ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här."

Transkript

1 ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

2 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Internet marknadsföring...3 Vad är en ebok...5 Sponsring...6 Annonsering...7 Distribution...8 Övrig information...9 Referenser...10 Externa referenser...10 Interna referenser...10 Sponsor (information)...11 Annonser (information)...11 Dokument Information...12

3 3 Introduktion Marknadsföring av ett företag, en tjänst eller produkt täcker ett mycket stort område. Här skall enbart en snävt riktad marknadsföring behandlas - nämligen marknadsföring genom sponsring eller annonsering i eböcker inom olika men specifika fackområden. Detta är en ny form av marknadsföring som kostar mindre men som ändå är långt mer effektiv än i stort sett allting annat på marknaden idag. Genom att annonsera eller sponsra en ebok med fackinformation (inom Ert företags specialområde) når Ni just de kunder som behöver Era produkter och som är villiga att betala för dem. På så sätt kan Ert företag få ut maximalt värde för de pengar Ni lägger ner på att använda eböcker som en del av Er marknadsföring. Kom ihåg att de som laddar ner eböcker med information inom ett speciellt område oftast är mycket motiverade kunder. Internet marknadsföring Många företag har idag en egen hemsida där de presenterar sitt företag, men ofta är det endast en presentation och inget annat. Ganska dålig marknadsföring om man vill tjäna pengar på att vara tillgänglig på nätet. En del företag ger även en möjlighet att ladda ner information om företagets produkter. Detta är en mycket användbar tjänst för de i behov av information om utrustning de köpt in och som kanske saknat den dokumentation som drift- och underhållspersonal behöver. Båda dessa typer av hemsidor är inte i något större behov av annonsering, då de kunder som är intresserade av att skaffa information från dem redan är motiverade att söka efter deras hemsidor för att få fram den information de behöver. Det är de företag som använder sina hemsidor för att sälja de produkter de tillverkar eller de tjänster de kan utföra som kan behöva hjälp med att öka trafiken till den hemsida de uppvisar mot världen. För att uppnå detta mål används vanligen en mängd olika knep för att styra de olika sökmotorerna (Google, etc.) så att de visar just företagets hemsida så högt upp som möjligt. Detta då de som söker information oftast bara tittar på de första 5-10 sidorna med sökresultat. Hamnar företaget längre ner på listan så syns de alltså sällan.

4 4 För att öka antalet träffar använder man vanligen en metod som går ut på att lägga in lämpliga sökord ( key words ) och med effektiva sådana har man en möjlighet att hamna högt på de listor som skapas vid sökningar. Men att hamna högt upp på listan gör ändå inte att de som klickar vidare och hamnar på företagets hemsida blir till en kund - för det krävs att hemsidan och informationen på denna preparerats på ett sätt som ger besökarna en lätt tillgänglig information och ett betalningssätt som kunden känner är säkert. Större företag med mera kostsamma produkter kan knappast förvänta sig köp över Internet, men kan förvänta sig att köpintresserade kunder begär mer information. Hemsidan bör då kunna förse intressenter med sådan information, men den bör förberedas så att kunden - vid fortsatt intresse - lätt kan komma i kontakt med en försäljare som kan ta hand om den egentliga försäljningsprocessen. Eller ännu bättre, hemsidan skall kunna användas för att göra det möjligt att sortera ut de besökare som kan bli potentiella kunder - detta så att en försäljare kan gripa in och kontakta den som visat ett närmare intresse för företagets produkter. För att nå en större grupp intressenter är det ibland nödvändigt med betald annonsering för att göra företaget och hemsidan mer känd. Detta kan ske genom annonsering i media med god spridning och sker vanligen genom att företag köper en banner annons som oftast visas högst upp på den websida där man köpt annonsplatsen. En sådan betalas vanligen med en engångskostnad för att visas en månad. Det kan också förekomma att det annonserade företaget får betala per klick, dvs att varje person som klickar på en banner kostar företaget pengar. Det är ingen hemlighet att sådan per klick annonsering fungerar, annars hade det nog inte varit så populärt som det är. Det är inte heller ovanligt att andra websidor drar fördel av sådana erbjudanden och kan då skapa förutsättningar för att många klickar på sådana länkar, enkom för att öka annonseringsintäkterna. DocuMates ställer sig därför lite avvaktande vad gäller sådan annonsering - riskerna är för stora att man får betala för klick som inte leder till köp och inte ens till personer med intresse för det företaget har att erbjuda..

5 5 Sådan annonsering kan, och som ofta sker, öka dramatiskt under en enda dag. Det är inte något DocuMates känner som tillfredställande, och vi vill ha en någorlunda god kontroll över samtliga kostnader för marknadsföringen. En engångskostnad för en - eventuellt tidsbestämd - annonsering är därför att föredra, och dessa krav uppfylles av möjligheten till sponsring eller annonsering i en ebok. Vad är en ebok I en tid då epublishing är en relativt ny form av förlagsverksamhet, finns det ett antal olika format som användes vid publicering av digital information i bokformat - så kallade eböcker. Det finns också numera ebokläsare och sådana produceras av Amazon (Kindle) och av Sony... bland andra. Den typ av ebok som behandlas i denna skrift är producerad som PDF fil och avsedd att läsas på en dator. Detta är ingen nackdel, då eboken avses innehålla länkar till annat material och även externa länkar till företag som valt att sponsra framställningen av den ebok det gäller, eller som valt att annonsera i denna. En sådan ebok läses vanligen vid en arbetsdator och då är det enbart en fördel att användaren snabbt kan länka till den information som är av intresse, samt till det eller de företag som sponsrat eboken. Observera! De eböcker som framställs av DocuMates kommer endast att acceptera annonser från företag som kan bidra med information, tjänster eller utrustning och material som kan användas i samband med den information som ges i eboken. Dvs annonseringen skall ha en stark anknytning till den information som ges i eboken.

6 6 En ebok från DocuMates ger oftast mycket specialiserad information, och då de annonsörer som väljs ut av DocuMates har en stark anknytning till den information som ges i eboken, kommer de som kontaktar en annonsör att vara väl informerad om det specialområde som eboken behandlar. Den kund som - genom den information som finns i eboken - kontaktar Ert företag är därför redan införstådd om de produkter och de tjänster Ert företag kan erbjuda. Kunden vet ofta redan vad de vill beställa. Kunden har redan laddat ner eboken och har tillgång till den på sin arbetsdator, och kan därmed enkelt komma i kontakt med Ert företag helt enkelt genom att klicka på den länk (eller annons) som leder till Ert företags hemsida. Genom att ha läst den information som eboken innehåller så kommer kunden att tänka på Ert företag först - och bryr sig sällan om att söka efter konkurrerande företag. Det är enklast att använda det företag som finns angett som lämpligt i den text som ger den information användaren behöver. Kom ihåg att kunder, som länkar till Ert företags hemsida via DocuMates eböcker med fackinformation, är motiverade köpare. Sponsring Med en sponsring av en ebok som producerats av DocuMates visar företaget att de bidragit till att ta fram den information som ges i eboken. Detta sker genom att företagsinformation och logo har inkluderats. Normalt sker detta genom att en hel sida ägnas åt företaget och dess produkter eller tjänster. Denna sida placeras normalt före sista sidan (med dokumentinformation) såvida inte sponsorn vill ha den på annan plats (direkt före eller efter innehållsförteckningen). Det är inget krav från DocuMates att en sponsor skall vara ett företag med stark anknytning till den information som ges i eboken - det är företaget som bestämmer om de är villiga att bidra finansiellt till framtagning och publisering av den information som ges i en ebok. Information som kan laddas ner gratis och fritt distribueras till intresserade användare. En sponsring betyder även att sponsorn har mer att säga till om vad gäller materialet i den ebok som produceeras, och DocuMates kan även skriva helt specifika eböcker åt företag. Observera! Har Ert företag information som Ni önska publicera i form av en ebok, är Ni välkommen att kontakta DocuMates för hjälp med skrivande, sammanställning och distribution.

7 7 Att skriva specifika eböcker åt olika företag ingår som spökskrivartjänst i det utbud av tjänster som DocuMates tillhandahåller. Med en sponsring av eböcker med fackinformation följer många fördelar gentemot traditionell marknadsföring. Annonsering i tidskrifter - även de inom specialområden - varar inte längre än själva tidningen. Dvs oftast endast så länge tidskriften känns aktuell - sedan hamnar den i papperskorgen... tillsammans med den dyra annonsen. Samma förhållanden råder för annonsering i andra media - dvs annonseringen är oftast tidsbestämd och måste hela tiden förnyas för att företaget skall kunna känna sig exponerad mot den marknadsgrupp företaget vänder sig till. En ebok (med fack information) kan däremot sparas av användare som känner sig ha framtida behov av den information som ges - detta gör att en sponsor kan känna sig säker på att deras företag bibehåller sin plats främst bland de företag ebok användaren vänder sig till då de har behov av de produkter aller tjänster som utannoseras. Kom ihåg att en ebok nästan aldrig blir för gammal (den uppdateras) och den hamnar därför sällan i papperskorgen. Annonsering Att annonsera i en ebok har många av de fördelar en sponsring har. Dvs annonsen finns med bland relaterad fack information och sparas därför ofta av de som laddat ner eboken. Skillnaden ligger i att en annonsör får nöja sig med att dela på utrymmet i eboken - flera annonsörer kan förekomma i samma ebok på samma sätt som annonsörer får dela på utrymmet i en tidskrift eller annat reklam media. Det kan även betyda att konkurrenter får dela på utrymmet då DocuMates inte kan göra åtskillnad på företagen och deras kärnverksamheter. Att inkludera konkurrenter är dock något som DocuMates försöker undvika. I motsats till en sponsring är de annonser som tas in tidbegränsade, dvs annonsen kommer att finnas med under den tid annonsören betalat för - med en minimitid på en månad. Annonserna i den ebok-version som laddats ner kommer däremot att finnas kvar så länge användaren behåller det nerladdade materialet. De annonsörer som väljs ut för en ebok med fackinformation skall helst ha en stark anknytning till det ämnesområde som behandlas i eboken.

8 8 Oftast sker en annonsering efter en inbjudan från DocuMates, men företag kan naturligtvis även kontakta DocuMates med information om vilka fackområden de är intresserade av att placera sina annonser. Även för annonser gäller att de vanligen placeras på en eller flera sidor i slutet av eboken för att inte inverka störande på läsaren. Det är inte vår avsikt att låta själva innehållet bli lidande genom att låta ett antal annonsrelaterade länkar bli inbäddade på andra sidor. Detta skulle störa läsningen av huvud texten och det är inte önskvärt då det endast irriterar en läsare som är ute efter information. Distribution Att producera en ebok kostar pengar - ibland ganska mycket pengar. Ändå kan det vara svårt att sälja dessa eböcker även till de som skulle behöva informationen. Det finns uppgifter som visar att en ebok (som inte kostade mer än 14 kronor) laddades ner bara ca 4 % av det antal av samma bok som kunde laddas ner gratis (informationen från USA). Därför planerar DocuMates att distribuera samtliga eböcker gratis samt utan upphovsrättsskydd (Copyright) så att användare kan sprida dokumentet utan att behöva frukta rättsliga konsekvenser. Sponsorer och annonsörer kan naturligtvis få tillgång till eboken så att den kan laddas ner från deras egna hemsidor eller via en länk till DocuMates egen hemsida. Vidare kommer varje ebok att skickas ut till kända kunder via enligt listor som DocuMates bygger upp, eller enligt kundslistor som erhålles från sponsorer eller annonsörer. Det finns även ett antal webtjänster där eböcker kan läggas upp för att kunna laddas ner gratis, och sådana tjänster kommer att utnyttjas. Så även de s.k. torrent tjänster (exempelvis The Pirate Bay där intresserade kan ladda ner materialet gratis.

9 9 Övrig information Den information som ges i de eböcker som produceras av DocuMates innehåller ofta instruktioner för att användaren skall kunna producera material som passar de förhållanden som råder på den egna anläggningen. Dvs de skall kunna producera anläggningsspecifika informationsprodukter. Normalt görs detta av konsulter, men med tillgång till den information som ges i en ebok från DocuMates kan alltså personalen ofta själv producera de informationsprodukter som krävs (ofta enligt lag). DocuMates producerar även mallar för att göra detta arbete enklare, och kan även bidra med att skräddarsy de mallar som krävs för att underlätta arbetet. DocuMates kan även bidra med att producera materialet direkt som en anläggningsspecifik pärm, men då i samarbete med anläggningens egen personal.

10 10 Referenser Externa referenser Då denna ebok skall kunna ses som ett exempel på den typ av eböcker som DocuMates produceras visas även dessa sektioner. I en ebok kommer denna sektion att användas till att ge länkar till information med anknytning till den text som finns i eboken att placeras. Detta kan gälla både gratis länkar samt länkar från annonsörer, men då med direktlänkar till specifikt material på företagets egna hemsidor. Interna referenser Denna sektion avses innehålla länkar till dokument som följer med själva eboken och som därmed finns tillgängligt i det format de befann sig i då de användes som underlag till den publikation som levererats. Vid behov rekommenderas att dessa publikationer inköps från respektive utgivare (se Externa referenser )

11 11 Sponsor (information) Denna sida avser innehålla information rörande de sponsorer som hjälpt till med att finansiera framställningen av eboken. Informationen här bestäms av sponsorn, men måste innehålla företagets namn, logo och fullständig kontaktadress. Flera länkar kan ges, t.ex. till hemsida, till sida med kontaktinformation, till elektronisk katalog och till beställningssida eller sida för nedladdning av information. Har Ert företag intresse av att sponsra någon av de eböcker som redan finns tillgängliga för nedladdning, eller har Ni en önskan om att sponsra en specifik typ av ebok, vänligen kontakta Documates för att bestämma omfattning av företagsinformation att inkludera, samt vilken ebok Ert företag önskar sponsra. Kostnad Kostnaden för en sponsring kommer att bero på omfattningen av det arbete som krävs för att producera materialet, men för redan framtaget material kan en sponsring erbjudas för en kostnad av 500 Euro. Annonser (information) De annonser som kan läggas in här bestäms av annonsören, men måste innehålla företagets namn, logo och fullständig kontaktadress. Dessutom bör information om de produkter eller tjänster som företaget kan tillhandahålla läggas in här. Vid intresse, vänligen kontakta DocuMates med företagsinformation och annonsmaterial och med information om vid vilken tid annonseringen skall påbörjas och avslutas. Kostnad Kostnaden för att visa Er företagsinformation och annons är 1,00 Euro per dag - minsta tid är en månad (30 Euro, förskottsbetalning) En förskottsinbetalning på 500 Euro ger Ert företag en permanent annons i en av Er utvald ebok.

12 12 Dokument Information Navigation Vänster-klicka för att gå till nästa sida. Höger-klicka för att gå tillbaka till föregående sida. Vänster-klicka på Logotypen för att gå till Innehållsförteckningen. Observera! Öppna alltid dokumentet i Full screen mode (Ctrl+L) för att säkra att länkarna fungerar som de skall. Detta Dokument Detta dokument färdigställdes i Juni, 2009 och har baserats på information som författaren hade tillgång till vid denna tid. Dokumentets identifikationsbeteckning är: ebookad_v01 Vänligen kontakta författaren via för information rörande senare versioner, uppdateringar eller för sponsring/annonsering i DocuMates produkter. Författaren Gunnar Gustafsson är utbildad i Sverige (behörig sjöingenjör) med mångårig erfarenhet från drift och underhåll av fartyg, oljeriggar och kraftverk av olika slag. Gunnar Gustafsson har nu god användning av sin utbildning och erfarenhet som teknisk översättare, skribent och illustratör. DocuMates DocuMates är inte ett företag i traditionell mening, utan består av individer som kombinerar en god teoretisk utbildning, lång arbetslivserfarenhet samt en fallenhet för att producera informationsmaterial som håller en mycket hög kvalitet. Besök vår hemsida för mera information rörande de tjänster och informationsprodukter vi tillhandahåller. Copyright info DocuMates, Alla rättigheter tillhör författaren av detta dokument. Vad du kan göra Du kan skriva ut detta dokument och får fritt distribuera det elektroniskt eller på annat sätt. Vad du inte kan göra Du har inte rätt att på något sätt ändra innehåll eller layout, och du har heller inte rätt att sälja materialet.

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Hemsideskolan - Cheklistor

Hemsideskolan - Cheklistor Hemsideskolan - Cheklistor Den här PDF filen innehåller de checklistor som ingår i Hemsideskolan på www.hemsida24.se. Ladda ned hemsideskolan Hemsideskolan är en guide för dig som vill lära dig mer om

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

En lathund om att. Sverige

En lathund om att. Sverige En lathund om att publicera i Sverige 1 Selinoë 2 Allmänna råd om textformatering!... 2 Mindre förlag!... 3 Självpublicering!... 4 Bokservice!... 6 Bokutgivningsföretag!... 7 Om e-böcker!... 8 Tryckta

Läs mer

Sökoptimering - Innehåll

Sökoptimering - Innehåll Sökoptimering - Innehåll Introduktion Del 1 - Lokal Sökoptimering Del 2 - Onsite Optimering Del 3 - Offsite Optimering Sökoptimering (SEO): Sökoptimering är grunden för din synlighet på nätet. Ca 97% av

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Tjänstedokument Gymnasium.se

Tjänstedokument Gymnasium.se Tjänstedokument Gymnasium.se 1 Inledande ord OM GYMNASIUM.SE Gymnasium.se hjälper gymnasieskolor att rekrytera elever till sina utbildningsplatser. Detta görs genom vårt nätverk av ledande webbsidor, våra

Läs mer

Välkommen att annonsera på Sport60.se!

Välkommen att annonsera på Sport60.se! Välkommen att annonsera på Sport60.se! Sport60 Sweden AB bildades 2009 med målsättningen att bli ett av de största och framgångsrikaste idrottssponsorföretaget för föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet

Läs mer

Välkommen att annonsera på Sport60.se!

Välkommen att annonsera på Sport60.se! Välkommen att annonsera på Sport60.se! Sport60 Sweden AB bildades 2009 med målsättningen att bli ett av de största och framgångsrikaste företaget som bidrar med stöd till föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Registrera 2 i. Instruktioner för registrering 2 ii. Organisationsnummer 2 iii. Dina uppgifter 2 iv. Bekräfta villkor 2 v. Aktivering av konto 2.1 Glömt lösenord 2.2 Mitt

Läs mer

Guide för Mobil Site

Guide för Mobil Site Guide för Mobil Site Är konceptet mobilt internet nytt för dig? Här är den ultimata guiden för att snabbt & enkelt få en grundläggande förståelse inom denna livsviktiga grundpelare som de flesta företag

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Stockholm 2014 Kistamässan, Stockholm 15-16 oktober 2014 Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har sponsring blivit ett utmärkt sätt

Läs mer

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se 1813-15 -20 AUGUSTI, JANUARI, KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM STOCKHOLM Höst 2015 EXPOXTRA Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan Höst 2015 I samarbete med KISTAMÄSSAN - MÖJLIGHETERNAS ARENA Promotionmässan

Läs mer

Elektroniska upphandlingar med CTM. Snabbguide för leverantörer

Elektroniska upphandlingar med CTM. Snabbguide för leverantörer Elektroniska upphandlingar med CTM Snabbguide för leverantörer 1 Titel: Elektroniska upphandlingar med CTM Snabbguide för leverantörer Utgivningsdatum: 2010-05 Utgivare: Trafikverket Layout: Confetti Innehållsförteckning

Läs mer

Spel och Tävling InfoBanken. En kort presentation

Spel och Tävling InfoBanken. En kort presentation Spel och Tävling InfoBanken En kort presentation Syftet med presentationsmaterialet? Att användas vid introduktion till InfoBanken. Syftet är inte att ge en komplett bild av InfoBanken för en mer ingående

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Sponsringsmöjligheter

Sponsringsmöjligheter Svenska Mässan, Göteborg 2 & 3 april 2014 Sponsringsmöjligheter Tack vare att mässor är så starka arenor för marknadsföring har sponsring blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa

Läs mer

PageTurner är en tjänst för att skapa bläddringsbara Flash-dokument - ett inslag i den moderna webbvärlden som blivit alltmer populärt.

PageTurner är en tjänst för att skapa bläddringsbara Flash-dokument - ett inslag i den moderna webbvärlden som blivit alltmer populärt. PageTurner Vad är PageTurner? PageTurner är en tjänst för att skapa bläddringsbara Flash-dokument - ett inslag i den moderna webbvärlden som blivit alltmer populärt. Ett bra och snyggt sätt att göra dokument

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Expo Xtra. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. www.signochprintscandinavia.se

Expo Xtra. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. www.signochprintscandinavia.se Expo Xtra Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan Kistamässan - Möjligheternas Arena På Kistamässan anstränger vi oss för att skapa bästa möjliga förutsättningar för det personliga mötet;

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2013

Det svenska sökbeteendet 2013 Det svenska sökbeteendet 2013 Webbenkät i 11 år Ca 4 500 respondenter 55 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Anmälningsanvisningar

Anmälningsanvisningar Den finlandssvenska bokkatalogen 2014 Anmälningsanvisningar för förlag och andra utgivare Den finlandssvenska bokkatalogen 2014 presenterar utgivning av både förlag och andra aktörer år 2014. E-böcker

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

HUR DU LADDAR HEM E-BÖCKER FRÅN V8BIBLIOTEKENS HEMSIDA

HUR DU LADDAR HEM E-BÖCKER FRÅN V8BIBLIOTEKENS HEMSIDA HUR DU LADDAR HEM E-BÖCKER FRÅN V8BIBLIOTEKENS HEMSIDA En lathund En lathund om hur man laddar hem e-böcker från v8bibliotekens hemsida: www.v8biblioteken.se. På V8bibliotekens hemsida får du tillgång

Läs mer

Frakt och webbutiksinställningar

Frakt och webbutiksinställningar Frakt och webbutiksinställningar Detta dokument vänder sig till webbutiker som har en integrerad fraktmodul gentemot Fraktjakt. För att fraktmodulen ska fungera måste man ha registrerat ett webbutik på

Läs mer

Handbok Nepomuk-WebMiner. Jörg Ehrichs Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Nepomuk-WebMiner. Jörg Ehrichs Översättare: Stefan Asserhäll Jörg Ehrichs Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Integrering med Dolphin 6 3 Dialogruta för extrahering 7 4 Tjänst 8 5 Inställningar 9 5.1 Hämtare...........................................

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder!

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! Vi har nu tagit fram en lösning som gör det enklare och smidigare än tidigare att på egen hand köpa

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter emag PRODUKTION Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter Med emag kan du omvandla statiska PDF-dokument till interaktiva on-linepublikationer för vanliga webbläsare och mobila enheter, och detta

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2012

Det svenska sökbeteendet 2012 Det svenska sökbeteendet 2012 Webbenkät i 11 år Ca 4 300 respondenter Ca 50 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

Google AdWords. Gustav Bergman

Google AdWords. Gustav Bergman Google AdWords Gustav Bergman Kort om Kanban Marketing Internetkampanjer Sociala medier Sökmotoroptimering (SEO) Webbyrå Kunder: Egmont Tidskrifter, Julius Biljettservice, LRF media, AF Borgen, Softhouse

Läs mer

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store.

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store. Installation av Sjökort för MarineNavigator via nedladdning Denna instruktion är för nedladdning av sjökort/kartor till Androidappen MarineNavigator (som kan köpas på Google Play Store, priset på appen

Läs mer

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar.

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. 1 Inledning Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. Ellevio använder Basware system och erbjuder en Cloud lösning för leverantörer via Basware - Supplier Portal - där

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Admin...

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET Mariah Gustavsson Marknadsföring PÅ INTERNET Del 2 MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 6. Annonsering... 24 7. Sökordsannonsering... 35 8. Affiliatemarknadsföring... 42 9. E-postmarknadsföring... 47 10. Rekommendationsmarknadsföring...

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

Syns ni på sökmotorerna?

Syns ni på sökmotorerna? Syns ni på sökmotorerna? Internet är en av de snabbast växande reklamkanalerna just nu och allt fler företag riktar nu en allt större del av sin marknadsföring mot detta medie. Detta innebär att konkurrensen

Läs mer

Etiska regler för sökmarknadsföring via sponsrade länkar

Etiska regler för sökmarknadsföring via sponsrade länkar Etiska regler för sökmarknadsföring via sponsrade länkar Etiska regler för sökmarknadsföring via sponsrade länkar 2 Innehåll 1. Syfte och tillämplighet 3 2. Definitioner 3 3. Allmänna bestämmelser 3 4.

Läs mer

Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring

Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring Översikt Att skapa en podd Poddar är en central del av dagens radioproduktion, och eftersom Studentradion 98,9 ska producera innehåll av en

Läs mer

www.caminomagasin.se

www.caminomagasin.se MEDIAKIT 2015 Camino är ett mediaföretag som sprider berättelser om en grönare, godare och skönare framtid. Vägen dit kantas av engagerade människor och handlingskraft. www.caminomagasin.se Målgrupp Camino

Läs mer

Hälsofarliga Substanser

Hälsofarliga Substanser Hälsofarliga Substanser En handledning för framställning av en anläggningsspecifik informationspärm För information om denna publikation, vänligen klicka här. 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Peter Hellström PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Internet, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring

Läs mer

Ta chansen att synas under Skandinaviens största designvecka!

Ta chansen att synas under Skandinaviens största designvecka! Ta chansen att synas under Skandinaviens största designvecka! Det har blivit dags för den åttonde upplagan av The Official Guide to Stockholm Design Week. Den uppskattade och oumbärliga nyckeln till allt

Läs mer

Administration av asrp.se

Administration av asrp.se Administration av asrp.se Inloggning sker från: http://www.asrp.se/cms/admin_login.php Avdelningar/rubriker: - Sidor - Användare - Galleri - Övrigt - Annonser - Hästar - Faktablad - Logga ut SIDOR Under

Läs mer

Varumärkesfrämjande. möjligheter

Varumärkesfrämjande. möjligheter Varumärkesfrämjande möjligheter 2015 Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har extraexponering blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa sin ställning

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

Testa gratis i 15 dagar

Testa gratis i 15 dagar Testa gratis i 15 dagar Innehåll 1. Kom igång 3 1.1 Logga in 3 1.2 Registrera ny användare 3 1.3 Verifikation 3 1.4 Börja använda IQ Pager 3 1.6 Logga ut 3 1.7 Glömt lösenord 4 2. Skapa 5 2.1 Skapa Pager

Läs mer

CISV.se för hemsideadministratörer

CISV.se för hemsideadministratörer CISV.se för hemsideadministratörer Innehåll Om cisv.se... 2 Bakgrund... 2 Målgrupper... 2 Tekniskt... 3 Avdelningar... 3 Lediga uppdrag... 3 Framtiden... 4 Att sköta en lokalföreningssida... 4 Komma igång...

Läs mer

Tidningsannonser En personlig ton

Tidningsannonser En personlig ton Tidningsannonser En personlig ton Uppmärksamhetsord: Gratis, nyhet! Annonsen skall ge upphov till en åtgärd hos mottagaren kupong,tävling,utlottning mm I vilka tidningar annonserar de konkurrenter som

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Innehåll Innan du startar...1 Komma igång med programmet MobiTime...1 Ladda ned tidtabeller... 4 Uppdatera tidtabeller...7

Läs mer

Varumärkesfrämjande. möjligheter. Årets viktigaste mässa för restaurangbranschen. Nordens största fastfood- & cafémässa

Varumärkesfrämjande. möjligheter. Årets viktigaste mässa för restaurangbranschen. Nordens största fastfood- & cafémässa Varumärkesfrämjande möjligheter Nordens största fastfood- & cafémässa Årets viktigaste mässa för restaurangbranschen 2 Guldpartner Som Guldpartner har du en unik möjlighet att markera din position på marknaden

Läs mer

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Leveransdokument Välgörenhetskonsert Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Introduktion I denna rapport kommer vårt arbete med att finna band, lokaler och sponsorer

Läs mer

Gör en modern släktbok för CD eller webben

Gör en modern släktbok för CD eller webben Gör en modern släktbok för CD eller webben 21 Den traditionella släktboken består av ett antal tabeller och i bästa fall en grafisk stam- eller antavla, och man kan med ett register eller hänvisningar

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund SVEA

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund SVEA Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund SVEA Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida när du behöver

Läs mer

NYHETER I KARNOV. Senast uppdaterad: 2012-03-16

NYHETER I KARNOV. Senast uppdaterad: 2012-03-16 NYHETER I KARNOV Senast uppdaterad: 2012-03-16 INNEHÅLL 1. Sök Sök i allt på alla sidor... 3 Rättsområde Nytt filter i sökresultatet... 4 Kombinera flera filter i sökresultatet... 5 Nya sökoperatorer...

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag App

Användarhandledning Nordea Swish Företag App Användarhandledning Nordea Swish Företag App Swish Företag Ta betalt enklare App, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag App... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Användare av Nordea Swish Företag

Läs mer

1. Klicka på Registrera dig-knappen/länken för att komma till sign up-sidan.

1. Klicka på Registrera dig-knappen/länken för att komma till sign up-sidan. Här nedan följer instruktioner om hur du som artist och kreatör kan ladda upp dina digitala verk och göra dem tillgängliga för försäljning i Digishop. Surfa in på http://www.sn.se/digishop och klicka på

Läs mer

ÄNTLIGEN ETT SPEL DÄR ER KLUBB ALLTID VINNER! Kom igång med Klubblo och skapa er inloggning med ett par enkla steg!

ÄNTLIGEN ETT SPEL DÄR ER KLUBB ALLTID VINNER! Kom igång med Klubblo och skapa er inloggning med ett par enkla steg! ÄNTLIGEN ETT SPEL DÄR ER KLUBB ALLTID VINNER! Kom igång med Klubblo och skapa er inloggning med ett par enkla steg! VÄLKOMNA TILL KLUBBLO, DET SMARTASTE SÄTTET FÖR ER KLUBB ATT TJÄNA EXTRA PENGAR UTAN

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Teknisk information för digital annonsering

Teknisk information för digital annonsering Teknisk information för digital annonsering Allmänna regler Annonser måste vara grafiskt avgränsade, till exempel via en ram för att besökaren/läsaren ska kunna särskilja annonsmaterial från redaktionellt

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Publiceringsverktyget

Publiceringsverktyget Publiceringsverktyget Uppdaterad 2013-11-18 Presentera företaget på mässwebben Inför mässan är det viktigt att du så tidigt dom möjligt uppdaterar din presentation på mässwebben. Många av dina kunder använder

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-08-16 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek Version X6 Notera att du kan använda EndNote tillsammans med antingen OpenOffice (gäller dock ej Mac) eller Microsoft Word, men du kan inte växla mellan de två ordbehandlings-programmen, ett dokument skapat

Läs mer

YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken

YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken Vill du hitta fler sätt att öka trafiken till din webbplats? På de här sidorna hittar du 25 tips som hjälper dig att locka kunder till din webbplats. Prova

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

PRISLISTA 2015. www.alltombrollop.com. Vi finns där brudparen finns!

PRISLISTA 2015. www.alltombrollop.com. Vi finns där brudparen finns! PRISLISTA 0 Vi finns där brudparen finns! Det råder fullkomlig bröllopsfeber både i Skandinavien och ute i Europa. Bröllop är en festlighet som ska firas ordentligt och populärast är det att göra tillställningen

Läs mer

PRAKTISK GUIDE TILL INNEHÅLL

PRAKTISK GUIDE TILL INNEHÅLL PRAKTISK GUIDE TILL INNEHÅLL SOM MATCHAR INKÖPSPROCESSEN Det får inte bara vara innehåll. Det måste vara relevant, anmärkningsvärt Vill du verkligen marknadsföra dig på Internet måste du idag producera

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en dator/pc

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Basic Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Basic 1. Navigering... 2 1.1

Läs mer

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter.

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. När du är inloggad: 1. Klicka på plustecknet vid ditt ämne i innehållsträdet till vänster. Då fälls alla

Läs mer

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter.

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter. På de följande sidorna beskrivs hur du som installatör kan använda tjänsten föranmälan.nu för att hantera för- och färdiganmälningar till elnätsägare. Tjänsten är gratis för installatörer och är baserad

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Grattis till ert goda kreditbetyg

Grattis till ert goda kreditbetyg Grattis till ert goda kreditbetyg Tack för att du valt Bisnodes kreditbetyg för att visa upp din kreditvärdighet. Ett bra kreditbetyg visar att ditt företag är framgångsrikt och tryggt. Förklara för kunder,

Läs mer

En guide till Sign On Blankettarkiv

En guide till Sign On Blankettarkiv En guide till Sign On Blankettarkiv www.signon.se/blankettarkiv Sign On Blankettarkiv Sign On Blankettarkiv förser dig med elektroniska blanketter via Internet. En tjänst som gör hela din administration

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Grundläggande EndNote

Grundläggande EndNote Grundläggande EndNote Stephen Naron, februari, 2011 Uppdatering och översättning till svenska: Taeda Tomić, 2012, 2014 Korrekturläsning: Martina Andersson Löfqvist, september 2012 1. Lite information om

Läs mer

www.mediataitokoulu.fi

www.mediataitokoulu.fi Detta material innehåller information om och uppgifter relaterade till klicknyheter som publiceras på nätet, hur digital journalistik genererar pengar samt den omvälvning som nyhetsmedia genomgår, något

Läs mer

Handledning för Exder Mobile

Handledning för Exder Mobile Handledning för Exder Mobile ReadSoft 2010 ReadSofts kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-09 Exder Mobile Sida 2 av 37 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning...

Läs mer

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET PRESENTATION FÖR KONTAKTPERSONER DISPOSITION Nätverk och kontaktpersoner Historik och bakgrund Rekvisit för e-pliktigt material Gruppdiskussion Hur gör man med e-plikt

Läs mer