Våren är på gång. men övertalighets processen fortsätter. Ordföranden har ordet. Förhandlingar. Övertaligheten. Styrelsen. Fotboll.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våren är på gång. men övertalighets processen fortsätter. Ordföranden har ordet. Förhandlingar. Övertaligheten. Styrelsen. Fotboll."

Transkript

1 - 1 - Nr 3 april 2009 Årgång 26 Ordföranden har ordet Tillökning i familjen! sidan 3 Förhandlingar Lönerevision, Chefer, traineer, 6 juni m.m sidan 4 Övertaligheten Företaget vill minska sidan 5 Styrelsen Idolbilder att spara sidan 8-9 Fotboll Gratisbiljetter sidan 11 Myran Visst stämmer det sidan Redaktionssida 2 Fackligt Socialt 6 Miljökurs 7 konstituering 10 Studier 12 läkarvårdsfonden Ekmanska 16 Målsponsring 17 Våren är på gång men övertalighets processen fortsätter.

2 - 2 - Karskäringen utges av Korsnäsvägen Gävle Telefon: Faxnummer: "Våra tjejer" Expeditionstider: Måndag och Onsdag och Expeditionen har telefontid: Måndag - Torsdag och Fredag Ordförande Bo Myrberg har: Mobil Arbetsställets Huvudskyddsombud Yngve Berglind har: Mobil Kjell Ohlsson (fackligt sociala frågor) har Mobil Huset där vi finns kallas 152an. Karskäringens redaktion: Kjell Johansson GS Fiber, 1250 E-skift Tarja och Agneta Papperstreans personal Tarja Rautiainen och Agneta Nilsson arbetsuppgifter omfattar medlemsredovisning, administration, försäkringsfrågor med AFA och Folksamförsäkringen samt service till styrelsen, förtroendevalda, kommittéer och alla andra medlemmar som behöver hjälp. E-post till Karskäringen och Redaktionen består nu bara av kjell Ansvarig utgivare: Ordförande, Pappers avd 3 Karskäringen trycks av Trycktrean Gävle Nästa nummer av Kar arsk skäring äringen kommer ut den 4 juni Se till att lämna in ert material senast den 1 juni

3 - 3 - Ordföranden har ordet Hej Hur har ni det nu när vårvärmen börjar komma krypande och den där läskiga solen skiner allt mer. Ja nu börjar eländet igen med flugor o getingar och allt annat otyg som hör sommaren till. Jag sitter och tycker lite synd om mig själv, förkyld som jag är, men det finns ju alltid de som har det värre så det är väl ingen idé att gnälla mera. Av dem som har det värre så räknar jag in dem som blivit utpekade av företaget till denna skara. En uppdatering av läget på det området finner ni längre fram i tidningen. För övrigt har jag svårt att förstå företagets åsikt att det råder arbetsbrist, vi tar tacksamt emot hjälp på Papperstrean där jag har svårt att se skrivbordet numera på grund av pappershögarna som växer med raketfart. Det blir nog till att skaffa en betydligt kraftigare dokumentförstörare om det här ska hålla i längden. Tillökning Att vi blivit med barn är väl i alla fall en positiv sak som hänt under den senaste tiden då personalneddragningarna legat som ett ogenomträngligt dimmoln över fabriken. Ja det var en liten klimp på cirka årston som ska döpas till Korsnäs Rockhammar AB. Tanken är att den lilla klimpen ska växa upp till årston och därmed göra oss (Frövi) självförsörjande på CTMPmassa. Det finns i dagsläget inga planer på att börja använda CTMP på fabriken i Gävle. Avtalsrörelsen 2010 Förutom att vi har inlett årets lönerevision här på hemmaplan pågår också förberedelser på centralt håll inför avtalsrörelsen Jag har varit på avtalskonferens som ett led i förberedelserna inför denna avtalsrörelse. Där gjordes en brainstorming där alla frågor som vi tyckte borde drivas i avtalsrörelsen togs upp. Därefter fick vi rangordna dem gruppvis och en sammanställning av de tre frågor som hamnat högst upp gjordes. Ytterligare två sådana konferenser har genomförts ute i landet och resultatet från dessa har sammanställts för att förbundet ska kunna sortera ut vilka frågor som man i slutändan ska driva mot Skogsindustrierna. En samordning med Facken inom industrin och LO kommer också att ske och en hel del möten har och kommer att hållas för att komma fram till en gemensam hållning i lönefrågan. Till sist några tröstande ord till dem som känner sig åsidosatta: Om du tror att ingen bryr sig om du lever eller inte, försök med att hoppa över några amorteringar. Vi hörs /Bosse

4 - 4 - Förhandlingsrapport Entreprenörsavtal Pappers har sedan tidigare lämnat över ett förslag på entreprenörsavtal till företaget. Företaget föreslog att man istället skulle diskutera det aktuella läget i frågan någon gång per år. Vi kom dock överens om att en arbetsgrupp ska hantera frågan. Betalning utlokaliserade brandmän Betalningsfrågan för de utlokaliserade brandmännen som har dubbla kompetenser kvarstår. Efter ca 1,5 år ute på avdelningarna har de allra flesta fortfarande inte fått någon ny befattningsbeskrivning. Företaget påminner respektive avdelning om att färdigställa befattningsbeskrivningarna så snart som möjligt. Lönetrappa Fiber Företaget presenterade en lönetrappa för Fiber där man fört in nya kombinationsbefattningar och en av befattningarna ger ett halvt lönesteg i tillägg, vilket Pappers invände borde vara ett helt steg. Frågan kommer att diskuteras vidare i en arbetsgrupp som ska se över betalningstillägg på hela fabriken. Lönerevision 2009 Företaget har överlämnat ett förslag på hur pengarna ska fördelas i år. Det som står i det centrala avtalet är 525 kr generellt lika för alla och 0,6% i lokal pott, vilket för vår del innebär 150 kr. Från dessa pengar ska dras avsättningar för pension enligt tidigare överenskommen modell samt differensen på de beräknade avsättningarna och det verkliga utfallet från förra året. De pengar som eventuellt blir kvar av den lokala potten ska sedan fördelas generellt och på lönespridning mellan lönegraderna. Därtill läggs en uppräkning av driftformstillägg. Vi ser goda möjligheter att vara klara med lönerevisionen framåt sommaren i år. Chef Interna Transporter MBL-förhandling har genomförts angående tillsättande av ny chef istället för Bengt Lindkvist som får en annan tjänst. Ny chef är Pär Hansson som har haft sin senaste anställning vid Sandvik. Pär tillträdde tjänsten 14/4. Chef Lut o kraft automation Det har även förhandlats om tillsättning av tjänsten som chef för Lut och kraft Automation. Ny chef blir Stefan Forsmark som tidigare jobbat på Instrumentmontage AB. Han har erfarenhet från Korsnäs både från K1-projektet och senare även på KEAB. Traineer En MBL-förhandling har genomförts angående genomförande av ett traineeprogram som tar sin början 1 september och annonsering skedde from 1/4. Vi framförde från samtliga fack att tidpunkten för detta var synnerligen olämplig då man samtidigt är mitt uppe i en process med personalneddragningar. Företaget valde dock att ändå genomföra traineeprogrammet. 6 juni Ett förtydligande har gjorts angående den lediga dag som erhålls att plocka ut någon gång under perioden 1/6 31/5 då 6 juni infaller under en helg. Detta gäller både daggående och intermittent 2-skift. Förhandlingskommittén

5 - 5 - Efter att de utpekade från företaget haft samtal med sina närmaste chefer, så har de flesta gått vidare för att inhämta så mycket information som det bara går innan man har tagit någon form av beslut. Träffat Roger Nyman för ett förslag till avtal Träffat Urban Enarsson och Max Mattisen för ekonomisk rådgivning Träffat omställningsföretaget, Utvecklingshuset upp till fem tillfällen. Allt detta på betald tid. Ni som inte fått betalt på ledig tid, skriv den faktiska tiden förutom det första samtalet med närmaste chef som då gav utkallelse om ni var ledig. Pappers avd 3 har haft möten vid 2+2 tillfällen på INFO-center där man vid senaste två tillfällena den 8/4-09 hade en Förbundsrepresentant med, Mats Jutterström som besvarade lite frågor om bl.a hur LAS hanteringen kan gå till. Här är vi idag, Lite information om läget vad gäller övertalighetsprocessen på företaget. Det är mellan 25 och 30 st som skrivit på avtal för avslut i företaget. Ca 6-8 som diskuterar om ett avslut i företaget. De resterande av de utpekade är på gång att lämna besked inom närtid Ca 6-8 st som flaggat till Pappers att de frivilligt vill göra ett avslut i företaget. Som det verkar så kommer det att bli en övertalighet på företaget. Det som händer i närtid är att företaget kommer att kalla Pappers till överläggning om vidare hantering. Vad som händer därefter är i dagsläget inte klart, men vi tror att LAS diskussionerna kommer att komma igång då. Vi återkommer med information i nästa Karskäring. Obs!!! Om någon vill ha någon från Pappers med i en diskussion med företaget om avslut i företaget så hör ni av er till Kjell Olsson Bo Myrberg Yngve Berglind Pappers Avd 3

6 - 6 - Pappers Fackliga sociala kommitté Korsnäs Gruppen som är till stöd för Pappers medlemmar I känsliga frågor. vid rehabiliterings utredningar, ekonomiska problem med rådgivare, personliga kriser så som arbetslöshet, utbrändhet, skilsmässa, dödsfall m.m, vid alkohol och drog frågor och vid Kränkande Särbehandling. m.m. Vårat kontaktnät inom och utanför företaget till hjälp för medlemmar. Bl.a.ALNA.(alkohol rådgivare) Bank, Polismyndigheten, Omställningsföretag, Företagshälsovården, Ekonomisk rådgivare, Företagspräst, Kvinnojouren, Försäkringskassan, Mansjouren, Arbetsförmedlingen och Bostadsförmedling. Vi garanterar högsta integritet. Kjell Olsson Annelie Nelson Göran Larsson Monica Kock Peter Ganz Tel: Pappers och Lasse Wåhlstedt från förbundet tycker att denna grupp och upplägg är väldigt intressant och vill att flera avdelningar från Sverige tar efter detta, antingen fullt ut heller bitar ur den, beroende hur stort företag det är och hur många ombud det finns på företaget och hur man jobbar med sådana här frågor. Kjell beundrar utsikten Därför bjöd Pappers och Skogsindustrierna in olika deltagare vid fyra olika tillfällen från denna grupp och arbetsställets huvudskyddsombud till en rehabiliteringsutbildning vid CFS anläggning i Marbella, i slutet på 2008 och i början på 2009 vid fyra olika tillfällen. Övriga deltagare från alla Sveriges avdelningar uppdelat Södra/Norra norrland Gävle/Dala +Östra Västra Södra Staffan Aminoff från Skogsindustrierna började att berätta lite historik om CFS anläggning i Marbella och hur den sedan har utvecklats till dagens verksamhet Som sedan 1995 har en arbetslivsinriktad rehabilitering i samarbete med rygginstitutet. Rehab: Rygg, Stress, Reumatisk, Stroke, MS, Parkinson m.m Kurser: Strategisk hälsoplan, PUFF(personlig utveckling) Hur förebygga stress, Vikt m.m Andra föredragshållare var bl.a. Lasse Wåhlstedt Pappers Jan-Åke Brorsson Metodicum, fd.vd i Försäkringskasseförbundet Anders Jansson Dala NLP Centra, om Svåra samtal Staffan Aminoff Utbildningen handlade bl.a. om Den Svenska sjukförsäkringen, Arbetsplatsens roll o ansvar., Vad kostar sjukfrånvaron. Samverkan fack/företag, Det Svåra samtalet Där har vi bl.a. redovisat vårat upplägg i denna kommitté, Bakgrunden till hur den kom till, Varför man skall ha en Fackligt Social Kommitté, Hur man bygger upp en sådan Vikten av ett bra och utvecklat kontaktnät och hur gruppen jobbar i dessa frågor. Vi hann även med lite sociala aktiviteter som besök vid Gibraltar vid en resa och vid ett annat tillfälle i en gammal Spansk genuin stad som heter Ronda. Kjell o Jan Grundelius tar fikarast Yngve B Kjell O Göran L Monica K

7 - 7 - Miljökursen april Handledare: Yngve Berglind Avdelning 3 Karskär Thomas Brännström Avdelning 2 Skutskär Deltagande bruk: Skutskär 2 st, Korsnäs 8 st, Fors 3 st, Kvarnsveden 2 st, Hallstavik 2 st, och Grycksbo 2 st. Deltagare: 19 st. Deltagare från Korsnäs: Peter Boström och Jonas Friberg Materialhanteringen, Roger Uppman och Ali Kocaarik PM 4-5, Annica Lindberg Lab. Dan Lomfalk PM 2, Per Holmberg Efterbehandlingen. Kursledarna är mycket positiva till att åter igen kunnat genomföra en Miljökurs för nyvalda skyddsombud inom Gävle/Dala distriktet. Förbundet backade på kravet att företagen skulle betala kursavgifterna till Miljökursen, vi kan bara hoppas att detta löser sig även i kommande utbildningar för skyddsombud. Miljökursens innehåll dessa tre första dagar var följande: Vad är hälsa. Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte bara frånvaron av sjukdom eller handikapp? Praktiskt arbetsmiljöarbete + grupparbete Skyddsombudsrollen + grupparbete Lagstiftningen med grupparbeten Kränkande särbehandling Lasse Wåhlstedt Förbundsanvarig arbetsmiljöfrågor i framtiden behandlade också Arbetsmiljökommitténs vidare arbete. Hemuppgift till nästa utbildningstillfälle: 8. Jämställdhet. Finns det någon jämställdhetsplan i företaget, lönekartering på befattning. 9. Den allvarligaste händelsen/tillbudet under på bruket, redovisning avdelningsvis. Som på sedvanligt vis så var stämningen på topp och vi ser redan fram emot nästa utbildningstillfälle som är den 18-20/5-09 Med vänliga hälsningar Yngve Berglind/ Thomas Brännström

8 - 8 - Styrelsen Bo Myrberg Ordförande Förhandlare VU Mats Linander Kassör Infoansvarig VU Kjell Johansson Sekreterare vice kassör VU Yngve Berglind 2 vice Ordförande, VU, förhandlare, Samordnande Huvudskyddsombud Tomas Hjalmarsson Studieorganisatör Förhandlare Kjell Olsson vice Ordförande Förhandlare

9 - 9 - Michael Wallin Ledamot Peter Karlsson 1 vice sekreterare Jämnställdhetsansvarig Leif Mellin 2 vice sekreterare Hans Höglenius ersättare Underhåll Annelie Nelson ersättare Massaproduktion Jonas Friberg ersättare Materialavdelningen Förhandlare Thomas Pettersson Ersättare Produktgruppen Förhandlare politisk ansvarig

10 Konstituering av styrelsen. I vice ordförande Kjell Olsson 2 vice ordförande Yngve Berglind Vice kassör Kjell Johansson Informationsansvarig Mats Linander Jämnställdhetsansvarig Peter Karlsson Politisk ansvarig Thomas Petersson Sekreterare Kjell Johansson I vice sekreterare Peter Karlsson 2 vice sekreterare Leif Mellin VU Ordförande, Kassör, Sekreterare, Infoansvarig och Sammankallande Huvudskyddsombud. Förhandlingskommitté Bo Myrberg, Yngve Berglind, Tomas Hjalmarsson, Kjell Olsson, Thomas Petersson och Jonas Friberg. Här är Pappers jämnställdhetskommitté Sammankallande: Peter Karlsson Övriga ledamöter Monica Kock Kjell Olsson Lasse Johansson Vi är en grupp som regelbundet ca 4 ggr / år har möten. Vi förbereder frågor från Pappers till den partssammansatta gruppens möten där alla fack och några från företaget sitter med. Det som är i fokus nu är jämställdhetspolicyn och jämställdhetsplan för år Det hittas på nätet under Verksamhetsstyrning / Samverkan fack företag. Rapporter kommer att komma i kommande Karskäringar vad vi sysslar med i övrigt. Pappers jämställdhetskommitté Peter Monica Kjell - Lasse

11 och... bjuder medlemmarna i avd 3 på ALLSVENSK FOTBOLL!!! Måndag 25 maj kl på Strömvallen Gefle IF vs AIK, Solna Vi står på sektion F på kortsidan mot Silvanum. Ingång från Gavleå-sidan Du kan beställa max 4 biljetter, dock deltar du bara med 2 i den första fördelningen. Fler erhålls om biljetter finns kvar efter fördelning. Beställ genom att mejla anstnr, namn, avd och antal biljetter till senast tisdag 5 maj. Besked om tilldelning ges per mejl och på KorsnäsNet/Medarbetare. Biljetterna ska vara avhämtade på expeditionen senast onsdag 20 maj. Styrelsen, avd 3

12 En rapport från Hej! Utbildningsdepartementet Pappers miljöutbildning Steg ett har redan genomförts och vad jag vet har allt förflutit på ett som vanligt bra sätt, Yngve B och Thomas B vet vad dom pysslar med. Steg två genomförs den maj och sedvanlig rapport med lite bilder kommer i kommande nummer av Karskäringen. Finansiering av Pappers miljöutbildning. Det har sedan den nuvarande regeringen tillträdde och efter att dom dragit in statliga bidrag till utbildning diskuterats om hur och av vem Pappers miljöutbildning skall finansieras. Spontant tycker jag att det vore på sin plats att arbetsgivaren stod för hela finansieringen av utbildningen. Pappers miljöutbildning syftar enbart till att utbilda skyddsombudet att sköta om arbetsmiljön på arbetsplatsen, detta vilket arbetsgivaren enligt lag är skyldig att ombesörja. Skyddsombuden har varit och kommer att vara en väldigt viktig del av skyddsarbetet på Korsnäs. Nu har man på Pappers tagit beslut att man tills vidare står för kostnaden för kursen samt mat och logi. Kostnaden för förlorad arbetsförtjänst regleras enligt FML (Förtroendemannalagen). Det känns bra att frågan nu äntligen funnit en lösning. Betalning vid fackliga studier. Pappers och Skogsindustrierna har träffat en överenskommelse rörande tillämpningen av förtroendemannalagens betalningsregler i samband med genomförande av Pappers- eller LO-kurser. Största förändringen är att FIP 2 ersatts av Lag och avtalskursen. Parterna har också kommit överens om ersättningsregler för övrig utbildningsverksamhet. Studier 2010! Jag fortsätter att påminna att planeringen för 2010 års studier pågår för fullt. Jag kommer att träffa ombudsgrupperna för att på så sätt ta reda på dom behov och önskemål som finns. Börja därför fundera redan nu om det finns några önskemål. Kontakta ditt ombud som diskuterar frågan på ombudsmöte och sedan träffar mig för vidare hantering. Man kan också skicka mig ett e-brev till märk brevet med utbildningsbehov Det är av största vikt att jag får reda på om det finns några behov och önskemål så att jag vet vilka studiebehov vi har i Papperstrean så att jag slipper sitta och gissa. Det är lättare att pricka rätt då alla hjälper till. Vår studiekommitté kommer sedan att gå igenom allt varpå studieorganisatörerna i Gävle-Dala- distriktet träffas för att sammanställa våra önskemål till Förbundet och LO. Aktuella utbildningar: Pappers miljökurs maj (steg 2) i Älvkarleby. Ekonomiutbildning för kassörer och revisorer 1-5 juni på Runö folkhögskola. Inbjudningar till dessa utbildningar har som vanligt skickats ut via e-post till ombuden. En liten hälsning till alla motorcykelåkare. Kör försiktig, det är fortfarande mycket lösgrus och annat sattyg som gör vägbanan hal. En liten hälsning till alla övriga trafikanter. Tänk på att det nu kommit ut många motorcyklister och mopedister så var försiktig ute i trafiken. Tomas Hjalmarsson Din Studieorganisatör

13 Läkarvårdsfonden Informerar Vid Läkarvårdsfondens årsmöte fick styrelsen följande sammansättning: Yngve Berglind, Pappers Ordförande Kjell Johansson, Pappers Vice Ordförande Magnus Jonsson, Pappers Ersättare Dan Alm, Ledarna Sekreterare Kent Eriksson, Ledarna Ersättare Annika Windh Unionen Ledamot Anders Karlsson Sveriges Ingenjörer Ersättare Thomas Press, Företaget Adjungerad Hans Norrbelius Föreståndare + Kassör Adjungerad Revisorer: Göran K Larsson Bo Åhrman Revisorersättare: Göran Skog Bengt-Göran Näslund Förutom de stadgeenliga frågorna kan nämnas att Kenneth Ifwer Försäkringskassan informerade om gällande sjukskrivningsregler from Verksamhetsberättelsen i övrigt kan Du ta del av under ordinarie exp.tid torsdagar Vi återger slutorden i Styrelsen följer den uttalade målsättningen att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen och den målsättningen kvarstår inför kommande år. OBS Läkarvårdsfondens expeditionstid: Helgfria torsdagar Skärtorsdag och torsdag före midsommarafton och hela juli är expeditionen stängd. Vi önskar er alla en riktigt solig och sjukdomsfri sommar. Läkarvårdsfonden

14 Berättelsen om Myran Myran var flitig och gillade sitt jobb. Ledaren Lejonet, blev överraskad när han fick se att myran var effektiv utan arbetsledning, Han tänkte, om myran är så effektiv utan arbetsledning, skulle myran vara ännu effektivare med arbetsledning Lejonet anställde Gräshoppan som hade ledarskapsutbildning och var känd för sina grundliga rapporter Gräshoppans första uppdrag var att skapa ett arbetsschema. Han behövde även en sekreterare för att föra anteckningar Och han anställde spindeln för att hålla reda på arkivet och svara i telefonen. Lejonet var exalterad av de rapporter som kackerlackan lämnade, och bad honom att göra diagrammen över produktionen, och analysera utvecklingen. Dessa dokument kunde Lejonet visa sin chef. Kackerlackan var tvungen att köpa en dator... Och anställa flugan för att ansvara för IT-avdelningen. Myran, som var tidigare en glad och produktiv arbetstagare, hatade sitt nya jobb, han var ju tvungen att gå på olika kurser och beskriva sitt arbete i olika rapporter och registrera avvikelser! Lejonet tyckte att det var en hög tid att anställa en chef till enheten där Myran jobbade. Chefsjobbet gavs till Bromsen, vars första insats var att köpa en fin matta och en ergonomisk arbetsstol till kontoret. Den nya chefen, Bromsen, behövde naturligtvis en dator och en personlig assistent för att kunna framställa en plan att optimera arbetet och budgeten

15 Enheten där Myran jobbade var inte längre en trevlig arbetsplats, alla var irriterade och oroliga för sin framtid... Då föreslog Bromsen till Lejonet att man borde göra en arbetsmiljökartläggning Det framkom att Myrans enhet hade högre kostnader och produktiviteten hade minskat. Då anställde Lejonet Ugglan, en välrenommerad konsult som skulle göra en undersökning och lämna förslag på förändringar. Ugglan granskade verksamheten i tre månader och fick fram en gigantisk rapport vars resultat visade att : Det finns för många anställda... Gissa vem Lejonet avskedade först? Naturligtvis Myran då rapporten visade att han led av brist på motivation och hade en negativ inställning. Figurerna i denna berättelse är fiktiva och har inget samband med verkliga personer på din arbetsplats. Eventuella likheter är bara en slump... Slut på sagan.

16 Ekmanska stiftelsen, Gävle Nu är det åter dags att söka bidrag igen Ekmanska stiftelsen ger: Möjlighet till ersättning i samband med anhörigs (make/ maka /sambos/ minderåriga barns) fördyrade sjukvårdskostnader alternativt ömmande fall i familj i sådana fall där ingen annan ersättning utges från kommun eller stat. Möjlighet finns att söka ersättning för minderåriga barns glasögonkostnader alternativt andra hjälpmedel. Möjlighet finns att söka ersättning för make/ maka /sambos/ minderåriga barns kostnader i samband med förebyggande hälsovård. Möjligheten att söka ersättning för barns lägerverksamhet finns. Så har du kostnader, lämna in din ansökan. Ansökan lämnas till Personal/Britt-Marie Ågren, tfn Vi vill ha in din ansökan senast den 31 maj Ekmanska stiftelsen Hjälp önskas! Jag är sedan Papperstreans årsmöte ensam i redaktionen. Vill du vara med eller känner du någon som vill hjälpa till. All slags hjälp är önskvärd till exempel att införskaffa material till tidningen sammanställa tidningen eller att distribuera ut den på fabriken. Hör av dig till mig så kan vi diskutera vad du kan hjälpa till med. Kjell Johansson

17 Målsponsringen I år spelade fotbollslagen för 20:e året i fotbollscupen, till minne av Malin Andersson som spelade med IK Huge F87. Tillsammans gjorde vi 209 mål och varje mål var värt 591 kr. 54 lag spelade i 20 timmar och gav sitt stöd i 75 matcher fotboll. Med entré och målsponsorer så kommer vi att kunna överlämna kr till Malins minnesfond vid nästa års cup. Under 18 år har Valbo FF och Huge tillsammans med andra föreningar spelat 1666 matcher i 392 timmar, gjort mål och spelat in kr till Barncancerfonden. I år var det 144 Korsnäsare med i målsponsringen. utmaningen som Räddningstjänsten drog igång slutade med att F-skiftet fick ihop 58 kr och D-skiftet 57 kr trea kom Räddningstjänsten med 24 kr. Ett unikt samarbete detta år när Nicklas Bäckström, Jens Lundqvist och Börje Salming var med och stöder med matchtröjor, klubbor och boll med autografer som vi lottade ut i målsponsringen. Det blev en lyckad fotbollscup! Dragning för Korsnäsanställda Priserna skänkta av Sociala Fonden 1:a pris En vecka i någon av Fondens stugor i Sverige. Roger Uppman Team 4-5 D-skiftet 2:a pris En tvådygnsvistelse i en av Stockholms eller Göteborgslägenheterna. Roger Hagman GFSD Dragningsförrättare: Tarja och Agneta på 152an Ulf Olsson och Räddningstjänsten Ann Hägglund och Eva Söder D och F-skiftet och övriga korsnäsare Papperstrean, Agneta och Tarja Sociala Fonden, Målsponsorerna Tillsammans hjälper vi barn med cancer VALBO FF Roger Hallqvist

18 maj-firandet Socialdemokraterna i Bomhus hälsar alla välkomna till Folkets Hus i Bomhus kl Carina Blank besöker oss och Arthur frid & Ola Berggren sjunger och spelar. Fika 20 kr.!3.00 åker vi till Folkets Hus i Gävle för plakatmålning är det avmarsch till Slottstorget där det blir tal av Peter Hasch Gävle AK Jens Nilsson kandidat till Europaparlamentet Fanny Eriksson SSU Hans Wahlström LO Välkomna Nyheter i Shopen Nu har vi JEANS i tumstorlekar! Svarta Lacrozz Blå stentvättade Trosor av bambu Leggings för dam Walkingsocka med Outlast* 195 kr 159 kr 45 kr 35 kr 49 kr Öppet måndagar och onsdagar * Outlast är ursprungligen utvecklat för att skydda astronauter mot temperaturskillnader i rymden. Värmer när det är kallt kyler när det är varmt! Ulf Westin Tel:

19 Gyllene omslagspapper Jag fick detta från en vän, som fick två saker att välja mellan. Det sa mig att även jag hade två saker att välja mellan. J ag har valt. Nu är det Din tur att välja. Historien handlar om en mamma som för en tid sedan skällde på sin 5 åriga dotter för att hon slösade på en rulle med dyrt guldfärgat omslagspapper. Pengar var det ont om och hon blev ännu mer upprörd når hon säg att dottern använde papperet till att dekorera en ask som hon placerade under julgranen. Hursomhelst, den lilla flickan gav presentasken till sin mamma nästa morgon och sade, Den är till dig, Mamma. Mamman blev generad för hennes tidigare ilska mot flickan, men hennes ilska blossade upp igen när hon öppnade presentasken och såg att den var tom. Hon sa till sin dotter med harm i rösten. Vet du inte unga dam, att när du ger bort en present är det meningen att det skall vara någonting i paketet? Hon hade tårar i sina ögon och sa, Men, Mamma, den är inte tom! Jag blåste kyssar i den tills den blev full. Mamman blev förkrossad. Hon föll på sina knän och slog armarna om sin dotter och bad henne om förlåtelse för hennes obetänksamma ilska. En kort tid senare tog en olycka dotterns liv, och det sägs att mamman behöll den gyllene asken bredvid sängen för resten av hennes liv. När hon kände sig nere eller mötte svårigheter öppnade hon asken och tog ut en inbillad kyss och mindes kärleken från barnet som hade lagt kyssarna däri. Så du har nu två val: Sprid detta vidare till dina vänner, eller Glöm det här och agera som om detta inte berörde ditt hjärta. Som du ser, jag valde första alternativet.

20 Äntligen finns på Internet! Surfa in på...

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Cirkulär Nr 21 Augusti 2008

Cirkulär Nr 21 Augusti 2008 Cirkulär Nr 21 Augusti 2008 Inbjudan till utbildning: Rehabilitering och sjukfrånvaro i praktiken - Aske kursgård 21 22 oktober - CFS Marbella 14 18 november Byggnadsämnesförbundet inbjuder enligt tidigare

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Vi lovar varandra detta i den djupaste insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav

Uppdragsbeskrivning. Vi lovar varandra detta i den djupaste insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav Uppdragsbeskrivning Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre löner det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupaste

Läs mer

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar.

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Årsberättelse 2014 ORGANISATION Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Styrelsen: Liisa Karlsson Siv Arnström Yvonne Töyrylä Ordförande. Förhandlare.

Läs mer

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation Huvudartiklar: Februari 2014 Inledning Mystery shoppers Månadens kollektivavtalsfråga Årsmöte Vintern är i full gång med tillhörande snö, is och klassiska vinterproblem för järnvägen. När vi nu skriver

Läs mer

Nu har det varit. barnjulfest igen. Ordföranden har ordet. Förhandlingar. Tandklubben. Insändare. Julfesten. Teater - 1 - Nr 1 Januari 2009 Årgång 26

Nu har det varit. barnjulfest igen. Ordföranden har ordet. Förhandlingar. Tandklubben. Insändare. Julfesten. Teater - 1 - Nr 1 Januari 2009 Årgång 26 - 1 - Nr 1 Januari 2009 Årgång 26 Ordföranden har ordet Beatch 09!! sidan 3 Förhandlingar Besparingsprogram skiftschema m.m sidan 4 Nu har det varit Tandklubben Nya regler sidan 6 Insändare Läs om Korsnäs

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Årsmötet 2013. Bilder + vilka som blev valda. Ordföranden har ordet Flytt av manöverrum + avtalsrörelsen med mera. sidan 3-4

Årsmötet 2013. Bilder + vilka som blev valda. Ordföranden har ordet Flytt av manöverrum + avtalsrörelsen med mera. sidan 3-4 - 1 - Nr 2 Februari 2013 Årgång 30 Ordföranden har ordet Flytt av manöverrum + avtalsrörelsen med mera. sidan 3-4 Årsmötet 2013 Förhandlingar MBL om Massabruk och Kartongbruket sidan 5 Årsmötet. Vad hände

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

Cirkulär Nr 3 Januari 2009

Cirkulär Nr 3 Januari 2009 Cirkulär Nr 3 Januari 2009 Inbjudan till utbildning: Rehabilitering och sjukfrånvaro i praktiken Byggnadsämnesförbundet, Metallgruppen, Industri- och Kemi Gruppen, Skogsindustrierna, Livsmedelsföretagen,

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Kjell Olsson Ny ordförande i Pappers avd 3. Årsmötet på Allstar i Gävle

Kjell Olsson Ny ordförande i Pappers avd 3. Årsmötet på Allstar i Gävle - 1 - Nr 2 mars 2012 Årgång 29 Ordföranden har ordet Kjell för första gången sidan 3-4 Förhandlingar BEAB,1% målet och lönerevision med mera sidan 5 Läkarvårds- Fonden Nytt från Fonden sidan 7 Årsmötet

Läs mer

Utposten. Nr 1 /2012. Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) Årgång 2, utgåva 1. jan 2012. Särskilt intressanta artiklar: I det här numret:

Utposten. Nr 1 /2012. Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) Årgång 2, utgåva 1. jan 2012. Särskilt intressanta artiklar: I det här numret: Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) För dig som arbetar i grundskolorna i Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Farsta Norrmalm, Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö, Södermalm och Östermalm. Nr 1

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-04-28 Ordförande Hej alla Kommunalare! Sedan senaste infobladet har vi haft årsmöte den nya styrelsen konstituerat sig och det innebär en del förändringar. Jan

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm. Jur. kand. Marie Nordström Adress som ovan. Saken: Brott mot diskrimineringslagen (2008:567)

Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm. Jur. kand. Marie Nordström Adress som ovan. Saken: Brott mot diskrimineringslagen (2008:567) 2012-03-21 Ärende ANM 2011/1182 Handling 61 Arbetsdomstolen Box 2018 103 11 STOCKHOLM ANSÖKAN OM STÄMNING Kärande: Ombud: Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Jur. kand. Marie Nordström

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

Korta nyheter från ST Nr 7 2009

Korta nyheter från ST Nr 7 2009 Veckans Knyst Korta nyheter från ST Nr 7 2009 Ordförandeord Hej igen alla medlemmar! En av fackets uppgifter är att granska ledningen, t.ex att den håller sig till avtal och överenskommelser att den visar

Läs mer

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2013-03-05 Adelöv Framtidsgrupp Datum 2013-03-05 Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Adelövs skola Ingemar Karlsson Kjell Persson Uno Ljungberg Eva Engström Kristina Karlsson Gunilla Jansson

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

Vision Verksamhetsidé

Vision Verksamhetsidé Vision Verksamhetsidé Målsättning Vision Kustflottans Officersförening (Kfl OF) skall vara det självklara valet av organisation som företräder samtlig personal vid sjöstridsförbanden samt värnar om dess

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 SEKTION FIBERVÄVEN AVDELNING 53 PAPPERS PLANERADE VERKSAMHETSOMRÅDEN. 1. STYRELSENS INRE ARBETE 2. INFORMATION 3. FACKLIGA STUDIER 4. MEDLEMMARNA 5. FÖRHANDLINGAR 6. INFORMATIONSTEKNIK

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Protokoll nr 4 konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Ordförande Anders Wikström Af Bygg/Fackexp Vice ordförande Lotta Andersson Af Bygg, förhinder Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 -Verksamhetsberättelse 2014 sidan 1 Verksamhetsberättelse 2014 Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avdelning 3 Karskär Pappers fick en ny Förbundsordförande Matts Jutterström sidan 2 -Verksamhetsberättelse

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Central Samverkansgrupp 36-48 Sid 1(7)

Central Samverkansgrupp 36-48 Sid 1(7) 1 SAMVERKAN Central Samverkansgrupp Protokoll 36-48 Sid 1(7) Tid: 2013-10-23 kl. 08.30-11.15 - Plats: Sessionssalen, Klippans kommun Närvarande: För arbetsgivarparten; Hans-Åke Lindvall, Ordf Gunilla Abrahamson,

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum MÅNADSBREV JANUARI 2013 God fortsättning och välkomna till en ny termin hos oss på Midimalen norr. Vi vill börja med att tacka för de goda och fina julklapparna vi fick av er och era barn. Vi blev väldigt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Skåne, Sydost och Väst. Studieprogram Hösten 2012 och Våren 2013

Skåne, Sydost och Väst. Studieprogram Hösten 2012 och Våren 2013 Skåne, Sydost och Väst Studieprogram Hösten 2012 och Våren 2013 SEKO väg & ban i Skåne, Sydost och Väst arrangerar olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom vi anser att utbildning

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

1 Maj ut och demonstrera mot alla orättvisor. Ordföranden har ordet 3 sidor denna gång sidan 3-5. Förhandlingar MBL och ordinarie sidan 6

1 Maj ut och demonstrera mot alla orättvisor. Ordföranden har ordet 3 sidor denna gång sidan 3-5. Förhandlingar MBL och ordinarie sidan 6 - 1 - Nr 3 April 2012 Årgång 29 Ordföranden har ordet 3 sidor denna gång sidan 3-5 Förhandlingar MBL och ordinarie sidan 6 Styrelsen Idolbilder att hänga upp på sovrumsväggen sidan 8-9 Lönelakan Hur mycket

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum Grå, 2011-11-11, kl. 13:00-16:00

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum Grå, 2011-11-11, kl. 13:00-16:00 1 (6) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum Grå, 2011-11-11, kl. 13:00-16:00 Närvarande: Frånvarande: Eva Kullenberg Jan Inge Hansson BrittMarie Hansson Maja Arvidsson Diana Olsson Christian Dahl

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Medlemsmöte 4 november 2015 på SF Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, som ger möjlighet till gemenskap och utveckling! Vision kommunavdelningen i Jönköping

Läs mer

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Protokoll nr 11 Styrelsemöte 131017+18 Plats: Varberg Ordförande Anders Wikström Af Bygg Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare Kerstin Bernehag Af City Studieorganisatör

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Gäller från 1 juni 2011

ARBETSMILJÖAVTAL. Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Gäller från 1 juni 2011 ARBETSMILJÖAVTAL Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen Gäller från 1 juni 2011 1 2 1 Lokal arbetsmiljösamverkan... 4 2 Företagshälsovård... 5 3 Arbetsmiljöutbildning... 6 4 Förhandlingsordning...

Läs mer

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen DN PS120018 2012-06-28 ISG 2012/23004 1 (5) Distriktet i Göteborg Annicka Ohlsson, 010-730 9131 Hans Kirudd, 010-730 9428 Jonas Hamark, 010-730 9549 Hallands läns landsting Box 517 301 80 HALMSTAD Delgivning

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund ÖVERENSKOMMELSE mellan och Gällande avtal prolongeras för tiden 1 april 2004-31 mars 2007 med nedan angivna ändringar och tillägg. Anmärkning Part äger senast 30 november 2005 säga upp detta avtal vad

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras.

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras. JÄMSTÄLLDHETSPLAN Klubben har efter beslut vid styrelseutvecklingen 9-10 oktober 2008 ökat arbetet kring frågeställningarna om jämställdhet och mångfald. De här frågorna blir allt viktigare inom den fackliga

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis]

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] Sida 1 av 7 Välkommen till Willy o Ingers gästbok Kina hösten 2005 [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] 169 personer har besökt gästboken som innehåller 31 meddelanden.

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se Facklig utbildning 2012 Jämtland / Västernorrland www.fackligutbildning.se Medlemsutbildningar Medlem i facket 24 tim Den fackliga idén då och nu en omvärldsanalys, Medlemskapets värde vad får jag för

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-24 Central samverkansgrupp Cura Individutveckling

PROTOKOLL 2014-04-24 Central samverkansgrupp Cura Individutveckling PROTOKOLL 2014-04-24 Central samverkansgrupp Cura Individutveckling Närvarande: Lena Karlsson, Kommunal Nina Brorsson, Kommunal Alexander Ingemansson, Kommunal Gunnar Torell, Lärarförbundet Anna Pfeifer,

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Sara Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev ändringar.

Läs mer

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger IOGT-NTO:s mål gällande bruk av alkohol och andra droger: Alla IOGT-NTO:s arbetsplatser ska vara fria från alkohol och andra

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 1 Verksamhetsberättelse 2011 Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avdelning 3 Karskär Årsmötet 2011 På Olles restaurang i Gävle sidan 2 -Verksamhetsberättelse 2011

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär.

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 2 2013-03-01 Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. Ordföranden har ordet sidan

Läs mer

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde på Fackförbundet ST i Stockholm den 10 11 mars 2009 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Elsebeth

Läs mer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 8-2009 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 8-2009 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 11-12 november 2009 i Stockholm (EBMs lokaler) Närvarande Margaretha Hofvenstam Ordförande Veronica Yng Gisslin Vice ordförande

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet 2015-02-07 Förbundsstyrelsens förslag till förbundsårsmötet 2015 Proposition Den nuvarande medlemsavgiften är 70 kr/medlem och år. Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse föreslår förbundsårsmötet 2015 att

Läs mer