MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 3/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 3/2014"

Transkript

1 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 3/2014 TEMPEN PÅ FASTIGHETS- MARKNADEN! 27 mars Cykelpendling en del av lösningen? 8 april Samhällsbyggarmingel med AW Mikael Lilje Lantmätare med exakt koll på läget!

2 LEDARE MEDLEMSBLADET UTGIVARE SAMHÄLLSBYGGARNA BOX STOCKHOLM DROTTNINGGATAN 33 TEL Vårnyheter från en samhälls byggare REDAKTIONEN ANSVARIG UTGIVARE: OLOF JOHANSSON REDAKTÖR: DOROTHEA ERIKSSON SAMHALLSBYGGARNA.ORG LAYOUT OCH ORIGINAL HOVER AB: JOHAN STRÖM RICKARD GUNNARSSON KARIN STRÖM ANNONSFÖRSÄLJNING LENNART STARK TEL SAMHALLSBYGGARNA.ORG TRYCK LJUNGBERGS TRYCKERI AB MEDLEMSBLADET UTKOMMER JANUARI 20 FEBRUARI 20 MARS 22 APRIL 20 MAJ 20 AUGUSTI 19 SEPTEMBER 20 OKTOBER 20 NOVEMBER 12 DECEMBER FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: ISSN X OMSLAGSFOTO LANTMÄTERIET NÄSTA MANUSSTOPP NR 4, APRIL NR 5, MAJ NR 6, AUGUSTI VÅREN ÄR EN INTENSIV PERIOD, mycket ska avslutas från året innan och många aktiviteter ska dras igång. Ett exempel på detta är ledarskapsprogrammet, Unga ledare, inom Samhällsbyggarna som nu tar fart i slutet på mars. Det är extra glädjande också med ett så stort intresse från både föreläsare och deltagare, vilket jag är övertygad avspeglas i att det är helt ideellt (det kostar varken föreningen eller deltagarna en krona) och det visar att vi är på rätt väg. Nu är gallringen gjord och 23 deltagare är utvalda med en otrolig bredd. Såväl myndigheter, beställare, entreprenörer, kommuner, fastighetsbolag, teknikkonsulter som övriga konsulter finns representerade i listan. 12 kvinnor och 11 män i åldrarna från 29 till 42 vittnar också om en bra spridning. Dessutom har vi deltagande från såväl Malmö, Jönköping, Göteborg och Stockholm. I april startar dessutom mentorsprogrammet för yrkesverksamma med strax över 20 deltagare. Här har dessutom många av er äldre anmält er som mentorer, vilket vi verkligen uppskattar. Båda dessa program är något som möjliggjorts tack vara samgåendet för ett drygt år sedan och målbilden är att vi över tiden kommer presentera fler liknande satsningar framöver. En annan nyhet jag är glad att presentera är att vi nu startat ett samarbete med Svenska Geotekniska Föreningen (SGF), vilket bland annat innebär ett samarbete kring tidningen Samhällsbyggaren och att vi har som avsikt att få till något gemensamt seminarium under året. Det är kul att vara samhällsbyggare just nu. Olof Johansson vd Samhällsbyggarna 2 MEDLEMSBLADET NR

3 PERSONPORTRÄTT Lantmätare med exakt koll på läget! MIKAEL LILJE Arbetsplats: Geodesienheten, Lantmäteriet Född: 1967 Familj: Christina samt två barn. Emma 12 år och Jacob snart 8. Bor: Villa i Gävle Skulle vilja kunna: Fler språk Examen/årskurs: L89mk (Lantmäterilinjen, ingångsår 1989, mät- och kartinriktningen) Engagemang i internationella samverkansorganisationen inom lantmäteriområdet, FIG, kombinerat med chefsjobb på Geodesienheten, så ser en del av vardagen ut för Mikael Lilje. TEXT: ULF SANDGREN Vilken är Din funktion idag? Idag arbetar jag som chef för Lantmäteriets geodesienhet. Jag har arbetat på Lantmäteriet sedan jag utexaminerades från Lantmätarlinjen 1993 och har arbetat nästan hela tiden på Geodesienheten. Jag har trivts mycket bra på Lantmäteriet och att arbeta på Geodesienheten känns fortfarande utvecklande och inspirerande. I korta ordalag, beskriv en vanlig dag på jobbet En vanlig dag är normalt fylld med möten. Under perioder är det alldeles för mycket men det är så det ser ut. Chefsrollen bygger mycket på att leda, styra och prioritera i enhetens arbete. I min chefsroll lyfter jag också in vikten av att låta mina med arbetare växa snarare än att sätta mig som person i centrum. Det är ju kanske inte det man i första hand för knippar med en vanlig lantmätares upp gifter. Vad lockade Dig att intressera Dig för geodesi och vad är det som gör att Du trivs med Ditt arbete? Det jag kan sakna idag är att arbeta mer med fingrarna i syltburken. Tiden räcker inte riktigt till för det idag. Dessutom har jag med åren tappat detaljer inom geodesin men istället byggt upp en bredd och kanske också en mer strategisk synvinkel på geodesin. Geodesi är hur spännande som helst! Att arbeta på Lantmäteriet med dessa frågor är en fantastisk möjlighet. Du är med och styr och påverkar geodesin i Sverige oavsett om du är i chefsposition eller om du jobbar i utvecklingsarbetet. Mitt arbete har varit mycket omväxlande och utvecklingen av t.ex. GPS har gjort att vi står för nya utmaningar hela tiden. Det märks också eftersom de som börjar jobba med geodesi hos oss oftast stannar kvar nästan hela deras yrkesverksamma liv. Det har hänt mycket inom geodesiområdet under de senaste åren. Beskriv kort hur detta påverkar många yrkesgrupper och privatpersoner idag. Ge också gärna en bild av hur framtiden kommer att gestalta sig. Det brukar räcka med att säga GPS så får de flesta en aning om vad vi jobbar med. Använd- MEDLEMSBLADET NR

4 PERSONPORTRÄTT ningen av GPS hos t.ex. kommuner och andra privata företag har gjort att vi har utvecklat de nationella och kommunala geodetiska koordinatoch höjdsystem samt det sätt som vi idag mäter med genom användningen av GPS. Det nät av fasta GNSS stationer ( SWEPOS) som vi har byggt upp i Sverige har skapat möjligheter för många att bedriva GNSS- mätning på ett effektivt sätt och med hög noggrannhet. GNSS är ett samlingsnamn för det amerikanska GPS och andra motsvarig heter som ryska Glonass och europeiska Galileo. Den geodetiska infrastrukturen och dess tillgänglighet har gjorts om helt och hållet de senaste åren. GNSS i t.ex. Trafikverkens infrastrukturprojekt förenklar och gör projekten billigare. För en jordbrukare betyder tekniken billigare produktion och men samtidigt högre avkastning. Behovet av att veta sitt läge, gärna med en karta, flygbild eller satellitbild i bakgrunden har utvecklats. I framtiden pratar vi dessutom om fordonståg som bygger på att ditt fordons position, i förhållande till andra fordon samt den omgivande geografiska informationen som vägar, blir allt viktigare och noggrannare. Du har också engagerat Dig i olika typer av f öreningsverksamhet och nu inte minst inom FIG den internationella samverkansorganisationen inom lantmäteriområdet. Vilken är Din uppgift och vad kommer ut av arbetet? Jag har alltid haft ett stort intresse för internationella frågor och engagerade mig tidigt i FIG. En medarbetare, som 1998 skulle bli ordförande för FIG Kommission 5, frågade om jag var intresserad att ta rollen som sekreterare. Sedan dess har jag varit engagerad och idag är jag ordförande inom samma kommission. Jag har också lämnat in min nominering till att bli vice president inom FIG vilket är nästa naturliga steg. Det är omröstning om detta i samband med FIG Congress i juni i Kuala Lumpur så det blir ett spännande möte. Att engagera sig både nationellt och internationellt ger väldigt mycket för dig som person. Förutom ett stort kontaktnät har du möjlighet att påverka och driva frågeställningar. Du kan förmedla Lantmäteriets och Sveriges syn i vissa frågeställningar men du får lika ofta tillbaka kunskap om vart arbetet är på väg ur ett internationellt synsätt. Förutom FIG är jag också engagerad som sekreterare i presidiet för den nordiska kommissionen för Geodesi (NKG) samt Lantmäteriets representant i European Spatial Data Research Network (EuroSDR). Det brukar räcka med att säga GPS så får de flesta en aning om vad vi jobbar med. Vilka kunskaper och erfarenheter från utbildningen och de tidigare arbetena har Du särskilt stor nytta av idag? Jag utbildade mig till civilingenjör inom Lantmäteri men med en inriktning mot Geodesi och Fotogrammetri. Det är en mer teknisk inriktning. Utbildningen gav oss en bra grund att stå på. Det viktigaste tror jag är att våga testa olika saker i början och inte fastna i en fålla för tidigt. Vara nyfiken. Även om jag har varit geodesin trogen i nästan alla år så har jag testat på flera olika saker inom geodesin vilket har gett mig en bra grund att stå på. Jag har dock alltid försökt att lyssna mig till vad som sker utanför geodesienheten för att få en förståelse för vilka frågeställningar som är viktiga inom geodata Sverige och därmed också Lantmäteriet. Har Du tips till de tekniska högskolorna/universiteten om vilka ämnen som är särskilt viktiga för att matcha arbetsmarknadens behov av kompetens inom samhällsbyggnadsområdet? Den utbildningen som jag gick ut finns inte idag. Utbildningssystemet är ändrat i och med Bolognamodellen med Bachelor och Masterutbildningar. Det är väldigt otydligt för en student idag vad de väljer och vad utbildningen kan leda till för arbete. Det är inte lätt för en student som är intresserad av matematik och fysik att förstå att geodesi är en vetenskap som är väldigt spännande och där det finns mycket jobb. Få studenter och mindre resurser gör att utbildningen tunnas ut och generaliseras mer och mer. Det tycker jag är synd. Vi skulle behöva anställa duktiga nya medarbetare till geodesin lite då och då och inom Sverige finns ett stort behov. En större tydlighet i utbildningarna tror jag skulle leda till fler intresserade studenter. På min enhet har vi idag allt från de som knappt har högskoleutbildning till docent inom Geodesi. Stor bredd men jag är orolig att det blir svårare och svårare att hitta välutbildade medarbetare framöver. Det är synd när det finns en spännande marknad och arbetet är väldigt utmanande och utvecklande. 4 MEDLEMSBLADET NR

5 AKTIVITET REGION STORSTOCKHOLM Distriktsmästerskap i GOLF 26 maj Måndag 26 maj 2014 kl Första start och plats finns bokad för ca 40 deltagare. Som vanligt äter vi dagens lunch vid ankomst till 19:e hålet, varefter prisutdelning sker så snart resultaten är ihopräknade. Prisbordet består av de saker som varje spelare tar med sig som pris. Eventuellt sponsrat av något företag som spelaren jobbar eller har jobbat i. Plats: Djursholms Golfklubb. Anmälan: Senast 16 maj till Kostnad: Greenfee, startavgift och lunch 550 kronor, betalas senast den 23 maj till konto (SEB). Medlemmar i Djursholms GK endast 150 kronor. Välkomna önskar den självutnämnde arrangören, Lars Frumerie PS Vid lunchen kan vi välja en golfkommitté för fortsatta arrangemang. Årsmöte inom föreningen Samhällsbyggarna maj Tisdag 20 maj 2014 ca kl Enligt Samhällsbyggarnas stadgar är årsmötet före - ning ens högsta beslutande organ. Föredragningslista och alla tillhörande handling ar kommer finnas tillgänglig för medlemmar senast tre veckor före årsmötet på förening ens hemsida. Vi påminner om att motioner till årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast 15 mars. Vid årsmöte har varje medlem en röst. Frånvarande medlem kan i skriftlig fullmakt utse annan medlem att företräda sig och sin röst. Plats: Drottninggatan 33, Stockholm Anmälan: Senast 15 maj till MEDLEMSBLADET NR

6 FÖRENINGSNYTT FÖDELSE DAGAR APRIL år 7 apr Yngve G Olsson C60 Malmö 12 apr Arne Ransgård C58 Göteborg 20 apr Ove Ribberström C62 Lerum 70 år 2 apr Yngve Anderberg L69 Lund 3 apr Per Gunnar Burström L69 Staffanstorp 4 apr H-Å Dan Nilsson L69 Svalöv 4 apr Ingvar Arvidsson Kolmården 7 apr Leif Eidenstedt Hässelby 9 apr Carl-Erik O Brohn K68 Ekerö 13 apr Olle Tholén K69 Rättvik 14 apr Hans-Erik Wikström L69 Bromma 18 apr Örjan L Almesjö K68 Uppsala 19 apr Knut G Svedjetun K76 Borlänge 20 apr Carsten Varnäs Stockholm 60 år 1 apr Marie Wallhammar Bromma 5 apr Joakim C Alström C84 Sundsvall 6 apr Björn B de Mare Spånga 17 apr Miguel Guirao K79 Stockholm 28 apr Bo Glimskär K78 Bromma 50 år 3 apr Thomas Hermodsson L92 Höllviken 6 apr Magnus Sjöberg K90 Stocksund 6 apr Patrik Alm C93 Partille 7 apr Anders Sjöberg C94 Limhamn 14 apr Elisabet Pennman C02 Västra Frölunda 15 apr Henrik Sjöwall L92 Oskarshamn 18 apr Ewa Folkesson L90 Bjärred 22 apr Magnus Hagström Göteborg 23 apr Maira Slokenbergs K87 Sollentuna 24 apr Mikael Hallgren K89 Saltsjö-Boo 27 apr Anders Dalbert Åsensbruk 27 apr Maria Hedqvist Skellefteå 29 apr Esmaeil Zeinali K94 Upplands Bro 40 år 8 apr Sten Carling Lund 11 apr Mia Salin Värmdö 13 apr Eva Weckström Tyresö 22 apr Philip Farkas C02 Enskede Gård 22 apr Johan Bernström Stockholm 27 apr Karin Lindgren Gardby Hägersten 30 år 11 apr Daniel Halvardsson Johanneshov 12 apr Sandra Berg Mölndal 14 apr Malin Bryntesson Nittedal 30 apr Torbjörn Glad Gustavsberg 6 MEDLEMSBLADET NR

7 FÖRENINGSNYTT KALENDER 27 mars Stockholm Cykelpendling en del i Stockholmsregionens utveckling Plats: Naturvårdsverket, Valhallavägen 195, kl april Göteborg Nya energilösningar ger gamla energiföretag problem Plats: Byggmästarföreningen, Ekmansgatan 1, kl april Sundsvall Mitthems utmaningar Plats: Mitthems kontor, Södra Järnvägsgatan 31, kl april Stockholm Samhällsbyggarmingel med after work på Skanskas nya huvudkontor Plats: Skanskas huvudkontor Warfvinges väg 25, Kungsholmen, kl april Stockholm Upphandling storhandla med strategi! Plats: City Conference Center Norra Latin, Drottningg 71b, kl april Linköping Samhällsbyggarna tar tempen på fastighetsmarknaden Plats: Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, kl april Malmö Samhällsbyggarna tar tempen på fastighetsmarknaden Plats: Hotell Sankt Jörgen, Stora Nygatan 35, kl april Borlänge Samhällsbyggarna tar tempen på fastighetsmarknaden Plats: Sportsbar på Galaxen Borlänge, Jussi Björlings väg 25, kl april Stockholm Samhällsbyggarna tar tempen på fastighetsmarknaden Plats: Hotel Sergel Plaza, Brunkebergstorg 7 9, kl april Gävle Samhällsbyggarna tar tempen på fastighetsmarknaden Plats: Templet, Muréngatan 14, kl april Göteborg Samhällsbyggarna tar tempen på fastighetsmarknaden Plats: Palace, Brunnsparken, kl april Göteborg Chalmersspexet Bob 2014 och Valborgsfirande Plats: Konserthuset, kl maj Malmö Hur får vi igång bostadsbyggandet? Plats: Malmö Stadshus, August Palms plats 1, kl MEDLEMSBLADET NR

8 AKTIVITET SAMHÄLLSBYGGARNA TAR TEMPEN PÅ FASTIGHETSMARKNADEN 2014 För kompletta program för alla orter se hemsidan Anmälan till alla orterna tas emot på Telefon: Malmö DATUM: Torsdag 10 april 2014 ANMÄLAN: Senast den 2 april PLATS: Hotell Sankt Jörgen, Stora Nygatan 35 PROGRAM: Frukost serveras Inledning Peter Samuelsson, Bryggan Fastighetsekonomi Aktuell marknadsrapport från den Skånska fastighetsmarknaden Olle Winroth, Forum Fastighetsekonomi Daniel Fex, NAISvefa Vad händer med hotellmarknaden och värdena på hotellfastigheter när utbudet av rum i Malmö ökar med 30-40%? Hans Åke Petersson, Annordia Seminariet avslutas ca kl Borlänge DATUM: Torsdag 10 april 2014 ANMÄLAN: Senast den 2 april PLATS: Sportsbar på Galaxen Borlänge, Jussi Björlings väg 25* PROGRAM: Frukost serveras Inledning Presentation av Samhällsbyggarna Nils Spross, Norrbryggan AB Jag vill investera i skog ska jag köpa i Dalarna? Tommy Lundberg, skogsmästare värderingsman NAI Svefa Ludvika Gruvor återstart av en tillväxtmotor Christer Lindqvist, vd Nordic Iron Ore AB IKEA-effekten så påverkas Borlänges handel av Norra Backa Handelsplats Åsa Svedjetun, näringslivschef Borlänge kommun Seminariet avslutas ca kl *Gratis parkering på Galaxens bortre kortsida. Entré mitt på långsidan mot järnvägen. Göteborg DATUM: Torsdag 24 april 2014 ANMÄLAN: Senast den 16 april PLATS: Palace, Brunnsparken PROGRAM: Frukost serveras Inledning Fastighetsmarknaden i Göteborg Det våras för kranskommunerna Vad skall projektutvecklare, investerare, förvaltare med flera tänka på för att på ett framgångsrikt sätt samverka med kommunerna? Vilka strategier och visioner kan privata sektorn arbeta mot? Samhällsbyggnadsförvaltningarna i Partille, Mölndal, Kungälv, Ale och Lerum presenterar sig Hyressättning av bostäder Kvalitetshyror, nyproduktionshyror. Hur ser hyressättningssystemet ut i relation till byggandet av bostäder? Charlotte Andersson, Fastighetsägarna Seminariet avslutas ca kl MEDLEMSBLADET NR

9 Stockholm DATUM: Torsdag 10 april 2014 ANMÄLAN: Senast den 2 april PLATS: Hotel Sergel Plaza, Brunkebergstorg 7 9 PROGRAM: Frukost serveras Inledning Hyresbostadsfastigheter vart är vi på väg? Seminariet inleds av dagens moderator: Pernilla Arnud Melin, client consultant IPD Går det att göra lönsamma investeringar i miljonprogrammet? Hur tänker Rikshem, långsiktig ägare av hyresbostäder, kring utveckling och i nvesteringar i fastighetsbeståndet? Ilija Batljan, vice vd och chef, Affärsutveckling på Rikshem Hur ser hyresrättsaffären ut för en privat investerare? Nyproduktion av hyresrätter ur ett investeringsperspektiv. Fredrik Arpe, vd Byggvesta Varför börjar ett bygg bolag intressera sig för hyresrättsaffären? JM har börjat bygga upp ett bestånd av hyresbostäder. Lars-Olof Höglund, fastighetschef JM Per-Arne Jonsson, ansvarig för hyresrätts - affären JM Summering med paneldiskussion Seminariet avslutas ca kl Gävle DATUM: Torsdag 10 april 2014 ANMÄLAN: Senast den 2 april PLATS: Templet, Muréngatan 14 PROGRAM: Frukost serveras Inledning Dagens tema är byggrättsmarknaden Hans Larsson, HammarLocumMetior Gävle växer med 1000 innevånare senaste året Demografi, flyttnetton, flyttkedjor, prognoser, bostadsbehov Per-Erik Mårtensson, omvärldsanalytiker Gävle kommun Hur möter Gävle tillväxten? Inriktningsprogram för bostadsförsörjning, innerstadsutveckling inte bara Alderholmen, koppling till markberedskap och planberedskap Bo Bäckström, planeringschef Gävle kommun Den attraktiva staden och byggrättsvärden Bostadsefterfrågan och den attraktiva staden bestämmer byggrättsvärdet. Den attraktiva staden skapas av lägesnyttor och dessa beror av förflyttningseffektivitet och mjuka omgivningsnyttor. Omdaningen av centrala Gävle skapar lägesnyttor. Demonstration av byggrättsprissambandet. Thomas Hammar, HammarLocumMetior Seminariet avslutas ca kl Linköping DATUM: Torsdag 3 april 2014 ANMÄLAN: Senast den 28 mars PLATS: Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7 PROGRAM: Frukost serveras Inledning AKTIVITET Fastighetsmarknaden Hur ser situationen ut på den svenska fastighetsmarknaden och hur utvecklas de regionala marknaderna i Norrköping och Linköping? Transaktioner, avkastningskrav, marknadshyror redovisas liksom en genomgång av pågående projekt. Sören Arfwidsson, DTZ Sweden P-O Skoog, Forum Fastighetsekonomi AB Transaktionsmarknaden i länet Paneldebatt med regionalt ledande fastighetsmäklare och fastighetsrådgivare angående det rådande klimatet för fastighetstransaktioner. Hur ser utbudet ut? Finns det köpare? Hur ser de skatteeffektiva lösningarna ut? Hur ser finansieringslösningarna ut? Magnus Ericsson, DTZ Sweden Johan Westergren, Mäklarhuset i Linköping Thomas Larsson, Grant Thornton Seminariet avslutas ca kl MEDLEMSBLADET NR

10 AKTIVITET REGION STORSTOCKHOLM Cykelpendling en del i Stockholmsregionens utveckling 27 mars Torsdag 27 mars kl (fika från kl 14) Stockholm växer snabbt. Trängseln skapar problem för oss som reser. Nya vägar och ökad kollektivtrafik räcker inte till. Samtidigt står det klart att vår stillasittande livsstil skapar ohälsa. Är det cykeln som är lösningen? En soffpotatis i medelåldern kan halvera sin risk för hjärt- och kärlsjukdomar genom att cykla fem kilometer om dagen. PROGRAM Supercykelväg från Täby till Stockholm city. Carina Erlandsson (m), ordförande i Tekniska Nämnden, Danderyds kommun Hur kan vi skapa färdvägsmiljöer som stimulerar till gång och cykling? Peter Schantz, professor, Gymnastik- och idrottshögskolan Äntligen en regional cykelplan! Emma Ström, infrastrukturstrateg, Länsstyrelsen i Stockholms län Att främja cykling i Danderyds kommun. Jonas Ackebo, trafikutredare, Danderyds kommun Tillfälle till frågor och diskussion. Plats: Naturvårdsverket, Valhallavägen 195, Stockholm Anmälan: Senast tisdag 25 mars till Antal platser är begränsat! Välkomna till ett seminarium om cykelpendling anordnat av Sektionen för hållbar utveckling! 10 MEDLEMSBLADET NR

11 ANNONS Stadsbyggnadsförvaltningen söker LANTMÄTARE och KLM-chef Vi söker dig som vill vara med att utveckla vår nya lantmäterimyndighet. Läs mer på haninge.se Haninge är inte bara skärgård. Här 20 minuter från huvudstaden växer Haninge med bostäder i centrum, ny stadsdel, handel och ny företagspark tillsammans med dynamiskt företagande och högskoleforskning. Välkommen till en spännande vardag där vi tar Haninge in i framtiden. ANNONS VAD ÄR PROBLEMET? Framtidens Bostadsmarknad Konferens den 8 maj i Stockholm VEM SKA BETALA? Utveckla Miljonprogrammet Konferens den 3 juni i Stockholm Göran Cars, moderator Erik Stenberg, moderator Boka-tidigt-rabatt före den 8 april Boka-tidigt-rabatt före den 3 maj När ska vi göra nått åt problemen på allvar? Med kundfokus, ekonomi och konceptlösningar i balans MEDLEMSBLADET NR

12 AKTIVITET REGION STORSTOCKHOLM Samhällsbyggarmingel med after work på Skanskas nya huvudkontor Tisdag 8 april, kl Välkommen på mingel och after work tillsammans med Samhällsbyggarna och S kanska. Vi diskuterar Skanskas utmaningar med flytten av kontoret samt hur tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm påverkar regionen. Skanskas nya huvudkontor Hur har arbetet fortlöpt? Vilka har de största utmaningarna varit med att införa aktivitetsbaserade kontorslösningar? Håkan Danielsson, Marknadsdirektör Skanska S verige AB Tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm Hur p åverkar den regionens attraktionskraft och hur tar sig samhällsbyggnadsbranschen an uppgiften? Paneldiskussion med inbjudna talare. Maria Håkansson, sektionschef trafikutredning, ÅF Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur, Sveriges Byggindustrier Riggert Andersson, nystartade sektionen för tunnelbaneutbyggnaden, Stockholms Läns Landsting 8 april Kvällen avslutas med mingel och after work där Skanska bjuder på öl och macka Plats: Skanskas nya huvudkontor Warfvinges väg 25, Kungsholmen Anmälan: Senast 3 april till Först till kvarn! Välkomna hälsar region Storstockholm! 12 MEDLEMSBLADET NR

13 AKTIVITET REGION VÄST SENIORER Nya energilösningar ger gamla energiföretag problem Onsdag 2 april kl april Kinas tillväxt gjorde världens energiproblem akuta. Men Kina har också varit ett land som bidragit till att lösa dem. Nu kan man se världens energiproblem som lösta. I stället har regeringar i Europa och USA fått problem med energiföretag i kris. Om detta berättar professor Tomas Kåberger tidigare generaldirektör för Energienheten men nu verksam vid Chalmers, Zhejiang University i Kina och Technische Universität i München samt 25% av sin tid i Japan som ordförande för Japan Renewable Energi Foundation. Efter föredraget serveras en lätt måltid till en kostnad av 150:- per person Plats: Byggmästareföreningens lokaler, Ekmansgatan 1. Parkering på gården. Anmälan: Senast 30 mars till Lars Premmert , Lennart Apleberger eller Lars Söderlind REGION VÄST Chalmersspexet Bob 2014 och Valborgsfirande Tisdag 30 april, kl april Samhällsbyggarna Väst och Göteborgs Byggmästareförening inbjuder till Valborgsfirande med Chalmersspex 30e april kl Vi träffas i Konserthuset från kl Där äter vi en Ciabata och dricker ett glas öl eller vin till det. Med lite tur kan vi komma ut på konserthusets balkong vid Götaplatsen och se Chalmerscortégen därifrån. Spexet börjar kl och när det är slut skrattar vi vidare i Byggmästareföreningens lokaler med räkor, vin och kaffe. Priset för enklare mat och dryck före spexet är 200 kr, för spex 200 kr samt för räkmingel 150 kr/person. Välj själv vad du vill deltaga i. Tag gärna med dig din respektive eller någon kompis! Anmälan senast 14 april till Samhällsbyggarnas kansli eller e-post där du även får information om hur du betalar. Eftersom antalet biljetter är begränsat gäller först till kvarn. Välkomna! MEDLEMSBLADET NR

14 AKTIVITET REGION STORSTOCKHOLM Upphandling storhandla med strategi! Torsdag 10 april kl (fika från kl 15.00) 10 april Upphandlingar av och i stora entreprenader kan ske på flera olika sett och med olika mål och resultat. Var hittar vi fördelarna/nackdelarna och när? Tre aktörer på marknaden berättar om deras strategier och resultat. TALARE Mats Ricknäs Entreprenadplanerare, Projekt Slussen, Stockholm Stad Projekt Slussens val av upphandlingsform och entreprenadform baserat på risker och möjligheter. Katarina Norén Inköpsdirektör, Trafikverket Den goda affären hur Trafikverket upphandlar samhällsutveckling Johan Berg Projektledare och delägare, Forsen Projekt Derek Peatt Upphandlare, Forsen Projekt Upphandlingsstrategier i stora projekt som genomförs i delad entreprenad (CM) Avslutningsvis en paneldebatt, för frågor och diskussion, med moderator Torsten Josephson. Plats: City Conference Center Norra Latin, Drottninggatan 71b Anmälan: Senast 7 april till men först till kvarn gäller! 14 MEDLEMSBLADET NR

15 AKTIVITET REGION MELLERSTA NORRLAND Mitthems utmaningar 3 april Torsdag 3 april kl VD Marie Selin och Energicontroller Stefan Wassbrink berättar om Mitthems verksamhet och de utmaningar som bolaget ser framför sig de kommande åren med frågor som tex renovering av miljonprogrammet, bostadsförsörjningen i Sundsvall samt Mitthems strategiska arbete för att nå uppsatta energisparmål. Plats: Mitthems kontor, Södra Järnvägsgatan 31, Sundsvall. Anmälan: Senast måndag 31 mars till Studiebesöket är kostnadsfritt och vi bjuder på en matigare smörgås, dryck och kaffe. Varmt välkomna! SAMHÄLLSBYGGNADSDAGARNA 2014 BYGG FASTIGHET INFRASTRUKTUR LANTMÄTERI VÄRDERING oktober 2014 Stockholm Waterfront Congress Centre Värderings-, Lantmäteri- och Samhällsbyggnadsdagarna byter 2014 namn till Samhälls byggnadsdagarna med underrubrikerna bygg, fastighet, infrastruktur, lantmäteri och värdering. Konferensen kommer dock byggas upp på ett liknande sätt som tidigare. De olika ämnesområdena utökas till tio parallella spår över två dagar inom bostäder, bygg- och fastighetsekonomi, bygg- och entreprenadjuridik, byggteknik- och produktion, fastighetsjuridik, fastighetsvärdering, forskning och utveckling, hållbar utveckling, infrastruktur, marknad och finansiering, mark- och planfrågor samt stadsutveckling. MEDLEMSBLADET NR

16 Posttidning B Returadress: Samhällsbyggarnas medlemsblad Box Stockholm REGION SYD Hur får vi igång bostadsbyggandet? Fredag 16 maj kl maj Samhällsbyggarna välkomnar till frukostträff där bostadsbyggandet står på agendan. Finns det nya tankesätt och synsätt som möjliggör att bostadsbyggandet ökar? I panelen medverkar: Charlotta Nilsén, marknadsområdeschef Bostad Syd, Riksbyggen Hans Lind professor fastighetsekonomi, KTH Rikard Silverfur näringspolitisk expert, Fastighetsägarna Sverige Håkan Thulin exploateringschef Malmö Stad Plats: Malmö Stadshus, August Palms plats 1. Anmälan: Senast 13 maj till Välkomna hälsar Samhällsbyggarnas Region syd och Stadsutvecklingssektionen

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

29 30/9 I STOCKHOLM FORSKNINGSRESULTATEN PRESENTERAS NYTTAN MED ALLMÄN- NYTTAN SABO I SAMARBETE MED SKL

29 30/9 I STOCKHOLM FORSKNINGSRESULTATEN PRESENTERAS NYTTAN MED ALLMÄN- NYTTAN SABO I SAMARBETE MED SKL 29 30/9 I STOCKHOLM FORSKNINGSRESULTATEN PRESENTERAS NYTTAN MED ALLMÄN- NYTTAN SABO I SAMARBETE MED SKL NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN är ett forskningsprojekt som startades 2013 på SABOs initiativ. Forskningsledare

Läs mer

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping Fjärrvärmecentraler och energimätare 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping PROGRAM Tisdagen den 30 september 10.00 11.00 Registrering Moderator Hans Lund, Fortum Värme och deltagare i Fjärrvärmecentralgruppen

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Bergskraft och samarbetspartners bjuder in till. Gruv Onsdag den 26 oktober 2011 i Grängesberg. Samhällsutveckling i gruvlampornas sken!!

Bergskraft och samarbetspartners bjuder in till. Gruv Onsdag den 26 oktober 2011 i Grängesberg. Samhällsutveckling i gruvlampornas sken!! Bergskraft 11 13 och samarbetspartners bjuder in till Gruv+ 2011 Onsdag den 26 oktober 2011 i Grängesberg Samhällsutveckling i gruvlampornas sken!! -Hur skall det redan hårt belastade järnvägsnätet inom

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Välkommen till Råd för framtiden

Välkommen till Råd för framtiden Välkommen till Råd för framtiden En konferens i lokalt brottsförebyggande arbete Tid: 11 12 november 2013 Plats: Folkets hus, Stockholm All brottslighet är lokal och behöver förebyggas lokalt. Den organiserade

Läs mer

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning PROGRAMMET FÖR Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 Finsamkonferens Program 2015 Moderator: Anna Lena Waller

Läs mer

Nykvarnspartiets VALLISTA 2014

Nykvarnspartiets VALLISTA 2014 Nykvarnspartiets VALLISTA 2014 En presentation av våra kandidater inför valet till Nykvarns kommunfullmäktige En politik för Nykvarn i tiden, för framtiden! Vår utgångspunkt är att kommunalpolitik till

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

Nationellt snöskoterforum

Nationellt snöskoterforum Inbjudan 17-18 november 2011, Falun Foto: Conny Olofsson 17-18 november 2011 i Falun Datum: 17-18 november Plats: Dalarnas högskola, Lugnet, Falun. Vid anmälan uppge: Namn, organisation, adress, ort, telefonnummer

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Sveriges Konstföreningar har Arbetets konst som konstbildningstema för året. Vi i Göteborgsdistriktet har valt att följa detta tema för vårens aktiviteter. Vi ser

Läs mer

Europaforum XII Norra Sverige

Europaforum XII Norra Sverige Välkommen till Europaforum XII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter och position med fokus på sammanhållningspolitik, infrastruktur & energi Örnsköldsvik, 7-8 maj 2008 Europaforum XII Norra Sverige

Läs mer

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Strategidagarna 6-7 februari 2013 Yasuragi Hasseludden, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 6 februari Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Läs mer

Din Fritid Våren 2016

Din Fritid Våren 2016 Vård- och omsorgsförvaltningen Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning Fritidsverksamhet Din Fritid Våren 2016 Fritidsverksamhet för ungdomar och vuxna Innehåll Information Fritidsverksamheten....

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Jag vill börja med att på styrelsen vägnar önska alla en god fortsättning på det nya året och hoppas att ni haft en riktigt trevlig jul.

Jag vill börja med att på styrelsen vägnar önska alla en god fortsättning på det nya året och hoppas att ni haft en riktigt trevlig jul. Kära medlemmar Nyhetsbrev januari 2007 Jag vill börja med att på styrelsen vägnar önska alla en god fortsättning på det nya året och hoppas att ni haft en riktigt trevlig jul. Vår konferens med tema verktyg

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

ROADSHOW2015. Kostnad Per Brukare. Datum och orter

ROADSHOW2015. Kostnad Per Brukare. Datum och orter ROADSHOW2015 Kostnad Per Brukare Presentation av nationell jämförelse 2014 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Datum och orter Tisd 20 okt, Göteborg Fred 6 nov, Luleå Månd 9

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Strategisk lokalresursplanering i praktiken

Strategisk lokalresursplanering i praktiken Sätt lokalfrågan på agendan! Strategisk lokalresursplanering i praktiken Möt morgondagens lokalbehov strategiskt och systematiskt Hur kan du göra lokalfrågan mer strategisk och lyfta den på agendan? Kapacitetsbedömningar

Läs mer

Presentation av nationell jämförelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW

Presentation av nationell jämförelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW Kostnad Per Brukare Presentation av nationell jämförelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW 2013 Datum och orter Måndag 4 november i Stockholm Måndag 11 november

Läs mer

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Nyhet 2008-09-25 Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Den 15 oktober äger Stora Aktie- och Fonddagen rum i Uppsala Konsert & Kongress. Under dagens gång arrangeras flera intressanta seminarier

Läs mer

Startlista, singel: EriM 2007

Startlista, singel: EriM 2007 07:30 1 1 Joakim Gyllin 131 Viff Golfsektion i Lund +0,1 Vit 0 H 2 Lars Ekstam 12 Ericsson IK 6,8 Vit 0 H 3 Martin Trygg 218 Göteborg / Mölndal 7,6 Vit 0 H 07:30 2 1 Patrik Millsjö 190 Göteborg / Mölndal

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

Att upphandla entreprenader

Att upphandla entreprenader Att upphandla entreprenader Kurs i entreprenadupphandling och entreprenadjuridik Kursens syfte och innehåll Arkitektföretag som tar, eller vill ta, byggherreroll och fullt ut genomföra projekt i egen regi

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 6/2015

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 6/2015 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 6/2015 ANMÄLAN ÄR NU ÖPPEN TILL SAMHÄLLSBYGG- NADSDAGARNA! 18 september Tempen på fastighetsmarknaden i Göteborg 14 15 oktober Samhällsbyggnadsdagarna

Läs mer

ADRESS BOX 84, 182 11 DANDERYD BESÖKSADRESS KEVINGESTRAND 20 TELEFON 08-622 15 00 FAX 08-755 84 39 E-POST INFO@SGF.GOLF.SE INTERNET WWW.GOLF.

ADRESS BOX 84, 182 11 DANDERYD BESÖKSADRESS KEVINGESTRAND 20 TELEFON 08-622 15 00 FAX 08-755 84 39 E-POST INFO@SGF.GOLF.SE INTERNET WWW.GOLF. ADRESS BOX 84, 182 11 DANDERYD BESÖKSADRESS KEVINGESTRAND 20 TELEFON 08-622 15 00 FAX 08-755 84 39 E-POST INFO@SGF.GOLF.SE INTERNET WWW.GOLF.SE GRAFISK FORM: MADELAINE HENEBY FOTO: STEFAN EK REPRO: TYPOGRAFEN

Läs mer

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS Va$enbrukets nästa steg! Uppsala 25-26 januari! NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS - VABR Vattenbrukets nästa steg! Datum: Den 25-26 januari Plats: Uppsala Lokal: & Loftets stora

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter STUDBOGUIDEN 2011 En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

VÅRROGRAM IF Metallpensionär. Göteborg

VÅRROGRAM IF Metallpensionär. Göteborg VÅRROGRAM 2017 IF Metallpensionär Göteborg Hej IF Metallpensionär Vi har under året jobbat med en del förändringar av mötesverksamheten. IF Metall arrangerar sammanlagt fler än 25 olika möten och ca 8

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen

Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen HÖGAKTUELL KONFERENS Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen Ekonomi Miljötänk Socialt ansvar Cederqvist & Jäntti arkitekter Så skapar vi klimatanpassade fastigheter Energieffektiva fastigheter

Läs mer

Med perspektiv som utvecklar

Med perspektiv som utvecklar NÄRINGSLIVET FBG, FALKENBERGS SPARBANK, FALKENBERGS KOMMUN, SVENSKT NÄRINGSLIV, REGION HALLAND, TEK OCH HALLANDS NYHETER INBJUDER TILL Näringslivsdagen 2016 ONSDAGEN DEN 2 MARS FALKHALLEN Med perspektiv

Läs mer

22 OKTOBER 2015 STOCKHOLM HELDAGSKONFERENS 6 PERSPEKTIV KRING STADSUTVECKLING

22 OKTOBER 2015 STOCKHOLM HELDAGSKONFERENS 6 PERSPEKTIV KRING STADSUTVECKLING 22 OKTOBER 2015 STOCKHOLM HELDAGSKONFERENS 6 PERSPEKTIV KRING STADSUTVECKLING ...... PROGRAM 08.30 I N CHE CKNI NG 09.00 FR UKOST OCH MI NGEL 09.45 VÄL KOMME N Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor Per

Läs mer

Välkommen till konferens den 27 november

Välkommen till konferens den 27 november Välkommen till konferens den 27 november Är kommunala och regionala vänortssamarbeten dörröppnare för svenska företag och deras exportaffärer? Kina är idag Sveriges viktigaste marknad i Asien och får en

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

Resultat i A-vapen Klass 1 Daniel Vuopio Lars Forsman Johan Hansson Daniel Åhl Korvi Konstantin Jacob Lindblom Dmitry Spiridonov Philip Kortz

Resultat i A-vapen Klass 1 Daniel Vuopio Lars Forsman Johan Hansson Daniel Åhl Korvi Konstantin Jacob Lindblom Dmitry Spiridonov Philip Kortz Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Vuopio Grovskyttarna 7 7 8 7 9 6 44 Brons 2 Lars Forsman SJ PK Luleå 3 5 5 4 7 7 31 3 Johan Hansson Luleå Polisen 4 5 4 6 2 5 26 4 Daniel Åhl Bodens SSK 2 6 4 2 4 6

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

hittaut.nu Ett friskvårdprojekt med orientering, karta och modern teknik i fokus

hittaut.nu Ett friskvårdprojekt med orientering, karta och modern teknik i fokus hittaut.nu Ett friskvårdprojekt med orientering, karta och modern teknik i fokus Agenda 10:00 samling, fika och mingel kring alla kartor som är uppsatta på väggarna 10:30 pass 1 presentation från kansli

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Kundcentraler och energimätare

Kundcentraler och energimätare Kundcentraler och energimätare 16-17 oktober 2013 Sankt Gertrud, Malmö PROGRAM Onsdagen den 16 oktober 08.00-10.00 Studiebesök hos Öresundsverket Rundvandring i kraftverket med start i den gamla turbinhallen,

Läs mer

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S:a Snitt Andreas Frejborn BGK Laxen 19 20 18 22 20 - - - - 99 19,8

Läs mer

Postmästerskapen i GOLF 2007

Postmästerskapen i GOLF 2007 På uppdrag av Postens Idrottsförbund Inbjuder Postens IF, Halmstad till Postmästerskapen i GOLF 2007 Tävlingsdatum: Fredag lördag 5 6 oktober 2007 Bana: Halmstad GK Norra och Södra banor Tävlingsform:

Läs mer

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj.

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj. 1 ALEXANDERSSON, Patrik Landeryds Golfklubb 640102-006 A klass Par 72 Spelhandicapmetoden 2 BRUUN, Erling Vreta Kloster Golfklubb 680616-011 A klass Par 72 3 ERIKSSON, Fredrik Landeryds Golfklubb 730914-013

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn,

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Estland Efter att ha länge följt den välkända föreläsaren

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

RESULTATLISTA Open Damer

RESULTATLISTA Open Damer RESULTATLISTA Open Damer 1 BENGTSSON, Pia Emmaboda Golfklubb 621115-025 Open Dam +25 97 2 KJELLBERG, Lotta Åtvidabergs Golfklubb 650310-053 Open Dam +28 100 3 BESTERMAN, Gunilla Vreta Kloster Golfklubb

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens Karlstad 2005 02 10 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Arrangörer och utställare 4 Program 5 7 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Bostäder och framtidens Väsby

Bostäder och framtidens Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #1, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Bostäder och framtidens Väsby I vårt Väsby ska alla ha möjlighet att förverkliga drömmen vi vill bygga

Läs mer

Vi ses på Urbant Forum

Vi ses på Urbant Forum VI STÄDER Vi ses på Urbant Forum Urbaniseringen är en av vår tids tydligaste trender. Det skapar både möjligheter och utmaningar för svenska städer. Under den nationella inspirationsdagen som vi kallar

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett Program våren 2017 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är Välkomna! Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men

Läs mer

DAGARNA INBJUDAN FASTIGHETS INVESTERING UTVECKLING FÖRVALTNING ELITE HOTEL MARINA TOWER 18 19 JANUARI 2016

DAGARNA INBJUDAN FASTIGHETS INVESTERING UTVECKLING FÖRVALTNING ELITE HOTEL MARINA TOWER 18 19 JANUARI 2016 INBJUDAN FASTIGHETS DAGARNA INVESTERING UTVECKLING FÖRVALTNING ELITE HOTEL MARINA TOWER 18 19 JANUARI 2016 Ett toppnivåmöte med fokus på vår omvärld och branschens framtid v FASTIGHETSDAGARNA 2016 Vi har

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Svenska NOBAB:s temadagar 19 20 mars 2009 Aros Congress Center Västerås Division Närsjukvård och Barn och Ungdomskliniken Program Torsdag 19 mars, 2009 09.00

Läs mer

ULI Geoforum. Mikael Tarandi ULI Geoforum 014-02-14

ULI Geoforum. Mikael Tarandi ULI Geoforum 014-02-14 Välkommen till ULI Geoforum Mikael Tarandi ULI Geoforum Om stället vi är på. Westmanska palatset Vem var Westman? 2 Citat från förra året. Tekniken finns Data finns (oftast) Det som krävs är vetskapen

Läs mer

Årsstämma Sveriges Grisföretagare

Årsstämma Sveriges Grisföretagare Årsstämma Sveriges Grisföretagare Karlstad 16-17 juni 2009 Arrangör: Värmlands Grisföretagare Program, anmälan etc i denna pdf samt i Stämmotidningen (bilaga till Svensk Gris med knorr nr 5-2009) 9 Välkommen!

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Turbulent år i mejerisverige!

Turbulent år i mejerisverige! Turbulent år i mejerisverige! 2011 har varit ett minst sagt turbulent år för oss mjölkproducenter. För Milkomedlemmar har det varit otroligt tufft och läget är fortfarande mycket allvarligt på många gårdar.

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1 Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII År 2011 Årg 23 Nr 1 Bäste Diabeteskollega Varmt välkommen till SFDs vårmöte som kommer att handla om viktiga nyheter och heta områden som

Läs mer

Idékraft & Inspiration

Idékraft & Inspiration Falkenbergs kommun, Falkenbergs Näringsråd, Falkenbergs Sparbank och Svenskt Näringsliv inbjuder till Idékraft & Inspiration Falkenberg växer för en hållbar framtid! Onsdagen 23 januari Falkenbergs Stadsteater

Läs mer

Snack eller verkstad

Snack eller verkstad European Cities Against Drugs Årskonferens 2009 Staffanstorp Helsingborg 23-25 september tema Snack eller verkstad Ett samarrangemang mellan Program Onsdag 23 september 12.30 Inledning - Välkommen till

Läs mer

Inspirationsdag om Göteborgs arbete med att bekämpa hemlöshet

Inspirationsdag om Göteborgs arbete med att bekämpa hemlöshet Hållbar stad öppen för världen Inbjudan Inspirationsdag om Göteborgs arbete med att bekämpa hemlöshet Göteborg Folkets hus (Draken) 14 april 2016 Göteborgs Stad i samarbete med: www.goteborg.se Välkommen

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer