Maten, marken och morgondagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maten, marken och morgondagen"

Transkript

1 En oberoende tidning / Nr GHANAS JORDBRUK Kvinnorna höjer rösten KOSTEN KOSTAR Men vad kostar hungern? MAT OCH SOPOR Gästkrönika av Alf Hornborg RÄCKER MATEN? FUF siar om framtiden Fotograf: Jialiang Gao Maten, marken och morgondagen ANDREA JOSEPHSON Ungefär en gång om året riktas världens samlade uppmärksamhet mot livsmedelssituationen i världen. Den sextonde oktober, på Internationella Världshungerdagen, studsar alla upp på barrikaderna; världens media i sällskap med politiker, civilsamhälle och vi vanliga dödliga. I samlad tropp sjunger vi hungerbekämpandets lov - och kräver bättring. Det är bra. Men redan den sjuttonde oktober tystnar kampsången. Andra globala problem vill ha sina årliga femton minuter i rampljuset. Medias, politikernas och allas våra egna strålkastare riktas någon annanstans. FUF-bladet gör tvärtom. Vi gör en djupdykning i livsmedelsproblematiken då andra medier just fått näsan över vattenytan igen. Här är höstens första nummer, låt det väl smaka! Idag svälter en miljard människor i världen. Jordens befolkning ökar stadigt, liksom antalet naturkatastrofer. Samtidigt blir jordbruksmarkernas skick allt sämre. Hur ska vi klara framtidens matbehov? Trots att en miljard människor går hungriga är dagens problem inte matbrist, utan den sneda fördelningen av det vi producerar. Men minskad tillgång på föda kan bli en realitet i framtiden. Vi har flera stora utmaningar framför oss. Befolkningen fortsätter växa världen över. År 2050 förutspås jordens befolkning uppgå till nio miljarder. För att klara matförsörjningen då beräknar FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO att det behövs en ökning av jordbrukets avkastning med 70 procent. Är denna ökning möjlig? När vi ger oss på att sia om framtiden finns det fler faktorer än befolkningsökningen att ta hänsyn till. Ett faktum är att det inte finns särskilt mycket mer jord att omvandla till jordbruksmark. En stor del av den mark som finns kvar inrymmer viktiga naturvärden, som djungel och mangroveträsk. Forskning visar att 80 procent av all jordbruksmark innehåller arealer med utarmad jord, vilket innebär att den tappat sitt näringsvärde och blivit mindre produktiv.

2 Till detta kan vi även lägga de effekter som klimatförändringarna för med sig; katastrofer så som torka, översvämningar och orkaner. Att världens fattiga drabbas värst av dessa klimatförändringar ser vi redan prov på. Men i Sverige kommer vi däremot att gynnas av klimatförändringarna. Det menar Christel Gustavsson på Jordbruksverket. Vi kommer att kunna odla mer norrut och få en längre odlingssäsong. I fattiga länder kommer det att bli svårare. Mer torka och fler översvämningar. Dessa länder har inte samma möjligheter att bevattna och bekämpa ohyra som vi har här. Vad är då lösningen på en kommande matbrist? Många menar att vi måste öka matproduktionen genom ytterligare tekniska lösningar, genetiskt modifierade organismer (GMO) och effektivare gödningsmedel. En känd förespråkare för det industriella jordbruket är Marit Paulsen, författare och Europaparlamentariker för Folkpartiet. Så som världen ser ut i dag - och än mer i morgon - så är det enbart det storskaligt effektiva som kan förse oss med vardagsmat skrev hon på Newsmill (26/3, 2009) och menar att småskaligt ekologiskt jordbruk inte är tillräckligt produktivt. Men den ickestatliga organisationen Utviklingsfundet i Norge hävdar motsatsen. I rapporten A viable food future skriver de att endast 30 procent av maten som konsumeras i världen har producerats på industriell mark, resten produceras i mindre jordbruk, oftast drivna av fattiga bönder. Om större andel mat odlas industriellt skulle det leda till minskad biodiversitet genom utbredning av odlade monokulturer, samt att jorden urlakas av konstgödsel. Vad är då lösningen på en kommande matbrist? Ekologi diskuteras också. Utviklingsfundet skriver att ekologiskt jordbruk ger större skördar än odlingar som bekämpats med kemikalier. Detta genom täckgrödor, effektiva bevattningssystem och roterande odling av olika växter. Vidare anses småskalig ekologisk odling bättre för klimatet då bensindrivna maskiner inte används i lika stor utsträckning som i industriellt jordbruk. Att ekologiska bönder i högre grad samspelar med naturen kan enligt rapporten göra dem långt mer motståndskraftiga vid kommande klimatutmaningar. Christel Gustavsson vill inte ta ställning till om det är ekologiskt eller industriellt jordbruk som är svaret på framtidens matproduktion. Hon refererar till Jordbruksverkets handlingsprogram och säger: I framtiden är det viktigt att kolla på fördelar med både ekologiskt och konventionellt jordbruk. Att ställa sig för eller emot något av dem gör att man låser sig. Det kan även vara så att lösningen kanske ligger i något helt annat än dessa två. MALIN ALSING

3 Vad kostar hunger? Att bekämpa hungern är nu tio gånger billigare än att ignorera den. Det menar den internationella hjälporganisationen ActionAid i en rapport som släpptes i september. I rapporten Who s really fighting hunger? beskriver organisationen de ekonomiska konsekvenserna av hunger: sämre hälsa, förlorad utbildning och nedsatt produktivitet. Räknar man med dessa kan svälten i världen kosta upp till 3,2 biljoner kronor, enligt organisationen. Att halvera fattigdomen fram till 2015 skulle kosta en tiondel av den summan, enligt FN: s beräkningar. Men kostnaden är inte bara finansiell, poängterar Actionaids verkställande direktör Joanna Kerr. Om regeringar inte agerar nu kan mer än en miljon barn dö innan 2015 och halva Afrika kommer inte ha tillräckligt med mat om tio år. Samtidigt uppgår världens godiskonsumtion till 900 miljarder kronor per år, enligt Oxfams beräkningar. Kostnaden för att häva svälten är i den jämförelsen bara ett stänk i det ekonomiska världshavet. ANDREA JOSEPHSON Nedslag i Ghana en facklig väg mot förbättring Adwoa Sakyi är en av de många kvinnor som kämpar för bättre förhållanden för jordbrukare i Ghana. I nästan 20 år har hon arbetat fackligt i huvudstaden Accra. Adwoa har ibland mött svårigheter men säger att hon inspireras och motiveras av de framgångar hon nått. Adwoa Sakyi är 54 år och arbetar på International Union of Food (IUF), som idag har medlemmar, varav 30 procent är kvinnor. Adwoa har lång erfarenhet av att arbeta med kvinnor inom jordbrukssektorn, och betonar mer än en gång vikten av att involvera kvinnan i myndigheter och beslutsfattande. I Ghana arbetar 51 procent av alla kvinnor på landsbygden inom jordbrukssektorn och kvinnan är den viktigaste aktören i produktionskedjan. Trots detta har kvinnorna i Ghana sämre möjligheter till lån och utbildning än männen. Detta hindrar många kvinnor från att starta företag, engagera sig politiskt och bli medvetna om sin situation, säger Adwoa, som vill fokusera på kvinnors möjligheter inom jordbruket. Det är en förutsättning för att uppnå matsäkerhet i Ghana och garantera rätten till näringsrik mat varje dag. Det måste finnas en policy som behandlar kvinnors specifika svårigheter i alla sektorer av ekonomin. Inom jordbruket är majoriteten av dem som odlar cash crops män, de får en stabil inkomst som kvinnorna saknar. Med cash crops menas de lönsamma grödor som ger en garanterad inkomst, som tobak, kakao, ananas och banan. Kvinnorna odlar i högre grad food crops, som ris, majs och vete, vilket är betydligt mer instabilt ekonomiskt, säger Adwoa. Jordbrukssektorn fortsätter att vara

4 grundpelaren i Ghanas ekonomi men trots det så saknas en policy som stödjer denna sektor. I Ghana konsumerar invånarna totalt ton ris årligen, varav ton är importerad. Det är sorglig statistik som visar på hur negativa konsekvenser subventioner har. Adwoa förklarar att om subventionerna togs bort skulle det hjälpa Ghana att tävla på den liberala världsmarknaden. Hon betonar också att myndigheterna har ett ansvar att tillåta ett större deltagande från medborgarna, istället för att låta internationella finansinstitutioner och utländska myndigheter kontrollera Ghanas nationella ekonomi. Idag arbetar Adwoa med att försvara och främja arbetarnas rättigheter genom kampanjer, påverkan och förhandlingar. Några av utmaningarna facket möter är dåliga arbetsförhållanden, låga löner samt att hälso- och säkerhetsåtgärder ofta ignoreras. Den fackliga vägen är en av flera, och vi frågar varför hon valt att engagera sig just fackligt. Svaret vi får är att möjligheten till en positiv effekt och förändring är god. Jag tror att facket kan spela en oerhört viktig roll. Genom vårt arbete har vi kunnat organisera oss och överklaga beslut som fattats av myndigheter och företag. Jag är stolt över att idag kunna säga att det skett förbättringar för kvinnorna i Ghana. Jag är bland annat involverad i att implementera ett program om våld mot kvinnor, och ett annat som ska hjälpa kvinnor att försvara sina rättigheter genom facket, berättar hon. Adwoa är mycket driven, målmedveten och engagerad. Hon är optimistisk inför framtiden, men vill inte förutspå för mycket. Hon hoppas att Ghana ska anamma ILO: s agenda för att förbättra arbetarna och kvinnornas situation. Med den drivkraft Adwoa Sakyi har idag känns det inte som att målet ligger alltför långt borta för befolkningen i Ghana. CAMILLA GÖTH YASMINE TAHIR Svenska bönders anträngningar - på soptippen! En bekant hade härom dagen läst i sin morgontidning att vi i Sverige varje år förbrukar mat motsvarande produktionen på en yta flera gånger större än Sveriges samlade åkerareal. Det var kanske inte så förvånande. Nog har vi väl vant oss vid tanken att vissa länder lever långt över sina tillgångar? Georg Borgström talade redan för femtio år sedan om de spökarealer utanför ett lands gränser som bidrog till dess livsmedelsproduktion. Genom Bill Rees och Mathis Wackernagel kom begreppet att utvecklas till vad vi idag kallar ekologiska fotavtryck ; den yta, mätt i globalt genomsnittliga hektar, som fordras för att upprätthålla en persons konsumtionsnivå. Det är lätt att visa att de rikaste länderna också har de största ekologiska fotavtrycken per capita. Där köpkraften (pengarna) finns, finns också tekniken, konsumtionsvarorna och maten. Allt detta har vi kanske vant oss vid hur olustigt det än känns. Vi vet ju sedan länge att industrijordbruket förbrukar mycket mera energi än det avkastar och att det är subventionerna från den globala periferin som gör det möjligt. Men artikeln i morgontidningen hade berättat någonting mera anmärkningsvärt. Varje år slängs mat i Sverige motsvarande produktionen på hela Sveriges åkerareal. Alla svenska bönders årliga ansträngningar på soptippen! I en värld där det fortfarande finns människor som dör av undernäring. All denna dieselförbrukning, allt näringsläckage, alla bekämpningsmedel, alla djurfabriker, alla EU-bidrag helt i onödan. Visst borde vi ha kunnat förutsäga det; vi anar ju vilka mängder livsmedel som varje dag kasseras i butikerna, restaurangerna, vårdinrättningarna och hemmen. Men ändå är det svårt att inte bli upprörd. Finns det någon annan uppgift om vår uppochnervända värld som mera tydligt visar att det som ekonomerna kallar rationellt är så irrationellt som någonting kan bli? Möjligen då tanken att vi i framtiden skulle producera drivmedel på åkermark för en oförminskad fordonspark vilket skulle fordra nästan tre gånger den svenska åkerarealen bara för att hålla våra fordon rullande. Om åkermarken efter oljetoppen åter skall räcka till både livsmedel och transportenergi får ekonomerna skriva om sina lärowböcker. Eller damma av dem som skrevs innan den industriella revolutionen. ALF HORNBORG Professor i humanekologi, Lunds universitet

5 SKRIBENTER Malin Alsing Camilla Göth Andrea Josephson Yasmine Tahir EXTERNA SKRIBENTER Alf Hornborg FOTOGRAF Richard Croft Gates Foundation Jialiang Gao Helen Hanley ANSVARIG UTGIVARE Föreningen för Utvecklingsfrågor Klara Grenhagen FORM Klara Grenhagen ANNONSKONTAKT

SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen

SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen ActionAid är en internationell hjälporganisation som i mer än 35 år har bekämpat fattigdom och orättvisa.

Läs mer

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57 rätten till mat version 1.0 2011 innehåll inledning Om Världens kurs 4 Till ledarna 5 jag och maten Övning Mitt bästa matminne 7 Övning Middagsbjudningen 7 Övning Utmaningen 8 Övning Heta stolen 8 Pratstund

Läs mer

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen Med utveckling i tanken Om biodrivmedel i Afrika som en möjlig väg ut ur fattigdomen Fakta utan gränser Nr 6, januari 2008 Stockholm, januari 2008 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE-104 25 Stockholm,

Läs mer

Befolkningstillväxten är fortfarande hög i många av de länder där tryggad tillgång till mat är osäker.

Befolkningstillväxten är fortfarande hög i många av de länder där tryggad tillgång till mat är osäker. Att stilla hungern i en tid av kris I en tid när den ekonomiska krisen dominerar nyheterna är det viktigt att påminna oss själva om att inte alla jobbar på kontor eller i fabriker. Krisen drabbar framförallt

Läs mer

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011 Jämställdhet minskar fattigdom Fakta utan gränser Nr 10, november 2011 www.utangranser.se Stockholm, november 2011 Kooperation Utan Gränser 105 33 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se,

Läs mer

SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY

SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY 1 SE HUNGERN - LÄRARHANDLEDNING Den här programserien är UR:s bidrag till kampanjen Hungerhjälpen som år 2013 utmanade gymnasieelever landet runt att samla

Läs mer

MED RÄTTEN TILL SIN EGEN JORD. En samling texter om bönders rätt till jord, grödor och matsuveränitet

MED RÄTTEN TILL SIN EGEN JORD. En samling texter om bönders rätt till jord, grödor och matsuveränitet MED RÄTTEN TILL SIN EGEN JORD En samling texter om bönders rätt till jord, grödor och matsuveränitet SKRIVNA AV IDA SVENDSEN PRAKTIKANT HOS SVALORNA INDIEN BANGLADESH 2011 MED RÄTTEN TILL SIN EGEN JORD

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

Sveket mot de fattigaste

Sveket mot de fattigaste Sveket mot de fattigaste Om biståndet till jordbruket som försvann Fakta utan gränser Nr 7, februari 2008 Stockholm, februari 2008 Kooperation Utan Gränser Box 30214, 104 25 Stockholm, Sweden Besökadress:

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN 2 BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll Förord... 6 En fantastisk möjlighet!...

Läs mer

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet Mat åt nio miljarder hur ska vi fixa det i ett nytt klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet? Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel att

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

r a p p o r t j u n i 2 0 1 0 Made in Bangladesh Hur H&M smiter med skatten

r a p p o r t j u n i 2 0 1 0 Made in Bangladesh Hur H&M smiter med skatten r a p p o r t j u n i 2 0 1 0 Made in Bangladesh Hur H&M smiter med skatten Innehållsförteckning Sammanfattning s.3 Hur kan H&M betala så lite i skatt? s.5 H&M:s inköpskontor i Bangladesh s.5 Hela kedjan

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Frågan som världen glömde

Frågan som världen glömde MEDDELANDE M140 Februari 2015 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor P PHOSPHORUS 15 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter,

Läs mer

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Fairtrade-rapporten 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Efter milleniemålen... 6 Millenniemålen... 6 Lång vägs färd mot nya utvecklingsmål... 7 Fair

Läs mer

Konsumera mera dyrköpt lycka

Konsumera mera dyrköpt lycka Forskningsrådet Formas är en statlig myndighet som stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning med höga krav på vetenskaplig kvalitet och relevans för berörda samhällssektorer. Det övergripande syftet

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

utan mark, utan makt Kvinnorna utan rätt att fatta beslut när Swedfund investerar i Addax Bioenergy i Sierra Leone

utan mark, utan makt Kvinnorna utan rätt att fatta beslut när Swedfund investerar i Addax Bioenergy i Sierra Leone Swedwatch rapport #53 utan mark, utan makt Kvinnorna utan rätt att fatta beslut när Swedfund investerar i Addax Bioenergy i Sierra Leone Swedwatch är en partipolitiskt obunden organisation som granskar

Läs mer

med oxfam mot fattigdom

med oxfam mot fattigdom OXFAM ÄR EN GLOBAL UTVECKLINGSORGANISATION SOM MOBILISERAR MÄNNISKOR I KAMPEN MOT FATTIGDOM Rosa telefoner och spargrupper för långsiktig förändring i landsbygdens Kambodja. //SID 6 Hjälpen som når fram

Läs mer

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?.

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?. \\i,lw-,?. 1.,..-1\., '-\. li. '-.) i; r vt.,j _ l uj µ...,! J LÚ Hur skulle det kännas am allt du ägde rymdes i en kundvagn? Fattigdom kan betyda många saker. nte bara att man inte har pengar eller mat

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Vi-skogens strategi för 2013-2015

Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-Skogen strategi för 2013-2015 1 Innehållsförteckning 3 Vi-skogens strategiska ambitioner 4 inledning 6 Vision, uppdrag och målgrupp 7 Vår organisation 8 omvärlden 11

Läs mer

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi Seminarium om fackliga strategier gentemot den informella ekonomin ur ett globalt perspektiv 20 oktober 2004, Stockholm, Norra Latin konferenscenter, musiksalen, 9-16. Förkortningar i texten IMF= Internationella

Läs mer

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom?

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? 14 Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Vad är fattigdom? Att lida brist på mat, kläder, vatten, skydd mot kyla och regn. Men också att inte ha möjlighet att påverka sitt eget

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer