MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 3/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 3/2014"

Transkript

1 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 3/2014 TEMPEN PÅ FASTIGHETS- MARKNADEN! 27 mars Cykelpendling en del av lösningen? 8 april Samhällsbyggarmingel med AW Mikael Lilje Lantmätare med exakt koll på läget!

2 LEDARE MEDLEMSBLADET UTGIVARE SAMHÄLLSBYGGARNA BOX STOCKHOLM DROTTNINGGATAN 33 TEL Vårnyheter från en samhälls byggare REDAKTIONEN ANSVARIG UTGIVARE: OLOF JOHANSSON REDAKTÖR: DOROTHEA ERIKSSON SAMHALLSBYGGARNA.ORG LAYOUT OCH ORIGINAL HOVER AB: JOHAN STRÖM RICKARD GUNNARSSON KARIN STRÖM ANNONSFÖRSÄLJNING LENNART STARK TEL SAMHALLSBYGGARNA.ORG TRYCK LJUNGBERGS TRYCKERI AB MEDLEMSBLADET UTKOMMER JANUARI 20 FEBRUARI 20 MARS 22 APRIL 20 MAJ 20 AUGUSTI 19 SEPTEMBER 20 OKTOBER 20 NOVEMBER 12 DECEMBER FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: ISSN X OMSLAGSFOTO LANTMÄTERIET NÄSTA MANUSSTOPP NR 4, APRIL NR 5, MAJ NR 6, AUGUSTI VÅREN ÄR EN INTENSIV PERIOD, mycket ska avslutas från året innan och många aktiviteter ska dras igång. Ett exempel på detta är ledarskapsprogrammet, Unga ledare, inom Samhällsbyggarna som nu tar fart i slutet på mars. Det är extra glädjande också med ett så stort intresse från både föreläsare och deltagare, vilket jag är övertygad avspeglas i att det är helt ideellt (det kostar varken föreningen eller deltagarna en krona) och det visar att vi är på rätt väg. Nu är gallringen gjord och 23 deltagare är utvalda med en otrolig bredd. Såväl myndigheter, beställare, entreprenörer, kommuner, fastighetsbolag, teknikkonsulter som övriga konsulter finns representerade i listan. 12 kvinnor och 11 män i åldrarna från 29 till 42 vittnar också om en bra spridning. Dessutom har vi deltagande från såväl Malmö, Jönköping, Göteborg och Stockholm. I april startar dessutom mentorsprogrammet för yrkesverksamma med strax över 20 deltagare. Här har dessutom många av er äldre anmält er som mentorer, vilket vi verkligen uppskattar. Båda dessa program är något som möjliggjorts tack vara samgåendet för ett drygt år sedan och målbilden är att vi över tiden kommer presentera fler liknande satsningar framöver. En annan nyhet jag är glad att presentera är att vi nu startat ett samarbete med Svenska Geotekniska Föreningen (SGF), vilket bland annat innebär ett samarbete kring tidningen Samhällsbyggaren och att vi har som avsikt att få till något gemensamt seminarium under året. Det är kul att vara samhällsbyggare just nu. Olof Johansson vd Samhällsbyggarna 2 MEDLEMSBLADET NR

3 PERSONPORTRÄTT Lantmätare med exakt koll på läget! MIKAEL LILJE Arbetsplats: Geodesienheten, Lantmäteriet Född: 1967 Familj: Christina samt två barn. Emma 12 år och Jacob snart 8. Bor: Villa i Gävle Skulle vilja kunna: Fler språk Examen/årskurs: L89mk (Lantmäterilinjen, ingångsår 1989, mät- och kartinriktningen) Engagemang i internationella samverkansorganisationen inom lantmäteriområdet, FIG, kombinerat med chefsjobb på Geodesienheten, så ser en del av vardagen ut för Mikael Lilje. TEXT: ULF SANDGREN Vilken är Din funktion idag? Idag arbetar jag som chef för Lantmäteriets geodesienhet. Jag har arbetat på Lantmäteriet sedan jag utexaminerades från Lantmätarlinjen 1993 och har arbetat nästan hela tiden på Geodesienheten. Jag har trivts mycket bra på Lantmäteriet och att arbeta på Geodesienheten känns fortfarande utvecklande och inspirerande. I korta ordalag, beskriv en vanlig dag på jobbet En vanlig dag är normalt fylld med möten. Under perioder är det alldeles för mycket men det är så det ser ut. Chefsrollen bygger mycket på att leda, styra och prioritera i enhetens arbete. I min chefsroll lyfter jag också in vikten av att låta mina med arbetare växa snarare än att sätta mig som person i centrum. Det är ju kanske inte det man i första hand för knippar med en vanlig lantmätares upp gifter. Vad lockade Dig att intressera Dig för geodesi och vad är det som gör att Du trivs med Ditt arbete? Det jag kan sakna idag är att arbeta mer med fingrarna i syltburken. Tiden räcker inte riktigt till för det idag. Dessutom har jag med åren tappat detaljer inom geodesin men istället byggt upp en bredd och kanske också en mer strategisk synvinkel på geodesin. Geodesi är hur spännande som helst! Att arbeta på Lantmäteriet med dessa frågor är en fantastisk möjlighet. Du är med och styr och påverkar geodesin i Sverige oavsett om du är i chefsposition eller om du jobbar i utvecklingsarbetet. Mitt arbete har varit mycket omväxlande och utvecklingen av t.ex. GPS har gjort att vi står för nya utmaningar hela tiden. Det märks också eftersom de som börjar jobba med geodesi hos oss oftast stannar kvar nästan hela deras yrkesverksamma liv. Det har hänt mycket inom geodesiområdet under de senaste åren. Beskriv kort hur detta påverkar många yrkesgrupper och privatpersoner idag. Ge också gärna en bild av hur framtiden kommer att gestalta sig. Det brukar räcka med att säga GPS så får de flesta en aning om vad vi jobbar med. Använd- MEDLEMSBLADET NR

4 PERSONPORTRÄTT ningen av GPS hos t.ex. kommuner och andra privata företag har gjort att vi har utvecklat de nationella och kommunala geodetiska koordinatoch höjdsystem samt det sätt som vi idag mäter med genom användningen av GPS. Det nät av fasta GNSS stationer ( SWEPOS) som vi har byggt upp i Sverige har skapat möjligheter för många att bedriva GNSS- mätning på ett effektivt sätt och med hög noggrannhet. GNSS är ett samlingsnamn för det amerikanska GPS och andra motsvarig heter som ryska Glonass och europeiska Galileo. Den geodetiska infrastrukturen och dess tillgänglighet har gjorts om helt och hållet de senaste åren. GNSS i t.ex. Trafikverkens infrastrukturprojekt förenklar och gör projekten billigare. För en jordbrukare betyder tekniken billigare produktion och men samtidigt högre avkastning. Behovet av att veta sitt läge, gärna med en karta, flygbild eller satellitbild i bakgrunden har utvecklats. I framtiden pratar vi dessutom om fordonståg som bygger på att ditt fordons position, i förhållande till andra fordon samt den omgivande geografiska informationen som vägar, blir allt viktigare och noggrannare. Du har också engagerat Dig i olika typer av f öreningsverksamhet och nu inte minst inom FIG den internationella samverkansorganisationen inom lantmäteriområdet. Vilken är Din uppgift och vad kommer ut av arbetet? Jag har alltid haft ett stort intresse för internationella frågor och engagerade mig tidigt i FIG. En medarbetare, som 1998 skulle bli ordförande för FIG Kommission 5, frågade om jag var intresserad att ta rollen som sekreterare. Sedan dess har jag varit engagerad och idag är jag ordförande inom samma kommission. Jag har också lämnat in min nominering till att bli vice president inom FIG vilket är nästa naturliga steg. Det är omröstning om detta i samband med FIG Congress i juni i Kuala Lumpur så det blir ett spännande möte. Att engagera sig både nationellt och internationellt ger väldigt mycket för dig som person. Förutom ett stort kontaktnät har du möjlighet att påverka och driva frågeställningar. Du kan förmedla Lantmäteriets och Sveriges syn i vissa frågeställningar men du får lika ofta tillbaka kunskap om vart arbetet är på väg ur ett internationellt synsätt. Förutom FIG är jag också engagerad som sekreterare i presidiet för den nordiska kommissionen för Geodesi (NKG) samt Lantmäteriets representant i European Spatial Data Research Network (EuroSDR). Det brukar räcka med att säga GPS så får de flesta en aning om vad vi jobbar med. Vilka kunskaper och erfarenheter från utbildningen och de tidigare arbetena har Du särskilt stor nytta av idag? Jag utbildade mig till civilingenjör inom Lantmäteri men med en inriktning mot Geodesi och Fotogrammetri. Det är en mer teknisk inriktning. Utbildningen gav oss en bra grund att stå på. Det viktigaste tror jag är att våga testa olika saker i början och inte fastna i en fålla för tidigt. Vara nyfiken. Även om jag har varit geodesin trogen i nästan alla år så har jag testat på flera olika saker inom geodesin vilket har gett mig en bra grund att stå på. Jag har dock alltid försökt att lyssna mig till vad som sker utanför geodesienheten för att få en förståelse för vilka frågeställningar som är viktiga inom geodata Sverige och därmed också Lantmäteriet. Har Du tips till de tekniska högskolorna/universiteten om vilka ämnen som är särskilt viktiga för att matcha arbetsmarknadens behov av kompetens inom samhällsbyggnadsområdet? Den utbildningen som jag gick ut finns inte idag. Utbildningssystemet är ändrat i och med Bolognamodellen med Bachelor och Masterutbildningar. Det är väldigt otydligt för en student idag vad de väljer och vad utbildningen kan leda till för arbete. Det är inte lätt för en student som är intresserad av matematik och fysik att förstå att geodesi är en vetenskap som är väldigt spännande och där det finns mycket jobb. Få studenter och mindre resurser gör att utbildningen tunnas ut och generaliseras mer och mer. Det tycker jag är synd. Vi skulle behöva anställa duktiga nya medarbetare till geodesin lite då och då och inom Sverige finns ett stort behov. En större tydlighet i utbildningarna tror jag skulle leda till fler intresserade studenter. På min enhet har vi idag allt från de som knappt har högskoleutbildning till docent inom Geodesi. Stor bredd men jag är orolig att det blir svårare och svårare att hitta välutbildade medarbetare framöver. Det är synd när det finns en spännande marknad och arbetet är väldigt utmanande och utvecklande. 4 MEDLEMSBLADET NR

5 AKTIVITET REGION STORSTOCKHOLM Distriktsmästerskap i GOLF 26 maj Måndag 26 maj 2014 kl Första start och plats finns bokad för ca 40 deltagare. Som vanligt äter vi dagens lunch vid ankomst till 19:e hålet, varefter prisutdelning sker så snart resultaten är ihopräknade. Prisbordet består av de saker som varje spelare tar med sig som pris. Eventuellt sponsrat av något företag som spelaren jobbar eller har jobbat i. Plats: Djursholms Golfklubb. Anmälan: Senast 16 maj till Kostnad: Greenfee, startavgift och lunch 550 kronor, betalas senast den 23 maj till konto (SEB). Medlemmar i Djursholms GK endast 150 kronor. Välkomna önskar den självutnämnde arrangören, Lars Frumerie PS Vid lunchen kan vi välja en golfkommitté för fortsatta arrangemang. Årsmöte inom föreningen Samhällsbyggarna maj Tisdag 20 maj 2014 ca kl Enligt Samhällsbyggarnas stadgar är årsmötet före - ning ens högsta beslutande organ. Föredragningslista och alla tillhörande handling ar kommer finnas tillgänglig för medlemmar senast tre veckor före årsmötet på förening ens hemsida. Vi påminner om att motioner till årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast 15 mars. Vid årsmöte har varje medlem en röst. Frånvarande medlem kan i skriftlig fullmakt utse annan medlem att företräda sig och sin röst. Plats: Drottninggatan 33, Stockholm Anmälan: Senast 15 maj till MEDLEMSBLADET NR

6 FÖRENINGSNYTT FÖDELSE DAGAR APRIL år 7 apr Yngve G Olsson C60 Malmö 12 apr Arne Ransgård C58 Göteborg 20 apr Ove Ribberström C62 Lerum 70 år 2 apr Yngve Anderberg L69 Lund 3 apr Per Gunnar Burström L69 Staffanstorp 4 apr H-Å Dan Nilsson L69 Svalöv 4 apr Ingvar Arvidsson Kolmården 7 apr Leif Eidenstedt Hässelby 9 apr Carl-Erik O Brohn K68 Ekerö 13 apr Olle Tholén K69 Rättvik 14 apr Hans-Erik Wikström L69 Bromma 18 apr Örjan L Almesjö K68 Uppsala 19 apr Knut G Svedjetun K76 Borlänge 20 apr Carsten Varnäs Stockholm 60 år 1 apr Marie Wallhammar Bromma 5 apr Joakim C Alström C84 Sundsvall 6 apr Björn B de Mare Spånga 17 apr Miguel Guirao K79 Stockholm 28 apr Bo Glimskär K78 Bromma 50 år 3 apr Thomas Hermodsson L92 Höllviken 6 apr Magnus Sjöberg K90 Stocksund 6 apr Patrik Alm C93 Partille 7 apr Anders Sjöberg C94 Limhamn 14 apr Elisabet Pennman C02 Västra Frölunda 15 apr Henrik Sjöwall L92 Oskarshamn 18 apr Ewa Folkesson L90 Bjärred 22 apr Magnus Hagström Göteborg 23 apr Maira Slokenbergs K87 Sollentuna 24 apr Mikael Hallgren K89 Saltsjö-Boo 27 apr Anders Dalbert Åsensbruk 27 apr Maria Hedqvist Skellefteå 29 apr Esmaeil Zeinali K94 Upplands Bro 40 år 8 apr Sten Carling Lund 11 apr Mia Salin Värmdö 13 apr Eva Weckström Tyresö 22 apr Philip Farkas C02 Enskede Gård 22 apr Johan Bernström Stockholm 27 apr Karin Lindgren Gardby Hägersten 30 år 11 apr Daniel Halvardsson Johanneshov 12 apr Sandra Berg Mölndal 14 apr Malin Bryntesson Nittedal 30 apr Torbjörn Glad Gustavsberg 6 MEDLEMSBLADET NR

7 FÖRENINGSNYTT KALENDER 27 mars Stockholm Cykelpendling en del i Stockholmsregionens utveckling Plats: Naturvårdsverket, Valhallavägen 195, kl april Göteborg Nya energilösningar ger gamla energiföretag problem Plats: Byggmästarföreningen, Ekmansgatan 1, kl april Sundsvall Mitthems utmaningar Plats: Mitthems kontor, Södra Järnvägsgatan 31, kl april Stockholm Samhällsbyggarmingel med after work på Skanskas nya huvudkontor Plats: Skanskas huvudkontor Warfvinges väg 25, Kungsholmen, kl april Stockholm Upphandling storhandla med strategi! Plats: City Conference Center Norra Latin, Drottningg 71b, kl april Linköping Samhällsbyggarna tar tempen på fastighetsmarknaden Plats: Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, kl april Malmö Samhällsbyggarna tar tempen på fastighetsmarknaden Plats: Hotell Sankt Jörgen, Stora Nygatan 35, kl april Borlänge Samhällsbyggarna tar tempen på fastighetsmarknaden Plats: Sportsbar på Galaxen Borlänge, Jussi Björlings väg 25, kl april Stockholm Samhällsbyggarna tar tempen på fastighetsmarknaden Plats: Hotel Sergel Plaza, Brunkebergstorg 7 9, kl april Gävle Samhällsbyggarna tar tempen på fastighetsmarknaden Plats: Templet, Muréngatan 14, kl april Göteborg Samhällsbyggarna tar tempen på fastighetsmarknaden Plats: Palace, Brunnsparken, kl april Göteborg Chalmersspexet Bob 2014 och Valborgsfirande Plats: Konserthuset, kl maj Malmö Hur får vi igång bostadsbyggandet? Plats: Malmö Stadshus, August Palms plats 1, kl MEDLEMSBLADET NR

8 AKTIVITET SAMHÄLLSBYGGARNA TAR TEMPEN PÅ FASTIGHETSMARKNADEN 2014 För kompletta program för alla orter se hemsidan Anmälan till alla orterna tas emot på Telefon: Malmö DATUM: Torsdag 10 april 2014 ANMÄLAN: Senast den 2 april PLATS: Hotell Sankt Jörgen, Stora Nygatan 35 PROGRAM: Frukost serveras Inledning Peter Samuelsson, Bryggan Fastighetsekonomi Aktuell marknadsrapport från den Skånska fastighetsmarknaden Olle Winroth, Forum Fastighetsekonomi Daniel Fex, NAISvefa Vad händer med hotellmarknaden och värdena på hotellfastigheter när utbudet av rum i Malmö ökar med 30-40%? Hans Åke Petersson, Annordia Seminariet avslutas ca kl Borlänge DATUM: Torsdag 10 april 2014 ANMÄLAN: Senast den 2 april PLATS: Sportsbar på Galaxen Borlänge, Jussi Björlings väg 25* PROGRAM: Frukost serveras Inledning Presentation av Samhällsbyggarna Nils Spross, Norrbryggan AB Jag vill investera i skog ska jag köpa i Dalarna? Tommy Lundberg, skogsmästare värderingsman NAI Svefa Ludvika Gruvor återstart av en tillväxtmotor Christer Lindqvist, vd Nordic Iron Ore AB IKEA-effekten så påverkas Borlänges handel av Norra Backa Handelsplats Åsa Svedjetun, näringslivschef Borlänge kommun Seminariet avslutas ca kl *Gratis parkering på Galaxens bortre kortsida. Entré mitt på långsidan mot järnvägen. Göteborg DATUM: Torsdag 24 april 2014 ANMÄLAN: Senast den 16 april PLATS: Palace, Brunnsparken PROGRAM: Frukost serveras Inledning Fastighetsmarknaden i Göteborg Det våras för kranskommunerna Vad skall projektutvecklare, investerare, förvaltare med flera tänka på för att på ett framgångsrikt sätt samverka med kommunerna? Vilka strategier och visioner kan privata sektorn arbeta mot? Samhällsbyggnadsförvaltningarna i Partille, Mölndal, Kungälv, Ale och Lerum presenterar sig Hyressättning av bostäder Kvalitetshyror, nyproduktionshyror. Hur ser hyressättningssystemet ut i relation till byggandet av bostäder? Charlotte Andersson, Fastighetsägarna Seminariet avslutas ca kl MEDLEMSBLADET NR

9 Stockholm DATUM: Torsdag 10 april 2014 ANMÄLAN: Senast den 2 april PLATS: Hotel Sergel Plaza, Brunkebergstorg 7 9 PROGRAM: Frukost serveras Inledning Hyresbostadsfastigheter vart är vi på väg? Seminariet inleds av dagens moderator: Pernilla Arnud Melin, client consultant IPD Går det att göra lönsamma investeringar i miljonprogrammet? Hur tänker Rikshem, långsiktig ägare av hyresbostäder, kring utveckling och i nvesteringar i fastighetsbeståndet? Ilija Batljan, vice vd och chef, Affärsutveckling på Rikshem Hur ser hyresrättsaffären ut för en privat investerare? Nyproduktion av hyresrätter ur ett investeringsperspektiv. Fredrik Arpe, vd Byggvesta Varför börjar ett bygg bolag intressera sig för hyresrättsaffären? JM har börjat bygga upp ett bestånd av hyresbostäder. Lars-Olof Höglund, fastighetschef JM Per-Arne Jonsson, ansvarig för hyresrätts - affären JM Summering med paneldiskussion Seminariet avslutas ca kl Gävle DATUM: Torsdag 10 april 2014 ANMÄLAN: Senast den 2 april PLATS: Templet, Muréngatan 14 PROGRAM: Frukost serveras Inledning Dagens tema är byggrättsmarknaden Hans Larsson, HammarLocumMetior Gävle växer med 1000 innevånare senaste året Demografi, flyttnetton, flyttkedjor, prognoser, bostadsbehov Per-Erik Mårtensson, omvärldsanalytiker Gävle kommun Hur möter Gävle tillväxten? Inriktningsprogram för bostadsförsörjning, innerstadsutveckling inte bara Alderholmen, koppling till markberedskap och planberedskap Bo Bäckström, planeringschef Gävle kommun Den attraktiva staden och byggrättsvärden Bostadsefterfrågan och den attraktiva staden bestämmer byggrättsvärdet. Den attraktiva staden skapas av lägesnyttor och dessa beror av förflyttningseffektivitet och mjuka omgivningsnyttor. Omdaningen av centrala Gävle skapar lägesnyttor. Demonstration av byggrättsprissambandet. Thomas Hammar, HammarLocumMetior Seminariet avslutas ca kl Linköping DATUM: Torsdag 3 april 2014 ANMÄLAN: Senast den 28 mars PLATS: Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7 PROGRAM: Frukost serveras Inledning AKTIVITET Fastighetsmarknaden Hur ser situationen ut på den svenska fastighetsmarknaden och hur utvecklas de regionala marknaderna i Norrköping och Linköping? Transaktioner, avkastningskrav, marknadshyror redovisas liksom en genomgång av pågående projekt. Sören Arfwidsson, DTZ Sweden P-O Skoog, Forum Fastighetsekonomi AB Transaktionsmarknaden i länet Paneldebatt med regionalt ledande fastighetsmäklare och fastighetsrådgivare angående det rådande klimatet för fastighetstransaktioner. Hur ser utbudet ut? Finns det köpare? Hur ser de skatteeffektiva lösningarna ut? Hur ser finansieringslösningarna ut? Magnus Ericsson, DTZ Sweden Johan Westergren, Mäklarhuset i Linköping Thomas Larsson, Grant Thornton Seminariet avslutas ca kl MEDLEMSBLADET NR

10 AKTIVITET REGION STORSTOCKHOLM Cykelpendling en del i Stockholmsregionens utveckling 27 mars Torsdag 27 mars kl (fika från kl 14) Stockholm växer snabbt. Trängseln skapar problem för oss som reser. Nya vägar och ökad kollektivtrafik räcker inte till. Samtidigt står det klart att vår stillasittande livsstil skapar ohälsa. Är det cykeln som är lösningen? En soffpotatis i medelåldern kan halvera sin risk för hjärt- och kärlsjukdomar genom att cykla fem kilometer om dagen. PROGRAM Supercykelväg från Täby till Stockholm city. Carina Erlandsson (m), ordförande i Tekniska Nämnden, Danderyds kommun Hur kan vi skapa färdvägsmiljöer som stimulerar till gång och cykling? Peter Schantz, professor, Gymnastik- och idrottshögskolan Äntligen en regional cykelplan! Emma Ström, infrastrukturstrateg, Länsstyrelsen i Stockholms län Att främja cykling i Danderyds kommun. Jonas Ackebo, trafikutredare, Danderyds kommun Tillfälle till frågor och diskussion. Plats: Naturvårdsverket, Valhallavägen 195, Stockholm Anmälan: Senast tisdag 25 mars till Antal platser är begränsat! Välkomna till ett seminarium om cykelpendling anordnat av Sektionen för hållbar utveckling! 10 MEDLEMSBLADET NR

11 ANNONS Stadsbyggnadsförvaltningen söker LANTMÄTARE och KLM-chef Vi söker dig som vill vara med att utveckla vår nya lantmäterimyndighet. Läs mer på haninge.se Haninge är inte bara skärgård. Här 20 minuter från huvudstaden växer Haninge med bostäder i centrum, ny stadsdel, handel och ny företagspark tillsammans med dynamiskt företagande och högskoleforskning. Välkommen till en spännande vardag där vi tar Haninge in i framtiden. ANNONS VAD ÄR PROBLEMET? Framtidens Bostadsmarknad Konferens den 8 maj i Stockholm VEM SKA BETALA? Utveckla Miljonprogrammet Konferens den 3 juni i Stockholm Göran Cars, moderator Erik Stenberg, moderator Boka-tidigt-rabatt före den 8 april Boka-tidigt-rabatt före den 3 maj När ska vi göra nått åt problemen på allvar? Med kundfokus, ekonomi och konceptlösningar i balans MEDLEMSBLADET NR

12 AKTIVITET REGION STORSTOCKHOLM Samhällsbyggarmingel med after work på Skanskas nya huvudkontor Tisdag 8 april, kl Välkommen på mingel och after work tillsammans med Samhällsbyggarna och S kanska. Vi diskuterar Skanskas utmaningar med flytten av kontoret samt hur tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm påverkar regionen. Skanskas nya huvudkontor Hur har arbetet fortlöpt? Vilka har de största utmaningarna varit med att införa aktivitetsbaserade kontorslösningar? Håkan Danielsson, Marknadsdirektör Skanska S verige AB Tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm Hur p åverkar den regionens attraktionskraft och hur tar sig samhällsbyggnadsbranschen an uppgiften? Paneldiskussion med inbjudna talare. Maria Håkansson, sektionschef trafikutredning, ÅF Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur, Sveriges Byggindustrier Riggert Andersson, nystartade sektionen för tunnelbaneutbyggnaden, Stockholms Läns Landsting 8 april Kvällen avslutas med mingel och after work där Skanska bjuder på öl och macka Plats: Skanskas nya huvudkontor Warfvinges väg 25, Kungsholmen Anmälan: Senast 3 april till Först till kvarn! Välkomna hälsar region Storstockholm! 12 MEDLEMSBLADET NR

13 AKTIVITET REGION VÄST SENIORER Nya energilösningar ger gamla energiföretag problem Onsdag 2 april kl april Kinas tillväxt gjorde världens energiproblem akuta. Men Kina har också varit ett land som bidragit till att lösa dem. Nu kan man se världens energiproblem som lösta. I stället har regeringar i Europa och USA fått problem med energiföretag i kris. Om detta berättar professor Tomas Kåberger tidigare generaldirektör för Energienheten men nu verksam vid Chalmers, Zhejiang University i Kina och Technische Universität i München samt 25% av sin tid i Japan som ordförande för Japan Renewable Energi Foundation. Efter föredraget serveras en lätt måltid till en kostnad av 150:- per person Plats: Byggmästareföreningens lokaler, Ekmansgatan 1. Parkering på gården. Anmälan: Senast 30 mars till Lars Premmert , Lennart Apleberger eller Lars Söderlind REGION VÄST Chalmersspexet Bob 2014 och Valborgsfirande Tisdag 30 april, kl april Samhällsbyggarna Väst och Göteborgs Byggmästareförening inbjuder till Valborgsfirande med Chalmersspex 30e april kl Vi träffas i Konserthuset från kl Där äter vi en Ciabata och dricker ett glas öl eller vin till det. Med lite tur kan vi komma ut på konserthusets balkong vid Götaplatsen och se Chalmerscortégen därifrån. Spexet börjar kl och när det är slut skrattar vi vidare i Byggmästareföreningens lokaler med räkor, vin och kaffe. Priset för enklare mat och dryck före spexet är 200 kr, för spex 200 kr samt för räkmingel 150 kr/person. Välj själv vad du vill deltaga i. Tag gärna med dig din respektive eller någon kompis! Anmälan senast 14 april till Samhällsbyggarnas kansli eller e-post där du även får information om hur du betalar. Eftersom antalet biljetter är begränsat gäller först till kvarn. Välkomna! MEDLEMSBLADET NR

14 AKTIVITET REGION STORSTOCKHOLM Upphandling storhandla med strategi! Torsdag 10 april kl (fika från kl 15.00) 10 april Upphandlingar av och i stora entreprenader kan ske på flera olika sett och med olika mål och resultat. Var hittar vi fördelarna/nackdelarna och när? Tre aktörer på marknaden berättar om deras strategier och resultat. TALARE Mats Ricknäs Entreprenadplanerare, Projekt Slussen, Stockholm Stad Projekt Slussens val av upphandlingsform och entreprenadform baserat på risker och möjligheter. Katarina Norén Inköpsdirektör, Trafikverket Den goda affären hur Trafikverket upphandlar samhällsutveckling Johan Berg Projektledare och delägare, Forsen Projekt Derek Peatt Upphandlare, Forsen Projekt Upphandlingsstrategier i stora projekt som genomförs i delad entreprenad (CM) Avslutningsvis en paneldebatt, för frågor och diskussion, med moderator Torsten Josephson. Plats: City Conference Center Norra Latin, Drottninggatan 71b Anmälan: Senast 7 april till men först till kvarn gäller! 14 MEDLEMSBLADET NR

15 AKTIVITET REGION MELLERSTA NORRLAND Mitthems utmaningar 3 april Torsdag 3 april kl VD Marie Selin och Energicontroller Stefan Wassbrink berättar om Mitthems verksamhet och de utmaningar som bolaget ser framför sig de kommande åren med frågor som tex renovering av miljonprogrammet, bostadsförsörjningen i Sundsvall samt Mitthems strategiska arbete för att nå uppsatta energisparmål. Plats: Mitthems kontor, Södra Järnvägsgatan 31, Sundsvall. Anmälan: Senast måndag 31 mars till Studiebesöket är kostnadsfritt och vi bjuder på en matigare smörgås, dryck och kaffe. Varmt välkomna! SAMHÄLLSBYGGNADSDAGARNA 2014 BYGG FASTIGHET INFRASTRUKTUR LANTMÄTERI VÄRDERING oktober 2014 Stockholm Waterfront Congress Centre Värderings-, Lantmäteri- och Samhällsbyggnadsdagarna byter 2014 namn till Samhälls byggnadsdagarna med underrubrikerna bygg, fastighet, infrastruktur, lantmäteri och värdering. Konferensen kommer dock byggas upp på ett liknande sätt som tidigare. De olika ämnesområdena utökas till tio parallella spår över två dagar inom bostäder, bygg- och fastighetsekonomi, bygg- och entreprenadjuridik, byggteknik- och produktion, fastighetsjuridik, fastighetsvärdering, forskning och utveckling, hållbar utveckling, infrastruktur, marknad och finansiering, mark- och planfrågor samt stadsutveckling. MEDLEMSBLADET NR

16 Posttidning B Returadress: Samhällsbyggarnas medlemsblad Box Stockholm REGION SYD Hur får vi igång bostadsbyggandet? Fredag 16 maj kl maj Samhällsbyggarna välkomnar till frukostträff där bostadsbyggandet står på agendan. Finns det nya tankesätt och synsätt som möjliggör att bostadsbyggandet ökar? I panelen medverkar: Charlotta Nilsén, marknadsområdeschef Bostad Syd, Riksbyggen Hans Lind professor fastighetsekonomi, KTH Rikard Silverfur näringspolitisk expert, Fastighetsägarna Sverige Håkan Thulin exploateringschef Malmö Stad Plats: Malmö Stadshus, August Palms plats 1. Anmälan: Senast 13 maj till Välkomna hälsar Samhällsbyggarnas Region syd och Stadsutvecklingssektionen

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014 15 MAJ ÅRSMÖTE I SEKTIONEN FÖR FASTIGHETS- VÄRDERING 15 maj Årsmöte och studiebesök i region Mellersta Norrland 20 maj Kallelse till årsmöte

Läs mer

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 Värva nya medlemmar och tävla om biljetter till Summerburst 2015! se sid 8 2 december Örebros nyaste stadsdel 10 december Studiebesök hos

Läs mer

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15 Lyssna! Tidig medborgardialog gör det lättare att göra rätt redan från start. Know + nomad = Knowmad. Möt den nya tidens kunniga och innovativa hoppjerkor. SAMHÄLLS- SAMHÄLLSBYGGAREN 01/15 BYGGAREN 01

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare Byggsäkert. Allvarliga byggskador, tak- och husras har satt byggsäkerheten i fokus. Ser du Svanen? Sopigt. Avfallshanteringen i Stockholm måste utvecklas i takt med att staden växer. SAMHÄLLSBYGGAREN 02/15

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. S T MB R NR 2012 NYANSTÄLLER SWENOX STORSATSAR 52 098 INVÅNARE REKORDSTOR TILLVÄXT FAMILJEFÖRETAG FÖRETAGARE TRIVS I ENSTABERGA SNABB JÄRNVÄG KLART

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

- Olle Blomqvist får en kick av att umgås med talanger

- Olle Blomqvist får en kick av att umgås med talanger NR 3 2008 G Västsveriges största företagstidning. Når adresserat till ca 70 000 företagare, VD och beslutsfattare i Göteborgsregionen och ca 15 000 i Sjuhärad. Så gör ditt företag affärer med FN Den som

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

FOR ENGLISH: REVERSE MAGAZINE» TÄTT INPÅ Anders Nordvall bygger upp nya Cushman & Wakefield

FOR ENGLISH: REVERSE MAGAZINE» TÄTT INPÅ Anders Nordvall bygger upp nya Cushman & Wakefield TÄTT INPÅ Anders Nordvall bygger upp nya Cushman & Wakefield RUSNING TILL BÖRSEN Gynnsamt börsläge lockar fastighetsbolagen MAT & VIN Trend: Hälsosam matlagning på kontoret #1 2015 pris: 98: FOR ENGLISH:

Läs mer

Din guide inför valet

Din guide inför valet Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 7 september 20100 NYA SPELREGLER FÖR HYRAN Nu börjar striden om hur lagen ska tolkas GÖTEBORG KLARAR KRISEN Stabil fastighetsmarknad visar vår Barometer

Läs mer

UTBILDNING & REKRYTERING

UTBILDNING & REKRYTERING MARKNAD OCH SAMHÄLLSBYGGNAD UTGÅVA 03 2015 ÅRGÅNG 22 REPORTAGE: BUSINESS ARENA MALMÖ & GÖTEBORG INTERVJU: KARIN WANNGÅRD TEMA: UTBILDNING & REKRYTERING MED 10:E UPPLAGAN AV REKRYTERINGSBAROMETERN! VAR

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

använda befintliga broar... Stadsnätsföreningen lär EU om fibernät och digitalisering magasinet från svenska stadsnätsföreningen # 1 mars 2015 Bryssel

använda befintliga broar... Stadsnätsföreningen lär EU om fibernät och digitalisering magasinet från svenska stadsnätsföreningen # 1 mars 2015 Bryssel magasinet från svenska stadsnätsföreningen # 1 mars 2015 När Trafikverket inte låter byalag och kommun använda befintliga broar... Bryssel Stadsnätsföreningen lär EU om fibernät och digitalisering REDO

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

BUSINESS. miljövinster. Elbilar ger stora. Skånetrafiken satsar på Jojokort till företag. Holmbergs ledande på miljövänligt boktryck

BUSINESS. miljövinster. Elbilar ger stora. Skånetrafiken satsar på Jojokort till företag. Holmbergs ledande på miljövänligt boktryck BUSINESS NR 1 APRIL 2014 ihyllie w w w.ihy llie.s e Skånetrafiken satsar på Jojokort till företag Holmbergs ledande på miljövänligt boktryck Konfererapå och spela bowling på O Learys Företagsträff O Learys

Läs mer

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 1/13 FOTO: PER-ERIK ADAMSSON FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE VI MÅSTE MÄTA FÖR ATT VETA Så här i början av året och bokslutstider är det intressant

Läs mer

Hamnen. Västra. där Malmö möter havet

Hamnen. Västra. där Malmö möter havet EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB Västra Hamnen där Malmö möter havet FOTO: JOAKIM LLOYD RABOFF Sommar i Västra Hamnen sidan 2 Varvsstaden ska bli en mötesplats för alla malmöbor

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

FOR ENGLISH: REVERSE MAGAZINE» TÄTT INPÅ Diligentias vd har båda fötterna på jorden. VALET 2014 Branschreaktioner på regeringsskiftet

FOR ENGLISH: REVERSE MAGAZINE» TÄTT INPÅ Diligentias vd har båda fötterna på jorden. VALET 2014 Branschreaktioner på regeringsskiftet TÄTT INPÅ Diligentias vd har båda fötterna på jorden VALET 2014 Branschreaktioner på regeringsskiftet TEMA: HANDEL Genomlysning av den växande handelssektorn #4 2014 pris: 98: FOR ENGLISH: REVERSE MAGAZINE»

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

i H ä r ry da ko m m u n n o 2 2 0 0 9 livet Här serveras bara schysst kaffe och snart tar hela Härryda steget mot etisk konsumtion

i H ä r ry da ko m m u n n o 2 2 0 0 9 livet Här serveras bara schysst kaffe och snart tar hela Härryda steget mot etisk konsumtion närings i H ä r ry da ko m m u n n o 2 2 0 0 9 livet Här serveras bara schysst kaffe och snart tar hela Härryda steget mot etisk konsumtion 7Kommande planer Svenskt Näringslivs ranking Härryda kommun sträcker

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Vi har hela lönelistan för grafi sk bransch. Förbered ditt lönesamtal Medieledarna nu egen förening. 2005 års löner:

Vi har hela lönelistan för grafi sk bransch. Förbered ditt lönesamtal Medieledarna nu egen förening. 2005 års löner: Utges av Grafiska Mediaförbundet Nr 1 2006 Förbered ditt lönesamtal Medieledarna nu egen förening P-A Bäcklund med hjärtat hos arbetsledare Medieledarna drar igång som egen förening den första april. 2005

Läs mer

HON VILL SAMVERKA. Årets. FLER TAR HEM SIN FÖRVALTNING Vi synar en växande bransch

HON VILL SAMVERKA. Årets. FLER TAR HEM SIN FÖRVALTNING Vi synar en växande bransch Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 9 december 2014 Pris: 60 kronor FLER TAR HEM SIN FÖRVALTNING Vi synar en växande bransch SOCIAL HÅLLBARHET NÄSTA STORA STEG #åsikten: Bengt Wånggren,

Läs mer

Årets stipendiater har utsetts. Resan går i år till Bologna i Italien. På sidan 5 kan du läsa om vilka de lyckliga vinnarna är.

Årets stipendiater har utsetts. Resan går i år till Bologna i Italien. På sidan 5 kan du läsa om vilka de lyckliga vinnarna är. 4 2008 Karl Wistrand, vd Coop Sverige KLF s ordförandekonferens 2008 Den 29 september var KLF inbjudna till Coop Sverige i Business Park i Solna. På dagordningen var ett möte med Coop Sveriges nya vd Karl

Läs mer

NÄRBLADET nummer 3 2014

NÄRBLADET nummer 3 2014 NÄRBLADET nummer 3 2014 SKNTs årskonferens i Jönköping den 14-16 maj 2014 Med en mjukstart på onsdagen med utflykter, golftävling och trevlig samvaro började SKNT sin trettionde årskonferens. Som ett under

Läs mer

TILLBAKA PÅ HEMMAPLAN. Årets. SLUTSTRANDAT Nytt initiativ för bättre hyresförhandlingar

TILLBAKA PÅ HEMMAPLAN. Årets. SLUTSTRANDAT Nytt initiativ för bättre hyresförhandlingar Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 8 november 2014 Pris: 60 kronor HÄR LANDAR DEN NYA STADEN Flygplatsstäder har blivit Europas nya tillväxtområden SLUTSTRANDAT Nytt initiativ för bättre

Läs mer