ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här."

Transkript

1 ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

2 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Internet marknadsföring...3 Vad är en ebok...5 Sponsring...6 Annonsering...7 Distribution...8 Övrig information...9 Referenser...10 Externa referenser...10 Interna referenser...10 Sponsor (information)...11 Annonser (information)...11 Dokument Information...12

3 3 Introduktion Marknadsföring av ett företag, en tjänst eller produkt täcker ett mycket stort område. Här skall enbart en snävt riktad marknadsföring behandlas - nämligen marknadsföring genom sponsring eller annonsering i eböcker inom olika men specifika fackområden. Detta är en ny form av marknadsföring som kostar mindre men som ändå är långt mer effektiv än i stort sett allting annat på marknaden idag. Genom att annonsera eller sponsra en ebok med fackinformation (inom Ert företags specialområde) når Ni just de kunder som behöver Era produkter och som är villiga att betala för dem. På så sätt kan Ert företag få ut maximalt värde för de pengar Ni lägger ner på att använda eböcker som en del av Er marknadsföring. Kom ihåg att de som laddar ner eböcker med information inom ett speciellt område oftast är mycket motiverade kunder. Internet marknadsföring Många företag har idag en egen hemsida där de presenterar sitt företag, men ofta är det endast en presentation och inget annat. Ganska dålig marknadsföring om man vill tjäna pengar på att vara tillgänglig på nätet. En del företag ger även en möjlighet att ladda ner information om företagets produkter. Detta är en mycket användbar tjänst för de i behov av information om utrustning de köpt in och som kanske saknat den dokumentation som drift- och underhållspersonal behöver. Båda dessa typer av hemsidor är inte i något större behov av annonsering, då de kunder som är intresserade av att skaffa information från dem redan är motiverade att söka efter deras hemsidor för att få fram den information de behöver. Det är de företag som använder sina hemsidor för att sälja de produkter de tillverkar eller de tjänster de kan utföra som kan behöva hjälp med att öka trafiken till den hemsida de uppvisar mot världen. För att uppnå detta mål används vanligen en mängd olika knep för att styra de olika sökmotorerna (Google, etc.) så att de visar just företagets hemsida så högt upp som möjligt. Detta då de som söker information oftast bara tittar på de första 5-10 sidorna med sökresultat. Hamnar företaget längre ner på listan så syns de alltså sällan.

4 4 För att öka antalet träffar använder man vanligen en metod som går ut på att lägga in lämpliga sökord ( key words ) och med effektiva sådana har man en möjlighet att hamna högt på de listor som skapas vid sökningar. Men att hamna högt upp på listan gör ändå inte att de som klickar vidare och hamnar på företagets hemsida blir till en kund - för det krävs att hemsidan och informationen på denna preparerats på ett sätt som ger besökarna en lätt tillgänglig information och ett betalningssätt som kunden känner är säkert. Större företag med mera kostsamma produkter kan knappast förvänta sig köp över Internet, men kan förvänta sig att köpintresserade kunder begär mer information. Hemsidan bör då kunna förse intressenter med sådan information, men den bör förberedas så att kunden - vid fortsatt intresse - lätt kan komma i kontakt med en försäljare som kan ta hand om den egentliga försäljningsprocessen. Eller ännu bättre, hemsidan skall kunna användas för att göra det möjligt att sortera ut de besökare som kan bli potentiella kunder - detta så att en försäljare kan gripa in och kontakta den som visat ett närmare intresse för företagets produkter. För att nå en större grupp intressenter är det ibland nödvändigt med betald annonsering för att göra företaget och hemsidan mer känd. Detta kan ske genom annonsering i media med god spridning och sker vanligen genom att företag köper en banner annons som oftast visas högst upp på den websida där man köpt annonsplatsen. En sådan betalas vanligen med en engångskostnad för att visas en månad. Det kan också förekomma att det annonserade företaget får betala per klick, dvs att varje person som klickar på en banner kostar företaget pengar. Det är ingen hemlighet att sådan per klick annonsering fungerar, annars hade det nog inte varit så populärt som det är. Det är inte heller ovanligt att andra websidor drar fördel av sådana erbjudanden och kan då skapa förutsättningar för att många klickar på sådana länkar, enkom för att öka annonseringsintäkterna. DocuMates ställer sig därför lite avvaktande vad gäller sådan annonsering - riskerna är för stora att man får betala för klick som inte leder till köp och inte ens till personer med intresse för det företaget har att erbjuda..

5 5 Sådan annonsering kan, och som ofta sker, öka dramatiskt under en enda dag. Det är inte något DocuMates känner som tillfredställande, och vi vill ha en någorlunda god kontroll över samtliga kostnader för marknadsföringen. En engångskostnad för en - eventuellt tidsbestämd - annonsering är därför att föredra, och dessa krav uppfylles av möjligheten till sponsring eller annonsering i en ebok. Vad är en ebok I en tid då epublishing är en relativt ny form av förlagsverksamhet, finns det ett antal olika format som användes vid publicering av digital information i bokformat - så kallade eböcker. Det finns också numera ebokläsare och sådana produceras av Amazon (Kindle) och av Sony... bland andra. Den typ av ebok som behandlas i denna skrift är producerad som PDF fil och avsedd att läsas på en dator. Detta är ingen nackdel, då eboken avses innehålla länkar till annat material och även externa länkar till företag som valt att sponsra framställningen av den ebok det gäller, eller som valt att annonsera i denna. En sådan ebok läses vanligen vid en arbetsdator och då är det enbart en fördel att användaren snabbt kan länka till den information som är av intresse, samt till det eller de företag som sponsrat eboken. Observera! De eböcker som framställs av DocuMates kommer endast att acceptera annonser från företag som kan bidra med information, tjänster eller utrustning och material som kan användas i samband med den information som ges i eboken. Dvs annonseringen skall ha en stark anknytning till den information som ges i eboken.

6 6 En ebok från DocuMates ger oftast mycket specialiserad information, och då de annonsörer som väljs ut av DocuMates har en stark anknytning till den information som ges i eboken, kommer de som kontaktar en annonsör att vara väl informerad om det specialområde som eboken behandlar. Den kund som - genom den information som finns i eboken - kontaktar Ert företag är därför redan införstådd om de produkter och de tjänster Ert företag kan erbjuda. Kunden vet ofta redan vad de vill beställa. Kunden har redan laddat ner eboken och har tillgång till den på sin arbetsdator, och kan därmed enkelt komma i kontakt med Ert företag helt enkelt genom att klicka på den länk (eller annons) som leder till Ert företags hemsida. Genom att ha läst den information som eboken innehåller så kommer kunden att tänka på Ert företag först - och bryr sig sällan om att söka efter konkurrerande företag. Det är enklast att använda det företag som finns angett som lämpligt i den text som ger den information användaren behöver. Kom ihåg att kunder, som länkar till Ert företags hemsida via DocuMates eböcker med fackinformation, är motiverade köpare. Sponsring Med en sponsring av en ebok som producerats av DocuMates visar företaget att de bidragit till att ta fram den information som ges i eboken. Detta sker genom att företagsinformation och logo har inkluderats. Normalt sker detta genom att en hel sida ägnas åt företaget och dess produkter eller tjänster. Denna sida placeras normalt före sista sidan (med dokumentinformation) såvida inte sponsorn vill ha den på annan plats (direkt före eller efter innehållsförteckningen). Det är inget krav från DocuMates att en sponsor skall vara ett företag med stark anknytning till den information som ges i eboken - det är företaget som bestämmer om de är villiga att bidra finansiellt till framtagning och publisering av den information som ges i en ebok. Information som kan laddas ner gratis och fritt distribueras till intresserade användare. En sponsring betyder även att sponsorn har mer att säga till om vad gäller materialet i den ebok som produceeras, och DocuMates kan även skriva helt specifika eböcker åt företag. Observera! Har Ert företag information som Ni önska publicera i form av en ebok, är Ni välkommen att kontakta DocuMates för hjälp med skrivande, sammanställning och distribution.

7 7 Att skriva specifika eböcker åt olika företag ingår som spökskrivartjänst i det utbud av tjänster som DocuMates tillhandahåller. Med en sponsring av eböcker med fackinformation följer många fördelar gentemot traditionell marknadsföring. Annonsering i tidskrifter - även de inom specialområden - varar inte längre än själva tidningen. Dvs oftast endast så länge tidskriften känns aktuell - sedan hamnar den i papperskorgen... tillsammans med den dyra annonsen. Samma förhållanden råder för annonsering i andra media - dvs annonseringen är oftast tidsbestämd och måste hela tiden förnyas för att företaget skall kunna känna sig exponerad mot den marknadsgrupp företaget vänder sig till. En ebok (med fack information) kan däremot sparas av användare som känner sig ha framtida behov av den information som ges - detta gör att en sponsor kan känna sig säker på att deras företag bibehåller sin plats främst bland de företag ebok användaren vänder sig till då de har behov av de produkter aller tjänster som utannoseras. Kom ihåg att en ebok nästan aldrig blir för gammal (den uppdateras) och den hamnar därför sällan i papperskorgen. Annonsering Att annonsera i en ebok har många av de fördelar en sponsring har. Dvs annonsen finns med bland relaterad fack information och sparas därför ofta av de som laddat ner eboken. Skillnaden ligger i att en annonsör får nöja sig med att dela på utrymmet i eboken - flera annonsörer kan förekomma i samma ebok på samma sätt som annonsörer får dela på utrymmet i en tidskrift eller annat reklam media. Det kan även betyda att konkurrenter får dela på utrymmet då DocuMates inte kan göra åtskillnad på företagen och deras kärnverksamheter. Att inkludera konkurrenter är dock något som DocuMates försöker undvika. I motsats till en sponsring är de annonser som tas in tidbegränsade, dvs annonsen kommer att finnas med under den tid annonsören betalat för - med en minimitid på en månad. Annonserna i den ebok-version som laddats ner kommer däremot att finnas kvar så länge användaren behåller det nerladdade materialet. De annonsörer som väljs ut för en ebok med fackinformation skall helst ha en stark anknytning till det ämnesområde som behandlas i eboken.

8 8 Oftast sker en annonsering efter en inbjudan från DocuMates, men företag kan naturligtvis även kontakta DocuMates med information om vilka fackområden de är intresserade av att placera sina annonser. Även för annonser gäller att de vanligen placeras på en eller flera sidor i slutet av eboken för att inte inverka störande på läsaren. Det är inte vår avsikt att låta själva innehållet bli lidande genom att låta ett antal annonsrelaterade länkar bli inbäddade på andra sidor. Detta skulle störa läsningen av huvud texten och det är inte önskvärt då det endast irriterar en läsare som är ute efter information. Distribution Att producera en ebok kostar pengar - ibland ganska mycket pengar. Ändå kan det vara svårt att sälja dessa eböcker även till de som skulle behöva informationen. Det finns uppgifter som visar att en ebok (som inte kostade mer än 14 kronor) laddades ner bara ca 4 % av det antal av samma bok som kunde laddas ner gratis (informationen från USA). Därför planerar DocuMates att distribuera samtliga eböcker gratis samt utan upphovsrättsskydd (Copyright) så att användare kan sprida dokumentet utan att behöva frukta rättsliga konsekvenser. Sponsorer och annonsörer kan naturligtvis få tillgång till eboken så att den kan laddas ner från deras egna hemsidor eller via en länk till DocuMates egen hemsida. Vidare kommer varje ebok att skickas ut till kända kunder via enligt listor som DocuMates bygger upp, eller enligt kundslistor som erhålles från sponsorer eller annonsörer. Det finns även ett antal webtjänster där eböcker kan läggas upp för att kunna laddas ner gratis, och sådana tjänster kommer att utnyttjas. Så även de s.k. torrent tjänster (exempelvis The Pirate Bay där intresserade kan ladda ner materialet gratis.

9 9 Övrig information Den information som ges i de eböcker som produceras av DocuMates innehåller ofta instruktioner för att användaren skall kunna producera material som passar de förhållanden som råder på den egna anläggningen. Dvs de skall kunna producera anläggningsspecifika informationsprodukter. Normalt görs detta av konsulter, men med tillgång till den information som ges i en ebok från DocuMates kan alltså personalen ofta själv producera de informationsprodukter som krävs (ofta enligt lag). DocuMates producerar även mallar för att göra detta arbete enklare, och kan även bidra med att skräddarsy de mallar som krävs för att underlätta arbetet. DocuMates kan även bidra med att producera materialet direkt som en anläggningsspecifik pärm, men då i samarbete med anläggningens egen personal.

10 10 Referenser Externa referenser Då denna ebok skall kunna ses som ett exempel på den typ av eböcker som DocuMates produceras visas även dessa sektioner. I en ebok kommer denna sektion att användas till att ge länkar till information med anknytning till den text som finns i eboken att placeras. Detta kan gälla både gratis länkar samt länkar från annonsörer, men då med direktlänkar till specifikt material på företagets egna hemsidor. Interna referenser Denna sektion avses innehålla länkar till dokument som följer med själva eboken och som därmed finns tillgängligt i det format de befann sig i då de användes som underlag till den publikation som levererats. Vid behov rekommenderas att dessa publikationer inköps från respektive utgivare (se Externa referenser )

11 11 Sponsor (information) Denna sida avser innehålla information rörande de sponsorer som hjälpt till med att finansiera framställningen av eboken. Informationen här bestäms av sponsorn, men måste innehålla företagets namn, logo och fullständig kontaktadress. Flera länkar kan ges, t.ex. till hemsida, till sida med kontaktinformation, till elektronisk katalog och till beställningssida eller sida för nedladdning av information. Har Ert företag intresse av att sponsra någon av de eböcker som redan finns tillgängliga för nedladdning, eller har Ni en önskan om att sponsra en specifik typ av ebok, vänligen kontakta Documates för att bestämma omfattning av företagsinformation att inkludera, samt vilken ebok Ert företag önskar sponsra. Kostnad Kostnaden för en sponsring kommer att bero på omfattningen av det arbete som krävs för att producera materialet, men för redan framtaget material kan en sponsring erbjudas för en kostnad av 500 Euro. Annonser (information) De annonser som kan läggas in här bestäms av annonsören, men måste innehålla företagets namn, logo och fullständig kontaktadress. Dessutom bör information om de produkter eller tjänster som företaget kan tillhandahålla läggas in här. Vid intresse, vänligen kontakta DocuMates med företagsinformation och annonsmaterial och med information om vid vilken tid annonseringen skall påbörjas och avslutas. Kostnad Kostnaden för att visa Er företagsinformation och annons är 1,00 Euro per dag - minsta tid är en månad (30 Euro, förskottsbetalning) En förskottsinbetalning på 500 Euro ger Ert företag en permanent annons i en av Er utvald ebok.

12 12 Dokument Information Navigation Vänster-klicka för att gå till nästa sida. Höger-klicka för att gå tillbaka till föregående sida. Vänster-klicka på Logotypen för att gå till Innehållsförteckningen. Observera! Öppna alltid dokumentet i Full screen mode (Ctrl+L) för att säkra att länkarna fungerar som de skall. Detta Dokument Detta dokument färdigställdes i Juni, 2009 och har baserats på information som författaren hade tillgång till vid denna tid. Dokumentets identifikationsbeteckning är: ebookad_v01 Vänligen kontakta författaren via för information rörande senare versioner, uppdateringar eller för sponsring/annonsering i DocuMates produkter. Författaren Gunnar Gustafsson är utbildad i Sverige (behörig sjöingenjör) med mångårig erfarenhet från drift och underhåll av fartyg, oljeriggar och kraftverk av olika slag. Gunnar Gustafsson har nu god användning av sin utbildning och erfarenhet som teknisk översättare, skribent och illustratör. DocuMates DocuMates är inte ett företag i traditionell mening, utan består av individer som kombinerar en god teoretisk utbildning, lång arbetslivserfarenhet samt en fallenhet för att producera informationsmaterial som håller en mycket hög kvalitet. Besök vår hemsida för mera information rörande de tjänster och informationsprodukter vi tillhandahåller. Copyright info DocuMates, Alla rättigheter tillhör författaren av detta dokument. Vad du kan göra Du kan skriva ut detta dokument och får fritt distribuera det elektroniskt eller på annat sätt. Vad du inte kan göra Du har inte rätt att på något sätt ändra innehåll eller layout, och du har heller inte rätt att sälja materialet.

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

KANBAN. Internetmarknadsföring på tio minuter. Vilken webbstrategi har du?

KANBAN. Internetmarknadsföring på tio minuter. Vilken webbstrategi har du? Vilken webbstrategi har du? Internetmarknadsföring på tio minuter KANBAN marketing kanban marketing ab lund, sweden e-mail gustav.bergman@kanban.se mobile +46 (0)709-16 37 65 website www.kanban.se 1 a

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

8 steg. för lyckad e-handel

8 steg. för lyckad e-handel 8 steg för lyckad e-handel 1 2 Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Konkurrensen är emellertid mycket

Läs mer

Guide för lyckad e-handel

Guide för lyckad e-handel Guide för lyckad e-handel svenskhandel.se Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Men konkurrensen är

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Utöka din verksamhet med AdWords. Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra

Utöka din verksamhet med AdWords. Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra Utöka din verksamhet med AdWords Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra Välkommen till handledningen Utöka din verksamhet med AdWords. Här får du information om hur du får de bästa resultaten

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

Tjäna pengar på internet när du sover

Tjäna pengar på internet när du sover 1 Tjäna pengar på internet när du sover 9 olika sätt att skaffa passiva inkomster via internet Anders Sjöberg Strategiförlaget Bok_ver8.indd 1 2008-05-22 22:52:22 2 Tjäna pengar på internet när du sover

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Marknadsföring på internet

Marknadsföring på internet Grunderna till Marknadsföring på internet Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Grunderna till Marknadsföring på internet Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

Optimera din sajt för sökmotorer

Optimera din sajt för sökmotorer Optimera din sajt för sökmotorer Göran Johannesson 15 juni 2006 www.programsupport.se Innehåll Hur en sökmotor fungerar... 1 Förberedda sökindex ger snabba svar... 1 De vanligaste sökmotorerna... 2 Google...

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Pär Mattsson, 2006-04-11 Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Inledning... 2 Hemsidans innehåll... 2 Tekniskt om HTML-koden... 3 Tekniskt om webb-servern...

Läs mer

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för internetmarknadsföring, KIM, har som ambition att utveckla internet som annonsmedium. Besök

Läs mer