Använda partnerannonser Riktlinjer för Apple Online Store Affiliate Publisher-partner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Använda partnerannonser Riktlinjer för Apple Online Store Affiliate Publisher-partner"

Transkript

1 Översikt Apple Online Store är världens främsta plats för inköp av Apple-produkter online. När ditt företag godkänns för att använda en resurs som tillhandahålls av Apple, t.ex. en webbannons eller Apple Store-webbdekal, för att styra dina kunder till Apple Online Store är det viktigt att använda resurserna korrekt så som visas i dessa riktlinjer. Resurser som tillhandahålls av Apple De av Apple tillhandahållna resurser som visas i dessa riktlinjer är endast avsedda att användas av Apple Online Store Affiliate som har samtyckt till villkoren för Apple Online Store Affiliateffi Publisher-programmet och har godkänts för att delta i programmet. Dessa resurser kan också användas av tredjepartsföretag som har tillstånd från Apple. Korrekt återgivning på din webbplats av ditt förhållande till Apple Online Store kräver att du alltid följer dessa riktlinjer när resurser som tillhandahålls av Apple används. Apple förbehåller sig rätten att när som helst upphäva tillståndet att använda resurserna om de används på ett sätt som är oförenligt med dessa riktlinjer eller som Apple bedömer vara olämpligt på annat sätt. Apple-resurser Apple-webbannons Apple Store-webbdekal Apple-resurser, inklusive annonser, dekaler och produktbilder för vissa partnerkategorier tillhandahålls endast via gränssnittet eller dataströmmen för försäljningspartner. Du får aldrig kopiera eller hämta bilder eller resurser direkt från Apples webbplats eller Apple Online Store. Använd endast de resurser du får via gränssnittet eller dataströmmen för försäljningspartner så som anges i dessa riktlinjer. Använda partnerannonser

2 2 Apple-webbannonser Apple tillhandahåller webbannonser i olika storlekar med ett stort urval av produktoch kampanjmeddelanden. Apple-webbannonser Välj en Apple-annons som är relevant för innehållet på din webbsida. Välj den storlek som passar bäst i din layout. Lokalanpassning Apple tillhandahåller anpassade annonser för varje Apple Online Store-region. Översätt aldrig Apple-annonser på egen väg. Om du behöver lokalanpassade Apple-resurser kan du kontakta Apple-representanten eller Apples godkända försäljningspartner i din region. En annons per webbsida Visa endast en Apple-annons på en webbsida. Du kan exempelvis visa en ipod-annons eller en Mac-annons på en webbsida, men inte båda. Upprepa inte en annons flera gånger på samma sida. Placering Apple-annonsen måste placeras i reklamområdet överst eller vid sidan på en webbsida. En annons för en säsongskampanj kan placeras tillsammans med redaktionellt innehåll (se sidan 6). Apple-annonsen ska helst synas tillsammans med innehåll som är relevant för den kampanj som annonsen gäller och placeras nära detta innehåll på sidan. Storlek Använd Apple-annonserna med oförändrad storlek närhelst det är möjligt. Du kan förminska annonsen så att den passar i din layout, men den får inte förstoras. Bibehåll annonsens proportioner. Ändra inte annonsens layout så att den passar på din webbsida. Webbsidans innehåll Använd inte annonser som tillhandahålls av Apple som primär källa för innehållet. Apple-annonserna utvecklas för att stödja ditt innehåll och styra kunder till rätt plats i Apple Online Store. Använd aldrig Apple-rubriker och -brödtext på samma sätt som om de tillhörde dig. Webbsidans layout Din webbplats bör återspegla ditt företags unika identitet. Imitera inte layouten i Apple Online Store, Apples webbplats på eller Apple-annonsernas layout och design. Kopiera inte gränssnittselement som menyrader och knappar från Apples webbplats på

3 3 Använda Apple-annonser Apple-annonsen måste placeras i reklamområdet överst eller vid sidan av din webbsida, företrädesvis nära innehåll som är förknippat med den Apple-kampanj som visas i annonsen. Använd inte fler än en Apple-annons.

4 4 Undvika misstag Undvik dessa vanliga misstag när du använder Apple-webbannonser. Undvika misstag med annonser Placera inte Apple-annonser inom ramen för andra annonser. Lägg inte till störningar, text eller grafik i en Apple-annons. Placera inte andra annonser eller meddelanden i en Apple-annons. Förvräng aldrig en Apple-annons. Använd den med oförändrad storlek och med samma proportioner som originalet.

5 5 Undvika layoutmisstag Använd inte flera Apple-annonser för att skapa innehållet på din webbsida. Din webbsida ska bestå av innehåll som har skapats av ditt företag. Detta exempel inleds med en Apple-annons som åtföljs av en redaktionell rubrik, vilket kan tolkas som att Apple har godkänt eller tillhandahållit det redaktionella innehållet. Det måste vara helt tydligt för läsaren att partnern är källan till innehållet. Ta inte bort Apple-produktbilder från Apple-annonser och använd inte bilderna fristående. Flytta inte omkring elementen i annonser och skapa inga nya annonser. Visa aldrig endast en del av en Appleannons.

6 6 Apple-annonser tillsammans med redaktionellt innehåll Redaktionellt innehåll som analyserar ett företag, en bransch eller en produkt eller ger uttryck för författarens åsikter ligger oftast i den mittersta delen på en webbsida. Det får endast finna en Apple-annons för en säsongskampanj i området med ditt redaktionella innehåll. Apple-annonser som exempelvis innehåller kampanjer för helger (alla hjärtans dag, nyårsdagen), bemärkelsedagar (mors dag, fars dag) eller erbjudanden inför skolstarten är acceptabla. Apples säsongsannons måste placeras på underordnad plats nära mitten eller vid sidan av det redaktionella innehållet. Om en säsongsannons från Apple visas tillsammans med ditt redaktionella innehåll ska du inte placera ytterligare Apple-annonser i reklamområdet vid sidan eller överst på webbsidan. Placera aldrig annonser med Apple-produktkampanjer tillsammans med ditt redaktionella innehåll. Produktannonser får endast placeras i reklamområdet vid sidan eller överst på en webbsida. Annonser tillsammans med redaktionellt innehåll En Apple-annons för en säsongskampanj kan placeras tillsammans med teknikrelaterat redaktionellt innehåll. Placera aldrig Apple-annonser med produktkampanjer tillsammans med redaktionellt innehåll.

7 7 Apple Store-webbdekaler Apple tillhandahåller en webbdekal med identiteten från Apple Online Store, dvs. namnet Apple Store satt i ett specialutformat tillsammans med logotypen för Apple. Apple Store-webbdekalen är endast avsedd att användas när en partner visar en grupp logotyper för företag som är förknippade med partnererbjudandet. Apple Store-webbdekaler Använd aldrig logotypen för Apple fristående i Apple Online Store-partnerkommunikation. Använd Apple Store-webbdekalen för att representera Apple Online Store. Apple tillhandahåller Apple Store-webbdekalen i en enda storlek. Dekalen finns tillgänglig i olika färger för vissa kampanjer eller för säsongsbetonat bruk. Välj en dekal som skapar god kontrast mot din bakgrundsfärg. Storlek Apple Store-webbdekalen ska användas i oförändrad storlek. Du får inte förminska eller förstora dekalen utan tillstånd från Apple. Dekalens layout får inte förändras på något sätt. Placering En Apple Store-webbdekal kan användas för att identifiera Apple Online Store i en samling med logotyper som identifierar företag som är förknippade med partnererbjudandet. En Apple Store-dekal kan användas på en sida med Appleproduktkampanjer om du ger andra annonsörer samma förmåner på specialsidor för deras erbjudanden. Använd endast en Apple Store-dekal på en webbsida. Dekalen måste ha samma relativa storlek och samma placering som logotyperna för andra företag. Den ska inte vara större än logotyperna för andra företag och inte placeras på en mer synlig plats. Använda Apple Store-dekalen Apple Store-dekalen kan placeras på en enfärgad bakgrund eller på en ruta eller i en ram, dock under förutsättning att den hanteras på samma sätt som logotyperna för andra företag.

8 8 Undvika misstag Undvik dessa vanliga misstag när du använder Apple Store-webbdekalen. Undvika misstag med dekalen Placera inte Apple Store-dekalen inom ramen för en annons. Använd inte Apple Store-dekalen som en del av dina menyalternativ. Använd inte Apple Store-dekalen som en navigeringsenhet. Placera inte Apple Store-dekalen inom ramen för redaktionellt innehåll.

9 9 Hålla Apple-resurser aktuella Apple uppdaterar kontinuerligt de resurser som tillhandahålls för partnerföretag. Använd inga föråldrade annonser. Använd endast de mest aktuella annonser som tillhandahålls av Apples godkända försäljningspartner i din region. Länka till Apple Online Store Apple-annonser och -dekaler tillhandahålls via kod från gränssnittet för försäljningspartner och innehåller länkar till motsvarande sidor i Apple Online Store. Om du publicerar en annons eller dekaler utanför dataströmmen i din egen server måste du se till att inte åsidosätta länken. Brödtext som handlar om Apple-produkter kan också länka till Apple Online Store. Fullständig information om länkar till Apple Online Store finns i din dokumentation till Apple Online Store Affiliate Publisherprogrammet. Apple-annonser får aldrig länkas till en Apple-återförsäljares webbsida. Använd en annons som tillhandahålls av återförsäljaren i stället. Förespråka Apple Online Store Använda namnet Apple Online Store När namnet Apple Online Store används i rubriker eller brödtext ska det alltid skrivas som tre ord som alla har inledande versal åtföljd av gemener. Översätt inte namnet i rubriker eller brödtext. Skriv alltid Apple Online Store på engelska, även när namnet förekommer i text på andra språk. Undvik misstag Här följer några vanliga misstag som bör undvikas när du förespråkar produkterbjudanden från Apple i din kommunikation: Ta inte med Apple-resurser (Apple-annonser, Apple Store-dekalen eller Appleproduktbilder) eller logotypen för Apple i rubriker eller brödtext. Använd inte rubriker, brödtext eller bilder från Apple Online Store eller från Apples webbplats på Gör ingen antydan om ägande eller anpassning av Apple Online Store. Säg t.ex. aldrig Använd poäng för att handla i vår Online Store från Apple. Säg i stället Använd dina poäng för att handla i Apple Online Store. Typografi Alla rubriker och all brödtext på din webbplats som hänvisar till Apple Online Store eller någon Apple-produkt ska sättas på ett sätt som är förenligt med ditt företags identitet. Imitera inte Apples typografi. Apple använder en egen version av typsnittet Myriad. Apple Online Store-partner har under inga som helst omständigheter rätt att använda Apples typsnitt i sin kommunikation. Undvik missförstånd genom att aldrig använda andra versioner av Myriad, t.ex. Adobe Myriad, i din kommunikation.

10 10 Använda varumärken och tillhörighetsmeddelanden Ett varumärke kan vara ett namn, en a logotyp eller till och med en slogan, dvs. ett valfritt sätt (ord, symbol eller enhet) att identifiera ett företags produkter eller tjänster och särskilja dem från andra företags produkter eller tjänster. Varumärken är extremt värdefulla tillgångar, eftersom de är väsentliga för att bygga starka märken. Det är viktigt att du använder Apples varumärken med försiktighet för att förhindra förväxlingar avseende tillhörighet och ansvar samt för att skydda de stora investeringar Apple har gjort i sina varumärken. Varumärkessymboler Använd rätt symbol ( TM, SM eller ) den första gången ett Apple-varumärke används i din text. Apples varumärkesförteckning på appletmlist.html innehåller korrekta varumärkessymboler för olika produkter. Dessa varumärkessymboler ska inte användas i meddelanden som ska distribueras utanför USA. Lägg inte till varumärkessymboler i Apple-annonser, Apple Store-dekalen eller andra resurser som tillhandahålls av Apple. Tillhörighetsmeddelanden Ange information om tillhörighet i all kommunikation, så att Apples varumärken ingår i din text. Ta alltid med Apple och logotypen för Apple. Apples varumärkesförteckning på innehåller korrekta varumärkesnamn och status för varumärken. Använd följande format och se till att stavning, skiftläge och interpunktion är korrekta: Apple, logotypen för Apple, ipod, itunes och Mac är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. iphone och MacBook Air är varumärken som tillhör Apple Inc. MobileMe är ett tjänstmärke som tillhör Apple Inc. Placera meddelanden om varumärken tillhörighet tillsammans med andra juridiska meddelanden i din kommunikation. Välja en webbplatsadress Adressen för din webbplats (dvs. domännamnet) lyder under Apples riktlinjer för varumärken, på Du får inte välja ett namn som är identiskt eller nästan identiskt med ett Apple-varumärke som underordnat domännamn för din webbplats. Du kan dock använda Applevarumärken in ditt domännamn om du uppfyller samtliga av följande villkor: Ditt domännamn består inte enbart av ett eller flera Apple-varumärken. Din webbplats är redaktionell och/eller erbjuder information om Apples produkter. Din webbplats är inte en kommersiell webbplats eller en e-handelsplats som säljer produkter eller tjänster online. Ditt domännamn eller din webbplats varken antyder eller skapar en känsla av rekommendation, sponsring eller falsk association med Apple eller Apples produkter eller tjänster.

11 11 Här följer några exempel på oacceptabla och acceptabla webbadresser: Ej acceptabelt för någon webbplats: imac.com imacapple.com imac-apple.com ipodnano.com Ej acceptabelt för en e-handelswebbplats: appleproducts.com cheapmacbooks.com macdeals.com ipodaccessories.com podmart.com Acceptabelt för en redaktionell, informerande webbplats: appleinfo.com macdeals.com iphonenews.com Ingenting i dessa riktlinjer ger dig rätt att använda Apples varumärken i ditt företags eller dina produkters namn, så som beskrivs i Apples riktlinjer för varumärken. Ytterligare information om användning av Apples varumärken finns tillgänglig på Om du har ytterligare frågor efter att du har läst informationen på Apples juridiska webbplats på kan du kontakta Apple Trademark Department via e-post Observera att det kan ta upp till en vecka innan du får svar. Ytterligare information Om du behöver Apple-resurser kan du kontakta Apples säljare eller försäljningsadministratör i din region eller arbeta med Apples godkända försäljningspartner i din region i enlighet med ditt Apple Online Store Affiliate Publisher-programavtal. Om du behöver ytterligare information eller om du har frågor om hur dessa riktlinjer används kan du kontakta Apple-representanten eller Apples godkända försäljningspartner i din region Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, logotypen för Apple, Apple TV, imac, ipod, itunes, Mac och MacBook är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. iphone och MacBook Air är varumärken som tillhör Apple Inc. Apple Store är ett tjänstmärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder. MobileMe är ett tjänstmärke som tillhör Apple Inc. Andra produkt- och företagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Uttalanden från Apple-representanter som står i strid mot dessa riktlinjer är ej godkända av Apple och Apple frånsäger sig allt ansvar för sådana uttalanden.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE 1. Användarvillkor Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondab AB. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Villkor för Användning

Villkor för Användning Villkor för Användning AVTAL MELLAN ER OCH RCI EUROPE RCI Europe ( RCI, vi, oss eller vår ) erbjuder er denna Websida. I och med att ni använder denna Websida och/eller accepterar de villkor, förbehåll

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Genom att nyttja Licensrättigheterna (definierade nedan), accepterar och godkänner Du att Du är bunden av villkoren i denna Creative Commons Erkännande- DelaPåSammaVillkor

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

Öka företagets tillväxt genom att höja kundernas förtroende

Öka företagets tillväxt genom att höja kundernas förtroende RAPPORT: ÖKA FÖRETAGETS TILLVÄXT GENOM ATT HÖJA KUNDERNAS FÖRTROENDE Rapport Öka företagets tillväxt genom att höja kundernas förtroende Den hemliga ingrediensen till framgång på internet Öka företagets

Läs mer

POLICY ANGÅENDE SEKRETESS OCH KAKOR ZARA

POLICY ANGÅENDE SEKRETESS OCH KAKOR ZARA POLICY ANGÅENDE SEKRETESS OCH KAKOR ZARA 1. Varje gång du använder denna webbplats samtycker du till villkoren i denna policy om sekretess och och kakor (cookies). Policyn kan ändras när som helst utan

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier Vägledning De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier. Den 5 december 2012. Reviderad

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Att publicera på Internet

Att publicera på Internet Att publicera på Internet Att publicera på Internet Radio- och TV-verket är en myndighet inom medieområdet. Verket ger tillstånd för marksänd TV (utom för public service-företagen), närradio, privat lokalradio

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Kristina Alexanderson. Källkritik på Internet

Kristina Alexanderson. Källkritik på Internet Kristina Alexanderson Källkritik på Internet Kristina Alexanderson Källkritik på Internet Källkritik på Internet.SE:s Internetguide, nr 25 Version 1.0 2012 Kristina Alexanderson Texten skyddas enligt lag

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Innehåll Kapitel 1: Anslut. 7 Vad som ingår 8 Apple TV i översikt 10 Det

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Lägesanalys: Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Fakta om rapporten Beställare: Utförd av: Vår referens:

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer