Det krokiga lärandet Ludvig Rasmusson FoTo: ulla montan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det krokiga lärandet Ludvig Rasmusson FoTo: ulla montan"

Transkript

1 Det krokiga lärandet Ludvig Rasmusson FOTO: Ulla Montan

2

3 DET KROKIGA LÄRANDET

4

5 År 1953 insåg jag att den räta linjen för till mänsklighetens undergång. Friedrich Hundertwasser EFTERSKRIFT: KENNETH ABRAHAMSSON NTG-LÄRPROJEKTET OCH PARAPLYPROJEKTET 2007

6 Utgivare: NTG-lärprojektet (www.ntglar.se) och Paraplyprojektet (www.paraplyprojektet.se) Redaktionsgrupp: Kenneth Abrahamsson, Owe Ivarsson och Ludvig Rasmusson Författare: Ludvig Rasmusson och Kenneth Abrahamsson (efterskrift) Foto: Ulla Montan Copyright: Författarna, fotografen samt NTG-lärprojektet och Paraplyprojektet Grafisk form och original: West Studios Typsnitt: ITC Cheltenham och Univers Omslag: Urban Westling Tryck: Printfabriken, Karlskrona 2007 Beställning: Boken kan beställas från Liber, telefon Beställningsnummer: ISBN:

7 Innehåll Förord av Sture Nordh...8 Det krokiga lärandet Ludvig Rasmusson Man blir aldrig vad man trodde Källan är inte alltings början Mannen som gick ner i lön för ett roligare jobb Christian Andersson Man vill alltid bli något annat Elddop Löparstjärnan lärde sig av sina misslyckanden Malin Ewerlöf Hemma hos barnen Balettdansösen blev barnmorska Jeanette Challis Längre liv, längre arbetsliv När regementen läggs ner Två överstelöjtnanter Daniel Kindberg Torbjörn Junhov Författarna och deras romaner Stannar man för länge tappar man självförtroendet Kajsa Ingemarsson En utmärkt författarskola... 53

8 Läkaren blev författare Åsa Nilsonne Socionomen blev fotograf Ulla Montan Ett lagom mellanmjölksland Karriär? Borgerskapets inte särskilt diskreta charm Mitt förnamn är Ronny Ronny Ambjörnsson Klassresan Snickaren blev generaldirektör Ulf Westerberg En sjöman går i land Axel Sahlin Att söka sig fram Två rektorer Ingela Josefson Pia Sandvik-Wiklund Yrken som inte fanns Nyttan av att lära sig latin Barbro Berg I skogsbrynet Invandrarna Studievägledaren blev ståuppare Zinat Pirzadeh Allmän bildning och allmänbildning Greken blev svensk Petros Gougoulakis

9 Krokiga män och kvinnor Statusfällan Sågverksarbetaren blev professor Gunnar Aronsson Arbetskraftens rörlighet Det luriga med jämställdheten Marie Jakobi Man kan inte lära gamla hundar sitta Sjuksköterskan blev ingenjör Birgitta Hörling Dante och fyrtioårskrisen Kydösack Efterord Glädjen i att säga upp sig Thomas Ehrnström Banbytare, livsberättelser och lärande en efterskrift Kenneth Abrahamsson Från Hemvändarna till Det krokiga lärandet Från kaos i livets trappa till brytupp.nu Från arbetarminnen till banbytare Porträtt av arbetens mening och drivkrafter Den hemlösa klassresenären Inlåsning, krokigt lärande och nyckelkompetens Bättre jobbmatchning eller krokiga yrkesvägar? Utbildning som dörr till ett eller flera jobb Vuxnas lärande och Lissabonagendan EU:s visioner om livslångt lärande och den svenska verkligheten En krokig väg till en brokig framtid Litteratur och lästips

10 Förord av Sture Nordh Arbetslivet förändras ständigt, och i en allt snabbare takt. Mer än en tiondedel av alla jobb försvinner i Sverige varje år och ungefär lika många nyskapas. Arbetens livslängd blir kortare, som ett resultat av ökad global konkurrens, nya tekniska möjligheter och produktionsmetoder. Det här förändrar kraven på kunskaper i arbetet, efterfrågan på välutbildade ökar. Kraven både på företag och på individer att ställa om ökar, att byta jobb, lära nytt, lära mer. Ingen kan längre gå igenom arbetslivet och klara sig med den utbildning man en gång skaffade. Därför måste lärandet bli mera krokigt. Om jag ska kunna arbeta ett helt yrkesliv, och inte hamna utanför när mitt yrke inte längre behövs, då måste många vägar till lärande finnas, för att jag ska kunna få ett annat jobb. Flera chanser att skaffa kunskap, nya möjligheter till utbildning behövs i det vanliga utbildningssystemet. Därför är det så viktigt att nya återvändsgränder inte heller skapas, exempelvis genom lärlingsutbildningar med otillräcklig teoretisk grund, och som inte ger behörighet till vidare studier. Istället måste utbildningar gå att bygga på, kunna leda vidare i arbetslivets krokiga lärande. Kunskap är något annat och mycket mer än utbildning, det visar denna bok på ett utmärkt sätt. Kunskaper förvärvas genom hela livet, i arbetet, genom att byta jobb, genom fritidsintressen, i egna studier och i utbildning. Och kunskap är mycket viktigare än att bara vara ett instrument för något annat, för konkurrenskraft, för jobb eller ekonomisk utveckling till exempel. Det är sant att utbildning spelar roll för alla dessa faktorer och många fler. Men kunskap är djupare än så. I grunden är det en del av det som gör oss till människor, till individer. För vårt växande som sociala och kulturella varelser och som aktiva och ansvarstagande medborgare. Om detta, om kunskapens värde i sig, borde den utbildningspolitiska debatten mera handla om, och faktiskt lite mindre om exempelvis kepsar inomhus. Det krokiga lärandet visar på människor som förverkligat sitt livslånga lärande, genom att byta jobb och yrkesbana. Ibland för att möta sin längtan till något annat, ibland med att modigt följa sin nyfikenhet, ibland därför att de varit tvungna. De krokar de tagit har gett ny kunskap och en ny start. Och deras berättelser är fantastiskt inspirerande! 8

11 Men exemplen visar också värdet av en god utbildning i början. Ofta är det för framtiden inte så viktigt vad examen innehöll, viktigare är att den togs. För det finns en övertro på att unga människor i gymnasieålder kan bestämma vad de ska göra långt senare i livet. Intressen kan ändras, den efterlängtade utbildningen var inte vad man trodde, eller möjligheterna på arbetsmarknaden har drastiskt försämrats. Det den högre utbildningen alltid ger är ökade möjligheter till jobb, bättre kompetens, lättare att finna kunskap och bättre förmåga att lära om när arbetsmarknaden eller du själv förändras. Värdet av varvad och återkommande utbildning i och utanför arbetet och av det informella lärandet måste öka, när arbetslivet förändras snabbare. Kanske måste utbildningspolitiken tänka mera krokigt inför framtiden. För det livslånga lärandet är krokigt till sin karaktär. 9 Sture Nordh är ordförande i TCO. 9

12 Det krokiga lärandet Ursprunget till den här boken är en essä jag skrev för länge sedan, Det vilda lärandet. Idén till titeln fick jag av Claude Lévi-Strauss tanke om Det vilda tänkandet, men min essä hade mycket lite med Lévi-Strauss att göra. Den bestod helt enkelt i min rätt självklara iakttagelse att det mesta vi lär oss, lär vi oss på egen hand, en aning vilt jämfört med schemalagda lektioner. Vi lär oss gå och prata själva, och i tonåren lär vi oss en massa mindre nödvändiga kunskaper, i stil med idrottsresultat och namn på popmusiker. Som vuxna fortsätter vi att lära oss, i vår tid särskilt på jobbet och av erfarenhet. Men medan jag skrev blev jag mer och mer intresserad av den krokiga sidan av lärandet, vilket denna bok nu handlar om. Med det krokiga lärandet menar jag det man lär sig sedan man blivit vuxen och slutat sin grundutbildning, helt på egen hand eller av erfarenheter på jobbet eller på vidareutbildning på jobbet eller på olika kurser. För många allt fler, verkar det som leder detta till att man inte bara bryter upp och byter jobb utan också byter yrke. Detta sker ofta i fyrtioårsåldern, och det är det som denna bok huvudsakligen handlar om. Vilket är något som varken utbildningssverige eller arbetsmarknadssverige uppmärksammat tillräckligt, tycker jag. Och som det därför inte finns någon beredskap för. Ludvig Rasmusson Muskö sommaren

13 Man blir aldrig vad man trodde För många år sedan läste jag i en tidning om en kvinna som skaffat sig en lång och seriös utbildning i något yrke som jag inte minns, och sedan blivit något annat. Hon sa i intervjun: Det är bra att lära sig något annat än det man blir. Först tyckte jag att det var en efterrationalisering. Hon försökte slingra sig från sitt misslyckande. Men med åren har jag börjat tycka att hon kanske vunnit något på sitt krokiga lärande först en grundlig utbildning och sedan praktik och vidarestudier i något annat. De brittiska kolonialtjänstemännen var exempel på att man lärde sig något och blev något annat. De studerade ofta grekiska och latin, men inte etnologi och hindi, och for sedan till Indien, där en mycket liten grupp sålunda felskolade tjänstemän regerade detta väldiga land utan nytta av sin akademiska bildning. De hade större glädje av sina kulsprutor. Men kanske betydde det också något att de tvingats lära sig något så svårt som klassisk grekiska, 11

14 till vilket krävdes vilja och arbetsdisciplin och som gav dem perspektiv på det främmande de mötte. Den polske journalisten Ryszard Kapuscinski for till Indien på femtiotalet med Herodotos Historia (skriven på fyrahundratalet f.kr.) som enda vägledning. Det var den enda litteratur de som skickade ut honom från Polen kunde hitta. Han skrev senare en bok om detta, Resa med Herodotos. I ett mer välordnat land än Polen till exempel Östtyskland hade han antagligen inte fått utresevisum. Och i Sverige hade han förstås förberetts bättre än med Herodotos. Eller hade det verkligen varit bättre? Var det inte en fördel för denna författande journalist som många anser vara den främsta i sin genre i vår tid att han inte av rätt litteratur styrts in på spår som han sedan inte vågat lämna? Gav Herodotos honom större frihet? Väl pålästa utrikeskorrespondenter och reseskildrare har ofta visat att förkunskaperna gjort att de inte sett med friska utan förutfattade ögon. De vet vad de ska se, och ser det. Historiens mest kända reseskildrare, Marco Polo, hade inte ens läst Herodotos. Det var samma sak med de höga brittiska tjänstemännen i Indien, som inte studerade det som de skulle studera idag för sina jobb, till exempel statsvetenskap. Av våra mest etablerade internationella tjänstemän i vår tid, var Dag Hammarskjöld docent i nationalekonomi, Sture Linnér docent i grekiska och Margot Wallström bankkamrer. Borde de ha pluggat statsvetenskap och gått UD:s internutbildning? Hade de lyckats bättre om de tidigt i livet fått råd av yrkesvägledare? Jag tror förstås inte det. För visst är det en retorisk fråga! Jag tror att de vann mycket på sina konstiga bakgrunder. Kanske eftersom jag själv gjorde något liknande. Jag studerade estetik och konsthistoria vid universitetet, men blev journalist, och skrev knappt något om konst. Några år försörjde jag mig på att skriva om rock. Jag tror att mina studier gav mig perspektiv. Utan Boileau hade jag inte förstått Beach Boys. Mina studier gav mig integritet som gjorde det lättare att stå emot modetrender och kommersiella påtryckningar. Konsthistorikern blev ungdomsgårdsföreståndare Jag ska återvända till den kvinna som jag inledde med och som hade ett mycket kvalificerat arbete, men saknade vad man i Sverige kallar formell kompetens. 12

15 Även om jag tyckte att detta var orationellt, tänkte jag att man måste räkna med ett visst bortfall. Människor är inte alltid så rationella, det får man ta. Och hon var ett undantag. De flesta andra svenskar sysslar lyckligtvis med det de en gång utbildat sig till. Hur skulle det se ut annars? Då skulle en mängd dyrbar utbildning vara bortkastad! Samtidigt som en massa svenskar hade ansvarsfulla uppdrag som de saknade utbildning till. Men sedan träffade jag fler som gjorde annat än de utbildat sig till, så många att jag till slut började undra om det i Sverige bara var tandläkare som arbetade med det de lärt sig. Och sedan lärde jag känna den kvinna som nu är min fru. Hon hade utbildat sig till socionom och arbetat som socialsekreterare men var nu fotograf (vilket jag var glad för, annars hade vi aldrig träffats). I ett annat avsnitt i denna bok beskriver hon denna utveckling själv. Jag började se mig om bland mina vänner, och upptäckte fler som blivit något annat. En av dem var journalist och blev musiker, en annan ingenjör och blev journalist, en tredje fil kand i konsthistoria och blev ungdomsgårdsföreståndare. Och när jag frågade andra som haft samma jobb hela livet, sa de att skenbart var det så, men jobbet hade förändrats så starkt att det blivit nytt. Och det de en gång studerat hade de ingen nytta av i detta förändrade jobb. Traktorn blir helikopter Vi har i Sverige en idealbild av utbildningssamhället där man som tonåring ska välja en linje i gymnasiet som sedan leder till en viss utbildning som sedan leder till ett jobb som man har till sextiofem då man avtackas med tårta, och sedan spelar golf och tar hand om barnbarnen. Det ryms många sedan i ett sådant liv, och inga plötsligt. Under dessa år går många kurser, vilket gör dem mer kvalificerade än när de var nyutexaminerade. Mycket av dessa lärdomar som de tar till sig under resans gång gör dem inte bara bättre på jobbet, utan är nödvändiga för att kunna hänga med i den förändring som de flesta arbetsuppgifter i vår tid undergår. En journalist som började på sjuttiotalet måste lära sig ordbehandling. För läkare och elektriker och många andra krävs en kontinuerlig uppdatering. Allt detta ingår nu i ett normalt arbetsliv, vilket det inte gjorde förr då yrken inte förändrades lika snabbt och genomgripande. Men när man stannar på samma jobb så stannar man ju i alla fall i det 13

16 yrke man en gång utbildade sig till! Eller gör man det? Allt oftare förändras villkoren och uppgifterna så kraftigt att man till slut i praktiken har ett annat arbete än det man började med, trots att man sitter vid samma skrivbord som när man började. Man har blivit som en gammal Volvo som den händige bilfixaren byter ut fälgar och hjul och allt annat på tills det till slut blir en Fiat. Några år senare är det en Mazda. Endast fantasin sätter gränser. Kan man göra en Mazda av en Volvo kan man nog sedan göra en traktor av Mazdan och en helikopter av traktorn, och flyga ut i världen. Fortfarande är detta mycket svårt. Men inom yrkeslivet har det skett mycket mer dramatiska förändringar än av Volvobilar till helikoptrar. När man till slut har ett arbete som skiljer sig avgörande från det man en gång lärde sig, men ändå är kompetent till, är det ett exempel på krokigt lärande. Man kan också kalla det en krokig karriär. Men jag tycker att krokigt lärande är bättre, eftersom man på ett krokigt sätt skaffat sig ny kompetens. Lärandet är det centrala och avgörande. Bytet av jobb kan vara det utlösande, men det krävs nya kunskaper för att man ska klara det nya. Jag tycker att man borde undersöka hur det krokiga lärandet går till när man planerar utbildning, till exempel varför vissa utbildningar (till exempel till läkare och civilingenjör) är så bra utgångspunkter för andra jobb och andra (till exempel konstnär) är återvändsgränder. Man kan dra två slutsatser av detta när man planerar grundutbildning. Den ena är att alla ska specialisera sig så sent som möjligt i livet. Man vet ju inte när man är femton vad man vill bli när man är trettiofem. Det är bättre att pröva på allt möjligt. I tonåren är man inte kapabel att fatta livsavgörande beslut. Den andra är att man ska specialisera sig tidigt. Det gör många unga som jobbar intensivt i popband och dansar. En del ägnar fritiden åt skateboard. Få kan försörja sig på det som vuxna. Men har de en gång lärt sig att satsa allt på en sak och tränga djupt in i den har de också lärt sig en metod att arbeta, leva och lära sig som de sedan kan göra mycket med. Kryssare Även om de som byter jobb ofta gör det för att de tröttnat på det gamla (som de utbildat sig till) och längtar efter något annat, räcker inte blott 14

17 längtan ända fram. Och gör den det blir man inte långvarig på det nya jobbet, om man inte lär sig lika krokigt som man byter jobb, antingen man omskolar sig eller börjar från botten med det nya och arbetar sig upp och lär sig mer. Eller tar smällarna och lär sig av misstag, vilket är vanligt bland nya egenföretagare. Tänk om jag hade anat hur jobbigt det var! säger de sedan. Då hade jag nog stannat på mitt gamla jobb. Det konventionella lärandet sker i Sverige gradvis. Det inleds i förskolan och går steg för steg och klass efter klass tills man är arton och fortsätter sedan med vidareutbildning och kurser. Man bygger sin kunskap som man bygger ett hus med fast grund. När jag för många år sedan började fundera på att skriva om det krokiga lärandet (som jag då kallade det vilda lärandet) föreställde jag mig det som en rad utflykter från en rak linje. Jag tänkte att en del sökte sig fram hela livet, och hoppade från yrke till yrke tills det blev en livsstil. Många tar olika märkliga jobb när de är unga tills de når fram till något mer definitivt, vilket brukar ske senast vid trettiofem. Sedan är de i hamn, efter ett kryssande med många slag. Jag har träffat en del som fortsatt kryssa hela livet och skaffat sig brokiga erfarenheter. Men de flesta slutade med det när de blev riktigt vuxna. Det var om sådana kryssare som jag först tänkte skriva min bok om det krokiga lärandet. Men jag mötte färre kryssare än jag trodde, och desto fler som sedan de kommit tryggt i hamn efter en tid kastade loss och gav sig ut på nya seglatser till nya hamnar. I Sverige betonar vi oftare vikten av utbildning än av kunskap, och av sjukvård hellre än friskvård. Processerna intresserar oss mer än resultaten. Vi är en ingenjörsnation. Jag tycker att vi borde högre värdera vad utbildning leder till än hur den går till, om vi tyckte att kunskap var viktigare än lärande och att hur vägen dit ser ut är oviktig bara man kommer fram. Men det är klart att pedagogerna betonar! Liksom andra experter älskar de sitt eget område, som är lärande, inte kunskaper. Därför finns det lika lite pedagogisk forskning om folk som kan mycket som medicinsk om friska människor. Vi skulle behöva forskning i vår förmåga att göra något av våra kunskaper i livet. För det spelar ingen roll om man vet hur man ska göra om man inte gör det, antingen för att man hellre vill gå nya kurser eller sak- 15

18 nar självförtroende eller är för bekväm eller för att arbetsgivaren nöjer sig med dokumenterad kunskap och inte kräver dokumenterade resultat av kunskap. En viktig del i det krokiga lärandet är att det pågår jämt, liksom en flod rinner jämt. Det tar inte slut vid examina, vilket idrottsledare förstår bättre än lärare. De vet att kondition är färskvara. Springer jag inte på hela sommaren måste jag börja från början på hösten. De vet också att förmågan beror mer på vilja, självförtroende och beredskap att satsa hårt än talang. En del kunskaper är ingen färskvara, som konsten att cykla. Andra är det mer, som konsten att tala franska, om man inte praktiserat skolfranskan på flera år. En del är det i hög grad, som konsten att behärska en dator. Detta kommer att bli ett problem för morgondagens pensionärer. En del vill fortsätta att arbeta inom samma område även efter pensionen. Andra har varken ork eller lust till det, som många industriarbetare. Men inom administrativt arbete tappar man inte sin omdömesförmåga och överblick, där kan erfarenhet och mognad betyda avgörande mycket. Men det gäller att hänga med i informationstekniken. Är man borta från den några år är man ofta för alltid borta. Det är typiskt för det specialiserade lärandet att de kunskaper som det ger, ofta inte kan tillämpas på andra håll. Det gäller inte bara teoretiska studier. Jogging ger kondition och styrka, men gör det inte mycket lättare att åka skidor. Kunskaper är begränsat användbara. Men det skiljer sig från område till område. Ju fler språk man kan desto lättare blir varje nytt språk. Men man blir inte bättre seglare om man kan köra bil. Mitt körkort gäller även tung motorcykel, vilket jag skulle klara lika dåligt som alla dessa medelålders män som köper en Harley Davidson och kör ihjäl sig. Goda kunskaper inom ett område gör det till och med ofta svårt att arbeta med nya. Särskilt om man överskattar allmängiltigheten i sina kunskaper, vilket är en fara i det krokiga lärandet. Ovanpå en gedigen kunskap inom ett område lägger man det självinlärda. Man är kunnig på något som man inte sysslar med men har luckor inom det man gör. I det krokiga lärandet samspelar teori och praktik oavbrutet. I skolan lär man sig först och tillämpar sedan. I bästa fall arbetar man under utbildningen med praktiska fall och fortsätter med vidareutbildning i 16

19 jobbet. I det vilda lärandet är lärande, kunskap och arbete ett och samma. Verklighetens lärande och praktik är på allvar och går inte att skjuta på tills man behärskar det. Teoretisk utbildning skjuter allvaret på framtiden. Först leker vi några år och sedan gör vi det på riktigt. Så gör barn som bakar sandkakor. Det borde man inte göra sedan. Då ska man inte leka med modeller och suga in teori. I ungdomen är många handlingskraftigast, starkast, mest intresserade av verkligheten och mest engagerade. Då ska man inte hållas kvar i lek och modeller. Leka kan man göra senare när man är tjugofem är det allvar. 9 Källan är inte alltings början Under många år brukade jag springa runt en sjö. Alla joggare vet att rundor runt sjöar är de bästa. Stigarna är mjuka och man har vattnet bredvid, och på vintern kan man göra avvikare ut på isen. Min runda var ungefär en mil, men jag förlängde den ibland med olika krokar. Mitt på rundan sprang jag över en bro. Under mig strömmade vattnet, långsamt på sommaren, brusande snabbt på våren, men alltid ut och bort från sjön. Jag undrade varför det bara fanns en enda bro det borde finnas en till, som ledde över en bäck eller en å som fyllde sjön med nytt vatten. Det var konstigt att vattnet bara flöt ut och aldrig in. På så vis borde sjön torka ut. Men en dag när det regnade förstod jag på gräsmattan ned mot sjön rann vattnet. Den fylldes alltså inte på av bäckar och åar, utan mer från sidan. Och nere i marken rann det också in vatten, sidledes och osynligt. Det var likadant med floder, upptäckte jag sedan. De fylls också på från sidan i rännilar och nere i jorden och av regn. Allt vatten är inte med från början eller kommer med bifloder och bäckar. Men för stora floder betyder bifloderna mycket. Det förstod jag när jag läste en bok om Seine, som strax vid inflödet till Paris fylls på av Marnes mörka vatten. Paris är en av många städer som ligger vid två floders sammanflöde, en annan är Lyon där Rhône och Saône möts. 17

20 Boken om Seine spårade den till källan, långt bort i Champagne, där den ännu bara är ett mycket litet flodbarn. Vilket faktiskt inte är särskilt intressant, för det är under sin långa resa mot havet som denna tröga flod med alla sina meandrar, växer och får betydelse. Dess lopp är dubbelt så långt som den rakaste vägen var Seine rak och rationell skulle det gå undan och vara praktiskt på en del sätt, men då hade den aldrig fått sin väldiga betydelse i fransk historia och konst. Det är vid dess krokar som impressionismen föddes, och där ligger stora städer och mäktiga katedraler. Sedan läste jag en bok om Donau av den italienske forskaren Claudio Magris, som för en del år sedan när den kom ut väckte stor förtjusning, en förtjusning som jag inte delar. Magris är en utpräglad akademiker som knappt verkar ha sett Donau i levande skick utan mest läst gamla böcker. Han är mycket intresserad av dess källa, och berättar hur den börjar i skvalet från en vattenkran på en bondgård högt upp i Schwarzwald, en typisk sådan anekdot som akademiker älskar. Men det vatten som skvalar ur kranen i Schwarzwald saknar all reell betydelse utöver det anekdotiska planet. Det är sannolikt helt borta när den väldiga floden till slut rinner ut i Svarta Havet. Donau är en flod som växer under sitt lopp med bäckar och med vatten som flyter in från sidan och bifloder, och ju mer vatten den tar emot desto mäktigare blir den. Jag tycker att detta är en bra bild av livet tillflödena betyder mycket mer än källan, och en flod som inte fylls på från sidorna torkar till slut ut. Det fanns en tid då geografer och upptäcktsresande var besatta av att hitta flodernas källor, som om de där skulle hitta en förklaring på något, vad det nu var. Särskilt intresserade var de av Nilens ursprung. Efter många strapatser hittade de den också, vilket i sig var rätt ointressant och mest en idrottsprestation desto intressantare var allt de upptäckte på vägen till källan. New Orleansjazz Folklivsforskare och folkmusikforskare forskade under en period efter ursprunget till musik och sagor och seder, och försökte hitta de ursprungliga versionerna, med samma längtan efter det sanna som reformerande kristna försökte gå tillbaka till de urkristna församlingarna, som om de trodde att de där skulle finna lösningarna och de rena versionerna. När jag som tonåring blev intresserad av dixielandjazz läste jag om hur 18

21 jazzen föddes i New Orleans, och om gamla legendariska musiker som spelade den rena ursprungliga jazzen, innan det gjorts skivinspelningar och den kommersialiserats och anpassats. Att det inte fanns några inspelningar beklagade New Orleansromantikerna bittert, men jag förstod snart att de innerst inne var glada över det, för det gjorde att man inte visste hur de faktiskt spelade utan kunde fantisera fritt. Många legender spanns kring den legendariske trumpetarlegenden Buddy Bolden. När jag långt senare skrev en bok om jazz och på allvar satte mig in i jazzens källor, började jag ana att Buddy Bolden säkert aldrig spelade blues och sannolikt inte heller vad vi senare kallade jazz. Han spelade nog mest marschmusik i John Phillip Sousas efterföljd. Jazzromantiker hatar att höra detta samband mellan äkta New Orleansjazz och vaktparaden, men ska man till varje pris hitta jazzens källa finns den i marschmusiken, som var en blomstrande musikform under artonhundratalets slut. Den tidiga jazzen var inte en rak fortsättning på en musikalisk tradition med rötter i det mörka Afrika, utan var en blandmusik med influenser inte bara från marscher utan också från fransk opera, latinamerikansk musik av olika slag, cubanska rytmer och även något lite från Afrika. Den var frukten av en mycket krokig utveckling, en blandprodukt precis som New Orleans befolkning. Sedan skrev jag en bok om blues och upptäckte att blues inte som romantikerna påstod var slavarnas klagosånger med eko av Afrika och med en bakgrund i de västafrikanska grioternas (kringvandrande trubadurer) sånger, utan en ganska västerländsk sångstil starkt påverkad av psalmer och de vitas sånger. Bluesen uppstod liksom jazzen vid sekelskiftet, och deras förhistorier kan i sig vara intressanta om vi någonsin kan nysta upp dem men de säger faktiskt ingenting om bluesens och jazzens kärnor och mycket lite om deras vidare utveckling. De har ingenting att berätta om hur den tidiga jazzen utvecklades till swing som utvecklades till bop som utvecklades till den blandjazz vi har idag, eller hur den enkla lantbluesen blev Chicagoblues med elgitarrer och rhythmand-blues och till slut dagens rock-and-roll. Det intressanta hände under flodernas lopp. Äntligen stod prästen i predikstolen Länge fanns det i Europa en väldig fascination för källor och hur saker började, vilket verkar ha kulminerat vid förra sekelskiftet. Då formule- 19

22 rade Freud sina teorier om barndomens fullständiga betydelse, om att det är barndomen vi måste söka oss tillbaka till för att hitta roten till våra trauman och obsessioner. Livets senare tillflöden intresserade honom mindre, källan bestämde allt. År 1900 utsåg Ellen Key 1900-talet till Barnens århundrade. Romanförfattarna försökte hitta anslående sätt att börja sina romaner: Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen och Äntligen stod prästen i predikstolen. Första meningen skulle inte bara fånga läsarens uppmärksamhet och läslust, utan också formulera romanens essens. Ellen Key var typisk för sin tid i Sverige. Det fanns en väldig optimism kring barnen, och man gjorde stora satsningar på barnen som ju var vår framtid. Carl Larsson avbildade bussiga ungar i ren och vacker svensk miljö och Selma Lagerlöf skrev en rolig skolbok för barn om Sverige om Nils Holgerssons resa på en gåsrygg. Man rustade upp skolorna, och fortsatte med det långt in på femtiotalet. Det gällde ju att börja med barnen, för hos dem grundlades allt, de var flodernas källor, romanernas första meningar. I våra dagar har man fört över denna filosofi på ungdomarna och deras utbildning, på gymnasiereformer och högskolereformer, som ska göra det senare yrkeslivet effektivare. Det är starten och början man intresserar sig för, mindre för vad som händer sedan. Det är inte flodens långa flöde och alla dess meandrar utbildning är något som ska ske i början. Även om jag inte tror att flodernas källor har någon intressant betydelse för deras fortsatta lopp, tror jag absolut att barndomen och de unga människornas lärande har det. Barndomen är viktigare för människorna än källan för floderna. Men den är lika lite avgörande som den grundläggande utbildningen. Man har lagt för stor vikt vid detta, lurade av tanken om källan som det viktigaste och styrande. Ibland när jag sprang runt min sjö och funderade på var allt vatten kom ifrån, gjorde jag långa avvikare, särskilt då jag tränade för Stockholm Marathon och det krävdes mer än en mil för att komma i form. Ofta sprang jag bort till Ulriksdal och över en spång med två gamla statyer av svarta morianer som stod där och låtsades fånga fisk i nät. De såg rätt lustiga ut, och jag undrade vad det kunde finnas för fisk i flödet under spången. Till slut tog jag reda på det, och upptäckte att det var grönlingar. De 20

23 är dock alldeles för små för att fastna i morianernas grova nät, de är inte större än kaffeskedar, och inget att äta heller. Grönlingen finns bara på några få ställen i Sverige, i rinnande sötvatten. En av dessa platser är Igelbäcken som rinner ut strax efter morianernas spång efter en lång färd ända bortifrån Tensta. En dag gick jag på exkursion längs bäcken tillsammans med Nils-Erik Landell som skrivit en bok om den, I grönlingens marker. Under lång tid rätade man ut bäcken, av samma rationalistiska skäl som man rätat ut så många andra flöden i Sverige, mest för att spara mark. Men det visade sig att grönlingen vantrivdes i denna raka fåra, vilket var en tydlig signal: Igelbäcken mådde inte bra av att rätas ut. Krokigheten var dess liv. Och därför har man på senare år börjat kroka till den igen, vilket är ett mycket dyrt företag. Krokiga flöden må ta onödigt stor plats, men de vinner i långa loppet mot raka. De är bra för djurlivet och växterna, de binder kväve och gör att vattnet där de rinner ut inte förorenas så mycket. Dessutom stoppar de under sin långa krokiga väg upp en massa vatten, och minskar risken för översvämningar. 9 Mannen som gick ner i lön för ett roligare jobb Christian Andersson Det intressanta är inte vad jag gjort utan vad jag valt bort. Jag minns en rad jobb som jag fick och som i grunden skulle ha ändrat mitt liv. Det finns också jobb som jag sökte men inte fick. Några exempel: Jag fick jobb 1969 på SIDA:s befolkningsavdelning (stoppa befolkningsexplosionen!) när jag just börjat finna mig till rätta i Algeriet. Christina jobbade vid den tiden där som sjuksköterska och vaccinerade barn mot tuberkulos. Vi gifte oss i Oran mellan Camus berömda stenlejon i rådhuset (är med i Camus Pesten) och våra två söner föddes där. SIDAjobbet tackade jag nej till. 21

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Stegen framåt! Case Managment. Jeanette Andersson

Stegen framåt! Case Managment. Jeanette Andersson Stegen framåt! Case Managment Jeanette Andersson 1 Stegen framåt! Copyright 2012, Jeanette Andersson Ansvarig utgivare: Stegen framåt Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-2436-7 2 Innehåll Förord...

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012 HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 steg till ett rikare liv Niklas Forser, 2012 Hävstångseffekten Copyright 2012, Niklas Forser Ansvarig utgivare: Niklas Forser Illustration: Mats Forser Omslag: Frida Forser Framställt

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez Jag heter Antonio och jag arbetar som tandläkare. En tandläkare hjälper människor med deras tänder. Om du inte går till tandläkaren så kommer du att få hål i tänderna och väldigt ont. Att gå till tandläkaren

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning

ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista syo-konsulent studie- och yrkesval studieinriktning gymnasium/gymnasieskola nationella program lokala inriktningar praktisk och teoretisk utbildning

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom.

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom. 1. Santos hade nu spelat för klubben ungdomslag i två år och trivdes oerhört bra med sitt nya liv. Han fick i princip hålla på med det han älskade från morgon till kväll. Ja, de hade ju lite skola också

Läs mer

Barnens månadsbrev 3

Barnens månadsbrev 3 Barnens månadsbrev 3 Den här gången har vi valt att presentera skolans personal i månadsbrevet. Barnen i fyran har intervjuat. Här är deras presentationer av personalen. December 2008. Intervju med Lasse

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides Antonis & Pia Dimitrios Solarides Antonis & Pia Copyright 2012, Dimitrios Solarides Ansvarig utgivare: Dimitrios Solarides Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1143-5 Till min bror Akilles 4 Ett femtiotal

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje!

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! 1 Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! Lärarhandledningen är gjord i mars 2014 av Lena Nilsson

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4 bilder från Slussen Det var vid Slussen jag började fotografera samtal med Gunnar Smoliansky den 27 januari 2005 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 5 Fotografier: Gunnar

Läs mer

Mina nio liv utan röd tråd

Mina nio liv utan röd tråd Mina nio liv utan röd tråd Marie Lind Strömblad Sida 1 Mina nio liv utan röd tråd Copyright 2012, Marie Lind Strömblad Ansvarig utgivare: Marie Lind Strömblad Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1397-2

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil.

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. Intervjuer Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 1. 20 år. Ca 10 min med bil. 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. 3. 21 år. 5 min med bil. 4. 51

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 1 Åk 6 KROPPEN VI BOR I

Pedagogens manus till BILDSPEL 1 Åk 6 KROPPEN VI BOR I Pedagogens manus till BILDSPEL 1 Åk 6 KROPPEN VI BOR I 1. 2. Manus: Det första bildspelet i serien på fyra handlar om kroppen, hur den växer och vad kroppen och hjärnan behöver för att du ska må bra. Manus:

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

AKTIVITETSHANDLEDNING

AKTIVITETSHANDLEDNING AKTIVITETSHANDLEDNING Av AnnMarie Lindman I SAMMA BÅT och NOORS TRÄDGÅRD av Sara Wadell, återberättade av Andreas Palmaer Handledningen är ett underlag för diskussion för den som vill läsa de här böckerna

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Vad har du gjort på semestern?

Vad har du gjort på semestern? Vad har du gjort på semestern? Joanna, vad har du gjort på din semester? Min semester har varit lite ovanlig för vi hade inte så mycket tid att planera den. Vi visste inte riktigt hur det skulle bli med

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Jag vill vara som du. Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge

Jag vill vara som du. Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Jag vill vara som du Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livet enligtrosa.se JAG VILL VARA

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har bytt till en annan förskola. 2. Emmas föräldrar tror att har mycket kontakt med Malin. 3. s pappa är ingenjör. 4. trivs bra

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap ! Balettpojkarna Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap Fakta om filmen Originaltitel: Balleyttguttene Regi: Kenneth Elvebakk

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

ANDERS ERIKSSON. Välkommen till Alter Assistans

ANDERS ERIKSSON. Välkommen till Alter Assistans ANDERS ERIKSSON Vår organisation bygger på rörlighet och närhet, vi finns där vi behövs. Engagemang, mod, vilja och proffesionalism är våra ledord. Våra medarbetare och våra kunder är värdefulla. Som verksamhetsledare

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer