Lönestatistik 2011 Svensk Scenkonst. Februari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönestatistik 2011 Svensk Scenkonst. Februari 2012"

Transkript

1 Lönestatistik 2011 Svensk Scenkonst Februari 2012

2 Förord Denna rapport innehåller lönestatistik för anställda vid Svensk Scenkonsts medlemsföretag 2011 inom teater-, dans- och musikinstitutioner. Insamling, granskning, analys och rapport har gjorts av Aon Hewitt i Stockholm på uppdrag av Svensk Scenkonst. Yrkesklassificering har gjorts med hjälp av Aon Hewitts FIA-system, vilket har tre olika detaljnivåer, 2, 3 och 4-ställigt, där 4-ställig är mest detaljerad. Uppdelning sker med avseende på ålder vilket är ett mycket begränsat mått för kompetenskrav och komplexitet i tjänsten men det mest tillgängliga utan arbetsvärdering. Tabellerna är brutna med avseende på kön. Statistiken bygger på individuella löneuppgifter för 4001 personer med en total lönesumma om 111 miljoner kronor. Stockholm Februari 2012 Svensk Scenkonst Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater Svensk Scenkonst Svensk Scenkonst i Partsgemensam statistik 2011

3 Innehåll Förord i Innehåll ii Löneutveckling 1 Antal, lönesummor per avtalsområde Metod 3 Apendix 1: Tabeller Kvinnor och män 12 Konstruktion och Formgivning 1 15 Produktionstekniskt arbete 2 16 Underhåll 3 18 Kvalitets-, säkerhets- och miljöarbete 4 20 Marknadsföring och Försäljning 5 21 Transport/Logistikarbete 8 25 Administrativt arbete 9 26 Ekonomi / Finans IT Personal- och Informationsarbete Föreställningsteknik Kostymteknik Dekortillverkning Mask- och peruk Sufflering Produktionsledning / planering Publik och försäljning Konstnärlig ledning och pedagogik Text och manus Scenaktörer Musiker 44 Kvinnor 12 Konstruktion och Formgivning Marknadsföring och Försäljning Administrativt arbete Ekonomi / Finans IT Personal- och Informationsarbete Föreställningsteknik Kostymteknik Dekortillverkning Mask- och peruk Sufflering Produktionsledning / planering 70 Svensk Scenkonst ii Partsgemensam statistik 2011

4 66 Publik och försäljning Konstnärlig ledning och pedagogik Text och manus Scenaktörer Musiker 81 Män 12 Konstruktion och Formgivning Produktionstekniskt arbete Underhåll Kvalitets-, säkerhets- och miljöarbete Marknadsföring och Försäljning Transport/Logistikarbete Administrativt arbete Ekonomi / Finans IT Personal- och Informationsarbete Föreställningsteknik Kostymteknik Dekortillverkning Mask- och peruk Produktionsledning / planering Publik och försäljning Konstnärlig ledning och pedagogik Text och manus Scenaktörer Musiker 114 Svensk Scenkonst iii Partsgemensam statistik 2011

5 Löneutveckling Genom att 2009 års lön lämnas i ett speciellt fält vid inrapportering är det möjligt att studera löneutveckling för varje unik individ som varit anställd vid samma institution över en lönerevision. I nedanstående beräkningar redovisas löneutvecklingen för identiska individer. Beräkningarna avser de personer som ingår i lönestatistiken för respektive år och som dessutom är anställda vid samma institution. Procentuell ökning Kategori Medel Administrativ Personal 2,9% 4,2% Konstnärlig Personal 2,8% 3,6% Teknisk Personal 2,6% 3,9% Totalt 2,7% 3,8% Löneutvecklingen har beräknats enbart på fast kontant månadslön, inklusive inbakade fasta tillägg. Medellöneutvecklingen är beräknad på det aritmetiska medelvärdet och påverkas i större utsträckning av enskilda extrema löneökningar. en består av mittenvärdet av alla löneökningar och påverkas avsevärt mindre omfattning av extremvärden. Svensk Scenkonst 1 Partsgemensam statistik 2011

6 Antal, lönesummor per personalkategori 2011 Kategori Lönesumma Antal Medellön Administrativ Personal Konstnärlig Personal Teknisk Personal Totalt Ovanstående genomsnittslöner, aritmetiska medellöner, som inte är något vedertaget lönestatistiskt begrepp, är resultatet av beräkningar utan hänsyn taget till ålder, yrke etc. I beräkningarna ingår enbart kontant månadslön, inklusive inbakade fasta tillägg. Svensk Scenkonst 2 Partsgemensam statistik 2011

7 Metod I statistiktabellerna visas löner för Tabeller finns för kvinnor och män tillsammans, samt för kvinnor och män separat. Individens födelseår ligger till grund för åldersindelningen som gjorts för sju grupper, upp till 25 år, 26-30, 31-40, 41-50, 51-60, samt över 65 år. För varje åldersintervall samt totalt för varje befattning/grupp beräknas tionde, undre, median, övre och nittionde. Lönebegreppen innebär att: 10% av populationen inom en grupp har en lägre lön än en och 90% har en högre lön. 25% av populationen inom en grupp har en lägre lön än undre lönen och 75% har en högre lön. 50% av populationen inom en grupp har en lägre lön än medianlönen och 50% har en högre lön 75% av populationen inom en grupp har en lägre lön än övre lönen och 25% har en högre lön 90% av populationen inom en grupp har en lägre lön än en och 10% har en högre lön. 100% av populationen 50% av populationen 50% av populationen 75% av populationen 25% av populationen 25% av populationen 75% av populationen 80% av populationen Minimum 25:e populationen 75:e Maximum en är ur statistik synpunkt ett bra mått på löneläget för en grupp, eftersom den, i motsats till den aritmetiska medellönen inte påverkas av enstaka extrema lönevärden. Kvartiler och er ger ett mått på spridningen kring medianlönen. Av konfidentialitetsskäl redovisas endast de populationer där minst fem individer ingår totalt och för faktiska löner råder följande kriterier: Minst 5 individer för medianlön Minst 11 individer för er Minst 21 individer för respektive er. För de åldersintervall där det finns färre än fem indivder redovisas endast antalet individer. Om det helt saknas individer på ett åldersintervall, redovisas intervallet ej. Svensk Scenkonst 3 Partsgemensam statistik 2011

8 Apendix 1: Tabeller Svensk Scenkonst Partsgemensam statistik 2011

9 2011 Kvinnor och män 12 KONSTRUKTION OCH FORMGIVNING år år år år Totalt Mediaarbete år år år år 3 Totalt Fotograf år år år 1 Totalt Grafiker år år år 1 Totalt Svensk Scenkonst 1 Partsgemensam statistik 2011

10 2011 Kvinnor och män 15 PRODUKTIONSTEKNISKT ARBETE år år 2 Totalt Produktionsteknikarbete år år 2 Totalt Produktions-/Drifttekniker år år år 1 Totalt Svensk Scenkonst 2 Partsgemensam statistik 2011

11 2011 Kvinnor och män 16 UNDERHÅLL år år år år 2 Totalt Övergripande underhållsledningsarbete år år 3 Totalt Svensk Scenkonst 3 Partsgemensam statistik 2011

12 2011 Kvinnor och män 18 KVALITETS-, SÄKERHETS- OCH MILJÖARBETE -25 år år år år Totalt Säkerhetsarbete -25 år år år Totalt Svensk Scenkonst 4 Partsgemensam statistik 2011

13 2011 Kvinnor och män 20 MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING år år år år år Totalt Marknadsföringsarbete år år år år år 3 Totalt Kundansvarig år år år 1 Totalt Marknadsförare år år år år år 2 Totalt Marknadsassistent år år år år 1 Totalt Svensk Scenkonst 5 Partsgemensam statistik 2011

14 2011 Kvinnor och män 202 Marknad/Kommunikation år år år år år 2 Totalt Marknadskoordinator/-kommunikatör år år år 2 Totalt Övrigt marknads-/kommunikationsarbete år år år 3 Totalt Försäljningsarbete år år år år 3 Totalt Chef Försäljning år år 4 Totalt Säljare år år år 1 Totalt Svensk Scenkonst 6 Partsgemensam statistik 2011

15 2011 Kvinnor och män 204 Reklamarbete år år år 1 Totalt Svensk Scenkonst 7 Partsgemensam statistik 2011

16 2011 Kvinnor och män 21 TRANSPORT/LOGISTIKARBETE år år år år 4 Totalt Transportarbete år år år 4 Totalt Svensk Scenkonst 8 Partsgemensam statistik 2011

17 2011 Kvinnor och män 25 ADMINISTRATIVT ARBETE -25 år år år år år år Totalt Administrativt arbete år år år år Totalt Administrativ handläggare år år år 3 Totalt Administrativ assistent/sekreterare år år år år år Totalt Övrigt administrativt arbete år år år år år 3 Totalt Svensk Scenkonst 9 Partsgemensam statistik 2011

18 2011 Kvinnor och män 253 Bostads- och fastighetsförvaltning år år år Totalt Fastighetsförvaltare år år 3 Totalt Fastighetsskötsel år år år Totalt Övrigt fastighetsarbete år år år år 2 Totalt Kontorsservicearbete år år år Totalt Chef Kontorsservice år år 3 Totalt Svensk Scenkonst 10 Partsgemensam statistik 2011

19 2011 Kvinnor och män 2541 Vaktmästare/Posthantering/Bud år år år år Totalt Telefonist/Receptionist år år år år Totalt Allmänt servicearbete -25 år år år år år Totalt Lokalvårdare/Städare -25 år år år år år 4 Totalt Svensk Scenkonst 11 Partsgemensam statistik 2011

20 2011 Kvinnor och män 2552 Restaurangarbete/Servering -25 år år år år år år 3 Totalt Kock år år 1 Totalt Övrigt servicearbete år år 3 Totalt Svensk Scenkonst 12 Partsgemensam statistik 2011

21 2011 Kvinnor och män 26 EKONOMI / FINANS år år år år Totalt Ekonomiarbete år år år år år Totalt Ekonom/Utredare år år år år år 3 Totalt Ekonomiassistent år år år år år 3 Totalt Redovisningsarbete år år år år Totalt Svensk Scenkonst 13 Partsgemensam statistik 2011

22 2011 Kvinnor och män 2621 Redovisningschef/-ansvarig år år år 4 Totalt Redovisningsman år år år Totalt Controllerarbete år år 2 Totalt Controller/Utredare år år 1 Totalt Svensk Scenkonst 14 Partsgemensam statistik 2011

23 2011 Kvinnor och män 27 IT år år år 4 Totalt IT-ledningsarbete år år år 1 Totalt Drift/Kommunikation år år år 3 Totalt IT-tekniker/IT-support år år 4 Totalt Systemutveckling/Programmering år år 2 Totalt Användargränssnitt/Web år år 1 Totalt Svensk Scenkonst 15 Partsgemensam statistik 2011

24 2011 Kvinnor och män 29 PERSONAL- OCH INFORMATIONSARBETE -25 år år år år Totalt Personalarbete år år år år 4 Totalt Personaladministratör år år år 3 Totalt HR-specialist/Personalman år år Totalt Löneadministration år år år år år Totalt Svensk Scenkonst 16 Partsgemensam statistik 2011

25 2011 Kvinnor och män 2922 Löneadministratör år år år år år 4 Totalt Informations-/Kommunikationsarbete -25 år år år år år år Totalt Informatör/Kommunikatör år år Totalt Biblioteks-/Arkivarbete -25 år år år år år år Totalt Redaktör år år år 1 Totalt Svensk Scenkonst 17 Partsgemensam statistik 2011

26 2011 Kvinnor och män 295 Företagshälsovårdsarbete år år 4 Totalt Svensk Scenkonst 18 Partsgemensam statistik 2011

27 2011 Kvinnor och män 60 Föreställningsteknik -25 år år år år år år Totalt Scentekniskt arbete -25 år år år år år år Totalt Chef, föreståndare och arbetsledare inom sce år år år 4 Totalt Scenchef, scenmästare och biträdande scenmäs år år år år Totalt Scentekniker, teatertekniker och scenarbetar -25 år år år år år Totalt Svensk Scenkonst 19 Partsgemensam statistik 2011

28 2011 Kvinnor och män 6014 Teknisk samordnare år år Totalt Övrigt scentekniskt arbete år år år 1 Totalt Belysningstekniskt arbete -25 år år år år år Totalt Chef, föreståndare och arbetsledare inom bel år år 2 Totalt Belysningsmästare och biträdande belysningsm -25 år år år år år år Totalt Belysningstekniker år år år år år 4 Totalt Svensk Scenkonst 20 Partsgemensam statistik 2011

29 2011 Kvinnor och män 6035 Elektriker år år 1 Totalt Ljudtekniskt arbete år år år år år Totalt Teknikansvarig ljud (ej underställd pers) år år år 3 Totalt Ljudtekniker år år år år Totalt Övrigt ljudtekniskt arbete år Totalt Rekvisitatekniskt arbete år år Totalt Svensk Scenkonst 21 Partsgemensam statistik 2011

30 2011 Kvinnor och män 6051 Chef, föreståndare och arbetsledare inom rek år år Totalt Rekvisitör år år år Totalt Attributör år 4 Totalt Inspicientarbete år år år år Totalt Inspicient - dramatisk teater år år år år Totalt Inspicient - musikteater år år år Totalt Inspicient - orkester år år år 1 Totalt Svensk Scenkonst 22 Partsgemensam statistik 2011

31 2011 Kvinnor och män 609 Övrigt inom föreställningsteknik -25 år år år år år år Totalt Tekniker som arbetar inom två eller fler omr -25 år år år år år år Totalt Övrigt föreställningstekniskt arbete år år år år 2 Totalt Svensk Scenkonst 23 Partsgemensam statistik 2011

32 2011 Kvinnor och män 61 Kostymteknik -25 år år år år år år Totalt Kostymtillverkningsarbete år år år år Totalt Chef, arbetsledare och föreståndare inom kos år år år år Totalt Tillskärare år år år Totalt Skräddare / sömmerska / kostymmästare år år år år Totalt Svensk Scenkonst 24 Partsgemensam statistik 2011

33 2011 Kvinnor och män 6114 Patinerare år år 4 Totalt Övrigt kostymtillverkningsarbete år år år 3 Totalt Kostymtecknararbete år år år 1 Totalt Påkläderiarbete -25 år år år år år år 2 Totalt Chef, arbetare och föreståndare inom påkläde år år år 3 Totalt Påklädare -25 år år år år år år 2 Totalt Svensk Scenkonst 25 Partsgemensam statistik 2011

34 2011 Kvinnor och män 619 Övrigt inom kostymteknik år år år år 3 Totalt Tvätteri- och kostymvårdsarbete år Totalt Övrigt kostymtekniskt arbete år år år år 3 Totalt Svensk Scenkonst 26 Partsgemensam statistik 2011

35 2011 Kvinnor och män 62 Dekortillverkning -25 år år år år år år Totalt Scenografiskt arbete år år år år 2 Totalt Scenograf år år år år 2 Totalt Verkstadsledningsarbete år år år år 4 Totalt Verkstadschef, ateljéföreståndare år år 3 Totalt Svensk Scenkonst 27 Partsgemensam statistik 2011

36 2011 Kvinnor och män 6223 Konstruktör år år 3 Totalt Snickeriarbete -25 år år år år Totalt Chef, arbetsledare och föreståndare inom sni år 3 Totalt Snickare -25 år år år år år Totalt Smidesarbete år år år år 4 Totalt Svensk Scenkonst 28 Partsgemensam statistik 2011

37 2011 Kvinnor och män 6242 Smed år år år år 2 Totalt Dekormåleriarbete år år år år år Totalt Dekormålare år år år år år Totalt Tapetseriarbete år år Totalt Tapetserare år år Totalt Svensk Scenkonst 29 Partsgemensam statistik 2011

38 2011 Kvinnor och män 63 Mask- och peruk -25 år år år år år år Totalt Mask- och perukarbete -25 år år år år år år Totalt Chef, arbetsledare och föreståndare inom mas år år år Totalt Maskör -25 år år år år år Totalt Svensk Scenkonst 30 Partsgemensam statistik 2011

39 2011 Kvinnor och män 6313 Perukmakare år år år 4 Totalt Svensk Scenkonst 31 Partsgemensam statistik 2011

40 2011 Kvinnor och män 64 Sufflering -25 år år år år år år Totalt Suffleringsarbete -25 år år år år år år Totalt Sufflör - dramatisk teater -25 år år år år år år Totalt Sufflör - musikteater år år år år 1 Totalt Svensk Scenkonst 32 Partsgemensam statistik 2011

41 2011 Kvinnor och män 65 Produktionsledning / planering -25 år år år år år Totalt Produktionsledningsarbete -25 år år år år år Totalt Chefproducent år år år 4 Totalt Producent / projektledare -25 år år år år år Totalt Produktionsassistent år år år år år 2 Totalt Svensk Scenkonst 33 Partsgemensam statistik 2011

42 2011 Kvinnor och män 6519 Övrigt produktionsarbete år år år 3 Totalt Produktionsplaneringsarbete år år år 3 Totalt Planerare, planeringsassistent år år år 3 Totalt Övrigt inom Produktionsledning / planering år år år år 3 Totalt Övrigt inom Produktionsledning / planering år år år år 3 Totalt Svensk Scenkonst 34 Partsgemensam statistik 2011

43 2011 Kvinnor och män 66 Publik och försäljning -25 år år år år år Totalt Publik och försäljningsarbete -25 år år år år år Totalt Arrangemangschef, arrangemangsansvarig år år år Totalt Foajéansvarig, salongsansvarig, publikchef -25 år år år år 3 Totalt Biljettkassör, biljettbokare -25 år år år år år år Totalt Svensk Scenkonst 35 Partsgemensam statistik 2011

44 2011 Kvinnor och män 669 Övrigt publik- och försäljningsarbete år år år år 3 Totalt Övrigt publik- och försäljningsarbete år år år år 3 Totalt Svensk Scenkonst 36 Partsgemensam statistik 2011

45 2011 Kvinnor och män 67 Konstnärlig ledning och pedagogik år år år år år Totalt Regiarbete år år år år Totalt Regissör år år år Totalt Regiassistent år år år Totalt Orkesterledningsarbete år år Totalt Övrigt orkesterledningsarbete år år 4 Totalt Svensk Scenkonst 37 Partsgemensam statistik 2011

46 2011 Kvinnor och män 675 Pedagogiskt arbete år år år år Totalt Repetitör år år år år Totalt Övrigt inom Konstnärlig ledning och pedagogik år år 2 Totalt Övrigt inom Konstnärlig ledning och pedagogi år år 2 Totalt Svensk Scenkonst 38 Partsgemensam statistik 2011

47 2011 Kvinnor och män 68 Text och manus år år år år 2 Totalt Dramaturgiskt arbete år år år år 2 Totalt Dramaturg år år år år 2 Totalt Svensk Scenkonst 39 Partsgemensam statistik 2011

48 2011 Kvinnor och män 69 Scenaktörer -25 år år år år år år Totalt Skådespelare -25 år år år år år år Totalt Skådespelare - tillsvidareanställda -25 år år år år år Totalt Skådespelare - långstidsengagerade år år år år Totalt Svensk Scenkonst 40 Partsgemensam statistik 2011

49 2011 Kvinnor och män 6913 Skådespelare - korttidsengagerade -25 år år år år Totalt Skådespelare - ettårsengagerade år år år år Totalt Skådespelare - pjäsengagerade -25 år år år år år år Totalt Sångsolist -25 år år år år år år 2 Totalt Svensk Scenkonst 41 Partsgemensam statistik 2011

50 2011 Kvinnor och män 6921 Sångare - tillsvidareanställda år år år år 2 Totalt Sångare - långstidsengagerade år år Totalt Sångare - pjäsengagerade -25 år år år 3 Totalt Sångare - korist år år år år Totalt Korister - tillsvidareanställda år år år Totalt Korister - spelårsengagerade år år år år Totalt Övriga korister år år år Totalt Svensk Scenkonst 42 Partsgemensam statistik 2011

51 2011 Kvinnor och män 694 Dansare -25 år år år år Totalt Dansare - tillsvidareanställda år år år Totalt Dansare - korttidsengagerade -25 år år Totalt Dansare - ettårsengagerade -25 år år år Totalt Dansare - solist / premiärdansare -25 år år år år Totalt Solistdansare - tillsvidareanställda -25 år år år år Totalt Svensk Scenkonst 43 Partsgemensam statistik 2011

52 2011 Kvinnor och män 70 Musiker -25 år år år år år år Totalt Alt. 1: konsertmästare år år år år 4 Totalt Alt. 1:e konsertmästare - tillsvidareanställ år år år år 3 Totalt Solocellist år år år 1 Totalt Solocellist - tillsvidareanställda år år år 1 Totalt Stämledare år år år år år Totalt Svensk Scenkonst 44 Partsgemensam statistik 2011

53 2011 Kvinnor och män 7041 Stämledare - tillsvidareanställda år år år år år Totalt Övriga stämledare år år Totalt Alt stämledare blås & slag -25 år år år år år Totalt Alt. stämledare blås & slag - tillsvidareans år år år år Totalt Alt.stämledare stråk år år år år Totalt Svensk Scenkonst 45 Partsgemensam statistik 2011

54 2011 Kvinnor och män 7061 Alt. Stämledare stråk - tillsvidareanställda år år år år Totalt Alt. Stämledare stråk - spelårsengagerade år år 1 Totalt Musiker Tutti -25 år år år år år år Totalt Musiker Tutti - tillsvidareanställda år år år år år Totalt Musiker Tutti - spelårsengagerade år år år år 1 Totalt Svensk Scenkonst 46 Partsgemensam statistik 2011

55 2011 Kvinnor och män 7073 Övriga musiker tutti -25 år år år år år Totalt Musiker, länsmusiken år år år år år 3 Totalt Musiker, länsmusiken, tillsvidareanställd år år år år år 3 Totalt Övriga musiker år år år år Totalt Övriga musiker år år år år Totalt Svensk Scenkonst 47 Partsgemensam statistik 2011

56 2011 Kvinnor 12 KONSTRUKTION OCH FORMGIVNING år år 1 Totalt Mediaarbete år år år 1 Totalt Svensk Scenkonst 48 Partsgemensam statistik 2011

57 2011 Kvinnor 20 MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING år år år år år Totalt Marknadsföringsarbete år år år år år 2 Totalt Marknadsförare år år år Totalt Marknadsassistent år år år år 1 Totalt Marknad/Kommunikation år år år år 2 Totalt Svensk Scenkonst 49 Partsgemensam statistik 2011

58 2011 Kvinnor 2022 Marknadskoordinator/-kommunikatör år år år 2 Totalt Övrigt marknads-/kommunikationsarbete år år Totalt Försäljningsarbete år år år 3 Totalt Chef Försäljning år år 3 Totalt Säljare år år år 1 Totalt Reklamarbete år år år 1 Totalt Svensk Scenkonst 50 Partsgemensam statistik 2011

59 2011 Kvinnor 25 ADMINISTRATIVT ARBETE -25 år år år år år år Totalt Administrativt arbete år år år år år Totalt Administrativ handläggare år år 2 Totalt Administrativ assistent/sekreterare år år år år år Totalt Övrigt administrativt arbete år år år år 1 Totalt Svensk Scenkonst 51 Partsgemensam statistik 2011

60 2011 Kvinnor 254 Kontorsservicearbete år år år år Totalt Telefonist/Receptionist år år år år Totalt Allmänt servicearbete -25 år år år år år år Totalt Lokalvårdare/Städare -25 år år år år år år 4 Totalt Svensk Scenkonst 52 Partsgemensam statistik 2011

61 2011 Kvinnor 2552 Restaurangarbete/Servering -25 år år år år år 1 Totalt Svensk Scenkonst 53 Partsgemensam statistik 2011

62 2011 Kvinnor 26 EKONOMI / FINANS år år år år Totalt Ekonomiarbete år år år år år 4 Totalt Ekonom/Utredare år år år år 4 Totalt Ekonomiassistent år år år år år 3 Totalt Redovisningsarbete år år år år Totalt Svensk Scenkonst 54 Partsgemensam statistik 2011

63 2011 Kvinnor 2621 Redovisningschef/-ansvarig år år år 3 Totalt Redovisningsman år år år Totalt Controllerarbete år 2 Totalt Svensk Scenkonst 55 Partsgemensam statistik 2011

64 2011 Kvinnor 27 IT år år 3 Totalt Svensk Scenkonst 56 Partsgemensam statistik 2011

65 2011 Kvinnor 29 PERSONAL- OCH INFORMATIONSARBETE -25 år år år år år Totalt Personalarbete år år år Totalt Personaladministratör år år 1 Totalt HR-specialist/Personalman år år Totalt Löneadministration år år år år år Totalt Löneadministratör år år år år år 4 Totalt Svensk Scenkonst 57 Partsgemensam statistik 2011

66 2011 Kvinnor 294 Informations-/Kommunikationsarbete -25 år år år år år år Totalt Informatör/Kommunikatör år år 4 Totalt Biblioteks-/Arkivarbete -25 år år år år år år 2 Totalt Företagshälsovårdsarbete år år 4 Totalt Svensk Scenkonst 58 Partsgemensam statistik 2011

67 2011 Kvinnor 60 Föreställningsteknik -25 år år år år år Totalt Scentekniskt arbete år år år år Totalt Scenchef, scenmästare och biträdande scenmäs år år 2 Totalt Scentekniker, teatertekniker och scenarbetar år år år år Totalt Belysningstekniskt arbete -25 år år år år 2 Totalt Belysningsmästare och biträdande belysningsm -25 år år år år 1 Totalt Svensk Scenkonst 59 Partsgemensam statistik 2011

68 2011 Kvinnor 6033 Belysningstekniker år år år 1 Totalt Ljudtekniskt arbete år år år år 1 Totalt Ljudtekniker år år år år 1 Totalt Rekvisitatekniskt arbete år år år Totalt Rekvisitör år år år år Totalt Attributör år 3 Totalt Svensk Scenkonst 60 Partsgemensam statistik 2011

69 2011 Kvinnor 607 Inspicientarbete år år år 3 Totalt Inspicient - dramatisk teater år år år 1 Totalt Inspicient - orkester år år 4 Totalt Övrigt inom föreställningsteknik år år år år 3 Totalt Tekniker som arbetar inom två eller fler omr år år 1 Totalt Svensk Scenkonst 61 Partsgemensam statistik 2011

70 2011 Kvinnor 61 Kostymteknik -25 år år år år år år Totalt Kostymtillverkningsarbete år år år år Totalt Chef, arbetsledare och föreståndare inom kos år år år år 4 Totalt Tillskärare år år år Totalt Skräddare / sömmerska / kostymmästare år år år år Totalt Svensk Scenkonst 62 Partsgemensam statistik 2011

71 2011 Kvinnor 6114 Patinerare år 4 Totalt Övrigt kostymtillverkningsarbete år år år 3 Totalt Kostymtecknararbete år år år 1 Totalt Påkläderiarbete -25 år år år år år år 2 Totalt Chef, arbetare och föreståndare inom påkläde år år år 3 Totalt Påklädare -25 år år år år år 2 Totalt Svensk Scenkonst 63 Partsgemensam statistik 2011

72 2011 Kvinnor 619 Övrigt inom kostymteknik år år år år 3 Totalt Tvätteri- och kostymvårdsarbete år år 1 Totalt Övrigt kostymtekniskt arbete år år år år 3 Totalt Svensk Scenkonst 64 Partsgemensam statistik 2011

73 2011 Kvinnor 62 Dekortillverkning -25 år år år år år Totalt Scenografiskt arbete år år 1 Totalt Scenograf år år 1 Totalt Snickeriarbete -25 år år år 1 Totalt Snickare -25 år år år 1 Totalt Dekormåleriarbete år år år år Totalt Svensk Scenkonst 65 Partsgemensam statistik 2011

Lönestatistik 2013 Svensk Scenkonst. Januari 2014

Lönestatistik 2013 Svensk Scenkonst. Januari 2014 Lönestatistik 2013 Svensk Scenkonst Januari 2014 Förord Denna rapport innehåller lönestatistik för anställda vid Svensk Scenkonsts medlemsföretag 2013 inom teater-, dans- och musikinstitutioner. Insamling,

Läs mer

Lönestatistik 2012 Svensk Scenkonst. November 2012

Lönestatistik 2012 Svensk Scenkonst. November 2012 Lönestatistik 2012 Svensk Scenkonst November 2012 Förord Denna rapport innehåller lönestatistik för anställda vid Svensk Scenkonsts medlemsföretag 2012 inom teater-, dans- och musikinstitutioner. Insamling,

Läs mer

Jämställdhetscheck för anställda vid svenska teatrar Framtagen av Teaterförbundet och Svensk Scenkonst

Jämställdhetscheck för anställda vid svenska teatrar Framtagen av Teaterförbundet och Svensk Scenkonst Jämställdhetscheck för anställda vid svenska teatrar Framtagen av Teaterförbundet och Svensk Scenkonst Inledning Teaterförbundet och Svensk Scenkonst samarbetar sedan flera år tillbaka i frågor som rör

Läs mer

Lönestatistik 2010-06-01. efter lönerevisionstillfället 2010-01-01. Anställda inom Försäkringskassan

Lönestatistik 2010-06-01. efter lönerevisionstillfället 2010-01-01. Anställda inom Försäkringskassan Lönestatistik 2010-06-01 efter lönerevisionstillfället 2010-01-01 Anställda inom Försäkringskassan Partsgemensam lönestatistik Lönestatistikens syfte och användning Denna statistik syftar till att ge en

Läs mer

Andel av Af Kulturs total. 2452 Konstnärer. Totalt inskrivna Af Kultur. Andel av Af Kulturs totalt inskr.

Andel av Af Kulturs total. 2452 Konstnärer. Totalt inskrivna Af Kultur. Andel av Af Kulturs totalt inskr. 1(5) Aktuella data 2008-08-31 för specifika yrkesgrupperna journalister, konstnärer (målare), skådespelare och musiker 2451 Journalister 2452 Konstnärer 2455 Skådespelare Inskrivna 1439 16% 1204 14% 1062

Läs mer

Medellön anger genomsnittslönen, det vill säga den totala lönesumman dividerad med antalet observationer. Stockholm i januari 2008

Medellön anger genomsnittslönen, det vill säga den totala lönesumman dividerad med antalet observationer. Stockholm i januari 2008 Medlemsinformation. Jusektidningen februari 2008. Tryckt hos Sörmlands Grafiska AB. LÖNESTATISTIK 2007 I detta material presenteras Juseks statistik över löneläget i september 2007. Statistiken kan tjäna

Läs mer

Lönestatistik 2012 Samhällsvetare

Lönestatistik 2012 Samhällsvetare Lönestatistik 2012 Samhällsvetare Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Lönestatistik - Högskolan i Gävle 2003-02-28

Lönestatistik - Högskolan i Gävle 2003-02-28 1(5) Lönestatistik - Högskolan i Gävle 2003-02-28 Den redovisade lönen i tabellen utgörs av månadslönen (grundlönen) för februari månad 2003. Prefekter och övriga chefer med grundanställning som lärare

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget 2016-04-20 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas

Läs mer

Deltidsanställdas löner har räknats upp till heltidslöner med hjälp av inrapporterad deltidsprocent.

Deltidsanställdas löner har räknats upp till heltidslöner med hjälp av inrapporterad deltidsprocent. Bygger på insamling av löner för medlemmar som ej omfattas av någon partsgemensam lönestatistik och som har en ALS kod (Arbetsgruppering för lönestatistik) observera: Denna statistik bygger på insamling

Läs mer

Skådespelare, regissörer, koreografer, scenografer, kostymdesigner, dramaturger m fl

Skådespelare, regissörer, koreografer, scenografer, kostymdesigner, dramaturger m fl Nytt pensionsavtal och omställningsavtalet TRS Det här innebär avtalen för Skådespelare, regissörer, koreografer, scenografer, kostymdesigner, dramaturger m fl DET HÄR INNEBÄR DE NYA AVTALEN FÖR SKÅDESPELARE,

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget inför lönerevisionen 2012

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget inför lönerevisionen 2012 Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget inför lönerevisionen 2012 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012 Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät

Läs mer

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2008 090508 (ml statistik/lönestat statl 08)

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2008 090508 (ml statistik/lönestat statl 08) Veterinärförbundets lönestatistik 2008 för bl a statligt anställda veterinärer Förbundet tackar alla som har bidragit med uppgifter till statistiken. Av inkomna svar har 521 bearbetats. Den totala svarsprocenten

Läs mer

LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER

LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER LÖNESTATISTIK FÖR FARMACEUTER Här kommer 2015 års lönestatistik för farmaceuter. Fortfarande är vår statistik unik på så sätt att den ger möjlighet till överblick

Läs mer

ALMEGA Tjänsteförbunden STD

ALMEGA Tjänsteförbunden STD Näringslivets yrkesklassificering 2010 - NYK 2010-85 Statistik Apr, 2012 ALMEGA Tjänsteförbunden STD Konsult-, arkitekt- och projektledningsföretag Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen 2016-04-20 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut

Läs mer

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september 2003 till september 2004 Löneutveckling till följd av RALS 2002-2004 2005-05--25 0505-0450-21 2 Innehåll Förord 5 Det statliga avtalsområdet

Läs mer

Lönestatistik 2014 för företagsläkare och skolläkare

Lönestatistik 2014 för företagsläkare och skolläkare Stockholm 2015-04-13 Till Läkarförbundets lokal- och yrkesföreningar Nr 8 2015 Lönestatistik 2014 för företagsläkare och skolläkare Bakgrund och syfte Läkarförbundet skickade i januari 2015 ut en enkät

Läs mer

Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort

Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort En partsgemensam satsning Målsättning att de statistiska skillnaderna i lön mellan kvinnor och män som utför lika arbete och som inte kan förklaras väsentligen

Läs mer

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september 2011 - september 2012 Avtalsperioden 2010-2012 Rapportserie 2013:5 Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden

Läs mer

Löneutveckling på det statliga området

Löneutveckling på det statliga området Löneutveckling på det statliga området Den första lönerevisionen i RALS 2007 2010 Dnr 0906-0314-21 Rapportserie 2009:2 Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket 2009 Löneutveckling på det statliga området Den

Läs mer

Övergripande lönestatistik avseende september 2014

Övergripande lönestatistik avseende september 2014 www.svensktnaringsliv.se MARS 2015 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Fakta om löner i våra medlemsföretag Arkitektkopia AB, Bromma, 2015 Övergripande lönestatistik avseende september

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut årligen

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut årligen till

Läs mer

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 Bilaga 1 BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR VID JÄMFÖRELSER MELLAN OPERAHUS På grund av skillnader i redovisningarna av verksamheterna är en jämförelse

Läs mer

VD-löner April 2011

VD-löner April 2011 VD-löner 2010 April 2011 Stor spridning av VD-lönerna 1 Stor spridning av VD-lönerna har drygt 60 000 medlemsföretag. Omkring 40 000 företag är mindre, ägarledda företag med färre än 10 anställda. Ersättningen

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Så använder du statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 8 Hela arbetsmarknaden 9 Lön efter examensår och sektor 9

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige 2013 års lönestatistik Ingenjörer bidrar till snabb utveckling och hög tillväxt hos sina arbetsgivare det ska märkas på lönen. Sverige är beroende av kompetenta

Läs mer

Statistikens omfattning och uppbyggnad

Statistikens omfattning och uppbyggnad Bygger på insamling av löner för medlemmar som ej omfattas av någon partsgemensam lönestatistik och som har en ALS kod (Arbetsgruppering för lönestatistik) observera: Denna statistik bygger på insamling

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2017 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Löneutveckling till följd av RALS 2007-2010 under statistikperioden september 2007 september 2010 Rapportserie 2011:6 Arbetsgivarverket Löneutveckling på det

Läs mer

Lönestatistik 2012 Systemvetare

Lönestatistik 2012 Systemvetare Lönestatistik 2012 Systemvetare Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2013 års löneenkät 2 Löneenkät 2013 Innehåll Tack 3 Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor

Läs mer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Din lön Statistiken är baserad på löneenkäter som Jusek har samlat in under oktober 2013, från yrkesverksamma medlemmar anställda vid advokatbyrå*. Samtliga löneuppgifter

Läs mer

KFS Lönestatistik 2013

KFS Lönestatistik 2013 KFS Lönestatistik 2013 Översiktlig information om löneläget och lönespridningen för olika typer av arbeten inom KFS avtalsområden. Resultatet är baserat på de uppgifter som medlemsföretagen redovisat till

Läs mer

Lönestatistik 2012 Jurister

Lönestatistik 2012 Jurister Lönestatistik 2012 Jurister Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Månadslöner inom den privata sektorn

Månadslöner inom den privata sektorn Löner och arbetskraftskostnader 2011 Månadslöner inom den privata sektorn Lönerna för månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn 3 255 euro i oktober 2010 Enligt Statistikcentralen var lönen för

Läs mer

Projektbeskrivning för stipendiater 2014

Projektbeskrivning för stipendiater 2014 Projektbeskrivning för stipendiater 2014 Vadstena-Akademiens stipendiatplatser Innehåll i broschyren: 1. Projektbeskrivning för sångarstipendiater 2. Projektbeskrivning för musikerstipendiater 3. Projektbeskrivning

Läs mer

HR Commitment presenterar. Statistik gällande 2014 års löner för bolagsjurister i Sverige

HR Commitment presenterar. Statistik gällande 2014 års löner för bolagsjurister i Sverige HR Commitment presenterar Statistik gällande 214 års löner för bolagsjurister i Sverige 2 Inledning HR Commitment har sedan 28 i samarbete med Bolagsjuristernas Förening tagit fram lönestatistik för bolagsjurister

Läs mer

Övergripande yrkanden avtalsrörelsen 2016

Övergripande yrkanden avtalsrörelsen 2016 Övergripande yrkanden avtalsrörelsen 2016 Målsättning Svensk Scenkonsts målsättning är att ha kollektivavtal som är branschanpassade, verksamhetsnära och tydliga. De ska möjliggöra att verksamhet planeras

Läs mer

Riktlinjer för kvalifikationsregler och förmånsnivåer för Kollektivavtalsstiftelsen Scenkonstens Omställning och Karriärväxling (SOK)

Riktlinjer för kvalifikationsregler och förmånsnivåer för Kollektivavtalsstiftelsen Scenkonstens Omställning och Karriärväxling (SOK) PROTOKOLLSBILAGA 2 Riktlinjer för kvalifikationsregler och förmånsnivåer för Kollektivavtalsstiftelsen Scenkonstens Omställning och Karriärväxling (SOK) 1 Allmänt Styrelsen för Kollektivavtalsstiftelsen

Läs mer

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet www.likalon.nu Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Stureplan 4c, 114 35 Stockholm Tel 08-611 17

Läs mer

Löner för offentligt anställda på Åland år 2015

Löner för offentligt anställda på Åland år 2015 Statistik 2016:3 Löner för offentligt anställda på Åland år 2015 Landskapsanställda, kommunalt anställda samt statligt anställda Lönestatistik I lönestatistiken redovisas medellöner och lönespridning för

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI 2012 Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Inledning 2 1. Inledning samlar in och sammanställer lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna.

Läs mer

Din lön. Lönestatistik

Din lön. Lönestatistik Din lön Lönestatistik Statistik från Juseks löneenkät hösten 2011 Innehåll Samtal om lön 3 Saco Lönesök 6 Lönesamtalet steg för steg 7 Så använder du statistiken 8 Hela arbetsmarknaden 9 Examensårsvisa

Läs mer

Lönestatistik september Södra Sverige Anställda exklusive chefer

Lönestatistik september Södra Sverige Anställda exklusive chefer Lönestatistik september 2016 Södra Sverige Anställda exklusive chefer Om statistiken Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet två gånger per år, i september

Läs mer

Lönestatistik september Hela riket Anställda exklusive chefer

Lönestatistik september Hela riket Anställda exklusive chefer Lönestatistik september 2016 Hela riket Anställda exklusive chefer Om statistiken Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet två gånger per år, i september

Läs mer

Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013

Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013 Stockholm 2014-04-25 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Nr 3 2014 Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013 Bakgrund och svarsfrekvens Läkarförbundet skickade i januari

Läs mer

VD-löner 2009. Mars 2010

VD-löner 2009. Mars 2010 VD-löner 2009 Mars 2010 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer 1 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer har drygt 59 000 medlemsföretag. Två av tre företag är

Läs mer

Lönestatistik privat sektor

Lönestatistik privat sektor Lönestatistik privat sektor I privat sektor ingår Vårdföretagarna, KFO, KFS, Svenska kyrkan och Arbetsgivaralliansen. Här hittar du översiktlig statistik om lön och löneutveckling för dessa arbetsgivarorganisationer.

Läs mer

Fas 1: förtroende, specialisering & manus

Fas 1: förtroende, specialisering & manus Budgetberäkning för Projekt X Förberedelser antal pers lönekostn/mån antal mån Projektledare, research, idéutveckling, möten med styrgrupp, samarbetspartners och medfinansiärer etc. 1 52 000 0,6 31 200

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Bakgrund och svarsfrekvens

Bakgrund och svarsfrekvens Bakgrund och svarsfrekvens Läkarförbundet skickade i december 2010 ut en enkätundersökning riktad till medlemmarna i Företags- och Skolläkarföreningen. Syftet med undersökningen har varit att kartlägga

Läs mer

Månadslöner inom den privata sektorn

Månadslöner inom den privata sektorn Löner och arbetskraftskostnader 2016 Månadslöner inom den privata sektorn Medellönerna för månadsavlönade inom den privata sektorn 3 970 euro för män och 3 150 euro för kvinnor Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Scenkonstens omställnings- och karriärväxlingsavtal

Scenkonstens omställnings- och karriärväxlingsavtal PROTOKOLLSBILAGA 1 Scenkonstens omställnings- och karriärväxlingsavtal 1 Omfattning Detta avtal omfattar anställda inom angivna konstnärliga yrkesgrupper vid offentligt finansierade teater-, dans- och

Läs mer

(4) Kund- och medborgarservice (13) (nivå 6 saknas) Utbildningsarbete (21) (nivå 1 saknas) Utbildnings- och forskningsadministration (22)

(4) Kund- och medborgarservice (13) (nivå 6 saknas) Utbildningsarbete (21) (nivå 1 saknas) Utbildnings- och forskningsadministration (22) Nyckel till arbetsområden och nivåbeskrivningar Följande indelning används i enkäten. Inom parentes anges sifferkoderna på de arbetsområden i BESTA-systemet som närmast motsvarar enkätens arbetsområden:

Läs mer

Befattningvärdering; en bas för lönedifferentiering. transportgruppen.se

Befattningvärdering; en bas för lönedifferentiering. transportgruppen.se Befattningvärdering; en bas för lönedifferentiering transportgruppen.se Lönsam lönesättning - Sätt rätt lön TransportGruppen, februari 2014 Befattningsvärdering; en bas för lönedifferentiering INLEDNING

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2016 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Jämställdhetsrapport 2010/2011

Jämställdhetsrapport 2010/2011 Jämställdhetsrapport 2010/2011 Statistik För att svara mot de övergripande målformuleringarna om att utjämna och förhindra skillnader, har könsuppdelad statistik tagits fram. Brister i personalsystemet

Läs mer

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Sofia Löfgren, SCB John Ekberg, Medlingsinstitutet Almedalen 3 juli 2014 Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB

Läs mer

Arvodesenkät. Resultat 2014. Egenföretagare. www.dik.se/lonestatistik

Arvodesenkät. Resultat 2014. Egenföretagare. www.dik.se/lonestatistik Resultat 2014 Egenföretagare Arvodesenkät www.dik.se/lonestatistik DIK:s arvodesstatistik för egenföretagare baseras på en årlig enkät som vänder sig till förbundets medlemmar som angett att de bedriver

Läs mer

TALARMANUS TILL KURSBILDERNA 2012 FÖR LIKA LÖN DEN NYA ARBETSMETODEN FÖR ATT ÅTGÄRDA OSAKLIGA LÖNESKILLNADER MELLAN KVINNOR OCH MÄN

TALARMANUS TILL KURSBILDERNA 2012 FÖR LIKA LÖN DEN NYA ARBETSMETODEN FÖR ATT ÅTGÄRDA OSAKLIGA LÖNESKILLNADER MELLAN KVINNOR OCH MÄN TALARMANUS TILL KURSBILDERNA 2012 FÖR LIKA LÖN DEN NYA ARBETSMETODEN FÖR ATT ÅTGÄRDA OSAKLIGA LÖNESKILLNADER MELLAN KVINNOR OCH MÄN BILD 1 Hälsa deltagarna välkomna och introducera kursens syfte. Be deltagarna

Läs mer

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Rön om lön och kön Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Sammanfattning Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga

Läs mer

Din lön. Lönestatistik Advokatbyråer. Akademiker förbundet för jurister, civilek systemvetare, personalvetare samhällsvetare

Din lön. Lönestatistik Advokatbyråer. Akademiker förbundet för jurister, civilek systemvetare, personalvetare samhällsvetare Din lön Lönestatistik 2009 Advokatbyråer Akademiker förbundet för jurister, civilek ono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Innehåll Förord... 3 Juridiskt arbete/advokater/biträdande jurister...

Läs mer

Löneutveckling på det statliga området

Löneutveckling på det statliga området Löneutveckling på det statliga området Uppskattad löneutveckling hittills till följd av RALS 2007 2010 under statistikperioden september 2007 september 2009 Rapportserie 2010:2 Arbetsgivarverket Löneutveckling

Läs mer

Lönerapport 2008 Maj 2009

Lönerapport 2008 Maj 2009 Lönerapport 28 Maj 29 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 28 men innehåller även jämförelser med tidigare år. Den statistik

Läs mer

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel,

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel, Lön De tio vanligaste yrkesgrupperna 2000 Antal i 1 000-tal, könsfördelning (%) samt kvinnornas lön i procent av männens. Hel- och deltidsanställda. Rangordnade efter samtliga i yrkesgruppen Yrkesgrupp

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Bilaga 8. Stadsledningskontoret Sida 1 (5) Administrativa avdelningen

Bilaga 8. Stadsledningskontoret Sida 1 (5) Administrativa avdelningen Bilaga 8 Stadsledningskontoret Sida 1 (5) Administrativa avdelningen 2016-12-22 inför löneöversynen 2017 Stadsledningskontoret har gjort en löneanalys inför löneöversynen 2017. Nedanstående analys är förankrad

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009 VD-löner 28 en statistisk redovisning Mars 29 Stor spridning av VD-lönerna 1 Stor spridning av VD-lönerna har drygt 55 medlemsföretag. Drygt två av tre företag är mindre, ägarledda företag med färre än

Läs mer

Lönestatistik 2012 Advokatbyråer

Lönestatistik 2012 Advokatbyråer Lönestatistik 2012 Advokatbyråer Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Timlöner inom den privata sektorn 2012

Timlöner inom den privata sektorn 2012 Löner och arbetskraftskostnader 2013 Timlöner inom den privata sektorn 2012 Timlönerna inom den privata sektorn som högst redan bland fyrtioåringarna Enligt Statistikcentralen var lönen för den ordinarie

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2009

Lönestrukturstatistik 2009 Löner och arbetskraftskostnader 2010 Lönestrukturstatistik 2009 Utbildningens inverkan på lönen störst bland löntagare inom kommunsektorn år 2009 Enligt Statistikcentralens statistik över lönestrukturer

Läs mer

LÖNEKARTLÄGGNING 2011 LJUSNARSBERGS KOMMUN

LÖNEKARTLÄGGNING 2011 LJUSNARSBERGS KOMMUN LÖNEKARTLÄGGNING 211 LJUSNARSBERGS KOMMUN Innehåll INLEDNING... 1 1. BAKGRUND... 1 1.1. Diskrimineringslagen...1 2. METOD... 2 2.1. Verktyg...2 2.2. Arbetsgång...2 3. PERSONALPOLITISKT PROGRAM... 2 4.

Läs mer

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Personalenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Östra Sjögatan 16 Tel 0480-45 00 00 vx Innehåll Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förhandlingsutrymme

Läs mer

Modellprognos för konjunkturlönestatistikens definitiva utfall för mars 2016-februari 2017

Modellprognos för konjunkturlönestatistikens definitiva utfall för mars 2016-februari 2017 Modellprognos för konjunkturlönestatistikens definitiva utfall för mars 2016-februari 2017 Medlingsinstitutets modell för den definitiva löneökningstakten i ekonomin som helhet visar på en ökning på mellan

Läs mer

LIKA LÖN HANDBOKEN. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

LIKA LÖN HANDBOKEN. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet LIKA LÖN HANDBOKEN Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet 2011 www.likalon.nu Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Stureplan 4c, 114 35 Stockholm Tel 08-611 17 30 www.bao.se Finansförbundet

Läs mer

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Staffan Brantingson 3 Bland tre undersökta yrkesgrupper har privatanställda chefer mest att tjäna på en högskoleutbildning. För denna

Läs mer

Anvisningar till Befattningssystem församlingar - BSF 01

Anvisningar till Befattningssystem församlingar - BSF 01 Anvisningar till Befattningssystem församlingar - BSF 01 De centrala parterna har nu avslutat den översyn av BSF som finns omtalad i Kyrkans avtal 2000 (Bilaga 4, Centrala protokollsanteckningar II, Övriga

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Löner och allmänna anställningsvillkor, Privatteateravtalet Svensk Scenkonst Teaterförbundet Datum Den 14 och 24 juni 2013 Plats Närvarande för Svensk Scenkonsts lokaler

Läs mer

Lönestatistiken avser dels högskolan (medicinska fakulteterna) dels vissa statliga myndigheter. Uppgifterna finns också på Läkarförbundet hemsida.

Lönestatistiken avser dels högskolan (medicinska fakulteterna) dels vissa statliga myndigheter. Uppgifterna finns också på Läkarförbundet hemsida. Nr 5/2012 2013-03-25 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Statlig lönestatistik september 2012 Lönestatistiken avser dels högskolan (medicinska fakulteterna) dels vissa statliga myndigheter.

Läs mer

Bild- och videoteknik. Adi & Mak Omanovic Föreläsning 1 - Förproduktion

Bild- och videoteknik. Adi & Mak Omanovic Föreläsning 1 - Förproduktion Bild- och videoteknik Adi & Mak Omanovic Föreläsning 1 - Förproduktion Förproduktion Idé Synopsis Treatment Manus Storyboard Budget Casting Team Teknik Idé Jag har en grym filmidé! Filmidé Story, scen,

Läs mer

Bakgrund Visitas avtalsyrkanden

Bakgrund Visitas avtalsyrkanden Bakgrund Visitas avtalsyrkanden BAKGRUND VISITAS AVTALSYRKANDEN Lönesättningen är ett mycket viktigt verktyg för arbetsgivarna i besöksnäringen för kunna att utveckla sin verksamhet. För att förbättra

Läs mer

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 1 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Vad använder jag en pivottabell till?... 3 Hur skapar jag en pivottabell?... 4 Gör så här för att skapa en Pivottabell... 4 Beräkning av medellön...

Läs mer

Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall)

Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall) 1 (5) Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall) Lönestatistiken avser löneläget 1 september - 30 september 2014. Insamlingen är databaserad och skall levereras

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer Din lön Lönestatistik 2011 Advokatbyråer I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2011. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga individuella löne förhandlingarna

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad ADMINISTRATIV ASSISTENT ADMINISTRATIV CHEF ADMINISTRATIV GRUPPCHEF ADMINISTRATIV SEKRETERARE ADMINISTRATÖR ANLÄGGNINGSCHEF ANLÄGGNINGSINGENJÖR ANTIKVARIE ARBETSINSTRUKTÖR ARBETSKONSULENT ARBETSLEDARE Kvinnor

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2012

Lönestrukturstatistik 2012 Löner och arbetskraftskostnader 2013 Lönestrukturstatistik 2012 Statens medellöner har ökat mest av arbetsgivarsektorerna åren 2003-2012 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Sundsvalls kommun...

Läs mer

Löner i näringslivet. Björn Lindgren April, 2004

Löner i näringslivet. Björn Lindgren April, 2004 Löner i näringslivet Björn Lindgren April, 2004 1 Löner i näringslivet SAMMANFATTNING En arbetare i det privat näringslivet tjänade i genomsnitt 239 000 kr under 2003. En tjänsteman tjänade i genomsnitt

Läs mer

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012 Lönestatistik Avser lönenivåerna 2012 Innehåll Förord 3 Allmänt 4 5 Varför samlar vi in lönestatistik år efter år 4 Definitioner 4 Sektorsfördelning 4 Fakta 4 Löneutveckling 5 Landsting 6 7 Fakta 6 L1.

Läs mer

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 modell policy policy för lön plan program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 Ansvarig: Personalchef Revideras:

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Etikettlista AID för Räddningstjänsten

Etikettlista AID för Räddningstjänsten Etikettlista AID för Räddningstjänsten Ledningsarbete (Kompletterande chefs-/ledningskod är obligatorisk för gruppen 101010-109090. Dessa samt övriga kompletterande koder återfinns i bilaga 2) koderna

Läs mer