Våren är på gång. men övertalighets processen fortsätter. Ordföranden har ordet. Förhandlingar. Övertaligheten. Styrelsen. Fotboll.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våren är på gång. men övertalighets processen fortsätter. Ordföranden har ordet. Förhandlingar. Övertaligheten. Styrelsen. Fotboll."

Transkript

1 - 1 - Nr 3 april 2009 Årgång 26 Ordföranden har ordet Tillökning i familjen! sidan 3 Förhandlingar Lönerevision, Chefer, traineer, 6 juni m.m sidan 4 Övertaligheten Företaget vill minska sidan 5 Styrelsen Idolbilder att spara sidan 8-9 Fotboll Gratisbiljetter sidan 11 Myran Visst stämmer det sidan Redaktionssida 2 Fackligt Socialt 6 Miljökurs 7 konstituering 10 Studier 12 läkarvårdsfonden Ekmanska 16 Målsponsring 17 Våren är på gång men övertalighets processen fortsätter.

2 - 2 - Karskäringen utges av Korsnäsvägen Gävle Telefon: Faxnummer: "Våra tjejer" Expeditionstider: Måndag och Onsdag och Expeditionen har telefontid: Måndag - Torsdag och Fredag Ordförande Bo Myrberg har: Mobil Arbetsställets Huvudskyddsombud Yngve Berglind har: Mobil Kjell Ohlsson (fackligt sociala frågor) har Mobil Huset där vi finns kallas 152an. Karskäringens redaktion: Kjell Johansson GS Fiber, 1250 E-skift Tarja och Agneta Papperstreans personal Tarja Rautiainen och Agneta Nilsson arbetsuppgifter omfattar medlemsredovisning, administration, försäkringsfrågor med AFA och Folksamförsäkringen samt service till styrelsen, förtroendevalda, kommittéer och alla andra medlemmar som behöver hjälp. E-post till Karskäringen och Redaktionen består nu bara av kjell Ansvarig utgivare: Ordförande, Pappers avd 3 Karskäringen trycks av Trycktrean Gävle Nästa nummer av Kar arsk skäring äringen kommer ut den 4 juni Se till att lämna in ert material senast den 1 juni

3 - 3 - Ordföranden har ordet Hej Hur har ni det nu när vårvärmen börjar komma krypande och den där läskiga solen skiner allt mer. Ja nu börjar eländet igen med flugor o getingar och allt annat otyg som hör sommaren till. Jag sitter och tycker lite synd om mig själv, förkyld som jag är, men det finns ju alltid de som har det värre så det är väl ingen idé att gnälla mera. Av dem som har det värre så räknar jag in dem som blivit utpekade av företaget till denna skara. En uppdatering av läget på det området finner ni längre fram i tidningen. För övrigt har jag svårt att förstå företagets åsikt att det råder arbetsbrist, vi tar tacksamt emot hjälp på Papperstrean där jag har svårt att se skrivbordet numera på grund av pappershögarna som växer med raketfart. Det blir nog till att skaffa en betydligt kraftigare dokumentförstörare om det här ska hålla i längden. Tillökning Att vi blivit med barn är väl i alla fall en positiv sak som hänt under den senaste tiden då personalneddragningarna legat som ett ogenomträngligt dimmoln över fabriken. Ja det var en liten klimp på cirka årston som ska döpas till Korsnäs Rockhammar AB. Tanken är att den lilla klimpen ska växa upp till årston och därmed göra oss (Frövi) självförsörjande på CTMPmassa. Det finns i dagsläget inga planer på att börja använda CTMP på fabriken i Gävle. Avtalsrörelsen 2010 Förutom att vi har inlett årets lönerevision här på hemmaplan pågår också förberedelser på centralt håll inför avtalsrörelsen Jag har varit på avtalskonferens som ett led i förberedelserna inför denna avtalsrörelse. Där gjordes en brainstorming där alla frågor som vi tyckte borde drivas i avtalsrörelsen togs upp. Därefter fick vi rangordna dem gruppvis och en sammanställning av de tre frågor som hamnat högst upp gjordes. Ytterligare två sådana konferenser har genomförts ute i landet och resultatet från dessa har sammanställts för att förbundet ska kunna sortera ut vilka frågor som man i slutändan ska driva mot Skogsindustrierna. En samordning med Facken inom industrin och LO kommer också att ske och en hel del möten har och kommer att hållas för att komma fram till en gemensam hållning i lönefrågan. Till sist några tröstande ord till dem som känner sig åsidosatta: Om du tror att ingen bryr sig om du lever eller inte, försök med att hoppa över några amorteringar. Vi hörs /Bosse

4 - 4 - Förhandlingsrapport Entreprenörsavtal Pappers har sedan tidigare lämnat över ett förslag på entreprenörsavtal till företaget. Företaget föreslog att man istället skulle diskutera det aktuella läget i frågan någon gång per år. Vi kom dock överens om att en arbetsgrupp ska hantera frågan. Betalning utlokaliserade brandmän Betalningsfrågan för de utlokaliserade brandmännen som har dubbla kompetenser kvarstår. Efter ca 1,5 år ute på avdelningarna har de allra flesta fortfarande inte fått någon ny befattningsbeskrivning. Företaget påminner respektive avdelning om att färdigställa befattningsbeskrivningarna så snart som möjligt. Lönetrappa Fiber Företaget presenterade en lönetrappa för Fiber där man fört in nya kombinationsbefattningar och en av befattningarna ger ett halvt lönesteg i tillägg, vilket Pappers invände borde vara ett helt steg. Frågan kommer att diskuteras vidare i en arbetsgrupp som ska se över betalningstillägg på hela fabriken. Lönerevision 2009 Företaget har överlämnat ett förslag på hur pengarna ska fördelas i år. Det som står i det centrala avtalet är 525 kr generellt lika för alla och 0,6% i lokal pott, vilket för vår del innebär 150 kr. Från dessa pengar ska dras avsättningar för pension enligt tidigare överenskommen modell samt differensen på de beräknade avsättningarna och det verkliga utfallet från förra året. De pengar som eventuellt blir kvar av den lokala potten ska sedan fördelas generellt och på lönespridning mellan lönegraderna. Därtill läggs en uppräkning av driftformstillägg. Vi ser goda möjligheter att vara klara med lönerevisionen framåt sommaren i år. Chef Interna Transporter MBL-förhandling har genomförts angående tillsättande av ny chef istället för Bengt Lindkvist som får en annan tjänst. Ny chef är Pär Hansson som har haft sin senaste anställning vid Sandvik. Pär tillträdde tjänsten 14/4. Chef Lut o kraft automation Det har även förhandlats om tillsättning av tjänsten som chef för Lut och kraft Automation. Ny chef blir Stefan Forsmark som tidigare jobbat på Instrumentmontage AB. Han har erfarenhet från Korsnäs både från K1-projektet och senare även på KEAB. Traineer En MBL-förhandling har genomförts angående genomförande av ett traineeprogram som tar sin början 1 september och annonsering skedde from 1/4. Vi framförde från samtliga fack att tidpunkten för detta var synnerligen olämplig då man samtidigt är mitt uppe i en process med personalneddragningar. Företaget valde dock att ändå genomföra traineeprogrammet. 6 juni Ett förtydligande har gjorts angående den lediga dag som erhålls att plocka ut någon gång under perioden 1/6 31/5 då 6 juni infaller under en helg. Detta gäller både daggående och intermittent 2-skift. Förhandlingskommittén

5 - 5 - Efter att de utpekade från företaget haft samtal med sina närmaste chefer, så har de flesta gått vidare för att inhämta så mycket information som det bara går innan man har tagit någon form av beslut. Träffat Roger Nyman för ett förslag till avtal Träffat Urban Enarsson och Max Mattisen för ekonomisk rådgivning Träffat omställningsföretaget, Utvecklingshuset upp till fem tillfällen. Allt detta på betald tid. Ni som inte fått betalt på ledig tid, skriv den faktiska tiden förutom det första samtalet med närmaste chef som då gav utkallelse om ni var ledig. Pappers avd 3 har haft möten vid 2+2 tillfällen på INFO-center där man vid senaste två tillfällena den 8/4-09 hade en Förbundsrepresentant med, Mats Jutterström som besvarade lite frågor om bl.a hur LAS hanteringen kan gå till. Här är vi idag, Lite information om läget vad gäller övertalighetsprocessen på företaget. Det är mellan 25 och 30 st som skrivit på avtal för avslut i företaget. Ca 6-8 som diskuterar om ett avslut i företaget. De resterande av de utpekade är på gång att lämna besked inom närtid Ca 6-8 st som flaggat till Pappers att de frivilligt vill göra ett avslut i företaget. Som det verkar så kommer det att bli en övertalighet på företaget. Det som händer i närtid är att företaget kommer att kalla Pappers till överläggning om vidare hantering. Vad som händer därefter är i dagsläget inte klart, men vi tror att LAS diskussionerna kommer att komma igång då. Vi återkommer med information i nästa Karskäring. Obs!!! Om någon vill ha någon från Pappers med i en diskussion med företaget om avslut i företaget så hör ni av er till Kjell Olsson Bo Myrberg Yngve Berglind Pappers Avd 3

6 - 6 - Pappers Fackliga sociala kommitté Korsnäs Gruppen som är till stöd för Pappers medlemmar I känsliga frågor. vid rehabiliterings utredningar, ekonomiska problem med rådgivare, personliga kriser så som arbetslöshet, utbrändhet, skilsmässa, dödsfall m.m, vid alkohol och drog frågor och vid Kränkande Särbehandling. m.m. Vårat kontaktnät inom och utanför företaget till hjälp för medlemmar. Bl.a.ALNA.(alkohol rådgivare) Bank, Polismyndigheten, Omställningsföretag, Företagshälsovården, Ekonomisk rådgivare, Företagspräst, Kvinnojouren, Försäkringskassan, Mansjouren, Arbetsförmedlingen och Bostadsförmedling. Vi garanterar högsta integritet. Kjell Olsson Annelie Nelson Göran Larsson Monica Kock Peter Ganz Tel: Pappers och Lasse Wåhlstedt från förbundet tycker att denna grupp och upplägg är väldigt intressant och vill att flera avdelningar från Sverige tar efter detta, antingen fullt ut heller bitar ur den, beroende hur stort företag det är och hur många ombud det finns på företaget och hur man jobbar med sådana här frågor. Kjell beundrar utsikten Därför bjöd Pappers och Skogsindustrierna in olika deltagare vid fyra olika tillfällen från denna grupp och arbetsställets huvudskyddsombud till en rehabiliteringsutbildning vid CFS anläggning i Marbella, i slutet på 2008 och i början på 2009 vid fyra olika tillfällen. Övriga deltagare från alla Sveriges avdelningar uppdelat Södra/Norra norrland Gävle/Dala +Östra Västra Södra Staffan Aminoff från Skogsindustrierna började att berätta lite historik om CFS anläggning i Marbella och hur den sedan har utvecklats till dagens verksamhet Som sedan 1995 har en arbetslivsinriktad rehabilitering i samarbete med rygginstitutet. Rehab: Rygg, Stress, Reumatisk, Stroke, MS, Parkinson m.m Kurser: Strategisk hälsoplan, PUFF(personlig utveckling) Hur förebygga stress, Vikt m.m Andra föredragshållare var bl.a. Lasse Wåhlstedt Pappers Jan-Åke Brorsson Metodicum, fd.vd i Försäkringskasseförbundet Anders Jansson Dala NLP Centra, om Svåra samtal Staffan Aminoff Utbildningen handlade bl.a. om Den Svenska sjukförsäkringen, Arbetsplatsens roll o ansvar., Vad kostar sjukfrånvaron. Samverkan fack/företag, Det Svåra samtalet Där har vi bl.a. redovisat vårat upplägg i denna kommitté, Bakgrunden till hur den kom till, Varför man skall ha en Fackligt Social Kommitté, Hur man bygger upp en sådan Vikten av ett bra och utvecklat kontaktnät och hur gruppen jobbar i dessa frågor. Vi hann även med lite sociala aktiviteter som besök vid Gibraltar vid en resa och vid ett annat tillfälle i en gammal Spansk genuin stad som heter Ronda. Kjell o Jan Grundelius tar fikarast Yngve B Kjell O Göran L Monica K

7 - 7 - Miljökursen april Handledare: Yngve Berglind Avdelning 3 Karskär Thomas Brännström Avdelning 2 Skutskär Deltagande bruk: Skutskär 2 st, Korsnäs 8 st, Fors 3 st, Kvarnsveden 2 st, Hallstavik 2 st, och Grycksbo 2 st. Deltagare: 19 st. Deltagare från Korsnäs: Peter Boström och Jonas Friberg Materialhanteringen, Roger Uppman och Ali Kocaarik PM 4-5, Annica Lindberg Lab. Dan Lomfalk PM 2, Per Holmberg Efterbehandlingen. Kursledarna är mycket positiva till att åter igen kunnat genomföra en Miljökurs för nyvalda skyddsombud inom Gävle/Dala distriktet. Förbundet backade på kravet att företagen skulle betala kursavgifterna till Miljökursen, vi kan bara hoppas att detta löser sig även i kommande utbildningar för skyddsombud. Miljökursens innehåll dessa tre första dagar var följande: Vad är hälsa. Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte bara frånvaron av sjukdom eller handikapp? Praktiskt arbetsmiljöarbete + grupparbete Skyddsombudsrollen + grupparbete Lagstiftningen med grupparbeten Kränkande särbehandling Lasse Wåhlstedt Förbundsanvarig arbetsmiljöfrågor i framtiden behandlade också Arbetsmiljökommitténs vidare arbete. Hemuppgift till nästa utbildningstillfälle: 8. Jämställdhet. Finns det någon jämställdhetsplan i företaget, lönekartering på befattning. 9. Den allvarligaste händelsen/tillbudet under på bruket, redovisning avdelningsvis. Som på sedvanligt vis så var stämningen på topp och vi ser redan fram emot nästa utbildningstillfälle som är den 18-20/5-09 Med vänliga hälsningar Yngve Berglind/ Thomas Brännström

8 - 8 - Styrelsen Bo Myrberg Ordförande Förhandlare VU Mats Linander Kassör Infoansvarig VU Kjell Johansson Sekreterare vice kassör VU Yngve Berglind 2 vice Ordförande, VU, förhandlare, Samordnande Huvudskyddsombud Tomas Hjalmarsson Studieorganisatör Förhandlare Kjell Olsson vice Ordförande Förhandlare

9 - 9 - Michael Wallin Ledamot Peter Karlsson 1 vice sekreterare Jämnställdhetsansvarig Leif Mellin 2 vice sekreterare Hans Höglenius ersättare Underhåll Annelie Nelson ersättare Massaproduktion Jonas Friberg ersättare Materialavdelningen Förhandlare Thomas Pettersson Ersättare Produktgruppen Förhandlare politisk ansvarig

10 Konstituering av styrelsen. I vice ordförande Kjell Olsson 2 vice ordförande Yngve Berglind Vice kassör Kjell Johansson Informationsansvarig Mats Linander Jämnställdhetsansvarig Peter Karlsson Politisk ansvarig Thomas Petersson Sekreterare Kjell Johansson I vice sekreterare Peter Karlsson 2 vice sekreterare Leif Mellin VU Ordförande, Kassör, Sekreterare, Infoansvarig och Sammankallande Huvudskyddsombud. Förhandlingskommitté Bo Myrberg, Yngve Berglind, Tomas Hjalmarsson, Kjell Olsson, Thomas Petersson och Jonas Friberg. Här är Pappers jämnställdhetskommitté Sammankallande: Peter Karlsson Övriga ledamöter Monica Kock Kjell Olsson Lasse Johansson Vi är en grupp som regelbundet ca 4 ggr / år har möten. Vi förbereder frågor från Pappers till den partssammansatta gruppens möten där alla fack och några från företaget sitter med. Det som är i fokus nu är jämställdhetspolicyn och jämställdhetsplan för år Det hittas på nätet under Verksamhetsstyrning / Samverkan fack företag. Rapporter kommer att komma i kommande Karskäringar vad vi sysslar med i övrigt. Pappers jämställdhetskommitté Peter Monica Kjell - Lasse

11 och... bjuder medlemmarna i avd 3 på ALLSVENSK FOTBOLL!!! Måndag 25 maj kl på Strömvallen Gefle IF vs AIK, Solna Vi står på sektion F på kortsidan mot Silvanum. Ingång från Gavleå-sidan Du kan beställa max 4 biljetter, dock deltar du bara med 2 i den första fördelningen. Fler erhålls om biljetter finns kvar efter fördelning. Beställ genom att mejla anstnr, namn, avd och antal biljetter till senast tisdag 5 maj. Besked om tilldelning ges per mejl och på KorsnäsNet/Medarbetare. Biljetterna ska vara avhämtade på expeditionen senast onsdag 20 maj. Styrelsen, avd 3

12 En rapport från Hej! Utbildningsdepartementet Pappers miljöutbildning Steg ett har redan genomförts och vad jag vet har allt förflutit på ett som vanligt bra sätt, Yngve B och Thomas B vet vad dom pysslar med. Steg två genomförs den maj och sedvanlig rapport med lite bilder kommer i kommande nummer av Karskäringen. Finansiering av Pappers miljöutbildning. Det har sedan den nuvarande regeringen tillträdde och efter att dom dragit in statliga bidrag till utbildning diskuterats om hur och av vem Pappers miljöutbildning skall finansieras. Spontant tycker jag att det vore på sin plats att arbetsgivaren stod för hela finansieringen av utbildningen. Pappers miljöutbildning syftar enbart till att utbilda skyddsombudet att sköta om arbetsmiljön på arbetsplatsen, detta vilket arbetsgivaren enligt lag är skyldig att ombesörja. Skyddsombuden har varit och kommer att vara en väldigt viktig del av skyddsarbetet på Korsnäs. Nu har man på Pappers tagit beslut att man tills vidare står för kostnaden för kursen samt mat och logi. Kostnaden för förlorad arbetsförtjänst regleras enligt FML (Förtroendemannalagen). Det känns bra att frågan nu äntligen funnit en lösning. Betalning vid fackliga studier. Pappers och Skogsindustrierna har träffat en överenskommelse rörande tillämpningen av förtroendemannalagens betalningsregler i samband med genomförande av Pappers- eller LO-kurser. Största förändringen är att FIP 2 ersatts av Lag och avtalskursen. Parterna har också kommit överens om ersättningsregler för övrig utbildningsverksamhet. Studier 2010! Jag fortsätter att påminna att planeringen för 2010 års studier pågår för fullt. Jag kommer att träffa ombudsgrupperna för att på så sätt ta reda på dom behov och önskemål som finns. Börja därför fundera redan nu om det finns några önskemål. Kontakta ditt ombud som diskuterar frågan på ombudsmöte och sedan träffar mig för vidare hantering. Man kan också skicka mig ett e-brev till märk brevet med utbildningsbehov Det är av största vikt att jag får reda på om det finns några behov och önskemål så att jag vet vilka studiebehov vi har i Papperstrean så att jag slipper sitta och gissa. Det är lättare att pricka rätt då alla hjälper till. Vår studiekommitté kommer sedan att gå igenom allt varpå studieorganisatörerna i Gävle-Dala- distriktet träffas för att sammanställa våra önskemål till Förbundet och LO. Aktuella utbildningar: Pappers miljökurs maj (steg 2) i Älvkarleby. Ekonomiutbildning för kassörer och revisorer 1-5 juni på Runö folkhögskola. Inbjudningar till dessa utbildningar har som vanligt skickats ut via e-post till ombuden. En liten hälsning till alla motorcykelåkare. Kör försiktig, det är fortfarande mycket lösgrus och annat sattyg som gör vägbanan hal. En liten hälsning till alla övriga trafikanter. Tänk på att det nu kommit ut många motorcyklister och mopedister så var försiktig ute i trafiken. Tomas Hjalmarsson Din Studieorganisatör

13 Läkarvårdsfonden Informerar Vid Läkarvårdsfondens årsmöte fick styrelsen följande sammansättning: Yngve Berglind, Pappers Ordförande Kjell Johansson, Pappers Vice Ordförande Magnus Jonsson, Pappers Ersättare Dan Alm, Ledarna Sekreterare Kent Eriksson, Ledarna Ersättare Annika Windh Unionen Ledamot Anders Karlsson Sveriges Ingenjörer Ersättare Thomas Press, Företaget Adjungerad Hans Norrbelius Föreståndare + Kassör Adjungerad Revisorer: Göran K Larsson Bo Åhrman Revisorersättare: Göran Skog Bengt-Göran Näslund Förutom de stadgeenliga frågorna kan nämnas att Kenneth Ifwer Försäkringskassan informerade om gällande sjukskrivningsregler from Verksamhetsberättelsen i övrigt kan Du ta del av under ordinarie exp.tid torsdagar Vi återger slutorden i Styrelsen följer den uttalade målsättningen att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen och den målsättningen kvarstår inför kommande år. OBS Läkarvårdsfondens expeditionstid: Helgfria torsdagar Skärtorsdag och torsdag före midsommarafton och hela juli är expeditionen stängd. Vi önskar er alla en riktigt solig och sjukdomsfri sommar. Läkarvårdsfonden

14 Berättelsen om Myran Myran var flitig och gillade sitt jobb. Ledaren Lejonet, blev överraskad när han fick se att myran var effektiv utan arbetsledning, Han tänkte, om myran är så effektiv utan arbetsledning, skulle myran vara ännu effektivare med arbetsledning Lejonet anställde Gräshoppan som hade ledarskapsutbildning och var känd för sina grundliga rapporter Gräshoppans första uppdrag var att skapa ett arbetsschema. Han behövde även en sekreterare för att föra anteckningar Och han anställde spindeln för att hålla reda på arkivet och svara i telefonen. Lejonet var exalterad av de rapporter som kackerlackan lämnade, och bad honom att göra diagrammen över produktionen, och analysera utvecklingen. Dessa dokument kunde Lejonet visa sin chef. Kackerlackan var tvungen att köpa en dator... Och anställa flugan för att ansvara för IT-avdelningen. Myran, som var tidigare en glad och produktiv arbetstagare, hatade sitt nya jobb, han var ju tvungen att gå på olika kurser och beskriva sitt arbete i olika rapporter och registrera avvikelser! Lejonet tyckte att det var en hög tid att anställa en chef till enheten där Myran jobbade. Chefsjobbet gavs till Bromsen, vars första insats var att köpa en fin matta och en ergonomisk arbetsstol till kontoret. Den nya chefen, Bromsen, behövde naturligtvis en dator och en personlig assistent för att kunna framställa en plan att optimera arbetet och budgeten

15 Enheten där Myran jobbade var inte längre en trevlig arbetsplats, alla var irriterade och oroliga för sin framtid... Då föreslog Bromsen till Lejonet att man borde göra en arbetsmiljökartläggning Det framkom att Myrans enhet hade högre kostnader och produktiviteten hade minskat. Då anställde Lejonet Ugglan, en välrenommerad konsult som skulle göra en undersökning och lämna förslag på förändringar. Ugglan granskade verksamheten i tre månader och fick fram en gigantisk rapport vars resultat visade att : Det finns för många anställda... Gissa vem Lejonet avskedade först? Naturligtvis Myran då rapporten visade att han led av brist på motivation och hade en negativ inställning. Figurerna i denna berättelse är fiktiva och har inget samband med verkliga personer på din arbetsplats. Eventuella likheter är bara en slump... Slut på sagan.

16 Ekmanska stiftelsen, Gävle Nu är det åter dags att söka bidrag igen Ekmanska stiftelsen ger: Möjlighet till ersättning i samband med anhörigs (make/ maka /sambos/ minderåriga barns) fördyrade sjukvårdskostnader alternativt ömmande fall i familj i sådana fall där ingen annan ersättning utges från kommun eller stat. Möjlighet finns att söka ersättning för minderåriga barns glasögonkostnader alternativt andra hjälpmedel. Möjlighet finns att söka ersättning för make/ maka /sambos/ minderåriga barns kostnader i samband med förebyggande hälsovård. Möjligheten att söka ersättning för barns lägerverksamhet finns. Så har du kostnader, lämna in din ansökan. Ansökan lämnas till Personal/Britt-Marie Ågren, tfn Vi vill ha in din ansökan senast den 31 maj Ekmanska stiftelsen Hjälp önskas! Jag är sedan Papperstreans årsmöte ensam i redaktionen. Vill du vara med eller känner du någon som vill hjälpa till. All slags hjälp är önskvärd till exempel att införskaffa material till tidningen sammanställa tidningen eller att distribuera ut den på fabriken. Hör av dig till mig så kan vi diskutera vad du kan hjälpa till med. Kjell Johansson

17 Målsponsringen I år spelade fotbollslagen för 20:e året i fotbollscupen, till minne av Malin Andersson som spelade med IK Huge F87. Tillsammans gjorde vi 209 mål och varje mål var värt 591 kr. 54 lag spelade i 20 timmar och gav sitt stöd i 75 matcher fotboll. Med entré och målsponsorer så kommer vi att kunna överlämna kr till Malins minnesfond vid nästa års cup. Under 18 år har Valbo FF och Huge tillsammans med andra föreningar spelat 1666 matcher i 392 timmar, gjort mål och spelat in kr till Barncancerfonden. I år var det 144 Korsnäsare med i målsponsringen. utmaningen som Räddningstjänsten drog igång slutade med att F-skiftet fick ihop 58 kr och D-skiftet 57 kr trea kom Räddningstjänsten med 24 kr. Ett unikt samarbete detta år när Nicklas Bäckström, Jens Lundqvist och Börje Salming var med och stöder med matchtröjor, klubbor och boll med autografer som vi lottade ut i målsponsringen. Det blev en lyckad fotbollscup! Dragning för Korsnäsanställda Priserna skänkta av Sociala Fonden 1:a pris En vecka i någon av Fondens stugor i Sverige. Roger Uppman Team 4-5 D-skiftet 2:a pris En tvådygnsvistelse i en av Stockholms eller Göteborgslägenheterna. Roger Hagman GFSD Dragningsförrättare: Tarja och Agneta på 152an Ulf Olsson och Räddningstjänsten Ann Hägglund och Eva Söder D och F-skiftet och övriga korsnäsare Papperstrean, Agneta och Tarja Sociala Fonden, Målsponsorerna Tillsammans hjälper vi barn med cancer VALBO FF Roger Hallqvist

18 maj-firandet Socialdemokraterna i Bomhus hälsar alla välkomna till Folkets Hus i Bomhus kl Carina Blank besöker oss och Arthur frid & Ola Berggren sjunger och spelar. Fika 20 kr.!3.00 åker vi till Folkets Hus i Gävle för plakatmålning är det avmarsch till Slottstorget där det blir tal av Peter Hasch Gävle AK Jens Nilsson kandidat till Europaparlamentet Fanny Eriksson SSU Hans Wahlström LO Välkomna Nyheter i Shopen Nu har vi JEANS i tumstorlekar! Svarta Lacrozz Blå stentvättade Trosor av bambu Leggings för dam Walkingsocka med Outlast* 195 kr 159 kr 45 kr 35 kr 49 kr Öppet måndagar och onsdagar * Outlast är ursprungligen utvecklat för att skydda astronauter mot temperaturskillnader i rymden. Värmer när det är kallt kyler när det är varmt! Ulf Westin Tel:

19 Gyllene omslagspapper Jag fick detta från en vän, som fick två saker att välja mellan. Det sa mig att även jag hade två saker att välja mellan. J ag har valt. Nu är det Din tur att välja. Historien handlar om en mamma som för en tid sedan skällde på sin 5 åriga dotter för att hon slösade på en rulle med dyrt guldfärgat omslagspapper. Pengar var det ont om och hon blev ännu mer upprörd når hon säg att dottern använde papperet till att dekorera en ask som hon placerade under julgranen. Hursomhelst, den lilla flickan gav presentasken till sin mamma nästa morgon och sade, Den är till dig, Mamma. Mamman blev generad för hennes tidigare ilska mot flickan, men hennes ilska blossade upp igen när hon öppnade presentasken och såg att den var tom. Hon sa till sin dotter med harm i rösten. Vet du inte unga dam, att när du ger bort en present är det meningen att det skall vara någonting i paketet? Hon hade tårar i sina ögon och sa, Men, Mamma, den är inte tom! Jag blåste kyssar i den tills den blev full. Mamman blev förkrossad. Hon föll på sina knän och slog armarna om sin dotter och bad henne om förlåtelse för hennes obetänksamma ilska. En kort tid senare tog en olycka dotterns liv, och det sägs att mamman behöll den gyllene asken bredvid sängen för resten av hennes liv. När hon kände sig nere eller mötte svårigheter öppnade hon asken och tog ut en inbillad kyss och mindes kärleken från barnet som hade lagt kyssarna däri. Så du har nu två val: Sprid detta vidare till dina vänner, eller Glöm det här och agera som om detta inte berörde ditt hjärta. Som du ser, jag valde första alternativet.

20 Äntligen finns på Internet! Surfa in på...

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 1 Verksamhetsberättelse 2011 Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avdelning 3 Karskär Årsmötet 2011 På Olles restaurang i Gävle sidan 2 -Verksamhetsberättelse 2011

Läs mer

Ordföranden har ordet Billerud och lönesättning. sidan 3-4. Förhandlingar Vad har hänt under sommaren. sidan 5

Ordföranden har ordet Billerud och lönesättning. sidan 3-4. Förhandlingar Vad har hänt under sommaren. sidan 5 - 1 - Nr 5 Augusti 2012 Årgång 29 Ordföranden har ordet Billerud och lönesättning. sidan 3-4 Förhandlingar Vad har hänt under sommaren. sidan 5 Miljökursen Vad hände? Fina bilder sidan 6-7 Wiberg Minnesord

Läs mer

Ny ungdomsansvarig i Papperstrean Andreas Lindholm

Ny ungdomsansvarig i Papperstrean Andreas Lindholm - 1 - Nr 7 november 2012 Årgång 29 Ordföranden har ordet Återhämtning, varsel, avtal och bemanning. sidan 3-4 Förhandlingar Vad har hänt sen sist? sidan 5-6 Medlemsdialog Micke Jansson har varit här sidan

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Nr. 1 2012. Kom ihåg! Äggpromenaden på långfredagen

Nr. 1 2012. Kom ihåg! Äggpromenaden på långfredagen Nr. 1 2012 Vad sa ni till mannen där borta? - Jag sa, att han skulle arbeta fortare. - Vilken rätt har ni att befalla över honom? - Jag betalar honom för det. - Hur mycket betalar ni honom för det? - 10

Läs mer

Mikael gillar stora kranar sidan 6

Mikael gillar stora kranar sidan 6 Byggettan tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 42, nr 2, april 2010 Mikael gillar stora kranar sidan 6 Avtalsrörelsen sidan 4 Johan kommenterar Stor skillnad på rut och rot I skrivandets stund har

Läs mer

önskar Pappers avd. 96

önskar Pappers avd. 96 http://webnews.textalk.com/pappers96 Nr.1 2014 Någon har haft flygövningar av det mer lekfulla slaget, man har antagligen fått en gratistankning. Och en av byggnaderna på Gruvön har fått en gloria... Häng

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap-

InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap- Sommar 2009 InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap- Foto: Roger Berglund Ett gäng glada hamnarbetare på väg ut till dagens arbete. Eller? Ordföranden har ordet: När allt är klart och livet

Läs mer

FACKTUELLT. Terminal. Avtalet dröjer. Styrkedemonstration mot Postens nedskärningar. Lean på modet. Jämställdhet

FACKTUELLT. Terminal. Avtalet dröjer. Styrkedemonstration mot Postens nedskärningar. Lean på modet. Jämställdhet Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta Postterminal och Tomteboda Brev! Nr 3/juni 2012 Avtalet dröjer M Avtalet om löner och andra villkor löpte ut den 31 maj. När Facktuellt lämnas till tryckeriet

Läs mer

PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se

PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 2- juli 2011 EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA Therese Mattsson utnämnd till ny Generaltulldirektör Återbesök i Ryssland

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 4 / 2005 Fast i låglönefällan Eva Söderman verkar uppgiven och har insett att den löneökning som hon behöver för att kunna

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är.

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan KAN MAN MÄTA ARBETS- FÖRMÅGA? Intervjun: TUSEN- KONSTNÄR I BLEKINGE NY PENSIONS- MYNDIGHET Örebrofolket är Problemlösarna:

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 3 Juni 2014 Ansvarig utgivare: Anders Johansson VAD TYCKER DU OM SAMMANSLAGNINGEN

Läs mer

RALS 2010-2012 Så blev den KRÖNIKÖR: DEBATT REPORTAGE. Anders Carlberg: Relationer är A och O. Stämman: Morgan Johansson och Lena Nitz

RALS 2010-2012 Så blev den KRÖNIKÖR: DEBATT REPORTAGE. Anders Carlberg: Relationer är A och O. Stämman: Morgan Johansson och Lena Nitz POLISEN FACKLIG TIDSKRIFT FÖR POLISFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Nr 1 april 2012 RALS 2010-2012 Så blev den DEBATT Johan Svanestrand: Vilket ledarskap har vi inom Polisen? REPORTAGE Stämman: Morgan Johansson

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett 2 Mars 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett Sid 22-23 Facket blev en s j ä l v k l a r h e t Sid 5 OPINION P Jaga

Läs mer

Peter om lobbying för musik

Peter om lobbying för musik MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 2 2014 Anställda som B-lag ATT MÖTAS FACKLIGT Slutet för flygverkstaden i Ronneby NY FÖRENINGSSTRUKTUR Peter om lobbying för musik Ledaren:»Vi hoppas naturligtvis

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

2/13. Överdirektör med liberala värderingar. Helena Dyrssen. Åtets tränare på Ledarskapsdagarna FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET

2/13. Överdirektör med liberala värderingar. Helena Dyrssen. Åtets tränare på Ledarskapsdagarna FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET 2/13 FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET Helena Dyrssen Överdirektör med liberala värderingar Åtets tränare på Ledarskapsdagarna ORDFÖRANDEN HAR ORDET AVTAL Personer som har höga arbetskrav

Läs mer