Telefax 330 BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telefax 330 BRUKSANVISNING"

Transkript

1 Telefax 330 BRUKSANVISNING 1

2 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12 Mottagningsfacket...12 Nätsladden...12 Telesladden...13 Tonval eller pulsval?...13 Påfyllning av mottagningspapper...14 Viloläge...15 Automatisk sax...16 Automatiskt test efter byte av mottagningspapper Automatiskt test när telefaxen sätts på...16 Automatiskt test när pappersluckan stängs...16 Manuellt saxtest...17 Koppla ur PLUS-tjänsten Samtal väntar...17 PROGRAMMERING Vilka uppgifter kan programmeras?...20 Hur du väljer programmering med knapparna FUNKTIONER och VÄLJ...21 Datum och tid...22 ID-nummer...23 Eget namn...24 Varför är ID-nummer och Eget namn viktiga?...25 Sidhuvud...25 Snabbval...26 Kortnummer...27 Programmering av paus...27 Parametrar...28 Parametertabell STANDARDFUNKTIONER...31 Sändning...32 Krav på dokumenten...32 Hur du matar in dokumenten...33 Sändningsparametrar...34 Uppringningsmetoder...35

3 INNEHÅLL Kvitto...39 Reserverad sändning...40 Mottagning...41 Automatisk mottagning...41 Manuell mottagning...41 Automatisk sax...41 Talkontakt...42 Din egen begäran om talkontakt...42 Motpartens begäran om talkontakt...43 Kopiering...44 AVANCERADE FUNKTIONER Tidsinställd sändning...46 Annullering av tidsinställd sändning...47 Kommunikation med lösen...48 Programmering av lösen Sändning...49 Mottagning...49 Polling...50 Hämta dokument...50 Tidsinställd polling...51 Lämna dokument...52 Lämna dokument med lösen...52 RAPPORTER OCH LISTOR Utskrift av rapporter och listor...54 Trafikrapport...54 Snabbvalslista...55 Kortnummerlista...55 Parameterlista...56 PROBLEMLÖSNING Halv sändningshastighet...58 Åskskydd...58 Felmeddelanden...59 Informationskoder...59 Övrigt...60 Felsökning...61 Om du behöver hjälp...61 TEKNISKA DATA SAKREGISTER SNABBVALS- OCH KORTNUMMERLISTOR

4 FUNKTION HUR FUNGERAR EN TELEFAX? Ordet telefax betyder ungefär gör lika i fjärran enklare uttryckt fjärrkopiera. Men hur går egentligen denna fjärrkopiering till? Helt lika originalet blir inte kopian, det har du nog sett. Det beror på att originalet sänds över punkt för punkt. En A4-sida delas in i sammanlagt nästan två miljoner punkter eller snarare rutor. När originalet matas in i telefaxen, undersöker telefaxen om varje ruta är vit eller svart. Först undersöks den första rutan på den första raden, sedan den andra rutan på samma rad, därefter den tredje osv. Rutorna sänds över till mottagaren som sätter ihop dem igen till en kopia. För en normal sida tar allt detta högst en minut om man har en Grupp 3-telefax och det har nästan alla idag. En del äldre telefaxar tillhör Grupp 2; då tar det högst tre minuter. Grupp 2 resp 3 syftar på olika specifikationer i en internationell standard för telefaxar. En Grupp 3-telefax kan oftast kommunicera med en Grupp 2-telefax, men det är förstås den långsammare Grupp 2-telefaxen som bestämmer överföringstiden. När du ska sända ett fax ringer du upp på samma sätt som med en vanligt telefon. Telefaxen i andra änden svarar och sänder en speciell ton, så att din telefax ska veta att den verkligen kommit till en annan telefax och inte en vanlig telefon. Därefter sänder den andra telefaxen sin ID (oftast telefonnumret; brukar synas i teckenfönstret på din telefax) och uppgifter om vilka funktioner den kan hantera. Din telefax kvitterar genom att sända motsvarande uppgifter och sin ID. Vidare kontrollerar telefaxarna förbindelsens kvalitet. Hela denna procedur brukar kallas handskakning, ett träffande namn. Först nu är det dags att sända den första sidan. När en sida är sänd, väntar din telefax på beräftelse från den andra telefaxen att mottagningen är godkänd. Först därefter sänds nästa sida. Fördelen med detta är att du aldrig behöver sända om sidor som blivit godkända. Om det t.ex. blir fel under sändningen av sid 17, behöver du bara sända om sid 17 och följande sidor, men inte sid Detta är förstås en förenklad beskrivning av hur det går till. Vi skulle kunna ha berättat mycket mer, t.ex. om den scanner som avsöker varje sida, om kodningen av datasignalen från scannern, om modemet som sänder ut den kodade datasignalen på telefonnätet osv. Men det viktigaste för dig är nog hur du ska använda din telefax. Om det handlar alla övriga sidor i denna bruksanvisning. 4

5 1. INLEDNING 1INLEDNING 5

6 1. INLEDNING Gratulerar till valet av Telefax 330! Telefax 330 kan med fördel placeras på ett skrivbord. Den är enkel att använda och lätt att bära med sig och har många praktiska funktioner. Telefax 330 är kompatibel med Grupp 3- och Grupp 2-telefaxar, se sid 4, och har bl.a. följande funktioner: automatisk dokumentmatare automatisk sax teckenfönster med 16 tecken 10 snabbval 30 kortnummer. Telefaxen får inte utsättas för direkt solljus. Telefaxen får inte stå på ett underlag som förhindrar ventilationen på undersidan. Anslut inte telefaxen till samma vägguttag som apparater med motorer eller termostater. Telefaxen kan användas under följande miljöbetingelser: temperatur: 5-40 C, relativ luftfuktighet: 20-80%. Om du flyttar telefaxen från ett kallt till ett varmt utrymme, bör du vänta minuter innan du sätter på den. Annars kan du få problem med kondens. Rengör utsidan med en torr trasa eller en trasa som du har fuktat i rengöringsmedel och sedan vridit ur. Använd aldrig thinner eller lättflyktiga lösningsmedel. 6

7 1. INLEDNING Översikt Plasttunga Dokumentstöd Dokumentfack Dokumentguider Mottagningsfack Dokumentfrigörare (tryck för att kunna ta ut inmatat dokument) Manöverpanel Teleuttag Teckenfönster Dokumentutkast Papperslucka Uttag för nätsladd Volymratt Huvudströmbrytare Knapp för papperslucka 7

8 1. INLEDNING Manöverpanelen Denna knapp används för överföringar med lösen. Sändare och mottagare måste ha programmerat samma fyrsiffriga lösen. Vid programmering av ID-nummer ger denna knapp +. Teckenfönster. I viloläget visar teckenfönstret datum och tid. I alla andra lägen visar det meddelanden som anger telefaxens funktion eller talar om för dig vad du ska göra. Denna knapp har två funktioner. a) Uppringning med helt telefaxnummer. b) När linjen är öppen används den för TALKONTAKT. Denna knapp har två funktioner. a) För att välja kortnummer och repetition av senast slaget nummer. Ex: VÄLJ 1 2 START (kortnummer 12) VÄLJ 0 START (repetition) b) För att välja funktion i FUNKTIONER-läget, t.ex. polling. Med denna knapp ställer du in olika programmeringslägen: FUNKTIONER, UTSKRIFTER och PROGRAMMERING. FUNKTIONER VÄLJ LÖSEN TEL Denna lampa visar att telefaxen är inställd för manuell mottagning. MANUELL GRÅSKALA AUTO FIN Denna lampa visar att telefaxen är inställd för automatisk mottagning. MOTTAGN UPPLÖSN KVITTO R PAUS Denna knapp har tre funktioner. a) R-knapp. b) Inställning av manuellt eller automatiskt mottagningsläge. c) Bläddra fram tecken vid programmering av EGET NAMN. Denna knapp har tre funktioner. a) Inställning av upplösningen: FIN-GRÅSKALA-STANDARD. b) Vid programmering av snabbval och kortnummer ger denna knapp PAUS. c) Bläddra fram tecken vid programmering av EGET NAMN. Denna knapp har två funktioner. a) Startar utskrift av kvitto. Kvittot ger information om senaste överföringen. b) Vid programmering av snabbval och kortnummer ger den ett mellanslag. Denna lampa tänds vid sändning eller kopiering i FIN-läget. Denna lampa tänds vid sändning eller mottagning i GRÅSKALAläget. 8

9 1. INLEDNING Sifferknappar. Dessa 12 knappar används för att ringa upp precis som på en vanlig telefon Dokumentfrigörare. När du trycker på denna mekaniska knapp frigörs matarvalsarna så att du kan ta bort dokumentet LARM STOPP START / KOPIA Denna kontrollampa lyser när telefonlinjen är öppen, t.ex. vid sändning eller mottagning. Denna knapp återför telefaxen till vilo-läget. Denna lampa visar när mottagningspapperet nästan är slut, när papper har fastnat eller när det uppstår kommunikationsfel. Denna knapp har olika funktioner beroende på maskinens funktionsläge när du trycker på den. Den används för att: Starta uppringning när: - Du har tryckt ett snabbval. - Du har tryckt ett kortnummer. - Du har valt återuppringning. Starta kopiering när: - Ett dokument ligger i dokumentmataren och telefonlinjen ej är öppen. Starta sändning när: - Ett dokument ligger i dokumentmataren och telefonlinjen är öppen. Starta mottagning när: - Inget dokument ligger i dokumentmataren och telefonlinjen är öppen. Starta test av sax när: - Du håller den intryckt minst två sekunder. Återföra saxen till viloläget när: - Du håller den intryckt två sekunder efter att du har tagit bort papper som fastnat. 9

10 10

11 22. INSTALLATION INSTALLATION 11

12 2. INSTALLATION Montering Dokumentfacket Fäll upp dokumentstödet. Snäpplås Tryck dokumentfacket nedåt så att snäpplåsen fäster ordentligt. Mottagningsfacket För in mottagningsfacket under dessa plastfjädrar. Tryck facket inåt så att snäpplåsen fäster ordentligt. Nätsladden Ta bort skyddet till den dubbelhäftande tejpen på plasttungans fäste. Placera fästet på markerad plats med plasttungan vänd som bilderna visar. Ställ huvudströmbrytaren i läge O. Anslut sedan ena änden av nätsladden till uttaget på Telefax 330 och den andra änden till ett jordat vägguttag. Telefax 330 har ett inbyggt uppladdningsbart batteri för att snabbval, kortnummer och andra programmerade inställningar inte ska gå förlorade när strömmen stängs av. Batteriet håller informationen i ca 1 månad. I en nyinköpt Telefax 330 kan batteriet vara urladdat. Låt därför telefaxen stå inkopplad minst 12 timmar innan du stänger av strömmen. 12

13 2. INSTALLATION Telesladden Anslut telesladdens ena ände till anslutningen märkt LINE på vänster sida av Telefax 330. Anslut den andra änden till mellanproppen som sedan ansluts till telejacken. Om du har flera telejackar på samma abonnemang, bör du ansluta Telefax 330 till den första jacken. Annars kan telefaxkommunikationen avbrytas om någon använder en telefon som är ansluten till jack som ligger tidigare. Du kan ansluta en separat telefon till Telefax 330, vilket ger dig möjlighet att tala med mottagaren, se avsnittet Talkontakt sid 42. Telefonen ansluter du till mellanproppen. Telefax 330 är nu färdig att användas. Sätt på huvudströmbrytaren på baksidan. Vi rekommenderar dig att lämna telefaxen påkopplad utom när du flyttar den. Separat telefon, ej nödvändig Telejack Mellanpropp Telesladd Tonval eller pulsval? Telefax 330 levereras i tonvalsläge tonval kan nämligen användas i över 98 % av telefonnätet. För att kontrollera om också du kan använda tonval, försök sända ett fax, se sid 35. Om det går bra behöver du inte ställa om Telefax 330 till impulsval. Om kopplingstonen däremot inte upphör när du börjar slå numret, är du ansluten till en station/växel som fordrar impulsval. Då måste du ändra parameter 68 till "PULSVAL SVERIGE", se sid

14 2. INSTALLATION Påfyllning av mottagningspapper Fyll på mottagningspapper när en röd rand syns längs papperets kanter eller när teckenfönstret visar PAP- PER SLUT. Du behöver inte stänga av telefaxen för att göra detta. Telefax 330 kan använda pappersrullar på högst 30 m. En sådan räcker till ungefär 90 st A4-sidor. Olika telefaxar fordrar olika sorters mottagningspapper. För att vara säker på att få en sort som passar just Telefax 330, bör du köpa nytt papper i Telebutiken. Mottagningspapperet ska förvaras svalt, torrt och mörkt. 1. För pappersluckans knapp i pilens riktning för att öppna luckan. En varningston ljuder när pappersluckan är öppen. Tryck STOPP om du vill stänga av varningstonen. 2. Ta bort den gamla pappersrullen. 3. Packa upp den nya pappersrullen och placera den i utrymmet i telefaxen. Se till att rullen ligger åt rätt håll. Ta bort eventuellt mottagningspapper som finns kvar i telefaxen. 14

15 2. INSTALLATION 4. För in papperet genom slitsen ovanför valsen och dra ut det så att det sträcks. 5. Mata fram papperet ca 20 cm och stäng pappersluckan. 6. När du stänger pappersluckan klipps mottagningspapperet automatiskt av så att kanten hamnar precis bakom saxens guide. Därefter återgår saxen till sitt viloläge. Viloläge :50 Saxen beskrivs närmare i nästa avsnitt. När du har installerat papper intar Telefax 330 viloläge. Då lyser lampan AUTO och i teckenfönstret visas datum och tid. Nu bör du genast gå vidare till sidan 22 och programmera datum och tid, IDnummer samt eget namn. 15

16 2. INSTALLATION Automatisk sax Telefax 330 är utrustad med en automatisk sax. I följande fall genomför telefaxen automatiskt ett test för att kontrollera att saxen går tillbaka till viloläget och är färdig att aktiveras när det kommer ut mottagningspapper. Automatiskt test efter byte av mottagningspapper När du har satt i en ny rulle mottagningspapper i telefaxen (se nedan) genomförs saxtestet automatiskt. 1. Öppna pappersluckan. 2. För in mottagningspapperet genom slitsen och sträck papperet så att det inte ligger löst inne i utrymmet för pappersrullen. 3. Stäng pappersluckan. Saxen genomför automatiskt testet genom att klippa av en bit av det papper som just har satts i. 4. Saxen återgår till viloläget och stannar där. 5. Telefaxen återgår till viloläget. Automatiskt test när telefaxen sätts på När du sätter på telefaxen med huvudströmbrytaren, genomförs ett test av saxen automatiskt. 1. Kontrollera att mottagningspapperet är korrekt isatt. 2. Sätt på huvudströmbrytaren. Saxen klipper av en bit mottagningspapper och återgår till sitt viloläge. Saxtestet genomförs även om det inte finns något mottagningspapper i telefaxen. 3. Telefaxen återgår till viloläget. Automatiskt test när pappersluckan stängs Om du av någon anledning öppnar pappersluckan och sedan stänger den igen, genomförs saxtestet. 1. Öppna pappersluckan. 2. Stäng pappersluckan. Saxen genomför testet genom att klippa av mottagningspapperet och återgår sedan till sitt viloläge. STÄNG LOCKET STÄNG LOCKET SAXPROV : :50 SJÄLVKONTROLL SJÄLVKONTROLL :50 SAXPROV :50 16

17 2. INSTALLATION Manuellt saxtest Du kan testa saxen manuellt på följande sätt (pappersluckan kan vara antingen öppen eller stängd): 1. Kontrollera att mottagningspapperet sitter som det ska i sin slits, se sid Håll START intryckt två sekunder. Saxen klipper automatiskt av en bit mottagningspapper. 3. Telefaxen återgår till viloläget. SAXPROV :50 Koppla ur PLUS-tjänsten Samtal väntar Om du har PLUS-anslutning (dvs är ansluten till en AXE-station) och har kopplat in tjänsten Samtal väntar, bör du koppla ur den. Det gör du genom att lyfta på telefonluren och trycka #43#. Lägg på luren när du har fått besked från en talmaskin. Om tjänsten är inkopplad får du störningar på överföringen när någon ringer ditt nummer under pågående faxöverföring. 17

18 18

19 3. PROGRAMMERING 3PROGRAMMERING 19

20 3. PROGRAMMERING Vilka uppgifter kan programmeras? Du behöver programmera ett antal uppgifter för att Telefax 330 ska fungera på bästa sätt. De tre första punkterna nedan datum och tid, ID-nummer och eget namn måste du programmera genast. Övriga kan du göra senare, när du blivit van vid din telefax. Datum och tid Skrivs ut på mottagarens papper. ID-nummer Ditt telefaxnummer skrivs ut på mottagarens papper. Eget namn Ditt (företags-)namn skrivs ut på mottagarens papper. Snabbval och kortnummer För att snabbt och säkert kunna slå numret till mottagare du sänder till ofta. Parametrar För att anpassa telefaxen till dina egna önskemål och ditt eget sätt att arbeta. Lösen för sändning med lösen och pollingsändning Om du vill vara säker på att inte nå fel mottagare. På nästa sida finns en översikt som visar hur du använder knapparna FUNKTIONER och VÄLJ för att välja den funktion som du vill programmera eller utföra. Närmare beskrivning av varje funktion finns längre fram i bruksanvisningen. 20

21 3. PROGRAMMERING Hur du väljer programmering med knapparna FUNKTIONER och VÄLJ Här får du en sammanställning av de funktioner som du kan programmera. Närmare upplysningar finns på de angivna sidorna. Viloläget: :50 Tryck FUNKTIONER Tryck FUNKTIONER Tryck FUNKTIONER Tryck FUNKTIONER FUNKTIONER UTSKRIFTER PROGRAMMERING Tryck VÄLJ Tryck VÄLJ Tryck VÄLJ POLLING= TRAFIKRAPPORT LÖSEN Sid Tryck VÄLJ Sid 54 Tryck VÄLJ Sid 48 Tryck VÄLJ TIDSINSTÄLLD= Sid 46, 51 Tryck VÄLJ SNABBVALSLISTA Sid 54 Tryck VÄLJ LAGRA SNABBVAL Sid 26 Tryck VÄLJ ANTAL SIDOR= Sid 34 Tryck VÄLJ KORTNUMMERLISTA Sid 54 Tryck VÄLJ LAGRA KORTNUMMER Sid 27 Tryck VÄLJ REDUCERA HAST. Sid 58 Tryck VÄLJ PARAMETERLISTA Sid 54 Tryck VÄLJ DATUM & TID Sid 22 Tryck VÄLJ Tryck START för att starta en funktion Tryck STOPP för att återgå till viloläget ID-NUMMER Sid 23 Tryck VÄLJ EGET NAMN Sid 24 Tryck VÄLJ PARAMETRAR Sid 28 Tryck VÄLJ 21

22 3. PROGRAMMERING Datum och tid Datum och tid skrivs bl.a. ut på alla fax du sänder. Så här ställer du in den inbyggda klockan: 1. Tryck FUNKTIONER 3 gånger. 2. Tryck VÄLJ 4 gånger. 3. Tryck START. 4. Ange korrekt datum och tid med sifferknapparna. Datum visas i ordningen år-månad-dag. Du kan ändra ordningen med parameter 87, se sid Tryck START. Om du matade in omöjliga värden i steg 4 återgår teckenfönstret till steg Efter en sekund visar teckenfönstret nästa funktion som kan programmeras, se nästa sida. PROGRAMMERING DATUM & TID ÅÅ-MM-DD TI:MI :50 LAGRAT ID-NUMMER 7. Tryck STOPP om du vill återgå till viloläget :50 Återgå till viloläget Du kan alltid trycka STOPP om du ångrar dig eller gör fel, för att återgå till viloläget. 22

23 3. PROGRAMMERING ID-nummer Vid sändning skrivs ditt ID-nummer automatiskt ut på alla sidor. Vi föreslår att du använder ditt telefaxnummer som ID-nummer, men du kan använda vilket nummer som helst som är högst 20 tecken. Använd internationell standard för hur man skriver telefonnummer, t.ex är landsnumret för Sverige 8 står för riktnummerområde är abonnentnumret 1. Tryck FUNKTIONER 3 gånger. 2. Tryck VÄLJ 5 gånger. 3. Tryck START. Om ett nummer redan finns programmerat visas detta nummer. 4. Tryck START. 5. Ange ID-numret med sifferknapparna. Det kan bestå av upp till 20 siffror. Markören (understrykning) kan flyttas åt vänster med och åt höger med #. Tryck LÖSEN för att få symbolen + i början av ID-numret om så önskas. Mellanslag kan läggas in med ett tryck på KVITTO. 6. Tryck START. Om inget matades in i steg 5 visar teckenfönstret: PROGRAMMERING ID-NUMMER LAGRA NYTT ID-NR LAGRAT INGET LAGRAT 7. Efter en sekund visar teckenfönstret nästa funktion som kan programmeras, se nästa sida. EGET NAMN 8. Tryck STOPP om du vill återgå till viloläget :50 23

24 3. PROGRAMMERING Eget namn Du kan programmera Telefax 330 så att ditt privata namn eller företagsnamn skrivs ut automatiskt på alla sidor. 1. Tryck FUNKTIONER 3 gånger. 2. Tryck VÄLJ 6 gånger. 3. Tryck START. Om ett namn redan finns programmerat visas detta namn. 4. Tryck START. 5. Skriv in ditt namn med högst 16 tecken på följande sätt: a) Markören (understrykning) kan flyttas: Åt vänster med. Åt höger med #. b) Tryck UPPLÖSN, så visas alfabetet från A till Ö i teckenfönstret. Tryck MOTTAGN för att visa det från Ö till A. Om du håller knappen nedtryckt bläddras alfabetet framåt resp bakåt. Annars kommer det en ny bokstav varje gång du trycker på knappen. När önskad bokstav visas flyttar du markören med eller #. c) Tryck 0 för att radera tecknet över markören. d) Teckenfönstret återgår till viloläget om du trycker på STOPP under pågående programmering eller om det går mer än 60 sekunder utan att du trycker på någon knapp. e) De tecken som visas i marginalen kan användas. 6. Tryck START när du har skrivit in namnet. Om inget matades in i steg 5 visar teckenfönstret: PROGRAMMERING EGET NAMN LAGRA NYTT NAMN ABC-KONTORET A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ä Ü Ö Å Æ Ñ Ø [ ] ^ _ ` { }! " # $ % & +, -. / : ; < = LAGRAT INGET LAGRAT 7. Efter en sekund visar teckenfönstret nästa funktion som kan programmeras, se sid 28. PARAMETRAR 8. Tryck STOPP om du vill återgå till viloläget :50 24

25 3. PROGRAMMERING Varför är ID-nummer och Eget namn viktiga? ID-nummer och Eget namn är som avsändaren på ett brevpapper, de skrivs ut i sidhuvudet på de fax du sänder så att mottagaren ska veta vem som har sänt faxet. De skrivs även ut på alla dina listor, se sid Sidhuvud Överst på varje mottagen sida skrivs ett sidhuvud. Sidhuvudets innehåll beror på den sändande telefaxen, men det består normalt av avsändningstid, avsändarens ID-nummer samt sidnummer. Sidhuvudet skrivs ut innanför det mottagna dokumentets yta, varför det är viss risk att information blir dold. Genom att ändra parameter 07, se sid 28, kan du få sidhuvudet utskrivet utanför, varvid det mottagna papperet blir längre än det avsända dokumentet. Du kan också ta bort sidhuvudet helt. Så här kan sidhuvudet se ut hos mottagaren: 25

26 3. PROGRAMMERING Snabbval Om du lagrar en mottagares telefaxnummer som snabbval, kan du ringa upp genom att bara trycka en enda knapp samt START. Du kan lagra upp till tio snabbval. Varje snabbvalsnummer (sifferknapp 0-9) kan lagra två snabbvalsnummer, ett telefaxnummer och ett telefonnummer. Du kan alltså använda samma snabbvalssiffra för både telefon- och telefaxnumret till en av dina kontakter. Telefax 330 kommer att slå telefaxnumret om det finns ett dokument i dokumentfacket. Annars slår den telefonnumret. Sistnämnda fall har du dock bara nytta av om du har kopplat en separat telefon till mellanproppen. På sid 36 beskrivs hur du ringer upp med snabbval. 1. Tryck FUNKTIONER 3 gånger. 2. Tryck VÄLJ 2 gånger. 3. Tryck START. 4. Tryck om du ska mata in ett telefaxnummer. Tryck # om du ska mata in ett telefonnummer. 5. Ange snabbvalsnumret med sifferknapparna (en siffra), t.ex Efter en sekund visar teckenfönstret: Om ett nummer redan finns programmerat visas detta nummer. 7. Skriv in telefaxnumret med sifferknapparna. KVITTO ger mellanslag och PAUS ger paus, se längst ned på nästa sida. Redan programmerat nummer kan raderas genom att du skriver in mellanslag över samtliga siffror. 8. Tryck START. Om inget har programmerats förut och ingenting matades in i steg 8, visar teckenfönstret: INGET LAGRAT 9. Efter en sekund återgår teckenfönstret till steg 3 ovan. Du kan fortsätta med att lagra fler snabbval. PROGRAMMERING LAGRA SNABBVAL =FAXNR #=TFNNR SNABBVAL FAX: SNABBVAL TFN: SNABBVAL FAX:5 LAGRA FAXNR LAGRAT =FAXNR #=TFNNR 10. Tryck STOPP när du inte vill lagra fler snabbval :50 26 På sid 55 beskrivs hur du ber din fax att skriva ut en lista över lagrade snabbval. Du kan också föra en egen lista över dina snabbval, se sid 64.

27 3. PROGRAMMERING Kortnummer Förutom de ensiffriga snabbvalen, se föregående avsnitt, kan Telefax 330 lagra ytterligare 30 telefaxnummer som tvåsiffriga kortnummer. När du ringer upp behöver du bara trycka på några få knappar samt START, oavsett hur många siffror det finns i telefaxnumret. På sid 37 beskrivs hur du ringer upp med kortnummer. 1. Tryck FUNKTIONER 3 gånger. 2. Tryck VÄLJ 3 gånger. 3. Tryck START. 4. Ange det tvåsiffriga kortnumret (10-39) med sifferknapparna. 5. Efter en sekund visar teckenfönstret: Om ett nummer redan finns programmerat visas detta nummer. 6. Skriv in telefaxnumret med sifferknapparna. KVITTO ger mellanslag och PAUS ger paus, se längst ned på denna sida. Redan programmerat nummer kan raderas genom att du skriver in mellanslag över samtliga siffror. 7. Tryck START. Om inget har programmerats förut och ingenting matades in i steg 6, visar teckenfönstret: INGET LAGRAT 8. Efter en sekund återgår teckenfönstret till steg 3 ovan. Du kan fortsätta med att lagra fler kortnummer. PROGRAMMERING LAGRA KORTNUMMER KORTNUMMER: KORTNUMMER:23 LAGRA KORTNR LAGRAT KORTNUMMER: 9. Tryck STOPP när du inte vill lagra fler kortnummer :50 På sid 55 beskrivs hur du ber din fax att skriva ut en lista över lagrade kortnummer. Du kan också föra en egen lista över dina kortnummer, se sid 64. Programmering av paus Utlandsnummer består av två delar. Du måste vänta på ny kopplingston innan du kan slå den andra delen av numret. Vissa abonnentväxlar fordrar väntan på ny kopplingston efter nollan vid externa samtal. I båda dessa fall måste du redan vid programmeringen tänka på pausen för väntan på ny kopplingston. Pausen lägger du in genom att trycka PAUS. Den visas som " " i teckenfönstret. Telefaxen kommer nu att själv lyssna efter den nya kopplingstonen och sedan automatiskt fortsätta nummerslagningen. 27

28 3. PROGRAMMERING Parametrar Din telefax har en mängd justerbara parametrar som bestämmer telefaxens arbetssätt. Dessa parametrar, som du kan hitta i parametertabellen på nästa sida, är förinställda på fabriken och behöver vanligen inte ändras. Om du vill göra någon förändring gör du på följande sätt. Vissa parametrar, t.ex. upplösning vid sändning och sändning med lösen, kan ändras tillfälligt med speciella knappar strax innan du sänder ett dokument. När sändningen har avslutats återgår parametrarna till sina standardlägen. Andra parametrar kan endast ändras på nedanstående sätt. Ändringen kvarstår då tills du ändrar på nytt. 1. Tryck FUNKTIONER 3 gånger. 2. Tryck VÄLJ 7 gånger. 3. Tryck START. 4. Ange önskad parameters nummer, se nästa sida, t.ex. 06. Efter en sekund visas standardvärdet. 5. Om du vill ändra värdet, tryck för att öka det eller # för att minska det. PROGRAMMERING PARAMETRAR PARAMETER NR: PARAMETER NR: 06 8 SIGNALER 6 SIGNALER 6. Tryck START för att lagra det nya värdet och gå till nästa parameter. LAGRAT PARAMETER NR: 7. När du är färdig, tryck STOPP :50 På sid 56 beskrivs hur du skriver ut en lista över lagrade parametrar. 28

29 3. PROGRAMMERING Parametertabell Parameter nr Text i teckenfönster Beskrivning Parametervärden Närmare beskrivning 01 UTSKRIFT KVITTO efter varje sändning. AUTOMATISK *) MANUELL sid 34 *) Förinställt på fabriken. 03 UPPLÖSNING vid sändning. STANDARD *) FIN sid KOPIEUPPLÖSNING Upplösning vid kopiering. STANDARD FIN *) sid FÖRDRÖJT FAXSVAR Tar emot fax automatiskt även om telefaxen står i manuell mottagning. Antalet ringsignaler bestäms av parameter 06. JA *) NEJ sid ANTAL SIGNALER Antal ringsignaler för fördröjt faxsvar. 4 SIGNALER 6 SIGNALER 8 SIGNALER *) 10 SIGNALER 12 SIGNALER sid UTSKR SIDHUVUD Sidhuvudets plats i förhållande till mottaget dokuments yta. EJ UTSKRIFT UTANFÖR INNANFÖR *) sid LÖSENSÄNDNING NORMALLÄGE=FRÅN *) NORMALLÄGE=TILL 09 LÖSENMOTTAGNING NORMALLÄGE=TILL NORMALLÄGE=FRÅN *) sid 48 sid ANTAL ÅTERUPPR efter misslyckad uppringning *) osv t.o.m. 15 sid TONVAL/PULSVAL PULSVAL SVERIGE 16PPS EJ SVERIGE 20PPS EJ SVERIGE TONVAL *) sid DATUM/TID-FORMAT ÅÅ-MM-DD *) DD-MM-ÅÅ MM-DD-ÅÅ sid 22 29

30 30

31 4. STANDARD 431 STANDARDFUNKTIONER

32 4. STANDARD Sändning Krav på dokumenten Upp till 5 dokument kan läggas i dokumentfacket för automatisk sändning i en följd. Dokumenten ska ha följande storlek för att kunna sändas: max 216 mm min 128 mm A5 A4 min 70 mm max 700 mm Tjocklek: Enstaka ark: 0,060 0,18 mm (motsvarande en ytvikt på ca g/m 2 ) Flera ark: 0,060 0,16 mm (motsvarande en ytvikt på ca g/m 2 ) Du bör göra en kopia av dokumentet i en vanlig kopieringsmaskin och sända kopian istället, om dokumentet är: för tjockt skrynkligt trasigt genomskinligt, t.ex. overhead-film lagat med tejp för litet på specialpapper, t.ex. värmekänsligt eller självkopierande Observera: Gem och häftklammer måste tas bort. Klister, bläck, korrigeringsfärg och liknande måste ha torkat helt före sändning. 32

33 4. STANDARD Hur du matar in dokumenten 1. Fäll upp dokumentstödet. Justera dokumentguiderna efter dokumentets bredd. 2. Placera dokumentet med textsidan uppåt i dokumentfacket. Du kan placera högst fem ark på en gång i dokumentfacket. Det understa dokumentet kommer att sändas först. Detta gör att sidorna kommer att ligga i rätt ordning i mottagningsfacket hos de flesta mottagare. Om du vill att sidhuvudet ska komma överst på de mottagna sidorna, måste du placera dokumentet upp-och-ned i dokumentfacket :50 DOKUMENT LADDAS VIKTIGT: Kom ihåg att dokumenten ska matas in med textsidan uppåt! 3. Tre sekunder efter att DOKUMENT LADDAS visas, matas den första sidan som ska sändas automatiskt in ca 5 cm och är färdig att kopieras eller sändas. TIPS: Om du sänder mer än två sidor, kan du först lägga i en sida och kontrollera att DOKUMENT REDO visas innan du lägger dit återstående sidor. Detta förhindrar att de övriga sidorna av misstag matas in före den första sidan. 4. Du kan välja upplösning genom att trycka UPPLÖSN: STANDARD (ingen lampa lyser) används för vanlig text. Sändningen går fortast i detta läge. FIN används för original med liten text, i form av ritningar osv. GRÅSKALA används för original som innehåller foton, skuggade ritningar osv. DOKUMENT REDO Standardupplösning används om du inte trycker UPP- LÖSN. Om du istället vill att FIN ska vara standardvärdet bör du ändra parameter 03, se sid Om du vill frigöra dokumentet innan det har sänts, trycker du STOPP. Dokumentet matas automatiskt ut ur telefaxen. 33

34 4. STANDARD Sändningsparametrar När du har matat in dokumenten kan du välja mellan att ange totalt antal sidor eller gå direkt vidare till sid 35. Totalt antal sidor. Du kan ange hur många sidor som du tänker sända, t.ex. 5. Då skrivs sidnumren ut så här hos mottagaren: 01/05, 02/05 osv. Vid nästa faxsändning återgår faxen till att inte visa totalt antal sidor. 1. Tryck FUNKTIONER en gång. 2. Tryck VÄLJ 3 gånger. 3. Tryck START. 4. Ange totalt antal sidor med sifferknapparna. 5. Tryck START. 6. Tryck STOPP om du vill återgå till viloläget, eller fortsätt på sid 35. FUNKTIONER ANTAL SIDOR=FRÅN ANGE ANTAL SIDOR 1 sekund ANTAL SIDOR= ANTAL SIDOR=05 ANTAL SIDOR :50 34

35 4. STANDARD Uppringningsmetoder Med Telefax 330 kan du välja mellan flera olika sätt att ringa upp. De beskrivs närmare på de följande sidorna. Med helt telefaxnummer: Används när mottagarens telefaxnummer inte är lagrat som snabbval eller kortnummer, se nedan. Med snabbval: Numren till de tio mottagare som du oftast sänder till kan du lagra som snabbval. Sedan behöver du bara trycka på en enda knapp samt START för att sända, se sid 36. Med kortnummer: Numren till ytterligare 30 mottagare kan du lagra som kortnummer. Du behöver sedan bara trycka på några få knappar för att sända, se sid 37. Med repetition: Om du vill repetera det senast slagna numret, se sid 38. Om du har en separat telefon ansluten till mellanproppen kan du ringa upp med hjälp av den telefonen, se sid 39 Uppringning med helt telefaxnummer 0. Viloläget. 1. Placera dokumenten med textsidan uppåt i dokumentfacket :50 DOKUMENT REDO 2. Tryck TEL. 3. Slå telefaxnumret, t.ex , på manöverpanelen. 4. När den uppringda telefaxen svarar startar sändningen automatiskt SÄNDNING PÅGÅR SÄNDER SID 1 ID: När alla dokument i facket har sänts, hörs pip och ett meddelande i teckenfönstret uppmanar dig att ladda fler sidor. Du har nu 5 sekunder på dig att mata in en ny sida. 6. Telefaxen återgår till viloläget efter avslutad sändning. LADDA NÄSTA SIDA ÖVERFÖRING KLAR Gör så här om dokumentet fastnar: Tryck STOPP och dra dokumentet framåt eller bakåt ut ur telefaxen för hand. Om dokumentet är svårt att dra loss, tryck på dokumentfrigöraren längst upp till höger på manöverpanelen. Dra sedan ut dokumentet :50 35

Telefax 780 BRUKSANVISNING

Telefax 780 BRUKSANVISNING Telefax 780 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...6 1. INLEDNING...7 Gratulerar till valet av Telefax 780...8 Hur bruksanvisningen är upplagd...9 Teckenfönstret...10 Översikt...11

Läs mer

Telia Fax 850 BRUKSANVISNING

Telia Fax 850 BRUKSANVISNING Telia Fax 850 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL Innehåll INSTALLATION Montering... 6 Montera rengöringsstickan... 6 Montera utskriftsenheten... 7 Sätt i mottagningspapper... 8 Anslut nätsladden och apparatsladden...

Läs mer

Telia Libra IV. Hemfax med sladdlös telefon. Bruksanvisning

Telia Libra IV. Hemfax med sladdlös telefon. Bruksanvisning Telia Libra IV Hemfax med sladdlös telefon Bruksanvisning Telia Libra IV BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL Innehåll Gratulerar till valet av Telia Libra IV... 4 För dig som har bråttom... 4 INSTALLATION Montering...

Läs mer

Telia Libra III BRUKSANVISNING

Telia Libra III BRUKSANVISNING Telia Libra III BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL Innehåll INLEDNING Gratulerar till valet av Telia Libra III... 4 För dig som har bråttom... 4 INSTALLATION Montering... 6 Sätt i mottagningspapper... 6 Montera

Läs mer

Telia Fax 140 BRUKSANVISNING

Telia Fax 140 BRUKSANVISNING Telia Fax 140 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL INLEDNING... 4 INSTALLATION... 5 Telefaxens delar... 6 Kontrollpanelen... 7 Lämplig miljö... 7 Anslutningar... 8 Tonval... 8 Installera mottagningspappersrullen...

Läs mer

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal SNABBGUIDE Ändra behörighetskod: Kod 8 # 9 Ny kod # Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal Tillåta riktnummer: Kod 8 # 2 Riktnr # Tillåta riktnummer, men med tidsbegränsning: 8 Kod # 2 Riktnr

Läs mer

Telia Fax 860 BRUKSANVISNING

Telia Fax 860 BRUKSANVISNING Telia Fax 860 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL INLEDNING... 5 1. INSTALLATION... 7 Uppackning... 8 Telefaxens delar... 8 Lämplig miljö... 9 Anslutningar... 9 Telefonlinje... 9 Ansluta apparatsladd...

Läs mer

Telia Mox Den tjänstvilliga telefonen

Telia Mox Den tjänstvilliga telefonen SNABBGUIDE Repetition: Lyft luren,. Lagra snabbval Lyft luren,, tel.nr., snabbvalsknapp (M1 ). Ringa snabbval Lyft luren, snabbvalsknapp (M1 ). Samtal väntar In: 43# Ur: #43# Upptagetton för påknackande

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Sensa 10 Bruksanvisning. Ringa upp med predial. Repetition av senast slaget nummer. Lagra snabbval.

SNABBGUIDE. Telia Sensa 10 Bruksanvisning. Ringa upp med predial. Repetition av senast slaget nummer. Lagra snabbval. SNABBGUIDE Ringa upp med predial Slå numret, lyft luren,. Repetition av senast slaget nummer Lyft luren,. Lagra snabbval Lyft inte luren,, tfn.nr,, snabbvalsknapp ( ). Sända snabbval Vanligt: Lyft luren,

Läs mer

Telia Fax 730 BRUKSANVISNING

Telia Fax 730 BRUKSANVISNING Telia Fax 730 BRUKSANVISNING 1. Inledning 2. Installation 3. Nummerlagring 4. Sändning 5. Mottagning 6. Polling och gruppsändning 7. Övriga grundfunktioner 8. Avancerade funktioner 9. Minneshantering 10.

Läs mer

Snabbguide. Bruksanvisning. Ringa upp med bildknapp. Ringa upp med vanlig nummerslagning. Repetition av senast slaget nummer.

Snabbguide. Bruksanvisning. Ringa upp med bildknapp. Ringa upp med vanlig nummerslagning. Repetition av senast slaget nummer. Snabbguide Ringa upp med bildknapp (Förutsättning: Snabbval är lagrat, se rutan nedan). Tryck bildknapp. Ringa upp med vanlig nummerslagning. Tryck. Slå telefonnumret på vanligt sätt. Repetition av senast

Läs mer

SNABBGUIDE. Repetition av senast slaget nummer. Lagra kortnummer. Sända kortnummer. Bruksanvisning. Lyft luren, invänta kopplingston, =.

SNABBGUIDE. Repetition av senast slaget nummer. Lagra kortnummer. Sända kortnummer. Bruksanvisning. Lyft luren, invänta kopplingston, =. SNABBGUIDE Repetition av senast slaget nummer Lyft luren, invänta kopplingston, =. Lagra kortnummer Lyft luren, P, tfn.nr, P, kortnr (0 9). Sända kortnummer Lyft luren, invänta kopplingston, K, kortnr

Läs mer

Bordstelefonen med teckenruta och tio snabbval Tonvalstelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster. Repetition av senast slaget nummer

Bordstelefonen med teckenruta och tio snabbval Tonvalstelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster. Repetition av senast slaget nummer Snabbguide Lyft luren, =. Lyft luren, Lagra snabbval, tfn.nr., önskad snabbvalsknapp (-0), lägg på luren. med snabbval Lyft luren, invänta kopplingston, önskad snabbvalsknapp (-0). Quick Guide in English

Läs mer

Telia Fax 770F BRUKSANVISNING

Telia Fax 770F BRUKSANVISNING Telia Fax 770F BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL Innehåll INSTALLATION Montering... 6 Sätt ihop telefaxens delar... 6 Sätt i mottagningspapper... 8 Anslut nätsladden och apparatsladden... 9 Installera bläckpatronen...

Läs mer

Telia Propono SNABBGUIDE. Repetition av senast slaget nummer: Lagra snabbval: Ringa upp med snabbval: Lagra kortnummer: Ringa upp med kortnummer:

Telia Propono SNABBGUIDE. Repetition av senast slaget nummer: Lagra snabbval: Ringa upp med snabbval: Lagra kortnummer: Ringa upp med kortnummer: SNABBGUIDE Repetition av senast slaget nummer: =. Telia Propono Talar för sig själv Lagra snabbval: P, telefonnummer, snabbvalsknapp (M1-M5). Ringa upp med snabbval: Snabbvalsknapp (M1-M5). Lagra kortnummer:

Läs mer

Snabbguide. Telia Magni Bruksanvisning

Snabbguide. Telia Magni Bruksanvisning Snabbguide Lyft luren,. Lyft luren,, telefonnummer, snabbvalsknapp (M1 ), lägg på luren. Ringa upp med snabbval: Lyft luren, snabbvals. Telefonen med stora knappar Tonvalstelefon Kan användas för alla

Läs mer

Telia Delphi 20 BRUKSANVISNING

Telia Delphi 20 BRUKSANVISNING Telia Delphi 20 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL Innehåll 1. INSTALLATION AV FAXDELEN 1. Montera karbonfilmen... 6 2. Koppla in luren och telefonlinjen... 8 3. Anslut nätsladden... 8 4. Sätt i mottagningspapper...

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

Telia Respons Vägg. Snabbguide. Quick Guide in English To change handset volume Adjust the slide switch (on the right side).

Telia Respons Vägg. Snabbguide. Quick Guide in English To change handset volume Adjust the slide switch (on the right side). Snabbguide Ändra ljudstyrkan i luren Använd reglaget på höger sida. Lagra kortnummer Lyft luren,, tfn.nr,, kortnr ( ), lägg på luren. Sända kortnummer, kortnr ( ). Repetition av senast slaget nummer: =

Läs mer

Echo Tonvalstelefon med predial, 9 kortnummer och repetition av senast slaget nummer.

Echo Tonvalstelefon med predial, 9 kortnummer och repetition av senast slaget nummer. TEKNISKA DATA Tonvalstelefon för bords- eller väggplacering. Minnen för repetition av senast slaget nummer och 9 kortnummer. Avstängbar tonringare. Lysdiod för indikering av samtalsläge. Lagringskapacitet:

Läs mer

Telefax 130 BRUKSANVISNING

Telefax 130 BRUKSANVISNING Telefax 0 BRUKSANVISNING Vi är glada att du har köpt vår kombinerade telefax och telefonsvarare Telefax 0. Innan du börjar använda denna produkt, bör du läsa igenom BRUKSANVISNINGEN. Sedan är det lätt

Läs mer

Åskskydd. Om du behöver hjälp. Tekniska fakta. Telia Andi. Bruksanvisning

Åskskydd. Om du behöver hjälp. Tekniska fakta. Telia Andi. Bruksanvisning Åskskydd har redan vid tillverkningen fått ett gott skydd mot överspänningar från t.ex. åska. I vissa delar av landet, främst på landsbygden, är emellertid telefonledningarna speciellt utsatta för åska.

Läs mer

DORO X20 Bruksanvisning

DORO X20 Bruksanvisning DORO Telefoni AB DORO X20 Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO X20 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. DORO X20 har ställbar ringsignal

Läs mer

Snabbguide. Telia Libra I Bruksanvisning. Vanliga telefonsamtal. Mottagning. Sända fax. Kopiering. Repetition av senast slaget nummer

Snabbguide. Telia Libra I Bruksanvisning. Vanliga telefonsamtal. Mottagning. Sända fax. Kopiering. Repetition av senast slaget nummer Vanliga telefonsamtal Snabbguide Kontrollera att inget dokument ligger i dokumentmataren. Lyft luren och slå telefonnumret. Sända fax Lägg i dokumentets första sida med textsidan nedåt. Vid behov, ändra

Läs mer

Snabbguide. Telia Respons Vägg Bruksanvisning. Ändra ljudstyrkan i luren Använd reglaget på höger sida.

Snabbguide. Telia Respons Vägg Bruksanvisning. Ändra ljudstyrkan i luren Använd reglaget på höger sida. Snabbguide Ändra ljudstyrkan i luren Använd reglaget på höger sida. Permanent övergång till pulsval Ställ omkopplaren P T (på vänster sida) i läge P. Tillfällig övergång till tonval Tryck P T under samtal.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning Tekniska fakta Terminaladapter för anslutning av analog teleutrustning (två linjer) till en nätterminal för EURO-ISDN-abonnemang. Möjlighet till nummerstyrning till de analoga linjerna. Stöder följande

Läs mer

Din manual TELIA KOBRA

Din manual TELIA KOBRA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TELIA KOBRA. Du hittar svar på alla dina frågor i TELIA KOBRA instruktionsbok (information,

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Telefonen för sköna hem Tonvalstelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster 3 snabbval. Repetition av senast slaget nummer. Reglerbar ringsignal

Telefonen för sköna hem Tonvalstelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster 3 snabbval. Repetition av senast slaget nummer. Reglerbar ringsignal Snabbguide Repetition av senast slaget nummer Lyft luren. Tryck. Lagra snabbval Lyft luren. Tryck. Slå telefonnumret. Tryck önskad snabbvalsknapp (M1 M3). Ringa upp med snabbval Lyft luren. Tryck önskad

Läs mer

Telia Rebell PLUS. Snabbguide. Specialgjord för PLUS-tjänster. Trepart 3. Pendling 3. Förfrågan 3. SÄND PENDLA AVBEST VIDARE TREPART TILLBAKA MEDFLYTT

Telia Rebell PLUS. Snabbguide. Specialgjord för PLUS-tjänster. Trepart 3. Pendling 3. Förfrågan 3. SÄND PENDLA AVBEST VIDARE TREPART TILLBAKA MEDFLYTT Snabbguide Telia Rebell PLUS R R/FÖRFR Telnr,, kortnr (1-9)., kortnr (1-9). koppla, telnr. äll vidarekopplingen., telnr. till eget nr. ing när upptaget nr är ledigt. senast slaget nr. Specialgjord för

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Snabbguide. Telia Mira Bruksanvisning. Predial: Slå numret, lyft luren, tryck. Radera ev. felaktig siffra med.

Snabbguide. Telia Mira Bruksanvisning. Predial: Slå numret, lyft luren, tryck. Radera ev. felaktig siffra med. Snabbguide Predial: Slå numret, lyft luren, tryck. Radera ev. felaktig siffra med. Repetition av senast slaget nummer: Lyft luren, =. Tillfällig övergång till tonval: Tryck Lagra snabbval:, slå numret,

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Telefonen man talar högt om Högtalartelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster 20 snabbval Predial Repetition av de 4 senast slagna numren

Telefonen man talar högt om Högtalartelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster 20 snabbval Predial Repetition av de 4 senast slagna numren Snabbguide Ställa klockan Lur på,, ange datum och tid, Predial Lur på, slå numret, lur av Sekretess Nummerrepetition Allra senast slagna numret: Lur av, Ett av de fyra senast slagna numren: Lur på,, bläddra

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

DORO Cortina Bruksanvisning

DORO Cortina Bruksanvisning DORO Cortina Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO Cortina är en ny tonvalstelefon med lättanvända funktioner och modern design. Cortina har ställbar ringsignal och lurvolym, två snabbvalsminnen,

Läs mer

Telefon med kortläsare

Telefon med kortläsare Tekniska data Allmänt: Tonvalstelefon med kortläsare för aktiva kort som följer ISO 7816-3. För bordsplacering (går även att hänga på väggen med hjälp av extra tillbehör). Telefondelen: Alfanumerisk LCD

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04 Snabbguide Ställa klockan Se sid 5. Viloläge Någon har ringt Antal nya (ej avlästa) påringningar Se den senaste påringningen Aktuellt datum och tid Du har bläddrat fram en påringning Påringningens löpnummer

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Minicall 10 Bruksanvisning 4 LZTA , 94-12

SNABBGUIDE. Telia Minicall 10 Bruksanvisning 4 LZTA , 94-12 SNABBGUIDE Från Vibration Ljud Stänga av pågående söksignal: eller. Bläddra bland sökningar:. Låsa visad sökning:. Radera visad sökning: 1. Tryck omkopplaren på vänster sida. 2. Bekräfta radering med.

Läs mer

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar.

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. FAX-2820 FAX-2920 Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. Snabbguide Ställa in maskinen Du är klar! Förvara den

Läs mer

SVENSKA PICTUREPHONE. Comsys PicturePhone Bruksanvisning OND-208

SVENSKA PICTUREPHONE. Comsys PicturePhone Bruksanvisning OND-208 SVENSKA PICTUREPHONE Comsys PicturePhone Bruksanvisning OND-208 -2- Picturephone är en rejäl telefon med stora snabbuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Gör det lätt att hamna på PLUS Teckenruta 4 snabbval. Repetition av senast slaget nummer

Gör det lätt att hamna på PLUS Teckenruta 4 snabbval. Repetition av senast slaget nummer Snabbguide Repetition av senast slaget nummer Kontrollera: Låt luren ligga på. Tryck =. Ringa upp: Lyft luren. Tryck =. Snabbval Lagra: Tryck. Slå telefonnumret. Tryck önskad snabbvalsknapp ( ). Kontrollera:

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

DORO Prisma Bruksanvisning

DORO Prisma Bruksanvisning PRISMA Väggtelefon DORO Prisma Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO Prisma är en ny tonvalstelefon med lättanvända funktioner och modern design. Prisma har ställbar ringsignal och lurvolym,

Läs mer

Telia Respons. Snabbguide. Gedigen bordstelefon för hem och företag Ändring av ljudstyrkan: ökning, minskning R SEKR

Telia Respons. Snabbguide. Gedigen bordstelefon för hem och företag Ändring av ljudstyrkan: ökning, minskning R SEKR Snabbguide Telia Respons R Gedigen bordstelefon för hem och företag Ändring av ljudstyrkan: ökning, minskning Permanent övergång till pulsval: 2 1 1 Tillfällig övergång till tonval: Permanent övergång

Läs mer

Bizz 66 BRUKSANVISNING

Bizz 66 BRUKSANVISNING Bizz 66 BRUKSANVISNING 1 Gratulerar till valet av Bizz 66! Vi gratulerar dig till din nya Bizz 66. Med den får du inte bara en tidsbesparande högtalartelefon utan också en klocka allt i ett! Telefondelen

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns

Läs mer

Telia Fax 740 ISDN BRUKSANVISNING

Telia Fax 740 ISDN BRUKSANVISNING Telia Fax 740 ISDN BRUKSANVISNING 1. Inledning 2. Installation 3. Nummerlagring 4. Sändning 5. Mottagning 6. Polling och gruppsändning 7. Övriga grundfunktioner 8. Avancerade funktioner 9. Minneshantering

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Telia Replik. Snabbguide. Quick Guide in English. Formgiven för bord och vägg. Repetition av senast slaget nummer: Lyft luren, REPETERA.

Telia Replik. Snabbguide. Quick Guide in English. Formgiven för bord och vägg. Repetition av senast slaget nummer: Lyft luren, REPETERA. Snabbguide Telia Replik R Formgiven för bord och vägg Repetition av senast slaget nummer: Lyft luren, REPETERA. Lagra kortnummer: Lyft inte luren, telnr, LAGRA, kortnr (1 9). Ringa upp med kortnummer:

Läs mer

Nummerpresentatör och telefonbok för din PC Nummerpresentation. Telefonbok Anteckningsblock Uppringning (fordrar modem) För PC med Windows

Nummerpresentatör och telefonbok för din PC Nummerpresentation. Telefonbok Anteckningsblock Uppringning (fordrar modem) För PC med Windows Sakregister Termer som inte finns nedan i sakregistret kan du söka i online-hjälpen. Abonnentväxlar. Se Företagsväxlar Anteckningar... 13 Användning på enklaste sätt.. 12 Autostart... 8 Avancerad användning...

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Telia Cerette. Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation. Bruksanvisning

Telia Cerette. Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation. Bruksanvisning Telia Cerette Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation Bruksanvisning Översikt Innehåll Bläddra bland påringningarna i Nummerpresentation och Telesvar Sekretess/Återgå* Menyknapp Repetition av senast

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Skriva ut och ta bort lagrade jobb Känna igen utformningsfel Bekräfta utskriftsjobb Reservera utskriftsjobb

Skriva ut och ta bort lagrade jobb Känna igen utformningsfel Bekräfta utskriftsjobb Reservera utskriftsjobb När du skickar ett jobb till skrivaren kan du ange i drivrutinen att jobbet ska lagras i minnet. När du vill skriva ut jobbet går du till skrivaren och väljer i menyerna på manöverpanelen vilka lagrade

Läs mer

SVENSKA NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

SVENSKA NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 SVENSKA NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Sid 2 * Teckenfönster visar slaget nummer, aktuell tid, samt samtalstid * Justerbar ringsignal * Lampa blinkar vid ringsignal * Knapp för återuppringning av sista

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism.

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognita Klockan Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognitaklockan Syfte med Cognita-klockan: Cognitaklockan hjälper personer med kognitiva svårigheter att få översikt

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

Telia Digit Multi Telefonen som lätt jobbar hemifrån

Telia Digit Multi Telefonen som lätt jobbar hemifrån Snabbguide Sekretess:. Predial Lur på. Slå telefonnumret. Kontrollera det (radera sista siffran: ). Lyft luren (eller tryck ). Repetition av de tio senast slagna numren Lur på.. Bläddra bland numren med

Läs mer

Falck 6709 Rörelsedetektor

Falck 6709 Rörelsedetektor Bruksanvisning Falck 6709 Rörelsedetektor Artikelnr: 320 868 Innehållsforteckning Beskrivning av Falck 6709 Rörelsedetektor... 3 Kodning till mottagare... 4 Ta bort koder:... 5 Test... 6 Underhåll... 6

Läs mer

Sladdlöst i dess enklaste form Sladdlös tonvalstelefon

Sladdlöst i dess enklaste form Sladdlös tonvalstelefon Snabbguide Sekretess Öka/minska volymen i luren, 2. Repetition av senast slaget nummer,. Lagra snabbval,, snabbval (A B), tfn.nr.,. Ringa upp snabbval, snabbval (A B). Lagra kortnummer,, kortnr. (0 9),

Läs mer

Tekniska fakta. Telia StorFjärr Bruksanvisning

Tekniska fakta. Telia StorFjärr Bruksanvisning Tekniska fakta Fjärrstyrd till- och frånkoppling av nätström med hjälp av tonvalssignaler. Består av en basenhet och sidoenheter, alla för väggmontage. Varje enhet har en inbyggd 1-fas kontaktor för 3

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet det är enkelt att ringa billigt med alltele Välkommen som kund till AllTeles telefoni. För oss är det viktigt att våra kunder har valfrihet man ska kunna välja den telefoni

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Snabbguide. Telia Mira Vägg Bruksanvisning. Predial: Luren på, slå numret, lyft luren, tryck. Radera ev. felaktig siffra med.

Snabbguide. Telia Mira Vägg Bruksanvisning. Predial: Luren på, slå numret, lyft luren, tryck. Radera ev. felaktig siffra med. Snabbguide Predial: Luren på, slå numret, lyft luren, tryck. Radera ev. felaktig siffra med. Repetition av senast slaget nummer: Lyft luren, tryck. Luren på, tryck Snabbval: Lagra snabbval:, slå numret,

Läs mer

Bordstelefonen med nummerpresentation

Bordstelefonen med nummerpresentation Snabbguide Repetition av senast slaget nummer Kontrollera: Lyft inte luren. Tryck =. Ringa upp: Lyft luren. Tryck =. Slå numret och kontrollera det Lyft inte luren. Slå numret (om du behöver radera använd

Läs mer

Telia Anita 20i Nummerpresentatören med telesvarsindikation

Telia Anita 20i Nummerpresentatören med telesvarsindikation SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller en gång. Håll

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

BRUKSANVISNING Alpha

BRUKSANVISNING Alpha BRUKSANVISNING Alpha 1 Innehåll E-post avisering 11 Inkoppling 3 Kortnummer 7, 12, 13 Land/språk 5 Namnboken 6, 12, 13 Nummerpresentation 8 TeleSvar 9, 10 Tid och datum 5 Uppringning 13 Väggplacering 4

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning Trygghetstelefon Classic Bruksanvisning Allmänt Classic är liten, lätt och kan enkelt passas in i alla hemmiljöer. Den är högtalande och har mycket bra ljudkvalitet som ger klar och tydlig talkommunikation.

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-J825DW DCP-J925DW Version 0 SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Produktsäkerhetsguide Snabbguide Grundläggande

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning FAX 1195L Avancerad bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom häftet Säkerhetsinformation

Läs mer

CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator

CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Bruksanvisning Art nr 273010 2 Innehåll Inledning 3 Bildöversikt CL100 4 Installera telefonen Ansluta telefonen 6 Ställa in ringsignalens volym 7

Läs mer

En sladdlös telefon för alla 10 kortnummer Sekretessknapp Handenhetens ringsignal kan stängas av Kadmiumfria NiMHbatterier

En sladdlös telefon för alla 10 kortnummer Sekretessknapp Handenhetens ringsignal kan stängas av Kadmiumfria NiMHbatterier Snabbguide Repetition av senast slaget nummer Tryck, invänta kopplingston,. Lagra kortnummer Tryck,, önskat kortnummer (0 9), telenr.,. Ev. paus lagras med. Ringa upp med kortnummer Tryck, invänta kopplingston,,

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

Snabbguide. Telia Maxi 20. Telefonsvararen med nummerpresentation och röstlådor. Handhavande. Fjärrstyrning. Telia Maxi 20. Se sid 5 7.

Snabbguide. Telia Maxi 20. Telefonsvararen med nummerpresentation och röstlådor. Handhavande. Fjärrstyrning. Telia Maxi 20. Se sid 5 7. Snabbguide Handhavande Se sid 5 7. LZTA 804 5035, 98-09 Telia Maxi 20 Telefonsvararen med nummerpresentation och röstlådor Fjärrstyrning Telia Maxi 20 Min behörighetskod: Starta fjärrstyrning 1. Ring upp

Läs mer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Så här använder du denna manual Du förfogar över en digital apparat Alcatel First REFLEXES. Åtgärder Lyft luren Lägg på luren

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia MinoSvar. Bruksanvisning 20 4 LZTA , 94-08

SNABBGUIDE. Telia MinoSvar. Bruksanvisning 20 4 LZTA , 94-08 PLAY MIC SNABBGUIDE Spela in svarsbesked Se till att Telia MinoSvar är på. Sätt annars på genom att trycka på ON/STOP. Tryck RECORD. Tala in ditt svarsbesked. Tryck ON/STOP. Lyssna av inkomna meddelanden

Läs mer