påtända osläckbara själar Idéskaparna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "påtända osläckbara själar Idéskaparna"

Transkript

1 påtända osläckbara själar Idéskaparna

2

3 Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för.

4 4 Påtända, osläckbara själar

5 5

6 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN: Tryck: Scandbook Falun Kontakt: Elin Fryk Tel: Observera att det inte är tillåtet att kopiera innehållet i denna bok

7 7

8 Innehåll Förord...9 Inledning Programmets kärna Möte med det nya Vilka skillnader finns jämfört med högstadiet? Hur har vi förändrats sedan vi började i augusti 2005? Idéskaparna Vad händer nu? Framtiden Framtidens pedagoger Kan detta göras tidigare?

9 9 9

10 Förord Denna bok är unik i sitt slag då den ger ett inifrånperspektiv gällande 16 elevers resor genom gymnasieåren. Initiativet att skriva boken är deras eget liksom allt arbete med produktionen. Boken är bara en indikation på vad som kan ske när elever ges tillit, förtroende, support när de frågat efter den och ett likvärdigt bemötande. Vår ansats som pedagoger inför starten av ett nytt gymnasieprogram var att: förbereda eleverna för det okända, för ständig förnyelse och förändring, liksom för en samtid som vi till mans kanske inte själva till fullo är medvetna om. Nutiden och framtiden är så oerhört mycket mer komplex och oförutsägbar än för bara några årtionden sedan. Många hänger upp sig på gamla principer för trygghet, men de fungerar inte för de generationer som växer upp idag. Styrning, kontroll och klassiska auktoritära metoder ger bara pedagoger och elever en falsk trygghet att luta sig mot under en begränsad tid. Nu behövs en annan utgångspunkt där eleverna får lära sig att möta nya situationer och ständig förändring och att finna en trygghet i det. I detta sammanhang blir begreppet kompetens centralt; att kunna göra sin kunskap användbar, värdefull och till nytta för sig själv och för andra. Gymnasieelever har redan när de sätter sin fot på skolan en mängd kompetenser med sig. Varje individ är en enorm resurs för hela klassens utveckling. Det handlar som pedagog om att ha det som inställning, samt att hjälpa eleverna att inse det. Oavsett om individerna är låg eller högpresterande, så är det lika sant för alla. Genom att var och en ges möjlighet att inse sina egna kompetenser och upptäcka sina talanger och sin egen potential blir lärandet till en upptäcktsresa, en utmaning och en meningsfull vardag. Eleverna motiveras inifrån. Till exempel så vill alla ha det lugnt och harmoniskt i klassrummet. Och när eleverna får inflytande och bemöts likvärdigt så ser de själva till att skapa en sådan miljö. Det ligger helt enkelt i människans natur! Men hur åstadkommer man en samtids- och individorienterad samt harmonisk skolmiljö? 10

11 Här kommer den pedagogiska formen för entreprenöriellt lärande in i bilden. Många tror att entreprenöriellt lärande är en ny metod. Men vi menar att det är ett nytt perspektiv att betrakta lärande utifrån som grundar sig i det samhälle vi lever i idag. Det handlar alltså inte endast om att byta metoder, utan att även väva in nya influenser; rön från andra vetenskapliga fält samt att spela in nya kulturella och värdemässiga antaganden i utbildningen. Då lär sig eleverna om sig själva och varandra, samtidigt som de erfar och samtidigt erövrar kunskaper om världen. Mer om entreprenöriellt lärande kan du läsa i boken Så tänds eldsjälar en introduktion till entreprenöriellt lärande. Vår övertygelse har från början varit att i varje elev bor en eldsjäl. Vägen till att denna eldsjäl ska få ta plats varierar mycket från individ till individ. Att ha fått förtroendet att delta på dessa elevers personliga resor genom gymnasietiden är ett oerhört privilegium och en mycket lärorik resa även för oss. Den genuina ömsesidiga kontakten och utbytet är den verkliga lönen för arbetet, särskilt när vi inser att vi inte längre behövs Marielle Peterson & Christer Westlund Klassföreståndare till eleverna bakom denna bok och författare till boken Så tänds eldsjälar 11

