Ratta Ren. region mälardalen MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. nr 1/10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ratta Ren. region mälardalen MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. nr 1/10"

Transkript

1 Ratta Ren region mälardalen nr 1/10 OBS! Bilden är arrangerad och skotern står stilla. Vid färd skall barn ej sitta framför föraren p. g. a. skaderisk. Hjälm bör användas. Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

2 Drogfri trafikmiljö en självklarhet för oss! Enköpings Trafikcenter AB Rådmansgatan 7, Enköping Grönlunds Trafikskola Uppsala, Enköping, Solna, Haninge, Södertälje JP s Bil och MC-skola Brädgårdsvägen 4, Tierp Körkortet Västerås Teoriutbildning även på andra språk. Riskutbildning 450: Ånghammargatan 4, Bäckby/Västerås , Liljeborn Trafikutbildning AB Smedsgränd 3, Uppsala Nordlanders Trafikskola AB Även handikappanpassad automatbil Dragarbrunnsgatan 53, Uppsala Norrtälje Trafikskola Hantverkaregatan 20, Norrtälje Nybrons Trafikskola AB V. Ågatan 16, Uppsala Vi stödjer MHF & MHF Ungdom med denna annons

3 Innehållsförteckning: Betygen i skolan... 4 Mälardalen Ansvarig utgivare John-Eric Ericsson Regionkontor MHF Mälardalen Smedjegatan Eskilstuna Tel Fax Bil E-post: Huvudredaktör John-Eric Ericsson Radhusvägen Upplands Väsby Tel Läns-redaktörer A B. John-Eric Ericsson Se ovan. C. Ulf Hellgren Kilby, Vasängen Österbybruk Tel Bil D. Marie Andersson MHF-Regionkontor Smedjegatan Eskilstuna Tel I. Vakant U. Ulla Stenberg Frejgatan 9 D Kungsör Tel Utgivningsplan 2010 Nr Utg.dag Manusstopp 2 omkr. 1 juni 30 april Annonser MHF Box 16, Partille Tel Fax Tryckeri Svärd & Söner Tryckeri AB Tryckerigatan Falköping Tel Fax För ej beställt material ansvaras ej. Omslagsbild Foto: Ulf Hellgren Olands MHF-ungdomar drar på Knarkaren som överlevde Uppmaning Korsord Tidig alkoholdebut Mörkerkväll Årsmöten , 29 Polisjobb Fagersta MHF-avdelning Alla medlemmar kallas till Extra årsmöte onsdag 14 april 2010 kl Plats: Sveasalongen, Fagersta Ärende: Samgående med Sala MHF-avdelning Välkomna! Styrelsen Nästa nummer av Ratta Ren Manusstopp: 30 april 2010 Redaktionskommittén vill ha bidrag från flera avdelningar och medlemmar. Skicka gärna med bilder. Materialet skickas till regionkontoret. Adress: se här intill. Välkommen till Sikhjälma Fritidsområde Pärlan vid ostkusten * Camping * Stuguthyrning * Minigolf * Kiosk * m. m. Skärplinge MHF Tel ,

4 Tillrättaläggande Iförra numret av Ratta Ren fick en artikel en helt felak tig rubrik. Vid rubriksättningen tolkade vi artikeln fel. Jag beklagar detta och vill verkligen be Carl-Erik Jacobsson om ursäkt för rubriken och för de olägenheter den kan ha förorsakat. Artikeln införs därför igen här nedan utan den felaktiga rubriken. John-Eric Ericsson, Ansvarig utgivare Carl-Erik Jacobsson flyttade till Sollentuna Han var då medlem i MHF. Ef ter några år valdes han in i tävlingskommitten. Den ti den var det en livlig verksamhet i Sollentuna. Senare val des han till ordförande i Sollentuna lokalavdelning av MHF. Han var ordförande i Sollentuna i 22 år. Under hans tid som ordförande fanns det trailbana där ungdomar kun de övningsköra, för den var inhägnad. Intill öv nings banan fanns ett hus där ungdomar kunde hålla på med olika aktiviteter, bl. a. miniracing. Det huset brändes av några strulungdomar, men mi - niracingen hade hunnit flytta till en fritidsgård i Sol - lentuna centrum så den var räddad. Den höll på tills ledarna kallades in i lumpen. Efteråt gick det inte att få någon som var intresserad att bli ledare. Då la des verksamheten ner och banan skänktes bort. Carl-Erik flyttade tillbaka till sina hemtrakter 4 september Vi i Sollentuna tänker på honom med saknad. Han var en av den gamla stammen, som kämpade för MHF:s mål och trafiknykterhet under alla år. Han fyllde 80 år den 27 maj i år. Sollentuna lokalavdelning av MHF gn Göran Roos Curt-Arne Gisleskog hälsas välkommen MHF:s förbundsstyrelse har utsett Curt-Arne Gis - le skog till ny fadder för MHF Region Mälar da len. Curt-Arne ersätter Ben ny Ruus, som avgick vid se - naste förbundsårsmötet. Curt-Arne deltog i re - gionstyrelsens sammanträde 6 februari. Curt-Arne sitter i förbundsstyrelsen sedan ett antal år. Han bor i Kumla. Du får träffa Curt-Arne vid vårt regionårsmöte 24 april. Regionstyrelsen SERVICE RESERVDELAR FÖRSÄLJNING LASTBILAR BUSSAR SERVICE & TEKNIKFÖRVALTNINGEN Vijkmansg. 1, VÄSTERÅS. Jour , Fax Filial Kungsg. 92, Eskilstuna Tel:

5 Kontrollmärkena avskaffas förenkling för dig som fordonsägare Regeringen har be slu - tat att kontrollmärket ska slopas från och med 1 januari Därmed behöver du inte längre klistra på något kon - trollmärke på ditt fordon. Kontrollmärket har fungerat som tecken på att du har en giltig trafikförsäkring, har betalat fordons - skatt samt att ditt fordon är besiktigat. Från och med årsskiftet mås te du själv hålla reda på detta utan kontrollmärket. Du kan låta ditt gamla mär - ke sitta kvar efter 31 de - cember 2009, men det fyl - ler då ingen funktion läng - re. När du ställer av ditt fordon behöver du allt så inte använda skrapkoden. De kontroller som po lisen gör för att se om for don uppfyller skatte- och besiktningskrav kommer att ske via vägtrafikregistret. In memoriam Yngve Hult Den 19 november mottog vi budet att vår kassör och vän Yngve Hult hastigt avlidit. Yngve var med sin kunskap den perfekte kassören. Men han var i lika hög grad en verklig vän, som med sin lågmälda, underfundiga humor alltid spred en positiv stämning omkring sig. Vi vill förmedla några av Yngves små tänkespråk till vår läsekrets. Det här frestar på en latmask; värsta är att det frestar på mej med. Regnar det i morgon kommer det uppifrån. Det här var godare än kräm och kräm som är så gott. Vad heitar du kummen ifran. Här var det mer folk än männskar. Styrelsen MHF Region Mälardalen Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker. Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig densamma mer VARNING FÖR SLITNA VINDRUTOR TILLSAMMANS SKAPAR VI TRAFIKSÄKERHET Skadad eller sliten vindruta? Byt eller laga för säkerhets skull. Välj alltid... Slitna vindrutor är en glömd trafikfara! Läs rapporten på Sök R AUKTORISERADE BILGLASMÄSTERIER SOLNA STAD TEKNISKA Stöder med denna annons MHF & MHF Ungdom 3

6 Betygen i skolan Betygssättningen är en fråga som ofta diskuteras. Betygssättningssystem kommer och går och varje gång vill man påstå att man hittat det perfekta systemet. Det hävdas med rätta att en rättvis betygssättning är svår. Skall det vara betyg el ler ska det skrivas utlåtanden om eleverna? Här kom mer några axplock, som visar hur betygssättning tillämpades fram till slu tet av 1800-talet. Utlåtanden Vanliga utlåtanden var till exempel Flitig men trögminter Har lätt fattningsförmåga Är flitig och sedig Förtjänar i intet avseende undervisningsmöda Av Carl von Linnés be - tygs bok från 1700-talet fram går att han är synnerligen utmärkt, är av ak - tad familj, är välartad, har åda galagt ett gudfruktigt, gott och hedrande uppförande och har på sina studier använt oförtröttad flit och avhållit sig från allt dåligt umgänge. Betyg Seder och uppförande A = Stadgade seder och berömligt uppförande B = Jämnt och stadgat uppförande C = Oklanderligt uppförande D = Lättsinnigt och ostadigt uppförande Kunskaper och flit A = Berömlig insikt, berömlig flit B = Godkänd insikt, godkänd flit C = Försvarlig insikt, försvarlig flit D = Otillräcklig insikt, ringa flit Bärgning A = Förmögen B = Behållen C = Behövande D = Fattig En 23-gradig!! betygsskala användes bland an - nat av en folkhögskola. Skalan redovisas här. Det är bara att tillämpa den rättvist (hur det nu ska gå till). Berömlig, Med särdeles ut märkt beröm godkänd, Med utmärkt beröm godkänd, Med mycket beröm god känd, Med beröm godkänd, Icke utan beröm god känd, Med utmärkt nöje godkänd, Med särdeles nöje godkänd, Med nöje godkänd, Godkänd, Nöj aktig kunskap, Med möda godkänd, Goda och för svarliga insikter, Väl för svarlig, Fullt försvarlig, För svarlig, Ganska försvarlig, Någorlunda försvarlig, Knappt försvarlig, Väl antaglig, Antaglig, Knappt tillräckligt samt Otillräckligt. Det var inte lätt att sätta rätt visa betyg men det var sä kert ännu svårare att vara elev för den som till exem pel fick utlåtandet För tjänar i intet avseende undervisningsmöda och när det gällde Bärgning fick betyget D = Fattig. John-Eric Ericsson Med rätt glasögon ser du bekvämt KONTAKTLINSER är ett bra alternativ Beställ tid för synundersökning Järntorget 2, Fagersta Tel FÖRETAGSFLYTTNINGAR, BOHAGSFLYTTNINGAR, PACKAR, FLYTT STÄD NINGAR, BUDBILAR Styckjunkarvägen 4, ESKILSTUNA Brandsäker kunskap På hittar du information, utbildning, litteratur och rådgivning. 4

7 Här kan du ta del av läraren Uno s funderingar över tillvaron i skolan. Bil der - na är hämtade från Stellan Sjödéns un - der hållande böcker. Det är inte utan att man känner igen sig. 5

8 Kontaktpersoner Regionstyrelsen har utsett en kontaktperson för varje MHF-avdelning. Kontaktpersonernas uppgift är att fungera som en länk mellan avdelning och region. Har du som medlem frågor, funderingar, synpunkter eller förslag kontakta din kontaktperson. Välkommen! Regionstyrelsen Avdelning Kontaktperson Telefonnr Björkvik Marie Andersson Botkyrka/Huddinge John-Eric Ericsson Enhörna-Turinge Marie Andersson Enköping Lennart Stenberg Eskilstuna SvenOlof Skoog Lennart Stenberg Fagersta Lennart Stenberg Flen-Malmköping Marie Andersson Hallstahammar Lars-Eric Jacobsson Haninge-Stockholm Gun-Lis Roos Järfälla-Bro Gun-Lis Roos KAK Lars-Eric Jacobsson Kolbäck Lars-Eric Jacobsson Norra Gotland SvenOlof Skoog Nyköping Marie Andersson Oland/Frösåker Ewa Nyberg Roslagen John-Eric Ericsson Rönö Göran Gillerstrand Sala Stig Sagnered Skärplinge Stig Sagnered Sollentuna Ann-Marie Lundmark Strängnäs Marie Andersson Södra Gotland SvenOlof Skoog Trosaorten Göran Gillerstrand Upplands Väsby/Vallentuna Gun-Lis Roos Uppsala Sören Lidén Vingåker Göran Gillerstrand Västerås Lars-Eric Jacobsson Österåker John-Eric Ericsson Camp.Club. Sthlm.sekt John-Eric Ericsson Medlemmar på orter som saknar MHF-avdelning kan kontakta närmaste lokalavdelnings kontaktperson. 6

9 Bild: Gâteau minnesbrev_1.indd 1 Olands MHF-ungdomar drar på Mamma Karin Höög hade gjort en gigantisk smör gåstårta för c:a 40 per soner när sonen Mi - kael, ordförande för Olands MHF-U, sammankallat till årsmöte. Karin vet att vedertagen storlek för smörgåstårtsbit inte gäl ler för ungdomar och när årsmötesfikat var slut, hade de c:a 10 deltagarna gjort slut på tårtan, sånär som på en liten bit som spa rats hem till mamma. Ungdomarna körde un - der 2009 fyra folkracetävlingar, sex rallytävlingar och fem bilorienteringar. Tre nya folkracelicenser ut färdades. Ett 30-tal EUmopedutbildningar hann ung domsledaren Sören Li - dén, assisterad av Christer Ja kobsson, genomföra in - nan nya lagar hänvisade den na utbildning till trafikskolor. Ungdomarna har även presenterat sig vid några allmänna aktiviteter, varav deltagandet vid sommarens Albrekts - mäs sa i Östhammar publicerades i Ratta Ren nr 3. Olands MHF har den enda ungdomsklubben i Ordförande Mikael Höög (längst till höger) presenterar MHF:s hemsida för några deltagare. Upp sala län, varför alla c:a 150 ungdomar i länet bokförs på klubben. Några ung domar från länets yt ter - kanter deltar också i Olandsklubbens aktiviteter. Till ordförande omvaldes Mikael Höög. Ny kassör blev Jonas Lidén och ny sekreterare Bernardo Näs lund. Christer Jakobs - son och Kristoffer Höög om valdes i styrelsen. Text och bild: UlfH Något att fira? Köp MHF-fondens gåvogram! Festligt gåvogram - pris 50 kr. Beställ på Till minne av Behållningen tillfaller oavkortat Stiftelsen MHFs Fond för trafiksäkerhet med uppgift att främja forskning om alkohol och trafiksäkerhet Till minne - minnesgåvor vid begravning Minnesgåvor till MHF:s fond för trafiksäkerhet sätts in på Plusgiro Beställ minnesbrev på har av överlämnats en gåva till Stiftelsen MHF:s Fond för trafiksäkerhet med uppgift att främja forskning om alkohol, droger och trafiksäkerhet. Plusgiro Foto: Sören Persson Din gåva räddar människoliv! Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet stödjer vetenskaplig forskning om alkohol, droger och trafiksäkerhet. Fonden byggs upp av gåvor och insamlingar. Ge en gåva: Plusgiro Exempel på forskning som stöds av Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet: Drogpåverkan hos olycksförare Förekomst av andra droger än alkohol i samband med motorfordonsolyckor. Kristin Ahlm, Ulf Björnstig och Anders Eriksson, Umeå universitetssjukhus, 2007 Skattning av rattfylleriets omfattning -metod frågor och datakvalitet Åsa Forsman och Susanne Gustafsson, VTI 2007 Alkometer med infrarött ljus SAFT - en föstudie för utveckling av alkolås med IR-teknik. Kurt Sjödin, Signalteknik i Stockholm AB och Nanopuls AB i Uppsala på uppdrag av MHF och Sveriges Försäkringsförbund, 2005 Skadade cyklister är ofta påverkade av alkohol Kartläggningar av cyklister som skallskadats i trafiken under perioden Per-Olof Bylund och Ulf Björnstig, Umeå universitetssjukhus 2004 Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet Plusgiro Insamlingsansvarig: Bengt Swahn, tel Fondens handläggare: Lars Olov Sjöström, tel Revisor Mats Johansson har inget emot smörgåstårta. 7

10 Historik över Björkviks MHF-avd. under 80 år MHF Region Mälardalen kallar ombud och inbjuder alla medlemmar till årsmöte 2010 Datum: Lördagen den 24 april 2010 Plats: Norrby Bygdegård, Sala (ligger vid väg 56 mellan Sala och Uppsala, en dryg halvmil från Sala) Tider: Kaffe och smörgås serveras från Vi avslutar med kaffe c:a Ur programmet: Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna Medverkan från förbundsstyrelsen Lunch Underhållning Trevlig samvaro Handlingar: Skickas till anmälda ombud 14 dagar före årsmötet (med tydlig vägbeskrivning) Anmälan: Senast den 25 mars 2010 till regionkontoret, (viktigt för mat och kaffe) Hjärtligt välkomna! Styrelsen MHF-avdelningen i Björkvik bildades den 10 april Detta skedde i Björkviks kommunalrum med Simon Eriksson. En interimsstyrelse utsågs med herrarna Herbert An - ders son, Erik Kallerstam, Thu re Svenman, Helge Lind kvist och Robert Karls son. Vid starten var det 15 medlemmar men un der året tillkom sex st. så vid första årets slut var medlemsantalet 21. Redan andra året hölls månadsmöten varannan må nad. En önskan om att över gå till högertrafik fanns redan då. Den 14 juli 1940 företogs en minnesvärd utfärd med gengasbuss till Näs - hul ta, den stannade flera gån ger under färden då fick en medlem Robert Karls son rycka in och re - pa rera bussen så att den kun de fortsätta före togs cykelutfärder i stäl let för de fåtal bilar som kunde hållas igång. Vid distriktsmötet som hölls i maj 1943 i Kat ri ne - holm fick Björkviksavdelnin gen mottaga ett bordsstandard för ett gott arbete. Andra avdelningar be - sökte Björkviksavdelningen för att studera vårt ar - bete. Medlemsantalet hade stigit och under 50- ta let till närmare 100 med lemmar. Flera lyckade utflykter med bil företogs under 50-talet då med ett trettiotal bilar till olika plat ser i Sörmland bland an nat till de s. k. Bro by da - gar na hölls där cirka 300 per soner kunde deltaga anordnades isbanetävling för bilar där 70 bi lar samtidigt var ute på isen. Arthur Jonsson arbetade mycket för ungdoms - avdelningen men tyvärr möt tes hans arbete med ljumt intresse i avdelnin - gen anordnades en bil- och familjetävling där 34 bilar deltog. Ett gränsting anordnades med E- och D-län i Fol kets Park, Björkvik. Och 1969 bildades en ungdomsavdelning och un der hösten hölls det trial tävlingar för mopeder på Åsätersbanan. En kurs i trafikkunskap 1974 genomfördes av bil - skol lärare Per Forsberg i Kat rineholm skänkte Bygdegårdsföreningen Lill gården till MHF-ungdom. Elov Ohlsson övertog ordföranderollen efter Arthur Jonsson och Elov av - gick som ordförande år 2007 och därefter är posten vakant och styrelsen hjälps åt med denna syssla. Sedan 1991 har en sillsexa hållits i Djupviks Kurs gård och därefter hållits varje år på samma plats. Det serveras sill och po tatis, underhållning och som avslutning serveras kaf fe och tårta. Ingvar Gårdestig Väsbygatan 6, SALA 8

11 Visst kan vi bli fler! Tänk om alla medlemmar värvade en ny medlem var Medlemsantalet skulle för dubblas och vi skulle bli dubbellt så starka i vårt ar bete för en nykter trafik! I stället för att beklaga sig över att vi är för få med - lemmar våga fråga en granne, en släkting, en ar - betskamrat eller vem som helst om medlem skap i MHF/MHF Sup port. Bara du frågar så kommer du att lyckas. Det finns så många bra argument för medlemskap, t. ex. rädda liv genom vårt arbete mot rattfylleri driva på alkolåsutvecklingen så att t. ex. alla bussar, taxibilar och lastbilar får alkolås påverka ungdomar när det gäller trafiknykterhet och trafiksäkerhet påverka politiker och rättsväsende när det gäller lagstiftning och rättspraxis vid rattfylleribrott. Medlemskapet ger dig: Förmånliga bank- och försäkringstjänster genom SalusAnsvar Rabatter hos OKQ8 Tidningen Motorföraren Medlemstidningen Ratta Ren Juridisk rådgivning Teknisk rådgivning Medlemsavgiften för de vär vade är 195 kronor för det första hela året räknat från när värvningen gjorts. Alla avdelningar, som ökar antalet MHF-medlemmar under år 2010, får en premie på femhundra (500) kronor. Strängnäs MHF-avd. GRATTIS! Ni ökade ert medlemsantal under år 2009 och får därför 500 kronor. Namn: Personnr: MHF Som medlem i MHF förbinder jag mig att inte förtära starkare drycker än 2,25% volymprocent alkohol eller någon annan typ av drog. Adress: Postnr: Ort: Telefon: E-post: Önskad lokalavdeln.: MHF Support Sätt x i ena rutan Denna ruta fylls i av värvaren Värvad av namn:... Datum:... Medlemsnr:... 9

12 Bildat av bärgningsföretag som var anslutna till nedlagda Bärgningskåren Samarbetar med försäkrings- och motorbranschen Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Strängnäs Södertälje Vagnhärad Ska du byta bil? Byt bank också! Box 147, Nyköping. Tel Box 2147, Uppsala. Tel Box 1046, Västerås. Tel

13 Insändarsidan Svordomar är illa vald krydda Vi var så djävla bra och nu ska det bli en sjuhelsikes djä - v la fest. Det var så djäv la skönt att slå ryssarna och det var några förbannat bra prestationer som vi gjorde. Det var just in gen som spelade djävla då ligt. Så här kommenterade en av spelarna VM-finalen i bandy. Jag är förbannat nöjd och det var några helvetes bra skådespelarprestationer som gjordes. Jag har en sjuhelvetes djävla fin fa milj som står bakom mig och det är fan vad ni är un - der bara. Jag är djävligt nöjd och jag har förbannat fina kompisar att samarbeta med. Så här kommenterade en kvin nlig regissör när hon fick en guldbagge. En känd folkbildare de - fi nierade bildning med vett och vetande, hut och håll ning. Det tyder inte på särskilt mycket bildning att använda så mycket svor domar som här citerats. Man kan använda an - d ra, bildade superlativer som vacker, skön, bra, då - ligt, fantastiskt och myc - ket bra när man vill förstärka omdömena. Det är då lig kultur, obildat och ty der på dåligt ordförråd, när man tar till svordomar. Jag studsar och mår illa när samtal och uttalanden kryddas obildat. Detta trots att en ar bets - kam rat för många år sedan på stod att en del kan svä - ra vackert. SvenOlof Skoog, Tullinge MHF Björkvik Inbjuder till Sillsexa Söndagen den 22 aug. kl Vid Djupviks kursgård Björkvik Kostnad 100 kronor Anmälan till , eller senast den 16 aug. Välkomna! Transport- & maskintjänster Grus & makadam Marksten & VA-produkter Container & slamsugning Transportvägen 7 Fagersta OP Rörteknik & Anläggnings AB Stöder MHF för en drogfri trafikmiljö Nordea Finans Sverige AB (publ) Nordea Finans en stark partner inom bilfinansiering. Nordea Finans är ett helägt dotterbolag till Nordea Bank AB (publ). 11

14 Bötesbelopp för fortkörning och andra trafikförseelser Fortkörning på 30- och 50-väg km/tim över Bötesbeloppet Högre hastigheter rapporteras till åklagare. Fortkörning på övriga vägar km/tim över Bötesbeloppet Högre hastigheter rapporteras till åklagare. Böter för övriga trafikbrott Trafikbrott Bötesbeloppet Kört mot rött ljus Motorfordon Övriga fordon Åka utan bilbälte Förare Passagerare Minderårig (förarens ansvar) Inte tillämpat högerregeln Motorfordon Övriga fordon Överskridit spärrlinje Motorfordon Inte iakttagit väjningsplikt Alla Inte iakttagit stopplikt Motorfordon Övriga fordon Kört utan lyse i mörker eller dålig sikt Motorfordon Moped klass Cykel/hästfordon 500 Ej medfört körkort Alla 500 Källa: Åklagarmyndigheten Starta en studiecirkel Gå en studiecirkel i trafik i din lokalavdelning. Träffas tre gånger och prata trafik. Trafikkunskap för seniorer och Äldre och klokare i trafiken är två bra cirklar. Vill du starta en studiecirkel så gäller följande: 1. Minst tre deltagare 2. Minst tre träffar 3. Minst nio studietimmar (1 studietimme = 45 min) Ta kontakt med NBV eller regionkontoret. Tveka inte sätt igång. Regionstyrelsen Årsmöte med MHF Campingclub Stockholmssektion Ordf. Ingemar Burman laddar upp inför årsmötet. Stockholmssektionen har årsmöte i februari och de senaste tio åren har dessa förlagts till IOGT-NTO-huset i Hägg - vik i Sollentuna. Så blev det även i år. Drygt ett 30-tal medlemmar kom till mötet och kun de konstatera att myc - ket av det som hände kändes bekant. Mötet eller träffen inleddes med gemensam och upp skattad lunch och prat på en hög nivå. Nytt för i år var att deltagarna fick lyss na till lunchmusik fram förd av Lennart Svens son, dragspel och Per Östberg, gitarr. Det gav extra krydda till den serverade bondsoppan. Själva årsmötesförhandlingarna genomfördes smi digt med den klubbvane John-Eric Ericsson på po diet. Styrelsen kunde pre sentera ett litet ekonomiskt överskott och valberedaren hade fått de i styrelsen, som var i tur att avgå, att fortsätta ytterligare en period. Sektionens första vårträff ska hållas på Sim ba - dets Camping i Österby - bruk och det viktigaste red skapet vid den träffen är lövkratta. Tanken är att för söka hitta gräs efter en snörik vinter. Sigge Åhman avtackades för långvarigt och aktivt ar bete i styrelsen och i klubben. Stig Larsson, aktiv föreningsmänniska från Li - dingö, informerade om Ran bergs Herrgård. Han häl sade välkommen till årets Riksträff, som förlagts till Ransberg, en plats som ligger honom varmt om hjärtat. Dagen av - slutades med att Kerstin och Lennart Svensson vi - sa de film från sin resa med Transsibiriska Järnvägen. Text: Ingemar Burman Bild: Harald Johansson och John-Eric Ericsson Nore Jansson och Sigge Åhman verkar mer än nöjda med lunchen och njuter av att lyssna till musikanterna Lennart Svensson och Per Östberg. 12

15 Vi tänker på miljön! Gör du? Ydfjärds Gräv & Schakt Entreprenad Kärrgatan 10 HÄLLEFORSNÄS lfbergslagen.se Vi stöder MHF för en drogfri trafikmiljö ytterhälla Transport AB Kyl- och frystransporter Mobiltfn Jan Thunberg Mobiltfn Mattias Thunberg Ytterhälla 1, Västerås 13

16 Varför prenumerera? Det är bekvämt och enkelt att prenumerera på en lott i MHF:s eget lotteri En Chans på Tusen. Efter tre månader kommer dragningen och det är något Du ser fram emot fyra gånger per år. Men Du kan avsluta din prenumeration när Du vill. Har Du gjort två månadsinbetalningar av tre och vill sluta får Du 2/3 av vinsten för hel lott. Stöd MHF genom att prenumerera på lotter. Välj din drömvinst Vilken bil är Dina Drömmars Bil? Är det en liten pigg sak eller kanske en rejäl packåsna? Varför inte en miljöbil? Vinner Du i En Chans på Tusen väljer Du helt fritt. Om Du vill så kan Du också ta ut vinsten i kontanter. Välj ditt lottpris Satsa 100 kr, 200 kr eller 300 kr i månaden. Efter tre månader går vi i dragning. Med en lott har Du exakt en chans på tusen att få Din Drömvinst, en bil eller kontanter. Vad kan du vinna? Satsar Du 100 kr i månaden kan Du vinna kr skattefritt. Med 200 kr kan Du vinna kronor. Med 300 kronor blir vinsten kronor. Du bestämmer själv om Du vill köpa bil för pengarna eller ta kontanter. Slå till. Delta i kampen mot rattfylleriet. Lotterna är också uppskattade som present/julklapp. Fyll i talongen och skicka den i ett kuvert portofritt till MHF Lotteritjänst, Svarspost, Kundnummer , Stockholm. John-Eric Ericsson, ordf. i MHF:s lotteristyrelse Jag prenumererar härmed på en lott i En Chans på Tusen och deltar i lotteriet med dragning fyra gånger per 12 månader. (Sätt x i en av rutorna nedan) Jag betalar 100 kr per månad Jag betalar 200 kr per månad Jag betalar 300 kr per månad Jag är myndig. Min lotteribeställning är bindande i tre månader. Namn:.. Adress:.. Postnr/Postadress:..... Tel dag:... kväll:.. Datum, namnteckning:

17 Så tokigt det kan bli! Vi fortsätter med ett axplock tidningsrubriker, som kan tolkas på olika sätt. SvenOlof Skoog har lämnat ett antal bidrag med följande kommentar: För oss pensionärer, som inte alltid orkar läsa hela tidningsartikeln utan nöjer sig med rubriken, ger jag här prov på den information vi får. Välkommen med bidrag till den här sidan Anhållen för våldtäkt på färja Malmös barn ligger på botten när det gäller simkunnighet. Sydsvenska Dagbladet Polis födde hungrig lastbilschaufför Körde för fort med stulen älg. Länstidningen i Östersund Tupp störde granne som avlivades. Advokat åt bedragaren. (kommentar: smaklig måltid) Bageritjuv tog pengarna och smet Östgöta Correspondenten Fler barn föds i Linköping. Politiker kräver 12 miljoner Linköpings-Posten Patienten vårdas för ett benbrott som han drabbats av på Karlstads lasarett. Trafiknämnden skall på tisdag besluta om det från och med förra veckan är förbjudet att cykla på riksväg 60 där det finns cykelbana Ludvika Tidning Kristians Schakt Schaktning, Dikning, Sten & Betongbilning Håldon, Stenspräckning, Dräneringar Dunkersväg 14, Västerås P.J. Plåt & Vent i Västerås Allt inom plåtslageri Friledningsg. 3C Västerås

18 Knarkaren som överlevde På regionupptakten fick vi under en tim - me höra 27-årige Peter Holmqvist berätta om sitt liv, om hur han kom mit ifrån svåra missbruksproblem och nu är drog fri sedan fyra år tillbaka. Men det var nära att han fick dela ödet med mån ga kamrater som inte lever idag. Peter poängterar flera gån ger under sin berättelse att det i första hand är han själv som är roten till sina pro blem, även om trassliga familjeförhållanden och damp-syndrom har hjälpt till. Vid två års ålder skildes för äldrarna, något som Pe - ter inte har något minne av. Han växte upp med sin mor, men vistades även ofta hos sin far och hos mor mor och morfar. Han var en nyfiken kille som kun de både läsa och skriva in nan han började skolan. I skolan gick det bra i början, även om han var en oro lig själ och betraktades som klassens pajas. Peter Holmqvists berättelse gjorde ett starkt intryck. Det var i mellanstadiet som han gjorde sitt första brott, ett brott som de flesta av oss gjort. Han och en kom pis pallade äpplen! Det var spännande och be - drif ten upprepades vid fle - ra tillfällen. När en villa - ägare vid ett tillfälle tog upp jakten på grabbarna, blev det än mer spännande. Peter berättar att det var som att få en adrenalinkick när dom med små mar - ginaler kom undan. Att kompisarna sedan beun - drade bedrifterna gjor de ju det hela ännu mer kul. Kulmen nåddes en kväll då Peter kastade ett äpple genom ett fönster. Från äpplen till alkohol En kväll bjöd en kompis på alkohol som han tagit ur pappas barskåp. Grab - bar na drack inte mycket, dom blev inte ens berusade, men det var spännande. Det här upprepades och så småningom kom för äldrar och lärare naturligtvis på de unga grabbarna. Eftersom Peter redan ti digare uppfattats som liv lig i klassen, placerades han nu i ett speciellt klassrum tillsammans med ett annat störningsmoment och de två grabbarna fick en speciallärare. Peter hade dock fortfarande lätt för sig i skolan och klarade skolämnena hyfsat. Hemma med mamma fun gerade det bra, men det bör jade bli jobbigt när han skul le vara hos pappa, ef - ter som pappan och hans sam bo ofta var oense. När han fick vara hos mormor och morfar, var det betydligt lugnare. Första riktiga fyllan upplevde Peter i 13-årsåldern. På en skolresa till Idre hade en kompis lyckats få med sig en flaska punch som grabbarna delade på. Trots påtaglig berusning uppmärksammades detta inte av någon vuxen, eftersom lärare och medföljande föräldrar hade egen fest i något rum. Månaderna gick och Pe - ter blev allt struligare. Det blev populärt i gänget att tjuv röka och man började även skolka. Detta var in - get som uppmärksammades särskilt mycket av lä - rar na och ingen meddelade något till föräldrarna. I sjuan blev det mer fylla (al kohol var då liksom nu inte svårt att få tag på) och li vet blev allt mer struligt. Pe ter och några grabbar kom på idén att bygga en ska teboardbana och dom snod de material till bygget där dom kom åt. Narkotikadebut En tjejkompis hade kommit över en haschkaka från sin kille och inbjöd Pe ter att prova. Första rö ken gav illamående och yr sel, men Peter ville ändå fort sätta tills han kom över des sa biverkningar. Det gick också bättre i fortsättningen och inte heller hasch var svårt att få tag på. Vad gör nu några grabbar när dom är påtända och vill ha lite spänning? Jo, man gör inbrott i en bu tik för att tillfredställa spän ningsbehovet. Där inne fick man tag på i första hand godis och röka och lite annat smått och gott. Det här var första gången Pe ter kände att hans brott inte bara givit en adrenalinkick utan även mate riellt utbyte. Nu var han inne på en bana som definitivt gav någonting och det blev fler småinbrott i fort sättningen. Morfar dog när Peter gick i nian och den sista rik tiga tryggheten försvann. Sorg hade han lärt sig att inte känna. Han stod över sådana simpla käns lor. Men ett stort tomrum uppstod och saknaden bo tades med alkohol, röka och hasch. Det gick allt säm re i skolan. Vid skol - av slutningen fick Peter in - get betyg och när han frågade läraren varför, svarade läraren att han inte var värd att slösa papper på. I gymnasiet fanns ingen kon takt hem-skola och nu var det i princip fritt att missköta skolgången hur man ville. I första ring kom Peter i kontakt med ef fektivare droger och kän - de sig väldigt uppåt när han var påverkad. Han blev stark, snygg och ut - hål lig. Alla eventuella problem låg i framtiden, just nu mådde han bra. Men ru - set kostade pengar, minst 350: /dag och han gjor de inbrott och sålde även droger vidare för att få ihop till det egna missbruket. Knarkträsket I andra ring flyttade Pe - ter ihop med en drogbe - roen de tjej, ett förhållande som bara varade en be - grän sad tid. Nu hade Peter up penbara problem och skol personalen började ta tag i det. Han erbjöds be - hand ling, vilket innefattade bl. a. urinprov två gån - ger i veckan. Men även om knarkandet minskade, upp hörde det inte helt. Han läste också ikapp myc ket av det han tappat, men uppryckningen varade bara en kort tid. Snart tog narkotikaberoendet över igen. Att fuska med urin proverna var ingen konst. Han visste att han var på fel väg, men den Forts. på sid

19 Vid regionens vårupptakt i Strängnäs beslöts att göra ett uttalande, som skulle skickas till samtliga riks - dagsledamöter valda inom region Mälardalens verksamhetsområde. Uttalandet kan du läsa här nedan. Bilderna på sidan är från vårupptakten i Strängnäs. Uppmaning till varje riksdagsledamot i Mälardalslänen (Gotland, Stockholm, Södermanland, Västmanland och Uppsala) Regeringens förslag till ny alkohollag in nehåller inte någ - ra stora förändringar i sak. Men i ett avseende, som gäl ler servering till minderåriga på restaurang, ska pas en otydlighet som kom mer att få ödesdigra kon sekvenser för efterlevnaden av regelverket för barn och ungdomar. Den nya lagen öppnar för att min derågia ska kunna serveras enstaka glas om för täringen sker i s. k. ordnade former. Representanter för MHFav delningar i Mälardalen, sam lade i Strängnäs 23 ja - nuari, har enats om att för - döma detta försåtliga sätt att bryta upp den nu gäl - lande entydiga normen att ungdomar ej ska serveras alkoholhaltiga drycker före 18 års ålder. Att alkohol är skadligt för barn och ungdomar är ett faktum, som ingen kan ifrågasätta. Glada gossar på vårupptakten. Vad det ska bli gott med kaffe och kaka. Om den nya alkohollagen genomförs med den här påtalade förändringen, kommer lokalsamhällets möj ligheter att bromsa ungdomars alkoholkonsumtion att allvarligt försämras. Detta får inte hän - da i vår upplysta tid. MHFavdelningarna i region Mä - lardalen vädjar till samt - liga riksdagsledamöter i våra län att ändra på lagförslaget i detta avseende. MHF-avdelningarna i re - gion Mälardalen vill också var na för att förslaget om gårds försäljning av alkoholdrycker kan leda till en viss ökning av rattfylleriet i Sverige. Varje ökning av ratt fylleriet innebär ökad risk för dödsolyckor. Där - för måste förslaget om gårds försäljning av alkoholdrycker avslås helt och hållet. John-Eric Ericsson, ordf Lars-Eric Jacobsson, sekr Varmt välkommen Vi hjälper dig med TV, DigitalTV, Radio, Video Västerås Friledningsgatan 2 Bild Ljud Tel

20 Tema Sparsam Sparsam körning innebär att du använder växelspak och gaspedal på ett medvetet sätt, så att du minskar din bränsleförbrukning och kör lugnare och säkrare. Med sparsam körning kan du som privatbilist spara fle ra tusenlappar per år genom att till exempel köra med rätt lufttryck i däcken, hålla hastighetsgränserna och ta bort takräcke och tak box när de inte behövs. Yrkesförare kan spara tiotu sentals kronor och åke rier kan spara miljoner. Dessutom ger lägre bränsleförbrukning mindre mängder koldioxidutsläpp, och skonar därmed miljön från växthusgaser. Att behärska ett sparsamt körsätt ingår från och med december 2007 i körkortsutbildningen och finns med vid utbildningen av privata handledare. Tips på hur du kör sparsamt hittar du dels i våra informationsfoldrar (se under Informationsmaterial), dels i vår snabbkurs i sparsam körning. 1. Kör med framförhållning undvik stopp Kör med framförhållning så du kan undvika hårda in bromsningar och stopp. Håll avstånd till bilen fram för. Rulla fram (släpp gasen, men koppla inte ur) mot korsningar och trafikljus. Planera din färdväg så att du undviker stopp och tät trafik. Om du vill spara bränsle är det viktigt att du gör så få stopp som möjligt, och att du håller en jämn hastighet. Försök att se vad som händer i trafikmiljön så långt fram som möjligt. Håll avstånd till bilen framför. Då påverkas du inte av ryckigheter i en kö. Sakta in i tid när du närmar dig en vägkorsning där det står bilar och väntar så kanske du kan slippa stanna. Anpassa farten till övrig trafik när du ska in i en cirkulationsplats så att du om möjligt kan undvika att stanna. Utnyttja flera körfält för att hålla en jämn fart, men undvik slalomkörning. Anpassa farten inför trafiksignaler så att du om möjligt slipper stanna. Motorbromsa när du anpassar din hastighet före korsningar, cirkulationsplatser och trafiksignaler. Du kan också vinna mycket på att planera din färdväg och tidpunkt för resan. Undvik att välja en väg med många stopp, välj hellre en väg som är något längre men har färre stopp. Undvik rusningstrafik om du kan. BILSKADECENTER I ENKÖPING AB Brodins Entreprenad AB Personbilar Dalsängsvägen 162 Lastbilar Sandviken Kjell Bussar Plastreparationer Stefan Tel Tel Stöder 26, MHF Fax för 364 en 74, drogfri Myrangatan trafikmiljö 5, Enköping 2. Växla upp tidigt och kör på så hög växel som möjligt Kör bara ett par billängder på ettan innan du lägger i tvåan. Växla från tvåans växel till fyran eller från trean till femman. Accelerera på ungefär halv gas. Växla upp innan motorn når varv per minut. Kör på högsta möjliga växel. På en jämn väg kan du köra de flesta bilar på femman i 50 km/tim. Växla från tvåan till fyran eller från trean till femman. Om vägen sluttar nedför kan du växla direkt från tvåan till femman. Ju högre växel du lägger i desto mindre bränsle drar bilen. Acceleration kostar bränsle och därför är det viktigt att fortast möjligt komma upp till marschfart och hög växel. Det är dock viktigt att inte överskrida varv per minut och du ska inte gasa med mer än halv gas. Annars riskerar du att sätta katalysatorn ur funktion. Då ökar utsläppen av hälso- och miljöfarliga ämnen såsom kolväten och kväveoxider. 3. Kör med jämnt gaspådrag och håll hastighetsgränserna Håll ett så jämnt tryck på gaspedalen du kan. Detta är lättare om du håller ordentligt avstånd till bilen framför. Håll hastighetsgränserna. Med ett jämnt gaspådrag sparar du bränsle, eftersom det går åt mer bränsle när du förändrar din hastighet. Ju fortare du kör, desto mer ökar bränsleförbrukningen när du ökar hastigheten ytterligare. Om du sänker din hastighet från 110 till 100 km/ tim minskar du bränsleförbrukningen med 10 procent. Om du sänker din hastighet från 100 till 90 km/ tim minskar du bränsleförbrukningen med ytterligare 10 procent. Du förlorar relativt lite tid på att köra långsamma re. En resa i 110 km/tim 10 mil tar 55 minuter, medan samma resa i 90 km/tim tar 67 minuter. Att hålla 110 km/ tim i 10 mil går i praktiken bara att göra på en lågtrafikerad motorväg. En lägre hastighet ger inte bara en bättre bränsleekonomi, utan också mindre sli tage av däck och lägre bul ler. 4. Motorbromsa Motorbromsa så mycket som möjligt i stället för att fotbromsa. Släpp gasen i tid och släpp den helt. Växla ner strax innan motorvarvtalet minskat till varv per minut. Att bromsa är alltid slöseri med energi, men genom att motorbromsa sparar du bränsle eftersom du kan stänga av bränsletillförseln helt. Och om du börjar motorbromsa i tid behöver du inte använda fotbromsen alls. När du släpper gasen helt och motorvarvtalet överstiger varv per minut tillförs inget bränsle alls till motorn. Vid varv per minut börjar motorn förbruka bränsle igen. Växla därför ner strax innan du når varv per minut för att behålla nollförbrukningen. Denna nerväxling kan du få upprepa. När du släpper gasen går motorljudet ner. Du kan 18

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning.

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. Sparsam körning Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. men det finns flera sätt att spara bränsle och miljö! Bilens egenskaper Bilen har en

Läs mer

Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST. Miljötänk i bilkörning

Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST. Miljötänk i bilkörning Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST Miljötänk i bilkörning Miljötänk i bilkörning Lennart Svensson Trafikläraren som coachar företag, kommuner och körkortselever med en körstil som är bra för både miljön

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

10 punkter för grönare bilkörning

10 punkter för grönare bilkörning Kampanjen Gör Bilen Grönare syftar till att reducera bilarnas negativa effekt på miljön och hjälpa förarna att tänka och köra grönt. 10 punkter för grönare bilkörning Köp grönt en bil med låga koldioxidutsläpp

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Har farten men inte turen

Har farten men inte turen Har farten men inte turen Nu har vi varit i granlandet i väster och tävlat, denna gång var det i Padborg Park i mellersta Jylland. Det var en riktigt rolig bana med mycket dolda krön och branta upp och

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola 1. Körställning A Stol/bälte B Reglage 2. Inledande manövrering A Start/stannande B Krypkörning/styrning 3. Växling A Uppväxling B Bromsning C Nedväxling

Läs mer

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE Våra årsmötesdagar i vackra Sunne genomfördes under Kristi Himmelfärdshelgen med ett fullspäckat program. Vädret var inte det bästa men deltagarna tog regnskurarna

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill Värvarmanual 2012 Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill värva och vem möter du? Så här får

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

text & foto Johanna Senneby PÅ RÄTT VÄG

text & foto Johanna Senneby PÅ RÄTT VÄG 38 Reportage. Vägval framtid Kämpiga uppväxter präglade av droger, kriminalitet och svåra familjeförhållanden. På Vägval framtid får ungdomar som hamnat snett i livet en fristad och hjälp att ta sig tillbaka

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Skidåkning i Tomasboda

Skidåkning i Tomasboda Skidåkning i Tomasboda Sammanställning av räknare vintern 2010-2011 på skidspåren i Kilsbergen Thomas Eriksson Aira natur- och kulturinformation Frösvidal 542 70592 Örebro T 019-611 56 00 F 070-317 52

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare.

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare. Att förstå ord hjälper dig att förstå text. Vad betyder orden? Skriv siffran vid rätt ord. 5 4 6 3 2 1 kämpa uppmuntran SPA dämpa massage buffé 1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

LEKTION 2 Användbarhet

LEKTION 2 Användbarhet LEKTION Användbarhet Uppmärksamma det positiva Fundera och skriv ner olika situationer där barnet gör något positivt och du kan ge ditt barn uppmärksamhet och beröm. Fundera och skriv ner på vilket sätt

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Pendling och resvanor i Örebro län

Pendling och resvanor i Örebro län Pendling och resvanor i Örebro län Fredrik Eliasson & Fredrik Idevall Fredagsakademi 25 april 2014 Varför är det intressant att veta mer om hur människor pendlar? Sociala kostnader Hälsokonsekvenser Pendling

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

IOGT-NTO:s ALKOHOL- RÅDGIVNING

IOGT-NTO:s ALKOHOL- RÅDGIVNING IOGT-NTO:s ALKOHOL- RÅDGIVNING Om en del av IOGT-NTO:s sociala verksamhet IOGT-NTO erbjuder personer som har eller har haft alkohol- eller andra drogproblem att leva helnyktert och möjligheten att förändra

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Foto: Clifford Shirley Västerås & Co. Bowling Västerås

Foto: Clifford Shirley Västerås & Co. Bowling Västerås Foto: Clifford Shirley Västerås & Co Bowling Västerås Än en gång ställer vi kosan mot Västerås, en stad som haft många PIF-arrangemang, bl.a. Postmilen, Posttrampet, Postsimmet. Bowling har också varit

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med.

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med. Max: Ibland är livet perfekt, som nu till exempel. Maxat! Maxade Max! gnolade han för sig själv. Nån gång skulle han göra en hel sång på det, tänkte han. Den skulle bli hans signatur. Maxade Max. Fast

Läs mer

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 Postens IF Ludvika och Postens Idrottsförbund inbjuder till POSTTRAMPET. Motionsklassen kommer att cykla på natursköna cykelbanor anlagda på gamla järnvägsbankar på

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övnings frågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 NORRBOTTEN Gifter i Bottenviken Det finska stålverket Outokumpu vill släppa ut mer gifter i Bottenviken. Men svenska myndigheter vill minska miljögifterna.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Grundkurs för dig som gillar att bli full

Grundkurs för dig som gillar att bli full Grundkurs för dig som gillar att bli full Det här har vi inte skrivit för att du ska sluta dricka alkohol. Vi vet att du, liksom många andra, har upplevt många roliga stunder tillsammans med alkohol. Du

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Österrike, Alpendorf Avresa 1: 27 feb - 8 mars 2015 Avresa 2: 13-22 mars 2015

Österrike, Alpendorf Avresa 1: 27 feb - 8 mars 2015 Avresa 2: 13-22 mars 2015 Österrike, Alpendorf Avresa 1: 27 feb - 8 mars 2015 Avresa 2: 13-22 mars 2015 Upplev underbar skidåkning i Alperna 10 dagar Följ med på årets skidresa till fantastiska Alpendorf- St. Johann i Österrike.

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer