Reisi är lycklig i Sollentuna. Sollentunas budget Sid 5. Sid Ur innehållet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reisi är lycklig i Sollentuna. Sollentunas budget 2009. Sid 5. Sid 10-11. Ur innehållet"

Transkript

1 Årgång 43, nr 7, vecka /2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. Foto:Eva Nilsson Fernando en av kulturpristagarna sid 16 Foto:Eric Alveström 40-talet tema på Arkivens Dag sid 8 Foto: Per Eklöf Handboll populärt bland tjejer sid 18 Ur innehållet Ledare av Torbjörn Rosdahl 2 Höstens sammanträdestider 2 Social ekonomi 2 Fullmäktige 19 november 3 Barncenter Norrort har öppnat 4 Missa inte Skolmässan! 6 Hedersrelaterat våld, seminarium 8 Julmarknad för entreprenörer 8 Synpunkter på Tvärbanan 12 Ungdomens Dag 13 Ny konstgräsplan i Viby 14 Hjälp till vid kriser! 14 Reisi är lycklig i Sollentuna Sid 5 Foto: Göran Lager Sollentunas budget 2009 Sid 10-11

2 Sollentuna en vänlig och trygg kommun Den snålblåst som drar fram över världen och Sverige gäller inte enbart det trista novembervädret som gör att man huttrar under promenaderna med Pluto, utan det jag tänker på är att vi upplever en mer ansträngande period i världskonjunkturen än på mycket länge. I budgettider som dessa kanske jag borde skriva om ekonomi och framtidsprognoser men det väljer jag att inte göra. Istället vill jag fundera på hur vi människor uppträder mot varandra. Kommunen har ett övergripande ansvar för sina medborgare. Det jag vill lyfta fram är hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att skapa ett vänligare och tryggare klimat i kommunen. När jag möter företrädare från frivilligorganisationer exempelvis kommunens olika pensionärs- och anhörigföreningar blir jag imponerad och berörd. I samband med den Kommunmässa vi arrangerade på Stinsens shoppingcenter i oktober informerades jag om en ny verksamhet som vuxit fram, jag tänker på de Rastfaddrar som numera återfinns på flera av våra skolgårdar. Där gör de barnen tryggare samtidigt som barnen får prata och lära känna någon vuxen. För mig är Rastfaddrarna ett exempel på projekt som bygger broar mellan barn och vuxna över generationsgränserna. Kommunalrådet får en kram av Gun Danielsson vid invigningen av Kotunneln i Viby. Diskutera gärna Torbjörn Rosdahls ledare och andra frågor direkt med författaren på kommunens webbplats: Fråga dina förtroendevalda. Jag vet att det finns flera verksamheter liknande detta i Sollentuna, vilka alla på sitt sätt bidrar till ett Sollentuna där vi bryr oss om varandra. I adventstider möts man av ett milt ljus av ljusstakar och stjärnor som lyser i husens fönster. Jag hoppas att detta ljus också innebär att många sollentunabor tar tillfället i akt att göra vad man kan för att vardagen skall bli lite bättre för några till. Ofta är det så lite som behövs för att någons tillvaro skall förbättras. Vi har anledning att se framemot ett intensivt 2009, men också ett år där vi arbetar för att Sollentuna ska bli en ännu bättre kommun att bo, arbeta och leva i. Foto: Peter Holstad Avslutningsvis vill jag tillönska Er alla en riktigt God Jul och ett riktigt Gott Nytt År. Välkommen att höra av dig med förslag, tips och idéer om hur du tycker att vi ska förverkliga den målsättningen. Torbjörn Rosdahl (m) Kommunstyrelsens ordförande Kommunfullmäktige Sollentuna kommunfullmäktige sammanträder i Sollentunasalen på plan 13 i Turebergshuset. Onsdagen den 17 december 2008 kl Föredragningslistan finns anslagen i Turebergshusets entré och på kommunens webbplats, 8 dagar före sammanträdet. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Allmänhetens frågestund Välkommen att ställa frågor till de förtroendevalda inför mötet. Frågestunden startar kl För att få ett utförligt svar på en fråga ska den vara inlämnad (brev, fax eller e-post) till kommunledningskontoret senast måndagen i veckan före sammanträdet. En fråga kan även lämnas senare men detta innebär att svaret inte kan bli lika utförligt. En sådan fråga ska vara ställd senast på sammanträdesdagen. Webb-TV, radio och lokal-tv Om du inte har möjlighet att närvara kan du lyssna på närradio, 94,6 Mhz, eller se sammanträdet på kommunens webbplats via webb-tv. Du kan även se sammanträdet när det sänds dagen efter i lokaltv. Debatt om social ekonomi Hur kan offentlig och ideell sektor samarbeta i Sollentuna? var frågan när Sollentuna kommun arrangerade ett möte på temat social ekonomi den 13 november. Forskaren Johan von Essen föreläste om sin avhandling om det ideella arbetets betydelse. Begreppet social ekonomi har olika betydelse men i grunden handlar det om hur ideellt arbete får ekonomisk betydelse, sa Johan von Essen. Men det ideella arbetet har andra drivkrafter. Det personliga engagemanget, gemenskap och att arbetet gör nytta är viktigt när folk i Sverige frivilligt lägger ner cirka 560 miljoner timmar på oavlönat arbete. Peter Örn, generalsekreterare för Svenska Röda Korset , har på uppdrag av regeringen fört en dialog med ett hundratal idéburna organisationer, SKL och regeringen. Engagemanget är en levande eldslåga i samhället. sa Peter Örn. Det civila samhället ska inte styras av politiken. Får föreningarna bidrag blir de snart beroende av det, sa Torbjörn Rosdahl (m). Den tredje sektorn är en maktfaktor. Vi i kommunen kan i bästa falla kratta manegen men vi ska inte tala om för föreningarna vad de ska göra, sa Jan-Erik Nyberg (fp). Anki Elken från Sollentuna kvinnojour sa att kommunerna inte ska lasta över sina skyldigheter på organisationerna. Peter Holstad Protokollet läggs ut på kommunens webbplats 1-2 veckor efter mötet. Information om ärendena, tfn (kommunsekreteraren). Postadress: Kommunledningskontoret, Sollentuna Faxnummer: E-postadress: Douglas Lithborn ordförande Till nedanstående nämnder och kommunfullmäktige i Sollentuna kommun är allmänheten välkommen som åhörare. Vid kommunfullmäktiges sammanträden har allmänheten dessutom rätt att ställa frågor under allmänhetens frågestund. För detta krävs att man föranmäler frågorna. Se kommunfullmäktiges annons här intill. För ytterligare information om till exempel tider och platser se dec jan feb Kommunfullmäktige Barn- och ungdomsnämnden Gymnasie- och vuxenutb.nämnden Integrations- och demokratinämn Kultur- och fritidsnämnden 9 15, Miljö- och byggnadsnämnden 16 7, 22 Vård- och omsorgsnämnden

3 Oförändrad skattesats 2009 Kommunfullmäktige höll sitt årliga budgetmöte den 19 november. Flera av kommunens politiker nämnde oron på världens finansmarknader och klimathoten. Kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl (m) inledde debatten. Det oroliga ekonomiska världsläget gör att vi kan konstatera att fjolårets försiktiga skattesänkning var i nivå med vad som krävs för att driva en ansvarsfull ekonomisk politik. Mot den bakgrunden föreslår vi i majoriteten en oförändrad skattesats under 2009 (18,20 kronor per hundralapp). Vi tillför ytterligare 143 miljoner kronor utöver de 2,6 miljarder som sedan tidigare finns, sa Torbjörn Rosdahl. De utmaningar som väntar de närmaste decennierna ställer stora krav. Vården, skolan och omsorgen samt arbetet för integration måste ges tillgång till växande resurser samtidigt som alla resurser används mer effektivt. Detta samtidigt som vi måste hantera det växande klimathotet. Torbjörn Rosdahl utvecklade även fem punkter som majoriteten kommer att ge särskild uppmärksamhet. Dessa är; en kommun som är effektivt arbetande och tydligt kommunicerande, som skapar förutsättningar för en god livsmiljö, för lärande, för en aktiv fritid, samt för ökad trygghet. Sollentuna kommun är porten till Skandinaviens huvudstad, sa Torbjörn Rosdahl och yrkade bifall till majoritetens förslag. ges ut av Sollentuna kommun till hushåll och företag i Sollentuna kommun. Nr 6/2008, tryckdag 23 oktober Upplaga: ex. För insänt icke beställt material ansvaras ej. Sollentuna kommun Se även Ansvarig utgivare: Maria Sterner, tfn: Redaktör: Peter Holstad, tfn: Reporter/redigerare: Eva Nilsson, tfn: Annonser: Eva Sandesjö, tfn: Postadress: Sollentuna kommun Sollentuna Tryck: V Tab Norrtälje Distribution: Posten (ODR) Nästa nummer utkommer den 19 februari Manusstopp 6 februari. För oppositionspartierna inledde socialdemokraternas Freddie Lundqvist. Vi anser att kommunen ska bedriva en långsiktigt ansvarsfull politik. Det innebär att vi inte ska sälja ut de tillgångar och verksamheter som finns inom Sollentuna Energi och Sollentunahem. Ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter gör det svårt för kommunen att rekrytera personal. Vi anser att kommunen behöver utveckla dialogen med medborgarna före beslut vilket förmodligen leder till att förståelsen och delaktigheten ökar bland medborgarna. Vi vill med bibehållen skattesats bland annat satsa på mindre barngrupper i förskolan, en utvecklad personalpolitik, åtgärder för att minska främlingsfientlighet, förstärka den sociala ekonomin och tillgängligheten för funktionshindrade, sa Freddie Lundqvist (s). Folkpartiets gruppledare Lennart Gabrielsson talade om det civila samhället betydelse. Vi behöver finna nya lösningar på hur vi ska klara morgondagens utmaningar. Vi behöver fler händer som hjälper till. Viljan finns, det ser vi inte minst i vår egen kommun. Det civila samhället skapar ett stabilare demokratiskt samhälle genom att många olika människors deltagande. Den socialistledda oppositionen vill satsa mer på utredningar för att förändra verkligheten. Det politiska arbetet behöver förnyas främst genom ett tydligt ledarskap. Sedan förra valet har cirka 40 personer avsagt sig sina politiska uppdrag i Sollentuna. Varför? Visionen om vilket samhälle vi vill bygga, mer än att detaljbesluta, är en väg som jag tror kan hjälpa till. Människors egen kraft är stor men kan ibland behöva en hjälpande hand för att klara en del hinder, sa Lennart Gabrielsson (fp). Sollentunapartiet vill satsa på en aktiv närdemokrati och hög omvärldsbevakning, meningsfulla, utvecklande aktiviteter för alla åldrar samt snygga, trygga och välskötta miljöer. Vi vill satsa cirka 10 miljoner kronor mer än majoriteten på olika insatser inom bland annat kommunstyrelsens-, kultur- och fritidsnämndens samt miljö- och byggnadsnämndens område. Vi och de övriga oppositionspartierna vill att kommunen utvecklar det inre området kring Edsviken från Strandvägen till Stallbacken och upp mot Rudbecksskolan som en sammanhållen rekreationspark, sa Ingwar Åhman-Eklund (sp). Det är dags för kvinnorna att komma till tals, påpekade fullmäktiges andre vice ordförande Stina Bergman Ericsson (s) och lämnade över ordet till kristdemokraternas gruppledare Sonia Lunnergård. Det är frestande att trycka på gaspedalen när ekonomin går bra. Därför måste vi vara försiktiga och jag är glad att vi inte sänkte skatten så mycket som socialdemokraterna ville vid förra budgetmötet Vi måste bli klimatsmartare i framtiden och jag hoppas att vi kan komma till en partiöverskridande överenskommelse om detta. De senaste årens stora satsningar på ungdomar med bland annat Ungdomens hus och konstgräsplaner gör mig stolt. Vi kommer att satsa på en frivilligcentral. Vårdnadsbidraget som infördes den 1 september ger barnfamiljerna möjlighet att själva bestämma hur de ska sköta barnomsorgen, sa Sonia lunnergåd (kd). Miljöpartiet vill ha en budget i balans och vi står bakom den samlade oppositionens förslag, sa Peter Godlund (mp). Enligt prognoser kommer skatteintäkterna att sjunka mer än man tidigare trott. Det måste vi ta hänsyn till. 900 hyresrätter har ombildats till bostadsrätter det senaste året. Det minskar valfriheten. En framsynt stadsplanering är viktig. Vi måste bygga för människor, inte bara för bilar. Bygg passivhus som inte förbrukar så mycket energi. Vi behöver en konsumentvägledning värd namnet. Här kan vi samarbeta med grannkommunerna. Kvinnojouren behöver ett stöd som inte belastar annat föreningsstöd och varför inte starta på en mansjour som behandlar männen som slår? Centerpartiets gruppledare Carina Lundgren uttryckte oro för världsekonomin. När den ekonomiska oron sprider sig i världen är det bra att Sollentuna kommun har marginaler. Klimatet är också en stor och viktig fråga. I Sollentuna har vi antagit en klimatstrategi. Vad kan kommunen och enskilda människor göra ytterligare? Jag ser fram emot en fortsättning på detta arbete. Mer tolerans och kultur ger oss mer tillväxt och välstånd som skapar förutsättningar för att möta framtidens utmaningar, sa Carina Lundgren (c). Fredrik Häggström, gruppledare i vänsterpartiet, vill satsa mer än de andra partierna på de kommunala verksamheterna. Det behövs mer personal och vi vill satsa 75 miljoner kronor mer än majoriteten på vård, skola och omsorg. Därför föreslår vi en skattehöjning på 50 öre, sa Fredrik Häggström (v). Majoritetens budgetförslag gick igenom på samtliga punkter. Oppositionen fick igenom ett förslag som gäller att kommunen ska genomföra en förstudie om spårtrafik mellan Väsjöområdet och Sollentuna centrum. Mer om kommunens budget 2009 finns att läsa på mittuppslaget i denna tidning. Peter Holstad n ä m n t i n ä m n d e r n a Handikappade får fortsätta att använda lokalen Kultur- och fritidnämnden har godkänt att handikapporganisationer och andra föreningar i Sollentuna som bedriver verksamhet för handikappade även i fortsättningen får använda lokalen på Malmvägen 14A, 5 tr. Beslutet kommer att omprövas under november nästa år för att få en uppfattning om hur lokalen utnyttjas. Lovvärd instas Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Olle Carlsson ett diplom för lovvärd insats inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Han får diplomet för sina insatser att hålla Väsjöbacken, som enda skidbacke i Stockholmsregionen, öppen i början av året. Föreningsmässan nästa år Nästa års föreningsmässa kommer att äga rum lördagen den 26 september på Stinsen ShoppingCenter. Det har kultur- och fritidsnämnden beslutat. Nya rutiner för anmälan om missförhållanden Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att upphäva Sollentuna kommuns rutiner från 2006 gällande anmälan enligt Lex Sarah och införa nya rutiner vid anmälan om allvarliga missförhållanden enligt14 kap. 2 SoL eller 24 a LSS (Lex Sarah). Bakgrunden är att Socialstyrelsen utifrån socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade upprättat nya föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah. Syftet med de nya föreskrifterna och allmänna råden är att bidra till en mer enhetlig tillämpning av bestämmelserna samt betona vikten av att förhindra att allvarliga missförhållanden uppkommer. Blir medlem i föreningen Klimatkommunerna Kommunen är sedan tidigare medlem i nätverket Klimatkommunerna. I april i år beslutade deltagarna i nätverket att istället bilda en förening. Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska bil medlem i föreningen Klimatkommunerna till en kostnad av kronor. Kommunens representant i föeningen är Carina Lundgren (c). Handlingsplan mot diskriminering Kommunstyrelsen har antagit en handlingsplan för att förebygga och förhindra diskriminering i sina verksamheter. Bakgrunden är att regeringen i en proposition förslagit en sammanhållen diskrimineringslag som väntas träda i kraft den första januari nästa år. Lagen innehåller förbud mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder. I varje chefs ansvar ingår att leva upp till gällande diskrimineringslagstiftning.

4 Barncenter Norrort har öppnat Den 7 november invigdes Barncenter Norrort i Sollentuna centrum. Barncenter Norrort är frukten av ett samarbete mellan fem kommuner nordväst om Stockholm, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby samt Norrorts polismästardistrikt, Norrorts åklagarkammare och Stockholms läns landsting. Syftet är att på ett mer rättssäkert och barnvänligt sätt utreda brott och misstankar om brott mot barn i nära relationer, det vill säga från föräldrar, styvföräldrar, släkt eller personal på förskola eller skola. Samordnare för verksamheten blir socialsekreterare Katarina Neider som tidigare bland annat arbetat på Socialjour Nordväst med barn och ungdomar som far illa. Hon ska ansvara för samordning av det arbete som kommer att bedrivas på Barncenter Norrort. På henne ligger även att samla in och föra ut kunskap och erfarenheter om det arbete man bedriver. Själva utredningsarbetet kring det brottsutsatta barnet kommer även i fortsättningen att ske i respektive kommun. Står i beroendeställning Vår målgrupp är alltså barn som är målsägande och som utsatts för fysiskt eller psykiskt våld eller sexuella övergrepp av någon som de står i beroendeställning till, säger hon. Vi arbetar alltså inte med barn som far illa i största allmänhet. Ärenden kan komma från antingen från polis eller från socialtjänst. Ett särskilt förhörsrum anpassat för barns behov har ställts i ordning. I anslutning till det finns ett medhörningsrum där berörda parter kan ta del av förhöret av barnet, som alltid bandas. Permanent verksamhet En uppskattning är att det för de fem norrortskommunerna handlar om cirka 160 fall om året. Verksamheten är permanent och grundar sig på ett samverkansavtal mellan kommunerna som i första hand gäller till och med Målsättningen med vår samverkan är att handläggnings- och utredningstiderna ska kortas, att fler brott mot barn ska lagfaras och att vi ska få bättre kunskaper om hur man bäst hjälper barn som utsatts för brott, säger Katarina Neider. Sigtuna kommun huvudman Barncenter Norrort blir en bas för samverkan mellan myndigheter i syfte att förbättra situationen för barn som utsattas för brott. Centret är en förstärkning av befintliga resurser och medför kompetens- och kvalitetsutveckling inom socialtjänstens arbete med barn som far illa. Sigtuna kommun är huvudman för verksamheten som har sina lokaler på Tingsvägen 19 i Sollentuna. Text och foto: Katrin Laine Fakta Samverkan mellan de olika aktörerna går till så att polisen utreder brottet, åklagaren leder förundersökningen, socialtjänsten vidtar åtgärder för att skydda barnet, rättsmedicinen säkrar brottsspår och landstinget (sjukvården) undersöker och behandlar, både fysiska och psykiska skador. Barn under 15 år är inte skyldiga att vittna i rätten. Socialsekreterare Katarina Neider är den som ska samordna den verksamhet som bedrivs inom ramen för Barncenter Norrort. Centret utgör en bas för samverkan kring barn som utsatts för brott av någon de är beroende av. Nedan: Väntrummet på Barncenter Norrort ska vara inbjudande och varmt så att utsatta barn kan känna sig hemma där. Allt inom IT för företag och privatpersoner. Prata med personal som kan datorer! Köp rätt utrustning direkt, till bra pris! Få snabb hjälp vid datakrångel! Testa oss. Och bli en av våra nöjda kunder. IT-Butik Egen tillverkning av PC och Servrar Servicetekniker IT-konsulter PC-serviceverkstad Nätverksinstallationer Förmånliga underhållsavtal för ditt företags datasystem Sollentunavägen 225, Sollentuna mitt emot Edsbacka Krog Tfn Kunskap och värderingar för livet Mikaelskolan är en fristående grundskola år F-9 med kristen profil. Vår önskan är att skapa en skolmiljö där elever upplever lust för lärande och utveckling. Elever får arbeta i bas- och projektperioder vilket utvecklar elevers olika förmågor. Vi har integrerad musikklass samt en egen musikskola. Kontakta oss gärna för ett personligt besök på skolan. Mikaelskolan drivs i föreningsform och av föräldrarna. Skolan ligger nära pendeltågstationen i Rotebro i norra Stockholm Adress Ebba Brahes väg 1, Sollentuna Telefon (exp.) Internet E-post Kom ihåg! ÖppET hus Mikaelskolan 17 januari skolmässan stinsen 24 januari skolval 09/10 Under januari UTBILDNING SILVERDAL Infomöte Grundskola 24/ Infomöte Gymnasium 6/12 och 25/ Från Förskola till Forskning förverkliga ditt lärande i Silverdal. Kontakta oss: tfn: , Besöksadress:Silverdalsvägen 12

5 Drömmen om Sverige blev verklighet i Sollentuna Hyllorna i affären gapade tomma. Det fanns inget att handla och hon längtade efter det söta goda hon visste fanns men aldrig fått smaka. Det var den onda tiden, den under Sovjetunionen. Reisi Nyström, nyinflyttad till Sollentuna, är 32 år gammal. Min morfar fick jag aldrig se. Han fördes bort och dog i fångläger i Sibirien, berättar Reisi Nyström. Samtidigt som vi pratar spelar Jaqueline du Pré, Edward Elgars cellokonsert på radio. I den musiken och i det framförandet finns en liknande livssmärta som hos Reisi, som har en morfar som dog i fånglägret som alla, även vi i väst, fruktade. Men det finns en livsglädje i musiken som lockar till överlevnad och styrka, precis som hos Reisi. Jag lärde mig väldigt mycket under rysslandstiden. När beskedet kom att Estland var fritt 1991 var jag 15 år och jag minns att vi sprang rädda och gråtande över åkrarna och skrek att nu blir det krig. Det var i augusti och mamma och pappa hade lämnat oss tre syskon kvar på landet vid sommarstället i Võnnu under sommarlovet. De var tvungna att åka tillbaka till stan, Tartu, för att jobba. Arbetade på kolchos Sommarstället låg nära en kolchos där Reisi fick lära sig jobba och tjäna egna pengar. På sommarstället hade mamma ett trädgårdsland för överlevnad. Där odlade hon bondbönor, rotsaker och potatis som sparades och åts under vintern då affärernas hyllor i stan var tomma. Det blir en kontrast till det liv jag lever idag, men jag försöker tala om för mina barn att ibland måste man äta gröt för att spara pengar och att man inte måste ha alla leksaker. Min morfar ägde för mycket. Han var kyrkoherde och hade både gård och skog. Mamma har berättat, att då hon var 12 år gick hennes pappa iväg till kyrkan en dag och sen kom han aldrig hem något mer. Han transporterades till fångläger i Sibirien och jag är ledsen och arg för att jag aldrig fick lära känna honom min morfar. Reisi har haft ett komplett annat liv än generationskamrater som är födda och uppvuxna i Sollentuna, en helt annan erfarenhet. Det var en vacker uppväxt med sammanhållning och fostran. Reisis mamma är apotekare och pappa är professor i geologi, de bor Reisi är lycklig med det liv hon lever idag. Här med barnen Michelle 4 och Rickard 2,5 år. kvar i Estland och Reisi tycker att hon haft det hyfsat bra, men den sovjetiska totalitära regimen slog mot alla, kollektiviserade och förtryckte. Ville bo i Sverige När jag kom till Sverige tillsammans med Martin var det som att flytta in i himlen och jag kände mig hemma. Längtan efter Sverige fanns tidigt, men resan hit tog många, många år med massor av besvärligheter på vägen. Hon gick i nionde klass och fick välja ett nytt språk att lära sig vid sidan om estniska, ryska och tyska och det fick bli svenska. Jag vet att jag hade siktet inställt på Sverige redan då även om jag visste att det var svårt att komma bort från Estland. Reisi hann med två lektioner innan hon blev svårt sjuk i hjärnhinneinflammation och svävade mellan liv och död. Jag lärde mig en fras på svenska: Nej det har jag inte, men jag skulle vilja ha en penna. Ingen tror att man kan ha nytta av att säga något sådant. Efter en tid och flera skolbyten träffade hon en körsångare från Finland som mamman föste fram sin dotter till och sa att han kunde prata svenska. Då sa jag det här med pennan och till min häpnad förstod han och tog sin fina penna ur innerfickan, gav mig och sa Var så god, och jag fick behålla den. Jag förstod att svenskan som språk fungerade, men det tog ytterligare tre fyra år innan jag kom iväg och då som aupair hos en läkarfamilj i Uppsala. Där stannade jag i ett helt år och det var underbart. Kom först till Finland Efter en tid tillbaka i Estland och jobb som maskinskriverska gjorde hon ett nytt utbrytningsförsök och hamnade halvvägs in i svenskheten i Finland. Jag fick jobb hos en förskräcklig familj, men deras barn älskade jag och dom mig. Under tiden där träffade jag en karl som var betydligt äldre än jag själv. Jag tyckte väl inte om honom direkt, men plötsligt var jag gift. Ibland tar sig livet egen vilja och då är det svårt att stå emot. Då begriper man inte förrän efteråt hur fel man varit ute. Det var en alltigenom kontrollerande man, det fungerade inte och jag flyttade från honom efter några år och kom in på en utbildning med sömnad. Det var där jag träffade Martin som gick på högskolan. Idag har vi Rickard 2,5 och Michelle 4 tillsammans och jag är så lycklig över familjen och livet. Familjen Nyström kom till Sollentuna förra året. Då hade Martin varit tillbaka i Finland sedan 2002 och arbetat för finska Ericssons i fyra år. Nu blev han utlånad till Sverige och jobbar i Kista. Reisi syr hemma, och jobbar extra i en vikariepool för förskolepersonal. Till det hyrda huset i Töjnan hör en alltför liten trädgård, men alldeles i närheten ligger Fyndets kolonilottsområde och där har Reisi en egen odling. Det är så viktigt att mina barn, liksom jag själv, får veta varifrån det vi äter kommer och vad som är naturligt. I somras fick de skörda potatis och morötter precis som jag själv fick göra på kolchosen i Võnnu och i mammas köksträdgård när jag var liten och jag förstod att det var viktigt. Då odlade vi för att få äta, idag odlar vi av glädje. Jag minns med sådan värme mammas stora kok av bondbönor hemma och den jättelika grytan sattes på bordet och vi fick äta hur mycket vi ville och det var så gott. Den upplevelsen vill jag ge till mina barn hemma i Töjnan, berättar Reisi Nyström. Text och foto: Göran Lager Fotnot Jaqueline du Pré var en av vår tids största cellister. Hon insjuknade tidigt i MS, en sjukdom som tog hennes alltför korta liv. Den engelske tonsättaren Edward Elgars cellokonsert är en av de mest smärtsamt svårspelade, och vackraste av alla cellokonserter.

6 Missa inte Skolmässan Lördagen den 24 januari 2009 arrangerar barn- och ungdomsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden årets Skolmässa. Samtliga förskolor och skolor i kommunen har fått erbjudande att vara med som utställare. Vi vill visa alla fantastiska utbildningsverksamheter som finns i Sollentuna. Här får föräldrar och barn möjlighet att se den stora bredden på samma ställe. Scenprogrammen lär bli späckade, alla skolor har något de vill visa upp, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Stockhaus (m). Under Skolmässan genomförs även i år tävlingen Bästa sexan där alla kommunens sjätteklasser får tävla mot varandra. Förutom äran får den vinnande klassen en check från barn- och ungdomsnämnden på kronor att fritt disponera för klassen. Jag är väldigt positiv till skolmässan. Människor är ofta mycket intresserade av skolfrågor och här har man möjlighet att diskutera detta och få svar från de ansvariga direkt, säger barnoch ungdomsnämndens 2:e vice ordförande Anna Vikström (s). kommunen kan visa upp den fantastiska bredden på utbildning i Sollentuna, från förskola till vuxenutbildning. Alla gymnasieskolor är glada för att vi arrangerar denna mässa. Även utförare av vuxenutbildning kommer att delta, säger Ann Margrethe Ericsson. Kommunens gymnasieskola Rudbeck håller öppet hus samma dag som Skolmässan. Vid förra årets Skolmässa vann Eriksbergsskolan tävlingen bästa sexan. Vilken sexa blir bäst denna gång? Text och foto: Peter Holstad Även vuxenutbildning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande AnnMargrethe Ericsson (m) tycker att det är roligt att Maria Stockhaus Anna Vikström AnnMargrethe Ericsson Swapna Sharma Skolmässan inleds av barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Stockhaus (m) samt nämndens andre vice ordförande Anna Vikström (s). Avslutar gör gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande AnnMargrethe Ericsson (m) tillsammans med sin nämnds andre vice ordförande Swapna Sharma (s). Sista anmälningsdag för skolor som vill delta på Skolmässan är den 28 november. Hertig Karls Friskola Vi vill ge en god utbildning i en trygg miljö. Vi vill ge eleven de kunskaper som behövs för att möta morgondagens samhälle. *** Hertig Karls Friskola i Rotebro är en liten friskola med drygt 200 elever, förskoleklass för 6-åringar samt grundskola år 1 9. Öppet Hus 28 och 31 januari 2009 Onsdag 28/1 kl Info-möte kl Lördag 31/1 kl Info-möte kl Läs mer på vår hemsida: Hertig Karls Friskolor AB Ebba Brahes väg 1, Sollentuna Tel: Sollentuna kommuns exploateringschef Ulrika Hellström (till höger) visar modellen av Silverdal för Maria och Lars Mattsson från Edsviken. Många besökare på Kommunmässan På Komunmässan den 25 oktober ställde kommunala- och statliga myndigheter ut för att visa Sollentunaborna om sina verksamheter. Besökarna blev fler än väntat. Stinsens shoppingcenter hade räknat med cirka besökare. Det kom Bland utställarna fanns kommunens plan- och fastighetsavdelning som visade modeller av framtidens sollentuna. Peter Hallinder är chaufför och bor i Fågelsången. Han tycker det är bra med utvecklingen av centrala Tureberg. Området har präglats av miljonprogramstiden. Nu blir det en annan standard i området med mer variation och design i bebyggelsen, det är mycket positivt, sa Peter Hallinder. Text och foto: Peter Holstad

7 SKOLMÄSSAN 2009 P Å 2 4 S T I N S E N J A N U A R I Arrangörer: barn- och ungdomsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Klockan

8 1940-talet tema på Arkivens dag På Arkivens dag i Turebergshuset den 8 november bjöds det på härliga tillbakablickar enda från 40-talets glada Sollentuna. Det var ovanligt mycket folk i år, i alla fall enligt arkivarie Annika Holmberg, som gissade på ungefär besökare. Det visades film, bland annat från Vänortsspelen 1958 då Sollentuna tävlade mot Tusby i Finland, Hvidovre i Danmark och Oppegård i Norge. Tävlingen ägde rum på Turebergs idrottsplats. Där tävlade man i bland annat fotboll, höjdhopp, slungboll och löpning. Tävlingen slutade med Sollentuna på andra plats och med danska Hvidovre som vinnare. Något som också var mycket uppskattat var visorna från Ulla Billquists ljuva 40-tal. Det var fantastiskt vackert, instämde Lisbeth Lundgren och Jan-Christer Berg från Kärrdal, två av de nyfikna besökarna på Arkivens dag. Ulla Billquists melodier framfördes av Eva Dobreff, sångpedagog på Sollentuna Kulturskola. Hon backades upp av en orkestertrio bestående av Dan Hägg, piano, Olof Eriksson, fiol och Peter Nietsche, kontrabas. Under dagens gång ordnades också en frågesport med fina priser till vinnarna. Frågorna handlade bland annat om Sollentuna under andra världskriget, minnesvärda stunder för kommunen och om Edsbergs slotts forna ägare. Bäst koll hade Inger Lundin, Sture Lind och Lars Broddling som vann. De rätta svaren finns på klicka sedan på länken Arkiv och bildarkiv och vidare till arkivens dag. Erica Lunderbye Bild ur en amatörfilm om vänortsspelen 1958 på Turebergs idrottsplats. Viktigt seminarium om hedersrelaterat våld Unga entreprenörer på Sofielundsskolans julmarknad Hur ser det ut i familjer som lever i en hederskultur? Hur arbetar vi med barn och ungdomar som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck? Det var några av frågeställningarna på integrations- och demokratinämndens seminarium om hedersrelaterat våld som hölls i november. På seminariet, där olika nämnder, myndigheter och ideella organisationer fanns representerade, deltog bland andra Kickis Åhré Älgamo, socialtjänstförvalningen i Stockholms stad. Hon har tidigare arbetat som polis och har bland annat varit med om att utreda mordet av Pela Atroshi, som mördades av sin familj. Olika hedersbegrepp I sitt föredrag redogjorde Kickis Åhré Älgamo bland annat för hur de oskrivna lagarna i en familj som lever i en hederskultur, ett kollektivt samhällssystem där familjen är viktigare än individen, kan krocka med värderingar i det svenska samhället, som är mer individbaserat. Asam Qarai, socialkonsulent vid Linnamottagningen i Stockholm berättade hur mottagningen hjälper barn och ungdomar som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och Maya Wolinder vid länsstyrelsen i Östergötland talade om samverkan vid hedersrelaterat våld och förtryck. Även representanter från Fryshusets Elektra och Sharaf Hjältinnor deltog vid mötet. Vår nämnd känner ett stort ansvar när det gäller att gå i frontlinjen för dessa många gånger svåra integrationsfrågor. Det gäller att hitta lösningar på de problem som finns med hedersrelaterat förtryck och våld i vårt samhälle, där ytterst de mänskliga rättigheterna ovillkorligen måste respekteras. Kommunerna har en viktig och tung roll i dessa frågor samtidigt som drabbade ungdomar och berörda familjer många gånger inte känner riktigt förtroende för våra myndigheter, som behöver göra utredningar i dessa fall. Min förhoppning är att vårt seminarium har väckt nya tankar och idéer kring hur vi kan förbättra våra insatser mellan alla inblandade myndigheter, sa Anna von Essen (c), ordförande i integrationsoch demokratinämnden. Svår problematik Det här är en svår problematik att hantera. Man måste vara tydlig med vilka värderingar som finns i samhället, samtidigt som människor måste få behålla sin etniska identitet. Vi arbetar intensivt med dessa frågor under det kommande året enligt vår handlingsplan, och har en god kompetens, säger socialnämndens ordförande Maria Bergström (fp). Eva Nilsson Torsdagen den 11 december inleds Sofielundsskolans traditionella luciafirande kl med luciatåg i S:t Eriks kyrka. Därefter blir det julmarknad med försäljning, lotteri, fiskdamm, korv, glögg, cafeteria, sång av 1-2:or, teater av 5:or. Sofielundsskolans julmarknad föddes för 30 år sedan och var ett samarbete mellan träslöjdsläraren Curt Samuelsson och klasslärarna i årskurs 6. Syftet var då att få ihop pengar till en skolresa. Med åren utvidgades samarbetet till att även gälla textstilslöjden. Hela skolan engagerad Idag är hela skolan, från år 0-9, på något sätt engagerad i aktiviteterna runt julmarknaden. Det är eleverna i åk 6 som, tillsammans med sina föräldrar och lärare, har huvudansvaret. Behållningen går till en tre dagar lång lägerskola, som sedan några år är förlagd till Fjärdlång i Stockholms skärgård, säger Bianca Chiapponi, lärare i hem- och konsumentkunskap. Sofielundsskolans unga entreprenörer firar Lucia i St Eriks kyrka. Foto: Peter Holstad Sofielundsskolans julmarknad är en praktisk tillämpning av ungt entreprenörskap i skolan. Ungt entreprenörskap ska kraftsamla och stimulera intresset för entreprenörskap i skolan samt öka samarbetet mellan skola och arbetsliv. Peter Holstad Utnyttja avlösning för anhörigvårdare! Från och med oktober i år kan alla anhörigvårdare få avlösning upp till 16 timmar i månaden och från den 1 januari 2009 är denna avlösning avgiftsfri. Jag vill uppmana dig som är anhörigvårdare att utnyttja förmånen! Hemtjänsten går hem till den som behöver hjälpen och finns där hela tiden som den anhörige är borta. Det är viktigt att ta kontakt med sin biståndshandläggare i god tid. För att avlösningen ska bli så bra som möjligt erbjuds personal också utbildning i anhörigstöd, säger Sollentunas anhörigkonsulent Maj Pihlgren Roos. Juridikinriktning på Rudbeck Onsdag 12 november invigde Rudbecksskolan den nya inriktningen juridik på samhällsvetenskapsprogrammet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande AnnMargrethe Ericson (m) klippte av banden och därefter invigningstalade Claes Borgström, känd brottmålsadvokat och före detta jämställdhetsombudsman. Rättelse om ny VA-taxa Kommunens avgifter för vatten och avlopp höjs från den 1 november. Förbrukningsavgiften höjs med drygt 8 procent. I förra numret av Sollentunajournalen skrev vi att anledningen till prishöjningen är att Norrvatten och Käppalaverket höjt sina priser. Det stämmer inte riktigt. Kommunalförbundet Norrvatten höjer inte sina taxor för medlemskommunerna.

9 JULMARKNADER 6 & 13 december Marknadsstånden är fulladdade med allt du kan tänka dig inför julens alla bestyr och julklappsinköp. Här finns aktiviteter för alla och uppträdanden hela dagen. Tomten kommer Knalleförsäljning i samarbete med Julstjärnan 6/12 AKTIVITETER: Hantverkare, föreningar och skolklasser har julinspirerande försäljning Trä-, textil- och glashantverk Julgodis, julmat, våfflor, lussebullar, pepparkakor, glögg och sockervadd Dragspelande jultomte Överraskningar och julpyssel för alla barn Lek i pepparkakshuset och bilbanetävling 6 DECEMBER går Julstjärnan 2008 av stapeln, en talangtävling för barn & ungdomar i samarbete med Lingman & Co. 13 DECEMBER har vi Luciafirande Fyrverkeri 13/12

10 Sollentuna kommu Nu byggs Ungdomens hus i Tureberg. Kommunens budget präglas ännu ett år av balans mellan satsningar och varsamhet med skattebetalarnas pengar. Vi vill fortsatt prioritera kommunens kärnområden genom satsningar på en bra förskola och skola, omsorg om våra äldre, personer med funktionsnedsättning samt dem som har det svårt att klara sig själva i samhället. Vi står inför fortsatta utmaningar när det gäller att vårda vår miljö. Inte minst när det gäller att arbeta mot buller och för ett hållbart samhälle i alla avseenden. Vi lever i en orolig tid, vilket gör det extra viktigt att vi också fortsättningsvis hushåller med skattepengarna och att varje krona som tas ut hanteras ansvarsfullt. Det blir en oförändrad skatt under Vår inriktning är att alla sollentunabor ska få en så bra verksamhet som möjligt för skattepengarna och att Sollentuna fortsätter att vara en utmärkt kommun att bo, arbete och leva i. Torbjörn Rosdahl (m), kommunstyrelsens ordförande Besökare på kommunmässan provade kulturskolans instrument. En av ladorna på Stallabacken ska bli motorcykelmuseum. På nya familjecentralen i Rotebro. Den 19: e november antog kommunfullmäktige i Sollentuna budget för 2009 samt verksamhetsplan för Ekonomi Kommunen har en stabil ekonomi, har inga lån och har under de senaste åren byggt upp ett betydande eget kapital. Sedan 2005 har den kommunala skattesatsen sänkts med 48 öre. Inför 2009 behålls skattesatsen oförändrad, d.v.s. 18,20 kronor. Sammantaget med landstingsskatten (12,10 kr) blir det en total utdebitering på 30,30 kronor. Utöver de satsningar som majoriteten gör i budget kommer regeringens sänkning av arbetsgivaravgifterna att frigöra medel till kommunens verksamheter med sammanlagt cirka 20 miljoner kronor. Valfrihet Valfrihet är ett ledord för kommunens verksamhet. Så långt möjligt ska medborgarna kunna välja den kommunala service som bäst passar varje individs och familjs unika behov. Konkurrens mellan olika utförare stärker drivkrafterna för ökad effektivitet och kvalitet i de kommunala tjänsterna vilket också stärker den enskildes valmöjlighet. Barn, skola och utbildning Den största satsningen i budget, 48 miljoner kronor, görs på barn- och ungdomsnämnden. Antalet förskoleplatser har de senaste fem åren ökat med 30 procent och utbyggnaden fortsätter i takt med det ökande antalet barn. Dessutom ger det nyligen införda vårdnadsbidraget ytterligare valmöjligheter för familjer. Arbetet med stöd för utsatta barn fortsätter med fokus på att alla barn ska nå målen i skolan. Det framgångsrika arbetet mot mobbning, inom ramen för projektet trygghet och studiero, kommer att fortsätta. För att säkerställa att alla som önskar gymnasieutbildning ska få en chans tillförs den kommunala vuxenutbildningen tre miljoner kronor. Arbetet med renovering och tillbyggnad av kommunens skolor fortsätter under 2009, bl.a. kommer 25 miljoner kronor att satsas vid Gröndalsskolan. Människor i behov av stöd I budget har resurser tillförts för ytterligare två socialsekreterare med syfte att minska ungdomsvåldet samtidigt ska de föräldrar som behöver hjälp och stöd i sitt föräldraansvar få möjlighet till det. Kommunens två familjecentraler är en viktig del i utvecklingen och uppföljningen av detta arbete. Äldreomsorg Vård- och omsorgsnämnden får utökad budgetram med 47 miljoner kronor. Genom inrättandet av en frivilligcentral som kan samordna, ge stöd och handledning vill kommunen stötta det viktiga ideella arbetet som kan öka livskvaliteten. Kommunens seniorträffar är uppskattade mötesplatser som ska värnas. Personer som vårdar sina anhöriga i hemmet ska erbjudas generös avlastning. Flera äldreboenden och LSS-boenden ska byggas. I Sollentuna har det länge varit en självklarhet att alla ska ha valmöjligheter i vården vilket ytterligare förstärks när lagen om valfrihetssystem (LOV) träder i kraft. Fritid och kultur Under 2009 färdigställs ett antal större investeringsprojekt, Ungdomens hus i Tureberg, idrottshall i Silverdal, motorcykelmuseum på Stallbacken samt renoverad och tillbyggd sim- och sporthall. Utöver detta har inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde satsningar genomförts på lokala anläggningar för spontanidrott (s.k. Qulananläggningar), konstgräsplaner (7 och 11-manna) Äldreboendet Nya Ribbings backe. Sollentunas sim- och sporthall är nyrenoverad. Fotbollsplaner med konstgräs finns i flera kommundelar.

11 ns budget 2009 samt en ishall vid Sollentunavallen. Satsningarna på konstgräs har gjort Sollentuna till landets konstgrästätaste kommun, vilket har inneburit att antalet träningstimmar ökat markant för fotbollsklubbarna och då främst deras ungdomsverksamhet. Bibliotek vid Aniaraplatsen är en viktig träffpunkt och har ytterligare förbättrats under året bl.a. genom satsningen på ett nytt utlåningssystem. Trygghet Det framgångsrika brottsförebyggande arbetet ska fortsätta genom att utveckla Tryggt och Snyggt. Vidare ska samarbetet fördjupas med polisen i syfte att öka tryggheten och minska grogrunden för utanförskap och främlingsfientlighet. Underhållet av den yttre miljön ska förbättras i syfte att öka tryggheten och trivseln i kommunen. För att öka tillgängligheten vid de stora centrumområdena och pendeltågsstationerna satsas två miljoner kronor per år Företagsvänligt klimat Sollentuna är en av landets mest företagsvänliga kommuner. Arbetet fortsätter med att fördjupa samarbetet mellan kommun och företag för att gemensamt sträva mot ett ännu mer företagsvänligt klimat. Särskilt viktigt är att underlätta för småföretagare i deras kontakt med kommunen. Miljö Arbetet med att ta fram en klimatstrategi fortsätter med syfte att hitta lösningar på energieffektiviseringar inom kommunen som organisation samt underlätta för invånarna att agera på ett mer miljövänligt sätt och skaffa en beredskap för de effekter en klimatförändring för med sig. All planering utgår ifrån att bibehålla en biologisk mångfald i kommunens vatten, skogar och öppna marker. De tre naturreservaten, som motsvarar nästan en tredjedel av kommunens yta, är en viktig kvalitet för invånarnas möjlighet att ha nära till naturen och kunna nyttja den för friluftsliv och rekreation. Vill du veta mer? Gå in på kommunens webbplats Tryggt och Snyggt invigde Kotunneln i Viby. I Västra Tureberg byggs ett nytt rättscentrum. Budget och ekonomisk plan Resultatbudget (mkr, löpande priser) Budget Budget Plan Plan Verksamhetens nettokostnader , , , ,0 Avskrivningar -75,0-85,0-85,0-85,0 Verksamhetens nettokostnader , , , ,0 Skatteintäkter 2 453, , , ,0 Kommunal fastighetsavgift 80,0 86,0 86,0 86,0 Generella statsbidrag och utjämning -64,1-64,1-97,1-134,7 Finansiella intäkter 67,0 62,0 62,0 62,0 Finansiella kostnader -5,0-5,0-5,0-5,0 Historiskt odlingslandskap på natureservatet Järvafältet. Årets resultat 49,9 30,1 20,4 1,3 Resultatbudgeten visar de totala intäkterna och kostnaderna för samtliga nämnder samt kommunens avskrivningar, skattenetto och finansnetto. Nettot av samtliga poster uttrycks som årets resultat (vilket är detsamma som förändringen av eget kapital). Nämndbudgetar (mkr, fasta priser) Nämnd/styrelse Budget Budget Plan Plan Kommunstyrelsen -97,6-107,2-104,1-102,7 - varav Integrations- o demokratinämnden (-1,7) (-1,8) (-1,8) (-1,8) Kommunstyrelsen - fastigheter -95,6-91,6-90,6-90,6 Barn- och ungdomsnämnden , , , ,8 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -246,5-259,7-268,7-269,9 Socialnämnden -208,7-219,3-219,2-219,2 Vård- och omsorgsnämnden -613,2-660,3-679,0-684,1 Kultur- och fritidsnämnden -78,1-94,6-107,6-107,6 Miljö- och byggnadsnämnden -14,1-12,9-11,7-11,7 Produktionsstyrelsen, Solom 2,5 2,0 2,0 2,0 Rösjöstyrelsen 0,1 0,1 0,1 0,1 Summa , , , , avser budget medan hela treårsperioden utgör verksamhetsplan. Angivna belopp avser de nettoanslag fullmäktige beviljar. Anslag beviljas inte till produktionsstyrelsen för Sollentuna hemtjänst med omsorg och Rösjöstyrelsen. Beloppen avser i stället det avkastningskrav som styrelserna har. Sofielundsskolans nya byggnader. Förskolan Trollkungen fick hälsostipendiet 2008.

12 12 Tvärbana Norr kopplar ihop Sollentuna och Bromma Ska tvärbanan gå mellan Kista och Häggvik eller bara mellan Kista och Helenelund. Kanske är det bästa alternativet att banan går via Sollentuna Centrum? Det finns olika förslag på sträckningen mellan Kista och Sollentuna. Nu vill SL ha dina synpunkter på förstudien om Tvärbana Norr, Kistagrenen. SL planerar för att förlänga tvärbanan från Alvik genom att bygga Tvärbana Norr, som är uppdelad i en Solnagren och en Kistagren. De båda grenarna är tänkta att skilja sig åt vid Ulvsunda och Kistagrenen är sedan, enligt huvudalternativet i förstudien, tänkt att fortsätta vidare mot Solvalla, Rissne och fram till Kista. För dragningen genom Kista har SL påbörjat en separat utredning. Frågan är nu hur tvärbanan ska fortsätta från Kista och vidare fram till, eller igenom Sollentuna. Alternativ 1 är att dra tvärbanan fram till Helenelund via Kistagången. Alternativ 2 är att fortsätta från Kista fram längs Love Almqvists väg och vidare till Sollentuna centrum. Alternativ 3 är att fortsätta från Kista, via Sollentuna centrum och fram till Häggvik. Alternativ 4 är att gå från Kista via Akalla och Kronåsen och vidare fram till Häggvik. I november, den 24 och den 26, håller SL informations- och samrådsmöten om förstudien om Tvärbana Norr Kistagrenen där allmänheten får lämna synpunkter. Den som inte kan komma till samrådsmötena kan lämna synpunkter via brev eller e-post. När förstudien är klar går planprocessen vidare. Om det finns flera alternativ blir det en järnvägsutredning. Därefter tar man fram en järnvägsplan, där sträckningen utfomas i detalj. En miljökonsekvensutredning kommer också att göras. Enligt SL kommer man att bjuda in till fler samråd under det fortsatta arbetet. Varför Tvärbana? Utbyggnaden av tvärbanan via Kista har tre olika syften. Det första är att binda ihop de radiella stråken, vilket betyder att tunnelbanans gröna och blå linje kopplas ihop med varandra och med pendeltåget mot Märsta. Vid anslutningen till pendeltåget kan det också komma att finnas möjlighet till omstigning till regionaltåg på Ostkustbanan i framtiden. Andra skäl till att bygga ut tvärbanan är att binda samman områden där det finns många boende och många arbetsplatser, men ingen spårtrafik idag. Exempel på sådana områden är Stora Ursvik, Kista gård och Bromma flygplatsområde. Tvärbanan ska också bilda en tvärförbindelse, till exempel mellan områden som Ulvsunda, Rissne, Kista och Sollentuna. Trafiken på den nya tvärbanan kommer att bli tät och antalet resenärer förväntas öka kraftigt eftersom många bostäder och arbetsplatser kommer att byggas längs sträckningen. Om du vill lämna synpunkter till SL på förslagen ovan kan du skriva till adressen AB Storstockholms Lokaltrafik, Stockholm eller e-posta till Märk ditt brev eller mail med Förstudie Kistagrenen. Läs mer om projektet på sl.se/tvarbana-norr-kista Vad tycker Sollentuna? Sollentuna kommun tycker att tvärbanan ska gå fram till Sollentuna centrum via Turebergsleden, ett ställningstagande som kommunfullmäktige fattade beslut om Vi har i samband med planeringen för rättscentrum tillsammans med Stockholm och SL gjort en projektering för hela sträckan, vilket bland annat resulterade i att rättscentrum placerades några meter längre från järnvägen för att både spårväg och Tingsväg ska få plats. Illustration: AB Storstockholms Lokaltrafik Vi ser spårvägen som ryggraden i den regionala kärnan som utpekas i RUFS, Kista-Häggvik. I planeringen av Turebergs allé (gamla Turebergs industriområde) och Södra Häggvik har vi med spårvägen för att det på sikt ska bli möjligt att förlänga spåren till Häggvik, säger kommunens planeringschef Anders Hallmén. Eva Nilsson

13 13 INFÖR SKOLVALET 2009 RÖSJÖSKOLAN Rösjöskolan ligger i utkanten av Edsberg med skogen tätt inpå och på gångavstånd till Rösjön. Skolan erbjuder en trygg och lugn miljö med många vuxna och där varje elevs kunskapsutveckling står i centrum. Sollentuna Ungdomsråd var som vanligt arrangörer av Ungdomens dag. Fördomar var temat på Ungdomens dag I Vaxmora bor det bara bönder och Tureberg är ett blatteställe! Det var några av uttalandena på Ungdomens dag, under programpunkten Pang på kartan. Inte så konstigt, kanske, när temat för dagen var Fördomar. Årets Ungdomens Dag gick av stapeln på Sollentuna Scandic Hotel den 14 november. Dagen samlade runt 40 ungdomar och cirka 10 politiker. Vi har lagt fram olika uppgifter som handlar om fördomar och deltagarna, både ungdomar och politiker, ska lösa uppgifterna tillsammans. Vi i ungdomsrådet hoppas att politikerna kommer härifrån med många synpunkter från ungdomarna, säger ungdomsrådets ordförande Björn Grundström. Under dagen medverkade också Eva Myrehed Karlsson, biträdande rektor och Olweusinstruktör på Gärdesskolan, som berättade om Olweusprogrammet och skapade en diskussion om mobbning. Alla turkar kör BMW, alla emos skär sig, alla heter Glenn i Göteborg, alla tjejer har smink var några av de fördomar besökare på Ungdomens dag fick ta del av. Lärorik dag Benkt Kullgard (m) var en av de deltagande politikerna. Det var en bra dag även om den inte var riktigt som jag förväntat mig. Jag har lärt mig oerhört många saker idag, var hans sammanfattning. Anna Vikström (s) ansåg också att Ungdomens dag var givade: Det här är en av de viktigaste dagarna på året, menade hon. Text och foto: Eva Nilsson Vad ska Sollentunas nya idrottsoch ungdomshus heta? Bygget av Ungdomens hus är i full gång och beräknas vara klart i september Ungdomens hus är arbetsnamnet på denna byggnad, men vad ska den egentligen heta? Huset kommer att ha en idrottsdel med två idrottshallar för olika idrotter. Den andra delen är för ungdomar och rymmer samlingssal för personer, stor öppen yta samt mindre rum för bland annat media- och musikstudio, data, styrketräning, replokaler, färg och form. Var med och ge huset ett namn! Vinn presentkort på kronor. Gå in på under rubriken Kultur och fritid och lämna ditt bidrag där. Tävlingen pågår till den sista december i år. Rösjöskolans hörnstenar: Läs- och skrivutveckling - Vi har ett modernt och välutrustat skolbibliotek och arbetar målmedvetet med elevernas språkutveckling redan från förskolan. Skapande verksamhet - Vi har undervisning i bild, slöjd, idrott och musik för alla elever från skolår 1. Natur och miljö - Vi utnyttjar närheten till naturen i undervisningen. I skolår 5 har vi en lägerskola på Grinda i Stockholms skärgård. IKT & Media - Vi har digitala whiteboards i alla klassrum, hög datortäthet och arbetar mycket med digital fotografering och film. Rösjöskolan är en kommunal friskola med förskola, grundskola och särskola upp till skolår 6 med sammanlagt ca 530 barn. Skolan har en egen styrelse med föräldra- och personalrepresentanter. Det ger stora möjligheter till inflytande. Öppet Hus Lördagen den 7 februari klockan Välkomna till Rösjöskolan! Mikael Gustafsson, rektor Ribbings väg 22, tfn

14 14 Ny konstgräsplan snart klar i Viby Vill du hjälpa till i en krissituation? Sollentuna kommun vill stärka sin beredskap och söker deltagare till den Frivilliga Resursgruppen, FRG, som kan hjälpa till om det händer en olycka eller en katastrof i kommunen. FRG består av helt vanliga människor som kan kallas in när det finns behov av akut hjälp eller när kommunens ordinarie personalresurser inte räcker till. Syftet med FRG är att på ett smidigt sätt ge kommunen tillgång till extra personalresurser vid svåra påfrestningar. FRG kan naturligtvis göra insatser även vid andra tillfällen. Den 26 januari 2009 är nästa tillfälle för FRG-grundkursen. Kursen som är på nio sammankomster behandlar bland annat: vårt sårbara samhälle, kommunkunskap, samverkanskunskap, att möta människor i kris, hjärt- och lungräddning, första hjälpen och brandkunskap. Kursen är avgiftsfri för deltagarna FRG-konceptet är utvecklat av bland annat Krisberedskapsmyndigheten som även anslår medel för kursen. Den som vill vara med kan kontakta Ingrid George, telefon Övre bilden: Snart står en ny konstgräsplan klar i Viby, nära Vibyskolan. Till höger: En Qulan-anläggning som används flitigt finns sedan några månader vid Vibyskolan. Ny bok om skrönor i Sollentuna Sollentuna Författarsällskaps nya antologi heter Sollentunaskrönor. Boken innehåller 17 skrönor och andra fantasifulla berättelser om Sollentuna, skrivna av 16 författare. Boken finns att köpa på Perssons bokhandel från med den 6 december, eller direkt från Sollentuna Författarsällskaps hemsida, Pris 100 kronor. Sollentuna fick Väl Godkänt! Sollentuna kommun får Väl Godkänt av Svenskt Näringsliv för sin webbinformation om upphandlingar och om hur företag kan bli leverantörer eller utförare åt kommunen. Svenskt Näringsliv har granskat kommunernas webbplatser ur företagens och företagarnas synvinkel och har poängsatt dem efter ett antal kriterier. Endast Nacka kommun uppnådde betyget Mycket Väl Godkänd. Sollentuna fick, tillsammans med 13 andra kommuner, omdömet Väl Godkänd. Hela 222 kommuner fick omdömet Icke Godkänd i undersökningen. NY SKOLA! SOLLENTUNA NV+SP Mikael Elias Teoretiska Gymnasium en ny skola med anor INFORMATIONSTRÄFFAR INFOTRÄFF! Ny skola Sollentuna MP - Medieprogrammet & EC - Datorteknik Yrkesinriktat och högskoleförberedande TISDAG 16/12 KL. 19:00 SOFIELUNDSSKOLAN, SOLLENTUNAVÄGEN 192 TISDAG 13/1 OCH TISDAG 3/2 KL. 19:00 KOMMUNHUSET, TUREBERGS TORG 1 Tisdag 16/12 kl. 17:30, Sofielundsskolan, Sollentunavägen 192 Tisdag 13/1 och Tisdag 3/2 kl. 17:30, Kommunhuset, Turebergs Torg 1 VÄLKOMMEN NY SKOLA SOLLENTUNA KOM PÅ INFOTRÄFF! TISDAG 16/12 KL. 17:30 SOFIELUNDSSKOLAN, SOLLENTUNAV 192 TISDAG 13/1 OCH TISDAG 3/2 KL. 17:30 KOMMUNHUSET, TUREBERGS TORG 1 alla3_255x175.indd

15 Kommunala skolan i Sollentuna presenterar sin skolverksamhet Skolvalet görs under perioden 16/1 till 10/ Skolans dag lördag 24/1 i Stinsens köpcentrum. Välkomna att besöka skolornas montrar samt träffa personal och elever. Djupdalsskolan Djupdalsvägen 1. Intag sker i samarbete med habiliteringen.rektor Leskulla Carell tfn: Edsbergsskolan Edsbergs Torg 5. Informationsmöte inför valet till år 6 i Edsbergsskolans matsal. Profilklasserna engelska/idrott år 6 den 3/12 kl Ordinarie klasser år 6 och 7 den 13/1-09 kl Rektor Torbjörn Gustavsson tfn Eriksbergsskolan Svalgången 31. Öppet hus den 26 och 27 januari kl Informationsmöte om förskoleklass i matsalen på Eriksbergsskolan den 28 jan. kl Rektor Charlotte Carles, bitr. rektor Eva Sjödin tel sollentuna.se/erf. Utbildning Rotebro Gillboskolan år F-9 Ebba Brahes väg 14 Öppet hus med verksamhet i samtliga klasser F-9 lördag 24/1 kl Rektor Peter Lilliu, bitr rektorer Gittan Eriksson, tfn (Gillbo) Trollholmen Kärleksbacken 3 22/ Öppet hus F /1 Informationskväll Fsk-klass Matsalen Info om profiler (år7-9) 21/1 kl.18:00 på Gillbo skola matsalen. Rektor Peter Lilliu, bitr rektor Tina Freby-Hjort, tfn (Trollholmen) Gärdesskolan Öppet hus för år 6-9 den 28/1 kl Vi inleder med gemensam information för att sedan möta alla lärare i de olika ämnena och se lokalerna. Skolan finns i Rudbecksskolans lokaler med ingång från sidan som ligger mot badmintonhallen och Djupdalsvägen. Öppet hus för F-5 den 29/1 kl Gemensam information om skolan och hur förskoleklassen arbetar. Rektor Anette Lundqvist och bitr rektor Eva Myrehed-Karlsson, tfn Helenelundsskolan Sollentunav 68 Öppet Hus på Helenelundsskolan 26/11 F-5 kl samling 18 i aulan 6-9 kl samling i aulan. Vi visar verksamheten, svarar på frågor och du kan träffa både elever och personal på skolan. Rektor Marie Truedsson tfn Häggviks skolor Rektor Lars Hansson, tfn Häggviksskolan Sollentunavägen 267 C Information om år / kl Skolans profil är IKT som ett lärande verktyg. Bitr. rektor Johan Michaelson tfn Skälbyskolan Skiljevägen 3. Information om förskoleklassen i lokalerna på nedre plan den 29/ kl Bitr. rektor Mia Greuz Åkerman tfn Kärrdal Lomvägen 23, Vi har Öppet Hus den 29/1 kl och informationsmöte i matsalen kl för blivande F-klass. Rektor Barbro Eriksson 08/ Bitr. rektor Camilla Arnèr 08/ Bitr. rektor Ingrid Lööw 08/ Runbacka skolor Runan, Söderled 20 och Ekbacka, Malungsvägen 145 Datum för informationsmöte: Förskoleklass den 27/1 kl Blivande 4:or 29/1 kl Blivande 6:or 3/2 kl Blivande 7:or 5/2 kl Öppet hus på Ekbacka och Runan: 31/1 kl 9-12 Skolornas inriktning: idrott och friluftsliv, språk: svenska, engelska, B-språk. Rektor Ann-Charlotte Hellberg tel , Bitr. rektor Carmen Hernow Blom tel Sofielunds förskola och skola Sollentunavägen 192 Öppet hus från förskola till år 9 27 & 29 januari är det öppet hus med gemensam information i matsalen mellan Du är välkommen att följa verksamheten båda dessa dagar och få mer detaljerad information vid informationsmötena på kvällarna. Där får du möjlighet att träffa bla förskollärare, lärare, fritidspedagoger och skolledning. Rektor Anders Bjur Sollentuna International School Bygatan 78 Internationell/engelskspråkig profil från förskoleklass till år 9. Höstterminen 2009 startar vi svenskspråkig klass i år 6. Antagning av elever i år 6-9 genom engelsktest. För information kontakta rektor Åse Mellerstedt tel: alt Sollentuna Musikklasser Sollentuna Musikklasser antar elever genom musikaliska antagningsprov. Prov inför år 4 läsåret 09/10 sker v. 2 och 3. Kontakta expeditionen för mer information tel Rektor Ingela Hansson utbildning silverdal Silverdalsvägen 12 Information, förskoleklass år 9, måndagen den 12/ kl i skolans matsal. Informationsmöte för gymnasiet, den 29/1 kl (se gymnasieguide). Rektor Johan Engström Språkenhetens modersmålsundervisning Sollentunavägen 192 För information tfn /40 Rektor Margarita Sanchez. Anmälan till modersmålsundervisning skickas till Språkenheten senast den 1 april Blanketter finns att hämta på Tal-och språkcentrum/ Brageskolan Hertig Karls väg 5 Intag sker i samarbete med logopeder Rektor Leskulla Carell tfn: Utomhuspedagogiskt centrum TEGELHAGEN, NATURA, NATURSKOLAN Skogstorpsvägen 370 Informationsmöte den 14 januari kl 19 Plats: Soltorget rektor Eva-Lotta Kastenholm tfn Töjnans förskola och skola Sveavägen 55 Informationsmöte den 29/1 kl om förskoleklass. Rektor Barbro Geller tel Vaxmora förskola och skola Diskusvägen 6 Öppet hus den 22/1 kl Information om förskoleklass den 22/1 kl Rektor Mimmi Forsgren tfn

16 16 Kulturstipendiat vill ge något tillbaka Fernando Illezca heter mottagaren av Sollentuna kommuns kulturstipendium på kronor. Fernando, som är 26 år gammal, är filmare och regissör och uppvuxen i Sollentuna. Det som driver mig är att uttrycka mig med hjälp av bildens kraft. Jag vill tänka utanför de stereotyper som ofta finns i filmer och successivt förändra medielandskapet, säger han. Fernando Illezca är uppvuxen i Edsberg, har gått medielinjen på Rudbeck och Medieskolan i Stockholm. Han tog en fil.kand i medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan i Dalarna, där han skrev C-uppsatsen Vi och de andra : En studie av hur män och kvinnor med invandrarbakgrund framställs i svenska invandrarfilmer från år Ville bli regissör Efter högskolan gick han vidare till en regiutbildning i Göteborg. Jag har velat bli regissör sedan i gymnasiet. Filmmediet är starkt och många blir påverkade av det. Därför är det viktigt att ha belägg för vad man berättar i varenda filmruta. Folk ser på filmer och teve och skapar sig en bild av verkligheten utifrån det. Därför anser jag att det inte är bra att visa stereotyper och endimensionella karaktärer. I värsta fall kan det bidra till människors rädsla och att förstärka förutfattade meningar, säger Fernado Illezca. Han har tidigare medverkat i olika filmproduktioner som dokumentären Mio, samt regisserat musikvideor, bland annat till sollentunaartisterna Million Stylez och Frispråkarn. Får något tillbaka Kultur- och fritidsnämndens motivering till att ge honom kulturstipendiet är att Fernando Illezca ska kunna utveckla flera intressanta filmprojekt som skildrar livet i Sollentuna och i andra förorter. Jag är jättetacksam att jag fick stipendiet, jag behövde det verkligen. Förhoppningsvis får Sollentuna något tillbaka för de pengar kommunen lagt ner på mig, säger Fernando. Skaffa sig tid För pengarna ska han nu skaffa sig tid att skriva manus till ett par olika projekt som han har på gång. Nästa år beräknar han att kunna börja jobba mer intensivt med en dokumentär om några fotbollskillar i Husby. Filmen kommer huvudsakligen att utspela sig i Husby, Akalla, Sollentuna och Helenelund. Fernando för diskussioner med produktionsbolaget Hysteria Film om sin Filmaren och regissören Fernando Illezca får i år Sollentuna kommuns kulturstipendium på kronor. Han är uppvuxen i Edsberg och började sin bana på medielinjen på Rudbeck. I sina filmer vill han försöka undvika stereotypa sätt att skildra människor. Med hjälp av pengarna ska han köpa sig mer tid att skriva manus. dokumentär och hoppas så småningom kunna visa den i SVT. Filmen kommer inte att handla om fotboll, utan om medlemmarna i laget och deras vardagsproblem. Formen och musiken kommer att vara viktiga inslag i filmen. Jag har aldrig gjort en dokumentär förut, men jag gillar utmaningar! Text och foto: Eva Nilsson Sofiapris till skapare av internationella mötesplatser Sofiapriset, som är kultur- och fritidsnämndens hedersbelöning för värdefulla insatser inom kulturområdet, tilldelas i år konstnären Maria Ginzburg på Galleri Akvarellcenter och Hüseyin Durak som driver Café Biblos och Paddy s pub i Sollentuna centrum. Maria Ginzburg Maria Ginzburg får priset för att hon upplåter sitt hem på Almvägen för konstnärer och konstutställningar och har skapat en global mötesplats i Sollentuna. Hüseyin Durak för att han bidragit till att skapa mötesplatser för litterärt intresserade. Det är roligt att få uppskattning för det jag gör, säger Maria Ginzburg. Då vet jag ju att jag inte gör detta förgäves. Med rötter i Ryssland är hon utbildad i akvarellmålning vid Konsthögskolan i St Petersburg. Hon berättar att som konstnär jobbar hon mycket ensam och att det är lätt att bli isolerad i sin ateljé. Då är det så fantastiskt roligt att tre helger i halvåret ha fullt med folk i huset i samband med en internationell akvarellists utställning, säger hon. De dagar under året då vi har utställning är helt underbara. Tyvärr kan hon inte närvara på själva prisutdelningen den 9:e december. Två dagar innan jag fick besked om att jag fått pris hade jag och min man köpt biljetter till Thailand där vi ska ö- luffa, säger hon. Istället kommer hon att få ta emot utmärkelsen i samband med vernissage av vårens utställning på Galleri Akvarellcenter den 8:e mars då hon visar egna bilder. Går på magkänslan Hüseyin Durak driver både en kulturell pub, Paddy s, och ett kulturellt café, Café Biblos. På Paddy s träffas sedan många år det Skönlitterära Författarsällskapet. I deras regi anordnas föredrag med intressanta föredragshållare. Snart har väl hela den svenska eliten varit på Paddy s, säger Hüseyin Durak. Att kunna dricka öl och samtidigt lyssna på en intressant förläsning är inte en så vanlig kombination. Café Biblos i anslutning till biblioteket i Sollentuna har funnits i ett år. Det hela har gått över förväntan. Jag tror stenhårt på det jag håller på med, säger han. Jag brukar gå på magkänslan och då brukar det bli rätt. Det ligger mycket själ bakom det här caféet, varje detalj är noga uttänkt. Café Biblos ska vara en plats där man kan dra sig undan och gå ner i varv. Rosa Parks Café Nytt för i höst är att Rosa Parks Café förlagt sina föredrag till Café Biblos. Rosa Parks Café arrangeras av Folkrörelsernas Integrationsråd i samarbete med Din Röst, Hyresgästföreningen Sollentuna, Sollentuna Föreningsråd, ABF Sollentuna Nordost och LO-facken i Sollentuna. Jag har inte smält det än att jag fått Sofiapriset, säger Hüseyin Durak. Jag blev tårögd och väldigt rörd när de kom från kommunen och talade om det. Det känns skönt att bli uppmärksammad. Hüseyin Durak kommer ursprungligen från Kurdistan men har bott i Sollentuna sedan Text och foto: Katrin Laine Rosa Parks blev känd när hon 1955 som svart satte sig på ett bussäte avsett endast för vita. Detta blev starten för den amerikanska medborgarrättsrörelsen. När hon dog i början av 2000-talet fick hon en hedersbegravning i Washington. Hennes person har blivit en symbol för allas lika värde, integration, motverkandet av segregation och främlingsfientlighet. Sofiapriset består av en kopia av en sköld från 1766 med Sofia Magdalenas initialer. Skölden ingick i den äreport som mötte kronprins Gustaf och Sofia Magdalena på gränsen till Sollentuna under en eriksgata genom Sverige. Gustav III och danska prinsessan Sofia Magdalena var bara fem år gamla när deras giftermål bestämdes. Bröllopet ägde rum i Stockholm i november 1766 när de var 20 år gamla. Sofiapriset är instiftat 1985 av kulturnämnden som en hedersbelöning för insatser inom kulturområdet. Läs mer om Galleri Akvarellcenter på

17 17 Nattbilder av Sjöberg gav fotopris Årets Boris Kunos stipendium för fotografisk dokumentation tilldelas fotografen Mandi Gavois, Göteborg. Stipendiet får han för ett fotoprojekt om Sjöberg - en konstnärlig skildring av samhälle och boende. Han tog bilderna när han när han gick på Fotoskolan i Stockholm mellan 2007 till 2008 då han bodde i en lägenhet i Sjöberg. Jag tyckte att det var synd att bara bo där utan att undersöka själva platsen, säger han. För mig känns det konstigt att inte veta något om området jag bor i. Sjöberg, som han främst fotograferade på nätterna, upplevde han som en ö i skogen. En kulissvärld Att själva området var begränsat till ytan tyckte han var arbetsmässigt stimulerande. Det blir en speciell stämning på natten, säger han. Jag fick helt enkelt arbeta med det ljus jag hade och leka lite med ljussättningen. Jag tyckte att det nästan blev som att gå runt i en kulissvärld. Det var tänt överallt men det var ingen där. Just nu går Mandi Gavois på Fotohögskolan i Göteborg. Katrin Laine Foto Mandi Gavois Fotografen Mandi Gavois från Göteborg är den som i år får årets Boris Kunos stipendium för fotografisk dokumentation. Han får det för sitt fotoprojekt om Sjöberg. Bilderna tog han under det år han själv var bosatt i kommundelen. Boris Kunos stipendium instiftades 1989 av kulturnämnden på Boris Kunos 80-årsdag för att hedra hans insatser för Sollentuna. Mandi Gavois bilder kommer att ställas ut på Galleri Aniara under hösten Se fler av hans bilder på Stipendium för forskning kring Edsberg Karina Skalmstad får ta emot Släkten Rudbecks stipendium på kronor för sin forskning kring kommundelen Edsberg. Medan till exempel Rudbecks väg knappt förändrats alls på 50 år är centrum och Drevkarlsstigen exempel på områden där det skett stora förändringar, som också påverkat Edsbergs siluett. Hon har studerat hur Edsberg såg ut när området var nybyggt och vilka nybyggnationer och renoveringar som gjorts mellan Karina Skalmstad är civilingenjör och jobbar med huskonstruktion. Därför är det kanske inte så konstigt att hon i uppsatsen Från hantverk till prefabricering Edsbergs tillkomst och utveckling under ett halvt sekel valt att studera hur material och byggnadsteknik påverkar husens utformning. Civilingenjör Karina Skalmstad får Släkten Rudbecks stipendium för sin forskning kring kommundelen Edsberg. Miniatyr av Sverige Karina Skalmstad har också studerat den första generalplan som gjordes för Sollentuna 1946, och konstaterar nu att Edsberg utvecklats ungefär så som planen avsåg. Man kan se området som en miniatyr av Sverige när det gäller samhällsplanering. Området har successivt förändrats sedan det byggdes. Bebyggelsen har blivit mer differentierad och förtätad, säger hon. Karina har valt att studera byggnationen på Rudbecks väg, Skyttevägen, Edsbergs centrum, Drevkarlsstigen, Ribbings väg samt Edsbergskyrkan. Tänka efter före Det ursprungliga centrumet upplevdes ha en framsida och baksida. Så är det inte längre, bland annat tack vare de två nya punkthusen som kommit till och hur byggnaden utformats däremellan. Punkthusen gör också att det blir en mjukare övergång mellan de höga husen på Drevkarlsstigen och själva centrum. Edsberg är ett bra exempel på byggnadsteknikens utveckling från 1950-talet till idag. Att nya byggnader avspeglar den tidsperiod när de uppförts tycker jag är bra. Det ska synas att det skett förändringar, men samtidigt är det viktigt att tänka efter före vilka konsekvenser förändringarna får, säger Karina Skalmstad, som fortsätter sina studier i konstvetenskap. Det blir nog en D-uppsats också med tiden, säger hon. Att den kan komma att handla om Sollentuna är inte omöjligt. Text och foto: Eva Nilsson Familjen Wallentin får byggnadsvårdsdiplom för återskapandet av Ebbagården (Toften 20). Enligt motiveringen har familjen räddat en av Sollentunas främsta villabyggnader åt framtiden. AB Sollentunagården (Nattsmygen 2) får byggnadsvårdsdiplomet för sitt förvaltande av ekonomibyggnaderna till Sollentunaholms säteri. Resultatet är, enligt kulturoch fritidsnämnden, en väl bevarad och vidareutvecklad kulturmiljö av mycket stort värde intill Sollentuna kyrka.

18 18 Inga sura miner trots förlust I Sollentuna Handbollsklubb är det nästan dubbelt så många flicklag som pojklag. Sollentuna Journalen såg ett av flicklagen spela hemmamatch i Helenelundskolan den 15 november. På planen är det match mellan Sollentuna Handbollsklubb och Lidingö 3. Spelarna är flickor födda 1995 (F 95). Varje lag har sju spelare, varav en är målvakt. Utefter den ena långsidan i Helenelundsskolans gymnastiksal sitter föräldrar och syskon till spelare i båda lagen. Alla mål och alla målvaktsräddningar får applåder. Lidingö är det bättre laget men Sollentunaflickorna kämpar in i det sista och ger aldrig upp. Från bägge lagens tränare hörs ropen: Snacka tjejer. Fortsätt jobba. Skjut. Matchen slutar med förlust för hemmalaget (6-19) och spelarna går ner till omklädningsrummen en trappa ner, under gymnastiksalens golv. I en korridor möter jag två Sollentunaspelare, Inez Wallgren och Camilla Sanaee. De är glada trots förlusten. Inez har spelat i laget i snart två år och Camilla i tre år. Jag är kantspelare, antingen på höger eller vänster sida, säger Camilla. Inez spelar så kallad nia vilket betyder att hon, när laget anfaller, mest håller till utanför den streckade linjen. Den streckade linjen går i en båge parallellt med den heldragna linje som avgränsar målområdet. Handboll tre gånger i veckan De tränar två gånger i veckan och på helgerna är det match. Bägge har hållit på med andra sporter men nu är det bara handboll som gäller. Det är så mycket som är kul med handboll, förklarar Inez och fortsätter. Först är det det att man får springa mycket, man får bra kondition och så måste man vara smart och tänka själv. Och så är det en lagsport. Det är lite av allt. Lagets tränare heter Anders Friström och hans ena dotter Astrid spelar i laget. Hans andra dotter spelar i flickor födda 97 och det laget är Anders också tränare för. Själv har han spelat handboll i 30 år och är fortfarande aktiv spelare. Han har alltid spelat i Sollentuna Handbollsklubb. Det blir mycket handboll, konstaterar Anders kort. Gurkburk Med orden jag försöker träna det som jag tycker de ska utvecklas på förklarar Anders hur han tränar flickorna. Flickorna får bland annat träna olika kombinationer som innebär att de springer och passar efter ett visst system för att öppna upp motståndarförsvaret. En del namn på övningarna går att känna igen från svensk handbolls senaste storhetstid på 90-talet när ordet gurkburk tillhörde allmänbildningen. De har fått hitta på egna namn också som till exempel hårvax och fjortis. Det är jätteroligt när ett av systemen lyckas i en match, säger Anders. Varje år är det träningsläger i Falun för alla ungdomar i klubben och en populär tävling är Ekens cup en utomhustävling i Stockholm i början av sommaren. S o l l e n t u n a Sollentunas handbollstjejjer kämpade in i det sista och gav inte upp. Handbollsklubb har sju flicklag, ett i vare åldersklass (92-99), pojkarna har fyra. De är bra att vi har ett flicklag i varje nivå för då kan de låna spelare från det lag som är ett år yngre. Men vi skulle behöva fler spelare, både flickor och pojkar, säger Anders Friström. Något som Anders är angelägen att Lite handbollsfakta På 1910-talet kom sporten till Sverige och först ut var Karlskrona arrangerades det första världsmästerskapet i handboll. Fram till VM 2007 var Sverige den enda nationen som deltagit i alla världsmästerskap. Internationellt kallas sporten handball och det kommer faktiskt från det svenska namnet på sporten, handboll blev handboll en olympisk gren, men först i OS 1976 kom damhandboll med på OS-programmet. ta upp är hallfrågan. Helenelunds gymnastiksal är egentligen för liten för att spela handbollsmatcher i menar Anders och hoppas att sporten ska få en egen hall. Det skulle vara jättebra för handbollen i Sollentuna. Text och foto: Per Eklöf Camilla Sanaee och Inez Wallgren har spelat i SHK i tre respektive två år. Mikael Valier årets initiativtagare Årets initiativtagare 2008 har utsetts av kultur- och fritidsnämnden. Han heter Mikael Valier och är mannen bakom den nya skejtparken Deepvalley Skate Park, på Djupdalsvägen i Sollentuna. Mikael Valier fick sin första skateboard 1971, och skejtar fortfarande. Till och med till jobbet klädd i kostym. En del stirrar lite när de ser mig komma på skateboard i kavaj, men för mig funkar den kombinationen utmärkt. Den mest långlivade hembyggda platsen för skejtare i Sollentuna var tidigare Ytan i Häggvik som till och med fått bidrag från kommunen. Där hade lokala skejtare byggt en ganska fungerande skateboardpark. Men den Mikael Valier Foto: Mikael Valier revs plötsligt i ett försök att snygga till. Då tyckte Mikael att det gick för långt och tog kontakt med politikerna. Dom lyssnade och insåg att det inte bara var några enstaka ligister som skejtade i kommunen. Hur gick du tillväga? Hur fick du din vilja igenom? Det finns ingen tradition att organisera sig bland skejtare, inte alls som i ett fotbollslag där föräldrarna pumpar bollar, skjutsar och säljer fika, och det triggade mig, jag ville visa att det fanns vuxna som respekterade dem. Jag skrev många välformulerade mail och träffade även flera politiker. Flera unga skejtare har sedan varit till stor hjälp när vi designat nya parken. Hur känns det att få utmärkelsen Årets Initiativtagare 2008? Det är en stor ära, bara att få parken byggd var en belöning för mig. Men jag känner mig mycket hedrad, det känns bra att gå i mål på ett sådant sätt, jag har lagt ner mycket tid på det här. Erica Lunderbye, ungdomsreporter God Jul och Gott Nytt År önskar

19 Kulturkalendern 27 november - januari Mer info finns på i evenemangskalendern. KULTURPROGRAM Klasro skolmuseum Sön. 30 nov. kl Klasrovägen 31. Tema: Familjevisning och utställning av gamla julsaker. Arr: Kultur- och fritidskontoret Vad läser du till jul? Ons. 3 dec. kl.19 på Sollentuna bibliotek. Arr: Bibliotekets Vänner Släktforskning - Dalfolk som reste till Pommern Tors. 4 dec. kl. 19 i Tintomararummet, bibliotekshuset, Sollentuna C. Ingemar Goliath berättar. Fri entré. Kaffe. Arr: Sollentuna Släktforskare Julmarknad på Hersby Sön. 7 dec. kl Hersby hembygdsgård, Sollentunav./Lillhersbyv. Försäljning av handstöpta ljus, hemslöjd och hantverk. Lanthandel, julkrubba, julkafé och jultomtar. Entré: 10 kr. Arr: Sollentuna Hembygdsförening, Folkdansgille och Slöjdgille Glögg på Duvslaget Sön 7 dec. kl. 13. Duvslaget, stallbacken, Edsberg slott. Edsbacka Spelmän och någon lokal artist. Arr: Stallbackens vänner Författarbesök Författarrummet, Paddy s pub, Sollentuna C. 29 nov. Lördamiddá med ord, konst och musik. 3 dec. Yukiko Duke: Breven från Iwo Jima. 10 dec. Roy Andersson: om filmen Du Levande. Arr: Skönlitterära sällskapet Stockholm Nord Kulturcaféer för daglediga Tisdagar kl 13 i IOGT-huset, Mantalsv dec. Göran Hallmarken spelar vevlira. 9 dec. Luciatåg från Lilla Akademins musikskola. Arr: IOGT-NTO och NBV Nyårskonsert Trettondagen 6 januari kl Amorinasalen. Färggrann nyårsraket med musikal, Edith Piaffsånger, opera och operett. Anna Lindkvist Vendela Duclos Maria Sloth Johan Rudebeck Lotta Hasselquist, piano Entré: 150 kr. Förköp från 1 dec. på Sollentuna bibliotek, tfn och på Ekströms foto, Sollentuna C. Gamla julsaker visas på Klasro Skolmuseum. MUSIK DANS Arrangeras i samarbete med Kultur- och fritidskontoret. Julkonsert med Amorosokören Lör. 29 nov. kl. 17 i Amorinasalen, Sollentuna C. Dirigent: Göran M. Hägg. Entré: 60 kr. Arr: Amorosokören Kulturskolans Adventskonserer Lör. 6 dec. kl. 16 i Edsbergskyrkan. Sön 7 dec. kl. 18 i St:Erikskyrka Arr: Sollentuna kulturskola Good Morning Blues Sön. 7 dec. kl. 16 på Scandic Star Sollentuna. Tung svängig bluesmusik med sång och solister Arr: Sollentuna Jazzklubb Pianokonsert Lör. 10 jan. kl 14 i Amorinasalen, Sollentuna bibliotek. Pianisten och kompositören Eva Sidén framför musiken som konstnären Monalisa Brieditis gestaltat i bild. Vernissage i Galleri Aniara från kl 13. Pris: 60 kr (vid entrén). Arr: Kultur- och fritidskontoret/sollentuna bibliotek Julgransplundring Sön. 11 jan. kl. 14 i Sofielundskolans matsal. Kulturskolans egen tomteorkester. Lekledare. Lotterier, fiskdamm och servering. Arr: Sollentuna kulturskola med föräldraförening. Dansshow Ons. 10 dec. kl. 18 i aulan på Rudbeck. En danskväll i sagans och filmens värld. Arr: Sollentuna kulturskola Gammaldans Rotebro dansträff, Rotebro C. Fredans 28 nov. kl Holens, 1 modern, 1 gammal Motionsdans Torsdagar kl dec. Russindalens spelmän. 11 dec. Bro Låtgille. Arr: Sollentuna Gammaldansförening KONST Galleri Aniara Sollentuna Bibliotek Karl-Henrik Ström, objekt/måleri. T.o.m. 4 jan. Monalisa Brieditis, kolteckning i vax och glas. Vernissage 10 jan. kl 13. Konsert kl 14 i Amorinasalen. Pianisten Eva Sidén framför musiken som konstnären gestaltat i bild. Entré: 60 kr. Utställningen pågår t.o.m. 15 feb. Öppet: Mån.-fre. kl Lör. kl Sön. kl Edsvik konsthall Stallbacken vid Edsbergs slott, Landsnorav. 42. Café. Höstsalong. T.o.m. 7 dec. Myter och redskap för dyrkan, måleri, objekt, installationer. Vernissage 13 dec. T.o.m. 11 jan. Öppet: tis.-sön. kl Överby gård Café / galleri / butik Julmarknad, 29 nov dec. Arne Tengstrand spelar piano sön. 7 dec. kl 14. Shamanen av Jörgen Hammar. Myter & redskap för dyrkan på Edsvik konsthall.

20 Så möter vi vintern i Sollentuna Så möter vi vintern i Sollentuna Snöröjning och halkbekämpning av Sollentuna kommuns gator, vägar, trappor och torg kommer att utföras via upphandlad entreprenör. Bögs gård på Järvafältet. Foto: Anders Rolfsson Vilken är entreprenören? STOCKHOLM ENTREPRENAD AB kommer att sköta vinterväghållningen på större och mindre vägar/gator samt trappor och torg. Följande mål har vi Högfrekventa gångstråk, trappor samt bussvägar ska halkbekämpas och snöröjas (vid c:a 5 cm djup snö) inom 4 timmar efter uppkommen halka eller snöfall. Kompletterande snöröjning ska vara klar inom 3 dygn. Lågfrekventa gångstråk, trappor och mindre vägar/ gator ska halkbekämpas och snöröjas (vid c:a 5 cm djup snö) inom 11 timmar efter uppkommen halka eller snöfall. Kompletterande snöröjning ska vara klar inom 3 dygn. Gång- och cykelvägar till skolor, daghem, busshållplatser, pendeltågsstationer, servicehus och centrum ska i möjligaste mån vara halkbekämpade och snöröjda före morgonrusningen. Bussvägar ska vara halkbekämpade och snöröjda senast kl under förutsättning att halka eller snöfall inte uppkommer senare än då åtgärdstiden är 4 tim. Felanmälan Entreprenören har i de flesta fall en åtgärdstid på upp till 11 timmar på sig att ta hand om snöröjning och halkbekämpning. Felanmälningar under denna tid är ej relevanta och belastar vår felanmälan i onödigt hög grad. Givetvis ska rena felaktigheter anmälas och åtgärdas av entreprenören. Åtgärder som ej är utförda efter den satta åtgärdstiden tar vi tacksamt emot för åtgärd. Har du några förslag på förändringar eller vill ha upplysningar så vänd dig till felanmälan, telefon Snöröjning Vid snöfall i samband med temperaturförhållanden som medför risk för isbildning påbörjas snöröjningen vid mindre snödjup än 5 cm. Generellt gäller för gator med gångbanor på båda sidorna att endast den sida som har gatubelysning snöröjes och sandas, om inget annat överenskommits. Gator med en enda gångbana snöröjes och sandas alltid. Skador på privat egendom Skador kan tyvärr inträffa vid snöröjningsarbete. Staket, murar och liknande mot gatan måste kunna hålla det tryck som uppkommer från en normal plogvall. Om en skada ändå sker, sänd en skriftlig anmälan snarast till: Sollentuna Energi AB AO Gata & Park Box Sollentuna Isrivning utförs vid behov. I samband med isrivning rengörs fastighetsinfarterna från vallar. Nödvändig handskottning utförs vid entréer, trappor och ramper eller på andra ytor där maskiner inte kan användas. Sandning Sandningssand används för halkbekämpning i kommunen och sandningssanden består av 40% bergflis 60% natursand. I Sollentuna centrum utförs halkbekämpning med bergflis 2-6 mm, s.k. halkstopp. Vid halka utförs sandning i första hand i branta backar, gatukorsningar samt gångvägar med intensiv trafik och vid övergångsställen. I samband med väderomslag kan sandning av grusvägar erfordras trots att asfaltsvägarna ej behöver åtgärdas. Kompletterande halkbekämpning utförs allteftersom trafikens nötning kräver detta. Alternativa halkbekämpningsmetoder Halkbekämpning av bussleder utförs med salt vid väderleksförhållanden där saltet ger bästa verkan ur trafiksäkerhets- och effektivitetssynpunkt. Det innebär att förebyggande halkbekämpning kan bedrivas på de mest trafikerade vägarna, samt på ett effektivare sätt klara av uppkommen blixthalka. Saltning ger i många fall en längre verkningstid än halkbekämpning med sandningssand. När temperaturen faller till nivåer där saltets verkan mer eller mindre upphör (mellan -10 och -12 grader) används sandningssand. 30- portaler Sollentuna kommun har infört 30 km som högsta hastighet på alla lokalvägar i kommunen. Avsmalningar är gjorda vid infarter till dessa vägar. För att snöröjning runt portaler ska kunna fungera får inga bilar parkeras i anslutning till portalerna. Soptunnor ställes så att de inte hindrar plogning runt refugklackarna då det på många ställen är nödvändigt att de gående måste passera på utsidan av klackarna. Snöbortforsling Bortforsling av snö kommer endast att ske om det kommer sådana snömängder att det uppstår trafikproblem. Soptunnor Soptunnor ska ställas så att de inte hindrar snöröjning och sandning eller framkomligheten. Så kan du hjälpa till! För att vinterväghållningen ska kunna fungera bra kan du hjälpa till genom att: Beskära buskar och träd så de inte hänger ut över gatan eller gångbanan på en höjd lägre än 4,5 meter då de utgör ett hinder för våra snöröjningsfordon. Tänk på snöns tyngd på grenarna så kapa gärna på lite högre höjd. Parkera din bil efter parkeringsreglerna, datumparkering gäller på de flesta gatorna. Vid större snömängder skotta fram och flytta din bil så att snöröjningsfordonen kommer fram. Har du några förslag på förändringar eller vill ha upplysningar, vänd dig till felanmälan, tel: eller e-post: Tel Fax E-post: w w w. s o l l e nt u n a e n e r g i. s e

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges)

Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges) Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges) Basfakta Kommunstyrelse år 2006 Budget 2007 enligt majoritetens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Förslag till budget 2007

Förslag till budget 2007 Förslag till budget 2007 -för ett grönare Sollentuna Budget och verksamhetsplan Sollentuna kommun 2007 -förslag till beslut Det är viktigt att vi som lever nu inte lever över våra tillgångar. En god ekonomisk

Läs mer

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm Foto: Fredrik Persson Eva Pavoni Vi tror på Ursvik Ursvik är Sundbybergs modernaste stadsdel och många nya sundbybergare väljer Ursvik. I Ursvik är det nära till allt,

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-09-03 Alla föräldrar till barn i musikklasserna är med i föreningen Upplands Väsby Musikklasser. Föreningen arbetar ideellt.

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-05-24 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0261 KS-3 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Införande av LOV-bostad med särskild service och korttidstillsyn

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

Budget och verksamhetsplan Sollentuna kommun förslag till beslut

Budget och verksamhetsplan Sollentuna kommun förslag till beslut Miljöpartiet Budget och verksamhetsplan Sollentuna kommun 2005 - förslag till beslut Det är viktigt att vi som lever nu inte lever över våra tillgångar. En god ekonomisk hushållning, en god hushållning

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen 1 Sammanträde med styrelsen 197-199 Tid och plats: Måndagen 5 oktober kl 8.30-9.00, Sal Kvallsta, Kommunhuset, Knivsta Ledamöter Klas Bergström (M), ordf Claes Litsner (S), 2:e vice ordf Jeanette Meland

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014/15

Likabehandlingsplan 2014/15 Likabehandlingsplan 2014/15 Likabehandlingsfrågor/mobbning/värdegrund Så här gör vi på Östersunds Waldorfskola Här på Östersunds Waldorfskola vill vi erbjuda alla barn en trygg och utvecklande skolmiljö.

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Budget 2009. för Sollentuna kommun --------------------- Sollentunapartiets förslag

Budget 2009. för Sollentuna kommun --------------------- Sollentunapartiets förslag Budget 2009 för Sollentuna kommun --------------------- Sollentunapartiets förslag 1 Sollentunapartiets förslag till förändringar i Sollentuna kommuns budget för år 2009. Kommunstyrelsen den 29 oktober

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-11-18. AnnMargrethe Ericsson (M), Benkt Kullgard (M), Peter Godlund (MP) och Elin Löfman (MP) ...

Sammanträdesdatum 2009-11-18. AnnMargrethe Ericsson (M), Benkt Kullgard (M), Peter Godlund (MP) och Elin Löfman (MP) ... Plats och tid Sollentunasalen kl. 09.10-22.15 Ajournering 1: kl. 13.15-14.15 Ajournering 2: kl. 18.30-19.15 Närvarande ledamöter Se bilaga Frånvarande ledamöter Se bilaga Tjänstgörande ersättare Närvarande,

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Mats Andersson, 1970 Rissne Jag vill ge alla barn och ungdomar en chans att lyckas i livet. Då krävs bra skolor, vettiga

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Fördjupad analys av lokalförsörjningsplan skola 2011-2015

Fördjupad analys av lokalförsörjningsplan skola 2011-2015 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Barn- och utbildningskontoret 10-10-18 Ninna Kempe Sidan 1 av 3 Dnr 10/5 BUN.271 Barn- och ungdomsnämnden Fördjupad analys av lokalförsörjningsplan skola 11-15 Förslag

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Vi vill skapa en miljö där alla barn har lika rättigheter och lika värde samt känna trygghet, uppskattning och respekt för den de är.

Vi vill skapa en miljö där alla barn har lika rättigheter och lika värde samt känna trygghet, uppskattning och respekt för den de är. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mineralens förskola 2015/2016 Om oss Vi är en två-avdelningsförskola i utkanten av Boliden. Vi är 6 heltidstjänster i barngrupp, 1 kokerska på heltid

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll. Sidan 1 av 97. Sammanträdesdatum 2008-11-19

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll. Sidan 1 av 97. Sammanträdesdatum 2008-11-19 Plats och tid Sollentunasalen 09.10-21.55 Ajournering 1, 13.10 14.10 Ajournering 2, 18.15 19.00 Närvarande ledamöter Se bilaga Frånvarande ledamöter Se bilaga Tjänstgörande ersättare Se bilaga Närvarande,

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Sollentuna kommun ska fortsätta att långsiktigt äga de tre kommunala bolagen AB Sollentunahem, AB Solom och Sollentuna Energi AB.

Sollentuna kommun ska fortsätta att långsiktigt äga de tre kommunala bolagen AB Sollentunahem, AB Solom och Sollentuna Energi AB. Politisk överenskommelse för mandatperioden 2014-2018 Den politiska majoriteten (M, FP och KD) fortsätter att leda kommunen mot målet att vara en kommun i framkant, en kommun som är attraktiv för alla

Läs mer

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg 4 6 december Lidingö stadshus Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré Foto: Mats Högberg Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Sunnanängs förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Sunnanängs förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Sunnanängs förskola Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Innehållsförteckning 1. Vision... 3 2. Sunnanängs långsiktiga mål... 3 3. Definitioner och begrepp... 3 4. Grunduppgifter...

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2013 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Så kan vi lägga 2013 bakom oss och återigen glädjas åt ett positivt resultat. Positiva resultat stärker

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg 4 6 december Lidingö stadshus Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré Foto: Mats Högberg Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

Trakasserier och kränkande särbehandling

Trakasserier och kränkande särbehandling Trakasserier och kränkande särbehandling Alla medarbetare i Lunds kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö där alla möts av respekt. I detta ingår att inte utsättas för kränkande särbehandling, sexuella

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Miljöpartiet de grönas budget för grundar sig på vår gröna ideologi # Solidaritet med världens alla människor # Solidaritet med djur, natur

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt UTDRAG 1 (4) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Kommunstyrelsens personaldelegation 33 Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt Dnr KS 2013/0543 Handlingar

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Trädgårdsstadens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trädgårdsstadens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Trädgårdsstadens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2016/2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Försök låta bli att jämföra

Försök låta bli att jämföra Skoldags! Det är inte bara ditt barn som börjar skolan nu. Det gör du också som förälder. Du minns din egen skolstart, din lärare, hur motigt det var ibland men också ljusa minnen. Nu är det nya tider

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 KF 43 27 FEBR 2012 Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer