Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010"

Transkript

1 Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) ADDRESS: Slottsgatan 14, Jönköping, Sweden PHONE +46 (0) FAX +46 (0) VAT NO. SE INTERNET 1

2 2

3 Innehållsförteckning SIDAN Nordiska Undersökningsgruppen 4 Inledning 5 Bakgrund 5 Syfte 5 Metod och svarsfrekvens 5 Bortfallsanalys 6 Enkäten 6 Anonymitet 6 Denna rapport 6 Rapporten 7 Hemtjänst inom HO totalt 7 Egen regi 14 Extern utförare 15 Aleris Äldreomsorg 17 Attendo Care 19 Enheten för personlig assistans 21 Järfälla Hemtjänst 23 Viola Sundvissons Hemtjänst 25 Övrigas kommentarer 27 3

4 Nordiska Undersökningsgruppen Nordiska Undersökningsgruppen är ett marknadsundersökningsföretag som bildades 1986 som ett av de allra första avknoppningsföretagen till Högskolan i Jönköping. För mer information se Slottsgatan Jönköping Tel: Fax: Ansvariga för undersökningen är: Nordiska Undersökningsgruppen Projektledare: Anders Lindhe e-post: Projektassistent: Marcus Kvist e-post: 4

5 Inledning Bakgrund Socialnämnden i har givit Nordiska Undersökningsgruppen i uppdrag att genomföra brukarundersökningar bland de kommuninvånare som har insatser från Handikappomsorgen (HO), Äldreomsorgen (ÄO) eller Individ- och familjeomsorgen (IFO). Av socialnämndens uppföljningsplan framgår att nämndens tre verksamhetsområden systematiskt ska följas upp. En av informationskällorna skall utgöras av information från brukarna, vilket redovisas i denna rapportserie. Syfte Syftet med undersökningen är att ge en övergripande bild av brukarnas upplevelse av kvaliteten i de olika insatserna, myndighetens tillgänglighet och bemötande samt identifiera områden där insatserna kan utvecklas ytterligare. Metod och svarsfrekvens Samtliga brukare med insats per den 1/10 har ingått i undersökningen (totalundersökning). Datainsamlingen har skett med hjälp av en postal enkät och adresserna har tillhandahållits av Järfälla kommun. Enkäten har sänts direkt till brukarens hem, eller företrädarens. Två påminnelser har sänts ut till de som inte svarat inom föreskriven tid. Datainsamlingen pågick under perioden vecka Totalt skickades enkäter ut. Av dessa var 202 sk naturliga bortfall (postretur, avliden, skulle ej ingått i urvalet) vilka räknas bort från det totala antalet utskickade enkäter varvid den verkliga basen utgörs av respondenter. Totalt erhölls svar vilket innebär en svarsfrekvens på 53%. Observera att svarsfrekvensen varierar mellan de olika målgrupperna. Målgrupp Antal Naturliga Bas Antal svar Svarsfrekvens utskickade bortfall HO HO Hemtjänst 180 st 1 st 179 st 106 st 56% 51% 59% LSS Dagl verksamhet 165 st 17 st 148 st 95 st 78% 70% 64% LSS Grpbost/Serv.bo. 143 st 19 st 124 st 74 st 64% 68% 60% SPT Grpbost/Serv.bo. 45 st 1 st 44 st 21 st 60% 52% 48% IFO Försörjningsstödsenheten 976 st 55 st 921 st 300 st 39% 33% 33% Familjebehandling 79 st 6 st 73 st 28 st 28% 37% 38% Familjerätten 175 st 5 st 170 st 89 st 58% 42% 52% Kontaktperson/-familj 80 st 2 st 78 st 26 st 38% 44% 33% Mottagningsgruppen 292 st 20 st 272 st 86 st 28% 32% Vuxengruppen 101 st 9 st 92 st 30 st 29% 36% 33% ÄO Hemtjänst 1074 st 41 st 1033 st 775 st 73% 69% 75% Äldreboende 326 st 23 st 303 st 177 st 56% 59% 58% Dagverksamhet 91 st 3 st 88 st 59 st 61% 67% 5

6 Bortfallsanalys I tabellen nedan framgår könsfördelning och medelålder för hela målgruppen och för respondenterna (de som skickat in svar). Kön och ålder var så kallade registeruppgifter vilket innebär att uppgifterna var kända före insamling. Målgrupp Kvinnor Män Medelålder Samtliga Resp Samtliga Resp Samtliga Resp HO Hemtjänst 59% 61% 41% 39% 51,6 år 53,0 år LSS Dagl verksamhet 44% 49% 56% 51% 40,6 år 40,1 år LSS Grpbost/Serv.bo. 43% 47% 57% 53% 39,3 år 40,8 år SPT Grpbost/Serv.bo. 38% 57% 62% 43% 49,8 år 47,6 år IFO Försörjningsstödsenheten 43% 45% 57% 55% 37,3 år 41,0 år Familjebehandling 46% 57% 54% 43% 10,4 år 11,3 år Familjerätten 83% 83% 17% 17% 25,5 år 25,6 år Kontaktperson/-familj 50% 54% 50% 46% 14,7 år 15,1 år Mottagningsgruppen 49% 50% 51% 50% 39,9 år 41,1 år Vuxengruppen 27% 30% 73% 70% 44,8 år 52,4 år ÄO Hemtjänst 65% 66% 35% 34% 82,1 år 82,4 år Äldreboende 74% 75% 26% 8 år 84,6 år Dagverksamhet 55% 47% 45% 53% 80,8 år 80,8 år Enkäten I förarbetet gjordes mindre förändringar i enkäten från Enkäten var uppbyggd kring positivt formulerade påståenden. Respondenterna skulle kring dessa påståenden spontant ta ställning till hur väl de instämde i dessa. Instämmandet gjordes på en 5-gradig skala, där 1 innebär att påståendet inte alls stämmer med brukarens uppfattning och 5 innebär att brukaren instämmer till fullo i påståendet. Anonymitet Enligt överenskommelser mellan Nordiska Undersökningsgruppen och skall anonymiteten garanteras. I denna undersökning gjordes bedömningen utefter branschetiska normer samt erfarenhet att materialet ej bryts om underlaget understiger 8 svar. Denna rapport I denna rapport redovisas svaren för Hemtjänsten inom HO. Totalt skickades 180 enkäter ut. 1 var naturliga bortfall och 106 svar erhölls vilket ger en slutlig svarsfrekvens på 59%. Svaren har efter insamling brutits mot hemtjänstutförare. 6

7 Hemtjänst inom HO totalt, 106 svar, 59% KÖN Kvinna 61 Man Procent Jämförelser - Trendbevakning Kvinna 58% 61% 61% Man 42% 39% 39% ÅLDER 85 år eller äldre år år år år år år år 14 år eller yngre Procent Jämförelser - Trendbevakning år eller äldre 0% 0% 0% år 0% 0% 0% år 6% 6% 6% år 49% 56% 46% år 24% 16% 26% år 13% 12% 14% år 7% 7% 7% år 0% 3% 1% 14 år eller yngre 0% 0% 0% 7

8 Hemtjänst inom HO totalt, 106 svar, 59% HAR DU TILLSAMMANS MED HEMTJÄNSTPERSONALEN GJORT EN SKRIFTLIG GE- NOMFÖRANDEPLAN (INDIVIUDELL OMSORGSPLAN) OM DET STÖD DU SKA FÅ? Ja HEMTJÄNSTANORDNARE Järfälla Hemtjänst Aleris Äldreomsorg Viola Sundvissons Hemtjänst Enheten För Personlig Assistans Attendo Care HSB Omsorg AB KS Omtanke AB Carema Äldreomsorg Loki, Ab Nattpatrull, Jvo Alerta Omsorg CreRes Individutveckling AB Järfälla Hem och Allservice Omsorgsgruppen IN AB Qibla hemtjänst Rossab Svanen Hemtjänst AB Diro Procent Jämförelser - Trendbevakning Ja 52% 37% 45% 28% 39% 30% 20% 24% Procent Jämförelser - Trendbevakning Järfälla Hemtjänst 37% 29% Aleris Äldreomsorg 19% 9% 17% Viola Sundvissons Hemtjänst 6% 12% 13% Enheten för personlig assistans 14% 11% 8% Attendo Care 10% 12% 8% HSB Omsorg AB 10% 3% 5% KS Omtanke AB 2% 4% 5% Carema Äldreomsorg 2% 1% 4% Loki, Ab 3% Nattpatrull, Jvo 1% Alerta Omsorg 1% CreRes Individutveckling AB 0% 0% 1% Järfälla Hem och Allservice 0% 0% 1% Omsorgsgruppen IN AB 1% Qibla hemtjänst % % 1% Rossab 1% 1% Svanen Hemtjänst AB 1% Diro 0% 0% 0%

9 Hemtjänst inom HO totalt, 106 svar, 59% KONTAKTERNA MED HEMTJÄNSTEN Medelvärdena i figuren grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt Jag är nöjd med hemtjänsten Jag känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten Jag träffar oftast personal jag känner Jag har förtroende för personalen Personalen visar respekt för mig Personalen tar hänsyn till mina önskemål Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats Tar helt avstånd Instämmer helt Jämförelser - Trendbevakning Jag är nöjd med hemtjänsten 4,5 Jag känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten 4,6 Jag träffar oftast personal jag känner Jag har förtroende för personalen 4,6 Personalen visar respekt för mig 4,7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 4,5 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats 4,5 9

10 Hemtjänst inom HO totalt, 106 svar, 59% HAR DU FÅTT HJÄLP ATT FYLLA I ENKÄTEN? 70 Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 18 Ja, personal Procent Jämförelser - Trendbevakning % 71% 70% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 17% 20% 18% Ja, personal 5% 6% 8% 7% 3% 4% NKI Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar? Föreställ dig en hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. enden. Hur nära Hur eller nära långt eller ifrån långt en ifrån perfekt en perfekt hemtjänst hjälp kommer är den den som du har? får? 8 8,1 7,9 Inte alls nöjd Inte alls Långt ifrån Medelvärde I högsta grad nöjd I högsta grad Mycket nära Jämförelser - Trendbevakning 2008 Hur nöjd är du med insatsen som helhet? 7,5 8,0 Hur väl har insatsen uppfyllt dina förväntningar på den? 7,5 8,1 Tänk dig den bästa insatsen man kan få. Hur nära eller långt ifrån en sådan hjälp är den hjälp du fått? 7,2 7,9 10

11 Hemtjänst inom HO totalt, 106 svar, 59% HAR DU HAFT KONTAKT MED DIN HANDIKAPPSEKRETERARE? Ja Procent Jämförelser - Trendbevakning Ja 81% 75% 74% 19% 26% DINA KONTAKTER MED MYNDIGHETEN (Bas: De som har haft kontakt med sin handikappsekreterare ) Medelvärdena i figuren grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt Jag har varit delaktig och kunnat påverka mitt beslut om insats Jag blir bemött med respekt av min handikappsekreterare Jag kan lätt komma i kontakt med min handikappsekreterare Jag är nöjd med de beslut om insatser jag fått Jag har fått tillräcklig information av min handikapp- llräcklig information av min handikappsekreterare om vilka valmöjligheter som finns Tar helt avstånd Instämmer helt Jämförelser - Trendbevakning Jag har varit delaktig och kunnat påverka mitt beslut om insats 3,9 Jag blir bemött med respekt av min handikappsekreterare 4,8 Jag kan lätt komma i kontakt med min handikappsekreterare Jag är nöjd med de beslut om insatser jag fått Jag har fått tillräcklig information av min handikappsekreterare om vilka valmöjligheter som finns 11

12 Hemtjänst inom HO totalt, 106 svar, 59% HAR DU FÅTT AVSLAG PÅ DIN ANSÖKAN? (Bas: De som har haft kontakt med sin handikappsekreterare ) Ja 14 Jämförelser - Trendbevakning Ja 10% 9% 14% 82% 79% 81% Ej svar 8% 12% 5% Jag har fått information om rätten att överklaga beslutet Procent HAR DU SJÄLV VALT HEMTJÄNSTANORDNARE? (Bas: De som har haft kontakt med sin handikappsekreterare ) Ja Procent Jämförelser - Trendbevakning Ja 61% 58% 72% 24% 30% 10% 15% 12% 18% 12

13 Hemtjänst inom HO totalt, 106 svar, 59% OM NEJ, VEM HAR HJÄLPT DIG ATT VÄLJA HEMTJÄNSTANORDNARE? (Bas: De som har haft kontakt med sin handikappsekreterare och ej själv valt hemtjänstanordnare) Kommunens handläggare 38 Företrädare Annan person Procent Jämförelser - Trendbevakning Kommunens handläggare 69% 78% 38% Företrädare 0% 9% 13% Annan person 31% 4% 13% 0% 9% 36% HAR DU FÅTT INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT ANSÖKA OM INSATSER PÅ KOM- MUNENS WEBBSIDA? (Bas: De som har haft kontakt med sin handikappsekreterare ) Ja Ej svar Procent Jämförelser - Trendbevakning 2008 Ja 20% 17% 70% 67% Ej svar 10% 17% 13

14 Egen regi, 41 svar Medelvärdena i tabellen grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt Egen regi svar Egen regi svar Egen regi 41 svar Järfälla totalt DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag är nöjd med hemtjänsten Jag känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten Jag träffar oftast personal jag känner Jag har förtroende för personalen Personalen visar respekt för mig Personalen tar hänsyn till mina önskemål Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats 4,6 4,6 4,7 4,7 4,5 3,8 Har du tillsammans med hemtjänstpersonalen gjort en skriftlig genomförandeplan (indiviudell omsorgsplan) om det stöd du ska få? Ja 49% 28% 23% 27% 43% 31% 39% 34% 27% 45% 30% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät? Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän Ja, personal 74% 15% 5% 5% 73% 20% 4% 2% 83% 15% 0% 2% 70% 18% 8% 4% NKI, Socialstyrelsens nationella frågor (Grundar sig på en 10-gradig skala där 1=mest negativt och 10=mest positivt) Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar? Föreställ dig en hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hemtjänst kommer den du har? 7,4 7,4 7,2 8,1 8,4 8,0 8,0 8,1 7,9 14

15 Extern utförare, 65 svar Medelvärdena i tabellen grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt Extern svar Extern svar Extern 65 svar Järfälla totalt DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag är nöjd med hemtjänsten Jag känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten Jag träffar oftast personal jag känner Jag har förtroende för personalen Personalen visar respekt för mig Personalen tar hänsyn till mina önskemål Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats 4,6 4,6 4,7 4,7 4,5 Har du tillsammans med hemtjänstpersonalen gjort en skriftlig genomförandeplan (indiviudell omsorgsplan) om det stöd du ska få? Ja 49% 28% 23% 46% 35% 19% 49% 28% 23% 45% 30% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät? Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän Ja, personal 74% 15% 5% 5% 69% 19% 8% 4% 62% 20% 12% 6% 70% 18% 8% 4% NKI, Socialstyrelsens nationella frågor (Grundar sig på en 10-gradig skala där 1=mest negativt och 10=mest positivt) Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar? Föreställ dig en hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hemtjänst kommer den du har? 7,7 7,5 7,3 7,9 8,0 7,9 8,0 8,1 7,9 15

16 Kontakter med kommunens handikappsekreterare Vad är du särskilt nöjd med när det gäller kontakterna med Handikappomsorgen i dessa frågor? -Jag är nöjd med kontakterna, 9 st -Vänligt bemötande, 5 st -De gjorde hembesök, 3 st -Respektfullt bemötande -Att jag blir bemött med förståelse, 2 st -Att man kan få den hjälp man behöver -De lyssnar på mig -Det är lätt att kontakta Handikappomsorgen -Tillgängligheten -Att jag hade turen att stöta på en pålitlig, kunnig och professionell person, 1 st -De tar hänsyn till mina åsikter -De återkommer som lovat -De är mycket noggranna med tid -Det har gått enkelt och snabbt -Flexibelt bemötande -Jag får alltid svar på mina frågor -Jag får rätt information -Min handläggare är glad -Min vilja blir respekterad -Raka svar -Telefonkontakten -Trevligt att slippa byta handläggare Vad är du mindre nöjd med när det gäller kontakterna med Handikappomsorgen i dessa frågor? -Mer information önskas, 2 st -Anhörigvård känns tryggare. Jag vill välja själv vem som ska ta hand om mig, 1 st -Brist på information om mina rättigheter -Det tar för lång tid att få beslut -En del spelar Gud och tror att de alltid har rätt. De har kanske inte förstått att de är avlönade av skattepengar och ska så långt som möjligt ta hänsyn till medborgarens intresse och inte något vinstdrivande företag där de kan vänta sig löneförhöjning om de snålar på omsorgen -Får ej anpassning, färdtjänst etc. på grund av tillfälligt handikapp -För snålt med tiden -Jag behöver fler timmar och mer hjälp -Man blir inte beviljad allt man behöver 16

17 Aleris Äldreomsorg, 19 svar Medelvärdena i tabellen grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt Aleris svar Aleris svar Aleris 19 svar Järfälla totalt DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag är nöjd med hemtjänsten Jag känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten Jag träffar oftast personal jag känner Jag har förtroende för personalen Personalen visar respekt för mig Personalen tar hänsyn till mina önskemål Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats 4,8 4,6 4,7 4,6 4,5 4,7 4,6 4,7 4,6 4,8 4,8 4,6 4,5 4,7 4,6 4,5 Har du tillsammans med hemtjänstpersonalen gjort en skriftlig genomförandeplan (indiviudell omsorgsplan) om det stöd du ska få? Ja 75% 13% 13% 78% 11% 11% 47% 21% 32% 45% 30% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät? Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän Ja, personal 63% 6% 6% 56% 33% 11% 0% 58% 26% 11% 5% 70% 18% 8% 4% NKI, Socialstyrelsens nationella frågor (Grundar sig på en 10-gradig skala där 1=mest negativt och 10=mest positivt) Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar? Föreställ dig en hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hemtjänst kommer den du har? 9,2 9,2 9,2 8,1 8,5 8,1 8,0 8,1 7,9 17

18 Aleris Äldreomsorg, 19 svar Vad är du särskilt nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Trevligt bemötande, 3 st -Att det är samma person som hjälper mig varje gång, 2 st -Att man får välja vem man vill ha som personal, 1 st -De verkar snälla -Det mesta -De tar hänsyn till mina önskemål -Hon på Aleris är jätteduktig -Jag får hjälp hemma och det minskar familjeproblemen -Nästan allt, matlagning, städning och annat -Städning och alla tjänster såsom inköp och ledsagning Vad är du mindre nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Bemötandet av olika personer, 1 st -De flesta städar dåligt -De är lite sena med mediciner klockan 16 -En del flyttar inte på sådant som står i vägen när de städar, utan dammsuger runt om istället -För snålt med tid för tvätt och ledsagning -När det kommer olika tjejer varje gång -Tider som gör att jag blir fast hemma då man inte vet när de kommer -Tidspassningen 18

19 Attendo Care, 8 svar Medelvärdena i tabellen grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt Attendo Care svar Attendo Care svar Attendo Care 8 svar Järfälla totalt DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag är nöjd med hemtjänsten Jag känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten Jag träffar oftast personal jag känner Jag har förtroende för personalen Personalen visar respekt för mig Personalen tar hänsyn till mina önskemål Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats 3,8 3,9 3,9 3,4 3,4 3,4 3,5 3,8 3,6 3,9 3,7 3,4 3,8 3,9 3,9 3,9 3,7 3,8 Har du tillsammans med hemtjänstpersonalen gjort en skriftlig genomförandeplan (indiviudell omsorgsplan) om det stöd du ska få? Ja 63% 13% 33% 33% 33% 75% 0% 45% 30% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät? Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän Ja, personal 50% 38% 13% 0% 67% 17% 8% 8% 63% 13% 13% 11% 70% 18% 8% 4% NKI, Socialstyrelsens nationella frågor (Grundar sig på en 10-gradig skala där 1=mest negativt och 10=mest positivt) Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar? Föreställ dig en hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hemtjänst kommer den du har? 7,2 7,3 6,6 7,1 7,1 7,0 8,0 8,1 7,9 19

20 Attendo Care, 8 svar Vad är du särskilt nöjd med när det gäller hemtjänsten? -De är snälla, 2 st -Det är i stort sett alltid samma person från hemtjänsten som hjälper mig, 1 st -Jag uppskattar att ha den här hjälpen, de stödjer och pushar mig -Känner mig respekterad -Trevligt bemötande Vad är du mindre nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Det är svårt att få tag i de ansvariga på företaget, det känns lite rörigt ibland, 1 st 20

21 Enheten för personlig assistans, 8 svar Medelvärdena i tabellen grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt Enh. pers. assistans svar Enh. pers. assistans svar Enh. pers. assistans 8 svar Järfälla totalt DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag är nöjd med hemtjänsten Jag känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten Jag träffar oftast personal jag känner Jag har förtroende för personalen Personalen visar respekt för mig Personalen tar hänsyn till mina önskemål Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats 3,7 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9 3,6 3,4 3,5 4,5 4,8 Har du tillsammans med hemtjänstpersonalen gjort en skriftlig genomförandeplan (indiviudell omsorgsplan) om det stöd du ska få? Ja 42% 33% 18% 64% 18% 38% 37% 45% 30% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät? Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän Ja, personal 42% 33% 8% 17% 45% 45% 9% 0% 63% 0% 12% 70% 18% 8% 4% NKI, Socialstyrelsens nationella frågor (Grundar sig på en 10-gradig skala där 1=mest negativt och 10=mest positivt) Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar? Föreställ dig en hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hemtjänst kommer den du har? 6,0 5,8 5,6 8,5 8,6 8,3 8,0 8,1 7,9 21

22 Enheten för personlig assistans, 8 svar Vad är du särskilt nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Allt, 2 st -Att få den mat som jag beställt lagad, 1 st -Att jag får samma person hela tiden, vilket är mycket viktigt för mig. Det är svårt att behöva ta hjälp av utomstående tycker jag Vad är du mindre nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Att min ordinarie personal ibland blir utbytt när någon annan personal är sjuk. Då måste hon gå till den personalens brukare och jag får hjälp från vakansen, 1 st 22

23 Järfälla Hemtjänst, 32 svar Medelvärdena i tabellen grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt Järfälla Hemtjänst svar Järfälla Hemtjänst 32 svar Järfälla totalt DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag är nöjd med hemtjänsten Jag känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten Jag träffar oftast personal jag känner Jag har förtroende för personalen Personalen visar respekt för mig Personalen tar hänsyn till mina önskemål Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats 3,9 3,8 Har du tillsammans med hemtjänstpersonalen gjort en skriftlig genomförandeplan (indiviudell omsorgsplan) om det stöd du ska få? Ja 29% 37% 34% 41% 34% 45% 30% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät? Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän Ja, personal 82% 13% 3% 3% 88% 12% 0% 0% 70% 18% 8% 4% NKI, Socialstyrelsens nationella frågor (Grundar sig på en 10-gradig skala där 1=mest negativt och 10=mest positivt) Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar? Föreställ dig en hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hemtjänst kommer den du har? 7,8 7,9 7,7 8,1 8,4 8,1 8,0 8,1 7,9 23

24 Järfälla Hemtjänst, 32 svar Vad är du särskilt nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Vänligt bemötande, 4 st -Punktlighet, 3 st -Jag är nöjd med allt, 2 st -Att de kommer till mig, 1 st -Att de är flexibla med mina tider eftersom jag är ute så mycket -Att jag får ha samma person varje gång -De hjälper mig bra -De är nästan alltid glada -Det är lätt att kontakta hemtjänsten -Gångpromenaderna -Jag blir bemött med respekt -Jag har oftast samma person i veckorna -Jag känner mig trygg -Jag känner mig inte ensam -Oftast stämmer fakturorna numera -Städningen -Tjejerna är så positiva Vad är du mindre nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Att de flesta inte talar om när något gått sönder, 1 st -Att de inte hinner allt ibland -Att det är så många utländska karlar, de har en helt annan kvinnosyn. En del fruar får ju knappt visa sig och jag mår så dåligt när de ska sätta på mig strumporna och klä av mig -Att jag inte får allt städat -Det är svårt att få en fast veckodag -Att en del är stressade -De gör inte som man säger -De jobbar inte på egen hand hela tiden, man måste vara med dem -En del saknar tillräckliga kunskaper i svenska, det blir problem med inköp bland annat -För mycket okänd personal -Handlingen. De kommer alltid hem med fel varumärken trots beskrivning av format och genomgång av inköpslista -Man vet ej i förväg vem som kommer. Personalen följer vad som är bestämt en tid strax efter att vi pratat om detta men efter en tid tummas det på detta igen -Mina skjortor blir aldrig strukna -När jag träffar personal som jag inte känner -Personalen har ej kunskap om hantering av kyl- och frysvaror. Det kan köras omkring i en varm bil alldeles för länge -Personalen är för tidspressad och lågbetald -Profylaxen som jag är beviljad hoppar personalen gärna över -Städningen är under all kritik. Jag får aldrig fönstren tvättade, de tar aldrig ut mig på promenad. De har aldrig tid, det är det stående svaret, inte ens till de göromål som jag är berättigad -Träning på vissa saker som personalen har fått lära sig av Stroke-gruppen i Järfälla och hemstädspersonal -Överdebitering. Tre timmars städ blir lätt sex timmar på fakturan 24

25 Viola Sundvissons Hemtjänst, 14 svar Medelvärdena i tabellen grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt Viola Sundvissons Hemtjänst svar Viola Sundvissons Hemtjänst 14 svar Järfälla totalt DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag är nöjd med hemtjänsten Jag känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten Jag träffar oftast personal jag känner Jag har förtroende för personalen Personalen visar respekt för mig Personalen tar hänsyn till mina önskemål Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats 4,5 4,5 4,6 4,5 4,5 Har du tillsammans med hemtjänstpersonalen gjort en skriftlig genomförandeplan (indiviudell omsorgsplan) om det stöd du ska få? Ja 58% 17% 43% 57% 0% 45% 30% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät? Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän Ja, personal 83% 17% 0% 0% 71% 21% 7% 1% 70% 18% 8% 4% NKI, Socialstyrelsens nationella frågor (Grundar sig på en 10-gradig skala där 1=mest negativt och 10=mest positivt) Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar? Föreställ dig en hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hemtjänst kommer den du har? 8,4 7,9 7,1 8,0 7,8 7,7 8,0 8,1 7,9 25

26 Viola Sundvissons Hemtjänst, 14 svar Vad är du särskilt nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Att de respekterar mina önskemål, 1 st -Att få hjälp -Att samma person alltid kommer -Bemötandet -De kommer i tid -De säger inte nej till tjänster som ligger inom tiden för hjälpen -De är trevliga, glada och lätta att ha att göra med -Det går att lita på personalen Vad är du mindre nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Tidspassningen, 2 st -Kort tid, personalen har bråttom, 1 st -Nonchalansen -Om de skickar någon okänd som inte är informerad om mina behov och önskemål -Städning och fönsterputs kunde ha gjorts bättre. Man vill ju ha rent hus för sina pengar 26

27 Övriga: -Alerta Omsorg, 1 st -Carema Äldreomsorg, 4 st -CreRes Individutveckling AB, 1 st -HSB Omsorg AB, 5 st -Järfälla Hem och Allservice, 1 st -KS Omtanke AB, 5 st -Loki, Ab, 3 st -Nattpatrull, Jvo, 1 st -Omsorgsgruppen IN AB, 1 st -Qibla hemtjänst, 1 st -Rossab, 1 st -Svanen Hemtjänst AB, 1 st Övrigas kommentarer Vad är du särskilt nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Hjälpsamhet, 2 st -Jag är nöjd med allt -Personalen -Trevligt bemötande -Att få välja vem som ska arbeta hos mig, 1 st -Att jag får hjälp med allt jag behöver -Att jag kan prata med personalen om allt -Att man inte tvingas att slita sönder sig för allt som måste göras -De tar hand om nästan allt jag behöver hemma -Flexibiliteten hos personalen -Jag blir bemött med respekt -Jag har en bra personlig kontakt -Jag har samma två personer hela tiden -Mina behov har på alla sätt blivit tillgodosedda av hemtjänstpersonalen -Personalen är glada och positiva -Trygg och stabil personal Vad är du mindre nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Tiden räcker inte, 4 st -Att ej få fönstren putsade. Det har inte hänt på flera år som jag har fått hjälp. Skärpning tycker jag, 1 st -Det tar väldigt lång tid att få tillbaka tvätt -En i personalen köper ofta fel varor trots lista -Har blivit bestulen på kära ägodelar -Ibland får man inte sina utsatta timmar -Ibland slarvig städning -Man får inte veta vad man har för rättigheter -Planeringen har fallerat -Tidspassningen -Tvätten, missfärgning 27

Brukarundersökning Järfälla kommun

Brukarundersökning Järfälla kommun Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Psykiskt funktionshindrade Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Familjerätten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Familjerätten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 29 Socialförvaltningen Utvärdering Familjerätten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 21 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 21129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering Familjebehandling inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering Familjebehandling inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Familjebehandling inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) nuari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Brukarundersökning 2014 Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Nordiska Undersökningsgruppen 2015-01-30 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen. Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen. Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Försörjningsstödsenheten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2010 Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) nuari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) ADDRESS:

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO)

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO) Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2014

Brukarundersökning 2013. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2014 Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2011. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2012

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2011. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2012 Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) nuari 2012 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20120131 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) ADDRESS:

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2012. Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2012

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2012. Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2012 Brukarundersökning 2012 Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2012 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20130212 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2012

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2012 Brukarundersökning 2011 Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2012 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20120131 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Äldreboende inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2013

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Äldreboende inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2013 Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Äldreboende inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2013 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20130212 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) ADDRESS:

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2010 Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) nuari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) ADDRESS:

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering Äldreboende inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering Äldreboende inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Brukarundersökning 2014 Socialförvaltningen Utvärdering Äldreboende inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Nordiska Undersökningsgruppen 2015-01-30 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering Äldreboende Inom

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering Äldreboende inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering Äldreboende inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering Äldreboende inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering Äldreboende Inom

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014

Brukarundersökning 2013. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen

Läs mer

2010-02-15. Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009

2010-02-15. Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-02-15 Socialnämnden Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009 Förslag till beslut 1. Rapporten läggs till handlingarna. Ärendet i korthet Enligt socialnämndens

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Östermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 212 Hemtjänst Ordinärt boende Alerta Omsorg AB Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat uppdelat

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Hede/Älvsåker Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Hede/Älvsåker Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Hede/Älvsåker Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Fjärås Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Fjärås Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Fjärås Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Hemvården Södra Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Hemvården Södra Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Hemvården Södra Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Degerfors Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Degerfors Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Degerfors Hemtjänst Klicka på ikonen för att lägga till en bild Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ren Bollnäs hemtjänst Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ren Bollnäs hemtjänst Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ren Bollnäs hemtjänst Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Karlskrona Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Karlskrona Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Karlskrona Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade.

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade. Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade. Andel positiva svar* inom området kontakter med kommunen * staplarna visar andel svarande i

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Löderup hemtjänst Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Löderup hemtjänst Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Löderup hemtjänst Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Vivalla grupp Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Vivalla grupp Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Vivalla grupp Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Demensteamet Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Demensteamet Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Demensteamet Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2014 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med beslut

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Veteranpoolen Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Veteranpoolen Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Veteranpoolen Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Enkät brukare oktober/november 2013

Enkät brukare oktober/november 2013 1 Socialförvaltningen 2013-12-03 Anette Österberg/Utvecklingsledare/TÖS Enkät brukare oktober/november 2013 Bakgrund 2011 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom äldreomsorg, socialpsykiatri,

Läs mer

Brukarundersökning 2012

Brukarundersökning 2012 Brukarundersökning 2012 Hemtjänsten i Håbo Uppdrag enligt verksamhetsplan Genomföra brukarundersökning årligen Höja svarsfrekvensen Målet att minst 90 % ska vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Motala Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Motala Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Motala Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Genomlysning av samtliga LSS-verksamheter samt boendestöd med undantag av daglig verksamhet Sammanställd juni 2014 Sammanfattning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Karlskrona Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Karlskrona Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Karlskrona Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Natt htj-grupp/väster Tätort Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Natt htj-grupp/väster Tätort Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Natt htj-grupp/väster Tätort Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Svarte boende Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Svarte boende Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Svarte boende Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 Totalt ligger svarsfrekvensen på 73% Svarsfrekvensen på fråga

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Skarpnäck stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Kolla Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Kolla Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Kolla Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Mora Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Mora Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Mora Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ljuskällan Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ljuskällan Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ljuskällan Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kungsholmen Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kungsholmen Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Kungsholmen Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Bollnäs Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Umeå Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Umeå Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Umeå Hemtjänst Deltagare Totalt svarade 94 714 personer på årets enkät för äldre med hemtjänst, vilket är 65,4% av de tillfrågade. I Umeå svarade 899

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 0 Hemtjänst Ordinärt boende Enskede-Årsta-Vantör Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Lyktan Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Lyktan Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Lyktan Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Motala Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Motala Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Motala Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Vetlanda Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Hemtjänst servicehus Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Kungsholmen stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Lomma Hemtjänst Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin

Läs mer

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är:

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: 2. Jag kan bestämma hur jag vill bli hjälpt 3. Personalen kommer på överenskommen tid 4. Jag får information

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Bollnäs Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Bollnäs Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Bollnäs Hemtjänst Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Borås Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Borås Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Borås Hemtjänst Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Kundundersökning 2013. Hemtjänst

Kundundersökning 2013. Hemtjänst Kundundersökning 2013 Hemtjänst Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom hemtjänsten, undantaget kunder

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Gertrud Care (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Gertrud Care (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Gertrud Care (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Aleris Norrmalm, Team Johannes (minst 7 svarande) Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Aleris Norrmalm, Team Johannes (minst 7 svarande) Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Aleris Norrmalm, Team Johannes (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 1 Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 2 Innehållsförteckning Inledning -Bakgrund och syfte 5 -Urval och svarsfrekvens 6 -Bortfallsanalys 9 -Frågorna 11 -Läsanvisning 13 Resultat -Bakgrund 14 -Totalresultat

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Servicegrupp Inköp, städ (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Servicegrupp Inköp, städ (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Servicegrupp Inköp, städ (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Allita Care AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Allita Care AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Allita Care AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Brukarundersökning 2013 Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Syfte mäta utifrån brukarperspektivet i styrkortet Brukarna/kunderna upplever att de får

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Farsta Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Farsta Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Farsta Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Brukarundersökning 2014. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2015

Brukarundersökning 2014. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2015 Brukarundersökning 2014 Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2015 Nordiska Undersökningsgruppen 2015-01-30 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Laholm Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Laholm Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Laholm Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Hallsberg Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Hallsberg Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Hallsberg Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Katrineholm Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Katrineholm Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Katrineholm Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Nordisk Hemtjänst och Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Nordisk Hemtjänst och Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Nordisk Hemtjänst och Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Norrköping Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Norrköping Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Norrköping Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Falköping Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Falköping Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Falköping Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_Assistans och hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_Assistans och hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_Assistans och hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Degerfors Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Degerfors Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 213? Verksamhetsresultat för Särskilt boende Klicka på ikonen för att lägga till en bild Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från

Läs mer