Svensk Trafiktidning. Ulrik Bergman och Bengt Skärlen. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Trafiktidning. Ulrik Bergman och Bengt Skärlen. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg"

Transkript

1 vensk Trafiktidning 3 Juni 2009 Årgång 90 Ulrik Bergman och Bengt kärlen mötesordförande resp bitr mötesordförande vid TJ förbundsfullmäktige n tidning för medlemmar i aco-förbundet Trafik och Järnväg

2 ledare är god sed och praxis inte tillämpas et är parternas gemensamma uppfattning att ökad lönsamhet, produktivitet och utvecklingskraft i företagen samt stabila och förtroendefulla relationer mellan de lokala parterna utgör avgörande förutsättningar för ökad konkurrenskraft och tillväxt. Med denna välformulerade text inleds de gemensamma utgångspunkter som utgör basen för det centrala löneavtalet T vensk Teknik och esign. Verkligheten vid ett företag där TJ och veriges Ingenjörer har hundratals medlemmar är att den lokala arbetsgivaren i en region ensidigt inte bara lagt ut hela lönepotten utan samtidigt meddelat de anställda den nya lönen. etta gjort inför de lokala löneförhandlingar som skulle inledas med aco-föreningen. rbetsgivarens agerande är ett brott mot kollektivavtalet och en fullständig okunnighet om vad som påverkar förutsättningarna för att klara konkurrens och generera vinst. et strider också mot god sed och praxis i relationerna mellan lokala arbetsgivare och arbetstagare. ftersom bolaget är statsägt är det ett intresse för varje medborgare att företaget sköts på ett professionellt sätt. et talas mycket om att medarbetarnas utbildning och utveckling är av stor betydelse för företagets produktivitet och förnyelse. et talas mindre om vad den chef kostar som missat hur goda relationer mellan företag och fack etableras, underhålls och utvecklas. Jan sandgren redaktion vensk Trafiktidning r 3. Årgång 90. Juni 2009 edaktion: Box 2131, tockholm Besöksadress: Lilla ygatan 14 Telefon, kansli: Telefontid: Mail: nn-charlott Juliusson Mail: Jan andgren Mail: tig Blomberg Mail: ören vensson Mail: nsvarig utgivare: Jan andgren Hemsida: Produktion: Printing Malmö B Tryck: Printing Malmö B Fotograf, omslagsbild: Christer Hammarström Tidningen påtar sig inte ansvar för artiklar, bilder etc, som utan föregående beställning eller uppmaning sänts till redaktionen från andra än medlemmar i TJ. 2

3 Personaldirektören vid Banverket väljer gummistövlar före högklackat Jag träffade Gunilla jefors-lublin på Kungsbron i tockholm en lite ruggig vårdag. Jag hade bestämt tid med henne för en intervju och vi bestämde oss genast för att genomföra intervjun i det så kallade unda huset vid Kungsbron där Banverket bland annat inhyser driftcentralen för tockholmsområdet. Gunilla är personaldirektör vid Banverket med ansvar för övergripande personalfrågor. Jag frågar vad som krävs för att bli personaldirektör vid Banverket. Jag har en juridisk kandidatexamen inom arbetsrätt vid tockholm universitet. et är viktigt idag med en bra utbildning för att få utvecklande arbeten, men det är också viktigt att skaffa sig lämplig erfarenhet. Jag har arbetat vid förhandlingsenheten inom J och vid Kronofogdemyndigheten i tockholm. essutom har jag varit förbundsjurist inom ett fackförbund, personalchef vid ett tryckeri i tockholm och arbetsrättjurist vid Banverket. Ville bli flygvärdinna Har du alltid velat arbeta med personalfrågor? ej, när jag var liten ville jag bli flygvärdinna. Hur kommer det sig att du började på Banverket? Jag blev faktiskt kontaktad av en facklig företrädare, som rekommenderade mig att söka arbete vid Banverket. Med tanke på min fackliga bakgrund gjorde det mig extra glad att det var en facklig företrädare som tog kontakt med mig. Min erfarenhet som förbundsjurist, där man behöver ha förmågan att kunna prata med både chefer och medarbetare på ett sätt som gör att man kan skapa förtroende, tror jag bidrog till att jag senare fick en anställning vid Banverket. et syns att Gunilla trivs med livet och hon lyser upp när vi pratat om hennes arbete. en ena dagen är inte den andra lik och jag får arbeta med både små och stora frågor. etta och att jag tillsammans med andra duktiga medarbetare och fackliga före trädare får utveckla de strategiska personalfrågorna inom Banverket, gör att jag känner stor tillfredsställelse med mitt arbete. ätverk och karriär är viktigt Gunilla berättar om vikten av att ha ett nätverk. Mitt bästa nätverk är Irma-gänget, som är ett kvinnligt nätverk. Irma betyder det starka och det kännetecknar också de kvinnor som ingår i nätverket. Vi träffas ungefär 4 ggr/år och inleder ofta med ett seminarium. Kvällen brukar sluta sent. ätverket har varit ett andningshål för mig, både som människa och ledare. Jag har också en personlig coach, som jag träffar en gång i månaden. Min coach hjälper mig att utveckla mitt ledarskap och ibland hantera svåra situationer som kan uppstå i mitt arbete. Har det faktum att du är kvinna påverkat dina möjligheter till utveckling? Ja, det har påverkat mig på ett positivt sätt. är jag började min karriär som arbetsrättsjurist dominerade männen inom förhandlingsområdet. Önskemålen om fler kvinnor hjälpte mig nog att komma in på den arbetsmarknaden. Facket behöver utveckla Hur ser du på fackets roll? För mig har facket alltid varit en nödvändighet, både för medlemmarna och för att utveckla verksamheten. Facket behöver dock modernisera sin syn på sitt uppdrag. et handlar idag inte bara om att sköta traditionella löneförhandlingar, utan facket måste också vara med och utveckla anställ- ningsvillkor som passar enskilda individer. amverkansavtal kräver också större engagemang av de fackliga företrädarna. et gäller att medverka till utvecklingen av verksamheten. et bidrar till de anställdas trygghet. sören svensson BBVL Vinter ommar apport Let s dance Bil Tåg Vin Öl Korv Pizza Hemmakväll Gå på lokal Bastu Bubbelbad Högklackat Gummistövlar BBFKT Ålder: 47 år Familj: ambo och fyra barn, varav två fortfarande bor hemma. Bor: Lägenhet i Hammarby jöstad och en övernattningslägenhet på 17 kvm i Falun. tyrkor: Jag är envis och har en förmåga att få med alla på tåget. Utvecklingsområden: tt utveckla mitt ledarskap, vilket jag tycker alla ledare kontinuerligt ska göra. Fritidsintressen: Helst åker jag till mitt lantställe på Gotland. nnars tar jag promenader och kopplar av framför TV:en. Motto: tt ta tillvara på vardagen. Jag vill inte leva enbart för semestern utan vill känna att jag lever även under övriga delar av året. Foto: ören vensson 3

4 FF 2009: Plattform 2009 skapar gemensam syn Foto: Jan andgren Med sol men utan pukor och trumpeter gemomförde TJ ett arbetsmöte med förbundsfullmäktige, FF i dagarna två i slutet av maj. Lotta Juliusson genomförde sitt första FF som förbundsordförande och markerade vikten av en gemensam syn på TJ det som vi nu kallar Plattform Hampus Åqvist, rriva Plattform 2009 är en fortsättning på det arbete som ledde till en ny och tydlig grafisk identitet för TJ förra året. yftet med Plattform 2009 är att staka ut vägen mot ett ännu tydligare, starkare och attraktivare TJ. esan börjar nu genom att FF-ombuden gav klarsignal. TJ ska upp i utkikstornet och få överblick, beslutsunderlag och framförhållning. Vi ska klararea sambanden och skapa framförhållning. Vi ska samordna och prioritera resurser och aktiviteter. et går inte att göra allting på en gång! ärför ska vi ta ett område i sänder. Vi ska identifiera intressenter, medlemmar, omvärld, konkurrens (från andra fackliga organisationer), kommunikation, organisation, marknad. llt ska leda till TJ idé TJ erbjudande TJ mål. et blir mycket vad och hur. Vi börjar inte från ruta noll, utan avsikten är att identifiera och tydliggöra så att TJ blir än vassare. I vårt erbjudande ska även fortsättningsvis ingå kompetens, trygghet, försäkringar, bättre arbetsvillkor, -kassa, närhet till medlemmarna, branschkunskap, engagemang, nätverk, närvaro. et var också engagemang som präglade ombudens inlägg och det blev en mycket bra diskussion. et råder ingen tvekan om att det här är ett fullständigt nödvändigt arbete som kommer att kräva både rynkade pannor och en och annan svettdroppe. Och klarsignal blev det! Vad annat? 4

5 Foto: Jan andgren Lotta Juliusson; mycket att stå i som ordförande edvanligt behandlades verksamheten för föregående år, revisorerna godkände och ombuden gav ansvarsfrihet. tyrelsen kunde andas ut! är det gällde medlemsavgiften hade förbundsstyrelsens förslag om höjning med 15 kronor bättrats på till 20 av motionären TJ-föreningen vid Banverket. tyrelsen jämkade sig glatt uppåt och full enighet rådde. ärmed höjs medlemsavgiften för aktiva medlemmar i TJ från 170 kronor till 190 per månad fortfarande en i jämförelse relativt låg avgift. Höjningen sker från den 1 januari Med det beslutet i ryggen kunde också budgeten för 2010 fastställas nästan utan diskussion. Omslutningen blir 8.3 miljoner kronor. är det gällde valen ställde alla upp på valkommitténs förslag. Kommittén med Mikael Prenler i spetsen kan därmed sägas ha gjort ett gott arbete. yvalda suppleanter i förbundsstyrelsen är Björn ordh, TJ-föreningen vid Green Cargo och Åke lexandersson, TJ-föreningen vid Banverket. Omval skedde av Thomas Franzon, TJ-föreningen vid Jernhusen och Gunnar Melin, TJ-enheten vid -train. yvalda suppleanter i förbundsstyrelsen är va Franzén, TJ-föreningen vid uromaint, Monica Landström, TJ-föreningen vid Green Cargo och Lindha Kroon, TJföreningen vid Vectura. tt annat val som var lätt att göra var valet av Örjan rsson till hedersledamot i TJ. Med 22 år vid makten som förbundsordförande var saken helt klar. Utöver mötesförhandlingar gavs det rikliga tillfällen till mingel och nya kontakter mellan ombud från TJ föreningar och enheter en nog så viktig verksamhet för att förbundet ska gå i takt. j heller tvingades någon lägga sig med tom mage på kvällen! Hur är det då att vara ombud på TJ förbundsfullmäktige? Frågan ställdes till första bästa som passerade redaktören och det råkade vara Hampus Åqvist från TJ-enheten vid rriva i Malmö: -et känns viktigt att vara här och företräda medlemmarna och påverka vilka beslut som fattas på mötet. et är även ett ypperligt tillfälle att knyta kontakter med och få erfarenheter från alla trevliga TJ-kamrater som är här, säger Hampus och försvinner i vimlet. Jan andgren 5

6 i marginalen För höga övertidsuttag vid BFirst pårtrafikavtalet liksom ett flertal andra avtal ger arbetsgivaren en möjlighet att ta ut högst 200 timmar i övertid på ett år. Ytterligare övertid kan tas ut efter att lokala kollektivavtal träffats med berörda fackliga organisationer. För vissa kvalificerade personer kan arbetsgivaren göra direkta överenskommelser med arbets tagaren utan facklig inblandning. Vid BFirst har man redan under våren passerat 200 timmar och velat överenskomma med TJ om ytterligare stora övertidsuttag för vissa anställda. TJ förutsätter att BFirst nu inser hur och varför avtalstexten är som den är. edan 200 timmar i övertidsuttag under ett helt år är en hård belastning. Om det koncentreras till ett fåtal månader i början av året är det direkt skadligt. Med det arbetsmiljöansvar som åvilar arbetsgivaren vore det klokt att se över organisation och bemanning i stället för att äventyra medarbetarnas hälsa. et är också ett dåligt försvar att säga att de anställda gärna tar övertid för att stärka kassan. TJ följer utvecklingen och har även tagit upp frågan med lmega. Jan andgren Foto: Markus andgren et tycks bli en giftig avtalsrörelse här en blå giftgroda, så pass upp. Inga löneökningar 2010? lmegas vd Jonas Milton ställer sig glatt bakom påståenden som att facket bör ompröva sina reflexmässiga roller som kravmaskiner. et skapar inga goda förutsättningar inför 2010 års avtalsrörelse som drar igång efter sommaren. TJ som har lmega som motpart på flera avtalsområden är inte särskilt imponerad av arbetsgivarnas reflexmässiga uttalanden. TJ är mycket intresserat av att skapa förutsättningar för ökad lokal lönebildning och har medverkat till att öppna upp för till exempel lönesättande samtal en form av förhandling mellan chef och medarbetare om medarbetarens lön. Vi har lagt ned kraft på att utveckla instrument och förutsättningar i samverkan med TJ lokala organisation för att TJ föreningar och enheter tillsammans med sina företag ska kunna införa lönesättande samtal. Vi tror på idén i grunden. Men det åtgår ju två för att dansa tango! Med få undantal har företagen inom lmegas spårtrafikavtal varit ointresserade att utnyttja möjligheten till att därigenom förbättra den lokala lönebildningen något som lmega-vdn anser vara så viktigt. et centrala avtalet har under tre års lönerevisioner möjliggjort en ökad lokal lönebildning. Med vad händer? Jo, ett tröstlöst harvande med så kallad traditionell förhandling där fack och företag förhandlar som tidigare. anningen är att så länge lmega inte ens kan sälja hem förutsättningarna för en längre gående lokal lönebildning än traditionella förhandlingar till sina medlemsföretag finns inte någon tillit från TJ sida för sifferlösa avtal. lmega har således bollen själv. Och den är spelbar. TJ tidigare överväganden att diskutera sifferlösa centrala avtal även på privat sektor (aco- har det med rbetsgivarverket på statliga sektor) känns efter arbetsgivarutspelet tämligen avlägset. Förhandlingar bygger ju på ömsesidig respekt och avtal som parterna tar gemensamt ansvar för att utveckla. TJ tror således inte på nollöneavtal eller sänkta löner. Om inte företagen kan överleva och generera vinst på annat sätt än med nollöneavtal är inte verksamheten sund. et är i stället ofta så att just i tuffa tider är det svettigare än någonsin för medarbetarna och det bör belönas. Centrala arbetsgivarorganisationer och dess storföretag har plösligt glömt sina egna förklaringar till krisen, nämligen att det främst är efterfrågan som är för dålig. å är det en märklig strategi att ropa efter oförändrad eller sänkt lön. fterfrågan stimuleras bäst med högre löner. Jan andgren 6

7 Integritet i arbetslivet Integritetsutredningen, ledd av ordföranden Cathrine Lilja Hansson, vill stärka skyddet för arbetstagarens personliga integritet och göra det lika för privat och offentlig sektor. Ännu så länge är det ett lagförslag. Här är en liten del av innehållet. För att åstadkomma ett heltäckande skydd mot obefogade integritetsintrång införs en generell bestämmelse om förbud mot integritetskränkande åtgärder. Bland exempel på åtgärder som kan ha en påtaglig integritetspåverkan kan nämnas att arbetsgivaren Lyssnar på arbetstagarens telefonsamtal genom s.k. medhörning Genomför in- eller utpasseringskontroll Genomför personlighetstest nvänder sig av analog kameraövervakning Punktmarkerar en arbetstagare ystematiskt utfrågar en arbetstagare om privata förhållanden. Mikael Prenler, valkommittén Åtgärderna ska vara förbjudna om de inte vidtas för ett berättigat ändamål och framstår som ett godtagbart ingrepp i arbetstagarens personliga integritet i förhållande till ändamålet. Laget förslaget innehåller dessutom Ändringar när det gäller personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen Förbud mot att begära vissa registerutdrag n uttrycklig reglering om när det är tillåtet att kräva medicinska undersökningar. lutligen framgår att det är viktigt att arbetstagare känner till vilka åtgärder som vidtas och att de får delta i besluten om vilka åtgärder som ska få vidtas och hur de ska utformas. Här betonas att de fackliga organisationerna har en viktig uppgift att fylla. För den som vill läsa mera om förslaget hänvisar jag till OU 2009:44. stig BlomBerg ören vensson, vice ordförande Tillgänglighet tt här icke namngivet annat aco-förbund än TJ lär meddela på telefonsvararen att frågor om medlemskap, inkomstförsäkringar mm besvaras mellan Har den besvärande globala ekonomiska situationen fått den följdverkningen att vissa fackliga förbundskanslier dragit ned på arbetstiden? TJ svarar på motsvarade frågor i stort sett mellan om man ringer kansliet eller någon av ombudsmännen. I förbigående kan nämnas att TJ har betydligt lägre medlemsavgift än det icke namngivna förbundet. Jan sandgren Inrangeringsförhandlingar i Värmland I december tar Tågkompaniet över Värmlandstrafiken från Merresor, som ägs 50/50 av J och Veolia. TJ har medlemmar såväl i Värmlandstrafiken som vid Tågkompaniet och deltar i inrangeringsförhandlingarna. Trafikavtalet är värt ca 60 miljoner kronor per år och gäller nio år. i marginalen Jan sandgren ubbelanslutna TJ-Jusekmedlemmar Jusek höjer sin medlemsavgift från 206 till 222 kronor per månad från den 1 juli. et är också den avgift som dubbelsanslutna medlemmar TJ- Jusek betalar. en clearar TJ och Jusek mellan förbunden. Jan sandgren Karin yberg, förbundsstyrelsen Foto Jan sandgren 7

8 i marginalen aco ökar TJ ökar ökar och minskar aco ökar medlemsantalet och passerar möjligen under året. Ökningstalet ligger på ca per år. TJ ökar också sakta men säkert när det gäller aktiva medlemmar. en 1 juni var vi uppe i vilket är ca ett hundra fler än för ett år sedan. å många har vi inte heller varit förut. Våra medlemmar finns på alla ställen i vår bransch och är anställda vid ca 200 olika företag. Vid ca 25 av dessa företag har TJ fler än 20 medlemmar. både ökar och minskar. et är lovvärt som det fördelar sig just nu. Ökningen som är kraftig gäller medlemstillströmningen. en angenäma minskningen gäller avgiftens storlek, där den sänks från 140 kronor per månad till 90 kronor per månad från den 1 juli. Vad är en CM? fter det att järnvägslagstiftningen i flera omgångar reformerats och skiljt på infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag blev det vid sidan av dessa i december 2008 även infört ett nytt rättssubjekt i det så kallade järnvägssäkerhetsdirektivet - direktiv 2008/110/G om ändring av direktiv 2004/49/G. nledningen var att de överenskommelser som gällt tidigare t.ex. IV idag är ersatta med dels tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (T) för de tekniska kraven och dels ett avtal kallat GCU (General Contract of Use) vad gäller den civilrättsliga delen mellan järnvägsföretag och externa fordonsinnehavare. Vad kommissionen och marknaden inte hade insett var behovet av att tydliggöra fordonsinnehavarnas långsiktiga underhållsansvar och konsekvenser för de som missköter sig. Idag kontrolleras järnvägsföretagens säkerhetsstyrning av egna vagnar via säkerhetsintygen. xterna godsvagnar så kallade privatvagnar ska nu även omfattas genom ett tillståndssystem. enne blir då CM (ntity in charge of Maintenance) eller underhållsansvarig enhet på svenska. - uropeiska järnvägsbyrån har en arbetsgrupp som nästa vår lämnar rekommendationer hur arbetet ska ske i medlemsstaterna. enast 24 december 2010 ska detta regelverk ha genomförts i U:s medlemsstater. Transportstyrelsen bereder frågan tillsammans med äringsdepartementet. ulrik Bergman, transportstyrelsens tj-förening och svensk representant i ecm-arbetet Ulrik Bergman, Transportstyrelsen Jan sandgren ndreas Hasle omvald Vid vår danska systerorganisations HK Trafik & Jernbanes delegeretmöte motsvarigheten till TJ förbundsfullmäktige omvaldes ndreas Hasle som formand, d v s ordförande. Jan sandgren 8 ya i F; Björn ordh, Green Cargo och Åke lexandersson, Banverket Torbjörn kedahl, tockholmståg

9 TJ frågar Gott ledarskap Vad är det bästa med ditt företag? Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljö området med venskt äringsliv, LO och PTK som huvudmän. eras uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. I en av deras böcker framgår att i det goda ledarskapet ingår till exempel att: Tycka om människor Tycka om att leda Vara lyhörd Vara förtroendeingivande Vara ansvarstagande obert hn, Veolia kapa förutsättningar för utveckling Kunna och våga se signaler på konflikter Ha mod att lyfta svåra frågor Ha förmåga att vara visionär tala om hur det ser ut när det är som bäst. I många fall är det chefer som är ledare men det finns även andra, informella ledare. Ovanstående krav gäller naturligtvis även för dessa personer. För chefer gäller dessutom att det finns en mängd andra krav. et kan gälla verksamhetsansvar, ekonomiskt ansvar och personalansvar. et är inte lätt att vara chef. stig BlomBerg usanne lemyr, förbundsstyrelsen Lindha Kroon, 25 år, Borlänge, tele projektör vid Vectura Consulting: ytt, ungt och hungrigt bolag med många kompetenta medarbetare. Vi har en spännan de framtid att vänta. Björn ordh, 38 år, Hallsberg, arbetsledare vid Green Cargo Vårt ledningssystem, med måltavla, arbetsplatsträffar, samverkan och medarbetarplaner som när det funkar som bäst leder till personlig utveckling, men också att den enskilde vet vad som förväntas av honom/ henne. Millan jödin, I TraffiCare Margareta ndersson, 49 år, Borås, gruppchef vid Banverket: Banverket ger stora möjligheter för medarbetaren att utveckla sig och få nya intressanta arbetsuppgifter. Foto och intervjuer: Jan sandgren, sören svensson, resp lotta Juliusson Katarzyna Gustafsson, Green Cargo 9 Foto Jan sandgren

10 tt angripa ett problem Hur angriper man en organisationsförändring? ka man stirra på problemen och söka orsaker till dem eller kan man ta fasta på det som fungerar bra på en arbetsplats och utveckla verksamheten och organisationen till det bättre? I de flesta fall när man börjar diskutera en justering av organisationen är det för att något inte fungerar på önskvärt sätt. n enhet levererar inte på det sätt arbetsgivaren önskar. Lättast är då att angripa problemet genom att skruva i organisationen, flytta över en del av organisationen till en annan enhet, slå ihop eller dela enheter mm. et går också att byta chef eller chefer men inriktningen är att förändra den del av organisationen som fungerar dåligt. Går det att göra på något annat sätt? Finns det delar av en organisation som fungerar bra och som kan vidareutvecklas? Kan man på detta sätt minska antalet personer som drabbas av en organisationsändring? Jag har inte svaret, bara frågeställningen. Jag tror att det inom den närmaste framtiden kommer många förändringar inom TJ arbetsfält och då gäller att jobba för att förändringar för enskilda individer blir så bra som möjligt för så många som möjligt. tig Blomberg Vård ut väntrum för 158 kr/månad! : jukvård irekt inom 4 arbetsdagar! Köerna i den offentliga vården är fortfarande långa. ärför är det många, både privatpersoner och företag, som väljer att komplettera sitt och sina anställdas skydd med en privat sjukvårdsförsäkring jukvård irekt. Försäkringen garanterar specialistvård inom 4 arbetsdagar och, om du behöver, operation inom 15 arbetsdagar. ing alusnsvar Kundcenter, telefon och teckna en försäkring idag. Mer information hittar du på i samarbete med alusnsvar n del av 10

11 TJ erbjuder ny försäkring I verige pågår en debatt kring privata sjukvårdsförsäkringar. Oavsett vad man tycker om dem kan man inte komma ifrån att det ibland förekommer att väntetiden inom vården är onödigt lång. etta är till skada inte bara för individen utan även för arbetsgivare och samhället i stort. Privata sjukvårdsförsäkringars störta styrka är att de erbjuder de försäkrade tillgång till vård innan medicinska tillstånd i värsta fall förvärrats. n myt som förekommer när det gäller sjukvårdsförsäkringar är att de är väldigt dyra och bara riktar sig till en smal krets av kunder. et är inte sant när det gäller alusnsvars sjukvårdsförsäkring. Innehållet och omfattningen är bland de bästa på marknaden medan priset är bland de lägsta. Tack vare Trafik och Järnvägs avtal med alusnsvar har medlemmar möjlighet att teckna denna förmånliga sjukvårdförsäkring, jukvård irekt. om namnet antyder är en av styrkorna med produkten att man på ett enkelt sätt vid behov kan komma i kontakt med kvalificerad sjukvård. Trots goda intentioner kan ibland landstingens köer te sig oöverkomliga för den som inte tycker sig kunna vänta på undersökning eller vård. Med jukvård irekt är du garanterad specialistvård inom 4 arbetsdagar samt operation inom 15 dagar. Försäkringen gäller utan remisskrav för vård eller behandling hos specialist. Försäkringsbeloppet på 1,2 miljoner tillsammans med den obegränsade ansvarstiden erbjuder ett mycket starkt skydd. Genom ett unikt nätverk av sjukhus och specialister kan du erbjudas vård i hela kandinavien och Tyskland. essutom ersätter försäkringen dokumenterad kostnad för transport till och från behandlingar om det av medicinska skäl skulle behövas. Försäkringen innehåller även en rad tjänster för att underlätta efter behandling. Tex läkarordinerad sjuksköterska i hemmet, läkarordinerad rehabilitering mm. ndra tjänster som gör denna produkten väldigt prisvärd är läkarordinerad dietist, sjukgymnastik och psykologbehandlingar för att nämna några. Vill du veta mer så tveka inte att ringa till alusnsvar för att få hjälp. ndreas Getzman, alusnsvar Vinnare! Här har du korsordslösarna som knäckte koderna rätt i vensk Trafik tidnings senaste korsord och som drogs först vid dragningen. Grattis! 1:a pris 5 skraplotter plus äran: B Zetterholm, Julita 2:a pris 5 skraplotter plus äran: Ulla-Britta Johansson, Örebro 3:e pris 5 skraplotter plus äran: ten Helleng, Västerås 4:e pris 5 skraplotter plus äran: Gunnar Wiberg, Gävle 5:e pris 5 skraplotter plus äran: tig Göhlman, skilstuna För dej som körde fast visar vi här den rätta lösningen. B O G U K O I V G Ä T U L T O K P P K V O M L M I B T O Y O B L L T T Å G I M K J G I K T O K T V I O M U P B G Å L G F T I O G K L V L Ä I V G K I O T I K T Ä M M Å B B L L T M B H T T O U T B G I V T T M Å G Å U L O M Å T

12 POTTIIG B eturadress: aco-förbundet trafik och Järnväg, TJ, Box 2131, tockholm jut av ommar och ol! Foto: Markus andgren

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden

Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden 6 F förbunden träffar överenskommelse om gemensamt uppträdande kring avtalskrav i avtalsförhandlingarna i 2016 års avtalsrörelse enligt

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid:

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid: LÖNEAVTAL Telekom 2016 2017 Giltighetstid: 2016-04-01 2017-03-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 3 2 Övergripande mål för lönebildningen... 3 3 Löneprocessen... 4 3.1 Parternas inledande

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

AVTAL GAF. Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari mars 2013

AVTAL GAF. Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari mars 2013 Till förtroendevalda för Sveriges Ingenjörer inom Gruvornas Arbetsgivarförbunds avtalsområde Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari 2012-31 mars 2013 KOMMENTARER INFÖR LOKALA

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer

LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL 2012 Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier och Unionen... Sid 3-4 Sveriges Byggindustrier och Sveriges Ingenjörer... Sid

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i Unionen som är

Läs mer

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig?

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig? Lönesamtal Hur förbereder jag mig? 20 50 10 30 60 LÖNESAMTAL Lönesystemen i kommuner, landsting, stat och hos enskilda arbetsgivare förutsätter i grunden att lönesamtal förs mellan den enskilde arbetstagaren

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING IT-företag. Giltighetstid:

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING IT-företag. Giltighetstid: AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING IT-företag Giltighetstid: 2017-04-01 2020-03-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 5 2 Övergripande mål för lönebildningen... 5 3 Löneprocessen... 6 4 Förhandlingsordning...

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Lönerevision 2015 Enligt det avtal som Livsmedelsföretagen träffat med Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) ska företagen genomföra lönerevision per den 1 april 2015.

Läs mer

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare Banar väg för tjänsteför etagen Innehåll 1 Förord...5 2 Sammanfattning...6 3 Lönebildning stämmer...7 4 Lönebildning, fråga för fråga...10 5 Nöjdhetsindex...17

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Lönebildning i företagen. Utbildningsföretag. Giltighet: 2007-04-01-2010-03-31

Lönebildning i företagen. Utbildningsföretag. Giltighet: 2007-04-01-2010-03-31 Lönebildning i företagen Utbildningsföretag Giltighet: 2007-04-01-2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Gemensamma utgångspunkter... 3 2 Företagets utveckling och medarbetarens kompetensutveckling... 4 3 Grundläggande

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)

Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44) 1(8) YTTRANDE 2009-09-09 Vårt Dnr: 43:09 Ert datum Ert Dnr: 2009-05-27 43:09 Saco Lena Maier Söderberg Box 2206 103 15 STOCKHOLM Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44) Sammanfattning av förslaget

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Almega Tjänsteförbunden, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer har gemensamt tagit fram dessa riktlinjer för lokal lönebildning. Riktlinjerna

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > 1 nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet börjar alltid med en idé om vad som

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Lönlöst. Hur omodern lönesättning gör cheferna sämre, medarbetarna missnöjda och verksamheten mindre framgångsrik

Lönlöst. Hur omodern lönesättning gör cheferna sämre, medarbetarna missnöjda och verksamheten mindre framgångsrik Lönlöst Hur omodern lönesättning gör cheferna sämre, medarbetarna missnöjda och verksamheten mindre framgångsrik Ledarnas Lönlöst, Chefsbarometer Ledarna 2011 1 Innehåll Inledning 3 Sammanfattning 4 Flertalet

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN Polisförbundets LÖNEPOLITISKA program LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN 2 Polisförbundets LÖNEpolitiska program 4 Nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Kompetensutveckling under din föräldraledighet

Kompetensutveckling under din föräldraledighet Kompetensutveckling under din föräldraledighet NATURVETARNA INLEDNING Att få barn är något av det största som händer i en människas liv. Förutom den stora förändringen som föräldraskapet innebär för dig

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om Lönesättning

KFOs lilla lathund. Om Lönesättning KFOs lilla lathund Om Lönesättning Att utforma en genomtänkt lönestruktur KFOs löneavtal är normalt utformade som minilöneavtal. I andra avtal bestäms lönen mellan den anställde och arbetsgivaren. I något

Läs mer

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE?

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? ARBETSLIV VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? 1. Vilka yrken ska ha hög respektive låg lön enligt dig? 2. Vilken funktion har lönen förutom som inkomst? 3. Vad tror du är den främsta orsaken till att

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF

Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF Bilaga 1 Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF 1. Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i ovanstående förbund som är anställda i företag anslutna

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp Bra lönebildning 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära lönebildning där IKEM:s löneavtal ska ge lokala parter goda förutsättningar. Det är

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Information om nytt avtal inom Svensk Handel

Information om nytt avtal inom Svensk Handel 2013-05-30 Information om nytt avtal inom Svensk Handel Akademikerförbunden och Svensk Handel tecknade nytt kollektivavtal den 21 maj 2013 med giltighet från den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2016.

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Inledning Den 28 maj 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och SEKO Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

Stadgar Form: Tagg, Stockholm Tryck: modintr Storgatan 5 Box 5510 yck offset 2011-10 114 85 Stockholm telefon 08-782 08 00 www.teknikforetagen.

Stadgar Form: Tagg, Stockholm Tryck: modintr Storgatan 5 Box 5510 yck offset 2011-10 114 85 Stockholm telefon 08-782 08 00 www.teknikforetagen. Stadgar Stadgar för Föreningen Teknikföretagen i Sverige och Teknikarbetsgivarna Stadgar för Föreningen Teknikföretagen i Sverige 1 Föreningens ändamål 5 2 Föreningens säte 5 3 Föreningen och dess medlemmar

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag.

Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag. Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag. Dessa partsgemensamma anvisningarna utgår från löneavtalet mellan IT&Telekomföretagen och Unionen respektive Sveriges Ingenjörer,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid:

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid: LÖNEAVTAL Telekom 2017 2020 Giltighetstid: 2017-04-01 2020-03-31 Innehåll 1 Avtalets omfattning... 5 2 Principer för lönebildning och lönesättning... 5 2.1 Övergripande mål... 5 2.2 Lönerevisionens omfattning...

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna

LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna 1 Gemensamma utgångspunkter Avtalets inriktning är att uppnå en lönebildning som både arbetsgivaren och den enskilde tjänstemannen kan förstå och acceptera. Lönebildningen

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Arbetslivskonto 2010-2013

Arbetslivskonto 2010-2013 Arbetslivskonto 2010-2013 Fastigo och SKTF, Unionen, AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sv. Arkitekter) samt Ledarna

Läs mer

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid: tillsvidare

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid: tillsvidare LÖNEAVTAL Telekom Giltighetstid: 2003-01-01 tillsvidare Detta är ett nytryck av det av parterna tecknade avtal med giltighet från 2003-01-01 och tillsvidare. Avtal om lönebildning - Ledaravtal Almega

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Inför avtalsrörelsen 2017

Inför avtalsrörelsen 2017 Inför avtalsrörelsen 2017 Avtalsrörelsens sex steg 1. Medlemmarnas inflytande I god tid innan en avtalsrörelse startar ska medlemmarna i samarbete med den lokala organisationen få möjlighet att påverka

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer