Svensk Trafiktidning. Ulrik Bergman och Bengt Skärlen. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Trafiktidning. Ulrik Bergman och Bengt Skärlen. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg"

Transkript

1 vensk Trafiktidning 3 Juni 2009 Årgång 90 Ulrik Bergman och Bengt kärlen mötesordförande resp bitr mötesordförande vid TJ förbundsfullmäktige n tidning för medlemmar i aco-förbundet Trafik och Järnväg

2 ledare är god sed och praxis inte tillämpas et är parternas gemensamma uppfattning att ökad lönsamhet, produktivitet och utvecklingskraft i företagen samt stabila och förtroendefulla relationer mellan de lokala parterna utgör avgörande förutsättningar för ökad konkurrenskraft och tillväxt. Med denna välformulerade text inleds de gemensamma utgångspunkter som utgör basen för det centrala löneavtalet T vensk Teknik och esign. Verkligheten vid ett företag där TJ och veriges Ingenjörer har hundratals medlemmar är att den lokala arbetsgivaren i en region ensidigt inte bara lagt ut hela lönepotten utan samtidigt meddelat de anställda den nya lönen. etta gjort inför de lokala löneförhandlingar som skulle inledas med aco-föreningen. rbetsgivarens agerande är ett brott mot kollektivavtalet och en fullständig okunnighet om vad som påverkar förutsättningarna för att klara konkurrens och generera vinst. et strider också mot god sed och praxis i relationerna mellan lokala arbetsgivare och arbetstagare. ftersom bolaget är statsägt är det ett intresse för varje medborgare att företaget sköts på ett professionellt sätt. et talas mycket om att medarbetarnas utbildning och utveckling är av stor betydelse för företagets produktivitet och förnyelse. et talas mindre om vad den chef kostar som missat hur goda relationer mellan företag och fack etableras, underhålls och utvecklas. Jan sandgren redaktion vensk Trafiktidning r 3. Årgång 90. Juni 2009 edaktion: Box 2131, tockholm Besöksadress: Lilla ygatan 14 Telefon, kansli: Telefontid: Mail: nn-charlott Juliusson Mail: Jan andgren Mail: tig Blomberg Mail: ören vensson Mail: nsvarig utgivare: Jan andgren Hemsida: Produktion: Printing Malmö B Tryck: Printing Malmö B Fotograf, omslagsbild: Christer Hammarström Tidningen påtar sig inte ansvar för artiklar, bilder etc, som utan föregående beställning eller uppmaning sänts till redaktionen från andra än medlemmar i TJ. 2

3 Personaldirektören vid Banverket väljer gummistövlar före högklackat Jag träffade Gunilla jefors-lublin på Kungsbron i tockholm en lite ruggig vårdag. Jag hade bestämt tid med henne för en intervju och vi bestämde oss genast för att genomföra intervjun i det så kallade unda huset vid Kungsbron där Banverket bland annat inhyser driftcentralen för tockholmsområdet. Gunilla är personaldirektör vid Banverket med ansvar för övergripande personalfrågor. Jag frågar vad som krävs för att bli personaldirektör vid Banverket. Jag har en juridisk kandidatexamen inom arbetsrätt vid tockholm universitet. et är viktigt idag med en bra utbildning för att få utvecklande arbeten, men det är också viktigt att skaffa sig lämplig erfarenhet. Jag har arbetat vid förhandlingsenheten inom J och vid Kronofogdemyndigheten i tockholm. essutom har jag varit förbundsjurist inom ett fackförbund, personalchef vid ett tryckeri i tockholm och arbetsrättjurist vid Banverket. Ville bli flygvärdinna Har du alltid velat arbeta med personalfrågor? ej, när jag var liten ville jag bli flygvärdinna. Hur kommer det sig att du började på Banverket? Jag blev faktiskt kontaktad av en facklig företrädare, som rekommenderade mig att söka arbete vid Banverket. Med tanke på min fackliga bakgrund gjorde det mig extra glad att det var en facklig företrädare som tog kontakt med mig. Min erfarenhet som förbundsjurist, där man behöver ha förmågan att kunna prata med både chefer och medarbetare på ett sätt som gör att man kan skapa förtroende, tror jag bidrog till att jag senare fick en anställning vid Banverket. et syns att Gunilla trivs med livet och hon lyser upp när vi pratat om hennes arbete. en ena dagen är inte den andra lik och jag får arbeta med både små och stora frågor. etta och att jag tillsammans med andra duktiga medarbetare och fackliga före trädare får utveckla de strategiska personalfrågorna inom Banverket, gör att jag känner stor tillfredsställelse med mitt arbete. ätverk och karriär är viktigt Gunilla berättar om vikten av att ha ett nätverk. Mitt bästa nätverk är Irma-gänget, som är ett kvinnligt nätverk. Irma betyder det starka och det kännetecknar också de kvinnor som ingår i nätverket. Vi träffas ungefär 4 ggr/år och inleder ofta med ett seminarium. Kvällen brukar sluta sent. ätverket har varit ett andningshål för mig, både som människa och ledare. Jag har också en personlig coach, som jag träffar en gång i månaden. Min coach hjälper mig att utveckla mitt ledarskap och ibland hantera svåra situationer som kan uppstå i mitt arbete. Har det faktum att du är kvinna påverkat dina möjligheter till utveckling? Ja, det har påverkat mig på ett positivt sätt. är jag började min karriär som arbetsrättsjurist dominerade männen inom förhandlingsområdet. Önskemålen om fler kvinnor hjälpte mig nog att komma in på den arbetsmarknaden. Facket behöver utveckla Hur ser du på fackets roll? För mig har facket alltid varit en nödvändighet, både för medlemmarna och för att utveckla verksamheten. Facket behöver dock modernisera sin syn på sitt uppdrag. et handlar idag inte bara om att sköta traditionella löneförhandlingar, utan facket måste också vara med och utveckla anställ- ningsvillkor som passar enskilda individer. amverkansavtal kräver också större engagemang av de fackliga företrädarna. et gäller att medverka till utvecklingen av verksamheten. et bidrar till de anställdas trygghet. sören svensson BBVL Vinter ommar apport Let s dance Bil Tåg Vin Öl Korv Pizza Hemmakväll Gå på lokal Bastu Bubbelbad Högklackat Gummistövlar BBFKT Ålder: 47 år Familj: ambo och fyra barn, varav två fortfarande bor hemma. Bor: Lägenhet i Hammarby jöstad och en övernattningslägenhet på 17 kvm i Falun. tyrkor: Jag är envis och har en förmåga att få med alla på tåget. Utvecklingsområden: tt utveckla mitt ledarskap, vilket jag tycker alla ledare kontinuerligt ska göra. Fritidsintressen: Helst åker jag till mitt lantställe på Gotland. nnars tar jag promenader och kopplar av framför TV:en. Motto: tt ta tillvara på vardagen. Jag vill inte leva enbart för semestern utan vill känna att jag lever även under övriga delar av året. Foto: ören vensson 3

4 FF 2009: Plattform 2009 skapar gemensam syn Foto: Jan andgren Med sol men utan pukor och trumpeter gemomförde TJ ett arbetsmöte med förbundsfullmäktige, FF i dagarna två i slutet av maj. Lotta Juliusson genomförde sitt första FF som förbundsordförande och markerade vikten av en gemensam syn på TJ det som vi nu kallar Plattform Hampus Åqvist, rriva Plattform 2009 är en fortsättning på det arbete som ledde till en ny och tydlig grafisk identitet för TJ förra året. yftet med Plattform 2009 är att staka ut vägen mot ett ännu tydligare, starkare och attraktivare TJ. esan börjar nu genom att FF-ombuden gav klarsignal. TJ ska upp i utkikstornet och få överblick, beslutsunderlag och framförhållning. Vi ska klararea sambanden och skapa framförhållning. Vi ska samordna och prioritera resurser och aktiviteter. et går inte att göra allting på en gång! ärför ska vi ta ett område i sänder. Vi ska identifiera intressenter, medlemmar, omvärld, konkurrens (från andra fackliga organisationer), kommunikation, organisation, marknad. llt ska leda till TJ idé TJ erbjudande TJ mål. et blir mycket vad och hur. Vi börjar inte från ruta noll, utan avsikten är att identifiera och tydliggöra så att TJ blir än vassare. I vårt erbjudande ska även fortsättningsvis ingå kompetens, trygghet, försäkringar, bättre arbetsvillkor, -kassa, närhet till medlemmarna, branschkunskap, engagemang, nätverk, närvaro. et var också engagemang som präglade ombudens inlägg och det blev en mycket bra diskussion. et råder ingen tvekan om att det här är ett fullständigt nödvändigt arbete som kommer att kräva både rynkade pannor och en och annan svettdroppe. Och klarsignal blev det! Vad annat? 4

5 Foto: Jan andgren Lotta Juliusson; mycket att stå i som ordförande edvanligt behandlades verksamheten för föregående år, revisorerna godkände och ombuden gav ansvarsfrihet. tyrelsen kunde andas ut! är det gällde medlemsavgiften hade förbundsstyrelsens förslag om höjning med 15 kronor bättrats på till 20 av motionären TJ-föreningen vid Banverket. tyrelsen jämkade sig glatt uppåt och full enighet rådde. ärmed höjs medlemsavgiften för aktiva medlemmar i TJ från 170 kronor till 190 per månad fortfarande en i jämförelse relativt låg avgift. Höjningen sker från den 1 januari Med det beslutet i ryggen kunde också budgeten för 2010 fastställas nästan utan diskussion. Omslutningen blir 8.3 miljoner kronor. är det gällde valen ställde alla upp på valkommitténs förslag. Kommittén med Mikael Prenler i spetsen kan därmed sägas ha gjort ett gott arbete. yvalda suppleanter i förbundsstyrelsen är Björn ordh, TJ-föreningen vid Green Cargo och Åke lexandersson, TJ-föreningen vid Banverket. Omval skedde av Thomas Franzon, TJ-föreningen vid Jernhusen och Gunnar Melin, TJ-enheten vid -train. yvalda suppleanter i förbundsstyrelsen är va Franzén, TJ-föreningen vid uromaint, Monica Landström, TJ-föreningen vid Green Cargo och Lindha Kroon, TJföreningen vid Vectura. tt annat val som var lätt att göra var valet av Örjan rsson till hedersledamot i TJ. Med 22 år vid makten som förbundsordförande var saken helt klar. Utöver mötesförhandlingar gavs det rikliga tillfällen till mingel och nya kontakter mellan ombud från TJ föreningar och enheter en nog så viktig verksamhet för att förbundet ska gå i takt. j heller tvingades någon lägga sig med tom mage på kvällen! Hur är det då att vara ombud på TJ förbundsfullmäktige? Frågan ställdes till första bästa som passerade redaktören och det råkade vara Hampus Åqvist från TJ-enheten vid rriva i Malmö: -et känns viktigt att vara här och företräda medlemmarna och påverka vilka beslut som fattas på mötet. et är även ett ypperligt tillfälle att knyta kontakter med och få erfarenheter från alla trevliga TJ-kamrater som är här, säger Hampus och försvinner i vimlet. Jan andgren 5

6 i marginalen För höga övertidsuttag vid BFirst pårtrafikavtalet liksom ett flertal andra avtal ger arbetsgivaren en möjlighet att ta ut högst 200 timmar i övertid på ett år. Ytterligare övertid kan tas ut efter att lokala kollektivavtal träffats med berörda fackliga organisationer. För vissa kvalificerade personer kan arbetsgivaren göra direkta överenskommelser med arbets tagaren utan facklig inblandning. Vid BFirst har man redan under våren passerat 200 timmar och velat överenskomma med TJ om ytterligare stora övertidsuttag för vissa anställda. TJ förutsätter att BFirst nu inser hur och varför avtalstexten är som den är. edan 200 timmar i övertidsuttag under ett helt år är en hård belastning. Om det koncentreras till ett fåtal månader i början av året är det direkt skadligt. Med det arbetsmiljöansvar som åvilar arbetsgivaren vore det klokt att se över organisation och bemanning i stället för att äventyra medarbetarnas hälsa. et är också ett dåligt försvar att säga att de anställda gärna tar övertid för att stärka kassan. TJ följer utvecklingen och har även tagit upp frågan med lmega. Jan andgren Foto: Markus andgren et tycks bli en giftig avtalsrörelse här en blå giftgroda, så pass upp. Inga löneökningar 2010? lmegas vd Jonas Milton ställer sig glatt bakom påståenden som att facket bör ompröva sina reflexmässiga roller som kravmaskiner. et skapar inga goda förutsättningar inför 2010 års avtalsrörelse som drar igång efter sommaren. TJ som har lmega som motpart på flera avtalsområden är inte särskilt imponerad av arbetsgivarnas reflexmässiga uttalanden. TJ är mycket intresserat av att skapa förutsättningar för ökad lokal lönebildning och har medverkat till att öppna upp för till exempel lönesättande samtal en form av förhandling mellan chef och medarbetare om medarbetarens lön. Vi har lagt ned kraft på att utveckla instrument och förutsättningar i samverkan med TJ lokala organisation för att TJ föreningar och enheter tillsammans med sina företag ska kunna införa lönesättande samtal. Vi tror på idén i grunden. Men det åtgår ju två för att dansa tango! Med få undantal har företagen inom lmegas spårtrafikavtal varit ointresserade att utnyttja möjligheten till att därigenom förbättra den lokala lönebildningen något som lmega-vdn anser vara så viktigt. et centrala avtalet har under tre års lönerevisioner möjliggjort en ökad lokal lönebildning. Med vad händer? Jo, ett tröstlöst harvande med så kallad traditionell förhandling där fack och företag förhandlar som tidigare. anningen är att så länge lmega inte ens kan sälja hem förutsättningarna för en längre gående lokal lönebildning än traditionella förhandlingar till sina medlemsföretag finns inte någon tillit från TJ sida för sifferlösa avtal. lmega har således bollen själv. Och den är spelbar. TJ tidigare överväganden att diskutera sifferlösa centrala avtal även på privat sektor (aco- har det med rbetsgivarverket på statliga sektor) känns efter arbetsgivarutspelet tämligen avlägset. Förhandlingar bygger ju på ömsesidig respekt och avtal som parterna tar gemensamt ansvar för att utveckla. TJ tror således inte på nollöneavtal eller sänkta löner. Om inte företagen kan överleva och generera vinst på annat sätt än med nollöneavtal är inte verksamheten sund. et är i stället ofta så att just i tuffa tider är det svettigare än någonsin för medarbetarna och det bör belönas. Centrala arbetsgivarorganisationer och dess storföretag har plösligt glömt sina egna förklaringar till krisen, nämligen att det främst är efterfrågan som är för dålig. å är det en märklig strategi att ropa efter oförändrad eller sänkt lön. fterfrågan stimuleras bäst med högre löner. Jan andgren 6

7 Integritet i arbetslivet Integritetsutredningen, ledd av ordföranden Cathrine Lilja Hansson, vill stärka skyddet för arbetstagarens personliga integritet och göra det lika för privat och offentlig sektor. Ännu så länge är det ett lagförslag. Här är en liten del av innehållet. För att åstadkomma ett heltäckande skydd mot obefogade integritetsintrång införs en generell bestämmelse om förbud mot integritetskränkande åtgärder. Bland exempel på åtgärder som kan ha en påtaglig integritetspåverkan kan nämnas att arbetsgivaren Lyssnar på arbetstagarens telefonsamtal genom s.k. medhörning Genomför in- eller utpasseringskontroll Genomför personlighetstest nvänder sig av analog kameraövervakning Punktmarkerar en arbetstagare ystematiskt utfrågar en arbetstagare om privata förhållanden. Mikael Prenler, valkommittén Åtgärderna ska vara förbjudna om de inte vidtas för ett berättigat ändamål och framstår som ett godtagbart ingrepp i arbetstagarens personliga integritet i förhållande till ändamålet. Laget förslaget innehåller dessutom Ändringar när det gäller personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen Förbud mot att begära vissa registerutdrag n uttrycklig reglering om när det är tillåtet att kräva medicinska undersökningar. lutligen framgår att det är viktigt att arbetstagare känner till vilka åtgärder som vidtas och att de får delta i besluten om vilka åtgärder som ska få vidtas och hur de ska utformas. Här betonas att de fackliga organisationerna har en viktig uppgift att fylla. För den som vill läsa mera om förslaget hänvisar jag till OU 2009:44. stig BlomBerg ören vensson, vice ordförande Tillgänglighet tt här icke namngivet annat aco-förbund än TJ lär meddela på telefonsvararen att frågor om medlemskap, inkomstförsäkringar mm besvaras mellan Har den besvärande globala ekonomiska situationen fått den följdverkningen att vissa fackliga förbundskanslier dragit ned på arbetstiden? TJ svarar på motsvarade frågor i stort sett mellan om man ringer kansliet eller någon av ombudsmännen. I förbigående kan nämnas att TJ har betydligt lägre medlemsavgift än det icke namngivna förbundet. Jan sandgren Inrangeringsförhandlingar i Värmland I december tar Tågkompaniet över Värmlandstrafiken från Merresor, som ägs 50/50 av J och Veolia. TJ har medlemmar såväl i Värmlandstrafiken som vid Tågkompaniet och deltar i inrangeringsförhandlingarna. Trafikavtalet är värt ca 60 miljoner kronor per år och gäller nio år. i marginalen Jan sandgren ubbelanslutna TJ-Jusekmedlemmar Jusek höjer sin medlemsavgift från 206 till 222 kronor per månad från den 1 juli. et är också den avgift som dubbelsanslutna medlemmar TJ- Jusek betalar. en clearar TJ och Jusek mellan förbunden. Jan sandgren Karin yberg, förbundsstyrelsen Foto Jan sandgren 7

8 i marginalen aco ökar TJ ökar ökar och minskar aco ökar medlemsantalet och passerar möjligen under året. Ökningstalet ligger på ca per år. TJ ökar också sakta men säkert när det gäller aktiva medlemmar. en 1 juni var vi uppe i vilket är ca ett hundra fler än för ett år sedan. å många har vi inte heller varit förut. Våra medlemmar finns på alla ställen i vår bransch och är anställda vid ca 200 olika företag. Vid ca 25 av dessa företag har TJ fler än 20 medlemmar. både ökar och minskar. et är lovvärt som det fördelar sig just nu. Ökningen som är kraftig gäller medlemstillströmningen. en angenäma minskningen gäller avgiftens storlek, där den sänks från 140 kronor per månad till 90 kronor per månad från den 1 juli. Vad är en CM? fter det att järnvägslagstiftningen i flera omgångar reformerats och skiljt på infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag blev det vid sidan av dessa i december 2008 även infört ett nytt rättssubjekt i det så kallade järnvägssäkerhetsdirektivet - direktiv 2008/110/G om ändring av direktiv 2004/49/G. nledningen var att de överenskommelser som gällt tidigare t.ex. IV idag är ersatta med dels tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (T) för de tekniska kraven och dels ett avtal kallat GCU (General Contract of Use) vad gäller den civilrättsliga delen mellan järnvägsföretag och externa fordonsinnehavare. Vad kommissionen och marknaden inte hade insett var behovet av att tydliggöra fordonsinnehavarnas långsiktiga underhållsansvar och konsekvenser för de som missköter sig. Idag kontrolleras järnvägsföretagens säkerhetsstyrning av egna vagnar via säkerhetsintygen. xterna godsvagnar så kallade privatvagnar ska nu även omfattas genom ett tillståndssystem. enne blir då CM (ntity in charge of Maintenance) eller underhållsansvarig enhet på svenska. - uropeiska järnvägsbyrån har en arbetsgrupp som nästa vår lämnar rekommendationer hur arbetet ska ske i medlemsstaterna. enast 24 december 2010 ska detta regelverk ha genomförts i U:s medlemsstater. Transportstyrelsen bereder frågan tillsammans med äringsdepartementet. ulrik Bergman, transportstyrelsens tj-förening och svensk representant i ecm-arbetet Ulrik Bergman, Transportstyrelsen Jan sandgren ndreas Hasle omvald Vid vår danska systerorganisations HK Trafik & Jernbanes delegeretmöte motsvarigheten till TJ förbundsfullmäktige omvaldes ndreas Hasle som formand, d v s ordförande. Jan sandgren 8 ya i F; Björn ordh, Green Cargo och Åke lexandersson, Banverket Torbjörn kedahl, tockholmståg

9 TJ frågar Gott ledarskap Vad är det bästa med ditt företag? Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljö området med venskt äringsliv, LO och PTK som huvudmän. eras uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. I en av deras böcker framgår att i det goda ledarskapet ingår till exempel att: Tycka om människor Tycka om att leda Vara lyhörd Vara förtroendeingivande Vara ansvarstagande obert hn, Veolia kapa förutsättningar för utveckling Kunna och våga se signaler på konflikter Ha mod att lyfta svåra frågor Ha förmåga att vara visionär tala om hur det ser ut när det är som bäst. I många fall är det chefer som är ledare men det finns även andra, informella ledare. Ovanstående krav gäller naturligtvis även för dessa personer. För chefer gäller dessutom att det finns en mängd andra krav. et kan gälla verksamhetsansvar, ekonomiskt ansvar och personalansvar. et är inte lätt att vara chef. stig BlomBerg usanne lemyr, förbundsstyrelsen Lindha Kroon, 25 år, Borlänge, tele projektör vid Vectura Consulting: ytt, ungt och hungrigt bolag med många kompetenta medarbetare. Vi har en spännan de framtid att vänta. Björn ordh, 38 år, Hallsberg, arbetsledare vid Green Cargo Vårt ledningssystem, med måltavla, arbetsplatsträffar, samverkan och medarbetarplaner som när det funkar som bäst leder till personlig utveckling, men också att den enskilde vet vad som förväntas av honom/ henne. Millan jödin, I TraffiCare Margareta ndersson, 49 år, Borås, gruppchef vid Banverket: Banverket ger stora möjligheter för medarbetaren att utveckla sig och få nya intressanta arbetsuppgifter. Foto och intervjuer: Jan sandgren, sören svensson, resp lotta Juliusson Katarzyna Gustafsson, Green Cargo 9 Foto Jan sandgren

10 tt angripa ett problem Hur angriper man en organisationsförändring? ka man stirra på problemen och söka orsaker till dem eller kan man ta fasta på det som fungerar bra på en arbetsplats och utveckla verksamheten och organisationen till det bättre? I de flesta fall när man börjar diskutera en justering av organisationen är det för att något inte fungerar på önskvärt sätt. n enhet levererar inte på det sätt arbetsgivaren önskar. Lättast är då att angripa problemet genom att skruva i organisationen, flytta över en del av organisationen till en annan enhet, slå ihop eller dela enheter mm. et går också att byta chef eller chefer men inriktningen är att förändra den del av organisationen som fungerar dåligt. Går det att göra på något annat sätt? Finns det delar av en organisation som fungerar bra och som kan vidareutvecklas? Kan man på detta sätt minska antalet personer som drabbas av en organisationsändring? Jag har inte svaret, bara frågeställningen. Jag tror att det inom den närmaste framtiden kommer många förändringar inom TJ arbetsfält och då gäller att jobba för att förändringar för enskilda individer blir så bra som möjligt för så många som möjligt. tig Blomberg Vård ut väntrum för 158 kr/månad! : jukvård irekt inom 4 arbetsdagar! Köerna i den offentliga vården är fortfarande långa. ärför är det många, både privatpersoner och företag, som väljer att komplettera sitt och sina anställdas skydd med en privat sjukvårdsförsäkring jukvård irekt. Försäkringen garanterar specialistvård inom 4 arbetsdagar och, om du behöver, operation inom 15 arbetsdagar. ing alusnsvar Kundcenter, telefon och teckna en försäkring idag. Mer information hittar du på i samarbete med alusnsvar n del av 10

11 TJ erbjuder ny försäkring I verige pågår en debatt kring privata sjukvårdsförsäkringar. Oavsett vad man tycker om dem kan man inte komma ifrån att det ibland förekommer att väntetiden inom vården är onödigt lång. etta är till skada inte bara för individen utan även för arbetsgivare och samhället i stort. Privata sjukvårdsförsäkringars störta styrka är att de erbjuder de försäkrade tillgång till vård innan medicinska tillstånd i värsta fall förvärrats. n myt som förekommer när det gäller sjukvårdsförsäkringar är att de är väldigt dyra och bara riktar sig till en smal krets av kunder. et är inte sant när det gäller alusnsvars sjukvårdsförsäkring. Innehållet och omfattningen är bland de bästa på marknaden medan priset är bland de lägsta. Tack vare Trafik och Järnvägs avtal med alusnsvar har medlemmar möjlighet att teckna denna förmånliga sjukvårdförsäkring, jukvård irekt. om namnet antyder är en av styrkorna med produkten att man på ett enkelt sätt vid behov kan komma i kontakt med kvalificerad sjukvård. Trots goda intentioner kan ibland landstingens köer te sig oöverkomliga för den som inte tycker sig kunna vänta på undersökning eller vård. Med jukvård irekt är du garanterad specialistvård inom 4 arbetsdagar samt operation inom 15 dagar. Försäkringen gäller utan remisskrav för vård eller behandling hos specialist. Försäkringsbeloppet på 1,2 miljoner tillsammans med den obegränsade ansvarstiden erbjuder ett mycket starkt skydd. Genom ett unikt nätverk av sjukhus och specialister kan du erbjudas vård i hela kandinavien och Tyskland. essutom ersätter försäkringen dokumenterad kostnad för transport till och från behandlingar om det av medicinska skäl skulle behövas. Försäkringen innehåller även en rad tjänster för att underlätta efter behandling. Tex läkarordinerad sjuksköterska i hemmet, läkarordinerad rehabilitering mm. ndra tjänster som gör denna produkten väldigt prisvärd är läkarordinerad dietist, sjukgymnastik och psykologbehandlingar för att nämna några. Vill du veta mer så tveka inte att ringa till alusnsvar för att få hjälp. ndreas Getzman, alusnsvar Vinnare! Här har du korsordslösarna som knäckte koderna rätt i vensk Trafik tidnings senaste korsord och som drogs först vid dragningen. Grattis! 1:a pris 5 skraplotter plus äran: B Zetterholm, Julita 2:a pris 5 skraplotter plus äran: Ulla-Britta Johansson, Örebro 3:e pris 5 skraplotter plus äran: ten Helleng, Västerås 4:e pris 5 skraplotter plus äran: Gunnar Wiberg, Gävle 5:e pris 5 skraplotter plus äran: tig Göhlman, skilstuna För dej som körde fast visar vi här den rätta lösningen. B O G U K O I V G Ä T U L T O K P P K V O M L M I B T O Y O B L L T T Å G I M K J G I K T O K T V I O M U P B G Å L G F T I O G K L V L Ä I V G K I O T I K T Ä M M Å B B L L T M B H T T O U T B G I V T T M Å G Å U L O M Å T

12 POTTIIG B eturadress: aco-förbundet trafik och Järnväg, TJ, Box 2131, tockholm jut av ommar och ol! Foto: Markus andgren

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: 2010

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: 2010 GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: 2010 Arbetsrättsgruppen inom Gärde Wesslau Advokatbyrå presenterar härmed årets

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i Unionen som är

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO FÖRENINGSINFO Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens personalförening (UPF) är en exklusiv förening för oss som är anställda i utrikesförvaltningen.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Almega Tjänsteförbunden, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer har gemensamt tagit fram dessa riktlinjer för lokal lönebildning. Riktlinjerna

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Lönerevision 2015 Enligt det avtal som Livsmedelsföretagen träffat med Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) ska företagen genomföra lönerevision per den 1 april 2015.

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Svensk Trafiktidning. Årgång 91. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Svensk Trafiktidning. Årgång 91. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg vensk rafiktidning 4 eptember 2010 Årgång 91 n tidning för medlemmar i aco-förbundet rafik och Järnväg ledare Hur mycket tror du din lön ökar i år? () å har en rekordvarm sommar och välbehövlig ledighetsperiod

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Avtal klart - utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar

Avtal klart - utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar TIDNINGEN FÖR FÖRTROENDEVALDA Avtal 2010 15 OKTOBER ÅRGÅNG 22 Avtal klart utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar POSITIVT I AVTALET Förhandlingsorganet OFR/S/P/O*, där Fackförbundet ST är det

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkan Mölndal AML MBL ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkansavtal för Mölndals stad. Avtalet gäller från 1 september 2014. 1 Förutsättningar för samverkan Mål Parterna som tecknar samverkansavtalet

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

Förbundet WS Företagen Avtaisrörelsen 2013 Kylavtalet AVTALSFÖRSLAG TILL SVENSKA BYGGNADSARBETAREFÖRBUNDET

Förbundet WS Företagen Avtaisrörelsen 2013 Kylavtalet AVTALSFÖRSLAG TILL SVENSKA BYGGNADSARBETAREFÖRBUNDET Förbundet WS Företagen Avtaisrörelsen 2013 Kylavtalet AVTALSFÖRSLAG TILL SVENSKA BYGGNADSARBETAREFÖRBUNDET Allmänna förutsättningar VVS Företagens yrkanden Avtall 3 Den rådande europeiska skuldkrisen och

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare Banar väg för tjänsteför etagen Innehåll 1 Förord...5 2 Sammanfattning...6 3 Lönebildning stämmer...7 4 Lönebildning, fråga för fråga...10 5 Nöjdhetsindex...17

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2008 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM På statens område har

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Lernia Lärarförbundet Sveriges Ingenjörer 2012 2013. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31

LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Lernia Lärarförbundet Sveriges Ingenjörer 2012 2013. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Lernia Lärarförbundet Sveriges Ingenjörer 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Innehållsförteckning 1 Lönebildningens betydelse inom Lernia... 4 2 Kompetensutveckling...

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Inledning Den 28 maj 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och SEKO Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Samverkansavtal 2005-05-09

Samverkansavtal 2005-05-09 2005-05-09 Samverkansavtal Inom kommuner och landsting har parterna på arbetsmarknaden träffat en överenskommelse om Förnyelse, Arbetsmiljö Samverkan (FAS 05), som är en utveckling av tidigare centrala

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T 2010-10-25 Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T Saco-S och Arbetsgivarverket träffade den 25 oktober 2010 ett nytt avtal. Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2010 och löper tillsvidare. Med

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Samverkansavtal. Kalmar kommun

Samverkansavtal. Kalmar kommun Samverkansavtal Kalmar kommun 2007 Samverkan är grunden för att Kalmar kommun ska vara en attraktiv, utvecklande och effektiv kommunal arbetsplats. Det handlar om delaktighet och inflytande för alla anställda

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Svensk Trafiktidning TEMA TJ. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Svensk Trafiktidning TEMA TJ. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg Svensk Trafiktidning 4 September 2009 Årgång 90 TEMA TJ För nuvarande och blivande medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg har vi skrivit TEMA TJ. Bakom namnet döljer sig ett erfaret förbund med

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen 1(6) Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen 1 Avtalstidens längd Parterna träffar avtal om ram för löner

Läs mer

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Bakgrund DIK-medlemmarna förenas av att de har hög kompetens inom digitala medier och att de arbetar i en digital arbetsmiljö. DIK-medlemmarnas kompetens

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer