Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun Vänersborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg"

Transkript

1

2 Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att möta fritidsplatsbehovet fördelas barnen i fyra fritidsgrupper. I Tegelhuset finns förskoleklassbarnen på f.m. och de har också sin fritidsverksamhet där tillsammans med ett antal åk 1 elever. I Trähuset uppe finns en blandad grupp med åk 1 och 2 elever. I Trähuset nere finns också en blandad grupp med åk 1, 2 och 3 elever. De äldre barnen finns på skolfritids. Fritidslokalerna används under skoltid till ev. samverkan och gruppindelning. Blå rummet (grupprum) används framförallt av de yngre eleverna, medan de äldre använder studiehallen. Bild- och textilslöjds- salen fungerar också som grupprum. Musiken är som vanligt i gymnastiksalen. Vintertid har eleverna i åk 5 och 6 idrott på Onsjöskolan eftersom vår egen gymnastiksal är för liten. De yngre eleverna har idrott på Öxnered liksom åk 4. Textilslöjden för de äldre eleverna ( åk 4 6 ) är på Norra skolan med vår egen textillärare Jenny. Eleverna åker skolbuss till textilslöjden. Åk 6 lektion startar kl och buss hämtar upp Åk 5 avslutar sin lektion kl och bussen beräknas vara tillbaka på Öxnered skola kl De yngsta eleverna som har textilslöjd ( åk 3 ) blir kvar hos oss på Öxnered. Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun Vänersborg Rektor Skolassistent tisdagar och onsdagar Personalrum Skolmåltiderna Skolsköterska måndagar Lärarnas arbetsrum Fritids trähuset Förskoleklassen Fritids skolan När du ringer till skolan, tänk då på att personalrummet inte är bemannat under lektionstid. Lärarna nås lättast mellan , , På e.m. finns läraren i klassrum, arbetsrum... Sjukanmälan till skolan : Vid frånvaro ring klassläraren eller personalrummet mellan kl Lämna gärna ditt tel.nr. till arbetet så att klassläraren kan nå dig om ditt barn blir sjukt under dagen. 1.

3 Skolhälsovård : Skolhälsovården är främst förebyggande. Den omfattar hälsokontroller, vaccinationer, föräldra- och elevenkäter samt enkla sjukvårdsinsatser. Eleven erbjuds hälsokontroller i förskoleklass, åk 2, åk 4 och åk. 6. Skolläkare : Cornelia Wallöe Skolsköterska : Marie Nilebäck som finns på Öxnered måndagar och som nås på tel Specialkoster :blankett finns på kommunens hemsida under barn och utbildning, skolrestauranger grundskolan. Blankettens lämnas till skolan för vidarebefordran till skolsköterskan. Elevernas frånvaro Meddela skolan när ditt barn är sjukt. Ring mellan kl då personalrummet är bemannat. Om ditt barn är frånvarande och information om detta saknas kontaktas du / ni av läraren för att kontrollera att allt är bra och inget hänt på väg till skolan. Om du måste komma i kontakt med skolan under lektionstid så försök nå skolassistenten som jobbar tisdag, onsdag och nås på tel eller rektor Elevförsäkring : Alla elever i Vänersborgs kommun är olycksfallsförsäkrade, även på fritiden, genom försäkringsbolaget Chartis ( tidigare AIG). Anmälan om skada görs per telefon eller på blankett som finns på kommunens hemsida. ( Skolsköterskan har också skadeanmälningsblanketter.) Övergångsställen : Skolan har sedan många år haft skolpatrullare som hjälpt de yngre eleverna över gatan. Med lagen om skyldighet för bilister att lämna företräde vid övergångsställen blev förutsättningarna annorlunda. Vi har nu under flera år observerat att bilisterna missförstår skolpatrullarens uppgift och att de därför inte ger företräde vilket ökar risken för olyckor. Vi vill inte medverka till att bilisterna negligerar en lag/regel. Barnen blir också osäkra om vad som gäller. Prata gärna med ditt barn om hur man går över gatan och använder övergångsstället. Läsårstider : H.t 10 V.t 11 måndag 23 /8 tisdag 21/12 ( avslutning 20/12 på kvällen). tisdag 11/1 fredag 10/6 ( avslutning 9/6 på kvällen). Lov och studiedagar för eleverna : H.t. 10 studiedag fredag 24/9 höstlov måndag 1/11 fredag 5 /11 v. 44 studiedag måndag 29/11 V.t -11 studiedag måndag 10/1 sportlov måndag 21/ 2 fredag 25/ 2 v. 8 studiedag fredag 25/3 påsklov måndag 18/ 4 torsdag 21/4 v. 16 ( före påsk) studiedag måndag 9/5 klämdag fredag 3 /6 avslutning kvällen torsdag 16/6 Gemensamma aktiviteter att boka in i almanackan : Julavslutning den 20 / 12 i Huvudnäs skolans aula? Vi har en gemensam avslutning för alla klasser och återkommer med närmare besked om lokal, program och tider. Öppet Hus har vi någon gång under vårterminen. 2.

4 Beviljande av ledighet under läsåret : I grundskoleförordningen 6 kap.23 finns föreskrifter om ledighet från skolan för enskilda angelägenheter. Rektor får bevilja ledighet sammanlagt högst 10 dagar under ett läsår. Rektor får därvid delegera till klassföreståndare att bevilja ledighet för högst två dagar i följd. Att begära ledighet är ingen rättighet som man kan åberopa utan en möjlighet för skolan att bevilja lov under speciella omständigheter. En bedömning görs av elevens möjligheter att ta igen den förlorade tiden och kunskapen. Förälder och elev ansvarar för att genomgångna kursmoment inhämtas. Det är viktigt att ni föräldrar samtalar med läraren om lämpligheten av ledighet innan ni bokar ev. resor. Det är olämpligt att vara ledig v.t. i åk 5 ( 6) och åk 3 när de nationella proven görs. Ansökan om ledighet görs skriftligen. All ledighet ansöks i god tid för att underlätta förberedelser för både elev och lärare. Skolskjutsar : Utdrag ur skrivelse ang. skolskjutsar för elever i åk 1 6 tagna av Utbildningsnämnden : Skolskjutsar anordnas för elever i åk 1-3 med minst 3 km skolväg och för elever i åk 4 6 med minst 4 km skolväg ( för förskoleklassbarn gäller 2 km ). ` Bedömer utbildningsnämnden skolväg vara påtagligt svårframkomlig eller trafikfarlig kan skolskjuts anordnas för kortare skolväg än vad som angivits. Elev hämtas vid uppsamlingsplats som nämnden bestämmer. Avståndet mellan påstigningsplats och elevens bostad skall om möjligt inte överstiga de angivna km talen för respektive årskurs. Reglerna gäller för den skola som ligger närmast hemmet. Vid växelvis boende görs en ansökan om skolskjuts till Charlotte Pettersson Barn och ungdomsförvaltningen. Barn med fritidsplats är inte skolskjutsberättigade de dagar de vistas på fritids enl. schema. För Öxnered skola gäller skolskjutsar : Alla elever från Skogen Ramnered åker med skolbuss. Morgonskjutsen beräknas anlända Öxnered skola Hemfärden samordnas med andra skolor och beräknas avgå från Öxnered kl Eleverna får vara kvar i skolans lokaler eller på skolgården i väntan på bussen kanske kan de förbereda läxor under tiden. Skjutsen hem sker med egen busstur. Barnen som har fritidsplats är inte skolskjutsberättigade ( se ovan ) förutom de dagar de enl. schema är lediga från fritids. Bilfritt på skolgården cykling : VI har gjort förbättringar vad gäller parkering och avsläppning av barn och påpekar att det inte är tillåtet att köra på skolgården mellan kl Vi har många fritidsbarn på skolgården på e.m. Även cykling under denna tid är förbjuden. Musikskolan : Musikskolan genomför våra musiklektioner och vår musiklärare heter Emelie Sandblom. Hon har åk 1-5 i sång, rytmik mm. Åk 3 har blåsorkester- klass under större delen av året. Slöjdorganisationen : Fr o m åk 3 har alla elever slöjd, ena terminen har man träslöjd och den andra textilslöjd. Trä- och metallslöjdslärare är Anders Karlsson och lektionerna är här på Öxnered. Textilslöjden för åk. 4-6, måndagar, är på Norra skolan medan åk 3 är kvar på Öxnered. Lärare är Jenny Augustsson. Eleverna åker skolbuss till textilslöjden och åk 6 buss lämnar Öxnered skola kl Åk 5 beräknas vara tillbaka på skolan vid Idrott : Perioden oktober- april, tisdag e.m, åker åk 5 och 6 till Onsjöskolan för idrott. Resterande tid har de idrott utomhus på Öxnered skola. Övriga klasser har idrott på Öxnered. 3.

5 Klasser och grupper : Pedagogerna i skolan arbetar i arbetslag. Arbetslaget för de yngre eleverna består av lärarna för de olika klasserna ( fsk klass + åk 1-3 ). Personal på fritids kommer att gå in i skolan som extra resurs på f.m. Skolans specialpedagog Lisbeth Wernståhl kommer att ha viss tid till särskilda insatser till elever med särskilda behov. Kommunens alla skolor kommer också under hösten att få extra resurser för insatser riktade mot elever som riskerar att inte nå målen. Hon kommer även att ha lektioner i åk 3 när Åsa läser på lärarlyftet. Arbetslaget kompletterar varandra och fördelas mellan de olika elevgrupperna efter behov och där de yngre eleverna prioriteras. I arbetslaget på lågstadiet finns : Titti Jordeskog, Åsa Söderholm, Anna- Karin Hallgren, Camilla Husberg och Lisbeth Wernståhl I arbetslaget på fsk klass och tillhörande fritids finns : Lotta Killén, Ylva Gunnarsdotter, Birgitta Badh, I arbetslaget som ansvarar för övriga fritidsgrupper finns : Carina Hjelm, Carin Jansson, Britt- Inger Olsson, Anna Lindqvist och Susanne Bergelin. Vår organisation under hösten 2010 Fsk klassen : 21 elever Lotta, Ylva, Birgitta Åk 1 23 elever Titti lärare med stöd av Anna från fritids. Åk 2 27 elever Anna-Karin lärare med stöd av Camilla 25% resurspedagog från stödenheten samt stöd av Carina och Carin från fritids. Åk 3 25 elever Åsa lärare med stöd av Britt Inger från fritids. Lisbeth ersätter Åsa på fredagar när Åsa studerar.. Arbetslaget för de äldre eleverna består av lärarna för de olika klasserna ( åk 4 6 ) och lärare för vissa ämnen samt specialpedagog. I arbetslaget finns Morgan Isaksson, Anders Gustafsson, Kristina Gasslander och Lisbeth Wernståhl. Textillärare Jenny Augustsson och träslöjdslärare Anders Karlsson ingår. Skolans specialpedagog Lisbeth Wernståhl kommer att ha viss tid till särskilda insatser till elever med särskilda behov. Kommunens alla skolor kommer också under hösten att få extra resurser för insatser riktade mot elever som riskerar att inte nå målen. Hon kommer även att ha matematik i åk 4. Susanne från fritids kommer att vara klassresurs vid några tillfällen i veckan under hösten i åk 4 och 5. Åk 4 23 elever Kristina lärare, Lisbeth matematik, Jenny på fredagar när Kristina studerar och Susanne fritids stöd några tillfällen i veckan. Åk 5 23 elever Anders lärare med Susanne fritids stöd några tillfällen i veckan. Åk 6 24 elever Morgan Samverkan skola fritids. När utrymme finns förstärker fritidspersonalen i skolan genom att antingen dela barnen i grupper eller vara två vuxna i klassrummet. Målet med samverkan är : Att ge eleverna en varierad skoldag med kunskapsinhämtande genom studier, skapande aktiviteter, lek och socialt samspel. Att ge eleverna en kontinuitet i skoldagens längd. Elevernas skoldag är mer sammanhängande och alla elever i åk 1 och 2 har samma start och sluttider vilket innebär en förlängd skoldag. Att lokaler, materiel och arbetssätt kompletterar verksamheterna. Vi utnyttjar varandras lokaler och materiel i de olika gruppaktiviteterna. Att barnen får mötas över gränserna och bli trygga med varandra. Förskoleklass och skola : Samverkar i projekt - teman under läsåret. Faddrar tar hand om blivande åk 1 elever under v.t. 4.

6 Samverkan föräldrar skola : Mål : Att genom samverkan föräldrar skola skapa bästa möjliga förutsättningar för våra elevers utveckling och lärande. Delmål: att lära känna varandra för att skapa gemenskap, delaktighet och helhet att stödja varandra i elevernas fostran att ge föräldrar kunskap om skolans uppbyggnad och arbetssätt att ge föräldrar kunskap om barnens individuella utveckling att ge tillfälle till samverkan mellan elevernas föräldrar att ge skolan kunskap om elevernas personliga situation att berika skolarbetet med föräldrarnas kunskaper och erfarenheter Föräldramöte : Fsk klass onsdag 29/9 kl ca Åk 1-3 tisdag 21/9 kl ca Åk 4-6 tisdag 28/9 kl ca Skriftlig information : Gemensam information till föräldrar ges under läsåret av rektor. Anteckningar från skolrådet delas ut till alla familjer. Ibland ombeds ni att besvara enkäter om verksamhetens kvalitet. På Öxnered skolas hemsida kan du ta del av vår folder, likabehandlingsplanen och kvalitetsredovisning. Den reviderade hemsidan startas upp i början av hösten. Under läsåret kommer ett annat system lärplattform att komplettera hemsidan informationen till elever och föräldrar kommer då att återfinnas där. Under hösten får ni en förfrågan om i vilken form ni önskar ta del av informationen via nätet eller i pappersform. Utvecklingssamtal : Samtalen äger rum 1 gång per termin och elev, förälder och lärare ( ev. resurspersoner ) deltar. I samtalet skall eleven vara i centrum. Målet är att eleven skall vara aktiv i sitt eget samtal med hjälp av dokumentation av uppgifter, resultat, exempel, utveckling mm. Samtalen skall utgå från målen i kursplaner och läroplan - både kunskapsmässiga och sociala. Det skriftliga omdömet skall ge en bild av elevens utveckling i förhållande till mål i alla ämnen( eller till den nivå som enl. lärarna krävs för årskursen för att senare nå målen i åk 3, 5 och 9 ). I utvecklingssamtalen för de lägre åldrarna trycker vi mycket på den sociala utvecklingen och betonar kunskapsutvecklingen med barnens stigande ålder och mognad. Samtalen skall följas upp och vara framåtsyftande. Gemensamt överenskomna mål individuell plan - skrivs ner och följs upp vid nästa tillfälle. Alla deltagare skall vara väl förberedda. Eleven får en enkät att besvara antingen på skolan eller hemma. Föräldern får en tydlig inbjudan som anger syfte, tid, tidsåtgång, vilka som skall vara med och vad som skall tas upp i god tid före samtalet. I åk 1 sker först vid skolstarten ett inskolningssamtal där elev och föräldrar deltar. Utvecklingssamtalet under hösten delas upp i två delar där eleven deltar i första delen och föräldern får en stund ensam med läraren i den andra delen. Lärarnas arbetstid ligger på 45,5 timmar / v. varav 35 ligger schemalagt på skolan dagtid. Under denna tid genomförs lektioner, samplanering, konferenser, föräldrakontakter och kontakter med andra skolor.detta innebär att samtalen i möjligaste mån kommer att ske i samband med skoldagens slut.. Föräldrabesök : Kom gärna och besök ert barn i klassen hör av er innan och boka en tid så att inget annat kolliderar med ert besök. Dela gärna med er av era kunskaper, yrkesroller etc. genom anordnande av studiebesök, samtal i klassen mm. Skolråd : Föräldraföreningen ingår idag i skolrådet som består av repr. från klasserna, lärarna samt rektor. Klassens föräldrar utser varje år en ny suppleant till skolrådet. Föregående års suppleant går upp och blir ordinarie, på detta sätt byts inte hela skolrådet ut samtidigt. Rådet träffas regelbundet 2 3 gånger / termin för att informera, diskutera och bolla frågor med varandra. Datum för möten under h.t : 6/10 kl och 17/11 kl Traditionen med julmarknad planeras och intäkterna fördelas mellan klasserna. Insamlade medel till utflykter och skolresor hanteras av klassens kassör eftersom skolan inte får handha dessa medel. 5.

7 Elevinflytande : Mål : Att successivt stödja och utveckla elevens förmåga till ansvar och delaktighet vad gäller arbetsmiljö och studier. Att hos eleven skapa studiemotivation och insikt om kunskapsnivån och de egna målen. Att ge eleverna möjlighet att delta i den demokratiska processen på olika nivåer och i olika former Genomförande: Eleverna är med och påverkar sin situation dagligen i klassrummet. Man har klassråd där klassens viktiga frågor tas upp. Vidare har år 2-6 representanter i elevrådet som leds av en lärare. Här tar man upp mer generella frågor som regler, inköp, rutiner, trivsel etc. Rektor inbjuds till elevrådet vid behov. Elevråd hålls ca. 1 gång / månad. Värdegrundsarbete : Vi jobbar med värdegrundsfrågor som inflytande, förhållningssätt till varandra samt etik och moral. Vi gör en självvärdering av verksamheten. Åtgärder planeras och följs upp. Föräldrar och elever bedömer kvalitén genom att svara på skolans enkäter. Vi följer upp och arbetar med värdegrunden och kommer under h.t. att på olika sätt kartlägga de kränkningar som sker och vidta åtgärder för att förebygga dessa och främja ett positivt klimat mellan eleverna. Vi låter eleverna självvärdera sin sociala kompetens och komma med förslag till förbättringar. Trivselenkät besvaras av alla elever. Kamratstödjare från åk 5 finns ute på 9.30 rasten. Likabehandlingsplan : Alla individer har lika värde och skall behandlas med respekt oavsett ursprung, förmågor och förutsättningar Öxnereds skolas mål för normer och värden : Att elevens hela skolsituation känns trygg och säker. Att skapa ett varmt och öppet klimat där man bryr sig om och respekterar varandra. Att lyfta frågor om etik och moral i vardagen. Att reagera och agera vid varje form av kränkande särbehandling i vardagen. I vår likabehandlingsplan redogörs för vilka rutiner som gäller vid olika grad av kränkningar. Kränkningar kan vara : fysiska, verbala, psykosociala ( utfrysning, ryktesspridning, text, bilder, klotter, brev, e- post, sms ). När vi misstänker kränkning samtalar vi alltid med den elev som utsatts. Vi tar reda på vad som hänt, när och av vem. Vi gör en plan för hur arbetet med kränkningen skall läggas upp. Oftast så räcker det med att konfrontera den eller de som kränkt med fakta för att få en förändring. Vi samtalar med den utsatte och dennes föräldrar om vad som hänt och man diskuterar olika åtgärder tillsammans. Vi konfronterar hela klassen med vad som hänt även de passiva har en del i kränkningen. Vi informerar vid behov alla föräldrar skriftligt eller kallar till ett möte om den uppkomna situationen. Vi informerar alla vuxna på skolan. Vi stärker samhörigheten i klassen. Vi dokumenterar och följer upp åtgärderna. Vår likabehandlingsplan finns att läsa på hemsidan. Vissa delar av planen är övergripande och finns med år från år. Andra delar är aktuella just för innevarande termin/läsår och grundar sig på de kartläggningar som gjorts. Under 2010 har risker kartlagts och främjande insatser för att minska dessa har diskuterats i klasserna och i elevrådet. Insatser för att främja leken på rasterna och förebygga kränkningar har planerats. Ny handlingsplan tas fram under h.t Klassens ordnings/trivselregler : Alla klasser har diskuterat och tagit fram regler för hur arbetsro, relationer och trivsel skall fungera. Om elev bryter mot reglerna tillrättavisas han/hon av den vuxne. Om det upprepas så skärps tillsägelsen och åtgärder sätts in tex. samtal med förälder. Tillrättavisningens art och stränghet beror på förseelsen, barnets ålder och mognad. Du som förälder får information om ditt barn bryter mot reglerna ofta eller om det är en grov förseelse. Mindre allvarliga händelser löses i skolan. Tänk på att barn har olika mognad och kompetens även när det gäller relationer och att se sin egen roll i konflikter. Vi hjälper dem som behöver extra stöd för sin sociala utveckling genom samtal, övningar, aktiviteter, personal, åtgärdsprogram mm. Skadegörelse : Vi vill ha en trevlig miljö där både vuxna och barn tar ansvar. Skadegörelse som, efter barnets mognad, bedöms som medveten eller vårdslös får eleven ersätta. 6.

8 Stöd till enskilda elever och grupper : Ett barns behov av stöd tillgodoses så långt det går av läraren i klassrummet. Om det krävs ytterligare insatser förs en dialog med förälder elev lärare om stöd från skolans specialpedagog Lisbeth Wernståhl. Om individen behöver ytterligare insatser eller kunskaper lyfts detta i skolans elevvårdsgrupp som består av personal från stödenheten : specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och där även rektor och skolans specialpedagog deltar. Stödenhetens personal kan också aktivt arbeta med enskilda barn eller grupper i skolan. Vårt samarbete är av största vikt för att kunna stödja och stimulera alla elever på bästa sätt. För de elever som har särskilda behov av insatser utöver det vanliga upprättas åtgärdsprogram i samråd med föräldrarna. Om ett barn bedöms fara illa måste rektor göra en anmälan till socialtjänsten. Kontakt med stödenhetens specialpedagog och talpedagog sker genom skolan. Följande personer är knutna till vår skola : Kurator : Agneta Lannér tel Specialpedagog : Berit Jönsson tel Psykolog :? Talpedagog : Rosa-Lill Andersson tel Logoped : Ulli Westerlund tel Skolsköterska : Marie Nilebäck tel Styrdokument Nationella styrdokument är : Skollagen tar bla upp: allas rätt till lika utbildning, skolplikt, behöriga lärare, skolhälsovård Läroplan (LPO-94) tar bla upp : skolans värdegrund, mål och ansvarsfördelning. Målen handlar om normer och värden tex jämställdhet, individens frihet, tolerans om elevens inflytande och ansvar tex. demokratisk fostran, social utveckling om skolan och omvärlden tex samarbete skola - hem, arbetsliv Målen är av två slag : mål att sträva mot som styr undervisningen och är ett långsiktigt mål och mål att uppnå för åk 5 och 9 ( åk 3 i sv och ma) som anger den minsta kravnivån för eleverna. Timplaner anger minsta antal timmar en skall få under åk 1-9 och fördelningen mellan ämnen. Kursplaner beskriver ämnena och anger mål att sträva mot och mål att uppnå för åk 5 och 9. From ht.-08 finns det mål även för åk 3 o läsa, skriva och räkna. Nationella prov i åk 5 och 9 värderar resultaten i svenska, matematik och engelska. Fr.o.m. vt -09 har även åk 3 nationella prov i läsa, skriva och matematik. Kommunala styrdokument är : Skolplanen lyfter övergripande mål kring Kunskap, Trygghet/Trivsel och Föräldrasamverkan. Lokala arbetsplaner är de planer, mål och rutiner som skolan lyfter utifrån styrdokumenten. Vi bryter ner målen och diskuterar bedömning/ kravnivåer både vad gäller kunskapsmål och sociala mål. Kvalitetsredovisning : Måluppfyllelse Skolan gör en kvalitetsredovisning varje år där måluppfyllelse och resultat beskrivs och analyseras. Nya insatser / aktiviteter planeras och genomförs under läsåret. Till vår hjälp har vi olika former av bedömningsmaterial se nedan. LUS läsutvecklingsschema Vi fortsätter arbetet med att stimulera elevernas läsning genom att noga följa deras läsutveckling (bl.a. med hjälp av LUS schemat) och att erbjuda bra och intressanta böcker på rätt nivå. Vi satsar mycket på vårt skolbibliotek och har läsprojekt under våren. Vårt skolbibliotek är webbaserat vilket underlättar utlåning och planering av bokinköp. BeMa bedömningsunderlag i matematik. Materialet som är ett stöd för läraren att kartlägga och bedöma elevens matematikkunskaper och strategier används på skolan. Inför byte av klass eller lärare överlämnas ett dokument, som visar elevens matematikkunskaper. 7.

9 Engelska överlämningsdokument Vid byte av lärare eller stadium görs ett överlämningsdokument som visar elevens förmågor i eng. Nationella prov år 5 och år 3. Under v.t. i åk 5 görs NP i ämnena svenska, matematik och engelska. Här kartläggs och bedöms alla elevers kunskapsnivåer utifrån prov som utarbetats av skolverket för att kunna mäta måluppfyllelsen i kursplanerna. NP görs även i åk 3 i läsa, skriva och räkna. Vi analyserar resultaten och diskuterar hur vi kan stödja enskilda elever samt hela gruppen i deras kunskapsutveckling i ämnet. Läraren kan med hjälp av dessa resultat tillsammans med annan bedömning få en samlad bild över klassens kunskapsnivå och kan anpassa innehåll och metoder. Obs. att proven görs under v.t. i åk 3 och 5 och att ledighet sällan beviljas under denna tid. Förmodligen kommer de nationella proven i åk 5 att flyttas till åk 6 år Utvecklingsområden Under kommande läsår fortsätter arbetet kring mål, bedömning och dokumentation av elevernas måluppfyllelse med fokus på lokala pedagogiska planeringar samt de nya kursplanerna som beslutas i höst. Skriftliga omdömen ges från åk 1, i samband med utvecklingssamtalen, som en del i Individuella utvecklingsplanen. De omdömen som ges är lärarens värdering av elevens resultat och kunskapsutveckling utifrån nationella mål och undervisningens innehåll och mål. Omdöme är inget betyg och har därför inga givna betygssteg och kriterier. Skolorna formar sina egna modeller där elevens fortsatta utveckling skall stå i fokus. Disco anordnas av åk 4 6 vid tre tillfällen under läsåret. För att främja trivseln på skolan och ge eleverna chans att träffas under ordnade former, på sin fritid, anordnas disco. Eleverna i åk 3-6 får en inbjudan till discot där namn och tel.nr till vaktande föräldrar finns angivna. De klasser som ansvarar för discot gör en del av planeringen på skoltid då man samarbetar och fördelar arbetsuppgifter. Eleverna leder discot tillsammans med klassföräldrar som ansvarar för ordningen inom och utomhus. Obs! Inga lärare deltar men gymnastiksalen lånas ut för detta ändamål. Entré avgiften på 10 kr samt försäljning av dricka mm. genererar ett överskott som tillfaller klasskassan och används till skolresor. Datorer och Internet : Vi vill att eleverna på vår skola ser datorerna som en naturlig del i undervisningen. Vi ger eleverna en datorvana som successivt stegras genom årskurserna. Även elevers specialkunskaper tas tillvara. Vi ser Internet både som ett kommunikationsmedel och som informationskälla - en källa som måste granskas kritiskt. Eleverna informeras om den etik och de regler som gäller kring datorerna, Internet etc. på skolan. Om dessa regler inte följs kan eleven avstängas från datoranvändande. Skolans nya hemsida kommer att startas upp i början av hösten. Skolresor och studieresor : I slutet av läsåret brukar klasserna åka på skolresa. Skolan är avgiftsfri och därför bekostar skolan alla aktiviteter under läsåret. Med en krympande ekonomi så har vi mindre pengar till utflykter och aktiviteter utanför skolan än tidigare. Varje klass får kr till bussar för aktiviteter som bad / simträning men för att kunna erbjuda fler tillfällen av utflykter och skolresor så är vi beroende av insamlade medel. Dessa pengar samlas in av klasserna och handhas av kassör. Gemensam aktivitet som julmarknaden inbringar medel som fördelas mellan klasserna. De äldre eleverna tjänar in pengar till klasskassan genom att ordna discon, sälja fika på öppet hus, ta in frivillig entréavgift vid olika aktiviteter mm. Föräldrar kan ordna aktiviteter där frivilliga medel samlas in till skolresor. Ekonomi : Skolan och fritids har ht 2010 en organisation som ryms inom besparingarna. Vi har fått ett tilläggsanslag för att kunna erbjuda eleverna den garanterade undervisnings tiden. Fritids organisation har minskat genom att personal inte ersatts och att scheman och arbetsuppgifter setts över. Fortsatt sparande på material, läromedel, investeringar, aktiviteter mm gäller även för

10 Förskoleklass och fritidshem finns i tegelhuset. Förskoleklassen för 6 åringarna har sin verksamhet fyra dagar / vecka mellan kl På avdelningen finns 21 förskoleklassbarn på f.m och ca 28 fritidsbarn i åldern 6 7 år på e.m. Personal : Birgitta Badh fsk, Lotta Killén fp, Ylva Gunnarsdotter fsk. Avdelningens tel. nr Öppettider Vi samarbetar med förskolan ( dagis) mellan kl och med fritidsavdelningarna i trähuset vad gäller stängning. Se nedan om fritidshem och frukost. Fritidshem: Vi fortsätter samarbetet med förskolan( dagis) där barnen lämnas mellan Trähusets övervåning har ca 28 barn i åldern 7-8 år där Anna Lindqvist bsk och Carina Hjelm fsk arbetar. Onsdag em. avlöses Carina av Birgitta Badh. Trähusets nedervåning har ca.19 barn i åldern 7-9 år där Britt Inger Olsson fp arbetar. Skolfritids borta vid matsalen har ca 35 barn i åldern 9-10 år där Carin Jansson fsk och Susanne Bergelin bsk arbetar. Alla fritidsavdelningarna öppnar tillsammans på skolfritids kl där personal från förskoleklassen tar emot dem. Frukost serveras i matsalen mellan kl Barn som kommer lämnas på förskolan ( dagis) och följs sedan upp till skolfritids av kökspersonalen som serverar frukosten i skolmatsalen. Vid lov tar fritidspersonalen hand om barnen 6.30 och sköter frukosten. Vi samarbetar med tegelhuset om stängningstiderna efter kl då vi samlas i trähuset eller tegelhuset. Förskoleklass och fritids Fritids trähuset Skolfritids Skolan har skolråd där föräldrarepresentanter från förskoleklass och skola deltar. Förskoleklassens och fritids styrdokument Förskoleklassen och fritids styrdokument är läroplan för skolan samt allmänna råd för fritidshem. Vi bygger vidare på förskolans mål och överbryggar till skolans läroplan. Förutom läroplanen styr kommunen med sin skolplan där vissa mål fokuseras : Trygghet/ Trivsel, Kunskap och Samverkan med hemmet, miljö mm. Fritids uppgift är : att komplettera skolan att erbjuda en meningsfull fritid att stötta barnets utveckling av den sociala förmågan i samspel med kamrater och vuxna att stötta barnet mot en allt större självständighet att uppmuntra barnet att själv hantera sin vardag självständigheten att arbeta för en ökad jämställdhet mellan flickor och pojkar : för att bli mer toleranta och agera mer jämlikt i förhållande till varandra, men också se nya möjligheter i sina liv. att komplettera skolans utvecklingssamtal och delta i dem vid behov att delge våra synpunkter kring klass / elev vid klassgenomgångar att erbjuda föräldrasamtal kring fritidsverksamheten till de som önskar Under barnets tid på fritids strävar vi efter att varje barn i slutet av åk 3 klarar att ta eget ansvar tex. att passa tider kunna klockan, att använda micron, att ringa ock söka sina föräldrar på arbetet, att åka buss, att genom egna initiativ hitta någon fritidssysselsättning. LUS läsutvecklingsschema används i förskoleklassen liksom i skolan. BeMa bedömningsunderlag i matematik till stöd för lärarna har också utarbetats och används i förskoleklass och skola. IUP individuell utvecklingsplan görs från förskoleklass och uppåt. 9.

11 Skolans trivselregler På vår skola har vi gemensamma regler för att alla ska trivas och att inga olyckor ska hända. Därför har vi tillsammans i tidigare elevråd bestämt så här : Vi ska uppträda kamratligt mot varandra. Det betyder att vi hjälper varandra och att vi är vänliga och omtänksamma. Vi skrattar aldrig åt den som misslyckas. Vi är noga med att ingen blir utanför när vi arbetar på lektionerna eller leker på rasterna. Vi förstör inte andras lekar eller tar varandras lekredskap eller bollplaner. För att inte störa varandra måste vi gå lugnt och prata lågt i korridorer och i studiehallen. Det är viktigt att ha matro. Därför måste vi ha lugn i matsalen och ett bra bordsskick. Vi ska ha det trivsamt runt omkring oss. Det betyder att vi ska vara rädda om våra gemensamma lokaler, böcker, möbler, apparater mm. Vi ställer alltid tillbaka det vi använt på rätt plats. Det är särskilt viktigt att bibliotekets böcker ställs rätt. Vi hjälps åt att plocka upp så att det går att städa golven. Vi går inte med ytterskor i klassrum eller studiehall. Inneskor är bra att ha. Vi tar hem våra kläder varje dag så att de inte kommer bort eller ligger slängda på golvet. Vi ska försöka undvika att det händer olyckor. Det betyder att vi är noga med att följa de regler som finns för speciellt farliga ställen som träslöjden, gymnastiksalen, på raster och i trafiken. För att undvika olyckor på rasterna ska vi aldrig, varken på lek eller allvar, slåss med varandra. Vi ska inte heller kasta hårda saker eller snöbollar på skolgården. Fotboll spelar vi på planerna bakom stora huset. Fönsterrutor är ömtåliga och dyra. Därför använder vi inte bollar framför eller vid sidan om skolhusen, utom vid basketställningen och King-rutorna. Vi lämnar inte skolgården under rasterna, vissa undantag för årskurs 6 efter samråd. Vi cyklar inte på skolgården under skoltid ( ). Cykeln ska stå i cykelstället och ledas om man måste in på gården. Vi använder övergångsställen. Vi har inga skolpatrullare längre eftersom bilisterna missförstår deras roll och inte lämnar företräde vid övergångsstället. Beslutet har tagits i samråd med polisen. De som ska åka skolskjuts hem stannar på gården tills någon vuxen finns i närheten. Vi följer upp hur reglerna följs i klassråden och i andra utvärderingar.

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogen skolan Hänvisningar till lagtext och styrdokument: Enligt skollagen (2010:800 6 kap.) och diskrimineringslagen (2008:567 1-4 kap.) är varje

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina Läsåret 2012-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan för hur vi ska vara mot varandra Malgoviks skola, Vilhelmina 1 Innehåll: Förord Så här vill vi att det ska vara på Malgoviks skola

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan 2008-01-28 Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan Handlingsplanen gäller för elever och personal på Gränsskolan. Uppdrag Skollagen (SFS 1

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Arbetsplan Mo skola. Läsåret 09/10 Reviderad september 09

Arbetsplan Mo skola. Läsåret 09/10 Reviderad september 09 Arbetsplan Mo skola Läsåret 09/10 Reviderad september 09 Mo skola Mo skola är en F 6 skola med fritidshem. Skolan byggdes år 1954 och har en fantastisk utemiljö som stimulerar till lek, arbete och lärande.

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Självförvaltningsråd, Ede skola

Självförvaltningsråd, Ede skola Protokoll 1 (5) 2009-11-27 Självförvaltningsråd, Plats och tid: Fredag 27 november 2009, kl 08:00-10:00 Närvarande: Ingmarie Månsson, rektor F-6 Mats Svensson, förälder Anna Markgren, förälder Margareta

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Välkommen till Hogstorps skola

Välkommen till Hogstorps skola Välkommen till Hogstorps skola Information till vårdnadshavare Läsår 2015/16 Innehållsförteckning: Läsårstider & skoltider s.4 Rutiner vid frånvaro Skola och Fritidshem s. 5 Skolans organisation s.6-7

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN En kort beskrivning av skolan Vi är en grundskola med klasserna F-6 samt förskoleverksamhet och fritids Vi har ca 500 elever Personalen består av ca 90 personer med olika kompetens

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Valstaskolan. Likabehandlingsplan. Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan. Inledning. Vad säger lagen?

Valstaskolan. Likabehandlingsplan. Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan. Inledning. Vad säger lagen? Valstaskolan Likabehandlingsplan Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan Inledning Vad säger lagen? Från och med den 1 april 2006 trädde en ny lag i kraft mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Mölleskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Mölleskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Mölleskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Planen gäller från 2013-08-16 Planen ska revideras senast 2014-06-21 Ansvarig

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FRITIDSHEMMET Duvan Nybyholmsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Fredrik Besnard 2010-05-28 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Regler och riktlinjer Skolskjutsverksamheten för skolorna inom Ödeshögs kommun

Regler och riktlinjer Skolskjutsverksamheten för skolorna inom Ödeshögs kommun Regler och riktlinjer Skolskjutsverksamheten för skolorna inom Ödeshögs kommun Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2002-09-09, 62/2002 Kompletterade 2005-01-31, BUN 4/2005 Växelvis boende, sid 3 1

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kunskaper Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104 Likabehandlingsplan för Förskola Lingonet Läsåret 2009/2010 Antagen 091104 Innehållsförteckning Lagstiftning och styrdokument..s 3 Barn och utbildningsförvaltningens policy s 4 Förskolan Lingonets mål

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer