Telefax 330 BRUKSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telefax 330 BRUKSANVISNING"

Transkript

1 Telefax 330 BRUKSANVISNING 1

2 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12 Mottagningsfacket...12 Nätsladden...12 Telesladden...13 Tonval eller pulsval?...13 Påfyllning av mottagningspapper...14 Viloläge...15 Automatisk sax...16 Automatiskt test efter byte av mottagningspapper Automatiskt test när telefaxen sätts på...16 Automatiskt test när pappersluckan stängs...16 Manuellt saxtest...17 Koppla ur PLUS-tjänsten Samtal väntar...17 PROGRAMMERING Vilka uppgifter kan programmeras?...20 Hur du väljer programmering med knapparna FUNKTIONER och VÄLJ...21 Datum och tid...22 ID-nummer...23 Eget namn...24 Varför är ID-nummer och Eget namn viktiga?...25 Sidhuvud...25 Snabbval...26 Kortnummer...27 Programmering av paus...27 Parametrar...28 Parametertabell STANDARDFUNKTIONER...31 Sändning...32 Krav på dokumenten...32 Hur du matar in dokumenten...33 Sändningsparametrar...34 Uppringningsmetoder...35

3 INNEHÅLL Kvitto...39 Reserverad sändning...40 Mottagning...41 Automatisk mottagning...41 Manuell mottagning...41 Automatisk sax...41 Talkontakt...42 Din egen begäran om talkontakt...42 Motpartens begäran om talkontakt...43 Kopiering...44 AVANCERADE FUNKTIONER Tidsinställd sändning...46 Annullering av tidsinställd sändning...47 Kommunikation med lösen...48 Programmering av lösen Sändning...49 Mottagning...49 Polling...50 Hämta dokument...50 Tidsinställd polling...51 Lämna dokument...52 Lämna dokument med lösen...52 RAPPORTER OCH LISTOR Utskrift av rapporter och listor...54 Trafikrapport...54 Snabbvalslista...55 Kortnummerlista...55 Parameterlista...56 PROBLEMLÖSNING Halv sändningshastighet...58 Åskskydd...58 Felmeddelanden...59 Informationskoder...59 Övrigt...60 Felsökning...61 Om du behöver hjälp...61 TEKNISKA DATA SAKREGISTER SNABBVALS- OCH KORTNUMMERLISTOR

4 FUNKTION HUR FUNGERAR EN TELEFAX? Ordet telefax betyder ungefär gör lika i fjärran enklare uttryckt fjärrkopiera. Men hur går egentligen denna fjärrkopiering till? Helt lika originalet blir inte kopian, det har du nog sett. Det beror på att originalet sänds över punkt för punkt. En A4-sida delas in i sammanlagt nästan två miljoner punkter eller snarare rutor. När originalet matas in i telefaxen, undersöker telefaxen om varje ruta är vit eller svart. Först undersöks den första rutan på den första raden, sedan den andra rutan på samma rad, därefter den tredje osv. Rutorna sänds över till mottagaren som sätter ihop dem igen till en kopia. För en normal sida tar allt detta högst en minut om man har en Grupp 3-telefax och det har nästan alla idag. En del äldre telefaxar tillhör Grupp 2; då tar det högst tre minuter. Grupp 2 resp 3 syftar på olika specifikationer i en internationell standard för telefaxar. En Grupp 3-telefax kan oftast kommunicera med en Grupp 2-telefax, men det är förstås den långsammare Grupp 2-telefaxen som bestämmer överföringstiden. När du ska sända ett fax ringer du upp på samma sätt som med en vanligt telefon. Telefaxen i andra änden svarar och sänder en speciell ton, så att din telefax ska veta att den verkligen kommit till en annan telefax och inte en vanlig telefon. Därefter sänder den andra telefaxen sin ID (oftast telefonnumret; brukar synas i teckenfönstret på din telefax) och uppgifter om vilka funktioner den kan hantera. Din telefax kvitterar genom att sända motsvarande uppgifter och sin ID. Vidare kontrollerar telefaxarna förbindelsens kvalitet. Hela denna procedur brukar kallas handskakning, ett träffande namn. Först nu är det dags att sända den första sidan. När en sida är sänd, väntar din telefax på beräftelse från den andra telefaxen att mottagningen är godkänd. Först därefter sänds nästa sida. Fördelen med detta är att du aldrig behöver sända om sidor som blivit godkända. Om det t.ex. blir fel under sändningen av sid 17, behöver du bara sända om sid 17 och följande sidor, men inte sid Detta är förstås en förenklad beskrivning av hur det går till. Vi skulle kunna ha berättat mycket mer, t.ex. om den scanner som avsöker varje sida, om kodningen av datasignalen från scannern, om modemet som sänder ut den kodade datasignalen på telefonnätet osv. Men det viktigaste för dig är nog hur du ska använda din telefax. Om det handlar alla övriga sidor i denna bruksanvisning. 4

5 1. INLEDNING 1INLEDNING 5

6 1. INLEDNING Gratulerar till valet av Telefax 330! Telefax 330 kan med fördel placeras på ett skrivbord. Den är enkel att använda och lätt att bära med sig och har många praktiska funktioner. Telefax 330 är kompatibel med Grupp 3- och Grupp 2-telefaxar, se sid 4, och har bl.a. följande funktioner: automatisk dokumentmatare automatisk sax teckenfönster med 16 tecken 10 snabbval 30 kortnummer. Telefaxen får inte utsättas för direkt solljus. Telefaxen får inte stå på ett underlag som förhindrar ventilationen på undersidan. Anslut inte telefaxen till samma vägguttag som apparater med motorer eller termostater. Telefaxen kan användas under följande miljöbetingelser: temperatur: 5-40 C, relativ luftfuktighet: 20-80%. Om du flyttar telefaxen från ett kallt till ett varmt utrymme, bör du vänta minuter innan du sätter på den. Annars kan du få problem med kondens. Rengör utsidan med en torr trasa eller en trasa som du har fuktat i rengöringsmedel och sedan vridit ur. Använd aldrig thinner eller lättflyktiga lösningsmedel. 6

7 1. INLEDNING Översikt Plasttunga Dokumentstöd Dokumentfack Dokumentguider Mottagningsfack Dokumentfrigörare (tryck för att kunna ta ut inmatat dokument) Manöverpanel Teleuttag Teckenfönster Dokumentutkast Papperslucka Uttag för nätsladd Volymratt Huvudströmbrytare Knapp för papperslucka 7

8 1. INLEDNING Manöverpanelen Denna knapp används för överföringar med lösen. Sändare och mottagare måste ha programmerat samma fyrsiffriga lösen. Vid programmering av ID-nummer ger denna knapp +. Teckenfönster. I viloläget visar teckenfönstret datum och tid. I alla andra lägen visar det meddelanden som anger telefaxens funktion eller talar om för dig vad du ska göra. Denna knapp har två funktioner. a) Uppringning med helt telefaxnummer. b) När linjen är öppen används den för TALKONTAKT. Denna knapp har två funktioner. a) För att välja kortnummer och repetition av senast slaget nummer. Ex: VÄLJ 1 2 START (kortnummer 12) VÄLJ 0 START (repetition) b) För att välja funktion i FUNKTIONER-läget, t.ex. polling. Med denna knapp ställer du in olika programmeringslägen: FUNKTIONER, UTSKRIFTER och PROGRAMMERING. FUNKTIONER VÄLJ LÖSEN TEL Denna lampa visar att telefaxen är inställd för manuell mottagning. MANUELL GRÅSKALA AUTO FIN Denna lampa visar att telefaxen är inställd för automatisk mottagning. MOTTAGN UPPLÖSN KVITTO R PAUS Denna knapp har tre funktioner. a) R-knapp. b) Inställning av manuellt eller automatiskt mottagningsläge. c) Bläddra fram tecken vid programmering av EGET NAMN. Denna knapp har tre funktioner. a) Inställning av upplösningen: FIN-GRÅSKALA-STANDARD. b) Vid programmering av snabbval och kortnummer ger denna knapp PAUS. c) Bläddra fram tecken vid programmering av EGET NAMN. Denna knapp har två funktioner. a) Startar utskrift av kvitto. Kvittot ger information om senaste överföringen. b) Vid programmering av snabbval och kortnummer ger den ett mellanslag. Denna lampa tänds vid sändning eller kopiering i FIN-läget. Denna lampa tänds vid sändning eller mottagning i GRÅSKALAläget. 8

9 1. INLEDNING Sifferknappar. Dessa 12 knappar används för att ringa upp precis som på en vanlig telefon Dokumentfrigörare. När du trycker på denna mekaniska knapp frigörs matarvalsarna så att du kan ta bort dokumentet LARM STOPP START / KOPIA Denna kontrollampa lyser när telefonlinjen är öppen, t.ex. vid sändning eller mottagning. Denna knapp återför telefaxen till vilo-läget. Denna lampa visar när mottagningspapperet nästan är slut, när papper har fastnat eller när det uppstår kommunikationsfel. Denna knapp har olika funktioner beroende på maskinens funktionsläge när du trycker på den. Den används för att: Starta uppringning när: - Du har tryckt ett snabbval. - Du har tryckt ett kortnummer. - Du har valt återuppringning. Starta kopiering när: - Ett dokument ligger i dokumentmataren och telefonlinjen ej är öppen. Starta sändning när: - Ett dokument ligger i dokumentmataren och telefonlinjen är öppen. Starta mottagning när: - Inget dokument ligger i dokumentmataren och telefonlinjen är öppen. Starta test av sax när: - Du håller den intryckt minst två sekunder. Återföra saxen till viloläget när: - Du håller den intryckt två sekunder efter att du har tagit bort papper som fastnat. 9

10 10

11 22. INSTALLATION INSTALLATION 11

12 2. INSTALLATION Montering Dokumentfacket Fäll upp dokumentstödet. Snäpplås Tryck dokumentfacket nedåt så att snäpplåsen fäster ordentligt. Mottagningsfacket För in mottagningsfacket under dessa plastfjädrar. Tryck facket inåt så att snäpplåsen fäster ordentligt. Nätsladden Ta bort skyddet till den dubbelhäftande tejpen på plasttungans fäste. Placera fästet på markerad plats med plasttungan vänd som bilderna visar. Ställ huvudströmbrytaren i läge O. Anslut sedan ena änden av nätsladden till uttaget på Telefax 330 och den andra änden till ett jordat vägguttag. Telefax 330 har ett inbyggt uppladdningsbart batteri för att snabbval, kortnummer och andra programmerade inställningar inte ska gå förlorade när strömmen stängs av. Batteriet håller informationen i ca 1 månad. I en nyinköpt Telefax 330 kan batteriet vara urladdat. Låt därför telefaxen stå inkopplad minst 12 timmar innan du stänger av strömmen. 12

13 2. INSTALLATION Telesladden Anslut telesladdens ena ände till anslutningen märkt LINE på vänster sida av Telefax 330. Anslut den andra änden till mellanproppen som sedan ansluts till telejacken. Om du har flera telejackar på samma abonnemang, bör du ansluta Telefax 330 till den första jacken. Annars kan telefaxkommunikationen avbrytas om någon använder en telefon som är ansluten till jack som ligger tidigare. Du kan ansluta en separat telefon till Telefax 330, vilket ger dig möjlighet att tala med mottagaren, se avsnittet Talkontakt sid 42. Telefonen ansluter du till mellanproppen. Telefax 330 är nu färdig att användas. Sätt på huvudströmbrytaren på baksidan. Vi rekommenderar dig att lämna telefaxen påkopplad utom när du flyttar den. Separat telefon, ej nödvändig Telejack Mellanpropp Telesladd Tonval eller pulsval? Telefax 330 levereras i tonvalsläge tonval kan nämligen användas i över 98 % av telefonnätet. För att kontrollera om också du kan använda tonval, försök sända ett fax, se sid 35. Om det går bra behöver du inte ställa om Telefax 330 till impulsval. Om kopplingstonen däremot inte upphör när du börjar slå numret, är du ansluten till en station/växel som fordrar impulsval. Då måste du ändra parameter 68 till "PULSVAL SVERIGE", se sid

14 2. INSTALLATION Påfyllning av mottagningspapper Fyll på mottagningspapper när en röd rand syns längs papperets kanter eller när teckenfönstret visar PAP- PER SLUT. Du behöver inte stänga av telefaxen för att göra detta. Telefax 330 kan använda pappersrullar på högst 30 m. En sådan räcker till ungefär 90 st A4-sidor. Olika telefaxar fordrar olika sorters mottagningspapper. För att vara säker på att få en sort som passar just Telefax 330, bör du köpa nytt papper i Telebutiken. Mottagningspapperet ska förvaras svalt, torrt och mörkt. 1. För pappersluckans knapp i pilens riktning för att öppna luckan. En varningston ljuder när pappersluckan är öppen. Tryck STOPP om du vill stänga av varningstonen. 2. Ta bort den gamla pappersrullen. 3. Packa upp den nya pappersrullen och placera den i utrymmet i telefaxen. Se till att rullen ligger åt rätt håll. Ta bort eventuellt mottagningspapper som finns kvar i telefaxen. 14

15 2. INSTALLATION 4. För in papperet genom slitsen ovanför valsen och dra ut det så att det sträcks. 5. Mata fram papperet ca 20 cm och stäng pappersluckan. 6. När du stänger pappersluckan klipps mottagningspapperet automatiskt av så att kanten hamnar precis bakom saxens guide. Därefter återgår saxen till sitt viloläge. Viloläge :50 Saxen beskrivs närmare i nästa avsnitt. När du har installerat papper intar Telefax 330 viloläge. Då lyser lampan AUTO och i teckenfönstret visas datum och tid. Nu bör du genast gå vidare till sidan 22 och programmera datum och tid, IDnummer samt eget namn. 15

16 2. INSTALLATION Automatisk sax Telefax 330 är utrustad med en automatisk sax. I följande fall genomför telefaxen automatiskt ett test för att kontrollera att saxen går tillbaka till viloläget och är färdig att aktiveras när det kommer ut mottagningspapper. Automatiskt test efter byte av mottagningspapper När du har satt i en ny rulle mottagningspapper i telefaxen (se nedan) genomförs saxtestet automatiskt. 1. Öppna pappersluckan. 2. För in mottagningspapperet genom slitsen och sträck papperet så att det inte ligger löst inne i utrymmet för pappersrullen. 3. Stäng pappersluckan. Saxen genomför automatiskt testet genom att klippa av en bit av det papper som just har satts i. 4. Saxen återgår till viloläget och stannar där. 5. Telefaxen återgår till viloläget. Automatiskt test när telefaxen sätts på När du sätter på telefaxen med huvudströmbrytaren, genomförs ett test av saxen automatiskt. 1. Kontrollera att mottagningspapperet är korrekt isatt. 2. Sätt på huvudströmbrytaren. Saxen klipper av en bit mottagningspapper och återgår till sitt viloläge. Saxtestet genomförs även om det inte finns något mottagningspapper i telefaxen. 3. Telefaxen återgår till viloläget. Automatiskt test när pappersluckan stängs Om du av någon anledning öppnar pappersluckan och sedan stänger den igen, genomförs saxtestet. 1. Öppna pappersluckan. 2. Stäng pappersluckan. Saxen genomför testet genom att klippa av mottagningspapperet och återgår sedan till sitt viloläge. STÄNG LOCKET STÄNG LOCKET SAXPROV : :50 SJÄLVKONTROLL SJÄLVKONTROLL :50 SAXPROV :50 16

17 2. INSTALLATION Manuellt saxtest Du kan testa saxen manuellt på följande sätt (pappersluckan kan vara antingen öppen eller stängd): 1. Kontrollera att mottagningspapperet sitter som det ska i sin slits, se sid Håll START intryckt två sekunder. Saxen klipper automatiskt av en bit mottagningspapper. 3. Telefaxen återgår till viloläget. SAXPROV :50 Koppla ur PLUS-tjänsten Samtal väntar Om du har PLUS-anslutning (dvs är ansluten till en AXE-station) och har kopplat in tjänsten Samtal väntar, bör du koppla ur den. Det gör du genom att lyfta på telefonluren och trycka #43#. Lägg på luren när du har fått besked från en talmaskin. Om tjänsten är inkopplad får du störningar på överföringen när någon ringer ditt nummer under pågående faxöverföring. 17

18 18

19 3. PROGRAMMERING 3PROGRAMMERING 19

20 3. PROGRAMMERING Vilka uppgifter kan programmeras? Du behöver programmera ett antal uppgifter för att Telefax 330 ska fungera på bästa sätt. De tre första punkterna nedan datum och tid, ID-nummer och eget namn måste du programmera genast. Övriga kan du göra senare, när du blivit van vid din telefax. Datum och tid Skrivs ut på mottagarens papper. ID-nummer Ditt telefaxnummer skrivs ut på mottagarens papper. Eget namn Ditt (företags-)namn skrivs ut på mottagarens papper. Snabbval och kortnummer För att snabbt och säkert kunna slå numret till mottagare du sänder till ofta. Parametrar För att anpassa telefaxen till dina egna önskemål och ditt eget sätt att arbeta. Lösen för sändning med lösen och pollingsändning Om du vill vara säker på att inte nå fel mottagare. På nästa sida finns en översikt som visar hur du använder knapparna FUNKTIONER och VÄLJ för att välja den funktion som du vill programmera eller utföra. Närmare beskrivning av varje funktion finns längre fram i bruksanvisningen. 20

21 3. PROGRAMMERING Hur du väljer programmering med knapparna FUNKTIONER och VÄLJ Här får du en sammanställning av de funktioner som du kan programmera. Närmare upplysningar finns på de angivna sidorna. Viloläget: :50 Tryck FUNKTIONER Tryck FUNKTIONER Tryck FUNKTIONER Tryck FUNKTIONER FUNKTIONER UTSKRIFTER PROGRAMMERING Tryck VÄLJ Tryck VÄLJ Tryck VÄLJ POLLING= TRAFIKRAPPORT LÖSEN Sid Tryck VÄLJ Sid 54 Tryck VÄLJ Sid 48 Tryck VÄLJ TIDSINSTÄLLD= Sid 46, 51 Tryck VÄLJ SNABBVALSLISTA Sid 54 Tryck VÄLJ LAGRA SNABBVAL Sid 26 Tryck VÄLJ ANTAL SIDOR= Sid 34 Tryck VÄLJ KORTNUMMERLISTA Sid 54 Tryck VÄLJ LAGRA KORTNUMMER Sid 27 Tryck VÄLJ REDUCERA HAST. Sid 58 Tryck VÄLJ PARAMETERLISTA Sid 54 Tryck VÄLJ DATUM & TID Sid 22 Tryck VÄLJ Tryck START för att starta en funktion Tryck STOPP för att återgå till viloläget ID-NUMMER Sid 23 Tryck VÄLJ EGET NAMN Sid 24 Tryck VÄLJ PARAMETRAR Sid 28 Tryck VÄLJ 21

22 3. PROGRAMMERING Datum och tid Datum och tid skrivs bl.a. ut på alla fax du sänder. Så här ställer du in den inbyggda klockan: 1. Tryck FUNKTIONER 3 gånger. 2. Tryck VÄLJ 4 gånger. 3. Tryck START. 4. Ange korrekt datum och tid med sifferknapparna. Datum visas i ordningen år-månad-dag. Du kan ändra ordningen med parameter 87, se sid Tryck START. Om du matade in omöjliga värden i steg 4 återgår teckenfönstret till steg Efter en sekund visar teckenfönstret nästa funktion som kan programmeras, se nästa sida. PROGRAMMERING DATUM & TID ÅÅ-MM-DD TI:MI :50 LAGRAT ID-NUMMER 7. Tryck STOPP om du vill återgå till viloläget :50 Återgå till viloläget Du kan alltid trycka STOPP om du ångrar dig eller gör fel, för att återgå till viloläget. 22

23 3. PROGRAMMERING ID-nummer Vid sändning skrivs ditt ID-nummer automatiskt ut på alla sidor. Vi föreslår att du använder ditt telefaxnummer som ID-nummer, men du kan använda vilket nummer som helst som är högst 20 tecken. Använd internationell standard för hur man skriver telefonnummer, t.ex är landsnumret för Sverige 8 står för riktnummerområde är abonnentnumret 1. Tryck FUNKTIONER 3 gånger. 2. Tryck VÄLJ 5 gånger. 3. Tryck START. Om ett nummer redan finns programmerat visas detta nummer. 4. Tryck START. 5. Ange ID-numret med sifferknapparna. Det kan bestå av upp till 20 siffror. Markören (understrykning) kan flyttas åt vänster med och åt höger med #. Tryck LÖSEN för att få symbolen + i början av ID-numret om så önskas. Mellanslag kan läggas in med ett tryck på KVITTO. 6. Tryck START. Om inget matades in i steg 5 visar teckenfönstret: PROGRAMMERING ID-NUMMER LAGRA NYTT ID-NR LAGRAT INGET LAGRAT 7. Efter en sekund visar teckenfönstret nästa funktion som kan programmeras, se nästa sida. EGET NAMN 8. Tryck STOPP om du vill återgå till viloläget :50 23

24 3. PROGRAMMERING Eget namn Du kan programmera Telefax 330 så att ditt privata namn eller företagsnamn skrivs ut automatiskt på alla sidor. 1. Tryck FUNKTIONER 3 gånger. 2. Tryck VÄLJ 6 gånger. 3. Tryck START. Om ett namn redan finns programmerat visas detta namn. 4. Tryck START. 5. Skriv in ditt namn med högst 16 tecken på följande sätt: a) Markören (understrykning) kan flyttas: Åt vänster med. Åt höger med #. b) Tryck UPPLÖSN, så visas alfabetet från A till Ö i teckenfönstret. Tryck MOTTAGN för att visa det från Ö till A. Om du håller knappen nedtryckt bläddras alfabetet framåt resp bakåt. Annars kommer det en ny bokstav varje gång du trycker på knappen. När önskad bokstav visas flyttar du markören med eller #. c) Tryck 0 för att radera tecknet över markören. d) Teckenfönstret återgår till viloläget om du trycker på STOPP under pågående programmering eller om det går mer än 60 sekunder utan att du trycker på någon knapp. e) De tecken som visas i marginalen kan användas. 6. Tryck START när du har skrivit in namnet. Om inget matades in i steg 5 visar teckenfönstret: PROGRAMMERING EGET NAMN LAGRA NYTT NAMN ABC-KONTORET A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ä Ü Ö Å Æ Ñ Ø [ ] ^ _ ` { }! " # $ % & +, -. / : ; < = LAGRAT INGET LAGRAT 7. Efter en sekund visar teckenfönstret nästa funktion som kan programmeras, se sid 28. PARAMETRAR 8. Tryck STOPP om du vill återgå till viloläget :50 24

25 3. PROGRAMMERING Varför är ID-nummer och Eget namn viktiga? ID-nummer och Eget namn är som avsändaren på ett brevpapper, de skrivs ut i sidhuvudet på de fax du sänder så att mottagaren ska veta vem som har sänt faxet. De skrivs även ut på alla dina listor, se sid Sidhuvud Överst på varje mottagen sida skrivs ett sidhuvud. Sidhuvudets innehåll beror på den sändande telefaxen, men det består normalt av avsändningstid, avsändarens ID-nummer samt sidnummer. Sidhuvudet skrivs ut innanför det mottagna dokumentets yta, varför det är viss risk att information blir dold. Genom att ändra parameter 07, se sid 28, kan du få sidhuvudet utskrivet utanför, varvid det mottagna papperet blir längre än det avsända dokumentet. Du kan också ta bort sidhuvudet helt. Så här kan sidhuvudet se ut hos mottagaren: 25

26 3. PROGRAMMERING Snabbval Om du lagrar en mottagares telefaxnummer som snabbval, kan du ringa upp genom att bara trycka en enda knapp samt START. Du kan lagra upp till tio snabbval. Varje snabbvalsnummer (sifferknapp 0-9) kan lagra två snabbvalsnummer, ett telefaxnummer och ett telefonnummer. Du kan alltså använda samma snabbvalssiffra för både telefon- och telefaxnumret till en av dina kontakter. Telefax 330 kommer att slå telefaxnumret om det finns ett dokument i dokumentfacket. Annars slår den telefonnumret. Sistnämnda fall har du dock bara nytta av om du har kopplat en separat telefon till mellanproppen. På sid 36 beskrivs hur du ringer upp med snabbval. 1. Tryck FUNKTIONER 3 gånger. 2. Tryck VÄLJ 2 gånger. 3. Tryck START. 4. Tryck om du ska mata in ett telefaxnummer. Tryck # om du ska mata in ett telefonnummer. 5. Ange snabbvalsnumret med sifferknapparna (en siffra), t.ex Efter en sekund visar teckenfönstret: Om ett nummer redan finns programmerat visas detta nummer. 7. Skriv in telefaxnumret med sifferknapparna. KVITTO ger mellanslag och PAUS ger paus, se längst ned på nästa sida. Redan programmerat nummer kan raderas genom att du skriver in mellanslag över samtliga siffror. 8. Tryck START. Om inget har programmerats förut och ingenting matades in i steg 8, visar teckenfönstret: INGET LAGRAT 9. Efter en sekund återgår teckenfönstret till steg 3 ovan. Du kan fortsätta med att lagra fler snabbval. PROGRAMMERING LAGRA SNABBVAL =FAXNR #=TFNNR SNABBVAL FAX: SNABBVAL TFN: SNABBVAL FAX:5 LAGRA FAXNR LAGRAT =FAXNR #=TFNNR 10. Tryck STOPP när du inte vill lagra fler snabbval :50 26 På sid 55 beskrivs hur du ber din fax att skriva ut en lista över lagrade snabbval. Du kan också föra en egen lista över dina snabbval, se sid 64.

27 3. PROGRAMMERING Kortnummer Förutom de ensiffriga snabbvalen, se föregående avsnitt, kan Telefax 330 lagra ytterligare 30 telefaxnummer som tvåsiffriga kortnummer. När du ringer upp behöver du bara trycka på några få knappar samt START, oavsett hur många siffror det finns i telefaxnumret. På sid 37 beskrivs hur du ringer upp med kortnummer. 1. Tryck FUNKTIONER 3 gånger. 2. Tryck VÄLJ 3 gånger. 3. Tryck START. 4. Ange det tvåsiffriga kortnumret (10-39) med sifferknapparna. 5. Efter en sekund visar teckenfönstret: Om ett nummer redan finns programmerat visas detta nummer. 6. Skriv in telefaxnumret med sifferknapparna. KVITTO ger mellanslag och PAUS ger paus, se längst ned på denna sida. Redan programmerat nummer kan raderas genom att du skriver in mellanslag över samtliga siffror. 7. Tryck START. Om inget har programmerats förut och ingenting matades in i steg 6, visar teckenfönstret: INGET LAGRAT 8. Efter en sekund återgår teckenfönstret till steg 3 ovan. Du kan fortsätta med att lagra fler kortnummer. PROGRAMMERING LAGRA KORTNUMMER KORTNUMMER: KORTNUMMER:23 LAGRA KORTNR LAGRAT KORTNUMMER: 9. Tryck STOPP när du inte vill lagra fler kortnummer :50 På sid 55 beskrivs hur du ber din fax att skriva ut en lista över lagrade kortnummer. Du kan också föra en egen lista över dina kortnummer, se sid 64. Programmering av paus Utlandsnummer består av två delar. Du måste vänta på ny kopplingston innan du kan slå den andra delen av numret. Vissa abonnentväxlar fordrar väntan på ny kopplingston efter nollan vid externa samtal. I båda dessa fall måste du redan vid programmeringen tänka på pausen för väntan på ny kopplingston. Pausen lägger du in genom att trycka PAUS. Den visas som " " i teckenfönstret. Telefaxen kommer nu att själv lyssna efter den nya kopplingstonen och sedan automatiskt fortsätta nummerslagningen. 27

28 3. PROGRAMMERING Parametrar Din telefax har en mängd justerbara parametrar som bestämmer telefaxens arbetssätt. Dessa parametrar, som du kan hitta i parametertabellen på nästa sida, är förinställda på fabriken och behöver vanligen inte ändras. Om du vill göra någon förändring gör du på följande sätt. Vissa parametrar, t.ex. upplösning vid sändning och sändning med lösen, kan ändras tillfälligt med speciella knappar strax innan du sänder ett dokument. När sändningen har avslutats återgår parametrarna till sina standardlägen. Andra parametrar kan endast ändras på nedanstående sätt. Ändringen kvarstår då tills du ändrar på nytt. 1. Tryck FUNKTIONER 3 gånger. 2. Tryck VÄLJ 7 gånger. 3. Tryck START. 4. Ange önskad parameters nummer, se nästa sida, t.ex. 06. Efter en sekund visas standardvärdet. 5. Om du vill ändra värdet, tryck för att öka det eller # för att minska det. PROGRAMMERING PARAMETRAR PARAMETER NR: PARAMETER NR: 06 8 SIGNALER 6 SIGNALER 6. Tryck START för att lagra det nya värdet och gå till nästa parameter. LAGRAT PARAMETER NR: 7. När du är färdig, tryck STOPP :50 På sid 56 beskrivs hur du skriver ut en lista över lagrade parametrar. 28

29 3. PROGRAMMERING Parametertabell Parameter nr Text i teckenfönster Beskrivning Parametervärden Närmare beskrivning 01 UTSKRIFT KVITTO efter varje sändning. AUTOMATISK *) MANUELL sid 34 *) Förinställt på fabriken. 03 UPPLÖSNING vid sändning. STANDARD *) FIN sid KOPIEUPPLÖSNING Upplösning vid kopiering. STANDARD FIN *) sid FÖRDRÖJT FAXSVAR Tar emot fax automatiskt även om telefaxen står i manuell mottagning. Antalet ringsignaler bestäms av parameter 06. JA *) NEJ sid ANTAL SIGNALER Antal ringsignaler för fördröjt faxsvar. 4 SIGNALER 6 SIGNALER 8 SIGNALER *) 10 SIGNALER 12 SIGNALER sid UTSKR SIDHUVUD Sidhuvudets plats i förhållande till mottaget dokuments yta. EJ UTSKRIFT UTANFÖR INNANFÖR *) sid LÖSENSÄNDNING NORMALLÄGE=FRÅN *) NORMALLÄGE=TILL 09 LÖSENMOTTAGNING NORMALLÄGE=TILL NORMALLÄGE=FRÅN *) sid 48 sid ANTAL ÅTERUPPR efter misslyckad uppringning *) osv t.o.m. 15 sid TONVAL/PULSVAL PULSVAL SVERIGE 16PPS EJ SVERIGE 20PPS EJ SVERIGE TONVAL *) sid DATUM/TID-FORMAT ÅÅ-MM-DD *) DD-MM-ÅÅ MM-DD-ÅÅ sid 22 29

30 30

31 4. STANDARD 431 STANDARDFUNKTIONER

32 4. STANDARD Sändning Krav på dokumenten Upp till 5 dokument kan läggas i dokumentfacket för automatisk sändning i en följd. Dokumenten ska ha följande storlek för att kunna sändas: max 216 mm min 128 mm A5 A4 min 70 mm max 700 mm Tjocklek: Enstaka ark: 0,060 0,18 mm (motsvarande en ytvikt på ca g/m 2 ) Flera ark: 0,060 0,16 mm (motsvarande en ytvikt på ca g/m 2 ) Du bör göra en kopia av dokumentet i en vanlig kopieringsmaskin och sända kopian istället, om dokumentet är: för tjockt skrynkligt trasigt genomskinligt, t.ex. overhead-film lagat med tejp för litet på specialpapper, t.ex. värmekänsligt eller självkopierande Observera: Gem och häftklammer måste tas bort. Klister, bläck, korrigeringsfärg och liknande måste ha torkat helt före sändning. 32

33 4. STANDARD Hur du matar in dokumenten 1. Fäll upp dokumentstödet. Justera dokumentguiderna efter dokumentets bredd. 2. Placera dokumentet med textsidan uppåt i dokumentfacket. Du kan placera högst fem ark på en gång i dokumentfacket. Det understa dokumentet kommer att sändas först. Detta gör att sidorna kommer att ligga i rätt ordning i mottagningsfacket hos de flesta mottagare. Om du vill att sidhuvudet ska komma överst på de mottagna sidorna, måste du placera dokumentet upp-och-ned i dokumentfacket :50 DOKUMENT LADDAS VIKTIGT: Kom ihåg att dokumenten ska matas in med textsidan uppåt! 3. Tre sekunder efter att DOKUMENT LADDAS visas, matas den första sidan som ska sändas automatiskt in ca 5 cm och är färdig att kopieras eller sändas. TIPS: Om du sänder mer än två sidor, kan du först lägga i en sida och kontrollera att DOKUMENT REDO visas innan du lägger dit återstående sidor. Detta förhindrar att de övriga sidorna av misstag matas in före den första sidan. 4. Du kan välja upplösning genom att trycka UPPLÖSN: STANDARD (ingen lampa lyser) används för vanlig text. Sändningen går fortast i detta läge. FIN används för original med liten text, i form av ritningar osv. GRÅSKALA används för original som innehåller foton, skuggade ritningar osv. DOKUMENT REDO Standardupplösning används om du inte trycker UPP- LÖSN. Om du istället vill att FIN ska vara standardvärdet bör du ändra parameter 03, se sid Om du vill frigöra dokumentet innan det har sänts, trycker du STOPP. Dokumentet matas automatiskt ut ur telefaxen. 33

34 4. STANDARD Sändningsparametrar När du har matat in dokumenten kan du välja mellan att ange totalt antal sidor eller gå direkt vidare till sid 35. Totalt antal sidor. Du kan ange hur många sidor som du tänker sända, t.ex. 5. Då skrivs sidnumren ut så här hos mottagaren: 01/05, 02/05 osv. Vid nästa faxsändning återgår faxen till att inte visa totalt antal sidor. 1. Tryck FUNKTIONER en gång. 2. Tryck VÄLJ 3 gånger. 3. Tryck START. 4. Ange totalt antal sidor med sifferknapparna. 5. Tryck START. 6. Tryck STOPP om du vill återgå till viloläget, eller fortsätt på sid 35. FUNKTIONER ANTAL SIDOR=FRÅN ANGE ANTAL SIDOR 1 sekund ANTAL SIDOR= ANTAL SIDOR=05 ANTAL SIDOR :50 34

35 4. STANDARD Uppringningsmetoder Med Telefax 330 kan du välja mellan flera olika sätt att ringa upp. De beskrivs närmare på de följande sidorna. Med helt telefaxnummer: Används när mottagarens telefaxnummer inte är lagrat som snabbval eller kortnummer, se nedan. Med snabbval: Numren till de tio mottagare som du oftast sänder till kan du lagra som snabbval. Sedan behöver du bara trycka på en enda knapp samt START för att sända, se sid 36. Med kortnummer: Numren till ytterligare 30 mottagare kan du lagra som kortnummer. Du behöver sedan bara trycka på några få knappar för att sända, se sid 37. Med repetition: Om du vill repetera det senast slagna numret, se sid 38. Om du har en separat telefon ansluten till mellanproppen kan du ringa upp med hjälp av den telefonen, se sid 39 Uppringning med helt telefaxnummer 0. Viloläget. 1. Placera dokumenten med textsidan uppåt i dokumentfacket :50 DOKUMENT REDO 2. Tryck TEL. 3. Slå telefaxnumret, t.ex , på manöverpanelen. 4. När den uppringda telefaxen svarar startar sändningen automatiskt SÄNDNING PÅGÅR SÄNDER SID 1 ID: När alla dokument i facket har sänts, hörs pip och ett meddelande i teckenfönstret uppmanar dig att ladda fler sidor. Du har nu 5 sekunder på dig att mata in en ny sida. 6. Telefaxen återgår till viloläget efter avslutad sändning. LADDA NÄSTA SIDA ÖVERFÖRING KLAR Gör så här om dokumentet fastnar: Tryck STOPP och dra dokumentet framåt eller bakåt ut ur telefaxen för hand. Om dokumentet är svårt att dra loss, tryck på dokumentfrigöraren längst upp till höger på manöverpanelen. Dra sedan ut dokumentet :50 35

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Innehåll 1 Hjälp för HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lär dig mer om HP Officejet 4630 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor...

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE

SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE Samsung DCS 408 installation & handhavande 3 Samsung DCS 408 Installation & handhavande Information AxCom AB förbehåller sig rätten att ändra i

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Teknisk beskrivning och Installationsanvisning SLK Larmsystem *** 041222 *** 1 Manual RBM-600 Rubrik Punkt Sida Teknisk beskrivning 1.0 1 Grundfunktioner 1.1 1 Mått och vikt 1.2 1 Inkoppling 1.3 1 Matningsspänning

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Innehåll SHARP ER-A410/420 Allmänt... 1 För din säkerhet... 1 Tangentbordet... 2 Huvudlås och nycklar... 2 Huvudlåsets nycklar... 3 Kassörfunktion... 3 Kassalåda...

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

1 Att komma igång 4. 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6

1 Att komma igång 4. 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6 Home Användarmanual Innehåll 1 Att komma igång 4 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6 3 Samtalshantering 8 3.1 Vidarekoppling 8 3.1.1 Hänvisningsdator

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521 LASERJET PRO MFP Användarhandbok 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Användarhandbok Copyright och licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer