Ratta Ren. region mälardalen MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. nr 1/10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ratta Ren. region mälardalen MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. nr 1/10"

Transkript

1 Ratta Ren region mälardalen nr 1/10 OBS! Bilden är arrangerad och skotern står stilla. Vid färd skall barn ej sitta framför föraren p. g. a. skaderisk. Hjälm bör användas. Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

2 Drogfri trafikmiljö en självklarhet för oss! Enköpings Trafikcenter AB Rådmansgatan 7, Enköping Grönlunds Trafikskola Uppsala, Enköping, Solna, Haninge, Södertälje JP s Bil och MC-skola Brädgårdsvägen 4, Tierp Körkortet Västerås Teoriutbildning även på andra språk. Riskutbildning 450: Ånghammargatan 4, Bäckby/Västerås , Liljeborn Trafikutbildning AB Smedsgränd 3, Uppsala Nordlanders Trafikskola AB Även handikappanpassad automatbil Dragarbrunnsgatan 53, Uppsala Norrtälje Trafikskola Hantverkaregatan 20, Norrtälje Nybrons Trafikskola AB V. Ågatan 16, Uppsala Vi stödjer MHF & MHF Ungdom med denna annons

3 Innehållsförteckning: Betygen i skolan... 4 Mälardalen Ansvarig utgivare John-Eric Ericsson Regionkontor MHF Mälardalen Smedjegatan Eskilstuna Tel Fax Bil E-post: Huvudredaktör John-Eric Ericsson Radhusvägen Upplands Väsby Tel Läns-redaktörer A B. John-Eric Ericsson Se ovan. C. Ulf Hellgren Kilby, Vasängen Österbybruk Tel Bil D. Marie Andersson MHF-Regionkontor Smedjegatan Eskilstuna Tel I. Vakant U. Ulla Stenberg Frejgatan 9 D Kungsör Tel Utgivningsplan 2010 Nr Utg.dag Manusstopp 2 omkr. 1 juni 30 april Annonser MHF Box 16, Partille Tel Fax Tryckeri Svärd & Söner Tryckeri AB Tryckerigatan Falköping Tel Fax För ej beställt material ansvaras ej. Omslagsbild Foto: Ulf Hellgren Olands MHF-ungdomar drar på Knarkaren som överlevde Uppmaning Korsord Tidig alkoholdebut Mörkerkväll Årsmöten , 29 Polisjobb Fagersta MHF-avdelning Alla medlemmar kallas till Extra årsmöte onsdag 14 april 2010 kl Plats: Sveasalongen, Fagersta Ärende: Samgående med Sala MHF-avdelning Välkomna! Styrelsen Nästa nummer av Ratta Ren Manusstopp: 30 april 2010 Redaktionskommittén vill ha bidrag från flera avdelningar och medlemmar. Skicka gärna med bilder. Materialet skickas till regionkontoret. Adress: se här intill. Välkommen till Sikhjälma Fritidsområde Pärlan vid ostkusten * Camping * Stuguthyrning * Minigolf * Kiosk * m. m. Skärplinge MHF Tel ,

4 Tillrättaläggande Iförra numret av Ratta Ren fick en artikel en helt felak tig rubrik. Vid rubriksättningen tolkade vi artikeln fel. Jag beklagar detta och vill verkligen be Carl-Erik Jacobsson om ursäkt för rubriken och för de olägenheter den kan ha förorsakat. Artikeln införs därför igen här nedan utan den felaktiga rubriken. John-Eric Ericsson, Ansvarig utgivare Carl-Erik Jacobsson flyttade till Sollentuna Han var då medlem i MHF. Ef ter några år valdes han in i tävlingskommitten. Den ti den var det en livlig verksamhet i Sollentuna. Senare val des han till ordförande i Sollentuna lokalavdelning av MHF. Han var ordförande i Sollentuna i 22 år. Under hans tid som ordförande fanns det trailbana där ungdomar kun de övningsköra, för den var inhägnad. Intill öv nings banan fanns ett hus där ungdomar kunde hålla på med olika aktiviteter, bl. a. miniracing. Det huset brändes av några strulungdomar, men mi - niracingen hade hunnit flytta till en fritidsgård i Sol - lentuna centrum så den var räddad. Den höll på tills ledarna kallades in i lumpen. Efteråt gick det inte att få någon som var intresserad att bli ledare. Då la des verksamheten ner och banan skänktes bort. Carl-Erik flyttade tillbaka till sina hemtrakter 4 september Vi i Sollentuna tänker på honom med saknad. Han var en av den gamla stammen, som kämpade för MHF:s mål och trafiknykterhet under alla år. Han fyllde 80 år den 27 maj i år. Sollentuna lokalavdelning av MHF gn Göran Roos Curt-Arne Gisleskog hälsas välkommen MHF:s förbundsstyrelse har utsett Curt-Arne Gis - le skog till ny fadder för MHF Region Mälar da len. Curt-Arne ersätter Ben ny Ruus, som avgick vid se - naste förbundsårsmötet. Curt-Arne deltog i re - gionstyrelsens sammanträde 6 februari. Curt-Arne sitter i förbundsstyrelsen sedan ett antal år. Han bor i Kumla. Du får träffa Curt-Arne vid vårt regionårsmöte 24 april. Regionstyrelsen SERVICE RESERVDELAR FÖRSÄLJNING LASTBILAR BUSSAR SERVICE & TEKNIKFÖRVALTNINGEN Vijkmansg. 1, VÄSTERÅS. Jour , Fax Filial Kungsg. 92, Eskilstuna Tel:

5 Kontrollmärkena avskaffas förenkling för dig som fordonsägare Regeringen har be slu - tat att kontrollmärket ska slopas från och med 1 januari Därmed behöver du inte längre klistra på något kon - trollmärke på ditt fordon. Kontrollmärket har fungerat som tecken på att du har en giltig trafikförsäkring, har betalat fordons - skatt samt att ditt fordon är besiktigat. Från och med årsskiftet mås te du själv hålla reda på detta utan kontrollmärket. Du kan låta ditt gamla mär - ke sitta kvar efter 31 de - cember 2009, men det fyl - ler då ingen funktion läng - re. När du ställer av ditt fordon behöver du allt så inte använda skrapkoden. De kontroller som po lisen gör för att se om for don uppfyller skatte- och besiktningskrav kommer att ske via vägtrafikregistret. In memoriam Yngve Hult Den 19 november mottog vi budet att vår kassör och vän Yngve Hult hastigt avlidit. Yngve var med sin kunskap den perfekte kassören. Men han var i lika hög grad en verklig vän, som med sin lågmälda, underfundiga humor alltid spred en positiv stämning omkring sig. Vi vill förmedla några av Yngves små tänkespråk till vår läsekrets. Det här frestar på en latmask; värsta är att det frestar på mej med. Regnar det i morgon kommer det uppifrån. Det här var godare än kräm och kräm som är så gott. Vad heitar du kummen ifran. Här var det mer folk än männskar. Styrelsen MHF Region Mälardalen Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker. Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig densamma mer VARNING FÖR SLITNA VINDRUTOR TILLSAMMANS SKAPAR VI TRAFIKSÄKERHET Skadad eller sliten vindruta? Byt eller laga för säkerhets skull. Välj alltid... Slitna vindrutor är en glömd trafikfara! Läs rapporten på Sök R AUKTORISERADE BILGLASMÄSTERIER SOLNA STAD TEKNISKA Stöder med denna annons MHF & MHF Ungdom 3

6 Betygen i skolan Betygssättningen är en fråga som ofta diskuteras. Betygssättningssystem kommer och går och varje gång vill man påstå att man hittat det perfekta systemet. Det hävdas med rätta att en rättvis betygssättning är svår. Skall det vara betyg el ler ska det skrivas utlåtanden om eleverna? Här kom mer några axplock, som visar hur betygssättning tillämpades fram till slu tet av 1800-talet. Utlåtanden Vanliga utlåtanden var till exempel Flitig men trögminter Har lätt fattningsförmåga Är flitig och sedig Förtjänar i intet avseende undervisningsmöda Av Carl von Linnés be - tygs bok från 1700-talet fram går att han är synnerligen utmärkt, är av ak - tad familj, är välartad, har åda galagt ett gudfruktigt, gott och hedrande uppförande och har på sina studier använt oförtröttad flit och avhållit sig från allt dåligt umgänge. Betyg Seder och uppförande A = Stadgade seder och berömligt uppförande B = Jämnt och stadgat uppförande C = Oklanderligt uppförande D = Lättsinnigt och ostadigt uppförande Kunskaper och flit A = Berömlig insikt, berömlig flit B = Godkänd insikt, godkänd flit C = Försvarlig insikt, försvarlig flit D = Otillräcklig insikt, ringa flit Bärgning A = Förmögen B = Behållen C = Behövande D = Fattig En 23-gradig!! betygsskala användes bland an - nat av en folkhögskola. Skalan redovisas här. Det är bara att tillämpa den rättvist (hur det nu ska gå till). Berömlig, Med särdeles ut märkt beröm godkänd, Med utmärkt beröm godkänd, Med mycket beröm god känd, Med beröm godkänd, Icke utan beröm god känd, Med utmärkt nöje godkänd, Med särdeles nöje godkänd, Med nöje godkänd, Godkänd, Nöj aktig kunskap, Med möda godkänd, Goda och för svarliga insikter, Väl för svarlig, Fullt försvarlig, För svarlig, Ganska försvarlig, Någorlunda försvarlig, Knappt försvarlig, Väl antaglig, Antaglig, Knappt tillräckligt samt Otillräckligt. Det var inte lätt att sätta rätt visa betyg men det var sä kert ännu svårare att vara elev för den som till exem pel fick utlåtandet För tjänar i intet avseende undervisningsmöda och när det gällde Bärgning fick betyget D = Fattig. John-Eric Ericsson Med rätt glasögon ser du bekvämt KONTAKTLINSER är ett bra alternativ Beställ tid för synundersökning Järntorget 2, Fagersta Tel FÖRETAGSFLYTTNINGAR, BOHAGSFLYTTNINGAR, PACKAR, FLYTT STÄD NINGAR, BUDBILAR Styckjunkarvägen 4, ESKILSTUNA Brandsäker kunskap På hittar du information, utbildning, litteratur och rådgivning. 4

7 Här kan du ta del av läraren Uno s funderingar över tillvaron i skolan. Bil der - na är hämtade från Stellan Sjödéns un - der hållande böcker. Det är inte utan att man känner igen sig. 5

8 Kontaktpersoner Regionstyrelsen har utsett en kontaktperson för varje MHF-avdelning. Kontaktpersonernas uppgift är att fungera som en länk mellan avdelning och region. Har du som medlem frågor, funderingar, synpunkter eller förslag kontakta din kontaktperson. Välkommen! Regionstyrelsen Avdelning Kontaktperson Telefonnr Björkvik Marie Andersson Botkyrka/Huddinge John-Eric Ericsson Enhörna-Turinge Marie Andersson Enköping Lennart Stenberg Eskilstuna SvenOlof Skoog Lennart Stenberg Fagersta Lennart Stenberg Flen-Malmköping Marie Andersson Hallstahammar Lars-Eric Jacobsson Haninge-Stockholm Gun-Lis Roos Järfälla-Bro Gun-Lis Roos KAK Lars-Eric Jacobsson Kolbäck Lars-Eric Jacobsson Norra Gotland SvenOlof Skoog Nyköping Marie Andersson Oland/Frösåker Ewa Nyberg Roslagen John-Eric Ericsson Rönö Göran Gillerstrand Sala Stig Sagnered Skärplinge Stig Sagnered Sollentuna Ann-Marie Lundmark Strängnäs Marie Andersson Södra Gotland SvenOlof Skoog Trosaorten Göran Gillerstrand Upplands Väsby/Vallentuna Gun-Lis Roos Uppsala Sören Lidén Vingåker Göran Gillerstrand Västerås Lars-Eric Jacobsson Österåker John-Eric Ericsson Camp.Club. Sthlm.sekt John-Eric Ericsson Medlemmar på orter som saknar MHF-avdelning kan kontakta närmaste lokalavdelnings kontaktperson. 6

9 Bild: Gâteau minnesbrev_1.indd 1 Olands MHF-ungdomar drar på Mamma Karin Höög hade gjort en gigantisk smör gåstårta för c:a 40 per soner när sonen Mi - kael, ordförande för Olands MHF-U, sammankallat till årsmöte. Karin vet att vedertagen storlek för smörgåstårtsbit inte gäl ler för ungdomar och när årsmötesfikat var slut, hade de c:a 10 deltagarna gjort slut på tårtan, sånär som på en liten bit som spa rats hem till mamma. Ungdomarna körde un - der 2009 fyra folkracetävlingar, sex rallytävlingar och fem bilorienteringar. Tre nya folkracelicenser ut färdades. Ett 30-tal EUmopedutbildningar hann ung domsledaren Sören Li - dén, assisterad av Christer Ja kobsson, genomföra in - nan nya lagar hänvisade den na utbildning till trafikskolor. Ungdomarna har även presenterat sig vid några allmänna aktiviteter, varav deltagandet vid sommarens Albrekts - mäs sa i Östhammar publicerades i Ratta Ren nr 3. Olands MHF har den enda ungdomsklubben i Ordförande Mikael Höög (längst till höger) presenterar MHF:s hemsida för några deltagare. Upp sala län, varför alla c:a 150 ungdomar i länet bokförs på klubben. Några ung domar från länets yt ter - kanter deltar också i Olandsklubbens aktiviteter. Till ordförande omvaldes Mikael Höög. Ny kassör blev Jonas Lidén och ny sekreterare Bernardo Näs lund. Christer Jakobs - son och Kristoffer Höög om valdes i styrelsen. Text och bild: UlfH Något att fira? Köp MHF-fondens gåvogram! Festligt gåvogram - pris 50 kr. Beställ på Till minne av Behållningen tillfaller oavkortat Stiftelsen MHFs Fond för trafiksäkerhet med uppgift att främja forskning om alkohol och trafiksäkerhet Till minne - minnesgåvor vid begravning Minnesgåvor till MHF:s fond för trafiksäkerhet sätts in på Plusgiro Beställ minnesbrev på har av överlämnats en gåva till Stiftelsen MHF:s Fond för trafiksäkerhet med uppgift att främja forskning om alkohol, droger och trafiksäkerhet. Plusgiro Foto: Sören Persson Din gåva räddar människoliv! Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet stödjer vetenskaplig forskning om alkohol, droger och trafiksäkerhet. Fonden byggs upp av gåvor och insamlingar. Ge en gåva: Plusgiro Exempel på forskning som stöds av Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet: Drogpåverkan hos olycksförare Förekomst av andra droger än alkohol i samband med motorfordonsolyckor. Kristin Ahlm, Ulf Björnstig och Anders Eriksson, Umeå universitetssjukhus, 2007 Skattning av rattfylleriets omfattning -metod frågor och datakvalitet Åsa Forsman och Susanne Gustafsson, VTI 2007 Alkometer med infrarött ljus SAFT - en föstudie för utveckling av alkolås med IR-teknik. Kurt Sjödin, Signalteknik i Stockholm AB och Nanopuls AB i Uppsala på uppdrag av MHF och Sveriges Försäkringsförbund, 2005 Skadade cyklister är ofta påverkade av alkohol Kartläggningar av cyklister som skallskadats i trafiken under perioden Per-Olof Bylund och Ulf Björnstig, Umeå universitetssjukhus 2004 Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet Plusgiro Insamlingsansvarig: Bengt Swahn, tel Fondens handläggare: Lars Olov Sjöström, tel Revisor Mats Johansson har inget emot smörgåstårta. 7

10 Historik över Björkviks MHF-avd. under 80 år MHF Region Mälardalen kallar ombud och inbjuder alla medlemmar till årsmöte 2010 Datum: Lördagen den 24 april 2010 Plats: Norrby Bygdegård, Sala (ligger vid väg 56 mellan Sala och Uppsala, en dryg halvmil från Sala) Tider: Kaffe och smörgås serveras från Vi avslutar med kaffe c:a Ur programmet: Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna Medverkan från förbundsstyrelsen Lunch Underhållning Trevlig samvaro Handlingar: Skickas till anmälda ombud 14 dagar före årsmötet (med tydlig vägbeskrivning) Anmälan: Senast den 25 mars 2010 till regionkontoret, (viktigt för mat och kaffe) Hjärtligt välkomna! Styrelsen MHF-avdelningen i Björkvik bildades den 10 april Detta skedde i Björkviks kommunalrum med Simon Eriksson. En interimsstyrelse utsågs med herrarna Herbert An - ders son, Erik Kallerstam, Thu re Svenman, Helge Lind kvist och Robert Karls son. Vid starten var det 15 medlemmar men un der året tillkom sex st. så vid första årets slut var medlemsantalet 21. Redan andra året hölls månadsmöten varannan må nad. En önskan om att över gå till högertrafik fanns redan då. Den 14 juli 1940 företogs en minnesvärd utfärd med gengasbuss till Näs - hul ta, den stannade flera gån ger under färden då fick en medlem Robert Karls son rycka in och re - pa rera bussen så att den kun de fortsätta före togs cykelutfärder i stäl let för de fåtal bilar som kunde hållas igång. Vid distriktsmötet som hölls i maj 1943 i Kat ri ne - holm fick Björkviksavdelnin gen mottaga ett bordsstandard för ett gott arbete. Andra avdelningar be - sökte Björkviksavdelningen för att studera vårt ar - bete. Medlemsantalet hade stigit och under 50- ta let till närmare 100 med lemmar. Flera lyckade utflykter med bil företogs under 50-talet då med ett trettiotal bilar till olika plat ser i Sörmland bland an nat till de s. k. Bro by da - gar na hölls där cirka 300 per soner kunde deltaga anordnades isbanetävling för bilar där 70 bi lar samtidigt var ute på isen. Arthur Jonsson arbetade mycket för ungdoms - avdelningen men tyvärr möt tes hans arbete med ljumt intresse i avdelnin - gen anordnades en bil- och familjetävling där 34 bilar deltog. Ett gränsting anordnades med E- och D-län i Fol kets Park, Björkvik. Och 1969 bildades en ungdomsavdelning och un der hösten hölls det trial tävlingar för mopeder på Åsätersbanan. En kurs i trafikkunskap 1974 genomfördes av bil - skol lärare Per Forsberg i Kat rineholm skänkte Bygdegårdsföreningen Lill gården till MHF-ungdom. Elov Ohlsson övertog ordföranderollen efter Arthur Jonsson och Elov av - gick som ordförande år 2007 och därefter är posten vakant och styrelsen hjälps åt med denna syssla. Sedan 1991 har en sillsexa hållits i Djupviks Kurs gård och därefter hållits varje år på samma plats. Det serveras sill och po tatis, underhållning och som avslutning serveras kaf fe och tårta. Ingvar Gårdestig Väsbygatan 6, SALA 8

11 Visst kan vi bli fler! Tänk om alla medlemmar värvade en ny medlem var Medlemsantalet skulle för dubblas och vi skulle bli dubbellt så starka i vårt ar bete för en nykter trafik! I stället för att beklaga sig över att vi är för få med - lemmar våga fråga en granne, en släkting, en ar - betskamrat eller vem som helst om medlem skap i MHF/MHF Sup port. Bara du frågar så kommer du att lyckas. Det finns så många bra argument för medlemskap, t. ex. rädda liv genom vårt arbete mot rattfylleri driva på alkolåsutvecklingen så att t. ex. alla bussar, taxibilar och lastbilar får alkolås påverka ungdomar när det gäller trafiknykterhet och trafiksäkerhet påverka politiker och rättsväsende när det gäller lagstiftning och rättspraxis vid rattfylleribrott. Medlemskapet ger dig: Förmånliga bank- och försäkringstjänster genom SalusAnsvar Rabatter hos OKQ8 Tidningen Motorföraren Medlemstidningen Ratta Ren Juridisk rådgivning Teknisk rådgivning Medlemsavgiften för de vär vade är 195 kronor för det första hela året räknat från när värvningen gjorts. Alla avdelningar, som ökar antalet MHF-medlemmar under år 2010, får en premie på femhundra (500) kronor. Strängnäs MHF-avd. GRATTIS! Ni ökade ert medlemsantal under år 2009 och får därför 500 kronor. Namn: Personnr: MHF Som medlem i MHF förbinder jag mig att inte förtära starkare drycker än 2,25% volymprocent alkohol eller någon annan typ av drog. Adress: Postnr: Ort: Telefon: E-post: Önskad lokalavdeln.: MHF Support Sätt x i ena rutan Denna ruta fylls i av värvaren Värvad av namn:... Datum:... Medlemsnr:... 9

12 Bildat av bärgningsföretag som var anslutna till nedlagda Bärgningskåren Samarbetar med försäkrings- och motorbranschen Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Strängnäs Södertälje Vagnhärad Ska du byta bil? Byt bank också! Box 147, Nyköping. Tel Box 2147, Uppsala. Tel Box 1046, Västerås. Tel

13 Insändarsidan Svordomar är illa vald krydda Vi var så djävla bra och nu ska det bli en sjuhelsikes djä - v la fest. Det var så djäv la skönt att slå ryssarna och det var några förbannat bra prestationer som vi gjorde. Det var just in gen som spelade djävla då ligt. Så här kommenterade en av spelarna VM-finalen i bandy. Jag är förbannat nöjd och det var några helvetes bra skådespelarprestationer som gjordes. Jag har en sjuhelvetes djävla fin fa milj som står bakom mig och det är fan vad ni är un - der bara. Jag är djävligt nöjd och jag har förbannat fina kompisar att samarbeta med. Så här kommenterade en kvin nlig regissör när hon fick en guldbagge. En känd folkbildare de - fi nierade bildning med vett och vetande, hut och håll ning. Det tyder inte på särskilt mycket bildning att använda så mycket svor domar som här citerats. Man kan använda an - d ra, bildade superlativer som vacker, skön, bra, då - ligt, fantastiskt och myc - ket bra när man vill förstärka omdömena. Det är då lig kultur, obildat och ty der på dåligt ordförråd, när man tar till svordomar. Jag studsar och mår illa när samtal och uttalanden kryddas obildat. Detta trots att en ar bets - kam rat för många år sedan på stod att en del kan svä - ra vackert. SvenOlof Skoog, Tullinge MHF Björkvik Inbjuder till Sillsexa Söndagen den 22 aug. kl Vid Djupviks kursgård Björkvik Kostnad 100 kronor Anmälan till , eller senast den 16 aug. Välkomna! Transport- & maskintjänster Grus & makadam Marksten & VA-produkter Container & slamsugning Transportvägen 7 Fagersta OP Rörteknik & Anläggnings AB Stöder MHF för en drogfri trafikmiljö Nordea Finans Sverige AB (publ) Nordea Finans en stark partner inom bilfinansiering. Nordea Finans är ett helägt dotterbolag till Nordea Bank AB (publ). 11

14 Bötesbelopp för fortkörning och andra trafikförseelser Fortkörning på 30- och 50-väg km/tim över Bötesbeloppet Högre hastigheter rapporteras till åklagare. Fortkörning på övriga vägar km/tim över Bötesbeloppet Högre hastigheter rapporteras till åklagare. Böter för övriga trafikbrott Trafikbrott Bötesbeloppet Kört mot rött ljus Motorfordon Övriga fordon Åka utan bilbälte Förare Passagerare Minderårig (förarens ansvar) Inte tillämpat högerregeln Motorfordon Övriga fordon Överskridit spärrlinje Motorfordon Inte iakttagit väjningsplikt Alla Inte iakttagit stopplikt Motorfordon Övriga fordon Kört utan lyse i mörker eller dålig sikt Motorfordon Moped klass Cykel/hästfordon 500 Ej medfört körkort Alla 500 Källa: Åklagarmyndigheten Starta en studiecirkel Gå en studiecirkel i trafik i din lokalavdelning. Träffas tre gånger och prata trafik. Trafikkunskap för seniorer och Äldre och klokare i trafiken är två bra cirklar. Vill du starta en studiecirkel så gäller följande: 1. Minst tre deltagare 2. Minst tre träffar 3. Minst nio studietimmar (1 studietimme = 45 min) Ta kontakt med NBV eller regionkontoret. Tveka inte sätt igång. Regionstyrelsen Årsmöte med MHF Campingclub Stockholmssektion Ordf. Ingemar Burman laddar upp inför årsmötet. Stockholmssektionen har årsmöte i februari och de senaste tio åren har dessa förlagts till IOGT-NTO-huset i Hägg - vik i Sollentuna. Så blev det även i år. Drygt ett 30-tal medlemmar kom till mötet och kun de konstatera att myc - ket av det som hände kändes bekant. Mötet eller träffen inleddes med gemensam och upp skattad lunch och prat på en hög nivå. Nytt för i år var att deltagarna fick lyss na till lunchmusik fram förd av Lennart Svens son, dragspel och Per Östberg, gitarr. Det gav extra krydda till den serverade bondsoppan. Själva årsmötesförhandlingarna genomfördes smi digt med den klubbvane John-Eric Ericsson på po diet. Styrelsen kunde pre sentera ett litet ekonomiskt överskott och valberedaren hade fått de i styrelsen, som var i tur att avgå, att fortsätta ytterligare en period. Sektionens första vårträff ska hållas på Sim ba - dets Camping i Österby - bruk och det viktigaste red skapet vid den träffen är lövkratta. Tanken är att för söka hitta gräs efter en snörik vinter. Sigge Åhman avtackades för långvarigt och aktivt ar bete i styrelsen och i klubben. Stig Larsson, aktiv föreningsmänniska från Li - dingö, informerade om Ran bergs Herrgård. Han häl sade välkommen till årets Riksträff, som förlagts till Ransberg, en plats som ligger honom varmt om hjärtat. Dagen av - slutades med att Kerstin och Lennart Svensson vi - sa de film från sin resa med Transsibiriska Järnvägen. Text: Ingemar Burman Bild: Harald Johansson och John-Eric Ericsson Nore Jansson och Sigge Åhman verkar mer än nöjda med lunchen och njuter av att lyssna till musikanterna Lennart Svensson och Per Östberg. 12

15 Vi tänker på miljön! Gör du? Ydfjärds Gräv & Schakt Entreprenad Kärrgatan 10 HÄLLEFORSNÄS lfbergslagen.se Vi stöder MHF för en drogfri trafikmiljö ytterhälla Transport AB Kyl- och frystransporter Mobiltfn Jan Thunberg Mobiltfn Mattias Thunberg Ytterhälla 1, Västerås 13

16 Varför prenumerera? Det är bekvämt och enkelt att prenumerera på en lott i MHF:s eget lotteri En Chans på Tusen. Efter tre månader kommer dragningen och det är något Du ser fram emot fyra gånger per år. Men Du kan avsluta din prenumeration när Du vill. Har Du gjort två månadsinbetalningar av tre och vill sluta får Du 2/3 av vinsten för hel lott. Stöd MHF genom att prenumerera på lotter. Välj din drömvinst Vilken bil är Dina Drömmars Bil? Är det en liten pigg sak eller kanske en rejäl packåsna? Varför inte en miljöbil? Vinner Du i En Chans på Tusen väljer Du helt fritt. Om Du vill så kan Du också ta ut vinsten i kontanter. Välj ditt lottpris Satsa 100 kr, 200 kr eller 300 kr i månaden. Efter tre månader går vi i dragning. Med en lott har Du exakt en chans på tusen att få Din Drömvinst, en bil eller kontanter. Vad kan du vinna? Satsar Du 100 kr i månaden kan Du vinna kr skattefritt. Med 200 kr kan Du vinna kronor. Med 300 kronor blir vinsten kronor. Du bestämmer själv om Du vill köpa bil för pengarna eller ta kontanter. Slå till. Delta i kampen mot rattfylleriet. Lotterna är också uppskattade som present/julklapp. Fyll i talongen och skicka den i ett kuvert portofritt till MHF Lotteritjänst, Svarspost, Kundnummer , Stockholm. John-Eric Ericsson, ordf. i MHF:s lotteristyrelse Jag prenumererar härmed på en lott i En Chans på Tusen och deltar i lotteriet med dragning fyra gånger per 12 månader. (Sätt x i en av rutorna nedan) Jag betalar 100 kr per månad Jag betalar 200 kr per månad Jag betalar 300 kr per månad Jag är myndig. Min lotteribeställning är bindande i tre månader. Namn:.. Adress:.. Postnr/Postadress:..... Tel dag:... kväll:.. Datum, namnteckning:

17 Så tokigt det kan bli! Vi fortsätter med ett axplock tidningsrubriker, som kan tolkas på olika sätt. SvenOlof Skoog har lämnat ett antal bidrag med följande kommentar: För oss pensionärer, som inte alltid orkar läsa hela tidningsartikeln utan nöjer sig med rubriken, ger jag här prov på den information vi får. Välkommen med bidrag till den här sidan Anhållen för våldtäkt på färja Malmös barn ligger på botten när det gäller simkunnighet. Sydsvenska Dagbladet Polis födde hungrig lastbilschaufför Körde för fort med stulen älg. Länstidningen i Östersund Tupp störde granne som avlivades. Advokat åt bedragaren. (kommentar: smaklig måltid) Bageritjuv tog pengarna och smet Östgöta Correspondenten Fler barn föds i Linköping. Politiker kräver 12 miljoner Linköpings-Posten Patienten vårdas för ett benbrott som han drabbats av på Karlstads lasarett. Trafiknämnden skall på tisdag besluta om det från och med förra veckan är förbjudet att cykla på riksväg 60 där det finns cykelbana Ludvika Tidning Kristians Schakt Schaktning, Dikning, Sten & Betongbilning Håldon, Stenspräckning, Dräneringar Dunkersväg 14, Västerås P.J. Plåt & Vent i Västerås Allt inom plåtslageri Friledningsg. 3C Västerås

18 Knarkaren som överlevde På regionupptakten fick vi under en tim - me höra 27-årige Peter Holmqvist berätta om sitt liv, om hur han kom mit ifrån svåra missbruksproblem och nu är drog fri sedan fyra år tillbaka. Men det var nära att han fick dela ödet med mån ga kamrater som inte lever idag. Peter poängterar flera gån ger under sin berättelse att det i första hand är han själv som är roten till sina pro blem, även om trassliga familjeförhållanden och damp-syndrom har hjälpt till. Vid två års ålder skildes för äldrarna, något som Pe - ter inte har något minne av. Han växte upp med sin mor, men vistades även ofta hos sin far och hos mor mor och morfar. Han var en nyfiken kille som kun de både läsa och skriva in nan han började skolan. I skolan gick det bra i början, även om han var en oro lig själ och betraktades som klassens pajas. Peter Holmqvists berättelse gjorde ett starkt intryck. Det var i mellanstadiet som han gjorde sitt första brott, ett brott som de flesta av oss gjort. Han och en kom pis pallade äpplen! Det var spännande och be - drif ten upprepades vid fle - ra tillfällen. När en villa - ägare vid ett tillfälle tog upp jakten på grabbarna, blev det än mer spännande. Peter berättar att det var som att få en adrenalinkick när dom med små mar - ginaler kom undan. Att kompisarna sedan beun - drade bedrifterna gjor de ju det hela ännu mer kul. Kulmen nåddes en kväll då Peter kastade ett äpple genom ett fönster. Från äpplen till alkohol En kväll bjöd en kompis på alkohol som han tagit ur pappas barskåp. Grab - bar na drack inte mycket, dom blev inte ens berusade, men det var spännande. Det här upprepades och så småningom kom för äldrar och lärare naturligtvis på de unga grabbarna. Eftersom Peter redan ti digare uppfattats som liv lig i klassen, placerades han nu i ett speciellt klassrum tillsammans med ett annat störningsmoment och de två grabbarna fick en speciallärare. Peter hade dock fortfarande lätt för sig i skolan och klarade skolämnena hyfsat. Hemma med mamma fun gerade det bra, men det bör jade bli jobbigt när han skul le vara hos pappa, ef - ter som pappan och hans sam bo ofta var oense. När han fick vara hos mormor och morfar, var det betydligt lugnare. Första riktiga fyllan upplevde Peter i 13-årsåldern. På en skolresa till Idre hade en kompis lyckats få med sig en flaska punch som grabbarna delade på. Trots påtaglig berusning uppmärksammades detta inte av någon vuxen, eftersom lärare och medföljande föräldrar hade egen fest i något rum. Månaderna gick och Pe - ter blev allt struligare. Det blev populärt i gänget att tjuv röka och man började även skolka. Detta var in - get som uppmärksammades särskilt mycket av lä - rar na och ingen meddelade något till föräldrarna. I sjuan blev det mer fylla (al kohol var då liksom nu inte svårt att få tag på) och li vet blev allt mer struligt. Pe ter och några grabbar kom på idén att bygga en ska teboardbana och dom snod de material till bygget där dom kom åt. Narkotikadebut En tjejkompis hade kommit över en haschkaka från sin kille och inbjöd Pe ter att prova. Första rö ken gav illamående och yr sel, men Peter ville ändå fort sätta tills han kom över des sa biverkningar. Det gick också bättre i fortsättningen och inte heller hasch var svårt att få tag på. Vad gör nu några grabbar när dom är påtända och vill ha lite spänning? Jo, man gör inbrott i en bu tik för att tillfredställa spän ningsbehovet. Där inne fick man tag på i första hand godis och röka och lite annat smått och gott. Det här var första gången Pe ter kände att hans brott inte bara givit en adrenalinkick utan även mate riellt utbyte. Nu var han inne på en bana som definitivt gav någonting och det blev fler småinbrott i fort sättningen. Morfar dog när Peter gick i nian och den sista rik tiga tryggheten försvann. Sorg hade han lärt sig att inte känna. Han stod över sådana simpla käns lor. Men ett stort tomrum uppstod och saknaden bo tades med alkohol, röka och hasch. Det gick allt säm re i skolan. Vid skol - av slutningen fick Peter in - get betyg och när han frågade läraren varför, svarade läraren att han inte var värd att slösa papper på. I gymnasiet fanns ingen kon takt hem-skola och nu var det i princip fritt att missköta skolgången hur man ville. I första ring kom Peter i kontakt med ef fektivare droger och kän - de sig väldigt uppåt när han var påverkad. Han blev stark, snygg och ut - hål lig. Alla eventuella problem låg i framtiden, just nu mådde han bra. Men ru - set kostade pengar, minst 350: /dag och han gjor de inbrott och sålde även droger vidare för att få ihop till det egna missbruket. Knarkträsket I andra ring flyttade Pe - ter ihop med en drogbe - roen de tjej, ett förhållande som bara varade en be - grän sad tid. Nu hade Peter up penbara problem och skol personalen började ta tag i det. Han erbjöds be - hand ling, vilket innefattade bl. a. urinprov två gån - ger i veckan. Men även om knarkandet minskade, upp hörde det inte helt. Han läste också ikapp myc ket av det han tappat, men uppryckningen varade bara en kort tid. Snart tog narkotikaberoendet över igen. Att fuska med urin proverna var ingen konst. Han visste att han var på fel väg, men den Forts. på sid

19 Vid regionens vårupptakt i Strängnäs beslöts att göra ett uttalande, som skulle skickas till samtliga riks - dagsledamöter valda inom region Mälardalens verksamhetsområde. Uttalandet kan du läsa här nedan. Bilderna på sidan är från vårupptakten i Strängnäs. Uppmaning till varje riksdagsledamot i Mälardalslänen (Gotland, Stockholm, Södermanland, Västmanland och Uppsala) Regeringens förslag till ny alkohollag in nehåller inte någ - ra stora förändringar i sak. Men i ett avseende, som gäl ler servering till minderåriga på restaurang, ska pas en otydlighet som kom mer att få ödesdigra kon sekvenser för efterlevnaden av regelverket för barn och ungdomar. Den nya lagen öppnar för att min derågia ska kunna serveras enstaka glas om för täringen sker i s. k. ordnade former. Representanter för MHFav delningar i Mälardalen, sam lade i Strängnäs 23 ja - nuari, har enats om att för - döma detta försåtliga sätt att bryta upp den nu gäl - lande entydiga normen att ungdomar ej ska serveras alkoholhaltiga drycker före 18 års ålder. Att alkohol är skadligt för barn och ungdomar är ett faktum, som ingen kan ifrågasätta. Glada gossar på vårupptakten. Vad det ska bli gott med kaffe och kaka. Om den nya alkohollagen genomförs med den här påtalade förändringen, kommer lokalsamhällets möj ligheter att bromsa ungdomars alkoholkonsumtion att allvarligt försämras. Detta får inte hän - da i vår upplysta tid. MHFavdelningarna i region Mä - lardalen vädjar till samt - liga riksdagsledamöter i våra län att ändra på lagförslaget i detta avseende. MHF-avdelningarna i re - gion Mälardalen vill också var na för att förslaget om gårds försäljning av alkoholdrycker kan leda till en viss ökning av rattfylleriet i Sverige. Varje ökning av ratt fylleriet innebär ökad risk för dödsolyckor. Där - för måste förslaget om gårds försäljning av alkoholdrycker avslås helt och hållet. John-Eric Ericsson, ordf Lars-Eric Jacobsson, sekr Varmt välkommen Vi hjälper dig med TV, DigitalTV, Radio, Video Västerås Friledningsgatan 2 Bild Ljud Tel

20 Tema Sparsam Sparsam körning innebär att du använder växelspak och gaspedal på ett medvetet sätt, så att du minskar din bränsleförbrukning och kör lugnare och säkrare. Med sparsam körning kan du som privatbilist spara fle ra tusenlappar per år genom att till exempel köra med rätt lufttryck i däcken, hålla hastighetsgränserna och ta bort takräcke och tak box när de inte behövs. Yrkesförare kan spara tiotu sentals kronor och åke rier kan spara miljoner. Dessutom ger lägre bränsleförbrukning mindre mängder koldioxidutsläpp, och skonar därmed miljön från växthusgaser. Att behärska ett sparsamt körsätt ingår från och med december 2007 i körkortsutbildningen och finns med vid utbildningen av privata handledare. Tips på hur du kör sparsamt hittar du dels i våra informationsfoldrar (se under Informationsmaterial), dels i vår snabbkurs i sparsam körning. 1. Kör med framförhållning undvik stopp Kör med framförhållning så du kan undvika hårda in bromsningar och stopp. Håll avstånd till bilen fram för. Rulla fram (släpp gasen, men koppla inte ur) mot korsningar och trafikljus. Planera din färdväg så att du undviker stopp och tät trafik. Om du vill spara bränsle är det viktigt att du gör så få stopp som möjligt, och att du håller en jämn hastighet. Försök att se vad som händer i trafikmiljön så långt fram som möjligt. Håll avstånd till bilen framför. Då påverkas du inte av ryckigheter i en kö. Sakta in i tid när du närmar dig en vägkorsning där det står bilar och väntar så kanske du kan slippa stanna. Anpassa farten till övrig trafik när du ska in i en cirkulationsplats så att du om möjligt kan undvika att stanna. Utnyttja flera körfält för att hålla en jämn fart, men undvik slalomkörning. Anpassa farten inför trafiksignaler så att du om möjligt slipper stanna. Motorbromsa när du anpassar din hastighet före korsningar, cirkulationsplatser och trafiksignaler. Du kan också vinna mycket på att planera din färdväg och tidpunkt för resan. Undvik att välja en väg med många stopp, välj hellre en väg som är något längre men har färre stopp. Undvik rusningstrafik om du kan. BILSKADECENTER I ENKÖPING AB Brodins Entreprenad AB Personbilar Dalsängsvägen 162 Lastbilar Sandviken Kjell Bussar Plastreparationer Stefan Tel Tel Stöder 26, MHF Fax för 364 en 74, drogfri Myrangatan trafikmiljö 5, Enköping 2. Växla upp tidigt och kör på så hög växel som möjligt Kör bara ett par billängder på ettan innan du lägger i tvåan. Växla från tvåans växel till fyran eller från trean till femman. Accelerera på ungefär halv gas. Växla upp innan motorn når varv per minut. Kör på högsta möjliga växel. På en jämn väg kan du köra de flesta bilar på femman i 50 km/tim. Växla från tvåan till fyran eller från trean till femman. Om vägen sluttar nedför kan du växla direkt från tvåan till femman. Ju högre växel du lägger i desto mindre bränsle drar bilen. Acceleration kostar bränsle och därför är det viktigt att fortast möjligt komma upp till marschfart och hög växel. Det är dock viktigt att inte överskrida varv per minut och du ska inte gasa med mer än halv gas. Annars riskerar du att sätta katalysatorn ur funktion. Då ökar utsläppen av hälso- och miljöfarliga ämnen såsom kolväten och kväveoxider. 3. Kör med jämnt gaspådrag och håll hastighetsgränserna Håll ett så jämnt tryck på gaspedalen du kan. Detta är lättare om du håller ordentligt avstånd till bilen framför. Håll hastighetsgränserna. Med ett jämnt gaspådrag sparar du bränsle, eftersom det går åt mer bränsle när du förändrar din hastighet. Ju fortare du kör, desto mer ökar bränsleförbrukningen när du ökar hastigheten ytterligare. Om du sänker din hastighet från 110 till 100 km/ tim minskar du bränsleförbrukningen med 10 procent. Om du sänker din hastighet från 100 till 90 km/ tim minskar du bränsleförbrukningen med ytterligare 10 procent. Du förlorar relativt lite tid på att köra långsamma re. En resa i 110 km/tim 10 mil tar 55 minuter, medan samma resa i 90 km/tim tar 67 minuter. Att hålla 110 km/ tim i 10 mil går i praktiken bara att göra på en lågtrafikerad motorväg. En lägre hastighet ger inte bara en bättre bränsleekonomi, utan också mindre sli tage av däck och lägre bul ler. 4. Motorbromsa Motorbromsa så mycket som möjligt i stället för att fotbromsa. Släpp gasen i tid och släpp den helt. Växla ner strax innan motorvarvtalet minskat till varv per minut. Att bromsa är alltid slöseri med energi, men genom att motorbromsa sparar du bränsle eftersom du kan stänga av bränsletillförseln helt. Och om du börjar motorbromsa i tid behöver du inte använda fotbromsen alls. När du släpper gasen helt och motorvarvtalet överstiger varv per minut tillförs inget bränsle alls till motorn. Vid varv per minut börjar motorn förbruka bränsle igen. Växla därför ner strax innan du når varv per minut för att behålla nollförbrukningen. Denna nerväxling kan du få upprepa. När du släpper gasen går motorljudet ner. Du kan 18

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte

Läs mer

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern.

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Solvikingen Nr 4, 2006, årg. 44 I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Sylvesterloppet behöver funktionärer. Har du ännu inget uppdrag kontakta Kent i stugan. Årsmöte 7 febr.

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46 Solvikingen Nr 2, 2008, årg. 46 Göran Sander får en välförtjänt dusch efter ytterligare ett väl genomfört GöteborgsVarv Vi behöver fler funktionärer än vad vi har aktiva medlemmar! Du behövs! Inget funktionärsuppdrag

Läs mer

nykter sommar! Månadens medlem heter Lars Wannberg Hjälp för utsatta Sociala företag Så kan ni bli familjehem En rörelse för framtiden?

nykter sommar! Månadens medlem heter Lars Wannberg Hjälp för utsatta Sociala företag Så kan ni bli familjehem En rörelse för framtiden? Sveriges största tidning om droger och nykterhet En tidning från iogt-nto / nr 5 2012 / pris 40 kr sverigeresan: Vi besöker Katrineholm! Hjälp för utsatta Så kan ni bli familjehem Sociala företag En rörelse

Läs mer

Citroëntätt i Abborrträsk Vinterbilder Novemberrundan i Uppsala. Från norr till söder i en DSpécial. En 40-årig kärlekshistoria

Citroëntätt i Abborrträsk Vinterbilder Novemberrundan i Uppsala. Från norr till söder i en DSpécial. En 40-årig kärlekshistoria MEDLEMSTIDNING FÖR SVENSKA CITROËNKLUBBEN NR 240 2011 PRIS: 80 SEK Citroëntätt i Abborrträsk Vinterbilder Novemberrundan i Uppsala Från norr till söder i en DSpécial En 40-årig kärlekshistoria Citroënistporträtt

Läs mer

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera!

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! RTP-S Nr 4. 2009 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP i STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! Vi önskar alla annonsörer God Jul & Gott Nytt År PS PRÄNTAB & SÄTTAB Alafors - Tel. 0303-74

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

&B3,; q%4.: # -- Iagna frågor. .*..c. ..L?,.:k,. ...\ y,:. L.,. -... \;.

&B3,; q%4.: # -- Iagna frågor. .*..c. ..L?,.:k,. ...\ y,:. L.,. -... \;. L. t &B3,; q%4.:..l?,.:k,..*..c. y,:.....\ -... L.,. \;. # -- Iagna frågor "Vi har gjort det förr" Ulrica M essing om att bryta negativa trender sidan 4 ' m Fp Konkreta förslag i otydlig proposition Trafiksakerhetspropositionen

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Träsko osten. En riktigt God Helg önskar vi på Träskoposten. som berättar om händelser i Långasjö

Träsko osten. En riktigt God Helg önskar vi på Träskoposten. som berättar om händelser i Långasjö Träskoposten Nr 4 2003 Träsko osten Nr 4 november 2003 Nyhetsblad förplångasjö socken En riktigt God Helg önskar vi på Träskoposten Nu är det Jul igen, ja inte riktigt ännu men tiden rinner fort iväg så

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 S FT LE D A R E Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 Ordensinformation på annorlunda vis Fo t o : Leif Yt t e r s t r ö m UR INNEHÅLLET En brygga

Läs mer

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett 2 Mars 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett Sid 22-23 Facket blev en s j ä l v k l a r h e t Sid 5 OPINION P Jaga

Läs mer

Barndiabetesfonden NR 2 2015 ÅRG. 22. Plusgiro 900059-7 I Bankgiro 900-0597 www.barndiabetesfonden.se I kansli@barndiabetesfonden.

Barndiabetesfonden NR 2 2015 ÅRG. 22. Plusgiro 900059-7 I Bankgiro 900-0597 www.barndiabetesfonden.se I kansli@barndiabetesfonden. NR 2 2015 ÅRG. 22 Medlemstidning från Barndiabetesfonden och Barndiabetesfondens Riksförening St cket Barndiabetesfonden Beskyddare: HKH Kronprinsessan Victoria Plusgiro 900059-7 I Bankgiro 900-0597 www.barndiabetesfonden.se

Läs mer

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009 Sid 1 Inte så välbesökt men en hel del intressanta modeller fanns det på plats. Inbjudan till årsträff i Varberg helgen 11-14 juni 2009! För de som vill kör vi träffen på 4 dagar i år. Ankomstdag blir

Läs mer

Fotbollslegenden Klas Ingesson -

Fotbollslegenden Klas Ingesson - NUMMER 3 ÅRGÅNG 38 2008 UTGIVEN AV SVENSKA EPILEPSIFÖRBUNDET Fotbollslegenden Klas Ingesson - exklusiv intervju! Jag som känt mig så ensam förut.. 7 frågor till socialminister Göran Hägglund Epilepsispelet

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Kerstin 70 år! Den 17 september fyller förbundsstyrelsens

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

LJUSTORPSBLADET. Årgång 15 Nr 1 * 2009. Dagis i Ljustorp Ljustorpsföretag i topp Bredsjöfinnar, del 3 Turista hemma, Storsnägden. Föreningsinformation

LJUSTORPSBLADET. Årgång 15 Nr 1 * 2009. Dagis i Ljustorp Ljustorpsföretag i topp Bredsjöfinnar, del 3 Turista hemma, Storsnägden. Föreningsinformation LJUSTORPSBLADET Årgång 15 Nr 1 * 2009 Ledvisning Norra skoterledsområdet 31/1 kl 8.30 Mer info se sid 18 Classic Ski Bredsjön - Bergeforsen Sön 1 februari 10.00 Start på Bredsjöns is www. medelpadclassicski.se

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Nu är det dags att börja

Nu är det dags att börja löverbladet Medlemstidning för Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom samt Jordbrukare-Ungdomens förbund Jag vill starta en studiecirkel. Kan vi inte ha kurs med Adde och Johanna nästa helg också? Jag

Läs mer

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus Teckensång i Prideparaden Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 3/2014 besök gärna vår hemsida:

Läs mer

Sonett 550 och 950 renoveringen Kallelse CSS års- och vårmöte Entusiaster tror på Saab 2/09. Reservdelslistan

Sonett 550 och 950 renoveringen Kallelse CSS års- och vårmöte Entusiaster tror på Saab 2/09. Reservdelslistan 2 Sonett 550 och 950 renoveringen Kallelse CSS års- och vårmöte Entusiaster tror på Saab 2/09 Reservdelslistan 1 2009 Från ordförandens skrivbord Hej! Goda råd, vad är ett gott råd egentligen? Självklart

Läs mer

Hitta ett smultronställe i sommar

Hitta ett smultronställe i sommar nonstop Mälarenergi nr 2-09 Hitta ett smultronställe i sommar Nu är det full fart i Hallsta Provsitt ett lysande konstverk Undvik skador vid översvämning Hur ska vi tanka våra elbilar Bränslet i sommar

Läs mer

Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach

Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach RTP-S Nr 3. 2009 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach RTP 184x66.pdf 1 2009-04-21 19:17:05 C M Y CM MY CY CMY K Under hösten

Läs mer

I DETTA NUMMER: #krisialmedalen

I DETTA NUMMER: #krisialmedalen 2013 / Nr 2 VÄGEN UT SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE I DETTA NUMMER: #krisialmedalen KRIS första muckhämtning utomlands Porträttet med Peter Klang på Gran Canaria Unga KRIS tillbringade

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer