Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9"

Transkript

1 Föräldrainformation Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9 Läsåret

2 Livets Ords Kristna Skola lå Målsättning för Livets Ords Kristna Skola 1. Att fostra och utveckla barn och ungdom i en genuin kristen tro grundad på Bibeln som Guds Ord. 3. Att stimulera eleverna andligt, intellektuellt och fysiskt för att utveckla den potential varje enskild elev har, så att deras karaktär och deras livsmål gör dem till ansvarsfulla, initiativrika och harmoniska människor med ett aktivt, positivt inflytande på sin omgivning och samhället. 5. Skolan skall följa gällande normer för grundskolan samt utarbeta och förbättra läromedel med hög kunskapsnivå. 2. Att utveckla eleverna kunskapsmässigt, intellektuellt, emotionellt och socialt till att bli medvetna, ansvariga och självständiga medborgare i dagens Sverige. Eleverna skall stimuleras till engagemang, förståelse och samarbetsförmåga i ett demokratiskt samhälle. 4. Skolan skall verka för att utveckla hos eleverna bibliska karaktärsdrag såsom ärlighet, arbetsamhet initiativförmåga, osjälviskhet, disciplin, uthållighet samt medmänsklighet och internationellt ansvar. Allt detta från den nivå den enskilde eleven befinner sig på, för att undvika egoistiskt beteende såsom avundsjuka och felaktig konkurrensanda Målsättning för LOKS 1

3 Målsättning och vision utifrån elevperspektiv JAG GÅR PÅ FÖR ATT Lära känna Gud Växa i kunskap Träna min karaktär Utvecklas till en unik person Lära mig att respektera och tjäna andra människor 2. Varför jag går på LOKS 3

4 4. Telefonnummer KYRKSKOLAN 7-9 Postadress Besöksadress Livets Ords Kristna Skola Axel Johanssons gata 4 Box UPPSALA UPPSALA Telefonnummer Rektor Besök enligt överenskommelse Hus B, 1 tr Fax Hus B, 1 tr Ass. rektor åk 7 9 Hus B, 1 tr Skolkontoret åk 7 9 Hus B, 1 tr Kurator Hus B, 1 tr Skolsköterska Hus B, 1 tr CENTRALADMINISTRATION Skolledning Robert Ekh Skolchef och verksamhetsansvarig Ylva Thatal Andersson Assistent till Robert Ekh, Studievägledare Helena Virsén Rektor åk 7 9 John Liljebäck Assisterande rektor, Studievägledare Hans Gabre Skolutvecklare Skolkontoret Yvonne Sten Kontorschef Lise-Lott Johansson Skoladministratör Helén Södereng Skolsekreterare 7-9 Elevvård Annika Grönberg Päivi Pajari Christina Hultgren Solveig Rumar Skolbespisningen Margot Karlsson Ann-Christin Söderqvist Irene Lärka Carola Ingemarsson Matsalspersonal Joanna Zmuda Trzebiatowska Andra övergripande funktioner Rune Walaunet Mats Bergkvist Tommy Erickson Rolf Markström Skolläkare Skolsköterska Skolpsykolog Kurator Ansvarig husmor Matsalspersonal Matsalspersonal Matsalspersonal Matsalspersonal Vaktmästare Skyddsombud IT-ansvarig Chaufför skolbussen 4. Telefonnummer 4

5 5.Personal lå KYRKSKOLAN ÅK 7-9 Klassföreståndare 7A Eleonora Lahti / Lena Gustafsson 7B Andreas Lindholm / Petra Hejneborg 7C Robert Backman / Tomas Baeckman 8A Angelica Christiansson / Julio Gomez Ortega 8B Cecilia Pulkkanen / Zandra Rudebou 9A Inga-Lill Karlsson /Ulla Brita Nikula 9B Sara Rye-Danjelsen / Eva-Lotta Gustin 9C Marie-Louise Hellbom / Fritz Reusser Personal Ämne/tjänst Sign Andersson, Mats Ass åk 7-9 MAN Andreasson, Marie Assistent åk 8, En, Allmän pr. MEAN Backman, Robert Ma, Fy RBN Baeckman, Tomas Idh TBN Bergkvist, Mats Tk MBT Christiansson, Angelica SO ACN Gomez Ortega, Julio Sp JGA Gustafsson, Lena En, SO, AMS LGN Gustin, Eva-Lotta Specialpedagog EGN Hansen, Lea Hkk LAHN Hejneborg, Petra SO, Sv PAHG Hellbom, Marie-Louise Sv, Idh MHM Hermansson, Hanna Profil Mu HHN Hutchings, Andrew BL AHS Karlsson, Inga-Lill Ma, Bi IKN Karlsson, Stefan Sltm SKN Lindholm, Andreas En, AMS ALM Linebäck, Christer Kr CLK Martinsson, Camilla Profil, Mu CMN Pulkkanen, Cecilia Fr, SO CAP Reusser, Friedrich Ty, SVA FRR Rudebo, Zandra Sp, Idh ZRU Rye-Danjelsen, Sara Sv, Sltx SRN Svedlund, Bengt Mu BSD Wandeby, Heléne Ass åk 9 HWY Wernersson, Anthon Assistent åk 7 AWN Wigander, Kristian Ke, Fy, Bi KWR Viklander, Matz Ass åk 9 MZVR 5. Personal, stadium och ämne (åk 7 9) 5

6 6. Ordningar för eleverna på Kyrkskolan 1. Delta i undervisningen varje dag, passa tider och gör dina hemuppgifter. 2. Ta med dig allt du behöver för ditt skolarbete till varje lektion. 3. Visa respekt för andra i ord och handling. Motarbeta alla former av mobbning och trakasserier. 4. Uppträd trevligt och hänsynsfullt på lektioner och raster. 5. Ta av ytterkläder, mössor och kepsar i klassrum, matsal, aula, etc. 6. Var rädd om skolans material, utrustning och lokaler, - nedskräpning, klotter och skadegörelse får inte förekomma. 7. Mobiltelefon lämnas in i början av lektionen om inte läraren säger något annat. 8. Meddela klassföreståndare eller kansliet om du behöver lämna skolområdet. 9. Användning eller innehav av tobak, alkohol eller droger under skoltid är förbjudet. 6. Ordningar och regler på LOKS 6

7 KONSEKVENSER I STEG FÖR ÅK Tillsägelse/Förvarning 2. Uppskrivning (sen ankomst och vissa andra förseelser skrivs alltid upp) 3. Samtal klf/mentor och elev hemmet meddelas. Konsekvens ges; t.ex. arbetstimme, kvarsittning, städning etc. 4. Samtal klf/mentor, förälder och elev. Konsekvens ges. 5. Samtal med rektor, klf/mentor, förälder och elev. Överenskommelse görs om ytterligare konsekvenser och åtgärder t ex en förälder närvarande i klassen, inställda aktiviteter etc. 6. Elevvårdskonferens med skolledning inkl. rektor, berörd lärare, förälder och elev. Beslut fattas om elevens fortsatta skolgång. Dessutom: Skadegörelse på byggnader, lokaler, möbler, böcker eller utrustning skall ersättas. På skolan strävar vi efter en konsekvent behandling när någon elev bryter mot ordningarna. Vi försöker att tala eleven till rätta och ge konsekvenser som relaterar direkt till förseelsen. Kontakten och samarbetet med hemmet är mycket viktiga för att få en bra och varaktig lösning. 6. Ordningar och regler på LOKS 7

8 ORDNINGAR ANGÅENDE STIL PÅ ELEVERNA VID LOKS 1 TIM 4:12 att vara föredöme i tal, vandel, kärlek, tro och renhet En del av målsättningen är att eleverna ska utvecklas i sin karaktär, bli socialt trygga, och formas till ansvarsfulla, initiativrika och harmoniska människor med ett aktivt, positivt inflytande på sin omgivning och samhället (Målsättning för LOKS) RESPEKT I PRAKTIKEN Eleverna ska visa respekt för såväl vuxna som för sina klasskamrater. Lärare, rektorer, pastorer, m fl bör tilltalas med respekt och gärna genom användande av titlar, t ex magistern, fröken, eller rektorn. De vuxna talar också om varandra och till eleverna på ett respektfullt sätt. KLÄDSEL MM Eleverna bör ha en vårdad klädsel, frisyr och övrig vård av sin person. Det kan t ex gälla utmanande klädsel eller t-shirts med bilder och budskap som provocerar. Resonera gärna med ditt barn om detta och vilka signaler de sänder ut genom sin klädstil eller andra attribut. SKOLMATERIAL Böcker eller annan utrustning som skadats ska ersättas. Inträffar en olycka eller att något blir skadat på skolan skall den som orsakat skadan meddela det till personalen. BESÖK PÅ SKOLAN Om en elev önskar ta med en vän på besök i skolan gäller följande: - Förälder talar först med en klassföreståndare om det är lämpligt med besöket. - Anmäl sedan besöket på expedition i god tid. - På besöksdagen kommer den besökande till expeditionen och får då en besöksskylt som ska bäras synligt under hela besöket. Föräldrar är alltid välkomna till skolan. Föräldern ska ta kontakt med klf i förväg. 6. Ordningar och regler på LOKS 8

9 MOPEDKÖRNING vad gäller? Vad du får göra som mopedförare: Du får åka moped till och från skolan. Du får använda mopeden till att transportera dig till och från Allianshallen, hemkunskapssalen etc. om du börjar eller slutar dagen med dessa lektioner. Du får skjutsa en kamrat på en EU-moped eller vanlig moped som är typgodkänd för passagerare. (Se registreringsbevis för EU-moped och typintyget för 30- moped). Passageraren måste ha hjälm. Du får skjutsa ett barn under 10 år (som har hjälm) på alla typer av mopeder. Bestämmelser som du måste följa enligt lagen: Du måste ha hjälm när du kör alla typer av mopeder. Det gäller även passagerare. Du får åka på cykelväg om du har en 30-moped. För EU-moped gäller vanlig körbana, eller vägren. Mopeden får inte köras på områden med körförbud t.ex. parkvägar, skolgårdar, trottoarer och vissa cykelbanor. All körning på LOKS skolgårdar är förbjuden mellan kl till Fritids pågår till Du måste ha fyllt 15 år för att köra moped. För EU-moped måste du även ha förarbevis. Konsekvenser vid olovlig körning Blir man ertappad av polisen med att bryta mot lagen kan man få böter och/eller försenat lämplighetsintyg för körkort. Särskilda bestämmelser på LOKS: Du får inte köra med mopeden under raster eller andra tider under dagen om du inte skall transportera dig till Allianshallen, hemkunskapssalen etc. Mopeder skall parkeras på MC-parkeringen på LOKS framsida. Livets Ords cykelparkering är också ett alternativ om det är fullt på skolans parkering. Konsekvenser: Skolan meddelar hemmet om en elev bryter mot bestämmelserna och mopeden får lämnas hemma under minst en vecka. Om inte eleven rättar sig vid brott mot lagen kan det leda till polisanmälan. 6. Ordningar och regler på LOKS 9

10 7. Kontakt hem och skola FÖRÄLDRASAMVERKAN Grundprincipen är att du som förälder är ansvarig för ditt barns fostran. Skolan stöder dig med detta när barnet vistas i skolan. Ett nära samarbete mellan hem och skola är en viktig förutsättning för att våra barn skall utvecklas på alla områden och lyckas i sin skolgång. Skolan strävar efter att ha en nära kontakt med er föräldrar och informera er om både skolarbetet och barnets sociala situation. Som förälder är du alltid välkommen att kontakta skolledningen när du har något viktigt att påpeka eller diskutera. För att bygga ihop hem och skola har vi några kanaler utöver de vanliga föräldramötena och utvecklingssamtalen. I varje klass väljs klassföräldrar med uppgift att stödja och bistå klassföreståndarna, organisera bön för klassen, vara värd för nya föräldrar mm. Klassföräldrarna blir delaktiga i den så kallade samrådsgruppen som fungerar som representanter för hela föräldragruppen på skolan. De kallas till samrådsträff med skolledningen 1-2 gånger per termin. UTVECKLINGSSAMTAL/INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN Vårt skolarbete bygger på att vi har täta kontakter mellan hem och skola. Utvecklingssamtal, som vi har varje termin, är en del av den fortlöpande kontakten. En grundtanke med utvecklingssamtalet är att föräldrarnas åsikter och tankar för barnets bästa tydligt ska komma fram. Enligt 10 kap. 13 skollagen ska läraren vid utvecklingssamtalet i en skriftlig individuell utvecklingsplan. 1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som elevens får undervisning i, och 2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. I samtalet deltar vanligtvis föräldrar, lärare och elev. Ibland kan även assistent, speciallärare eller kurator vara med. Samtalet bör leda fram till att man fastställer delmål för att förbättra barnets fortsatta inlärning och utveckling. Som förälder: - får du i god tid en kallelse till träffen - får du och ditt barn material/information så att ni kan förbereda er Samtalet ska mynna ut i en individuell utvecklingsplan (IUP) där det framgår för alla parter vem som ska göra vad och när uppföljning ska ske. Vid utvecklingssamtalet är det viktigt: - att alla parter förstår vilka konkreta åtgärder man vill göra - att samtliga parter skriver under planen (IUP:n) - att eleven själv tror på möjligheten att uppnå målen man enats om 7. Kontakt hem och skola 10

11 Enligt gällande skollag skall en individuell utvecklingsplan upprättas för varje skolelev. Klassföreståndarna ansvarar för att detta görs men det sker i samförstånd med elev och föräldrar. Syftet med IUP är att föräldrar ska bli mer informerade om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i alla de ämnen som eleven får undervisning i den aktuella terminen. De gemensamma överenskommelserna mellan lärare, eleven och elevens vårdnadshavare dokumenteras i utvecklingsplanen. De omdömen som ges i samband med den individuella utvecklingsplanen ska inte likställas med betyg, även om de kan vara betygslika. Skolan har ett webbaserat kommunikations verktyg, Skola 24, för kontakt mellan hem och skola. Föräldrar kan få del av information om eleven vad gäller närvaro och eventuella sena ankomster. Det finns även möjlighet att ta del av omdömen från lärarna om eleven i det så kallade Omdöme24 som nås via samma inloggning. Vi prövar under läsåret nya vägar för att göra denna information lättillgänglig för alla föräldrar. 7. Kontakt hem och skola 11

12 SJUKANMÄLAN Gör sjukanmälan snarast möjligt på dagen RING före kl : Kyrkskolan eller maila till eller Logga in på Skola24 https://loks.skola24.se/ LEDIGHETSANSÖKAN Ledighet under skolåret Ledighet för eleverna kan beviljas av klassföreståndaren upp till 3 dagar/läsår. För längre ledighet hänvisas till rektor. För att längre ledighet ska beviljas krävs enligt Skollagen synnerliga skäl. Det krävs ganska mycket för att kravet synnerliga skäl ska vara uppfyllt. Att till exempel åka på semester med sin familj räknas inte som synnerliga skäl. Därför uppmanas föräldrar att förlägga sina semesterresor till barnens lov. Detta för att förhindra att skolarbetet blir lidande och att lärarna får onödigt merarbete. Under vårterminen beviljas inte någon längre ledighet för de elever som har nationella prov vilket även inkluderar förberedelserna inför proven. Provperioden varar januari maj. 7. Kontakt hem och skola 12

13 8. Elevens studieresultat SKRIFTLIGT OMDÖME I samband med eller strax efter utvecklingssamtalen ges skriftliga omdömen som översiktligt beskriver elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i alla ämnen. Vi återkommer till den exakta formen för detta då vi just nu reviderar våra rutiner för skriftliga omdömen. Målsättningen är att göra dem lättillgängliga och överskådliga för alla parter, dvs. elever, föräldrar, lärare och skolledning. Vi inväntar Skolverkets nya direktiv angående IUP och skriftliga omdömen. LUS LäsUtvecklingsSchema Elevernas läsutveckling stimuleras och utvärderas med hjälp av det beprövade utvärderingsverktyget LUS. Läsutvecklingen bedöms minst en gång varje termin utifrån en skala med 22 nivåer som visar hur eleven stegvis förbättrar och fördjupar sin läsförmåga. BETYG I årskurs 6-9 ges betygen A-F varje termin. Betygen E, C, D, B, och A visar att eleven klarat målen och i vilken omfattning. Betyget F visar att eleven kan ha närvarat och uppnått en del av kunskapskraven men inte tillräckligt för att uppnå betyget E, som är det lägsta godkända betyget. På terminsbetygen finns även angivet om eleven har oanmäld frånvaro. Eleverna får dessutom ett intyg med betyg i ämnet Kristendom samt ett sammanfattande omdöme i Flit, Ordning och Uppförande. På våren i åk 9 ges slutbetyg som visar de senast uppnådda betygen i varje ämne.. PROV OCH OMPROV ÅK 7-9 Det är viktigt att en elev som misslyckats på ett prov får en chans till så snart som möjligt. Det sker i samråd med den lärare som gett provet bestämmer en tid då omprov skall ske, på en lektionstimme eller utanför schemalagd tid. Om en elev är frånvarande från förhör/prov skall eleven göra provet snarast möjligt på ordinarie lektionstid. Om eleven vid ett större prov i ett ämne missar ett viktigt avsnitt men klarar alla andra delar av provet, får eleven göra ett omprov på just det moment som tidigare blivit underkänt. Klarar eleven då gränsen för godkänd, är han/hon klar med detta kursavsnitt. Arbetstimmen kommer i första hand att vara till för dem som missat läxförhör eller lektionstid genom sena ankomster eller frånvaro. BETYGENS BETYDELSE VID GYMNASIEVAL 2010 togs beslut om ny skollag, läroplan och betygssystem. Dokument reglerar övergången från grundskolan till gymnasieskolan. För höstterminen 2011 gäller följande: * Eleverna får poäng för varje slutbetyg i åk 9. Följande meritpoäng gäller för respektive betyg: E 10 p D 12,5 p C 15 p B 17,5 p A 20 p 8. Elevens studieresultat 13

14 När det är fler elever än platser på en utbildning blir detta poängtal avgörande. Är poängtalet lika tittar man på det 17:e betyget som då blir avgörande för vem som får platsen. * Svenska, matematik och engelska får aldrig tas bort, men SVA (för elever som inte har svenska som modersmål) kan ersätta Sv. * För ansökan till högskoleförberedande gymnasieprogram behöver eleven ha Sv, Ma och Eng samt betyg i ytterligare 9 ämnen, alltså betyg i 12 ämnen. * För ansökan till ett yrkesprogram fordras förutom betyg i Sv, Ma och Eng även betyg i ytterligare 5 ämnen, alltså betyg i 8 ämnen. * Om en elev i sitt slutbetyg inte är godkänd i ämnena Ma, Sv eller Eng har eleven inte rätt att söka till gymnasieprogrammen. Exempel: Om en elev är godkänd i Ma, Sv och Eng och klarat av att få godkänt i endast 8 övriga ämnen (dvs totalt 11 ämnen) kan eleven inte ansöka till ett högskoleförberedande program (som fordrar 12 ämnen) utan endast till yrkesprogrammen. Vissa program kräver att man har betyg i SO-ämnena eller NO-ämnena. * Om en elev inte kan söka till ett högskole- eller yrkesförberedande program finns följande studievägar: - Preparandutbildning, är till för elev som saknar betyg i ett fåtal ämnen. Här kan eleven komplettera sin grundskoleutbildning under ett års tid men kan ej läsa upp redan godkända betyg. Därefter kan eleven ansöka till något av programmen på gymnasieskolan. * - Programinriktat individuellt val, för elev som i huvudsak uppfyller kraven till yrkesutbildningarna, har godkänt i Sv samt ytterligare 5 ämnen. * Dessutom finns Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion för elever som är skoltrötta eller endast nått godkänt i några få ämnen, färre än 6 ämnen. 8. Elevens studieresultat 14

15 9. Relationer i skolan Skolan är en plats för aktiv inlärning och en härlig gemenskap men varje skola är skyldig att ha en tydlig hållning mot negativa tendenser som lätt kan utvecklas om man inte tillsammans hjälps åt att förebygga dem. Därför har vi utvecklat en handlingsplan mot kränkande behandling. SAMMANSTÄLLNING AV HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Mål: Skolan skall vara en miljö där man känner sig välkommen och älskad. Varje elev och all personal förväntas bli bemötta med respekt. Varje tendens till tråkningar eller kränkande behandling som blir känd skall hanteras och rättas till av skolans personal. Förebyggande tillvägagångssätt: 1. Skolan framhåller och vill lära ut hur man kan ha ett bra förhållningssätt till andra medmänniskor. Följande bibelord är vägledande: * Behandla andra som du själv vill bli behandlad. (Matt. 7:12) * Du skall älska andra som du älskar dig själv. (Mark 12:31) * Låt andra i din omgivning vara viktiga för dig. Gör något bra i din vardag för andra. (Fil 2:3-4) * Gud ger alla samma chans, gör du det också? (Rom 2:11) 2. Personalen på skolan utbildas och får kunskap om hur man på olika sätt motverkar och hanterar mobbning respektive kränkande behandling. 3. All personal skall, i sitt dagliga arbete, aktivt markera ett avståndstagande från all form av mobbning. 4. Samtliga elever skall veta att mobbning kommer alltid att åtgärdas av personalen. 5. Skolan skall lära eleverna att ta avstånd ifrån psykiskt och fysiskt våld och hjälpa dem att lösa konflikter med andra medel. 6. Skolan främjar positiva rastaktiviteter som främjar kamratskap och glädje. 7. Skolan skall varje termin, genom enkäter och ett kontinuerligt engagemang, ta fram uppgifter om elevernas trivsel och upplevda trygghet på skolan. 8. Klassråden och elevrådet skall vara aktiva angående trivseln på skolan. Om det finns osämja eller olägenheter som skapar problem, ger eleverna förslag till förbättringar. 9. Föräldrarna skall alltid involveras i sammanhang där någon elev utsatts för kränkande behandling eller diskriminering. 10. Skolan har ett konkret och omfattande åtgärdsprogram som används när kränkande behandling eller diskriminering förekommer. 11. En kontinuerlig utbildning och uppmärksamhet ges åt likabehandlingsfrågor, både bland elever och personal varje läsår. 12. Om föräldrar önskar samtala med någon om relationsfrågor, kontakta kurator på telefon eller Relationer i skolan 15

16 Kortversion av likabehandlingsplan framtagen tillsammans med elevrådet Alla i skolan behöver hjälpas åt i skolan för att alla ska trivas. Därför finns det regler för vad lärare, elever och föräldrar ska göra om någon mobbas. Här är de regler som är viktigast för dig att veta. Men först måste vi veta vad mobbing är. Så här står det i skolans Likabehandlingsplan : Kränkande behandling avser alla former av medveten diskriminering eller kränkning av en annan individ. Till sådana handlingar räknas t ex nedsättande kommentarer, utfrysning, avvisande kroppsspråk, förstörda ägodelar, förtal, trakasserier via sms eller chat, hot, fysiskt våld, främlingsfientlighet, rasism och diskriminering. Ytterst sett är det den person som blivit utsatt som bedömer om handlingen som den blivit utsatt för varit negativ eller inte. 1. Tala om för läraren i klassen om någon blir mobbad eller om du själv känner dig mobbad. Sådana saker händer nästan alltid när ingen vuxen är i närheten så berätta! 2. Den som känner sig mobbad får sedan tala med 2 vuxna (lärare eller annan personal) som jobbar på skolan. Man skriver ned det som sägs. 3. De vuxna pratar sedan med andra lärare och elever och frågar vad de har sett eller hört. Det är för att man ska försöka förstå vad som har hänt. Man skriver ned vad alla berättar. 4. Om man då märker att det finns elever som mobbar andra elever får mobbarna prata med de vuxna. Ibland behöver mobbarens föräldrar vara med. Man bestämmer sedan vad mobbaren behöver göra för att allt ska bli bättre. Man skriver ned vad som sagts. 5. Om det är SVÅR mobbning eller om mobbaren använt våld så anmäler skolan mobbaren till polisen. 6. Den mobbade kan bestämma om han/hon klarar att ge mobbaren en ny chans och då träffas eleverna tillsammans med sina lärare och föräldrar. Man skriver ned vad som sägs. 7. Ingen ska behöva mobbas på vår skola. Men om det ändå händer vill vi ha en plan så att den mobbade ska kunna bli glad igen och att den som mobbat lär sig att ALDRIG göra om det igen! 9. Relationer i skolan 16

17 10. Skolresor och utflykter Skolresorna under läsåret 13/14 planeras utifrån nedanstående upplägg: - I åk 7 görs några utflykter och aktiviteter som dels syftar till att stärka sammanhållningen i klasserna men också anknyter till kursplanerna för årskursen. Dessa arrangeras och bekostas helt av skolan - Språkresorna till England, Frankrike, Spanien och Tyskland i åk 9 arrangeras och genomförs av skolan men bygger på att föräldrar och elever bidrar frivillige till den gemensamma kassan under åk 7-8. Under åk 7 och 8 kan försäljningar, arbetsinsatser, osv. till stor del bidra till en gemensam reskassa i klassen som fördelas lika över hela gruppen. Förutom försäljning i klasserna kan föräldrarna även ge ett frivilligt belopp för att finansiera resan. Det frivilliga beloppet betalas in på ett konto som förvaltas av Ekonomicenter i Uppsala AB, dvs en utomstående revisor, vilket garanterar anonymiteten. Man redovisar endast hur mycket som kommer in till varje klass respektive till varje resa. Skolan fakturerar föräldrarna ett belopp på ca 800 kr som motsvarar matkostnaderna under resan. Skolan betalar som hittills alla ledar- och administrationskostnader som tillkommer runt språkresorna. - Skapande Skola. Kulturrådet har skjutit till pengar som gjort det möjligt att utöka till fler studiebesök och utflykter inom de kulturella områdena. Inom ramen för årets ansökan kommer eleverna bl a att åka till museér och kulturevenemang i Stockholm och Uppsala. Inom de olika profilerna kommer eleverna också att få göra studiebesök och prova på olika konstformer. Alla studiebesök och studieresor bekostas helt av skolan. I några enstaka fall kan eleven behöva ta med sig matsäck till en sådan dag. Ovanstående koncept och tillvägagångssätt har vi prövat mot skollagen och Skolverkets riktlinjer. 70. Skolresor 18

18 11. Försäkring Uppsala kommun har i Gjensidige försäkrat alla skolbarn folkbokförda i kommunen för olycksfall. Försäkringen gäller heltid och avser såväl i skolan eller motsvarande, som under fritid och ferier. Försäkringen gäller däremot inte vid sjukdom och merkostnader i samband med vård av densamma. Ersättning lämnas inte om vistelse utanför Sverige varar mer än 12 månader i följd. Det är det fullständiga villkoret i som gäller vid skada. I omfattningstabellen på kommunens hemsida kan du läsa vad som omfattas av denna försäkring. Där kan du även hitta skadeanmälan. Här följer en kortfattad version. Vad menas med olycksfallsskada En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom oförutsedd plötslig yttre händelse. Vd skador på armar och ben förutsätts bara att skadeorsaken skall vara plötslig och medföra kroppsskada. Tandskadekostnader Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling av tand eller tandprotes som skadas i munnen. Tandbehandling som påbörjas senare än 5 år efter olycksfallet täcks inte. För barn gäller särskilda regler. Se punkt i villkor. Reseersättning Ersättning kan lämnas för resekostnader för nödvändiga resor för vård och behandling. Resekostnader ersätts med högst den egenavgift för sjukresor som tillämpas inom berört landsting/ berörd region. Ersättning för resekostnader lämnas i max tre år från skadetillfället. Skadade kläder och glasögon Försäkringen lämnar ersättning för normalt burna kläder och glasögon som skadats vid olycksfallet under förutsättning att den försäkrade har behandlats av läkare. FÖRSÄKRING I SAMBAND MED SKOLRESOR Vid skolresor och språkresor behöver varje elev ett fullgott reseskydd. Kontrollera om er egen hemförsäkring inkluderar en reseförsäkring. Om så inte är fallet bör man komplettera med en reseförsäkring som gäller för den tid man är på resa. Kontrollera elevernas reseskydd i god tid och skaffa det europeiska sjukförsäkringskortet från Försäkringskassan för resor inom EU. ÅTGÄRDER VID SKADA: Information och försäkringsbesked och anmälningsblanketter kan hämtas på Sök läkare eller tandläkare. All skadeanmälan görs till: Gjensidige Försäkring, Box 3031, Stockholm, Tel , Fax , mail Kom ihåg att spara alla originalkvitton! Om en olycka sker på skoltid ska det meddelas till skolsköterskan Försäkring 19

19 Livets Ords Kristna Skola lå 13/ Studievägledning PRAO (PRAKTISK ARBETSLIVSORIENTERING) I ÅK 8 PRAO har som syfte att hjälpa eleverna att välja utbildningsväg och yrke. Det är alltså en viktig del av skolans undervisning. PRAO-tiden ger tillfälle till en viss inblick i ett yrkesområde som eleven visat intresse eller fallenhet för. Eleven får vidare en viss uppfattning om hur det fungerar på en arbetsplats, och kan också motiveras till vidare funderingar kring vilken studieväg som är lämplig. Samarbetet mellan skola och föräldrar är av stor vikt för att vi skall kunna ordna platser till eleverna. De kontakter ni som föräldrar har runt om i samhället t.ex. affärs- eller församlingskontakter är till stor hjälp för att vi tillsammans skall kunna ordna platser till alla. Vi ser inga hinder för att PRAO:n förläggs till annan ort. Dock har inte skolan möjlighet att stå för kostnader för resa, uppehälle m.m. Om prao-platsen ligger nära skolan får man naturligtvis äta där. PRAO Åk 8: v. 40 GYMNASIEVALET Under hösten 2013 kommer vi att ha ett stort föräldramöte för föräldrar till barn i åk 9 där vi tar upp sådant som rör valet till gymnasiet, samt svarar på frågor. Under hösten anordnas en Gymnasiemässa den 23 oktober på Fyrishov och det är ett bra tillfälle att titta lite närmare på de kommunala och fristående gymnasieskolornas olika utbud. Vi kommer att se till att alla våra nior får tillfälle att vara där. Utöver det anordnar de gymnasierna Öppet Hus - kvällar under läsåret då ni har möjlighet att titta lite närmare på vad som erbjuds. Om någon elev vill besöka ett gymnasium under en skoldag ger vi möjlighet att ta ledigt från skolan, bara det inte sker på en dag för nationella prov. Viktiga datum för gymnasieansökan: Ansökan på nätet 22/1 15/2 Preliminär antagning april Omval 1/5 15/5 Slutlig antagning 1/7 Svarsbesked skickas in senast 25/7 Om ditt barn funderar på att söka idrottsgymnasium eller någon annan ovanlig gymnasieutbildning, Tänk på att en del gymnasier har sista ansökningsdatum redan i oktober. Detta gäller olika elitidrottsinriktningar då prov och uttagning görs i förväg till idrottsgrenarna. Eleverna kommer även att under hösten få en gymnasiekatalog med information om olika program och utbildningar m.m. Ta gärna tid med era barn och läs igenom katalogen tillsammans. Där hittar du även tider för Öppet Hus på de olika skolorna. Ni kan även gå in på den nyöppnade webbsidan från Skolverket. Varje elev erbjuds möjligheten till personligt samtal med studievägledare då även ni som föräldrar har möjlighet att vara med. Har ni frågor så kontakta gärna studievägledarna: Ylva Thatal Andersson Tel: E-post: John Liljebäck Tel: E-post: 13. Studievägledning 20

20 Livets Ords Kristna Skola Föräldrainfo lå 13/ Skolkort till elever för Upplands lokaltrafik och Uppsala buss De fullständiga reglerna och villkoren för att få skolkort och övrig information om skolkort hittar ni på kommunens webbplats, och UL s hemsida på LOKS har inte beslutsrätt angående busskort. Tilldelningen följer kommunens uppsatta regler när det gäller avstånd och folkbokföring. UTDELNING OCH INSAMLING AV SKOLKORTEN Skolkorten delas ut till de elever som är berättigade. Korten slutar att gälla vid läsårets slut. Om kortet förkommer skall det anmälas till Skolkansliet. Enkel bussbiljett med stadsbussarna kan köpas hos kansliet. Det gamla kortet spärras och ett nytt beställs. ENSKILD ANSÖKAN Elev som är ny på skolan inför höstterminen, byter adress eller skrivs in under pågående läsår samt bor i Uppsala kommun och önskar få busskort ska ansöka om detta. Blankett finns att hämta på skolans kansli alternativt på Uppsala kommunens hemsida Sök på ansökan busskort. Elever som bor utanför Uppsala kommun bör kontakta sin hemkommun. Det finns inga garantier för att andra hemkommuner ger busskort till elever som valt skola i en annan kommun. Övriga frågor besvaras av Centraladministrationen (CA) Skolkansliet 7-9 LOKS Skolkort för Uppsala buss och Upplands Lokaltrafik 21

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter STÖDMATERIAL Unga med skyddade personuppgifter Unga med skyddade personuppgifter Om du har fler frågor om unga med skyddade personuppgifter är du välkommen att kontakta Skolverket. I vissa fall kan vi

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer