Årsmöte torsdag den 19 februari kl 19.30! Församlingshemmet, Västerhaninge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte torsdag den 19 februari kl 19.30! Församlingshemmet, Västerhaninge"

Transkript

1 Årsmöte torsdag den 19 februari kl 19.30! Församlingshemmet, Västerhaninge Nr

2 Ägare Västerhaninge Båtsällskap Box 91, Västerhaninge Bankgironummer Organisationsnummer Klubbstuga: Hemsida: Västerhaninge Båtsällskap nr Ordförande och ekonomiansvarig Carl Bonde, , Lundagårdsvägen 28, Spånga, Sekreterare Birgitta Lang, , Pusshagen 106, Jordbro, Hamnkapten Thomas Wallin, Parkvägen 6A, Västerhaninge, Miljöombud vakant Styrelseledamöter Redaktör och ansvarig utgivare Ragnar von Malmborg, Tengdahlsgatan 21, Stockholm Omslag: Ingrid Wiken-Bonde Foto och bild: Redaktören, där inte annat anges Webbmaster Tommie Boholm, , Baljegränd 1, Västerhaninge, Bas, medlemsregister & båtplatsombud Lennart Nyrén, , Blidvägen Tungelsta, Nyckelombud Sverre Ekdahl, , Sotingevägen 30, Västerhaninge, Valberedningens ordförande Tommy Gileborn, Suppleanter och utsedda ombud Suppleant, seglarombud & försäkringsansvarig Staffan Ljung, , Skärblackavägen 23, Enskede, Suppleant Per-Olov Asplund, , Långgarn 84, Västerhaninge pelle- Suppleant Mia Enefors, , Höjdhoppsvägen 7, Tungelsta, 2 Båtköhanterare Christer Huss, , , Kvarnvägen 19, Tungelsta, Radioombud Stefan Hansson, , , Långvägen 28, Tungelsta, Distribution av informationsblad Tom Knutson, , Vretalundsvägen 18, Tungelsta, Stugvärd Leif Lööw, , Ringvägen 27, Västerhaninge,

3 Kallelse Härmed kallas Du till Västerhaninge Båtsällskaps ordinarie Årsmöte Datum: Torsdagen den 19 februari 2015 Tid: Klockan Plats: Församlingshemmet, Kyrkvägen 7 Parkering vid pastorsexpeditionen/hemmet eller Västerhaninge Centrumparkering VBS bjuder på kaffe och bulle Välkomna! Västerhaninge Båtsällskap, styrelsen Här ligger församlingshemmet 3

4 Västerhaninge Båtsällskaps ordinarie årsmöte torsdagen den 19 februari 2015 klockan i Församlingshemmet vid kyrkan i Västerhaninge. Dagordning 1. Mötet öppnas. 2. Upprättande av röstlängd. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 6. Frågan om mötets behöriga utlysande. 7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för tiden samt räkenskapsåret Revisorernas berättelse för samma tid. 9. Frågan om balansräkningens fastställande samt disposition av vinstmedel. 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. 11. Propositioner: a) Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året, se sid 11. b) Styrelsens förslag beträffande avgifter för 2015, se sid 12. c) Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat för 2015, se sid Motioner. (vid pressläggningen har inga motioner inkommit). 13. Val av ordförande. 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 15. Val av revisorer och revisorssuppleant. 16. Val av valberedning. 17. Avslutning. 4

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden samt räkenskapsåret Styrelsen har haft följande sammansättning Ordinarie ledamöter Carl Bonde, ordförande Thomas Wallin, hamnkapten Birgitta Lang, sekreterare Lennart Andersson, miljöombud (Till och med september) Tommie Boholm, webbmaster Lennart Nyrén, båtplatsombud Sverre Ekdahl, nyckelombud (Kassörsfunktionen köps av Sjöbjörnen) Suppleanter Staffan Ljung, seglarombud och försäkringsansvarig Per-Olov Asplund Mia Enefors Ordinarie årsmöte hölls den 18 februari I mötet deltog 29 medlemmar. Under verksamhetsåret har styrelsen haft 10 protokollförda styrelsesammanträden. Medlemsantalet var 512 netto den 31 december Nya medlemmar var 73 till antalet och 68 lämnade VBS. Orsaken till utträde är bland annat generationsväxling eller eller att man sålt båten. En hel del har tagits bort ur registret eftersom de trots påminnelse inte betalat sin faktura. Båtplatskön. Det är nu 93 medlemmar som står i kö för båtplats. Av dessa är det dock många som är passiva eller avvaktar, det vill säga de vill inte ha en plats just 5 Revisorer och suppleant Kenneth Svensson, ordinarie Thomas Tholander, ordinarie Ove Andersson, suppleant Ombud Stefan Hansson, radioombud Christer Huss, båtköhanterare Leif Lööw, stugvärd Tom Knutsson distribuerar informationsbladet Redaktör och ansvarig utgivare Ragnar von Malmborg Av årsmötet utsedd valberedning Tommy Gileborn, sammankallande, Leif Lööw Christer Huss Christer Arvidsson Bo Eriksson nu. Det finns ändå en omsättning av båtplatser. Nästan alla vill ha en bryggplats, och det får man snabbast om man börjar med en bojplats. 16 medlemmar står i byteskön. Antalet båtplatser är nu 296 varav 284 bryggplaser och 12 stycken bojplatser. Av bryggplatserna är 12 stycken knutna till bojarna. Genom breddningen av ett antal platser försvann 5. Beläggning av platserna har under året varit mycket god. Vid årsskiftet var 10 platser lediga. Samarbetet med campingen, Västerhaninge Sjöscoutkår, kommunen, LÖMIF och tomtägarna runt hamnen har varit gott.

6 Verksamhetsberättelse fortsättning VBS information har kommit ut med fyra ordinarie nummer under verksamhetsåret. VBS har också haft en hemsida under hela året. Genom hemsidan sker ansökan om medlemskap och uppsägning av medlemskap. Här finns även stadgarna och ordningsreglerna samt annan information om exempelvis sjö- och torrsättning och annan aktuell viktig information. Styrelsen har under året haft följande arbetsgrupper: Torr- och sjösättning med följande undergrupper: Vaggagårdsgrupp, Mastskjulsgrupp och Torr- och Sjösättningsgrupp. Utomhus och miljö med följande undergrupper: Säkerhetsgrupp, Klubbstugegrupp och Utomhusgrupp. Hamnen med följande undergrupper: Bryggrupp, Fordonsgrupp, Vassröjningsgrupp och Bojgrupp. I styrelsen har Thomas Wallin ansvarat för Torr- och sjösättning, Sverre Ekdahl för Utomhus och miljö och Lennart Andersson för Hamnen till 1 juni och därefter Thomas Wallin Styrelsen har efter bästa förmåga placerat de medlemmar i den arbetsgrupp som de anmält intresse för. Meningen är att varje grupp skall ha en ansvarig/sammankallande medlem och att grupperna så att säga skall vara självgående. Så fungerar det redan i några grupper medan det återstår en del att göra i andra. 6 Arbetsbefrielse. 63 medlemmar som har båtplats i Östnora har betalat en arbetsbefrielseavgift på 300 kronor för att slippa delta i arbetet. Sjösättning och torrsättning. Sjösättning ägde rum den 10, 11 och 17 maj samt torrsättning den 27, 28 september och 4 oktober. Totalt 91 båtar torrsattes i VBS regi. Både sjösättningen och torrsättningen har fungerat bra. Vid båda tillfällena var det bra väder. Korv med bröd på våren och soppa på hösten höll humöret uppe. 39 båtar har tagits upp i egen regi. Utförda arbeten. Vassröjning och röjning av sly i backen ovanför hamnplanen har utförts. Ett antal båtplatser breddades och i samband med det omfördelade styrelsen platserna i samråd med 30 båtägare. Detta var ett stort arbete för båtplatsombudet. I samband med detta har alla båtplatser också fått nya nummerskyltar. Nya förtöjningsringar har monterats där de saknades. Parkeringsplatserna på hamnplanen har gjorts djupare in mot gräsmattan vid klubbstugan. Gången bakom masskjulet har breddats och grusats. Vattenledningarna har grävts ned eller bundits upp och en vattenpost på hamnplanen har flyttats bort från vägen. Vattenledningen upp mot de övre planerna och ner mot bryggorna har fått separata avstängningskranar.

7 Trasiga flottörer till y-bommar har bytts och alla skyltar har setts över eller bytts eller kompletterats. Ett kärl för glykol har anskaffats. Jollar och roddbåtar har nu fått en mer praktisk plats bredvid sjöboden. En borttappad bojsten som legat framför bryggan vid lilla rampen har tagits upp. En extra högtryckstvätt har köpts in för torr och sjösättningar. För att underlätta för motorbåtsägarna har vi skaffat ett drevlyft. Det gör det enklare att lyfta bort drevet så att det inte blir stulet under vintern. Lyften förvaras i hamnboden tillsammans med aktersnurran, vassröjningsaggregatet och gräsklipparen. Dörren har försetts med låsbom och godkänt lås. Styrelsen har fortsatt att investera i en del nya upplysningsskyltar som är anpassade till vad som gäller idag. Detta är ett rätt så tillförlitligt sätt att kommunicera med medlemmarna. Det som skrivs i tidningen och på hemsidan är det lätt att glömma, och en del läser inte alls. Förhoppningsvis ser man vad som står på skylten när den dyker upp alldeles framför ögonen. Kappseglingar har även ägt rum och utökats under VBS har arrangerat Muskö Runt 8/6 och medlemmar har också deltagit i Stenholmsköret 15/6, Kräftköret 23/8 och Höstrusket 13 14/9. De fyra tävlingarna går under samlingsnamnet Captains Cup Vakthållningen har fungerat relativt bra men 6 medlemmar har fått straffavgift för att de inte gjort sina vaktpass. Stölder har förekommit. Bland annat har motordrev och en utombordare stulits. Elektriciteten på hamnplanen har varit inkopplad under perioden 15 mars 15 november och på mellan- och övre planen 15 mars 31 maj samt 15 oktober 15 november. Den har även under vintern varit påslagen sista helgen i varje månad för den som behöver göra något arbete eller bara ladda batterierna. För att minska elförbrukningen har en värmepump inköpts. Den kommer att installeras under januari Sopcontainer har funnits på hamnplanen under en kortare period i samband med torrsättning. Parkeringen. Även detta år anlitade VBS tillsammans med LÖMIF Länsparkerings Bevakning AB som under perioden 15 juni till 15 augusti övervakade att de av årsmötet, styrelsen och LÖMIF fastställda parkeringsreglerna respekterades. Båtsamverkan. VBS har ansökt om medlemskap i båtsamverkan och beviljats medlemskap av polisen. Avsikten är att vi tillsammans med polisen och andra båtklubbar skall förebygga, minska och skydda oss mot båtrelaterade brott. Miljö- och avfallsplanen för VBS verksamhet fastställdes av styrelsen den 19 mars Den offentliggjordes genom VBS informationen nr 2. 7

8 Verksamhetsberättelse fortsättning Miljöinspektion gjordes den 5 juni av miljöinspektören Christian Weyer från Södertörns Miljö & Hälsoskyddsförbund SMOHF. VBS skulle anskaffa ett kärl för glykol vilket gjorts. Senast den 15 december 2014 skulle vi inkomma med en skriftlig och tidsatt handlingsplan för en miljövänlig bottenhantering av medlemmarnas båtar. Den skall inkludera arbeten på båtskrov som är behandlade med biocidprodukter. Styrelsen har svarat. Svaret framgår av bilaga 1 till verksamhetsberättelsen sidan SMOHF godkännande av VBS svar framgår av bilaga 2, sidan Sammanfattningsvis har det mesta fungerat bra under verksamhetsåret och styrelsen tackar alla medlemmar och funktionärer som ställt upp och hjälpt till med arbetet. Ekonomin. VBS har under året köpt ekonomifunktionen av Inge Bramer (Sjöbjörnen). Samarbetet med Inge och de tjänster han tillhandahållit har enligt styrelsens uppfattning fungerat mycket bra. Ekonomin har under perioden varit god. VBS räkenskaper för perioden framgår av bifogade balans- och resultaträkning. Styrelsen föreslår att årets resultat ,02 kronor, läggs till det egna kapitalet som därefter uppgår till ,81 kronor. För styrelsen Carl Bonde 8

9 Västerhaninge Båtsällskap Sida: 1(1) Balansrapport Utskrivet: Preliminär 12:11 Räkenskapsår: Senaste vernr: 335 Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1150 Bryggor & rampar ,00 0, , Bryggförbättringar ,00 0, , Avskrivning bryggor & rampar , , , Klubbhus ,00 0, , Avskrivning klubbhus ,00 0, , Datorer ,00 0, , Övriga inventarier ,00 0, , Avskrivning inventarier ,00 0, , Traktordragna båtvagnar ,00 0, , Avskrivning båtvagnar , , ,00 S:a Materiella anläggningstillgångar , , ,00 Finansiella anläggningstillgångar 1310 Vattenplatser ,00 0, ,00 S:a Finansiella anläggningstillgångar ,00 0, ,00 S:a Anläggningstillgångar , , ,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Medlemsfordringar , , ,00 S:a Fordringar , , ,00 Kassa och bank 1910 Kassa 2 289,75 0, , Kassa - Christer Arvidsson 5 000,00 0, , Swedbank transaktionskonto , , , Swedbank placeringskonto 2 477,23 6, ,61 S:a Kassa och bank , , ,81 S:a Omsättningstillgångar , , ,81 S:A TILLGÅNGAR , , ,81 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital , , , Redovisat resultat , ,16 0,00 S:a Eget kapital ,79 0, ,79 Obeskattade reserver 2115 Reparationsfond ,00 0, ,00 S:a Obeskattade reserver ,00 0, ,00 Avsättningar 2251 Depositioner , , , Depositioner båtplatser , , , Depositioner nycklar , , , Depositioner platser efter grind , , , Depositioner platser före grind , , ,00 S:a Avsättningar , , ,00 Kortfristiga skulder 2450 Felinbetalning - medlem , ,00 0, Upplupna sociala avgifter , , , Skatt på arvoden , , , Avser detta år - betalat nästa år , ,00 0,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,79 BERÄKNAT RESULTAT*** 0, , ,02 9

10 Västerhaninge Båtsällskap Sida: 1(2) Resultatrapport Utskrivet: Preliminär 12:11 Räkenskapsår: Senaste vernr: 335 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Period fg år Ack.budget Rörelsens intäkter 3011 Medlemsavgifter , ,00 0, Inträdesavgifter , ,00 0, Bryggplatsavgifter , ,00 0, Vinteravgifter , ,00 0, Tävlingsavgifter 0, ,00 0, Säsongsavgifter båtplats 2 400, ,00 0, Arbetsbefrielseavgifter , ,00 0, Avgift utebliven vakt 9 000, ,00 0, Påminnelseavgift 2 600, ,00 0, Straffavgift 4 500, ,00 0, Vidaredeb LOMIF 8 110, ,00 0, Nycklar , ,00 0, Diverse intäkter 100,00 784,00 0, Marknadsf.bidrag BFK 400,00 0,00 0,00 S:a Rörelseintäkter , ,00 0,00 Direkta kostnader 4017 Tävlingsmaterialkostnader -831, ,00 0, Utbetald ersättning för vakt 0, ,00 0, Utbetald ers självrisk vid skada ,00 0,00 0,00 S:a Direkta kostnader , ,00 0,00 Bruttovinst , ,00 0,00 Övriga externa kostnader 5000 Förbrukningsinventarier , ,00 0, Arrende Haninge Kommun , ,00 0, El o Värme KLUBBLOKAL , ,55 0, El - BRYGGBELYSNING , ,66 0, Vagga-planen , ,00 0, Underhåll rampväg 0,00-747,00 0, Städning o sophantering , ,00 0, Underhåll båtvagnar -964, ,00 0, Underhåll bojar/bryggor , ,70 0, Smärre bryggkostnader , ,00 0, Torr/sjösättningskostnader , ,10 0, Miljökostnader , ,00 0, Låskostnader 0,00-563,00 0, VBS-stugan , ,00 0, Klubbstugan reparationer , ,00 0, Kontorsmateriel , ,00 0, Informationsbladet , ,00 0, Telefoni , ,00 0, IT-tjänster , ,00 0, Förbrukningsmateriel ,75-990,00 0, Porto - diverse , ,00 0, Porto - Infobladet , ,00 0, Bank- o postavgifter , ,50 0, Redovisningstjänster , ,00 0, Försäkringar , ,00 0, Styrelsen - omkostnader , ,45 0, Bilersättning styrelse o ombud , ,50 0, Ombud m fl - omkostnader , ,00 0, Vaktersättning 0, ,00 0, Medlemsmöten och festligheter , ,00 0, Övriga förvaltningskostnader 0,00-700,00 0, Förbundsavgifter - SMBF , ,00 0, Föreningsavgifter - SSRS 0, ,00 0, Sponsoring - Skärgårdsstiftelsen/maja 0,00-900,00 0, Diverse övriga kostnader , ,00 0,00 S:a Övriga externa kostnader , ,46 0,00 Personalkostnader 7000 Arvoden , ,00 0, Soc.avgifter på arvoden , ,00 0,00 S:a Personalkostnader , ,00 0,00 Övriga rörelsekostnader mm 7930 Avskrivningar , ,00 0,00 S:a Övriga rörelsekostnader mm , ,00 0,00 Rörelseresultat , ,54 0,00 10

11 Västerhaninge Båtsällskap Sida: 2(2) Resultatrapport Utskrivet: Preliminär 12:11 Räkenskapsår: Senaste vernr: 335 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Period fg år Ack.budget Finansiella poster 8300 Ränteintäkter 3 706, ,62 0,00 Resultat efter finansiella poster , ,16 0,00 Beräknat resultat , ,16 0, Redovisat resultat 0, ,16 0,00 Propositioner Punkt 11 a. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för Producera 4 nummer av VBS Information. Sjösättning den 9, 10 och 16 maj med 17 som reservdag. Torrsättning den 26, 27 september och 3 oktober samt reservdag söndagen den 4 oktober. Även den 3 oktober har vi två pass. Arrangera Muskö Runt och delta i Captains Cup. Ordna en parkeringsplats för motorcyklar. Fortsatta reparationer av bryggor. Anpassa roddbåten för vassröjningsagregatet. Röja sly runt hamnen och hamnplanen Reparera ramp för jollarna. Komplettera tilläggningsplatsen vid mastkranen för att förenkla bortborstning av beväxtning av båtbotten under säsongen, och för att förenkla tilläggningen vid mastkran. Kartlägga var och hur vattenledningarna är dragna i området. 11

12 Punkt 11 b Avgifter för 2015 Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om följande avgifter (oförändrade i förhållande till 2014). Inträdesavgift: 400 kronor (engångsavgift). Medlemsavgift: 300 kronor. Depositionsavgifter: Båtplats vid brygga innanför låst grind eller bojplats 7500 kronor. Båtplats utanför låst grind 3000 kronor. Nyckeldeposition 1000 kronor per nyckel. Bryggplats- och bojavgift: Bojavgift 1500 kronor. Platserna nr 1-8, nr , nr och nr C1 C7 500 kronor. Övriga bryggplatser 6,09 kronor per cm. Vinterplats ingår i dessa avgifter. Den som har båten i sjön efter den 30 november betalar ytterligare en båtplatsavgift. Vinteruppläggningsplats för den som inte har sommarplats: 800 kronor t o m 20 kvm kronor över 20 kvm. (Medlemskap fordras. Inträdesavgift och medlemsavgift tillkommer således). Propositioner, fortsättning Säsongsplats: Styrelsen får avgöra avgiftens storlek. Förseningsavgift: Högst 1500 kronor får tas ut. Styrelsen får avgöra från fall till fall om lägre belopp skall tas ut eller inget belopp alls. Avgiften kan tas ut vid exempelvis för sen anmälan till torrsättning. Administrativ avgift Vid obetald räkning får medlemmen vid påminnelse en administrativ avgift på 200 kronor. Påminnelsen skickas en gång efter ordinarie krav. Om denna påminnelsefaktura inte betalas mister medlem medlemskap och båtplats. Straffavgift: Högst 1500 kronor får tas ut. Styrelsen avgör om lägre straffavgift skall tas ut. Avgiften tas ut vid utebliven vakttjänstgöring, arbetspass, vägran att följa ordningsreglerna eller liknande Årsavgift för nyckelinnehavare utan båtplats eller vinterplats: 300 kronor per år. Avgift för befrielse från arbetsplikt: 300 kronor per år. (Befriar dock ej från arbetsplikt vid sjöoch torrsättning). 12

13 Punkt 11 c. Styrelsens förslag till budget för 2015 Budgeten innebär en inkomstökning med kronor som styrelsen anser är möjlig att uppnå beroende på att fler medlemmar än tidigare år söker medlemskap, att fler vill ha vinteruppläggning och att styrelsen lyckats få en nästan hundraprocentig beläggning på båtplatserna. På utgiftssidan har styrelsen budgeterat med en motsvarande ökning av kostna- Förslag till budget Intäkter 2015 Kostnader 2015 Medlemsavgifter Arrendeavgift Inträdesavgifter El värme klubbhus Bryggavgift 6,09 / cm El Bryggbelysning Vinteruppläggningsavgifter Städning o sophantering Tävlingsavgift Torr- och sjösättning Säsongsavgift båtplats Båtvagn Arbetsbefrielseavgift Underhåll klubbstuga Avgift utebliven vakt Hamn o mark Påminnelseavgift Infobladet framställning Straffavgift Porto infoblad mm Vidaredeb. LÖMIF Telefonkostnad, IT Nycklar årsavgift Förbrukningsmaterial Diverse intäkter Kontorsmaterial Redovisningstjänster Försäkringar Förbundsavgifter Bilersättn. styr. Omb Möten o festligheter Ombud omkostnader Styrelsearvoden Sociala avgifter Diverse övriga kostn Tävlingar Avskrivningar Summa Summa derna. Ökningen har lagts på styrelsens arvoden och på ombudskostnader samt på sociala kostnader. Vidare har styrelsen fördelat om pengar mellan budgetposterna så att det bättre skall motsvara verkligheten. Med anledning av det tunga arbete det innebär att arbeta i styrelsen har posten styrelsearvoden ökats med kronor, ombudskostnader med kronor och sociala kostnader med kronor.

14 Bilaga 1 till verksamhetsberättelsen Svar till Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund (SMOHF) angående föreläggande om försiktighetsmått angående Miljöbalken, bilaga till verksamhetsberättelsen Föreläggandet Enligt beslut av SMOHF skall Västerhaninge Båtsällskap, VBS, redovisa en skriftlig och tidsatt handlingsplan för en miljövänlig bottenhantering av medlemmarnas båtar. Den skall inkludera alla arbeten (ex slipning, skrapning, blästring eller tvätt) på båtskrov som är behandlade med biocidprodukter. Spolplatta VBS har inte någon realistisk möjlighet att anlägga en spolplatta. En stor del av marken arrenderas endast under halva året och den del som arrenderas under hela året är samutnyttjad med LÖMIF, LångarnÖstnora Marina Ideell Förening, och på sommarhalvåret utnyttjas hela ytan enligt avtal till parkering. HaVs riktlinjer Havs och vattenmyndigheten skall komma med nya riktlinjer. Dessa har ännu inte kommit. VBS har således inte kunnat basera planerna på dessa nya riktlinjer. VBS målsättning VBS målsättning är att sällskapet och dess medlemmar skall bidra till en giftfri miljö och att alla båtar skall vara fria från biocider senast Planen för Under 2015 och 2016 kommer VBS att arbeta med att minska användningen av gifter enligt följande: Vi skall bedriva ett upplysningsarbete gentemot våra medlemmar om vikten av en giftfri miljö och om vilka regler som gäller samt på vilka sätt vi kan uppnå målet. Upplysningsarbetet sker genom vår hemsida, tidningen, medlemsmöten,ansl agstavlor och i direkta samtal med medlemmarna. Vi förbjuder så kallade mjuka, släppande färger. Vi skall upplysa medlemmarna om vilka färger som enligt kemikalieinspektionen är tillåtna. Vi skall uppmana medlemmarna att i möjligaste mån inte måla bottenmed tilllåtna biocidfärger utan att istället tvätta/ borsta ellerta upp båten och skrapa bort beväxning. Vi skall iordningställa en av bryggorna så att medlemmarna, istället för att måla, för hand kan borsta bort beväxning med båten i vattnet. Borstar av typ Scrubbis som VBS tillhandahåller. 14

15 Styrelsen kommer med sina båtar att föregå som exempel för att på så sätt visa medlemmarna vad som kan göras. Vi skall även uppmana medlemmarna att använda de båttvättar som finns i vår närhet som till exempel den i Nynäshamn. Vad gäller slipning av båtbotten på land så använder, sedan ett antal år tillbaka, medlemmarna en presenning eller särskild duk, som VBS tillhandahåller, och lägger under båten för att samla upp alla färgrester. Dessa tar medlemmen därefter till återvinningsanläggningen. Vi avser att förbättra metoden att slipa bort gammal färg genom att köpa in en industrislipmaskin som medlemmarna kan använda när de vill slipa bort all färg från båtbotten. Vi kommer att försöka få grepp om omfattningen av TBT på våra medlemmars båtbottnar genom inventering av båtarna, tex vilka årsmodeller som finns. Planen Tills vi kommer så långt att alla båtar har en giftfri botten så strävar vi efter att hitta alternativ till högtryckstvätt. Det kan exempelvis vara en vattentvätt som suger upp färgresterna eller något liknande. Den tekniska utvecklingen går framåt, men det gäller att hitta en metod som är effektiv, ekonomisk och godkänd. Om det blir det klart att använda färg som förhindrar TBT att läcka ut kommer vi att rekommendera det till de båtägare som misstänker att det kan finnas TBT i färglagren. Detta blir då en ersättning för,eller komplement till, slipning av båtbotten. När det kommer fram metoder, instrument, som kan mäta om det finns TBT på båtbotten och som är hanterbara och ekonomiskt försvarbara kommer vi att medverka till att dessa båtbottnar identifieras och renslipas på ett miljömässigt sätt. Planen 2020 Alla båtar skall vara fria från biocider senast Östnora Carl Bonde Ordförande förvästerhaninge Båtsällskap 15

16 Bilaga 2 till verksamhetsberättelsen

17

18 Stora variationer i vattenstånd. Den 20 januari var vattenståndet 55 cm över normalvattenståndet. PS. Du har väl inte glömt någon lina som kan trilla i vattnet. Inte så bra för bryggan när det har frusit och isen sjunker...

19 Båtlivets fröjder...

20 Anslagstavlan Om du har flyttat Glöm inte att meddela din nya adress, telefon och epost till Sverre Ekdahl, Sotingevägen 30, Västerhaninge, tel Om du inte redan har gjort det, skicka din epost-adress! Viktiga datum framöver Årsmöte 19 februari Sjösättning 9, 10, 16 maj. 17 maj reservdag. Informationsbladet Nr kommer ut strax efter påsk. 16

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2015 TORSDAG 12:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens förslag till dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande

Läs mer

Kallelse. VBS bjuder på kaffe och bulle. Bäst är att parkera vid Ribbyhallen eller Västerhaninge Kyrka. VBS styrelse

Kallelse. VBS bjuder på kaffe och bulle. Bäst är att parkera vid Ribbyhallen eller Västerhaninge Kyrka. VBS styrelse Kallelse Härmed kallas Du till Västerhaninge Båtsällskaps ordinarie årsmöte Datum: tisdagen den 18 februari 2014 Tid: Klockan 19.30 Plats: Krogsalen i Tingshuset, Västerhaninge. VBS bjuder på kaffe och

Läs mer

Nr. 3 Nr 1. 2008 2007

Nr. 3 Nr 1. 2008 2007 Nr. 1. 32008 2007 Informationsblad Nr. 1 2008 Årgång 33 Ägare: Västerhaninge Båtsällskap, Box 91, 137 22 Västerhaninge Pg nr 283089-1 Bg.nr. 5703-9125 Redaktör och ansvarig utgivare: Tom Knutson, tel 070

Läs mer

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Styrelse: Ordförande Hans Dertell (2012) Vice ordf./sekr. Håkan Nilsson (2013) Hamnkapten Kent Söderqvist (2012) Medlemsansvarig Bengt Hallén (2012) Kassör

Läs mer

God Jul och Gott Nytt år!

God Jul och Gott Nytt år! God Jul och Gott Nytt år! Nr 4 2015 Ägare Västerhaninge Båtsällskap Box 91, 137 22 Västerhaninge Bankgironummer 5703-9125 Organisationsnummer 812401-1605 Klubbstuga: 08-50 04 03 70 Hemsida: www.vbs-ostnora

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg Årsstämma Elmia 08-09-2017 2017/08/04 08:56 Kallelse till Förbundsstämma 2017 Riksförbundet Mobil Fritid (RMF). Härmed kallas samtliga medlemsföreningar och klubbar till den årliga Förbundsstämman. Plats:

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar

Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar STADGAR FÖR VÄSTERHANINGE BÅTSÄLLSKAP, VBS gällande från 1990-12-17, omarbetade 2009-02-23 Innehåll 1 ÄNDAMÅL 2 MEDLEMSKAP 3 RÄTTIGHETER 4 SKYLDIGHETER 5 BÅTPLATS OCH

Läs mer

Datum och tid: söndagen den 15 februari 2015, ca kl. 15. (efter samfällighetsföreningens stämma)

Datum och tid: söndagen den 15 februari 2015, ca kl. 15. (efter samfällighetsföreningens stämma) Kallelse till årsmöte i Lagnövikens Bad- och Båtklubb Datum och tid: söndagen den 15 februari 2015, ca kl. 15. (efter samfällighetsföreningens stämma) Plats: Lagnö Studio, Lagnö Gård, Trosa Förslag till

Läs mer

35 Eget kapital 9 531 268 36

35 Eget kapital 9 531 268 36 Sammanställning EFS i Umeå INTÄKTER & KOSTNADER Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 1 Intäkter 2 Gåvomedel 1 630 000 1 665 863 1 730 000 1 660 981 1 690 000 1 637 699

Läs mer

Årsmöte 2015 Söderskogens Båtsällskap

Årsmöte 2015 Söderskogens Båtsällskap Årsmöte 2015 Söderskogens Båtsällskap 2015-04-12 kl. 10.00 Tid: 2015-04-12 kl. 10.00 Plats: Föreningslokalen, Söderskogens badplats Närvarande: ca 25 medlemmar 1. Mötet öppnades. Styrelsens sekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga 2016-03-05 Mötets öppnande P-O Svensson öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna 2. Val av ordförande för mötet Beslut: P-O Svensson valdes

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Protokoll vid årsmöte 2009-11-08

Protokoll vid årsmöte 2009-11-08 Söråkers Båtsällskap Protokoll vid årsmöte 2009-11-08 1. Ordföranden Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Till ordförande för mötet valdes Håkan Nordin. 3. Till sekreterare för

Läs mer

Västerhaninge Båtsällskap nr 4 2014

Västerhaninge Båtsällskap nr 4 2014 Nr 4 2014 Ägare Västerhaninge Båtsällskap Box 91, 137 22 Västerhaninge Bankgironummer 5703-9125 Organisationsnummer 812401-1605 Klubbstuga: 08-50 04 03 70 Hemsida: www.vbs-ostnora Västerhaninge Båtsällskap

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Ängsrutans Samfällighetsförening

Ängsrutans Samfällighetsförening Årsbokslut för Ängsrutans Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 5 Ängsrutans Samfällighetsförening

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Under våren fick vi byggnadslovet för båthuset. Byggnadslovet var villkorat på ett antal punkter. Bl.a. är kioskrampens utformning och tid för när den

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA BERGSJÖPLATÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfällighetslokalen 2015-03-25 kl.1900 OBSERVERA!!! Om ni är två ägare till Er fastighet och endast en ägare kan komma till årsstämman, måste

Läs mer

Sjösättningsdags. Byte på redaktörsposten

Sjösättningsdags. Byte på redaktörsposten Nr. Nr 32 2011 2007 Sjösättningsdags Byte på redaktörsposten Informationsblad Nr. 2 2011 Årgång 36 Ägare: Västerhaninge Båtsällskap, Box 91, 137 22 Västerhaninge Bg.nr. 5703-9125 Organisationsnummer: 812401-1605

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan för avgifterna för 2014 med sista betalningsdag den 31/1 2014 är utskickade. Fakturan för vinterförvaringen kommer i februari. Som du ser så höjdes avgifterna på senaste årsmötet

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2014-05-10, 10.00 12.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Bengt Ericsson (BE) Anna Pallin (AP) Bengt

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Resultat- och balansrapport för 2010

Resultat- och balansrapport för 2010 Bilaga 3a Klevbergets Samfällighetsförening 1 Resultatrapport Räkenskapsår: 10-01-01-10-12-31 Budget 2010 2010 2009 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not 3011 1 Medlemsavgifter 282 900,00 282 900,00 282

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. ! 1 Hökerum - Öndarps Protokoll fört vid föreningsstämma med Hökerum Öndarps, 2016-09-17 Plats: Församlingshemmet Hökerum Närvarande: 41 medlemmar representerande 30 fastigheter 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478 Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Styrelsen får härmed för verksamhetsåret 2014 avlägga följande årsredovisning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen har framtagits enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan med avgifterna för 2015 är utskickad har du inte fått någon faktura meddela styrelsen om detta. Sista betalningsdagen, är den 31/12 2014. Vi kommer att ha ett årsmöte den 7 februari

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Sidan 1 av 5 Onsdagen den 30 mars 2016 kl 1830. Plats museiisbrytaren S:t Erik, Djurgården. 1 mötets öppnande Vice ordförande Jan Nordvall

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5)

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse för perioden 1/1 2012 31/12 2012 Innehåll: Styrelsens sammansättning Revisorer Valberedning Funktionärer Stöd åt Valberedningen Medlemmar

Läs mer

Konto Benamning Budget Avvik Resuitat Ackumulerat 1201-1212 1201-1212 1201-1212 (tkr)

Konto Benamning Budget Avvik Resuitat Ackumulerat 1201-1212 1201-1212 1201-1212 (tkr) Resultatrapport ^'''^'''^ Hammarbyledens Motorbatsklubb, 802001-3390 (IMN) utskrifts-id: 195 Period: 1201-1212 Senast reg verifikat: A:22, C:141, KF:102 Utskriven: 130205 19:36 av Kassor Konto Benamning

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

Hylliedals Samfällighetsförening

Hylliedals Samfällighetsförening Årsbokslut för Hylliedals Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hylliedals Samfällighetsförening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och för Hylliedals Samfällighetsförening, får

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Protokoll vid årsmöte 2011-11-20

Protokoll vid årsmöte 2011-11-20 Söråkers Båtsällskap Protokoll vid årsmöte 2011-11-20 1. Ordföranden Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Till ordförande för mötet valdes Håkan Nordin. 3. Till sekreterare för

Läs mer

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Alla medlemmar i BBK förväntas ta del av, och följa, regler enligt nedan: Allmänt Borgåsunds Båtklubb är en ideell förening som arrenderar marken och bedriver

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 5 Datum: 2010-05-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Lärbro Fleringe Fiber. Årsmöte 2016

Lärbro Fleringe Fiber. Årsmöte 2016 Lärbro Fleringe Fiber Årsmöte 2016 Dagordning 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 2. Godkännande av röstlängden. 3. Val av två justeringspersoner. 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman.

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman. FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän.

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15

Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15 Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15 Närvarolista bifogas protokollet. 144 Ordförande Anders Björfeldt hälsade välkommen och förklarade

Läs mer

Du kommer väl till årsmötet i slutet av februari. Skicka alla motioner med förslag till förbättringar i god tid.

Du kommer väl till årsmötet i slutet av februari. Skicka alla motioner med förslag till förbättringar i god tid. Du kommer väl till årsmötet i slutet av februari. Skicka alla motioner med förslag till förbättringar i god tid. Nummer 4 2012 Ägare Västerhaninge Båtsällskap Box 91, 137 22 Västerhaninge Bankgironummer

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011 Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011 Byggnadsföreningen Folkets Hus upa i Örtomta Org nr: 722000-0751 Hemsida: www.ringstorp.net Ringstorp Folkets Hus Sida 1(6) Årsredovisning 2011

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Årsredovisning för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Räkenskapsåret 2008 Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 1(6) Styrelsen för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening, med säte i Halmstad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

S:a Rörelseintäkter mm , ,00

S:a Rörelseintäkter mm , ,00 Satelliten ek förening Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 14-03-04 Preliminär Räkenskapsår: 13-01-01-13-12-31 Senaste vernr: A128 Resultatenhet: Hela företaget Period: 13-01-01-13-12-31 Perioden Period

Läs mer

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Godkännande

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal.

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Närvarande Peter Norin Ingegerd Jansson Olof Johanson Viking Nilsson Lars Havstad Jan Bjurström Per-Anders

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 5, 2014-06-28 vid Boulebanan 1 Styrelsens ordförande Lars Danielsson hälsade de 27 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013.

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Hej medlem 1(5) Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Som du ser har avgifterna höjts för i år vilket beslutades

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Safiren

Läs mer