IP C&C. Index. Ett framgångsrikt år. cooperate and converge blev ett framgångsrikt år med konkreta resultat för båda, tack vare engagemanget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IP C&C. Index. Ett framgångsrikt år. cooperate and converge. 2012 blev ett framgångsrikt år med konkreta resultat för båda, tack vare engagemanget"

Transkript

1 IP C&C cooperate and converge Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) Ett framgångsrikt år Det har varit ett fantastiskt år för samarbetsfonden och konvergensprogrammet blev ett framgångsrikt år med konkreta resultat för båda, tack vare engagemanget hos och de starka insatserna från de nationella kontoren, Beneluxkontoret, EPO, WIPO, användarorganisationerna och KHIM. Index TMview, som är ett av de äldsta projekten, har gått stadigt framåt och haft nästan en miljon besök sedan starten. Nästan hälften av dessa besök skedde under 2012 och de flitigaste användarna kommer från Spanien, Italien, Tyskland, Bulgarien, Storbritannien och Frankrike. I november anslöt sig Tyskland och Österrike till TMview-familjen. De irländska, polska, grekiska och cypriotiska kontoren ligger i startgroparna och väntas ansluta sig innan slutet av 2012 eller senast under det första kvartalet När de integrerats blir TMview fulltaligt efter tolv mycket framgångsrika månader. Ett framgångsrikt år Samarbetsfonden sjösatt Det bulgariska kontoret sett inifrån Översikt över samarbetsfonden Grönt ljus för taxonomi och klassomfång IPC&C-nyhetsbrevet produceras till stöd för handlingslinje 6 (Utveckling av det europeiska nätverket) i KHIM:s strategiska plan, framför allt KI 27 (Bygga upp gemensamma verktyg via samarbetsfonden), KI 28 (Främja konvergens av praxis) och KI 29 (Stöd för EU:s tillsyns- och verkställighetsverksamhet). December 2012 / Januari blev ett framgångsrikt år med konkreta resultat för båda, tack vare engagemanget hos och de starka insatserna från de nationella kontoren, Benelux-kontoret, EPO, WIPO, användarorganisationerna och KHIM. Även för EuroClass (vars namnändring till TMclass blir officiell under de kommande månaderna) blev året framgångsrikt inleddes med att Österrike anslöt sig och i november blev Rumänien det 29:e deltagande kontoret. När Lettland ansluter sig i slutet av året kommer EU-klubben att bli fulltalig! Japan blev EuroClass-familjens första medlem från den asiatiska språkgruppen och verktyget finns nu tillgängligt på japanska. Den 18 november lanserade samarbetsfonden planenligt en uppsättning nya verktyg som väckte en hel del uppmärksamhet runtom i Europa. Det var dock inte första gången dessa verktyg visades upp. Demoversioner av samtliga nya program har funnits tillgängliga för de deltagande kontoren och vid en rad evenemang hos KHIM och på annat håll under året. Feedbacken från användarna har varit positiv.

2 IP C&C cooperate and converge Före utgången av 2012 kommer Seniority sannolikt att omfatta tretton länder, vilket kommer att gynna användarna. Vid slutet av 2012 kommer arton nationella kontor att ha antagit kvalitetsnormerna, vilket överträffar den ursprungliga uppskattningen på elva kontor. Enligt planerna skulle Designview introduceras som ett pilotprojekt i december. Vid det här laget omfattar Designview över en miljon mönster och används vid sju kontor, bland annat KHIM. Dessutom är fler länder redo att ansluta sig i början av Verktygen Common Examiner Support, Similarity och Ur ett fondperspektiv ser 2013 ut att domineras av en serie nya verktyg, bland annat verkställighetsprojekt och andra satsningar som prognosverktyg. 2 Search Image har testats och var klara att tas i drift den 18 november. Utbildning pågår nu vid kontoren så att verktygen ska kunna användas dagligen från och med januari. Mycket arbete har ägnats åt programpaketet, främst tack vare insatser från det finska kontoret där man har provkört CF-fabrikens första lösning för elektronisk inlämning. I slutet av november visade Finland vägen när det gäller elektronisk inlämning genom att inleda en begränsad driftsättning av lösningen för lokala användare. För samarbetsfondens del ser 2013 ut att domineras av en serie nya verktyg, bland annat verkställighetsprojekt och andra satsningar som prognosverktyg. Under 2012 blev två verktyg för användarenkäter (User Satisfaction Survey) respektive e-utbildning för små och medelstora företag (E-Learning for SMEs) klara tidigare än planerat. Det var ett framgångsrikt år även för konvergensprogrammet. Ett viktigt led i harmoniseringen av klassificeringen är att ta fram validerade översättningar av den gemensamma databasen för varor och tjänster till samtliga språk, vilket sker inom projektet Fill-Up. Detta är en viktig förutsättning för harmoniseringen av de nationella kontoren. I år har ytterligare sex kontor harmoniserats: Spanien, Italien, Portugal, Malta, Benelux och Kroatien. Sammanlagt har 75,5 % av projektet slutförts och arbetet pågår fortfarande vid sju kontor. Det är en viktig milstolpe och en klar framgång. Under 2012 utökades konvergensprogrammet med tre nya projekt. Absoluta registreringshinder Figurmärken, Skyddsomfång för svartvita märken samt Relativa registreringshinder Förväxlingsrisk startades tidigare under året. I varje projekt ingår fyra arbetspaket. De första har redan startats och arbetsgrupperna samlades för en rad mycket konstruktiva möten under Under 2012 genomfördes en kartläggning av de nationella kontoren för att samla in information om hur man arbetar för närvarande och för att belysa skillnaderna mellan olika projektområden. Resultaten av kartläggningen presenterades vid sambandsmötet den 10 oktober. Gensvaret från intressenter och arbetsgruppsmedlemmar var mycket positivt. Styrelsens godkännande av projektet Konvergens för klassrubrikerna i november innebär att det nu kan gå vidare till implementeringsfasen. Styrelsens godkännande av projektet Konvergens av klassrubrikerna i november innebär att projektet nu kan gå vidare till implementeringsfasen kommer att bli det mest krävande året hittills för de båda programmen. Med tanke på den snabba händelseutvecklingen under det gångna året förväntas fler starka resultat av alla grupper som arbetar tillsammans med experterna vid de nationella kontoren och användarorganisationerna över hela Europa.

3 Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) Fler verktygslanseringar är planerade, bland annat av det mycket viktiga programpaketet, och fler spännande utvecklingsprojekt är på gång ser ut att bli ännu ett fantastiskt år för KHIM:s internationella samarbete. Alla verktyg har utvecklats på projektbasis. Projektgrupperna bestod av personal från EU:s nationella kontor och Benelux-kontoret tillsammans med experter från användarorganisationer, plus WIPO och EPO. 314 personer runt om i Europa arbetar med verktygsutveckling, vilket gör programmet till en av KHIM:s största samarbetssatsningar hittills. (Se det stora diagrammet på sidorna 6, 7 och 8). Samarbetsfonden sjösatt Inom och utanför KHIM:s huvudkontor i Alicante råder det inte någon tvekan om att en viktig milstolpe har uppnåtts. Den 18 november 2012 var det premiär för samarbetsfonden med en viktig verktygslansering som ser ut att kunna ge nationella kontor och användare på hela kontinenten stora fördelar. Åtta nya verktyg och en ny arbetskonsol för EuroClass lanserades på internet. Samtliga är tillgängliga via Common Gateway (www.tmdn. eu ), som fungerar som ingångport till de andra projekten NOVEMBERLANSERINGEN: Search Image Common Examiner Support Tool (CESTO) Common Gateway Portalen Quality Standards Verktyget Common User Satisfaction Survey DesignView Similarity E-learning for SMEs Ny arbetsflödeskonsol i det befintliga EuroClassverktyget (som kommer att kallas TMclass) Elektronisk inlämning: begränsad driftsättning (pilotprojekt i Finland) Lanseringen av verktygen är ett viktigt resultat av KHIM:s strategiska plan, som syftar till att skapa ett verkligt europeiskt nätverk för varumärken och mönster. Samarbetsfonden är tillsammans med konvergensprogrammet en viktig pådrivande faktor för det europeiska nätverket för varumärken och mönster. Utvecklingen av programlösningar för varumärkes- och mönsterförfaranden är ett viktigt resultat av denna lansering. Den är ett exempel på alleuropeiskt samarbete för att förverkliga nätverksvisionen som engagerar användarorganisationer, personal vid de nationella kontoren, Beneluxkontoret, WIPO och EPO samt KHIM:s egen personal. 3

4 IP C&C cooperate and converge Samarbetet initierades av direktören för KHIM:s avdelning för internationellt samarbete och rättsliga frågor, João Negrão, som betonar det stora nätverk av sakkunskap som bidragit till utvecklingen och projektens framgång: Det är en stor framgång enligt min mening, och ett bra exempel på det samarbete vi har kunnat upprätta med experter från de nationella kontoren, användargemenskapen, WIPO och EPO. Det är därför som vi nu har kunnat ta verktygen i drift. Det bulgariska kontoret sett inifrån Svetlozar Tonev tar en kort paus efter ännu ett avrapporteringsmöte på KHIM:s huvudkontor i Alicante när vi träffar honom. Han säger att från KHIM:s sida ligger fokus på att det ska bli rätt, hellre än att man driftsätter verktyg för tidigt. Han är här i Alicante för en veckas intensivutbildning innan han återvänder till Sofia. Han har haft en hektisk niomånadersperiod som KHIM:s utstationerade projektledare vid det bulgariska patentkontoret. KHIM:s ordförande António Campinos vid firandet av samarbetsfonden. Mycket viktigt är att verktygen från och med 2013 också kommer att stödja verkställighet. Två verktyg som ska levereras nästa år är avsedda att användas vid det europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter, som genom en förordning överfördes till KHIM den 5 juni Observatoriet kommer att använda verktygen för att underbygga viktiga aspekter av sitt arbete. Han påbörjade sitt arbete vid det bulgariska kontoret i början på Sedan dess har han lett implementeringen av en hel rad samarbetsverktyg, vilket gjort att kontoret nu ligger i täten när det gäller införandet av verktyg trots att endast ca. 120 personer är anställda. Det här är verkligen ett spännande arbete, säger Svetzolar. Jag måste vara insatt i alla projekt som utvecklas av samarbetsfonden så att jag kan förklara dem för kontorets personal. Det är en ett bra exempel på det samarbete som vi har lyckats etablera med experter från de nationella kontoren, och även från användargemenskapen, WIPO och EPO. Samarbetsfonden vilar emellertid inte på lagrarna. Nästa år inleds en ny våg av projektlanseringar inte mindre än ett hundratal projekt startas i Europa. 4 Svetlozar Tonev, DPM, Bulgarien

5 Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) Bulgarien har redan upptäckt fördelarna med samarbetsfondens verktyg. Vi har gått med i TMview och De- kände till en del om varumärken och mönster redan innan hade redan erfarenheter från det bulgariska kontoret. Jag signview, framhåller Svetzolar och lägger till: De är två jag började på kontoret och jag försöker hjälpa mina kolleger här så mycket jag kan, säger han. mycket bra exempel på integration som enligt min mening symboliserar det europeiska nätverket för varumärken och mönster. I förra veckan var vi ett av de första sju De nationella kontoren och KHIM kontoren som gick med i Designview. Vi har även infört Similarity, vilket är mycket viktigt och dessutom har vi utför arbetsuppgifter som liknar varandra de kompletterar och stöder e-utbildning och Common Gateway. Det bulgariska patentkontoret ansvarar för varandra. totalt fyra områden av immateriell äganderätt: patent, varumärken, industriell formgivning samt växtsorter och djurraser. Avståndet mellan Sofia och Alicante kan tyckas långt, men Svetzolar ser stora likheter mellan KHIM och det bulgariska patentkontoret. De nationella kontoren och KHIM sitter enligt min mening i i samma båt, säger han. Båda tillhandahåller tjänster till allmänheten, särskilt när det gäller mönster och varumärken. De nationella kontoren och KHIM utför liknande arbetsuppgifter de kompletterar och stöder varandra. Svetzolar är full av lovord för den KHIM-baserade arbetsmetoden i samarbetsfonden, som han beskriver som mycket motiverande. Han är också mycket stolt över det arbete som utförs på platsen i Sofia och säger att verktygen är väldigt uppskattade av kontorets experter. De är övertygade om att verktygen kommer att underlätta deras dagliga arbete. Svetzolar, som är IT-tekniker till yrket med 20 års erfarenhet av den privata och offentliga sektorn i Bulgaren, Bulgariens huvudstad Sofia kvällstid Som en av KHIM:s utsända projektledare vet Svetzolar att han och hans kolleger gör ett mycket viktigt arbete. I september när alla utstationerade projektledare träffades i Alicante försökte vi göra en uppskattning av hur kontorens implementeringsplaner förändrats under de sex månader vi varit på plats. Vi uppskattade att implementeringsplanerna nästan fördubblats vid de elva kontoren sedan vi började kommer att bli ännu ett hektiskt år för Svetzolar och hans kolleger i Sofia. Att döma av 2012 års arbete kommer de att gå i täten ännu en gång. 5

6 Samarbetsfondens aktörer KHIM:s TEAM 6

7 Samarbetsfondens aktörer NATIONELLA KONTOR (MED DPM)* 7 * Deployed Project Managers (utstationerade projektledare)

8 Samarbetsfondens aktörer NATIONELLA KONTOR (UTAN DPM) 8

9 Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) Grönt ljus för taxonomi och klassomfång Om projektet Konvergens av klassrubrikerna, eller CP.2 som det också kallas, vore ett flygplan skulle det nästan vara flygfärdigt nu. Vid förra månadens KHIM-styrelsemöte i Alicante godkände styrelseledamöterna det arbete som hittills utförts inom området taxonomi och klassomfång. Det var ett stor lyft för CP.2-gruppen den andra av fem grupper som arbetar på projektserien i konvergensprogrammet. Hittills har varumärkeskontoren tillämpat två olika klassificeringsstrategier. Den första är att klassrubrikerna täcker alla varor och tjänster i klassen. Den strategin tillämpades av nio kontor, inklusive KHIM, då projektet inleddes. Ett klassomfång är den högsta nivån av grupptitlar som är godtagbar för klassificering i taxonomistrukturen. Den andra strategin, som tillämpas av de flesta kontoren, är att klassrubrikerna betyder det som sägs, vilket innebär att klassrubrikerna bara utnyttjas för att täcka de termer som bokstavligen ingår i dem. Den nya klassificeringsstrategin bygger på den taxonomistruktur som utarbetats inom konvergensprogrammet. Dennis Schiers som ansvarar för konvergensprogrammet Det var ett stor lyft för CP.2-gruppen den andra av fem grupper som arbetar på projektserien i konvergensprogrammet. CP.2 startades 2011 i syfte att utveckla en gemensam uppsättning klassificeringstermer som helst ska täcka alla varor och tjänster i den harmoniserade databasen vid en viss för alla deltagande kontor lämplig tidpunkt. Taxonomi är en hierarkisk struktur som hjälper användarna att hitta varor och tjänster så att de kan rikta in sig på exakt den skyddsomfattning som de är ute efter. Detta har gjort det möjligt att skapa ett nytt koncept klassomfång. Ett klassomfång är den högsta nivån av grupptitlar som är godtagbar för klassificering i taxonomistrukturen. Det innebär att termer som är för vaga eller allmänna för klassificering ignoreras. De grupptitlar som blir resultatet är tillräckligt breda och tillräckligt exakta för att beteckna alla kända varor och tjänster i en klass vid en viss tidpunkt. 9

10 IP C&C cooperate and converge Även om det enbart har ett administrativt syfte och inte har några rättsliga konsekvenser i fråga om användning, likhet och identitet mellan olika varor och tjänster, blir resultatet ett allmänt godtagbart klassificeringssystem som kommer att vara heltäckande, dynamiskt och mycket användbart för användarna, förklarar Dennis Scheirs som ansvarar för konvergensprogrammet. Resultatet är ett allmänt acceptabelt klassificeringssystem som är heltäckande, dynamiskt och mycket användbart för användarna, förklarar konvergensprogrammets chef Dennis Scheirs. Det finns tre sådana verktyg, först och främst Euro- Class. Det här är den första platsen där vi planerar att göra taxonomin tillgänglig för användarna, säger Dennis, vilket kommer att ske i början av EuroClass är den första platsen där vi planerar att göra taxonomin tillgänglig för användarna. Efter styrelsens godkännande kan Dennis och hans grupp nu gå vidare till CP.2:s implementeringsfas. Implementeringen innebär att vi gör taxonomin och klassomfången tillgängliga i klassificeringsverktygen, förklarar Dennis. Elektronisk inlämning i ett begränsat och lokalt pilotprojekt i Finland Den andra platsen är via Future Software Package, som är det gemensamma systemet för elektronisk inlämning som utvecklas genom samarbetsfonden. Systemet består av konfigurerbara moduler och taxonomin är en av de moduler som kommer att bli tillgänglig för de nationella kontoren. De kan sedan erbjuda den till sina användare. 10 Den andra platsen är genom Future Software Package, som är det gemensamma systemet för elektronisk inlämning, som utvecklas via samarbetsfonden.

11 Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) Det tredje alternativet är avsett för kontor som redan har egna nationella system för elektronisk inlämning. De kommer också att kunna erbjuda taxonomin till sina användare som webbtjänster. Vi upprättar nu parallellt enskilda implementeringsplaner för respektive kontor, säger Dennis. Det återstår dock fortfarande en hel del arbete för Dennis och hans grupp. Vi upprättar nu parallellt enskilda implementeringsplaner för respektive kontor, berättar Dennis. Vi vet att WIPO tänker göra taxonomin tillgänglig på sin webbplats från och med årsskiftet tillsammans med den nya utgåvan av Niceklassificeringen. Så redan där kommer våra resultat att vara ute på nätet. Men även om CP.2-resultaten är mycket efterlängtade vill Dennis försäkra sig om att allting finns på plats innan något tas i drift. Vi vill först konsolidera den nya version som håller på att tas fram tillsammans med WIPO och få översättningarna av den versionen. När vi sedan är startklara kommer vi att sätta den i drift. Vårt mål är att arbeta snabbt utan att hetsa fram någonting. Dennis är väl medveten om att feedback från användarna är mycket viktigt för att projektet ska bli framgångsrikt, och användarorganisationerna INTA och MARQUES, som samarbetar med gruppen, har redan lämnat värdefulla synpunkter och kommentarer. Klassificering är troligen den mest komplexa delen av inlämningsprocessen. Därför kommer den nya gemensamma praxisen att förenkla livet för våra användare och granskare. Alla är mycket nöjda med det vi gör, säger Dennis och lägger till klassificering är förmodligen den mest komplexa delen av inlämningsprocessen. Därför kommer denna nya gemensamma praxis att göra livet enklare för våra användare och granskare. Det är bara en tidsfråga innan flygplanet är uppe i luften. Dennis Schiers och konvergensgruppen 11

12 KHIM-samarbetsfondens projektportfölj december 2012 Projektnamn Implementeringsplan (kontor) Uppskattad totalkostnad (miljoner euro) Beräknat slutår Status för projektet Search Image AT - BX - CY- CZ - DK - EE - ES - FR - GR - HU - IE - IT - LT - LV - MT - PL - PT - RO - SI- SK - UK (21) Integrerat på pilotkontoren MT, EE, OHIM, PT fler integrationer följer under 2013 TMview AT - BG - BX - CY - CZ - DE - DK - EE - ES - FI - FR - GR - HU - IE - IT - LT - LV - MT - PL - PT - RO - SE - SI - SK - UK (25) Senaste integrationer: DE, AT, IE, PL Planerade integrationer första kvartalet 2013: CY, GR, EuroClass (TMclass) AT - BG - BX - CY - CZ - DE - DK - EE - ES - FI - FR - GR - HU - IE - IT - LT - LV - MT - PL - PT - RO - SE - SI - SK - UK (25) Alla nationella kontor i EU utom Lettland integrerade (inklusive Kroatien och 28 kontor utanför EU). Lettland integreras i december EuroClass tillhandahålls på 23 EU-språk samt även på japanska. Seniority BG - BX - CZ - EE - FR - GR - HU - IE- LT - LV - MT - PL - PT - RO - SE - SI - SK - UK (18) Implementeringen är klar för PT, IE, CZ, EE, LV, BG, BX, SI, SE, SK och HU. LT, RO, MT, FR följer första kvartalet GR, UK och PL (nytt implementeringskontor) kommer att implementera under Quality BG - CY - CZ - DK - EE- ES - FI - FR - GR - GR OBI - HU - IT - LV - MT - PL - PT - RO - SE - SI - UK (20) Implementeringen är klar för BG, DK, ES, HU, UK, FI, CZ, GR OBI, GR GGE, CY, SI, LV, RO, EE, PL, PT, MT. Tre kontor återstår att integrera (SE, IT och FR). Forecasting DK - ES - FR - GR - GR OBI - HU - IT - LV - PL - PT - SI - UK (12) Samarbete inlett med tekniska högskolan i Madrid. Resultaten av en detaljerad studie av aktuella prognosmetoder har överlämnats och riktmärken ställts upp. User Satisfaction Survey BG - BX - CY - CZ - DE - DK - EE - ES - FI - FR - GR - HU - IE - LV - MT - PL - PT - SI - SK (19) Begränsad driftsättning november Arbetet med översättning, språkgranskning och bedömningsskala kommer snart att inledas. DesignView BG - BX - CY - CZ - DE - DK - EE - ES - FI - FR - GR OBI - IE - LT - LV - MT - PL - PT - RO - SE - SI - SK - UK (22) Projektet driftsattes i november GR OBI, ES, BG, BX, SK, EE och PT har integrerat sina databaser. Similarity BG - BX - CY - DE - EE - ES - FI - FR - GR - HU - IE - LV - MT - PL - PT - SI - SK - UK (18) Verktyget togs i drift i november CESTO Common Gateway for Applications Harmonised Quality MS XML and Architecture Future Software Package E-learning Call Center Tool Enforcement Database BG - CY - DK - ES - FI - FR - GR - HU - IE - LV - MT - PL - PT - RO - SI - SK (16) AT - BG - BX - CY - DE - DK - EE - ES - FI - FR - GR - GR OBI - HU - IE - IT - LT - LV - MT - PL - PT - RO - SI - SE - SK - UK (26) BG - CZ - DK - ES - HU - IT - LT - RO (baserat på inledande intresse) kräver ingen implementering arbetsgruppsmedlemmar: BX - DE - DK - FR - FI - GR OBI - LT - PT - UK (9) AT - BG - BX - CY - EE - FI - FR- GR- GR OBI - IE - IT - LT - LV - MT- PL - RO - SI - SK - UK (19) BG - CY - CZ - DK - EE - ES - FR - GR -GR OBI - IE - LT - LV - MT - PT - RO - SE - SI - SK (18) "CY - DE - DK - GR - GR OBI - MT - PL - RO - SI - SK (10)" BG - BX - CZ - DK - ES - FR - GR - GR OBI - HU - IE - LV - MT - PL - PT - RO - SE - SI - SK - UK (19) Verktyget togs i drift i november Verktyget togs i drift i november Lanseringen har skjutits upp i avvaktan på resultaten av CF Projektet är slutfört elektronisk inlämning har tagits i drift i FI. KHIM gör detsamma i början av Verktyget togs i drift i november Projektet har omstrukturerats till två huvudetapper. SRS har granskats och HLA inväntas för etapp 1. Första versionen av lösningen håller på att utarbetas. Pilotprojekt i januari. Arbetsgruppens medlemmar har godkänt kraven och strukturen. Utvecklarna arbetar med utvecklingen. Driftsättning planeras till andra kvartalet Anti-Counterfeiting Intelligence Support 12 BG - BX - CZ - DK - ES - FR - GR - GR OBI - HU - IE - IT - MT - PL - PT - RO - SE - SI - SK - UK (19) Arbetsgruppens medlemmar har godkänt kraven och strukturen. Utvecklarna arbetar med utvecklingen. Driftsättning planeras till andra kvartalet 2013.

Att få ihop samarbetspusslet

Att få ihop samarbetspusslet IP C&C cooperate and converge Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) Att få ihop samarbetspusslet Konvergensprogrammet lanserar tre nya projekt vid februarimötena med

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Officiellt meddelande om tillämpningen av IP Translator v1.2, 20 februari 2014 1 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.2, 1 28 oktober 2015 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1,

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, 1 20 februari 2014 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

IP C&C. Innehåll. cooperate and converge. Välja samarbete

IP C&C. Innehåll. cooperate and converge. Välja samarbete IP C&C cooperate and converge Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) Välja samarbete Samarbetsfonden och konvergensprogrammet innebär början till en oåterkallelig förändring

Läs mer

Konvergens. Vanliga frågor (FAQ) om den gemensamma praxisen CP 3. Särskiljningsförmåga Figurmärken som innehåller beskrivande/ej särskiljande ord

Konvergens. Vanliga frågor (FAQ) om den gemensamma praxisen CP 3. Särskiljningsförmåga Figurmärken som innehåller beskrivande/ej särskiljande ord SV SV Konvergens Vanliga frågor (FAQ) om den gemensamma praxisen CP 3. Särskiljningsförmåga Figurmärken som innehåller beskrivande/ej särskiljande ord A. GEMENSAM PRAXIS 1. Vilka myndigheter kommer att

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

IP C&C. Innehåll. cooperate and converge. Att surfa på samarbetsvågen. Att surfa på samarbetsvågen

IP C&C. Innehåll. cooperate and converge. Att surfa på samarbetsvågen. Att surfa på samarbetsvågen IP C&C cooperate and converge Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) Att surfa på samarbetsvågen Partnerna bakom samarbetsfonden har haft ett antal framgångar, och samarbetet

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Representativa resultat i de 2 medlemsstaterna i Europeiska unionen Paketet inkluderar resultat för EU2 och för Sverige Avsikten med opinionsundersökning

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

Konvergens. Vanliga frågor (FAQ) om den gemensamma praxisen CP 6. Grafiska återgivningar av en design

Konvergens. Vanliga frågor (FAQ) om den gemensamma praxisen CP 6. Grafiska återgivningar av en design SE Konvergens Vanliga frågor (FAQ) om den gemensamma praxisen CP 6. Grafiska återgivningar av en design A. ALLMÄNNA FRÅGOR 1. Vilka myndigheter kommer att genomföra den gemensamma praxisen? BG, BX, CY,

Läs mer

IP C&C. Innehåll. cooperate and converge. Inledning till konvergensprogrammet. Aktuellt om samarbetsfonden. Destination Alicante. Våra partners profil

IP C&C. Innehåll. cooperate and converge. Inledning till konvergensprogrammet. Aktuellt om samarbetsfonden. Destination Alicante. Våra partners profil IP C&C cooperate and converge Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) Inledning till konvergensprogrammet Samtidigt som harmoniseringskontoret (KHIM) och andra immaterialrättskontor

Läs mer

Convergence 1. BAKGRUND

Convergence 1. BAKGRUND Officiellt meddelande om gemensam praxis för relativa registreringshinder risk för förväxling (inverkan av icke särskiljande/svaga beståndsdelar), den 2 oktober 2014 1. BAKGRUND Varumärkesmyndigheterna

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Konvergens. Vanliga frågor (FAQ) om gemensam praxis, version 2 CP4-skyddsomfång för svartvita varumärken

Konvergens. Vanliga frågor (FAQ) om gemensam praxis, version 2 CP4-skyddsomfång för svartvita varumärken EN SV Konvergens Vanliga frågor (FAQ) om gemensam praxis, version 2 CP4-skyddsomfång för svartvita varumärken 1. Är den gemensamma praxisen annorlunda än den tidigare praxisen? Den gemensamma praxisen

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Vad händer i vår omvärld?

Vad händer i vår omvärld? Vad händer i vår omvärld? Vad sker hos våra grannländer och i övriga Europa? Vad påverkar utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geodata? Christina Wasström, Lantmäteriet Geodataseminarie 2011-11-22

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 1. Utgiven i oktober 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden IP/08/1397 Bryssel den 25 september 2008 Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden Hur kan EU se till

Läs mer

CP5: Relativa registreringshinder risk för förväxling (Inverkan av icke särskiljande/svaga beståndsdelar)

CP5: Relativa registreringshinder risk för förväxling (Inverkan av icke särskiljande/svaga beståndsdelar) CP5: Relativa registreringshinder risk för förväxling (Inverkan av icke särskiljande/svaga beståndsdelar) Harmonisera praxisen gällande icke särskiljande/svaga beståndsdelar av märken i syfte att bedöma

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 2. Utgiven i december 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

RELATIVA REGISTRERINGSHINDER

RELATIVA REGISTRERINGSHINDER Officiellt meddelande om gemensam praxis för skyddsomfång för svartvita märken 15 april 2014 14 1. BAKGRUND Varumärkesmyndigheterna inom EU har genom sitt åtagande för fortsatt samarbete inom ramen för

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Martin Flodén, 18 maj Översikt Finanskris & lågkonjunktur, 2008-2009 Svaga offentliga finanser i omvärlden Den svenska finanspolitiken i nuläget

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 S2-indikatorn Irland Grekland Luxemburg Storbritann Slovenien Spanien Litauen Rumänien Cypern Slovakien

Läs mer

Beslut i EU - så här går det till

Beslut i EU - så här går det till Beslut i EU - så här går det till Håkan Björklund 9 februari 2011 Sverige är en del av EU EU är inrikespolitik! 60-75 procent av all lagstiftning som gäller i Sverige är EU-rätt eller utformas på basis

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

0.2 Skriftväxling med KHIM skall helst ske på det språk på vilket den internationella ansökningen skall inges till WIPO

0.2 Skriftväxling med KHIM skall helst ske på det språk på vilket den internationella ansökningen skall inges till WIPO Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (KHIM) Endast för KHIM: Mottagningsdatum Antal sidor 0 (obligatorisk) Internationell ansökan enligt Madridprotokollet Uppgifter för KHIM:s handläggning av

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2010 KOM(2010)364 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV 95/50/EG OM ENHETLIGA

Läs mer

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män IP/10/236 Bryssel den 5 mars 2010 Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män Europeiska kommissionen kommer att införa en rad åtgärder för att minska löneklyftan mellan

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 216 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Handelsbalans

Läs mer

Stöd till minskad mjölkproduktion

Stöd till minskad mjölkproduktion På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10-24 Stöd till minskad mjölkproduktion Effekterna av EU:s stöd till reducerad mjölkproduktion kan bli mindre än vad ansökningarna indikerar

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Utvecklingen av EQF i Europa och implementeringen i Sverige

Utvecklingen av EQF i Europa och implementeringen i Sverige Utvecklingen av EQF i Europa och implementeringen i Sverige Stockholm City Conference Center, Stockholm 24 oktober 2012 Carina Lindén, Upplägg Fördjupat samarbete inom yrkesutbildningen i EU och konkreta

Läs mer

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 23 oktober 2011 En färdplan för stabilitet och tillväxt 1. Reagera beslutsamt på

Läs mer

Kommissionen samråder om hur EU ska gå i täten för övergången till Web 3.0

Kommissionen samråder om hur EU ska gå i täten för övergången till Web 3.0 IP/08/1422 Bryssel den 29 september 2008 Kommissionen samråder om hur EU ska gå i täten för övergången till Web 3.0 EU har möjlighet att visa vägen in i nästa generation av Internet. Europeiska kommissionen

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik

Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik 1.Lissabon, Göteborg G och Hela EU skall leva! 2. Perioden 2007-2013 2013 3. Nya utmaningar + verktyg 4. Partnerskap 5. Sveriges strategi 2007-2013 2013 6. JEREMIE

Läs mer

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Sverige i ett bredare europeiskt perspektiv Kenneth Nelson The Swedish Institute for Social Research (SOFI) Stockholm University Syfte: Analysera länken

Läs mer

Det finanspolitiska ramverket

Det finanspolitiska ramverket Det finanspolitiska ramverket Naturvårdsverket 12 november 2015 Joakim Sonnegård 1 Disposition Bakgrund Det finanspolitiska ramverket Finanspolitiska rådet Bakgrund 3 Sverige under den senaste krisen År

Läs mer

Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna

Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna EUROPAPARLAMENTET Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna Rapport Fältarbete: april maj 2011 Publicering: oktober 2011 Särskild Eurobarometer / serie 75.2 TNS Opinion & Social Denna undersökning

Läs mer

Den harmoniserade databasen. För en konsekvent klassificering i hela EU

Den harmoniserade databasen. För en konsekvent klassificering i hela EU 03 2014 SV Den harmoniserade databasen För en konsekvent klassificering i hela EU Användarperspektivet: e-inlämning, en nyhet på Irland Intervju: BOIP:s arbete fortsätter 03 2014 Europeantmdn news produceras

Läs mer

Convergence. Principer för den gemensamma praxisen Konvergensprogrammet. CP 4. Skyddsomfång för svartvita märken

Convergence. Principer för den gemensamma praxisen Konvergensprogrammet. CP 4. Skyddsomfång för svartvita märken EN SV Convergence Principer för den gemensamma praxisen Konvergensprogrammet CP 4. Skyddsomfång för svartvita märken Index 1. PROGRAMMETS BAKGRUND... 2 2. PROJEKTETS BAKGRUND... 2 3. MÅLET FÖR DETTA DOKUMENT...

Läs mer

Konvergens Vanliga frågor och svar (FAQ) om den gemensamma praxisen CP5. Relativa registreringshinder risk för förväxling (inverkan av icke

Konvergens Vanliga frågor och svar (FAQ) om den gemensamma praxisen CP5. Relativa registreringshinder risk för förväxling (inverkan av icke EN SV Konvergens Vanliga frågor och svar (FAQ) om den gemensamma praxisen CP5. Relativa registreringshinder risk för förväxling (inverkan av icke särskiljande/svaga beståndsdelar) 1. 1. Skiljer sig den

Läs mer

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen?

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? MEMO/06/173 Bryssel den 27 april 2006 Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? EU har nu i två år haft 25 medlemsstater och 20 officiella språk och förbereder sig för att

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.1.2014 COM(2013) 938 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport om tillämp av direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av

Läs mer

INNOVATIONSPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

INNOVATIONSPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA INNOVATIONSPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Europa riskerar att tappa mark II. Vad

Läs mer

STUDIE Public Opinion Monitoring Series Generaldirektoratet för kommunikation

STUDIE Public Opinion Monitoring Series Generaldirektoratet för kommunikation Parlameter 2016 Övergripande analys Europaparlamentets särskilda Eurobarometerundersökning STUDIE Public Opinion Monitoring Series Generaldirektoratet för kommunikation Författare: Jacques Nancy, Enheten

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-10-24

Marknadsråd ägg 2012-10-24 Marknadsråd ägg 2012-10-24 Jan-jul 2012 ökade den svenska konsumtionen av ägg med nästan 9 %. Produktionen ökade med knappt 5 % medan importen ökade med knappt 5 % och exporten minskade med drygt 3 %.

Läs mer

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 MEMO/12/184 Bryssel den 15 mars 2012 Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 1. Vilka uppgifter har arbetsgruppen för Grekland? Kommissionens arbetsgrupp

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet?

Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet? Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet? Marie Söderqvist och Emma Hernell November, 2001 En analys av europeisk lönestatistik Förord I Frankrike finns tre gånger så många kvinnor med höga löner som i

Läs mer

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning SKV 278 utgåva 2 Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT Kvartalsredovisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Hur redovisningen görs... 2 2.1 Tidpunkter m.m... 2 2.2 Rättelse

Läs mer

DesignView på väg. Mer än två miljoner formgivningar och snabb ökning. Effektivisering av IP-tjänster i Grekland

DesignView på väg. Mer än två miljoner formgivningar och snabb ökning. Effektivisering av IP-tjänster i Grekland 04 2014 SV DesignView på väg Mer än två miljoner formgivningar och snabb ökning Effektivisering av IP-tjänster i Grekland ECTA i hjärtat av det europeiska IP-systemet 04 2014 Tack för din feedback! EuropeanTMDN

Läs mer

Internationell referensprissättning, IRP

Internationell referensprissättning, IRP 1 Internationell referensprissättning, IRP Persson U and Jönsson B. The End of the International Reference Pricing System? Applied Health Economics and Health Policy. Published online: 26 June 2015 Ulf

Läs mer

Rapport från kommissionen visar att över 250 miljoner EU-medborgare använder Internet regelbundet

Rapport från kommissionen visar att över 250 miljoner EU-medborgare använder Internet regelbundet IP/08/605 Bryssel den 18 april 2008 Rapport från kommissionen visar att över 2 miljoner EU-medborgare använder Internet regelbundet Över hälften av EU:s befolkning använder nu Internet regelbundet. 80

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! DG COMM, Enheten för besök och seminarier

VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! DG COMM, Enheten för besök och seminarier VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! pernilla.jourde@ep.europarl.eu DG COMM, Enheten för besök och seminarier ETT PARLAMENT PÅ FLERA ORTER 2 EU:S SYFTEN 3 Fred Stabilitet Hållbarhet Rättvisa, frihet och säkerhet

Läs mer

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA. Jurist (M/K) VEXT/17/170/AD6/Jurist 8 mars 2017 kl. 24:00 lokal tid i Alicante (CET)

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA. Jurist (M/K) VEXT/17/170/AD6/Jurist 8 mars 2017 kl. 24:00 lokal tid i Alicante (CET) MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA Benämning Tjänstegrupp/lönegrad AD 6 Typ av kontrakt Referens Sista ansökningsdag Anställningsort Jurist (M/K) Tillfälligt anställd VEXT/17/170/AD6/Jurist

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Christian Juliusson Europeiska kommissionen (GD REGIO) Örnsköldsvik, 7 maj 2008 (Europaforum( Europaforum) llnings- alla?

Christian Juliusson Europeiska kommissionen (GD REGIO) Örnsköldsvik, 7 maj 2008 (Europaforum( Europaforum) llnings- alla? Christian Juliusson Europeiska kommissionen (GD REGIO) Örnsköldsvik, 7 maj 2008 (Europaforum( Europaforum) EU:s sammanhållnings llnings- politik en fråga för f alla? 1 Upplägg 1) Inneboende motsättning?

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) 7143/15 TRANS 88 FÖLJENOT från: inkom den: 11 mars 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.2.2014 COM(2014) 52 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 SV

Läs mer

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009 2010. Statistik 2012:3

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009 2010. Statistik 2012:3 Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2012:3 Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2012:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB)

Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Ansökan insänds till: Tullverket Paketadress: Box 12854 Tegeluddsvägen 21 112 98 Stockholm 115 41 Stockholm Allmänna upplysningar Läs igenom de här upplysningarna

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009. Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande analys

EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009. Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande analys Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Bryssel den 24 juli 2009 EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009 Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Resultat av halvtidskontrollen av additionalitet för

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Resultat av halvtidskontrollen av additionalitet för EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.2.2013 COM(2013) 104 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Resultat av halvtidskontrollen av additionalitet för 2007 2013 SV SV MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Resultat

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Personalutbildning inom EU och Norge

Personalutbildning inom EU och Norge Tema utbildning: Personalutbildning inom EU och Norge 1999 Nr 2 oktober 22 Personalutbildning spelar en betydande roll för att förbättra de europeiska företagens konkurrenskraft på en global marknad. Med

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av programmet för radiospektrumpolitik (RSPP)

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av programmet för radiospektrumpolitik (RSPP) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.4.2014 COM(2014) 228 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av programmet för radiospektrumpolitik (RSPP) SV SV RAPPORT

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Följande kriterier beaktas när det gäller att fastställa om ribban för särskiljningsförmåga uppnås tack vare figurkännetecknen i märket:

Följande kriterier beaktas när det gäller att fastställa om ribban för särskiljningsförmåga uppnås tack vare figurkännetecknen i märket: Officiellt meddelande om gemensam praxis gällande särskiljningsförmåga figurmärken som omfattar beskrivande/icke särskiljande ord 2 oktober 2015 1. BAKGRUND Immaterialrättsmyndigheterna inom EU-nätverket

Läs mer

Barn som ansöker om internationellt skydd

Barn som ansöker om internationellt skydd SV Barn som ansöker om internationellt skydd Information för ensamkommande barn som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Vi gav dig den här broschyren eftersom

Läs mer

Barn som ansöker om internationellt skydd

Barn som ansöker om internationellt skydd SV Barn som ansöker om internationellt skydd Information för ensamkommande barn som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått den här broschyren, eftersom

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 14/08/2007-17/09/2007 Det finns 373 svar, av totalt 373, som motsvarar dina sökvillkor Deltagande Land DE - Tyskland 57 (15.3%) PL - Polen 49 (13.1%) DK - Danmark

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 26.10.2011 2011/0094(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 Förslag till betänkande Raffaele Baldassarre (PE472.334v02-00) Genomförande av ett fördjupat samarbete

Läs mer

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden A Flash number FL A B Landskod FL B C Intervjunummer (löpnummer) FL C NACE NACE-kod (sample-information)

Läs mer