Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9"

Transkript

1 Föräldrainformation Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9 Läsåret

2 Livets Ords Kristna Skola lå Målsättning för Livets Ords Kristna Skola 1. Att fostra och utveckla barn och ungdom i en genuin kristen tro grundad på Bibeln som Guds Ord. 3. Att stimulera eleverna andligt, intellektuellt och fysiskt för att utveckla den potential varje enskild elev har, så att deras karaktär och deras livsmål gör dem till ansvarsfulla, initiativrika och harmoniska människor med ett aktivt, positivt inflytande på sin omgivning och samhället. 5. Skolan skall följa gällande normer för grundskolan samt utarbeta och förbättra läromedel med hög kunskapsnivå. 2. Att utveckla eleverna kunskapsmässigt, intellektuellt, emotionellt och socialt till att bli medvetna, ansvariga och självständiga medborgare i dagens Sverige. Eleverna skall stimuleras till engagemang, förståelse och samarbetsförmåga i ett demokratiskt samhälle. 4. Skolan skall verka för att utveckla hos eleverna bibliska karaktärsdrag såsom ärlighet, arbetsamhet initiativförmåga, osjälviskhet, disciplin, uthållighet samt medmänsklighet och internationellt ansvar. Allt detta från den nivå den enskilde eleven befinner sig på, för att undvika egoistiskt beteende såsom avundsjuka och felaktig konkurrensanda Målsättning för LOKS 1

3 Målsättning och vision utifrån elevperspektiv JAG GÅR PÅ FÖR ATT Lära känna Gud Växa i kunskap Träna min karaktär Utvecklas till en unik person Lära mig att respektera och tjäna andra människor 2. Varför jag går på LOKS 3

4 4. Telefonnummer KYRKSKOLAN 7-9 Postadress Besöksadress Livets Ords Kristna Skola Axel Johanssons gata 4 Box UPPSALA UPPSALA Telefonnummer Rektor Besök enligt överenskommelse Hus B, 1 tr Fax Hus B, 1 tr Ass. rektor åk 7 9 Hus B, 1 tr Skolkontoret åk 7 9 Hus B, 1 tr Kurator Hus B, 1 tr Skolsköterska Hus B, 1 tr CENTRALADMINISTRATION Skolledning Robert Ekh Skolchef och verksamhetsansvarig Ylva Thatal Andersson Assistent till Robert Ekh, Studievägledare Helena Virsén Rektor åk 7 9 John Liljebäck Assisterande rektor, Studievägledare Hans Gabre Skolutvecklare Skolkontoret Yvonne Sten Kontorschef Lise-Lott Johansson Skoladministratör Helén Södereng Skolsekreterare 7-9 Elevvård Annika Grönberg Päivi Pajari Christina Hultgren Solveig Rumar Skolbespisningen Margot Karlsson Ann-Christin Söderqvist Irene Lärka Carola Ingemarsson Matsalspersonal Joanna Zmuda Trzebiatowska Andra övergripande funktioner Rune Walaunet Mats Bergkvist Tommy Erickson Rolf Markström Skolläkare Skolsköterska Skolpsykolog Kurator Ansvarig husmor Matsalspersonal Matsalspersonal Matsalspersonal Matsalspersonal Vaktmästare Skyddsombud IT-ansvarig Chaufför skolbussen 4. Telefonnummer 4

5 5.Personal lå KYRKSKOLAN ÅK 7-9 Klassföreståndare 7A Eleonora Lahti / Lena Gustafsson 7B Andreas Lindholm / Petra Hejneborg 7C Robert Backman / Tomas Baeckman 8A Angelica Christiansson / Julio Gomez Ortega 8B Cecilia Pulkkanen / Zandra Rudebou 9A Inga-Lill Karlsson /Ulla Brita Nikula 9B Sara Rye-Danjelsen / Eva-Lotta Gustin 9C Marie-Louise Hellbom / Fritz Reusser Personal Ämne/tjänst Sign Andersson, Mats Ass åk 7-9 MAN Andreasson, Marie Assistent åk 8, En, Allmän pr. MEAN Backman, Robert Ma, Fy RBN Baeckman, Tomas Idh TBN Bergkvist, Mats Tk MBT Christiansson, Angelica SO ACN Gomez Ortega, Julio Sp JGA Gustafsson, Lena En, SO, AMS LGN Gustin, Eva-Lotta Specialpedagog EGN Hansen, Lea Hkk LAHN Hejneborg, Petra SO, Sv PAHG Hellbom, Marie-Louise Sv, Idh MHM Hermansson, Hanna Profil Mu HHN Hutchings, Andrew BL AHS Karlsson, Inga-Lill Ma, Bi IKN Karlsson, Stefan Sltm SKN Lindholm, Andreas En, AMS ALM Linebäck, Christer Kr CLK Martinsson, Camilla Profil, Mu CMN Pulkkanen, Cecilia Fr, SO CAP Reusser, Friedrich Ty, SVA FRR Rudebo, Zandra Sp, Idh ZRU Rye-Danjelsen, Sara Sv, Sltx SRN Svedlund, Bengt Mu BSD Wandeby, Heléne Ass åk 9 HWY Wernersson, Anthon Assistent åk 7 AWN Wigander, Kristian Ke, Fy, Bi KWR Viklander, Matz Ass åk 9 MZVR 5. Personal, stadium och ämne (åk 7 9) 5

6 6. Ordningar för eleverna på Kyrkskolan 1. Delta i undervisningen varje dag, passa tider och gör dina hemuppgifter. 2. Ta med dig allt du behöver för ditt skolarbete till varje lektion. 3. Visa respekt för andra i ord och handling. Motarbeta alla former av mobbning och trakasserier. 4. Uppträd trevligt och hänsynsfullt på lektioner och raster. 5. Ta av ytterkläder, mössor och kepsar i klassrum, matsal, aula, etc. 6. Var rädd om skolans material, utrustning och lokaler, - nedskräpning, klotter och skadegörelse får inte förekomma. 7. Mobiltelefon lämnas in i början av lektionen om inte läraren säger något annat. 8. Meddela klassföreståndare eller kansliet om du behöver lämna skolområdet. 9. Användning eller innehav av tobak, alkohol eller droger under skoltid är förbjudet. 6. Ordningar och regler på LOKS 6

7 KONSEKVENSER I STEG FÖR ÅK Tillsägelse/Förvarning 2. Uppskrivning (sen ankomst och vissa andra förseelser skrivs alltid upp) 3. Samtal klf/mentor och elev hemmet meddelas. Konsekvens ges; t.ex. arbetstimme, kvarsittning, städning etc. 4. Samtal klf/mentor, förälder och elev. Konsekvens ges. 5. Samtal med rektor, klf/mentor, förälder och elev. Överenskommelse görs om ytterligare konsekvenser och åtgärder t ex en förälder närvarande i klassen, inställda aktiviteter etc. 6. Elevvårdskonferens med skolledning inkl. rektor, berörd lärare, förälder och elev. Beslut fattas om elevens fortsatta skolgång. Dessutom: Skadegörelse på byggnader, lokaler, möbler, böcker eller utrustning skall ersättas. På skolan strävar vi efter en konsekvent behandling när någon elev bryter mot ordningarna. Vi försöker att tala eleven till rätta och ge konsekvenser som relaterar direkt till förseelsen. Kontakten och samarbetet med hemmet är mycket viktiga för att få en bra och varaktig lösning. 6. Ordningar och regler på LOKS 7

8 ORDNINGAR ANGÅENDE STIL PÅ ELEVERNA VID LOKS 1 TIM 4:12 att vara föredöme i tal, vandel, kärlek, tro och renhet En del av målsättningen är att eleverna ska utvecklas i sin karaktär, bli socialt trygga, och formas till ansvarsfulla, initiativrika och harmoniska människor med ett aktivt, positivt inflytande på sin omgivning och samhället (Målsättning för LOKS) RESPEKT I PRAKTIKEN Eleverna ska visa respekt för såväl vuxna som för sina klasskamrater. Lärare, rektorer, pastorer, m fl bör tilltalas med respekt och gärna genom användande av titlar, t ex magistern, fröken, eller rektorn. De vuxna talar också om varandra och till eleverna på ett respektfullt sätt. KLÄDSEL MM Eleverna bör ha en vårdad klädsel, frisyr och övrig vård av sin person. Det kan t ex gälla utmanande klädsel eller t-shirts med bilder och budskap som provocerar. Resonera gärna med ditt barn om detta och vilka signaler de sänder ut genom sin klädstil eller andra attribut. SKOLMATERIAL Böcker eller annan utrustning som skadats ska ersättas. Inträffar en olycka eller att något blir skadat på skolan skall den som orsakat skadan meddela det till personalen. BESÖK PÅ SKOLAN Om en elev önskar ta med en vän på besök i skolan gäller följande: - Förälder talar först med en klassföreståndare om det är lämpligt med besöket. - Anmäl sedan besöket på expedition i god tid. - På besöksdagen kommer den besökande till expeditionen och får då en besöksskylt som ska bäras synligt under hela besöket. Föräldrar är alltid välkomna till skolan. Föräldern ska ta kontakt med klf i förväg. 6. Ordningar och regler på LOKS 8

9 MOPEDKÖRNING vad gäller? Vad du får göra som mopedförare: Du får åka moped till och från skolan. Du får använda mopeden till att transportera dig till och från Allianshallen, hemkunskapssalen etc. om du börjar eller slutar dagen med dessa lektioner. Du får skjutsa en kamrat på en EU-moped eller vanlig moped som är typgodkänd för passagerare. (Se registreringsbevis för EU-moped och typintyget för 30- moped). Passageraren måste ha hjälm. Du får skjutsa ett barn under 10 år (som har hjälm) på alla typer av mopeder. Bestämmelser som du måste följa enligt lagen: Du måste ha hjälm när du kör alla typer av mopeder. Det gäller även passagerare. Du får åka på cykelväg om du har en 30-moped. För EU-moped gäller vanlig körbana, eller vägren. Mopeden får inte köras på områden med körförbud t.ex. parkvägar, skolgårdar, trottoarer och vissa cykelbanor. All körning på LOKS skolgårdar är förbjuden mellan kl till Fritids pågår till Du måste ha fyllt 15 år för att köra moped. För EU-moped måste du även ha förarbevis. Konsekvenser vid olovlig körning Blir man ertappad av polisen med att bryta mot lagen kan man få böter och/eller försenat lämplighetsintyg för körkort. Särskilda bestämmelser på LOKS: Du får inte köra med mopeden under raster eller andra tider under dagen om du inte skall transportera dig till Allianshallen, hemkunskapssalen etc. Mopeder skall parkeras på MC-parkeringen på LOKS framsida. Livets Ords cykelparkering är också ett alternativ om det är fullt på skolans parkering. Konsekvenser: Skolan meddelar hemmet om en elev bryter mot bestämmelserna och mopeden får lämnas hemma under minst en vecka. Om inte eleven rättar sig vid brott mot lagen kan det leda till polisanmälan. 6. Ordningar och regler på LOKS 9

10 7. Kontakt hem och skola FÖRÄLDRASAMVERKAN Grundprincipen är att du som förälder är ansvarig för ditt barns fostran. Skolan stöder dig med detta när barnet vistas i skolan. Ett nära samarbete mellan hem och skola är en viktig förutsättning för att våra barn skall utvecklas på alla områden och lyckas i sin skolgång. Skolan strävar efter att ha en nära kontakt med er föräldrar och informera er om både skolarbetet och barnets sociala situation. Som förälder är du alltid välkommen att kontakta skolledningen när du har något viktigt att påpeka eller diskutera. För att bygga ihop hem och skola har vi några kanaler utöver de vanliga föräldramötena och utvecklingssamtalen. I varje klass väljs klassföräldrar med uppgift att stödja och bistå klassföreståndarna, organisera bön för klassen, vara värd för nya föräldrar mm. Klassföräldrarna blir delaktiga i den så kallade samrådsgruppen som fungerar som representanter för hela föräldragruppen på skolan. De kallas till samrådsträff med skolledningen 1-2 gånger per termin. UTVECKLINGSSAMTAL/INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN Vårt skolarbete bygger på att vi har täta kontakter mellan hem och skola. Utvecklingssamtal, som vi har varje termin, är en del av den fortlöpande kontakten. En grundtanke med utvecklingssamtalet är att föräldrarnas åsikter och tankar för barnets bästa tydligt ska komma fram. Enligt 10 kap. 13 skollagen ska läraren vid utvecklingssamtalet i en skriftlig individuell utvecklingsplan. 1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som elevens får undervisning i, och 2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. I samtalet deltar vanligtvis föräldrar, lärare och elev. Ibland kan även assistent, speciallärare eller kurator vara med. Samtalet bör leda fram till att man fastställer delmål för att förbättra barnets fortsatta inlärning och utveckling. Som förälder: - får du i god tid en kallelse till träffen - får du och ditt barn material/information så att ni kan förbereda er Samtalet ska mynna ut i en individuell utvecklingsplan (IUP) där det framgår för alla parter vem som ska göra vad och när uppföljning ska ske. Vid utvecklingssamtalet är det viktigt: - att alla parter förstår vilka konkreta åtgärder man vill göra - att samtliga parter skriver under planen (IUP:n) - att eleven själv tror på möjligheten att uppnå målen man enats om 7. Kontakt hem och skola 10

11 Enligt gällande skollag skall en individuell utvecklingsplan upprättas för varje skolelev. Klassföreståndarna ansvarar för att detta görs men det sker i samförstånd med elev och föräldrar. Syftet med IUP är att föräldrar ska bli mer informerade om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i alla de ämnen som eleven får undervisning i den aktuella terminen. De gemensamma överenskommelserna mellan lärare, eleven och elevens vårdnadshavare dokumenteras i utvecklingsplanen. De omdömen som ges i samband med den individuella utvecklingsplanen ska inte likställas med betyg, även om de kan vara betygslika. Skolan har ett webbaserat kommunikations verktyg, Skola 24, för kontakt mellan hem och skola. Föräldrar kan få del av information om eleven vad gäller närvaro och eventuella sena ankomster. Det finns även möjlighet att ta del av omdömen från lärarna om eleven i det så kallade Omdöme24 som nås via samma inloggning. Vi prövar under läsåret nya vägar för att göra denna information lättillgänglig för alla föräldrar. 7. Kontakt hem och skola 11

12 SJUKANMÄLAN Gör sjukanmälan snarast möjligt på dagen RING före kl : Kyrkskolan eller maila till eller Logga in på Skola24 https://loks.skola24.se/ LEDIGHETSANSÖKAN Ledighet under skolåret Ledighet för eleverna kan beviljas av klassföreståndaren upp till 3 dagar/läsår. För längre ledighet hänvisas till rektor. För att längre ledighet ska beviljas krävs enligt Skollagen synnerliga skäl. Det krävs ganska mycket för att kravet synnerliga skäl ska vara uppfyllt. Att till exempel åka på semester med sin familj räknas inte som synnerliga skäl. Därför uppmanas föräldrar att förlägga sina semesterresor till barnens lov. Detta för att förhindra att skolarbetet blir lidande och att lärarna får onödigt merarbete. Under vårterminen beviljas inte någon längre ledighet för de elever som har nationella prov vilket även inkluderar förberedelserna inför proven. Provperioden varar januari maj. 7. Kontakt hem och skola 12

13 8. Elevens studieresultat SKRIFTLIGT OMDÖME I samband med eller strax efter utvecklingssamtalen ges skriftliga omdömen som översiktligt beskriver elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i alla ämnen. Vi återkommer till den exakta formen för detta då vi just nu reviderar våra rutiner för skriftliga omdömen. Målsättningen är att göra dem lättillgängliga och överskådliga för alla parter, dvs. elever, föräldrar, lärare och skolledning. Vi inväntar Skolverkets nya direktiv angående IUP och skriftliga omdömen. LUS LäsUtvecklingsSchema Elevernas läsutveckling stimuleras och utvärderas med hjälp av det beprövade utvärderingsverktyget LUS. Läsutvecklingen bedöms minst en gång varje termin utifrån en skala med 22 nivåer som visar hur eleven stegvis förbättrar och fördjupar sin läsförmåga. BETYG I årskurs 6-9 ges betygen A-F varje termin. Betygen E, C, D, B, och A visar att eleven klarat målen och i vilken omfattning. Betyget F visar att eleven kan ha närvarat och uppnått en del av kunskapskraven men inte tillräckligt för att uppnå betyget E, som är det lägsta godkända betyget. På terminsbetygen finns även angivet om eleven har oanmäld frånvaro. Eleverna får dessutom ett intyg med betyg i ämnet Kristendom samt ett sammanfattande omdöme i Flit, Ordning och Uppförande. På våren i åk 9 ges slutbetyg som visar de senast uppnådda betygen i varje ämne.. PROV OCH OMPROV ÅK 7-9 Det är viktigt att en elev som misslyckats på ett prov får en chans till så snart som möjligt. Det sker i samråd med den lärare som gett provet bestämmer en tid då omprov skall ske, på en lektionstimme eller utanför schemalagd tid. Om en elev är frånvarande från förhör/prov skall eleven göra provet snarast möjligt på ordinarie lektionstid. Om eleven vid ett större prov i ett ämne missar ett viktigt avsnitt men klarar alla andra delar av provet, får eleven göra ett omprov på just det moment som tidigare blivit underkänt. Klarar eleven då gränsen för godkänd, är han/hon klar med detta kursavsnitt. Arbetstimmen kommer i första hand att vara till för dem som missat läxförhör eller lektionstid genom sena ankomster eller frånvaro. BETYGENS BETYDELSE VID GYMNASIEVAL 2010 togs beslut om ny skollag, läroplan och betygssystem. Dokument reglerar övergången från grundskolan till gymnasieskolan. För höstterminen 2011 gäller följande: * Eleverna får poäng för varje slutbetyg i åk 9. Följande meritpoäng gäller för respektive betyg: E 10 p D 12,5 p C 15 p B 17,5 p A 20 p 8. Elevens studieresultat 13

14 När det är fler elever än platser på en utbildning blir detta poängtal avgörande. Är poängtalet lika tittar man på det 17:e betyget som då blir avgörande för vem som får platsen. * Svenska, matematik och engelska får aldrig tas bort, men SVA (för elever som inte har svenska som modersmål) kan ersätta Sv. * För ansökan till högskoleförberedande gymnasieprogram behöver eleven ha Sv, Ma och Eng samt betyg i ytterligare 9 ämnen, alltså betyg i 12 ämnen. * För ansökan till ett yrkesprogram fordras förutom betyg i Sv, Ma och Eng även betyg i ytterligare 5 ämnen, alltså betyg i 8 ämnen. * Om en elev i sitt slutbetyg inte är godkänd i ämnena Ma, Sv eller Eng har eleven inte rätt att söka till gymnasieprogrammen. Exempel: Om en elev är godkänd i Ma, Sv och Eng och klarat av att få godkänt i endast 8 övriga ämnen (dvs totalt 11 ämnen) kan eleven inte ansöka till ett högskoleförberedande program (som fordrar 12 ämnen) utan endast till yrkesprogrammen. Vissa program kräver att man har betyg i SO-ämnena eller NO-ämnena. * Om en elev inte kan söka till ett högskole- eller yrkesförberedande program finns följande studievägar: - Preparandutbildning, är till för elev som saknar betyg i ett fåtal ämnen. Här kan eleven komplettera sin grundskoleutbildning under ett års tid men kan ej läsa upp redan godkända betyg. Därefter kan eleven ansöka till något av programmen på gymnasieskolan. * - Programinriktat individuellt val, för elev som i huvudsak uppfyller kraven till yrkesutbildningarna, har godkänt i Sv samt ytterligare 5 ämnen. * Dessutom finns Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion för elever som är skoltrötta eller endast nått godkänt i några få ämnen, färre än 6 ämnen. 8. Elevens studieresultat 14

15 9. Relationer i skolan Skolan är en plats för aktiv inlärning och en härlig gemenskap men varje skola är skyldig att ha en tydlig hållning mot negativa tendenser som lätt kan utvecklas om man inte tillsammans hjälps åt att förebygga dem. Därför har vi utvecklat en handlingsplan mot kränkande behandling. SAMMANSTÄLLNING AV HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Mål: Skolan skall vara en miljö där man känner sig välkommen och älskad. Varje elev och all personal förväntas bli bemötta med respekt. Varje tendens till tråkningar eller kränkande behandling som blir känd skall hanteras och rättas till av skolans personal. Förebyggande tillvägagångssätt: 1. Skolan framhåller och vill lära ut hur man kan ha ett bra förhållningssätt till andra medmänniskor. Följande bibelord är vägledande: * Behandla andra som du själv vill bli behandlad. (Matt. 7:12) * Du skall älska andra som du älskar dig själv. (Mark 12:31) * Låt andra i din omgivning vara viktiga för dig. Gör något bra i din vardag för andra. (Fil 2:3-4) * Gud ger alla samma chans, gör du det också? (Rom 2:11) 2. Personalen på skolan utbildas och får kunskap om hur man på olika sätt motverkar och hanterar mobbning respektive kränkande behandling. 3. All personal skall, i sitt dagliga arbete, aktivt markera ett avståndstagande från all form av mobbning. 4. Samtliga elever skall veta att mobbning kommer alltid att åtgärdas av personalen. 5. Skolan skall lära eleverna att ta avstånd ifrån psykiskt och fysiskt våld och hjälpa dem att lösa konflikter med andra medel. 6. Skolan främjar positiva rastaktiviteter som främjar kamratskap och glädje. 7. Skolan skall varje termin, genom enkäter och ett kontinuerligt engagemang, ta fram uppgifter om elevernas trivsel och upplevda trygghet på skolan. 8. Klassråden och elevrådet skall vara aktiva angående trivseln på skolan. Om det finns osämja eller olägenheter som skapar problem, ger eleverna förslag till förbättringar. 9. Föräldrarna skall alltid involveras i sammanhang där någon elev utsatts för kränkande behandling eller diskriminering. 10. Skolan har ett konkret och omfattande åtgärdsprogram som används när kränkande behandling eller diskriminering förekommer. 11. En kontinuerlig utbildning och uppmärksamhet ges åt likabehandlingsfrågor, både bland elever och personal varje läsår. 12. Om föräldrar önskar samtala med någon om relationsfrågor, kontakta kurator på telefon eller Relationer i skolan 15

16 Kortversion av likabehandlingsplan framtagen tillsammans med elevrådet Alla i skolan behöver hjälpas åt i skolan för att alla ska trivas. Därför finns det regler för vad lärare, elever och föräldrar ska göra om någon mobbas. Här är de regler som är viktigast för dig att veta. Men först måste vi veta vad mobbing är. Så här står det i skolans Likabehandlingsplan : Kränkande behandling avser alla former av medveten diskriminering eller kränkning av en annan individ. Till sådana handlingar räknas t ex nedsättande kommentarer, utfrysning, avvisande kroppsspråk, förstörda ägodelar, förtal, trakasserier via sms eller chat, hot, fysiskt våld, främlingsfientlighet, rasism och diskriminering. Ytterst sett är det den person som blivit utsatt som bedömer om handlingen som den blivit utsatt för varit negativ eller inte. 1. Tala om för läraren i klassen om någon blir mobbad eller om du själv känner dig mobbad. Sådana saker händer nästan alltid när ingen vuxen är i närheten så berätta! 2. Den som känner sig mobbad får sedan tala med 2 vuxna (lärare eller annan personal) som jobbar på skolan. Man skriver ned det som sägs. 3. De vuxna pratar sedan med andra lärare och elever och frågar vad de har sett eller hört. Det är för att man ska försöka förstå vad som har hänt. Man skriver ned vad alla berättar. 4. Om man då märker att det finns elever som mobbar andra elever får mobbarna prata med de vuxna. Ibland behöver mobbarens föräldrar vara med. Man bestämmer sedan vad mobbaren behöver göra för att allt ska bli bättre. Man skriver ned vad som sagts. 5. Om det är SVÅR mobbning eller om mobbaren använt våld så anmäler skolan mobbaren till polisen. 6. Den mobbade kan bestämma om han/hon klarar att ge mobbaren en ny chans och då träffas eleverna tillsammans med sina lärare och föräldrar. Man skriver ned vad som sägs. 7. Ingen ska behöva mobbas på vår skola. Men om det ändå händer vill vi ha en plan så att den mobbade ska kunna bli glad igen och att den som mobbat lär sig att ALDRIG göra om det igen! 9. Relationer i skolan 16

17 10. Skolresor och utflykter Skolresorna under läsåret 13/14 planeras utifrån nedanstående upplägg: - I åk 7 görs några utflykter och aktiviteter som dels syftar till att stärka sammanhållningen i klasserna men också anknyter till kursplanerna för årskursen. Dessa arrangeras och bekostas helt av skolan - Språkresorna till England, Frankrike, Spanien och Tyskland i åk 9 arrangeras och genomförs av skolan men bygger på att föräldrar och elever bidrar frivillige till den gemensamma kassan under åk 7-8. Under åk 7 och 8 kan försäljningar, arbetsinsatser, osv. till stor del bidra till en gemensam reskassa i klassen som fördelas lika över hela gruppen. Förutom försäljning i klasserna kan föräldrarna även ge ett frivilligt belopp för att finansiera resan. Det frivilliga beloppet betalas in på ett konto som förvaltas av Ekonomicenter i Uppsala AB, dvs en utomstående revisor, vilket garanterar anonymiteten. Man redovisar endast hur mycket som kommer in till varje klass respektive till varje resa. Skolan fakturerar föräldrarna ett belopp på ca 800 kr som motsvarar matkostnaderna under resan. Skolan betalar som hittills alla ledar- och administrationskostnader som tillkommer runt språkresorna. - Skapande Skola. Kulturrådet har skjutit till pengar som gjort det möjligt att utöka till fler studiebesök och utflykter inom de kulturella områdena. Inom ramen för årets ansökan kommer eleverna bl a att åka till museér och kulturevenemang i Stockholm och Uppsala. Inom de olika profilerna kommer eleverna också att få göra studiebesök och prova på olika konstformer. Alla studiebesök och studieresor bekostas helt av skolan. I några enstaka fall kan eleven behöva ta med sig matsäck till en sådan dag. Ovanstående koncept och tillvägagångssätt har vi prövat mot skollagen och Skolverkets riktlinjer. 70. Skolresor 18

18 11. Försäkring Uppsala kommun har i Gjensidige försäkrat alla skolbarn folkbokförda i kommunen för olycksfall. Försäkringen gäller heltid och avser såväl i skolan eller motsvarande, som under fritid och ferier. Försäkringen gäller däremot inte vid sjukdom och merkostnader i samband med vård av densamma. Ersättning lämnas inte om vistelse utanför Sverige varar mer än 12 månader i följd. Det är det fullständiga villkoret i som gäller vid skada. I omfattningstabellen på kommunens hemsida kan du läsa vad som omfattas av denna försäkring. Där kan du även hitta skadeanmälan. Här följer en kortfattad version. Vad menas med olycksfallsskada En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom oförutsedd plötslig yttre händelse. Vd skador på armar och ben förutsätts bara att skadeorsaken skall vara plötslig och medföra kroppsskada. Tandskadekostnader Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling av tand eller tandprotes som skadas i munnen. Tandbehandling som påbörjas senare än 5 år efter olycksfallet täcks inte. För barn gäller särskilda regler. Se punkt i villkor. Reseersättning Ersättning kan lämnas för resekostnader för nödvändiga resor för vård och behandling. Resekostnader ersätts med högst den egenavgift för sjukresor som tillämpas inom berört landsting/ berörd region. Ersättning för resekostnader lämnas i max tre år från skadetillfället. Skadade kläder och glasögon Försäkringen lämnar ersättning för normalt burna kläder och glasögon som skadats vid olycksfallet under förutsättning att den försäkrade har behandlats av läkare. FÖRSÄKRING I SAMBAND MED SKOLRESOR Vid skolresor och språkresor behöver varje elev ett fullgott reseskydd. Kontrollera om er egen hemförsäkring inkluderar en reseförsäkring. Om så inte är fallet bör man komplettera med en reseförsäkring som gäller för den tid man är på resa. Kontrollera elevernas reseskydd i god tid och skaffa det europeiska sjukförsäkringskortet från Försäkringskassan för resor inom EU. ÅTGÄRDER VID SKADA: Information och försäkringsbesked och anmälningsblanketter kan hämtas på Sök läkare eller tandläkare. All skadeanmälan görs till: Gjensidige Försäkring, Box 3031, Stockholm, Tel , Fax , mail Kom ihåg att spara alla originalkvitton! Om en olycka sker på skoltid ska det meddelas till skolsköterskan Försäkring 19

19 Livets Ords Kristna Skola lå 13/ Studievägledning PRAO (PRAKTISK ARBETSLIVSORIENTERING) I ÅK 8 PRAO har som syfte att hjälpa eleverna att välja utbildningsväg och yrke. Det är alltså en viktig del av skolans undervisning. PRAO-tiden ger tillfälle till en viss inblick i ett yrkesområde som eleven visat intresse eller fallenhet för. Eleven får vidare en viss uppfattning om hur det fungerar på en arbetsplats, och kan också motiveras till vidare funderingar kring vilken studieväg som är lämplig. Samarbetet mellan skola och föräldrar är av stor vikt för att vi skall kunna ordna platser till eleverna. De kontakter ni som föräldrar har runt om i samhället t.ex. affärs- eller församlingskontakter är till stor hjälp för att vi tillsammans skall kunna ordna platser till alla. Vi ser inga hinder för att PRAO:n förläggs till annan ort. Dock har inte skolan möjlighet att stå för kostnader för resa, uppehälle m.m. Om prao-platsen ligger nära skolan får man naturligtvis äta där. PRAO Åk 8: v. 40 GYMNASIEVALET Under hösten 2013 kommer vi att ha ett stort föräldramöte för föräldrar till barn i åk 9 där vi tar upp sådant som rör valet till gymnasiet, samt svarar på frågor. Under hösten anordnas en Gymnasiemässa den 23 oktober på Fyrishov och det är ett bra tillfälle att titta lite närmare på de kommunala och fristående gymnasieskolornas olika utbud. Vi kommer att se till att alla våra nior får tillfälle att vara där. Utöver det anordnar de gymnasierna Öppet Hus - kvällar under läsåret då ni har möjlighet att titta lite närmare på vad som erbjuds. Om någon elev vill besöka ett gymnasium under en skoldag ger vi möjlighet att ta ledigt från skolan, bara det inte sker på en dag för nationella prov. Viktiga datum för gymnasieansökan: Ansökan på nätet 22/1 15/2 Preliminär antagning april Omval 1/5 15/5 Slutlig antagning 1/7 Svarsbesked skickas in senast 25/7 Om ditt barn funderar på att söka idrottsgymnasium eller någon annan ovanlig gymnasieutbildning, Tänk på att en del gymnasier har sista ansökningsdatum redan i oktober. Detta gäller olika elitidrottsinriktningar då prov och uttagning görs i förväg till idrottsgrenarna. Eleverna kommer även att under hösten få en gymnasiekatalog med information om olika program och utbildningar m.m. Ta gärna tid med era barn och läs igenom katalogen tillsammans. Där hittar du även tider för Öppet Hus på de olika skolorna. Ni kan även gå in på den nyöppnade webbsidan från Skolverket. Varje elev erbjuds möjligheten till personligt samtal med studievägledare då även ni som föräldrar har möjlighet att vara med. Har ni frågor så kontakta gärna studievägledarna: Ylva Thatal Andersson Tel: E-post: John Liljebäck Tel: E-post: 13. Studievägledning 20

20 Livets Ords Kristna Skola Föräldrainfo lå 13/ Skolkort till elever för Upplands lokaltrafik och Uppsala buss De fullständiga reglerna och villkoren för att få skolkort och övrig information om skolkort hittar ni på kommunens webbplats, och UL s hemsida på LOKS har inte beslutsrätt angående busskort. Tilldelningen följer kommunens uppsatta regler när det gäller avstånd och folkbokföring. UTDELNING OCH INSAMLING AV SKOLKORTEN Skolkorten delas ut till de elever som är berättigade. Korten slutar att gälla vid läsårets slut. Om kortet förkommer skall det anmälas till Skolkansliet. Enkel bussbiljett med stadsbussarna kan köpas hos kansliet. Det gamla kortet spärras och ett nytt beställs. ENSKILD ANSÖKAN Elev som är ny på skolan inför höstterminen, byter adress eller skrivs in under pågående läsår samt bor i Uppsala kommun och önskar få busskort ska ansöka om detta. Blankett finns att hämta på skolans kansli alternativt på Uppsala kommunens hemsida Sök på ansökan busskort. Elever som bor utanför Uppsala kommun bör kontakta sin hemkommun. Det finns inga garantier för att andra hemkommuner ger busskort till elever som valt skola i en annan kommun. Övriga frågor besvaras av Centraladministrationen (CA) Skolkansliet 7-9 LOKS Skolkort för Uppsala buss och Upplands Lokaltrafik 21

Föräldrainformation. Trädgårdsskolan 3-6. för Livets Ords Kristna Skola. Läsåret 13/14

Föräldrainformation. Trädgårdsskolan 3-6. för Livets Ords Kristna Skola. Läsåret 13/14 Föräldrainformation för Livets Ords Kristna Skola Trädgårdsskolan 3-6 Läsåret 13/14 Målsättning för Livets Ords Kristna Skola 1. Att fostra och utveckla barn och ungdom i en genuin kristen tro grundad

Läs mer

ANSÖKNINGSHANDLINGAR

ANSÖKNINGSHANDLINGAR ANSÖKNINGSHANDLINGAR Eleven Elevens fullständiga namn (stryk under tilltalsnamn) Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) Adress Mailadress Postadress Telefon Söker till Sävsjö Kristna Skola läsåret (exempelvis 2012/2013)

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2013 2014 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Likabehandlingsplan för Mönsteråsgymnasiet

Likabehandlingsplan för Mönsteråsgymnasiet Likabehandlingsplan för Mönsteråsgymnasiet Fastställd 090514 På Mönsteråsgymnasiet visar alla varandra ömsesidig respekt. Vi tar hänsyn så att alla trivs på sin arbetsplats. Här har alla elever och all

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten.

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Grundsärskolans verksamhetsplan Mål och riktlinjer All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Skollagen Läroplaner och kursplaner FN:s barnkonvention Bildningsnämndens

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Läsåret 2015-2016 Definition av likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Sävsjö Kristna Skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015 1 Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 ENGAGEMANG HUMOR LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO Växel:

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO  Växel: Datum 2017-10-04 Häggetorpsskolan Tibro Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (8) Innehållsförteckning Vision och grundläggande värderingar... 3 Vision: Viljan

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

ANSÖKNINGSHANDLINGAR. Eleven. Föräldrar. Syskon. Beskriv kort ditt barns personlighet. Söker till Sävsjö Kristna Skola läsåret

ANSÖKNINGSHANDLINGAR. Eleven. Föräldrar. Syskon. Beskriv kort ditt barns personlighet. Söker till Sävsjö Kristna Skola läsåret ANSÖKNINGSHANDLINGAR Eleven Elevens fullständiga namn (stryk under tilltalsnamn) (10 siffror) Adress Mailadress Postadress Telefon Söker till Sävsjö Kristna Skola läsåret Klass Tidigare familjehem/förskola/skola

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Ämnesområde Likabehandlingsplan

Ämnesområde Likabehandlingsplan Ämnesområde Likabehandlingsplan Syftet med planen är: Alla elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Skolan och fritidshemmet ska vara fria från diskriminering, trakasserier

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

10 kap. Grundskolan. Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan

10 kap. Grundskolan. Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan IUP och omdöme me i Skollagen 2010:800 10 kap. Grundskolan [ ] Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 12 Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan Aroseniusskolans Likabehandlingsplan läsåret 2015 2016 en åtgärdsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Sida Innehåll Syftet med planen...

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Hänsyn Respekt Attityd

Hänsyn Respekt Attityd Lärande- och kulturförvaltningens verksamhetsidé : Barn, unga och vuxna ska känna Jag kan, jag vill, jag vågar Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Hagsätra/Ormkärrsskolan

Hagsätra/Ormkärrsskolan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Hagsätra/Ormkärrsskolan Ing re ss Vår skolenhet består av två skolor. På Hagsätraskolan arbetar vi i fyra arbetslag, F-3 har med cirka 215 elever, 4-6 med 145

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling HEMSJÖ FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och kränkande behandling HEMSJÖ FÖRSKOLOR Elevhälsoteamet Rektor grundskola/fritids/förskola Pia Hanzén, tfn, 0322-617285, 0705-751063 pia.hanzen@alingsas.se Specialpedagog Ulla Pettersson tfn: 0734-154998 ulla.pettersson@alingsas.se Plan mot

Läs mer

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar Likabehandlingsplan Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslå att Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall

Läs mer

Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School

Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School Läsår 2011-2012 1 Innehåll Inledning..S.3 Syfte.S.4 Utvecklingsplanens innehåll.s.5 Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogram

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Definition av likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Sävsjö Kristna Skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal

LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal Stora Vallaskolan 2008 LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal avsedd att FRÄMJA barns och elevers lika rättigheter FÖREBYGGA och FÖRHINDRA diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Policy för utvecklingssamtal på Lemshaga Akademi

Policy för utvecklingssamtal på Lemshaga Akademi 110826 Policy för utvecklingssamtal på Lemshaga Akademi Utvecklingssamtal Vad säger styrdokumenten? Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 12 Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och

Läs mer

Ordningsregler Läsåret 2015/2016

Ordningsregler Läsåret 2015/2016 Ordningsregler Läsåret 2015/2016 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet

Läs mer

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Bildningsförvaltningen Grundsärskolan Reviderad 2016 02 15 Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 (11) Innehållsförteckning: Regelverk

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola Inledning Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola En ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever trädde i kraft den 1 april 2006. Enligt denna lag

Läs mer

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld!

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! DETTA HÄNDER PÅ FAGRABÄCKSKOLAN! Skolstart Skolmat Städ Datorerna

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Klass 7-9 Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom att främja och förebygga diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt bästa

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Ordningsregler. Läsåret 2016/2017

Ordningsregler. Läsåret 2016/2017 Ordningsregler Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Tallbo Särskola Läsåret

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Tallbo Särskola Läsåret BARN&UNGDOM Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Tallbo Särskola Läsåret 2013-2014 Nasse gick försiktigt närmare Nalle Puh, Nalle Puh! viskade Nasse. Ja Nasse? Ingenting, sa Nasse och

Läs mer

Väskinde skola HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING TRAKASSERIER OCH ANNAN Sid 1 (7) KRÄNKANDE BEHANDLING

Väskinde skola HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING TRAKASSERIER OCH ANNAN Sid 1 (7) KRÄNKANDE BEHANDLING TRAKASSERIER OCH ANNAN Sid 1 (7) Övergripande vision/policy Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen och skolan skall

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Nykyrka skola/fritid. Reviderad juni 2008

Likabehandlingsplan. Nykyrka skola/fritid. Reviderad juni 2008 Likabehandlingsplan Nykyrka skola/fritid Reviderad juni 2008 Vår likabehandlingsplan bygger på lagen om Förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (06-04-01), samt Bildningsnämndens

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 (7) Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Ede skola, Läsåret 2011/2012 Planen reviderad oktober 2011 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Ur skolplan för Tanums kommun Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Värdegrunden handlar om det demokratiska uppdraget- om ett förhållningssätt till våra medmänniskor, alla människors lika

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Nova Software kan vid önskemål kopiera över frågor/frågepaket i vårt förslag till kundens databas. Kopiering är kostnadsfri.

Nova Software kan vid önskemål kopiera över frågor/frågepaket i vårt förslag till kundens databas. Kopiering är kostnadsfri. Bakgrund Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett stödmaterial som beskriver hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen med omdömen och den framåtsyftande planeringen kan se ut. Stödmaterialet

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsa... 2 Elevuppgifter Stockholm Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering... 3 Frånvaro...

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION Vasa Övningsskola SKOLSKJUTSINFORMATION 1 1. Inledning Denna broschyr är utarbetad av Vasa Övningsskola för att ge elever, vårdnadshavare och chaufförer information om skolskjutsarna och de spelregler

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Uppdaterad 2015-03-10 Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Mål vid Morups Friskola Ingen mobbning, trakasserier eller annan särbehandling på grund av

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Likabehandlingsplan Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Innehållsförteckning 2 Målsättning 3 Planens syfte 3 Definitioner vad betyder orden? 3 Förebyggande arbete 4 Att upptäcka 4 Att utreda 4 Att åtgärda

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Antagen 2009-10-22 2. (5) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer

Läs mer

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Innehåll 1. Inledning Språkintroduktion 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Elevdemokrati 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Bakgrund LIKABEHANDLINGSPLAN 2016-2017 Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Planen grundar sig på diskrimineringslagen 2 kap. 5, 6, 7 och Skollagen 6 kap. Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Alsalamskolan i Örebro 2015/2016. Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro

Likabehandlingsplan. Alsalamskolan i Örebro 2015/2016. Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro Likabehandlingsplan Alsalamskolan i Örebro 2015/2016 Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro 1 Likabehandlingsplan 2015/2016 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna Alla människor

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling I Ur och Skur Lysmasken

LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling I Ur och Skur Lysmasken Inledning LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling I Ur och Skur Lysmasken På varje förskola/skola ska det finnas ett målinriktat arbete med att förebygga

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling D-skolan Oxelösunds kommun Datum 2016-11-02 Vår värdegrund Vi verkar för att ett tryggt klimat och en god stämning råder mellan

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015

Likabehandlingsplan 2015 Likabehandlingsplan 2015 Berghedens skola och fritidshem- Äppelbo VÅR VISION Vi vill att alla ska känna sig trygga och välkomna. Därför ska ingen kränkning fysiskt eller psykiskt få förekomma. Vi vill

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem Läsåret 2015/16 Plan för Vallargärdets skola och fritidshem Vision I vårt skolområde vill vi att alla

Läs mer

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Klöxhultsskolan är en F-6 skola. Här finns också Montessoriskolan, grundsärskolan och Orion. Totalt finns det cirka 500 elever och ett hundratal medarbetare

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer