Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun Vänersborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg"

Transkript

1

2 Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att möta fritidsplatsbehovet fördelas barnen i fyra fritidsgrupper. I Tegelhuset finns förskoleklassbarnen på f.m. och de har också sin fritidsverksamhet där tillsammans med ett antal åk 1 elever. I Trähuset uppe finns en blandad grupp med åk 1 och 2 elever. I Trähuset nere finns också en blandad grupp med åk 1, 2 och 3 elever. De äldre barnen finns på skolfritids. Fritidslokalerna används under skoltid till ev. samverkan och gruppindelning. Blå rummet (grupprum) används framförallt av de yngre eleverna, medan de äldre använder studiehallen. Bild- och textilslöjds- salen fungerar också som grupprum. Musiken är som vanligt i gymnastiksalen. Vintertid har eleverna i åk 5 och 6 idrott på Onsjöskolan eftersom vår egen gymnastiksal är för liten. De yngre eleverna har idrott på Öxnered liksom åk 4. Textilslöjden för de äldre eleverna ( åk 4 6 ) är på Norra skolan med vår egen textillärare Jenny. Eleverna åker skolbuss till textilslöjden. Åk 6 lektion startar kl och buss hämtar upp Åk 5 avslutar sin lektion kl och bussen beräknas vara tillbaka på Öxnered skola kl De yngsta eleverna som har textilslöjd ( åk 3 ) blir kvar hos oss på Öxnered. Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun Vänersborg Rektor Skolassistent tisdagar och onsdagar Personalrum Skolmåltiderna Skolsköterska måndagar Lärarnas arbetsrum Fritids trähuset Förskoleklassen Fritids skolan När du ringer till skolan, tänk då på att personalrummet inte är bemannat under lektionstid. Lärarna nås lättast mellan , , På e.m. finns läraren i klassrum, arbetsrum... Sjukanmälan till skolan : Vid frånvaro ring klassläraren eller personalrummet mellan kl Lämna gärna ditt tel.nr. till arbetet så att klassläraren kan nå dig om ditt barn blir sjukt under dagen. 1.

3 Skolhälsovård : Skolhälsovården är främst förebyggande. Den omfattar hälsokontroller, vaccinationer, föräldra- och elevenkäter samt enkla sjukvårdsinsatser. Eleven erbjuds hälsokontroller i förskoleklass, åk 2, åk 4 och åk. 6. Skolläkare : Cornelia Wallöe Skolsköterska : Marie Nilebäck som finns på Öxnered måndagar och som nås på tel Specialkoster :blankett finns på kommunens hemsida under barn och utbildning, skolrestauranger grundskolan. Blankettens lämnas till skolan för vidarebefordran till skolsköterskan. Elevernas frånvaro Meddela skolan när ditt barn är sjukt. Ring mellan kl då personalrummet är bemannat. Om ditt barn är frånvarande och information om detta saknas kontaktas du / ni av läraren för att kontrollera att allt är bra och inget hänt på väg till skolan. Om du måste komma i kontakt med skolan under lektionstid så försök nå skolassistenten som jobbar tisdag, onsdag och nås på tel eller rektor Elevförsäkring : Alla elever i Vänersborgs kommun är olycksfallsförsäkrade, även på fritiden, genom försäkringsbolaget Chartis ( tidigare AIG). Anmälan om skada görs per telefon eller på blankett som finns på kommunens hemsida. ( Skolsköterskan har också skadeanmälningsblanketter.) Övergångsställen : Skolan har sedan många år haft skolpatrullare som hjälpt de yngre eleverna över gatan. Med lagen om skyldighet för bilister att lämna företräde vid övergångsställen blev förutsättningarna annorlunda. Vi har nu under flera år observerat att bilisterna missförstår skolpatrullarens uppgift och att de därför inte ger företräde vilket ökar risken för olyckor. Vi vill inte medverka till att bilisterna negligerar en lag/regel. Barnen blir också osäkra om vad som gäller. Prata gärna med ditt barn om hur man går över gatan och använder övergångsstället. Läsårstider : H.t 10 V.t 11 måndag 23 /8 tisdag 21/12 ( avslutning 20/12 på kvällen). tisdag 11/1 fredag 10/6 ( avslutning 9/6 på kvällen). Lov och studiedagar för eleverna : H.t. 10 studiedag fredag 24/9 höstlov måndag 1/11 fredag 5 /11 v. 44 studiedag måndag 29/11 V.t -11 studiedag måndag 10/1 sportlov måndag 21/ 2 fredag 25/ 2 v. 8 studiedag fredag 25/3 påsklov måndag 18/ 4 torsdag 21/4 v. 16 ( före påsk) studiedag måndag 9/5 klämdag fredag 3 /6 avslutning kvällen torsdag 16/6 Gemensamma aktiviteter att boka in i almanackan : Julavslutning den 20 / 12 i Huvudnäs skolans aula? Vi har en gemensam avslutning för alla klasser och återkommer med närmare besked om lokal, program och tider. Öppet Hus har vi någon gång under vårterminen. 2.

4 Beviljande av ledighet under läsåret : I grundskoleförordningen 6 kap.23 finns föreskrifter om ledighet från skolan för enskilda angelägenheter. Rektor får bevilja ledighet sammanlagt högst 10 dagar under ett läsår. Rektor får därvid delegera till klassföreståndare att bevilja ledighet för högst två dagar i följd. Att begära ledighet är ingen rättighet som man kan åberopa utan en möjlighet för skolan att bevilja lov under speciella omständigheter. En bedömning görs av elevens möjligheter att ta igen den förlorade tiden och kunskapen. Förälder och elev ansvarar för att genomgångna kursmoment inhämtas. Det är viktigt att ni föräldrar samtalar med läraren om lämpligheten av ledighet innan ni bokar ev. resor. Det är olämpligt att vara ledig v.t. i åk 5 ( 6) och åk 3 när de nationella proven görs. Ansökan om ledighet görs skriftligen. All ledighet ansöks i god tid för att underlätta förberedelser för både elev och lärare. Skolskjutsar : Utdrag ur skrivelse ang. skolskjutsar för elever i åk 1 6 tagna av Utbildningsnämnden : Skolskjutsar anordnas för elever i åk 1-3 med minst 3 km skolväg och för elever i åk 4 6 med minst 4 km skolväg ( för förskoleklassbarn gäller 2 km ). ` Bedömer utbildningsnämnden skolväg vara påtagligt svårframkomlig eller trafikfarlig kan skolskjuts anordnas för kortare skolväg än vad som angivits. Elev hämtas vid uppsamlingsplats som nämnden bestämmer. Avståndet mellan påstigningsplats och elevens bostad skall om möjligt inte överstiga de angivna km talen för respektive årskurs. Reglerna gäller för den skola som ligger närmast hemmet. Vid växelvis boende görs en ansökan om skolskjuts till Charlotte Pettersson Barn och ungdomsförvaltningen. Barn med fritidsplats är inte skolskjutsberättigade de dagar de vistas på fritids enl. schema. För Öxnered skola gäller skolskjutsar : Alla elever från Skogen Ramnered åker med skolbuss. Morgonskjutsen beräknas anlända Öxnered skola Hemfärden samordnas med andra skolor och beräknas avgå från Öxnered kl Eleverna får vara kvar i skolans lokaler eller på skolgården i väntan på bussen kanske kan de förbereda läxor under tiden. Skjutsen hem sker med egen busstur. Barnen som har fritidsplats är inte skolskjutsberättigade ( se ovan ) förutom de dagar de enl. schema är lediga från fritids. Bilfritt på skolgården cykling : VI har gjort förbättringar vad gäller parkering och avsläppning av barn och påpekar att det inte är tillåtet att köra på skolgården mellan kl Vi har många fritidsbarn på skolgården på e.m. Även cykling under denna tid är förbjuden. Musikskolan : Musikskolan genomför våra musiklektioner och vår musiklärare heter Emelie Sandblom. Hon har åk 1-5 i sång, rytmik mm. Åk 3 har blåsorkester- klass under större delen av året. Slöjdorganisationen : Fr o m åk 3 har alla elever slöjd, ena terminen har man träslöjd och den andra textilslöjd. Trä- och metallslöjdslärare är Anders Karlsson och lektionerna är här på Öxnered. Textilslöjden för åk. 4-6, måndagar, är på Norra skolan medan åk 3 är kvar på Öxnered. Lärare är Jenny Augustsson. Eleverna åker skolbuss till textilslöjden och åk 6 buss lämnar Öxnered skola kl Åk 5 beräknas vara tillbaka på skolan vid Idrott : Perioden oktober- april, tisdag e.m, åker åk 5 och 6 till Onsjöskolan för idrott. Resterande tid har de idrott utomhus på Öxnered skola. Övriga klasser har idrott på Öxnered. 3.

5 Klasser och grupper : Pedagogerna i skolan arbetar i arbetslag. Arbetslaget för de yngre eleverna består av lärarna för de olika klasserna ( fsk klass + åk 1-3 ). Personal på fritids kommer att gå in i skolan som extra resurs på f.m. Skolans specialpedagog Lisbeth Wernståhl kommer att ha viss tid till särskilda insatser till elever med särskilda behov. Kommunens alla skolor kommer också under hösten att få extra resurser för insatser riktade mot elever som riskerar att inte nå målen. Hon kommer även att ha lektioner i åk 3 när Åsa läser på lärarlyftet. Arbetslaget kompletterar varandra och fördelas mellan de olika elevgrupperna efter behov och där de yngre eleverna prioriteras. I arbetslaget på lågstadiet finns : Titti Jordeskog, Åsa Söderholm, Anna- Karin Hallgren, Camilla Husberg och Lisbeth Wernståhl I arbetslaget på fsk klass och tillhörande fritids finns : Lotta Killén, Ylva Gunnarsdotter, Birgitta Badh, I arbetslaget som ansvarar för övriga fritidsgrupper finns : Carina Hjelm, Carin Jansson, Britt- Inger Olsson, Anna Lindqvist och Susanne Bergelin. Vår organisation under hösten 2010 Fsk klassen : 21 elever Lotta, Ylva, Birgitta Åk 1 23 elever Titti lärare med stöd av Anna från fritids. Åk 2 27 elever Anna-Karin lärare med stöd av Camilla 25% resurspedagog från stödenheten samt stöd av Carina och Carin från fritids. Åk 3 25 elever Åsa lärare med stöd av Britt Inger från fritids. Lisbeth ersätter Åsa på fredagar när Åsa studerar.. Arbetslaget för de äldre eleverna består av lärarna för de olika klasserna ( åk 4 6 ) och lärare för vissa ämnen samt specialpedagog. I arbetslaget finns Morgan Isaksson, Anders Gustafsson, Kristina Gasslander och Lisbeth Wernståhl. Textillärare Jenny Augustsson och träslöjdslärare Anders Karlsson ingår. Skolans specialpedagog Lisbeth Wernståhl kommer att ha viss tid till särskilda insatser till elever med särskilda behov. Kommunens alla skolor kommer också under hösten att få extra resurser för insatser riktade mot elever som riskerar att inte nå målen. Hon kommer även att ha matematik i åk 4. Susanne från fritids kommer att vara klassresurs vid några tillfällen i veckan under hösten i åk 4 och 5. Åk 4 23 elever Kristina lärare, Lisbeth matematik, Jenny på fredagar när Kristina studerar och Susanne fritids stöd några tillfällen i veckan. Åk 5 23 elever Anders lärare med Susanne fritids stöd några tillfällen i veckan. Åk 6 24 elever Morgan Samverkan skola fritids. När utrymme finns förstärker fritidspersonalen i skolan genom att antingen dela barnen i grupper eller vara två vuxna i klassrummet. Målet med samverkan är : Att ge eleverna en varierad skoldag med kunskapsinhämtande genom studier, skapande aktiviteter, lek och socialt samspel. Att ge eleverna en kontinuitet i skoldagens längd. Elevernas skoldag är mer sammanhängande och alla elever i åk 1 och 2 har samma start och sluttider vilket innebär en förlängd skoldag. Att lokaler, materiel och arbetssätt kompletterar verksamheterna. Vi utnyttjar varandras lokaler och materiel i de olika gruppaktiviteterna. Att barnen får mötas över gränserna och bli trygga med varandra. Förskoleklass och skola : Samverkar i projekt - teman under läsåret. Faddrar tar hand om blivande åk 1 elever under v.t. 4.

6 Samverkan föräldrar skola : Mål : Att genom samverkan föräldrar skola skapa bästa möjliga förutsättningar för våra elevers utveckling och lärande. Delmål: att lära känna varandra för att skapa gemenskap, delaktighet och helhet att stödja varandra i elevernas fostran att ge föräldrar kunskap om skolans uppbyggnad och arbetssätt att ge föräldrar kunskap om barnens individuella utveckling att ge tillfälle till samverkan mellan elevernas föräldrar att ge skolan kunskap om elevernas personliga situation att berika skolarbetet med föräldrarnas kunskaper och erfarenheter Föräldramöte : Fsk klass onsdag 29/9 kl ca Åk 1-3 tisdag 21/9 kl ca Åk 4-6 tisdag 28/9 kl ca Skriftlig information : Gemensam information till föräldrar ges under läsåret av rektor. Anteckningar från skolrådet delas ut till alla familjer. Ibland ombeds ni att besvara enkäter om verksamhetens kvalitet. På Öxnered skolas hemsida kan du ta del av vår folder, likabehandlingsplanen och kvalitetsredovisning. Den reviderade hemsidan startas upp i början av hösten. Under läsåret kommer ett annat system lärplattform att komplettera hemsidan informationen till elever och föräldrar kommer då att återfinnas där. Under hösten får ni en förfrågan om i vilken form ni önskar ta del av informationen via nätet eller i pappersform. Utvecklingssamtal : Samtalen äger rum 1 gång per termin och elev, förälder och lärare ( ev. resurspersoner ) deltar. I samtalet skall eleven vara i centrum. Målet är att eleven skall vara aktiv i sitt eget samtal med hjälp av dokumentation av uppgifter, resultat, exempel, utveckling mm. Samtalen skall utgå från målen i kursplaner och läroplan - både kunskapsmässiga och sociala. Det skriftliga omdömet skall ge en bild av elevens utveckling i förhållande till mål i alla ämnen( eller till den nivå som enl. lärarna krävs för årskursen för att senare nå målen i åk 3, 5 och 9 ). I utvecklingssamtalen för de lägre åldrarna trycker vi mycket på den sociala utvecklingen och betonar kunskapsutvecklingen med barnens stigande ålder och mognad. Samtalen skall följas upp och vara framåtsyftande. Gemensamt överenskomna mål individuell plan - skrivs ner och följs upp vid nästa tillfälle. Alla deltagare skall vara väl förberedda. Eleven får en enkät att besvara antingen på skolan eller hemma. Föräldern får en tydlig inbjudan som anger syfte, tid, tidsåtgång, vilka som skall vara med och vad som skall tas upp i god tid före samtalet. I åk 1 sker först vid skolstarten ett inskolningssamtal där elev och föräldrar deltar. Utvecklingssamtalet under hösten delas upp i två delar där eleven deltar i första delen och föräldern får en stund ensam med läraren i den andra delen. Lärarnas arbetstid ligger på 45,5 timmar / v. varav 35 ligger schemalagt på skolan dagtid. Under denna tid genomförs lektioner, samplanering, konferenser, föräldrakontakter och kontakter med andra skolor.detta innebär att samtalen i möjligaste mån kommer att ske i samband med skoldagens slut.. Föräldrabesök : Kom gärna och besök ert barn i klassen hör av er innan och boka en tid så att inget annat kolliderar med ert besök. Dela gärna med er av era kunskaper, yrkesroller etc. genom anordnande av studiebesök, samtal i klassen mm. Skolråd : Föräldraföreningen ingår idag i skolrådet som består av repr. från klasserna, lärarna samt rektor. Klassens föräldrar utser varje år en ny suppleant till skolrådet. Föregående års suppleant går upp och blir ordinarie, på detta sätt byts inte hela skolrådet ut samtidigt. Rådet träffas regelbundet 2 3 gånger / termin för att informera, diskutera och bolla frågor med varandra. Datum för möten under h.t : 6/10 kl och 17/11 kl Traditionen med julmarknad planeras och intäkterna fördelas mellan klasserna. Insamlade medel till utflykter och skolresor hanteras av klassens kassör eftersom skolan inte får handha dessa medel. 5.

7 Elevinflytande : Mål : Att successivt stödja och utveckla elevens förmåga till ansvar och delaktighet vad gäller arbetsmiljö och studier. Att hos eleven skapa studiemotivation och insikt om kunskapsnivån och de egna målen. Att ge eleverna möjlighet att delta i den demokratiska processen på olika nivåer och i olika former Genomförande: Eleverna är med och påverkar sin situation dagligen i klassrummet. Man har klassråd där klassens viktiga frågor tas upp. Vidare har år 2-6 representanter i elevrådet som leds av en lärare. Här tar man upp mer generella frågor som regler, inköp, rutiner, trivsel etc. Rektor inbjuds till elevrådet vid behov. Elevråd hålls ca. 1 gång / månad. Värdegrundsarbete : Vi jobbar med värdegrundsfrågor som inflytande, förhållningssätt till varandra samt etik och moral. Vi gör en självvärdering av verksamheten. Åtgärder planeras och följs upp. Föräldrar och elever bedömer kvalitén genom att svara på skolans enkäter. Vi följer upp och arbetar med värdegrunden och kommer under h.t. att på olika sätt kartlägga de kränkningar som sker och vidta åtgärder för att förebygga dessa och främja ett positivt klimat mellan eleverna. Vi låter eleverna självvärdera sin sociala kompetens och komma med förslag till förbättringar. Trivselenkät besvaras av alla elever. Kamratstödjare från åk 5 finns ute på 9.30 rasten. Likabehandlingsplan : Alla individer har lika värde och skall behandlas med respekt oavsett ursprung, förmågor och förutsättningar Öxnereds skolas mål för normer och värden : Att elevens hela skolsituation känns trygg och säker. Att skapa ett varmt och öppet klimat där man bryr sig om och respekterar varandra. Att lyfta frågor om etik och moral i vardagen. Att reagera och agera vid varje form av kränkande särbehandling i vardagen. I vår likabehandlingsplan redogörs för vilka rutiner som gäller vid olika grad av kränkningar. Kränkningar kan vara : fysiska, verbala, psykosociala ( utfrysning, ryktesspridning, text, bilder, klotter, brev, e- post, sms ). När vi misstänker kränkning samtalar vi alltid med den elev som utsatts. Vi tar reda på vad som hänt, när och av vem. Vi gör en plan för hur arbetet med kränkningen skall läggas upp. Oftast så räcker det med att konfrontera den eller de som kränkt med fakta för att få en förändring. Vi samtalar med den utsatte och dennes föräldrar om vad som hänt och man diskuterar olika åtgärder tillsammans. Vi konfronterar hela klassen med vad som hänt även de passiva har en del i kränkningen. Vi informerar vid behov alla föräldrar skriftligt eller kallar till ett möte om den uppkomna situationen. Vi informerar alla vuxna på skolan. Vi stärker samhörigheten i klassen. Vi dokumenterar och följer upp åtgärderna. Vår likabehandlingsplan finns att läsa på hemsidan. Vissa delar av planen är övergripande och finns med år från år. Andra delar är aktuella just för innevarande termin/läsår och grundar sig på de kartläggningar som gjorts. Under 2010 har risker kartlagts och främjande insatser för att minska dessa har diskuterats i klasserna och i elevrådet. Insatser för att främja leken på rasterna och förebygga kränkningar har planerats. Ny handlingsplan tas fram under h.t Klassens ordnings/trivselregler : Alla klasser har diskuterat och tagit fram regler för hur arbetsro, relationer och trivsel skall fungera. Om elev bryter mot reglerna tillrättavisas han/hon av den vuxne. Om det upprepas så skärps tillsägelsen och åtgärder sätts in tex. samtal med förälder. Tillrättavisningens art och stränghet beror på förseelsen, barnets ålder och mognad. Du som förälder får information om ditt barn bryter mot reglerna ofta eller om det är en grov förseelse. Mindre allvarliga händelser löses i skolan. Tänk på att barn har olika mognad och kompetens även när det gäller relationer och att se sin egen roll i konflikter. Vi hjälper dem som behöver extra stöd för sin sociala utveckling genom samtal, övningar, aktiviteter, personal, åtgärdsprogram mm. Skadegörelse : Vi vill ha en trevlig miljö där både vuxna och barn tar ansvar. Skadegörelse som, efter barnets mognad, bedöms som medveten eller vårdslös får eleven ersätta. 6.

8 Stöd till enskilda elever och grupper : Ett barns behov av stöd tillgodoses så långt det går av läraren i klassrummet. Om det krävs ytterligare insatser förs en dialog med förälder elev lärare om stöd från skolans specialpedagog Lisbeth Wernståhl. Om individen behöver ytterligare insatser eller kunskaper lyfts detta i skolans elevvårdsgrupp som består av personal från stödenheten : specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och där även rektor och skolans specialpedagog deltar. Stödenhetens personal kan också aktivt arbeta med enskilda barn eller grupper i skolan. Vårt samarbete är av största vikt för att kunna stödja och stimulera alla elever på bästa sätt. För de elever som har särskilda behov av insatser utöver det vanliga upprättas åtgärdsprogram i samråd med föräldrarna. Om ett barn bedöms fara illa måste rektor göra en anmälan till socialtjänsten. Kontakt med stödenhetens specialpedagog och talpedagog sker genom skolan. Följande personer är knutna till vår skola : Kurator : Agneta Lannér tel Specialpedagog : Berit Jönsson tel Psykolog :? Talpedagog : Rosa-Lill Andersson tel Logoped : Ulli Westerlund tel Skolsköterska : Marie Nilebäck tel Styrdokument Nationella styrdokument är : Skollagen tar bla upp: allas rätt till lika utbildning, skolplikt, behöriga lärare, skolhälsovård Läroplan (LPO-94) tar bla upp : skolans värdegrund, mål och ansvarsfördelning. Målen handlar om normer och värden tex jämställdhet, individens frihet, tolerans om elevens inflytande och ansvar tex. demokratisk fostran, social utveckling om skolan och omvärlden tex samarbete skola - hem, arbetsliv Målen är av två slag : mål att sträva mot som styr undervisningen och är ett långsiktigt mål och mål att uppnå för åk 5 och 9 ( åk 3 i sv och ma) som anger den minsta kravnivån för eleverna. Timplaner anger minsta antal timmar en skall få under åk 1-9 och fördelningen mellan ämnen. Kursplaner beskriver ämnena och anger mål att sträva mot och mål att uppnå för åk 5 och 9. From ht.-08 finns det mål även för åk 3 o läsa, skriva och räkna. Nationella prov i åk 5 och 9 värderar resultaten i svenska, matematik och engelska. Fr.o.m. vt -09 har även åk 3 nationella prov i läsa, skriva och matematik. Kommunala styrdokument är : Skolplanen lyfter övergripande mål kring Kunskap, Trygghet/Trivsel och Föräldrasamverkan. Lokala arbetsplaner är de planer, mål och rutiner som skolan lyfter utifrån styrdokumenten. Vi bryter ner målen och diskuterar bedömning/ kravnivåer både vad gäller kunskapsmål och sociala mål. Kvalitetsredovisning : Måluppfyllelse Skolan gör en kvalitetsredovisning varje år där måluppfyllelse och resultat beskrivs och analyseras. Nya insatser / aktiviteter planeras och genomförs under läsåret. Till vår hjälp har vi olika former av bedömningsmaterial se nedan. LUS läsutvecklingsschema Vi fortsätter arbetet med att stimulera elevernas läsning genom att noga följa deras läsutveckling (bl.a. med hjälp av LUS schemat) och att erbjuda bra och intressanta böcker på rätt nivå. Vi satsar mycket på vårt skolbibliotek och har läsprojekt under våren. Vårt skolbibliotek är webbaserat vilket underlättar utlåning och planering av bokinköp. BeMa bedömningsunderlag i matematik. Materialet som är ett stöd för läraren att kartlägga och bedöma elevens matematikkunskaper och strategier används på skolan. Inför byte av klass eller lärare överlämnas ett dokument, som visar elevens matematikkunskaper. 7.

9 Engelska överlämningsdokument Vid byte av lärare eller stadium görs ett överlämningsdokument som visar elevens förmågor i eng. Nationella prov år 5 och år 3. Under v.t. i åk 5 görs NP i ämnena svenska, matematik och engelska. Här kartläggs och bedöms alla elevers kunskapsnivåer utifrån prov som utarbetats av skolverket för att kunna mäta måluppfyllelsen i kursplanerna. NP görs även i åk 3 i läsa, skriva och räkna. Vi analyserar resultaten och diskuterar hur vi kan stödja enskilda elever samt hela gruppen i deras kunskapsutveckling i ämnet. Läraren kan med hjälp av dessa resultat tillsammans med annan bedömning få en samlad bild över klassens kunskapsnivå och kan anpassa innehåll och metoder. Obs. att proven görs under v.t. i åk 3 och 5 och att ledighet sällan beviljas under denna tid. Förmodligen kommer de nationella proven i åk 5 att flyttas till åk 6 år Utvecklingsområden Under kommande läsår fortsätter arbetet kring mål, bedömning och dokumentation av elevernas måluppfyllelse med fokus på lokala pedagogiska planeringar samt de nya kursplanerna som beslutas i höst. Skriftliga omdömen ges från åk 1, i samband med utvecklingssamtalen, som en del i Individuella utvecklingsplanen. De omdömen som ges är lärarens värdering av elevens resultat och kunskapsutveckling utifrån nationella mål och undervisningens innehåll och mål. Omdöme är inget betyg och har därför inga givna betygssteg och kriterier. Skolorna formar sina egna modeller där elevens fortsatta utveckling skall stå i fokus. Disco anordnas av åk 4 6 vid tre tillfällen under läsåret. För att främja trivseln på skolan och ge eleverna chans att träffas under ordnade former, på sin fritid, anordnas disco. Eleverna i åk 3-6 får en inbjudan till discot där namn och tel.nr till vaktande föräldrar finns angivna. De klasser som ansvarar för discot gör en del av planeringen på skoltid då man samarbetar och fördelar arbetsuppgifter. Eleverna leder discot tillsammans med klassföräldrar som ansvarar för ordningen inom och utomhus. Obs! Inga lärare deltar men gymnastiksalen lånas ut för detta ändamål. Entré avgiften på 10 kr samt försäljning av dricka mm. genererar ett överskott som tillfaller klasskassan och används till skolresor. Datorer och Internet : Vi vill att eleverna på vår skola ser datorerna som en naturlig del i undervisningen. Vi ger eleverna en datorvana som successivt stegras genom årskurserna. Även elevers specialkunskaper tas tillvara. Vi ser Internet både som ett kommunikationsmedel och som informationskälla - en källa som måste granskas kritiskt. Eleverna informeras om den etik och de regler som gäller kring datorerna, Internet etc. på skolan. Om dessa regler inte följs kan eleven avstängas från datoranvändande. Skolans nya hemsida kommer att startas upp i början av hösten. Skolresor och studieresor : I slutet av läsåret brukar klasserna åka på skolresa. Skolan är avgiftsfri och därför bekostar skolan alla aktiviteter under läsåret. Med en krympande ekonomi så har vi mindre pengar till utflykter och aktiviteter utanför skolan än tidigare. Varje klass får kr till bussar för aktiviteter som bad / simträning men för att kunna erbjuda fler tillfällen av utflykter och skolresor så är vi beroende av insamlade medel. Dessa pengar samlas in av klasserna och handhas av kassör. Gemensam aktivitet som julmarknaden inbringar medel som fördelas mellan klasserna. De äldre eleverna tjänar in pengar till klasskassan genom att ordna discon, sälja fika på öppet hus, ta in frivillig entréavgift vid olika aktiviteter mm. Föräldrar kan ordna aktiviteter där frivilliga medel samlas in till skolresor. Ekonomi : Skolan och fritids har ht 2010 en organisation som ryms inom besparingarna. Vi har fått ett tilläggsanslag för att kunna erbjuda eleverna den garanterade undervisnings tiden. Fritids organisation har minskat genom att personal inte ersatts och att scheman och arbetsuppgifter setts över. Fortsatt sparande på material, läromedel, investeringar, aktiviteter mm gäller även för

10 Förskoleklass och fritidshem finns i tegelhuset. Förskoleklassen för 6 åringarna har sin verksamhet fyra dagar / vecka mellan kl På avdelningen finns 21 förskoleklassbarn på f.m och ca 28 fritidsbarn i åldern 6 7 år på e.m. Personal : Birgitta Badh fsk, Lotta Killén fp, Ylva Gunnarsdotter fsk. Avdelningens tel. nr Öppettider Vi samarbetar med förskolan ( dagis) mellan kl och med fritidsavdelningarna i trähuset vad gäller stängning. Se nedan om fritidshem och frukost. Fritidshem: Vi fortsätter samarbetet med förskolan( dagis) där barnen lämnas mellan Trähusets övervåning har ca 28 barn i åldern 7-8 år där Anna Lindqvist bsk och Carina Hjelm fsk arbetar. Onsdag em. avlöses Carina av Birgitta Badh. Trähusets nedervåning har ca.19 barn i åldern 7-9 år där Britt Inger Olsson fp arbetar. Skolfritids borta vid matsalen har ca 35 barn i åldern 9-10 år där Carin Jansson fsk och Susanne Bergelin bsk arbetar. Alla fritidsavdelningarna öppnar tillsammans på skolfritids kl där personal från förskoleklassen tar emot dem. Frukost serveras i matsalen mellan kl Barn som kommer lämnas på förskolan ( dagis) och följs sedan upp till skolfritids av kökspersonalen som serverar frukosten i skolmatsalen. Vid lov tar fritidspersonalen hand om barnen 6.30 och sköter frukosten. Vi samarbetar med tegelhuset om stängningstiderna efter kl då vi samlas i trähuset eller tegelhuset. Förskoleklass och fritids Fritids trähuset Skolfritids Skolan har skolråd där föräldrarepresentanter från förskoleklass och skola deltar. Förskoleklassens och fritids styrdokument Förskoleklassen och fritids styrdokument är läroplan för skolan samt allmänna råd för fritidshem. Vi bygger vidare på förskolans mål och överbryggar till skolans läroplan. Förutom läroplanen styr kommunen med sin skolplan där vissa mål fokuseras : Trygghet/ Trivsel, Kunskap och Samverkan med hemmet, miljö mm. Fritids uppgift är : att komplettera skolan att erbjuda en meningsfull fritid att stötta barnets utveckling av den sociala förmågan i samspel med kamrater och vuxna att stötta barnet mot en allt större självständighet att uppmuntra barnet att själv hantera sin vardag självständigheten att arbeta för en ökad jämställdhet mellan flickor och pojkar : för att bli mer toleranta och agera mer jämlikt i förhållande till varandra, men också se nya möjligheter i sina liv. att komplettera skolans utvecklingssamtal och delta i dem vid behov att delge våra synpunkter kring klass / elev vid klassgenomgångar att erbjuda föräldrasamtal kring fritidsverksamheten till de som önskar Under barnets tid på fritids strävar vi efter att varje barn i slutet av åk 3 klarar att ta eget ansvar tex. att passa tider kunna klockan, att använda micron, att ringa ock söka sina föräldrar på arbetet, att åka buss, att genom egna initiativ hitta någon fritidssysselsättning. LUS läsutvecklingsschema används i förskoleklassen liksom i skolan. BeMa bedömningsunderlag i matematik till stöd för lärarna har också utarbetats och används i förskoleklass och skola. IUP individuell utvecklingsplan görs från förskoleklass och uppåt. 9.

11 Skolans trivselregler På vår skola har vi gemensamma regler för att alla ska trivas och att inga olyckor ska hända. Därför har vi tillsammans i tidigare elevråd bestämt så här : Vi ska uppträda kamratligt mot varandra. Det betyder att vi hjälper varandra och att vi är vänliga och omtänksamma. Vi skrattar aldrig åt den som misslyckas. Vi är noga med att ingen blir utanför när vi arbetar på lektionerna eller leker på rasterna. Vi förstör inte andras lekar eller tar varandras lekredskap eller bollplaner. För att inte störa varandra måste vi gå lugnt och prata lågt i korridorer och i studiehallen. Det är viktigt att ha matro. Därför måste vi ha lugn i matsalen och ett bra bordsskick. Vi ska ha det trivsamt runt omkring oss. Det betyder att vi ska vara rädda om våra gemensamma lokaler, böcker, möbler, apparater mm. Vi ställer alltid tillbaka det vi använt på rätt plats. Det är särskilt viktigt att bibliotekets böcker ställs rätt. Vi hjälps åt att plocka upp så att det går att städa golven. Vi går inte med ytterskor i klassrum eller studiehall. Inneskor är bra att ha. Vi tar hem våra kläder varje dag så att de inte kommer bort eller ligger slängda på golvet. Vi ska försöka undvika att det händer olyckor. Det betyder att vi är noga med att följa de regler som finns för speciellt farliga ställen som träslöjden, gymnastiksalen, på raster och i trafiken. För att undvika olyckor på rasterna ska vi aldrig, varken på lek eller allvar, slåss med varandra. Vi ska inte heller kasta hårda saker eller snöbollar på skolgården. Fotboll spelar vi på planerna bakom stora huset. Fönsterrutor är ömtåliga och dyra. Därför använder vi inte bollar framför eller vid sidan om skolhusen, utom vid basketställningen och King-rutorna. Vi lämnar inte skolgården under rasterna, vissa undantag för årskurs 6 efter samråd. Vi cyklar inte på skolgården under skoltid ( ). Cykeln ska stå i cykelstället och ledas om man måste in på gården. Vi använder övergångsställen. Vi har inga skolpatrullare längre eftersom bilisterna missförstår deras roll och inte lämnar företräde vid övergångsstället. Beslutet har tagits i samråd med polisen. De som ska åka skolskjuts hem stannar på gården tills någon vuxen finns i närheten. Vi följer upp hur reglerna följs i klassråden och i andra utvärderingar.

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till oss! Vision Sektor utbildnings gemensamma vision är Vi utbildar världsmedborgare, en nutidens förskola/skola för framtidens barn och elever. Hallernas

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem Läsåret 2015/16 Plan för Vallargärdets skola och fritidshem Vision I vårt skolområde vill vi att alla

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Information till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Brynässkolan F-5 Fridhemsskolan F-6 Hemlingby skola F-3 Sörbyskolan F-6 Vallbacksskolan 6-9 Läsåret 2015/2016 VISION Trygga elever

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass- åk 6, fritids a för planen Rektor Elisabeth Sterner/ bit

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 LÄRANDESEKTIONEN AMBJÖRNARPSKOLAN Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur

Läs mer

Tällbergs skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016

Tällbergs skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Tällbergs skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Adress: Tällbergs skola Tällbergsvägen 52 793 70 Tällberg Kontakter: Rektor: Jessica Carlberg jessica.carlberg@leksand.se tel.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2013 2014 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Ur skolplan för Tanums kommun Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Värdegrunden handlar om det demokratiska uppdraget- om ett förhållningssätt till våra medmänniskor, alla människors lika

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola Inledning Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola En ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever trädde i kraft den 1 april 2006. Enligt denna lag

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

GRANGÄRDETS SKOLA. Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011

GRANGÄRDETS SKOLA. Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 GRANGÄRDETS SKOLA Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 BUNs mål Mobbningsfri skola/ trygga barn Ämnesbehöriga lärare till 100% Lokala mål Skolan: Vi strävar mot

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015 1 Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkerskolan Fritidshem, förskoleklass, åk 1-6 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Handlingsplan Elev- och föräldramedverkan Läsår 2012-2013

Handlingsplan Elev- och föräldramedverkan Läsår 2012-2013 Handlingsplan Elev- och föräldramedverkan Läsår 2012-2013 Åsebro skola Läsåret 12-13 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att säkerställa kvaliteten för elev- och föräldramedverkan. På Åsebro skola

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015

Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015 Tällbergs skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015 Jessica Carlberg Rektor, Tällbergs skola Adress: Tällbergs skola Tällbergsvägen 52 793 70 Tällberg Kontakter: Rektor: Jessica

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015

Likabehandlingsplan 2015 Likabehandlingsplan 2015 Berghedens skola och fritidshem- Äppelbo VÅR VISION Vi vill att alla ska känna sig trygga och välkomna. Därför ska ingen kränkning fysiskt eller psykiskt få förekomma. Vi vill

Läs mer

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar Likabehandlingsplan Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslå att Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall

Läs mer

Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017 Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017 Arbetsplan läsåret 2016/2017 Normer och värden: Lgr 2011 säger att skolan aktivt och medvetet ska påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem Augusti 2016 Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsidé sid. 2 2. Förutsättningar sid. 2 3. Enhetens årshjul sid. 3 4. Utvecklingsarbete sid. 4 1. Läroplansmål

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan.

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan. Rektorsbrev september 2015 Nu är vi i gång. Det är alltid härligt när verksamheten har kommit i gång och flitens lampa börjar lysa så väl i personalgruppen som hos eleverna. Under vecka 34 hade vi Trygghetsvecka

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Hänsyn Respekt Attityd

Hänsyn Respekt Attityd Lärande- och kulturförvaltningens verksamhetsidé : Barn, unga och vuxna ska känna Jag kan, jag vill, jag vågar Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling

Läs mer

Vänersborgs kommun LÄSÅRET

Vänersborgs kommun LÄSÅRET Vänersborgs kommun LÄSÅRET 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Postadress, telefonnummer 3 Rektor har ordet 4 Läsårstider, stängningsdagar fritids, skolplikt, ledighet 5 Policy för studier vid beviljad ledighet

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Välkommen till Väskolan

Välkommen till Väskolan Välkommen till Väskolan Arbetslag F-3A 4-6A 7-9A F-3B 4-6B 7-9B Specialpedagoger Läsåret 2014/15 Antal elever Ca 500 Personal Ca 50 Skoltider F-klass må-fr 08.25-13.25 Organisation Väskolan 7 arbetslag

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

Hälsoplan för Tegnérskolan

Hälsoplan för Tegnérskolan Hälsoplan för Tegnérskolan 2010 2011 Tegnérskolans Hälsoplan 2010-2011 Inom skolan arbetar alla kompetenser tillsammans för att bidra till varje elevs utveckling, hälsa och trygghet, men också för att

Läs mer

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Latorps skola ligger i ett

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Klämmestorpsskolans årliga plan för likabehandling, för skola och fritidshem

Klämmestorpsskolans årliga plan för likabehandling, för skola och fritidshem Klämmestorpsskolans årliga plan för likabehandling, för skola och fritidshem År 2015 INNEHÅLL VISION s.1 MÅL s.1 LIKABEHANDLINGSPLAN s.2 VAD ÄR DISKRIMINERING? s.2 VAD ÄR EN KRÄNKANDE BEHANDLING? s.2 LIKABEHANDLINGSPLANEN

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans fritidshem läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans fritidshem läsåret 2016/2017 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans fritidshem läsåret 2016/2017 Bryngelstorpskolans fritidshem Bullerbyn är namnet på den fritishemsavdelning som tar emot barnen från förskoleklassen och 1/3 av årskurs

Läs mer

HÖGSTORP SKOLAS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/2016 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

HÖGSTORP SKOLAS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/2016 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem HÖGSTORP SKOLAS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/2016 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse

Läs mer

Att välja skola i Skara kommun

Att välja skola i Skara kommun INFORMATION Att välja skola i Skara kommun Förskoleklass läsåret 16/17 December 2015 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Välkommen att börja i förskoleklass! De allra

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Högadalsskolan

Likabehandlingsplan. för. Högadalsskolan Likabehandlingsplan för Högadalsskolan Reviderad maj 2014 Värdegrund för Högadalsskolan Alla barn skall kunna gå till Högadalsskolan och känna sig trygga, sedda och stimulerade. Vi lever alla i sammanhang

Läs mer

Likabehandlingsplan. Nykyrka skola/fritid. Reviderad juni 2008

Likabehandlingsplan. Nykyrka skola/fritid. Reviderad juni 2008 Likabehandlingsplan Nykyrka skola/fritid Reviderad juni 2008 Vår likabehandlingsplan bygger på lagen om Förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (06-04-01), samt Bildningsnämndens

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Halvarsgårdars skola

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Halvarsgårdars skola Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Halvarsgårdars skola 2016-2017 1(11) Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Halvarsgårdars skola

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Lokal arbetsplan för Tusenskönan.

Lokal arbetsplan för Tusenskönan. Lokal arbetsplan för Tusenskönan. Tusenskönans lokala arbetsplan bygger på läroplanen för det obligatoriska skolväsendet samt Landskrona stads skolplan. Arbetsplanen visar hur skolan vill organisera sin

Läs mer

Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010

Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010 Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010 Bikupans fritidshems likabehandlingsplan 2009-2010 Den 1 april 06 trädde en ny lag i kraft; Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 För Skolledningen Med arbetslagen Jord, Vatten, Vind och Eld INNEHÅLL BAKGRUND... 1 SYFTE... 1 HANDLINGSPLAN SKOLLEDNINGEN... 2 1. Måluppfyllelse och resultat...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3 Vår vision... 4 Långsiktiga mål för det främjande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Kvalitetsarbete i fritidshem

Kvalitetsarbete i fritidshem Kvalitetsarbete i fritidshem Gäller för verksamhetsåret: 2015-2016 Enhet: Grevåkerskolans fritidshem Fritidshem Grevåkerskolans fritids- Baronen och Greven Ort Hammerdal Ansvarig rektor Birgitta K Lindberg

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLKURATORSENHETEN Utbildningsförvaltningen UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLA Typ av skola grundskola gymnasium Huvudman kommunal skola friskola Stadium/ år F-5 6 9 F-9 gymn Antal elever INLEDNING Detta

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Hagsätra/Ormkärrsskolan

Hagsätra/Ormkärrsskolan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Hagsätra/Ormkärrsskolan Ing re ss Vår skolenhet består av två skolor. På Hagsätraskolan arbetar vi i fyra arbetslag, F-3 har med cirka 215 elever, 4-6 med 145

Läs mer

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten.

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Grundsärskolans verksamhetsplan Mål och riktlinjer All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Skollagen Läroplaner och kursplaner FN:s barnkonvention Bildningsnämndens

Läs mer

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan, Grundskolans fritidshem Syrenen, Nyponrosen och Polstjärnan,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 (6) Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Njutångers skola LÅ 2011-2012 Planen reviderad 20111212 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från Skollagen

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2016/17

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2016/17 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem Läsåret 2016/17 Plan för Vallargärdets skola och fritidshem Vision I vårt skolområde vill vi att alla

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Marieborgsbladet 2015:1

Marieborgsbladet 2015:1 Marieborgsbladet 2015:1 Välkomna till vårterminen 2015 på Marieborgsskolan! Det känns roligt att träffa alla igen och jag ser fram emot många lärande, utvecklande och roliga dagar tillsammans med elever

Läs mer

Ämnesområde Likabehandlingsplan

Ämnesområde Likabehandlingsplan Ämnesområde Likabehandlingsplan Syftet med planen är: Alla elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Skolan och fritidshemmet ska vara fria från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se Information till hemmen från Hemsida www.edboskolan.se Aktuellt under läsåret 2011/2012 EDBOSKOLAN VIKTIGA TELEFONNUMMER Rektor Margareta Grahn 535 354 03 Bitr. rektor F-3, fritidshem Ann-Kristin Källström

Läs mer

Likabehandling

Likabehandling Gideälvens skolområde September 2012 Årlig plan Likabehandling 2012-2013 Trehörningsjöskolan Kottens förskola Likabehandlingsarbete 2012 Introduktion till likabehandlingsplanen för Trehörningsjöskolan

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA 1 Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta

Läs mer

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan STRÖMSTADS KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan Gäller från och med 2007-08-13 Innehåll Begrepp... 3 Strömstads skolors policy...4 Värdegrund... 4

Läs mer