Svensk Trafiktidning. Ulrik Bergman och Bengt Skärlen. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Trafiktidning. Ulrik Bergman och Bengt Skärlen. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg"

Transkript

1 vensk Trafiktidning 3 Juni 2009 Årgång 90 Ulrik Bergman och Bengt kärlen mötesordförande resp bitr mötesordförande vid TJ förbundsfullmäktige n tidning för medlemmar i aco-förbundet Trafik och Järnväg

2 ledare är god sed och praxis inte tillämpas et är parternas gemensamma uppfattning att ökad lönsamhet, produktivitet och utvecklingskraft i företagen samt stabila och förtroendefulla relationer mellan de lokala parterna utgör avgörande förutsättningar för ökad konkurrenskraft och tillväxt. Med denna välformulerade text inleds de gemensamma utgångspunkter som utgör basen för det centrala löneavtalet T vensk Teknik och esign. Verkligheten vid ett företag där TJ och veriges Ingenjörer har hundratals medlemmar är att den lokala arbetsgivaren i en region ensidigt inte bara lagt ut hela lönepotten utan samtidigt meddelat de anställda den nya lönen. etta gjort inför de lokala löneförhandlingar som skulle inledas med aco-föreningen. rbetsgivarens agerande är ett brott mot kollektivavtalet och en fullständig okunnighet om vad som påverkar förutsättningarna för att klara konkurrens och generera vinst. et strider också mot god sed och praxis i relationerna mellan lokala arbetsgivare och arbetstagare. ftersom bolaget är statsägt är det ett intresse för varje medborgare att företaget sköts på ett professionellt sätt. et talas mycket om att medarbetarnas utbildning och utveckling är av stor betydelse för företagets produktivitet och förnyelse. et talas mindre om vad den chef kostar som missat hur goda relationer mellan företag och fack etableras, underhålls och utvecklas. Jan sandgren redaktion vensk Trafiktidning r 3. Årgång 90. Juni 2009 edaktion: Box 2131, tockholm Besöksadress: Lilla ygatan 14 Telefon, kansli: Telefontid: Mail: nn-charlott Juliusson Mail: Jan andgren Mail: tig Blomberg Mail: ören vensson Mail: nsvarig utgivare: Jan andgren Hemsida: Produktion: Printing Malmö B Tryck: Printing Malmö B Fotograf, omslagsbild: Christer Hammarström Tidningen påtar sig inte ansvar för artiklar, bilder etc, som utan föregående beställning eller uppmaning sänts till redaktionen från andra än medlemmar i TJ. 2

3 Personaldirektören vid Banverket väljer gummistövlar före högklackat Jag träffade Gunilla jefors-lublin på Kungsbron i tockholm en lite ruggig vårdag. Jag hade bestämt tid med henne för en intervju och vi bestämde oss genast för att genomföra intervjun i det så kallade unda huset vid Kungsbron där Banverket bland annat inhyser driftcentralen för tockholmsområdet. Gunilla är personaldirektör vid Banverket med ansvar för övergripande personalfrågor. Jag frågar vad som krävs för att bli personaldirektör vid Banverket. Jag har en juridisk kandidatexamen inom arbetsrätt vid tockholm universitet. et är viktigt idag med en bra utbildning för att få utvecklande arbeten, men det är också viktigt att skaffa sig lämplig erfarenhet. Jag har arbetat vid förhandlingsenheten inom J och vid Kronofogdemyndigheten i tockholm. essutom har jag varit förbundsjurist inom ett fackförbund, personalchef vid ett tryckeri i tockholm och arbetsrättjurist vid Banverket. Ville bli flygvärdinna Har du alltid velat arbeta med personalfrågor? ej, när jag var liten ville jag bli flygvärdinna. Hur kommer det sig att du började på Banverket? Jag blev faktiskt kontaktad av en facklig företrädare, som rekommenderade mig att söka arbete vid Banverket. Med tanke på min fackliga bakgrund gjorde det mig extra glad att det var en facklig företrädare som tog kontakt med mig. Min erfarenhet som förbundsjurist, där man behöver ha förmågan att kunna prata med både chefer och medarbetare på ett sätt som gör att man kan skapa förtroende, tror jag bidrog till att jag senare fick en anställning vid Banverket. et syns att Gunilla trivs med livet och hon lyser upp när vi pratat om hennes arbete. en ena dagen är inte den andra lik och jag får arbeta med både små och stora frågor. etta och att jag tillsammans med andra duktiga medarbetare och fackliga före trädare får utveckla de strategiska personalfrågorna inom Banverket, gör att jag känner stor tillfredsställelse med mitt arbete. ätverk och karriär är viktigt Gunilla berättar om vikten av att ha ett nätverk. Mitt bästa nätverk är Irma-gänget, som är ett kvinnligt nätverk. Irma betyder det starka och det kännetecknar också de kvinnor som ingår i nätverket. Vi träffas ungefär 4 ggr/år och inleder ofta med ett seminarium. Kvällen brukar sluta sent. ätverket har varit ett andningshål för mig, både som människa och ledare. Jag har också en personlig coach, som jag träffar en gång i månaden. Min coach hjälper mig att utveckla mitt ledarskap och ibland hantera svåra situationer som kan uppstå i mitt arbete. Har det faktum att du är kvinna påverkat dina möjligheter till utveckling? Ja, det har påverkat mig på ett positivt sätt. är jag började min karriär som arbetsrättsjurist dominerade männen inom förhandlingsområdet. Önskemålen om fler kvinnor hjälpte mig nog att komma in på den arbetsmarknaden. Facket behöver utveckla Hur ser du på fackets roll? För mig har facket alltid varit en nödvändighet, både för medlemmarna och för att utveckla verksamheten. Facket behöver dock modernisera sin syn på sitt uppdrag. et handlar idag inte bara om att sköta traditionella löneförhandlingar, utan facket måste också vara med och utveckla anställ- ningsvillkor som passar enskilda individer. amverkansavtal kräver också större engagemang av de fackliga företrädarna. et gäller att medverka till utvecklingen av verksamheten. et bidrar till de anställdas trygghet. sören svensson BBVL Vinter ommar apport Let s dance Bil Tåg Vin Öl Korv Pizza Hemmakväll Gå på lokal Bastu Bubbelbad Högklackat Gummistövlar BBFKT Ålder: 47 år Familj: ambo och fyra barn, varav två fortfarande bor hemma. Bor: Lägenhet i Hammarby jöstad och en övernattningslägenhet på 17 kvm i Falun. tyrkor: Jag är envis och har en förmåga att få med alla på tåget. Utvecklingsområden: tt utveckla mitt ledarskap, vilket jag tycker alla ledare kontinuerligt ska göra. Fritidsintressen: Helst åker jag till mitt lantställe på Gotland. nnars tar jag promenader och kopplar av framför TV:en. Motto: tt ta tillvara på vardagen. Jag vill inte leva enbart för semestern utan vill känna att jag lever även under övriga delar av året. Foto: ören vensson 3

4 FF 2009: Plattform 2009 skapar gemensam syn Foto: Jan andgren Med sol men utan pukor och trumpeter gemomförde TJ ett arbetsmöte med förbundsfullmäktige, FF i dagarna två i slutet av maj. Lotta Juliusson genomförde sitt första FF som förbundsordförande och markerade vikten av en gemensam syn på TJ det som vi nu kallar Plattform Hampus Åqvist, rriva Plattform 2009 är en fortsättning på det arbete som ledde till en ny och tydlig grafisk identitet för TJ förra året. yftet med Plattform 2009 är att staka ut vägen mot ett ännu tydligare, starkare och attraktivare TJ. esan börjar nu genom att FF-ombuden gav klarsignal. TJ ska upp i utkikstornet och få överblick, beslutsunderlag och framförhållning. Vi ska klararea sambanden och skapa framförhållning. Vi ska samordna och prioritera resurser och aktiviteter. et går inte att göra allting på en gång! ärför ska vi ta ett område i sänder. Vi ska identifiera intressenter, medlemmar, omvärld, konkurrens (från andra fackliga organisationer), kommunikation, organisation, marknad. llt ska leda till TJ idé TJ erbjudande TJ mål. et blir mycket vad och hur. Vi börjar inte från ruta noll, utan avsikten är att identifiera och tydliggöra så att TJ blir än vassare. I vårt erbjudande ska även fortsättningsvis ingå kompetens, trygghet, försäkringar, bättre arbetsvillkor, -kassa, närhet till medlemmarna, branschkunskap, engagemang, nätverk, närvaro. et var också engagemang som präglade ombudens inlägg och det blev en mycket bra diskussion. et råder ingen tvekan om att det här är ett fullständigt nödvändigt arbete som kommer att kräva både rynkade pannor och en och annan svettdroppe. Och klarsignal blev det! Vad annat? 4

5 Foto: Jan andgren Lotta Juliusson; mycket att stå i som ordförande edvanligt behandlades verksamheten för föregående år, revisorerna godkände och ombuden gav ansvarsfrihet. tyrelsen kunde andas ut! är det gällde medlemsavgiften hade förbundsstyrelsens förslag om höjning med 15 kronor bättrats på till 20 av motionären TJ-föreningen vid Banverket. tyrelsen jämkade sig glatt uppåt och full enighet rådde. ärmed höjs medlemsavgiften för aktiva medlemmar i TJ från 170 kronor till 190 per månad fortfarande en i jämförelse relativt låg avgift. Höjningen sker från den 1 januari Med det beslutet i ryggen kunde också budgeten för 2010 fastställas nästan utan diskussion. Omslutningen blir 8.3 miljoner kronor. är det gällde valen ställde alla upp på valkommitténs förslag. Kommittén med Mikael Prenler i spetsen kan därmed sägas ha gjort ett gott arbete. yvalda suppleanter i förbundsstyrelsen är Björn ordh, TJ-föreningen vid Green Cargo och Åke lexandersson, TJ-föreningen vid Banverket. Omval skedde av Thomas Franzon, TJ-föreningen vid Jernhusen och Gunnar Melin, TJ-enheten vid -train. yvalda suppleanter i förbundsstyrelsen är va Franzén, TJ-föreningen vid uromaint, Monica Landström, TJ-föreningen vid Green Cargo och Lindha Kroon, TJföreningen vid Vectura. tt annat val som var lätt att göra var valet av Örjan rsson till hedersledamot i TJ. Med 22 år vid makten som förbundsordförande var saken helt klar. Utöver mötesförhandlingar gavs det rikliga tillfällen till mingel och nya kontakter mellan ombud från TJ föreningar och enheter en nog så viktig verksamhet för att förbundet ska gå i takt. j heller tvingades någon lägga sig med tom mage på kvällen! Hur är det då att vara ombud på TJ förbundsfullmäktige? Frågan ställdes till första bästa som passerade redaktören och det råkade vara Hampus Åqvist från TJ-enheten vid rriva i Malmö: -et känns viktigt att vara här och företräda medlemmarna och påverka vilka beslut som fattas på mötet. et är även ett ypperligt tillfälle att knyta kontakter med och få erfarenheter från alla trevliga TJ-kamrater som är här, säger Hampus och försvinner i vimlet. Jan andgren 5

6 i marginalen För höga övertidsuttag vid BFirst pårtrafikavtalet liksom ett flertal andra avtal ger arbetsgivaren en möjlighet att ta ut högst 200 timmar i övertid på ett år. Ytterligare övertid kan tas ut efter att lokala kollektivavtal träffats med berörda fackliga organisationer. För vissa kvalificerade personer kan arbetsgivaren göra direkta överenskommelser med arbets tagaren utan facklig inblandning. Vid BFirst har man redan under våren passerat 200 timmar och velat överenskomma med TJ om ytterligare stora övertidsuttag för vissa anställda. TJ förutsätter att BFirst nu inser hur och varför avtalstexten är som den är. edan 200 timmar i övertidsuttag under ett helt år är en hård belastning. Om det koncentreras till ett fåtal månader i början av året är det direkt skadligt. Med det arbetsmiljöansvar som åvilar arbetsgivaren vore det klokt att se över organisation och bemanning i stället för att äventyra medarbetarnas hälsa. et är också ett dåligt försvar att säga att de anställda gärna tar övertid för att stärka kassan. TJ följer utvecklingen och har även tagit upp frågan med lmega. Jan andgren Foto: Markus andgren et tycks bli en giftig avtalsrörelse här en blå giftgroda, så pass upp. Inga löneökningar 2010? lmegas vd Jonas Milton ställer sig glatt bakom påståenden som att facket bör ompröva sina reflexmässiga roller som kravmaskiner. et skapar inga goda förutsättningar inför 2010 års avtalsrörelse som drar igång efter sommaren. TJ som har lmega som motpart på flera avtalsområden är inte särskilt imponerad av arbetsgivarnas reflexmässiga uttalanden. TJ är mycket intresserat av att skapa förutsättningar för ökad lokal lönebildning och har medverkat till att öppna upp för till exempel lönesättande samtal en form av förhandling mellan chef och medarbetare om medarbetarens lön. Vi har lagt ned kraft på att utveckla instrument och förutsättningar i samverkan med TJ lokala organisation för att TJ föreningar och enheter tillsammans med sina företag ska kunna införa lönesättande samtal. Vi tror på idén i grunden. Men det åtgår ju två för att dansa tango! Med få undantal har företagen inom lmegas spårtrafikavtal varit ointresserade att utnyttja möjligheten till att därigenom förbättra den lokala lönebildningen något som lmega-vdn anser vara så viktigt. et centrala avtalet har under tre års lönerevisioner möjliggjort en ökad lokal lönebildning. Med vad händer? Jo, ett tröstlöst harvande med så kallad traditionell förhandling där fack och företag förhandlar som tidigare. anningen är att så länge lmega inte ens kan sälja hem förutsättningarna för en längre gående lokal lönebildning än traditionella förhandlingar till sina medlemsföretag finns inte någon tillit från TJ sida för sifferlösa avtal. lmega har således bollen själv. Och den är spelbar. TJ tidigare överväganden att diskutera sifferlösa centrala avtal även på privat sektor (aco- har det med rbetsgivarverket på statliga sektor) känns efter arbetsgivarutspelet tämligen avlägset. Förhandlingar bygger ju på ömsesidig respekt och avtal som parterna tar gemensamt ansvar för att utveckla. TJ tror således inte på nollöneavtal eller sänkta löner. Om inte företagen kan överleva och generera vinst på annat sätt än med nollöneavtal är inte verksamheten sund. et är i stället ofta så att just i tuffa tider är det svettigare än någonsin för medarbetarna och det bör belönas. Centrala arbetsgivarorganisationer och dess storföretag har plösligt glömt sina egna förklaringar till krisen, nämligen att det främst är efterfrågan som är för dålig. å är det en märklig strategi att ropa efter oförändrad eller sänkt lön. fterfrågan stimuleras bäst med högre löner. Jan andgren 6

7 Integritet i arbetslivet Integritetsutredningen, ledd av ordföranden Cathrine Lilja Hansson, vill stärka skyddet för arbetstagarens personliga integritet och göra det lika för privat och offentlig sektor. Ännu så länge är det ett lagförslag. Här är en liten del av innehållet. För att åstadkomma ett heltäckande skydd mot obefogade integritetsintrång införs en generell bestämmelse om förbud mot integritetskränkande åtgärder. Bland exempel på åtgärder som kan ha en påtaglig integritetspåverkan kan nämnas att arbetsgivaren Lyssnar på arbetstagarens telefonsamtal genom s.k. medhörning Genomför in- eller utpasseringskontroll Genomför personlighetstest nvänder sig av analog kameraövervakning Punktmarkerar en arbetstagare ystematiskt utfrågar en arbetstagare om privata förhållanden. Mikael Prenler, valkommittén Åtgärderna ska vara förbjudna om de inte vidtas för ett berättigat ändamål och framstår som ett godtagbart ingrepp i arbetstagarens personliga integritet i förhållande till ändamålet. Laget förslaget innehåller dessutom Ändringar när det gäller personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen Förbud mot att begära vissa registerutdrag n uttrycklig reglering om när det är tillåtet att kräva medicinska undersökningar. lutligen framgår att det är viktigt att arbetstagare känner till vilka åtgärder som vidtas och att de får delta i besluten om vilka åtgärder som ska få vidtas och hur de ska utformas. Här betonas att de fackliga organisationerna har en viktig uppgift att fylla. För den som vill läsa mera om förslaget hänvisar jag till OU 2009:44. stig BlomBerg ören vensson, vice ordförande Tillgänglighet tt här icke namngivet annat aco-förbund än TJ lär meddela på telefonsvararen att frågor om medlemskap, inkomstförsäkringar mm besvaras mellan Har den besvärande globala ekonomiska situationen fått den följdverkningen att vissa fackliga förbundskanslier dragit ned på arbetstiden? TJ svarar på motsvarade frågor i stort sett mellan om man ringer kansliet eller någon av ombudsmännen. I förbigående kan nämnas att TJ har betydligt lägre medlemsavgift än det icke namngivna förbundet. Jan sandgren Inrangeringsförhandlingar i Värmland I december tar Tågkompaniet över Värmlandstrafiken från Merresor, som ägs 50/50 av J och Veolia. TJ har medlemmar såväl i Värmlandstrafiken som vid Tågkompaniet och deltar i inrangeringsförhandlingarna. Trafikavtalet är värt ca 60 miljoner kronor per år och gäller nio år. i marginalen Jan sandgren ubbelanslutna TJ-Jusekmedlemmar Jusek höjer sin medlemsavgift från 206 till 222 kronor per månad från den 1 juli. et är också den avgift som dubbelsanslutna medlemmar TJ- Jusek betalar. en clearar TJ och Jusek mellan förbunden. Jan sandgren Karin yberg, förbundsstyrelsen Foto Jan sandgren 7

8 i marginalen aco ökar TJ ökar ökar och minskar aco ökar medlemsantalet och passerar möjligen under året. Ökningstalet ligger på ca per år. TJ ökar också sakta men säkert när det gäller aktiva medlemmar. en 1 juni var vi uppe i vilket är ca ett hundra fler än för ett år sedan. å många har vi inte heller varit förut. Våra medlemmar finns på alla ställen i vår bransch och är anställda vid ca 200 olika företag. Vid ca 25 av dessa företag har TJ fler än 20 medlemmar. både ökar och minskar. et är lovvärt som det fördelar sig just nu. Ökningen som är kraftig gäller medlemstillströmningen. en angenäma minskningen gäller avgiftens storlek, där den sänks från 140 kronor per månad till 90 kronor per månad från den 1 juli. Vad är en CM? fter det att järnvägslagstiftningen i flera omgångar reformerats och skiljt på infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag blev det vid sidan av dessa i december 2008 även infört ett nytt rättssubjekt i det så kallade järnvägssäkerhetsdirektivet - direktiv 2008/110/G om ändring av direktiv 2004/49/G. nledningen var att de överenskommelser som gällt tidigare t.ex. IV idag är ersatta med dels tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (T) för de tekniska kraven och dels ett avtal kallat GCU (General Contract of Use) vad gäller den civilrättsliga delen mellan järnvägsföretag och externa fordonsinnehavare. Vad kommissionen och marknaden inte hade insett var behovet av att tydliggöra fordonsinnehavarnas långsiktiga underhållsansvar och konsekvenser för de som missköter sig. Idag kontrolleras järnvägsföretagens säkerhetsstyrning av egna vagnar via säkerhetsintygen. xterna godsvagnar så kallade privatvagnar ska nu även omfattas genom ett tillståndssystem. enne blir då CM (ntity in charge of Maintenance) eller underhållsansvarig enhet på svenska. - uropeiska järnvägsbyrån har en arbetsgrupp som nästa vår lämnar rekommendationer hur arbetet ska ske i medlemsstaterna. enast 24 december 2010 ska detta regelverk ha genomförts i U:s medlemsstater. Transportstyrelsen bereder frågan tillsammans med äringsdepartementet. ulrik Bergman, transportstyrelsens tj-förening och svensk representant i ecm-arbetet Ulrik Bergman, Transportstyrelsen Jan sandgren ndreas Hasle omvald Vid vår danska systerorganisations HK Trafik & Jernbanes delegeretmöte motsvarigheten till TJ förbundsfullmäktige omvaldes ndreas Hasle som formand, d v s ordförande. Jan sandgren 8 ya i F; Björn ordh, Green Cargo och Åke lexandersson, Banverket Torbjörn kedahl, tockholmståg

9 TJ frågar Gott ledarskap Vad är det bästa med ditt företag? Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljö området med venskt äringsliv, LO och PTK som huvudmän. eras uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. I en av deras böcker framgår att i det goda ledarskapet ingår till exempel att: Tycka om människor Tycka om att leda Vara lyhörd Vara förtroendeingivande Vara ansvarstagande obert hn, Veolia kapa förutsättningar för utveckling Kunna och våga se signaler på konflikter Ha mod att lyfta svåra frågor Ha förmåga att vara visionär tala om hur det ser ut när det är som bäst. I många fall är det chefer som är ledare men det finns även andra, informella ledare. Ovanstående krav gäller naturligtvis även för dessa personer. För chefer gäller dessutom att det finns en mängd andra krav. et kan gälla verksamhetsansvar, ekonomiskt ansvar och personalansvar. et är inte lätt att vara chef. stig BlomBerg usanne lemyr, förbundsstyrelsen Lindha Kroon, 25 år, Borlänge, tele projektör vid Vectura Consulting: ytt, ungt och hungrigt bolag med många kompetenta medarbetare. Vi har en spännan de framtid att vänta. Björn ordh, 38 år, Hallsberg, arbetsledare vid Green Cargo Vårt ledningssystem, med måltavla, arbetsplatsträffar, samverkan och medarbetarplaner som när det funkar som bäst leder till personlig utveckling, men också att den enskilde vet vad som förväntas av honom/ henne. Millan jödin, I TraffiCare Margareta ndersson, 49 år, Borås, gruppchef vid Banverket: Banverket ger stora möjligheter för medarbetaren att utveckla sig och få nya intressanta arbetsuppgifter. Foto och intervjuer: Jan sandgren, sören svensson, resp lotta Juliusson Katarzyna Gustafsson, Green Cargo 9 Foto Jan sandgren

10 tt angripa ett problem Hur angriper man en organisationsförändring? ka man stirra på problemen och söka orsaker till dem eller kan man ta fasta på det som fungerar bra på en arbetsplats och utveckla verksamheten och organisationen till det bättre? I de flesta fall när man börjar diskutera en justering av organisationen är det för att något inte fungerar på önskvärt sätt. n enhet levererar inte på det sätt arbetsgivaren önskar. Lättast är då att angripa problemet genom att skruva i organisationen, flytta över en del av organisationen till en annan enhet, slå ihop eller dela enheter mm. et går också att byta chef eller chefer men inriktningen är att förändra den del av organisationen som fungerar dåligt. Går det att göra på något annat sätt? Finns det delar av en organisation som fungerar bra och som kan vidareutvecklas? Kan man på detta sätt minska antalet personer som drabbas av en organisationsändring? Jag har inte svaret, bara frågeställningen. Jag tror att det inom den närmaste framtiden kommer många förändringar inom TJ arbetsfält och då gäller att jobba för att förändringar för enskilda individer blir så bra som möjligt för så många som möjligt. tig Blomberg Vård ut väntrum för 158 kr/månad! : jukvård irekt inom 4 arbetsdagar! Köerna i den offentliga vården är fortfarande långa. ärför är det många, både privatpersoner och företag, som väljer att komplettera sitt och sina anställdas skydd med en privat sjukvårdsförsäkring jukvård irekt. Försäkringen garanterar specialistvård inom 4 arbetsdagar och, om du behöver, operation inom 15 arbetsdagar. ing alusnsvar Kundcenter, telefon och teckna en försäkring idag. Mer information hittar du på i samarbete med alusnsvar n del av 10

11 TJ erbjuder ny försäkring I verige pågår en debatt kring privata sjukvårdsförsäkringar. Oavsett vad man tycker om dem kan man inte komma ifrån att det ibland förekommer att väntetiden inom vården är onödigt lång. etta är till skada inte bara för individen utan även för arbetsgivare och samhället i stort. Privata sjukvårdsförsäkringars störta styrka är att de erbjuder de försäkrade tillgång till vård innan medicinska tillstånd i värsta fall förvärrats. n myt som förekommer när det gäller sjukvårdsförsäkringar är att de är väldigt dyra och bara riktar sig till en smal krets av kunder. et är inte sant när det gäller alusnsvars sjukvårdsförsäkring. Innehållet och omfattningen är bland de bästa på marknaden medan priset är bland de lägsta. Tack vare Trafik och Järnvägs avtal med alusnsvar har medlemmar möjlighet att teckna denna förmånliga sjukvårdförsäkring, jukvård irekt. om namnet antyder är en av styrkorna med produkten att man på ett enkelt sätt vid behov kan komma i kontakt med kvalificerad sjukvård. Trots goda intentioner kan ibland landstingens köer te sig oöverkomliga för den som inte tycker sig kunna vänta på undersökning eller vård. Med jukvård irekt är du garanterad specialistvård inom 4 arbetsdagar samt operation inom 15 dagar. Försäkringen gäller utan remisskrav för vård eller behandling hos specialist. Försäkringsbeloppet på 1,2 miljoner tillsammans med den obegränsade ansvarstiden erbjuder ett mycket starkt skydd. Genom ett unikt nätverk av sjukhus och specialister kan du erbjudas vård i hela kandinavien och Tyskland. essutom ersätter försäkringen dokumenterad kostnad för transport till och från behandlingar om det av medicinska skäl skulle behövas. Försäkringen innehåller även en rad tjänster för att underlätta efter behandling. Tex läkarordinerad sjuksköterska i hemmet, läkarordinerad rehabilitering mm. ndra tjänster som gör denna produkten väldigt prisvärd är läkarordinerad dietist, sjukgymnastik och psykologbehandlingar för att nämna några. Vill du veta mer så tveka inte att ringa till alusnsvar för att få hjälp. ndreas Getzman, alusnsvar Vinnare! Här har du korsordslösarna som knäckte koderna rätt i vensk Trafik tidnings senaste korsord och som drogs först vid dragningen. Grattis! 1:a pris 5 skraplotter plus äran: B Zetterholm, Julita 2:a pris 5 skraplotter plus äran: Ulla-Britta Johansson, Örebro 3:e pris 5 skraplotter plus äran: ten Helleng, Västerås 4:e pris 5 skraplotter plus äran: Gunnar Wiberg, Gävle 5:e pris 5 skraplotter plus äran: tig Göhlman, skilstuna För dej som körde fast visar vi här den rätta lösningen. B O G U K O I V G Ä T U L T O K P P K V O M L M I B T O Y O B L L T T Å G I M K J G I K T O K T V I O M U P B G Å L G F T I O G K L V L Ä I V G K I O T I K T Ä M M Å B B L L T M B H T T O U T B G I V T T M Å G Å U L O M Å T

12 POTTIIG B eturadress: aco-förbundet trafik och Järnväg, TJ, Box 2131, tockholm jut av ommar och ol! Foto: Markus andgren

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Kyrkfack. TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA. Att ge & TA KRITIK. Hur sätter du gränser? Nr 1 2010 EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Kyrkfack. TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA. Att ge & TA KRITIK. Hur sätter du gränser? Nr 1 2010 EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 1 2010 Att ge & TA KRITIK Hur sätter du gränser? TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA TEMA NR 1/10 CHEF & KYRKOHERDE I KYRKA En trygg och kompetent chef

Läs mer

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande l l l Nr 1 februari/mars 2013 Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska labbet Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande INNEHÅLL 1 Välutbildade specialister

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke INNEHÅLL 5 Stort intresse för karriärsamtal...5 Viktigt med a-kassa och inkomstförsäkring...6

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Läkare & chef EN HANDBOK

Läkare & chef EN HANDBOK Att bli chef ska vara en naturlig och attraktiv karriärväg för läkare, anser vi inom Sveriges läkarförbund. Vi finns för läkare i hela karriären och arbetar därför för att motivera, inspirera och uppmuntra

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10

Läs mer

Blickpunkten nr 5 november 2013

Blickpunkten nr 5 november 2013 APRIL APRIL APRIL APRIL2013 NOVEMBER 2013 2013 2013 2013 NR NR NR NR2 2 2 2 5 ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG60 60 60 60 www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning

Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning Innehållsförteckning Förord Varför denna bok? Vad är lön? Vad är individuell lönesättning? Inget nytt Sverige långt framme Global

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 6 2014 KTR: Stöd vid arbetsbrist och ohälsa TEMA Försäkringar LENA MANGELL: Inre trygghet hänger ihop med självkänsla KYRKA vann nytt mål i AD Försäkringar

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

PARAGRAF. Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag.

PARAGRAF. Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag. PARAGRAF 22 Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag. Paragraf 22 Svenskt Näringsliv, 2009 2 Redaktörer: PARAGRAF Alice Teodorescu 22 och Henrik Svidén

Läs mer