ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här."

Transkript

1 ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

2 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Internet marknadsföring...3 Vad är en ebok...5 Sponsring...6 Annonsering...7 Distribution...8 Övrig information...9 Referenser...10 Externa referenser...10 Interna referenser...10 Sponsor (information)...11 Annonser (information)...11 Dokument Information...12

3 3 Introduktion Marknadsföring av ett företag, en tjänst eller produkt täcker ett mycket stort område. Här skall enbart en snävt riktad marknadsföring behandlas - nämligen marknadsföring genom sponsring eller annonsering i eböcker inom olika men specifika fackområden. Detta är en ny form av marknadsföring som kostar mindre men som ändå är långt mer effektiv än i stort sett allting annat på marknaden idag. Genom att annonsera eller sponsra en ebok med fackinformation (inom Ert företags specialområde) når Ni just de kunder som behöver Era produkter och som är villiga att betala för dem. På så sätt kan Ert företag få ut maximalt värde för de pengar Ni lägger ner på att använda eböcker som en del av Er marknadsföring. Kom ihåg att de som laddar ner eböcker med information inom ett speciellt område oftast är mycket motiverade kunder. Internet marknadsföring Många företag har idag en egen hemsida där de presenterar sitt företag, men ofta är det endast en presentation och inget annat. Ganska dålig marknadsföring om man vill tjäna pengar på att vara tillgänglig på nätet. En del företag ger även en möjlighet att ladda ner information om företagets produkter. Detta är en mycket användbar tjänst för de i behov av information om utrustning de köpt in och som kanske saknat den dokumentation som drift- och underhållspersonal behöver. Båda dessa typer av hemsidor är inte i något större behov av annonsering, då de kunder som är intresserade av att skaffa information från dem redan är motiverade att söka efter deras hemsidor för att få fram den information de behöver. Det är de företag som använder sina hemsidor för att sälja de produkter de tillverkar eller de tjänster de kan utföra som kan behöva hjälp med att öka trafiken till den hemsida de uppvisar mot världen. För att uppnå detta mål används vanligen en mängd olika knep för att styra de olika sökmotorerna (Google, etc.) så att de visar just företagets hemsida så högt upp som möjligt. Detta då de som söker information oftast bara tittar på de första 5-10 sidorna med sökresultat. Hamnar företaget längre ner på listan så syns de alltså sällan.

4 4 För att öka antalet träffar använder man vanligen en metod som går ut på att lägga in lämpliga sökord ( key words ) och med effektiva sådana har man en möjlighet att hamna högt på de listor som skapas vid sökningar. Men att hamna högt upp på listan gör ändå inte att de som klickar vidare och hamnar på företagets hemsida blir till en kund - för det krävs att hemsidan och informationen på denna preparerats på ett sätt som ger besökarna en lätt tillgänglig information och ett betalningssätt som kunden känner är säkert. Större företag med mera kostsamma produkter kan knappast förvänta sig köp över Internet, men kan förvänta sig att köpintresserade kunder begär mer information. Hemsidan bör då kunna förse intressenter med sådan information, men den bör förberedas så att kunden - vid fortsatt intresse - lätt kan komma i kontakt med en försäljare som kan ta hand om den egentliga försäljningsprocessen. Eller ännu bättre, hemsidan skall kunna användas för att göra det möjligt att sortera ut de besökare som kan bli potentiella kunder - detta så att en försäljare kan gripa in och kontakta den som visat ett närmare intresse för företagets produkter. För att nå en större grupp intressenter är det ibland nödvändigt med betald annonsering för att göra företaget och hemsidan mer känd. Detta kan ske genom annonsering i media med god spridning och sker vanligen genom att företag köper en banner annons som oftast visas högst upp på den websida där man köpt annonsplatsen. En sådan betalas vanligen med en engångskostnad för att visas en månad. Det kan också förekomma att det annonserade företaget får betala per klick, dvs att varje person som klickar på en banner kostar företaget pengar. Det är ingen hemlighet att sådan per klick annonsering fungerar, annars hade det nog inte varit så populärt som det är. Det är inte heller ovanligt att andra websidor drar fördel av sådana erbjudanden och kan då skapa förutsättningar för att många klickar på sådana länkar, enkom för att öka annonseringsintäkterna. DocuMates ställer sig därför lite avvaktande vad gäller sådan annonsering - riskerna är för stora att man får betala för klick som inte leder till köp och inte ens till personer med intresse för det företaget har att erbjuda..

5 5 Sådan annonsering kan, och som ofta sker, öka dramatiskt under en enda dag. Det är inte något DocuMates känner som tillfredställande, och vi vill ha en någorlunda god kontroll över samtliga kostnader för marknadsföringen. En engångskostnad för en - eventuellt tidsbestämd - annonsering är därför att föredra, och dessa krav uppfylles av möjligheten till sponsring eller annonsering i en ebok. Vad är en ebok I en tid då epublishing är en relativt ny form av förlagsverksamhet, finns det ett antal olika format som användes vid publicering av digital information i bokformat - så kallade eböcker. Det finns också numera ebokläsare och sådana produceras av Amazon (Kindle) och av Sony... bland andra. Den typ av ebok som behandlas i denna skrift är producerad som PDF fil och avsedd att läsas på en dator. Detta är ingen nackdel, då eboken avses innehålla länkar till annat material och även externa länkar till företag som valt att sponsra framställningen av den ebok det gäller, eller som valt att annonsera i denna. En sådan ebok läses vanligen vid en arbetsdator och då är det enbart en fördel att användaren snabbt kan länka till den information som är av intresse, samt till det eller de företag som sponsrat eboken. Observera! De eböcker som framställs av DocuMates kommer endast att acceptera annonser från företag som kan bidra med information, tjänster eller utrustning och material som kan användas i samband med den information som ges i eboken. Dvs annonseringen skall ha en stark anknytning till den information som ges i eboken.

6 6 En ebok från DocuMates ger oftast mycket specialiserad information, och då de annonsörer som väljs ut av DocuMates har en stark anknytning till den information som ges i eboken, kommer de som kontaktar en annonsör att vara väl informerad om det specialområde som eboken behandlar. Den kund som - genom den information som finns i eboken - kontaktar Ert företag är därför redan införstådd om de produkter och de tjänster Ert företag kan erbjuda. Kunden vet ofta redan vad de vill beställa. Kunden har redan laddat ner eboken och har tillgång till den på sin arbetsdator, och kan därmed enkelt komma i kontakt med Ert företag helt enkelt genom att klicka på den länk (eller annons) som leder till Ert företags hemsida. Genom att ha läst den information som eboken innehåller så kommer kunden att tänka på Ert företag först - och bryr sig sällan om att söka efter konkurrerande företag. Det är enklast att använda det företag som finns angett som lämpligt i den text som ger den information användaren behöver. Kom ihåg att kunder, som länkar till Ert företags hemsida via DocuMates eböcker med fackinformation, är motiverade köpare. Sponsring Med en sponsring av en ebok som producerats av DocuMates visar företaget att de bidragit till att ta fram den information som ges i eboken. Detta sker genom att företagsinformation och logo har inkluderats. Normalt sker detta genom att en hel sida ägnas åt företaget och dess produkter eller tjänster. Denna sida placeras normalt före sista sidan (med dokumentinformation) såvida inte sponsorn vill ha den på annan plats (direkt före eller efter innehållsförteckningen). Det är inget krav från DocuMates att en sponsor skall vara ett företag med stark anknytning till den information som ges i eboken - det är företaget som bestämmer om de är villiga att bidra finansiellt till framtagning och publisering av den information som ges i en ebok. Information som kan laddas ner gratis och fritt distribueras till intresserade användare. En sponsring betyder även att sponsorn har mer att säga till om vad gäller materialet i den ebok som produceeras, och DocuMates kan även skriva helt specifika eböcker åt företag. Observera! Har Ert företag information som Ni önska publicera i form av en ebok, är Ni välkommen att kontakta DocuMates för hjälp med skrivande, sammanställning och distribution.

7 7 Att skriva specifika eböcker åt olika företag ingår som spökskrivartjänst i det utbud av tjänster som DocuMates tillhandahåller. Med en sponsring av eböcker med fackinformation följer många fördelar gentemot traditionell marknadsföring. Annonsering i tidskrifter - även de inom specialområden - varar inte längre än själva tidningen. Dvs oftast endast så länge tidskriften känns aktuell - sedan hamnar den i papperskorgen... tillsammans med den dyra annonsen. Samma förhållanden råder för annonsering i andra media - dvs annonseringen är oftast tidsbestämd och måste hela tiden förnyas för att företaget skall kunna känna sig exponerad mot den marknadsgrupp företaget vänder sig till. En ebok (med fack information) kan däremot sparas av användare som känner sig ha framtida behov av den information som ges - detta gör att en sponsor kan känna sig säker på att deras företag bibehåller sin plats främst bland de företag ebok användaren vänder sig till då de har behov av de produkter aller tjänster som utannoseras. Kom ihåg att en ebok nästan aldrig blir för gammal (den uppdateras) och den hamnar därför sällan i papperskorgen. Annonsering Att annonsera i en ebok har många av de fördelar en sponsring har. Dvs annonsen finns med bland relaterad fack information och sparas därför ofta av de som laddat ner eboken. Skillnaden ligger i att en annonsör får nöja sig med att dela på utrymmet i eboken - flera annonsörer kan förekomma i samma ebok på samma sätt som annonsörer får dela på utrymmet i en tidskrift eller annat reklam media. Det kan även betyda att konkurrenter får dela på utrymmet då DocuMates inte kan göra åtskillnad på företagen och deras kärnverksamheter. Att inkludera konkurrenter är dock något som DocuMates försöker undvika. I motsats till en sponsring är de annonser som tas in tidbegränsade, dvs annonsen kommer att finnas med under den tid annonsören betalat för - med en minimitid på en månad. Annonserna i den ebok-version som laddats ner kommer däremot att finnas kvar så länge användaren behåller det nerladdade materialet. De annonsörer som väljs ut för en ebok med fackinformation skall helst ha en stark anknytning till det ämnesområde som behandlas i eboken.

8 8 Oftast sker en annonsering efter en inbjudan från DocuMates, men företag kan naturligtvis även kontakta DocuMates med information om vilka fackområden de är intresserade av att placera sina annonser. Även för annonser gäller att de vanligen placeras på en eller flera sidor i slutet av eboken för att inte inverka störande på läsaren. Det är inte vår avsikt att låta själva innehållet bli lidande genom att låta ett antal annonsrelaterade länkar bli inbäddade på andra sidor. Detta skulle störa läsningen av huvud texten och det är inte önskvärt då det endast irriterar en läsare som är ute efter information. Distribution Att producera en ebok kostar pengar - ibland ganska mycket pengar. Ändå kan det vara svårt att sälja dessa eböcker även till de som skulle behöva informationen. Det finns uppgifter som visar att en ebok (som inte kostade mer än 14 kronor) laddades ner bara ca 4 % av det antal av samma bok som kunde laddas ner gratis (informationen från USA). Därför planerar DocuMates att distribuera samtliga eböcker gratis samt utan upphovsrättsskydd (Copyright) så att användare kan sprida dokumentet utan att behöva frukta rättsliga konsekvenser. Sponsorer och annonsörer kan naturligtvis få tillgång till eboken så att den kan laddas ner från deras egna hemsidor eller via en länk till DocuMates egen hemsida. Vidare kommer varje ebok att skickas ut till kända kunder via enligt listor som DocuMates bygger upp, eller enligt kundslistor som erhålles från sponsorer eller annonsörer. Det finns även ett antal webtjänster där eböcker kan läggas upp för att kunna laddas ner gratis, och sådana tjänster kommer att utnyttjas. Så även de s.k. torrent tjänster (exempelvis The Pirate Bay där intresserade kan ladda ner materialet gratis.

9 9 Övrig information Den information som ges i de eböcker som produceras av DocuMates innehåller ofta instruktioner för att användaren skall kunna producera material som passar de förhållanden som råder på den egna anläggningen. Dvs de skall kunna producera anläggningsspecifika informationsprodukter. Normalt görs detta av konsulter, men med tillgång till den information som ges i en ebok från DocuMates kan alltså personalen ofta själv producera de informationsprodukter som krävs (ofta enligt lag). DocuMates producerar även mallar för att göra detta arbete enklare, och kan även bidra med att skräddarsy de mallar som krävs för att underlätta arbetet. DocuMates kan även bidra med att producera materialet direkt som en anläggningsspecifik pärm, men då i samarbete med anläggningens egen personal.

10 10 Referenser Externa referenser Då denna ebok skall kunna ses som ett exempel på den typ av eböcker som DocuMates produceras visas även dessa sektioner. I en ebok kommer denna sektion att användas till att ge länkar till information med anknytning till den text som finns i eboken att placeras. Detta kan gälla både gratis länkar samt länkar från annonsörer, men då med direktlänkar till specifikt material på företagets egna hemsidor. Interna referenser Denna sektion avses innehålla länkar till dokument som följer med själva eboken och som därmed finns tillgängligt i det format de befann sig i då de användes som underlag till den publikation som levererats. Vid behov rekommenderas att dessa publikationer inköps från respektive utgivare (se Externa referenser )

11 11 Sponsor (information) Denna sida avser innehålla information rörande de sponsorer som hjälpt till med att finansiera framställningen av eboken. Informationen här bestäms av sponsorn, men måste innehålla företagets namn, logo och fullständig kontaktadress. Flera länkar kan ges, t.ex. till hemsida, till sida med kontaktinformation, till elektronisk katalog och till beställningssida eller sida för nedladdning av information. Har Ert företag intresse av att sponsra någon av de eböcker som redan finns tillgängliga för nedladdning, eller har Ni en önskan om att sponsra en specifik typ av ebok, vänligen kontakta Documates för att bestämma omfattning av företagsinformation att inkludera, samt vilken ebok Ert företag önskar sponsra. Kostnad Kostnaden för en sponsring kommer att bero på omfattningen av det arbete som krävs för att producera materialet, men för redan framtaget material kan en sponsring erbjudas för en kostnad av 500 Euro. Annonser (information) De annonser som kan läggas in här bestäms av annonsören, men måste innehålla företagets namn, logo och fullständig kontaktadress. Dessutom bör information om de produkter eller tjänster som företaget kan tillhandahålla läggas in här. Vid intresse, vänligen kontakta DocuMates med företagsinformation och annonsmaterial och med information om vid vilken tid annonseringen skall påbörjas och avslutas. Kostnad Kostnaden för att visa Er företagsinformation och annons är 1,00 Euro per dag - minsta tid är en månad (30 Euro, förskottsbetalning) En förskottsinbetalning på 500 Euro ger Ert företag en permanent annons i en av Er utvald ebok.

12 12 Dokument Information Navigation Vänster-klicka för att gå till nästa sida. Höger-klicka för att gå tillbaka till föregående sida. Vänster-klicka på Logotypen för att gå till Innehållsförteckningen. Observera! Öppna alltid dokumentet i Full screen mode (Ctrl+L) för att säkra att länkarna fungerar som de skall. Detta Dokument Detta dokument färdigställdes i Juni, 2009 och har baserats på information som författaren hade tillgång till vid denna tid. Dokumentets identifikationsbeteckning är: ebookad_v01 Vänligen kontakta författaren via för information rörande senare versioner, uppdateringar eller för sponsring/annonsering i DocuMates produkter. Författaren Gunnar Gustafsson är utbildad i Sverige (behörig sjöingenjör) med mångårig erfarenhet från drift och underhåll av fartyg, oljeriggar och kraftverk av olika slag. Gunnar Gustafsson har nu god användning av sin utbildning och erfarenhet som teknisk översättare, skribent och illustratör. DocuMates DocuMates är inte ett företag i traditionell mening, utan består av individer som kombinerar en god teoretisk utbildning, lång arbetslivserfarenhet samt en fallenhet för att producera informationsmaterial som håller en mycket hög kvalitet. Besök vår hemsida för mera information rörande de tjänster och informationsprodukter vi tillhandahåller. Copyright info DocuMates, Alla rättigheter tillhör författaren av detta dokument. Vad du kan göra Du kan skriva ut detta dokument och får fritt distribuera det elektroniskt eller på annat sätt. Vad du inte kan göra Du har inte rätt att på något sätt ändra innehåll eller layout, och du har heller inte rätt att sälja materialet.

Hemsideskolan - Cheklistor

Hemsideskolan - Cheklistor Hemsideskolan - Cheklistor Den här PDF filen innehåller de checklistor som ingår i Hemsideskolan på www.hemsida24.se. Ladda ned hemsideskolan Hemsideskolan är en guide för dig som vill lära dig mer om

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

En lathund om att. Sverige

En lathund om att. Sverige En lathund om att publicera i Sverige 1 Selinoë 2 Allmänna råd om textformatering!... 2 Mindre förlag!... 3 Självpublicering!... 4 Bokservice!... 6 Bokutgivningsföretag!... 7 Om e-böcker!... 8 Tryckta

Läs mer

Välkommen att annonsera på Sport60.se!

Välkommen att annonsera på Sport60.se! Välkommen att annonsera på Sport60.se! Sport60 Sweden AB bildades 2009 med målsättningen att bli ett av de största och framgångsrikaste företaget som bidrar med stöd till föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Stockholm 2014 Kistamässan, Stockholm 15-16 oktober 2014 Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har sponsring blivit ett utmärkt sätt

Läs mer

Sökoptimering - Innehåll

Sökoptimering - Innehåll Sökoptimering - Innehåll Introduktion Del 1 - Lokal Sökoptimering Del 2 - Onsite Optimering Del 3 - Offsite Optimering Sökoptimering (SEO): Sökoptimering är grunden för din synlighet på nätet. Ca 97% av

Läs mer

Sponsringsmöjligheter

Sponsringsmöjligheter Svenska Mässan, Göteborg 2 & 3 april 2014 Sponsringsmöjligheter Tack vare att mässor är så starka arenor för marknadsföring har sponsring blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa

Läs mer

Välkommen att annonsera på Sport60.se!

Välkommen att annonsera på Sport60.se! Välkommen att annonsera på Sport60.se! Sport60 Sweden AB bildades 2009 med målsättningen att bli ett av de största och framgångsrikaste idrottssponsorföretaget för föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet

Läs mer

DL SOFTWARE Uumajankatu 2 Umeågatan FIN-65350 VAASA/VASA FINLAND +358-(0)207 701 701 Fax +358-(0)207 701 711 http://www.dlsoftware.

DL SOFTWARE Uumajankatu 2 Umeågatan FIN-65350 VAASA/VASA FINLAND +358-(0)207 701 701 Fax +358-(0)207 701 711 http://www.dlsoftware. 23.11.2007 1 (11) ANVISNINGAR TILL HELPDESKEN OCH PROGRAM UPPDATERINGAR VIA INTERNET DL Helpdesk Online För att ytterligare hjälpa våra kunder har en Helpdesk byggts, som finns på adressen helpdesk.dlsoftware.com

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Registrera 2 i. Instruktioner för registrering 2 ii. Organisationsnummer 2 iii. Dina uppgifter 2 iv. Bekräfta villkor 2 v. Aktivering av konto 2.1 Glömt lösenord 2.2 Mitt

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Elektroniska upphandlingar med CTM. Snabbguide för leverantörer

Elektroniska upphandlingar med CTM. Snabbguide för leverantörer Elektroniska upphandlingar med CTM Snabbguide för leverantörer 1 Titel: Elektroniska upphandlingar med CTM Snabbguide för leverantörer Utgivningsdatum: 2010-05 Utgivare: Trafikverket Layout: Confetti Innehållsförteckning

Läs mer

Sällan har en webannons innehållit så mycket!

Sällan har en webannons innehållit så mycket! Sällan har en webannons innehållit så mycket! En givande webannons! Köp en webannons på Göteborg Rugbyförenings hemsida och hjälp oss att fortsätta utvecklas! Förra året gick vårt Herrlag till semifinal

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter emag PRODUKTION Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter Med emag kan du omvandla statiska PDF-dokument till interaktiva on-linepublikationer för vanliga webbläsare och mobila enheter, och detta

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2013

Det svenska sökbeteendet 2013 Det svenska sökbeteendet 2013 Webbenkät i 11 år Ca 4 500 respondenter 55 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se 1813-15 -20 AUGUSTI, JANUARI, KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM STOCKHOLM Höst 2015 EXPOXTRA Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan Höst 2015 I samarbete med KISTAMÄSSAN - MÖJLIGHETERNAS ARENA Promotionmässan

Läs mer

PageTurner är en tjänst för att skapa bläddringsbara Flash-dokument - ett inslag i den moderna webbvärlden som blivit alltmer populärt.

PageTurner är en tjänst för att skapa bläddringsbara Flash-dokument - ett inslag i den moderna webbvärlden som blivit alltmer populärt. PageTurner Vad är PageTurner? PageTurner är en tjänst för att skapa bläddringsbara Flash-dokument - ett inslag i den moderna webbvärlden som blivit alltmer populärt. Ett bra och snyggt sätt att göra dokument

Läs mer

Handbok Nepomuk-WebMiner. Jörg Ehrichs Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Nepomuk-WebMiner. Jörg Ehrichs Översättare: Stefan Asserhäll Jörg Ehrichs Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Integrering med Dolphin 6 3 Dialogruta för extrahering 7 4 Tjänst 8 5 Inställningar 9 5.1 Hämtare...........................................

Läs mer

Frakt och webbutiksinställningar

Frakt och webbutiksinställningar Frakt och webbutiksinställningar Detta dokument vänder sig till webbutiker som har en integrerad fraktmodul gentemot Fraktjakt. För att fraktmodulen ska fungera måste man ha registrerat ett webbutik på

Läs mer

Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (8) Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för Enskild rådgivning med besök. Man

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Guide för Mobil Site

Guide för Mobil Site Guide för Mobil Site Är konceptet mobilt internet nytt för dig? Här är den ultimata guiden för att snabbt & enkelt få en grundläggande förståelse inom denna livsviktiga grundpelare som de flesta företag

Läs mer

Hotell med golfpaket i Sverige!

Hotell med golfpaket i Sverige! - Nu flest medverkande hotell med golfpaket i Sverige! - Topplistning på sökmotorer 1 2 3 Hotell med golfpaket i Sverige! Medverka med ditt hotell på tre hotellguider! från Pris 2.400kr! 12 månader! Marknadsför

Läs mer

Boende nära golfbana. 1.500kr! 12 månader! Medverka med ditt boende på tre hotellguider! Pris

Boende nära golfbana. 1.500kr! 12 månader! Medverka med ditt boende på tre hotellguider! Pris - Nu med flest medverkande golfhotell i Sverige! - Topplistning på sökmotorer 1 2 3 Boende nära golfbana Medverka med ditt boende på tre hotellguider! från Pris 1.500kr! 12 månader! Marknadsför ditt boende

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Expo Xtra. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. www.signochprintscandinavia.se

Expo Xtra. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. www.signochprintscandinavia.se Expo Xtra Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan Kistamässan - Möjligheternas Arena På Kistamässan anstränger vi oss för att skapa bästa möjliga förutsättningar för det personliga mötet;

Läs mer

En guide till Sign On Blankettarkiv

En guide till Sign On Blankettarkiv En guide till Sign On Blankettarkiv www.signon.se/blankettarkiv Sign On Blankettarkiv Sign On Blankettarkiv förser dig med elektroniska blanketter via Internet. En tjänst som gör hela din administration

Läs mer

Publiceringsverktyget

Publiceringsverktyget Publiceringsverktyget Uppdaterad 2013-11-18 Presentera företaget på mässwebben Inför mässan är det viktigt att du så tidigt dom möjligt uppdaterar din presentation på mässwebben. Många av dina kunder använder

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2012

Det svenska sökbeteendet 2012 Det svenska sökbeteendet 2012 Webbenkät i 11 år Ca 4 300 respondenter Ca 50 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Syns ni på sökmotorerna?

Syns ni på sökmotorerna? Syns ni på sökmotorerna? Internet är en av de snabbast växande reklamkanalerna just nu och allt fler företag riktar nu en allt större del av sin marknadsföring mot detta medie. Detta innebär att konkurrensen

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

Lathund till Elibs admingränssnitt 2.5

Lathund till Elibs admingränssnitt 2.5 Lathund till Elibs admingränssnitt 2.5 Ljudböcker Elin Ullman 1 Innehåll Detta dokument... 2 admin.elib.se... 2 Logga in... 2 Förlag... 2 Inställningar... 2 Förlagsprofil... 3 Hantera böcker... 4 Skapa

Läs mer

ANNONSPLAN. Malmö Sthlm Gbg

ANNONSPLAN. Malmö Sthlm Gbg ANNONSPLAN Malmö Sthlm Gbg 2016 är det premiär för PickaPocket TM - Sveriges enda gratispocket. Förboka din annons och bli visad för 100.000-tals läsintresserade. Demografi PickaPocket kommer initialt

Läs mer

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET Mariah Gustavsson Marknadsföring PÅ INTERNET Del 2 MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 6. Annonsering... 24 7. Sökordsannonsering... 35 8. Affiliatemarknadsföring... 42 9. E-postmarknadsföring... 47 10. Rekommendationsmarknadsföring...

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Inmatning av självständiga arbeten i Epsilons arkiv för studentarbeten:

Inmatning av självständiga arbeten i Epsilons arkiv för studentarbeten: Inmatning av självständiga arbeten i Epsilons arkiv för studentarbeten: För att följa denna steg-för-steg guide ska du redan ha skapat ett användarkonto i arkivet. Har du inte redan gjort det, gå tillbaka

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28 Uppdaterat 2013-11-28 Allmänna villkor Familjehemsbanken Familjehemsbanken är en mötesplats för personer/familjer som är eller vill bli familjehem, jourhem och/ eller kontaktfamilj/person och personer

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund SVEA

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund SVEA Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund SVEA Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida när du behöver

Läs mer

Materialspecifikation för alla Portalens mässajter

Materialspecifikation för alla Portalens mässajter Materialspecifikation för alla Portalens mässajter BADRUMSPORTALEN BYGGPORTALEN ENERGIPORTALEN GOLVPORTALEN KÖKSPORTALEN POOLPORTALEN SOVRUMSPORTALEN TRÄDGÅRDSPORTALEN VILLAPORTALEN Annonsplatser på STARTSIDAN

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer 2014-08-28 Utgåva 8.0 1 (12) Kundverifiering av SPs digitala signaturer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP IT 2014-08-28 Utgåva 8.0 2 (12) Versionshistorik Författare Utgåva Datum Kommentar Fredrik

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Gör en modern släktbok för CD eller webben

Gör en modern släktbok för CD eller webben Gör en modern släktbok för CD eller webben 21 Den traditionella släktboken består av ett antal tabeller och i bästa fall en grafisk stam- eller antavla, och man kan med ett register eller hänvisningar

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Guide för bolagskartan.com

Guide för bolagskartan.com Guide för bolagskartan.com Anvisningar för hur man kommer igång Innehållsförteckning I. Profilinställningar sida 3 1. Logga in sida 4 2. Ändra profil sida 5 3. Informationslänkar sida 6 II. Lägga upp en

Läs mer

Licensinformation om Kyrkornas Copyrightlicens & Kyrkornas Videolicens för CCLI:s licenstagare i Sverige. med info om sångrapportprogrammet CopyReport

Licensinformation om Kyrkornas Copyrightlicens & Kyrkornas Videolicens för CCLI:s licenstagare i Sverige. med info om sångrapportprogrammet CopyReport uppmuntrar till en anda av lovsång Licensinformation om Kyrkornas Copyrightlicens & Kyrkornas Videolicens för CCLI:s licenstagare i Sverige med info om sångrapportprogrammet CopyReport Hej! Varmt välkommen

Läs mer

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store.

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store. Installation av Sjökort för MarineNavigator via nedladdning Denna instruktion är för nedladdning av sjökort/kartor till Androidappen MarineNavigator (som kan köpas på Google Play Store, priset på appen

Läs mer

PunchOut-kataloger i Ariba en guide för leverantören

PunchOut-kataloger i Ariba en guide för leverantören PunchOut-kataloger i Ariba en guide för leverantören Innehåll Roller/ansvarsområden PunchOut-kataloger När, var, hur? PunchOut-processen Publicera en Punchout-katalog Referensmaterial och support Roller

Läs mer

Inledning. SPF Seniorerna Leksand Hemsida

Inledning. SPF Seniorerna Leksand Hemsida SPF Seniorerna Leksand Hemsida 2017-06-13 Rev: B Under december 2016 har SPF bytt till ett nytt medlemsregister och hemsidessystem. Detta görs samtidigt eftersom de båda systemen utbyter information. Tyvärr

Läs mer

ANNONSPRISLISTA TIDNINGEN 2016

ANNONSPRISLISTA TIDNINGEN 2016 SKANDINAVIENS STÖRSTA AFFÄRSTIDNING OM REKLAM, MEDIER OCH PR AFFÄRSTIDNINGEN RESUME ANNONSPRISLISTA TIDNINGEN 2016 TEXTSIDESANNONSER Uppslag Satsyta 476 x 307 mm 516 x 350 är det skurna formatet + 5 mm

Läs mer

Handledning för Exder Mobile

Handledning för Exder Mobile Handledning för Exder Mobile ReadSoft 2010 ReadSofts kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-09 Exder Mobile Sida 2 av 37 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning...

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Basic Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Basic 1. Navigering... 2 1.1

Läs mer

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Innehåll Innan du startar...1 Komma igång med programmet MobiTime...1 Ladda ned tidtabeller... 4 Uppdatera tidtabeller...7

Läs mer

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T Wordpress Om ni vill ha någonting på startsidan på www.heby.se eller på intranätet - skicka ett mail till webmaster@heby.se och skriv vad som ska läggas in på startsidan. Även om ni har behörighet så ska

Läs mer

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 och Microsoft Dynamics CRM Online hösten 2013 Först ska du välja rätt arbetsområde försäljning,

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Admin...

Läs mer

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL och Microsoft Office 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Företagets grafiska profil... 2 Färger... 2 Fonter (teckensnitt)... 2 Var börjar man? - PowerPoint... 2 Börja med att

Läs mer

Tjänstedokument Gymnasium.se

Tjänstedokument Gymnasium.se Tjänstedokument Gymnasium.se 1 Inledande ord OM GYMNASIUM.SE Gymnasium.se hjälper gymnasieskolor att rekrytera elever till sina utbildningsplatser. Detta görs genom vårt nätverk av ledande webbsidor, våra

Läs mer

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar.

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. 1 Inledning Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. Ellevio använder Basware system och erbjuder en Cloud lösning för leverantörer via Basware - Supplier Portal - där

Läs mer

1 Introduktion 3. 2 Behörighet 3. 2.1 Base 3. 2.2 Receptionist 3. 2.3 Site admin 3. 3 Startsida 4. 3.1 Positionskarta 4. 3.

1 Introduktion 3. 2 Behörighet 3. 2.1 Base 3. 2.2 Receptionist 3. 2.3 Site admin 3. 3 Startsida 4. 3.1 Positionskarta 4. 3. Molntjänsten som hjälper er administrera era frekvenser FrequencyCloud - Molntjänsten som hjälper er administrera era frekvenser 950130-001 SV -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Behörighet 3 2.1

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Varumärkesfrämjande. möjligheter

Varumärkesfrämjande. möjligheter Varumärkesfrämjande möjligheter 2015 Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har extraexponering blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa sin ställning

Läs mer

Etiska regler för sökmarknadsföring via sponsrade länkar

Etiska regler för sökmarknadsföring via sponsrade länkar Etiska regler för sökmarknadsföring via sponsrade länkar Etiska regler för sökmarknadsföring via sponsrade länkar 2 Innehåll 1. Syfte och tillämplighet 3 2. Definitioner 3 3. Allmänna bestämmelser 3 4.

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Använda SYV-spindeln

Använda SYV-spindeln 2015-02-19 Använda SYV-spindeln Instruktioner för att komma igång! 1 av 11 Komma igång! 1. Registrera en användare och logga in För att börja använda SYV-spindeln är det första du måste göra att registrera

Läs mer

Google AdWords. Gustav Bergman

Google AdWords. Gustav Bergman Google AdWords Gustav Bergman Kort om Kanban Marketing Internetkampanjer Sociala medier Sökmotoroptimering (SEO) Webbyrå Kunder: Egmont Tidskrifter, Julius Biljettservice, LRF media, AF Borgen, Softhouse

Läs mer

Annonsering på Roslagen.se. Produktblad

Annonsering på Roslagen.se. Produktblad Annonsering på Roslagen.se Produktblad Roslagen omfattar de fyra skärgårdskommunerna Vaxholm, Österåker, Norrtälje och Östhammar. Varmt välkommen! www.roslagen.se VAXHOLMS TURISTBYRÅ 08-541 314 80 ÖSTERÅKERS

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder!

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! Vi har nu tagit fram en lösning som gör det enklare och smidigare än tidigare att på egen hand köpa

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder!

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! Vi har nu tagit fram en lösning som gör det enklare och smidigare än tidigare att på egen hand köpa

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

www.mediataitokoulu.fi

www.mediataitokoulu.fi Detta material innehåller information om och uppgifter relaterade till klicknyheter som publiceras på nätet, hur digital journalistik genererar pengar samt den omvälvning som nyhetsmedia genomgår, något

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

Välkommen till en värld av film!

Välkommen till en värld av film! Välkommen till en värld av film! Gratis streaming * året ut! När du tecknar en Swedish Film Licens för ett helt år, läs mer på sidan 3. *Gäller de 200 första som tecknar licens. Till dig som vill visa

Läs mer

Populärvetenskaplig sammanfattning en handledning

Populärvetenskaplig sammanfattning en handledning 2016-12-12 1 (7) Uppdragsarkeologi Populärvetenskaplig sammanfattning en handledning Denna handledning om populärvetenskaplig sammanfattning utgör ett komplement till Riksantikvarieämbetets vägledning

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Steg-för-steg-guide så lånar du en e-ljudbok på ios- och Android-enheter!

Steg-för-steg-guide så lånar du en e-ljudbok på ios- och Android-enheter! Steg-för-steg-guide så lånar du en e-ljudbok på ios- och Android-enheter! Denna guide visar hur du lånar e-ljudböcker på enheter med operativsystemen ios och Android. ios används i Apples produkter och

Läs mer

Så skapar du fler affärer på nätet

Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Det mobila söket växer Faktorer

Läs mer

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Peter Hellström PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Internet, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

SPONSORER. Inom kort kommer jag höra av mig till Er för att se efter om det finns intresse av ett samarbete med Treby IF.

SPONSORER. Inom kort kommer jag höra av mig till Er för att se efter om det finns intresse av ett samarbete med Treby IF. SPONSORER Trebys IdrottsFörening grundades 1989 och är idag en förening med cirka 500 medlemmar. Vår vision är att utvecklas till att bli ännu större och involvera fler barn och ungdomar i föreningen.

Läs mer

Sponsorer sökes! Satsa på hockeyns framtid. Stöd DIF-lag 04 säsongen 2014-2015. Maila: lag04@difhockey.se

Sponsorer sökes! Satsa på hockeyns framtid. Stöd DIF-lag 04 säsongen 2014-2015. Maila: lag04@difhockey.se Sponsorer sökes! Satsa på hockeyns framtid. Stöd DIF-lag 04 säsongen 2014-2015 Maila: lag04@difhockey.se Säsongen 2013-2014 Vilken säsong killarna har haft! Laget har tränat, kämpat, haft roligt och spelat

Läs mer

1. Klicka på Registrera dig-knappen/länken för att komma till sign up-sidan.

1. Klicka på Registrera dig-knappen/länken för att komma till sign up-sidan. Här nedan följer instruktioner om hur du som artist och kreatör kan ladda upp dina digitala verk och göra dem tillgängliga för försäljning i Digishop. Surfa in på http://www.sn.se/digishop och klicka på

Läs mer

Anmälningsanvisningar

Anmälningsanvisningar Den finlandssvenska bokkatalogen 2014 Anmälningsanvisningar för förlag och andra utgivare Den finlandssvenska bokkatalogen 2014 presenterar utgivning av både förlag och andra aktörer år 2014. E-böcker

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS FÖR WORDPRESS Surfa in på http://klubb.seko.se/< din sida >/wp-admin/ vet du inte vad < din sida > är kan du logga in direkt på http://klubb.seko.se/wp-admin 3. Fyll i ert användarnamn 3. Fyll även i ert

Läs mer