Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia"

Transkript

1 Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia av Olle Eriksson En uppsats om Pingströrelsen i Nynäshamn under 20 och 30-talet.

2 Första upplagan juni 1993 Hur en stillastående utpost blev en växande församling av Olle Eriksson Pingstväckelsens budskap började förkunnas i Nynäshamn redan i början på 1920-talet eller kanske ännu tidigare genom bröder från Stockholm. Så småningom kom en bönering till stånd, som var ansluten till Taborförsam-lingen i Stockholm och Nynäshamn räknades följaktligen som utpost till nämnda församling, inleder Erik Holmström församlingens i Nynäshamn tioårsberättelse den 29 oktober Från slutet av 1929 var man utpost till Filadelfia i Stockholm och 1939 bildade man egen församling. Erik Holmström var den nya församlingens femte pastor och föreståndare. Nynäshamn Nynäshamns kommun upptar södra delen av halvön Södertörn söder om Stockholm. I norr gränsar kommunen till Botkyrka och Haninge kommuner. Invånarantalet uppgår till varav väl ungefär hälften bor i den stora tätorten Nynäshamn, som blev köping 1911 och stad Andra mindre tätorter är Sorunda och Ösmo. Nynäshamn har egna stora arbetsplatser men är samtidigt sovstad för många som arbetar uppåt Stockholm dit det är km. Man är också en hamnstad med isfri hamn året runt och med färjetrafik främst till Gotland men på senare år också till grannländerna på andra sidan Östersjön; både åt öster och åt söder. Kommunikationerna har sedan många år främst utgjorts av järnvägen. Från 1901 en privat oelekrifierad bana, som utgick från stambanan vid Älvsjö station. Stockholm-Nynäs järnväg (S.N.J.). Förmodligen byggd mycket med tanke på Gotland. Nu ingår banan i SL:s pendeltågssystem. Bland de gamla säkra arbetsplatserna kan nämnas tele- och oljeindustrier många är de oljevagnar som trafikerat banan sedan den första tankbåten lossade olja 1928 samt Riksförsäkringsverkets stora anläggning. Nynäshamn var också platsen för OS-seglingarna 1912.

3 Tabor var tidigt ute På nyår 1923 kunde man läsa i Evangelii Härold om Taborförsamlingens tredje årsmöte. Det hade hållits på Trettondagen i lokalen Brännkyrkagatan 88 på Söder i Stockholm. Bland mycket annat rapporteras om god framgång för församlingens utposter i Ösmo, Nynäshamn, Dalarö och Huvudskär. Församlingen bestod vid årsmötet av 262 medlemmar och hade under året som gått fått döpa inte mindre än 61. När utposten, ibland benämnd bönering, i Nynäshamn bildades, vet vi inte. Vad vi däremot vet är att Taborförsamlingen grundades 31 oktober Nynäshamn nämns i Evangelii Härolds predikoturer första gången i mars Från samma år är också det äldsta bevarade protokollet; från ett månadsmöte den 6 december. Tabor bildades av 31 medlemmar från Filadelfia. De hade kommit dit på betyg från baptistförsamlingen Ebeneser på Söder. Lewi Pethrus ansåg emellertid att de borde vara kvar på Söder och arbeta där. På hans förslag bildades därför en pingstförsamling som fick namnet Tabor. Redan 1917 hade 59 medlemmar från baptistförsamlingen Elim på Östermalm bildat pingstförsamlingen Smyrna; också den på Söder. De två söderförsamlingarna låg inte långt från varandra ens med den tidens fortskaffningsmedel och 1 september 1929 gick man samman och bildade Södermalms fria församling. Detta kom, som vi skall se längre fram, att få konsekvenser för den lilla bönegruppen ute i Nynäshamn. Man vill få ordning Vid det första protokollförda månadsmötet den 6 december 1927, liksom vid de möten som annonserades i Evangelii Härold redan i mars samma år, samlades man i lokalen Floragatan 5. En hyrd lokal i ett hus som låg där Nynäshamns centrum ligger i dag. Där var man kvar ända till den 13 december 1970 då man kunde flytta in i den nya egna kyrkan. Mötet den 6 december var sammankallat för att ordna med verksamheten och då beslöts att hålla böneringsmöten på bestämda tider och protokollföra dem. Nu skulle det bli ordning och reda. Ernst Hagberg valdes till ordförande, Albert Ekman till sekreterare och Ernst Karlson till kassör. Hagberg och Karlson skulle skriva årsredogörelsen från böneringen till församlingens årsmöte den 3 januari Ekman kom att väljas till sekreterare många gånger under åren och tjänstgjorde sin sista period som sådan så sent som åren Då i den nybildade församlingen. Hagberg köper ved

4 Vid årsmötet var femton medlemmar med och man kunde notera en kassaomslutning 1927 på kronor. För övrigt beslöt man att broder Ernst Hagberg både skulle köpa in ved till lokalen och se till att den blev ditkörd. Vid gruppmötet i februari var man inte överens i den lilla gruppen. Ordförande avsa-de sig uppdraget av vissa orsaker. Han hade erhållit ett brev från en annan broder med de mest grova beskyllningar om andligt högmod med mera. Brodern som skrivit brevet hade utan att höra övriga ändrat på ett beslut om när brödsbrytelse skulle hållas. Han tyckte inte att detta skulle behöva följas av en anmärkning och han blev uppbragd. Men, förklarade han sig, kanske blev brevet av ovislig art. Systrarna kände inte något för broder G. Den 6 november var man samlade till månadsmöte. Då hade man erbjudits en evangelist. Förmodligen från bibelskolan i stan. En broder G. hade varit hos dem och provat. I protokollet kan vi läsa ordagrant att: syster A hälsade från systrarna att vi inte känner något för G men för P, och att det behövs hjälp i sången. Syster B tycker det är härligt med broder P men tyckte att vi måste vara eniga då det gäller kalla ett vittne. Tydligen kunde broder P spela och sjunga. I brist på enighet om vem man kände mest för bordlades frågan för den här gången. Kanske skall det nämnas att gruppen ute i Nynäshamn som regel bestod av ungefär 80 procent kvinnor ( systrar ). Vid decembermötet beslutades att ha julotta klockan sju och att broder Ernst Karlson skulle skaffa granar medan systrarna skulle sköta om att det fanns ljus (till granarna). Där gick allt fridfullt och stilla... Vid 1929 års första gruppmöte relaterade broder JK något från årsmötet inne i Taborförsamlingen. Där gick allt fridfullt och stilla och Guds frid märktes.... Vad hade han väntat sig månntro? Helmer Holmgren, pastor i Tabor och senare äldstebroder i Filadelfia under många år, önskade en förteckning över Nynäshamnsgruppens medlemmar. Detta för att kunna översända medlemskort att visa upp vid församlingsmöten och andra enskilda sammankomster. Det var före datorernas tid. I protokollet från månadsmötet den 9 juli läser vi: Br EK önskade bli befriad från sin kassörsbefattning. Beviljades ej. Ord och inga visor. Tabor och Smyrna slås ihop På annat håll än i Nynäshamn kan vi läsa att de två söderförsamlingarna Tabor och Smyrna gick samman den 1 september 1929 och bildade Södermalms fria församling. Man hade till att börja med möten i biografen Mosebacke Pastorerna hette Ivar Claeson, Rikard Fris, Oscar Svanell och Helmer Holmgren. Alla bröder som skulle låta

5 tala om sig inom pingströrelsen i många år. I och med sammanslagningen följde gruppen i Nynäshamn med till Södermalms fria på köpet och förmodligen utan att veta så mycket om det. I varje fall finns inga noteringar om sammanslagningen i handlingarna. Men det skulle komma att märkas. Stan drar in hyran Meddelades att församlingen i Stockholm har beslutat att dra in hyran för lokalen i Nynäshamn och erläggs ej längre än detta år. Varför hyran drogs in var att vi ej böjde oss för församlingen ang br. P. (Den som systrarna kände mest för), står att läsa i paragraf 3 från månadsmötet den 12 november Vi läser vidare: Framhölls att församlingen lämnat oss frihet ang br. P. Br Svensson tyckte när det låter så från församlingen så är det nog bäst att vi lämnar Taborförsamlingen, och att vi inte få förgripa oss på vittnet, det är Gud som för fram verket. Sedan några bröder talat för och emot förslaget: Beslöts på grund av vissa förhållanden att lämna Tabor och gå över till Filadelfia. Att Tabor redan den 1 september förenats med Smyrna och bildat Södermalms fria församling förefaller gruppen i Nynäshamn inte känna till. När gick man egentligen över? I Filadelfias protokoll låter det sig inte göra att se när och om dessa medlemmar från Nynäshamn togs in i stan. De skulle ju formellt ha kommit på betyg från Södermalms fria. Tiden efter bildandet av den församlingen kom dock väldigt många medlemmar därifrån, främst beroende på att man tog in missionsmannen A P Franklin sedan han uteslutits ur Filadelfia. Nynäshamnsmedlemmarnas namn försvinner helt enkelt i mängden namn, och de kan i dag inte särskiljas. Och hur detta beslut att gå över till Filadelfia följdes upp i Nynäshamn framgår inte och protokoll saknas fram till den 12 april Söder har dem kvar Riktigt säker på vilken församling gruppen i Nynäs tillhörde de första åren på trttiotalet går det inte att nu efteråt klarlägga. Frågan är om de själva var helt klara över det. Södermalms fria starade en egen tidning då man blev ställda utanför pingströrelsen. Den fick namnet Missionsfacklan och i den kan man läsa att en Einar Östholm var ansvarig för arbetet i Nynäshamn 1930 och att Eva Eriksson tjänat i Nynäshamn från den 17 januari Namnen Einar Östholm och Eva Eriksson förekommer inte i protokollen i Nynäshamn. Varken före den 12 november 1929 eller efter den 12 april Av det föregående och av det följande kan man dra slutsatsen att det i praktiken tog tre

6 fyra år för den lilla gruppen att gå över från Tabor (Södermalms fria) till Filadelfia. Franklinstriden sätter spår Efter att ha återfunnits under Tabor i Evangelii Härolds predikoturer placerades Nynäshamn nu helt följdriktigt under Södermalms fria. Detta till och med två veckor under januari Sedan försvann såväl Södermalms fria som Nynäshamn helt. Detta berodde på att sedan missionsmannen A P Franklin på grund av synd uteslutits ur Filadelfia den 14 oktober 1929 togs han första veckan i december samma år in som medlem på söder. Filadelfia tog då avstånd från den nystartade söderförsamlingen. Ett avståndstagande som skulle vara i ganska precis fem år och som bland annat syntes i att predikoturerna i Evangelii Härold försvann. Man blir Filadelfiautpost I Filadelfias årsberättelse för 1932 är inte Nynäshamn utpost men däremot har församlingen bedrivit verksamhet där. Ett uttryck som, liksom bönering, markerar en något lägre grad av aktivitet eller medlemsantal än utpost. I Evangelii Härold dyker Nynäshamn upp under Filadelfia och ofta med Filadelfiabröder som talare. Ute i Nynäshamn verkar man ha varit lyckligt ovetande om den stora striden. Man verkar ha sina egna problem. I protokoll från junimötet framgår att en syster engagerat sig i en lokalfråga och att br JK tyckte att ovannämnda förfaringssätt var felaktigt och bör ej förekomma inom pingstväckelsen. Det bör ju ordnas genom bröderna, där det finns sådana. Bröderna städar inte Vid gruppmötet i januari 1933 dominerar tre frågor. Kassören önskar bli befriad från kassörssysslan enär det framkommit misstroende mot honom angående kassans skötande. Böneringen önskade ha honom kvar som kassör. Och så blev det. Tage Sjöberg var ute för att samtala i frågan om evangelist, men det verkar gå trögt. Innan mötet avslutades var också frågan om städning av lokalen uppe på dagordningen. Den frågan överlämnades åt systrarna att själva ordna i saken. Om den här uppsatsen ger en negativ bild av gruppen i Nynäshamn så ger den dessvärre rätt bild enligt protokollen. Man tycks ha haft många små problem som man inte lyckades gå förbi utan att bli oense. Vännerna skulle hålla sig till sak Till 22 juni var utlyst gruppmöte med mangrann samling. Då skulle vittnesfrågan upp och tre bröder kom ut från stan. Bland dem naturligtvis Arvid Berglund. Han var till stor

7 hjälp på många platser under församlingens uppbyggnadsskede. Med sig hade han bröderna Adolvson (Hjalmar Adolfsson) och Vinkvist. Man försökte från stan lansera tanken att dela ett vittne mellan Nynäshamn och utposten i ganska närliggande Sorunda. Misshälligheterna man hela tiden kan spåra mellan bröderna och systrarna kommer fram nu också. Broder EK tyckte att vännerna, särskilt systrarna, borde samlas lite bättre till bönemötena. Systrarna A och S tyckte återigen att det är bara systrarna som besöka mötena. Då tyckte br. EK att vännerna skulle hålla sig till sak och tala om gemensamt vittne med Sorunda. Och det kan man väl hålla med honom om. Handuppräckning räckte inte Röstning om att kalla Clas Ekman gemensamt med Sorunda företogs med handuppräckning. Alla röstade för kallelse utom två som ställde sig neutrala. Fyra voro ej närvarande. står det att läsa i protokoll från gruppmötet. Efter ett halvår eller noga räknat den 5 december får man på nytt besök av bröder från stan. Den här gången kom Hjalmar Adolfsson, Arvid Berglund, Manne Lind och Martinsson. Detta då det fortfarande rådde missförhållanden inom böneringen. Det gällde naturligtvis frågan om gemensamt vittne med Sorunda. Ur det noggranna protokollet kan vi citera några repliker: Utposterna ligger ju så pass nära varandra att det borde gå bra. Det finns ingen möjlighet till framgång där det råder två viljor. Br. Adolfsson fann att en del av systrarna inte var ett med br. CE. Br. Berglund hörde genom protokoll att det inte står rätt till här. I små samhällen kommer det så lätt in missförhållanden och stridigheter, hur det går till är svårt att få reda på. Vad gäller Nynäs kan inte församlingen i Stockholm göra något. Församlingen kan inte följa verksamheten. Vi ligger för långt bort. Så småningom kunde förnyad enighet visas genom handuppräckning och mötet avslutas med brödsbrytelse. De hade glömt bort att åka dit De förut så omtvistade och mycket omtalade affischerna (från tiden med Södermalms frias namn på) med beslut på att ej använda dem (längre) upptogs till (ny) behandling. Syster S meddelade att de skänkts av br EH. Böneringen beslöt ännu en gång att slopa (ej använda) dem. Syster S röstade nej. Klara besked. Syster S var väl sparsam eller kände hon sympatier med Söder. Något längre fram förbereder man ett besök av sångare från Södertälje, och då skall man ha friluftsmöte i Järnvägsparken en söndag. Sångarna skall bjudas på kaffe, mjölk och smörgåsar. Br EK skulle tala med Ernst Hagberg om mjölk och grädde. (Hagberg var nämligen chef för mejeriet i Sorunda.) Systrarna skall sköta om kaffet. Men vem skötte smörgåsarna! Det kunde för övrig göra detsamma. Sångarna kom nämligen aldrig och br CE kunde tala

8 om varför; de hade glömt bort att åka dit. Vid gruppmötet den 4 september kunde man inte ha någon brödsbrytelse eftersom man inte kunde få tag i något vin. Clas Eriksson blir riktigt vald Vid 1934 års administrationsmöte inne i stan blir Nynäshamn utpost och Clas Eriksson blir vald till föreståndare för den. Samtidigt väljs han även för Sorunda. Ungefär samtidigt, eller noga räknat 2 maj, träffas för övrigt uppgörelse mellan Filadelfia och Södermalms fria. Inte heller den här gången kommenteras detta i Nynäshamnsgruppen, som blir kvar i Filadelfia. I övrigt händer inte så mycket under Man resonerar som vanligt med värden om att få slask- och avloppsledning installerad och med varandra om vem som skall städa lokalen. Ibland lovar man en lägre ekonomisk ersättning för detta men oftast tycks pengarna saknas. LP blir 50 Till Lewi Pethrus 50-årsdag sänder man ett foto på sångarna vilket tydligen skall ingå i något bildcollage samt 1 Kor 15:10 med bland annat...jag har arbetat mer än de alla. Vid gruppmötet den 3 december inleds en fråga som kommer att bli långvarig. Förslag gjordes att försöka få ett samtal med Betaniaförsamlingen (Örebrobaptister) i Nynäsgård angående deras ställning till pingstväckelsen. Beslutade kalla ned bröderna Skulberg och Eriksson att jämte broder Ekman och systrarna Anna Karlsson och Signe Larsson samtala i frågan. Den äldst bevarade årsberättelsen är från 1934 och kassaomslutningen var kr. Sekreteraren blir föreståndare För 1935 valdes den ständige sekreteraren Albert Ekman till föreståndare i Nynäshamn. Den 2 mars hade man ett gemensamt möte med Betaniaförsamlingen där Båda parterna uttalade enhällig önskan om ett samgående till en församling. Tre personer utsågs fortsätta samtalet och den 10 mars beslöt man enhälligt att gå samman med Betania till en församling under namnet Filadelfia. Man beslöt vidare enligt kommitténs förslag att vid ett gemensamt möte, då någon broder från Stockholm kommer, tillsätta äldste och diakoner samt anta stadgar. Man enades om Johannes Waern och Ekman fick i uppdrag att tillskriva honom och församlingen samt sända protokollsutdrag. Mötet avslutades med beslut om gemensamma möten och sångövningar. Allt verkade

9 klart! Eller gick det för fort? Eftertankens kranka blekhet Redan vid nästa möte, som hölls 1 april, kom kanske eftertanken. Paragraf 7 lyder ordagrant: Framfördes en fråga från Betaniaförs. först. broder Skutberg till böneringens medlemmar, huru de i det kommande, då gemensam församling ordnats, skulle ställa sig vid eventuellt kallande av vittnen, om de endast komma att rösta för vittnen inom pingstväckelsen. Efter sedan flera yttrat sig i frågan beslöts enhälligt giva följande svar: Böneringens medlemmar står fullt eniga med Filadelfiaförsamlingen, Stockholm och önska i fortsättningen då det event. gäller att kalla vittnen, enligt Herrens ledning rösta för välrekommenderade sådana, hvilka äro ett med pingstväckelsens förkunnelse enl. Nya Testamentet, i lära och liv. Redan i följande gruppmöte har man fått Betanias svar: Betaniaförsamlingen, Nynäsgård, lämnar följande svar på det ifrågasatta samgåendet med Böneringen Filadelfia. Då det framkommit att förutsättningen för ett samgående, nämligen verklig, andlig enhet f.n. ej finnes mellan ömse parter, vilja vi för vår del ännu något bida och vänta ledning från Herrens hand. Detta innebär icke att vi taga avstånd från pingstväckelsen såsom sådan, sänd av Gud. Med fridshälsningar, Betaniaförs. Men samtalen fortsätter 22 september var det dags igen. Broder A Ekman meddelade att Betaniaförsamlingen, Nynäsgård, nu önskade att tillsamman med Böneringen här ordna församling. Meddelades vidare att broder Skutberg gjort förslag om troendemöte i morgon (måndag) kl 8 em. för samtal i saken och att redan tisdag afton ordna församling. Några såg det hela som bönesvar och att saken mognat fram. Broder Paul Ongman som var med i mötet påpekade om att, lika viktigt som det är att förkasta och handla för fort, lika viktigt är det att passa det lägliga tillfälle som givits och då gå till verket. Beslöts enhälligt om församlingsordnande tisdagen den 24/9 kl. 8 em. Att framlägga saken i Filadelfiaförs, Sthlm uppdrogs åt Broder Paul Ongman. 18 medlemmar är omnämnda och önskar betyg från Stockholm. Fyra fem stycken står kvar i Stockholm då de är i flyttningstagen och inte vet var de skall bosätta sig. Broder Ongman meddelade att pastor Pethrus lovat komma med vid församlingsordnandet. Nästa möte 13 oktober 5: Broder A Ekman uppläste en skrivelse från Betaniaförsamlingen Nynäsgård vari de framlade sina önskemål angående samgåendet till en församling. Av skrivelsen framgick att församlingen står på samma ståndpunkt som tidigare och att ett samgående ej kan äga rum under sådana förhållanden.

10 20 oktober 1: Broder A Ekman meddelade att Pastor Petrus ej hade tillfälle att komma ut någon kväll och ej heller ansåg det nödvändigt då det ej blev något församlingsordnande som förut varit på förslag. 2: Broder Ekman fick i uppdrag att insända skrivelsen från Betaniaförsaml. till Pastor Petrus och äldstebröderna så att de få göra ett uttalande innan vi lämna något svar till Betaniaförsamlingen. 28 oktober 1: Ekman meddelade Pastor Pethrus svar på den insända skrivelsen från böneringen, att han ej kunde göra något åt saken. 2: Beslutades sända ett skriftligt svar till Betaniaförsamlingen Nynäsgård att ett samgående ej kan ske när andlig enhet ej förefinnes. Örebroarna organiserar sig också Från början var det som kom att kallas Betania Nynäsgård en helt fristående ekumenisk grupp av troende med något olika bakgrund. De samlades i en stuga vid Nynäs gård köpte man en hundra år gammal stuga nära järnvägen. Först hade där varit en skola men den senaste tiden en skoaffär. Samtidigt eller strax efter bildade man en församling med omkring 35 medlemmar. Men det var jobbigt i Nynäshamn och kanske var man för få. I alla fall så gick man 1946 in i Korskyrkan i Stockholm och blev utpost. Denna tidsålders väsende Mitt uppe i allt detta hade man också andra bekymmer. Bekymmer som vi idag ser på med närmast ett förlåtande leende men som på sin tid var nog så allvarliga: Med anledning av att syster NN skickat sig efter denna tidsålders väsende och ånyo klippt sitt hår läste ordf. vad Guds ord lär i denna sak. Framlades förslag att tillsätta en kommitté som ytterligare skulle samtala med henne och vidare remittera ärendet till församlingen vi tillhöra. Till kommittén valdes... I följande månadsmöte bad syster NN böneringen om förlåtelse för sitt handlingssätt vilket enhälligt gavs. Julotteplanering I protokoll från mötet den 2 december kan man läsa om julmötesplaneringen: Pastor Sandberg från Missionsförsamlingen hade inbjudit böneringen till alliansjulotta. Beslöts att ej gå med. Förslag framkom att inbjuda Betaniaförsamlingen till gemensam julotta, efter samtal och genom omröstning avböjdes förslaget. Sedan firade man julotta för sig själva. Årsberättelse för 1935

11 Ur årsberättelsen för 1935: Ett år har återigen gått. Se vi tillbaka på det gamla året har mänskligt sett inte mycke uträttats, utan tvärtom. Men de är härligt att vi äro bevarade i Jesus Kristus. Pris ske Gud. De är mycke att tacka Gud för! Men vi tro att Gud skall få uträtta något i Nynäshamn, så att det Syns. De tro vi! DE äro vi förvissade om. Pris ske Gud! Vidare en mångordig kommentar till samtalen med Betania som avslutas med: Betania kan ej gå med på våra önskemål, böneringen ej å våra (menar väl deras). Klyftan har blivit större än den någonsin varit mellan resp grupper. Man försökte på nytt men det blev inte bättre utan sämre. Man kan inte finna något annat svar på det hela än att det var ett människoverk. Hade Gud fått verka fram ovannämnda hade det säkert blivit ett annat resultat, slutar årsberättelsen. Det hela fortsätter under 1936 Som föreståndare valdes i stan på administrationsmötet Albert Ekman. 2 januari 10: Evangelisterna meddelade att de samtalat med Pastor Pethrus om ställningen i Nynäshamn. Br Pethrus hälsade till böneringen att den skulle försöka närma sig Betaniaförs. och att de syskon som var redo att gå in i Betania skulle göra det. Räddningen för Nynäshamn vore en verksamhet. Frågan upptogs ej till behandling. 4 november inleds protokollet med: Efter offentliga mötets slut samlades böneringens medlemmar som voro närvarande och beslöt om br. J skulle stanna här. Av de närvarande räckte alla upp händerna att br. J skulle stanna här utom 3 st. som ställde sig neutrala. Br. Ekman skulle meddela honom att han skulle få komma hit om han kände Guds kallelse. Br. J. skulle sedan meddela br. Söderholm om vårt beslut. 7 november. Två dar efter br. J:s andra möte önskade några medlemmar extra möte med anledning av att br. J skulle bli här som vittne. De flesta av medlemmarna som voro närvarande ansåg honom ej vara passande här. Detta beslöts meddelas förs. i Sthlm. Till detta valdes syster Olga Carlsson. Förslag framkom att skriva och höra efter något vittne som rekommenderats i EH. Till detta valdes systrarna RS och RH. Oenigheten då det gällde kallande av evangelist fortsatte och på mötet 7 dec lyder 1: Efter sång, bibelläsning och bön upplästes protokollet från den 2/11-36 och godkändes med undantag av 5 där det står att församl. ansåg honom passande här, men enligt syster OCs telefonsamtal med br Söderholm var det ej så utan han var utsänd från församlingen och hit då det inte fanns någon annan. Vi skulle sedan få avgöra om vi ville ha honom här eller inte. Protokollet från den 4/11-36 upplästes där det står att då det gällde br. EJs kallelse hit, alla av de närvarande räckte upp händerna med undantag av 3 st som ställde sig neutrala. Detta godkändes inte, utan det ansågs vara fler som ej räckte upp händerna. Ur årsberättelsen för 1936: Ett år har återigen gått. Ära vare Gud o Lammet. Mänskligt sett ha

12 inte så stora segrar vunnits. De är en stor nåd o även seger att vi äro bevarade i Jesus Kristus. Nog hade det varit härligt om Gud fått frälsa syndare. Efter en lång redogörelse över frågan om vittne...sände församlingen ut en missionärskandidat br E Lundin som vittnat här sedan i mitten av nov, och har varit här sen språkkursens slut i Filadelfia. Han blev väl kvar och kom inte ut som missionär? Han kom till både Tungelsta och Södertälje i stället. Medlemsantalet var 27. DKSN redan då Nu valdes Edvin Lundin till föreståndare och DKSN inbjöd gruppen med sångare att delta i ett möte i Tabernaklet söndagen den 12 september men böneringen beslöt (som vanligt) att ej deltaga med i detta. 1 november meddelades att Filadelfia på gruppens begäran beslutat sända ut ett vittne. Det blev Holger Svensson. Böneringen beslöt enhälligt att taga emot honom. Fantastiskt! Även årsberättelsen för 1937 låter ana besvikelse och nedstämdhet. Kassaomsättningen hade dock ökat till kr. Det börjar hända saker Nu börjar det hända saker. Holger Svensson blir föreståndare och den 20 februari har man möte i statskyrkan med Lewi Pethrus, Einar Ekberg och Karl-Erik Svedlund. Då frågan om städning av lokalen kommer upp erbjuder sig två bröder att ta hand om den. På sommaren åker böneringen i Nynäs tillsammans med den i Sorunda i abonnerad buss till böneringen i Huddinge för att delta i deras uppbyggelsemöte. Ett par veckor senare kommer församlingen i Tumba med sin söndagsskola till Nynäshamn och den 11 september inbjöd man grupperna i Älvsjö, Huddinge och Sorunda samt församlingarna i Södertälje och Tumba tillsammans med någon sånggrupp från Stockholm. Då måste det ha blivit stormöte. På hösten hade man också en dopkandidat och man fick hyra Missionskyrkan för att ordna med dopförrättning. Årsberättelse saknas men den måste ha varit mycket positivare än tidigare år. Klockan ringer för sista varvet Vid januarimötet resonerar man om vad man kan göra för att förbättra akustiken i lokalen. Så att den blir lika bra som i Missionskyrkan. Man funderar på att ersätta pappen på väggarna med masonite. Inte så dyrt om man gör arbetet själva. Även bänkarna behöver bytas. Man hade anbud på gamla biografstolar. Priset per styck

13 prutades från fem kronor till 2,50. Ett par av bröderna skulle gå igenom dem och reparera men säljaren backade ur och hur det gick sedan vet vi inte. Tidstypiska beslut Låt oss ta del av ett par (tids)typiska beslut: 15 juli 6: Ett ungdomsmöte har planerats här den 27 augusti vartill ungdomarna i vår grupp lär ha inbjudits. Inbjudan har ej kommit skriftligt utan framförts muntligt till några. Beslöts ta avstånd från nämnda allians. 5 augusti 3: Beslöts lämna denna sak ang. uteslutning till nästa månadsmöte o under tiden bedja för dem och visa dem vänlighet. Bad man för dåligt eller var man inte nog vänliga? Det är frågan. De uteslöts nästa månad. Församlingsbildande på riktigt Från gruppmötet den 27 september 2: Br. Svenson meddelade att han hade en viktig fråga, den viktigaste som kanske varit framlagd här i gruppen, och vi skulle få vara med om något särskilt. Men fastän den vid flera tillfällen kommit till honom hade han ej tänkt lägga fram den. Men vid tal med br. Petrus ang. denna fråga hade han tyckt att br. Svenson skulle framlägga den innan han lämnade Nynäshamn. Frågan gäller församlingsbildande. Meddelandet kom som en överraskning, borde först ha talats om bland bröderna i gruppen och bedits för nämnda sak, men behövdes ej enl. br. Svensons mening. Framhölls även då det gäller församlingsbildande här är det inget nytt utan har varit på tal flera gånger förut. Då det gäller ovannämnda sak framkastade br. Petrus denna tanke vid församlingsmötet i år att när nu församlingen ökat och blivit så omfattande som den blivit borde i synnerhet de grupper som ligga långt bort bilda egna församlingar. Efter sedan några yttrat sig för församlingsbildande beslöts fatta beslut med handuppräckning. Av de 25 närvarande räckte alla upp händerna med undantag av fyra. Inom parentes sagt. Alla syskonen borde ha hörts innan beslut fattats ang. församlingsbildande. Mötet avslöts med bön. Nynäshamn som ovan Alb. Ekman sektr. Pethrus är med Vid nästkommande möte den 7 okt upplästes och godkändes protokollet. 6: Br S nämnde också att br. Petrus tyckte de var bra med församl.bildandet och att de bör gå framåt. Församlingsbildandet äger rum den 29 okt 1939 kl 2 em då br Petrus är närvarande. Br Petrus stannar även vid det offentliga mötet kl 6 em.

14 7: Br S läste upp alla namn som tänkt bli med i den nya församlingen godkändes. Syster A önskade stå kvar i Församlingen (i stan) av vissa orsaker. Protokoll från böneringsmötet den 29 oktober då församling bildades. 3: Br Petrus tyckte de var roligt få komma hit, tyckte även han var självskriven att närvara som vår förutvarande föreståndare. Han trodde även vi var glada åt att bli självständiga, som på många sätt kan ha sina fördelar. Därefter läste br Petrus Kol 1:14-29 och talade något om församlingen och dess uppgifter. Br Petrus förklarade därefter mötet för församlingsbildande öppnat bön. 4: Br S föredrog flyttningsbetygen. 28 st (fem bröder och 23 systrar) och namnen äro dem som följer:---. Därefter tillsattes två äldste enl. Titus. Några diakoner behöver inte tillsättas och därefter omvaldes de olika funktionärerna. 11: Beslöts kalla den nybildade församlingen i Nynäshamn, Filadelfia. Man sjöng sång nr 12 av Lewi Pethrus O, segrare från Golgata, hade brödsbrytelse, skickade en hälsning till församlingen (i stan) och Mötet avslöts med bön. Vid protokollet Alb. Ekman. Och sedan var Filadelfia en utpost mindre. Beslut i stan Vid församlingsmöte i Stockholm redan den 9 oktober med Lewi Pethrus som ordförande: förelåg en skrivelse från böneringen i Nynäshamn med begäran för nedannämnda medlemmar om utträde ur församlingen för att ordna sig till en fri församling därstädes: (30 namn räknas upp). Böneringens begäran beviljades, och församlingen beslöt sända vännerna en varm hälsning och önskan om Guds rika välsignelse. Stockholm Filadelfias årsberättelse för 1939 saknas helt. Däremot finns en revisionsberättelse för utpostverksamheten i Nynäshamn undertecknad av revisorer valda året före av Stockholmsförsamlingen. Den omfattar mycket riktigt tiden 1 jan 31 okt. Nya predikoturer Även i predikoturerna i Evangelii Härold märks den nya församlingen. I veckan oktober 1939 bönemöte lördagskvällen och söndagsskola på söndagen och predikar Holger Svensson och bibelskoleelever. På onsdagskvällen väckelsemöte och övriga kvällar bön. Veckan därpå annonseras församlingsordnande 2 em på söndagen den 29 oktober med Lewi Pethrus och brödsbrytelse. Även 6 em är Pethrus annonserad.

15 Årsberättelse 1939 Denna årsberättelse är något mer optimistisk än tidigare år. Man hade fått döpa en person och man berättar om församlingsbildandet. Lokalen har också genomgått en förändring genom en reparation, som möjliggjorts genom en penninggåva som givits åt församlingen. Den är nu trevlig och inbjudande. Give Gud att många själar måtte finna frid i denna lokal. Undertecknare är av Holger Svensson, förest., Albert Ekman, sekr., Ernst Karlsson och David Axelson, äldste. Slutord Det är inte så lätt att ge några personliga positiva slutord efter att ha läst protokollen. Dessa avspeglar mest problem och motsättningar. Man kan bara hoppas att den problemfyllda sidan av verksamheten fått dominera medan allt det positiva tagits för självklart och inte tagits med i noteringarna. Och ser man på den utveckling som skett i Nynäshamn sedan man blev församling så kan man endast konstatera hur rätt Lewi Pethrus hade då han tyckte det var bra med församlingsbildandet och att det bör gå framåt. Den fortsatta verksamheten i egen regi finns mycket intressant dokumenterad i en jubileumsskrift som kom ut till 50-årsjubiléet Bilaga: * Årsredogörelse över Filadelfias bönering verksamhetsår (Äldsta bevarade.) * Filadelfiaförsamlingen i Nynäshamn tioårsberättelse 29/ /

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 - Vi vill hjälpa människor hitta fram - På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig,

Läs mer

STADGAR FÖR PINGSTFÖRSAMLINGEN LINDESBERG

STADGAR FÖR PINGSTFÖRSAMLINGEN LINDESBERG STADGAR FÖR PINGSTFÖRSAMLINGEN LINDESBERG Innehållsförteckning. 1. Församlingens bildande och målsättning 2. Medlemskap 3. Ledning av den andliga verksamheten 4. Församlingsmöte 5. Styrelse 6. Ekonomiska

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Stadgar för Gredelbykyrkan

Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan är ansluten till Equmeniakyrkan Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan, med organisationsnummer 814800-0592, har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församlingen

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Livskraftig församling som aldrig varit utpost

Livskraftig församling som aldrig varit utpost Livskraftig församling som aldrig varit utpost av Olle Eriksson Om hur det började med endast fyra bröder i Tureberg; hur man köpte tomt, bildade församling och byggde kyrka. Första upplagan mars 1996

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson.

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson. www.brfymer.se www.brfymer.se www.brfymer.se ) Protokoll fört vid sammanträde med bostadsföreningen Ymer u.p.a. i Uppsala den 8 September 1924. 1 Sammanträdet öppnades kl. 8.15 e.m. av styrelseordf. Hr.

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära.

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära. DECEMBER 2001 Göran o Mai-Brith Holm Kära vänner, Gåvogivare, förebedjare, Tack för eran kärlek och villighet att stödja oss i arbetet för Guds rikes utbredande, tack vare er kan vi fortsätta arbetet i

Läs mer

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2013 21 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall Närvarande: 80-talet röstberättigade medlemmar. 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna. Sture

Läs mer

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Existerande stadgar Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Denna urkristna bekännelse är också Svenska Missionskyrkans (Missionskyrkans) och dess församlingars. Genom Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) bedrivs

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2015 Årsmötesprotokoll för Svenska Ridtravarförbundet 2015 Plats: Sala stadsbibliotek Tid: Lördagen den 21 mars 2014, kl. 15.15. Närvarande: Valery Ahlrot, Kristina Lind, Annika Toth,

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Förslag till stadgar för församling

Förslag till stadgar för församling Förslag till stadgar för församling Equmeniakyrkan [ortnamn] är en församling som tillhör Equmeniakyrkan. Församlingen har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församling,

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 1 Tunadalskyrkan, Köping 161204 Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från någon som höll på med en uppgift i religion och som skulle jämföra

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Nykterhetslogen 4012 ungdomens lycka i Wallkärra.

Nykterhetslogen 4012 ungdomens lycka i Wallkärra. Nykterhetslogen 4012 ungdomens lycka i Wallkärra. I årsskriften 1993 finns en artikel om nykterhetsföreningen i Vallkärra. Efter mycket letande har vi nu lyckats spåra förenigsprotokoll och medlemsförteckningar

Läs mer

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 Svenska Russavelsföreningen Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 1 Namn. 2 Säte 3 Ändamål. 4 Lokalförening 5 Medlemskap Föreningens namn är "Svenska Russavelsföreningen"

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Vecka En vanlig vecka BIBELPLAN FÖR Januari 8 Markus 3 9 Lukas 3: Psalm 89

Vecka En vanlig vecka BIBELPLAN FÖR Januari 8 Markus 3 9 Lukas 3: Psalm 89 Vecka 1 2016 En vanlig vecka Efter alla helgdagar och alla festligheter kan man längta efter en helt vanlig vecka. Det blev en mycket god julfest på Trettondagen. Tack ni alla som kom och medverkade på

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år C

31 söndagen 'under året' - år C 1399 31 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Många människor är övertygade

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I LAG, TRO & LIV Universal Kyrkan av Jesus Kristus UKJK STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I (.) Antagna den 2 1. Namn och identitet UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I.., förkortat. är en gemenskap

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

När Kristus är Herre i en människas liv påverkas tankar och handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek.

När Kristus är Herre i en människas liv påverkas tankar och handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek. 1 Tunadalskyrkan 13 04 28 Joh 15:10-17. 5 Sönd i påsktiden Att påverkas av Jesus handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek. Då utmanas den kristne att ständigt överge oförsonlighet, avund, bitterhet,

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening. 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, med syfte att arbeta för en svensk

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 1 Nuvarande lydelse Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening fastställda vid föreningens sammanträde den 4 december 1967, den 29 maj 1968, den 10

Läs mer

32 år bland pingstvänner i Solna

32 år bland pingstvänner i Solna 32 år bland pingstvänner i Solna av Olle Eriksson En uppsats om utposter i Huvudsta och Hagalund det som i dag är Solna. Från 1914 till 1946. Första upplagan augusti 1994 Från den lilla stugan på Aspgatan

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32 1 Herrdals kapell 20130616 Det är jag var inte rädda Matt 14:22-32 I Herrdals kapell utanför Kungsör finns en altartavla som föreställer bibelberättelsen om när Jesus och Petrus går på vattnet. I mitten

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

The Wash Act Whisky Society

The Wash Act Whisky Society Uppdaterad 2010-04-11 Stadgar för Whiskyprovarföreningen The Wash Act Whisky Society Uppdaterad 2010-04-11 1 (7) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 1 Begrepp 2 2 Mål 2 3 Verksamhet 2 4 Whiskyprovarträffar

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Mötet öppnades kl 11 o 30 f. m. av Ordförande O. W. Anderson

Mötet öppnades kl 11 o 30 f. m. av Ordförande O. W. Anderson Protokoll fördt vid Avdl 33 möte den 13-1 1918 Mötet öppnades kl 11 o 30 f. m. av Ordförande O. W. Anderson 1 2 Föregående mötes protokoll upplästes o godkändes. 3 En skrivelse från Avdl 14 Striberg föredrogs

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning. 2. Inledning 1. Ingångspsalm T.ex. 466, 467, 470 eller 485. Psalmen kan ersättas av annan musik. Inledande välsignelse Den inledande

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Ett protokoll ska ha dokumentnamnet protokoll och ange namnet på organisationen som har mötet, datum, tid, plats och samtliga mötesdeltagares namn:

Ett protokoll ska ha dokumentnamnet protokoll och ange namnet på organisationen som har mötet, datum, tid, plats och samtliga mötesdeltagares namn: Protokoll Ett protokoll ska dokumentera vad som sägs och beslutas på ett möte, så att det inte bara blir en massa prat som inte leder någonstans. Därför är det viktigt att man vid varje möte går igenom

Läs mer

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 ÅRSMÖTESPROTOKOLL KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 Lokal: Sjölins Ek gymnasium, Mäster Mikaels gata 10 Stockholm. 1/ Åldermannen, Göran Wendin, öppnade Katarina Skolgilles 83:e årsmöte och hälsade alla årsmötesdeltagare

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj

i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba, som du hittar i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till de

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte på Solbackens Trygghetsboende Länghem

Protokoll fört vid årsmöte på Solbackens Trygghetsboende Länghem Föreningen SPF Seniorerna Västra Kind. Protokoll fört vid årsmöte på Solbackens Trygghetsboende Länghem 2016-02-10. 1 Mötet öppnades och ordförande hälsade välkommen. 2 Parentation hölls över 5 medlemmar

Läs mer

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1247 23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Vi församlas

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Kliva från Outvecklad till mogen

Kliva från Outvecklad till mogen Kliva från Outvecklad till mogen LEDAR VERSIONEN TANKEN BAKOM Alla kristna behöver vara del i eller befinna sig i en miljö som karakteriseras av bra relationer med Gud och andra kristna så väl som okristna,

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning C. Gravläggning Detta formulär kan användas när gravläggningen inte sker på samma ort som jordfästningen. ormuläret kan användas också vid nedläggning av urna och i tillämpliga delar då man har en välsignelse

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Protokoll från X-Pokers årsmöte 2008-02-02

Protokoll från X-Pokers årsmöte 2008-02-02 Protokoll från X-Pokers årsmöte 2008-02-02 Närvarande Fredrik Forsberg Daniel Forsberg Tommy Henriksson Göran Engblom Tom Andersson Micke Almgren Peter Jonsson Henrik Forsberg Frånvarande Anders Grönqvist

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer