Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun Vänersborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg"

Transkript

1

2 Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att möta fritidsplatsbehovet fördelas barnen i fyra fritidsgrupper. I Tegelhuset finns förskoleklassbarnen på f.m. och de har också sin fritidsverksamhet där tillsammans med ett antal åk 1 elever. I Trähuset uppe finns en blandad grupp med åk 1 och 2 elever. I Trähuset nere finns också en blandad grupp med åk 1, 2 och 3 elever. De äldre barnen finns på skolfritids. Fritidslokalerna används under skoltid till ev. samverkan och gruppindelning. Blå rummet (grupprum) används framförallt av de yngre eleverna, medan de äldre använder studiehallen. Bild- och textilslöjds- salen fungerar också som grupprum. Musiken är som vanligt i gymnastiksalen. Vintertid har eleverna i åk 5 och 6 idrott på Onsjöskolan eftersom vår egen gymnastiksal är för liten. De yngre eleverna har idrott på Öxnered liksom åk 4. Textilslöjden för de äldre eleverna ( åk 4 6 ) är på Norra skolan med vår egen textillärare Jenny. Eleverna åker skolbuss till textilslöjden. Åk 6 lektion startar kl och buss hämtar upp Åk 5 avslutar sin lektion kl och bussen beräknas vara tillbaka på Öxnered skola kl De yngsta eleverna som har textilslöjd ( åk 3 ) blir kvar hos oss på Öxnered. Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun Vänersborg Rektor Skolassistent tisdagar och onsdagar Personalrum Skolmåltiderna Skolsköterska måndagar Lärarnas arbetsrum Fritids trähuset Förskoleklassen Fritids skolan När du ringer till skolan, tänk då på att personalrummet inte är bemannat under lektionstid. Lärarna nås lättast mellan , , På e.m. finns läraren i klassrum, arbetsrum... Sjukanmälan till skolan : Vid frånvaro ring klassläraren eller personalrummet mellan kl Lämna gärna ditt tel.nr. till arbetet så att klassläraren kan nå dig om ditt barn blir sjukt under dagen. 1.

3 Skolhälsovård : Skolhälsovården är främst förebyggande. Den omfattar hälsokontroller, vaccinationer, föräldra- och elevenkäter samt enkla sjukvårdsinsatser. Eleven erbjuds hälsokontroller i förskoleklass, åk 2, åk 4 och åk. 6. Skolläkare : Cornelia Wallöe Skolsköterska : Marie Nilebäck som finns på Öxnered måndagar och som nås på tel Specialkoster :blankett finns på kommunens hemsida under barn och utbildning, skolrestauranger grundskolan. Blankettens lämnas till skolan för vidarebefordran till skolsköterskan. Elevernas frånvaro Meddela skolan när ditt barn är sjukt. Ring mellan kl då personalrummet är bemannat. Om ditt barn är frånvarande och information om detta saknas kontaktas du / ni av läraren för att kontrollera att allt är bra och inget hänt på väg till skolan. Om du måste komma i kontakt med skolan under lektionstid så försök nå skolassistenten som jobbar tisdag, onsdag och nås på tel eller rektor Elevförsäkring : Alla elever i Vänersborgs kommun är olycksfallsförsäkrade, även på fritiden, genom försäkringsbolaget Chartis ( tidigare AIG). Anmälan om skada görs per telefon eller på blankett som finns på kommunens hemsida. ( Skolsköterskan har också skadeanmälningsblanketter.) Övergångsställen : Skolan har sedan många år haft skolpatrullare som hjälpt de yngre eleverna över gatan. Med lagen om skyldighet för bilister att lämna företräde vid övergångsställen blev förutsättningarna annorlunda. Vi har nu under flera år observerat att bilisterna missförstår skolpatrullarens uppgift och att de därför inte ger företräde vilket ökar risken för olyckor. Vi vill inte medverka till att bilisterna negligerar en lag/regel. Barnen blir också osäkra om vad som gäller. Prata gärna med ditt barn om hur man går över gatan och använder övergångsstället. Läsårstider : H.t 10 V.t 11 måndag 23 /8 tisdag 21/12 ( avslutning 20/12 på kvällen). tisdag 11/1 fredag 10/6 ( avslutning 9/6 på kvällen). Lov och studiedagar för eleverna : H.t. 10 studiedag fredag 24/9 höstlov måndag 1/11 fredag 5 /11 v. 44 studiedag måndag 29/11 V.t -11 studiedag måndag 10/1 sportlov måndag 21/ 2 fredag 25/ 2 v. 8 studiedag fredag 25/3 påsklov måndag 18/ 4 torsdag 21/4 v. 16 ( före påsk) studiedag måndag 9/5 klämdag fredag 3 /6 avslutning kvällen torsdag 16/6 Gemensamma aktiviteter att boka in i almanackan : Julavslutning den 20 / 12 i Huvudnäs skolans aula? Vi har en gemensam avslutning för alla klasser och återkommer med närmare besked om lokal, program och tider. Öppet Hus har vi någon gång under vårterminen. 2.

4 Beviljande av ledighet under läsåret : I grundskoleförordningen 6 kap.23 finns föreskrifter om ledighet från skolan för enskilda angelägenheter. Rektor får bevilja ledighet sammanlagt högst 10 dagar under ett läsår. Rektor får därvid delegera till klassföreståndare att bevilja ledighet för högst två dagar i följd. Att begära ledighet är ingen rättighet som man kan åberopa utan en möjlighet för skolan att bevilja lov under speciella omständigheter. En bedömning görs av elevens möjligheter att ta igen den förlorade tiden och kunskapen. Förälder och elev ansvarar för att genomgångna kursmoment inhämtas. Det är viktigt att ni föräldrar samtalar med läraren om lämpligheten av ledighet innan ni bokar ev. resor. Det är olämpligt att vara ledig v.t. i åk 5 ( 6) och åk 3 när de nationella proven görs. Ansökan om ledighet görs skriftligen. All ledighet ansöks i god tid för att underlätta förberedelser för både elev och lärare. Skolskjutsar : Utdrag ur skrivelse ang. skolskjutsar för elever i åk 1 6 tagna av Utbildningsnämnden : Skolskjutsar anordnas för elever i åk 1-3 med minst 3 km skolväg och för elever i åk 4 6 med minst 4 km skolväg ( för förskoleklassbarn gäller 2 km ). ` Bedömer utbildningsnämnden skolväg vara påtagligt svårframkomlig eller trafikfarlig kan skolskjuts anordnas för kortare skolväg än vad som angivits. Elev hämtas vid uppsamlingsplats som nämnden bestämmer. Avståndet mellan påstigningsplats och elevens bostad skall om möjligt inte överstiga de angivna km talen för respektive årskurs. Reglerna gäller för den skola som ligger närmast hemmet. Vid växelvis boende görs en ansökan om skolskjuts till Charlotte Pettersson Barn och ungdomsförvaltningen. Barn med fritidsplats är inte skolskjutsberättigade de dagar de vistas på fritids enl. schema. För Öxnered skola gäller skolskjutsar : Alla elever från Skogen Ramnered åker med skolbuss. Morgonskjutsen beräknas anlända Öxnered skola Hemfärden samordnas med andra skolor och beräknas avgå från Öxnered kl Eleverna får vara kvar i skolans lokaler eller på skolgården i väntan på bussen kanske kan de förbereda läxor under tiden. Skjutsen hem sker med egen busstur. Barnen som har fritidsplats är inte skolskjutsberättigade ( se ovan ) förutom de dagar de enl. schema är lediga från fritids. Bilfritt på skolgården cykling : VI har gjort förbättringar vad gäller parkering och avsläppning av barn och påpekar att det inte är tillåtet att köra på skolgården mellan kl Vi har många fritidsbarn på skolgården på e.m. Även cykling under denna tid är förbjuden. Musikskolan : Musikskolan genomför våra musiklektioner och vår musiklärare heter Emelie Sandblom. Hon har åk 1-5 i sång, rytmik mm. Åk 3 har blåsorkester- klass under större delen av året. Slöjdorganisationen : Fr o m åk 3 har alla elever slöjd, ena terminen har man träslöjd och den andra textilslöjd. Trä- och metallslöjdslärare är Anders Karlsson och lektionerna är här på Öxnered. Textilslöjden för åk. 4-6, måndagar, är på Norra skolan medan åk 3 är kvar på Öxnered. Lärare är Jenny Augustsson. Eleverna åker skolbuss till textilslöjden och åk 6 buss lämnar Öxnered skola kl Åk 5 beräknas vara tillbaka på skolan vid Idrott : Perioden oktober- april, tisdag e.m, åker åk 5 och 6 till Onsjöskolan för idrott. Resterande tid har de idrott utomhus på Öxnered skola. Övriga klasser har idrott på Öxnered. 3.

5 Klasser och grupper : Pedagogerna i skolan arbetar i arbetslag. Arbetslaget för de yngre eleverna består av lärarna för de olika klasserna ( fsk klass + åk 1-3 ). Personal på fritids kommer att gå in i skolan som extra resurs på f.m. Skolans specialpedagog Lisbeth Wernståhl kommer att ha viss tid till särskilda insatser till elever med särskilda behov. Kommunens alla skolor kommer också under hösten att få extra resurser för insatser riktade mot elever som riskerar att inte nå målen. Hon kommer även att ha lektioner i åk 3 när Åsa läser på lärarlyftet. Arbetslaget kompletterar varandra och fördelas mellan de olika elevgrupperna efter behov och där de yngre eleverna prioriteras. I arbetslaget på lågstadiet finns : Titti Jordeskog, Åsa Söderholm, Anna- Karin Hallgren, Camilla Husberg och Lisbeth Wernståhl I arbetslaget på fsk klass och tillhörande fritids finns : Lotta Killén, Ylva Gunnarsdotter, Birgitta Badh, I arbetslaget som ansvarar för övriga fritidsgrupper finns : Carina Hjelm, Carin Jansson, Britt- Inger Olsson, Anna Lindqvist och Susanne Bergelin. Vår organisation under hösten 2010 Fsk klassen : 21 elever Lotta, Ylva, Birgitta Åk 1 23 elever Titti lärare med stöd av Anna från fritids. Åk 2 27 elever Anna-Karin lärare med stöd av Camilla 25% resurspedagog från stödenheten samt stöd av Carina och Carin från fritids. Åk 3 25 elever Åsa lärare med stöd av Britt Inger från fritids. Lisbeth ersätter Åsa på fredagar när Åsa studerar.. Arbetslaget för de äldre eleverna består av lärarna för de olika klasserna ( åk 4 6 ) och lärare för vissa ämnen samt specialpedagog. I arbetslaget finns Morgan Isaksson, Anders Gustafsson, Kristina Gasslander och Lisbeth Wernståhl. Textillärare Jenny Augustsson och träslöjdslärare Anders Karlsson ingår. Skolans specialpedagog Lisbeth Wernståhl kommer att ha viss tid till särskilda insatser till elever med särskilda behov. Kommunens alla skolor kommer också under hösten att få extra resurser för insatser riktade mot elever som riskerar att inte nå målen. Hon kommer även att ha matematik i åk 4. Susanne från fritids kommer att vara klassresurs vid några tillfällen i veckan under hösten i åk 4 och 5. Åk 4 23 elever Kristina lärare, Lisbeth matematik, Jenny på fredagar när Kristina studerar och Susanne fritids stöd några tillfällen i veckan. Åk 5 23 elever Anders lärare med Susanne fritids stöd några tillfällen i veckan. Åk 6 24 elever Morgan Samverkan skola fritids. När utrymme finns förstärker fritidspersonalen i skolan genom att antingen dela barnen i grupper eller vara två vuxna i klassrummet. Målet med samverkan är : Att ge eleverna en varierad skoldag med kunskapsinhämtande genom studier, skapande aktiviteter, lek och socialt samspel. Att ge eleverna en kontinuitet i skoldagens längd. Elevernas skoldag är mer sammanhängande och alla elever i åk 1 och 2 har samma start och sluttider vilket innebär en förlängd skoldag. Att lokaler, materiel och arbetssätt kompletterar verksamheterna. Vi utnyttjar varandras lokaler och materiel i de olika gruppaktiviteterna. Att barnen får mötas över gränserna och bli trygga med varandra. Förskoleklass och skola : Samverkar i projekt - teman under läsåret. Faddrar tar hand om blivande åk 1 elever under v.t. 4.

6 Samverkan föräldrar skola : Mål : Att genom samverkan föräldrar skola skapa bästa möjliga förutsättningar för våra elevers utveckling och lärande. Delmål: att lära känna varandra för att skapa gemenskap, delaktighet och helhet att stödja varandra i elevernas fostran att ge föräldrar kunskap om skolans uppbyggnad och arbetssätt att ge föräldrar kunskap om barnens individuella utveckling att ge tillfälle till samverkan mellan elevernas föräldrar att ge skolan kunskap om elevernas personliga situation att berika skolarbetet med föräldrarnas kunskaper och erfarenheter Föräldramöte : Fsk klass onsdag 29/9 kl ca Åk 1-3 tisdag 21/9 kl ca Åk 4-6 tisdag 28/9 kl ca Skriftlig information : Gemensam information till föräldrar ges under läsåret av rektor. Anteckningar från skolrådet delas ut till alla familjer. Ibland ombeds ni att besvara enkäter om verksamhetens kvalitet. På Öxnered skolas hemsida kan du ta del av vår folder, likabehandlingsplanen och kvalitetsredovisning. Den reviderade hemsidan startas upp i början av hösten. Under läsåret kommer ett annat system lärplattform att komplettera hemsidan informationen till elever och föräldrar kommer då att återfinnas där. Under hösten får ni en förfrågan om i vilken form ni önskar ta del av informationen via nätet eller i pappersform. Utvecklingssamtal : Samtalen äger rum 1 gång per termin och elev, förälder och lärare ( ev. resurspersoner ) deltar. I samtalet skall eleven vara i centrum. Målet är att eleven skall vara aktiv i sitt eget samtal med hjälp av dokumentation av uppgifter, resultat, exempel, utveckling mm. Samtalen skall utgå från målen i kursplaner och läroplan - både kunskapsmässiga och sociala. Det skriftliga omdömet skall ge en bild av elevens utveckling i förhållande till mål i alla ämnen( eller till den nivå som enl. lärarna krävs för årskursen för att senare nå målen i åk 3, 5 och 9 ). I utvecklingssamtalen för de lägre åldrarna trycker vi mycket på den sociala utvecklingen och betonar kunskapsutvecklingen med barnens stigande ålder och mognad. Samtalen skall följas upp och vara framåtsyftande. Gemensamt överenskomna mål individuell plan - skrivs ner och följs upp vid nästa tillfälle. Alla deltagare skall vara väl förberedda. Eleven får en enkät att besvara antingen på skolan eller hemma. Föräldern får en tydlig inbjudan som anger syfte, tid, tidsåtgång, vilka som skall vara med och vad som skall tas upp i god tid före samtalet. I åk 1 sker först vid skolstarten ett inskolningssamtal där elev och föräldrar deltar. Utvecklingssamtalet under hösten delas upp i två delar där eleven deltar i första delen och föräldern får en stund ensam med läraren i den andra delen. Lärarnas arbetstid ligger på 45,5 timmar / v. varav 35 ligger schemalagt på skolan dagtid. Under denna tid genomförs lektioner, samplanering, konferenser, föräldrakontakter och kontakter med andra skolor.detta innebär att samtalen i möjligaste mån kommer att ske i samband med skoldagens slut.. Föräldrabesök : Kom gärna och besök ert barn i klassen hör av er innan och boka en tid så att inget annat kolliderar med ert besök. Dela gärna med er av era kunskaper, yrkesroller etc. genom anordnande av studiebesök, samtal i klassen mm. Skolråd : Föräldraföreningen ingår idag i skolrådet som består av repr. från klasserna, lärarna samt rektor. Klassens föräldrar utser varje år en ny suppleant till skolrådet. Föregående års suppleant går upp och blir ordinarie, på detta sätt byts inte hela skolrådet ut samtidigt. Rådet träffas regelbundet 2 3 gånger / termin för att informera, diskutera och bolla frågor med varandra. Datum för möten under h.t : 6/10 kl och 17/11 kl Traditionen med julmarknad planeras och intäkterna fördelas mellan klasserna. Insamlade medel till utflykter och skolresor hanteras av klassens kassör eftersom skolan inte får handha dessa medel. 5.

7 Elevinflytande : Mål : Att successivt stödja och utveckla elevens förmåga till ansvar och delaktighet vad gäller arbetsmiljö och studier. Att hos eleven skapa studiemotivation och insikt om kunskapsnivån och de egna målen. Att ge eleverna möjlighet att delta i den demokratiska processen på olika nivåer och i olika former Genomförande: Eleverna är med och påverkar sin situation dagligen i klassrummet. Man har klassråd där klassens viktiga frågor tas upp. Vidare har år 2-6 representanter i elevrådet som leds av en lärare. Här tar man upp mer generella frågor som regler, inköp, rutiner, trivsel etc. Rektor inbjuds till elevrådet vid behov. Elevråd hålls ca. 1 gång / månad. Värdegrundsarbete : Vi jobbar med värdegrundsfrågor som inflytande, förhållningssätt till varandra samt etik och moral. Vi gör en självvärdering av verksamheten. Åtgärder planeras och följs upp. Föräldrar och elever bedömer kvalitén genom att svara på skolans enkäter. Vi följer upp och arbetar med värdegrunden och kommer under h.t. att på olika sätt kartlägga de kränkningar som sker och vidta åtgärder för att förebygga dessa och främja ett positivt klimat mellan eleverna. Vi låter eleverna självvärdera sin sociala kompetens och komma med förslag till förbättringar. Trivselenkät besvaras av alla elever. Kamratstödjare från åk 5 finns ute på 9.30 rasten. Likabehandlingsplan : Alla individer har lika värde och skall behandlas med respekt oavsett ursprung, förmågor och förutsättningar Öxnereds skolas mål för normer och värden : Att elevens hela skolsituation känns trygg och säker. Att skapa ett varmt och öppet klimat där man bryr sig om och respekterar varandra. Att lyfta frågor om etik och moral i vardagen. Att reagera och agera vid varje form av kränkande särbehandling i vardagen. I vår likabehandlingsplan redogörs för vilka rutiner som gäller vid olika grad av kränkningar. Kränkningar kan vara : fysiska, verbala, psykosociala ( utfrysning, ryktesspridning, text, bilder, klotter, brev, e- post, sms ). När vi misstänker kränkning samtalar vi alltid med den elev som utsatts. Vi tar reda på vad som hänt, när och av vem. Vi gör en plan för hur arbetet med kränkningen skall läggas upp. Oftast så räcker det med att konfrontera den eller de som kränkt med fakta för att få en förändring. Vi samtalar med den utsatte och dennes föräldrar om vad som hänt och man diskuterar olika åtgärder tillsammans. Vi konfronterar hela klassen med vad som hänt även de passiva har en del i kränkningen. Vi informerar vid behov alla föräldrar skriftligt eller kallar till ett möte om den uppkomna situationen. Vi informerar alla vuxna på skolan. Vi stärker samhörigheten i klassen. Vi dokumenterar och följer upp åtgärderna. Vår likabehandlingsplan finns att läsa på hemsidan. Vissa delar av planen är övergripande och finns med år från år. Andra delar är aktuella just för innevarande termin/läsår och grundar sig på de kartläggningar som gjorts. Under 2010 har risker kartlagts och främjande insatser för att minska dessa har diskuterats i klasserna och i elevrådet. Insatser för att främja leken på rasterna och förebygga kränkningar har planerats. Ny handlingsplan tas fram under h.t Klassens ordnings/trivselregler : Alla klasser har diskuterat och tagit fram regler för hur arbetsro, relationer och trivsel skall fungera. Om elev bryter mot reglerna tillrättavisas han/hon av den vuxne. Om det upprepas så skärps tillsägelsen och åtgärder sätts in tex. samtal med förälder. Tillrättavisningens art och stränghet beror på förseelsen, barnets ålder och mognad. Du som förälder får information om ditt barn bryter mot reglerna ofta eller om det är en grov förseelse. Mindre allvarliga händelser löses i skolan. Tänk på att barn har olika mognad och kompetens även när det gäller relationer och att se sin egen roll i konflikter. Vi hjälper dem som behöver extra stöd för sin sociala utveckling genom samtal, övningar, aktiviteter, personal, åtgärdsprogram mm. Skadegörelse : Vi vill ha en trevlig miljö där både vuxna och barn tar ansvar. Skadegörelse som, efter barnets mognad, bedöms som medveten eller vårdslös får eleven ersätta. 6.

8 Stöd till enskilda elever och grupper : Ett barns behov av stöd tillgodoses så långt det går av läraren i klassrummet. Om det krävs ytterligare insatser förs en dialog med förälder elev lärare om stöd från skolans specialpedagog Lisbeth Wernståhl. Om individen behöver ytterligare insatser eller kunskaper lyfts detta i skolans elevvårdsgrupp som består av personal från stödenheten : specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och där även rektor och skolans specialpedagog deltar. Stödenhetens personal kan också aktivt arbeta med enskilda barn eller grupper i skolan. Vårt samarbete är av största vikt för att kunna stödja och stimulera alla elever på bästa sätt. För de elever som har särskilda behov av insatser utöver det vanliga upprättas åtgärdsprogram i samråd med föräldrarna. Om ett barn bedöms fara illa måste rektor göra en anmälan till socialtjänsten. Kontakt med stödenhetens specialpedagog och talpedagog sker genom skolan. Följande personer är knutna till vår skola : Kurator : Agneta Lannér tel Specialpedagog : Berit Jönsson tel Psykolog :? Talpedagog : Rosa-Lill Andersson tel Logoped : Ulli Westerlund tel Skolsköterska : Marie Nilebäck tel Styrdokument Nationella styrdokument är : Skollagen tar bla upp: allas rätt till lika utbildning, skolplikt, behöriga lärare, skolhälsovård Läroplan (LPO-94) tar bla upp : skolans värdegrund, mål och ansvarsfördelning. Målen handlar om normer och värden tex jämställdhet, individens frihet, tolerans om elevens inflytande och ansvar tex. demokratisk fostran, social utveckling om skolan och omvärlden tex samarbete skola - hem, arbetsliv Målen är av två slag : mål att sträva mot som styr undervisningen och är ett långsiktigt mål och mål att uppnå för åk 5 och 9 ( åk 3 i sv och ma) som anger den minsta kravnivån för eleverna. Timplaner anger minsta antal timmar en skall få under åk 1-9 och fördelningen mellan ämnen. Kursplaner beskriver ämnena och anger mål att sträva mot och mål att uppnå för åk 5 och 9. From ht.-08 finns det mål även för åk 3 o läsa, skriva och räkna. Nationella prov i åk 5 och 9 värderar resultaten i svenska, matematik och engelska. Fr.o.m. vt -09 har även åk 3 nationella prov i läsa, skriva och matematik. Kommunala styrdokument är : Skolplanen lyfter övergripande mål kring Kunskap, Trygghet/Trivsel och Föräldrasamverkan. Lokala arbetsplaner är de planer, mål och rutiner som skolan lyfter utifrån styrdokumenten. Vi bryter ner målen och diskuterar bedömning/ kravnivåer både vad gäller kunskapsmål och sociala mål. Kvalitetsredovisning : Måluppfyllelse Skolan gör en kvalitetsredovisning varje år där måluppfyllelse och resultat beskrivs och analyseras. Nya insatser / aktiviteter planeras och genomförs under läsåret. Till vår hjälp har vi olika former av bedömningsmaterial se nedan. LUS läsutvecklingsschema Vi fortsätter arbetet med att stimulera elevernas läsning genom att noga följa deras läsutveckling (bl.a. med hjälp av LUS schemat) och att erbjuda bra och intressanta böcker på rätt nivå. Vi satsar mycket på vårt skolbibliotek och har läsprojekt under våren. Vårt skolbibliotek är webbaserat vilket underlättar utlåning och planering av bokinköp. BeMa bedömningsunderlag i matematik. Materialet som är ett stöd för läraren att kartlägga och bedöma elevens matematikkunskaper och strategier används på skolan. Inför byte av klass eller lärare överlämnas ett dokument, som visar elevens matematikkunskaper. 7.

9 Engelska överlämningsdokument Vid byte av lärare eller stadium görs ett överlämningsdokument som visar elevens förmågor i eng. Nationella prov år 5 och år 3. Under v.t. i åk 5 görs NP i ämnena svenska, matematik och engelska. Här kartläggs och bedöms alla elevers kunskapsnivåer utifrån prov som utarbetats av skolverket för att kunna mäta måluppfyllelsen i kursplanerna. NP görs även i åk 3 i läsa, skriva och räkna. Vi analyserar resultaten och diskuterar hur vi kan stödja enskilda elever samt hela gruppen i deras kunskapsutveckling i ämnet. Läraren kan med hjälp av dessa resultat tillsammans med annan bedömning få en samlad bild över klassens kunskapsnivå och kan anpassa innehåll och metoder. Obs. att proven görs under v.t. i åk 3 och 5 och att ledighet sällan beviljas under denna tid. Förmodligen kommer de nationella proven i åk 5 att flyttas till åk 6 år Utvecklingsområden Under kommande läsår fortsätter arbetet kring mål, bedömning och dokumentation av elevernas måluppfyllelse med fokus på lokala pedagogiska planeringar samt de nya kursplanerna som beslutas i höst. Skriftliga omdömen ges från åk 1, i samband med utvecklingssamtalen, som en del i Individuella utvecklingsplanen. De omdömen som ges är lärarens värdering av elevens resultat och kunskapsutveckling utifrån nationella mål och undervisningens innehåll och mål. Omdöme är inget betyg och har därför inga givna betygssteg och kriterier. Skolorna formar sina egna modeller där elevens fortsatta utveckling skall stå i fokus. Disco anordnas av åk 4 6 vid tre tillfällen under läsåret. För att främja trivseln på skolan och ge eleverna chans att träffas under ordnade former, på sin fritid, anordnas disco. Eleverna i åk 3-6 får en inbjudan till discot där namn och tel.nr till vaktande föräldrar finns angivna. De klasser som ansvarar för discot gör en del av planeringen på skoltid då man samarbetar och fördelar arbetsuppgifter. Eleverna leder discot tillsammans med klassföräldrar som ansvarar för ordningen inom och utomhus. Obs! Inga lärare deltar men gymnastiksalen lånas ut för detta ändamål. Entré avgiften på 10 kr samt försäljning av dricka mm. genererar ett överskott som tillfaller klasskassan och används till skolresor. Datorer och Internet : Vi vill att eleverna på vår skola ser datorerna som en naturlig del i undervisningen. Vi ger eleverna en datorvana som successivt stegras genom årskurserna. Även elevers specialkunskaper tas tillvara. Vi ser Internet både som ett kommunikationsmedel och som informationskälla - en källa som måste granskas kritiskt. Eleverna informeras om den etik och de regler som gäller kring datorerna, Internet etc. på skolan. Om dessa regler inte följs kan eleven avstängas från datoranvändande. Skolans nya hemsida kommer att startas upp i början av hösten. Skolresor och studieresor : I slutet av läsåret brukar klasserna åka på skolresa. Skolan är avgiftsfri och därför bekostar skolan alla aktiviteter under läsåret. Med en krympande ekonomi så har vi mindre pengar till utflykter och aktiviteter utanför skolan än tidigare. Varje klass får kr till bussar för aktiviteter som bad / simträning men för att kunna erbjuda fler tillfällen av utflykter och skolresor så är vi beroende av insamlade medel. Dessa pengar samlas in av klasserna och handhas av kassör. Gemensam aktivitet som julmarknaden inbringar medel som fördelas mellan klasserna. De äldre eleverna tjänar in pengar till klasskassan genom att ordna discon, sälja fika på öppet hus, ta in frivillig entréavgift vid olika aktiviteter mm. Föräldrar kan ordna aktiviteter där frivilliga medel samlas in till skolresor. Ekonomi : Skolan och fritids har ht 2010 en organisation som ryms inom besparingarna. Vi har fått ett tilläggsanslag för att kunna erbjuda eleverna den garanterade undervisnings tiden. Fritids organisation har minskat genom att personal inte ersatts och att scheman och arbetsuppgifter setts över. Fortsatt sparande på material, läromedel, investeringar, aktiviteter mm gäller även för

10 Förskoleklass och fritidshem finns i tegelhuset. Förskoleklassen för 6 åringarna har sin verksamhet fyra dagar / vecka mellan kl På avdelningen finns 21 förskoleklassbarn på f.m och ca 28 fritidsbarn i åldern 6 7 år på e.m. Personal : Birgitta Badh fsk, Lotta Killén fp, Ylva Gunnarsdotter fsk. Avdelningens tel. nr Öppettider Vi samarbetar med förskolan ( dagis) mellan kl och med fritidsavdelningarna i trähuset vad gäller stängning. Se nedan om fritidshem och frukost. Fritidshem: Vi fortsätter samarbetet med förskolan( dagis) där barnen lämnas mellan Trähusets övervåning har ca 28 barn i åldern 7-8 år där Anna Lindqvist bsk och Carina Hjelm fsk arbetar. Onsdag em. avlöses Carina av Birgitta Badh. Trähusets nedervåning har ca.19 barn i åldern 7-9 år där Britt Inger Olsson fp arbetar. Skolfritids borta vid matsalen har ca 35 barn i åldern 9-10 år där Carin Jansson fsk och Susanne Bergelin bsk arbetar. Alla fritidsavdelningarna öppnar tillsammans på skolfritids kl där personal från förskoleklassen tar emot dem. Frukost serveras i matsalen mellan kl Barn som kommer lämnas på förskolan ( dagis) och följs sedan upp till skolfritids av kökspersonalen som serverar frukosten i skolmatsalen. Vid lov tar fritidspersonalen hand om barnen 6.30 och sköter frukosten. Vi samarbetar med tegelhuset om stängningstiderna efter kl då vi samlas i trähuset eller tegelhuset. Förskoleklass och fritids Fritids trähuset Skolfritids Skolan har skolråd där föräldrarepresentanter från förskoleklass och skola deltar. Förskoleklassens och fritids styrdokument Förskoleklassen och fritids styrdokument är läroplan för skolan samt allmänna råd för fritidshem. Vi bygger vidare på förskolans mål och överbryggar till skolans läroplan. Förutom läroplanen styr kommunen med sin skolplan där vissa mål fokuseras : Trygghet/ Trivsel, Kunskap och Samverkan med hemmet, miljö mm. Fritids uppgift är : att komplettera skolan att erbjuda en meningsfull fritid att stötta barnets utveckling av den sociala förmågan i samspel med kamrater och vuxna att stötta barnet mot en allt större självständighet att uppmuntra barnet att själv hantera sin vardag självständigheten att arbeta för en ökad jämställdhet mellan flickor och pojkar : för att bli mer toleranta och agera mer jämlikt i förhållande till varandra, men också se nya möjligheter i sina liv. att komplettera skolans utvecklingssamtal och delta i dem vid behov att delge våra synpunkter kring klass / elev vid klassgenomgångar att erbjuda föräldrasamtal kring fritidsverksamheten till de som önskar Under barnets tid på fritids strävar vi efter att varje barn i slutet av åk 3 klarar att ta eget ansvar tex. att passa tider kunna klockan, att använda micron, att ringa ock söka sina föräldrar på arbetet, att åka buss, att genom egna initiativ hitta någon fritidssysselsättning. LUS läsutvecklingsschema används i förskoleklassen liksom i skolan. BeMa bedömningsunderlag i matematik till stöd för lärarna har också utarbetats och används i förskoleklass och skola. IUP individuell utvecklingsplan görs från förskoleklass och uppåt. 9.

11 Skolans trivselregler På vår skola har vi gemensamma regler för att alla ska trivas och att inga olyckor ska hända. Därför har vi tillsammans i tidigare elevråd bestämt så här : Vi ska uppträda kamratligt mot varandra. Det betyder att vi hjälper varandra och att vi är vänliga och omtänksamma. Vi skrattar aldrig åt den som misslyckas. Vi är noga med att ingen blir utanför när vi arbetar på lektionerna eller leker på rasterna. Vi förstör inte andras lekar eller tar varandras lekredskap eller bollplaner. För att inte störa varandra måste vi gå lugnt och prata lågt i korridorer och i studiehallen. Det är viktigt att ha matro. Därför måste vi ha lugn i matsalen och ett bra bordsskick. Vi ska ha det trivsamt runt omkring oss. Det betyder att vi ska vara rädda om våra gemensamma lokaler, böcker, möbler, apparater mm. Vi ställer alltid tillbaka det vi använt på rätt plats. Det är särskilt viktigt att bibliotekets böcker ställs rätt. Vi hjälps åt att plocka upp så att det går att städa golven. Vi går inte med ytterskor i klassrum eller studiehall. Inneskor är bra att ha. Vi tar hem våra kläder varje dag så att de inte kommer bort eller ligger slängda på golvet. Vi ska försöka undvika att det händer olyckor. Det betyder att vi är noga med att följa de regler som finns för speciellt farliga ställen som träslöjden, gymnastiksalen, på raster och i trafiken. För att undvika olyckor på rasterna ska vi aldrig, varken på lek eller allvar, slåss med varandra. Vi ska inte heller kasta hårda saker eller snöbollar på skolgården. Fotboll spelar vi på planerna bakom stora huset. Fönsterrutor är ömtåliga och dyra. Därför använder vi inte bollar framför eller vid sidan om skolhusen, utom vid basketställningen och King-rutorna. Vi lämnar inte skolgården under rasterna, vissa undantag för årskurs 6 efter samråd. Vi cyklar inte på skolgården under skoltid ( ). Cykeln ska stå i cykelstället och ledas om man måste in på gården. Vi använder övergångsställen. Vi har inga skolpatrullare längre eftersom bilisterna missförstår deras roll och inte lämnar företräde vid övergångsstället. Beslutet har tagits i samråd med polisen. De som ska åka skolskjuts hem stannar på gården tills någon vuxen finns i närheten. Vi följer upp hur reglerna följs i klassråden och i andra utvärderingar.

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

välkommen till Läsåret 2014-2015

välkommen till  Läsåret 2014-2015 välkommen till Läsåret 2014-2015 I det här häftet har vi samlat information som vi tror kan vara värdefull för elever, föräldrar och personal vid Orust Waldorfskola. Spara det gärna tillsammans med katalogen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

GRUNDSKOLOR I SIGTUNA KOMMUN. Verksamhetskatalog VT 2013. www.sigtuna.se

GRUNDSKOLOR I SIGTUNA KOMMUN. Verksamhetskatalog VT 2013. www.sigtuna.se GRUNDSKOLOR I Verksamhetskatalog VT 2013 Här presenterar vi Sigtuna kommuns grundskolor för barn 6-16 år. Katalogen ger dig en inblick i våra verksamheter så att du kan välja den skola som BÄST passar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer