Lions Club Västerhaninge Historieskrivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se. Historieskrivning 1957 2007"

Transkript

1 Lions Club Västerhaninge Historieskrivning Lions Club Västerhaninge har månadsmöte i Tingshuset kl den andra fredagen i varje månad under tiden september-maj. Junimötet hålls enligt tradition på Muskö eller i Sorunda.

2 1 Lions Club Västerhaninge Historieskrivning Innehåll: Sammanfattning...2 Förord...4 Bildandet av Lions klubben...5 Det var så det började...6 De närmast följande åren...7 Melvin Jones Fellowship...7 Axplock ur protokoll Fortsättningen Bilagor...28 Bilaga 1: Sammanställning av nuvarande och tidigare medlemmar i LC Västerhaninge sedan 1957 Bilaga 2: Styrelsemedlemmar i LC Västerhaninge Bilaga 3: Medlemsutveckling Bilaga 4: Bilaga 5: Vår domstol av Gunnar Ernest (Blivande DGs jubileumsbulletin nr 1, november 1987) Mina erfarenheter av Lions Club Västerhaninge av Gustaf Lundblad (Blivande DGs jubileumsbulletin nr 1, november 1987) Bilaga 6: RÖDA FJÄDERNAKTIVITETEN 1969 För Riksföreningen mot cancer, en återblick av Bertil Lehman (Blivande DGs jubileumsbulletin nr 1, november 1987) Bilaga 7: Protokoll från månadsmöte, maj 1974 Bilaga 8: Protokoll från månadsmöte, juni 1974 Bilaga 9: Klubbvisa Bilaga 10: Aktivitetsmedel , fast värde

3 2 Sammanfattning Lions Club Västerhaninge bildades den 28 november Klubben fann redan under de första åren traditioner, som med små förändringar fortsätter än idag. Underhållning flera gånger per år av våra gamla i Västerhaninge och Tungelsta med musik, sång, kaffe, dopp, punsch och cognac. Detta har utvecklats till en av klubbens viktigaste aktiviteter. Klubben har nu en orkester med dragspel, flera gitarrer och allsångsledare. Barnfest eller julgransplundring på Trettondedag Jul Julmarknad och försäljning av julgranar, som Lions om möjligt huggit själva Julhälsning i Västerhaninge kyrka med frukost i församlingshemmet den sista söndagen före jul En loppmarknad varje höst sedan 1976 Vårmarknad. Fram till 1968 arrangerades en barn- och familjefest på våren. Besök av Lucia med tärnor vid decembermötet. Ladies inbjuds sedan 1981 att delta vid detta möte Månadsmöte hålls den andra fredagen i varje månad september-juni. Mötet avslutas med en supé med snaps och ibland även en cognac till kaffet kombinerat med mycket sång och trivsel. Supén anordnas av medlemmarna själva genom månatliga matlag. Junimötet hålls sedan 1971 på annan plats än i Tingshuset. Fram till och med 1993 hölls mötet på Muskö och därefter i Sorunda. Vi har på detta sätt vid tjänlig väderlek kunnat starta med en supé i det fria och avsluta verksamhetsåret med ett informellt och uppsluppet möte. En grundläggande princip för Lions Club Västerhaninge har alltid varit att noggrant särskilja mellan klubbens administrativa medel (för klubbens inre verksamhet), som helt finansieras av medlemmarna själva och insamlade aktivitetsmedel, som oavkortat går vidare till hjälpverksamhet. Lions medlemmar arbetar alltid helt ideellt och begär aldrig ersättning för egna arbetsinsatser. Tre verksamhetsår utmärker sig genom extra hög aktivitet och insamlade aktivitetsmedel: 1969 och 1990: Deltagande i den nationella kampanjen Röda Fjädern : Lokal för loppmarknad i Västerhaninge centrum med öppethållande två dagar varje vecka hela verksamhetsåret. Klubben var under de första fyrtio åren formellt en herrklubb, som engagerade många av medlemmarnas fruar (Lady Lions). Dessa medverkade ofta vid aktiviteter, anordnade särskilda lotterier och bidrog aktivt till en större trivsel. Lady Lions inbjöds till Ladies Night höst och vår samt till ett eller två månadsmöten per år. För tio år sedan ändrades stadgarna så att även kvinnor formellt kan bli medlemmar i klubben. I praktiken har detta inte medfört någon ändring och någon kvinna har ännu inte föreslagits som formell medlem. Många Lady Lions fortsätter dock att göra mycket viktiga insatser för klubben. Klubben anordnade varje sommar under åren ett läger för synskadade. Vid varje läger deltog blinda, synskadade eller seende ungdomar. Aktiviteten upphörde efter en diskussion om välgörenhet eller ej till synskadade. SRF hävdade att man inte ville ha denna typ av allmosor och att man ansåg sig kunna genomföra lägerverksamheten i egen regi.

4 3 Viktiga händelser År Händelse Referens 1957 Klubben bildas den 28 november 1957 Se sid Första barnfesten eller julgransplundringen 1961 En kris seglar upp och löses nästa år Se sid Försäljning av Julfemman startar. Denna aktivitet fortsatte fram till och med Röda Fjädern 1 Se bilaga Det första synskadelägret anordnas i Elvskogen på initiativ av Gustaf Lundblad. Dessa läger fortsatte varje år fram t.o.m Första junimötet hos Gustaf Lundblad på Muskö. Junimöten på Muskö fortsatte fram t.o.m Gustaf Lundblad GRO 1974 Protokoll från MS på vers och som brev Se bilagorna 7 och Första Julhälsningen på 4:e advent 1984 Ingemar Gustafsson DG för MD 101-O 1987 Klubben avsätter kr av aktivitetsmedel för att borra en brunn i Indien (Water India project). Klubben stödjer dessutom under 1980-talet Lionsprojekt i Indien avseende rent vatten och att bota ögonsjukdomar Ingvar Andreason DG för MD 101-O 1989 Ingvar Andreason utses till klubbens förste Melvin Jones Fellow Se sid Röda Fjädern 2 Se sid Första junimötet hos Bernt Svensson i Sorunda 1997 Klubben antar stadgar, som delvis avviker från normalstadgarna 2005 Klubben återgår till normalstadgarna 2005 Klubben får från juli 2005 tillgång till loppalokal i Västerhaninge centrum, som möjliggör försäljning varje vecka och all time high avseende insamlade aktivitetsmedel Se sid. 25 och bilaga 10 I historieskrivningen kommenteras vanligen inte de årligen återkommande traditionerna, som i och för sig innebär en omfattande verksamhet. Detta betyder att några år där verksamheten har fungerat helt enligt planerna utan väsentliga avvikelser lämnas utan kommentarer. Utvecklingen av medlemsantal, insamlade och utbetalda aktivitetsmedel framgår av bilagorna 3 och 10. Kommentarerna i historieskrivningen fokuserar på några särskilda händelser under åren och när klubben engagerat sig i aktiviteter utöver de traditionella.

5 4 Förord I denna historieskrivning för Lions Club Västerhaninge penetreras de sju första åren särskilt noggrant. Ett skäl till detta är att det rör sig om en tid när klubben skulle finna formerna för sin verksamhet. Redan från begynnelsen kom också sången i Tingshusets krogsal vid månadsmötena att betyda mycket för medlemmarna ur trivselsynpunkt. En klubb där träffas och trivas givits den betydelse som gör att tjänandet också kommit att innehålla så mycket av träffas och trivas. Vid bildandet 1957 hade klubben 15 medlemmar. Medlemsantalet ökade året därpå till 19 medlemmar och till 27 medlemmar. Chartermedlemmarnas medelålder var 50 år och åldersspridningen var från 29 år till 73 år. Medlemsantalet i Lions Club Västerhaninge har under de senaste fyrtio åren varierat mellan 35 och 43. September 2007 är vi 37 medlemmar och medelåldern är 67 år. Åldersspridningen är från 56 år till 85 år. Från starten till och med september 2007 har 163 personer varit medlemmar i klubben och medlemmarna har i medel varit med i klubben under drygt 10 år. Gunnar Ernest var med i klubben under 46 år från 1959 fram till sin död Nils Petersson har varit med i klubben sedan 1962 och är alltså nu uppe i 45 år. En sammanställning av samtliga medlemmar sedan 1957 finns i bilaga 1. Historiebeskrivningen för de första fyrtio åren utgår från den sammanställning baserad på protokoll från månadsmöten och verksamhetsberättelser, som Bertil Lehmans gjorde 1995 och kompletterade inför fyrtioårsjubileet Historiebeskrivning har nu inför firandet av klubbens femtioårsjubileum redigerats och utvidgats av Björn Dellby. Ragnar Almlund har, alltsedan början av 1970-talet, flitigt fotograferat all verksamhet i klubben. Fotosamlingen finns monterad i ett antal album och samlingspärmar. Fotona är genomgående kommenterade och kompletterade med tidningsurklipp och programblad från aktiviteter. Ragnar har då och då med sig ett album till våra månadsmöten. Ett urval bilder finns tillgängliga på CD-skiva och på klubbens hemsida Förklaringar Några använda förkortningar: DG Distriktsguvernör LC Lions Club DM Distriktsmöte LP Lion President (klubbordförande) DR Distriktsråd MS Månadssammankomst, månadsmöte PDG Förutvarande (past) distriktsguvernör IR Internationella relationer GR Guvernörsråd PR Public Relation GRO Guvernörsrådets ordförande MO Medlemsordförande Administrativa medel = Aktivitetsmedel = Penningvärde = I huvudsak medlemsavgifter för klubbens administration. Insamlade medel som oavkortat går till hjälpverksamheten. Genomgående relaterat till konsumentprisindex.

6 5 Bildandet av Lions klubben Lions Club Västerhaninge bildades den 28 november Det beslöts att klubben skulle sammanträda den andra fredagen i varje månad klockan i Västerhaninge Gamla Tingshus. Detta anses än idag av flertalet som ett mycket klokt beslut främst för bibehållandet av trivseln i klubben. De flesta medlemmarna behöver inte skynda sig hem en fredag kväll för att hinna sova ut inför en ny arbetsdag. Månadsmötet följs av en supé, som de tidigare åren ordnades av en klubbmästare och numera av ett matlag. Matlaget utses av presidenten och medlemmarna ingår i detta matlag en gång per år. Klubben blev vid denna tid, och är med all rätt fortfarande mycket tack vare Lion Charlie Nylén, inom Lionsrörelsen känd som Den glada klubben eller Den sjungande klubben. Chartermedlemmar (de som startade klubben) var: Ålder Antal år i Namn Titel Ort 1957 klubben Agne Alm Ingenjör Almåsa 51 år 4 Svenåke Amander Målarmästare Sofielund, Tungelsta 41 år 13 Nils Bååthe Kyrkoherde Västerhaninge 53 år 16 Börje Ekelund Tjänsteman Tungelsta 31 år 32 Berndt Forsgren Direktör Tungelsta 73 år 2 Karl-Axel Gabrielsson Landsfiskal Tungelsta 56 år 5 Sven Holst Distriktsveterinär Östnora 45 år 4 Henry Lundblad Provinsialläkare Västerhaninge 58 år 12 Richard Montgomery Major Sotholmen 61 år 3 Herbert Palmquist Trädgårdsmästare Tungelsta 64 år 13 Nils Piehl Inskrivningsdomare Västerhaninge 65 år 5 Folke Sahlin Ingenjör Tungelsta 42 år 3 Sören Servatius Löjtnant Västerhaninge 29 år 4 GunnarWaldner Filosofie licentiat Västerhaninge 56 år 5 Karl-Erik Wik Löjtnant Tungelsta 30 år 16 Richard Montgomery var charterpresident. Fadderklubb vid bildandet av Lions Club Västerhaninge var Lions Club Nynäshamn. Klubben hade alltså vid bildandet 15 medlemmar, medan medlemsantalet året därpå ökade till 19 medlemmar och till 27 medlemmar. Chartermedlemmarnas medelålder var 50 år och åldersspridningen var från 29 år till 73 år. Ett protokoll från den 2 maj 1958 anger beslut om att klubbens charterfest skall avhållas i restaurangen vid Årsta Havsbad i juni 1958 och föregås av en invigning i Västerhaninge kyrka. Charterfesten bekräftas inte i senare protokoll, men torde ha förevarit enligt beslut.

7 6 Det var så det började Chartermedlemmen Börje Ekelund beskrev inför klubbens 30-årsjubileum klubbens tillkomst och de första årens verksamhet på följande sätt: (Blivande Distriktsguvernörens jubileumsbulletin från november 1987) Under våren 1957 hade Nils Bååthe, då kyrkoherde i Västerhaninge, för en del vänner berättat om en ny form av sammanslutning, som han hört mycket gott om från sina kollegor och vänner i Stockholm och Uppsala. En herrklubb där man genom egna handgripliga aktiviteter tillsammans gick ut och samlade in pengar. Sedan använde klubben de insamlade medlen till olika ändamål, där samhället i övrigt inte kunde träda in, och dessutom lades stor vikt vid den internationella hjälpverksamheten. Lions Club hette denna nya form av samverkan för att hjälpa och snart hade Nils intresserat ett femtontal Västerhaningebor och samlat dem under några kvällar och för dem förklarat vad det skulle innebära att vara Lion. En av dem var undertecknad och i början av hösten beslöt vi tillsammans att grunda eller, som det hette i Lionssammanhang chartra en Lions Club i Västerhaninge. Vi var en samling både äldre och yngre, gamla och helt nya Västerhaningebor från olika verksamheter både i Västerhaninge och Stockholm. Västerhaninge var ju då på väg att vakna och förvandlas från ett litet stationssamhälle långt ute på landet till en förort till Stockholm. Charterpresident blev Richard Montgomery, färgstark major, som senare förgyllde mången Ladies Night med sin Skinkan och Dunkan, sekreterare Gunnar Waldner, lärare från Folkhögskolan, som gladde oss alla med sina protokoll som var litterära mästerverk i sin spetsfundighet. Där hade vi naturligtvis också Nils Bååthe, initiativtagaren och sångaren, Agne Alm, gammal Västerhaningebo från Almåsa. Bland grundarna fanns också Svenåke Amander, målarmästare från Sofielund, Berndt Forsgren den gamle SAF-direktören på Presttorp, Karl-Axel Gabrielsson, landsfiskal, fiskare och bridgespelare, Sven Holst, djurläkaren på Södertörn och Henry Lundblad, som skötte människornas hälsa. Trädgårdsodlingen var representerad av Herbert Palmqvist från Tungelsta och juridiken av Nils N ikita Phil, inskrivningsdomare av gammal bryggarsläkt. Folke Sahlin, ingenjören, var vår förste kassör och Sören Servatius, skönsjungande, rödhårig löjtnant från flottan höjde klubbens sångkultur många steg. Folkhögskolan bidrog också med Anton Sörlin, lärare, botaniker och författare som gav oss stor kunskap om hembygden och flottan ställde även upp med Karl-Erik (Kålle) Wik, löjtnanten och mångsysslaren som kunde få fart på det mesta. Och själv representerade jag exportindustrin och var sysselsatt med att sälja papper och trävaror på ett företag i Stockholm. En regnig höstdag - den 28 november intogs alltså Lions Club Västerhaninge i Lions International som den 128 klubben i Sverige och på kvällen samlades bröderna med damer nere på Årsta Sommarrestaurant hos Källarmästare Herbert Andersson för att under regnets smatter begå chartermiddagen. En aktivitet som hela tiden följt oss blev också en av våra första större inkomstbringande aktiviteter nämligen LOPPMARKNADEN. För att fånga upp sommargäster på väg till sommarstugorna höll vi den på våren vid Västerhaninge Bygdegård och där sålde vi strängt taget allt vi samlat ihop, utom järnsängarna. Det verkade som om hela Södertörns utrangerade järnsängar hamnat hos oss. Under flera år kom de att förvaras i grindstugorna vid prästgården och för varje år tas fram till Loppan. På 70-talet gick de slutligen till skrot. Det marina inslaget i klubben inspirerade oss till att visa upp Berga Örlogsskolor för Haningeborna och sommargäster på försommaren Aldrig hade vi väl räknat med det intresse som vår Bergadag uppväckte. Folk bara vällde in, vi fick använda entrébiljetter flera gånger och Nikita blev så stressad över att inte ha tillräckligt med växelpengar att han