12 12 Påtända, osläckbara själar

13 13

14 Inledning Den 22 augusti 2005 var dagen då vi tog ett stort steg i en ny riktning. Vi visste inte riktigt om det själva, men nu i efterhand förstår vi att den dagen var början på någonting som skulle bli bland den största förändringen i våra liv. Den dagen började vi gymnasiet på Hälsa och Ledarskapsprogrammet. 18 förväntansfulla tjejer stod samlade utanför klassrummet och väntade på att få gå in. Detta första kliv in i det nya klassrummet fick omedelbart tankarna att börja gå runt. Vad var detta? Har jag valt rätt? Kommer jag att trivas? Hur kommer klassen att fungera med bara tjejer? Och mer förvirrande skulle det bli. Ska det se ut på det här viset i ett klassrum? frågade vår lärare och slog ut med armarna. Vi tittade oss omkring och fann att borden stod i rader, precis som vi var vana vid. Vad är det för konstigt med detta, undrade vi. Men han gav sig inte. Nej, nu tycker jag att vi möblerar om här inne! Han började genast flytta undan borden och vi hängde på. Till slut hade vi möblerat klart och få bord fanns kvar i rummet. Detta var inte bara den första ommöbleringen i klassrummet, det var också början på en stor ommöblering i våra liv. 14

15 Vad är Hälsa och Ledarskapsprogrammet? Hälsa och Ledarskapsprogrammet är ett specialutformat, lokalt gymnasieprogram. Programmet har till syfte att stimulera och utveckla elevernas kunskaper inom hälsa, ledarskap och entreprenörskap genom programmets kurser. Detta är ett studieförberedande gymnasieprogram, men även yrkesförberedande. Programmet startades år 2005 och vi som skriver denna bok är de första eleverna som började. Hälsa och Ledarskapsprogrammet är beläget i Sunne i Värmland på BrobyGrafiska Utbildning, en kommunal gymnasieskola som för övrigt har fokus på grafiska gymnasieprogram och KY utbildningar. Vilka är vi? Vi är idag 16 tjejer i vår klass, då två av oss bytte inriktning under den första terminen. Vi har alla olika drömmar i livet och vi har våra egna, unika personligheter. Vi är elever på Hälsa och Ledarskapsprogrammet och vi är alla även delägare i vårt gemensamma företag Idéskaparna. Varför har vi skrivit den här boken? Vi har fått en upplevelse av vad skola och lärande kan vara, därför vill vi även ge er samma möjlighet till att få en inblick i hur vi arbetar. Vår vision är att bidra till att skolledare, rektorer, lärare och beslutsfattare inom olika organisationer inför entreprenöriellt lärande i skolan i ett tidigt skede. Vi vill i denna bok berätta om det vi varit med om, vad vi har lärt oss och hur vi har utvecklats som personer. Vi hoppas därmed kunna inspirera, motivera och hjälpa er framåt i er skolutvecklingsprocess. Boken riktar sig även till elever och andra som intresserar sig för detta, som en inspirationskälla och för att visa att entreprenöriellt lärande kan genomföras på ett inspirerande sätt i skolan. 15

16 Visste vi att det skulle bli så här? När vi började på programmet hade vi ingen aning om hur de tre åren skulle bli. Vi visste inte heller att det nya arbetssätt som vi ställdes inför kallades entreprenöriellt lärande. Att entreprenörskapet låg till grund genom hela utbildningen var vi också helt ovetande om. Det är nu under senare tid som vi kommit underfund med hur vårt program är format och vi har successivt vävts in i denna utvecklingsprocess. Att vara ovetande har varit en viktig del i hela processen, vilket har varit både frustrerande och spännande. 16

17 17

18 Programmets kärna I detta kapitel vill vi beskriva hur ämnena hälsa, ledarskap och entreprenörskap ligger till grund genom hela programmet. Ledarskap Vi har utfört många olika typer av ledarskap under de två första åren, men huvudsakligen har vi utvecklat vårt eget ledarskap. Vi har insett att alla är ledare över sig själva och det är det som ligger till grund för att vi sedan ska kunna leda andra människor i framtiden. Ett gott ledarskap handlar inte bara om att kunna leda en grupp, vi har insett att det handlar om så mycket mer än så. Att vara en bra ledare handlar dels om att känna sig själv, känna sina egna gränser och ha samarbetsförmåga, men också att vara lyhörd, att våga och att se varje individ. Självklart är en ledare mycket mer än så och vi har fått en bra inblick i ledarskapets betydelse. Detta har vi lärt oss genom de kurser vi har haft, personer vi träffat och det sätt vi har arbetat med oss själva på. Hälsa Hälsa är något som ligger till grund för hela programmet. Under de första två åren har vi definierat begreppets innebörd och förbättrat vår egen hälsa. Vi har arbetat med oss själva och förbättrat hälsan både psykiskt och fysiskt på olika plan. Att ha en god hälsa, anser vi, är en viktig förutsättning för att överhuvudtaget kunna må bra och trivas med sig själv och med andra. Vår lärare sa en gång under de första veckorna så här: När ni är färdiga på det här programmet ska ni kunna säga till er blivande arbetsgivare; anställer ni mig så kan jag garantera att jag inte kommer att ha en enda dag i sjukfrånvaro. Detta lät då i våra öron, nästan som en omöjlighet. Hur kan vi hindra oss själva från att bli sjuka? Det handlar både om självkännedom och att tycka om det vi arbetar med. 18

19 Entreprenörskap Programmets arbetssätt kallas entreprenöriellt lärande och vi har utifrån det fått många erfarenheter och upplevelser. Entreprenörskapet genomsyrar hela programmet och samtliga kurser och vi har fått uppleva ett helt nyutvecklat arbetssätt. Många förknippar entreprenörskap med företagande, men för oss har det mer handlat om de egenskaper som förknippas med människor som förverkligar idéer. Det har även bidragit till att vi blivit mer motiverade, vi har lärt känna oss själva bättre, vi kan se lösningar på olika problem och vi kan ta för oss mer. Det är just de här aspekterna av entreprenörskap vi tar störst del av. 19

20 20 Påtända, osläckbara själar

21 21

22 Möte med det nya Våra förväntningar Innan vi började på Hälsa och Ledarskapsprogrammet visste vi ingenting om programmet. De flesta av oss valde programmet på grund av intresset för hälsa. Det var även spännande att det var ett helt nystartat gymnasieprogram som ingen annan tidigare gått. Visst fanns det både för- och nackdelar med att vi var de första. Vi hade ingen att fråga om hur det var att gå på Hälsa och Ledarskapsprogrammet och eftersom det var nytt, var det ingen som visste hur det skulle bli. Det fanns en plan för programmet, men ingen visste hur den skulle förändras med tiden. När vi började på programmet förväntade vi oss att arbetsupplägget skulle vara precis som vi var vana vid på högstadiet. Vi trodde även att vi skulle ha lektioner på vanligt vis, det vill säga att få frågor och leta reda på svaren på internet, i olika böcker och vi trodde att vi skulle visa upp våra kunskaper genom skriftliga prov. De förväntningar vi hade stämde till viss del, visst skulle vi läsa om ämnena hälsa och ledarskap. Men ämnena stod för något helt annat än det vi trodde och våra förväntningar passade inte riktigt in i den värld vi verkligen ställdes inför. Vi visste heller inte att det vi höll på med hade med entreprenörskap att göra. Det är något som vi med tiden har fått klart för oss. Vi har insett att detta är något nytt i skolvärlden och vi är medvetna om att vi är bland de första som arbetar på detta sätt i så stor utsträckning. Vår okunskap om arbetsformen bidrog under de första veckorna till att vi kände både spänning och frustration. Ett av syftena till detta var att vi elever skulle känna fler känslor under skoldagarna för att vi skulle ta skolarbetet på ett större allvar. Detta var en del av vår lärprocess. Ordet entreprenörskap var vi inte så bekanta med sedan tidigare, så det var svårt för oss att förstå vad det hade för betydelse inom programmet. Än idag är vi inte riktigt säkra på vad entreprenörskapet har för definierad innebörd, men vi vet betydligt mer idag än vad vi gjorde för två år sedan. 22

23 Vad var hälsa och ledarskap för oss när vi började? Vår syn på saker och ting har förändrats en hel del sedan vi började på programmet, inte minst begreppen hälsa och ledarskap. Detta kommer att framgå tydligt genom hela boken. Hälsa I början av programmet såg vi att en hälsosam person var någon som tränade regelbundet och åt sunt. Vi trodde att det skulle inrikta sig en hel del på ämnet hälsa, som för oss var idrott, kost och friskvård. Vi insåg snabbt att det enbart var en del av en människas hälsa. Vi fick reflektera mycket kring begreppet hälsa under första året och vi fick svåra frågor, exempelvis Hur smakar hälsa?. Då tyckte vi att frågorna var konstiga, men nu i efterhand kan vi se vad de egentligen betydde. Hur känns det att må bra? kanske frågan skulle kunna översättas till. Ledarskap I början fick vi ofta frågan, om vi ansåg oss som ledare. Varje gång svarade vi nej. En ledare för oss var någon som instruerade en grupp eller liknande, exempelvis en lärare eller en chef. Och eftersom vi inte var något av dessa, så var vi ju heller inte några ledare. Eller? Efter en tid frågade vår lärare oss vem det är som bestämmer över oss och våra liv. Var det någon annan än vi själva? Nej, det var det inte och det var då vi insåg att vi var ledare över oss själva, eftersom det var vi själva som bestämde och fattade egna beslut. När vi insett det så fick ordet ledarskap plötsligt en helt ny innebörd för oss. Vi som tidigare trott att ledarskap handlade om att styra och bestämma över en grupp, insåg då att ledarskap börjar hos oss själva. Nu har vi ett bredare perspektiv på begreppet, vilket vi utvecklar längre fram i boken. Våra tankar och känslor Under de första veckorna på programmet kände vi oss förvirrade. Vi var ovana vid det nya sättet att arbeta, men vi insåg snabbt att detta sätt passade oss mycket bättre än det vi tidigare var vana vid. 23

24 Eftersom ingen av oss visste hur det var att gå på programmet, var det många av oss som började tvivla på om vi verkligen valt rätt. Förvirringen som ägde rum under de första månaderna byttes senare ut mot en spännande känsla. Det var först då vi kunde acceptera att vi inte hade ett schema för hur nästa dag skulle se ut och vi gillade den spänningen i vardagen. Anledningen till att vi kände på detta vis, berodde på det nya arbetssätt vi ställdes inför. Det var omtumlande och konstigt och det gjorde att vi fick känslan av att vi inte lärde oss något till en början. Tankar som, Vad håller vi egentligen på med? och Lär vi oss verkligen något? dök upp inom oss under de första månaderna. Vi tyckte att det var aningen annorlunda, men vi visste inte att det var själva poängen. Därmed fick vi anledning att börja fundera på vad lärande egentligen innebär. Den första veckan var särskilt känslosam då vi fick möta en ny kultur. Detta gjorde att många tankar och känslor bubblade upp inom oss och vi visste inte vad det skulle bli av programmet. Men att vi fick en så känslosam start på programmet, var ett tydligt tecken på att detta var början på något nytt. Möte med en annan kultur Andra dagen på Hälsa och Ledarskapsprogrammet såg vi på en film som handlade om en kvinna från Nya Zeeland som kom från den maoriska kulturen. Efter filmen frågade vår lärare oss om vi ville träffa henne. Vi blev förvånade över frågan och utan att tänka på följderna, svarade vi Ja, det vill vi. En timme senare stod vi öga mot öga med kvinnan som hade tatuerad haka och långt svart hår. När Ehrena från Nya Zeeland kom till oss andra dagen i skolan, fick vi många blandade känslor. Det var spänning blandat med osäkerhet och vi visste då inte vad vi hade påbörjat för program. Vi var lite rädda för att möta det nya och vi insåg inte att det finns människor som lever på hennes vis. Under dagen fick vi uppleva en del ceremonier som hör till den maoriska kulturen. Det första vi gjorde tillsammans med Ehrena, resten av lärarna och vår rektor på skolan, var att vi hälsade på varandra på det maoriska viset. Det innebär att vi ställde oss i en ring för att sedan gå runt till var och en i ringen och gnugga våra näsor mot varandra. Detta var något av det jobbigaste under den dagen. Eftersom det var andra dagen i skolan, så kände vi inte varandra så 24

25 väl ännu och att trycka ansiktet mot varandra var inte det som stod högst upp på vår önskelista vid det tillfället. Men vi genomförde det och en massa andra saker under den dagen. Hälsningen är den upplevelse som vi minns starkast och det är nog något som vi aldrig kommer att glömma. Vi tror även att detta var en minnesvärd start på skolåret och vi är idag tacksamma över att hon kom till oss för att välkomna oss till en början på något helt nytt. En ovetande och utmanande tid För oss var bara att börja på Hälsa och Ledarskapsprogrammet en stor utmaning. Vi var vana vid ett helt annat arbetssätt och de första månaderna ägnade vi åt att försöka ta oss ur det. Vi visste nog inte själva att vi var så fast i ett skolmönster som vi faktiskt var. När vi fick en fråga svarade vi oftast Vet inte, på grund av att vi var rädda för att svara fel. Detta hände även om vi hade en gissning på frågan, men vi var rädda för vad de andra skulle tycka. Lärarna gav oss då många ledande frågor och följdfrågor så att vi till slut kunde ge ett svar. Detta tyckte vi var jobbigt då vi fick vara i fokus länge och vi gillade inte ögonkontakten. Under de första månaderna började vi utmana oss själva genom att göra saker som vi inte kände oss bekväma med. Ingen av oss var vana vid att föreläsa och många tyckte det kändes obekvämt att stå inför en grupp människor. Just därför blev föreläsningar en utmaning som vi jobbade mycket med i början av programmet. Vår lärare sa även till oss under de första veckorna att Innan ni slutar här ska ni kunna stå inför etthundra människor och prata oavbrutet i en timme. Detta kändes som en omöjlighet för många av oss och vi blev alla lite rädda när vi hörde detta. Kommentarer som Aldrig! och Det skulle jag aldrig våga! flög ur oss och vi kunde inte se oss själva framför en så stor grupp vid den tidpunkten. Men knappt en termin efteråt stod två av oss på en scen inför sextio personer och pratade i en timme om vårt program. Vi började även ta kontakt med många nya människor utanför skolan, vilket vi också såg som en stor utmaning. När vi fick en uppgift som krävde fler informationskällor än vi var vana och trygga i, var det ingen självklarhet för oss att boka möten med människor el- 25

26 ler att ringa upp dem. Det var när våra lärare gav oss tips på olika personer vi kunde kontakta, som det öppnade upp ögonen för oss. Allt detta för att vi tidigare inte fått möjligheten att ta initiativ till sådant och inte lika mycket ansvar i skolan. Detta ledde till att vi alla vågade ta nya steg för att ta kontakt med andra människor, vilket var en skräckfylld upplevelse för många. Många av oss vågade knappt lyfta luren när vi började och vi tyckte att det var obehagligt när vi var tvungna att ta kontakt för att få information till arbeten. Anledningen till att vi var så rädda för att ta kontakt, var för att vi var så rädda för att säga fel saker eller att vi skulle ställa dumma frågor. Men då fick vi ständigt ställa oss frågan, Vad är det värsta som kan hända under ett telefonsamtal?. Vi insåg att svaret på den frågan bara var att vi kunde få ett nej, och hur farligt kunde det vara? Det som förvånade många av oss när vi började prata med människor, var att de var mycket trevliga. Även om de inte kunde hjälpa oss vid det tillfälle vi önskade var de tillmötesgående. En annan utmaning var att vi inte hade något schema. Självklart hade lärarna koll på vad vi skulle göra under veckorna, men vi i klassen hade inget schema att titta på. Vi var vana vid att ha kontroll över dagarna och att vi kunde planera utifrån schemat, därför tyckte vi alla att det var jobbigt att vara ovetande större delen av dagarna. Detta ledde till att vi sa ifrån ett flertal gånger och till slut fick även vi ett schema där vi kunde följa det dag för dag. Det kändes som en trygghet för oss att veta hur nästa dag skulle se ut och det var skönt för oss att veta att lärarna tog våra åsikter på allvar. Alla dessa utmaningar och allt detta ovetande inför nästa dag, var något som det tog tid för oss att handskas med. Vi gillade inte att släppa kontrollen helt och det är något som vi än idag inte vill göra. Det var ändå nyttigt för oss att få känna på de känslor som upplevelserna i början gav oss och idag kan vi se nyttan av dem. Vi har utvecklats mycket som personer och vi har fått oss en tankeställare efter varje utmaning som också gjort att vi utvecklats. Den första tiden på Hälsa och Ledarskapsprogrammet var mycket intensiv och jobbig för oss. Vi ställdes inför utmaningar som vi tidigare hade så oerhört svårt att handskas med och vi lärde oss att saker vi var rädda för faktiskt inte var så farliga som vi trodde. 26

27 27

28 Vilka skillnader finns jämfört med högstadiet? Skillnaderna mellan högstadiet och gymnasiet, är för oss otroligt stora och vi ska i detta kapitel dela med oss av våra erfarenheter och upplevelser. Eget ansvar Under våra tidigare skolerfarenheter kände vi oss ofta som curlingstenar. Det var nästan alltid någon som hade sopat en bana framför oss. Vår upplevelse var att varje lektion i förväg var detaljplanerad och de problem vi ställdes inför var ofta konstruerade av någon annan. Vi upplevde att vårt ansvar var att ta med gymnastikkläder en till två gånger i veckan, göra färdigt läxorna, läsa på inför de kommande proven och att komma i tid till lektionerna. Att vi även hade ansvar för vårt eget lärande ägnade vi inte så stor tanke åt. Vi förstår nu att detta inte är någon unik erfarenhet för oss, utan återspeglar många skolor i Sverige och världen idag. Omställningen blev total för oss när vi började på Hälsa och Ledarskapsprogrammet. Vi fick ta mycket mer ansvar än vi var vana vid och detta skapade självklart en ny syn på vad ansvar innebär. Vi fick planera egna miniföreläsningar, ibland utan någon större vägledning av lärarna för att öva på att ta för oss och att driva oss själva framåt. Vi fick även ta beslut som rörde vårt eget lärande och vi lärde oss att ta vara på den tid vi hade i skolan, eftersom ingen av oss var särskilt motiverade att ta med skolarbete hem. Vi har idag ett mycket större ansvarsfält och det har blivit en naturlig del i vår vardag. Nu ligger inte ansvaret enbart i att ta med gymnastikkläder till idrotten, utan i allt vi gör. Eftersom vi har ett eget företag, innebär det att vi får ta mycket ansvar både för ekonomi, att saker blir gjorda i tid och att ta viktiga beslut. Vi vill inte ha saker serverade längre, utan gillar att ta för oss och ta ansvar över oss själva och våra egna arbeten. Detta gör också att vi har mognat otroligt mycket under den här tiden på programmet, vilket är positivt. Att ta eget ansvar innebär för oss att vi kan ta egna initiativ och fatta beslut, framförallt gällande oss själva. Ansvar innebär även att vi kan ta vara på tiden, vilket vi har blivit mycket bättre på. Så var det absolut inte i början och ett exempel på det är när vi fick bärbara datorer. 28

29 Det var under första terminen på programmet som vi fick veta att vi skulle få bärbara datorer till vårt klassrum. Detta var något som vi såg fram emot och vi trodde att ett fåtal datorer skulle komma. När våra lärare väl kom in med datorerna till oss, såg vi att vi skulle få betydligt fler än vi trodde. Vår lärare i datorkunskap delade ut varsin ryggsäck åt oss och alla fick en varsin dator. Detta var något helt nytt för oss. Att vi alla hade en egen dator på vår plats, ledde såklart till att vi ofta satt framför dem. Vi var då inne på Internet och ofta använde vi inte tiden på ett effektivt sätt. Vi hittade ett spel på Internet som vi alla fastnade för och vi spelade det oavbrutet när vi fick tid över. Faktum är att vi inte bara spelade när vi hade tid över, utan även under de morgnar när vi inte hade någon lärare. Vi tog spelet så långt att vi skrev poänglista på vår tavla och alla tyckte att det var ett oerhört roligt tidsfördriv. Att egna datorer skulle bidra till ett stort ansvarstagande, var inte något som vi tänkte på. Visst märkte vi att tiden flög i väg när vi satt framför datorerna, men vi utnyttjade inte tiden bättre för det. Det tog ett tag för oss att inse att datorspel inte var något bra sätt använda lektionstiden på, även om vi visste det innerst inne. Våra lärare frågade oss ofta hur vi använde vår tid och vad vi gjorde under de dagar då vi inte hade någon lärare. De märkte att det tog lång tid för oss att bli färdiga med en dags arbete, detta på grund av att vi gjorde så mycket annat till en början. Vad lärde vi oss då av detta? Jo, att det är mycket viktigt att ta ansvar för sig själv och att lära sig att prioritera. Vi var mycket dåliga på det i början och även idag kan vi ha svårt för att ta tag i saker och använda vår tid effektivt, men vi har blivit mycket bättre på det. I detta fall var våra lärare passiva och de lät oss inse vad följderna blev om vi inte tog vara på tiden själva. Detta tycker vi är bra då vi till slut insåg det själva och vi tror att det hade varit skillnad om våra lärare hade påpekat vårt ansvarstagande och talat om för oss vad vi borde gjort istället. 29

30 Rätt och fel Flera av oss har erfarenheter från högstadiet där vi kunde få ett papper med ett visst antal frågor, som det bara fanns ett rätt svar på. Svaret skulle vi leta fram i den bok som vi fick av läraren. En del av oss försökte även undvika att svara på de frågor läraren ställde. Anledningen till att vi gjorde detta var för att vi var rädda för att svaret skulle vara fel. Vi har lärt oss förstå att det finns olika rätt och fel för alla människor. Det finns ofta skilda åsikter om vi i klassen diskuterar ett ämne, men nu har fel åsikt och annan åsikt en helt ny innebörd för oss. Vi tänker mer och mer på att alla ska våga stå för sin åsikt och samtidigt acceptera att andra kan ha en annan åsikt än man själv har. Ni är ju skolskadade! Under de första veckorna fick vi vår första skriftliga inlämningsuppgift, som gick ut på att vi skulle reflektera själva kring ett ämne. Vi skulle alltså inte använda oss av någon fakta. Det första vi då frågade var, När ska uppgiften vara inlämnad och när får vi betyg på den?. Vår lärare log åt oss och sa att vi var så kallat skolskadade. Vi förstod först inte vad han menade, vi gjorde bara som vi var vana vid och självklart ville vi ha ett betyg på uppgiften. Det han menade var att han inte kunde betygsätta våra egna reflektioner och tankar och att vi enbart var ute efter betyg och att göra bra ifrån oss. Detta ansåg han vara en skolskada som vi fått under de tidigare åren som vi gått i skolan. Detta stämmer väldigt väl, vi var skolskadade. Vi oroade oss för betyg i alla ämnen och de rätta svaren när vi skulle genomföra en uppgift. Nu har vi fått förståelse för att alla ser olika på rätt och fel, vi tänker alla olika och vi tillåter varandra att yttra oss som vi vill. Vi löser uppgifter byggda på våra egna reflektioner och tankar kring ett ämne. I början ville vi hela tiden veta om det arbete vi gjorde var rätt, men våra lärare sa då att vi istället skulle utveckla våra tankar kring ämnet. Lärarna ville alltså att vi skulle reflektera mera. Nu lider vi inte längre av skolskadan, vilket vi tycker är skönt. Vi slipper oroa oss lika mycket för betyg och vi har inte lika hög prestationsångest. 30

31 Utmaningar Där vi gick på högstadiet ställdes vi inte inför så många utmaningar. Den största utmaningen, ansåg många av oss vara när vi skulle prata inför klassen, vilket vi gjorde ungefär en gång per termin. Eftersom vi inte gjorde det oftare, utvecklades vi inte inom området. Varje gång tyckte de flesta av oss att det var lika hemskt att ställa sig framför klassen. När vi väl skulle hålla en redovisning varade den inte längre än några minuter. I 8:an hade vi ungefär två minuter på oss och i 9:an trappades det upp till 3 5 minuter. Idag är utmaningarna mycket viktiga för oss då vi oftast kan mer än vad vi tror. Detta ger oss sedan en kick när vi ser att vi klarar av det som till en början kändes så jobbigt. Rädslan för utmaningen är efteråt som bortblåst och vi har lättare att genomföra det nästa gång. En del av oss i klassen var till en början blyga och tog inte för sig lika mycket som de andra gjorde. Därför blev den första tiden på Hälsa och Ledarskapsprogrammet psykiskt jobbig för dem och de trodde inte att de skulle klara av vissa utmaningar. Att säga sitt namn första dagen kunde, bara det, vara en jobbig situation. En del av oss ville då bara sjunka genom jorden, medan andra tyckte att det var helt okej. När vi tittar tillbaka kan vi se vår egen utveckling, vilket är jättekul! Att se hur vi alla gått från, delvis, blyga och osäkra personer till starka, självsäkra människor är en underbar känsla. Redovisningar var därför till en början en av de största utmaningar som vi ställdes inför och vi såg det just som redovisningar. Idag ser vi dem som något annat, nämligen föreläsningar. Vi använder oss av ordet föreläsningar och vi ser då att vi för fram ett budskap som vi känner oss stolta över. Detta gör att vi känner att det vi gör är på riktigt. När vi pratar om redovisningar så känns de som om det vi gör är på låtsas. Oftast tilldelas vi då ett ämne och det kanske inte alls hänger ihop med det vi är intresserade av, därav känns det på låtsas. Nästan varje dag i början av programmet bestod av en liten stund framför klassen och detta gjorde såklart att vi blev starkare i oss själva och en del av oss övervann rädslan över att tala inför folk. En annan typ av utmaning vi fick under första terminen tyckte vi var särskilt jobbig. Vi skulle tills nästa dag leta fram de mest odrägliga kläder vi hade och ha på oss dem under hela nästa dag i skolan. Vi skulle heller inte använda något smink under dagen. Detta tyckte vi till en början var mycket jobbigt! Vi var alla måna om vårt utse- 31

32 ende på ett eller annat sätt och att komma till skolan så odräglig som möjligt, var inte så populärt bland oss. Inte nog med att det kändes jobbigt med kläderna, vi hade inte gått på programmet särskilt länge och hade inte riktigt bekantat oss med skolan fullt ut. Detta gjorde bara saken ännu jobbigare och vi trivdes inte med situationen. Men vi antog ändå utmaningen och kom till skolan med våra fulaste kläder och utan smink, även om några hade fuskat med sminket. Sedan skulle vi gå så hela dagen, utan några undantag. Till en början ville vi bara sjunka genom jorden när de andra eleverna på skolan gick förbi och tittade skumt på oss. Värst tyckte vi att det var i matsalen, då alla var samlade och såg oss där vi stod i kön. Vi tyckte att det var jobbigt till en början, men faktum var att den obehagliga känslan sedan övergick till skratt. Vi tittade på varandra och såg hur vi såg ut och vi kunde sedan skratta åt oss själva. Detta gjorde att resten av dagen gick bättre, då vi själva kunde se det med glimten i ögat. Detta var en utmaning som passade oss efter våra behov. Många av oss var rädda för vad andra skulle tycka om oss till en början och vi lärde oss genom detta att det faktiskt inte spelar någon roll vad andra tycker. Idag är vi tacksamma över att vi fick den här typen av utmaning, då vi kan se vad det verkligen gav oss. Idag är utmaningar en viktig del i vår vardag och för vår personliga utveckling. En del ser fortfarande föreläsningar som en stor utmaning, medan några av oss tycker att det är roligt att ställa sig inför en grupp människor. Vi kan idag påverka när och hur vi vill genomföra föreläsningar och det ser olika ut för alla. Vårt synsätt på utmaningar har förändrats sedan början av programmet, då vi såg det som en utmaning att komma till skolan osminkad i odrägliga kläder. Idag ser vi det ur ett mycket större perspektiv. En utmaning för oss idag kan vara att marknadsföra ett stort event eller något som vi tidigare aldrig gjort. Idag skulle nog alla i klassen kunna gå till skolan i annorlunda kläder helt utan problem och vi har mognat i takt med att utmaningarna har vuxit med tiden. 32

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Inget slår en skicklig lärare

Inget slår en skicklig lärare Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Finns

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ.

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. En undersökning om elevers och pedagogers uppfattningar. Handledare: Birgitta Rudenius Författare: Magdalena Johansson Ann-Katrin Lundbeck

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN Vad kan en skola vara? 2 Peter Becker och Annelie Drewsen Vad kan en skola vara? Glimtar

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Vad kännetecknar en bra lärare?

Vad kännetecknar en bra lärare? Vad kännetecknar en bra lärare? I ett lärar- och elevperspektiv Kristoffer Holm, Robin Demèn och Mikael Hansson Examensarbete i LAU350 Handledare: Hans Ekbrand Examinator: Daniel Seldén Rapportnummer:

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv?

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? Södertörns högskola Institutionen för lärarutbildning Examensarbete 15 hp C-uppsats Höstterminen 2010 Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? en essä om fritidspedagogens roll i samverkan

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

När tålamodsburken rinner över

När tålamodsburken rinner över När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Beställningsadress: Specialpedagogiska

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid.

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid. inblicken nummer 3, december 2006 åttonde årgången! Tema Fridagymnasiet Äntligen.., Fridagymnasiet Tankar om gymnasiet - Reflektioner kring det här att lämna grundskolan och börja på gymnasiet... Den första

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer