» Konsensus är en utopi«

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "» Konsensus är en utopi«"

Transkript

1 din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 3/2008 vd marika wassberg skärvik om ledarskap:» Konsensus är en utopi«swedbank: krisstöd hjälper medarbetarna tillbaka efter rån coachen tipsar: Ta steget från chef till ledare Byggpartner: peppar cheferna till stordåd marika wassberg skärvik är Nordenchef på Hudson, Årets chef 2005 och flitigt anlitad talare i ledarskapsfrågor.

2 Innehåll prima»ledarskap hand tema ledarskap 02. Vilka egenskaper är värdefullast och vad krävs av chefen för att klara de ökande kraven? Prima har samlat tre experter som ger sin syn på ledarskap. 05. Byggpartner tror på internrekrytering och hjälper blivande chefer att klara övergången från hantverkare till ledare. 08. Två rån på ett år. Så fick Ann- Charlotte Nilsson på Swedbank hjälp att komma tillbaka. 10. Coachen som hjälper chefen att utvecklas till en trygg och tydlig ledare. 12. Så anpassar Apoteket rehabiliteringsprocessen till de nya reglerna. 14. Marika Wassberg Skärvik är chefen som tror på tydliga, tuffa tag. 16. Aktuellt om hälsa och ledarskap. 18. Previas tjänster inom ledarskap och rehabilitering. Systematiskt arbete för effektiv rehabilitering så funkar det. previa prima ansvarig utgivare harald abelin redaktion katrin malm, evalena andersson produktion spoon publishing ab omslagsfoto samir soudah tryck sandvikens tryckeri ab issn välkommen att kontakta prima via: ingalill holmberg är professor på Handelshögskolan i Stockholm med inrikting på ledarskapsforskning. 2 prima nr

3 lar om att skapa mening«i går räckte det att vara analytiker och strateg. I dag måste en ledare också vara empatisk, entusiasmerande och en lysande kommunikatör. Bilden av den goda ledaren är en spegelbild av samhället i stort, säger Ingalill Holmberg, professor på Handelshögskolan i Stockholm. text jesper harrie foto samir soudah intresset för ledarskapsforskning och ledarskapsutveckling är tillbaka med besked. Efter den svacka som följde på 90-talets börsbubbla då entreprenören stod i fokus, handlar affärslitteratur, managementkurser och akademiska arbeten åter till stor del om vad som är gott ledarskap och vad en ledare egentligen gör. Medan det står klart att ledarrollen har förändrats på olika sätt finns det ingen entydig bild av vad som kännetecknar en god ledare. I näringslivet talar man väldigt mycket om det goda ledarskapet, men bilden av den goda ledaren är ofta en spegelbild av de problem som finns i samhället i stort. Det är en person som kan hantera de svåra frågor och dilemman som företaget ställs inför, säger Ingalill Holmberg, professor med inriktning på ledarskapsforskning vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon menar att det i huvudsak finns två dominerande uppfattningar om vad en ledare bör ägna sig åt. Det ena synsättet tar fasta på att det framväxande kunskapssamhället och en globaliserad värld tvingar fram förändringar hos företag. Ledarens uppgift är att driva ett förändringsarbete som leder till kreativa och innovativa lösningar. Det andra synsättet tar fasta på globaliseringens baksida, som innebär ökad utsatthet, konkurrens och fokus på kortsiktiga resultat. Här betonas att ledaren måste stå för uthållighet och värna miljön och se till att inte förbruka människor. ingalill holmberg menar att intresset för det senare synsättet vuxit sig allt starkare på senare tid. I dag finns en kraftig grundström i samhället som handlar om att vi måste ta vara på resurserna. Exempelvis står var fjärde person i arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden. Vi måste fråga oss vad som kan göras för att människor inte ska bränna ut sig. I företag uppfattas detta som en ledarskapsfråga och fokus riktas mot vilka egenskaper en ledare behöver för att ta hand om sin personal. Ett exempel på hur ledarrollen har förändrats är att hälsofrämjande arbete nu ingår som en naturlig del. På 70-talet handlade chefskap mest om att leda och fördela arbetet. Sedan dess har en viktig dimension tillkommit; relationen till medarbetarna. Det finns en annan förväntan på chefer i dag, att de ska vara empatiska, lyssnande och socialt kompetenta, säger Ingalill Holmberg. Bilden av den goda ledaren i dag är en person som både ska kunna förnya och effektivisera verksamheten, kommunicera med medarbetarna, se till att de inte bränner ut sig och entusiasmera.» På 70-talet handlade chefskap mest om att leda och fördela arbetet. Sedan dess har en viktig dimension till kommit; relationen till medarbetarna.«även previa arbetar med ledarskapsutveckling och erbjuder bland annat utbildningen Klart ledarskap. Harald Abelin, nytillträdd vd, menar att just kopplingen mellan ledarrollen och hälsoarbetet gör det naturligt. Många av de problem man kan ha i sitt ledarskap yttrar sig också i andra problem som Previa arbetar med dagligen ohälsa, stress, arbetsmiljöfrågor. Som ledare och chef har man en inflytelseradie över andra människor, man påverkar hur andra människor mår. Efter en lång karriär inom företag som Ericsson, Adera, S:t Eriks Ögonsjukhus och Folktandvården i Stockholm har han en klar uppfattning om vilka egenskaper en god ledare bör ha. Ärlighet gentemot sig själv och andra. Förmåga till empati, det vill säga förståelse för hur andra reagerar. Man ska ha energi och riktning som ledare går man före. Han är noga med att göra skillnad på chefskap och ledarskap. Det är två olika vyer på en roll. Du blir utnämnd till chef men det är medarbetarna som utser ledaren. En optimal arbetssituation uppstår då det finns: ett sammanhang; kompetens och vilja. Chefskapet handlar mycket om det fysiska sammanhanget och att prima nr

4 » Förr räckte det att vara chef, i dag måste du också vara ledare för att attrahera och utveckla duktiga medarbetare«harald abelin är nytillträdd vd på Previa. foto: stefan bohlin säkerställa kompetens ledarskapet om det mentala sammanhanget och viljan. Man kan kort säga att chefen jobbar med»jag kan«och ledaren»jag vill«. Förr räckte det att vara chef, i dag måste du också vara ledare för att attrahera och utveckla duktiga medarbetare. Men varför behövs egentligen ledarskapsutveckling? Därför att vi människor tittar uppåt, säger Barbro Dahlbom-Hall, ledarskapskonsult och utsedd till Årets Ledarutvecklare vid Kompetensgalan i Stockholm. En ledare nagelfars hela tiden av sina medarbetare. Om man som ledare inte ständigt arbetar med sin kunskap om sig själv blir man lätt offer för andra människors åsikter om en. Hon påpekar att chefer ofta utnämns därför att de är duktiga på sin specialitet. I sin nya roll ska de i stället se till att medarbetarna blir duktiga. Det är en helt annan sak och kräver en otrolig omställning. barbro dahlbom-hall är en pionjär inom ledarutveckling i Sverige och har följt förändringarna i branschen under trettio år. Den stora förändringen är att chefer förstår att man ständigt måste jobba med sin egen utveckling för att klara av jobbet. För trettio år sedan trodde man att chefsutveckling handlade om att kunna mer inom sitt område. under senare år har hon fokuserat på att skapa medvetenhet om genusperspektivet bland ledare. Och hon tycker inte att näringslivet är så konservativt som man kanske skulle kunna tro. Jag har de stora, tunga företagen som kunder och jag möter ett stort intresse för genusfrågor. Men trots alla förändringar som arbetsliv och samhälle gått igenom är bilden av den goda ledaren ofta en kvarleva från en svunnen tid. I en rapport från Vinnova i vintras redovisade Ingalill Holmberg och forskarkollegan Mats Tyrstrup en undersökning av vardagens ledarskap i kunskapsintensiva företag. Den visade att cheferna till stor del arbetade improviserat och intuitivt med snabba brandkårsutryckningar och att de var bekymrade över att de inte hade tid för»riktigt ledarskap«. Med industrisamhället som måttstock handlar ledarrollen framför allt om strategi och analys. Men den industriella logiken fungerar inte inom kunskapsintensiva verksamheter, vilket utgör de flesta verksamheter i dag. Dagens chefer jobbar i flöden och processer. Ledarskapet handlar om att få saker på rätt köl och skapa mening och sammanhang i komplexa situationer. Om man försöker tillämpa föråldrade ledarideal blir det helt fel, säger Ingalill Holmberg. foto: samir soudah» Om man som ledare inte ständigt arbetar med sin kunskap om sig själv blir man lätt offer för andras åsikter om en«barbro Dahlbom- Hall är ledarskapskonsult och pionjär inom ledarutveckling i Sverige. 4 prima nr

5 Bo Olsson är vd för Byggpartner i Borlänge. Bygger framtid med gott ledarskap Byggpartner i Dalarna växer så det knakar. Framgångsreceptet? Intern rekrytering av chefer och långsiktiga satsningar på både gott ledarskap och god hälsa. text jesper harrie foto krister halvars det började med sju anställda men sedan gick det undan. På 16 år har den lilla byggfirman Byggpartner i Dalarna AB växt till 250 anställda och i år förväntas bolaget omsätta 800 miljoner kronor. Men vd Bo Olsson har inga planer på att slå av på takten. Vi ska växa med 50 procent de närmaste fyra, fem åren och vi har en uttalad målsättning att rusta företaget för en möjlig börsintroduktion. Byggpartner ägnar sig åt byggentreprenad, byggservice och fastighetsutveckling och är enligt egen uppgift marknadsledande i Dalarna. Nu är siktet inställt på expansion i Mälardalen och Stockholm där bolaget redan bedriver en stor del av sin verksamhet. Ända sedan starten har Byggpartners strategi varit att rekrytera chefer internt. Det är en av våra framgångsfaktorer och en uttalad del av vår företagskultur. Det går att göra karriär hos oss. Vi rekryterar skickliga yrkesmän med starka ledaregenskaper och vi tycker att attityd och inställning är mycket viktigt, säger Bo Olsson. Men rekryteringsstrategin och bolagets snabba tillväxt ställer stora krav på cheferna. Det är inte lätt att bli chef över sina gamla arbetskamrater. Och tittar vi på våra platschefer har de befogenheter som en vd, med ibland 100 miljoner kronor att bestämma över i projekt som rullar ett till ett och ett halvt år. för att ge cheferna förutsättningar att klara kraven satsar Byggpartner kontinuerligt på ledarskapsutveckling. Bolagets utbildningsprogram kallas Kompetensbygget och fokuserar på olika aspekter av chefskapet varje år. Efter att ha provat ett par ledarskapskonsulter utan att bli nöjda vände sig ledningen till Previa som redan levererade Byggpartners företagshälsovård. Sedan 2007 har Previa genomfört utbildningen Klart ledarskap med bolagets samtliga chefer.» Det är inte lätt att bli chef över sina gamla arbetskamrater«prima nr

6 Kommunikation och tydlighet är hörnstenar i ledarskapsprogrammet som Mats Tiger på Byggpartner i Leksand deltar i. Byggpartner ville få sina chefer att bli mer trygga i sitt ledarskap. Det mest angelägna var att få dem att klara övergången från att vara hantverkare till att bli chef. Det ställer stora krav på att du ska differentiera dig själv, du ska var personlig men inte privat med dina medarbetare, säger Alexander Lundberg, psykolog och en av Previas tolv licenserade instruktörer i Klart ledarskap. Kommunikation är en hörnsten i utbildningen. Det är viktigt att vara tydlig i sitt sätt att kommunicera med varandra, särskilt när man hanterar projekt med många inblandade såsom kunder, leverantörer och anställda. Platschef Mats Tiger är en av dem som gått utbildningen. Jag har fått lära mig att tänka igenom vad jag säger. Jag har använt det när jag skriver e-post och brev, exempelvis till en underleverantör. Modellen»kuben«hjälper Mats Tiger att formulera fyra viktiga aspekter i ett meddelande: observation, tanke, känsla och vilja.» Jag har fått lära mig att tänka igenom vad jag säger, exempelvis till en underleverantör«mats Tiger, är platschef Byggpartner i Leksand. Jag börjar med vad jag har observerat, till exempel att underleverantören inte har utfört ett jobb. Sedan fyller jag på med vad jag tänker och känner kring det, att jag blivit besviken eller ledsen. Till sist säger jag vad jag vill att leverantören ska göra. Den strukturen hjälper mig att säga vad jag vill ha sagt så att det biter på den jag pratar med. som en del i Kompetensbygget har Previa även genomfört utbildningar i förhandlingsteknik och stresshantering. Våra chefer förhandlar hela tiden med olika parter, det kan röra sig om löner, arbetstider, tidplaner eller annat. Vi har väldigt mycket kontakt med underleverantörer och kunder hela tiden och varje möte är egentligen en förhandling. Då är det väldigt viktigt att man är väl förberedd, har en tydlig agenda och vet 6 prima nr

7 annat rörlighet, muskelstyrka, balans, kondition, kolesterol och eventuell övervikt. I mån av behov har vi sedan individuella coachningsträffar för att stödja dem som behöver jobba för att nå målen. Alla företag fångar inte upp individerna på det sättet som Byggpartner gör. Det är en viktig bit för att en beteendeförändring ska ske, säger Kerstin Ericson. Särskilt fokus ligger på att förbättra konditionen. Byggarbetare behöver träning för att orka med. De är ofta starka men det är skillnad på styrka och kondition. Man presterar mer om man har bra kondition. Sedan ska de hålla på till pensionsdagen och det gör sällan byggarbetare, säger Fia Krakau. Kerstin Ericson sjukgymnast på Previa i Falun. vad man vill vinna, förklarar Bo Olsson. Behovet av stresshantering hänger ihop med Byggpartners snabba tillväxt. Visst är det stressigt, alla har det kämpigare, men det gäller att inte hetsa upp sig när det krisar, behålla lugnet inför underleverantörer och inte brusa upp mot kunden, säger Mats Tiger. Tillväxttakten har gjort att det funnits tendenser till ohälsa bland både medarbetare och chefer men företaget har varit uppmärksamt på signalerna. Byggpartner har ambitioner och tydliga mål för hur de Fia Krakau är företagssköterska på Previa i Falun. ska bibehålla hälsan hos medarbetarna, säger Fia Krakau, företagssköterska hos Previa. Tillsammans med sjukgymnast Kerstin Ericson genomför hon regelbundet hälso- och funktionsprofiler på företagets anställda. Profilerna ger ett värde på bland Så gjorde Byggpartner UTMANING: Företagets snabba tillväxt har medfört tendenser till stress och ohälsa bland chefer och medarbetare. LÖSNING: Samtliga chefer har deltagit i ett skräddarsytt ledarskapsprogram. Utbildning i stresshantering och förhandlingsteknik för samtliga chefer och entreprenöringenjörer med Klart ledarskap som fokus. Intensifiering av tidig rehab som arbetsmodell och upprättande av funktionsprofiler för medarbetare som behöver utveckla konditionen. resultaten av hälsoarbetet har inte låtit vänta på sig. Målet om max fyra procents sjukfrånvaro till juni 2008 uppnåddes ett halvår i förväg. Individuell coachning har fått flera medarbetare att uppnå medelgod kondition och många andra är på väg dit. För Byggpartner är kopplingen mellan god hälsa och gott ledarskap naturlig, menar Alexander Lundberg. Det genomsyrar egentligen allting. Kompetensbygget är hållbarheten för Byggpartner rent strategiskt men också personellt. Styrkan är relationerna mellan personerna i företaget. De vill bygga ett starkt lag. Enligt Bo Olsson kommer samarbetet kring ledarskapsutveckling att fortsätta. Jag har bara fått positiv feedback från personalen. Vi vill fortsätta med Previa. Kanske ska vi ha en mer individuellt anpassad utbildning i framtiden. Det kan bli spännande. RESULTAT: Målet max 4 procent sjukfrånvaro nåddes ett halvår före utsatt datum i juni Fler medarbetare har med uppföljande coachning från Previa uppnått medelgod kondition. En påtagligt lärande organisation växer fram med ett klart ledarskap som genomsyrar allt från intern kommunikation till förhandling med kunder. LÄS MER: Om Previas tjänster på sidan 18. prima nr

8 Krissamtal med läkande effekt Kassörskan Ann-Charlotte Nilsson på Swedbank i Svenljunga rånades två gånger på ett år. Tack vare bankens systematiska arbete med krishantering fick hon professionell hjälp att komma över chocken och gå vidare. text gabriel arthur foto bodil bergqvist onsdagen den 10 oktober i fjol var Ann- Charlotte Nilsson med om det andra bankrånet på kort tid. Året innan hade hon själv tvingats lämna över pengarna till rånaren. Nu riktade en maskerad gärningsman pistolen mot hennes kollega i kassan. Gärningsmannen var en yrkeskriminell som i dag är dömd till 14 års fängelse. När han rånat Swedbankkontoret fortsatte han direkt till nästa bank, som han också rånade. Han använde en riktig pistol, ingen attrapp. Jag tänkte att jag aldrig mer skulle få se mina barn, berättar Ann-Charlotte Nilsson, som arbetar i Svenljunga utanför Borås. Trots de två rånen ger Ann-Charlotte Nilsson ett samlat och tryggt intryck. Hon berättar att hon arbetat på bank i 23 år och trivs bra på sin arbetsplats. Jag grät och var ledsen precis när det hade hänt. Men i dag är rånen inget jag tänker på, jag har lagt dem bakom mig, säger Ann-Charlotte Nilsson. Det gäller att inte hålla de jobbiga upplevelserna inom sig. Att prata av sig är läkande. Inställningen är kanske en del av hennes personlighet. Men också resultatet av bankens systematiska arbete med krishantering, menar hon. Kontoret i Svenljunga tillhör Swedbank Sjuhärad, med totalt 13 kontor i Borås och grannkommunerna. Swedbank Sjuhärad har satsat stora resurser både i den akuta krisen och i det uppföljande arbetet. Banken anlitar Previa för företagshälsovård och beteendevetaren Inger Lundh, specialiserad på krishantering, har medverkat under hela processen. Att utsättas för hot och våld är en stor personlig kränkning. För att de som drabbats ska komma tillbaka krävs ett samspel där arbetskamraterna, Previa och vi i ledningen på olika sätt hjälper till, säger Bosse Johansson, vd på Swedbank Sjuhärad. För att samspelet ska fungera krävs förebyggande arbete, menar Bosse Johansson och Inger Lundh. När olyckan är framme måste rollerna och uppgifterna vara tydliga. Och det gäller att agera snabbt. Även om bankpersonalen klarat sig utan synbara skador kan de hamna i chocktillstånd. Forskning visar att nära 20 procent av dem som utsätts för rån drabbas av posttraumatisk stress. Både vi i bankledningen och Inger Lundh åkte till kontoret i Svenljunga så fort det bara gick. Som chef blir man förstås påverkad och känner med sina anställda. Samtidigt gäller det att behålla lugnet och finnas med som stöd. Men vi måste också inse att vi inte har allt yrkeskunnande som behövs, vi är inte psykologer eller läkare, säger Bosse Johansson. inger lundh samtalade enskilt med kassörskan som blivit pistolhotad och i grupp med den övriga personalen. Hon berättade vilka reaktioner fysiska och psykiska som är vanliga och höll en lättare så kallad debriefing, ett krissamtal. Hon talade om vikten av att ha ett personligt stöd till hands det första dygnet om man är chockad. Den mest utsatta kassörskan togs med till Previas företagsläkare. Det är viktigt att bekräfta att det är okej att må dåligt, vara rädd, arg eller ledsen. Men det är svårt att ta in information just när man varit utsatt. Därför krävs en långsiktig uppföljning, säger Inger Lundh. I första skedet är också ledningens agerande viktigt och Swedbank Sjuhärads chefer skötte det här jättebra. När de släppte allt de hade för händer och åkte till bankkontoret visade de att personalen har ett stort värde, att man verkligen bryr sig om dem som människor. I det uppföljande arbetet har Swedbank Sjuhärad erbjudit personalen på kontoret i Svenljunga samtals- Första halvåret 2008 skedde 91 bankrån en ökning med 62 stycken jämfört med Det är den högsta nivån som noterats under de senaste tio åren. Källa: BRÅ 8 prima nr

9 Inger Lundh, beteendevetare, Previa Borås och Swedbank Sjuhärads vd Bo Johansson. stöd hos Previa, både individuellt och i grupp. Även bankkunderna som var med om rånet har kunnat få hjälp. En av våra kunder har mått väldigt dåligt av det som hände, berättar Ann-Charlotte Nilsson. Hon är överens med Inger Lundh om att samtal kan ha en läkande effekt. Att sätta ord på tankar, rädslor och känslor gör det lättare att hantera dem. Enkla saker som avspänningsövningar och promenader kan också hjälpa till. Och det är viktigt att försöka komma tillbaka till arbetsplatsen snabbt igen. Man ska inte bli kastad in i verkligheten, men heller inte undvika den, säger Inger Lundh. det gäller också att se att människor är olika. Vid en traumatisk upplevelse kan känslor komma upp till ytan som kanske är osynliga annars. Människor kan ha olika skörhet och befinna sig i olika livsfaser. En person som bär på jobbiga upplevelser sedan tidigare eller genomgår skilsmässa kan drabbas mycket hårdare, säger Inger Lundh. Även i dessa fall är det viktigt att cheferna stöttar och förstår sådana processer. Bankledningen har agerat mycket bra även här. Den har inte satt några» Även om sådana här upplevelser är hemska, så lär man sig mycket om sig själv. Jag tror man blir starkare efteråt om allt görs på ett bra sätt«begränsningar eller krav på att återhämtningen ska gå snabbt. Bosse Johansson ser den inställningen som självklar. Att hjälpa vår personal i sådana här situationer ser jag inte som kostnader, utan som investeringar. Vi i ledningen har ett ansvar för att den här svåra delen av vår verksamhet fungerar, både i akuta situationer och på lång sikt. Kanske är det därför som vägen tillbaka verkar ha gått ovanligt snabbt för Ann-Charlotte Nilsson och hennes kollegor. Även om sådana här upplevelser är hemska, så lär man sig mycket om sig själv. Jag tror man blir starkare efteråt om allt görs på ett bra sätt, säger Ann- Charlotte Nilsson. läs mer om krisstöd på sidan 19. Ann-Charlotte nilsson har i sitt arbete som kassör varit med om två rån. prima nr

10 Coachen hjälper dig utvecklas som chef Som chef måste du ibland fatta tuffa beslut och våga ta konflikter. En chefscoach kan hjälpa dig bli tryggare i den rollen. Det handlar om att lära känna sig själv, säger Anja Lindblad, chefscoach på Previa i Örebro. text jesper harrie illustration andrea sjöström nu har det hänt igen. Den årliga medarbetarenkäten ger dåligt betyg till mellanchefen under dig. Personalen klagar på att han inte ger dem bekräftelse och feedback. Nu måste du få honom att bättra sig. Men vad ska du säga? Den vanligaste orsaken till att chefer söker hjälp av en coach är att de står inför nya och svåra situationer, så som svåra samtal. Många är konflikträdda och vågar inte vara tydliga i sin kommunikation. Men det underlättar om man vågar vara rak och samtidigt öd- 10 prima nr

11 mjuk, säger Anja Lindblad, chefscoach och beteendevetare vid Previa i Örebro. Hon har arbetat med att coacha chefer i fem år och ser att det blir allt vanligare. Jag tror att det har blivit mer accepterat att man som chef tar hjälp utifrån. Men behovet har alltid funnits. Förr hette det handledning, i dag heter det coachning eller mentorskap. anja lindblad träffar sina klienter en timme i månaden eller var sjätte vecka. Upplägget varierar mellan uppdragen. Coachningen kan pågå i sex månader, ibland upp till arton månader. Klienterna kommer i regel från företag som redan samarbetar med Previa. Ibland söker de på eget initiativ, ibland kommer de efter samråd med företagsledningen. Man behöver absolut inte ha problem med sitt chefskap för att ha nytta av en coach. Det handlar också om att lära känna sig själv. I vissa företagskulturer är det naturligt att cheferna får den här typen av handledning vare sig de upplever problem eller inte. Som coach arbetar Anja Lindblad i flera steg. Först och främst handlar det om att lyssna och skapa sig en bild av hur chefen fungerar i sitt ledarskap. Nästa steg är att ta reda på vad chefen själv upplever för svårigheter. Det varierar mycket beroende på situation och person. Det kan handla om svårigheter att lösa en konflikt, kommunicera, motivera medarbetare, få dem att acceptera förändringar eller genomföra uppsägningar. När problembilden är tydlig är det dags att försöka hitta lösningar. Jag ger mina klienter konkreta verktyg, uppmanar dem till exempel att testa nya formuleringar i ett möte med en medarbetare. Ibland är det bättre att ställa en fråga i stället för att komma med en åsikt. exemplet med mellanchefen i inledningen av den här artikeln är hämtat från verkligheten. Där uppmanade Anja Lindblad sin klient att fråga mellanchefen sådant som: Vilka signaler har du fått från din personal? Hur upplever du att arbetet med din personal fungerar? Det fick mellanchefen att ta till sig kritiken och bättra sig. Genom att ställa frågor bjuder man in till samtal. Att ställa frågor kan också vara fruktbart för en chef som måste omplacera en medarbetare. Genom att vända på perspektivet och fråga efter medarbetarens intressen och starka sidor i stället för att kritisera de svaga kan man lättare nå fram till en lösning som känns bra för båda parter. Men fortfarande är det A och O för en chef att vara tydlig.» Den vanligaste orsaken till att chefer söker hjälp är att de står inför nya situationer. Många är konflikträdda och vågar inte vara tydliga. Men det underlättar om man vågar vara rak och samtidigt ödmjuk«när man vågar vara tydlig får man respekt med sig. Det är okej att prata om sådant som är svårt och jobbigt. Men om chefen sticker huvudet i sanden blir det ofta besvärligt med tiden, säger Anja Lindblad. Ett misstag många chefer gör är att ta över en medarbetares känsla vid ett smärtsamt beslut som till exempel en uppsägning. Du hjälper inte medarbetaren genom att också bli ledsen och orolig. Du kan lyssna på vad medarbetaren säger men också försöka få honom eller henne att ta eget ansvar för situationen, säger Anja Lindblad, och pekar på faran att en alltför inkännande chef kan bli psykiskt utmattad. för att orka med de allt tuffare krav som ställs i arbetslivet är det också viktigt att chefen sätter gränser mot ledning och medarbetare för att kunna vara ett stöd, men också för att skydda sig själv. Det är väldigt vanligt att jag talar med mina klienter om hur de ska hantera arbetets påfrestningar. Då är det viktigt att man inte försöker slå knut på sig själv utan att man gör klart det man håller på med och lär sig att prioritera, säger Anja Lindblad. Coachning ett sätt att utvecklas Det finns många situationer där man kan behöva stöd i sitt ledarskap. Här är fem exempel: Omorganisationer. Förändringar kan ställa en chef inför utmaningen att hantera osäkerhet och förvirring bland medarbetarna. Svåra samtal. Att lära känna sig själv är ett sätt att bättre hantera situationer som man upplever som påfrestande eller svåra, konflikter eller tunga besked. Reflektion. Jobbar man med människor dagligen är coachning värdefullt för anja lindblad, chefscoach på Previa i Örebro. att bolla händelser och frågor som: Uttryckte jag mig rätt? eller: Kunde det här ha gjorts annorlunda?. Ny befattning. Vid en ny position i före taget kan man ha funderingar om sin roll och hur man till exempel hanterar relationen till sina tidigare kollegor som man nu ska vara chef över. Efter kritik. Ibland får man kritik, både från chefer och medarbetare. Vare sig den är befogad eller ej kan man med coachning använda situationen till att lära sig något om sig själv och sitt ledarskap. prima nr

12 Apoteket en föregångare inom rehabilitering Regeringens nya riktlinjer på området rehabilitering ställer högre krav på Sveriges arbetsgivare. Apoteket, som sedan länge samarbetar med Previa, står väl rustade inför utmaningen att ta ett ännu större ansvar för de anställdas hälsa. text maria arnedotter foto samir soudah aktuella förändringar på socialförsäkringsoch rehabiliteringsområdet kräver arbetsgivarens alerta agerande från dag ett av varje sjukfrånvaro. Apoteket är ett bolag som tidigt har förberett sig för förändringarna och som i dag står väl rustat. Anledningarna är främst två. Dels ligger företaget redan i framkant när det gäller rehabiliterande företagshälsovård, dels har HR-strategerna i god tid inlett diskussioner med sin hälsopartner Previa om hur de nya riktlinjerna påverkar det fortsatta arbetet med rehabilitering. Många företag har nog lyssnat, men inte förrän nyligen vaknat och undrat vad de måste göra för att anpassa sin rehabiliteringsprocess till de nya reglerna, 4 nyckelord inför rehabiliteringsplanen Motivera chefer på alla nivåer så att alla är införstådda med vikten av att agera redan från första dagen av varje sjukfrånvaro, bland annat därför att den kan vara porten till en långtidssjukfrånvaro. Engagera alla chefer så snart som möjligt så att de kan planera sitt arbete efter de nya reglerna. Effektivisera och spara egna personalresurser på att låta professionella krafter ta ett samlat grepp om både det medicinska och tidsödande utredningar. Informera alla anställda om vilka rutiner som gäller vid all sjukfrånvaro och fördelarna med att arbetsgivaren numera har ett ökat ansvar för tidig rehabilitering. menar Karin Strandsten, affärspartner för rikskunder på Previa. Den stora nyheten är att du som arbetsgivare nu bara har tre månader på dig att ta ställning till om den sjukskrivne kan rehabiliteras tillbaka till det egna arbetet. Det är, med andra ord, upp till varje chef att vara beredd att agera snabbt vid sjukskrivningar. Hos Apoteket påbörjades anpassningen till de nya reglerna tidigt. Ja, vi är en chefstät organisation så vi har tänkt ganska mycket på det här, eftersom det är på varje chef det vilar att ta arbetsgivaransvaret i den nya rehabiliteringsprocessen, bekräftar Karin Åhström, HR-strateg på Apoteket. Karin Åhström har följt rehabiliteringsfrågor på alla nivåer och har varit med om att ta fram den befintliga arbetsprocess för sjukfrånvaro och rehabilitering som gäller för Apotekets samtliga anställda. Hon talar om vikten av att tidigt informera, involvera och motivera cheferna och de anställda. Nu gäller det också att i möjligaste mån avlasta de chefer som genom de nya riktlinjerna kommer att få en uppgift med högsta prioritet. Hos Previa finns det stöd som kan behövas för att göra den rehabiliteringsplan och bedömning av arbets- 12 prima nr

13 förmåga som hädan efter måste vara klar inom tre månader. Allt från administrativ avlastning till startklara team av läkare, psykologer och ergono mer. Karin Strandsten, Apotekets affärspartner på Previa, har bred erfarenhet av företagshälsovård och strategiska riktlinjer för företagens rehabiliteringsarbete: Vi är så stora på det här området och arbetar brett över hela hälsofältet med såväl förebyggande som hälso främjande eller rehabiliterande åtgärder. Ett exempel på förebyggande företagshälsovård är våra hälso profiler som ger en statusbedömning av hälsoläget i företaget. Att arbeta övergripande är nyckeln och det har de ansvariga på Apoteket tagit fasta på. karin strandsten menar att Apotekets helhetsgrepp ger ett försprång nu när tidsramen blir snävare. På många andra företag är det fortfarande vanligast att man inte ser till helheten utan diskuterar detaljer som timpriser och tjänster först. Vi letar efter hur vi kan göra det här arbetet så effektivt som möjligt, säger Karin Åhström på Apoteket. Vi kan göra många undersökningar internt i vår organisation, men Previa har tjänster och möjligheter som vi saknar. De kan snabbt göra professionella bedömningar. Den snabbheten är viktig för oss i dag och jag tror att vi kommer att behöva den typen av hjälp. Hos Previa finns även tjänster som skulle kunna lyfta bort en del av den samordning och administration som kommer att behövas. Hon ser inte sitt företags behov och utmaningar som unika. Nej, Apotekets behov i dag liknar nog många andra stora arbetsgivares. Min magkänsla säger att det i varje organisation finns personer i riskzonen som vi inte ser i dag, och för vilka en snabbare rehabilitering skulle vara till stor hjälp. Det handlar om individen, Karin Åhström, t.v. är HR-strateg på Apoteket. Här med Karin Strandsten, affärspartner för rikskunder på Previa.» Det finns personer i riskzonen som vi inte ser i dag, och för vilka en snabbare rehabilitering skulle vara till stor hjälp«men vi ska inte glömma bort att sjukfrånvaro också kostar pengar, säger hon. Därför behöver vi satsa mycket på arbets förmåge bedömningar, utredningar och omplace rings - utredningar. Apotekets hela verksamhet står dessutom inför en omreglering som i sig kan påverka varje enskild medarbetare. läs mer om Previas tjänster som stödjer de nya reglerna i rehabiliteringskedjan på sidan 18. REHABILITERINGSKEDJAN Försäkringskassans regelsystem ändrades 1 juli i år. En s.k. rehabiliteringskedja som innebär fasta tidpunkter för prövning av arbetsförmågan infördes. Under de första 90 dagarna i en sjukperiod ska arbetsförmågan prövas mot det vanliga arbetet eller annat tillfälligt arbete som arbetsgivaren kan erbjuda. Därefter och fram till den 180:e sjukfrånvarodagen prövas om man kan återgå till något annat arbete hos arbetsgivaren. Efter den 181:a dagen prövas arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden. Om inga särskilda skäl föreligger kan en sjukskrivning vara i maximalt 365 dagar. * Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva nytt arbete. ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader. prima nr

14 Raka rör är Marikas modell Erfarna ledaren Marika Wassberg Skärvik, Nordenchef på Hudson, tror på delaktighet men är inte rädd att sätta ner foten när det behövs. Att tydliga beslut leder till ett friskare företag är hon övertygad om. Bra ledarskap är hälsobefrämjande. text per högfeldt foto samir soudah Hon är inte mer än 45 (och ser ännu yngre ut). Ändå har hon hunnit vara chef i nästan två decennier. Tillika en erkänt kompetent sådan; 2005 utsågs hon till Årets Chef vid Kompetensgalan, anordnad av tidningen Chef. Anlagen verkar ha funnits mycket tidigt. Det sägs att jag tyckte om att bestämma redan som liten. Det märkte till exempel min yngre kompis som när jag var fyra till slut sa ifrån att hon tröttnat på att vara min hund, skrattar Marika Wassberg Skärvik, Nordenchef för det internationella kompetensförsörjningsföretaget Hudson. Nu är det väl knappast någon som i barnaåren drömmer om att rätt och slätt bli chef, så inte heller Marika. I stället var det först arkeologi, senare musikläraryrket hon drömde om. Arkeologin för historiens skull. I ungdomen var jag i Pompeji och ibland tycker jag att vi gått bakåt sedan antiken. Jag tror man jobbade mer med mental träning på den tiden. Övertygelsen att något kan bli verklighet bara man tror tillräckligt på det. Det finns så mycket kunskap i historien som vi inte förvaltar på rätt sätt. Musiklärartankarna gled hon in på sedan hon» Konsensus är en utopi, en chimär. I själva verket skapar den strävan bara osäkerhet och otydlighet«insett hur mycket musik kan göra för barn, kanske särskilt för dem som har svårt att kommunicera och ta sig fram på andra sätt. Ska man uttrycka sig lite högtravande är det fortfarande det som driver mig: att förlösa människor. Att försöka hjälpa dem hamna i rätt element för att där kunna få ut mesta möjliga av sin personliga potential. Men marika blev alltså varken arkeolog eller lärare. Hon blev chef. Vd:n på det it-företag hon arbetade på i slutet av 1980-talet tyckte att hon nog skulle bli en bra chef. På den vägen är det. Hon har haft ledande positioner vid bland annat Microsoft, finskägda Tieto Enator, affärsreseföretaget Carlson Wagonlit Travel och sedan i våras alltså Hudson. på samtliga ställen har hon trivts bra, inte minst på det finska företaget. Vårt östra grannland är ju känt för att ha en mer direkt beslutsgång i sin företags kultur. Jag jobbade bra ihop med finländarna. Jag gillar när det är raka rör. Vi svenskar är inte så bra på att vara raka i arbetslivet, vi har svårt både att berömma och kritisera. Vi skapar oss våra valda sanningar och oroar oss kanske helt i onödan. Är våra förmodanden å andra sidan verkligen sanna, då måste de komma fram och sägas rätt ut. Och så säger Marika Wassberg Skärvik vad som möjligen inte får sägas i vårt land: hon tror inte på den svenska konsensusmodellen. Konsensus är en utopi, en chimär. Det här med att alla alltid ska vara överens, det tror jag inte på. I själva verket skapar den strävan bara osäkerhet och otydlighet. Vad har vi egentligen beslutat? Däremot tror jag på delaktighet och jag involverar alltid medarbetarna inför beslut. Men sedan: som chef måste du våga sätta ner foten och säga att nu gäller det här, även om alla inte är ense. Beslut är beslut. Det handlar om tydlighet som skapar trygghet som i sin tur främjar kreativitet, självständighet och välbefinnande hos medarbetarna. Marika Wassberg Skärvik är vältalig i ämnet. Frågor om välmående och hälsa hos företag, chefer och medarbetare är något hon funderat mycket på. Bra ledarskap är hälsobefrämjande. Men också bra medarbetarskap. Det är ömsesidigt, men som chef har jag ansvaret att initiera ett sådant teamwork. Jag 14 prima nr

15 Marika Wassberg Skärvik har nyligen skrivit en bok om ledarskap,»den goda chefen (behöver lära sig den ondas taktik)«. tycker det är frapperande hur dåligt utvecklad medvetenheten om detta är. hur är då»den goda chefen«enligt Marika? Hon framhåller främst att man bör ha bra koll på sig själv för att vara en bra chef som också mår bra. Man måste känna sig själv, och acceptera sig själv med sina svagheter och styrkor. Man behöver absolut inte vara perfekt vi har en tendens att i onödan försöka slipa bort det icke-perfekta. Men man måste vara medveten om och ta ansvar för sig själv. Kunna leda sig själv för att kunna leda andra. Det företag som har turen att ha en av dessa goda chefer, som är empatisk och lyssnande men ändå beslutsför, möjligen idealist men framför allt realist, det företaget har goda förutsättningar att vara och förbli ett hälsosamt företag. Det har Marika Wassberg Skärvik observerat gång på gång. Tyvärr har hon också skådat exempel på motsatsen. Jag har sett hur hela organisationer blivit sjuka av dåligt ledarskap. Och hur detta dåliga mående också återspeglas i ett dåligt resultat för företaget. Du har alltså ett mycket stort ansvar som chef. Omvänt kan ett gott ledarskap, menar Marika, få en organisation att friskna till. Men det är en betydligt långvarigare och vanskligare process. Det kan gå hur fort som helst att rasera ett företag, att göra det sjukt. Det tar otroligt mycket mer tid att vända tillbaka. Jag är nästan chockad över hur lång läkeprocessen kan vara. Således: bättre vara förutseende och förebyggande. Bland annat genom tydlighet, som Marika Wassberg Skärvik hävdar är en klart hälsobefrämjande egenskap. Jag har alltid varit jättenoga med att tala om att»det här är jag och det här vill jag«. Men också att»det här vill jag inte«. Liksom att berätta för medarbetarna vilka förväntningar jag har på dem och fråga dem vad de förväntar sig av mig. Och, det är viktigt, säga ja eller nej till detta. Marika Wassberg Skärvik Ålder: 45 år. Familj: Maken Peter, en bonusson, fyra gudbarn. Bor: Lidingö. Utbildning: Marknadsekonom, RMI Berghs. Olika kurser i ekonomi och juridik vid Stockholms universitet. En rad ledarskapsutbildningar, däribland vid IMD i Lausanne, Schweiz. Bakgrund: Tidigare chefspositioner vid bland annat NetCenter, Microsoft, Tieto Enator, Carlson Wagonlit Travel. Utsedd till Årets Chef Aktuell: Nytillträdd Nordenchef, Hudson. Utkommer troligen snart med färdigskrivna boken»den goda chefen (behöver lära sig den ondas taktik)«. Driver bloggen Tankar om ledarskap. Fritid: Skriver dikter, joggar, styrketränar, rensar ogräs hemma i trädgården. Människor som betytt mycket:»min morfar, min mamma, min man och mina medarbetare.«senaste bok:»inte bara pengar«av Marianne Hamilton. Senaste biofilm:»kung Fu Panda«. prima nr

16 Hur BRA mår medborgarna? Medborgarnas livsvillkor förändras i takt med samhällets utveckling. Hur ser vår ohälsa ut i dag? Vilka är orsakerna? Hur ser livet ut för dem som drabbas? Det är några av de frågor som Stockholms läns lansting hoppas besvara i studien Folkhälsa Stockholm stockholmare ingår i kartläggningen av hälsotillståndet i det moderna samhället. I år startade två nya delstudier: Ont i kroppen, ont i själen ska undersöka hur psykosociala faktorer påverkar risken att utveckla nedstämdhet, ångest och nackbesvär. Hälsoeffekter av snus ska undersöka sambandet mellan snus och risken för hjärtinfarkt, stroke och diabetes. Tidigare delresultat har publicerats i Folkhälsorapport 2007 samt Arbetshälsorapport foto: GETTY Motivation kortar sjukperioden Den sjukskrivnes egen motivation och tilltro till sin förmåga är de viktigaste faktorerna för att återgå till arbetet. Det visar en ny avhandling från Linköpings universitet. Många långtidssjukskrivna har dåligt självförtroende och är oroliga för att misslyckas. De vill inte ställas Elin Ekbladh inför ännu ett nederlag. Då är det viktigt att arbeta med motivation och tron på den egna förmågan, säger Elin Ekbladh som disputerade i början av sommaren. Förutom motivation och självförtroende är dagliga rutiner och vanor en viktig faktor för den enskildes möjlighet att återgå i arbete. Fler väljer Previa Under de senaste månaderna har Previa tecknat avtal med en rad företag och myndigheter om olika hälsovårdstjänster. Posten, Kronofogdemyndigheten, Coop, Migrationsverket, Arbetsmiljöverket och CSN är några i raden som valt att samarbeta med Previa. massajerna går sig friska forskare har länge förbryllats över hur massajer kan undkomma hjärt-kärlsjukdom trots att deras kost är mycket rik på animaliskt fett. Nu visar en studie från Karolinska Institutet att hemligheten kan ligga i ett flitigt promenerande. Det faktum att massajer, som lever som nomader i Kenya och Tanzania, mycket sällan drabbas av hjärt-kärlsjukdomar har varit känt för forskare i 40 års tid. Det har lett till spekulationer om att massajerna har ett unikt genetiskt skydd. Nu talar en ny studie, utförd av forskaren Julia Mbalilaki Infostress kan orsaka Alzheimer Mängden information i dagens samhälle kan ibland kännas övermäktig. Med bl a internet har antalet informationskällor blivit nästan oändligt. Denna informationsstress kan ge vissa personer stora problem, visar en avhandling av psykologen Arto Nordlund på Sahlgrenska akademin. i samarbete med forskare från Norge och Tanzania, för att förklaringen snarare ligger i massajernas aktiva livsstil. Massajerna i studien gjorde av med kilokalorier per dag mer än basalbehovet. Enligt forskarna skulle de flesta västerlänningar behöva gå ungefär två mil om dagen för att uppnå en energiförbrukning som motsvarar massajernas. Forskarna tror därför att massajerna skyddas av sin höga fysiska aktivitet och inte av någon okänd genetisk faktor. Källa: Karolinska Institutet De drabbade får en form av lindrig kognitiv störning, som kallas MCI. En störning som enligt avhandlingen kan vara första steget mot en demenssjukdom, till exempel Alzheimer. Symptomen är försämrat minne, försämrad uppmärksamhet och rumsuppfattning, svårigheter att planera och problem att uttrycka sig. 16 prima nr

17 » En ubåt är som en tryckkokare för ledarskap«det tar ofta lång tid att bygga upp en organisation som presterar optimalt och där alla individer fungerar som ett lag. Men att rasera en fungerande organisation går betydligt fortare. Och aldrig går det så fort som när det där kittet som håller ihop laget och motiverar alla att dra åt samma håll luckras upp. Jag talar så klart om ledarskapet som den sammanhållande kraften. En av mina starkaste upplevelser av ledarskapets påverkan på en organisation fick jag under min officersutbildning ombord på en ubåt. Vad som hände var att vi bytte fartygschef och second vilka på mycket kort tid demotiverade besättningen genom bristande kommunikation och tillit. Kort sagt skulle man kunna säga att vi gick från maskin till vrak på rekordtid. På ubåten märks effekterna av ett gott eller dåligt ledarskap extra tydligt och lärdomarna kommer snabbt som en tryckkokare för ledarskap. inom previa har vi en unik inblick i många organisationer och ser hur inre och yttre faktorer påverkar prestationen, lönsamheten och medarbetarnas motivation. Yttre faktorer som ökande konkurrens och globalisering är inget vi rår på. Däremot har vi desto större möjligheter att stötta och rådgöra när det gäller inre faktorer som ledarskap och arbetsmiljö och hur detta påverkar medarbetarnas hälsotillstånd. När kraven på företagen ökar, ökar också kraven på chefer och medarbetare. Ansvaret för en organisations framgång vilar aldrig på en ensam chef, utan det är alla individers ansvar. Men chefen måste gå före och visa vägen och se till att ha rätt medarbetare på rätt plats. När det sedan kommer till att motivera och inspirera så räcker det sällan att tala om lönsamhet som ett isolerat mål. Som en god ledare behöver man även Harald Abelin: nytillträdd vd för Previa. skapa ett sammanhang för medarbetarna som både är fysiskt och mentalt, bygga deras förmåga och stärka viljan. Med förståelse och intresse för individernas värde får organisationen mångfalt igen i form av individuella och kollektiva prestationer. Att kontinuerligt utveckla sina medarbetare är en investering och inte en kostnad. Utryck som att satsa på medarbetarna får en att associera till spel och odds i stället för den investering i framtiden som det är. rätt medarbetare behövs för att skapa en effektiv organisation. Förmågan att attrahera och behålla medarbetare är en avgörande konkurrensfaktor. Goda utvecklingsmöjligheter, en sund arbetsmiljö och möjlighet att känna delaktighet är viktiga faktorer för att bli en attraktiv arbetsgivare. Man får inte heller glömma det kitt som inte alltid syns, men som alltid märks på sista raden, det goda ledarskapet. fakta: Harald Abelin, 58 år, är vd på Previa sedan 12 maj i år. Tidigare uppdrag: vd för Folktandvården Stockholms Län AB, dessförinnan vd på S:t Eriks Ögonsjukhus och olika tjänster på Ericsson Telecom AB och i IT-sektorn. foto: STEFAN BOHLIN Nya regler från halvårsskiftet den 1 juli infördes en rad nya lagar och förordningar. De viktigaste förändringarna gäller sjukpenningen och prövningen av den sjukes arbetsförmåga. Sjukförsäkring. Sjukpenningen tidsbegränsas till ett år. En rehabiliteringskedja införs, med olika tidsgränser när arbetsförmågan ska prövas. Efter 90 dagar betalas sjukpenning bara ut om den sjuke inte kan utföra något som helst arbete hos sin arbetsgivare. Efter ytterligare 90 dagar ska Försäkringskassan bedöma om den sjukskrivna klarar något jobb någon annanstans. Vårdnadsbidrag. Varje kommun bestämmer om den vill införa det kommunala vårdnadsbidraget. Bidraget får dock vara högst kr per barn och månad och är skattefritt. Jämställdhetsbonus. Jämställdhetsbonusen ska bli en morot för föräldrarna att stanna hemma lika länge med sina barn. Maxbeloppet är kr i månaden och kr sammanlagt. Det gäller enbart föräldrar till barn födda senare än den 30 juni Intyg för vård av barn. Den som är hemma med sjukt barn måste lämna ett intyg om barnets frånvaro från barnomsorgen för att få rätt till tillfällig föräldrapenning. Ny kemikalielagstiftning. Reach, EU:s kemikalielagstiftning, träder i kraft. Reach syftar bl a till att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för arbetstagare. Tandvårdscheckar. Ett nytt inslag i tandvårdsreformen. Checken innebär ett stöd på 300 kr vartannat år för alla mellan 30 och 79 år. Staten står dessutom för 50 procent av en patients tandvårdskostnader mellan och kr, och för 85 procent av kostnaderna därutöver. Överklagan Arbetsmiljöverket. Alla Arbetsmiljöverkets beslut som överklagas går till länsrätten. För att föra frågan vidare till kammarrätten krävs prövningstillstånd. I dag överklagas en del beslut till regeringen. foto: Scanpix prima nr

18 Vi gör din arbetsplats friskare Nedan är ett urval tjänster inom ledarskap och rehabilitering. Det är två av Previas verksamhets områden som vi fokuserar på i detta nummer. Vi erbjuder även tjänster inom arbetsmiljö och hälsa. Previa är sveriges ledande rikstäckande leverantör av företagshälsovård. Vi har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med både små och stora företag och organisationer. Låt oss få hjälpa också ditt företag att bli friskare. Ledarskap mål Öka förmågan att leda i kraft av person liga egenskaper samt nå självinsikt tjänst Klart Ledarskap Ett tydligt ledarskap är grunden för en sund arbetsplats där människor trivs och presterar. Förutsättningar för bra ledarskap förändras i takt med att organisationen utvecklas. Dagens arbetsplatser präglas av snabba förändringar och nya samarbetsformer. Det ställer allt högre krav på dagens ledare att: Bli bättre på kommunikation och relationer; Möta ett ökat tempo och informationsflöde, samt anpassa ledarskapet till slimmade organisationer och komplexa arbetsuppgifter. Klart Ledarskap är en utbildning som är framtagen av en av Nordamerikas främsta ledarskapskonsulter, Dr Gervase R Bushe, och bygger på ny ledarskapsforskning. Utbildningsmetoden står på stabil vetenskaplig grund och har dokumenterat positiv effekt på deltagarnas ledarbeteenden. Klart Ledarskap används idag i Sverige och internationellt av många företag och organisationer. Utbildningen genomförs av certifierade Klart Ledarskapskonsulter. klart ledarskap steg för steg: Klart Ledarskap fokuserar på fyra områden som vart och ett ger specifika färdigheter i att kommunicera tydligt och leda lärande. Medvetenhet: Ledare måste veta vad de står för, tycker och känner innan de kan förmedla sina intentioner till sin omgivning. De behöver kunna vara ärliga inför sig själva och snabbt ringa in vad som är fakta och vad som är personliga tolkningar av en situation. Tydliga beskrivningar: En ledare måste vara rak och säker. Han eller hon måste beskriva sina idéer och intentioner på ett tydligt och klart sätt. Klart Ledarskap ger färdigheter i att konfrontera och ändå väcka den andras beredskap att sätta sin in i ledarens bild av situationen utan försvarsställning. Uppriktig nyfikenhet: En ledare ska vara uppriktigt intresserad och kompetent i sin nyfikenhet. Klart Ledarskap handlar om att kunna lyssna och ta in andras erfarenheter och åsikter utan att bli»invaderad«eller gränslös. Det handlar om att kunna få den andre att beskriva sin bild på ett kompetent sätt som underlättar lärande i organisationen. Klarhet och lärande samtal: En tydlig ledare kan skapa klarhet i organisationens och teamets samarbetsrelationer. Genom att tydliggöra mångfald och olika uppfattningar skapas grunden för det produktiva lärandet. mål Främja chefens samlade prestationsförmåga tjänst Chefscoachning Chefer som prioriterar och lägger tid på egen utveckling leder bättre. Att hitta rätt stöd och hjälp är en viktig framgångsfaktor för dagens chefer. Att ha en coach har länge varit en förutsättning för att lyckas som idrottare. I USA är coachning sedan länge en etablerad arbetsform. Nu är coachning på stor frammarsch bland Sveriges chefer. Chefscoachning fokuserar på personlig utveckling och problemlösning där syftet är att främja chefens samlade prestationsförmåga, vilket bidrar till en förbättring av verksamhetens resultat. Coachningen är en lösningsfokuserad, framtidsinriktad och handlingsorienterad utbildning. Rehabilitering mål Stödja i krissituationer tjänst KRISSTÖD Previa KrisStöd verkar oftast som komplement till företagets egen krisorganisation och är särskilt inriktad på emotionell krishantering och krisledning. KrisStödorganisationen är en rikstäckande, enhetlig och kvalitetssäkrad tjänst som innehåller: Centrala och regionala kontaktpersoner/samordnare; Ett unikt krisnummer med krisvana operatörer; Professionella krishanterare med god förankring inom företagshälsovård; Samarbete med krisspecialiserad partner vid 24-tim service. mål Öka motivationen till ett framgångsrikt och systematiskt rehabiliteringsarbete tjänst REHABUTBILDNING FÖR CHEFER Chefer och arbetsledare får i grupp för utsättningar och kunskaper om rehabiliteringsprocessen på ett aktivt och problemorienterat sätt som kan tillämpas i det dagliga arbetet. Rehabutbildningen för chefer behandlar bland annat arbetsgivarens roll och ansvar i rehabiliteringsprocessen, rehabiliteringsmetodik, tidiga signaler på ohälsa och verktyg för att upptäcka dem, framgångsfaktorer för det goda arbetet, sjukskrivningskonsekvenser och organisationens rehabiliteringspolicy. mål Tidiga insatser för snabb återgång till arbete tjänst: TIDIG REHABILITERING Tidiga insatser är en framgångsfaktor när det gäller att förebygga ohälsa och sänka sjuktalen. Tidig rehabilitering är en dokumenterat framgångsrik process med hög grad av systematik i rehabiliteringsarbetet. Processen inleds med en genomgång av 18 prima nr

19 Effektiv rehabilitering Tidiga signaler Ge chefer kunskap och verktyg för att tidigt identifiera riskfaktorer. Previas tjänster är anpassade till den nya rehabiliteringskedjan. Läs mer på sidan 13. Det hälsomedvetna företaget vet att det är viktigt att arbeta förebyggande och systematiskt med hälsa där chefen spelar en central roll. Medvetna chefer kan se tidiga signaler på ohälsa och vet hur de ska agera vid sviktande arbetsförmåga, hög korttidsfrånvaro och längre sjukskrivningar. systematiskt arbete rehabsamordnare SJUKSKRIVNING Tidiga insatser Inventering och genomgång av nytillkomna sjukfall. Bedömningssamtal. Avstämning med läkare. Handlingsplan. Insatser och uppföljning. Utredning av arbetsförmåga Multiprofessionell bedömning. Beslutsunderlag. Insatser och uppföljning. Sjukfrånvaro-hantering Sjuk- och friskanmälningar. System för att få överblick över sjukfrånvaro. I de friska företagen är ledningen i högre utsträckning medveten om korttids- och långtidsfrånvaro, hur utvecklingen ser ut över tid och varför de anställda är sjuka. Det finns också tydliga strategier och riktlinjer för hur företaget ska arbeta med hälsa och rehabilitering. Vi vet också att tiden är en åter i arbete avgörande faktor för den anställde att komma tillbaka till arbetet. Previas Koncept Effektiv rehabilitering fokuserar på helheten genom att stärka företagets förmåga att tyda tidiga signaler och agera. Våra professionella rehabsamordnare driver och samordnar hela processen systematiskt i företaget med stöd av ett sjuk- och friskanmälningssystem. Previas sjuk- och friskanmälningssystem hanterar sjukfrånvaro och ger en sammanfattande bild av hälsoläget samt hur utvecklingen ser ut över tid. Sjuk- och friskanmälningssystem skickar en signal till en rehabsamordnare som snabbt kan agera och driva varje ärende. I de fall ärendet inte har kommit till ett avslut trots olika rehabiliteringsinsatser initieras en utredning av arbetsförmågan. Företaget får ett bra beslutsunderlag för att kunna bedöma vilka anställda som kan återgå eller avsluta sitt arbete. Ambitionen för insatserna är alltid att få tillbaka den anställde i arbets livet. Previas sätt att arbeta med Effektiv rehabilitering skapar medvetna företag med kontroll över sjukfrånvaron där rehabsamordnare samordnar alla insatser på ett systematiskt sätt. Allt för en snabb återgång till arbetet. medarbetare och bedömningssamtal med de personer som antas ligga i riskzonen för ohälsa. För de individer som löper risk för långvarig nedsättning av arbetsförmågan utvecklas en individuell handlingsplan och åtgärder vidtas. De olika processtegen dokumenteras på ett enhetligt sätt, vilket ger möjlighet till uppföljning och återkoppling till företagets strategiska hälsoarbete. Processen leds av en rehabsamordnare som fungerar som kontaktperson för arbetsgivaren och stödperson för den enskilde individen. mål För att få överblick över sjukfrånvaron tjänst SJUK- OCH FRISKANMÄLAN Tjänsten ger ökad medarbetarservice i form av möjlighet till sjuk- och friskanmälan med personlig sjukvårdsrådgivning dygnet runt, året runt. Ditt företag slipper administration och får samtidigt bättre kontroll på hur frånvaron ser ut och vad den beror på, vilket är första steget mot mer målinriktade insatser. Närmaste chef får omgående information om sjukanmälan och beräknad återkomst för effektiv personal- och produktionsplanering. Personalavdelningen får statistik och tidiga varningssignaler. Rehabiliteringssamordnare får ett snabbt informationssystem och kan lättare förebygga långtidssjukskrivningar. Via ett Extranät ges företaget en samlad bild av hälsoläget med möjlighet att se aktuella ärenden, historik samt månadsrapporter. mål Ge en helhetsbild och beslutsunderlag för fortsatt rehabiliteringsarbete tjänst UTREDNING AV ARBETSFÖRMÅGAN I de fall ärendet inte har kommit till ett avslut (trots olika insatser inom rehabilitering och anpassning) och processen har dragit ut på tiden finns det möjlighet att genomföra en utredning av arbetsförmåga av enskild invid. Syftet och utgångspunkten med dessa utredningar är att ge dig som arbetsgivare en helhetsbild och ett beslutsunderlag för det fortsatta rehabiliteringsarbetet och därmed komma till ett avslut. Varje individ går igenom en arbetsförmågeutredning som ger svar på följande: Finns möjlighet att återgå till nuvarande arbete, deltid el heltid, vilka åtgärder krävs för att den sjukskrivne ska återfå sin arbetsförmåga i ordinarie arbete eller annat arbete hos nuvarande arbetsgivare? Om återgång till ordinarie arbetsgivare inte är möjlig, vilka åtgärder bör vidtas? Hör av dig!... så kan vi berätta mer om vad vi kan göra för ditt företag eller din organisation. Du når oss på eller prima nr

20 posttidning B returadress: AB Previa box Solna porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på previa finns på följande orter Blekinge län: Karlshamn, Karlskrona, Ronneby, Sölvesborg Dalarnas län: Borlänge, Falun Gotlands län: Visby Gävleborgs län: Gävle, Hudiksvall Hallands län: Falkenberg, Halmstad, Hyltebruk, Kungsbacka, Varberg Jönköpings län: Eksjö, Forserum, Habo, Jönköping, Nässjö Kalmar län: Borgholm, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Nybro, Oskarshamn Kronobergs län: Alvesta, Tingsryd Lenhovda, Lessebo, Ljungby, Växjö, Älmhult Norrbottens län: Boden, Gällivare, Haparanda, Kiruna, Luleå, Piteå Skåne län: Bjuv, Broby, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Simrishamn, Tomelilla, Trelleborg, Ystad, Ängelholm Stockholms län: Arlanda, Märsta, Huddinge, Kista, Liljeholmen, Solna Strand, Stockholm/Gullmarsplan, Stockholm/Vasastan, Stockholm/City, Stockholm/Östermalm, Södertälje Södermanlands län: Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Nyköping, Strängnäs Uppsala län: Uppsala Värmlands län: Arvika, Charlottenberg, Karlstad Västerbottens län: Lycksele, Skellefteå, Storuman, Umeå, Vindeln Västernorrlands län: Härnösand, Sundsvall Västmanlands län: Enköping, Köping, Västerås Västra Götalands län: Borås, Falköping, Göteborg/Hisingen, Göteborg/Postgatan, Göteborg/Gårdatorget, Karlsborg, Skövde, Smögen, Stenungsund, Strömstad, Svenljunga, Tidaholm, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla Örebro län: Hallsberg, Karlskoga, Nora, Örebro Östergötlands län: Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Vadstena Du når 20 oss prima på telefon nr eller ByggPartner växer snabbt. För att klara den ökade arbetsbelastningen med risker för stress- och hälsoproblem utbildar företaget alla chefer i ledarskap. Läs mer på sidan 5. foto: Krister Halvars

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sveriges Företagshälsor Företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges Företagshälsors medlemmar utgör huvuddelen av branschen som består av mer

Läs mer

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Människor som mår bra ger framgångsrika företag Det är ingen hemlighet. Människor som mår bra gör ett bättre arbete. Inte helt förvånande är det dessutom så

Läs mer

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 November 2016 Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 Hur kan man arbeta med den nya föreskriften och få strategi och kultur att samverka? Frida Norrman & Johanna Rådeström Organisationspsykologer,

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Alla som arbetar har rätt till en arbetsmiljö som främjar hälsa och välbefinnande.

Alla som arbetar har rätt till en arbetsmiljö som främjar hälsa och välbefinnande. Alla som arbetar har rätt till en arbetsmiljö som främjar hälsa och välbefinnande. Den fysiska arbetsmiljön, inklusive att arbetsplatsen är säker och inte orsakar fysiska skador eller besvär, är väldigt

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning

Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning I den här delen finns fördjupningsfrågor och fakta som kan göra det enklare att genomföra en behovsanalys och förbereda möten med olika leverantörer.

Läs mer

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsgivarverket Ulrich Stoetzer Med Dr, Psykolog Sakkunnig Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 1 Nya föreskrifter för att.. Minska den arbetsrelaterade

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Annas resa. - Diskussionsmaterial

Annas resa. - Diskussionsmaterial Annas resa - Diskussionsmaterial 1 Likgiltighet, irritation, ångest, trötthet, huvudvärk, magont, dåligt minne, sömnsvårigheter, minskad sexlust, dra sig undan sociala kontakter, negativa tankar. Varningstecken

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen Ridpasset på ledarskapskursen leds av en ridinstruktör. Eftersom hästar är så tydliga och ärliga i sin feedback kräver dom en anpassning och lyhördhet

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad 2002-03-27 av Kommunfullmäktige 31 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 2016:1 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om expertpanelen... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De vanligaste arbetsmiljöproblemen... 5 Vad orsakar stress i jobbet?...

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete En liten skrift om hur arbetsmiljöarbete kan bidra till att utveckla en beredskap för förändring. Skriften bygger på rapporten Utvecklingsredskap

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem!

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem! JUNI 2003 För hemvändare och hemmaväntare Välkommen hem! 1 2 Den här broschyren riktar sig både till dig som kommer hem efter mission och till dig som väntat hemma. 3 Utgiven av Sida 2003 Avdelningen för

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsprocessen GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Handbok BESLUTAT/ANTAGET KS 2013-02-11 11 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM

STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM www.ejagarden.com STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM Ejagården är en medveten motpol till omvärldens högt ställda krav och snabba tempo. I rofylld miljö kan du utveckla din inre potential genom att stanna

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator Diabetes- och endokrinologimottagningen Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator vid diabetes- och endokrinologimottagningen Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Chefsprofilen Sammanställning av resultat

Chefsprofilen Sammanställning av resultat Chefsprofilen Sammanställning av resultat Namn: Allan Allansson Läsanvisning Om Chefsprofilen Chefsprofilen används som ett stöd för utveckling av det egna ledarskapet. Profilen mäter beteenden som i ledarskapsforskning

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

hälsa och framtid Sammanfattning DELSTUDIE 1 4 ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG

hälsa och framtid Sammanfattning DELSTUDIE 1 4 ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 1 4 Sammanfattning 2008 I Hälsa och framtid undersöks vad som utmärker privata företag med friska medarbetare friska företag.

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer