IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 1. Inledning Framtidsfokus Medlemmarnas drömmar blir ett träningspalats Förberedelser inför den stora flytten Gruppträningen Vägen från gym till multihall Mötesplatsen i fokus Kommunikationsutveckling Fortsatt hög kvalitet i befintliga lokaler Gruppträning Spinning Gymmet Avstängd medlem efter positivt dopingtest Ute Kvalitetsarbetet Uppföljning Temapass Aktiviteter utanför det schemalagda utbudet Internt arbete Svettisdagarna Friskis&Svettis egna Rikskonvent FLYTTA Lagledarna och ledarträffar Styrelsen Några viktiga beslut Driftbolaget i Karlstad AB Genomförda aktiviteter styrelsen Uppdrag från årsmötet Intressanta nyckeltal Ekonomi

3 1. Inledning Grunden för 2014 års verksamhetsberättelse utgörs av det balanserade styrkortet (se bilaga), vilket är ett verktyg för verksamhetsstyrning och uppföljning i Friskis&Svettis Karlstad sedan flera år tillbaka. Utifrån styrkortet följs verksamheten, varje tertial, upp av verksamhetschefen med rapport till styrelsen. Verksamhetsberättelsen är en sammanfattning av vad som hände under 2014, med styrkortet och det interna aktivitetskortet som utgångspunkt. Vill man, som läsare, ha en fördjupad bild över verksamhetsåret 2014 väljer man att ta sig an bilagan det balanserade styrkortet med tillhörande läsanvisningar. Trevlig läsning! Kristina Ling Verksamhetschef, IF Friskis&Svettis Karlstad 2. Framtidsfokus Medlemmarnas drömmar blir ett träningspalats I februari 2013 skrev föreningens styrelse på ett ramavtal för det som vi idag kallar Friskis&Svettis Karlstads nya lokal på Sannafältet. Redan där och då var nästa steg givet: Vad vill medlemmarna ha? IF Friskis&Svettis Karlstad är en medlemsstyrd idrottsförening. Demokrati och transparens är två ledord som följer med i en medlemsstyrd organisation. Men hur ska denna demokrati fungera bland ett mycket stort antal medlemmar? Vi började med att sätta upp en stor tavla och la ut hundratals lappar för alla medlemmar att skriva på. Alla medlemmar som var på plats i Syrefabriken fick chansen att skriva så många lappar man önskade. Dessutom togs flera åsikter och tankar emot via föreningens facebooksida. Totalt genererade det över 150 relevanta tankar om hur Friskis nya lokal ska se ut. Plus massor av lappar om helt andra frågor och detaljtankar om innehåll i lokalen, en senare fråga i projektet. Högt upp på den gemensamma önskelistan hamnade: Cirkelgym Fria ytor i gymmet Hela lokalen anpassad för rullstol IndoorWalking Stor parkering Större cykelparkering Större gym Större omklädningsrum 3

4 Föreningens styrelse kunde tidigt säga ja till samtliga av dessa förslag. Samtidigt som man sa nej till förslag som pool och att lokalen skulle vara öppen även obemannade tider. Tankarna samlades och flera vändor med återkoppling skedde på plats i Syrefabriken. Självklart användes också föreningens funktionärer. Referensgrupper har i flera omgångar fått tycka till om förslag och komma med egna. Allt för att nya lokalen skulle bli precis som alla medlemmar vill ha den. När väl projektet var klart och bygget satt igång var den där postit-tavlan kvar och blev istället det som idag är åsiktstavlan. Under arbetsprocessen har även informationsmöten hållits för de funktionärer som visat fördjupat intresse för hur planeringen fortlöper. 2.2 Förberedelser inför den stora flytten Kansliets övergripande fokusområde under 2014 har varit diverse förberedelser inför den stora flytten. Parallellt med det omfattande och mycket konkreta arbetet med att ta fram diverse rambeskrivningar för de dryga 4100 kvm stora bygget så har vi även jobbat med de organisatoriska förberedelserna. För att framgent kunna möta träningssugna medlemmar och andra intressenter i den nya lokalen, så har en viktig del i förberedelserna varit rekrytering. Rekrytering av nya ledare och instruktörer men även vidareutbildning av befintliga funktionärer inom såväl träningen som för mötesplatsen. Till delar har även en organisatorisk justering av funktionärer och personalens roller också gjorts. Den nya lokalen medför ett breddat utbud och i samband med vår expansion har vi kunnat ta ett nytt och heltäckande grepp om vilka olika träningsupplevelser som vi vill bjuda medlemmarna på. Vi har tex landat i sju olika gruppträningssalar inklusive salar för spinning och indoor walking och cirkelgym men även ett helt nytt grepp kring gymmets utformning har blivit möjlig. Stort fokus har också legat på information och uppdatering till medlemmar och funktionärer om vart någonstans i byggprocessen vi befinner oss och vad man som medlem kan förvänta sig av det framtida utbudet Gruppträningen Under året har 13 stycken nyrekryterade gruppledare grund- och träningsformsutbildats via Friskis&Svettis Riks. Åtta ledare har vidareutbildats inom någon befintligt träningsform och ytterligare 10 ledare/instruktörer (5+5) har gått vidare och utbildat sig inom våra nyheter 4

5 Indoor Walking och Cirkelgym. Läs mer om våra gruppträningsnyheter Indoor Walking och Cirkelgym på vår hemsida Vägen från gym till multihall Som ett svar på önskemål från såväl medlemmar som engagerade funktionärer om mer fri yta i gymmet samt rådande träningstrender jobbade vi från start med att gymmet skulle bli en sk. multihall. I och med det så tar man bort de givna ramarna för vad som traditionellt ska finnas i en träningslokal. Vi tog alltså hand om de inkomna förslagen från medlemmarna, en referensgrupp av gyminstruktörer sattes ihop och vi omvärldsspanade. Därefter följde kontakt med fem leverantörer av träningsutrustning, de fick en ritning över den blivande multihallen och därefter presentera förslag och layouter på hur de ville inreda vårt nya gym. Efter analys av dessa inredningsförslag återstod tre leverantörer som vi skickade offertförfrågningar till samt träffade flera gånger. Valet föll till slut på Exceed Performance som är en del av Eleiko. De är överlägset störst på träning med fria vikter men har också ett gediget utbud av maskiner. Befintlig maskinpark från Syrefabriken kommer att kompletteras med utrusning och maskiner från Exceed med bla nio nya löpband, en träningsbur, en serie maskiner som är handikappanpassade samt dubbla löparbanor och massa annat skoj. Rekrytering Under året har fyra nya gyminstruktörer utbildats och licensierats. Dessutom är fem personer rekryterade för utbildning under Fokus vid rekryteringarna har varit att hitta personer som är breda i sin träning och vill köra igång med TMI-pass när de är licensierade. Vi har även rekryterat fler mot segmentet senior bland instruktörerna Mötesplatsen i fokus Att mötas är lika viktigt som att träna. En av våra tolv värderingar och en stor anledning till att Friskis&Svettis är så mycket mer än bara träning. Hos oss ska man alltid känna sig sedd och välkommen, men här har vi inte alltid lyckats. Ur detta resonemang växte beslutet om en ny funktionärsroll fram, och vi har under 2014 jobbat med vår nya organisation där trivselvärden skall komma att bli en nyckelperson. Målet har hela tiden varit att Friskis&Svettis nya lokal på Sannafältet ska vara en naturlig och självklar mötesplats. Som receptionist känner man sig många gånger otillräcklig. Kön ringlar lång, och man hinner inte följa med den nya medlemmen in i lokalen eller småprata om vilka träningsupplevelser som finns att välja mellan. Där såg vi 5

6 behovet av en person som har tid att visa runt i lugn och ro, som kan följa med den som aldrig testat spinning ända in till cykeln. Någon som frågar hur dagen varit och vad man tyckte om Boxpasset man precis testat. Någon som skapar trivsel och får våra medlemmar nya som gamla - att känna sig som hemma. Vi informerade hela funktionärskåren om att detta beslut var taget, och att en del i förändringen skulle komma att bli att endast vissa specifika pass behåller sin passvärd. Därefter arbetade vi vidare med förankring inom våra respektive ansvarsområden, där mötesplatsansvarig och lagledare för värdgruppen höll ett antal informationsträffar. Där redovisades hur året fram till övergången skulle se ut och vilka alternativ som fanns för den som tidigare varit passvärd. Många personliga samtal följde, och vi välkomnade frågor och känslor kring ämnet. Förändring är ju inte alltid lätt och vi förberedde oss på att bemöta de funktionärer som hade svårt att ta till sig det nya eller kände sig osäkra på sin nya roll. Gruppträningsansvarig ansvarade för motsvarande arbete med ledarna, som även de stod inför en förändring och skulle förberedas på att mixa ljudvolymer och ta över vissa städuppdrag. Under hösten 2014 fick alla i den ursprungliga passvärdsgruppen lämna sina önskemål inför övergången som skulle ske till terminsstarten våren Värdgruppens nya roller är nu klara, och resan fortsätter med 10 veckors utbildning innan vi ska stå redo att ta emot alla våra medlemmar på Sannafältet Kommunikationsutveckling Arbetet med att lyfta och förbättra vår kommunikation med medlemmar och funktionärer har fortsatt varit prioriterat under året. Kommunikationsarbetet har, liksom övriga områden, haft ett tydligt fokus på den stora flytten och liksom övriga områden flyter nutid och framtid ihop. Arbetet med Nedanstående aktiviteter har bla genomförts: Vidareutveckling av hemsidan: guider, responsiv design och kampanjsida för flytten Fortsatt aktivt arbete med föreningens Facebooksida med mellan 5-6 uppdateringar per vecka. Sidan har i skrivande stund drygt 1800 likes och stor aktivitet Nyhetsbreven, ett lokalt nyhetsbrev med schema, 6 nummer Marknadsföring: Tillsammans med Riks och lokala insatser som egen biofilm Kommunikationsinsatser runt flytten, foldrar affischer och upptåg som Flyttloppet Aktivt arbete med PR genom ny mediabevakningstjänst och flera pressmeddelanden Snygga till medlemsmaterial som träningskort och trycksaker Ny organisationsskiss och upplägg för personalmöten 6

7 3. Fortsatt hög kvalitet i befintliga lokaler Mycket av kanslipersonalens tid och kraft har gått åt att planera inför den stora flytten. Samtidigt har det varit viktigt för oss att fortsätta arbeta på samma sätt med utbud och kvalitetsfrågor som tidigare år. Det betyder bla att vi fortsatt arbetat med nyheter i utbudet, det interna kvalitetsarbetet och inspiration för funktionärer om än i mindre skala än övriga år. 3.1 Gruppträning Under 2014 introducerade vi nyheterna Dans street på schemat. Det ordinarie Junior 2 övergick till att bli ett Junior 2 station. För nyblivna mammor kunde vi på dagtid erbjuda både ett anpassat Jympa samt ett anpassat Skivstång. Vi startade också en dansskola för barn som snabbt blev fullbokad och mycket populär. Under vårterminen hölls en kurs för årskurs 1-2 och en kurs för årskurs 3-4. Under hösten hölls en fortsättningskurs för de större barnen. I januari 2014 startade 10-veckorskursen Börja träna, enligt Riks nya kursupplägg med tillhörande annons-kampanj. Kursen var uppskattad och fick högt betyg vid utvärderingen. 3.2 Spinning Under 2014 erbjöd vi våra grundintensiteter: Distans (nytt namn 2014) och Intervall (flera varianter av). Vi kryddade schemat med Spin junior samt många temapass på lördagar som blev uppskattat av medlemmarna. Exempel på detta är Tema: Vasalopp och Tema: Allsång. 3.3 Gymmet Arbetet med det befintliga gymmet i Syrefabriken har koncentrerats till att hålla våra maskiner och övrig utrustning hel och ren. Vissa medlemsönskningar om diverse inköp har också prioriterats om de ansetts vara välinvesterade och kunnat följa med i flytten Avstängd medlem efter positivt dopingtest Under året stängdes en av våra medlemmar av efter att ha lämnat ett positivt resultat vid en av våra regelbundet återkommande dopingtester. Personen är avstängd från all idrottslig verksamhet inom Riksidrottsförbundet under en period av två år. 7

8 3.4 Ute Friskis&Svettisloppet anordnades under året som ett som ett Flyttlopp och lockade närmare 300 deltagare. Två nya crossledare utbildades varav en av dem kom igång redan under Det betydde att vi kunder erbjuda våra medlemmar ytterligare ett utepass från sommaren och under hösten. Totalt genomförde 165 st utepass att jämföra med förra årets 86 pass! Läs mer om upplägg och träningsformerna på vår hemsida. 3.5 Kvalitetsarbetet Uppföljning I september 2014 deltog 16 ledaruppföljare i LUF.nu, en uppdateringsutbildning för uppföljare inom Friskis&Svettis. I samband med utbildningen, togs dessutom en ny uppföljningspolicy och - plan fram, enligt Riks nya riktlinjer för uppföljningsarbetet. 3.6 Temapass Under året har vi kunnat erbjuda vår medlemmar ett antal uppskattade temapass. Exempel på temapass har varit Tema: HIT intensiv, Tema: Jympa puls 90, Tema: Jympa/Cirkelfys/Yoga, Tema: Julintensiv, Tema: Dans! Och Tema: Cirkelfys/HIT. En annan variant av Temapassen har varit de så kallade Nyfiken på-passen som vänder sig till dem som inte har testat träningsformen tidigare. Här får man extra tid och hjälp av ledaren och en rejäl genomgång av bland annat passupplägg, inställningar och positioner. Syftet är att man som ovan ska kunna känna sig trygg redan från början. På vissa pass har vi dessutom haft två ledare för att kunna ge extra hjälp. Nyfiken på har lämpat sig speciellt bra för träningsformer där redskap används, och där vi saknar nivån soft i utbudet. 3.7 Aktiviteter utanför det schemalagda utbudet Delar av verksamheten bedrivs utanför det schemalagda utbudet. Föreningen har under vissa dagar under året hyrt ut sina lokaler till olika organisationer och företag. I samarbete med kommunens idrottsskola har vi också kunnat erbjuda elever i åk 2-5 som har fått testa jympa och spinning. Under våren 2014 hade vi två grupper juniorjympa, och hösten 2014 testade 2 grupper på junior/spin. Grupperna deltar då på pass en gång/vecka i fyraveckorsperioder. 8

9 4. Internt arbete De som har möjliggjort Friskis&Svettis Karlstads verksamhet under 2014 består, liksom tidigare år, av ett stort gäng engagerade och delaktiga funktionärer samt anställda på kansli och i reception samt med lokalvård. Personalstyrkan har i år bestått av totalt 10 personer, motsvarande 8,4 tjänster samt tre-fyra timanställda. 4.1 Svettisdagarna Friskis&Svettis egna Rikskonvent Svettisdagarna anordnas av Friskis&Svettis Riks och är ett stort träningskonvent för inspiration till engagerade inom hela Friskis&Svettis. Under en helg i november samlas flera tusen deltagare från hela landet för att ta del av nyheter, intressanta föreläsningar och rolig träning. Traditionellt, tack vare föreningens mycket goda ekonomi genom åren, har vi prioriterat att skicka ett mycket stort antal funktionärer från Karlstadsföreningen. Det har varit ett mycket uppskattat inslag och ett sätt för ledningen att visa uppskattning till alla de ideella krafter som tillsammans gör Friskis&Svettis till den framgångsrika förening av idag fick ett 20-tal funktionärer möjlighet att delta i Svettisdagarna. Det var ett avsevärt färre antal än tidigare år. Denna prioritering gjordes för att i stället satsa på vidareutbildningar och utbildande av nyrekryteringar inför den stora flytten FLYTTA15 Under 2014 genomfördes en inspirationsresa till Eskilstunas nybyggda lokal på drygt kvm för att hämta kraft och inspiration till vårt egna stora flyttprojekt. Syftet med resan var alltså att boosta föreningens personal och funktionärer inför flytten samtidigt som vi fick testa på alla de träningsformer som vi själva kommer att kunna erbjuda våra medlemmar på Sannafältet. Resan blev uppskattad och drygt 80 personer deltog. Under resans gång passade bla invigningsgruppen att samla in idéer och medlemmar till arbetet med invigningen av vår nya lokal på Sannafältet. Ett antal teambuildande och lära känna varandra lekar genomfördes också. Dagen avslutades med på lokal med ett trevlig mingelupplägg. 4.3 Lagledarna och ledarträffar Under 2013 sjösattes vår sk lagledarorganisation. Syftet var att, genom lagledarna, finna ytterligare en dimension att nå ut till och jobba med den allt växande funktionärskåren. Kansliets förlängda arm ut i verksamheten, kan man säga. Arbetet i lagledarorganisationen har kommit igång riktigt bra under 2014 med flera ledarträffar/möten inom respektive lagledares ansvarsområde. 9

10 Ledarträffar där lagledarna kallat till informationsmöten med bla uppdateringar inom respektive träningsform. Mötena har också haft en social funktion och ett teambuildande syfte. De har också fungerat som ett forum för gemensamma, praktiska beslut inom det specifika verksamhetsområdet. 10

11 5. Styrelsen Styrelsen är ytterst ansvarig för föreningens verksamhet och ska tillvarata medlemmarnas intressen och förvalta tillgångarna på bästa sätt. Styrelsens operativa resurs i detta arbete är personalen ledd av verksamhetschefen. Styrelsen har under året bestått av Anna-Karin Larsson (ordförande), Michael Lindstedt (vice ordförande), Gunnar Runberg (sekreterare), Magnus Berg (ekonomiskt ansvarig), Marianne Inde (ledamot), Monica Stöllman (ledamot), Annika Alfredsson (ledamot), Michiel Leepel (suppleant), och Elin Björk (suppleant). 5.1 Några viktiga beslut Beslut att bilda aktiebolaget: Driftbolaget i Karlstad AB. Bolaget kommer att hyra ut lokalerna till såväl föreningen som till andra föreningar, företag, skolor osv. Besluta att avsluta verksamheten på våra skolor för att fullt ut kunna satsa på den nya lokalen. Antagit ny organisationsplan med justeringar av anställd personals ansvars- och arbetsuppgifter Driftbolaget i Karlstad AB Styrelsen tog den 9 juni 2014 beslut om att Friskis&Svettis Karlstad ska starta ett aktiebolag, Driftbolaget i Karlstad AB. Förutom att hyra ut fastigheten till föreningen avser bolaget att bedriva korttidsupplåtelse av idrottslokalerna till andra intressenter såsom privata företag, kommunen, idrottsföreningar samt andra organisationer som har behov av idrottslokaler. I Sverige finns det ett stort antal idrottsföreningar som äger aktiebolag. Friskis&Svettis Karlstad blir den 34:e Friskisföreningen som startar ett driftbolag. Beslutet grundades på riktlinjer från Skatteverket och rekommendationer från föreningens revisor och syftar till att föreningsmedlemmars pengar ska räcka till så mycket lättillgänglig och lustfylld träning som möjligt. Friskis&Svettis Karlstad är, oförändrat alltså, en ideell medlemsstyrd idrottsförening. 5.2 Genomförda aktiviteter styrelsen Styrelsen har haft 14 protokollförda styrelsemöten under året. Delar av styrelsen samt VC deltog vid Riks årsstämma i Örebro, dels för att kunna påverka av årsstämman fattade dels för att hålla föreningen uppdaterad om vad som händer på riksplanet och hur tankarna går i föreningarna. 11

12 Delar av styrelsen deltog tillsammans med VC på F&S Riks årliga föreningskonferens under hösten. Ett bra forum för föreningsledningar och styrelser att fördjupa sig i olika ämnen, att skapa interna nätverk och inhämta ny kunskap. Representanter har varit delaktiga i arbetet med att planera och så småningom genomföra invigningen av vår nya lokal på Sannafältet den 6 april

13 6. Uppdrag från årsmötet 2014 Årsmötet 2014 genererade inga konkreta uppdrag som annars brukar redovisas här i verksamhetsberättelsen. 7. Intressanta nyckeltal Nedan presenteras några intressanta nyckeltal. Tabellerna visar bla antalet träningspass och inpasseringar under året. De visar också medlemsutvecklingen genom åren och åldersfördelningen bland medlemmarna. Tabell 1: Antal träningspass under 2014, avser högsäsong (siffror inom parentes = 2013) Antal Gruppträning Spinning Ute (Cross) Totalt pass/vecka Våren 64 (68) 30 (29) 3 (2) 97 (99) Hösten 65 (65) 31 (33) 5 (3) 101 (101) Tabell 2: Antal inpasseringar 2014 (siffror inom parentes = 2013) Inpasseringar Gruppträning Spinning Gym Ute (Cross) Totalt Totalt ( ) (33 734) ( ) (911) ( ) Fördelning i % 45% (43,7%) 14,3% (13,9%) 40% (41,9%) O,7% (0,4%) Tabell 3: Medlemsutveckling År Antal medlemmar 2002* * Innan Syrefabriken öppnades Kommentarer till tabell 2 Tabell tre visar att medlemsantalet sjunkit för fjärde året i rad. Tappet mellan 2013 och 2014 är drygt 1000 personer. 13

14 Tabell 4: Åldersfördelningen medlemmar 2014 &( 2013) Ålder (år) Antal medlemmar (% fördelning) (545) (821 ) (2076) (1343 ) (1389 ) (1151) (666) (281) Tabell 5: Antal funktionärer År Antal funktionärer Tabell 6: Antal funktionärer (vissa funktionärer har fler uppdrag). Funktion Antal Ledare inom gruppträning 68 Ledare inom spinning 28 Gyminstruktörer 21 Passvärdar 65 Spinpulsvärdar 3 Spinservicevärdar 4 Gymvärdar 17 Ute/ledare & värd Receptionister 37 Barnvärdar 9 Städare 11 Styrelsen 9 Övriga 12 Kommentarer till tabell 6. Det sammanlagda antalet utbildare funktionärer uppgår under året till 33 st träningsformsutbildningar (Varav 17 st nyrekryteringar) och 9 st utbildningar för passvariant. Dessa redovisas ej i nedanstående tabell om de inte finns representerade på schemat under året. 14

15

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING Hej! Under våren 2012 skickade vi ut en medlemsundersökning. Syftet med den var att Friskis&Svettis Karlstad ska bli en bättre förening och att vi ska kunna följa

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN

FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN 2017-2019 INLEDNING Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och som en vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN

VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN 2017 Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla Så lyder vår verksamhetsidé och när vi planerar för kommande år är utgångspunkten

Läs mer

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2015 Verksamhetsplanen för 2015 utgår från det sk Styrkortet, vilket är en metod för effektiv verksamhetsplanering. Detta dokument är alltså en detaljerad plan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT IF Friskis&Svettis Karlstad Inledning Verksamhetsplanen för 2014 utgår från det sk Styrkortet, vilket är en metod för effektiv verksamhetsplanering. Detta dokument

Läs mer

Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015

Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015 Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015 För åttonde året i rad har vi sammanställt statistik på träningsutbudet. Det handlar framför allt om frekvens, t ex hur många gånger per vecka ett pass förekommer.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad Verksamhetsplan 2016-18 Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis är en idrottsförening med anslutning till Riksidrottsförbundet och består av 159 ideella föreningar. Varje förening

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%.

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medelåldern på våra medlemmar är 45,4 år yngsta medlemmen var 11 år och äldsta 92

Läs mer

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns séêâë~ãüéíëéä~åomnq séêâë~ãüéíëéä~åomnqjomns OMNS Föreningen Vi är idag en förening med ca 4900 medlemmar varav ca 150 är funktionärer/förtroendevalda. Kansliet består idag av 6 anställda samt ett antal

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1

Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1 Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1 Friskis&Svettis vision Människor ler när de tänker på träning. 2014-02-13 2 Idé Att erbjuda lustfylld och tillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Vårt ändamål

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2015. IF Friskis&Svettis Karlstad

VERKSAMHETSPLAN 2013-2015. IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2013-2015 IF Friskis&Svettis Karlstad Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. VISION... 2 3. VERKSAMHETSIDÉ... 2 4. VÄRDERINGAR... 2 5. VÅR GEMENSAMMA MÅLBILD... 3 6. STYRKORTET 2013... 4 7. FOKUSOMRÅDEN

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv

Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv VISION Människor ler när de tänker på träning. Friskis&Svettis är i dag en av Sveriges största idrottsföreningar och finns på 159 olika ställen

Läs mer

Antalet medlemmar tom 31/8 2014: 4 272 st jämfört med 2013: 4 575 st. Lite bättre än första tertialet men fortfarande färre än 2013.

Antalet medlemmar tom 31/8 2014: 4 272 st jämfört med 2013: 4 575 st. Lite bättre än första tertialet men fortfarande färre än 2013. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 31/8 2014: 4 272 st jämfört med 2013: 4 575 st. Lite bättre än första tertialet men fortfarande färre än 2013. Kortpriser kommentar: Nu har vi genomfört

Läs mer

Lustfyllt Inspirerande Modernt

Lustfyllt Inspirerande Modernt Denna årsberättelse gäller för perioden 2014-04-01 2015-03-31. Innehåll Från ordföranden 2014... 1 Vår vision... 2 Friskis&Svettis idag... 2 Vårt varumärke... 3 En ideell idrottsförening... 3 Ingen ägare...

Läs mer

Friskis&Svettis Borlänge 3. Lokalen 3. Träningen 3. Värdskapet 4. Kvalitet 4. Kommunikation 5. Alla Barnen Träning och äldre 6.

Friskis&Svettis Borlänge 3. Lokalen 3. Träningen 3. Värdskapet 4. Kvalitet 4. Kommunikation 5. Alla Barnen Träning och äldre 6. IF Friskis&Svettis Borlänge AKTIVITETSPLAN OCH BUDGET 2014 Friskis&Svettis Borlänge 3 Lokalen 3 Träningen 3 Värdskapet 4 Kvalitet 4 Kommunikation 5 Alla Barnen 2013 6 Träning och äldre 6 Budget 6 2 IF

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna

Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna 1 SOLLENTUNA Innehåll Vår verksamhetsplan... 4 Friskis&Svettis Sollentuna... 4 Friskis&Svettis 12 värderingar... 5 Vision... 6 Ambition... 6 Mål för 2017...

Läs mer

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning)

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning) Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet. Verksamhetsplaneringen är ett kontinuerligt arbete och

Läs mer

Samma år fyllde föreningen 30 år - låt Träningsfesten börja! Let s party! Och festat har vi gjort hela året.

Samma år fyllde föreningen 30 år - låt Träningsfesten börja! Let s party! Och festat har vi gjort hela året. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 TRÄNINGSFESTEN HAR BÖRJAT 2015 - ett historiskt år för föreningen med start av anläggning nummer två nu i norra Täby i Täby kyrkby. Söndagen den 11 januari slog vi mycket stolta

Läs mer

Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö.

Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö. Kortpriser kommentar:

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 Så här tycker ni Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 1. Hur gammal är du? Yngre än 20 år 4,2% 20-30 år 18,36% 31-40 år 19,16% 41-50 år 25,5% 51-60 år 18,42% 61-70 år 11,73% 71 år eller äldre

Läs mer

Uppfyllelse av strategiska målområden - Styrkortet

Uppfyllelse av strategiska målområden - Styrkortet Tertialbokslut 2014 Uppfyllelse av strategiska målområden - Styrkortet Varje tertial följs styrkortets resultat/aktivitetsmål upp. Målen har fyra olika koder 0, 1, 2, 3 samt givits olika färger för att

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD 1 INLEDNING Friskis&Svettis idé om träning delas av över en halv miljon människor. Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 552 082 medlemmar fördelade på 159 medlemsföreningar i 10 länder. Det är

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF Friskis&Svettis Danderyd Organisationsnummer

Verksamhetsberättelse IF Friskis&Svettis Danderyd Organisationsnummer Verksamhetsberättelse 2015 IF Friskis&Svettis Danderyd Organisationsnummer 812000-4034 Styrelsens arbete Förutom löpande ärenden har styrelsen under det gångna verksamhetsåret ägnat tid åt föreningens

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS Haninge

IF FRISKIS&SVETTIS Haninge VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 IF FRISKIS&SVETTIS Haninge Verksamhetsidé Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla Uppdrag Få så många som möjligt att motionera Vision

Läs mer

DU - som vill bli gyminstruktör

DU - som vill bli gyminstruktör DU - som vill bli gyminstruktör ATT VARA GYMINSTRUKTÖR är ett ideellt, utvecklande, utmanade och engagerande fritidsuppdrag. Du får garanterat många härliga upplevelser, du får och ger mycket energi, du

Läs mer

Välkommen på rekryteringsdag söndagen 22 maj kl 11.

Välkommen på rekryteringsdag söndagen 22 maj kl 11. 2016-04-08 Rekryteringsdag för alla som har lust Vi söker ledarämnen! Vill DU testa på hur det känns att leda/instruera? Nu har du en jättechans! Du lovar inget, bara kom och känn på det, träna med oss

Läs mer

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013!

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! Information Du som är Friskis&Svettis-funkis och vill gå på någon av inspirationsdagarna, anmäl dig till din förening

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2014 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ www.lidingo.friskissvettis.se Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2014 till årsmötet 2014 Verksamhetsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö

VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö VERKSAMHETSPLAN & Budget 2014 IF Friskis&Svettis Lidingö Vi har som mål att få fler att röra på sig Lusten ska vara drivkraften det ska vara lätt att börja och lätt att fortsätta Basen i Friskis&Svettis

Läs mer

Verksamhetsberättelse tom

Verksamhetsberättelse tom Partille 2016-03-14 Idrottsföreningen Friskis&Svettis Partille Verksamhetsberättelse 2015-01-01 tom 2015-12-31 Inledning Friskis&Svettis Partille har nu genomfört sitt tjugofemte verksamhetsår. Året är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 Vision 2023 Friskis&Svettis Linköping År 2023 ler människor när de tänker på träning och vi erbjuder lustfylld träning av hög kvalitet till Linköpingsborna. Med fler och nya sätt att mötas för träning

Läs mer

Medlemsundersökning Återkoppling

Medlemsundersökning Återkoppling Medlemsundersökning 2016 Återkoppling Hur nöjd är du totalt sett med oss? Citat från frisvaren: Go Friskis! Är glad att föreningen finns! Tack Friskis och Svettis för trevlig och folklig träningskultur.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Friskis&Svettis Lidingö

Verksamhetsberättelse 2016 Friskis&Svettis Lidingö Verksamhetsberättelse 2016 Friskis&Svettis Lidingö 2016 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2016

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 IF Friskis&Svettis Lund

Verksamhetsberättelse 2015 IF Friskis&Svettis Lund Verksamhetsberättelse 2015 IF Friskis&Svettis Lund Inledning Friskis&Svettis Lund är en ideell idrottsförening som startade 1983. Föreningen bedriver sin verksamhet i tre kommuner; Lund, Kävlinge och Staffanstorp

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg

Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg Träning mitt i city Vår Vision Människor ler när de tänker på träning. Verksamhetsidé Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet

Läs mer

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014 Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014 1. Agneta Hagström 2014-03-03 Brunnsgatan 4 14941 Nynäshamn ahagstrom995@gmail.com Friskis & Svettis Motion avseende sänkta avgifter för ungdomar De höga

Läs mer

Årsmöte. Friskis&Svettis Lund 3 april 2016

Årsmöte. Friskis&Svettis Lund 3 april 2016 Årsmöte Friskis&Svettis Lund 3 april 2016 Verksamhet 2015 3 kommuner 13 orter Friskishuset + 22 hyrda lokaler 330 ideella krafter 9 anställda (6,3 årsarbetskrafter) 153 gruppträningspass/vecka 80 timmars

Läs mer

Friskis&Svettis Höganäs Verksamhetsplan 2014

Friskis&Svettis Höganäs Verksamhetsplan 2014 Friskis&Svettis Höganäs Verksamhetsplan 2014 F&S ändamål - vårt enda mål! Ändamålet med Friskis&Svettis: Vi ska få så många människor som möjligt att motionera och uppleva rörelseglädje, erbjuda olika

Läs mer

VERKSAMHETSSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping 2014-2020

VERKSAMHETSSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping 2014-2020 VERKSAMHETSSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014-2020 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 141111 Art: Styrelsemöte Plats: Hemma hos Bengt Tid: 18.15-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 141111 Art: Styrelsemöte Plats: Hemma hos Bengt Tid: 18.15-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 141111 Art: Styrelsemöte Plats: Hemma hos Bengt Tid: 18.15-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt Mita Andersson till 20.30 Henrik Jaensson

Läs mer

FEMtastiskt! Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Kiruna

FEMtastiskt! Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Kiruna FEMtastiskt! Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Kiruna 2011 Är du nyfiken på vad som hände under 2011 i IF Friskis&Svettis Kiruna?Häng då med in i verksamhetsberättelsen så ska du snart bli varse! Föreningen

Läs mer

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute?

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Ledare inom Träna ute Vad krävs av mig? Att du är intresserad av träning generellt och specifikt konditionsträning. Du har

Läs mer

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen har verksamhet i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika former som är föreningens

Läs mer

MEDLEMS- UNDERSÖKNING FRISKIS&SVETTIS VÄSBY VÅREN 2017

MEDLEMS- UNDERSÖKNING FRISKIS&SVETTIS VÄSBY VÅREN 2017 MEDLEMS- UNDERSÖKNING FRISKIS&SVETTIS VÄSBY VÅREN 2017 1/28 Hur gammal är du? Antal svarande: 368 Yngre än 20 år 32 8,69% 20-30 år 32 8,7% 31-40 41 11,14% 41-50 91 24,73% 51-60 89 24,18% 61-70 56 15,22%

Läs mer

JUL&NYÅR 17 DECEMBER - 6 JANUARI

JUL&NYÅR 17 DECEMBER - 6 JANUARI ASKIM 11.00-15.00 19.00 Puls/m 18.00 Station /station 18.30 Skiv/spin 18.00 Yoga 1 19.00 Skivstång 17.30 Intervall flex /dans 18.15 Puls/intervall 11.30 Cirkelgym 17.30 Cirkelgym 10.15 Senior /intervall

Läs mer

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 2. Val av två justeringsmän, vilka jämte ordföranden skall justera mötets protokoll samt rösträknare. 3. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Aktivitetsplan och budget. Friskis&Svettis Riks 2017

Aktivitetsplan och budget. Friskis&Svettis Riks 2017 Aktivitetsplan och budget Friskis&Svettis Riks 2017 Fokus för Aktivitetsplan 2017: Ställa om arbetet inför att genomföra Strategi 2017-2022 Fokus 2017 Förutsatt att Strategi 2017-2022 går igenom kommer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA VÅR VISION Vi har som mål att få fler att röra på sig. Lusten att träna ska vara drivkraften- det ska vara lätt att börja och lätt att fortsätta.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2013 Friskis&Svettis F&S är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål: ett leende.

Läs mer

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis.

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis. Sommar 2015 FRISKIS Friskis&Svettis Båstad Ängelholm Smarta Sommarkortet Heta nyheter i sommar Outdoor Fusion Familjen Friskis Outdoor Kids Höstnyheter - smygtitt Öppna och läs mer! 8 Träna till fantastiskt

Läs mer

bilaga till verksamhetsplan 2013-2015 STYRKORT 2013 IF Friskis&Svettis Karlstad

bilaga till verksamhetsplan 2013-2015 STYRKORT 2013 IF Friskis&Svettis Karlstad bilaga till verksamhetsplan 2013-2015 STYRKORT 2013 IF Friskis&Svettis Karlstad 1. Medlemmar -Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen Framgångsfaktorer Mål Mått Medlemsfokus Resultatet i medlemsenkäten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen verkar i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i orterna Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika

Läs mer

Verksamh. ets. ber ättelse

Verksamh. ets. ber ättelse Verksamh ets ber ättelse 2011 P Året 2011 Föreningens verksamhetsberättelse utgår bland annat från föreningens verksamhetsplan 2011 och omfattar olika fokusområden så som medlemmar, organisation, utbud,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014

VERKSAMHETSPLAN 2014 Verksamhetsplan 2014 Friskis & Svettis Sollentuna Sid 1 VERKSAMHETSPLAN 2014 Idrottsföreningen Friskis & Svettis Sollentuna Verksamhetsplan 2014 Friskis & Svettis Sollentuna Sid 2 Syfte med verksamhetsplanen

Läs mer

JUL&NYÅR 17 DECEMBER - 6 JANUARI

JUL&NYÅR 17 DECEMBER - 6 JANUARI ASKIM 11.00-15.00 19.00 Puls/m 18.00 Station /station 18.30 Skiv/spin 18.00 Yoga 1 19.00 Skivstång 17.30 Intervall flex /dans 18.15 Puls/intervall 11.30 Cirkelgym 17.30 Cirkelgym 10.15 Senior /intervall

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ 2012 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Styrelsen för Friskis&Svettis i Tyresö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2012 till årsmötet Summeringen av verksamhetsåret 2012 visar

Läs mer

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015 Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015 1. Olov Sjöström 2015-02-26 MOTION TILL FRISKIS o SVETTIS I NYNÄSHAMN ÅRSMÖTET 2015 ANG KOSTNADER FÖR FÖRLÄNGNING AV AKTIVITETSKORT Jag är aktiv medlem

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 IF Friskis&Svettis Nyköping Styrelsen för IF Friskis&Svettis Nyköping avger följande redogörelse för verksamhetsåret 2015 Styrelsen har bestått av: Ordförande Vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2015 2015 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2015

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. IF Friskis & Svettis Visby

Verksamhetsberättelse. för. IF Friskis & Svettis Visby Verksamhetsberättelse för IF Friskis & Svettis Visby Organisationsnummer 834001-2882 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning 1. Verksamhetens art och inriktning 2. Ledning och organisation 3. Personal

Läs mer

Foto: Annelie Sundin. Annika Wihlborg leder Jympa medel

Foto: Annelie Sundin. Annika Wihlborg leder Jympa medel Foto: Annelie Sundin. Annika Wihlborg leder Jympa medel Inledning FRISKIS&SVETTIS IDÉ OM TRÄNING DELAS AV ÖVER EN HALV MILJON MÄNNISKOR Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 535 000 medlemmar fördelade

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN 2014 2428st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda

Läs mer

Friskis&Svettis Väsby!

Friskis&Svettis Väsby! Välkommen till Friskis&Svettis Väsby! Vi är stolta över att du valt att träna hos oss! 1 FAKTA OM FRISKIS&SVETTIS VÄSBY Friskis&Svettis vision är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög

Läs mer

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter...

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter... 1 Innehåll Friskis&Svettis 12 värderingar... 3 Vision... 4 Ambition... 5 Mål för 2015-2016... 5 Projekt/Nyheter... 6 Utbud... 8 Digitala nyheter... 8 Dopingförebyggande arbete... 8 Ekonomi... 9 Organisationen...

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014 SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 214 Ett stort tack till alla som svarade på enkäten. Nästan 65 svar har vi fått imponerande! De flesta är nöjda eller mycket nöjda med föreningen och tycker det är prisvärt

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORG

FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORG FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORG Träning för ALLA finns i vårt DNA 41 106medlemmar ökning sedan 2015 + 3 097 antal träningsformer 40 antal gymbesök 733 003 1 240 000inpasseringar ökning sedan 2015 + 82 000 DITT

Läs mer

VERKSAMHETSSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping

VERKSAMHETSSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping VERKSAMHETSSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor världen över. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Bilaga till Verksamhetsberättelse 2013 Uppfyllelse av strategiska målområden - Styrkortet Varje tertial följs styrkortets resultat/aktivitetsmål

Läs mer

som medlem! if friskis&svettis lund Foto: Marcus Palmqvist

som medlem! if friskis&svettis lund Foto: Marcus Palmqvist VÄLKOMMEN som medlem! if friskis&svettis lund Foto: Marcus Palmqvist Foto: Marcus Palmqvist DET HÄR ÄR F&S LUND IF Friskis&Svettis Lund är en ideell idrottsförening med målet att skapa leenden. Det som

Läs mer

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn 1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013 1 (8) Verksamhetsplan 2012-2013 Syfte och Mål Verksamhetsplanen beskriver planerad och i viss mån visionerad verksamhet i IF Friskis&Svettis Nynäshamn

Läs mer

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv Verksamhetsplan 2016-2017 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv VISION Människor ler när de tänker på träning. VÄRDERINGAR Vi har 12 stycken gemensamma värderingar enligt vår vita bok som ska levas och kommuniceras.

Läs mer

TÄBY. Text och produktion: Peer Weding

TÄBY. Text och produktion: Peer Weding TÄBY Text och produktion: Peer Weding FRISKIS&SVETTIS RIKS VISION Fler människor ler när de tänker på träning 1978 startades 535 000 medlemmar, YES!! 5 % av svenska befolkningen Sveriges största idrottsrörelse!

Läs mer

Verksamhetsplan & budget

Verksamhetsplan & budget Verksamhetsplan & budget 2013 f 2013-2015 Det är din förening Det är min förening Tillsammans Vi lägger ett av föreningens mest enastående år till handlingarna och blickar in i perioden 2013-15. Det är

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Dagordning till årsmöte. IF Frisks&Svettis Nyköping. Tid: Söndagen den 3 maj kl 11.00 2015. Plats: Glödis, Brunnsgatan 2, Nyköpig. Väkomna! Styrelsen!

Dagordning till årsmöte. IF Frisks&Svettis Nyköping. Tid: Söndagen den 3 maj kl 11.00 2015. Plats: Glödis, Brunnsgatan 2, Nyköpig. Väkomna! Styrelsen! Dagordning till årsmöte IF Frisks&Svettis Nyköping Tid: Söndagen den 3 maj kl 11.00 2015 Plats: Glödis, Brunnsgatan 2, Nyköpig Väkomna! Styrelsen! Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet 2.

Läs mer

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv Verksamhetsplan 2014-2015 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv VISION Människor ler när de tänker på träning. VÄRDERINGAR Vi har 12 stycken gemensamma värderingar enligt vår vita bok som ska levas och kommuniceras.

Läs mer

Sammanfattning (89 svar)

Sammanfattning (89 svar) Sammanfattning (89 svar) Hur nöjd eller missnöjd är du som helhet med Friskis&Svettis? 5 mycket nöjd 3742 % 4 4854 % 3 3 3 % 1 inte alls nöjd 0 0 % ingen uppfattning 0 0 % Hur väl motsvarar Friskis&Svettis

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 & Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsberättelse 2012 & Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsberättelse 2012 & Verksamhetsplan 2013 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2012 Friskis&Svettis Friskis&Svettis startade 1978 utifrån en idé om träning: Människan är byggd

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2011 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under året 5 Organisation 6-7 Värderingar 8 Föreningens mötesplatser 9-10 Medlemmar 10-11

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 IF Friskis&Svettis Lund

Verksamhetsberättelse 2016 IF Friskis&Svettis Lund Verksamhetsberättelse 2016 IF Friskis&Svettis Lund Inledning Friskis&Svettis Lund är en ideell idrottsförening som startade 1983. Föreningen bedriver sin verksamhet i tre kommuner; Lund, Kävlinge och Staffanstorp

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2014

IF FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2014 IF FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FÖRENINGEN OCH DESS ÄNDAMÅL IF Friskis&Svettis Järfälla är en allmännyttig ideell idrottsförening

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 & Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsberättelse 2011 & Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsberättelse 2011 & Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2011 Friskis&Svettis i det stora perspektivet Friskis&Svettis startade 1978 utifrån en idé om träning:

Läs mer

Friskisar! Tema: Fridrott FALKENBERGS

Friskisar! Tema: Fridrott FALKENBERGS FALKENBERGS Friskisar! FUNKTIONÄRSTRÄFF Tema: Fridrott VI VAR DÄR! Sparbanksdagen 2013 MISSA INTE DETTA Medlemsdag Team Sportia Friskis&Svettis är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt

Läs mer

TRÄNING OCH UTBILDNING en sammanfattning av utvecklingen

TRÄNING OCH UTBILDNING en sammanfattning av utvecklingen TRÄNING OCH UTBILDNING 2014-16 en sammanfattning av utvecklingen TR ÄNINGSKONFERENSEN 2016 Det övergripande temat i Friskis&Svettis Riks Verksamhetsplan 2014-16 är Enklare och roligare att utveckla och

Läs mer

Friskis&Svettis Partille

Friskis&Svettis Partille Friskis&Svettis Partille Hösten 2014 Vi bygger större gym under hösten! www.partille.friskissvettis.se FRISKIS&SVETTIS PARTILLE Är en ideell allmännyttig förening Startade 1990 Har ca 125 ideella funktionärer

Läs mer

VÄLKOMMEN. som medlem! Friskis&Svettis Höganäs

VÄLKOMMEN. som medlem! Friskis&Svettis Höganäs VÄLKOMMEN som medlem! Friskis&Svettis Höganäs FAKTA OM FRISKIS&SVETTIS HÖGANÄS Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Alla ledare, instruktörer, värdar

Läs mer

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år)

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) FRISKIS&SVETTIS GEMENSAMT vår grundläggande plattform Friskis&Svettis vision Människor ler när det tänker på träning De idéella funktionärerna och anställda

Läs mer

Stig Nyberg, 71 år Varför tränar du? Jag vill behålla den livskvalité som jag har idag. Kanske tom öka min styrka.

Stig Nyberg, 71 år Varför tränar du? Jag vill behålla den livskvalité som jag har idag. Kanske tom öka min styrka. Stig Nyberg, 71 år Jag vill behålla den livskvalité som jag har idag. Kanske tom öka min styrka. Cirkelgym är det enda jag kan träna numera eftersom jag är höftopererad och inte kan hoppa. Förr tränade

Läs mer

Gym Lokal Gym - Trivsel

Gym Lokal Gym - Trivsel Gym och träning Gym Lokal Större friytor. Hoppas vi att vi kan fixa till det, åtminstone på CITY och RL. Utegym liknande Tufteparken. Vi vill fixa det på RL. Men vet inte om nuvarande uteplätt måste flyttas

Läs mer

Visby TRÄNINGSÅRET. 2014 bjöd på massor av aktiviteter! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKIS&SVETTIS VISBY ÅRSMÖTE. 28 Mars, kl 13:00 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Visby TRÄNINGSÅRET. 2014 bjöd på massor av aktiviteter! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKIS&SVETTIS VISBY ÅRSMÖTE. 28 Mars, kl 13:00 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Visby 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 2015 TRÄNINGSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKIS&SVETTIS VISBY 2014 bjöd på massor av aktiviteter! Vi firade 25 årsjubileum. Vi renoverade och disponerade om i vår

Läs mer

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011 Inledning Friskis & Svettis i Svedala är en ideell idrottsförening som är ansluten till Friskis & Svettis Riks, Svenska Riksidrottsförbundet,

Läs mer