8 7 tuppade av, men uppväcktes av Henry Lundblad, vår doktor. Herbert Andersson - vår charterfestvärd - blev senare ett av de aktivaste Lions. Hans insats som säljare av julgranar köpta osett på lastbil för vår första julmarknad gick till klubbens hävder. Vinda granar, platta granar, granar utan barr, granar med bruna barr, alla placerades de av Herbert som efterlängtade individer i Västerhaningebornas hem. De som köpte gran av Herbert julen 1962 glömmer den ALDRIG. De första Lionåren var sökandets år och episoderna skulle kunna mångfaldigas, men en sak fann vi redan från början och det var klubbens trivsel. Vi hade roligt på våra möten, vi hade roligt på våra aktiviteter, även när vi slet med julgranar i 1/2 m blötsnö i december eller grillade en hel gris i 35 graders värme på lägret för synskadade i Elvskogen på sommaren. Vi hade roligt tack vare den gemenskap vi kände och känslan av att ha gett något av sig själv i det man gjorde. Och den känslan finns kvar idag. Börje Ekelund, chartermedlem De närmast följande åren Ytterligare tre artiklar om Lions Club Västerhaninge publicerades inför 30-årsjubileet i blivande DGs jubileumsbulletin nr 1, nov Det var alltså Ingvar Andreason, som tagit initiativ till denna skrift inför klubbens jubileum. Dessa artiklar återges i bilaga 4-6. Lion Gunnar Ernest skrev en kärleksfull artikel om vår sammanträdeslokal, Vår domstol Lion Gustaf Lundblad, skrev om sina erfarenheter av Lions Club Västerhaninge. Lion Bertil Lehman fick uppdraget att beskriva Röda Fjädern aktiviteten Melvin Jones Fellowship Följande nuvarande och tidigare medlemmar i Lions Club Västerhaninge har utsetts till Melvin Jones Fellow: Nuvarande medlemmar År-mån Tidigare medlemmar År-mån Inträde År Utträde År Ragnar Almlund Gunnar Ernest Nils Erik Anderson Bertil Lehman Ingvar Andreason Gustaf Lundblad Björn Dellby Gunnar Lundqvist Gunnar Nordquist Nils Petersson Johan Sagner Örjan Sterner Bernt Svensson Melvin Jones Fellowship, som har uppkallats efter Melvin Jones, Lions Clubs Internationals grundare, är den högsta hedersbetygelse som en Lions Club kan visa en person. Det är till stor del tack vare Melvin Jones Fellowship-programmet som LCIF har kunnat tillgodose humanitära behov världen över.

9 8 Axplock ur protokoll (Protokollstexterna återges vad avser de första åren i stor utsträckning in extenso.) Oktober : Presidenten hälsade de närvarande välkomna och vände sig särskilt till medlemmarnas damer, som nu för första gången gästade Västerhaningelions. 4: Efter en glad och festlig krabbsupé, vid vilken presidenten med djup inlevelse och dramatisk kraft föredrog den illustra dikten om Dunkan, Skinkan och greve Archibald, höll Nils Bååthe ett livligt uppskattat föredrag om Sydamerikansk historia och visade i anslutning därtill en rad vackra färgbilder. December : Lucia och hennes tärnor uppvaktade Lions. Presidenten tackade för uppvaktningen och överlämnade från Lions små chokladkartonger. 9: Presidenten, vice presidenten och gemena Lions intog därefter en läcker supé, efter vars muntra avnjutande lionen verkade fromma som lamm. Kommentar: Traditionen med luciatåg vid decembermötet hålls fortfarande vid liv. 11: Innan pennan fallit ur sekreterarens hand, hann presidenten förklara sammanträdet avslutat. Januari : Presidenten anmälde att en TV-apparat den 29/1 hade överlämnats till Sthlm läns landstings sjukhem i Västerhaninge Lejonen sökte sig till en av sina mest omtyckta vattenhålor, krogsalen, och intogo där en måltid, som efter sexmästarens mått mätt var frugal och därför betingade ett pris av endast tio kronor. Måltiden var god och närande, och glädjen stod så högt i tak, att ett och annat lejon nästan fick lust att gå hem på alla fyra. Februari Protokoll från föregående sammanträde upplästes och justerades efter en kort diskussion, huruvida det kan anses dekorum att i protokollet anteckna, hur lejonen förflyttar sig hemåt. 11 Presidenten förklarade sammankomsten avslutad, och lejonen åtskildes under uttalande av sin varma uppskattning av varandra. April : Klubben upptog till behandling frågan om nominering av styrelsemedlemmar för verksamhetsåret Anton Sörlin - understundom anhängare av den goda amerikanska regeln: gör aldrig något, som en annan kan göra åt dig - föreslog ädelmodigt, att den nuvarande styrelsen skulle stanna kvar under Eter diskussion beslöt klubben uppdra åt styrelsen att framkomma med förslag i frågan. Klubbens första större aktivitet genomfördes den 21 juni Aktiviteten finns särskilt beskriven i Börje Ekelunds artikel Det var så det började. Programmet för örlogsdagen på Berga finns bevarat i klubbens arkiv. September Presenterades det preliminära resultatet av örlogsdagen på Berga. Inkomsterna visade sig ha överstigit utgifterna och behållningen blev ungefärligen 2000 kronor. Oktober : Upplästes ett medgivande från KB om befrielse från den nöjesskatt klubben ej tänkt betala i samband med Bergaaktiviteten.

10 9 13: Föreslog LP att klubben skulle utse en tailtwister. Diskussionen som följde visade att samtliga bröder voro synnerligen lämpliga för posten ifråga. Troligen för att valet skulle ställt sig alltför svårt sköts beslutet på framtiden. December : Framlade LP styrelsens förslag ang. barnfest i Folkhögskolans gymnastiksal. Vid den diskussion som följde framlades många olika synpunkter. Slutligen beslöts att tillsätta en kommitté för att snabbutreda frågan. Blev resultatet av utredningen positivt, fick kommittén fullmakt att besluta, planera och genomföra festen. Som garantisumma skulle kommittén få disponera 300 kronor ur aktivitetskassan. Kommentar: Traditionen med barnfest på trettondagen hålls fortfarande vid liv. 13: Förklarade LP sammanträdet avslutat. Knappt hade detta skett förrän krogsalen infiltrerades av ett antal unga flickor klädda i jungfruliga nattdräkter. Unisont avsjungo de melodiskt fulländade och tankeväckande visor. I mången gammal kämpes öga skönjdes en tår av rörelse. Av behov och gammal vana fick sedan kamraterna också en tår på tand. Kvällen blev upptakten till den stora julsupningen. Lion Sven berättade roliga och intressanta upplevelser ur sin verksamhet och hur han botade både hästar och djur. Mars : Några merkantilt intresserade medlemmar föreslog, att man skulle erbjuda givare av värdefulla föremål en viss procent av auktionsbeloppet. Andra medlemmar åter - mer intresserade av dygden hos Caesars arma hustru än av spekulationsaffärer - yrkade fulla av förtrytelse avslag, vilket också blev klubbens beslut. Moral och etik stod således högt i klubben. April : Protokollföraren rapporterade dessutom, att enligt vice distriktsguvernören man inom vissa kretsar i Österhaninge är intresserad av att där få till stånd en Lions Club. Klubben beslöt därför att i princip gärna påtaga sig fadderskapets i detta fall angenäma förpliktelser. September : Klubben beslöt att från och med detta sammanträde i all sin hårdhet tillämpa den tidigare antagna principen, att medlem, som är frånvarande vid ett sammanträde och ej i förväg har anmält förhinder, skall erlägga ordinarie supéavgift... Kommentar: Redan 1960 infördes således en konsekvensbestämmelse med anledning av att Lions glömmer avanmäla närvaro vid supén. December : Föredrogs styrelsens förslag till den ordning efter vilken inval i klubben skall ske. I styrelsens förslag var angivet att endast saklig motivering mot inval av en kandidat skall kunna vara skäl för att inval ej sker. Denna punkt blev föremål för diskussion och klubben beslutade att en medlem ej behöver närmare motivera varför han ej önskar få föreslagen kandidat invald i klubben. Klubben beslutade därför att följande ordning skall gälla vid inval: Förslag om inval i klubben lämnas till ledamot av styrelsen eller medlemskommittén. Har medlemskommittén ej erinran mot inval i klubben lämnas invalsförslaget till styrelsen. Har ej heller styrelsen erinran föreslår styrelsen inför allmänt klubbmöte inval av föreslagen kandidat.

11 10 Har därefter enskild medlem i klubben erinran skall detta enskilt redovisas för ledamot av medlemskommittén eller styrelsen. Finns ej sådan erinran föreslås kandidaten till inval en andra gång inför klubbmötet varefter slutgiltigt inval sker. Kommentar: Reglerna för inval har ändrats så att klubben nu uppfyller krav på allmännyttig ideell förening. Januari : Kassaförvaltaren redovisade ett överskott med 70 kr från julgransförsäljningen...även om det ekonomiska resultatet var minimalt hade ändå klubbens good will förbättrats och dessutom hade försäljningen givit klubben en rik erfarenhet....julfesten för barnen besöktes av 98 barn och 75 vuxna.... Kommentar: 1960 började alltså den julgransförsäljning, som sedan under många år varit tradition. Februari : Lion Carl Henning Ryttarsson vädjade till klubben att ta initiativ till bildande av Lions Club i Österhaninge. Klubben beslöt att med glädje åtaga sig denna uppgift. 10: Lion Anders Söderberg redogjorde för aktivitetskommitténs plan för uppröjning av Tingshusets trädgård. Efter expertuttalande av Lion Herbert Palmqvist beslöt klubben godkänna denna plan. Enligt ett upprop, som därefter delades ut till de närvarande bröderna, äger aktiviteten Tingshusets trädgård rum söndagen den 23 april med början klockan sju på morgonen. Maj : Arne Samuelsson meddelade att klubbmedlemmarna ännu en gång under maj månad kommer att kallas till arbete i Tingshusets trädgård. 12: Klubben beslutade att ej sammanträda i juli och augusti. September 1961 En kris seglar upp 15: Fyra lejon, som vid auktionsaktiviteten haft massor av bilkörningar, begärde 4 * 50 kr för dessa, men erbjöd sig i samma andedrag helt generöst att skänka pengarna till administrativa kassan. Men si detta föll inte i god jord, utan föranledde diverse anmärkningar även om klubben på sätt och vis var tacksam för erbjudandet. Diskussionens vågor gingo höga och mitt under uppbrusningen påminde sig broder Svenåke att han målat skyltar och dem ville han ha 100 kr för och i likhet med bilkörarna skänka pengarna till administrativa kassan. Men han rönte mothugg. Lion Gustav stod efter en stunds funderande upp och tog tillbaka sitt erbjudande å egna och övriga bilkörares vägnar. Klubben hade stor förståelse för att medlem, som haft slika utgifter i samband med en aktivitet skulle ersättas för sina utlägg. Underförstått: aktiviteten har såväl en inkomstsida som en utgiftssida. Herr presidenten uppmanade berörda medlemmar att inkomma med räkning på havda faktiska utgifter. Kommentar: Jämför den intressanta fortsättningen av detta ärende under våren 1962! 16. Först vid 10-tiden hade klubben avverkat sin dagordning, då... Oktober : Klubben beslöt att den 10 november anordna en Ladies Night med gåsmiddag. När våra skånska bröder hörde ordet gås, slätades deras tarmludd ut och deras maskformiga bihang krökte sig i hisnande glädje.

12 11 Februari : Past president Nils Bååthe interpellerade i ett ärende, vars förhistoria är följande: Till senaste sommarens aktivitet auktionen vid Årsta lät klubben måla några affischtavlor hos firma Amandus Gustavson, vars chef är Lion Svenåke Amander. Klubben fick därefter en kvitterad faktura på 100 kr från firman, samtidigt som Lion Svenåke meddelade, att han donerade beloppet till den administrativa kassan. Inom klubben råder starkt delade meningar om det rätta i att på detta sätt transferera aktivitetsmedel till den administrativa kassan. Past president Nils Bååthe ville nu veta orsaken till att styrelsen hade vägrat att mottaga Lion Svenåkes donation. Presidenten upplyste, att styrelsen bl.a. vid ett tillfälle diskuterat frågan om rätten till sådana donationer ända till klockan två på natten utan att komma fram till en fast ståndpunkt. Styrelsen ansåg, att frågan därför f n vilar. Presidenten framhöll också med eftertryck, att flera av de medlemmar, som är bestämda motståndare till sådana transfereringar, i kväll var frånvarande. Lion Gunnar Waldner framhöll bl.a. följande: Lionrörelsen är i första hand en välgörenhetsorganisation. Vill någon därför donera, så skall det ske till aktivitetskassan. Han fann det orimligt och stötande mot Lionrörelsens etik att genom s.k. donationer överföra aktivitetsmedel till den administrativa kassan. Han varnade dessutom för att idag tvinga fram ett avgörande, framförallt då dagens föredragningslista icke ens upptoge frågan, och då så få medlemmar vore närvarande. Vice presidenten Börje Ekelund betonade: Om det bland allmänheten bleve känt, att klubben genom s.k. donationer överförde aktivitetsmedel till den administrativa kassan, skulle detta skada klubbens anseende. Vice presidenten Börje erinrade därjämte om att Lions stadga endast känner ett sätt, på vilket intäkterna till den administrativa kassan kan ökas, nämligen att höja medlemsavgiften. Även Lion Nils Piehl yttrade sig mot förslaget om donationer till administrativa kassan. Past president Nils Bååthe anförde: Då klubben har att motse stora utgifter för bl.a. sin representation vid riksmötet i Malmberget, är det tacknämligt, om klubben genom donationer till den administrativa kassan kan öka denna. Han fann ingenting stötande i att på detta sätt transferera aktivitetsmedel till den administrativa kassan. Han uppgav att liknande transaktioner ofta förekommer inom Rädda barnen och Röda Korset. Han föreslog att besluta mottaga gåvor till den administrativa kassan. För detta förslag talade också Lions Svenåke Amander, Herbert Andersson, Gustaf Mattisson och Anders Söderberg. Lion Gunnar Waldner yrkade i första hand bordläggning enligt vanliga bestämmelserna om en tredjedel av de närvarandes röstar för bifall och i andra hand avslag på det framställda förslaget. Past president Nils Bååthe krävde vanlig röstövervikt för ett bifall till bordläggning. Presidenten ställde proposition på de olika förslagen om bordläggning. Med acklamation beslöt klubben vanlig röstövervikt för ett bifall till bordläggningsyrkandet. Efter votering beslöt klubben med 11 röster mot 5 att avslå bordläggningsyrkandet. Därpå beslöt klubben efter votering med 12 röster mot 4 att bifalla Past president Nils Bååthes förslag om rätt för klubben att mottaga gåvor till den administrativa kassan. Två medlemmar avstod från att deltaga i omröstningarna. 8: Presidenten meddelade att en Lionklubb kommer att bildas i Österhaninge, och att ett informationsmöte är utlyst till den 14 februari : Klubben beslöt på styrelsens förslag att anslå omkring 600 kronor för inköp av två instrument (en tvärflöjt och ett slaginstrument) till ungdomsorkestern i Västerhaninge.

13 12 Kommentar: Protokollet är signerat och justerat på följande sätt: (Jfr 3 i protokollet för mars och 6 i aprilprotokollet detta år.) Med undantag av 6. Justerat Gunnar Ernest Västerhaninge som ovan Gunnar Waldner Mars : Februariprotokollet upplästes. Past president Lion Nils Bååthe var inte nöjd med 6, som handlade om gåvor till administrativa kassan. Han vände sig särskilt mot användningen av ordet transferera. Lion Karl-Erik Wik ville uppskjuta frågan i och för senare behandling och då skulle den anmälas i kallelsen till nästa möte. Han upplystes om att beslut hade fattats vid förra mötet. Lion Herbert tyckte att man tog för allvarligt på denna fråga. Det är ju endast medlemmar, som gjort en tjänst och vill skänka klubben, d v s administrativa kassan ett visst belopp. Presidenten förklarade till sist att han inte omedelbart ville justera protokollet utan önskade senare i lugn och ro överväga dess innehåll och pröva huruvida han kunde tänka sig att sätta sitt namn inunder detsamma. 12: V. Presidenten i Österhaninge Lions Club herr Artvin framförde ett tack till Vh Lions Club för att den stått fadder vid bildandet av deras klubb samtidigt som han tackade för inbjudan till klubbmötet. April 1962 Krisens upplösning: 6: Kommentar: Här redovisas den slutliga skrivningen till 6 i februariprotokollet. Meningen Han fann ingenting stötande i att på detta sätt transferera aktivitetsmedel till den administrativa kassan hade nu ändrats till Han fann ingenting stötande i att på detta sätt öka den administrativa kassan. Ordet transferera förekommer alltså inte längre. Paragrafen slutar: Klubben beslöt godkänna denna lydelse i februariprotokollet. 6: Förelåg skrivelse, som bilägges protokollet, Lion Gunnar Waldners avsägelse om vidare medlemskap. Klubben beslöt godkänna hans utträde. 7: I en längre skrivelse, som bilägges protokollet, begärde Lion Karl-Axel Gabrielsson sitt utträde ur klubben. Denna beslöt bifalla den gjorda framställningen. Kommentar: Skrivelserna har ej återfunnits. Dessa två principfasta herrar hade beslutat lämna klubben med anledning av beslutet enligt 6 i februari, som slutgiltigt justerades i april. 13: Beslöts bjuda de gamla på ålderdomshemmet på bilutflykt, varvid Lion Herbert Andersson skulle bjuda på kaffe vid Årsta Havsbad. Maj : Klubben beslöt slutföra sin aktivitet med Tingshusträdgårdens färdigställande påföljande dag, lördagen den 12 maj. Samling kl med räfsor och spadar. Juni : Aktiviteten med tingshusträdgården kan nu anses avslutad. Den fina trädgården anbefalles tingshusstyrelsen med en förhoppning om att trädgården månde hållas vid makt och att den under vårdarens hand städse blomstra skulle. November : Presidenten meddelade att styrelsen remitterat ärende rörande inköp av gåvor till Församlingshem och högstadieskola resulterat i att styrelsen låtit vidtala Eppe Wik att komponera och utföra tvenne vävnader enligt förslag, som hon själv skall utarbeta i samråd med representant för styrelsen. Vid en förstahandskontakt, som tagits med Eppe, hade hon

14 13 antagit uppdraget och som max. -pris per vävnad hade överenskommits om 800:- kronor inkluderande förslagsgivning och vävnadernas utförande i färdigt skick. På presidentens uppmaning lämnade Eppe Wik en kortfattad redogörelse över hur hon tänkt sig vävnadernas utförande. Efter en kort överläggning beslöt klubben godkänna styrelsens åtgärd rörande de aktuella gåvorna. Det skulle antecknas att Eppe Wik icke var närvarande vid ärendets behandling. Kommentar: Eppe Wiks vävnad, med motiv från Västerhaninge, kan beskådas i församlingshemmet utanför kyrkoherdens tjänsterum. December : Från styrelsen förelåg förslag om att klubben skulle besluta att ge styrelsen tillstånd att utan särskilt hörande kunna disponera av aktivitetsmedel ett visst belopp för utbetalning i vissa katastroffall. Det har nämligen visat sig opraktiskt att i en del fall tvingas ta upp denna fråga till behandling på klubbsammanträde innan utbetalning kan ske. Frågan väckte diskussion och skilda förslag framfördes. Klubben beslutade att tillåta styrelsen att utan klubbens hörande utbetala upp till 500 kr i bidrag för akuta behov. Januari : Presidenten erinrade om att plats ännu finnes för nya medlemmar - övre gränsen lär vara 30 st. - och uppmanade klubbens medlemmar att inkomma med förslag till medlemsrekryteringskommittén. Februari : På styrelsens förslag beslöt klubben att låta instifta två stipendier - ett till Folkhögskolan och ett till Berga Lantbruksskola. Stipendiernas penningvärde skall uppgå till omkring 100 kr per stipendium och de skall utdelas vid läsårets slut till sådan elev, som kollegierna på resp. skolor anser förtjänt därav. Maj : Presidenten redogjorde för invigningen av skolans (Ribbyskolans) aula. Det konstverk som klubben överlämnade i samband med invigningen hade väckt både upp-märksamhet och stor tacksamhet. Presidenten framförde klubbens tack till fru E. Wik. Oktober : Diskuterades frågan om kallelse till varje ordinarie månadsmöte är nödvändigt att utskicka. Presidenten framhöll att utsändandet är förknippat med dels kostnader dels arbete. Efter kortare diskussion beslöts att kallelse skall utskickas som tidigare skett. 5: Framlade Presidenten styrelsens förslag att på kallelse till nytt månadsmöte skall antecknas föregående mötes närvaroprocent. Avsikten härmed är att så långt möjligt stimulera bröderna till 100 %-ig närvaro. Ingen hade något att invända mot detta. November : Presidenten avslutade förhandlingarna och bjöd de sjutton paren och två sep. Lionbröderna att stiga ner i krogsalen till gåsagillet och önskade att våra avhållna ladies skulle få en trevlig afton. Januari : De olika kommittéerna rapporterade följande: Ungdomskommittén: Lion Karl Erik Wik redogjorde för julfesten för barn. 245 st barn hade räknats in. PR-kommittén: Lion Gunnar Jannering berättade om den reklam som gjorts inför julfesten, men ifrågasatte om man till nästa år skulle reklamera alltför mycket för denna tillställning, då anslutningen av barn kunde bli alltför stor.

15 14 April : Från Nynäshamnsklubben hade, enligt Västerhaningeklubbens önskemål, översänts ett par julfemmor som sedan några år säljs i Nynäshamn. Presidenten meddelade att styrelsen ansåg att detta var en metod att få in pengar utan andra utgifter än tillverkningskostnaderna. Styrelsens förslag att klubben skall låta trycka och sälja julfemmor godtogs enhälligt. 10: Lion Nils Bååthe hade till styrelsen inkommit med skriftlig förfrågan om 300 kronor ur aktivitetskassan kunde skänkas till Betlehemsskolan. Med Lion Nils brev bifogades vädjan från biskop Ljungberg. Presidenten meddelade att styrelsen avslagit denna vädjan, då man bör vara restriktiv med stöd åt utlandet. Presidenten hänvisade också till katastroffonden vars medel använts på ett okontrollerbart sätt. Lion Karl Erik Wik ansåg, att man ej borde låsa fast sig vid principen att ej skänka pengar till utlandet. Har klubben bestämt sig för sådan princip bör beslutet omprövas. Lion Nils påpekade bl.a. att Lionismen är en internationell rörelse och att Sverige hjälper på många vis. Han pekade också på att Sverige ej varit i krig utan snarare är ett övergött land. Klubben följde styrelsens beslut och avslog denna vädjan om medel. Oktober : Beslöts enhälligt att Ladies Night skall hållas andra fredagen i november. På presidentens förfrågan om matsedeln bl.a. skall innehålla den traditionella gåsen, framgick det att ingen av bröderna hade annan åsikt. 13: Presidenten meddelade att styrelsen beslutat att försöka ordna ett arkiv av klubbens papper mm. Han uppmanade därför f d styrelsemedlemmar och ev. andra som ligger på gamla papper tillhörande klubben att inlämna dessa till styrelsen. Januari : Presidenten, Arne Samuelsson och Anders Söderberg redogjorde för erfarenheter i samband med överlämnande av julgåvor. Det framhölls att arbetet var trevligt och fascinerande. Man underströk att för många mottagare betydde ett par hundralappar mycket för en lyckad jul. För en del mottagare, särskilt ensamboende, betydde troligen det personliga besöket mera. Mars : Aktivitetskommittén meddelade om riksaktiviteten 3 april: Samling sker vid Tingshuset, som skall tjäna som högkvarter. Kommunen uppdelas i tre områden med en organisationskommitté för varje område. I varje område skall fara bilar, som utklädes med t ex björkris och fjädrar. Kl sker återsamling vid Tingshuset. Från detta klockslag får klubben hjälp av scouterna st. lotter skall säljas av klubben. Tyvärr kommer inte alla att förses med röda fjädrar. Affischering sker genom PR-kommitténs försorg. Kommentar: Denna aktivitet var den första Röda Fjädernaktiviteten i samarbete med Sveriges Radio TV. April : Röda Fjädernaktiviteten den 3 april hade inbringat 5455 kronor. Maj : Beslöts om ett bidrag på 2500 kr till sjöscouterna, vilket täcker kostnaden för inköp av en Långedragseka.

16 15 Fortsättningen Från och med verksamhetsåret refereras händelser och beslut i klubben. Protokollstexter in extenso återges endast undantagsvis Två damer, Margit Berglund och Märta Eriksson hade hittills mot betalning skött matlagning och servering vid såväl månadsmötena som Ladies Night. På grund av tidsbrist avsade de sig nu matlagningen och man övergick till matleveranser från Amarants Konditori. Septembermötet avhölls på Sofielunds herrgård (hos Amanders), dit även damerna inbjudits. Man åt helstekt gris och badade i den uppvärmda swimmingpoolen. Klubbens damer anordnar för första gången knäckkokning inför julaktiviteten. Klubbmästaren befrias från julgranshuggning, för att i stället bjuda på sill-lunch i scoutstugan vid Samuelsås efter huggningen. Detta övergick, som bekant, senare i en tradition med ärtsoppa och varm punsch. Granförsäljning i Krigslida ersätter med gott resultat den i Tungelsta och Ribby. Inköpspriset för dessa julgranar på rot från Rikstens gård var 3 kronor. Vid Ladies Night i november serverades fortfarande regelmässigt Gås med Krås. Vid decembermötet beslöts att klubben skulle inköpa egen tomtedräkt. Barnfesten på Trettondagen besöktes av 225 barn. På grund av kall väderlek kunde jan och febr månadsmöten ej hållas i Tingshuset. Under marsmötet diskuterades för första gången frågan om klubben skulle låta installera elvärme i Tingshuset. Det framhölls att detta också vore önskvärt ur underhållssynpunkt. Beslut fattades om att bekosta en ljuskrona till Västerhaninge renoverade kyrka, som skulle återinvigas den 28 augusti Kronan tillverkas av konsthantverkare i Gränna och kostar kr med inskription Lämpligt antal medlemmar hade diskuterats under någon tid. Klubben hade nu 35 medlemmar och styrelsen rekommenderade bröderna att ej anstränga sig över hövan för att rekrytera nya medlemmar. Julfemmeförsäljningen skedde distriktsvis, där Lions två och två tilldelats försäljningsdistrikt. Kartor över vars och ens distrikt utlämnades. Barnens julfest besöktes av 250 barn. Klubben lät installera el-element i Tingshuset. Tre st i krogsalen och 4 st i tingssalen. Kostnad kronor. Skälet till detta var att Tingshuset bedömdes förfalla genom att i huvudsak stå helt ouppvärmt. I april föredrog presidenten förslaget till klubbstandar, vilket fastställdes. Vidare meddelade presidenten att Lion Anders förslag om klubbmatrikel och månadstidning faller på kostnadsfrågan. I april genomfördes också det första familjerallyt med 125 deltagande ekipage i gott samarbete med Haninge Motorklubb. Vid 15 kontrollstationer erhölls uppgifter att lösa avpassade för familjer med barn.

17 , 10-årsjubileum Den 11 november firades klubbens 10-årjubileum under högtidliga former. Jubileumsprogrammet inleddes med en eftermiddagskonsert i Västerhaninge kyrka under medverkan av Ingeborg Nyberg och Västerhaninge ungdomskör. Till konserten hade handikappade, pensionärer och kommunens styresmän inbjudits. På kvällen samlades man med damer på Årsta Slott för smokingmiddag med dans och underhållning. Dansmusiken utfördes av Preben Jenevis orkester. Många gäster deltog, förutom DG och ZO representanter för zonens klubbar. Under kvällen mottogs ett antal gåvor och telegram till klubben. Styrelsens befogenheter var under året en brännande fråga. En del medlemmar ansåg att styrelsen borde kunna få ta ett större beslutsansvar samt att finans- och beredningskommittén skulle bereda ärendena på sådant sätt att klubbesluten underlättades. Kort sagt ansågs på många håll att sammanträdestiden borde kunna kortas av. Riktigt ordentligt tände det till när styrelsen den 12 jan föredrog sin behandling av frågan om nyrekrytering. Förslaget innebar att nyrekrytering bör ske med tanke på föryngring, yrkesspridning och intressesfär. Se protokoll 12 jan 1968, 11. Många medlemmar kunde inte förstå tal om nytt blod och nya idéer. Menade man att göra klubben till en ungdomsklubb? Man diskuterade utförligt om intressesfär var viktigare än yrkesspridning. Andra ansåg att klubben alltför mycket kör i gamla hjulspår, att medlemsantalet behöver utökas för att frånvaron vid aktiviteter är stor och att nytt blod ger nya idéer. Till slut bordlades frågan. Till vårens marknad hade Hootenanny Singers engagerats. Framförallt snö och regn gjorde att aktiviteten gav en förlust på ca 2000 kronor. Se artikeln om Röda Fjädern! Till julmarknaden hyrdes kostymer för 225 kronor till samtliga bröder från Karl Gerhards Kostymateljé. Sålunda vimlade julmarknaden av clowner, 1800-talsuniformer, indianer, skogshuggare o s v. Clownen Lion Gösta Känngård sålde 1/2-meterlånga papptrumpeter med förfärligt ljud, vilket gjorde att folk lockades till marknaden för att ta reda på vad som pågick. Som alltid hittills gåsamiddag vid Ladies Night i november. Barnfesten i församlingshemmet besöktes av 240 barn och kostade klubben 475 kronor. Under våren 1969 förekom en lång diskussion om vad som avsetts med föryngring. Presidenten menade att talet om föryngring tolkats felaktigt. Det hade aldrig varit tanken att någon inom klubben skulle behöva lämna den av åldersskäl. Tvärtom var det ju så att de äldre i allmänhet är de mest aktiva. Tanken skulle endast vara att man behövde tänka på en föryngring vid intagning av nya medlemmar. Flera ansåg att styrelsen skulle ges större befogenheter, så att sammanträdena kunde bli kortare. För att inte förlänga mötet ytterligare ansåg presidenten att beslut i sistnämnda fråga borde fattas vid annat tillfälle. Frågan om föryngring m m hade nu intensivt och delvis upprört diskuterats under tre på varandra följande möten, men dessutom under föregående verksamhetsår, och resultatet av detta kan väl sägas vara att känslorna nu svalnat. Under våren genomfördes också den stora Röda Fjädernaktiviteten, för vilken redogjorts särskilt samt ett lyckat familjebilrally med 98 deltagande ekipage.

18 Klubben fattade principbeslut om att stödja ett förslag av VDG, Gustaf Lundblad, om ett läger i Elvskogen för synskadad ungdom i samarbete med URK. Klubben deltog med diverse aktiviteter vid invigningen av TJÄDERN, vilket var det namn man gav Västerhaninge nya centrum. Fritidsgården för barn och ungdom fick då följdriktigt heta ÄGGET. Klubben genomförde vidare en våraktivitet i centrum (Tjädern) i samarbete med företagarna. Dragplåster var förutom barnkarusell en blåsorkester, folkdanslaget Haningarna, Preben Jenevis orkester med sångaren Ola Lundström och TV -Bosse Larsson, musikgruppen Smusics samt ett programbladslotteri. Julfesten för barn i församlingshemmet besöktes av 325 barn och 120 kaffebiljetter såldes. 60 teaterbiljetter inköptes och fördelades bland pensionärer och patienter vid kronikerhemmet. För transporterna till och från teater svarade klubbmedlemmar. Enligt beslut i skolstyrelsen skulle inga premier utdelas i grundskolan, varför sådana nu endast gick till musikskolan och Berga lantbruksskola. Folkhögskolan hade tidigare tackat nej. Exempel på övriga bidragsmottagare: Julfemmemedlen utdelades före jul till behövande, handikappidrott, resor för handikappade, Haningepojkarna, Haninge Motorklubb, ersättning av utslagna fönster i Tingshuset. Lion Gustaf Lundblad arbetade intensivt tillsammans med särskilt tillsatt kommitté med förberedelser för det första lägret för synskadade i Elvskogen. Lägret genomfördes sedan under juli månad och 19 st av de synskadades hemmaklubbar lämnade ersättning för sina deltagare. Under lägertiden genomfördes tre utflykter till F 18 flygflottilj i Tullinge, skärgårdstur och till Berga Örlogsskolor. I lägret anordnades diverse tävlingar samt en trivselkväll med Gnesta Kalle och hans gäng På grund av kommunens övertagande av Tingshuset och dess flyttning längre in på tingshustomten flyttade klubben sina månadsmöten till Medborgarskolans kurslokal vid Tungelstavägen f o m februarimötet Den 11 juni hölls klubbens första månadsmöte på Muskö efter inbjudan av Lion Gustaf Lundblad. Denna inbjudan har senare följts av många fler, som tacksamt antagits. Bland alla utaktiviteter kan nämnas: bidrag till VIF ungdomssektion, sju behövande familjer tilldelades julfemmemedlen, bidrag till Västerhaninge scoutkår för inköp av en segelbåt typ Minette, Röda Korsets sommarkoloni Elvskogen erhöll ett bordtennisbord med tillbehör, bidrag till Västerhaninge Båtsällskap för inköp av trissjolle. Klubben genomförde 24/6-8/7 ytterligare ett läger för synskadade ungdomar , 15-årsjubileum Den 3 juni 1972 firade klubben sitt 15-årsjubileum i Bygdegården. Matborden hade placerats i björkbersåer med öppningen in mot scenen. Programledare var Lion Karl Erik Wik, försedd med lejonsvans. Många gäster deltog och klubben tilldelades en hel del gåvor. Klubbens, för ändamålet startade sångkör underhöll också med sång iklädda halmhattar och ackompanjerade på piano av Lion Arne Persson. Distriktsguvernör i 101-O 1971/72 var Gustaf Lundblad från Lions Club Västerhaninge. 100 % närvaromärken till alla förtjänta utdelades för första gången i oktober. Från och med decembermötet flyttade klubben sina månadsmöten till Föreningsgården (f d Kommunalhuset). Vid februarimötet beslöts efter votering att rökning icke längre skulle

19 18 tillåtas i sammanträdeslokalen. I mars fick sekreteraren klubbens uppdrag att spåra charterbrevet. I trygg förvissning om att förslaget skulle stoppas av internationella styrelsen röstade presidenten och sekreteraren vid riksmötet för att multipeldistriktet skulle till kommande världsmöte föreslå kvinnliga medlemmar i Lions. LC Borgåensis accepterade av LC Västerhaninge föreslaget vänklubbsförhållande. Exempel på utaktiviteter: Bidrag till resor för handikappade, julfemmemedel till behövande familjer inför julen och till Hammarbo barnhem, bidrag till Västerhaninge ungdomskör för att möjliggöra USA-turne, Tungelsta IF samt trafik- och polioskadade. Ett läger för synskadade ungdomar, med omfattande utflyktsprogram, anordnades liksom under de två tidigare åren i Elvskogen Den högsta möjliga befattningen inom multipeldistrikt 101, som Guvernörsrådets ordförande, innehades detta år av Gustaf Lundblad. I augusti 1972 grundades LIONS INTERNATIONAL FOUNDATION, med syftet att verka som en katastroffond, ur vilken medel kan tas i anspråk vid akuta nödsituationer genom exempelvis jordbävningar, orkaner, översvämningar och torka. Till invigningen av den nya kyrkan i Tungelsta hade klubben skänkt ett textilkonstverk, som framtagits i samarbete med Medborgarskolan. Handikappades vistelse vid Årevidden sponsrades. Denna sponsring har senare upprepats under många år. Synskadelägret i Elvskogen genomfördes 23/6-6/7. Vid Ladies Night den 28 oktober gästades klubben av Lions med damer från vänklubben Lions Club Borgå Borgoensis (Borgå landskommun), vilket för värdar och värdinnor inom vår klubb kraftigt förstärkte Ladies Nights karaktär av firande Under hösten sändes nedan citerade brev till 14 idrottsföreningar, 3 scoutkårer samt Haninge Vi Unga och Röda Korsets ungdomsavdelning i Västerhaninge: Styrelsen för Lions Club Västerhaninge uppvaktas årligen med brev från skilda föreningar, klubbar och andra sammanslutningar av föreningskaraktär, vilka i dessa framställer önskemål om bidrag till sin verksamhet, sitt materielförråd, resor etc. Då LC Västerhaninge själv måste införskaffa sina medel på samma sätt som föreningarna själva ser om sin ekonomi, d v s genom lotterier, försäljningar och mässor, förefaller det LC Västerhaninge felaktigt att insamlade medel fördelas till ovan beskriven föreningsverksamhet, som i vissa fall hittills har skett. Styrelsen för LC Västerhaninge har beslutat att ej medgiva några bidrag till föreningar, klubbar och sammanslutningar med hänvisning till ovanstående, men avser LC Västerhaninge att i stället utdela ungdomsledarstipendium, som förening har att söka enligt medsänd inbjudan. Under hösten beslöt PR-kommittén att under året leverera förslag till hur klubbens alla gåvostandar skulle kunna användas. Kommittén beslöt att vid månadsmötena under verksamhetsåret presentera mindre lyckade förslag för att slutligen presentera ett seriöst förslag vid junimötet. Kommittén tillverkade bl.a. en modell av tingshuset att användas i samband med vissa demonstrationer av kommitténs idéer om standarens användning. En av dessa idéer gick ut på att man i krogsalen skulle uppställa ett antal behållare med en krutladdning i bottnen

20 19 och därovan fylla behållarna med standar. Genom att avfyra krutladdningarna skulle man kunna åstadkomma ett standarregn över t ex supébordet i samband med Ladies Night. Denna idé demonstrerades med hjälp av modellen, i vilken man monterat ett antal behållare i form av bordsfyrverkeri, där serpentiner ersatts med tusentals små pappersstandar i granna färger, som vid oväntat avfyrande regnade över hukande lions. Slutligen överlämnades Fontän till klubben. Detta var en isärtagbar ställning, tillverkad av svetstråd på ekfot, i vilken ett stort antal standar kunde upphängas att bl.a. användas som bordsdekoration vid högtidliga tillfällen. Den kastades 1993 i soporna, då förrådet i Föreningsgården utrymdes. Städarna, som tillkommit efter Fontän, kunde inte se någon vettig användning av dessa ståltrådar. Vid junimötet överlämnade också kommittén sitt eget standar, monterat på ekfot till klubben. Standaret var försett med bilder på de två kommittéledamöterna och texten Ars longa vita brevis - konsten är lång, livet kort. Två utflykter med patienter från sjukhemmet genomfördes. En shoppingtur till Farsta Centrum med sightseeing i kommunen och en tur där Södertörn besågs och det bjöds på kaffekalas i Nynäshamn. Vid ålderdomshemmet ordnades lördagsdans med kaffekalas. Ungdomsledarstipendier tilldelades Tungelsta IF. Lägret för synskadad ungdom genomfördes i Elvskogen under tiden 17/6-28/6. Protokollen från maj och juni 1974, med Lion Karl Erik Nylén som protokollförare kan mycket väl läsas flera gånger, så dom återges in extenso i särskilda bilagor Den 24 januari firade Lions Club Borgoensis 10-årsjubileum och fem Lions med fruar representerade Västerhaningeklubben. Man genomförde två aktiviteter på Västerhaninge sjukhem och utförde transporter i samband med en midsommaraktivitet för patienterna. På ålderdomshemmet Västergården genomfördes en lördagsdans med kaffekalas. Ungdomsledarstipendier utdelades till Tungelsta IF, Västerhaninge IF, Västerhaninge Tennisklubb, Västerhaninge Scoutkår och Västerhaninge lokalförening av Skid- och Friluftsfrämjandet. Lägret för synskadade genomfördes i Elvskogen 21/6-1/7. Bl.a. förekom följande lägeraktiviteter: Lekar och lägerbål, idrott, besök på Gröna Lund, besök vid 1 helikopterdivisionen Berga, båtutflykt till Nåttarö, besök på Berga lantbruksskola, besök på Sveriges Radio samt besök vid Elvskogen av Sven Nahlin, som utbildar blinda dykare. Den sista kvällen bjöds på festmiddag i Elvskogen med inbjudna gäster från De Blindas Förening (DBF) och från LC Västerhaninge Under detta år bildade Gustaf Lundblad den nya klubben Lions Club Stockholm City, med lunchsammanträden. Lördagen den 4 oktober anlände ett antal gäster från vänklubben i Borgå till Kapellskär för att fira Ladies Night hos Västerhaningeklubben. En Framtidskommitté redovisade förslag: Dessa innebar bl.a. att julfemman fortsätter men med ändrad text, att loppmarknad hålles på hösten och vårmarknad i samarbete med företagarna på våren. Julmarknaden ifrågasattes, men klubben kunde inte tänka sig att slopa densamma. Aktiviteterna främst bör ligga på det medmänskliga planet, med stöd till handikappade, sjuka och ungdom. De återkommande aktiviteterna på sjukhemmet och Västergården, liksom lägret för synskadad ungdom ansågs också lämpliga i framtiden.

Protokoll Zonmöte zon

Protokoll Zonmöte zon Protokoll Zonmöte zon3 2013-09-02 ZO Johnny Berggren öppnade mötet och hälsade alla närvarande välkomna. Närvarande LC Borgholm 1 LC Färjestaden 4 LC Mörbylånga 1 LC Nybro 3 LC Kalmar 1 LC Kalmar U 2 LC

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Lions Club Bålsta En liten cell i en världsomspännande organisation Org.-nr 817000-9222 Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Bankgiro 579-2957 Swish 1234 26 09 80 E-post balsta.lions@balsta.lions.se

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

TEKNISKA FÖRENINGEN i KRISTIANSTAD

TEKNISKA FÖRENINGEN i KRISTIANSTAD TEKNISKA FÖRENINGEN i KRISTIANSTAD Föreningens stadgar Antagna 1937-11-20 med ändringar 1947, 1950, 1973, 1988, 1992, 2009 och 2012. 1. Ändamål Tekniska Föreningen i Kristianstad har till ändamål att på

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

PROTOKOLL LIONS CLUBS ZON 6, 101 SM

PROTOKOLL LIONS CLUBS ZON 6, 101 SM PROTOKOLL LIONS CLUBS ZON 6, 101 SM Dag: 2016-09-26 Plats: Lionslokalen i Västervik Närvarande: ZO Kjell Turesson, LC Norra Tjust vzo Ylva Sjöholm, LC Vimmerby, Linnéa LC Hultsfred: Jan Almqvist LC Vimmerby:

Läs mer

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb 2 Varför starta mc-klubb? Att starta en mc-klubb innebär att man samlas runt det gemensamma intresset motorcykeln. En SMC-klubb visar genom

Läs mer

UaFS Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

UaFS Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige den 12 november 2003, 137 med ändring den 9 mars 2005, 48, med ändring den 13 februari 2008, 36 och med ändring 14 april 2010, 70 Uddevalla

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

STADGAR. Botkyrka Hembygdsgille. för

STADGAR. Botkyrka Hembygdsgille. för STADGAR för Botkyrka Hembygdsgille Nytryck av stadgar med beslutade ändringar och tillägg införda. Textsatt med programmet PageMaker av Arne Mattsson 2012. 1 STADGAR FÖR BOTKYRKA HEMBYGDSGILLE 1. ÄNDAMÅL

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID 1 STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID Fastställda vid bildandet av United Rescue Aid vid konstituerande möte den 19 november 2015 och senast justerade inför årsmötet i April 2016. FÖRENINGENS MÅL OCH INRIKTNING

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Systraföreningen Junebäcken Dessa stadgar är antagna på föreningens årsmöte 2012-01-18

Stadgar för Systraföreningen Junebäcken Dessa stadgar är antagna på föreningens årsmöte 2012-01-18 Stadgar för Systraföreningen Junebäcken Dessa stadgar är antagna på föreningens årsmöte 2012-01-18 Namn, ändamål samt styrelsens säte 1 Namn Denna förenings namn är Systraföreningen Junebäcken. 2 Ändamål

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet Stadgar för Svenska Fysikersamfundet 1 Namn och ändamål 1.1 Svenska Fysikersamfundet 1 (härefter benämnt Samfundet) är en sammanslutning av den fysikaliska vetenskapens utövare, främjare och vänner. 1.2

Läs mer

Stadgar för SYLF Blekinge

Stadgar för SYLF Blekinge Stadgar för SYLF Blekinge Erkänd som lokalavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF). Senast ändrade vid SYLF Blekinges årsmöte 20:e januari 2016 och ändringen godkänd av SYLF:s styrelse XX månad

Läs mer

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 14 april 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda 2002-09-14. 1 Ändamål Föreningens ändamål är: att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

Kallelse och handlingar till ordinarie sammanträde skall vara ledamöter och suppleanter tillhanda senast sju dagar före sammanträdet.

Kallelse och handlingar till ordinarie sammanträde skall vara ledamöter och suppleanter tillhanda senast sju dagar före sammanträdet. ARBETSORDNING FÖR UPPSALA STUDENTKÅRS FULLMÄKTIGE Antagen av fullmäktige den 16 april 2012 1 Ledamöter och suppleanter Vid röstsammanräkningen fördelas mandaten mellan i valet deltagande partier enligt

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab. STADGAR För Blue Ribbon Squares Stiftad 2011-04-10 1. Ändamål 1.1 Blue Ribbon Squares är en ideell förening med syfte att: - Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Prisdialogen

Stadgar för Prisdialogen Stadgar för Prisdialogen Prisdialogen är en ideell förening med säte i Stockholm. Den bildades den 14 december 2012 av Riksbyggen, SABO och Svensk fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige), då även

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

Stadgar SAS Group Club Sweden 2016

Stadgar SAS Group Club Sweden 2016 Stadgar SAS Group Club Sweden 2016 Denna upplaga ersätter SAS Group Club Swedens tidigare utgåvor. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄNDAMÅL... 2 2 MEDLEMSKAP... 2 3 ÅRSAVGIFT... 2 4 VERKSAMHETSÅR... 2 5 STYRELSE...

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN

CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN NOTERA: Innan mötet inleds bör installerande tjänsteman (vanligen närmast föregående klubbpresident) utse en assistent. Denna assistent bör bekanta

Läs mer

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter STADGAR för Ideell förening med årsavgifter 1 NAMN Föreningens namn är Grängsbo Bygdegårdsförening 1 2 ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 Svenska Russavelsföreningen Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 1 Namn. 2 Säte 3 Ändamål. 4 Lokalförening 5 Medlemskap Föreningens namn är "Svenska Russavelsföreningen"

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Sida 1/5 Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 1 Namn och uppdrag I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi

Läs mer

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014.

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014. STADGAR Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj 1947. Senast reviderade den 20 maj 2014. 1 Firma Föreningens firma är Avfall Sverige. 2. Ändamål Föreningens ändamål är att tillvarata

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 1. KLUBBENS NAMN Ungdomsklubbens namn är Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb 2. MÅLGRUPP Ungdomsklubben är en

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen AVDELNINGEN 1 Avdelningen är ansluten till fackförbundet TULL-KUST Avdelningen skall i enlighet

Läs mer

Stadgar för Falkenbergs Motorklubb (FMK)

Stadgar för Falkenbergs Motorklubb (FMK) Stadgar för Falkenbergs Motorklubb (FMK) Framlagda för årsmötet 2009 och antagna som reviderade stadgar årsmötet 2010-02-13 Organisationsnummer: 849 000 5157 Föreningsnummer RF: 1564-04 Stadgar för Falkenbergs

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Stadgar för Svenska Othelloförbundet SOF Antagna Ändrade

Stadgar för Svenska Othelloförbundet SOF Antagna Ändrade Stadgar för Svenska Othelloförbundet SOF Antagna 2003-04-24 Ändrade 2004-09-18 2011-09-10 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap 3 Organ 4 Styrelse, arbetsutskott och sessioner 5 Valprocedur 6 Särskilda

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Årsstämmoförhandlingar 1 juni 2016 kl 20.00, i Istorps församlingshem

Årsstämmoförhandlingar 1 juni 2016 kl 20.00, i Istorps församlingshem Årsstämmoförhandlingar 1 juni 2016 kl 20.00, i Istorps församlingshem 1. Stämmans öppnande Föreningens ordförande Sven Fogelberg öppnade stämman. 2. Val av stämmoordförande och val av protokollförare Ordförande

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet.

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist som hälsade alla välkomna till Tierp. 2. Val av ordförande att leda mötet Stig Lundqvist valdes till ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare DS

Läs mer

Stadgar för Haflingersport Sverige

Stadgar för Haflingersport Sverige Stadgar för Haflingersport Sverige Bildad den 28 september 2014. Förslag på ändringar på stadgar, beslutas av årsmöte samt extra allmänt möte 2017. 1 Ändamål Föreningen skall skapa en plattform för alla

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer