Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9"

Transkript

1 Föräldrainformation Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9 Läsåret

2 Livets Ords Kristna Skola lå Målsättning för Livets Ords Kristna Skola 1. Att fostra och utveckla barn och ungdom i en genuin kristen tro grundad på Bibeln som Guds Ord. 3. Att stimulera eleverna andligt, intellektuellt och fysiskt för att utveckla den potential varje enskild elev har, så att deras karaktär och deras livsmål gör dem till ansvarsfulla, initiativrika och harmoniska människor med ett aktivt, positivt inflytande på sin omgivning och samhället. 5. Skolan skall följa gällande normer för grundskolan samt utarbeta och förbättra läromedel med hög kunskapsnivå. 2. Att utveckla eleverna kunskapsmässigt, intellektuellt, emotionellt och socialt till att bli medvetna, ansvariga och självständiga medborgare i dagens Sverige. Eleverna skall stimuleras till engagemang, förståelse och samarbetsförmåga i ett demokratiskt samhälle. 4. Skolan skall verka för att utveckla hos eleverna bibliska karaktärsdrag såsom ärlighet, arbetsamhet initiativförmåga, osjälviskhet, disciplin, uthållighet samt medmänsklighet och internationellt ansvar. Allt detta från den nivå den enskilde eleven befinner sig på, för att undvika egoistiskt beteende såsom avundsjuka och felaktig konkurrensanda Målsättning för LOKS 1

3 Målsättning och vision utifrån elevperspektiv JAG GÅR PÅ FÖR ATT Lära känna Gud Växa i kunskap Träna min karaktär Utvecklas till en unik person Lära mig att respektera och tjäna andra människor 2. Varför jag går på LOKS 3

4 4. Telefonnummer KYRKSKOLAN 7-9 Postadress Besöksadress Livets Ords Kristna Skola Axel Johanssons gata 4 Box UPPSALA UPPSALA Telefonnummer Rektor Besök enligt överenskommelse Hus B, 1 tr Fax Hus B, 1 tr Ass. rektor åk 7 9 Hus B, 1 tr Skolkontoret åk 7 9 Hus B, 1 tr Kurator Hus B, 1 tr Skolsköterska Hus B, 1 tr CENTRALADMINISTRATION Skolledning Robert Ekh Skolchef och verksamhetsansvarig Ylva Thatal Andersson Assistent till Robert Ekh, Studievägledare Helena Virsén Rektor åk 7 9 John Liljebäck Assisterande rektor, Studievägledare Hans Gabre Skolutvecklare Skolkontoret Yvonne Sten Kontorschef Lise-Lott Johansson Skoladministratör Helén Södereng Skolsekreterare 7-9 Elevvård Annika Grönberg Päivi Pajari Christina Hultgren Solveig Rumar Skolbespisningen Margot Karlsson Ann-Christin Söderqvist Irene Lärka Carola Ingemarsson Matsalspersonal Joanna Zmuda Trzebiatowska Andra övergripande funktioner Rune Walaunet Mats Bergkvist Tommy Erickson Rolf Markström Skolläkare Skolsköterska Skolpsykolog Kurator Ansvarig husmor Matsalspersonal Matsalspersonal Matsalspersonal Matsalspersonal Vaktmästare Skyddsombud IT-ansvarig Chaufför skolbussen 4. Telefonnummer 4

5 5.Personal lå KYRKSKOLAN ÅK 7-9 Klassföreståndare 7A Eleonora Lahti / Lena Gustafsson 7B Andreas Lindholm / Petra Hejneborg 7C Robert Backman / Tomas Baeckman 8A Angelica Christiansson / Julio Gomez Ortega 8B Cecilia Pulkkanen / Zandra Rudebou 9A Inga-Lill Karlsson /Ulla Brita Nikula 9B Sara Rye-Danjelsen / Eva-Lotta Gustin 9C Marie-Louise Hellbom / Fritz Reusser Personal Ämne/tjänst Sign Andersson, Mats Ass åk 7-9 MAN Andreasson, Marie Assistent åk 8, En, Allmän pr. MEAN Backman, Robert Ma, Fy RBN Baeckman, Tomas Idh TBN Bergkvist, Mats Tk MBT Christiansson, Angelica SO ACN Gomez Ortega, Julio Sp JGA Gustafsson, Lena En, SO, AMS LGN Gustin, Eva-Lotta Specialpedagog EGN Hansen, Lea Hkk LAHN Hejneborg, Petra SO, Sv PAHG Hellbom, Marie-Louise Sv, Idh MHM Hermansson, Hanna Profil Mu HHN Hutchings, Andrew BL AHS Karlsson, Inga-Lill Ma, Bi IKN Karlsson, Stefan Sltm SKN Lindholm, Andreas En, AMS ALM Linebäck, Christer Kr CLK Martinsson, Camilla Profil, Mu CMN Pulkkanen, Cecilia Fr, SO CAP Reusser, Friedrich Ty, SVA FRR Rudebo, Zandra Sp, Idh ZRU Rye-Danjelsen, Sara Sv, Sltx SRN Svedlund, Bengt Mu BSD Wandeby, Heléne Ass åk 9 HWY Wernersson, Anthon Assistent åk 7 AWN Wigander, Kristian Ke, Fy, Bi KWR Viklander, Matz Ass åk 9 MZVR 5. Personal, stadium och ämne (åk 7 9) 5

6 6. Ordningar för eleverna på Kyrkskolan 1. Delta i undervisningen varje dag, passa tider och gör dina hemuppgifter. 2. Ta med dig allt du behöver för ditt skolarbete till varje lektion. 3. Visa respekt för andra i ord och handling. Motarbeta alla former av mobbning och trakasserier. 4. Uppträd trevligt och hänsynsfullt på lektioner och raster. 5. Ta av ytterkläder, mössor och kepsar i klassrum, matsal, aula, etc. 6. Var rädd om skolans material, utrustning och lokaler, - nedskräpning, klotter och skadegörelse får inte förekomma. 7. Mobiltelefon lämnas in i början av lektionen om inte läraren säger något annat. 8. Meddela klassföreståndare eller kansliet om du behöver lämna skolområdet. 9. Användning eller innehav av tobak, alkohol eller droger under skoltid är förbjudet. 6. Ordningar och regler på LOKS 6

7 KONSEKVENSER I STEG FÖR ÅK Tillsägelse/Förvarning 2. Uppskrivning (sen ankomst och vissa andra förseelser skrivs alltid upp) 3. Samtal klf/mentor och elev hemmet meddelas. Konsekvens ges; t.ex. arbetstimme, kvarsittning, städning etc. 4. Samtal klf/mentor, förälder och elev. Konsekvens ges. 5. Samtal med rektor, klf/mentor, förälder och elev. Överenskommelse görs om ytterligare konsekvenser och åtgärder t ex en förälder närvarande i klassen, inställda aktiviteter etc. 6. Elevvårdskonferens med skolledning inkl. rektor, berörd lärare, förälder och elev. Beslut fattas om elevens fortsatta skolgång. Dessutom: Skadegörelse på byggnader, lokaler, möbler, böcker eller utrustning skall ersättas. På skolan strävar vi efter en konsekvent behandling när någon elev bryter mot ordningarna. Vi försöker att tala eleven till rätta och ge konsekvenser som relaterar direkt till förseelsen. Kontakten och samarbetet med hemmet är mycket viktiga för att få en bra och varaktig lösning. 6. Ordningar och regler på LOKS 7

8 ORDNINGAR ANGÅENDE STIL PÅ ELEVERNA VID LOKS 1 TIM 4:12 att vara föredöme i tal, vandel, kärlek, tro och renhet En del av målsättningen är att eleverna ska utvecklas i sin karaktär, bli socialt trygga, och formas till ansvarsfulla, initiativrika och harmoniska människor med ett aktivt, positivt inflytande på sin omgivning och samhället (Målsättning för LOKS) RESPEKT I PRAKTIKEN Eleverna ska visa respekt för såväl vuxna som för sina klasskamrater. Lärare, rektorer, pastorer, m fl bör tilltalas med respekt och gärna genom användande av titlar, t ex magistern, fröken, eller rektorn. De vuxna talar också om varandra och till eleverna på ett respektfullt sätt. KLÄDSEL MM Eleverna bör ha en vårdad klädsel, frisyr och övrig vård av sin person. Det kan t ex gälla utmanande klädsel eller t-shirts med bilder och budskap som provocerar. Resonera gärna med ditt barn om detta och vilka signaler de sänder ut genom sin klädstil eller andra attribut. SKOLMATERIAL Böcker eller annan utrustning som skadats ska ersättas. Inträffar en olycka eller att något blir skadat på skolan skall den som orsakat skadan meddela det till personalen. BESÖK PÅ SKOLAN Om en elev önskar ta med en vän på besök i skolan gäller följande: - Förälder talar först med en klassföreståndare om det är lämpligt med besöket. - Anmäl sedan besöket på expedition i god tid. - På besöksdagen kommer den besökande till expeditionen och får då en besöksskylt som ska bäras synligt under hela besöket. Föräldrar är alltid välkomna till skolan. Föräldern ska ta kontakt med klf i förväg. 6. Ordningar och regler på LOKS 8

9 MOPEDKÖRNING vad gäller? Vad du får göra som mopedförare: Du får åka moped till och från skolan. Du får använda mopeden till att transportera dig till och från Allianshallen, hemkunskapssalen etc. om du börjar eller slutar dagen med dessa lektioner. Du får skjutsa en kamrat på en EU-moped eller vanlig moped som är typgodkänd för passagerare. (Se registreringsbevis för EU-moped och typintyget för 30- moped). Passageraren måste ha hjälm. Du får skjutsa ett barn under 10 år (som har hjälm) på alla typer av mopeder. Bestämmelser som du måste följa enligt lagen: Du måste ha hjälm när du kör alla typer av mopeder. Det gäller även passagerare. Du får åka på cykelväg om du har en 30-moped. För EU-moped gäller vanlig körbana, eller vägren. Mopeden får inte köras på områden med körförbud t.ex. parkvägar, skolgårdar, trottoarer och vissa cykelbanor. All körning på LOKS skolgårdar är förbjuden mellan kl till Fritids pågår till Du måste ha fyllt 15 år för att köra moped. För EU-moped måste du även ha förarbevis. Konsekvenser vid olovlig körning Blir man ertappad av polisen med att bryta mot lagen kan man få böter och/eller försenat lämplighetsintyg för körkort. Särskilda bestämmelser på LOKS: Du får inte köra med mopeden under raster eller andra tider under dagen om du inte skall transportera dig till Allianshallen, hemkunskapssalen etc. Mopeder skall parkeras på MC-parkeringen på LOKS framsida. Livets Ords cykelparkering är också ett alternativ om det är fullt på skolans parkering. Konsekvenser: Skolan meddelar hemmet om en elev bryter mot bestämmelserna och mopeden får lämnas hemma under minst en vecka. Om inte eleven rättar sig vid brott mot lagen kan det leda till polisanmälan. 6. Ordningar och regler på LOKS 9

10 7. Kontakt hem och skola FÖRÄLDRASAMVERKAN Grundprincipen är att du som förälder är ansvarig för ditt barns fostran. Skolan stöder dig med detta när barnet vistas i skolan. Ett nära samarbete mellan hem och skola är en viktig förutsättning för att våra barn skall utvecklas på alla områden och lyckas i sin skolgång. Skolan strävar efter att ha en nära kontakt med er föräldrar och informera er om både skolarbetet och barnets sociala situation. Som förälder är du alltid välkommen att kontakta skolledningen när du har något viktigt att påpeka eller diskutera. För att bygga ihop hem och skola har vi några kanaler utöver de vanliga föräldramötena och utvecklingssamtalen. I varje klass väljs klassföräldrar med uppgift att stödja och bistå klassföreståndarna, organisera bön för klassen, vara värd för nya föräldrar mm. Klassföräldrarna blir delaktiga i den så kallade samrådsgruppen som fungerar som representanter för hela föräldragruppen på skolan. De kallas till samrådsträff med skolledningen 1-2 gånger per termin. UTVECKLINGSSAMTAL/INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN Vårt skolarbete bygger på att vi har täta kontakter mellan hem och skola. Utvecklingssamtal, som vi har varje termin, är en del av den fortlöpande kontakten. En grundtanke med utvecklingssamtalet är att föräldrarnas åsikter och tankar för barnets bästa tydligt ska komma fram. Enligt 10 kap. 13 skollagen ska läraren vid utvecklingssamtalet i en skriftlig individuell utvecklingsplan. 1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som elevens får undervisning i, och 2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. I samtalet deltar vanligtvis föräldrar, lärare och elev. Ibland kan även assistent, speciallärare eller kurator vara med. Samtalet bör leda fram till att man fastställer delmål för att förbättra barnets fortsatta inlärning och utveckling. Som förälder: - får du i god tid en kallelse till träffen - får du och ditt barn material/information så att ni kan förbereda er Samtalet ska mynna ut i en individuell utvecklingsplan (IUP) där det framgår för alla parter vem som ska göra vad och när uppföljning ska ske. Vid utvecklingssamtalet är det viktigt: - att alla parter förstår vilka konkreta åtgärder man vill göra - att samtliga parter skriver under planen (IUP:n) - att eleven själv tror på möjligheten att uppnå målen man enats om 7. Kontakt hem och skola 10

11 Enligt gällande skollag skall en individuell utvecklingsplan upprättas för varje skolelev. Klassföreståndarna ansvarar för att detta görs men det sker i samförstånd med elev och föräldrar. Syftet med IUP är att föräldrar ska bli mer informerade om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i alla de ämnen som eleven får undervisning i den aktuella terminen. De gemensamma överenskommelserna mellan lärare, eleven och elevens vårdnadshavare dokumenteras i utvecklingsplanen. De omdömen som ges i samband med den individuella utvecklingsplanen ska inte likställas med betyg, även om de kan vara betygslika. Skolan har ett webbaserat kommunikations verktyg, Skola 24, för kontakt mellan hem och skola. Föräldrar kan få del av information om eleven vad gäller närvaro och eventuella sena ankomster. Det finns även möjlighet att ta del av omdömen från lärarna om eleven i det så kallade Omdöme24 som nås via samma inloggning. Vi prövar under läsåret nya vägar för att göra denna information lättillgänglig för alla föräldrar. 7. Kontakt hem och skola 11

12 SJUKANMÄLAN Gör sjukanmälan snarast möjligt på dagen RING före kl : Kyrkskolan eller maila till eller Logga in på Skola24 https://loks.skola24.se/ LEDIGHETSANSÖKAN Ledighet under skolåret Ledighet för eleverna kan beviljas av klassföreståndaren upp till 3 dagar/läsår. För längre ledighet hänvisas till rektor. För att längre ledighet ska beviljas krävs enligt Skollagen synnerliga skäl. Det krävs ganska mycket för att kravet synnerliga skäl ska vara uppfyllt. Att till exempel åka på semester med sin familj räknas inte som synnerliga skäl. Därför uppmanas föräldrar att förlägga sina semesterresor till barnens lov. Detta för att förhindra att skolarbetet blir lidande och att lärarna får onödigt merarbete. Under vårterminen beviljas inte någon längre ledighet för de elever som har nationella prov vilket även inkluderar förberedelserna inför proven. Provperioden varar januari maj. 7. Kontakt hem och skola 12

13 8. Elevens studieresultat SKRIFTLIGT OMDÖME I samband med eller strax efter utvecklingssamtalen ges skriftliga omdömen som översiktligt beskriver elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i alla ämnen. Vi återkommer till den exakta formen för detta då vi just nu reviderar våra rutiner för skriftliga omdömen. Målsättningen är att göra dem lättillgängliga och överskådliga för alla parter, dvs. elever, föräldrar, lärare och skolledning. Vi inväntar Skolverkets nya direktiv angående IUP och skriftliga omdömen. LUS LäsUtvecklingsSchema Elevernas läsutveckling stimuleras och utvärderas med hjälp av det beprövade utvärderingsverktyget LUS. Läsutvecklingen bedöms minst en gång varje termin utifrån en skala med 22 nivåer som visar hur eleven stegvis förbättrar och fördjupar sin läsförmåga. BETYG I årskurs 6-9 ges betygen A-F varje termin. Betygen E, C, D, B, och A visar att eleven klarat målen och i vilken omfattning. Betyget F visar att eleven kan ha närvarat och uppnått en del av kunskapskraven men inte tillräckligt för att uppnå betyget E, som är det lägsta godkända betyget. På terminsbetygen finns även angivet om eleven har oanmäld frånvaro. Eleverna får dessutom ett intyg med betyg i ämnet Kristendom samt ett sammanfattande omdöme i Flit, Ordning och Uppförande. På våren i åk 9 ges slutbetyg som visar de senast uppnådda betygen i varje ämne.. PROV OCH OMPROV ÅK 7-9 Det är viktigt att en elev som misslyckats på ett prov får en chans till så snart som möjligt. Det sker i samråd med den lärare som gett provet bestämmer en tid då omprov skall ske, på en lektionstimme eller utanför schemalagd tid. Om en elev är frånvarande från förhör/prov skall eleven göra provet snarast möjligt på ordinarie lektionstid. Om eleven vid ett större prov i ett ämne missar ett viktigt avsnitt men klarar alla andra delar av provet, får eleven göra ett omprov på just det moment som tidigare blivit underkänt. Klarar eleven då gränsen för godkänd, är han/hon klar med detta kursavsnitt. Arbetstimmen kommer i första hand att vara till för dem som missat läxförhör eller lektionstid genom sena ankomster eller frånvaro. BETYGENS BETYDELSE VID GYMNASIEVAL 2010 togs beslut om ny skollag, läroplan och betygssystem. Dokument reglerar övergången från grundskolan till gymnasieskolan. För höstterminen 2011 gäller följande: * Eleverna får poäng för varje slutbetyg i åk 9. Följande meritpoäng gäller för respektive betyg: E 10 p D 12,5 p C 15 p B 17,5 p A 20 p 8. Elevens studieresultat 13

14 När det är fler elever än platser på en utbildning blir detta poängtal avgörande. Är poängtalet lika tittar man på det 17:e betyget som då blir avgörande för vem som får platsen. * Svenska, matematik och engelska får aldrig tas bort, men SVA (för elever som inte har svenska som modersmål) kan ersätta Sv. * För ansökan till högskoleförberedande gymnasieprogram behöver eleven ha Sv, Ma och Eng samt betyg i ytterligare 9 ämnen, alltså betyg i 12 ämnen. * För ansökan till ett yrkesprogram fordras förutom betyg i Sv, Ma och Eng även betyg i ytterligare 5 ämnen, alltså betyg i 8 ämnen. * Om en elev i sitt slutbetyg inte är godkänd i ämnena Ma, Sv eller Eng har eleven inte rätt att söka till gymnasieprogrammen. Exempel: Om en elev är godkänd i Ma, Sv och Eng och klarat av att få godkänt i endast 8 övriga ämnen (dvs totalt 11 ämnen) kan eleven inte ansöka till ett högskoleförberedande program (som fordrar 12 ämnen) utan endast till yrkesprogrammen. Vissa program kräver att man har betyg i SO-ämnena eller NO-ämnena. * Om en elev inte kan söka till ett högskole- eller yrkesförberedande program finns följande studievägar: - Preparandutbildning, är till för elev som saknar betyg i ett fåtal ämnen. Här kan eleven komplettera sin grundskoleutbildning under ett års tid men kan ej läsa upp redan godkända betyg. Därefter kan eleven ansöka till något av programmen på gymnasieskolan. * - Programinriktat individuellt val, för elev som i huvudsak uppfyller kraven till yrkesutbildningarna, har godkänt i Sv samt ytterligare 5 ämnen. * Dessutom finns Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion för elever som är skoltrötta eller endast nått godkänt i några få ämnen, färre än 6 ämnen. 8. Elevens studieresultat 14

15 9. Relationer i skolan Skolan är en plats för aktiv inlärning och en härlig gemenskap men varje skola är skyldig att ha en tydlig hållning mot negativa tendenser som lätt kan utvecklas om man inte tillsammans hjälps åt att förebygga dem. Därför har vi utvecklat en handlingsplan mot kränkande behandling. SAMMANSTÄLLNING AV HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Mål: Skolan skall vara en miljö där man känner sig välkommen och älskad. Varje elev och all personal förväntas bli bemötta med respekt. Varje tendens till tråkningar eller kränkande behandling som blir känd skall hanteras och rättas till av skolans personal. Förebyggande tillvägagångssätt: 1. Skolan framhåller och vill lära ut hur man kan ha ett bra förhållningssätt till andra medmänniskor. Följande bibelord är vägledande: * Behandla andra som du själv vill bli behandlad. (Matt. 7:12) * Du skall älska andra som du älskar dig själv. (Mark 12:31) * Låt andra i din omgivning vara viktiga för dig. Gör något bra i din vardag för andra. (Fil 2:3-4) * Gud ger alla samma chans, gör du det också? (Rom 2:11) 2. Personalen på skolan utbildas och får kunskap om hur man på olika sätt motverkar och hanterar mobbning respektive kränkande behandling. 3. All personal skall, i sitt dagliga arbete, aktivt markera ett avståndstagande från all form av mobbning. 4. Samtliga elever skall veta att mobbning kommer alltid att åtgärdas av personalen. 5. Skolan skall lära eleverna att ta avstånd ifrån psykiskt och fysiskt våld och hjälpa dem att lösa konflikter med andra medel. 6. Skolan främjar positiva rastaktiviteter som främjar kamratskap och glädje. 7. Skolan skall varje termin, genom enkäter och ett kontinuerligt engagemang, ta fram uppgifter om elevernas trivsel och upplevda trygghet på skolan. 8. Klassråden och elevrådet skall vara aktiva angående trivseln på skolan. Om det finns osämja eller olägenheter som skapar problem, ger eleverna förslag till förbättringar. 9. Föräldrarna skall alltid involveras i sammanhang där någon elev utsatts för kränkande behandling eller diskriminering. 10. Skolan har ett konkret och omfattande åtgärdsprogram som används när kränkande behandling eller diskriminering förekommer. 11. En kontinuerlig utbildning och uppmärksamhet ges åt likabehandlingsfrågor, både bland elever och personal varje läsår. 12. Om föräldrar önskar samtala med någon om relationsfrågor, kontakta kurator på telefon eller Relationer i skolan 15

16 Kortversion av likabehandlingsplan framtagen tillsammans med elevrådet Alla i skolan behöver hjälpas åt i skolan för att alla ska trivas. Därför finns det regler för vad lärare, elever och föräldrar ska göra om någon mobbas. Här är de regler som är viktigast för dig att veta. Men först måste vi veta vad mobbing är. Så här står det i skolans Likabehandlingsplan : Kränkande behandling avser alla former av medveten diskriminering eller kränkning av en annan individ. Till sådana handlingar räknas t ex nedsättande kommentarer, utfrysning, avvisande kroppsspråk, förstörda ägodelar, förtal, trakasserier via sms eller chat, hot, fysiskt våld, främlingsfientlighet, rasism och diskriminering. Ytterst sett är det den person som blivit utsatt som bedömer om handlingen som den blivit utsatt för varit negativ eller inte. 1. Tala om för läraren i klassen om någon blir mobbad eller om du själv känner dig mobbad. Sådana saker händer nästan alltid när ingen vuxen är i närheten så berätta! 2. Den som känner sig mobbad får sedan tala med 2 vuxna (lärare eller annan personal) som jobbar på skolan. Man skriver ned det som sägs. 3. De vuxna pratar sedan med andra lärare och elever och frågar vad de har sett eller hört. Det är för att man ska försöka förstå vad som har hänt. Man skriver ned vad alla berättar. 4. Om man då märker att det finns elever som mobbar andra elever får mobbarna prata med de vuxna. Ibland behöver mobbarens föräldrar vara med. Man bestämmer sedan vad mobbaren behöver göra för att allt ska bli bättre. Man skriver ned vad som sagts. 5. Om det är SVÅR mobbning eller om mobbaren använt våld så anmäler skolan mobbaren till polisen. 6. Den mobbade kan bestämma om han/hon klarar att ge mobbaren en ny chans och då träffas eleverna tillsammans med sina lärare och föräldrar. Man skriver ned vad som sägs. 7. Ingen ska behöva mobbas på vår skola. Men om det ändå händer vill vi ha en plan så att den mobbade ska kunna bli glad igen och att den som mobbat lär sig att ALDRIG göra om det igen! 9. Relationer i skolan 16

17 10. Skolresor och utflykter Skolresorna under läsåret 13/14 planeras utifrån nedanstående upplägg: - I åk 7 görs några utflykter och aktiviteter som dels syftar till att stärka sammanhållningen i klasserna men också anknyter till kursplanerna för årskursen. Dessa arrangeras och bekostas helt av skolan - Språkresorna till England, Frankrike, Spanien och Tyskland i åk 9 arrangeras och genomförs av skolan men bygger på att föräldrar och elever bidrar frivillige till den gemensamma kassan under åk 7-8. Under åk 7 och 8 kan försäljningar, arbetsinsatser, osv. till stor del bidra till en gemensam reskassa i klassen som fördelas lika över hela gruppen. Förutom försäljning i klasserna kan föräldrarna även ge ett frivilligt belopp för att finansiera resan. Det frivilliga beloppet betalas in på ett konto som förvaltas av Ekonomicenter i Uppsala AB, dvs en utomstående revisor, vilket garanterar anonymiteten. Man redovisar endast hur mycket som kommer in till varje klass respektive till varje resa. Skolan fakturerar föräldrarna ett belopp på ca 800 kr som motsvarar matkostnaderna under resan. Skolan betalar som hittills alla ledar- och administrationskostnader som tillkommer runt språkresorna. - Skapande Skola. Kulturrådet har skjutit till pengar som gjort det möjligt att utöka till fler studiebesök och utflykter inom de kulturella områdena. Inom ramen för årets ansökan kommer eleverna bl a att åka till museér och kulturevenemang i Stockholm och Uppsala. Inom de olika profilerna kommer eleverna också att få göra studiebesök och prova på olika konstformer. Alla studiebesök och studieresor bekostas helt av skolan. I några enstaka fall kan eleven behöva ta med sig matsäck till en sådan dag. Ovanstående koncept och tillvägagångssätt har vi prövat mot skollagen och Skolverkets riktlinjer. 70. Skolresor 18

18 11. Försäkring Uppsala kommun har i Gjensidige försäkrat alla skolbarn folkbokförda i kommunen för olycksfall. Försäkringen gäller heltid och avser såväl i skolan eller motsvarande, som under fritid och ferier. Försäkringen gäller däremot inte vid sjukdom och merkostnader i samband med vård av densamma. Ersättning lämnas inte om vistelse utanför Sverige varar mer än 12 månader i följd. Det är det fullständiga villkoret i som gäller vid skada. I omfattningstabellen på kommunens hemsida kan du läsa vad som omfattas av denna försäkring. Där kan du även hitta skadeanmälan. Här följer en kortfattad version. Vad menas med olycksfallsskada En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom oförutsedd plötslig yttre händelse. Vd skador på armar och ben förutsätts bara att skadeorsaken skall vara plötslig och medföra kroppsskada. Tandskadekostnader Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling av tand eller tandprotes som skadas i munnen. Tandbehandling som påbörjas senare än 5 år efter olycksfallet täcks inte. För barn gäller särskilda regler. Se punkt i villkor. Reseersättning Ersättning kan lämnas för resekostnader för nödvändiga resor för vård och behandling. Resekostnader ersätts med högst den egenavgift för sjukresor som tillämpas inom berört landsting/ berörd region. Ersättning för resekostnader lämnas i max tre år från skadetillfället. Skadade kläder och glasögon Försäkringen lämnar ersättning för normalt burna kläder och glasögon som skadats vid olycksfallet under förutsättning att den försäkrade har behandlats av läkare. FÖRSÄKRING I SAMBAND MED SKOLRESOR Vid skolresor och språkresor behöver varje elev ett fullgott reseskydd. Kontrollera om er egen hemförsäkring inkluderar en reseförsäkring. Om så inte är fallet bör man komplettera med en reseförsäkring som gäller för den tid man är på resa. Kontrollera elevernas reseskydd i god tid och skaffa det europeiska sjukförsäkringskortet från Försäkringskassan för resor inom EU. ÅTGÄRDER VID SKADA: Information och försäkringsbesked och anmälningsblanketter kan hämtas på Sök läkare eller tandläkare. All skadeanmälan görs till: Gjensidige Försäkring, Box 3031, Stockholm, Tel , Fax , mail Kom ihåg att spara alla originalkvitton! Om en olycka sker på skoltid ska det meddelas till skolsköterskan Försäkring 19

19 Livets Ords Kristna Skola lå 13/ Studievägledning PRAO (PRAKTISK ARBETSLIVSORIENTERING) I ÅK 8 PRAO har som syfte att hjälpa eleverna att välja utbildningsväg och yrke. Det är alltså en viktig del av skolans undervisning. PRAO-tiden ger tillfälle till en viss inblick i ett yrkesområde som eleven visat intresse eller fallenhet för. Eleven får vidare en viss uppfattning om hur det fungerar på en arbetsplats, och kan också motiveras till vidare funderingar kring vilken studieväg som är lämplig. Samarbetet mellan skola och föräldrar är av stor vikt för att vi skall kunna ordna platser till eleverna. De kontakter ni som föräldrar har runt om i samhället t.ex. affärs- eller församlingskontakter är till stor hjälp för att vi tillsammans skall kunna ordna platser till alla. Vi ser inga hinder för att PRAO:n förläggs till annan ort. Dock har inte skolan möjlighet att stå för kostnader för resa, uppehälle m.m. Om prao-platsen ligger nära skolan får man naturligtvis äta där. PRAO Åk 8: v. 40 GYMNASIEVALET Under hösten 2013 kommer vi att ha ett stort föräldramöte för föräldrar till barn i åk 9 där vi tar upp sådant som rör valet till gymnasiet, samt svarar på frågor. Under hösten anordnas en Gymnasiemässa den 23 oktober på Fyrishov och det är ett bra tillfälle att titta lite närmare på de kommunala och fristående gymnasieskolornas olika utbud. Vi kommer att se till att alla våra nior får tillfälle att vara där. Utöver det anordnar de gymnasierna Öppet Hus - kvällar under läsåret då ni har möjlighet att titta lite närmare på vad som erbjuds. Om någon elev vill besöka ett gymnasium under en skoldag ger vi möjlighet att ta ledigt från skolan, bara det inte sker på en dag för nationella prov. Viktiga datum för gymnasieansökan: Ansökan på nätet 22/1 15/2 Preliminär antagning april Omval 1/5 15/5 Slutlig antagning 1/7 Svarsbesked skickas in senast 25/7 Om ditt barn funderar på att söka idrottsgymnasium eller någon annan ovanlig gymnasieutbildning, Tänk på att en del gymnasier har sista ansökningsdatum redan i oktober. Detta gäller olika elitidrottsinriktningar då prov och uttagning görs i förväg till idrottsgrenarna. Eleverna kommer även att under hösten få en gymnasiekatalog med information om olika program och utbildningar m.m. Ta gärna tid med era barn och läs igenom katalogen tillsammans. Där hittar du även tider för Öppet Hus på de olika skolorna. Ni kan även gå in på den nyöppnade webbsidan från Skolverket. Varje elev erbjuds möjligheten till personligt samtal med studievägledare då även ni som föräldrar har möjlighet att vara med. Har ni frågor så kontakta gärna studievägledarna: Ylva Thatal Andersson Tel: E-post: John Liljebäck Tel: E-post: 13. Studievägledning 20

20 Livets Ords Kristna Skola Föräldrainfo lå 13/ Skolkort till elever för Upplands lokaltrafik och Uppsala buss De fullständiga reglerna och villkoren för att få skolkort och övrig information om skolkort hittar ni på kommunens webbplats, och UL s hemsida på LOKS har inte beslutsrätt angående busskort. Tilldelningen följer kommunens uppsatta regler när det gäller avstånd och folkbokföring. UTDELNING OCH INSAMLING AV SKOLKORTEN Skolkorten delas ut till de elever som är berättigade. Korten slutar att gälla vid läsårets slut. Om kortet förkommer skall det anmälas till Skolkansliet. Enkel bussbiljett med stadsbussarna kan köpas hos kansliet. Det gamla kortet spärras och ett nytt beställs. ENSKILD ANSÖKAN Elev som är ny på skolan inför höstterminen, byter adress eller skrivs in under pågående läsår samt bor i Uppsala kommun och önskar få busskort ska ansöka om detta. Blankett finns att hämta på skolans kansli alternativt på Uppsala kommunens hemsida Sök på ansökan busskort. Elever som bor utanför Uppsala kommun bör kontakta sin hemkommun. Det finns inga garantier för att andra hemkommuner ger busskort till elever som valt skola i en annan kommun. Övriga frågor besvaras av Centraladministrationen (CA) Skolkansliet 7-9 LOKS Skolkort för Uppsala buss och Upplands Lokaltrafik 21

Föräldrainformation. Trädgårdsskolan 3-6. för Livets Ords Kristna Skola. Läsåret 13/14

Föräldrainformation. Trädgårdsskolan 3-6. för Livets Ords Kristna Skola. Läsåret 13/14 Föräldrainformation för Livets Ords Kristna Skola Trädgårdsskolan 3-6 Läsåret 13/14 Målsättning för Livets Ords Kristna Skola 1. Att fostra och utveckla barn och ungdom i en genuin kristen tro grundad

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Definition av likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Sävsjö Kristna Skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9 Skolans rutiner A-Ö Besökare De enda som får vistas i skolan, på skolgårdarna och inom skolans område skolans är elever, elevernas föräldrar och vårdnadshavare samt skolans personal. Besökare ska anmäla

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld!

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! DETTA HÄNDER PÅ FAGRABÄCKSKOLAN! Skolstart Skolmat Städ Datorerna

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Innehållsförteckning I. Skolsamfundet, skolområdet och -tiden II. Skolvägen III. Lektioner och arbetsro IV. Raster V. Skolmåltider VI. Klädsel VII.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Bilaga 1 På vår skola ska alla känna att de utvecklar sina förmågor socialt och kunskapsmässigt i en trygg miljö. Vi respekterar varandras

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION Vasa Övningsskola SKOLSKJUTSINFORMATION 1 1. Inledning Denna broschyr är utarbetad av Vasa Övningsskola för att ge elever, vårdnadshavare och chaufförer information om skolskjutsarna och de spelregler

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor 1 juli 2011 Vad är nytt Systemskifte för friskolor Det som gäller för kommunala skolor gäller för friskolor Myndighetsutövningen blir samma för både friskolor och kommunala skolor Fristående skolor omfattas

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vederslöv skola Tävelsås skola Kalvsvik skola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola och skolbarnomsorg Vision Vår vision är

Läs mer

Den akuta arbetsgruppen mot mobbning är:

Den akuta arbetsgruppen mot mobbning är: Mobbningsplan för Den akuta arbetsgruppen mot mobbning är: Agneta Svanberg rektor Tel: 0455-618601 Anna Isberg administratör Tel: 0455-618603 Tina Åkesson skolsköterska Tel: 0455-618600 Thea Lundberg lärare

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Stenhagenskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Stenhagenskolan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Stenhagenskolan Vi har olika intressen, behov, erfarenheter och möjligheter Vi vill att just du: Ska komma till skolan och känna dig glad. Ska lära

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 I skollagen står det att Arbetsmiljölagen gäller för både elever och personal i såväl skolan som förskola och fritids. Enligt den har

Läs mer

Skolans tillsynsansvar

Skolans tillsynsansvar Mönsterås Kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd i ledningsgruppen den 13 april 2011 Skolans tillsynsansvar Med tillsynsansvar menas ansvar för eleven eller ungdomen. Syftet är att skolan

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Reglemente Skolskjutsar i Mariestads kommun Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Antaget av Kommunstyrelsen 2011-0-1 KS 2011/0172 Senast reviderat 2013-05-02

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Skoljuridik för lärare exempelsamling

Skoljuridik för lärare exempelsamling Utvecklingspaket Skoljuridik för lärare exempelsamling 1. Prövning En f.d. elev kommer till en gymnasieskola i början på höstterminen. Eleven söker upp skolans expedition och ber att få träffa någon lärare

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16

Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16 Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16 Trygghetsplan En väl fungerande skola bygger på ett ömsesidigt ansvar mellan skolan, elever och vårdnadshavare. För att Landsbygdsenhetens skolor ska ha en trygg och

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 1 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Skolskjutsreglemente Laxå kommun

Skolskjutsreglemente Laxå kommun Skolskjutsreglemente Laxå kommun Ur Skollagen 4 kap 7 Hemkommunen är skyldig att sörja för att eleverna i grundskolan anordna kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Kinnarpsskolan 2015-09- 16 Kunskap för framtiden Livsstil Engagemang Kompetens Skolans trygghetsgrupp - Tommy Forsberg, rektor - Göran Fagerblom, kurator

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09

Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09 Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09 Dagens agenda Implementeringsarbetet på Klastorp-Essinge skolor och Kullskolan Diskussion IUP-processen i Lgr11? Ett dokumentationsverktyg som följer IUP-processen?

Läs mer