernare rättegång är en nödvändig reform Beatrice Ask De ska

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet i samarbete med SIS,Swedish Standards Institute ANNONS SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 Foto:Jocke Berglund Årets Bild 2006. Röjningen efter stormen

Läs mer

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt 2012-01-30 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Eksjö 2002-03-23--24

Eksjö 2002-03-23--24 Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Eksjö 2002-03-23--24 Sverok tel 013-14 06 00 Sandbäcksgatan 2 www.sverok.se fax 013-14 22 99 582 25 LINKÖPING info@sverok.se

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och samhällsnyttigt aktiesparande.

Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och samhällsnyttigt aktiesparande. Årsredovisning 2010 Innehåll Sveriges Aktiesparares Riksförbund Rådmansgatan 70 A 113 89 Stockholm Telefon 08-50 65 15 00 www.aktiespararna.se Organisationsnummer: 857202-1593 Aktiespararnas årsredovisning

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer