MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 3/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 3/2014"

Transkript

1 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 3/2014 TEMPEN PÅ FASTIGHETS- MARKNADEN! 27 mars Cykelpendling en del av lösningen? 8 april Samhällsbyggarmingel med AW Mikael Lilje Lantmätare med exakt koll på läget!

2 LEDARE MEDLEMSBLADET UTGIVARE SAMHÄLLSBYGGARNA BOX STOCKHOLM DROTTNINGGATAN 33 TEL Vårnyheter från en samhälls byggare REDAKTIONEN ANSVARIG UTGIVARE: OLOF JOHANSSON REDAKTÖR: DOROTHEA ERIKSSON SAMHALLSBYGGARNA.ORG LAYOUT OCH ORIGINAL HOVER AB: JOHAN STRÖM RICKARD GUNNARSSON KARIN STRÖM ANNONSFÖRSÄLJNING LENNART STARK TEL SAMHALLSBYGGARNA.ORG TRYCK LJUNGBERGS TRYCKERI AB MEDLEMSBLADET UTKOMMER JANUARI 20 FEBRUARI 20 MARS 22 APRIL 20 MAJ 20 AUGUSTI 19 SEPTEMBER 20 OKTOBER 20 NOVEMBER 12 DECEMBER FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: ISSN X OMSLAGSFOTO LANTMÄTERIET NÄSTA MANUSSTOPP NR 4, APRIL NR 5, MAJ NR 6, AUGUSTI VÅREN ÄR EN INTENSIV PERIOD, mycket ska avslutas från året innan och många aktiviteter ska dras igång. Ett exempel på detta är ledarskapsprogrammet, Unga ledare, inom Samhällsbyggarna som nu tar fart i slutet på mars. Det är extra glädjande också med ett så stort intresse från både föreläsare och deltagare, vilket jag är övertygad avspeglas i att det är helt ideellt (det kostar varken föreningen eller deltagarna en krona) och det visar att vi är på rätt väg. Nu är gallringen gjord och 23 deltagare är utvalda med en otrolig bredd. Såväl myndigheter, beställare, entreprenörer, kommuner, fastighetsbolag, teknikkonsulter som övriga konsulter finns representerade i listan. 12 kvinnor och 11 män i åldrarna från 29 till 42 vittnar också om en bra spridning. Dessutom har vi deltagande från såväl Malmö, Jönköping, Göteborg och Stockholm. I april startar dessutom mentorsprogrammet för yrkesverksamma med strax över 20 deltagare. Här har dessutom många av er äldre anmält er som mentorer, vilket vi verkligen uppskattar. Båda dessa program är något som möjliggjorts tack vara samgåendet för ett drygt år sedan och målbilden är att vi över tiden kommer presentera fler liknande satsningar framöver. En annan nyhet jag är glad att presentera är att vi nu startat ett samarbete med Svenska Geotekniska Föreningen (SGF), vilket bland annat innebär ett samarbete kring tidningen Samhällsbyggaren och att vi har som avsikt att få till något gemensamt seminarium under året. Det är kul att vara samhällsbyggare just nu. Olof Johansson vd Samhällsbyggarna 2 MEDLEMSBLADET NR

3 PERSONPORTRÄTT Lantmätare med exakt koll på läget! MIKAEL LILJE Arbetsplats: Geodesienheten, Lantmäteriet Född: 1967 Familj: Christina samt två barn. Emma 12 år och Jacob snart 8. Bor: Villa i Gävle Skulle vilja kunna: Fler språk Examen/årskurs: L89mk (Lantmäterilinjen, ingångsår 1989, mät- och kartinriktningen) Engagemang i internationella samverkansorganisationen inom lantmäteriområdet, FIG, kombinerat med chefsjobb på Geodesienheten, så ser en del av vardagen ut för Mikael Lilje. TEXT: ULF SANDGREN Vilken är Din funktion idag? Idag arbetar jag som chef för Lantmäteriets geodesienhet. Jag har arbetat på Lantmäteriet sedan jag utexaminerades från Lantmätarlinjen 1993 och har arbetat nästan hela tiden på Geodesienheten. Jag har trivts mycket bra på Lantmäteriet och att arbeta på Geodesienheten känns fortfarande utvecklande och inspirerande. I korta ordalag, beskriv en vanlig dag på jobbet En vanlig dag är normalt fylld med möten. Under perioder är det alldeles för mycket men det är så det ser ut. Chefsrollen bygger mycket på att leda, styra och prioritera i enhetens arbete. I min chefsroll lyfter jag också in vikten av att låta mina med arbetare växa snarare än att sätta mig som person i centrum. Det är ju kanske inte det man i första hand för knippar med en vanlig lantmätares upp gifter. Vad lockade Dig att intressera Dig för geodesi och vad är det som gör att Du trivs med Ditt arbete? Det jag kan sakna idag är att arbeta mer med fingrarna i syltburken. Tiden räcker inte riktigt till för det idag. Dessutom har jag med åren tappat detaljer inom geodesin men istället byggt upp en bredd och kanske också en mer strategisk synvinkel på geodesin. Geodesi är hur spännande som helst! Att arbeta på Lantmäteriet med dessa frågor är en fantastisk möjlighet. Du är med och styr och påverkar geodesin i Sverige oavsett om du är i chefsposition eller om du jobbar i utvecklingsarbetet. Mitt arbete har varit mycket omväxlande och utvecklingen av t.ex. GPS har gjort att vi står för nya utmaningar hela tiden. Det märks också eftersom de som börjar jobba med geodesi hos oss oftast stannar kvar nästan hela deras yrkesverksamma liv. Det har hänt mycket inom geodesiområdet under de senaste åren. Beskriv kort hur detta påverkar många yrkesgrupper och privatpersoner idag. Ge också gärna en bild av hur framtiden kommer att gestalta sig. Det brukar räcka med att säga GPS så får de flesta en aning om vad vi jobbar med. Använd- MEDLEMSBLADET NR

4 PERSONPORTRÄTT ningen av GPS hos t.ex. kommuner och andra privata företag har gjort att vi har utvecklat de nationella och kommunala geodetiska koordinatoch höjdsystem samt det sätt som vi idag mäter med genom användningen av GPS. Det nät av fasta GNSS stationer ( SWEPOS) som vi har byggt upp i Sverige har skapat möjligheter för många att bedriva GNSS- mätning på ett effektivt sätt och med hög noggrannhet. GNSS är ett samlingsnamn för det amerikanska GPS och andra motsvarig heter som ryska Glonass och europeiska Galileo. Den geodetiska infrastrukturen och dess tillgänglighet har gjorts om helt och hållet de senaste åren. GNSS i t.ex. Trafikverkens infrastrukturprojekt förenklar och gör projekten billigare. För en jordbrukare betyder tekniken billigare produktion och men samtidigt högre avkastning. Behovet av att veta sitt läge, gärna med en karta, flygbild eller satellitbild i bakgrunden har utvecklats. I framtiden pratar vi dessutom om fordonståg som bygger på att ditt fordons position, i förhållande till andra fordon samt den omgivande geografiska informationen som vägar, blir allt viktigare och noggrannare. Du har också engagerat Dig i olika typer av f öreningsverksamhet och nu inte minst inom FIG den internationella samverkansorganisationen inom lantmäteriområdet. Vilken är Din uppgift och vad kommer ut av arbetet? Jag har alltid haft ett stort intresse för internationella frågor och engagerade mig tidigt i FIG. En medarbetare, som 1998 skulle bli ordförande för FIG Kommission 5, frågade om jag var intresserad att ta rollen som sekreterare. Sedan dess har jag varit engagerad och idag är jag ordförande inom samma kommission. Jag har också lämnat in min nominering till att bli vice president inom FIG vilket är nästa naturliga steg. Det är omröstning om detta i samband med FIG Congress i juni i Kuala Lumpur så det blir ett spännande möte. Att engagera sig både nationellt och internationellt ger väldigt mycket för dig som person. Förutom ett stort kontaktnät har du möjlighet att påverka och driva frågeställningar. Du kan förmedla Lantmäteriets och Sveriges syn i vissa frågeställningar men du får lika ofta tillbaka kunskap om vart arbetet är på väg ur ett internationellt synsätt. Förutom FIG är jag också engagerad som sekreterare i presidiet för den nordiska kommissionen för Geodesi (NKG) samt Lantmäteriets representant i European Spatial Data Research Network (EuroSDR). Det brukar räcka med att säga GPS så får de flesta en aning om vad vi jobbar med. Vilka kunskaper och erfarenheter från utbildningen och de tidigare arbetena har Du särskilt stor nytta av idag? Jag utbildade mig till civilingenjör inom Lantmäteri men med en inriktning mot Geodesi och Fotogrammetri. Det är en mer teknisk inriktning. Utbildningen gav oss en bra grund att stå på. Det viktigaste tror jag är att våga testa olika saker i början och inte fastna i en fålla för tidigt. Vara nyfiken. Även om jag har varit geodesin trogen i nästan alla år så har jag testat på flera olika saker inom geodesin vilket har gett mig en bra grund att stå på. Jag har dock alltid försökt att lyssna mig till vad som sker utanför geodesienheten för att få en förståelse för vilka frågeställningar som är viktiga inom geodata Sverige och därmed också Lantmäteriet. Har Du tips till de tekniska högskolorna/universiteten om vilka ämnen som är särskilt viktiga för att matcha arbetsmarknadens behov av kompetens inom samhällsbyggnadsområdet? Den utbildningen som jag gick ut finns inte idag. Utbildningssystemet är ändrat i och med Bolognamodellen med Bachelor och Masterutbildningar. Det är väldigt otydligt för en student idag vad de väljer och vad utbildningen kan leda till för arbete. Det är inte lätt för en student som är intresserad av matematik och fysik att förstå att geodesi är en vetenskap som är väldigt spännande och där det finns mycket jobb. Få studenter och mindre resurser gör att utbildningen tunnas ut och generaliseras mer och mer. Det tycker jag är synd. Vi skulle behöva anställa duktiga nya medarbetare till geodesin lite då och då och inom Sverige finns ett stort behov. En större tydlighet i utbildningarna tror jag skulle leda till fler intresserade studenter. På min enhet har vi idag allt från de som knappt har högskoleutbildning till docent inom Geodesi. Stor bredd men jag är orolig att det blir svårare och svårare att hitta välutbildade medarbetare framöver. Det är synd när det finns en spännande marknad och arbetet är väldigt utmanande och utvecklande. 4 MEDLEMSBLADET NR

5 AKTIVITET REGION STORSTOCKHOLM Distriktsmästerskap i GOLF 26 maj Måndag 26 maj 2014 kl Första start och plats finns bokad för ca 40 deltagare. Som vanligt äter vi dagens lunch vid ankomst till 19:e hålet, varefter prisutdelning sker så snart resultaten är ihopräknade. Prisbordet består av de saker som varje spelare tar med sig som pris. Eventuellt sponsrat av något företag som spelaren jobbar eller har jobbat i. Plats: Djursholms Golfklubb. Anmälan: Senast 16 maj till Kostnad: Greenfee, startavgift och lunch 550 kronor, betalas senast den 23 maj till konto (SEB). Medlemmar i Djursholms GK endast 150 kronor. Välkomna önskar den självutnämnde arrangören, Lars Frumerie PS Vid lunchen kan vi välja en golfkommitté för fortsatta arrangemang. Årsmöte inom föreningen Samhällsbyggarna maj Tisdag 20 maj 2014 ca kl Enligt Samhällsbyggarnas stadgar är årsmötet före - ning ens högsta beslutande organ. Föredragningslista och alla tillhörande handling ar kommer finnas tillgänglig för medlemmar senast tre veckor före årsmötet på förening ens hemsida. Vi påminner om att motioner till årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast 15 mars. Vid årsmöte har varje medlem en röst. Frånvarande medlem kan i skriftlig fullmakt utse annan medlem att företräda sig och sin röst. Plats: Drottninggatan 33, Stockholm Anmälan: Senast 15 maj till MEDLEMSBLADET NR

6 FÖRENINGSNYTT FÖDELSE DAGAR APRIL år 7 apr Yngve G Olsson C60 Malmö 12 apr Arne Ransgård C58 Göteborg 20 apr Ove Ribberström C62 Lerum 70 år 2 apr Yngve Anderberg L69 Lund 3 apr Per Gunnar Burström L69 Staffanstorp 4 apr H-Å Dan Nilsson L69 Svalöv 4 apr Ingvar Arvidsson Kolmården 7 apr Leif Eidenstedt Hässelby 9 apr Carl-Erik O Brohn K68 Ekerö 13 apr Olle Tholén K69 Rättvik 14 apr Hans-Erik Wikström L69 Bromma 18 apr Örjan L Almesjö K68 Uppsala 19 apr Knut G Svedjetun K76 Borlänge 20 apr Carsten Varnäs Stockholm 60 år 1 apr Marie Wallhammar Bromma 5 apr Joakim C Alström C84 Sundsvall 6 apr Björn B de Mare Spånga 17 apr Miguel Guirao K79 Stockholm 28 apr Bo Glimskär K78 Bromma 50 år 3 apr Thomas Hermodsson L92 Höllviken 6 apr Magnus Sjöberg K90 Stocksund 6 apr Patrik Alm C93 Partille 7 apr Anders Sjöberg C94 Limhamn 14 apr Elisabet Pennman C02 Västra Frölunda 15 apr Henrik Sjöwall L92 Oskarshamn 18 apr Ewa Folkesson L90 Bjärred 22 apr Magnus Hagström Göteborg 23 apr Maira Slokenbergs K87 Sollentuna 24 apr Mikael Hallgren K89 Saltsjö-Boo 27 apr Anders Dalbert Åsensbruk 27 apr Maria Hedqvist Skellefteå 29 apr Esmaeil Zeinali K94 Upplands Bro 40 år 8 apr Sten Carling Lund 11 apr Mia Salin Värmdö 13 apr Eva Weckström Tyresö 22 apr Philip Farkas C02 Enskede Gård 22 apr Johan Bernström Stockholm 27 apr Karin Lindgren Gardby Hägersten 30 år 11 apr Daniel Halvardsson Johanneshov 12 apr Sandra Berg Mölndal 14 apr Malin Bryntesson Nittedal 30 apr Torbjörn Glad Gustavsberg 6 MEDLEMSBLADET NR

7 FÖRENINGSNYTT KALENDER 27 mars Stockholm Cykelpendling en del i Stockholmsregionens utveckling Plats: Naturvårdsverket, Valhallavägen 195, kl april Göteborg Nya energilösningar ger gamla energiföretag problem Plats: Byggmästarföreningen, Ekmansgatan 1, kl april Sundsvall Mitthems utmaningar Plats: Mitthems kontor, Södra Järnvägsgatan 31, kl april Stockholm Samhällsbyggarmingel med after work på Skanskas nya huvudkontor Plats: Skanskas huvudkontor Warfvinges väg 25, Kungsholmen, kl april Stockholm Upphandling storhandla med strategi! Plats: City Conference Center Norra Latin, Drottningg 71b, kl april Linköping Samhällsbyggarna tar tempen på fastighetsmarknaden Plats: Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, kl april Malmö Samhällsbyggarna tar tempen på fastighetsmarknaden Plats: Hotell Sankt Jörgen, Stora Nygatan 35, kl april Borlänge Samhällsbyggarna tar tempen på fastighetsmarknaden Plats: Sportsbar på Galaxen Borlänge, Jussi Björlings väg 25, kl april Stockholm Samhällsbyggarna tar tempen på fastighetsmarknaden Plats: Hotel Sergel Plaza, Brunkebergstorg 7 9, kl april Gävle Samhällsbyggarna tar tempen på fastighetsmarknaden Plats: Templet, Muréngatan 14, kl april Göteborg Samhällsbyggarna tar tempen på fastighetsmarknaden Plats: Palace, Brunnsparken, kl april Göteborg Chalmersspexet Bob 2014 och Valborgsfirande Plats: Konserthuset, kl maj Malmö Hur får vi igång bostadsbyggandet? Plats: Malmö Stadshus, August Palms plats 1, kl MEDLEMSBLADET NR

8 AKTIVITET SAMHÄLLSBYGGARNA TAR TEMPEN PÅ FASTIGHETSMARKNADEN 2014 För kompletta program för alla orter se hemsidan Anmälan till alla orterna tas emot på Telefon: Malmö DATUM: Torsdag 10 april 2014 ANMÄLAN: Senast den 2 april PLATS: Hotell Sankt Jörgen, Stora Nygatan 35 PROGRAM: Frukost serveras Inledning Peter Samuelsson, Bryggan Fastighetsekonomi Aktuell marknadsrapport från den Skånska fastighetsmarknaden Olle Winroth, Forum Fastighetsekonomi Daniel Fex, NAISvefa Vad händer med hotellmarknaden och värdena på hotellfastigheter när utbudet av rum i Malmö ökar med 30-40%? Hans Åke Petersson, Annordia Seminariet avslutas ca kl Borlänge DATUM: Torsdag 10 april 2014 ANMÄLAN: Senast den 2 april PLATS: Sportsbar på Galaxen Borlänge, Jussi Björlings väg 25* PROGRAM: Frukost serveras Inledning Presentation av Samhällsbyggarna Nils Spross, Norrbryggan AB Jag vill investera i skog ska jag köpa i Dalarna? Tommy Lundberg, skogsmästare värderingsman NAI Svefa Ludvika Gruvor återstart av en tillväxtmotor Christer Lindqvist, vd Nordic Iron Ore AB IKEA-effekten så påverkas Borlänges handel av Norra Backa Handelsplats Åsa Svedjetun, näringslivschef Borlänge kommun Seminariet avslutas ca kl *Gratis parkering på Galaxens bortre kortsida. Entré mitt på långsidan mot järnvägen. Göteborg DATUM: Torsdag 24 april 2014 ANMÄLAN: Senast den 16 april PLATS: Palace, Brunnsparken PROGRAM: Frukost serveras Inledning Fastighetsmarknaden i Göteborg Det våras för kranskommunerna Vad skall projektutvecklare, investerare, förvaltare med flera tänka på för att på ett framgångsrikt sätt samverka med kommunerna? Vilka strategier och visioner kan privata sektorn arbeta mot? Samhällsbyggnadsförvaltningarna i Partille, Mölndal, Kungälv, Ale och Lerum presenterar sig Hyressättning av bostäder Kvalitetshyror, nyproduktionshyror. Hur ser hyressättningssystemet ut i relation till byggandet av bostäder? Charlotte Andersson, Fastighetsägarna Seminariet avslutas ca kl MEDLEMSBLADET NR

9 Stockholm DATUM: Torsdag 10 april 2014 ANMÄLAN: Senast den 2 april PLATS: Hotel Sergel Plaza, Brunkebergstorg 7 9 PROGRAM: Frukost serveras Inledning Hyresbostadsfastigheter vart är vi på väg? Seminariet inleds av dagens moderator: Pernilla Arnud Melin, client consultant IPD Går det att göra lönsamma investeringar i miljonprogrammet? Hur tänker Rikshem, långsiktig ägare av hyresbostäder, kring utveckling och i nvesteringar i fastighetsbeståndet? Ilija Batljan, vice vd och chef, Affärsutveckling på Rikshem Hur ser hyresrättsaffären ut för en privat investerare? Nyproduktion av hyresrätter ur ett investeringsperspektiv. Fredrik Arpe, vd Byggvesta Varför börjar ett bygg bolag intressera sig för hyresrättsaffären? JM har börjat bygga upp ett bestånd av hyresbostäder. Lars-Olof Höglund, fastighetschef JM Per-Arne Jonsson, ansvarig för hyresrätts - affären JM Summering med paneldiskussion Seminariet avslutas ca kl Gävle DATUM: Torsdag 10 april 2014 ANMÄLAN: Senast den 2 april PLATS: Templet, Muréngatan 14 PROGRAM: Frukost serveras Inledning Dagens tema är byggrättsmarknaden Hans Larsson, HammarLocumMetior Gävle växer med 1000 innevånare senaste året Demografi, flyttnetton, flyttkedjor, prognoser, bostadsbehov Per-Erik Mårtensson, omvärldsanalytiker Gävle kommun Hur möter Gävle tillväxten? Inriktningsprogram för bostadsförsörjning, innerstadsutveckling inte bara Alderholmen, koppling till markberedskap och planberedskap Bo Bäckström, planeringschef Gävle kommun Den attraktiva staden och byggrättsvärden Bostadsefterfrågan och den attraktiva staden bestämmer byggrättsvärdet. Den attraktiva staden skapas av lägesnyttor och dessa beror av förflyttningseffektivitet och mjuka omgivningsnyttor. Omdaningen av centrala Gävle skapar lägesnyttor. Demonstration av byggrättsprissambandet. Thomas Hammar, HammarLocumMetior Seminariet avslutas ca kl Linköping DATUM: Torsdag 3 april 2014 ANMÄLAN: Senast den 28 mars PLATS: Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7 PROGRAM: Frukost serveras Inledning AKTIVITET Fastighetsmarknaden Hur ser situationen ut på den svenska fastighetsmarknaden och hur utvecklas de regionala marknaderna i Norrköping och Linköping? Transaktioner, avkastningskrav, marknadshyror redovisas liksom en genomgång av pågående projekt. Sören Arfwidsson, DTZ Sweden P-O Skoog, Forum Fastighetsekonomi AB Transaktionsmarknaden i länet Paneldebatt med regionalt ledande fastighetsmäklare och fastighetsrådgivare angående det rådande klimatet för fastighetstransaktioner. Hur ser utbudet ut? Finns det köpare? Hur ser de skatteeffektiva lösningarna ut? Hur ser finansieringslösningarna ut? Magnus Ericsson, DTZ Sweden Johan Westergren, Mäklarhuset i Linköping Thomas Larsson, Grant Thornton Seminariet avslutas ca kl MEDLEMSBLADET NR

10 AKTIVITET REGION STORSTOCKHOLM Cykelpendling en del i Stockholmsregionens utveckling 27 mars Torsdag 27 mars kl (fika från kl 14) Stockholm växer snabbt. Trängseln skapar problem för oss som reser. Nya vägar och ökad kollektivtrafik räcker inte till. Samtidigt står det klart att vår stillasittande livsstil skapar ohälsa. Är det cykeln som är lösningen? En soffpotatis i medelåldern kan halvera sin risk för hjärt- och kärlsjukdomar genom att cykla fem kilometer om dagen. PROGRAM Supercykelväg från Täby till Stockholm city. Carina Erlandsson (m), ordförande i Tekniska Nämnden, Danderyds kommun Hur kan vi skapa färdvägsmiljöer som stimulerar till gång och cykling? Peter Schantz, professor, Gymnastik- och idrottshögskolan Äntligen en regional cykelplan! Emma Ström, infrastrukturstrateg, Länsstyrelsen i Stockholms län Att främja cykling i Danderyds kommun. Jonas Ackebo, trafikutredare, Danderyds kommun Tillfälle till frågor och diskussion. Plats: Naturvårdsverket, Valhallavägen 195, Stockholm Anmälan: Senast tisdag 25 mars till Antal platser är begränsat! Välkomna till ett seminarium om cykelpendling anordnat av Sektionen för hållbar utveckling! 10 MEDLEMSBLADET NR

11 ANNONS Stadsbyggnadsförvaltningen söker LANTMÄTARE och KLM-chef Vi söker dig som vill vara med att utveckla vår nya lantmäterimyndighet. Läs mer på haninge.se Haninge är inte bara skärgård. Här 20 minuter från huvudstaden växer Haninge med bostäder i centrum, ny stadsdel, handel och ny företagspark tillsammans med dynamiskt företagande och högskoleforskning. Välkommen till en spännande vardag där vi tar Haninge in i framtiden. ANNONS VAD ÄR PROBLEMET? Framtidens Bostadsmarknad Konferens den 8 maj i Stockholm VEM SKA BETALA? Utveckla Miljonprogrammet Konferens den 3 juni i Stockholm Göran Cars, moderator Erik Stenberg, moderator Boka-tidigt-rabatt före den 8 april Boka-tidigt-rabatt före den 3 maj När ska vi göra nått åt problemen på allvar? Med kundfokus, ekonomi och konceptlösningar i balans MEDLEMSBLADET NR

12 AKTIVITET REGION STORSTOCKHOLM Samhällsbyggarmingel med after work på Skanskas nya huvudkontor Tisdag 8 april, kl Välkommen på mingel och after work tillsammans med Samhällsbyggarna och S kanska. Vi diskuterar Skanskas utmaningar med flytten av kontoret samt hur tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm påverkar regionen. Skanskas nya huvudkontor Hur har arbetet fortlöpt? Vilka har de största utmaningarna varit med att införa aktivitetsbaserade kontorslösningar? Håkan Danielsson, Marknadsdirektör Skanska S verige AB Tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm Hur p åverkar den regionens attraktionskraft och hur tar sig samhällsbyggnadsbranschen an uppgiften? Paneldiskussion med inbjudna talare. Maria Håkansson, sektionschef trafikutredning, ÅF Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur, Sveriges Byggindustrier Riggert Andersson, nystartade sektionen för tunnelbaneutbyggnaden, Stockholms Läns Landsting 8 april Kvällen avslutas med mingel och after work där Skanska bjuder på öl och macka Plats: Skanskas nya huvudkontor Warfvinges väg 25, Kungsholmen Anmälan: Senast 3 april till Först till kvarn! Välkomna hälsar region Storstockholm! 12 MEDLEMSBLADET NR

13 AKTIVITET REGION VÄST SENIORER Nya energilösningar ger gamla energiföretag problem Onsdag 2 april kl april Kinas tillväxt gjorde världens energiproblem akuta. Men Kina har också varit ett land som bidragit till att lösa dem. Nu kan man se världens energiproblem som lösta. I stället har regeringar i Europa och USA fått problem med energiföretag i kris. Om detta berättar professor Tomas Kåberger tidigare generaldirektör för Energienheten men nu verksam vid Chalmers, Zhejiang University i Kina och Technische Universität i München samt 25% av sin tid i Japan som ordförande för Japan Renewable Energi Foundation. Efter föredraget serveras en lätt måltid till en kostnad av 150:- per person Plats: Byggmästareföreningens lokaler, Ekmansgatan 1. Parkering på gården. Anmälan: Senast 30 mars till Lars Premmert , Lennart Apleberger eller Lars Söderlind REGION VÄST Chalmersspexet Bob 2014 och Valborgsfirande Tisdag 30 april, kl april Samhällsbyggarna Väst och Göteborgs Byggmästareförening inbjuder till Valborgsfirande med Chalmersspex 30e april kl Vi träffas i Konserthuset från kl Där äter vi en Ciabata och dricker ett glas öl eller vin till det. Med lite tur kan vi komma ut på konserthusets balkong vid Götaplatsen och se Chalmerscortégen därifrån. Spexet börjar kl och när det är slut skrattar vi vidare i Byggmästareföreningens lokaler med räkor, vin och kaffe. Priset för enklare mat och dryck före spexet är 200 kr, för spex 200 kr samt för räkmingel 150 kr/person. Välj själv vad du vill deltaga i. Tag gärna med dig din respektive eller någon kompis! Anmälan senast 14 april till Samhällsbyggarnas kansli eller e-post där du även får information om hur du betalar. Eftersom antalet biljetter är begränsat gäller först till kvarn. Välkomna! MEDLEMSBLADET NR

14 AKTIVITET REGION STORSTOCKHOLM Upphandling storhandla med strategi! Torsdag 10 april kl (fika från kl 15.00) 10 april Upphandlingar av och i stora entreprenader kan ske på flera olika sett och med olika mål och resultat. Var hittar vi fördelarna/nackdelarna och när? Tre aktörer på marknaden berättar om deras strategier och resultat. TALARE Mats Ricknäs Entreprenadplanerare, Projekt Slussen, Stockholm Stad Projekt Slussens val av upphandlingsform och entreprenadform baserat på risker och möjligheter. Katarina Norén Inköpsdirektör, Trafikverket Den goda affären hur Trafikverket upphandlar samhällsutveckling Johan Berg Projektledare och delägare, Forsen Projekt Derek Peatt Upphandlare, Forsen Projekt Upphandlingsstrategier i stora projekt som genomförs i delad entreprenad (CM) Avslutningsvis en paneldebatt, för frågor och diskussion, med moderator Torsten Josephson. Plats: City Conference Center Norra Latin, Drottninggatan 71b Anmälan: Senast 7 april till men först till kvarn gäller! 14 MEDLEMSBLADET NR

15 AKTIVITET REGION MELLERSTA NORRLAND Mitthems utmaningar 3 april Torsdag 3 april kl VD Marie Selin och Energicontroller Stefan Wassbrink berättar om Mitthems verksamhet och de utmaningar som bolaget ser framför sig de kommande åren med frågor som tex renovering av miljonprogrammet, bostadsförsörjningen i Sundsvall samt Mitthems strategiska arbete för att nå uppsatta energisparmål. Plats: Mitthems kontor, Södra Järnvägsgatan 31, Sundsvall. Anmälan: Senast måndag 31 mars till Studiebesöket är kostnadsfritt och vi bjuder på en matigare smörgås, dryck och kaffe. Varmt välkomna! SAMHÄLLSBYGGNADSDAGARNA 2014 BYGG FASTIGHET INFRASTRUKTUR LANTMÄTERI VÄRDERING oktober 2014 Stockholm Waterfront Congress Centre Värderings-, Lantmäteri- och Samhällsbyggnadsdagarna byter 2014 namn till Samhälls byggnadsdagarna med underrubrikerna bygg, fastighet, infrastruktur, lantmäteri och värdering. Konferensen kommer dock byggas upp på ett liknande sätt som tidigare. De olika ämnesområdena utökas till tio parallella spår över två dagar inom bostäder, bygg- och fastighetsekonomi, bygg- och entreprenadjuridik, byggteknik- och produktion, fastighetsjuridik, fastighetsvärdering, forskning och utveckling, hållbar utveckling, infrastruktur, marknad och finansiering, mark- och planfrågor samt stadsutveckling. MEDLEMSBLADET NR

16 Posttidning B Returadress: Samhällsbyggarnas medlemsblad Box Stockholm REGION SYD Hur får vi igång bostadsbyggandet? Fredag 16 maj kl maj Samhällsbyggarna välkomnar till frukostträff där bostadsbyggandet står på agendan. Finns det nya tankesätt och synsätt som möjliggör att bostadsbyggandet ökar? I panelen medverkar: Charlotta Nilsén, marknadsområdeschef Bostad Syd, Riksbyggen Hans Lind professor fastighetsekonomi, KTH Rikard Silverfur näringspolitisk expert, Fastighetsägarna Sverige Håkan Thulin exploateringschef Malmö Stad Plats: Malmö Stadshus, August Palms plats 1. Anmälan: Senast 13 maj till Välkomna hälsar Samhällsbyggarnas Region syd och Stadsutvecklingssektionen

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping Fjärrvärmecentraler och energimätare 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping PROGRAM Tisdagen den 30 september 10.00 11.00 Registrering Moderator Hans Lund, Fortum Värme och deltagare i Fjärrvärmecentralgruppen

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

Välkommen till Råd för framtiden

Välkommen till Råd för framtiden Välkommen till Råd för framtiden En konferens i lokalt brottsförebyggande arbete Tid: 11 12 november 2013 Plats: Folkets hus, Stockholm All brottslighet är lokal och behöver förebyggas lokalt. Den organiserade

Läs mer

22 OKTOBER 2015 STOCKHOLM HELDAGSKONFERENS 6 PERSPEKTIV KRING STADSUTVECKLING

22 OKTOBER 2015 STOCKHOLM HELDAGSKONFERENS 6 PERSPEKTIV KRING STADSUTVECKLING 22 OKTOBER 2015 STOCKHOLM HELDAGSKONFERENS 6 PERSPEKTIV KRING STADSUTVECKLING ...... PROGRAM 08.30 I N CHE CKNI NG 09.00 FR UKOST OCH MI NGEL 09.45 VÄL KOMME N Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor Per

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Nationellt snöskoterforum

Nationellt snöskoterforum Inbjudan 17-18 november 2011, Falun Foto: Conny Olofsson 17-18 november 2011 i Falun Datum: 17-18 november Plats: Dalarnas högskola, Lugnet, Falun. Vid anmälan uppge: Namn, organisation, adress, ort, telefonnummer

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Svenska NOBAB:s temadagar 19 20 mars 2009 Aros Congress Center Västerås Division Närsjukvård och Barn och Ungdomskliniken Program Torsdag 19 mars, 2009 09.00

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Årsstämma Sveriges Grisföretagare

Årsstämma Sveriges Grisföretagare Årsstämma Sveriges Grisföretagare Karlstad 16-17 juni 2009 Arrangör: Värmlands Grisföretagare Program, anmälan etc i denna pdf samt i Stämmotidningen (bilaga till Svensk Gris med knorr nr 5-2009) 9 Välkommen!

Läs mer

Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten.

Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten. Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten. Hotellbokning Hotel Scandic Sundsvall City, Esplanaden 29 MEX-dagarna 2003 Vi har förbokat rum på Hotel Scandic

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Nyhet 2008-09-25 Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Den 15 oktober äger Stora Aktie- och Fonddagen rum i Uppsala Konsert & Kongress. Under dagens gång arrangeras flera intressanta seminarier

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Program. 8-9 september. FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta. nya vägar. MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling

Program. 8-9 september. FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta. nya vägar. MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling Program 8-9 september FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta nya vägar MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling VAD KRÄVS AV FRAMTIDENS LEDARE? Experterna talar TA ANSVAR FÖR DIN OMVÄRLD

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens Karlstad 2005 02 10 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Arrangörer och utställare 4 Program 5 7 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1 Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII År 2011 Årg 23 Nr 1 Bäste Diabeteskollega Varmt välkommen till SFDs vårmöte som kommer att handla om viktiga nyheter och heta områden som

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

FASTIGHETSDAGARNA 2016

FASTIGHETSDAGARNA 2016 v FASTIGHETSDAGARNA 2016 Vi har glädjen att välkomna dig till Fastighetsdagarna 2016 - Ett toppnivåmöte med fokus på vår omvärld och branschens framtid Fastighetsdagarna i Stockholm är en konferens för

Läs mer

Presentation av nationell jämförelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW

Presentation av nationell jämförelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW Kostnad Per Brukare Presentation av nationell jämförelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW 2013 Datum och orter Måndag 4 november i Stockholm Måndag 11 november

Läs mer

BENNYS TAK OCH BYGG Tel: benny@takbygg.se Limhamnsvägen 109L 216 13 Limhamn Mobil: 070-424 89 55

BENNYS TAK OCH BYGG Tel: benny@takbygg.se Limhamnsvägen 109L 216 13 Limhamn Mobil: 070-424 89 55 Södra Sverige sid 1 (2) BENNYS TAK OCH BYGG Tel: benny@takbygg.se Limhamnsvägen 109L Fax: 216 13 Limhamn Mobil: 070-424 89 55 CARL & OLOFS PLÅT & TAK AB Tel: 0515-333 00 info@gertssons.se Falköpingsvägen

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn,

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Estland Efter att ha länge följt den välkända föreläsaren

Läs mer

De nominerade till CSR Awards 2008 är...

De nominerade till CSR Awards 2008 är... Page 1 of 7 VIMMEL, EN JURY OCH INTRESSANTA NOMINERINGSLISTOR 2008-01-23 15:03 De nominerade till CSR Awards 2008 är... Av Miljöaktuellt, redaktionen Högtidigt var det när Globe Awards nomineringar presenterade

Läs mer

Snack eller verkstad

Snack eller verkstad European Cities Against Drugs Årskonferens 2009 Staffanstorp Helsingborg 23-25 september tema Snack eller verkstad Ett samarrangemang mellan Program Onsdag 23 september 12.30 Inledning - Välkommen till

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

Välkommen till konferens den 27 november

Välkommen till konferens den 27 november Välkommen till konferens den 27 november Är kommunala och regionala vänortssamarbeten dörröppnare för svenska företag och deras exportaffärer? Kina är idag Sveriges viktigaste marknad i Asien och får en

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

MÖTEN & SÅNT svenska byggnads arbetareförbundet, 106 32 stockholm besöksadress: hagagatan 2, stockholm, tel: 08-728 48 00 Avd 2, Byggnads Södra Skåne Scheelegatan 27, Malmö Tfn 040-669 78 00 Fax 040-97

Läs mer

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU Konferens Vilt & Fisk på 18-19 september, 2013 Uppsala Centrum för vilt- och fiskforskning, VILT & FISK PÅ Långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av resursen vilt- och fisk! Datum: Den 18-19 september

Läs mer

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Strategidagarna 6-7 februari 2013 Yasuragi Hasseludden, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 6 februari Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Läs mer

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

hittaut.nu Ett friskvårdprojekt med orientering, karta och modern teknik i fokus

hittaut.nu Ett friskvårdprojekt med orientering, karta och modern teknik i fokus hittaut.nu Ett friskvårdprojekt med orientering, karta och modern teknik i fokus Agenda 10:00 samling, fika och mingel kring alla kartor som är uppsatta på väggarna 10:30 pass 1 presentation från kansli

Läs mer

Eftermiddag workshops i konferensavdelningen. Konferensen inklusive lunch och kaffe är kostnadsfri.

Eftermiddag workshops i konferensavdelningen. Konferensen inklusive lunch och kaffe är kostnadsfri. Välkommen till Svenskt Näringslivs & Österåkers kommuns stora Näringslivsdag Tema är Utveckling och framtidstro Tid: Onsdagen den 10 november 2010 kl 09.00 Plats: Alceahuset, Hackstavägen 22, Fullmäktigesalen

Läs mer

Företagsbesök v.38. Målsättning: Besöka 20 unika företag som representerar olika sektorer av det lokala näringslivet

Företagsbesök v.38. Målsättning: Besöka 20 unika företag som representerar olika sektorer av det lokala näringslivet Företagsbesök v.38 Målsättning: Besöka 20 unika företag som representerar olika sektorer av det lokala näringslivet Syfte:.Inhämta kunskap & synpunkter.stimulera till naturliga möten mellan kommun och

Läs mer

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN inbjudan till konferens i Göteborg den 15-16 oktober 2012 EXPERTER Kungliga Tekniska Högskolan Hans Lind Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Ola Eriksson PRAKTIKFALL FRÅN Sänk dina kostnader med bättre

Läs mer

Distributionsdagarna

Distributionsdagarna Program Distributionsdagarna 26-28 januari, 2015 Hotell Scandic Crown Välkomna till Distributionsdagarna - Effektiv drift och underhåll av fjärrvärmesystem - Hotell Scandic Crown, Göteborg PROGRAM Måndagen

Läs mer

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn 23-24 november på Thapperska i Norrköping Inbjudan att delta i konferensen Current and future skills in the health and social welfare

Läs mer

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 För 7:e året i rad fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 Konferens & Utställning 23 september - Stockholm Missa inte boka tidigt-rabatt på 1.000kr! TALARE Agneta Persson, WSP Sverige AB Björn Wellhagen,

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Kundcentraler och energimätare

Kundcentraler och energimätare Kundcentraler och energimätare 16-17 oktober 2013 Sankt Gertrud, Malmö PROGRAM Onsdagen den 16 oktober 08.00-10.00 Studiebesök hos Öresundsverket Rundvandring i kraftverket med start i den gamla turbinhallen,

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

Det kommunala planeringsansvaret

Det kommunala planeringsansvaret VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Det kommunala planeringsansvaret Välkommen till årets stora mötesplats för dig som arbetar med kommunal planering, byggande och bostäder. Denna konferens är startskottet för

Läs mer

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Inspiration Days 2015 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Handfasta tips, erfarenhetsutbyte och nätverkande Välkommen till vår användarkonferens för dig som vill lära dig mer om flexitebpms, utbyta

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Inbjudan till Sydostkonferens 2015

Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Moderaterna i Östra Götaland har nöjet att inbjuda till årets stora evenemang i sydöstra Sverige Sydostkonferensen! Vi vänder oss i första hand till samtliga kommunal-

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS Va$enbrukets nästa steg! Uppsala 25-26 januari! NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS - VABR Vattenbrukets nästa steg! Datum: Den 25-26 januari Plats: Uppsala Lokal: & Loftets stora

Läs mer

Inbjudan till Internrevisionsdagarna

Inbjudan till Internrevisionsdagarna Inbjudan till Internrevisionsdagarna 23-24 november 2006 på Scandic Infra City i Upplands Väsby 1 Internrevisionsdagarna Bäste kollega Du inbjuds härmed att delta vid årets Internrevisionsdagar, vilka

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 SVEFOs hemsida www.svefo.eu Juni 3/2011 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 Välkomna att bese resultatet av vårt samarbete

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

FJÄLLFORSKNINGSKONFERENS

FJÄLLFORSKNINGSKONFERENS FJÄLLFORSKNINGSKONFERENS STORSLAGEN FJÄLLMILJÖ PÅ VEMS VILLKOR? VILHELMINA 17 18 NOVEMBER 2015 Välkommen till den tredje årliga konferensen i forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö. Tio forskningsprojekt

Läs mer

Distributionsdagarna

Distributionsdagarna Program Distributionsdagarna 26-28 januari, 2015 Hotell Scandic Crown, Göteborg PROGRAM Måndagen den 26 januari 18.00 21.00 Mingel med Italiensk Buffé och dryck serveras i restaurangdelen Bersån PROGRAM

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Inbjudan till Branschvecka 2010 - Innovation by Collaboration

Inbjudan till Branschvecka 2010 - Innovation by Collaboration Inbjudan till Branschvecka 2010 23-27 Augusti, 2010 Stockholm Delta i en vecka full av aktiviteter inom technology/knowledge transfer. I detta sammanhang tänker man ofta på högteknologiska produkter som

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014 15 MAJ ÅRSMÖTE I SEKTIONEN FÖR FASTIGHETS- VÄRDERING 15 maj Årsmöte och studiebesök i region Mellersta Norrland 20 maj Kallelse till årsmöte

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 2008-04-15 1 (6) KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 Sammanträdesdata Tid 2008-04-06 kl 09.30-12.00 Plats Täby Park Hotel, Täby Närvarande Sture Fredell, ordförande

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer